Maand: november 2023

20231130 Over een dreigende opstand in Katholieke Kerk

Via Xandernieuws, zie daar links en afbeeldingen

Dreigende opstand in Katholieke Kerk? Priesters noemen de één-wereldreligie paus ‘Antichrist’

Posted on 14/11/2023

(15.25) – Het rommelt al jaren in de Katholieke Kerk, maar van een echte grootschalige opstand is het nog niet gekomen. Mogelijk dat daar nu verandering in komt nu paus Franciscus, die volgens conservatieve priesters en andere geestelijken ‘openlijk de oorlog verklaard heeft aan de Kerk’ en zelfs ‘antichrist’ wordt genoemd, een bisschop die zich verzet tegen zijn globalistische agenda uit zijn ambt heeft gezet. In 2012 en 2013 besteedden we in een groot aantal artikelen uitgebreid aandacht aan de aanstelling van Paus Franciscus, vooral in het licht van de 900 jaar oude ‘112 pausen’ profetie van St. Malachy, en van de profetie van uitgerekend Franciscus van Assissi, die voorspelde dat deze laatste paus tijdens de Apocalyps ‘vernietiging’ zal brengen.

Op 31 oktober publiceerde het Vaticaan een door de paus ondertekend document waarin ruimte werd geboden om ’trans’- en andere mensen die zich identificeren met het hele alfabet aan verzonnen ‘genders’, te dopen of toe te staan als pleegouders te functioneren. Voor de nodige katholieken bleek dit de spreekwoordelijke druppel te zijn. Voor anderen was het een bevestiging dat het Vaticaan niets meer met het oorspronkelijke christelijke geloof te maken heeft (als het dat ooit al heeft gehad), en de Katholieke Kerk definitief als ‘afgevallen’ kan worden beschouwd.

Marxistische wereldregering met éen-wereldreligie

Bisschop Strickland (Texas, VS) werd officieel zonder reden van opgaaf door de paus verwijderd, maar voor iedereen is het duidelijk dat dit werd gedaan omdat Strickland zich de afgelopen vijf à zes jaar krachtig verzette tegen de globalistische agenda van paus Franciscus, die inmiddels bijna openlijk streeft naar het opgaan van het katholieke geloof in een één-wereldreligie, en met dat proces al heel ver gevorderd is.

Franciscus werkt niet voor niets al jaren nauw samen met de VN, de WHO en het WEF, en steunt dan ook volop de klimaat- en LGBTQ agenda, alsmede de oprichting van een marxistische VN ‘wereldregering’ met daaraan gekoppeld een één-wereldreligie. In 2020 schreef hij zelfs in een encycliek (‘Fratelli Tutti’) dat alle landen macht moeten overdragen aan deze Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur. Hiervoor moet de VN in zijn ogen wel ‘echte tanden’ krijgen, zodat alle landen gedwongen kunnen worden om te gehoorzamen.

Klimaatdictatuur gesteund door alle ‘geloven’

Tijdens de recente Global Faith Leaders bijeenkomst in Abu Dhabi (6 en 7 november) stond officieel de jarenlang door het Vaticaan gepromootte ‘eenheid’ en ‘broederschap’ centraal, en werden de politieke leiders van de wereld door hooggeplaatste katholieke, protestantse, Joodse, islamitische, boeddhistische en hindoeïstische vertegenwoordigers opgeroepen om tijdens de COP28 klimaattop in december, die door de ‘groene koning’ Charles zal worden geopend, onmiddellijk harde besluiten te nemen om ‘het klimaat te redden’. Charles pleitte in 2021 al eens openlijk voor een ‘enorme militair-achtige campagne’ om de hele wereld te dwingen de ‘klimaatdoelen’ te halen.

Zoals bekend gaat het noch de spirituele, noch de wereldleiders om het klimaat en het weer, maar wordt de zogenaamde (door de echte wetenschap totaal ontkrachte) antropogene klimaatcrisis net als de Covid-19 p(l)andemie** enkel als voorwendsel aangevoerd om de wereld onder één autoriteit te verenigen, oftewel: een regelrechte dictatuur, een tirannie zelfs. En daar gaat Nederland (na het nodige voorbereidende werk door de kabinetten Rutte, die onze democratie en vrijheid hebben overgeleverd aan de EU, het WEF en de WHO) onder om het even welke nieuwe premier dan ook – Timmermans, Omtzigt of Yesilgöz – volop aan meewerken.

(** Zie o.a. mijn artikel van 4 oktober 2019: Paus wil in 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur, dat als ondertitel ‘Grote crisis gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde‘ had. We weten inmiddels welke crisis dat in 2020 (en daarna) is geworden.)

‘Een paus die door zijn sluwheid velen zal doen dwalen en sterven’

Dat kardinaal Bergoglio zich na zijn verkiezing in 2013 uitgerekend naar Franciscus van Assisi vernoemde is meer dan opvallend. Niet alleen zocht de Italiaanse priester Franciscus al in zijn tijd toenadering tot de islam, maar tevens voorspelde hij kort voor zijn dood in 1226 dat er in de laatste fase van de eindtijd ‘een man als paus zal opstaan, die door zijn sluwheid velen zal doen dwalen en doen sterven… Sommige predikers zullen zwijgen over deze waarheid, anderen zullen deze met voeten treden en ontkennen… .want in die dagen zal Jezus Christus hen geen ware pastor sturen, maar een vernietiger.’

Tijdens de recente synode (over ‘synodaliteit’) werd de facto overeengekomen dat de basis katholieke doctrines veranderd moeten kunnen worden**, wat in de ogen van met name conservatieve gelovigen neerkomt op die ‘vernietiging’ van het oorspronkelijke geloof. ( **Dat is w.m.b. de hoogste tijd, maar niet op de wijze waarop dat nu gedaan wordt.)

De relatief bekende ‘rebelse’ priester Alexis Bugnolo startte daarom in oktober het Sutri Initiatief, met de bedoeling zoveel mogelijk gelovigen en geestelijken achter zich te krijgen en ‘deze ketterse’ paus Franciscus van de ‘heilige stoel’ af te krijgen. Bugnolo spreekt zelfs van een ‘openlijke burgeroorlog‘ in de katholieke kerk, en beschouwt Franciscus inmiddels letterlijk als ‘Antichrist’, waar hij bepaald niet de enige mee is.

En ook niet de eerste, wat in mei 2020 stuurde een aantal kardinalen en aartbisschoppen al eens de brandbrief ‘Veritas liberat vos’ aan het Vaticaan, waarin ze waarschuwden dat de corona p(l)andemie zal worden misbruikt voor in de invoering van een communistische planeconomie en een tirannieke wereldregering die vaccinaties verplicht zal gaan stellen.

Voormalig hoofd exorcisme: ‘Satanische infiltratie in Vaticaan’

Het Vaticaan wordt zowel binnen als buiten de kerk door velen als ‘satanisch’ gezien. De in 2016 overleden belangrijkste ‘exorcist’ van het Vaticaan, Gabriele Amorth, kwam in de jaren voor zijn dood regelmatig in het nieuws vanwege zijn ernstige beschuldigingen aan het adres van de Katholieke kerkleiders. In 2010 zei hij letterlijk dat ‘de duivel in het Vaticaan’ is, en dat de vele schandalen van seksueel misbruik en pedofilie daar het bewijs van waren. De hoofdexorcist sprak openlijk over ‘Satanische infiltratie’ in het Vaticaan en ‘kardinalen die niet in Jezus geloven, en bisschoppen die banden hebben met demonen.’

In zijn boek ‘Herinneringen van een Exorcist: Mijn levensgevecht tegen satan‘ (2010) schreef Amorth dat er in het Vaticaan machtige satanische sekten actief zijn, tot aan het hoge College van Kardinalen aan toe. Ook de toenmalige paus Benedictus XVI zou hiervan op de hoogte zijn geweest. Priesters zoals John O’Connor, Alfred Kunz en Malachi Martin, die dit aan de buitenwereld wilden onthullen, werden vermoord of stierven plotseling onder ‘verdachte’ omstandigheden.

Genoemde priesters ontdekten dat er tot in de hoogste kringen van het Vaticaan duivelaanbidders zijn die werken aan de uitvoering van het ‘Alta Vendetta’ plan om het pausdom over te nemen en de in Openbaring voorzegde Valse Profeet op het toneel te doen verschijnen, die de mensheid gaat dwingen de komende Antichrist (een systeem en mogelijk ook een persoon) te ‘aanbidden’ (lett. blindelings gehoorzamen), en die daar volgens de Bijbelse eindtijd profetieën in zal slagen.

Aartbisschop Vigano: Paus steunt oprichting rijk van de Antichrist

Aartbisschop Vigano is aan andere verklaarde tegenstander van de paus. Ook hij sprak zich de afgelopen jaren buitengewoon fel uit tegens diens steun aan de levensgevaarlijke Covid-19 injecties en de ‘Nieuwe Wereld Orde’ agenda (zie hyperlinks onderaan). In 2021 beschuldigde hij Franciscus ervan een globalistisch ‘anti-evangelie’ te brengen. Vigano wees regelmatig op het doodgezwegen, maar verifieerbare feit dat het Vaticaan al lang geleden van binnenuit is overgenomen door Vrijmetselaars (/ ‘Illuminati’).

In een katholieke profetie uit de 19e eeuw, volgens de overlevering gegeven door een veronderstelde ‘verschijning’ van Maria in La Salette, werd gewaarschuwd dat ‘Rome het geloof zal verliezen en de zetel van de Antichrist’ zal worden. Volgens de vermoorde priester Malachi Martin, een persoonlijke vriend van paus Paulus VI, vermelden de geheime archieven van het Vaticaan dat op 29 juni 1963 in de Rooms Katholieke Citadel in Rome een satanisch ritueel heeft plaatsgevonden waarin ‘de gevallen aartsengel Lucifer werd gekroond’ tot hoofd van de christelijke kerk*. (* Dat was hij vermoedelijk al van meet af aan, maar nu kreeg hij daar ‘eindelijk’ de erkenning voor… )

Volgens Vigano is de ‘La Salette’ profetie realiteit geworden en van toepassing op de huidige kerkleiders, met name op paus Franciscus. ‘We kunnen hier niet langer over zwijgen, want dat zou ons medeplichtigen maken van de vijanden van God en het menselijk ras,’ waarschuwde hij destijds (1). ‘Miljoenen getrouwen walgen van de talrijke schandalen van zijn voorgangers, van het verraad van hun missie, van de desertie van degenen die van het evangelie zouden moeten getuigen, in plaats van de oprichting van het koninkrijk van de Antichrist te steunen.’

Xander

(1) Life Site News

Zie ook o.a.:

2022:

10-08: Christendom, islam, jodendom samengevoegd: Eerste gebouwen van één-wereldreligie bijna klaar

2021:

30-08: Italiaanse media speculeren opnieuw over aanstaand aftreden paus Franciscus

21-04: Aartsbisschop Vigano: ‘Vaccinslachtoffers worden geofferd op het altaar van Moloch’ (‘Paus Franciscus predikt het anti-evangelie van de Nieuwe Wereld Orde)

22-03: Aartsbisschop Viganò noemt Great Reset de oprichting van ‘het rijk van de Antichrist’ ( / De ‘Deep State’ en de ‘Deep Church’ werken volgens de aartsbisschop hand in hand aan oprichting antichristelijk wereldrijk)

10-01: Paus Franciscus herhaalt eis dat iedereen en Covid vaccin moet nemen

2020:

18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’

16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur

26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid

09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering

22-01:Paus Franciscus middelpunt van bizarre transhumane show in Hal van het Vaticaan

2019:

04-10: Paus wil in 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur (/ Grote crisis gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde)

07-02: Eén-wereldreligie nabij: Paus en top imam sluiten historisch religieus verbond

Archief oud.xandernieuws.punt.nl (ter referentie)

2015:

17-06: Nieuwe encycliek: Paus wil dat Westen welvaart opgeeft om klimaat te redden (/ Pauselijke encycliek gepresenteerd door radicale professor die vindt dat er 6 miljard mensen ‘teveel’ zijn)

17-04: ‘Vaticaan presenteert plan voor VN-wereldregering’

2013:

27-11: Paus Franciscus roept op tot socialistische Nieuwe Wereld Orde

12-06: De rol van de laatste paus in de Nieuwe Wereld Orde

11-04: Secretaris-generaal VN: Paus Franciscus spirituele leider van de wereld

22-03: Paus Franciscus: Moslims aanbidden de ware god

15-03: Zal paus Franciscus het christendom en de islam samenvoegen?

14-03: Franciscus van Assisi voorspelde paus die vernietiging zal brengen

13-03: Kardinaal Bergoglio gekozen tot laatste paus, Petrus Romanus

03-03: UFO’s boven het Vaticaan

19-02: De wederkomst van het Beest voorbereid in Rome en Washington

18-02: Petrus Romanus, het zaad van de slang en de valse messias

2012:

11-12: Hoofd BuZa Vaticaan pleit in VN voor oprichting wereldregering (VN, Vaticaan en New Age werken samen toe naar één wereldoverheid en één wereldreligie)

24-05: Hoofd exorcist beschuldigt Vaticaan van ontvoering van meisjes voor seksfeesten

27-04: De komst van de laatste paus ‘Petrus Romanus’ (Franciscus) (deel 16)

25-03: De komst van de laatste paus Petrus Romanus Oude stad Jeruzalem wordt Tweede Vaticaan (deel 12)

2010:

11-03: Pauselijke exorcist: De duivel is in het Vaticaan

2009:

04-03: ‘VN en Vaticaan werken samen bij vorming één-wereld-religie’

kijk bij bewust naar pausdom

kijk bij bewust naar vaticaaan

20231130 Over het blootleggen van vrijmetselaarsrituelen

Van LifeSiteNews, zie daar afbeeldingen en links, google translate

(Ed.: ik deel dit maar merk op dat veel katholieken nog aan een oog blind zijn. De kerk is geïnfiltreerd door”hen” en is doortrokken van metselaarssymbolen. De paus is metselaar. Als je de commentaren leest bij dit artikel zie je kennis maar ook onwetendheid. En ook zie dat mensen het gevaar niet zien. Ze zien wat theater maar niet het gif.)

De geheime rituelen van de Vrijmetselarij blootgelegd in een virale video gepubliceerd door een undercover katholieke journalist

De onafhankelijke katholieke journalist Kyle Clifton heeft te maken gekregen met talloze doodsbedreigingen nadat hij geheime vrijmetselaarsrituelen en hun bespotting van het katholicisme aan het licht had gebracht.

Onderdeel van het ritueel voor een Meester Metselaar. Michaël Haynes

Videoscreenshot

Do 23 november 2023

Sprakeloos

( LifeSiteNews ) – Een onafhankelijke katholieke journalist heeft tientallen doodsbedreigingen ontvangen na het publiceren van beelden van geheime vrijmetselaarsrituelen.

In een exclusief interview met LifeSiteNews legde Clifton uit dat hij zich een aantal jaren geleden bij een vrijmetselaarsloge had aangesloten, met de bedoeling hun geheimen bloot te leggen. Clifton zei dat hij sinds het filmen van het ritueel als katholiek is gedoopt.

Op 16 november begon Kyle Clifton met het plaatsen van een reeks videoclips die hij maakte tijdens het bijwonen van een zeer geheim vrijmetselaarsritueel. Zijn beelden, gefilmd met een verborgen camera, documenteren de introductieceremonie van een derdegraads Meester Metselaar, de hoogste graad van Vrijmetselarij in de Blauwe Loge, voordat leden ervoor kunnen kiezen hun lidmaatschap te verdiepen via meer specifieke routes, zoals in de Schotse Ritus. Een van zijn video’s is meer dan 7 miljoen keer bekeken op X, voorheen bekend als Twitter.

Clifton vertelde LifeSiteNews dat hij, toen hij 18 jaar oud was, besloot dat hij de vrijmetselarij wilde ontmaskeren, omdat hij geloofde dat deze van invloed was op veel van het kwaad in de wereld. Hij legde uit dat hij als jonge man vragen stelde als: “Waarom is de wereld zoals hij is? Waarom is er zoveel degeneratie in deze wereld? Wie duwt al deze propaganda?” en dat hoe meer hij onderzoek deed, ‘het leek alsof iedereen naar de vrijmetselaars verwees.’

“Ik ging naar een plaatselijke vrijmetselaarsloge en raakte bevriend met een aantal van hen en ging erin. Maar toen besefte ik dat ik het allemaal een beetje te druk vond”, zei Clifton.

Clifton legde uit dat hij, nadat hij een aanzienlijke online aanhang had opgebouwd voor zijn undercoverjournalistieke werk, eerder dit jaar besloot terug te gaan naar zijn plaatselijke loge en een van de rituelen te filmen.

“Nadat ik was gegaan, heb ik met een priester gesproken en alles uitgelegd”, zei Clifton. ‘Slechts drie maanden nadat ik deze video had opgenomen, werd ik gedoopt en tot de kerk bevestigd. En ja, ik zou zeker niet teruggaan. Het is tegen de Kerk. En de ceremonies en eden die je moet afleggen, daar heb je allemaal berouw voor.”

De video’s van Clifton leveren bewijs van de streng bewaakte geheime rituelen, waaronder de schijnexecutieceremonie, de belijdenis van de maçonnieke eed en de nabootsing van het christendom tijdens de rituelen.

Het vrijmetselaarsritueel is gebaseerd op het vertellen en naspelen van details uit het leven van Hiram Abiff – vermoedelijk de hoofdarchitect van de tempel van koning Salomo, die volgens de vrijmetselaarsverhalen werd vermoord door jonge steenhouwers die zijn informatie eisten. Het Oude Testament vermeldt een ambachtsman genaamd Hiram die aan de tempel van Salomo werkte, maar noemt hem niet als de hoofdarchitect en geeft ook geen enkel verslag van zijn arrestatie en moord.

Het vrijmetselaarsritueel is vol van een valse wederopstandingsceremonie, metaforisch leven schenkende woorden en handdrukken, en ceremonies die een bepaald aantal lichamelijke contactpunten vereisen.

LEES: Alles wat u moet weten over de kernleringen van de Vrijmetselarij

Aan de nieuwe Meester-Metselaar wordt hem ook het allerbelangrijkste wachtwoord geleerd terwijl hij op vijf punten van zijn lichaam fysiek contact maakt met reeds belijdende meesters, in een nabootsing van de vijf belangrijkste wonden die Christus tijdens het lijden heeft opgelopen.

Twee leden van het ritueel worden aangeduid met de termen ‘diakenen’, in een nabootsing van de katholieke hoogmis met subdiaken en diaken, en een ‘altaar’ wordt ook door de vrijmetselaars gebruikt.

Clifton heeft gemeld dat zijn publicatie van de video’s had geleid tot talloze doodsbedreigingen tegen hem door vrijmetselaars.

Naast meer dan dertig doodsbedreigingen verklaarde Clifton dat zijn familie was geïntimideerd door “een officier van de rechtbank” in een poging zijn uiteenzetting van de maçonnieke geheimen in te perken.

Onder de bedreigingen aan het adres van Clifton bevonden zich berichten die hem waarschuwden voor de ‘prijs’ die hij zou betalen voor het onthullen van de geheimen van de Loge, die de leden onder ede verplicht zijn geheim te houden.

Als onderdeel van de eed die tijdens het ritueel werd uitgesproken, stelt de vrijmetselaar dat als hij de geheimhouding van de loge zou schenden, hij “niet minder straf zou krijgen dan dat mijn lichaam in tweeën zou worden gesneden, mijn ingewanden daar vandaan zouden worden gehaald en tot as zouden worden verbrand.” . De as wordt naar de vier windstreken van de hemel geworpen, zodat er voor altijd geen herinnering meer aan mij zal bestaan ​​onder de mensen en de vrijmetselaars. Dus help mij God, en houd mij standvastig in de nakoming van deze, mijn plechtige verplichting, als meester-metselaar.’

Dergelijke woorden zijn gebagatelliseerd door vrijmetselaars in PR-acties die probeerden publieke steun te winnen voor de geheimzinnige, anti-katholieke organisatie, waarbij de zware straffen simpelweg werden omschreven als ‘ krachtige, symbolische beelden’.

Zoals LifeSiteNews eerder heeft gepubliceerd , heeft de Vrijmetselarij, als haar eigen universele religie, lange tijd haar vijandigheid jegens het Christendom, en de Katholieke Kerk in het bijzonder, geuit. David Gray, een katholieke bekeerling uit de Vrijmetselarij, die opklom tot de “Sublieme Graad van Meester Metselaar” en het ambt bekleedde van “Hogepriester van een Koninklijk Boogkapittel”, heeft verklaard:

Het feit is dat de hele Vrijmetselarij dezelfde principes deelt en het zijn deze principes die tegen de Kerk complotteren. Of sommige vrijmetselaars deze principes in de publieke sfeer tot uitdrukking brengen en andere vrijmetselaars ze alleen in hun privérelaties, is slechts een afstand in de toevalligheden of de articulatie, maar niet in de inhoud.

De Katholieke Kerk heeft katholieken consequent en krachtig verboden om zich bij de Vrijmetselaars aan te sluiten, wat de afgelopen weken opnieuw werd verklaard door het Vaticaan. De pauselijke bul van paus Clemens XII uit 1739, In ​​Eminenti , oordeelde dat de vrijmetselarij een zo ernstige zaak was, en het lidmaatschap ervan zo gevaarlijk, dat hij een automatische excommunicatie, latae sententiae , oplegde aan iedere katholiek die zich bij de vrijmetselaars had aangesloten.

LEES: Een heilige die tegen de Vrijmetselaars vocht, heeft een strijdplan tegen de huidige dictatuur

Vervolgens schreef paus Leo XIII in Humanum Genus dat vrijmetselaars als “hun uiteindelijke doel hebben… de totale omverwerping van die hele religieuze en politieke wereldorde die de christelijke leer heeft voortgebracht, en de vervanging van een nieuwe stand van zaken in overeenstemming met hun ideeën, waarvan de fundamenten en wetten zullen worden ontleend aan louter naturalisme.”

In de Verklaring van de CDF uit 1981 betreffende de status van katholieken die vrijmetselaars worden, herbevestigde het Vaticaan de eerdere leer over dit verbod, gebaseerd op hernieuwde vragen over dit onderwerp, waarbij het opmerkte dat de excommunicatie en alle straffen van kracht bleven voor katholieken die vrijmetselaars wilden worden.

Daaropvolgende teksten een paar jaar later – Declaration on Masonic Associations and Irreconcilability of Christian Faith and Freemasonry – herhaalden het standpunt van de Kerk en wezen op de “onverenigbaarheid tussen de principes van de Vrijmetselarij en het katholieke geloof.”

LifeSiteNews heeft een uitgebreide serie over de problemen van de Vrijmetselarij . Deze artikelen zijn hier te vinden .

DEEL

20231129 Over de Joodse kabbala die satanisch is

Van Hendrik Makow, zie daar afbeeldingen en links, google tranalate

Waarom de Joodse kabbala satanisch is 26 november 2023

allen-dylan(De jood Woody Allen werd ervan beschuldigd de geadopteerde dochter van Mia Farrow, Dylan , te hebben misbruikt. Seksuele verdorvenheid is het kenmerk van satanische bezetenheid. )

“In de joodse traditie was seksuele ascese nooit een religieuze waarde.”

Hoe is de samenleving seksgek geworden? Hoe werd seks gescheiden van liefde en huwelijk? De mensheid is opgenomen in een satanische sekscultus, het kabbalistische jodendom (vrijmetselarij).

Joodse seksverslaafden zoals Woody Allen hebben van ons allemaal seksverslaafden gemaakt. Ze hebben ons getraind om te denken dat seks de Heilige Graal is. Kabbalistische joden geloven dat een orgasme een mystieke vereniging met God is. Seks en romantische liefde werden onze ersatz-religie.

Het jodendom wordt gedefinieerd door kabbalisme, en kabbalisme is satanisme.

Waarom? Het kabbalistische judaïsme leert dat God onkenbaar is (behalve via een kabbalistische jood). Hoe kun je God gehoorzamen als je Hem niet kunt kennen? Het hele punt van een echte religie is het gehoorzamen van God. God is de morele orde die bestaat uit spirituele absolute waarden (liefde, waarheid, schoonheid, gerechtigheid en goedheid).

We hunkeren naar deze idealen omdat onze ziel verbonden is met God. God is Licht. Kabbalisme is duisternis, vernietiging en verdorvenheid.

Ik herhaal een van mijn belangrijkste artikelen.

Cabala – Hoe seks onze religie werd Bijgewerkt van 5 februari 2013 en 7 november 2017

door Henry Makow Ph.D.

Seks, liefde en ‘relaties’ zijn de ersatz- religie van de moderne samenleving geworden. De impliciete boodschap – Seks is de weg naar God – zit al sinds de jaren zestig en langer in ons culturele drinkwater. Films portretteerden geslachtsgemeenschap in mystieke termen, perfecte lichamen gekoppeld aan een koor van engelen.

what-s-on-a-man-s-mind-sigmund-freud

De muziekindustrie van de Illuminati heeft het thema benadrukt dat romantische liefde en seks ons met God verbinden. Neem Kathy’s Song (1965) van Paul Simon: “Dus je ziet dat ik ben gaan twijfelen / Alles wat ik ooit als waar beschouwde / Ik sta alleen zonder overtuigingen / De enige waarheid die ik ken, ben jij.”

Dit werd gevolgd door deze wetenschappelijke exegese: de mens is ‘vervreemd’ en alleen in het universum. Het leven heeft geen intrinsieke betekenis, dus moeten we er een bedenken. De mens overwint zijn scheiding van God door geslachtsgemeenschap, die mystiek van aard is. Met andere woorden: de mens en God worden één door copulatie.

We wisten niet dat de mystificatie van seks pure kabbala is. Cabala, de ‘religie’ van de Illuminati, is satanisme.

WAAROM SATANISCH?

Om te beginnen zijn alleen de kabbalistische jood en zijn discipelen van God gescheiden. Ze zijn gescheiden vanwege hun Luciferiaanse rebellie, gebaseerd op hun verlangen om God te vervangen en te zijn . Ze hebben de mensheid ervan overtuigd zich bij hun rebellie aan te sluiten en zich ‘vervreemd’ te voelen. Ik vermoed dat de meeste disfunctie zijn oorsprong vindt in deze opstand, die de essentie is van het ‘modernisme’. In plaats van in de realiteit leven we in een vrijmetselaars-joods solipsisme (dwz een zelfgeschapen realiteit). Merk op dat God daar geen deel van uitmaakt. God is een vies woord.

Dankzij hun mediacontrole hebben de Illuminati de mensheid ervan overtuigd dat seksuele vereniging de eenheid met het Goddelijke herstelt. Dit is Cabala.

freud

In ‘Sigmund Freud & the Jewish Mystical Tradition’ (1958) schrijft de joodse psychologieprofessor David Bakan:

“Volgens de Zohar [dwz de Cabala] heeft de ziel een onlesbaar verlangen om verenigd te worden met haar bron in God. Deze vereniging wordt kenmerkend besproken in de metafoor van seks. Over het algemeen wordt de vereniging van man en vrouw opgevat als de ideale bestaansvorm. Zo worden menselijke seksuele relaties symbolische voertuigen van goddelijke handelingen; en de goddelijke creativiteit wordt zelf begrepen als van een diep erotisch karakter. (pag. 273)

Volgens de kabbala heeft God een vrouwelijke kant, de Shekinah genaamd.

Net zoals de mens eenheid met God zoekt door middel van seks, zoekt God zogenaamd eenheid met Zijn vrouwelijke natuur. Met andere woorden: de mens imiteert en helpt God door geslachtsgemeenschap te hebben.

Dit is allemaal onzin. Zelfs Joodse bronnen doen de kabbala af als bedrog.

Niettemin definieert deze hoax, samen met de Talmoed, het jodendom.

(David Duchovny, Joodse ster van Californication, over een seksverslaafde.)

Het kabbalisme verdeelt God in een Vader- en Moederfiguur en voegt zoon- en dochterfiguren toe. Ondanks de incestueuze implicaties gaat de kabbala helemaal over het hebben van seks tussen de zoon- en dochtergoden, wat wordt verhinderd door ‘Satan’, die overigens de God van de heidenen is.

‘Het is de plicht van vrome joden om door hun gebeden en religieuze daden de volmaakte goddelijke eenheid te herstellen, in de vorm van seksuele vereniging tussen mannelijke en vrouwelijke entiteiten…’ De gebeden brengen feitelijk deze verleiding tot stand. (Israël Shahak, Joodse geschiedenis, Joodse religie, Het gewicht van 3000 jaar, pp. 33-34.)

WAAROM CABALA SATANISCH IS

Ten eerste ontkent het onze verbinding met God, die RECHTSTREEKS tot ons spreekt via onze goddelijke geest (ziel).

Cabala predikt dat God vormloos en onkenbaar is. Het hele punt van religie is het aanbidden (gehoorzamen) van God. Hoe kun je gehoorzamen aan iets ‘vormloos’ en ‘onkenbaar’? Uiteraard zal de satanist de argeloze ervan overtuigen dat God onkenbaar is.

Ten tweede, door van de seksuele daad een middel te maken om God te bereiken, zet de kabbalist een valse God in het leven. Volgens de kabbalist komt geslachtsgemeenschap neer op een mystieke vereniging. Orgasme is openbaring.

In feite wordt eenheid met God bereikt door genade, aanbidding, toewijding, onbaatzuchtige dienstbaarheid en geestelijke discipline, en niet door copulatie. Maar net zoals homoseksuelen seksuele excessen gebruiken om het verlies aan gezonde intimiteit tussen man en vrouw te compenseren, gebruiken heteroseksuelen het om het verlies van God te compenseren. Uiteraard willen de Illuminati dat we homoseksuelen imiteren.

Ten derde combineert de ‘God’ van de kabbala goed en kwaad. Op de een of andere manier zal het goede voortkomen uit het doen van kwaad. Dit is verlossing door de zonde. Nogmaals, dit is onzin. God is moreel. Hij is perfectie. “Wees daarom volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is.” (Mattheüs 5:48) God spreekt tot de mens via onze spirituele idealen zoals waarheid, schoonheid, gerechtigheid en liefde.

De kabbala is dus typisch satanisch: het kwaad goed laten lijken, leugens waar laten lijken; Zieken lijken gezond, en omgekeerd.

Ten slotte schrijft Bakan: “In de joodse traditie was seksuele ascese nooit een religieuze waarde.” (272) Dit alleen al diskwalificeert het jodendom als religie. Alle ware religies vereisen controle over lust en andere dierlijke instincten.

De Talmoed en de Kabbala zijn verre van ascetisch en gedegenereerd , waardoor de deur openstaat voor pederastie en incest. De Cabala is ook van mening dat de mens biseksueel is, wat de promotie van homoseksualiteit en androgynie door de Illuminati verklaart. Alles om de natuurlijke orde omver te werpen en in Gods oog te spugen.

occult-hexagram

De Illuminati gebruikten Sigmund Freud, een kabbalist, om de wereld ervan te overtuigen dat seksuele terughoudendheid tot neuroses en ziekte leidt.

In een toespraak tot de B’nai Brith op zijn 70ste verjaardag benadrukte Freud zijn Joods-zijn. Hij zei dat hij zich bij de vrijmetselaars-joodse loge had aangesloten vanwege ‘vele duistere emotionele krachten’ die ‘joden en jodendom onweerstaanbaar maakten’. Hij voelde zich aangetrokken tot ‘het heldere bewustzijn van onze innerlijke identiteit, de intimiteit die voortkomt uit dezelfde psychische structuur’. (Bakan, blz. 305)

De meeste joden hebben nauwelijks van de Talmoed en de Kabbala gehoord, laat staan ​​ze gelezen of begrepen. Ze weten niet dat het jodendom een ​​satanische sekte is, vermomd als religie. Hetzelfde geldt voor de dupes die bekend staan ​​als christelijke zionisten.

GODINNEN

De kabbala is dus de reden waarom poesje de Heilige Graal is en jonge vrouwen als godinnen worden geïdealiseerd. De samenleving is er dol op. Ze zijn een fetisj. Vrouwen zijn nog nooit zo gedegradeerd geweest. Het zijn eigenlijk vrijwillige hoeren, die hopen een one-night-stand om te zetten in iets duurzamer. Sinds vrouwen werden ontdaan van hun natuurlijke rol als echtgenote en moeder, zijn ze verloren en kronkelend in de wind.

Deze heidense sekscultus wordt gepromoot door de door de Illuminati gecontroleerde media. Hier zijn enkele recente krantenkoppen uit de Huffington Post , die de waarde van seks opblaast en ervoor zorgt dat we er altijd mee te maken krijgen:

28 januari: “Oeps Amanda Seyfried trekt haar ondergoed uit”

“Is de jurk van Jennifer Lawrence gescheurd tijdens de SAG Awards?”

31 januari: “Chloe Kardasian – Mijn vagina ruikt naar rozen”

1 februari: “Jennifer Lawrence beschrijft haar borsten?”

3 februari: “‘Girls’ Star’s Dress debuteert met Boob Windows”

3 februari: “Fmr Miss France flitst met haar koplampen” (borsten)

Zijn wij volwassenen? Blijkbaar niet. ‘Volwassen’ duidt nu op porno, geweld en gestopte ontwikkeling. Wij zijn tenslotte hun goyim (vee).

De verheffing van jonge vrouwen tot godinnenstatus is meer dan alleen seksueel. Hollywood portretteert hen ook als krijgers en genieën. In “Zero Dark Thirty” krijgt Jessica Chastain van 98 pond de eer voor het opsporen en vermoorden van Osama Bin Laden. Zelfs lesbiennes dachten dat de film ‘propaganda’ was. Maar Illuminati-filmmakers denken dat het afbeelden van een onwaarheid als waarheid voldoende is om dit waar te maken. Zoals George Orwell opmerkte: als iedereen afwijkend (ziek) is, wordt afwijkend gedrag het nieuwe normaal.

De vrouwelijke focus komt ook tot uiting in de obsessie met “relaties”, wat meer vrouwenaanbidding en wederzijdse afhankelijkheid aanmoedigt. ‘Relaties’ zijn een vrouwelijke bezigheid. Niets van dit alles betekent dat de Illuminati vrouwen iets kunnen schelen. Ze promoten ze om mannen te feminiseren en de samenleving te destabiliseren.

CONCLUSIE

Mensen zijn vreemde dieren. Als hen wordt geleerd seks te zoeken in plaats van liefde, geloven ze dat geslachtsgemeenschap mystiek is. Maar uiteindelijk zullen ze beseffen dat het slechts verliefdheid en nieuwigheid was. Seks is, in de woorden van Andy Warhol, ‘het grootste niets ter wereld’, nog zo’n Joodse Illuminati-zwendel.

Niettemin is de samenleving totaal geseksualiseerd. Dertig procent van al het internetverkeer bestaat uit porno. Ondanks vijftig jaar feminisme, of juist daardoor, definiëren vrouwen hun waarde in termen van sexappeal, net zoals homoseksuelen dat doen.

De samenleving is doordrenkt van seks die alle menselijke relaties, inclusief kinderen, degradeert tot de kleinste gemene deler.

De populaire cultuur is steeds meer gewijd aan dood, vernietiging, pornografie en het occulte. We zien zelden een positieve en opbeurende visie. We voelen ons zelden goed om mens te zijn. Vanwege de eeuwenoude kabbalistische (maçonnieke) joodse haat tegen andere joden, God en de mensheid, gaan verdorvenheid en occulte fantasie door als cultuur. ‘Vooruitgang’ en ‘sociale verandering’ bevorderen sociale achteruitgang en desintegratie.

Gerelateerd – Makow- Bekentenissen van een herstellende seksverslaafde

Woody Allen belichaamt het joodse narcisme achter de Covid-hoax

Texe Marrs – De occulte magie van de joodse kabbala

Harvey Weinstein ziet zichzelf als ‘een martelaar voor ‘sociale verandering’.

Wanneer het door kabbalistische joden wordt gebruikt, betekent ‘sociale verandering’ het instellen van de heerschappij van Satan . “

Eustace Mullins – Sigmund Freud – AntiChrist Devil

Darkmoon – Joden en seks

Makow — De satanische sekte die de wereld regeert

Destructief kabbalistisch dogma verdoemt de mensheid

De mensheid is satanisch bezeten

Seksobsessie is de vorm die occulte bezetenheid aanneemt

Freuds aandeel in ons satanische bezit

Het beheren van de mannelijke seksdrift

Hollywood’s sabbatse sekspropaganda

Eerste commentaar van wijlen Dan Butler:

“Het afbeelden van een onwaarheid als waarheid is voldoende om dit waar te maken” is de kern van de Kabbalah-kosmologie.

Er staat dat er niet zoiets bestaat als de ‘buitenwereld’. Wat jij denkt dat de uiterlijke realiteit is, is niets anders dan de weerspiegeling van je eigen verlangens. Al het vreselijke in de wereld wordt veroorzaakt door diepe conflicten in jezelf die correctie behoeven. Dat is wat de Kabbalah-goeroes hun studenten vertellen. De verleidelijke ‘haak’ van Kabbalah is de belofte dat je de werkelijkheid naar eigen wens kunt herscheppen, ala de Matrix. * Het is wat Goyim “zwarte magie” noemt.

Van de Kabbalah-sekten is er één in het bijzonder die het internet exploiteert als een instrument voor de controle op afstand van leden. De goeroe beweert dat Kabbalah niet religieus of exclusief voor joden is. Net als Scientology zijn er honderden voormalige leden van wat zij zeggen een sekscultus te zijn die niet alleen je geld maar ook je ziel leegzuigt. Er zijn zelfmoorden geweest, en meer mensen die hun verstand verloren, en talloze echtscheidingen.

Na diepgaander onderzoek ontdekte ik dat deze Kabbalah-cultgoeroe in Israël zijn eigen afdeling [heeft] bij UNESCO en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Tegelijkertijd beschuldigt hij de VN van ‘bloedsmaad’ telkens wanneer er over een sanctie tegen Israël wordt gestemd.

Op getuigenissen van voormalige leden misbruikt hij ongelukkige jonge joodse ‘zoekers’ of goyish-zoekers ‘in gelijke mate’. Hier is een citaat van een Joods slachtoffer.

“Er werd ons verteld dat het een ‘doen-alsof’-spel was, zoals kinderspel. In werkelijkheid zou (de goeroe-rabbi) zeggen dat mensen in deze wereld niet in staat zijn lief te hebben, het zijn gewoon beesten. We moesten er gewoon een ” handelen’, alsof het waar is dat we liefhadden, en dan… ZOU HET WAAR WORDEN???? Blijkbaar wel, ook al is er nooit een duidelijk antwoord op geweest. Toch hebben volgers de indruk dat ze de grens zullen oversteken mythische “machsom” (barrière) tussen deze wereld van “kwaad en haat” en een onzichtbaar gelukzalig bestaan, en dan zal alles mooi en gerechtvaardigd zijn. ALLES!!! Moord, marteling, misbruik, onderdrukking…”

Andere citaten:

“Totaal kwaadaardige sekte, een sekscultus – Kabbalah Disneyland voor seksueel onvolwassenen.”

“Ze hebben nu zelfs date-ontmoetingen op congressen, afspraken, om seks met elkaar te hebben. Ze vertellen de meisjes dat ze naar een congres MOETEN gaan, hun man en familie moeten verlaten en zich” moeten verbinden. VEEL VEEL meisjes geloven dat ze seks hebben met mannen (in de sekte) is het pad… “

Meer… “Van congrescapriolen tot het behandelen van vrouwen als honden en alles daartussenin.”

“…een van de meisjes had groeps-skype-orgieën met mannen (sekteleden)…”

“Voor veel beginnende studenten is het gebruikelijker om fysiek contact te willen maken…”

“Ik denk dat ik een bericht mag plaatsen over een van die naaktresorts voor hedonisme? En zeggen dat het volgende congres daar is… Kabbalah-sekscultus in Cabo San Lucas… het zou net zo goed kunnen zijn…”

“…de bedoeling van de fysieke congressen…Het draait allemaal om de seks…Dat is wat het mij nu lijkt…”

Dit is niet een kleine marginale sekte die wordt geleid door een gewone oplichter, maar het is een wereldwijde organisatie met tienduizenden leden, met diepe banden met verschillende regeringen.

*Elke Wachowski-film is een Kabbalah-spoedcursus over crack. Maar ja, alles wat uit Hollywood komt, is dat ook. Omdat film per definitie een kabbalistisch medium is. zie Cloud Atlas – Hollywood’s verdorven occulte fantasie

Reacties op “Waarom de Joodse kabbala satanisch is”

Vikram zei (24 april 2023):

Fantastische reprise uit november 2017.

Ik heb niets anders te zeggen dan dat ik het met alles in je briljante artikel eens ben. Briljant vanwege zijn openhartigheid en eerlijkheid, en omdat het de lagen van leugens, glamour en opzichtige onzin doorbreekt die letterlijk de ballen uit de westerse samenleving hebben gerukt.

Het is een exponentieel grotere tragedie dan de Eerste en Tweede Wereldoorlog samen, plus alle oorlogen sindsdien, omdat het de structuur van de samenleving zelf ondermijnt. Oorlog kan het verscheuren, maar als de ziel overblijft, kan deze worden hersteld. Deze satanische kabbala, die zich voordoet als ‘bevrijding’, heeft de menselijke ziel tot haar gevangene gemaakt.

De Eerste en Tweede Wereldoorlog waren zeker katalysatoren in deze tragedie – de slachting van het grootste deel van hun mannelijkheid maakte de westerse samenlevingen vruchtbare grond voor de kabbalistische invasie van de Frankfurter School, en hun subversieve tekst van alle subversieve teksten: ‘De Autoritaire Persoonlijkheid’, en vervolgens de coup de gras van het feminisme, gekroond door de kers op de taart – de anticonceptiepil, krachtiger gemaakt in een sfeer van ongebreidelde toegeeflijkheid in het tijdperk van flower power en ‘vrije’ seks – zo gratis dat het ons alles heeft gekost.

Het komt ook op het juiste moment, want morgen is het Anzac Day hier in Australië, waar we het ‘offer’ herdenken van jonge Australische soldaten die naar hun slachting in de Dardenelles werden geleid door een jonge Winston Churchill, wiens rang incompetentie werd beloond doordat hij tot premier werd benoemd. Minister tijdens de Tweede Wereldoorlog door het bankenkartel. Het beloond worden van falen en incompetentie is geen nieuw fenomeen. De Cabal zorgt voor haar eigen land – Clinton, Bush en Blair zijn daar het levende bewijs van.

James zei (20 april 2023):

Wie of wat je ook dient en gehoorzaamt, het is jouw god!” (Herbert W. Armstrong, De Verenigde Staten en het Britse Gemenebest in Profetie [Pasadena, CA: Ambassador College Press, 1967], p. 159).

Daarom maakte Eva Satan tot god toen zij hem gehoorzaamde. En Adam maakte Eva tot zijn god toen hij Eva’s voorbeeld van ongehoorzaamheid volgde. En sindsdien is de mensheid in de steek gelaten.

“Wat mijn volk betreft: kinderen zijn hun onderdrukkers, en vrouwen regeren over hen” (Jesaja 3:12).

BW zei (20 april 2023):

Met verwijzing naar uw analyse van het kabbala-satanisme, een principe dat ik al lang nuttig vind, enigszins aangepast aan het evangelie van Filippus (Nag Hamabi):

Wees niet bang voor het vlees, maar heb het ook niet lief. Als je dat (beide) doet, zal het je verteren.

Zoals ik denk dat ik dit begrijp, IOW, investeert het doen van óf het (abstracte) IDEE van ‘seks’ met de kracht van je eigen verbeeldingskracht, en gebruik je vervolgens die kracht om jezelf uit te putten door er geobsedeerd door te zijn – het onvermijdelijke resultaat hiervan, in de verkeerde overtuiging dat neurose geestelijke oorlogvoering is.

Joel Chandler Harris’ Tar Baby illustreert het probleem perfect.

Anders zit je gewoon aan de andere kant van dezelfde medaille en denk je nog steeds dat je er (SEX) het scharnier van kunt maken waar de hele zaak om draait, door het alleen aan te vallen als het probleem in plaats van het te omarmen als de oplossing.

Het is gewoon wat het is. Het kan het mooiste ter wereld zijn, of het lelijkste. Het is aan jou. het is wat je ervan maakt. Jouw houding is de sleutel die het slot van jouw eigen verzinsel opent.

RH zei (19 april 2023):

Het lijkt mij dat de kabbalisten met succes onze cultuur op elk niveau hebben geïnfiltreerd. Wat ik bedoel is dat er overal vrijmetselarijloges zijn, samen met wat ik de baby-metselaarsloges van de dierenloges noem (Elks, Lions, Moose et al.).

Rotary is overal en hoewel niet flagrant, zou ik zeggen dat het een voorloper is van de vrijmetselarij. Hoeveel leden van deze verschillende loges bezoeken zonder nadenken christelijke kerken? Er wordt gedacht dat de rechtbanken en de wetshandhaving worden geleid door vrijmetselaars.

Heeft Cabala invloed op deze organisaties? Dat zou ik zeggen.

Door deze organisaties op te richten krijgt de Jood vrijere toegang tot de heidense cultuur, vaak onder de vlag van broederschap. Daar zit het probleem voor de Goyim. De Goy streeft naar broederschap, de Jood naar dominantie.

Dit is misschien de reden waarom geassimileerde joden door hun eigen joden worden gehaat; ze weten wat er gebeurt en kunnen de Goyim waarschuwen. Dit is verraad in de ogen van de Joden.

Ga zo door.

Al Thompson zei (28 oktober 2021):

Ik ben een paar jaar geleden begonnen met het toepassen van de natuurwet. En door de tijd te nemen om erover na te denken, wordt het zinvoller om te beseffen dat het doel van seks is om meer kinderen te krijgen en om een ​​goede band met de partner te krijgen, zodat de kinderen in een stabiele thuisomgeving kunnen opgroeien. Als ik het in deze context plaats, heeft seks niet meer de aantrekkingskracht die het ooit op mij had, en ik heb het gevoel dat als ik alles opnieuw zou moeten doen, ik geen seks zou willen hebben totdat ik mijn levenspartner heb gevonden, meestal bekend als echtgenote.

verydumbgovernment.blogspot.com/2021/06/sex-and-natural-law.html

John V zei (7 november 2017):

Ik dacht eraan om kort mijn gedachten met u te delen na het lezen van uw hernieuwde artikel: “Cabala: hoe seks onze religie werd.” Ik heb onlangs met tegenzin de film Rough Night (2017) bekeken en was verbijsterd over de weerzinwekkende promotie van recreatief drugsgebruik, orale seks, vrouwelijke homoseksualiteit en andere immorele en zelfdestructieve praktijken. Het is dan ook niet verrassend dat deze films gericht zijn op adolescenten met de onmiskenbare bedoeling om onze jeugd te corrumperen.

Door de aanhoudende seksschandalen die uitbreken in Hollywood, waarbij Weinstein, Spacey en Ratner tot nu toe als seksuele roofdieren worden genoemd, is het tot mij doorgedrongen dat dergelijk seksueel pervers gedrag voor deze Hollywood-elite geen aberratie is, maar normaal. Vandaar hun vastberadenheid om te ‘normaliseren’. “Zoiets door de hele samenleving via het medium film en tv! Het is jammer dat Michael Medved ons hier ruim twintig jaar geleden voor waarschuwde in zijn klassieker Hollywood vs. Amerika, maar zo weinigen namen er nota van. Werkelijk, de losbandige en giftige cultuur van Egypte en Sodom leeft vandaag de dag nog steeds in Hollywood en zijn waren.

Tony B zei (5 november 2017):

Voor degenen die zich bewust zijn van het bovennatuurlijke: de maagd Maria vertelde de drie kinderen in Fatima in 1917, nadat ze hen de verschrikkingen van de hel hadden getoond, dat meer mensen naar de hel gaan vanwege zonden van het vlees dan om welke andere reden dan ook. Natuurlijk omvat dit ook vleselijke fouten als gulzigheid en overmatig comfort, maar niemand zal ontkennen dat seks boven alles staat.

20231129 Over het schadelijke gedrag van Israëliërs

Via Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

Israëliërs blijven hun eigen PR-belangen schaden door te praten

november 13, 20232684 14

Een probleem waar Israël steeds tegenaan loopt, is hoe de geïnstitutionaliseerde ontmenselijking van Palestijnen die de apartheidsstaat operationeel houdt, er ook voor zorgt dat Israëli’s dingen zeggen die niet-Israëliërs extreem schokkend zullen vinden, wat de PR-belangen van Israël schaadt, schrijft Caitlin Johnstone.

We zagen dit geïllustreerd in een recent interview in de New Yorker met Daniella Weiss, een leider van de push om illegale Israëlische nederzettingen te bouwen op Palestijns land. Weiss verklaarde openhartig en onverbloemd dat ze apartheid steunt, dat ze niet gelooft dat Palestijnen ergens soevereiniteit zouden moeten hebben, dat ze niet gelooft dat Palestijnen stemrecht zouden moeten hebben, dat ze wil dat de bevolking van Gaza wordt vervangen door Israëlische nederzettingen en dat ze zich niets aantrekt van het doden van kinderen in Gaza omdat ze vindt dat dit gebeurt in het belang van Israëlische kinderen.

Op de vraag waar de Palestijnen in Gaza heen moeten, antwoordde Weiss: “Naar de Sinaï, naar Egypte, naar Turkije.” Toen de interviewer zei dat de Palestijnen niet Egyptisch of Turks zijn, beweerde ze dat “de Oekraïners geen Fransen zijn, maar toen de oorlog begon, gingen ze naar veel landen.”

Op de vraag “Als u Palestijnse kinderen ziet sterven, wat is dan uw emotionele reactie als mens?”, antwoordde Weiss: “Ik ga uit van een heel basale menselijke natuurwet. Mijn kinderen hebben voorrang op de kinderen van de vijand, punt. Zij zijn eerst. Mijn kinderen zijn eerst.”

Op de vraag of ze gelooft dat mensenrechten niet universeel zijn en niet voor iedereen in gelijke mate zouden moeten gelden, antwoordde Weiss: “Dat klopt.”

Maar misschien wel de meest onthullende uitspraak die Weiss deed, was haar volledig waarheidsgetrouwe uitleg over wat de Israëlische opmars om Palestijns land te koloniseren drijft:

“In Israël is er veel steun voor nederzettingen en daarom zijn er al zoveel jaren rechtse regeringen. De wereld, vooral de Verenigde Staten, denkt dat er een optie is voor een Palestijnse staat, en als we doorgaan met het bouwen van nederzettingen, blokkeren we de optie voor een Palestijnse staat. Wij willen de optie voor een Palestijnse staat sluiten en de wereld wil de optie open laten. Het is heel eenvoudig om dat te begrijpen.”

Die ene alinea daar leert je meer over de hedendaagse realiteit van het Israëlisch-Palestijnse conflict dan een heel jaar naar CNN kijken. Het is afschuwelijk en het is schokkend om het hardop op een gunstige manier uitgesproken te horen… maar het is waar.

Dit soort dingen gebeurt al jaren. Israëli’s die hebben gemarineerd in een zichzelf validerende echokamer van zionistische ideologie die Palestijnen ontmenselijkt en onderdrukking en misbruik normaliseert, denken er geen twee keer over na om dingen te zeggen die Israël er slecht doen uitzien op het wereldtoneel, omdat het voor hen gewoon de standaard status quo manier is om naar dingen te kijken.

In 2021 haalde een kolonist uit New York genaamd Yaakov Fauci de wereldkoppen met zijn openhartige uitspraken tegen een Palestijnse familie in wiens huis in Sheikh Jarrah hij had gekraakt.

Fauci, die zich er blijkbaar volledig van bewust was dat hij werd gefilmd, antwoordde op de klachten van de familie dat hij hun huis aan het stelen was door hen schaamteloos te vertellen: “Als ik het niet steel, zal iemand anders het stelen.”

En het is zo, hij loog niet. Hij beschreef naar waarheid een misbruikende dynamiek in apartheid Israël waar Palestijnen uit hun huizen worden verdreven om de etnische demografie te controleren en de agenda te bevorderen die Daniella Weiss hierboven schetste. Als hij een getrainde propagandist voor de Israëlische staat was geweest, zou hij nooit zulke opmerkingen voor de camera hebben gemaakt, maar omdat hij gewoon een door het zionisme geïndoctrineerd lid van het Israëlische publiek was, zag hij geen reden om zijn mond te houden.

Enkele jaren geleden stelde Abby Martin van The Empire Files een vernietigende kritiek op de zionistische ideologie samen door gewoon met een camera en een microfoon door de straten van Jeruzalem te lopen en met Joodse Israëli’s te praten over hun visie op de Palestijnen. Keer op keer deelden ze hun steun voor tirannie, moord, genocide en etnische zuivering in hun eigen woorden en zonder aarzeling, nooit denkend dat hun woorden zouden kunnen worden gebruikt om het imago van Israël te schaden, want voor hen waren dit gewoon normale dingen die ze voortdurend zeiden in hun dagelijks leven.

Je ziet hetzelfde als Israëli’s gefilmd worden terwijl ze in tuinstoelen zitten te kijken en te juichen bij IDF-bombardementen op Palestijnse woonwijken, waarbij een vrouw ooit tegen de pers zei “Ik ben gewoon een beetje fascistisch” nadat ze had gepleit voor de totale vernietiging van Gaza-Stad.

Elke keer dat dit gebeurt, stuurt het virale videobeelden rond op het internet en brengt het echte schade toe aan het beeld dat de wereld van Israël heeft. Dat is een groot deel van de reden waarom Israël vandaag worstelt om het narratief over het bloedbad in Gaza onder controle te houden, wat op zijn beurt wordt verergerd door meer aanstootgevende verklaringen van Israëli’s, niet alleen van het grote publiek, maar ook van binnen de Israëlische regering zelf.

Op zaterdag verwees het Israëlische lid van het veiligheidskabinet en minister van Landbouw Avi Dichter terloops naar de gewelddadige gedwongen verdrijving van Palestijnen uit de noordelijke helft van de Gazastrook als “Nakba 2023”, een verwijzing naar de gewelddadige gedwongen verdrijving die werd toegebracht aan Palestijnen bij de oprichting van de Israëlische staat in 1948.

Haaretz meldt:

Israëlisch veiligheid kabinetslid en minister van Landbouw Avi Dichter (Likud) werd zaterdag in een nieuwsinterview gevraagd of de beelden van bewoners van de noordelijke Gazastrook die op bevel van de IDF naar het zuiden evacueren vergelijkbaar zijn met beelden van de Nakba. Hij antwoordde: “We zijn nu de Gaza Nakba aan het uitrollen. Vanuit operationeel oogpunt is er geen manier om een oorlog te voeren – zoals de IDF probeert te doen in Gaza – met massa’s tussen de tanks en de soldaten.”

Toen hem opnieuw werd gevraagd of dit de “Gaza Nakba” was, zei Dichter – een lid van het veiligheidskabinet en voormalig Shin Bet directeur – “Gaza Nakba 2023. Zo zal het eindigen.”

Toen hem later werd gevraagd of dit betekent dat inwoners van Gaza Stad niet mogen terugkeren, antwoordde hij: “Ik weet niet hoe het zal aflopen, aangezien Gaza Stad een derde van de Strook is – de helft van de bevolking van het land, maar een derde van het grondgebied.”

De opmerkingen van Dichter zijn niet alleen verrassend omdat Israël de massale ontheemding in Gaza publiekelijk heeft voorgesteld als een maatregel die alleen werd genomen om burgers te beschermen, maar ook omdat de Israëlische regering lange tijd officieel heeft ontkend dat de Nakba ooit heeft plaatsgevonden en zelfs wetten heeft aangenomen die verbieden dat de geschiedenis ervan op scholen wordt onderwezen.

Zelfs terwijl westerse functionarissen zich haasten om de Israëlische acties af te schilderen als een defensieve en weloverwogen reactie op de Hamas-aanval van 7 oktober, vallen Israëlische functionarissen over elkaar heen in een waanzinnige haast om die westerse functionarissen als leugenaars te laten overkomen.

Toen premier Benjamin Netanyahu sprak over de aanval op Gaza, haalde hij de krantenkoppen door zich te beroepen op de Bijbelse natie Amalek, wiens volk God de Israëlieten opdroeg om een totale genocide tegen hen te plegen. Het eerste boek van Samuel bevat de instructies: “Ga nu, val de Amalekieten aan en vernietig alles wat van hen is. Spaar hen niet; dood mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels.”

President Isaac Herzog insinueerde vorige maand dat alle burgers in Gaza legitieme militaire doelwitten zijn, omdat ze er niet in geslaagd zijn Hamas omver te werpen, en zei: “Het is niet waar dat deze retoriek over burgers die niet op de hoogte zijn, er niet bij betrokken zijn. Het is absoluut niet waar. Ze hadden kunnen opstaan. Ze hadden kunnen vechten tegen dat kwaadaardige regime dat Gaza overnam in een staatsgreep.”

Bij de aankondiging van de totale belegering van Gaza, waarbij de enclave zou worden afgesloten van elektriciteit, voedsel, water en brandstof, verklaarde de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant dat “we vechten tegen menselijke dieren, en we handelen dienovereenkomstig.”

IDF-woordvoerder Daniel Hagari zei dat Israël Gaza zou veranderen in een “stad van tenten” en dat Israël “de nadruk legt op schade en niet op nauwkeurigheid” in zijn bombardementscampagne.

Dan Gillerman, de voormalige ambassadeur van Israël bij de VN, zei vorige maand dat “ik erg verbaasd ben over de voortdurende bezorgdheid die de wereld toont voor het Palestijnse volk en eigenlijk toont voor deze afschuwelijke, onmenselijke dieren die de ergste wreedheden hebben begaan die deze eeuw heeft gezien.”

“Hamas werd ISIS en de burgers van Gaza vieren feest in plaats van ontzet te zijn,” citeert The Economist een Israëlische generaal die vorige maand zei. “Menselijke beesten worden dienovereenkomstig aangepakt.”

“Het creëren van een ernstige humanitaire crisis in Gaza is een noodzakelijk middel om het doel te bereiken,” schreef een generaal-majoor genaamd Giora Eiland in een Israëlische krant, eraan toevoegend: “Gaza zal een plaats worden waar geen mens kan bestaan.”

De bondgenoten van Israël blijven proberen om Israël af te schilderen als een rationele speler en een positieve kracht in de wereld, maar als je naar de Israëli’s zelf luistert, krijg je een heel ander beeld van wat deze moorddadige apartheidsstaat eigenlijk inhoudt.

Zoals Maya Angelou zei: als iemand je laat zien wie hij is, geloof hem dan de eerste keer.

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

ISRAËL CONFLICT DOSSIER

20231128 Over hoe kritische artsen de mond werd gesnoerd

Via Stichting JAS, zie daar links

Zo verging het de weinige artsen die hun verstand bleven gebruiken ROBIN DE BOER 22 OKT 2023

Datum: zondag 12 november 2023

…. kritische artsen werd de mond gesnoerd….

Zo verging het de weinige artsen die hun verstand bleven gebruiken ROBIN DE BOER 22 OKT 2023

Eind 2019 was er ineens corona. Er brak grote paniek uit. Achter de schermen gebeurde er iets buitengewoon opmerkelijks. In het geval van een gezondheidscrisis zou je verwachten dat beleidsmakers hun oren laten hangen naar artsen, die jaren gestudeerd hebben en helemaal thuis zijn in de materie. Niets bleek minder waar. Artsen die kritiek hadden op het beleid werden opgejaagd wild. Wat volgde was een ongeziene aanval op integere mensen die hun rug recht hielden en vasthielden aan de eed die ze afgelegd hebben.

Terwijl de meesten meegingen in het narratief, werden deze kritische artsen geïntimideerd, beboet, benaderd door de gezondheidsinspectie en van social media verwijderd. Ze kregen zelfs politie aan de deur. Uit vrijgegeven Wob-documenten blijkt dat hier vanuit de overheid op werd aangestuurd. “Ik ben één van de weinige huisartsen in Nederland die haar verstand bleef gebruiken,” zegt één van de artsen achteraf.

Eén van de critici van het eerste uur is dokter Jan Vingerhoets. Al voor de uitrol van de allereerste coronaprik sprak hij zijn zorgen uit. “Verblind door naïef vertrouwen in een vaccin dat ons opgedrongen wordt, accepteren we dat ons letterlijk de mond gesnoerd wordt, dat we onze naasten niet meer mogen omhelzen, dat we niet meer bijeen mogen komen, dat duizenden failliet gaan, de media gecensureerd worden en nog veel meer. De avondklok, zinloos symbool van onderdrukking, is al geen taboe meer en wekt buitengewoon kwalijke associaties op. Als we ons onze vrijheid laten afnemen, riskeren we, om maar te spreken met een zeer treffend gedicht van een groot verzetsheld, uiteindelijk om meer dan lijf en goed te verliezen. De vrijheid, 75 jaar geleden met bloed en levens voor ons bevochten door moedige helden, wordt geleidelijk voor onze ogen afgebroken. En we laten het gebeuren! Dit gaat over veel meer dan een virus,” schreef Vingerhoets eind 2020 op LinkedIn.

Veel mensen vroegen zich af waarom er zo weinig coronakritische wetenschappers aan het woord kwamen. De boodschap van veel wetenschappers kon effectief geblokkeerd worden doordat alle nieuwsmedia in Nederland in handen zijn van slechts een tweetal grote concerns die bepalen wat wij aan nieuws voorgeschoteld krijgen – en vooral ook wat we niet te horen krijgen, schreef Vingerhoets op zijn website. “Van onafhankelijke media is hier in het geheel geen sprake, getuige bijvoorbeeld de dubbelfunctie van James C. Smith, die tot 2020 zitting had in de top van persbureau Reuters, maar tegelijk een topfunctie en grote belangen had bij farmagigant Pfizer.” Reuters publiceerde aanzienlijk meer over Pfizer dan over andere farmaceuten die zich met Covid-19-gerelateerde middelen bezighielden, merkte de huisarts op. De boodschap van critici was alleen te zien en te horen via nieuwe media.

Wat gebeurde er vervolgens? Vingerhoets werd geblokkeerd op LinkedIn, waarna hij zei dat ‘censuur van een open debat onacceptabel is’. Dat was slechts het begin. De arts kreeg 3000 euro boete opgelegd wegens het voorschrijven van ivermectine bij corona. De patiënten vroegen daar zelf om, liet hij weten. Vingerhoets lichtte toe dat hij bij de behandeling van zieke patiënten met Covid-19 in een conflict van plichten werd gemanoeuvreerd tussen de wet en zijn eed als arts. “Ik heb naar mijn overtuiging gehandeld in overeenstemming met die plicht. Men is er nu op uit om mij dat laatste de facto onmogelijk te maken.”

“Niemand is door mijn handelen geschaad. Er klopt werkelijk geen donder van,” sprak een getergde Vingerhoets.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) had gewaarschuwd dat artsen die coronapatiënten hydroxychloroquine of ivermectine voorschrijven, een boete kunnen verwachten die kan oplopen tot 150.000 euro. Volgens de inspectie is het voorschrijven en afleveren van deze geneesmiddelen ‘een risico voor de kwaliteit van zorg’. De IGJ stelt dat ‘bewezen is dat hydroxychloroquine niet effectief is, en tegelijkertijd ernstige bijwerkingen kan veroorzaken als hartritmestoornissen’. Voor ivermectine is er geen wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik ter voorkomen of de behandeling van corona, beweert de inspectie. Een recente wetenschappelijke publicatie uit België toont aan dat hydroxychloroquine werkzaam is tegen Covid-19.

Ook arts Maaike, die veel coronapatiënten heeft behandeld die niet bij hun eigen huisarts terechtkonden, kreeg een fikse boete op de mat. Al haar patiënten zijn volledig hersteld, zonder bijwerkingen. Honderd procent, waarvan 78 procent binnen zes dagen. Desondanks heeft dokter Maaike een boete van 6700 euro opgelegd gekregen van de gezondheidsinspectie. Daarnaast wilde de inspectie een gesprek met haar. Ze moest aantonen dat alles netjes volgens de regels was gedaan. “Verder was er weinig interesse.” Het gesprek ging niet over de patiëntenzorg. De inspectie was niet geïnteresseerd in haar behandelresultaten. Toen ze aangaf dat al haar patiënten beter zijn geworden, kreeg ze als reactie: ‘Daar zijn we niet in geïnteresseerd’. “Dat zeiden ze letterlijk. Onvoorstelbaar,” aldus Maaike.

In september vorig jaar stond huisarts Rob Elens, verkiesbaar voor BVNL, voor het medisch tuchtcollege. De gezondheidsinspectie had hem aangeklaagd omdat hij hydroxychloroquine en ivermectine aan patiënten had voorgeschreven. Minister Hugo de Jonge drong vanaf mei 2021 steeds nadrukkelijker aan op tuchtrechtelijke vervolging van Elens, blijkt uit vrijgegeven Wob-documenten. De tuchtraad berispte hem vanwege een aantal corona-uitspraken. De boete ging van tafel. “De huisarts heeft niet in strijd gehandeld met de Geneesmiddelenwet door het off-label voorschrijven van HCQ en ivermectine,” oordeelde het tuchtcollege. De bestuursrechter kwam tot een ander oordeel. In de beroepszaak die Elens aanspande tegen de minister van VWS zei de rechter dat de boete van 3000 euro die de minister hem oplegde, terecht is. “Ik vind dat de bestuursrechter er een potje van heeft gemaakt,” citeerde Medisch Contact hem. Er lopen nog andere zaken tegen Elens. Hij kreeg ook een boete van ruim 12.000 euro vanwege het 12 keer voorschrijven van hydroxychloroquine en 94 keer voorschrijven van ivermectine.

Data-analist Cees van den Bos haalde een Wob-document boven water over het najagen van kritische artsen. In een e-mail die dateert van 20 augustus 2021 schreef toenmalig coronaminister De Jonge dat hij graag wil weten ‘wat de inspectie allemaal doet op dit moment, of dat het hele repertoire is, en of dat echt full force wordt ingezet’. “Verhalen die de ronde doen […] waarbij artsen, een aantal huisartsen met name, gewoon ronduit ondermijnend voor de vaccinatiebereidheid te werk gaan, vind ik dusdanig schadelijk voor de vaccinatiecampagne dat ik niet begrijp dat er geen fermer instrumentarium wordt toegepast, c.q. zou kunnen worden toegepast,” schreef De Jonge. “Huisartsen die gezinnen in hun praktijk brieven schrijven om het vaccineren van jongeren te ontmoedigen bijvoorbeeld. Waarom mogen zij überhaupt hun vak nog uitoefenen? Dit is toch gewoon het ondermijnen van de volksgezondheid? Ondermijnen van de volksgezondheid is toch evident in tegenspraak met de beroepsnormen?” De advocaat van Elens noemde dit in de rechtbank ‘ongeoorloofde inmenging’ en beschuldigde de inspectie van ‘vervolgingsbeleid’.

Huisarts Henk de Vos kreeg net als tientallen andere artsen een ‘corrigerende brief’ van de inspectie. Dat gebeurde nadat hij informatie naar ouders had gemaild over de vaccinatie van hun kinderen. De inspectie vond dat zijn mail ‘verwarrende informatie’ bevatte en ‘intimiderend van karakter’ was. In zijn e-mail schreef De Vos over het vaccineren van 12- tot 17-jarige kinderen: “Onze mening is dat dit geen goed idee is. Ten eerste omdat het onvoldoende onderzocht is bij jongeren, ten tweede omdat het argument dat de jongeren zo een ‘schild’ zouden vormen voor ouderen niet alleen ethisch uiterst discutabel is, maar ook nog eens onjuist. Verder is de uitspraak van de minister dat hij absoluut zeker is dat er geen bijwerkingen van de vaccins op lange termijn zijn wel erg prematuur; het gaat hier over een vaccin dat minder dan anderhalf jaar op grote schaal gebruikt wordt. Bijwerkingen op langere termijn manifesteren zich soms pas na 5 tot 10 jaar. Die kunnen dus nog niet bekend zijn.” Hij kreeg vrijwel uitsluitend positieve reacties op zijn e-mail.

“Waar ik me zorgen om maak, is dat de inspectie zich slechts eenzijdig laat informeren,” zei De Vos, die zich net als bijna 3000 andere medische professionals heeft aangesloten bij het Artsen Collectief. “Voor zover mij bekend heeft de inspectie nog nooit een poging gedaan een gesprek aan te gaan met één van de kritische artsen.”

Toen huisarts Marije Berkelaar opriep om niet mee te doen aan de coronamaatregelen, kreeg ze een intimiderende brief van de inspectie in de bus. Dat gebeurde nadat ex-voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij Nico Terpstra opnieuw over haar klaagde. Berkelaar besloot de eer aan zichzelf te houden en ontslag te nemen bij de huisartsenpost waar ze werkte. “Het gevaar is niet corona, maar iets veel ergers,” zei ze in een video op YouTube die inmiddels verwijderd is.

In de brief stond ‘dat u ten aanzien van de behandeling en advisering van Covid-19 afwijkt van de beroepsnormen en de adviezen van het RIVM’. En verder: ‘In dit verband wil de inspectie haar zorg uiten over uw handelwijze en het effect hiervan op patiënten en op de Covid-19-bestrijding’. Zo had ze onder andere niet mogen zeggen dat mensen elkaar moeten knuffelen. Berkelaar kreeg daarnaast het verwijt dat haar uitspraken en handelwijze ‘haaks staan op de geldende coronarichtlijnen, haar patiënten in risicovolle verwarring brengen en het vertrouwen in de geneeskundige zorg schaden’. De inspectie dreigde: “Mocht u zich niet houden aan de normen en richtlijnen […] dan kan de inspectie overwegen uw handelwijze ter toetsing voor te leggen aan het tuchtcollege voor de gezondheidszorg.”

De coronakritische huisarts Els van Veen kreeg zelfs de politie aan de deur, vanwege een tweet. Toen GGD IJsselland aankondigde dat de vaccinatiebus in Nieuwleusen staat, schreef Van Veen op X: “Morgen om 11 uur staan er mensen om deze prikbus te verwelkomen, voor koffie en thee wordt gezorgd.” Ze kreeg een onaangename verrassing: de politie stond bij haar op de stoep. De agenten zeiden dat er ‘onrust was ontstaan op social media’. “Aan de politie geef ik mee dat het buitengewoon intimiderend is wanneer zij in uniform aan de deur staan. Ik heb in 1992 mijn zusje verloren aan suïcide, toen lichtte de politie ons ook in. Ik vertrouw de politie niet meer, dat is wat dit met mij doet. Het is heel zorgelijk dat de politie zich hiervoor laat gebruiken zonder bij zichzelf te bedenken waar ze in hemelsnaam mee bezig zijn. Waar ze aan meewerken zonder na te denken,” reageerde Van Veen. Ze hoopt dat mensen door deze actie inzien dat er iets ‘heel zorgelijks’ gaande is in ons land.

Bij onze zuiderburen krijgen kritische artsen een soortgelijke behandeling. Maandag 9 oktober ontving de Belgische huisarts Frank Peeters een oproep om op woensdag 8 november te verschijnen voor de Provinciale Raad van Antwerpen van de Orde der Artsen. Wat wordt hem verweten? ‘Zijn persoonlijke opvattingen en bestaande medische discussies niet te hebben gehouden binnen de medisch-wetenschappelijke wereld, door gebruik te maken van publieke fora’. “Blijkbaar mag ik als huisarts geen medische discussie of persoonlijke opvatting houden buiten de medisch-wetenschappelijke wereld,” verzuchtte Peeters. “Op elke bijeenkomst van artsen sinds corona heb ik nog nooit een open discussie gehoord over de coronavaccins en de maatregelen. Alle artsen die kritisch waren in 2020 over de maatregelen moesten zich verantwoorden bij de orde en durven sindsdien niet vrijuit te spreken.”

Huisarts Clo Cornelissen uit het Belgische Tongeren werd in 2021 op het matje geroepen door de tuchtcommissie van de Orde van Geneesheren ‘omdat ze patiënten adviseerde het coronavaccin te weigeren’. In de praktijk van de arts hing een affiche met de boodschap dat ze niet in coronamaatregelen of het coronavaccin gelooft, schreef TV Limburg in september dat jaar. De Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg schakelde vervolgens de politie en de Orde van Geneesheren in. De huisarts liet weten dat ze voor de tweede keer een aangetekende brief had ontvangen van de Orde van Geneesheren van Limburg. Haar oorspronkelijke zitting werd geannuleerd nadat er heel veel verontwaardigde reacties waren, schreef Cornelissen in een brief die ze op Facebook heeft gezet.

Ze schreef aan de Orde der Artsen: “Ik kan mij niet verdedigen tegen de zaken die mij worden verweten. Ik ben schuldig! Ik heb geen mondmasker meer gedragen toen het gebrek aan wetenschappelijk bewijs van het nut daarvan mij duidelijk werd. Ik heb niet meegedaan aan paniekzaaierij. Ik heb mensen opgeroepen buiten samen te komen en te sporten. Ik heb patiënten niet onder druk gezet een experimenteel geneesmiddel te laten inspuiten. Ik heb mijn patiënten laten beslissen over hun eigen lichamelijke integriteit. Ik pleit dus schuldig over de hele lijn. Ik ben dus schuldig én ik heb geen berouw!” Volgens de Orde der Artsen is de huisarts ‘gevaarlijk’. “Ben ik gevaarlijk? Daarop kan ik maar één antwoord geven: ik heb tot op heden niet één Covid-patiënt in het ziekenhuis moeten laten opnemen. Ik heb niet één overlijden na een coronavirusbesmetting te betreuren. Wanneer u meent dat ik wél gevaarlijk ben, en dat op zijn minst een beetje wetenschappelijk hard kunt maken, dan kom ik mij tegen die beschuldiging wél graag verdedigen.”

Uit de Wob-documenten die Van den Bos heeft opgediept, blijkt verder dat de overheid alles uit de kast trok om ‘desinformatie’ te bestrijden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken had een heuse ‘newsroom’ ingericht waarin meerdere ministeries vertegenwoordigd waren. Deze newsroom werd gebruikt om social media te monitoren. Ambtenaren (!) beoordeelden of berichten ‘schadelijk’ waren voor de volksgezondheid, ‘onrust’ veroorzaakten, de reputatie van instituties als het RIVM aantastten en of een reactie noodzakelijk was. Het zogeheten ‘desinformatie-team’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken had ook toegang tot ‘escalatie-kanalen’ van Facebook, Google en het voormalige Twitter. Dit houdt in dat deze bedrijven meldingen over een bericht van het desinformatie-team met prioriteit bekeken.

Het gevolg was dat kritische artsen de mond werd gesnoerd. Dat overkwam onder meer huisarts Bart ten Hove, die op LinkedIn een bericht plaatste over het gezwabber van het kabinetsbeleid. “Van ‘mondkapjes werken niet’ naar een mondkapjesverplichting. Van ‘kinderen dragen niet bij aan besmetting’ naar schoolsluitingen om ouders thuis te houden. Van ‘avondklok niet nodig’ naar de strengste lockdown van Europa zonder uitzicht op verbetering. Van ‘het heeft geen zin om asymptomatische mensen te testen’ naar een opzet naar een testsamenleving. En tenslotte van ‘er komt geen indirecte vaccinatieplicht’ naar vrijheden voor mensen die gevaccineerd zijn of werkgevers die een vaccin kunnen gaan eisen,” schreef Ten Hove. De bijdrage van de huisarts werd maar liefst 54.000 keer bekeken voordat LinkedIn ingreep. Het sociale netwerk van Microsoft, opgericht door Bill Gates, verwijderde het bericht, waarna Ten Hove opmerkte: “Blijkbaar mag je van LinkedIn niet vertellen hoe de zaken zijn gegaan tot nu toe.”

Het Artsen Collectief werd in 2021 van LinkedIn gegooid. Toenmalig voorzitter Evelien Peeters, werkzaam als internist-endocrinoloog, schreef in een reactie op datzelfde medium: “Het Artsen Covid Collectief is van LinkedIn afgegooid net! De aanleiding betreft de petitie die we samen met Herstel-NL indienden bij het Europees Parlement. Dezelfde petitie is vanuit meerdere Europese landen ingediend. Ook de post van Herstel-NL over deze petitie is net verwijderd. Wat kan de reden zijn dat zoiets gebeurt? Hoe vrij moet de vrijheid van meningsuiting zijn? Wat vind jij aanvaardbaar qua censuur?” In de petitie waarschuwden de organisaties het Europees Parlement voor buitensporige maatregelen voor de volksgezondheid die waren opgelegd door EU-regeringen. Ze spraken het Europees Parlement erop aan dat de lockdowns, inperkingen en andere daaropvolgende beperkingen niet langer proportioneel, gerechtvaardigd of empirisch onderbouwd waren.

Maurice van den Bosch, tot eind dit jaar bestuursvoorzitter van het OLVG-ziekenhuis, werd gecensureerd na kritiek op de avondklok. Zijn bericht werd verwijderd door LinkedIn omdat het in strijd zou zijn met de ‘communityrichtlijnen’. Uiteindelijk besloot het sociale medium het bericht weer online te zetten. “Niet eerder meegemaakt,” zei de ziekenhuisbaas. Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ, mengde zich in de discussie. “Als er geen genuanceerde vragen en oproep tot debat meer plaats kunnen vinden, lopen we het risico van kokervisie en komen wellicht de belangen van andere sectoren onvoldoende aan bod,” schreef hij.

LinkedIn verwijderde eind vorig jaar het account van vasculair internist Sabine Pinedo. “Schokkend,” schreef haar zus Marsha. “Zij laat een moedig tegengeluid horen. Zij stelt vragen die blijkbaar niet gesteld mogen worden op dit platform. Waar geen ruimte voor is. In welke maatschappij leven wij?” Het account van de internist werd geschorst nadat ze een wetenschappelijk artikel had gedeeld. Ze wees erop dat de overheid en mainstream media bepalen wat er gecommuniceerd wordt en wat geldt als de waarheid. “Techbedrijven spelen een grote rol bij het censureren van informatie. Dat werkt polarisatie in de hand. Ernst Kuipers heeft, sinds hij minister van VWS is, geen bezieling meer. En zolang wij als burgers toelaten dat het coronadebat gepolariseerd en gecensureerd is, blijft het zo. Dat is een hele zorgelijke ontwikkeling.”

Terwijl dissidente geluiden steeds harder worden onderdrukt, wordt er hard gesleuteld aan een wereldwijd pandemieverdrag. De bedoeling is dat landen bij een toekomstige pandemie op dezelfde manier in actie komen, meer nog dan bij corona. Dat pandemieverdrag wordt beheerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die niet democratisch is gekozen en waar veel invloed is vanuit de farmaceutische industrie. Er is veel verzet tegen dit op handen zijnde verdrag. “Dat nieuwe wereldwijde pandemieverdrag moeten we echt niet willen,” zei Europarlementslid Rob Roos bijvoorbeeld.

Ondertussen blijft de inspectie achter kritische artsen aanzitten. Zo loopt er nog steeds een onderzoek naar huisarts Van Veen op basis van anonieme klachten. Ze laat zich niet uit het veld slaan: “In mijn beleving ben ik één van de weinige huisartsen in Nederland die haar verstand bleef gebruiken.”

ROBIN DE BOER 22 OKT 2023

20231128 Over Netanyahu als een ​​satanist

Via Hendrik Makow, zie daar afbeeldingen en links, google translate

Patrick O’Carroll – Natanyahu Klaargemaakt om een ​​satanist te zijn 25 november 2023

netanyahu-quote, (Ed.: let op hoe hij het 666 teken maakt)

Satanische joden (kabbalisten) geloven dat Armageddon een voorwaarde is voor de komst van de Messias. Netanyahu volgt mogelijk dit script. ( Ed.: hùn messias, dat is niet de beloofde Messias, dat is niet Jezus, dat is de antichrist, dat is de satan.)

Gerelateerd – “Creatieve vernietiging” en 6uild 6ack 6etter:

Het Joodse complot om de christelijke beschaving te vernietigen

Door Patrick O’Carroll (henrymakow.com)

Voordat hij een ZioNazi werd, was Benjamin Netanyahu een meubelmarketingmanager. Zijn eerste baan als publieke slang was als een ‘diplomaat’ die in de VS werd geplaatst, waar hij het grootste deel van zijn tijd besteedde aan het misleiden van goedgelovige Amerikanen door te denken dat ZioNazi Israël een ‘democratie’ was die ‘de moeite waard was om te steunen’. Netanyahu heeft tijdens zijn jaren als meubelverkoper veel geleerd over hoe hij mensen kan misleiden.

NETANYAHU’S OPVOEDING ALS SATANIST DIE OPENLIJK DOET ALS EEN ‘JOOD’

Jay Parker groeide op in de satanische stad Arden, Delaware, een buitenwijk van Philadelphia, die voor 90 procent ‘cult’ is, maar 10 procent christenen houdt om het imago te versterken, of gewoon om de schijn op te houden. Net als Benjamin Netanyahu groeide Jay Parker op in een “Illuminati” satanistische familie, dat wil zeggen een familie die zijn kinderen opvoedt in SRA (satanische rituele mishandeling) en hen onderwerpt aan “Illuminati” “mind control” om meerdere controleerbare slavenpersoonlijkheden te creëren (“ verandert”).

In zijn jeugd kende Jay Parker Benjamin Netanyahu van verre omdat hij een soortgelijke opvoeding in SRA (satanische rituele mishandeling) had als die van Jay. Netanyahu groeide op in Philadelphia PA, dat heel dicht bij Arden, Delaware ligt en, voor de “Illuminati”, de spirituele hoofdstad van Noord-Amerika vertegenwoordigt.

Bovendien was Philadelphia de oorspronkelijke hoofdstad van de VS, en de naam ervan betekent in werkelijkheid de vrijmetselaarsterm ‘broederlijke liefde’. De staat Pennsylvania werd ‘Keystone State’ genoemd omdat deze werd gezien als de hoeksteen die het vrijmetselaarsportaal bijeenhield waarmee Groot-Brittannië toegang kreeg tot zijn Amerikaanse koloniën, hoewel Groot-Brittannië traditioneel over de VS regeerde via de staat New York, die omgedoopt werd tot ‘Empire’. State” in 1784 voordat de Bank of England in 1871 de volledige eigenaar werd van de US Corporation. Bovendien is Philadelphia PA toevallig een cruciaal knooppunt op de Arcadian Ley Line.

Over Benjamin Netanyahu zei Jay Parker: “Halverwege de jaren tachtig bezocht ik mijn moeder in haar appartement. Benjamin Netanyahu was te zien in een tv-presentatie op de middag. En ik zei tegen mijn moeder: ‘Wat doet HIJ in Amerika?’. Ze antwoordde: ‘ZIJ zijn hem aan het trainen’ [waar Parker kwalificeerde dat ‘ZIJ’ zeer zeker verwees naar de top ‘Illuminati’ Satanistische Raad van 13.] En als je naar de geschiedenis van Benjamin Netanyahu kijkt, zie je een duistere occultist [ Satanist], je ziet GEEN Jood. En onder de Talmoed-joden zul je echt veel corruptie zien”.

In 1963 vertelde de moeder van Jay Parker hem dat de praktijken van ‘Illuminati’, ‘mind control’, en van satanisch ritueel misbruik (SRA) binnen ‘Illuminati’-clans enkele duizenden jaren teruggingen, en dat zij zelf tot een voortdurende moederlijn behoorde. van heksen waarvan de oorsprong meer dan 3000 jaar teruggaat tot de Amalekieten in het oude land Kanaän.

Later in 1963 hoorde Jay Parker zijn ouders bevestigen dat “wij [‘Illuminati’-satanisten] dat deden” nadat ze snel de algemene details van de moord op JFK hadden doorgenomen, zoals vermeld in het officiële “waarheids”-verhaal.

NETANYAHU’S SATANISTISCHE ROL OM DE ANTICHRIST IN TE LUIDEN

Een paar jaar later, in 1990, kroonde de ziofascistische doemsdag-sekte CHABAD Netanyahu waarschijnlijk tot “Moshiach ben Yosef” voor ons hele huidige tijdperk, zoals te zien is op deze link: www.bitchute.com/video/AhybiUkMJIus/ . Opmerking: in het jodendom is de rol “Moshiach ben Yosef” de tegenhanger van die van Johannes de Doper; omdat het de taak van “Moshiach ben Yosef” is om de weg te bereiden voor de EINDELIJKE ANTICHRIST, die “Moshiach ben David” wordt genoemd.

Jay Parker was een slachtoffer van de SRA die zich op 7-jarige leeftijd afmeldde voor het “Illuminati”-satanisme. Jay sprak over zijn ervaringen en leven in heel veel BitChute-toespraken, waarvan er enkele hier worden getoond:

www.bitchute.com/search/?query=jay%20parker&kind=video&sort=new

Maar ondanks het uitoefenen van zijn vrije wil om zich af te melden, leidde Parker niettemin een nederig bestaan ​​als ‘Illuminati’-slaaf, gedurende tientallen jaren tot aan zijn midden veertig. Vervolgens heeft hij vele jaren nodig gehad om zichzelf te herstellen en te rehabiliteren.

Net als ZioNazi Zelenskyy verschijnt Netanyahu nu op Tell-Lie-Vision, gekleed in militaire blindgangers, in een poging hem ‘cool’ te laten overkomen. Maar in werkelijkheid is hij een van de leiders van de Synagogue of Satan die wordt genoemd in Openbaring 2:9 en Openbaring 3:9 (“degenen die zeggen dat ze Joden zijn en dat niet zijn, maar een Synagoge van Satan zijn”). In feite komt het ZioNazi-trio CHABAD, B’NAI B’RITH en SANHEDRIN (opnieuw opgericht in oktober 2004) bijna perfect overeen met de beschrijving van de Synagogue of Satan, met de satanische Netanyahu als “Moshiach ben Yosef”.

(Chabad-leider Schneerson dringt er bij Netanyahu op aan om Armageddon te bespoedigen om de Messias terug te brengen)

Tegenwoordig misbruikt deze Synagogue of Satan opnieuw de Heilige Schrift om de genocide op alle Palestijnen te ‘rechtvaardigen’, waarbij ZioFascist Netanyahu beweert dat 1 Samuël 15:3 (“Ga en sla Amalek”) feitelijk naar hen verwijst. Netanyahu is een niet-Semitische Pool, de zoon van BenZion Mileikowsky, die assistent was van Vladimir Jabotinsky, de oprichter van de Joodse terroristische organisatie IRGUN, die later uitgroeide tot de ZioFascistische LIKUD-partij van Israël, die ook de leidende partij was. kracht bij de oprichting van HAMAS, wiens rol het was om de positie van de PLO onder Yasser Arafat te verzwakken, en om Israël altijd te dienen als zijn eigen gecontroleerde oppositie.

HET ISRAËLISCHE REGIME IS VOL MET EUROPEES-KHAZAR ZIONAZIS

Net als Netanyahu zijn de meeste topziofascisten in het Israëlische regime noch Joods, noch Semitisch. In feite zijn de meeste van hen satanisten, zoals Jay Parker bevestigde, en bijna allemaal zijn het Khazaren van Europese Asjkenazische afkomst.

Geen van de volgende ZioNazi’s is een Semiet; elk van hen is een Europese Khazar:

Ziofascistische premier “Benjamin Netanyahu” (Benjamin Mileikowsky) = Pools;

Ziofascistische president Isaac Herzog = Iers;

ZioFascistische minister van Defensie Yoav Gallant = Pools;

Ziofascistische oppositieleider Yair Lapid = Servisch;

Ziofascistische oorlogsminister Benny Gantz = Roemeens;

Ziofascistische minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen = Marokkaan;

Ziofascistische minister van Financiën Bezalel Smotrich = Oekraïens;

Ziofascistische VN-vertegenwoordiger Gilad Erdan = Roemeens;

ZioFascistische senior ‘adviseur’ Mark Regev = Australiër;

Ziofascistische ambassadeur in Groot-Brittannië Tzipi Hotovely = Georgisch.

Alle ziofascisten samen zijn holocaust-ontkenners omdat ze weigeren de Arabisch-Semitische Holocaust te veroordelen, waarin de zionisten sinds 1948 zes miljoen Arabische Semieten genocide hebben gepleegd. Wanneer heb je voor het laatst een zionist, een jood of een ziofascist over de Arabische Semitische Holocaust gehoord? De reden is natuurlijk dat ze allemaal collectief een gedegenereerd stel holocaust-ontkenners zijn. (Ed.: waarom nou weer precies 6 miljoen???)

BIDEN

In november 2023 sprak Jay Parker in een interview op BitChute met Vinny Eastwood over Joe Biden en zei:

“Joe Biden komt uit dezelfde satanische stad waarin ik ben opgegroeid, namelijk Arden, Delaware. Biden werd opgevoed door een ‘Illuminati’ satanistische familie die ‘ANDRAS, de Marquee of Hell’ aanbad. Net als ik werd Biden opgevoed in satanisch ritueel misbruik (SRA) en hij blijft een adept van ‘ANDRAS, de Marquee of Hell’. Biden is SLECHT NIEUWS”.

Dus daar heb je het uit de eerste hand. Joe Biden is een satanist die zich alleen maar voordoet als ‘christen’.