Maand: december 2023

20231229 Over een kerstlied

Van traditioninaction.org, Hymns & songs, zie daar afbeeldingen en links, google translate

In Dulce Jubilo

Latijnse en Duitse kerstliederen

In Dulce Jubilo (In Sweet Joy) is een kerstlied uit de 14e eeuw. Volgens de legende werd een Duitse mysticus, de Dominicaanse broeder Heinrich Suso, bezocht door engelen en uitgenodigd om met hen te zingen ter ere van het Kind Jezus. Hij herinnerde zich het engelenlied en nam de volgende verzen op in twee talen (Latijn en Duits).

Er zijn door de eeuwen heen verschillende Engelse vertalingen gemaakt, waarvan er vele de Latijnse verzen behouden. Hieronder vindt u de originele Duitse en Latijnse vorm van het kerstlied, samen met een Engelse vertaling. Het wordt gezongen door het Leipzig Thomaner Koor.

Tekst:

In dulci jubilo

zingt Nun en seid froh.

Unsers Herzens Wonne,

Leit in praesepio,

Und leuchtet als die Sonne,

Matris in gremio.

Alpha est et O,

Alpha est et O.

O Jesu parvule,

Nach dir ist mir so weh.

Tröst mir mein Gemüte,

O puer optime,

Durch alle deine Güte,

O prinseps gloriae,

Trahe me post te,

Trahe me post te.

Ubi sunt gaudia,

Nirgend mehr denn da?

Da die Engel singen,

Nova cantica,

Und die Schellen klingen,

In Regis curia.

Eia,

Eia,

Vertaling: Zing nu

in zoete vreugde

en wees blij.

Onze harten verheugen zich

in de kribbe.

Het schijnt als de zon,

Hij ligt op de schoot van Zijn Moeder.

Hij is de Alfa en Omega,

Hij is de Alfa en Omega.

O kleine Jezus,

ik heb zo veel naar U verlangd.

Maar nu is mijn geest getroost,

o beste van de jongens.

Door al Uw goedheid,

o prins van glorie,

trek mij naar U,

trek mij naar U.

Waar is vreugde

ergens anders dan daar?

De engelen zingen,

nieuwe liederen,

en de klokken luiden

aan het hof van de koning.

O, het is alsof wij erbij waren.

O, het is alsof wij erbij waren.

Luister ook hier naar

Luister ook hier naar

20231229 Over de inhoud van de talmoed

(Ed.: ik deel dit maar ik heb al veel over de talmoed gedeeld. Veel uit de koran lijkt op wat hier over de talmoed wordt gezegd. Maar alles is heel bedekt.)

via Makow, zie daar links en afbeeldingen, google translate

Yossi Gurwitz – Joodse Talmoed predikt pedofilie en genocide 9 december 2023

videolink

In 2012 legde ex-Yeshiva-student Yossi Gurwitz uit wat niet-joden kunnen verwachten als Talmoedische joden volledig overwicht krijgen: [“Volgens het jodendom] zijn het afgodendienaars en moet je ze doden.”

Er moet een zuivering plaatsvinden. De religieuze wet verbiedt contact met niet-joden. Natuurlijk verbieden de Kosjere wetten je om samen met hen te eten. Andere wetten verbieden u hen eerlijk te behandelen. Het is verboden een verloren voorwerp terug te geven aan een niet-Jood – behalve om “de vrede te bewaren”. Er bestaat geen verbod op stelen van een niet-Jood – behalve om “de vrede te bewaren”. Je kunt niet ‘hallo’ tegen ze zeggen, tenzij er geen alternatief is. Enzovoort.

Transcriptie van interview met Yossi Gurwitz, (met dank aan Ken Adachi)

“Het jodendom als religie is de afgelopen 1800 jaar bevroren in de tijd. Over het algemeen is het rabbijnse jodendom, zoals dat in de Talmoed voorkomt… de bron van het jodendom, niet de Bijbel. De bron van het jodendom is de Talmoed. .

Oké, laten we dit precies goed hebben: het definieert alleen Joden die in de religie geloven dat ze mannen zijn – als volwaardige mensen. En alle anderen zijn op een bepaald niveau van ‘anderen’, dat terzijde moet worden geschoven of, in extreme gevallen, moet worden vernietigd.

Maar als je een niet-Jood vermoordt, ben je schuldig, maar er staat geen straf op. God zal je straffen. En dat is: hoe zal ik het zeggen? – een beetje problematisch. Als je zegt dat iets een misdaad is, maar er staat geen straf op het plegen ervan, dan is het niet echt een misdaad. Dat is de Talmoed.

Het ergste geval is naar mijn mening het geval van Maimonides, die bepaalt… dat het toegestaan ​​is om geslachtsgemeenschap te hebben met een driejarig meisje. Die meerderjarigheid is problematisch. En ten tweede bepaalt hij dat als een Jood een driejarig niet-Joods meisje verkracht, zij geëxecuteerd moet worden. Zij, niet hij – omdat zij hem tot zonde verleidde. En om deze reden moet je haar behandelen als een dier dat iemand in de weg staat. En hij citeert een vers over een stier of iets dergelijks. En de rabbijnen weten dat deze delen van de religie die misantropisch zijn, die discriminerend zijn voor niet-joden, voor hen een probleem vormen. Want als ze ze proberen uit te voeren – er zijn enkele regels die erg onaangenaam zijn, zoals dat driejarige meisje waar we het net over hadden – als ze ze proberen uit te voeren, zal er een pogrom plaatsvinden.

Om deze situatie te vermijden definieert de Talmoed dus twee verschillende toestanden van de werkelijkheid. Er is er een genaamd “Darkei Shalom” [vreedzame manieren]. Met andere woorden: “Dit is de feitelijke religieuze wet, dit is hoe je hoort te handelen.” “Maar omdat het een enorme puinhoop zou veroorzaken en mensen zullen sterven. Dus vanwege ‘vreedzame manieren’ gedraag je je niet zo.” Tot welk punt is de regel van ‘vreedzame manieren’ nog steeds van toepassing? Net zo lang als de andere situatie niet bestaat, namelijk ‘Als Israël machtig is’. Dan is er sprake van een Joods regime. Het is onafhankelijk en meedogenloos, het kan doen wat het wil. Onder deze omstandigheden is het allemaal voorbij en ga je terug naar de letter van de wet.

Geen “vreedzame manieren” meer, niets meer. Als je nu aan de Joodse geschiedenis denkt, praten veel mensen over de Hasmonese oorlogen, wat vrijwel een van de weinige keren was dat Joden wapens hanteerden, en ze denken aan wat de Hasmoneeën deden met de gehelleniseerde Joden [die de Griekse cultuur assimileerden]. Dat was om ze uit te sterven, om ze te vernietigen. Een kleine genocide. En ik herinner mensen hier regelmatig aan, iedere keer als Chanoeka voorbij komt. Maar daar stopten ze niet.

Ze begonnen aan plunder- en veroveringscampagnes en in het begin, gedurende hun eerste twintig jaar, vernietigden ze, waar ze ook kwamen, de plaatselijke tempels. Het was verboden voor een plaats die onder Joods bestuur stond een heidense tempel te hebben. Dat is waar we het over hebben. Ze dwongen de Edomieten ook om zich op straffe van de dood tot het jodendom te bekeren. Het was een gedwongen bekering. Iets waarvan we later vernemen dat de [Spaanse] inquisitie dat deed. Ze namen mensen mee en zeiden tegen hen: “Of je bent dood, of je bekeert je tot het jodendom”. En vanaf dat moment werd het alleen maar erger.

Als religieuze zionisten naar de werkelijkheid kijken, zeggen ze: “We hebben een staat. We hebben wapens. We hebben een Joods leger. Dit is al tweeduizend jaar niet meer gebeurd.” “Wat dit betekent is dat God wil dat wij de Messias tot stand brengen, dat God wil dat wij de Tempel bouwen.”

Met andere woorden: het enige verschil tussen de tijd van Maimonides – hij stierf in 1204 – en de tijd van de Messias is wie ondergeschikt is aan wie. Zijn de Joden ondergeschikt aan ‘koninkrijken’, aan andere naties? Of kunnen ze andere naties ondergeschikt maken? En zo begint Maimonides zijn Boek der Koningen. Hij legt uit wat de regels zijn voor een koning, wat een koning kan doen. Het komt voort uit de overtuiging dat er inderdaad een koning kan zijn. Je hoeft niet eerst een tempel te hebben. Je hebt geen God nodig die uit de lucht komt en naar iemand wijst en zegt: “Dat is de Messias”. Je kunt een koning hebben, en als hij overwint, zal hij ook de Messias zijn. En dan kijk je naar wat religieuze zionisten hieraan doen. Ze willen een Messias. Ze willen hem nu.

Er moet een zuivering plaatsvinden. De religieuze wet verbiedt contact met niet-joden. Natuurlijk verbieden de Kosjere wetten je om samen met hen te eten. Andere wetten verbieden u hen eerlijk te behandelen. Het is verboden een verloren voorwerp terug te geven aan een niet-Jood – behalve om “de vrede te bewaren”. Er bestaat geen verbod op stelen van een niet-Jood – behalve om “de vrede te bewaren”. Je kunt niet ‘hallo’ tegen ze zeggen, tenzij er geen alternatief is. Enzovoort.

Er zijn allerlei verboden die volkomen psychotisch zijn en gebaseerd zijn op een religie van wraak. Religieuze zionisten hebben een ernstig probleem met het feit dat er hier niet-joden zijn. Het land Israël zou alleen voor Joden zijn. Ironisch genoeg zouden ze dus min of meer met de moslims kunnen opschieten als we niet in een militair conflict met hen verwikkeld waren. Omdat volgens het jodendom moslims geen afgodendienaars zijn. Moslims geloven in één God. Ze hebben geen idolen, ze hebben geen standbeelden, ze hebben zoiets niet. Ironisch genoeg konden joden tijdens de middeleeuwen beter met moslims overweg dan met christenen. Maar wat kun je doen?

We veroverden een gebied dat voornamelijk door moslims werd bevolkt. en de moslims vechten tegen ons – dus die verdediging valt weg. En kijk, nu beginnen ze over genocide te praten. Je hebt het [boek] “Torah Hamelech” [King’s Torah]. die je vertelt dat je kinderen kunt doden als er een reden is om aan te nemen dat ze op een dag schade kunnen aanrichten. Als je iemands hele familie vermoordt en alleen hem in leven laat, zal hij inderdaad een reden hebben om schade aan te richten. Als je zijn land stal, hem in een vluchteling veranderde, hem naar Jordanië of Libanon gooide, zal hij inderdaad een reden hebben om schade aan te richten. Veel mensen zeiden dat de argumenten van het boek niet deugdelijk zijn volgens de religieuze wet, enzovoort, maar niemand ging er echt op in. En het is geen wonder dat het een bestseller werd. Omdat religieuze zionisten in het algemeen eigenlijk willen dat het Land Israël alleen voor Joden is.

Nu zal de situatie voor de christenen daarentegen heel slecht zijn. [Volgens het jodendom] zijn het afgodendienaars, en je moet ze doden, zelfs als ze zich niet verzetten tegen de joodse overheersing. In Jeruzalem hebben religieuze seminariestudenten een verachtelijke gewoonte: ze urineren of poepen in kerken. Als je daarheen gaat en met het personeel van de kerk praat, hoor je het van elke kerk. Het spuwen op geestelijken op straat komt regelmatig voor. Als de priester het lef heeft om de persoon terug te slaan, te slaan of iets dergelijks, dan wordt hij stilletjes gedeporteerd. Ze trekken zijn verblijfsvergunning in het land in. Als je een pogrom wilt rechtvaardigen, hoef je alleen maar de woorden ‘missionaire dreiging’ te zeggen.

En vanuit dat perspectief zal het christendom, dat de historische aartsvijand van het jodendom is, een serieuze pak slaag krijgen zodra de religieuze zionisten aan de macht zijn. De christelijke fundamentalisten die hen geld sturen, begrijpen blijkbaar niet waar ze mee te maken hebben. Maar weet je, het is eigenlijk een geval van “een pokken in jullie beide huizen”.

Einde transcriptie

Reacties op “Yossi Gurwitz – Joodse Talmoed predikt pedofilie en genocide”

Imran zei (10 december 2023):

Ik hoorde iemand (een fatsoenlijke kerel en een conservatief) in de Israëlische politiek deze Joden in Israël afkeuren omdat ze hem eraan herinnerden dat ze parallel waren aan de ayatollahs van Iran. Er is met hen een probleem, net als met de linksen. Ik weet niet of de intimidatie van christenen zo constant is als het artikel het stelt, maar het is regelmatig gebeurd. Maar ik denk dat de Israëlische autoriteiten wel helpen deze fanatici onder controle te houden.

De linksen in Israël hebben het niet helemaal bij het verkeerde eind wat deze rechtse fanatieke groep betreft. Het is goed als de linksen en deze rechtse religieuze fanatieke types nooit de macht hebben in Israël. Helaas is dat echter niet het geval. Bibi houdt die rechtse ayatollah-achtige fanatici in zijn coalitie wel onder controle. Ik kan niets zeggen over de linksen die zich onlangs na 7 oktober bij hem hebben aangesloten.

rh zei (9 december 2023):

Bedankt voor het plaatsen en delen van dit artikel.

Mijn hoogleraar geschiedenis aan de universiteit verklaarde in de jaren zeventig, in een klaslokaal vol studenten, dat we allemaal het Joodse getto-concept achterstevoren hadden. Het was verwaardigd om ons buiten te houden, niet om de Joden binnen te houden, en het was door de Jood gemaakt. Dat is ongeveer alles wat hij zei. Ik herinner het me omdat het zo in strijd was met wat ons werd geleerd over het lot van de Europese Joden.

Lees ook dit van Makow dat over genocide en false flag terreur gaat

False Flag-terreur is de oudste truc in de zionistische gereedschapstas 11 december 2023

7 oktober herinnert ons eraan dat zionisten valse vlag-terreur gebruiken om Joden te manipuleren. In de jaren vijftig ontdekte Naeim Giladi dat een campagne van antisemitisme en bomaanslagen in Irak door zionisten was opgezet om Iraakse joden zoals hij te misleiden om naar Israël te verhuizen, net zoals zionistische bankiers de nazi’s financierden om Israël überhaupt te vestigen.

Net zoals de zionisten altijd terreur hebben gebruikt om hun politieke agenda te bevorderen, zaten hun agenten achter gebeurtenissen als 9-11, 7-7, Sandy Hook , Boston, Ottawa , Orlando, Nice, Brussel, Parijs enz. Het zionistische Westen, inclusief vrijwel de hele ‘alternatieve media’ laten zich maar al te graag manipuleren zoals de Iraakse Joden vóór hen.

Laatste: Israëliër had Hamas-aanvalsplan van 40 pagina’s voor een jaar

“Elke terroristische aanslag in de VS was een valse vlag” – Inlichtingenofficier

Zionisten bedriegen Iraakse joden (oorspronkelijk van 3 februari 2003) door Henry Makow PhD

In 1950 zorgde een golf van antisemitisme en terrorisme in Irak ervoor dat Naeim Giladi, 21, zich bij de zionistische ondergrondse aansloot.

Giladi werd door de Iraakse autoriteiten gevangengezet, gemarteld en ter dood veroordeeld. Hij ontsnapte en vluchtte naar Israël, maar ontdekte dat het antisemitisme en de bomaanslagen door zijn mede-zionisten waren bedacht om Iraakse Joden zoals hijzelf te misleiden om naar Israël te gaan.

Giladi’s familie maakte deel uit van een Joodse gemeenschap die zich 2600 jaar geleden in Babylon vestigde en bloeide, 600 jaar vóór het christendom, 1200 jaar vóór de islam.

Vervolgens ontsloeg premier Nouri-el-Said eind jaren veertig joodse overheidsfunctionarissen, weigerde vergunningen aan joodse kooplieden en beroofde ten slotte, in maart 1950, de joden van hun staatsburgerschap. Nog steeds gingen ze niet weg.

Een maand later veroorzaakte een reeks terroristische aanslagen de emigratiegolf. In januari 1951, toen bij een bom die op een synagoge werd gegooid drie doden vielen en dertig gewond raakten, steeg de uittocht van bange Joden naar 600 tot 700 per dag.

Toen Giladi’s vader ontdekte dat zijn zoon zich bij de zionisten had aangesloten, was hij sceptisch. ‘Je komt thuis met je staart tussen je benen,’ zei hij.

Maar Giladi was jong en idealistisch. Joden werden vermoord en het zionisme bood een kans om een ​​nationaal huis te bouwen. “Ik was een echte gelovige”, schrijft hij.

In een essay “De Joden van Irak” beschrijft Giladi zijn bittere besef dat de zionisten achter het antisemitisme en de bomaanslagen zaten.

Wat Giladi niet wist, was dat twee leden van de zionistische ondergrondse waren gearresteerd en de terroristische aanslagen hadden bekend.

Een boek, ‘Venom of the Zionist Viper’, van een Iraakse onderzoeker noemt de zionistische ‘gezant’ Mordecai Ben-Porat als organisator. Het boek werd in Israël verboden.

De Iraakse premier Said was een Britse pion. Hij ontmoette de Israëlische premier David Ben Gurion in Wenen in 1948 en stemde ermee in de Iraakse Joden naar Israël over te brengen als onderdeel van het geopolitieke eliteprogramma.

Deze en andere zionistische misdaden tegen Joden zijn gedocumenteerd in Giladi’s boek, “Ben Gurion’s Scandals: How the Mossad and the Haganah Eliminated Joden “, (1992).

VERVOLGD IN ISRAËL

In januari 1952 waren op 6.000 van de 125.000 Iraakse Joden alle naar Israël gevlucht, waar ze als ‘Arabische Joden’ werden behandeld als tweederangsburgers. Israël wilde dat zij de ondergeschikte banen zouden vervullen die door de Palestijnen waren vrijgekomen. Tussen de Iraakse en Israëlische regeringen verloren de Iraakse Joden veel van hun rijkdom.

Over zijn volk concludeert Giladi: “Een oude, beschaafde, welvarende gemeenschap was ontworteld en de bevolking was getransplanteerd naar een land dat werd gedomineerd door Oost-Europese joden, wier cultuur niet alleen vreemd was, maar ook volkomen hatelijk voor hen.”

Hun lot was typerend voor alle 500.000 Joden uit Arabische landen. Dit logenstraft het zionistische argument dat deze joden uit moslimlanden zijn verdreven en de ontheemde Palestijnen compenseren.

Giladi ontdekte dat Israël veel oprechte Arabische vredesvoorstellen had afgewezen vanwege zijn expansionistische plannen. Hij ontmoette premier Ben Gurion en vroeg hem waarom Israël geen grondwet had.

‘Als we een grondwet hadden, zouden we een grens moeten hebben, en dit is niet onze grens’, zei Ben Gurion tegen hem. ‘Waar het leger verovert, zal dat onze grens zijn.’

Giladi werd activist en vocht in de oorlogen van 1967 en 1973. Maar na de Israëlische invasie van Libanon in 1982 deed hij afstand van zijn Israëlische staatsburgerschap en verhuisde naar New York City.

‘WARE GELOVIGEN’

Giladi’s verhaal suggereert dat zionisten joden zullen vermoorden en terreur zullen gebruiken tegen ‘vriendelijke’ doelen om hun belangen te behartigen. In eerdere artikelen hebben we gezien hoe zij samenwerkten met de nazi’s. In 1954 bombardeerden ze Amerikaanse vestigingen in Caïro (de ‘Lavon-affaire’) om de Egyptisch-Amerikaanse betrekkingen te saboteren.

Sommige mensen denken dat ze achter Hamas staan . Zelfmoordaanslagen vormden een reden om de Palestijnse infrastructuur te vernietigen en de Palestijnen naar Jordanië te ‘overbrengen’.

Ik zal niet stilstaan ​​bij 11 september, die volgens mij werd gepleegd door de CIA en de Mossad. Ik concentreer me liever op de ironie dat Naeim Giladi bijna stierf voor een zaak die hij later verwierp. Tientallen miljoenen ‘ware gelovigen’ zijn op soortgelijke wijze bedrogen.

Net zoals zionisten altijd terreur hebben gebruikt om hun politieke agenda vooruit te helpen, zitten hun agenten vandaag de dag achter gebeurtenissen als 9-11, 7-7, Sandy Hook, Boston en de parlementaire aanval in Ottawa . Het doel is een wereldpolitiestaat geleid door de sponsor van de zionisten, het centrale bankenkartel van de Illuminati. NSA-spionage, de Patriot Act, wapenbeheersing, noem maar op; ze zijn allemaal ontworpen om hun politieke macht te consolideren en te beschermen tegen een onrustige bevolking. De vraag rijst: wat hebben ze in petto waardoor de bevolking in opstand zou kunnen komen?

Gerelateerd : Rahmi ontving instructies van (Mossad) “terroristische leiders”, dwz onthoud wie er achter

de zionistische strategie van ISIS zit: “Gevaar bedenken”

Het zionistische beschermingsracket

Tijdlijn van de zionistische terreur (niet-valse vlag)

Eerste commentaar van JG:

Wat verbazingwekkend is aan het Ashkenazi/zionistische wereldsyndicaat is hun vermogen om het werelddomein te behouden zonder integriteit of loyaliteit aan wie dan ook, inclusief de gastlanden die voor hen oorlog voeren en miljarden dollars doneren voor hun zaak. De Joden zelf

worden niet eens uitgesloten van hun toorn als deze de agenda van de “stam” kan bevorderen.

Je kunt niet redeneren met dit soort gangsters omdat “de waarheid niet in hen zit”. Dit is wat Vladimir Poetin nu doormaakt, terwijl deze mensen samen met Amerika en Europa worden gebruikt als hun onbetaalde club.

Dit syndicaat is vergelijkbaar met de Joodse Paarse Bende uit Detroit in de jaren twintig en dertig. De Purple Gang heeft andere gangsters ontvoerd en vastgehouden voor losgeld. Niemand durfde hen uit te dagen, ook Al Capone niet. Het enige dat hen uiteindelijk ten val bracht, was de strijd tussen de ego’s binnen hun bende zelf.

Deze New World Order-maffia van vandaag is dezelfde bende gangsters, maar onder een andere naam en beslaat een veel groter internationaal grondgebied.

Zoals het er nu voorstaat, is God zelf de enige die hen kan verslaan.

Reacties op “False Flag Terror is de oudste truc in de zionistische gereedschapstas”

Jim zei (22 september 2016):

Geweldig artikel!

De meeste Amerikanen begrijpen het verschil niet tussen:

een Jood, een Israëliër, een Asjkenazi of een zionist.

Wij Amerikanen als volk en als cultuur zijn erg onwetend.

Bedankt voor alles wat je doet om sommigen van ons te helpen slimmer te worden.

Doug P zei (29 december 2014):

In The Eclipse Of Reason zegt Horkheimer dat zodra een bevolking de verbinding met de objectieve rede heeft verloren (de objectieve rede heeft de neiging zichzelf te vernietigen), de staat geen andere keus heeft dan terreur toe te passen om de staat te behouden. De aard van terreur wordt ook genoemd in Aristoteles’ The Politic. Het is een onderdeel van het staatsmanschap dat niet uitsluitend zionistisch is.

Lees bij bewust artikelen over de talmoed

20231229 Over een dwaalspoor naar onze ondergang

Van Gibraltar-messenger.net. Zie daar links en afbeeldingen, googlte translate

De AshkeNAZI-synagoge van Satan uitgelegd.

4 september 2023 / JAH Waarheid / Door hoofdredacteur

(Ed.: ik heb er al vaker op gewezen dat “de jood” niet bestaat. Het gaat over Judahieten / Judeeërs Dat het woord jood niet in de oorspronkelijke bijbel voorkwam en dat deze aangenomen naam een verzamelnaam is. Het gaat over een maffia, een Khazarenmaffia die overal tentakels heeft en schuilt onder een parapluie van een gestolen identiteit. En die maffia heeft zijn willige helpers. Het gaat over satanisten die niet alleen onder één bepaalde groep voorkomen. Illuminatie is een verzamelnaam. De “jood” bestaat niet. Het zijn satanisten die satan dienen en over deze wereld willen regeren. Zij hebben identiteiten gekaapt en ook een geloof in God. Ze hebben het geloof gekaapt en zij hebben “joods-christelijk” gepromoot. En dat laatste slaat nergens op. Ze kapen alles en stelen alles omdat het vernietigers zijn en omdat zij niet kunnen creëren. Het Christendom kon bloeien omdat Christenen dat wel kunnen. Daarom waren Christelijke naties succesvol tot ze werden ondermijnd. Onder de Palestijnen waren veel Christenen. Velen zijn vertrokken maar er zijn er nog veel over in Palestina. Ze worden al heel lang weggetreiterd. Zionistische Christenen zien dit niet. Overigens kwam het woord Christen ook niet voor in de bijbel. Volgelingen van Jezus die de Christus was, werden na Zijn dood Christenen genoemd door zijn tegenstanders die de volgelingen wilden uitroeien. Overigens is de Islam een uitvinding van “hen”. Ze hebben een “profeet” gecreërd en die een “boek” laten schrijven. Er zijn veel overeenkomsten tussen de tamoed en de koran. Het land werd nooit door “joden” geregeerd. Maar door andere volken en later de Romeinen. Er waren “zetbazen”. Religieus werd er geregeerd door de farizeeën. De paar Judahieten / Judeeërs werden overheerst door de Edomieten en de meesten vertrokken na de val van Jeruzalem of waren Christenen geworden. N.b. Dit is Israël is niet het Israël uit de Bijbel, dat waren de 12 stammen waar bijna niets meer van over was in de tijd van Jezus. Inwoners van het huidige Israël zijn Israëli’s of Israëliers maar geen joden en geen Israëlieten. Christus sloot een nieuw verbond en zijn volgelingen zijn de nieuwe verbondsmensen.

Israël is GEEN Joodse staat; het is een zionistische staat. Het jodendom is NIET de religie van Jehova uit het Oude Verbond; het is de antichristelijke religie van de Farizeeën . De belofte aan Abraham in Genesis 12:3 wordt NIET vervuld in de staat Israël; het werd vervuld in Jezus Christus (Galaten 3:16))

Niemand zal OOIT de wereldgeschiedenis begrijpen en wat er nu gebeurt, tenzij ze leren en begrijpen dat de NAZI’s feitelijk AshkeNAZI-valse Joden zijn die, door hun banksterisme en de nationale centrale Rothschild-banken, de controle hebben verworven over de meeste regeringen van de wereld, door het kopen (omkopen) van verraderlijke politici, zoals Arthur Balfour (auteur van “The Balfour Declaration”), om wetgeving uit te vaardigen om hun plannen tegen de eigen naties van de politici te “legaliseren”, in strijd met Gods Wet, terwijl ZIJ ten onrechte beweren de door God uitverkorenen Mensen te zijn, terwijl God ze in werkelijkheid haat .

U bent 2000 jaar geleden gewaarschuwd voor hen die zeggen dat zij Joods zijn, en dat niet zijn , en tegen advocaten en politici, maar u hebt daar geen aandacht aan besteed en toegestaan ​​dat zij u op een dwaalspoor brachten naar uw eigen ondergang.

Openbaring 2:9 Ik ken uw werken, en verdrukking, en armoede, (maar u bent rijk) en [ik ken] de godslastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, en dat NIET zijn, maar [zijn] (Idumeeërs en AshkeNAZI’s) de Synagoge van Satan. ( 9Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan. HSV)

Jesaja 3:12 [Wat betreft] Mijn volk, kinderen [zijn] hun onderdrukkers, en vrouwen regeren over hen. O Mijn volk, zij die u leiden, zorgen ervoor dat u dwaalt en u op een dwaalspoor brengt, tot uw ondergang. (12De onderdrukkers van Mijn volk zijn kinderen, en vrouwen heersen over hen.

Mijn volk, wie u leiden, misleiden u, en zij brengen de richting van uw paden in de war. HSV)

Matteüs 23:13 Maar wee u, advocaten en (Farizeeën – Farsis – Perzische bekeerlingen tot het jodendom, die de) politici, huichelaars waren! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen af; want gij gaat er niet zelf naar binnen en laat ook niet toe dat zij die binnenkomen, naar binnen gaan (zie Henoch 93:4-104:6 ).

23:14 Wee u, advocaten en politici, huichelaars! want u verslindt de huizen van weduwen en bidt onder voorwendsel lang; daarom zult u een grotere verdoemenis ontvangen.

23:15 Wee u, advocaten en politici, huichelaars! want jullie omzeilen de zee en het land om één bekeerling te maken, en wanneer hij gemaakt is, maken jullie hem tweemaal meer een kind van het hellevuur dan julliezelf.

23:16 Wee u, blinde gidsen, die zegt: Iedereen die bij de tempel zweert, dat betekent niets; maar wie bij het goud van de Tempel zweert, is een schuldenaar!

23:17 Dwazen en blinden: want is het goud groter, of de tempel die het goud heiligt?

(13Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnengaan.

14Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang; daarom zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen.

15Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u.

16Wee u, blinde leiders, die zegt: Heeft iemand gezworen bij de tempel, dan betekent dat niets; maar heeft iemand gezworen bij het goud van de tempel, dan is hij aan die eed gebonden.

17Dwazen en blinden! Want wat is meer, het goud of de tempel, die het goud heiligt? HSV)

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, hebben de nazi’s de Tweede Wereldoorlog NIET verloren: het Duitse christelijke volk wel. Na de oorlog werden duizenden nazi’s naar de VS gebracht in “Operatie Paperclip” en sloten zich aan bij de OSS en vormden de NAZI CIA, via welke zij Amerika controleren, nadat ze president JFK zeer publiekelijk hadden vermoord in Dealey Plaza, Dallas, Texas op 22 e november 1963.

Duitse nazi George HW Bush; (echte naam George Scherff jnr.) werd samen met zijn vader Prescott (echte naam George Scherff snr.) door Adolf Hitler als spionnen naar de VS gestuurd, ruim voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. George HW Bush was daar in Dallas op de dag dat JFK werd vermoord door de CIA, en Bush werkte voor de NAZI CIA, waarvan hij directeur werd, voordat hij illegaal president werd, omdat hij Duits was en niet Amerikaans, zoals uitgelegd in het artikel op de volgende link.

Links staat Martin Bormann. Midden rechts (in het Duitse marine-uniform) staat George H. Scherff, Jr. Op de achterkant staat Joseph Mengele .

Bekentenissen op het sterfbed, foto’s ondersteunen beweringen dat George H. Scherf(f), Jr., de 41e Amerikaanse president was

Prescott Bush (Hitlers bankier in Amerika), de vader van George HW Bush en opa van GW Bush, plande een fascistische staatsgreep in Amerika.

Vóór de Tweede Wereldoorlog probeerden de AshkeNAZI-bankiers een staatsgreep te plegen tegen de Amerikaanse regering, om het fascisme in Hitler-stijl in de VS te installeren, maar dat mislukte omdat oorlogsheld, de hooggedecoreerde marinier-generaal Smedley D. Butler, luisterde naar hun plan, maar weigerde in te stemmen. en zette hen buitenspel, inclusief Prescott Bush, JP Morgan en andere namaak-Joodse financiers. Helaas voor het Amerikaanse volk gaven hun machtige verraderlijke vrienden in de politiek hen, in plaats van te worden geëxecuteerd wegens verraad, slechts een klap op de pols.

Poly-tics: Poly betekent veel, en tics zijn bloedzuigende parasieten.

Op de lijst van vermeende samenzweerders stonden voormalig presidentskandidaat John W. Davis, JP Morgan-partner Thomas W. Lamont, Prescott Bush (echte naam George Scherff snr.) en talrijke militaire leiders. Butler noemde Bill Doyle, de commandant van het Massachusetts American Legion, als mede-samenzweerder, aangezien Doyle blijkbaar de eerste paar bijeenkomsten bijwoonde.

Een nieuw onderzoek werpt licht op de kliek van machtsmakelaars, waaronder Prescott Bush , die probeerden de Amerikaanse regering omver te werpen en het Hitleriaanse beleid ten uitvoer te leggen.

De bewezen staat van dienst van Prescott Bush’ betrokkenheid bij de financiering van de nazi-oorlogsmachine sluit aan bij het feit dat hij deel uitmaakte van een criminele (verraderlijke) kliek die actief probeerde een fascistische staatsgreep in Amerika op te leggen.

De Italiaanse fascistische dictator Benito Mussolini definieerde het fascisme als corporatisme – het samensmelten van de macht van het bedrijfsleven en de overheid.

Prescott slaagde daar niet in, maar velen zouden beweren dat de missie twee generaties later bijna volbracht is.

In 1942 wisten de nazi’s dat de Duitse christenen de Tweede Wereldoorlog gingen verliezen, en dus waren ze al van plan de nazi-fascistische Europese Unie op te richten, om commercieel te doen wat ze militair niet waren gelukt.

Onthuld: het geheime rapport dat laat zien hoe de nazi’s een Vierde Rijk planden… in de EU ( PDF beschikbaar)

Tussen het midden van de achtste en de negende eeuw bekeerden de Jafethitische (NIET Semitische) AshkeNAZI* Khazaren zich massaal tot het Talmoedische Jodendom in opdracht van hun heerser Bulan, hun Khagan (koning), en zij sloten zich aan bij de Idumeese (Esau’s afstammelingen) namaak-Joodse bekeerlingen tot het Talmoedische Jodendom, en zij proberen sindsdien de hele wereld te bezitten door hun banksterisme en kwaadaardige machinaties, zoals Jezus waarschuwde:

Matteüs 21:33 Luister naar een andere gelijkenis: Er was een zekere huiseigenaar die een wijngaard plantte, er een omheining voor maakte, er een wijnpers in groef, een toren bouwde en die aan landlieden verhuurde, en hij ging naar een ver land. :

21:34 En toen de tijd van de vrucht naderde, stuurde hij zijn dienaren naar de landlieden, zodat zij de vruchten ervan konden ontvangen.

21:35 En de landlieden namen Zijn dienaren, en sloegen de een, en doodden een ander, en stenigden een ander.

21:36 Opnieuw stuurde Hij meer dienaren dan de eerste, en zij deden hetzelfde met hen.

21:37 Maar als laatste zond Hij zijn zoon naar hen, zeggende: Zij zullen mijn Zoon respecteren.

21:38 Maar toen de landlieden de Zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Dit is de erfgenaam; Kom, laten we hem doden en zijn erfenis in beslag nemen.

21:39 En zij grepen hem, wierpen hem uit de wijngaard en doodden hem.

21:40 Wanneer de Heer van de Wijngaard komt, wat zal Hij dan met die landlieden doen?

21:41 Zij zeggen tot hem: Hij zal die goddeloze mannen op een ellendige manier vernietigen, en hij zal zijn wijngaard verhuren aan andere landlieden, die hem de vruchten zullen geven op hun tijd.

21:42 Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit in de Schrift gelezen dat de steen die de bouwers hebben verworpen, dezelfde is geworden als het hoofd van de hoek? Dit is het werk van de Heer, en het is wonderbaarlijk in onze ogen?

21:43 Daarom zeg ik u: Het Koninkrijk van God zal van u worden weggenomen en aan een natie worden gegeven die de vruchten daarvan voortbrengt (de “10 verloren stammen” – het “Huis van Israël”).

21:44 En wie op deze Steen zal vallen, zal gebroken worden; maar op wie hij ook zal vallen, hij zal hem tot poeder vermalen.

(33Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland.

34Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn dienaren naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen.

35En de landbouwers namen zijn dienaren, sloegen de één, doodden een ander, en stenigden een derde.

36Nogmaals stuurde hij andere dienaren, meer in aantal dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde.

37Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben.

38Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden.

39Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doodden hem.

40Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen?

41Zij zeiden tegen Hem: Hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die hem de vruchten op hun tijd zullen geven.

42Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen in de Schriften: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden; dit is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?

43Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt.

44En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden; en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen.

45En toen de overpriesters en Farizeeën deze gelijkenissen van Hem hoorden, begrepen zij dat Hij over hen sprak.

46En zij probeerden Hem te grijpen, maar zij waren bevreesd voor de menigten, omdat die Hem voor een profeet hielden. HSV)

Matteüs 16:26 Want wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint en zijn eigen ziel verliest? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel?

16:27 Want de Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, met zijn engelen; en dan zal hij ieder mens belonen naar zijn WERKEN.

Openbaring 3:9 Zie, Ik zal ze tot de synagoge van Satan maken, die zeggen dat ze Joden zijn, en dat NIET zijn, maar liegen (Idumeeërs en AshkeNAZI’s); zie, Ik zal ze laten komen en voor uw voeten aanbidden, en laten weten dat ik u heb liefgehad.

* Genesis 10:2 De zonen van Jafeth (niet Sem/Semieten) ; Gomer, en Magog, en Madai, en Javan, en Tubal, en Mesech, en Tiras.

10:3 En de zonen van Gomer; ASHKENAZ , en Rifath, en Togarma.

Naar eigen zeggen zijn zij NIET de mensen van de Bijbel.

Adolf Hitler, de vroedvrouw van de NAZI-vals-Joodse staat in Israël, was een Rothschild AshkeNAZI-vals-Jood die in Duitsland werd gefinancierd en aan de macht werd gebracht door AshkeNAZI Duits-Amerikaanse bankiers. Hun mede-namaak-joden werden aangemoedigd om naar Israël te emigreren onder de geheime overdrachtsovereenkomst (“Haavara-overeenkomst” in het Hebreeuws) tussen de Hitler-nazi-regering van het Derde Rijk en hun geloofsgenoten, en tijdens de oorlog, die zij opzette, degenen die weigerden die wilden emigreren, werden voor hun eigen veiligheid in “concentratiekampen” geplaatst, die over zwembaden en concertzalen beschikten.

De Kristallnacht was bedoeld om de namaak-Joden bang te maken om vanuit Duitsland en Europa naar Palestina te emigreren.

Het is ook de reden waarom ze, terwijl ze de eeuwige slachtoffers van de holocaust spelen voor sympathie en geld in de wereld, zich gedragen zoals de nazi’s in Duitsland deden tegenover de Palestijnen in Palestina, waar de AshkeNAZI’s GEEN voorouderlijk recht hebben om te zijn, omdat ze Jafethische Ashke NAZ’s zijn , NIET Semitisch. Israëlieten, en het zit in hun kwade zionistische wereldoverheersing-eigendomskarakter. Ze gedragen zich als NAZI’s omdat ze NAZI’s zijn – AshkeNAZI’s, en ze kunnen geen ‘ recht op terugkeer ’ hebben naar een plek waar noch zij, noch hun voorouders ooit hebben gewoond.

Nogmaals, zij zijn, naar eigen zeggen , NIET de mensen van de Bijbel.

Ex-IDF-generaal vergelijkt militaire controle over de Westelijke Jordaanoever met nazi-Duitsland (The Times of Israel)

Het motto van de AshkeNAZI Mossad luidt: “Bij wijze van bedrog zult u oorlog voeren.”

Dit citaat: “HET MOTTO van de Israëlische spionagedienst Mossad is, volgens de onlangs overgelopen Mossad-agent Victor Ostrovsky: ‘Bij wijze van bedrog zul je oorlog voeren.’ Dat motto beschrijft meer dan de modus operandi van ’s werelds meest meedogenloze en gevreesde organisatie van professionele moordenaars en spionageagenten; het beschrijft echt de modus vivendi van een heel ras. Het is noodzakelijk om dat feit te begrijpen voordat men kan hopen de rol van de (namaak-)Joden in nationale en mondiale aangelegenheden volledig te begrijpen.”

Helaas voor hen waren ze tijdens de oorlog (WW2) niet in staat om de kampbewoners van voedsel te voorzien en ze stierven van de honger, kregen last van luizen, kregen tyfus en tyfus en stierven. De best bedachte plannen van muizen en mensen lopen vaak mis. God is de beste onder de planners en God haat hen, zoals Hij bij monde van Zijn Profeten verklaarde.

Soera 3:54 . En (de ongelovigen) maakten plannen en maakten plannen, en God plande ook, en de beste onder de planners is God.

Soera 8.30 uur . Bedenk hoe de ongelovigen een complot tegen u beraamden, om u gevangen te houden, of te doden, of u uit uw huis te krijgen. Ze plannen en plannen, en ‘IK BEN’ maakt ook plannen, maar de beste planners zijn ‘IK BEN’.

2 Ezra 6:6 . Toen overwoog ik deze dingen, en ze werden allemaal door mij alleen gemaakt, en door niemand anders: ook door mij zullen ze worden beëindigd, en door niemand anders.

6:7. Toen antwoordde ik en zei: Wat zal het scheiden van de tijden zijn? Of wanneer zal het einde zijn van de eerste, en het begin van de daaropvolgende?

6:8 En Hij zei tegen mij: Van Abraham tot Isaak, toen Jakob en Esau uit hem geboren werden, hield Jakobs hand eerst de hiel van Esau vast.

6:9 Want Esau (Edom) is het einde van de wereld , en Jakob (Israël) is het begin van de daaropvolgende wereld.

6:10 De hand van de mens bevindt zich tussen de hiel en de hand: een andere vraag, Esdras, stel hem niet.

Obadja 1:18 En het huis van Jakob zal een vuur zijn, en het huis van Jozef een vlam, en het huis van Esau tot stoppels, en zij zullen het aansteken en verslinden; en er zal geen enkele overgeblevene zijn van het Huis van Esau; want de “IK BEN” heeft [het] gesproken.

Maleachi 1:3 En ik haatte Esau, en maakte zijn bergen en zijn erfgoed verwoest voor de draken van de woestijn.

Romeinen 9:13 Zoals geschreven staat: Jakob heb ik liefgehad, maar Esau heb ik gehaat.

Ze hebben echter de sterfgevallen in de kampen, die ze veroorzaakten, gebruikt en in hun eigen voordeel gebruikt om zichzelf af te schilderen als eeuwige slachtoffers, en gebruikten het als een Holocaust-industrie om compensatie af te dwingen van de niet-Ashke-nazi-slachtoffers van hun kwade plannen.

Dus maakten de AshkeNAZI’s een slechte keuze door zich te verbinden met de Idumeeërs/Edomeeërs (afstammelingen van Esau) uit hebzucht en omdat ze de hele wereld wilden bezitten en domineren met hun Nieuwe Wereldorde, één wereldregering, zoals ze voor Satan hebben geprobeerd te doen door middel van het aanwakkeren van oorlogen tussen en tegen christelijke naties; en hun banksterisme van woeker; fiatgeld (geld uit het niets via een drukpers); fractioneel bankieren en het creëren van economische bloei en neergang, waardoor niet één van hen zal overleven.

Matteüs 16:26 Want wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint en zijn eigen ziel verliest? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel?

16:27 Want de Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, met zijn engelen; en dan zal hij ieder mens belonen naar zijn WERKEN.

Obadja 1:18 En het huis van Jakob zal een vuur zijn, en het huis van Jozef een vlam, en het huis van Esau tot stoppels, en zij zullen het aansteken en verslinden; en er zal geen enkele overgeblevene zijn van het Huis van Esau; want de “IK BEN” heeft [het] gesproken.

Gutle, mevrouw Mayer Amschel Rothschild (née Schnapper) (1753-1849) verklaarde dat als haar AshkeNAZI Rothschild-banksterzonen geen oorlog wilden, er geen oorlog zou zijn.

Het rimpeleffect van de misdaden van de nazi-bankiers

De Amerikaanse president Thomas Jefferson waarschuwde: “ Ik geloof oprecht dat bankinstellingen gevaarlijker zijn dan staande legers , en dat het principe van het uitgeven van geld dat door het nageslacht moet worden betaald onder de naam financiering niets anders is dan het op grote schaal oplichten van de toekomst.” – Thomas Jefferson aan John Taylor, 1816.

“Als het Amerikaanse volk ooit toestaat dat particuliere banken de uitgifte van hun munt controleren, eerst door inflatie en daarna door deflatie, zullen de banken en bedrijven die rondom [de banken] zullen opgroeien, de mensen van alle bezittingen beroven totdat hun kinderen wakker worden. dakloos op het continent dat hun vaders veroverden. De macht om uit te geven moet van de banken worden weggenomen en teruggegeven worden aan het volk, aan wie het feitelijk toebehoort.”

Meer dan 96% van de mensen vandaag de dag die ten onrechte beweren Joods te zijn, zijn namaak-Joden van AshkeNAZI, die geen druppel Juda/Jooddah-bloed in hun aderen hebben, en ook niet dat van Jacob/Israël. De meeste echte afstammelingen van Juda zijn eeuwen geleden christenen geworden en de namaak-joden willen dat zij, en al het ware Israël dood zijn, en voorgoed hun geboorterecht stelen .

De ENIGE manier om ze te verslaan is door terug te keren naar het handhaven van Gods Volmaakte Wet van Vrijheid ; Schaf AL hun wetgeving af die hen macht geeft en verrijkt, terwijl jullie verarmen en jullie tot slaaf maken; en executeer ALLE verraders.

VERWANT:

UPDATE 21 september – Gerelateerde artikelen zijn te vinden op Henry Makow :

Hebben Zionisten de Holocaust gepland?

“Brandoffer” – Satanistische Joden offerden gewone Joden

Wie is JAH?

Maleachi, hoofdstuk 4

4:1 Want zie, de dag komt dat hij zal branden als een oven; en alle hoogmoedigen, ja, en allen die goddeloos handelen, zullen stoppels zijn; en de dag die komt zal hen verbranden , zegt de “IK BEN” Heer der heerscharen, dat Hij noch wortel noch tak (niets) van hen zal overlaten. .

4:2 Maar voor u die Mijn naam vreest, zal de Zon der Gerechtigheid opgaan met genezing onder zijn vleugels ; en gij zult uitgaan en opgroeien als kalveren in de stal.

4:3 En gij zult de goddelozen vertrappen; want zij zullen as zijn onder uw voetzolen op de Dag dat Ik [dit] zal doen, zegt de “IK BEN” Heer der heerscharen.

4:4 Denk eraan en keer terug naar de wet van Mozes, mijn dienaar, die Ik hem op de Horeb voor heel Israël heb opgedragen, [met] de wetten en oordelen.

4:5 Zie, ik zal je Eli JAH, de Profeet , sturen vóór de komst van de grote en verschrikkelijke Dag van de “IK BEN” (Soera 43:61):

4:6 En hij zal het hart van de vaders tot de kinderen keren, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet kom en de aarde met een vloek sla.

Kijk en luister

20231229 Over het verbergen van onwetendheid

Via Een zoon van de nieuwe Amerikaanse revolutie, zie daar links en afbeeldingen, google translate

DE STAGNATIE VAN DE WETENSCHAP EN DE DOOD VAN DE MAGIE

23 december 2023door Gaius Baltar 241 Opmerkingen

FacebookTwitterenTelegramE-mailDeel

Geschreven door Gaius Baltar ( gaiusbaltar.substack.com )

Velen van ons hebben het gevoel dat de wereld leeg en steriel is. Er zijn geen mysteries meer, of magie. Velen van ons hebben een diepe behoefte aan mysterie en magie, zoals blijkt uit de populariteit van dergelijke boeken, tv-shows en films. We trekken ons terug in een opwindender en betekenisvollere wereld van fictie om te ontsnappen aan de grijze en mechanistische realiteit die steeds meer onze levenskracht uit ons lichaam lijkt te zuigen. Alle deskundigen en wetenschappers vertellen ons dat dit een normale gang van zaken is. Ze zeggen dat we in een tijdperk van rede leven; in verlichte samenlevingen waar de wetenschap heeft gezegevierd. We begrijpen eindelijk hoe de wereld werkt, zeggen ze. Als ze ‘wij’ zeggen, hebben ze het duidelijk over zichzelf, niet over ons. We moeten ze gewoon op hun woord geloven.

Veel mensen voelen dit helemaal niet zo. Ze koesteren zich in de verlichting van onze cultuur en zoeken de waarheid in de wetenschappelijke consensus. Ze hebben het gevoel dat we in het licht zijn gekomen van een barbaars verleden, bevolkt door domme en brutale mensen. Ze concentreren zich op hun leven en de zelfbevestigende feedback die ze krijgen op sociale media, en laten het denken over aan de experts. Er zijn geen problemen, zeggen ze, en de wereld is verre van leeg en steriel. Er is geen behoefte aan betekenis in een verlichte wereld.

Als je een van de arme klootzakken in groep één bent, heb je geluk. Je bent misschien ongelukkig en ontevreden over je leven, maar je leeft tenminste. De andere groep is dood, zonder het te beseffen. Ze zijn om medelijden mee te hebben.

Misschien wil je zelfs meer dan alleen mysterie, magie en betekenis. Misschien heb je ook een passie voor de waarheid en ware kennis en begrip van de wereld. Dat is raarheid van niveau 10 en je kunt er maar beter niet over vertellen aan mensen. Ze kunnen slecht reageren en uw sociale media-account kan worden geannuleerd. Je bent van een ontevreden persoon veranderd in een bedreiging.

Nu komt het grappige: als we zouden aannemen dat het menselijk ras op reis is om de volledige aard en betekenis van het universum en de werkelijkheid in het algemeen te ontdekken, hoe ver zijn we dan gekomen? Een wetenschapper kan u vertellen dat we op 70% of 80% zitten. Een uitzonderlijk waanvoorstellingenwetenschapper zou zelfs 90% kunnen zeggen. Ze hebben het mis. We zitten misschien op 5%, of misschien slechts op 1%. Waarom zeg ik dat? Laten we een paar voorbeelden nemen van wat we niet weten .

Onze hele beschaving is gebaseerd op elektriciteit – maar we weten niet wat elektriciteit is of hoe het echt werkt

Wij weten niet wat licht is

We weten niet welke frequentie van licht eigenlijk is

We weten niet wat magnetisme is

We weten niet waarom de aarde een magnetisch veld heeft – of waarom de maan en Mars er een hebben

We weten niet hoe herinneringen in de hersenen worden opgeslagen

We weten niet wat bewustzijn is

We weten niet hoe atomen zijn gestructureerd

We weten niet wat zwaartekracht is

We weten niet hoe het leven begon

We weten niet hoe groot het heelal is

We weten niet waarom het universum is gestructureerd als een centraal zenuwstelsel

Ik kan doorgaan. De meeste mensen realiseren zich niet dat we dit niet weten, of hoe weinig we begrijpen van zelfs de meest fundamentele verschijnselen. Veel wetenschappers zullen doen alsof ze sommige van deze dingen begrijpen – omdat ze theorieën gelijkstellen aan kennis. Over de meeste van deze dingen hebben we theorieën, maar in werkelijkheid begrijpen we er niets van. De waarheid is dat we bijna niets begrijpen over de aard van het universum en de aard van de werkelijkheid. Misschien is de schatting van 1% realistischer dan de schatting van 5%. Geloven dat we 70% of meer begrijpen, is regelrechte waanvoorstellingen. In feite lijkt het verbergen van hoe weinig we weten het allerbelangrijkste doel van de moderne wetenschap.

De moderne wetenschap verbergt werkelijk haar onwetendheid. Theorieën worden gepresenteerd als feiten en verschijnselen die we niet begrijpen worden verklaard door ze een naam te geven. Laten we het standaardmodel van de deeltjesfysica als voorbeeld nemen. Het gaat over drie van de vier fundamentele krachten die het universum en alles daarin bij elkaar houden: elektromagnetisme, de zwakke kernkracht en de sterke kernkracht. De vierde is de zwaartekracht. Wij begrijpen geen van deze vier krachten. We hebben geen idee wat ze zijn. Ze zijn het moderne equivalent van de klassieke elementen: aarde, water, lucht en vuur. Maar het is vooruitgang – we weten nu tenminste dat atomen en subatomaire deeltjes bestaan.

Waarom is het zo belangrijk voor de moderne wetenschap om haar onwetendheid te verbergen? Laten we, om dat uit te leggen, genereus zijn en aannemen dat onze kennis 5% bedraagt. Als we dat als een redelijke benadering accepteren, heeft dat een nogal spectaculaire logische consequentie: als we denken dat we 70% van alles begrijpen en er theorieën over hebben, maar we begrijpen eigenlijk maar 5% – dan klopt slechts ongeveer 7% van de reguliere theorieën. . Als we minder dan 5% begrijpen, daalt het percentage correcte theorieën richting nul. Dit betekent dat de meeste of alle reguliere wetenschappelijke modellen en theorieën logisch verkeerd zijn en dat de enige manier om kans te maken op gelijk hebben is door het niet eens te zijn met de reguliere wetenschap . Dit is een vereenvoudiging van mijn kant, maar je begrijpt het wel.

Theorieën voor wetenschappers zijn als honing voor bijen. Ze kunnen niet zonder hen leven. Zonder hen krijgen ze geen onderzoeksgeld, geen respect of bewondering van hun leeftijdsgenoten of van het plebs, en geen (ongerechtvaardigde) gevoelens van eigenwaarde. Het is voor hen een kwestie van leven of dood om te verbergen hoe weinig ze begrijpen en hoe verkeerd hun theorieën zijn. Het zijn niet alleen natuurkundigen die dit doen; elke wetenschappelijke discipline doet dit. Als je respect en status wilt, kun je eenvoudigweg niet toegeven dat je fundamentele zaken niet begrijpt. Je wordt gedwongen te liegen om ze te krijgen. Dit is wat de ongelooflijke stagnatie voedt die we in de westerse wetenschap zien. Het is in wezen oneerlijkheid, hoogmoed, geld en sociale status.

Valse theorieën en valse concepten zijn niet de enige methoden die reguliere wetenschappers gebruiken om de werkelijke situatie te verbergen. Ze bevorderen de afschaffing van de nieuwsgierigheid door alles wat buiten hun macht ligt te definiëren als “randwetenschap” en onwaardige onderwerpen – ook al zou alles een potentieel onderwerp van de wetenschap moeten zijn. Ze camoufleren hun theorieën in extreme complexiteit en breedsprakigheid om te voorkomen dat niet-ingewijden begrijpen hoe slecht ze zijn. Ze veranderen elke wetenschappelijke onderneming in een grijze en zielloze woestenij, zonder passie. Ze zeggen dat we bijna alles begrijpen om de opstandige en nieuwsgierige mensen te ontmoedigen. Ze maken het publiceren van onderzoeksartikelen tot het einddoel van de wetenschap, in plaats van tot begrip en kennis. Ze maken de wetenschap zo oninteressant, ongeïnspireerd en saai als ze maar kunnen – het absolute tegenovergestelde van wat wetenschap eigenlijk is.

De stagnatie van de fundamentele wetenschap is werkelijk ongelooflijk. Er is de afgelopen vijftig jaar weinig gebeurd op het gebied van de theoretische/fundamentele wetenschap en de afgelopen twintig jaar bijna niets. Alleen de toegepaste wetenschap heeft vooruitgang geboekt – dat wil zeggen wetenschap gebaseerd op zowel instrumenten als praktische toepassingen van (veelal oude) wetenschap. De belangrijkste motor van de wetenschap in de afgelopen vijftig jaar is de verbetering van wetenschappelijke instrumenten geweest, aangedreven door technologische vooruitgang. De fundamentele wetenschap achter dit alles zit grotendeels vast. Nu begint deze stagnatie de technologische vooruitgang te vertragen, vooral in het Westen. Dit is duidelijk voor iedereen die de situatie van dichtbij heeft bekeken.

Laten we nu teruggaan naar de sociale status. In de afgelopen twintig tot dertig jaar hebben wetenschappers en de ‘expertklasse’ hun sociale status verheven tot het niveau van priesters in de antieke wereld. Wetenschappers en experts vormen inderdaad het priesterschap van de moderne wereld en hun priesterlijke orakelachtige status hangt af van het doen alsof ze dingen weten en begrijpen. Ze onderdrukken en maken iedereen buiten het priesterschap belachelijk en ze hebben zichzelf tot Bewakers van de Mysteries gemaakt – net zoals oude priesters dat deden. Niemand zou zelfs maar moeten proberen zijn terrein te betreden, anders…

Deze ontwikkeling heeft een domino-effect gehad. Omdat de priesterlijke status van wetenschappers en experts afhankelijk is van leugens en uitvluchten, hebben ze zichzelf automatisch gecompromitteerd. Leugenaars kunnen gemakkelijk gekocht worden om nog meer te liegen, en dat is precies wat er is gebeurd. In plaats van alleen theorieën en concepten te verzinnen als ersatz voor ware kennis, zijn ze begonnen volledig fictieve wetenschappen te creëren ten behoeve van bedrijven en sociale ingenieurs met diepe zakken. Er zijn hele wetenschappelijke velden gecreëerd die niets anders zijn dan wetenschappelijke fraude. Er moet veel geld worden verdiend, artikelen worden gepubliceerd en carrière worden gemaakt.

Dit is uitgegroeid tot een symbiotische relatie. De wetenschappers en experts liegen voor de sociale ingenieurs en bedrijven, die hen op hun beurt beschermen en financieren. Er is een goed gefinancierde propagandamachine opgezet om hen te beschermen door hun exclusieve rechten op wetenschap en kennis te bevorderen, en door het concept van ‘wetenschappelijke consensus’ te creëren – het meest onwetenschappelijke in de geschiedenis van de wetenschap.

Hoe kunnen we dus vaststellen of de wetenschap verzonnen en frauduleus is? De eenvoudigste manier is om het gebruik van ‘modellen’ in het betreffende vakgebied te controleren – hoewel onderzoek ook met andere methoden kan worden vervalst. Een model in deze context is een simulatie waarin variabelen zijn ingeplugd die naar believen kunnen worden geselecteerd en naar believen kunnen worden ‘aangepast’ (gemanipuleerd). Dergelijke modellen zijn zelden simulaties van de werkelijkheid; hun doel is het creëren van een alternatieve realiteit. Het zijn namaakproducten en worden meestal gekocht en betaald met een bepaalde agenda in gedachten. Een eenvoudige vuistregel is dat als je het woord ‘model’ in een onderzoekspaper ziet staan, dat onderzoek waarschijnlijk fraude is waarvoor iemand de onderzoekers heeft betaald.

Er zijn hele vakgebieden die vrijwel uitsluitend afhankelijk zijn van modellering – en vrijwel geheel los staan ​​van de werkelijkheid. ‘Klimaatwetenschap’ is de meest voor de hand liggende. Het is grotendeels gebaseerd op modellen die, in de zeldzame gevallen dat ze kunnen worden getest, nooit werken. Het is volledig agendagestuurd en wordt gerund door oneerlijke, gekochte en betaalde hackers en imbecielen.

Deze modelfraude is nu overal. Ik zag onlangs een onderzoekspaper waaruit bleek dat het covid-virus zich jarenlang in het lichaam kon verbergen, wat de ‘lange covid’ verklaarde – een andere agendagedreven fraude. Toen ik beter keek, besefte ik dat de onderzoekers eigenlijk geen enkel covid-virus in het lichaam hadden aangetroffen. Ze hadden het in een model gevonden! Wat een prachtige ontdekking!

Er kan worden gezegd dat de grootste vooruitgang die de reguliere wetenschap de afgelopen decennia heeft geboekt, de overgang is van ego-gedreven uitvluchten om haar tekortkomingen te verbergen naar een machine die ronduit dingen verzint. Wetenschappers en experts zijn tegenwoordig net als politici en spindoctors zich gaan bezighouden met het creëren van realiteit. Ze werken met verhalen in plaats van met kennis. Geen wonder dat ze zo gezellig zijn met onze politieke elites.

Alles aan de moderne wetenschap is een antithese van echte wetenschap. Echte wetenschap is zo eenvoudig als maar kan en nooit onnodig complex. Het accepteert bijdragen en kritiek van iedereen, niet alleen van ingewijden. Het is gebaseerd op individueel genie, nooit op consensus en heerschappij van de maffia. Het is inspirerend en opwindend om fantasierijke en nieuwsgierigen aan te trekken in plaats van fantasieloos en saai. Het is zowel impulsief en intuïtief als methodologisch. Het behandelt de mysteries van het leven, de dood en het universum en al het andere dat je maar kunt bedenken – niet alleen ‘toegestane’ onderwerpen. Ware wetenschap is werkelijk magisch. Het is geen steriele woestenij die wordt beheerd door een sekte.

Als jij een van die ellendige klootzakken in groep één bent die ik eerder besprak, zit er voor jou een lichtpuntje in dit alles. Omdat we eigenlijk zo weinig weten, is er nog steeds magie in deze wereld – en veel onopgeloste mysteries. Maar als je ze wilt nastreven, moet je de wetenschappers en experts mijden. Ze zullen proberen je tegen te houden.

20231228 Over de gevolgen van het covidoplichtingstrauma

Via Hendrik Makow, zie daar links en afbeeldingen, google translate

Makow–We hebben het oplichtingstrauma niet verwerkt 10 december 2023

(boven, de illusie van vrijheid)

We doen alsof de meest traumatische gebeurtenissen uit ons leven nooit hebben plaatsgevonden.

Er zijn veel symptomen van pandemie-gerelateerde PTSS.

Ontkenning moet als een daarvan worden vermeld. Dat is het niet. Wij zijn in ontkenning.

Is ontkenning de manier waarop mensen met trauma moeten omgaan? We zijn allemaal getekend,

niet alleen door de hoax, maar erger nog, door het feit dat de samenleving verraad heeft gepleegd

ons op de meest flagrante manier. Niets wat ons werd verteld is waar.

Er heeft geen afrekening plaatsgevonden. Geen reflectie.

We doen nog steeds alsof het niet gebeurd is.

Door Henry Makow PhD

De satanisten achter de Plandemic ontkennen nu dat iemand gedwongen werd een vaccin te nemen.

Ze willen dat we de lockdowns, de sociale afstand en de maskers vergeten. Vergeet de arrestaties van mensen die op bankjes in het park zitten of alleen op het strand zitten. Vergeet de mishandeling van mensen die weigerden maskers te dragen. Het ontslaan van mensen die de prik weigerden. De vaccinpaspoorten en reisbeperkingen . De invasieve en toxische PCR-tests. De afzondering van dierbaren in verpleeghuizen. De vergiftiging van dierbaren met Remdesivir . De beperkingen op alle bijeenkomsten. Het sluiten van bankrekeningen van konvooidemonstranten en hun aanhangers.

Ze onderdrukken meldingen van bijwerkingen en sterfgevallen als gevolg van de ‘vaccins’. Deze ontkenning is logisch. Ze willen aan schuld en straf ontsnappen.

Wat niet logisch is, is de ontkenning die we zien in de alternatieve media. Er wordt nauwelijks nagedacht over de meest traumatische ervaring die we ooit hebben gehad.

BEDROG

(Vrouw gearresteerd omdat ze geen masker droeg tijdens voetbalwedstrijd. Cheerleaders worden ontmaskerd)

Het echte trauma, groter dan de lockdowns en angstporno, is het besef dat onze democratie en vrijheid bedrog zijn. Wij hebben geen ‘mensenrechten’. Onze leiders dienen allemaal het WEF, een satanische sekte, niet wij.

‘Er is nooit een virus geweest. Er is geen pandemie geweest.’ – Michel Chossudovsky

COVID 19 was de nieuwe naam van de griep. “Ik ga je vertellen dat het ontwerp van de zogenaamde vaccins opzettelijk bedoeld was om mensen schade te berokkenen.” –Michael Yeadon, PhD

Al onze sociale instellingen waren medeplichtig aan het plegen van deze hoax. Met uitzondering van een paar moedige artsen was de medische beroepsgroep de grootste overtreder. Dan de overheid, de MSM, justitie en rechtshandhaving, de scholen en kerken. Iedereen viel in de rij. Iedereen volgde het geld, niet de wetenschap. En het geld wordt gecontroleerd door het Rothschild-bankenkartel, dat je dood wil.

Er had een communistische staatsgreep plaatsgevonden, maar deze kreeg niet deze naam. Toen hun afdelingen zogenaamd vol waren met COVID- patiënten, bespotten verpleegsters ons met hun gekke dansen .

We hebben geleerd dat satanisten en joden van de vrijmetselaars alle sociale instellingen hebben geïnfiltreerd . Het doel van de Vrijmetselarij is het Communisme. De zwendel en de lockdowns waren een dry run.

Onze samenleving heeft haar toewijding aan vrijheid en mensenrechten verraden. Onze samenleving vouwde zich op als een goedkope tent.

Misschien wel de grootste teleurstelling was de goedgelovigheid van de maskerdragende schapen. 90% van de mensen is niet in staat tot onafhankelijk denken of onderzoek. Velen pleitten voor gevangenisstraffen of gedwongen vaccinaties voor degenen die zich onthielden.

We hebben geleerd dat er al een wereldregering bestaat, gebaseerd op de VN en de WHO. De anti-COVID-maatregelen waren uniform en universeel.

De invasie van Poetin in Oekraïne dwong hen hun Vax-agenda voor 2030 op een laag pitje te zetten. De oorlog tussen Israël en Gaza doet vermoeden dat zij zich tot de wereldoorlog hebben gewend om deze erdoorheen te drukken.

We zijn allemaal getekend, niet alleen door de hoax, maar ook door het gevoel dat onze leiders ons op de meest flagrante manier hebben verraden.

Dit is een verkapte zegen geweest. Zij (het WEF) hebben zichzelf geopenbaard. De wereld wordt bestuurd door psychopaten . Het is een slechte sciencefiction-horrorfilm. Hun Grote Reset is het begin van een nieuw Donker Tijdperk.

Niemand heeft enige geloofwaardigheid. De mensheid heeft haar ankerplaatsen verlaten en is op weg naar de rotsen.

De enige manier om het vertrouwen te herstellen is door de satanisten verantwoordelijk te houden voor hun misdaden.

Gerelateerd: samenzwering, reguliere media of waanzin | De waarheidsillusie (2023) | Volledige film

Deze documentairefilm stelt niets voor.

Eerste reactie van slimme oma

Precies. ‘ Er is nooit sprake geweest van iets voor de volksgezondheid. Het was afpersing met als doel terreur te zaaien en het gedrag van de bevolking aan te passen. Punt. Dat is alles wat het was. Dat is het altijd geweest.’ Dr. David Martin voor het EU-Parlement in Straatsburg. 13 september 2023

Het manifest van de WHO d’Etat voerde het grootste medische experiment uit de geschiedenis van de mensheid uit als een militaire operatie met het Amerikaanse ministerie van Defensie en de defensieafdelingen van alle lidstaten van de Verenigde [Communistische] Naties, wat betekent dat we de facto een wereldregering hebben. En die regering is eigendom van het centrale bankenkartel, de financiële tak van de Judenstaat. Dit zijn de dynastieke eigenaren van wat Louis T McFadden voor de Congressional Record heeft bestempeld als ‘a Money Trust’, een mondiale geldpiramide.

En zij bezitten ook de Revolutie die hun Protocollen ‘de Grote Revolutie’ noemen, die zij in 1789 in Frankrijk begonnen met hun Grand Orient Metselarij en haar Communes. Die revolutie bevindt zich nu in het mondiale totalitaire eindstadium, waartoe ook de Derde Wereldoorlog behoort. De Eigenaars beschouwen hun wereldoorlogen als de grote versnellers van hun permanente, wereldwijde revolutie:

die een communistische as heeft, aangevoerd door de Euraziatische joden die Eurazië opbouwen en integreren via Sovjet-Rusland en de Russisch-Chinese alliantie(s), de Sovjet-islam, de BRIC’s en de door SPIEF geproduceerde miljardairs.

die een zionistische as heeft, aangevoerd door de zionistische joden die de westerse naties vernietigen (allemaal veroverde staten die onder zware subversie staan ​​en onderworpen zijn aan satanistische agenda’s). Dit zijn de naties die het stempel dragen van ‘zelfs het idee van Christus’ dat moet worden uitgeroeid, zelfs de postchristelijke overblijfselen van deze beschaving. En dit zijn de door ZOG’s, Israël, de NAVO en het WEF geproduceerde miljardairs.

De Eigenaars financierden de nazi’s, Hitler en alles wat op hun zionistische as stond als gecontroleerde oppositie om het vuur onder de Tweede Wereldoorlog oorlogspot in Polen aan te steken.

Poetin heeft niets uitgesteld. In gehoorzaamheid aan zeer duistere krachten. Hij stak het vuur onder de oorlogspot aan door in februari 2022 de onafhankelijke staat Oekraïne binnen te vallen voor de integratie van Eurazië.

Netanyahu stak het vuur onder de oorlogspot in Gaza aan voor de vernietiging van Israël door de Sovjet-islam op 7 oktober 2022 om de ZOG’s op twee fronten te betrekken.

Poetin en Iran werken openlijk samen voor de vernietiging van de Joodse etnostaat in Israël. Zij werken allemaal al jaren mee aan de vernietiging van de overblijfselen van het Palestijnse volk die daar zijn weggevoerd sinds zij de staat Israël hebben uitgeroepen.

De westerse ZOG’s moeten uit deze oorlogspotten blijven en de bevolking bijstaan ​​die vastgebonden geiten is en propaganda voor wreedheden aan het spit over de oorlogspot voert. Om dit te kunnen doen hebben ze de Goddelijke Hulp nodig die in staat is om door te dringen tot de geest van de Eigenaars. Ze zullen hier niet toe in staat zijn met louter een menselijke rede, omdat we het opnemen tegen degene die de Eigenaars in de Protocollen “het Genie van onze Gids” noemen.

Er bestaat hoop en wat er ook moet gebeuren om het Westen ertoe te brengen zich te verenigen en hoop te zoeken in de Goddelijke Hulp – laat het gebeuren.

Reacties op “Makow – We hebben het oplichtingstrauma niet verwerkt”

JC zei (10 december 2023):

Je vertelt opnieuw de waarheid.

Je bent op de hoogte!!!!!

Ik hoop dat al je lezers omarmen wat je zojuist hebt geschreven.

Je kunt ‘het grote plaatje’ zien. Helaas doen maar weinig mensen in “het Westen” dat.

Het is dus wat het is. Degenen die het niet zien, moeten naar je luisteren.

Aan al uw lezers, luister naar Henry!!

Zet uw tv en het grootste deel van uw alternatieve nieuws uit.

Alles wat er vandaag de dag in de wereld gebeurt, is een georkestreerd systeem van vernietiging.

Maria zei (10 december 2023):

Ik weet wat het is om geschokt te zijn, om de wandelende gewonden te zijn, bijna de levende doden, maar we hebben een GENEZER, en Hij is meer dan in staat om ons te genezen en te verzorgen, ons te repareren, te helpen, te behouden en ons weer gezond te maken. wonen op ware grootte. We kunnen weer de strijd aangaan! Hij belooft in Zijn Woord dat GEEN ENKEL WAPEN DAT TEGEN ONS WORDT GEBRUIKT ZAL BLOKKEREN, en dat wij van elke tong die opstaat om ons te veroordelen, zullen laten zien dat hij ongelijk heeft; dat dit de erfenis van Zijn heiligen is, en dat onze gerechtigheid van Hem is.

Geen enkel wapen dat tegen jou wordt gebruikt, kan gedijen als je een van de Zijnen bent. Geloof de leugens van Satan niet, die u uit de strijd wil halen! Koop ze niet. Geloof Zijn woord en beloften en ga door! Veel satanisten hebben in veel boeken getuigd dat zij christenen niet kunnen verslaan! Daar heb je het! God plaatst een beschermingslaag rond Zijn volk; satanisten hebben zelfs machtige engelen gezien die de huizen en buitenposten van christelijke mensen bewaakten, wanneer ze kwamen om hen aan te vallen.

Sandra zei (10 december 2023):

Dit is het beste artikel ooit over dit onderwerp. Het maakte me misselijk om te zien hoe die magere vrouw werd mishandeld door een dikke, lelijke kwap en werd gearresteerd terwijl de cheerleaders een paar meter verderop geen masker droegen. Een perfecte aanvulling op uw schrijven.

Er is echter geen remedie voor door pandemie veroorzaakte PTSD; laten we onszelf niet voor de gek houden.

Lees ook van Frontnieuws: Traumanatie december 11, 20232046 12

We lijden nu allemaal aan een acuut trauma, in een traumaland. Ik durf te zeggen in een traumawereld, maar ik ben niet zeker van de omstandigheden in landen als India, Indonesië, een groot deel van het Midden-Oosten en dergelijke. Ik denk wel dat het trauma waar ik het over heb aanwezig is in het grootste deel van Europa, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika, Israël, Australië en waarschijnlijk op veel andere plaatsen. Overal waar vaccins werden uitgerold en overal waar men te maken kreeg met lockdowns, sociale uitsluiting, sluiting van scholen, enz. Er zijn dus maar weinig plaatsen die vrij zijn van trauma’s, schrijft Todd Hayen.

Wat is een trauma? De Oxford Dictionary definieert het als een diep ontredderende of verontrustende ervaring. Als dit klopt, dan is mijn enige reactie “duh”- natuurlijk zijn we allemaal getraumatiseerd. Het lijdt geen twijfel dat we allemaal wel eens een diep ontredderende en verontrustende ervaring hebben meegemaakt. Veel ervaringen, in feite, gedurende vele, vele jaren.

Maar hebben we allemaal deze trauma’s ervaren? En hebben we allemaal hetzelfde aantal traumatische gebeurtenissen meegemaakt en hebben we er allemaal hetzelfde op gereageerd? Nee, natuurlijk niet. We zijn allemaal individuele mensen, en de trauma’s zijn ook gevarieerd, en elk heeft een unieke impact. Ik zal dit idee in grote lijnen weergeven. Ten eerste zal ik ons in twee groepen verdelen die elk ongeveer dezelfde ideeën en overtuigingen hebben. Je weet waar ik naartoe wil, dus zonder verder oponthoud, hier zijn ze: Schapen en Wappies. (Klik op de link als je niet bekend bent met mijn schapen/wappies terminologie).

Ik denk niet dat ik tijd hoef te besteden aan het definiëren van deze twee groepen. Er zijn natuurlijk uitschieters naast de hoofdgroep – degenen die quasi-schapen zijn, degenen die quasi-wappies zijn en degenen die echt in geen van beide groepen passen. Maar laten we voor het gemak zeggen dat er maar twee groepen zijn en dat jij en ik tot de ene of de andere groep behoren.

Ik zal met deze twee groepen beginnen om te zeggen dat elk van deze groepen het trauma dat tot ons allemaal is gekomen op verschillende manieren ervaart. De schapen ervaren dit trauma grotendeels intern. Ze weten niet echt wat er gebeurt. Ze kunnen zeggen, “oh jee, Covid was verschrikkelijk, de pandemie heeft me echt geraakt.” Maar ze beschrijven alleen de nepversie van de crisis – het belachelijke aantal infecties, de alomtegenwoordige angst voor de dood, de beademingsmachines, de ziekenhuizen, de lockdowns, de nepmedicijnen, de sociale afstand, de maskers. De komst van vaccins maakte geen deel uit van het trauma van de schapen, ze waren eigenlijk de redder uit de hemel om de hordes te redden van een gewisse ondergang. Nu, voor schapen, is het trauma grotendeels voorbij – het externe nep trauma tenminste. Het interne is eigenlijk net begonnen, maar ze weten het nog steeds niet.

Dag na dag zie ik psychotherapie cliënten die schapen zijn die depressie, angst, lusteloosheid, lethargie, zinloosheid, doelloosheid, verdriet, verloren voelen, verward, enzovoort beschrijven. Nu moet ik toegeven dat ik niet zeker weet of dit vreselijk ongewoon is. Dit zijn typisch de klachten die mijn kantoor binnenkomen, zelfs vóór het Covid-debacle. Maar het lijkt een andere kwaliteit te hebben. Het ziet er allemaal wat glaziger uit. Komt dit door de gifstoffen in het vaccin? Komt het door een instortende economie, een instortende cultuur of een ineenstorting van de mensheid? Komt het door de radicale verschuiving die de afgelopen drie jaar heeft plaatsgevonden, zoals alomtegenwoordige maskers, thuiswerken, enz. “Er gebeurt hier iets … Maar wat het is, is niet precies duidelijk …” (Ken je dat liedje nog? De volgende regel is: There’s a man with a gun over there … Telling me I got to beware …” Oh my.)

Dit is een schaaptrauma. En een schaaptrauma wordt erger en erger tot het aan de oppervlakte komt, zoals een splinter die uiteindelijk, na veel onzichtbare pijn, naar buiten komt. Maar in tegenstelling tot een splinter is het niet gemakkelijk om dit trauma gewoon weg te vegen als het naar buiten komt. Het zal dan bewust worden, zoals het wappietrauma, dat meestal bewust is. Is het beter dat het trauma bewust is? In sommige opzichten wel, maar in veel opzichten kan een trauma dat bewust wordt verwoestend zijn.

Dus op naar de volgende groep: de wappies. We hebben het slecht, mensen. Alsof ik je dat nog moet vertellen. En hou jezelf niet voor de gek, dit is een echt trauma, met een hoofdletter “T”, hier in River City. Ik zou aan Oxfords minimalistische definitie van trauma “hulpeloosheid” willen toevoegen. Het is een kenmerk van een ernstig trauma – je kunt er niet veel aan doen terwijl het zich steeds dieper ingraaft.

Onze wereld valt uit elkaar. Natuurlijk, hij is altijd al wankel geweest. Maar nu valt hij letterlijk in de as. Up is down, down is up, het is echt Superman’s Bizarro World. Overal waar we kijken is er een trauma, we zijn de meeste van onze vrienden kwijt – vrienden die we misschien al tientallen jaren hadden. Weg. En meestal op een lelijke manier. We hebben familie verloren. Hetzelfde. Weg. We leven misschien zelfs in een verdeeld huis. Schaap en wappie, die samenleven. Als dit het geval is, twijfel je soms zelfs aan je eigen verstand – misschien wel heel vaak.

Cognitieve dissonantie is altijd een punt van zorg en duikt om elke hoek op. Mensen die je vroeger vertrouwde, misschien toch een beetje, zijn plots verdacht of ronduit beangstigend. Ze zeggen het ene, jij weet het andere. Niets lijkt te kloppen. Bijna elke informatiebron waar je vroeger op vertrouwde, is nu verdacht. In het begin lijkt dit misschien een spelletje. Soms kan het ook een opluchting lijken. Nu hoef je niets meer te vertrouwen. Je hebt niet langer de last om uit te zoeken wat te vertrouwen en wat niet – nu vertrouw je helemaal niets meer als het in de mainstream zit. Dit betekent dingen zo simpel als reclame op televisie en in tijdschriften, reclameborden, de etiketten op cornflakesdozen, de koppen in kranten, de glimlachende vrouw bij Costco die gratis monsters uitdeelt. Je geeft overal een scheve reactie op, net zoals je hond doet als hij een vreemd geluid hoort.

Een van de afgelopen zaterdagen liep ik over een plaatselijke boerenmarkt. Het was een mooie zonnige, frisse herfstdag. Er stond een koel briesje en de mensen leken blij te zijn en het naar hun zin te hebben. Toen zag ik een gezin van vier mensen op me afkomen. Een vader en moeder en twee kleine meisjes van ongeveer 5 en 7 jaar oud. Allemaal met een masker op. Het hele moment stortte voor me in. Ik had niet langer het gevoel dat het een mooie dag was, of dat ik aan het wandelen was met buurtgenoten, of zelfs medemensen. Een gevoel van bedreiging overviel me en woede begon me te bekruipen. Ik begrijp deze mensen niet meer, ik voel me niet meer veilig tussen hen. Ze vormen nu echt een gevaar voor mij. Ik ben getraumatiseerd.

Oke, prima, nou en? Nou, dit kruipt dag in dag uit onder je huid. We blijven maar denken dat we uit deze nachtmerrie zullen ontwaken, maar net als Ground Hog Day gaat het maar door en door. Niets is verlicht. Als je hoort van een gewonnen rechtszaak, hoor je op hetzelfde moment van een arrestatie van een wappie Als je een leuke reclame ziet over blij lachende mensen en giechelende baby’s, zie je binnen dezelfde minuut onthoofde baby’s in Gaza. Geen van deze beelden is betrouwbaar, niets is betrouwbaar. De hele wereld is naar de hel gegaan.

Dat is trauma.

Wat het nog erger maakt, is ons isolement. Wappies zijn zeker niet de meerderheid. En ook al horen we dat we inderdaad met velen zijn, in werkelijkheid lijkt dat niet zo. Waar zijn alle wappies? Ze zijn er wel, natuurlijk, maar we hebben nog geen regelmatige en lokale ontmoetingsplaatsen waar we samen kunnen komen om te praten, te discussiëren, te delen en van elkaar te houden. We moeten dit voor onszelf gaan creëren. We zijn niet alleen geïsoleerd als mensen, maar we zijn ook geïsoleerd omdat we geen verbinding hebben met iets daarbuiten dat niet puur SCHAAP is. Alles wat we zien, horen en lezen is SCHAAP. De wereld herbergt schapen, zoals de Invasion of the Body Snatchers pod wereld – je kunt niet zeggen wie of wat van ons is. Alles draait om de gevaccineerden, de schapen, de volgelingen, de blinden. We zijn achtergelaten. We leven in een traumanatie.

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

20231228 Over een kerstlied

Van traditioninaction.org, Hymns & songs, zie daar afbeeldingen en links, google translate

Il Est Un Petit Ange

Zwitsers kerstlied

Il Est un Petit Ange (“Hij is een kleine engel”) is een oud kerstlied dat minstens uit de 18e eeuw dateert .

Het lied spreekt over een (Zwitserse) Duitse jongen die bezoek krijgt van een engel, die hem vraagt ​​het Christuskind te komen zien. De jongen vraagt ​​de Engel waar Hij is, zodat hij het arme Kind in de stal kan gaan aanbidden. Hij vertelt de Engel wat hij tegen Onze Lieve Heer wil zeggen, in de hoop de Kleine Koning in linnen te wikkelen.

Il Est un Petit Ange wordt hier vertolkt door het oudemuziekensemble Les Musiciens de Saint-Julien en de Maîtrise de Radio France.

Oude Zwitsers-Franse teksten

1. Il est un petit l’Ange

Qui jamais li mange;

Dit is mogelijk (i) jour:

Camarade Alimand, (x2)

Prends to juste-au-corps,

Et ton l’habiliment.

Fiens foir sti Pouponne.

Quoique tout p’tit, Li est grand.

Li l’être dans l’étable;

Li l’être ellendig;

Il n’avoir (punt) de koffie;

Li n’avoir (rien) qui Fi auffé;

Li l’être paufriment bien misérablement.

2. J’ai dit à Monsieu l’Ange:

– Montrés moi sti grange,

Pour y voir sti Pouponne

Qu’Il est si paufriment. (x2)

Pour moi, n’i falloit faire

Moi saffre bien faire

Moi parlerai à le Père;

Moi parlerai à le Mère;

Moi saffre bien dire:

– Moi reste avec le Sire,

La majesté du Roi;

Moi Le dis franchement:

3. – Bon jour, Roi de Gloire.

C’est moi, qui Ti fi ens foir.

Commentaar li portes fous

Depuis l’autri demain ? (x2)

Pourquoi Vous lefir Vous

De si Grante Matin?

Li l’être dangireux

D’y prendre li sirin.

Ni pleures point, j’ t’en prie!

Mon Demoisell’ Marie,

Baille-moi is lang

Er is een bonne garçonne.

Auto moi le saffre bien.

vertaling:

1. Hij is een kleine engel,

die nooit eet.

Hij zei onlangs tegen mij:

Mijn Duitse vriend, (x2)

Trek je wambuis aan,

trek je kleren aan,

kom en zie dit kindje.

Ook al is Hij klein, Hij is groot.

Hij ligt in een stal,

in erbarmelijke toestand.

Hij heeft geen geldkist

en niets om Hem warm te houden,

want Hij is ellendig arm.

2. Ik zei tegen Messire Angel:

– Laat me de schuur zien waar Hij is,

zodat ik dit Kind kan gaan bezoeken,

dat zo arm is. (x2)

Voor mij is het niet nodig.

Een geweldig banket met toast. Maar ik weet hoe ik een mooi compliment

moet maken : ik zal de vader begroeten, ik zal de moeder geweldig begroeten, ik weet wat ik moet zeggen. Ik zal daar bij de Heer blijven en de Majesteit van de Koning bewonderen. Ik zal eerlijk tegen Hem zeggen: 3. Goedemorgen, Koning van Glorie. Ik ben het – ik ben gekomen om U te zien. Hoe is het met u gegaan tijdens deze dag? (x2) Waarom ben je zo vroeg in de ochtend wakker? Het is gevaarlijk voor jou om de ochtenddauw te riskeren. Huil niet, alsjeblieft, huil niet! Mijn Vrouwe Mary, geef me wat linnengoed om rond de Kleine Engel te wikkelen, want Jij bent een goede Dame [Ja], dat weet ik goed.

Luister ook hier naar

20231228 Over paus Franciscus de diepe staat en de diepe kerk

Via Katholiek familienieuws, zie daar links en afbeeldingen, google translate

CFN-BLOG

Aartsbisschop Viganò: is de paus katholiek? 11 december 2023 29 min lezen

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò heeft een toespraak vrijgegeven voor een onlineconferentie die een van zijn meest scherpe waarschuwingen bevat over de huidige crisis in de Kerk. In vervolg op de conferentie die hij in november niet mocht presenteren op de Katholieke Identiteitsconferentie, biedt hij verdere reflecties op het grote mysterie dat het huidige pontificaat is. Hij legt uit dat er een grote “afgrond” bestaat tussen de acties van grote pausen zoals paus Pius XII en de huidige aanval van nieuwigheden. Hij vat samen dat onder Franciscus het verheven gezag van het pauselijke ambt: “verdraaid is tot arrogant autoritarisme en tirannie; het gezonde gevoel deel uit te maken van de heilige ordes van geestelijken en prelaten is verworden tot klerikalisme; de vaste onveranderlijkheid van de geopenbaarde Waarheid, gebaseerd op de volmaakte onveranderlijkheid van God – en zelfs van die waarheid die op natuurlijke wijze kenbaar is via de rede – heeft plaatsgemaakt voor permanente revolutie en chaos, voor de voorlopigheid van. . . spreek aangename dingen tot ons. . . en de willekeur van het discutabele. . . .”

Viganò merkt op dat, hoewel velen binnen en buiten de Kerk geschokt zijn door wat Franciscus doet, ze niet weten hoe ze moeten reageren of wat ze moeten doen. Hij merkt scherp op dat het probleem is dat zulke mensen Franciscus niet als het gevolg zien, maar eerder als de oorzaak. Ze denken dat hij iets unieks doet, in plaats van te begrijpen dat hij het product is van de revolutie van Vaticanum II. De aartsbisschop legt uit: “Omdat ze het niet met hem eens zijn, maar niet met Vaticanum II; noch zijn ze bereid te erkennen dat het juist uit dat Concilie was dat het revolutionaire proces ontstond dat iemand als Jorge Mario in staat stelde toe te treden tot de Sociëteit van Jezus, gewijd te worden, bisschop te worden, tot kardinaal benoemd te worden, en uiteindelijk toe te treden tot een conclaaf en kom eruit als ‘paus.’” Velen in de Kerk weigeren toe te geven dat de revolutionaire voorstellen van Franciscus deel uitmaken van een hele revolutionaire beweging, een beweging die al tientallen jaren in de Kerk geïnfiltreerd is en die nauw samenwerkt met revolutionairen in de burgerlijke sfeer. Toch hoeven we ons niet te verliezen in abstracte speculaties over dit feit. Voor katholieken is de oplossing eenvoudig. Wij kunnen niet meewerken aan de poging (die uiteindelijk zal mislukken) om de Kerk uiteen te vallen. Hij stelt: “Onze taak moet niet zijn om ons bezig te houden met de abstracte speculaties van canonisten, maar om met al onze kracht – en met de hulp van Gods genade – weerstand te bieden aan de expliciet destructieve actie van de Argentijnse jezuïet, die met moed en vastberaden elke medewerking weigert. ‘ met zijn destructieve agenda.

Maar betekent dit dat aartsbisschop Viganò een ‘sedevacantist’ is geworden? (Ed.: Het sedisvacantisme is een stroming onder sommige traditionalistische katholieken die zich tegen de vernieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie verzetten. Wikipedia) Ik heb in het verleden gesproken en geschreven over de nutteloosheid van deze term, omdat deze geen uniforme reeks overtuigingen beschrijft. Maar wat die term ook betekent, ik denk dat Viganò zijn woorden zorgvuldig kiest om te voorkomen dat hij dit standpunt formeel omarmt. Ja, hij brengt speculaties naar voren over mogelijke onregelmatigheden die de legitimiteit van de uitslag van het conclaaf van 2013 in twijfel zouden kunnen trekken. Hij gaat in op de mysteries en geruchten rond het aftreden van Benedictus XVI, evenals op vragen over de bedoelingen van het conclaaf. Maar uiteindelijk waarschuwt de aartsbisschop, hoewel hij stelt dat Franciscus een “valse profeet” is, “wij hebben niet de autoriteit . . . om officieel te verklaren dat Jorge Mario Bergoglio geen paus is.” De volledige implicaties van de revolutie van Vaticanum II zijn de afgelopen elf jaar dus onmiskenbaar zichtbaar en we kunnen duidelijk zien dat deze vruchten niet katholiek zijn, maar dat alleen de officiële hiërarchie als zodanig iemand tot usurpator kan verklaren. Het is geen kwestie van eigen handelen of oordeel, zelfs niet van een enkele bisschop. Dat brengt ons in een ‘impasse’ die elke ‘menselijke oplossing onmogelijk’ maakt. Het enige wat we kunnen doen is onze gehoorzaamheid aan deze destructieve revolutie weigeren. Het lijkt er dus op dat aartsbisschop Viganò het formele sedevacantisme niet omarmt, hoewel hij speculatief enkele punten bespreekt waarover sommige sedevacantisten het eens zouden zijn. Hij is er duidelijk over dat we ons moeten verzetten tegen de destructieve veranderingen die aan de Kerk worden opgedrongen, maar dat we ons niet het gezag van de hiërarchie moeten toe-eigenen om de juridische beslissingen te nemen.

Het is onduidelijk in welke mate sommige eerdere geschriften van aartsbisschop Viganò over dit onderwerp zijn geëvolueerd. Houdt hij bijvoorbeeld nog steeds vast aan de theorie van twee gelijktijdige entiteiten, uitgelegd door bisschop Bernard Tissier de Mallerais (dat wil zeggen dat de pausen van na het concilie tegelijkertijd het ambt van hoofd van de katholieke kerk en de kerk van de raad bekleden). Misschien zullen verdere tussenkomsten van de aartsbisschop dergelijke vragen ophelderen.

In ieder geval geven we hieronder de volledige tekst van zijn reflecties weer ter overweging (niet noodzakelijk een volledige aanbeveling), aangezien de volledige betekenis van wat er gebeurt ons speculatief kan ontgaan, als hij zichzelf voorstelt. Zoals we altijd hebben gezegd, kunnen zulke delicate onderwerpen beter worden aangepakt door een legitiem lid van de hiërarchie. Het is niet aan leken of eenvoudige priesters om dergelijke argumenten naar voren te brengen. Het enige wat we hoeven te doen is de waarschuwingen van goede herders opvolgen om gehoorzaamheid aan de revolutie te weigeren. Libera nos Domine!

“Kijk naar onze illusies”

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò

voor de online conferentie georganiseerd door Professor Edmund Mazza

“Is de paus katholiek?” 9 december 2023

Stelling

Degenen die tegen degenen die zien zeggen: “Zie niet” en tegen degenen die kijken: “Kijk niet naar ons naar wat juist is; spreek ons ​​plezier aan, kijk naar ons illusies.”

Zezeggen tegen dezieners: En aan de profeten: “Geef ons geen ware profetieën; spreek aangename dingen voor ons, profeteer illusies voor ons!”Zie niet,” “Zie Jes. 30:10

(Ed.: 10die tegen de zieners zeggen: U mág niet zien;

tegen de schouwers: U mág niet voor ons schouwen wat waar is.

Spreek tot ons vleierijen,

schouw bedriegerijen. HSV)

Deze online conferentie, georganiseerd door professor Edmund Mazza, heeft als thema een onderwerp dat pas onlangs publiekelijk wordt besproken, na meer dan tien jaar van verschrikkingen die erger zijn dan die we de afgelopen zestig jaar hebben gezien, maar die volkomen consistent zijn met de filosofische en theologische fundamenten die door het Tweede Vaticaans Concilie voor de huidige crisis zijn gelegd. Is de paus katholiek? Een vraag als deze zou in andere tijden bijna als godslastering hebben geklonken, zo diepgeworteld was het respect en de liefde van de gelovigen voor de paus van Rome, die als Lieve Christus op aarde. Wie zou in de tijd van Pius XII zijn morele en magistrale autoriteit in twijfel hebben durven trekken? En aan de andere kant: waarom zouden de gelovigen überhaupt een afwijkende mening tegen een paus moeten uiten, aangezien de stem van elke paus een uitdrukking was van een ononderbroken continuïteit met zijn voorgangers en met de Goddelijke Meester? Als we vandaag naar Jorge Mario Bergoglio luisteren en zijn woorden vergelijken met die van Pastor Angelicus [Pius XII], begrijpen we de afgrond die een echte paus scheidt van zijn groteske parodie, de afgrond die de Plaatsvervanger van Christus scheidt van de simia Pontificis [de aap van de paus]. Het hiëratische gezag van alle pausen, van Sint Petrus tot Pius XII, nauw verbonden met het goddelijk gezag van Christus, de Eeuwige Hogepriester, is verdraaid tot arrogant autoritarisme en tirannie; het gezonde gevoel deel uit te maken van de heilige ordes van geestelijken en prelaten is verworden tot klerikalisme; de vaste onveranderlijkheid van de geopenbaarde Waarheid, gebaseerd op de volmaakte onveranderlijkheid van God – en zelfs van die waarheid die op natuurlijke wijze kenbaar is via de rede – heeft plaatsgemaakt voor permanente revolutie en chaos, voor de provisionaliteit van “loquimini nobis placentia ” – “spreek aangename dingen tegen ons” – en tegen de willekeur van het discutabel: “aspicite nobis illusiones” – “Profeteer illusies voor ons.” (Is 30:10).

Cognitieve dissonantie

Maar net zoals in het licht van de plotselinge dood van miljoenen mensen in de wereld na de criminele inentingscampagne na de psychopandemische fraude, zijn er mensen die nog steeds weigeren het causale verband te erkennen tussen de toediening van het experimentele gen serum en de door de elite geplande en afgekondigde massale uitroeiing. Dus ook op kerkelijk gebied zijn er, ondanks de verwoestingen veroorzaakt door de conciliaire revolutie en de zogenaamde ‘liturgische hervormingen’, nog steeds mensen die dat doen. Ik wil het causale verband niet toegeven tussen het minder criminele handelen van die deskundigen en adviseurs – die notoir modernistisch waren vóór Vaticanum II en als zodanig terecht werden veroordeeld door het Heilig Officie of met argwaan werden bekeken door de bisschoppen – die niets minder gebruikten dan een oecumenische Het Concilie als een prestigieus podium waarop het valse en bedrieglijke stuk van de dialoog met de wereld, de oecumene, de democratisering en de parlementarisering van de Kerk kan worden uitgevoerd, allemaal met de goedkeuring van de “Pausen van het Concilie.” Die vergadering werd door haar eigen architecten terecht omschreven als ‘het 1789 van de Kerk’. Johannes XXIII, Paulus VI, Johannes Paulus I, Johannes Paulus II en Benedictus XVI lieten niet na te benadrukken hoe de revolutionaire en maçonnieke principes – liberté, égalité, fraternité – zouden op de een of andere manier kunnen worden gedeeld en eigen gemaakt door het katholicisme, beginnend bij de aanvaarding en zelfs de overtuigde bevordering van de seculariteit van de staat en de substantiële annulering van het goddelijke en universele koningschap van Onze Heer Jezus Christus.

Als je het geduld hebt om mij te volgen in mijn onderzoek, zul je zien dat het sociale koningschap van Christus de petra schandali (1 Pet 2:8) – de struikelsteen waar alle medeplichtigen van het antichristelijke plan van de Nieuwe Wereld Orde zonder onderscheid tegenaan botsen.

Het causale verband

De vexata quæstio – “Is Bergoglio katholiek?” – wordt vanuit veel verschillende invalshoeken benaderd volgens verschillende criteria die voortkomen uit verschillende culturele erfgoederen: het traditionele scholastische standpunt; het gematigde en conciliaire standpunt, of, we zouden kunnen zeggen, het Montiniaanse standpunt; en degene die als het ware tussen de twee oevers wankelt en Bergoglio als paus erkent, hoewel hij de facto canoniek onafhankelijk van hem is. Maar we moeten erkennen dat het vandaag de dag mogelijk is om, samen met veel priesters en leken, een gevoel van ernstig onbehagen en ernstig schandaal te delen als gevolg van de omslachtige aanwezigheid van de Argentijnse jezuïet. Tegenwoordig kunnen we ons afvragen of Bergoglio katholiek is, en dat is al een goed uitgangspunt, omdat zijn heterogeniteit ten opzichte van het pausdom nu duidelijk is en wordt waargenomen door zowel de eenvoudige gelovigen als door een groot deel van de geestelijkheid, en zelfs door bepaalde randen van de media. De Hiërarchie beperkt zich tot het tonen van lafheid of medeplichtigheid aan de tiran, en de weinige tegenstrijdige stemmen durven niet de noodzakelijke conclusies te trekken in het licht van de ketterijen en onzin van de huurder van Santa Marta. Omdat ze het niet met hem eens zijn, maar niet met Vaticanum II; noch zijn ze bereid te erkennen dat het juist uit dat Concilie was dat het revolutionaire proces ontstond dat iemand als Jorge Mario in staat stelde toe te treden tot de Sociëteit van Jezus, gewijd te worden, bisschop te worden, tot kardinaal benoemd te worden, en uiteindelijk toe te treden tot een conclaaf en kom eruit als ‘paus’. Voor hen is het toegestaan ​​om Bergoglio te bekritiseren, maar alleen op voorwaarde dat men nooit het conciliaire idool bekritiseert, de onaantastbare fetisj van de Montinianen die vandaag de dag, vergeleken met de verschrikkingen van de Argentijnse jezuïet, lijken voorvechters van de katholieke orthodoxie.

En hier komen we bij het punctum dolens, dat wil zeggen de grote tegenstelling die de voorstanders van Vaticanum II verenigt met zijn historische tegenstanders – de Sociëteit van St. Pius X in primis – door door te willen gaan met een evaluatie van objectief buitengewone feiten met behulp van gewone evaluatienormen. Zoals ik vaak heb gezegd, lijkt het mij dat sommige commentatoren zich meer zorgen maken over de leer van het pausdom dan over de redding van zielen, zodat ze merken dat ze liever geregeerd worden door een ketterse en afvallige paus dan te erkennen dat een ketter of een afvallige kan niet aan het hoofd staan ​​van de Kerk waartoe hij als zodanig niet behoort. We hebben dus allerlei soorten haarkloverijen over het onderscheid tussen formeel en materieel

Eén enkel subversief plan

Een paar weken geleden werd een belangrijke medewerker van Hillary Clinton en John Podesta gearresteerd wegens pedofilie en kinderpornografie. Ik doel op Slade Sohmer, een man met banden met de wereld van Broadway en de cinema, die een rol speelde in de pogingen om de beruchte ‘Pizzagate’-affaire te ontmaskeren, dat wil zeggen het netwerk van smerige medeplichtigheid en gruwelijke misdaden tegen minderjarigen dat draait om rond de internationale diepe staat. We hebben vernomen dat Jeffrey Epstein en hoogstwaarschijnlijk Ghislaine Maxwell zeker lid waren van de Israëlische Mossad. Dit doet ons begrijpen dat de beroemde reizen van veel bekende mensen naar het eiland van Epstein werden gebruikt om hen te chanteren door bewijs te verzamelen van hun schuld bij deelname aan gruwelijke rituele misdaden tegen minderjarigen. En als de staatshoofden en regeringsfunctionarissen van de westerse wereld geen woord van protest durven uiten tegen de moordpartijen op burgers in de Gazastrook, is het legitiem om aan te nemen dat deze houding te wijten is aan de uitgebreide dossiers en video’s die hen beschuldigen. die in het bezit zijn van de Israëlische inlichtingendiensten. Hetzelfde moet zijn gebeurd met de voorbereiding van de neppandemische noodsituatie, die slaafs werd herhaald in alle lidstaten van het World Economic Forum en de Verenigde Staten. Naties, en ook met de farce van de Oekraïense crisis (laten we Gaza Marine niet vergeten, het enorme aardgasveld vlak voor de kust van de Gazastrook, een doelwit dat behoorlijk verleidelijk is in een tijd waarin de gasaanvoer uit Rusland is geblokkeerd door economische sancties die de multinationals en hun investeringsfondsen ten goede komen). Maar als deze chantage van de machtigen van de wereld het verenigende element vormt van het globalistische subversieve project, kunnen we niet anders dan denken dat de onmisbare rol die de katholieke kerk speelt op de een of andere manier niet alleen is afgedwongen door de benoeming van Bergoglio als afgezant van de vijanden van de Kerk die in de allerhoogste positie zijn geplaatst, maar ook door de seksuele en financiële schandalen die slechts gedeeltelijk aan het licht zijn gekomen dankzij de vele prelaten die agenten zijn van de diepe kerkdiepe kerk en de diepe staat . Hoe kunnen we denken dat een persoon als Theodore McCarrick, die het Witte Huis binnenkwam zonder dat hij zich hoefde te melden en die de diplomatieke belangen van het Vaticaan in China bleef vertegenwoordigen, zelfs nadat hij ervan werd beschuldigd een serieel roofdier te zijn, niet de steun genoot van die machtige individuen, die de meest verachtelijke ondeugden en de meest gruwelijke misdaden met hem deelden? Moeten we denken dat het partnerschap tussen de beperkt was tot medeplichtigheid aan financiële speculatie, toen een pedofiel als Slade Sohmer samenwerkte met de Clintons en Barack Obama, die allemaal betrokken waren bij Pizzagate? Of dat de talrijke vluchten van Bill Gates naar het eiland van Epstein, samen met die van talloze acteurs, heersers, politici, bankiers en VIP’s niets te maken hebben met het netwerk van medeplichtigheid van de lavendelmaffia?

Uit de gelekte e-mails in de Wikileaks zaak weten we dat John Podesta namens Hillary Clinton en Obama werkte – en de globalist elite in het algemeen – om een ​​‘gekleurde revolutie’ binnen de Kerk te bevorderen die Benedictus XVI uit het pausdom zou moeten verdrijven, een ultraprogressieve paus zou moeten kiezen en het katholieke leergezag substantieel zou moeten wijzigen door het de eisen van de Agenda 2030: gendergelijkheid, de introductie van genderideologie en LGBTQ+-doctrine, de democratisering van het kerkelijk bestuur, samenwerking in het neo-Malthusiaanse project van de Grote reset, samenwerking op het gebied van immigratie, en annuleer de cultuur. Het lijkt mij duidelijk dat dit subversieve project een perfecte realisatie heeft gevonden in de benoeming van Bergoglio – en ik gebruik het woord ‘benoeming’ met opzet – en dat het wordt bevestigd door zijn consistente patroon van bestuursdaden en magistrale leerstellingen, zowel publiek als privaat. , in de loop van dit meest ongunstige decennium. Een actie die feitelijk de wensen heeft uitgevoerd (desiderata), of beter gezegd de mandaten (mandata.mercator pessimusvan hun verraad met sponsoring en financiering. Ik vraag me af of Bergoglio’s groteske pogingen om Judas opnieuw te evalueren niet de instinctieve sympathie verraden van een verrader voor Iskariot, : de elite heeft hen de diepe staatmet de agenten van de bindt diepe kerk die de leden van de quid pro quo met haar kleinering van de geschiedenis van de Kerk en de vervalsing van de Heilige Schrift. En inderdaad, bij nader inzien is het altijd de belofte van een economisch annuleer de cultuur ), de bevelen van de elite, punt voor punt, en op zo’n precieze manier dat ze ondubbelzinnig zijn: gendergelijkheid met het openstellen van rollen in kerkelijk bestuur en bediening voor vrouwen; de morele legitimatie van sodomie en genderideologie door het toelaten van sodomieten en transseksuelen tot de rol van peetouders en het optreden als getuige op bruiloften; valse democratisering, naar het model van oligarchieën in de burgerlijke sfeer, door middel van ‘synodaliteit’; de acceptatie van pseudo-milieu-eisen met een drastische inkrimping van de veroordeling van abortus, euthanasie en genetische manipulatie door de ondermijning van de Pauselijke Academie voor het Leven; de campagne om illegale immigranten te verwelkomen in naam van de onvermijdelijkheid van vermenging van rassen die niet vrij is van economische belangen;

Laten we dus teruggaan naar de pretium sanguinis, de betaling voor diensten verleend door mensen die zijn gechanteerd, niet alleen door degenen die de meest verontrustende en obscure geheimen over hen, maar ook door degenen die het met hen eens zijn terwijl ze soortgelijke rollen vervullen in andere landen, in het Europees Parlement, de VN, de Wereldbank of in andere internationale instellingen. Stel je voor dat de Canadese premier

Minister Justin Trudeau durfde te overwegen zich te distantiëren van bepaalde kwesties – bijvoorbeeld het zwijgen over de oorlogsmisdaden van Netanyahu in Gaza – en daarmee de hem gegeven bevelen te negeren. Nog voordat het nieuws de media bereikte, zouden het zijn collega’s in Groot-Brittannië, Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Nederland, België en God weet waar nog meer zijn die druk op hem zouden uitoefenen om zich stil te houden, wetende dat Welnu, dat de Mossad geen moment zou aarzelen om niet alleen Trudeau (tegen wie een aanklacht wegens verkrachting van een minderjarige in behandeling is, die voorlopig bij een of ander parket is neergelegd) in een schandaal – en in de gevangenis – te betrekken, maar ook die leden van de internationale pedofiele elite die bewijs heeft van andere misdaden gepleegd door dezelfde Justin Trudeau. Om deze reden was het noodzakelijk dat de corruptie endemisch het systeem werd, zodat de globalistische kanker erin kon worden gegrift.

En het zou dwaas of onverantwoordelijk zijn om te geloven dat de Bergogliaanse hiërarchie vrijgesteld is van deze chantage. We weten eerder dat het grotendeels betrokken is bij dezelfde ondeugden, met de bescherming van Bergoglio zelf. Aan de andere kant, welke geloofwaardigheid kan de Argentijnse jezuïet beweren te hebben, toen hij in het geval van McCarrick persoonlijk als res judicata de veroordeling zonder vorm van proces besliste een van de machtigste kardinalen van de afgelopen vijftig jaar, die het verhoor van getuigen vermeed die de namen van zijn handlangers hadden kunnen geven, die nu zijn gepromoveerd tot de hoogste niveaus van de kerk of openbare instellingen? Denkt u dat, als het mogelijk zou zijn om ongestraft verkiezingsfraude te plegen om Donald Trump uit het Witte Huis te verdrijven, zij er tijdens het conclaaf van 2013 niet in zijn geslaagd hetzelfde te doen, rekening houdend met hoezeer de meerderheid van het College van Kardinalen in gevaar is gebracht? is? Het feit dat de fraude openbaar is en nog steeds ongestraft is, is in ieder geval een verzwarende omstandigheid die voortkomt uit de arrogantie om te geloven dat je almachtig en onoverwinnelijk bent.

De zaak van de ketterse paus: tussen abstracte hypothese en concrete realiteit

Toen de heilige Robert Bellarmine als academische studie de vraag stelde of een paus van Rome tot ketterij zou kunnen vervallen, stelde hij zich een paus voor die, hoewel hij ervan overtuigd was dat hij het katholieke geloof bleef aanhangen, materieel of formeel vasthield aan één specifieke ketterij, in een algemene context waarin het sociale en kerkelijke lichaam katholiek bleef. Bellarmine had zich nooit kunnen voorstellen dat een afgezant van de Vrijmetselarij zo ver zou kunnen gaan dat hij tot paus zou worden gekozen met als doel de Kerk van binnenuit te vernietigen, waarbij hij zich de macht van het pausdom zelf zou toe-eigenen en misbruiken tegen < /span>– laat degene die leest het begrijpen (Mt 24:15).qui legitiem intelligat – wanneer je de gruwel der verwoesting zult zien (Mt 24:15) – moet als zodanig worden begrepen juist vanwege de absolute uniciteit en vanwege het feit dat iedereen – sommigen met afschuw, sommigen met satanische voldoening – de gruwel van de verlatenheid in vervulling zal zien staan ​​op de heilige plaats: videritis abominationem desolationis het pausdom. Ook had hij zich niet kunnen voorstellen dat een hypothetische paus louter ketterij zou overstijgen en totale afvalligheid zou omarmen. Geen enkele kerkleraar heeft ooit de mogelijkheid van een afvallige paus overwogen, of van een verkiezing die vervalst en gemanipuleerd is door machten die openlijk vijandig tegenover Christus staan, omdat een dergelijke enorme omvang alleen zou kunnen gebeuren in een unieke en buitengewone context zoals die van de uiteindelijke voorspelde vervolging. door de profeet Daniël en beschreven door Sint-Paulus. De aansporing van onze Heer

Katholieken zijn vandaag de dag verontwaardigd over het beangstigende stilzwijgen van kardinalen en bisschoppen, om dezelfde reden dat burgers geschokt zijn door de medeplichtigheid van politici, artsen, journalisten, rechters en wetshandhavers bij het verraden van het sociale contract. Ze zijn tot het inzicht gekomen dat het hele systeem gegijzeld is door de vijand, en dat het nutteloos is te hopen gerechtigheid en waarheid te verkrijgen van degenen die de mondiale staatsgreep steunen, zowel op burgerlijk als op burgerlijk vlak. kerkelijke sfeer. De subversieve operatie is zo efficiënt en georganiseerd dat zij ondubbelzinnig het werk laat zien van een Luciferiaanse intelligentie die veel verder gaat dan de vermeende sluwheid van Klaus Schwab of een Rockefeller. Dit is de reden waarom het ‘Bergoglio-probleem’ niet met gewone middelen kan worden opgelost: geen enkele samenleving kan de totale corruptie overleven van de autoriteit die haar regeert, en de Kerk is niet anders als haar leden – en vooral haar pastors – weigeren de wortel ervan te erkennen. oorzaken van deze leerstellige, morele en geestelijke corruptie en beperken zich tot het betreuren van de excessen van deze of gene uitspraak van Bergoglio, zonder te begrijpen dat we te maken hebben met de homo iniquus et dolosus een specifieke ketterij , waarbij hij het kerkelijk recht omzeilde en zijn bedoelingen verborgen hield vanaf de allereerste verschijning in de Loggia van het Vaticaan. Ik herhaal: we hebben niet te maken met een situatie waarin een paus vasthoudt aan in fraudem legis– De Eerste Stoel wordt door niemand beoordeeld. Het was precies op dit principe dat degenen die hem tot ‘paus’ hadden gekozen, vertrouwden, maar ze vergaten een klein detail: de intentie om de Kerk schade toe te brengen door namens een vijandige macht op te treden is niet verenigbaar met de aanvaarding van het pausdom, en daar is daarom een ​​gebrek aan instemming gegeven door de wil van de gekozene – bevestigd door zijn woorden en daden van de afgelopen tien jaar – namelijk de intentie om te handelen Prima Sedes a nemine judicatur van Psalm 42 – de onrechtvaardige en bedrieglijke mens – onrechtvaardig vanwege de doeleinden die hij heeft, bedrieglijk vanwege de middelen die hij gebruikt om die onrechtvaardige doeleinden te bereiken. Spreken over formele ketterij in het geval van Bergoglio is hetzelfde als het beschuldigen van louter verduistering van de criminelen die nu miljoenen mensen vermoorden met dodelijke serums, vergiftigde lucht en water, schadelijk en kunstmatig voedsel, geplande hongersnoden en pestilenties, geïnduceerde onvruchtbaarheid en de dood – al dan niet feitelijk. fysieke dood of burgerlijke uitsluiting. We zijn net zo ver voorbij ketterij als we voorbij de normale misdaden zijn waarvan staatshoofden kunnen worden beschuldigd, met als verzwarende omstandigheid dat de dader weet (of beter gezegd hoopt) dat hij zichzelf kan redden van veroordeling, omdat zijn voornaamste aanklagers hem als een moordenaar beschouwen. de Paus, en als zodanig vrijgesteld van elk menselijk tribunaal. (wat Bergoglio bovendien herhaaldelijk heeft gedaan). Nee. De situatie is eerder dat er een man naar het conclaaf werd gestuurd met de opdracht om van bovenaf een revolutie teweeg te brengen in de Kerk, terwijl hij op de stoel van Petrus zat. En nogmaals: hij nam niet zomaar het pausdom over en liet zich pas later door slechte raadgevers overhalen om op twijfelachtige wijze te handelen. Nee. In plaats daarvan is zijn voorbedachte rade duidelijk, bevestigd door de overeenstemming van zijn daden met de bevelen die al waren gegeven door de diepe kerk onder het pontificaat van Benedictus XVI – of het nu door de samenzweerders van de ‘Saint Gallen Mafia’ of het ‘Pact van de Catacomben’ is, het doet er weinig toe – en door de herhaalde ontmoetingen van de Argentijnse jezuïet met exponenten van de globalistische elite en de financiële machthebbers van de wereld vóór de ogen van allen.

Het gebrek aan toestemming

Het is aannemelijk dat de Declaratio van Benedictus XVI van 11 februari 2013, vanwege de kritieke kwesties die professor Enrico Maria Radaelli op meesterlijke wijze benadrukte, leidde tot een situatie van canonieke onregelmatigheid die voorafging aan het conclaaf van maart 2013, waardoor het ongeldig werd verklaard en daarmee ook de verkiezing van de opvolger van Benedictus XVI nietig werd verklaard , ongeacht of de gekozene Bergoglio was of een nieuwe Pius X. Maar

Zelfs als Benedictus XVI op legitieme wijze afstand zou doen – hoewel hij zich bewust was van het risico dat de verkiezing van de Argentijnse jezuïet materieel mogelijk zou worden – is het de kwaadaardige bedoeling om het gezag en de macht van het pausdom te misbruiken, door dit aan te nemen door middel van bedrog, wat de vitium consensus echt maakt en Bergoglio tot een usurpator van de troon van Petrus maakt. De consensus en steun voor de Argentijnse jezuïet komt in belangrijke mate voort uit de ultraprogressieve en pro-ketterse vleugel die zijn verkiezing sponsorde: alle beruchte leden van de diepe kerk en nauw verbonden met de homoseksuele en pedofiele lobby van de deep state.

Als er mensen zijn die er koppig op staan ​​de vinger te onderzoeken van degenen die deze staatsgreep aan de kaak stellen en niet op de maan van Bergoglio’s duidelijke samenhang ermee, kunnen we ons niet gedragen alsof we een kwestie van een punt van het kerkelijk recht oplossen. Nee. De Heer wordt verontwaardigd, de Kerk wordt vernederd en zielen gaan verloren omdat er een usurpator op de troon blijft zitten, iemand wiens daden van bestuur en magisterium kunnen worden beoordeeld in het licht van de woorden van Onze Heer:

Pas op voor valse profeten die in schaapskleren naar je toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je ze herkennen. Worden druiven van doornen geplukt, of vijgen van braamstruiken? Zo brengt elke goede boom goede vruchten voort, en elke slechte boom brengt slechte vruchten voort; Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, en een slechte boom kan ook geen goede vruchten voortbrengen. Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Je zult ze dus aan hun vruchten kunnen onderscheiden (Mt 7:15-20).

Je hebt het goed gehoord: Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, noch kan een slechte boom goede vruchten voortbrengen, wat betekent dat Bergoglio ononderbroken doorgaat gedrag – vóór, tijdens en na zijn verkiezing – geldt alleen als bewijs van zijn inherente ongerechtigheid.

Kunnen we er dan moreel zeker van zijn dat de huurder van Santa Marta een valse profeet is? Mijn antwoord is: Ja. Zijn wij daarom in geweten gemachtigd om onze gehoorzaamheid in te trekken aan iemand die, zichzelf voorstellend als paus, zich in werkelijkheid gedraagt ​​als het Bijbelse wilde zwijn in de wijngaard van de Heer (Ps 79:14), of als de huurling, qui non est pastor, cuius non sunt oves propriæ – wie is niet de herder, wiens eigendom de schapen niet zijn – < a i=4>et non pertinet ad eum de ovibus – en wie heeft er geen zorg voor de schapen (Joh 10:12-13)? Ja.

Wat we niet kunnen doen, omdat we niet de bevoegdheid hebben, is officieel verklaren dat Jorge Mario Bergoglio geen paus is. De verschrikkelijke impasse waarin we ons bevinden maakt elke menselijke oplossing onmogelijk.

Het moet niet onze taak zijn om ons in te laten met de abstracte speculaties van canonisten, maar om met al onze kracht – en met de hulp van Gods genade – weerstand te bieden aan de expliciet destructieve actie van de jezuïet Argentijn, die met moed en vastberaden elke samenwerking, zelfs indirecte samenwerking, weigert. , met hem en zijn handlangers.

De afwijzing van het koningschap van de mens-God

Het kwaad van deze wereld is intrinsiek verbonden met de weigering te erkennen dat zowel in de staat als in de kerk het plaatsvervangend gezag van degenen die regeren rechtstreeks voortkomt uit de hypostatische unie, dat wil zeggen uit de unie van goddelijkheid en mensheid in Onze Heer Jezus Christus, Koning en Hogepriester. De haat van de goddelozen tegen Christus, de Koning, werd in de eeuwigheid geboren, toen de Heilige Drie-eenheid Lucifer op de proef stelde en hij begreep dat hij de Mens-God zou moeten aanbidden en gehoorzamen, dat hij Hem zou moeten erkennen als Koning en Heer. ondanks de vernedering van het aannemen van een menselijk lichaam en de schande van de marteling aan het kruis. Op dat moment riep Lucifer zijn Non serviam.

Die kreet van rebellie die de eeuwige verdoemenis van een deel van de engelengeesten opleverde, wordt gevonden in de gescheurde kleding van Kajafas, in de manoeuvres van de hogepriesters en schriftgeleerden van het volk om de beloofde Messias schuldig ter dood te sturen omdat hij zich niet had geleend voor de machtsambities van het Sanhedrin. We vinden dit in het theologische delirium van het zionisme, dat zich sinds het Congres van Bazel in 1897 heeft gepositioneerd als een soort Vaticanum II van het jodendom, waarbij de figuur van een persoonlijke Messias is vervangen door de komst van de staat Israël. Die Joodse Raad sanctioneerde de vergoddelijking van de staat en zijn onafhankelijkheid van de goddelijke wil – het uitgangspunt van tirannie. De leden van het modernistische Sanhedrin van Vaticanum II handelden niet anders toen zij, in naam van de seculariteit van de staat en de godsdienstvrijheid, de doctrine van het sociale koningschap van Christus, die zojuist door Pius XI was afgekondigd, vertrapten. “Non serviam” had al weerklank gevonden in het Duitsland van ketter Luther en in het Engeland van Hendrik VIII met de verwerping van het gezag van de Plaatsvervanger van Christus , en het weerklonk opnieuw op arrogante wijze in het revolutionaire Frankrijk, met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en opnieuw met het liberalisme, dat de heerschappij van God niet alleen de heerschappij van de naties ontneemt, maar ook het primaat van de morele wet over de regels van de economie. We vinden “Non serviam” in het atheïstische materialisme van het communisme, het valse contrapunt van het liberalisme dat het bedoelde en koesterde om het sociale weefsel te vernietigen door middel van van klassenstrijd. En vandaag de dag weerklinkt deze helse schreeuw van de verschrikkingen van abortus, euthanasie, gendertransitie en genetische manipulatie, waarvan het enige doel is om elk spoor van het Goddelijke uit te wissen, zowel in de mens als in de schepping, en om de band tussen de mens en God te doorbreken. dat wordt vervuld in de Incarnatie.

Totdat we de onvermijdelijkheid onderkennen van de overwinning van de Mens-God als Koning en Heer van het Universum, en de overwinning van de Maagd Moeder van God als koningin en dame door genade; totdat alle naties en volkeren de knie buigen voor de Ene Redder en Verlosser van het menselijk ras; Zolang de samenleving en de Kerk gegijzeld blijven door de vijanden van Christus de Koning en Zijn Meest Verheven Moeder, zullen we niet kunnen hopen op het einde van deze meest pijnlijke beproeving, omdat we niet de noodzakelijke keuze zullen hebben gemaakt. van de kanten die de Heer van ons verwacht om ons te laten delen in Zijn totale en definitieve overwinning op Satan. Laten we onszelf niet voor de gek houden: degenen die er koppig op staan ​​de huidige situatie met louter menselijke ogen te lezen, stellen niet alleen zichzelf, maar ook de hele mensheid bloot aan de voortzetting en verergering van deze situatie: voor onze strijd is niet tegen schepselen van vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen de heersers van deze wereld van duisternis, tegen de geesten van het kwaad die in de hemelse gewesten wonen (Ef 6:12) .

Conclusie

Laat de eens christelijke naties terugkeren naar het geloof van hun vaderen. Laat dissidenten de katholieke eenheid omarmen. Mogen mensen die ondergedompeld zijn in de duisternis van bijgeloof en afgoderij, zich bekeren tot de Levende en Ware God. Laat de mensen die ooit het Uitverkoren Volk waren de ware Messias herkennen en zich distantiëren van de zionistische ketterij. Laat individuen, vooral degenen die gevestigd zijn in autoriteit, zichzelf uit hun slaap schudden en met vertrouwen erkennen dat er geen macht is behalve van God , omdat dit – en alleen dit – het uitgangspunt is voor de harmonie tussen de volkeren, voor gerechtigheid, voor vrede. Laat trouwe katholieken beseffen dat het niet langer mogelijk is om passief uit te stellen welke kant we kiezen, terwijl we vasthouden aan de illusie dat de huidige crisis in welk precedent dan ook past, onderdanig blijven aan de mantel van autoriteit die wordt gedragen door iemand die alleen aangename dingen spreekt, maar niet spreekt met het gezag van Jezus Christus. En als de Herders afwezig zijn bij dit algemene ontwaken van het geweten, laten ze dan de verschrikkelijke woorden van de Heer in gedachten houden: “Als deze zwijgen, zullen de stenen het uitschreeuwen ” (Lc 19:40).

+ Carlo Maria Viganò, aartsbisschop

Brian McCall

zie ook bij bewust over en van Vigano

zie bij Niburu over chantage en Viagano en covid