Maand: augustus 2022

20220808 Over het einde van het westen

Via De wijngaard van de Saker, zie daar links. Google translate.

Het verval en de val van het westerse rijk

13065 weergaven05 augustus 2022 49 Reacties

Door Batiushka voor The Saker blog

(Ed.: ik deel dit omdat ik het een interessant artikel vind, maar ik ben het lang niet altijd met alles eens. Ik vond de site goed tot de Saker zich voor een paar maanden terugtrok wegens ziekte. Nu weet ik niet meer zo goed wat ik er mee aan moet. Er wordt altijd maar weer afgegeven op “het westen” maar de olifant in de kamer (mag) niet / nooit worden benoemd en ik vind dat zo troosteloos voor de westerse mens. Ook vind ik dat er vaak op de westerse mens wordt afgegeven: varkens, schapen enz. Ik vind dat niet christelijk. Je moet begrijpen waarom dat westen zo geworden is. Je moet mededogen hebben met de westerse mens. Dit is wat Christus bedoelde met naastenliefde: de liefde voor je naaste. Die naast jou is, die bij jou is. Hoe de misleide naaste zo ver gekomen is moet je begrijpen en het moet je geduld geven om dit samen te doorstaan.

Karin Kneissel (zie onder) kan wel een boek schrijven over haar Europa dat ze niet meer herkent maar wat heeft ze zelf in haar positie gedaan om de medemens te helpen en de ogen te openen?

De gewone westerse (christelijke) mensen hebben ernstig geleden door het beleid van hun criminele leiders en iedereen die van alternatieve media heeft geleerd, weet onder wiens invloed dat is gebeurd. Deze misleide mensen hebben geen voertuig om hun woede te laten zien en de wettelijke mogelijkheden die ze hadden, zijn ze afgenomen. En wie gelooft er nog in eerlijke verkiezingen? Er worden en werden in hun naam oorlogen gevoed waar ze niet om gevraagd hadden. En ze zijn ernstig misleid over alle beweegredenen. Lees Hosea 4. Geef een volk goede leiders, goede leraren en geen corrupte medemensen met verkeerde motieven: de geldwolf. Niemand heeft om Sodom en Gomorra gevraagd. De mensen worden onderdrukt en gehersenspoeld en ze weten het niet. Hoe kun je om iets vragen als je het niet kent? Niemand wil zelfmoord plegen maar het wordt voor de westerse mens beslist. Lees Mattheüs 7. Waar was het goede christelijke onderwijs? Wie heeft ervoor gezorgd dat alles ondermijnd werd? Wie leert de mens op te staan? Het is niet de eigendunk van de gewone westerse mens. Het is de eigendunk van een bepaalde elite die dit over de gewone en niet weerbare mens heeft uitgestort. Die is bestolen, zijn geluk is weggeroofd en zijn mogelijkheden voor een eerlijk bestaan worden ongedaan gemaakt. Zie de strijd die boeren voeren. De gewone mens kun je niet van narcisme betichten, bepaalde elite wel en de hebben het bestaan van de gewone mens leeggeroofd. En alle middelen die zij er tegen wilden benutten zijn ondermijnd. Referenda afgeschaft, geen eerlijke politiek meer. Hoevelen waren bijvoorbeeld tegen de EU en allerelei maatregelen? Alles werd weggeredeneerd. En het wordt nu steeds gekker met de stikstofcrisis.)

Ergens in de toekomst zal een geleerde academicus een zwaar boekdeel schrijven met de titel The Decline and Fall of the Western Empire . Misschien bevat de inhoudspagina onder andere twaalf hoofdstukken met titels als deze: Eerste Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog. Korea. Vietnam. Palestina. Iran. Nicaragua. Afganistan. Irak. Syrië. Oekraïne. Taiwan.

Inderdaad, Karin Kneissel, de voormalige Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, schrijft momenteel een boek met de werktitel A Requiem for Europe . In een interview met Asia Times op 31 juli verklaarde ze dat ‘Europese landen op het internationale toneel steeds zwakker worden en hun plaatsen worden ingenomen door Aziatische landen’. Ze zei dat het Europa ‘waar ze is geboren en opgegroeid en waaraan ze toegewijd was, niet meer bestaat’. ‘Europese leiders negeren door onwetendheid en arrogantie de bestaande geopolitieke realiteiten en basisprincipes van diplomatie en dit heeft een gevaarlijke situatie gecreëerd.’

Ze voegde eraan toe: ‘Dit hangt samen met eurocentrisme. Wij geloven dat we zo geweldig zijn dat niemand zonder ons kan… Het lijkt mij dat Europa Rusland meer nodig heeft dan Rusland Europa nodig heeft. Als ik gelijk heb, is het dan werkelijk in het belang van de Oude Wereld om Moskou als een vijand te behandelen en Moskou naar Peking te laten neigen? Tegenwoordig zijn Europeanen meer en meer gedesillusioneerd en wanhopig en dit kan massale wanorde en geweld tegen de regering veroorzaken’.

Kneissel, die uit Midden-Europa komt, laat het klinken alsof Europa in het verleden leeft, vóór 1914, toen het politiek centraal stond in de wereld, in plaats van een min of meer irrelevant politiek achterland te zijn zoals in 2022. Wat is zeker is dat de fysieke val van een rijk altijd wordt voorafgegaan door zijn geestelijke val. Waaruit bestond deze geestelijke val?

Ten eerste waren er twee generaties Euro-Amerikaanse (‘Wereld’) Oorlogen met hun genocidale en sadistische mensenoffers van tientallen miljoenen jonge mensen, vooral jonge Russen en Chinezen. Dit leidde tot de ineenstorting van natiestaten en nationale identiteiten, althans in West-Europa. Ten tweede waren er twee generaties Culturele Oorlogen die bedoeld waren om het gezinsleven te doorbreken. De eerste begon in de jaren zestig. Toen werden ‘alleenstaande ouders’ de norm, niet langer biologische vader, biologische moeder en biologische kinderen, de basisbouwsteen van alle samenlevingen en natiestaten. Na slechts één generatie van deze oorlog, met het verschijnen van stiefvaders, stiefmoeders en stiefkinderen, zonder biologische banden tussen hen, kwam opnieuw een weerzinwekkende en lang onderdrukte ziekte op de voorgrond. Dat heet pedofilie.

Ten derde heeft deze ineenstorting van het gezinsleven, die zich over twee generaties voortzette, de afgelopen tien jaar een genderoorlog veroorzaakt. Er zijn geen vader, moeder, zoon of dochter meer omdat het uiteenvallen van het gezin betekent dat kinderen geen vader/moeder-rolmodellen hebben, met als gevolg dat weinigen meer weten wie ze zijn of hoe ze zich moeten gedragen en zich moeten verhouden. En zo zien we de grote verwarring, de uitvinding van ouder één en ouder twee, van het gelegaliseerde ‘huwelijk’ van hetzelfde geslacht bijna overal in West-Europa, gepromoot door een toenemend aantal homoseksuele politici, en de adoptie van kinderen door paren van hetzelfde geslacht.

In Oekraïne wordt, onder druk van zijn transatlantische en West-Europese sponsors, voorgesteld om dit homohuwelijk in te voeren. Dit is de prijs die Oekraïners moeten betalen voor de miljarden dollars aan zelfmoordwapens die het ontvangt voor het promoten van ‘westerse waarden’. Meestal als je iets verkoopt, krijg je er iets voor terug. Maar als je je ziel aan satan verkoopt, krijg je er niet alleen niets voor terug, maar moet je zelfs betalen voor de verkoop. Geestelijke val gaat altijd vooraf aan de val van de staat. In de Oekraïne hebben velen de satanische tatoeages en pentagrammen opgemerkt op de lichamen van de neonazistische schurken die de elite vormden van de strijdkrachten van het regime in Kiev en velen hebben video’s gezien die hun satanische rituelen laten zien.

Dit alles in naam van ‘gelijkheid’ en ‘mensenrechten’. Dit is het einde van het Romeinse rijk, dat tegenwoordig de westerse wereld wordt genoemd. Dit eindigt smadelijk in de door de VS uitgelokte oorlog in de Oekraïne, in wiens helse vuur van zwavel en zwavel heel Europa zich werpt. Zoals het was in de dagen van Sodom en Gomorra, zo is het vandaag de dag in de dagen van Eurosodom en Gomerica.

Het buitengewone is de zelfrechtvaardiging van de westerse wereld voor zijn eigen zelfmoord en zijn weigering om toe te geven dat er iets mis mee is. Integendeel, alleen haar ‘waarden’ van ‘vrijheid, democratie en mensenrechten’ zijn correct en moeten daarom over de ‘vrije wereld’ worden verspreid. Iedereen die de ‘waarden’ ervan niet accepteert, die in feite anti-waarden zijn omdat ze destructief zijn, niet constructief zoals echte waarden, moeten worden bespot, belasterd en, indien nodig, tot onderwerping worden gebombardeerd. De westerse wereld van vandaag begint zichtbaar te lijken op middeleeuwse fresco’s die de kwellingen van de hel tonen, wat de spirituele dood is. De westerse wereld is gedemoniseerd, de demonen zijn uit de ingewanden van de hel opgeroepen om haar te bezetten en zichtbaar en spottend haar ‘westerse waarden’ op te dringen.

Iets meer dan vijftig jaar geleden, in 1971, zong een populaire Amerikaanse zanger genaamd Don McLean, bijna profetisch, van deze kwellingen, dat wil zeggen van de geestelijke dood, in een lied genaamd ‘American Pie’. Beschrijvend hoe Amerika zijn geloof had verloren in het vorige decennium van de jaren zestig, zong hij dat ’tien jaar zijn we alleen geweest’ en hoe hij ‘Satan zag lachen van verrukking’, en dat ‘de kerkklokken allemaal waren gebroken’ / En de drie mannen die ik het meest bewonder / De Vader, Zoon en de Heilige Geest / Ze namen de laatste trein naar de kust… / Singin’, this’ll be the day that I death’.

Het probleem met de westerse wereld is dat ze niet wil luisteren. Inderdaad, in hetzelfde jaar schreef McLean, die katholiek was opgevoed, nog een lied genaamd ‘Vincent’. Zijn woorden echoën daar, misschien zelfs nog profetischer, in relatie tot de huidige weigering van het Westen, gebonden aan de ketenen van zijn narcistische zelfobsessie, om te luisteren. Het luistert niet alleen naar Rusland, maar naar alle stemmen van gezond verstand en universele traditie waar ook ter wereld, zelfs vanuit zijn eigen midden:

Ze wilden niet luisteren, ze wisten niet hoe,…

Ze wilden niet luisteren, ze luisteren niet stil,

Misschien zullen ze dat nooit doen.

(Ed.: Ik leer vaak meer van de antwoorden: “Wat zeker is, is dat de fysieke val van een rijk altijd wordt voorafgegaan door zijn spirituele val. Waaruit bestond deze geestelijke val?”

… en

“Dit alles is in naam van ‘gelijkheid’ en ‘mensenrechten'”.

Hoewel ik het eens ben met het inhoudelijke punt van dit argument dat we getuige zijn van een herhaling van de laatste dagen van het Romeinse Rijk, is de geestelijke val van het Westen eigenlijk sinisterer dan de auteur gelooft.

Ik ben prof. Kevin McDonald (die van Amazon werd verbannen, dwz censuur) dank verschuldigd voor zijn Kritiek van Cultuur-serie voor het volgende:

“Tijdens deze periode … elke keer dat je een moreel voorschrift, een voorschrift van de morele wet van je geweten verwijdert, creëer je een vacuüm dat zal worden opgevuld door politieke correctheid. Dat is wat ons land is overkomen. Deze mensen … nemen deel aan de morele ondermijning van het Amerikaanse volk, omdat ze wisten dat als die moraliteit eenmaal was uitgehold, ze deze konden vullen met hun ideologie. En dat is wat ze hebben gedaan. En daarom werd ik verbannen van Amazon. Omdat hun afwijking constant is. Er zal nooit een tijd zijn dat je niet denkt dat bepaald gedrag slecht is. Maar we hebben een bepaalde groep mensen, die nu bepalen wat slecht is en we hebben geen enkele manier om bezwaar te maken. Als de ADL je niet mag, ben je een slecht mens en heb je geen verhaal. Dat is het. Dit is tirannie! Dit is absolute tirannie! En niemand heeft het erover.” – Prof Kevin McDonald

Dit citaat weerspiegelt de observatie van Prof. Michael Hudson in zijn recente interview met The Saker dat er geen voertuig is voor het Amerikaanse volk om te protesteren tegen de financiële en morele corruptie van de Amerikaanse regering.

En de wijdverbreide normalisering van pornografie is slechts één voorbeeld van de geestelijke val van de VS. Andere voorbeelden zijn feminisme, transgenderisme, euthanasie, de promotie van homoseksualiteit als levensstijlkeuze, legalisering van drugs, enz.

“Joden waren de drijvende kracht achter de moderne pornografische industrie en hun motivatie is gedeeltelijk om de heidense moraal te vernietigen. De porno-industrie is een wapen dat door joden wordt gebruikt tegen heidenen” – Nathan Abrams, Prof. of American History, Aberdeen University, VK

Dus de vernietiging van morele gewoonten en tradities was heel bewust. Het is niet per ongeluk gebeurd.

En het ‘collectieve Westen’ zal duur betalen voor hun apathie.

En deze: De Apocalyps van Johannes de Evangelist, het laatste boek van het Nieuwe Testament, is tegelijkertijd een profetie en een verklaring van de geschiedenis van de Kerk. Er is geen boek dat duidelijker onthult hoe christenen zichzelf vervolmaken, zichzelf heiligen in Christus en de wereld lijden met trouw en geduld.

Het boek van de Openbaring van Jezus Christus, samengesteld rond het jaar 68, werd geschreven als een boek van vertroosting en verhoging van het martelaarschap. Inderdaad, om de vroege kerken te troosten, die al de eerste slagen van het Romeinse keizerlijke Beest leden, en het martelaarschap aan te moedigen, door het te laten zien als de grote overwinning van Christus in zijn gelovigen. Nu, aangezien de wereld de Kerk altijd zal vervolgen, werd de Apocalyps geschreven om alle Kerken van het heden en de toekomst te helpen en te leiden, inclusief die van vandaag (+Ap 2,11; 22,16.18).

Het Romeinse rijk was voor christenen een slechtgehumeurde hond, waarmee men soms kon leven, hoewel hij op elk moment kon bijten, vergeleken met de tijger van het communistische blok of nog meer met de machtige leeuw van de afvallige westerse staten, gecodeerd in rijkdom en in een menselijke vrijheid zonder God en zonder Christus, aan zichzelf overgelaten door het liberalisme (+Ap 13.2.11).

Om een ​​idee te krijgen van de wreedheid van elk van de bovengenoemde Beesten, volstaat het om de echte historische kracht te waarderen die elk van hen heeft getoond om te vechten en christenen tot afvalligheid te leiden. “Aan hun vruchten zul je ze kennen”

Ik hoop dat ik mezelf goed heb uitgelegd)

2 augustus 2022

20220808 Over de wereldwijde hongersnoodagenda

Van Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

Nederland is nu ground zero voor de wereldwijde hongersnoodagenda nu de regering een nep stikstofcrisis creëert om de landbouwsector van het land te vernietigen

augustus 5, 20222850 10

Voordat we hier induiken, is het belangrijk om stikstof en zijn rol op aarde te begrijpen. De lucht die de mensen inademen bestaat voor 78% uit stikstof, 22% uit zuurstof en 1% uit andere dingen. De mens ademt al zijn hele bestaan op aarde stikstof in. De meeste stikstof in de atmosfeer van de aarde zijn N2-moleculen, die meestal inert zijn (chemisch niet-reactief). Stikstofoxiden, zoals ammoniak (NH3) en stikstofmonoxide (NO) zijn de “slechte” nitrogenen waarvan de klimaatverandering mensen zeggen dat ze ons allemaal zullen doden. Maar geen voedsel hebben zal ons allemaal veel sneller doden, schrijft TheCOVIDBlog.com.

Stikstofoxiden zijn feiten van het leven op aarde. Lachgas (N2O), ook bekend als “lachgas” en “whippets“, is het op twee na meest voorkomende stikstofoxide in de lucht, volgens het U.S. Environmental Protection Agency. Natuurlijke bronnen van N2O, waaronder de oceanen en de bodem onder natuurlijke vegetatie, zijn goed voor 62% van alle N2O. Stikstofdioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO) zijn de twee meest voorkomende stikstofoxiden. Het meeste NO2 is afkomstig van tabaksrook, kachels en verwarmingstoestellen. De voornaamste bronnen van NO zijn de verbranding van fossiele brandstoffen en de toevoeging van meststoffen aan de bodem.

Het is waar dat de grootste menselijke bijdrage van stikstofoxiden van de landbouw komt. Maar uit een studie uit 2017 van de Universiteit van Virginia en The Organic Center blijkt dat biologische landbouw (d.w.z. met gebruik van mest en compost als meststof en zonder chemische bestrijdingsmiddelen) de nieuwe reactieve stikstofuitstoot met 64% vermindert ten opzichte van de “conventionele” landbouw.

Toch is minder dan 1% van de landbouwgrond in de VS en slechts 4% van de Nederlandse landbouwgrond biologisch gecertificeerd. Intussen maken reusachtige bedrijven – Monsanto/BASF, DuPont/Dow, en Syngenta/ChemChina – al die giftige bestrijdingsmiddelen en bezitten zij via octrooien alle zaden die voor voedingsmiddelen geplant worden. Deze drie bedrijven beheersen de hele wereldwijde landbouwindustrie.

Als de uitstoot van stikstofoxide werkelijk een wereldprobleem zou zijn, dan zouden de machthebbers The powers that be (TPTB) de voornoemde bedrijven gewoon kunnen opdoeken en investeren in biologische landbouw. Maar wij weten allemaal dat oprechte bezorgdheid om de mensheid voor deze mensen geen prioriteit is, nooit geweest is, en ook nooit zal zijn.

Nederlandse boeren vechten tegen hun ondergang

Het Wereld Economisch Forum promoot de zoveelste “bug chef”. Joseph Yoon is de oprichter van Brooklyn Bugs in New York. Hij reist het land door, kookt insecten, rupsen, enz., en eet ze voor de ogen van mensen op. Yoon bestaat sinds 2017. Maar Klaus en zijn gezelschap hebben hem onlangs onderschreven als onderdeel van The Great Reset agenda van “u zult insecten eten en het lekker vinden.”

Om de insectenagenda te laten werken, moeten de mensen wanhopig hongerig zijn en toch de wil hebben om te leven. TPTB moet de mensen niet alleen laten geloven dat insecten voedsel zijn, maar ook een wereldwijde hongersnood in de hand werken, die de mensen ertoe zal dwingen te gehoorzamen om te overleven.

Bill Gates is een van de hoofdingenieurs. Hij bezit momenteel 242.000 acres landbouwgrond in de Verenigde Staten.

In juni heeft hij nog eens 2.100 acres in North Dakota gekocht. Het doel is om de grond te kopen en braak te laten liggen als onderdeel van deze geplande wereldwijde hongersnood, waarvan wij voorspelden dat er tussen nu en eind 2024 een miljard mensen zullen sterven. De mensen zullen kiezen tussen insecten eten of verhongeren. Nederland, een klein land met slechts 18 miljoen mensen, is van vitaal belang voor deze genocidale agenda.

Christianne van der Wal.

Christianne van der Wal is de “Nederlandse Minister voor Stikstof- en Natuurbeleid” (ja, dat is een echte functie in de regering). Zij en premier (en lid van het World Economic Forum) Mark Rutte hebben een nepcrisis uit de hoge hoed getoverd, die oproept tot “vermindering van de stikstofuitstoot” met wel 70% tegen 2030. Toegegeven, de Europese Unie had naar verluidt al sinds de jaren zeventig een soort plannen om de stikstofuitstoot te verminderen. Maar sinds die tijd is er niet echt iets aan gedaan.

Het huidige Nederlandse plan omvat het afmaken van 30% van de veestapel in het land, waardoor 30.000 boeren zonder werk zouden komen te zitten en de vleesvoorziening in Europa en daarbuiten drastisch zou verminderen. De overblijvende boeren zouden gedwongen worden de stikstofuitstoot met meer dan 95% te verminderen, waardoor ook zij zonder werk zouden komen te zitten.

Nederland is de op één na grootste landbouwexporteur ter wereld, na de Verenigde Staten. Het is de grootste vleesexporteur van de Europese Unie. De Nederlandse boeren hebben sinds juni bijna non-stop geprotesteerd. Maar de reguliere media besteden er nauwelijks aandacht aan. Boeren hebben snelwegen geblokkeerd met hun tractoren en door koeienmest en balen hooi over de rijwegen uit te storten. Ongelooflijke foto’s zoals de volgende circuleren al de hele zomer online.

De protesten doen denken aan het Truckerskonvooi van in Canada eerder dit jaar.

Maar de TPTB zijn niet van plan toe te staan dat de demonstranten hun doel in de weg staan. Net als de Aussies vóór 2020, zijn de Nederlanders niet gewend aan gewelddadig politietuig dat hen aanvalt, zoals de modus operandi in de Verenigde Staten is. Het begon tijdens de COVID lockdown protesten eind 2021 en begin 2022…

…en wordt erger tijdens de boerenprotesten.

Agenten schieten zelden met pistolen in Nederland. Maar zij openden begin juli het vuur op een 16-jarige jongen die vreedzaam in een tractor zat.

Het doel is de boeren en hun aanhangers bang te maken tot meegaandheid en gehoorzaamheid.

De Bill Gates-factor

Christianne van der Wal is getrouwd met Piet van der Wal, de zoon van Okke van der Wal, die in 2019 is overleden. Okke was een van de rijkste 500 mensen van Nederland, met het grootste deel van zijn rijkdom afkomstig van Boni supermarkten. Het bedrijf heeft 44 winkels in heel Nederland en een distributiecentrum in Nijkerk. Bouke van der Wal, de broer van Piet, staat technisch gezien nu te boek als de eigenaar van Boni. Maar het is een familiebedrijf.

Picnic is een Nederlandse online supermarkt met 70 bezorghubs en 10 distributiecentra in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het bedrijf is in 2015 opgericht door vijf rijke families, waaronder de van der Wal’s. Picnic vervult uitsluitend online bestellingen en bezorgingen.

Klanten kunnen geen winkel binnenlopen en iets kopen. De controverse begon in september 2021, toen de Bill and Melinda Gates Foundation in wezen het hele bedrijf kocht voor €600 miljoen, dat was toen ongeveer $707 miljoen. Verder koopt Picnic al zijn levensmiddelen bij Boni supermarkten.

Deze flagrante belangenconflicten doen er blijkbaar niet toe. “Stikstofminister” Christianne creëerde een beleid om de landbouwsector in Nederland, die vorig jaar voor meer dan €104 miljard aan goederen exporteerde, kapot te maken. Als die sector eenmaal weg is, zullen miljoenen Europeanen gedwongen zijn om al hun boodschappen bij Picnic/Boni te kopen, waarvan de familie van der Wal aanzienlijk profiteert. En met Bill Gates aan het hoofd, betekent dat veel voedsel uit insecten en uit laboratoria op het menu.

De Nederlanders weten en begrijpen wat er gebeurt. Twee distributiecentra van Picnic zijn sinds december tot de grond toe afgebrand.

Fasen van aanvaarding van genocide

Het is al een paar dagen geleden dat wij nieuwe inhoud gepubliceerd hebben, wegens het werk aan het boek The COVID Blog™. Een deel van het proces is teruggaan en alle berichten opnieuw lezen, en de algemene stemming op de respectieve tijdstippen aanvoelen.

In juni 2021 gingen de meeste verhalen op de blog over personen die stierven aan diverse #ABV smoesjes (Alles behalve vaccin). TPTB gebruikte ook nog steeds de term “doorbraakgevallen,” waarmee zogenaamde COVID-19 gevallen bedoeld werden, ondanks dat ze geïnjecteerd waren. Veertien maanden later schrijven wij nog maar zelden verhalen over slechts één slachtoffer, omdat dat geen recht meer doet aan het verwoorden van de genocide. En het doorbraakverhaal is al lang uit de wereld, want bijna alle zogenaamde COVID-19 gevallen zijn nu gevaccineerde mensen.

Een verhaal van 21 juni 2021 over 12 verpleeghuispatiënten die in België sterven, was de eerste en enige keer dat deze blogger melding maakte van die Deagel website die een beetje een cliché geworden is. “Het wordt heel interessant om de wereldbevolking van 2020 op 2021 te vergelijken met die van 2022,” staat er in het verhaal. Er wordt dan gelinkt naar het Deagel archief. Die “voorspelde” in 2013 natuurlijk dat de Verenigde Staten tegen 2025 70% van hun bevolking zouden verliezen.

De website wordt nooit meer genoemd op The COVID Blog™, omdat niemand weet wie de eigenaar van Deagel is. Er is letterlijk geen informatie beschikbaar over wie of wat de site is. Ook zijn die voorspellingen ergens eind 2020 of begin 2021 van de site verwijderd. Het is nu alleen nog in archieven beschikbaar. Verder werd Deagel genoemd in een e-mail die Wikileaks in 2012 publiceerde van een Texaans bedrijf dat Stratfor heet. Dat doet “global intelligence” voor de eerder genoemde Dow, Lockheed Martin, Raytheon, en andere militaire aannemers van de regering.

Deductief redeneren leidt tot de conclusie dat Deagel.com gecontroleerde onthullingen zijn door TPTB.

Dat alles gezegd hebbende, hebt u geen anonieme websites nodig om te weten dat er genocide aan de gang is, vooral niet als u er al vanaf het begin verslag van doet. Deze blogger wist dat er veel mensen zouden sterven door de genocide op vaccins. Maar pas in januari 2022 werd de omvang van deze genocide kristalhelder. Aanvallen op de wereldvoedselvoorziening zijn bijna dagelijkse kost, evenals de “u zult insecten eten en het lekker vinden” propaganda.

Nederland is een van de grootste voedselproducenten ter wereld. Volgend jaar om deze tijd zal dat niet meer het geval zijn. En of het nu via na-injectie sterfgevallen zijn of via hongersnood, tegen die tijd zullen er ook miljarden sterven. Het is nu de tijd om volledig over te schakelen op het eten van alleen maar hele voedingsmiddelen (granen, groenten, vlees, enz.) om de gevolgen te verzachten. Alle bewerkte voedingsmiddelen zijn nu verdacht. Wij hebben geen idee wat ze in dat spul stoppen. En het is absoluut misselijkmakend niet te weten of u misschien net gemalen krekels, maden of sprinkhanen hebt ingeslikt.

Blijf waakzaam en bescherm uw vrienden en geliefden.

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

20220805 Over het niet erkennen van het Bijbels Rentmeesterschap

Via Wim Jongman, zie daar afbeeldingen en links

DRIE MANIEREN WAAROP KLIMAATALARMISTEN BIJBELSE WAARHEDEN VERWERPEN

28 juli 2022 – door Jonathan Brentner

We leven werkelijk in een omgekeerde wereld. Volgens velen is de zwaarste zonde die men kan begaan, het ontkennen dat de aarde opwarmt tot onveilige niveaus vanwege onze moderne levensstijl.

Julie Kelly, een schrijfster voor The Hill, vat deze beschuldiging zo samen:

Voor degenen die niet weten wat een klimaatontkenner is, het betekent dat je het idee dat de aarde opwarmt door menselijke activiteit in twijfel trekt, betwijfelt of ronduit verwerpt…. Als je ook maar een beetje twijfelt aan de dubieuze modellen, de onrealistische voorspellingen, de veranderende grenspalen of de gebrekkige gegevens met betrekking tot de klimaatwetenschap, ben je niet alleen dom volgens deze mensen, maar sta je op gelijke voet met degenen die de Holocaust ontkennen.

De globalisten hebben onlangs het volume van hun waarschuwingen over klimaatverandering opgevoerd. Het Wereld Economisch Forum (WEF) heeft zich deze maand uitgesproken tegen privébezit van auto’s. Zij gaan er nu al van uit dat auto’s die op fossiele brandstoffen rijden op een dag niet meer zullen bestaan en vanwege het tekort aan materialen om de elektrische accu’s voor toekomstige auto’s te maken, zal de overheid moeten ingrijpen en controleren wie zij toestaat om auto’s te bezitten.

Als reactie op de voortdurende drang om het gebruik van fossiele brandstoffen te demoniseren en op degenen onder ons die niet accepteren dat er een klimaat noodsituatie bestaat, heb ik besloten om een serie artikelen te schrijven vanuit het standpunt van een bijbelse creationist.

Ik geloof dat de meest fundamentele fout van de klimaatalarmisten is dat zij verwerpen wat de Schrift zegt over Gods schepping, zowel in het verleden als in de toekomst. Dit is waar ik zal beginnen met het behandelen van het onderwerp.

Klimaatalarmisten verwerpen de Bijbelse waarheid op drie manieren.

1. ZIJ VERWERPEN HET VERHAAL VAN GODS SCHEPPING

(Opmerking: het materiaal dat volgt is aangepast van een hoofdstuk dat ik schreef voor het boek, Lawless — The End-Times War Against the Spirit of the Antichrist.[ii] Zie Lawless voor het hele hoofdstuk).

Veel beoordelingsfouten komen voort uit het niet kennen van het hele verhaal, is het niet? Toen ik eind jaren zeventig op het seminarie zat, begonnen een jongeman en zijn gezin een zondagsschoolklas bij te wonen waar ik deel van uitmaakte. Ik had al snel een negatieve mening over hem, gebaseerd op zijn uiterlijk; hij had erg lang haar had en een oorbel in zijn gepierced oor (toen leek me dat veel radicaler dan nu). Ik voelde grote schaamte toen ik hoorde dat hij een undercover narcotica-agent was, wiens uiterlijk hem hielp zich in te passen in de illegale drugscultuur van die tijd, zodat hij de slechteriken kon vangen.

Op dezelfde manier onthult de Schrift het grote verhaal van de schepping, zonder welke we de huidige staat ervan niet volledig kunnen begrijpen, of, nog belangrijker, de toekomst ervan niet kunnen onderscheiden. Veel fouten van de klimaatalarmisten komen voort uit hun afwijzing van de geldigheid van het bijbelse verhaal over de schepping en de zondeval, of, zoals de Bijbel zegt, zij “onderdrukken de waarheid” van wat zij zien in de natuur (zie Romeinen 1:18-20) of in de lucht (Psalm 19:1-4).

God schiep alles wat we om ons heen zien, zowel in de natuur als in de lucht. Genesis 1:1 zegt: “In den beginne schiep God de hemelen en de aarde.”

In Jesaja 45:12 zegt de Heer dat Hij “de aarde heeft gemaakt en daarop de mens heeft geschapen; het waren mijn handen die de hemelen hebben uitgestrekt”.

Ik houd van de woorden van Psalm 50:10-11, “Want al het gedierte des wouds is Mijn, / en het vee op duizend heuvelen. / Ik ken alle vogels van de bergen, / en de wilde beesten van het veld zijn van Mij.” De hele natuur is van God; Hij kan ermee doen wat Hij wil volgens Zijn soevereine bedoelingen.

Genesis 1-2 beschrijft de wonderen van de scheppende activiteit van de Heer, evenals Zijn bevel aan de mensheid om “vruchtbaar te zijn en de aarde te vullen” (1:28). God schiep een volmaakt paradijs voor Adam en Eva.

Het Boek Genesis onthult nog een andere klimatologische gebeurtenis die ons helpt de huidige toestand van de natuur te begrijpen. Het is wat wij de “zondeval” noemen, toen Adam en Eva ongehoorzaam waren aan God en de zonde zijn intrede deed in het menselijk ras. Als gevolg van hun zonde breidde de Heer hun straf uit tot Zijn schepping (Genesis 3:17-18).

Hoe mooi en spectaculair de natuur vandaag de dag ook kan zijn, zij bezit niet haar oorspronkelijke glorie. Randy Alcorn schreef dit in zijn boek, Hemel: “We hebben de aarde nooit gezien zoals God haar gemaakt heeft. Onze planeet zoals wij die kennen is een schimmig, halftoon beeld van het origineel.”[iii]

In Genesis 6-8 leren we ook dat een grote zondvloed in de oudheid de hele aarde bedekte. God oordeelde de hele oude wereld vanwege haar grote goddeloosheid. Deze zondvloed bedekte de hele aarde, zelfs de bergtoppen die in die tijd bestonden.

Wie, zou je kunnen vragen, gelooft het verhaal van Noach, de ark, en de zondvloed? Jezus doet dat. Zijn woorden in Mattheüs 24:37-39 bevestigen het hele Genesis-verslag over Noach en de zondvloed. De apostel Petrus heeft later de ontkenning van het Genesisverslag over de zondvloed aangewezen als de belangrijkste vergissing van hen die in de laatste dagen de terugkeer van Jezus zullen bespotten (2 Petrus 3:1-7).

De Schrift waarschuwt ons ook voor de komende Dag des Heren, of wat wij de zevenjarige Verdrukking noemen. Gedurende deze tijd zal God eerst de wereld oordelen door de mensheid toe te staan veel schade toe te brengen aan het milieu door oorlogen, pestilentiën en hongersnoden (Openbaring 6:1-8). Later in deze periode zullen Zijn directe oordelen over de aarde ook een ravage aanrichten in het milieu, wanneer de mensheid doorgaat met haar standvastige afwijzing van de Heer (Openbaring 8-18).

Maar o, wat een glorieus herstel wacht ons wanneer Jezus terugkeert naar de aarde bij Zijn wederkomst! Hij zal de vloek op ons milieu ongedaan maken en de aarde in haar oude glorie herstellen tijdens Zijn duizendjarige heerschappij over de aarde (zie Romeinen 8:19-25; Openbaring 20:1-10). Jesaja 11:1-10 geeft ons een beeld van deze glorieuze vernieuwing wanneer de Heer duizend jaar regeert over de naties van de wereld.

Het nieuws voor de planeet aarde wordt nog beter. Openbaring 21:1 vertelt ons dat God na de heerschappij van Christus een “nieuwe hemel en een nieuwe aarde” zal scheppen, waarvan wij in alle eeuwigheid zullen kunnen genieten. Probeer je eens voor te stellen hoe het is om te genieten van Gods spectaculaire schepping met oneindige tijd om dat te doen! Dat is onze toekomst.

2. ZIJ VERWERPEN EEN BELANGRIJK DOEL VAN DE SCHEPPING

De klimaatalarmisten genieten net als wij van het uitzicht en de geluiden van de natuur, maar zij verwerpen een belangrijk doel van de schepping: God wil dat wij die voor ons welzijn gebruiken.

In 1 Timoteüs 6:17 beschrijft de apostel Paulus God als degene “die ons voorziet van alles om van te genieten”. De Heer zegt bij monde van de psalmist: “De hemel, zelfs de hemelen, zijn van de Heer, / Maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven” (Psalm 115:16).

Wij hebben een wonderbaarlijke en verbazingwekkende Schepper! Hij maakte alles voor ons welzijn. Zou Degene die Adam en Eva opdroeg om “vruchtbaar” te zijn en “de aarde te vullen” (Genesis 1:28) niet ook de middelen hebben verschaft om de grote wereldbevolking die we vandaag de dag hebben, te onderhouden? Ik ben er zeker van dat Hij dat gedaan heeft!

Calvin Beisner schreef in zijn artikel “Fundamentele principes van Bijbels Rentmeesterschap van de Aarde” het volgende over Gods perspectief op deze exponentiële groei:

Menselijke vermeerdering en vulling van de aarde zijn een intrinsiek goed (Genesis 1:28). In principe zijn kinderen, veel kinderen, een zegen van God (Psalm 127; 128). De aarde is niet overbevolkt; sterker nog, “overbevolking” is een betekenisloze term, omdat het niet kan worden gedefinieerd door demografische grootheden zoals bevolkingsdichtheid, groeipercentage, of leeftijdsverdeling. Daarom vereist goddelijke heerschappij geen bevolkingsbeheersing of “gezinsplanning”. Mensen zijn niet in de eerste plaats consumenten en vervuilers, maar, zoals het beeld van God impliceert, producenten en rentmeesters.[iv]

De globalisten hebben een heel ander perspectief op de wereldbevolking, één dat niet alleen duister is, maar ook dodelijk. Een van de leerstellingen van de elite globalisten roept op tot een aanzienlijke vermindering van de wereldbevolking tot “duurzame niveaus”. De roep om “duurzaamheid” loopt als een rode draad door de documenten van de Verenigde Naties met betrekking tot Agenda 2030, maar de VN omschrijft de duistere implicaties ervan niet volledig in haar talrijke documenten over deze kwestie. Hun doelstelling van bevolkingsvermindering blijft onbekend voor de meesten, maar het is zeker niet verborgen.

De bevolkingsreductiedoelstelling van de globalisten verscheen ooit op de Georgia Guidestones, die een mysterieuze Nieuwe Wereldorde groep in 1980 bouwde in Elbert County, Georgia. Een van de tien inscripties stelde het duurzame niveau van de menselijke bevolking op vijfhonderd miljoen. Hoewel de Guidestones niet meer bestaan, blijft het doel van een sterk verminderde bevolking in de geesten van de globalisten gegrift.

De elite weet ongetwijfeld dat fossiele brandstoffen het mogelijk maken dat boeren het benodigde voedsel produceren voor honderden miljoenen alleen al in de Verenigde Staten en voor miljarden wereldwijd. Voor het planten, onderhouden en oogsten van gewassen is een grote hoeveelheid brandstof nodig. Bovendien zou het voedsel nooit van de boerderijen naar onze kruidenierswinkels kunnen worden gebracht zonder dieselbrandstof die een groot aantal vrachtwagens en treinen aandrijft. En zonder brandstof zou het voor de meesten van ons een heel eind lopen zijn om ons voedsel van de winkel naar huis te brengen.

God ontwierp de wereld om de grote bevolking die we vandaag hebben in stand te houden. Ik geloof absoluut dat Hij fossiele brandstoffen in de aarde heeft voorzien ten bate van de mensheid. Waarom zou Hij anders de aarde hebben ontworpen met zulke enorme voorraden olie, aardgas en steenkool, en de mensheid de kennis hebben gegeven om die te gebruiken?

Deze enorme voorraden zijn niet ontstaan buiten Gods soevereine genade en bedoelingen om, noch zijn zij afkomstig van rottende dinosaurussen.

Er zou een astronomisch groot aantal ontbindende dieren uit de oudheid nodig zijn geweest om de gigantische reservoirs van aardgas en aardolie te creëren die zich thans onder het aardoppervlak bevinden. Deskundigen schatten dat de Leviathan aardgasvoorraad voor de kust van Israël een triljoen kubieke voet aardgas bevat.

De leugen dat onze brandstoffen van dinosauriërs afkomstig zijn, begon met John D. Rockefeller die de schaarste van olie wilde benadrukken om er hogere prijzen voor te kunnen vragen. De middelen die God gaf om het leven op de planeet te behouden, kwamen niet van dinosaurussen. De Heer voorzag in gas, diesel, aardgas en steenkool als de middelen om een grote bevolking op aarde in stand te houden, wat ook gebeurt.

Weet dat de Heer soeverein en met opzet kolen, olie en aardgas op aarde heeft geplaatst om de grote wereldbevolking die vandaag de dag bestaat in stand te houden. Dat is Zijn plan voor de duurzaamheid van het menselijk ras.

De schepping bestaat ten bate van de mensheid en niet andersom.

3. ZIJ VERWERPEN DE BIJBELSE WAARHEID OVER JEZUS

Sommige klimaatalarmisten zijn de meest religieuze mensen die men ooit zou willen ontmoeten. Helaas kan de god die zij aanbidden en dienen hen niet troosten in hun verdriet, hun hartenkreten om hulp niet horen, hen niet redden van gevaar, hun zonden niet vergeven, of hen eeuwig leven schenken. De natuur zwijgt zelfs voor hun meest oprechte smeekbeden.

Op 19 september 2019, aldus Fox News, baden studenten van Union Theological Seminary in New York City tot een verzameling potplanten die in de kapel van de school waren opgesteld. Dit is een foto van deze studenten die bidden tot planten.

Een dergelijke verafgoding van de natuur is in strijd met wat de Bijbel ons vertelt over de Heer Jezus. Paulus beschrijft Zijn rol in de schepping in Kolossenzen 1:15-17:

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen, in hemel en op aarde, zichtbaar en onzichtbaar, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden – alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is vóór alle dingen, en in hem houden alle dingen stand.

Klimaatalarmisten slaan de plank mis wat betreft het milieu, omdat zij de bijbelse waarheid over Jezus verwerpen.

Door dit te doen, missen zij de centraliteit van de Zoon in alles wat zij zien. Merk op dat de apostel zegt dat in Jezus “alle dingen samenhouden”. Hij is Degene die de natuur in stand houdt! Hebreeën 1:3 zegt dat Jezus “alle dingen in stand houdt door het woord van zijn kracht”. Jezus houdt letterlijk het hele universum bij elkaar door Zijn kracht!

De klimaatalarmisten vertellen ons dat we radicale maatregelen moeten nemen om de planeet te redden. De Bijbel vertelt ons dat Jezus Degene is die Zijn schepping in stand houdt! Wij hebben heilige verantwoordelijkheden als verzorgers van Gods verbazingwekkende geschenk aan ons, natuurlijk, maar Jezus is Degene die de wereld en het hele universum in stand houdt. Hij houdt het allemaal bij elkaar.

Niet alleen dat, maar de Schrift beantwoordt ook de eeuwige angst van de klimaatalarmisten. Al tientallen jaren waarschuwen zij voor een stijging van de zeespiegel, maar Jeremia 5:22 vertelt ons dat God al lang geleden voor deze zaak heeft gezorgd:

Vreest gij Mij niet? verklaart de HEER. Beeft gij niet voor mijn aangezicht? Ik heb het zand geplaatst als grens voor de zee, een eeuwigdurende barrière die zij niet kan passeren; al slaan de golven, zij kunnen niet overwinnen; al brullen zij, zij kunnen er niet overheen.

Niet alleen verwerpen de klimaatalarmisten Jezus’ rol als Heer van Zijn schepping, maar velen, zo niet de meesten van hen, verwerpen Hem als hun Verlosser.

Zij verwerpen Zijn bewering dat Hij de enige weg is naar het eeuwige leven.

In de bovenzaal, de nacht voor Zijn kruisiging, zei Jezus: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6). Jezus is onze Verlosser; Hij is de enige weg naar het eeuwige leven. Alle andere wegen eindigen met eeuwig lijden.

Johannes 3:16 zegt: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Jezus stierf een gruwelijke dood aan het kruis omdat er geen andere manier was om de straf te betalen voor de zonden van een verloren en veroordeelde mensheid. Drie dagen later stond Hij op uit de dood om te bewijzen dat Zijn beweringen waar zijn, en dat eeuwig leven in Hem woont en in niemand anders.

Ik houd van de eenvoud van de woorden van de apostel Johannes: “En dit is het getuigenis, dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet” (1 Johannes 5:11-12).

Jezus kennen als onze Verlosser is eeuwig leven. Hem en zijn woorden verloochenen leidt tot een lot dat erger is dan alles wat men ooit op deze aarde zou kunnen meemaken. Hij is de enige weg naar het eeuwige leven.

Als u dat nog niet gedaan hebt, stel dan uw vertrouwen in Christus voor de vergeving van uw zonden en het eeuwige leven. Nodig Jezus uit in uw leven. Romeinen 10:13 zegt: “Want een ieder die de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden.” Doe dit alstublieft voordat het te laat is; de tijd dringt!

Jezus’ spoedige verschijning voor Zijn gemeente, niet de opwarming van de aarde, is de echte urgentie van deze tijd. Laat alstublieft de Heilige Geest de reddende waarheden van Jezus’ woorden aan uw ziel bevestigen. Morgen kan het te laat zijn.

CONCLUSIE: WE ZULLEN ONS VOOR ALTIJD KOESTEREN IN GODS WONDERBAARLIJKE SCHEPPING

Ik houd van het uitzicht, de geluiden en de geuren van de natuur. Ik rijd graag over de Blue Ridge Parkway en zou gemakkelijk een week op deze weg kunnen doorbrengen, genietend van de vele uitzichten, wandelend over de paden, en mediterend over Gods Woord. Ik zit graag naast een bergstroompje te luisteren naar het kabbelende water, net zoveel als ik houd van het geluid van oceaangolven die tegen de kust slaan.

Een droomvakantie van mij zou zijn om een paar weken met mijn gezin door te brengen in een berghut bij een stromende beek met koud, zoet water.

Door de schepping roept de Heer ons toe dat er een Meesterontwerper moet zijn, een Schepper van alle dingen. We zien Zijn schoonheid in majestueuze besneeuwde bergen, kleurrijke zonsopgangen, en schilderachtige weerspiegelingen van heuvels en bomen op heldere bergmeren. Ik herinner me het ontzag bij het wandelen in het Rocky Mountain National Park; het is onvergetelijk hoe het gedachten oproept over Gods grote majesteit en macht.

Ondanks al die geweldige schoonheid die we nu in de natuur zien, vertelt de Bijbel ons dat de natuur niet in haar oorspronkelijke ongerepte staat bestaat. Toen de mensheid zondigde, had dat een negatieve invloed op de hele schepping van God.

Zodra Jezus voor ons terugkomt, zullen we beginnen aan een verbazingwekkend en glorieus avontuur, beginnend met onze reis naar de hemel, waar we herenigd zullen worden met familieleden en de plaats zullen zien die de Heer speciaal voor ons heeft bereid.

Als heiligen van het Nieuwe Testament bezitten wij een zekere en eeuwige hoop die wonderlijker en vervullender zal zijn dan wat de utopische dromers van onze tijd zich ook maar kunnen voorstellen.

Wij zullen met Jezus heersen in Zijn duizendjarig rijk en daarna tot in alle eeuwigheid, terwijl wij voor eeuwig genieten van Gods schepping op een manier die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. Onze vreugde zal geen grenzen kennen als we ons koesteren in alles wat de Heer na dit leven voor ons heeft.

Ons genot van de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem zal nooit ophouden (zie Openbaring 21-22). We zullen voor altijd genieten van haar schoonheid met ogen die veel meer afgestemd zijn op Gods pracht dan wat we nu bezitten!

[i] Julie Kelly, The Hill, 6 januari 2017 artikel: “De hypocrisie van voorstanders van klimaatverandering”

[ii] Jonathan C. Brentner, “Who Are the Real Deniers?” in Lawless — The End-Times War Against the Spirit of the Antichrist (Crane, MO, Defender, 2020) pp. 243-249.

[iii] Randy Alcorn, Heaven (Carol Stream: Tyndale House Publishing, 2004), p. 108.

[iv] E. Calvin Beisner, “Fundamentele Principes van Bijbels Rentmeesterschap van de Aarde” op de Cornwall Alliance website op: https://cornwallalliance.org/landmark-documents/foundational-principles-of-biblical-earth-stewardship/

Bron: 3 Ways Climate Alarmists Reject Biblical Truths — Jonathan Brentner

20220804 Over de agenda van de globalisten

Van Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

De oude honden hebben nieuwe trucs nodig

augustus 3, 20223266 6

De agenda van de Globalisten is in de loop der jaren gestadig vooruitgegaan, en haar kwade bedoelingen hebben ons gebracht in de betreurenswaardige toestand waarin de wereld zich thans bevindt. Het is niet overdreven te zeggen dat de Cabal proberen een massale uitsterving over de mensheid uit te voeren. Bill gates en de rest van de menigte van NWO Davos praten al jaren enthousiast over de noodzaak van “Ontvolking”. Er zijn volgens hen te veel “nutteloze eters”. De genocidale Covid-wreedheid die meer dan twee jaar geleden aan de wereld werd opgelegd, diende die agenda, tot op zekere hoogte. De volle omvang van de dodelijke slachtoffers van wat een misdadige proef met levende mensen was, is nog onbekend, het kan nog jaren duren voordat de gevolgen op lange termijn volledig begrepen zijn, schrijft Eamon McKinney.

Toch is het duidelijk dat de golf van doden en gewonden die de mainstream media blijkbaar in verwarring brengt, uitsluitend geconcentreerd is onder degenen die hun regeringen vertrouwden en, al dan niet met tegenzin, de experimentele prik namen. Sporters en jongeren sterven in een alarmerend tempo, maar de mainstream media kunnen geen verband vinden tussen dat en de prik, is de klimaatverandering de oorzaak, vragen zij zich af? De aanval van propaganda die de Covid-leugen mogelijk maakte was alleen mogelijk met de medeplichtigheid van de mainstream media. Met elk middel van desinformatie waarover zij beschikten, legden zij elke tegengestelde mening het zwijgen op, zelfs die van enkele van ’s werelds meest vooraanstaande deskundigen op dit gebied. Dr. Robert Malone, de uitvinder van de MRNA technologie, Cary Mullis, de bedenker van de PCR test, en vele andere gewaardeerde wetenschappers werd het zwijgen opgelegd. En natuurlijk werden de andersdenkenden, de “anti-vaxxers” belachelijk gemaakt als “samenzweringstheoretici”. Een term die door de CIA in het leven was geroepen om degenen die de moord op J.F.K. bijna 60 jaar geleden in twijfel trokken, in diskrediet te brengen en te marginaliseren. Zonder zich te verkneukelen over de tragedie is er nu enige rechtvaardiging, de groep die het minste risico loopt van Covid? De “samenzweringstheoretici” die genoeg wisten om de farmaceutische industrie, hun regeringen of de mainstream media niet te vertrouwen.

Diezelfde mainstream media zijn even medeplichtig aan alle Westerse gruweldaden van de laatste jaren. 9/11, de oorlog in Irak, Afghanistan, Syrië en onlangs nog de Oekraïne-crisis. De mainstream media, of ze nu zogenaamd liberaal of conservatief zijn, hebben allemaal als enthousiaste cheerleaders gediend voor elk conflict dat Amerika en de NAVO hebben gepleegd. Zonder hen zou de uitvoering van de agenda niet mogelijk geweest zijn, als zij die niet mogelijk gemaakt en bevorderd hadden. Wanneer de tijd van afrekening komt, en die komt er, zullen zij veel te verantwoorden hebben. Als er al een “zilveren randje” is aan de verschrikking van de huidige gebeurtenissen, dan is het dat dit specifieke instrument van bevolkingsbeheersing snel zijn vermogen verliest om het volk te beïnvloeden. Het is zo absurd en flagrant geworden, dat slechts weinigen er nog in geloven. In Amerika blijkt uit recente opiniepeilingen dat het vertrouwen in het tv-nieuws in procenten van één cijfer ligt, de cijfers voor de gedrukte media zijn iets hoger, maar nog steeds bedroevend laag. Soortgelijke statistieken zijn over de hele wereld te vinden. Gedurende de hele Covid werden de meeste mediakanalen gesteund door overheidsgeld om zich strikt aan het Covid-narratief te houden, zonder overheidsgeld zouden de meeste al terecht failliet zijn. Nu er steeds minder mensen naar kijken en nog minder mensen het geloven, is dit niet langer een doeltreffend controlemiddel. Dit wordt begrepen, een belangrijk onderwerp op de recente bijeenkomst van het WEF was het gebrek aan vertrouwen in de globalisten en de mainstream media, en zij vragen zich af waarom? Het censureren van de alternatieve, niet corporatieve media schijnt het enige te zijn dat zij nog hebben, “als zij de leugen niet geloven, kunnen wij tenminste de waarheid tegenhouden”. Geholpen en aangemoedigd door Big Tech heeft dit slechts gedeeltelijk gewerkt, sommige waarheden zijn gewoon te duidelijk om te negeren en er is een massale uittocht van de mainstream media geweest, omdat de mensen die in recordaantallen mijden.

Technocratie, overmoed, macht en geld hebben de perfecte horror voor de toekomst van de mensheid geschapen

De wereld is voor altijd veranderd na de gebeurtenissen van 9/11. Het was de casus belli om de verzonnen oorlog tegen het terrorisme te rechtvaardigen en de invasie en vernietiging van oude beschavingen in Irak, Afghanistan, Syrië en Libië. Niets daarvan had te maken met terreurdreiging, alleen maar meer oorlogen van bedrijven om een hebzuchtige minderheid van machtige mannen te verrijken. En toen de Westerse regeringen spraken van “massavernietigingswapens”, waren het weer de mainstream media die kritiekloos de leugens herhaalden. Maar net als de falende mainstream media zijn “valse vlaggen”, een lang favoriet instrument om welke gruweldaad dan ook te rechtvaardigen, nu welbekend. De Golf van Tonkin was verzonnen om de oorlog in Vietnam te rechtvaardigen, de bomaanslagen van 7/7 in Londen waren Groot-Brittannië’s 9/11 om het op één lijn te brengen met de oorlog tegen het terrorisme. Maar ook deze valse vlaggen hebben geen effect meer. Pogingen om Syrië erin te luizen voor een aanval met chemische wapens op zijn eigen volk werden snel als zodanig ontmaskerd. Velen verwachten dat een andere dergelijke gebeurtenis in de Oekraïne zal worden gebruikt om het snel falende narratief daar nieuw leven in te blazen. Weinigen zullen de volgende keer voor de gek gehouden worden, maar de mainstream media zullen het narratief ongetwijfeld toch promoten.

“Kleurenrevoluties” worden al jaren gebruikt om niet-conforme regeringen te verwijderen en te vervangen. Meestal gesteund door George Soros via zijn financiering van NGO’s zoals de National Endowment of Democracy. Het werkte in Oekraïne in 2014 met de “Maidan” omverwerping van de democratisch gekozen regering. Die werd toen vervangen door een door de nazi’s gesteunde oligarchie. Toen begon het Oekraïne-conflict pas echt, en niet 5 maanden geleden zoals de mainstream media ons willen doen geloven. Het werkte in Libië om Kadhafi te verwijderen en zijn plannen voor de door goud ondersteunde dinar voor de Afrikaanse naties tegen te houden. Toch hebben ze gefaald in China in 1989 met het Plein van de Hemelse Vrede, en in Hongkong in 2020. Zij hebben gefaald in Syrië om de regering Assad omver te werpen, en onlangs hebben zij spectaculair gefaald in Kazachstan door het snelle en doortastende optreden van de CSTO-staten onder leiding van Rusland. Wij mogen hopen dat de verguisde Soros lang genoeg leeft om het mislukken van zijn levenswerk mee te maken. Als hij nog meer trucs in zijn mouw heeft, dan zou het nu de tijd zijn, want zijn oude draaiboek is achterhaald.

Duitse econoom: “Great Reset zal een crash veroorzaken die erger is dan in de jaren dertig”

Terwijl de wereld afglijdt naar een chaotische toekomst blijven de mainstream media moedwillig vergeetachtig voor het lijden dat zij mogelijk hebben gemaakt. Er is weinig tot geen eerlijke berichtgeving geweest over de wereldwijde opstand van demonstranten tegen de hongeragenda, de Grote Reset, Covid, vaccinpaspoorten en het snel toenemende totalitarisme. Maar wel veel enthousiasme voor het vooruitzicht van een dieet van insecten om het milieu te redden. De Britse BBC is een van de grootste kwaadwilligen, geen ruimte voor afwijkende stemmen, maar altijd tijd voor een of ander ontevreden lid van de LBGTB (wat dan ook) gemeenschap, dat klaagt over het feit dat hij een verkeerd geslachtsdeel heeft of een andere “woke” absurditeit. Zonder enig gevoel van schaamte zijn de mainstream media er altijd op gebrand om hun misselijkmakende “deugdsignalering” te tonen, zodat zij hun veronderstelde monopolie op vroomheid kunnen behouden. Toch lijken zij grotendeels onbewust te blijven van het feit dat voor de meesten wantrouwen in afkeer is veranderd en dat journalisten tot de minst bewonderde beroepen behoren. Terecht.

De instrumenten van onderdrukking hebben hun loop gehad, valse vlaggen, kleurenrevoluties en de gewetenloze charlatans die zich voordoen als journalisten bevorderen de zaak van de globalisten niet langer op doeltreffende wijze. Als die laatsten denken dat zij door hun medeplichtigheid op de een of andere manier een plaatsje hebben gekocht in welke utopische toekomst de globalisten ook voor zichzelf hebben gepland, dan hebben zij het jammerlijk mis. Zij waren slechts pionnen in het spel en wanneer zij hun nut hebben overleefd, zullen zij zich slechts “nutteloze eters” vinden, net als de rest van ons.

Klimaat Lockdown: Globalisten misbruiken olieprijspieken om grotere bevolkingsrestricties door te drukken met “10-puntenplan” dat een reisverbod inhoudt

Dwang en geweld zijn de enige middelen die de Globalisten nog hebben om een steeds bozer wordende bevolking in bedwang te houden. Men heeft het tot wijdverbreide afschuw kunnen aanschouwen in eens veronderstelde vrije landen als Australië en Canada, onder andere. Onnodig hardhandige politietactieken zijn gebruikt om anderszins vreedzame protesten te onderdrukken. Het gebruik van provocateurs onder de demonstranten om geweld uit te lokken en hen in diskrediet te brengen, is door de demonstranten onderkend en uitgeroepen. George Orwell heeft ooit gezegd: “Als u een beeld van de toekomst wilt, stel u dan een laars voor die op een menselijk gezicht stampt, voor altijd” Wij zijn bijna in die toekomst aangekomen, een toekomst waarin dat alles is wat men heeft om het volk te beheersen, angst en geweld. Toch ligt die toekomst niet vast. Alle regeringen kennen zichzelf een monopolie op geweld en dwang toe, en zij hebben de politie en indien nodig het leger om dat af te dwingen. De hoop is dat diezelfde politie en militairen zullen inzien dat ook zij en hun gezinnen vergiftigd zijn door de opgedrongen prikken, en dat, ja, ook zij maar nutteloze eters zijn. Wij mogen hopen dat genoeg van hen zullen besluiten dat zij het onverdedigbare verdedigen en de kant van het volk kiezen.

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

20220803 Over leugens van toen en een blijvende opdracht

Mattheüs 28, Het heilig evangelie naar de beschrijving van Mattheüs, HSV

De opstanding

1Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.

2En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten.

3Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.

4De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden.

5Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.

6Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.

7En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.

8En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.

9Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem.

10Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien.

De leugen van het Sanhedrin

11Terwijl zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichtten de overpriesters alles wat er gebeurd was.

12En zij kwamen bijeen met de oudsten, en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven,

13en zij zeiden: Zeg: Zijn discipelen zijn ’s nachts gekomen en hebben Hem gestolen, terwijl wij sliepen.

14En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent.

15Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag.

De opdracht aan de discipelen

16En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had.

17En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.

18En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

19Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

20En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.