Maand: november 2019

Over gevolgen van alle ismen

We worden geregeerd door het kwaad en moeten dat onder ogen zien. Het is niet ons welzijn wat de leiders voor ogen hebben. Natuurlijk zijn er er in alle instituties wel mensen die dat voor ogen hebben. Maar hoe hoger in hiërarchie hoe slechter en kwaadaardiger de leider.

Een paar machtige families regeren de wereld. Het zijn de machtigen die het wereldtoneel bespelen. Zij hebben de touwtjes in handen aan de “linker”- en aan de “rechterzijde”.

We zien nu een versnelling in de slechtheid en in de voorbereidingen voor een wereldorde naar hun goeddunken. Zij hebben zich altijd bediend van het occultisme en hun oorlogen en vals vlaggen zijn altijd begonnen op “occulte” datums. Niets gebeurt zomaar en niets is toeval. Lucifer is een entiteit die wij niet kunnen kennen maar we zien de gevolgen van de spirituele strijd dagelijks. Het kwaad wordt steeds erger en grotesker.

De paus is bezig met syncretisme: met in ieder geval een samensmelting van islam en christendom tot een soort chrislam. Er zijn vergevorderde bouwplannen gepresenteerd voor 3 tempels in Abu Dhabi voor een samengesmolten religie van de drie “Abrahamistische godsdiensten. Vele “blinden” zullen het geweldig vinden:één wereldregering met één wereldreligie. Maar bedenk dat dit er niet is voor ons welzijn maar voor onze onderwerping en om ons te controleren. Bedenk dan er meer en meer bekend wordt dat “Rome” een hand had in het ontstaan van de islam. Om macht en om de oorspronkelijke christenen ( de Nazareërs) en de gewone joden te bevechten en onder controle te brengen. De koran bevat veel tekst uit de bijbel alleen wat “verdraaider”. Maar de gewone mensen mochten dit niet weten. Zij hadden zogenaamd hun exclusieve god en religie. Bedenk dat God nooit een religie heeft gesticht en gewild. Dat religieuze leiders dit doen om de massa dom te houden en te beheersen. Dit komt bij lucifer vandaan, bij de eerste baäl/bel/pan regies. God eist geen offers, geen besnijdenis ( dan was je wel zo geboren) geen bedekken van haren ( dan was je wel zonder geboren). God wil wel graag dat je je lichaam in ere houdt en dat je Hem erkent als je Schepper en Hem de eer geeft.

“Meester, wat is het grootste gebod in de wet?”

Jezus antwoordde: “Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Alles wat verder in de Wet en de Profeten geschreven staat, hangt van deze twee geboden af.”

God komt alle eer toe die lucifer zo graag wil. Hij doet dus constant een aanval op de mens en gebruikt daar alle krachten op aarde voor. Dit moeten wij te boven komen.

Je moet stoppen met oorlog voeren in en met jezelf. Je moet jezelf liefhebben. Dat betekent niet dat je goed bent zoals je bent. Dat is een modekreet. Een dwaling.

Je moet je rol met liefde aanvaarden die God je gegeven heeft, dat betekent het. Als je man bent, wees dan man, als je vader bent, wees dan vader, als je timmerman bent, wees dan timmerman en vervul alle rollen goed. Als je ontevreden bent, kijk dan waar dat vandaan komt. Sleutel aan je ziel maar niet aan dat lichaam dat je gegeven is. Lucifer kan je van alles influisteren maar het maakt je niet gelukkig. Het transgenderisme bv. is een grote vijand. Je hoort alleen maar halleluja verhalen en niet de verhalen van ellende en zelfmoorden daarna. Je moet van jezelf leren houden als een kind van de Vader en als je van jezelf houdt, kun je van je naaste houden. Je naaste is die naast jou is: je partner, je kind. De man die op punt staat te verdrinken als jij langs fietst. Dat is het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Je helpt, ook als het jou niet echt goed uitkomt. De Samaritaan bracht het slachtoffer van het misdrijf naar de herberg. Let op: hij haalde hem niet in huis en gaf hem niet zijn portemonnee. Hij gaf hulp en vervolgde zijn weg. Ons wordt tegenwoordig over alles een schuldgevoel aangepraat. Dat is de nieuwe religie. De westerse mens heeft overal schuld aan en zal boeten. Dit is niet omdat wij schuldig zijn, dit is om ons onder de duim te houden en klein te houden en vooral om onze samenleving te ontwrichten. Je naasten zijn niet die de verweg personen die je door de strot geduwd worden. Empathie is een slechte morele gids. Het geeft ons een goed en superieur gevoel en dat is uiteindelijk egoïstisch. Het ontbeert verhoudingen en is vertekenend. Het is een valkuil. De verweg personen hebben daar hun naasten en moeten daar hun rol spelen. Al het andere is Utopia die verwordt tot dystopia.

Mensen kunnen slecht tegen de waarheid want die haalt ze uit hun comfort zone. Geconfronteerd met andere waarheden worden ze boos: “get a life”, “zoek een hobby”, doe niet zo negatief, kun je niet wat positiever zijn enz.

Nou, positief zijn is dat je het aan durft om de gevaren onder ogen te zien, zodat je maatregelen kunt treffen om ellende in de toekomst te voorkomen. Positief zijn is de geopenbaarde waarheid te leren aanvaarden en je ziel tot bloei laten komen.

Je bent een optimist als je de problemen en schijndreigingen, die door de media gebruikt worden om meer wetgeving te introduceren, durft aan te kaarten. Je bent een optimist als je onder ogen durft te zien wat er gaande is en de revolutie vanuit jezelf vandaag nog begint. Je bent een optimist als je je kop uit het zand haalt en niet alleen maar op een roze wolk leeft. Positief en optimistisch zijn, betekent dat je wat er om je heen gebeurt, ziet voor wat het waard is en ziet dat juist dat iets is “om negatief en pessimistisch van te worden”.

Waarschuwingen en bewustmaken kunnen niet worden betiteld als ‘negatief’ of ‘pessimistisch’.

Velen zijn zoekenden en velen schrijven daarover, starten een website, een blog enz.

Dat betekent dat zij een bedreiging vormen voor de gevestigde orde. Dus worden er blogs enz. aangevallen en gehackt. En dus worden er blogs enz. opgezet vanuit “hun” duistere kant. Dat betekent dat je altijd op je hoede moet zijn als je iets leest in de alternatieve media. Maar dat moet je allang bij de MSM dus dat is niet erg. Kijk goed of het over het goede gaat, over waarheid en schoonheid en over God enz.

Als het kwaad met het goede verbonden wordt, wees dan op je hoede. “Zij” geven kennis weg maar verbinden dit bv. met kwaadaardigheid of met absurditeit. Wees op je hoede. Zie wat ze weggeven aan kennis en zie wat absurd is. Denk daarom niet dat alles dan absurd is. Ze willen twijfel zaaien. Je herkent de vrucht.

Wees op je hoede als het over “new age” en “lichtwerkers” gaat. Lichtwerkers zijn meestal luciferianen. Lucifer betekent “lichtbrenger”. Maar hij is gevallen. Wees op je hoede als het gaat om “contacten” van buiten. Ze strelen je ijdelheid, een valkuil.

Bedenk dan: daar hebben we de term ‘lichtwerker’ weer, die je vaker zult hebben aangetroffen in de alternatieve media.

Lucifer aanhangers en de aanhangers van de “We are all on”’, de “One World Government”en “One World Religion” laten hun luciferianisme altijd doorschemeren. De predikers van de alternatieve media kerk laten u graag zien in welk kamp ze zitten, maar wel verborgen.

Mensen moeten niks maar kunnen het best beginnen bij zichzelf.

Begin met filosoferen/nadenken: wat is er écht waardevol in mijn leven, waarom laat ik me elke dag afleiden? En vooral: wie zegt wat, waarom en is dat wel zo? En waarom nu? Wie is wie om wat te zeggen over mij?

Voor innerlijke ontwikkeling is aandacht nodig en stilte, zet de tv en radio uit.

Lees, lees en lees en wees stil bij jezelf en overdenk en stel je hart open.

Na een behoorlijke afkick periode van alle afleiding van buitenaf komt de rust in het hoofd samen met échte aandacht terug.

Lucifer, is de gevallen engel ook bekend als de brenger van licht,( vandaar de naam “illuminati”, wat “de verlichte””betekent) staat ook bekend om de kenmerken van trots, bedrog en vergankelijkheid.

Zet de ene kant tegenover de andere, met behulp van een theorie bedacht door Hegel, die is: Thesis versus antitheses – synthese.

Elke kracht heeft de neiging een tegenovergestelde tegenkracht te hebben. Het conflict tussen de twee resulteert in een nieuwe situatie, de synthese. De illuminati maken het hun zaak om de synthese te zijn. Een probleem wordt eerder bevorderd en gebruikt, net zoals het in de Sovjet-Unie werd bevorderd en gebruikt.

Alle oorlogen worden bedacht door de kabbalistische centrale bankiers voor macht, winst en om “het beste van de gojim te doden in oorlogstijd”. (De Talmoed)

“Wereldgebeurtenissen gebeuren niet per ongeluk. Ze zijn gemaakt om te gebeuren … de meeste worden opgevoerd en beheerd door degenen die de portemonnee vasthouden.” Denis Healey, voormalig Britse minister van Defensie

“De wereld wordt bestuurd door heel andere personages dan wat wordt gedacht door degenen die niet achter de schermen zijn” (Benjamin Disraeli).

“Geef me de controle over de valuta van een land, en het kan me niet schelen wie de wetten maakt” (Mayer Rothschild).

“Double talk” en “double think”. George Orwell wist wat er aan de hand was toen hij deze twee uitdrukkingen uitvond zie bv.:

ik ontken categorisch = het zal iets later gebeuren.

Vrede = oorlog op een andere manier.

Nu je dit allemaal weet, kun je beginnen met vrede met jezelf: wees vrede, wees in vrede.

Zend uit en geef om niet. Het is niet belangrijk of je zaaigoed aanslaat. Je hoeft de vrucht niet te zien. Het gaat om het handelen, om je hand te laten doen wat je hand vindt om te doen

Niemand kan oorlog voeren tegen iemand die in vrede met zichzelf is en niemand kan iemand bedreigen of intimideren die de waarheid begrijpt in de volgende verklaringen: “Als God voor mij is, wie kan er dan tegen mij zijn?” “Groter is dat wat in u is dan dat wat in de wereld is”.

In die zin werkt zelf de duivel voor God want uiteindelijk zullen de goddelozen met God geconfronteerd worden of ze dat nu willen of niet. De mens die zijn eigen meester is, kan niet tot slaaf worden gemaakt en bedenk: alleen omdat je het niet kunt zien, betekent dit niet dat het er niet is. (Rom. 8, 21)

Je hoeft jezelf niet in allerlei houdingen op te stellen en in allerlei bochten te wringen om Gods aandacht te trekken. Al leg je 20 minuten je benen in je nek je vindt het niet. Dat is niet wat God vraagt. God is zich al veel meer bewust van jou dan jij van jezelf. God kijkt naar je en je kunt hem niet voor de gek houden. Hij kent je intenties en de diepere geheimen van je hart, waarvan een deel voor jou verborgen is. Als je oprecht en toegewijd bent en niet opgeeft, krijg je contact met de inwonende almachtige. ( het koninkrijk van God is in jou: “En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u” (Lukas 17:20-21 – Herziene Statenvertaling. Dat wil zeggen dat het koninkrijk onder ons is en binnen ons kàn zijn als we dat willen en ontdekken.)

Boeken zijn een hulpmiddel net zoals meditatie dat kan zijn en het gebed. Dit zijn allemaal hulpmiddelen, maar van veel grotere waarde is een overgegeven en berouwvol hart.

Hij vraagt nederigheid, standvastigheid en een hart volledig aan Hem overgegeven, en ook onwankelbare loyaliteit. Dit is waarom het grootste gebod bestaat: “Meester, wat is het grootste gebod in de wet?” Jezus antwoordde: “Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod.”(zie hierboven) Denk hier goed over na. En: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”. Je kunt niet van een ander houden als je niet weet wat van jezelf houden is. Van jezelf houden is niet het zelfde als zelfliefde of narcisme.

Van jezelf houden is je zelf aanvaarden en aanvaarden dat je voor God een rol te spelen hebt. Van je zelf houden is je zelf onder ogen durven zien en je “mankementen aanvaarden” zodat je dat ook bij de ander kan. ( denk aan de balk en de splinter). Je kunt niet afgedwongen van een ander houden.

( laat de doden de doden begraven)

Stil je geestelijke honger niet met heidense namaak/vermaak maar luister in de stilte in je hart naar de roep van Hem. Ook als je wanhopig bent, hou dan vol.

Ook voor het ontdekken van de waarheid telt: beter laat dan nooit.

De mensheid is in handen van een satanische sekte. Een sekte die we de illuminati zijn gaan noemen. Hun helpers zijn mensen die hun ziel te verkopen. De zo ontstane leidinggevend kaders, werden gekozen uit de gelederen van criminelen, satanisten en pedofielen zodat deze konden worden gechanteerd. (Epstein schandaal). De maatschappij wordt als dienaar hun satanische sekte binnen gezogen. Een kenmerk van een satanische sekte is dat het haar leden exploiteert en controleert. Hoe triest bovenstaande ook mag lijken, het leven op de planeet aarde kent toch veel dingen die dienen als compensatie. Een groot aantal mensen geniet van de technologische vooruitgang en leeft materieel gezien comfortabel. Alleen zijn de verhoudingen helemaal scheef getrokken. Mensen worden pas echt wakker als het kwaad bij hun op de stoep staat, Hoewel de waarheid wordt onderdrukt kan je toch nog steeds via internet met mensen communiceren. Doordat de illuminati twee gezichtspunten sponsoren: links en rechts, kan er af en toe toch wat licht doordringen. Vooral via het internet komt er veel aan het licht en daarom is “men” er bang voor en is er daar dan ook ondermijning.

Blijf je weg zoeken in het mijnenveld en vraag om hulp van “Boven”.

Schud het gevoel van verraad en teleurstelling af ook al heeft “de maatschappij” je over alles voorgelogen.

Wees in de wereld maar niet van de wereld dan hoef je niet zo teleurgesteld te zijn.

Tips bij zoeken( op internet):

Logica is de beste raadgever.

Sta open voor alle mogelijkheden. Blijf niet je niet vastbijten in dogmatiek.

Baseer de conclusies op basis van eigen bronnenonderzoek. (onderzoek alles van alle kanten)

Bij gebrek aan zekerheid, en dat is er altijd, ga dan voor aannemelijkheid.

Niemand verkondigt slechts waarheden, en niemand heeft de hele waarheid in pacht. Misinformatie en desinformatie zijn overal.

Realiteit is iets dynamisch, en niet star. Nieuwe data kan per direct uw hele paradigma veranderen, wees hierop alert zodat u niet gek wordt.

Ieder stukje informatie is een puzzelstuk in het grotere geheel.

Verschillende perspectieven belichten elkaar. Alleen door bronnen met elkaar te vergelijken kan er een coherent beeld worden gevormd.

In het grotere geheel wordt alles duidelijk. Pas wanneer je voor jezelf verbanden kunt leggen ontdek je orde in de chaos.

Betrap jezelf op cognitieve dissonantie.( ik ben toch niet gek?)

Hoe meer je weet, des te meer weet je hoe weinig je weet. En vice versa. Hoe minder je weet, des te minder weet je hoe weinig je weet.

Veel kennis is gecodeerd, lees tussen de regels door. Om kennis gedurende een langere tijd te behouden wordt deze vaak gecodeerd.

Dit is een tijd om aandacht te besteden aan je bewustzijn. Dit is een tijd om te bidden waar je ook heen gaat, zo vaak als je maar kunt en eraan denkt. Bidden kan overal en altijd. Dit is een tijd voor het oefenen en herkennen van de aanwezigheid van God in jezelf en in de Schepping om je heen. Deze aanwezigheid van God heeft tot dusver weinig kans gekregen te verschijnen Nu is het tijd om te proberen de Grote Liefde van God van binnenuit te wekken, zodat deze elke gedachte, elk woord en elke daad kan regeren, motiveren en inspireren.

Jezus benoemt deze situatie als volgt: “Wie niet in Mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Jullie moeten dus met Mij verbonden blijven en naar Mijn woorden luisteren. Dan zal alles wat je vraagt, gebeuren. Jullie zullen dan, als leerlingen van Mij, veel goede dingen doen. Zo maken jullie de hemelse macht van mijn Vader zichtbaar”.

Jezus zei tegen de Joden die in hem geloofden: “Mijn boodschap moet in jullie hart zijn. Alleen dan zijn jullie echt mijn leerlingen. Dan zullen jullie de waarheid kennen, en daardoor zullen jullie bevrijd worden. Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn”. De macht van de demiurg is gebroken en je bent bevrijd (verlost) uit de matrix, die jou daar vele levens lang in gevangen hield.

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

Begin vandaag nog met deze positieve optimistische levenshouding en start de revolutie vanuit je hart.

http://projects.exeter.ac.uk/RDavies/arian/amser/chrono14.html

Nadenkertje 11

Citaat:

Soms houden mensen een kernovertuiging in stand die erg sterk is. Wanneer hen bewijsmateriaal wordt aangeboden dat tegen dat geloof ingaat, kan het nieuwe bewijsmateriaal niet worden aanvaard. Het zou een gevoel creëren dat buitengewoon ongemakkelijk is, cognitieve dissonantie genoemd. En omdat het zo belangrijk is om het kerngeloof te beschermen, zullen ze alles rationaliseren, negeren en zelfs ontkennen dat niet binnen het kerngeloof past.

Frantz Fanon

(Frantz Fanon was een Frans-Martinikaanse psychiater, schrijver, Pan-Afrikaans filosoof)

Over ismen 12

Korte samenvatting van begrippen en gevolgen

Fascisme is nationaal socialisme

Communisme is internationaal socialisme

Communisme is een kapitalistische onderneming van de ultrarijken om de massa tot slaaf te maken, hen te ontdoen van hun eigenschappen en middelen, die allemaal het eigendom worden van “de staat” en deze, de ultrarijken, zijn die staat.

Judaïsme is de religie van het Joodse volk

Zionisme is een politieke beweging die voornamelijk is gestart door Oost-Europese (Ashkenazi) Joden die eeuwenlang de belangrijkste kracht zijn geweest achter het communisme / socialisme. Het uiteindelijke doel van de zionisten is een wereldregering onder de controle van de zionisten

Asjkenazische joden die afstammen van de Khazaren

Sefardische Joden komen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika en zijn semieten

Khazaar Ashkenazi-joden hebben voor het Jodendom gekozen, ze zijn ze niet echt Joden, althans geen bloedlijn Joden.

Israëliet: iemand van het volk Israël uit de oudheid of iemand van de joodse godsdienst

Een Israëli is een inwoner van de staat Israël

Kabbalisme is verborgen joodse mystiek

Joods supremacisme: Joden krijgen de opdracht om niet-joden te zien als dieren (Yebamoth 98a) en beesten (Baba Mezia 114b). Zelfs de beste van de “gojim”moet worden gedood (Soferim 15). Talmoedwet moedigt joden aan om heidenen te bedriegen, elke manier om voordeel te halen uit de winst van een Jood op kosten van niet-Joden, zelfs toevlucht te nemen tot moord en overspel te plegen als het kan worden gerationaliseerd en alles ook als het beste voor de natie Israël. ( als ik hier praat over talmoed moet ik het hebben over de babylonische talmoed)

De talmoedische traditie is de joodse wet en het k (c)kabbalisme is verborgen joodse mystiek die al millennia wordt toegepast en door de Ashkenazi-joden (ook bekend als de Khazaren) in Midden- en West-Rusland en Oost-Europa (en nu ook in Israël) wordt doorgestuurd naar de moderniteit

Relativisme is het ontkennen van absolute waarheid en morele code.

Sabbateanisme “bevrijdde” mensen van hun onontkoombare val van op zonde gebaseerde, schuldgevoelige angst en angst voor Gods morele oordeel. Zevi predikte dat als volgt: onvolmaakte wezens vinden de weg naar het goddelijke pad door het zondige leven en dan volgt gelukzaligheid (d.w.z. het prediken van tegenovergestelde doen van wat “goed” en “rechtvaardig” is). Dat is voor velen zeer aanlokkelijk want God leerde beheersing, gaf moraal.

Jacob Frank verkocht zichzelf later als de reïncarnatie van Sabbatai Zevi en ging nog een stap verder: Frank was alles wat Zevi was, behalve dat hij het kwaad nog een stapje hoger zette en predikte : “Omdat we niet allemaal heiligen kunnen zijn, laten we allemaal zondaars zijn.”Hij was een meester in omgekeerde psychologie en beweerde de beste manier om God te imiteren, is om elke denkbare grens en taboe onder de zon te overtreden. (satanisme)

Satanist Frank, satanist Adam Weishaupt en bankier “gangster” Meyer Amschel Rothschild , van de Khazarisch afkomstige, rijkste Joodse familie ter wereld gingen een driemanschap aan en stichten het illuminisme: Orde van Illuminati 1 mei 1776. Met als doel wereldoverheersing. Rothschild-Frankistische-Vrijmetselaar-jezuïeten-leden zaten actief achter de Amerikaanse en Franse revoluties , het marxisme , het zionisme , de bolsjewistische revolutie enz.

Bovennaturalisme: vertrouwen op God die boven het natuurlijke staat

Naturalisme: vertrouwen op onze geschapen natuur zonder de hulp van God (is Satanisme)

Solipsisme: filosofische leer dat alleen ons eigen ik en zijn bewustzijnsdaden bestaan

Darwinisme: een pro-eugenetische politieke beweging die het bestaan van God ontkende, en veronderstelde dat mensen uit dieren evolueerden en wet en gerechtigheid beschouwden als het product van de wil van de mens die met de tijd evolueert met veranderende sociale waarden en conventies. (Darwinisme was een “uitvinding” van de illuminatie/vrijmetselaars)

Positivisme is de opvatting dat alleen de empirische wetenschappen geldige kennis opleveren

Collectivisme beweert dat individualiteit een sociaal geconstrueerd fenomeen is, omdat individuen niet in de staat van de natuur bestonden. Collectivisme is een politiek-economische beweging die individuen aan een groep onderwerpt en onderlinge afhankelijkheid afdwingt. (Feminisme, rassenrechtstheorie, dialectisch materialisme, fascisme, kritische juridische studies, socialisme, deconstructie, postmodernisme, ecologische jurisprudentie en elke theorie die staatseigendom en vermogensverdeling voorstaat zijn allemaal vormen van collectivistische ideologie .( ( Mensen zijn gegroepeerd op geslacht, ras, klasse, enz.) En deze groepsidentiteit bepaalt of individueel gedrag goed of fout is. Bijgevolg wordt moraliteit bepaald door onze gemeenschappelijke menselijkheid .) Luciferianisme: de synagoge van de satan waar Jezus over spreekt: Synagoge is een Grieks woord en betekent : “The House of Great King Set” in het Hebreeuws. Set is Satan. Synagogen zijn plaatsen waar Set (=satan=lucifer) wordt aanbeden.

Totalitarisme: De luciferiaanse ideologie die zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen.

Revisionisme betekent herziening

Nihilisme is in theoretisch opzicht het ontkennen van de mogelijkheid om de waarheid te kennen, dus extreem relativisme

Liberalisme is een politieke ideologie

Neoliberalisme is een economische theorie

Idealisme is de “nobele” toga die politici draperen over hun machtsdrang.

Onze omgekeerde Orwelliaanse wereld leeft momenteel in een tijdperk van bedrog, waar goed eigenlijk kwaad is en leugens als waarheid worden bestempeld en oorlog is vrede en vrede is oorlog. De religie van terreur is de religie van vrede. enz.

Gehersenspoelde mensen haten de waarheid, omdat het op de een of andere manier dwaze ideeën ongeldig maakt die ze in hun zelfbeeld hebben opgenomen. Ze hebben het gevoel dat dit hetzelfde is als hen persoonlijk aanvallen. Triest maar waar.

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

Wat is ons hoofddoel op aarde? Spirituele wezens worden! God leren kennen en erkennen. De boodschap van Zijn Zoon verstaan en er naar handelen.

God is een spirituele dimensie waarin waarheid, gerechtigheid, liefde, schoonheid en goedheid vanzelfsprekend zijn. Onze ziel kan op deze frequentie afstemmen als we onze aandacht afwenden van de door illuminati gecontroleerde samenleving.

Over ismen 11

over liberalisme

over neoliberalisme

over conservatisme

over nationalisme

over anarchisme

over kosmopolitisme

We praten over links en rechts in de politiek maar eigenlijk is dat een constructie die ooit bedacht was na het congres van Wenen (1814-1815) en die willekeurig werd bepaald door de plek waar mensen zaten.

En eigenlijk is de term nog ouder.

Links en rechts als politieke tegenstellingen komen uit het 16e-eeuwse Engeland. Leden van het Lagerhuis kwamen bijeen in de St Stephen’s Church in het Westminster Palace in Londen. Tijdens de debatten zaten aanhangers van het beleid van de koning rechts van de stoel van de voorzitter, die voor het altaar stond. Tegenstanders zaten links. Alle banken stonden naar de middengang gericht, dus de twee groepen keken elkaar recht in de ogen.

Na het uitbreken van de Franse Revolutie in 1789 ging ook de Nationale Vergadering de ruimte in tweeën delen. De revolutionairen zaten links en de koningsgezinden rechts. De groepen hadden zich niet georganiseerd in een partij met een naam, en om die reden werden ze in de pers eenvoudig aangeduid met links en rechts.

In de jaren 1870 was deze indeling van de politiek zo in zwang geraakt dat Franse partijen de termen links en rechts gingen gebruiken in hun naam, zoals Linkse Republikeinen, Extreemlinks en Centrumrechts.

Het is niet altijd duidelijk of een stroming links of rechts is. Zo wordt het liberalisme in de VS als links gezien, maar beschouwen we in Nederland de liberale VVD als rechts.

Maar we zien meer en meer dat bv. de VVD de linkse agenda van Groenlinks uitvoert.

Hoe komt het dat deze extreme verschuivingen lang niet door iedereen worden waargenomen?

Telkens wordt het neoliberalisme aangewezen als de bron van al het kwaad in de wereld maar men begrijpt niets van de relatie ervan met het liberalisme of wat het neoliberalisme (of liberalisme) überhaupt is.

Allereerst: men vat het neoliberalisme steevast simpelweg op als de huidige vorm van het liberalisme, maar het liberalisme is een politieke ideologie terwijl het neoliberalisme een economische theorie is. Dat maakt al dat je die twee zaken dus goed moet scheiden. Het feit dat het neoliberalisme een economische theorie is, verklaart ook waarom ook andere dan liberale partijen – van een conservatieve partij als het CDA tot een van oudsher sociaaldemocratische partij als de PvdA – kunnen geloven in het neoliberalisme. In feite is het neoliberalisme een reactie op de economische theorie van Keynes en aan haar tegengesteld: de Keynesianen willen de economie stimuleren door de vraagzijde van de economie te stimuleren (hoger loon, overheidsinvesteringen in slechte tijden) en in reactie daarop willen de neoliberalen de economie stimuleren door de aanbodzijde van de economie te stimuleren (minder overheidsbemoeienis met de economie door privatiseringen en minder belasting voor het bedrijfsleven).

In feite zien we dat de populariteit van deze economische theorieën steevast door bijna alle partijen loopt: in het naoorlogse westen domineerde de Keynesiaanse theorie de hele politiek en sinds de jaren ’80 domineert het neoliberalisme de hele politiek. Maar in de praktijk zien we toch ook dat Keynes vooral een bij links populaire theorie was (en bij wellicht de SP nog steeds is, al heeft de PvdA zich inmiddels grotendeels met het neoliberalisme verbonden) terwijl het neoliberalisme alom als een ‘rechtse’ theorie wordt ervaren. In feite sluit het neoliberalisme vooral bij het conservatisme in plaats van het liberalisme aan.

Het conservatisme was aanvankelijk tegen het liberale idee van de vrije markt (dat werd geopperd tegen het toen gangbare mercantilisme (mercantilisme is afgeleid van het woord mercator (handelaar), is een economische stroming, ontstaan in de 17de eeuw. De mercantilisten zagen internationale handel als de grootste bron van welvaart van de nationale staten. De econoom Adam Smith is onlosmakelijk met de term Mercantilisme verbonden. Deze meende onder meer dat inperkende regulering van de internationale handel inwoners van een land onnodig zou benadelen.), maar omarmde dit vrij snel toen men erkende dat de vrije markt “natuurlijk”was. Het conservatisme is vooral een anti-ideologie die is gebaseerd op een diep wantrouwen tegen elk menselijk ingrijpen in de natuurlijke of door God gegeven orde der dingen. Er is een belangwekkend verschil tussen het kapitalisme van de conservatieven en het kapitalisme van de liberalen. Het conservatisme wil de sociale hiërarchie in stand houden. Het liberalisme is daarentegen een echte ideologie die als zodanig de maatschappij helemaal op zijn kop wil zetten (en dat ook heeft gedaan) op grond van een fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen: alle mensen moeten gelijk worden behandeld.

Zowel het conservatisme als het liberalisme zijn dus kapitalistisch maar om een tegengestelde reden: het conservatisme streeft naar kapitalisme als de accumulatie (opeenhoping) van kapitaal in de handen van de bezittende klasse (zoals Marx het kapitalisme ook opvatte), terwijl het liberalisme streeft naar kapitalisme als het recht op persoonlijk eigendom/gewin waardoor sociale mobiliteit mogelijk wordt en de klassen verdwijnen.

De liberalen hebben de vrije markt bedacht en bepleit om daarmee de ongelijkheid tussen de mensen te verkleinen: als bv. iedereen bakker kan worden en zo winst kan maken door brood te verkopen, dan zal een vrije markt vanzelf de goedkoopste en/of beste bakker selecteren die de rest uit de markt concurreert waarvan de (arme) consument profiteert omdat hij zo kwaliteit krijgt tegen de laagste prijs. Maar een liberale econoom als Adam Smith besefte al terdege dat precies daarom ondernemers alles zullen proberen om de vrije markt te saboteren of op z’n minst te manipuleren teneinde hun winsten groter te maken dan het minimum aan winst of zelfs faillissement die een vrije markt voor hen realiseert.

In feite is bijvoorbeeld reclame zo’n (door de liberaal nog getolereerde) poging tot manipulatie van de markt, maar wat een liberaal zeker niet kan tolereren zijn monopolieposities en prijsafspraken achter de schermen. Een van de boeiende paradoxen van het liberalisme is dan ook dat zo’n vrije markt (en een liberale samenleving überhaupt) best veel overheidsbemoeienis vergt, want de overheid moet er onder meer op toezien dat de ondernemers het spel eerlijk spelen en niet gaan samenspannen tegen de consument! Er wordt wel gezegd dat Adam Smith niet voor niets naast zijn economische theorie ook een moraaltheorie leverde, omdat de vrije markt niet zonder regulering kan.

Onder invloed van de Romantiek achtte het “moderne” liberalisme het individu niet meer zozeer gelijk als wel uniek zodat elk individu zijn unieke talenten moet kunnen ontplooien, waartoe de overheid de voorwaarden moet scheppen.

De verwarring bij links lijkt te bestaan uit het feit dat zij geen onderscheid maakt tussen politiek en economie en ook niet tussen liberalisme en conservatisme: alles wat niet socialistisch (dus “sociaal”) is, is rechts dus liberaal (en “asociaal”).

Een goed begrip van het “neoliberalisme” vereist echter kennis van het verschil tussen conservatisme en liberalisme, het neoliberalisme is (net als het libertarisme trouwens) geen liberaal concept maar een instrument van het conservatisme.

Het socialisme is niet een soort of zelfs het ware liberalisme, het socialisme wenst een fundamentele herverdeling van de welvaart omdat alle mensen gelijkwaardig zijn en dus ongeveer even veel “verdienen” (“gelijkheid van uitkomst”; iedereen moet zo veel krijgen als hij nodig heeft) terwijl het liberalisme een meritocratie voorstaat waarin mensen gelijke kansen moeten krijgen (gelijkheid van uitgangspositie) maar waarin elk individu het recht heeft zo veel persoonlijk inkomen te verwerven als hij maar kan of wil.

Mensen zien het vaak zo: liberalisme 2.0, zoals men het al langere tijd ervaart en ziet:

door in naam van de “liberale waarden” overheidsbemoeienis, dus regulering, te bevorderen wordt vrij baan gegeven aan de bezittende klasse om haar bevoorrechte positie te behouden en uit te buiten omdat met behulp van deze overheidsbemoeienis het kapitaal via haar technocratische elite en supra-nationale organen kunnen samenspannen tegen de consument en zelfs tegen de democratie/burger.

En ook het neoliberalisme ziet men zo: door in naam van de “het neoliberalisme” overheidsbemoeienis via de centrale banken, werkend met Keynesiaanse modellen, te bevorderen wordt vrij baan gegeven aan de bezittende klasse om haar bevoorrechte positie te behouden en uit te buiten omdat met behulp van deze overheidsbemoeienis het kapitaal via haar technocratische elite en supra-nationale organen kan samenspannen tegen de consument en zelfs tegen de democratie/burger.

Het maak niet meer uit of je links om of rechtsom geregeerd wordt want het doel is hetzelfde.

Het liberalisme maakt het individu en zijn eigendom los van zijn familie en gemeenschap, zodat de samenleving en waarden van de burger worden vernietigd, vrijheid steeds meer iets vanuit een ver verleden wordt, de klassenmaatschappij wordt bevorderd en sociale mobiliteit steeds minder mogelijk wordt. Voor de allochtone burger geldt dit niet, of in mindere mate; zij mogen de waarden van hun familie en gemeenschap van herkomst behouden, ongeacht de antiliberale en antisociale uitkomsten.

Eigenlijk wil ik niet schrijven over politiek of over economie. Maar ik wil alles begrijpen en ik wil ook begrijpen hoe we zijn zijn bedrogen door de valse links-rechts illuminati dichotomie (tweedeling).

Links is niet meer een eenduidige stroming maar daaronder valt tegenwoordig communisme, globalisme, satanisme en bij rechts zie je zionisme, nationalisme, traditie. En deze stromingen worden beheersd door de “deep state” die overal heerst. Denk niet dat dat niet in ons land zou kunnen. Ons land is al lang “weggegeven” aan de EU. En daar zijn marionetten die een “linkse” agenda moeten uitvoeren. De wetten van de EU gaan boven de wetten van de afzonderlijke staten die bijna geen beslissingen kunnen nemen want juridisch worden ze bijna altijd onderuit gehaald.

De facto hebben we communisme. Het kartel van de centrale banken controleert alle bedrijven en probeert deze controle uit te breiden tot tirannie over elk aspect van ons leven. “Rechts” moet worden beschouwd als valse oppositie.

“We zijn erin geslaagd om de samenleving tegen zichzelf te verdelen door arbeid af te zetten tegen management. Dit is misschien een van onze grootste prestaties, omdat het in werkelijkheid een driehoek is, hoewel slechts twee punten ooit lijken voor te komen. In een moderne industrie. … kapitaal, welke kracht we vertegenwoordigen, is de top. Zowel management als arbeid staan aan de basis van deze driehoek. Ze staan voortdurend tegenover elkaar en hun aandacht is nooit gericht op de kop van hun probleem.” ( illuminati Insider Howard Wallace Rosenthal)

De strategie van de illuminati wordt Hegeliaanse dialectiek genoemd. We hebben een these (kapitalisme) en antithese (marxisme), leidend tot synthese (nieuwe wereldorde). Er is nergens een welwillend marxisme geweest. Hetzelfde kan gezegd worden over het kapitalisme. De elite zorgt ervoor dat elke (socialistische) leider tot op de kern corrupt is en dat hij alleen kruimels uitdeelt aan de armen.

Op dezelfde manier bestaan de vrije markt, echte concurrentie, meritocratie en afwezigheid van door de staat gesponsorde monopolies en oligopolies nergens, zelfs niet in zogenaamde kapitalistische landen zoals de VS.

China is hèt model: cultureel marxisme en sociale controle voor de massa, vernietiging van traditionele waarden en vriendschappelijke kapitalistische winst voor de elite. Marxisme is noodzakelijk voor iedereen om culturele waarden zoals ras, religie en nationalisme te vernietigen en controle gemakkelijker te handhaven te maken. Kapitalisme is noodzakelijk om rijkdom te creëren, want de elite houdt van geld. Echter, en dit is belangrijk om onze huidige situatie te begrijpen, er is een verschil in de manier waarop deze dialectiek wordt toegepast, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van het land.

Het recht van de natie om een natie te zijn: haar bloed en land, erfgoed, geloof en tradities druist volledig in tegen de grote dialectiek van de machtsblokken die eigendom zijn van en beheerd worden door de Judaïsche/joodse/zionistische/Khazaarse suprematie via hun centrale bankkartel. En dat is wat er gebeurt. Het maakt niet uit linkse of rechtse politiek. Beide blokken worden gecontroleerd door een paar rijke machtige families. En dus ook tegen elkaar uitgespeeld. Uiteindelijk gaat het steeds weer om één nieuwe wereldorde, met het liefst de nieuwe hoofdstad Jeruzalem met maar één goedgekeurde wereldreligie. Dat moet linksom of rechtsom bereikt worden. En dat is wat de massa niet ziet of wil zien. Steeds weer is er hoop om op een nieuwe of andere politieke partij te stemmen maar dat zal niets veranderen.

Er wordt beweerd dat als er spanningen in de wereld zijn. mensen vluchten in religie. Om het even welke. Waarschijnlijk zal dat opgaan voor veel mensen. Iedereen wil een “redder”, een “oplosser”en ze willen geen moeilijk leven, d.w.z. men wil geen verantwoordelijkheid dragen.

Maar dit leven is strijd. Of je dat nu leuk vindt of niet. Ik heb er al vaker over geschreven: het is een spirituele strijd tussen goed en kwaad en tussen God en de mens.

Je kunt niet vluchten in een georganiseerde religie die jou voorschrijft wat te doen en te denken. Je kunt alleen op zoek naar de echte waarheid die je al duizenden jaren wordt voorgehouden en de laatste 2000 jaar nog eens probeert aan het licht te komen. Maar de meeste mensen willen het licht niet zien. Ze blijven hopen op een “echte politicus” die hun problemen oplost. Het is een illusie.

Alle nationalisme dat door de mensen wordt georganiseerd is nu publieke vijand nummer één: “wit” nationalisme = wit terrorisme = witte suprematie en haat. Dit hebben mensen niet zelf bedacht. Dit wordt voor ze bedacht en met indoctrinatie en subsidies moeten vooral gecontroleerde jongeren dit gaan uitdragen. (Soros) Ze bedienen zich van “globalisme” wat een bonte mengeling is van roof-kapitalisme en internationaal-socialisme, een mengeling van kapitalistische- en socialistische elites met uiteindelijke doel: iedereen bezitloos, rechteloos en gelijkgeschakeld en dit wereldwijd.

De leegheid en de pretenties van het kosmopolitisme/ globalisme zijn met recht en reden beter gedefinieerd als Ubiquisme, betoogt Walter Claeys.

Wat is Ubiquisme? Ubiquisten (of Ubi’s), huldigen de theorie dat er omdat er overal op aarde mensen voorkomen, iedereen waar ook ter wereld thuishoort! Volgens hen hoort de wereldbevolking slechts één taal te spreken, één cultuur te bezitten, territoriale aanspraken af te zweren en met iedereen onvoorwaardelijk alle welvaart te delen; daarom moet elk land alle migranten hartelijk ontvangen en alle “gouden kalveren slachten”. Zodra de rijke akkers kaalgevreten zijn, zullen de sprinkhanen naar een andere streek verkassen en kunnen de autochtonen herbeginnen. Deze tegennatuurlijke theorie is in wezen een anarchistische theorie en niet wetenschappelijk.

Deze theorie is een overgesimplificeerde versie van het Kosmopolitisme van Immanuel Kant, samengeflanst door luie Gramsci-intellectuelen met middelmatige intelligentie en opgeblazen moreel zelfbeeld. Alles wat zij bij Kant te moeilijk vonden om te begrijpen, te lang uitgesponnen om te lezen of te lastig om uit te voeren, werd gedumpt. Zo schreef Kant: “De wet van wereldburgerschap is beperkt tot de voorwaarden van de universele gastvrijheid”. Over die “beperkingen” is nooit overlegd, zodat ze er niet zijn en stilaan al onze drempels en zedelijke regels verdwijnen terwijl immigranten, die hier hun eigen zeden opdringen, een royaler statuut genieten dan autochtonen. Jacques Derrida stelt: “Gastvrijheid is het wezen van de cultuur, en niet zomaar een willekeurig ethisch beginsel”dit impliceert dat elke cultuur het begrip anders kan invullen.

Maar nu wordt alles als hetzelfde uitgelegd en de hardste schreeuwers mogen gesubsidieerd de ondergang van een natie afroepen.

Idealisme is de “nobele” toga die politici draperen over hun machtsdrang.

Ik wilde hierover niet schrijven maar om het kwaad te begrijpen moet ik dit wel lezen. Hoewel ik wel in de wereld ben maar niet van de wereld. Ik kan het lot niet keren. Alleen mijn eigen lot in handen leggen bij wie het hoort.

De indoctrinatie is 100 jaar geleden intensief begonnen en de strijd tegen het christendom is 2000 jaar oud en dit alles komt nu samen in de strijd om een nieuwe wereldorde, met een nieuwe mens ( een robot die als slaaf kan dienen en waarvan er maar net genoeg mogen zijn) met een gecontroleerde religie. Daarom schrijf ik, om deze processen te laten zien en waarheen dat voert. De mensheid kun je zien als een troep kikkers die in een pan zit op het vuur. Ze worden gekookt en ze willen het niet doorhebben, ze wanen zich alleen nog in een warm bad. ( dit “gave” land )

NB.: wit is blank

zie artikel op Veren of lood van ALEXANDER VAN GOUWEN

zie GebandVanJoop

“One of the great mistakes is to judge policies and programs by their intentions rather than their results.” Milton Friedman

“Many people want the government to protect the consumer. A much more urgent problem is to protect the consumer from the government.” Milton Friedman

https://www.henrymakow.com/2019/11/edo-morales-and-the-fake-Left-Right-charade.htm

Over ismen 10

verder over nihilisme

over anarchisme

over antisemitisme

over satanisme

“Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus Jezus” (Paulus in de brief aan de Galaten 3,28).Het duurde lang eer Europa en vervolgens andere delen van de wereld dit inzicht van principiële gelijkwaardigheid hebben laten doordringen maar het veranderde de gewoonten, moraal en wetgeving in Europa op een grondige manier. De basisingrediënten van die revolutie waren er dus al aan het begin van onze jaartelling. En ze zijn via en dankzij middeleeuwse theologen en juristen doorgedrongen tot in onze geïndividualiseerde tijd. En de Griekse filosofen dan? Bij hen draaide het vooral om de familie, om de gemeenschap. (dat zien we ook in niet christelijke samenlevingen zoals bij tribale samenlevingen waarin veel moslims leven) We kunnen ons dat nu niet meer zo goed voorstellen. Als wij iemand ontmoeten, zien we diegene als individueel persoon, met eigen rechten. In de oudheid waren individu, religie en familie echter onlosmakelijk aan elkaar verbonden, waarbij er een ingebakken hiërarchie was. Daarbij gold: vrouwen, slaven en vreemdelingen waren minder gelijk dan anderen.

Paulus zette de wereld op zijn kop door de morele gelijkheid van ieder mens te beklemtonen.

Door de opkomst van het christendom ontwikkelde zich een scheiding van geestelijke en wereldlijke macht.

Overal waar christelijke idealen algemeen worden aanvaard en hun praktijk oprecht wordt geprobeerd, is er een dynamische vrijheid; en overal waar het christendom is genegeerd of verworpen, vervolgd of geketend aan de staat, is er tirannie. Daarom ook is het christendom de vijand van de “elite”, van de “illuminatie” heersers.

Als je God en de natuurlijke wet verwerpt en de wetten verklaart als een product van menselijke wil en rede, kracht en sociale strijd staat de weg naar tirannie open. Dan zijn de rechtbanken meer bezig met regels en veeleisende procedurele rechtvaardigheid dan met de ethische implicaties van de wet. Het negeert individuele rechten, natuurlijke gerechtigheid en billijkheid van uitkomsten. Het willekeurige karakter ervan maakt ons rechtsstelsel vatbaar voor tirannie.

Het christendom heeft ons geleerd dat we een individu zijn, een kind van God. We kunnen de godsvonk in onszelf leren (h) erkennen.

Iedere religie, iedere filosofie die het individu niet erkent is uiteindelijk gedoemd om te falen. Maar zal eerst zeer veel en zware schade aanrichten. Als je geen individu meer bent met individuele rechten, kun je een nummer worden. En dat is de opstap naar tirannie en dictatuur. Dit zie ik nu overal gebeuren. We moeten allemaal hetzelfde denken en zijn. (groupthink) Diversiteit is een frame en heeft alleen betrekking op kleur maar niet op mening. Als je de rechten van het individu niet erkent en de mens een nummer is geworden, dan is de dictatuur er vervolgens op uit je in een getal te veranderen. En met getallen kun je doen wat je wilt.

Hierom is het Christendom de grootste vijand. Daarom is Rusland een grote vijand (orthodox Christendom) en Duitsland ook ( Luthers Christendom). Ook worden de V.S. langzaam ondermijnd. Vooral het oude blanke Midwesten waar nog veel traditionele christenen wonen moet het ontgelden. Dit is overal wereldwijd te zien in de aanval op het (christelijke) gezin. Op het individu, de aanval op de liefde tussen man en vrouw, op de sekse. Op alles wat ,mooi en goed is. Steeds meer worden goed en kwaad omgedraaid en het kwade met het goede verbonden zodat er verwarring gezaaid wordt. Waar geen God meer is, waar geen individu meer is maar waar mensen alleen nog maar getallen zijn, verdwijnt de moraal.

In de hele wereld zijn er mensen boos. Zij ondervinden steeds meer dat zij er niet meer toe doen Of zij nu boer zijn of huizenbouwer, vader of moeder, man of vrouw. Ze zijn een getal. Overbodige getallen kun je wegwerken ( boeren saneren). In de hele wereld zien we het falen van overheden die een mandaat hebben als een “goede vader” voor het volk te zorgen. Het volk koos hen en gaf hen vertrouwen. Dat wordt overal beschaamd. Steeds meer mensen worden wakker: zij willen onze portemonnee, maar niet onze zorgen. Zij willen ons als slaaf zodat ze ons nog meer kaal kunnen plukken. Steeds meer mensen moeten steeds meer ballen in de lucht houden. Dat gaat spaak lopen.

Het Christendom is bijna gedood en daarmee de moraliteit. Veel georganiseerde religies hadden weliswaar dogma’s die geen stand konden houden, maar ze hielden gemeenschappen bij elkaar.

Nu worden er valse beloften gedaan en worden er illusies gewekt die zo vals zijn dat veel mensen niet door hebben hoe gemanipuleerd ze worden.

Binnen de oude gemeenschappen waren er medeleven, het opvangen van elkaar, het helpen van elkaar.

Nu we getallen worden in een boekhouding is er geen medeleven meer.

Met het uit elkaar spelen van groepen en het “oplossen” van gemeenschappen is er geen medelijden meer. We staan er alleen voor. De hoffelijkheid, de innemendheid, de wellevendheid zijn steeds meer verdwenen uit onze verweesde samenleving.

Er zijn nog wat sporen van autoriteit maar die verdwijnen snel. Er is geen ontzag meer voor de oudere of gezagdrager of wie dan ook. Het anarchisme broeit onder de oppervlakte en laat zijn lelijke gezicht soms al zien bij bv winkelplunderingen.

Alle sporen van autoriteit die vroeger het gedrag van mensen regeerden, zijn uitgewist. Ze zijn vervangen door politiek correct jargon ( uitvinding van het communisme), specifieke taal gericht op het standaardiseren van ieders reacties op alles.

Dat betekent dat niets ooit objectief kan worden beschreven en dat niemand ooit de schuld kan krijgen. Je mag alleen worden geïdentificeerd door je goedgekeurde label: slaaf. Vandaar dat al het menselijk gedrag gestandaardiseerd wordt en vermoedelijk alle menselijke meningsverschillen worden opgelost door het mondsnoeren van alle oppositie. Deze one-size-fits-all rationalisaties domineren de opzettelijke conditionering van kinderen om gehoorzame dienaren van de staat te worden.

Elke filosofie die het belang van het individu niet erkent, is een val die erop gericht is de mens in een getal te veranderen. Jammer dat adolescenten te jong zijn om te weten dat het communisme een valstrik is gebaseerd op nobele maar onoprechte leugens die altijd resulteren in massamoord en diefstal van alle tegenstand.

We moeten een religie hebben die werkt, en we hebben er geen. Zoals het christendom begonnen is, zo was het bedoeld. Maar vanaf het begin is het christendom ondermijnd. De grootse vijanden van Christus waren de farizeeën. Hij moest dood van hen want Hij raakte aan hun verdienmodel: het onderwerpen en indoctrineren van de gewone jood.

Christenen zijn vanaf het begin van de jaartelling de grote vijand geweest.

Het communisme heeft het feminisme uitgevonden. Het doel van de bevrijding van vrouwen was te werken aan het uitsterven van moeders omdat zij het belangrijkste obstakel vormen voor de staat die rol op zich neemt en de almachtige positie van ieders moeder inneemt.

Moet de mensheid worden verteld dat er zonder moeders geen toekomst is? De staat zal nooit een goede vervanging zijn voor de moeder. Als dat ooit zo is, zullen baby’s niet langer menselijk zijn.

Het komt erop neer dat als we niet zelf ons eigen lot in handen nemen, we uiteindelijk doden wie we werkelijk zijn, als dat nog niet het geval is. Het doden van moraliteit was slechts een voorspelbare stap in dit proces.

De westerse wereld slaagde, omdat het in objectieve waarheid geloofde en ernaar zocht. Dit resulteerde in wetenschappelijke en technologische ontdekkingen, in architecturale en artistieke schoonheid, en in briljante literatuur die het opvoedbare onderwees in de menselijke conditie.

Maar objectieve waarheid is niet langer acceptabel.

We leven in een wereld van satanisme, d.wz. een wereld waarin het goede wordt omgekeerd en bestempeld als het kwade en waarin het abnormale wordt gezien en gevierd als normaal.

De wereld is pervers geworden.

De communistische schrijver Berthold Brecht legde uit waarom hij een atheïst was door te wijzen op een fout in het menselijk ontwerp. Hij zei dat geen Goddelijke Intelligentie de uitwerpselen en seksuele functies zo dicht bij elkaar zou plaatsen. Of zoals het walgelijk werd uitgedrukt: “God plaatste de snackwinkel te dicht bij het bijgebouw.”Degenen onder ons die wel in de welwillendheid van de Schepper geloven, vragen zich af of er dan nog een enorm “ontwerpprobleem”is. Waarom gaf Hij in zijn oneindige wijsheid de mensheid een seksuele drift die zou resulteren in veel meer kinderen dan zij konden onderhouden? De verklaring is dat seks niet bedoeld was om zoals het nu geworden is: een vorm van populaire recreatie en een vorm van verslaving. In het ideale geval waren mensen bedoeld om te evolueren tot het punt waarop seks iets was dat getrouwde paren deden om hun seksuele verlangens te bevredigen, hun band te vieren of om een kind te krijgen.

Dit zou verklaren waarom God deze functie op een efficiënte plaats had opgeborgen en zich geen zorgen maakte over anticonceptie. Zoals gebruikelijk is het ons gebrek aan wijsheid dat onderzoek vereist, niet die van God.

Eeuwenlang streefde de mensheid ernaar Gods wil te doen. Het verbod op seks buiten het huwelijk zorgde ervoor dat de voortplantingsfunctie zou worden gebruikt voor iets anders dan voortplanting, of op zijn minst om de voortplantingsband te versterken.

Christelijke religie en cultuur kanaliseerden de seksuele drang van mannen en vrouwen om ze te verheffen en ervoor te zorgen dat kinderen in een veilige omgeving zou worden geboren. Als seks beperkt was tot het huwelijk, werden vrouwen beschermd tegen seksuele uitbuiting.

We zijn ons niet bewust van het feit dat we zijn gekoloniseerd door een satanische cultus, door de illuminati. Ons leven wordt nu al decennia lang gekenmerkt door een pushen door de illuminati om alle beperkingen op grond van geslacht te elimineren, te beginnen met het huwelijk en dit leidt tot pedofilie, incest en bestialiteit. Pornografie speelt een centrale rol in dit programma. De satanische wereld heeft de macht over media en entertainment verworven dus beheersen ze het pushen nu bijna volledig.

Het satanische doel was om alle menselijke relaties te verminderen tot het niveau van een goedkope en voorbijgaande sensatie, het orgasme; om menselijke wezens te verminderen tot het niveau van onze lichamelijke verlangens en om zo onze spirituele aard te verslaan. Dit is de satanische agenda van de illuminati die overheersd wordt door kabbalistische joden en vrijmetselaars.

Tegelijkertijd is heteroseksuele liefde verraderlijk aangevallen door het vertrouwen van vrouwen en het vertrouwen in mannen te ondermijnen.

We moeten ons geen illusies maken. De mensheid is grondig geseksualiseerd omdat dit de belangrijkste vorm van satanisch en politiek bezit is.

Anonieme seks is de antithese van monogamie en familie. Maar anonieme seks is nu de norm. We zijn geconditioneerd om anonieme seks te beschouwen als “zelfexpressie”en “bevrijding”

In feite is het de ontplooiing van hun satanische methodologie. Het is hoe ze hun leden ontmenselijken en vernietigen, hoe ze hen winnen voor hun slechte godheid. Vooruitgang in de hogere gelederen van de vrijmetselarij omvat een reeks van steeds meer vernederende en perverse seksuele praktijken, allemaal ontworpen om God en de natuur (d.w.z. wat gezond en goed is.) uit te dagen en te vernederen en de godheid van lucifer te bevorderen.

Dit gebeurt voor onze ogen. De media en het onderwijssysteem voeren de satanische agenda van de illuminati uit met medeplichtigheid van de overheid.

Tv en films zitten vol met seksuele propaganda en signalen. Films gericht op de jeugd zijn dun vermomde porno. Vrouwen en meisjes zien hun waarde nu bijna volledig in termen van seks-appeal.

Onze sterkste beschavingsimpulsen zijn afgeleid van een sterk huwelijk en gezin. Daarom is het huwelijk hun belangrijkste doelwit . Vernietig het huwelijk en vervolgens kun je de samenleving vernietigen. Dit zit achter de promotie van homoseksualiteit en homohuwelijk. Achter de genderveranderingen enz.

Het fundament van de christelijke familie is het sacrament van het huwelijk, de bron van alle binnenlandse en openbare moraal. De antichristelijke samenlevingen ( bevorderd door de illuminati) zijn tegen het principe van een thuis. Wanneer zij de huiselijke haard, de moraal van de samenleving hebben vernietigd zal deze vergaan.

Vanaf de jaren na de oorlog werden de leringen van de kabbalistische joodse opvattingen van psycholoog Abraham Maslow (1908-1970) in de nieuwe generaties druppelsgewijs steeds meer ingebracht.

God heeft het goed: seks is een klein deel van het leven, zeg 20%. Het feit dat het 95% nadert, is een maat voor onze verstikkende gebondenheid aan occulte macht.

God is een spirituele dimensie waarin waarheid, gerechtigheid, liefde, schoonheid en goedheid vanzelfsprekend zijn. Onze ziel kan op deze frequentie afstemmen als we onze aandacht afwenden van de door illuminati gecontroleerde samenleving.

We kunnen de antwoorden op onze vragen vinden in de bijbel. Adam en Eva waren beiden naakt en onbedekt in de Hof van Eden. Ze werden niet seksueel opgewonden door elkaar totdat ze hadden gezondigd door ongehoorzaam te zijn aan Gods gebod om zich te onthouden van de verboden vrucht van Eden. De zonde bracht schaamte met zich mee en pas toen verstopten ze hun naaktheid. De spirituele staat werd vervolgens verloren en vervangen door de vleselijke staat van het vlees en de mens is sindsdien in conflict met deze tegengestelde aard. De christen die zich hier bewust van is, kan niet langer met succes in deze zonde worden verleid omdat het nastreven van het vlees met zijn verlangens allemaal door zijn geloof in Christus en Zijn Offer aan het kruis zijn verdwenen. Ze zijn terug in hun door God bedoelde spirituele staat vóór de val en naaktheid wekt hen niet langer op.

Het c/kab(b alistisch jodendom is een satanische cultus die de mensheid probeert te onderwerpen doorde wereld te destabiliseren. De kabbalistische (illuminati) bankiers hebben veel Joden en vrijmetselaars ingeschakeld als hun instrumenten. Kabbalisme stelt dat God “vormloos, onkenbaar en niet in het universum” is. Dit is satanisme. Hoe kunnen we God gehoorzamen als Hij onkenbaar is? Kabbalisten doen zich voor als het kanaal voor Gods wil. Ze nemen Gods plaats in en willen dat iedereen hen gehoorzaamt. Hun God is baal/bel/lucifer. Zij zijn in de oudheid al betoverd dor de zwarte magie wat culmineerde in de leer van Zevi waar ik al diverse keren over schreef.

We moeten proberen het “joodse vraagstuk” en zijn invloed op onze tijd op helderen. Want de vraag van de Joden en hun invloed op de wereld in verleden en heden snijdt tot in de diepste de kern van alle dingen, en moet door elke eerlijke denker worden besproken, hoe lastig het ook is …

Alle kritiek wordt dichtgetimmerd met de opmerking over antisemitisme.

Maar we moeten beseffen dat we allemaal ( gewone joden, christenen enz.) gegijzeld worden door het kabbalistische jodendom. We merken dat de Joodse elementen de drijvende krachten vormen voor zowel het communisme als het kapitalisme, voor de materiële en de spirituele ondergang van deze wereld.

De politieke, economische en culturele verovering van de wereld door kabbalistische joden en hun bondgenoten is de ware geschiedenis van de laatste 500 jaar of meer. (De illuminatie-bankiers staan achter het imperialisme.) Maar hun beheersing van cultuur is zodanig dat mensen zich totaal niet bewust zijn dat er zelfs een verovering heeft plaatsgevonden. Antisemitisme is een vloek die verlamming veroorzaakt.

Joden worden niet onderwezen in de supremacistische agenda van hun kabbalistische leiders. In plaats daarvan wordt hen verteld dat ze “zonder reden gehaat worden” of omdat mensen een onschuldige zondebok nodig hebben om hun lijden te verklaren. Antisemitisme is een irrationele ziekte in de geest van de heidenen, wordt beweerd. In de satanistische nieuwe wereldorde worden steeds meer mensen ziek genoemd. En zieke mensen worden gezond genoemd.

Het wordt tijd dat Joden zich realiseren dat het Jodendom niet aan de kant van “de engelen” staat, maar het is niet te laat om eruit te komen.

Het wordt tijd dat christenen beseffen dat ze zijn ondermijnd door ’s werelds grootste bedriegers. De joden zijn niet “het uitverkoren volk”. Hun leiders zijn megalomane mensen die naties vernietigen, miljoenen doden en de toekomst van de mensheid bedreigen.

Het is tijd dat we ons realiseren dat het bekritiseren van Joden een lakmoesproef is van onze vrijheid. Antisemitisme werd verboden en streng gestraft in Sovjet-Rusland. Is dat het soort samenleving waarin we willen leven? Het bestraffen van “antisemitisme”wordt meer en meer ingezet in veel landen.

Kritiek wordt aangemerkt als antisemitisme.

Ik heb heel veel bittere pillen moeten slikken om dit allemaal te lezen en te bestuderen. Ik heb door veel zure appelen heen moeten bijten. Ook ik was gehersenspoeld. Mijn eindexamenwerkstuk voor geschiedenis op de middelbare school ging over Israël. Ik was gevoelig voor de bewondering. Ik heb talloze joodse schrijvers gelezen over ettelijke onderwerpen, romans, over de tweede wereld oorlog enz. Beschrijvingen die ik geloofde maar die later vals bleken. Zoveel valsheid ging “mijn onschuld” te boven.

Je kunt niet generaliseren over alle Joden, maar de Amerikaanse criticus HL Mencken was bijzonder hard over velen. Hij zei dat Joden “het meest onaangename ras zijn waarvan ooit is gehoord. Zoals ze vaak worden gezien missen ze veel van de eigenschappen die de geciviliseerde mens kenmerken: moed, waardigheid, onomkoopbaarheid, gemak, vertrouwen. Ze hebben ijdelheid zonder trots, wellust zonder smaak en leren zonder wijsheid … hun liefdadigheid is vooral een vorm van vertoning.”

Voltaire, de Franse filosoof, zei: “De Joodse natie durft een onverzoenlijke haat jegens alle naties te tonen en komt in opstand tegen alle meesters; altijd bijgelovig, altijd hebzuchtig ten laste van het welzijn van anderen, altijd barbaars – ineenkrimpend in ongeluk en brutaal in welvaart. “

De grote Duitse dichter, Goethe, zei: “Dit sluwe ras heeft één groot principe; zolang er orde heerst, valt er niets te winnen.”

De Hongaarse muzikant Franz Liszt zei: “Ze verkopen … de koevoeten en de projectielen die de fundamenten van geloof en moraal vernietigen.”

Ik was geschokt toen ik dit soort dingen las maar werd gemotiveerd verder te zoeken. Er zouden nog zoveel zure appelen komen.

Door de geschiedenis heen werden Joden bekritiseerd door een Who’s Who van de westerse beschaving . De Romeinse historicus Tacitus veroordeelde hen voor het ondermijnen van religie, land en gezin en zei dat ze “vijanden van alle rassen behalve hun eigen” waren. George Bernard Shaw zei: “De Joden kunnen maar beter niet langer Joden zijn en mensen worden.”

Jezus voegde zich bij de gelederen van antisemieten toen hij de farizeeën vertelde: “Gij zijt van uw vader de duivel, en de begeerten van uw vader zult gij doen. Hij was vanaf het begin een moordenaar en verbleef niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij van zichzelf: want hij is een leugenaar en de vader ervan.” (Johannes 8:44)

De grote profeten van het oude testament waren ook antisemieten. Jeremia zei dat Joden “de waarheid niet zullen spreken; zij hebben hun tong geleerd leugens te spreken …” (Jeremia 9: 5). Jesaja zegt dat de heer zal slaan “de dochters van Sion die hooghartig zijn en wandelen met uitgestrekte nek en moedwillige ogen …” (Jesaja 3:16)

De eerste antisemiet was God zelf. Toen Mozes hem vertelde dat de Joden een gouden kalf aanbaden: “De HEER zei tegen Mozes: “Ik heb dit volk gezien en zie, het is een koppig volk.”Laat Mij dan nu met rust, opdat Mijn toorn tegen hen brandt en dat Ik hen kan vernietigen …” ( Exodus 32)

De nazi’s gaven antisemitisme een slechte naam. Misschien was dit het doel.

Hun ruwe propaganda, racisme en genocide maakten het verachtelijk. Maar antisemitisme had een lange en belangrijke traditie voor de nazi’s. Het heeft altijd weerstand geboden tegen een kwaadaardige en buitenaardse politieke, culturele en economische overheersing. Het verdient een heroverweging.

1. De waarheid is zo eenvoudig dat die ons in het gezicht staart. Toch kunnen we het niet zien. De meeste joden en christenen weten niet dat het jodendom geen religie is, maar een satanische cultus die zich voordoet als religie.

Het Jodendom wordt niet bepaald door het oude testament maar door de kabbala die zegt dat God vormloos en onkenbaar is. Dit is de essentie van satanisme. De essentie van ware religie is dat God kenbaar is. Hoe anders gehoorzamen we Zijn stem in onze ziel / geweten? De kabbalist zegt dat god onkenbaar is omdat hij God wil zijn. “De Jood” is de fysieke manifestatie van god. De “onkenbare” god filtert naar beneden totdat zijn wil zich manifesteert bij de Rabbi. Kabbala is de basis van satanisme en het occulte door de geschiedenis heen. Satanisme vervangt in toenemende mate het christendom als moreel referentiepunt van de samenleving.

Het doel van kabbalistische (d.w.z. illuminati) Joden is om de christelijke beschaving te vernietigen en zij slagen. Geen Jood die vandaag leeft, zou de schuld moeten krijgen van de kruisiging van Christus. Maar na de kruisiging tot heden bleef het doel van het door de kabbalisten gecontroleerde georganiseerde jodendom de uitroeiing van het christendom. Ze definieerden christelijk verzet als “antisemitisme”.

Het illuminatie-plan om een wereld “superstaat” te creëren, toegewijd aan hun rijkdom, macht en perversies. Met behulp van niet-joodse vrijmetselaars hebben ze het Westen overgenomen en brengen ze de mensheid in hun satanische cultus.

2. In een satanische cultus wordt niet de ware agenda verteld. Het wordt gemanipuleerd en gedegradeerd met misleidende argumenten en platitudes (d.w.z. “tolerantie”, “diversiteit”, “seksuele bevrijding.”) In een satanische cultus worden mensen gedwongen. Gewetensmensen worden besmeurd als “zelfhaters”. In een cultus doet de waarheid er niet toe. Alleen politieke correctheid.

Als ik schrijf over het antisemitisme, bedoel ik niet het discrimineren of vervolgen van individuele joden. Ik bedoel het verzetten tegen iemand – Jood of niet-Jood – die de kabbalistische (illuminati) agenda vertegenwoordigt, nu gesteund door het hele economische, politieke en culturele establishment in het Westen, bestuurd door het georganiseerde jodendom en vrijmetselarij . Velen zijn joden. De meeste zijn dat niet. Maar de meeste zijn kabbalisten, satanisten of poppen aan een touw. ( het is de khazaren maffia die aan de touwtjes trekt)

Er zijn twee kanten aan de nieuwe wereldorde: de kabbalisten (illuminati, hun agenten en volgelingen) versus de rest van de mensheid. De kabbalisten omvatten vrijmetselaars aan zowel rechter als linker zijde, liberalen, socialisten, radicale feministen, neocons, communisten, zionisten, homoseksuele activisten enz. Zoals je kunt zien, zijn deze bewegingen bijna allemaal door Joden gecreëerd en dor hen in stand gehouden door rijke geldschieters.

3. Zullen joden het niet bevrijdend vinden om zich los te maken van het jodendom. Velen hebben dat al gedaan. Jodendom is de bron van antisemitisme. Bovendien is het vaak persoonlijk disfunctioneel. De agenda van het georganiseerde Jodendom, is om het menselijk ras opnieuw te ontwerpen om de illuminati te dienen. Ze doen dit door de vier pijlers van onze menselijke identiteit te vernietigen: religie (God), nationaliteit, ras en gezin (geslacht). Hun doel is één ras, één religie, één geslacht en één wereld allemaal in dienst van de illuminati ( voor hun god lucifer). Een recent voorbeeld van hun one-world-isme is de oppositie van het georganiseerde jodendom tegen nationalistische bewegingen in Europa. ( denk aan Soros)

Ik heb eerder geschreven over de protocollen van de wijzen van Zion.

Die agenda wordt voor onze ogen uitgerold:

1. De jeugd verleiden en demoraliseren met valse doctrines.

2. Vernietig het gezinsleven.

3. Domineer de mensheid door te jagen op hun lagere instincten en ondeugden.

4. Debaseer (vernederen) en vulgariseer kunst en introduceer vuil in literatuur.

5. Vernietig respect voor religie.

6. Introduceer de gewoonte voor luxe, gekke mode en rare ideeën, zodat de oude gewoonte van het genieten van schone en eenvoudige genoegens verloren gaat.

7. Leid de aandacht van de mensen af door openbaar amusement, sport, spellen, prijsvragen, enz., Zodat er geen tijd is om na te denken.

8. Verwar en verbaas de geest van de mensen door valse theorieën en verbrijzel de zenuwen en gezondheid door voortdurend nieuwe gifstoffen te introduceren.

9. Aanzetten tot haat en klassenoorlog tussen de verschillende klassen van mensen.

10. Maak een einde aan de “oude aristocratie”en vervang deze.

11. Vergiftig de relaties tussen de werknemers en werkgevers door stakingen en uitsluitingen om de mogelijkheid van productieve samenwerking te ruïneren.

12. Demoraliseer met alle middelen de hogere klassen van de samenleving en door negatieve publiciteit de haat van de mensen naar hen toe.

13. Gebruik de industrie om de landbouw te ruïneren en vernietig vervolgens de industrie door wilde speculatie.

14. Verspreid alle mogelijke utopische theorieën om de mensen in een labyrint van onpraktische ideeën te brengen.

15. Verhoog de lonen, die de werknemers echter geen voordeel zullen opleveren, want tegelijkertijd zullen we de prijs van de eerste levensbehoeften verhogen.

16. Veroorzaken diplomatieke wrijving en misverstand tussen staten die de internationale haat zullen vergroten, waardoor de bewapening sterk wordt vergroot.

17. Wijzig geleidelijk alle grondwetten om de bodem voor te bereiden op absoluut despotisme.

18. Vestig enorme monopolies waarvan zelfs de grote fortuinen van de heidenen zodanig zullen afhangen dat ze worden verzwolgen op het “tijdstip” waarop de industriële crisis zal beginnen.

19. Vernietig alle financiële stabiliteit; economische depressies verhogen tot een algemeen wereldwijd faillissement; stop de raderen van de industrie; obligaties, aandelen en papiergeld waardeloos maken; verzamel al het goud van de wereld in de handen van een paar mensen en trek zo enorm kapitaal uit de circulatie; op een bepaald uur sluit u alle beurzen, trekt u alle credits in en veroorzaakt u algemene paniek.

20. Bereid de doodsstrijd van de volken voor; de mensheid verslijt door lijden, angst en voedseltekort – honger creëert slaven!

Er wordt om doelen te halen steeds een script gevolgd.

Willen ze in de V.S. een katholieke president, dan komt die er. Wordt die te eigenzinnig dan wordt die vermoord.

Willen ze een zwarte Amerikaan als president dan wordt die “geschapen”. Ze zorgen steeds voor trekpoppen die hun wil moet uitvoeren. Zo niet dan is er altijd chantagemateriaal ( bv. verzameld door Epstein c.s.)

In de bredere context maakt dit allemaal heel veel deel uit van een grote strategie voor de controle en slavernij van grote bevolkingscentra over de hele wereld. Misschien is de meest beangstigende beschrijving van deze strategie een interview dat plaatsvond tussen een journalist en Harold Wallace Rosenthal in 1976. De heer Rosenthal is de assistent van een prominente Amerikaanse senator. Hier is een fragment:

“Wij Joden blijven verbaasd staan over het gemak waarmee christelijke Amerikanen in onze handen zijn gevallen. Terwijl de naïeve Amerikanen wachtten op Chroesjtsjov om hen te begraven, hebben we hen geleerd zich aan al onze eisen te onderwerpen.”Op de vraag hoe een natie kon worden gevangen zonder dat zij het wisten, schreef de heer Rosenthal deze overwinning toe aan absolute controle over de media. ( ik heb dit interview eerder aangehaald)

Hij pochte van Joodse controle over ALLE NIEUWS. Elke krant die weigerde in te stemmen met gecontroleerd nieuws werd op zijn knieën gebracht door advertenties in te trekken. Als dit niet lukt, stoppen de joden met de levering van nieuwsdrukwerk en inkt. “Het is een heel eenvoudige zaak”, verklaarde hij. Gevraagd naar mannen in een hoog politiek ambt, zei de heer Rosenthal dat niemand in de laatste decennia enige politieke macht heeft verkregen zonder Joodse goedkeuring. “Amerikanen hebben sinds 1932 geen presidentiële keuze meer. Roosevelt was onze man; elke president sinds Roosevelt is onze man geweest. ” Dit wordt keihard en direct in ons gezicht gezegd.

( Lees dit op http://www.rense.com/general66/rosen.htm )

Maar het laatste “off the record”-gesprek wanneer de bandrecorder wordt uitgeschakeld, over Gods volk is de diepe ruggengraat:

“Wij zijn door god gekozen mensen. . . De meeste Joden willen het niet graag toegeven, maar onze god is lucifer – dus ik loog niet – en wij zijn zijn uitverkoren volk. Lucifer leeft heel erg. “

Oscar Levy: Wij (Joden) hebben ons vergist, mijn vriend; we hebben ons zeer ernstig vergist. En als onze waarheid 3000, 2000, nee, 100 jaar geleden waar was, dan is er nu niets anders dan valsheid en waanzin … een waanzin die een nog grotere ellende en zelfs bredere anarchie zal veroorzaken. ( Van OSCAR LEVY tot Mr. George Pitt-Rivers, juli 1920) Wij die zich hebben voorgedaan als de redders van de wereld, wij die er zelfs opscheppen over het hebben van “de” Redder; we zijn vandaag niets anders dan de verleiders van de wereld, zijn vernietigers, zijn brandbommen, zijn beulen. Wij die hebben beloofd je naar een nieuwe hemel te leiden, zijn er eindelijk in geslaagd je naar een nieuwe hel te leiden. . .Er is geen vooruitgang geboekt, vooral geen morele vooruitgang. . . En het is gewoon onze moraliteit, die alle echte vooruitgang heeft verboden, en – wat nog erger is – zelfs elke toekomstige en natuurlijke wederopbouw in deze verwoeste wereld van ons in de weg staat. . .Ik kijk naar deze wereld, en ik huiver voor de gruwelijkheid; Ik huiver des te meer omdat ik de spirituele auteurs van al deze gruwelijkheid ken. . .

(Gerelateerd: Vrijmetselaars Joodse samenzwering Laatste moment van helderheid was 99 jaar geleden Oscar Levy’s Obituary, Livingstone – Cabalist “Creative Destruction” achter Syrische “Civil” Oorlogsherinneringen aan Oscar Levy)

“Iedereen kan beweren slachtoffer te zijn, behalve blanke mannelijke heteroseksuelen. Ze worden gebrandmerkt als “uitbuiters”van alle anderen en ze kunnen niet uit deze valkuil komen. In de westerse wereld ondergaan blanke heteroseksuele mannen hetzelfde lot als de bourgeoisie onder Lenin. ”- Paul Craig Roberts

Craig Heimbichner: Blood on the Altar: “de geheime kennis van High Degree Freemasonry was

een systeem van elf graden … de achtste en negende graad bestaan uit seksmagie (de achtste omvat “magische masturbatie”en de negende, coïtus, het “Heiligdom van de Gnosis”… terwijl de elfde een homoseksuele versie van de negende bevatte”)

In zijn commentaar op het Book of Laws bepleitte A.Crowley een “Thelemische openhartigheid” waarbij mannen zich trots gedragen als beesten. Hij betoogde dat “incest, overspel en pederastie: openlijk zou moeten worden beoefend zonder schaamte, sluwheid, lafheid of hypocrisie”

Crowley eiste niets minder dan het einde van de kindertijd: “het Beest 666 adviseert dat alle kinderen van kinds af aan gewend zullen zijn om getuige te zijn van elk type seksuele daad …” (Craig Heimbichner)

Doe wat u wilt zal het geheel zijn van de Wet.

Ordo Templi Orientis – Nederland

Ordo Templi Orientis is een Thelemische orde die de Wet van Thelema en haar principes uitdraagt door middel van een reeks van inwijdingen en het opvoeren van de Gnostische Mis.

Zionist geeft toe “antisemitisme is een truc die we gebruiken”om zelfverdediging af te schilderen als onverdraagzaamheid

Mensen weten niet dat hun “leiders” poppen zijn en de massamedia prostituees zijn. Ze weten niet dat de illuminati feminisme, homoseksualiteit, promiscuïteit en pornografie hebben gesponsord om het sociale weefsel (huwelijk en gezin) te vernietigen en weerstand te ondermijnen. Ze weten niet dat 9-11 enz. valse vlaggen waren die ons van onze burgerrechten beroofden en dat ze blijvend valse terreur organiseren.

Een etnische jood, de zoon van overlevenden van de holocaust die hun ouders hebben verloren, ik erken dat er alleen maar oorzaken zijn voor antisemitisme in het verleden en het heden. Ik vertegenwoordig die gewone joden die weigeren menselijke schilden, menselijke offers en zondebokken te zijn voor de demente, satanische, verborgen agenda van het georganiseerde jodendom.

Mensen zijn zich niet bewust dat alle oorlogen door de vrijmetselaars-joodse bankiers zijn bedacht om hun macht en rijkdom te vergroten, hun rivalen te vernietigen en hun plan van wereldregering te bevorderen.

Makow – Feckless Goyim Downplay-protocollen van Zion

Makow – Het raadsel van antisemitisme

Newman – Is Lucifer de god van het jodendom ?

Gilad Atzmon – Verliezen de Joden Europa?

http://wastingmyeducation.blogspot.com/2019/10/from-kelsey-coalition-mom.html?m=1
https://www.intellectualtakeout.org/article/i-am-witness-brainwashing-public-schools
https://www.intellectualtakeout.org/article/boys-are-growing-frustrated-living-feminized-society-and-thats-showing-their-friendships
https://www.intellectualtakeout.org/article/feminism-no-longer-about-equality
https://www.rt.com/op-ed/473184-conspiracy-theories-pathologize-dissent-government/
http://aanirfan.blogspot.com/2018/01/trump-serves-kosher-nostra.html

Over ismen 9

Over nihilisme

Nihilisme is in theoretisch opzicht het ontkennen van de mogelijkheid om de waarheid te kennen, dus extreem relativisme. In ethisch opzicht is het de afwijzing van elke rechtvaardiging voor bepaalde waarden of de moraal als geheel. Meestal wordt de term tactisch gebruikt, namelijk om de andere partij complete immoraliteit in de schoenen te schuiven, wanneer deze bepaalde waarden niet wenst te aanvaarden.

Het betekent: nergens in geloven.

Het is een ontkenning van elke bestaansgrond van een objectieve waarheid. Een geloof dat het leven eigenlijk zonder zin of doel is. Dit leidt bij deze mensen vaak tot een vernietigingsdrang t.o.v. zichzelf of van de maatschappij

Het kan een extreme vorm van scepticisme zijn waarbij de objectieve werkelijkheid van alle waarden, geloven, en waarheden wordt ontkend.

Relativisme is het idee dat een bepaald concept (waarheid, schoonheid, het goede etc.) niet op zich staat, maar afhankelijk is van iets anders. … De waarheid van een uitspraak of theorie is dan niet absoluut, maar afhankelijk van de mens (het subject, de waarnemer) met zijn specifieke eigenschappen. Het doet alsof alle kennis betrekkelijk is.

De tijd waarin we nu leven is extreem nihilistisch en relativistisch. Het is de tijd waarover schrijvers als Huxley en Orwell hebben geschreven. Het is de tijd van het communisme waarover Aleksander Solzjenitsyn schreef. Het is waarvoor christenen altijd hebben gewaarschuwd.

Als niets meer van waarde is, kun je alles als onheilig beschouwen en als “wegwerpbaar”. Als wetenschap ook maar “een mening” is, hoef je geen rekening meer te houden met uitkomsten van echt wetenschappelijk onderzoek.

Als je schoonheid, waarheid en het goede laat afhangen van de willekeurige waarnemer kan het meest verderfelijke mooi en schoon en waar en goed zijn. En dat is wat er nu gebeurt.

We leven in een satanische wereld waar de machthebbers alles omkeren. het goede is slecht en het slechte goed. De religie van terreur is de religie van de vrede. De NOS laat in een jeugdserie kinderen in de stront wentelen. In de museumnacht is het kunst om je met menselijke uitwerpselen in te smeren.

Lagarde van de ECB: We zouden blijer moeten zijn dat we een baan hebben in plaats van dat ons spaargeld wordt beschermd.

Een beeld van de heidense god Moloch is geplaatst naast een tentoonstellingsbord in het Colosseum, Rome op 27 september 2019. Iedereen die er naar binnen wil moet langs het beeld. Het standbeeld van Moloch werd negen dagen voorafgaand aan de opening van de Amazone Synode opgericht, die vanaf het begin werd gedomineerd door een ceremonie in de vaticaanse tuinen waarbij de heidense godin “Pachamama”werd gevierd en aanbeden in aanwezigheid van paus Franciscus, die dit ziet als de opmaat naar één wereldreligie bij één nieuwe wereldorde waar hij openlijk voor pleit. Hij kent de ware boodschap en zijn opdracht allang niet meer. Hij is dan ook luciferiaans.

Er is een voortdurende oorlog tegen mannen aan de gang, vooral tegen de blanke man, vooral tegen de oudere blanke man.

Drag queens willen toegang tot kinderen via bibliotheken en scholen. We mogen niets meer als ziek bestempelen of als afwijkend gedrag. Afwijkend gedrag moet de norm worden.

Onze wereld is nu een op leugens gebaseerde wereld, het is een valse wereld.

Onze westerse wereld was altijd succesvol omdat het in objectieve waarheid geloofde en ernaar zocht. De ware kunstenaars zochten naar het goede en het schone. De wetenschap zocht naar oplossingen. Dit resulteerde in wetenschappelijke en technologische ontdekkingen, in architecturale en artistieke schoonheid, en in briljante literatuur die het opvoedbare onderwees in de menselijke conditie. Wetenschap kon onderzoeken en kritiek leveren. Kritiek leveren is een manier om samen te onderzoeken wat er goed en fout is in een redenering. Tegenwoordig mag niemand nog ergens kritiek op hebben want dan verspreid je haat. We moeten inclusief zijn. We mogen en moeten divers zijn. Dat betekent niet dat onze levens en meningen divers mogen zijn. Nee, we moeten allemaal hetzelfde denken. Divers betekent alleen maar divers van een kleurtje.

Als niet meer heilig is, kun je de ander gebruiken en misbruiken. Kinderen zijn het grootste slachtoffer. Via Hollywood en de muziekindustrie wordt het kind geïndoctrineerd en misbruikt.

Wereldwijd verdwijnen er minstens 700.000 kinderen per jaar. (ik heb er al eerder over geschreven) natuurlijk zitten daar weglopers bij die snel weer gevonden worden. Maar veel kinderen worden nooit meer gevonden. Ze zijn slachtoffer van kinderhandel, seksmisbruik, orgaanhandel.

Walgelijk misbruik in de seksindustrie komt veel voor. Ook via Hollywood.

Will Ferrell schijnt een belangrijke acteur te zijn in Hollywood. Hij speelde in ongeveer zevenduizend films. Hij maakte onlangs een “comedy” voor volwassenen. Maar dat was het niet. Het gaf een inkijkje hoe de levens en gedachten zijn van hen die aan het stuur zitten in Hollywood. Zij gaan steeds een stapje verder om te kijken wat het publiek pikt. Zo maken ze de mensen ook medeplichtig want zij kunnen later altijd zeggen: jullie hebben er toch om gelachen? Jullie hebben toch geen stappen ondernomen?Dit is een venster op hun ziel. Het is een belichting van de ware aard van Hollywood en degenen die het runnen. In deze comedy voor volwassenen is Will Ferrell de eigenaar van een”kinderclown-outlet”die clownkinderen aan mensen verhuurt. Ferrell slaat de huilende clowns met een hamer, terwijl de andere gevangen zitten in kooien. Op een gegeven moment houdt Ferrell een echte huilende baby vast en zegt: “Ik heb hem gemaakt, hij is vers! Ik moet hem misschien achterin begraven als hij zo blijft doen ”. Een ander echt kind eet afval dat op de vloer werd gegooid. Een ander kind worstelt als hij wordt gedwongen om op te treden. Dan is er een “grap” over het feit dat ze niet kunnen slapen omdat er op een hoorn wordt geblazen.

De video gaat over het “fokken” van kinderen, hen misbruiken, verhandelen, uitbuiten en vermoorden wanneer ze nutteloos worden. Dit is wat er feitelijk gebeurt in het kinderhandelssysteem van de occulte elite. Dit is niet grappig. Tenzij je één van de zieken bent die hieraan deelneemt.

Waarom maakt Hollywood graag grapjes over het misbruiken van kinderen? Niemand vindt dit grappig. De gedachte aan dit soort dingen genereert pure woede en walging bij de meeste mensen. Maar dit is Hollywood. Ferrell leeft in zijn eigen bubbel. Ze zijn zo doordrenkt van deze verdorvenheid dat ze er een grapje over maken.( ik houd de mogelijkheid open dat hij aangestuurd wordt)

Zeg niet dat dit alleen in het perverse wereld van Amerika gebeurt. Het gebeurt overal in de wereld ook hier in Nederland. Zeg niet: waarom zou je dit willen weten? Ik wil dit weten en ik wil erover schrijven ook al moet ik naar gruwelijke beelden kijken en dat verwerken. Zo lang ik kan, zal ik dat doen. Iemand moet het doen. Er zijn meer mensen die het doen. Voor deze kinderen en voor toekomstige kinderen.

Nihilisten komen nu nog overal mee weg. Maar hoe meer mensen weten, hoe meer mensen de ogen open gaan, hoe meer kans dat de wereldopinie omslaat.

We worden geregeerd door psychopaten, sociopaten, narcisten, vrijmetselaars, nihilisten die allen worden aangedreven door geld en macht en lust. De khazaren maffia heeft de uiteindelijke macht in handen en is overal in geïnfiltreerd. Of het nu binnen het christendom is of binnen het jodendom, de islam of de vrijmetselarij, de bilderbergers, de wetenschap, de entertainmentindustrie, ze zitten overal. Het zijn zij die zich joden noemen en het niet zijn. Daar komt de wereldwijde opstand tegen het jodendom uit voort, daar komt het ware antisemitisme uit voort. Zij trekken overal aan de touwtjes. Zij hebben het geld en de macht en het is nooit genoeg. Lucifer is onverzadigbaar.

Objectieve waarheid is niet langer acceptabel in de westerse wereld, omdat het in strijd is met de huidige ideologieën, zoals bv. dat er geen verschil is tussen mannen en vrouwen, dat er veel geslachten ( voorlichtingsfilms van “Hollywood” praten al over 76 geslachten) zijn en dat mannen en vrouwen in de verkeerde lichamen kunnen worden geboren , dat gekwetste gevoelens belangrijker zijn dan empirische feiten, dat veel onderwerpen niet onderworpen zijn aan onderzoek of debat, omdat ze emotionele overtuigingen van feministen, gekleurde mensen, joden, de nieuwe transgender soorten beledigen, en zodat iedereen die aanspraak kan maken op slachtofferschap .

Iedereen kan beweren slachtoffer te zijn, behalve blanke mannelijke heteroseksuelen. Ze worden gebrandmerkt als “uitbuiters” van alle anderen en ze kunnen niet uit deze valkuil komen. In de westerse wereld ondergaan blanke heteroseksuele mannen hetzelfde lot als de bourgeoisie onder Lenin. Een blanke heteroseksuele man die zichzelf of zijn medemensen verdedigt, wordt onmiddellijk een vrouwenhater of een blanke supremacist genoemd. Steeds vaker behandelen rechtbanken blanke heteroseksuele mannen alsof ze lid zijn van een criminele klasse.

We leven nu in een wereld waarin een zelfverklaard “slachtoffer” de waarheid kan blokkeren, omdat de waarheid hen beledigt. De beledigden zijn in staat om de waarheidsverteller te laten ontslaan. Zijn misdaad is dat hij vrije meningsuiting heeft uitgeoefend. Vandaag is vrije meningsuiting de meest zekere weg naar zelfvernietiging voor een blanke heteroseksuele man.

We zien dit elke dag overal. In de hele westerse wereld is het nu belangrijker om het goedgekeurde geslacht, seksuele voorkeur en raciale balans te hebben dan verdienste bij universitaire benoemingen, aanwerving en promotie van bedrijven, films en media. Elke blanke mannelijke professor die nalatige woorden en gedachten niet bijhoudt, is ten dode opgeschreven.

Tegenwoordig is de westerse wereld gebaseerd op ras- en geslachtsquota en op ideologieën die niet overeenkomen met de realiteit.

In de westerse wereld van vandaag zijn de enige mensen die lijden de mensen die de waarheid vertellen. Kijk naar mensen als Julian Assange, Manning, Edward Snowden en de andere vervolgde waarnemers die naar verluidt, beschermd zijn door klokkenluiderswetten maar die naar de gevangenis zijn gestuurd en ondanks de wet die hen beschermde zonder levensonderhoud zijn achtergelaten. Wat meer bewijs heb je nodig dat de westerse wereld wetteloos is?

Tegenwoordig is de westerse wereld niet gebaseerd op waarheid, maar op leugens.

Een wereld gebaseerd op leugens is een valse wereld, en dat is wat de westerse wereld vandaag is. Het is een leugen.

In de westerse wereld kan een handvol perverse personen de enorme massa van de westerse bevolking domineren, omdat alleen “slachtoffergroepen” kunnen specificeren wie de schuldige partijen zijn. De schuldige partijen zijn de sociale en intellectuele zeden van mensen die de westerse beschaving groot hebben gemaakt ondanks de vele misdaden.

In het voormalige Rusland (onderdeel van de Sovjet Unie) was er een oude grap over hun twee primaire kranten: Pravda, wat “waarheid”betekent, en Isvestia, wat zich vertaalt naar “nieuws” De clou was: “Er is geen waarheid in Pravda, en geen nieuws in Isvestia! ”Iedereen in Amerika/ de westerse wereld lachte om die grap, omdat we genoten van persvrijheid en openheid in de media, dachten we. Fout. Waar zijn de “waarheid” en “nieuws” in onze media als we leugens en rotzooi met de paplepel krijgen in gegoten? Die ons zou moeten conditioneren en hersenspoelen in plaats van ons te informeren? Wat onderscheidt ons van de oude harde kern Sovjets als ons niet de waarheid wordt verteld? Natuurlijk zijn er alternatieve bronnen van inzicht, zoals te vinden op het internet en in de “undergroundpers”, maar de reguliere media in dit land moeten zich schamen.

Waarom weigeren ze ons het hele verhaal te geven? Het antwoord ligt in een alles doordringend concept: controle. Omdat een paar multinationals nu de volledige reguliere media in dit land ( en de wereld) bezitten, bepalen ze in wezen wat u ziet en niet kunt zien (of lezen of horen). Met deze wurggreep over de media, beheersen ze de “output”.

Hebben onze levens zin?

De nihilist en de relativist zeggen nee.

Ik zeg ja. Als je tenminste de ware boodschap van het christendom hebt begrepen. Zo niet dan sta je er niet goed voor, net als de westerse wereld. En denk niet dat het allemaal van zelf goed komt. Je premier kan wel roepen dat je in een gaaf land woont, inmiddels weten de meeste mensen wel beter. Hij liegt en bedriegt ook omdat hij aangestuurd wordt en hij komt er nog mee weg.

Joh 10, 20 En velen van hen zeiden: Hij heeft een duivel en is gek;

waarom hoor je hem?

http://www.weesalert.be/glossarium.html
https://www.lifesitenews.com/opinion/drag-queens-who-want-access-to-your-children-linked-to-satanism-occult-practices

Over ismen 8

over revisionisme.

( 0ver waarheid)

Revisionisme wordt vaak al dan niet moedwillig verkeerd “vertaald”/ uitgelegd.

Revisionisme betekent herziening. En je kunt onderscheid maken in soorten herziening.

Maar vaak wordt het kwaadaardig en eenzijdig uitgelegd nl. als:

richting in het marxistisch communisme die op herziening, verbetering van de wetten aanstuurt, niet op revolutie en ernaar streeft het bereikbare op legale manier te verkrijgen desnoods met (tijdelijke) prijsgeving van de eigen idealen en programma-eisen

en als: streven naar herziening van de vredesverdragen (tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog) en als: ontkenning van de Holocaust en relativering van de wreedheden uit de Tweede Wereldoorlog.

Deze beperking veroordeelt historici die zaken willen uitleggen tot zijnde “dissidenten” of “verraders”.

Je moet in het achterhoofd houden dat geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Dat er in alle conflicten propaganda is, maar alleen die van de overwinnaars verdwijnt. En nieuwe propaganda wordt na het conflict aan de massa opgelegd. Ook wordt geschiedenis geschreven door mensen met macht en geld. De schoolboeken worden aangepast aan wat de machthebbers willen. Helaas is dat overal zo.

Over Historisch revisionisme:

Historisch revisionisme is een academische term die door historici wordt gebruikt voor het onderzoek naar de juistheid van de interpretatie van een historische gebeurtenis of periode. Dit onderzoek wordt gedaan om de geschiedschrijving te herzien aan de hand van nieuw ontdekte feiten, met informatie die minder vooringenomenheden (vervorming, vertekening) bevat, of

met preciezere informatie.

Ook gevestigde geschiedkundigen staan open voor de mogelijkheid dat geschiedenis, zoals die traditioneel wordt verteld, misschien niet helemaal accuraat is en dus onderworpen kan worden aan een herziening. Historisch revisionisme is in deze zin een algemeen geaccepteerd deel van geschiedkundige studies.

Alleen als het over de Tweede Wereldoorlog gaat wordt het al wat spannender en helemaal als het over de holocaust gaat. Zodra je daarover iets wilt zeggen ben je meteen bv. holocaustontkenner, antisemiet of ontkenner van lijden. Ook al doe je dat niet, maar plaats je enkel wat vraagtekens dan ben je al verdacht.

Waarom is het taboe om bepaalde dingen te onderzoeken? Waarom is het zelfs in bepaalde landen verboden? Waarom staat er in bepaalde landen zelfs gevangenisstraf op? Als iets de waarheid is, hoef je toch niet bang te zijn voor onderzoek? Maar als je bang bent, waarvoor dan? Wat mogen burgers niet weten? Waarheid is dan toch het beste bewijs voor iets? En als die waarheid een leugen bevat dan heb je iets te verbergen. Waarom?

Vaker blijkt dat bv. de zogenaamde holocaustontkenners helemaal niet de holocaust ontkennen maar zich een aantal dingen afvragen. bv. het waarom van de enorme invloed en beschrijving van de holocaust uit de tweede wereldoorlog en waarom andere genocides nooit of bijna niet genoemd mogen worden. Dat vragen is al verdacht.

Terwijl het zo zou moeten zijn dat je alles moet mogen onderzoeken om het goede te behouden.

Dan is er het politiek revisionisme dit is een politieke stroming binnen een land die herziening (revisie) van bepaalde verdragen en internationale afspraken wil.

Meestal wordt politiek revisionisme gelinkt aan rechtse en/of extreem-rechtse hoek. In veel gevallen vindt revisionisme echter wel een zeer breed draagvlak. Men vindt een verdrag “oneerlijk” en wil dat dit herzien wordt, vaak goedschiks of desnoods kwaadschiks. Maar mensen uit beide politieke kampen kunnen vaak geen voet tussen de deur krijgen. Denk bv. aan het niet willen van de bevolking van bepaalde verdragen zoals de Europese Grondwet dat door diverse bevolkingen in de EU werd afgewezen d.m.v. referenda. De uitslag beviel de heersers niet dus worden referenda afgeschaft. De bevolking die herziening wil, delft het onderspit. Denk aan massa immigratie en bv. Marrakesh. De bevolking wil zaken herzien maar krijgt het niet voor elkaar.

Revisionisme wordt bewust vaak in een kwaad daglicht gesteld. We worden niet geregeerd door de besten maar door de slechtsten. Waarheid doet er niet meer toe. Alleen eigen (duivelse) agenda’s.

Maar geschiedenis en historisch denken zijn het vermogen om het verleden en de toekomst te heroverwegen. Daarom is revisionisme de ware essentie van historisch denken. Het verandert het verleden in een morele boodschap, het verandert het morele in een ethische daad.

Kakistocratie

Betekenis: een bestuursvorm waarbij het besturen wordt gedaan door de slechtste, minst geschikte of gewetenloze inwoners.

Variant: kakocratie.

Kakistocratie is beroerder dan kakocratie: kakistos is Grieks voor slechtst, kakos is Grieks voor slecht.

Veel landen kennen al lang geen democratie meer.

Er staan eerlijke wetenschappers en journalisten op om de waarheid naar boven te brengen. Zij riskeren hun loopbaan. Als je je ziel verkoopt, ben je zeker van je carrière, anders niet.

De onderdrukking van dissidenten die feitelijke waarheden proberen te verspreiden naar hun medeburgers, wordt vervolgens onderdrukt door valse beschuldigingen waardoor de maatschappij minder flexibel wordt om haar tekortkomingen vroeg genoeg te corrigeren om wijdverbreide schade te voorkomen. Erger nog, met deze strategie kunnen zeer schetsmatige medewerkers hun criminaliteit verbergen. Dit is vaak gemakkelijk te doen, omdat velen al in een vroeg stadium zijn gehersenspoeld om te geloven dat personen die in een politiek label passen immoreel zijn en moeten worden gemeden.

Haatfeiten (ook wel waarheidsbommen genoemd ) zijn ongemakkelijke waarheden die mensen boos maken. De taboe-aard van dergelijke feiten veroorzaakt diepe emoties bij degenen die cultureel geconditioneerd zijn om te geloven dat de feiten zelf, en degenen die ze omarmen, moreel inferieur zijn. Deze zelfperceptie van morele superioriteit is voldoende om alle feitelijke claims af te wijzen door middel van pejoratieve beschuldigingen, terwijl nooit de feiten zelf worden aangepakt. ( pejoratief is ongunstig, met negatieve associaties)

Haatfeiten / waarheidsbommen moeten niet worden verward met Hate Speech, hoewel het vaak als zodanig wordt bestempeld door degenen die de aan hen gepresenteerde feiten willen negeren. Terwijl haatfeiten niets meer zijn dan feitelijke informatie die als argument wordt gepresenteerd, is haatzaaien een afwijkende taal die pejoratief wordt gebruikt zonder de intentie een individu of groep op te leiden. Dus goedkope pejoratieven is slechte gaslighting.

“Gaslighting” is een mind-control techniek die door individuen en overheden wordt gebruikt om controle te krijgen of te behouden door slachtoffers hun eigen gezond verstand te laten betwijfelen en zich daarbij te onderwerpen aan autoritaire heerschappij. Het is een veel voorkomende tactiek van misbruikers, dictators, narcisten en cultleiders. Als het langzaam gebeurt, realiseren slachtoffers zich niet hoeveel hun cognitieve vermogens aangetast zijn. Slachtoffers zijn weerloos, wat verklaart waarom de resultaten verwoestend kunnen zijn.

Cognitieve dissonantie is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen of bij handelen in strijd met de eigen overtuiging. In zijn boek A Theory of Cognitive Dissonance uit 1957 stelde Leon Festinger dat mensen streven naar het verkleinen van dissonantie en daarvoor hun opvattingen of gedrag aanpassen.

Een groot deel van de wereld zou zich nu in deze spagaat moeten bevinden.

Wat ons verteld wordt, komt niet overeen met wat we zien. Een voorbeeld nu is de “zelfmoord” van Epstein. Maar dagelijks worden we geconfronteerd met dit soort voorbeelden. Als we alleen naar de MSM zouden kijken en alleen naar hen zouden luisteren en alleen de MSM kranten zouden lezen, zouden we moeten gaan vrezen voor onze geestelijke gezondheid.

Als we niet gaan begrijpen wat de “Elite” ons aandoet, lopen we het risico dat ons wantrouwen geen uitweg meer vindt en we geestelijk ziek worden. Het is niet voor niets dat zoveel mensen ziek, overbelast, overspannen zijn. Wat van de gewone mens gevraagd wordt, gaat zijn draagkracht vaak ver te boven. Het begint vaak met de gedachte: “ik ben toch niet gek”.

We zien onze wijken, ons land verloederen. We zien dat huizen niet beschikbaar zijn, dat onze gezondheidszorg onbetaalbaar wordt maar we moeten nog steeds geloven dat we in een “gaaf’” land wonen. Zo groeit een wantrouwen in de politiek, in de overheid. Zou dit opzettelijk kunnen zijn?

Ik schrijf over de satanische wereld waarin we leven. Over de strijd tussen goed en kwaad. Dit is een kosmische strijd, een spirituele strijd. Ontwaken komt als je je bewust bent van deze dissonantie in je waarneming. Wat we zien is onverenigbaar met wat we horen en moeten geloven.

De aanval op blanke meerderheden.

“White supremacism” – Er is geen Chinees supremacisme in China; Japans supremacisme in Japan of joods supremacisme of wat dan ook.

Derde wereld immigratie

Antifa-agressie en provocaties, verdorvenheid en degeneratie in de publieke sfeer, het herschrijven van de geschiedenis door de machthebbers van nu. Zwarte Piet deugt niet meer, de Gouden Eeuw deugt niet meer enz. en alleen blanken handelden in slaven. Er is een wereldwijde strijd gaande tegen het blanke ras maar dat mag je niet zeggen.

Waarheid lijkt een zeldzaam goed te zijn. De redeneringen van veel beleidsmakers lijkt te zijn dat mensen de waarheid niet meer willen horen, ze willen gewoon horen wat hen gelukkig maakt. Dus de premier zegt dat we in een gaaf land wonen. En dat willen veel mensen graag geloven. Ook al zien ze dat het anders is. Voor verkiezingen doen politici allerlei beloften die niet waar gemaakt worden. Voor de verkiezingen wordt er niet gerept over het klimaat en na de verkiezingen is het een hot item. Professionele leugenaars weten dat ze deze beloften onmogelijk kunnen waarmaken, ze weten ook dat ze weg kunnen komen met hun leugens.

De politiek en het bedrijfsleven worden geleid door narcisten en psychopaten. Zij hebben geen moeite met leugens. Wij denken dat zij hetzelfde zijn als wij en dat is onze grootste fout. ( dat doen ze toch niet? Nee, wij niet, zij wel)

De Main Stream Media heeft waarheid ook vaak uitgebannen. Maar de mensen denken nog steeds dat zij waarheid dienen. Het was op het journaal, dus is het zo.

Helaas rapporteren veel zogenaamde journalisten niet langer het nieuws, maar in plaats daarvan hun mening over het nieuws. De waarheid lijkt in een getuigenbeschermingsprogramma te zitten als het gaat om nieuwsberichten. Journalisten horen te berichten over feiten. Zij debiteren meningen.

Met de verspreiding van alternatieve nieuwsbronnen (en hun groeiende publiek dankzij internet) begint de waarheid weer het daglicht te zien. Maar de machthebbers willen daar van af en er komt steeds meer censuur. En alternatieven zouden “junknieuws”verspreiden. Maar ze zijn er bang voor. En die angst wil naar middelen van verbod en censuur grijpen zoals veel is gebeurd. (onderzoek Ollongren)

Onze kinderen worden dagelijks onderworpen aan propaganda, zowel op bijzondere als openbare scholen. De geschiedenisboeken van vandaag zijn herschreven om de huidige geloofsstructuren te weerspiegelen, waarbij ze weinig aandacht schenken aan wat er echt gebeurde. Waarheid doet er niet toe als je probeert deze jonge geesten te beïnvloeden om deel te nemen aan “groepsdenken”.

Echte historici worden bespot en gedenigreerd omdat ze de “bedrijfslijn” niet volgen. Ze worden “revisionisten” genoemd en worden als waarheidsmanipulators bestempeld wanneer ze in feite feitelijke schriftelijke gegevens uit de te onderzoeken perioden gebruiken.

De overwinnaars gaan voor de buit. Velen erkennen niet dat geschiedenis meestal is geschreven door die overwinnaars en nooit door de overwonnenen. Degenen die echt op zoek zijn naar waarheid zullen beide kanten van de zaak onderzoeken om te verzekeren dat feiten er echt toe doen.

Momenteel wordt er steeds meer aangedrongen op herstelbetalingen voor de slavernij. Er wordt dan alleen namens degenen die van Afrikaanse afkomst zijn gesproken. Niet over blanke christelijke slaven, niet over Ierse slaven, niet over de slaven van ISIS, enz.

Wie eisen ze als verantwoordelijke op voor het betalen voor deze herstelbetalingen? Zal er een verzoekschrift komen bij de families van de Afrikaanse stamleiders (of hun natie) die deze mensen gevangen hebben genomen en als slaven hebben verkocht? Zal er een verzoekschrift komen bij de familie van de kooplieden en reders die deelnamen als slavenhandelaren? Waaruit rapporten uit deze tijd de ware geschiedenis naar voren komt: zij waren overwegend joods. Dus naar de natie Israël? Waarom mogen we niet weten dat er veel joodse slavenhandelaren waren. Dat er joodse geldschieters achter de VOC zaten?

Ze deden het knap. Iets organiseren maar zorgen dat je op de achtergrond blijft maat wel profijt trekt.

Wie zit er nu achter deze groepen? Wie financiert ze? Kijk naar de geldstromen!

De waarheid lijkt in dit geval het slachtoffer van omstandigheden te zijn. Omdat het niet past in het verhaal dat progressief links heeft afgekondigd, moeten er slachtoffers zijn die in hun straatje passen. Charles Spurgeon had gelijk toen hij verklaarde: “Een leugen zal de wereld rondgaan terwijl de waarheid zijn laarzen aantrekt.”

Leugens bestaan al sinds het begin der tijden. Het eerste schriftelijke verslag van een leugen komt voor in Genesis 3 wanneer de slang tot Eva spreekt:

1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?

2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;

3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.

4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;

5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.

8 En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs.

9 En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?

10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt?

12 Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten.

13 En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.

Wat is ons hoofddoel op aarde? Spirituele wezens worden! God leren kennen en erkennen. De boodschap van Zijn Zoon verstaan en er naar handelen.

Ik heb al diverse keren geschreven over de spirituele strijd. De strijd tussen goed en kwaad.

“Zij” hebben geen opgeleide mensen nodig, die in staat zijn kritisch te denken en spirituele doelen hebben. Nee, dit soort mensen is gevaarlijk voor het etablissement!

“Zij” willen gehoorzame “robots”, gewoon intelligent genoeg om de machines te bedienen en het systeem draaiende te houden, maar dom genoeg om nooit vragen te stellen.

Geld is het oog van de “duivel”: alle ’s werelds grootste problemen zijn diep geworteld in de financiële pest. Oorlogen zijn winstgevend, ziekten zijn winstgevend, plunderen op aarde is winstgevend, menselijke slavernij en onmenselijke arbeidsomstandigheden zijn winstgevend.

Onze leiders zijn gecorrumpeerd door geld en de collectieve missie van de mensheid op aarde is gekaapt door geld.

Maar liefde is de echte munteenheid van deze wereld.

“Zij” kennen de liefde niet meer. Wij misschien voor een deel nog wel.

Er zijn twee manieren om de mensheid voor de gek te houden. Men moet geloven wat niet waar is en de andere is om te weigeren te accepteren wat waar is. Sören Kierkegaard

“Het is geen maat voor geestelijke gezondheid om goed aangepast te zijn aan een diep zieke samenleving.” Krishnamurti

Het is oneindig veel gemakkelijker om mensen te misleiden dan hen te overtuigen dat ze zijn misleid. Mark Twain

De meeste mensen blijven tot op de dag van vandaag geloven in de leugens omdat ze niet willen toegeven dat ze ongelijk hadden.

“Je kunt niet blijven wegrennen van de waarheid, de wereld is gewoon niet groot genoeg.”

Pachamama Love

Joh. 8:

21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Ik ga heen, en gij zult Mij zoeken, en in uw zonden … 32 En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.