Maand: april 2021

20210429 Over zwendel

In het westen ( en daarbuiten?) wordt door een groot deel van de mensen de president van de V.S. als legitiem gekozen beschouwd. Ook neemt men aan dat de persoon die men ziet daadwerkelijk de president is. Hoewel er al veel is verschenen in de alternatieve media over de gestolen verkiezingen is het geen uitputtend thema in de westerse MSM. Ook is al veelvuldig gewezen op de dementie van de echte Biden en op het bestaan van dubbels. Ook dat is geen thema in de MSM.

Het past allemaal in de satanische wereld waarin we leven.

Iemand die daar op wijst is Stephen Landman o.a. in het artikel Biden’s imitator spreekt het congres toe

Hij is niet de enige maar ik deel dit artikel.

Uit het artikel:

Woensdag sprak de neppe Biden een gezamenlijke congreszitting toe – waarbij hij telepromter-geactiveerde scriptregels reciteerde.

Het is duidelijk waarom ondemocratische Dems en hun persagent-media de poppenkast onbelicht laten.

Waarom de meeste Republikeinen in ieder geval met de zwendel zijn meegegaan, moeten zij uitleggen.

De echte Biden, die lijdt aan dementie, heeft grotendeels geen contact en weet niet wat er in zijn naam wordt gedaan.

Omdat hij hoogstens weinig weet van staatszaken, wordt zijn nabootser opgeroepen om geschreven opmerkingen te maken.

De meeste mensen zijn zich niet bewust van de zwendel – of dat Biden afgelopen november is geselecteerd, niet verkozen.

Amerika was nooit mooi. Tegenwoordig is het een totalitaire politiestaat die in binnen- en buitenland oorlog voert tegen de mensheid – vertegenwoordigd door boegbeeld Biden en zijn dubbelganger wanneer ze worden opgeroepen om in het openbaar te verschijnen, zich voordoen als iemand die hij niet is.

De VS, het Westen en Israël handhaven de mythe van een Iraanse dreiging om kernwapens te ontwikkelen en te produceren – wetende dat een dergelijke dreiging niet bestaat, niet eerder, nu of vooruitkijkend.

Langdurige vijandigheid jegens Iran door deze naties heeft alles te maken met zijn soevereine onafhankelijkheid, zijn onwil om het op te geven door te buigen voor hun duivelse doelen.

Niets wat er in Wenen gebeurt, zal dingen veranderen – waarom de besprekingen zullen mislukken, niet slagen, ongeacht wat als resultaat wordt gepresenteerd wanneer ze worden afgerond.

Opmerkingen van Biden’s dubbelganger aan het Congres op woensdag lieten de realiteit over al het bovenstaande achterwege – niets over de moeder van alle volksgezondheidszwendel door massale prikken met schadelijke gezondheidstoxines te pushen.

Wat in werkelijkheid niet bestaat, kan niet ‘revitaliz (ed)’ zijn, de term die Biden’s dubbel gebruikt.

Wat betreft “de wederopbouw van onze natie”, wat lang geleden was gepland en momenteel aan de gang is, heeft alles te maken met het transformeren ervan in een heerser / horige samenleving – hetzelfde gepland door Amerikaanse / westerse duistere machten voor alle naties wereldwijd.

De “ergste pandemie is een eeuw” is een duivelse hoax.

De “ergste economische crisis sinds de Grote Depressie” werd in de VS veroorzaakt door duivelse duistere machten.

Zoals vrijwel alle openbare toespraken van dubbelhartige Amerikaanse / westerse politici, waren de opmerkingen van woensdag aan het Congres door Biden’s massale misleiding met dubbele kenmerken – voornamelijk gericht op lang lijdende gewone Amerikanen, niet op de hoogte van duivelse plannen om de zaken te verergeren, niet om ze te verbeteren.

Volgens de Economic Collapse Blog:

“Tientallen miljoenen werkende Amerikanen proberen van maand tot maand te overleven met stagnerende of dalende lonen in een tijd waarin het economische beleid van Biden de kosten van levensonderhoud heeft doen stijgen.”

Volgens Moody’s Analytics zullen Amerikanen eind mei ongeveer $ 40 miljard aan onbetaalde huur verschuldigd zijn.

Censusgegevens tonen tientallen miljoenen arme Amerikaanse huishoudens.

Meer dan een kwart van de Amerikanen in de werkende leeftijd heeft geen baan.

De meeste anderen hebben veel te weinig werk, inclusief deeltijdwerk, verdienen armoede of subarmoede lonen met weinig of geen uitkering.

Het is omdat het industriële Amerika en vele andere hoogbetaalde banen werden verplaatst naar lagelonenlanden.

De natie die ik en mijn leeftijdsgenoten lang geleden herinneren, bestaat niet meer.

Het vervangen ervan is een permanente oorlog tegen de mensheid in binnen- en buitenland – inclusief langdurige economische depressie die erger is dan in de jaren dertig.

Hoewel geprivilegieerde belangen nooit beter waren, worden gewone mensen in de VS en het Westen geconfronteerd met ontbering en ellende – hen gedwongen gevoed door duivelse duistere machten.

Dit zijn geen gewone tijden. Wat er aan de hand is, lijkt in de verste verte niet op wat ik me als jeugd lang geleden herinner.

Vooruitblikkend, zullen de zaken waarschijnlijk verslechteren, niet verbeteren, voor de overgrote meerderheid van de mensen in de VS en het Westen.

Wat er sinds vorig jaar aan de hand is, omvat aanhoudende Main Street Depressie, massale werkloosheid, gebrek aan werkgelegenheid en verarming, falende bedrijven, het verpletteren van openbare en particuliere schulden, verwoestend militarisme, antipathie tegen sociale rechtvaardigheid en totalitaire controle – afgedwongen door de hardheid van de politiestaat.

Het bovenstaande is de sombere stand van zaken in de VS en het Westen – weggelaten door Biden’s dubbelganger in opmerkingen aan het Congres en het publiek op woensdag.

Wat voor iedereen het belangrijkst is om te weten, wordt onderdrukt door Amerikaanse en andere westerse regeringsfunctionarissen en hun persagenten in de media.

BEZOEK MIJN WEBSITE: stephenlendman.org ( Home – Stephen Lendman ). Neem contact op via

Mijn twee Wall Street-boeken lezen op het juiste moment:

“How Wall Street Fleeces America: Privatized Banking, Government Collusion, and Class War”

“Bankiersberoep: voert een financiële oorlog tegen de mensheid”

Stephen Lendman werd geboren in 1934 in Boston, MA. In 1956 behaalde hij een BA aan de Harvard University. Twee jaar Amerikaanse legerdienst volgden, daarna een MBA van de Wharton School aan de Universiteit van Pennsylvania in 1960. Na zeven jaar als marketingonderzoeksanalist te hebben gewerkt, trad hij in 1967 toe tot het familiebedrijf van de Lendman Group. eind 1999. Het schrijven over belangrijke wereld- en nationale kwesties begon in de zomer van 2005. Begin 2007 volgde radio-hosting. Lendman organiseert nu driemaal per week het Progressive Radio News Hour op het Progressive Radio Network. Voorname gasten worden gekenmerkt. Luister live of gearchiveerd. Grote mondiale en nationale kwesties worden besproken.

20210429 Over een laatste restje vertrouwen

Jan B. Hommel heb ik al eens via via gedeeld. Onderstaand stuk ontroerde me zo diep dat ik niet anders kan dan delen en zaaien en zeggen volg deze man.

Zie over J. Hommel de link

Het aardappelmannetje

Vanochtend stond hij weer voor onze deur: ons aardappelmannetje.

Inmiddels 88 jaar geschiedenis, samengebald in een klein, vriendelijk en door het leven verkreukeld en verbogen mannetje. Hij kwam enkele jaren geleden zo maar aanwaaien in zijn brommobiel. Een spontane gebeurtenis, niks besteld, niets gereserveerd, nooit gepland, hij was er gewoon opeens. En hij bleef in de jaren erna komen, steeds met dezelfde vraag.

“Hebben jullie nog een zakje aardappelen nodig?”

Die hadden we op dat moment niet nodig, maar dat deed er niet toe. Als iemand van ver in de tachtig langs de deur gaat om zakjes aardappelen te verkopen, kopen wij een zakje aardappelen. Of we ze nu nodig hebben of niet. En zo eten we al jaren de aardappelen van ons aardappelmannetje. Of we op dat moment contant geld in huis hebben doet er ook niet toe, hij vertrouwt er op dat we het de volgende keer wel betalen:”Geeft niks, komt wel”.

Vertrouwen als een goede geest uit een ver verleden, zoals ik dat van vroeger nog ken.

Zo ook deze ochtend. En waar ik vorige keer hem al gevraagd had of hij wellicht een kopje koffie wilde, maar toen zelf al weer naar een afspraak moest, kwam hij nu wel binnen voor koffie en een praatje. Hij bleef even weifelend op de drempel van onze keuken staan:

“Ja, ik moest er even uit. Weet u, ik ben pas verhuisd, en echt, waar ik nu woon, het is een prachtig huisje, daar kan ik ècht niets van zeggen, maar…”

Ik zie zijn onderlip even trillen, en leg mijn hand op zijn schouder:

“U bent er gewoon niet thuis.”

Hij zucht diep:

“Nee, precies.”

87 jaar heeft hij op zijn boerderij gewoond, die door zijn dochter is overgenomen. Na de overname huurde hij een deel van het boerderijtje van zijn dochter, zo vertelt hij. Maar dat was behoorlijk duur. Zijn dochter wilde hem wel voor een schappelijk bedrag bij de boerderij laten wonen, maar daar stak de belastingdienst een stokje voor. Deze schreef haar namelijk voor dat ze haar eigen vader meer huur moest laten betalen. De overheid zou anders haar centjes maar mislopen. En dus ging hij op zijn 87e naar een aanleunwoning, ondanks het feit dat hij volledig zelfstandig was, zijn eigen potje kookte, en misschien wel graag zijn laatste jaren ook op de boerderij had gesleten. Met dank aan de belastingdienst, te schofterig om zelfs een oude boom op zijn zelf verdiende plaats te laten staan.

Sinds begin 2020 ben ik mijn laatste restje vertrouwen in onze regering, politici en bestuurders volledig kwijtgeraakt. Ook ben ik het laatste restje vertrouwen in ons rechtssysteem kwijtgeraakt. En zelfs ben ik het vertrouwen in onze gezondheidszorg kwijtgeraakt.

Onze maatschappij is stuk, grondig stuk. Platgeslagen door opportunistische, corrupte, egocentrische, egoïstische en zichzelf verrijkende sociopaten, als eindproduct van de neoliberalistische (r)evolutie. Geen hoogte-, maar dieptepunt.

Onze politici en bestuurders hebben laten zien dat ze net zomin als hun Russische, Noord-Koreaanse en Chinese evenpolen, terugdeinzen voor het inrichten van een totalitaire staat als hen dat zo uitkomt. Het recht om vrij te bewegen, het recht om in het park van de zon te genieten, het recht om een café te bezoeken, het recht om fysiek onderwijs te krijgen, het recht om een museum, concert of bioscoop te bezoeken, het recht op fysiek contact, geborgenheid en genegenheid, alles moest wijken voor de bestrijding van een virus dat amper meer misère veroorzaakt dan een zwaar griepseizoen. En ook het recht om je uit te spreken moest eraan geloven, evenals het recht te protesteren tegen dit draconische en mensonterende beleid dat onze maatschappij ten diepste heeft beschadigd en ontwricht.

We hebben het slechtste van het slechtste gezien van onze politici en bestuurders, die geen enkel middel schuwden en er niet voor terugdeinsden om hun eigen burgers, komend uit alle rangen en standen van de maatschappij, met paarden, waterkanonnen, knuppels en schilden van pleinen en uit parken te slaan, aangezien het volgens onze politici en bestuurders maar om ‘wappies’ en ander minderwaardig tuig ging, tweederangs burgers waar zelfs met knuppel en schild geen angst voor dit virus kon worden ingeslagen. En zoals altijd waren er ook nu genoeg fascistische bruinhemden met een overmaat aan testosteron en een ernstig tekort aan moreel besef om dit uit te voeren, ditmaal gesubsidieerd en gefaciliteerd door onze politici en bestuurders, die op een afstandje via drones en camera’s mee konden genieten van dit door hen geïnitieerde tragische zinloze geweld. En zodra zij het nodig vonden, verkrachtten zij ook het rechtssysteem, zoals ten tijde van de eendaagse tragikomedie rondom de avondklok, en boog de Rechterlijke Macht zich gewillig diep voorover zodra zij Rutte en Grapperhaus in de verte zagen, en verzetten zij zich geen moment tegen deze grove aanranding van de rechtstaat.

De wetenschappers en biomedici stonden er bij en zagen dat het goed was. Mensen als Jaap van Dissel, Ernst Kuipers, Diederik Gommers, Marc Bonten en Marion Koopmans, maar daarnaast vele, vele anderen, die de even misplaatste als wetenschappelijke onbewezen maatregelen hartstochtelijk toejuichten als middel om het SARS-CoV-2 virus uit te roeien, zonder ook maar de minste verplichting te voelen hiervoor wetenschappelijk bewijs aan te voeren, laat staan dat ze zich bekommerden om de desastreuze maatschappelijke gevolgen. Ze hielden anderhalve meter afstand tot hun hun medemens en hun patiënten, zetten een masker op hun gezicht en wasten hun handen stuk, zoals Mark Rutte dat ook ons opdroeg. Geen kritische vraag ontsnapte aan hun veronderstelde wetenschappelijke breinen , en maandenlang ontsnapte er alleen virale propaganda en schimmelende gezondheidsterreur uit hun monden. Mocht de wereld ooit in brand gestoken worden, zijn het deze mensen die als eerste de lucifers en het brandhout gaan halen.

De geneeskunde, beter gezegd, een zo langzamerhand ontspoorde absolute gezondheidsdoctrine, beleeft op dit moment haar ultieme hoogtepunt. Tientallen jaren heeft het gekost om elke menselijke variatie van gedrag als afwijkend te verklaren en van een DSM-code te voorzien, zodat er uiteindelijk geen normaal mens meer overblijft. Binnenkort kan de Ritalin en de Prozac aan het drinkwater worden toegevoegd, om het risico op een depressie of al te enthousiast gedrag preventief en bevolking-breed te behandelen. Mooi meegenomen is dat pathologische rouw dan ook meteen behandeld wordt, als u twee weken na het verlies van een dierbare nog verdrietig bent. Twee weken mag u rouwen, daarna moet het afgelopen zijn.

Verder heeft de geneeskunde in de afgelopen tientallen jaren elke menselijke meet- of laboratoriumwaarde tot ziekte weten te verheffen. Wie tegenwoordig de medische correspondentie van een patiënt leest, ziet daar onder het kopje “Voorgeschiedenis” ‘hypertensie’, ‘hypercholesterolemie’, ‘obesitas’, ‘osteoporose’ en ‘artrose’, als ziekte benoemd, vaak niet meer dan eventuele voorspellers voor ziekte later in het leven, maar ongeveer even betrouwbaar als de statistische modellen van het RIVM: ’t kan hard vriezen en ’t kan flink dooien. Het is hèt symptoom van onze zieke gezondheidszorg, de ziekelijke neiging te denken dat men betrouwbaar kan voorspellen wie ziek wordt en wie niet, en wie op welke termijn kanker krijgt, dement wordt of doodgaat.

Mede onder invloed van de farmaceutische industrie moeten deze fysiologische variaties en normale verouderingsverschijnselen natuurlijk allemaal wel agressief behandeld worden, en het liefst zo vroeg mogelijk, en wel tot zo laag mogelijke waarden. Dat het Number Needed to Treat, bijvoorbeeld het aantal mensen dat behandeld moet worden met een medicijn om èèn hartinfarct te voorkomen, niet zelden in de honderden loopt, doet daarbij niet ter zake. Het gaat er om hoeveel pillen we kunnen slijten, niet om wat we er mee bereiken. We zijn in de geneeskunde zo ontzettend de weg kwijt, dat ik bij de jonge dokters vaker verbazing dan begrip ontmoet, als ik vraag wat de zin is van het behandelen met een cholesterolverlagend middel bij een 87-jarige dementerende patiënt in het verpleeghuis die een TIA of herseninfarct heeft doorgemaakt. Diezelfde patiënt die kort daarvoor vanzelfsprekend wel zijn of haar griepvaccinatie heeft gekregen, al kan hij of zij daar zelf geen toestemming meer voor geven. Al is de (boven)kamer nog zo angstaanjagend leeg, het licht moet zo lang mogelijk blijven branden. Niet kwaliteit, maar kwantiteit van leven is de maatstaf.

En voor wie het behandelen van ‘pathologische’ waarden van de bloeddruk, cholesterol, de stemming of het activiteitsniveau nog niet genoeg mocht zijn en ook zijn maag niet wil laten verkleinen om gewicht te verliezen, kan zich als vrouw vanaf haar dertigste de baarmoedermond af laten schrapen om een afwijkingen te vinden die heel misschien ooit zou kunnen evolueren tot baarmoederhalskanker. Vanaf het vijftigste jaar kan de vrouw zich om de twee jaar de borsten laten pletten, om ook in dit geval in het merendeel afwijkingen te vinden waarvan ze nooit ziek zou worden en waaraan ze nooit zou overlijden. Om te voorkomen dat de mannen zich achtergesteld voelen, kunnen zij zich, evenals de vrouwen overigens, vanaf hun 55e levensjaar de ontlasting laten controleren en als er bloed in zit, zich een coloscoop via de anus naar binnen laten schuiven. Dat deze screening van gezonde mensen leidt tot heel veel angst, ongemak en overbehandeling doet niet ter zake. Dat er nooit ondubbelzinnig werd aangetoond dat mensen er ook maar een dag langer door leven evenmin. Het is de medische handel in doodsangst, die de moderne mens graag laat bezweren door de moderne medicijnmannen van de screeningsindustrie. Het middel als doel.

En waar de medische wetenschap in de afgelopen eeuw de bewegingsruimte van ‘de gezonde mens’ steeds verder heeft ingeperkt, en steeds meer normale fysiologie tot angstaanjagende pathologie wist te transformeren, heeft deze medische vooruitgang nu eindelijk haar ultieme hoogtepunt bereikt. Een virus met een sterfte ver beneden de 1% leidde er toe, voortgestuwd door een krachtig samenspel van een door winstmotieven gedreven biomedische industrie, tunnelvisionaire ‘wetenschappers’ die nu eindelijk hun kans op eeuwige roem schoon zagen, samen met panikerende en om het comfortabele pluche vrezende politici, dat nu iedereen ziek verklaard wordt en zich door middel van een test moet bewijzen dat hij of zij niet ziek is. Dat deze testen daarvoor niet geschikt zijn doet niet ter zake. Het doel is bereikt, het middel zelf is namelijk is het doel. Gezonde mensen zijn er niet meer, er zijn alleen nog potentieel besmette mensen die getest moeten worden, in quarantaine moeten worden gezet, zo nodig onder dwang.

Verder mag het volk niet vertrouwen op hun immuunsysteem, al maakt dit in het overgrote deel van de mensen korte metten met dit virus, zoals het ook doet met de meeste andere coronavirussen. Ook dat doet niet ter zake. Ook hier is het middel het doel, en dus zal en moet er gevaccineerd worden, of iemand nu wel of niet iets te vrezen heeft van dit virus, en ongeacht of iemand al een besmetting heeft doorgemaakt en zonder veel problemen heeft geklaard. We zijn nu als volk opgesloten, en politici, bestuurders en biomedische ‘experts’ bepalen nu wie vrijgelaten mag worden en op welke voorwaarden. En alleen diegene die zich onderwerpen aan vaccinaties en testen hebben recht op vrijheid. De anderen zijn tweederangs burgers die de overheid het liefst zou onderbrengen in de grote stinkende stal van de intensieve menshouderij.

Het is de Totalitaire Gezondheidsstaat, waar gezondheid geen recht meer is, maar een door de overheid opgelegde plicht. Een plicht afgedwongen door testen en vaccinaties. Ook hoeven we niet meer na te denken over wat we verstaan onder gezondheid, hoe we daar over denken en wat we daar bij voelen, want onze mening doet er niet meer toe. De Totalitaire Gezondheidsstaat bepaalt voor u wanneer u gezond bent en wanneer niet. In principe bent u niet gezond, en slechts na tussenkomst van de Staat en door middel van een test bent u gezond, al valt u na 24 uur automatisch terug in de ongezonde toestand, ook al heeft u zich laten vaccineren, zodat u een volgende keer opnieuw onderworpen kunt worden aan de voorwaarden die de Totalitaire Gezondheidsstaat aan uw gezondheid stelt.

Ik wil niet in zo’n Totalitaire Gezondheidsstaat leven. Voor wie dat wel wil, ga vooral uw gang. Laat u vooral elk twee jaar uw borsten pletten, uw anus spreiden, uw baarmoederhalzen afschrapen, uw ontlasting op bloed onderzoeken, uw PSA prikken, uw urine onderzoeken en een foto van uw longen maken. Laat u zich testen op kanker, dementie, osteoporose, arthrose, hypertensie, hypercholesterolemie, en verder op alle verdere mogelijke microbiologische ziekteverwekkers die u zou kunnen bedenken. U kunt al deze ziekten namelijk krijgen, maar geen enkele arts kan u voorspellen welke u fataal wordt. Dat bepaalt het lot.

Alles uit de kast om maar zo vroeg mogelijk een aankondiging te krijgen dat Magere Hein in aantocht is. En vergeet in de tussentijd vooral om onbezorgd te leven, en te genieten van het moment.

Want daar heeft u in al uw doodsangst geen ruimte meer voor.

20210429 Over het vertellen van waarheid

Het blijft lastig om artikelen te delen maar ik denk dat het hoort bij het zaaien van het goede zaad. Het zaad van de waarheid.

(Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Lukas 12, 2 HSV)

“De meerderheid is van mening dat alles wat moeilijk te begrijpen is, zeer diepgaand moet zijn. Dit is incorrect. Wat moeilijk te begrijpen is, is wat onvolwassen, onduidelijk en vaak onjuist is. De hoogste wijsheid is eenvoudig en gaat door de hersenen rechtstreeks naar het hart. ” Viktor Schauberger

Het zaad van waarheid is overal te vinden maar laat zich lastig delen, laat zich lastig zaaien.

Ik weet inmiddels dat wat je nu zaait lang kan wachten tot het vrucht draagt. Wat je nu zaait, kun je nu niet eten. Maar het blijft lastig achter een toetsenbord zitten en je afvragen wat wijsheid is. Wat wel en niet delen. Ik denk nu dat zoveel mogelijk zaaien zin heeft.

Parabel van de zaaier:

En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien.

En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op.

Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had.

En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het.

Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het.

En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig.

Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. (Mattheüs 13 HSV)

Het gaat om het verdelen van het zaad en waar het vrucht draagt, weet ik niet en hoe het opkomt, weet ik niet. Ik hoop natuurlijk op veelvouden.

Ik moet delen om overeind te blijven in de krankzinnige wereld van het nieuwe normaal, dat natuurlijk niet normaal is maar heel tegen natuurlijk en heel onmenselijk.

We moeten weten dat we in een satanische wereld leven waarin alles op z’n kop wordt gezet en dat is wat we leerden van Orwell en Huxley. Ze konden erover schrijven omdat ze insiders waren. Ze wisten dus dat ons eens geleerd zou worden dat 2 plus 2 niet 4 is maar 5 of iets anders, En dat oorlog vrede is. Zij konden leren wat het betekent om in een dystopsiche wereld te leven waarin we nu zijn aanbeland. Ik kijk zo min mogelijk naar het journaal en verder nauwelijks naar tv maar gruwelijke beelden van politie optreden zie ik toch wel. Verraad van de boven ons gestelden zie ik toch wel. De quasi ongeïnteresseerde houding van Rutte in de bankjes zie ik ook wel.

Bij je geboorte geeft God je een ziel. Hoe mooi als je ziel naar verlossing smacht, naar waarheid, naar kennis. Naar samenkomst met hogere zielen. Hoe triest als je je ziel verkoopt aan de duivel.

Er is niet één Judas, er zijn er velen. Aan een enkeling kun je pijniging aan het gezicht aflezen, aan de ander lees je de hoogmoed af. Je weet: die komt voor de val.

Hoogmoed en arrogantie om een bepaalde positie te behouden. Dat is wat Jezus bedoelde met:

Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij. ( Markus 10, 21-2) Dit betekent dat je niet letterlijk alles moet verkopen en aan de bedelstaf moet. Dit betekent dat je je bestemming niet moet zoeken bij de “rijken” van deze aarde. Niet bij het geld want dat wordt dan je zwakte punt en je valkuil. Doe daar afstand van, zo niet, dan loop je het risico jezelf te verloochenen en voor geld alles te doen. Je moet niet vasthouden aan een bepaalde positie betekent het. Dan kun je recht gaan praten wat krom is omdat je niet wilt opgeven. We zien dat nu overal om heen gebeuren omdat de “maffia” de boven ons gestelden in de greep heeft en velen gehecht zijn aan het pluche.

Mensen die we zouden moeten kunnen vertrouwen, zijn onbetrouwbaar gebleken. Daarom deel ik toch maar en hoop ik de betrouwbaren te vinden en hun kennis te verspreiden.

Veel mensen zijn op zoek naar waarheid en nog is internet een goede bron. Ik probeer alles te beoordelen op waarachtigheid en dat deel ik.

Als je zoekt, vind je.

Graag wil dit delen:

Via Frontnieuws

Waarom ik het vaccin niet neem

Het is wat Christian Elliot schrijft op Mercola.com. waarom geen vaccin:

Uit het artikel:

1. Vaccinproducenten zijn immuun voor aansprakelijkheid

De enige industrie ter wereld die niet aansprakelijk is voor verwondingen of sterfgevallen als gevolg van haar producten, zijn de vaccinproducenten.

De makers van COVID-vaccins mogen een one-size-fits-all maken, zonder tests op deelpopulaties (d.w.z. mensen met specifieke gezondheidsproblemen), en toch zijn ze niet bereid enige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor eventuele ongewenste voorvallen of sterfgevallen die hun producten veroorzaken.

Als een bedrijf niet bereid is om achter zijn product te staan dat het veilig is, vooral als het een product op de markt brengt dat het inderhaast op de markt heeft gebracht en dierproeven heeft overgeslagen, dan ben ik niet bereid om een kans te wagen met hun product. Geen aansprakelijkheid. Geen vertrouwen.

2. Het beladen verleden van de vaccinbedrijven

De vier grote bedrijven die deze Covid-19 vaccins maken zijn/hebben ofwel:

Nog nooit een vaccin op de markt gebracht vóór COVID (Moderna en Johnson & Johnson).

Zijn serie misdadigers (Pfizer en AstraZeneca).

Zijn beide (Johnson & Johnson).

Moderna probeerde al jaren “ons RNA te modificeren” (vandaar de bedrijfsnaam) maar had nog nooit met succes een product op de markt gebracht – hoe leuk voor hen om een grote geldinjectie, te krijgen van de overheid om het te blijven proberen.

Als farmaceutische bedrijven er moedwillig voor kiezen om schadelijke producten op de markt te brengen, terwijl ze aangeklaagd kunnen worden, waarom zouden we dan een product vertrouwen waarvoor ze GEEN aansprakelijkheid hebben? Voor het geval het nog niet is doorgedrongen, herhaal ik het nog maar eens: drie van de vier makers van Covid-vaccins zijn aangeklaagd voor producten die zij op de markt brachten, ook al wisten zij dat er gewonden en doden zouden vallen.

3. De lelijke geschiedenis van pogingen om coronavirus-vaccins te maken

Er zijn in het verleden veel pogingen geweest om virale vaccins te maken die op een volslagen mislukking zijn uitgelopen. In de jaren zestig probeerden wetenschappers een RSV-vaccin (respiratoir syncytieel virus) te maken voor zuigelingen. In dat onderzoek, sloegen ze dierproeven over omdat die toen nog niet nodig waren.

Uiteindelijk werden de gevaccineerde zuigelingen veel zieker dan de niet-gevaccineerde wanneer ze in de natuur aan het virus werden blootgesteld; 80% van de gevaccineerde zuigelingen moest in het ziekenhuis worden opgenomen, en twee van hen stierven.

Na 2000 hebben wetenschappers vele pogingen ondernomen om Coronavirus-vaccins te maken. In de afgelopen 20 jaar eindigden ze allemaal op een mislukking omdat de dieren in de klinische proeven erg ziek werden en velen stierven, net als de kinderen in de jaren 1960.

4. De ‘gegevensgaten’ die door de vaccinmakers bij de FDA zijn ingediend

Toen de vaccinmakers hun papieren bij de FDA indienden voor de vergunning voor noodgebruik, (N.B.: een EUA is niet hetzelfde als een volledige goedkeuring van de FDA), was een van de vele “gegevensgaten” die zij meldden, dat zij niets in hun proeven hadden dat erop wees dat zij dat vervelende probleem van de door het vaccin versterkte ziekte hadden overwonnen.

Ze weten het gewoon niet – d.w.z. ze hebben geen idee of de vaccins die ze hebben gemaakt ook dezelfde cytokinestorm (en sterfgevallen) zullen veroorzaken als eerdere pogingen tot dergelijke producten. Zoals Dr. Joseph Mercola opmerkt:

“Eerdere pogingen, om een op mRNA gebaseerd geneesmiddel te ontwikkelen met behulp van lipide nanodeeltjes mislukten en moesten worden gestaakt omdat bij een te lage dosis het geneesmiddel geen effect had, en bij een te hoge dosis het geneesmiddel te giftig werd. Een voor de hand liggende vraag is: wat is er veranderd waardoor deze technologie nu veilig genoeg is voor massaal gebruik?”

Als dat nog niet alarmerend genoeg is, zijn er nog andere hiaten in de gegevens – d.w.z. dat er geen gegevens zijn die wijzen op veiligheid of werkzaamheid met betrekking tot:

Iedereen jonger dan 18 of ouder dan 55 jaar

Zwangere moeders of moeders die borstvoeding geven.

Auto-immuunziekten.

Personen met verminderde immuniteit.

Geen gegevens over de overdracht van Covid.

Geen gegevens over het voorkomen van sterfte door Covid.

Geen gegevens over de duur van de bescherming tegen Covid.

5. Geen toegang tot de ruwe gegevens van de proeven

Wilt u de onbewerkte gegevens zien die hebben geleid tot de “90% en 95% effectieve” beweringen die in het nieuws worden aangeprezen? Ik ook. Maar ze laten ons die gegevens niet zien.

6. Geen lange termijn veiligheidstesten

Het is duidelijk dat we voor producten die nog maar een paar maanden op de markt zijn, geen gegevens hebben over de veiligheid op lange termijn. Met andere woorden, we hebben geen idee wat dit product zal doen in het lichaam over enkele maanden of jaren – voor GEEN ENKELE populatie. Zou het, gezien alle bovengenoemde risico’s (risico’s die ALLE farmaceutische producten hebben), niet verstandig zijn te wachten om te zien of de ergste scenario’s inderdaad zijn vermeden?

7. Geen geïnformeerde toestemming

Wat de meeste mensen die het vaccin nemen niet weten is dat, omdat deze producten nog steeds in klinische proeven zijn, iedereen die de injectie krijgt nu deel uitmaakt van de klinische proef. Zij maken deel uit van het experiment. Degenen (zoals ik) die het niet nemen, maken deel uit van de controlegroep.

De tijd zal leren hoe dit experiment uitpakt. Maar, zult u zich afvragen, als de vaccins schadelijk zijn, zouden we dat dan niet overal in het nieuws zien?

8. Onderrapportage van bijwerkingen en sterfgevallen

Volgens een studie van Harvard, (in opdracht van de Amerikaanse regering) wordt minder dan 1% van alle bijwerkingen van vaccins daadwerkelijk gemeld.

9. De vaccins stoppen de overdracht of infectie niet

Wacht, wat? Zijn deze vaccins niet datgene waar we op hebben gewacht om “weer normaal” te worden? Waarom denkt u dat we al deze tegenstrijdige berichten, krijgen over de noodzaak om sociale afstand te bewaren en mondkapjes te dragen NADAT we een vaccin hebben gekregen?

De reden is dat deze vaccins nooit ontworpen zijn om overdracht OF infectie te stoppen.

Het primaire eindpunt (wat de vaccins moeten bereiken) is het verminderen van uw symptomen.

Het kan ons niet stoppen met het verspreiden van het virus.

Het kan niet voorkomen dat het virus ons infecteert als we het eenmaal hebben.

Het vaccin krijgen is alle risico’s accepteren van deze experimentele producten, en het beste wat het kan doen is de symptomen verminderen?

Als het inderdaad de symptomen vermindert, weet iedereen die het krijgt misschien niet eens dat hij ziek is en is de kans dus groter dat hij het virus verspreidt, toch? Voor wat het waard is, ik heb veel mensen horen zeggen dat de bijwerkingen van het vaccin (vooral de tweede dosis) erger zijn dan het oplopen van Covid. Ik kan daar ook geen wijs uit worden.

Neem het risico. Krijg geen immunisatie. Lijd door de bijwerkingen van het vaccin. Blijf je mondkapje dragen en sociale distantie houden. En blijf in staat om het virus te verspreiden. Wat? Het wordt nog erger.

10. Mensen krijgen Covid nadat ze volledig gevaccineerd zijn

Over een teleurstelling gesproken. Je bent gevaccineerd en toch krijg je Covid.

11. Het totale sterftecijfer door Covid

Volgens de eigen cijfers van het CDC heeft Covid een overlevingspercentage van 99,74%.57 Waarom zou ik een risico nemen op een product, dat infectie of overdracht niet stopt, om mij te helpen een verkoudheid te overwinnen die een kans van 0,26% heeft om mij te doden.

12. De opgeblazen Covid-sterftecijfers

Hier zit een vreemde luchtje aan. Nooit eerder in de geschiedenis van overlijdensakten heeft de Amerikaanse regering de manier waarop overlijdens worden gerapporteerd veranderd. Waarom rapporteren we nu iedereen die sterft met Covid in zijn lichaam, als zijnde gestorven aan Covid, in plaats van de comorbiditeiten die hun daadwerkelijk het leven kostten?

Tot Covid werden alle Coronavirussen (verkoudheden) nooit vermeld als primaire doodsoorzaak wanneer iemand stierf aan hartaandoeningen, kanker, diabetes, auto-immuunziekten, of een andere belangrijke comorbiditeit. De ziekte werd vermeld als doodsoorzaak, en een verwarrende factor zoals griep of longontsteking werd op een aparte regel vermeld.

13. Fauci en 6 anderen bij NIAID bezitten patenten op Moderna’s vaccin

14. Fauci’s op de hete stoel voor onwettig “Gain-of-Function” onderzoek

Wat is “Gain-of-Function”66 onderzoek? Dat is onderzoek waarbij wetenschappers proberen virussen meer functies te geven – d.w.z. ze meer overdraagbaar en dodelijker te maken. Klinkt op zijn minst een beetje onethisch, toch? Hoe kan dat nou nuttig zijn? De Amerikaanse regering was het daarmee eens en verbood de praktijk.

15. Het virus blijft muteren

Niet alleen blijft het virus (zoals alle virussen) muteren, maar volgens de wereldberoemde vaccinontwikkelaar Dr. Geert Vanden Bossche, muteert het ongeveer elke 10 uur. Hoe kunnen we in hemelsnaam vaccins blijven maken om dat niveau van mutatie bij te houden?

16. Censuur – en de totale afwezigheid van wetenschappelijk debat.

Ik kan het niet helpen, maar ik word hier wat stekelig. Wat vond u van al die nationale en wereldwijde, stevige debatten die door volksgezondheidsfunctionarissen werden gevoerd en gelijktijdig op alle grote nieuwszenders werden uitgezonden?

Was het niet geweldig om de knapste koppen uit de geneeskunde, virologie, epidemiologie, economie en vaccinologie van over de hele wereld te horen debatteren over zaken als:

Lockdowns.

Mondkapjes dragen.

Sociale ontwrichting.

Vaccin werkzaamheid,73 en veiligheidsproeven.

Hoe screenen op vatbaarheid voor vaccinatieschade.

Therapeutica, (d.w.z. niet-vaccin behandelingsopties).

Was het niet geweldig om te zien hoe volksgezondheidsfunctionarissen (die nooit iemand met Covid hebben behandeld) hun “wetenschap” in twijfel trokken?

Oh, wacht, heeft u die debatten niet gezien?

Nee, dat heeft u niet – omdat ze nooit hebben plaatsgevonden. Wat er in plaats daarvan gebeurde, was hardhandige censuur van alle verhalen.

Uit onderzoek blijkt dat 90% van de COVID-19 doden voorkomt in landen met massale zwaarlijvigheid

Wat is er met de wetenschap gebeurd? Wat is er gebeurd met de wetenschappelijke methode om altijd onze veronderstellingen in twijfel te trekken? Wat is er gebeurd met het levendige debat in dit land, of in ieder geval in de westerse samenleving? Waarom wordt iedereen die het niet eens is met de WHO of de CDC zo zwaar gecensureerd? Is de wetenschap van de volksgezondheid nu een religie, of wordt wetenschap verondersteld over debat te gaan?

Als iemand zegt “de wetenschap heeft het vastgesteld”, dan weet ik dat ik te maken heb met iemand die gesloten van geest is. Wetenschap (vooral biologische wetenschap) is per definitie nooit vaststaand. Als dat zo was, zou het een dogma zijn, geen wetenschap. OK, voordat ik me al te druk maak, laat me dit zeggen:

Ik wil een goede burger zijn. Dat wil ik echt. Als lockdowns werken, wil ik mijn deel doen en thuisblijven. Als mondkapjes werken, wil ik ze dragen. Als sociale distantie effectief is, wil ik me daaraan houden. Maar als er bewijs is dat het niet werkt (mondkapjes bijvoorbeeld,), dan wil ik dat bewijs ook horen.

…Als hooggewaardeerde wetenschappers een andere mening hebben, wil ik weten wat zij denken. Ik wil de kans krijgen om hun argumenten te horen en mijn eigen mening te vormen. Ik denk niet dat ik de slimste persoon ter wereld ben, maar ik denk dat ik kan denken. Misschien ben ik raar, maar als iemand gecensureerd wordt, dan wil ik ECHT horen wat hij denkt.

17. ’s Werelds meest vooraanstaande vaccinoloog slaat alarm

Dit is misschien wel de grootste reden waarom ik dit Covid-vaccin niet begrijp. Wanneer iemand die zeer pro-vaccin is, en die zijn hele professionele carrière toezicht heeft gehouden op de ontwikkeling van vaccins, van de bergtoppen schreeuwt dat we een groot probleem hebben, vind ik dat de man gehoord moet worden.

Voor het geval u het gemist heeft is er Dr. Geert Vanden Bossche. ( zie links onderaan bij gegeven link)

18. Ik heb al Covid gehad

Ik heb er niet van genoten. Het was een vervelende verkoudheid voor twee dagen:

Onophoudelijke billen/lage rugpijn.

Zeer weinig energie.

Lage koorts.

Het was vreemd om een paar dagen niets te kunnen ruiken. Een week later smaakte de koffie nog steeds een beetje “vreemd”. Maar ik heb het overleefd. Nu blijkt (zoals altijd) dat ik een mooie, natuurlijke, levenslange immuniteit heb, niet iets dat waarschijnlijk in een paar maanden uitgewerkt is als ik het vaccin krijg.

In mijn lichaam en mijn huishouden is Covid voorbij. In feite zijn er, nu ik het heb gehad, aanwijzingen dat het Covid-vaccin in feite gevaarlijker, voor mij zou kunnen zijn. Dat is geen risico dat ik bereid ben te nemen.

Samengevat

Het bovenstaande zijn slechts mijn redenen om het vaccin niet te willen. Misschien zijn mijn redenen zinvol voor u, misschien ook niet. Wat er ook logisch is voor u, hopelijk kunnen we nog steeds vrienden zijn. Ik denk dat er veel meer is dat we gemeen hebben dan dat ons scheidt.

We willen allemaal in een wereld van vrijheid leven.

We willen allemaal ons deel doen om anderen te helpen en goed te leven.

We willen allemaal het recht hebben om onze mening te uiten zonder bang te hoeven zijn dat we gecensureerd of aangevallen worden.

We verdienen allemaal toegang tot de feiten, zodat we weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Mee eens of oneens met mij, ik zal u niet anders behandelen. U bent een mens, net zo waardig voor liefde en respect als ieder ander. Daarvoor groet ik u, en ik wens u echt het allerbeste. Ik hoop dat u dit nuttig vond. Zo ja, voel je vrij om te delen. Zo niet, voel u vrij om me (vriendelijk) te laten weten wat er niet logisch voor u was en ik zou blij zijn om ook uw gedachten te horen.

Blijf nieuwsgierig en blijf beleefd.

Bronnen en referenties hier.

Lees ook via Xandernieuws:

Officiële EU-cijfers 17 april: 7766 vaccinatiedoden en ruim 330.000 gewonden

Uit het artikel:

In 3 weken tijd is het officiële aantal vaccinatiedoden in Europa gestegen van 5361 naar 7766. Daarnaast hebben al meer dan 330.000 mensen gezondheidsschade opgelopen, waarvan vele tienduizenden ernstig en/of permanent. De Covid-19 vaccinatiecampagne – herstel: genetische manipulatie campagne – is hiermee nu al een van ernstigste misdaden tegen de menselijkheid die na de Tweede Wereldoorlog in Europa zijn gepleegd.

Pfizer/BioNTech:

* 4293 doden

* 144.607 gewonden

* Ergst getroffen landen: 1. Italië; 2. Frankrijk; 3. Nederland

Moderna:

* 2094 doden

* 15.979 gewonden

* Ergst getroffen landen: 1. Nederland; 2. Spanje; 3. Italië

AstraZeneca:

* 1360 doden

* 169.386 gewonden

* Ergst getroffen landen: 1. Nederland; 2. Frankrijk; 3. Italië

Janssen (Johnson & Johnson):

* 19 doden

* 246 gewonden.

Aan de ene kant mogen 80-plussers niet meer aan een luchtwegvirus sterven; aan de andere kant schijnt niemand er een probleem mee te hebben dat in tal van landen verpleeghuizen kort na de eerste vaccinaties deels zijn ‘uitgeroeid’. De cijfers zijn echter onverbiddelijk: IFR 0,05% (tot 70 jaar, de helft van een gewone griep); IFR 0,23% (inclusief ouderen = stevige griep); 99,7% van de mensen wordt niet of nauwelijks ziek; sterftepercentage wereldwijd 0,037%, en dat gebaseerd op aantallen die volgens Stanford wetenschappers minstens 1600% overdreven zijn.

Ik vind het heel eng dat zoveel normaal ogende Nederlanders zich zo doodsbang hebben laten maken, en dat ze zich steeds agressiever beginnen op te stellen naar mensen die weigeren mee te werken aan de krankzinnige – ik zou zelfs zeggen suïcidale – eisen van de globalistische klimaat-vaccinsekte, die vooral sinds 2020 de totale controle over het Westen lijkt te hebben gekregen.

20210427 Over Covid-19

Eigenlijk wil ik er niet meer over schrijven omdat het me zo verdrietig maakt. Mensen kunnen kennelijk weinig informatie opnemen en daarbij kiezen ze ze ook nog eens voor de gemakkelijke weg. Dat is het geloof in de instituties. Hoewel keer op keer bewezen wordt dat je de boven ons gestelden niet meer vertrouwen kunt, gelooft men toch de MSM en vertegenwoordigers van onze instituties. Ieder mens moet zijn eigen weg gaan en zijn eigen (verkeerde) keuzes maken. Als hij gedreven wordt door angst is het drijfhout van de gezonken waarheid van de instituties toch weer een houvast. Het zij zo. Jezus leert me: wees niet bang. Ik ga mijn weg. De weg van: Ik ben de Weg, de Waarheid en Het Leven.

Er is zoveel goede alternatieve informatie maar kennelijk wil zich dat maar moeilijk laten vinden.

Ik deel toch maar weer wat.

Allereerst het goede nieuws gevonden bij Xandernieuws.

220 wetenschappers uit 33 landen pleiten voor wereldwijd verstrekken vitamine D tegen Covid-19

Je kunt er in ieder geval zelf iets aan doen: je systeem versterken.

Uit het artikel:

220 wetenschappers en artsen uit 33 landen, waaronder 115 professoren, hebben onlangs in een open brief aangedrongen op het wereldwijd verstrekken van vitamine D om Covid-19 te bestrijden. Uit bijna 200 wetenschappelijke onderzoeken is namelijk een onlosmakelijk verband gebleken tussen de vatbaarheid voor corona, de ernst van Covid-19, en een te laag gehalte vitamine D in het bloed, waar bijna driekwart van de wereldbevolking aan lijdt. Eind vorig jaar besloten enkele Spaanse verpleeghuizen in Andalusië al eens om aan alle bewoners hoge doses vitamine D te verstrekken. Resultaat: 82% minder Covid doden.

Alle onderzoeken naar Covid-19 patiënten hebben inmiddels gemeen dat er zonder uitzondering bij alle patiënten met ernstige klachten een (veel) te laag vitamine D gehalte in het bloed wordt aangetroffen. De helft van de wereldbevolking heeft minder dan 30 ng/ml in het bloed, wat een chronisch tekort is. 33% heeft zelfs minder dan 20 ng/ml, wat grote gevolgen heeft voor de werking van het immuunsysteem.

* hoe hoger het vitamine D niveau, hoe minder zwaar een SARS-CoV-2 infectie en hoe minder kans op ziekenhuisbehandeling, IC-opname en de dood;

* het vitamine D gehalte is van grotere invloed op de ziekte dan de meeste andere comorbiditeiten (aandoeningen waar mensen reeds aan lijden);

* vitamine D heeft een positieve invloed op veel biologische processen in het lichaam die een rol spelen bij de bestrijding van virussen en ziekten, ook Covid-19. Dit verband is hoogstwaarschijnlijk causaal (d.w.z. dat vitamine D rechtstreeks de vatbaarheid en infectie vermindert);

* de Covid-19 ‘pandemie’ houdt zichzelf grotendeels in stand omdat mensen met een te laag vitamine D gehalte veel sneller ziek worden. De (veronderstelde) sterfte vindt vooral plaats onder de grote groep met (veel) te weinig vitamine D in hun bloed.

De artsen bevelen naast vitamine D ook 2 keer 500 mcg vitamine C en 200 mg selenium per dag aan. Zink is net zo belangrijk bij het stoppen van een virus infectie. Over het algemeen wordt een dosis van 25 mg per dag veilig geacht. Bij corona klachten zou quercetine kunnen worden gebruikt (2 keer 250 mg per dag). Dit middel zorgt ervoor dat zink beter in de cellen wordt opgenomen. Er bestaan capsules waar zowel quercentine, vitamine C als selenium in zit.

Voor behandeling van corona adviseren de artsen ook het antivirale ivermectine, en wijzen ze tevens op het belang van de inname van voldoende vitamine B (complex). Tevens benadrukken ze dat ‘er geen noodzaak is om de resultaten van nog meer klinische testen af te wachten alvorens iets te doen dat zo veilig is’ als het verstrekken van vitamine D aan iedereen. Sterker nog, ‘dit zou nu al prioriteit moeten hebben. Vitamine D is niet duur en heeft een verwaarloosbaar risico vergeleken bij Covid-19.’

zie verder het artikel

Verder is er alleen maar triest nieuws.

Via www.wimjongman.nl

Is een Coronavirus Vaccin een tikkende tijdbom?

Door Dr.Doug

Uit het artikel:

Zal een vaccin tegen SARS-CoV-2 het probleem daadwerkelijk verergeren? Hoewel het niet zeker is, wijzen alle huidige gegevens erop dat dit een reële mogelijkheid is die zorgvuldig in de gaten moet worden gehouden.

Laten we eerst het debat over de vraag of vaccins werken en de negatieve gevolgen voor de gezondheid van de bestanddelen van het vaccin terzijde schuiven. Ik vraag niemand om op dit punt te capituleren, waar je ook staat in de kwestie van de vaccins. Ik vraag alleen om deze kwestie terzijde te schuiven, omdat dit argument in dit geval totaal irrelevant is. Zelfs zonder enig ander onderwerp in het debat over vaccins te betrekken, is een vaccin tegen het coronavirus een uiterst gevaarlijke onderneming als gevolg van een eigenaardig trojaans paard-mechanisme dat bekend staat als Antibody Dependent Enhancement (ADE). Ongeacht iemands overtuiging over vaccins moet dit punt worden erkend. In het resterende deel van dit artikel zal ik uitleggen hoe ADE werkt en welke gevaren het in de toekomst met zich mee kan brengen.

Om een vaccin te laten werken, moet ons immuunsysteem gestimuleerd worden om een neutraliserend antilichaam te produceren, in tegenstelling tot een niet-neutraliserend antilichaam. Een neutraliserend antilichaam is een antilichaam dat een bepaald gebied (“epitoop”) van het virus kan herkennen en zich daaraan kan binden, wat er vervolgens toe leidt dat het virus niet in uw cellen binnendringt of zich daar vermenigvuldigt.

Een niet-neutraliserend antilichaam is een antilichaam dat zich wel aan het virus kan binden, maar er om de een of andere reden niet in slaagt de infectiviteit van het virus te neutraliseren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het antilichaam zich niet stevig genoeg aan het virus bindt, of als het percentage van het virusoppervlak dat door het antilichaam wordt bestreken te laag is, of als de concentratie van het antilichaam niet hoog genoeg is. Het komt erop neer dat het antilichaam zich op de een of andere manier aan het virus bindt, maar er niet in slaagt het virus te neutraliseren.

Bij sommige virussen kan, als iemand een niet-neutraliserend antilichaam tegen het virus heeft, een volgende infectie met het virus bij die persoon een ernstiger reactie op het virus teweegbrengen door de aanwezigheid van het niet-neutraliserende antilichaam. Dit geldt niet voor alle virussen, alleen voor bepaalde. Dit wordt antilichaamafhankelijke versterking (ADE) genoemd, en is een veel voorkomend probleem bij het knokkelkoortsvirus, het ebolavirus, HIV, RSV en de familie van coronavirussen. In feite is dit probleem van ADE een belangrijke reden waarom veel eerdere proeven met vaccins voor andere coronavirussen zijn mislukt. In diermodellen werden grote veiligheidsrisico’s geconstateerd. Indien ADE bij een individu optreedt, kan zijn reactie op het virus slechter zijn dan wanneer hij nooit een antilichaam had ontwikkeld.

Op dit moment wordt het sterftecijfer van het virus geschat op ongeveer 0,26%, en dit cijfer lijkt te dalen naarmate het virus zich op natuurlijke wijze door de bevolking vermengt. Het zou een grote schande zijn de hele bevolking in te enten tegen een virus met zo’n laag sterftecijfer heeft, vooral gezien het aanzienlijke risico van ADE. Ik denk dat het risico om ADE te ontwikkelen bij een gevaccineerd individu veel groter zal zijn dan 0,26%, en dat het vaccin het probleem dus zal verergeren in plaats van verbeteren. Het zou de grootste blunder van de eeuw zijn om het sterftecijfer van dit virus de komende jaren te zien stijgen als gevolg van onze slordige, lukrake, overhaaste pogingen om een vaccin te ontwikkelen met zo’n lage drempel voor veiligheidstests en met het vooruitzicht van ADE’s die op de loer liggen. Ik hoop (en dit is een grote hoop) dat dit vaccin NIET VERPLICHT WORDT.

Zie verder het artikel

via E.J. Bron

Bijna 7200 gevaccineerde Amerikanen besmetten zich met Covid-19, waarvan er 88 stierven

Uit het artikel:

De Amerikaanse gezondheidsautoriteit Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heeft voor de tweede keer cijfers voor geregistreerde Covid-19-gevallen uitgegeven, die ondanks een volledige vaccinatie opgetreden zijn.

Op de peildatum 20 april werden in totaal 7.157 gevallen geregistreerd. 64% daarvan waren vrouwen en 46% in de leeftijd van 60 jaar of ouder.

Bijna 500 mensen moesten in het ziekenhuis behandeld worden; ongeveer een derde deel van hen werd echter wegens ziektes gebracht die geen verband hielden met Covid-19. 88 mensen respectievelijk 1% stierf. Elf van de sterfgevallen werden gemeld als symptoomloos of geen verband houdend met de ziekte.

Met de stand van 23 april werden meer dan 91 miljoen Amerikanen volledig tegen het CCP-virus gevaccineerd. Dat zijn mensen, die hun tweede Moderna- of Pfizer/BioNTech-dosis of hun vaccin van Johnson & Johnson twee weken daarvoor of eerder gekregen hadden.

Zie verder het artikel

Dit is ook een verdrietig bericht:

Rapport: Pfizer en Moderna COVID-vaccins kunnen de ziekte van Alzheimer, ALS en andere neurologische degeneratieve ziekten veroorzaken

Door Jim Hoft

Iedereen, van Joe Biden tot Rode Paus Franciscus, dringt aan op 100% acceptatie van het mRNA-vaccin voor COVID. Het vaccin is niet bewezen en niet getest. Niemand weet of het vaccin gevaarlijker is dan de ziekte.

Bij meer dan 50 procent van de nieuwe COVID-gevallen zijn mensen betrokken die al zijn gevaccineerd [zoals eerder gerapporteerd op The Gateway Pundit , volgens een epidemioloog van Yale]).

Nu blijkt uit een verrassend nieuw rapport in * Microbiologie en infectieziekten * dat de mRNA-vaccins de ziekte van Alzheimer, ALS en andere neurologische en cognitieve degeneratieve ziekten kunnen veroorzaken.

Zie verder de link

Hier is de link naar het volledige rapport .

Via Jon Rappoport

Maak kennis met de medische CIA

Uit het artikel:

Bovendien, zoals ik in een aantal artikelen heb laten zien, is “het virus” het grootste coververhaal dat ooit is uitgevonden. Het wordt gebruikt om de echte redenen te verdoezelen waarom mensen sterven, op veel plaatsen – voortdurende misdrijven van de overheid en bedrijven, zoals massale lucht- en waterverontreiniging.

Wuhan is een van die plaatsen. Chronische dodelijke luchtvervuiling hangt al lang boven de stad. Een veelvoorkomend gevolg is longontsteking – die plotseling werd benadrukt als het hoofdsymptoom van de “nieuwe virale pandemie”.

Minimaal alerte onderzoekers hadden het verband tussen luchtverontreiniging en longontsteking moeten kunnen leggen. En dat deden ze ongetwijfeld – totdat ze werden gemuilkorfd door de Chinese regering.

Hetzelfde basispatroon bestond in delen van Afrika in de jaren tachtig: mensen die stierven door een gebrek aan sanitaire voorzieningen, vervuilde watervoorzieningen, overbevolking in de steden, giftige vaccins, gedwongen honger en honger, armoede, oorlog, landbouwgrond gestolen door gigantische landbouwbedrijven, enz.

Maar plotseling was dit alles: een virus. HIV. Van de ene op de andere dag hadden de machthebbers een coverstory voor alle leeftijden.

HIV staat, net als SARS-CoV-2, voor dezelfde uitdaging: gebrek aan bewijs dat het ooit is ontdekt.

Sinds 1988 heb ik het gebruik van ‘het virus’ – wat EEN VERHAAL OVER EEN VIRUS betekent – gedetailleerd en gedocumenteerd als een geheime operatie die bedoeld is om de aandacht af te leiden van wat mensen in feite ziek maakt en doodt.

Zie verder het artikel

Heel verdrietig is het volgende artikel:

COVID-verpleegkundige legt uit dat ze klokkenluider wordt: ‘Ik heb ze vastgelegd terwijl ze patiënten vermoorden’

Uit het artikel:

‘De allereerste dag bij Elmhurst was ik geschokt. Het was iets dat ik nog nooit eerder heb gezien. Patiënten waren alleen in de kamers op ventilatoren zonder dat familie binnenkwam om voor hen te pleite]. Mensen stierven gewoon door grove nalatigheid, medische wanpraktijken, en wanbeheer. ‘

‘Ik legde vast hoe ze patiënten vermoorden. Ik legde alleen de volledige en absolute minachting voor het menselijk leven vast ”, zei ze.

Ze zette de behandelingen die ze in Florida hadden gegeven, af tegen wat er in New York gebeurde. “In Florida behandelden we onze patiënten met hydroxychloroquine, zink … stuurden ze naar huis en alles ging goed.” In New York “verboden ze alternatieve behandelingen zoals hydroxychloroquine. Het enige wat ze konden doen, was mensen op ventilatoren zetten. “

Destijds verstrekte het Department of Health and Human Services (HHS) wat sommigen ‘ perverse prikkels ‘ noemden, ingesteld door COVID-19-noodhulp van de overheid, die aanzienlijk meer compensatie toekent aan ziekenhuizen als patiënten worden geclassificeerd als COVID-19-positief $ 13.000 of als ze op een ventilator worden gezet $ 39.000.

“Wees moedig. Wees moedig. En stap buiten je comfortzone. Als je iets ziet, zeg dan iets en denk aan toekomstige generaties. Als je nu niet vecht, wie gaat het dan doen? Wie gaat er vechten? Voor mij zijn de drijfveer mijn kinderen… Het zijn onze toekomstige generaties. En de tijd is nu om een stap verder te gaan en de wereld te veranderen. We kunnen niet toestaan dat ze onze vrijheid van ons stelen, ”concludeerde Olzewski.

Meer informatie over haar onthullingen is te vinden in Olzewski’s boek, Undercover Epicenter Nurse: How Fraud, Negligence, and Greed Led to Unnnod Deaths at Elmhurst Hospital , door Global Frontline Nurses te bezoeken , of de specifieke pagina van Erin hier .

20210425 Over de waarheid die niet verteld mag worden

Op diverse alternatieve media wordt melding gemaakt van de arrestatie van een professor die het plan van Jacques Attali citeerde om wereldbevolking tijdens fake pandemie deels uit te roeien.

O.a. Xandernieuws deelt het bericht:

Professor gearresteerd na citeren plan van Jacques Attali om wereldbevolking tijdens fake pandemie deels uit te roeien

Maar ook Henry Makow schenkt er aandacht aan.

Covid in perspectief: “Accepteer slavernij”, zei Banker in 1999

Uit het artikel van Xandernieuws:

Een complottheorie volgens de mainstream media, maar wel degelijk al in 1981 opgeschreven in het boek ‘De Toekomst van het Leven’ van de latere eerste directeur van de Europese Ontwikkelingsbank, Jacques Attali. Deze economische adviseur van president Mitterand, die later voorzitter werd van een overheidscomité onder president Sarkozy en mentor werd van de huidige president Macron, schreef letterlijk dat er op zeker moment in de toekomst een grote crisis zal worden gecreëerd – economisch, en/of een pandemie – waarin de mensen een ‘behandeling’ zal worden gepresenteerd die velen van hen het leven zal kosten. ‘We zullen van hen afkomen door hen te laten geloven dat het voor hun eigen bestwil is… Deze dommen zullen zichzelf selecteren, ze zullen uit zichzelf naar het slachthuis gaan.’

Professor Jean-Bernard Fourtillan werd op 20 april opnieuw gearresteerd na het gebruiken van Attali’s citaten. Mogelijk heeft zijn arrestatie te maken met het feit dat hij zei het met het oog op de Holocaust erg vreemd te vinden dat uitgerekend iemand die uit een Joodse familie komt zich een groot pleitbezorger betoonde van het plegen van een ongekende volkerenmoord.

‘In de toekomst zal er een weg moeten worden gevonden om de bevolking te verminderen,’ schreef Attali. ‘We beginnen met de ouderen, want zodra die ouder dan 60-65 worden, leven ze langer dan ze produceren, en kosten ze de maatschappij enorm veel. Dan de zwakken, gevolgd door de nuttelozen, die niets aan de samenleving bijdragen omdat er steeds meer van hen zullen zijn. Tot slot volgen de stommelingen.’

Dit zijn de conclusies van Makow:

Ons wordt geleerd dat de samenleving deelneemt aan een tijdperk van verlichting en vooruitgang, maar dit is een list. In feite bereikt een ruw satanistisch dogma zijn scherpe klauwen uit het verleden om de mensheid te palen.

We zijn getuige van het hoogtepunt van een duivelse samenzwering tegen de mensheid. Menselijke gebeurtenissen hebben alleen zin als we ons realiseren dat discipelen van lucifer een wereldwijd regime oprichten dat zich toelegt op het kwaad. Ik weet dat dit te bizar klinkt om waar te zijn. Daar rekenen ze op.

De “Brief van uw globalistische vriend” komt overeen met de andere grote onthullingen van de onzichtbare regering: het Harold Rosenthal Interview ; het Huisrapport ; de Svali-openbaarmakingen ; De Sovjet-kunst van hersenspoeling; Quiet Weapons for Silent Wars, The Report from Iron Mountain , The Red Symphony and the Protocols of the Elders of Zion. (Google deze titels met Henry Makow)

We leven in een dwazenparadijs. Helaas worden mensen pas wakker als ze het lekkers hebben weggehaald, en dan is het te laat.

Meer citaten:

” We willen dat je volledig betrokken en geïntegreerd wordt in onze nieuwe samenleving. Dit is tenslotte in je eigen belang als je dat doet. Je kinderen zijn niet van jou. Ze zijn van ons. Je moet ze inenten, je moet ze meenemen. naar onze ziekenhuizen als we een besluit nemen of als we ze van u afnemen. U weet dit en wij weten dit. Door middel van onze elektronische handel kunnen we zien waar u bent, wat u koopt en met hoeveel u dingen moet kopen Waar denk je dat we onze maandelijkse financiële statistieken vandaan halen?

“Wij runnen Hollywood. De films zoals Terminator en Armageddon , samen met een groot aantal andere, zijn eenvoudigweg gemaakt om je aan het denken te zetten volgens onze instructies. Je bent gemaakt om te genieten van geweld, zodat wanneer we je op pad sturen om te doden een of andere slechte man die we je voor hebben gezet, je beweegt zonder te janken. We hebben gewelddadige arcadespellen in je winkelcentra geplaatst om je jonge geest voor te bereiden op de kunst van het vechten. We hebben je onze legers en politie laten zien als de goede krachten en u onderwerpt zich aan dingen die enkele decennia geleden nog ondenkbaar waren. Onze kunstzinnige programma’s zijn allemaal ontworpen om u te helpen bij het indienen en zelfs helpen van de Nieuwe Wereldorde. Star Trek en andere soortgelijke creaties hebben u geleerd om eenvoudigweg bevelen van de nieuwe internationale heersers.

Zie ook voor volledige tekst brief

het Rosenthalinterview

over banktirannie

over hersenspoeling

insiderverhaal KGB

protocollen Zion