Maand: januari 2019

Over het kwaad

Eerder schreef ik bij “Over goed en kwaad” over het feit dat we moet (h)erkennen dat het kwaad bestaat. Als je aanvaardt dat het bestaat, kun je het zien en bestrijden.

De demiurg leeft van het kwaad en wil dit verborgen houden.

We zien nu in onze wereld dat de demiurg steeds meer in het nauw komt, terrein verliest en dus heel hard om zich heen gaat slaan. Veel mensen hebben hiervoor gewaarschuwd. Door de eeuwen heen zijn er mensen geweest die kennis kregen en dit verspreid hebben. Dat kon via geschreven brieven, via kunst of via boeken. Denk aan moderne schrijvers als Aldous Huxley (https://www.rodemuur.nl/aldous-huxley-brave-new-world-heerlijke-nieuwe-wereld/ ) en George Orwell. (https://nl.wikipedia.org/wiki/1984_(boek)

Nu zien we wat zij beschreven: leiders die ons willen vertellen dat 1 en 1 niet 2 is maar 3. Of dat oorlog vrede is. We zien de misleiding, die ronduit waanzinnig is, steeds meer om ons heen.

Op “kleiner” niveau maar zeer destructief, zien we het in de dagelijkse wereld om ons heen. Van brand en diefstal tot verkrachting, het neemt steeds grotere proporties aan. Die we echter zo min mogelijk mogen kennen, laat staan benoemen. Veel mensen willen liever niet zien en hun kop in het zand steken maar er komt een dag dat ze niet meer om de waarheid heen kunnen. Dan komt de vraag: “waarom doet men dit? ” Je kunt dan heel lang veel sussende antwoorden tot je nemen tot je weet dat het niet klopt. Stop met de vraag waarom doen ze dit en kijk hoe je dit kwaad kunt stoppen.

Alle volken kennen de gulden regel en geboden en iedereen kan weten wat goed en fout is.

Je kunt beginnen met kwaad bestrijden het goede doen: dit is je aan de gulden regel houden.

De gulden regel die wij kennen is: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook en ander niet. En niet: en zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, behandel hen ook zo. Dat is verdraaiing Dus als ik masochistisch ben, moet ik mijn medemens masochistisch behandelen. De ene dienst is de andere waard? Ja, zo doen veel mensen dat: de ene hand laten weten wat de andere doet en daar dan de maatschappij op afstemmen. En daar gaat het precies verkeerd. Zo is de gulden regel een misleidende regel geworden. Je kunt aardig doen maar niet aardig zijn. Dat zijn twee verschillende zaken. Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven. En Zijn Weg leidt naar binnen en niet naar buiten.(Jh 14:15) Jezus is het woord. De logos. (Johannes 1:1-18:

In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen)

Bedenk dat je eerlijk moet zijn tegen jezelf: twijfel wil je het liefst de kop indrukken want je wilt een makkelijk en te overziene wereld. Je weet van jezelf best dat je bepaalde dingen niet wilt lezen want dan komt je wereld misschien op zijn kop te staan. Je weet ook dat niet iedereen er van gediend is dat er vragen gesteld worden want stel je voor dat er van mening veranderd moet worden. Bedenk: als er een vraag gesteld kan worden, kan er ook een antwoord gegeven worden.

De grootste zonde (ik noem het onze erfzonde) is onze luiheid. Het niet willen weten en niet willen ondernemen maar gezapig onwetend blijven.

(bij “gevaarlijke” argumenten gaan onze oren dicht: W.K. Clifford, 1879: https://www.ensie.nl/paul-cliteur/william-kingdon-clifford / https://nl.wikipedia.org/wiki/William_Kingdon_Clifford /)

Over God

We kennen God niet en hebben eigenlijk geen naam om aan Hem en om te omschrijven wie Hij is.

Ik omschrijf hem als de oerbron, het oerbegin het Al. Het Alles.

Jezus, de Christus, de Zoon, omschrijft hem als de Vader.

In mijn stuk over de schepping omschreef ik de schepping als een boom. God is de aarde waarin de boom wortelt en de hemel waar de boom omhoog naar toe groeit en de lucht om de boom heen waar de boom zich mee voedt.

De hele wereld kent goden. In mijn stuk over de schepping omschreef ik ze als schepsels van de demiurg.

Hoe kunnen wij God en Zijn Schepping toch kennen?

Zie dus de schepping als een wijdvertakte boom die groeit. Tijdens de groei kwam een schepsel (de

demiurg) naar voren en daagde God uit: dat kan ik ook.

Iedereen maakt in zijn leven wel eens mee dat hij iets gemaakt heeft, gecreëerd heeft, georganiseerd heeft, waarvan een ander zegt: dat kan ik ook. Die ander is in wezen jaloers op wat jij maakte en wil dat ook doen/hebben. Hij gaat aan de slag maar het resultaat is nooit gelijk aan wat jij maakte.

Stel: je hebt een mooie foto van een boom gemaakt waarbij alles klopt. Je bent er gelukkig van en tevreden over. In je blijdschap laat je de foto aan iedereen zien. Dan komt er een jaloers iemand die zegt dat hij dat ook kan, misschien zelfs wel mooier. Hij gaat naar de boom en fotografeert die.

Maar het is niet jouw foto. Dat kan ook niet want de bezieling en kunde waarmee jij de foto maakte, kent hij niet. Het komt niet uit hemzelf zoals bij jou. Het licht was ook niet hetzelfde en de camera ook niet. Nu wordt de jaloezie nog heviger want het product is niet zo goed maar toch wil de maker ook de bewondering die jou ten deel viel. Hij zal er alles aan doen om jouw foto te bagatelliseren en de zijne op te hemelen. Ten slotte gaat hij er toe over jouw foto te stelen en te verbergen.

Dat deed de demiurg met de schepping van God. Hij maakt een zijtak aan de boom met het blad “aarde” maar het werd niet de tak zoals de takken aan de boom van God. Hij wil de eer die God ten deel valt zelf en zorgt er voor dat de mensen op zijn “tak” die wonen op zijn “blad” geen zicht meer hebben op de hele boom. Zo leven zijn mensen in “duisternis” en denken zijn mensen dat hij hun god is.

Mensen die door de Ware God wakker worden en zicht krijgen op het geheel, zijn een grote bedreiging voor hem. Daarom is hij voortdurend bezig de mens te misleiden en voor zichzelf te behouden. Hij zorgt ervoor dat via de wrekende goden de mensen onderdrukt worden. Maar bedenk dat de ware Vader geen wraakgod is, geen onderdrukkende god. Wil je de Ware God kennen; kijk dan naar de rest van de boom. Die mag groeien en wordt verzorgd. De eisende goden eisen uiterlijk vertoon, bv. t.a.v. erediensten, bidden, kledingvoorschriften enz.

De Ware God eist dat niet. Hoe je die kunt eren, leer je van Jezus: als je gaat bidden, ga dan naar het binnenste van je binnenkamer. (Mt 6:5 Lc 11:2).

Het gaat er om de Godsvonk in jezelf te ontdekken en brandend te houden zodat het tenslotte een groot vuur wordt. En in het binnenste van je binnenkamer kun je gewoon praten met God in je eigen woorden in je eigen taal. Niks geen vaste tijden en voorschriften. Jij doet dat op jouw moment met jouw woorden. Je kunt alles zeggen en er wordt niet geoordeeld. Je krijgt al. voor je vraagt.

Maar pas op: het gaat om “het hemelse” niet om “het aardse”. (Mt 6:19-24 Lc 12:15)

Pas op voor een ieder die beweert door bv. “channeling” contacten te hebben met engelen en met god en daardoor kennis en wijsheid en zelfs voorspoed krijgt. Het is de kennis van de tak van de demiurg. Hij geeft en neemt later heel veel terug. Hij vraagt een hoge prijs.

De Ware God vraagt niets. Behalve dat als je Hem wilt leren kennen, je de weg volgt die je hebt leren kennen via de Zoon, die de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Dan zul je zien dat je gegeven wordt. Dan zul je merken dat als je klopt er open gedaan wordt en dat als je zoekt, je uiteindelijk zult vinden.(Mc 10:18 Mt 19: 17)

Over goed en kwaad

Al zo lang mensen leven, zijn ze geconfronteerd met lijden en met de gevolgen van het kwaad. Hoewel er steeds mensen zijn die beweren dat de mens in wezen goed is als de omstandigheden voor iedereen maar gelijk zijn, weten veel mensen wel beter: het kwaad bestaat.

Ieder volk, iedere cultuur kent verhalen over het paradijs, het verjaagd worden uit het paradijs en het terugverlangen daarnaar. Ieder volk kent ook verhalen over goed en kwaad en in verhalen zoeken naar het waarom.

Bij het stuk over de schepping schreef ik dat de schepper demiurg zich voedt met het negatieve.

Hij heeft belang bij strijd, bij tegenstelling. Dat kennen we uit verhalen in de bijbel over de broedertwist van Kaïn en Abel, Jacob en Ezau. En uit andere mythen en verhalen. In de hedendaagse wereld zien we dat er steeds groepen tegenover elkaar staan. bv. sjiieten t.o. soennieten, allerlei groepen van christelijke of joodse gelovigen, of democraten t.o. republikeinen in de V.S. enz. waar bij opvalt dat het niet meer gewone woordenstrijd om ideeën is maar dat de strijd steeds grimmiger en waanzinniger wordt. En soms gewelddadig.

In alle zoekverhalen van de mensheid zit een “schizofrenie”, een “dualiteit”. Dat zie je ook terug in de verhalen van het oude testament.

Dat komt omdat werkelijk goede kennis van wat ik noem: DE WARE GOD vermengd wordt met de kennis van god/jaweh enz. Dat is de misleidende kennis ingebracht via de demiurg.

Daarom twijfelen mensen over de god van de bijbel omdat ze god een psychopaat vinden of een wrekende god. Maar dat is de jawehgod.

Mensen met kennis worden steeds weer verleid door de satan opdat zoveel mogelijk kennis verborgen blijft. De demiurg is gebaat bij blijvende onwetendheid en bij blijvende strijd en misleiding. Daarom zal altijd geprobeerd worden de ware kennis verborgen te houden of zogenaamde kennis van god te geven die niet de ware god is.

Zie het leven als een vorm van energie. Er is positieve en negatieve energie. De demiurg voedt zich met de negatieve energie en houdt dat dus zoveel mogelijk in stand. Mensen die dit verschil blootleggen of die ware kennis verspreiden, bestrijdt hij, in het ergste geval tot de dood.

Hij wil de waanzin in stand houden zodat de mens wanhopig wordt en zo manipuleerbaar. De mens die hij kan beïnvloeden bezorgt het kwaad in de wereld waarmee hij zich voedt. Zo creëerde hij de “deep state” die overal in de wereld steeds zichtbaarder wordt. Dan heeft hij mensen die hij kan beïnvloeden. Denk aan een regeringsleider die eerst zegt dat de multiculti samenleving is mislukt en een paar jaar later een volledige draai maakt.

Dat kan als de deep state bevolkt wordt door psychopaten.

Let maar eens op. Grote bedrijven, regeringen worden vaak geleid door psychopaten: holle vaten waar het kwaad ingegoten wordt, zodat zij dat makkelijk kunnen verspreiden. Waarom worden gelovigen mensen zo vervolgd? Omdat zij de godsvonk in zichzelf hebben ontdekt en die levendig houden of vergroten. Ze hebben kennis gemaakt met hun ziel en een andere betere wereld. Een psychopaat is leeg en kent de zielevonk niet.

Veel mensen weten bewust of onbewust dat veel dingen om hen heen niet kloppen en dat worden er steeds meer. Soms komen mensen tot kennis door eigen lijden.

Over de schepping

Om de schepping te begrijpen (wat maar ten dele kan omdat we als mensen geen mysterie kunnen oplossen) moet je het gewone denken van begin en einde loslaten.

Het begin was en is en zal altijd zijn.

Onze Schepper is onze Oerbron waaruit alles voort komt. Zie het als een wiskundig model dat zich steeds herhaalt (zoals in fractals: een mooi voorbeeld is de sneeuwvlok of de ijsvorming op een raam)

Deze Schepper heeft vele dimensies geschapen die wij niet kunnen kennen. Denk aan het verschil tussen “platlanders” (de wereld van de 2 dimensies) en onze wereld van 3 dimensies en het voorzichtig verkennen van de 4de dimensie.

In deze Schepping zijn er op een gegeven moment “wezens” of “engelen” gekomen die zeiden: “dat scheppen kunnen wij ook wel”.

Uit deze “groep” kwam de “Demiurg” naar voren die onze wereld schiep.

Demiurg kennen wij ook als satan. Deze satan wilde zijn zoals de Oerbron Schepper.

Hij schiep op onze aarde de mens die hem moest aanbidden.

Zie het zo:

Onze Schepper schept universum na universum zoals een boom met veel vertakkingen en steeds weer nieuwe blaadjes. Een boom kun je zien als fractals. Net zoals het blad.

De boom wortelt in de aarde ( is de Oerschepper, onze ware God) en groeit naar het licht ( is de Oerschepper, onze ware God) Één tak wijkt af met een afwijkend blad. Die afwijkende tak is de tak van de satan en het afwijkende blad is de aarde. Onze aarde.

De mens werd geschapen door de demiurg en hij schiep nog vele andere zaken en hij zag dat het goed was. (denk aan bijbels verhalen)

De mens was er voor hem. Hij verbood echter te eten van de boom van de kennis. De mens mocht geen kennis krijgen van goed en kwaad. Dit kennen wij als het bijbel verhaal van het paradijs.

Vanaf het begin van de schepping van de demiurg onstond er strijd tussen creaties. Dit kennen wij als verhalen van de strijd tussen de goede en kwade engelen. Tussen Michaël en Lucifer.

Demiurg “leeft” van voeding die “negatief” moet zijn. Hij eist offers en strijd. Dit zijn de mensenoffers die in alle verhalen uit de oudheid voorkomen. Demiurg wil als machtige god zijn werk beheersen en schiep goden. We kennen er velen: Jahweh, Kali, Allah enz.

Via deze goden kreeg hij macht over mensen, over volkeren. Zie het als een poppenspel. De poppen aan een touwtje.

Het joodse volk vereerde jahweh omdat zij oprecht dachten dat hij de ware god was.

Maar op een gegeven moment is de Ware God gaan “ingrijpen”.

Hij heeft dat eerst gedaan door de mens te “laten eten van de boom van kennis”. Dat betekende dat God de godsvonk in de mens heeft geplant. De mens ging dingen begrijpen. Dat moment was voor satan een verschrikkelijk moment. Als de mens kennis krijgt, krijgt hij misschien ook de wereld van de demiurg door. Hij moet dus steeds weer de mens misleiden en verleiden.

God greep ook in bij de mensenoffers. Dat kennen we als het verhaal van Abraham.

En God ging steeds meer ”vertellen” dat hij zou gaan ingrijpen in de wereld van de satan. Hij deed dat via verhalen verteld door mensen die “wakker werden”. Hij kondigde ook aan dat er iemand zou komen om de ware aard van de ware Schepper te verduidelijken.

De bijbel bevat in het oude testament hierover veel verhalen. Het probleem van het oude testament is dat het ook veel verhalen bevat over jahweh die niet de ware god is.

Diegene die aangekondigd werd kennen wij als Jezus, de Christus.

Deze mens is niet een schepping van de satan maar een ”Zoon” van de Ware God.

Tijdens zijn leven heeft Hij steeds weer laten zien wie en wat de Ware God was.

Dat was heel bedreigend voor de demiurg dus de poppen aan zijn touwtje moesten er voor zorgen dat hij vermoord moest worden.

De angst voor de demiurg is dat de mens zo veel gaat begrijpen dat ze “uit de matrix” stappen en dan is zijn schepping gedoemd te mislukken en te verdwijnen.

Zo moest een einde komen aan de verkondiging van Jezus. Dat dat zou gebeuren was voorzien en de Ware God had dat zo besloten. Het offer van de mensenzoon was het grootste offer en moest een einde en een nieuw begin zijn. En de Zoon wist het. Maar er was inmiddels zoveel zaad gezaaid dat er genoeg kan ontkiemen. (Mc 4:26 – Mt 13:24 – Mt 13:17)

We zitten dus in een gebonden en gebroken wereld waarin we na onze dood steeds weer terugkeren.

De demiurg heeft een rad van eeuwige wederkeer geschapen om zo steeds weer verzekerd te zijn van zijn aanbidders. Maar God heeft een uitweg geboden en het is aan ons of we daarin mee gaan.

Als je niet meer als een hamster in het rad eeuwig rondjes wilt blijven lopen is er een uitweg door de smalle poort langs het eenzame en steile pad.

Je bent je lichaam niet. Je bent ziel en geest met daaromheen een jas (je lichaam) die je aflegt bij je dood. Daarna krijg je weer een nieuwe jas enz. Steeds weer.

Totdat je besluit te aanvaarden dat je door de poort wilt.

Dat zul je alleen moet doen maar er is wel hulp van God en zijn Zoon. En van mensen die “wakker” zijn geworden.

De hulp vind je niet bij de georganiseerde religies. Die zijn gemaakt door de satan en die zijn er om jou “uit te melken”.

Zo zal de satan steeds weer nieuwe “religies” en nieuwe onderwerpingen “bedenken”.

Denk hierbij aan het werk van “Deep State” en de nieuwe “klimaatreligie”.

En let op alle “hulp” uit de zogenaamde “astrale wereld” is hulp uit de “verkeerde dimensie”. Deze “engelen” geven je een vinger maar ze willen er heel veel voor terug. Het is de dimensie van de satan.

Denk niet dat als je maar goed doet, het wel goed zal komen. Want wat is het goede?

Juist “goede” daden kunnen volkomen verkeerd zijn.

De enige weg, is de weg door de smalle poort: het (h) erkennen van de ware God en Zijn Zoon als wegbereider en wegwijzer.

De nauwe poort: Mt 7:13/Lc 13:24

Valse profeten: Mt 7:15/Lc 6:43

Je zult bij het lezen van dit stuk vaak hebben moeten slikken. Of denken: “ja hoor” wat een kwezel.

Ik ken het en ik wil geen dominee zijn. De tijd van de dominees is voorbij.

Mijn enige wens is dat zoveel mogelijk mensen wakker worden.

Ik ben het en ik kan je verzekeren dat na de twijfel en de strijd er alleen maar rust en opluchting is. Maar het werk is niet af.