Maand: januari 2021

20210129 Over wijsheid

De laatste tijd spelen 2 liedjes vaker door mijn hoofd dan me soms lief is. Soms krijg je deuntjes niet meer weg. Misschien willen ze wat vertellen?

Old and Wise

The Alan Parsons Project

As far as my eyes can see

There are shadows approaching me

And to those I left behind

I wanted you to know

You’ve always shared my deepest thoughts

You follow where I go

And oh, when I’m old and wise

Bitter words mean little to me

Autumn winds will blow right through me

And someday in the midst of time

When they asked me if I knew you

I’d smile and say you were a friend of mine

And the sadness would be lifted from my eyes

Oh, when I’m old and wise

As far as my eyes can see

There are shadows surrounding me

And to those I leave behind

I want you all to know

You’ve always shared my darkest hours

I’ll miss you when I go

And oh, when I’m old and wise…

https://youtu.be/DU7l5p1gaSgen

The Logical Song

Supertramp

When I was young, it seemed that life was so wonderful

A miracle, oh it was beautiful, magical

And all the birds in the trees, well they’d be singing so happily

Oh joyfully, playfully watching me

But then they send me away to teach me how to be sensible

Logical, oh responsible, practical

And they showed me a world where I could be so dependable

Oh clinical, oh intellectual, cynical

There are times when all the world’s asleep

The questions run too deep

For such a simple man

Won’t you please, please tell me what we’ve learned

I know it sounds absurd

Please tell me who I am

I said, watch what you say or they’ll be calling you a radical

Liberal, oh fanatical, criminal

Won’t you sign up your name, we’d like to feel you’re acceptable

Respectable, oh presentable,…

Ik hou niet van alles van deze nummers, met name de drukke muzikale tussenstukken maken dat ik gauw door wil spoelen.

Toch zeggen deze nummers wel wat en af en toe moet ik ze weer horen om te denken: o, ja, daar gaat het ook over. Maar ik houd van de stilte en na een tijdje muziek luisteren, wordt het me al weer gauw te druk. Alleen in de stilte kan ik wonen en zijn en verwonderen en alleen in de stilte kan ik muziek van binnen horen en de aanwezigheid van God daadwerkelijk proeven. Maar door deze songs word ik wel weer even teruggeroepen naar die andere werkelijkheid die er ook is. En dan komen de vragen:

Vragen we ons af of we met al onze kennis wel (levens) wijsheid hebben opgedaan?

Hebben we geleerd wat verwondering is en hebben we geleerd daarvoor te danken?

Kun je volwassen zijn en veel kennis bezitten en toch niet weten wat wijsheid is?

Heb je je schaduwen, je demonen begrepen?

Ik denk dat veel mensen nu in deze coronatijd veel stilte ervaren die ze niet gewend zijn. Hoewel velen bang zijn voor stilte en die gauw willen opvullen met het gebruikelijke lawaai zullen er toch weer mensen door de opgedrongen gesloten wereld misschien geraakt worden door waarheid binnenin, wijsheid binnenin.

Misschien is dit een tijd om je af te vragen: leef ik zoals het moet? Kan of wil ik iets veranderen? En kan ik dit los zien van het lawaai van de wereld om mij heen. Los van alle indoctrinatie? Los van alles wat ze me in mijn jeugd leerden en wat een leugen bleek te zijn? Wat was eigenlijk waarheid? Wat was leugen? Zie ik wel een rechtvaardige wereld? Wil ik daarover wel nadenken?

Of zijn liedjes alleen maar deuntjes?

Dit is een gevecht dat je niet moet uitstellen tot je oude dag, tot je sterfbed. (het schijnt dat Old en Wise geliefde muziek is voor uitvaarten). Dit is een gevecht dat je moet voeren in je jonge volwassenheid. De balans van je leven kun je beter regelmatig opmaken dan op je einde want dat kan wel eens erg laat zijn.

“Mijn volk, uw leiders zijn verleiders en zij maken de weg die u tot pad moest zijn, tot een doolweg”. (Jesaja 3:12)

Ik heb er vaker over geschreven: zij die bovenonsgesteld zijn en ons daarom hadden moeten dienen, hebben dat niet gedaan en doen dat niet.

De wooncrisis in ons land wordt steeds duidelijker en we weten dat er inmiddels 40.000 daklozen zijn in ons land. In ons land!

Ook schreef ik bij eerder optimisme van onze overheid al dat gratis geld niet bestaat. “Zij” willen een schuldenmaatschappij. Welnu, die hebben ze gecreëerd. En die schulden moeten natuurlijk afbetaald worden.

Er zijn nu al bijna 190.000 banen verloren gegaan. Door het geven van staatssteun ( nu al 60 miljard) is de staatsschuld al over de Europese norm gestegen. Dat geld moet hoe dan ook een keer terug betaald worden. En dan moet de echte klap nog komen.

Wie denkt er nog:”dit overkomt mij niet?”

Wie ziet patronen?

Is het wel waar wat ze ons geleerd hebben in onze jeugd? Hebben we wel geleerd wat de eenvoudige rechte weg is? Hebben we wel echt geleerd wat goed en kwaad is?

Ouders passen hun kinderen aan en de maatschappij heeft dat ook gedaan. Makow die ik regelmatig deel, heeft daar veel over geschreven. Maar kinderen hebben nog de ware wijsheid en weten vaak nog te leven totdat ze in de mal van de ouders vervormd zijn om te passen in een vervormde maatschappij die satanisch bezeten is.

De mens wil het niet weten want als je die kennis hebt opgedaan, zul je merken dat je zelf verantwoordelijk wordt voor je leven en dat je er niet voor toegerust bent. Je moest passen in de wereld die niet meer is zoals hij bedoeld is en aan die wereld komt nu langzaam een eind.

Er is een nieuwe toren van babel gebouwd die binnenkort in elkaar zal storten maar niet nadat “zij” triomfantelijk denken dat ze gewonnen hebben en vele zielen in hun val zullen meesleuren.

Mattheüs 16, 26: Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?

We waren bestemd om priesters en koningen voor God in zijn koninkrijk te zijn maar we zijn veranderd in een pan met kikkers die langzaam aan de kook gebracht is.

We konden niet meer met liefde worden grootgebracht omdat “zij” ons met hun cultuur marxisme hebben opgevoed. Zij hebben onze instituties en onze religieuze hulpbronnen vergiftigd met hun addergebroed. Dat is de slechte boodschap. De goede is dat er een Tuinman is die onze Tuin op orde houdt in hun chaos en uiteindelijk zal opkomen voor het verloren gegane paradijs.

En nee, dat is niet meneer Klaus Schwab van de WEF die een boek schrijft en daarin gewoon uit de doeken doet dat we nooit meer onze oude wereld terugkrijgen:

In zijn boek Covid-19: the Great Reset, schreef hij:

“Op het moment van schrijven (juni 2020), blijft de pandemie zich wereldwijd verergeren. Velen van ons vragen zich af wanneer alles weer normaal zal worden. Het korte antwoord is: nooit. Niets zal ooit terugkeren naar het ‘gebroken’ gevoel van normaalheid dat vóór de crisis heerste, omdat de pandemie van het coronavirus een fundamenteel keerpunt markeert in ons mondiale traject.”

Hij doet zich voor als de messias die de wereld zal redden. Hij spreekt over een gebroken wereld die hersteld moet worden. Dit is messiaanse taal.

En of dat niet genoeg is, geven ze een video uit met de boodschap:

“Vertrouw ons! We zijn niet slecht”, (Davos WEF Great Reset Promo Video):

De Great Reset is gewoon “een kans om een betere wereld op te bouwen.” Ze zijn niet slecht, als mensen er anders over denken, is het allemaal de schuld van het ‘gebroken systeem’ en de ‘pandemie’. Ze denken een wereld op te bouwen zonder God. Het zal ze niet lukken.

Maar wat als de meeste mensen eigenlijk geen ‘nieuw normaal’ willen, maar zo snel mogelijk hun oude leven willen terugkrijgen? Noch Schwab, noch de mensen die de Grote Reset promoten, lijken dit te willen begrijpen. Dat kan ook niet. Zij hebben meegeholpen deze wereld verder te breken.

En ze moeten nu steeds maar weer de boodschap overdrijven omdat ze weten dat ze liegen.

Ze zijn kinderen van de vader die vanaf het begin een leugenaar was. En we weten nu dat lucifer zijn laatste strijd strijdt en dat er Iemand is die hem nog een keer zal verslaan maar dan voorgoed.

20210128 Over een gekunstelde pandemie

Over de p(l)andemie is al zoveel geschreven dat ik vaak denk dat ik er over zal ophouden maar dan komt er weer wat waarvan ik denk dat ik het wil vastleggen en delen.

Het grote verraad zit me dwars. We werden geleerd onze overheid te vertrouwen en dat kunnen we niet meer. Onze

Via Makow :

In 1995 waarschuwde de Canadese arts Ghilslaine Lanctôt dat de elite en hun volgelingen een verplichte vaccinatie zullen introduceren die een dodelijk virus zal bevatten en dit zal specifiek worden gebruikt als een eugenetica-wapen voor massale en gerichte vermindering van de wereldbevolking.

“Ik kom uit een lange stilte over vaccinatie, omdat ik denk dat er dit keer enorm veel op het spel staat. De gevolgen kunnen zich veel verder verspreiden dan verwacht”, schrijft Lanctôt, die gelooft dat het A (H1N1) -virus dat wel zal doen. Het zal worden gebruikt in een pandemie die is bedacht en georkestreerd door de WHO, een internationale organisatie die militaire, politieke en industriële belangen dient.” zie ook

Zie verder bij Makow.

Bij Niburu Zeg nu nog eens dat dit niet gepland is

Uit hun artikel:

Wat is de kans dat er rond dezelfde tijd in meerdere landen wordt begonnen met sterke “bezuinigingen” in de zorg?

Dat dit net begint in de periode dat de Rockefellers hun Lockstep Scenario presenteren?

We hebben gezien bij de build back better mantra dat alle politici als poppen aan een touwtje precies van hetzelfde script lezen. Dit heeft natuurlijk niets met toeval te maken, maar toont aan dat er andere krachten achter de schermen aan het werk zijn die bepalen wat overheden namens hen dienen uit te voeren.

Wanneer de leiders van de meeste landen zich nu voor het karretje van die onzichtbare macht laten spannen, dan deden ze dat tien jaar geleden ook. En dat is dan ook precies de tijd dat men begon met de voorbereiding van de covid-19 false flag.

We zien in 2010 hoe de Joodse futuroloog Peter Schwarz namens de niet zo Amerikaanse Rockfeller familie komt met het inmiddels beruchte Lockstep Scenario. Het scenario waarbij de wereld te maken krijgt met een pandemie en waarbij ongeveer de complete aardbol in een lockdown situatie terechtkomt. Alsof men toen in een glazen bol kon kijken, zo precies komt dat scenario nu uit.

…Deze pandemie heeft ook een dodelijk effect op de economie. De mobiliteit van mensen en goederen komt zo goed als tot stilstand. Bedrijfstakken zoals het toerisme worden verwoest en er treden grote verstoringen op de in de voedselketen, waardoor er voedseltekorten ontstaan.

Winkels en kantoren die normaal wemelen van leven worden stille, lege, dode plekken, waar nog niet of nauwelijks mensen vertoeven.

Tijdens deze pandemie gaan nationale leiders wereldwijd steeds meer autoritair optreden. Ze vaardigen allerlei nieuwe besluiten uit waarbij de bewegingen van de mensen drastisch worden beperkt. Burgers worden gedwongen om maskers te dragen en er vinden controles van lichaamstemperatuur plaats bij treinstations en supermarkten.

Een ontwikkeling die we ook zien de afgelopen tien jaar is dat de Europese grenzen wijd open worden gezet en er stromen vluchtelingen en gelukszoekers Europa binnenkomen. Wij weten via het Kalergiplan dat dit eveneens gepland is door diezelfde duistere machten.

…Terwijl dus de bevolking groeit in Europa wordt tegelijkertijd in diverse landen zwaar bezuinigd op de zorg en dan met name op de capaciteit van ziekenhuizen. Groot-Brittannië bijvoorbeeld had in 1987 ruim 56 miljoen inwoners en dat aantal is nu gegroeid tot ruim 66 miljoen mensen.

…Wanneer we kijken naar ons land de afgelopen tien jaar, dan zien we precies datzelfde beeld. Ook bij ons een vrij sterke bevolkingsgroei over die periode en een absurde afname van de capaciteit van ziekenhuizen.

…Degene die bij ons verantwoordelijk was voor de hele sterke bezuinigingen in de zorg was Edith Schipper die in 2014 werd gekocht op de Bilderberg Conferentie , pardon, de Conferentie mocht bezoeken.

(Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”)

…Wanneer je dan ook nog eens de openlijke voorspelling via de Olympische Spelen openingsceremonie neemt in 2012 in Groot-Brittannië dan moet iemand van goede huize komen om ons ervan te overtuigen dat dit alles op louter toeval berust.

De openingsceremonie hebben we vaker laten zien omdat nergens meer duidelijk wordt dat men precies wist wat er zou komen omdat de voorbereidingen van de covid-91 false flag operatie toen al in volle gang waren.

Een false flag operatie, omdat het een aanval is van gekochte overheden (build back better) op het eigen volk. Een ergere vorm van landverraad bestaat er niet. De door het volk “gekozen” vertegenwoordigers die hen verraden waar ze bij staan.

20210128 Over de laatste acte

Like A Rolling Stone

Bob Dylan

Once upon a time you dressed so fine

Threw the bums a dime in your prime, didn’t you?

People call say ‘beware doll, you’re bound to fall’

You thought they were all kidding you

You used to laugh about

Everybody that was hanging out

Now you don’t talk so loud

Now you don’t seem so proud

About having to be scrounging your next meal

How does it feel, how does it feel?

To be without a home

Like a complete unknown, like a rolling stone

Ahh you’ve gone to the finest schools, alright Miss Lonely

But you know you only used to get juiced in it

Nobody’s ever taught you how to live out on the street

And now you’re gonna have to get used to it

You say you never compromise

With the mystery tramp, but now you realize

He’s not selling any alibis

As you stare into the vacuum…

Like a Rolling Stone (Nederlands vertaling)

Artiest: Bob Dylan

Als Een Zwerver, vertaler Albert Braam

Er was een tijd dat je zo mooi gekleed ging.

Je gooide een geldstuk naar de daklozen in je beste tijd, toch?

De mensen riepen: zeg, let op poppie, zo ga je vast ten onder.

Jij dacht dat ze allemaal maar een grapje maakten.

Jij lachte vroeger iedereen uit,

die daar rondhing.

Nu heb je niet meer zoveel praatjes.

Nu lijk je er niet meer zo trots op te zijn,

dat je je volgende maaltijd nog op moet scharrelen.

Hoe voelt dat

om zonder een thuis te zijn.

Als een compleet onbekende.

Als een zwerver.

Ja zeker, je ging naar de beste school, Juffrouw Eenzaam

Maar je weet dat je er alleen maar opgefokt raakte.

Niemand heeft je ooit geleerd op straat te leven.

En nu zul je er aan moeten wennen.

Je zei dat je je nooit zou aanpassen

aan de geheimzinnige landloper, maar nu besef je

dat hij geen alibi’s verkoopt.

Als jij in de leegte van zijn ogen staart

en hem vraagt of hij een deal met je wil maken.

Hoe voelt dat

Hoe voelt dat

om alleen te zijn

Zonder dat je weet hoe je thuis moet komen

Als een compleet onbekende.

Als een zwerver.

Je lette nooit op de afkeurende blikken van de jongleurs en de clowns als ze allemaal hun trucjes voor je kwamen doen.

Je begreep nooit wat er niet goed was.

Je moet andere mensen niet laten opdraaien voor jouw plezier.

Je reed toen op het paard van chroom (motor) met je diplomaat,

die een Siamese kat op zijn schouder droeg.

Is het niet moeilijk om te ontdekken,

dat hij eigenlijk niet zo geweldig was,

nadat hij alles van je had gepakt dat hij kon stelen

Hoe voelt dat

Hoe voelt dat

om alleen te zijn

Zonder dat je weet hoe je thuis moet komen

Als een compleet onbekende.

Als een zwerver.

Prinses op de toren en alle mooie mensen

drinken en ze denken dat ze het gemaakt hebben.

Ze geven elkaar dure cadeaus en zo…

Maar je kunt je diamanten ring beter af doen, ga hem maar verpanden, liefje. Je moest vroeger zo lachen

om Napoleon in zijn vodden en de taal die hij gebruikte.

Ga nu naar hem toe, hij roept je, je kunt het niet weigeren,

als je niks te verliezen hebt.

Je bent nu onzichtbaar, je hebt geen geheimen te verbergen

Een rauw lied komt weer boven in een tijd dat velen niet meer de huur of de hypotheek kunnen betalen. En niet meer weten hoe het verder zal gaan met hun leven omdat hun zaak, hun bedrijf, het niet zal redden. Er is steun maar de grote golf ellende wordt wat langer uitgesteld.

We kennen de echte cijfers niet omdat ze ons niet worden gegeven.

En omdat de waarheid verdraaid wordt.

Ik las een prachtig stuk bij Paul Craig Roberts :

In Amerika is de waarheid het moeilijkste om te vinden

Ook hier is het zo, hoewel de rauwe ellende en de discriminatie ( het oneveneredige geweld wel tegen de een en niet tegen de ander) wel steeds meer naar buiten komen omdat tegenwoordig alles wordt vastgelegd. Ook hier leven al veel mensen op straat. Een schande voor onze wereld. De rijkste paar mensen op de wereld kunnen iedereen onderdak en voedsel geven. Maar ze doen het niet. En velen die dachten: “dat overkomt mij niet”, worden nu geconfronteerd met kwade machten die hen alles afnemen.

En wat daar nu al is, komt ook hier.

We beleven de laatse acte van het drama geschreven door “hen”. Zij die aan de touwtjes trekken spelen hun laatste kaart. Er zijn acteurs op het toneel die het drama voelen en de angst neemt toe. Daarom omringen zij zich met soldaten.

Uit het artikel van Roberts:

…De FBI en een vooraanstaande Amerikaanse advocaat, Michael Sherwin, zitten achter Trump-aanhangers aan. De FBI heeft 150 mensen gearresteerd vanwege hun vermeende rol in de vermeende “Capitol-rel”. Het feit dat er geen oproer in het Capitool was, doet er niet toe. Geen feiten zijn belangrijk. Dit is een sluiting-alle-oppositie-tegen-The Establishment-operatie. Sherwin doet zijn best om een ​​”samenzweringszaak” tegen de gearresteerden te verzinnen, aangezien de gearresteerden zich nergens schuldig aan maken. Niemand heeft ingebroken in het Capitool. Een paar werden binnengelaten door de politie van het Capitool. Op video’s is te zien hoe de politie de deuren opent, mensen die in één bestand binnenkomen, rondlopen en weer naar buiten gaan. Een video toont een zwarte politieagent die mensen de trap opdaagt, waar een paar selfies maakten in de stoel van Nancy Pelosi. Dat was de omvang van de ‘bestorming van de hoofdstad’. Maar wetshandhavers zeggen dat hun onderzoek naar de Trump-samenzweerders een van de meest uitgebreide in de geschiedenis van de FBI is, vergelijkbaar met de bomaanslag in Oklahoma City en de Boston Marathon-bomaanslag, twee vermoedelijke valse vlagoperaties.

Uit video’s blijkt ook dat Antifa-personeel en een CNN-journalist onder degenen waren die de politie het Capitool binnenliet. Ze vieren dat ze erin geslaagd zijn om wat Trumpers binnen te krijgen en het op video vast te leggen als bewijs dat het Capitool werd bestormd. Ik heb deze video’s of links ernaar eerder gepost.

…We kunnen niet weten wat er echt is gebeurd, omdat het verhaal is vastgelegd als een wapen tegen Trump en zijn kiezers.

Schakel nu versnellingen. Herinner je je de gewelddadige rellen, plunderingen van miljarden dollars en vernietiging van zakenwijken in Minneapolis, Chicago, Atlanta, Seattle, Portland, New York en vele andere steden? Deze gewelddadige rellen waren duidelijk een georganiseerde samenzwering. Er is geen FBI- en US Attorney-onderzoek naar deze echte rellen, echte vernietiging en echte moorden. Dit was geen denkbeeldige “Trump-opstand”. Het was echt. En er is geen FBI-onderzoek. Geen enkele Amerikaanse advocaat die een aanklacht wegens samenzwering opstelt.

…Wat moet je nog meer weten? De FBI is op zoek naar gewone, goede, fatsoenlijke Amerikanen die van alles kunnen worden beschuldigd en de presstituees zullen het als feit melden. De FBI heeft geen interesse in echte rellen, materiële schade, echte moord. De FBI en de waarnemend Amerikaanse advocaat Sherwin dienen geen aanklacht in tegen Antifa en Black Lives Matter. Ze dienen aanklachten in tegen Trump Americans en tegen de Proud Boys.

Reuters meldt dat Enrique Tarrio, leider van de Proud Boys en duidelijk geen blanke supremacist , een undercover politie-informant is. Dit kan wel of niet waar zijn. Het lijdt geen twijfel dat de Proud Boys zijn geïnfiltreerd door politiebureaus. We kunnen niet eens weten dat de organisatie niet is gevormd door undercoveragenten van de FBI. Aan de andere kant kan Tarrio gewoon worden opgezet door de FBI, zodat hij uit de leiding wordt verwijderd. Aangezien de Proud Boys door de pers en de Democraten worden gedemoniseerd als “een extremistische organisatie”, past het hebben van een Hispanic aan het hoofd niet bij The Establishment Narrative. Het etablissement moet Tarrio laten verwijderen en een blanke man in zijn plaats zetten. Aangezien alle blanken “systemische racisten” zijn, verandert de Proud Boys, zodra ze worden geleid door een blanke man, in een “extremistische blanke suprematieorganisatie” en maakt ze zich per definitie aan alles schuldig.

…Schakel over naar Covid. De hele wereld is betrokken bij lockdowns, verplicht dragen van ineffectieve maskers, overhaaste vaccinatie met een niet-getest vaccin. De PCR Covid-test is door de maker afgewezen als een misleidende test voor Covid. Alle sterfgevallen door andere oorzaken worden gerapporteerd als sterfgevallen door Covid. Massa’s mensen zijn hun baan kwijtgeraakt door lockdowns en kunnen hun schulden niet betalen. Gevallen van seizoensgriep worden niet langer gemeld en worden samengevoegd met gevallen van Covid. In al deze verwarring is de vraag waar Covid vandaan komt niet onderzocht.

Het maakt natuurlijk deel uit van de Chinese demonisering om China de schuld te geven. De feiten lijken anders en ondersteunen het verhaal niet. Er is overvloedig bewijs dat Dr. Fauci van de National Institutes of Health in het Wuhan-laboratorium in China winst-van-functie-onderzoek naar het Coronavirus heeft gefinancierd. Dit is geen complottheorie. Dit zijn geregistreerde gegevens.

Onderzoek naar functiewinst heeft te maken met het gemakkelijker verspreiden van een virus. Waarom werd dit onderzoek gedaan? Het antwoord van het establishment is dat het onderzoek nodig is om wetenschappelijk inzicht te krijgen in de voorbereiding op een dodelijke pandemie. Eerst creëer je een zeer besmettelijke ziekteverwekker en dan zoek je kennis over hoe je een vaccin kunt bedenken dat ertegen beschermt.

…Onderzoek om virussen besmettelijker te maken, grenst aan biowarfare, een illegale onderneming. Heeft Fauci het onderzoek naar China verschoven om te voorkomen dat de biowarfare-conventie wordt geschonden? Is het virus ontsnapt uit het Wuhan-lab of was de financiering van het onderzoek in China door de VS zo opgezet dat wanneer het virus werd vrijgegeven om meer controle over de bevolking te krijgen, China de schuld op zich zou nemen? Telkens als er geen goed onderzoek is, duiken complottheorieën op.

Dit klinkt allemaal misschien vergezocht, en daar ben ik het mee eens. Maar we zijn omringd door complottheorieën. Welke zijn onwaar en welke zijn waar? We hebben de samenzwering van 9/11 dat een man die zich verstopt in een grot in Afghanistan het World Trade Center en een deel van het Pentagon heeft vernietigd. De samenzwering tegen Saddam Hoessein van “massavernietigingswapens”. De samenzwering tegen Assad van “Assad’s gebruik van chemische wapens.” De samenzwering tegen Rusland van “Russische invasies” en “inmenging in Amerikaanse verkiezingen”. We hebben de “Russiagate” -samenzwering tegen Trump. En nu de samenzwering van de “gewelddadige bestorming van het Capitool”.

De reden dat democratieën falen, is dat desinformatie dodelijke aanvallen op de democratie en burgerlijke vrijheid veroorzaakt die niet door de mensen worden herkend.

Wat is er nodig om mensen ertoe te brengen te eisen dat hun regering gelijkelijk onderzoek doet naar echte Antifa- en BLM-rellen als naar een “bestorming van het Capitool” door Trump-aanhangers die gestoord zijn door wat zij beschouwen als gestolen verkiezingen?

…Wat is er nodig om mensen ertoe te brengen te weten waarom de Amerikaanse National Institutes of Health het onderzoek financierden dat Covid besmettelijk en gemakkelijk te verspreiden maakte?

Waarom weten we niet hoe Covid is ontstaan?

Is het geen samenzwering dat de media met één stem spreken – de stem van The Establishment? Waarom worden verklaringen gecontroleerd en alternatieve verklaringen gecensureerd? Dit is duidelijk een samenzwering.

Dit is wat “zij” willen. Eerst de chaos en dan hun “wederopbouw”. Een nieuw maatschappij onder heerschappij van een werelddictatuur met hun slaven die over gebleven zijn na hun poging tot vermindering van de wereldbevolking.

Maar de geest is uit de fles en mensen worden wakker. Steeds meer wordt blootgelegd wie ze zijn en wat ze doen. Zij hebben onze maatschappij eeuwenlang kunnen ondermijnen en in deze slotacte zien we de spelers die zij manipuleren: de MSM, Hollywood, politici, opnieuw opgerichte tijdelijke groepen enz. Zij die overal zijn doorgedrongen in de haatvaten van elk land dat ze willen, waar ze onderwijs ondermijnden, religie aanvielen en probeerden de samenhang van een samneleving kapot te maken. In dit slotakkord zie je hoe ze dat doen. We kunnen niet meer zomaar bij elkaar komen, zijn gemuilkorfd en het middenstandsbedrijf wordt kapot gemaakt. De kurk waarop de maatschappij drijft is al bijna kapot. Zij zijn georganiseerd via hun vrijmetselaarsloges en hun leden die moeten doen wat “zij” willen want zij hebben nu eenmaal hun eed gezworen. Denk niet dat het onschuldige verenigingen zijn want dat zijn niet. Eenmaal erin, er moeilijk weer uit. En ze zitten overal. Zij bepalen waar wie een baan krijgt, of iemand nu geschikt is of niet.

Zij zijn bijna bij hun doel. Misschien is daar de derde wereldoorlog openlijk voor nodig, misschien blijft die een beetje onzichtbaar. Hun macht is groot.

Maar de duistenis zal verdwijnen.

De oorsprong van de vrijmetslarij is een beetje duister, hoewel er steeds meer duidelijk wordt.

Iemand die er veel over schrijft is H. Makow. Zijn analyse over het stadium waarin we nu zitten, heb ik al eens gedeeld:

De mensheid is satanisch bezeten

en

9-11 Opnieuw, Behalve dat WE ZIJN opgesloten op de 94e verdieping

Uit het artikel:

…Illuminati insider Chaim Rakover (Christian Rakowsky) verwijst naar de Grote Depressie als een ‘Amerikaanse revolutie’. Het werd opzettelijk neergeslagen door de Illuminati voor winst, om het “klassieke Amerikaanse” karakter te breken en om politieke macht te grijpen. Evenzo heeft het Coronavirus bewezen dat westerlingen geen onderscheidingsvermogen of moed hebben. Ze zullen doen wat hen wordt opgedragen:

Draag gekke maskers, sluit het bedrijf, ontsla de werknemers en laat je zonder morren of vragen in hun huizen opsluiten. In feite zullen ze andersdenkenden intimideren en schreeuwen om draconischer maatregelen.

Met cultuur marxisme is de maatschappij kapot gemaakt en dit is de slotfase.

Door de monsterlijke overdrijving van de interpretatie van de woorden: vrijheid, gelijkheid, broederschap, werden de teugels van de menselijke moraal losgemaakt. Het was de vrijmetselarij die ongehoorzaamheid aan hun plichten bij vrouwen verspreidde, met als doel extremisme, corruptie en prostitutie te verspreiden.

Inmiddels is de wereld van corruptie en van Sodom en Gomorra in de V.S. aan de macht.

Maar kwaad brengt niets dan kwaad voort. Zo is het steeds gegaan. Ze kochten de wereld of ze veroverden de wereld, ze stalen alles bij elkaar maar nu zijn ze aan de bodem van de samenleving gekomen waar kennis is die zich zal vermenigvuldigen. Want zoals kwaad, kwaad voortbrengt zo zal goed ook goed voortbrengen.

Zij hebben het christendom / de christelijke wereld bevochten om hun maffia te behouden maar het christendom wordt gekenmerkt door de leer van Jezus die de mens echt vrij maakte. Jezus maakte de mens tot individu die vrijwillig kan kiezen. En hoewel het christendom bijna succesvol is bestreden, is de geest van het christendom bewaard gebleven.

De vrijheid van Jezus was gematigd, welwillend en vruchtbaar. De vrijheid van de vrijmetselaars is extremistisch, zonder grenzen, vrijheid van godslasteringen en bedrog, vernietigend voor karakters, religies, rijkdom, levens en gezinnen.

Wat Jezus leerde was puur en menselijk; het predikt broederschap onder mensen. Het legt hen wederzijdse liefde op en vervreemdt hen van haat en kwaad. Vrijmetselaars, oefenen een broederschap vol egoïsme en voorrechten uit. Onder hen heerst persoonlijke liefde, de liefde voor wraak, verdeeldheid en eindeloze conflicten. Verraad, agressie, diefstal, trots, ontheiliging en nihilisme heerst onder hen en komt nu in al zijn lelijkheid naar buiten.

De gelijkheid van Jezus is rechtvaardig en legaal voor de wet en religie. In de vrijmetselarij betekent ‘gelijkheid’ het verdwijnen van alle orde. Met deze veronderstelde gelijkheid gaan de teugels van vrijheid alle orde te boven, waarbij alles in verwarring raakt en de ware waarden verloren gaan. Zij zijn meesters in het scheppen van wanorde om daarna hun orde op te leggen.

Maar met de roep om orde en de verschijning van hun heerser en hun antichrist zal de wereld de ommekeer meemaken. Het is iedereen gegund om nu al de ommekeer bij zichzelf te bewerkstelligen. Weg van de lelijkheid en terug naar de waarheid.

20210127 Over het vallen van het doek

Nu het theater op zijn laatste benen loopt en de spelers op de planken wanhopig proberen de geest in de fles terug te krijgen, zien we hoe de slang zijn laatste vuile trucs gebruikt. Het zal niet mooi zijn. Hij doet dat vanaf het begin want hij is jaloers.

Het Oude Testament staat vol met verhalen over oorlog, broedertwist en broedermoord en God die ingrijpt en mensen die dat niet willen begrijpen.

Terwijl God op het toneel van de geschiedenis het script verdeelde en mensen voor Hem liet werken die onbewust aan belangrijke delen van zijn plan voor de mensheid bijdroegen, was er een andere partij, de partij van de duisternis die een manier probeerde te vinden om Gods plan te dwarsbomen. Dat is natuurlijk een dwaas. Niemand kan God te slim af zijn. Maar jaloerse zielen hebben vanaf het begin van de mensheid de wijzen willen frustreren. De duivel, de oorspronkelijke slang uit Genesis, met zijn vele spirituele nakomelingen zullen tegen God strijden in de laatste strijd tussen goed en kwaad. De geschiedenis is niets meer dan het verslag van vele schermutselingen tussen deze twee krachten. Degenen die geloof hebben, weten wie er uiteindelijk zal zegevieren. Degenen die geen geloof hebben, zijn blind voor hun eigen verderf tot de laatste onvermijdelijke nederlaag.

Het hele Oude Testament is het verhaal van Israël dat God steeds maar weer niet gehoorzamen wil.

Dat verhaal is het verhaal van de mensheid.

Aangezien de duivel in zijn waanzin zichzelf op de Allerhoogste wil laten lijken, moet hij zijn volgelingen een soort van “schepping” aanbieden. Het probleem is dat hij een engel is, en bovendien een gevallen engel. Engelen hebben slechts een beperkte intelligentie, precies de hoeveelheid intelligentie die nodig is om de missie te bereiken waarvoor God hen heeft geschapen. Ze werden geschapen als dienstknechten, terwijl mensen werden geschapen om “een koninkrijk van priesters” te zijn. ( Exodus 19: 6: U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken en Openbaring 1: 6: en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.)

‘Ik ben de Alfa en de Omega’, zegt de Here God, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. (Openbaring 1, 8 / Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.)

Sinds de dagen dat God begon met het vormgeven van de wereld waarin we leven, deed de vijand, zijn best om Gods plannen te vernietigen, af te wijken, te besmetten, te infiltreren en te frustreren. God is de grote kunstenaar, maar de duivel is slechts een criticus. Hij heeft kritiek op God en weet het beter. Hij heeft als doel God te verbeteren, in te grijpen in het werk van God. Het is niet verrassend dat een van de moderne dienaren van de duivel , Karl Marx, de “meedogenloze kritiek op al het bestaande” of”meedogenloze kritiek op de bestaande orde ” vorm gaf. En we weten wat zijn krtitiek teweeg heeft gebracht. We weten waartoe zijn volgelingen in staat waren en zijn.

Het is een rare gedachte dat Marx Gods schepping zou kunnen verbeteren. Het is duidelijk dat de geschiedenis van het marxisme bewijst dat Marx ongelijk heeft. (eigenlijk komt hierin alles samen. En dit zien we nu opkomen in de nieuwe vorm van het Build Back Better. Dit is sluwe slang aan het werk)

Alle werken van de duivel hebben een definitieve vervaldatum. Sommige duren langer, andere minder, maar ze komen allemaal tot een smadelijk einde. De laatste zwendel betrof een verkiezing in de VS. De omvang van de overval is een goede indicatie van de wanhoop die de gelederen van de duivel doordringt. Het toneel is inmiddels bevolkt met veel afgrijselijke en lelijke figuren.Het zou een teken van hoop moeten zijn voor degenen die op God wachten.

Geloof bestaat uit kalm observeren hoe God werkt. Hij zal geen draad kwijtraken, hij zal geen knoop overslaan. Al zijn werk is erop gericht ons eeuwige geluk te bereiken. Hij wil ons een kans geven voor Zijn Koninkrijk. Dus wees niet bang. Hij heeft de volledige controle. Ons deel is om Hem te vertrouwen, zelfs als alles verloren lijkt.

Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. Lucas12, 35-40:

En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen.

Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.

En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven.

Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken.

U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

“Er is vaak gezegd dat “in een tijd van universeel bedrog, het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad is”. Dat citaat wordt vaak toegeschreven aan George Orwell, maar er is eigenlijk geen bewijs dat hij het ooit gezegd heeft. Maar door vele jaren heen zullen mensen dat citaat aan Orwell blijven toeschrijven. Het klinkt zeker als iets dat hij gezegd zou kunnen hebben, maar het is zo belangrijk om bij de feiten te blijven. Helaas is zo ongeveer onze hele samenleving de afgelopen jaren van de werkelijkheid vervreemd geraakt, en dat is de afgelopen maanden duidelijk te zien geweest. We zijn getuige geweest van een constante stroom van leugens van links, en helaas zijn we ook getuige geweest van een constante stroom van leugens van rechts. Als kinderen werd ons verteld dat “woorden ons nooit pijn kunnen doen”, maar de waarheid is dat miljoenen en miljoenen mensen zijn gekwetst door al deze leugens. Als we ooit hopen onze samenleving te genezen, moeten we ons ertoe verplichten terug te keren naar de waarheid, en dat zal niet gemakkelijk zijn.”

Michael Snyder

In De kwelling van bedrog bij w.jongman haalt Michael Snyder een lied aan van Steve Camp. Het is getiteld “The Agony Of Deceit (De kwelling / pijn van bedrog) , en dit is de tekst van het refrein…

Dit is de kwelling van bedrog

Waarheid belovend voor de leugens die ze onderwijzen

Ze komen in Jezus’ naam

Maar het zijn zonen van Hades

Dit is de kwelling van bedrog

In het stuk benoemt hij de pijn die veel Amerikanen nu voelen bij het bedrog achter de verkiezingen

De weg terug begint met de waarheid. We moeten alle onwaarheden verwerpen en afzweren, en we moeten ons gaan richten op wat echt belangrijk is.

Ondanks alles wat er gebeurd is, bestaat de waarheid nog steeds, en de waarheid zal je bevrijden.

Bron: The Agony Of Deceit | End Of The American Dream

Zoals de bijbel vol staat met oorlog en broedertwist zo staat de bijbel ook vol met afwijzen van God en van Jezus. Keer op keer wordt de mens verleid om God en Zijn Zoon af te wijzen. Wij doen het nog iedere dag. En keer op keer worden we aangespoord terug te gaan naar de bron.

De geschiedenis van Israël uit de bijbel is onze geschiedenis. We moeten niet denken dat het Israël van toen, de poltieke entiteit is van nu, ook al willen velen ons dat doen geloven. En ook al denken zionistische christenen dat. Zij zullen nog een zware crisis moeten doorstaan.

Maar wij zijn het die die geschiedenis op ons zelf moeten toepassen.

Ik moet steeds denken aan:

Hij droeg onze smarten

T’en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,

Noch die verraderlijk u togen voor ’t gericht,

Noch die versmadelijk u spogen in ’t gesicht,

Noch die u knevelden, en stieten u vol puisten,

T’en zijn de krijgslui niet die met hun felle vuisten

De rietstok hebben of de hamer opgelicht,

Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,

Of over uwe rok saam dobbelden en tuisten –

Ik ben ‘t, o Heer, ik ben ‘t die u dit heb gedaan,

Ik ben de zware boom die u had overlaân,

Ik ben de taaie streng waarmee Gij ging gebonden,

De nagel en de speer, de gesel die u sloeg,

De bloed-bedropen kroon die uwe schedel droeg,

Want dit is al geschied, helaas! om mijne zonden.

Uit: Jacobus Revius, Over-Ysselsche sangen en dichten (Deventer 1630).

Hertaald door Enny de Bruijn.

Met ons gedrag, met ons verleid worden dragen we er toe bij dat Jezus gekruisigd wordt.

Wij moeten terug naar de bron en de bron begrijpen en verduidelijken.

Ik moet ook steeds denken aan een gedicht van Henriette Roland Holst-van der Schalk uit de De vrouw in het woud (1912):

“Ook ik ben omstreeks ‘t midden mijner dagen

verdwaald geraakt in levens donker woud,

maar mij heeft geen aardsche wijsheid ontvouwd

den weg uit smart en twijfel, noch gedragen

omhoog, en geen hemelsche oogen zagen

neer op mij, vanwaar hoog’re klaarte blauwt

m’in teed’re zorg omwakend, en met stage

stralen heffend naar waar men waarheid schouwt.

Mij leidt geen gids, als het eigen gemoed,

mij schoort geen steun, dan d’enk’le trouwe handen

die mij opbeuren als de kracht bezwijkt;

mij sterkt geen afgezant uit beet’re landen

dan soms het ruischen, als een vleugel doet,

van zachte hoop die langs mijn wangen strijkt.”

Henriette Roland Holst-van der Schalk (1869 – 1952)

Een ik-persoon is ‘verdwaald’ geraakt in ‘smart en twijfel’. ‘Wijsheid’ biedt hem of haar geen uitweg en hij of zij ervaart ook niet de hulp van hemelse krachten. Niemand wijst de weg, ook geen ‘afgezant’ uit betere landen; de persoon moet het alléén doen, al blijken enkele ‘trouwe handen’ wel te steunen als de eigen kracht het moet laten afweten. Heel soms is er een beetje hoop, maar de somberheid overheerst.

Schrijfster heeft oprecht geloofd in het socialisme maar het heeft haar niet gebracht wat zij hoopte.

Ze voelt toch nog zachte hoop. Het “ruischen als een vleugel” kan metaforisch opgevat worden als de vleugel van een engel, waarmee ze dan verwijst naar een godsdienstig besef dat in haar leeft. Het leek er in eerdere bundels juist op dat ze afstand van het geloof had gedaan, maar De vrouw in het woud opent betekenisvol met de woorden: “‘t Is nu de kentertijd”

Ik heb het altijd een mooi gedicht gevonden omdat het een beschrijving is van het leven van velen van ons. We geloven in bijvoorbeeld een politiek systeem, in wereldse zaken en we vergeten dat alles op dit toneel zal verdwijnen. En dat iedere keer weer bij iedere generatie opnieuw mensen op staan die denken dat zij het beter weten dan God.

Prediker:

Wat er geweest is, dat zal er weer zijn.

Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden.

Er is niets nieuws onder de zon.

Is er iets waarvan men kan zeggen:

Kijk eens, dat is nieuw?

In de eeuwen die voor ons geweest zijn,

We denken dat we “origineel” zijn maar voor ons waren er al mensen die dit hebben gedaan en zij hebben gefaald met al hun zwoegen.

Wij hebben ons net zo laten verleiden zoals zij en we hebben nog niets geleerd. Het wordt tijd dat we de schouwburg verlaten, hun toneel niet meer nodig hebben zodat de poppenspelers geen publiek meer hebben omdat die met de voorstelling van God zijn gaan meedoen.

Het toneel met lelijke spelers wordt al jarenlang blootgelegd door de waakzame burger die aan de hand van foto’s laat zien hoe ver de wereld van de satan onze wereld is binnengedrongen. Ouders met kinderen zouden deze site moeten lezen. Iedere maand uitleg aan de hand van de nieuwste foto’s. 21/ En nee, het is niet mooi.

Tot slot de tekst van The Agony of Deceit

The Agony of Deceit – Steve Camp lyrics

They are Wolves, in sheep clothing, they are trying to seduce your souls.

Teaching doctrines of demons, lies are all they know.

They are profits of destruction, these are New Age Heretics

Say they’ll show the way to salvation but they’re cross is a bloodless stick

This is the Agony of Deceit, missing truth from the lies they teach.

Awe, They come in Jesus name, but they are sons of Hades, this is the agony of deceit.

They are clouds without water, they have hearts trained in greed.

They are like wild animals and you are the food they eat.

Depraved in their minds, Deprived of the truth, they promise prosperity.

But the cash they steal from you, though the coffin they still have defeat.

This is the Agony of Deceit, missing truth from the lies they teach.

Awe, They come in Jesus name, but they are sons of Hades, this is the agony of deceit.

Beloved rest in the truth of the Lord, hold fast to the faith Word

Guard the treasure by the Spirit of God, a foundation which stands sure.

They have eyes full of adultery, they never cease from sin, they’re exalted in heresy deception is their friend, speaking out prideful words of vanity, they enticed by fleshly desire, like a dog returns to its vomit you see, like a sow wallows in the mire.

This is the Agony of Deceit, A missing truth from the lies they teach.

Awe, They come in Jesus name, but they are sons of Hades, this is the agony, awe ya the of deceit. For all the missing truths for the lies they teach, awe they come in Jesus name, but their sons of Hades, this is the agony of deceit… oh the agony…

trying to seduce you, lies are all they know, wolves up in sheeps clothing, the agony… trying to seduce you, lies are all they know, wolves up in sheeps clothing, the agony… the agony….

Songtekst The Agony of Deceit – Steve Camp (google translate)

Het zijn wolven, in schaapskleren, ze proberen je ziel te verleiden.

Leerstellingen van demonen onderwijzen, leugens zijn alles wat ze weten.

Het zijn winsten van vernietiging, dit zijn New Age ketters.

Zeggen dat ze de weg naar verlossing zullen tonen, maar ze zijn boos, is een bloedeloze stok.

Dit is de lijdensweg van bedrog, waarbij de waarheid ontbreekt in de leugens die ze onderwijzen.

Ontzag, ze komen in Jezus naam, maar ze zijn zonen van Hades, dit is de pijn van bedrog.

Het zijn wolken zonder water, ze hebben harten geoefend in hebzucht.

Ze zijn als wilde dieren en jij bent het voedsel dat ze eten.

Verdorven in hun gedachten, beroofd van de waarheid, beloven ze voorspoed.

Maar het geld dat ze van je stelen, hoewel de kist ze nog steeds verslagen heeft.

Dit is de lijdensweg van bedrog, waarbij de waarheid ontbreekt in de leugens die ze onderwijzen.

Ontzag, ze komen in Jezus naam, maar ze zijn zonen van Hades, dit is de pijn van bedrog.

Geliefden, rust in de waarheid van de Heer, houd vast aan het geloof Woord

Bewaak de schat door de Geest van God, een fundament dat zeker staat.

Ze hebben ogen vol overspel, ze houden nooit op van zonde, ze zijn verheven in ketterij, bedrog is hun vriend, ze spreken trotse woorden van ijdelheid, ze worden verleid door vleselijk verlangen, zoals een hond terugkeert naar zijn braaksel zie je, als een zeug wentelt zich in het slijk.

Dit is de lijdensweg van bedrog, een ontbrekende waarheid in de leugens die ze onderwijzen.

Ontzag, ze komen in Jezus naam, maar ze zijn zonen van Hades, dit is de lijdensweg, ontzag voor bedrog. Voor alle ontbrekende waarheden voor de leugens die ze onderwijzen, ontzag komen ze in Jezus naam, maar hun zonen van Hades, dit is de lijdensweg van bedrog … oh de lijdensweg … ze

proberen je te verleiden, leugens zijn alles wat ze weten, wolven in schaapskleren, de pijn … proberen je te verleiden, leugens zijn alles wat ze weten, wolven in schaapskleren, de pijn … de pijn

20210126 Over het theater

“De illusie van vrijheid zal voortduren zolang het winstgevend is om de illusie voort te zetten. Op het punt waar de illusie te duur wordt om te onderhouden, zullen ze het decor neerhalen, de tafels en stoelen opzij schuiven, dan trekken ze de gordijnen terug en zie je de bakstenen muur aan de achterkant van het theater. ” – Frank Zappa

“Religies praten altijd over de enige ware religie. Nu hebben we aan de linkerkant de enige ware mening. Als je daar tegenin gaat, doe je dat op eigen risico … We leven in een tijd waarin mensen andere mensen willen annuleren en laten verdwijnen. Wie blijft er over? ” – Bill Maher

Het is voor goede mensen moeilijk te begrijpen dat er mensen zijn die opzettelijk kwaad willen doen.

Alle veranderingen vanaf de jaren ’60 tot nu heb ik min of meer bewust meegemaakt.

Wat op openheid en revolutie leek in de jaren ’60 was achteraf al georkestreerd. Het overspoelen van de markt voor de jeugd met goedkope muziek en later drugs had het doel om veranderingen teweeg te brengen voor de “machthebbers” en dat zette zich vanaf dat moment door, tot in de haarvaten van de samenleving.

Vanaf de jaren ’80 werd een kreet belangrijk: “dat moet kunnen”. Dat ging dan over iets dat niet kon maar waarvoor dan geen verantwoording voor te hoefde worden afgelegd. Het valt onder het “gedogen”. Gedogen betekent niets anders dan niet hoeven optreden waar dat wel zou moeten.

Ons werd geleerd “positief” te denken want dan zou de wereld liever en beter worden. Ik heb me daar altijd tegen verzet. Lelijke dingen moet je benoemen en gaan niet vanzelf weg.

Langzamerhand is christelijke religie uit onze maatschappij verdrongen om plaats te maken voor de “religie van het cultuur marxisme”.

Deze religie gebruikt alles en iedereen om zijn doel ( het socialistische paradijs op aarde) te bereiken en dankt dan zijn helpers af. Want dat paradijs is er voor weinigen ( de 1% van de aarde, sommigen zeggen zelfs de 0.1% van de aarde) de rest is overbodig en wat mag blijven dient als slaaf.

Beetje bij beetje is onze maatschappij veranderd in een dystopische samenleving waarin de poppenspelers hun poppen trainden op bijvoorbeeld “Bilderbergconferenties” en ze vervolgens liet doen wat ze doen: de maatschappij ondermijnen.

We zien iedere dag nu dat het decor naar beneden wordt gehaald.

Waarom ik veel naar de V.S. kijk, is om dat wat daar gebeurt, hier ook aan de hand is. En omdat ik daar goede schrijvers vind en goede journalisten. Dat is in Nederland bijna niet het geval.

Veel alternatieve sites vind ik vaak “balorig” en veel geschrijf komt vaak niet uit boven middelbare school joligheid. Of ik vind de stijl te goedkoop. Als je levert, moet je kwaliteit leveren en dat vind ik hier weinig. Dat kan misschien ook niet als je de hele dag op twitter zit en overal een mening over hebt. In de V.S. lees ik serieuzere schrijvers en journalisten.

Ik wil vandaag drie stukken delen van The Unz Review

De eerste: Trump en zijn grootste bijdrage aan Amerika door MARK ALLEN

…Trump heeft Amerikanen laten zien, zonder dat het de bedoeling was, dat de instellingen die dienen als de moeren en bouten van onze veronderstelde democratie, allemaal perversies zijn geworden van de oorspronkelijke instellingen die Amerika tot een van de grootste en machtigste naties op aarde hebben gemaakt. Helaas heeft Amerika zijn hoogtepunt bereikt; de verkiezing van Joe Biden tot president van de Verenigde Staten door die eens zo grote instellingen is Amerika’s doodsklok en het begin van de laatste aanval op een bloeiende en vrije samenleving.

…Het presidentschap van Trump onthulde als geen ander wat een paar van onze belangrijkste instellingen zijn geworden. Het is niet mooi.

De reguliere media, die idealiter de feiten op de meest neutrale manier zouden moeten rapporteren, zijn nu, op enkele uitzonderingen na, een politiek instrument geworden van één factie van onze gebroken regering.

…De titeljournalist dwong vroeger respect af, maar is nu een merk van vooringenomenheid en oneerlijkheid geworden. Het ideale beeld van de hardwerkende verslaggever is verdwenen van het oude stereotype van de norse, sigaar die elke man kauwt die alleen geïnteresseerd is in de waarheid, ongeacht waar het hem bracht of wie het blootstelde aan een gepimpte, oppervlakkige, geanimeerde mannequin. Journalisten zijn bedriegers geworden die op een domme manier truïsme en onoprechte gemeenplaatsen uiten. Ze brengen meer tijd door met de kapper en visagist dan ze besteden aan het ontwikkelen en onderzoeken van een verhaal. De media als echte nieuwsmedia sterven uit, net als onze democratie, en nieuwsprogramma’s zijn vervangen door een verzameling partijdige sitcoms gevuld met mooie papegaaien wiens enige echte interesse het sussen is van hun wakkere collega’s, verstomde kijkers.

…De onvoorspelbare, oncontroleerbare, oneerbiedige, geliefde en gehate buitenstaander, Donald J. Trump, heeft iedereen laten zien dat de democratie die ooit de afgunst van de wereld was, is verworden tot een zeer subtiele maar wrede vorm van fascisme; een fascisme dat nu de grootste bedreiging aller tijden vormt voor de individuele vrijheid die de democratie moet beschermen. Het is een trieste en onheilspellende dag voor Amerika en, helaas, de wereld. een fascisme dat nu de grootste bedreiging aller tijden vormt voor de individuele vrijheid die de democratie moet beschermen.

…Uit de commentaren:

…De “elite” plundert zo snel als ze kunnen met de volledige medewerking van hun partners in crime, de regering. Het plan is om zoveel mogelijk het land uit te persen en het dan te laten rotten. Azië is de nieuwste bestemming van de elite om de cyclus helemaal opnieuw te beginnen.

…De VS is zo totaal losbandig en gebroken dat veel gewone mensen het gewoon niet kunnen bevatten. Veel Amerikanen onderdrukken de ergste aspecten van Amerika’s schijnbaar niet te stoppen afglijden.

En van Israel Shamir

Amerika daalt af in virtuele nacht

Uit het artikel:

…Het Biden-regime is slechts een dekmantel voor de kracht van Big Data, van de vijf giganten die Trump hebben verwijderd en Biden in het Witte Huis hebben geïnstalleerd. We zullen binnenkort zien of de machtsdorstige politici tevreden zullen zijn met het zoeken naar echte macht. Trump was de laatste volledig menselijke staatsman aan het roer van de Republiek, en hij werd verslagen door de stemming per post.

…De joden hebben hem niet nodig: ze hebben zeer sterke posities in het nieuwe bestuur, terwijl dankbaarheid geen bekende joodse eigenschap is. Het joodse persbureau JTA pochte op de prestaties van de stam: het ministerie van Buitenlandse Zaken, de CIA, de nationale inlichtingendienst, de binnenlandse veiligheid, de NSA, het ministerie van Financiën en bovendien “negen joden zitten in de nieuwe senaat (inclusief de nieuwe leider van de meerderheid) en 25 in het huis van Vertegenwoordigers, die meer dan 6 procent van het totale congres uitmaken. Dat is meer dan driemaal het percentage joden in de algemene bevolking. Er zijn ook twee Joden van de negen rechters in het Amerikaanse Hooggerechtshof. “

…Dit is geen goed teken: joden zijn goed als ze verbonden zijn met de onderdrukten. Vervolgens gebruiken ze hun energie om de zaak van de onderdrukten te bevorderen. Terwijl ze aan de top staan, onderdrukken ze krachtiger dan wie dan ook; vraag het de Palestijnen bij twijfel.

…Let wel, ik onderschrijf niet het idee van Joodse suprematie en een enorm IQ. Het volledig Joodse land Israël wordt verwoest door drie lockdowns, door de grootste vaccinatie-actie ter wereld (86% is al gevaccineerd), door een voortdurende burgeroorlog van de zionistische macht tegen orthodoxe Joden die opsluiting en vaccinatie weigeren; tegen de aanstaande vierde nationale verkiezingen, terwijl liberalen onophoudelijk proberen de premier Bibi Netanyahu te verwijderen, zeggend dat hij de Trump van Israël is. Deze week werd de enige overgebleven internationale luchthaven van Israël gesloten; de mensen kregen te horen dat niemand in ieder geval tot de zomer weg zou komen. In dit kleine land met zijn enorme bevolkingsdichtheid en slechte huisvesting voelt het te veel als een getto voor comfort.

…Nu is er de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum online, waar de winnaars zullen beslissen hoe ze verder gaan met hun Great Reset. Trump is niet uitgenodigd. Over een paar dagen zullen we meer weten over hun plannen en of er krachten zijn waarop we kunnen hopen en aanmoedigen. Op dit moment lijkt het er niet op. Ondanks hun vele meningsverschillen zijn ze het tegen ons eens, dus we kunnen het allemaal met hen oneens zijn.

En van CJ Hopkins

Dat is alles Mensen!

Uit het artikel:

…Zoals ze altijd zeiden aan het einde van al die gekke Looney Tunes-tekenfilms: dat zijn allemaal mensen! De voorstelling is voorbij. Letterlijke Russische Hitler, de nieuwste grootste bedreiging voor de westerse democratie, het monster van Mar-a-Lago, Trumpzilla, Trumpenstein, de ayatollah van Orange Shinola, is eindelijk vernederd en krijgt de zwerver uit Washington door de heroïsche krachten van de GloboCap “Resistance”, met een beetje hulp van het Amerikaanse leger. Het hele ding ging precies volgens het script .

Nou … OK, niet helemaal precies naar script. Ondanks vier jaar van ernstige waarschuwingen door de bedrijfsmedia, de inlichtingengemeenschap, Hollywood-beroemdheden, de Democratische Partij, nep-antifascisten, nep-linkse experts en vrijwel elke volkomen misleide, door Trump geobsedeerde liberaal met een internetverbinding, was er geen Hitleriaanse “Reichstag Fire”, geen Boogaloo, geen burgeroorlog II, geen staatsgreep, geen blanke supremacistische opstand. Niets. De man stapte gewoon op een helikopter en werd weggevlogen naar zijn resort in Florida.

…Gelukkig was dit voor GloboCap geen groot probleem. Het enige wat ze hoefden te doen, was een goedkope simulatie maken van ‘Trump gaat vol Hitler’. Het hoefde niet eens overtuigend te zijn. Ze hadden alleen een semi-dramatische gebeurtenis nodig om aan te sluiten op het officiële verhaal, iets wat ze ‘een poging tot staatsgreep’, ‘een opstand’, ‘een aanval’ enzovoort zouden kunnen noemen, en waar miljoenen goedgelovige liberalen hysterisch over konden gillen. het internet.

De “bestorming van het Capitool” deed het.

Afgelopen augustus hielden ze een generale repetitie in Berlijn, en gaf toen het echte optreden in het Capitool (deze keer was het voor al het geld, dus gingen ze door en lieten een paar mensen vermoorden). Het was niet erg moeilijk om voor elkaar te krijgen. Het enige wat ze eigenlijk hoefden te doen, zowel in Berlijn als in Washington DC, was een kleine groep boze demonstranten toegang te geven tot het gebouw, het te filmen en vervolgens het verhaal van de “poging tot staatsgreep” eruit te pompen. Het maakte geen enkel verschil dat de “binnenlandse terroristen” (in zowel Berlijn als Washington) een volledig ongeorganiseerde, ongewapende menigte waren die absoluut geen enkele dreiging vormde van “een staatsgreep” en “omverwerping van de regering”. Het maakte ook niet het minste verschil dat Trump de menigte niet echt “ophitste” (ja, ik heb mezelf door de pijn heen geslagen van het lezen van elk woord van zijn toespraak, wat de gebruikelijke woordsalade was van begin tot eind). We hebben het hier over propaganda.

…De zogenaamde “gewelddadige bestorming van het Capitool” vormde het toneel voor het hoofdevenement, dat het machtsvertoon was waarvan we allemaal zojuist getuige zijn geweest. Iemand (ik ben niet helemaal duidelijk wie) beval de troepen , tienduizenden van hen, sloot Washington af, richtte hekken op, plaatste wegversperringen en militaire controleposten, en bezette anders het regeringsdistrict. Het zag eruit als elke andere VS-militaire bezetting na een “regime-change”, want dat was het, en dat was precies het punt. Zoals ik al… nou ja, nu al meer dan vier jaar, zou het altijd zo eindigen, met GloboCap als voorbeeld van Trump en iedereen eraan herinneren wie echt de leiding heeft.

…In 2016 koos het Amerikaanse volk, ziek van de kieuwen van het mondiale kapitalisme en zijn steeds onderdrukkende wakker-ideologie, een ongeautoriseerde, narcistische ezel-clown tot het hoogste ambt in het land. Ze deden dit om verschillende redenen, maar meestal was het gewoon een grote “fuck you” voor het establishment. Het was een daad van rebellie tegen een regering waarvan ze weten dat die eigendom is van onverklaarbare, supranationale bedrijven en oligarchen die hen openlijk verafschuwen. Het was een daad van rebellie tegen een regeringssysteem waarvan ze weten dat ze er geen invloed op hebben en die ze ook niet zullen beïnvloeden. Het was een daad van rebellie tegen het mondiale kapitalisme, het ongehinderde, mondiale hegemonische systeem dat de wereld de afgelopen dertig jaar heeft gedomineerd … of ze nu beseften waar ze tegen in opstand kwamen of niet.

…Deze daad van rebellie vond plaats op de hielen van de Brexit (een andere dergelijke daad van rebellie) en in de context van de opkomst van diverse ‘populistische’ bewegingen over de hele wereld. Toen Trump in 2016 daadwerkelijk won, realiseerden de wereldwijde kapitalistische heersende klassen zich dat ze een serieus probleem hadden … een “populistische” rebellie in het hart van het rijk. Dus schortten ze de Global War on Terror op en lanceerden ze de War on Populism .

Het uiteindelijke doel van de War on Populism was om deze ‘populistische’ rebellie te neutraliseren en het publiek eraan te herinneren wie er feitelijk aan het roer staat

…Dit is in feite wat we zojuist hebben meegemaakt. De wereldwijde kapitalistische heersende klassen hebben ons er net aan herinnerd wie werkelijk de leiding heeft, op wie het Amerikaanse leger antwoordt en hoe snel ze de façade van democratie en rechtsstaat kunnen wegnemen. Ze hebben ons hier de afgelopen tien maanden aan herinnerd door ons onder huisarrest te plaatsen, ons te slaan en te arresteren omdat we geen bevelen opvolgen, geen maskers droegen, wandelingen maakten zonder toestemming, het lef hadden om tegen hun decreten te protesteren, hun officiële propaganda, over het virus, de verkiezingsresultaten, enz. Ze herinneren ons er momenteel aan door afwijkende meningen te censureren en iedereen die zij beschouwen als een bedreiging voor hun officiële verhalen en ideologie te deplatformeren.

Met andere woorden, GloboCap leert ons een lesje. Ik weet niet hoeveel duidelijker ze het zouden kunnen maken. Ze hebben zojuist een nieuwe marionettenpresident geïnstalleerd, die niet eens mentale scherpte kan simuleren, in een afgesloten, door het leger bewaakte ceremonie die niemand mocht bijwonen, behalve een paar leden van de heersende klassen.

…En de les is nog niet helemaal voorbij… het zal voorlopig nog niet voorbij zijn. De “War on Populism” zal eenvoudigweg veranderen in de “New Normal War on Domestic Terror”, die nog een theater zal worden in de “Global War on Terror”, die op pauze heeft gehouden en die nu zal worden hervat. Zoals ik de afgelopen vier jaar herhaaldelijk heb opgemerkt, lijken we op weg te zijn naar een dystopische toekomst waarin er in wezen twee klassen mensen zullen zijn: (a) ‘normalen’ (dwz degenen die zich conformeren aan de globaal-kapitalistische ideologie en decreten); en (b) de “extremisten” (dwz degenen die dat niet doen).

…Het maakt niet uit wat voor soort ‘extremisten’ deze ‘extremisten’ zijn … religieus-fundamentalistische extremisten, islamitische extremisten, christelijke extremisten, rechtsextremisten, linksextremisten, blanke suprematie of zwart-nationalistische extremisten, virusontkenners , anti-vaxxers, complottheoretici, anti-maskers, recalcitrante transfoben, anti-transhumanisten, voornaamwoorden weerstanden, uitdagende oppositionalisten, of wat dan ook … de namen doen er niet echt toe. Het punt is, conformeren of bestempeld worden als een “extremist”, een “binnenlandse terrorist” of een ander soort “antisociaal persoon” of “sociaal afwijkend” of ” potentiële bedreiging voor de volksgezondheid “.

Ik beweer niet elk detail te kennen, maar één ding lijkt overduidelijk. We gaan niet terug naar hoe de dingen waren. GloboCap legt ons dit al bijna een jaar uit, keer op keer. Ze hadden het niet explicieter kunnen maken. Toen ze ons waarschuwden om ons klaar te maken omdat er een ” New Normal ” zou komen, meenden ze het.

En tenslotte:

De Talmud stond in contrast met de ethiek van Thomas Jefferson

Mijn toespraak in Montana Door Michael Hoffman

Baldwin

Allebei volg ik en ik wou dat ik het Engels beter beheerste. Ik moet het met google translate doen en heb dus niks aan preken van Baldwin in het Engels. Dat ontgaat me toch eea.

Maar ik vind wel overal tekst dus dan kan ik het daarmee doen.

Vaak heb ik geschreven over het feit dat we geen goede leiders meer hebben, geen herders meer.

Maar Michael Hoffman heeft zijn hele leven opgeofferd om waarheden boven tafel te krijgen. Het heeft hem zijn leven aan de universiteit gekost en ook Chuck Baldwin doet niets anders dan christenen wakker schudden.

Uit het artikel van Hoffman:

Ik sprak 75 minuten op Rev. Dr. Chuck Baldwin’s Liberty Fellowship Conference afgelopen zaterdag in Kalispell, Montana, samen met de eminente historicus, prof. Thomas DiLorenzo.

Mijn onderwerp was: ” De Babylonische Talmoed, zijn impact op Amerika staat in contrast met de ethiek van Thomas Jefferson .” Aan het einde van het adres kreeg ik een staande ovatie van de ongeveer 250 aanwezigen.

We hebben veel boeken verkocht en veel nieuwe contacten gelegd. Dr. Baldwin behandelde mijn vrouw en mijzelf als royalty. De Liberty Fellowship is een familieaangelegenheid – grote gezinnen met kinderen die zijn opgeleid in de manier waarop ze zouden moeten gaan, zoals de Schrift aangeeft. Dit is de basis voor onze overleving en overwinning. De man die aan mijn beveiligingsdetail is toegewezen, is de vader van elf indrukwekkende kinderen. Zijn slanke, aantrekkelijke vrouw en veel van die kinderen waren aanwezig.

Een man uit Italië presenteerde me zijn vertaling in het Italiaans van mijn boek Secret Societies and Psychological Warfare . Hij probeert hiervoor een uitgever in Italië te vinden. Hij voerde de vertaling gratis uit.

Een lieftallig anticommunistisch gezin uit Polen, nu woonachtig in de VS. stelden zichzelf voor. Hun vroegrijpe negende klasser krijgt thuisonderwijs met het Logos-curriculum.

…Onze dank gaat uit naar Chuck en Connie Baldwin voor een fantastisch weekend waarin we de kans kregen om nieuw onderzoek naar Thom Jefferson’s opvattingen over de Talmoed en het occulte over te brengen aan een alert en enthousiast publiek, en om hen te ‘inenten’ tegen Talmoedische haatzaaiende taal en halachische usurpatie van ons rechtssysteem.

Waarom ik dit deel: dit laat zien waarover het zou moeten gaan en dit zou wereldwijd aan betekenis moet winnen maar ik vrees dat bijna niemand deze namen kent.

Van Baldwin:

Wanneer zullen christenen weer een beroep doen op de hemel?

…De afgelopen vier jaar hebben de meeste christenen de strijd om Donald Trump gevoerd. Het ging niet om de grondwet, de Bill of Rights, Gods natuurwet, de wet van natiën of enig ander heilig principe. Het ging allemaal over Trump.

Als christenen net zo enthousiast zouden zijn over Gods natuurlijke principes met betrekking tot naties, regeringen, vrijheid, wetten, enz. Als over Donald Trump, zouden ze misschien Gods goedkeuring voor hun inspanningen kunnen ontvangen. Zoals het nu is, blijft God doof voor onze kreten.

Laten we eerlijk zijn tegen onszelf: vanaf het begin deed Donald Trump een beroep op onze basale natuur. Alles aan Trump straalde vulgariteit, narcisme, immoraliteit, trots, hebzucht, criminaliteit en godslastering uit. Zelfs te denken dat christenen termen als ‘uitverkorene’, gezalfde ‘,’ christen ‘,’ tweede Johannes de Doper ‘enz. zouden gebruiken om Trump te beschrijven, onthult dat christenen zelf in een slechte staat zijn vervallen – in geest en moraal .

…Er is nog een deel van dit verhaal dat ik niet kan negeren. Onze federale overheid, nieuwsmedia en Big Tech-monopolies gebruiken onenigheid, haat, racisme, religieuze vooroordelen, enz., om al decennia lang geweld, onrust, oorlog en regimeverandering in landen over de hele wereld te veroorzaken. Nu gebruiken ze dezelfde machinaties in Amerika.

Nu dezelfde reguliere media die slaafs de lijn van het ministerie van Buitenlandse Zaken volgden door verkiezingen elders aan de kaak te stellen als ‘vervalste’ en kleurenrevoluties terwijl de spontane democratie hun parels vastgrijpt wanneer Amerikanen die denken dat hun verkiezing is gestolen de straat op gaan en hun Capitool bestormen…

…Zowel Republikeinen als Democraten gebruikten jarenlang ‘kleurenrevoluties’ als een politiek wapen, en predikten democratie, zelfs toen hun astroturfende staatsgrepen alle overblijfselen ervan wegvaagden die zich organisch hadden kunnen ontwikkelen. In het afgelopen jaar hebben ze dat ook thuis gedaan, door Covid-19 lockdowns te gebruiken om elementaire grondwettelijke rechten af ​​te schaffen, met als hoogtepunt het veranderen van de electorale regels om ‘onze democratie’ beter te dienen , gedefinieerd als wat hen macht geeft.

Wat dachten ze dat mensen zouden doen als alle wegen om hun grieven te uiten, waren afgesloten? Dien zachtjes in – of neem een pagina uit hetzelfde draaiboek waar de politici en de media twintig jaar aan hebben gevierd?

…Misschien moeten de VS een lange, harde blik werpen op hun eigen huis voordat ze doorgaan met het uitroepen, sanctioneren, regimeverandering of bombarderen van andere landen vanwege hun vermeende gebrek aan “democratie”.

...Christenen deden een beroep op een verdorven man om hen te redden. Sommigen van hen blijven geloven dat er geen nationale redding is behalve Trump. Op hun vlag staat: “Een oproep aan Donald Trump.” Maar zoals bij alle idolen, heeft Trump geen ogen om te zien en geen oren om te horen.

Christenen moeten opnieuw de norm verhogen die zegt: “Een beroep op de hemel.”

Aan de andere kant, met Joe Biden die terugkeert naar het Witte Huis, zouden christenen opnieuw kunnen ontwaken voor de principes van vrijheid en constitutionele regering. Dat doen ze meestal wanneer de democraten de leiding hebben. Als ze op dezelfde manier zouden handelen toen Republikeinen in functie waren, zouden we deze discussie niet eens hebben.

…Evangelische christenen in heel Amerika hebben zich aangesloten bij de valse profetie-doctrines van het christelijk zionisme, zoals gepopulariseerd door The Scofield Reference Bible . Een deel van deze valse leer is dat een derde Joodse tempel moet worden herbouwd om de weg te effenen voor de terugkeer van Christus.

De Bijbel voorspelt echter NIET de bouw van een derde Joodse tempel. En in dit adres laat ik uit de Schrift zien dat er GEEN derde Joodse tempel zal worden gebouwd. Ik laat verder zien dat elke poging om een derde tempel te bouwen in strijd is met alles wat ons in het Nieuwe Verbond wordt geleerd en alleen het werk van de antichrist bevordert.

Ik deel dit omdat ik het interessant vind en ik mis dit hier in Nederland.

“Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, maar wij kijken uit naar wat wij nu nog niet zien. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven. “ 2 Korinthiërs 4:18