Maand: februari 2021

20210225 Over de oorlog tegen de mensheid 3

Er zijn verschillende lagen van de illuminatie-elite: grote politici en bureaucraten, waaronder presidenten, premiers, kanseliers, enz., evenals enkele CEO’s van bedrijven, financiers, mediamagnaten en anderen. Dit zijn grote spelers, maar ze zijn dupes (dwazen, ze zijn de pineut) omdat er een geheime, onzichtbare, mysterieuze of verborgen “Inner Circle” is die achter de schermen werkt en deze grote spelers vertelt wat ze moeten doen.

Dit hogere niveau van de illuminatie-elite heeft zichzelf historisch gezien als The Builders. Er is zelfs een klassiek Masonic-leerboek met deze titel.

De bouwers zijn boos omdat elke keer dat ze hebben geprobeerd de wereld samen te brengen als één en naar hun eis en wens, ze door God zijn gedwarsboomd . Al hun uitverkoren discipelen, de keizers, Karel de Grote, Napoleon, Hitler, Stalin, Mao, zagen hun grootse veroveringsplannen in een nederlaag eindigen. Maar toch streven ze ernaar om hun toegewezen missie (opdracht van lucifer) te voltooien.

Nu is het de New World Order die ze in gedachten hebben. De Verenigde Naties moet worden “hervormd”, dat wil zeggen: versterkt. De weinige schurkenstaten die overblijven, moeten worden aangepakt.

De economieën van alle naties moeten gelijk worden gemaakt, ondernemingen moeten worden vernietigd, grondwetten moeten worden gewijzigd of genegeerd, privé-eigendom moet in beslag worden genomen of moet streng worden gereguleerd, religies moeten worden getransformeerd, enz. Dat zijn de doelen.

Met andere woorden, om hun Nieuwe Wereldorde op te bouwen , is de elite van plan de bestaande Wereldorde te vernietigen. Het oude moet plaats maken voor het nieuwe. Het is het hegeliaanse dialectische proces dat wordt gebruikt om dit hoofddoel te bereiken. Wat boven is, moet worden wat beneden is, stelt de illuministische wet van alchemistische transmutaties.

Zoals Michael Hoffman en een paar andere scherpzinnige waarnemers hebben opgemerkt, was het Atoombom-project, de omzetting van materie in intense vormen van energie, lange tijd een alchemistisch doel van de illuminatie-magiërs. Net als van de Hindoe God Krishna die hen vertegenwoordigt, is het de dierbaarste wens van deze goddeloze, nihilistisch mannen dat ze de vernietiger van de wereld worden. Oppenheimer zou geroepen hebben: nu ben ik de vernietiger van de wereld geworden bij de ontploffing met de paddestoelenwolk. Dit komt uit de “Bhagavad Gita,”

De profetische bijbel geschriften vertellen ons dat dit grandioze plan (het Grote Werk van de illuminatie) nooit volledig zal uitkomen. Het Koninkrijk zal niet het domein worden van de opstandige illuminatie en hun duistere, occulte meester, satan

Openbaringen 11, 15-18:

15En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

16En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God,

17en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Openb. 1:4,8; 4:8; 16:5Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.

18En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

Gods onvergelijkbare wil en plan zullen zegevieren. Zijn Christus en Zijn volk zullen voor altijd triomfantelijk regeren, en het kwaad zal geoordeeld worden. En hoe zit het met de illuminatie, de vernietigers van de aarde? De Schrift geeft getuigenis van hun lot; ook zij zullen worden geoordeeld, zodat God “hen vernietigt die de aarde vernietigen”.

Aleister Crowley , hoofd van de occulte orde, Ordo Templi Orientis, ging er prat op de “slechtste man op aarde” te zijn. Crowley predikte dat satanisten maar één gebod hadden: “Doe wat je wilt, dat zal de hele wet zijn.”

Alleen God kan doen wat Hij wil. Dat vertaalt zich in geweldige kracht. De werkelijkheid veranderen door de kracht van iemands wil is in feite de essentie van magie.

Het is opwindend voor de egomaniakale illuminatie dat zij beseffen dat ze zo’n ontzagwekkende kracht bezitten en uitoefenen binnen het planetaire rijk. Kracht is verslavend.

Deze mannen verlangen naar macht, en het overbrengen van geheime boodschappen die onverstaanbaar zijn voor de onwetende massa, moet hen grote emotionele vreugde schenken. Het wekt bij hen het verlangen op om nog grotere occulte doelen te bereiken.

Een pervers gevoel van valse trots is een belangrijke factor die mannen motiveert om actief te zijn als illuminatie-agenten en om te communiceren door middel van geheime handdrukken, tekenen en door andere occulte media.

Zelfvoldaan zichzelf voorstellen als superieur in verlichting, in klassenstatus, in sociale connecties en in andere kunstmatige aspecten, is gebruikelijk bij de elite. De promotie geleidelijk naar boven van de ingewijde is met opzet bedoeld om de indruk te wekken dat hij kennis verwerft die verboden is voor de onverlichte menigten buiten de orde. Een systeem van onderscheidingen, te dragen juwelen, geheime handdrukken en cryptische tekens die worden gedeeld, versterkt ook de ideologie dat het individu speciaal en superieur is.

Afgebeeld worden in een landelijk verspreid tijdschrift is genoeg voor de illuminist om zijn ego te bouwen. Maar om je te identificeren met leden van een exclusieve en machtige geheime organisatie door opzettelijk een geheim handteken te geven op die foto en te beseffen dat alleen andere elite ‘in’ de grap zijn, om zo te zeggen – dat kan inderdaad een golf van perverse tevredenheid en hooghartige trots teweegbrengen.

Controle is het gedeelde doel van deze talrijke samenzwerende individuen, groepen en regeringen, en in die zin werken ze samen, werken hier samen, werken daar individueel, en creëren een zich ontwikkelende strop van moorddadige technologische expertise die snel om de keel van de mensheid gaat. Overdreven, in zichzelf gekeerde trots wordt vooral slecht en gevaarlijk wanneer trotse mannen macht verwerven. Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. Oneerlijk trotse mannen zijn doordrenkt met dat onrechtvaardige temperament omdat ze vaak onbelemmerde toegang hebben tot macht, macht over mensen, over organisaties, over hulpbronnen en over naties. Kracht om uitverkoren discipelen, vrienden of vijanden te belonen of te straffen, zelfs kracht om het leven te nemen. De Amerikaanse regering had bijvoorbeeld voorkennis van de bomaanslagen van 9/11 op het World Trade Center en het Pentagon. Het massale verlies aan mensenlevens vormde geen belemmering voor de elite.

Hun koelbloedige agenda is berekend om chaos en vernietiging te veroorzaken in een nooit eindigend, alchemistisch proces om Ordo ab Chao (orde uit chaos) te brengen. Voor de elite is moord business as usual.

Nauw verbonden met hun perverse en overdreven trots is de corrupte realiteit dat de mannen van de illuminatie inderdaad de meeste dingen in de samenleving beheren. Ze zijn de elite en helaas kampen ze met elitarisme. Ze krijgen een oneerlijk voordeel en een verheven status in de samenleving. Helaas zijn de verstomde massa’s dol op de mannen en vrouwen van de elite. Elitarisme ( Elitarisme is de opvatting dat een elite binnen een groep de meeste inspraak moet hebben in die zaken waarin zij het meest serieus wordt genomen en dat alleen deze elite geschikt is om te regeren) is een ziekte. De mannen (en vrouwen) die worden afgebeeld met het geven van geheime tekens en het delen van geheime handgrepen, genieten ongetwijfeld van een zelfgenoegzaam bevredigend gevoel van perversiteit door te weten dat ze degenen bedriegen die, zo worden ze overtuigd, de onwetenden en onwetende menigten zijn.

De elite van de illuminatie is zelf verdeeld door rang en autoriteit. Er is een verborgen binnenste cirkel, gevolgd door een kern van honderden leden. Vervolgens hebben we misschien drie tot vijfduizend in een grotere invloedssfeer, en dan tenslotte nog eens tienduizend poppen /marionetten.

De laatste groep, de poppen, heeft geen echte invloed op zaken die van belang zijn. Deze groep omvat beroemdheden, mediavertegenwoordigers, onderwijzers en anderen die zich slechts vaag bewust zijn van het bestaan van een elitaire wereldwijde samenzwering. Ze weten gewoon dat ze de ‘partijlijn’ moeten volgen. De marionetten beseffen ook dat ze een strikte vorm van politieke correctheid moeten handhaven door globalisme en de goedgekeurde socialistische agenda te promoten. Ze moeten zich strikt houden aan het verstrekte “script” en loyaal het individuele “masker” blijven dragen dat ze hebben gekregen.

Er bestaat niet zoiets als een onafhankelijke pers. Ik heb daarover al meer geschreven en verwezen naar “gekochte” journalisten. Het is de taak van de journalist om de waarheid te vernietigen, ronduit liegen en om te verdraaien en te belasteren en om aan de voeten van de mammon te kruipen en zijn land en zijn ras en zijn cultuur te verkopen voor zijn dagelijks brood.

Wij zijn de instrumenten en vazallen voor rijke mannen achter de schermen. Wij zijn de marionetten, zij trekken aan de touwtjes en we dansen. Onze talenten, onze mogelijkheden en ons leven zijn allemaal eigendom van andere mannen. We zijn intellectuele prostituees.

Deze mannen worden zelf door Lucifer misleid, en dus blijven ze anderen misleiden en bedriegen. Er is dus een groepsgeest in al deze mensen of een illuminist nu lid is van de binnenste cirkel of een eenvoudige marionet is.

Het is niet voor niks dat Adam Weishaupt medeoprichter van de klassieke Orde van de Illuminati (1 mei 1776), zijn sekte Orde van de Bijen noemde.

De ondergeschikten van de illuminatie zijn in feite verachtelijke en belachelijke lafaards, die van angst en terreur kruipen voor hun illuministische leiders; toch gedragen ze zich in het openbaar alsof ze superieure wezens zijn. Omdat ze in hun eigen opgeblazen eigenwaarde geloven, beschouwen ze zichzelf als leden van een hogere kaste, terwijl ze de massa buiten hun groep categoriseren als zoveel runderen of schapen of zelfs als ‘nutteloze eters’. (gojim) Ze kijken neer op de inferieure Gojim. Dat is de vertekende kijk van de joodse illuminatie die denigrerend naar heidenen verwijzen als de gojim ( vee ) Wijlen Dr. Israel Shahak , professor aan de Hebreeuwse Universiteit in Israël, was een constante criticus van zo’n afwijkende houding van superioriteit. Shahak merkte op dat veel zionistische joden onbeschaamde voorstanders van menselijke slavernij zijn. Talmoedisch onderwijs leert dat niet-joden de slaaf van joden zouden moeten zijn, omdat joden de elite van het menselijk ras zouden zijn. Daarom verdienen ze het om slaven te hebben, en deze slaven moeten niet-joden zijn

Begrijp van hieruit de aanval op de zgn. blanke suprematie die aan afleiding is van de joodse suprematie. De blanken zijn verantwoordelijk voor alles maar dat is een afleiding voor hun aanvallen op de mensheid.

Volgens de Talmoed , zijn heidenen zelfs geen mens: “De gojim (heidenen) zijn geen mensen, maar beesten” (Baba Mezia fol. 1146).

Er moet verder worden opgemerkt dat de Encyclopedia Britannica zegt:

“De Talmoed is nog steeds de gezaghebbende en praktische gids van de grote massa Joden.”

(Uit de 9-delige Duitstalige vertaling van The Babylonian Talmud in the Library of Congress, Washington, DC)

Geen wonder dat ze zonder geweten moorden door hun aanzet tot wereldoorlogen, door het initiëren van regionale conflicten en door moorden en andere criminele daden. De elite beraamt en voert gruwelijke terroristische daden uit en veroorzaakt financiële crises en culturele omwentelingen om het Hegeliaanse dialectische proces op het gewenste pad naar een New Age New World Order te dwingen. Sterfgevallen zijn “aanvaardbare verliezen” en pijn en lijden zijn noodzakelijk om de vereiste veranderingen in de samenleving te laten plaatsvinden, vinden “zij”.

Het Malthus-principe ( In 1798 publiceerde Malthus het pamflet An Essay on the Principle of Population, waarin hij stelde dat de bevolkingsgroei de economische groei voor zou blijven; hij voorspelde op basis van een eenvoudig model hongersnood op grote schaal. De bevolkingsgroei zou exponentieel zijn, die van de voedselproductie lineair.) suggereert aan hen dat het periodiek verdunnen van de wereldbevolking een goede zaak is . Evolutie, zo denken ze, vraagt om de survival of the fittest, en ze beschouwen zichzelf als superieur en het meest geschikt om te regeren.

Elitarisme is zeker een ziekte, een mentale ziekte, en degenen die eraan lijden, ervaren geen enkele schuld bij het uitvoeren van allerlei soorten magische rituelen om hun elitestatus te versterken en te accentueren en om hun superieure ‘kennis’ aan hun occulte leeftijdsgenoten te laten zien.

Ze lijken geobsedeerd te zijn door te pronken met hun speciale banden met elkaar en met hun lidmaatschap van de Broederschap van de elite in het algemeen.

In feite voeren de mede-samenzweerders een psychische vorm van magie uit. Door de combinatie in de etherische wereld van miljoenen rituele handelingen van individuen, wordt aangenomen dat er een collectieve transformatie van mens en aarde zal plaatsvinden. Wanneer een kritische massa is bereikt, zal spontaan een kwantumsprong in bewustzijn plaatsvinden. Het katalytische proces van magie op een massale, voortdurende schaal zal helpen dit proces tot voltooiing te brengen. Dan en alleen dan zal de Universele Geest, lang een gekoesterd doel van de elite, gerealiseerd worden, zo denken illuministen. Ze zijn ervan overtuigd dat dit de wereld zal katapulteren in een wereldwijde zionistische staat, geregeerd door een verlichte dictatuur die bestaat uit maçonnieke opperheren. Aan de top van hun verenigde piramide staat natuurlijk de controlerende entiteit met het alziende oog: lucifer.

Wat zou volwassen mannen ertoe dwingen zich te gedragen als onvolwassen, tweeslachtige toneelspelers, die hun vingers, handen en lichamen verdraaien en vervormen tot belachelijke symbolische gebaren in wat een belachelijke campagne lijkt te zijn om magische verandering af te dwingen of om geheime boodschappen over te brengen via de media voor mede-samenzweerders die even gehersenspoeld zijn? De meeste van deze mannen zijn rijk. Is dat een factor? Geeft rijkdom een man de onbetamelijke kwaliteit van domheid? Is het in het geheim coderen en verzenden van berichten, in woord en beeld, een proces of activiteit van domme, goddeloze rijke mannen? Niet alle slechte en machtige mannen zijn rijk, maar velen zijn dat wel. Hun ijdele levensstijl en rijkdom vormen vaak een belemmering voor hun morele ontwikkeling en voor hun mogelijke oefening van gezond verstand. Dit geldt in het bijzonder voor leden van de familiebanden van de “dynastie”: de Bushes , Kennedys, Clintons, Roosevelts, Bronfmans, Rothschilds , de koninklijke families in Europa , enz.

Rijkdom en luiheid leiden tot verveling, en verveling tot idioot en afwijkend, bizar gedrag. Maar hoewel we kunnen lachen om wat lijkt op de komische en onvruchtbare pogingen van de elite om gecodeerde berichten en symboliek te gebruiken in tijdschriften, kranten, op tv en in andere media, is dit voor hen geen lachertje. Het is een serieuze zaak. Het is rituele hekserij en zonder dat zou hun leven terugkeren naar het alledaagse. Omdat hekserij en magie een essentieel onderdeel van hun leven zijn geworden, zijn ze verslaafd en moeten ze doorgaan.

De Bijbel zegt dat de liefde voor geld de wortel is van alle kwaad. Niet alleen van een of ander kwaad, maar van alle kwaad. De concentratie van rijkdom in steeds minder handen vertaalt zich in de concentratie van het kwaad in steeds minder handen.

Tragisch genoeg zijn deze mannen, hoewel vaak dwaas en saai, gevaarlijk voor ons allemaal.

Dat geldt voor mannen wier bank-, financiële en zakelijke beslissingen hele naties in een wanhopige situatie van bankroet en ondergang kunnen dompelen.

Zelden verdienen de mannen aan de top van de illuminatie hun krachtige en invloedrijke posities op basis van verdienste. Hun heerschappij is gebaseerd op ten eerste erfelijkheid en vervolgens op vriendjespolitiek. Overleven en promotie zijn niet afhankelijk van survival of the fittest, maar van de meest welvarende en meest begunstigde.

Soms kijkt de moderne mens naar oude journaalbeelden van monsters als Lenin, Stalin, Mao, Hitler, Castro en Mussolini, en ze vragen: hoe konden hele naties ooit in zulke cartooneske, zelfs bizarre karakters hebben geloofd? Maar bedenk dat we deze mannen alleen achteraf zien, en we denken dat we te slim zijn om ooit door zulke vreemde persoonlijkheden te worden misleid en verleid.

Op een dag zal er een boze komen die zo slecht en duivels zal zijn dat hij overal door de massa zal worden vereerd en geëerd als een ‘heilige boven de heiligen’: dat is de anti christ. De Schrift zegt dat vrijwel de hele wereld in hem zal geloven en hem zal volgen. De Illuminatie-elite zal deze kwaadaardige tiran zeker al hun trouw geven. Zij zullen, samen met de gedupeerde massa, ten prooi vallen aan de sterke waan , ze zullen de leugen geloven en ze zullen verdoemd worden.

Hun meester, lucifer, een plezier te doen, is de hoogste prioriteit van de illuminatie-elite, van de luciferianen. Tegen de massa wordt gezegd dat “zij” God aanbidden, maar ze aanbidden lucifer.

Eliphas Levi , de kabbalist en kunstenaar zegt dat lucifer is goddelijk en aards. Hij is de heilige geest en de lichtdrager in ons. Het is onze geest, zegt hij.

Hij is geïntegreerd in en is één met de geest van de mannen die de illuminatie-elite vormen. Lucifer en deze mannen zijn het eens. Dit verduidelijkt de profetieën van Openbaring 17waarin ons wordt verteld dat de samenzwering van de elite in de eindtijd zal bestaan uit wereldleiders die “één geest zullen hebben, want zij zullen al hun macht en kracht aan het Beest geven”.

Sommige illumisten aarzelen om satan als hun heer te identificeren . In plaats daarvan wijzen ze naar de grote architect van het universum als hun godheid, of naar een wazige en vage, naamloze God. De vrijmetselaarsloge verloochent niet alleen publiekelijk de aanbidding van satan, maar probeert ook tevergeefs lucifer, pseudoniem voor de duivel, in de vorm van een goede engel te gieten, zogenaamd hier op aarde gezonden om de mens te helpen en de mens kennis te laten maken met de betere engelen.

Er wordt aangenomen dat er bepaalde buitenaardse spirituele hiërarchieën bestaan, entiteiten die de elitairen helpen een krachtig effect op de wereld te creëren. Dit kennen we ook als hekserij. Dat heeft ook in Nederland zijn weg gevonden via new age. Mensen roepen geesten aan en denken het goede te dienen. Ze worden misleid en dienen uiteindelijk het kwade.

Er bestaat gewoon macht om te worden aangeboord om goed of kwaad te doen. Er zijn bepaalde entiteiten die je zullen helpen bij je” spreuken”. Je kunt deze entiteiten God , geesten of toeschouwers noemen, of ze depersonaliseren als machten. of krachten.

Het is geen toeval dat er wordt gezegd dat op de laatste dag, de wereldheerser in de eindtijd en zijn aardse menselijke metgezellen, de ” God van de Krachten” aanbidden . Als een aanvaarde discipel eenmaal definitief het werk ter voorbereiding op zijn inwijding heeft ondernomen, is er voor hem geen weg meer terug. Hij heeft de stem van zijn Meester gehoord. Occulte gehoorzaamheid maakt plaats voor verlichte wil. Hij kan nu worden vertrouwd om alleen te lopen en te werken, omdat hij onveranderlijk één is met zijn groep, met de Hiërarchie en tenslotte met Shamballa (hel) Zo zien we dat de top van de elite de wortel- en stokbenadering gebruikt. Als de jonge ingewijde afdwaalt van de kudde, of, erger nog, een van de geheimen van de Broederschap onthult, zal hij de straf krijgen. Maar als hij meewerkt, wordt hij beloond. Hij zal zich in de benijdenswaardige positie bevinden waarin hij wordt geprezen als mede-schepper van de wereld die wordt geboren.

Een van de grote lessen van de Schotse ritus is deze: we erven de wereld niet, we creëren haar.

Bij het beoefenen van magie door gebruik te maken van geheime tekens, het delen van geheime handdrukken, het gebruik van krachtaantrekkende symbolen, het gebruik van verborgen codes en andere rituele middelen, gelooft de misleide ingewijde dat hij helpt om die Brave New World op te bouwen een ‘betere’ nieuwe wereld.

Beter, dat wil zeggen, voor hem en zijn magische metgezellen. Hij werkt als een lid van de Groep om de samenleving op alchemistische wijze af te breken en weer op te bouwen in een nieuwe orde van zaken. Zoals we zullen zien, houdt hij zich bezig met de rabbijnse en kabbalistische praktijk van Tikkun Olam , het herstel en de wederopbouw van de wereld.

De verlichte elitair persoon beschouwt zichzelf niet als een mens, maar als een God . Als zodanig is hij in feite een rebel, verwikkeld in opstand tegen de ene, ware God . Gezamenlijk beschouwt de elite zichzelf als God.

Hier vinden we dus een arrogante uitdrukking van hoogmoed, trots en vooral rebellie. Opstand tegen God , tegen Zijn Waarheid en tegen Zijn volk. De Illuminatie zijn revolutionairen. Hun opstand heeft geen rationele oorzaak. De Illuminist streeft naar vrijheid en vervulling van eigenbelang en wil los van God en Zijn Wil zijn. Daarom zijn deze broederschap van boosdoeners rebellen, tegenstanders van het goede. De neiging van de illuminatie om in opstand te komen tegen God, hun land en zelfs de georganiseerde beschaving zelf blijkt uit de innerlijke betekenis van hun eeuwenoude strijdkreet: ‘Vrijheid, gelijkheid, broederschap’, waarvan de esoterische betekenis vrijheid van de dictaten van God is , gelijkheid van alle mensen alleen in de dood, en de eenheid van boosdoeners.

Het idee dat we via onze ziel een verbinding met God hebben, is de basis van de westerse beschaving. Deze opvatting die de basis is van het christendom en de ware religie is uitgewist door de kabbalisten (satanisten) die onze geest beheersen.

Het punt van de New World Order is om God te vervangen door Satan. Dit gebeurt voor onze ogen. We zijn op het moment van afrekening gekomen. Dienen we God of dienen we Satan?

Mattheüs 16, 26: Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?

De samenleving moedigt elke soort zonde aan. Het credo van de vrijmetselaar is: “Wij corrumperen om controle te hebben.” Het is dus niet verwonderlijk dat het concept van zonde, d.w.z. “verboden gedrag”, is verdwenen. Ze verlammen ons door ons te corrumperen (hebzucht, porno, promiscuïteit.) De meeste van onze “leiders” zijn criminelen.

Zonde is als het zoeken naar vervulling uit elke bron (zoals geld) in plaats van zoeken naar vervulling van binnenuit, vanuit je ziel naar God. De ziel is een vuur in de kern van ons wezen dat vreugde en vrijheid uitstraalt. We hoeven ons leven alleen maar aan God te wijden door de zonde in zijn talloze vormen te mijden.

Iedereen heeft een goddelijke taak. (Neem bijvoorbeeld het ouderschap, het leraarschap enz.) Je kunt God en de Mammon niet dienen.’ (Mattheüs 6, 24) Kies je meester. Zult u Gods dienstknecht of satans slaaf zijn?

Met God in ons hart hebben we weinig meer nodig. Anders zijn we geketend aan resultaten. We offeren onze gemoedsrust op en worden poppen aan een touwtje. Goed en kwaad worden niet bepaald door winst en verlies. Uiteindelijk is goed winstgevender omdat we de valstrikken van de wereld vermijden.

We zijn omringd door mensen die hun ziel aan de duivel hebben verkocht. De hele zwendel wordt gedreven door hebzucht. Ziekenhuispersoneel krijgt grote financiële prikkels om te liegen, en bedreigingen als ze dat niet doen. Evenzo werden de verkiezingen van 2020 in de V.S. gekocht.

Vrijheid ligt niet in het vergaren van geld, maar in het verzaken ervan. Over het algemeen ligt vrijheid in zelfreiniging, alles afzweren behalve Gods Wil. Kijk of je een nieuwe onmiddellijke innerlijke vrijheid niet herkent.

Alle mensen hebben een vonk van goddelijkheid in hun ziel. Vervulling ligt in het cultiveren ervan.

We zijn verwikkeld in een spirituele oorlog: goed versus kwaad, een oorlog van bewustzijn.

God is Bewustzijn, een dimensie waarin spirituele idealen zoals waarheid en goedheid vanzelfsprekend zijn.

Door zelfreiniging, door elke gedachte, woord en daad waardig te maken voor onze goddelijke afkomst, kunnen we onszelf bevrijden en onze gemoedsrust vinden.

De aard van de werkelijkheid (God) is dat zondaars zichzelf vernietigen. Het hele punt van satanisme is de dood. Gelovigen worden beloond in de valuta van de echte wereld, de kennis van God.

Bronnen

Codex Magica door Texe Marrs

Makow

20210223 Over valse propaganda rond corona

Iedere dag weer kun je overal lezen over niet alleen wat een ellende de lockdowns wereldwijd betekenen maar je kunt ook steeds weer meer lezen over bedrog en propaganda.

Bij Xandernieuws een artikel over het verpleeghuis in Amersfoort.

Hoe je naar de berichtgeving kijkt, hangt af van jouw perceptie. Die hangt weer af van jouw omstandigheden. We kunnen nu naast elkaar leven en de een kan ervaren dat hij in de hemel leeft en de ander in de hel. Dat bepaalt hoe je naar het journaal kijkt en wat je met het nieuws doet. Ook hoe wakker je bent bepaalt hoe je kijkt naar het nieuws. Doe je je oren dicht of wil je steeds meer weten omdat je steeds wakkerder wordt?

Hoe neutraal ben je als je leest over Amersfoort? En dat is maar één bericht. Of je het bij de NOS leest of bij Xandernieuws dat laat bepalen wat er tot je doordringt.

22 bewoners verpleeghuis Amersfoort overleden na eerste vaccinatie

uit het artikel:

… 22 bewoners van het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in Amersfoort zijn kort na de eerste vaccinatieronde overleden. Officiële doodsoorzaak: corona. In binnen- en buitenland verloopt het vooralsnog exact zoals we in het voorjaar van 2020 al voorspelden: eventuele vaccinslachtoffers zullen worden ontkend, en automatisch aan het virus, een nieuwe mutatie, een andere ziekte, of ‘toeval’ worden toegeschreven. De overige bewoners van het verpleeghuis krijgen binnenkort dus gewoon hun tweede shot.

…Het zogenaamde ‘bewijs’ van de coronabesmettingen, de gewraakte PCR-test, is inmiddels zelfs door de hoogst geplaatste experts in twijfel getrokken of compleet ontkend, maar dat neemt niet weg dat deze nog altijd wordt gebruikt om de pandemie-hoax in stand te houden. Zo ook in het verpleeghuis, waar 70 van de 106 bewoners zouden zijn ‘besmet’, waarvan er nu 22 zijn overleden.

…Zelfs zonder veel wetenschappelijke achtergrondkennis kan iedereen bedenken dat als je een ‘vaccin’ inbrengt dat door middel van mRNA je eigen cellen aanzet tot het aanmaken van een eiwit van uitgerekend hetzelfde virus waartegen je ‘beschermd’ zou moeten worden, met de bedoeling dat je immuunsysteem daarop reageert, de gevolgen en verschijnselen van de vaccinatie precies kunnen overeenkomen met de (veronderstelde) ziekte. Dan hebben we het nog maar niet over de auto-immuunreacties die deze vaccins kunnen veroorzaken en reeds hebben veroorzaakt, ook bij jongere en kerngezonde mensen.

Injecteer je dat bij ouderen waarvan de meesten toch al een verzwakt immuunsysteem hebben, dan kan dat wel eens fataal aflopen.

…‘Toeval’ wordt belangrijke doodsoorzaak

Eergisteren berichtten we over een een Nederlandse vrouw van ver in de 80, die tot haar vaccinatie in prima conditie verkeerde. Pal na injectie met het Pfizer vaccin werd ze echter onmiddellijk doodziek; ze kreeg een hartinfarct, een TIA en ongeneeslijke huidzweren. Inmiddels lijkt ze stervende. Betrokkenen spreken van ‘onvrijwillige, gruwelijke, onmenselijke vaccinatie-euthanasie.’ Deze vrouw is nu in het ziekenhuis opgenomen; haar leven hangt aan een zijden draadje.

Wat gaan er ineens een hoop mensen dood door ‘toeval’.

En bij de NOS is het een “zoetsappige verslaggeving” over vaccinatiedoden aldus Niburu

Franklin Terhorst heeft in zijn nieuwsbrief hier ook aandacht voor.

Hij schrtijft: de machthebbers en hun trawanten hebben echte wetenschap en humaniteit in de ban gedaan.

Uit het artikel:

…Health Impact News schrijft dat tienduizenden artsen, verpleegkundigen en vele andere medische beroepsbeoefenaren over de hele wereld actie ondernemen om de misinformatie te bestrijden die wordt verspreid door regeringen en door de regering gecontroleerde media die valse propaganda blijven publiceren over Covid. De wereld is aan het ontwaken. De overgrote meerderheid van medische beroepsbeoefenaren wereldwijd lijkt het er nu over eens te zijn dat de Covid “pandemie” en de overheidsmaatregelen die nog steeds worden uitgevoerd als reactie op Covid, veel meer schade veroorzaken dan Covid zelf. Ook zijn ze van mening dat Covid nauwelijks erger is dan een gewoon griepseizoen.

Naturalnews meldt dat de PCR-test, niet alleen onbetrouwbaar is maar bovendien ook nog gevaarlijk: “De beste manier om zoveel mogelijk mensen vrijwillig richting corona vaccinatiespuit te duwen is door te testen, heel veel te testen. Het was natuurlijk nooit de bedoeling om een test te

gebruiken die daadwerkelijk een gevaarlijk virus kon opsporen. Want, als die er wel geweest zou zijn, dan zou blijken dat de hele Covid-19 één grote leugen is.” Wetenschappelijk gezien kan de PCR-test geen infectie aanduiden en wordt het misbruikt als basis van talloze onwettige maatregelen.

Met de gehanteerde fake PCR-test maakt men een schandalige inbreuk op onze lichamelijke integriteit. Alle maatregelen, van slavenmaskers tot social distancing tot lockdown, zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Bovendien zijn ze zeer schadelijk voor onze gezondheid. De machthebbers en hun trawanten hebben wetenschap en humaniteit in de ban gedaan. Ze hebben een maatschappij gecreëerd die behalve de machthebbers en hun marionetten, niemand wil.

…Hugo de Jonge omschrijft het covid-19-vaccin als ‘het beste dat ons kan overkomen’. Even een prikkie halen en klaar is kees. Tienduizenden reeds gevaccineerden zullen daar een andere mening over hebben. Zij zijn blijvend invalide, levensbedreigend gewond, of overleden waaronder de 28-jarige Sara Stickles.

…De Britse overheid heeft een schokkend rapport gepubliceerd over de bijwerkingen van de coronavaccins van Pfizer en AstraZeneca. De prik van Pfizer resulteerde tot 24 januari in 49.472 bijwerkingen. Het vaccin van AstraZeneca leverde 21.032 bijwerkingen op.

Dankzij het Pfizer-vaccin zijn vijf mensen blind geworden en nog eens 31 mensen slechtziend. In totaal zijn er tot dusver 634 oogaandoeningen gemeld. Daarnaast hebben 21 gevaccineerden een beroerte gekregen. Alsof dat nog niet genoeg is, staan er in het rapport ook 59 meldingen van sterfgevallen en zeven meldingen van plotseling overlijden. Dat zijn dus zeven mensen die meteen zijn gestorven nadat ze de prik hadden gekregen. Vaccineren zal niet voldoende zijn om een eind te maken aan de pandemie zegt de trekpop van Bill Gates, Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO. We kunnen alleen overleven als we voor iedere golf een passend vaccin krijgen.

…De Nederlandse overheid is bezig met een uitgebreide campagne om u toch maar vooral aan te moedigen een experimenteel vaccin te laten inspuiten. De kranten staan er bol van en de nieuwszenders indoctrineren alsof het een lust is. Je doet het voor een ander is het morele wapen waarmee het coronabeleid door Rutte&CO wordt gevoerd en waar de bevolking massaal voor bezwijkt. Diverse onafhankelijke deskundigen hebben volop bewijzen geleverd dat de coronavaccins het DNA van de mens aantasten. De ervaren arts en epidemioloog Dr. Wolfgang Wodarg zegt dat het in feite om een verboden genetische manipulatie gaat. Het prikkie waar De Jonge het over heeft blijkt niets anders dan genetische manipulatie.

…Een groep van meer dan duizend Nederlandse artsen en medische professionals maakt zich ernstige zorgen over de verstrekkende medische en maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Ze zien dat deze maatregelen ten koste gaan van de volksgezondheid. Het vaccin is uitvoerig getest en veilig en zeer werkzaam, claimt De Jonge. Maar als je eenmaal gevaccineerd bent, treed er op wat langere termijn een proces op van verminking en wordt de mens zoals door God geschapen, genetisch veranderd. Dan is de mens een willoos slachtoffer geworden. De fabels van dit soort figuren en die van “virologen” en “vaccin-pushers” worden hoe langer hoe meer ontmaskerd, maar desondanks blijven velen de sprookjestheorie van deze figuren slaafs volgen.

…Gelukkig zijn er genoeg artsen die zich zorgen maken en waarschuwen over de veiligheid van de coronaprik. Zo besloot huisarts Jan Vingerhoets zich in het coronadebat te mengen omdat hij zich toenemend zorgen maakt over de maatregelen, de vaccinaties, de angst die onder mensen wordt gekweekt, de maatschappelijke effecten en de enorme prijs in verloren levensjaren die inmiddels de winst van de coronazorg ver overstijgt. Later kwamen daar nog zorgen bij over zinloze maatregelen zoals de onrechtmatige avondklok, voor velen een zeer beladen symbool van onderdrukking. Voor Vingerhoets was neutraliteit geen optie meer. “We moeten juist stelling nemen in het belang van onze patiënten. Nu is het de tijd om kleur te bekennen, verantwoordelijkheid te nemen en ons uit te spreken.” Ook huisarts Rob Elens maakt zich zorgen over de bijwerkingen. Diverse dokters, verpleegkundigen en politici hebben aangegeven geen Coronavaccinatie te willen.

…Het is niet ongevaarlijk je mond open te doen want artsen, wetenschappers en andere medische experts die betrokken zijn bij onderzoek naar het Wuhan-coronavirus (COVID-19) duiken op mysterieuze wijze overal ter wereld dood op in wat een massale ruiming lijkt te zijn van mensen die te veel weten over de Plandemie.

…De vaccinatiecampagne heeft al na enkele weken geresulteerd in een eindeloze reeks ernstige complicaties, ziekte-uitbraken en sterfgevallen. Het gaat vooral om mensen uit risicogroepen, zoals ouderen en kwetsbaren. Dit zijn juist de mensen waarvan men zei ze te willen beschermen. Maar ondanks een reeks aan sterfgevallen onder deze groep, gaan ze gewoon door met vaccineren.

…Overal is het beeld hetzelfde: er wordt eerst gevaccineerd in verpleeg- en verzorgingstehuizen, vervolgens treden er uitbraken op en enkele dagen later sterft een aanzienlijk deel van de bewoners. Zelfs de New York Times heeft onlangs geschreven dat steeds meer artsen een duidelijk verband zien tussen de Pfizer en Moderna vaccins en de auto-immuunziekte ITP, waarbij je eigen lichaam je witte bloedlichaampjes aanvalt. In Groot Brittannië waren op 12 februari kort na vaccinatie al 236 (vooral oudere) mensen overleden en hadden 8 vrouwen een miskraam gehad. In Duitsland zijn de Covidvaccinaties nog maar nauwelijks op gang gekomen en nu al moet het Paul-Ehrlich-Instituut toegeven dat er 113 mensen zijn overleden na een Coronavaccinatie. Wereldwijd sterven bejaarden in verpleegtehuizen soms bij bosjes tegelijk nadat ze tegen Covid zijn gevaccineerd. Het begint verdacht veel op massamoord op ouderen te lijken!

…De lockdowns en al die andere dwangmaatregelen zullen ons langere tijd onder dwang en straffen gevangen houden in onze eigen huizen en landen. We worden aangevallen en verraden door onze eigen regeerders die zich als trekpoppen laten gebruiken door de satanische machthebbers. Ze voeren de plannen van deze machthebbers heel bewust uit en geven niets om de gevolgen die dat heeft op de mensen die hen zijn toevertrouwd.

…Volgens bewustzijnsdeskundige en auteur Jan Storms zijn de maatregelen tegen het coronavirus die Rutte&CO ons oplegt ‘typisch psychopathisch beleid’. Hij verwees aan tafel bij Café Weltschmerz naar het boek ‘Politieke Ponerologie’ van de Poolse psychiater Andrzej Lobaczewski. Ponerologie is de leer van het kwaad. In het boek legt hij uit hoe het bestuur in een samenleving geleidelijk kan worden overgenomen door mensen met een psychische stoornis. Uiteindelijk vestigen die een ‘pathocratie’, dus een bestuur door geesteszieke mensen. Lobaczewski beschrijft in zijn boek hoe psychopaten in die pathocratie de hoofdrol vervullen en uiteindelijk de kern vormen.

…“We zitten nu al in een vergevorderd stadium van het vestigen van een pathocratie. Eén van de zaken die daarop wijst, is dat de redenen voor de maatregelen meer en meer krankzinnig worden. Daar ontbreekt elke grond voor. Wanneer leiders van een samenleving aan psychopathie lijden, dan hebben zij een veel grotere impact op het hele volk dan een individuele psychopaat kan hebben in zijn persoonlijke omgeving.

Als je dus iemand hebt die aan het hoofd staat van een organisatie of een heel land dan is die impact ongelooflijk veel groter. Als mensen niet doorhebben dat ze misleidworden, gaan ze daarin mee. Over het algemeen zijn mensen volgzaam omdat ze ervan uitgaan dat hun medemensen van goede wil zijn en hun leiders oprecht en rechtvaardig zijn. Dat is hier zeker niet het geval.” stelt Storms

…Er sprake is van totale staatsanarchie door een geradicaliseerd bewind. Iedereen die zijn/haar gezonde verstand een beetje gebruikt kan zien wat er aan de hand is maar velen zijn in diepe slaap. Echte feiten zeggen hen helemaal niets omdat ze volledig geïndoctrineerd zijn door leiders en de mainstream media. De dwangmaatregelen die door Rutte&CO aan de gezonde Nederlandse bevolking worden opgedrongen is vernietigend voor de hele samenleving. Het gaat om een fatale aanslag op de menselijke waardigheid en tegen de meest fundamentele vrijheden. Ze hebben ons een samenleving opgedrongen waar je niet meer vrij kunt gaan en staan waar je wilt. Hele gezinnen zijn uit elkaar gerukt vanwege de achterlijke anderhalve meter eis en een verbod op handen schudden en zelfs knuffelen. Daarnaast worden wij dagelijks via de media gemanipuleerd toch vooral de vaccins te accepteren want dat zal vrijheden tot gevolg hebben. Maar laat u niet bedriegen want de vaccins tegen Covid-19 zijn geen vaccins maar zoals al eerder opgemerkt, genetische manipulatie.

…Het huidige totalitaire wereldsysteem ontketent een meedogenloze vervolging tegen allen die leven in waarheid en liefde voor God, Zijn Zoon Jezus en de mensen. De drijfveer van de machthebbers en hun trawanten is de schepping van een sinistere, vrijheidsvijandige, onmenselijke Nieuwe Wereldorde.

…Wij hebben daar al meerdere voorbeelden van gehad hoe zij die ons de meest schandalige dwangmaatregelen opleggen, de regels zelf aan hun laars lappen, zoals de Nederlandse minister van justitie Grapperhaus op zijn bruiloft. En terwijl de hele Horeca aan banden ligt zit Rutte met journalisten na afloop van de wekelijkse persconferentie in een restaurantruimte gewoon koffie met elkaar te drinken. En zie hier hoe de pers en masse op een kluitje staat. Voor de regering en de pers gelden de coronaregels kennelijk niet. Ook “Marion Koopmans” lid van het Outbreak Management Team (OMT), samen met leden van het World Health Organisation (WHO-team) op bezoek in China, blijkt volkomen lak aan de coronaregels te hebben. Geen anderhalve meter afstand, geen slavenmaskers en handen schuddend, wat volgens haar en het OMT-team voor de Nederlandse burger een doodzonde is. Dit laat zien dat Koopmans en trawanten zelf volkomen maling hebben aan de coronamaatregelen.

Koopmans en collega’s hoeven zich niet aan de regels te houden: handen schudden, geen 1.5m afstand en geen mondkapje
Koopmans maakt een satanisch handteken

…Koopmans was daar om samen met een team van de Wereldgezondheidsorganisatie uit te zoeken waar het Wuhan-virus nou precies is begonnen. Volgens het team is het ‘extreem onwaarschijnlijk’ dat het virus afkomstig is uit een laboratorium in Wuhan terwijl diverse bronnen het tegendeel bevestigen. Dat de WHO-groep niets heeft kunnen vinden is logisch aangezien China weigerde om alle relevante informatie over het begin van de uitbraak te delen. Bovendien zijn alle sporen al sinds maart 2020 door de Chinezen uitgewist.

… Er zijn connecties van Koopmans met het Chinese bewind. Zij nam zelfs onderzoeksgeld aan van Chinese overheid. Haar banden met de Chinese Communistische Partij doen twijfels rijzen over de geldigheid van de bevindingen van het team.

…De Duitse regering heeft in 2020 samen met verschillende wetenschappers aan een strategie gewerkt om de angst voor corona te vergroten en zo begrip voor ingrijpende coronamaatregelen te kweken, meldt de krant Die Welt. Het kabinet zette het Duitse RIVM onder druk om de situatie ernstiger voor te stellen dan hij is en verregaande maatregelen te kunnen treffen. Mailwisselingen laten zien dat wetenschappers werd gevraagd om mee te helpen aan ‘worstcasescenario’s’. Ook werd ‘onderhandeld’ over het mogelijke dodental dat genoemd zou kunnen worden. Daarnaast werd voorgesteld om beelden te tonen van mensen die in ademnood sterven.

Wie er nog aan twijfelt dat Covid-19 wordt gebruikt om de wereldbevolking de meest ingrijpende politieke transformatie van het naoorlogse tijdperk aan te smeren, hoeft alleen maar te luisteren naar de uitspraken van de Duitse Bondskanselier Angela Merkel, en de voorzitster van de Europese Commissie von der Leyen op het digitale World Economic Forum (WEF) van dit jaar. Dat ze bezig zijn met de uitvoering van de Great Reset is zelden zo onverbloemd toegegeven als door deze beide lieden. Zij bewijzen hiermee dat van ‘complottheorieën’, geen enkele sprake meer is. Het is volkomen duidelijk waarom politici niets doen om de crisis te beëindigen, maar alles om haar kunstmatig te verlengen. Merkel en von der Leyen bevestigen hiermee dat ze bezig zijn met de uitvoering van globale klimaat- en economische agenda. Ze gebruiken hun macht om autoritair gezag af te dwingen die veel verder gaan dan de pandemie die ze Covid-19 noemen. Ze eigenen zich bevoegdheden toe om zogenaamd een gezondheidscrisis het hoofd te bieden, maar in werkelijkheid zijn ze bezig op schaamteloze manier de mensen alle vrijheden te ontnemen en als slaven te behandelen.

Niburu vraagt zich af of er geen natuurlijk middel is tegen corona.

Bestaat er een natuurlijk middel tegen covid19?

Uit het artikel:

…Of het nu een virus is of iets anders, feit is dat er ieder jaar mensen goed ziek worden van iets dat vroeger griep genoemd werd, maar tegenwoordig covid-19 heet.

We weten dat er talloze chemische medicijnen de revue zijn gepasseerd als mogelijk middel tegen covid-19, maar bestaat er ook zoiets op natuurlijke basis?

…is er niet een natuurlijk middel zonder bijwerkingen dat ongeveer hetzelfde doet als bijvoorbeeld HCQ, los van een combinatie van natuurlijke kinine en zink?

En het antwoord daarop is ja en dan kom je uit bij iets waar misschien maar weinig mensen van hebben gehoord en dat is quercetine.

…Quercetine, een vetoplosbaar (citroen)¬ geel pigment, is een plantaardige stof die behoort tot de flavonolen, een subgroep van bioflavonoïden. Quercetine is een van de belangrijkste en best onderzochte bioflavonoïden en een veelbelovende, veelzijdige fytonutriënt voor de preventie en behandeling van uiteenlopende aandoeningen, waaronder hypertensie, atherosclerose, infectieziekten, diabetes(complicaties), astma, PCOS (polycysteus-ovariumsyndroom), kanker, inflammatoire darmziekten en de ziekte van Alzheimer. De hoeveelheid quercetine die nodig is voor significante gezondheidseffecten is naar schatting 10 tot 60 keer hoger dan de hoeveelheid die in voeding aanwezig is. Bij het streven naar een bepaald gezondheidseffect van quercetine is aanvullende suppletie meestal onvermijdelijk.

Maar, quercetine speelt ook een belangrijke rol bij het onschadelijk maken van wat men noemt virussen wat nog sterker is wanneer gebruikt in combinatie met zink.

Een artikel over verkoudheids- en griepvirussen vermeldt dat quercetine celinfectie en virale replicatie remt (in vitro) en zorgt voor afname van virale belasting, longontsteking en hyperreactiviteit van de luchtwegen (in vivo). In een diermodel voor COPD remde quercetine ziekteprogressie door rhinovirusinfectie. Tot slot is quercetine een zinkionofoor. Dit betekent dat cellen zink, dat een brede antivirale werking heeft, beter opnemen.

…Aangezien er nog geen gerandomiseerd klinisch onderzoek met controlegroep is gedaan, zijn er nog geen objectieve aanwijzingen voor een optimale dosering bij COVID-19. Uit de studies die al gedaan zijn bij andere indicaties is gebleken dat bij doses vanaf 150 mg quercetine per dag de quercetineplasmaspiegel significant stijgt en biologische effecten waarneembaar zijn. In de meeste klinische studies is quercetine gesuppleerd in doses tot 1000 mg/dag. Deze doses zijn veilig, ook bij langdurig gebruik, en hebben geen significante bijwerkingen. Doses van 1500 mg/dag (gedurende 84 dagen) en 5000 mg/dag (gedurende 4 weken) hadden ook geen negatieve bijwerkingen en werden goed verdragen.

Met andere woorden, als je de combinatie neemt van zink met quercetine, dan bereik je een vergelijkbaar effect als wat wordt verkregen bij de behandeling met HCQ en zink.

Groot verschil is echter dat je met quercetine praat over een honderd procent natuurlijk product zonder enige bijwerkingen waar je ook geen recept voor nodig hebt.

Bij Frontnieuws een bericht dat de coronapandmie lijkt op een zware griepgolf. Dat is steeds op allerlei manieren door diverse mensen beweerd.

Studie: Coronapandemie heeft slechts het niveau van een zware griepgolf

Uit het artikel:

…De ziektelast van Corona is niet groter dan die van een zware griep: “Uit een analyse van de oversterfte blijkt echter dat de Covid-19 pandemie eind 2020 ongeveer het niveau van zware griepgolven bereikte”. Maar de regering blijft paniek zaaien.

Zij die de sterfgevallen tellen, vergeten hoeveel levensjaren er nog over zouden zijn voor hen die stierven. Maar dat is wat men moet doen om de ernst van een ziekte te meten: want of een kind vol leven sterft of een kwakkelende oude bejaarde is een verschil dat nauwelijks fundamenteler kan zijn, bericht Die Freie Welt.

…De Duitse regering kent dit verschil blijkbaar niet. Zij blijft de sterfgevallen in de pandemie tellen zonder zich om de leeftijd van de gestorvenen te bekommeren.

De geneeskunde is daarmee veel verder gevorderd. Sinds jaar en dag kent men de verloren levensjaren door overlijden, YLL, “years of life lost”, aangevuld met de verloren levensjaren van een zieke door gezondheidsbeperkingen, YLD, “years lived with disability” en samengevat tot de zogenaamde ziektelast, DALY, “disability-adjusted life years”. Deze waarde laat zien hoe erg een ziekte werkelijk is – voor het individu en voor de gemeenschap.

De berekening is gebaseerd op een duidelijk schema: voor elk sterfgeval wordt het aantal verloren jaren berekend aan de hand van het verschil tussen de leeftijd waarop iemand is overleden en het maatschappelijk gemiddelde. Deze resterende levensverwachting houdt bovendien rekening met een gemiddeld leeftijdsspecifiek niveau van morbiditeit.

…Cumulatief bleef de YLL van Covid-19 in 2020 onder het gebruikelijke verlies van levens door andere belangrijke doodsoorzaken. Uit de analyse van de oversterfte blijkt bovendien dat de Covid-19 pandemie tegen eind 2020 ongeveer het niveau van ernstige influenzagolven heeft bereikt.

Nb. geen wonder dat steeds meer mensen niet begrijpen dat je hier de economie voor op slot doet en dat dat dus om een andere reden moet zijn.

Huisarts Vingerhoets waarschuwt en slaakt een hartenkreet: “Wordt in godsnaam wakker, mensen!”

20210222 Over de oorlog tegen de mensheid 2

Herbloggen: Over de Great Reset build back better

World Ecocomic Forum waarschuwt voor komende Cyberpandemie

De leiding van het World Economic Forum (WEF), de kliek achter de Great Reset “build back better”, waarschuwt dat de Covid-19 pandemie kinderspel zal blijken te zijn vergeleken met de volgende crisis. De kreet “build back better” is trouwens niet nieuw want het maakt ook al minstens 15 jaar deel in kringen binnen de Verenigde Naties in het kader van Agenda 2030.

In de raad van toezicht van het WEF zitten Al Gore, oud-vicepresident van de Verenigde Staten, Bilderberger (2013 en 2016) Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank, Feike Sijbesma, bestuursvoorzitter van DSM en lid van de raad van commissarissen van De Nederlandse Bank (DNB) en Bilderberger Sigrid Kaag (D66) minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sijbesma werd in 2020 benoemd tot speciaal coronagezant voor het ministerie van Volksgezondheid. Zijn broer is directeur bij AstraZeneca, fabrikant van coronavaccins. Zo lopen de lijnen. De genoemde Nederlanders moeten meehelpen Nederland de fuik in te drijven van de “The Great Reset” (BBB) de grote herstart, een ‘vierde industriële revolutie’ en de ‘digitalisering van de mens’ te coördineren. Prominente Nederlanders dus die als trekpoppen van miljardairs en satanische machthebbers ijverig meewerken aan de totstandkoming van een wereldoverheid (Nieuwe Wereldorde).

Een crisis die net zoals covid-19 zal worden veroorzaakt door iets dat zich niets aantrekt van nationale grenzen en nationaliteiten en dat derhalve ook weer een oplossing op wereldniveau zal vergen.

Het volgende is wat Jeremy Jurgens, de CEO van het WEF zegt: “Ik denk dat er nog een andere crisis gaat komen. Eén die veel meer gevolgen zal hebben. Eén die sneller zal toeslaan dan dat we hebben gezien bij Covid. De gevolgen zullen veel groter zijn en daardoor zullen de economische en sociale gevolgen ook veel heftiger zijn”. De wereld zal te maken krijgen met een uitgebreide cyberaanval.

Klaus Schwab: “Wij weten het allemaal, maar besteden er veel te weinig aandacht aan en dat is het beangstigende scenario van een uitgebreide cyberaanval die de complete elektriciteitsvoorziening zal platleggen, alle transport, alle ziekenhuizen, in feite onze totale maatschappij. Hierbij vergeleken zal de covid-19 crisis slechts kinderspel lijken. Wij moeten de covid-19 crisis dan ook zien als een gelegenheid om ons beter voor te bereiden op een grote cyberaanval en ervoor zorgen dat wij daarop beter zijn voorbereid dan nu het geval is”. Net zoals we voor het begin van de coronapandemie een oefening zagen in de vorm van Event 201, zo is het WEF kennelijk van plan een cyberaanval te trainen om te leren hoe ze met de gevolgen van een wereldwijde cyberaanval om moeten gaan.

In Klaus Schwabs boek De Vierde Industriële Revolutie staan griezelige zaken. In grote lijnen gaat het om hersenspoeling, het afdwingen van gehoorzaamheid, fascistische dwangmaatregelen, cyborg-toekomst, digitalisering van het onderwijs, nanotechnologie (genetische manipulatie), propaganda, leugens, eugenetica en ontmenselijking. Schwab droomt ervan een eind te maken aan het normaal menselijk leven en gemeenschap zoals wij eeuwenlang hebben gekend. Hij droomt van “actieve implanteerbare microchips” van “slimme tatoeages” van “biologische computers” en “op maat ontworpen organismen”. Wat hem betreft is eugenetica aan een heropleving toe en kondigt met betrekking tot genetische manipulatie aan: “Dat het nu veel gemakkelijker is om het menselijk genoom in levensvatbare embryo’s nauwkeurig te manipuleren. Dit alles wijst op de ontwikkeling van een nieuwe menselijke soort.” Het is niets anders dan satanisme wat deze figuur propageert.

De niet slapende wereldbevolking heeft vanaf begin 2020 gezien dat ze nergens voor terugdeinzen om hun dwangmaatregelen aan de wereldbevolking op te dringen. Veel dingen zegt Schwab zullen voor altijd veranderen. “Er zal een nieuwe wereld ontstaan. De maatschappelijke onrust die door COVID-19 is ontketend, zal jaren duren, en mogelijk generaties. Velen denken dat het oude normaal weer terug zal keren, maar dat zal nooit meer gebeuren.

De doelstelling van deze figuren is de wereldpopulatie te onderwerpen aan de macht van de duisternis en Gods Schepping te manipuleren met vaccins die de mens veranderen in een robot. De bedoeling is dat alle landen hun identiteit zullen verliezen en op gaan in één globale wereldmacht, de Nieuwe Wereld Orde waarin de wereldpopulatie drastisch zal worden gereduceerd. Op 5 mei 2009 vond in Manhattan een bijeenkomst plaats van ’s werelds rijkste miljardairs. Onder de aanwezigen bevonden zich Bill Gates (Microsoft), David Rockefeller, Warren Buffet, Michael Bloomberg (voormalig burgemeester van New York), media-icoon Ted Turner en multimiljardair en megacrimineel George Soros.

De deelnemers waren het over één ding roerend eens: ‘overbevolking’ is de grootste bedreiging voor onze planeet. Hun transhumanistische visie is weerzinwekkend voor bijna iedereen buiten hun eigen kleine kring. Ze denken de macht te hebben hun satanische dictatuur aan de wereldbevolking op te leggen. Ze willen de mensheid dwingen de vierde industriële revolutie in te gaan.

Er is sprake van een ongekende machtconcentratie die meehelpen de wereldbevolking te knevelen. Er is sprake van pure minachting voor de mens en de nietsontziende trekpoppen voeren Schwarbs plannen op een meedogenloze manier uit. Ze hebben de jaarlijkse griepgolf omgedoopt van Covid-19 en nu tot het “Britse-Braziliaanse-Afrikaanse en nog veel meer Covid-varianten”.Deze zogenaamde “derde golf” die uit de injectiespuit komt, zullen Rutte en zijn schoothondje Hugo de Jonge, gebruiken om de bevolking nog verder te knevelen en opgesloten te houden en ons verder richting Klaus Schwabs plannen te duwen. Het oordeel van onafhankelijke wetenschappers wordt genegeerd of worden zelfs brutaalweg als kwakzalvers neergezet. Onder het mom het “het coronavirus verslaan” zijn onvoorstelbare ingrepen gedaan in de democratische-, grondwettelijke- en humanitaire mensenrechten.

De rechten van wereldwijd vele honderden miljoenen mensen zijn op onbeschrijfbare wijze geschonden. Steeds meer rechters veroordelen de overheden die deze coronamaatregelen opleggen. Ze begaan dus nóg eens een misdaad door geen gehoor te geven aan rechterlijke uitspraken.

Ze hebben er alle belang bij om wereldwijd alles volledig kapot te maken, zodat ze dit op hun manier opnieuw kunnen opbouwen (build back better). Dit idee werd reeds gepresenteerd in juni 2020 door prins Charles van Wales en Klaus Schwab onder de titel “The Great Reset, Transforming Our World and Building Back Better”. Ze laten aan alle kanten duidelijk merken dat ze niet alleen de mainstream media, fake-deskundigen, en mogelijk in de nabije toekomst ook het leger, volledig in hun zak hebben. Prins Charles staat onder “hen” en hem wordt gezegd wat hij moet doen.

Op de foto een Rothschild die zijn vinger prikt tegen Charles. Een teken dat hij onderdanig is aan de Rothschilds.

De dwangmaatregelen van deze Build Back Better-kliek veroorzaakt een steeds groter wordende angstcultuur en dagelijkse tsunami aan fake-news doet de rest. De Great Reset resulteert in een wereld waarin ‘het gewone volk’ niets meer bezit, maar de ‘uitverkoren allerrijksten’ zullen alleen nog maar rijker worden. Schwab: “Je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn” NB BBB jpeg invoegen

van humans are free

Ze denken de macht te hebben hun technocratische dictatuur aan de wereldbevolking op te leggen maar de wereldbevolking hoeft de dwangmaatregelen, hun vaccins waarmee ze ons DNA willen manipuleren, natuurlijk niet te accepteren. We hoeven ons niet te laten implanteren met smartphones of microchips waarmee wij rechtstreeks hun transhumanistische hel in lopen.

uist in de eindtijdfase van het huidige wereldbestel behaalt Gods tegenstander zijn grootste overwinningen. Maar op een goed moment zal God een einde maken aan alle onrecht en onderdrukking.

Jesaja 13:11 Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden en de goddelozen hun ongerechtigheid.

Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden en de hooghartigheid van de geweldplegers zal Ik vernederen.

Arts Vernon Coleman legt in een emotionele video uit waarom artsen en verpleegkundigen die het coronavaccin toedienen, berecht zullen worden als oorlogsmisdadigers. De huisarts in ruste zat niet stil. Hij schreef meer dan 100 boeken waarvan wereldwijd miljoenen exemplaren zijn verkocht en laat zich het afgelopen jaar onder meer zeer kritisch uit over het coronabeleid. Zo kritisch dat hij YouTube moest verruilen voor alternatieve videosites. Zijn nieuwste video gaat over het coronavaccin. Coleman stelt dat dit geen vaccin is, maar gentherapie. En een aanzienlijk deel van de medische en wetenschappelijke gemeenschap is hetzelfde standpunt toegedaan, zegt hij. “Ik ga nog liever dood dan dat ik dat spul in mijn lichaam laat spuiten.”

Hij wijst erop dat het een experimenteel vaccin is. Iedereen die het haalt, neemt dus deel aan een experiment. We weten nog niet wat er gaat gebeuren met mensen die het vaccin nemen. Of wat er gaat gebeuren met eventuele kinderen die ze krijgen. “Het is een mysterie. Wat we wel weten, is dat mensen die het vaccin nemen het risico lopen dat hun immuunsysteem verandert.”Bill Gates wil dat zeven miljard mensen deelnemen aan het experiment. We weten nu al dat duizenden mensen die het hebben gekregen, zijn gestorven of ernstig ziek zijn geworden. Dat valt niet te ontkennen, benadrukt Coleman. “Ouderen in verzorgingstehuizen sterven bij bosjes. Dat komt door dat verdomde vaccin.”De arts vraagt aandacht voor de Code van Neurenberg, die in 1947 is voortgekomen uit de Processen van Neurenberg en die betrekking heeft op experimenten met mensen. Volgens deze Code moeten patiënten geïnformeerd worden dat ze deelnemen aan een klinisch onderzoek. En ze moeten worden gewaarschuwd voor de mogelijke bijwerkingen.

Laat me duidelijk zijn, zegt Coleman.“Eenieder die coronavaccins toedient zonder uit te leggen dat het een experiment is en zonder alle mogelijke bijwerkingen op te noemen, is een oorlogsmisdadiger. Dat is een feit.”Overheden en gezondheidsinstanties beweren natuurlijk dat het toeval is dat mensen overlijden na de inenting. Ze claimen dat het vaccin er niet verantwoordelijk voor is. Als je binnen 28 dagen na zo’n neptest sterft, dan is corona de doodsoorzaak. Maar als je binnen 28 uur na de prik bent gestorven, dan is er volgens de autoriteiten geen sprake van een verband. “Ze liegen en liegen en liegen. Dit is een wereldwijde genocide. Wanneer wordt de wereld wakker?” vraagt Coleman. “Hoelang houden mensen hun mond nog? Hoeveel mensen moeten er sterven?” Op het einde van zijn video (Engels met Nederlandse ondertiteling) wordt Coleman zo emotioneel dat hij alleen maar kan huilen.

De wereld is aan het ontwaken uit een nachtmerrie. Artsen, advocaten, wetenschappers, politici, wetshandhavers over de hele wereld weigeren zich nog langer als trekpoppen van de machthebbers te laten gebruiken. Ze zien wat er werkelijk aan de hand is en laten van zich horen.

Nb.: de “coronapandemie” hebben ze geoefend, ze zullen de cyperpandemie ook oefenen. Daar zullen ze waarcshijnlijk weer een occulte datum voor kiezen. Er wordt gezegd dat het 9 / 7 zal zijn.

Bronnen

Terhorst

humans are free

20210221 Over de oorlog tegen de mensheid

Het plan van lucifer (de koning van Babylon in Jesaja 14) is om als God te zijn of zelfs hoger dan God. Hij wil de aanbidding van de hele schepping voor zichzelf ontvangen. Wat naar het beeld van God de Heer is gemaakt, wil hij in zijn eigen beeld herscheppen. Zijn agenda is een complete herplaatsingsagenda – hijzelf voor de allerhoogste God, zijn antichrist, zijn eniggeboren zoon van god, voor de messias.

Het was echter niet helemaal het niveau van succes dat hij in gedachten had. Terwijl het zaad van de slang mocht leven, kwam de God tussenbeide door verzoening te doen voor de zonde van de mens en hem van de boom des levens te weren, en door de activiteit en invloed van de slang te beperken.

Er is de strijd van het zaad van de slang en het zaad van Adam. Deze strijd begint in Genesis en gaat door tot nu. Tussentijds heeft God ingegrepen (o.a. de zondvloed) en Hij zal het nog een keer definitief doen.

Mattheüs 13, 24- 30:

24 Jezus legde hun een andere gelijkenis voor, zeggende: ‘Het koninkrijk der hemelen kan vergeleken worden met een man die goed zaad in zijn akker zaaide.25 Maar terwijl zijn mannen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. 26 Maar toen de tarwe ontsproot en graan voortbracht, werd ook het onkruid zichtbaar.27 De slaven van de landeigenaar kwamen en zeiden tot hem: “Heer, hebt u geen goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe heeft het dan onkruid? “ 28 En hij zei tegen hen: “Dit heeft een vijand gedaan!” De slaven zeiden tegen hem: “Willen jullie dan dat wij ze gaan halen?”29 Maar hij zei:”Nee, want terwijl u het onkruid verzamelt, mag u de tarwe ermee ontwortelen.30 Laat beide samen opgroeien tot de oogst; en in de tijd van de oogst zal ik tegen de maaiers zeggen:Verzamel eerst het onkruid en bind ze in bundels om ze te verbranden; maar verzamel de tarwe in mijn schuur. ”

Wie zijn het zaad van de slang? Wie is het onkruid tussen de tarwe? Ik denk dat er verschillende groepen mensen zijn die daarvoor in aanmerking komen. Het is te gemakkelijk om te zeggen: de jood, of de vrijmetselaar enz. Wel is het zo dat in allerlei geheime groepen deze “slangenmensen” voorkomen. Meestal alleen in de hoogste regionen, daaronder zijn het de “willige slaven”. Bijvoorbeeld iemand die door zijn zoektocht naar de zin van zijn leven zomaar verdwaald raakt in een vrijmetselaarclub en oprecht denkt dat hij de grote bouwer van de wereld dient en dan niet weet dat hij lucifer dient. De grote machtsgroepen hebben de verzamelnaam illuminatie en daarin zijn samenwerkingsvebanden van khazarenmaffia met sabbateeërs en zionisten enz. Het slangenzaad is overal geïnfiltreerd en onze wereld is er door vergiftigd. Zij beheersen de wereld al bijna helemaal omdat zij de financiële wereld en de media in handen hebben.

In George Orwells boek 1984 blijkt dat het hele afschuwelijke totalitarisme dat de held verpletterde, gebaseerd is op het beëindigen van een simpele, nutteloos klinkende vrijheid; “Vrijheid”, zegt het, “is de vrijheid om te zeggen dat twee plus twee vier is.”

Nu moeten we vaak al gedwongen zeggen dat 2 en 2 5 is en dat oorlog vrede is. Onze wereld is op zijn kop gezet omdat zij dat doen. Zij spiegelen de wereld ook want dat is wat lucifer wil. Dat is de betekenis van spiegels in hun films, videoclips enz. en in sprookjes als Alice in Wonderland. Het spiegelen is om de mens op het verkeerde been te zetten en te leren dat goed kwaad is en kwaad goed. Dat is de wereld van de illuminatie, van lucifer.

Wat triest dat de meeste mensen, door hun laffe stilzwijgen, geheime medewerkers worden, die in hun eigen slavernij berusten. Wat een wonderbaarlijke wereld zou dit zijn als slechts een kleine groep eerlijke en bedachtzame, moedige mannen en vrouwen de onthullende en provocerende foto’s, illustraties en bewijzen zou zien en met alle macht zou uitroepen met een luide, luide stem tegen iedereen. binnen gehoorbereik:

“Ik zie het. Ik zal niet langer gebonden blijven door de opzettelijke onwetendheid die de menigten bindt. Ik zal het anderen vertellen. Ik zal me uitspreken totdat, op een dag, misschien binnenkort, het hele, verrotte occulte illuminatie-establishment instort!”

Waarom doen de illuminatie wat ze doen? Het zijn psychopaten en als zodanig lijden ze aan de gevaarlijke ziekte grootheidswaanzin.

Het kwaad is puur een parasitair zonder enige spirituele kracht, daarom heeft het de controle over de geest nodig.

“De wereldorde is alleen parasitair … dus er is geen reden om bang voor ze te zijn. Wij zijn degenen die de leiding hebben en er zijn maar een paar gewetensvolle mensen nodig, die zich concentreren op de oplossingen voor problemen, om dingen om te keren.” – Don Croft

“De schade die psychopaten aanrichten aan de wereldeconomie en de menselijke beschaving in het algemeen, is niet te overzien.” – Robert D. Hare

Ze lijken vast te zitten in verveling , niet in staat om te voelen en puur op emoties te draaien , te leven. Vandaar de (bezeten) interesse in sex, “maffia industrie” van Hollywood enz.

De hele wereld is een podium, en hij is het publiek. En hij is ook de scriptschrijver, de poppenspeler. Noch tevreden noch ontevreden. Hij verdraagt dingen. Is doelloos en werkt niet normaal. De wereld is hun speeltje, de mensen zijn hun slaven. In de muziekindustrie en de Hollywoodindustrie zie je hoe ze hun slaven behandelen.

Als je iets wilt bereiken in veel segmenten van de wereld zul je je moeten onderwerpen aan hun eisen. Kinderen wordem geseksualiseerd, jonge meisjes worden wulpse vrouwen en velen moeten plastische chirurgie ondergaan die hen lelijk maakt, zoals “zij” dat willen. Het veranderen van mensen is een geliefde bezigheid. (denk aan bevorderen van transgenderisme)

“Werk behoedt ons voor drie kwaden: verveling, ondeugd en behoefte” Voltaire.

Zij zijn leeg en hebben een niet te verzadigen behoefte aan iets dat zij niet kennen: liefde

De leegte zien we overal terug. Onze min. pres. Mark Ruttes is 33 graads vrijmetselaar. Hij zit er tot zijn nek in en je kunt aan alles merken dat hij leeg is. Hij heeft geen visie en draait altijd zo dat hij aan de macht blijft. Hij wil macht en niet het beste voor het land. Hij doet charmant maar is het niet. Hij doet joviaal maar is het niet. Hij liegt en komt er mee weg. Zijn zogenaamde lach is intussen steeds meer een grimlach, verkrampt en onecht. Veel mensen vallen voor de charme van de psychopaten en krijgen vaak (te) laat door hoe ze door hen gebruikt worden.

Deze mensen zijn vaak pedofiliepatiënten, ze mishandelen en martelen kleine kinderen en leren hen onder dwang zelf dader te worden vanaf hun vroege jeugd. Dit alleen al betekent dat ze moeten worden gestopt.

Ze runnen de porno-industrie, ze verdienen enorme hoeveelheden geld met drugssmokkel, vuurwapens en menselijke slavernij.

Ze zijn extreem verwikkeld in kwaad en geld verdienen en maken winst op menselijk lijden.

Ze zijn binnengedrongen in de regeringen van elk land ter wereld, en in de gerechtelijke en juridische systemen. Ook in de media. Ze runnen onze financiële instellingen. Ze zijn meedogenloos, ambitieus en zullen niet stoppen met het doden van degenen die ze tegenwerken. Ze hebben MK-Ultra uitgevonden met de hulp van de CIA.

Maar ze zijn ook arrogant, en dit zou hun ondergang kunnen zijn. Ze zien de gewone mensen als “schapen” zonder intelligentie. Ze zijn vol trots, geloven dat ze onkwetsbaar zijn. Arrogante mensen maken fouten en ze worden de laatste jaren schaamtelozer en opener. Ze doen alles recht in ons gezicht.

duivelsteken gemaakt door de vorige paus
omgekeerd kruis is satanisch

Ze geloven dat ze God kunnen overwinnen, wat een grote vergissing is. God kan de hand van de geschiedenis tegenhouden en heeft dat tot nu toe gedaan, in de hoop dat er meer uit deze groep naar buiten komen, omdat Hij barmhartig is.

Dit is ook wat Mattheüs 5, 43-45 ons leert:

U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is,

want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Je vijand liefhebben wil niet zeggen dat je zijn daden goedkeurt maar dat je hem de gelegenheid geeft uit zijn kwade wereld te treden door jouw liefde te laten zien.

Veel christenen begrijpen dit verkeerd net als je andere wang toekeren. Het wil niet zeggen dat je het kwaad accepteert. Het wil zeggen dat je het kwaad niet tolereert maar een gelegheid geeft tot uittreden uit de wereld van de liefdeloze satan. Liefde is hier de tactiek tegenover de slechtheid van de satan want die kan niet tegen liefde. Die brengt juist het liefst tweespalt en de christen moet proberen dat op te heffen. Dat is ook het geduld van God.

De meesten van “hen” zijn gewonde, mishandelde slachtoffers, die niet beseffen dat het mogelijk is om de groep te verlaten. Er is veel onvrede in de gelederen, en er zou een massale uittocht zijn als de leden geloofden dat het echt mogelijk was om eruit te komen (en te leven)

De grootste wortelen die worden aangeboden aan degenen die doorgroeien in de groep is dat je mensen geen pijn meer hoeft te doen en dat je niet kunt worden misbruikt (het is waar: alleen degenen die hoger zijn dan jij in de groep kunnen je misbruiken dus iedereen wil omhoog, waar de pool van kandidaten kleiner wordt) . Natuurlijk kunnen mensen ervoor kiezen om iemand onder hen te misbruiken, en dat motiveert sommigen (maar niet alle)

De psychopaat heeft een duidelijk beeld van de werkelijkheid – hij weet heel goed wat hij doet – maar hij weigert zich te houden aan de moraal van de samenleving. In plaats daarvan streeft hij persoonlijke bevrediging na in zaken als criminele handelingen, drugsverslaving en seksuele perversie.

Gecombineerd met gevoelens van grootheidswaanzin heeft de psychopaat visioenen van zijn eigen almacht – hij denkt dat hij een God is – en heeft hij grootheidswaanzin. Omdat hij ervan overtuigd is dat hij goddelijk is en niet gebonden is aan de regels die gelden voor andere, minder goddelijke wezens, is de psychopaat inderdaad een gevaarlijk persoon.

De psychopaat is een ontwrichtende, parasitaire, immorele invloed in een groep en kan grote schade aanrichten.

De gelederen van de maçonnieke orde zijn beladen met gevaarlijke psychopaten. De organisatie van de Verenigde Naties is een kolkende beerput van onberouwvolle psychopaten.

satansteken door Bush
hetzelfde door Clintons

Er is gezegd dat als iemand echt een groot geheim wil verbergen, hij het in het volle zicht moet verbergen. Dat doen de mannen van de illuminati. Het is niet rationeel om te doen wat deze mannen in het openbaar doen, in het volle zicht, maar ze doen het en verwachten ermee weg te komen. En ze komen ermee weg!

Waarom alle occulte rituele rompslomp? Waarom nemen sommige van ’s werelds rijkste en invloedrijkste mannen de risico’s die ze nemen door hun demonische magische handelingen in het volle zicht uit te voeren?

Is het dat ze een unieke smaak hebben voor bedrog? Of wordt de prestatie in het volle zicht bereikt omdat wordt aangenomen dat het kracht en meesterschap inbrengt in hun nagestreefde doelen?

Genieten ze er gewoon van om ons te bespotten en bedriegen?

Bedenk dat de psychopaat immoreel is, egoïstisch, zich niet aan maatschappelijke zeden houdt, infantiel van persoonlijkheid is, waanvoorstellingen heeft en gevoelens van grootsheid en almacht heeft. Mannen die denken dat ze de almachtige God zijn, moeten er buitengewoon behagen in scheppen de massa dingen op te leggen die zij als minderwaardig en onmenselijk beschouwen.

Magie is een occult ritueel. Bij dit occulte ritueel gelooft de “magiër” de Illuminist, (of hoe we ze ook noemen, maar het zijn alle leden van allerlei occulte groepen) dat hij ‘menselijke of natuurlijke gebeurtenissen kan beïnvloeden. Dus zien we de illuminatie afgebeeld die geheime tekens geeft, verborgen grepen en handdrukken deelt, symbolen laat zien en verborgen boodschappen communiceert. We beseffen dat bij het uitvoeren van deze magische werken, de illuminist in feite gelooft dat hij menselijk gedrag beïnvloedt of anderszins ervoor zorgt dat echte gebeurtenissen plaatsvinden op een bepaalde, geplande manier of bedoelde manier.

vrijmetselaarshandteken door de paus
allemaal vrijmetselaars

Nu kan de illuminist zich voorstellen dat hij slechts toegang heeft tot de “kosmische energiekracht” of dat hij een “vierde dimensie” of de “etherische atmosfeer” aanboort. Dat wat deze mannen doen (in sommige gevallen bewust, in andere onbewust) is aanroepen, het is het aanroepen van duivels uit een onzichtbaar rijk (“buiten de gewone menselijke sfeer”). Het is de sfeer van lucifer.

Het is niets minder dan het aanroepen of uitnodigen van duivels, demonen of gevallen engelen of hoe je ze ook noemen wilt.

Dit is inderdaad een zeer gevaarlijke activiteit; toch heeft de illuminatie zijn vele rituelen, tekens, codes, symbolen, architectuur, kunst en andere apparaten zo ontworpen dat de wereld om ons heen een waar groot theater van het occulte is geworden. Vanwege de Illuminati is de hele wereld “betoverd”, duister van het bovennatuurlijke, en degene die de prins van de kracht van de lucht wordt genoemd, ook wel satan en lucifer genoemd, moet erg trots zijn op zijn menselijke volgelingen.

Ieder jaar een raadselachtige voorpagina voor het
nieuwe jaar met verborgen boodschappen

Er zijn er die denken dat wij nu permanent in de greep van satan zijn omdat zijn nieuwe wereldorde in feite al bestaat en wij er dus nooit meer uitkomen.

Een schokkend document getiteld “Silent Weapons for Quiet Wars” (Silent Wars) bevestigt dat een satanische sekte met het hoofdkantoor in de City of London de mensheid in slavernij houdt door middel van psychologische oorlogsvoering.

“Het publiek kan dit wapen niet bevatten en kan daarom niet geloven dat ze worden aangevallen en onderworpen door een wapen”, zegt het rapport uit 1979 dat in 1986 werd aangetroffen in een IBM-kopieerapparaat dat bij een overtollige verkoop was gekocht.

Het is het product van een discipline genaamd “Operations Research”, ontwikkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog om vijandige bevolkingsgroepen aan te vallen met behulp van social engineering en psychologische oorlogsvoering.

Volgens het document besloot de “internationale elite” in 1954 om een “stille oorlog” te voeren tegen het Amerikaanse volk met als doel de rijkdom van “de onverantwoordelijke velen” in de handen van de “verantwoordelijke en waardige weinigen” te verschuiven.

Het doel was om een economie tot stand te brengen die “volledig voorspelbaar en manipuleerbaar” is. De massa zal moeten worden “getraind en een juk toegewezen … vanaf zeer jonge leeftijd …”

Om een dergelijke overeenstemming te bereiken, moet de “gezinseenheid uiteenvallen door een proces van toenemende bezorgdheid van de ouders en de oprichting van door de overheid geëxploiteerde kinderdagverblijven voor de beroepsweeskinderen”.

Dit wordt bereikt door middel van “stille wapens” (propaganda en social engineering) die in de media en op scholen worden toegepast.

“Wanneer het stille wapen geleidelijk wordt toegepast, past het publiek zich aan … totdat de druk te groot wordt en ze barsten … Daarom is het stille wapen een soort biologische oorlogvoering … Het valt aan … hun bronnen van natuurlijke en sociale energie en hun fysieke, mentale en emotionele sterke punten … “

De schrijver van het rapport zegt: “Deze hersenloze school van kwallen, vader, moeder, zoon en dochter, worden nuttige lastdieren …”

Het document spreekt van “controle krijgen over het publiek” door hen “ongedisciplineerd, onwetend, verward, ongeorganiseerd en afgeleid” te houden.

“Houd het publiek weg van” de echte sociale kwesties en gefascineerd door zaken die niet van belang zijn. “” Saboteer hun mentale activiteiten “door een” constant spervuur van seks, geweld en oorlogen in de media “, dwz” mentale en emotionele verkrachting. “

Geef ze “junkfood tot nadenken” en ontneem ze wat ze echt nodig hebben, “vooral een gedegen opleiding.” “Houd het openbare amusement onder het niveau van de zesde klas. “

De algemene regel: “er is winst in verwarring; hoe meer verwarring, hoe meer winst. Daarom is de beste aanpak om problemen te creëren en vervolgens oplossingen te bieden.”

De “menselijke god” is de politicus die de wereld belooft en niets levert. Dit openbare gedrag is “overgave geboren uit angst, luiheid en opportuniteit. Het is de basis van de verzorgingsstaat als een strategisch wapen, nuttig tegen een walgelijk publiek”.

Het gebrek aan verzet van het publiek is een teken dat het “rijp is voor overgave en instemt met slavernij en juridische inbreuk. Een goede … indicator van de oogsttijd is het aantal burgers dat inkomstenbelasting betaalt ondanks een duidelijk gebrek aan wederkerigheid of eerlijke service van de overheid. “

Mensen kunnen tegenwerpen dat dit document weer een vervalsing is. Bewuste mensen kunnen echter zien dat deze blauwdruk al is uitgevoerd.

Het promoten van homoseksualiteit onder het mom van ‘tolerantie’ en ‘gelijkheid’ is een voorbeeld van het stille wapen.

De vergelijking van het homohuwelijk met het heterohuwelijk is een brutale ontkenning van het unieke karakter van heteroseksualiteit. Terwijl ze schreeuwen over mensenrechten, vallen ze de gezondheid en het geluk van 97% van de bevolking venijnig aan.

Het verschil tussen heteroseksualiteit en homoseksualiteit is één woord: kinderen . Homoseksuelen hebben geen biologische kinderen. Ouders worden is een essentiële stap in de heteroseksuele ontwikkeling. Dit vereist dat we een permanente band vormen die uniek is voor ons. Dit is ook wat God heeft gewild en dit is het drama van de tuin van Eden waar deze verwarring werd gezaaid en waar satan dit promootte. Dis is ook onderdeel van de orgies van de baälvereringen en het verhaal van Sodom en Gomorra. Iedere keer weer grijpt God is en dan is er satan weer die de twijfel zaait.

Homoseksuelen kunnen een speciale huwelijksklasse hebben met allemaal dezelfde rechten en plichten. Maar ze worden gebruikt om de meerderheid in verwarring te brengen, zodat we ons niet binden en als gevolg daarvan een gestagneerde ontwikkeling ondergaan.

Feminisme is een ander voorbeeld. Door gezonde natuurlijke heteroseksuele rollen te ontkennen, nemen vrouwen de plaats van mannen over als zorgverleners voor het gezin met hun gezinsinkomen en krijgen ze weinig of geen kinderen, vaak als alleenstaande ouders. Mannen worden overbodig of ‘echtgenotes’. Het gezin wordt vernietigd en de samenleving wordt gedestabiliseerd.

De massamedia en het onderwijs misleiden, manipuleren, leiden af en vervormen. “Mentale en emotionele verkrachting”, noemen ze het. Hoewel we het materieel in overvloed hebben, hongeren onze geest en ziel naar de waarheid .

We zijn geconditioneerd om aan trivia te denken of de werkelijkheid helemaal te ontwijken. Er is geen berichtgeving of er wordt geen debat gehouden gegeven over de verraderlijke vooruitgang van de wereldregering en de uitholling van de nationale onafhankelijkheid.

Omdat er geen zinvolle natie of democratie zal zijn, worden de jongeren geen geschiedenis of burgerdeugden geleerd. Seks wordt gepromoot als een levenslange obsessie. Pornografie is wijdverbreid. Het is niet de bedoeling dat we volwassen zorgen maken, zoals over het soort wereld dat onze kinderen zullen erven.

De mensheid heeft de intelligentie om een wonderlijke wereld te creëren. We worden gesaboteerd. Satans discipelen zijn verantwoordelijk voor de moord op tientallen presidenten en andere leiders, voor depressie, genocide en oorlog, inclusief de “Koude Oorlog” en de opvolger ervan de “War on Terror”. Alle oorlogen zijn tegen de mensheid georganiseerd door deze satanische sekte.

Onze politieke, economische en culturele “leiders” hebben hun ziel verkocht en de samenleving verraden. Ze zijn letterlijk dienaren van satan. Anders zouden ze niet tolereren dat bijvoorbeeld presidentskandidaten lid zijn van een satanisch geheim genootschap als de Skull and Bones. Ze zouden de voor de hand liggende list die plaatsvond op 11 september niet 2001 niet tolereren. Ze denken dat ze bevoorrecht zullen zijn in de Nieuwe Wereldorde. De geschiedenis heeft aangetoond dat iedereen vervangbaar is.

Terwijl de mens naar Gods beeld werd gemaakt, was het menselijk leven heilig. Toen we het erover eens waren dat God dood was, werden we vervangbaar. Daarom kan de auteur van “Silent Wars” naar ons verwijzen als “lastdieren” en de “darwinistische strijd” gebruiken om slavernij en genocide te rechtvaardigen. (al het gepraat over de slavernij van toen is een afleiding)

Satan wil ons niet fysiek te vernietigen. Hij heeft tegen God gezegd dat hij het beter kan en God heeft hem enige tijd gegeven om dat waar te maken. We leven nu in de gruwleijke wereld van satan die onze ziel wil oogsten. Maar Jezus heeft gezegd dat er in het tarweveld goede tarwe staat naast het onkruid. Zijn we gemaakt naar Gods beeld of niet? Om te winnen, moet satan bewijzen dat we niets anders zijn dan domme dieren. We zijn in deze wereld terecht gekomen omdat we in de gevallen wereld geboren zijn en God vraagt ons om tarwe te worden en weg te gaan bij het onkruid.

We hoeven de strijd niet alleen te voeren maar we moeten wel iedere dag weer hulp vragen aan God. De tijd van lucifer raakt op en wij maken het drama van de slotakte mee. Het is aan ons hoe we kiezen: zijn we gemaakt naar het beeld van God of naar dat van de satan?

We hoeven onszelf niet te haten dat we “schapen”zijn. Dat is een truc van de satan. We weten dat Jezus de herder is naar elk verloren schaap op zoek gaat. We moeten echter Jezus wel vragen of Hij

onze herder wil zijn.

Bronnen

Illuminatie Conspiracy Archive

Makow

Codex Magica door Texe Marrs

Snippits-and-slappits.blogspot.com handteken

Snippits-and-slappits.blogspot.com cabala

Over het vernietigen van het intellect van een volk:

de moord op 20.000 Polen in W.O.2 in Katyn