Maand: maart 2023

20230328 Over het Khazariaanse complot om de hele wereld te regeren

(Ed.: ik deel dit met aarzeling. Ik weet niet goed hoe en of kwaad met goed vermengd wordt. Ik weet dat er met de bijbel geknoeid is maar de aannames zoals van hen over Jezus die de Christus was en is deel ik niet. Ik heb er al vaker op gewezen dat “de jood” niet bestaat. Dat het woord niet in de oorspronkelijke bijbel voorkwam en dat deze aangenomen naam een verzamelnaam is. Het gaat over een maffia, een Khazarenmaffia die overal tentakels heeft en schuilt onder een parapluie van een gestolen identiteit. En die maffia heeft zijn willige helpers. Het gaat over satanisten die niet alleen onder één bepaalde groep voorkomen. In de bijbel (O.T.) gaat het over de 12 stammen, de Israëlieten en de Judahieten / Judeeërs. De profeten spreken dat deze groepen. Dus niet tegen joden want die waren er niet. Wel Israëlieten en dat zijn geen Israëliers van nu.)

SOTN: alternatief nieuws, analyse en commentaarHet onthullen van de ware staat van de natie

DE NEP JODEN & JUBILEUM VAN 2023

Geplaatst op 22 maart 2023 door State of the Nation

De Babylonische Radhanieten, Kanaänieten, Khazariërs en Asjkenazische Joden uitgelegd

De Amerikaanse Republiek is slechts het laatste slachtoffer van dit Khazariaanse complot om de hele wereld te regeren.

SOTN Noot van de redactie: Het volgende exposé geeft een kritische geschiedenis weer over de Babylonische Radhanieten die millennia teruggaan. Het is nog nooit zo dringend geweest voor de wereldgemeenschap van naties om te begrijpen wie werkelijk achter de nooit eindigende oorlogen en verwoestende conflicten, onophoudelijke chaos en culturele verwarring zit, evenals de geconstrueerde financiële instortingen en economische ineenstortingen.

Alleen wanneer de mensheid de barbaarse bankiersmentaliteit van de Khazariaanse Klan echt begrijpt, voordat er zelfs maar een Khazar Khaganate was, kan de hele planetaire beschaving worden bevrijd van zo’n verschrikkelijke plaag. Het belangrijke onderzoek dat hieronder wordt gepost, levert geweldig werk bij het samenstellen van de multi-eeuwse misdaadscène-puzzel van de uiterst meedogenloze Khazariaanse maffia .

Het resultaat van de historische retrospectieve hieronder is dat er een zeer donkere satanische draad loopt die door veel van de vorige beschavingen van de wereld loopt en teruggaat tot de oudheid. De ogenschijnlijk almachtige Khazariaanse Cabal van vandaag vertegenwoordigt het hoogtepunt van deze diep kwaadaardige kracht, zoals vandaag blijkt uit zoveel geïnstitutionaliseerde criminaliteit en corruptie bij de overheid wereldwijd.

Staat van de natie

22 maart 2023

NB Het is nu een existentiële noodzaak voor het hele menselijke ras om zich bewust te worden van de gevangenbewaarders die deze gevangenisplaneet hebben opgezet. Want planeet Aarde is getransformeerd in een financiële en economische gevangenis waarin elk mens wordt opgesloten om zijn respectieve levenslange gevangenisstraf uit te zitten. Ontmoet nu uw gevangenisbewakers.

WERELDWIJDE BANKWOEKER – DE AANBIEDING VAN DE MAMMON – IS DE BASISZONDE DIE DE MENS IN HET JUBILEUM KAN OVERWINNEN

BIJDRAGENDE SCHRIJVERS |OPINIE | AMERIKANEN VOOR INNOVATIE | OKT. 07, 2022 | Pdf |

KENNISGEVING AAN LEZERS: TAL VAN BEWIJSPAKKETTEN EN ILLUSTRATIES VOOR DIT BERICHT ZIJN IN BEWERKING EN ZULLEN IN DE VOLGENDE VERSCHILLENDE WEKEN WORDEN TOEGEVOEGD. BOOKMARK DEZE PAGINA EN GA TERUG OM HET INVESTEERBARE BEWIJS TE KRIJGEN!

Nu we weten waar we in de geschiedenis moeten kijken, kunnen de oplossingen beginnen te stromen:

De Rothschilds (ca. 1744-heden) hebben de mammon niet uitgevonden, maar ze leiden momenteel deze heidense Babylonische tocht door de geschiedenis om de mensheid te beheersen door middel van schuldslavernij

De Babylonische Hammarabi-code (ca. 1755-1750 v.Chr.) Staat woeker toe ( item 100 ), ook in de stad Nippur

Vijfhonderd jaar later in 1186 v.Chr . (12e eeuw voor Christus) vond de uittocht van de Israëlieten uit Egypte naar Kanaän plaats onder leiding van Mozes

De Kanaänieten (in 500 v.Chr. Feniciërs genoemd) aanbaden Ba’al en Moloch, brachten kinderoffers en werden door de Israëlieten beschuldigd van woeker.

Vijftien eeuwen later waren de Babylonische bankhuizen van Egibi en Murashu (Nippur) de eigenlijke ‘joodse’ onderwerpen van vermaning door veel van de joodse profeten tegen woeker (ca. 6e-8e eeuw voor Christus).

De gedetailleerde archieven die in 1874 zijn ontdekt van de Egibi en Murashu Banking Houses in Babylon tonen aan dat deze “ Babylonische Rothschilds ” de instructies van de Joodse profeten tegen woeker niet volgden

Deze Radhanitische* “Joden” controleerden het Babylonische banksysteem, controleerden de zijderoute-handel met China, trouwden met de Turkse volkeren van Perzië, Khazaria en Sogdia en waren vele eeuwen eerder opgehouden Judeaans (echt Joods) te zijn .

*vernoemd naar een voorstad van Babylon

Kortom, de “joodse” controleurs van het bankwezen in Babylon waren nep-joden, en dat zijn ze tot op de dag van vandaag

Zo’n 27 eeuwen later zetten de Rothschilds en hun nep-Joodse collega-bankiers – aanbidders van Ba’al, Moloch en Mammon (via Sabbatean Frankism) – de kwaadaardige heidense tradities van schuldslavernij, woeker, mensenhandel en kinderoffers voort. Deze Babyloniërs noemden zichzelf “Ashkenazi” – terwijl ze zich verstopten als Judese Joden en “antisemitisme!” als scheldwoorden gebruiken als propaganda om hun promotie van de woekerzonde te maskeren. (Ze zijn niet joods of semitisch.)

Mammon en de zonde van woeker is de centrale demon die onze wereld vandaag teistert; het moet worden uitgeworpen (en we moeten stoppen met het beoefenen van woeker als zowel leveranciers als mede-afhankelijke slachtoffers )

Het Jubeljaar moet worden uitgeroepen

07 okt. 2022 —De praktijk van woekerrente is bijna universeel veroordeeld als oneerlijk, discriminerend en zondig door morele mannen en vrouwen van de wereld sinds onheuglijke tijden — ongeacht hun religie, of het nu boeddhist, joods, christelijk of moslim is, of filosofie of het nu Plato, Aristoteles, Cato, Cicero, Seneca of Aquino is.

Schuldenjubileum voor christenen en joden

Schuldenjubileum voor christenen en joden. American Intelligence Media, Americans for Innovation . YouTube-versie . ( Onbewerkt *.mp4 videobestand ). Video: AIM/AFI. Opmerking: het hierboven getoonde masker is een masker uit de 8e eeuw na Christus van een bedwelmde Sogdische koning. De buitenlandse oorsprong van dit masker uit China wordt hier geïmpliceerd door zijn overdreven gelaatstrekken. Deze omvatten een arendsneus (haaks), langwerpige oorlellen, prominente jukbeenderen en diepliggende ogen met daarboven opgetrokken wenkbrauwen. Bron : Smithsonian Institution. Bron : Smithsonian Institution, Freer Sackler, The Sogdians, Influencers op de Zijderoute.

Dus waarom accepteren we woeker vandaag als onze manier van leven?

Creditcards, huishypotheken, leningen, obligaties, consumentenschulden, universiteitsschulden, autoschulden, zakelijke schulden, schulden, schulden, schulden.

RENTEDRAGENDE KREDIETEN OVERVLOEIEN ONZE MODERNE SAMENLEVING

Wie is verantwoordelijk voor deze zondige gang van zaken?

Nou ja, zeker wij als slachtoffers. We hebben toegestaan ​​dat deze praktijk wordt voortgezet .

We zijn vergelijkbaar met degenen die de alcoholverslaving van een familielid mogelijk maken: we maken de verslaving mogelijk door toe te geven aan de disfunctie.

WOEKER FIAT-BANKSYSTEEM IS DE BELANGRIJKSTE GEESTELIJKE VIJAND VAN DE MENS

Meer direct, de schuld moet ronduit worden gelegd bij ons fiat-valuta- en fractionele reservebanksysteem, en de mensen die het controleren, en dat hebben ze al zo’n drie millennia gedaan, zoals we zullen bewijzen.

Vergeleken met de boog van de geschiedenis zijn de joodse Rothschilds en andere nep-joodse families zoals de Barings en Warburgs bijna hedendaagse geschiedenis in vergelijking met de lange rij woekeraars van de afgelopen 27 eeuwen die zo zondig menselijke aangelegenheden hebben beïnvloed.

“JOODS” ZIJN OP DE CHINA ZIJDEWEG

We voelen ons genoodzaakt om ‘Joods’ tussen aanhalingstekens te zetten, omdat we hebben ontdekt dat de Rothschild-achtige bankiers van vandaag niet Judeaans of zelfs maar Joods zijn – het zijn heidenen. (Ed.: nee, het zijn satanisten, dat waarom komt niet aan bod)

Integendeel, ze zijn van Turks-Perzisch-Babylonisch-Sogdisch-Khazaarse afkomst wier bekeerlingen voorouders samensmolten in de verschillende koninkrijken van de oude wereld, met name Perzië en Babylon; ze kregen de leiding over hun bankwezen, valuta, belastingen, administratie, techniek, industrie, scheepvaart, communicatie, accountancy, handel, commercie, industrie en recht langs de zijderoute naar China.

Deze nepjoden werden de tussenpersonen tussen de koningen en koninginnen en hun onderdanen. Zolang deze nepjoden de belastingen met succes inden, kregen ze de sleutels van het rijk.

Deze nep-joodse dominantie van Babylonisch bankieren vond plaats vóór de 7e eeuw voor Christus – ten tijde van de geschriften van veel geschriften, waaronder Exodus, Deuteronomium, Jozua, Rechters, Samuël, Koningen, Zefanja, Nahum, Jeremia, Ezechiël, Jesaja, Hosea, Amos, Micha, Zefanja, Psalmen, Haggaï, Job, Prediker en Hooglied.

Rome werd gesticht (ca. 753 v.Chr.); Athene was in opkomst (ca. 490 v.Chr.)

Kortom, rond de 7e eeuw voor Christus zag de mensheid een uitbarsting van spirituele energie in zowel de zichtbare als de onzichtbare wereld om de mensheid op een hoger pad te leiden. Gedurende deze periode sprak God krachtig tot de wereld door de kinderen van Israël.

God riep de kinderen van Israël op tot bekering; om zich af te keren van hun boze wegen en gerechtigheid te zoeken. (Ed.: dat deed hij meerdere keren: ga weg van hier)

God veroordeelt via zijn profeten herhaaldelijk woeker —

Bijvoorbeeld: Exodus 22:25-27, Deuteronomium 23:19, Ezechiël 18:13, Psalm 15:5, Leviticus 25:36, Spreuken 22:7, Nehemia 5:10-11, Prediker 2:26 .

HET 7-JAAR JUBILEUM VAN SCHULD IS NOOIT GEBEURD

Inderdaad, Deuteronomium 15:1-7 riep op tot een “Jubeljaar” waarin alle schulden om de zeven jaar kwijtgescholden zouden worden.

De rijke “joodse” bankiershuizen van Egibi en Murashu – de bankiers van het Babylonische koninkrijk (“Babylonische Rothschilds”) – die hieronder worden beschreven, negeerden de smeekbeden van de profeten om schulden kwijt te schelden om de mensen tot schuldenslaven te maken. Niets in hun archieven beschrijft kwijtschelding van schulden.

Nehemia 5:9-13 smeekte de huizen van Egibi en Murashu (ja, deze huizen ):

(HSV)

9En ik zei: Wat u doet, is niet goed. Moet u niet wandelen in de vreze van onze God vanwege de smaad van de heidenvolken, onze vijanden?

10Lenen ook ik, mijn broers en mijn knechten geld en graan aan hen tegen rente? Laten we toch deze rente achterwege laten.

11Geef hun toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfbomen en hun huizen terug, en ook het honderdste deel van het geld en het graan, de nieuwe wijn en olie, die u hun leent.

12Toen zeiden ze: Wij zullen het teruggeven en wij zullen niets meer van hen eisen. Zo zullen we doen, zoals u het zegt. Toen riep ik de priesters en ik liet hen zweren om dienovereenkomstig te handelen.

13Ook schudde ik de plooi van mijn mantel uit en ik zei: Zo moge God elke man die dit woord niet gestand zal doen, uitschudden uit zijn huis en uit zijn arbeid, en zo moge hij uitgeschud en leeg zijn. En de hele gemeente zei: Amen! En zij prezen de HEERE en het volk handelde dienovereenkomstig.

Hier hebben we het onweerlegbare bewijs dat de exacte kwaadaardige bankpraktijken van de nep-joodse bankiershuizen van Egibi en Murashu in Babylon – op het hoogtepunt van hun macht en invloed – zich in een ononderbroken tijdlijn hebben voortgezet tot aan het nep-joodse huis van Rothschild vandaag de dag.

In de feitelijke geschriften van de Egibi en Murashu hebben we hard bewijs dat ze de vermaning van de profeten negeerden om rente over schulden te heffen.

Erger nog, ze financierden allerlei soorten mensenhandel, waaronder het brandmerken van slaven, het castreren van mannen om ze als eunuchen te verkopen, het verkopen van jongens en meisjes voor pedofilie, het verkopen van vrouwen voor de prostitutie.

Het Babylonische nep-joodse bankieren in Babylon zette de handel langs de zijderoute met China voort van 130 v.Chr. Tot 1000 n.Chr.

DE HEILIGE LANS VAN ANTIOCHIE

Het breekpunt tussen Babylon, de islam en Europa was de opkomst van de Seltsjoekse Turkse islam. Ze veroverden Babylon, leidden de zijderoute-handel om, blokkeerden het voor hun vijanden, vielen vervolgens het Heilige Land aan en veroorzaakten de Eerste en Tweede Kruistochten (respectievelijk 1096-1099 n.Chr., 1147-1149 n.Chr.).

Misschien wel de ultieme tegenhanger van het kwaad van de Babylonische bankwoeker en het menselijke slavernijsysteem dat werd verstoord, was de wonderbaarlijke en goed gedocumenteerde ontdekking van de Heilige Lans van St. Longinus in Antiochië door Peter Bartholomeus en Raymond van Toulouse. Raymond was de veroveraar van Jeruzalem en later oprichter van de Tempeliers.

De Tempeliers creëerden de eerste christelijke renteloze leningen die niet op woekerrente waren gebaseerd.

Het was de Heilige Lans die de eerste kruisvaarders naar de overwinning in Jeruzalem leidde tegen de nep-joodse woekeraars van Babylon. (Diezelfde lans van St. Longinus wordt verondersteld vandaag te bestaan ​​en wordt beheerd door een patriot.)

DE SELJUK TURKEN VERSTOORDEN DE ZUIDELIJKE ROUTE VAN DE ZIJDEWEG — DOOR PERZIË — DIE WAS GECONTROLEERD DOOR DE NEP-JOODSE BABYLONISCHE BANKIERS

De Seltsjoekse Turken dwongen de nep-Joodse (Turks-Perzisch-Sogdisch-Khazaarse) bankiershuizen van Babylon, toen bekend in Europa als Radhanieten, om noordwaarts naar Turkije te trekken.

WIJ GELOVEN dat ASHKENAZI BETEKENT BABYLONISCH, TURKISCH, KHAZARISCH, RADHANIET NEP JOOD

Deze nep-Joden noemden zichzelf omgedoopt tot ” Asjkenazi “** en hadden eerder, als Radhaniet (Babyloniërs), hun broer Khazarianen aangemoedigd om zich te “bekeren” tot het Jodendom om zo een noordelijke route voor de Zijderoute door het Khazariaanse rijk op de Krim te openen en over de Kaspische Zee.

**Naam gekozen uit de Noach (Mt. Ararat) steden in Turkije genaamd İşkenaz, Eşkenez, Aşhanas en Aschuz.

De Radhanitische (Babylonische) nepjoden hadden kantoren in heel Europa. Het lijkt erop dat ze zichzelf omgedoopt hebben tot “Asjkenazisch”, hun geheime Jiddische handelstaal introduceerden en zich nestelden in de koningshuizen van Europa als “Hofjoden”.

Aangezien we hebben ontdekt dat deze nep-Joden Babylon bestuurden, is het ondenkbaar dat ze niet de koninklijke “christelijke” huizen van Europa hebben overgenomen en vervolgens hun mede-Turkse Radhanitische bankiersbroeders hebben aangesteld als “hofjoden” en als excuus om door te gaan met het in rekening brengen van rente in deze christelijke landen waar woeker verboden was.

Dus in werkelijkheid concluderen we dat de kronen van Europa het publiek misleidden over hun bloedverwantschap met hun hofjoden. Deze misleiding stelt hun Asjkenazisch-Khazarisch-Sogdisch-Turkse neven in staat rente te vragen voor bankieren, zodat zou worden gezien dat ze de Schriften niet overtreden tegen woeker.

DE MEEST WREDE HOAX VAN DE GESCHIEDENIS

Zelfs de doorgewinterde socialistische Britse historicus Sir Arthur Koestler (1977) noemt dit “de meest wrede hoax die de geschiedenis ooit heeft begaan”.

Vreemd genoeg charterden de Tempeliers (1118-1312 n.Chr.) juist in deze tijd de eerste banken die GEEN rente op leningen rekenden .

Dit plan van de Tempeliers werd weggevaagd toen de paus de Tempeliers van hun bezittingen beroofde en ze aan de Hospitaalridders (1099-heden, The Knights of Malta) gaf, die zouden erkennen dat de paus eigendom was van pauselijke gronden die ze door kruisvaarders hadden gekregen.

* * *

MAMMON-DEMON BEZIT VAN NEP JODEN BEWEZEN IN 1874 ARCHIEVEN ONTDEKT IN BABYLON

In 1874 werd op de plek van de oude stad Babylon (Djumdjuma) een geheim archief opgegraven van ongeveer drieduizend goed bewaarde terracotta potten, vol met kleine tabletten bedekt met geschreven tekst, opgegraven door Arabische gravers en archeologen.

Het British Museum kocht een van deze troves. Het waren “contracttabletten” die verschillende eeuwen van immense rijkdom en invloed van Egibi & Sons en Murashu & Sons beschreven bij het afhandelen van zorgvuldig gedateerde geldzaken van elke soort en omvang, waaronder belastinginning, cheques, bankcheques, gesecuritiseerde geldleningen met rente en boetes, handelsrechtbanken, strafrecht.

Egibi and Sons lijkt het hoogtepunt van zijn rijkdom en macht onder Nebukadrezzar te hebben bereikt. Professor Friedrich Delitzsch vertelt ons: “Alle financiële zaken van de rechtbank werden eeuwenlang aan dit bedrijf toevertrouwd.

De bankiershuizen van Egibi en Murashu waren rijke nep-joodse koopmansfamilies in Babylon in de 6e en 7e eeuw voor Christus die feitelijk de handel in Babylon beheersten.

De bankiersfamilie Egibi werd opgericht door “Jacob”, waarvan de meeste geleerden het erover eens zijn dat hij joods was. ( Wikipedia- censors doen een zwakke poging om Jacob van het jodendom te distantiëren.)

De families Egibi en Murashu handelden in goud, zilver, specerijen, leer, parfum, valuta, bankwezen, recht, boekhouding, schulden, grondstoffen, gemerkte mannelijke en vrouwelijke slaven, jongens, meisjes, gecastreerde eunuchen, vee, graan, enz.

We ontdekken drie in elkaar grijpende demonen uit het oude Babylon: Mammon, Moloch en Ba’al Velen onder de kinderen van Israël – al vóór 600 jaar voor Christus – aanbaden deze demonen. Ze hielden van geld en offerden hun eigen geld en hun kinderen op, tot op de dag van vandaag.

De Bijbel bevestigt dit meermaals. Bijvoorbeeld:

Leviticus 18:21 : “ Geef geen van uw kinderen om aan Moloch te offeren, want u mag de naam van uw God niet ontheiligen. Ik ben de HEER”);

Jeremia 32:35 : “ Ze bouwden hoge plaatsen voor Baäl in de vallei van Ben Hinnom om hun zonen en dochters aan Moloch te offeren, hoewel ik nooit had bevolen – en het ook niet in mijn gedachten was gekomen – dat ze zoiets walgelijks zouden doen en zo Juda zonde.”

Mattheüs 6:24: JEZUS CHRISTUS: “Niemand kan twee heren dienen: want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een houden en de ander verachten. Je kunt niet God dienen en de mammon.”

Babylon betekent ‘in verwarring gezaaid’. Mammon is oud Aramees voor ‘rijkdom’.

Sinds bijna een millennia voor Christus hebben deze demonen een nep-joodse dominantie geleid in het bankwezen, geld, handel, goud, zilver, recht, handel, schulden, belastinginning, contracten, civiele techniek en overheid, bijna altijd voor buitenlandse koningen en prinsen.

De uitdaging van het lezen van de joodse geschiedenis is om te begrijpen wat ‘joods’ eigenlijk betekent.

Oorspronkelijk waren het de Twaalf-Stam afstammelingen van de bijbelse patriarch Jacob Deuteronomium 27:12 . De Koran (7e eeuw n.Chr.) Soera 7 (Al-A’raf) vers 160 stelt zelfs dat het volk van Mozes werd opgesplitst in twaalf stammen die in 1513 v.Chr. Egypte ontvluchtten en zich vestigden in Kanaän. (Ed.: dat is niet voorbehouden aan de koran, die geschiedenis staat in het O.T.)

Ruben (Hebreeuws רע’ūḇēn)

simeon

Levi

Juda (Yehūdā)

Issachar (Yīssāšḵār)

Zebulon (Zəḇūlun)

Dan

Naftali

Gad

Asher (אשֵׁר‎ ‘Āšēr)

Benjamin (Bīnyāmīn)

Joseph (יוֹסֵף Yōsēp̄), later opgesplitst in twee “halve stammen”:

Efraïm

Manasse

Binnen 1000 jaar na de Exodus zijn er overal in Europa, het Midden-Oosten, Eurazië en China ‘Joodse’ kooplieden, handelaren en bankiers te vinden die er wonen en werken.

Het boek Deuteronomium is bijvoorbeeld geschreven in de 7e eeuw (641-609 v.Chr.). Inderdaad, de Bijbel riep de Kinderen van Israël op om elke zeven jaar een “Jubeljaar” (kwijtschelding van schulden) uit te roepen. Deuteronomium 15 riep de Kinderen van Israël op om te stoppen met occulte praktijken zoals het offeren van zonen en dochters in het vuur, tovenarij, voortekenen, hekserij, spreuken, spiritisme. Deuteronomium 18:9-13 .

De Babylonische (radhanitische) nep-joodse banken controleerden de Chinese zijderoutehandel en werden alleen verstoord door de opkomst van de Seltsjoekse Turken.

Met dat evenement ca. 1000, noemden ze zichzelf “Ashkenazi”, construeerden ze een nieuwe geheime handelstaal, Jiddisch, en namen ze de koninklijke linies van “christelijk” Europa over, zo geloven we dat deze nieuwe feiten ons vertellen.

De Asjkenazische-Perzen-Babylonische-Turks-Khazariaanse nep-joodse bankiers openden een noordelijke route door Khazaria, en splitsten tegelijkertijd de koninklijke families van Europa in nep-christelijke heersers en hun nep-‘hofjoden’.

Historici vertellen ons dat Sogdian-Khazarianen grote arendsneuzen of haakneuzen hadden waarmee ze zich onderscheidden in China.

In feite was de hoofdstad van Khazaria, Atil of Khazaran, een meest westelijke handelscentrum langs de Zijderoute (aan de monding van de Wolga in het huidige Astrakhan, Russische Federatie).

De Babyloniërs ( Radhaniet ) verhandelden specerijen, kleurstoffen, parfum, porselein, paarden, kamelen, honing, wijn, wierook, medicijnen, stalen wapens, bont, goud, zilver, papier, buskruit, juwelen, zijde, eunuchen, vrouwen, meisjes, jongens, eunuchen, kamelen, wol, brokaat, linnen, glaswerk, parels, edelstenen, leer, koninklijk paars, koraal, castor, slaven.

Vreemd genoeg zijn de Turkse zijderoutebroeders van Sogdia en Khazaria net uit de geschiedenis verdwenen na de 8e eeuw voor de Sogdiërs, daarna in de 11e eeuw voor de Khazarianen. Het is waarschijnlijker dat ze uit ons collectieve bewustzijn zijn gecensureerd.

Genetisch gezien kwamen Jiddisch sprekende Asjkenazische nepjoden (radhaniet) voort uit vier steden in het huidige Turkije, namelijk İșkenaz, Eskenaz, Așhanaz en Ashkuz.

Sir Arthur (1905-1983) kreeg bekendheid tijdens de opkomst van een nieuw en meedogenloos Brits bankcorporatisme dat de wereld nu tot slaaf heeft gemaakt van zware schulden.

De centrale controleur van deze agenda is de British Pilgrims Society met het hoofdkantoor in het financiële, pers- en juridische district van The City of London.

Sir Arthur werd geboren in Boedapest, Hongarije, in een joods gezin, woonde op een kibboets, was een zionist, communist, marxistisch-leninist, parapsycholoog en een productief historicus en romanschrijver. Hij werd geridderd door de koningin in 1972 (New Year’s Honours).

EUROPESE JODEN, KHAZARIA EN HET ARISCHE RAS

De “hoax” die Koestler afkeurt, is de grotendeels succesvolle censuur van de ware geschiedenis van de Joden in Europa.

Koestler geloofde dat als deze ware geschiedenis van de Joden was verteld, de zes miljoen Joden (in werkelijkheid 60.000 die stierven door ziekte, honger en executie) vermoord door de Duitsers in de concentratiekampen in WO II niet zouden zijn gebeurd – omdat ze Khazariaanse nep-Joden waren die noch Hebreeuws noch semitisch waren, en in feite,

… ze waren meer Arisch dan de Duitsers!

Koestler toont met gedegen kennis aan dat de Asjkenazische nep-Joden van Europa afstammen van semi-nomadische, Turkse, Sogdische, Khazariaanse handelaren uit de Kaukasus uit ca. 8e eeuw, en ze zijn niet van semitische Hebreeën afkomst.

Krachtige pogingen worden gedaan om deze hypothese in diskrediet te brengen, maar ze klinken hol. Ze zijn begraven in misleiding en vervormde DNA-breedsprakigheid. Deze counters beginnen meestal met sarcastische opmerkingen die oprechte wetenschappers afschrikken en leken overweldigen.

Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de uitgebreide informatie over hun Silk Road-handelspartners ten oosten van hen, de Sogdiërs . Het is uitgebreid.

Echter, deze huurling historici willen dat wij westerlingen geloven dat de joods-bekeerde Khazarianen gedurende honderden jaren beroofd waren van een rijke culturele geschiedenis zoals hun mede-Turkse Sogdische buren? Dit is belachelijk. De Khazariaanse geschiedenis is gecensureerd uit ons collectieve bewustzijn, geloven we.

(OPMERKING: moderne archeologie getoond in het Smithsonian heeft Sogdische kunst en geschriften ontdekt in China die een volk beschrijven met grote, haakneuzen zoals gebeeldhouwd op Sogdische kunst tentoongesteld in het Smithsonian. Met name de Sogdiërs en Khazarianen zijn beide van Turkse afkomst en delen waarschijnlijk gemeenschappelijke gelaatstrekken. Inderdaad, Sogdiërs werden als alternatief gezocht en op andere momenten vervolgd in China, en werden geïdentificeerd aan de hand van hun grote neuzen.)

Waarom?

Wij geloven dat deze censuur is bedoeld om de Britse zionistische fictie van de “Grote Diaspora” te beschermen als een middelpunt van hun dominantie over Israël en het Midden-Oosten in de 20e eeuw.

Wij geloven dat het ook ontworpen is om de erfenis van de Khazariaanse bekeerling te maskeren van zijn bank- en bedrijfsaristocratie geleid door de Windsors (Saksen-Coburg en Gotha), Rothschilds en andere Radhanitische (Babylonische) Duitse families.

De joodse hegemonie-fictie van de British Pilgrims Society sterft wanneer de waarheid dat hun nep-joodse Turkse bloed feitelijk Khazariaanse-Sogdische is sinds ca. 1000, en niet semitisch.

De “antisemitische” en “pogrom” propaganda dekvloeren die zo goed hebben gewerkt, zullen hun kracht verliezen naarmate dit algemeen bekend wordt.

Kortom, het argument tegen de Kharzariaanse oorsprong van nep-Joden is de beste nep-geschiedenis (“hoax”) die geld kan kopen van huursoldaat-historici, zoals Koestler – een waarschijnlijke Khazariaanse-Sogdische nep-Jood zelf – opmerkt.

Deze historici springen door hoepels om meerdere nieuwe haplogroep (DNA) studies te verwerpen die de klassieke verhalen over de “diaspora” van Israëlische en Sefardische Joden die “migreren” naar het Rijnland (Duitsland) in diskrediet brengen.

Denk er over na. Het was niet nodig om te “migreren” zoals inchworms. Deze locaties waren een reis van een maand over land of een enkele reis over zee.

Die haplogroepen geven de voorkeur aan de Khazariaanse/Turkse afkomst van Joodse bekeerlingen uit de landmassa die Turkije in het zuidwesten omspant, tot het Aralmeer in het oosten, tot Kiev tot aan Rostov aan de Don in het noorden.

De geschiedenis leert ons dat de Turkse Khazariërs en Sogdiërs in het oosten grote handelaren waren langs de Zijderoute van China naar Byzantium en Europa.

Ze handelden in specerijen, zijde, bont, vrouwen, meisjes, goud, zilver, luxegoederen en slaven. Deze feiten staan ​​buiten kijf.

Khazaria werd de favoriete “noordelijke route” naar China toen de islamitische Seltsjoekse Turken Babylon veroverden.

WAAROM ZOUDEN DE NEP “CHRISTELIJKE” KRONEN VAN EUROPA EN HUN NEP JOODSE BANKER – ROTHSCHILDS EN BROERS – NIET WILLEN DAT WIJ DEZE GESCHIEDENIS KENNEN?

Wij geloven dat het antwoord is omdat het zou onthullen dat de “christelijke” adel en “joodse” bankiers van Europa beide Khazarisch-Babylonisch-Radaniet-Turks-Sogdisch waren.

Het zou ook onthullen dat de Babylonisch-Radhanitische “Ashkenazi” rebranding ten tijde van de val van Babylon een complete hoax was.

De samenzwering is tussen nep-joodse bankiers en hun nep-christelijke koninklijke bloedbroeders.

Ze hebben deze woeker achter de propaganda van ‘antisemitisme’ beschermd.

Ten slotte hebben we een verklaring voor het feit dat een overgrote meerderheid van de bankiers en bedrijfsleiders in onze wereld van vandaag nep-Joden en Christenen zijn – ze zijn in feite Khazarian-Sogdian uit de steppen van Eurazië.

Zij zijn de begunstigden van het bloed van ” De meest wrede hoax die de geschiedenis ooit heeft begaan.” (Koestler).

Dit verklaart ook waarom deze “Joden” grotendeels anti-Israël en anti-Rusland zijn, denken wij. Ze zijn niet Hebreeuws en ook niet semitisch, en ze zoeken wraak omdat de Rus’ heerser Sviatoslov I hen uit Khazaria verdreef in 965-969 n.Chr.

woekerrente — HET REKENEN VAN RENTE.

Woeker wordt in de Bijbel veroordeeld.

De uitzondering was dat het aan buitenlanders in rekening kan worden gebracht.

Dit betekent dat joden geen rente kunnen rekenen aan medejoden en christenen niet aan andere christenen.

Zie Deuteronomium 23:19, Deuteronomium 23:20 ), Leviticus 25:35-38 .

Jezus zei dat je God en geld niet allebei kunt dienen (Mammon) Mattheüs 6:24 ).

Paulus zei dat de liefde voor geld de wortel is van alle soorten kwaad. ( 1 Timotheüs 6:9-10 ).

Spreuken zeggen: “De hebzuchtigen veroorzaken conflicten, maar wie op de Heer vertrouwt, zal voorspoedig zijn.” Spreuken 28: 25 .

De demonen die woeker promoten

Het Amerikaanse ministerie van Financiën meldt dat de totale staatsschuld voor 2021 $ 1,32 biljard bedroeg. Dat is $ 1.315.070.000.000. Dat is alleen al in 2021 $ 3.092 voor elke burger.

De schatkist schrijft:

“DE VS HEBBEN SCHULDEN SINDS HAAR BEGIN. DE SCHULDEN OPGENOMEN TIJDENS DE AMERIKAANSE REVOLUTIONAIRE OORLOG BEDRAGEN $ 75 MILJOEN, VOORNAAMSTE GELEDEN VAN BINNENLANDSE INVESTEERDERS EN DE FRANSE REGERING VOOR OORLOGSMATERIALEN.” (NADRUK TOEGEVOEGD).

Dit is een gewaagde leugen. De City of London (Britse) banken die banden hadden met de Pilgrims Society, Rothschilds, Warburgs, Barings en de London Assurance Company (John Barker, John Barker Church, Geo. Washington’s aide de camp), die samenwerkten met Alexander Hamilton (ook een Geo.Washington adjudant ).

CONCLUSIE

Wanneer het historisch onderzoek zich richt op woeker als de kernzonde van de menselijke samenleving, kan plotseling de Babylonische aanbidding van mammon, Ba’al en Moloch (sabbateaans frankisme) worden gezien, ongedaan gemaakt en vernietigd.

De nep-christelijke en nep-joodse bankier en koninklijke voorstanders van woeker moeten worden ontmaskerd.

Er moet een wereldwijd Jubileumschuldherstel worden aangekondigd

Wat ontbreekt in deze opmerkelijke oefening in historisch revisionisme, is misschien wel het meest consequente samenzweerderige complot van deze hele hoax. Dat zou de oprichting zijn van de rooms-katholieke kerk door de Romeinse keizer Constantijn, die zichzelf rond 313 na Christus vestigde als het hoofd van de kerk, waardoor dit nieuwe “christendom” de officiële religie van het Romeinse rijk werd.

Deze monumentale daad van keizer Constantijn I heeft sterk overschaduwd dat deze grote stap alleen werd ondernomen op aandringen van de bank- en commerciële elites van Rome en daarbuiten. Zoals altijd waren het de joodse bankiers en kooplieden die nauw samenwerkten met de Romeinse edelen en landeigenaren (zie exposé hierboven) die verantwoordelijk waren voor het voorspoedig en bloeiend houden van de zaken van het Romeinse rijk.

Daartoe werd het christendom gebruikt als het ultieme controlemechanisme waardoor alle christenen gemakkelijk konden worden gemanipuleerd door verkeerd gebruik en misbruik van de HEILIGE BIJBEL. Dat is precies de reden waarom de Israëlieten met opzet werden bestempeld als Gods ‘uitverkoren volk’. En waarom het grootste goddelijke wezen dat ooit op aarde heeft rondgelopen, volgens de verzorgers van de christenheid, Jezus van Nazareth was, een Jood die in die tijd bekend stond als Yeshua. ( Ed.: JEZUS WAS GEEN JOOD)

Vooral het Oude Testament werd in de gewone tijdrekening door de Hebreeuwse schriftgeleerden en rabbijnen zo nauwgezet herschreven dat het gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd kon worden door die machten en vorstendommen die er alleen maar op uit waren maximale controle over de Romeinse bevolking uit te oefenen . Evenzo zijn twijfelachtige leringen uit het Nieuwe Testament, zoals “de andere wang toekeren”, “geef aan Caesar wat van Caesar is” en Simon Peter’s “verloochening van Jezus” gedurende een zeer lange tijd methodisch gebruikt om christelijke burgers te onderwerpen.

BELANGRIJKSTE PUNTEN: “Keer de andere wang toe” stemt ermee in om voor altijd onderdrukt te worden door uw regering, misbruikt door uw bedrijf, misbruikt door uw familie, enz. ” Geef aan Caesar wat van Caesar is” staat gewetenloze belastingen en/of roofzuchtige tarieven toe de loop van ieders leven. En Petrus’ ‘verloochening van Jezus’ maakt zichzelf beschermen tegen een atheïstische tirannieke en barbaarse regering tot een diep zondige daad, wat niet het geval is wanneer een spirituele aspirant altijd God in zichzelf aanbidt.

Evenzo werden de vier canonieke evangeliën van het Nieuwe Testament op zo’n manier geschreven dat ze de burgers van Rome heimelijk in de ene of de andere richting bewogen door The Powers That Be in die tijd. (Echt, sinds wanneer produceren 4 verschillende auteurs vier afzonderlijke geschriften die bijna identiek zijn, gedurende verschillende tijdsperioden, tenzij ze opzettelijk elkaars vertolking van bijbelse gebeurtenissen valideren omwille van een toekomstige zionistische/khazariaanse agenda.) (Ed.: niet eem eens, ze verschillen)

Dit betekent dat het Nieuwe Testament veel meer is dan een simplistische morele code ontleend aan het boeddhisme; want het is ook een sterk geschreven ‘geschrift’ dat werd gebruikt om het gedrag van christenen in het hele rijk te beheren en te reguleren … net zoals het vandaag de dag systematisch wordt gebruikt om een ​​cynisch geloofssysteem op te dringen en het gedrag van christen-zionisten te manipuleren over de hele wereld. (Ed.: nee, er zijn inderdaad boeken verschenen over Jezus die gewwon een boeddhist was enz. Dat is afleiding)

Natuurlijk draait het centrale verhaal van het Nieuwe Testament om Jezus de Christus, die volgens de Hebreeuwse en Griekse schrijvers afstamde van de stam van Juda; en dus een Jood. Ook al is er geen enkel archeologisch verslag van het historische Hebreeuws genaamd Yeshua, zoon van Jozef en Maria, maar uiteindelijk bekend als ‘Jezus Christus’, wordt van alle toekomstige generaties katholieken en protestanten verwacht dat ze het verzonnen levensverhaal geloven zoals meegedeeld door Matthew, Mark, Luke en John. (Ed.: dit is goed met kwaad verbinden. Er is wel verslag. Waarom is men zo bang van Jezus. Als je niet bang hoeft te zijn hoef je niks te verbieden of te verdraaiien)

Dat wil op geen enkele manier zeggen of impliceren dat een goddelijk heilig wezen – Jezus de Christus – niet bestond of een enorme invloed had op het Midden-Oosten en uiteindelijk op de hele wereld. Er was zeker een Jezus, maar zijn levensverhaal begon echt in Cleopatra VII’s Ptolemeïsche koninkrijk van Egypte en in Julius Caesar’s Rome, niet in Bethlehem.

CAESARION: Het grootste verhaal dat nooit is verteld

JEZUS DE CHRISTUS IS CAESARION

Waar de dubieuze voorstanders van dit hoogst onvolledige en gekunstelde ‘Jezus was een Jood’-verhaal nooit over zullen praten, zijn de veel authentiekere, overtuigendere en waarheidsgetrouwere apocriefe evangeliën. Deze misleidend verkeerd gelabelde bijbelse apocriefen omvatten onder andere de evangeliën van Thomas, Jacobus, Filippus, Judas en Maria. Vanwege deze opzettelijke weglating uit de katholieke religieuze traditie en geschriften, waren degenen die in het geheim de kerk controleerden in staat om de massa gedurende vele eeuwen in onwetendheid te houden.

Dit is hoe de nepjoden, die altijd de portemonnee van de kerk beheersten, paus na paus konden installeren, die elk een keppeltje of kippah droegen om hun trouw aan het Sanhedrin in Jeruzalem te tonen.

Maar hoe heeft deze ultra-geheime overname van de Katholieke Kerk, vanaf het allereerste begin, de Khazariaanse/Zionistische agenda toegestaan ​​om zich onverbiddelijk door de geschiedenis heen te manifesteren?

Die zeer belangrijke vraag, en het juiste antwoord, kan alleen goed worden begrepen en gecontextualiseerd nadat men zich bewust is geworden van: De GROOTSTE manipulatie van de geschiedenis in de geschiedenis .

In feite is er maar één pseudo-religieuze stam die gedurende de lange geschiedenis de macht en invloed, het geld en de middelen had om zo’n complex en ingewikkeld complot uit te voeren – de nepjoden die hierboven goed beschreven zijn. Om de ware diepte en reikwijdte van zo’n eeuwenoude samenzwering om de hele wereld te domineren, is een sterk georganiseerd wereldwijd misdaadnetwerk vereist dat alleen de periodieke diaspora’s van de Khazariaanse Klan mogelijk zouden hebben gemaakt.

BELANGRIJKSTE PUNT: Het zou nu voor iedereen op de planeet intuïtief duidelijk moeten zijn dat de Covid Plandemie het product was van jarenlange nauwgezette planning en voorbereiding, zorgvuldige coördinatie en samenwerking tussen een buitengewoon aantal en diversiteit van mede-samenzweerders wereldwijd. En dat er maar één gemene deler is die de uitvoering van OPERATIE COVID-19 en de uitvoering van de Covid Super Vaccinatieagenda enorm zou kunnen vergemakkelijken – de zeer berekende en systematische uitbuiting van de eeuwenoude zwakte van de mensheid voor de liefde voor geld – MAMMON.

Nu bekend als de beruchte Khazariaanse Klan vanwege hoe schokkend barbaars hun oorlog tegen het menselijk ras sinds 1900 werd, zijn zij de echte ringleiders van de globalistische kliek van de Nieuwe Wereld Orde .

Voor welke rampzalige gebeurtenissen is de Khazariaanse cabal de afgelopen 120 plus jaren precies volledig verantwoordelijk? Deze:

De Armeense genocide,

de Eerste Wereldoorlog, de

bolsjewistische revolutie,

de Spaanse grieppandemie,

de Grote Depressie,

de Holodomor-genocide, de

Chinese burgeroorlog,

de Tweede Wereldoorlog, de

Koreaanse oorlog,

de holocaust,

de Chinese culturele revolutie,

de oorlog in Vietnam,

de genocide in Cambodja,

de genocide in Rwanda,

Joegoslavië Oorlogen,

oorlogen in Irak,

9/11 terroristische aanslagen,

oorlog tegen terreur,

oorlog in Afghanistan,

oorlog in Syrië,

oorlog in Libië,

oorlog in Oekraïne,

COVID-19 pandemie

en Covid-supervaccinatieagenda

hebben allemaal één ding gemeen: de Khazariaanse cabal .[1]

Staat van de natie

10 oktober 2022

Bron

[1] DE DONKERE TRIADE VAN DE KHAZARISCHE CABAL

Referentie

De verborgen geschiedenis van de ongelooflijk kwaadaardige Khazariaanse maffia (bijgewerkt)

lees ook bij sotn over het RIJK VAN LEUGENS:

Dus als we schrijven over het RIJK VAN LEUGENS, is dit waar we het echt over hebben:

De doktoren en geneesheren hebben de medische wereld volledig vernietigd … door hun schadelijke en vaak dodelijke leugens.

De advocaten en rechters hebben respectievelijk de rechtsstaat en het rechtssysteem volkomen vernietigd … met hun eindeloze leugens en werkelijk verschrikkelijke leugens.

De Uniparty-politici en gekozen vertegenwoordigers en regeringsfunctionarissen hebben de Verenigde Staten van Amerika volledig vernietigd … door middel van non-stop liegen en propagandiseren en verkeerde voorstelling van zaken en uitvluchten.

De economen hebben de economie voor altijd vernietigd, terwijl de financiers de valuta onomkeerbaar hebben vernietigd … door zoveel zeer consequente leugens te vertellen.

Terwijl de bankiers de banksector hebben verwoest, hebben accountants stilletjes het gebied van auditing ( Auditing is het controleren van een organisatie) vernietigd … door leugen na leugen na leugen te vertellen.

Evenzo hebben de ontwikkelaars het land onherstelbaar verwoest, net zoals de bouwers meedogenloos de bouwsector hebben vernietigd … met de ene leugen na de andere.

Natuurlijk zijn er al die captains of industry en zakenmagnaten, investeringsmagnaten en roofzuchtige kapitalisten, filmmagnaten en mediatitanen in het Amerikaanse bedrijfsleven die allemaal de samenleving hebben vernietigd terwijl ze zich een weg naar de top logen en vervolgens tegen de Amerikaanse burgerij logen. OVER ALLES.

Laten we de Amerikaanse strijdkrachten niet vergeten die alles vernietigen wat in zicht is, en dan regelrechte leugens over de ontzagwekkende vernietiging en ‘nevenschade’ aan het Amerikaanse volk en de wereldgemeenschap van naties.

Wist je dat zelfs de historici, archeologen en antropologen de hele tijd over vrijwel alles liegen? Dat geldt ook voor de astronomen en astrofysici, kosmologen en kosmogonisten.

Wie weet niet dat elke weerman en meteoroloog in alle 50 staten door hun tanden liegt wanneer ze de dagelijkse voorspelling uitbrengen … alsof chemtrails niet bestaan ​​en geo-engineering niet 24/7 plaatsvindt.

Dan zijn er nog alle schoolleraren en universiteitsinstructeurs en universiteitsprofessoren die eeuwenlange leugens bestendigen tegen hundoor de aan hun toevertrouwde studenten over dingen die ze niet eens weten.

Laten we de grootste LEUGENAARs van allemaal niet vergeten: de legioenen prostituees die de hele reguliere media bevolken. Voor de CIA werd Mockingbird Media opgericht om de leugens te fabriceren, de leugens te verspreiden en ontelbare kale leugens keer op keer te herhalen, net zoals een spotvogel constant het exacte gezongen repertoire van liedjes zingt.

Echt, deze lijst van hooggecompenseerde en zeer invloedrijke leugenaars in de VS zou maar door kunnen gaan en door en door en door ………………………………………….

Voorwaar, de Vader der Leugens zou enorm trots zijn op zoveel plichtsgetrouwe en toegewijde kinderen die gedomicilieerd zijn in deze eens Verenigde Staten van Amerika.

Conclusie

Een natie van gewone leugenaars kan er misschien tientallen jaren mee wegkomen om tegen elkaar te liegen; Maar als datzelfde patroon van ongegeneerd liegen eenmaal opduikt in het gedrag van buitenlandse zaken, verandert alles in een dag en een nacht.

Vooral wanneer het liegen te maken heeft met zeer ingrijpende zaken zoals de opzettelijk uitgelokte Oekraïne-oorlog en het opblazen van de Nord Stream-pijpleiding, de 9/11 valse vlag terroristische aanslagen en War on Terror , de moorden op JFK, MLK & RFK, de geowapens gebruikt om de aardbeving in Turkije in 2023 en de aardbeving in Haïti in 2010, de geconstrueerde kernramp in Tsjernobyl en de kernramp in Fukushima, enz. te veroorzaken.

Maar waarom?

Omdat het aantal zeer serieuze belanghebbenden die niet verplicht zijn aan het imperium gewoon enorm is gestegen – DAT IS WAAROM!

In het licht van deze grimmige realiteit heeft het Amerikaans-Britse rijk nu de spreekwoordelijke muur bereikt, vooral gezien eeuwen van liegen zoals geen ander rijk ooit heeft gelogen in de wereldgeschiedenis .

Maar waarom nu?

Omdat het seriële liegen over alles, en de implementatie van hun noodzakelijke doofpotaffaires,

een kritieke massa van onthullingen heeft bereikt, evenals een punt waarop geen terugkeer mogelijk is – DAT IS WAAROM!!!

Met andere woorden, het kost nu een onvoorstelbare hoeveelheid tijd en energie, personeel en middelen, spionage en bewaking, onderzoek en handhaving, enz. om de talloze doofpotaffaires voor altijd effectief verborgen te houden.

Met andere woorden, er is nu wiskundige zekerheid dat het RIJK VAN LEUGENS zal instorten onder het gewicht van zijn eigen corruptie en criminaliteit, incompetentie en onbekwaamheid, inefficiëntie en nalatigheid.

In feite:

HET RIJK VAN LEUGENS Ondergaat nu een slow-motion, vrije val en definitieve ineenstorting

~~~ EINDE VAN HET VERHAAL ~~~

Revisionistische historici voor World Peace

State of the Nation

20 maart 2023

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized . Maak een bladwijzer van de permalink .

20230328 Over de illuminati formule 3

van whale.to zie daar veel informatie. Google translate

8 May 2004 – 14 Mar 2023

De Illuminati-formule die wordt gebruikt om een ​​niet-detecteerbare, door de geest gecontroleerde slaaf te creëren door Fritz Springmeier & Cisco Wheeler

Hoofdstuk 2: Wetenschap # 2 De traumatisering en marteling van het slachtoffer

A. Een site voor het martelen van kinderen, NOTS China Lake, CA. Hoe kinderen naar een grote programmeersite worden getransporteerd Meer over de geheime China Lake-basis Charles Manson Joseph Mengele B. Wat trauma doet, het ontstaan ​​van PTSD & DIS (MPD) PTSD (posttraumatische stressstoornis) ” Hidden Observer” “de kern ” C. Hoe de marteling wordt uitgevoerd, soorten trauma Baron Guy de Rothschild ritueel aspect van trauma D. Wat gebeurt er wanneer de geest splitst: hoe MPD werkt E. De kern F. Hoe programmeren is verankerd Hoe de reukzenuwen worden getraumatiseerd wanneer Moonchild Trauma’s Miskraam Ritueel Martelapparaat

Review

De basis voor het succes van de Monarch mind-control programmering is dat er verschillende persoonlijkheden of persoonlijkheidsdelen genaamd alters gecreëerd kunnen worden die elkaar niet kennen, maar die het lichaam op verschillende tijdstippen kunnen aannemen. De geheugenverliesmuren die zijn gebouwd door trauma’s, vormen een beschermend schild van geheimhouding dat de misbruikers beschermt tegen ontdekking, en voorkomt dat de frontpersoonlijkheden die het lichaam vasthouden vaak weten hoe hun systeem van alters wordt gebruikt. Het schild van geheimhouding stelt sekteleden in staat om rond andere mensen te leven en te werken en totaal onopgemerkt te blijven. De voorste alters kunnen geweldige christenen zijn, en de diepere alters kunnen het slechtst denkbare type satanisch monster zijn – een Dr. Jekyll/Mr. Hyde-effect.

Er staat veel op het spel bij het geheimhouden van de inlichtingendienst of de occulte groep die de slaaf controleert. Het slagingspercentage van dit type programmering is hoog, maar als het mislukt, worden de mislukkingen met de dood verworpen. Elk trauma en elke marteling dient een doel. Er is veel geëxperimenteerd en onderzoek gedaan om erachter te komen wat wel en niet kan. Er werden grafieken gemaakt die lieten zien hoeveel marteling een bepaald lichaamsgewicht op een bepaalde leeftijd aankan zonder dood te gaan. Dit is de reden waarom de nazi’s al die vreemde concentratiekampexperimenten deden, waarbij ze testten hoe snel mensen zouden bevriezen of sterven aan verschillende trauma’s. Het was voor mindcontrol! De misbruikers zijn zeer specifiek en wetenschappelijk in hun martelingen. Een laborant met een klembord loopt rond en houdt de e voor de kinderen in de gaten wanneer ze hun eerste trauma’s krijgen. Hartmonitoren worden nauwlettend in de gaten gehouden. Toch stierven er veel kinderen door de programmering. De programmeurs leerden dat wanneer een kind zich oprolde in een foetushouding, het de wil om te leven had opgegeven. Ze leerden te timen hoe snel dit zou gebeuren om een ​​idee te krijgen hoe ver ze het kind moesten duwen. Ouders in het oosten van de Verenigde Staten werden meegenomen naar Harvard Universiteit voor training om hen te leren hoeveel trauma ze hun kinderen thuis zouden kunnen bezorgen voordat ze zouden sterven. Nadat de kinderen terugkwamen van hun oorspronkelijke programmering, moesten ze dagelijkse trauma’s oplopen om ze dissociatief te houden.

A De initiële splitsingen en initiële programmering gedaan in China Lake, CA.

De primaire of eerste marteling voor veel kinderen in het westen van de VS vond plaats in China Lake, dat officieel onder de benamingen Naval Ordinance Test Station (afgekort als NOTS) is gegaan, Naval Weapons Center, NWC, Ridgecrest (de stad in de buurt) en Inyo -kern (het gebied). Het adres van het Nimitz-ziekenhuis is de code “232 Naval Air Weapons Station”. De basis was opgezet om “nieuwe wapens” te testen. Blijkbaar besloot de marine dat door de geest gecontroleerde mensen een belangrijk wapen waren om te testen. De meeste “nieuwe wapens” gemaakt op China Lake waren voor het grootste deel menselijke robots in grote aantallen. De Monarch Mind Control werd uitgevoerd in grote vliegtuighangers op de basis die duizenden kleine kooien hebben kunnen huisvesten die net groot genoeg zijn voor menselijke baby’s. Veel van 1000 baby’s was een kleine partij. Volgens mensen die in het programma voor het helpen van de programmering in de hangars werkten, waren veel batches 2.000 of 3.000 baby’s. Veel overlevenden herinneren zich de duizenden kooien waarin kleine kinderen van plafond tot vloer werden ondergebracht. De kooien waren voorzien van elektrische bedrading (geëlektrificeerd aan het plafond, de bodem en de zijkanten), zodat de kinderen die binnen opgesloten zitten gruwelijke elektrische schokken op hun lichaam kunnen krijgen om hun geest te verzorgen om zich in meerdere persoonlijkheden te splitsen. Deze kooien worden Woodpecker Grids genoemd.

Het slachtoffer ziet een lichtflits wanneer er een hoge gelijkspanning wordt toegepast. Later wordt deze lichtflits gebruikt met hypnotische inductie om de persoon te laten denken dat ze naar een andere dimensie gaan wanneer ze met hoog voltage worden bestraald. In de Peter Pan-programmering vertellen de programmeurs de slaven dat dit “op het licht rijden” is. Een van de populaire trauma’s nadat het kleine kind dagenlang de Woodpecker Grid-kooien heeft doorstaan, is om het te verkrachten. De verkrachting is opzettelijk wreed, zodat het zo traumatisch mogelijk zal zijn. Veel van de technische mensen op de basis zijn burgers. Dit komt gedeeltelijk doordat een deel van het onderzoek betrekking heeft op mind-control, en Illuminati civiele mind-control-experts komen en gaan van de basis. Het California Institute of Technology op Pasadena nauw mee verbonden is China Lake ’s onderzoek (en trouwens naar de Illuminati). Veel van het werk in de faciliteit is ook voor de inlichtingendiensten en niet voor het leger. Inlichtingenmiddelen zijn vaak burgers. Een van de dingen die is ontwikkeld in de universiteiten van Californië en vervolgens is geïmplementeerd op China Lake was kleurenprogrammering, die later in dit boek aan de orde komt. Rood en groen bleken de meest zichtbare kleuren te zijn bij het programmeren. Bij de programmering van NOTS werden verschillende gekleurde zwaailichten gebruikt. Overlevenden van de programmering herinneren zich allemaal knipperende lichten. Het gebruik van zwaailichten is door de CIA in de Amerikaanse cultuur geïntroduceerd. Als iemand bars en plaatsen binnengaat waar bands spelen, zie je veelkleurige lichten knipperen. De knipperende lichten zorgen voor dissociatie, vooral bij mensen die geprogrammeerd zijn.

Hoe kinderen naar een grote programmeersite worden getransporteerd

Een lijst met de belangrijkste programmeercentra wordt gegeven in een bijlage, samen met de programmeerspecialiteiten van elke site. In dit hoofdstuk wordt een voorbeeld gegeven van slechts één van de basissen die voor vroege programmering werden gebruikt, de grote en zeer geheime China Lake voorziening binnen Californië in de buurt van Death Valley. De kinderen worden met treinen, vliegtuigen en auto’s naar de China Lake NWC-basis (ook bekend als NOTS) gebracht. Een aantal van de kleine vliegvelden waar deze kinderen naartoe vliegen China Lake zijn geïdentificeerd. Een daarvan, die niet meer in gebruik is voor het verplaatsen van kinderen, was een privévliegstrook bij Sheridan, OF die naast een grote houtzagerij stond. De houtzagerij had een overeenkomst om in het geheim de kinderen te huisvesten die hun mond hadden afgetapt. Buren in het gebied werden omgekocht en gewaarschuwd dat als ze zouden praten, ze in de problemen zouden komen omdat ze de nationale veiligheid aantasten. Het gebied heeft veel molens verbonden door treinrails, die werden gebruikt om de kinderen rond te rijden. Verbonden met dit netwerk was een katholiek klooster dat tussen Sheridan en McMinnville ligt, dicht bij het spoorwegnet. Het Union treinstation in Portland, OF heeft ondergrondse tunnels waar kinderen tijdelijk in kooien werden opgeborgen voordat ze verder reisden. De jezuïeten waren actief in dit onderdeel van de kinderverwerving. Katholieke adoptiebureaus (en dat zijn er veel), nonnen die zwanger worden, ouders uit de derde wereld en ouders die hun kinderen willen verkopen, waren allemaal bronnen van kinderen voor programmering. Als je bedenkt hoeveel corrupte mensen er zijn en hoeveel dorpen en steden er aan de westkust liggen, en hoeveel kinderen worden voortgebracht door satanische fokkers, illegale vreemdelingen en andere ouders die liever het geld hebben dan kinderen, en de lezer begint te beseffen hoe het verkrijgen van groepen van 1.000 of 2.000 kinderen geen probleem was voor de Illuminati die werkten via inlichtingendiensten zoals de CIA, NOS, DIA, FBI en FEMA. The Finders, een gezamenlijke CIA/FBI-groep, schafte jarenlang kinderen aan voor het netwerk. Sommige van de kinderen die nodig zijn voor het programmeren zullen worden gebruikt voor offers om degenen die geprogrammeerd worden te traumatiseren. (De namen van enkele mensen die werken aan het verwerven van kinderen voor programmering/offers zijn vrijgegeven in de maandelijkse nieuwsbrief van Fritz Springmeier.) De geheime FEMA-landingsbaan bij Santa Rosa laat de hele nacht vliegtuigen landen en vertrekken. Sommige van deze vluchten gaan naar het oosten en landen dan op de geheime 1800 vierkante mijl grote China Lake Naval Research Base, en er wordt aangenomen dat ze kinderen vervoeren voor het programmeren. Deze landingsbaan heet de KERSTMAN ROSA LUCHT CENTRUM. Toen ik FAA-informatie over deze landingsbaan probeerde te krijgen, deden ze alsof het niet bestond, maar het is in gebruik. In de buurt van Santa Rosa is de Bohemian Grove, ten zuidwesten van Santa Rosa, is dit luchtcentrum dat niet door het publiek wordt gebruikt. Deze luchthaven werd onlangs door privépiloten gebruikt als FBO. Het werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd als trainingsbasis voor P-32-piloten en werd in 1952 gedeactiveerd. Na de oorlog werd het verhuurd aan particuliere bedrijven (zoals de CIA). De verharde gebieden zijn 4 ‘van beton en kunnen de zwaarste vliegtuigen landen die in gebruik zijn. Er zijn geen gebouwen van meer dan twee verdiepingen in het hele gebied en geen verkeerstoren. De FBI heeft een contingent in het federale gebouw in de binnenstad Santa Rosa, en “FEMA” heeft een radiostation op de luchthaven. Het legerreservaat heeft ook enkele gebouwen in de omgeving. Er vinden echter zeer geheime activiteiten plaats op de luchthaven. 6-7 kleine vliegtuigen sluipen per dag uit de gesloten basis, en voor een basis van zijn soort die gesloten is, is dat erg interessant. De vliegtuigen stijgen ’s avonds op en doen hun lichten pas aan als ze honderden meters de lucht in zijn. De persdemocraat van Santa Rosa plaatste een artikel over Donderdag 22 april 1993 over de federale overheid die 70 hectare grond verkoopt net ten oosten van de luchthaven. Als je echter goed leest, zal het land worden aangeboden aan een groot aantal federale instanties. Het pand was “in gebruik door FEMA” (707-542-4534). Als je erover nadenkt, is het onwaarschijnlijk dat het radiostation een FEMA-zendstation is. De nabijheid van deze geheime activiteit tot het Bohemian Grove van de elite maakt dit een interessante site voor studie. De luchthaven die wordt gebruikt voor bezoekers van Bohemian Grove ligt ten noorden van Santa Rosa op snelweg 101, de Sonoma District Luchthaven. United Express en American Eagle (vliegt van en naar San Jose ) vliegen naar dit vliegveld, dat een verkeerstoren heeft. In 1964 zou de luchthaven ook ongeveer 600 militaire operaties (hetzij een start of een landing) per jaar hebben uitgevoerd. Het was rond deze tijd dat de federale regering een overeenkomst sloot met Sonoma District Luchthaven om de landingsbaan te verlengen, de landingsbaan te versterken en de luchthaven op tal van manieren te helpen betalen. De elite van over de hele wereld vliegt hierheen om naar de Bohemian Grove te gaan, die in het Monte Rio-gebied ligt. Monarchslaven worden regelmatig misbruikt in de Grove voor het vermaak van Bohemian Grove-leden in kinky seksthemakamers, zoals de donkere kamer en de necrofiliekamer. Geheime NWO-orderzaken worden gevoerd in de kleine, donkere lounge met een houten bord met de naam UNDERGROUND. In het bos wordt voor de sport op slaven gejaagd en buiten in de Grove worden occulte rituelen gehouden, waaronder het offeren van baby’s. Deze vliegvelden worden in detail beschreven, zodat de lezer een begin kan maken met het netwerk van kleine vliegtuigen en vliegvelden dat het Monarch-systeem gebruikt om kinderen te vervoeren. Vanuit verschillende inzamelpunten worden de kinderen binnengedruppeld China Lake. Monarchslaven, waarvan velen zelf kinderen zijn, worden gebruikt in dit uitgebreide kinderverkrijgingssysteem. Kinderen worden ook gebruikt om andere kinderen te verleiden en te ontvoeren. Tienerslaven worden gebruikt om kleine kinderen te begeleiden en te vervoeren in treinen, bussen en vliegtuigen. Het driehoekige vliegveld bij China Lake is traditioneel heel vroeg in de ochtend begonnen met veel activiteit. De nachtvluchten van FEMA’s Santa Rosa vliegveld is een voorbeeld van inkomende vluchten. Het vliegveld is via Sandquist weg. Kinderen worden op dit veld geland, terwijl anderen door de door mariniers bewaakte poorten worden gedreven, en anderen komen via de oost-westspoorlijn. Dat er kinderen door de poortjes rijden is niet alarmerend want binnen de militaire perimeter is een middelbare school, een lagere middelbare school en nog 3 andere scholen. Sommige volwassenen van de kinderen die worden geprogrammeerd, verblijven in militaire kazernes (Quonset-hutten en gebouwen met één verdieping) terwijl ze wachten. Een mannelijk Monarch-slachtoffer herinnert zich een groot hangergebouw bij China Lake met een betonnen vloer en rij na rij kooien die aan het plafond hangen en het grote gebouw vullen. Een van de programmeurs was gekleed als een katholieke priester. De elektrische stroom die naar de kooien liep, zoemde, als een elektrische afrastering. Er was een marmeren plaat die dienst deed als altaar waar mensen in gewaden met zwarte kappen een mes met beenhandvat pakten en kleine kinderen offerden in het bijzijn van de andere kinderen in de kooien. (Herinneringen van andere overlevenden over de plaats zullen later worden vermeld.)

Meer over The Secret China Lake Base

Charles Manson, een geprogrammeerde Monarch-slaaf die de eerste programmering ontving op China Lake, woonde met zijn cultus slechts 70 kilometer ten noordwesten van China Lake op de afgelegen boerderijen Myers en Barker. Scotty’s Castle binnen Death Valley, Bakkersveld, Edwards AFB en Papa Ludo’s Store & Tavern (met zijn geheime ondergrondse programmeercentrum) liggen allemaal in de buurt van China Lake en zijn ook allemaal programmeersites geweest. Oude route 66 ging voorbij China Lake, dat nu vlak bij US 395 ligt. De taverne in het gebied is de Hideaway genoemd. Het gebouw was laag, weg van de snelweg, met een groot onverlicht parkeerterrein. Alleen mensen die wisten hoe ze er door de obscure ingang aan de zijkant naar binnen moesten komen, konden naar binnen. De Hideaway Tavern is een lokale ontmoetingsplaats geweest voor de CIA-mannen in China Lake. Het heeft hen uitstekende steaks geserveerd. Het hoofdkwartier van de basis staat bekend als het Witte Huis en het lijkt een beetje op een jachtclubhuis. Ten noordwesten van het vliegveld, op 39-64 & 4-33 E op de quad-kaarten, heeft de regering een groot magisch zegel van Salomo (hexagram) gebouwd met elk been 1/4 mijl lang op de grond. Hoe was het voor een slachtoffer begin jaren vijftig in een NOTS-programmeercentrum? Een van de gebouwen in het gebied dat voor de programmering werd gebruikt, werd beschreven als een gebouw met een plat dak en een lichtbruine buitenkant. Om het gebouw liep een hek. Binnen de voordeur stond een oud eikenhouten receptiebureau. Een reeks van 3 deuren verbonden door tunnels werd doorlopen. Men ging een gang binnen en ging toen linksaf de programmeerruimte in.

Tunnels verbonden de verschillende gangen met elkaar. De programmeerruimte was geschilderd in een goede dissociatieve kleur wit. In het midden van de kamer hingen kooien met chimpansees. De onderzoekstafel was van metaal, wat koud was voor het slachtoffer, maar gemakkelijk af te wassen voor de bedienden. Het slachtoffer werd in kooien geplaatst en zag witte stippen oplichten in verschillende stippatronen boven de deur op een paneel van lichten. De lichte schokken voor het slachtoffer werden gecoördineerd met de puntpatronen. (Een deel hiervan heeft betrekking op domino-programmering.) Een begeleider volgde het hele scenario op kaarten, terwijl het kind herhaaldelijk werd getraumatiseerd met laagspanningsschokken. Er werden naalden in het kind geprikt, de kamer werd verduisterd en vervolgens verlicht. Stemmen zeiden: “Hou van me, hou niet van me.” Dit was onderdeel van het ‘hou van me, hou niet van me’-gedeelte van programmeren. “Brave meiden rijden op de zilveren vleugels.” Dit was om het vermogen op te bouwen om tracing door het slachtoffer te conditioneren na elektroshock.

Na WO II kwamen Duitse en Britse wetenschappers/mind control programmeurs naar NOTS, waaronder Joseph Mengele (bekend als Dr. Green, of Greenbaum, en andere pseudoniemen). Dr. Black van de Illuminati werkte uit China Lake Ook. Dr. White (Dr. Ewin Cameron) werkte aan de oostkust, hoewel hij af en toe naar de westkust vloog om de andere topprogrammeurs te ontmoeten. Dr. Blue was een van de belangrijke leidende Illuminati-programmeurs. Deze topprogrammeurs begeleidden andere mindere programmeurs. Als er iets misgaat, kunnen ze een kind van een programmeerlocatie naar een specialist vliegen om speciale hulp te krijgen bij het programmeren. De mannen en vrouwen van de Illuminati hielpen de beste programmeurs. De Grande Mothers en de Grande Masters van de Illuminati hielpen mee met de programmering. Als een kind van de Illuminati door zijn programmering vorderde, hadden drie mensen toezicht op de programmering: de Grande Mother, de Grande Dame en de Programmeur.

De Illuminati functioneert vanuit een commandostructuur vergelijkbaar met het leger. (In feite is het een groot geheim dat het rijk van Satan feitelijk diende als model voor militaire en politieke structuren.) Als een kind begint met programmeren, wordt het gemonitord op een manier die vergelijkbaar is met ziekenhuizen waar de dossiers worden gevuld en vervolgens worden deze dossiers gearchiveerd. Er worden regelmatig testen en evaluaties uitgevoerd. Er worden doelen gesteld die programmeerdoelen voor zes maanden zijn. Deze zullen in feite zeggen dat we dit moeten bereiken door a, b, c, d te doen in de komende zes maanden. Dit is enigszins vergelijkbaar met een IEP (Individueel Onderwijsplan) waarin de gespecialiseerde leraren zich bevinden Oregon instellen voor elke leerling. Op een gegeven moment zullen de sterke punten en de zwakheden van het kind worden geïdentificeerd, en dan zal er een beslissing worden genomen over welk beroep de Illuminati de persoon willen programmeren om te worden. Als de jonge jongen agressief is en sadistische neigingen heeft, noemen de Illuminati het “een oorlogsstoker” en noemen ze het “Dit kind zal een generaal zijn”. Daarna gaan ze verder met het programmeren om een ​​generaal te worden.

Verpleegkundigen, leraren en kinderartsen moeten worden geprogrammeerd met zachtheid voor hun systeem. Andere beroepen, zoals advocaten, mogen meedogenloos zijn. Veel van de kinderen hebben een religieus front voor hun programmering, en een zeer populaire bezigheid voor Illuminati-mannen is om predikant te worden. Religieuze leiders vormen de meerderheid van de vaders van overlevenden van de Monarch die hulp hebben gezocht. De meeste Illuminati-slachtoffers hebben ouders die belangrijke religieuze leiders zijn, velen van hen zijn vooraanstaande geestelijken in de gevestigde kerken. Zoals de lezer zou verwachten, vereisen sommige martelingen dat de temperatuur, ademhaling, hartslag en bloeddruk van het minderjarige slachtoffer nauwlettend in de gaten worden gehouden.

B. Wat trauma doet

De laatste tijd besteden het leger en de wetenschap van de psychologie aandacht aan wat zij PTSS (posttraumatische stressstoornis) noemen. PTSS zijn de psychopathische slopende effecten van trauma en de chronische aard van reacties op trauma. Opdringerige flashbacks van het trauma zullen optreden als de geest zichzelf niet beschermt tegen herinneringen aan het trauma. De geest creëert vermijdingspatronen om zichzelf te beschermen tegen het nadenken over het trauma. Panieksymptomen treden op wanneer de persoon fysiologische opwinding ondergaat voor traumatische signalen. Een trauma zal bij het slachtoffer een zekere “verbrokenheid” veroorzaken. Het slachtoffer zal levensaannames ontwikkelen over kwetsbaar zijn, weinig persoonlijke waarde hebben en dat het leven niet eerlijk is. Ze kunnen fobieën ontwikkelen om constant hun omgeving te controleren op veiligheid en constant anderen in de gaten te houden om er zeker van te zijn dat ze niet mishandeld worden. Eeuwenlang is er oorlog gevoerd en hebben militairen PTSS ervaren. Een volledige beschrijving van en onderzoek naar de aandoening is echter pas in de recente geschiedenis gedaan. De V.S. leger heeft elke serieuze begeleiding van hun troepen die hieraan lijden, verhinderd. Peer “counselors” en rapgroepen werden toegestaan, en misleid door het leger om te geloven dat ze adequaat zouden zijn. PTSS leidt vaak tot woede-uitbarstingen, chronische depressies of borderline-disfuncties. De PTSD bij Monarch-slachtoffers wordt gemaskeerd door de MPD/DID en de programmering. Vervolgens maskeert de programmering op zijn beurt de MPD. Wanneer de programmering is voltooid, zijn er voorste alters gemaakt die kunnen functioneren met een glimlach en opgewekte houdingen, terwijl daaronder de geest vol is met verbrijzelde, kwetsende alters, waarvan de slaaf zich niet bewust is. Zelfbestraffing en sociale terugtrekking zijn natuurlijke symptomen van PTSS, en de programmeurs hebben geen moeite om deze functies te verbeteren en te programmeren in hun alter-systemen. Bepaalde alters houden uiteindelijk de woede, de angst, de sociale terugtrekking, het schuldgevoel en het verlangen naar zelfstraf vast. Deze worden in bedwang gehouden door de programmering en nemen het lichaam in beslag wanneer de slaaf buiten het geprogrammeerde pad stapt. Van de slechte herinneringen in de hoofden van mannen die aan PSTD lijden, is opgemerkt dat ze zichzelf recycleren en zichzelf in stand houden terwijl ze onopgelost in de geheugencellen liggen. Slechte herinneringen voor de slachtoffers van Monarch-programmering worden gebruikt om de MPD, de programmering op zijn plaats te houden en ook om het slachtoffer in overeenstemming te houden.

In 1954 publiceerde Maslow zijn hiërarchie van behoeften, die, wanneer toegepast op Monarchs en PSTD-slachtoffers, betekent dat ze geen vooruitgang kunnen boeken in therapie totdat aan hun overlevings- en veiligheidsbehoeften is voldaan. De programmeurs/misbruikers weten echter dat het belangrijk is om de slaaf uit de buurt van veiligheid te houden. Daartoe hebben de programmeurs mensen van buitenaf in dienst om slaven te monitoren, en interne veranderingen in de geest van het slachtoffer om veranderingen te monitoren en veranderingen te rapporteren. Het melden van wijzigingen kan het Netwerk van misbruikers altijd bereiken via 1-800 telefoonnummers die elke 2 weken wijzigen. Ze kunnen ook hun begeleider bellen. Het rapporteren van wijzigingen is erg emotieloos en dient als bandrecorders die mechanisch alle ontwikkelingen rapporteren die de programmering kunnen bedreigen aan hun handler.

Veranderingen die zijn geprogrammeerd om zelfmoord te plegen, zijn ook in de systemen ingebouwd. Bijvoorbeeld, voor een systeemhacker – een buitenstaander – om te werken met de alters van een interne Grand Druid Council (ook bekend als Executive Committee alters, of rechter alters) of een systeem verzekert bijna 99% van de tijd zelfmoord van de Monarch-slaaf. In ten minste 99% van de gevallen waarin Monarchs die voor therapie zijn gekomen, nog steeds geen veiligheid hebben, wat een grotere behoefte is dan proberen tegen hun programmering in te gaan. Dit is de reden waarom zo weinig mensen echt vrij zijn geworden.

Om de programmering ongedaan te maken, heeft het slachtoffer veiligheid nodig. De programmeurs weten dit en hebben bijna faalveilige methoden opgezet waarbij het slachtoffer niet eens veilig is voor hun eigen systeem van alters, laat staan ​​voor Big Brother. Therapeuten noemen hun Monarch-slachtoffers ‘overlevenden’ een verkeerde benaming, omdat ze in werkelijkheid nog steeds midden in voortdurend misbruik zitten. Sommige therapeuten denken ten onrechte dat het nuttig is om tegen het slachtoffer te zeggen: “Deze angsten die u heeft, komen uit het verleden.” Bevrijdingsministeries kunnen ook proberen de angst van het slachtoffer te stoppen, zonder de redenen achter de aanhoudende angst te begrijpen. Andere hoofdstukken gaan in op de uitgebreide back-up methodieken.

Op dit punt wordt het in de context van dit hoofdstuk vermeld om de lezer duidelijk te maken dat het misbruik en de marteling non-stop doorgaan. Een deel hiervan zou natuurlijk sowieso voorkomen, maar de programmeurs versterken dit natuurlijk voorkomende fenomeen vele malen om ervoor te zorgen dat de slaaf zichzelf voortdurend zal misbruiken. Dit betekent dat naarmate de tijd vordert, sommige Monarch-systemen zijn getimed om bepaalde niveaus te vernietigen en nieuwe niveaus te creëren.

Als de programmeurs dat willen, kunnen ze een frontaal christelijk alter-niveau vernietigen en een nieuw niveau van New Age-gelovige alters creëren om het oorspronkelijke front te vervangen. Het misbruik kan door het slachtoffer zelf worden gedaan, omdat programmeerveranderingen via codes de mogelijkheid krijgen om gruwelijke herinneringen op te halen. Die traumatische herinneringen, die de geest de eerste keer verbrijzelden, zijn nog steeds in staat om het opnieuw te doen als ze worden afgebroken (dat wordt herbeleefd door lichaam en geest). Steeds meer mensen ervaren het werken met iemand met meerdere persoonlijkheden. Er zijn echter maar weinig veelvouden die ooit meer ontdekken dan de voorste delen van hun systemen. Zeer weinig mensen, afgezien van de programmeurs, hebben een goed idee van hoe een heel systeem van alters eruitziet, daarom zullen sommige dingen die in dit boek worden beschreven, vreemd lijken voor mensen die iets over multipliciteit hebben geleerd.

Er zijn verschillende modellen om te beschrijven wat er in de hersenen van een meerling gebeurt wanneer deze meerdere persoonlijkheden ontwikkelt. De hersenen zijn erg complex. Recent hersenonderzoek bevestigt dat de hersenen veel complexer waren dan gedacht. In een gemiddeld brein zijn er 10.000.000.000 individuele neuronen (zenuwcellen). Elk van deze heeft 10 met 100 nullen die erop volgen ter waarde van onderlinge verbindingen. Met andere woorden, een gemiddeld brein heeft veel meer onderlinge verbindingen dan het totale aantal atomen in het universum! Vaak vinden er elke minuut ongeveer een half miljoen verschillende chemische reacties plaats in de gemiddelde hersenen, en het aantal kan vele malen groter zijn dan tijdens intense activiteit.

Er is aan het brein van een monarch gewerkt om nog actiever te zijn dan het brein van een normaal persoon. De linker- en rechterkant van het brein van de Monarch werken beide tegelijkertijd en de verschillende persoonlijkheden zijn allemaal tegelijkertijd bezig met verschillende tracks. Om de complexiteit te beschrijven van wat er gebeurt met iemands geest waar jarenlang zo dramatisch mee is geknoeid, betekent dat soms alleen een benaderend model kan worden gepresenteerd. Er zijn verschillende termen die worden gebruikt bij het spreken over veelvouden, die verschillende betekenissen hebben ontwikkeld. Tenzij deze termen correct zijn gedefinieerd, kunnen misvattingen erover het begrip van wat er gebeurt tijdens Monarch-programmering vertroebelen. Ten eerste hebben onderzoekers ontdekt dat de hersenen diep in een persoon echt alles over zichzelf begrijpen in een puur bewustzijn. Dit geldt voor iedereen.

Dit pure bewustzijn heeft verschillende namen gekregen, waaronder Hidden Observer. Als een man onaangenaam is en totaal niet beseft dat hij mensen irriteert; weet gewoon dat diep van binnen een bewustzijn precies beseft wat hij is en wat hij doet. De hersenen van de groep weten bij een diep bewustzijn wat ermee is gebeurd. De term Hidden Observer is echter vol gevaar. Een demonische entiteit genaamd de Hidden Observer werkt hand in hand met de programmeur om het individu te programmeren. De verborgen waarnemer kan alles zien wat het systeem doet. De mensen die als slaaf controleren, bellen regelmatig de Hidden Observer op om vragen te stellen. In dit geval is het een demonische entiteit, en toch is het deze verborgen waarnemer, die elk systeem heeft, waartoe sommige therapeuten toegang proberen te krijgen om het systeem te begrijpen. Deze Hidden Observer vertelt alleen de waarheid aan zijn Meester, omdat hij demonisch is.

De volgende term die verkeerd begrepen wordt, is de term “de kern”. De programmeurs hebben verschillende alters opgezet om zich voor te doen als de kern en de beschermer van de kern. De echte kern is behoorlijk verborgen en niet binnen het normale raster van de kaart van het altersysteem geplaatst. Er is wat uitleg voor nodig om duidelijk te maken wat er met de geest gebeurt en wat de echte kern is.

C. De soorten trauma’s

Een ding dat werd ontdekt door onderzoek naar de genetische overdracht van aangeleerde kennis door mensen aan hun kinderen, was dat mensen worden geboren met bepaalde angsten. Slangen, bloed, het zien van interne lichaamsdelen en spinnen zijn allemaal dingen waar mensen bang voor zijn. De fobieën voor deze dingen worden genetisch doorgegeven van de ene generatie op de andere. Bij het zoeken naar trauma’s die van toepassing zijn op kleine kinderen, ontdekten de programmeurs dat deze natuurlijke fobieën die bij de meeste mensen vanaf de geboorte voorkomen, “geweldig” zullen werken om de geest te splitsen.

Langs deze lijn zijn de volgende voorbeelden van trauma’s die zijn gedaan om slaven te programmeren:

A. opgesloten zitten in een kleine afgesloten ruimte, een kuil of kooi met spinnen en slangen b. gedwongen worden onschuldige slachtoffers te doden, in stukken te snijden en op te eten c. Onderdompeling in uitwerpselen, urine en containers met bloed.

Dan gemaakt worden om deze dingen te eten. Dit zijn standaardtrauma’s. Vaak zal een slaaf niet alleen al het bovenstaande ervaren, maar vele anderen voordat ze 4 of 5 jaar oud zijn.

Het is belangrijk om het kind vroeg te traumatiseren voordat het de kans krijgt om zijn egotoestanden te ontwikkelen. Trouwens, als het kind in een kleine doos met spinnen of slangen wordt geplaatst, zal vaak worden verteld dat als ze dood spelen, de slang ze niet zal bijten. Dit doet twee dingen voor de programmeurs: het legt de basis voor zelfmoordprogramma’s (dwz “als-je-dood-bent-dan-ben-je-veilig”-denken) en het leert het kind dissociëren.

Trauma’s om de geest te splitsen zijn niet alleen hoogspanning of natuurlijke fobieën, maar omvatten het volledige bereik van het emotionele en spirituele wezen van het slachtoffer. Het slachtoffer wordt uiteindelijk beroofd van elke spirituele of emotionele hulpbron door een verscheidenheid aan trauma’s, zoals ‘bloedorgieën’ waarbij mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen worden doorgesneden, martelsessies op allerlei soorten middeleeuwse martelmachines, geënsceneerde evenementen waarbij acteurs God, Jezus Christus, politie en therapeuten vervloeken het slachtoffer, wijzen het slachtoffer af en ‘vermoorden’ het slachtoffer zelfs in gesimuleerde drugsdoden.

Kinderen worden in gevangenschap in mishandelde omstandigheden in ziekenhuizen geplaatst. Kinderen worden vastgebonden aan onschuldige kinderen die systematisch en op brute wijze worden vermoord, terwijl de kinderen wordt wijsgemaakt dat ze schuldig zijn aan de straf van het kind. Bijna-doodervaringen zoals verdrinken zijn een kunst geworden bij deze misbruikers. Getrainde honden, apen en andere dieren worden gebruikt om de slachtoffers verder te traumatiseren.

Een Illuminati-slaaf zal hoogstwaarschijnlijk alle laatste paragrafen hierboven hebben meegemaakt, plus nog veel meer. (Toby was een van de getrainde NOTS-chimpansees. Hij was getraind om sadistisch te zijn. De andere getrainde chimpansees bij China Lake waren onder meer “Gabie” of Gabriel, die het slachtoffer kietelde terwijl ze vastgebonden waren; Rastice, die een speelgoedkist had met diamanten, armbanden en een scepter die elektroshocks veroorzaakte; Zoro, die alles kon betekenen; Elmore, die knuffelde als moeder maar rauw vlees at; plus anderen. Een voorbeeld van iets dat tijdens het programmeren met de chimpansees werd gezegd, is: 3 kleine apen en EEN KOOI, DO, RE, MI, FA, SOL, LA, TE, DO”.)

Joseph Mengele, ook bekend als Dr. Green, was bedreven in het gebruiken van Duitse herders om mensen aan te vallen. Mengele kreeg een reputatie in de nazi-concentratiekampen voor het gebruik van Duitse herders, voordat hij werd overgebracht “naar Amerika. Hij gebruikte honden om Amerikaanse kinderen te helpen programmeren. (De Proces Kerk gebruikt ook vaak Duitse herders.)

Hij was ook bedreven in abortussen en was betrokken bij vreemde trauma’s die te maken hadden met de geboorte van baby’s, of de gesimuleerde geboorten van dode ratten (of andere grove dingen) uit de vagina’s van meisjes die werden geprogrammeerd. Wanneer de satanische sekten hun slachtoffers met draad vastbinden voor rituelen, verliezen sommige van deze mensen hun tenen of vingers van de draad. Soms gaan pinken en het bovenste deel van de ringvinger ook verloren in satanische cultusrituelen.

Veel van de trauma’s en martelingen worden uitgevoerd door alters of personen die sadistisch zijn. Hoe krijgt het netwerk sadistische mannen zover om kleine kinderen te martelen? Drie verschillende respectabele studies (Harrower, 1976/ Milgram, 1974/ & Gibson 1990) tonen aan dat in wezen alle menselijke mannen kunnen worden geleerd sadistisch gedrag te vertonen. Er kunnen een paar uitzonderingen zijn, maar het punt is dat er geen tekort is aan sadistische mensen om te programmeren. Sommige alter-systemen hebben extreem brutale sadistische alters. In feite zijn de Mothers of Darkness-veranderingen een belangrijk evenwichtspunt om te voorkomen dat de sadistische mannelijke programmeurs meer van de kinderen vermoorden waaraan ze werken. Deze sadisten lachen om het kwetsen van kleine kinderen. Hoe meer pijn, hoe meer lading en opwinding ze eruit halen. Sadisten genieten ervan totale controle over een persoon te krijgen. Om dit te doen, nemen ze de leiding over de basislichaamsfuncties van het kleine kind, zoals slapen, eten en poepen. Ze vinden het leuk om het kleine kind te terroriseren, dus monarchslaven kijken urenlang naar sadistisch gedrag dat anderen wordt aangedaan voordat ze zelfs maar 5 jaar oud zijn. Hoe erger het trauma, hoe meer sadistische programmeurs ervan genieten.

Zintuiglijke ontbering, dwangarbeid, vergiftiging en verkrachting van elke opening van het kind zijn populaire martelingen door de programmeurs. Het kind leert al snel dat het overgeleverd is aan gekke mensen die alleen tevreden kunnen zijn met totale onderwerping en de bereidheid om iemand anders voor je te laten denken. Het kind zal uitwerpselen, bloed en andere walgelijke dingen moeten eten, terwijl de programmeur goede maaltijden eet. Een deel van dit sadistische gedrag is in de richting van een doel. Iemands tong afsnijden en er zout op strooien, versterkt de no-talk-programmering. Iemand laten overgeven om eetstoornisprogrammering te veroorzaken. Ontwrichtende schouders om dissociatie te veroorzaken.

Wanneer het huilen van het minderjarige slachtoffer wordt gehoord, passen ze onmiddellijk marteling toe zodat het kind denkt dat het zal stikken. Dit is gedragsverandering, & komt later in hoofdstuk 9 aan de orde. Dit traint het kind om niet te huilen. Rond de leeftijd van 3 jaar wordt een zwarte mis opgedragen, een zieke kwaadaardige communie, die zo lelijk is dat het kind zich in dissociatie verbergt door een “opgesloten” of “obscur” kind te creëren. Deze vroege flip biedt een basis voor programmering aan de donkere kant. Dit opgesloten kind kan een krachtige genezing hebben (met systeembrede effecten) door deel uit te maken van een positieve, met liefde gevulde communie.

Er zijn veel trauma’s die kunnen worden uitgevoerd, die geen fysieke littekens achterlaten, maar het kind wel met de diepste emotionele en spirituele littekens achterlaten. Dit is vaak nodig bij het programmeren van jonge kinderen die de buitenwereld kort na hun programmeersessie zal zien. Je armen uitstrekken is een simpele marteling. Kietelen en zintuiglijke deprivatie zijn twee martelingen die geen sporen nalaten. Grafkisten, sommige buiten en sommige op binnenlocaties, worden vaak gebruikt bij slaven. Daarom zijn veel slaven bang om levend begraven te worden. De programmeurs plaatsen allerlei griezelige insecten in de kisten wanneer ze de persoon levend begraven. Een ander type zintuiglijke deprivatie wordt gedaan door het slachtoffer in zout water te plaatsen (voor drijfvermogen en gewichtloosheid). Vervolgens wordt het slachtoffer uitgerust met gevoelige sensoren die de persoon een schok geven als het slachtoffer beweegt. Door de schok raakt de persoon weer bewusteloos. De hersenen zijn getraind om alle externe lichaamsbewegingen vanuit de bewuste geest te stoppen.

Dit type zintuiglijke deprivatie wordt gebruikt om in de posthypnotische commando’s te plaatsen om iets te doen op een toekomstige datum ver in de toekomst. Het programma wordt in de geest geplaatst op hetzelfde oerniveau dat de geest gebruikt om het hart te laten kloppen.

Een van de “gepaste” martelingen is het plaatsen van een staaf tussen de benen van een klein meisje die de lendenen van het meisje spreidt voor verkrachting. Vervolgens worden de gebogen gespreide benen gefladderd, terwijl het slachtoffer specifiek wordt verteld dat ze een “monarchvlinder” is. Veel slachtoffers hebben tijdens de verkrachting vlinders in hun hoofd gemaakt. De programmeurs kunnen enkele van hun slachtoffers vertellen dat uit rupswormen prachtige vlinders voortkomen.

Terwijl ze het kind verkrachten, beschrijven de programmeurs hun spermavloeistof als “honingraat”, en roepen ze “halleluja” als ze klaarkomen. Het duurt niet lang voordat het kind beseft dat het niet in staat is weerstand te bieden aan wat het wordt aangedaan. De wil van het kindslachtoffer wordt vernietigd en in plaats daarvan blijft het een plooibare slaaf. Als de slaaf niet correct leert, krijgt hij meer pijn. Een vishaak in de vagina is populair. Oudere mannen hebben pijn aan hun geslachtsdelen tijdens aanvullende of herprogrammeersessies. Het kan zijn dat ze de huid van hun geslachtsdelen moeten opeten.

De geest van het slachtoffer is niet alleen van zichzelf gescheiden, maar juist het martelproces maakt het slachtoffer wantrouwend tegenover mensen in het algemeen. Bovenop dit wantrouwen zullen de programmeurs de programmering stapelen om de persoon te isoleren van gezonde relaties, wat op zijn beurt het gevoel van hulpeloosheid van het slachtoffer vergroot. Ze zijn gescheiden van hun eigen delen (hun eigen zelf) en de wereld in het algemeen. De martelingen in water, grotten en zand maken de overlevende bijvoorbeeld bang voor oceanen. Het slachtoffer kan getraumatiseerd raken door vanaf een klif aan touwen of een kooi aan touwen in het water te worden neergelaten, of kan uiteindelijk levend in het zand worden begraven en het getij zien opkomen, of gewoon volledig levend in het zand worden begraven en in de steek worden gelaten.

Een tijdlang waren de Illuminati groot in watermarteling omdat ze in hun systemen een zwakte hadden ingebouwd dat water de kloonlegers zou vernietigen die de programmering beschermden, en ze hadden hun slavensystemen nodig om bang te zijn voor water. Slaven worden vaak neergelaten in zwarte gaten, of kuilen met de meest engste dingen die mogelijk zijn. Dit is een veel voorkomend trauma, omdat het slachtoffer, wanneer het uren of dagen in een donker hol wordt achtergelaten zonder enig contact met de wereld of water en voedsel, diepe emotionele littekens en dissociatie zal ontwikkelen in plaats van verhalende tekenen van fysiek misbruik. Deze marteling wordt in wezen toegepast op alle monarchslaven.

Sommige trauma’s worden gedaan om specifieke medische redenen. De persoon wordt bijvoorbeeld uitgehongerd door bijvoorbeeld slechts 300 calorieën per dag toe te staan ​​voor bijvoorbeeld een kleine vrouw van 125 lbs. Suiker en eiwitten zijn ernstig beperkt, zodat de hersenen worden uitgehongerd tot onderwerping. Watergebrek, dat wordt geleerd aan ouders die monarchslaven grootbrengen, wordt van tijd tot tijd bij slaven gebruikt om de temperatuur van de hersenen te verhogen, wat gebeurt wanneer de hersenen opzwellen door gebrek aan water. Wanneer de hersenen duizelig en oververhit raken, gaan ze hallucineren en kunnen ze zich moeilijk gebeurtenissen herinneren. Als watergebrek wordt gecombineerd met elektroshock, wordt het voor het slachtoffer nog moeilijker om zich iets te herinneren.

Zware inspanning samen met lange periodes van weinig slaap (2-3 uur/dag) veroorzaakt een overproductie van endorfine in de hersenen en slachtoffers beginnen robotachtig te reageren op commando’s. Dit werd gedaan om Fritz mede-auteur te maken onder het voorwendsel van militaire “training”. De andere auteur, Cisco, ervoer het als onderdeel van haar mind-control. De hersenen onder dergelijke stress kunnen hun functies van rechts naar links omdraaien en vice versa.

Hypnose is gemakkelijker als een brein moe is. De meeste slachtoffers herinneren zich dat ze ondersteboven werden opgehangen. Dit werd tot een kunst verheven door Mengele met slachtoffers van concentratiekampen, terwijl er werd vastgelegd hoe snel het bloed uit de maag van een kind of volwassene wegvloeide als ze ondersteboven in een tank met ijskoud water werden gedompeld. De koudwatertests leverden de gegevens op over temperatuurniveaus terwijl het bewustzijn vervaagde. Deze informatie werd later gebruikt in Amerika om het overlevingspercentage van kinderen met hetzelfde trauma te helpen verbeteren.

Gewoon een persoon een of twee uur ondersteboven hangen, zal de geest parten spelen. De geest zal beginnen te dissociëren en zal beginnen met het omkeren van de oorspronkelijke hersenfuncties, zoals pijn is plezier. De geest van de persoon herschikt. Dit wordt vaak gedaan met bèta-alters of bètamodellen om ze te laten denken dat de pijn van sadistische verkrachting een plezier is. Na deze omkering in de geest dat “PAIN IS LOVE”, zullen de S&M kitten alters hun baasje smeken om ze te slaan, vast te binden, pijn te doen, enz. Ze zullen hun baasje plagen en hem vertellen dat hij geen echte man is als hij toont enige genade in de manier waarop de pijn wordt toegebracht. Vuur/brandende marteling wordt gebruikt bij het programmeren van porseleinen gezichten.

De charismatische tak van het satanische netwerk (zoals de kerken van de Assembly of God) gebruikt programmering van porseleinen gezichten. Dit wordt gedaan door wasmaskers op het slachtoffer te gebruiken en ze vuurmarteling te geven. De persoon denkt eigenlijk dat zijn gezicht is gesmolten. Op dat moment doet de programmeur zich voor als een god en een held, en vertelt hij de persoon dat hij ze een nieuw gezicht zal geven, een porseleinen masker. Deze nieuwe gezichten lijken trouwens op degenen die in zoveel winkels worden verkocht. De herinneringen aan misbruik worden dan hypnotiserend verborgen achter de maskers. De maskers afzetten is reageren en weer verbranden. Als iemand de gezichten van alters met porseleinen gezichtsprogrammering aanraakt, zullen de alters een branderig gevoel voelen omdat er niet met hun maskers geknoeid mag worden. Dit betekent dat deze alters via marteling & hypnose hun eigen gezicht hebben verloren! Zolang deze alters blijven ontkennen wat er met hen is gebeurd, hoeven ze de brandende martelende herinneringen niet onder ogen te zien.

Sommige alters worden zodanig gemarteld dat het gebied rond de ogen getraumatiseerd is en dat ze het linkeroog samenknijpen. Ze lijken op hoe het linkeroog van Baron Guy de Rothschild van Frankrijk ’s kijkt. Guy de Rothschild is een belangrijke handler/programmeur, maar de reden voor zijn hangende oog is niet bekend. Misschien was het marteling.

Het rituele aspect van trauma moet worden belicht.

Door iemand op een specifieke dag te traumatiseren, bijvoorbeeld door ze herhaaldelijk op hun verjaardag te traumatiseren, is veel schadelijker dan ze simpelweg te traumatiseren. De reden is dat elke keer dat de geboortedatum van die persoon wordt hergebruikt, ze worden teruggezet in hun geheugen van misbruik. Seksueel misbruik van een kind is krachtiger wanneer het in de context van demonische magie wordt geplaatst. Het sperma van de misbruiker is magisch en bezegelt de programmering. Het rituele aspect ervan en de repetitieve aard van het misbruik creëren verschillende dynamieken die gepaard gaan met het misbruik die niet zouden voorkomen bij niet-ritueel misbruik. De leugen die met dergelijk misbruik gepaard gaat, is dat dit geïnstitutionaliseerde misbruik een verplichting is voor zowel de misbruiker als het slachtoffer. Bijvoorbeeld de mind-control van de Beast Barracks-ervaring bij West punt, USMA is een geïnstitutionaliseerd misbruik dat de misbruiker in staat stelt de verantwoordelijkheid voor sadistisch gedrag te omzeilen, en het toneel vormt voor het voortzetten van het misbruik onder de vermomming van traditie.

Ten slotte is er nog een categorie trauma – die om cosmetische looks te produceren, bijvoorbeeld borstimplantaten, of elektroshock om moedervlekken te creëren op bepaalde locaties, ofwel als een teken om andere handlers te vertellen over de omvang van de programmering of voor een Marilyn Monroe Look.

Een “podiumtruc” is om een ​​apparaat met meerdere naalden te gebruiken om het weefsel te beschadigen. Het litteken dat in een patroon is gemaakt, een populair patroon is de satanische Geitenkop van Mendes, kan zichtbaar worden gemaakt door hypnotisch bevel. Hierdoor kan de handler er krachtig uitzien voor niet-geïnformeerde kijkers. (Dit wordt verder besproken in hoofdstuk 8.) Deze toneeltruc wordt al eeuwenlang door de occulte wereld gebruikt.

D Wat gebeurt er als de geest zich splitst

Het is bekend dat soldaten tijdens veldslagen vreselijke gebeurtenissen afschermen met geheugenverliesmuren. Net als de soldaat die een traumatische slagscène afschermt waar hij zijn maatje door een granaat ziet opengereten, zo sluit het kind een trauma af. De soldaat hoeft echter slechts een relatief kleine hoeveelheid trauma te doorstaan ​​in vergelijking met de kinderen die zijn geprogrammeerd onder de Monarch trauma-based mind control. Een soldaat herinnert zich misschien zijn trauma, doordat hij wordt getriggerd door iets dat hem aan het trauma herinnert. Evenzo zal het minderjarige slachtoffer dingen hebben die het ook triggeren.

Een manier om de splitsing te beschrijven, is te zeggen dat de geest van het kind zegt: “Dit overkomt mij niet, het overkomt iemand anders” en er treedt een splitsing in de persoonlijkheid op. De nieuwe splitsing zal de kenmerken hebben van waar het van afgesplitst is. De programmeur zal de alter die wordt gemarteld vragen om iets in de geest te creëren wanneer de splitsing is gemaakt, zoals “Ik wil 12 witte pluizige kittens.” De programmeur, demonen en de creativiteit van het kind werken samen met de dissociatie om alters te creëren. Die 12 witte pluizige kittens zullen de kenmerken en herinneringen hebben van waar ze van gemaakt zijn. Ze zijn echter door dissociatie van elkaar gescheiden en krijgen van de programmeur hun eigen script en eigen identiteit.

Nadat de programmeur het kind heeft geïnstrueerd welke veranderingen hij wil aanbrengen wanneer hij het kind martelt, zal de programmeur een waarheidsserum injecteren om te bepalen of de juiste veranderingen zijn aangebracht en de juiste hoeveelheid. De creativiteit van het kind wordt geleid door marteling. De programmeur zal vaak ook de Hidden Observer oproepen en vragen wat er intern in het hoofd van het slachtoffer is gebeurd. Een andere, betere manier om te kijken naar wat er gebeurt, is te begrijpen dat het deel van de hersenen dat persoonlijke herinneringen vastlegt – dat is de persoonlijke geschiedenis-geheugensectie – in kleine stukjes is verdeeld door amnesiemuren die zijn gebouwd om zichzelf te beschermen tegen de herhaalde trauma’s.

Elke sectie is door geheugenverlies ommuurd van een andere sectie. Elk trauma heeft een amnesiemuur eromheen gebouwd. Elke traumaherinnering wordt afgesneden. Dat ommuurde gedeelte is een stuk geheugen dat zal worden geïdentificeerd, en een hypnotiserende aanwijzing die door de programmeurs wordt toegevoegd en die het naar de bewuste geest zal trekken. En verder, als de programmeurs dat willen, kan het een geschiedenis, een naam, een baan krijgen en worden ontwikkeld tot een volwaardige persoonlijkheid. Het is belangrijk om te begrijpen dat de hele geest niet in delen is verdeeld. Sommige gebieden van de geest, zoals het gebied met vaardigheden en talenten, zijn beschikbaar voor alle alters die toegang willen tot dat talent. Het talent is niet van die alter maar van het Systeem.

Autobiografisch geheugen wordt anders onthouden dan eenvoudige feiten en vaardigheden waarbij primitieve delen van de hersenen betrokken zijn. Een gevoel van tijd en een gevoel van eigenwaarde zijn verbonden aan autobiografische herinneringen – deze dingen zijn ontdaan van een verandering terwijl het binnen de programmering functioneert. Geheugenopslag is ook gekoppeld aan de gemoedstoestand van de hersenen op dat moment. Hormonen die vrijkomen op het moment van een ervaring, moduleren de kracht van de herinnering aan die ervaring.

Het limbisch-hypothalamische systeem van de hersenen (dat bestaat uit de amygdala, hippocampus, gyrus cinguli, fornix, septum, bepaalde kernen van de thalamus en het Papez-circuit) heeft een centraal modulerend deel dat interageert met perifere hormonen. Perifere epinefrine komt vrij als de amygdala elektrisch wordt gestimuleerd. Het bijniermerg geeft epinefrine vrij dat essentieel is voor geheugenopslag.

Met andere woorden, er zijn hormonen die de hersenen helpen herinneren of niet. Een bepaald talent wordt niet door elke alter gebruikt. Een niet-seksuele alter (een alter met een aseksuele identiteit) krijgt geen toegang tot talenten die betrokken zijn bij seksueel voorspel. Dit komt omdat herinneringen zowel voorkomende toestanden als disposities zijn, en wanneer een dispositie is gedissocieerd, moet de alter een andere set disposities behouden. Een kind van drie jaar zal geen toegang krijgen tot schrijfvaardigheden. Om dit voor deze alters te doen, zou betekenen dat je de geheugenverliesmuren aanvalt die vreselijke herinneringen bevatten. Ze zouden ingaan tegen de programmering met zijn straffen, en tegen hun eigen begrip van de ‘realiteit’, de geprogrammeerde verhaallijn waarvan het alter overtuigd is op straffe van het verliezen van zijn leven.

Het dissociëren van een herinnering en het aannemen van een bepaalde rol en identiteit impliceert een voortdurende herinterpretatie van gebeurtenissen uit het verleden. Het kan ook betekenen dat het alter een interpretatie moet bedenken van de huidige gebeurtenissen. De 3-jarige kan bijvoorbeeld borsten zien, maar besluiten dat ze van iemand anders in het systeem zijn met wie ze het lichaam delen. Dit wordt gedeeltelijk ingegeven door de noodzaak om de pijn van het trauma dat het alter van de rest scheidt, te verdoezelen. Elke dag dat het alter de realiteit confronteert, worden ze geconfronteerd met de dreiging dat oude herinneringen niet overeenkomen met de gecreëerde verhaallijn.

Bijvoorbeeld, de seksuele avances van de begeleider tegenover die aseksuele (niet-seksuele) alter moeten verkeerd worden geïnterpreteerd, zodat de illusie wordt voortgezet dat hij niet verkracht is. Dit is de reden waarom het normale leven een manier heeft om de veelheid aan leugens en programmering van de diepere alters, die leven in een fantasiewereld die tijdens de programmering is gecreëerd, te doorbreken. De diepere alters hebben nooit de kans gehad om het leven buiten hun programmering te ervaren, aangezien ze het lichaam alleen vasthouden op zeldzame gespecialiseerde momenten die in de tijd onsamenhangend zijn. De alters die zijn gemaakt om fronten te zijn om het lichaam normaal vast te houden, krijgen veel programmering om hen te helpen bepaalde ontkenningen vast te houden, zodat ze het nodig zullen vinden om gevreesde associaties die verband houden met gedissocieerde herinneringen te negeren of opnieuw te interpreteren. Een christelijk voorgevel is bijvoorbeeld oprecht zeer rechtvaardig en heilig. De gedachte dat deze persoon (technisch gezien het personensysteem van de alter) de meest verschrikkelijke woeste demonische activiteiten zou kunnen hebben gedaan, is ondenkbaar. De herinneringen aan rituelen worden veilig genegeerd, omdat de realiteit alles wat de persoon is zou ondermijnen.

Dit fenomeen wordt niet alleen gezien bij geheugendissociatie, maar ook onder hypnose wanneer een persoon een suggestie accepteert die indruist tegen de realiteit die hij kan zien. Als een persoon de suggestie accepteert dat er geen hond in de kamer is, zullen ze intern worstelen om die illusie in stand te houden. Als hen wordt gevraagd om op een ramkoers met de hond te lopen, zullen ze er onbewust omheen bewegen, en als hen wordt gevraagd waarom ze om de hond zijn gestruikeld, zullen ze een kunstmatig excuus verzinnen, dat wordt geaccepteerd, ook al is het doorzichtig ongeloofwaardig.

Een van de Monarch Programmeurs Orne noemde dit “trancelogica”. Trancelogica zijn die trucs en strategieën om een ​​dissociatieve of hypnotische hallucinatie in stand te houden. De frontale kwabben van de hersenschors die de Brodmann-gebieden nr. 9-12 zijn verantwoordelijk voor iemands eigen reacties op omstandigheden – dwz wat sommigen ‘persoonlijkheid’ noemen. Wanneer de geest gespleten is, wordt deze natuurlijke persoonlijkheid niet uitgewist, maar is het eerder een verzamelde poel waarop verschillende reacties ervan worden gekoppeld aan verschillende persoonlijkheden”. De programmering is niet ontworpen om deze gebieden te beschadigen, alleen om te controleren welke emoties ze bevatten, die in het geheugen zijn gekoppeld aan de verschillende geheugenfragmenten die tot persoonlijkheden zullen worden gemaakt. De reticulaire formatie is de locatie van het hersenmechanisme dat de bewustzijnstoestand bepaalt, van alertheid tot hypnotische trance, tot slaap en coma. Het interageert met de frontale kwabben en de rest van de hersenen. Elke herinnering is een functie van verschillende delen van de hersenen die samenwerken.

Geheugen is een functie van alertheid/bewustzijnsstaat (reticulaire formatie), de emoties (Brodmann-gebieden 9-12), de Thalami (prioriteiten die aan herinneringen worden gegeven) en verschillende gecompliceerde processen waarbij de hersenen de informatie categoriseren en interfiliëren met andere herinnerde gegevens. Door amnesiemuren in te bouwen tussen gebeurtenissenherinneringen (persoonlijke geschiedenis) en door veranderde bewustzijnstoestanden te produceren, kunnen de herinneringen van een slaaf worden ‘genest’, zoals de programmeurs het noemen. “Genest” betekent dat het verborgen is achter verschillende “gesloten deuren” wanneer de geest de herinnering opslaat. Soms moet de persoon teruggaan naar de veranderde toestand om een ​​herinnering te herstellen. De elektroshock vervormt ook het opslaan van een herinnering door de hersenen, zodat deze in stukjes en beetjes wordt opgeslagen. Door het gebruik van elektroshocks, als herinneringen naar boven komen, komen ze in stukjes naar boven. Soms wordt een volledige herinnering bewaard door duizenden delen die de geest moet samenbrengen om de volledige herinnering te herstellen. Er is ontdekt dat het ophalen van herinneringen het beste is wanneer de omgeving identiek is aan toen de herinnering plaatsvond. Als we getallen onder water onthouden, zullen we ze onder water beter onthouden.

Een ander ding dat is ontdekt over traumaherinneringen is dat ze worden opgeslagen in de sensorische motorische processen, in plaats van alleen in de normale geheugenplaatsen van de hersenen. Deze herinneringen worden lichaamsherinneringen genoemd en ze liegen niet. Het False Memory Spindrome is ver van de basis van hun aanvallen, maar dan realiseren wij allemaal die het echte verhaal kennen, dat ze slechts een dekmantel voor schadebeheersing van de CIA zijn.

E. De Kern

Laten we teruggaan naar het beschrijven van de “kern” of dat deel van de hersenen dat in het begin intact is. Als we even stilstaan ​​bij de gedachte dat een niet-meervoudig persoon worstelingen in zijn hoofd zal ervaren wanneer gelijktijdige, overlappende maar tegenstrijdige verlangens elkaar ontmoeten – dat wil zeggen “moet ik vandaag in bed liggen, naar mijn werk gaan of gaan vissen?” Een bepaald deel van de hersenen (een synthetiserend zelf) is in staat om zo’n conflict te ordenen – het overstijgt al deze tegenstrijdige egotoestanden. Een enkel synthetiserend zelf in de hersenen is eveneens verantwoordelijk voor het de-synthetiseren van de egotoestanden.

Om de programmeurs te sussen, zet het slachtoffer verschillende en tegengestelde wijzigingen op ten opzichte van de behoeften van een enkel systeem. De vorming van alters wordt systematisch en intelligent geleid door de programmeurs, vooral in de vroege stadia. De wijzigingen zijn gemaakt om te voldoen aan de behoeften van het systeem dat de programmeurs eraan opleggen, en niet om zich aan te passen aan een gewelddadige ouder. Sommige therapeuten hebben niet gezien dat altervorming niet natuurlijk is, maar een onaangepaste praktijk die wordt geleid door het verlangen van het slachtoffer om te behagen en zijn angst voor de programmeurs.

De pool van vaardigheden zal in verschillende combinaties worden gedeeld tussen de verschillende alters. Een alter kan een uniek vermogen hebben dat bestaat uit ondergeschikte eigenschappen die misschien niet uniek zijn, maar worden gedeeld door andere alters. Als een kind zich ontwikkelt als bepaalde delen van de hersenen worden gestimuleerd, dan groeien die gebieden. Als ze niet worden gestimuleerd, zullen de hersenen geen hersencellen in het gebied laten groeien. Met andere woorden, ervaring bepaalt de manier waarop delen van onze hersenen zich ontwikkelen. De manier waarop hersencellen groeien – dat is hoe ze hun verbindingen maken – wordt door onderzoekers verondersteld de werkelijke plaats te zijn waar het geheugen wordt bewaard. De groei van verbindingen op hun betekenisvolle manier creëert betekenisvolle patronen waaruit het geheugen bestaat. Wanneer geheugenopslag plaatsvindt, treden er veranderingen op in terminals van axonen die eindigen op de dendrieten. Dendrietstekels (die op bomen lijken) ontwikkelen zich. De ene boom (dendrietruggengraat) kan er in de winter uitzien als een eik – een andere kan eruit zien als een massa zeewier.

Om verschillende redenen, naarmate de hersenen van een meerling groeien, groeien ze fysiek anders dan de hersenen van een normaal persoon. De hersenen kunnen op sommige manieren omzeilen wat er met hen is gedaan, maar er moet rekening mee worden gehouden dat we niet alleen te maken hebben met slechte herinneringen, maar met hersenen waarvan de fysieke samenstelling en het functioneren zijn veranderd.

Het is interessant om te zien hoe elk verschillend alter een ander EEG-profiel heeft. Een van de primaire hersengebieden die worden beïnvloed door marteling en programmering zijn de gebieden die het geheugen van gebeurtenissen (persoonlijke geschiedenis) opslaan. Deze gebieden zijn de hippocampus en de cortex van de frontale hersenkwabben die werken met de twee thalamus.

Algemene kennis is opgeslagen in de neocortex (het grijze gebied van de hersenen of de buitenste dunne laag) . Hypnotische suggesties om iets te ‘vergeten’ betekenen vaak gewoon dat de persoon zich de gebeurtenis herinnert, maar het bestand bestempelt als ‘vergeten’.

Slaven zijn altijd onder hypnotische suggesties om te vergeten wat ze hebben meegemaakt – meestal lijken de hersenen echter alleen maar te gehoorzamen en registreren ze vervolgens in het geheim de gebeurtenis. Hypnose wordt behandeld in hoofdstuk.

F. _ Hoe programmeren is verankerd

Alle programmering van elke slaaf is verankerd op een soort trauma. Een van de eerste fundamentele trauma’s wordt bekeken, gefilmd, gecodeerd & gebruikt als anker. De meest brutale verkrachting van een meisje door haar vader zal bijvoorbeeld worden gebruikt als een anker waarop de bètaprogrammering kan worden gebouwd.

In hoofdstuk. 1 werd besproken hoe de primaire scheiding van de kern incest was. Extreme psychose wordt gecreëerd bij een kind dat probeert om te gaan met de problemen die zijn veroorzaakt door de incest van de belangrijkste figuur van het kind – hun vaderfiguur. Bij Moriah’s slaven is dit de standaardmethode om de kern door te snijden en een verankerend trauma te creëren. Toen Mayer Amschel Rothschild (oorspronkelijk Bauer genaamd) op zijn sterfbed lag, eiste hij van zijn zonen dat ze de macht van het Huis van Rothschild zouden beschermen door middel van incest. Elektroshock kan pijn veroorzaken, maar dit is niets vergeleken met de verwarring in de geest die wordt veroorzaakt door incestkwesties. Hele werelden van loyale alters wiens enige functie loyaliteit aan de biologische incestueuze vader is, worden gecreëerd in de slaaf. Deze wereld van loyale alters zou wel eens de Daisy-wereld kunnen zijn. De moeilijkste band om te verbreken binnen Illuminati-slaven is deze band met hun incestueuze vader.

Niet-Illuminati-mind-gecontroleerde slaven zijn gebonden aan andere mensen – de sekteleider of programmeur. Welk fundamenteel trauma er ook wordt besloten, de rest van de programmering zal gebaseerd zijn op dat anker in de geest van het slachtoffer. (Zie hoofdstuk 7 tot 9 voor meer informatie over hoe de programmering is opgebouwd.) Dit fundamentele trauma is niet de onderste BEAST-computer die aan de onderkant van het onderbewustzijn terechtkomt.

Interne computers zijn complex. Dit is gewoon een verankerende herinnering waarmee de programmeurs beginnen. In grote systemen kiezen de programmeurs een ervaring waarmee alle alters bekend zijn. Wanneer grote geprogrammeerde alter-systemen een grote revisie ondergaan, zullen de programmeurs sectie voor sectie oproepen met de juiste codewoorden totdat ze allemaal voor de geest staan. Wanneer dit is gebeurd, worden duizenden alters medebewust opgehaald en samen aan gewerkt. Wanneer dit gebeurt, is dat een uitzonderlijk grote verrassing voor de meeste alters die hun hele bestaan ​​in gedissocieerde isolatie van andere alters in hun systeem hebben geleefd.

Waarom zouden de programmeurs dit doen? Om verschillende redenen, snelheid en de wens om gemeenschappelijke verankeringservaringen en gemeenschappelijke programmeerbeelden te hebben.

Hoe de reukzenuwen getraumatiseerd zijn

Bloed en parfum zijn al duizenden jaren in magie met elkaar verbonden. De magische geschriften staan ​​vol met de verschillende brouwsels die zijn gemaakt voor rituele geuren. Sommige hiervan waren door de eeuwen heen geuren waarvan werd ontdekt dat ze ervoor zorgden dat mensen in trance raakten of dissocieerden. Een veel voorkomende ellendige geur bij Satanische/Illuminati-rituelen is de geur van mensenvlees, wanneer vlees wordt verhit om kaarsen te maken in houten rituele kopjes. Het is gemeld dat de stank van verbranding van menselijk vlees dissociatie kan veroorzaken.

De kracht van geuren werd al in de oudheid opgemerkt in het oude China door Li Po. De alchemisten bestudeerden geuren heel zorgvuldig. De zaak in Loudon, Fr. (waarover geschreven in hoofdstuk 10, pp. 295-296), lieten nonnen in verschillende dissociatieve toestanden gaan bij de geur van verschillende bloemen. Kaneel is een wijdverbreide geur die wordt gebruikt bij het programmeren van diepere delen in een systeem. De geur van uitwerpselen en urine is een trauma voor een klein kind in een kooi. Interessant is dat urine ook An-alpha bevat, het geurelement dat de menselijke geest seksueel prikkelt.

Moriah weet hoe hij de verschillende geuren, wierook enz. moet gebruiken. Astrale magie gebruikt verschillende parfums.

Wanneer Moonchild Trauma een miskraam krijgt

Volgens iemand die heeft geholpen met de programmering en de Moon Child-ceremonies, trekt het kind zich wanneer het getraumatiseerd is door de Moon Child-rituelen, zich als een cocon terug in de baarmoeder in zijn geest en ontwikkelt het autisme. Autisme is een emotioneel probleem waarbij het kind zich terugtrekt uit de realiteit en zijn eigen privéwereld van veranderde toestanden betreedt. De programmeurs wisten jarenlang niet waarom sommige kinderen autisme ontwikkelden door het trauma in plaats van MPD (DIS), maar in sommige gevallen lijkt het verband te houden met hoge 1.0. en genetica. De programmeurs zijn niet in staat om zulke kinderen te bereiken, en in wezen werden ze allemaal weggegooid in psychiatrische ziekenhuizen of gebruikt in rituelen, tot ongeveer 20 jaar geleden, toen steeds meer van hen in het openbaar mochten overleven.

Een artikel “Altered States”, gebaseerd op Donna William’s autobiografische boek Somebody Somewhere, lijkt te ondersteunen dat autisme hersenspoeling kan zijn. Williams is zowel autistisch als MPD. Haar boek onthult dat autistische kinderen een acute zintuiglijke waarneming (intelligentie) hebben in plaats van een achterstand. Er zijn verschillende soorten autisme en de auteurs begrijpen het onderwerp niet goed genoeg om veel meer te schrijven. Het is heel goed mogelijk dat autisme verschillende oorzaken heeft, waarvan sommige geen verband houden met het niet worden van MPS (DIS), maar het gevolg kunnen zijn van een andere oorzaak.

De auteurs geloven echter dat de toename van autistische kinderen het resultaat is van toegenomen op trauma gebaseerde mind control. MS (multiple sclerose) is een andere bijwerking, die het gevolg kan zijn van littekens in de hersenstam.

Ritueel martelapparaat

Verschillende slachtoffers van Illuminati-trauma herinneren zich een speciaal ritueel martelwerktuig dat in een persoon wordt gestopt en ondragelijke pijn veroorzaakt. Het is gemaakt van slechts één houtsoort, een speciaal hout, mogelijk mirte. Er staat een geschilderde spin op, tussen twee satanische symbolen.

Beoordeling

Samenvattend: de elementen waaruit een enkele persoonlijkheid bestaat – familiegeschiedenis, persoonlijke geschiedenis en herinneringen aan capaciteiten, talenten en iemands zelfbeeld – zijn allemaal van het kind ontdaan wanneer de geest zich opdeelt in secties die worden ommuurd door geheugenverliesmuren. Wanneer de programmeurs met elk geheugenonderdeel werken, hebben ze de mogelijkheid om het alle elementen te geven van de persoonlijkheid die ze willen hebben. Ze kunnen er zelfs een dier of een levenloos object van maken, omdat dat kleine fragment geen kans heeft om tegen te spreken wat het volgens de programmering moet geloven.

Hoewel het geheugengedeelte van de hersenen (dat de persoonlijkheid van een persoon bepaalt) verdeeld is, functioneren andere delen van de hersenen intact. Veel van de elementen van Monarch Mind Control zijn gebaseerd op dingen die in het normale leven worden waargenomen – dissociatie, mentale en chemische afhankelijkheid, ontkenning, charisma, discipline, persoonlijkheid en marteling die zijn verfijnd tot bekwame methodologieën voor het beheersen van een persoon en vervolgens gecombineerd in een Groepsarrangement.

De rituelen en trauma begrijpen Illuminati-rituelen zijn gebaseerd op de oudste mysteriereligies. De Rothschilds houden van de oude Kanaänitische mysterierituelen en gebruiken Akkadisch-Hettitische-Kanaänitische-Babylonische rituelen. De rituelen uit de oudheid Egypte worden ook intensief gebruikt door de Illuminati. De Illuminati-bloedlijnen van het Collins-Sinclairs-type en enkele van de andere Illuminati-families met een Noord-Europese/Keltische achtergrond houden erg van druïde-rituelen.

Begrijp dat historisch gezien de Druïden het heidendom opgaven voor de waarheid van Christus, maar dat het neo-heidendom mensen nu zou doen terugkeren naar wat de Keltische leiders ongeveer tweeduizend jaar geleden opgaven. De onderstaande tekeningen zijn gemaakt door deelnemers aan een satanisch ritueel op hoog niveau. De ene deelnemer tekende verschillende afbeeldingen van harten die haar coven in potten plaatste. (Ed.: geen link meer)

Enkele illustraties uit het Egyptische Dodenboek zijn opgenomen om te laten zien dat de rituelen van het bewaren van harten in een pot rechtstreeks uit het Egyptische Dodenboek komen. Het hart werd in een pot geplaatst om het te wegen voor beoordeling. De tweelinggodin (spiegelbeeld) Maat staat soms naast de weegschaal, en tegelijkertijd wordt Maat ook aan een kant van de weegschaal geplaatst. Dit is vergelijkbaar met Christus die een persoon beoordeelt, terwijl het ook de maatstaf is waartegen een persoon wordt beoordeeld. In de Papyrus van Qenna bevindt het hoofd van Anubis zich op de balk en de aap, die schijf en halve maan draagt, zit op een pyloonvormig voetstuk naast de weegschaal. Een andere foto toont Horus die Maat in zijn hand houdt, het hart weegt in aanwezigheid van de Maat-godinnen, en Anubis, die de overledene bij de hand houdt, presenteert het hart aan Osirus terwijl Isis en Nephthys in de vorm van apen dichtbij zitten. De tekening van de rituele stok laat zien hoe een soort stok eruit ziet die wordt gebruikt in satanische rituelen.

Springmeier & Cisco Wheeler next ch 3 lees verder bij de link

20230328 Over chemotherapie

Van Niburu, zie daar links en afbeeldingen

Chemotherapie vernietigt ook je ribbenkast woensdag, 22 maart 2023 02:26 Hits: 9356

Nog steeds zijn er mensen die werkelijk geloven dat chemotherapie de manier is om kanker te overwinnen.

Dit, ondanks dat is aangetoond dat chemotherapie kanker juist bevordert en meer kapot maakt dan je lief is.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de wetenschap in een stroomversnelling terechtgekomen en heeft men op ieder gebied geweldige vooruitgang geboekt, behalve bij de behandeling van kanker.

Ze kunnen tegenwoordig via nanotechnologie de meest fantastische constructies bouwen in het menselijk lichaam, maar voor kanker zijn ze nog steeds niet verder gekomen dan een behandeling met chemo.

We schreven hierover onder andere het volgende:

Enkele jaren geleden is er een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat ongeveer 75 procent van de ondervraagde artsen en wetenschappers zelf chemotherapie zouden weigeren als ze kanker zouden krijgen.

Blijkt daaruit dat chemotherapie niet zou werken? Nee, dat doet het niet, maar het is wel een aanwijzing voor je gezonde verstand om dit eens wat verder te onderzoeken, want echt normaal klinkt het niet. Een arts die zegt dat je iets moet ondergaan om jouw leven te redden, maar het zelf niet zou doen in een vergelijkbare situatie.

Mocht je informatie willen over waarom chemotherapie niet werkt, dan raden we je aan eerdere artikelen op deze site te lezen.

Mensen worden door de witte jassen zo bang gemaakt dat ze vaak geen andere uitweg zien dan akkoord te gaan met de chemobehandeling.

Een behandeling die alles op zijn weg kapot maakt, inclusief je eigen ribbenkast als je bijvoorbeeld wordt behandeld voor borstkanker.

Chemo’s en bestraling maakten ribben zo broos dat ze constant breken: ‘Ik moest leven als een bejaarde’

Ria Langenberg en Marion Bakker kregen allebei borstkanker. Het goede nieuws: daarvan zijn ze ‘genezen’. Maar de chemo en bestraling veroorzaakten meer letsel in hun lichaam dan ze vooraf wisten. Een borstkas met poreuze ribben bijvoorbeeld, die hen opzadelde met jaren van constante pijn en angst.

,,Bij elke hoestbui hoorde en voelde ik ribben kraken. Letterlijk. Er knapten ribben, waar door de specialisten toen niet alert op is gereageerd.” Ze dacht dat de tijd de wonden wel zou helen. En de boodschap van haar artsen was dat ze er min of meer maar mee moest leren leven. Alleen, de pijn van een kapotte, instabiele borstkas zette haar leven opnieuw op zijn kop.

Zover is de medische wetenschap gekomen sinds de Tweede Wereldoorlog en nergens wordt er binnen de medische industrie gekeken naar natuurlijke middelen bij kankerbestrijding of veel beter nog, om het te voorkomen.

Zo schreef Dr. Roel enkele jaren geleden.

Van de doden hoor je niets, hen is het zwijgen opgelegd en de nabestaanden vinden dat ze als helden hebben gestreden, maar het helaas niet hebben gehaald.

Door deze dramatische gebeurtenissen gaan zij spontaan geld ophalen om de kankerfondsen te spekken. Die beloven dat zij doorgaan om tegen kanker te strijden tot die ziekte uit de wereld is, terwijl zij weten dat dit onzin is.

Beter zou het zijn als al die mensen die geld doneren aan kankerfondsen dat geld aan zichzelf en hun naasten zouden besteden om dan eens eindelijk biologisch te gaan eten en stoppen met zichzelf en hun kinderen vol te proppen met de shit die multinationals als Unilever op de markt brengen. Al die verpakte levensmiddelen die in de schappen van de supers staan, zullen ons en onze kinderen uiteindelijk vergiftigen.

Tot zover Dr. Roel.

Naast het natuurlijke voedsel zodat je je lichaam niet verder verziekt is er nog iets belangrijks wat je kunt doen om te zorgen dat je gezond blijft en kanker weinig kans krijgt.

In wetenschappelijk onderzoek, getiteld: ‘Cannabidiol inhibits cancer cell invasion via upregulation of tissue inhibitor of matrix metalloproteinases-1’ werd het effect van CBD olie op kanker onderzocht.

Daar kwam naar voren dat CBD de invasie van menselijke baarmoeder- en longkankercellen in hun omgeving tegenging.

De conclusie van het onderzoek was dat dankzij de anti invasieve eigenschappen van CBD er een nieuwe manier beschikbaar is gekomen om dit te gebruiken als behandeling bij kankersoorten die heel invasief zijn.

Al in 1974 werd er door het National Cancer Institute resultaten van onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat cannabidiol (CBD) in staat was om longkankercellen in testbuizen en bij muizen te onderdrukken.

Er werd een ander experiment uitgevoerd door een team aan de St. George University in Londen. Dit is gepubliceerd in Anticancer Research en daarbij werden de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek waarbij werd onderzocht hoe effectief cannabinoïden waren in relatie tot leukemie.

Van de zes cannabinoïden die werden onderzocht, bleek dat CBD, cannabigerol (CBG) en caanvigevarin (CBGV) allen anti kankereigenschappen vertoonden en net zo effectief waren als THC. Wat ook belangrijk is, is dat ze een versterkende werking hadden tegen kankercellen wanneer ze gecombineerd met elkaar werden gebruikt. Dit is waarom een CBD olie of capsule waarin de hele plant is verwerkt beter is dan met alleen een CBD extract.

Juist dit CBD is waar mensen met een scala aan klachten baat bij hebben. Eigenlijk is CBD niets minder dan een soort wondermiddel. Het versterkt je immuunsysteem, werkt ontstekingsremmend (reuma!), is een sterke pijnstiller (reuma!), ontgift je lichaam, helpt tegen depressie en geeft een beter humeur, om maar enkele eigenschappen te noemen.

Het is ook bewezen effectief in de strijd tegen kanker, zo wezen vele wetenschappelijke onderzoeken uit.

Kankercellen luisteren niet meer naar signalen die ze vertellen te stoppen met delen. Als een tumor groeit, worden de andere cellen eromheen in elkaar gedrukt. Deze cellen sturen als waarschuwing chemische signalen die in een normale cel de celdeling stoppen. Kankercellen zijn ongevoelig voor die stopsignalen en gaan gewoon door met delen. Kortom, hun moleculaire rempedaal werkt niet meer. Het gevolg is dat de tumor blijft groeien ten koste van het eromheen liggende weefsel.

CBD geeft kankercellen wél een stopsignaal en zorgt dat het moleculaire rempedaal weer normaal gaat werken.

CBD is dan ook een natuurlijk middel dat iedereen eigenlijk preventief zou dienen te nemen als ondersteuning van het immuunsysteem.

Volgens de Telegraaf helpt het ook heel goed bij hetgeen men corona noemt.

Componenten in cannabis kunnen voorkomen dat het coronavirus gezonde cellen binnendringt, blijkt uit een laboratoriumstudie die is gepubliceerd in het Journal of Nature Products. Twee stoffen in hennep, CBGA en CBDA, kunnen het virus volgens onderzoekers van de Universiteit van Oregon tegengaan.

Lees ook

zondag, 11 september 2016 22:08 Hits: 18585

Chemotherapie, bestraling en chirurgie zijn de enige vormen van therapie die bespreekbaar zijn in de reguliere gezondheidszorg.

Honderdduizenden doden vallen er door deze therapie, slechts 3 tot maximaal 6% van de patiënten met kanker overleven deze vormen van therapie.

Zo begint de nieuwe column van Dr. Roel Veldhuizen op Orjana. Dr Roel is ruim 40 jaar werkzaam geweest als patholoog anatoom met als specialisatie kanker. Nadat hij met pensioen ging, keerde hij de mainstream medische wereld de rug toe en stapte over naar de natuur als manier om te genezen en gezond te zijn en blijven. Zijn column gaat deze keer over een natuurlijke manier om kanker te lijf te gaan, een heus protocol. En ook een waarschuwing voor al die mensen die denken dat chemotherapie het enige is dat hen kan redden:

Dr. Roel gaat verder:

Over de doden wordt nooit gesproken, zij waren flink en hebben als leeuwen gevochten. In werkelijkheid zijn ze kotsend en doodziek ten onder gegaan.

Over de kwaliteit van leven tijdens deze behandelingen wordt nooit gesproken, maar het is echt verbijsterend wat een mens accepteert als hem een worst wordt voorgehouden, terwijl hij geen schijn van kans heeft.

Daar komt nog eens bij dat duizenden patiënten helemaal geen chemo nodig hadden, omdat ze na de operatie vaak (50-70%) geheel tumorvrij zijn.

Dit is de groep van mensen die hebben gestreden en geleden maar het hebben gehaald, wat een succes! In werkelijkheid zijn dat de mensen die onterecht met chemo zijn na behandeld. Wij weten alleen nog niet wie wel of niet tumorvrij zijn, dus dan maar allemaal aan de chemo, logisch toch!

Verder is het natuurlijk duidelijk dat chemotherapie bij tumorvrije patiënten alleen maar schade aanricht.

De enkele niet-tumorvrije patiënt (b.v. bij de operatie blijken er duidelijke uitzaaiingen of niet te opereren doorgroei) die uiteindelijk wel overleefd na uitgebreide chemotherapie, wordt op alle media getoond en geëxploiteerd om toch maar vooral te laten zien hoe succesvol chemotherapie is.

Van de doden hoor je niets, hen is het zwijgen opgelegd en de nabestaanden vinden dat ze als helden hebben gestreden, maar het helaas niet hebben gehaald.

Door deze dramatische gebeurtenissen gaan zij spontaan geld ophalen om de kankerfondsen te spekken. Die beloven dat zij doorgaan om tegen kanker te strijden tot die ziekte uit de wereld is, terwijl zij weten dat dit onzin is.

Beter zou het zijn als al die mensen die geld doneren aan kankerfondsen dat geld aan zichzelf en hun naasten zouden besteden om dan eens eindelijk biologisch te gaan eten en stoppen met zichzelf en hun kinderen vol te proppen met de shit die multinationals als Unilever op de markt brengen. Al die verpakte levensmiddelen die in de schappen van de supers staan, zullen ons en onze kinderen uiteindelijk vergiftigen.

Is het gek dat als jij je tientallen jaren volstopt met die shit er ergens in je lijf kanker uitbreekt.

Nee hoor, zelf hoef je het niet op te lossen, dat doen de kankerfondsen wel voor je, als je maar geld aan ze doneert of als een gek aan het organiseren gaat om dat zogenaamde goede doel nog rijker te maken.

Zij gaan deze oorlog niet voor je winnen, dat moet je toch echt zelf doen.

Onze jongste generatie zal de eerste generatie zijn die niet ouder wordt dan hun ouders (en dat heb ik niet verzonnen).

Kanker zal alleen maar toenemen. Door al die gifstoffen die wij via ons voedsel nu binnen krijgen raakt ons DNA steeds zwaarder beschadigd, ons immuunapparaat verzwakt steeds meer en dat op zich is al genoeg om chronische ziekten en kanker te veroorzaken.

Er is nu langzaam maar zeker een eetrevolutie gaande, na de bewegingsrevolutie volgt nu het gezonde biologische eten met veel gezonde vetten, geen geraffineerde suikers, geen frisdranken, geen alcohol (zeker niet bij het eten) en geen verpakte voedingsmiddelen.

Ja gezellig, elke dag een glaasje (of 2 of 3) bij het avondeten, slechter kan jij niet voor je lichaam zijn (je gooit dan 4-6 scheppen suiker door je maaltijd). Natuurlijk mag je weleens een feestje vieren met alcohol en junk food, maar het systematisch naar binnen werken van die shit ga jij je lichaam niet aandoen.

Ja, wij kunnen die chronische ontstekingsziekten en kanker op een afstand houden.

Meer hierover bij de bespreking van het spijsverteringskanaal.

Als je de diagnose kanker krijgt te horen, kan je makkelijk in paniek raken, ook omdat jouw omgeving je opeens zielig vindt. Je ziet in hun ogen dat de dood boven je hoofd hangt. Plots word je onzeker over je toekomst, voor de eerste keer ervaar je dat het leven eindig is, ook voor jou.

Je weet hoe het is gegaan bij anderen met kanker die jou voor gingen in je directe omgeving. Je hebt gezien of gehoord hoe zij hebben geleden, hoe hun gezin heeft meegeleden tot ze uiteindelijk alleen nog in het bijzijn van hun allernaaste familie zijn ingeslapen. Soms toch nog roepend ‘help me dan’ of ‘waarom helpen jullie me niet’, waarna met nog meer morfine de rust weerkeert en de geest het gefolterde lichaam kan verlaten.

Deze nachtmerrie wil jij niet meemaken, maar heb je een keuze. Tot het moment dat je de diagnose kanker hoorde heb je daar nog nooit over nagedacht. Of beter gezegd, nog nooit over durven nadenken en eigenlijk is dat jammer. Het zou je een hoop ellende kunnen besparen als je weet dat er een grote kans is dat ook jij vroeg of laat met dit probleem te maken krijgt.

Hoe ga je reageren, laat jij je ook direct gek maken, raak je in paniek en neem je plotseling ondoordachte beslissingen?

Kijk ernaar als elke andere levensbedreigende ziekte of situatie. Laat je niet alleen door emoties overspoelen en ga niet mee met je angst.

Neem vooral de tijd om jouw situatie te analyseren, laat je goed voorlichten wat deze vorm van kanker nou eigenlijk betekent.

Vraag een kopie van het onderzoeksrapport van de radioloog (echo’s, foto’s en scans), van de patholoog anatoom en van het bloedonderzoek. Zoek op het internet naar jouw vorm van kanker of andere levensbedreigende ziekte, informeer jezelf, het is jouw probleem, jouw verantwoordelijkheid hoe hiermee om te gaan.

Laat je goed informeren, vraag desnoods een ‘second opinion’. Steek je hoofd niet in het zand, blijf bij de les, het gaat om jou, je hebt echt geen haast, die kanker zit er al 2, 3, 4 jaar en voorlopig ga je er niet aan dood.

Bij een acuut ontstekingsproces (zoals een long- of blindedarmontsteking) heb je haast, bij chronische ontstekingsprocessen (zoals bij auto-immuunziekten) en kanker absoluut niet.

Keuzes op basis van emoties en angst zullen altijd blijken de verkeerde te zijn.

Neem iemand mee als je naar de chirurg of oncoloog gaat. Iemand die begrijpt waar het over gaat, een goed luisterend oor heeft en zich niet door emoties laat beïnvloeden.

Ga je het advies van de internist-oncoloog blindelings overnemen of heb je bij sommige onderdelen bedenkingen. Bekijk steeds opnieuw elke situatie of verandering van therapie, beoordeel of jij het acceptabel vindt wat er met je gebeurt.

Vraag altijd wat de complicaties van ingrepen zijn, maar vooral ook wat de bijwerkingen zijn van de medicijnen die je gaat krijgen en waarvoor je ze eigenlijk krijgt.

Beoordeel zelf of jij dat acceptabel vindt. Laat je niet afschepen met ‘de een heeft er wel last van, de ander niet’.

Reken erop dat als je in discussie gaat met de oncoloog je op weerstand kan stuiten, laat je daardoor niet intimideren. Vraag ook altijd om bedenktijd als hij/zij iets voorstelt, het gaat vaak om ingrepen en medicijnen die ernstige gevolgen voor jou kunnen hebben.

Zeg Dr Roel, heb jij dan soms een alternatief voor de behandeling van kanker?

Jazeker zijn er alternatieven, maar dat wordt wel beschouwd als vloeken in de kerk. De Big Farma zal me het liefst laten liquideren, zij weten namelijk dat er alternatieven zijn, maar daar is geen serieus geld mee te verdienen.

Zij bepalen alles in de gezondheidszorg, artsen en specialisten zijn doorgeefluiken van de Big Farma geworden, hiertoe verplicht door hun beroepsvereniging (er zijn protocollen voor bijna elke aandoening), gehonoreerd door zorgverzekeraars en opgelegd door de overheid.

Het uitgangspunt van biologische geneeskunde is gebaseerd op versterking, verbetering en herstel van de lichaamsfuncties.

Biologische geneeswijzen van kanker zijn gebaseerd op het herstel van weefsels rondom de tumor, versterken van het immuunapparaat, opheffen van de verzuring, detoxificatie van het lichaam, elimineren van ontstekings-foci en het verstoren van de stofwisseling van de tumorcellen.

Het lichaam mag niet verder worden vergiftigd en dus moet het eetpatroon worden veranderd. Dit begint met het verbod op suikers, de energievoorziening van kankercellen is namelijk geheel afhankelijk van suikers. Dat betekent dat er ook geen producten mogen worden gegeten waaraan suikers zijn toegevoegd.

Vrijwel alle verpakte producten uit supermarkten zijn taboe.

Alleen biologische producten gebruiken, want alleen die hebben de juiste informatie voor ons DNA.

Om het functioneren van onze cellen en weefsels te versterken moeten zogenaamde ‘micronutriënten’ op peil worden gebracht. Hierdoor kunnen kankercellen moeilijker in hun omgeving infiltreren.

Micronutriënten zijn: Vit. C, Vit. E, enkele essentiële aminozuren zoals Lysine, Proline, Phenylalanine, Tryptofaan, Vit. D3, Vit. B1, B3, B6, B12, foliumzuur en elementen als Chroom, Zink, Jodium, Magnesium, Koper, Mangaan, Silicium en Selenium.

Verder moet het zuur-base evenwicht worden hersteld. Door verzuring van het lichaam treedt chronische vermoeidheid op, verzwakking van je afweersysteem en onder andere verminderde detoxificatie. Vrijwel elke patiënt met kanker is verzuurd, je Ph hoort licht basisch te zijn, zie daarvoor ook de website van Alka.nl.

Te gebruiken middelen zijn Citrokehl, baking soda, Sanuvis, Alkala tabletten, Evian bronwater met biologische citroen druppels en even stoppen met koffie (koffie werkt verzurend). Veel groene thee drinken, bij voorkeur matcha, ook tijdens de maaltijden (biologischethee.nl).

Het ontstaan van kanker is een complex gebeuren, vele factoren kunnen een essentiële rol spelen.

We zijn al tegengekomen: diep gewortelde emotionele conflicten, langdurige stress of een zeer sterke emotionele shock, angst, GMO (genetisch gemanipuleerd) voeding, zware metalen, gifstoffen en hormonen.

Foci (centrale punten) van chronische ontsteking moeten worden geëlimineerd. Veel van die foci vinden hun oorsprong in ons gebit en/of ons spijsverteringskanaal. Zij zijn het gevolg van tandwortelkanaal behandelingen, waarbij granulomen (ontstekingsreacties) kunnen optreden onder andere met Mucor racemosus infecties.

Het is dus in eerste instantie van belang om bij chronische ziekten, hart en vaatziekten en kanker aandacht aan het gebit te besteden en chronische ontstekingsfoci te elimineren. Eigenlijk moet bij deze ziekten altijd een panoramische röntgenfoto van het gebit worden gemaakt. Ontstekingsfoci moeten daarna worden verwijderd.

Dan blijven bij de biologische behandeling van kanker nog 2 belangrijke facetten over en dat zijn :

1. de versterking van het immuunapparaat.

2. de verstoring van het metabolisme van de kankercellen.

Naast het prolifereren hebben kankercellen de mogelijkheid om zelfmoord=apoptose te plegen. Er zijn talrijke natuurlijke stoffen die de celstofwisseling van kankercellen aan kunnen zetten tot apoptose. Van deze stoffen maakt de biologische geneeswijze tegen kanker dankbaar gebruik.

Uiteindelijk worden kankercellen opgeruimd door macrofagen=vreetcellen. Vreetcellen worden daartoe aangezet door een specifiek eiwit namelijk Globuline C macrofagen activatie factor=Gcmaf.

Kankercellen produceren een enzym dat Gcmaf kan afbreken namelijk Nagalase. Dan kunnen de vreetcellen hun werk niet goed doen. Door nu te zorgen dat er meer Gcmaf rondom de tumor aanwezig is kunnen de vreetcellen weer worden geactiveerd.

Verder stimuleert Gcmaf de aanmaak van voorlopers van deze vreetcellen (monocyten) in het beenmerg. Hierdoor wordt het aantal vreetcellen rondom de tumor met een factor 20-50 verhoogd.

Vit. D3 moet in ruime mate aanwezig zijn voor een goede immunologische reactiviteit, maar vooral ook omdat Gcmaf voor een optimaal effect veel van deze vitamine nodig heeft. Vandaar dat hoge doseringen van Vit. D3 bij gebruik van Gcmaf worden gegeven.

Gcmaf is een lichaamseigen eiwit dat uit serum wordt geïsoleerd en heeft derhalve geen bijwerkingen.

Helaas is Gcmaf relatief prijzig, echter in vergelijking met chemotherapie zeer goedkoop. Per maand kost Gcmaf ongeveer E700. De andere middelen kosten per maand ongeveer E300, dat brengt de totale kosten op zo’n 1000 euro/maand.

Nu dan het holistische behandelschema van de biologische geneeswijze van kanker volgens Dr Roel, gebaseerd op thetruthaboutcancer.com met als basis Gcmaf:

Gcmaf 3x/week 0,4 ml intramusculair (i.m.) (dit kan je bij jezelf doen in het bovenbeen) gedurende 1 maand, daarna 2x/week 0.45 ml i.m. Als meer activiteit nodig is, kan men hoger doseren tot bijvoorbeeld 1 ml per dag intraveneus (in een ader). De effectiviteit maar ook de kosten lopen dan snel op en qua kosten naar zo’n E4000 per maand, meestal is dit niet nodig.

Vit. D3: D-Cura 1x capsule 25.000 IE per week of 5 druppels Vit. D3 per dag met 1000 IE per druppel (Orjana.nl).

Middelen om het immuunapparaat te versterken en/of te moduleren:

Latensin, Bovisan en Rebas zetpillen bijvoorbeeld: Latensin dag 1, Latensin dag 4, Bovisan dag 8, Bovisan dag 12, Rebas dag 16, Rebas dag 20 en dan weer van voren af aan.

Zoals alle middelen worden ze dus cyclisch gegeven om gewenning tegen te gaan en het lichaam steeds de kans te geven tot zich zelf te komen.

Andere middelen die het immuunapparaat stimuleren en/of moduleren zijn:

Curcuma plus en Murdannia loriformis 3x 1 capsule per dag een ½ uur voor de maaltijd.

Na 2-4 weken afwisselen met Morinda citrofolia, Houttuynia cordata en Aloe Vera barbadenis allen van TTM (Traditional Thailand Medicine). Eveneens 3x per dag ½ uur voor de maaltijd.

Verder cyclisch gebruik van Salvestrol platinum, Chlorella, ECH+ van dr Schultze, Zeoliet en Hennep capsules.

Zeer krachtige antikanker stoffen zijn EGCG en Cannabidiol (CBD), maar ook THC waarover binnenkort goed nieuws.

EGCG zit in groene thee extracten. Deze stof demethyleert gemethyleerde (geïnactiveerde) antikanker genen, maar ook anti-aging genen. Deze worden dan weer actief en dragen weer bij aan de onderdrukking van kankeractiviteit, maar remmen ook de veroudering.

De stof EGCG wordt daarom ook in anti-aging producten gebruikt.

Het drinken van biologische groene thee draagt bij aan de ontzuring van het lichaam en activering van anti-kanker en anti-aging genen.

Cannabidiol=CBD is een stof te isoleren uit de hennepplant en heeft bijzondere geneeskrachtige eigenschappen, het heeft een positieve werking op het zenuwstelsel, het immuunapparaat met een ontstekingsremmende werking (waardoor het ook ingezet kan worden bij autoimmuunziektes en andere chronische ontstekingsziektes) en tevens verstoort het de stofwisseling van kankercellen, dat doet EGCG trouwens ook.

CBD wordt gedoseerd tot soms 200 mg per dag, echter een dosis van 60 -100 mg volstaat meestal.

CBD, hennepcapsules, biologische groene thee extracten (capsules) rijk aan EGCG, Salvestrol platinum, Chlorella, Zeoliet, en ECH+ zijn te verkrijgen op orjana.nl.

Groene thee extract (EGCG) 3-6 x 1 capsule per dag eveneens ½ uur voor de maaltijd.

CBD 10% in hennep olie = 5mg per druppel, hiervan 3x daags 6-10 druppels.

Ter verhoging van het aantal en de activiteit van specifieke T- en B-lymfocyten, als ook monocyten, worden injecties gegeven met zeer krachtige homeopathische stimulatoren van deze cellen.

Deze middelen zijn van Sanum-Kehlbeck:

Arthrokehlan ‘A’ en ‘U’, Bovisan, Utilin ‘S’, Grifokehl, Thymokehl en REBAS.

Elke week 1 van deze homeopathische middelen samen met Sanuvis of Formasan. Deze injecties worden intra-musculair gegeven in de bilspier, 1 x per week.

Er zijn nog opties voor enkele krachtige antikanker middelen van Labo-Life: 2LEID en 2LCHLA, als ook de middelen Neem en Heel. Hierover later mogelijk meer.

Verder tijdens de behandeling het zuur-base evenwicht normaliseren, zie boven.

Geen kristalsuiker en andere toegevoegde suikers in producten, geen alcohol, geen frisdranken, beperkte hoeveelheden koolhydraten (brood, paste, rijst en dergelijke), veel goede vetten (kokosolie, roomboter, olijfolie, hennepolie), veel groenten, maximaal 100 gr vlees of vis , 2-3 dagen/week vegetarisch, biologisch fruit niet uitpersen maar kauwen, geen smoothies, alles biologisch en alles goed kauwen.

Darmflora normaliseren en het immuunapparaat in de buik versterken, zo nodig met een speciaal dieet om schimmelkolonies terug te dringen met Nystatine en bacterieflora weer op pijl te brengen met probiotica (Bonusan Darm-ocare).

Micro-nutriënten op pijl brengen en houden.

Deze biologische geneeswijze wijze van kanker vraagt wel degelijk iets van jouzelf, maar het wordt dan ook de hoogste tijd dat jij je lichaam aandacht geeft.

Zonder 1 dag ziek te zijn, ga jij je steeds beter en sterker voelen.

Wanneer is deze biologische geneeswijze van kanker de beste keuze?:

1) Als je bent geopereerd en de tumor is verwijderd (bijvoorbeeld jouw darm- of jouw borsttumor) en er geen kanker meer aantoonbaar is. Dan wordt op statische gronden toch vaak chemo geadviseerd. In dat geval is de biologische geneeswijze van kanker absoluut de beste keuze.

2) Als je na verloop van tijd (soms jaren later) na de operatie (met of zonder chemo nabehandeling) toch uitzaaiingen ontwikkelt of een recidief (ter plaatse van de operatie steekt de kanker toch weer de kop op) krijgt. In dat geval zal chemo (of zogenaamde immunotherapie of moleculaire therapie) worden geadviseerd. Ook dan is de biologische geneeswijze verreweg de beste keuze.

3) Als je bent opgegeven en de oncoloog ‘niets meer voor je kan doen’ en je op straat wordt gezet, zal de biologische geneeswijze je niet in de steek laten en zal je je elke dag weer sterker voelen.

Wanneer heeft de biologische geneeswijze van kanker geen zin:

Tijdens of direct aansluitend aan chemotherapie. 1-2 maanden na chemotherapie kan de biologische geneeswijze van kanker pas met succes aanslaan.

Garantie op genezing heb je nooit, maar wel op een zeer goede kwaliteit van leven tijdens deze biologische geneeswijze van kanker.

Het is een goede keuze en een prima alternatief met, in vergelijking tot chemo, een uitstekende kwaliteit/prijs verhouding.

Bedenk goed dat jij keuzes hebt en zelf de afweging moet maken welk pad van behandeling je wilt en kunt volgen.

Waarschijnlijk heb je nog vragen als je dit gelezen hebt, zeker omdat een dergelijke holistische biologische therapie tegen kanker nog niet eerder een serieuze keuze is geweest.

Stel gerust je vragen op deze website, dan zal ik proberen in de volgende rubriek zoveel mogelijk van deze vragen te beantwoorden.

De wereld verandert snel, steeds meer mensen gaan biologisch eten en denken, laten zich niet langer vergiftigen met pesticiden, antibiotica, conserveringsmiddelen, kunstmatige zoetstoffen, smaakversterkers, hormonen, zware metalen en toevoeging van suikers aan hun voedsel.

Ook steeds meer mensen laten zich niet langer vergiftigen door de farmaceutische industrie en zeker laten zij zich niet, zoals bij reguliere antikankertherapie, gebruiken als proefkonijnen.

Zij hadden nooit een goed alternatief en die is er nu wel! Aan jou wederom de keuze.

Groet van Dr Roel, leef jouw dag in goede gezondheid en geniet van die dag.

Facebook Twitter Deel

20230327 Over trannyisme dat satanisme is

via henrymakow.ca

Van Mike Stone – Trannyisme is satanisme 21 maart 2023

Trannyisme is satanisch omdat het pogingen zijn om de natuur te overheersen en ziekte normaliseren.

“In 2007 waren er twee pediatrische ‘genderklinieken’ in de hele Verenigde Staten. Vandaag zijn het er bijna 200. Dat is geen toeval of een reactie op de vraag van het publiek. Zoals al het andere maakt het deel uit van een geplande en gecoördineerde push die begon met publieke indoctrinatie via boeken, films, televisie en leraren op school. Nu wordt het tot in de perfectie uitgerold. “

Chirurgen verdienen tussen de $ 25.000 en $ 50.000 voor elke persoon die ze verminken.

door Mike Steen (henrymakow.com)

Heb je je ooit afgevraagd hoe en waarom trannyisme plotseling in ons huidige bewustzijn explodeerde? Het is er altijd al geweest. De Bijbel verbiedt mannen zich als vrouwen te kleden en vice versa en noemt het een gruwel.

Maar ondanks zijn lange geschiedenis werd trannyisme verborgen gehouden; in de kast, als je wilt, tot de jaren 1920 toen het zijn lelijke kop opstak in Duitsland. Dat is waar Magnus Hirschfeld, een homorechtenactivist, pionierde met de eerste chirurgische ingrepen van man op vrouw. Niet lang daarna brandde de Hitlerjugend zijn kliniek tot de grond toe af en ging trannyisme opnieuw ondergronds. Nu is het overal.

ALLES VOLGENS PLAN

In 2007 waren er twee pediatrische “genderklinieken” in de hele Verenigde Staten. Vandaag zijn het er bijna 200. Dat is geen ongeluk of een reactie op de vraag van het publiek. Net als al het andere maakt het deel uit van een geplande en gecoördineerde push die begon met publieke indoctrinatie via boeken, films, televisie en leraren op school. Nu wordt het tot in de perfectie uitgerold.

Weet je wat er gebeurt in die pediatrische “genderklinieken”? Bij kleine jongens wordt de penis afgehakt en bij kleine meisjes worden de borsten afgehakt. Valse president Biden zegt dat dit goed is voor Amerika.

Dat er 200 van dergelijke “klinieken” zijn, geeft aan hoe massaal de door de staat gesteunde verminking van kinderen in dit land plaatsvindt.

Volgens de New York Post hebben meer dan 168 schooldistricten in het hele land, bestaande uit meer dan 6.000 scholen en meer dan 3 miljoen studenten, strikte regels die voorkomen dat zowel de faculteit als het personeel de ‘geslachtsstatus’ van een student bekendmaakt aan de ouders.

Wat dat betekent is dat schoolambtenaren en leraren kinderen actief tot trannyisme dwingen en hen dwingen hun lichaam te verminken, en diezelfde leraren hebben strenge regels die zeggen dat ouders het niet mogen vertellen. Bovendien zou dit in mei allemaal federaal beleid kunnen worden, zoals voorgesteld door onze huidige neppresident. Denk er eens over na: letterlijk duizenden rozeharige communistische leraren in het hele land die uw kinderen pushen en pesten om hun geslachtsdelen af ​​te snijden en die leraren staan ​​op het punt gesteund te worden door de federale overheid.

In 1979 verbood Dr. Paul McHugh, de directeur van de psychiatrie in het John Hopkins-ziekenhuis, “geslachtsaanpassende chirurgie”, omdat, in zijn woorden, “er weinig veranderd was in hun psychologische toestand. Ze hadden vrijwel dezelfde problemen met relaties, werk en emoties als eerder. De hoop dat ze nu uit hun emotionele moeilijkheden zouden komen om psychologisch te floreren, was niet vervuld. ‘ Dr. McHugh zei dat “geslachtsveranderende operatie” hetzelfde was als “liposuctie uitvoeren bij een kind met anorexia”.

Met andere woorden, kinderen die bezwijken voor deze zieke volwassenen en hun lichaam verminkt krijgen, zijn achteraf net zo ontevreden als voorheen. Daarom plegen zovelen van hen zelfmoord. Dit is wat uw kinderen op school worden gepusht.

Dus nu brokkelt het laatste bastion van de beschaafde samenleving – de veiligheid en bescherming van kinderen – af. De oplossing ligt natuurlijk voor de hand. Ouders moeten hun kinderen onmiddellijk van school halen. Maar hoeveel ouders zijn bereid om dat te doen. Bijna geen.

Overweeg de kosten van het runnen van een pediatrische ‘genderkliniek’. Ten eerste is er het terrein waarop de kliniek staat, dat moet worden gekocht of gehuurd. Dan is er de fysieke structuur van het gebouw en de kantoren. Vervolgens komen verzekeringsbetalingen en wettelijke vergoedingen, samen met advertenties en een website. Natuurlijk moeten de kwakzalvers en idiote verpleegsters hun forse salarissen krijgen om het allemaal de moeite waard te maken. Wie denk je dat dit allemaal betaalt?

Voor zover ik weet, zijn er vier financieringsbronnen:

1) Stomme ouders die deze procedures voor hun kinderen betalen. De ouders die dit doen zijn zieke perverselingen, maar dat is een ander verhaal.

2) Overheidsfinanciering.

3) Zakelijke donaties. In het huidige Amerika financiert elke luchtvaartmaatschappij en elk groot bedrijf verschillende homoseksuele groepen en organisaties. Die groepen en organisaties financieren vervolgens de pediatrische ‘genderklinieken’. In sommige gevallen doneren de luchtvaartmaatschappijen en bedrijven rechtstreeks aan de klinieken.

4) Dikke, domme Amerikanen die blijven vliegen en zaken blijven doen met grote bedrijven. Zonder hun steun zou geen enkele luchtvaartmaatschappij en de meeste Amerikaanse bedrijven niet kunnen overleven en zouden ze dan niet kunnen betalen voor kleine jongens die hun penis laten afhakken en kleine meisjes die hun borsten laten afhakken.

Ik vertel dit allemaal aan mijn buurman, een typische dikke, domme Amerikaan, gekleed in een NBA-shirt. (Telkens wanneer ik een volwassen man een professioneel sportshirt zie dragen, denk ik aan een zesjarige in een Superman-cape.)

“Het is verschrikkelijk”, zegt hij. ‘Maar ik kan er niets aan doen. Ik moet naar een basketbalwedstrijd kijken.’

Diezelfde buurman kauwt de hele dag met me op de lap over hoe andere mensen, vooral democraten, het land vernietigen, maar de tweede keer stel ik iets concreets voor dat hij zelf kan doen om het tij van het kwaad te keren, zelfs zoiets eenvoudigs als een boycot de luchtvaartmaatschappijen en grote bedrijven, hij gilt als een klein meisje en rent weg met zijn staart tussen zijn benen. Dat doet hij nu, terwijl hij van me weg rent.

‘Trouwens,’ zeg ik voordat hij naar zijn huis ontsnapt, ‘diezelfde luchtvaartmaatschappijen en bedrijven zaten achter de virushoax en de gestolen verkiezingen van 2020 en 2022. Alle grote sportcompetities – voetbal, honkbal, basketbal en hockey – streven dezelfde agenda na met hun ‘pride-avonden’ en geldelijke donaties. Elke keer dat je een trui koopt, een wedstrijd bijwoont of een wedstrijd op televisie bekijkt, help je om die ‘genderclinics’ te financieren.”

Als ik mijn laatste zin afmaak stapt hij zijn huis binnen en sluit de deur.

Mijn buurman wil, net als alle dikke, domme Amerikanen, het voordeel van het leven in een op God gerichte, ordelijke samenleving, maar hij weigert een vinger uit te steken om die samenleving tot stand te brengen. Hij wil dat anderen al het vechten doen, terwijl hij zijn gezicht propt met pizza, sportbal kijkt,

Op dit moment denkt hij dat alles de schuld van China is. Dat is de leugen die momenteel met de paplepel wordt ingegoten aan dikke, domme Amerikanen; leugens over hoe de “pandemie” werd veroorzaakt door een lek in een Chinees laboratorium, en ze slikken het zonder twijfel. Net zoals ze de leugens slikten dat Osama Bin Laden het brein was achter 9/11, en hoe Irak de wereld ging bombarderen met “massavernietigingswapens”. Dezelfde domme leugens, verteld door dezelfde domme leugenaars en geloofd door dezelfde domme Amerikanen.

DUIZENDEN KINDEREN DIE ELK JAAR WORDEN GESCHRAPT / geruïneerd

Dikke, domme Amerikanen denken dat trannyisme tegenwoordig bestaat uit een kind hier en een ander kind daar. Ze vergissen zich helaas. Die 200 pediatrische “genderklinieken” alleen al in dit land hakken de penissen en borsten af ​​van duizenden kleine jongens en meisjes,

Doe de wiskunde. Als 200 pediatrische “genderklinieken” 100 kinderen per jaar “overdragen” (en dat is een zeer voorzichtige schatting, het zijn slechts 8 kinderen per maand), dan komt dat overeen met 20.000 kinderen per jaar en 200.000 kinderen in tien jaar tijd. Voor zover ik weet, zijn die cijfers veel hoger. Er valt tenslotte veel geld te verdienen met het afhakken van de penis of borsten van een kind.

We zagen hoe bijna elke dokter en verpleegster in het land zich prostitueerde zonder erbij na te denken om het “pandemie”-geld te verzilveren. Denk je niet dat ze watertanden bij de gedachte om zes cijfers te krijgen voor elke penis die ze afhakken? Je denkt toch niet dat die verpleegsters in de gangen dansen over het geld dat ze verdienen voor elk paar borsten die ze helpen afkappen. Trouwens, als je je dokter niet hebt afgezegd, als je nog steeds naar hem toe gaat voor controles en medische procedures, ben je een idioot.

TRANNYISME IS SATANISME

Als het afhakken van penissen en borsten van kleine kinderen geen satanisme is, dan weet ik het ook niet meer. De Bijbel is hier heel duidelijk over. Jezus zegt over degenen die kinderen kwaad doen: “Het was beter voor hem dat er een molensteen om zijn nek werd gehangen,

Baphomet, het universele symbool van het hedendaagse satanisme, is transseksueel. Wat zegt dat jou?

Trannyisme is slechts een deel van de agenda die wordt uitgevoerd. Het is satanisme dat ons recht in het gezicht wordt geduwd, en toch doen de mensen niets. Amerika is nu een natie van Nero’s, die zich aftrekken op OnlyFans terwijl het land in brand staat.

——-

Mike Stone is de auteur van ChatGPT gebruiken om de toekomst te voorspellen: hoe de waarheid te onderscheiden, de toekomst te voorspellen en altijd gelijk te hebben,

20230327 Over de illuminati formule 2

van whale.to zie daar veel informatie. Google translate

De Illuminati-formule die wordt gebruikt om een ​​niet-detecteerbare, door de geest gecontroleerde slaaf te creëren door Fritz Springmeier & Cisco Wheeler

Hoofdstuk 1: Wetenschap nr. 1. De selectie en voorbereiding van het slachtoffer

A. Genetica en dissociatieve vermogens

B. Beschikbaarheid C. Fysieke en mentale vereisten Geestgestuurde slaven worden gecreëerd voor verschillende doeleinden, hiërarchische of niet-hiërarchische doeleinden Sharon Tate In review John Gittinger PAS (Personality Assessment System D. Lijst van organisaties die programmeren uitvoeren E. 4 basisstappen voor programmeren F. Stap 1. Spirituele vereisten Moon Child-ceremonies Aleister Crowley Traumatisering in vitro G. Stap 2. Trauma door vroeggeboorte H. Stap 3. Love bombing/love bonding I. Stap 4. De “kern doorsnijden” ” van de geest De initiële splitsingen J. Verdere overwegingen : De Illuminati hebben hun eigen criteria voor wie ze selecteren.

A – Selectie op basis van genetica en dissociatieve vermogens

B – Beschikbaarheid

C – Mentale en fysieke kenmerken Een van de belangrijkste redenen waarom de Monarch-mind-control-programmering Monarch-programmering werd genoemd, was vanwege de Monarch-vlinder. De monarchvlinder leert waar hij geboren is (zijn wortels) en geeft deze kennis via genetica door aan zijn nakomelingen (van generatie op generatie).

Dit was een van de belangrijkste dieren die wetenschappers erop wees dat kennis genetisch kan worden doorgegeven. Het Monarch-programma is gebaseerd op de doelstellingen van de Illuminati en de nazi’s om een ​​meesterras te creëren, gedeeltelijk door middel van genetica. Als kennis genetisch kan worden doorgegeven (wat het ook is), dan is het belangrijk dat er ouders worden gevonden die de juiste kennis kunnen doorgeven aan de slachtoffers die zijn geselecteerd voor de Monarch mind-control. De primaire belangrijke factor voor op trauma gebaseerde mind-control is het vermogen om te dissociëren. Er werd ontdekt dat dit vermogen genetisch wordt doorgegeven van generatie op generatie.

Indianenstammen (die traumatische rituele dansen hadden en urenlang roerloos wachtten tijdens het jagen), kinderen van Fakirs in India (die op een spijkerbed sliepen of op hete kolen liepen), kinderen van Yogi’s (degenen die bedreven waren in yoga, die totale controle over hun lichaam zouden hebben in trance), Tibetaanse boeddhisten, kinderen van Vodoun, Bizango en andere groepen hebben een goed vermogen om zich te distantiëren.

De kinderen van multigenerationeel misbruik zijn ook goed in dissociatie. De Illuminati-families en Europese occultisten gingen naar toe Indië , En Tibet om occultisme en oosterse filosofie te bestuderen. Deze Europeanen leerden yoga, tantrische yoga, meditaties en trances en andere methoden om te dissociëren. Deze vaardigheden worden via genetica doorgegeven aan hun kinderen. Er wordt een test uitgevoerd wanneer de kinderen ongeveer 18 maanden oud zijn om te bepalen of ze voldoende kunnen dissociëren om geselecteerd te worden voor programmering of niet.

Door de geest bestuurde slaven worden gemaakt voor verschillende doeleinden, hiërarchische of niet-hiërarchische doeleinden.

De Illuminati creëren door de geest bestuurde slaven die moeten functioneren binnen de Illuminati-hiërarchie. Deze slaven hebben meestal hun genealogieën verborgen en zullen worden gemaakt om uitstekende dekkingslevens te hebben om ervoor te zorgen dat ze niet worden ontdekt. Ze krijgen multifunctionele programmering en zullen meestal worden gebruikt om andere slaves te helpen programmeren. Het misbruik zal niet zo fysiek zichtbaar zijn als op de lichamen van slaven die niet zijn geboren om deel uit te maken van de Illuminati-elite.

Leden van Moriah’s (Moriah = de Illuminati) Luciferiaanse elite zullen evenveel trauma’s hebben ondergaan als andere slaven, maar de martellittekens en de controle zijn beter verborgen. Deze kinderen krijgen vaak overdadige ervaringen en gesprekken om hen ervan te overtuigen dat ze deel uitmaken van de elite. (Trouwens, lichaamslittekens zullen beter zichtbaar zijn onder blacklight, dat is hetzelfde blacklight dat in clubs wordt gebruikt.) De Illuminati en andere organisaties hebben ook individuen geprogrammeerd die gewoon vervangbaar zijn. Dit zijn seksslavinnen die heel vroeg in hun leven worden opgebruikt en vermoord, eenmalige saboteurs, fokkers, soldaten, drugskoeriers, enzovoort. De lichamen van deze mensen zullen vaak zichtbare littekens van marteling vertonen.

De vervangbare zijn de kinderen van ouders die werden gechanteerd om hun kinderen aan de CIA over te dragen. Dit wordt allemaal verborgen door de kracht van de Wet Nationale Veiligheid. Dit zijn kinderen die zijn verkocht door pedofiele vaders of pornografische ouders. De programmeurs/meesters programmeren ze met de verwachting dat ze “uit de vrijheidstrein worden gegooid” wanneer ze de leeftijd van 30 bereiken. (Vrijheidstrein is het codewoord voor de Monarch trauma-based mind-control. Trein betekent gedood worden.)

De CIA en de Illuminati zijn bedreven in het chanteren van ouders om hun kinderen af ​​te staan. Ze keken naar de mail voor porno. Pedofielen en moordenaars die hun kinderen misbruiken, worden gewaarschuwd dat ze voor lange tijd de gevangenis in gaan als ze niet meewerken door hun kinderen te verkopen als door de geest gecontroleerde slavernij. In ruil voor de medewerking van de ouder bieden ze rijke financiële beloningen aan de ouder(s). Het is duidelijk een geval van “als je niet meewerkt, verlies je veel in het leven, als je wel meewerkt, win je veel.”

Ministers (dominees / predikanten) worden vaak opgezet met Beta’s (een seksueel model) die hen vervolgens chanteren. De ministers willen hun status en beroep niet verliezen door schandalen, dus komen ze overeen hun jonge kinderen aan de CIA over te dragen om mee samen te werken. De Illuminati chanteren deze ministers graag als ze klaar zijn met hun seminarieopleiding en zich op ongeveer 33-jarige leeftijd aan de bediening hebben toegewijd. Het idee niets te hebben om op terug te vallen nadat ze hun hele leven aan één beroep hebben toegewijd, is te veel voor deze wilskrachtige mannen, en ze bezwijken onder de bedreigingen. Als ze niet bezwijken, zullen de daaruit voortvloeiende gevolgen hen uit de bediening verwijderen. Het type vader dat de meeste voorkeur heeft van de programmeurs om hun kinderen op te offeren voor programmering, is de pedofiel. Als een vader zijn eigen kleine babymeisje misbruikt, weten de programmeurs dat de man geen geweten heeft. De betrokkenheid van deze vader bij criminele activiteiten (en daarmee zijn kwetsbaarheid) kan steeds groter worden. Ze willen mannen van wie ze denken dat ze later in hun leven geen enkele moeite zullen hebben met wat ze hebben gedaan. Een man die wacht tot zijn dochter een tiener is om haar lastig te vallen, wordt gewoonlijk geacht te veel geweten te hebben voor de programmeurs.

Er moet een groot onderscheid worden gemaakt tussen hiërarchische monarchslaven en niet-hiërarchische monarchslaven. De reden dat er zo’n groot verschil is, is dat ze niet op dezelfde manier geprogrammeerd zijn. Aangezien dit boek het recept geeft voor het creëren van een Monarch-slaaf, zullen we het onderscheid moeten behandelen tussen slaven binnen de Illuminati en die slaven die buiten de Illuminati-hiërarchie functioneren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het label ‘monarch’ in dit boek in algemene zin wordt gebruikt voor de moderne op trauma gebaseerde totale mind-control die plaatsvindt. Of een door de geest bestuurde slaaf van Illuminati technisch gezien in de Monarch-archieven staat of buiten de daadwerkelijke gegevensbestanden van het Monarch-programma die op de computer worden bewaard, is slechts een technische kwestie.

In mijn (Fritz’s) andere geschriften leg ik uit hoe de Illuminati de CIA creëerden. Ik weet dat sommige van zijn directeuren lid waren van de Illuminati en ik vermoed sterk dat de andere CIA-directeuren waarschijnlijk ook volwaardige leden waren. De twee organisaties hebben elkaar nodig. Als de CIA niet de internationale steun had gehad van de verhuizers en schudders van de wereld, zou het zijn ontmaskerd en afgeschaft. Evenzo heeft de Illuminati, omdat het zo geheim is, organisaties nodig waardoor het kan werken. De CIA is een dekmantel voor de Illuminati, en de CIA zet op haar beurt fronten op.

Sommige van die fronten zijn uitgebreide, goed bemande, goed uitgeruste programmeersites (zoals veel van de staatsziekenhuizen, McGill Psychiatric Training Network bestaande uit 8 Montreal-ziekenhuizen, met name St. Mary’s, NASA in Huntsville, AL; de Presideo , CA, en NOTS bij China Lake, CA, om er maar een paar te noemen (zie appendix B voor een completere lijst ).

De Illuminati zouden het niet alleen kunnen zonder hun fronten. Satanisten binnen het netwerk en de CIA namen Boy’s Town, NE begin jaren vijftig over en gebruikten dat beroemde weeshuis voor een constante aanvoer van jongens voor de programmering. Boy’s Town is misschien wel de meest bekende, maar er is een hele lange lijst met andere. Toen de Monarch-programmering begon, waren de topmannen Illuminati. Oorspronkelijk was Joseph Mengele de hoofdprogrammeur. Hij had al de rang van Grand Master (later Ipssimus) bereikt binnen de Illuminati. Hij was bedreven in muziek, in Kabbalistische Magie, in dansen, in abortussen en in martelen (trouwens, Mengele had een sadistische moeder) en het programmeren van kinderen.

Veel van de concentratiekampkinderen die Mengele programmeerde, overleven nog steeds en houden tot op de dag van vandaag van hem als “papa”. Mengele verdween uit Auschwitz in januari 1945, enkele maanden voordat de definitieve chaos in het Derde Rijk begon. Hij verdween zodat de Illuminati hem naar het land konden smokkelen , de V.S. , zodat zijn uitzonderlijke kennis van programmeren – aangescherpt en verfijnd afgestemd op duizenden minderjarige slachtoffers van concentratiekampen – op grote schaal kon worden gebruikt in de V.S

Hij reisde over de hele wereld maar vooral in de westerse V.S. doet zijn programmering vergezeld van zijn paar van twee zwarte bedienden. Overlevenden van de Amerikaanse monarch herinneren zich zijn vlekkeloze Duitse uniform, zijn glimmende laarzen die hij droeg tijdens het programmeren, zijn dikke Duitse accent, zijn knappe gelaatstrekken, zijn gespleten kin, de ruimte tussen zijn voortanden, de manier waarop hij met zijn duim prikte tijdens het programmeren, als als hij nog steeds “links, rechts” zei tegen rijen joden die de concentratiekampen binnenkwamen.

De reden waarom Mengele zo opgewonden was om het selectieproces te doen van gedetineerden die binnenkomen Auschwitz was dat hij gevangenen uitkoos voor zijn talrijke trauma-experimenten met hersenbeheersing. Hij wilde vooral graag een identieke tweeling krijgen, omdat zijn genetisch onderzoek met betrekking tot mind control personen nodig had met een identieke genetische samenstelling.

Traditioneel lieten de Illuminati hun kinderen inspecteren door een vrouw met de rang van Grande Mother. Ze zou de geschiktheid van de kinderen bepalen en ze vervolgens op 3-jarige leeftijd presenteren voor een formele acceptatieceremonie aan de Grande Druid Council. Deze procedure veranderde niet toen Mengele langskwam – de programmering sprong gewoon van een occulte wetenschap naar een wetenschap die volledige toegang had tot de medische, psychiatrische, gerechtelijke, wetenschappelijke en overheidssectoren via de kracht van de National Security Act en de inlichtingendienst. agentschappen.

De Illuminati’s programmering van veelvouden voorafgaand aan de komst van Mengele was simplistisch, vergeleken met de geavanceerde technieken die waren ontwikkeld door de nazi-Duitsers (wiens Mind Control-onderzoek enkele niet-Duitse staatsburgers omvatte, zoals enkele Italianen). Net zoals een slachtoffer dat wordt gedood door een 18e-eeuws musket net zo goed het slachtoffer is als iemand die wordt gedood door een M-16, zo was een slachtoffer van de programmering van vóór 1946 net zo het slachtoffer als degenen die waren geprogrammeerd met meer geavanceerde technieken.

Voor de Illuminati wordt de programmering van het kind gepland door de Cirkel (een andere naam voor hun organisatie) voordat het wordt geboren. Vanuit het perspectief van de Illuminati hebben hun plannen betrekking op generatiegeesten en posities binnen de hiërarchie. Het kind wordt verwekt volgens hun rituelen, en de stappen die dat kind zal doorlopen, volgen een goed doordacht gedetailleerd regime om het te programmeren.

De kinderen uit pleeggezinnen of pedofielen krijgen daarentegen niet hetzelfde regime. Hiërarchie-slaven zullen op hun beurt worden gebruikt om andere hiërarchische kinderen te programmeren en te trainen, terwijl CIA-slaven en maffia-slaven en KKK-slaven etc. zullen worden weggegooid.

Dit is de reden waarom een ​​presidentieel model “uit de Freedom Train [de naam van het Monarch Program in the Underworld]” wordt gegooid. Vrouwen en mannen in de Illuminati zullen hun hele leven blijven helpen met de programmering.

De Illuminati programmeert zulke grote aantallen kinderen, ze hebben al hun bekwame leden nodig om te helpen. Het totale lidmaatschap van Moriah loopt wereldwijd in de miljoenen. Het Illuminati-regime voor hun kinderen is veel meer controlerend dan de programmering van de CIA. Niet iedereen in de Illuminati raakt van mening en wordt een geprogrammeerde groep. Iedereen krijgt echter wel een vorm van mind-control.

Degenen die gespaard zijn gebleven van veelheid, moeten nog steeds deelnemen aan een twee weken durende intense mind-control-sessie die kan worden vergeleken met de Ranger-school van het leger. Degenen die hieraan deelnemen, hebben gehoorzaamheid geleerd. Degenen die geen gehoorzaamheid hebben geleerd, worden gedwongen tot rituele gladiatorenduels of andere straffen om ze uit te schakelen. Eindelijk wacht de dood van een verrader zoals afgebeeld op een van de tarotkaarten. Sharon Tate bleef hangen in de “beulpositie” van de nr. 12 Tarotkaart aan de spanten van het huis.

De beste therapeuten zullen stilletjes toegeven dat traditionele therapie ontoereikend is. Tenzij God tussenbeide komt, ontsnappen mensen die in de Illuminati zijn geboren er niet aan terwijl ze leven. Dit boek is niet zomaar een oefening in academisch denken, maar is geschreven met de zekerheid dat vrijheid mogelijk is en dat er haalbare antwoorden zijn. Sommige kinderen wonen in pleeggezinnen, of bij adoptieouders, of in weeshuizen, of bij verzorgers en voogden. Omdat deze kinderen zijn overgeleverd aan de niet-verwante volwassenen, worden dit soort kinderen vaak verkocht om geestgestuurde slaven van de inlichtingendiensten te worden.

Onthoud dat, omdat veel van deze organisaties worden gecontroleerd door de Illuminati; een Illuminati-slaaf kan vaak voor een van deze frontgroepen werken, terwijl de Illuminati de controle over het basisprogramma behouden.

De inlichtingennetwerken zijn gestart door en geleid door de Illuminati. Het zijn Illuminati-fronten. Het gebruik van slaven overschrijdt vele organisatorische grenzen binnen het totale netwerk. Als een slaaf moet worden gebruikt als een Deltamodel (moord), kunnen ze worden geselecteerd op kracht en behendigheid. De Delta Force is de elite-eenheid van het leger die bestaat uit monarchslaven. Als ze als bètamodel (seksuele slaaf) moeten opereren, worden ze gekozen als ze de techniek onder de knie hebben. Af en toe kunnen ze in sommige omstandigheden worden geselecteerd op hoe mooi de programmeurs verwachten dat het kind wordt. Sommige ouders hebben goed uitziende kinderen voortgebracht en zijn eigenlijk gewild om kinderen te baren om te verkopen in het Mind Controlled Slavery “Freedom Train” -systeem.

Veel belangrijker voor bèta-seksslaven is echter hun vermogen om te worden geprogrammeerd om charme, verleidelijke vaardigheden, charisma en creativiteit te hebben. Beauty is in the eye of the beholder, en de programmeurs kunnen bijna elk soort lichaam gebruiken als seksslaaf. Bijna elke seksslavin past ergens in het script van de “porno”-films van de Illuminati/New World Order/misdaadsyndicaat. (Ik plaats porno tussen aanhalingstekens – omdat wat ze porno noemen niet lijkt op wat het publiek van porno denkt – we hebben het niet over Playboy-achtige porno, we hebben het over afschuwelijke gruwelijkheden die net zo ziek zijn als alles wat in de nazi-concentratiekampen).

Er is bijvoorbeeld weinig acteervermogen of schoonheid voor nodig om tijdens het vrijen het hoofd te laten afhakken. Er zijn verschillende soorten seksuele slaven, maar de Illuminati wil Beta-alters die scherp, getalenteerd, bekwaam en vindingrijk zijn. Ze zullen deze Beta alters, zoals de Black Widow alters, gebruiken voor spionage en chantage.

Om ervoor te zorgen dat de geest van het kind zich goed ontwikkelt, zal er interactie zijn met de baby, zodat die delen van de hersenen die belangrijk zijn om zich te ontwikkelen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Het is een bekend feit dat delen van de hersenen groeien afhankelijk van hoeveel stimulatie en gebruik dat deel van de hersenen ontvangt. Om deze reden zullen Grande Dames, die betrokken zijn bij het programmeren, tijd besteden aan het tekenen en tonen van gezichten aan het kind en kijken of het kind identieke gezichten kan herkennen. Bijna elk ander item zal worden gebruikt, zuurstokken met strepen (match de zuurstokken met hetzelfde aantal strepen), bomen of potloden. Het kind moet heel vroeg leren om identieke items te matchen – zelfs voordat ze kunnen praten. Dit is zodat ze in staat zullen zijn om spiegelbeelden in hun geest te bouwen.

Alle zintuigen worden getraind om de spiegelbeelden op te bouwen; bijvoorbeeld zoals zijde en katoen kunnen worden gebruikt voor de tastzin. Het kind zal texturen moeten matchen. De programmeur, de Grande Dame en de Grande Mothers zullen het kind leren goede vaardigheden te hebben in kopiëren, reflecteren, herhalen, echoën of opnieuw echoën en spiegelen. Uren wordt hen geleerd hoe ze iets woordelijk kunnen herhalen. Sommige van deze leermethoden lijken bijna op spelletjes. Er zitten bijvoorbeeld 20 spelden in een doos en het kleine kind krijgt even de tijd om te beslissen hoeveel spelden er in de doos zitten.

Er is een bepaald niveau van intelligentie en creativiteit nodig om tijd te verspillen aan programmeren. Je kunt een geest die zwak is niet programmeren. De meeste geprogrammeerde mensen zijn erg intelligent. Een studie van veelvouden zei dat veelvouden 130 of hoger waren in 1,0. en gaven vervolgens ten onrechte de schuld aan hun veelvoud aan hun 1.0. Pogingen om mensen met een lage intelligentie of geen creativiteit te programmeren, bleken tijdverspilling. Methoden worden gebruikt om de intelligentie en creativiteit van het slachtoffer enorm te vergroten. De Illuminati zullen ook werken aan het verbeteren van hun paranormale vermogens, zoals telepathie en helderziendheid.

De hoofdprogrammeurs hebben hun eigen kleine motto’s over het bouwen van solide structuren die ze graag uitdragen aan nieuwe stagiairs. Deze omvatten: “Een ongestructureerd huis [geest van de slaaf] is als een huis zonder muren”, “Een ongedisciplineerd huis is als een huis zonder muren, het zal in zichzelf afbrokkelen” en “Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet standhouden.”

Veel van de structurering zal in hoofdstuk 7 worden besproken, maar de structurering begint voor het slachtoffer bij de geboorte, dus in dit hoofdstuk zullen de eerste stappen worden besproken. Om een ​​solide goed huis te bouwen, moet men een solide fundering hebben. Om een ​​stevig fundament te bouwen, moet men weten hoe het land ligt en wat de zwakke punten van het land zijn – of het nu zand, rotsen of klei is, enz. Men moet zijn huis ontwerpen om te profiteren van de natuurlijke ligging. van het land. Komen er stormen uit deze of gene richting? Waar heeft het huis extra bescherming nodig? Dezelfde principes hebben betrekking op programmeren – omdat er een structuur wordt gebouwd.

Veel kwaadaardige genieën binnen de Illuminati voegden hun bijdragen toe aan de Monarch-programmering. Een van de belangrijkste was John Gittinger van Oklahoma, omdat hij het genie was dat kon begrijpen hoe de geest van een klein kind was toen het nog in de kinderschoenen stond. Om ergens mee te werken, moet je weten waarmee je werkt. John Gittinger, die niet meer leeft, werkte jarenlang aan programmeren. Zijn bijdrage lag op het gebied van mentale beoordeling. John Gittinger (geb. 1909) was de directeur van psychologische diensten in het staatsziekenhuis in Normandisch , Oklahoma . Hij behaalde een masterdiploma op 30-jarige leeftijd en trad in 1950 toe tot de MK Ultra Mind Control van de CIA. Hij was een begeleidingsadviseur op een middelbare school en een luitenant-commandant van de marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eind jaren zeventig verhuisde hij terug naar Oklahoma . Hij was zwaar gebouwd en had een sik. Er wordt gezegd dat hij op de acteur Walter Slezak leek. Hij had een onverzadigbare nieuwsgierigheid naar het begrijpen van de menselijke persoonlijkheid.

Toen de Illuminati rondkeken naar mannen die bedreven waren in persoonlijkheidsbeoordeling om de Monarch Programming te helpen, was John W. Gittinger een van hun mannen die ze uitkozen. Gittinger was niet de enige persoonlijkheidsonderzoeker die de CIA inhuurde, maar hij was hun topman op het gebied van het programmeren van kinderen. Vanaf het einde van WO II tot hij in 1950 bij de CIA begon, bestudeerde Gittinger hoe hij persoonlijkheid kon beoordelen. Bij de Oklahoma Staat Ziekenhuis , had hij grote aantallen volwassenen die bestudeerd konden worden. Nadat Gittinger persoonlijkheidsonderzoek voor de CIA begon te doen. het grootste deel van zijn werk werd zeer geheim. Het Rolling Stone-artikel van 18 juli 1974 vroeg waarom jarenlang onderzoek naar persoonlijkheidsbeoordeling zo geheim zou moeten zijn. Het was zelfs zo geheim dat Gittinger niet met journalisten mocht praten, ook al was het algemeen bekend dat Gittinger persoonlijkheidsonderzoek deed. De reden dat zo’n ogenschijnlijk goedaardige wetenschap geheim werd gehouden, is dat het een grote rol speelt in het succes van de Monarch-programmering. John Gittinger ontwierp het PAS (Personality Assessment System ). Dit is een buitengewone methode om menselijk gedrag te evalueren en hun toekomstig gedrag te voorspellen. Voor zover wij weten, is het grootste deel van de PAS nog steeds GEHEIM. De PAS is gebaseerd op het vermogen om verschillende typen mensen te onderscheiden.

Er zijn 3 belangrijke differentiaties (of dimensies). Ze worden de EI-dimensie, de RF-dimensie en de AU-dimensie genoemd. Mensen worden geboren met hun oorspronkelijke plaatsing binnen elk van deze drie spectrums. Met andere woorden, er zijn 3 assen die grafisch kunnen worden weergegeven om de persoonlijkheid van een baby te beschrijven. De baby kan worden getekend: I (Internalizer), F (Flexibel) en A (Role Adaptive). Als de baby op deze manier zou worden getekend (dwz IFA), dan zouden de programmeurs automatisch weten dat de geest van dit kind een sociale of religieuze hervormer zal worden. De programmeerschema’s van het kind zouden dan worden bestempeld als een geschikte bezigheid, zoals “Milieuactivist”, “Pinksterkerkhervormer”, “Consumentenadvocaat” of “Activist tegen verdovende middelen”. De programmering voor dat kind zou dan doelen van 6 maanden volgen om die door de geest gecontroleerde slaaf te ontwikkelen tot een van de beste in dat beroep. (In feite is een van de co-auteurs van dit boek, Fritz, inderdaad IFA. wat helpt verklaren waarom hij met dit boek de samenleving en religie probeert te hervormen. Hoewel het Fritz vele jaren kostte om zijn juiste draai in het leven te vinden, geprogrammeerde veelvouden worden al heel vroeg in het leven in de juiste richting gestuurd met alle onderbrekingen en al het geld dat het netwerk nodig heeft om kansen te openen.)

Er zijn drie mogelijkheden voor het kind met betrekking tot zijn oorspronkelijke persoonlijkheidscomponenten. Hij kan de component uitdrukken, onderdrukken of onderdrukken. Terwijl het kind door het leven gaat, heeft hij twee periodes waarbinnen hij zijn gedrag/persoonlijkheid kan veranderen (onderdrukken of onderdrukken). In het PAS heet de eerste periode ‘compensatie’ en de tweede ‘aanpassing’. De hoeveelheid straf voor een persoonlijkheidskenmerk en de druk van anderen om te veranderen, bepalen de mate van verandering die de geest van het kind zal doorvoeren op zijn oorspronkelijke persoonlijkheid. Het activiteitsniveau van een persoon op elk punt in zijn leven wordt ook gemeten. De intensiteit van elk van de scores wordt ook beoordeeld. Het eigenlijke PAS-systeem is veel gedetailleerder dan het bovenstaande voorbeeld, maar het dient om een ​​vereenvoudigd idee te geven van hoe het werkt. De essentiële dynamiek van een gehele persoonlijkheid kan worden geschreven in een korte code die bijvoorbeeld kan worden geschreven als 12(E-uc Fcu + A+u+u)H+. Maar zelfs als die code wordt afgekort, kan E-uc gewoon als i’ worden geschreven.

De 3 basisdimensies van persoonlijkheid leveren 8 basistypen op. De PAS staat echter 6 basisposities toe in elk van deze 8 basistypen, wat 216 discrete basistypen oplevert. Vervolgens kan de persoon zijn gepredisponeerde primitieve persoonlijkheid aanvankelijk op 5 verschillende manieren veranderen, en dit geeft dan (30)³ of 27.000 verschillende typen. De tweede wijziging kan worden gedaan op 4 soorten modificaties, wat neerkomt op 1.728.000 typen. Vervolgens kunnen de programmeurs rekening houden met het activiteitenniveau, hun “normale” niveau (intelligentiebasis), leeftijd, geslacht en opleiding, en levenservaringen. Met andere woorden, wat eenvoudig lijkt, heeft een hoge mate van kalibratie. De persoon die het beste met de PAS omging, was het geesteskind Gottinger zelf. Zijn intuïtie samen met zijn PAS-systeem gaven hem een ​​griezelig idee van hoe de geest van een persoon nu werkt en hoe het in de toekomst zou werken. Hij genoot er sadistisch van om zijn vaardigheid in te zetten voor het programmeren van kinderen.

De daadwerkelijke beoordelingscodes die zijn verschenen op de programmeerbeoordelingskaarten die de Monarch-beoordelingsteams voor kinderen hebben gebruikt om een ​​te programmeren kind te evalueren, beschrijven en beoordelen, volgen de standaardsymbolen die voor PAS zijn gemaakt. Sommige dingen over het werk van Gittinger zijn ontsnapt aan het geheim van de inlichtingendiensten. Voor wat betreft het Gittinger Personality Assessment System, zie “An Introduction to the Personality Assessment System” door John Winne en John Gittinger, Journal of Community Psychology Monograph Supplement No. 38. Rutland , Vermont : Clinical Psychology Publishing Co., Inc. 1973. Zie ook het artikel in het tijdschrift Rolling Stone, 18 juli 1974 , “De CIA gaat niet naar de beurs”. Omdat er zo weinig bekend is over de PAS-test, moet er wat worden uitgelegd. Waarnemingen met betrekking tot de Wechsler Intelligentietest vormden de eerste ideeën achter de PAS.

De cijferreeks-subtest van de Wechsler-intelligentietest, die het vermogen om getallen te onthouden beoordeelt, vormt de basistest die wordt gebruikt voor de EI-dimensie. Wat Gittinger ontdekte, was dat koks voor kleine bestellingen een goed nummergeheugen hadden, wat = internalizer-persoonlijkheid of “ik” was. Een hoge cijferreeks in een persoon vertelt veel over hen. Mensen die zich niet goed afscheiden van hun omgeving zijn Externalizers = E. De ‘ik’-persoonlijkheid was een goede baby. Het “E”-type dat liever doet dan denkt, is een “te nieuwsgierige” baby, die eisen zal stellen. I’s zouden vaak onder druk worden gezet om extravert te worden, en E’s worden vaak door ouders onder druk gezet om meer zelfvoorzienend te zijn en om van kruipen (wat ze leuk vinden) naar leren lopen te gaan. Pure Internalizers worden meer teruggetrokken na verschillende drankjes, en niet-gecompenseerde E’s zullen eerder slordige dronkaards worden, praatziek. Op basis van de EI-dimensie kunnen ook voorspellingen worden gedaan over hoe LSD een persoon zal beïnvloeden. Dit is de EI-dimensie.

De subtest blokontwerp laat zien of een persoon een Gereguleerd (R) of een Flexibel (F) persoon is. Dit is de RF-dimensie. De gereguleerde persoon had geen moeite met uit het hoofd leren, maar begreep niet wat hij leerde. De Flexibele persoon daarentegen moest eerst iets begrijpen voordat hij het leerde. R-kinderen konden gemakkelijk piano leren spelen, maar de grote concertpianospelers waren F-kinderen die hadden volhard om te beheersen wat zij als eentonig beschouwden.

De derde dimensie is de Role Adaptive (A) of een Role Uniform (U) persoon. A kan worden gedefinieerd als Charisma, terwijl mensen geneigd zijn de U te negeren. De CIA heeft 40 patronen waarnaar een bekwame waarnemer zoekt, en deze zijn dan gerelateerd aan de PAS- en Wechsler-subtests.

Illuminati Mothers-of-Darkness verandert getraind in observatie om in kaart te brengen wat ze een kind zien doen. Het gedrag van een kind met bepaald speelgoed, bepaalde handreacties en bepaalde sociale reacties kunnen worden geobserveerd en gebruikt om te beoordelen hoe dit kind zou scoren op de PAS-test.

EEG-patronen (elektro-encefalogram) houden verband met de PAS-cijferreekstest. Hierdoor konden ze de EEG-patronen gebruiken om culturele vooroordelen in de test te overwinnen. Het gaf de Monarch-programmeurs ook het perfecte hulpmiddel om kleine kinderen te beoordelen voordat ze verbale vaardigheden hebben. David R. Saunders, aan de Univ. Colorado die samenwerkt met de CIA. schreef in 1961 een paper waarin hij het verband tussen alfagolven en cijferreeks aantoonde. In 1960 schreef Mundy-Castle over de verbanden tussen EEG-afdrukken en Wechsler-Bellevue-testvariabelen.

Hier is het topje van de ijsberg dat EEG’s werden gebruikt om de pre-verbale persoonlijkheid bij kinderen te bepalen. En Salvatore et al schreven op de Massachusetts Mentaal Gezondheid Centrum , Boston , Mass, duidelijk in 1954 over het “voorspellende potentieel van de theorie van Gittinger” in een niet-gepubliceerd onderzoeksartikel. (De Massachusetts Mentaal Gezondheid Centrum was een vroege deelnemer aan dit alles.)

De voogden van het kind moeten het kleine slachtoffer gehoorzaamheid bijbrengen. Ze moeten het kind leren zijn ogen open te houden en stil te houden. Deze vaardigheden zijn belangrijk, omdat het kind in grote hoeveelheden aan de EEG’s zal worden onderworpen. De ziekenhuisapparatuur zou zoiets zijn als een 11-kanaals Grass EEG-machine waarbij 11 elektroden op het hoofd van het kind worden geplaatst en hersengolfpatronen worden afgedrukt die zaken als achtergrond, variabiliteit, ontladingen, achtergrondonderdrukking, scherpe golven, enz. in kaart brengen. De elektroden hebben aanduidingen zoals T3, T4 enz. Op speciale programmeersites wordt een machine met elektroden op het hoofd van het kind aangesloten voor herhaalde tests. De nieuwere machines bieden plaats aan maximaal 30 1/2 diameter pads (elektroden) die met elektrodeplakband of kleine naalduiteinden aan de hoofdhuid van het kind worden bevestigd. Het haar van het kind wordt in een gebied gescheiden en de elektroden worden aan de schedel gehaakt. De begeleider zal tegen het kind zeggen: “Niet bewegen. Houd je ogen open. Kijk naar dit punt. Knipper niet. Beweeg je lichaam niet.” Vervolgens wordt deze procedure gedurende 45 minuten tot een uur herhaald. Uiteindelijk zullen honderden uitlezingen van elektroden die op de schedel van het kind zijn geknipt, de hersengolven van het kind in kaart brengen.

Aan de hand van deze hersengolven kunnen de programmeurs bepalen wat voor persoonlijkheid het kind heeft. Deze persoonlijkheidsbeoordelingscriteria en bekwaamheid is een van de bewaarde geheimen van de programmering. Mocht onverwacht gedrag opduiken, dan kan de slaaf worden binnengehaald voor meer EEG’s. De PAS-tests zouden Gittinger onthullen wat iemands zwakke punten waren. De PAS laat zien wat een mens wil. En dit worden de zachte plekken van iemands persoonlijkheid genoemd. Ook vertoont de PAS mentale zwakheden, waarbij een persoon instabiel zal zijn en kan worden afgebroken. Bepaalde soorten spanningen zullen een cumulatief effect hebben op het kwetsen van een persoon.

Er wordt een stressproducerende campagne gevoerd tegen CIA-doelen, en door dit te doen kunnen ze een potentiële vijand neutraliseren. Deze informatie verzameld van kinderen die potentiële slachtoffers zijn van de Monarch-programmering, is essentieel om te weten hoe de programmering van dat kind moet worden gestructureerd. IFU-kinderen zijn bijvoorbeeld vaak autistisch, IRU zijn schizofrene kinderen en IR of IF zijn gevoelig voor fantasie. Hoe dit helpt bij het programmeren wordt binnenkort verder uitgelegd. Een Internalizer-persoonlijkheid zou belangrijk zijn diep in een alter-systeem, terwijl een Externalizer nuttig zou zijn voor een front-persoonlijkheid. (Internalizers zijn vatbaar voor de productie van mentale fantasieën.)

Door te weten wat het kind was, weten de programmeurs wat ze al hebben en wat ze moeten toevoegen of inbouwen in het denken van de alters die ze zullen maken. Evenzo moeten sommige alters R en sommige F zijn. En sommige moeten A en sommige U zijn. Gereguleerde (R) persoonlijkheden hebben graag beperkte beperkingen op hun activiteit. Dit maakt ze geschikt om te programmeren. De R’s accepteren gemakkelijk autoriteit en zullen niet proberen buiten hun gewoonten te treden. De R heeft een duidelijk vermogen om te leren zonder te begrijpen. Ze leren gemakkelijk materiaal uit het hoofd, omdat ze het niet hoeven te begrijpen voordat ze het leren. Dit is een ander voordeel dat ze hebben dat de programmeurs leuk vinden.

De programmeurs willen wel of niet een A (Role Adaptive personality). Een toekomstige countryzanger heeft charisma nodig — een toekomstige computerprogrammeur niet. Zonder nauwkeurig te kunnen bepalen wat er is, zou de programmering niet kunnen worden verfijnd. Als het kind goed is in rekenen, zullen de programmeerscripts in die richting gestuurd worden. Als het artistieke hersengolven heeft, zal de programmeur kunstwerken gebruiken bij het programmeren. Het kunstwerk van de europese kunstenaar MC Escher leent zich bij uitstek voor programmeerdoeleinden. Zo dient in zijn tekening “Another World” uit 1947 het achtervlak in het midden als wand ten opzichte van de horizon, als vloer in verband met het zicht door de bovenopening en als plafond met betrekking tot het zicht naar boven. sterrenhemel. Omkeringen, spiegelbeelden, illusie en vele andere kwaliteiten komen voor in Eschers kunstwerken die alle 76 of meer van zijn belangrijkste werken uitstekend geschikt maken voor programmering. Het gebruik van dit soort elementen wordt later uitgelegd.

Vijf kinderen die elk hetzelfde Alice In Wonderland-script krijgen, zullen het script elk op een andere manier gebruiken tijdens het programmeren. De programmeur neemt de eigen creativiteit van het kind en werkt met die unieke creativiteit. Het kind moet zelf de beelden maken, wil de programmering standhouden. Het werkt niet als de afbeeldingen van iemand anders zijn. Het kind organiseert zijn interne wereld om zijn/haar eigen ervaringen aan te passen, zoals kastelen, dozen, kamers en poppenhuizen. Het testen van het PAS-type zal doorgaan tijdens de eerste jaren van het leven van de slaaf om er zeker van te zijn dat de programmering het kind niet gek of gek heeft gemaakt. Op basis van deze vroege tests gaat het kind zijn hele leven naar beneden in het script dat voor hem is bepaald. Over hoe dit werkt later meer.

De EEG-testen die vaak worden uitgevoerd bij kinderen die geprogrammeerd moeten worden, tonen naast hersengolfpatronen ook hersentumoren en medische problemen aan. De PAS-testen kunnen aantonen hoe gemakkelijk iemand gehypnotiseerd kan worden. Als het testen door de EEG’s geen kind onthult dat gemakkelijk gehypnotiseerd kan worden, zullen ze worden afgewezen voor programmeren, ook al zullen moderne drugs en extreme martelingen in sommige gevallen worden toegepast om kinderen te “redden” waarvan ze echt denken dat ze ze moeten programmeren. maar zijn duidelijk niet gemakkelijk te hypnotiseren.

EEG’s kunnen ook worden gebruikt om te zien in welke bewustzijnstoestand de hersenen zich bevinden. De Monarch-programmering is gebaseerd op het structureren van MPD-veranderingssystemen, die in hoofdstuk 7 wordt behandeld . Het succes van deze structurering (de uitstekende finetuning ervan) komt voort uit de eerste tests, waardoor programma’s op de juiste manier worden gebouwd op het fundament van de geest.. Het CIA-front Human Ecology Society testte de PAS. In 1962 verplaatste de CIA de uitvalsbasis van Gittinger naar een ander CIA-front Connecticut Avenue. , Washington , D.C. genaamd Psychological Assessment Associates. Omdat Gittinger geloofde dat er genetische verschillen bestaan ​​tussen mensen, wat een van de grondslagen is voor de Monarch-programmering, werd zijn werk niet geaccepteerd door de reguliere psychologie. In 1974 beschreef Gottinger het PAS-systeem, “… het Personality Assessment System (PAS):

(a) geeft de soorten interne en externe signalen aan waarop het individu waarschijnlijk zal reageren;

(b) suggereert de soorten stimuli die het meest waarschijnlijk gedragsverandering teweegbrengen;

(c) geeft inzicht in de inter-, intra- en onpersoonlijke omgevingen waarin een persoon het meest waarschijnlijk efficiënt zal functioneren; en (d) biedt inzicht in wat stress inhoudt en voorspelt de waarschijnlijke gedragsreactie op dergelijke stress, inclusief onaangepastheden, mochten deze zich voordoen.

“Op het gebied van ervaring biedt de PAS een methode om specifieke aanwijzingen te krijgen over de persoonlijkheidsstructuur en het functioneren. De PAS:

(a) maakt directe gevolgtrekkingen mogelijk met betrekking tot de primaire reactiestijl van een individu:

(b) suggereert de kwaliteit van de compensaties en aanpassingen die hij heeft bereikt als reactie op sociale en ecologische druk;

(c) geeft inzicht in persoonlijkheidsontwikkeling in termen van de interactie van primaire structuur, omgevingsdruk en aanpassingsneigingen;

(d) biedt een procedure voor het evalueren van de oppervlakte- of contactpersoonlijkheid die in de loop van de tijd is ontwikkeld; En

(e) maakt de beoordeling mogelijk van de fundamentele discrepanties tussen de persoonlijkheid aan de oppervlakte en de onderliggende persoonlijkheidsstructuur – discrepanties die typisch spanning, conflict en angst veroorzaken.” Winne, John F. en John W. Gittinger. “Journal of Community Psychology Monograph Aanvulling nr. 38. Rutland , Vermont : Clinical Psychology Publishing Co., Inc. 1973, p. 99. Wauw! Gottinger’s beschrijving van PAS is specifiek de behoeften en doelen die de programmeurs hadden toen ze begonnen met het programmeren van de persoonlijkheidssplitsingen bij kleine kinderen van 18 maanden oud! Mensen die verbonden zijn aan de volgende vermelde organisaties kunnen het netwerk helpen om hun kind in te zetten voor op trauma gebaseerde programmering. Kinderen uit gezinnen waar een of beide ouders tot de volgende organisaties behoren, worden vaak routinematig in de vroege kinderjaren weggestuurd voor op trauma gebaseerde mind control.

We zijn nu in de 3e en 4e generatie van mensen die geprogrammeerde veelvouden zijn. (En zelfs tot diepere generaties in sommige Illuminati-bloedlijnen.) Wat hier niet kan worden behandeld, is het enorme geheime drama dat betrokken is bij het vinden en uitvoeren van controle over ouders door Moriah via voorgeschreven of illegale drugs, angst, chantage enz. Zodat ze hen zullen helpen om de kinderen geprogrammeerd te krijgen. Als het moederinstinct te sterk is, kan de moeder kalmerende middelen voorgeschreven krijgen, zodat er een stabiel huis is voor de frontale alters van het kind om in op te groeien. Onbetrouwbare niet-meervoudige vaders worden “ondervraagd” worden “gedebrieft” door Ilium, meerdere die debriefen en dan hun herinneringen wissen van wat er met hun kinderen gebeurt. Ouders hebben misschien maar een beperkt zicht.

D. Organisaties die op trauma gebaseerde mind control beoefenen (deze groepen vormen wat insiders ‘het netwerk’ noemen. Ze vormen de ruggengraat van wat bekend staat als de Nieuwe Wereld Orde.)

Air Force Intelligence Army Intelligence (zoals CIC), Atomic Energy Commission, Boeing, British Intelligence, in. MI-6, MI-5, & the Tavistock Institute, Bureau of Narcotics, Bureau of Prisons, Catholic Church (incl. jezuïeten) , Central Intelligence Agency, CIA (ook bekend als Agency, Company, Langley) Charismatische beweging, Church of Satan, Church of Scientology, CIRVIS Club 12 & Club 41 Country Music Industry Defense Intelligence Agency, DIA, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, FBI Vrijmetselarij (in het bijzonder de Palladium Rite, 33º en hoger graden, Quatuor Coronati Lodge, SRIA en andere aan de vrijmetselarij gelieerde organisaties) GEPAN Duitse inlichtingendienst (Shaback) GHG Hollywood Het huis van Saud in Saoedi-Arabië (dat ook niet-geprogrammeerde slaven heeft)

De Illuminati (ook bekend als The Circle, Moriah, Moriah-veroverende-wind, Gnostici, Luciferianen enz.) is op alle niveaus betrokken bij op trauma gebaseerde mind control als daders en slachtoffers, incl. Frat. Saturni-Orden Fraternitas Saturni, THFS, FOGO, Golden Dawn, AntiC.Lucif. Dyn, enz. INS Ku Klux Klan (verschillende KKK-groepen) Mafia Masons (zie Vrijmetselarij) Mod in Mossad (Mossad le Aliyah Beth) Mormon Church NASA (National Space Admin.) National Security Agency NSA National Programs Office National Science Foundation Naval Intelligence ( ONI) Neo-nazi groepen Oddfellows OTO (er zijn 4 groepen) P.4 (elite MI6 sectie) Palo Misschien Proces Kerk en zijn uitloper Chingun enz. Professioneel honkbal, zoals de LA Dodgers

Russische regerings- en inlichtingengroepen (GRU & KGB & KGB’s opvolger, historisch gezien een vroege groep die bekend staat als Spets Byuro # 1 genaamd “Kamera” in het Russisch, wat “Kamer” betekent, deed onderzoek naar drugs- / hypnose-mindcontrol. Het Spetsburo was verantwoordelijk voor moorden.) Santaria Satanische Hubs, Soc. van Dk. Lily, Chdrn van Lucifer (VK) Temple of Power (voorheen bekend als Temple of Set) Umbanda

Amerikaanse leger – in het bijzonder. de Delta Forces en de 1st Earth Batt. USAF Veteren’s Administration Werewolf Order Sommige hekserijgroepen naast Satanism & Moriah

E. 4 beginnende basisfasen

Als het voorkeursplan van de Illuminati wordt gevolgd, heeft het 4 basisfasen om het slachtoffer voor te bereiden op programmeren. Laten we deze opsommen en daarna deze eerste 4 fasen in detail uitleggen. Een programmeur noemde de stadia 2,3, 4 als stadia 1, 2, 3, maar de voorbereidingen in de baarmoeder en voorbereidende ceremonies vormen eigenlijk een eerste eerste fase.

De eerste fase zijn de eerste ceremonies en de traumatisering in de baarmoeder. De tweede fase is een vroeggeboorte, de derde fase is om intense liefde voor het kind te geven gedurende de eerste 18 maanden door 2-3 geselecteerde Illuminati-verzorgers, en de vierde fase is om die liefde weg te trekken en de geest van de kind permanent te splijten. Niet elk Illuminati-kind wordt te vroeg geboren, maar velen wel, omdat dat de voorkeursmethode voor programmeren is.

F. Stichting Stap 1.

Voorbereiding van de kinderen door spirituele voorbereidingen en trauma in de baarmoeder – The Moon Children

De voorbereiding om iemand te programmeren heeft ook betrekking op het vermogen van een persoon om gedemoniseerd te worden. Generaties satanische families zijn verkocht aan Satan, en hun kinderen behoren Satan toe op een manier waarop kinderen van niet-generaties dat niet zijn. Vanwege de generatievloeken, vanwege de genetische neiging naar het occulte, vanwege de demonische krachten van generaties, zijn de Illuminati-kinderen zeer goede kandidaten voor Monarch-programmering. Een deel van de programmering omvat het in lagen aanbrengen van demonische krachten en de deelname aan bloedrituelen om de machtigste demonen aan te trekken. Een diepgaand overzicht van dit belangrijke maar controversiële onderwerp vindt u in hoofdstuk 10.

De Moonchild-rituelen zijn de rituelen om een ​​foetus te demoniseren. De demonen die worden aangeroepen zijn echter niet de kleintjes maar zeer machtige. Bij het werken met slachtoffers van deze programmering is het duidelijk dat er op zeer jonge leeftijd demonen van hoog niveau in deze mensen werden geplaatst, van velen wordt aangenomen dat ze werden gedemoniseerd voordat ze werden geboren door rituelen zoals de Moonchild-rituelen. Bloedoffers en mensenoffers zijn altijd vereist voor dit niveau van magie.

Aleister Crowley(1875-1947) was een satanist die een 33e graads Schotse Rite Vrijmetselaar was. Hij was ook een leider in een aantal andere maçonnieke rituelen, evenals een OTO-leider, een chef in Stella Matutina en een MI-6 (Br. overzeese inlichtingendienst) agent. Zijn geschriften zijn belangrijk geweest binnen het satanisme van de 20e eeuw en bij zwarte magiërs. Hij schreef Moonchild, dat voor het eerst werd gepubliceerd in 1917. Het idee van Moonchild is dat via zwarte magie een perfecte ziel kan worden gevangen. Het geloof in reïncarnatie, dat wijdverbreid is onder de Illuminati en Satanische groepen, leent zich voor het geloof dat zielen strijden om een ​​bepaald embryo. Op pagina 107-108 van Moonchild wordt het idee uitgedrukt: “Om een ​​man voort te brengen die niet gebonden zou moeten zijn aan zijn erfelijkheid, en die de omgeving zou moeten hebben die ze voor hem wensten.” Deze perfecte ziel in een echt persoon wordt Homunculus genoemd. Het magische werk waarop dit is gebaseerd, zou zijn afgeleid van Bacon, Albertus Magnus en Paracelsus, van wie in occulte kringen werd gemeld dat ze allemaal zielen hadden gevangen en in koperen beelden hadden geplaatst. De Hettieten, de mensen van Klein-Azië en Syrië hebben lang gezocht naar de mogelijkheid om een ​​superman en een supervrouw te creëren.

De occulte geschiedenis van de Illuminati plaatst de Hettieten in hun voorouders. Al in 1917, lang voordat Superman in strips en films verscheen, schreef Aleister Crowley over een Superman. Het magische idee is om een ​​ziel uit de 4e dimensie te vangen. In het boek Moonchild werd de villa die werd gebruikt om een ​​Moonchild te produceren “The Butter-fly-Net” genoemd. Het Monarch-project, dat is vernoemd naar de monarchvlinder, is ook een toespeling op het Moonchild-project, waar vlinders een toespeling zijn op zielen (wat christenen demonische geesten noemen).

De eigenlijke rituelen die worden uitgevoerd om een ​​Moonchild te creëren, worden in detail beschreven in drie van Crowley ’s geschriften. Een vage beschrijving van de rituelen is te zien door het boek Moonchild te lezen. Het ritueel vond plaats in een villa met de bijnaam The Butterfly Net. De villa was eigenlijk een occulte tempel die was aangelegd in heilige geometrie. Het had figuren van saters, faunen en nimfen. Het had standbeelden van Artemis. Er waren veel zilveren voorwerpen en halve manen en 9-puntige sterren in de villa, omdat deze voorwerpen allemaal een magische relatie hebben met de maan.

De vrouw die zwanger was, werd omringd door objecten die verband hielden met de maan. De invloed van de maan werd herhaaldelijk ingeroepen. Er werd een klein driehoekig zilveren altaar voor Artemis gebruikt. Er was een heilige bron waar de vrouw werd gewassen. Het nummer 9, dat heilig is voor de maan, werd gebruikt samen met het vierkant 81. Er werd gebeden tot Artemis en er was de heropvoering van de gevangenneming van Diana door Pan. De vrouw werd gecoacht om zichzelf te identificeren met wat bekend staat als Grandmother Moon (in het boek wordt ze eenvoudigweg de Moon of Diana genoemd) door haar gedachten en acties te identificeren met de goden die men wil aanroepen.

De creatie van de Moonchildren binnen het Monarch Project omvat magie op hoog niveau door de kring van Illuminati zwarte magiërs die betrokken zijn bij de programmering van een bepaald individu. Opgemerkt moet worden dat Grande Master en Grande Dame alters demonologie zullen begrijpen, maar de secties (niveaus) van alter erboven zijn niet geïnformeerd.

Een van de grootste geheimen die voor de meeste alters van de slaaf wordt bewaard, is dat hun systeem werd gedemoniseerd toen ze een foetus waren. Ten eerste zou dit religieuze front-alternators de informatie geven die ze nodig hebben om hen op de goede weg naar genezing te krijgen, en het zou ook een negatieve invloed kunnen hebben op de programmeringsleugens van sommige front-alternators die niet beseffen hoe met voorbedachten rade alle trauma’s en martelingen zijn. . De front-alternators van de slachtoffers herinneren zich zelf het coverstory dat de maankinderen als kleine kinderen via marteling in de kooien werden voortgebracht.

De Illuminati hebben ook gepland dat elk van de tien geboden van God in hun voordeel met het kind zal worden overtreden. Ze geven er de voorkeur aan dat het kind buiten het huwelijk wordt geboren, zodat het een bastaard wordt. Dit overtreedt Gods gebod over overspel en geeft hen ook meer invloed om het zelfrespect van het kind te vernietigen. Dit hele plan omvat generatievloeken die uitgesproken en onuitgesproken zijn.

Tijdens Illuminati-ceremonies worden ceremoniële pacten gesloten die betrekking hebben op het buitenechtelijk kind om God te bespotten. Terwijl de Illuminati elk goddelijk spiritueel fundament vernietigen, creëren ze een solide keihard fundament van “liefde” (aanbidding of afgoderij) binnen de nieuwgeborenen waarop ze de programmering zullen bouwen. Het tweede gebod is: “Gebruik de naam van de Heer niet ijdel”. In de Zwarte Mis worden de namen van God aangeroepen om geesten te krijgen met godslasterlijke namen zoals Jahweh Elohim. De meeste delen van het kleine kind zullen zelfs nooit de naam van de Heer horen – hij zal alleen de naam van zijn meester horen, die op een dag aan hem gepresenteerd zal worden als “God”. De hand die de wieg wiegt, regeert de wereld. Het kind wordt gehecht aan zijn toekomstige programmeurs.

Veel later zal er veel aandacht worden besteed aan het opzetten van geënsceneerde evenementen om ervoor te zorgen dat het slachtoffer dat geprogrammeerd wordt God haat.

Bij utero (baarmoeder) traumatisering

Het formele Monarch Mind-Control-project is ontwikkeld op basis van observaties van satanische families op hoog niveau. Deze families hadden er geen moeite mee om de foetus te traumatiseren. Italiaanse generatiehekserij wordt de wegen van de Strega genoemd. Deze generatie occulte bloedlijnen, in het bijzonder. in Toscane en Napels , houden erg van generatiegeesten van voorouders. Dit waren degenen waar Aleister Crowley naartoe ging om te leren hoe ze Moon Children konden maken.

Vergeet niet dat Italiaanse en Duitse generaties Illuminati-families werden bestudeerd door de Italiaanse fascisten en de Duitse nazi’s om een ​​wetenschappelijk begrip van mind control te ontwikkelen. De Illuminati-families binnen Duitsland werden in de jaren 1920 in het geheim en wetenschappelijk bestudeerd om te bepalen wat er precies aan de hand was en hoe de controle van de Illuminati over de mensen die ze al aan het programmeren waren, systematisch kon worden verbeterd.

Discipline en training zijn al eeuwenlang overdadig aan de kinderen van deze elite bloedlijnen. De bijdrage van de 20e eeuw was de systematische verzameling en wetenschappelijke studie van alle verschillende methodieken in één samenhangend programmeerpakket. Dit onderzoek is in de jaren veertig op grote schaal begonnen en is sindsdien systematisch uitgebreid. Gezinnen die dissociatieve kinderen wilden, leerden dat dissociatieve baby’s geboren konden worden als het kind in de baarmoeder werd gemarteld. Dunne naalden worden door de moeder in de foetus gestoken om het ongeboren kind te prikken. Moeders die zwanger zijn van te programmeren kinderen, worden tijdens hun zwangerschap ook ernstig getraumatiseerd met een hele reeks trauma’s, die tegelijkertijd de baby’s die ze dragen traumatiseren. De vader kan bijvoorbeeld met opzet de zwangere moeder in de steek laten in het midden van een bos, of de moeder bestoken met luide, angstaanjagende muziek, en dit vervolgens opvolgen met liefde.

G. Stichting Stap 2. Het trauma van een vroeggeboorte

Een vroeggeboorte is belangrijk omdat de natuurlijk voorkomende gebeurtenissen rond een vroeggeboorte ervoor zorgen dat het kind van nature getraumatiseerd is. Studies (zoals Fenaroff, 1972) hebben aangetoond dat slechts 7-8% van de levendgeborenen prematuur was, maar dat 25 tot 40% (ongeveer een derde) van alle mishandelde kinderen prematuur werd geboren. Het lijkt erop dat de betrokkenheid van de satanische cultus bij het veroorzaken van vroeggeboorte kan worden weerspiegeld in dit soort statistieken. Sommige van de door de Illuminati veroorzaakte vroeggeboorten hebben de kranten gehaald, omdat de prematuren records vestigden door zo klein geboren te worden.

Vroeggeboorte wordt opgewekt – het feit dat een vroeggeboorte plaatsvindt, is niet natuurlijk, maar de trauma’s die optreden bij de prematuur zijn dat wel. Gespecialiseerde medicijnen (niet alleen de exogene oxytocines die normaal worden gebruikt om weeën op te wekken) worden bij een moeder gebruikt om haar in een diepere trance te brengen dan een schemerslaap. (Vergeet niet dat de onderontwikkelde lever en nieren van de prematuur het moeilijk maken om medicijnen op natuurlijke wijze uit het lichaam van de prematuur te verwijderen.) De moeder begint op dit moment met het bevallingsproces. De moeder moet echter uit deze diepe slaap worden gehaald om de baby door het geboortekanaal te duwen. De baby is te zwak om te helpen bij het geboorteproces. Dit is het moeilijkste type geboorte dat er is, omdat de baby de moeder niet kan helpen op de kleine manieren die een voldragen baby zou doen. De druk op het hart van de moeder is extreem. De Illuminati hebben geleerd dat een moeder gewoonlijk 2 of 3 vroeggeboorten op deze manier kan geven voordat ze de dood riskeert om het opnieuw te proberen. Als dit type geboorte te vaak wordt herhaald, zal het hart van de vrouw het begeven. Dit is de reden waarom de Illuminati hun fokkers 2 of 3 prematuren laten geven voor programmering, en dan hun fokkers laten overschakelen op voldragen baby’s die worden gebruikt om te offeren. Als we beschrijven hoe fokkers en baby’s worden gebruikt, moeten we in algemene termen spreken, want elke bloedlijn, elke baby, elke moeder is een geval apart. Er zijn echter enkele patronen waarop moet worden gewezen. Een bloedlijn wil vaak dat de eerstgeboren man van een vrouw wordt opgeofferd aan hun geloofssysteem en de Lilith-programmering die de alters krijgt die functioneren binnen de Kabballistische Tree of Life die is ingebouwd tijdens Mengele’s programmering voor de diepere secties (niveaus) van alters die zijn getraind in zwarte magie van de Illuminati. (Dit onderwerp komt later aan de orde.) De Illuminati-fokkers kunnen vrouwen zijn die zelf prematuren waren. Soms slaan ze een generatie over met het trauma van een vroeggeboorte om een ​​moeder met een gezond hart te krijgen. Sommige van deze fokkers hebben uitstekende bloedlijnen, maar tijdens hun eigen vroeggeboorte raakten hun hersenen beschadigd en hebben ze niet de superintelligentie die de Illuminati nodig heeft om te programmeren. Ze moeten echter nog steeds genoeg creativiteit hebben gehad om zichzelf een geprogrammeerde veelvoud te laten worden. Wanneer fokkers door de Illuminati worden gebruikt om baby’s te krijgen voor programmering, selecteert de Illuminati vrouwen die zelf geprogrammeerde veelvouden zijn. Ze worden gebruikt voor fokkers, omdat ze genetisch genen hebben voor intelligentie, ook al zijn ze niet briljant. Deze vrouwen met een lagere intelligentie zullen alleen het beginpriesteressniveau van de vrouwen halen en kunnen een rang op dat niveau van hogepriesteres behalen. Al deze vrouwen, ongeacht hun omstandigheden, zijn ertoe gebracht te geloven dat het aanbieden van hun baby’s aan Satan de hoogste eer is, dus velen van hen hebben geen normale twijfels over hun baan. Het is belangrijk om te vermelden dat de Illuminati Luciferianen zijn, maar Lucifer/Satan aanbidden. Satanisten zijn organisatorisch een aparte organisatie, met een aparte geschiedenis, maar beide groepen hebben veel gemeenschappelijke praktijken, waaronder het offeren van kinderen. (Er is een wetenschap in hoe de Illuminati bloedlijnen verbergt, soms worden families gebruikt als broeders voor andere belangrijke bloedlijnen. Het zal hier alleen terloops worden genoemd, omdat het relevant is voor het selectieproces van hoe kinderen worden geprogrammeerd. De Illuminati is zich volledig bewust van zeldzame bloedgroepen en andere genetische eigenschappen die in bloedlijnen voorkomen, en individuen fokken om bepaalde eigenschappen te krijgen, en ze houden er ook rekening mee dat bepaalde zwakheden zoals een zwak hart of AB- negatief bloed zonder RV-factor zal speciale aandacht vragen.) De criteria voor niet-Illuminati culten voor hun fokkers zijn veel lager. Vaak zijn dit de overblijfselen van de sektes. Dat is het verschil tussen de goede opvoeding van de Illuminati en het gedegenereerde denken van de openlijk satanische groepen. De satanische groepen die georganiseerd zijn in hubs, en sommige van de mindere occulte groepen zoals de KKK., hebben vrouwen die achter slot en grendel worden gehouden om als fokkers te dienen. Fokkers worden ervan weerhouden talenten van buitenaf te hebben die hen zouden helpen in de buitenwereld te functioneren. Sommigen mogen geen rijbewijs en andere basics hebben. Hoe slaagt de occulte wereld erin om dingen uit te werken binnen een ziekenhuisomgeving? De onafhankelijke satanische sekten mogen geen gebruik maken van ziekenhuizen. Ik heb met voldoende informatie uit de eerste hand gewerkt om bekend te zijn met enkele van de sektes die thuisbevallingen laten bijwonen door hun eigen vroedvrouwen. Een voorbeeld is de satanische sekte in de provincies Seminole & Garvin Oklahoma waar hun sectiehuizen op het platteland jarenlang niet-geregistreerde thuisbevallingen hebben gehad. Informatie uit de eerste hand bevestigt ook dat ziekenhuizen in Tacoma , Vancouver , Portland , en San Francisco worden door de Illuminati gebruikt voor vroeggeboorte. Bij uitbreiding kan worden begrepen dat veel ziekenhuizen over de hele Verenigde Staten zijn nu bemand met een groot aantal verpleegsters en doktoren die loyaal zijn aan de occulte wereld (door insiders het “Netwerk” genoemd) onder leiding van de Illuminati. De prematuurs worden verzorgd door satanische heksen die verpleegsters zijn, velen van hen zijn zelf een veelvoud. Verderop in dit boek zullen we bespreken hoe de Illuminati via programmering een groot aantal kinderartsen aan het werk zet om de controle over de voorbereidende programmeerfasen te verzekeren. Als de occulte wereld wil dat een moeder haar prematuur ziet, zullen de occulte verpleegsters in nachtdiensten stilletjes cultmoeders binnenlaten om zich te binden aan hun prematuren. Er is ook veel corruptie die onopgemerkt doorgaat. Deze doktoren en verpleegsters hebben veel prematuren genomen voor het netwerk om te gebruiken voor programmeerexperimenten. Als de moeder een moeder met een laag inkomen is. Sommige van deze te vroeg geboren kinderen worden beschreven als dood en meegenomen met het excuus dat “ze niet kunnen ademen”. Ze worden vervolgens gebruikt voor programmeerexperimenten. De Illuminati, die samenwerkt met andere occulte groepen, bedenkt methoden waarmee ze andermans baby’s kunnen krijgen. Dit geeft hen extra kinderen om aan te werken. Door moeders met een laag inkomen gratis geboorten te geven in vrijmetselaarsziekenhuizen, kan de occulte wereld later een reden bedenken om een ​​moeder met een laag inkomen die drugs gebruikt, haar voogdij over haar baby te ontnemen. Ze nemen deze kinderen, sommigen van hen drugsbaby’s, voor programmeerdoeleinden. De moeders van verschillende dieren zijn voorbeelden van hoe belangrijk aanraking is voor elke baby. Een moederkoe of hond zal haar kroost kort na de geboorte een duwtje in de rug geven. Ze zullen de baby ook direct na de geboorte beginnen te onderwijzen. Studies hebben geleerd dat de meeste zoogdieren hun pasgeboren baby likken, wat essentieel is voor de gezonde fysieke ontwikkeling van het babydier. De Illuminati willen dezelfde ontwikkeling voor hun nakomelingen. Onderzoek heeft aangetoond dat het wiegen en strelen van prematuren hen helpt motorische vaardigheden en ademhalingsfuncties te ontwikkelen. Het neemt de plaats in van de likkende dieren die hun kroost geven. Het strelen helpt zelfs de hartfuncties tijdens de slaap van de baby. Door een deel van de hersenen te prikkelen, zal dat deel van de hersenen groeien. Hoewel het te vroeg geboren kind niet kan praten, hunkert het nog steeds naar aandacht. Zelfs als het pijn doet, het kind wil – heeft zelfs behoefte aan – vastgehouden te worden. Het kind kan worden aangeraakt en het zal naar die aanraking verlangen, ook al doet het pijn. Het vermengen van liefde en pijn begint al. Hun huid zal dun en gevoelig zijn voor aanraking. Het doet pijn om aangeraakt te worden en prematuren kunnen zelfs hun huid gekneusd krijgen door een laken. Een vroeggeboorte zal een vechtlust in het kind creëren. Als het kind geen sterk overlevingsinstinct heeft en niet vecht om de vroeggeboorte te overleven, dan zal het niet vechten om te overleven tijdens de martelingen van de programmering. Bij een vroeggeboorte is het selectieproces al begonnen. Welk kind wordt een vechter? de prematuur zal emotioneel worden beroofd van het zuigen op de borst van een echte moeder, maar zal worden gevoed met een oogdruppelaar of fles. en het zal hunkeren naar die aanraking, zelfs als het pijn doet. Vaak wordt in het ziekenhuis een transdisciplinair team opgericht om de prematuur op zich te nemen. Ze zullen een van de verschillende standaardbeoordelingen uitvoeren, misschien de Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS) of de Bayley Scale of Infant Development. Vervolgens worden doelstellingen ontwikkeld voor de korte en de lange termijn op basis van de geïdentificeerde behoeften van elk kind.

De NBAS zal kijken

A. het vermogen om storende prikkels buiten te sluiten,

b. reactievermogen op auditieve en visuele prikkels,

c. spiertonus & motoriek,

d. prikkelbaarheid,

bijv. knuffelvermogen,

f. huidskleur,

gr. reflexen. Elk deel van het lichaam van de prematuur zal worden geschonden.

Er zal waarschijnlijk een katheter in de blaas van de kleine baby worden geplaatst, omdat de urinewegen van prematuren de neiging hebben zich af te sluiten en ook doorligwonden moeten worden vermeden. Ze krijgen meestal ook IV’s. Hierdoor krijgen ze meer vocht om te elimineren. Dit is gezond voor de prematuur om hun nieren goed te houden. Het dient echter ook als onderdeel van het natuurlijke traumatische proces. Sommigen krijgen zuurstof. de prematuur zal zich aanpassen aan het licht, de temperatuur, het geluid, de vochtigheid en de zwaartekracht van de nieuwe wereld waarin hij is geduwd. Hun harten zullen problemen hebben (sommige hiervan, zoals een verzakking van de mitroklep, kunnen een leven lang bij het kind blijven), en vaak ook problemen met hun longen. Studies over prematuren hebben aangetoond dat ze de neiging hebben om een ​​nuchtere uitstraling te hebben met weinig glimlachen, en dan komt de glimlach alleen als hun ogen worden afgewend van degene die voor hen staat. Ze zijn minder sociaal en ze zijn afhankelijk van de primaire persoon (meestal een verzorger in het ziekenhuis) om hen te helpen en aan te moedigen om sociaal om te gaan. (Als & Brazelton, 1981) Wanneer het kind wordt geboren, zorgen de Illuminati ervoor dat het als eerste wordt gezien door een van de mensen die het zullen helpen programmeren. Vaak is dit een Grande Dame binnen de hiërarchie, maar het kan ook een mannelijke programmeur zijn. In de daaropvolgende maanden zal de programmeur herhaaldelijk op liefdevolle kirrende toon tegen het kind praten. De meest liefdevolle kalmerende woorden zijn alles wat in dit stadium is toegestaan. Het kind is van nature gebonden aan de programmeur. Mengele was de beste expert in dit soort binding. De programmeurs praten met elkaar in termen als ‘dit kind is een stuk klei’. Ze zien zichzelf als de pottenbakkers van die klei. Wanneer de prematuur wordt geboren, gaat hij om met de pijn door dissociatief te zijn. De rustgevende stem van de programmeur wordt op hypnotiserende toon gezegd en gehoord. De hypnotiserende stem van de programmeur maakt gebruik van de dissociatieve tranceachtige toestand van het pijnlijdende kind. De hypnotiserende stem verzorgt het kind vanaf de baarmoeder. Zelfs op deze jonge leeftijd worden hypnotische signalen in de geest van het kind geplaatst. Hypnotiserende signalen gebruiken alle zintuigen. In werkelijkheid hypnotiseren de programmeurs zelfs de kleine baby’s. Binnenkort gaan de ogen van de prematuur open wanneer de prematuur de aanwezigheid van de programmeur in de kamer voelt. De ogen van de prematuur volgen de programmeur terwijl hij of zij door de kinderkamer loopt. De ogen van het kind volgen de stem van de programmeur. Ronald Shor, een gerespecteerd onderzoeker naar hypnose, schreef in de Amer. Journal of Psychotherapie, Vol. 13, 1959, pp. 582-602, “Alleen bij de foetus kan men zich een ideaal zuivere trancetoestand voorstellen, dat wil zeggen een toestand waarin er een totale afwezigheid is van een functionerende realiteitsoriëntatie. In het zich ontwikkelende organisme in de baarmoeder de eerste kortstondige ervaringen bestaan ​​concreet, onafhankelijk van enige gestructureerde achtergrond of ervaring. De enige organisatie die in eerste instantie kan plaatsvinden, is die welke genetisch is gegeven. Maar afgezien van deze natuurlijke, ontogenetisch onontwikkelde staat is er altijd een zekere mate van structurering.” Met andere woorden, als je iemand wilt hypnotiseren, is het ideaal wanneer ze een foetus zijn, omdat de baby al snel een idee begint te krijgen van de realiteit – die realiteit geeft het kind iets om te vergelijken met wat de hypnotiseur wil programmeren. Merk op, ook het bewustzijn van de kant van Shor, dat er een zekere structurering van de geest is die op natuurlijke wijze wordt gedaan via genetica. Dit onderstreept opnieuw het belang van waarom de programmeurs van slachtoffers van meerdere generaties houden – omdat ze via genetica een deel van de mentale structurering doorgeven die nodig is voor het soepel programmeren van de volgende generatie. Door in de ogen van de prematuur te kijken en te praten, begint de programmeur de baby te onderwijzen. de prematuur leert dat zijn primaire verzorger de controller is. De controller regelt de toegang tot de fles en al het andere in zijn leven. De Illuminati leren het kind om zijn heerser als God te zien vanaf de eerste seconde dat het geboren is. Ze willen dat het kind de programmeur aanbidt. De programmeur redt letterlijk het leven van de prematuur. Door tegen het kind te praten en te koeren, wordt de stem van de programmeur reëler voor het kind dan voor zichzelf. De controllers beginnen de geest van het kind uit te rekken zodra het geboren is. De twee of drie mensen die het leven van de jonge baby beheersen, beginnen het met hypnotiserende stemmen te onderwijzen zodra het geboren is. Subliminale tapes worden gebruikt om de baby onmiddellijk te leren. Het doel is om het kind veel eerder te leren lezen en spreken dan andere kinderen. In de gecontroleerde setting van het Monarch-programma kunnen kinderen die met zes maanden kunnen lezen, nog steeds worden geprogrammeerd voor sociale vaardigheden. In een ongecontroleerde omgeving hebben kinderen die dit eerder hebben geleerd, de neiging om hun intellectuele vaardigheden groter te maken dan hun sociale vaardigheden, en ze ontwikkelen ernstige problemen met hun leeftijdsgenoten en scholen. Kinderen zijn makkelijker te hypnotiseren dan volwassenen, maar het moet anders, vooral als het kind preverbaal is. Door over het kind te wrijven, over zijn hoofd te aaien en het te strelen, kan het kind zich ontspannen. De hypnotiseur mag geen snelle toonveranderingen in zijn stem aanbrengen. Dit zijn redenen waarom vrouwelijke Illuminati-programmeurs in dit stadium zo’n aanwinst zijn. Het pasgeboren kind wordt gehoorzaamheid bijgebracht. Het is toegestaan ​​om te huilen om zijn longen te ontwikkelen, maar op een vroeg moment wordt het geleerd om niet te huilen. Er wordt tape over de mond van het kind geplaatst en er wordt keer op keer “nee” gezegd met gebaren van de wijsvinger. Ze krijgen goedkeuring als ze niet huilen. Dit type programmering wordt gedragsverandering genoemd en zal in een later hoofdstuk verder worden behandeld. De baby wordt rigide totale gehoorzaamheid aangeleerd. Terugkijkend op stap 3, is een beproefde en vaak gebruikte techniek om de baby te vroeg geboren te laten worden. De baby moet veel trauma ondergaan en moet leren een vechter te zijn om te overleven. Baby’s zijn opzettelijk op vroegtijdige leeftijd door middel van een geïnduceerde bevalling of keizersnede genomen om ervoor te zorgen dat de baby een trauma zal oplopen. Wanneer de te vroeg geboren baby het comfort van de baarmoeder verlaat, ervaart hij een trauma. Door de baby voortijdig te nemen, geeft het de programmeurs ook een geavanceerde start met programmeren.

Basis Stap 3. Love Bombing the Child Tot ongeveer achttien maanden

De derde fase is het verstikken van het kind in liefde. De liefde wordt gegeven zodat deze in de vierde fase kan worden weggenomen. Tenzij liefde wordt gegeven zodat het kan worden weggenomen, is er geen trauma. Illuminati-kinderen krijgen de eerste anderhalf jaar nooit een pak slaag. Ze worden heel liefdevol gecontroleerd. (Dit patroon van het verstikken van nieuwe bekeerlingen in liefde, genaamd “liefdesbombardementen” ter voorbereiding op het verwijderen van die liefde en acceptatie om gehoorzaamheid te krijgen, wordt door sommige sektes ook aan nieuwe leden gedaan.) Het Illuminati-kind leert over hun lichaam. Hun darmen mogen goed functioneren en ze worden zorgvuldig schoongehouden. Ze moeten worden geleerd om hun lichaam te waarderen, voordat het trauma hen berooft van alles wat ze waarderen. Dissociatie hoeft het kind niet te worden geleerd, omdat ze er een genetische aanleg voor hebben, en de vroeggeboorte heeft hen geleerd te dissociëren. Al met al heeft het kind alleen een relatie mogen opbouwen met zijn programmeur(s). Het kind heeft tijdens de eerste 18 maanden van zijn leven geleerd de programmeur te vertrouwen, te gehoorzamen en te aanbidden. Zijn geest staat in de rij met hypnotische suggesties, signalen en is gehoorzaam.

Basis Stap 4: De geest breken

De vierde fase is gebouwd op het fundament van dissociatie gecreëerd in de eerste en tweede fase, en de liefde gecreëerd in de derde fase. (De demonologie van de eerste stap helpt ook om demonen aan te trekken die verband houden met programmeren, tunneling in de geest en multipliciteit, die worden gebruikt in de vierde basisstap.) Vaak breekt de geest van het kind in de vierde stap langs dezelfde dissociatiebreuk lijnen die het trauma van de vroeggeboorte veroorzaakte. Als het kind geen te vroeg geboren baby is, heeft het wat extra hulp nodig om te willen dissociëren. De zintuigen van het kind kunnen herhaaldelijk worden overweldigd tot het punt dat het leert te reageren op zijn omgeving door wat aan de buitenkant lijkt op een gevoelloosheid, en mentaal is het gewoon dissociatie. Alles wat denkbaar is, kan worden gebruikt om de zintuigen van het gekooide kleine kind te overweldigen en dissociatie te creëren. Rotte vieze geuren van de uitwerpselen van het kind, van amnonia en bedorven voedsel terwijl het ineengedoken in zijn kooi zit, zullen het reukvermogen van het kind overweldigen. Gevoed worden met bloed overweldigt de smaakzin. Het gezang van de programmeurs gekleed in satanische kledij, knallende geluiden, rockmuziek en het elektrische gezoem, en ultrasone stimulatie overweldigt het gehoor van het kind. Het natuurlijk ontwikkelende gevoel voor vormen van het kind wordt benut door het kind rond te draaien en het gevoel te geven dat het gaat vallen. Het kind zal ook worden beroofd van slaap en gedrogeerd. Samen zal dit alles de dissociatieve basis vormen voor het splitsen van de kern. De vierde fase is om het kind te ontdoen van al het mooie en lieflijke in de wereld. Het kind wordt gekooid en gekweld door elektrische schokken. De zintuigen van het kind raken overbelast en verdoofd. Ooggetuigen hebben deze honderden verdoofde kinderen beschreven als “zombies”. Deze fase en de programmering nadat de fundamentele dissociatie is gecreëerd, vormen het volgende hoofdstuk. In de vierde stap is het kind uitgehongerd, koud en naakt. Wanneer ze eindelijk hun geliefde meester of geliefde volwassen verzorger zien verschijnen na 42 tot 72 uur lijden, zijn ze opgewonden en dissociëren ze de pijn van de voorgaande uren van ontbering. Hulp lijkt ter plaatse te zijn. Op dat moment laat de programmeur/geliefde volwassene zijn/haar gemeenste kant zien, en het kind, om te verwerken hoe deze liefhebbende verzorger hen niet alleen heeft afgewezen maar hen nu pijn doet, dissocieert langs dezelfde dissociatiebreuken die zijn ontstaan ​​door het trauma van de vroeggeboorte. De details van hoe de geest wordt gespleten, zullen in het volgende hoofdstuk verder worden behandeld. Terugkijkend op stap 3 en 4, is een deel van de programmering het hebben van de primaire initiële misbruikerband met het kind. Er is een hechte liefdevolle band nodig tussen een kind en de eerste misbruiker, zodat er een zuivere breuk ontstaat wanneer het eerste geestverruimende trauma wordt uitgevoerd. De zuivere splitsing vindt plaats wanneer het kind wordt geconfronteerd met twee onverenigbare tegengestelde standpunten van iemand die belangrijk voor hem is. Het kind kan de twee extreem tegengestelde opvattingen van dezelfde persoon niet met elkaar verzoenen, de ene is een liefhebbende verzorger en de andere is de ergste vorm van misbruik. De persoon die het kind het meest vertrouwt, is de persoon die het kind het meest vreest. Sommige professionele therapeuten zijn gaan beseffen dat dit de manier is waarop de kern wordt gespleten. Jody Lienhart, zelf meervoudig, identificeert in haar proefschrift correct de dubbele binding van het hebben van twee extreem tegengestelde opvattingen over de belangrijkste persoon in het leven van het kind als het fundamentele splitsingsmechanisme. Ze schrijft in haar proefschrift uit 1983 op p. 6-7, “Impliciet in elk van de onderzoeken naar kindertrauma is de alomtegenwoordige aard van paradoxale communicatie. Vaak verschijnt deze dubbele bindingscommunicatiestijl tijdens de vormende, preverbale stadia van de kindertijd waarin de interpretatie van deze boodschappen verward is. Dit resulteert in onvoldoende experimenteel leren wat de vertaling van de verwarde toepasselijke berichten mogelijk zou maken… ” Deze studie presenteert de theoretische veronderstelling dat meervoudige persoonlijkheid wordt ontwikkeld door toestandsafhankelijk leren in de vroege kinderjaren. [Dat betekent dat leren gekoppeld is aan een gemoedstoestand.] Verder wordt verondersteld dat dit leren plaatsvindt als gevolg van de hypnoïde effecten van jeugdtrauma’s zoals misbruik en seksuele molestatie. Het kind, niet in staat om de paradoxale aard van de berichten die hij ontvangt te vertalen, fragmenten in een staat van trance. Bovendien wordt gesuggereerd dat herinneringen die tijdens elk van deze hypnoïde ervaringen zijn opgenomen, vergelijkbaar zijn met kennis die is opgedaan tijdens toestandsafhankelijk leren. Lienhart gebruikte haar eigen herinneringen als basis voor het type trauma waarvan in haar proefschrift wordt gesuggereerd dat het MPD zou kunnen veroorzaken. Dat trauma voor haar was dat haar oom zijn penis in haar mond duwde en haar bijna stikte. Het kind kan niet vluchten, dus dissocieert de geest. Ze had toevallig een veelvoorkomend trauma meegemaakt dat werd gebruikt om een ​​kern te splitsen. Om de kern te splitsen, moet de geest worden getraind om te dissociëren. Het vermogen om te dissociëren wordt verkregen door genetisch gefokt te zijn uit dissociatieve ouders, door een vroeggeboorte/traumatische geboorte te hebben indien mogelijk, en door conditionering in het oorspronkelijke programmeercentrum (tussen 18 maanden en 3 jaar) waar intermitterende elektrische schokken samen met de overweldiging van alle zintuigen, samen met slaapgebrek en drugs creëren een dissociatieve basis om de kern te splitsen. Het aanvankelijke sadistische misbruik om de geest te splitsen, wordt ‘de kern doorsnijden’ genoemd. De oorspronkelijke geest van elke persoon is als een open computer. De oorspronkelijke computerachtige geest splitst, om te kunnen blijven werken, wanneer hij wordt geconfronteerd met een overweldigend trauma, een deel van de geest af en ommuurt het met amnesiebarrières. Vanuit dit gebied kunnen verdere splitsingen worden gemaakt. Een van de belangrijkste technische hoogstandjes om computers bruikbaar te maken, was uitzoeken hoe het geheugen in de computer kon worden afgesloten en beschermd tegen toegang en gebruik. Toen ze erin slaagden geïsoleerd geheugen te ontwikkelen, waren de andere problemen klein. Als iemand vanaf de foetus getraumatiseerd is, is er niet één kern waar therapeuten gewoonlijk naar op zoek zijn. De kern voor de programmeurs is de ongesplitste essentie van de geest die het systeem aandrijft of van energie voorziet. Deze Core is geen alter, maar is een essentie die de programmeurs verbergen. De Core is geen alter. De programmeurs raken niet de kern op de manier waarop ze wijzigingen aanbrengen. Ze verbergen de kern. Een deel van het drama dat zich gedurende het hele leven van het slachtoffer afspeelt, is dat hun geest probeert deze onaangeroerde kernessentie van hun geest te beschermen tegen aanraking. Als ze denken dat iemand, de therapeut of de misbruiker ermee gaat knoeien, zullen de geest en zijn delen die kern beschermen. Hoe vreemd het ook mag lijken, als een therapeut over integratie praat, maken ze de geest van het slachtoffer vaak bang dat de integriteit van de kern en zijn onschuld geschonden zullen worden, en de geest van het slachtoffer doet er alles aan om te voorkomen dat de integriteit van hun kern besmet wordt, dwz ze saboteren therapie en keren terug naar hun programmeur die hun veiligheidsprobleem begrijpt. Aanvankelijk, in de jaren 40, onderzochten de Illuminati wat er zou gebeuren als de Kern de alters zou ontmoeten, en ze ontdekten dat de essentie of energie van de hersenen zal werken om de geest weer bij elkaar te brengen. Daarom is de kern gescheiden en verborgen voor alle alters. In Illuminati-systemen wordt het meestal in het midden van de eerste splitsingen geplaatst, die ook energiebronnen zijn en die goed verborgen zijn. Het zijn ontmenselijkte delen die functioneren als edelstenen, die zijn geprogrammeerd zoals in het Alice In Wonderland-verhaal om van vorm en kleur te veranderen als ze worden benaderd, wat zelden gebeurt. Deze onderdelen zullen in andere hoofdstukken worden besproken, inclusief hoe een systeem is gestructureerd. Rond de kern is ook een dissociatieve carrousel bevestigd. Nadat de kern is verborgen, worden de rest van de alters geprogrammeerd om niet te zoeken naar het energie- / synthetiserende deel van het systeem. De echte “kern” of het primaire deel van het onbewuste zal een volwassen vertegenwoordiger ervan hebben in een Monarch-systeem. Dit primaire onderdeel heeft een Toddler-schakelaar waarop alle programmering is gebouwd. Een gebeurtenis(sen) in het leven van het kind wordt gebruikt om de programmering op voort te zetten. De Illuminati weten van de verschillende basisprogramma’s en de fundamentele trauma’s, en een deel hiervan wordt geheim gehouden voor programmeurs die afkomstig zijn van frontorganisaties van de Illuminati. Er zijn een aantal delen die “kernen” zullen worden genoemd – simpelweg omdat het vroege delen waren, maar er is geen enkele intacte persoon die de hele geest vertegenwoordigt. Het enige dat overblijft zijn fragmenten van de geest, elk segment ommuurd door geheugenverlies. De alters die zichzelf zien als “kernen” zijn alters die zijn geprogrammeerd om te denken dat ze de kernalter zijn. De geest heeft een manier om de waarheid te kennen, en deze alters beseffen misschien dat hun geprogrammeerde verhaallijn verdacht is, maar ze zullen niet weten wat er “fishy” aan is, dus hebben ze de neiging om hun identiteit te ontkennen. Deze vervangende

of nep-cores zullen vaak ontkennen dat ze zelfs maar MPD zijn. In sommige gevallen, waar de Schrift werd gebruikt om mee te programmeren, werd de kern verteld dat het “gezegend zou worden door zich te vermenigvuldigen als de zaden in de sterren van de hemel en het zand van de zee” als “gij mijn stem hebt gehoorzaamd”, wat is misbruik van Gen. 22:17-18. Alters die het “zand van de zee” vertegenwoordigen, verschijnen als een alter probeert tot de kern te komen. (Zie hoofdstuk 10k over geschriften die bij het programmeren worden gebruikt.

De aanvankelijke splitsingen

Het eerste deel van iemands geest voordat er splitsing plaatsvindt, wordt de kern genoemd. Theoretisch maakt de kern onderdelen om zichzelf te beschermen. De aanvankelijke splitsing wordt “de kern splitsen” genoemd en het is een kunst of wetenschap om te weten hoe je een kern moet splitsen. Ik ben het echter niet eens met het standaard kernmodel”. Ik geloof dat het juister is om te zeggen dat de aanvankelijke splitsingen sterker zijn omdat ze op de een of andere manier dichter bij de geest zijn geïntegreerd. Latere splitsingen, gemaakt van latere splitsingen, zijn in zekere zin minder verbonden met de volle geest. Tijdens een martelsessie zijn de eerste splitsingen altijd het sterkst. Dus als ze iemand martelen en 20 persoonlijkheidssplitsingen krijgen, zullen ze misschien de eerste 13 gebruiken en de rest weggooien of gebruiken voor een enkele taak. Afvalgebieden worden in de geest gecreëerd — deze worden ook wel concentratiekampen, vuilnisbelten of wat dan ook genoemd. De geest van het slachtoffer is getraind om deze stortplaatsen te creëren voor de splitsingen die de programmeurs niet willen gebruiken. Naarmate de programmering verfijnder werd, werden ook de methoden voor het weggooien van ongewenste splitsingen verfijnd. Bij kinderen, die op zeer jonge leeftijd geprogrammeerd worden, kunnen de eerste splitsingen in de baarmoeder plaatsvinden. Als de vierde stap tijdig wordt uitgevoerd, 18 maanden na het trauma in de baarmoeder en een vroeggeboorte, dan zal de geest gedurende de eerste 18 maanden nooit de kans krijgen om zichzelf bij elkaar te rapen. Als echter de vierde stap wordt niet gedaan rond de 18 maanden en er wordt geen verder trauma in stand gehouden, de geest van het kind zal zich tegen de leeftijd van tweeënhalf jaar weer bij elkaar brengen. De eerste splitsingen zijn het meest energiek en het gemakkelijkst te manipuleren. In Illuminati-systemen worden deze vroege delen ontmenselijkt en denken ze dat het edelstenen en kristallen zijn. Deze edelstenen en kristallen “bekrachtigen” vervolgens het hele mind-control-systeem dat in de daaropvolgende jaren in de geest van het kind is geprogrammeerd. De edelstenen worden niet gezien als alters, dus de proxy-kern zou niet integreren met wat wordt gezien als een levenloos object. De vervangende kern mag met een therapeut naar gezondheid toe willen, het is geprogrammeerd om naar genezing te gaan, maar om de therapeut weg te leiden van de ware kern. Zij of hij is geprogrammeerd om te geloven dat het de ware kern is. De echte kern en de eerste splitsingen, de edelstenen, worden hypnotiserend op de diepste niveaus van de geest geplaatst – in een gebied van de geest waar maar weinig therapeuten ooit naar zoeken. Zoals hierboven uiteengezet, worden andere aanvankelijke splitsingen ertoe gebracht te geloven dat ze kernen zijn. Een deel van de reden dat therapeuten op een ongrijpbare manier naar een kern zoeken, is dat mensen de realiteit niet hebben geaccepteerd dat er niet één persoon (persoonlijkheid) is die de leiding heeft over een monarchsysteem die eenvoudigweg kan besluiten te stoppen met het omgaan met het leven door hun MPD te stoppen. Veel therapeuten willen geloven dat iemand de ‘echte’ is persoon en de rest zijn gewoon ondergeschikte alters die zijn gemaakt om het trauma van de kern aan te pakken. Ik denk dat dit een onvoldoende begrip is van wat er gebeurt. De elementen die bepalen wie een persoon is, dwz persoonlijkheidselementen zoals herinneringen, zijn gebroken. Deze fragmenten zijn op hun beurt vaak opgebouwd tot volwaardige persoonlijkheden met alle elementen van volwaardige persoonlijkheden. Er is geen “echte” persoon, net alsof je een spiegel in duizend stukjes slaat, er is geen enkel stuk dat de “echte” originele spiegel is, maar gewoon fragmenten die op hun beurt als spiegels kunnen werken. Er is echter nog steeds een primair zelf. Vroege splitsingen worden ertoe gebracht te geloven dat ze de kern zijn. De sekte zal de aanvankelijke splitsingen onherkenbaar verbergen. Sommige van de derde golf van splitsingen zullen worden gecreëerd in wat Silence alters worden genoemd. Ze zijn getraind om nooit te praten. (Tenminste sommige Illuminati alter-systemen noemen deze vroege splitsingen “Stiltes”.) Deze vroege splitsingen worden vervolgens verborgen en gebruikt om andere alters te chanteren die later zijn gemaakt. De andere alters, die zijn gevormd na de Silences (die pre-taal alters zijn) zijn ervan overtuigd dat als ze zich niet gedragen, de Silences iets drastisch zal overkomen. Sommige van de pre-talking Silence alters worden vervolgens op plaatsen zoals die van Moloch tempel geplaatst om als gijzelaars te houden.

Onderweg worden alters gemaakt om de stiltes te bewaken. Ze bewaken in de volle betekenis, beheersen de stiltes en elke toegang tot de stiltes. Omdat de stiltes vroege splitsingen zijn, zijn ze belangrijker voor de volledige integratie van de geest, waarvan de programmeurs willen verzekeren dat dit niet gebeurt. Sondes worden tijdens het initiële kerntrauma op een zeer precieze en methodische manier in de hersenen geduwd aan de basis van de schedel. Dit wordt gedaan om bewakers voor de carrousel te maken. Zie voor meer informatie over de vroege oersplitsingen het gedeelte over carrousel in hoofdstuk. 7 over structureren, en het volgende hoofdstuk over hoe het trauma wordt gedaan. Omdat de programmeurs zoveel met de alters zullen knoeien om de satanische alters en de special purpose alters te krijgen die ze willen, moeten ze enkele van de eerste splitsingen gebruiken als voorste alters. Ze hebben sterke frontalters nodig die een idee hebben van wie ze zijn. Als ze tot later zouden wachten om vooralters te krijgen, zouden de alters niet zo sterk zijn en zouden ze hun identiteit al hebben verloren. De 3e golf van alters die vaak wordt gemaakt, wordt op zijn beurt gesplitst om alters te bieden om het voorste gedeelte van een systeem te bouwen. De voorste “kernen”, die lokvogels zijn, zullen worden opgezet met tegenstellingen, de ene alter zal van de programmeur houden, de andere zal hem haten. De ene alter zal de programmeur vertrouwen, de ander zal de programmeur vrezen. Therapeuten besteden al hun tijd aan het proberen te verzoenen met dit conflict dat op de voorgrond wordt geplaatst als lokaas om hen bezig te houden. Ondertussen zullen de edelstenen samen met de rest van de loyale cult-alters de mogelijkheid hebben om te creëren wat nodig is binnen het systeem. Het hele systeem van alters is altijd in beweging en veel van de echte alters zijn ondergedoken. De persoon krijgt het gevoel alsof hij of zij als vlees is gesneden, net zoals een bolagna-snijder plakjes bologni maakt. Dit gelaagdheidsprogramma is erg gevaarlijk en streng. Allerlei soorten overlays, demonische, hypnotische illusies, enz. zijn gelaagd over echte alters zodat zelfs de identiteit van wat een echt alter is, verborgen is. Het punt is dat lokvogels worden gecreëerd die therapeuten bezig houden, terwijl de hele structuur verschuift en herschikt en herstructureert om zichzelf verborgen te houden. Vaak moedigt de Illuminati vroege frontsplits aan om over Christus te leren en Hem legitiem op zeer jonge leeftijd te accepteren. Deze acceptatie zal worden gebruikt als basis van het trauma om sterke satanische alters te creëren. Net zoals de geleider een band met het kind zal krijgen om het te splitsen, zal de geleider sommige vroege delen van het systeem toestaan ​​zich met Christus te verbinden om het trauma dat “God” het systeem zal aandoen te vergroten. Hierdoor kunnen de handlers ook een evenwichtspunt hebben. Zonder het volledige scala aan mogelijkheden binnen een Slave-verandersysteem kan een gevaarlijke onevenwichtigheid ten opzichte van het kwaad de slaaf in situaties brengen waarin ze niet in staat zijn om te slagen. In veel opzichten wordt de wereld van de slaaf een microkosmos van de echte wereld, met een mengeling van alters voor volwassenen en kinderen, christelijke, seculiere en satanische alters. Een ander ding dat gebeurt met de eerste splitsingen is het creëren van spiegelbeelden. Een deel van de tijd, in de vroege splitsingsprocedures, creëert het kind extra splitsingen. In de vroege stadia worden deze sterke extra splitsingen gemaakt in spiegelbeelden van reguliere alters. Van sommige van deze spiegelbeelden is bekend dat ze in de geest worden geplaatst voordat er enige splitsing plaatsvindt. Zolang de dissociatie van het slachtoffer bestaat, bestaat er een kans op onheil voor de programmeurs. Daarom kan integratie een positief doel zijn voor een Monarch-multiple als de deprogrammeur weet wat hij doet. Na tientallen jaren van de meest verschrikkelijke trauma’s die je je kunt voorstellen en de meest ernstige mishandelingen als slaven te hebben doorgemaakt, hebben de meeste slaven een geest die gewoonlijk dissociatief is. Deze oudere geesten van slaven hebben een wonder nodig om niet langer permanent dissociatief te blijven. Het kost veel hersenenergie om de geheugenverliesmuren in stand te houden, en de geest van mensen van in de 70 en 80 zal stoppen met het onderhouden van die muren en deze ouderen zullen het zich gaan herinneren. Maar tegen die tijd worden ze als seniel beschouwd en zijn hun herinneringen niet voldoende bevredigend.

Verdere selectieoverwegingen

De Illuminati hebben hun eigen criteria voor wie ze selecteren.

De voorkeur gaat uit naar blonde blanken met blauwe ogen en geen duidelijke fysieke gebreken of zichtbare littekens. De vrijmetselaars wijzen ook lichamelijk gebrekkige kandidaten af. Nadat ze het kind hebben getest op zijn intelligentie, creativiteit en dissociatieve vaardigheden, zullen ze de kinderen voor de Grande Druid Council brengen. Formele goedkeuring van meisjes en jongens in de Illuminati wordt gedaan tijdens een presentatie door de koningin-moeder en de Grand Druid Council op driejarige leeftijd. De kinderen zijn echter al geïnspecteerd door de koningin-moeder vóór een formele fysieke inspectie. Seksualiteit is een belangrijk onderwerp voor het fysieke deel van de Illuminati-inspectie van kleine jongens en meisjes. Dit maakt deel uit van de fysieke criteria, evenals de fysieke gezondheid van het kind. Creativiteit, kracht, bloedlijnen en intelligentie zullen ook in overweging worden genomen. De standaard op trauma gebaseerde mind control die geprogrammeerde meervoudige persoonlijkheden produceert, wordt gestart bij kinderen vóór de leeftijd van 6 jaar. Na de leeftijd van 6 jaar is het moeilijk om dit type MPD/DID-programmering te volgen. Dit betekent echter niet dat mensen na de leeftijd van 6 jaar niet meer geprogrammeerd zijn. Op trauma gebaseerde persoonlijkheidssplitsingen blijven beter geïsoleerd in de geest dan op hypnose gebaseerde persoonlijkheidssplitsingen, maar de meeste mensen kunnen worden gehypnotiseerd om andere persoonlijkheden te creëren. Sommige SRA-overlevenden hebben programmering maar geen alter-systemen. Een paar zeldzame mensen hebben geen systemen, maar slechts een paar dissociatieve toestanden, zoals een nachtzelf en een dagzelf. Er is een grote verscheidenheid aan benaderingen geëxperimenteerd en operationeel uitgevoerd. Dit boek zal zich meer concentreren op de Monarch-systemen die worden gecreëerd door baby’s te programmeren. Dit is meestal de meest verwoestende, traumatische, De katholieke kerk heeft lang gezegd: geef me een kind op de leeftijd van 5 en ze zullen katholiek zijn. De katholieke kerk is een van de grootste onderdelen van het netwerk dat Monarch Mind Control uitvoert. Het is een feit dat als de jezuïeten in hun programmering kunnen plaatsen – wat zij de “Sleutels tot het Koninkrijk” noemen – Monarch Mind Control in een kind, zij zijn lot zullen beheersen. Van een jezuïetenpriester is bekend dat hij zegt dat er niets is dat hij niemand kan laten doen met marteling. De jezuïeten ontwikkelden marteling tot een kunst in de inquisitie. Stel je de expertise voor die ze hebben ingebracht in het Monarch-programma, dat begint met het martelen van kinderen vanaf 18 maanden met elk uitgevonden martelwerktuig. Als de jezuïeten opscheppen dat ze volwassenen kunnen overtuigen om iets te doen door middel van marteling, hoe zit het dan met baby’s? Hoewel de Monarch-programmering met kinderen wordt gedaan, wordt een variant ervan op volwassenen gedaan. Volwassenen die worden geselecteerd, worden ook gekozen op basis van het vermogen om te dissociëren en hun beschikbaarheid. Er zijn bepaalde tests die worden gegeven door de afdelingen van het leger die mensen identificeren die zich goed distantiëren. Hun “Cumes” – dat zijn hun verzamelde schoolrecords – worden ook onderzocht. Dit type persoon kan worden uitgekozen en gestuurd om te programmeren. Sommige van deze personen komen terecht bij de verschillende inlichtingendiensten, waar ze hun hele leven vastzitten. Sommige van de slachtoffers van de programmering zijn oorlogsveteranen, Amerikanen die krijgsgevangene waren, mensen in psychiatrische ziekenhuizen, mensen die toevallig voor Illuminati-verbonden bedrijven werkten, en mensen die gaan acteren. De inlichtingendiensten beginnen vaak met mind-control op volwassen individuen wanneer een individu lid wordt van hun organisatie. Als een inlichtingendienst of een militaire groep een hoog niveau van externe controle over een individu kan uitoefenen, hebben ze misschien niet het niveau van programmering nodig dat sommige van de occulte sektes en de Illuminati nodig hebben. De Illuminati plaatsen hun lidmaatschap onder de hele wereld, en met de eis dat eeuwenlange geheimhouding wordt gehandhaafd. Deze geheimhouding kan alleen worden gehandhaafd door ervoor te zorgen dat sterke vroege programmering wordt gedaan om faalveilige systemen te creëren met een groot aantal duistere alters en zware lagen van demonische krachten. (Velen zullen spotten met het concept van demonen die in lagen worden ingebracht, maar hoe je deze krachten ook wilt noemen, ze worden in lagen aangebracht en oefenen een krachtige kracht uit achter de programmering.) De programmering zal afbreken als herinneringen worden hersteld, dus demonische imps worden in lagen aangebracht om te voorkomen dat de herinneringen naar buiten komen. Het hele fenomeen zal in de loop van dit boek tot in detail worden besproken en in rationele termen worden uitgelegd. Het maakt niet uit hoe een therapeut deze demonische duivels uitlegt, ze moeten worden aangepakt als ze de herinneringen niet willen beschermen. Er zijn verschillende methoden voor het gecontroleerd ophalen van herinneringen – journaling, hypnose, veilige kamers met schermen, bevrijding enz. Waar we nu niet op in zullen gaan, omdat we het recept geven, niet de oplossing. Terwijl de meeste Illuminati-slachtoffers intern zijn uit hun eigen occulte bloedlijnen, heeft een bepaalde afvallige groep Illuminati-programmeurs aan de Illuminati bewezen dat ze niet-Illuminati-kinderen adequaat kunnen programmeren. Ik ken enkele van de mensen die hierbij betrokken zijn, maar zal geen namen noemen. Wat we in dit hoofdstuk hebben behandeld, is hoe met voorbedachten rade, weloverwogen en nauwkeurig de plannen zijn van de programmeurs voor de levens van deze door de geest bestuurde slaven. De programmering plaatst hun leven op zeer rigide scripts. Er zijn verschillende toepassingen voor door de geest bestuurde slaven. Wat voor de ene slaaf geldt, hoeft voor een andere niet te gelden. Niet iedereen is een goede kandidaat voor programmeren. Soms wordt slechts een deel van een gezin geprogrammeerd. Wat de bijzonderheden van de programmering ook mogen zijn, het zal voldoende zijn om de geest van het individu volledig onder de controle van de begeleider te plaatsen. We hebben ook details gegeven over hoe de kandidaten worden geselecteerd, getest, voorbereid en hoe de programmering wordt gestart. Het volgende hoofdstuk behandelt meer over hoe trauma en angst dienen als de basis van mind-control.

Springmeier & Cisco Wheeler volgende ch: 2

zie bij de vigilantcitizen over britney spears en mind control

20230324 Over een dosis realiteit

Via Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

Een dosis realiteit: Kunt u het aan?

“Realiteit is datgene wat, wanneer je er niet meer in gelooft, niet meer weggaat.” ~ Philip K. Dick, I Hope I Shall Arrive Soon

maart 20, 20233735 23

Waar moet men beginnen als men een boekhouding probeert op te stellen van alle werkelijke terreur, tirannie, oorlogszucht, marteling, vergiftiging, dodelijke injecties, financiële manipulatie, race-baiting van overheid en media, krankzinnige “transgender”-promotie, ontvolkingspogingen, politiegeweld, dodelijke dierproeven en slachtingen, monetaire vernietiging en digitalisering van de hele economie door de heersende klasse en haar regering? Is er een hoeveelheid dictatoriale onderdrukking en misdadige corruptie die de gewone man zelfs maar met de ogen zal doen knipperen? Hoeveel zal dit proletariaat nodig hebben totdat ze echt nee zeggen, en iets doen aan de totalitaire pogingen van deze afschuwelijke en kwaadaardige staat om de hele samenleving te controleren? schrijft Gary D. Barnett.

Moeilijkheden, strijd en mishandeling als gevolg van tirannie worden nu gezien als iets om je voor te verbergen en te vermijden, in plaats van de problemen die deze bevolking bedreigen frontaal aan te pakken. Afwachten en verwachten dat iemand anders het probleem oplost zal de klus niet klaren, en zal de zaken in feite alleen maar veel erger maken. Er wordt wel gezegd dat het redden van één leven de wereld kan redden, maar dat is niet echt juist. Metaforisch gesproken, als elk individu bereid is om één leven te redden, vooral het zijne, kunnen alle levens worden gered en kan de samenleving worden hersteld, omdat dit een grote verandering in de houding van de massa zal veroorzaken, zodat grote aantallen individuen massaal aan kracht winnen. Dit vereist moed en vastberadenheid, maar wanneer allen als individuen besluiten zichzelf en elkaar te helpen, is er geen staatsmacht die zich daartegen kan verzetten. Het komt neer op de velen tegen de weinigen, en door de enorme meerderheid die wij kunnen uitoefenen, als ieder van ons bereid is iets te doen om zich te verzetten, zullen degenen die de macht zoeken onmiddellijk vallen. Dit systeem kan niet van binnenuit worden veranderd of hervormd, het moet eerst worden gemarginaliseerd en vervolgens geëlimineerd.

De realiteit van onze situatie is niet verborgen, ze is zo grimmig en duidelijk als maar mogelijk is. Wie de totalitaire aard van de heersende klasse wil begrijpen, hoeft slechts zijn ogen en geest te openen. In een oogwenk worden de terreur en de beraamde oligarchische controle over dit land en de wereld duidelijk, en als ze eenmaal bekend en aanvaard zijn, moet de oplossing onbetwistbaar zijn, want wij zijn met zovelen en zij met zo weinigen. Als iedereen blijft vluchten en zich verstoppen, en afhankelijk blijft van dit bestuurssysteem, te bang om zichzelf te helpen, dan zal de dynamiek van het aantal uiteindelijk irrelevant worden. Als en wanneer dat gebeurt, zal geweld het gevolg zijn, en elke gewelddadige opstand kan nooit leiden tot vrijheid; het kan alleen leiden tot een machtiger bewind.

Zoals duidelijk zou moeten zijn, loopt het hele financiële systeem nu groot gevaar te mislukken, maar de staat maakt zich geen zorgen zolang een geënsceneerde ineenstorting kan worden gebruikt om het grootste deel van de bevolking afhankelijk te maken. Als alles gaat zoals gepland, zal het resultaat van dit debacle zijn dat in dit land en wereldwijd digitale valuta’s van centrale banken worden ingevoerd, om alle volkeren te vangen en te controleren via een digitaal technocratisch systeem. Als velen geen toegang hebben tot hun rijkdom en eigendom, niet het voedsel kunnen kopen dat zij nodig hebben om zichzelf en hun gezin te onderhouden, geen toegang kunnen krijgen tot energievoorraden zonder zich te schikken, en afhankelijk worden van gunsten van de regerende klasse, dan heeft de staat gewonnen.

De massale inflatie van de geldhoeveelheid gaat onverminderd door, dit nadat de afschuwelijke Federal Reserve en degenen die u controleren, keer op keer verklaarden dat er in de toekomst geen banken zouden worden gered. Momenteel lijkt het plan te zijn, zoals aangekondigd door JP Morgan, dat 2 biljoen dollar in het banksysteem zal worden geïnjecteerd om falende banken te redden. Dit zou natuurlijk slechts het begin zijn. Bijna elk dubbeltje van deze “injecties” worden gestolen door de grote banken, nadat zij vele regionale banken ten onder hebben doen gaan door angst te zaaien onder de depositohouders. Het zou een nieuwe consolidatie van kapitaal op astronomische niveaus zijn, waarvan alleen de topspelers profiteren die bijna alle activa in handen hebben. Met andere woorden, het volk wordt opnieuw bedrogen en misbruikt, allemaal in naam van de “bescherming” door de staat. De heersende klasse zal meer dan 99% veroveren, terwijl de bevolking allemaal verliest.

Velen beweren dat dit te wijten is aan fouten, verhogingen van de rentevoet en ondeugdelijk bankieren, maar dat is allemaal rook en spiegels. Ondeugdelijke bankpraktijken zijn de norm sinds de oprichting van de Federal Reserve, en zelfs lang daarvoor, en wel met opzet. Wij leven in een tijd van totale corruptie, fractioneel reservebankieren, opzettelijke monetaire inflatie, en regelrechte diefstal van al het geld, eigendom en activa, door de kleine heersende klasse. Dit alles is gebeurd met de hulp van deze gecontroleerde, gekochte en betaalde, en kwaadaardige regering. Dit gaat niet over rentetarieven, het gaat niet over slecht beheer, of ondeugdelijke “bankpraktijken”, want al deze dingen werden opzettelijk gedaan om bijna alles te stelen, en vervolgens te controleren wie en wat er overblijft. Pogingen om schuldigen aan te wijzen door middel van deze excuserende rationalisaties, verbergen het grote geheel, waardoor men zich kan concentreren op het isoleren en bekritiseren van bepaalde individuen, wanbeheer en bepaalde entiteiten, terwijl het echte probleem, namelijk de criminele corruptie van het hele systeem, wordt genegeerd door de economisch onwetende proletarische kudde.

Ik durf het voor de duizendste keer te zeggen: alles wat is gebeurd, en alles wat nog gebeurt, is van tevoren gepland, is niet toevallig of onbedoeld, is niet natuurlijk of organisch, en is geen vergissing; het is allemaal opzettelijk; het is allemaal samenzwering. Het heeft allemaal te maken met een agenda van massacontrole. Het is niet democratisch of republikeins, het is niet liberaal of conservatief, het is niet links of rechts; het is al deze dingen en meer, want er is geen verschil in welke politieke partij of klasse dan ook. Kwaad is kwaad, kwaad brengt kwaad voort, en alle politiek, regering, en de meeste mensen die ervoor kiezen om te regeren, zijn het kwaad.

Als de Staat slaagt, zal er meer oorlog komen; niet alleen tegen valselijk “geclaimde” vijanden van veraf, maar vooral tegen het volk in het algemeen. Er zal massale ontvolking zijn. Er zal een financiële ineenstorting zijn, precies zoals gepland, en dan komt het laatste controlerende element van de samenleving, namelijk de digitale valuta die wordt uitgegeven via centrale banken die uiteindelijk op mondiaal niveau worden gecontroleerd. In feite zullen alle persoonlijke en economische processen volledig worden gedigitaliseerd. Dit is het doel van de bank- en bedrijfstechnocraten die de controle over deze en elke andere regering nastreven. Er is geen andere redder dan uzelf, want geen enkele politicus (meester) zal ooit de slaven bevrijden die blijven buigen voor de macht.

Laat u niet misleiden door de excuses en de hype. Laat u niet misleiden door het komende Trump-geënsceneerde ‘arrestatie’-fiasco en de afleiding. Geef u niet over aan welke verkiezingsonzin dan ook. Trap niet in de leugen dat alles kan worden opgelost door weer dezelfde dingen te doen. Accepteer geen valse beloften en geen enkele perceptie van zogenaamde hervormingen. Geloof geen politieke en media waarzeggers. Vertrouw gewoon op uzelf en op de werkelijkheid die zich voor u ontvouwt, door in uw eigen geest naar de waarheid te zoeken, in plaats van gewoon te bestaan in de psychologische waanzin die het waanzinnige buitenspel van het leven is.

De oplossing is aan u; aan ieder van u, en niemand kan het voor u doen. Het is een kwestie van soevereine individuen die zich massaal verenigen tegen de staat, terwijl ze voor altijd onafhankelijk blijven in geest, lichaam en denken. De macht die grote aantallen bezitten kan niet worden verslagen, tenzij de meerderheid in de collectieve kudde van anonimiteit, onverschilligheid en lafheid blijft en weigert zichzelf te helpen.

“Er is geen andere werkelijkheid dan die in ons. Daarom leven zoveel mensen zo’n onwerkelijk leven. Zij nemen de beelden buiten hen voor werkelijkheid aan en staan nooit toe dat de wereld binnenin zich doet gelden.” ~ Hermann Hesse, Steppenwolf