Maand: november 2021

20211130 Over hoop

Via CARLOS CASO-ROSENDI

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat

(google translate gebruikt en niet aangepast)

In deze duisternis, een teken van hoop

Datum: 30 juli 2015 Auteur: Carlos Caso-Rosendi

Een paar minuten geleden keek ik uit het raam op een vochtige, bewolkte ochtend in Buenos Aires. Ik stond vroeg op en het was nog donker, de wolken lieten me de zon niet zien opkomen boven de brede rivier. Toen dacht ik aan de woorden van de Heer voor het Sanhedrin: “En u zult de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en komen op de wolken des hemels.” Marcus 14:62.

Op dit moment ben ik ervan overtuigd dat we in apocalyptische tijden leven. De wereldmedia blijft de borden verdoezelen. Niemand lijkt bepaalde thema’s aan te raken: de rampzalige toestand van de wereldeconomie, de miljoenen geaborteerde mensen, het terloops verkopen van mensenvlees over een bord linguine en een glas rode wijn, de steeds groter wordende dreiging van die geestesziekte terrorisme genoemd, enz. Een diepe duisternis heeft de naties bedekt en toch kondigt de lange lijst van huidige gruwelen in zekere zin het einde ervan aan. De nacht is altijd het donkerst, het koudst wanneer de ochtend op het punt staat aan te breken.

De rechterkant van God is volmaakte gerechtigheid. Denk aan de scène in het Sanhedrin: Jezus wordt in elkaar geslagen, hij is de hele nacht wakker geweest, hij wordt omringd door vijandige gezichten, mensen verklaren leugen na leugen tegen hem. Als hij die woorden uitspreekt en zichzelf duidelijk identificeert als de gezegende Messias, ontvangt de rechtbank ze als bewijs van godslastering. Dat zal voor altijd bekend staan ​​als het donkerste moment in de geschiedenis van Israël. Het tribunaal veroordeelt de bron van al het leven ter dood, na meer dan genoeg bewijzen te hebben van zijn goddelijke oorsprong. Er is geen gerechtigheid aan de linkerkant van de duisternis, maar op dat moment van absolute wanhoop begint de zon van de waarheid op te komen. “Net zoals Mozes de slang in de woestijn ophief, zo moet de Mensenzoon verhoogd worden, zodat iedereen die in Hem gelooft eeuwig leven zal hebben.” Johannes 3:14. Jezus heeft het over het leven op het moment dat zijn eigen dood nadert, verborgen door duisternis onder de horizon nadert de levengevende zon meedogenloos. Wie zou het geweten hebben?

Vandaag staat de Kerk voor een soortgelijk proces. Beschuldigingen en vernederingen komen van alle kanten, vijandige krachten omringen haar, het einde lijkt nabij. Ik geloof bijvoorbeeld dat het uur om te schijnen op ons is. Jezus staat op het punt te komen met ware gerechtigheid uit de rechterhand van de troon van God. De zon gaat misschien onder op de systemen van wereldwijde onderdrukking, maar we weten dat die morgen zal komen; we weten dat niemand het kan stoppen. Dezelfde krachten die “de Mensenzoon hebben opgewekt” aan het kruis van Golgotha, willen nu de klus klaren door de kerk het zwijgen op te leggen. Het kan zijn dat ze tijdelijk slagen. Ze hebben misschien hun overwinning op vrijdag, maar ze kunnen de tijd niet stoppen. Het kwaad kon de komst van Resurrection Sunday niet tegenhouden.

Duisternis en beproevingen gaan vooraf aan een groot tijdperk voor de triomfantelijke kerk: “Degenen die wijs zijn, zullen schijnen als de helderheid van de hemel, en degenen die velen tot gerechtigheid leiden, als de sterren voor eeuwig en altijd.” Daniël 12:3. Na de beproeving zullen we een hele wereld hebben om weer op te bouwen. Licht en gerechtigheid komen eraan. De zon komt ook op.

20211130 Over de troost van het evangelie van Johannes

Johannes 16

Het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes

HSV

1Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt.

2Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen.

3Jn deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet.

4Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb; maar deze dingen heb Ik u van het begin af niet gezegd, omdat Ik bij u was.

De Heilige Geest en Zijn werk

5En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat U heen?

6Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld.

7Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.

8En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:

9van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;

10van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;

11en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.

12Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen.

13Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

14Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

15Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.

Deze woorden van Jezus stellen gerust: word niet vergiftigd door de leugens van de wereld. De trooster is er en de vorst van de wereld is veroordeeld. Daar moeten we ons op richten.

We kunnen God vragen als we wankelen ons te helpen dat we niet struikelen. En ons blijvend te richten op de woorden van Jezus.

20211130 Over de dood van de wetenschap

Frontnieuws

De dood van de wetenschap en de wedergeboorte van bijgeloof

november 14, 2021

“Wetenschapontkenner!!” Een snauwerige uitdrukking die de meesten van jullie vast al vaak gehoord hebben. In het begin van dit Covid debacle, toen er duidelijk slechts “één wetenschap” was die door de media werd goedgekeurd en gepresenteerd, was er wat graafwerk nodig om andere wetenschappelijke hypothesen te vinden, schrijft Off-guardian.org.

Nu is het niet zo moeilijk om duidelijk te zien dat er een diepere, meer robuuste wetenschap is die de mainstream tegenspreekt.

Maar nog steeds horen we de mantra “volg de wetenschap!” “Je bent een idiote ontkenner van de wetenschap!” en zoals Fauci het zo beroemd uitdrukte: “Als je tegen mij bent, ben je tegen de wetenschap!”

Dus wat is wetenschap dan? Het eerste wat ik zou willen zeggen als ik wetenschap wil definiëren is te zeggen wat het niet is… het is niet typisch consensueel. Ik veronderstel dat er sommige dingen zijn die we “gevestigde wetenschap” kunnen noemen, maar zelfs veel daarvan wordt vaak in twijfel getrokken, zeker in de loop der jaren wanneer nieuwe ontdekkingen worden gedaan.

Waarom gebeurt dit niet meer? – Waarschijnlijk omdat wetenschap echt meer een religie is geworden dan een systematische (en door haar aard controversiële) poging om de mysteries van de natuurlijke wereld te ontdekken. Religies zijn typisch dogmatisch, wat betekent dat ze regels hebben die niet in twijfel getrokken mogen worden.

Een onzichbare autoriteit zoals God, of een groep goden, heeft historisch de regels van religies bepaald. Vandaag bepaalt de zelfbenoemde “heersende klasse” – de regering, de Faucis, de Big Pharma corporaties, of iemand of iets nog verder dan dat, de regels van de religie “sciëntisme”.

De heersende machten zijn wanhopig om de macht van de wetenschap in te zetten voor hun kwade doeleinden. Zij willen dat de wetenschap de bijgelovige demon wordt die zij kunnen loslaten op iedereen die hun macht en gezag in twijfel trekt. Nogmaals, zoals Anthony Fauci zo schaamteloos verklaarde, “als je tegen mij bent, ben je tegen de wetenschap.” En een verstandig persoon, zo willen ze je doen geloven, kan niet tegen de wetenschap zijn.

Hoe is deze “overname” van de wetenschap mogelijk? “Wetenschap” is nu heilig in onze moderne wereld, en dat al een hele tijd. Technologie, geneeskunde en techniek zijn zo geavanceerd en complex geworden dat slechts weinigen het heiligdom kennen van de wetenschap achter dit alles, dat voor de leek magie lijkt te zijn. Je moet een echte wetenschapper zijn om de diepste geheimen van de wetenschap te kennen.

Of niet?

We zijn beslist gaan denken dat alleen de priesters van de wetenschap de wetenschap kunnen begrijpen. Vroeger regeerde het gezond verstand, en wat het niet regeerde, werd opgevuld door godsdienst en geloof in God. Nu bestaat noch het gezond verstand noch God in de populaire geest. De zinnen die worden uitgesproken door degenen die nog naar hun gezond verstand luisteren, zoals “doe je eigen onderzoek”, zijn voor de wetenschapsaanbidder de mantra van de imbeciel geworden, de debiel die er niet op vertrouwt dat de “Wetenschapsgod” hem vertelt wat echt is en wat niet.

Gezond verstand kan, voor het grootste deel, niet uitgaan van een grondig begrip van de wetenschap, maar zoals moeder altijd zei: “als iedereen van de klif springt, zou je dan met hen meegaan?”

Het lijkt erop dat in het huidige klimaat de meeste mensen springen. Dat is een gebrek aan gezond verstand. Als de wetenschap zegt dat het veilig is om te springen, dan springen we.

Nog niet zo lang geleden kwamen we tot “gevestigde wetenschap” door een proces. Veel breinen, veel experimenten, veel fouten (herinner je je Edison’s duizend gloeilampen?) Tijdens deze Covid waanzin zijn er niet veel breinen, veel experimenten, noch veel fouten (niet genoeg tijd om ze te maken). Dat is waar het gezond verstand zijn intrede zou moeten doen, we zouden deze censuur, dit gebrek aan wetenschappelijk debat in vraag moeten stellen – maar voor het grootste deel is het gezond verstand velen van ons ontgaan. Spring van de klif, mensen… en daar gaan we.

Het probleem is niet de wetenschap, het probleem zijn de mensen die beweren de wetenschap te kennen. Er is nu slechts één (of een consensuele groep) “Priester van de Wetenschap.” En de massa’s zijn niet verfijnd genoeg om het verschil te zien tussen “spring van de klif” wetenschap, en echte wetenschap.

Wetenschap, echte wetenschap, is dood.

Dus waar komt bijgeloof om de hoek kijken? Historisch gezien kan bijgeloof gezien worden als de schaduw van religie. Aangezien wetenschap nu een religie is (iets om op te vertrouwen als de hogepriesters (Fauci et al) ons dat vertellen) is de reactie op deze nieuwe religie grotendeels bijgelovig. Aangezien wetenschap nu kan worden gecreëerd, en gerechtvaardigd, louter door het woord van een handvol gezaghebbende figuren, is het geloof erin (aangezien de nieuwe wetenschap niet hoeft te worden gerechtvaardigd door experimenten, documentatie, en debat tussen wetenschappers) bijgeloof.

Hoeveel voorbeelden kun je bedenken die elke vorm van logica of rede tarten? Ik zal er een paar noemen: lockdowns, mondkapjes, sociale afstand, het afzonderen van ongevaccineerden om te voorkomen dat gevaccineerden geïnfecteerd raken, het vaccineren van vijfjarigen om een ziekte te voorkomen die niemand van vijf jaar krijgt, het negeren van levensvatbare behandelingsmogelijkheden voor Covid die ook echt werken.

Moet ik nog meer zeggen? Ik zal niet uitweiden gezien wie dit leest; u heeft geen uitleg nodig.

Geen van deze voorbeelden heeft een wetenschappelijke basis, ons is eenvoudigweg “verteld” door de priesters van de nieuwe wetenschap dat deze dingen gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en experimenten. Maar we weten dat dit niet zo is.

We hoeven niet eens veel van wetenschap te weten om dit te weten. Dit zijn dingen waar iemand met een 8e graads opleiding zich nog over zou verbazen. Maar we krijgen te horen dat we wetenschap ontkennen als we dit in twijfel trekken. Ons wordt verteld dat dokters die dit in twijfel trekken kwakzalvers zijn, wetenschappers die dit in twijfel trekken zijn pseudo-wetenschappers. Degenen die dit als waarheden beschouwen zonder ze in twijfel te trekken, zijn naar mijn mening bijgelovig.

De definitie van “bijgeloof” is “een wijdverbreid maar ongerechtvaardigd geloof in bovennatuurlijke oorzakelijkheid”. In de context van dit artikel is de “bovennatuurlijke oorzakelijkheid” de irrationele en lege veronderstellingen waarvan mensen schijnen te denken dat het “natuurlijke oorzakelijkheid” is – als je deze mensen op dit punt ondervraagt, d.w.z. hen vraagt uit te leggen waarom een gevaccineerd persoon bescherming nodig heeft tegen een ongevaccineerd persoon (in onze rationele poging om de “natuurlijke oorzakelijkheid” van een wetenschappelijke veronderstelling te ontdekken) zullen ze tegen je beginnen te schreeuwen dat je een idioot bent, of een wetenschapontkenner, of wat voor ander akelig ding dan ook dat ze naar je toe willen gooien.

“Ik hoop dat je Covid krijgt en sterft!” OK. Bedankt.

De wedergeboorte van het bijgeloof.

Dit alles is eigenlijk een manifestatie van het fundamentele probleem: het grootste deel van de wereld lijdt aan een sekte-achtige massapsychose.

Eigenlijk, is het waarschijnlijk niet het grootste deel van de wereld. Ik ben net terug van een twee weken durend verblijf in Egypte. Niemand, of heel weinig, droegen maskers. En zij die het droegen, waren meestal toeristen.

De mensen lachten, omhelsden, kusten en schudden elkaar de hand. Daar zijn twee redenen voor: ten eerste zijn het zeer religieuze mensen, die vinden dat als Allah zegt dat het tijd is om te gaan, je gaat. Als Allah zegt dat het geen tijd is om te gaan, zal niets je naar beneden halen. De tweede reden is dat ze hun regering niet vertrouwen, nooit hebben vertrouwd en waarschijnlijk ook nooit zullen vertrouwen.

Er zijn daar geen “priesters van de nieuwe wetenschap” om de wetenschap te herdefiniëren. Ze lijken zich niet veel aan te trekken van wat de wetenschap over de meeste dingen te zeggen heeft. Hun leven ligt in de handen van hun schepper, en dat is goed genoeg.

Waarom hebben de leiders van vele andere naties, zoals de VS, Canada, het VK, Australië, en vele anderen, de echte wetenschap om zeep geholpen?

Wel, dat is voor een ander artikel, maar ik denk dat je het al weet.

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

20211129 Over het einde van het tijdperk 2

CARLOS CASO-ROSENDI

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat

De triomf van de geest

(google translate gebruikt en niet aangepast)

Datum: 5 maart 2020

Auteur: Carlos Caso-Rosendi

CARLOS CASO-ROSENDI

Dit artikel is eerder gepubliceerd door The Lepanto Institute

Wie zou ontkennen dat we het einde van het tijdperk van de revolutie bereiken. Nadat ze de regeringssystemen, de politiek, de moraal, het onderwijs, de seksualiteit en nog veel meer dingen op hun kop hebben gezet, zijn de revolutionairen nu gefocust op het in opstand komen tegen de natuurlijke orde der dingen.

We kunnen zonder angst voor fouten bevestigen dat de revolutionairen soldaten van het vlees zijn. Er zijn andere revolutionairen die met wisselend succes hebben gewerkt om de vleselijke neigingen van de mens in bedwang te houden en te beheersen, maar we gaan vandaag niet naar hun werk kijken. De revolutionairen die we vandaag zullen bestuderen, zijn niet gratis; zij zijn de dienaren van een gevallen geest, de duivel, degene die vanaf het begin verantwoordelijk is voor het wekken van de mensheid voor het sirenenlied van het vlees.

Nu zijn de werken van het vlees duidelijk: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, tovenarij, vijandschap, twist, jaloezie, woede, ruzies, onenigheden, facties, afgunst, [moord,] dronkenschap, uitspattingen en dergelijke. Ik waarschuw u, zoals ik u eerder heb gewaarschuwd: zij die zulke dingen doen, zullen het koninkrijk van God niet beërven. (Galaten 5:19-26 NRSVACE)

De revolutie die begon in de Hof van Eden had desastreuze gevolgen voor Adam en Eva. Nadat ze dwaas de liefde van hun Schepper hadden verlaten, verloren ze hun oorspronkelijke natuur aan de zonde, hun oorspronkelijke thuis en het vriendelijke lichtjuk dat God op hen had geplaatst. Het was een domme daad om mee te doen aan de Serpen’t-revolutie. Het is altijd dom om een ​​leugen te geloven en goedgelovigheid heeft altijd slechte gevolgen. Een oud Spaans spreekwoord herinnert ons eraan: “El oro y el tonto se separan pronto”, wat min of meer het equivalent is van het oude Engelse spreekwoord: “A fool and his money are soon to part.”

Dwaasheid is gebrek aan reden . Toen Adam en Eva zondigden, moesten ze zichzelf in een wanordelijke situatie dwingen waarin hun natuur, bevolen om te redeneren , gebogen moest worden om de leugen te volgen , de verleiding die door de duivel werd gepresenteerd.

God maakt altijd goed van elk kwaad omdat Hij niet verleid kan worden en het kwaad vreemd is aan Zijn goddelijke natuur. Kort nadat Adam en Eva Gods rechtvaardige geboden niet gehoorzaamden, moest God hun glorieuze aard wegnemen. De rebellen kregen een degradatie, hun daden werden niet langer beredeneerd. De zonde was nu een deel van hen en vervormde hun perceptie van de wereld. Hun intellect was verduisterd, de zonde daalde als een mist op hen neer en ze werden meer dierlijk en minder goddelijk. God regelde voor hen een nieuwe natuur, vergelijkbaar met de dieren die in de Tuin leefden. De combinatie van die nieuwe natuur en hun nieuwe zondige neiging kwam overeen met wat de Schrift “het vlees” noemt – Tria autem sunt quae nos tentant, caro, mundus, diabolus. In de revolutionaire nieuwe ordening der dingen waren er drie dingen die de mensheid verleidden: het vlees , de wereld en de duivel . Dat zijn nog steeds de tegenstellingen van de oorspronkelijke glorieuze natuur van de mens, het glorieuze huis dat God hen in de Hof had gegeven, en de Geest die hen leidde door gehoorzaamheid aan de goddelijke wetten.

Wat was die Geest? Het heeft veel namen en attributen. Het was Rede in de geest van de mens, het was de Liefde van God in het hart van de mens, en het was een gevoel van Genade als een gevoel van dankbaarheid voor alle goede dingen die God Adam had gegeven, de eerste van hen het leven.

Dat alles werd vervangen door het vlees, bittere strijd in een vijandige wereld, en de constante tegenstand en verleiding gebracht door de duistere spirituele krachten die de mens hadden verleid om in ongenade te vallen.

Keer terug naar de Vader door de Zoon

‘Kom tot mij, allen die vermoeid zijn en zware lasten dragen, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij; want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ (Matteüs 11:28-30 NRSVACE)

Het voorgaande vers is niets minder dan de uitnodiging van Jezus om terug te keren naar de Tuin door onze natuur te veranderen door onderwerping aan Zijn wil. Hij verwacht van ons dat we nederig verklaren: “Jezus, ik geef u mijn wil. Geef me uw wil” nadat de slopende les van de menselijke geschiedenis uit het hoofd is geleerd. We moeten Hem accepteren, niet alleen omdat Hij onze Koning, onze Soeverein is, maar ook omdat dit het beste is dat ons kan overkomen. Revolutie? Ik slaag, ik hoef het niet nog een keer te vragen.

Na verloop van tijd kwam God in de persoon van Zijn Zoon om ons uit te nodigen om terug te keren.

Maar toen de volheid des tijds was gekomen , zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. (Galaten 4:4 NRSVACE)

En toch waren er, ondanks vele wonderen, revolutionairen die besloten zich aan het vlees, de wereld en de duivel te houden. Hoe? Waarom? De Revolutionairen verwierpen de Zoon die naar hen was gezonden als hun Messias, en zij kozen Caesar, die zowel de koning van de bekende wereld was als de Pontifex Maximus , de Supreme Pontifex van alle religies van het Romeinse Rijk. Pontifex is een titel die ‘bruggenbouwer’ betekent en in religieuze zin wordt gebruikt als ‘bemiddelaar’ voor de mensen voor een groot aantal heidense goden. Dus dat zorgt voor de wereld (de Romeinse orde) en de duivel (valse goden), maar hoe zit het met het vlees?

Ze riepen: ‘Weg met hem! Weg met hem! Kruis hem!’ Pilatus vroeg hun: ‘Zal ik uw koning kruisigen?’ De overpriesters antwoordden: ‘We hebben geen andere koning dan Caesar!’ (Joh. 19:15)

Jezus verrichtte vele wonderen om het volk van Israël te laten zien dat hij goddelijke macht had om het vlees aan Gods wil te onderwerpen. Hij genas melaatsen, herstelde het gezichtsvermogen van de blinden, het gehoor van de doven. Hij bracht zelfs een aantal mensen tot leven en veranderde het leven van velen die slaven waren van hebzucht, seksuele immoraliteit en andere morele wanorde. Maar Jezus verschilde van mening met de Revolutionairen in één ding dat later, Sint-Paulus erop aandrong om aan alle Joden duidelijk te maken:

Wat ik zeg, broeders, is dit: vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven, en het vergankelijke kan het onvergankelijke niet beërven. (1 Korintiërs 15:50)

Paulus verwijst naar het vlees, de toestand die is geërfd van de gevallen Adam. En hij verwijst ook naar bloed, afstamming, die we tegenwoordig DNA of raciale identiteit zouden noemen, het voertuig dat onze zondige erfenis door onze biologische geschiedenis beweegt. Die twee dingen zijn in tegenspraak met Gods koninkrijk, ze hebben geen plaats in de Hof omdat ze werden geboren uit dezelfde ongehoorzaamheid die weigert om Gods wil tot onze eigen wil te maken.

De domme revolutionairen begrepen de genade niet die hen werd voorgehouden! Ze dachten dat de belofte aan Abraham een ​​vleselijke belofte was, geërfd net als elke andere vleselijke eigenschap. Ze hadden het bij het verkeerde eind: de belofte was geestelijk omdat het een transformatie van de mens betrof, een omkering van de vloek van Adam, een terugkeer van de mensheid naar de oorspronkelijke menselijke natuur die de gezegende Tuin bewoonde!

Ze antwoordden hem: ‘Abraham is onze vader.’ Jezus zei tegen hen: ‘Als u Abrahams kinderen was, zou u doen wat Abraham deed, maar nu probeert u mij te vermoorden , een man die u de waarheid heeft verteld die ik van God heb gehoord. Dit is niet wat Abraham deed. Je doet inderdaad wat je vader doet .’ Ze zeiden tegen hem: ‘Wij zijn geen onwettige kinderen; we hebben één vader, God zelf.’ (Johannes 8:39-41 NRSVACE)

Christus had het over het vaderschap van de duivel. “Wij zijn het zaad van Abraham!” ze beweerden, maar Jezus wist dat ze van een ander zaad waren, “het zaad van de slang” dat altijd probeert “het zaad van de vrouw” te doden, zoals voorspeld in Genesis 3:14-15 .

De Revolutionairen hielden vast aan de rotte erfenis van het vlees en verwierpen grondig de Zoon die hun had bewezen dat Hij het vlees kon genezen, de duivel kon verslaan en de wereld kon veroveren door het kruis van Golgotha. De revolutionairen konden deze dingen niet begrijpen omdat hun aard weigerde de vleesgeworden Logos te accepteren.

Door de leugen van een gevallen geest te accepteren, kwam de mensheid in de moerassen van het vlees. Het aanvaarden van de waarheid van de vleesgeworden Zoon van God in zondeloos vlees kan ons terugbrengen naar de Hof, maar we moeten Hem in onze rede opnemen . We moesten in Hem de Logos herkennen, de vertegenwoordiger van het leven, de impuls die de geschiedenis tot een einde brengt, de reden waarom we hier zijn omdat we voor Hem gemaakt zijn. We moeten oprecht in ons hart zeggen: “Uw wil geschiede!” Wanneer dat werkelijk gebeurt, zal Hij ons naar een natuur leiden die nog hoger is dan die van Adam, naar het leven dat God geniet. God verandert altijd het kwaad in het goede.

Wanneer alle dingen aan hem zijn onderworpen, dan zal de Zoon zelf ook onderworpen zijn aan degene die alle dingen onder hem heeft onderworpen, zodat God alles in allen zal zijn. (1 Korintiërs 15:28 NRSVACE)

Onze dagen zijn gezegend

Ik ben ervan overtuigd dat onze dagen gezegend zullen worden met het Grote Pascha naar de volgende stap van dit kosmische avontuur. Ik weet niet hoe het zal gebeuren, ik weet niet de dag waarop deze grote verandering in wereldaangelegenheden aan alle vlees zal worden geopenbaard. Maar ik denk dat we tot nu toe genoeg tekenen hebben gehad om te weten dat de dag van onze bevrijding nabij is.

De oude leugen van “vrijheid, gelijkheid, broederschap” zal snel worden vergeten, uit elke menselijke geest gewist door een nieuwe glorieuze realiteit van ware vrijheid en broederschap zonder afgunst en strijd.

Ik ben van mening dat het lijden van deze tijd niet de moeite waard is om te vergelijken met de heerlijkheid die op het punt staat aan ons geopenbaard te worden. Want de schepping wacht met gretig verlangen op de onthulling van de kinderen van God; want de schepping werd onderworpen aan zinloosheid, niet uit eigen wil maar door de wil van degene die haar onderwierp, in de hoop dat de schepping zelf zal worden bevrijd van haar slavernij aan het verval en de vrijheid van de glorie van de kinderen zal verkrijgen van God. (Romeinen 8:18-21 NRSVACE)

Dit huidige vlees en al zijn ellende zullen worden vergeten en de Geest zal triomfantelijk weer opstaan ​​en ons naar het einde van de geschiedenis leiden waar we onze Maker van aangezicht tot aangezicht zullen ontmoeten om het onderbroken gesprek te beëindigen. We zullen Zijn Stem horen in de nieuwe Tuin, maar we zullen ons niet verstoppen. We zullen vreugdevol naar Hem toe rennen en Hem voor het eerst in lange tijd “Vader” noemen.

20211129 Over het einde van het tijdperk

CARLOS CASO-ROSENDI

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat

De oogst is het einde van het tijdperk

(google translate gebruikt en niet aangepast)

Datum: 5 november 2019

Auteur: Carlos Caso-Rosendi

CARLOS CASO-ROSENDI

Laat je niet voor de gek houden; God laat niet met zich spotten, want je oogst wat je zaait. Als je in je eigen vlees zaait, zul je verderf uit het vlees oogsten; maar als u in de Geest zaait, zult u uit de Geest eeuwig leven oogsten. Laten we dus niet moe worden van het goede te doen, want we zullen oogsten in de oogsttijd, als we het niet opgeven. Dus laten we, wanneer we de kans hebben, werken voor het welzijn van iedereen, en vooral voor degenen die met ons verenigd zijn in het geloof. (Galaten 6:7-10)

Het lange zaaiseizoen van het modernisme kwam en ging. Ik geloof dat de campagne minstens twee eeuwen heeft geduurd, misschien langer. Na verloop van tijd begon de oogst. Mijn beste gok is dat de oogst van het onkruid begon na de dood van paus Pius XII en doorging tijdens het bewind van elke paus tot op de dag van vandaag. Wat waren de vruchten die werden geoogst?

‘Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren naar je toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Je herkent ze aan hun vruchten. Worden druiven van doornen geplukt, of vijgen van distels? Op dezelfde manier draagt ​​elke goede boom goede vruchten, maar de slechte boom draagt ​​slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Elke boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u ze aan hun vruchten herkennen. (Matteüs 7:15-20)

De vruchten die werden geoogst waren vruchten van corruptie. Sinds de jaren zestig en vooral sinds het einde van het Tweede Vaticaans Concilie hebben we meer dan genoeg corruptie gezien. In deze dagen van immorele politici en corrupte religieuze leiders, zou men geneigd zijn om corruptie te zien als het gebruikelijke gestolen geld en seksschandaal dat bijna constant door de media aan de kaak wordt gesteld. Sint-Paulus heeft het over de corruptie van het lichaam, eerst het menselijk lichaam dat verdorven is door ongecontroleerde begeerten, en dan de lichamen van Kerk en samenleving die verdorven zijn door dezelfde krachten die ontketend zijn door de corruptie van de individuen die deze lichamen vormen.

Ondanks vele waarschuwingen van pausen, heiligen en wijze mannen die alarm sloegen, bleef het modernistische zaaiseizoen bijna onopgemerkt door het grote publiek. Jezus wees terecht op de vruchten van hypocrisie als een zekere manier om de corruptie onderstroom te ontdekken die normaal verborgen is voor het publieke oog.

Het succes van de corrumperende operatie was zodanig dat het nu praktisch onmogelijk is om de resulterende verrotte oogst te verbergen. Ten slotte zijn de goede vruchten en de slechte vruchten duidelijk te onderscheiden. Dat is een goed teken dat de oogst van de goede tarwe op het punt staat te beginnen.

Hij hield hun nog een gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk der hemelen kan vergeleken worden met iemand die goed zaad in zijn veld zaaide; maar terwijl iedereen sliep, kwam er een vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging toen weg. Dus toen de planten opkwamen en graan droegen, verscheen ook het onkruid. En de slaven van de heer des huizes kwamen en zeiden tot hem: Meester, hebt u niet goed zaad op uw veld gezaaid? Waar komt dit onkruid dan vandaan?” Hij antwoordde: “Een vijand heeft dit gedaan.” De slaven zeiden tegen hem: “Wilt u dan dat we ze gaan halen?” Maar hij antwoordde: “Nee; want bij het verzamelen van het onkruid zou je het koren samen met hen uitrukken. Laat ze allebei samen groeien tot de oogst; en tijdens de oogst zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind ze in bundels om ze te verbranden, maar verzamel de tarwe in mijn schuur.” (Matteüs 13:24-30)

Ik weet dat we deze passages zo vaak hebben gelezen en ze op verschillende manieren hebben toegepast. De dagen waarin we leven onthullen dat die gelijkenissen deel uitmaken van een bredere structuur die we gemakkelijk op onze tijd kunnen toepassen.

Dit is niets anders dan een gigantisch teken des tijds, iets zo groots dat niemand met ogen om te zien het mag missen. Sinds het schisma van 1054 heeft de kerk menig crisis doorgemaakt, maar niet zoals we die vandaag zien. Wanneer iets dat zo fundamenteel is voor het christelijk geloof als het Eerste Gebod duidelijk wordt geschonden voor de hele wereld, moet men concluderen dat het de hoogste tijd is om het onkruid te verzamelen en in vuur te steken voordat ze hun zaden naar de vier windstreken verspreiden.

Het is niet aan ons gewone mensen om deel te nemen aan de oogst. Onze zorg zou moeten zijn om tot de goede tarwe te worden gerekend. De oogst is een moment in de geschiedenis en het is een bovennatuurlijke operatie die we niet kunnen veroorzaken. Engelen zullen alles oogsten wat nu in de wereld groeit.

De vijand die [het slechte zaad] zaaide is de duivel; de oogst is het einde van het tijdperk , en de maaiers zijn engelen. (Matteüs 13:39)

Als we niet opgeven, zullen we bezig zijn onszelf te laten groeien in het geloof en anderen te helpen groeien. In de hierboven aangehaalde schriftplaats hielp Paulus ons dat te zien: “Dus laten we dan, wanneer we de kans hebben, werken voor het welzijn van iedereen, en vooral voor degenen die met ons verenigd zijn in het geloof.” Engelen en wij zijn dienaren van dezelfde Meester, maar onze taak is anders dan die van de engelachtige “arbeiders van de oogst” – we bewerken de velden, maar ze oogsten. Wanneer de Meester, de eigenaar van het veld, aan het einde van het tijdperk komt, zal Hij sommigen belonen en anderen straffen.

‘Wie is dan de getrouwe en wijze slaaf, die zijn meester over zijn huisgezin heeft aangesteld, om de andere dienaren op het juiste moment hun toelage van voedsel te geven? Gezegend is die slaaf die zijn meester aan het werk zal vinden als hij aankomt. Voorwaar, ik zeg je, hij zal diegene de leiding geven over al zijn bezittingen. (Matteüs 24:45-47)

Het zou onverstandig zijn om niet echt betrokken te zijn bij het groeien en anderen te helpen groeien in goedheid. Jezus legt uit waarom:

Maar als die slechte slaaf tegen zichzelf zegt: “Mijn meester heeft vertraging”, en hij begint zijn medeslaven te slaan en eet en drinkt met dronkaards, dan zal de meester van die slaaf komen op een dag dat hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet. Hij zal hem in stukken snijden en hem bij de huichelaars leggen, waar geween en tandengeknars zal zijn. (Matteüs 24:48-51)

Onnodig te verduidelijken dat de plaats van de huichelaars zeer waarschijnlijk samenvalt met de stapel nutteloos onkruid dat bestemd is om in het vuur te worden gegooid.

Ten slotte is er nog een interessant aanvullend detail in de versie van Sint-Lucas van de terugkeer van de Meester. Het is iets heel ongewoons.

Gezegend zijn die bedienden die de meester op wacht vindt wanneer hij terugkeert. Voorwaar, ik zeg je, hij zal zich kleden om te dienen en ze aan tafel laten liggen, en hij zal zelf komen en op hen wachten . Zelfs als hij in de tweede of derde nachtwake komt en ze alert aantreft, zullen die dienaren gezegend worden!… Lukas 12:37-38

Ik geloof dat we de vervulling van deze profetische verzameling gelijkenissen waarschijnlijk in onze eigen dagen zullen zien. Ik kan het mis hebben, maar het lijkt mij dat het bord zelf zo groot is dat het moeilijk te missen is. De wereld, de droevige en onderdrukkende orde die de mensheid sinds de dagen van Adam heeft gekend, staat op het punt abrupt te eindigen.

Wat zal de oude duivelse orde vervangen die geregeerd wordt door de satanische geest van afgunst, hebzucht en corruptie? Het zal een nieuwe ordening zijn waarin de Meester — hoewel Hij Heer is — zijn schepselen in elke behoefte zal dienen door hun wereld met zijn liefde te bezielen. Een vernieuwing van de wereld door de Heilige Geest kan nabij zijn.

St. Thomas van Aquino zegt (ergens, misschien in The Eternity of the World ) dat de wereld niet zal eindigen door vernietiging maar door onmiddellijke transmutatie. Dat is misschien de verborgen betekenis van het beeld van een Meester die de bedienden dient na een verrassende aankomst. Op dat moment zal er enig oordeel over de uitverkorenen plaatsvinden: sommigen zullen aan tafel zitten en de eer hebben door hun Meester te worden bediend; anderen zullen “naar de duisternis buiten” gaan.

Men vraagt ​​zich af wie de laatste persoon zal zijn die het aantal geredden zal aanvullen. Stel je die laatste gelovige voor, de levende drempel tussen twee werelden, degene wiens eeuwige redding het einde van het tijdperk inluidt. Laten we proberen die te verslaan aan de tafel van de meester. Wees in staat van genade en ga naar de mis. Vermijd de duisternis buiten, ontwijk het vuur en het lot van de huichelaars.

20211129 Over de stille moord op Christenen

Ik noem dit een stille moord omdat het nooit groot nieuws is. Niet op het journaal, niet in de krant, niet voor deze paus.

Het kwaad manifesteert zich iedere dag meer en meer en al die alternatieve blogs proberen het onder de aandacht te brengen maar het is geen hot news.

Via Bron

De jihadistische volkerenmoord op christenen in Nigeria intensiveert zich

Geplaatst op 14 november 2021 door E.J. Bron

(Door: Raymond Ibrahim – Vertaling: E.J. Bron)

Wat meerdere internationale waarnemers sinds jaren “pure volkerenmoord” op christenen in Nigeria noemen, heeft een nieuwe dimensie bereikt. Sinds de islamitische opstand in juli 2009 serieus begon – eerst door Boko Haram. Een radicaalislamitische terreurorganisatie, en later door de Fulani, die islamitische herders zijn, eveneens geradicaliseerd en door de jihadistische ideologie gemotiveerd – werden er meer dan 60.000 christenen vermoord of bij razzia´s ontvoerd. De ontvoerde christenen zijn nooit naar hun huizen teruggekeerd en hun familieleden denken dat ze dood zijn. Bovendien werden in dezelfde periode ongeveer 20.000 kerken en christelijke scholen in brand gestoken en verwoest.

Enkele van deze feiten zijn in een bericht van de Internationale Vereniging voor burgerlijke Vrijheden en Rechtsstatelijkheid van 4 augustus 2021, ook bekend als “Intersociety”, een mensenrechtenorganisatie zonder winstoogmerk met zetel in Nigeria, gedocumenteerd. Hoewel het hele bericht lezenswaardig is, volgen hier enkele opmerkelijke passages:

“Het totale aantal van de ´directe´ christelijke sterfgevallen… van juli 2009 tot juli 2021… wordt van onafhankelijke zijde op niet minder dan 43.000 geschat… De moorden zijn terug te voeren op de verbreiding van het radicale ´islamisme´ in Nigeria”…

“De islamitische jihadisten en hun ´esprit de jihad´ in de Nigeriaanse veiligheidstroepen zijn voor minstens 18.500 [extra][ christelijke sterfgevallen verantwoordelijk, die terug te voeren zijn op het laten verdwijnen, of op diegenen die ontvoerd werden en hoogstwaarschijnlijk niet levend zullen terugkeren… Terwijl de meeste van de door jihadisten in Nigeria ontvoerde moslims later onvoorwaardelijk worden vrijgelaten, worden de meeste van hun christelijke collega´s in gevangenschap gedood of met geweld tot de islam bekeert”…

“Tot de gruweldaden van de jihadisten, die zich hoofdzakelijk tegen christenen richten, behoren: bloedbaden, moorden, verminkingen, opensnijden van kelen en baarmoeders, onthoofdingen, marteling, ontvoeringen, gijzelingen, verkrachtingen, bezoedeling van meisjes, gedwongen huwelijken, verdwijningen, chantage, gewelddadige bekeringen en de verwoesting of het in brand steken huizen en centra van de heilige aanbidding en van de leer evenals de gewelddadige bezetting van akkerland, de vernietiging en de gewelddadige oogst van voedingsgewassen en andere internationaal verboden handelingen”…

“In de afgelopen twaalf jaar werden minstens 17.500 kerken en 2000 christelijke scholen en andere onderwijscentra door de jihadisten aangevallen en geheel of gedeeltelijk verwoest, in brand gestoken of met de grond gelijkgemaakt. In de afgelopen zeven maanden van het jaar 2021 is bijvoorbeeld het aantal bedreigde of aangevallen en verwoeste of in brand gestoken kerken tot meer dan 300 gestegen”…

“In dezelfde afgelopen twaalf jaar werd ook door onafhankelijke zijde vastgesteld dat niet minder dan 30 miljoen christenen en hun etnische religie vooral in Noord-Nigeria [waar een islamitische meerderheid woont] bedreigd werden en tien miljoen van hen geen thuis meer hebben. Zes miljoen werden uit hun huizen verdreven of gedwongen te vluchten om te voorkomen dat ze dood gehakt werden en meer dan vier miljoen werden verdrevenen [Internal Displacesd Persons]”…

Hoewel de laatste maand, die in de berichtperiode van Intersociety werd opgenomen juli 2021 was, gaan de bloedbaden en gruweldaden sindsdien onverbiddelijk door. Enkele voorbeelden uit augustus 2021 zijn:

In dit gebied van de bondsstaat Plateau doodden Fulani-terroristen in de eerste drie weken van augustus “70 christenen, verdreven 30.000 anderen en brandden 500 huizen [en 1800 boerderijen] af”, aldus een bericht van 25 augustus. Davidson Malison, een lokale christelijke leider uit een van de getroffen gebieden, klaagde:

“Ons als natie en volk stroomden onophoudelijk tranen in de ogen. De terreur, die door Fulani-herders over de christenen in Irigwe wordt ontketend, duurt onverminderd voort en dit zonder enig teken van berouw of spijt.”

Dominee Ronku Aka, een ander eleider van de christelijke gemeenschap van Irigwe, hield vast:

“Terwijl de Fulani-herders mijn gemeenten aanvallen, waren de soldaten en andere veiligheidsagenten in de buurt. Toen de Fulani-indringers de aanvallen uitvoerden, hadden wij verwacht dat ze tegen de indringers zouden optreden en de verwoesting zouden stoppen, maar dat is niet gebeurd.”

Toen Aka de soldaten met hun passiviteit confronteerde, antwoordden ze dat ze “geen bevel gekregen zouden hebben om de aanvallers af te weren”.

Elishi Datiri, een andere christelijke leider in de regio, wiens kudde in deze ronde van de jihad werd afgeslacht, legde de situatie uit zonder een blad voor de mond te nemen:

“Helaas worden dit bloedbad, de volkerenmoord en de opzettelijke verwoesting van eigendom direct onder de ogen van het veiligheidspersoneel gepleegd, waarvoor de regering miljarden belastinggeld uitgeeft om het leven en eigendom van alle Nigerianen te beschermen. Het leger collaboreert in veel gevallen met de Fulani om deze stiekeme acties uit te voeren. De directe deelname van het leger aan de verwoesting van akkerland en eigendom van christenen heeft al heel vaak tot vele petities, persconferenties en -mededelingen en in enkele gevallen tot demonstraties door de christelijke gemeenten geleid, die het vertrek van het leger eisen… Er vindt een constante aanval op christenen plaats, aangedreven door de Fulani en ondersteund door de veiligheidsautoriteiten, die de verantwoordelijkheid dragen om leven en eigendom te beschermen… Wij willen onze diepe bezorgdheid over de onacceptabele plundering van ons land onder het directe toezicht van wettelijke autoriteiten met de verantwoordelijkheid van de handhaving en het hoog houden van alle rechten van de mensen, zoals die verankerd zijn in de Nigeriaanse grondwet, tot uiting brengen.”

Volgens een ander bericht van 30 augustus vermoordden de islamitische herders tijdens meerdere razzia´s in de Nigeriaanse bondsstaat Kaduna in de loop van de maand augustus nog eens 36 christenen – vaak onder duidelijk islamitische strijdkreten zoals “Allahu Akbar”, zonder dat de autoriteiten ingegrepen zouden hebben.

Tijdens de begrafenis van deze 17 christenen heeft dominee Jacob Kwashi, een Anglicaanse bisschop, die in de afgelopen weken en maanden veel andere begrafenissen voor vermoorde christenen had geleid, de waarheid gezegd:

“Wij hebben in dit land nog nooit een kwaadaardiger regering gehad dan de huidige. De regering ondersteunt het bloedvergieten in Nigeria volledig. We worden gedood, alleen omdat we geen moslims zijn. Deze boosaardige Fulani-jihadisten genieten de ondersteuning van de regering om mensen te doden, hun huizen en hun akkerland te verwoesten, maar als wij proberen ons te verdedigen, arresteert de regering onze mensen. Wat is dat voor gerechtigheid?”

In de nacht naar 24 augustus drongen in Jos Nord, bonmdsstaat Plateau, “jihadistische Fulani-herders” een ander christelijk dorp binnen, waar ze volgens een bericht “van huis tot huis gingen en bewoners doodden”. Toen ze klaar waren, lagen er 37 christenen vermoord op de grond.

In de ochtenduren van de 3e augustus overvielen Fulani-terroristen vier andere dorpen met een christelijke meerderheid, doodden tussen 22 en 27 mensen, staken honderden huizen in brand en vernietigden systematisch de oogst en het graan van het boerendorp. In gesprek over deze aanval zei Jonathan Asake, een voormalig lid van het Nigeriaanse parlement:

“Er vindt een voortdurende volkerenmoord in het zuiden van Kaduna plaats, die tegen de inheemse christelijke bevolking is gericht en waarvan het doel is om ons te dwingen of te intimideren ons geloof op te geven of het land van onze voorouders voor de Fulani te verlaten. Enkele van de aangevallen dorpen werden in de afgelopen zes jaar minstens driemaal aangevallen, waarbij massagraven, waain tientallen werden begraven, de getuige zijn voor hetgeen wij zeggen. Geen enkele kerk of school is blijven staan. In al die jaren werd er geen enkele herder gearresteerd. Het is bedroevend dat terwijl de regering van de bondsstaat Kaduna en de federale regering net doen alsof ze hier blind voor zijn, De rest van de wereld, vooral de westelijke media, denken dat ons leven geen nieuwsbericht waard is.”

Op 5 augustus vernietigden regeringsautoriteiten een kerk in Maiduguri, de hoofdstad van de bondsstaat Borno in het noorden van Nigeria, die overwegend islamitisch is. De zoon van de pastor, Ezekiel Bitrus Tumba, 29, werd doodgeschoten, omdat hij geprobeerd had in te grijpen en de afbraak van zijn kerk te verhinderen. Op zondag 8 augustus kwamen christenen rondom de ruïnes van hun kerk bijeen om een godsdienst te houden. Een christen schreef op Facebook: “Ze hebben het gebouw afgebroken, omdat ze dachten dat het de kerk was. Maar de kerk is voorgoed onstuitbaar en onverwoestbaar.”

Mogelijk als reactie daarop werden vier andere plaatselijke christelijke kerken afgebroken, allenmaal onder het voorwendsel dat ze geen desbetreffende toestemmingen bezaten, die in de overwegend islamitische bondsstaat Borno bijna onmogelijk zijn te krijgen. Een plaatselijke christelijke leider merkte op:

“Wanneer u een kerk wilt bouwen, zullen ze u geen toestemming geven, omdat de regering iedereen zal ontslaan die een document voor de bouw van een kerk voorstelt/ondertekent.”

Volgens een ander bericht van 10 augustus:

“Soennitische islamitische Fulani-herders drongen het christelijke weeshuis in Miango, Nigeria, binnen en staken elk gebouw in brand. De 147 kinderen en het personeel werden enkele uren voor de aanslag op 2 augustus 2021 geëvacueerd. De kinderen waren bij eerdere aanslagen door soennitische islamitische terroristen zoals Boko Harma wees gemaakt.

“Terwijl Fulani-herders in de gebieden van Miago en Jos opdrongen, vernietigden zij 500 huizen, 5 kerken en vermoordden 68 christenen. Veel christenen raakten gewond. De Nigeriaanse wet verbiedt het iedereen in Nigeria om een vuurwapen te bezitten, maar vreemd genoeg bezaten de Fulani exact dezelfde wapens als het leger.”

De regering onder president Muhammadu Buhari betwist natuurlijk elk fout gedrag. Ze staat er ook al lange tijd op dat geen van deze moorden iets met religie te maken heeft – noch met het islamitische geloof van de Fulani-daders noch met het christelijke geloof van hun vermoorde slachtoffers. Veelmeer zijn geweld en bloedvergieten volgens informatie van de Nigeriaanse regering een bijproduct van ruzies om land, armoede en ongelijkheid.

Hoewel de westelijke mainstream media – en een willekeurig aantal westelijke politici – dit narratief maar al te graag herhalen en een in werkelijkheid door jihadisme aangewakkerde volkerenmoord op christenen als bijproduct van economische problemen presenteren, laten maar weinig Nigeriaanse christenen zich misleiden.

“Omdat de regering en haar apologeten beweren dat de moorden geen religieuze ondertoon hebben”, vroeg eens de Christelijke Vereniging van Nigeria, “waarom hebben de terroristen en herders het dan gemunt op de overwegend christelijke gemeenschappen en christelijke leiders?”

De Christelijke Vereniging van Nigeria heeft bovendien gevraagd:

“Hoe kan het een [seculiere of economische] botsing zijn wanneer een groep [moslims] hardnekkig aanvalt, doodt, verminkt, vernietigt en de andere groep [christenen] hardnekkig gedood, verminkt en hun gewijde plaatsen verwoest worden?”

In de woorden van zuster Monica Chikwe, een non van de Hospitaal Sisters of Mercy:

“Het is moeilijk om tegen Nigeriaanse christenen te zeggen dat dit geen religieus conflict is, omdat ze Fulani-strijders zien, die helemaal in het zwart gekleed zijn en ´Allahu Akbar!´ en “Dood de christenen!´ brullen.”

Bron:

de.gatestoneinstitut.org

Vertaling: Daniel Heiniger

Bron oorspronkelijk artikel:

gatestoneinstitute.org

Door: Raymond Ibrahim

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron