Maand: juni 2020

Over Qui Bono 5

Waarom nu hierover berichten? Wat zit er achter? Is dit moedig om erover te berichten of heeft het een politieke lading waarop nu voorgesorteerd wordt?

Feit blijft dat er allang bekendheid is gegeven aan dit fenomeen maar dat niemand zijn vingers eraan wil branden. Feit blijft dat er iets gruwelijks onder de aandacht wordt gebracht.

Herbloggen van Xander zie link hieronder

Turkse staatszender onthult hoe wereldelite jong blijft door hormoon van gefolterde kinderen

Posted on 29/06/2020

Duitse onderzoeksjournalist Guido Grandt schreef al enkele boeken over institutioneel kindermisbruik

WikiLeaks blijkt er al jaren geleden over gepubliceerd te hebben, en nu is er voor het eerst een mainstream kanaal, een Turkse staatszender, die er aandacht aan heeft besteed. De wereldelite – vooral film- en popsterren, maar ook politici, en vermoedelijk zelfs de paus – gebruiken injecties met het hormoon adrenochrome om zo lang mogelijk jong en vitaal te blijven, wat aan velen van hen duidelijk is af te zien. De oorsprong van dit hormoon is echter te afschuwelijk om te bedenken. Het wordt namelijk geproduceerd in het lichaam van jonge kinderen op het moment dat zij worden gefolterd en doodsangsten uitstaan, en onvoorstelbaar veel pijn lijden. Filmster Sandra Bullock heeft in een talkshow letterlijk toegegeven dat ze haar jeugdige uiterlijk te danken heeft aan zo’n jong kind.

‘Dit nieuws zal u schokken,’ begint de presentator van de Turkse zender TGRT Haber. ‘Ik laat u nu een stukje zien van een televisieprogramma van enkele jaren geleden. Sandra Bullock (‘Speed’, ‘The Net’) was weer eens te gast in een van de bekendste Amerikaanse talkshows. Talkshow host Ellen DeGeneres vraagt haar hoe ze erin slaagt er zo elegant uit te blijven zien, en hoe oud ze al is – zo rond de 50. Luister naar haar antwoord, en daarna leg ik u alles uit over dit duivelse jong blijven:’

‘Voorhuid van Koreaanse baby’

Bullock: ‘Ik geloof niet dat veel van u weten dat dit met micronaalden in de huid worden gespoten. Dan zie je er één dag verschrikkelijk uit, maar dan wordt het minder.’

Ellen: ‘Maar wat wordt er dan in je huid gespoten?’

‘Het is een extractie van de huid van een jong iemand, van ver weg…’

Ellen maakt dan de ‘grap’ dat het van ‘de voorhuid van een Koreaanse baby’ afkomstig is, wat het publiek heel amusant vindt, vooral als Bullock bevestigt dat ze allemaal kleine stukjes ‘penis’ in haar wangen gespoten kreeg.

De Turkse presentator vervolgt dan: ‘Wat een onschuldig verhaaltje, nietwaar? Alsof het om iets totaal onbelangrijks gaat. Maar waar gaat het om? Huidvet van Koreaanse kinderen wordt onder de gezichtshuid geïnjecteerd om jong en mooi te blijven.’

Adrenochrome ontstaat als kinderen doodsangsten uitstaan

‘Wij hebben onderzoek gedaan naar deze zaken. Wij schaamden ons voor onze menselijkheid toen wij ermee geconfronteerd werden. Ik geef u de naam waar het om gaat: adrenochrome. Dat is een hormoon dat als een reflex ontstaat in de hormoonklieren van kinderen in buitengewone stress situaties, ontstaan door angst of pijn. We zouden kunnen zeggen dat het de wortel van adrenaline is.’

‘Kinderen kunnen dankzij dit hormoon weerstand opbouwen en nieuwe kracht scheppen. Het wordt sterker. Precies dit hormoon wordt hen ontnomen. Kosten per dosis: $ 1000,-. Het wordt voor duizenden dollars aan diverse beroemdheden verkocht.’

‘U zou kunnen denken dat hier niets ergs aan is. Vergeet echter niet dat kinderen hiervoor in een angsttoestand moeten worden gebracht. Het hormoon ontstaat als kinderen pijn gedaan wordt. Om het uit hen te kunnen halen, wordt deze kinderen dus kwaad aangedaan.’

‘Adrenochrone is een natuurlijk menselijk secreet, en werd in 1939 ontdekt voor de behandeling van hartkwalen. Daarna besefte men dat het een hormoon is dat het ouder worden met 60% beïnvloedt. Het wordt in rijken en beroemdheden geïnjecteerd.’

De presentator laadt dan een aantal vergelijkende foto’s zien van onder andere Johnny Depp, Kate Moss en Brad Pitt, die in de loop van vele jaren amper ouder lijken te zijn geworden. Ook noemt hij Tom Cruise en Meryl Streep, ‘die dit altijd al hebben gebruikt.’

Bijwerking: donkerblauwe vlekken rondom de ogen

‘Hoe weten we of een beroemdheid dit heeft gebruikt? Van tijd tot tijd ontstaan er (donker)blauwe vlekken rondom de ogen, die soms op publieke foto’s zichtbaar zijn.’ Ter illustratie laat hij een aantal van deze foto’s zien: Robert ‘Iron Man’ Downey, Ben Affleck, George Bush, John Kerry, John McCain (inmiddels overleden), Prins Charles, en zelfs paus Franciscus. ‘Bij allen zult u op archiefbeelden van tijd tot tijd blauwe vlekken herkennen. Dat is de bijwerking van de injectie.’

Daarnaast een veel grotere foto van een zeer jong kind met deze donkerblauwe vlekken. ‘Als een slag in je gezicht,’ zegt de presentator. ‘Om het bij een kind af te nemen, moeten ze dus eerst in een angsttoestand worden gebracht. Kinderen worden gefolterd, en op het moment van de dood wordt bij hen het bloed afgetapt. Dat wordt dan in een medicijn verwerkt.’

Wereldwijd verdwijnen dagelijks 2500 kinderen

‘Weet u hoeveel kinderen er dagelijks op de wereld verdwijnen? 2500! Iedere dag! 2500 kinderen, de meesten uit Derdewereldlanden. Er bestaan organisaties die deze kinderen folteren, en op het moment van hun sterven hun bloed aftappen, en dan het hormoon aan de rijken verkopen.’

‘Weet u dat u dit in de beroemde WikiLeaks documenten kunt terugvinden? In 2013 werd dit serum in Amerika verboden. Alle bedrijven die dit wilden produceren, kregen een verbod opgelegd. Wij zien hier echter dat dit middel nog steeds aan Hollywood beroemdheden en rijke mensen als verjongingsmiddel wordt verkocht.’

‘Dit doen ze kinderen aan. Ze gebruiken angst als martelmiddel, en als ze dan sterven nemen ze dit hormoon af. Dat de duivel hen moge halen, en deze wereld maar ten onder mag gaan, met ons daarbij.’

Duitse onderzoeksjournalist schreef al enkele boeken hierover

De Duitse onderzoeksjournalist Guido Grandt doet hier al sinds 1995 onderzoek naar, en schreef inmiddels enkele boeken over dit afschuwelijke onderwerp. In ‘Ware Kind’, ‘Gnade Euch Gott!’, ‘Okkult-Morde’ en het geruchtmakende ‘Sodom Satanas’ onthulde hij op grond van tal van bronnen hoe zeer ernstig kindermisbruik is geïnstitutionaliseerd, niet alleen in de Derde Wereld, maar ook in het Westen, en zoals inmiddels gevoeglijk bekend ook in de kerk.

30.000 verdachten internationaal pedo netwerk

Toevallig vandaag in het nieuws: ‘Ruim 30.000 verdachten in Duitse misbruikzaak rond vaders die kinderen ‘uitwisselden’.’ Deze verdachten behoren tot ‘een sterk verweven (internationaal) online netwerk’ van daders, sympathisanten, vrienden, handlangers en mededaders.

Tot slot van dat bericht nog de constatering dat ‘het aantal kinderen en jongeren die hulp zoeken bij seksueel misbruik tijdens de lockdown flink is toegenomen.’ In veel andere landen, waaronder de VS, werd dezelfde trend geconstateerd. Wat ons eigen land betreft zijn ook deze zeer ernstige gevolgen voor een groot deel op het conto van de huidige regering te schrijven

https://niburu.co/lezersbrieven/13986-de-muzikale-waarheid

https://djmarkdevlin.blogspot.com/2019/04/musical-truth-volume-2-free-dutch.html

https://vigilantcitizen.com/category/musicbusiness/

https://vigilantcitizen.com/category/vigilantreport/

Over vrijheid 2

“De Black Lives Matter-beweging gaat de wereld rond en schudt velen wakker over het institutioneel racisme en de uitsluiting die nog in verschillende gelederen van de samenleving bestaan en die mensen van kleur achterstelt”.

Maar witte levens doen er niet meer toe want schuldig. Je mag niet zeggen dat dit omgekeerd racisme is. Alles wat wit is, is schuldig zelf witte auto’s krijgen er van langs.

De gekte heeft definitief gewonnen en daarmee bedoel ik de hersenspoeling. De beïnvloeding is nu totaal. Een “Pakistaanse”universiteitssleraar in het V.K. mag zeggen dat witte levens er niet toe doen en krijgt promotie. Een blanke dit het zegt verliest zijn baan.

De ondertekenaars van het nieuwe manifest ( zie Over vrijheid) eisen concrete veranderingen en pleiten voor een Meldpunt Media Racisme & Discriminatie. Ze zeggen er niet bij dat zij het hebben over een zeer eenzijdige “discriminatie” en over zeer eenzijdige racisme. Het gaat over kritiek die je niet meer mag hebben. Over debat dat je niet meer mag voeren. Kritiek wordt steevast afgedaan als “discriminatie”. In een debat tellen feiten niet maar emoties en gekwetstheid. Zo sla je alle discussie dood en dat is de bedoeling. Geen discussies, geen verantwoordelijkheden. Geen denkkracht, geen verandering en groei.

Er moet een zondebok zijn en als die zondebok nu maar uit beeld is, wordt de wereld vanzelf goed.

Men ziet vaak wel de onderdrukking van het een maar het andere wat niet goed uitkomt ziet men niet of wil men niet zien want gehersenspoelde mensen moeten een agenda afwerken. Zij zijn het voetvolk van de machten achter de beweging. De beweging die een doel heeft en die zij niet overzien omdat zij bespeeld worden. Of er wordt ze een aantrekkelijk doel voorgehouden.

Je mag wel iets zeggen over het een maar niet over het ander. We zijn op weg naar een communistische wereldregering die gecontroleerde slaven wil met een gecontroleerde wereldreligie.

Het gaat niet over het echte lijden in de wereld ( zie over een monopolie op lijden) en over nog bestaande slavernij want de machten achter de schermen, de Sorossen van deze wereld, de psychopaten van deze wereld hebben er baat bij om dit in stand te houden.

De geschiedenis is vervalst en de feiten doen er niet toe. Met een bril van vandaag wordt de keuze van vroeger beoordeeld. Een keuze die nog niet eens eerlijk in de geschiedenisboeken staat.

Steeds weer moet de ware onderdrukker buiten beeld blijven. De khazarenmaffia / de zgn. elite trekt aan de touwtjes en de marionetten dansen. Totdat ze niet meer nodig zijn.

Wat we van de geschiedenis maken wordt nu bepaald door gemanipuleerde geschiedenis, door gemanipuleerde gedachten. Wat ons doel in het leven is, wordt niet meer geleerd en lege hulzen zijn makkelijk te vullen met namaakdoelen en gemanipuleerde doelen.

De wereld achter de massa, die gehersenspoeld is en wordt, is de wereld van de macht en geld. Jezus maakte dit duidelijk door de tempelreiniging:

15 En zij kwamen te Jeruzalem; en Jezus, in den tempel gegaan zijnde, begon degenen, die in den tempel verkochten en kochten, uit te drijven; en de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen dergenen, die de duiven verkochten, keerde Hij om;

16 En liet niet toe, dat iemand enig vat door den tempel droeg.

17 En Hij leerde, zeggende tot hen: Is er niet geschreven: Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden allen volken? Maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaren gemaakt.

18 En de Schriftgeleerden en de overpriesters hoorden dat, en zochten, hoe zij Hem doden zouden; want zij vreesden Hem, omdat de ganse schare ontzet was over Zijn leer. (Mc. 11, 15-18)

De schriftgeleerden ( de Farizeeën ) en de overpriester hadden hun taak niet uitgevoerd en Jezus verjoeg ze en legde bloot hoe de wereldse wereld van baäl God uit het leven van de mens haalde. Dit openbaar maken van hun falen en werkelijke bedoelingen zinde ze niet en ze zochten Hem te doden.

De wereld van macht en geld, van hen die zich joden noemen en het niet zijn, beheerst onze levens en houdt ons weg bij God. En bij Jezus die de Messias is. Zij zijn aanbidders van lucifer en Jezus is de grote vijand. Daarom zijn christenen tot op de dag van vandaag de meest vervolgde mensen op aarde.

De macht heeft baat bij onderdrukking. De islam is een onderdrukkende religie maar dat mag je niet zeggen want dan ben je een islamofoob. Bij deze religie wordt de mens klein gehouden met zoveel regels dat hij constant moet falen. Binnen het jodendom is dat ook zo. Jezus kwam om die regels af te schaffen en alleen de 10 geboden te benadrukken en te leren wat de voornaamste geboden zijn: Meester, wat is het grote gebod in de wet?

Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel

en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is:

Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

( Mt. 22, 36-40) . De islam is een construct uit de toverhoed van de jezuïeten. Bedoeld om mensen te onderdrukken en bedoeld om tegen het christendom te strijden.

Veel christelijke denominaties waren / zijn al even onderdrukkend want ze dien(d) en de macht. Net zoals het vaticaan dat nu doet. Vergis je niet in zgn. kleinere en grotere denominaties. Geld maakt veel goed en velen verkopen hun ziel aan de duivel.

Het ware christendom ziet het kruis als een teken van verlossing, namelijk van de opstanding, vanwege God die Zijn zoon, Jezus die de Christus was, offerde als de ultieme zondebok waardoor hij stierf aan het kruis maar weer opstond om ons iets duidelijk te maken. Hij deed dit niet voor zichzelf, maar voor ons, zodat we het eeuwige leven kunnen ontvangen.

Het goede nieuws van de Bijbel is na bijna 2000 jaar aan het verdwijnen en velen hebben het nog steeds niet begrepen of ze hebben geen serieuze poging gedaan om zichzelf in vraag te stellen en God te zoeken. Net als de kerk heeft het kruis als voorwendsel veel leed gebracht, maar dit wordt ook in de islam gedaan door manipulatie. Religies zijn er niet voor de mens maar voor de machthebbers. Daarom wordt er nu naar één goedgekeurde wereldreligie toegewerkt, naar één soort

onderwijs waarbij mensen makkelijk tot slaven worden gemaakt die niet zelf nadenken. Mensen die zelf nadenken moeten worden uitgeroeid. Het begin is: beelden en boeken verbranden, dan meningen verbieden, dan discussies en dan debatten verbieden en het verbieden van kritiek.

Als je niet met je hart de ware achtergrond zoekt van de bijbel en de betekenis van het ware christendom, als je niet God zoekt zul je niet het ware Koninkrijk vinden. En dat proberen zij dus ook te verhinderen. We kunnen bijna niet meer over God praten en Jezus moet uit het openbare leven verdwijnen zodat steeds minder mensen zich nog bezig houden met de ware boodschap. Dit alles is voorzegd in profetieën en het staat in het boek Openbaring.

De massa zal mislukken omdat ze zich laat verleiden door verkeerde religies en gemanipuleerde agenda’s. Velen willen geen echte verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen. Dus worden ze gemanipuleerd als slapende schapen en hun leven wordt vaak door anderen bepaald. Ze snappen niet dat de liefde van God, die Jezus zond om ons te verlossen ons niet tot slaaf maakt, maar ons vrijmaakt. Mensen die die boodschap wel begrijpen kennen geen angst meer voor de wereld want ze zijn niet meer van de wereld en dit is een doorn in het oog van Gods vijand: lucifer die op veel regeringen, religies, instituten enz. zijn stempel drukt. Hij heeft de wereld in zijn greep en weet dat zijn tijd kort is en wordt hij steeds doldriester.

De wereld leeft tegenwoordig meer dan ooit in onwetendheid en krijgt veel desinformatie

Het gemeenschappelijke doel is om anarchie en onrust te creëren tot de ‘vijandige overname’ d.w.z. communistische regeringen die uiteindelijk overgaan in een wereldregering. We zijn allang in “1984” van Orwell beland en we zien dat terug in gemanipuleerd taalgebruik en gemanipuleerde journalistiek. De MSM vertoont alleen nog propaganda,

Ik kijk allang bijna geen tv meer, lees geen MSM en kijk met verbazing naar wat er gebeurt omdat ik dat mee krijg via social media. Ik kan het iedereen aanbevelen te stoppen met tv kijken en het abonnement op de krant op te zeggen. Op social media kijk je nog wel voor de informatie over de wereld om je heen maar je hoeft er niets meer. Behalve je eigen Waarheid zoeken.

Die Waarheid staat in de bijbel. Die lezen geeft meer voldoening dan kijken naar de zoveelste talkshow met altijd weer dezelfde gasten met dezelfde meninkjes want als je een afwijkende mening hebt, word je afgebrand en staat de gedachtenpolitie op de stoep.

Vrijheid bestaat in jezelf, gekregen van God, door genade en door niets anders. Ieder mens komt daarvoor in aanmerking. Dat is de parabel van de goede herder:

Lc. 15, 3-6

3 En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende:

4 Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vinde?

5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde.

6 En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.

https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_nlNL905NL905&ei=eNX5XoebN9KZsAfPpaOoCA&q=doublespeak+examples&oq=Orwellian+doublespeak&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHUABYAGDCR2gAcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab

https://examples.yourdictionary.com/examples-of-doublespeak.html

double speak:

het tegenovergestelde van duidelijke en simpele waarheid. Het vervormt woorden en zinnen om de waarheid te verbergen. Als een farmaceutisch bedrijf bijvoorbeeld iets zegt als ‘Er zijn enkele kleine bijwerkingen’, terwijl ze duidelijk zouden moeten zeggen: ‘Dit medicijn kan een hartaanval veroorzaken’, gebruiken ze dubbelspraak en handelen ze op een bedrieglijke manier.

Heb je ooit iemand horen zeggen “Ze is overleden” in plaats van “Ze is dood”? Is dat een dubbelspraak? Niet noodzakelijk. Het verbergt niet de waarheid dat deze persoon stierf. Het is meer eufemisme.

https://www.scholieren.com/verslag/boekverslag-engels-nineteen-eighty-four-door-george-orwell-47031

https://nl.wikipedia.org/wiki/1984_(boek)

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jh10_ZV.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/evangelieSatan.pdf

René Girard: De zondebok, Kok / Agora

https://www.bol.com/nl/f/de-zondebok/33723143/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Girard_(menswetenschapper)

Over een monopolie op lijden

herbloggen (google translate gebruikt en niet aangepast)

Slavernij: is er een monopolie op lijden?

door Amir Taheri

28 juni 2020 om 04:00 uur

[Jesse] Jackson, [Sadiq] Khan en mevrouw Obama hebben het gewoon mis.

Laten we beginnen met de bewering van mevrouw Obama [dat ze zich in “een door slaven gebouwd huis” bevond]], het gemakkelijkst te negeren. Het Witte Huis waar ze acht jaar woonde, werd voor het eerst herbouwd in 1902 en bereikte zijn huidige vorm in de jaren vijftig, lang nadat de VS de slavernij in 1865 hadden afgeschaft en in 1869 de voormalige slaven het staatsburgerschap hadden verleend. Afro-Amerikanen, onder de bouwers; maar ze waren niet langer slaven.

Slaven, van wie de meesten in de geschiedenis blank en niet zwart waren, waren niet de enige slachtoffers. Zelfs mensen die noch slaven noch slavenhouders waren, betaalden een hoge prijs in langzame economische ontwikkeling en armoede. Als het op slavernij aankomt, heeft niemand het monopolie van lijden.

In 2016 zei Michelle Obama dat ze elke ochtend in het Witte Huis wakker werd omdat ze dacht dat het ‘een huis was dat door slaven werd gebouwd’. Het Witte Huis werd echter voor het eerst herbouwd in 1902 en bereikte zijn huidige vorm in de jaren vijftig, lang nadat de VS de slavernij in 1865 hadden afgeschaft en in 1869 het voormalige slavenburgerschap hadden verleend. (Foto door Tasos Katopodis / Getty Images)

Zijn westerse landen, met name de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, hun rijkdom te danken aan zwarte slaven uit Afrika?

Deze en daarmee samenhangende vragen, die al jaren in omloop zijn, kregen de afgelopen weken een nieuw leven dankzij protestmarsen in de VS en Europa.

In 2009, tijdens een internationaal seminar georganiseerd door de toenmalige Franse president Nicholas Sarkozy in Evian, luisterden we met verbazing toen de Amerikaanse dominee Jesse Jackson het publiek vertelde dat Afrikaanse slaven Amerika bouwden als een huis dat een gevangenis bleek te zijn.

In 2016 vertelde de Amerikaanse First Lady Michelle Obama aan het tv-publiek hoe ze elke ochtend wakker werd in het Witte Huis en dacht dat het ‘een huis was dat door slaven was gebouwd’.

Vorige week bracht de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, zijn eigen water naar de molen. Hij zei: “Het is een trieste waarheid dat veel van onze rijkdom afkomstig is uit de slavenhandel.”

Er zijn ten minste twee problemen met dat betoog.

De eerste is dat het veronderstelt dat de overgrote meerderheid van de mensen die geen slaven waren, van de slavernij profiteerde door mooi te zitten en de slaven alles te laten doen.

Dat zou oneerlijk zijn voor miljoenen niet-slaven, die zich sinds de tijd van het Romeinse rijk tegen slavernij verzetten en soms zelfs samen met slaven vochten om er een einde aan te maken.

Maar het tweede probleem is het belangrijkste:

Jackson, Khan en mevrouw Obama hebben het gewoon mis.

Laten we beginnen met de bewering van mevrouw Obama, de gemakkelijkst af te wijzen. Het Witte Huis waar ze acht jaar woonde, werd voor het eerst herbouwd in 1902 en bereikte zijn huidige vorm in de jaren vijftig, lang nadat de VS de slavernij in 1865 hadden afgeschaft en in 1869 de voormalige slaven het staatsburgerschap hadden verleend. Afro-Amerikanen, onder de bouwers; maar ze waren niet langer slaven.

De bewering dat zwarte slaven Amerika hebben gebouwd, impliciet bijna eigenhandig, is ook twijfelachtig. Om te beginnen hadden zwarte slaven niet de cijfers om controle te krijgen over een enorm continent en het om te vormen tot de grootste economie ter wereld.

De 13 Britse koloniën die de Verenigde Staten zouden worden, namen ongeveer 320.000 Afrikaanse slaven op. Ten tijde van de Secession War, die de Amerikanen de Burgeroorlog noemen, waren zwarte slaven goed voor ongeveer drie procent van de bevolking, geconcentreerd in staten die slaven bezitten. Pas na de burgeroorlog bereikt het zwarte deel van de Amerikaanse bevolking een dramatische demografische groei.

Tegenwoordig vertegenwoordigen zwarten 12 procent van de Amerikaanse bevolking, waarvan velen afkomstig zijn uit andere delen van de wereld, inclusief het Caribisch gebied, en dus zonder slavenvoorouders in de VS. Ze omvatten vooraanstaande figuren als Barack Obama, Colin Powell, Susan Rice en een van mijn favoriete zangers, Harry Belafonte.

Amerikaanse economische macht was gebouwd op een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen en een eindeloze voorraad immigranten, tot de jaren zeventig voornamelijk uit Europa. Maar de sleutel tot Amerikaans succes was vrije onderneming die, voor het eerst gestimuleerd in een chaotische context, op tijd ruimte bood voor innovatie en gigantische projecten, die allemaal kwamen na de afschaffing van de slavernij. (Echte Chinese koelies, semi-slavenarbeiders, speelden een grote rol bij het opbouwen van het Amerikaanse spoorwegnet.)

In de grote decennia van de Amerikaanse economische groei waren zwarten niet in staat om, mede omdat ze werden belemmerd door aanhoudende raciale vooroordelen en gebrek aan onderwijskansen, hun volledige rol te spelen bij het opbouwen van Amerika.

Wat Groot-Brittannië betreft, begon de economische groei met de beweging van de omheining, wat betekende dat land kon worden omgevormd tot onderpand om kapitaal op te halen, in een tijd dat er geen zwarten op het eiland waren. De intrekking van de Corn Laws opende de weg voor vrije handel en de omzetting van de vloot van de boekaniers in de koninklijke koopvaardij, waardoor de Engelsen, met Schotten als hun tweede viool, de toon konden zetten voor wereldwijde handel.

Nogmaals, er waren bijna geen zwarten bij betrokken.

De trans-Atlantische slavenhandel en de daarmee verbonden Caraïbische suikerrietplantages leverden weliswaar een enorme rijkdom op, maar slechts voor enkele tientallen families, voornamelijk in Londen, Liverpool en Bristol. De meerderheid van het Engelse volk moest dat subsidiëren door middel van belastingen om Britannia de golven te laten regeren en hun rechtsstaat op te leggen met kanonneerboten.

Corrupte parlementen met “pocketboroughs” en “rotten boroughs”, waar stoelen konden worden gekocht, verdraaiden de Britse democratie ten gunste van slavenhandelaren.

Zelfs toen bedroeg de rijkdom die door de slavenhandel werd gecreëerd minder dan drie procent van de investeringen in de Britse economie.

De Britse economie was niet de enige die nadelig werd beïnvloed door het kwaad van de slavernij.

Je zou zelfs kunnen suggereren dat slavernij de hele wereldeconomie tot slaaf maakte totdat de industriële revolutie een nieuw tijdperk vanaf de 19e eeuw opende.

In zijn baanbrekende werk, A Manifesto for Social Progress , laat de Franse econoom Marc Fleurbaey zien hoe het einde van de slavernij wereldwijd enorme productieve energieën veroorzaakte.

In het eerste millennium, toen overal slavernij van alle kleuren bestond, nam het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) met een factor 15 toe, wat betekent dat het elke 66 jaar verdubbelde. Na de afschaffing van de slavernij verdubbelde het wereldwijde BBP elke 15 jaar. De eerste wereldwijde economische start kwam in 1892 met de industriële revolutie. Maar de tweede, en nog belangrijker start, begon in 1945, na de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1950 en 2008 verdrievoudigde de omvang van de Britse economie.

Nagesynchroniseerd met de ‘Gouden Era’, maakte de betreffende periode de creatieve energieën van het kapitalisme los als nooit tevoren.

Het kapitalisme is van nature antislavernij omdat het streeft naar maximale mobiliteit in de productiemiddelen: land, arbeid en kapitaal. Als een stuk land op een andere manier meer winst kan maken, zou het worden onttrokken aan het huidige gebruik. Als uw investering een groter rendement kan opleveren, houdt u hem niet waar hij nu is. Slavernij, in al zijn vormen, inclusief gebonden huisjes, lijfeigenschap, koelieswerk, geplande kasten enzovoort, sluit mobiliteit uit. Het is dus niet acceptabel voor de kapitalist, die een rekruteringssysteem voor huur wanneer je nodig hebt en vuur wanneer je niet wilt.

Andere landen profiteerden ook van het einde van de slavernij.

Rusland begon zijn industrialisatie toen het uit het systeem kwam dat wordt beschreven in Gogol’s “Dead Souls” en behaalde groeipercentages van meer dan 10 procent per jaar in de tweede helft van de 19e eeuw. India deed het zelfs beter en zag de omvang van zijn economie toenemen vervijfvoudigd in 60 jaar na het schudden van zijn kastenstelsel, een vorm van slavernij.In Iran werd de slavenhandel afgeschaft in 1895, maar de slaven werden niet vrijgelaten en kregen het staatsburgerschap tot 1929, wat de heropleving van Iran markeerde als een moderniserende natiestaat.

Slavernij was een kwaad dat de menselijke vooruitgang belemmerde en dus iedereen schaadde.

Slaven, van wie de meesten in de geschiedenis blank en niet zwart waren, waren niet de enige slachtoffers. Zelfs mensen die noch slaven noch slavenhouders waren, betaalden een hoge prijs in langzame economische ontwikkeling en armoede. Als het op slavernij aankomt, heeft niemand het monopolie van lijden.

https://www.gatestoneinstitute.org/16165/slavery-suffering

Alleen al in Groot-Brittannië leven naar schatting 136.000 mensen in moderne slavernij. Slavernij in het VK neemt de vorm aan van dwangarbeid en binnenlandse en seksuele uitbuiting. Albanezen en Vietnamezen behoren tot de groepen die de meerderheid van de slaven vormen. – Global Slavery Index, 2018.

Er zijn momenteel naar schatting 9,2 miljoen zwarte slaven in Afrika. Slavernij omvat volgens de index gedwongen arbeid, gedwongen seksuele uitbuiting en gedwongen huwelijken. – Global Slavery Index, 2018.

“Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN (IAO) zijn er vandaag meer dan drie keer zoveel mensen in gedwongen dienstbaarheid als gevangen genomen en verkocht tijdens de 350-jarige periode van de transatlantische slavenhandel”, Time Magazine 14 maart 2019.

Moderne slavernij levert criminele netwerken naar schatting 150 miljard dollar per jaar op, net iets minder dan drugssmokkel en wapenhandel.

“De G-20-landen importeren voor ongeveer 354 miljard dollar aan producten die elk jaar door moderne slavernij kunnen worden geproduceerd”. – Global Slavery Index, 2018.

Een Malinese slaaf, Raichatou, vertelde de Guardian in 2013 dat ze op zevenjarige leeftijd slaaf werd toen haar moeder, ook een slaaf, stierf. ‘Mijn vader kon alleen hulpeloos toekijken toen de meester van mijn moeder mij en mijn broers kwam opeisen’, zei ze. Ze werkte bijna 20 jaar als bediende voor het gezin en werd gedwongen te trouwen met een andere slaaf die ze niet kende, zodat ze haar meester van meer slaven kon voorzien.

Terwijl Black Lives Matter (BLM) en zijn sycophants eindeloos debatteren over het veranderen van straatnamen en het verwijderen van beelden, negeren ze de duizelingwekkende 40 miljoen slachtoffers van daadwerkelijke slavernij in de wereld van vandaag, waaronder naar schatting 9,2 miljoen mannen, vrouwen en kinderen die momenteel tot slaaf worden gemaakt in Afrika . Afgebeeld: Vandalen proberen op 22 juni 2020 het standbeeld van de Amerikaanse president Andrew Jackson op Lafayette Square neer te halen, vlakbij het Witte Huis in Washington, DC. (Foto door Tasos Katopodis / Getty Images)

Het nieuws is gevuld met berichten over supporters van Black Lives Matter (BLM) die beelden van slavenhandelaren, slaveneigenaren en iedereen die ze historisch gezien betrokken hebben bij de slavernij vernielen en vernielen. In Bristol, Engeland, werd een standbeeld van de slavenhandelaar Edward Colston neergehaald en in de haven geworpen. In België werden standbeelden van koning Leopold beklad .

De acties hebben ertoe geleid dat sommige lokale autoriteiten hebben overwogen of alle beelden die als beledigend worden ervaren, moeten worden verwijderd. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, kondigde een commissie aan om de toekomst van monumenten, zoals standbeelden en straatnamen, in de Britse hoofdstad te onderzoeken.

Wat niet duidelijk is, is hoe het aanvallen van oude beelden van mensen die al lang dood zijn, iedereen, vooral miljoenen zwarte en niet-zwarte mensen, die nog steeds tot slaaf zijn, zou moeten helpen. Het lijkt erop dat de gewekte activisten van BLM en hun vele knielende supporters zich niets bekommeren om de benarde situatie van moderne slaven, waarvan er naar schatting maar liefst 40 miljoen vandaag zijn. Het is kennelijk veel gemakkelijker en vermoedelijk aangenamer om westerse historische monumenten te vernietigen dan aan het moeilijke werk te beginnen om de moderne slavernij daadwerkelijk af te schaffen.

In het VK zelf is er een schokkend scala aan moderne slavernij, iets dat de lokale wokesters graag negeren als ze moedig standbeelden van steen en metaal aanvallen. Volgens het jaarverslag over moderne slavernij van de Britse regering van 2019 zijn er in het VK ten minste 13.000 potentiële slachtoffers van slavernij, hoewel dat aantal dateert uit 2014, twijfelachtig is. Volgens de Global Slavery Index 2018 zijn er naar schatting 136.000 mensen die alleen in Groot-Brittannië in moderne slavernij leven.

Slavernij in het VK neemt de vorm aan van dwangarbeid en binnenlandse en seksuele uitbuiting. Albanezen en Vietnamezen behoren tot de groepen die de meerderheid van de slaven vormen. Britse nieuwsuitzendingen hebben verschillende verhalen geschreven over de naar schatting duizenden Vietnamezen, de helft onder de 18 jaar, die zijn ontvoerd en verhandeld naar het VK, waar ze gedwongen worden om als slaven op cannabisboerderijen te werken. Daar vormen ze een klein onderdeel van de “enorme criminele machine die de Britse zwarte cannabismarkt van £ 2,6 miljard levert”. Degenen die niet gedwongen worden om in de cannabisindustrie te werken, worden tot slaaf gemaakt in ‘nagelbars, bordelen en restaurants, of worden in huiselijke dienst achter de deuren van privéwoningen’ gehouden. In januari bracht BBC-nieuws een verhaal over een Vietnamese jongen genaamd Ba, die werd ontvoerd door een Chinese bende en naar het VK werd verhandeld, waar zijn Chinese baas hem uithongerde en hem sloeg wanneer een van de cannabisplanten faalde.

BLM geeft misschien niet veel om Vietnamese levens in het VK – ze gaan tenslotte allemaal om zwarte levens, dus hoe zit het met zwarte slaven in Afrika? Er leven momenteel naar schatting 9,2 miljoen mannen, vrouwen en kinderen in moderne slavernij in Afrika, volgens de Global Slavery Index, die dwangarbeid, gedwongen seksuele uitbuiting en gedwongen huwelijken omvat.

“Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN (IAO) zijn er vandaag meer dan drie keer zoveel mensen in gedwongen dienstbaarheid als gevangen genomen en verkocht tijdens de 350-jarige periode van de transatlantische slavenhandel”, meldde Time Magazine in maart 2019. Volgens de IAO heeft de moderne slavernij 25 miljoen mensen in schuldslavernij gebracht en 15 miljoen gedwongen huwelijken.

Moderne slavernij levert criminele netwerken naar schatting 150 miljard dollar per jaar op, net iets minder dan drugssmokkel en wapenhandel. “Moderne slavernij is nu verreweg winstgevender dan ooit in de menselijke geschiedenis”, vertelde Siddharth Kara, econoom bij het Carr Center for Human Rights Policy, aan Time . Volgens de Global Slavery Index van 2018 “importeren G-20-landen jaarlijks voor ongeveer $ 354 miljard aan producten die het risico lopen door moderne slavernij te worden geproduceerd”.

In 2017 kwamen schokkende beelden naar voren van daadwerkelijke slavenveilingen in Libië: CNN documenteerde een incident waarbij Arabisch sprekende mannen twaalf Nigerianen verkochten. In 2019 interviewde Time Magazine een Afrikaanse migrant , Iabarot, die op weg naar Europa als slaaf was verkocht:

‘Toen Iabarot de zuidgrens van Libië bereikte, ontmoette hij een ogenschijnlijk vriendelijke taxichauffeur die aanbood hem gratis naar de hoofdstad Tripoli te rijden. In plaats daarvan werd hij voor $ 200 verkocht aan een’ blanke Libiër ‘of Arabier. gedwongen om zijn ‘schuld’ af te werken op een bouwplaats, een patroon dat zich herhaalde elke keer dat hij werd verkocht en doorverkocht. “

Sekshandel vormt een aanzienlijk onderdeel van de moderne slavernij. Zo handelt de Nigeriaanse maffia volgens een rapport uit 2019 van de Washington Post met tienduizenden vrouwen:

“Sommige deskundigen zeggen dat tussen 2016 en 2018 maar liefst 20.000 Nigeriaanse vrouwen, waaronder enkele minderjarigen, op Sicilië zijn aangekomen, verhandeld in samenwerking met Nigerianen in Italië en thuis.”

Volgens een rapport van juli 2017 van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de VN:

“In de afgelopen drie jaar is IOM Italië met bijna 600 procent gestegen in het aantal potentiële slachtoffers van mensenhandel die via de zee in Italië aankomen. Deze opwaartse trend zette zich door in de eerste zes maanden van 2017, waarbij de meeste slachtoffers uit Nigeria aankwamen. ‘. In zijn rapport schatte IOM dat 80 procent van de meisjes, vaak minderjarigen, die uit Nigeria arriveerden – van wie het aantal dramatisch steeg van 1.454 in 2014 tot 11.009 in 2016 – ‘potentiële slachtoffers waren van mensenhandel voor seksuele uitbuiting’.

In delen van het Afrikaanse continent, vooral in de Sahel, is de slavernij nog steeds ingebakken in de traditionele cultuur , hoewel de slavernij officieel verboden is. In landen als Mali en Mauritanië wordt de zogenaamde op afdaling gebaseerde slavernij of “op kaste gebaseerde” slavernij – waarin slavernij van generatie op generatie wordt doorgegeven, zodat slaven in hun hachelijke situatie worden geboren – nog steeds beoefend door sommigen .

In 2013 leefden naar schatting ongeveer 250.000 mensen in slaafachtige omstandigheden in Mali, waar slavernij niet illegaal is . Een Malinese slaaf, Raichatou, vertelde de Guardian in 2013 dat ze op zevenjarige leeftijd slaaf werd toen haar moeder, ook een slaaf, stierf. ‘Mijn vader kon alleen hulpeloos toekijken toen de meester van mijn moeder mij en mijn broers kwam opeisen’, zei ze. Ze werkte bijna 20 jaar als bediende voor het gezin en werd gedwongen te trouwen met een andere slaaf die ze niet kende, zodat ze haar meester van meer slaven kon voorzien.

In Mauritanië wordt geschat dat tot 20% van de bevolking tot slaaf wordt gemaakt, hoewel de slavernij in 1981 officieel werd verboden. De slaven zijn meestal afkomstig uit de Haratine-minderheid, die zwarte Afrikanen zijn, in tegenstelling tot bijna de helft van de bevolking die zijn Arabieren of Berbers. Volgens een rapport van The Guardian uit 2018:

“Slavernij heeft een lange geschiedenis in dit Noord-Afrikaanse woestijnland. Eeuwenlang vielen Arabisch sprekende Moren Afrikaanse dorpen binnen, wat resulteerde in een rigide kastensysteem dat tot op de dag van vandaag bestaat, met inwoners met een donkere huidskleur die verplicht zijn tot hun lichtere huid” meesters. “. De slavenstatus wordt doorgegeven van moeder op kind en activisten tegen slavernij worden regelmatig gemarteld en vastgehouden . Toch ontkent de regering routinematig dat slavernij bestaat in Mauritanië , maar prijst ze zichzelf omdat ze de praktijk heeft uitgeroeid.”

Het rapport beschreef ook enkele van de gruwelijke lotgevallen van de haratineslaven:

‘Aichetou Mint M’barack was een slaaf van afkomst in het Rosso-gebied. Net als haar zus werd ze bij haar moeder weggehaald en vervolgens aan een familielid van de meester gegeven om dienstknecht te worden. Ze trouwde in het huis van haar meesters en had acht kinderen, van wie er twee van haar werden afgenomen als slaven in andere gezinnen. In 2010 kon de oudere zus van Aichetou haar bevrijden … nadat ze zelf haar meesters was ontvlucht toen ze hete sintels over haar baby schonken, het doden. ‘

BLM en de vele bedrijfsleiders, universiteitsprofessoren, media, sport en culturele persoonlijkheden die hun knieën voor de beweging buigen, lijken totaal niet bezorgd te zijn over het lot van mensen als Aichetou. Waarschijnlijk hebben ze nog nooit van haar of haar vele lotgenoten gehoord. Het zijn schijnbaar zwarte levens die er niet toe doen – voor iedereen behalve de moedige mensen die in de lokale antislavernijorganisaties werken.

In plaats daarvan debatteren BLM en zijn sycofanten eindeloos over het veranderen van de namen van straten en universiteiten en het verwijderen van standbeelden, die allemaal niets anders zijn dan infantiele deugdsignalering. Ze verspillen tijd met discussiëren over de vraag of mensen die nooit zelf slaven waren, vergoedingen zouden moeten krijgen van mensen die nooit een slaaf bezaten.

Door al deze houdingen aan te gaan en de duizelingwekkende 40 miljoen huidige slachtoffers van daadwerkelijke slavernij te negeren, vertegenwoordigt niet alleen de onmetelijke diepte van de gewekte hypocrisie, maar vormt het ook een extreme belediging voor degenen die in stilte lijden aan hun slavernij, terwijl ze langzaam sterven aan het fysieke , seksueel en emotioneel misbruik dat ze moeten doorstaan. Als iets ‘beledigend’ is, dan is het dat wel.

Judith Bergman, columnist, advocaat en politiek analist, is een Distinguished Senior Fellow bij het Gatestone Institute.

https://www.gatestoneinstitute.org/16152/modern-slavery

Is alles wat we zijn de kleur van onze huid?

door Drieu Godefridi

28 Juni 2020

Oorspronkelijk Engels Item: Is All We Are the Color of Our Skin?

Vertaald door W.J. Jongman en H. Sleijster

We moeten ons niet laten meeslepen in de grove valkuil van deze slopende racialisering.

Het eerste probleem is de collectieve verantwoordelijkheid; het idee dat de verantwoordelijkheid voor de misdaden van enkelen zich uitstrekt tot alle leden van een groep, zowel criminelen als slachtoffers… Zoals Larry Elder, een Amerikaanse radiopresentator, auteur en advocaat, onlangs opmerkte: “Herstelbetalingen is het onttrekken van geld van hen die nooit slaveneigenaren waren om te worden gegeven aan hen die nooit slaven waren.”

Het tweede probleem is de verantwoordelijkheid door de generaties heen: het idee dat met het verstrijken van de tijd er niets verandert. Kinderen die nog niet geboren zijn, zijn bij voorbaat verantwoordelijk voor de misdaden en misbruiken van hun voorouders – en alle voorouders van de “groep” waartoe zij behoren.

Het terugbrengen van mensen tot hun huidskleur markeert de opperste nederlaag in het humanistische en politieke denken.

Larry Elder, een Amerikaanse radiopresentator, auteur en advocaat, heeft onlangs opgemerkt: “Herstelbetalingen is het onttrekken van geld aan hen die nooit slaveneigenaren waren om te worden gegeven aan hen die nooit slaven waren.” (Beeldbron: Gage Skidmore/Flickr/CC BY-SA 2.0)

Politiek links in de Verenigde Staten lijkt nu de meest openlijk racistische ideeën te omarmen, misschien wel sinds het Duitse nationaal-socialisme in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw.

Hun racistische visie, volgens welke de kleur van de huid de maatstaf is voor alle realiteit, waarheid, hiërarchie en morele waarden, markeert een schokkende achteruitgang.

Tijdens recente rellen werden winkelpuien en synagogen in de Verenigde Staten met antisemitische slogans beklad. Er wordt tevergeefs geargumenteerd dat deze bedreigingen niet moeten worden overdreven; een demonstrant in New York City leek zich op zijn gemak te voelen door op Fox News openlijk te verklaren dat hij van plan was zijn leeftijdsgenoten, beladen met goedkope benzine en een buurt in brand te steken, het “Diamond District”, waar zoals bekend veel Joden werken.

De leer die de mens reduceert tot de kleur van zijn huid, past in geen enkele maatschappij, zeker niet in een multiraciale.

Een van de eisen van velen aan de linkerkant is om biljoenen dollars voor herstelbetalingen (als je liefhebt, tel je niet) aan de nakomelingen van de slaven. Deze eis brengt drie problemen met zich mee:

Het eerste probleem is de collectieve verantwoordelijkheid; het idee dat de verantwoordelijkheid voor de misdaden van enkelen zich uitstrekt tot alle leden van een groep, zowel criminelen als slachtoffers. Zoals de Amerikaanse radiopresentator, auteur en advocaat Larry Elder, die toevallig zwart is, heeft onlangs opgemerkt op Twitter: “Herstelbetalingen is het onttrekken van geld aan hen die nooit slaveneigenaren waren om te worden gegeven aan hen die nooit slaven waren.”

Het tweede probleem is de verantwoordelijkheid door de generaties heen: het idee dat in het verstrijken van de tijd er niets verandert. Kinderen die nog niet geboren zijn, zijn bij voorbaat verantwoordelijk voor de misdaden en misbruiken van hun voorouders – en alle voorouders van de “groep” waartoe zij behoren.

Merk op dat collectieve verantwoordelijkheid en historische verantwoordelijkheid de theoretische en de morele voedingsbodem is van het antisemitisme door de eeuwen heen — zoals in “ze hebben Jezus gedood!”. Jean-Paul Sartre liet dit het duidelijkst zien in zijn boek Anti-Semite et Jew (“Réflexions sur la question juive”).

Het derde probleem is dat van het ras, of anders gezegd van de huidskleur. Vanuit het perspectief van velen, vooral aan de politieke linkerzijde van vandaag, wordt een persoon in de eerste plaats gedefinieerd door zijn huidskleur; hij behoort op een of andere manier toe aan de kleur van zijn huid en al het andere is van minder belang. Een blanke kan worden beschouwd als een crimineel door de kleur van zijn huid, net zoals Joden werden beschouwd als misdadigers door het simpele feit van hun Joodsheid.

Tot slot, het identificeren van de afstammelingen van slaven houdt de uitputtende genealogische en genetische inschetsing in van de gehele Amerikaanse bevolking, tot aan het laatste DNA-fragment – zelfs totalitair China durfde niet zo ver te gaan – en dat werpt hardnekkige vragen op. Hoe zit het met Amerikanen die zowel blanke als zwarte voorouders hebben, bijvoorbeeld president Barack Obama? Hoe zit het met Amerikanen die zowel slaaf-voorouders als slaveneigenaar-voorouders hebben? Hoe zit het met de talloze Amerikanen die van gemengd bloed zijn? Moeten we hun schedels en hun kaken meten, en hun percentage voorouders van zo’n en zo’n ras? De nazi’s gaven de voorkeur aan deze laatste techniek.

Wat te doen?

We moeten ons niet laten meeslepen in de grove valkuil van deze slopende racialisatie. In de boog van beschavingen is de hedendaagse westerse beschaving de meest radicale vreemdeling aan het begrip ras sinds het oude Rome en het rijk van Alexander de Grote.

Het terugbrengen van mensen tot hun huidskleur markeert de opperste nederlaag in het humanistische en politieke denken.

We zouden beter moeten doen dan deze heruitvinding van rassenhaat door links. De grote Amerikaanse econoom Thomas Sowell – die ook zwart is schreef:

“Niets is zo schokkend en disharmonisch met de visie van de hedendaagse intellectuelen dan het feit dat het zakenmensen waren, devote religieuze leiders en Westerse imperialisten die samen de slavernij over de hele wereld vernietigden. En als het niet past in hun visie, is het voor hen hetzelfde alsof het nooit gebeurd is.”

Alle fatsoenlijke Amerikaanse leiders moeten stoppen met het terugtrekken, en het offensief op alle fronten aangaan. Het juridisch categoriseren van Antifa als een terroristische organisatie is een eerste stap in de goede richting.

Drieu Godefridi, een klassiek-liberale Belgische auteur, is de oprichter van het l’Institut Hayek in Brussel. Hij heeft een PhD in Filosofie van de Sorbonne in Parijs en staat ook aan het hoofd van investeringen in Europese bedrijven.

Herstelbetalingen is het onttrekken van geld van hen die nooit slaveneigenaren waren om te worden gegeven aan hen die nooit slaven waren

https://nl.gatestoneinstitute.org/16171/kleur-van-onze-huid

https://www.gatestoneinstitute.org/16166/christians-butchered

Over vrijheid

Herbloggen zie link hieronder

Stop racisme en discriminatie in de media: Het is tijd voor followup

In nieuws door Ewoud Butter op 29-06-2020 | 00:01

Meer dan 300 mediamakers doen middels bijgevoegd manifest een aanklacht tegen racisme en discriminatie in de Nederlandse media. De ondertekenaars eisen concrete veranderingen en pleiten voor een Meldpunt Media Racisme & Discriminatie.

Het is voor het eerst dat een grote groep journalisten van kleur en met een bi-culturele achtergrond zich in Nederland gezamenlijk openlijk uitspreekt en zich verzet tegen racisme en discriminatie op de werkvloer en in mediaproducties. Dit vergt moed omdat velen van hen jaren in eenzaamheid hebben gezwegen over hun pijn. Zij worden gesteund door solidaire bondgenoten uit de media.

“We eisen een veilige en eerlijke werkvloer zonder racisme en discriminatie. We willen erkenning voor de objectieve realiteit dat racisme schadelijke invloed heeft op de levens van miljoenen Nederlanders. Racisme en discriminatie zijn niet ‘de andere kant van het verhaal’, ‘een mening’ of ‘een politiek standpunt’, maar verboden en strafbaar. Het is ook niet alleen het probleem van bi-culturele makers, maar van ons allemaal. Verandering komt alleen als iedereen verantwoordelijkheid neemt.”

Vaak wordt racisme en discriminatie op redacties afgedaan als incidenten en wordt er niet gekeken naar de wortels en structuren. Ook heerst er binnen de media op dit gebied nog te vaak een wereld van elkaar een hand boven het hoofd houden. Dat is extra problematisch op leidinggevende posities. Bovendien heeft de praktijk voor veel journalisten van kleur en met een bi-culturele achtergrond bewezen dat als zij binnenshuis klagen, er weinig tot niets gebeurt en ze vaak weg worden gezet als overgevoelig. Met het Meldpunt Media Racisme & Discriminatie willen de initiatiefnemers racisme en discriminatie in de media registreren, structureel blootleggen en indien nodig juridisch aanpakken. Ook moet het meldpunt fungeren als veilige omgeving voor slachtoffers van discriminatie en racisme binnen de media.

Voor het oprichten van het Meldpunt Media Racisme & Discriminatie werken de initiatiefnemers samen met stichting RADAR, die zich al jaren op verschillende manieren inzet om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie te bestrijden. Ook worden de initiatiefnemers ondersteund door Wensly Francisco, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de NVJ-jongerenafdeling Vers in de Pers (ViP).

Het is de bedoeling dat dit meldpunt er op zeer korte termijn komt. Blijf op de hoogte via Meldpuntmedia.nl. Stop racisme en discriminatie in de media. Het is tijd voor #Followup

Hieronder het manifest en de namen van de ondertekenaars.

Manifest: Stop racisme en discriminatie in de media: Het is tijd voor #followup

De Black Lives Matter-beweging gaat de wereld rond en schudt velen wakker over het institutioneel racisme en de uitsluiting die nog in verschillende gelederen van de samenleving bestaan en die mensen van kleur achterstelt. Als ervaren en betrokken mediamakers van kleur en solidaire bondgenoten maken wij in dit statement een aanklacht tegen de uitsluitende mechanismen die ook in de Nederlandse media aanwezig zijn. Wij eisen verandering en richten een Meldpunt Media Racisme & Discriminatie voor journalisten en mediamakers op.

Media zijn een belangrijke machtsfactor in de samenleving. Als journalisten en mediamakers vormen wij mee aan het perspectief van de samenleving. De programma’s, artikelen, films, podcasts, radio-shows en andere producties die wij maken, beïnvloeden de manier waarop ons publiek naar zichzelf en anderen kijkt. De beelden en berichtgeving vanuit media zijn vaak stereotyperend naar mensen van kleur en andere gemarginaliseerde groepen. En journalisten – hoe welwillend ook – dragen daarmee bij aan negatieve vooroordelen over achtergestelde groepen in de samenleving, wat kan leiden tot de verergering van de achtergestelde positie. De macht die media hebben, moet dus gepaard gaan met de verantwoordelijkheid om kritisch te zijn naar onszelf. Het is tijd om te erkennen dat we institutioneel racisme en discriminatie in stand houden middels eenzijdige samenstelling van onze redacties, onze berichtgeving en keuzes. Het is tijd om in actie te komen.

Gebrek aan representatie in de media

Er zijn vele onderzoeken en analyses waaruit blijkt dat media te homogeen zijn (wit, mannelijk, hetero, cis, randstedelijk en hoogopgeleid) en de samenleving niet in haar veelzijdigheid representeert. In 2019 concludeerde de Universiteit van Utrecht in het rapport Diversiteit in Beeld in de NTR-programmering dat ‘er nog veel ruimte is voor verbetering met betrekking tot de representatie van onder andere mensen van kleur in de media’. In de studie Beperkt Zicht van WOMEN Inc. wordt dit nog eens bevestigd. In het rapport staat dat de manier waarop gekleurde en witte mensen in beeld komen, een opvallende gelijkenis vertoont met de manier waarop vrouwen en mannen in beeld komen. Gekleurde mensen komen in 46% van de gevallen als ‘gewone burger’ in beeld. In 24% van de gevallen als deskundige en bij witte personen is dit min of meer andersom: 45% komt als deskundige in beeld en 31% als ‘gewone burger’. Door deze keuzes en verdeling worden verschillende geluiden en perspectieven uitgesloten, die belangrijk zijn voor een volledig en evenwichtig beeld van de samenleving.

Journalisten van kleur in de media

Daarbij is het van groot belang dat zowel achter als voor de schermen mensen uit minder vertegenwoordigde groepen zichtbaar zijn. Juist mediamakers en journalisten uit gemarginaliseerde groepen dragen bij aan de pluriformiteit van media en redacties maar komen vaak in een homogene cultuur terecht. Zo blijkt uit een uitgebreid onderzoek van NRC-journalisten Wilfred Takken en Maartje Geels in 2018 naar diversiteit in de media, slechts: ‘5.4% van de journalisten op de negen grote nieuwsredacties een niet-westerse achtergrond te hebben’. Dat de redacties vaak te eenzijdig zijn van samenstelling heeft ook impact op de redactiecultuur. Op verschillende redacties worden regelmatig racistische en discriminerende grappen gemaakt die mensen beschadigen, maar waar andere collega’s en leidinggevenden elkaar amper op aanspreken. Velen van ons worden op verschillende manieren uitgesloten, achtergesteld of veroordeeld, bijvoorbeeld vanwege een combinatie van huidskleur, gender, lichaam, seksualiteit en geloof. Bi-culturele journalisten die solliciteren naar een baan worden soms niet aangenomen onder het mom: ‘We hebben al iemand zoals jij op de redactie of in het presentatieteam’. Vaak komt het ook voor dat journalisten van kleur alleen worden aangenomen als ze precies hetzelfde denken en werken als de (homogene) meerderheid of ze worden juist afgewezen wanneer ze niet ‘anders’ genoeg zijn. Beide gaan in tegen het pluriforme principe en de verscheidenheid die ook voor journalisten van kleur gelden. Verder wordt de professionaliteit van bi-culturele journalisten sneller in twijfel getrokken, omdat zij niet altijd aan de normen van de dominante groep voldoen. Die houding begint al bij de ongelijke behandeling op de School voor Journalistiek of de Filmacademie. In het boek ‘Heb je een boze moslim voor mij?’ over inclusieve journalistiek, staan talloze pijnlijke getuigenissen hierover opgetekend. Mediamakers van kleur hebben actuele voorbeelden te over.

Racisme en discriminatie in de media

Velen van ons voelen zich niet veilig genoeg om dergelijke verhalen te delen in een omgeving waar die niet serieus genomen worden, of vrezen de baan of opdracht te verliezen, als ze dat wel doen. Sommigen van ons trotseren de omstandigheden en vechten zich in of ontkennen een deel van wie ze zijn om erbij te horen, anderen vertrekken of worden ontslagen. Voor degenen die wel uitgesproken zijn en veel hatelijke reacties vanuit de samenleving ontvangen, is het extra traumatiserend wanneer zij door hun werk- of opdrachtgever niet gesteund worden of ook daar met racisme moeten dealen. In alle gevallen laat het littekens achter om zo voor je bestaansrecht te moeten strijden als betrokken mediaprofessional. Laat duidelijk zijn, we schrijven dit niet omdat we weerloze slachtoffers zijn (al zijn velen van ons wel slachtoffer geweest van racisme en discriminatie), maar juist omdat we professionals zijn die ons vak verstaan. Racisme en discriminatie maken ons werk moeilijker. Des te meer reden om ons nu uit te spreken. We willen geen onderdeel blijven van het probleem door langer te zwijgen. We eisen een veilige en eerlijke werkvloer zonder racisme en discriminatie. We willen erkenning voor de objectieve realiteit dat racisme schadelijke invloed heeft op de levens van miljoenen Nederlanders. Racisme en discriminatie zijn niet ‘de andere kant van het verhaal’, ‘een mening’ of ‘een politiek standpunt’, maar verboden en strafbaar. Het is ook niet alleen het probleem van bi-culturele makers, maar van ons allemaal. Verandering komt alleen als iedereen verantwoordelijkheid neemt.

Onze voorstellen en eisen

We putten kracht uit de pluriformiteit van onze identiteiten. We willen dat media inzien dat zowel representatie als diversiteit essentieel zijn voor een breder perspectief en kwalitatieve media, en dat doorvoeren in hun werving- en selectiebeleid. Het doel is dus niet alleen een cosmetische invulling. Ons publiek heeft recht op meer perspectieven en completere beelden en verhalen. En ook op representatie van mensen met verschillende afkomsten, huidskleuren, lichamen, seksualiteiten en geloofsovertuigingen. Dus op journalisten waarin ze zichzelf herkennen of journalisten die moeite doen zich in verschillende werelden te verdiepen. Het bestrijden van institutioneel racisme in de media is de verantwoordelijkheid van alle journalistieke mediaorganisaties, niet alleen van individuele journalisten of mediamakers.

Daarom richten wij een Meldpunt Media Racisme & Discriminatie op waar:

Meldingen van racisme en discriminatie in journalistieke mediabedrijven of mediaproducties actief worden geregistreerd en gemonitord (dossieropbouw);

Op basis van meldingen actie wordt ondernomen tegen journalistieke mediabedrijven die zich – bedoeld of onbedoeld – schuldig maken aan racisme en discriminatie of dat gedogen op de werkvloer of in mediaproducties;

In een veilige omgeving slachtoffers en klokkenluiders van racisme en discriminatie in de media psychologisch en juridisch worden bijgestaan en beschermd.

Voor het oprichten van het Meldpunt Media Racisme & Discriminatie werken de initiatiefnemers samen met stichting RADAR die zich al jaren op verschillende manieren inzet om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie te bestrijden. Ook worden de initiatiefnemers gesteund door Wensly Francisco, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de NVJ-jongerenafdeling Vers in de Pers (ViP).

Verder willen wij bij mediabedrijven en redacties verandering zien in de volgende vormen:

Onderzoek naar institutioneel racisme en discriminatie op de redactie en werkvloer. Met daaraan gekoppeld concrete actieplannen waarin alle betrokkenen participeren en waarvan de uitvoering wordt gemonitord;

Een anti-racisme en discriminatieprotocol waarmee mediabedrijven en leidinggevenden verantwoordelijk worden gesteld voor de actieve aanpak en bestrijding van racisme en discriminatie op de werkvloer en in producties. Daarin opgenomen een veiligheidsclausule voor medewerkers zodat zij hun werk niet verliezen of worden tegengewerkt als zij hun mond open doen tegen racisme en discriminatie, ook niet als je nieuw bent op de redactie;

Meer eindredacteuren, coördinatoren, hoofdredacteuren en directeuren van kleur en uit gemarginaliseerde groepen en als ze dat niet zijn, dat ze beschikken over een inclusief denk- en werkniveau;

Meer presentatoren van kleur en uit gemarginaliseerde groepen. En in mediaproducties meer gezichten en stemmen van mensen met een bi-culturele achtergrond in de rol van expert. Zodanig dat ons potentiële publiek zich in ons en onze werkwijzen herkent, en er op kan vertrouwen: (journalistieke) media zijn er ook voor ons.

Stop racisme en discriminatie in de media. Het is tijd voor #Followup

29 juni 2020

Aashna Sewpersad

Abdel El Bach

Afran Groenewoud

Aldo Brinkman

Aldith Hunkar

Alex Zhao

Alfrida Martis

Ali Haselhoef

Altan Erdogan

Amanda MacRae (Be Your Total Self)

Aminanta Minte (Alien Mag)

Anaïsa Bruchner

Angelique Houtveen

Anna Willems

Anne Eikenboom

Annemijn van Hilten

Anouk Tulner

Anne Gooren

Anne Vroegindeweij

Annebregt Dijkman

Anton Jongstra

Arja Mari

Arthur van Vliet

Babette Kasteleijn

Babs Petit

Bei Wang

Beri Shalmasi

Bernadette Kuiper

Bete van Meeuwen

Bo Hanna

Bouchra Talidi

Brahim Azamouri

Brecht van Hulten

Carine Lacor

Carmen Fernald

Cathelijne Blok

Cathelijne Felet

Caroline Dijckmeester

Chafina Bendahman

Chanelva Rier (FunX)

Chantal Labree

Charisma Pical

Charlotte Biskop

Chee-han Wong

Chris Keulemans

Christel Voorn

Clarice Gargard (Lilith Mag)

Cemil Yilmaz

Cindy van Veen

Damla Kaygusuz

Daniël Poolen

David Paul Peters

Dieuwke van den Heuvel

Dionne Abdoelhafiezkhan

Diop Angelo

Djanlissa Pringels

Dore van Duivenbode

Dorien van Linge

Dorothee Loorbach

Dounia Yari

Dunja Procee

Dunya van der Meulen

Edvina Babic

Edwin Reinerie

Elisabeth van Scherpenzeel

Emmely Staat

Emma Lok (WOMEN Inc.)

Emy Asma el Ghalbzouri

Enis Odaci

Erik den Boer

Esma Choho

Eva Cleeven

Eva Hol (FunX)

Eva Houtsma

Eva van Manen

Eva van Heije

Eveline Helmink (Happinez)

Eveline de Vletter

Everest Thung

Eric Arends

Fadua el Akchaoui

Fatma Genç

Felicia Alberding

Floor Overmars

Francisco van Jole

Fréderike Geerdink

Gale Rama

Gerard Wijngaarden (RTV7)

Gijs van der Sanden

Guilliano Payne

Hanna van Vliet

Hadassa van de Griend

Hajar Fallah

Hajar Scholten

Hanane el Kaddouri

Harmke Oudenampsen (Zakelijk in Beeld)

Hasna el Maroudi (Lilith Mag)

Hasse van Nunen

Hedwig Wiebes

Heiba Lankhorst

Hilde de Jong

Hugo Emmerzael

Hui-Hui Pan (Pan Asian Collective)

Ibtisam Harrak

Ida Overdijk

Ilias Zian

Ingeborg Brunt

Iris Grob

Jacques Hermus

Jalal Bouzamour

Jaleesa Clows (FunX)

Jan Peter Pellemans

Jannet Vaessen (SDG 10 coördinator)

Janet Verheije

Janice Deul (Diversity Rules)

Janine Bakker

Janneke van Heugten (Mediaplatform VIDM)

Jasmijn Beerthuis

Jayani Masthoff (Goudvisie)

Jeansen Djaoen (FunX)

Jeffrey van Rijk

Jekke Mink

Jeroen Mondria (VPRO)

Jeroen Pen

Jesper Buursink

Jill Mathon

Joanne Oldenbeuving

John Oliveira

Josephine Hoogland

Jos van Dongen

Josin Hu

Johan Zwaan

John Samson

Jonnah Bron

Julia Veldman

Julie Ng

Julien van Wallenburg

Jurre Geluk

Joni de Vries

Jonneke de Zeeuw

Jörgen Tjon a Fong

Joris Marseille

Karima Belhaj

Katie Wolters

Kauthar Bouchallikht

Kavita Ramkhelawan (FunX)

Kelly van Binsbergen

Khalid Ouaziz (Kleurrijke Top 100)

Kiriko Mechanicus

Kwennie Cheng

Lara Rense

Lars Dellemann

Leoni Schenk

Liesbeth Staats

Lieven Heeremans

Lily Tjon, influencer

Lisa Visser

Lisanne Faddegon

Lize Korpershoek

Lorenzo Fränkel

Lotte van Rosmalen

Lou Muuse

Luca Goossens

Maartje Duin

Maartje Geels

Madelijn van den Nieuwenhuizen

Madelon Stokman

Mahasin Tanyaui

Malou Holshuijsen

Manou Beijne

Mara Grimm

Marie-Claire van den Berg

Marie Lotte Hagen (Damn Honey)

Marieke Rietkerk

Marjolein de Jong

Mark Reijmers

Mark Deuze

Mark van Waes

Marnel Breure

Martin Kamphorst (Winq)

Martijn Nieman

Martijn Tulp

Marvin HokstamF

Maryam Hassouni

Massih Hutak

Matthijs van der Veer

Maud Wiemeijer

Maureen Brokken

Maurits Groen

Max de Ploeg

Mensje van Puffelen

Merel Baldé

Merel Wielaert (FunX)

Merijn Tol

Michael Monkau

Michael Schnörr

Michel Zeegelaar

Michelle Veldkamp

Milouska Meulens

Mildred Roethof

Mina Amhil

Mina Etemad

Mirjam Bakker

Mirjam Marks

Mo Anouar Lachab

Mo Hersi

Mona van den Berg

Nadia Shah

Nadia Zerouali

Nadine Ridder

Najib Amhali

Nancy Poleon

Naomi mensingh

Naomie Pieter (Black Queer & Trans Resistance)

Nasrdin Dchar

Natalie Righton

Natasja Gibbs

Nellie Benner (BNNVARA)

Nicolaas Veul

Nicolette Nol

Nick Felix

Nick Pijler

Nienke Groen

Nikki Sterkenburg

Nilüfer Öder

Nina Blussé

Nina Groot

Nitchka Wefers Bettink

Nordin Ghouddani

Nydia van Voorthuizen (Damn Honey)

Nynke de Jong

Onesy Muller

Özgür Canel

Patricia Cronie

Petra Grijzen

Petra Trinidad

Pete Wu

Philip Bueters

Quyvorim Biervliet

Queeny Ly

Raja Felgata (De Kleurrijke Top 100)

Raquel Schilder

René van Beek

René Romer

Renée Kapitein

Reza Kartosen-Wong

Rianne Meijer (Linda.)

Ricky Mohabbat

Romana Vrede

Roos Barneveld

Roos Houben

Roos Smeets

Roos van Tongerloo

Roozbeh Kaboly

Rowan Blijd

Roziena Salihu

Rui Jun Luong

Ruby Deelen

Sabra Bano

Sacha Gertsik

Sahil Amar Aïssa

Sakina Elkayouhi

Salima Bouchtaoui

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders

Samira El Kandoussi

Samya Hafsaoui

Sander Heijne

Sara Berghuis

Sara Plat

Sarah Wong

Sarra Hassouni

Saskia Selen

Sebastiaan Leeman

Selli Altunterim

Shamira Raphaela

Sharina Henriquez

Sharon de Miranda

Shenin Lebrun

Sherina Leerdam

Shermin Chavoushi

Sinan Can

Sinan Çankaya

Sioejeng Tsao

Sofie van den Enk

Sona Boker

Sonkie Lie

Soraya Pol

Sosha Duysker

Soulaima El Khaldi

Soumaya Ahouaoui

Soumaya Azzagari

Soundos el Ahmadi

Stef Mul

Steffie van Rhee

Stephanie Afrifa

Sterresoet van Schooten

Suzan Yücel

Tamara Seur

Thaïs Leopold

Tatjana Almuli

Tayfun Balçik

Tessa Boerman

Teun Gaultier

Theo Brand

Timo Harmelink

Titia Hoogendoorn

Tjerk Hermsen

Tuan Vo

Urvidice Wakker

Usha Marhé

Vera Holland

Vera Siemons

Vincent Yeers

Wayta Patmo

Wei Lun Lam

Wendy van der Weert

Wendy Young

Wensly Francisco

Wessel Damman

Wiam LK Roo

Willem Frank de Nood

Willem Timmers

Wim van Klaveren

Yaghoub Sharhani

Yasmina Chahbar

Yvette van Boven

Ylja Band

Yucel Kopal

Zaïre Krieger

Zakaria Taouss

Zoë Papaikonomou

Meer over discriminatie, diversiteit, inclusiviteit, manifest, media, racisme.

http://www.republiekallochtonie.nl/blog/nieuws/stop-racisme-en-discriminatie-in-de-media-het-is-tijd-voor-followup?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+republiekallochtonie+%28Republiek+Allochtoni%C3%AB%29

en herbloggen 2:

TPO

POLITIEK

‘De universiteiten zijn seminaries van woke geloof geworden, de kranten spreekbuizen voor propaganda’

‘Tijd om te bedenken hoe we de nog resterende enclaves van vrij denken en vrije meningsuiting kunnen versterken’

Door: Bert Brussen , 20:18, 28 juni 2020

“Net als in de showprocessen van Lenins discipel Stalin en de ‘strijdsessies’ van Mao eisen de woke activisten van hun slachtoffers een openbare bekentenis en berouw. Net als de communistische elites willen de opstandige antiracisten door het pedagogische gebruik van angst één enkel wereldbeeld opleggen. De verwerping van liberale vrijheden draait uit op de tirannie van het rechtschapen gepeupel.

Woke activisten daarentegen hebben geen toekomstvisie. Leninistisch gesproken zijn ze infantiel links en spelen ze een revolutionair toneelstuk zonder strategie of plan voor het geval ze aan de macht zouden komen.

Middeleeuwse flagellanten en wokeactivisten paren een gevoel van eigen morele onfeilbaarheid aan een passie voor masochistische zelfverlaging.

In beide gevallen hoeft voor een nieuwe wereld alleen maar de oude te worden vernietigd.

De antiracistische beweging daarentegen bestaat vooral uit het kroost van middenklassegezinnen dat hoger onderwijs heeft gevolgd.

Het zou kunnen dat de anarchistische taferelen die onderdeel van de opstand zijn in november in Trumps voordeel zullen werken. Minstens een derde van de Amerikaanse bevolking is tegen de woke waarden en dat getal zou nog aanzienlijk kunnen toenemen naarmate de opstand met meer publieke wanorde gepaard gaat.

Het zelfopgelegde inquisitiebewind op universiteiten en in kranten – waar redacteuren en journalisten, hoogleraren en studenten worden aangemoedigd om ketterij op te sporen en te melden, zodat het kan worden ontmaskerd en uitgedreven – riekt meer naar de heksenprocessen van Salem dan naar Leningrad.

De universiteiten zijn seminaries van woke geloof geworden, terwijl de kranten in spreekbuizen voor propaganda veranderen.

Nu de antiracistische beweging naar delen van Europa en het VK overslaat, blijkt duidelijk dat dit geen storm is die wel weer overwaait. Net als in de VS hebben wokeactivisten hier nauwelijks tot geen omlijnd programma. Ze willen domweg het einde van de oude orde.

De uitbarsting waarvan wij getuige zijn zal misschien in de herinnering blijven voortleven als een bepalend moment in de ondergang van het liberale Westen. Het is misschien tijd om te bedenken hoe we de nog resterende enclaves van vrij denken en vrije meningsuiting kunnen versterken, zodat ze een kans op overleven hebben in de lege en meedogenloze wereld die op komst is.”

Lees en huiver. John Gray voorspelt het woke einde der tijden, waarna slechts vernietiging en leegte rest. Inderdaad een goede een belangrijke vraag: tijd om te bedenken hoe we de nog resterende enclaves van vrij denken en vrije meningsuiting kunnen versterken. Nu nog een antwoord. Snel, want de tijd is kort. Heel erg kort.

en herbloggen 3:

POLITIEK

Moslima Fonda Sahla (D66 Den Haag) is ‘meeste inspirerende D66-vrouw’

Een hoofddoek en onderwerping aan het patriarchaat islam, sociaal-liberaal inspirerender wordt het niet

Door: Bert Brussen , 15:15, 28 juni 2020

Alstublieft. Dit is het gezicht van ‘de meeste inspirerende D66-vrouw’ in Nederland. D66-raadslid Den Haag Fonda Sahla. Een moslima met een hoofddoekje. Onderworpen en onderdanig aan Allah, islam en het patriarchaat. Inspirerend!

Wat vrouwenrechten, gelijkheid, emancipatie en feminisme betreft zit je dus geramd bij D66. Is het niet prachtig hoe hét beeld van onderwerping in de praktijk voor het Els Borst Netwerk gelijk staat aan ‘inspirerend’?

Sociaal-liberaal, maar dan wel met gescheiden ingangen voor mannen en vrouwen. D66, dames a.u.b. achter in de zaal. D66, de vrouw als akker en mantel. D66, ‘de aanjager voor kansen, ongeacht je achtergrond‘. Mits je man, heteroseksueel, islamitisch en beslist niet joods bent.

D66. Submission. Inshallah

Fonda Shala. Gemeente Den Haag.

en herbloggen 4:

29 jun 2020

11:56

OPINIE

Viruswaanzin: recht op demonstratie geldt kennelijk niet voor burgers die burgerrechten verdedigen

‘De epidemie is al een tijdje voorbij’

Door: Carla Meelker , 13:01, 28 juni 2020

Politiecharge bij Centraal Station Den Haag. (Screenshot Twitter Frits Wester)

Nadat eerst de demonstratie van vorige week zondag op het Malieveld was verboden is donderdag 25 juni de democratie opnieuw een mokerslag toegebracht, dit keer door onze eigen rechterlijke macht die in kort geding een showproces opvoerde waarin de gedaagde staat arrogant en inhoudelijk onvoorbereid op geen enkel argument van eiser Viruswaarheid in ging.

Nog geen flintertje wetenschappelijke onderbouwing van de ongrondwettelijke maatregelen met als basis de perverse, ‘essentiële’ 1,5 meter-terreur, werd aangevoerd ondanks de gedegen wetenschappelijk onderbouwde dagvaarding waarbij bovendien de deskundige, Pierre Capel, werd geschoffeerd en niet het woord mocht voeren van mevrouw de rechter.

De onderliggende data van het RIVM waar meermaals om verzocht werd is nog altijd niet boven tafel zodat elk inzicht of controle onmogelijk is en waarmee de legitimiteit van de maatregelen volkomen zoek is. Artikelen van dissidente wetenschappers worden en bloc door de MSM in collectieve uitsluiting geweigerd, zo hoorden wij van Pieter Klok van de Volkskrant.

De staat heeft op geen enkele manier de noodzaak van het voortduren van de draconische maatregelen aangetoond en daarmee zou je toch denken dat in een rechtstaat de eiser in het gelijk wordt gesteld. Niets van dat al. Landsadvocaat Bootsma kwam niet verder dan “het is de goede aanpak geweest” zonder aan te geven op welke wijze deze “goede aanpak” getoetst is en beriep zich verder op de “margin of appreciation” die de staat zichzelf toebedeelt in tijden van crisis. Deze bevoegdheden nu gaan alle perken en interpretatieruimte te buiten en overschrijden massief de burgerlijke vrijheden van de Nederlandse burger.

Nu de staat niet eens met harde cijfers kan aantonen of en hoe ernstig Covid-19 is, en onterecht blijft focussen op nietszeggende ‘besmettingen’ zakt de hele grond voor het voortduren van het crisismaatregelenbeleid door het ijs.

Jeroen Pols (en eerder Bas Filippini) hield een vlammend betoog waarin de reikwijdte van de onmenselijke gevolgen van de crisismaatregelen door de ziel sneed. Op menselijk, economisch, psychisch en gezondheidsniveau is de ramp nu al niet te overzien en deze schade staat in geen enkele verhouding tot het aantal mensen dat ‘door’ Covid-19 is overleden; in de statistieken van het RIVM zijn dat er rond de 100 onder de 70 jaar. Vernietigen we voor in totaal ruim 6000 corona(?)doden een heel land? Dit is absoluut krankzinnig.

Dat het crisisbeleid op meerdere verkeerde uitgangspunten berust kwam pijnlijk naar voren toen de landsadvocaat met droge ogen beweerde: “Tegen Covid-19 heeft nog niemand weerstand.”

Dat dit niet klopt volgt uit de algemene kennis dat er meerdere aan elkaar verwante coronavirussen onder de mensen zijn, en geweest zijn, waar men wel degelijk weerstand tegen heeft opgebouwd die nu nog steeds beschermt tegen het huidige virus. Het immuunsysteem van de meeste, gezonde, mensen rekent af met dit virus zonder dat men (erg ziek) wordt.

Het bizarre is dat het beleid dus op deze foute aanname gebaseerd is waar uit volgt dat in deze redenering iedereen dus iedereen zou besmetten en de gehele bevolking ziek zou kunnen worden of dood zou kunnen gaan door dit ‘killervirus’. Dat men nog altijd niet op deze foute aanname is teruggekomen ondanks het met een griepepidemie te vergelijken dodental geeft te denken.

Het RIVM beweerde tijdens de technische briefing van 25 juni dat er maar liefst 35.000 mensen op de IC zouden zijn beland wanneer er geen maatregelen zouden zijn getroffen en dat er 135.000 mensen zouden zijn overleden. Waar men dit op baseert is dan weer niet onderbouwd en wordt ontkracht door het verloop van de epidemie in landen waar geen Lockdown is geweest en waar het verloop en het uitdoven van het virus langs dezelfde neergaande lijn verloopt als in Nederland.

Ook is er geen sprake van dat de ‘ziekenhuizen zijn overlopen’ tijdens en na de piek van de epidemie zoals de landsadvocaat beweerde. Sterker nog: er wáren geen patiënten in de ziekenhuizen en bij de huisartsen; deze bleven maandenlang massaal thuis of mochten zelfs niet komen en zorgen nu nog voor het ‘stuwmeer’ van uitgestelde zorg die voor velen nu te laat komt.

Ook is het maximale aantal bezette IC-bedden nooit boven het maximaal beschikbare aantal gekomen. Sterker nog: de in april haastig met extra IC-bedden opgetuigde AHOY-hal en Maastrichtse MECC moesten onlangs ongebruikt weer ontmanteld worden. Kosten: 14 miljoen euro.

Waarom blijven regering, OMT en RIVM deze onheilstijdingen voortdurend over ons heen storten terwijl we nu langzamerhand toch allemaal wel kunnen weten dat het niet klopt? Het stinkt zelfs.

Het is heel gezond om achterdochtig te worden wanneer de regering op grond van deze gebleken foute aannamen alles uit de kast heeft gehaald en het allerzwaarste pandemiescenario over de bevolking heeft uitgestort waar we nooit meer uitkomen als de aangekondigde Noodwet ingevoerd zou worden. “Die wet komt er”, stelde de landsadvocaat zonder aarzeling of voorbehoud van parlementaire toetsing en goedkeuring en nog los van het feit dat er nauwelijks nog zieken zijn. De epidemie is al een tijdje voorbij.

Dat de regering zelfs maar voornemens is de kwellingen uit de 24 noodverordeningen ongegrond wettelijk vast te leggen voor één jaar met een tweemaandelijkse, in principe oneindige verlenging zonder toestemming van het parlement is de definitieve ontmaskering van de intenties van deze regeringsploeg die dus, volgens Pols, direct “hun biezen moet pakken”.

Een regering die, in samenwerking met RIVM en OMT, voornemens is zo brutaal en gewetenloos de democratie en de grondrechten van haar burgers af te schaffen heeft zichzelf definitief gediskwalificeerd om ons land te leiden. Die regering moet gestopt worden en berecht wegens samenzwering en (poging tot) landverraad

Onmenselijke maatregelen zonder aantoonbare noodzaak eindeloos laten voortduren is immers misdadig.

Met hetzelfde gemak als de week daarvoor heeft de burgemeester van Den Haag vrijdag 26 juni opnieuw de demonstratie Voor de Vrijheid van Viruswaanzin voor zondag verboden, binnen een uur na de aankondiging. Het recht op demonstratie geldt kennelijk niet voor burgers die hun burgerrechten verdedigen, toch de kern van een democratie. Het opkomen voor grondrechten wordt gecriminaliseerd terwijl de beelden van vorige week op het Malieveld toch ruimte bieden aan vraagtekens.

Wanneer diverse groeperingen in de samenleving gezamenlijk optrekken in hun strijd voor de vrijheid wordt het voor het bevoegd gezag pas echt gevaarlijk. Demonstreren voor onze vrijheid is het beste en grootste en gemeenschappelijke ideaal dat we als Nederlanders maar kunnen hebben. Daaraan zijn alle tegenstellingen in de maatschappij ondergeschikt. Zonder vrijheid hebben we niets, worden we massaal staatsafhankelijk van een basisinkomen als ‘niet- essentiële’ baanloze slaven van het systeem dat op dit moment wordt uitgerold. Het CPB en SCP hebben vorige week in hun persbericht Kansrijk armoedebeleid al laten zien hoe men dit voor zich ziet:

“Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe. De stijging van armoede komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met 2035. De armoede in Nederland kan met 60% afnemen door invoering van een basisinkomen.”

Snappen we nu waarom de hele middenstand om zeep wordt geholpen?

De vernietigende coronamaatregelen waar Viruswaanzin tegen strijdt passen naadloos bij dit doel: het compleet omvormen van de maatschappij. Wie dit ziet wordt als ‘complotdenker’ weggezet. Deze feiten en EU-plannen spreken echter voor zich. Voor wie het wil zien tenminste. Corona is het échte complot waar we allemaal inzitten.

Voor zover de noodmaatregelen de eerste twee weken legitiem zouden zijn geweest, missen zij inmiddels elke grond en moeten direct worden opgeheven. De eigen verantwoordelijkheid moet aan de burgers worden teruggegeven zoals dat ‘normaal’ altijd al goed ging. Daar is geen spoedwet voor nodig. Deze wet dient dus een ander doel: controle. (Grapperhaus c.s. nemen ook regelmatig woorden als ‘crowdcontrol’ in de mond om over ‘de app’ van Hugo de Jonge maar te zwijgen.)

De helden van Viruswaanzin, Willem Engel en Jeroen Pols, hebben de laatste weken flink aan de weg getimmerd om het tegengeluid dat niet gehoord mag worden toch te laten horen. Zij hebben zo’n 50 dissidente wetenschappers, waaronder Maurice de Hond, bijeen gebracht (‘alternatief RIVM’) die in de MSM op straffe van represailles en uitsluiting geen kritiek mogen laten horen op de vaak tegenstrijdige ‘crisismaatregelen’ zoals die door het RIVM en OMT geadviseerd worden en worden uit de media geweerd wanneer zij een andere wetenschappelijke visie verkondigen dan het afgesproken geluid.

Wie zichzelf de laatste maanden geïnformeerd heeft verdwijnt in een gigantische draaikolk van gestuurde massahysterie, angstpsychose, aerosoles, ventilatie, onvolledige data, valse data, tegenstrijdige data, PCR-tests met veel false positives, tegenstrijdige grafieken, modellen die nooit kloppen, verkeerde aannames, media-boycots, vaccins, geheime RIVM- onderzoeksuitslagen, Big Pharma, verdwenen griepcijfers, aanraakangst, verdwijnen van ‘vies’ cash geld, schijnveilige OV-mondkapjes, boete-terreur bij normaal menselijk gedrag, ‘met’ of ‘door’ corona overledenen, ‘besmetting’ niet synoniem met ‘ziek’, RNA reststukjes aanwezig van vorige besmettingen, immuniteit, groepsimmuniteit, weerstand, a-specifieke afweer, zink, vitamine C en D, definitie ‘pandemie’ en ga zo maar door.

Covid-19, zo weten we nu, is een ‘nieuwe’ virusziekte met doodgewone algemene kenmerken gelijk aan influenza. Dat deze voor bepaalde risicogroepen ‘met’ andere aandoeningen desastreus uit kan pakken is onbetwist maar dit ligt niet primair aan de algemene schadelijkheid van het virus zelf maar specifiek aan de kwetsbaarheid van die doelgroepen (en een ondoelmatige, niet primair op hun bovenliggende ziekte gerichte behandeling) die nooit als excuus mogen gelden voor alle vrijheidbeperkende en totaal ontwrichtende maatregelen voor de gehele bevolking; economie en samenleving.

In 2009 is de definitie van ‘pandemie’ gewijzigd in: “The worldwide spread of a new disease“. Deze definitie zegt dus helemaal niets over de schadelijkheid of dodelijkheid van een nieuw virus zoals voorheen, maar is nu wel de rode vlag die de draconische maatregelen wereldwijd in gang zette en het startsein geeft voor vaccinontwikkeling.

Het label ‘pandemie’ is zodoende onterecht op het coronavirus geplakt omdat de dodelijkheid niet extreem is, integendeel, terwijl het wél die dodelijke associatie oproept bij de bevolking en de maatregelen ingezet worden volgens deze gewijzigde definitie alsof iedereen iedereen zou besmetten. Het zwaarste bestrijdingsscenario is dus onterecht over de samenleving uitgestort met als enige uitweg: een vaccin. Pandemiedraaiboeken lagen wereldwijd al jaren klaar, aangestuurd door de WHO die heeft bedongen dat hun protocollen in landelijke gezondheidswetten (Wet publieke gezondheid) werden vastgelegd.

‘Covid-19 was Vals alarm’ zou inmiddels blijken uit een uitgelekte analyse van het crisismanagement van het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken. De demonstratieverboden tonen haarscherp de paniek aan waarin de bestuurders in toenemende mate verkeren nu de bevolking haar stem laat horen en eist dat haar burgerrechten worden teruggegeven en gerespecteerd. Demonstratieverboden vallen buiten de noodmaatregelen en zijn dus (ook) ongrondwettelijk. De motieven worden er met de haren bij gesleept.

Je kan als regering niet een heel volk nog heel veel langer gijzelen en ontmenselijken en de complete economie ongestraft te gronde richten.

Ons geduld is te lang op de proef gesteld maar nu is het zonneklaar waar men mee bezig is. Vrijheid voor alles!

Carla Meelker studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en is voormalig docent Beeldende Vorming in Amsterdam en Almere.

en herbloggen 5:

maandag

29 jun 2020

12:03

OPINIE

Eduard Bomhoff – In deze beeldenstorm gaat antiracisme hand in hand met antikapitalisme

Het anti-marktdenken van Hugo de Jonge gaat de zorg beschadigen

Door: Eduard Bomhoff , 12:56, 28 juni 2020

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. (Screenshot YouTube)

Minister Hugo de Jonge gooit zijn hoed in de ring om leider te worden van het CDA en geeft een interview aan het AD: ‘Deze crisis is een groot pleidooi voor minder markt, meer samenwerking en meer centrale regie.’ Foto’s van het modieuze schoeisel van de minister signaleren dat hij haast heeft. Haast om de macht te grijpen in het CDA, en haast om zich met anti-markt slogans te profileren tegen zijn rivalen, zoals staatssecretaris Mona Keijzer. De Jonge mikt met zijn anti-markt opstelling op de jongere kiezers: een recente Gallup-peiling voor de VS laat zien dat nog maar 50 procent van de jongeren een positieve/enigszins positieve mening heeft over kapitalisme.

‘De anti-markt en anti-kapitalisme-visie is in het bijzonder besmettelijk voor jongere mensen’

Onder rijpere ondervraagden is dat meer dan 70 procent. Die cijfers laten zien dat de anti-markt en anti-kapitalisme-visie in het bijzonder besmettelijk is voor jongere mensen: er is tijd nodig, misschien zelfs veel tijd, om te doorzien dat de markt met toezicht en reparaties beter werkt dan het alternatief van Mao of Castro.

Waarom zo tegen de markt en het kapitalisme? De Franse socioloog Raymond Boudon merkt op dat negatieve gevolgen van markt en kapitalisme sterker leven in de herinnering dan de meer abstracte positieve effecten. Onder normale omstandigheden geven we weinig aandacht aan onze tenen; hebben we een pijnlijke likdoorn dan kunnen we geen stap zetten zonder er aan te denken.

De markt krijgt soms ook ten onrechte de schuld van grote misstanden. Ik was in 2002 zes weken minister toen Cees Veerman in de ministerraad meedeelde dat hij had ingestemd met een verlenging van de EU-subsidies voor suikerbieten. Hij moest van premier Jan Peter Balkenende excuus maken voor zijn eigenmachtig optreden, maar het kwaad was al geschied (niet zo kwaad voor Veerman zelf die met zijn familie eigenaar was van suikerbietenplantages). Ziedaar een aspect van de globalisering, dat niets van doen heeft met de vrije markt (waarin rietsuiker uit armere, warme landen op prijs zou winnen en suiker die landen zou helpen bij hun economische groei).

‘De theorie dat minder markt en minder kapitalisme een nieuwe, zonnige dageraad brengt is zo’n combinatie: onwaar maar wel nuttig’

Een diepere analyse van de afkeer van markt en kapitalisme kan volgens Boudon profiteren van dit inzicht van de grote econoom Vilfredo Pareto (1848-1923) : er zijn vier soorten theorieën, te weten de vier combinaties van waar- onwaar en nuttig-nutteloos. Over de combinatie “onwaar – nutteloos” hoeven we ons geen zorgen te maken; riskant is de combinatie “onwaar-nuttig”.

De theorie dat minder markt en minder kapitalisme een nieuwe, zonnige dageraad brengt is zo’n combinatie: onwaar maar wel nuttig. Minister de Jonge en de elite in het algemeen kunnen er mee signaleren dat ze sympathie hebben voor radicale veranderingen, en dat ze begrijpen wat de boze demonstranten beweegt, maar ze hoeven niet concreet aan te geven wie de kosten gaat dragen van de beloofde grotere gelijkheid tussen arm en rijk, blank en getint, jong en oud.

We hebben in Nederland een pijnlijke les geleerd van een eerdere theorie die nut had voor politici om aan de macht te komen en toen onwaar bleek. Na provo en de demonstraties van de zestiger jaren, werd de Nederlandse elite ook meer anti-Amerikaans.

Progressief Nederland won de verkiezingen van 1972 en wij kregen de twee op economisch gebied slechtste kabinetten van de naoorlogse periode: Den Uyl met “alleen de collectieve sector kan nog groeien” en Van Agt-Wiegel met verdere verwoesting van het bedrijfsleven.

Den Uyl was modern en meeslepend voor zijn aanhang maar de al maar slechtere Nederlandse economie verwoestte honderduizenden banen in de industrie; in Duitsland was Helmut Schmidt (kanselier 1974-82) minder modern en veel minder geliefd bij de jeugd dan voorganger Willy Brandt, maar onder zijn vaste hand ging de industrie er niet failliet.

‘Anti-markt betekent voor de zorg dat verzekeraars geheime afspraken blijven maken’

Een elite die voor een tweede keer na de ramp van de jaren zeventig meegaat met anti-markt en anti-kapitalisme kan moeilijk tegelijkertijd eisen dat alle milieumaatregelen worden onderworpen aan een analyse van kosten en baten. Anti-markt betekent op milieugebied dat “milieutafels” beslissen zonder inbreng van de gezinnen die de kosten moeten opbrengen.

Een minister van Volksgezondheid die de overheid de regie wil geven over de zorg gaat niet de Nederlandse Zorgautoriteit opdragen dat alle ziekenhuizen en verzekeraars hun contracten en prijzen openbaar maken zodat patiënten meer inzicht krijgen in kosten en baten. Anti-markt betekent voor de zorg (zie Engeland) dat verzekeraars geheime afspraken blijven maken over het aantal dure behandelingen en zo het recht op zorg aantasten.

‘Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen‘

In de beeldenstorm van 2020 gaat anti-racisme samen met anti-markt en anti-kapitalisme. De elite, die zelf niet demonstreert maar graag modern en begripsvol wil lijken, kiest voor zelfbehoud door niet van dag tot dag mee te lopen met de beeldenstorm (was vadertje Drees slecht? Is Jezus blank? ), want hoe die wind morgen waait is onvoorspelbaar. Veiliger is het om maar sympathie te tonen voor de anti-markt en antikapitalisme ideologie. Echter, de geschiedenis leert: wie wind zaait, zal storm oogsten.

Mijn stem volgend jaar is voor de politicus die de rug recht houdt en zich durft uit te spreken voor de markt en voor het kapitalisme, natuurlijk met de nodige reparaties, en die de tegenovergestelde anti-markt visie afdoet met de prachtige woorden van de al geprezen Helmut Schmidt: “Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.”

Deze column verscheen eerder op Wynia’s Week.

Eduard Bomhoff is hoogleraar aan Monash University in Kuala Lumpur, Maleisië.

en herbloggen 6:

maandag

29 jun 2020

12:07

OPINIE

Coen de Jong – Johan Derksen-kwestie bewijst: de gedachtenpolitie kan ook bij u voor de deur staan

Morgen kunnen de machthebbers een nieuw Denkbevel uitvaardigen

Door: Coen de Jong , 11:11, 28 juni 2020

Johan Derksen. (Screenshot Veronica Inside)

In Nederland is na de Dam-demonstratie tegen racisme van 1 juni een aanval ingezet op de vrijheid van denken. Die aanval heeft trekken van religieuze vervolgingen, waarbij de Inquisitie tot in de hoofden van andersdenkenden wil ingrijpen. De aanval is onderdeel van een gevecht om macht. Een groep politici, mediamensen en actiegroepen wil kunnen bepalen wat anderen wel en niet mogen zeggen en denken. Het is een Gedachtenpolitie-In-Oprichting.

‘Kan Mark Rutte opeens de gedachten lezen van 17 miljoen Nederlanders?’

Uit onderzoeken als de Eurobarometer en uit het Europese Waardenonderzoek uit 2012 blijkt dat Nederlanders in internationaal vergelijkend perspectief immigranten positief waarderen. Wederzijdse vooroordelen en discriminatie zijn daarmee nog niet weg, de trend is wel positief. Vergeleken met de Verenigde Staten – waar de sociale onrust over veel meer gaat dan over racisme – kent Nederland vrij stabiele sociale verhoudingen.

Desondanks willen politici van gevestigde partijen sinds 1 juli het dogma opleggen dat Nederland lijdt aan ‘systemisch racisme’. De ideologie achter dit dogma is sinds de jaren ‘80 ontwikkeld in marginale vakgroepen op universiteiten, in activistenclubs als de (trotskistische) Internationale Socialisten en in de marge van politieke partijen. Met name D66 is er nu gevoelig voor, naar het zich laat aanzien ook bij gebrek aan eigen ideeën. Premier Mark Rutte is inmiddels aan boord en tweette op 24 juni over ‘de urgentie die iedereen voelt’ over racisme. Kan Mark Rutte opeens de gedachten lezen van 17 miljoen Nederlanders?

Het concept van de Gedachtenpolitie komt uit 1984 van George Orwell: een geheime politie die 24 uur per dag, 7 dagen per week bijhoudt wat de onderdanen van de staat lezen, schrijven, zeggen en denken. Ideologieën die het vrije denken bedreigen hebben één ding gemeen: niet één individu mag zich aan de opgelegde ideologie onttrekken. Want die ideologie is fragiel en niet bestand tegen rationele discussie.

‘Een gedachtenpolitie floreert door continu overtreders aan te leveren voor vervolging’

Zo ging afgelopen week een meute achter TV-persoonlijkheid Johan Derksen aan. Derksen bekritiseerde op 15 juni in het programma Veronica Inside demagogische uitspraken van rapper Akwasi en gooide er een foute grap in over Zwarte Piet. Wat vooral stak was dat Derksen had gezegd dat het met racisme in Nederland wel meeviel.

Een gedachtenpolitie floreert door continu overtreders aan te leveren voor vervolging. Of het nu communistenjager Joseph McCarthy was, de Inquisitie in de 16e eeuw of de Woke ideologie van 2020 – het systeem is altijd hongerig naar verdachten. Professionele activisten hebben de taak steeds met nieuwe publiekelijk beschuldigingen van racisme te komen.

Aanmoedigen tot het doen van aangifte is een aanvullende tactiek. Net als het actief uitlokken van verkeerde gedachten. Bijvoorbeeld universitaire docenten die studenten verplichten zichzelf te testen op ‘onbewust racisme’. Of provocateurs in collegebanken en op werkvloeren die ingestudeerde uitlokzinnetjes gebruiken als ‘ben jij dan niet tegen racisme?’.

‘Noch het strafrecht noch de wetgever gaan over empathie’

Is het Gedachtenmisdrijf begaan door een mediapersoonlijkheid of artiest, dan is de methode om de overtreder te bedreigen met verlies van werk en inkomen. Desnoods via lastercampagnes. En om adverteerders, uitgevers en podia waar de overtreder van afhankelijk is te chanteren met reputatieschade.

Het hoogst haalbare is dat de sociale omgeving van de overtreder zich uit lijfsbehoud tegen hem of haar keert. In de uitzending van 22 juni van Veronica Inside namen aanklagers plaats aan tafel. Strafrechtadvocate Natacha Harlequin had een moreel dwangbevel tot empathie meegenomen. Terwijl noch het strafrecht noch de wetgever gaan over empathie.

Presentator Wilfred Genee was zichtbaar bang voor zijn televisiecarrière. Genee sloeg – na 12 jaar de uitlokker te zijn geweest van foute grappen – tegen zijn collega’s Derksen en Van der Gijp de beschuldigende toon aan van een Diversity Officer bij de Universiteit van Amsterdam.

‘Minder bekende en rijke Nederlanders zullen zich na 22 juni wel twee keer bedenken voor ze tegen de heersende ideologie ingaan’

Doel van zo’n Stalinistisch showproces is een waarschuwing af te geven aan andere programmamakers, maar vooral ook aan de kijkers thuis: ‘U wordt in de gaten gehouden’. Derksen is gepokt en gemazeld in de media en financieel onafhankelijk. Men kan hem niet arresteren, hooguit lastig vallen.

Minder bekende en rijke Nederlanders zullen zich na 22 juni wel twee keer bedenken voor ze tegen de heersende ideologie ingaan. Wat te denken van artiesten die voor programmering afhankelijk zijn van concertorganisator MOJO, dat op Twitter aangaf ‘kennis te hebben genomen van de uitspraken van Johan Derksen’ en ‘zich te gaan beraden’ over samenwerking met Derksen.

‘Het verbieden van verkeerde gedachten biedt kansen voor verklikkers’

MOJO heeft dan weer geen moeite met homofobe, gewelddadige, vrouwonvriendelijke of antisemitische rappers. En welke gecancelde artiest durft semi-monopolist MOJO aan te klagen bij het Europees Hof wegens broodroof en schending van artistieke vrijheid?

Het verbieden van verkeerde gedachten biedt kansen voor verklikkers. Arie Boomsma en Albert Verlinde beweerden geschokt te zijn door de enormiteit van Derksens vergrijp en eisten schuldbekentenis en boetedoening. Onvermeld bleef dat Boomsma en Verlinde nog een rekening hadden openstaan met Derksen, die hen regelmatig belachelijk maakte om hun ijdelheid.

Volkskrant-journalist Willem Vissers schreef op 21 juni dat uitspraken als die van Derksen gevoelig lagen ‘zeker als ze zijn gedaan door witte mannen’. Vissers is regelmatig door Derksen gekleineerd als een onbetekenende voetbaljournalist.

‘Zelfcensuur, de angst zelf in ongenade te vallen en de bereidheid collega’s en vrienden aan te geven is de essentie van de Gedachtenpolitie’

Ook meelopen loont. NPO presentatrices als Sophie Hilbrand van talkshow Op1 en Margriet van der Linden van DitisM lezen de Nederlandse bevolking de les met nieuwe Denkgeboden.

Voetbalcoach Ron Jans, zelf ontslagen in Amerika wegens het als blanke man meezingen van een rapnummer, probeerde voor zichzelf absolutie te krijgen door Derksen in Op1 publiekelijk te beschuldigen. Zelfcensuur, de angst zelf in ongenade te vallen en de bereidheid collega’s en vrienden aan te geven is de essentie van de Gedachtenpolitie.

De huidige regeringspartijen ondersteunen en stimuleren de BLM-ideologie. Rob Jetten van D66 probeerde mee te liften op de Derksen-rel door op Twitter de boycot van Veronica Inside door spelers van het Nederlands elftal te steunen. Terwijl een politicus zich niet heeft te bemoeien met wat mensen op televisie wel of niet mogen zeggen.

‘De Gedachtenpolitie-in-Oprichting is verder gevorderd dan velen beseffen’

Politici en machthebbers willen natuurlijk niet graag van racisme beschuldigd worden. Wat verbale concessies doen is gratis en past bovendien bij de ideologie van D66 en GroenLinks. De VVD kan vrij risicoloos meebewegen want de demonstraties tegen racisme tasten de belangen van de kring rond VVD-premier Rutte niet aan.

Het leidt tot scheefheid en willekeur. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven gaf de politie het bevel terughoudend of niet op te treden bij eventuele provocaties tijdens een BLM-demonstratie. De plotselinge ideologische bevlogenheid van regeringspartijen geeft een lokale politicus als Sylvana Simons de macht om de vrijheid van meningsuiting van anderen buiten werking te stellen. Zouden politici zijn vergeten dat een klimaat van willekeur en publieke veroordelingen kan leiden tot geweld tegen andersdenkenden?

De Gedachtenpolitie-in-Oprichting is verder gevorderd dan velen beseffen. In de media én in de publieke ruimte zijn alledaagse gesprekken, uitingen en discussies al snel onderwerp van onderzoek. Overtreders krijgen online een bordje ‘verdacht’ om de nek.

In het Nieuwe Normaal hebben de machthebbers zo een instrument in handen om dissidente geluiden uit te schakelen. Vandaag is instemmen met het eisenpakket van actiegroepen tegen vermeend racisme verplicht. Morgen kunnen de machthebbers een nieuw Denkbevel uitvaardigen. Over Klimaatmaatregelen, de Europese Unie of de noodzaak van drastische bezuinigingen in de zorg.

Deze column verscheen eerder op Wynia’s Week.

Coen de Jong is historicus en politicoloog. Hij publiceert op persoonlijke titel.

en herbloggen 7:

Fidan Ekiz gaat helemaal los in Op1: ‘Arie is NSB’er’

Geplaatst op ma 29 jun 2020 om 7:45

Het interview dat Wilfred Genee zondag gaf in de tv-show Op1 kende een wel heel opvallende plotwending: waar Wilfred vast bleef houden aan zijn mening dat Johan Derksen te ver ging met zijn zwartepietgrapje, besloot Fidan Ekiz vól in de bres te springen voor de geplaagde voetbalanalist. En passant gaf ze ook Arie Boomsma er nog eens van langs. Ze sluit zich aan bij de vele mensen die de sportschoolhouder een NSB’er vinden vanwege zijn oproep aan adverteerders om VI te boycotten.

Johan zal zich meer gesteund voelen door Fidan dan door zijn eigen collega Wilfred. Op de openingsvraag hoe vaak hij de afgelopen week Judas is genoemd, zei de presentator: “Heel regelmatig. Ik heb het niet bijgehouden, maar het is niet op één hand te tellen. Ook NSB’er, door René. En klootzak bij de Albert Heijn van de week.”

Snapt hij dat? “Als ik de gedachtegang volg van Johan en René, dan kan ik me er iets bij voorstellen, maar als je het totale plaatje ziet van alles wat er gebeurd is, dan moet ik volgens mij zeggen dat ik me niet in het plaatje kan herkennen. Dat moet je dan zeggen.”

Wilfred bleef er op hameren dat hij vindt dat het zwartepietgrapje van Johan Derksen niet kon. Hij had het fragment van de grap meegenomen naar de studio. “Op dat moment merk je ook al dat ik wat aan het sputteren ben“, zo probeerde hij zijn eigen straatje schoon te vegen.

Fidan gaat los: ‘NSB’er!!!’

Vervolgens ging Fidan Ekiz helemaal los. Zij verbaast zich enorm dat het grapje van Derksen zo’n ophef heeft veroorzaakt. “Die verandering is toch een vorm van opgelegde onvrijheid door het moreel geweten van Nederland. Door fitnessgoeroes die oproepen tot een boycot van het programma, Arie Boomsma. Dat is pas – ik ga het toch zeggen – NSB-gedrag, vind ik. Waarom ga je daar in mee? Het gaat nu over Johan Derksen en over jou, maar het zou nu daarover moeten gaan. Hoe zijn we zo ver gekomen?”

Wilfred: “Ja, maar Fidan, dat ben ik volledig met je eens. Het is absurd dat dit kan gebeuren en het zou voor ons allemaal een les moeten zijn.”

Fidan begrijpt niet dat Wilfred is overgelopen naar het kamp-Arie. “Waarom heb jij niet tegen de eindredacteur gezegd: ‘Dit gaat te ver. Wij voelen nooit de noodzaak om ons te verantwoorden.’ Johan Derksen maakte een grap die ik eerlijk gezegd ook echt wel grappig vond. Die man had daar volgens mij geen enkele racistische intentie mee. Waarom is er niemand die op dat moment durft te zeggen: ‘Wij gaan ons niet verantwoorden.’”

Wilfred: “De tijden zijn al een beetje aan het veranderen. Je kunt zeggen dat je alles moet kunnen blijven roepen en ik vind in zekere zin ook dat dat kan, maar je kunt ook rekening houden met het sentiment dat speelt.”

Wilfred wijst erop dat zich een financieel drama heeft voltrokken bij VI. “Er verdampt in één weekend een miljoen euro sponsorgeld. De nieuwe sponsor haakte af en alle adverteerders gaven aan niet meer verder te gaan. Het is belachelijk als je erover nadenkt.”

Fidan vindt de advertentieboycot verbijsterend. “Die man spreekt zich ook heel vaak uit tegen racisme. Uiteindelijk gaat het om de intentie: is het racistisch bedoeld of niet? Dan vind ik dat zo’n programma ook wel achter zijn gastheren mag staan.”

IC-opperhoofd Diederik Gommers: “Dit irriteert mij. Het gaat niet meer om de intentie. We moeten dit soort dingen gewoon niet meer zeggen. Dan kun je zeggen dat Johan Derksen op leeftijd is, maar het is niet goed te praten. Hij had gewoon sorry moeten zeggen.”

Het leek erop dat Fidan haar eigen leermeester Wilfred ook een beetje een verrader vindt. Waarom is hij ineens zo politiek correct geworden? “Speelt het ook mee dat je bang bent dat je straks nergens meer aan de bak komt? Het was nu een soort tribunaal gericht op Johan Derksen“, vroeg ze zich af.

En ook nog: “Waarom is dit nodig in Nederland? Waarom mogen we niet zeggen wat we willen?”

Twitter verbaasd: ‘Eindelijk eens iemand die het zegt!’

Fidan Ekiz heeft voor flink wat verbazing gezorgd op Twitter. Heeft zij dit nou echt allemaal gezegd bij de NPO? “Raar he, dat ‘we’ dat vinden omdat er eindelijk eens iemand bij die NPO zegt wat 80% van de Nederlanders denken en vinden, namelijk dat Boomsma moreel laakbaar gedrag vertoonde. Moet je je voorstellen wat voor bubbel dat Hilversum is“, zegt Telegraaf-columnist Wierd Duk, de ex van Fidan.

Zangeres Marga Bult: “Zat te kijken en dacht…..eindelijk iemand met lef, zij durfde wél. Geweldig. Ik weet zeker dat heel veel mensen dat vinden.”

Telegraaf-columnist Syp Winia vindt het ongelooflijk dat Wilfred niet met een mea culpa is gekomen, maar nog steeds tegenover zijn collega Johan staat. “Wilfred Genee refereert bij Op1 voortdurend aan recente revolutionaire gebeurtenissen in Nederland: ‘Wat er de afgelopen weken allemaal gebeurd is’. Wat is er dan gebeurd? Een terreuraanslag? Een natuurramp? Een pandemie? Of alleen een Hilversumse massapsychose? Iemand?”

Er zijn ook mensen die Fidan ineens niet meer zo leuk vinden. “Normaal echt wel dol op Fidan Ekiz, maar…….“, zegt Marc-Marie Huijbregts.

Op1 eindigt abrupt met grote cliffhanger

Het gesprek met Wilfred kende een enorm abrupt einde, omdat Jeroen Pauw ineens het NOS Journaal aankondigde. “Wou jij nog iets zeggen?“, vroeg Pauw aan Fidan.

Fidan: “Ja… Eigenlijk wel, maar dat doen we maar na de uitzending.”

Pauw aan Wilfred: “Heb jij nog een laatste woord?”

Wilfred: “Ik zit hier heel verbaasd naar te kijken, maar het is goed.”

Pauw: “Waar zit je verbaasd naar te kijken?”

Vervolgens ging Op1 eruit. Luuk Ikink grappend: “De discussie over VI werd even onderbroken door een staatsgreep, maar we gaan weer vrolijk verder!”

Tv-maker Marc Dik: “Het uiterst verwarrende interview met Wilfred Genee in Op1 zorgt hopelijk voor jaren bespreekmateriaal op Scholen voor Journalistiek.”

Tv-kenner Ron Vergouwen: “Weer gesprek dat zo in de canon van spannende talkshowgesprekken kan. Wilfred Genee die wanhopig probeert z’n hagje te redden, maar door ‘n ijzersterk interview-duo nóg verder in de hoek wordt gedrukt. Jammer dat de regie die laatste vraag van Jeroen zo ruw afbrak.”

Dit bericht is geplaatst op 29-06-2020 at 7:45 in de categorie NPO, SBS

Hier draait het allemaal om:

Haat tegen christelijke symbolen: beeldenstorm in de Verenigde Staten

Black Lives Matter-activist: “Weg met het kruis, het is een teken van wit suprematisme!”

Shaun King tweets zijn haat tegen het christendom, waarvan wordt gezegd dat het ‘suprematistisch’, ‘onderdrukkend’ en ‘racistische propaganda’ is. Een reactie. Lees verder:

https://www.freiewelt.net/nachricht/black-lives-matter-aktivist-nieder-mit-dem-kreuz-es-ist-zeichen-des-weissen-suprematismus-100816/

en dit

De Gedachtenpolitie-in-Oprichting is verder gevorderd dan velen beseffen. In de media én in de publieke ruimte zijn alledaagse gesprekken, uitingen en discussies al snel onderwerp van onderzoek. Overtreders krijgen online een bordje ‘verdacht’ om de nek.

In het Nieuwe Normaal hebben de machthebbers zo een instrument in handen om dissidente geluiden uit te schakelen. Vandaag is instemmen met het eisenpakket van actiegroepen tegen vermeend racisme verplicht. Morgen kunnen de machthebbers een nieuw Denkbevel uitvaardigen.

En dit

“Raar he, dat ‘we’ dat vinden omdat er eindelijk eens iemand bij die NPO zegt wat 80% van de Nederlanders denken en vinden, namelijk dat Boomsma moreel laakbaar gedrag vertoonde. Moet je je voorstellen wat voor bubbel dat Hilversum is“, zegt Telegraaf-columnist Wierd Duk.

En dit:

https://www.geenstijl.nl/5154152/331-mediamakers-lanceren-meldpunt-racisme-discriminatie-manifest-leest-als-losgeld-eis/

Over vaccinatie 7

een op een overgenomen zie onderstaande link

Discussie: ‘Laten we niet liegen over de gevaren van vaccinaties’

Posted on 22/06/2020

In Nederland (15 vaccinaties) 25% kinderen chronisch ziek, in VS (72 vaccinaties) zelfs 54% – Wetenschappers beginnen te erkennen dat ‘anti-vaxxers’ terechte kritische vragen stellen

’23 december 2005. Twee dagen na een inenting moest het zoontje van Frank Ruesink naar het ziekenhuis met rillingen en hoge koorts,’ begint de inleiding van een Café Weltschmerz gesprek met een vader wier zoontje het slachtoffer werd van de ernstige gevolgen van een vaccinatie. Zijn ogen doods, en niemand wist wat er met hem aan de hand was. Maar dat het met een inenting te maken had, dat was niet mogelijk. Alle experts weigerden daar over na te denken. Frank kon dit niet laten zitten, en ging zelf op onderzoek. Nu stelt hij dagelijks de lastige vragen aan onze politici die de vaccinatie waarheid verzwijgen.’

‘Tijdens mijn universitaire opleiding heb ik eigenlijk alleen maar te horen gekregen dat vaccinaties geweldig zijn,’ begin interviewer Ramond Bril. ‘Toen een van mijn beste vrienden een kind kreeg, vertelde hij mij dat hij geen vaccinaties in zijn kind wilde geven… Het eerste wat ik dacht was: die is gek! O nee toch, een van mijn beste vrienden, een anti-vaxxer… Maar hij is toch met een aantal dingen naar me toegekomen waar ik van schrok. Wat blijkt nou -en dat is eigenlijk ook heel logisch- vaccinatie is helemaal geen vraagstuk wat makkelijk goed of slecht te noemen valt. Er zitten heel veel kanten aan.’

Doodziek kind na vaccinatie, glashard ontkend door artsen en politiek

Op 21 december 2005 hadden Frank Ruesink en zijn vrouw hun anderhalf jaar oude zoontje laten vaccineren (BMR). Dat vonden ze toen niet meer dan logisch. Twee dagen daarna kreeg hij hoge koorts, zijn lichaam begon te shaken, en zijn ogen werden helemaal wit. Het jochie werd in het ziekenhuis genomen. Een arts vroeg wat er was gebeurd, waarop ze antwoordden dat hij net 2 dagen eerder was gevaccineerd. Daarop zei de arts meteen ‘maar dat heeft er niets mee te maken’, wat hen zeer verbaasde.

Huisarts en consultatiebureau beweerden echter ook dat het onmogelijk de vaccinatie kon zijn. Daarop begon Ruesink zelf onderzoek te doen en vragen te stellen. Op 23 augustus 2018 schreef Klaas Dijkhoff hem ‘de meest disrespectvolle brief die ooit een politicus heeft geschreven, waarin hij uitgebreid inging op mensen zoals wij, die hun kinderen niet (meer) laten vaccineren. In die brief ging hij zo ridiculiserend met deze mensen om, dat het echt beschamend was. En hij zei ook dat we moeten gaan nadenken over verplicht vaccineren.’

‘Toen voelde ik echt: dit is de grens. Dit lichaam is van mij! Het kan nooit zo zijn dat de staat en de farmaceuten bepalen wat voor vaccinatie er in mijn kinderen terecht komt. Het is mijn recht op de onaantastbaarheid van het lichaam.’ Toen schreef Ruesink een brief van 9 kantjes, die daarna enorm veel gedeeld werd op het internet.

Bij alle medicijnen bijsluiters, behalve bij vaccins

Van elk medicijn wordt altijd gezegd: lees de bijsluiter. Maar met vaccinaties krijgt niemand automatisch de bijsluiter toegestuurd. Van Pieter Omtzicht kreeg hij daar uitleg over: Nederland heeft een deal gesloten met de EU dat wij de dekkingsgraad op een bepaald niveau moeten houden. Bijsluiters laten mensen twijfelen, dus heeft de overheid besloten om die er niet bij te doen. ‘Dat is de verzwegen waarheid. De overheid houdt bewust informatie achter, zodat we blijven geloven dat vaccinaties alleen maar goed voor ons zijn.’

Voor de mazelen houden ze 95% dekkingsgraad aan. Daaronder zouden we gevaar lopen, maar daarvoor ontbreekt ieder wetenschappelijk bewijs. Ruesink liet Dijkhoff weten dat als hij met hard bewijs zou komen voor die 95%, hij zijn andere drie kinderen alsnog zou laten vaccineren. Vroeger lag de dekkingsgraad vele malen lager (55% in de jaren ’60), maar dat werd steeds verder opgevoerd. ‘Als dat zou werken, zouden die ziektes in gebieden met 100% dekkingsgraad niet meer moeten voorkomen. Maar toch bestaan die ziektes daar nog steeds.’

Overheid verstrekt geen volledige informatie

De overheid zou daarom volledige informatie moeten verstrekken. In de VS is er in 1986 een wet gekomen dat farmaceuten niet meer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van vaccineren. Via de Freedom of Information Act is gebleken dat geen enkele farmaceut zich aan de afspraak heeft gehouden om iedere 2 jaar bewijs te leveren dat hun vaccins veilig zijn. Ondertussen is al wel $ 4,2 miljard uitgekeerd aan mensen wier kinderen zijn overleden of permanent gehandicapt zijn geworden door vaccinaties. En dan gaat het alleen nog maar over de kinderen van wie het 100% kon worden aangetoond.

Het gaat er Ruesink vooral om wat het RIVM niet vertelt op zijn website over vaccinaties. Naar aanleiding van een overleden Nederlands kind erkende de toenmalige directeur van het RIVM (Coutinho) op TV nog dat er jaarlijks 5 tot 10 kinderen overlijden na vaccineren. Die erkenning zou er nu niet meer komen. ‘De overheid speelt hier echt een super kwalijke rol in.’

Politici hebben heilig geloof in farmaceutische industrie

Stichting Vaccin Vrij, die veel ouders vertegenwoordigt die hetzelfde is overkomen, mocht op 21 januari 2019 niet aansluiten bij een Ronde-tafel bijeenkomst in de Tweede Kamer over het vaccinatiebeleid. Wie er wel aan tafel zat was de head of sales van GSK, de leverancier van het vaccin van de Mexicaanse griep, dat gigantisch fout is gegaan (duizenden kinderen kregen narcolepsie). De overheid heeft € 5 miljoen gereserveerd als schadevergoeding voor die ouders. GSK heeft nota bene toegegeven dat ze de reeds bekende bijwerkingen van dat vaccin hebben verzwegen.

‘Ik neem het mensen zoals Hugo de Jonge, Paul Blokhuis, Klaas Dijkhoff en andere politici kwalijk dat ze dat soort informatie niet met ons delen. Vandaar mijn stuk getiteld ‘De Verzwegen Vaccinatie Waarheid’.’

Bril: ‘Maar waarom doen ze dat? Omdat zoveel mogelijk mensen te vaccineren?’

Ruesink: ‘Het gaat om meerdere dingen. Het is de angst dat de vaccinatiegraad nog verder daalt; het is het heilige geloof in de farmaceutische industrie, en het is het niet openstaan voor mensen uit de samenleving. Hoe lang moeten ouders nog aan de bel trekken over wat er mis gaat met vaccineren? Die mensen worden weggezet alsof het allemaal gekkies zijn, terwijl dat niet het geval is. De politiek luistert bewust niet naar signalen uit de maatschappij over wat er allemaal fout gaat.’

Nu wordt er ook met corona opzettelijk aangestuurd op vaccinaties, en worden bewezen werkende medicijnen zoals hydroxychloroquine onderdrukt of tegengehouden.

Minister de Jonge heeft blind besloten dat vaccin de enige oplossing is

Op 16 april ging Ruesink naar de Tweede Kamer, en vroeg Hugo de Jonge of hij net als Donald Trump, die net uit de WHO was gestapt, alsjeblieft andere alternatieven voor vaccinaties wilde gaan onderzoeken. ‘Toen zei ie: er is maar één oplossing voor dit probleem, en dat is een vaccin’. Hoe kun je nu als minister van Gezondheid, terwijl een ziekte nog maar net in het land is, al zeggen dat er maar één oplossing is?! Het kan niet zo zijn dat terwijl er nog zoveel onbekend is over dat virus, je al zegt dat er maar één oplossing is. Dan stinkt het voor mij aan alle kanten. Ik vind het echt superkwalijk dat de minister oogkleppen op heeft gedaan.’

‘Minister, twijfelt u wel eens aan de veiligheid van vaccinaties?’ vroeg Ruesink hem toen. Daarop antwoordde De Jonge: ‘Nooit’.’ Daarop reageert Bril: ‘Hè? Maar hij weet daar niet eens veel van. Hoe kan hij er dan niet aan twijfelen? Dat is toch een bizar antwoord.’

‘Ja, dat is super bizar, ook als je kijkt naar het christelijke aspect. Hij heeft zich net kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Twijfel is onderdeel van het gezonde verstand, maar hij laat die twijfel niet eens toe.’

7500 meldingen van schade aan kinderen door Mexicaanse griep vaccin

Bril: ‘Ik was hier vroeger ook schuldig aan. Ik zat in het kamp van ‘anti-vaxxers zijn gestoord’, en dacht ook dat vaccins geweldig waren, omdat ik altijd maar één kant te horen kreeg. Maar als ik er als biochemicus over nadenk, is het logisch te twijfelen, want het immuunsysteem is hyper complex… En als je daar dan eiwitten, DNA, RNA en soms suikers inbrengt, is helemaal niet te zeggen wat dat allemaal doet. Als je daar geen grondig onderzoek naar doet, als je daar niet alles over openbaar maakt, dan ben je met levens aan het spelen.’

Ruesink: ‘Ik zat toen ook in dat kamp. Ik heb mijn oudste zoon niet voor niets laten vaccineren. Maar als minister heb je een andere rol. Hij weet wat er gebeurd is met de Mexicaanse griep, die zaak speelt nog steeds. Er zijn toen 7500 meldingen gedaan bij het (bijwerkingencentrum) Lareb. Dus zeggen dat je nooit twijfelt is disrespectvol naar die ouders die nu een kind thuis hebben met narcolepsie.’

Die 7500 zijn dan nog enkel de ouders die het durfden te melden, want Ruesink heeft zelf ‘enorm veel meldingen gekregen van ouders die er niet mee naar buiten durven te komen, omdat ze zoveel negativiteit over zich heen krijgen.’

In Nederland 25% en in VS 54% kinderen chronisch ziek

In de VS is 54% van de kinderen chronisch ziek, in Nederland ligt dat op 25%. ‘We hebben dus géén gezonde kinderen. Er wordt bijna gedaan alsof dit normaal is, maar dat is het niet.’ De overheid zou series moeten kijken of de (vaccin)oplossingen ethisch juist zijn, en of er geen andere, betere oplossingen zijn. ‘Maar vaccins hebben een mythisch gehalte gekregen, zodat men er niet meer kritisch naar durft te kijken. Ik snap wel dat mensen niet de andere kant van de Verzwegen Waarheid willen horen, maar het is wèl belangrijk dat het verteld wordt.’

‘Ik ben geen medisch expert, dus laat mij niet uit over de (medische) gevolgen van vaccins in het lichaam. Maar ik ben wel een expert als het gaat over machtsmisbruik. Hier zijn mensen die bewust hun macht misbruiken om de mensen in Nederland iets te laten geloven wat niet volledig waar is.’

Uit een van de zeldzame officiële onderzoeken die werden verricht, in 1999 in de VS, bleek dat niet-gevaccineerde kinderen gemiddeld een betere gezondheid hebben dan wel gevaccineerde kinderen. ‘Ik heb binnenkort een gesprek met Paul Blokhuis, en ga hem dan ook zeggen dat ik vind dat hij verplicht is om zo’n onderzoek te gaan doen.’ Dat is behalve heel belangrijk ook niet meer dan logisch, want kinderen in Nederland krijgen tegenwoordig zo’n 15, 16 vaccinaties (en daar komen er nog meer bij als er ook vaccinaties tegen corona komen).

Cellen van geaborteerde kinderen in vaccins

‘Iedereen zou op YouTube Stanley Plotkin moeten opzoeken,’ vervolgt Ruesink. Hij staat na Bill Gates op de 2e plaats in de top 50 van meest belangrijke mensen op het gebied van vaccins. Hij is gedaagd in een rechtszaak om te getuigen, en 9 uur ondervraagd… In vaccins zit MRC5, een cellijn van een geaborteerd kindje. Wat het effect is van die cellijn is niet bekend, en je kunt je afvragen hoe ethisch dit is. Plotkin heeft toen verteld hoe dat gegaan is. Er zijn 76 kinderen levend geaborteerd. Hun hart en milt werden in stukjes gesneden, om tot die cellijnen te komen, die uiteindelijk in vaccins worden gebruikt.’

‘Dat is belangrijk om te weten, want het coronavaccin gaat er natuurlijk gewoon komen. Welke menselijke cellijnen zitten daarin? Het gaat mij erom dat ze niet vertellen dat dit gebruikt wordt. Wat wordt er dan allemaal nog meer niet verteld?’

Bril: ‘Ze zijn bang dat mensen hiervan schrikken, er helemaal wild van worden.’

‘Precies! Dus wordt er heel weinig verteld, en wordt er alleen maar gedaan alsof het hartstikke veilig is. Bij vaccinaties zeggen ze altijd ‘the science is settled’ en dat vaccins ‘safe and effective’ zijn, maar de wetenschap is nóóit ‘settled’! Je krijgt altijd nieuwe inzichten, dus je moet het altijd blijven onderzoeken. Of het daadwerkelijk effectief en veilig is, is maar de vraag.’

‘Anti-vaxxers’ stellen terechte vragen

Op 2 en 3 december is er een summit van de WHO in Genève geweest. Daar bleek dat heel veel artsen zich grote zorgen maken over de veiligheid van vaccins. Andere naam die iedereen zou moeten opzoeken: Heidi Larsson. Zij zei dat we niet meer zouden moeten praten over ‘anti-vaxxers’, dat dit achterhaald is. De mensen die vragen stellen en kritisch zijn, hebben volgens haar hele valide vragen, waar de wetenschap veel betere antwoorden op moet gaan geven.

Er werden ook vragen gesteld over of er ooit onderzoek is gedaan wat het ‘stapelen’ van al die vaccins op elkaar nu precies doet. In Amerika krijg je al 72 vaccins! Larsson erkende dat we nog steeds niet weten wat het betekent als al die vaccins op elkaar worden gestapeld, wat dit voor effect op het immuunsysteem heeft. Bril: ‘Wat het in ieder geval betekent is dat farmaceutische bedrijven daar heel rijk van worden.’

Ruesink: ‘Dan nog kijk ik naar Hugo de Jonge, Paul Blokhuis, Klaas Dijkhoff, die ons dat NIET vertellen. Dat vind ik het kwalijke ervan, want dat is hun verantwoordelijkheid. Dat tekent volgens mij hun incompetentie, en dat is waarom ik zoveel mogelijk mensen probeer te bereiken.’

‘Het gaat erom dat ook onze kinderen nog vrij zijn’

‘Of iemand zijn kind al dan niet vaccineert maakt mij niet uit,’ benadrukt hij. ‘Dat is een vrije keus. Maar informeer je wel! De gezondheid van je kind is het allerbelangrijkste, en luister dus ook naar andere verhalen van mensen zoals ik.’

De activist ziet overigens een hele positieve kant aan wat er nu allemaal gaande is in de samenleving rond de corona crisis. ‘Er zijn nu heel veel mensen in Nederland die voelen dat dit niet klopt. Huisarts Rob Elens spreekt zich uit, Willem Engel, Maurice de Hond – steeds meer mensen die vanuit hun eigen professie en kunde opstaan, en zeggen wat er niet klopt. Zij komen op voor hun eigen vrijheid, en vooral die van de volgende generatie. Ik ben opgekomen voor de medische vrijheid, maar het gaat erom dat mijn kinderen ook nog vrij zijn.’

Deze discussie over vaccins laait op door covid. Deze crisis laat wereldwijde problemen zien en het één staat niet los van het ander. Het gaat om geld en macht en vrijheid.

https://www.henrymakow.com/2020/06/pandemic-pretext-implement-plan.html

https://africanarguments.org/2020/04/20/lockdowns-effects-political-restrictions-informal-economy-coronavirus-uganda/

https://niburu.co/binnenland/15266-we-worden-in-de-maling-genomen-waar-we-bij-staan

https://niburu.co/het-complot/15264-overal-getal-33-bij-corona-psy-op

Over nuttige idioten

herbloggen google translate gebruikt en niet angepast:

Er is een actueel Playbook voor alles wat er nu gebeurt

De VS schreven het. Maar wie gebruikt het tegen ons?

ED Noor: Interessant artikel, maar een beetje kort over het noemen van namen. Of politieke organisaties zoals BLM of Antifa. Of getijden etc. Of Soros en bedrijf.

Door Daisy Luther

10 juni 2020

Hoewel het lijkt alsof alles wat er gebeurt gewoon chaotisch stuitert van de ene schokkende gebeurtenis naar de volgende, kan die beoordeling niet verder van de waarheid zijn. Er is een playbook, een letterlijk playbook, en we worden gemanipuleerd naar het eindspel dat het Amerikaanse volk niet ten goede komt.

Wat is het eindspel?

Het zijn wijdverbreide guerrilla-acties en de destabilisatie van ons land.

Wat is dit playbook?

Het playbook waar ik in dit artikel naar verwijs is het US Special Forces Unconventional Warfare Manual uit 2010. Dit waren methoden die het Amerikaanse leger tegen Libië gebruikte.

De bedoeling van de Amerikaanse UW-inspanningen is om de politieke, militaire, economische en psychologische kwetsbaarheden van een vijandige macht te misbruiken door verzetskrachten te ontwikkelen en in stand te houden om de strategische doelstellingen van de VS te verwezenlijken.

Historisch gezien was het militaire concept voor de inzet van UW primair bedoeld ter ondersteuning van verzetsbewegingen tijdens algemene oorlogsscenario’s. Hoewel dit concept geldig blijft, heeft de operationele omgeving sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in toenemende mate van de Amerikaanse strijdkrachten geëist dat ze UW uitvoeren in scenario’s zonder algemene oorlog (beperkte oorlog).

Het mogelijk maken van een verzetsbeweging of opstand vereist de ontwikkeling van een ondergrondse en guerrilla-strijdkrachten, evenals ondersteunende hulpverleners voor elk van deze elementen.

Verzetsbewegingen of opstanden hebben altijd een ondergronds element. De gewapende component van deze groepen is de guerrilla-strijdmacht en is alleen aanwezig als het verzet overgaat in een conflict. De gecombineerde effecten van twee onderling verbonden inspanningen leveren grotendeels het eindresultaat op van een UW-campagne. De inspanningen zijn gewapende conflicten en ondermijning. Krachten voeren een gewapend conflict, normaal gesproken in de vorm van een guerrillaoorlog, tegen het veiligheidsapparaat van het gastland (HN) of bezettende militairen.

Conflict omvat ook operaties die het moreel van de vijand, organisatorische cohesie en operationele effectiviteit aanvallen en degraderen en de vijand van de bevolking scheiden. In de loop van de tijd verminderen deze aanvallen het vermogen van de HN of het bezettende leger om militaire macht te projecteren en controle over de bevolking uit te oefenen. Subversie ondermijnt de macht van de regering of het bezettende element door het af te schilderen als niet in staat tot effectief bestuur van de bevolking .

En nu wordt deze richtlijn heel duidelijk gebruikt tegen de Verenigde Staten. Het begon jaren geleden, maar onlangs hebben we gezien dat de dingen nogal dramatisch escaleerden.

Hier is de richtlijn. ( zie voor afbeeldingen de link onderaan. Zeer aan te bevelen link)

Beschouw dit als een piramide die onderaan begint en naar de top bouwt. Dit begint allemaal met ondergrondse activiteiten en het aanwakkeren van legitieme vlammen, zoals Selco vermeldde in zijn artikel over het oplichten van de politie .

Komt dat spul bekend voor? Het zou moeten, omdat we meer dan driekwart van deze escalatie doorlopen.

De oorzaken zijn niet onrechtvaardig.

Het ding dat deze techniek zo effectief maakt, is dat de oorzaken zelf niet onrechtvaardig zijn. Het zijn dingen die elke redelijke, medelevende mens terecht boos zouden maken.

De meeste blanken willen niet dat mensen van andere rassen last krijgen van vernederingen en geweld op basis van de kleur van hun huid. (Ik zeg ‘de meeste’ omdat er altijd uitbijters en extremisten zijn.) De meeste Amerikanen willen over het algemeen geen politiegeweld zien. Ze willen niet dat families uit elkaar gaan of dat mensen decennialang worden opgesloten voor misdaden zonder slachtoffers.

Laat me heel duidelijk zijn als ik zeg dat het niet onredelijk of verkeerd is om verontwaardigd te zijn en te willen dat dingen veranderen. Ik haat sommige dingen die ik onze regering en politieagenten heb zien doen en die ik al jaren over deze wandaden schrijf.

Maar dit artikel gaat niet over het al dan niet gerechtvaardigd zijn van onze woede. Het is een beoordeling van een playbook.

Al deze verontwaardiging over onrecht vormt de basis van iets dat tegen ons kan worden gebruikt. De onrust is al jaren aan het opbouwen – veel langer dan president Trump in functie is geweest – dus hoe graag mensen hem ook haten, hij is niet de oorzaak van dit alles. Maar hij laat de zaken zeker niet soepeler verlopen.

Een vroege tijdlijn

Alles waar ik vandaag over schrijf, gaat over hoe onze regering in het verleden een verzet in andere landen heeft aangemoedigd en hoe een verzet hier in de Verenigde Staten nu wordt gevoed.

Dus wat is er nodig om ervoor te zorgen dat mensen boos genoeg zijn om weerstand te bieden?

Weerstand begint over het algemeen met de wens van individuen om onduldbare voorwaarden op te heffen die zijn opgelegd door een impopulair regime of bezettingsmacht.

Gevoelens van oppositie tegen het bestuursgezag en haat tegen bestaande omstandigheden die in strijd zijn met de waarden, interesses, ambities en manier van leven van het individu, verspreidden zich van het individu naar zijn familie, goede vrienden en buren. Als gevolg hiervan kan een hele gemeenschap een obsessieve haat tegen de gevestigde autoriteit hebben. Aanvankelijk zal deze haat zich manifesteren als sporadische, spontane geweldloze en gewelddadige verzetsdaden van het volk tegen autoriteit. Naarmate de onvrede groeit, komen natuurlijke leiders, zoals voormalige militairen, geestelijken, lokale ambtsdragers en buurtvertegenwoordigers, naar voren om deze onvrede te kanaliseren in georganiseerd verzet dat de groei bevordert. De bevolking moet geloven dat ze niets te verliezen of meer te winnen hebben .

Er kan ook meer dan één weerstand tegelijk zijn. Momenteel gaat alles wat in het nieuws is over het verzet dat is ontstaan na de dood van George Floyd . Een paar maanden geleden ging het over de heiligdomsteden in Virginia die opkwamen tegen staatswetgevers.

Verzetsorganisaties bestaan al jaren: Black Lives Matter, de NRA, Antifa, de Boogaloo-beweging, het Black Bloc, de Gun Owners of America. Ik som hier alleen voorbeelden van organisaties op en oordeel niet of ze goed of slecht zijn. Ik wed dat de meeste mensen die lid worden dit doen vanwege hun eigen diepgewortelde overtuigingen. Ze hebben oprecht het gevoel dat ze het goede doen en de beste bedoelingen hebben.

Maar dan zijn er de andere mensen die zich aansluiten bij, de infiltranten, en zij brengen dit soort organisaties naar donkere plaatsen. Er is veel geschreven over de betrokkenheid van de Communistische Partij, neonazi’s, George Soros en blanke supremacisten in verschillende groepen. En hoewel een deel ervan legendes en propaganda kan zijn, is een groot deel waarschijnlijk waar.

Dit is waar “nuttige idioten” in het spel komen.

Degenen die een opstand willen zien, taggen dan enkele “nuttige idioten” in het spel. Dit kan betekenen dat mensen zich aansluiten bij of achter sommige van deze bewegingen staan of zelfs beroemdheden die hun platforms gebruiken om anderen aan te moedigen om aan boord te komen.

Wat zijn “nuttige idioten”? Dat is een zin die wordt gebruikt door Yuri Bezmenov, een voormalige KGB-officier en overloper van de Sovjet-Unie, die de bonen morste over de subversieve tactieken die de Sovjet-Unie gebruikte om westerlingen ertoe te bewegen hun zaak te sympathiseren. Hij maakte een video die werd (en waarschijnlijk nog steeds is) gebruikt om de inlichtingengemeenschappen te trainen in de psychologische operaties (PSYOPS) -tactieken die tegen Amerikanen worden gebruikt.

Zie je, de nuttige idioten, de linksen die idealistisch geloven in de schoonheid van Sovjet-socialisten of communisten of welk systeem dan ook, wanneer ze gedesillusioneerd raken, worden ze de ergste vijanden. Dat is de reden waarom mijn KGB-instructeurs specifiek het punt maakten: doe nooit de moeite met linksen. Vergeet deze politieke prostituees. Richt hoger.

Dit was mijn instructie: probeer in conservatieve media met een grote oplage te komen; echt smerige filmmakers; intellectuelen, zogenaamde ‘academische’ kringen; cynische, egocentrische mensen die met engelachtige uitdrukking in je ogen kunnen kijken en je een leugen kunnen vertellen. Dit zijn de meest rekruterende mensen: mensen die morele principes missen, die te hebzuchtig zijn of aan zelfbelang lijden. Ze hebben het gevoel dat ze er veel toe doen. Dit zijn de mensen die KGB graag wilde rekruteren.

Ze dienen alleen een doel in het stadium van destabilisatie van een natie. Bijvoorbeeld uw linksen in de Verenigde Staten: al deze professoren en al deze mooie burgerrechtenverdedigers. Ze zijn alleen behulpzaam bij het proces van ondermijning om een natie te destabiliseren.

Als hun werk is voltooid, zijn ze niet meer nodig. Ze weten te veel. Sommigen van hen, wanneer ze gedesillusioneerd raken, wanneer ze zien dat marxistisch-leninisten aan de macht komen (ze worden duidelijk beledigd) denken ze dat ze aan de macht zullen komen. Dat zal natuurlijk nooit gebeuren. Ze worden tegen de muur opgesteld en neergeschoten.

Je kunt de hele video hieronder bekijken. Het is lang maar een echte opleiding in subversieve tactieken.

Laten we wat meer praten over de ‘nuttige idioten’.

Alice Atalanta schreef een mooi stuk over dit onderwerp en hoewel je het misschien niet eens bent met sommige van haar conclusies, heeft ze gelijk over de ‘nuttige idioten’ die Bezmenov beschrijft:

Ingebed in zijn retoriek herhaalt een opmerkelijke zin: “nuttige idioot.” Het komt 14 keer voor tijdens het bijna 3 uur durende interview. Beroemdheden, professoren, politici; niemand wordt de vernedering van deze afwijzende naam bespaard …

Voor Bezmenov zijn ‘nuttige idioten’ de Amerikaanse burgers die onbewust worden gemanipuleerd en gemobiliseerd om het bevel van een buitenlandse mogendheid uit te voeren, terwijl ze denken dat het hun eigen idee is. Om te bewijzen dat deze tactiek nog steeds springlevend is, hoef je niet verder te zoeken dan de kakofonie van stemmen van beroemdheden die zich hebben verenigd om zichzelf te feliciteren met de donaties die ze doen aan de financiële middelen van demonstranten. Hoewel hun schenking op zijn best een oprechte poging kan zijn om vreedzame demonstranten te helpen, en in het slechtste geval een smaakloze deugd die de aandacht trekt, hoe dan ook, vervult het de profetie van 1983 van de KGB-overloper.

Chrissy Teigen, Seth Rogen, Mark Ruffalo, Steve Carell, Harry Styles … daarin wordt de kern belichaamd van de paradoxale uitdaging waar het Amerikaanse volk voor staat. Ruffalo denkt dat hij “de nadelen van opsluiting bestrijdt door borgtocht te betalen voor mensen met een laag inkomen die het anders niet kunnen betalen”. Styles geeft, zegt hij, omdat “black lives matter” .

Edele oorzaken allemaal, maar het probleem is dat deze nobele beroemdheden rechtstreeks in de handen spelen van degenen die dit land het meest gedestabiliseerd willen zien door niet te erkennen dat hun ongebreidelde steun aan de relschoppers geen onderscheid maakt tussen de zwarte Amerikanen en bondgenoten die vreedzame protesten proberen uit te voeren, en de radicale opstandelingen uit zowel de linker- als de rechterkant van het spectrum die dit aangrijpen als een kans om hun eigen doelen te verwoesten.

Dit gaat niet over het uitroepen van een bepaalde beroemdheid of publieke figuur. Ze hebben waarschijnlijk geen idee dat ze mensen rechtstreeks in de handen van vijanden aan de natie voeren. Nogmaals, zoals ik hierboven schreef over mensen die zich bij bewegingen aansluiten, zijn de intenties waarschijnlijk goedbedoeld en goed. Maar het eindresultaat is destabilisatie en zwakte.

Wie zit er achter?

Atalanta vervolgt:

De waarheid is dat er buitenlandse inlichtingendiensten zijn die ons land van binnenuit willen verdelen en veroveren door ons tegen elkaar te keren en vervolgens de vlammen aan te wakkeren. Elke dag zijn Rusland, Noord-Korea, Iran en China de belangrijkste spelers, terwijl er zeker andere zijn. Ze voeren een Psychological Operations (PSYOPS) tegen ons bij de inspanningen die worden bewezen en vaak gerapporteerd , met behulp van tactiek die zijn goed gedocumenteerd .

Niets van dit alles is theorie of geruchten. Het is een concreet feit, het gebeurt elke dag, het wordt verergerd door internet en we voeden het. Ons leger en onze regering zijn zich er terdege van bewust, maar het Amerikaanse volk heeft moeite om aan boord te komen en de ernst van deze dreiging te erkennen, die lijkt op een kanker waardoor we ons van binnenuit verslinden.

Hoeveel van ons hebben de laatste tijd op de een of andere manier hartstochtelijk gevoeld over onze mede-Amerikanen? Hoeveel van ons hebben sociale media verlaten of zijn vrienden verloren op sociale media vanwege onze extreme polarisatie? Hoeveel mensen buigen zich nu innerlijk over het idee om naar het Thanksgiving-diner te gaan met vlammende familieleden (vul het grafschrift in) omdat je ofwel daar moet zitten en je aardappelpuree in stilte moet eten of een familievete moet veroorzaken door je echte mening te delen .

We worden in dit land, nee, versplinterd, in stukken gesplitst . Mensen in dezelfde families kunnen niet eens oog in oog kijken. Hoe zou een hele natie samen kunnen trekken en een gemeenschappelijke vijand kunnen bevechten?

Wat ‘buitenlandse interventie’ betreft, is het interessant op te merken dat de familie van George Floyd een verzoek heeft ingediend bij de Verenigde Naties om de Amerikaanse politie te ontwapenen , wat zeker een sprong is, aangezien er geen vuurwapen is gebruikt bij de dood van meneer Floyd.

“Wanneer een groep mensen van welk land dan ook decennialang systematisch hun universeel mensenrecht op leven is ontnomen door de regering, moet het de internationale gemeenschap om haar steun vragen en de Verenigde Naties voor haar tussenkomst”, Floyd’s familierechtadvocaat Ben Zei Crump in een persbericht …

Op 28 mei noemde de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, de dood van Floyd de ‘laatste in een lange reeks van moord op ongewapende Afro-Amerikanen door Amerikaanse politieagenten en leden van het publiek’ en drong aan op ‘serieuze actie’.

Onze vijanden zijn talrijk.

De Verenigde Staten hebben veel vijanden die het leuk zouden vinden om ons te zien cirkelen rond de afvoer, Atalanta noemde Rusland, Noord-Korea, Iran en China in haar artikel. Dit zijn niet de enige landen die het geweldig vinden om ons in vlammen op te zien gaan. Venezuela, Syrië, Afghanistan, daar is ook geen liefde verloren.

Waar zijn we nu?

In de bovenstaande grafiek zijn we duidelijk bij het deel dat “Overt and Covert Pressures Against Government (Strikes, Riots, and Disorder)” bespreekt. De woede in ons land is heet. Mensen praten over het ontmantelen en ontmantelen van politiediensten, ze hebben het over wit privilege (dat het bestaat of niet) en ze vernietigen steden in het hele land. Deze video van een snelle rit door Minneapolis ziet eruit als de oorlogsgebieden waar Selco en Toby ons naartoe hebben gebracht tijdens de Urban Survival-cursus die ik in Kroatië heb gevolgd , behalve dat deze nog steeds branden en ze hier in de Verenigde Staten van Amerika zijn.

Als dit zo doorgaat, zullen onze grote steden niets anders zijn dan as en puin, en als de boze menigte geen dingen meer heeft om daar te verbranden, kun je er zeker van zijn dat ze naar buurten buiten de steden gaan.

ED Noor: Het doel van een dergelijke totale vernietiging is om de dingen zo erg te maken dat ze niet kunnen worden herbouwd om dingen op te ruimen zodat de nieuwe wereld kan worden gebouwd. Houd deze mensen voor de gek, ongeacht hun inspiratie.

Op zichzelf protesteren is geen slechte zaak. Daar is ons land op gebouwd en het is ons grondwettelijk recht. Maar lokale protesten worden overspoeld door busladingen mensen van buiten de stad. Dit is iets dat ze op het nieuws rapporteren en vervolgens worden ambtenaren onder druk gezet om de verklaringen terug te lopen . Meer dan één bron heeft me echter rechtstreeks verteld dat dit waar is.

Het is absoluut een feit dat veel van de mensen die bij protesten worden gearresteerd, van buiten de stad komen en zelfs van buiten de staat. We moeten ons twee vragen stellen: waarom? en wie betaalt ervoor?

Kies echt een van de bovenstaande en je zult waarschijnlijk hun vingerafdrukken overal vinden. Jaren van nu zullen we terugkijken op deze keer en zeggen: “Ja, voordat * noem het land * ronduit ons aanviel, vielen ze ons van binnenuit aan door ons eigen volk tegen ons land te keren.”

Er zijn berichten dat de mensen die van buiten de stad komen, er niet zijn om steun te verlenen. Ze zijn aanwezig om het over te nemen en een anderszins vreedzaam protest in een veel agressievere en schadelijkere richting te brengen.

We kijken ook naar de “Intense Sapping of Morale (regering, administratie, politie en leger)”. Toen leden van het Amerikaanse leger ( niet de Nationale Garde maar het eigenlijke leger) vorige week in Washington DC tegen demonstranten werden ingezet, leidde dit tot een golf van woede van mensen met een grote verscheidenheid aan opvattingen waar onze eigen soldaten in Amerikaanse straten tegen waren ons, het Amerikaanse volk.

De mensen zijn woedend en hebben op dit moment genoeg van de regering, de administratie, de politie en het leger. Een deel ervan is absoluut gerechtvaardigd. Een deel ervan is het directe gevolg van propaganda en een psy-op tegen het Amerikaanse volk.

Wat volgt?

Het is onmogelijk om de specifieke gebeurtenis te raden die ons naar de volgende sport op deze ladder zou escaleren. Maar als de patronen in het playbook blijven gelden, kunnen we in het algemeen meer geweld, sabotage en zelfs totale guerrilla-aanvallen verwachten.

Een voorbeeld hiervan is net gebeurd in Californië.

Sgt. Damon Gutzwiller van de afdeling van de sheriff van Santa Cruz County werd gedood en twee andere afgevaardigden raakten gewond door een hinderlaagaanval die naar verluidt was uitgevoerd door een sergeant van de Amerikaanse luchtmacht, sergeant Steven Carrillo.

Het incident van zaterdag begon toen iemand Carrillo zag in een wit busje met wapens en materialen om bommen te maken. De afgevaardigden van de sheriff volgden het busje terug naar zijn huis in Ben Lomond, waar de autoriteiten zeggen dat hij officieren in een hinderlaag heeft gelokt, op hen heeft geschoten en explosieven heeft gegooid, waarbij Sgt. Gutzwiller. Hij schoot in een witte sedan en raakte een andere officier. Een vrouwelijke hulpsheriff was op de radio toen dat gebeurde; je kunt haar horen schreeuwen.

Kort na zijn arrestatie heeft Carrillo mogelijk een motief voor de aanval onthuld.

Tijdens zijn arrestatie schreeuwde Steven Carrillo naar agenten: ‘Dit is waar ik voor kwam vechten. Ik ben die verdomde politie zat. ‘

Hij wordt onleesbaar, maar noemt dan de politie ‘gebruik van geweld’.

Carrillo’s Facebook-pagina is verwijderd, maar ik heb zijn profielfoto gemaakt waarin hij als Libertariër wordt vermeld, en zijn vrienden hebben me screenshots van de afgelopen maand gestuurd. Het is duidelijk dat Carrillo steeds meer van streek raakte over buitensporig geweld door de politie. Op 5 juni schreef hij: “Wie heeft antifa nodig om rellen te veroorzaken als de politie het voor je doet …” {sic}

Enkele minuten voor de moord van gisteren plaatste hij dit vanuit het Holocaust Museum “de vroege waarschuwingssignalen van het fascisme”.

Op zijn Facebook-pagina op 31 mei postte Carrillo een meme die zei: ‘Ik laat racistische blanken nooit de verdovende blanken doen vergeten waarvan ik weet dat ze bestaan. Ik hou van jullie allemaal.” De post bevat vuistemoji’s met verschillende huidtinten en beide ‘blanken’ in de meme zijn doorgehaald. Carrillo schreef: ‘Het enige ras dat ertoe doet, het menselijk ras.

Justin Ehrhardt vertelt ons dat Carrillo het ook moeilijk had met de zelfmoord van zijn vrouw in 2018. Ze was een Air Force Airman 1st Class, dood aangetroffen in een off-base hotel in South Carolina.

In de afgelopen tien jaar hebben we ons land steeds verder zien overgaan in lichtzinnigheid en verdorvenheid . Dissent is vijandig geworden tot het punt van geweld.

We zaaiden zelf de zaden door niet meer rationeel met elkaar te kunnen praten, door verblind te worden door woede. Maar heeft iemand anders ze water gegeven? Het lijkt zeker goed te zijn uit de handleiding voor onconventionele oorlogsvoering.

Maar door wie?

Is dit hoe het rijk eindigt?

Noor al Haqiqa om 23:52

http://snippits-and-slappits.blogspot.com/2020/06/theres-actual-playbook-for-everything.html?m=1

En alles waait over naar de rest van de westerse wereld, niet alleen omdat die wordt gehaat. De mensheid wordt tegen elkaar uitgespeeld omdat ‘zij ‘ dat willen en omdat zij daar baat bij hebben.

Nuttige idioten zitten in de frontlinie en worden na gedane arbeid afgedankt. Desnoods dienen zij als kanonnenvoer.

Word geen nuttige idioot of voer voor het kanon. Laat je niet uitspelen tegen een ander. Niet op internet door een trol of nuttige idioot en niet bij een demonstratie. Laat je woede je niet beheersen en zoek de uitlaatklep ergens anders. Vergaar kennis en deel die maar laat je niet meesleuren in iets wat groter is dan jij.

http://snippits-and-slappits.blogspot.com/2020/06/the-transformation-of-societies-on.html?m=1