Categorie: onderwerpen

20220808 Over het einde van het westen

Via De wijngaard van de Saker, zie daar links. Google translate.

Het verval en de val van het westerse rijk

13065 weergaven05 augustus 2022 49 Reacties

Door Batiushka voor The Saker blog

(Ed.: ik deel dit omdat ik het een interessant artikel vind, maar ik ben het lang niet altijd met alles eens. Ik vond de site goed tot de Saker zich voor een paar maanden terugtrok wegens ziekte. Nu weet ik niet meer zo goed wat ik er mee aan moet. Er wordt altijd maar weer afgegeven op “het westen” maar de olifant in de kamer (mag) niet / nooit worden benoemd en ik vind dat zo troosteloos voor de westerse mens. Ook vind ik dat er vaak op de westerse mens wordt afgegeven: varkens, schapen enz. Ik vind dat niet christelijk. Je moet begrijpen waarom dat westen zo geworden is. Je moet mededogen hebben met de westerse mens. Dit is wat Christus bedoelde met naastenliefde: de liefde voor je naaste. Die naast jou is, die bij jou is. Hoe de misleide naaste zo ver gekomen is moet je begrijpen en het moet je geduld geven om dit samen te doorstaan.

Karin Kneissel (zie onder) kan wel een boek schrijven over haar Europa dat ze niet meer herkent maar wat heeft ze zelf in haar positie gedaan om de medemens te helpen en de ogen te openen?

De gewone westerse (christelijke) mensen hebben ernstig geleden door het beleid van hun criminele leiders en iedereen die van alternatieve media heeft geleerd, weet onder wiens invloed dat is gebeurd. Deze misleide mensen hebben geen voertuig om hun woede te laten zien en de wettelijke mogelijkheden die ze hadden, zijn ze afgenomen. En wie gelooft er nog in eerlijke verkiezingen? Er worden en werden in hun naam oorlogen gevoed waar ze niet om gevraagd hadden. En ze zijn ernstig misleid over alle beweegredenen. Lees Hosea 4. Geef een volk goede leiders, goede leraren en geen corrupte medemensen met verkeerde motieven: de geldwolf. Niemand heeft om Sodom en Gomorra gevraagd. De mensen worden onderdrukt en gehersenspoeld en ze weten het niet. Hoe kun je om iets vragen als je het niet kent? Niemand wil zelfmoord plegen maar het wordt voor de westerse mens beslist. Lees Mattheüs 7. Waar was het goede christelijke onderwijs? Wie heeft ervoor gezorgd dat alles ondermijnd werd? Wie leert de mens op te staan? Het is niet de eigendunk van de gewone westerse mens. Het is de eigendunk van een bepaalde elite die dit over de gewone en niet weerbare mens heeft uitgestort. Die is bestolen, zijn geluk is weggeroofd en zijn mogelijkheden voor een eerlijk bestaan worden ongedaan gemaakt. Zie de strijd die boeren voeren. De gewone mens kun je niet van narcisme betichten, bepaalde elite wel en de hebben het bestaan van de gewone mens leeggeroofd. En alle middelen die zij er tegen wilden benutten zijn ondermijnd. Referenda afgeschaft, geen eerlijke politiek meer. Hoevelen waren bijvoorbeeld tegen de EU en allerelei maatregelen? Alles werd weggeredeneerd. En het wordt nu steeds gekker met de stikstofcrisis.)

Ergens in de toekomst zal een geleerde academicus een zwaar boekdeel schrijven met de titel The Decline and Fall of the Western Empire . Misschien bevat de inhoudspagina onder andere twaalf hoofdstukken met titels als deze: Eerste Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog. Korea. Vietnam. Palestina. Iran. Nicaragua. Afganistan. Irak. Syrië. Oekraïne. Taiwan.

Inderdaad, Karin Kneissel, de voormalige Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, schrijft momenteel een boek met de werktitel A Requiem for Europe . In een interview met Asia Times op 31 juli verklaarde ze dat ‘Europese landen op het internationale toneel steeds zwakker worden en hun plaatsen worden ingenomen door Aziatische landen’. Ze zei dat het Europa ‘waar ze is geboren en opgegroeid en waaraan ze toegewijd was, niet meer bestaat’. ‘Europese leiders negeren door onwetendheid en arrogantie de bestaande geopolitieke realiteiten en basisprincipes van diplomatie en dit heeft een gevaarlijke situatie gecreëerd.’

Ze voegde eraan toe: ‘Dit hangt samen met eurocentrisme. Wij geloven dat we zo geweldig zijn dat niemand zonder ons kan… Het lijkt mij dat Europa Rusland meer nodig heeft dan Rusland Europa nodig heeft. Als ik gelijk heb, is het dan werkelijk in het belang van de Oude Wereld om Moskou als een vijand te behandelen en Moskou naar Peking te laten neigen? Tegenwoordig zijn Europeanen meer en meer gedesillusioneerd en wanhopig en dit kan massale wanorde en geweld tegen de regering veroorzaken’.

Kneissel, die uit Midden-Europa komt, laat het klinken alsof Europa in het verleden leeft, vóór 1914, toen het politiek centraal stond in de wereld, in plaats van een min of meer irrelevant politiek achterland te zijn zoals in 2022. Wat is zeker is dat de fysieke val van een rijk altijd wordt voorafgegaan door zijn geestelijke val. Waaruit bestond deze geestelijke val?

Ten eerste waren er twee generaties Euro-Amerikaanse (‘Wereld’) Oorlogen met hun genocidale en sadistische mensenoffers van tientallen miljoenen jonge mensen, vooral jonge Russen en Chinezen. Dit leidde tot de ineenstorting van natiestaten en nationale identiteiten, althans in West-Europa. Ten tweede waren er twee generaties Culturele Oorlogen die bedoeld waren om het gezinsleven te doorbreken. De eerste begon in de jaren zestig. Toen werden ‘alleenstaande ouders’ de norm, niet langer biologische vader, biologische moeder en biologische kinderen, de basisbouwsteen van alle samenlevingen en natiestaten. Na slechts één generatie van deze oorlog, met het verschijnen van stiefvaders, stiefmoeders en stiefkinderen, zonder biologische banden tussen hen, kwam opnieuw een weerzinwekkende en lang onderdrukte ziekte op de voorgrond. Dat heet pedofilie.

Ten derde heeft deze ineenstorting van het gezinsleven, die zich over twee generaties voortzette, de afgelopen tien jaar een genderoorlog veroorzaakt. Er zijn geen vader, moeder, zoon of dochter meer omdat het uiteenvallen van het gezin betekent dat kinderen geen vader/moeder-rolmodellen hebben, met als gevolg dat weinigen meer weten wie ze zijn of hoe ze zich moeten gedragen en zich moeten verhouden. En zo zien we de grote verwarring, de uitvinding van ouder één en ouder twee, van het gelegaliseerde ‘huwelijk’ van hetzelfde geslacht bijna overal in West-Europa, gepromoot door een toenemend aantal homoseksuele politici, en de adoptie van kinderen door paren van hetzelfde geslacht.

In Oekraïne wordt, onder druk van zijn transatlantische en West-Europese sponsors, voorgesteld om dit homohuwelijk in te voeren. Dit is de prijs die Oekraïners moeten betalen voor de miljarden dollars aan zelfmoordwapens die het ontvangt voor het promoten van ‘westerse waarden’. Meestal als je iets verkoopt, krijg je er iets voor terug. Maar als je je ziel aan satan verkoopt, krijg je er niet alleen niets voor terug, maar moet je zelfs betalen voor de verkoop. Geestelijke val gaat altijd vooraf aan de val van de staat. In de Oekraïne hebben velen de satanische tatoeages en pentagrammen opgemerkt op de lichamen van de neonazistische schurken die de elite vormden van de strijdkrachten van het regime in Kiev en velen hebben video’s gezien die hun satanische rituelen laten zien.

Dit alles in naam van ‘gelijkheid’ en ‘mensenrechten’. Dit is het einde van het Romeinse rijk, dat tegenwoordig de westerse wereld wordt genoemd. Dit eindigt smadelijk in de door de VS uitgelokte oorlog in de Oekraïne, in wiens helse vuur van zwavel en zwavel heel Europa zich werpt. Zoals het was in de dagen van Sodom en Gomorra, zo is het vandaag de dag in de dagen van Eurosodom en Gomerica.

Het buitengewone is de zelfrechtvaardiging van de westerse wereld voor zijn eigen zelfmoord en zijn weigering om toe te geven dat er iets mis mee is. Integendeel, alleen haar ‘waarden’ van ‘vrijheid, democratie en mensenrechten’ zijn correct en moeten daarom over de ‘vrije wereld’ worden verspreid. Iedereen die de ‘waarden’ ervan niet accepteert, die in feite anti-waarden zijn omdat ze destructief zijn, niet constructief zoals echte waarden, moeten worden bespot, belasterd en, indien nodig, tot onderwerping worden gebombardeerd. De westerse wereld van vandaag begint zichtbaar te lijken op middeleeuwse fresco’s die de kwellingen van de hel tonen, wat de spirituele dood is. De westerse wereld is gedemoniseerd, de demonen zijn uit de ingewanden van de hel opgeroepen om haar te bezetten en zichtbaar en spottend haar ‘westerse waarden’ op te dringen.

Iets meer dan vijftig jaar geleden, in 1971, zong een populaire Amerikaanse zanger genaamd Don McLean, bijna profetisch, van deze kwellingen, dat wil zeggen van de geestelijke dood, in een lied genaamd ‘American Pie’. Beschrijvend hoe Amerika zijn geloof had verloren in het vorige decennium van de jaren zestig, zong hij dat ’tien jaar zijn we alleen geweest’ en hoe hij ‘Satan zag lachen van verrukking’, en dat ‘de kerkklokken allemaal waren gebroken’ / En de drie mannen die ik het meest bewonder / De Vader, Zoon en de Heilige Geest / Ze namen de laatste trein naar de kust… / Singin’, this’ll be the day that I death’.

Het probleem met de westerse wereld is dat ze niet wil luisteren. Inderdaad, in hetzelfde jaar schreef McLean, die katholiek was opgevoed, nog een lied genaamd ‘Vincent’. Zijn woorden echoën daar, misschien zelfs nog profetischer, in relatie tot de huidige weigering van het Westen, gebonden aan de ketenen van zijn narcistische zelfobsessie, om te luisteren. Het luistert niet alleen naar Rusland, maar naar alle stemmen van gezond verstand en universele traditie waar ook ter wereld, zelfs vanuit zijn eigen midden:

Ze wilden niet luisteren, ze wisten niet hoe,…

Ze wilden niet luisteren, ze luisteren niet stil,

Misschien zullen ze dat nooit doen.

(Ed.: Ik leer vaak meer van de antwoorden: “Wat zeker is, is dat de fysieke val van een rijk altijd wordt voorafgegaan door zijn spirituele val. Waaruit bestond deze geestelijke val?”

… en

“Dit alles is in naam van ‘gelijkheid’ en ‘mensenrechten'”.

Hoewel ik het eens ben met het inhoudelijke punt van dit argument dat we getuige zijn van een herhaling van de laatste dagen van het Romeinse Rijk, is de geestelijke val van het Westen eigenlijk sinisterer dan de auteur gelooft.

Ik ben prof. Kevin McDonald (die van Amazon werd verbannen, dwz censuur) dank verschuldigd voor zijn Kritiek van Cultuur-serie voor het volgende:

“Tijdens deze periode … elke keer dat je een moreel voorschrift, een voorschrift van de morele wet van je geweten verwijdert, creëer je een vacuüm dat zal worden opgevuld door politieke correctheid. Dat is wat ons land is overkomen. Deze mensen … nemen deel aan de morele ondermijning van het Amerikaanse volk, omdat ze wisten dat als die moraliteit eenmaal was uitgehold, ze deze konden vullen met hun ideologie. En dat is wat ze hebben gedaan. En daarom werd ik verbannen van Amazon. Omdat hun afwijking constant is. Er zal nooit een tijd zijn dat je niet denkt dat bepaald gedrag slecht is. Maar we hebben een bepaalde groep mensen, die nu bepalen wat slecht is en we hebben geen enkele manier om bezwaar te maken. Als de ADL je niet mag, ben je een slecht mens en heb je geen verhaal. Dat is het. Dit is tirannie! Dit is absolute tirannie! En niemand heeft het erover.” – Prof Kevin McDonald

Dit citaat weerspiegelt de observatie van Prof. Michael Hudson in zijn recente interview met The Saker dat er geen voertuig is voor het Amerikaanse volk om te protesteren tegen de financiële en morele corruptie van de Amerikaanse regering.

En de wijdverbreide normalisering van pornografie is slechts één voorbeeld van de geestelijke val van de VS. Andere voorbeelden zijn feminisme, transgenderisme, euthanasie, de promotie van homoseksualiteit als levensstijlkeuze, legalisering van drugs, enz.

“Joden waren de drijvende kracht achter de moderne pornografische industrie en hun motivatie is gedeeltelijk om de heidense moraal te vernietigen. De porno-industrie is een wapen dat door joden wordt gebruikt tegen heidenen” – Nathan Abrams, Prof. of American History, Aberdeen University, VK

Dus de vernietiging van morele gewoonten en tradities was heel bewust. Het is niet per ongeluk gebeurd.

En het ‘collectieve Westen’ zal duur betalen voor hun apathie.

En deze: De Apocalyps van Johannes de Evangelist, het laatste boek van het Nieuwe Testament, is tegelijkertijd een profetie en een verklaring van de geschiedenis van de Kerk. Er is geen boek dat duidelijker onthult hoe christenen zichzelf vervolmaken, zichzelf heiligen in Christus en de wereld lijden met trouw en geduld.

Het boek van de Openbaring van Jezus Christus, samengesteld rond het jaar 68, werd geschreven als een boek van vertroosting en verhoging van het martelaarschap. Inderdaad, om de vroege kerken te troosten, die al de eerste slagen van het Romeinse keizerlijke Beest leden, en het martelaarschap aan te moedigen, door het te laten zien als de grote overwinning van Christus in zijn gelovigen. Nu, aangezien de wereld de Kerk altijd zal vervolgen, werd de Apocalyps geschreven om alle Kerken van het heden en de toekomst te helpen en te leiden, inclusief die van vandaag (+Ap 2,11; 22,16.18).

Het Romeinse rijk was voor christenen een slechtgehumeurde hond, waarmee men soms kon leven, hoewel hij op elk moment kon bijten, vergeleken met de tijger van het communistische blok of nog meer met de machtige leeuw van de afvallige westerse staten, gecodeerd in rijkdom en in een menselijke vrijheid zonder God en zonder Christus, aan zichzelf overgelaten door het liberalisme (+Ap 13.2.11).

Om een ​​idee te krijgen van de wreedheid van elk van de bovengenoemde Beesten, volstaat het om de echte historische kracht te waarderen die elk van hen heeft getoond om te vechten en christenen tot afvalligheid te leiden. “Aan hun vruchten zul je ze kennen”

Ik hoop dat ik mezelf goed heb uitgelegd)

2 augustus 2022

20220808 Over de wereldwijde hongersnoodagenda

Van Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

Nederland is nu ground zero voor de wereldwijde hongersnoodagenda nu de regering een nep stikstofcrisis creëert om de landbouwsector van het land te vernietigen

augustus 5, 20222850 10

Voordat we hier induiken, is het belangrijk om stikstof en zijn rol op aarde te begrijpen. De lucht die de mensen inademen bestaat voor 78% uit stikstof, 22% uit zuurstof en 1% uit andere dingen. De mens ademt al zijn hele bestaan op aarde stikstof in. De meeste stikstof in de atmosfeer van de aarde zijn N2-moleculen, die meestal inert zijn (chemisch niet-reactief). Stikstofoxiden, zoals ammoniak (NH3) en stikstofmonoxide (NO) zijn de “slechte” nitrogenen waarvan de klimaatverandering mensen zeggen dat ze ons allemaal zullen doden. Maar geen voedsel hebben zal ons allemaal veel sneller doden, schrijft TheCOVIDBlog.com.

Stikstofoxiden zijn feiten van het leven op aarde. Lachgas (N2O), ook bekend als “lachgas” en “whippets“, is het op twee na meest voorkomende stikstofoxide in de lucht, volgens het U.S. Environmental Protection Agency. Natuurlijke bronnen van N2O, waaronder de oceanen en de bodem onder natuurlijke vegetatie, zijn goed voor 62% van alle N2O. Stikstofdioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO) zijn de twee meest voorkomende stikstofoxiden. Het meeste NO2 is afkomstig van tabaksrook, kachels en verwarmingstoestellen. De voornaamste bronnen van NO zijn de verbranding van fossiele brandstoffen en de toevoeging van meststoffen aan de bodem.

Het is waar dat de grootste menselijke bijdrage van stikstofoxiden van de landbouw komt. Maar uit een studie uit 2017 van de Universiteit van Virginia en The Organic Center blijkt dat biologische landbouw (d.w.z. met gebruik van mest en compost als meststof en zonder chemische bestrijdingsmiddelen) de nieuwe reactieve stikstofuitstoot met 64% vermindert ten opzichte van de “conventionele” landbouw.

Toch is minder dan 1% van de landbouwgrond in de VS en slechts 4% van de Nederlandse landbouwgrond biologisch gecertificeerd. Intussen maken reusachtige bedrijven – Monsanto/BASF, DuPont/Dow, en Syngenta/ChemChina – al die giftige bestrijdingsmiddelen en bezitten zij via octrooien alle zaden die voor voedingsmiddelen geplant worden. Deze drie bedrijven beheersen de hele wereldwijde landbouwindustrie.

Als de uitstoot van stikstofoxide werkelijk een wereldprobleem zou zijn, dan zouden de machthebbers The powers that be (TPTB) de voornoemde bedrijven gewoon kunnen opdoeken en investeren in biologische landbouw. Maar wij weten allemaal dat oprechte bezorgdheid om de mensheid voor deze mensen geen prioriteit is, nooit geweest is, en ook nooit zal zijn.

Nederlandse boeren vechten tegen hun ondergang

Het Wereld Economisch Forum promoot de zoveelste “bug chef”. Joseph Yoon is de oprichter van Brooklyn Bugs in New York. Hij reist het land door, kookt insecten, rupsen, enz., en eet ze voor de ogen van mensen op. Yoon bestaat sinds 2017. Maar Klaus en zijn gezelschap hebben hem onlangs onderschreven als onderdeel van The Great Reset agenda van “u zult insecten eten en het lekker vinden.”

Om de insectenagenda te laten werken, moeten de mensen wanhopig hongerig zijn en toch de wil hebben om te leven. TPTB moet de mensen niet alleen laten geloven dat insecten voedsel zijn, maar ook een wereldwijde hongersnood in de hand werken, die de mensen ertoe zal dwingen te gehoorzamen om te overleven.

Bill Gates is een van de hoofdingenieurs. Hij bezit momenteel 242.000 acres landbouwgrond in de Verenigde Staten.

In juni heeft hij nog eens 2.100 acres in North Dakota gekocht. Het doel is om de grond te kopen en braak te laten liggen als onderdeel van deze geplande wereldwijde hongersnood, waarvan wij voorspelden dat er tussen nu en eind 2024 een miljard mensen zullen sterven. De mensen zullen kiezen tussen insecten eten of verhongeren. Nederland, een klein land met slechts 18 miljoen mensen, is van vitaal belang voor deze genocidale agenda.

Christianne van der Wal.

Christianne van der Wal is de “Nederlandse Minister voor Stikstof- en Natuurbeleid” (ja, dat is een echte functie in de regering). Zij en premier (en lid van het World Economic Forum) Mark Rutte hebben een nepcrisis uit de hoge hoed getoverd, die oproept tot “vermindering van de stikstofuitstoot” met wel 70% tegen 2030. Toegegeven, de Europese Unie had naar verluidt al sinds de jaren zeventig een soort plannen om de stikstofuitstoot te verminderen. Maar sinds die tijd is er niet echt iets aan gedaan.

Het huidige Nederlandse plan omvat het afmaken van 30% van de veestapel in het land, waardoor 30.000 boeren zonder werk zouden komen te zitten en de vleesvoorziening in Europa en daarbuiten drastisch zou verminderen. De overblijvende boeren zouden gedwongen worden de stikstofuitstoot met meer dan 95% te verminderen, waardoor ook zij zonder werk zouden komen te zitten.

Nederland is de op één na grootste landbouwexporteur ter wereld, na de Verenigde Staten. Het is de grootste vleesexporteur van de Europese Unie. De Nederlandse boeren hebben sinds juni bijna non-stop geprotesteerd. Maar de reguliere media besteden er nauwelijks aandacht aan. Boeren hebben snelwegen geblokkeerd met hun tractoren en door koeienmest en balen hooi over de rijwegen uit te storten. Ongelooflijke foto’s zoals de volgende circuleren al de hele zomer online.

De protesten doen denken aan het Truckerskonvooi van in Canada eerder dit jaar.

Maar de TPTB zijn niet van plan toe te staan dat de demonstranten hun doel in de weg staan. Net als de Aussies vóór 2020, zijn de Nederlanders niet gewend aan gewelddadig politietuig dat hen aanvalt, zoals de modus operandi in de Verenigde Staten is. Het begon tijdens de COVID lockdown protesten eind 2021 en begin 2022…

…en wordt erger tijdens de boerenprotesten.

Agenten schieten zelden met pistolen in Nederland. Maar zij openden begin juli het vuur op een 16-jarige jongen die vreedzaam in een tractor zat.

Het doel is de boeren en hun aanhangers bang te maken tot meegaandheid en gehoorzaamheid.

De Bill Gates-factor

Christianne van der Wal is getrouwd met Piet van der Wal, de zoon van Okke van der Wal, die in 2019 is overleden. Okke was een van de rijkste 500 mensen van Nederland, met het grootste deel van zijn rijkdom afkomstig van Boni supermarkten. Het bedrijf heeft 44 winkels in heel Nederland en een distributiecentrum in Nijkerk. Bouke van der Wal, de broer van Piet, staat technisch gezien nu te boek als de eigenaar van Boni. Maar het is een familiebedrijf.

Picnic is een Nederlandse online supermarkt met 70 bezorghubs en 10 distributiecentra in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het bedrijf is in 2015 opgericht door vijf rijke families, waaronder de van der Wal’s. Picnic vervult uitsluitend online bestellingen en bezorgingen.

Klanten kunnen geen winkel binnenlopen en iets kopen. De controverse begon in september 2021, toen de Bill and Melinda Gates Foundation in wezen het hele bedrijf kocht voor €600 miljoen, dat was toen ongeveer $707 miljoen. Verder koopt Picnic al zijn levensmiddelen bij Boni supermarkten.

Deze flagrante belangenconflicten doen er blijkbaar niet toe. “Stikstofminister” Christianne creëerde een beleid om de landbouwsector in Nederland, die vorig jaar voor meer dan €104 miljard aan goederen exporteerde, kapot te maken. Als die sector eenmaal weg is, zullen miljoenen Europeanen gedwongen zijn om al hun boodschappen bij Picnic/Boni te kopen, waarvan de familie van der Wal aanzienlijk profiteert. En met Bill Gates aan het hoofd, betekent dat veel voedsel uit insecten en uit laboratoria op het menu.

De Nederlanders weten en begrijpen wat er gebeurt. Twee distributiecentra van Picnic zijn sinds december tot de grond toe afgebrand.

Fasen van aanvaarding van genocide

Het is al een paar dagen geleden dat wij nieuwe inhoud gepubliceerd hebben, wegens het werk aan het boek The COVID Blog™. Een deel van het proces is teruggaan en alle berichten opnieuw lezen, en de algemene stemming op de respectieve tijdstippen aanvoelen.

In juni 2021 gingen de meeste verhalen op de blog over personen die stierven aan diverse #ABV smoesjes (Alles behalve vaccin). TPTB gebruikte ook nog steeds de term “doorbraakgevallen,” waarmee zogenaamde COVID-19 gevallen bedoeld werden, ondanks dat ze geïnjecteerd waren. Veertien maanden later schrijven wij nog maar zelden verhalen over slechts één slachtoffer, omdat dat geen recht meer doet aan het verwoorden van de genocide. En het doorbraakverhaal is al lang uit de wereld, want bijna alle zogenaamde COVID-19 gevallen zijn nu gevaccineerde mensen.

Een verhaal van 21 juni 2021 over 12 verpleeghuispatiënten die in België sterven, was de eerste en enige keer dat deze blogger melding maakte van die Deagel website die een beetje een cliché geworden is. “Het wordt heel interessant om de wereldbevolking van 2020 op 2021 te vergelijken met die van 2022,” staat er in het verhaal. Er wordt dan gelinkt naar het Deagel archief. Die “voorspelde” in 2013 natuurlijk dat de Verenigde Staten tegen 2025 70% van hun bevolking zouden verliezen.

De website wordt nooit meer genoemd op The COVID Blog™, omdat niemand weet wie de eigenaar van Deagel is. Er is letterlijk geen informatie beschikbaar over wie of wat de site is. Ook zijn die voorspellingen ergens eind 2020 of begin 2021 van de site verwijderd. Het is nu alleen nog in archieven beschikbaar. Verder werd Deagel genoemd in een e-mail die Wikileaks in 2012 publiceerde van een Texaans bedrijf dat Stratfor heet. Dat doet “global intelligence” voor de eerder genoemde Dow, Lockheed Martin, Raytheon, en andere militaire aannemers van de regering.

Deductief redeneren leidt tot de conclusie dat Deagel.com gecontroleerde onthullingen zijn door TPTB.

Dat alles gezegd hebbende, hebt u geen anonieme websites nodig om te weten dat er genocide aan de gang is, vooral niet als u er al vanaf het begin verslag van doet. Deze blogger wist dat er veel mensen zouden sterven door de genocide op vaccins. Maar pas in januari 2022 werd de omvang van deze genocide kristalhelder. Aanvallen op de wereldvoedselvoorziening zijn bijna dagelijkse kost, evenals de “u zult insecten eten en het lekker vinden” propaganda.

Nederland is een van de grootste voedselproducenten ter wereld. Volgend jaar om deze tijd zal dat niet meer het geval zijn. En of het nu via na-injectie sterfgevallen zijn of via hongersnood, tegen die tijd zullen er ook miljarden sterven. Het is nu de tijd om volledig over te schakelen op het eten van alleen maar hele voedingsmiddelen (granen, groenten, vlees, enz.) om de gevolgen te verzachten. Alle bewerkte voedingsmiddelen zijn nu verdacht. Wij hebben geen idee wat ze in dat spul stoppen. En het is absoluut misselijkmakend niet te weten of u misschien net gemalen krekels, maden of sprinkhanen hebt ingeslikt.

Blijf waakzaam en bescherm uw vrienden en geliefden.

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

20220805 Over het niet erkennen van het Bijbels Rentmeesterschap

Via Wim Jongman, zie daar afbeeldingen en links

DRIE MANIEREN WAAROP KLIMAATALARMISTEN BIJBELSE WAARHEDEN VERWERPEN

28 juli 2022 – door Jonathan Brentner

We leven werkelijk in een omgekeerde wereld. Volgens velen is de zwaarste zonde die men kan begaan, het ontkennen dat de aarde opwarmt tot onveilige niveaus vanwege onze moderne levensstijl.

Julie Kelly, een schrijfster voor The Hill, vat deze beschuldiging zo samen:

Voor degenen die niet weten wat een klimaatontkenner is, het betekent dat je het idee dat de aarde opwarmt door menselijke activiteit in twijfel trekt, betwijfelt of ronduit verwerpt…. Als je ook maar een beetje twijfelt aan de dubieuze modellen, de onrealistische voorspellingen, de veranderende grenspalen of de gebrekkige gegevens met betrekking tot de klimaatwetenschap, ben je niet alleen dom volgens deze mensen, maar sta je op gelijke voet met degenen die de Holocaust ontkennen.

De globalisten hebben onlangs het volume van hun waarschuwingen over klimaatverandering opgevoerd. Het Wereld Economisch Forum (WEF) heeft zich deze maand uitgesproken tegen privébezit van auto’s. Zij gaan er nu al van uit dat auto’s die op fossiele brandstoffen rijden op een dag niet meer zullen bestaan en vanwege het tekort aan materialen om de elektrische accu’s voor toekomstige auto’s te maken, zal de overheid moeten ingrijpen en controleren wie zij toestaat om auto’s te bezitten.

Als reactie op de voortdurende drang om het gebruik van fossiele brandstoffen te demoniseren en op degenen onder ons die niet accepteren dat er een klimaat noodsituatie bestaat, heb ik besloten om een serie artikelen te schrijven vanuit het standpunt van een bijbelse creationist.

Ik geloof dat de meest fundamentele fout van de klimaatalarmisten is dat zij verwerpen wat de Schrift zegt over Gods schepping, zowel in het verleden als in de toekomst. Dit is waar ik zal beginnen met het behandelen van het onderwerp.

Klimaatalarmisten verwerpen de Bijbelse waarheid op drie manieren.

1. ZIJ VERWERPEN HET VERHAAL VAN GODS SCHEPPING

(Opmerking: het materiaal dat volgt is aangepast van een hoofdstuk dat ik schreef voor het boek, Lawless — The End-Times War Against the Spirit of the Antichrist.[ii] Zie Lawless voor het hele hoofdstuk).

Veel beoordelingsfouten komen voort uit het niet kennen van het hele verhaal, is het niet? Toen ik eind jaren zeventig op het seminarie zat, begonnen een jongeman en zijn gezin een zondagsschoolklas bij te wonen waar ik deel van uitmaakte. Ik had al snel een negatieve mening over hem, gebaseerd op zijn uiterlijk; hij had erg lang haar had en een oorbel in zijn gepierced oor (toen leek me dat veel radicaler dan nu). Ik voelde grote schaamte toen ik hoorde dat hij een undercover narcotica-agent was, wiens uiterlijk hem hielp zich in te passen in de illegale drugscultuur van die tijd, zodat hij de slechteriken kon vangen.

Op dezelfde manier onthult de Schrift het grote verhaal van de schepping, zonder welke we de huidige staat ervan niet volledig kunnen begrijpen, of, nog belangrijker, de toekomst ervan niet kunnen onderscheiden. Veel fouten van de klimaatalarmisten komen voort uit hun afwijzing van de geldigheid van het bijbelse verhaal over de schepping en de zondeval, of, zoals de Bijbel zegt, zij “onderdrukken de waarheid” van wat zij zien in de natuur (zie Romeinen 1:18-20) of in de lucht (Psalm 19:1-4).

God schiep alles wat we om ons heen zien, zowel in de natuur als in de lucht. Genesis 1:1 zegt: “In den beginne schiep God de hemelen en de aarde.”

In Jesaja 45:12 zegt de Heer dat Hij “de aarde heeft gemaakt en daarop de mens heeft geschapen; het waren mijn handen die de hemelen hebben uitgestrekt”.

Ik houd van de woorden van Psalm 50:10-11, “Want al het gedierte des wouds is Mijn, / en het vee op duizend heuvelen. / Ik ken alle vogels van de bergen, / en de wilde beesten van het veld zijn van Mij.” De hele natuur is van God; Hij kan ermee doen wat Hij wil volgens Zijn soevereine bedoelingen.

Genesis 1-2 beschrijft de wonderen van de scheppende activiteit van de Heer, evenals Zijn bevel aan de mensheid om “vruchtbaar te zijn en de aarde te vullen” (1:28). God schiep een volmaakt paradijs voor Adam en Eva.

Het Boek Genesis onthult nog een andere klimatologische gebeurtenis die ons helpt de huidige toestand van de natuur te begrijpen. Het is wat wij de “zondeval” noemen, toen Adam en Eva ongehoorzaam waren aan God en de zonde zijn intrede deed in het menselijk ras. Als gevolg van hun zonde breidde de Heer hun straf uit tot Zijn schepping (Genesis 3:17-18).

Hoe mooi en spectaculair de natuur vandaag de dag ook kan zijn, zij bezit niet haar oorspronkelijke glorie. Randy Alcorn schreef dit in zijn boek, Hemel: “We hebben de aarde nooit gezien zoals God haar gemaakt heeft. Onze planeet zoals wij die kennen is een schimmig, halftoon beeld van het origineel.”[iii]

In Genesis 6-8 leren we ook dat een grote zondvloed in de oudheid de hele aarde bedekte. God oordeelde de hele oude wereld vanwege haar grote goddeloosheid. Deze zondvloed bedekte de hele aarde, zelfs de bergtoppen die in die tijd bestonden.

Wie, zou je kunnen vragen, gelooft het verhaal van Noach, de ark, en de zondvloed? Jezus doet dat. Zijn woorden in Mattheüs 24:37-39 bevestigen het hele Genesis-verslag over Noach en de zondvloed. De apostel Petrus heeft later de ontkenning van het Genesisverslag over de zondvloed aangewezen als de belangrijkste vergissing van hen die in de laatste dagen de terugkeer van Jezus zullen bespotten (2 Petrus 3:1-7).

De Schrift waarschuwt ons ook voor de komende Dag des Heren, of wat wij de zevenjarige Verdrukking noemen. Gedurende deze tijd zal God eerst de wereld oordelen door de mensheid toe te staan veel schade toe te brengen aan het milieu door oorlogen, pestilentiën en hongersnoden (Openbaring 6:1-8). Later in deze periode zullen Zijn directe oordelen over de aarde ook een ravage aanrichten in het milieu, wanneer de mensheid doorgaat met haar standvastige afwijzing van de Heer (Openbaring 8-18).

Maar o, wat een glorieus herstel wacht ons wanneer Jezus terugkeert naar de aarde bij Zijn wederkomst! Hij zal de vloek op ons milieu ongedaan maken en de aarde in haar oude glorie herstellen tijdens Zijn duizendjarige heerschappij over de aarde (zie Romeinen 8:19-25; Openbaring 20:1-10). Jesaja 11:1-10 geeft ons een beeld van deze glorieuze vernieuwing wanneer de Heer duizend jaar regeert over de naties van de wereld.

Het nieuws voor de planeet aarde wordt nog beter. Openbaring 21:1 vertelt ons dat God na de heerschappij van Christus een “nieuwe hemel en een nieuwe aarde” zal scheppen, waarvan wij in alle eeuwigheid zullen kunnen genieten. Probeer je eens voor te stellen hoe het is om te genieten van Gods spectaculaire schepping met oneindige tijd om dat te doen! Dat is onze toekomst.

2. ZIJ VERWERPEN EEN BELANGRIJK DOEL VAN DE SCHEPPING

De klimaatalarmisten genieten net als wij van het uitzicht en de geluiden van de natuur, maar zij verwerpen een belangrijk doel van de schepping: God wil dat wij die voor ons welzijn gebruiken.

In 1 Timoteüs 6:17 beschrijft de apostel Paulus God als degene “die ons voorziet van alles om van te genieten”. De Heer zegt bij monde van de psalmist: “De hemel, zelfs de hemelen, zijn van de Heer, / Maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven” (Psalm 115:16).

Wij hebben een wonderbaarlijke en verbazingwekkende Schepper! Hij maakte alles voor ons welzijn. Zou Degene die Adam en Eva opdroeg om “vruchtbaar” te zijn en “de aarde te vullen” (Genesis 1:28) niet ook de middelen hebben verschaft om de grote wereldbevolking die we vandaag de dag hebben, te onderhouden? Ik ben er zeker van dat Hij dat gedaan heeft!

Calvin Beisner schreef in zijn artikel “Fundamentele principes van Bijbels Rentmeesterschap van de Aarde” het volgende over Gods perspectief op deze exponentiële groei:

Menselijke vermeerdering en vulling van de aarde zijn een intrinsiek goed (Genesis 1:28). In principe zijn kinderen, veel kinderen, een zegen van God (Psalm 127; 128). De aarde is niet overbevolkt; sterker nog, “overbevolking” is een betekenisloze term, omdat het niet kan worden gedefinieerd door demografische grootheden zoals bevolkingsdichtheid, groeipercentage, of leeftijdsverdeling. Daarom vereist goddelijke heerschappij geen bevolkingsbeheersing of “gezinsplanning”. Mensen zijn niet in de eerste plaats consumenten en vervuilers, maar, zoals het beeld van God impliceert, producenten en rentmeesters.[iv]

De globalisten hebben een heel ander perspectief op de wereldbevolking, één dat niet alleen duister is, maar ook dodelijk. Een van de leerstellingen van de elite globalisten roept op tot een aanzienlijke vermindering van de wereldbevolking tot “duurzame niveaus”. De roep om “duurzaamheid” loopt als een rode draad door de documenten van de Verenigde Naties met betrekking tot Agenda 2030, maar de VN omschrijft de duistere implicaties ervan niet volledig in haar talrijke documenten over deze kwestie. Hun doelstelling van bevolkingsvermindering blijft onbekend voor de meesten, maar het is zeker niet verborgen.

De bevolkingsreductiedoelstelling van de globalisten verscheen ooit op de Georgia Guidestones, die een mysterieuze Nieuwe Wereldorde groep in 1980 bouwde in Elbert County, Georgia. Een van de tien inscripties stelde het duurzame niveau van de menselijke bevolking op vijfhonderd miljoen. Hoewel de Guidestones niet meer bestaan, blijft het doel van een sterk verminderde bevolking in de geesten van de globalisten gegrift.

De elite weet ongetwijfeld dat fossiele brandstoffen het mogelijk maken dat boeren het benodigde voedsel produceren voor honderden miljoenen alleen al in de Verenigde Staten en voor miljarden wereldwijd. Voor het planten, onderhouden en oogsten van gewassen is een grote hoeveelheid brandstof nodig. Bovendien zou het voedsel nooit van de boerderijen naar onze kruidenierswinkels kunnen worden gebracht zonder dieselbrandstof die een groot aantal vrachtwagens en treinen aandrijft. En zonder brandstof zou het voor de meesten van ons een heel eind lopen zijn om ons voedsel van de winkel naar huis te brengen.

God ontwierp de wereld om de grote bevolking die we vandaag hebben in stand te houden. Ik geloof absoluut dat Hij fossiele brandstoffen in de aarde heeft voorzien ten bate van de mensheid. Waarom zou Hij anders de aarde hebben ontworpen met zulke enorme voorraden olie, aardgas en steenkool, en de mensheid de kennis hebben gegeven om die te gebruiken?

Deze enorme voorraden zijn niet ontstaan buiten Gods soevereine genade en bedoelingen om, noch zijn zij afkomstig van rottende dinosaurussen.

Er zou een astronomisch groot aantal ontbindende dieren uit de oudheid nodig zijn geweest om de gigantische reservoirs van aardgas en aardolie te creëren die zich thans onder het aardoppervlak bevinden. Deskundigen schatten dat de Leviathan aardgasvoorraad voor de kust van Israël een triljoen kubieke voet aardgas bevat.

De leugen dat onze brandstoffen van dinosauriërs afkomstig zijn, begon met John D. Rockefeller die de schaarste van olie wilde benadrukken om er hogere prijzen voor te kunnen vragen. De middelen die God gaf om het leven op de planeet te behouden, kwamen niet van dinosaurussen. De Heer voorzag in gas, diesel, aardgas en steenkool als de middelen om een grote bevolking op aarde in stand te houden, wat ook gebeurt.

Weet dat de Heer soeverein en met opzet kolen, olie en aardgas op aarde heeft geplaatst om de grote wereldbevolking die vandaag de dag bestaat in stand te houden. Dat is Zijn plan voor de duurzaamheid van het menselijk ras.

De schepping bestaat ten bate van de mensheid en niet andersom.

3. ZIJ VERWERPEN DE BIJBELSE WAARHEID OVER JEZUS

Sommige klimaatalarmisten zijn de meest religieuze mensen die men ooit zou willen ontmoeten. Helaas kan de god die zij aanbidden en dienen hen niet troosten in hun verdriet, hun hartenkreten om hulp niet horen, hen niet redden van gevaar, hun zonden niet vergeven, of hen eeuwig leven schenken. De natuur zwijgt zelfs voor hun meest oprechte smeekbeden.

Op 19 september 2019, aldus Fox News, baden studenten van Union Theological Seminary in New York City tot een verzameling potplanten die in de kapel van de school waren opgesteld. Dit is een foto van deze studenten die bidden tot planten.

Een dergelijke verafgoding van de natuur is in strijd met wat de Bijbel ons vertelt over de Heer Jezus. Paulus beschrijft Zijn rol in de schepping in Kolossenzen 1:15-17:

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen, in hemel en op aarde, zichtbaar en onzichtbaar, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden – alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is vóór alle dingen, en in hem houden alle dingen stand.

Klimaatalarmisten slaan de plank mis wat betreft het milieu, omdat zij de bijbelse waarheid over Jezus verwerpen.

Door dit te doen, missen zij de centraliteit van de Zoon in alles wat zij zien. Merk op dat de apostel zegt dat in Jezus “alle dingen samenhouden”. Hij is Degene die de natuur in stand houdt! Hebreeën 1:3 zegt dat Jezus “alle dingen in stand houdt door het woord van zijn kracht”. Jezus houdt letterlijk het hele universum bij elkaar door Zijn kracht!

De klimaatalarmisten vertellen ons dat we radicale maatregelen moeten nemen om de planeet te redden. De Bijbel vertelt ons dat Jezus Degene is die Zijn schepping in stand houdt! Wij hebben heilige verantwoordelijkheden als verzorgers van Gods verbazingwekkende geschenk aan ons, natuurlijk, maar Jezus is Degene die de wereld en het hele universum in stand houdt. Hij houdt het allemaal bij elkaar.

Niet alleen dat, maar de Schrift beantwoordt ook de eeuwige angst van de klimaatalarmisten. Al tientallen jaren waarschuwen zij voor een stijging van de zeespiegel, maar Jeremia 5:22 vertelt ons dat God al lang geleden voor deze zaak heeft gezorgd:

Vreest gij Mij niet? verklaart de HEER. Beeft gij niet voor mijn aangezicht? Ik heb het zand geplaatst als grens voor de zee, een eeuwigdurende barrière die zij niet kan passeren; al slaan de golven, zij kunnen niet overwinnen; al brullen zij, zij kunnen er niet overheen.

Niet alleen verwerpen de klimaatalarmisten Jezus’ rol als Heer van Zijn schepping, maar velen, zo niet de meesten van hen, verwerpen Hem als hun Verlosser.

Zij verwerpen Zijn bewering dat Hij de enige weg is naar het eeuwige leven.

In de bovenzaal, de nacht voor Zijn kruisiging, zei Jezus: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6). Jezus is onze Verlosser; Hij is de enige weg naar het eeuwige leven. Alle andere wegen eindigen met eeuwig lijden.

Johannes 3:16 zegt: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Jezus stierf een gruwelijke dood aan het kruis omdat er geen andere manier was om de straf te betalen voor de zonden van een verloren en veroordeelde mensheid. Drie dagen later stond Hij op uit de dood om te bewijzen dat Zijn beweringen waar zijn, en dat eeuwig leven in Hem woont en in niemand anders.

Ik houd van de eenvoud van de woorden van de apostel Johannes: “En dit is het getuigenis, dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet” (1 Johannes 5:11-12).

Jezus kennen als onze Verlosser is eeuwig leven. Hem en zijn woorden verloochenen leidt tot een lot dat erger is dan alles wat men ooit op deze aarde zou kunnen meemaken. Hij is de enige weg naar het eeuwige leven.

Als u dat nog niet gedaan hebt, stel dan uw vertrouwen in Christus voor de vergeving van uw zonden en het eeuwige leven. Nodig Jezus uit in uw leven. Romeinen 10:13 zegt: “Want een ieder die de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden.” Doe dit alstublieft voordat het te laat is; de tijd dringt!

Jezus’ spoedige verschijning voor Zijn gemeente, niet de opwarming van de aarde, is de echte urgentie van deze tijd. Laat alstublieft de Heilige Geest de reddende waarheden van Jezus’ woorden aan uw ziel bevestigen. Morgen kan het te laat zijn.

CONCLUSIE: WE ZULLEN ONS VOOR ALTIJD KOESTEREN IN GODS WONDERBAARLIJKE SCHEPPING

Ik houd van het uitzicht, de geluiden en de geuren van de natuur. Ik rijd graag over de Blue Ridge Parkway en zou gemakkelijk een week op deze weg kunnen doorbrengen, genietend van de vele uitzichten, wandelend over de paden, en mediterend over Gods Woord. Ik zit graag naast een bergstroompje te luisteren naar het kabbelende water, net zoveel als ik houd van het geluid van oceaangolven die tegen de kust slaan.

Een droomvakantie van mij zou zijn om een paar weken met mijn gezin door te brengen in een berghut bij een stromende beek met koud, zoet water.

Door de schepping roept de Heer ons toe dat er een Meesterontwerper moet zijn, een Schepper van alle dingen. We zien Zijn schoonheid in majestueuze besneeuwde bergen, kleurrijke zonsopgangen, en schilderachtige weerspiegelingen van heuvels en bomen op heldere bergmeren. Ik herinner me het ontzag bij het wandelen in het Rocky Mountain National Park; het is onvergetelijk hoe het gedachten oproept over Gods grote majesteit en macht.

Ondanks al die geweldige schoonheid die we nu in de natuur zien, vertelt de Bijbel ons dat de natuur niet in haar oorspronkelijke ongerepte staat bestaat. Toen de mensheid zondigde, had dat een negatieve invloed op de hele schepping van God.

Zodra Jezus voor ons terugkomt, zullen we beginnen aan een verbazingwekkend en glorieus avontuur, beginnend met onze reis naar de hemel, waar we herenigd zullen worden met familieleden en de plaats zullen zien die de Heer speciaal voor ons heeft bereid.

Als heiligen van het Nieuwe Testament bezitten wij een zekere en eeuwige hoop die wonderlijker en vervullender zal zijn dan wat de utopische dromers van onze tijd zich ook maar kunnen voorstellen.

Wij zullen met Jezus heersen in Zijn duizendjarig rijk en daarna tot in alle eeuwigheid, terwijl wij voor eeuwig genieten van Gods schepping op een manier die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. Onze vreugde zal geen grenzen kennen als we ons koesteren in alles wat de Heer na dit leven voor ons heeft.

Ons genot van de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem zal nooit ophouden (zie Openbaring 21-22). We zullen voor altijd genieten van haar schoonheid met ogen die veel meer afgestemd zijn op Gods pracht dan wat we nu bezitten!

[i] Julie Kelly, The Hill, 6 januari 2017 artikel: “De hypocrisie van voorstanders van klimaatverandering”

[ii] Jonathan C. Brentner, “Who Are the Real Deniers?” in Lawless — The End-Times War Against the Spirit of the Antichrist (Crane, MO, Defender, 2020) pp. 243-249.

[iii] Randy Alcorn, Heaven (Carol Stream: Tyndale House Publishing, 2004), p. 108.

[iv] E. Calvin Beisner, “Fundamentele Principes van Bijbels Rentmeesterschap van de Aarde” op de Cornwall Alliance website op: https://cornwallalliance.org/landmark-documents/foundational-principles-of-biblical-earth-stewardship/

Bron: 3 Ways Climate Alarmists Reject Biblical Truths — Jonathan Brentner

20220804 Over de agenda van de globalisten

Van Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

De oude honden hebben nieuwe trucs nodig

augustus 3, 20223266 6

De agenda van de Globalisten is in de loop der jaren gestadig vooruitgegaan, en haar kwade bedoelingen hebben ons gebracht in de betreurenswaardige toestand waarin de wereld zich thans bevindt. Het is niet overdreven te zeggen dat de Cabal proberen een massale uitsterving over de mensheid uit te voeren. Bill gates en de rest van de menigte van NWO Davos praten al jaren enthousiast over de noodzaak van “Ontvolking”. Er zijn volgens hen te veel “nutteloze eters”. De genocidale Covid-wreedheid die meer dan twee jaar geleden aan de wereld werd opgelegd, diende die agenda, tot op zekere hoogte. De volle omvang van de dodelijke slachtoffers van wat een misdadige proef met levende mensen was, is nog onbekend, het kan nog jaren duren voordat de gevolgen op lange termijn volledig begrepen zijn, schrijft Eamon McKinney.

Toch is het duidelijk dat de golf van doden en gewonden die de mainstream media blijkbaar in verwarring brengt, uitsluitend geconcentreerd is onder degenen die hun regeringen vertrouwden en, al dan niet met tegenzin, de experimentele prik namen. Sporters en jongeren sterven in een alarmerend tempo, maar de mainstream media kunnen geen verband vinden tussen dat en de prik, is de klimaatverandering de oorzaak, vragen zij zich af? De aanval van propaganda die de Covid-leugen mogelijk maakte was alleen mogelijk met de medeplichtigheid van de mainstream media. Met elk middel van desinformatie waarover zij beschikten, legden zij elke tegengestelde mening het zwijgen op, zelfs die van enkele van ’s werelds meest vooraanstaande deskundigen op dit gebied. Dr. Robert Malone, de uitvinder van de MRNA technologie, Cary Mullis, de bedenker van de PCR test, en vele andere gewaardeerde wetenschappers werd het zwijgen opgelegd. En natuurlijk werden de andersdenkenden, de “anti-vaxxers” belachelijk gemaakt als “samenzweringstheoretici”. Een term die door de CIA in het leven was geroepen om degenen die de moord op J.F.K. bijna 60 jaar geleden in twijfel trokken, in diskrediet te brengen en te marginaliseren. Zonder zich te verkneukelen over de tragedie is er nu enige rechtvaardiging, de groep die het minste risico loopt van Covid? De “samenzweringstheoretici” die genoeg wisten om de farmaceutische industrie, hun regeringen of de mainstream media niet te vertrouwen.

Diezelfde mainstream media zijn even medeplichtig aan alle Westerse gruweldaden van de laatste jaren. 9/11, de oorlog in Irak, Afghanistan, Syrië en onlangs nog de Oekraïne-crisis. De mainstream media, of ze nu zogenaamd liberaal of conservatief zijn, hebben allemaal als enthousiaste cheerleaders gediend voor elk conflict dat Amerika en de NAVO hebben gepleegd. Zonder hen zou de uitvoering van de agenda niet mogelijk geweest zijn, als zij die niet mogelijk gemaakt en bevorderd hadden. Wanneer de tijd van afrekening komt, en die komt er, zullen zij veel te verantwoorden hebben. Als er al een “zilveren randje” is aan de verschrikking van de huidige gebeurtenissen, dan is het dat dit specifieke instrument van bevolkingsbeheersing snel zijn vermogen verliest om het volk te beïnvloeden. Het is zo absurd en flagrant geworden, dat slechts weinigen er nog in geloven. In Amerika blijkt uit recente opiniepeilingen dat het vertrouwen in het tv-nieuws in procenten van één cijfer ligt, de cijfers voor de gedrukte media zijn iets hoger, maar nog steeds bedroevend laag. Soortgelijke statistieken zijn over de hele wereld te vinden. Gedurende de hele Covid werden de meeste mediakanalen gesteund door overheidsgeld om zich strikt aan het Covid-narratief te houden, zonder overheidsgeld zouden de meeste al terecht failliet zijn. Nu er steeds minder mensen naar kijken en nog minder mensen het geloven, is dit niet langer een doeltreffend controlemiddel. Dit wordt begrepen, een belangrijk onderwerp op de recente bijeenkomst van het WEF was het gebrek aan vertrouwen in de globalisten en de mainstream media, en zij vragen zich af waarom? Het censureren van de alternatieve, niet corporatieve media schijnt het enige te zijn dat zij nog hebben, “als zij de leugen niet geloven, kunnen wij tenminste de waarheid tegenhouden”. Geholpen en aangemoedigd door Big Tech heeft dit slechts gedeeltelijk gewerkt, sommige waarheden zijn gewoon te duidelijk om te negeren en er is een massale uittocht van de mainstream media geweest, omdat de mensen die in recordaantallen mijden.

Technocratie, overmoed, macht en geld hebben de perfecte horror voor de toekomst van de mensheid geschapen

De wereld is voor altijd veranderd na de gebeurtenissen van 9/11. Het was de casus belli om de verzonnen oorlog tegen het terrorisme te rechtvaardigen en de invasie en vernietiging van oude beschavingen in Irak, Afghanistan, Syrië en Libië. Niets daarvan had te maken met terreurdreiging, alleen maar meer oorlogen van bedrijven om een hebzuchtige minderheid van machtige mannen te verrijken. En toen de Westerse regeringen spraken van “massavernietigingswapens”, waren het weer de mainstream media die kritiekloos de leugens herhaalden. Maar net als de falende mainstream media zijn “valse vlaggen”, een lang favoriet instrument om welke gruweldaad dan ook te rechtvaardigen, nu welbekend. De Golf van Tonkin was verzonnen om de oorlog in Vietnam te rechtvaardigen, de bomaanslagen van 7/7 in Londen waren Groot-Brittannië’s 9/11 om het op één lijn te brengen met de oorlog tegen het terrorisme. Maar ook deze valse vlaggen hebben geen effect meer. Pogingen om Syrië erin te luizen voor een aanval met chemische wapens op zijn eigen volk werden snel als zodanig ontmaskerd. Velen verwachten dat een andere dergelijke gebeurtenis in de Oekraïne zal worden gebruikt om het snel falende narratief daar nieuw leven in te blazen. Weinigen zullen de volgende keer voor de gek gehouden worden, maar de mainstream media zullen het narratief ongetwijfeld toch promoten.

“Kleurenrevoluties” worden al jaren gebruikt om niet-conforme regeringen te verwijderen en te vervangen. Meestal gesteund door George Soros via zijn financiering van NGO’s zoals de National Endowment of Democracy. Het werkte in Oekraïne in 2014 met de “Maidan” omverwerping van de democratisch gekozen regering. Die werd toen vervangen door een door de nazi’s gesteunde oligarchie. Toen begon het Oekraïne-conflict pas echt, en niet 5 maanden geleden zoals de mainstream media ons willen doen geloven. Het werkte in Libië om Kadhafi te verwijderen en zijn plannen voor de door goud ondersteunde dinar voor de Afrikaanse naties tegen te houden. Toch hebben ze gefaald in China in 1989 met het Plein van de Hemelse Vrede, en in Hongkong in 2020. Zij hebben gefaald in Syrië om de regering Assad omver te werpen, en onlangs hebben zij spectaculair gefaald in Kazachstan door het snelle en doortastende optreden van de CSTO-staten onder leiding van Rusland. Wij mogen hopen dat de verguisde Soros lang genoeg leeft om het mislukken van zijn levenswerk mee te maken. Als hij nog meer trucs in zijn mouw heeft, dan zou het nu de tijd zijn, want zijn oude draaiboek is achterhaald.

Duitse econoom: “Great Reset zal een crash veroorzaken die erger is dan in de jaren dertig”

Terwijl de wereld afglijdt naar een chaotische toekomst blijven de mainstream media moedwillig vergeetachtig voor het lijden dat zij mogelijk hebben gemaakt. Er is weinig tot geen eerlijke berichtgeving geweest over de wereldwijde opstand van demonstranten tegen de hongeragenda, de Grote Reset, Covid, vaccinpaspoorten en het snel toenemende totalitarisme. Maar wel veel enthousiasme voor het vooruitzicht van een dieet van insecten om het milieu te redden. De Britse BBC is een van de grootste kwaadwilligen, geen ruimte voor afwijkende stemmen, maar altijd tijd voor een of ander ontevreden lid van de LBGTB (wat dan ook) gemeenschap, dat klaagt over het feit dat hij een verkeerd geslachtsdeel heeft of een andere “woke” absurditeit. Zonder enig gevoel van schaamte zijn de mainstream media er altijd op gebrand om hun misselijkmakende “deugdsignalering” te tonen, zodat zij hun veronderstelde monopolie op vroomheid kunnen behouden. Toch lijken zij grotendeels onbewust te blijven van het feit dat voor de meesten wantrouwen in afkeer is veranderd en dat journalisten tot de minst bewonderde beroepen behoren. Terecht.

De instrumenten van onderdrukking hebben hun loop gehad, valse vlaggen, kleurenrevoluties en de gewetenloze charlatans die zich voordoen als journalisten bevorderen de zaak van de globalisten niet langer op doeltreffende wijze. Als die laatsten denken dat zij door hun medeplichtigheid op de een of andere manier een plaatsje hebben gekocht in welke utopische toekomst de globalisten ook voor zichzelf hebben gepland, dan hebben zij het jammerlijk mis. Zij waren slechts pionnen in het spel en wanneer zij hun nut hebben overleefd, zullen zij zich slechts “nutteloze eters” vinden, net als de rest van ons.

Klimaat Lockdown: Globalisten misbruiken olieprijspieken om grotere bevolkingsrestricties door te drukken met “10-puntenplan” dat een reisverbod inhoudt

Dwang en geweld zijn de enige middelen die de Globalisten nog hebben om een steeds bozer wordende bevolking in bedwang te houden. Men heeft het tot wijdverbreide afschuw kunnen aanschouwen in eens veronderstelde vrije landen als Australië en Canada, onder andere. Onnodig hardhandige politietactieken zijn gebruikt om anderszins vreedzame protesten te onderdrukken. Het gebruik van provocateurs onder de demonstranten om geweld uit te lokken en hen in diskrediet te brengen, is door de demonstranten onderkend en uitgeroepen. George Orwell heeft ooit gezegd: “Als u een beeld van de toekomst wilt, stel u dan een laars voor die op een menselijk gezicht stampt, voor altijd” Wij zijn bijna in die toekomst aangekomen, een toekomst waarin dat alles is wat men heeft om het volk te beheersen, angst en geweld. Toch ligt die toekomst niet vast. Alle regeringen kennen zichzelf een monopolie op geweld en dwang toe, en zij hebben de politie en indien nodig het leger om dat af te dwingen. De hoop is dat diezelfde politie en militairen zullen inzien dat ook zij en hun gezinnen vergiftigd zijn door de opgedrongen prikken, en dat, ja, ook zij maar nutteloze eters zijn. Wij mogen hopen dat genoeg van hen zullen besluiten dat zij het onverdedigbare verdedigen en de kant van het volk kiezen.

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

20220803 Over leugens van toen en een blijvende opdracht

Mattheüs 28, Het heilig evangelie naar de beschrijving van Mattheüs, HSV

De opstanding

1Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.

2En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten.

3Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.

4De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden.

5Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.

6Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.

7En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.

8En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.

9Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem.

10Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien.

De leugen van het Sanhedrin

11Terwijl zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichtten de overpriesters alles wat er gebeurd was.

12En zij kwamen bijeen met de oudsten, en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven,

13en zij zeiden: Zeg: Zijn discipelen zijn ’s nachts gekomen en hebben Hem gestolen, terwijl wij sliepen.

14En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent.

15Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag.

De opdracht aan de discipelen

16En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had.

17En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.

18En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

19Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

20En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

20220803 Over Keizerlijke oorlogszucht

Door Biblicism Institute, zie daar links en afbeeldingen. Google translate.

‘En jij, mensenzoon, wil je oordelen, wil je de bloedige stad oordelen? Laat haar dan al haar gruwelen kennen.” Ezechiël 22:2

Alle rijken door de geschiedenis heen hebben hun fundament in oorlog en bloed.

Het Amerikaanse rijk is niet anders.

HET GROTE AMERIKAANSE RIJK

Met meer dan 1.000 militaire bases en installaties over de hele wereld en een buitenlands beleid dat ervoor zorgt dat bijna elke natie op aarde ineenkrimpt voor zijn wil, is de Verenigde Staten van Amerika het machtigste rijk dat de wereld ooit heeft gekend. Maar in plaats van een rijk van welwillendheid en vrede te zijn, is de VS sinds haar oprichting in voortdurende oorlog en expansie.

Helaas voor de keizerlijke burgerij zijn oorlogszucht en economische vooruitgang een gruwel voor elkaar. Als economische vooruitgang leidt tot het opbouwen van een imperium, leidt het opbouwen van een imperium vroeg of laat tot een economische catastrofe en faillissement; genoemde ellende is meestal het gevolg van buitenlandse verwikkelingen en onheilige allianties die leiden tot onhoudbare uitbreidingen en oorlogen.

Bij het ontbreken van zo’n imperialistische formule vindt echter meestal het tegenovergestelde plaats.

Toen de Tweede Wereldoorlog de onherroepelijke ontbinding van het Japanse en Duitse rijk veroorzaakte, sloeg de toen opkomende Amerikaanse hegemoon deze verslagen landen snel vast met een schakel die hun militaire machines verlamde (en elimineerde) die hun uitbreidingen hadden vergemakkelijkt. Het gelukkige resultaat was dat Japan de economische macht van Azië werd en Duitsland die van Europa.

Vandaag hebben deze twee landen robuustere economieën dan de VS. Beide zijn belangrijke centra van technologische prestaties, jaren vooruit op hun Amerikaanse cipier.

Zelfs China slaagde erin de VS te overtreffen door de nummer 1 economie ter wereld te worden. Dat komt omdat China (nog?) geen rijk bouwt. De focus ligt op winst, niet op oorlog.

HET AMERIKAANSE RIJK STREVEN VOOR GROTER ISRA .L

Toen de 21e eeuw aanbrak, vond Amerika het verstandig en noodzakelijk om oorlog na oorlog te beginnen, met als doel de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika) te vernietigen.

“... we gaan in vijf jaar zeven landen uitschakelen, te beginnen met Irak , en dan Syrië , Libanon , Libië , Somalië , Soedan en als laatste Iran “, onthulde generaal Wesley Clark in 2007, verwijzend naar de Amerikaanse oorlog plannen gemaakt vóór de invasie van Irak.

Journalist William Rivers Pitt ontdekte iets meer: ​​“In augustus 2002 hoorde de voorzitter van de Defense Policy Board en PNAC-lid (Joodse neocon) Richard Perle een beleidsbriefing van een denktank die verbonden is aan de Rand Corporation (onder leiding van de Joodse neocon Michael Rich ). Volgens de Washington Post en The Nation beschreef de laatste dia van deze presentatie ‘ Irak als de tactische spil, Saoedi-Arabië als de strategische spil en Egypte als de prijs’ …”

Maar waarom oorlog voeren tegen al deze Arabische en moslimlanden die het Amerikaanse rijk wilden en geen schade toebrachten? Ten behoeve van Israël en zijn veroveringsplan (dwz het misleidende Groter Israël of Beloofde Land).

Misleid Beloofde Land van de Israëli’s

“Het Beloofde Land strekt zich uit van de rivier van Egypte tot aan de Eufraat: het omvat delen van Syrië en Libanon”, braakte Rabbi Fischmann, terwijl hij schaamteloos de Joden het eigendom van het Beloofde Land toeschreef, ook al zijn Joden NIET de uitverkoren Hebreeën met wie God had het Oude Verbond – alle Hebreeën zijn onherroepelijk dood.

Dr. Steve Pieczenik, een jood en voormalig plaatsvervangend adjunct-staatssecretaris, legt uit waarom het hele concept achter de oprichting van het moderne Israël, laat staan ​​de klapper van het Beloofde Land, onvervalste malarkey is: “ Wij Asjkenazische Joden zijn noch geboren uit de stam, noch uit een deel van enige oude (bijbelse) geschiedenis. Dat is verzonnen door enkele verhalenvertellers en fakirs. We waren nomaden in de regio Pale van Oekraïne, Polen en Rusland. De rest is precies dat: het maken en weven van een onzinnig verhaal over rechten.”

Maar om alle oppositie tegen Israëls machiavellistische plan om meer Arabisch land te stelen en zijn vermeende vijanden te vernietigen, teniet te doen, moesten de machtigere en invloedrijkere Arabische en moslimlanden in de regio (vooral die welke niet stevig in de omloop van de VS staan) worden verzwakt om het punt van uitputting door eindeloze keizerlijke oorlogvoering en strijd, terrorisme , staatsgrepen , proxy-oorlogen (moslimlanden ertoe aanzetten elkaar aan te vallen), en de zogenaamde Arabische lente’s kleurrevoluties georkestreerd door de Joodse neocons in Washington, gelijkstroom. Zie hoe de Asjkenazische Joden het Westen veroverden

Het is vrij duidelijk, nietwaar?

“[Groot-Israël] is een Israëlisch strategisch plan om de Israëlische regionale superioriteit te verzekeren”, schrijft Mahdi Darius Nazemroaya in Global Research.

Het plan werkt op twee essentiële uitgangspunten. Overleven:

1) Israël moet een imperiale regionale macht worden .

“Ik ga van Israël een wereldsupermacht maken”, riep Netanyahu, de oorlogsmisdadiger premier van Apartheid Israël;

2) Israël moet de verdeling van het hele gebied in kleine staten bewerkstelligen door de ontbinding van alle bestaande Arabische staten.

Gezien het feit dat de niet-Hebraïsche Israëli’s zo’n ambitieus project niet zelf konden starten, laat staan ​​het in zijn geheel tot een goed einde konden brengen, was de enige oplossing om de Amerikaanse hond te kwispelen om het meeste ervan uit te voeren.

De hond kon tenslotte onmogelijk weigeren, aangezien de Israëlische lobby AIPAC hem bij de lies heeft en zowel Republikeinen als Democraten omkoopt, die niets anders zijn dan politieke hoeren die bereid zijn hun land te verraden en de vrede van de wereld te vernietigen.

“Er is geen genie voor nodig om erachter te komen dat de Verenigde Staten nauw betrokken zijn bij een reeks schijnbaar eindeloze oorlogen die het opnemen tegen overwegend islamitische landen, ook al heeft Washington geen vitale belangen op het spel in plaatsen als Syrië, Libië en Irak”, legt hij uit. Philip Giraldi, voormalig CIA-officier.

“Wie stuurt het proces en profiteert ervan? Israël is duidelijk de beoogde begunstigde van een gecoördineerde inspanning van meer dan 600 Joodse organisaties in de VS die ten minste als onderdeel van hun programma de promotie en bescherming van Israël hebben. Als Amerika ten oorlog trekt met Iran, zoals steeds waarschijnlijker wordt, zal het allemaal over Israël gaan en zal het worden geregeld door de politieke en financiële diensten Washington-Wall Street-as, vergis je niet.”

Al deze conflicten hebben tot dusver biljoenen en biljoenen dollars uit de Amerikaanse schatkist gepompt, een economische depressie veroorzaakt en geresulteerd in meer dan 59 miljoen vluchtelingen en ontheemden en 27 miljoen doden , waaronder christenen . Zie De oorlog tegen het christendom.

Alsof dat nog niet genoeg was, dook de American Eagle naar beneden in de grot van de Russische beer en verstrikte hem in een heel nieuw conflict. Waarom riskeerde de adelaar die minder dan een mondvol is voor een beer zo’n zet?

Toen de keizerlijke tsunami op het punt stond de kusten van Syrië te treffen, riep Syrië zijn Russische beschermheer om hulp. Rusland kwam natuurlijk tussenbeide en stopte de Amerikaanse oorlog tegen Syrië die door AIPAC werd gepusht ten gunste van Israël. Het eindresultaat is het huidige touwtrekken in Oekraïne als terugverdientijd (en meer). Zie De waarheid over het conflict met Rusland. Dit gekunstelde geschil met Rusland zou, als het uit de hand zou lopen, de Derde Wereldoorlog kunnen beginnen.

CONCLUSIE

Terwijl het Amerikaanse rijk in het buitenland oorlogszuchtig is en daarbij waardevolle hulpbronnen verspilt die aan zijn depressieve en wankelende economie hadden kunnen worden besteed, is China gestaag Amerika aan het binnendringen en zelfs voorbijgestreefd als de economische hegemon van de wereld, terwijl het elke industrie overhevelt die Amerika vroeger zijn thuis noemde. .

Bovendien heeft Rusland het leiderschap van de wereld weggeworsteld van de VS. Rostislav Ishchenko legt uit:

“Poetin stelde een uitweg uit de (wereldwijde) crisis voor, schetste de contouren van de “post-Yalta-wereld” (gegarandeerd door de Russische macht) … En kijk, 80 mensen van de meest invloedrijke mensen op de planeet … onmiddellijk na zijn openstelling speech (in Davos in 2021) tekende voor een besloten conferentie met hem… Deze rij van degenen die de wereldeconomie leiden voor een privé-ontmoeting met Poetin is het beste bewijs dat wat gisteren ongelooflijk leek, vandaag duidelijk is geworden. Rusland heeft de voorwaarden van een nieuwe wereld op tafel gelegd. En de wereld stak zijn hand uit om deze voorwaarden te bespreken.”

Voor zo’n catastrofe hebben Amerikanen alleen maar de satanische apartheidsstaat Israël te danken , zijn hoererige handlangers verspreid over alle takken van de Amerikaanse regering en de media, en die “christenen” die blindelings en dom Israël en zijn antichristelijke geest van haat steunen uw naaste .

“Wee de verdomde stad!” Ezechiël 24:9 ( Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Wee de bloedstad! Ik zal ook de brandstapel groot maken!)

ADDENDUM 1

De vernietigers van de wereld

“Wij Joden, wij, de vernietigers, zullen voor altijd de vernietigers blijven.” – Maurice Samuel

Bolsjewistische revolutie: de joodse bolsjewieken, die de Russische regering in de jaren 1910 overnamen, vermoordden 66 miljoen christenen , waaronder 200.000 leden van de christelijke geestelijkheid , en vernietigden 40.000 kerken.

Wereldoorlog 1: Groot-Brittannië verloor de oorlog tegen Duitsland. De zionisten grepen in en manipuleerden president Wilson om de VS in de oorlog te krijgen om hen te helpen. In ruil daarvoor vroegen de Joden het Britse Rijk om Palestina aan hen over te laten om Israël te creëren. Hun wens werd ingewilligd in de vorm van de Balfour-verklaring van 1917 , die de wereld 18 miljoen doden kostte.

Wereldoorlog 2: De zionisten hebben die oorlog aangewakkerd (net zoals ze vandaag doen met Iran en andere landen in het Midden-Oosten), zodat Europese Joden zich bedreigd konden voelen . De misleiding werkte toen Europese Joden massaal naar Palestina vluchtten en de huizen van Palestijnen overnamen, die onder schot werden uitgezet en vervolgens ofwel werden afgeslacht of uit hun land werden verdreven naar naburige Arabische landen. Met genoeg Joden op de grond, werd Israël in 1948 opgericht voor 80 miljoen doden.

Vernietigd Syrië – DD

Hoe is Israël tevreden

World War On Terror: Joodse neocons , samen met hun gekochte en betaalde politici in de Amerikaanse regering, pleegden hun terroristische daad op 9/11 . Vervolgens gaven ze het gemakshalve de schuld aan moslims om groen licht te krijgen om het Midden-Oosten te vernietigen met behulp van de legers van de VS en de NAVO en de terroristische groeperingen die ze financieren, met als uiteindelijk doel een groter Israël te creëren. Tot dusver is het dodental 27 miljoen , christenen inbegrepen .

Wereldoorlog 3: Zullen de zionisten , nu Rusland Syrië en Iran beschermt tegen het machiavellistische ontwerp van Israël, erin slagen om de wereld opnieuw op de rand van een ramp te brengen om Groot-Israël te creëren? Als ze dat doen, zal het dan hun ondergang teweegbrengen ?

Sequitur: Zoals het de bedriegers en moordenaars betaamt die ze zijn, camoufleren de zionistische SLACHTOFFERS van de wereld zich schaamteloos als SLACHTOFFERS , met Israël , hun monsterlijke spawn, die hun met bloed gevulde erfenis voortzetten. Inderdaad, apartheid Israël is een plaag , een kankersoort die moet worden aangepakt.

Oproep: elk gewetensvol individu zou een persoonlijke boycot van Israël en alles wat daar gemaakt is moeten doorvoeren.

AANVULLING 2

Het concept van het rijk opnieuw uitvinden

De rijken van weleer draaiden meestal om hun stadstaten, aangezien er in die tijd vooral stadstaten bestonden. Het waren entiteiten die zichzelf opdrongen aan andere koninkrijken, meestal van verschillende rassen en nationaliteiten, en waren meer geïnteresseerd in eerbetonen/belastingen die deze koninkrijken de keizer konden bieden, niet zozeer in het territorium op zich. Het hele idee van deze rijken was om inkomsten te verzamelen – daarom werden hun zijrivieren vazalstaten genoemd.

De moderne Europese mogendheden hebben de manier waarop Empires werken opnieuw geconfigureerd. Ze vielen andere koninkrijken binnen om de hulpbronnen te plunderen van degenen die ze hadden veroverd. Dus land en grondgebied waren belangrijk. Niemand weet tenslotte wat er verborgen is onder zelfs het meest door god verlaten land. Het is dus beter om zoveel mogelijk land te grijpen en de territoria van de veroverde koninkrijken uit te breiden.

De VS hebben de manier waarop Empires werken verder opnieuw geconfigureerd. Het Amerikaanse rijk koopt de regeringen van andere landen om – met behulp van “buitenlandse hulp” – om de hegemonie van de Amerikaanse dollar te handhaven en de hulpbronnen van deze landen te plunderen door de infiltratie van Amerikaanse bedrijven en de intimidatie van Amerikaanse militaire bases. Met andere woorden, de joodse oligarchische elite , als de ‘keizer’, kwispelt het Amerikaanse rijk voor zijn eigen voordeel.

ADDENDUM 3

Poetin en het Amerikaanse rijk

De Russische Vladimir Poetin begrijpt de kwaadaardige aard van rijken en weigert de regering van de Verenigde Staten als zodanig te accepteren (dwz als de dictator/soeverein/god van deze wereld); een immorele en amorele rol die een menselijke instelling vierkant boven de Ene ware God en Zijn gezalfde Christus plaatst – niet anders dan elke keizer die ooit bestond en zichzelf als god geloofde.

“Wat is een unipolaire wereld? Hoe je deze term ook verfraait, hij verwijst naar een soort situatie waarin er één centrum van autoriteit, één centrum van kracht, één centrum van besluitvorming is”, verklaarde Poetin in München in 2007. “Het is een wereld waarin er is één meester, één soeverein. Uiteindelijk is dit niet alleen schadelijk voor iedereen binnen dit systeem, maar ook voor de soeverein zelf, omdat het zichzelf van binnenuit vernietigt… Ik ben van mening dat het unipolaire model niet alleen onaanvaardbaar is, maar ook onmogelijk in de wereld van vandaag…. het model zelf is gebrekkig omdat er aan de basis geen morele fundamenten voor de moderne beschaving zijn en ook niet kunnen zijn.”

Het is geen wonder dat de Amerikaanse elite , die met het Amerikaanse rijk kwispelt , het op Poetin heeft. Zie de lange arm van de regering .

20220803 Over de propagandamatrix

Van Swiss Propaganda Research, zie daar links, google translate. De propagandamatrix

Of het nu Rusland, China of de VS zijn: om de geopolitieke berichtgeving van de westerse media te begrijpen, moet u de sleutelrol kennen die wordt gespeeld door de American Council on Foreign Relations (CFR) .

De volgende studie laat voor het eerst zien hoe het CFR een grotendeels op zichzelf staande, trans-Atlantische informatiecyclus creëerde waarin bijna alle relevante bronnen en referentiepunten worden gecontroleerd door leden van de Council en zijn partnerorganisaties.

Zo ontstond een historisch unieke informatiematrix die duidelijk superieur is aan de klassieke overheidspropaganda van autoritaire staten, maar door het succes van onafhankelijke media steeds minder effectief wordt.

Studie downloaden als PDF

De propagandamatrix

( Opmerking: als u geïnteresseerd bent in het onderzoek, klik dan op deze pagina. Bovenstaande samenvatting en afzonderlijke uittreksels kunnen worden overgenomen. Geen volledige tekstkopie. )

De propagandamatrix:

Hoe de CFR de geostrategische informatiestroom regelt

Een studie van Swiss Propaganda Research, september 2017

“We zijn nu een imperium en als we handelen,

creëren we onze eigen realiteit.” ( S )

Karl Rove, voormalig hoofd van het Office of Strategic Initiatives van de Amerikaanse regering

Inhoudsopgave

De Raad voor Buitenlandse Betrekkingen

De CFR-matrix

Journalisten in de Matrix

Conclusie

literatuur

1. De Raad voor Buitenlandse Betrekkingen

De oorsprong van de Council on Foreign Relations ligt in wat bekend staat als het “trauma van 1920” : na de Eerste Wereldoorlog hadden de VS voor het eerst het wereldleiderschap op zich kunnen nemen, maar de Senaat besloot zich niet bij de Volkenbond aan te sluiten en de oorlogsvermoeide bevolking koos Warren Harding als president, die een “terugkeer naar normaal” beloofde en eerst de zaken en problemen van Amerika en Amerikanen wilde regelen.

Om een ​​dergelijke tegenslag in de toekomst te voorkomen en “Amerika wakker te maken voor zijn wereldwijde verplichtingen” richtten internationaal georiënteerde bankiers, ondernemers en politici het jaar daarop in de financiële en handelsmetropool New York de partijoverschrijdende CFR op. Met de medewerking van vooraanstaande academici en publicisten, waaronder Archibald Coolidge ( De Verenigde Staten als een wereldmacht, 1908) en Walter Lippmann ( Publieke opinie, 1922), moesten ideeën voor een actief buitenlands beleid worden ontwikkeld en bij het publiek gepopulariseerd.

De doorbraak van de Council kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen CFR-experts de Amerikaanse oorlogsstrategie en de principes van de naoorlogse orde formuleerden – inclusief de statuten van de VN, de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds – als onderdeel van de Oorlog en Vrede Studies . Daarbij volgden ze de richtlijnen van CFR-oprichter Isaiah Bowman, volgens welke de VS in de toekomst “wereldwijde veiligheid moeten garanderen” en “conventionele vormen van imperialisme” moeten vermijden. internationaal karakter” ( Shoup & Minter , 1977:169ff).

Op deze manier ontstond slechts 170 jaar na de Onafhankelijkheidsverklaring een mondiaal Amerikaans rijk , waarvan de sleutelposities sindsdien bijna continu worden ingenomen door de nu bijna 5000 vertegenwoordigers van de CFR (zie de volgende figuur en lijst per administratie ). Het nieuwsmagazine Der Spiegel beschreef de Raad daarom ooit als “de meest invloedrijke particuliere instelling in Amerika en de westerse wereld” en als een “politiek bureau voor het kapitalisme”.

CFR Keizerlijke Raad

1945 tot 2017: CFR-leden op belangrijke posities in het Amerikaanse rijk

Met de Tweede Wereldoorlog breidde de Amerikaanse invloedssfeer zich voor het eerst uit naar (West-)Europa en Oost-Azië (vooral Japan). Om lokale elites in deze regio’s op te bouwen en op te nemen in hun eigen planning, moest de Council zijn netwerk uitbreiden: voor Europa lanceerde CFR-lid Charles D. Jackson , Eisenhower’s assistent voor psychologische oorlogsvoering, in 1954 de zogenaamde Bilderberg Group , terwijl voor Oost-Azië, CFR-voorzitter David Rockefeller en CFR-directeur Zbigniew Brzezinski 1972 bovendien de Trilaterale Commissie werd opgericht.

Beide organisaties willen de centrale geostrategische uitdagingen bespreken en een consensus tussen landen en partijen ontwikkelen. De voormalige Franse premier (en Bilderberg-deelnemer) François Fillon had het waarschijnlijk niet bij het verkeerde eind toen hij in 2013 zei : “Het zijn de Bilderbergers die ons regeren.”

2. De CFR-matrix

De succesvolle uitvoering van welke geopolitieke strategie dan ook – in vredestijd en vooral in oorlogstijd – zou ondenkbaar zijn zonder een effectieve beïnvloeding van de publieke opinie. Autoritaire staten zijn hiervoor meestal afhankelijk van directe overheidspropaganda, die echter vaak snel aan geloofwaardigheid inboet.

De Raad pakte dit verstandiger aan: met zijn inmiddels bijna 5000 leden heeft hij een ogenschijnlijk divers en onafhankelijk informatiesysteem opgebouwd waarin echter vrijwel alle relevante bronnen en referentiepunten worden beheerd door leden van de CFR en haar partnerorganisaties. Op deze manier is een historisch unieke “propagandamatrix” ontstaan, waarvan de elementen en functionaliteit hieronder worden weergegeven.

De propagandamatrix

“Het belang van het CFR is niet gemakkelijk te overdrijven. Het is de belangrijkste niet-gouvernementele organisatie voor buitenlands beleid in de Verenigde Staten. De centrale rol is het definiëren van de geaccepteerde, legitieme en orthodoxe parameters voor de discussie over het buitenlands beleid van de VS en aanverwante kwesties. () Het CFR komt dus overeen met wat de Sovjets het hoogste niveau van de nomenklatura noemden.«

Princeton Professor en voormalig CFR Fellow Stephen F. Cohen, The Nation , 2018

Ingesloten media

Of het nu kranten, tijdschriften, radio of internet is: de Council on Foreign Relations heeft er altijd voor gezorgd dat eigenaren, hoofdredacteuren en topjournalisten van de leidende media in haar structuren worden geïntegreerd.

In de VS zijn in feite bijna alle bekende mediakanalen opgericht door vertegenwoordigers van CFR of decennia geleden opgekocht (zie onderstaande afbeelding). Dit was mogelijk omdat het beheren van een invloedrijk medium tot nu toe aanzienlijke financiële middelen en toegang tot politieke besluitvormers vergde – die zowel de Raad als zijn leden hebben zoals weinig andere groepen. Zelfs moderne internetbedrijven als Google en Facebook zijn op het hoogste niveau geïntegreerd in het netwerk van de Council – en soms betrokken bij de internationale operaties .

De traditionele media in (West-)Duitsland werden na de oorlog opgericht in een geallieerde licentieproces en bemand met zorgvuldig geselecteerde uitgevers en hoofdredacteuren – structuren die tot op de dag van vandaag hebben overleefd via familie- en andere relaties. Naast de Bilderberg-groep en de Trilaterale Commissie, vindt de integratie en socialisatie van de leidende Duitse mediamensen met name plaats via de zogenaamde Atlantische brug , die in 1952 werd opgericht door CFR en de president en hoge commissaris van de Wereldbank voor Duitsland, John J. McCloy , samen met CFR-lid en bankier Eric Warburg – kleinzoon van CFR-directeur en Federal ReserveInitiatiefnemer Paul Warburg – opgericht.

Officieel neutraal Zwitserland is sinds de Tweede Wereldoorlog ook geïntegreerd in de transatlantische economische en veiligheidsarchitectuur en heeft er veel profijt van gehad. Daarom is een te kritische berichtgeving in de media die afwijkt van de transatlantische normen – die al snel wordt bestempeld als “vijandige propaganda” en kan leiden tot ongewenste politieke of economische complicaties – niet in het belang van het land.

Over geopolitieke en imperiale zaken rapporteren ook de gevestigde Zwitserse media grotendeels in overeenstemming met het CFR en de NAVO . Deze conformiteit wordt bevorderd door de toenemende concentratie van de media, wat ertoe heeft geleid dat meer dan 90% van de Zwitserse markt nu wordt gecontroleerd door slechts vijf mediahuizen. De structurele integratie van deze uitgevers vindt voornamelijk plaats via de Bilderberg Groep en via een steeds nauwere samenwerking met de Duitse Atlantikbrücke media.

NAVO-compliant: het dagelijkse nieuws van de Zwitserse televisie SRF

In de volgende grafieken worden de zojuist beschreven medianetwerken in de VS, Duitsland en Zwitserland voor het eerst grafisch weergegeven aan de hand van de officiële leden- en deelnemerslijsten (zie bijlage). Zoals te zien is, omvatten ze in wezen alle zogenaamde »mainstream media«. Deze term, die zowel denigrerend als aanmatigend is, kan worden opgevat als een parafrase voor CFR-conforme publicaties.

(zie link)

Bovenstaande media vormen – evenals enkele andere, kleinere publicaties – de binnenring van de informatiematrix. Ze suggereren een schijnbare verscheidenheid aan informatie aan de bevolking, maar geven in werkelijkheid een grotendeels homogene en CFR-conforme kijk op wereldaangelegenheden. Om dit te doen beschikt de media over een uitgebreid scala aan instrumenten , met meer dan twee dozijn verschillende methoden, gaande van tendentieuze taal tot het selectief kiezen van onderwerpen en het negeren van de context tot de occasionele valse verklaring.

“Het lidmaatschap van deze journalisten van de Council, wat ze ook van zichzelf mogen denken, is een bevestiging van hun actieve en belangrijke rol in openbare aangelegenheden en hun opkomst in de Amerikaanse heersende klasse. Ze analyseren en interpreteren niet alleen het buitenlands beleid van de VS; ze helpen ze te maken. () Ze maken deel uit van het establishment, of ze het nu leuk vinden of niet, en ze delen de meeste van haar waarden en overtuigingen.”

Richard Harwood , voormalig hoofdredacteur en ombudsman voor The Washington Post

Om de samenhang van deze mediamatrix op lange termijn te waarborgen, is echter ook een buitenring nodig die de media voorziet van passende informatie, perspectieven en interpretatiepatronen. Deze buitenste ring bestaat uit trans-Atlantische regeringen, legers, inlichtingendiensten, NGO’s, denktanks en experts, evenals nieuws- en PR-bureaus, die allemaal op hun beurt zijn geïntegreerd in het uitgebreide netwerk van de CFR, zoals de volgende paragrafen laten zien.

Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s)

Terwijl propaganda in autoritaire staten meestal rechtstreeks van de overheid komt (en dus gemakkelijk te doorzien is), spelen de zogenaamde niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) een speciale rol in de CFR-matrix, omdat ze de bevolking suggereren dat ze afstand van de overheid en dus grotere onafhankelijkheid en geloofwaardigheid.

In feite zijn de directeuren van Amnesty International (AI) , Human Rights Watch (HRW) en vele andere ogenschijnlijk humanitaire organisaties al tientallen jaren aangesloten bij de Raad , terwijl tal van anderen worden gefinancierd en geleid door CFR-miljardairs zoals George Soros. Deze voert geen zelfstandig buitenlands beleid, maar ondersteunt alleen het internationale optreden van de Raad binnen de grenzen van zijn mogelijkheden.

Hoewel deze NGO’s in de loop van het jaar soms nuttig werk doen, maar meestal zonder gevolgen (bijvoorbeeld het schrijven van rapporten over de internationale mensenrechtensituatie), wordt hun geopolitieke functie altijd gebruikt wanneer het nodig is om een ​​regimewisseling voor te bereiden of om een ​​militaire interventie op een humanitaire basis.

Al in 1991 ‘verifieerde’ Amnesty International de ‘incubator-leugen’, uitgevonden door een Amerikaans PR-bedrijf , publiekelijk en leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan het uitbreken van de Golfoorlog. In de Balkan, in Afghanistan ( “NAVO: houd de vooruitgang gaande!” ) en Libië, roepen AI en HRW ook op tot “humanitaire” militaire interventies op basis van twijfelachtige tot valse beweringen .

In de Syrische oorlog had Human Rights Watch na de gifgasaanval in de zomer van 2013 een deskundigenrapport bij de hand dat bedoeld was om het plegen van de Syrische regering te bewijzen en zo een NAVO-interventie te rechtvaardigen. In een latere analyse door MIT-onderzoekers bleek het rapport echter verzonnen , maar voor CFR-media zou dit ook in de toekomst geen reden tot scepsis moeten zijn.

HRW-directeur en CFR-lid Kenneth Roth over Deutsche Welle

In Oost-Afrikaans Eritrea, dat zich heeft verzet tegen Amerikaanse aanspraken op hegemonie sinds de onafhankelijkheid van Ethiopië in 1993 , werden Amnesty International en Human Rights Watch in 2011 zelfs op heterdaad betrapt bij een regimewisselingsoperatie : werknemers, sommigen vermomd als nonnen, infiltreerden het land op een geheime missie om een ​​heimelijk netwerk op te zetten dat later op commando landelijke protesten zou ontketenen. Een onderschepte brief van Amnesty’s directeur van speciale programma’s in Afrika zei: “Ons doel is dat het regime van Issayas Afewerky tegen het einde van het jaar wankelt en omver wordt geworpen.”

Naast permanente NGO’s zoals Amnesty en HRW , hebben CFR-geleide instellingen zoals USAID en NED ook tijdelijke organisaties voor individuele conflicten opgericht en gefinancierd die lokale taken op zich nemen en naadloos in de matrix kunnen worden geïntegreerd. Zo ontstonden tijdens de oorlog in Syrië bijvoorbeeld het Syrian Observatory for Human Rights, het Aleppo Media Center of de beruchte White Helmets , die westerse instanties en media voorzag van dramatische beelden en informatie die niet altijd buiten twijfel stond .

Een functionaris van White Helmets wijst op het hulpkonvooi van de VN dat op 20 september 2016 in mysterieuze omstandigheden in de buurt van Aleppo is afgebrand en Rusland en Syrië de schuld geeft.

Natuurlijk zijn er ook tal van oprechte en onafhankelijke NGO’s die zich serieus inzetten voor vrede en mensenrechten. Ze zijn echter meestal uitgerust met veel minder middelen en hebben nauwelijks inspraak in de CFR-media – vooral niet op geostrategisch beslissende momenten.

Kader 1: De Nobelprijs voor de Vrede. De zogenaamde Nobelprijs voor de Vrede speelt een bijzondere rol in de definitie van »goed« en »kwaad«. Dit is de enige Nobelprijs die niet wordt toegekend door de Academie van Wetenschappen in het neutrale Zweden, maar door een commissie van oud-politici uit Noorwegen, een van de oprichters van de NAVO. De Nobelprijs voor de Vrede wordt daarom over het algemeen niet toegekend voor het bewaren van de vrede op zich, maar voor het bewaren van de Amerikaanse vrede – de Pax Americana . Persoonlijkheden die bijvoorbeeld campagne hebben gevoerd tegen NAVO-interventies die het internationaal recht schenden, staan ​​dan ook niet op de lijst van prijswinnaars . Maar je kunt er CFR-vertegenwoordigers van Kissinger vinden om Obama en haar trawanten in landen van Birma tot Tunesië en Jemen tot de EU.

Nobelprijswinnaar voor de vrede en president van Birma, Aung San Suu Kyi, ontvangt de NED Democracy Award 2012 in het Capitool van de VS. Links NED-voorzitter en raadslid Carl Gershman, rechts voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken en Raadsdirecteur Madeleine Albright. Birma maakt deel uit van de Amerikaanse omsingelingsstrategie ten aanzien van China.

denktanks en experts

Een andere belangrijke functie in de CFR-matrix wordt vervuld door de zogenaamde denktanks en experts. Deze verschaffen de media en het publiek ogenschijnlijk gefundeerde en objectieve beoordelingen en analyses. In feite zijn echter bijna alle deskundigen die hun zegje doen in CFR-conforme media zelf geïntegreerd in het trans-Atlantische netwerk van de Raad, hoewel dit meestal niet aan het publiek wordt gecommuniceerd.

In de VS geldt dit voor het Brookings Institution , de RAND Corporation , de aan de NAVO gelieerde Atlantic Council , het Aspen Institute en het Center for Strategic and International Studies (CSIS), die allemaal worden geleid door CFR-kaders. De oprichter van het “onderzoeksjournalistencollectief” Bellingcat – dat CFR-media voorzag van relevante analyses in de Oekraïne-crisis en de Syrische oorlog – verscheen al snel als senior niet-ingezeten fellow bij de Atlantic Council .

Bellingcat-oprichter Eliot Higgins en ZDF-presentator Marietta Slomka ontvangen de Hanns Joachim Friedrichs-prijs 2015 voor uitmuntende televisiejournalistiek. ( WDR )

Daarnaast zijn er tientallen professoren in de politiek, economie en geschiedenis, evenals de presidenten van de meeste Amerikaanse elite-universiteiten, die als CFR-leden ervoor zorgen dat onderzoek en onderwijs compliant zijn en beschikbaar zijn voor de media als experts (zie eerste cijfer).

In Duitsland zijn de denktanks waar veel vraag naar is in de CFR-media de Duitse Vereniging voor Buitenlandse Betrekkingen (DGAP) – die in 1955 mede werd opgericht door de CFR en wordt voorgezeten door de voormalige baas van de Atlantikbrücke Arendt Oetker – en de door een BND-agent van de geheime dienst op advies van CFR-directeur Kissinger de Stichting voor Wetenschap en Politiek (SWP) opgericht . De SWP wordt voornamelijk gefinancierd door de Duitse federale overheid en wordt geleid door Volker Perthes, die ook lid is van de Atlantic Bridge, de Trilaterale Commissie, de Bilderberg Groep en de DGAP, wat hem tot een van de leidende transatlanticisten van Duitsland maakt.

SWP-directeur Volker Perthes in de ARD daily topics (ARD)

De SWP is echter niet alleen een denktank, maar ook een planbureau: in 2012 organiseerde het bijvoorbeeld een reeks workshops in Berlijn samen met het US Institute of Peace , dat wordt geleid door voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur en CFR-lid Stephen Hadley Syrische oppositiefiguren en rebellen plannen de tijd na de geplande omverwerping van de regering ( “Day After”-project ).

Met uitzondering van het ETH Center for Security Studies zijn er in Zwitserland nauwelijks noemenswaardige geopolitieke instituten. Zwitserse televisie en kranten zoals de NZZ maken daarom ook graag gebruik van SWP-experts en andere Duitse transatlantisten voor hun interviews en gastartikelen – hoewel hun relevante connecties meestal niet worden onthuld.

Onafhankelijke experts – vaak superieur aan hun trans-Atlantische collega’s op het gebied van specialistische kennis – hebben het moeilijk in de CFR-media: de meesten van hen worden gewoon genegeerd, terwijl bijzonder kritische geesten zelfs rekening moeten houden met lastercampagnes, zoals die onlangs zijn gelanceerd door de Duitse islamitische geleerde en expert op het gebied van Syrië, Michael Lueders of de Zwitserse historicus en expert in geheime oorlogvoering Daniele Ganser .

leger

De legers van de VS en NAVO-landen zijn ook een integraal onderdeel van de CFR-matrix en spelen een cruciale rol, vooral in tijden van crisis en oorlog.

De CFR heeft al tientallen jaren zijn eigen trainingsprogramma voor officieren, zodat naar schatting ongeveer 75% van alle hoge Amerikaanse militairen door de CFR is opgeleid – inclusief bijna alle stafchefs, NAVO-opperbevelhebbers en gebiedscommandanten sinds de Tweede Wereldoorlog II (zie eerste figuur en opsomming per administratie ). Op deze manier heeft de Raad een ideologisch geschoolde, imperialistische strijdmacht opgebouwd, die verder bijna alleen bekend is van totalitaire regimes.

Ulrich Tilgner, de oude Midden-Oosten-correspondent voor ZDF en Schweizer Fernsehen, beschreef de interactie tussen de media en het leger terugkijkend op de Irak-oorlog van 2003 als volgt:

“Met behulp van de media bepalen de militairen de publieke perceptie en gebruiken die voor hun planning. Ze slagen erin om verwachtingen te wekken en scenario’s en bedrog te verspreiden. In dit nieuwe soort oorlog vervullen de public relations-strategen van de Amerikaanse regering een functie die vergelijkbaar is met die van bommenwerperpiloten. De speciale afdelingen voor public relations in het Pentagon en bij de geheime diensten zijn strijders geworden in de informatieoorlog. ()

Het Amerikaanse leger gebruikt met name het gebrek aan transparantie in de berichtgeving in de media voor hun bedrieglijke manoeuvres. De informatie die ze verspreiden, opgepikt en verspreid door kranten en radio, is voor lezers, luisteraars of kijkers onmogelijk te herleiden tot de bron. Zo herkennen ze de oorspronkelijke bedoeling van het leger niet. … Journalisten worden dus gebruikt om de tegenstanders van de oorlog te misleiden. Informatie wordt onderdeel van oorlogvoering: informatieoorlogvoering.” (Tilgner, Der stagierte Krieg , 2003/2007, p. 132ff)

De beoordeling van Tilgner werd bevestigd door Tom Curley, voormalig hoofd van het Amerikaanse persbureau Associated Press . In een lezing in 2009 onthulde Curley dat alleen al het Pentagon 27.000 PR-specialisten in dienst heeft die propaganda en desinformatie produceren met een jaarlijks budget van bijna $ 5 miljard. Bovendien dreigden hoge Amerikaanse generaals dat de AP en hij “geruïneerd” zouden zijn als de verslaggevers te kritisch zouden zijn over het Amerikaanse leger. Desalniettemin – of juist daardoor – nemen de CFR-media de verklaringen van het Amerikaanse en NAVO-leger grotendeels volledig kritiekloos over.

De symbiose tussen het leger en de media reikt dus veel verder dan de beruchte ‘ingebedde journalisten’. Onafhankelijke onderzoeksjournalisten hebben het daarentegen moeilijk: volgens Wikileaks-documenten classificeren NAVO-leden ze als een van de grootste veiligheidsrisico ’s – en behandelen ze dienovereenkomstig .

US Joint Chiefs of Staff bij een CFR-panel, 2013.

geheime diensten

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn bijna alle CIA-directeuren lid van de Raad. De voorganger van de CIA, het Office of Strategic Services (OSS) , werd opgericht en geleid door CFR-leden Allen Dulles en William J. Donovan. In dit opzicht moet de CIA meer worden gezien als een heimelijk opererende tak van de Raad en minder als een klassieke geheime dienst die uitsluitend rapporteert aan de Amerikaanse president.

CIA en CFR-directeur Allen Dulles (links), die door Kennedy werd ontslagen na de mislukte Cubaanse invasie en later medevoorzitter was van de onderzoekscommissie naar de moord op Kennedy.

Daarmee komt ook de bekende Operatie Mockingbird in een iets ander daglicht te staan. Halverwege de jaren zeventig werd bekend dat de CIA bondgenoten had in bijna alle Amerikaanse media en hen informatie en desinformatie verstrekte. De hoofden van deze media waren echter allang geïntegreerd in de Raad en zaten aan dezelfde tafel als de directeuren van de CIA – in dit opzicht kan men niet echt spreken van een subversieve infiltratie van anders onafhankelijke media. CIA- en CFR-directeur George HW Bush zou dit programma hebben beëindigd – althans dat zeiden de kranten destijds.

Voormalig CIA-officier en klokkenluider John Stockwell zei over zijn werk in de oorlog in Angola: “Het basisdoel was om het op vijandelijke agressie te laten lijken. Met dat in het achterhoofd hebben we passende verhalen geschreven en in de media geplaatst. Een derde van mijn team op deze missie waren PR-professionals wiens taak het was om nieuws te bedenken en in de pers te krijgen. Redacteuren in de meeste westerse kranten staan ​​niet al te sceptisch tegenover berichten die in overeenstemming zijn met populaire opvattingen en vooroordelen. Sommige van onze verhalen liepen wekenlang. Maar het was allemaal verzonnen.”

De zaak van Otto Schulmeister laat zien dat sommige Duitstalige topjournalisten ook nauw samenwerken met geheime diensten. Schulmeister was jarenlang hoofdredacteur van de pers , een van de meest traditionele dagbladen in Oostenrijk. Hij onderhield nauwe contacten met de CIA en werd door de geheime dienst voortdurend van “materiaal” voorzien. Het CIA-hoofdkwartier was blij met de goede samenwerking, zoals te lezen is in zijn onlangs vrijgegeven dossier : »Materiaal overhandigd. Volgens onze instructies is een hoofdartikel gepubliceerd.«

Het bijzondere aan geheime diensten zoals de CIA is echter dat ze niet alleen actief zijn in het verzamelen en verwerken van informatie, maar ook heimelijke operaties uitvoeren. Zo organiseerden Britse en Amerikaanse geheime diensten samen met de NAVO tijdens de Koude Oorlog tientallen bomaanslagen in West-Europa, die vervolgens werden toegeschreven aan communistische en Arabische groeperingen ( Operatie Gladio ). CFR-conforme media verspreidden altijd het officiële verhaal en stelden geen kritische vragen – een mechanisme dat vandaag de dag nog steeds kan worden waargenomen.

Aanval op treinstation Bologna, 1980: A Gladio-operatie

Op deze manier kan het netwerk van de Raad een hele reeks gebeurtenissen orkestreren, van geheime operaties tot berichtgeving in de media, en een kunstmatige realiteit creëren die kan worden gebruikt om het publiek op bijna elke manier te sturen. Of, zoals voormalig CIA-directeur en raadsfunctionaris William Casey het ooit zei : “Ons desinformatieprogramma zal pas compleet zijn als alles waarvan het publiek denkt dat het vals is.”

Kader 2: De SITE Intelligence Group. Wanneer een nieuwe video van Al-Qaeda opduikt of de mysterieuze terroristische groepering ISIS de verantwoordelijkheid voor een aanslag opeist, horen de CFR -conforme media het meestal van dezelfde bron: de Israëlisch-Amerikaanse SITE Intelligence Group . Het bijzondere aan SITE: De organisatie is meestal niet alleen de eerste die dergelijke informatie ontvangt, maar is soms ook betrokken bij de productie ervan. In 2011 onthulde een rechtszaak in München dat SITE, samen met Amerikaanse inlichtingendiensten , had geholpen bij het opzetten van het al-Qaeda-platform Global Islamic Media Front (GIMF) in Duitsland .

Fragment uit een ISIS-video gepubliceerd door SITE. De terroristische groepering viel in 2014 Syrië en Irak binnen via NAVO-lid Turkije en NAVO-partner Jordanië , wat een militaire interventie van de VS-alliantie in die landen uitlokte.

regeringen

Decennialang, tot aan de verrassende verkiezing van Donald Trump (zie: Trump, de media en geopolitiek ), bekleedde de Raad bijna alle sleutelposities in de Amerikaanse regering en leverde hij enkele honderden topfunctionarissen en adviseurs voor elke regering – of ze nu democratisch of republikeins waren . De voormalige Amerikaanse senator Barry Goldwater zei ooit : “Als we van president veranderen, betekent dit dat kiezers een verandering in de nationale politiek willen. () Tot dusver is er altijd een grote personeelswisseling geweest, maar geen verandering in de politiek, waarbij het ene CFR-lid het andere vervangt.”

Andere regeringen in de invloedssfeer van de VS hebben doorgaans weinig invloed en speelruimte als het gaat om geopolitieke of imperiale aangelegenheden. Werner Weidenfeld, de oude coördinator van de Duitse federale regering voor Duits-Amerikaanse samenwerking, legde dit uit in een interview: “Als we het [met de Amerikanen] oneens zijn over een serieuze kwestie, komt er inlichtingenmateriaal naar voren dat Duitsland beschuldigt, en [er staat:] of je doet mee of je bent aan de beurt.” (zie video)

(Video : Werner Weidenfeld: “Of je sluit je bij ons aan, of het is jouw beurt.” ( 2013 ))

Zelfs Zwitserland, dat officieel neutraal is, kan niet ontsnappen aan geopolitieke beperkingen: als de confederatie niet zou deelnemen aan de door de VS geïnitieerde sancties tegen bijvoorbeeld Rusland, Syrië of Iran, dan zouden er sancties zijn tegen Zwitserland (zoals die opgelegd onder de Hotz Linder-overeenkomst zijn al bedreigd) – met verwoestende gevolgen voor de Zwitserse economie en samenleving. De staatsondersteunende media berichten met de nodige terughoudendheid over dergelijke onderwerpen.

“Degenen onder ons die betrokken waren bij de Kennedy-campagne

werden getolereerd in de regering en mochten onze mening geven, maar het buitenlands beleid

was nog steeds in handen van de mensen van de Council on Foreign Relations.”

John Kenneth Galbraith, econoom van Harvard en aanhanger van Kennedy

Geciteerd uit: The Best and the Brightest , blz. 60

Binnen de Matrix vervullen overheden verschillende functies. Enerzijds zijn ze natuurlijk altijd een van de belangrijkste actoren geweest bij de directe verspreiding van propaganda. Vergeleken met autoritaire staten profiteren democratieën van het feit dat hun regeringen, die “gelast” worden door propaganda, om de paar jaar worden vervangen door nieuwe opvolgers met een nieuwe sprong in het diepe – waarbij het geopolitieke machtsevenwicht en de mechanismen meestal niet veranderen als een gevolg van de regeringswisseling (zie figuur).

Goedkeuringsclassificaties voor Amerikaanse presidenten sinds 1946 (Gallup/USA Today)

Nog fundamenteler is echter de invloed van de staat op het onderwijssysteem, waardoor op lange termijn de kijk van de bevolking op de wereld en de geschiedenis wordt gevormd. Met name historiografie is een essentieel instrument om »goed« en »kwaad« te definiëren en om vorm te geven aan hoe landen zichzelf zien. En hoewel iedereen weet dat “de winnaar geschiedenis schrijft”, weten maar weinigen dat dit ook echt het geval is .

Van hun kant zorgen CFR-media – evenals de online encyclopedie Wikipedia – ervoor dat imperiale geschiedschrijving in het publieke oog wordt gehouden, terwijl kritische historici (“revisionisten”) het vaak nog slechter doen dan hun collega’s in de journalistiek. De uitspraak van George Orwell is van toepassing : “Wie het verleden controleert, bepaalt de toekomst. Wie het heden beheerst, beheerst het verleden.”

Kader 3: De VN. De gifgasaanvallen door de Syrische regering werden gedocumenteerd door een “zeer ernstig VN-rapport”, schreef de Zwitserse televisieombudsman in zijn antwoord aan een kijker die de SRF beschuldigde van eenzijdige berichtgeving. Maar Amerikaanse onderzoeksjournalisten kwamen tot de tegenovergestelde conclusie: het VN-rapport over de inzet van gifgas in Syrië vertoonde ernstige tekortkomingen, negeerde manipulaties en was uiteindelijk gebaseerd op aantijgingen van antiregeringsmilities.

Waarom publiceert de VN zo’n twijfelachtig rapport? Mogelijk omdatde leidende afdeling politieke zaken van de VN staat onder leiding van een Amerikaanse diplomaat die eerder bij de Bezettingsautoriteit voor Irak (CPA) heeft gediend , terwijl de VN-onderzoeksorganisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) wordt geleid door een Turkse diplomaat, die eerder . VN-rapporten moeten ook altijd kritisch worden bekeken – vooral omdat de CFR-media dit werk om voor de hand liggende redenen nauwelijks op zich zullen nemen. (Meer over de rol van de VN: zie hier en hier ).

De Amerikaanse ambassadeur bij de VN presenteert foto’s van slachtoffers van een vermeende gifgasaanval door de Syrische regering; april 2017 (AP).

Hollywood

Naast de traditionele media is ook de filmindustrie in Hollywood een integraal onderdeel van de CFR-matrix, vooral omdat de hoofden van alle bekende filmstudio’s – van Disney tot Universal tot 20th Century Fox – in de raad zijn geïntegreerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Hollywood de ene propagandastrip na de andere naar de bioscopen brengt, van American Sniper tot Zero Dark Thirty , en daarmee – naast schoollessen – de wereld en historische kijk op brede lagen van de bevolking in een meer of minder subtiele manier.

De filmstudio’s handelen niet onafhankelijk van de andere actoren in de CFR-matrix: volgens recent gepubliceerde documenten hebben het Pentagon en de CIA de scenario’s van ten minste 800 bioscoopfilms en meer dan 1000 tv-producties tot op de individuele dialogen en personages op volgorde om het publiek de gewenste berichten te geven en stereotypen over te brengen. Deze inspanning is vooral de moeite waard als de betreffende filmproductie aan het einde van het jaar een Oscar krijgt – zoals onlangs het geval was met de “documentaire film” over de onheilspellende Witte Helmen in Syrië.

“De film is een van de krachtigste propagandamiddelen

die de Verenigde Staten ter beschikking staan.”

Citaat uit: De film als wapen van psychologische oorlogsvoering, strategiedocument van de Amerikaanse geheime dienst OSS

Niet alleen filmstudio’s, maar ook enkele van de meest bekende Hollywood-sterren zijn lid van de CFR en zijn betrokken bij haar internationale projecten. Wanneer Angelina Jolie naar Libië vliegt om solidariteit met de NAVO-revolutionairen te tonen en hen te prijzen voor hun inspanningen , of wanneer George Clooney (vanwege de uitgehongerde kinderen) de verdeling van (olierijk en pro-China) Soedan onder Amerikaanse troepen ondersteunt. begint , bericht CFR-media er uitgebreid over – zonder maar één ding te noemen: deze actoren zijn ook lid van de Raad.

Clooney 2012 in (Zuid)Soedan, Jolie 2011 in Libië. (Abaça/Reuters)

persbureaus

De persbureaus spelen een bijzondere rol in de informatiematrix . De voormalige directeur van het Oostenrijkse persbureau APA omschreef haar functie als volgt: »Persbureaus staan ​​zelden in het middelpunt van de publieke belangstelling. Toch zijn ze een van de meest invloedrijke en tegelijkertijd een van de minst bekende mediagenres. Het zijn sleutelinstellingen die voor elk mediasysteem van groot belang zijn. Zij zijn het onzichtbare zenuwcentrum dat alle onderdelen van dit systeem met elkaar verbindt.« (Segbers 2007, p.10)

Op internationale evenementen zijn bijna alle tekst en afbeeldingen die gebruikmaken van CFR-media afkomstig van slechts drie wereldwijde nieuwszenders: het Amerikaanse Associated Press (AP), het Brits-Canadese Thomson-Reuters en het Franse Agence France-Presse (AFP). Zelfs internationale correspondenten zijn voor hun werk veelal aangewezen op deze bureaus, zoals de jarenlange Nederlandse oorlogscorrespondent Joris Luyendijk op indrukwekkende wijze beschreef in zijn boek “Of Images and Lies in Times of War” .

»Poetin bedreigt«, »Iran provoceert«, »NAVO bezorgd«, »Assad bolwerk«: gelijkenis in inhoud en taal van geopolitieke berichtgeving op basis van rapporten van instanties.

Aan de ene kant betekent de dominantie van de drie wereldwijde agentschappen dat CFR-media van Wenen tot Washington meestal ongeveer dezelfde informatie bevatten – en dezelfde informatie ontbreekt. Aan de andere kant maakt de centrale verspreiding van informatie het werk gemakkelijker voor die actoren die op cruciale momenten propaganda en desinformatie in het mondiale mediasysteem willen voeden.

Zoals oorlogscorrespondent Fred Bridgland van Reuters het verwoordde in een opmerkelijk bericht op het Britse Channel 4 : ‘We baseerden onze rapporten op officiële communicatie. Pas jaren later ontdekte ik dat er een desinformatie-expert van de CIA op de Amerikaanse ambassade was die deze berichten verzon die absoluut niets met de werkelijkheid te maken hadden. () Maar om eerlijk te zijn, wat de bureaus ook publiceren, het zal toch door de redactie worden opgepikt.«

Terwijl Reuters en AP rechtstreeks betrokken zijn bij de Raad, is de AFP eigendom van de Franse staat, die op zijn beurt is geïntegreerd in de transatlantische structuren via de Bilderberg Groep en de NAVO. Uiteindelijk fungeren de global agencies als een soort “propaganda multiplier” waarmee CFR operators en hun partners wereldwijd de gewenste boodschappen kunnen verspreiden (zie verdiepende studie ). Zij profiteren van het feit dat de bureaus normaal gesproken absoluut serieus te werk gaan en daardoor een uitstekende reputatie genieten

Het is alleen dankzij de drie wereldwijde agentschappen dat de dubieuze rapporten van het Syrian Observatory for Human Rights of de twijfelachtige analyses van Oekraïne door Bellingcat honderden internationale media bereikten en daarmee een publiek van miljarden wereldwijd.

De beelden van het uitgebrande VN-hulpkonvooi bij Aleppo in september 2016 en de “gifgasaanval” op Khan Sheikhoun in april 2017 – geen van beide gebeurtenissen is tot op de dag van vandaag opgehelderd – gingen de wereld rond en lokten massale diplomatieke en zelfs militaire reacties. In beide gevallen waren de foto’s afkomstig van dezelfde twee fotografen van het bureau die waren ingebed in door de VS gesteunde milities .

Het werk van onafhankelijke verslaggevers komt daarentegen zelden in het nieuws als zich geopolitiek explosieve gebeurtenissen voordoen. De Noor Jan Oberg was een van de weinige fotografen ter plaatse in het heroverde Aleppo in december 2016, maar hij was niet in staat zijn foto’s in welk medium dan ook te plaatsen – ze zouden “niet in het westerse verhaal hebben gepast” . En de oude Midden-Oostencorrespondent en Syrië-expert Karin Leukefeld kreeg te horen dat haar rapporten niet langer konden worden gebruikt omdat ze zich niet hield aan de “relevante rapporten van de agentschappen” .

Hoofden van persbureaus hebben soms heel andere taken vanwege hun overzicht van het medialandschap: tijdens de Koude Oorlog was bijvoorbeeld de directeur van het Zwitserse kabelbedrijf SDA persoonlijk verantwoordelijk voor het rapporteren van Zwitserse journalisten die ervan verdacht werden “links” te zijn voor het doel arrestatie en observatie van de federale politie.

Past niet in het “westerse verhaal”: Foto’s van Jan Oberg uit Aleppo.

PR-bureaus

Wat overheden, leger en geheime diensten niet zelf kunnen of willen doen, doen externe pr-bureaus. Zo werd de bekende ‘incubator-leugen’ (zie hierboven) in scène gezet door het Amerikaanse bureau Hill & Knowlton door de dochter van de Koeweitse ambassadeur verpleegster te maken en haar voor te bereiden op haar valse getuigenis voor het Amerikaanse Congres.

De sleutelfiguur in die tijd was John E. Porter , die de congrescommissie voorzat en tegelijkertijd samenwerkte met het PR-bureau. In het licht van een dergelijke samenzwering riep zelfs de CFR-affiene New York Times op tot consequenties – en die waren er inderdaad: Porter werd kort daarna in de Raad gekozen .

The Incubator Lie: “Nurse” Nayirah voor het Amerikaanse congres, 1991

De Golfoorlog was nog maar net afgelopen en de broedplaats ligt bloot toen het Amerikaanse agentschap Rudder Finn al actief was in de Balkanoorlogen en de journalistieke grond voor de volgende NAVO-interventie voorbereidde (zie Becker/Beham, Operation Balkan: Advertisement for war and death , 2008). In een later interview legde de toenmalige directeur van Rudder Finn uit waarom zijn bedrijf de hoax verspreidde over Servische “vernietigingskampen” in Bosnië, bijvoorbeeld:

“Het is niet onze taak om informatie te verifiëren. Daar zijn we niet op toegerust. Ons werk is om de circulatie van voor ons gunstige informatie te versnellen en zorgvuldig geselecteerde doelen te bereiken. We hebben het bestaan ​​van vernietigingskampen in Bosnië niet bevestigd, we hebben alleen onthuld dat [US magazine] Newsday ze heeft opgeëist. () Wij zijn professionals. We hadden een klus en die hebben we geklaard. We worden niet betaald om moreel te zijn.”

Toen het buitenlandse hoofd van een Zwitsers weekblad midden jaren negentig deze en andere oorlogsleugens aan een Duitstalig publiek wilde blootleggen, grepen bekende mediahuizen uit Duitsland en Zwitserland direct in bij zijn uitgever en zorgden ervoor dat hij tijdelijk geen meer over Bosnië mocht schrijven en zelfs zijn ontslag besprak .

Ook tijdens de Syrische oorlog was er veel vraag naar PR-professionals. Een hoogtepunt was hier zonder twijfel het »zevenjarige Twitter-meisje Bana Alabed« , die de bevolking in de NAVO-landen in het beste Engels verzekerde dat de herovering van Aleppo door het Syrische leger en Rusland geen bevrijding was, maar een nieuwe »Holocaust«. CFR-media berichtten wekenlang over het kind

Ten slotte werd bekend dat »Bana« een contract heeft met het Britse PR-bureau The Blair Partnership , waar ook Harry Potter-auteur JK Rowling deel van uitmaakt, die haar eerder enkele van haar boeken stuurde voor media-aandacht. Aan de andere kant waren er geen geschenken voor een Duitse blogger die het tijdschrift Stern beschuldigde van “nepnieuws” voor het kritiekloos verspreiden van het Bana-verhaal : hij werd onmiddellijk aangeklaagd .

Een andere specialiteit van PR-bureaus is het zogenaamde astroturfing , waarbij een kunstmatige publieksbeweging wordt gelanceerd om een ​​politiek doel te bereiken. Vooral online petities van zogenaamd humanitaire organisaties zoals Avaaz of Campact , die dan ineens een “no-fly zone” boven Libië eisen in plaats van steun voor het regenwoud, zijn populair .

Avaaz petitie om een ​​no-fly zone in te stellen boven Libië.

3. Journalisten in de Matrix

Een cruciaal aspect van de CFR-matrix is ​​dat er ook gewone journalisten in zitten. Veel journalisten zullen waarschijnlijk zelf geloven in de verhalen die aan hen worden gepresenteerd, terwijl anderen werken als PR-professionals en hun artikelen gewoon met de gewenste draai afleveren . Weer anderen zien conformiteit misschien zelfs als een carrièrekans.

Voorgeselecteerde bronnen, groepsdruk en de afhankelijkheid van leidinggevenden en klanten zorgen er echter voor dat het zelfs voor eerlijke en intelligente journalisten moeilijk, zo niet onmogelijk is om de informatiematrix van binnenuit te doorbreken en uiteenlopende standpunten naar voren te brengen waar imperialistische zaken betreft.

Volgens interne memo’s zijn ARD – medewerkers verplicht om “westerse posities te verdedigen” in geopolitieke conflicten, om vertrouwelijke taalregels in acht te nemen en om alleen conforme bronnen te gebruiken . De voormalige hoofdredacteur van ZDF maakte ook openbaar dat bijdragen aan Amerikaanse oorlogen politiek worden beïnvloed . Midden-Oosten-correspondent Ulrich Tilgner klaagde over redactionele interventies vanwege “alliantie-overwegingen” , en het voormalige hoofd van de ZDF – studio in Bonn bevestigde “instructies van bovenaf” en “vrijwillige conformiteit”van journalisten.

Redactionele interventies vanwege “alliantieoverwegingen”: Midden-Oostencorrespondent Tilgner

Andersdenkenden worden dienovereenkomstig gesanctioneerd: in Zwitserland bijvoorbeeld werd de oude SRF-correspondent Helmut Schben een “Poetin-trol” en “onderdeel van de Russische propagandamachine” genoemd toen hij het aandurfde om de berichtgeving van de westerse media over Syrië kritisch in twijfel te trekken. Een NZZ-auteur die aangaf nog onbeantwoorde vragen te hebben over de gebeurtenissen van 11 september 2001 werd direct en publiekelijk berispt door zijn baas .

Amerikaanse journalisten doen het niet beter. Gary Webb , die in de jaren negentig aan het licht bracht dat de CIA cocaïne uit Colombia importeerde en de opbrengst gebruikte om milities in Nicaragua te financieren, werd door de Amerikaanse media belasterd totdat zijn reputatie was geruïneerd en hij een paar jaar later zelfmoord pleegde. Phil Donahue , die in 2003 bijna de enige Amerikaanse topjournalist was die de geplande oorlog in Irak bekritiseerde, werd ondanks uitstekende beoordelingen op staande voet ontslagen door MSNBC .

Amber Lyon , die in opdracht van CNN een documentaire maakte over de Amerikaanse bondgenoot Bahrein en kritiek had op de mensenrechtensituatie daarin, mocht niet uitgezonden worden door haar eigen zender , waarna ze de zender uit eigen beweging verliet. En Sean Hannity , die de onopgeloste moord op DNC-medewerker Seth Rich op Fox News wilde verslaan, werd geconfronteerd met het ontslag van verschillende sponsors en de mogelijke annulering van zijn show – evenals boze opmerkingen van hoge Raadsfunctionarissen.

Een taboe voor CFR-media: ontving Wikileaks de e-mails van de Democratische Partij in 2016 niet van “Russische hackers” maar van DNC-medewerker Seth Rich, die kort daarna werd vermoord?

Je zou kunnen veronderstellen dat het American Committee to Protect Journalists (CPJ) , dat opkomt voor de rechten van journalisten, zou ingrijpen in dergelijke voor de hand liggende gevallen van misbruik. Dit is echter niet het geval – de directeuren en bijna het hele bestuur van de CPJ zijn zelf lid van de Council on Foreign Relations.

Dergelijke journalisten zouden immers een prijs kunnen krijgen voor hun werk, zoals de prestigieuze Pulitzer Prize . Ook hier wacht men tevergeefs, want ook de voorzitter van de Pulitzercommissie (nu redacteur van de Washington Post ) en diverse bestuursleden komen uit de Council. Over het algemeen is het toekennen van prijzen en onderscheidingen een effectief middel om te definiëren wat ‘goede’ journalistiek is en wie ‘gerenommeerde’ journalist is.

De Duitse onderzoeksjournalist en documentairemaker Dirk Pohlmann beschreef de situatie in de volgende woorden nadat een van zijn geopolitiek gevoelige filmprojecten op het hoogste niveau werd stopgezet door ZDF:

“Dat was een onderwerp dat je tot het uiterste dreef van wat je mocht rapporteren. Deze grenzen bestaan, zelfs in ons zogenaamde »Vrije Westen«. Dat merk je zodra je binnenkomt: De koplampen gaan ineens aan, de honden beginnen te blaffen en je hoort mensen aankomen. En dan weet je, oké, nu ben ik in een gebied waarvan eerder werd beweerd dat het helemaal niet bestond: namelijk het gedolven gebied van de grenzen van de vrijheid van informatie.

Betekent dit dat kritische journalistiek niet welkom is in CFR-conforme media? Integendeel: Serieuze journalistiek vormt in de eerste plaats de basis voor de geloofwaardigheid van de traditionele media, op basis waarvan geopolitieke (en andere) propaganda vervolgens gericht en effectief kan worden gelanceerd. Want de nietsvermoedende lezer en kijker heeft weinig kans om de slimme manipulatie tussen twee eerlijke bijdragen te herkennen of zelfs maar te raden.

Van alle propagandaprincipes is dit misschien wel het belangrijkste op de lange termijn: alleen media die betrouwbaar lijken, kunnen dit vertrouwen misbruiken.

4. Conclusie

Decennialang had het netwerk van de Council on Foreign Relations bijna volledige controle over de stroom van geostrategische informatie in NAVO-landen. De meeste mensen hadden geen idee dat ze zich, ondanks de schijnbare verscheidenheid aan media, eigenlijk in een dicht verweven informatiematrix bevonden.

Waarom deed en doet de Raad zoveel om zijn eigen volk te misleiden? Zoals wijlen Nationale Veiligheidsadviseur en Raadsdirecteur Zbigniew Brzezinski het bondig verwoordde in zijn boek The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives : “Democracy is schadelijk voor imperiale mobilisatie omdat het nastreven van imperiale macht in strijd is met democratische instincten. ” (Brzezinski 1998, blz. 20)

In feite hebben de VS sinds de oorlog tegen Spanje in 1898 een voorwendsel moeten creëren voor bijna al hun interventies om de voortdurende uitbreiding van hun eigen invloedssfeer – waar alle rijken uiteindelijk naar streven – moreel te legitimeren en te winnen over zijn eigen bevolking – vooral omdat bijna nooit één land zo lichtzinnig was om de Verenigde Staten uit eigen beweging aan te vallen zonder dat het nodig was.

Daartoe creëerden de VS – zoals Karl Rove het uitdrukte – hun eigen “imperiale” realiteit, die varieert van geheime operaties tot berichtgeving in de media en historiografie en wordt opgevoerd en gepropageerd door de leden van de Council en zijn partnerorganisaties.

Tegelijkertijd is het begrijpelijk waarom CFR-media soms zo nerveus reageren op het succes van Russische media zoals Russia Today (RT) : deze vergroten niet alleen de geroemde diversiteit van meningen, maar destabiliseren ook de uitgebreide informatiematrix van de Raad – tenminste waar dit de Russische belangen dient.

Het internet maakte het ook mogelijk om op een decentrale en kosteneffectieve manier informatie te verspreiden, waarbij de poortwachters van de Raad werden omzeild . Ondertussen zijn er ook een groot aantal door lezers gefinancierde media en platforms in Duitstalige landen die het conventionele verhaal kritisch in vraag stellen en nieuwe perspectieven mogelijk maken (zie de media-navigator ).

Vanuit het oogpunt van de Raad vormen dergelijke publicaties een toenemende bedreiging voor hun eigen soevereiniteit op het gebied van informatie en interpretatie. CFR-conforme media- en internetbedrijven reageerden hierop door lezersforums te sluiten , sociale netwerken te censureren , zoekresultaten te “opschonen” en toezicht uit te breiden . Illusie wordt dus gevolgd door repressie – de vraag blijft of dit het vertrouwen van de bevolking kan terugwinnen.

5. Literatuur

Ledengidsen

CFR-lidmaatschapsgidsen van 1922 tot 2013 en vanaf 2016

CFR-leden in de Amerikaanse regering van 1900 tot 2014

Bilderbergconferenties: deelnemerslijsten 1954-2014 en 2015-2017

Trilaterale Commissie: 1973 Ledenlijsten ; 1978 ; 1985 ; 1995 ; 2010 ; en 2017

Atlantic Bridge: Jaarverslagen van 2006 tot 2016

Raad voor Buitenlandse Betrekkingen

Website van het CFR en het tijdschrift Foreign Affairs

Domhoff, William G. (2014): The Council on Foreign Relations and the Grand Area: Case Studies on the Origins of the IMF and the Vietnam War; Klasse, Ras en Corporate Power: Deel 2: Iss. 1. ( PDF )

Grose, Peter (1996/2006): Voortzetting van het onderzoek – The Council on Foreign Relations van 1921 tot 1996. CFR Press, New York. ( pdf )

Parmar, Inderjeet (1999): Amerika mobiliseren voor een internationalistisch buitenlands beleid: de rol van de Council on Foreign Relations. Studies in de Amerikaanse politieke ontwikkeling , 13 (2), blz. 337-373. ( pdf )

Schulzinger, RD (1984): De wijzen van buitenlandse zaken. Geschiedenis van de Council on Foreign Relations. Columbia University Press, New York.

Shoup, Laurence H. (2015): Wall Street’s Think Tank: The Council on Foreign Relations and the Empire of Neoliberal Geopolitics, 1976-2014 . Maandelijks overzicht Press, New York. ( internet )

Shoup, Laurence & Minter, William (1977): Imperial Brain Trust – The Council on Foreign Relations and United States Foreign Policy. Maandelijks overzicht Press, New York. ( pdf )

Propaganda: theorie en praktijk

Baines, Paul R (2013): Propaganda. Volumes I-IV. SAGE Bibliotheek voor Militaire en Strategische Studies , Londen.

Altschull, Herbert J. (1984/1995): Machthebbers. De media en het overheidsbeleid. Longman, New York.

Becker, Jörg (2015): Media at War – Oorlog in de media. Springer uitgeverij voor sociale wetenschappen, Wiesbaden.

Becker, Jörg & Beham, Miram (2008): Operatie Balkan: reclame voor oorlog en dood. Nomos , Baden-Baden.

Bittermann, Klaus (1994): Servië moet sterven. Waarheid en leugens in de Joegoslavische burgeroorlog. Editie TIAMAT , Berlijn.

Bussemer, Tijm (2008): Propaganda. concepten en theorieën. VS uitgeverij voor sociale wetenschappen , Wiesbaden.

Chomsky, Noam (1997): Wat maakt mainstream media mainstream. Z-tijdschriften . ( pdf )

Chomsky, Noam & Herman, Edward (1988): Een propagandamodel. ( internet )

Gritsch, Kurt (2010): Een rechtvaardige oorlog organiseren? Intellectuelen, media en de “Kosovo-oorlog” 1999. Georg Olms Verlag, Hildesheim.

Hird, Christopher (1985): standaardtechnieken. Diverse reportages, Channel 4 TV. 30 oktober 1985. ( Web )

Krüger, Uwe (2013): Kracht van mening. De invloed van elites op vooraanstaande media en alfajournalisten – een kritische netwerkanalyse. Herbert von Halem Verlag, Keulen.

Luyendijk, Joris (2015): Van beelden en leugens in oorlogstijd: Uit het leven van een oorlogscorrespondent – Geactualiseerde nieuwe editie. Tropen, Stuttgart.

Morelli, Anne (2004): De principes van oorlogspropaganda. naar schoenplaten , springen.

Mükke, Lutz (2014): Correspondenten in de Koude Oorlog. Tussen propaganda en zelfbevestiging. Herbert von Halem Verlag, Keulen.

Ponsonby, Arthur (1928): Valsheid in oorlogstijd. George Allen & Unwin , Londen.

Starkulla, Heinz Jr. (2015): Propaganda: termen, typen, fenomenen. Nomos , Baden-Baden.

Tilgner, Ulrich (2003): De geënsceneerde oorlog – bedrog en waarheid in de val van Saddam Hussein. Rowohlt , Reinbek.

persbureaus

Blum, Roger et al. (Hrsg.) (1995): De huidige daders. Persbureaus in Zwitserland. Uitgever Paul Haupt, Bern.

Höhne, Hansjoachim (1977): Verslag over persbureaus. Deel 1: De situatie op de nieuwsmarkten van de wereld. Deel 2: De geschiedenis van de boodschap en zijn verspreiders. Nomos uitgeverij, Baden-Baden.

Johnston, Jane & Forde, Susan (2011): The Silent Partner: persbureaus en 21st Century News. International Journal of Communication 5 (2011), p. 195-214. ( pdf )

MacGregor, Phil (2013): Internationale persbureaus. Wereldwijde ogen die nooit knipperen. In: Fowler-Watt/Allan (red.): Journalistiek: nieuwe uitdagingen. Centrum voor Journalistiek & Communicatie Onderzoek, Bournemouth University. ( pdf )

Schulten-Jaspers, Yasmin (2013): Toekomst van persbureaus. Situatie, ontwikkeling, prognoses. Nomos, Baden-Baden.

Segbers, Michael (2007): The Goods Message. Hoe persbureaus tikken. UVK, Constance.

Steffens, Manfred [Ziegler, Stefan] (1969): De zaken met de boodschap. Bureaus, redacteuren, journalisten. Hoffman en Campe , Hamburg.

Wilke, Jürgen (red.) (2000): Van bureau naar redactie. Boehlau , Keulen.

geopolitiek

Barnett, Thomas PM (2005): De nieuwe kaart van het Pentagon: oorlog en vrede in de eenentwintigste eeuw. Putnam Publishing Group, New York. ( internet )

Blum, William (2014): Killing Hope: Amerikaanse militaire en CIA-interventies sinds de Tweede Wereldoorlog – bijgewerkte editie. ZED BOEKEN, Londen.

Brzezinski, Zbigniew (1998): The Grand Chessboard: American Primacy en zijn geostrategische imperatieven. Basisboeken, New York. ( pdf )

Brzezinski, Zbigniew (2005): The Choice: Global Domination of Global Leadership. Basisboeken, New York.

Haass, Richard (2017): Een wereld in wanorde: Amerikaans buitenlands beleid en de crisis van de oude orde. Penguin Press, Londen.

Kagan, Robert (1998): Het welwillende rijk. Tijdschrift voor buitenlands beleid. ( pdf )

Kissinger, Henry (2015): Wereldorde. Penguin Books, Londen.

Sylvan, David & Majeski, Stephen (2009): US Foreign Policy in Perspective: Clients, Enemies and Empire. Routledge , Londen. ( internet )

20220802 Over het slikken van de rode pil

Van Frontnieuws, zie daar afbeeldingen en links

De zeven niveaus van Red Pilled zijn

juli 30, 20223046 40

Arcy, een nieuwe lezer, brengt zijn ontwaken in kaart in termen die geïnspireerd zijn door de vrijmetselarij.

Mijn zoon kreeg in 2010 de diagnose autisme. Ik had natuurlijk gehoord van het verband tussen autisme en vaccins, maar ik wees het van de hand omdat ik een blind vertrouwen had in de mainstream media en artsen. Ik vermeed ook de alternatieve media en vertrouwde alleen de “deskundigen”. Het heeft me jaren van onderzoek naar geneeskunde/gezondheid gekost (om mijn zoon te kunnen behandelen) voordat ik eindelijk cynisch genoeg werd om de autisme-vaccin link diepgaand te onderzoeken en te beginnen met wakker te worden. Gelukkig gebeurde dit (1e niveau) vlak voordat de COVID lockdowns begonnen.

De 7-niveaus van COVID Red Pill

door “Arcy”

Ik ben momenteel een 6e-niveau COVID RedPiller die hoopt ooit tot het 7e niveau bevorderd te worden.

Hogere niveaus worden verkregen door fundamentele waarheden te leren, die slechts facetten zijn van de Volledige Waarheid. Het verkrijgen van het 1e niveau is het moeilijkst, want alleen JIJ kunt jezelf wakker maken.

Nul niveau: Blind vertrouwen in de mainstream media, de regering en de zogenaamde “deskundigen”. Schapen zijn in dit niveau.

1e niveau: Vaccins zijn NIET veilig en effectief. Ik ben in 01/2020 met dit niveau afgestudeerd.

2e niveau: Big Pharma controleert de Mainstream Media, de politici, de academische wereld en de ambtenaren van de Volksgezondheid. Volksgezondheidsfunctionarissen LIEGEN over de veiligheid van vaccins en geneesmiddelen.

3e niveau: COVID is een depopulatie-agenda via de klonter-prikken. Ik heb dit niveau in 04/2021 behaald.

4e niveau: COVID is een hoax en een van de motieven voor de nep-pandemie was om de dreigende wereldwijde financiële ineenstorting te verdoezelen, die te wijten is aan enorme wereldwijde schulden ($300 biljoen) en een Ponzi-schema met derivaten. De Federal Reserve heeft in 2019/2020 $11 biljoen bijgedrukt om banken te redden!

5e niveau: Globalisten (Illuminati/cabal/Satanisten/Vrijmetselaars) beheersen de moderne wereld via de centrale banken. (Zij die de geldhoeveelheid beheersen, beheersen de wereld. De Illuminati creëren fiatvaluta uit “dunne lucht” als schuld, die aan hen verschuldigd is, in plaats van de regeringen toe te staan zelf schuldvrije valuta uit te geven. De Illuminati bestaan uit een kleine groep elitaire “bloedlijn”-families en hun volgelingen die in de miljoenen lopen, waartoe ook het WEF behoort. Het systeem is georganiseerd als een piramide en de grote meerderheid onderaan zijn “nuttige idioten”.

Politici zijn slechts marionetten en de Democratie is een hoax. De Nieuwe Wereldorde, een massaal ontvolkte aarde met een Eén Wereldregering, is het echte doel en de geplande financiële ineenstorting en WO3 zullen gebruikt worden om dat te bereiken.

De VS, die door Vrijmetselaars gesticht is, werd in 1913 volledig overgenomen met de oprichting van de Federal Reserve, die in particulier bezit is. Benjamin Franklin heeft beroemd gezegd dat wij “een republiek hebben, als u die kunt behouden”. Franklin maakte deel uit van de cabal, dus hij bedoelde dit als een dreigement, niet als een waarschuwing. De cabal controleert Europa al millennia en controleert nu ook Australië, Canada, Israël, Nieuw-Zeeland, China en de VS. De wereldwijde Deep State is eigendom van de cabal en omvat Hollywood, de muziekindustrie, de Mainstream Media, Big Tech en het medisch-militair-inlichtingen-industrieel complex. Het belangrijkste inzicht is dat een satanische elitecultus de wereld regeert. Niets heeft verder zin, tenzij u dit weet.

6e niveau: Veel “samenzweringstheorieën” (b.v. 911, JFK, PizzaGate, Franklin Cover-up, NASA/Fake Maanlandingen, AIDS, chemtrails, enz.) zijn toch steekhoudend. Veel officiële geschiedenis en wetenschap (b.v. CO2 hysterie) zijn frauduleus.

VS: 22 staten zonder mondkapjesdwang en 12 staten verbieden vaccinpassen

7e niveau: Wie staat er werkelijk aan de top van de cabal? Er zijn 3 mogelijkheden:

Lucifer leidt de cabal. De Bijbel is echt en wij bevinden ons in de Eindtijd per Openbaringen. In dit scenario zijn sterfgevallen via de klonterschoten verwant aan satanische mensenoffers.

Niet-menselijke levensvormen (buitenaardse, andere-dimensionale wezens) hebben de menselijke geschiedenis beïnvloed en ons misschien zelfs geschapen. Zij beheersen de cabal tot op de dag van vandaag.

Velen CLAIMEN 7e niveau COVID RedPillers te zijn en er zijn eindeloze debatten over optie 1 (Gevallen Engelen, Nephilim, de Lijkwade van Turijn, de Anti-Christ, enz.); optie 2 (Annunaki, Archons, Elohim, Grays, enz.) en optie 3 (“godsdienst is een PSYOP/controle mechanisme”), maar waar is het BEWIJS?

Hogere niveaus kunnen ook bestaan. Maar ik zal het nooit weten, tenzij ik het 7e niveau behaal.

Via Henrymakow.com.

20220802 Over de zelfmoord van vaccinatiedokter

Van Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

Zelfmoord van vaccinatiedokter: Vacinzeloten instrumentaliseren haar dood

juli 31, 2022908 1

Schokkend nieuws gaat door Oostenrijk: de arts Lisa-Maria Kellermayr (36) heeft voor zelfmoord gekozen. Weer een tragisch slachtoffer van de tweedeling van het systeem. Al twee jaar lang zwijgen de mainstream media ironisch genoeg over het exploderende aantal zelfmoorden als gevolg van het onmenselijke lockdownbeleid. Toen Wochenblick berichtte over de trieste zelfmoord van een tiener, stuurden zij de Raad voor de Journalistiek op Woblickchen af. Nu heeft een van de Coronapaniekzaaiers zich van het leven beroofd. En zie: plotseling berichten de systeemmedia over zelfmoorden. Of om precies te zijn: over deze ene zelfmoord. Een leugenachtige actie: zij willen alleen maar instrumentaliseren, bericht Wochenblick.

Van dokter tot activist: in november beweerde Kellermayr ten onrechte dat een verpleegstersdemonstratie de uitgang van een ziekenwagen had geblokkeerd. Zij verscheen in de mainstream media als een “deskundige”, riep op tot harde maatregelen, promootte de “vaccinatie” van zuigelingen. Zij gaf zich vaak over aan intimidatie tegen mensen die kritiek hadden op de vaccinatie en op het establishment. Ook zij is nu een van de vele slachtoffers van de Coronapolitiek die onze samenleving diep verdeeld heeft. Bovenal is Kellermayr het slachtoffer geworden van de gewetenloze en opgeblazen Corona-angstmachine.

Hoewel zij zelf de werkzaamheid van een astmaspray tegen Corona ontdekt had, bewees de dokter uit Attersee in paniek haar gehoorzaamheid aan de volkomen absurde richtlijnen van de Artsenvereniging en de regering. In februari bekende zij: zij klaagde collega’s aan die patiënten een vrijstelling van verplichte vaccinatie gaven aan de ex-Artsenvereniging despoot Thomas Szekeres. Voor de ongevaccineerden eiste de dokter totale uitsluiting uit het gezondheidsstelsel.

Niet alle zelfmoorden zijn hetzelfde: Rauch als zondebok

Kellermayr zou al in de winter doodsbedreigingen hebben ontvangen. Maar nu werd het haar allemaal te veel. Vrijdag werd Kellermayr dood aangetroffen in haar praktijk. Zij pleegde zelfmoord. Haar laatste woorden: een eis tot aftreden van minister van Volksgezondheid Rauch.

Wat is er gebeurd: nadat Rauch had toegegeven dat de collaterale schade van het Coronabeleid te groot was, vooral vanwege de explosief stijgende kinderzelfmoorden, kregen veel van de vacinzeloten zenuwinzinkingen, zoals Wochenblick berichtte. Ook voor Kellermayr lijkt het te veel geworden te zijn. Want zoals de Coronapaniekzaaister op Twitter klaagde, gaf Rauch uitgerekend Wochenblick gelijk. Alles waar de aanhangers van de Coronapolitiek in geloofden, stort momenteel als een kaartenhuis in elkaar.

Ook bondspresident Alexander Van der Bellen betuigde zijn spijt. Maar als het op sympathie aankomt, meet hij met twee maten. Reeds in de eerste lockdown steeg het wereldwijde zelfmoordcijfer: hij zweeg. Aan het begin van het jaar werd bekend dat het aantal zelfmoordpogingen onder kinderen met 400 procent is toegenomen. Hij zweeg weer. In Duitsland heeft een kritische arts zich van het leven beroofd. Hij had masker-uitzonderingen afgegeven, het systeem vervolgde hem. Ook dit ging aan de zwijgende president voorbij, hoewel Schandaal-Szekeres ook genadeloos artsen vervolgde die kritisch stonden tegenover de vaccinatie. Met Kellermayr nam hij echter het woord.

Bedreigingen tegen critici van de Coronadictatuur

De Zero-Covid-Sekte vond zijn woorden te mild. Voor hen is het duidelijk: Kellermayr moet als een heilige worden afgeschilderd, critici van het systeem als schuldigen. De mainstream media bereidden het terrein voor, legden een verband met twee anonieme, vermeende dreigmails aan het adres van Kellermayr. De tactiek sloeg aan: Twittergebruikers vielen alle critici van de Coronadictatuur aan. Alle remmingen vielen weg: Critici van vaccinatie waren “asociale ondermensen” en “het uitschot van de samenleving”.

Nare geweldsfantasieën: deze mensen hadden “hun plaats in de samenleving verspeeld” en moesten “aan de schandpaal worden genageld”, aldus een gebruiker. Een ander wil “de vuisten het woord laten doen”, een derde wil “alle vaccinatieweigeraars minstens voor altijd opsluiten”. Men wil zich zijn maximale wens niet eens voorstellen. Anderen willen straffen gaan geven: “Het wordt tijd dat de staat de fluwelen handschoenen uittrekt.” Er is geen uitzondering op het verlangen naar wraak: “Wij zullen jullie allemaal krijgen.”

Met het linkeroog blind: in het geval van Antifa dodenlijsten en doodsbedreigingen aan het adres van journalisten van media die kritisch staan tegenover het establishment, wordt er niet eens een onderzoek ingesteld…

De meeste van de oorspronkelijke bedreigingen die Wochenblick ontving, kwamen van anonieme accounts. Maar ook publieke figuren gooiden olie op het vuur. Een Duitse politicus bracht een andere stelling in het spel. Als reactie daarop fantaseerde de radicaal-linkse schrijver Robert Misik over het gedwongen opsluiten van dissidenten in psychiatrische inrichtingen. Er moeten “geen denktaboes” zijn. Laat hij moedwillig nog meer wrede daden onvermeld?

De zelfverklaarde “rechts-extremisme deskundige” Natascha Strobl stileerde Kellermayr als een martelaar. Zij beschouwt critici over de hele linie als kwaadaardig: “Deze mensen zijn fascisten. Zij hebben geen empathie, zij trappen nog steeds op dode mensen.” Zij heeft geen enkel bewijs voor deze samenzweringstheorie.

Ook ex-hoofdredacteur ZackZack begon aan de mythevorming: communist Ernst Kirchweger werd in 1965 in nooit helemaal opgehelderde omstandigheden gedood, tijdens een handgemeen tussen politiek vijandige groepen. Sindsdien geniet hij de status van een politieke martelaar onder radicaal linksen.

Vreedzame demonstranten zijn voor hem “nazi-hippies”, terwijl hij Antifa knokploegen verheerlijkt.

Er zijn twee soorten zelfmoord: die welke geïnstrumentaliseerd kunnen worden – en die welke men liever onder het tapijt veegt…

Voor maandag heeft de organisator van “Yes We Care”, Daniel Landau, een avondwake in Wenen aangekondigd. Het evenement wordt gesteund door de Artsenvereniging. Toen de dokter een paar weken geleden haar praktijk sloot, vierde de Artsenvereniging dat zij haar plaats snel door een ander zou kunnen laten innemen. Na de dood hebben zij haar op hun eigen bandwagon gespannen. Tegen de achtergrond van de Twitterdreigingen aan het adres van dissidenten, kan men alleen maar hopen dat alles vreedzaam blijft…

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Frontnieuws:

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

20220802 Over de oorsprong van de Great Reset

Van tkp – De blog voor wetenschap en politiek, zie daar links, google translate

De blog voor wetenschap & politiek

De oorsprong van de Great Reset ligt in de VS in de jaren vijftig

28 juli 2022, van dr. Peter F Mayer, 7.7 minuten leestijd

Onlangs zag ik een meme ” Geen geweldige reset zonder WEF “. Dat klopt niet, het idee, het concept en de uitvoering van de Great Reset kwamen niet van het WEF en ook niet van Europese bronnen. Het is terug te voeren op de VS en de financiële kapitalisten die daar de politiek bepalen. Het WEF is slechts een boegbeeld bedoeld om af te leiden van machthebbers zoals de Rockefeller Foundation, Ford Foundation, vermogensbeheerders zoals BlackRock of Vanuard en de andere organisaties van de verschillende westerse oligarchen.

Het WEF, het World Economic Forum in Davos, is een van de organisaties die fungeren als coördinatie- en communicatiecentrum. Een ander voorbeeld is de Council for Inclusive Capitalism en de WHO is de afgelopen tweeënhalf jaar op de voorgrond getreden, maar heeft een meer gespecialiseerde rol.

Het oudste en waarschijnlijk nog steeds het machtigste orgaan is de Council on Foreign Relations (CFR). Swiss Policy Research heeft zijn beschrijving hier en in een aantal andere artikelen beschreven . Onderdeel hiervan is de benoeming van presidenten en leden van de regering en de grote lijnen van het Amerikaanse beleid. Een ander belangrijk onderdeel is de invloed op het internationale medialandschap.

Hoe de propagandamatrix werkt, waaraan we niet alleen sinds 2020 worden blootgesteld, is te lezen in de uitstekende analyse over Swiss Policy Research . Het laat zien hoe de CFR [Council on Foreign Relations] een grotendeels op zichzelf staande, trans-Atlantische informatiekringloop heeft gecreëerd waarin bijna alle relevante bronnen en referentiepunten worden gecontroleerd door leden van de Council en zijn partnerorganisaties. Zo ontstond een historisch unieke informatiematrix die duidelijk superieur is aan de klassieke overheidspropaganda van autoritaire staten, maar door het succes van onafhankelijke media steeds minder effectief wordt. “Het CFR controleert het buitenlands beleid van de VS en bepaalt de presidenten en belangrijke politici. Er zijn wereldwijd uitlopers, zoals de Bilderberg Groep in Europa , terwijl voor Oost-Azië de Trilaterale Commissie ook in 1972 werd opgericht door CFR-president David Rockefeller en CFR-directeur Zbigniew Brzezinski.

De belangen die de CFR behartigt, zijn die van financierskapitaal en Amerikaanse oligarchen, evenals oligarchen in geallieerde staten. Vooraanstaand econoom Michael Hudson legde meer uit over zijn rol in een interview met Danny Haiphong. De Duitse vertaling van dit spannende interview is hier te lezen .

Het WEF werd begin jaren zestig in de VS opgericht

De geschiedenis van het WEF begint met Schwabs studententijd in Harvard, VS, in de jaren zestig. Zoals eerder gemeld , was het World Economic Forum niet alleen het geesteskind van Klaus Schwab, maar kwam het voort uit een door de CIA gefinancierd Harvard-programma onder leiding van Henry Kissinger en geleid door John Kenneth Galbraith en de “echte” Dr. Strangelove, Herman Kahn.

Het verhaal is onderzocht door Johnny Vedmore die het publiceerde in Unlimited Hangout .

De vastgelegde geschiedenis van het World Economic Forum is bedoeld om de indruk te wekken dat de organisatie een puur Europese creatie is, maar dat is niet het geval. In feite had Klaus Schwab een elitair Amerikaans politiek team dat in het geheim werkte en hem hielp bij het oprichten van de in Europa gevestigde globalistische organisatie.

Met de meest recente maatregelen om de boerenstand op te breken, de inspanningen om de landbouw om te zetten in grootschalige industriële productie en de massale wereldwijde protesten ertegen, zijn landbouw en voedsel in de publieke belangstelling komen te staan. “Reset the Table” maakt deel uit van de “Great Reset” en men gelooft blijkbaar dat het snel kan worden uitgevoerd in de slipstream van de Corona-maatregelen en de massale omwenteling veroorzaakt door de sancties tegen Rusland.

Over de gebruikte methoden en de gevolgen leest u hier voor India en hier op de EU Green Deal .

De bestsellerauteur, gerenommeerd etnoloog en cultureel antropoloog Wolf-Dieter Storl beschrijft in zijn boek “ My American Culture Shock ” hoe aan de Universiteit van Ohio pogingen werden ondernomen om hem te rekruteren voor een deel van de uitvoering van de “Great Reset”. Vanwege zijn uitstekende academische succes zou hij begin jaren zestig deelnemen aan een speciaal programma. Hij beschrijft de drie acties die de toenmalige president John F. Kennedy op gang brachten:

“Eerst was er het civiele Peace Corps, het Peace Corps, het programma voor buitenlandse hulp dat jonge Amerikaanse vrijwilligers naar achtergebleven landen stuurt om putten te graven, windturbines te bouwen, kinderen te vaccineren, medicijnen uit te delen en andere goede dingen te doen om harten en geesten op te vrolijken. van mensen om te winnen. ….

De tweede pijler was de militaire elite-eenheid, de Groene Baretten, wiens taak het was om met geheime operaties de rode guerrilla’s te neutraliseren, onhandelbare burgemeesters te doden die de vooruitgang in de weg staan, en sabotagedaden te plegen.

“En de derde pijler zal de vooruitgang in de landbouw zijn. We moeten – legde de professor [die Storl in het programma introduceerde] uit – de hoogproductieve variëteiten, het ‘wonderzaad’, dat werd ontwikkeld door de plantenveredelaar Dr. Norman Borlaug in samenwerking met de Rockefeller Foundation en de Ford Foundation, om te geven aan achtergebleven boeren in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. … om dat te doen, heb je een jonge elite nodig die onderzoek doet, lesgeeft of actief wordt in de landen zelf om de Groene Revolutie (sic!) de aankoop van Manage irrigatiepompen, landbouwmachines, pesticiden, herbiciden en kunstmest.

In andere lezingen werden we ingewijd in de ‘visioenen’ van die wijze mannen wiens taak het is om de wereld te regeren. We leerden dat de landbouw wereldwijd geherstructureerd moest worden, ook in de VS. Er zijn veel te veel kleine boeren. … Alleen grote landbouwbedrijven, bio-industrie en machinevriendelijke monoculturen zouden voldoen aan de eisen van de toekomst.”

Nogmaals, dat was 1961, niet 2015 of 2020. Het is ook niet verrassend of onverwacht. De kapitalistische productiewijze probeert zich overal te doen gelden, en ook de landbouwproductie moet worden geïndustrialiseerd. En dat wereldwijd onder leiding van de VS, die door de wereldoorlog de dominante macht was geworden. En als iemand zich probeert te verdedigen, daar zijn de ‘Groene Baretten’ voor, die in veel landen actief zijn en nog steeds zijn.

De uitvinding van de Corona-pandemie, de noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid bij apenpokken, de staatsgreep tegen de regering van Oekraïne in 2014 en de oorlogen die daarop volgden, die nu hebben uitgemond in de sancties, lijken de plannen, zoals beschreven door Storl, een grote sprong voorwaarts te maken. naar voren.

Maar “de ‘visioenen’ van die wijzen wiens taak het is om de wereld te regeren” gingen veel verder.

“Er zou een wereldwijd genetwerkt productie- en handelssysteem moeten ontstaan. De regio’s kunnen zich elk specialiseren in een monocultuur of een landbouwproduct, bijvoorbeeld Noord-Amerika in de productie van maïs en tarwe, Frankrijk in wijn, Ghana in cacao, Brazilië in sojabonen enzovoort. Wederzijdse afhankelijkheid zou zorgen voor de voorwaarden voor wereldvrede – uiteraard onder leiding van de VS. …

Een andere expert heeft ons geïnformeerd over de noodzaak om de wereldbevolking te beperken, zo niet te verminderen.”

Nogmaals: dat was 1960! En vandaag is het relevanter dan ooit. Het ‘beperken’, zo niet afnemen, van de wereldbevolking lijkt nu in een stroomversnelling te zijn gekomen dankzij C19-mRNA-vaccins.

Natuurlijk heb je een technocratische elite nodig die ook snelle technologische innovaties kan doorvoeren en beheersen. Dit kan alleen worden geleid door ‘wetenschap’ en rede, maar niet door dagdromen.

De vertegenwoordigers van de opkomende ’technocratische elite’ die Storl in het programma leerde kennen ‘ waren ook niet per se mijn ding. Ik vond de grappen die ze vertelden niet zo grappig, gewoon ziek. Zo vertelde een van de deelnemers, de zoon van een agrarische ondernemer, hoe je het beste omgang met schapen kunt regelen. …” Ik wil onze TKP-lezers niet belasten met verdere details en het voorbeeld van een andere medestudent.

Storl stapte uit na nog twee quarters. Schwab ging blijkbaar door. Tot nu toe is hij behoorlijk succesvol geweest bij het WEF, dat hij met hulp van de CIA heeft opgericht. Het is echter geen onafhankelijke instelling van Schwab, maar voert uit wat in de jaren vijftig en begin jaren zestig was gepland.

Wereldwijd is er al veel geïmplementeerd in de landbouw, zo beschrijft Storl. Monoculturen, gepatenteerde zaden, herbiciden, pesticiden, genetische manipulatie – dit alles is wijdverbreid, zoals de Ford- en Rockefeller-stichtingen het net na WO II hebben voorbereid. Hier is een beschrijving van hoe goed dit heeft gewerkt en hoe het financiële kapitaal toenemende controle over de wereldlandbouw heeft gegeven.

Uiteindelijk gaat het om de oprichting van een één-wereldregering, die waarschijnlijk zal mislukken door de overmoed van de VS en de financiële kapitalisten. Het meest recente teken hiervan is bijvoorbeeld dat de Arabische wereld zich van de VS afkeert naar Rusland en China. Tijdens zijn recente bezoek aan Saoedi-Arabië werd de Amerikaanse president meer dan koel ontvangen en zijn wensen afgewezen.

De inschatting van de huidige situatie door analist en auteur Ernst Wolff sluit hier goed bij aan.

11 reacties

nousforaname

28 juli 2022 om 22:07 uurantwoorden

“Geweldige reset” is gewoon een nieuwe bewoording. Vroeger de “Nieuwe Wereldorde” genoemd. Het idee van een gecentraliseerde wereldregering dateert uit 1891 met de oprichting van een Brits geheim genootschap, zoals professor Carroll Quigley in zijn boeken beschreef. Hij was zelf lid van dit geheime genootschap. De COFR werd later opgericht. Als een goede introductie tot het onderwerp raad ik aan om Gerry Docherty & Jim Macgregor’s Hidden History: How a Secret Elite Plunged Mankind into the First World War te lezen.

eginolf

29 juli 2022 om 7:24antwoorden

Ik heb het boek en ik kan het met je eens zijn.

Andrew I

28 juli 2022 om 11:29 uurantwoorden

Hallo,

de Indiase activiste Vandana Shiva heeft het interessante perspectief dat dit allemaal kolonisatie is of in de geest van kolonisatie. Dus niet alleen dat landen worden bekeken alsof ze leeg zijn (alsof er geen mensen woonden), maar tot aan de pil & injectie geneeskunde, alsof het organisme leeg was (en geen levend zelforganiserend wezen) en ook het bos – Boeren alsof de natuur leeg is (en geen verbonden leefgebied).

In abstracte termen is de geest van het kolonialisme om van alles een object te maken waaruit men kan nemen wat men wil. Niets heeft de autonomie van een levend subject, of het nu het bos of de mens is; Bossen zijn kubieke meters hout en mensen zijn arbeiders en belastingbetalers – in de geest van kolonialisme, alleen maar winning.

Wat de land- (en bosbouw) betreft, zijn de gevolgen bekend, waaronder bodemerosie.

Fritz Madersbacher

28 juli 2022 om 16:51 uurantwoorden

@Andreas I.

28 juli 2022 om 11:29

“Abstract gezegd, de geest van het kolonialisme bestaat erin van alles een object te maken waaruit je alles kunt halen”

Is dat nieuw? Dit is de “geest” van het kapitalisme. “Alles een object maken” – is dat iets anders dan van alles een handelswaar maken? Een mens kan een mens zijn, voor de kapitalistische economie is hij in de eerste plaats “de waar arbeidskracht” …

Andrew I

28 juli 2022 om 17:56 uur

@ Fritz Madersbacher Hallo,

als men uitgaat van het begin van het mondiale kolonialisme in 1500, dan is het fenomeen ouder dan het kapitalisme, precies een intellectuele houding die het economische systeem vormt van degenen die deze intellectuele houding hebben.

Aangezien Vandana Shiva opgroeide in India, was het voor mij nieuw en interessant hoe ze tot haar conclusies kwam tegen de achtergrond van haar wereldbeeld.

Fritz Madersbacher

29 juli 2022 om 20:28 uur

@Andreas I.

28 juli 2022 om 17:56 uur

“…was nieuw en interessant voor mij…”

Vele wegen leiden naar Rome…

Fritz Madersbacher

28 juli 2022 om 11:06 uurantwoorden

“Uiteindelijk gaat het om het creëren van een één-wereldregering, die waarschijnlijk zal mislukken vanwege de overmoed van de VS en de financiële kapitalisten” – of zoals de Britse ex-premier Blair het onlangs zei:

“Oekraïne oorlog toont aan dat West’s dominantie ten einde is .. De wereld, zei Blair, bevond zich op een keerpunt in de geschiedenis vergelijkbaar met het einde van de Tweede Wereldoorlog of de ineenstorting van de Sovjet-Unie: maar deze keer is het Westen duidelijk niet in opkomst. “We komen aan het einde van de westerse politieke en economische dominantie” (Agence France-Presse, 17/07/2022)

Het is belangrijk om te kijken naar de innerlijke werking van imperialistische pogingen tot wereldheerschappij om te begrijpen waarom de glorie van de “uitzonderlijke” (volgens de “Speeches to the Nation” van de laatste Amerikaanse presidenten) het westerse imperialisme nu ten einde loopt – tot grote ergernis van de NAVO-quislings ook in het neutrale Oostenrijk, die “de (‘liberale’) democratie”, “ons (‘superieure’ model van beschaving”, “onze waarden” zien met deze met bloed doordrenkte moloch, uit de federale president en opperbevelhebber van het federale leger tot de meest verstokte NAVO-propagandisten in de “vrije” media…

Veron

28 juli 2022 om 8:08antwoorden

Het zit al een tijdje in mijn hoofd dat degenen die zo hard werken om alles te breken zodat de Grote Reset eindelijk kan plaatsvinden, wanneer alles kapot is, ze zullen beseffen dat alles gewoon kapot is, en niets wordt er beter van. Ja, Rusland (waar iedereen versteld staat van wat de Amerikanen en nog meer Europeanen van plan zijn), China, Arabië en nog meer staten kunnen geen onderdanen van de VS worden gemaakt.

Afgezien van de doelen van toen – gaat het nu ook in de richting van totaal toezicht. We moesten overschakelen van gloeilampen naar LED om elektriciteit te besparen, maar hoeveel elektriciteit wordt er nu gebruikt voor onze bewaking? En al het materiaal voor de rekenmachines, zullen ze zelfs beschikbaar zijn? Of zal alles gewoon in chaos vervallen, en misschien zullen de wapens die de Europeanen en Amerikanen zo genereus aan Oekraïne schenken, en die van daaruit in de handen van verschillende terroristen terechtkomen, ook worden gebruikt.

Nu begrijp ik de constante reclame voor hamburgers met vleesvervangers…

Elizabeth

28 juli 2022 om 8:40 uurantwoorden

In Duitsland en Oostenrijk, en waarschijnlijk ook in andere EU-landen, wordt het leger momenteel voorbereid op volksopstanden. Rellen toegeschreven aan het beleid van vernietiging. Dat hadden ze van meet af aan verwacht, want Nehamer, een ex-militarist, laat niet voor niets een enorme bunker bouwen onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is onderdeel van het plan. Er zal chaos en plundering zijn. En natuurlijk maakt ook de distributie van wapens aan de IS-strijders die ook worden uitgedeeld deel uit van de strategie. Deze mensen moeten nu door de onze worden verpleegd, want door het gebrek aan geschoolde arbeiders worden Duitsers verondersteld langer te werken – 42-urige weken en pas met pensioen te gaan als ze 70 zijn. Het zijn “geschoolde arbeiders”, maar niet voor het normale bedrijf of handel.

Blijkbaar is onder andere ook de bedoeling dat de mensheid rigoureus wordt teruggebracht. Niet alleen de “vaccinaties” dragen bij aan de realisatie van dit idee, maar ook de hara-kiri-sancties en de burgeroorlogen die daarop volgden. In ieder geval heeft het leger al gezworen – net als de brutale politieagenten – dat demonstranten allemaal nazi’s zijn en geen vreedzame en onberispelijke burgers uit alle lagen van de bevolking, namelijk hun eigen volk. Dus het gebeurde dat de Nehammer-stieren oude niet-begeleide vrouwen neersloegen en het leger zal het nog beter doen. In Nederland worden boerenkinderen beschoten. Ook hier wordt binnenkort op demonstranten geschoten. Degenen die vervolgens naar huis vluchten, kunnen misschien net een “huisinvasie” het hoofd bieden …

Vortex

28 juli 2022 om 15:41 uur

Schrijver en activist Mike Adams komt nu ter zake verbaal tinyurl.com/2efk96j8 en wat er nog moet gebeuren in de wereld, elk individu zou de menselijke (spirituele) kant moeten kiezen, want elke flap van de vleugels van een vlinder kan er ook een worden positieve attractor tinyurl.com/36e8k2my die deze plandemie eindelijk een halt zal toeroepen.

Andrew I

28 juli 2022 om 11:52 uurantwoorden

@ Veron Hallo,

Elektriciteit besparen vind ik sowieso twijfelachtig. In Duitsland is er op elke zonnige dag in de middaguren een overschot aan elektriciteit en zou 30% van de energie kunnen worden opgeslagen met oude, beproefde technieken (waterstofelektrolyse) – als dat gewenst zou zijn.

Voor particuliere klanten heeft besparing financieel slechts een korte termijn effect, de energiebedrijven verhogen gewoon de prijzen, de winst moet kloppen en daar gaat het om.

Ondertussen gebruikt het leger alleen al voor zijn logistiek enorme hoeveelheden olie en verbruikt de militaire infrastructuur niet bepaald weinig elektriciteit, maar op de een of andere manier hoor je nauwelijks dat er moet worden bespaard – altijd de particuliere verbruikers.