Maand: september 2019

Nadenkertje 07

Haatfeiten (ook wel waarheidsbommen genoemd ) zijn ongemakkelijke waarheden die mensen boos maken. De taboe-aard van dergelijke feiten veroorzaakt diepe emoties bij degenen die cultureel geconditioneerd zijn om te geloven dat de feiten zelf, en degenen die ze omarmen, moreel inferieur zijn. Deze zelfperceptie van morele superioriteit is voldoende om alle feitelijke claims af te wijzen door middel van pejoratieve beschuldigingen, terwijl nooit de feiten zelf worden aangepakt. ( pejoratief is ongunstig, met negatieve associaties)

Haatfeiten / waarheidsbommen moeten niet worden verward met Hate Speech, hoewel het vaak als zodanig wordt bestempeld door degenen die de aan hen gepresenteerde feiten willen negeren. Terwijl haatfeiten niets meer zijn dan feitelijke informatie die als argument wordt gepresenteerd, is haatzaaien een afwijkende taal die pejoratief wordt gebruikt zonder de intentie een individu of groep op te leiden. Dus goedkope pejoratieven is slechte gaslighting.

Nadenkertje 06: Kakistocratie

Betekenis: een bestuursvorm waarbij het besturen wordt gedaan door de slechtste, minst geschikte of gewetenloze inwoners.

Variant: kakocratie.

Kakistocratie is beroerder dan kakocratie: kakistos is Grieks voor slechtst, kakos is Grieks voor slecht.

Veel landen kennen al lang geen democratie meer.

Er staan eerlijke wetenschappers en journalisten op om de waarheid naar boven te brengen. Zij riskeren hun loopbaan. Als je je ziel verkoopt, ben je zkere van je carrière, anders niet.

De onderdrukking van dissidenten die feitelijke waarheden proberen te verspreiden naar hun medeburgers, wordt vervolgens onderdrukt door valse beschuldigingen waardoor de maatschappij minder flexibel wordt om haar tekortkomingen vroeg genoeg te corrigeren om wijdverbreide schade te voorkomen. Erger nog, met deze strategie kunnen zeer schetsmatige medewerkers hun criminaliteit verbergen. Dit is vaak gemakkelijk te doen, omdat velen al in een vroeg stadium zijn gehersenspoeld om te geloven dat personen die in een politiek label passen immoreel zijn en moeten worden gemeden.

Over ismen

Er is een grote verwarring over de relatie tussen fascisme en communisme. Fascisme is nationaal socialisme. Communisme is internationaal socialisme.

Fascisme wordt geframed als zijnde “rechts” en socialisme als “links”.

Nazi Duitsland was “rechts” en alles wat nu “zweemt” naar fascisme is “rechts”.

Maar fascisme en communisme zijn wortels van dezelfde stam.

Hitler was een linkse politicus die zelfs eerst aansluiting zocht bij de toenmalige Duitse arbeiderspartij. Hij werd niet getolereerd en ging zijn eigen koers. Hij was links maar dan nationaal gestuurd. ( Overigens is inmiddels allang gebleken dat ook hij een marionet was)

Judaïsme is een religie; maar het zionisme is een politieke beweging die voornamelijk is gestart door Oost-Europese (Ashkenazi) Joden die eeuwenlang de belangrijkste kracht zijn geweest achter het communisme / socialisme. Het uiteindelijke doel van de zionisten is een wereldregering onder de controle van de zionisten en de zionistische georiënteerde joodse internationale bankiers.

Het judaïsme is de religie van het Joodse volk en de oudste of één van de vroegst ontstane monotheïstische godsdiensten, en behoort tot de oudste religieuze tradities die vandaag de dag nog worden beoefend. De term judaïsme verwijst specifiek naar de joodse godsdienst. Het woord jodendom, dat vaak synoniem wordt gebruikt, kan ook in een ruimere betekenis (Jodendom) verwijzen naar de Joodse etnische en culturele identiteit (zonder specifiek naar de godsdienst te verwijzen).

Het jodendom past niet gemakkelijk in de westerse categorieën zoals religie, ras, etniciteit of cultuur. Dit komt doordat Joden het jodendom in termen van 4000 jaar geschiedenis beschouwen. Tijdens dit lange tijdperk hebben Joden slavernij, chaos, theocratie, verovering, bezetting en ballingschap ervaren en zijn zij in contact geweest en beïnvloed door het Oude Egypte, Babylonië, Perzië, het Griekse hellenisme, evenals moderne bewegingen zoals de Verlichting, het socialisme en de opkomst van het nationalisme.

Soms worden de woorden Israëli en Israëliet verward. Een Israëli is een inwoner van de staat Israël. 25 procent van de inwoners van Israël belijdt niet de joodse godsdienst; velen zijn bijvoorbeeld Israëlische moslims of christenen. Met een Israëliet bedoelt men daarentegen iemand van het volk Israël uit de oudheid of iemand van de joodse godsdienst. 75 procent van de joden (d.w.z. de aanhangers van de joodse godsdienst) woont niet in de staat Israël.

“In Duitsland waren de gemiddelde joden het slachtoffer van de zionistische elite die hand in hand samenwerkte met de nazi’s. Veel van diezelfde zionistische joden die in Duitsland met de nazi’s hadden gewerkt, kwamen naar Israël en sloegen de handen ineen met de zionistische / communistische joden uit Polen en Rusland. Het zijn de twee gezichten van het communisme en het fascisme in nazi-stijl die Israël regeren. Democratie is slechts een illusie ” , Jack Bernstein. ( Jack Bernstein – The People’s Voice )

De overleden Jack Bernstein was een zeldzaamheid, een Amerikaanse zionist die eigenlijk naar Israël ”terugkeerde”, niet voor een vakantie of voor de zomer op een kibboets, maar om te leven en sterven in Israël bij het bouwen van een Joodse natie. Wat hem echter bijna uniek maakt, was zijn vermogen om de schijnvertoning en hype te doorzien van het onderdrukkende, racistische, parasitaire karakter van het zionisme zoals dat in het moderne Israël wordt toegepast, en zijn moed om het te veroordelen met de kracht en ijver van een profeet uit het oude testament.

Bernstein heeft verteld hoe het was, hoe het is en hoe het zal zijn, zolang de Amerikaanse belastingbetalers hun leiders tolereren die buigen voor elke wens en bevlieging van de Asjkenazische (Oost-Europese) elite die Israël regeert. Hij heeft zijn lezers de geschiedenis, instellingen en waarden van Israël laten zien en hoe de beste tradities van het bijbelse jodendom zijn verduisterd, gecorrumpeerd of weggegooid om plaats te maken voor het totalitaire, militaristische, chauvinistische monster dat het Israël nu is .

Israëlische joden hebben een dubbele standaard op het gebied van politieke moraliteit en ethiek. Zij eisen van de ander wat zij voor zichzelf niet toepassen. En hun politiek stoelt op het uitbuiten van de ander/het westen/de westerse belastingbetaler. Op het zweet en tranen en zwoegen en geld van niet-Joden, op de militaire inzet van o.a. ook Amerikaanse jongeren. Veel joden en nog veel meer niet-joden zullen het boek dat hij schreef niet waarderen. De lezers van goede wil zullen echter Jack Bernstein waarderen voor zijn lange en moeizame mars, van duaal-loyalist tot praktiserend zionist tot een echte Amerikaanse patriot, een eye opener voor alle Amerikanen, Joden en ongelovigen en alle andere goedwillende lezers.

Voordat Israël in 1948 een staat werd, waren joden wereldwijd gevoed met zionistische propaganda dat Israël een thuisland zou zijn voor alle joden, een toevluchtsoord voor vervolgde joden, een democratisch land en de vervulling van bijbelse profetieën.

Bernstein was een Asjkenazische jood die de eerste 25 jaar van zijn leven in de Verenigde Staten heeft doorgebracht, later naar Israël ging, daar werkte, trouwde en geconfronteerd werd met wijdverbreid racisme, goed verborgen voor de doorsnee kijker en toerist.

Zionistische propaganda heeft het Amerikaanse volk/het westen/de (evangelische) christenen ertoe gebracht te geloven dat het zionisme en het jodendom een en hetzelfde zijn en dat ze religieus van aard zijn. Dit is een flagrante leugen.

Jodendom/judaïsme is een religie; maar het zionisme is een politieke beweging die voornamelijk is gestart door Oost-Europese (Ashkenazi) Joden die eeuwenlang de belangrijkste kracht zijn geweest achter het communisme / socialisme. Het uiteindelijke doel van de zionisten is een wereldregering onder de controle van de zionisten en de zionistische georiënteerde joodse internationale bankiers. Communisme / socialisme zijn slechts hulpmiddelen om hen te helpen hun doel te bereiken.

Joden mogen burgers van zowel Israël als sommige andere landen zijn. De VS is één van die landen. De Amerikaanse regering staat toe dat een Jood een burger van zowel de VS als Israël is.

Duitse Amerikanen kunnen geen burgers van zowel de VS als Duitsland zijn. Italiaanse Amerikanen kunnen geen burger zijn van zowel de VS als Italië. Egyptisch-Amerikanen kunnen geen burgers van zowel de VS als Egypte zijn. . . Maar, een Joodse Amerikaan kan een burger van zowel Israël als de VS zijn. Dit is een goed voorbeeld van de macht die de zionistische Joden hebben over de regering van de VS. (ook moslims in veel Europese land hebben het recht op een dubbele nationaliteit-hoe kan dat?)

Bernstein begon zijn werk op een kibboets. Het is belangrijk om uit te leggen dat het Israëlische kibboets-systeem een marxistisch idee is dat naar Israël is gebracht door de Asjkenazische joden die voornamelijk vanuit Polen en Rusland naar Israël zijn gemigreerd. Deze Joden maken deel uit van die groep Joden die bekend staan als de BOLSHEVIKS. Vóór 1917 waren zij de kracht die de basis legde voor de bolsjewistische revolutie van 1917 in Rusland en het begin van het communisme. Een deel van diezelfde groep Ashkenazi, communistische / socialistische joden migreerden naar Israël en hebben sindsdien controle over de zionistische beweging gekregen en zij hebben de regering van Israël gedomineerd sinds het begin in 1948.

Vóór 1967 werd het meeste werk in de kibboets gedaan door joden. Maar sinds de oorlog van 1967 wordt het werk gedaan door Arabieren die een zeer laag loon krijgen en door vrijwilligers uit het buitenland.

Bernstein trouwde met Ziva. Ziva was een Sefardische jodin. En het was niet goed dat Ashkenazi Jood zou trouwen met een Sefardische Jodin. Dit wordt in Israël afgekeurd door de regerende Asjkenazi’s. Om te begrijpen waarom dit het geval is, moet je je het verschil realiseren tussen de Sefardische en Asjkenazische joden.

De krachtige zionistische propagandamachine heeft het westen ertoe gebracht te geloven dat een jood een jood is. Een ras van mensen en dat zij “Gods uitverkoren volk” zijn.

Er zijn twee verschillende groepen Joden in de wereld en ze komen uit twee verschillende delen van de wereld: de Sefardische Joden uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika en de Asjkenazische Joden uit Oost-Europa. De Sefardische is de oudste groep en zij zijn de Joden die in de bijbel worden beschreven, omdat zij in het in de bijbel beschreven gebied woonden. Ze zijn bloedverwanten van de Arabieren/ het zijn allebei Semieten. Het enige verschil tussen hen is de religie.

De Asjkenazische joden, die nu 90% van de joden in de wereld compromitteren, hadden een vreemd begin. Zij stammen af van de Khazaren waarover ik al eerder schreef. In de 13e eeuw werden de Khazaren van hun land verdreven en migreerden ze naar het westen, waarbij de meesten zich in Polen en Rusland vestigden. Deze Khazaren staan nu bekend als Ashkenazi-joden. Omdat deze Khazaar Ashkenazi-joden slechts voor het Jodendom kozen, zijn ze niet echt Joden, althans geen bloedlijn Joden.

Gedurende hun hele geschiedenis hebben deze Poolse en Russische Asjkenazische joden communisme / socialisme beoefend en gewerkt om hun ideeën in deze landen te implementeren.

Tegen het einde van de 19e eeuw werden aanzienlijke aantallen van deze communistische / socialistische joden gevonden in Duitsland, de Balkan en uiteindelijk in heel Europa. Vanwege hun inmenging in de sociale en regeringszaken van Rusland werden zij het doelwit van vervolging door de tsaren. Hierdoor begon de migratie van deze communistisch / socialistisch georiënteerde joden. Sommigen gingen naar Palestina; sommige naar Midden- en Zuid-Amerika; en een groot aantal van hen kwam naar de VS. In 1897 werd het eerste zionistische congres gehouden in Bazel, Zwitserland. Op dit congres werd besloten om te werken aan de oprichting van een Joodse staat en begon een zoektocht naar land waarop deze Joodse staat kon worden gebouwd. Groot-Brittannië bood de zionisten land in Afrika aan. Dit verwierpen de zionisten: ze wilden Palestina! Destijds werd Palestina bewoond door een half miljoen Palestijnse Arabieren en een paar Palestijnse joden die bloedgerelateerd zijn en die al eeuwenlang in vrede samenwoonden. Met Palestina als hun keuze voor een thuisland, begonnen Europese Asjkenazische joden te migreren naar Palestina. De meesten waren communistisch / socialistisch georiënteerd en sommigen van hen waren radicale bolsjewistische communisten met als doel wereldoverheersing.

Als je het hebt over Israël, houd er dan rekening mee dat er een groot verschil is tussen Sefardische en Asjkenazische Joden. Ze zijn niet één verenigd volk. Ze zijn sociaal, politiek en vooral raciaal verdeeld. Sefardische joden zijn tweederangs burgers.

Van de 50.000 migranten die in die tijd van Bernstein naar Israël waren gemigreerd, keerde 80% uiteindelijk terug naar de VS. De 20% die overbleef, waren degenen die communistisch waren of sympathie hadden voor het marxisme.

Israël heeft drie gezichten: communisme, fascisme en democratie. De Asjkenazische joden die vanuit Rusland naar Israël migreerden, brachten de ideologie van het socialisme / communisme met zich mee en hebben veel van die ideologie in praktijk gebracht. De Asjkenazische joden die vanuit Duitsland naar Israël migreerden, hoewel ze sympathie hebben voor het communisme en het ondersteunen, hebben de neiging om de praktijken van fascisme in nazi-stijl te begunstigen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten deze elite zionistische Ashkenazi joden in Duitsland nauw samen met Hitlers Gestapo bij het vervolgen van de lagere klasse Duitse joden en het afleveren van hen in concentratiekampen.( dit mag je niet zeggen en over de Holocaust kun je al niets zeggen omdat alles gepareerd wordt met de beschuldiging van anti antisemitisme).

Nu ze in Israël wonen, hebben deze elite zionistische joden, die goed zijn opgeleid in het fascisme in nazi stijl en er voorstander van zijn, veel facetten van fascisme aan Israël opgelegd. Om de indruk te wekken dat Israël een democratie is, worden leden van de Knesset (Israel Congres) gekozen wat een vreemd soort verkiezingen zijn. Hier stopt de zogenaamde democratie van Israël. Het maakt niet uit welke partij een verkiezing wint, de elite zionistische joden regeren op een dictatoriale manier, gunsten verlenend aan de elite kliek en dissidentie onderdrukkend.

In het zionistische / communistische schema van wereldheerschappij is het de rol van Israël om voortdurend problemen in het Midden-Oosten aan te wakkeren. Omdat oorlogen een groot deel uitmaken van dit schema van agressie, is het logisch dat Israëlische jongeren vanaf de vroege jeugd mentaal en fysiek worden opgeleid voor oorlog. Israël heeft het equivalent van Hitlers jeugdgroep. Het is de Gadna en alle middelbare school – en junior studenten zijn verplicht om deel te nemen, jongens èn meisjes. Net als de jeugdgroep van Hitler, zijn de jongeren in Gadna in Israël gekleed in kaki uniformen. Ze volgen training en doen aan paramilitaire oefeningen.

Eenmaal afgestudeerd aan de middelbare school, moeten alle jonge jongens 3 jaar in het leger dienen (2 jaar voor meisjes) of 4 jaar in de marine of luchtmacht (3 voor meisjes). Ultraorthodoxe religieuze joden zijn over het algemeen vrijgesteld van militaire dienst. Dat laatste zorgt voor steeds meer frictie in de maatschappij. Deze ultra orthodoxen leveren geen bijdragen aan de maatschappij. Ze kosten.

Wat betreft het nazisme / fascisme: in Duitsland was de algemene bevolking slachtoffer van de nazi’s die door sluwheid en wreedheid de macht kregen. In Duitsland waren de gemiddelde joden het slachtoffer van de zionistische elite die hand in hand samenwerkte met de nazi’s. (dat gebeurde op meer plekken in Europa maar daar rust een groot taboe op. Wie er prat op gaat is Soros)

( Wat betreft de band tussen de elite Ashkenazi Joden en de nazi’s, kijk eens naar het woord “Ashkenazi” , kijk nog eens “Ashke-NAZI”.)

Net als in de voormalige Sovjet Unie en andere communistische landen worden bezoekers aan Israël meegenomen op zorgvuldig geplande rondleidingen. Ze krijgen de religieuze plaatsen te zien, de universiteiten, de weelderige boomgaarden, de technische prestaties, de kunst en om sympathie op te wekken worden ze meegenomen naar het Holocaust Museum. Maar voor de toeristen weggehouden zijn de getto’s, de gevangenissen waar politieke gevangenen, meestal Arabieren en Sefardische joden, worden onderworpen aan de meest inhumane vormen van marteling. De toeristen zien de wijdverbreide misdaadactiviteiten en de corruptie en samenwerking tussen georganiseerde misdaadbazen en overheids- en politiebeambten niet.

De toeristen leren niet van de ware innerlijke werking van de marxistische / fascistische regering van Israël; noch zien zij het racisme van Israël.

Toen Palestijnse moslims en Palestijnse joden in het vroegere Palestina woonden, was er nog een religieuze uitstraling. Israël wordt het heilige land genoemd maar er is niets heiligs aan. ( Overigens ben ik van mening dat je niets heilig moet noemen, behalve God . Een boek, land of stad of mens moet je niet heilig noemen. Dat is vragen om problemen.). Maar sinds de zionisten het gebied overnamen en de staat Israël oprichtten, is het een van de meest zondige landen ter wereld waar slechts 5% van de joden religieus is. Het is interessant om op te merken dat wie sterk religieus is, Arabische moslims zijn en Arabische christenen die een kleine minderheid vormen in Israël. Israëlische wetten onderdrukken alle religies, het is bijvoorbeeld tegen de wet om te proberen een Jood tot een andere religie te bekeren, zelfs als de Jood een atheïst is.

De behandeling van religieuze joden is gevoelig voor de heersende zionisten. Wereldwijd beschouwen Joden en niet-Joden Israël als een land waar Joden hun religie kunnen beoefenen zonder vervolging. Daarom durven de zionisten het jodendom niet te onderdrukken uit angst de wereldopvatting tegen hen op te wekken. De tolerante zionisten tolereren dus alleen de religieuze praktijken van de kleine minderheid van religieuze joden in Israël.

Wij zijn ertoe gebracht te geloven dat Joden “Gods uitverkoren volk” zijn. Deze mythe is begonnen door een kleine groep joden. Een paar joodse leiders namen fragmenten uit de bijbel en interpreteerden ze als “uitverkoren mensen”. Maar is het niet vreemd dat het niet de religieuze Joden zijn die beweren “Gods uitverkoren volk” te zijn? Het zijn de atheïstische niet-gelovige Joden die die eer claimen. Vooral evangelische christenen zijn hier heel gevoelig voor. Aan het hoofd van de roep: “Wij zijn Gods uitverkoren volk” zijn de zionistische / marxistische (Ashkenazi) joden die voor politieke doeleinden voor het jodendom kozen en die geen druppel bijbels joods bloed in zich hebben. Ik schreef al eerder dat het joodse volk gekozen was maar niet uitverkoren. Een Israëlische religieuze jood zei het goed: “Ooit werden wij Joden door God gekozen om zijn boodschappers te zijn. Maar lang geleden hebben we dat recht verloren “. Iedereen die de bijbel met een open geest heeft gelezen, weet dat God de Joden in de bijbelse tijd van het oude testament speciale gunsten heeft gegeven. Maar het was in de vorm van verbonden. In deze verbonden waren voorwaarden, de voorwaarden waren dat God eiste dat de Joden Zijn Woord zouden gehoorzamen. Keer op keer braken de Joden de verbonden. Ze verwierpen God en gingen over op aanbidding van mammon. Keer op keer lonkte de religie van baal/bel. De spirituele joden hebben niets met de babylonisch talmoed. (ik heb daarover meerdere keren geschreven; het is satanisch)

Weinig Joden, Sefardisch of Ashkenazi, zijn religieus. Dit geldt in Amerika, in Israël en wereldwijd.

De christelijke religie heeft de invloed van joodse bemoeienis en infiltratie (vooral in Amerika) gevoeld, wat heeft geleid tot verwarring en geruzie tussen de verschillende christelijke denominaties. Er zijn aanwijzingen dat Joden, of een van hun vele fronten, veel van de christelijke denominaties zijn begonnen en dus de leer domineren. (ik heb daarover eerder geschreven. O.a. met betrekking tot de rol van de jezuïeten. En over de khazaren die zo nodig “christen”werden)

Moslims, die de leer van de islam volgen, zijn veruit de meest vurige van de 3 grote religies in het volgen van hun religieuze overtuigingen.( ik heb al eerder geschreven over het ontstaan van de islam. Ook door bemoeienis van jezuïeten).

Jezus zei: “Pas op voor degenen die zichzelf Joden noemen en dat niet zijn, want ze liegen”. Ik heb het vaker aangehaald. (Openbaring 2: 9)

In het “Heilige land” lijkt er vrede te zijn. In plaats daarvan is oorlog en voorbereiding op oorlog altijd aanwezig. De Israëlische militaire machine wordt erkend als de vierde machtigste ter wereld. Vanuit het oogpunt van het aantal vliegtuigen, tanks en andere gevechtsuitrusting, plus het feit dat het van het nieuwste ontwerp is, maakt het de militaire machine van Israël zeer krachtig.

Bijna alle Arabische moslims en Arabische christenen hebben respect, zelfs eerbied, voor de heiligheid van het land maar slechts een kleine minderheid van de Joden heeft hetzelfde respect. 95% van de Joodse bevolking is atheïst of seculier humanist en wordt niet tegengehouden door de 10 geboden of andere beperkingen op zondig menselijk gedrag.

Toen de zionistische / bolsjewistische joden de controle over het “heilige land”wonnen, begon elke vorm van zonde in dit land binnen te sijpelen. Binnen een paar decennia werd dit “heilige land” een moderne Sodom en Gomorra. Drugshandel, drugsmisbruik, illegale wapenverkopen, prostitutie, gokken, moord, afpersing, chantage, verzekeringsfraude en corruptie van overheidsfunctionarissen en politie.

De vernietiging van religie door de zionistische joden in de hele wereld is in volle gang. Niemand mag hen in de weg staan. Moord en terrorisme is voor hen gewoon. Eigen mensen opofferen is geen punt.

Tientallen miljoenen mensen zijn gedood sinds de zionistische / bolsjewistische joden, gesteund door de zionistisch georiënteerde joodse internationale bankiers Rusland overnamen. In het Midden-Oosten gebruiken deze zelfde zionistische / bolsjewistische joden dezelfde tactiek: om de Arabieren uit hun land te leiden, hebben ze onnoemelijk veel Arabieren gedood en honderdduizenden dakloos gemaakt.

Velen geloven dat Israël gedoemd is. Het marxistische / fascistische beleid van Israël, agressieoorlogen en racisme hebben Israël tot rampspoed gebracht. In afwachting van de ineenstorting van Israël zijn corrupte Israëlische leiders en andere Joden in machtsposities al beschuldigd van verduistering van grote hoeveelheden Amerikaans belastinggeld aan Israël en Joodse donaties en hebben dit geld op buitenlandse rekeningen gestort. Dit gedoemd zijn is ook in de bijbel voorspeld. (eerst kwam ik met water, dan kom ik met vuur)

Vanwege het beleid van Israël hebben de vrije landen van de wereld zich tegen Israël en de VS gekeerd voor de ondersteuning ervan. Dit heeft Israël en vooral de VS pijn gedaan. Maar ook veel christelijke groeperingen. (Het heeft mij ook vel moeite gekost deze bittere pil te slikken en alles te doorzien).

De belangrijkste verliezers van de marxistische, zionistische politiek zijn:

De Sefardische Joden en dat deel van de Asjkenazische Joden die voor gerechtigheid en vrijheid zijn.

Het Amerikaanse volk.

Het Arabische volk.

Veel christelijke groeperingen.

Het vrij westen in zijn geheel dat sterk onder druk staat door Israël (zij zijn het die Europa ontwrichten met massa immigratie met als doel mensen tegen elkaar op te zetten en burgeroorlogen te ontketenen)

De enige tijdelijke winnaars zijn:de zionistische internationale bankiers en de zionistische bolsjewistische (communisten / socialistische) joden.

( zie: “Het leven van een Amerikaanse jood in racistisch marxistisch Israël”, Bernstein)

( De grootste zwendel ooit, was het idee van antisemitisme. Het dreigen ermee en het strafbaar stellen smoren elke discussie. Tegenwoordig wordt onze vrijheid van meningsuiting en onze vrijheid van denken beknot door een machtige kleine groep. Als je niet mag discussiëren, als je niet iets ter discussie mag stellen dan willen ze iets verbergen. Er is absoluut niets”antisemitisch” aan in het wijzen op de waarheid ).

De echte misdaad is dat ze mogen blijven doen wat ze doen. Aanhoudende onwetendheid over dit verraderlijke sociale gif is nu bezig een groot deel van de wereld te vernietigen.

Het echte probleem is natuurlijk het marxistische/socialistische zionisme, geen individuele joden. Enige voorbeelden van Israëlische presidenten:

De eerste Israëlische voorzitter en premier David Ben-Gurion werd geboren als David Gruen, in Plonsk, binnen het Russische rijk (nu in Polen).

Chaim Weizmann (tweede voorzitter, eerste president) werd geboren in het dorp Motal, gelegen in het huidige Wit-Rusland, dat op dat moment deel uitmaakte van het Russische rijk. Hij ging naar de middelbare school in Pinsk.

Yitzhak Ben-Zvi werd geboren in Poltava, in het Russische rijk (tegenwoordig in Oekraïne).

Shimon Peres werd geboren in Szymon Perski in Wiszniew, Polen, dat nu bekendstaat als Vishnyeva in Wit-Rusland (voorheen onderdeel van het Russische rijk).

Golda Meir werd Golda Mabovitch geboren in Kiev, het Russische Rijk (tegenwoordig in Oekraïne).

Menachim Begin werd geboren in Zeev Dov en Hassia Biegun in wat toen Brest-Litovsk was in het Russische rijk (tegenwoordig Brest, Wit-Rusland).

Yitzhak Shamir werd geboren in Yitzhak Yezernitsky, in het overwegend Joodse dorp Ruzhany, de provincie Grodno, het Russische Rijk (tegenwoordig Wit-Rusland) dat na de Eerste Wereldoorlog terugkeerde naar Polen.

Benjamin Netanyahu ’s vader, Benzion Netanyahu, werd geboren Benzion Mileikowsky in Warschau dat deel uitmaakte van het Russische Rijk in 1910. Benjamin Netanyahu is de huidige minister-president, in de langst zittende termijn.

Ehud Barak werd geboren als Ehud Brog. Zijn grootouders van vaderskant, Frieda en Reuven Brog, werden vermoord in Pušalotas (Pushelat) in het noorden van Litouwen (toen geregeerd door het Russische rijk) in 1912, waardoor zijn vader wees werd toen hij twee jaar oud was. Ehud “hebreeuwde” zijn familienaam van “Brog” tot “Barak”in 1972. (hij wordt nu gelinkt aan Epstein).

(Ik schreef al eerder hoe makkelijk Khazaren van godsdienst of naam veranderden)

Ariël Sharon werd geboren in het Britse mandaat Palestina, Ariël Scheinermann, uit twee ouders die daar vanuit de Russische Republiek Georgia naartoe zijn geëmigreerd .

Ehud Olmert werd geboren in de buurt van Binyamina in het Britse Mandaat van Palestina. Volgens Olmert ontsnapten zijn ouders, Bella (Wagman) en Mordechai Olmert, “onder vervolging in Oekraïne en Rusland”.

De “Ashkenazi Joden”/Khazaren bezitten bijna alle media, waaronder de belangrijkste uitzendnetwerken van de televisie en de film- en entertainmentindustrie. Geen betere manier om hun valse propaganda te verspreiden en de wereld van achter de schermen te regeren. Hoe kunnen ze anders hun duivelse plannen uit voeren? Wereldheerschappij bevorderen en mensen tot slaaf maken en uitbuiten.

Hoe kan zo’n kleine groep ”Joden” (wereldwijd slechts 0,2% van de wereldbevolking)zoveel bezitten en de regeringen, media, chemische en farmaceutische industrieën controleren (en de onderwijs- en juridische systemen controleren) en zitten in directies van zoveel van ’s werelds grootste bedrijven? Omdat ze het geld van de wereld bezitten.

De top Ashkenazi bankiers families:

de Rothschilds

de Rockefellers

de Goldmans en de Sachs van Goldman Sachs

de Lehman Brothers en Kuhn Loebs van New York

de Warburgs van Hamburg

de Lazard Brothers van Parijs

de Israel Moses Seifs van Rome

Jezus verklaarde dat niemand zowel God als mammon kan dienen ( Mattheüs 6:24 ). Daarom vervloekte Jezus de “vijgenboom”( Mattheüs 21:19 ), die symbolisch de Joden vertegenwoordigt ( Jeremia 24: 5 ), als straf voor het afwijzen van hun Rechtmatige Koning (zie Mattheüs 27:25). Het is ook waarom Jezus zei dat de Joden/de vijgenboom geen vruchten zouden dragen voor Gods koninkrijk hier op aarde kwam totdat het was gevestigd door het huis van Israël ( de tien “verloren” stammen van Israël ). En zelfs dan zou het alleen het kleine overblijfsel van het huis van Juda zijn, niet van de Asjkenazi’s.

Jezus gooide de geldwisselaars (bankiers) uit de tempel, omdat deze adders Gods huis in een rovershol hadden veranderd. ( Jezus noemt ze addergebroed)

Jezus was een bedreiging voor hun rijkdom en moest dus dood. Zo doen ze het nu nog.

Zij willen de wereld beheersen voor hun meester de satan/ lucifer, de tijdelijke prins van deze materialistische wereld ( Johannes 12:31 , 14:30 , 16:11 ). En tegelijkertijd is die wereldoverheersing voor hen het enige doel. Om macht, geld, bezit te verkrijgen.

De Khazaren hebben het jodendom gekaapt en de kabbalistische joden zijn hun medestanders. De gewone (gelovige) joden zijn hun eerste slachtoffers.

Volgens de standaard Joodse encyclopedie is het waarschijnlijk dat 95% van de Joden vandaag geen Semieten zijn. Hoe erg er ook gezocht wordt naar een dna om te bewijzen dat er nog “zuivere” joden zijn, dat dna is er niet. Talmoed-jodendom is een georganiseerde religie die ook bekeerlingen gedurende zesentwintig eeuwen heeft aanvaard, waaronder massale bekeringen.

(Mt 23, 15: Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt)

Jezus waarschuwde ons: “pas op voor de zuurdesem van de Farizeeën” (Mt. 16, 6) Omdat het “moderne” of “rabbijnse” jodendom de oude Farizeeën beschouwt als het grootste spirituele licht dat het jodendom ooit zal kennen en hun eerste trouw aan hun talmoed verschuldigd is ( en niet meer aan hun bijbel / de Thora) kunnen de woorden van Christus alleen maar betekenen: wees alert voor/op oorlog van de verleidingen en ambities van het jodendom.

Behalve het geld van de wereld bezitten ze macht. Macht over alles: over de media, over het onderwijs, over de politiek. Overal zitten hun trekpoppen die al dan niet gekocht of gechanteerd hun werk doen.

Hoe moeten christenen reageren op de vooringenomenheid van de joodse media tegen Christus/ christenen/de vrije westerse wereld? Het is duidelijk dat er nog steeds een intense controverse bestaat tussen God en de Joden over de claims van Jezus Christus. Die controverse brak in de eerste eeuw uit als intrige, laster en veel geweld tegen de volgelingen van Jezus. ( christenen die in de leeuwenkuil geworpen werden). Het gaat vandaag verder op de manier waarop de joodse media zich verheugen over bv. wangedrag van christelijke “televangelisten”, door het produceren van films als “The Last Temptation of Christ” (de laatste verzoeking van Christus) en door joodse manipulatie van de meeste vormen van televisieprogrammering, met name het nieuws.

Christenen moeten zich bewust worden van de volledige omvang van de Joodse betrokkenheid bij de aangelegenheden van ons land en anderen op de hoogte brengen van deze feiten, maar wel op een manier die Christus eert en de rechten en gevoelens van het Joodse volk in het algemeen respecteert. We moeten nooit alle Joden aanklagen voor de zonden van enkelen.

Helaas wordt vrijwel elke kritiek op hun gedrag snel door de Joden als “antisemitisch” bestempeld, een term die Joodse belangen met verwoestende effectiviteit gebruiken om elk onderzoek naar hun geheime overtuigingen of monopolistische controle van de media tot zwijgen te brengen. Net als de profeten van vroeger, moeten ze protesteren tegen het antichristelijke gedrag van door joden gedomineerde organisaties als de film- en televisie-industrie, de media enz. omdat ze het bestaan van Christus’ werk op deze aarde bedreigen.

Een uitvinding van het communisme is het feminisme. Dit was niet om de vrouw te bevrijden maar om liefdevolle relaties tussen man en vrouw te ondermijnen en gezinnen te ontwrichten. Een vrouw die achter de lopende band staat om een inkomen te verwerven maakt geen carrière. Ze is tot slaaf gemaakt en denkt dat het goed is dat zij haar gezin economisch ondersteunt. In werkelijkheid doet ze zichzelf en haar gezin tekort.

Het transgenderisme is nog zo’n isme dat tot hype gemaakt is om de westerse mens en de westerse christelijke gezinnen te ondermijnen. Studies wijzen uit dat mensen die zich hebben laten transformeren diep ongelukkig zijn door aan deze hype toe te geven. Deze studies zul je echter nooit in de MSM terugvinden.

Het andere isme is nieuwe klimaatreligie. Het klimatisme is uitgevonden om de mens te onderdrukken en om aan te verdienen.

En misschien wel de meest gevreesde: extremisme. Dit wordt gebruikt om mensen, naties en de leefomgeving kapot te maken.

En de andere gevreesde: fundamentalisme.( bv. in de islam: teruggaan naar het fundament, de waarheid zoeken in de manier waarop bij de bron, de oorsprong daarmee werd omgegaan en alle latere verandering daarvan afwijzen. Het fundament van islam bestaat uit de koran en de ahadith. Hieraan is in 1400 jaar niets veranderd. 60% van de moslims in Nederland vindt dat moslims terug naar de kern van islam moeten gaan. 75% van de moslims in Nederland meent dat er maar één interpretatie van islam is, waar iedere moslim zich aan moet houden.)

Het wordt tijd dat Christenen geconfronteerd worden met het feit dat joodse belangen in de media, “liberale” activistische groeperingen, de zionistische lobby, strijden tegen de waarden die Christenen hoog in het vaandel hebben staan. Om hun eigen waarden te laten zegevieren, is het noodzakelijk dat de onze wordt afgebroken. Door onophoudelijke mishandeling van christelijke waarden hoopt deze antichristelijke “elite” haar eigen “nieuwe orde” te vestigen. Helaas zal die nieuwe orde er een zijn die niet meer respect geeft aan de “valse profeet”/ de anti christ.

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

(Matteüs 7:13-14)

Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

( Johannes 10:9)

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

(Johannes 14:4-6)

Het is niet genoeg om te zeggen dat het christendom de enige weg is onder de religies. Dat geloof is niet smal genoeg. Nee. Jezus is de enige weg binnen de religie waar we als Christenen al deel van uitmaken. Religie, religieuze labels, noch religieuze verenigingen zullen je redden. Alleen Jezus kan je redden. En Hij kan en zal diegenen redden, die in Hem geloven en in wat Hij voor hen heeft bereikt.

De wereld kan een kortstondig plezier bieden en de religieuzen kunnen je een vals gevoel van saamhorigheid en reinheid bieden, maar geen van beiden kan je dit bieden: verzoening met God en het eeuwige leven. Als je de gift wilt hebben die echt telt, dan moet je je trots opofferen en tot God komen op Zijn eigen voorwaarden die je kent uit Evangelie.

Hierdoor weten we dat Christus de Messias, de Zoon van de Levende God was, tot mens geïncarneerd in de persoon van Jezus van Nazareth, levend een moreel volmaakt en zondeloos leven, stierf voor onze zonden aan het kruis als een plaatsvervangend offer, werd begraven in een graf en werd op de derde dag lichamelijk opgewekt uit de dood. Iedereen die deze boodschap van verlossing hoort en accepteert en in zijn hart gelooft dat God de Christus uit de doden heeft opgewekt, zal vergeven worden van al zijn zonden, en krijgt de gave van de Heilige Geest, en zal eeuwig leven hebben in een eeuwige vereniging met God.

Het is zo eenvoudig en pijnlijk duidelijk, maar de eenvoud van deze boodschap (die het voor jong en oud even duidelijk gemaakt) lijkt voor de meesten bijna te eenvoudig. En dat is een groot deel van de reden waarom ze het afwijzen. Ze geloven niet in de eenvoud ervan. Het lijkt gewoon te mooi om waar te zijn.

( Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.

Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.1 Korintiërs 1:18-19)

(Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God.(1 Korintiërs 1:20-24))

(De HERE is een sterke toren, zijn naam is kracht. De rechtvaardige zal bij Hem zijn toevlucht zoeken en veilig zijn. Spreuken 18:10)

NB. De babylonische talmoed is de meest gezaghebbende bron van Joodse legendes en tradities met betrekking tot Christus. De Talmoed is een enorm compendium ( handleiding/naslagwerk/overzicht/begrippenuitleg)van Farizeïsche mondelinge wetgeving en traditie, dat bijna 1500 jaar geleden werd opgeschreven. De leer ervan, die nauwkeurig de overtuigingen van de oude Farizeeën weerspiegelt, is van groter gezag voor moderne religieuze joden dan de bijbel zelf. Alles wat er in geschreven staat over Jezus wordt omgedraaid. Satan doet dat met alles. (het goede wordt slecht genoemd enz. Ik schreef daar diverse keren over)

NB. 2 Verklaringen van Joodse autoriteiten bevestigen dat Joodse controle over media-reuzen als MCA geen uitzondering is, maar de regel. Joden domineren niet alleen in films, maar ook op televisie. Volgens de prestigieuze Encyclopedia Judaica (geschreven door en voor joden), …. alle grote Hollywood-bedrijven, met uitzondering van United Artists … werden opgericht en gecontroleerd door Joden. (Motion Pictures, p. 449) Volgens het artikel van Judaica over” Televisie en radio “de drie grote tv-netwerken: NBC, CBS en ABC werden opgericht en gecontroleerd door respectievelijk David Sarnoff, William S. Paley en Leonard Goldenson, allemaal joods.

NB. 3 Antichristelijke perspectieven worden weerspiegeld in nationale joods gedomineerde “waakhond” organisaties, zoals het Amerikaanse Joodse Congres, de Anti-Defamation League van B’nai-B’rith en de American Civil Liberties Union. Deze organisaties protesteren onvermoeibaar tegen fundamentele christelijke waarden en vieringen zoals kerststallen, gebed op de scholen, de rechten van de ongeboren, anticommunistische doelen en bijbels creationisme.

NB. 4 Rabbijnse Geschriften, zoals de Talmoed, maar vooral de Zohar, of Kabbala, zijn vol van bevestigingen dat Israël op een dag zal zegevieren over de dwaasheid van naties, en over hen zal heersen onder de leiding van hun (valse) Messias.

NB. 5 Andere religies maken ook weinig geheim van hun ambities: rooms-katholicisme, islam, bepaalde stromingen in het protestantse christendom, mormonisme, jehova’s getuigen, Worldwide Church of God en de moonies, zijn er allemaal van overtuigd dat hun systeem uiteindelijk zal zegevieren. (eerder schreef ik al dat al die georganiseerde religies mensen op een dwaalspoor brengen om mensen klein te houden)

http://truthtellers.org/alerts/GeneticResearchConfirmsKhazarTheory.html

http://truthtellers.org/israel/mideaststrife.html

http://truthtellers.org/israel/lasttemp.html

https://www.naturalnews.com/2019-09-09-transgenderism-is-a-fad-worth-rejecting.html

http://humansarefree.com/2017/10/the-un-is-normalizing-pedophilia-deep.html?m=0

http://www.wimjongman.nl/nieuws/2019/twee-stroken-een-weg.html

https://www.unsealed.org/2019/09/the-whore-and-beast-two-lanes-one-road.html

https://nageltjes.be/wp/?p=11720&print=pdf

https://www.newnationalist.net/2017/06/germany-to-be-transformed-as-hard-core-hooten-plan-implemented/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Morgenthau-plan

Over God 5

“Om de vernietiging van alle collectieve krachten behalve de onze te bewerkstelligen, zullen we de eerste fase van het collectivisme, studenten op de universiteiten, in een nieuwe richting

heropvoeden.” Protocollen van Zion, 16

Dit is geen antisemitisch geschrift. Dat zeggen ze omdat ze willen dat je het niet weet/leest.

De moderne westerse “cultuur’”is gebaseerd op veronderstellingen van de “verlichting”, een Judea-vrijmetselaarsbeweging die zich toelegt op het creëren van een nieuwe (seculiere) wereldorde door het bestaan van God en onveranderlijke natuurlijke en spirituele wetten te ontkennen. Darwinisme was daar de eerste stap voor. Ik heb er eerder over geschreven. Het hersenspoelen begint in het onderwijs en gaat vervolgens via de media door. De invloed is zo sterk dat iedereen alles voor waar aanneemt. De mens wordt omschreven als een “dier”, als een verloren dier in een mechanisch universum, verwikkeld in een genadeloze strijd om te overleven, vervreemd van de natuur en zijn medemens.

Ze bevorderen “vrijheid”, waarmee ze de vrijheid bedoelen om Gods orde te verwerpen.

God vertegenwoordigt moreel-spirituele absolute waarden zoals liefde, waarheid, goedheid, schoonheid en gerechtigheid. Het geloof dat deze waarden echt en waardevol zijn, is essentieel voor onze gezonde ontwikkeling. Hoewel onze cultuur dit nog steeds lijkt te beamen (dit is hoe bedrog en hersenspoelen werken en we willen zo graag dat “onze goede wereld” nog in tact is), is het eerlijk gezegd toegewijd aan de ondergang van deze waarden. (zie de ondermijning van het gezin, van een gezonde seksuele ontwikkeling, van het onderwijs)

Modern onderwijs en cultuur zijn ontworpen om ons disfunctioneel te maken. De protocollen van de ouderlingen van Zion bevestigen dit. De protocollen zijn geen antisemitische kritiek. Het is de blauwdruk van de Nieuwe Wereldorde ( NWO)

“We zullen ze veranderen in “niet-nadenkende onderdanige bruten die wachten op dingen die voor hun ogen worden gepresenteerd om er een idee van te vormen …”

“We zullen uit de herinnering van de mens alle feiten uit vorige eeuwen wissen die voor ons ongewenst zijn …”

Deze uitspraken zijn geen lege woorden: denk goed na over hun successen met Darwinisme, Marxisme.

Ze zorgen voor de juiste mensen op de juiste leerstoelen. Ze zorgen er voor dat de juiste schrijvers gelezen worden en geven die veel invloed.

De gemoedstoestand van de studenten wordt passief en gedesoriënteerd gemaakt. De student worstelt om tegenstrijdige wereldbeelden te verzoenen. Deze voortdurende cognitieve dissonantie maakt ziek en overspannen. Kunnen en durven ze nog wel zelf na te denken en zich uit te spreken?

Deze ontwrichting vindt zowel nu plaats als naar vroeger als naar de toekomst. Terwijl de wereld om leiderschap schreeuwt, ligt de nieuwe generatie begraven onder opgelegde kennis waarop ze geen weerwoord hebben.

(Geesteswetenschappelijke) Opleidingen zijn niet bedoeld om te verheffen of te versterken. De wereld is eigendom van de “elite”en wordt gerund door een geheim “inteelt” bancaire kliek en zijn lakeien. Het doel is om “geleidelijk de rijkdom van de wereld te absorberen.” Natuurlijk moeten ze dit plan verdoezelen. Ze willen van studenten hun gereedschap maken. Zij, die het spel niet spelen, worden ontslagen.

“In onze dromen hebben we onbeperkte middelen en de mensen geven zich met perfecte volgzaamheid over aan onze vormgevende handen. De huidige educatieve conventies vervagen uit het hoofd, en ongehinderd door tradities, werken aan we onze eigen “goede bedoelingen”en leggen die op aan een dankbaar en verantwoordelijk plattelandsvolk”. (General Education Fund, Rockefeller)

“We zullen niet proberen om van deze mensen of een van hun kinderen filosofen of mannen van kennis of van wetenschap te maken. We moeten geen auteurs, dichters of mannen van letteren laten opstaan. We zullen niet zoeken naar grote artiesten, schilders, muzikanten, noch advocaten, artsen, predikers, politici, staatslieden van wie we een ruim aanbod hebben.”

“De taak die we onszelf stellen is zowel heel eenvoudig als een heel mooie, om deze mensen te trainen zodat ze vinden dat ze een perfect ideaal leven leven precies zoals wij en zij dat willen. ” (The Rockefeller Empire in “ The Strange Death of FDR” 1948)

Ons valse vertrouwen is gebaseerd op materiële vooruitgang en technologie, die Thoreau “verbeterde middelen voor niet-verbeterde doeleinden” noemt.

“We hebben de hersenloze kop van de gojim met vooruitgang omgedraaid”, zeggen ze in protocollen (13).

Met uitzondering van materiële uitvindingen betekent vooruitgang als een misleidend idee in alle gevallen een afwijking van de waarheid. Een bekentenis van satanische bedoelingen.

M.a.w. de illluministen hebben de mensheid besmet met de illusie dat ze een op rede gebaseerde humanistische utopie bouwen, terwijl ze in feite een neo feodale tirannie construeren. Vooruitgang betekent dat we dichter bij satanisch bezit zijn. Dit is de essentie van globalisme en het principe achter wereldgebeurtenissen.

God geeft ons een bewustzijnsstaat waar idealen van rechtvaardigheid, goedheid, waarheid en liefde vanzelfsprekend zijn. De eerste prioriteit van de illluministen is het vernietigen van het christendom en het geloof in God. Ze moeten de mensheid scheiden van haar metafysische (deel van de wijsbegeerte dat zich bezighoudt met de laatste, bovenzinnelijke gronden van de dingen en werkingen; het omvat de ontologie, de kosmologie en de theodicee) ankers om te vervangen door een valse realiteit die bevorderlijk is voor hun heerschappij/tirannie.

De studie van geesteswetenschappen/sociale wetenschappen is tegenwoordig een placebo, een vervanging voor echt onderwijs. Het is indoctrinatie waardoor men in aanmerking komt voor een baan. (denk aan “gekochte” wetenschappers die de politiek correcte boodschap uitdragen)

Studenten zouden de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen moeten mijden. Ze moeten alleen praktische programma’s volgen in de richting van techniek, computers, handel, economie, geneeskunde ( en daar wordt het al gevaarlijk) enz. Die niet ideologisch zijn en werkgelegenheid garanderen.

Onze plicht is om spirituele idealen serieus te nemen in ons persoonlijk leven en deze in de wereld te brengen. De kosten van het afwijzen van God zijn het slaven worden van zeer slechte mensen en het uitleveren van onze ziel. Hun doel is om de westerse cultuur te vernietigen. Je wordt niet opgeleid, je springt blind door hun hoepels voor hun werk.

Spreuken 27,17: Zoals ijzer met ijzer wordt geslepen, zo scherpt de ene mens de ander.

Deuteronomium 31, 6: Wees sterk! Wees moedig! U hoeft geen angst voor hen te hebben! Want de HERE, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten.

http://www.jesusisprecious.org/evolution_hoax/charles_darwin.htm
https://www.savethemales.ca/000205.html?_ga=2.132179022.1541874867.1567587085-56869555.1559218072
https://creation.com/god-created-not-quantum-fluctuation
https://www.winterwatch.net/tag/cultural-marxism/
https://www.winterwatch.net/tag/brainwashing-and-propaganda/
http://deovolentenl.nl/christelijke-apologeten-reageren-op-manifest-theoloog-des-vaderlands/
https://deovolentenl.nl/nepgeschiedenis-of-verschil-van-inzicht/

Over God 4

We zoeken geluk buiten ons ware zelf. Ons ware zelf is onze ziel. God heeft ons allemaal de Godsvonk geschonken zodat we in staat zijn voor Hem te kiezen. We moeten het dus in ons innerlijk zoeken. Maar wat we doen, is steeds naar “buiten” gaan. Met dat naar buiten gaan, worden we willoze pionnen van de illumini.

We zijn druk met onze gedachten en wat we allemaal moeten. Maar we zijn niet onze gedachten. Hoewel we de neiging hebben om ons te identificeren met de stem in ons hoofd, zijn we niet die stem . Die stem behoort tot de onwetende mens die we zijn. Die onwetende mens die zich identificeert met zijn lichaam. Maar dat is slechts de jas die hij bewoont. God koos ervoor om zich aan ons kenbaar te maken zodat wij zelf kunnen kiezen en onszelf kunnen “temmen”.”Wij” zijn een entiteit, een ziel, die naar die stem van God moet luisteren. Om onszelf te zuiveren, moeten we ons losmaken van de stem van onszelf/ van de gedachten van ons zelf en onze ziel ervaren als onze kern. Dat is wat we zijn, niet die geest die constant tegen ons praat over wat we moeten en willen. . Niet die gedachten. Niet de wereld buiten onszelf. We moeten onze gedachten bewerken alsof ze van iemand anders zijn. In zekere zin zijn ze dat. Als we het buiten ons zelf zoeken en we in de wereld zijn en niet beseffen dat we niet van de wereld zijn, worden we slaven van onze gedachten. Worden we uiteindelijk willoze slaven van hen die dit willen bevorderen. ( Harold Rosenthal uit 1976 : “Op het moment dat je geluk buiten jezelf zoekt, word je onze gewillige dienaren.” The Hidden Tyranny)

De voedingsbodem van de ziel is onze verbinding met God, de bron van alle liefde en waarheid. Deze stroom stroomt altijd rustig onder het oppervlak van alle gedachten tot dat wij hem opmerken. De kunst is te leren de stroom te ontdekken en daarin mee te gaan.

Ik schreef eerder over de kosmische strijd, onze spirituele strijd. Onze slavernij neemt subtiele en doordringende vorm aan. We zijn echt onbewuste slachtoffers van een duivelse spirituele aanval.

We zijn verslaafden in het “ons goed willen voelen”. We hebben veel nodig en we zijn er aan verslaafd: geld, seks, drugs, winkelen/consumentisme, eten, “liefde”, lof en eer enz. Als we onze quota halen , is ons ego een moment/wat momenten gelukkig. We hebben dan een goede dag gehad.

Maar deze gewoonte degradeert ons en geeft ons een leeg gevoel. We hebben onze zielsidentiteit samen laten vallen met onze “wensen”. De leegte schreeuwt ons iedere dag tegemoet en iedereen probeert die leegte iedere dag te vullen. We rennen van feest naar festival en van theater naar parade. We moeten alles zien en alles meebeleven. En als er dan nog leegte is, vullen we die met drank en pillen.

“Wat is”, kunnen we niet accepteren. We denken steeds weer aan “verder” en aan “later”. Het “willen” van “hen” maakt ons ellendig. We krijgen vaak niet wat we willen. We krijgen van God wat we nodig hebben. Onze ziel is onze verbinding met God. We kunnen ons alleen echt goed voelen als we goed zijn. Niet door iets van buiten af. Dan word je tot slaaf gemaakt van materieel verlangen. Als slaven bedelen we steeds om meer. In plaats van bedelaar of slaaf te zijn kunnen we beter onze ziel voeden en kijken hoe we God kunnen dienen.

Dit is de basis van de ware religies. Het enge is dat de illuminati dit begrijpen en opzettelijk het werk van de duivel doen door ons te verleiden.

Harold Rosenthal l was een joodse insider uit illuminatie wereld. Hij werkte voor New Yorkse Senator Jacob Javits.

In een interview in 1976 waarin hij “leegliep”zei hij het volgende: “Uw mensen realiseren zich nooit dat wij hen alleen waardeloze snuisterijen aanbieden die geen vervulling kunnen brengen. Ze kopen er één en consumeren het en het vult hen niet. We bieden iets anders aan. We hebben een oneindig aantal uiterlijke afleidingen, waardoor de mens het leven niet meer naar binnen kan keren om zijn definitieve vervulling te vinden. Je bent verslaafd geraakt aan ons medicijn waardoor we jouw absolute meesters zijn geworden … ..” Seks bevordert het kabbalistische evangelie dat seks en relaties de betekenis van het leven zijn. …We hebben de mensen geleid naar onze filosofie van verkrijgen en verwerven, zodat ze nooit tevreden zullen zijn. Ontevreden mensen zijn pionnen in ons spel van wereldverovering. Daarom zijn ze altijd op zoek naar en kunnen ze nooit voldoening vinden. Op het moment dat ze geluk buiten zichzelf zoeken, worden ze onze gewillige dienaren. …

De illuminati Joden tonen een diep spiritueel begrip. ALS we een verbinding uit de eerste hand met God hadden, zouden we niets anders nodig hebben. Omdat we dat niet hebben, kunnen ze ons misleiden en ons alles verkopen om het vacuüm op te vullen: seks, “romantische liefde”, “kunst”, “kennis”, speelgoed enz. Alles en alles ieder jaar anders. Ze lijden zelf ook aan deze kwaal. Rosenthal gaf dit onthullende interview, dat hem uiteindelijk zijn leven kostte.

De meesten van ons zien zonde in termen van menselijke kwetsbaarheid. We realiseren ons niet dat de samenleving door satanisten wordt georganiseerd om ons in de val te lokken. Het is een gigantisch laboratorium voor gedragsverandering. Het doel is om ons geestelijk en spiritueel en uiteindelijk fysiek tot slaaf te maken.

Waar iets ons degradeert en afleidt van de Waarheid , zullen we zien dat illuminati Joden en vrijmetselaars aan de touwtjes trekken: via oorlog, via zgn. seksuele bevrijding, met pornografie, via de aandelenmarkt, met bevorderen van seksuele afwijking, via films en tv en het zgn. “liberale evangelie”. Maar hun kinderen, hun gezinnen worden niet gedegradeerd. Maar als het nodig is, offeren ze hun eigen mensen op.

Waar we zien dat lelijkheid wordt gepromoot als mooi, leugens gepromoot als waarheid, kwaad gepromoot als goedheid en ziekte gepromoot als gezondheid, zullen we deze mensen vinden. Overal waar kwaad wordt voorgesteld als “tolerantie” en zelfdiscipline wordt veroordeeld als “repressie”, zul je deze satanisten vinden die prediken: “doe watje wilt”.

We kunnen het ons niet veroorloven naïef te zijn over de wereld waarin we leven. Tegelijkertijd hebben we nog steeds de kracht om persoonlijk geluk te vinden. Geloof in God is echt een geloof in jezelf. Niet omdat we God zijn, wat belachelijk is, maar omdat we niemand anders dan God antwoorden. We leven in de Geest van God en hebben niets anders nodig. Daarom hebben de illuminati hard gewerkt om God te verdringen en onze meester te worden. Want satan/lucifer wil onze ziel. Het is frustrerend dat we zijn misleid maar we kunnen wakker worden en ons zelf het beste gunnen. Ons contact met God herstellen. De valse waarheid voor geluk buiten de Schepper en het menselijk bewustzijn is de vernietiging van het menselijk ras en onze samenleving. God is de schoonheid van de schepping zien, genoeg hebben aan iedere dag, doen wat je handen vinden om te doen.

Jezus vertelt ons in Lucas 17:21 dat het koninkrijk van de hemel in ons is. Het zoeken naar geluk en tevredenheid buiten onszelf leidt tot een leven van ontevredenheid omdat de vleselijke genezingen van de wereld slechts tijdelijke genezingen zijn die constant moeten worden gevoed en ons tegelijkertijd verder weg voert van onze ziel. Dat we onszelf van God hebben vervreemd door onze keuzes, de verkeerde dingen deden waarvan we dachten dat ze goed waren, dat is wat de bijbel zonde noemt. We merkten de godsvonk niet op. Maar God koos er voor er iets aan te doen en zond de Redder. Joh3,16: Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus leefde als een van ons,

leed wat we als mensen leden, en leed zelfs nog verder aan het kruis. Hij nam de schuld op zich die we verschuldigd waren en betaalde die volledig.

Mt 5 (berg-rede) en Mt 6, 26-34

Over de ondermijning van onze wereld (over de protocollen)

( zie: Illuminati: The Cult that Kaped the World)

( De protocollen vertonen een pathologische haat voor niet-joden en een verlangen om ze te ondermijnen en te exploiteren.)

De protocollen van Zion zijn verplichte lectuur voor iedereen die de wereld waarin we leven wil begrijpen. Ze vertonen een pathologische haat voor niet-joden en een verlangen om hen te ondermijnen en uit te buiten. De protocollen maakten deel uit van een “initiatie” voor 33 graden vrijmetselaars-joden. De meeste Joden zijn zich niet bewust van deze agenda en kunnen daarom gemakkelijk worden gemanipuleerd. “Een antisemitisme is voor ons onmisbaar in het beheer van onze mindere broeders.”

Veel mensen denken dat “De protocollen van de ouderen van Zion” antisemitische “haatliteratuur” en bedrog zijn. Nobelprijswinnaar Alexander Solzjenitsyn schreef dat het boek de geest van een genie vertoont. Hij zei dat het grote kracht van gedachte en inzicht vertoont. Het ontwerp (toenemende vrijheid en liberalisme, dat eindigt in een sociaal catastrofe) is ver boven het vermogen van een gewone geest.

Het zijn lezingen gericht tot Joodse vrijmetselaars (waarschijnlijk in de Mizraim Lodge in Parijs) waarin een ongelooflijk plan wordt beschreven om de westerse beschaving omver te werpen, de mensheid te onderwerpen en alle rijkdom van de wereld “in onze handen” te concentreren. Ze werden gegeven als een regelmatige reeks workshops aan deze vrijmetselaars in Parijs. De auteur beschrijft ze als een “uiteenzetting van ons programma” en begint vaak met: “Vandaag bespreken we …”

Protocol 1 verwijst naar het plan als “ons systeem”. Zegt dat mensen worden bestuurd “met geweld”: “Volgens de wet van de natuur ligt recht in macht.” De meeste mannen zijn bereid hun medemens te verraden voor winst. (Het “doel heiligt de middelen” is het communistische motto.) De belofte van “vrijheid” (d.w.z. liberalisme, hervorming, revolutie) wordt gebruikt om de macht over te nemen van de Oude Orde (monarch, landaristocratie, kerk, leger) en deze over te dragen in “onze handen”, de kracht van “goud”en het despotisme van kapitaal dat volledig in onze handen ligt.

De staat is van ons afhankelijk, of ‘”gaat tot op de bodem”. Moraliteit is een obstakel voor succesvolle verovering en aansprakelijkheid voor politiek leiderschap.

Het doel is om alle bestaande krachten voor orde en regulering te ondermijnen en te doen verdwijnen en de “soevereine heer” te worden van diegenen die zo dom zijn hun bevoegdheden neer te leggen en te vallen voor liberale smeekbeden. Hun macht is “onoverwinnelijk” op grond van “onzichtbaar blijven” tot onoverkomelijk. Dit is een strategisch plan waarvan we niet kunnen afwijken of het risico lopen het werk van vele eeuwen teniet te doen.

De schrijver benadrukt dat het doel is om “het eigendom van anderen te grijpen” en “alle regeringen te onderwerpen aan onze superregering”.

De woorden “vrijheid, broederschap, gelijkheid”waren “lokaas” dat de vrijmetselaars-joden van oudsher gebruikten om de genealogische aristocratie van de gojim omver te werpen, die de enige verdediging van de volkeren was. Het zal worden vervangen door de aristocratie van geld.

Door de geschiedenis heen hebben ze ingespeeld op de hebzucht, de lust en de ijdelheid van mensen om hun agenten te strikken. “Democratie” is een perfect instrument voor hun heimelijke controle. Monarchen waren veel moeilijker te ondermijnen. Democratie, het “vervangen van volksvertegenwoordigers’”heeft “ons” de macht gegeven onze invloed uit te oefenen en onze mensen op onze posten te krijgen.

Protocol twee: “Oorlogen moeten zoveel mogelijk geen territoriale voordelen opleveren”.

Dit houdt in dat “wij” de uitkomst van oorlogen beheersen en miljoenen spionnen hebben (vrijmetselaars, joden) “Ons internationale recht zal dan de nationale rechten teniet doen …” zoals het burgerlijk recht van staten hun onderdanen regeren. Heidense leiders (beheerders) worden gekozen vanwege hun strikte gehoorzaamheid en worden geleid door “adviseurs”. De gojim “kunnen zich vermaken tot het uur toeslaat”.

We hebben de valse doctrines geïmplanteerd “door middel van onze pers die blind vertrouwen in deze theorieën wekt”. “Denk goed na over de successen die we hebben geregeld voor het darwinisme, het marxisme, nietzchisme. Voor ons Joden moet in elk geval duidelijk zijn wat een desintegrerend effect deze richtlijnen hebben gehad op de geest van de gojim.”

De pers is in onze handen gevallen. Het vormt de gedachte van de mensen. Zijn rol is om ontevredenheid te uiten en te creëren. Dankzij de pers hebben we het goud in handen, hoewel we veel van onze mensen hebben opgeofferd. Maar ieder … in de ogen van onze god is “duizend gojim” waard.

Protocol drie: We hebben een kloof gemaakt tussen de vooruitziende Soevereine Macht en de blinde kracht van het volk, zodat beiden alle betekenis hebben verloren.

“Van staten hebben we gladiatorenarena’s gemaakt waar een groot aantal verwarde mensen ruzie maken …” “We verschijnen op het toneel als de vermeende redders van de arbeider … en we stellen voor dat hij in de gelederen van onze strijdkrachten zou moeten komen … -Socialisten, anarchisten, communisten – waaraan we altijd steun verlenen in overeenstemming met een vermeende broederlijke regel (van de solidariteit van de hele mensheid) van ons sociale metselwerk. De aristocratie … was geïnteresseerd in het zien van de arbeiders goed gevoed, gezond en sterk. We zijn geïnteresseerd in juist het tegenovergestelde – in de vermindering, het doden van de gojim. ”

Protocol vier: “Wie en wat bevindt zich in een positie om een onzichtbare kracht omver te werpen? En dit is precies wat onze kracht is. Niet-joods metselwerk dient blindelings als een scherm voor ons en onze objecten, maar het actieplan van onze kracht, zelfs zijn blijvende plaats, blijft voor het hele volk een onbekend mysterie. ” “Vrijheid zou mogelijk zijn als het zou berusten op “het fundament van geloof in God, op de broederschap van de mensheid, niet verbonden met het concept van gelijkheid, dat wordt ontkend door de wetten van de schepping …” “Dit is de reden waarom het onontbeerlijk is voor ons om alle geloof te ondermijnen, om uit de geest van de gojim het principe van Godheid en de geest te scheuren en in plaats daarvan te plaatsen … materiële behoeften. ” Gojim moet geen tijd hebben om na te denken, maar moet worden afgeleid naar de industrie en de handel.

“Alle naties zullen verzwolgen worden in het streven naar winst en in de race daarvoor, zullen ze geen nota nemen van hun gemeenschappelijke vijand.” We moeten de industrie op een “speculatieve basis” plaatsen, zodat rijkdom naar onze klassen gaat. Dit materialisme zal ons toelaten om de lagere klassen van de gojim te richten tegen onze rivalen voor macht “de bevoorrechten en … de intellectuelen van de gojim.”

“De gojim zijn een kudde schapen, en wij zijn hun wolven. En weet je wat er gebeurt als de wolven de kudde te pakken krijgen?”

Protocol vijf. “Belemmeren persoonlijke vrijheid zoals in communistische staten”.

De auteur stelt dat despotisme noodzakelijk is voor de wereld die hij creëert, een wereld “waarin de gevoelens ten opzichte van geloof en gemeenschap worden vernietigd door kosmopolitische overtuigingen”.

Het volgende is de reden achter het communisme/Marxisme/cultureel marxisme en de oorlog tegen terreur. “We zullen een geïntensiveerde centralisatie van de overheid creëren om alle krachten van de gemeenschap in onze handen te grijpen. We zullen alle acties van het politieke leven van onze onderdanen mechanisch reguleren met nieuwe wetten Vrijheden die door de gojim zijn toegestaan, en ons koninkrijk zal worden onderscheiden door een despotisme van zulke magnifieke proporties dat het op elk moment en op elke plaats in staat is om elke gojim die oproept ons uit te roeien of aan te vallen te elimineren”.

Protocol zes. We houden zoveel van het proletariaat dat we willen dat alle gojims zich bij hen voegen. We creëren “enorme monopolies” waarvan zelfs de grote fortuinen van de gojim afhankelijk zijn, zodat “ze samen met de eer van de staten op de dag na de politieke ineenstorting naar de bodem zullen gaan …”

“Op elke mogelijke manier moeten we de betekenis van onze Superregering ontwikkelen door het te vertegenwoordigen als de beschermer van al diegenen die zich vrijwillig aan ons onderwerpen.” “We willen dat de industrie zowel arbeid als kapitaal van het land afvoert en door speculatie al het geld van de wereld in handen krijgt en daarmee alle gojim in de rangen van het proletariaat werpt. Dan zullen de gojim buigen voor ons, als om geen andere reden dan om het bestaansrecht te krijgen. ”

Protocol zeven. “Wij controleren de pers”. “We moeten de regering van de gojim dwingen” in te stemmen met ons plan “dat al de gewenste voltooiing nadert” door te eisen dat ze de “publieke opinie” gehoorzamen die we beheersen door die grote macht die we al in handen hebben, de pers.

Protocol acht. Gebruik gechanteerde frontmannen. “Zolang er geen risico meer bestaat om verantwoordelijke posten in onze staten aan onze broeder-joden toe te vertrouwen, zullen we ze in handen geven van personen wier verleden en reputatie zodanig zijn dat … als ze onze instructies niet gehoorzamen, moeten worden aangeklaagd of verdwijnen – dit om ze onze belangen te laten verdedigen tot hun laatste snik. ” (daarom het “chantagewerk” van Epstein c.s.)

Protocol 9. “De facto hebben we al alle soorten regels, behalve de onze, weggevaagd . Tegenwoordig als staten tegen ons protesteren, is dat alleen pro forma naar eigen goeddunken en volgens onze aanwijzingen, want hun antisemitisme is voor ons onmisbaar in het beheer van onze mindere broeders. ”

“Het is van ons dat de allesomvattende terreur voortgaat. We hebben tot onze dienst mensen van alle meningen, van alle doctrines, herstellende monarchisten, demagogen, socialisten, communisten en utopische dromers van alle soorten. Ieder van hen verveelt zich in het laatste overblijfsel van autoriteit, streeft ernaar alle gevestigde vormen van orde omver te werpen … we zullen ze geen vrede geven voordat alle staten onze internationale superregering openlijk en met onderdanigheid erkennen. ”

“Om een betwiste politieke strijd te voeren, moet men geld hebben en al het geld is in onze handen.” We hebben de controle overgenomen over de “instituten van de gojim” met behulp van de “chaotische licentie” van “liberalisme”. We hebben onze handen in het bestuur van de wet, in het houden van verkiezingen, in de pers, in de vrijheid van de persoon, maar voornamelijk op het gebied van onderwijs en opleiding als hoekstenen van een vrij bestaan. “

“We hebben de jeugd van de gojim voor de gek gehouden, verbijsterd en gecorrumpeerd door ze groot te brengen in principes en theorieën waarvan we weten dat ze vals zijn, hoewel het door ons is ingeprent.”

Protocol 10. “Vernietig het gezin.” “Uitputting van de mensheid door tweedracht en corruptie.”

“Door alle gevoel van eigenbelang in te prenten, zullen we onder de gojim het belang van het gezin en de educatieve waarde ervan vernietigen en de mogelijkheid verwijderen dat individuele geesten zich afsplitsen, want de door ons behandelde menigte zal hen toestaan hun kennis te laten delen, noch ze zelfs maar aan horen, het is gewend om alleen naar ons te luisteren die hen betalen voor gehoorzaamheid en aandacht.”

“Op deze manier zullen we een blinde machtige kracht creëren die nooit in staat zal zijn om in enige richting te bewegen zonder de begeleiding van onze agenten … De mensen zullen zich onderwerpen aan dit regime omdat het zal weten dat zijn inkomsten, voldoening en de ontvangst van allerlei voordelen van deze leiders zal afhangen. ”

“De erkenning van onze despoot/ de koning der Joden/ de antichrist … zal komen wanneer de volkeren, volkomen vermoeid door de onregelmatigheden en incompetentie – een zaak die we zullen regelen – van hun heersers zullen schreeuwen:” Weg met hen en geef ons één koning over alles de aarde die ons zal verenigen en de oorzaken van verdeeldheid zal vernietigen – grenzen, nationaliteiten, religies, staatsschulden – die ons rust en stilte zal geven die we niet kunnen vinden onder onze heersers en vertegenwoordigers. ”

Dus moeten we de mensheid volledig uitputten met tweedracht, haat, strijd, afgunst en zelfs door marteling, honger, inenting van ziekte en gebrek te gebruiken, zodat de gojim geen andere weg voor hen zien dan hun toevlucht zoeken in onze volledige soevereiniteit in geld en al het andere. Maar als we de naties van de wereld een ademruimte geven, zal het moment waarop we verlangen bijna nooit aankomen.

Protocol 11.Vrijmetselarij is een instrument van joodse overheersing.

“Met deze combinaties bedoel ik de vrijheid van de pers, het recht van vereniging, de vrijheid van wetenschap, het stemprincipe en vele andere die voor altijd uit de herinnering van de mens moeten verdwijnen …” “De gojim zijn een kudde schapen , en wij zijn hun wolven. En weet je wat er gebeurt als de wolven de kudde te pakken krijgen? ”

“… we zullen ze blijven beloven om alle vrijheden terug te geven die we hebben weggenomen zodra we de vijanden van de vrede hebben weggenomen en alle partijen hebben getemd … Het is niet de moeite waard om te bespreken hoe lang ze zullen blijven wachten op de terugkeer van hun vrijheden … “Dit programma is ontworpen om op een indirecte manier voor de Joden te winnen wat anders niet mogelijk is. Dit is de basis geweest van onze organisatie van “geheim metselwerk”, een motief dat niet wordt verwacht door het “jachtvee” dat zich aangetrokken voelt tot de loges. “God heeft ons, Zijn uitverkoren volk, de gave van de verstrooiing geschonken” die ons nu tot de drempel van soevereiniteit over de hele wereld heeft gebracht. ” ( zie hier de ondermijning van het Oude Testament).

Protocol 12. “De meerderheid van het publiek heeft geen flauw idee wie de pers echt dient.” Na onze revolutie]zal niemand ongestraft de vraag stellen over de onfeilbaarheid van onze regering … onder degenen die ons aanvallen zullen ook door ons gevestigde organen zijn, maar zij zullen aanvallen … punten die we vooraf hebben bepaald om te wijzigen. Geen enkele aankondiging zal het publiek bereiken zonder onze controle. ”

“… We zullen onze eigen oppositie en pers opzetten die … zal presenteren wat lijkt op de antipropaganda voor ons. Onze echte tegenstanders in hart en nieren zullen deze gesimuleerde oppositie als hun eigen accepteren en zullen ons hun kaarten tonen.” “We zullen een zeker triomf over onze tegenstanders hebben, omdat zij niet over hun organen voor de pers kunnen beschikken waarin zij hun mening volledig en definitief kunnen uiten.”

Protocol 13. “De behoefte aan dagelijks brood dwingt de gojim om te zwijgen en onze bescheiden dienaren te zijn.” “We leiden de massa verder af met amusement, games … kunst, sport … van vragen. Steeds meer onwennig om te reflecteren en hun eigen mening te vormen, zullen mensen op dezelfde manier beginnen te praten als wij, omdat wij alleen hen nieuwe denkrichtingen zullen bieden … natuurlijk door personen die niet verdacht worden van solidariteit met ons. ” “Wie zal dan ooit vermoeden dat al deze volkeren door ons werden bestuurd volgens een politiek plan dat niemand in de loop van vele eeuwen heeft geraden?”

Protocol 14. “Wanneer we in ons koninkrijk komen, is het voor ons ongewenst dat er een andere religie is dan de onze … We moeten daarom alle andere vormen van geloof wegvagen.” We zullen ook de dwaasheid onthullen van de achtervolging van de goedwillende regeringen na “de fantastische schema’s van sociale zegeningen, d.w.z. socialisme, communisme die nooit hebben opgemerkt dat deze schema’s steeds een slechter en nooit een betere staat voortbrachten …”

“Onze filosofen zullen alle tekortkomingen van de verschillende overtuigingen van de gojim bespreken. Maar niemand zal ooit ons geloof vanuit zijn ware gezichtspunt onder de aandacht brengen, omdat dit volledig zal worden geleerd door niemand anders dan het onze, die het nooit zal durven verraden..” “Onze wijze mannen die zijn opgeleid om leiders van de gojim te worden, zullen materialen samenstellen die zullen worden gebruikt om de geest van de gojim te beïnvloeden, hen naar een dergelijk begrip en vormen van kennis te leiden die door ons zijn bepaald.”

Protocol 15. De vrijmetselaars zijn volledig gemanipuleerd. “De gojim komen de loges binnen in de hoop een knabbeltje van de publieke taart te krijgen”.”Hij minacht de vrijmetselaars. “Deze tijgers hebben de zielen van schapen en de wind blaast vrij door hun hoofden.”” We hebben ze het “hobbypaard” van het “collectivisme” gegeven, hoewel het in strijd is met de natuurwetten.

Na de revolutie zullen ze alle geheime genootschappen ontbinden, maar tot dan zullen we “vrijmetselaarsloges creëren en vermenigvuldigen” want daar “vinden we ons belangrijkste inlichtingenkantoor en middelen van invloed … en verbinden we … alle revolutionaire en liberale elementen .”

“Is dit niet het bewijs dat de geest van gojim onontwikkeld is in vergelijking met die van ons? Dit is het vooral dat ons succes garandeert.” De auteur praat over stoppen bij niets, ongeacht het offer. Hij geeft niets om het “zaad van de gojim”, maar het offer van Joden heeft geresulteerd in de verbetering van de rest. We haasten de dood van hen die “onze zaken hinderen”.

“We voeren metselaars op zo’n manier uit dat niemand behalve de broederschap er ooit een vermoeden van kan hebben, zelfs de slachtoffers zelf niet … ze sterven allemaal wanneer nodig als bij een normale vorm van ziekte. Dit wetend proteteert zelfs de broederschap niet. Met dergelijke methoden hebben we uit het midden van het metselwerk de wortel van protest tegen onze aard geplukt. ‘ ( De “Rothschilds” vermoordden ten minste zeven Amerikaanse presidenten.)

De superieure intelligentie van het “uitverkoren volk” bevestigt dat “de natuur” ons heeft bedoeld om de wereld te leiden en te regeren. Dit Beschrijft een paternalistisch despotisme gebaseerd op de onderwerping van de mensheid aan wat sterker is. ( zie darwinisme, zie mijn uitleg over 2 goden, zie ondermijning van het oude testament).

Er is een direct verband tussen de plannen die ruim 100 jaar geleden werden geschetst met

de protocollen van Zion en de vernietiging van hoger leren en religie in het Westen vandaag.

Protocol 16. Ondermijn onderwijs en religie.

We moeten in hun opvoeding al die principes introduceren die zo briljant hun orde hebben verbroken. Maar als we aan de macht zijn, zullen we alle soorten verontrustende onderwerpen uit de loop van het onderwijs verwijderen en zullen we de gehoorzame jeugdkinderen van autoriteit maken, van hem houden die heerst als de steun en hoop op vrede en stilte. ”

“Denk goed na over de successen die we voor het darwinisme, het marxisme en het nietzchisme hebben geregeld. Voor ons Joden moet het in elk geval duidelijk zijn wat een desintegrerend effect deze richtlijnen hebben gehad op de geest van de gojim.”

“We zullen alle uit de vorige eeuwen onwenselijke feiten uit de herinnering van mensen wissen en alleen die laten die alle fouten van de regering van de gojim weergeven.”

“We zullen elke vorm van vrijheid van instructie afschaffen ..”

Deze theorieën zullen door ons worden verheven tot het stadium van een dogma van geloof als een overgangsfase naar ons geloof ( zie mijn uitleg over wat hun geloof is: luciferianisme/satanisme)

“We zullen de gojim veranderen in niet-denkende onderdanige bruten die wachten op dingen die voor hun ogen worden gepresenteerd”

“We hebben er al lang voor gezorgd om het priesterschap van de gojim in diskrediet te brengen en daarmee hun missie op aarde te ruïneren, wat in deze dagen nog steeds een grote hindernis voor ons kan zijn … Wat andere religies betreft, zullen we nog steeds minder moeite hebben in de omgang met hen … “(Denk je aan seksueel misbruik door katholieke priesters?)

“De koning van de Joden ( Trump is onlangs koning van de Joden genoemd. Is hij de rattenvanger die in 2015 op de cover van de Economist stond) zal de echte paus van het universum zijn, de patriarch van een internationale kerk.”

“… we zullen vechten tegen bestaande kerken door kritiek die bedoeld is om schisma te veroorzaken …” (Denk je aan een homohuwelijk?abortus? gender? Nashvilleverklaring?)

“In ons programma zal een derde van onze onderworpenen de rest onder observatie houden vanuit een plichtsbesef, volgens het principe van vrijwilligerswerk aan de staat.”

“Net zoals tegenwoordig onze broeders ( Joden]) op eigen risico verplicht zijn om de afvalligen van de Kahal (Joodse Raad) van hun eigen familie aan te klagen … zo zullen in ons koninkrijk over de hele wereld al onze onderdanen verplicht zijn de dienstplicht jegens de staat naleven … “(Denkend aan KGB, Stasi of Gestapo?)

Protocol 18. “Frequente pogingen op het leven van goede leiders via onze agenten”

Protocol 20. “Het puur brute brein van de gojim …”

Er zal een progressieve kapitaalbelasting worden ingevoerd. “Een belastingverhoging in het percentage van de verhouding tot kapitaal zal een veel grotere omzet opleveren dan de huidige individuele of onroerendgoedbelasting, wat nu nuttig is voor ons alleen omdat het problemen en ontevredenheid bij de gojim opwekt.” “Economische crises zijn door ons veroorzaakt voor de gojim op geen andere manier dan door geld uit de circulatie te halen.” “De kwestie van geld moet overeenkomen met de groei van de bevolking …”

“De goudstandaard is de ondergang van de staten die het hebben aangenomen, want het is niet in staat geweest om aan de vraag naar geld te voldoen, temeer omdat we goud zoveel mogelijk uit de circulatie hebben verwijderd.”

Goy-regeringen kunnen hun eigen valuta en krediet creëren. “Hoe duidelijk is de onontwikkelde denkkracht van de puur brute hersenen van de gojim zoals uitgedrukt in het feit dat ze van ons hebben geleend … zonder ooit te denken dat deze gelden, plus een toevoeging voor betaling van rente, uit eigen zak gehaald zijn gehaald om met ons af te rekenen. Wat had eenvoudiger kunnen zijn dan het geld dat ze van hun eigen volk wilden krijgen? “

Protocol 22. “In onze handen ligt de grootste kracht van onze dag – goud … Het is toch niet nodig om verder bewijs te zoeken dat onze heerschappij door onze god is voorbestemd? Zeker zullen we niet falen met zoveel rijkdom om te bewijzen dat al dat kwaad dat in zoveel eeuwen dat we hebben moeten plegen, aan het einde van de doelen, de oorzaak van echt welzijn hebben gediend – het in orde brengen van alles? ”

“Onze Orde zal de kroon van de orde zijn, en daarin is het hele geluk van de mens opgenomen. De aureool van deze autoriteit zal een mystieke buiging van de knie en een eerbiedige angst voor alle volkeren inspireren. Ware kracht sluit geen voorwaarden aan enig recht, zelfs niet met dat van god : niemand durft er dichterbij te komen. ”

Protocollen 23-24. De dynastieke erfgenaam van de koning van de Joden zal koning van de wereld worden. Hij zal alle bestaande heersers vervangen.

“De koning van de Joden moet niet worden overgeleverd aan zijn hartstochten … het heilige zaad van David moet zijn volk alle persoonlijke neigingen opofferen. Onze opperheer moet een voorbeeldige onberispelijkheid hebben.” “Ondertekend door de vertegenwoordigers van Zion, van de 33e graad.”

Met de triomf van dit jodendom komt de onderwerping en slavernij van de hele niet-joodse wereld. Het christendom wordt het eerste slachtoffer, de familie-eenheid de tweede … Homoseksualiteit en radicaal feminisme worden strenger in hun houding en extremer in hun eisen, waardoor een doos van pandora wordt geopend: de drang om pedofilie te normaliseren, en de systematische corruptie van kinderen door het promoten van kinderporno in de klas …De genderdiscussie al op de basisschool. De ondermijning van de studies op de universiteiten…

We bevinden ons in een kritieke situatie … Het was nooit Palestina dat de georganiseerde Joden wilde. Palestina was gewoon hun uitvalsbasis voor de verovering van de rest van de wereld …

Volgens Israel Shamir:

“Palestina is niet het ultieme doel van de Joden; dat is de wereld. Palestina is gewoon de plek voor het hoofdkwartier van de wereldstaat. De Joden zijn van plan Jeruzalem te veranderen in de opperste hoofdstad van de wereld en de herbouwde tempel in het brandpunt van de Geest op aarde. Het christendom zal sterven, de geest zal vertrekken van de naties in ons deel van de wereld, en onze huidige dubieuze democratie zal worden vervangen door een enorme theocratische staat.

Ontgeestelijkt en ontworteld en de mensen tot slaaf gemaakt.

Het joodse universum is goed voor joden. Het is een vloek voor anderen. Omdat de Joodse invloed sinds 1968 gestaag is toegenomen, zijn de levens van gewone mensen verslechterd … Een goede tijd voor de Joden is geen goede tijd voor de mensheid … De zegen van de Joden is een vloek voor anderen. De regimes die “goed zijn voor Joden” zijn zelden goed voor iemand anders …

“Spreken van Joodse samenzweringen zonder magische en occulte krachten te bespreken is als praten over de gevaren van slangen zonder gif en de effecten ervan op het menselijk lichaam te noemen, of praten over plagen zonder te praten over ziektekiemen.” ( Francis Singer)

Hier zijn enkele aanvullingen op de protocollen :

1) Er wordt helemaal geen melding gemaakt van zwarte magie en tovenarij, wat het belangrijkste is van het Joodse fenomeen, waarvan schuldfinanciering en woeker slechts één een topje van de ijsberg zijn. 2) Er wordt geen melding gemaakt van kabbala.3) Er wordt geen melding gemaakt van het offeren van kinderen.4) In de protocollen wordt geen melding gemaakt van de technologische vooruitgang waar de joden van profiteren, met name wat betreft media en elektronica. In de wereld die in de protocollen wordt beschreven, worden technologieën genoemd die nooit verder lijken te gaan dan in Frankrijk in 1870 of Rusland. Onmiddellijke communicatie wereldwijd wordt niet genoemd. Zelfs cinema wordt niet vermeld, ondanks het feit dat het al was uitgevonden toen het boek werd gepubliceerd en het Jodendom zo doorslaggevend zou dienen door Hollywood en andere instellingen.5) Het boek maakt geen speciale vermelding van de VS, ondanks het feit dat je moet erkennen dat de grondleggers van de VS allemaal zionisten/vrijmetselaars waren. 6) Wat Rusland betreft dat een andere door joden geleide en door zionisten geïnspireerde regering zou worden opgelegd, die de wereld kan verleiden door zijn leugens, dat is een ernstige omissie. De protocollen zijn geschreven alsof het belangrijkste toneel van hun wandaden nooit ophoudt in Europa te zijn. Er wordt geen melding gemaakt van het feit dat ze hun best zouden doen om hun financiële hoofdsteden uit Europa en later uit de blanke rassen te verplaatsen.7) Het boek maakt geen melding van de staat Israël (hoewel het de koning van de joden noemt) noch van de moslims als een kracht van het allergrootste belang.8) Er wordt geen melding gemaakt van klimaatbeheersing: de hogere Joden zijn er altijd vreselijke experts in geweest. Alle revoluties uit het verleden vonden plaats door beheersing van het klimaat en van de geldhoeveelheid. 9) Er wordt geen melding gemaakt van directe massa controle.10) Er wordt geen melding gemaakt van de zeer lastige relatie tussen Joden en de Zwarte Afrikaanse wereld.11) Er wordt geen melding gemaakt van de tegenhiërarchie van “hekserij”/”magie”. 12) De protocollen maken van het “feminisme” zeer weinig melding, afgezien van het triviale aspect van demoralisatie van mensen door immoraliteit en losbandigheid.13) Het magische mechanisme onder schuldgeld wordt nooit besproken.14) Er wordt geen melding gemaakt van het feit dat het West-Romeinse rijk afbrokkelde onder Joodse invloed en dat de donkere eeuwen die zouden volgen een tijd waren waarin zij zich het meest triomfantelijk voelden, niet gedwongen om ondergronds te worden gedwongen, zoals de officiële geschiedenis graag zegt. 15) India wordt niet genoemd, ondanks het feit dat de Oost-Indische Compagnie een joodse onderneming was geweest ondanks het feit dat twee hoofdstukken van de protocollen te duidelijk een kopie lijken te zijn van passages uit Sri Kautilya’s Arthashastra (het hindoeïstische verhandeling van de geopolitieke wetenschap).

De echte samenzwering is gewoon te monsterlijk om in zo’n boek als de protocollente worden beschreven. De realiteit over joden en zionisten is honderd keer erger dan beschreven in de protocollen. De protocollen, hoewel waar met betrekking tot de meeste van wat ze beschrijven, zijn een understatement van wat er is gebeurd en gebeurt.

https://www.henrymakow.com/cgi-bin/mt-5/mt-search.cgi?search=the+protocols+of+Zion+synopsis&IncludeBlogs=1&limit=20