Maand: juni 2021

20210630 Over dodelijke invloeden in onze geschiedenis 9

via in the bible

Dood van alle naties v.a. 1517

NB.: de site werkte niet meer maar lijkt het weer te doen

Google translate gebruikt en niet aangepast.

1897

De oppositie groeit snel onder het Joodse volk, tegen de door de bank gefinancierde zionistische politieke beweging, die probeert zich te verhullen voor religie om de massa voor de gek te houden.

Rabbi Yehoshua Leib Diskin zegt:

“De grootste rabbijnen zouden zich onmiddellijk moeten verzamelen en de zionisten moeten excommuniceren. Ze moeten hen uitsluiten van het Joodse volk door hun brood, hun wijn en gemengde huwelijken met hen te verbieden.”

Rabbi Chaim Yaakov Naftali Zilberberg zegt:

“Stel je voor hoe het zal zijn als, God verhoede, het idee van het zionisme werkelijkheid wordt. Dan zullen de zondaars koningen zijn, de onruststokers hoge functionarissen en de jonge slangen leiders. Dan zullen je vijanden over je heersen!”

Om deze beweging tegen te gaan, organiseren de bankiers het “Eerste Zionistische Congres” in Bazel, Zwitserland. Het wordt voorgezeten door Theodore Herzl. Na het congres schrijft Herzl op 3 september 1897 in zijn dagboek:

“Als ik het congres van Bazel in één woord zou moeten samenvatten – wat ik niet openlijk zal doen – zou het dit zijn: in Bazel heb ik de Joodse staat gesticht. Als ik het vandaag zou zeggen, zou ik worden begroet door universeel gelach. Over vijf jaar misschien, en zeker over 50, zal iedereen het zien.”

Ook in het dagboek onthult Herzl de ware verborgen doelen van het zionisme, die de meeste joden niet kennen. Herzl onthult dat de zionistische leiders zich niets aantrekken van het Joodse volk, en dat ze gebruikt en misbruikt moeten worden om de zionistische diefstal van het land Palestina mogelijk te maken.

In The Complete Diaries of Theodore Herzl , later gepubliceerd, worden nog veel meer uitspraken van Herzl gepubliceerd:

“Antisemitisme, dat een sterke en onbewuste kracht is onder de massa, zal de Joden geen kwaad

doen. Ik beschouw het als een beweging die nuttig is voor het Joodse karakter.

… Om Joden naar het platteland te lokken, zou je ze een sprookje moeten vertellen over hoe ze daar goud kunnen slaan.

… Laat de laffe, geassimileerde, gedoopte (Bijbelgelovige) Joden blijven.

…Het zou een uitstekend idee zijn om respectabele, geaccrediteerde antisemieten in te schakelen als vereffenaars van eigendom. De antisemieten zullen onze meest betrouwbare vrienden worden, de antisemitische landen onze bondgenoten. We willen emigreren als gerespecteerde mensen.”

… Ik heb u al verteld dat we respectabele antisemieten willen laten deelnemen aan ons project, met respect voor hun onafhankelijkheid die waardevol is voor ons – als een soort controle-autoriteit van het volk.

Ik ben tegen democratie. . . Overal waar oppositie kan optreden, zullen we die afbreken. We zullen uitgebreide maar stevige grenzen stellen aan de publieke opinie. . .

…Antisemitisme neemt onder de naties elke dag, elk uur toe, en moet blijven groeien, omdat de oorzaken [zionisme] niet zijn en niet kunnen worden weggenomen.

“Het is essentieel dat het lijden van Joden erger wordt… Dit zal helpen bij het realiseren van onze plannen.”

Het zionistische congres stelt openlijk vast dat antisemitisme wijdverbreid is en joods lijden zal nodig zijn om de komende diefstal van Palestina in de doofpot te stoppen.

Herzl’s dagboeken zouden verplichte lectuur op scholen moeten zijn als studenten enig begrip van de moderne wereld willen hebben.

1897

Zionist Bernard Lazare publiceert Antisemitism: Its History and Causes waarin hij uitlegt dat de oorzaken van antisemitisme door de geschiedenis heen, en de uitsluiting van het Joodse volk uit tientallen landen, een direct gevolg zijn van de aanvallen op het christendom en de vrijheid door de geheime occulte orden die nu de zionistische beweging hebben gevormd.

“De dag dat de jood voor het eerst werd toegelaten tot burgerrechten, was de christelijke staat in gevaar… de toetreding van de jood tot de (christelijke) samenleving markeerde de vernietiging van de staat, dat wil zeggen door de staat, de christelijke staat.”

“De Jood… is niet tevreden met het vernietigen van het christendom, maar hij predikt het evangelie van het jodendom; hij valt niet alleen het katholieke of het protestantse geloof aan, maar hij zet aan tot ongeloof, en legt vervolgens degenen wiens geloof hij heeft ondermijnd zijn eigen opvatting van de wereld, van de moraal en van het leven op. Hij is bezig met zijn historische missie, de vernietiging van de religie van Christus…

“Als deze vijandigheid, zelfs afkeer, slechts in één periode en in één land tegen de Joden was getoond, zou het gemakkelijk zijn om de beperkte oorzaken van deze woede te ontrafelen, maar deze race is integendeel een voorwerp van haat geweest voor iedereen de volkeren waaronder het zich heeft gevestigd … het moet daarom zijn dat de algemene oorzaak van antisemitisme altijd in Israël zelf heeft gelegen en niet in degenen die tegen Israël hebben gevochten.”

1897

Het 6-puntige stersymbool wordt aangenomen als het zionistische symbool.

Het toont 6 piramides die in alle richtingen wijzen, elk met een scheiding aan de bovenkant om de geheime kennis en scheiding aan te geven die wordt gegeven aan degenen die “verlicht” zijn met deze kennis, misschien hetzelfde als de ‘geheime kennis’ aangeboden in de Hof van Eden, gebruikt om Eva te verleiden om Gods instructie te verwerpen.

De ster gebruikt het symbolische getal 6 op verschillende manieren, 6 piramides, een 6-puntige ster en in het midden een 6-zijdig hexagram, waardoor velen geloven dat dit de ‘666’-referentie is in het Bijbelse boek Openbaring. Later zal de ster in het midden van de vlag van de nieuwe staat “Israël” worden geplaatst.

Het symbool werd bekend als de Davidster, nadat het werd geadopteerd en gebruikt door David Al-Roy, een 12e-eeuwse Joodse tovenaar die beweerde dat hij de Messias was en veel Joden overtuigde om hem te volgen.

De bankiersfamilie Rothschild heeft de ster ook in hun familiewapen gebruikt.

Het symbool zal spoedig op de Amerikaanse munt verschijnen zodra de zionisten de controle over het Amerikaanse monetaire systeem terugkrijgen.

De familie Rothschild gebruikt al lang verschillende versies van het symbool.

De oorlogsmachine neemt het occulte symbool aan. Handelingen 7:43: “Je nam de ster van je god Remphan mee.”

1897

Antonio Cánovas del Castillo, de premier van Spanje, wordt vermoord. Na een terroristische bomaanslag in Spanje in 1896 door marxistische revolutionairen, had Castillo hard opgetreden en honderden revolutionairen gevangengezet, van wie sommigen werden geëxecuteerd.

Hij is een nationalist die heeft gewerkt aan het herstel van de monarchie, wat de Spaanse onafhankelijkheid van de zionistische heerschappij zou betekenen.

Hij wordt neergeschoten en gedood door een marxistische revolutionair genaamd Michele Angiolillo.

Castillo wordt toegevoegd aan de lange lijst van dode anticommunisten.

1898

Een van de laatste grote staatsmannen op aarde, de voormalige Duitse kanselier Otto Von Bismarck, sterft. Zich goed bewust van wie de gebeurtenissen in Europa controleert, geeft hij voor zijn dood een ernstige waarschuwing, een die verbazingwekkend profetisch zal blijken te zijn:

“…Als het zo doorgaat, komt de crash twintig jaar na mijn vertrek.” …”Op een dag zal de grote Europese oorlog voortkomen uit een verdomd dwaas ding op de Balkan.”

1898

Op het tweede zionistische congres verklaarde Emmanuel (Max) Mendelstam, die beweerde namens het Joodse volk te spreken, in plaats van zijn kleine factie van bloeddorstige zionisten:

“De Joden verwerpen energiek het idee van fusie met andere nationaliteiten en klampen zich vast aan hun historische hoop op een wereldrijk.”

De pers slaagt er natuurlijk niet in om verslag uit te brengen over de buitengewone gebeurtenissen die plaatsvinden op de congressen, en de wereld blijft zich niet bewust van het groeiende zionistische wangedrocht.

De bijeenkomsten van het zionistische congres zijn de enige plaats waar ze openlijk spreken over haat tegen alle rassen en plannen voor wereldverovering.

1898

De bizarre Spaans-Amerikaanse oorlog wordt uitgevochten en duurt iets meer dan 90 dagen.

Na enkele decennia van het gebruikelijke zionistische programma in Cuba

(economische tegenspoed door woeker, verdeel de mensen door middel van perspropaganda, dan terroristische of valse vlagaanvallen om conflicten op gang te brengen) zijn de spanningen in Cuba overgekookt. Om een laatste klap uit te delen en de Spaanse regering voor eens en voor altijd te verwijderen, en Cuba onder zionistische heerschappij te plaatsen, wordt de Amerikaanse belastingbetaler ingeschakeld om de klus te klaren.

Het goedgelovige Amerikaanse publiek, dat nu heel gemakkelijk door de zionistische pers kan worden gemanipuleerd, kan op dit punt gemakkelijk in een conflict worden gebracht door middel van basispropaganda.

In dit geval worden er in de pers berichten gepubliceerd (die om welke reden dan ook nooit over Cuba berichten, maar plotseling non-stop over Cuba in de VS beginnen te berichten) die ten onrechte beweren dat er in Cuba “gruweldaden” worden gepleegd door toedoen van het Spaans.

(Hoewel de onderstaande propagandabeelden misschien lachwekkend lijken, worden vandaag de dag nog steeds dezelfde methoden gebruikt, tegen Rusland, Iran, Syrië en elk ander doelwit waar de zionisten Amerikaanse kogels willen afvuren.)

Net als de propaganda zijn hoogtepunt bereikt, wordt een handig getimede valse vlagaanval wordt gebruikt. De USS Maine vaart de haven van Havana binnen en ontploft, waarbij 266 doden vallen.

Spanje ontkent natuurlijk ten stelligste elke betrokkenheid bij de vernietiging van de Maine, aangezien ze er niets mee te maken hadden, ze hadden geen motief en zouden nooit een veel groter en veel machtiger land als de VS aanvallen.

Hoewel er geen bewijs is, en de claim slaat nergens op, de pers gaat in een razernij van beschuldigingen tegen “Spanje” voor het opblazen van Maine. De hersenloze “Remember The Maine”-mantra wordt overgenomen door boze Amerikanen, die direct in de zionistische val trappen en namens hen ten strijde trekken, waardoor de Spanjaarden van de macht in Cuba worden verwijderd.

In de komende eeuw zal deze eenvoudige strategie worden herhaald om de VS ertoe te brengen tientallen conflicten aan te gaan waar zij niets mee te maken heeft.

Naast het voorbereiden van een communistisch Cuba, worden Spaanse gebieden in de Stille Oceaan geconfisqueerd van Spanje, om de weg vrij te maken voor de komende aanvallen op Rusland.

Marinebases zijn gevestigd in Guam en de Filippijnen, duizenden mijlen van Cuba. (In de oorlog om het kleine Cuba te bevrijden van de fictie van het Spaanse “imperialisme”.) De waarheid is dat de zionisten de zeer strategische buitenpost van Cuba, net voor de Amerikaanse kust, moesten confisqueren en daar het communisme moesten vestigen voor de komende oorlog tegen Amerika , en om gebieden in de Stille Zuidzee in beslag te nemen voor de komende oorlog tegen Rusland.

Is het toeval dat de voornaam van de zionistische senator Red Proctor Red is? Onwaarschijnlijk.

De zionisten lachten erom hoe goedgelovig de Amerikanen waren.

1898

De bezetting van de Filipijnen, volgend op de Spaans-Amerikaanse Oorlog, leidt tot de Amerikaans-Filippijnse Oorlog, die leidt tot de zinloze dood van meer dan 200.000 Filippino’s en 5.000 Amerikanen, zodat er meer communistische bases kunnen worden opgericht om Rusland te omsingelen . Amerikanen zullen de schuld op zich nemen voor de zionistische verovering. Een verklaring is afgegeven door de Filippijnse president Emilio Aguinaldo:

“Mijn regering kan niet onverschillig blijven bij zo’n gewelddadige en agressieve inbeslagname van een deel van haar grondgebied door een natie die zich de titel van kampioen van onderdrukte naties heeft toegeëigend. Zo is het dat mijn regering geneigd is vijandelijkheden te openen als de Amerikaanse troepen proberen de Visayan-eilanden met geweld in bezit te nemen. Ik keur deze daden voor de wereld af, opdat het geweten van de mensheid zijn onfeilbare oordeel kan uitspreken over wie de ware onderdrukkers van naties en de kwelgeesten van de mensheid zijn.”

Amerikanen zullen vanaf dit punt de schuld op zich nemen voor alle veranderingen in het zionistische regime over de hele wereld.

Propaganda die “Amerika” afschildert als heldhaftig een “dictatuur” in de Filippijnen verpletterend.

200.000 Filippino’s worden zinloos vermoord.

1898

Elisabeth, de keizerin van Oostenrijk en koningin van Hongarije, wordt vermoord wanneer de communistische revolutionair Luigi Lucheni haar neersteekt. Hij legt een verklaring af waaruit blijkt dat zijn hoofd gevuld is met hersenloze marxistische brij:

“Ik kwam naar Genève om een soeverein te doden, met als doel een voorbeeld te geven aan degenen die lijden en degenen die niets doen om hun sociale positie te verbeteren; het maakte me niet uit wie de soeverein was die ik zou doden..”

20210629 Over de Derde Wereldoorlog

Herplaatsen. Google translate gebruikt en nauwelijks aangepast.

Via SOTN : alternatief nieuws, analyse en commentaar

De ware staat van de natie onthullen

Dezelfde stam die de Eerste en Tweede Wereldoorlog begon, is vastbesloten om WW3 te veroorzaken

Geplaatst op 28 juni 2021 door State of the Nation

Derde Wereldoorlog op komst?

Larry Romanoff

Maan van Shanghai

WO III

© Maan van Shanghai

De ware oorsprong van de twee wereldoorlogen is uit al onze geschiedenisboeken geschrapt en vervangen door mythologie. Geen van beide oorlogen is begonnen (of gewenst) door Duitsland, maar beide op instigatie van een groep Europese zionistische joden met de verklaarde bedoeling van de totale vernietiging van Duitsland. De documentatie is overweldigend en het bewijs onmiskenbaar. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) (6) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 )

Die geschiedenis wordt vandaag herhaald in een massale verzorging (preparen / voorbereiden) van de mensen van de westerse wereld (vooral de Amerikanen) ter voorbereiding op de Derde Wereldoorlog – die volgens mij nu op handen is. Het is duidelijk dat oorlogswolken zich verzamelen. De borden (tekenen) zijn overal, met media-aandacht en openlijk gepraat over oorlog in veel landen. De RAND Corporation heeft jarenlang militaire scenario’s voorbereid voor de Derde Wereldoorlog en de NAVO zou dit momenteel doen. Grote bewegingen van NAVO-troepen en materieel zijn in voorbereiding of in voorbereiding om Rusland te omsingelen. De VS omringen China met militaire bases, waaronder ’s werelds grootste in Guam. Zowel China als Rusland zijn omringd met bijna 400 Amerikaanse biologische wapenlaboratoria. Iran is volledig kwetsbaar door de Amerikaanse militaire opbouw in het Midden-Oosten.

Door hun controle over de massamedia is de Jodenwoedecampagne tegen China ( 12 ) ( zie noot 13 ) meedogenloos, en succesvol, gedurende ten minste de afgelopen twee jaar, de pagina’s en ether vullend met valse gruwelverhalen tegen China, stuwen van deze leugens komen bijna dagelijks voor. Deze volgen hetzelfde sjabloon dat door dezelfde mensen tegen Duitsland wordt gebruikt om haat aan te wakkeren en de bevolking voor te bereiden op de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het is hetzelfde – en gebaseerd op dezelfde soort leugens – als die werden gebruikt om de invasies van Irak, Libië en Syrië voor te bereiden. Deze mensen maken gebruik van elke vorm van provocatie tegen China, waaronder steeds meer buitensporige en roekeloze militaire uitdagingen in de Zuid-Chinese Zee en in de buurt van Taiwan. De hele wereld wordt geleerd China, Rusland en Iran te haten. Pogingen om India tot de vijand van China te maken, worden steeds wanhopiger.

De Derde Wereldoorlog zal bestaan uit de gecombineerde strijdkrachten van de VS, de NAVO en Israël (die zichzelf als een militaire wereldmacht beschouwen) die een conflict uitlokken dat gericht is op de definitieve vernietiging van China, Rusland en Iran, de drie landen die vernietigd moeten worden om de droom om Satans Derde Tempel in Jeruzalem te bouwen en onze Nieuwe Wereldorde te initiëren. Dat is de planning. Uw geloof erin is niet materieel (relevant) voor de uitvoering ervan.

We kunnen op niets rekenen van de Amerikanen omdat ze te dom zijn; arrogant en blindelings bereid om nog een keer te fungeren als het privéleger van de bankiers, trouw gezworen aan dezelfde personen die de ultieme controle hebben over zowel de CIA als de Mossad. Engeland diende dat doel een eeuw of langer, maar werd gemakkelijk opgeofferd toen de bankiers hun vlag naar de VS verplaatsten. Een wereldoorlog zal de VS fysiek en financieel in puin achterlaten, net zoals de eerste twee oorlogen het Britse rijk vernietigden en Engeland failliet lieten gaan. Deze mensen zijn mateloos meedogenloos; om te krijgen wat ze willen, zullen ze vechten tot de laatste Amerikaan. Maar zoals Benjamin Netanyahu zei: “Zodra we alles uit de VS persen wat we willen, kan het opdrogen en wegwaaien.” En het zal. Maar het maakt niet uit, want de bankiers dragen hun vlag al over aan de NAVO – een supranationaal leger dat aan niemand rapporteert en dat onze officiële onderdrukker zal zijn in onze Brave New World. En we kunnen niet rekenen op de massa’s van westerse mensen omdat ze gewoon pionnen zijn in deze geopolitieke wedstrijden, en weinigen begrijpen de tragische put waarin ze zo gewillig springen.

De Britse koninklijke familie is 100% onside. Als u hieraan twijfelt, vraag dan aan koningin Elizabeth om een openbare verklaring dat Engeland elke deelname aan een nieuwe wereldoorlog zal weigeren. Ze zal je negeren, net als Boris Johnson en de Britse parlementaire kliek, aangezien zij voorop lopen in de plannen. Vraag de laffe premier van Canada, Justin Trudeau, om resoluut te verklaren dat Canada zal weigeren de Amerikanen te volgen in een nieuwe wereldoorlog. Hij zal weigeren. Op Duitsland kunnen we niet rekenen; dat land is tegenwoordig een Amerikaans/Joodse kolonie zonder een eigen wil. Een groot deel van Oost-Europa, zoals / zowel als Australië, is verdraaid en verdraaid (zit vol onverwachte meningen / wendingen, wringt zich in allerlei bochten en kronkels) , dom gelovend dat ze onschadelijk zullen worden gehouden (geen gevaar zullen lopen) door de macht van de NAVO, terwijl ze in werkelijkheid tot de eerste offerlammeren in deze Derde Oorlog zullen behoren. Italië, Frankrijk en Spanje zullen vrijwel zeker worden gepest (getrasd / uitgedaagd) om deel te nemen; de rest van Europa is grotendeels irrelevant. Japan, dat ook een Amerikaans/Joodse kolonie is zonder eigen wil, plus een belangrijke Amerikaanse militaire operatiebasis, zal geen andere keuze hebben dan zichzelf op te offeren.

Er is geen manier om aan de conclusie te ontkomen dat de geschiedenis zich inderdaad herhaalt, weer een andere natie demoniseert en opzettelijk voldoende haat en woede veroorzaakt om een nieuwe wereldoorlog te rechtvaardigen. Zelfs bevestigde westerse ideologen zullen toegeven dat wat ik hier heb geschreven waar is. Wat zal de positie van de regering van uw land zijn wanneer de lading voor het oorlogskanon eindelijk wordt ontstoken? Kunt u uitleggen waarom u een Derde Wereldoorlog een goed idee vindt? Als je een Europeaan bent, heb je dan nog niet genoeg van oorlog gezien? Als u een Amerikaan bent, heeft uw regering dan niet al genoeg onschuldige mensen vermoord? Als je een Jood bent, waarom spreek je je dan niet uit tegen deze kliek van 300 of 400 voordat het te laat is?

Gezien de bron van het streven naar een Derde Wereldoorlog en de geplande vernietiging van China, moet men zich afvragen wat er eventueel kan worden gedaan om een derde wereldwijde holocaust te voorkomen. Zelfs als we de bronnen kennen, is het nauwelijks praktisch om de oorlog te verklaren aan hoogstens een paar duizend individuen verspreid over misschien tien naties.

Ik ken maar één manier om de Derde Wereldoorlog, die nu op handen is, te voorkomen: Israël ervoor laten boeten. Als ik in de laatste gezagspositie van een van de beoogde naties de Israëlische ambassadeur zou inschakelen en hem zou informeren dat als mijn natie tot een oorlog met de VS zou worden gedwongen, ik natuurlijk zou reageren. Mijn eerste vergelding zou echter niet tegen de VS zijn, maar tegen Israël, dat ik een noodzakelijk deel van mijn arsenaal zou inzetten om ervoor te zorgen dat Israël 500 jaar onbewoonbaar zou blijven en dat Satans Derde Tempel nooit zou worden gebouwd. Het is mijn stelling dat Israël te belangrijk is voor deze mensen om te worden opgeofferd, en dat ze, geconfronteerd met een dergelijke dreiging die als geloofwaardig wordt beschouwd, zich zouden terugtrekken. Met alles wat ik weet, geloof ik niet dat een derde wereldoorlog op een andere manier kan worden voorkomen.

Ik zal natuurlijk worden beschuldigd van antisemitisme, maar dit gaat niet over mij; het gaat over een handjevol Joodse Europese bankiers en industriëlen die een derde wereldoorlog willen om de oude orde te vernietigen voordat de nieuwe kan worden geïnstalleerd. Deze mensen moeten worden genoemd en hun doelstellingen moeten worden onthuld. Hoe dan ook, in een gerechtelijk debat over het beledigen van een paar honderd mensen of het starten van een derde wereldoorlog, wat is dan de grotere misdaad?

Opmerkingen:

1 David Irving – De oorlog van Churchill

2 De Duitse oorlog, hoofdstuk 4: De geallieerde samenzwering om de Tweede Wereldoorlog aan te zwengelen en te verlengen

3 De oorlogsmisdadiger Churchill

4 Duits propagandaarchief

5 “Duitsland wordt te sterk. We moeten haar kapot slaan.” – Winston Churchill aan het woord tijdens een privélunch in 1936. Herinneringen in 1961 van generaal Robert E. Wood. Tweede Wereldoorlog. Door Carl J. Schneider, Dorothy Schneider. Pagina 15.

6 “We zullen deze oorlog aan Hitler opdringen, of hij het wil of niet.” – Winston Churchill (1936 uitzending). “Deze oorlog is een Engelse oorlog en het doel is de vernietiging van Duitsland.” – Winston Churchill (uitzending najaar 1939)

7 “U moet begrijpen dat deze oorlog niet tegen Hitler of het nationaal-socialisme is, maar tegen de kracht van het Duitse volk, die voor eens en voor altijd moet worden vernietigd, ongeacht of deze in handen is van Hitler of een jezuïet priester.” – Winston Churchill [1940]; Emrys Hughes, Winston Churchill, zijn carrière in oorlog en vrede p. 45); Dit boek werd in 1950 in Groot-Brittannië uitgegeven onder de titel “Winston Churchill in oorlog en vrede”. De Amerikaanse versie getiteld Winston Churchill: Britse bulldog British

8 Joodse verantwoordelijkheid voor beide wereldoorlogen: – Een toespraak van Benjamin Freedman

bron

9 Zionisme – De verborgen tirannie door Benjamin H Freedman

10 De joodse oorlogsverklaring aan Duitsland

11 Het joodse verraad van Duitsland en de oorzaak van de Tweede Wereldoorlog

12 De woedecampagne tegen China

13 De Internationale Joden hebben een reden om een hekel te hebben aan China, dat zou worden uiteengereten en veranderd in een eeuwige melkkoe, een plan dat door Mao en zijn revolutie werd gefrustreerd. Het waren niet “de Britten” maar de Internationale Joodse bankiersfamilies, de Rothschilds, Sassoons, Kadoories, Hardoons en anderen die volledig verantwoordelijk waren voor China’s 150 jaar durende opiumtravestie. Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog was een van Mao’s eerste daden het verdrijven van alle Joden uit China en het confisqueren van al hun opiumactiva – inclusief de hele stad Shanghai en de vestigingen op het vasteland van de HSBC. Ze zijn het niet vergeten en willen hun geld terug.

Bron

Bron 2

20210628 Over ontslagen en vervolgde priesters

Ik deel soms iets van deze site en ik probeer Vigano te volgen.

Ik ben het niet met alles eens maar dat hoeft ook niet. Het is interressant en moedig wat hier gebeurt.

Bedenk dat mensen uit hun ambt worden gezet en dan gelijk status, inkomen, alles kwijt zijn. Toch gaan ze door met hun strijd. Dat verdient dank en gebed. NB.: let op het gaat over katholiek en niet over rooms katholiek. Katholiek is universeel.

Google translate gebruikt en niet aangepast.

via katholiek familie nieuws

BREAKING: Afb. Viganò spreekt ter ondersteuning van “Coalitie voor geannuleerde priesters”

24 juni 2021

Noot van de redactie: Catholic Family News is vereerd om het volgende persbericht van de Coalition for Cancelled Priests en de daaropvolgende verklaring van aartsbisschop Carlo Maria Viganò te helpen verspreiden ter ondersteuning van het lekeninitiatief, waarvan de principes en missieverklaring hier beschikbaar zijn .

LOMBARD, IL, 24 juni 2021 – De voormalige pauselijke nuntius van de Verenigde Staten en de Vaticaanse klokkenluider, aartsbisschop Carlo Maria Viganò, heeft de volgende steunbrief uitgegeven aan trouwe katholieke priesters die zonder reden door hun bisschoppen zijn vervolgd. De verrassende mededeling van de geliefde prelaat werd voorgelezen tijdens een grootschalig geldinzamelingsevenement van meer dan 1.000 mensen in het Carlisle Banquet in Lombard, Illinois op donderdag 24 juni 2021. De opmerkingen van aartsbisschop Viganò staan hieronder:

Met grote voldoening heb ik het nieuws vernomen van het prijzenswaardige initiatief waarbij u, samen met eerwaarde pater James Altman, betrokken bent bij de verdediging van priesters die door hun superieuren worden vervolgd vanwege hun trouw aan het onveranderlijke leergezag van de Kerk en de eerbiedwaardige Apostolische Liturgie.

Ik kan u en uw medewerkers alleen maar van harte aanmoedigen voor dit project, dat naar ik hoop genereuze steun zal vinden onder vele getrouwe leken en misschien enkele goede broeders onder de geestelijkheid. In dit uur van ernstige afwijkingen in de Hiërarchie is de inzet van leken essentieel en zeer belangrijk: het concretiseert de profetische woorden van de Eerwaarde Aartsbisschop Fulton Sheen, die bij zijn toespraak over de Eindtijd eraan herinnerde hoe de redding van de Heilige Kerk zou zijn bereikt – behalve natuurlijk door de tussenkomst van de Mater Ecclesiae voor de Troon van Haar Goddelijke Zoon – door de moedige bijdrage van de leken.

In deze tijden van afvalligheid, waarin het feitelijke schisma van de opstandige Duitse predikanten en vele anderen in de wereld niet alleen niet wordt gestraft, maar zelfs bijna lijkt te worden aangemoedigd door de huurlingen die de hoogste niveaus van de kerk bezetten, is het een grote troost om getuige te zijn van dit ontwaken van hen die goed zijn, die bereid zijn om de materiële behoeften van vervolgde priesters te helpen en hen te ondersteunen met gebed en tastbare gebaren van die Liefde die in de loop van de geschiedenis altijd ondubbelzinnig bewijs heeft geleverd van de nieuwheid van het evangelie.

Laten we niet vergeten dat, als er ooit een tijd was waarin de Heilige Dienaren werden gerespecteerd voor hun levenswijze en voor het voorbeeld dat ze aan de wereld gaven, Satan nooit opgaf zijn haat los te laten tegen degenen die hij het meest vreest onder mannen, omdat het dankzij de priesters is dat het goddelijke offer dat de nederlaag van de vijand van het menselijk ras heeft afgekondigd, in een onbloedige vorm op onze altaren wordt hernieuwd.

Onze Heer, de Eeuwige Hogepriester, noemt zijn Heilige Dienaars gezegend wanneer hij zegt: “ Gezegend zijt u wanneer zij u beledigen en vervolgen, en valselijk vanwege Mij allerlei kwaad tegen u uiten. Verheug u en wees blij, want uw beloning is groot in de hemel. Zo hebben zij de profeten voor u vervolgd?” (Mt 5:1-12). Vervolging is dus een manifestatie van het offerkarakter van het priesterschap, naar het voorbeeld van Christus: hij die het offer brengt, moet tegelijkertijd ook een slachtoffer zijn, een offerande aan de Goddelijke Majesteit. Het is pijnlijk dat we vandaag onder de vervolgers niet alleen de vijanden van God moeten tellen die ver van de Kerk staan, maar zelfs degenen die de Heer heeft aangesteld als herders om zijn kudde te bewaken. We kunnen beven bij de gedachte aan de straf die hen te wachten staat, die des te zwaarder zal zijn in verhouding tot het niveau van verantwoordelijkheid van degenen die, in de naam van Christus aangesteld, met wreedheid woeden over de onschuldigen en schandalige medeplichtigheid tonen met de schuldigen.

Ik sta mezelf toe u allen aan te sporen, beste lekengelovigen, om u niet alleen met hernieuwde ijver in te zetten voor dit ware lichamelijke en geestelijke barmhartigheidswerk jegens goede priesters, maar ook om te bidden en boete en offers te brengen voor de bekering van de boze herders en van degenen die, misbruik makend van hun gezag, degenen vervolgen die goed doen en de katholieke waarheid prediken op een opportunistische manier [tijdens en buiten het seizoen – 2 Tm 4:2]. De terugkeer van zovelen die zijn afgedwaald van de Kudde van Christus, hun verandering van hart en het besef van het verraad dat aan de Heer en Zijn Heilige Kerk is begaan, zal de grootste overwinning zijn waarop we kunnen hopen, en waar we vol vertrouwen om smeken. Allerheiligste Maagd, Moeder van Priesters, om ons te schenken.

Ik smeek de grootste zegen van de Heer af voor jullie allemaal, en in het bijzonder voor onze geliefde priesters die zijn verbannen, bespot, vervreemd van hun gemeenschappen, getroffen door onwettige sancties en wier reputatie is geschaad. Weet dat jullie allemaal een speciale plaats hebben in mijn gebeden en in mijn priesterlijk hart.

+ Carlo Maria Viganò, aartsbisschop, 24 juni 2021 In Nativitate S. Joannis Baptistae

Lees ook:

AARTSBISSCHOP CARLO MARIA VIGANO CFN-BLOG

Marco Tosatti vraagt: Een boek over “vaccins” en de aanvallen op Viganò: is een link mogelijk? Redacteuren

Brian McCall Brian McCall 25 juni 2021

Noot van de redactie: Marco Tosatti biedt een mogelijke verklaring voor de recente aanvallen op aartsbisschop Carlo Maria Viganò. Een paar dagen voor de aanval van professor Roberto deMattei op aartsbisschop Vigano een boek onder de titel ” Mors Tua, Vita Mea.” [jouw dood, mijnleven] werd gepubliceerd. Hij legt uit dat het boek 15 essays bevat die het onderwerp van de Covid-vaccins en hun verband met abortus onderzoeken. Hoewel er verschillende bijdragers zijn, is het boek geïntroduceerd door aartsbisschop Viganò en hij lijkt een belangrijke organiserende factor achter het boek te zijn geweest. De observatie van samenlevingen over het verband in de tijd is zeker intrigerend. De woorden van aartsbisschop Viganò uit de inleiding van het boek lijken profetisch te zijn over wat er met hem ging gebeuren. “[D] hier zijn katholieke intellectuelen die worden beschouwd als ‘conservatieven’ die, om niet de zijstoel te verliezen die hun met neerbuigendheid is toegekend [door degenen die meesters van de wereld zijn], het punt hebben bereikt dat om zichzelf tot kampioen van de wetenschap te maken op het moment dat de wetenschap zichzelf in hekserij heeft veranderd.

Een boek over “vaccins” en de aanvallen op Viganò: is een link mogelijk?

. Brian McCall

24 Giugno 2021 door Marco Tosatti

Beste lezers van Stilum Curiae, zoals u zich zult herinneren, spraken we enkele dagen geleden over de op handen zijnde publicatie van een boek over de “vaccins”, Covid en abortus: “Mors Tua, Vita Mea.” Het is een boek dat het probleem vanuit verschillende gezichtspunten belicht. Er zijn vijftien essays van verschillende mensen. Het boek is geredigeerd door professor Massimo Viglione en de inleiding is geschreven door aartsbisschop Carlo Maria Viganò. Het bevat ook een bijdrage van bisschop Athanasius Schneider en reflecties van prelaten, filosofen, artsen, juristen, historici en pro-life activisten. Hoewel ze een specifiek onderwerp behandelen, verbreden de auteurs hun horizon naar de sociaal-politieke sfeer die kenmerkend is voor het huidige systeem, dat is gecreëerd door Covid en massale vaccinatie. Het is zeker een werk dat de oneerlijke en sociaal en moreel negatieve aspecten van de massa-experimenten die momenteel aan de gang zijn, belicht. Dit is iets dat noch Big Pharma, Big Tech, noch Big Finance leuk zal vinden, die allemaal nauw verbonden zijn met deze operatie. Het kan toeval zijn, maar in de dagen onmiddellijk na de aankondiging van dit boek is er een campagne gelanceerd om een van de belangrijkste protagonisten van deze strijd in de zoektocht naar de waarheid, aartsbisschop Viganò, in diskrediet te brengen. Dit is toch gewoon toeval? Men zou zeer kwaadaardig moeten zijn om te vermoeden dat er een soort verband is tussen de twee gebeurtenissen; zelfs als alleen de blinden (of degenen die dat willen) niet kunnen zien hoe de armen van Big Pharma en zijn medewerkers lange, druipende belangen hebben in de wereld van politiek, gezondheid, en informatie. Hieronder vindt u een heel kort fragment – slechts een paar zinnen – uit de inleiding van het boek, geschreven door aartsbisschop Viganò. Veel plezier met lezen.

De barbaarsheid waarin onze samenleving zich bevindt, is nu duidelijk: haar waarden zijn geleidelijk uitgewist als hatelijke overblijfselen van een uitgestorven wereld, in het voordeel van de waanideeën van de globalistische ideologie, die zich steeds meer anti-menselijk, antireligieus toont en antichristelijk. Het meest tegengestelde principe van deze helse barbaarsheid met betrekking tot de christelijke beschaving is kindermoord, het mensenoffer van onschuldige slachtoffers dat aan Satan wordt geofferd; en ondanks de afschuw van het brutaal toegegeven te zien, kunnen we niet verbaasd zijn als abortus door de satanisten wordt voorgesteld als een echte en juiste religieuze rite, waaraan bescherming moet worden gegeven in naam van de vrijheid van aanbidding. De oude heidense rituelen – omnes dii gentium demonia, zegt de psalm – leef vandaag opnieuw in het offer waarvan ongelukkige moeders geloven dat het als een recht kan worden opgeëist.

Het genenserum dat een vaccin wordt genoemd, zoals wetenschappers en specialisten zeer goed hebben aangetoond en zoals de producenten zelf toegeven, garandeert geen immuniteit; het sluit ernstige bijwerkingen op korte en lange termijn niet uit; het is niet effectief tegen bepaalde varianten van Covid; het elimineert niet de noodzaak van maskers en sociale afstand; in de meeste gevallen neemt het aantal positieve tests toe, en dus neemt ook het mediaterrorisme en de aanscherping van de inperkingsmaatregelen toe. Het zogenaamde “vaccin”, voorgesteld als een wondermiddel, is alleen de bron gebleken van enorme, schandalige winsten voor Big Pharma en tegelijkertijd een voorwendsel om gezondheidspaspoorten en andere systemen op te leggen om de massa te beheersen en te beperken natuurlijke vrijheden.

De kwestie van de aanwezigheid van geaborteerd weefsel in vaccins werd decennia geleden door complottheoretici en fundamentalisten in diskrediet gebracht als gewoon razernij: maar vandaag wordt openhartig toegegeven dat de winsten van farmaceutische bedrijven (en anderen) het doden van onschuldigen legitimeren. […] En hoewel het de bedoeling is om de hele mensheid te vaccineren door ze te inenten met het helse sacrament, zijn er katholieke intellectuelen die worden beschouwd als ‘conservatieven’ die, om niet de zijstoel te verliezen die is toegekend aan hen met neerbuigendheid [door hen die meesters van de wereld zijn], hebben het punt bereikt dat ze zichzelf voorvechters van de wetenschap maken op het moment dat de wetenschap zichzelf in hekserij heeft veranderd. Ze handelen niet anders wanneer, in het licht van de conciliaire revolutie, ze proberen zichzelf een plaats van zichtbaarheid te garanderen door katholieke traditionalisten meer aan te vallen dan modernistische ketters. Hun bijdrage aan de zaak wordt uiteindelijk contraproductief, terwijl de werkers van ongerechtigheid genieten van het schouwspel van het zien van de toch al zwakke en twistzieke confederatie van de goeden, verdeeld in facties.

20210628 Over een morele winnaar

Ik wil graag wat artikelen delen over de ophef over een wet in Hongarije. Dat land wordt voortdurend aangevallen omdat het niet aan de leiband wil lopen. En dan is er maar iets nodig voor morele verontwaardiging. Men zou blij moeten zijn met een land dat probeert de tsunami van walgelijke propaganda en walgelijke seksualisering te stoppen. Een land dat probeert zijn kinderen en zijn waarden te redden. Maar zodra men denkt deugpunten te kunnen scoren dan weet men niet hoe hard men roepen moet. Onze christelijke familiewaarden worden steeds meer en steeds erger aangevallen en men wenst het niet te zien. Er is een onderscheid tussen wat mensen achter hun voordeur willen doen en wat ze in het openbaar aan kinderen willen opdringen. Want de echte agenda van hen is de agenda van pornografie en pedofilie. De echte agenda is het kapot maken van het westen.

Hoezo gelijkspel: Hongarije morele winnaar!

Geplaatst op 24 juni 2021 door E.J. Bron

Uit het artikel:

Duitsland, dat zichzelf in de afgelopen dagen op de meest erbarmelijke wijze heeft laten zien, is een compleet opgehitste, door ideologische waanzin bezeten staat geworden. Het regenboog-voorspel betreffende de EK-wedstrijd van het in Antifa-zwart geklede Duitse “team” tegen het hartstochtelijke Hongaarse nationale elftal zal als een schandalig hoofdstuk van multimediaal georkestreerd sportpolitiek misbruik in herinnering blijven.

En dit misbruik ging alleen maar uit van een agressieve “publieke opinie” in Duitsland. Maar de dappere Hongaren hebben in München, van het volkslied voor de aftrap tot aan het trots met hun fans gezongen volkslied na het einde van de wedstrijd, dit misbruik tot op het bot geblameerd. Wie op zo´n manier afscheid neemt van een toernooi, gaat als trotse winnaar naar huis terug

Het DFB-“team” is een ronde verder en moet nu naar Londen naar de Britse knielers. Wanneer men zich er niet toe laat verleiden om voor het beginsignaal eveneens neer te knielen, dan zouden ze in ieder geval sportief en politiek nog een positief signaal kunnen afgeven. Maar tot dat moment zullen er vast en zeker enkele telefoontjes uit Berlijn zijn gekomen.

Bron:

pi-news.net

Door: Wolfgang Hübner

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

Sietske Bergsma June 24, 2021 Nieuws

Solidair met Hongarije

Uit het artikel:

De ophef en regenboogterreur is een perfide instrument in een links-liberale cultuuroorlog

Wat een vondst. De zwakke Westerse liberale orde hullen in zuurstokkleuren en inwikkelen met ‘regenboogvlaggen’ om een signaal af te geven. In het dierenrijk gebeurt dit ook. De kleurrijke verenpracht van vogels heeft een sociale functie. De vogels kunnen elkaar goed zien en met elkaar concurreren bij de voortplanting. Gifkikkers met felle kleuren waarschuwen hun omgeving: “pas op, als je mij eet word je hartstikke ziek”.

De huidige, primitieve signaalfunctie van de regenboogvlag in de mensenwereld is ook een omgekeerde camouflage: herken je soortgenoot of blijf uit de buurt. ‘De vlag’ vervangt dialoog, werkelijke interactie en reflectie op menselijke relaties en dient zelfs als schild daartegen.

We zien dat deze week gebeuren in de ophef rond de ‘anti-homowet’ van de Hongaarse minister-president Viktor Orbán. Wat die wet precies inhoudt, en waar die een reactie op is, is niet relevant voor de geschokte hoeders van de vrije liefde. Barbara Barend, Marieke Derksen, Mark Rutte, Sigrid Kaag en zelfs de voorzitter van de Europese Commissie en totale nietskunner, Ursula von der Leyen kwamen woorden tekort om Hongarije te veroordelen.

“Een verschrikkelijke wet,” aldus Mark Rutte. Ook Kaag had er moeite mee. “Deze wet is discriminerend en in strijd met Europese waarden”. Aldus een partij (D66) die van hun waardenloosheid en gebakken lucht inmiddels een standbeeld kan bouwen.

…De agressie van de kant van politici en gevestigde media is ongekend groot. Op een leugenachtige en hypocriete manier wordt engagement voor mensenrechten en tolerantie verkocht terwijl die zaken nergens anders prioriteit hebben.

Bedoeling van de wet

Bestudering van deze zogenaamde ‘homo’s van daken gooien’-wet laat zien dat het gaat om het verbod om LGBTQ-etc. identiteiten, geslachtsoperaties alsmede pedofilie te “promoten aan jongeren onder de 18 jaar.” Orbán gaf zelf aan dat het “niet gaat om de seksuele vrijheid binnen de eigen privé-sfeer”, maar om het bestrijden van een trans-nationale agenda die in effect gericht is op het verzwakken van traditionele man-vrouw verhoudingen. Over deze niet ingebeelde verzwakking schreef ik in het kader van de Nederlandse wetgevingssituatie dit artikel.

András Kocsis, de ambassadeur van Hongarije in Nederland, reageerde in een ingezonden brief aan de Volkskrant op de kritiek:

“De wet is op geen enkele manier van toepassing op de levens en seksuele handelingen van volwassenen. Waarom altijd Hongarije, vraagt u zich wellicht af. Nou, het is simpel. Wij gaan tegen de liberale mainstream in en zijn toch economisch succesvol. Het hedendaags liberalisme draait om intolerantie, deze mainstream wil een hegemonie van opinie in plaats van een pluralisme aan ideeën. Het debat over de toekomst van Europa – dat wil zeggen, onze kinderen – is begonnen. Wij zijn er klaar voor.”

Rutte oogst kritiek met ‘schaamteloze’ uitspraken over Hongarije: ‘We moeten juist de EU op haar knieën krijgen’

24 juni 2021

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.

Premier Rutte zou Hongarije het liefst uit de EU zetten als het land zich zo blijft opstellen, zei hij bij aankomst op de EU-top in Brussel. “Voor mij hebben ze dan niets meer te zoeken in de EU,” zei Rutte, die de Hongaarse premier Viktor Orban ‘schaamteloos’ noemde.

BBC stelt Rutte vragen over de vele ‘complotdenkers’ in Nederland

Premier Orban zei in een reactie niet tegen homoseksualiteit te zijn. De wet gaat volgens hem over ouders en de manier waarop ze hun kinderen willen opvoeden. Hij voegde toe dat critici de wet niet goed hebben gelezen.

Dit statement van Rutte is juist schaamteloos

Rutte oogst veel kritiek met zijn uitspraken. Zo schrijft student politicologie Tom de Nooijer: “Dit statement van Rutte is juist schaamteloos. We moeten niet Hongarije, maar de EU op de knieën krijgen. Wat de EU nu doet, gaat haar bevoegdheden immers ver te buiten.”

“Hongarije heeft het recht als soevereine staat om wetten in te voeren. Punt,” aldus het gemeenteraadslid. De Nooijer vindt dat Rutte – de man van het toeslagenschandaal, de Omtzigtbespreker – een toontje lager moet zingen.

De seksuele Revolutie Gabriele Kuby

De huidige seksuele revolutie wordt geleid vanuit de VN en EU. Verscholen voor de publieke opinie is er een programma opgezet door de politiek, instituties en opleidingsinstellingen.

Hieruit is langzamerhand een enorm maatschappelijk omvormingsprogramma ontworpen waarmee alle uitgangspunten van een vrije maatschappij vernietigd worden en die totalitaire trekken aanneemt.

Gabriele Kuby maakt in dit boek duidelijk wat er achter onze rug om gebeurt, hoe kinderen in westerse landen al vanaf de peuterleeftijd geseksualiseerd worden en welke ideologie hierachter schuilgaat.

Wat Udo Ulfkotte doet met de media en laat zien wat voor netwerk van organisaties actief is, doet Kuby bij opvoedingsprogramma’s. Ze noemt de programma’s en instanties die zich ermee bezig houden, en geeft aan wat de doelen zijn die bereikt moeten worden.

De seksuele Revolutie werd in 2012 aan paus Benedictus XVI overhandigd tijdens een privé-audiëntie.

Godzijdank dat u spreekt en schrijft!

—paus-emeritus Benedictus XVI

De ‘vergendering’ van de mens ontneemt ons stilaan op tamelijk verborgen wijze de eigen natuur en voert ons op den duur tot de volledige vervreemding van de mens als man en vrouw. Vernauwende en ergerlijke hyper-correctheid van opgelegd denken dwingt ons steeds meer in het gevang van polderdenken op straffe van geestelijke steniging. Het lijkt niet langer toegestaan normaal gedrag van abnormaal gedrag te onderscheiden. Al het denken immers behoort relatief te zijn en ieder bepaalt zijn eigen waarheid. Kuby’s moedige, heldere en bevlogen boek kan de relativisten onder ons verlichting schenken en hen opnieuw brengen tot dieper inzicht omtrent het mens zijn. Waar het ideaal van de verbinding tussen man en vrouw in huwelijk en gezin tanend is, daar volgt verwildering die de menselijke orde verstoort. Want wie wind van vergendering zaait, zal storm van chaos oogsten.

—Antoine Bodar priester

Dat Gabriele Kuby de moed heeft om de bedreiging van onze vrijheid door een antihumanistische ideologie bij naam te noemen, zal haar vijandigheid en hetzes opleveren. Maar in plaats daarvan heeft ze onze dankbaarheid verdiend voor haar verhelderend werk. Om te weten weten wat er op ons af zal komen als we niets doen moeten zoveel mogelijk mensen dit boek lezen.

  • Robert Spaemann Schrijver en publicist

Gabriele Kuby (*1944) stamt uit een geslacht van schrijvers en denkers. Ze is een nicht van de bekende filosoof Schumacher, en de wetenschapper Heisenberg en de auteur Clemens Kuby is haar broer. Ze heeft een carrière in de wetenschap en journalistiek achter de rug en ontving vele prijzen voor haar werk.

GABRIELE KUBY ~ DE SEKSUELE REVOLUTIE. VERNIETIGING VAN DE VRIJHEID UIT NAAM VAN DE VRIJHEID

Gabriele Kuby De seksuele revolutie. Vernietiging van de vrijheid uit naam van de vrijheid

De Blauwe Tijger

€24,50

Postbus 2078

9704CB Groningen

20210628 Over een ideologische utopie van het progressieve marxisme

Ik deel dit omdat het niet alleen over de V.S. gaat maar ook over ons.

Ik lees veel bij de American thinker en leer er veel van. Ben het niet met alles eens maar dat hoeft niet. Ze zien wel de ene olifant maar niet de andere.

Google translate gebruikt en niet aangepast.

IJzeren gordijn over Amerikaanse geesten

De ideologische utopie van het progressieve marxisme

Linda Kimball, woensdag 23 juni 2021

Via de katholieke Amerikaanse denker

‘Ik dacht dat misdaad niet iets was dat voor altijd verborgen kon blijven. Je zou een tijdje met succes kunnen ontwijken… maar vroeg of laat zouden ze je te pakken krijgen.’ George Orwell, 1984

“Het feit is dat we getuige zijn van een totale drang om gedachtecontrole op te leggen die het vermogen – het recht – om voor zichzelf te denken of te spreken probeert te verbieden. Denken wordt een misdaad.” (Globally Acceptable Truth and the Crime of Thinking, Tom DeWeese, toespraak tot de 10e jaarlijkse Freedom 21-conferentie, 16-10-09)

Het opleggen van gedachtecontrole over de Amerikaanse geest volgt het Sovjetmodel. In dat model, net als in het onze, waren de middelen voor informatieverspreiding — nieuwsmedia, seminaries, preekstoelen, de onderwijsinstelling, wetenschap, amusement, kunst en muziekindustrie — in handen van getrainde conditioners.

“De generatie… die uit westerse scholen komt, is niet in staat om goed van slecht te onderscheiden. Zelfs die woorden zijn onaanvaardbaar. Dit resulteert in een verminderd denkvermogen.” Solzjenitsyn

Door controle en overheersing van het Amerikaanse onderwijssysteem, conditioneren goddeloze adders gerelativeerde studenten om God, ouders en land te haten (2) en voeren ze oorlog tegen de morele, historische, filosofische en religieuze basis van de natie:

“De grootste bedreiging voor de religieuze vrijheid in Amerika vandaag”, zei voormalig procureur-generaal van de VS Bill Barr in een recente toespraak, is “het steeds militantere en extreem seculier-progressieve klimaat van ons door de staat gerunde onderwijssysteem.” (Bill Barr: openbare scholen worden ongrondwettelijk ‘seculiere progressieve madrassa’s’, Joy Pullman, The Federalist, 21 juni 2021)

Hoewel het Amerikaanse model nog geen absolute overheersing heeft bereikt, bestuurt het het krachtigste instrument van mind control dat door de mens is uitgevonden: internet, internetzoekmachines, een groeiend internet of things (IOT) en sociale platforms.

In “The Sovietized American Media” schrijft auteur Bruce Walker dat de bazen van het Kremlin,

“… hadden er geen interesse in dat hun onderdanen iets van de wereld wisten of een eerlijke mening hadden.”

Dus wat er in de Sovjet-media gebeurde, was de systematische onderdrukking van al het echte nieuws en een zuivering van elk serieus intellectueel onderzoek. Al het nieuws zorgde ervoor dat de partijleiders er goed uitzagen, of het was gewoon geen nieuws… elk niveau door de saaie functionarissen van het Politbureau die alleen hun macht, voordelen en gedwongen prestige wilden behouden, bestond voor één enkel doel: voorkomen dat echt nieuws het gewone onderwerp in de Sovjet-Unie bereikte.”

“Is dat niet de manier waarop de dingen tegenwoordig in Amerika zijn? De linkse gevestigde media, waaronder entertainment, onderwijs en alle andere transportbanden van informatie en ideeën, negeren de enorme oceaan van modder die de politieke bazen in Washington zou kunnen beïnvloeden ( meer en meer ons Moskou) en in plaats daarvan ofwel absurd pluizige stukken presenteren die bedoeld zijn om sokpoppen zoals Obama er goed uit te laten zien, ofwel de fictieve vijanden van het volk afschilderen als wreed en corrupt. (Walker, Amerika-denker, 5 mei 2013)

Hier in Amerika, net als in de Sovjet-Unie, is er geen nieuws als zodanig, en veel van wat voor nieuws doorgaat, is propaganda van leugens, roddels, laster, opzettelijke angstzaaierij en destructieve kritiek die wordt gepresenteerd als onderzoeksjournalistiek.

Dan zijn er lifestyle-stukken die ons conditioneren om de nieuwste imperatief van de voedselpolitie of alternatieve levensstijl, genderkeuze-en-persoonlijke-voornaamwoorden Gestapo te accepteren. Er is ook de herziene geschiedenis geproduceerd door overheidshacks zoals Howard Zinn (3) die patriottisme en liefde voor Amerika vervangen door walging, samen met paranoia-opwekkende argumenten voor injecties met gentherapie en meer wapenbeheersing, aangezien racisme, homofobie en seksisme ernstige problemen zijn onder betreurenswaardige, voornamelijk blanke, hetero-christelijke conservatieven die in de grote oversteekzones woonden. Al deze sociale kwalen worden veroorzaakt door de traditionele orthodox-christelijke moraal en bijbelse vooronderstellingen zoals Genesis 5:2 die mensen tot gevaarlijke maniakken maken.

Oceanië: de dystopische utopie van het progressieve marxisme

Degenen die bekend waren met Orwell’s Oceania in 1984, herkennen de patronen, zei Walker,

“Het Ministerie van Waarheid publiceerde verhalen over een verhoging van het chocoladerantsoen, zelfs toen het chocoladerantsoen feitelijk werd verlaagd. Die mensen wiens bestaan de totalitaire controle van de Inner Party had kunnen bedreigen, werden “unpersons” (en al het) nieuws, allemaal onderwijs, werd alle recreatie verteerd door haat tegen wie de Inner Party eiste dat de vijand was – en die “vijanden” konden letterlijk van de ene op de andere dag veranderen – en met een slurf van pseudo-nieuws bedoeld om de schijn van informatie te creëren terwijl ze nauwgezet het strippen van iets van echte substantie of waarde in het begrijpen van de wereld.”

Oceanië was altijd in oorlog met Oost-Azië of Eurazië en was ooit de westerse beschaafde wereld – het christendom en het protestantse Amerika. Oceanië was niet langer christelijk, maar een hyperprogressieve heidense dystopie waar de Partij (oligarchie) bijna alle aspecten van het leven van elk individu minutieus bewaakt en controleert. Getrouwde huwelijken, voortplanting en andere gezonde, normale relaties tussen mensen werden ontmoedigd of soms ronduit verboden, omdat ze afleidden van de aanbidding van Big Brother. (1)

Ideologisch utopisme, haat en onwetendheid werden door de partij gepromoot en zelfs opgedrongen aan de slaven door meedogenloze propaganda van de leugen en terroristisch psychologisch misbruik. Mind control werd beoefend tot het punt dat burgers gedachteloos alles accepteerden wat door de partij werd gezegd en gedaan en ook automatisch iedereen en alles haatten dat verband hield met de imperiumstaat die toevallig de vijand van het moment was. Later werd onthuld dat Oceanië, Oost-Azië en Eurazië in werkelijkheid dezelfde regering hadden en in wezen identiek waren in hun streven naar een progressief heidens sociaal systeem.

Aangezien de Partij in werkelijkheid, net als onze Oligarchie, een koelbloedig crimineel regime was, was het uiterst inefficiënt in alles behalve constant en onderdrukkend toezicht op de slaven (proles). Proles werden beschouwd als minder dan menselijk, hersenloos en onbelangrijk, en dus werden ze bezig gehouden met trashy entertainment en eindeloze afleiding die in Nieuwspraak bekend staat als prolefeed.

Prolefeed was de productie van het Ministerie van Waarheid (Minitrue, in Nieuwspraak). Het Ministerie van Waarheid bracht eindeloze nepnieuwsberichten naar buiten, demoraliserend amusement, bedwelmende propaganda, obsceniteit, niet-inspirerende lelijke kunst, en het belangrijkste van alles, herschreef de geschiedenis zodat het historische record altijd de partij steunde.

Utopia/Dystopia

“Om een volk te vernietigen, moet je eerst hun wortels doorsnijden.” Alexander Solzjenitsyn

Het nastreven van een Amerikaanse utopie/dystopie begon kort na de eeuwwisseling, toen de Rockefellers en andere diepgewortelde intriganten samen met progressieven, linksen, communisten, socialisten en medereizigers een agenda begonnen voor de infiltratie en revisie van onze traditionele christelijke constitutionele republiek, de Amerikaanse kerk, cultuur en politieke, religieuze en traditie-ondersteunende instellingen. (2) Ze slaagden erin hun wildste fantasieën te overtreffen. Tegenwoordig is Amerika een postchristelijk ideologisch heidens Sodom en Gomorra dat snel overgaat in een virulent “wakker”-fanatisme, gevoed door hersenloze haat tegen alles en iedereen die door de oligarchie wordt gehaat. Deze waanzin, haat en slechtheid kenmerkten de voormalige Sovjet-Unie:

“Sommige van de kernprincipes van de “ontwaakte” ideologie die zich over het land verspreidt, bootsen ideeën na die werden gebruikt om veel van de meest verschrikkelijke gruweldaden van de afgelopen eeuw te rechtvaardigen, volgens verschillende experts.” (Wakkere ideologie bootst voorlopers na van totalitaire slachting, zeggen experts, Peter Svab, The Epoch Times, 23 juni 2021)

BLM, antifa en de legioenen ‘ontwaakte’ ideologen zijn de wetenschappelijk geconstrueerde New Man van de Oligarchy’s. De Nieuwe Mens is geen persoon, maar eerder een zielloos product van evolutie die vanuit de leegte aan materie werkt en ‘verwekt’ door de Oligarchie voor de Soevereine Wereldgodsstaat. (4)

De Nieuwe Mens heeft alle gevoel voor individualiteit en geweten verloren en bestaat als een drone in een gecollectiviseerde (totale) samenleving als een natuurlijke hulpbron, een deel van het geheel, gemaakt voor het geheel, en relatief waardeloos, zo niet samengesmolten in de collectieve bijenkorf-geest .

Progressief marxisme is maar een van de vele moderne wetenschappelijke utopische ideologieën. Wereldwijd transhumanisme met zijn utopische Great Reset is een andere:

“The WEF’s Great Reset, ook bekend als Technocracy en enthousiast gesteund door wereldwijde banken en bedrijven, is van plan de wereldburgers om te zetten in digitale activa omwille van beheer, controle en winst. In plaats van een mens te zijn, ben je een blip op de blockchain die zal worden gebruikt om je te micromanagen. Dit is geen speculatie. Het wordt duidelijk vermeld in globalistische documenten over de hele wereld en in vele talen. Als er eenmaal een wereldwijd ID-systeem is ingevoerd, is het gekoppeld aan elke beweging en aankoop die je doet, samen met elk psychografisch en fysiek aspect van je leven – van wieg tot wieg. Waarom wieg tot wieg? Want DNA en genetische manipulatie zullen een centrale rol spelen. “Patrick Wood, Technocracy News

Utopische ideologieën delen de reductie van de mens tot zielloze aggregaten van materie, holons, of met Transhuman Technocracy, digitale activa.

Het utopische systeem begint zijn ontmenselijkingsproces door middel van social engineering door mensen te leren dat ze niet de beelddragers van God zijn, maar eerder het product van evolutie die aan materie werkt. Aanvaarding van de leer maakt deconstructie en depersonalisatie mogelijk. Op deze manier vervaagt het gevoel van hun individuele ziel, intellect, vrije wil en geweten uiteindelijk tot zwart, aangezien alle vier door de ‘wetenschap’ worden aangetoond als illusies.

Door social engineering kan de Nieuwe Mens, zoals antifa en de ‘woke’, wegzinken in passieve slavernij aan instincten en passies. Dus, aangezien de Nieuwe Mens geen echte keuze heeft, kan het nooit zijn schuld zijn welke schade hij ook aan anderen toebrengt, aangezien de ‘wetenschap’ de Nieuwe Mens heeft bevrijd van de last van de vrije wil en hem als slachtoffer van ‘blanke’ onderdrukking heeft gemaakt. Op deze manier kan de Nieuwe Mens ten volle genieten van zijn verslavende ondeugden als slaaf binnen een deterministisch systeem van oorzaak en gevolg.

De Nieuwe Mens zal kwaad begaan omdat hij-zij-het zal geloven dat wat gedaan wordt in naam van sociale rechtvaardigheid goed is, zei Solzjenitsyn:

“Ideologie… dat is wat duivels doen zijn lang gezochte rechtvaardiging geeft en de boosdoener de nodige standvastigheid en vastberadenheid geeft. Dat is de sociale theorie die helpt om zijn daden goed te laten lijken in plaats van slecht in de ogen van zichzelf en anderen, zodat hij geen verwijten en vloeken zal horen, maar lof en eer zal ontvangen.”

Aanvullende bronnen:

Negentien Vierentachtig Conservatiefpedia

Cultureel marxisme, L. Kimball

Howard Zinn’s anti-Amerikaanse leerboek geïnspireerde antifa-bombardementen, Mary Grabar, The Federalist, 26 juli 2019

Progressief utopisch cultureel marxisme dat geesten, kerken, politiek, scholen vergiftigt, L. Kimball

Het enige dat de Waarheid in deze wereld voor Hem heeft, zijn wij .

Het herstel van Waarheid = Werkelijkheid in de harten en geesten van mensen is nu volledig afhankelijk van jou en mij; als we het niet doen, wordt het niet gedaan.

20210628 Over dodelijke invloeden in onze geschiedenis 8

via in the bible

Dood van alle naties v.a. 1517

Google translate gebruikt en niet aangepast.

1887

Met Europa onder een golf van gefabriceerd marxisme, terwijl Duitsland en Rusland een defensief pact sluiten, dit keer in het geheim om elke zionistische inmenging te voorkomen.

De Duitse kanselier Otto von Bismarck weet heel goed wie Europa aanvalt, en wie een oorlog probeert te beginnen, is vastbesloten om de vrede te bewaren.

Onder het “Herverzekeringsverdrag” (om de vrede te herverzekeren na de ontmanteling van het Verdrag van de 3 Keizers) komen zowel Rusland als Duitsland overeen dat ze zich zullen onthouden van elk conflict waarbij andere naties betrokken zijn.

Von Bismarck hoopt de zionistische techniek van het verzamelen van “coalities” van naties tegen te gaan om elk land dat zich tegen de zionistische belangen verzet, uit te kiezen en aan te vallen, door Duitsland en Rusland buiten een dergelijke coalitie te houden.

1889

De zionistische revolutionair Achad Ha’am (alias Asher Ginsburg) legt de basis voor de omverwerping van Rusland van binnenuit door een kleine groep revolutionairen op te richten die de ‘Zonen van Mozes’ worden genoemd. De vergaderingen worden gehouden in het huis van Ginsburg aan de Yamaska-straat in Odessa.

De protocollen van de geleerde ouderlingen van Zion worden bestudeerd. De revolutionaire beweging verspreidt zich snel in Rusland terwijl anti-tsaarpropaganda wordt verspreid en de gebruikelijke gefabriceerde onenigheid wordt aangewakkerd onder de armen, immigranten en elke groep die zou kunnen worden uitgebuit om het land te verdelen.

Het tweeledige doel van de beweging is om een coalitie op te bouwen die de tsaristische regering omver kan werpen en om anti-joodse sentimenten op te bouwen, waardoor Joden uit Rusland worden verdreven, het huis van ’s werelds grootste Joodse bevolking in die tijd, en om zoveel mogelijk van hen te verdrijven. vluchtelingen mogelijk naar Palestina.

De Joodse bevolking in Palestina is nodig, dus er zal genoeg zijn om een zionistische “staat” te ondersteunen wanneer er uiteindelijk een wordt voorgesteld. Vluchtelingen die niet naar Palestina willen, worden overgehaald om naar de Verenigde Staten te gaan om een joodse bevolkingsbasis in de Verenigde Staten te creëren, die kan worden geradicaliseerd in de communistische ideologie om de ondergang van Amerika te bevorderen.

Ha’am maakte vele reizen naar Palestina en merkte op dat er een Arabisch “probleem” zou komen wanneer ze zich realiseerden dat hun natie werd gestolen, en schreef:

“De Arabieren, vooral de stedelijke elite, zien en begrijpen wat we doen en… ze zwijgen en doen alsof ze niets opmerken… Maar als de tijd komt dat het leven van onze mensen in Eretz Yisra’el zich zal ontwikkelen tot een punt waarop we hun plaats innemen, hetzij een beetje of aanzienlijk, zullen de inboorlingen niet zomaar een stap opzij doen zo makkelijk.”

1890

Kaiser Wilhelm sterft en laat zijn 29-jarige kleinzoon Wilhelm II als keizer achter.

Wilhelm II zit tot over zijn oren in het omgaan met de meesterlijke zionistische intriganten, en heeft geen idee hoe hij de ‘mysterieuze’ opkomende vloed van het marxisme kan vertragen.

Hoewel hij door kanselier Otto Von Bismarck wordt geadviseerd om de gewelddadige communistische beweging meedogenloos neer te slaan, is Wilhelm II jong genoeg om zelf besmet te raken met de suïcidale marxistische idealen, die bedrieglijk worden verpakt als ‘liberalisme’, en Wilhelm II is zich er totaal niet van bewust hoe goed gefinancierd en georganiseerd is de beweging.

Wilhelm en Von Bismarck hebben bittere meningsverschillen over de vraag of de Duitse politie marxistisch-zionistische agitatoren mag uitzetten. Wilhem II gelooft ook dat meningsverschillen met Groot-Brittannië diplomatiek kunnen worden opgelost, zich niet realiserend dat Groot-Brittannië door zionisten wordt geleid en zich inzet voor de totale vernietiging van het christelijke Duitsland.

Wilhelm II dwingt Otto von Bismarck af te treden als kanselier van Duitsland. Het herverzekeringsverdrag van 1887 wordt niet verlengd, waardoor zowel Rusland als Duitsland geïsoleerd en weerloos achterblijven terwijl de zionisten van alle kanten dichterbij komen.

Keizer Wilhelm II. Papa probeerde hem te waarschuwen dat de dingen niet zijn zoals ze lijken.

1890

De bankfamilie Rothschild verwerft een monopolie op de wereldwijde diamantvoorraad via hun agent Cecil Rhodes. Rhodos was naar Zuid-Afrika gestuurd, waar hij alle bestaande diamantwinningsactiviteiten kocht en het gebied Rhodesië naar zichzelf noemde. Hoewel het land al duizenden jaren bewoond was, heeft de Rothschilds’ ‘British South Africa Company’ zijn eigen leger waardoor Rhodos het gebied kan bezetten en alles wat nodig is met geweld kan innemen. 90 jaar later zal de naam van het land worden veranderd in Zimbabwe om de zionistische geschiedenis te verbergen.

Afrika is sindsdien vrijwel een tot slaaf gemaakt continent. Middelen worden geplunderd en marxistische dictators worden overeind gehouden en rijkelijk betaald om elke oppositie te verslaan. Dit is het model dat uiteindelijk aan de hele wereld zal worden opgelegd.

Het idee achter de Zuid-Afrikaanse verovering was een door zionisten gecontroleerde handelsroute tussen Palestina en het puntje van het Afrikaanse continent van waaruit grondstoffen uit alle Afrikaanse landen konden worden geplunderd en per spoor naar ‘Israël’ konden worden vervoerd. Het bijschrift luidt: “Al dat rood, dat is mijn droom – Cecil Rhodes.

Veel zionistische bedrijven waren machtiger dan de meeste naties op aarde, met hun eigen legers en valuta.

De propaganda over het gevaar waarmee 6 miljoen Russische Joden worden geconfronteerd, neemt geleidelijk toe: in een artikel in de New York Elmira Gazette van 30 oktober 1891, onder de kop “Zes miljoen Joden zonder land”:

“Er zijn ongeveer zes miljoen Joden die onder de bepalingen van het Russische verbod vallen, en zij zullen verplicht zijn het land te verlaten. De ontberingen die deze mensen worden opgelegd, overtreffen het geloof…”

De Six Million Hoax is nog maar net begonnen. Het zal uiteindelijk uitgroeien tot de grootste leugen ooit verteld.

1892

In een soortgelijk incident in Chicago in 1886 worden staalarbeiders in Pennsylvania gepropageerd om de werkgever die hen betaalt te haten, en worden ze georganiseerd in een groep die een staking organiseert. Wanneer het bedrijf gewoon vervangende werknemers in dienst neemt, worden de nieuwe werknemers bedreigd en wordt de toegang tot de staalfabriek ontzegd.

Wanneer bewakers worden ingehuurd om de controle over de fabriek terug te nemen, worden 3 bewakers doodgeschoten door de marxistische revolutionairen. De bewakers schieten terug.

Getuigen zeggen dat er pas door bewakers is geschoten nadat drie bewakers waren neergeschoten. (De zionistische New York Times meldt vervolgens dat de beveiliging eerst schoten, wat geen zin heeft, maar sympathie wekt voor de stakers.)

De staking wordt na enkele dagen eindelijk verbroken als de staatsmilitie arriveert.

Een paar weken later steekt de zionistische revolutionair Alexander Berkman de plantoperator Henry Frick neer. Berkman krijgt een gevangenisstraf van 22 jaar. Zijn vrouw en zionistische revolutionair, de afschuwelijke Emma Goldman, zal blijven aanzetten tot geweld, waaronder de komende moord op president William McKinley in 1901.

Werknemers worden gehersenspoeld om hun eigen banen te vernietigen. Het idee is om de concurrentie van deze bedrijven te doden, zodat zionistische belangen industrieën kunnen monopoliseren.

1893

Het zogenaamde vergulde tijdperk van de jaren 1870 en 1880 wordt gevolgd door The Panic of 1893, dat opzettelijk is gecreëerd met behulp van de boom-bust-strategie van “gemakkelijke geld-speculatie-bubbels-strakke geld-instorting-koop verlaten activa goedkoop.” De paniek resulteert in de sluiting van 500 banken, waardoor de macht in handen van de grootste banken wordt geconsolideerd, wat het ontwerp is van de boom-bust.

Om de regering te stabiliseren, leent de Democratische president Grover Cleveland geld van de Rothschild-bankiers.

De zionistische pers geeft de door marxistisch geschapen stroman van het “kapitalisme” de schuld van de crisis.

Nog een decennium, nog een hausse, nog een mislukking.

The Gilded Age is een door de media gecreëerde fictie. Het vertegenwoordigde de hausse vóór de mislukking en de consolidatie van enorme rijkdom in de handen van de zionistische roversbaronnen.

Bankruns en banksluitingen zijn een marxistische droom die uitkomt. Zakelijke mislukkingen, minder concurrentie, meer geconsolideerde macht in de handen van enkelen. (Grijp de productiemiddelen.)

1894

In een poging om de spanningen tussen Frankrijk en Duitsland aan te wakkeren in de richting van een totale oorlog tegen Duitsland, stuurt de Franse zionist Alfred Dreyfus Franse militaire geheimen naar Duitsland. Hij wordt gepakt en veroordeeld voor verraad en veroordeeld tot levenslang in de gevangenis. Wanneer zionisten valse documenten maken om te proberen de Franse legermajoor Esterhazy de schuld te geven en Dreyfus te bevrijden, wordt Dreyfus extra aangerekend voor de vervalsing.

Als gevolg van overweldigende pro-Dreyfus-propaganda van de zionistische pers, verdeelt de zaak Frankrijk diep en veroorzaakt het een golf van “antisemitisme” dat sinds de Franse Revolutie wijdverbreid is onder de oppervlakte, en recentelijk in opkomst is met alle groeiende marxistische revolutionaire activiteiten.

Veel Fransen geven de “Joden” de schuld van de Dreyfus-affaire, die in feite het zionistische verdeel- en heersschema helpt.

1894

De Franse president Marie Francois Sadi Carnot is een “nationalist”, wat betekent “pro-Frankrijk”, of “anti-internationalist”, of “anticommunist” of “anti-zionist”.

Dit is meestal een automatisch doodvonnis voor elke westerse leider, of de leider van een natie met aanzienlijke nationale middelen, die zich verzet tegen de zionistische heerschappij.

Carnot wordt vermoord.

Sorry Carnot. Je kent de regels.

1896

The New York Times is gekocht door zionist Adolph Ochs met de hulp van Rosthchild banking-frontman Jacob Schiff. The Times zal de komende 100+ jaar enorm helpen bij de ontmanteling van de Verenigde Staten door altijd onwankelbaar de marxistische centrale bank (Federal Reserve), de komende zionistisch-terroristische staat Israël, elke oorlog, internationalisme of globalisme, anti-nationalisme te steunen , en grote overheid. The Times zal worden aangeduid als de “paper of record” om het extra ongepaste geloofwaardigheid te geven.

The Times wordt later overgenomen door Ochs’ schoonzoon Arthur Hays Sulzberger.

Schiff helpt de Rothschilds om controle te krijgen over het ‘Paper of Record’.

Kijk voor afbeeldingen bij de site