Maand: juli 2019

Over het kwaad van Epstein c.s.

Voor veel mensen zal het het een gewoon bericht in het nieuws zijn: een Amerikaan die gearresteerd wordt omdat hij misschien pedofiel is en wat deed met chantage ofzo.

Dat er een wereld van kwaad achter zit, besef je niet als je alleen naar de gewone journaals kijkt. Tenzij er “sappige” details naar buiten komen van een “politiek” tegenstander.

Maar deze man leefde in een wereld van seks, geweld, misleiding, intrige en was mogelijk een pion in handen van CM (Chazaren Maffia). Hij kan zijn leven nu niet zeker zijn ook al zit hij in een gevangenis. Als hij zijn “dienst” gedaan heeft, kan er (zelf) moord volgen. In zijn val kan hij nl. vele “groten” der aarde meesleuren.

In de strijd die gaande is, zijn er als het ware 2 kampen: de kant van de “Rothschilds” die een nieuwe wereldorde nastreven via een totalitair systeem, het zgn. communistische systeem. Linkse politiek is in hun klauwen en Soros is hun marionet, die weer marionetten heeft in de politieke partijen, Ngo’s en de MSM.

En de kant van wat wordt genoemd het politiek zionisme: via deze politieke tak wereldheerschappij verwerven. ( dit politiek zionisme niet verwarren met het spiritueel zionisme van het spiritueel jodendom. Deze laatste is dus gekaapt door de politieke maffia tak. Spirituele joden moeten hier niets van hebben.) Tussen deze 2 kampen woedt de strijd om de macht. En met de arrestatie van Epstein moet iets duidelijk gemaakt worden. “Ze” maken ons steeds dingen “duidelijk” in ons gezicht. “Ze” gebruiken daarvoor de muziekindustrie of de cover van “The Economist”.

Met de arrestatie van Epstein kunnen mensen bang gemaakt worden zodat je ze weer kunt chanteren.

Epstein hield zich bezig met seks met minderjarigen, met kinderhandel en met chantage. Hij bevond zich in een “smerige “ wereld.

Het misbruik van kinderen wereldwijd en er weinig tot niets aan doen is een groot schandaal van onze tijd. Ik heb er al eerder over geschreven. Men leest misschien in de Elsevier dat er in 4 jaar tijd 1600 kinderen uit azc’s zijn verdwenen, vindt dat erg en gaat weer over tot de orde van de dag.

“Wij” laten het gebeuren. Er zijn nergens massale protesten omdat “wij” in slaap gesust zijn. “Wij” zijn de kikkers in de pan met kokend water en we merken het niet.

Het ontaarde karakter bij mensen met veel geld en macht is iets wat een normaal mens niet kan begrijpen,echter als je dieper durft te kijken dan zie je een patroon van kwaadaardigheid wat je jezelf niet kunt voorstellen. Het is misschien moeilijk te bevatten of te aanvaarden maar niettemin bestaat het pure “kwaad” wel degelijk.

In de Christelijke waarden wordt respect geleerd voor ieder levend wezen Ik heb niet over een speciale denominatie want je zult begrepen hebben dat ik inmiddels zeer huiverig ben voor elke georganiseerde religie. Maar je kunt Christen zijn buiten een kerkgenootschap om. In een georganiseerde religie kun je in slaap gesust worden en het is juist de bedoeling wakker te worden.

Het Christendom zet het goede t.o. het kwade en het goede behelst het concept om te leven mèt en voor anderen zonder tegenprestaties te verwachten. Je geeft om niet. Je hebt gekregen en je geeft. Dat bedoelt Jezus met: met wie heeft, zal gegeven worden.( zie het verhaal over de talenten waarover ik eerder schreef).

Daar tegenover staat het kwade, het is het volledig tegenovergestelde van het goede, het staat voor leven voor je zelf zonder enige zin noch empathie voor anderen, jezelf aanzien als het hoogste goed, iedereen je slaaf maken en alles doen om boven alles en iedereen te staan.

Hieruit volgt dat geld en macht verwerven het allerbelangrijkste is, het materialistische boven het menselijke te stellen. Dit is het dienen van de mammon.

Dit is de kosmische/spirituele strijd tussen wat wij kennen als tussen God en de duivel/lucifer.

Religie is vaak misbruikt om macht te verwerven: het houdt mensen klein en dom en arm. De zoekende mens krijgt niet de spirituele les waarnaar hij op zoek is. Dit zei Jezus tegen de farizeeën:

Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.

De religie van het “goede” is het christendom en die kennen we over het algemeen wel, die van het “kwade” die van lucifer echter niet, en die volgelingen van lucifer blijven het liefst in de schaduw.

Maar de religie van het kwade is zeer wijdverspreid zonder dat de meesten onder ons het kennen en zo kan het blijven groeien. De religie van ket kwaad is overal geïnfiltreerd.

Wat heeft dit met Epstein te maken? Hij hoort bij de religie van het kwaad ( het satanische geloof in lucifer waarover ik al veel schreef) Eén van de meest afschuwwekkende elementen in het satanisch geloof is het misbruik van kinderen, hoe jonger hoe beter.

Volgen hun “geloof” heeft het “consumeren” van een kind een meerwaarde voor hun meester. Het klinkt voor veel mensen misschien ongeloofwaardig , maar dat is het is niet, ook hier is wegkijken en doen alsof het allemaal onzin is, veel makkelijker dan het onder ogen te zien en het te aanvaarden .

Als je het niet kent, bestaat het niet. Als je het niet ziet, is het er niet.

Epstein behoorde tot de “elite”, is al eens veroordeeld voor pedofilie en waarom nu deze arrestatie is voorlopig onduidelijk maar één ding is zeker: mensen die dergelijke praktijken beoefenen hebben geen genade voor de mens naast hen, verraad om wat voor reden dan ook is schering en inslag en vergeet de chantage niet in die kringen.

Er is nog steeds de dreiging van de derde wereldoorlog die een deel van de illuminatie wil en via valse vlag operaties is al diverse keren geprobeerd die te beginnen. Het opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar is daar een onderdeel van. Dat is ook de beweegreden van Soros c.s. met zijn investeren in het zaaien van haat door groepen tegen elkaar op te zetten. Door het opzetten van de SJW’s. enz.

We worden verblind door de “elite” en op een verkeerd spoor gezet door het enorme rijke uiterlijke leven dat ze tentoonspreiden. Het is dan ook een machtscultus, maar laat je niet misleiden door wat ze tonen maar kijk naar wat ze echt zijn: mensen die ,om zichzelf te verrijken, anderen in de vernieling helpen, geestelijk, financieel etc.

Epstein is heel rijk , heeft veel rijke en invloedrijke mensen om zich heen, en toch wordt hij nu vervolgd voor een praktijk waar vele van zijn “vrienden ” zich ook aan hebben bezondigd. Waarom? Waarom nu?

Het zou zo maar kunnen dat Epstein ineens blijkt te zijn overleden in de gevangenis,en dat zou veel zeggen. Ook zonder woorden.

We moeten ons eigen maken te leren kijken en lezen naar wat we werkelijk zien: een strijd tussen goed en kwaad. Het kwaad dat niet wil dat de schepping van God slaagt. Het kwaad dat de gewone mens behandelt als een stuk vee waarmee hij alles naar believen kan doen. En voor wie de mens geen spiritueel wezen is, gemaakt tot eer en glorie van de Schepper, die kan groeien tot waarvoor hij bedoeld is.

Het doel is om te groeien tot een spiritueel wezen, met eigen zelfbewustzijn en bewustzijn van je goddelijke vonk en afkomst, en erop vertrouwend te worden zoals God het heeft bedoeld en dit bewustzijn niet te misbruiken als spiritueel wezen. Dit was de strijd tussen Michaël en lucifer. En die lucifer alsnog wil winnen door ons bewustzijn te kapen voor zijn doel.

In zijn macht verval je tot het kwaad. Laat het kwaad niet toe in je hart want dan zoekt het zich daar een woning. Dat kwaad kan veel schade aanrichten voor jezelf en voor anderen.

Het doel is om je slechte gewoonten te beheersen met zelfbewustzijn Wanneer je je zelfbewustzijn beheerst, moet je je bewust zijn van het feit dat het gemakkelijk misleid wordt tot anti-humanistisch gedrag en dat herkennen en nee leren zeggen tegen dat kwaad. Leren niet recht te praten wat krom is en bij twee kwaden het kwade niet kiezen. zeggen. Het zal je dichter bij God brengen, vooral na verloop van tijd. Als je de godsvonk hebt toegelaten en weet dat Jezus de Weg, de Waarheid en het leven is ben je op weg.

Het lijkt erop dat ons bewustzijn echt op de proef wordt gesteld en je ziet bijna de hele wereld falen in het omgaan met de soms, sadistische aard van het kwaad. Lucifer wil dat God faalt. Hij wil God zijn en zijn volgelingen voelen zich vaak als goden en permitteren zich van alles. Lucifer heeft nog weinig tijd en zijn volgelingen dus ook en het kwaad slaat steeds wilder om zich heen.

De gewone mens moet gereduceerd worden tot een ding om te gebruiken/misbruiken. Wat niet gewoon is, moet gewoon worden. Onze wereld is een wereld geworden vol seks en geweld.

Gewone liefdevolle relaties worden zeldzamer en alles moet extremer. Zo moeten we langzaam maar zeker wat pervers is normaal gaan vinden. We moeten apathisch worden zodat we willoze slaven worden om te worden gebruikt zoals de “elite” het wil.

De wereld kijkt nu weer vol spanning toe en hoopt dat er na de affaire Epstein de nodige koppen zullen rollen en dat er nu dan eindelijk veranderingen zullen komen. Maar het is waarschijnlijk weer een afleidingsmanoeuvre.

Het zijn fascinerende afleidingen voor de gewone mensen als er ergens een hooggeplaatst iemand weggewerkt wordt. Maar, daarmee is het systeem niet gecorrigeerd en als de machthebbers één of meerdere pionnen moeten opofferen om een bepaald doel te bereiken, liggen ze daar niet wakker van.

Dat kan omdat het systeem waarin wij gevangen zitten, zodanig is opgezet dat het nooit het “kwaad” zal uitroeien, maar dit juist onder alle omstandigheden in stand zal houden.

Steeds weer krijgen we dan valse hoop omdat we dan denken dat er iets verandert.

Als het systeem gemaakt zou zijn om “het kwaad” uit te roeien, dan hadden ze Epstein nooit in het verleden bij zijn vorige arrestatie hem er zo gemakkelijk mee weg laten komen. Hoeveel opgepakte kinderverkrachters die voor de rechtbank komen, kunnen er op deze manier vanaf komen? En waarom worden bepaalde mensen nooit opgepakt? Of waarom is er bij bepaalde mensen nooit “een zaak”? Hoe kan het dat justitie overal corrupt is? Omdat alles op deze wereld wordt gestuurd en gecontroleerd en dat wat er gebeurt, heeft niets meer met gerechtigheid te maken. Net zoals er een reden is dat Epstein nu wordt opgepakt en die reden zal ongetwijfeld binnenkort duidelijk worden, maar wat die ook is, het heeft helemaal niets te maken met het uitroeien van pedofilie en het stoppen van de verkrachtingen van kinderen en de handel in kinderen.

Pas als de mensheid begrijpt hoe het geldsysteem op deze wereld werkt en dat zij die de controle hebben over de gelduitgifte de werkelijke macht in handen hebben, pas dan zal er iets kunnen veranderen.

Pas als de mens begrijpt waar de conflicten vandaan komen en hij beseft dat hij onderdeel is van een kosmisch conflict, zal er iets kunnen veranderen. De verandering begint op het moment van besef, van wakker worden. Van toelaten dat je moet gaan denken wat de wil van God is. We zitten op een heel moeilijk moment in onze geschiedenis want praten over God is bijna niet meer gewoon in onze wereld. Praten over Jezus wordt vaak belachelijk gemaakt. We durven geloof in God bijna niet meer toe te laten. Dat is wat het kwaad wil.

het langzaam gek maken van mensen

https://politiek.tpo.nl/column/in-onze-door-gaslighting-verlichte-maatschappij-wordt-iedereen-langzaam-gek/

het langzaam normaal moeten vinden van transgenderpromotie

bizarre seksmagie

over het gewoon worden van pedofilie via mode

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13672:pedofiele-agenda-gepromoot-via-mode&catid=69:occult&Itemid=81

uitbuiting kind gaywereld

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14236:10-jaar-oud-en-dan-al-fabulous&catid=23:lezersbrieven&Itemid=36

over het kwaad via de wereld van de moderne muziek met links voor vrije pdf

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13986:de-muzikale-waarheid&catid=23:lezersbrieven&Itemid=36

over invloed nwo

https://www.henrymakow.com/

over nwo

over de rothschilds

http://humansarefree.com/2011/09/history-of-house-of-rothschild-complete.html?m=0

muziek met satansymbolen

over seksslaven

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7445:de-kind-seksslaven-van-de-elite&catid=37:wereld&Itemid=50

over soros

Foto cyclus blind

mensen zijn dingen geworden om te worden gebruikt

waarom laten we zoveel toe?

sta het kwaad niet toe in je hart want dan zoekt het zich daar een woning

word wakker

gedicht geschreven uit woede

Over wat ik tot dusver over de vrijmetselarij en de illuminatie geschreven heb.

Een samenvatting

Bij de vrijmetselaars begint de jaartelling bij 4000 v.C. In 2000 is volgens hen de nieuwe tijd aangebroken die de hele wereld zal transformeren. De heerschappij van lucifer zal dan zijn volle omvang krijgen. De mannen van de geheime genootschap willen goden worden. Het gewone publiek is soms gefascineerd door de zwarte magie (zie popmuziek, zie acts van o.a. Madonna zoals op het laatste songfestival) dat zij gebruiken om hun werkelijke bedoelingen te verbergen maar het internationale vrijmetselarij is o.l.v. de satan op weg naar een eeuwige dood ( zie Openbaringen. Uit Openbaringen 12 (Statenvertalingen):

En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.

En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.

En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.

En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had.

En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.

En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren.

En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.

En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.)

Alles draait er om dat de vrijmetselaars geloven dat er zich onder de Tempelberg in Jeruzalem gewelven bevinden, met daarin geheime, bovennatuurlijke ‘kennis van engelen’ ( ik schreef eerder over het zoeken naar het Woord van God) en dat zij, door het herbouwen van de tempel ( de tempel van Salomon), in het bezit kunnen komen van goddelijke krachten. Het idee van vrijmetselaars- en illuminatie-genootschappen om de tempel in Jeruzalem te herbouwen, is niet nieuw. Op 28 augustus 1909 publiceerde The Illustrated London News een zeer gedetailleerd artikel met de titel ‘Het plan van de Vrijmetselaars om Salomo’s Tempel in Jeruzalem te herbouwen’. Drie jaar later (22 september 1912) publiceerde The New York Times een vergelijkbaar artikel: ‘De Tempel van Salomo: Het schema van de vrijmetselaars voor de herbouw en de meningen van Joden hierover’. Tot 1914 werden er regelmatig artikelen over gepubliceerd. Sommigen gingen daarbij tot in lengte van details, zoals een bericht dat het stuk grond waarop de huidige rotskoepelmoskee staat, in het geheim gekocht zou zijn, en de plannen voor de constructie van de derde tempel al klaar lagen. Onderzoekers hebben sindsdien ontdekt, dat er door de vrijmetselaars een verborgen samenzwering is opgezet, waarbij op de juiste tijd, gelegenheid en omstandigheden wordt gewacht om de nieuwe tempel te herbouwen, van waaruit hun ‘aardse vertegenwoordiger’ zal moeten gaan heersen. Dit is het idee achter het streven naar de nieuwe wereld orde met één wereldregering en één wereldreligie.

Henoch is door de vrijmetselaars “gekaapt” want Henoch wandelde met God en kende Gods geheimen. Het boek Henoch was voor ons verborgen en is niet in de bijbel opgenomen maar de naam. Henoch komt wel een paar keer voor in de bijbel. Volgens Genesis 5:22-24 was hij een Godvrezende man. ( En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalem.

En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalem gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren.

Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.)

We moeten er misschien aan wennen dat de aarde niet de enige bewoonbare planeet is en dat er misschien “contacten van elders” waren tussen Henoch en “hemelbewoners”. We mochten dat niet weten.

De vrijmetselaren willen dat de mens moet zich van God bevrijdt De doelstelling die zegt dat de vrijmetselarij voortdurend streeft naar een ontwikkeling van geest en gemoed en het bouwen aan een betere wereld is een dekmantel voor de werkelijke doelen die het genootschap nastreeft. De orde werkt dus mee aan het tot stand komen van de nieuwe wereld orde. In 1873 schreef Mazzini, het hoofd van de vrijmetselarij in Italië, een brief waarin hij het plan uiteenzette, hoe niet alleen Europa maar de gehele wereld bevrijd moest worden van het christendom om vervolgens een rijk op te zetten waarin elk volk onder de “verlichte” dictatuur van lucifer gebracht zou worden. Daartoe zouden er drie wereldoorlogen gevoerd moeten worden, zo bloedig en chaotisch dat vervolgens elk land bereid zou zijn haar nationale soevereiniteit over te dragen aan een internationale regering om verder bloedvergieten te voorkomen. Het huidige christendom acht men een gevaar voor de wereld en dient plaats te maken voor de luciferiaanse doctrine. Het geloof in God zoals de bijbel dat beschrijft, dient te verdwijnen. De mens moet zich niet laten bevrijden door God, maar zich juist van God bevrijden, is de redenering. Hij moet onder invloed komen van de satan. En de mensheid is daar naar toe heel hard op weg. Door beïnvloeding van de media en de entertainmentindustrie is hij al gehersenspoeld. Veel mensen durven niet meer over geloven, over God of over Jezus te praten en als ze het doen, worden ze vaak belachelijk gemaakt. En Christenen zijn de meest vervolgde personen op aarde.

De hersenspoelers maken gebruik van goedwillende poppen aan een touwtje die niet door hebben dat ze worden misbruikt.

De vrijmetselarij is opgedeeld in graden waarbij de mensen in de lage graden vaak goedwillende en waaarheidzoekende mensen zijn die niet weten wat er in de hoogste regionen speelt. In de hoogste graden is men verplicht om lucifer te aanbidden. Lucifer, is voor hen de god van het licht en het goede, die strijdt voor de mensheid tegen de god van de duisternis: dat is de God die we kennen uit de bijbel. Dit omkeren komt bij de kabbala(h) joden vandaan. Zij noemen het kwade goed en het goede kwaad.. Bij zijn initiatie wordt de kandidaat de geheime naam van de “drie-enige God” onthuld: jah-bul-on (J-B-O) “Ja” staat Jahwe (h) , “Bul” staat voor Baäl en “On” staat voor Osiris de Egyptische Zonnegod. Deze Jah Bul On heeft helemaal niets te maken met de God uit onze bijbel. Dat de vrijmetselaars satan aanbidden, wordt nog eens extra bevestigd door het volgende: kandidaten op de hogere niveaus van de vrijmetselarij ontvangen na te zijn ingewijd een geheim woord “Abaddon”. De bijbel zegt over deze naam: Openbaring 9:11: Zij hadden over zich een koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Appóllyon. Vrijmetselaars die zich op lage niveaus (‘graden’) bevinden zullen zich ongetwijfeld niet herkennen in het stereotype, dat zij leden zijn van een geheim complot dat toewerkt naar de wereldheerschappij. De waarheid is dat het mensen zijn, die geen idee hebben wat het hoogste niveau boven hen van plan is, en door wie zij doelbewust onwetend worden gehouden. De mensen boven hen zijn verweven met de politiek en bepalen in veel landen de agenda.

De invloed van de vrijmetselarij valt bv. in de Amerikaanse politiek niet meer weg te denken. Van George Washington t/m George W. Bush zijn er maar twee Amerikaanse presidenten geweest die niet tot dit genootschap behoorden. De ene was president Eisenhower, die was aangesloten bij de Jehova’s getuigen en de andere was John F Kennedy.

Dat Kennedy in 1963 werd vermoord heeft tot tal van samenzweringstheorieën geleid, waarbij de

vrijmetselarij ter sprake is gekomen. Er zijn publicaties verschenen waarin wordt beweerd dat de Skull & Bones Orde (de meest occulte tak van de vrijmetselarij) en de CIA samenwerkten bij deze moord. Het bewijsmateriaal hiervoor is nooit geleverd maar dat heeft vooral te maken met het feit dat er in totaal al meer dan 150 getuigen zijn vermoord.

Adam Weishaupt heeft de vrijmetselarij vermengd met de illuminatie en Pike heeft ze verder gebruikt voor de V.S.

Weishaupt heeft de protocollen van Zion/Sion gebruikt voor zijn plannen

De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een

geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking van de plannen van Weishaupt. De

illuminatie vormen de geheime kracht achter de protocollen en zijn daarmee tevens de

leidende kracht achter de nagestreefde wereldheerschappij. Het gaat om de kunst van de samenzwering. Het is geen antisemitische tekst, aangezien juist de niet-Joden als minderwaardig worden bejegend. Het is wel gebruikt als middel om mensen tegen de Joden op te zetten door het te doen blijken alsof de protocollen van de wijzen van Sion de blauwdruk is van een Joodse samenzwering tot het verkrijgen van wereldmacht. Deze tekst is met opzet zo geschreven alsof het een Joods/Zionistisch document is om er voor te zorgen dat de aandacht niet gaat naar degenen

die er wel achter zitten: de Illuminatie… (de cabal / de c(k)hazaren)

Over de V.S. als vrijmetselaarsstaat:

Over V.S. vrijmetselaarspresidenten

http://www.midnightfreemasons.org/2011/11/freemason-presidents_11.html?m=1

Over het gevaar van geheime genootschappen

http://www.tegenstroom.eu/source_opinie/Het%20gevaar%20van%20geheime%20genootschappen.pdf

Over de elite

http://opleid.info/inhoudsopgave-nieuwsbrief-nr-63-09-09-22-pag.html?page=4

Alles over de vrijmetselarij

http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-NWO/de_nwo_vrijmetselarij_geheimen.html

Over het songfestival

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14051:zelden-waren-de-illuminati-boodschappen-zo-duidelijk&catid=69:occult&Itemid=81

Anonieme verhalen van vrijmetselaars

http://deburchtsion.blogspot.com/2011/07/anonieme-vrijmetselaar-vertelt-over-de.html?m=0

Over de Bilderbergers

http://www.franklinterhorst.nl/De%20Bilderbergers.htm

Nederlandse Bilderbergers

Hoe vernietig je een land

http://publicvigil.blogspot.com/2014/08/how-to-destroy-country-in-three-easy.html?m=1

Adam Weishaupt

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt

Invloed van illuminatie op muziek

Vrije wereld met gratis PDF-BIBLIOTHEEK

Waarheidszoekers

https://100777.com/introduction
https://100777.com/

Wie is jood

http://www.bijbelinfo.nl/Leesvoer/israel_en_juda/wie_is_een_jood_.doc/index.html

Over symbolen

Over waarover ik tot dusver heb geschreven

Een samenvatting:

Er zijn nog steeds mensen die zeggen niet te geloven in complottheorieën. Een term die door de CIA is geïntroduceerd om de waarheidszoekers naar het complot rond de moord op John F. Kennedy, in diskrediet te brengen. Alsof het bestaan van een complot, of kartelvorming überhaupt ter discussie staat. De officiële versie van 9/11 is overigens ook een complot. De officiële versie van de MH17 ook. Een complot is immers niets meer dan meerdere personen die stiekem een crimineel plan beramen en uitvoeren. Waarom zou dat op het hoogste niveau niet ook gebeuren? Of zijn er nog steeds mensen die ervan overtuigd zijn dat er niets verdachts met de MH17-zaak aan de hand is en onze eigen regering uitblinkt in transparantie en eerlijkheid?

Het probleem is dat “gewone” mensen niet kunnen geloven dat zgn. “nette mensen” niet in staat zijn tot slechtheid. Ze snappen niet dat er veel “witte boordencriminaliteit” bestaat. Nette mensen doen zoiets niet. En nette mensen zijn dan de dames en heren in hun keurige pakken. “Gewone mensen” kunnen niet geloven dat er slechte mensen bestaan, die liegen en bedriegen en hun eigen land en volk verraden. Want: “dat doe je toch niet”. Nee, “wij” niet maar “zij”wel. het wordt echt tijd dat mensen wakker worden en beseffen wat er gebeurt. Dat er een strijd is tussen goed en kwaad. Een kosmisch/spiritueel conflict dat gedirigeerd wordt van “boven” af.

Juist die slechtheid heb ik van een aantal groepen mensen willen beschrijven.

Veel mensen kunnen ook niet geloven dat er zoveel marionetten zijn die nauwelijks beseffen wat ze aanrichten. Er wordt gezinspeeld op het deugen. Velen willen “goed doen” maar beseffen de gevolgen niet. Diegenen die aan de touwtjes trekken, gebruiken goedwillende deugmensen. Commentatoren denken dat veel ellende in de wereld komt door “wereldverbeteraars”. Dat is niet zo. Deze zgn. “wereldverbeteraars zijn poppen aan een touwtje van mensen met een smerige agenda: die van het bevorderen van een totalitair wereldsysteem. Ze spannen daarbij de goedwillende mensen voor hun karretje om het “vuile werk” te doen. waarbij de een tegen de ander moet worden opgezet. De Christenen moet uitgeroeid worden door de moslims een de moslims en de joden moeten elkaar uitroeien enz.

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scene gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

Bilderberg of vrijmetselarij of cabal: het maakt niet zoveel uit. Aan de top van de piramide van het alziende oog staan mensen die alles omdraaien: goed is kwaad, oorlog is vrede. Uiteindelijk is het een kosmisch conflict dat uitgevochten wordt. Lucifer wil God zijn. Lucifer wil de macht. De schepping van God mag niet slagen. De volgelingen van lucifer, de illuminatie ( “dragers van het licht”), zijn in alle instituten van alle alle landen doorgedrongen en bepalen de agenda.

Er is vanaf het begin een spanningsveld tussen baälvereerders en de verkondigers van de boodschap van God die Hij kenbaar maakt via Abraham en Mozes en Zijn Zoon Jezus, de Christus. De baälvereerders ( o.a. Farizeeën en de kabbalahjoden/kabbalisten met hun babylonische talmoed ) hebben zich het oude testament toegeëigend en de mensen op het verkeerde been gezet. Het oudste bijbelboek is enorm gecorrumpeerd. Lucifer heeft steeds mensen aan het werk. Zo werden de christelijke groepen ingelijfd door “Rome” en de mensen geloofden dat zij Jezus aanbaden en eerden. Maar “Rome” werd een baälkliek. Religies zijn georganiseerd door kwaadaardige mensen om andere mensen in de tang te houden: houd ze dom, houd ze klein. Houd ze in je macht, houd ze arm en afhankelijk. Jezus was niet gekomen om een religie te stichten. Jezus is geboren in een joods gezin en Hij kwam om te waarschuwen en een boodschap te verkondigen. Zijn volgelingen hebben die boodschap verder verspreid. Maar ze zijn constant ondermijnd. De boodschap wordt tot op de dag van vandaag ondermijnd. het bestaan van jezus wordt in twijfel getrokken, Zijn boodschap belachelijk gemaakt, zijn volgelingen belachelijk gemaakt en vervolgd.

Veel goede mensen zullen dit niet kunnen geloven en blijven binnen de kerk op het verkeerde been gezet worden. Anderen keren God de rug toe. Voor dit alles heeft Jezus steeds gewaarschuwd.

Alles werd geïnfiltreerd door “cryptojoden” die de macht in handen hebben. Jezus noemt ze: zij die zich joden noemen en het niet zijn. Of hij noemt ze addergebroed.

Ze streven een totalitaire wereldstaat na. Ze leven van de “omkering” wat uit het kabbalisme komt.

Maar de Christen moet daarin niet mee gaan: “Sta het kwaad niet toe in je hart, het zal er een thuis maken”. De enige weg is de weg die Jezus zei te zijn: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Het kwaad is een doodlopende weg.

Johannes 14: 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven: Niemand komt tot de Vader,behalve door mij.

Mattheüs 11:27-30

Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Uit Mt 23: …( Over de farizeeën: …want zij zeggen het, en doen het niet.

Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouderen der mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren…En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden. Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.

Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.

Jezus had het al over mensen waartegen de gewone mens opkijkt. Maar ze deugen niet en de gewone mens kan het niet geloven.

Hij wilde de mensen de werkelijkheid laten zien. maar weinigen zagen het en werden wakker. dat proces duurt voort tot op de dag van vandaag.

over wereldverbeteraars:

https://thefireonline.com/cursussen-wit-privilege-big-business-voor-wereldverbeteraars-een-ramp-voor-de-samenleving/

Fotos voor houvast

foto gemaakt hoog in de bergen van Zwitserland in de herfst als het al licht gaat vriezen
foto gemaakt in de Zwitserse bergen, de boomstronk aan de rand van het meertje. lijkt op een indrukwekkend beest

Over de vrijmetselarij

De geschiedenis van de vrijmetselarij is niet gemakkelijk te achterhalen.

De geschiedschrijvers van de vrijmetselaars kennen ofwel de feiten niet ofwel ze kennen ze wel maar beschrijven ze niet.

In ieder geval is de geschiedschrijving overal beïnvloed.

Het lijkt erop dat de geschiedenis terug gaat tot de bouw van de tempel van koning Salomon.

Bij alles wat je er over leest, moet je altijd in beschouwing te nemen waarom de vrijmetselaars over hun geschiedenis zouden willen liegen.

Vrijmetselaars zijn dikwijls satanisch genoemd, maar die “beschuldiging” proberen ze

te ontwijken door de dekmantel van een filantropische instelling over zich heen te trekken. Maar wat is de kern van de overtuigingen van vrijmetselaars? Dat is het geloof in een enkele architect van het universum. Men moet zich afvragen, of die architect satan is, en tegelijkertijd in gedachten houden, dat er maar heel weinig zijn, die weten dat ze satan vereren. Vrijmetselarij is gebaseerd op het verhaal van het bouwen van de tempel van Salomon, van wie wordt gezegd dat hij 3.000 jaar geleden duizenden metselaars en steenhouwers in dienst had.

Bij Salomon draaide alles om het alleen heersen en om de wat ik noem “kosmische macht”.

De bouwer die in die tijd door een deel van de volkeren werd vereerd was de demiurg/de satan/baäl/bel. Het gaat in het begin van de bijbel om de boom des levens en de boom van de kennis van goed en kwaad. We weten inmiddels dat de bijbel ook geïnfiltreerd is en dat het beginverhaal misleidend is gemaakt door te doen alsof steeds dezelfde god aan het woord is. God had echter gezegd: geef Mij geen naam, Ik Ben die Ik ben. In de bijbel komen toch diverse namen voor zodat je steeds op het verkeerde been wordt gezet. De demiurg (lucifer) ging de strijd aan met God en kaapte de wereld en de mens. De bouwer van de wereld is voor de vrijmetselaars de demiurg/lucifer. Hier is de kosmische strijd in en notendop. het is naïef om te denken dat we de enige aarde zijn met bewoners. We moeten aanvaarden dat we veel niet weten, dat we rekening moeten houden met “entiteiten” die we nu nog niet kennen. Met de mogelijkheid dat in de “oude wereld” er mensen waren die wel die andere entiteiten kenden. We mochten niet voor niets het boek Henoch niet kennen.

In het streven naar almacht, naar dezelfde macht als die van God zoekt lucifer met zijn kompanen naar “Het Woord”. In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. (Johannes 1: 1-5) En: “Het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord”. (Uit Efeziërs 6) Maar Jezus antwoordde hem: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ (Matteüs 4:4)

Lucifer wil dat woord en Salomon wilde dat woord en de vrijmetselaars zoeken dat woord.

Men denkt, dat Salomon een deel van het woord kende en daarnaar op zoek was. Men denkt nu nog dat het woord uit 3 delen bestaat en dat er 2 delen bekend zijn.

Het wachtwoord dat de vrijmetselaars voor alledaagse zaken gebruiken is “tu-bal-cain”.

Er zijn door de jaren heen vele graden aan de vrijmetselarij toegevoegd.

Adam Weisshaupt ( zie verderop) bedacht een aantal “Franse” graden en ging naar Schotland om ze daar als echte Franse graden van vrijmetselaars aan Schotse Vrijmetselaars te geven. Daarna bedacht hij “Schotse” graden en ging naar Frankrijk om de bogus (waardeloze]) Schotse graden aan Franse Vrijmetselaars te geven als echte Schotse Vrijmetselaars graden.

Er zijn huidige vrijmetselaars van een hogere graad die beweren dat ze het verloren Woord van God hebben teruggevonden. Dit woord wordt aan kandidaten voor het Heilige Koningsgewelf gegeven. Dat woord is “jah-bul-on”, waarvan wordt gedacht dat “jah” de Hebreeuwse god Jahwe is; “bul” zou de god baal of de duivel/de satan zijn; “on” zou de Egyptische god van de onderwereld genaamd Osiris zijn.

Dit “woord van god” dat wordt voorgesteld als “jah-bul-on” is een andere Vrijmetselaars Weisshauptachtige truc om een paar kandidaten te laten denken, dat de zoektocht naar het woord is afgerond. Maar “jah-bul-on” is slechts een ander vervangend woord. De zoektocht naar het verloren Woord wordt in het geheim voortgezet.

Koning Salomon was in het geheim occultist. Hij probeerde informatie te verbergen en wilde degenen die op zoek waren naar occulte zaken zoveel mogelijk beperken en ontmoedigen. Een aanwijzing hiervoor treffen we aan in de huidige bijbel in een boek dat wordt toegeschreven aan Salomon. “Zeg tegen de wijsheid, U bent mijn zuster; en noem begrip uw verwante vrouw: Opdat zij u afhouden van de vreemde vrouw, van de vreemdeling die met haar woorden flatteert. ( Spreuken 7:4-5) . De kerk tracht andere interpretaties te geven, maar wat dit werkelijke betekent is, dat wijsheid en begrip op waarde dienen te worden geschat, maar dat occulte kennis moet worden vermeden, omdat het gevaarlijk is. Veel Spreuken, die anders lijken op verkeerde redeneringen/foute redeneringen, zijn zinvol wanneer de “vreemde vrouw” wordt geïnterpreteerd als occulte mysteriën.

De bijbel staat vol met waarschuwingen tegen magiërs, tovenaars, zieners, waarzeggers enz. Dit was vooral waar tijdens het bestuur van koning Josiah van Israël. Maar de bijbel toont ook aan dat religieuze leiders de esoterische /occulte krachten kenden van geluiden, letters, woorden, namen, symbolen, astrologie, getallen, enzovoort.

In feite gebruikten veel religieuze leiders bewust occulte machten, terwijl ze de kudde in onwetendheid en in angst voor geheime kennis hielden. Salomon is legendarisch vanwege zijn veronderstelde wijsheid, maar zijn werk met occulte krachten is meer verscholen.

Koning Salomon en koning Hiram waren samen met ene Abiff praktiserende occultisten, echter op het gebied van zwarte kunst. Ze werden aangestuurd om een gigantische tempel te bouwen die moest worden gewijd aan de hogere krachten van de duistere zijde. Om de tempel een maximale bekrachtiging te geven was veel lijden noodzakelijk bij de bouw ervan. Dit werd bereikt door bloedoffers en slavernij van de steenhouwers en metselaars, die onder druk van grote belastingbijdragen werden gedwongen de tempel te bouwen. ( ik schreef eerder over de eisen van baäl, over de offers die hij vroeg). Deze en andere maatregelen mondden uit in een opstand. Toen de tempel was voltooid moest er een heiligste van het heiligste in aanwezig zijn, waar de drie heren elkaar van tijd tot tijd zouden ontmoeten om zich de volkomen macht van de duisternis voor te stellen. Het heiligdom werd echter nooit opgeladen op de manier waarop het was bedoeld, omdat Abiff werd vermoord voordat de tempel werd voltooid.

De drie geheime klanken zijn na bijna 3000 jaar zoeken nog steeds niet bekend.

Adam Weisshaupt ( opgeleid door jezuïeten) was een agent voor een paar mensen (chazaren) die de zoektocht wilden voortzetten en hij infiltreerde de vrijmetselarij en zo ontstond het begin van de illuminatie. Deze mensen hebben Weisshaupt opdracht gegeven om de Nieuwe Wereld Orde op te starten. ( de opdracht van de chazaren maffia)

De term “vrijmetselaars” is erg onthullend. Salomon had slaven die de tempel bouwden. Maar een aantal handwerkslieden waren geen slaven; zij waren vrije metselaars. Zo heeft de term “meester metselaar” dezelfde betekenis. Degenen met die status waren de meesters van de slaven, of ze waren de leraren.

Het Christendom als religie is niet door Jezus gesticht. Het was niet Zijn bedoeling om een kerk te stichten. Ik heb daarover al uitvoerig geschreven. Jezus kwam om de mensheid de ogen te openen en te vertellen wat de Weg en de Waarheid waren. Daarom kon hij ook profeteren dat van de tempel niets over zou blijven. Hij kwam om het Licht te laten zien maar de duisternis heeft datgene van het Licht altijd afgedekt; het vervalst datgene van het Licht, wanneer het maar mogelijk is, zoals we kunnen zien in Rome waarover ik geschreven heb. Christenen hebben de tempel van koning Salomo gewoonlijk niet veel aandacht gegeven, want zij weten dat Jezus Christus alles van de oudtestamentische wet vervulde, waarvan de tempel een integraal onderdeel was. Jezus voorspelde in Mattheüs 24 dat de glorieuze Herodiaanse tempel, die gemodelleerd was naar de Salomo-tempel, volledig vernietigd zou worden: “En Jezus ging uit en vertrok van de tempel; en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zei tot hen:” Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar, Ik zeg u, er zal niet laat de ene steen op de andere liggen, die niet zal worden neergeworpen. “

“En zie, het voorhangsel van de tempel was in tweeën gescheurd van boven naar beneden.” (Matteüs 27:51) God scheurde op bovennatuurlijke wijze het gordijn van de tempel tussen de “Heilige Plaats” en het “ Heilige der Heiligen”, terwijl het “heiligdom” vol was met joden die baden tijdens het jaarlijkse offer voor de zonden van Israël. Plotseling moeten ze vervuld zijn van schrik en angst toen God plotseling het gordijn scheurde en het Heilige der Heiligen wijd open gooide. Velen van hen moeten de dood hebben gevreesd, want niemand kon het Heilige der Heiligen binnengaan en leven, behalve de Hogepriester, en hij slechts één keer per jaar. Het gordijn in tweeën scheuren was het signaal van God dat het eerste verbond, met zijn tempel en priesterschap, nu niet meer relevant was en nu door zijn Christus verbond moest worden vervangen door zijn tweede verbond.

Alle gestichte religies zijn bedoeld om de mens klein te houden. De vrijmetselarij is net zo goed een religie. Vrijmetselarij vindt zijn oorsprong in de duisternis. Het Christendom werd gekaapt door de duisternis. De Duisternis heeft het Christendom grondig vervalst.

De organisatie is wijd verspreid, maar theoretisch weet niemand in de buitenwereld wat in de loges plaats vindt. Velen uit de heersende elite behoren tot deze groepen. Maar je moet bedenken, dat veel leden van de organisatie geen idee hebben van de duistere agenda’s in de hoogste rangen van de organisatie. Velen van hen zijn onschuldige mensen die in een web gevangen zitten. Lid geworden om bv. een carrière op te bouwen, om relaties op te doen, te netwerken. Voor overal geldt dat er veel goede mensen in verkeerde organisaties zitten.

Over Adam Weishaupt:

Adam Weishaupt (6 februari 1748 – 18 november 1830) werd in 1748 in het Katholieke Ingolstadt in Duitsland geboren. Nadat zijn vader in 1753 was komen te overlijden, kwam hij onder de hoede van Baron Johann Adam Ickstatt, die de opleiding van Adam overliet aan de jezuïeten. Ickstatt was in 1742 door de Jezuïeten aangewezen als curator van de universiteit van Ingolstadt en moest deze reorganiseren. Alhoewel hij sinds 1765 gepensioneerd was, controleerde hij nog steeds het beleid van de universiteit. Adam Weishaupt, die daar rechten studeerde, kreeg aldaar in 1772 een aanstelling als hoogleraar. Toen paus Clemens XIV op 21 juli 1773 de orde der jezuïeten verbood, besloot hij te “breken” met de jezuïeten. (bron Wikipedia)

Hij richtte op 1 mei 1776 de “Bund der Perfektibilisten” oftewel de Orde der Perfectionisten op, welke hij later de illuminati zou noemen. Weishaupt nam de naam “Broeder Spartacus” aan. De structuur van de illuminati (waarin lokaal opererende cellen niet of zo weinig mogelijk op de hoogte waren van elkaars bestaan en waarvoor de structuur van de orde der jezuïeten waarschijnlijk model heeft gestaan), werd later overgenomen door onder meer occultisten. Het was pas in 1777 dat Adam Weishaupt lid werd van de vrijmetselaars-loge “Theodor zum guten Rath”, in München, alwaar hij trachtte zijn illuminati-gedachtegoed in de doctrines van de vrijmetselarij te introduceren. Tevens gebruikte hij de vrijmetselarij om voor zijn eigen pseudovrijmetselaarsloge leden te werven.( bron Wikipedia)

In het jaar 1784 pleegden de illuminati een staatsgreep tegen het Huis Habsburg, maar het complot werd verijdeld door politiespionnen welke de orde hadden geïnfiltreerd uit naam van de koning. Dit leidde in maart 1784 tot het verbod van de illuminati en in juni van ditzelfde jaar tot een verbod van alle geheime organisaties in Beieren op straffe des doods, waardoor Adam Weishaupt in 1785 genoopt was te vluchten naar een naburige provincie.

Dit is een van de kiemen van de eeuwigdurende haat naar Duitsland.

Via de jezuïeten en via de Chazaren zorgt lucifer voor infiltratie van alle belangrijke instituties. En zo ontstond uiteindelijk overal de deep state. Maar daarvoor moest er eerst een V.S. ontstaan. Daar ga ik nog over schrijven. Want de V.S. zijn een vrijmetselaarsstaat/ illuminatie staat en niet een christelijke staat zoals velen denken. Maar dat wordt een ander verhaal.

https://www.boekenbestellen.nl/boek/die-13-satanischen-blutlinien-hoge-politici-in-de-greep-van-ultrageheime-vrijmetselaarsloges/9789079680702
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica.htm#Contents

winkels voor tatoeages voor illuminati

https://www.etsy.com/nl/market/illuminati_tattoo

over symbolen

https://www.illuminatirex.com/illuminati-symbols/
http://opleid.info/inhoudsopgave-nieuwsbrief-nr-63-09-09-22-pag.html?page=4

wakker worden t.a.v. wie de wereld beheersen

Ordo ab chao:

Over de Chazaren/Khazaren

Voor ik verder over de illuminatie en de vrijmetselarij schrijf, wil ik eerst nog over de Chazaren schrijven.

Het Rijk der Chazaren was ooit gevestigd in de streek (Khazarië) rondom de Zwarte Zee en Kaukasus en werd geregeerd door de meest wrede koningen die de wereld ooit gekend heeft. Deze koningen waren aanhangers van wat men noemt de Babylonische baäl religie. Lucifer heeft met zijn kompanen een religie geschapen waarin de god baäl geëerd werd. En met hem vele andere goden. Baäl had vele namen en vele vormen van baälvereringen gingen gepaard met (brand)offers en orgies en tovenarij (babylonische “black magic”/ de occulte religie).De baälreligie kwam bij veel volken voor en God greep voor het eerst in, in het huidige midden oosten bij het joodse volk.

De Chazaren stonden in de hen omringende landen bekend als dieven, moordenaars, struikrovers en voor het aannemen van de identiteit van de reizigers die ze doodden. Dit vormde het normale leven in het Rijk der Chazaren.

De omringende landen onder aanvoering van Rusland werden het zat en gaven het land rond 800 een ultimatum. De koning van de Chazaren mocht een keuze maken welke van drie religies hij wenste te adopteren voor zijn volk en waarbij alle burgers dit verplicht zouden aannemen en dit ook een vast onderdeel zou worden voor de opvoeding van de kinderen.

De koning mocht kiezen uit de Islam, het Christendom of het Judaïsme. De koning koos het laatste en beloofde binnen de grenzen te blijven die binnen de nieuwe religie bestonden. Ondanks deze belofte bleven de koning en zijn kring van aanhangers trouw aan de oude babylonische baälgodsdienst, die bekendstaat als het geheime satanisme. Dit geheime satanisme hield in dat er bepaalde ceremonies werden uitgevoerd waarbij onder andere kinderen werden geofferd.

De koning handhaafde al dit soort occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude aanbidding van de god baäl, iets dat ook bekendstaat als het aanbidden van de uil (Moloch). Om de omringende landen in de waan te laten dat hij zich hield aan het gestelde ultimatum werd er een soort satanische hybride religie gemaakt, waarbij de luciferiaanse occulte religie werd vermengd met het Judaïsme om een religie te worden die nu bekendstaat als het babylonische talmoedisme.( dit in tegenstelling tot de Talmoed van Jeruzalem van het gewone spirituele joodse geloof).

Deze godsdienst werd de nieuwe religie van de Chazaren en in feite was er niets veranderd en bleef het Chazarenrijk net zo kwaadaardig als het voor die tijd was geweest. Er veranderde in de praktijk dan ook weinig, want nog steeds werden reizigers beroofd en gedood en de Chazaren stonden dan ook bekend als meesters in het vermommen en het aannemen van valse identiteiten, iets dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Dit samen met hun nog steeds bestaande satanische babylonische verering van de god baäl en het offeren van kinderen.

Dit alles duurde voort tot ongeveer het jaar 1200 toen Rusland en de hen omringende landen er genoeg van hadden. Ook omdat hun kinderen door de Chazaren werden ontvoerd om geofferd te worden. Dit was ook de tijd dat de koning en zijn kring van de hem getrouwen bekend werd onder de naam Chazaarse Maffia (CM).

De Chazaren waren meesters in het spioneren en via hun uitgebreide netwerk van spionnen waren ze op de hoogte van een komende aanval op hun land en zo ontsnapten ze met hun enorme voorraden goud en zilver naar het westen. Ze bleven zoveel mogelijk uit beeld, namen zoals gewoonlijk een nieuw identiteit aan (als het nodig was wisselden ze makkelijk van godsdienst en werden dan christen of moslim) en in het geheim bleven ze hun baäl aanbidden en de ceremonies uitvoeren. Ze waren ervan overtuigd dat baäl ( dus eigenlijk lucifer) hen de hele wereld zou schenken zoals deze dit volgens hen had beloofd, op voorwaarde dat ze kinderen bleven offeren.

Dat was de reden dat de koning van de Chazaren eeuwige wraak heeft gezworen tegen Rusland voor het verdrijven uit hun land.

Een kleine kring getrouwen van de koning kwam uiteindelijk in Duitsland terecht en een deel van hen koos de naam Bauer als identiteit. Het wapen van de Bauers bestond uit een rood schild ( het huis met het rode schild). Later werd hun naam veranderd in Roodschild, de Rothschilds zoals wij ze tegenwoordig kennen.

De Rothschilds zijn het gezicht van de Chazaarse Maffia en vanuit Duitsland zijn ze erin geslaagd om het Britse banksysteem te infiltreren en over te nemen en de City of London te creëren met hun financiële instituten.

Deze Chazaarse Maffia had eeuwige wraak gezworen aan Rusland en met de communistische revolutie hebben ze die wraak voor een deel uitgevoerd, een onvoorstelbare wrede en bloedige wraak op het Russische volk. Een wraak die ze jarenlang hadden voorbereid. (Over revolutie en oorlog die al lang van te voren werden gepland, schrijf ik nog)

Deze satanisten oefenen tot op de dag van vandaag grote invloed uit en onder de dekmantel van het gewone jodendom hebben ze het gewone, spirituele jodendom en joodse volk grote schade berokkend. Als je jodenhaat wilt begrijpen dan moet je de invloed van de Chazaren/ de cabal (van kabbala(h) ) begrijpen. De jodenhaat richt zich dus tot de verkeerde groep. De haat is bedoeld voor de cabal, voor de Chazaren ( voor hen die zich joden noemen maar het niet zijn) maar die weten de wereldopinie al heel lang te misleiden.

De Chazaren /de cabal weet dat om aan de macht te blijven – de waarheid over wie ze zijn en wat ze achter de schermen doen – verborgen moet blijven. Zonder deze geheimhouding valt hun kaartenhuis in elkaar. Als de mensheid vervolgens in staat is om de meest gruwelijke en weerzinwekkende aspecten onder ogen te zien, ontstaat een enorme oerkracht om de macht in de wereld terug te pakken.

In 1666 woonde er in Turkije een Chazaar, de rabbijn Sabbatai Zevi, in de toenmalige stad Smyrna (nu Izmir) in Turkije. Deze man had zichzelf uitgeroepen tot de nieuwe Messias en trok veel volgelingen. Hij werd echter uitgekotst door zijn collega rabbijnen en ook de toenmalige Turkse sultan van het Ottomaanse Rijk had niet veel op met deze nieuwe Messias. Dus, stelde hij Zevi voor de keus om zich of te bekeren tot de islam of te sterven. Aangezien Zevi een Chazaar/Jood was, had hij hier geen enkele moeite mee omdat ze gewend zijn zich aan te passen aan nieuwe omgevingen en een andere identiteit aannemen terwijl ze gewoon blijven wat ze altijd zijn geweest.

In werkelijkheid bleef hij vasthouden aan zijn eigen geloof, hetgeen een aparte (satanische) versie was van het kabbalisme. Volgens een specialist op dit gebied, rabbijn Antelman, geloven aanhangers van Zevi dat er twee manieren zijn om te zorgen dat de Messias weer snel op aarde zal terugkeren. De eerste is om te zorgen dat alle mensen goed worden of de tweede optie, dat alle mensen slecht worden. De aanhangers van Zevi die Sabbateans worden genoemd, hebben gekozen voor het laatste en zien het begaan van zonden dan ook als een heilig iets en hangen de filosofie aan dat omdat ze niet allemaal heiligen kunnen zijn, ze beter allemaal dan maar zondaars kunnen zijn.

( ik noemde eerder het boek dat I.B. Singer schreef: Satan in Goray, dat hierover gaat. https://www.bol.com/nl/f/satan-in-goray/9200000049545647/ en https://www.bol.com/nl/p/satan-in-goray/1001004005013750/ )

Het voorbeeld van Zevi is door meer dan een miljoen Chazaren gevolgd, waaronder bankiers zoals de Rothschild. Ze zijn van alles geworden zoals Joden, christenen of moslims, maar ze zijn in werkelijkheid gewoon Sabbateans gebleven. De Sabbateans zijn dus niets anders dan een satanische sekte die erop uit is om te zorgen dat er zoveel mogelijk kwaad op de wereld wordt gedaan. Wat ook past bij de baälverering en bij de wens van lucifer.

De manier waarop ze te werk gaan, is altijd hetzelfde. Als een virus infiltreren ze overal en passen zich als een kameleon aan de omgeving aan. Op die manier zijn ze overheden en religies binnengedrongen en hebben ze in de loop der jaren een onzichtbare tirannie in het leven geroepen voor de rest van de mensheid. Dit alles, zonder op wat voor manier dan ook de aandacht op zichzelf te vestigen.

Zo hebben ze via de vrijmetselarij in 1776 de Illuminati opgericht. De vrijmetselarij zou de geheime kracht worden achter belangrijke gebeurtenissen zoals de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie, het opzetten van de Verenigde Naties, beide Wereldoorlogen inclusief de holocaust en de moorden op de Kennedy’s, omdat deze vastbesloten waren de praktijken van dit geheime satanische netwerk op Amerikaanse bodem te dwarsbomen.

Men noemt de Sabbateans ook wel de Sekte van het Alziend Oog. Je vindt ze overal terug waar sprake is van een machtsstructuur. Zij zijn zowel de goeden als de slechten.

De implicaties van dit alles zijn enorm. Dit betekent dat wij als mensheid niet in een echte realiteit leven, en waarbij historici, journalisten en opvoeders samenwerken om ons ver bij de waarheid weg te houden. Onze wereld, onze perceptie van de menselijke ervaring, wordt gevormd door een geheim occult genootschap.

Ze gebruiken een geraffineerde tactiek. Ze promoten geen satanisch koninkrijk, maar ze sturen je in die richting door allerlei zaken zoals het bestaan van God in twijfel te trekken en door het eisen van seksuele bevrijding, onafhankelijkheid voor vrouwen, internationalisme, diversiteit en religieuze tolerantie. Al deze aspecten vormen onderdeel van een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten, behalve die van hen.

Er wordt ons verteld dat vrije seks progressief is en modern. De Sabbateans hebben zich al meer dan 350 jaar bezig gehouden met het partnerruil, seks orgies, overspel en incest. Ze promoten ook seks tussen verschillende rassen en ze zijn stap voor stap bezig om de bevolking tot hun sekte te introduceren. (Eén wereldregering met één wereldreligie: de hunne)

Ze kennen geen enkele moraal en hun originele zegening: “Die het verbodene toestaan” werd later de bekende illuminati slogan “Doet wat ge wilt”, als uitdrukking van hun religieuze gevoelens.

De mensheid is in de greep van een wrede satanische sekte wiens macht zo groot is dat ze erin slagen om hun oorlog tegen de mensheid als normaal en onvermijdelijk te verkopen. Zelfs als hun plot wordt ontmaskerd, slagen ze erin om iedereen ervan te overtuigen dat het racistisch, antisemitisch is of getuigt van slechte smaak als je dat gelooft.

Deze uitgebreide sekte heeft volledige controle over de politiek, informatievoorziening en cultuur. De meeste leiders zijn of poppen aan hun touwtje of verraders. Een “intelligente deel van de bevolking” is omgekocht, terwijl het grote publiek is afgeleid en in het paradijs der dwazen woont.

De Zionisten zijn de pionnen van de Sabbateans die de holocaust hebben gebruikt om hun “kunstmatige” staat Israël te kunnen creëren. Miljoenen Joden zijn geofferd om een thuisland voor de Sabbateans te kunnen scheppen. Het woord holocaust betekent “verbrand offer” en dat is precies wat er met de holocaust is gebeurd. Een verbrand offer aan satan. Hier valt bijna niet mee te leven en voor gewone, echte en spirituele joden niet te geloven. Toch zijn er rabbijnen die deze boodschap proberen over te brengen. Maar de tegenstand is groot.

De Chazaren/sabbateans beheersen de wereld en de werkelijke macht op deze wereld zetelt in de Zwitserse stad Bazel, waar het kantoor is gevestigd van de centrale bank der centrale banken, de Bank for International Settlements, ook wel de BIS genoemd. Dit is een stukje Zwitserland dat geen Zwitserland is en waar de Zwitserse autoriteiten niets te vertellen hebben.

Eerst verwerf je macht, dan verwerf de macht over het geld en dan verwerf je macht over de mens en zijn geschiedenis en zijn cultuur. En die kun je dan veranderen. Dat gebeurt nu volop.

Het clubje mensen in Bazel heeft de volledige controle over de wereld, omdat zij naar wens geld uit gebakken lucht kunnen maken of uit de circulatie halen als ze dat willen. Zij kunnen een economie laten groeien, ze kunnen markten manipuleren en ze kunnen een economie volledig in elkaar laten storten als ze dat zouden wensen.

Het grote probleem voor de CM is dat er nu steeds meer kennis komt over hun praktijken. Vooral in de vrije wereld met het vrije internet komt veel kennis naar buiten. In de christelijke, joodse, humanistische wereld waren er altijd mensen die zelf nadachten en niet alles zomaar aannamen (onderzoek alles en behoud het goede). Daarom moet de christelijke wereld vernietigd worden( https://www.zerohedge.com/news/2019-07-03/global-persecution-christians-rise )en als de dekmantel van het joodse volk gewerkt heeft, is het joodse volk ook aan de beurt. En daarom is er ook zo’n haat naar het Rusland van Poetin die het Russische orthodoxe geloof weer alle ruimte geeft. De eeuwige wraak op Rusland van de Chazaarse Mafia staat nog steeds en zij zullen niet rusten voordat Rusland en haar grote steunpilaar, de Russisch Orthodoxe Kerk, zijn vernietigd.( Over het Jodendom: Het judaïsme is de religie van het Joodse volk en de oudste of één van de vroegst ontstane monotheïstische godsdiensten, en behoort tot de oudste religieuze tradities die vandaag de dag nog worden beoefend. De term judaïsme verwijst specifiek naar de joodse godsdienst. Het woord jodendom, dat vaak synoniem wordt gebruikt, kan ook in een ruimere betekenis (Jodendom) verwijzen naar de Joodse etnische en culturele identiteit (zonder specifiek naar de godsdienst te verwijzen). Het jodendom past niet gemakkelijk in de westerse categorieën zoals religie, ras, etniciteit of cultuur. Dit komt doordat Joden het jodendom in termen van 4000 jaar geschiedenis beschouwen. Tijdens dit lange tijdperk hebben Joden slavernij, chaos, theocratie, verovering, bezetting en ballingschap ervaren en zijn zij in contact geweest en beïnvloed door het Oude Egypte, Babylonië, Perzië, het Griekse hellenisme, evenals moderne bewegingen zoals de verlichting, het socialisme en de opkomst van het nationalisme. Daarom stelt de Joods-Amerikaanse professor Daniel Boyarin dat “Joods zijn de pure categorieën van identiteit doorbreekt, omdat het niet nationaal is, niet genealogisch en niet godsdienstig, maar elk van deze, in een dialectische spanning.” De principes en de geschiedenis van het judaïsme vormen de historische fundamenten van andere religies. Soms worden de woorden Israëli en Israëliet verward. Een Israëli is een inwoner van de staat Israël. 25 procent van de inwoners van Israël belijden niet de joodse godsdienst; velen zijn bijvoorbeeld Israëlische moslims of christenen. Met een Israëliet bedoelt men daarentegen iemand van het volk Israël uit de oudheid of iemand van de joodse godsdienst. (Vergelijk: „Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap”). 75 procent van de joden (d.w.z. de aanhangers van de joodse godsdienst) wonen niet in de staat Israël.)

Bij de bovengenoemde satanische sekte wordt dus alles omgedraaid en wordt iets wat gezond is ongezond, wordt iets natuurlijk opeens onnatuurlijk en dus krijg je de situatie waar heteroseksualiteit wordt behandeld alsof het een afwijking is en homoseksualiteit als iets dat volkomen natuurlijk is. Schoonheid wordt lelijk, waarheid wordt leugen, iets dat rechtvaardig is wordt onrechtvaardig en “het kwaad” wordt goed. ( wee hen die het kwade goed noemen: Jesaja 5:20-21 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.)

Tekenen waaruit blijkt dat wij op dit moment in een satanische maatschappij leven:

Er is een groot verschil tussen de “ingewijden” en de rest van de bevolking die volledig onwetend is over het lot dat hen staat te wachten.

Uiteraard wordt hen niet verteld dat de ware doelstelling van de sekte is om hen uit te buiten en tot slaaf te maken. In plaats daarvan worden ze met mooie en vaak nobele woorden misleid door “hun leiders”

Deze leiders maken onderdeel uit van de ingewijden en liegen standaard tegen de bevolking over dingen zoals false flag acties, moorden en oorlogen. ( Onze min. pres. kan liegen alsof het gedrukt staat en hij komt er mee weg)

Overal om ons heen zie je de symbolen van de sekte, ook wel symbolen van de illuminati genoemd. Van de grote obelisken die je overal ter wereld tegen komt, tot de logo’s van grote bedrijven die uiteraard in hun handen zijn. Tot handgebaren van “leiders” en zgn. “Hollywoodsterren”.

Zij die in God geloven worden vervolgd. (zie hierboven) En de islam wordt gepromoot. Schoolklassen moeten naar de moskee. (ik kom terug op de islam)

Ze proberen de natuur te domineren en beheersen door het aanmoedigen van onnatuurlijk en pervers gedrag. Een goed voorbeeld hiervan is de bizarre occulte haat tegen de natuurlijke geslachten, man – vrouw. Ze doen dit door het promoten van homoseksualiteit, transgenders en tweeslachtigheid met onder andere totale verwarring als doel. Kinderen worden op scholen al aangemoedigd om te experimenteren met homoseksualiteit/transgenderisme. Dragqueens komen op scholen voorlezen.

De westerse maatschappij is een “seks sekte”, dat wil zeggen, volledig geobsedeerd door seks en “hete” vrouwen. De “illuminati” promoot overspel en anonieme seks om zo de mensheid te verlagen tot het dierlijke niveau.

Miljoenen mensen houden zich bezig met gokken op de beurzen en zowel de geld- als de seksverslavingen worden door de satanische sekte doelbewust gepromoot en en zoveel mogelijk in stand gehouden. Dit geldt trouwens voor iedere vorm van verslaving.

Een andere vorm van controle over ons van deze sekte is dat ze ons ziek maken, zowel lichamelijk als geestelijk. Ze maken ons eerst ziek door hun producten en verkopen en ons dan de “genezing” via de gigantische medische industrie.

Ze bevorderen zoveel mogelijk immigratie en vermenging van rassen, waarbij ze het vooral op het blanke Europese ras hebben gemunt. Dit, omdat deze niet alleen voor hen het meeste gevaar kunnen opleveren als ze eenmaal wakker worden, maar omdat zij de dragers zijn van de oorspronkelijke democratische en christelijke waarden. ( https://fenixx.org/2018/10/08/eu-rapport-de-eu-heeft-ruimte-voor-3-8-miljard-immigranten/ en https://fenixx.org/2018/08/17/resolutie-1605-en-1743-het-dhimmi-statuut-voor-de-europese-volkeren/ en http://www.novini.nl/sea-watch-heeft-recht-noch-moraal-aan-haar-zijde/ en https://www.zerohedge.com/news/2019-07-03/global-persecution-christians-rise en https://leohohmann.com/2019/02/10/pope-signs-pact-with-islam-declaring-diversity-of-religions-is-willed-by-god/ )

Ze gebruiken de permanente (door hen gecreëerde) dreiging van terreur en oorlog als excuus om steeds meer burgerrechten af te nemen van de bevolking en om een politie terreur staat in het leven te roepen die in staat zal zijn om namens de satanische sekte burgers onder controle te houden.

Mensen die verkeerde gedachten uiten worden publiekelijk aan de schandpaal genageld.

Mensen met conservatieve opvattingen worden gecensureerd en kritiek op Israël wordt strafbaar.

Eerst wordt iets strafbaar gesteld en dan wordt er vervolgd.

Dit zijn kenmerken van een totalitair systeem , een vorm die door de illuminati zal worden gehanteerd voor haar New World Order (NWO een wereldregering en een wereldreligie). Het is niet voor niets dat de uitdrukking “politiek correct” afkomstig is het totalitair systeem: het communisme.

Zij onderdrukken de waarheid op alle mogelijke manieren. De werkelijke geschiedenis wordt onderdrukt en ze gebruiken entertainment in de vorm van een occult ritueel om ons af te leiden en weg te houden bij de waarheid. Ze vernederen ons door het creëren van een alternatieve fantasiewereld.

Er is een niet aflatende focus op het normaliseren van disfunctionele mensen, minderheden en underdogs, waarbij geen of nauwelijks aandacht wordt geschonken aan sterke, effectieve, gelukkig en werkelijk gezonde mensen.

Dankzij een ander kenmerk: het ontwrichten van het traditionele gezin, ontbreekt bij steeds meer mensen de steun die een dergelijk gezin kan bieden en “redden ze het niet meer”.

Waarom lopen zelfs publicaties in de alternatieve media altijd met een grote boog om bepaalde onderwerpen heen?

Eén daarvan is kindermisbruik en pedofilie, in het bijzonder in de hoogste kringen van onze samenleving. De illuminatie en satanisme is ook in onze maatschappij al doorgedrongen met alle gevolgen van misbruik bovendien bij de “elite”. Hen wordt de hand boven het hoofd gehouden door “politieke” rechters. We hebben allang geen onafhankelijke rechtspraak meer.

De tweede is Israël en dan meer in het bijzonder het Zionisme.

Heel vaak wordt kritiek op het Zionisme antisemitisme genoemd, iets wat daar absoluut niets mee te maken heeft want het Zionisme is een politieke beweging met de kenmerken van een geheim genootschap en heeft als zodanig niets te maken met Joden als bevolkingsgroep.

Je hoeft geen Jood te zijn om een Zionist te kunnen zijn.

Wat wij nooit of te nimmer in het nieuws zullen zien, zijn de protesten van de Joden zelf en Joodse groeperingen tegen het Zionisme.

Er zijn bepaalde zaken in onze maatschappij waar men nooit of te nimmer publiekelijk over zal spreken. Wanneer men dan toch een poging probeert te doen, wordt de antisemitisme troefkaart tevoorschijn gehaald en is het einde gesprek.

Ik ben het lang niet altijd eens met artikelen op deze site. Ze maken geen onderscheid tussen: “ zij die zeggen dat ze joden zijn en het niet zijn” en de gewone echte joden. Maar ze leggen vaak wel veel hypocrisie bloot. Antisemitisme is de troefkaart. Net zoals de belediging van Allah een troefkaart is.

De Chazaren vormen overal de “deepstate” zo ook in Israël.

We moeten de huidige gebeurtenissen op een nieuwe manier bekijken. De conflicten van deze tijd zijn niet tussen landen of mensen.

“Het conflict” is tussen de mensen en de meeste van onze ”leiders”: overheid, media, religie, leger, onderwijs en bedrijfsleven. Mensen die hun positie te danken hebben aan deze extreem krachtige en kwaadaardige sekte. Ze zijn verraders.

Het conflict is een kosmisch conflict tot stand gekomen door de macht van lucifer.

Veel kennis is van ons weggehouden. De bijbel is op veel plekken vervalst en delen zijn voor ons verborgen. (denk aan het boek Henoch).

We moeten niet denken dat we de enige levende wezens in het universum zijn. We moeten aanvaarden dat we veel niet weten en proberen kennis te achterhalen. De bijbel is een goede richtingaanwijzer. Henoch had ons veel kunnen leren over “entiteiten” uit een ander deel van de wereld en de bedoelingen van zijn “wandelingen met God”.

Zo lang je nog tijd van leven hebt, kun je je wijden aan de studie hierover.

NB. De arrestatie van de Amerikaan Epstein en het hele “circus” hier omheen, is een illustratie van wat ik beschrijf over de CM. Altijd weer gaat het om macht, chantage, geld en vooral kindermisbruik.