Maand: december 2019

Over de dagen van kerst 2

Over de dagen van kerst 2

Ik eindigde mijn vorige stuk over het terugkeren naar de stilte. Over het aanvaarden van je lot, van je weg.

In deze dagen van letterlijk en figuurlijk veel rumoer is het belangrijk om je af te vragen waar je staat in je leven. Daarover heb ik al eerder geschreven: als het je taak is vader te zijn, wees dan een goede. Als het je taak is timmerman te zijn, wees dan een goede enz.. Als het niet je taak is om moeder te worden, aanvaard dat dan. Het is niet zomaar dat je leven verloopt langs deze paden. Wel kun je vanaf jouw pad kijken hoe de weg gaat en wat je kan verbeteren. Wees geen slachtoffer maar aanvaard met opgeheven hoofd wat jou ten deel valt. Dat is geen fatalisme, dat is je rol aanvaarden en kijken wat je ervan leert en hoe deze weg jou nar God brengt. Het slachtofferschap wordt dezer dagen uitgebuit omdat het voordeel oplevert. Maar je wordt een zombie als je niet zelf nadenkt en je een groep laat bepalen wat wel en niet waar is. Slachtofferschap kan tijdelijk voordeel opleveren maar je raakt je ziel kwijt.

Ook over het lijden dat jou ten deel valt, kun je boos worden en je kunt er van alles aan doen om het te ontlopen. Maar je ontloopt je lot niet. Linksom of rechtsom zul je geconfronteerd worden met de levensvragen. Bepleit ik nu een fatalistische levenshouding van bv. niet naar de dokter gaan als je ziek wordt? Nee, ik bepleit een levenshouding die open is en naar het waarom vraagt. Dat je een afweging maakt en weet dat niet alles moet kunnen. Veel mensen vragen zich af: “waarom ik?” Ja, waarom jij niet en een ander wel?

Veel mensen zijn ontevreden, “vermaken” alles aan hun lichaam en denken zo “mooier” te worden.

De waarheid is dat ze meestal een karikatuur van zichzelf maken. Mensen zijn niet gelukkig met hun geslacht en willen veranderen, ze denken dan dat hun problemen zijn opgelost. Dit alles wordt de mensen aangepraat. Je problemen blijven. We lezen alleen de halleluja verhalen maar zelden of nooit over de mislukkingen. Je wordt niet mooier, je wordt niet anders. Ook niet als je je lichaam vol stopt met piercings, neus- of oorringen of tatoeages. Je lichaam is je jas van je ziel. Het gaat om je ziel en die moet je mooier en ontvankelijker maken.

De maatschappij is er op gericht om je te misleiden en te verslaven. Het is moeilijk om te aanvaarden dat we in een gevallen wereld leven. Een wereld waarin het kwaad wil zegevieren, waarin het gaat om de mens weg te halen bij God, bij Jezus als zijnde de Christus. Hoe meer mensen misleid worden hoe slechter het de mensheid vergaat.

Kijk wat jouw rol is en wat jij wilt. Besef dat het leven niet alleen bestaat uit hier geboren worden en dood gaan. Je hebt het geschenk van een eeuwig leven in geluk maar het vereist een keuze.

Ik was teleurgesteld in deze paus. Toen hij aantrad, gaf ik hem even het voordeel van de twijfel. Maar al gauw zag ik de ellende van zijn rol. Ja, ook hij speelt een rol en ik voel daar mededogen voor. Een man die Christus dient te vertegenwoordigen op aarde maar verkondigt dat Jezus niet de Christus is, niet de redder, die moet de Judasrol vervullen. Hij kan ook een keuze maken net als ieder mens. Ik probeer niet te oordelen, alleen mededogen te voelen. Net zoals ik mededogen voel voor alle medemensen die niet wakker willen worden en de boodschap niet willen aanvaarden.

Ik wens een ieder veel licht en wijsheid toe en het vermogen de eigen weg te gaan. De weg naar het Licht.

tags slachtofferschap, mededogen

Over de dagen van kerst

Rond de dagen van kerst was ik op zoek naar bijdragen van columnisten/journalisten enz. over kerst. Ik zocht naar mooie en hoopvolle boodschappen maar ze waren niet te vinden.

Kerst is een “winterfeest” geworden, zo het al een feest is. Zelfs de koning refereerde in zijn jaarlijkse boodschap nergens aan een herinnering aan de christelijke oorsprong. Natuurlijk weten we dat er een voorchristelijke oorsprong is maar juist de komst van het licht van Christus was een overwinning.

Zelfs de paus is zo politiek geworden dat hij het westen van alles verwijt en de christenen op hun nummer zet. Hij dwaalt zo erg dat er veel christenen zijn die hem afgezet willen hebben. Ik ga niet meer in op details van zijn gif. Ik heb genoeg links gedeeld waar een nieuwsgierige lezer zijn toespraken kan vinden. Ik kan er niet meer tegen. Ik raak er niet aan gewend en het raakt me enorm als hij christenen zo schoffeert hoewel ik al lang geleden me heb laten uitschrijven uit de rk. kerk.

Ik weet dat de religie niet verantwoordelijk is, dat het instituut niet verantwoordelijk is. Mensen die zeggen dat alle religies verantwoordelijk zijn voor oorlog maken een denkfout. Het zijn de machthebbers aan de top die verantwoordelijk zijn voor misbruik. Het zijn juist de mensen onder aan de ladder van de macht die de instituties nog fatsoenlijk draaiende proberen te houden. Juist deze mensen worden misleid en op het verkeerde been gezet. Deze paus is een marionet maar veel gelovigen kijken nog naar hem op en dat is de vreselijke kant van zijn giftige boodschappen. Mensen raken gewend aan iets en integreren het dan in hun leven en dat is het grote kwaad en dat weten “zij”.

Pas als je wat wakkerder wordt en je waarneming helderder, kun je afstand nemen van bepaalde zaken. We hebben allemaal een bepaald kruis te dragen, dat is ons lot. Maar we kunnen wel ons lot verbeteren en ik verwacht van een paus dat hij daarover zijn boodschap afgeeft maar dat doet hij niet. De koning zegt dat je mag falen en dat is ook zo maar hij geeft niet aan hoe hoe de christelijke wereld jou verder kan helpen. Het christendom is bijna uit onze wereld verdwenen. We zingen liever over een white christmas of over een rendier met een rode neus dan christelijke liederen zoals bv. O come, o come Emanuel. In Nijmegen konden mensen als kerstuitje inschrijven op een workshop houten dildo’s maken. Hoe ver ben je dan gezonken als samenleving?

Wat jouw kruis, jouw lot is, kun je aan en kun je verbeteren als je perspectief hebt op God, op God toelaten in je leven. Dat wordt mensen steeds meer onthouden. De massa wordt verdeeld en de haat gevoed. Verdeel en heers is de oude truc. Zelfs op de Duitse televisie laten ze kinderen “satirische”liedjes zingen waarin oma een “milieuvarken” is. Dat is pas nihilistisch!

We hebben eigenlijk geen msm nodig want zij laten ons alleen maar nihilisme zien en iets opbouwends is er kennelijk niet meer.

Maar we hebben we hen ook niet nodig om te weten dat er iets gruwelijks mis is. We worden iedere dag wel eens geconfronteerd met het afval van onze maatschappij. Ik probeer het bloot te leggen en te zeggen kijk er eens naar. Durf ook te kijken wat er achter zit. Soms heb ik er geen zin in maar toch doe ik het iedere keer weer omdat ik misschien een ziel wat wakkerder kan maken. Want er is een spirituele strijd gaande. Het gaat om je ziel. Een mening wil ik niet opdringen, die kun je zelf vormen of niet. Het gaat er om dat ieder mens zelf de waarheid ontdekt en wat er werkelijk toe doet.

Het gaat om het goede, het schone en de waarheid. Het goede en het schone houden me op de been. daar ben ik altijd naar op zoek. Als je dat uit het oog verliest, hebben “zij” gewonnen. Probeer je daar ook op te concentreren en laat ze niet winnen. Leef en leer dat is alles wat er is. Alles kun je aan als je je daar op richt en op de achterliggende boodschap: dat het er is om de weg naar God te vinden. Doe alles met aandacht en toewijding en aanvaard jouw rol. En houdt van alles wat je doet, ook waar je niet van houdt. Hou er toch van. Ga jouw weg, die niet voor niets jouw weg is. Als je van je weg houdt, is het geen last meer. En als je God in het vizier houdt, is er niets om bang voor te zijn. De koning had het er over dat geluk niet altijd mogelijk is. Nee, maar de christelijke aanvulling zou geweest zijn dat eeuwige vreugde en gelukzaligheid wel mogelijk zijn. Wees niets, dan word je alles. Wees nederig en hou je vast aan het fundament van vrede, waarover de boodschappen hadden moeten gaan. Wees één met alle levende dingen die, ontstaan en bloeiend, terugkeren naar de stille plaats waar ze vandaan kwamen

Aanvaarding van deze terugkeer naar de wortel wordt “stilte”genoemd, aanvaarding van stilte is veroordeeld als “fatalisme”. Maar fatalisme is acceptatie van jouw lot/jouw weg en het accepteren ervan betekent het leven met open ogen onder ogen zien, terwijl het niet accepteren ervan de weg naar de dood is. Als je leeft met open oog en open hart word je “koninklijk” en kun je terugkeren naar God. Dan ben je nuttig, dan is je leven zinvol.

https://www.lifesitenews.com/news/rigid-catholics-who-wont-change-are-imbalanced-says-pope-francis-in-christmas-address
http://irishsavant.blogspot.com/2019/12/pope-reacts-to-news-that-anti-christ.html?m=1
https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/12/duitse-omroep-schrapt-klimaatliedje-kinderkoor-na-ophef/
https://www.henrymakow.com/2019/12/West-Capitulated-to-Communist-Subversion.html
https://www.henrymakow.com/2019/12/rudolph-the-hooked-nosed.html
https://www.henrymakow.com/001364.html

Over hoe alles met alles samenhangt

Zionisme en communisme komen allebei bij de vrijmetselarij/cabal vandaan, twee wegen die naar de hegemonie van de Rothschilds kliek/banksters leiden, die zich voordoen als rechts en links.

Wat de meeste mensen niet weten en dus ook de gewone christenen en gewone joden niet is waar toch het antisemitisme vandaan komt.

De reden voor antisemitisme is dat het jodendom wordt gedefinieerd door het cabalisme/kabbalisme, een satanische cultus van wie doel het is de mensheid te bezitten. Met behulp van centraal bankieren en vrijmetselarij als hun instrumenten hebben kabbalistische joden de controle over de wereld overgenomen. Dat willen zij geheim houden en alle kritiek wordt afgedaan als antisemitisme. Alle kritiek ook al is die gerechtvaardigd op een jood, of een joods instelling of zelfs op Israël wordt afgedaan als anti semitisme. Zo is er nooit een eerlijk debat mogelijk.

Communisme, socialisme, liberalisme, feminisme, zionisme zijn slechts maskers voor de agenda van het streven naar wereldoverheersing.

Het zijn uiteindelijk joden zelf die uit de school klappen en vertellen dat hun god lucifer is. ( Will Newman is een jood die de satanische symbolen en rituelen van het jodendom beschrijft. Hij heeft een BA in religie, ging naar de joodse synagoge en heeft familieleden die betrokken zijn bij Talmoedisme, Cabala, B’nai Brith en vrijmetselarij. En in een interview dat ik al eens aanhaalde, later gepubliceerd als “The Hidden Tyranny”, beweert een arrogante jonge jood Rosenthal (op band) dat het joodse volk bepaalde “leugens heeft verzonnen die hun aard verbergen en hun status en macht beschermen”.Rosenthal ontkracht de algemeen aanvaarde leugen dat “de Joden” de Israëlieten zijn en dus Gods uitverkoren volk. Rosenthal zei gedeeltelijk: “De meeste Joden willen het niet toegeven, maar onze god is lucifer – dus ik loog niet – en wij zijn zijn uitverkoren volk. Lucifer leeft heel erg. “Het doel van lucifer is “als de Allerhoogste te zijn”(Jesaja 14:14) en zich de aanbidding van God toe te eigenen (Mattheüs 4: 9).)

Het doel van lucifer is om de hele wereld te misleiden (Openbaringen 12: 9) door zichzelf te transformeren in een engel van licht (2 Kor. 11: 4). Dit wordt het best geïllustreerd door de vrijmetselaars. Hun motto “goede mannen beter maken” levert een veel gunstiger publieksbeeld op dan het alternatief: “hoe door de demon vervuld te worden in 33 eenvoudige stappen”. De joodse en vrijmetselaarsgodsdiensten aanbidden beide dezelfde god: lucifer.

Gershom Scholem (gerespecteerde Joodse geleerde):

“Sabbateanisme (Satanisme, Cabala) is de matrix van elke belangrijke beweging die in de achttiende en negentiende eeuw is ontstaan, van het chassidisme tot het hervormde jodendom, tot de vroegste vrijmetselaarskringen en revolutionair idealisme. De Sabbateaanse “gelovigen” vonden dat ze kampioenen waren van een nieuwe wereld die zou worden gevestigd door de waarden van alle positieve religies omver te werpen. “ Dit is de oorsprong van de illuminatie en het communisme”.

In de meeste Joodse synagogen vertegenwoordigt een fel brandende vlam hun god. Het Hebreeuwse woord voor lucifer is “Hillel”

De joodse zespuntige ster is het hoogste symbool in het occulte en heeft verschillende namen : de ster van Moloch / Saturnus / Chiun / Remphan. Het is een symbool van de vereniging van mannelijk en vrouwelijk en heeft een identieke betekenis als het vrijmetselaarsvierkant en kompas, dat ook een zespuntig symbool is rond de letter “G”. (NB. toen Israël een natie werd, wilden de gewone joden de “ Davidster”/ de zespuntige ster niet. Zij wilden bv. een menora of een olijfboom of tak maar geen ocultsymbool. Maar zij hadden niets te vertellen)

Ik heb al eerder geschreven over de bijbel die gecorrumpeerd is. Vooral het Oude Testament.

Ik schreef dat Jahwe niet onze christelijke God is.

De joodse naam voor god wordt weergegeven door het Tetragrammaton יהוה (YHVH) kan worden uitgesproken als Jahweh of Jehovah. De betekenis van Gods naam wordt herhaaldelijk benadrukt in de de geschriften: Wanneer ontleed in het Hebreeuws, wordt de ware definitie van Jehovah (Yah-Hovah) onthuld. “Yah” betekent “god”. “Hovah” vertaalt zich naar “gretig begeren, vallen, verlangen, ondergang, rampspoed, ongerechtigheid, onheil, ondeugendheid, luidruchtig, pervers, zeer slechtheid.”

Jehovah is synoniem met baal. Baali is uit ba’al en betekent mijn meester. Baali is een symbolische naam voor jehovah. ( ik heb eerder over de babylonische godsdienst en de verering van baäl geschreven en de aantrekkingskracht ervan op het joodse volk)

De Joodse Encyclopedie onthult: “De naam Ba’al/baäl is een equivalent voor Yhwh.”

De meeste christenen weten dit niet. Veel zionistische of evangelische christenen gebruiken de naam Jahwe als zijnde de naam voor God en weten niet dat zij dwalen.

Jodendom beweert de autoriteit te zijn over het Oude Testament; ze oefenen echter niet uit wat ze prediken. Ze kleden zich graag in het zwart, de kleur van de dood, ondanks het schriftuurlijk voorschrift om wit te dragen (Pred. 9: 8), verwerpen Christus als Messias (die door het hele Oude Testament wordt geprofeteerd) en weigeren over God te spreken in strijd met de geschriften.

Door het niet spreken, creëren joden een sfeer van mysterie en heiligheid rond de naam, terwijl ze de nieuwsgierigheid rondom de uitspraak en kracht ervan vergroten. Wanneer nieuwsgierige joden en niet-joden het “heilige” Tetragrammaton in de occulte praktijk gebruikt zien worden , zijn ze geïntrigeerd door het perspectief waarmee deze tovenaars de mystieke krachten van de naam hebben opgetuigd. Wicca, satanisme, tarot, occult katholicisme, metselwerk en cabalisme gebruiken hun kennis van de “heilige naam van god”als lokaas om cultusleden te werven. Als de naam niet verborgen zou zijn, zouden deze culten geen kritisch hulpmiddel hebben in hun wervingsprocessen. Ze zouden deze verboden kennis niet kunnen aanbieden als de joden, de zelfverklaarde autoriteit op God, deze naam openlijk zouden uitspreken.

De vocale lof van de naam YHVH is gereserveerd voor de “uitverkorenen”die de Cabala leren (en daarvoor geld betalen) en is verboden door de “profanen”. De joodse leer is fundamenteel voor het verkopen van het occulte als een rechtvaardige praktijk.

Satan is de auteur van verwarring en kent vele namen. Veel van de oude heidense goden waren Satan en zijn engelen in andere vormen ( zie de “The Two Babylons,”door A. Hislop). De joden gebruiken een aantal valse namen voor god in hun rituelen, die ook alternatieve titels zijn voor satan en andere krachtige demonen.

Op dezelfde manier roept de zwarte magie en satanisten demonen bij naam aan. In de satanische bijbel geeft Anton LaVey (joods) een uitgebreide lijst van “namen” die, wanneer opgeroepen, de beoefenaar bovenmenselijke vaardigheden bieden, namelijk intelligentie, kracht, vaardigheden in manipulatie, verbeterde creativiteit, materiële rijkdom en de bevrediging van diverse lusten.

Joodse gebeden worden gevoerd in het Jiddisch, een samengestelde taal ver van de beoogde uitspraak van het oorspronkelijke Hebreeuws (AC Hitchcock, “The Synagogue of Satan”). De gebeden in moderne synagogen zijn niets meer dan verkapte demonische aanroepen. Het zijn hypnotische spreuken, vergelijkbaar met de taal van de kerk van satan.

Jonge joden brengen talloze uren door met het voorbereiden van hun Bar Mitswa, die bestaat uit het onthouden van lange gezangen en de juiste cadans en toon. De meesten die de Bar mitswa voltooien, kunnen niet meer dan een handvol woorden vertalen. Deze jonge mannen en vrouwen hebben geen idee wat ze zeggen of tot wie ze bidden. Joden roepen in hun rituelen demonen aan met de naam adonai, elohim, el shaddai, zeba’ot, diyenu (Diana).

Het fundament van het cabalisme/kabbalisme is identiek aan het satanisme: de omkering van de rollen van God en satan. Het is het nastreven van verborgen (occulte) kennis die het mogelijk maakt om goddelijke vermogens te bereiken door de zogenaamde namen van god aan te roepen. Dit zijn de namen van gevallen engelen / demonen / spirituele gidsen die de poortwachters zijn voor occulte kennis (Gen 6: 4, Jubileeën en Henoch/ de laatste 2 uit het O.T. weggelaten). Hoewel niet alle joden actief Cabala beoefenen, accepteren ze allemaal de hoogste Cabalistische naam als hun god : YHVH.

Ook vrijmetselaars erkennen deze naam: In de graad van Koninklijke Boog erkent de vrijmetselaar “dat de duivel, onder het mom van Jahbuhlun, zijn heilige Heer is”; de naam Jahbulun is een “composiet”/samenbouwsel van Jahweh, Baal en Osiris”. Hij zingt “Jah-buh-lun, Jah-buh-lun, Jah-buh-lun, Je-hov-ah” (Texe Marrs, Codex Magica , Ch. 4). Albert Pike bespreekt de Cabalistische / vrijmetselaarsbetekenis van IAHOVAH uitvoerig in Morals & Dogma (66, 213, 401, 467, 519). De naam YHVH werd in de tekst van het Oude Testament geïnjecteerd door de Farizeeën en anderen die het Babylonische satanisme beoefenden (de voorloper van het cabalisme en het talmoedisme). Voor degenen die niet geloven dat de Talmoed Satanisch is, verkondigt het dat Christus in de hel kookt in uitwerpselen en sperma (Gittin, 56b, 57a).

Er werd een overeenkomst gesloten tussen de joodse Masoreten (geleerden) en de Katholieke Kerk in het jaar 1000 om de naam van God in het Hebreeuwse Oude Testament te veranderen in de heidense naam Jahweh / Jehovah.

Dit verklaart het gezegde van eerder genoemde Rosenthal: “We zijn verbaasd over de domheid van de christenen om onze leringen te ontvangen en ze als hun eigen te verspreiden.”

In de woorden van Henry Ford: “De christen kan zijn bijbel niet lezen behalve door joodse brillen, en daarom leest hij het verkeerd.” ( The International Jew, deel IV, 238).

De demonische minachting voor de mensheid die wordt getoond door de eerder genoemde luciferiaanse jood, Harold Rosenthal, typeert het eindresultaat van een dodelijke samensmelting: joods religieus ritueel gecombineerd met de aanbidding van kennis en zichzelf. De joden zijn als volk, door God te verwerpen en / of Jehovah te aanvaarden, overgegeven “aan een goddeloze geest … Vervuld met alle ongerechtigheid …” (Rom 1: 28-31).

Natuurlijk was de eerdere genoemde Rosenthal lid van een elite, een openlijk satanische minderheid onder het joodse volk. Alledaagse joden weten niet dat de god van hun geloof in feite Satan is, verstopt achter een mystieke naam. Het is voor satan niet van belang of hij opzettelijk wordt aanbeden of door subtiele leugens en misleidingen (Gen 3). ( niet lang na het interview overleed Rosenthal “plotseling”. Je mag niet te veel uit de school klappen)

IK BEN. Dit is de naam die aan Mozes is gegeven samen met de wet. “En God zei tot Mozes: IK BEN DIE IK BEN: en Hij zei: Zo zult gij tot de kinderen van Israël zeggen: IK BEN heeft mij tot u gezonden … dit is mijn gedachtenis aan alle generaties.” (Ex 3: 14-15). “IK BEN de Heer, uw God … gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben” (Exo 32: 4-5).

Satan is overal aanwezig: niet alleen in het jodendom maar ook in alle ismen: protestantisme, katholicisme, kapitalisme, socialisme, fascisme, communisme en deze ismen hebben andere ismen “uitgevonden” om uiteindelijk de wereld te overheersen door verdeel en heers: racisme, feminisme, globalisme, klimatisme.

Breng de mens in groepen samen en zet ze tegenover elkaar. Laat haat het werk doen. De satanist kijkt hoe het spel gespeeld wordt en beheerst beide kanten.

Ze zetten “mensenrechten” op t.o. goddelijke rechten.

Maar we hebben een goddelijk recht hier te zijn en ons doel op aarde is God te leren kennen, te dienen en te aanbidden en de weg naar Hem af te leggen.

Jezus leerde dat we een individu waren in het gezin van God ( Hij is onze Vader). Geen individu die met andere individuen als losse atomen in een groep leeft maar als individu met eigen goddelijke rechten ingebed in een goddelijke natuur met een natuurlijke ordening.

Jesaja 14:14:

14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.

Mattheüs 4: 9:

9 En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.

Openbaringen 12: 9:

9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

2 Kor. 11: 4:

4 Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht.

Rom 1: 28-31:

28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;

29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;

30 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;

31 Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen;

Guy Carr – Satan: Prince of this World

Nimoy’s Vulcan Sign is Invocation of Devil

Makow – De mensheid is satanisch bezeten

http://remnantradio.org/Archives/articles/sacred_name.htm