Maand: februari 2019

Over wie we zijn 4

“Gij zijt door waanzin geslagen en op de verkeerde weg. De leugen ziet ge voor waarheid aan, het lelijke noemt u schoon.(…); op precies dezelfde wijze sta ik verstomd over ulieden die de hemel verwisseld hebben voor de aarde. Ik wens u niet te begrijpen”.
A.P. Tsjechow, De Weddenschap, 1888

Ik schreef over het feit dat we gevallen zielen zijn: we hebben de hemel verruild voor de hel: de aarde van de satan. We zijn in zijn greep. Ook schreef ik over hoe we uit de tredmolen moeten stappen. Het begin is het wakker worden en gaan zien met heldere blik. Het volgende is onze antenne, waarover ik schreef, beter af te stellen. Stel je de sferen voor als 3 wolken: de wolk van het weten, van de kennis (de Heilige Geest) rechts. In het midden de wolk van niet-weten. En dan links de wolk van de leugen (van de satan) Onze antennen staat meestal afgesteld op de wolk van niet-weten. De satan probeert die constant te vullen met “vermaak”, met hypes, met leugens, met verslavingen. De Heilige Geest probeert de wolk te vullen met kennis van God. De strijd is een strijd van alle dag. Uit de wolk van niet weten komen de verslavingen. Deze verslavingen laten ons elke dag doorrennen totdat er een spaak in het wiel gestoken wordt. En we komen daar allemaal een keer mee in aanraking. Dan komen we er misschien aan toe om ons dingen te gaan afvragen: heb ik deze sigaretten nodig? Heb ik deze alcohol nodig? Moet ik dat wel doen: nog harder werken en een nog hogere hypotheek? Is dit waar? Wie zegt dat en waarom? Misschien komen we er dan voorzichtig achter wat onze roeping werkelijk is: die lichamelijke activiteiten van het van het naar- van- alles- en- nog- wat- toe rennen moet niet ons doel zijn. Ons doel moet geestelijke activiteit zijn. Je moet inspanning niet schuwen maar die moet gericht zijn op het doorgronden van het leven. Dit is de zwaarste beslissing van de mens: uit de tredmolen stappen van altijd maar consumeren, van verspillen van tijd en te gaan zoeken naar de zin van zijn bestaan. Je moet je dorst gaan lessen aan de bron: Joh. 7, 37-39 en zoeken naar de Waarheid: Joh 1, 1-5.

Je kunt ook beginnen naar het zoeken van schoonheid. De aarde, de natuur is een afspiegeling van de Ware God, van de Ware Schepper. Daarin kunnen we God vinden. Als we maar weten dat deze aarde “gekaapt”is door de satan en zijn kompanen. Door je helder geworden blik zie je wat ware schoonheid is omdat je geest verandert. En die ware schoonheid zie je dan in een bloem, een boom en je ziet je Schepper daarachter. Dat is wat anders dan al die tatoeages, piercings en oor- en neusringen die mensen nodig denken te hebben. Dat zijn verslavingen die de satan creëert. Zoals het beïnvloeden van het denken aan alles wat je denkt nodig te hebben wat niet zo is.

Hoe meer wij ons bewust worden van onze situatie, hoe beter we onze antenne afstellen hoe groter de wolk van weten, van kennis wordt. Zo help je mee de Geest Zijn werk te doen. En helaas is het zo dat de tijd dringt want de satan wordt steeds driester. Dus zijn greep via de “cabal” op de wereld zal steeds desastreuzer worden. Als je wakker geworden bent, zie je daar steeds meer bewijs voor. Hoe meer hebzucht en geldzucht je ziet, hoe meer je de satan aan het werk ziet. Maar ook hoe meer misbruik naar buiten komt, hoe meer je ziet wat de satan doet. En daarin spelen kerken en instituties een kwalijke rol. Ik schreef eerder dat hij gebruikt maakt van bekende en zeer bekende mensen als politici en artiesten enz. Het wordt steeds grotesker. Het lijden wordt daarmee ook steeds groter. Kijk naar de rol van het vaticaan. Geloof geen zalvende woorden die zogenaamd iets beloven. Ontsnap daar aan. Doe er niet aan mee en richt je op de verlossende woorden en pas op voor verleidingen: Kol. 6-15. Hoe meer je de boodschap aanvaardt, hoe lichter je kunt leven. Maar houd de verbazing in stand want die houd je alert. Gal. 4, 5/ 4, 8.

Je hoeft niet bij een kerkgenootschap aangesloten te zijn want je bent je eigen kerk, je eigen altaar. Wil je dat toch voor steun, kijk dan kritisch naar de mensen en naar wat zij verkondigen. Kijk naar geldstromen en misbruik. Naar woord en gedrag en verschil daar tussen. iets vroom belijden zegt niets over iemands ware aard.

Over wie we zijn 3

Als ik wil duidelijk maken dat de geest van de satan overal zijn invloed laat gelden kan ik niet om deepstate heen. Andere woorden zijn Cabal, Illuminatie, illumini, Elite, Khazaren.

God is geen concept. De goden, engelen zijn geen concepten. De verhalen in de bijbel zijn geen concepten. Via de verhalen in het OT raken we bekend met de strijd van de goden met God. Met de wens van de satan te zijn als God. We raken bekend met offers van eerstgeborenen enz. Deze verhalen en de ingrepen van God willen ons iets vertellen. Veel verhalen wijzen ook vooruit naar de komst van de Zoon van God naar de aarde ( Js 9, 6).We worden bekend gemaakt met afgoderij (Js 40, 19) en de eisen van Baäl (satan) Re 2, 11. We zien ook dat het joodse volk voortdurend op het verkeerde been wordt gezet omdat de satan zich steeds als hun god voordoet en zijn eisen stelt. Zij worden voortdurend op de proef gesteld. Tot op de dag van vandaag. Evenals alle mensen op aarde.

Het grote verschil is nu dat God inderdaad zijn Zoon zond om de strijd met de satan openlijker te maken en te laten zien wat de mensheid kon verwachten. Hij onderwijst dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is en dat er eigenlijk maar 2 geboden waren: De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit: Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Het belangrijkste is dus het tweevoudig liefdesgebod: God liefhebben met alles wat in je vermogen ligt; en je naaste liefhebben als jezelf. God zegt hier: vereer Mij, vereer geen andere goden, maak geen afgod(sbeelden). Dits is een duidelijke verwijzing naar de vurige wens van de satan om aanbeden te worden en vereerd te worden waartoe je je niet moet laten verleiden. Dit gaat voor de 10 geboden die duidelijk aan geven niet te moorden, geen diefstal te plegen enz. Dat doet satan voortdurend wel. En nu kom ik bij de cabal.

Sinds de jaren ’60 komt er steeds meer kennis over deep state, invloed van de “Elite” enz. maar steeds werd en wordt veel afgedaan met: “je moet niet in die samenzweringen geloven, geloof toch die complottheorieën niet”. Klokkenluiders kwamen om het leven, verloren banen maar de kracht van het internet is groot en steeds meer wordt bekend. We weten nu dat er een wereldwijde elite is die een schaduw regering vormt en die streeft naar één wereldregering met één wereldreligie. Deze groep is een satanische groep die superrijk is en zeer veel macht heeft. Als je je er in gaat verdiepen kun je niet geloven dat dit zo bestaat. Ben je echter inmiddels vertrouwd met de satan en de macht dan kijk je er niet meer van op. Als je erover gaat lezen, moet je vaak door veel narigheid heen lezen bovendien moet je altijd blijven lezen met de vraag: wie heeft/wie hebben hier belang bij. En altijd je Ware Schepper voor ogen houden. Voor die Elite zijn we gewoon “vee” om uitgemolken te worden of “shit”. Ze gaan gemakkelijk met leven en dood om want ze beschouwen zichzelf als superieur. Als we begrijpen hoe de wereld van de satan werkt en als we begrijpen hoe God werkt, hebben we ogen om anders naar de wereld te kijken. We kunnen ook onze “antenne” steeds beter afstellen op de Geest, bewust als we zijn van alle storingen die uitgezonden worden.

Zijn we er dan als Christen? Wat is een Christen? Christen ben je als je je openstelt voor Zijn Woord, voor Zijn Boodschap. Als je weet dat Hij terugkomt en dat je daar je vertrouwen opstelt.

Maar er zijn veel soorten christenen, zoals veel soorten joden enz. Je bent er niet als je denkt: “ik ben Christen dus het komt wel goed”. Je kunt er volkomen naast zitten door misleiding. Denk aan Christenen die geloven dat moslims en christenen in dezelfde god geloven en veel gemeenschappelijks hebben in hun boek. Dat is misleiding. Ook als je denkt dat als we alles delen met het joodse volk en het gemeenschappelijke beginboek. Het joodse volk wordt zwaar misleid door de Khazaren. En dientengevolge veel christenen ook. Dat was voor mij persoonlijk een enorme pil om te slikken. Dat deze wereld zo kon bestaan, dat was voor mij een geestelijke krachtmeting. Als je wilt, kun je van alles vinden op internet. Ik deel hier geen links over om dat er teveel kaf onder het koren is. En ik heb tijd om alles te lezen. Dat heeft niet iedereen. Als je wilt weten waar de jodenhaat vandaan komt dan kun je wel het e.e.a. vinden over de Khazaren. Bedenk dan dat dit “kunstmatige” joden zijn die niets met het spirituele jodendom te maken hebben. Namen hoef ik niet te noemen die vind je vanzelf.

Over wie we zijn 2

We zijn dus “gevallen zielen” die op aarde in een sfeer leven die uiterst moeizaam is, vol lijden en verdriet. Deze sfeer willen we achter ons laten en we herinneren ons vaag dat er eens een tijd was die vol beloften was.

Hoe is dit gekomen?Eerder schreef ik al dat de satan de wereld in zijn greep heeft.

Er zijn meer sferen en uit een van de sferen is de gevallen “engel” naar de wereld afgedaald en met hem nog vele anderen. Wat God kon, konden zij ook, vonden ze. En zij wilden de eer en glorie die God ten deel viel. Deze gevallen entiteiten worden in de bijbel beschreven. Het joodse volk dat ons de bijbel heeft nagelaten, was niet het enige volk dat te maken kreeg met deze goden. In het OT zijn het de elohim, en verder zijn er nog veel andere namen. Overal in de geschiedenis duiken namen op van goden. Archeologie legt beelden bloot enz. In Gen 6 lezen we dat deze goden zich vermengden met de mensen. En dat was een zware overtreding. Er waren seksuele taboes die niet doorbroken mochten worden. Zoals er geen gemeenschap mag zijn tussen mens en dier, zo mocht dat niet tussen goden en mensen maar ze deden het toch. Het zijn geen sprookjes. De geschiedenis van de oudheid wordt bepaald door het gedrag van deze gevallen engelen die wilden zijn als een god en ze wilden hun eigen wereld. Om dat deze entiteiten dus afweken van de bedoelingen van de Schepper, greep God steeds in. Dat zijn de verhalen van de zondvloed, van het ingrijpen bij Abraham enz. De goden daagden God steeds uit en Hij gaf steeds een ultimatum en waarschuwingen. Veel is ook bekend geworden door archeologische opgravingen. Helaas is het zo dat veel kennis wordt achtergehouden. We zijn niet alleen die ziel die snakt naar bevrijding, we zijn ook geest. Zie de geest als een soort antenne. Daar mee kunnen we afstemmen op de andere sferen, op de Geest van God enz. Jezus heeft ons verteld over de Heilige Geest. We kunnen maar moeilijk geloven in God is een drie eenheid. Dat is ook een reden geweest voor veel mensen om af te haken van geloof in God. Die Heilige Geest is de Geest van God die we proberen te zoeken met onze “antenne”. Het probleem is dat de geesten van de “goden” van de “satan” ook “vol in bedrijf zijn”. Voor hen staat er veel op het spel: als zij verliezen zijn ze hun wereld en hun voeding kwijt. Zij spelen dus constant voor stoorzenders. En ze zorgen voor psychologische oorlogsvoering (PSYOP/ op staat voor operation). Daar staat het OT vol mee en dat geeft de schizofrenie weer waar ik eerder over schreef. De mens wordt voortdurend op het verkeerde been gezet. Onze geest zoekt de geest van waarheid maar wordt vaak verleid door de geest van de leugen. We leven nu in een tijd dat we de leugen vandaag de dag tot grote bloei zien komen omdat de tijd van de satan nog erg kort is. Als je er op gaat letten, zie je iedere dag de voorbeelden van de leugens en de psychologische oorlogsvoering.

Waarom is de tijd kort? De gelovige mens weet dat alleen Jezus, de Christus, de verlossing van deze wereld brengt. Dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Zij weten ook dat Christus een keer terugkomt voor de finale beslissing. Die tijd is aangebroken. Nee, dat is geen verzinsel. Overal in de bijbel zie je verwijzingen. Je kunt ook lezen welke mensen het meest zullen lijden in deze eindstrijd. Ook wordt er gewaarschuwd voor een tijd dat er eerst een antichrist komt. Daarom schreef ik eerder dat ik haast had. Ik probeer op eenvoudige wijze dingen uit te leggen voor mensen die niet geloven of die geloofd hebben maar dat geloof verloren hebben. De tijd waarin we nu leven is al zwaar maar wordt steeds zwaarder. Als je geen weet hebt waar je steun en verlossing kan vinden, word je kwetsbaar en gevoelig voor de verkeerde keuze die van je gevraagd wordt. Het enige dat je kunt doen is je openstellen voor de godsvonk van je ziel en je antenne openstellen voor Gods geest, de geest van waarheid en je bewust zijn van de geest van de leugen, van de satan die alles op alles zal zetten je te verleiden. Dat verleiden neemt nu groteske vormen aan maar kan ook heel subtiel. De westerse mens is gevoelig voor geld, macht, uiterlijk, succes. God maakt gebruik van gewone mensen, van “simpele”zielen. De satan maakt gebruik van het “sterrendom”, van de ijdelheid van politici enz. Als je goed kijkt, weet je meteen wat ik bedoel. En over sterrendom: kijk eens naar optredens bij de superbowl in de VS. Allerlei satanische elementen zijn er in verweven.

Over wie we zijn

Ik heb geschreven over goden en de invloed van de satan.

Maar wie zijn we dan en waarom is er die beïnvloeding? En hoe kan dat dan?

Onze voorouders waren meer vertrouwd met engelen en demonen en geesten maar wij zijn er niet echt meer mee opgegroeid. In het OT komen engelen veel voor: 1 Kr 21,16/ Tob 5,5

Wij zijn meer en meer losgezongen van God en de hemel omdat de kerk en de kerkgenootschappen steeds meer invloed verloren en ook omdat er veel kennis verloren is gegaan. De kerk bepaalde de leer en dat was niet altijd tot verheffing voor de mens. Het ging om de macht. Het is veelal terecht dat de kerk invloed verloor want de kerk heeft een slechte rol gespeeld in zaken als misleiding, misbruik enz.

Maar we kennen allemaal nog wel uitdrukkingen als: “in de zevende hemel zijn”. Die is niet voor niets verbonden met gelukzaligheid. We hebben er nog vage weet van.

Omdat wij in een 3 dimensionale wereld leven, wil dat niet zeggen dat er geen andere dimensies zijn. En omdat wij alleen onze levenssfeer kennen, wil dat niet zeggen dat die andere sferen er niet zijn. Alleen zijn wij te rationeel geworden en willen alleen geloven als we zien of als iets wetenschappelijk bewezen is. Maar geloven verlangt anders denken. Als je anders kunt denken, ga je ook de bijbel anders lezen. En daar staat werkelijk alles in.

Er zijn meerdere sferen, die in de oosterse religie van het hindoeïsme wel bekender zijn. Er zijn meerdere verschijningsvormen van schepselen maar wij kunnen niet alles zien. Net zoals wij ook niet alles van onszelf kunnen zien. Wie of wat zijn wij? Wij zijn ons lichaam niet. Dat is een kledingstuk, een jas, dat we af leggen als we dood gaan. Maar dan zijn wij er nog wel. Wij gaan dan over naar een andere dimensie. We zijn ook ziel, ook geest. In onze ziel heeft God onze Godsvonk “ingeblazen”zodat we een (verre en vage) herinnering hebben aan waar we vandaan komen. Het kan ons een onbestemd gevoel van heimwee geven. Onze geest kan nog verbinding maken met de sferen “boven”ons/”buiten”ons.

Hoe gevoeliger we daarvoor worden, hoe “meer we opvangen” en we kennis kunnen op doen.

Er is echter een grote maar. We zijn zogenaamde “gevallen”zielen. Zielen die door de satan zijn aangelokt om hem te dienen en te vereren als god. Ik schreef over de wereld die satan geschapen had omdat hij wilde zijn als god. Met zijn “val” heeft hij andere schepselen, die wij engelen noemen, meegesleurd. Hij heeft zich zo omringd met “helpers”. Zo kennen we waarschijnlijk allemaal wel de naam lucifer. Lucifer is de grote verleider. De zogenaamde “lichtbrenger” die de mens steeds op het verkeerde been zet. Hij zoekt contact vanuit de andere dimensie en verleidt zo menigeen. Dit is een veelvoorkomend verschijnsel in de new age stroming. Men denkt contact te hebben met het “licht” maar het is het valse licht. We kunnen als we al in engelen geloven, niet geloven dat er ook slechte wezens zijn. Engelen kunnen toch niet slecht zijn?

Het is hetzelfde naïeve denken als we denken: alle mensen die in god geloven, geloven toch in dezelfde god. Hij heet alleen anders. Nee, helaas is dat niet zo. Ik ga daar nog over schrijven.

Het is onze bestemming om terug te keren naar de schoot waar we vandaan komen. Onze ziel is eeuwig en die verlangt er naar uit deze wereld van het eeuwige rad van lijden verlost te worden.

Daar ga ik het nog verder over hebben.

Over leven en geboden 3

Waarom komt er nu veel kennis vrij en waarom is die kennis zo lang verborgen?

Waarom hebben we ons zo lang laten ringeloren door veeleisende wetten en geboden? Waarom hebben wij ons laten gebruiken en worden we misbruikt? Waarom komt er nu zoveel kennis over misbruik binnen de kerk?

Er is altijd kennis geweest maar die werd verborgen gehouden door machthebbers in de greep van de satan. Hij was er immers van afhankelijk dat de mens onwetendheid zou blijven en zou blijven lijden. Hij leeft van dat lijden. Bovendien wilde hij als god vereerd worden dus moest de mens constant misleid worden. Dat doet hij met de leugen. Een goede leugenaar liegt niet constant maar af en toe. Hij gebruikt waarheid en verdraait die of past die aan. Of hij gebruikt de waarheid en vult die verkeerd aan. Zo worden mensen voortdurend in verwarring gebracht. Dat zien we tot op de dag van vandaag. Steeds weer denk je met een waar verhaal van doen te hebben tot dat je door een draai merkt dat het niet klopt. Hoe meer je er op let, hoe meer het gaat opvallen.

Kennis (Gnosis) was er altijd maar diegenen die kennis verkondigden, liepen gevaar. Ze waren zogenaamde ketters en moesten vervolgd worden.

Toen het Romeinse Rijk instortte in de 5de eeuw sprong de kerk in het gat. Rome/het vaticaan verwierf de macht en probeerde de greep op de gelovigen te verstevigen. Als je de macht hebt, kun je mensen klein houden en uitbuiten. Dat is precies wat er gebeurd is. Aanvankelijk waren de mensen die er op uittrokken om het evangelie ( is blijde boodschap) te verkondigen van goede wil. Ze hadden ook iets groots te vertellen. Maar later bepaalden de “kerkvaders” wat wel en niet van het evangelie verkondigd mocht worden. Zo houdt de satan via het vaticaan greep op de mens. Zo kon het vaticaan later ook onderdeel worden van de deepstate. Wat ik onder deepstate versta is: de alom kwaadaardige beïnvloeding van de satan in allerlei instituties. Alles over de satan en zijn mede demonen en engelen is overal in de bijbel te vinden. Neem de beschrijving van de gevallen engelen die god wilden zijn: Jes 14: 12–14/Mt 12: 24 enz. Het is allemaal te vinden maar ons er weinig of niets over geleerd. Niet de ware betekenis. Ook niet de ware betekenis van het boek openbaringen. Nu internet veel kennis kan verbreiden en de tijd begint te dringen, komt de ware bedoeling van de satan uit. Hij probeert dit uit alle macht te voorkomen. Je ziet steeds meer wie of wat in de greep van de satan is, wat hun rol is en hoe er paniek begint te heersen. Ik kom daar op terug.

Het leven van de mensen is een voortdurend falen geweest. Omdat de mens zijn lot niet kende en omdat aan hem gestelde eisen door de bouwer van deze wereld onmogelijk waren. Nu gaan we zien dat de satan gaat falen. Alleen moet de mensheid eerst nog door een diep dal. Daarom wordt er nu zoveel kennis geopenbaard door mensen die steeds meer wakker worden. Dat is de werking van de heilige Geest. En God gebruikt daar gewone (onaanzienlijke) mensen voor. In tegenstelling tot de satan die vol inzet op bekende mensen zoals politici, zogenaamde “sterren”, journalisten, bankiers, Ngo’s, CEO’s enz. Dat maakt de wereld nu een steeds onbetrouwbaarder oord.

Als houvast moet nu de bekendheid van de bijbelverhalen vergroot worden zodat de mens weet dat er verlossing is en dat dit het einde niet wordt.

Over leven en geboden 2

Ik schreef in het eerste deel van Over leven en geboden over de boeddha en of hij de weg was.

Je zult wel begrepen hebben, dat ik dat niet vind. Ik ben Christen en beschouw Jezus als de enige weg en waarheid en de bijbel als een boek waarin alles staat wat we nodig hebben.

Ik ken de oosterse godsdiensten en waarheden, heb aan yoga gedaan en ik heb zelfs de opleiding voor yogalerares gedaan. Voor raja yoga. Raja yoga is het pad dat de mens volgt in zijn streven om vrijheid en verlichting te vinden. Om door inspanning de waarheid te vinden en verlichting te bereiken. Dit is een pad uit het Hindoeïsme, zoals er meerdere paden zijn. Het kent de ziel en het Al en de wens van de ziel (atman) om weer terug te keren naar het Al (Brahman). En ik ben er op terug gekomen. Het sluit aan bij deel 1: het eist het onmogelijke van mensen en ze zullen altijd falen. Wat iedereen ook beweert. Ik ben blijven zoeken en heb zoveel kennis gevonden en gekregen dat ik het wil delen. Daarom zet ik deze blog op. Mede omdat de tijd dringt. Ik kom daar op terug.

Ik schreef eerder ook dat je erg voorzichtig moet zijn wie je gelooft en bij wie je je aansluit. Als iets te mooi is om waar te zijn dan is het dat ook. Als er geld gevraagd wordt, moet je al argwanend worden. God geeft om niet en steeds meer mensen geven om niet door.

Je bent je eigen kerk, je eigen tempel. En echt geloven is jezelf offeren op je eigen altaar in je eigen tempel: d.w.z.: jezelf verloochenen. Vertrouwen op het werk van èn het kruisoffer van Jezus die de Christus is. Dat is verlossing. In de bijbel vind je alles over je ervaringen van alledag, van de mensheid door de eeuwen heen. En als je begrijpt hoe de demiurg de wereld bouwde en als je dan de bijbel terugleest, vallen de schellen van je ogen.

Jammer is dat veel mensen het Christendom hebben verlaten omdat ze niet met de god van het oude testament konden omgaan. Maar als je goed leest, is er steeds onderscheid tussen God en jahwe. En het nieuwe testament is niet een vervolg op het oude. Het is een heel nieuw boek met een heel andere insteek. En als je het oude goed leest, zie je hoe het joodse volk lijdt en waarom. Je ziet de schizofrenie van dat volk. God grijpt in en jahwe (de demiurg) gaat het weer dwarsbomen. De mens wordt verleid en volgt weer het verkeerde spoor. Dat zie je het hele oude testament door. God legt uit: jullie zijn gevallen zielen, zijn verleid, kom terug. De mens denkt dat hij het snapt en komt toch weer onder invloed van jahwe. Het is het verhaal van het volgen van 2 goden en steeds weer falen. God grijpt in bij Abraham: hij mag zijn zoon niet offeren en Hij en Abraham sluiten een verbond. Eerst is het jahwe en dan is het God. Jahwe zegt: ik ben God Almachtig. Later: en God sprak tot hem: “dit is mijn verbond”. Uiteindelijk krijgt Abraham 2 zonen: Isaak (joodse volk) en Ismaël (islam) en met deze belofte wordt de kiem gelegd voor de tweedracht met de gevolgen waar we nu mee zitten (Gn 17). Bij Mozes gebeurt hetzelfde: jahwe is een jaloerse god (Ex 20) Als je doet wat jahwe wil, heb je het goed. Als je je niet aan al die geboden en wetten houdt (Mozes krijgt er meer dan 600) wordt gestraft. Hier wordt de kiem gelegd voor het falen en hier zie de demiurg aan het werk. Als Mozes over God vertelt, geloven zijn mensen hem maar als hij uit het zicht is, dansen ze om het gouden kalf. Dit is het werk van de demiurg. En keer op keer grijpt God in en geeft de mensen een kans. Verwacht het joodse volk de verlossing via de wettische Mozes, de Christen vertrouwt via het verbond met Abraham die uitkomt bij de kruisdood van Jezus op de verlossing van Jezus. Dit is de grote tragiek uit de bijbel. In de bijbel wordt steeds gesproken over zonden. Iets wat ik vaak niet begreep. Nu begrijp ik dit als de zondeval van de ziel. De ziel die gevallen is voor het rijk van de demiurg. Dat zijn alle mensen op aarde. Dat is onze erfzonde. En die wordt bestendigd door onze inertie om niet te willen weten. Deze luiheid is onze zonde. Het joodse volk stelt zich onder de wet (Rom 3). Dat is de wet van Mozes, is de wet van de demiurg. Zoals veel Christenen denken: als ik maar goed doe, dan komt het wel goed. maar daarmee ben je er niet. (Rom 5). Hoe je je ook je best zult doen met geboden en wetten: je zult falen. De hele geschiedenis is een verhaal van falen.

Over leven en geboden

Over leven en geboden

Bij de opening van de site staat een foto met een tekst van de Boeddha:

Word wakker, observeer, kijk goed.

Ga met overleg en aandacht te werk.

Leef overeenkomstig de wet

en het licht zal steeds helderder gaan schijnen.

Boeddha heeft veel betekend maar betekent hij ook alles voor mij? Kan hij alles betekenen?

Gezien het aantal Boeddha beelden dat je tegenwoordig overal ziet en alles wat je over hem leest, zou je dat denken. Maar is dat ook zo?

Zijn oproep tot wakker worden moet bekend in de oren klinken en dat je aandachtig te werk moet gaan ook. Maar dan: leef overeenkomstig de wet. Wat zegt dat?

Eerder heb ik daar al over geschreven: wetten die vanuit religies gemaakt zijn om de mens op te leggen, zijn vaak onmenselijk en geen mens kan zich er aan houden. Dus heeft de mens constant het gevoel dat hij faalt. Zelfs geboden zijn moeilijk te onderhouden. Neem: “Gij zult niet doden”. We weten dat we niet mogen doden en als we een moord plegen, zijn er wereldse wetten die er voor zorgen dat ons straf opgelegd kan worden. Maar doden is zoveel meer. Een lastige mug willen we toch echt doodslaan. Een vegetariër wil dat we geen vlees meer eten want dan doden we dieren. Maar zelf leeft hij wel van dode planten. Planten zijn ook levende wezens! Geboden zijn een richtlijn en het is maar goed dat die er zijn. Net als de wereldse wetten. Maar godsdienstige geboden zijn vaak niet voor een mens haalbaar. En ze helpen mensen ook niet want zij zullen constant het gevoel hebben dat ze falen. En dan zijn er ook nogal allerlei wettische voorschriften om de mens klein te houden: over kleding, over voedsel, over rituelen, over bidden enz.

Als je werkelijk zou willen leven met de wettische religieuze voorschriften dan draait geen economie meer. En ook al doe je nog zo je best, je haalt de gestelde doelen niet. Al leer je 20 minuten op je hoofd staan, of 2 keer per dag een 1 uur mediteren: je vindt het paradijs niet. En maar zelden bereikt er iemand “verlichting”. Wat ze ook zeggen over je best doen. Ga je alle wetten van allerlei religies bekijken dan zie je vaak dat mens uiterlijk zijn best doet maar vaak in gewetensnood komt omdat ze onmenselijk zijn. En verder zie je dat veel mensen aan de buitenkant heel “vroom” doen terwijl ze als mens verder niet deugen. In de bijbel lezen we daarover als Jezus de farizeeën kapittelt.( Mt 23: 1-10/Lc 20: 45-47) De farizeeën zien we nog dagelijks om ons heen. En het wordt alleen maar erger. Jezus noemt ze addergebroed (Mt 3: 7). Denk aan het beeld van de satan als een slang.

Naast de religies die we kennen, worden er ook steeds nieuwe religies “uitgevonden”. Ook hier worden dan weer onmenselijke eisen gesteld die bedoeld zijn om de mens klein en arm te houden.

Denk aan de “klimaatreligie”.

Jezus leerde dat er eigenlijk maar een belangrijk gebod was en dat was de Vader te eren.

“De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.” (Mc 12, 28b-34). Jezus weet vanuit onze en Zijn achtergrond dat we altijd zullen falen en daarom was er dat offer dat hij bracht. Onze verlossing begint met het aanvaarden van deze Vader en het aanvaarden van onze naaste. En het aanvaarden van de kruisdood van Jezus. Je naaste is diegene die naast je staat. Dat wordt niet altijd begrepen. We krijgen heel wat “naasten” opgedrongen. En je kunt pas een ander beminnen als je van jezelf houdt. Dat wil zeggen als je jezelf aanvaardt met al je gebreken. Dan kun je die van de ander ook aanvaarden. Meestal is het zo dat we van de ander meer eisen dan we van onszelf eisen.

Over geloofssystemen

Het zit in de mens dat hij zich vroeger of later gaat bezig houden met het hoe en waarom van zijn bestaan. En onze Oerbron, onze Vader zoals Jezus, de Christus, die noemde, heeft er voor gezorgd dat we constant wegwijzers op ons pad tegen komen. Het is aan ons wat we er mee doen. Ik schreef dat het voor mij een bittere pil was te ontdekken dat de god van het OT zo verschillend benoemd werd zodat mijn conclusie was: jahwe is niet de God. Verwerp ik daarmee alles uit het OT? Verwerp ik daarmee het joodse volk? Nee, we krijgen juist les in de werkelijkheid, in de bedoelingen van God. We hebben ontzettend veel te danken aan het joodse volk. Dat volk dat als slaven werd weggevoerd, dat stateloos was, dat altijd overal de schuld van krijgt. Dat volk waar God heeft ingegrepen, laat ons zien wat in vrijheid zoeken is en wat zij geloven. Binnen dat joodse geloof zijn er veel verschillen net als bij het christelijk geloof. Zij studeren en discussiëren. Alles is in principe bespreekbaar. Dat is niet bij elk geloofssysteem zo. Daar is het: dit boek is heilig. Dit zijn de dogma’s, hier heb je je aan te houden. Iets ter discussie stellen kan al gevaarlijk zijn. De westerse geloofssystemen kunnen variëren van zeer orthodox tot zeer atheïstisch.

Helaas is het zo dat in het westen geloven steeds meer wordt opgevat als ouderwets. Voor een deel is dat in de hand gewerkt door de georganiseerde systemen die geen antwoorden hadden op de vragen van de mens van vandaag. De hedendaagse mens moest zelf op zoek en verdween uit de bekende kerkgemeenschappen/geloofssystemen. In het westen zijn de samenlevingen vrij zodat de vrije mens zelf kan denken en onderzoeken. Dat maakte deze samenlevingen tot dusver succesvol. Nu deze samenlevingen op hun grondvesten schudden, worden de inwoners gedwongen zelf op zoek te gaan naar de oorzaken van de teloorgang van de landen waar ze wonen. Het beeld dat zij steeds meer kregen was verontrustend. Kennis is nog steeds vrijelijk te vinden maar het zou kunnen dat daar een einde aan komt. Ik heb een schets gegeven van wat er gaande is. De kennis die steeds meer openbaar wordt, was er altijd al maar de machtige krachten hebben kennis steeds verborgen weten te houden. De deepstate waar ik al over schreef, de invloed van de demiurg, is overal. Niet alleen in de VS. Maar ook in ons land, ook in het vaticaan, en ja ook in Israël.

Het joodse volk (en nu de staat Israël) heeft een zware rol. Zowel in het OT als in het NT zien we dat terug. En zo lang ze leven krijgen zij overal de schuld van. Maar als er kwaad is in een land, geldt dat niet voor het totale land. De VS is in de greep van de deepstate, daar wonen ontzettend slechte mensen. Maar daarom is niet het hele land slecht. De demiurg heeft overal zijn tentakels en het joodse volk krijgt het extra zwaar op z’n bordje. Geen volk dat zo op de proef wordt gesteld. Daarom houd ik van dit volk en voel ik iedere dag mededogen.

Over de God van het oude testament (OT)

De bijbel begint met de schepping van de wereld en spreekt dan over God.(hoofdstuk 1)

Daarna, in hoofdstuk 2, komt opeens het woord Jahwe God voor. En dan gaat het wisselen; er wordt alleen over Jahwe gesproken, dan weer over Jahwe God en dan weer over God.

Hier begint de misleiding.

De demiurg schiep uit jaloezie zijn eigen wereld want hij wilde zijn als god. (zie Over onze schepping) Er waren in de tuin van Eden 2 bomen: de levensboom en de boom van kennis. daarvan mocht de mens niet eten. Dit was een test. De demiurg was met “gevallen engelen” uit de wereld van onze Oerschepper begonnen aan zijn eigen schepping. Hij schiep een creatie als Jahwe (hijzelf) om de mens een god te geven en te eisen dat zij deze god zouden gehoorzamen en eren. Ze mochten niet eten van de boom van kennis. Dan zouden zij nl. inzicht krijgen en daarmee zou het plan van de demiurg gevaar lopen: hij wilde de mens als slaaf die hem zou aanbidden. De mens doorbrak dit verbod toch. Zo riep hij de toorn van de jahwe god over zich af. De mens kreeg kennis en de straf was dat hij sterven moest. In de tuin stond ook de boom des levens: d.w.z. de boom van onsterfelijkheid. Onsterfelijkheid was voorbehouden aan de goden. De mens mocht niet weten dat hij van oorsprong ook onsterfelijk was. Dat zijn ziel voortkwam uit de Oerbron, de ware God. Deze kennis moest versluierd blijven. De eisende god is een god die voortdurend offers vraagt. In veel mythen en verhalen komen verhalen van offers voor. In vroege samenlevingen werden kinderen ritueel geofferd. Mensen dachten dat dat zo moest. De demiurg voedt zich met deze negatieve energie. Hij “voedt” zich met angst en bloed. Zo heeft hij een constante twist nodig. Dat veroorzaakt lijden en met die energie voedt hij zich. Het begint in de bijbel met het verhaal van Kaïn en Abel en dat gaat tot op de dag van vandaag door.

Het was voor mij een bittere pil te begrijpen dat jahwe niet God is. maar het verklaart wel het psychopathische gedrag van deze god. En juist deze god is er de oorzaak van dat veel mensen het geloof in God vaarwel zeggen omdat ze dit niet kunnen aanvaarden. Dat is terecht. Jammer is dan dat je de ware God de rug toekeert. Je kunt ook blijven zoeken en studeren. Dan gaan met hulp van God de schellen van je ogen.

God heeft steeds ingegrepen maar hij heeft de demiurg kans gegeven om op zijn schreden terug te keren. De zielen die aangelokt zijn door de demiurg geeft hij kansen om terug te keren naar zijn ware Oerbron. Maar God heeft een ultimatum gesteld. Dat is het verhaal van de Apocalyps. Daar kom ik op terug. Ingrijpen van God zie je bij het verhaal van Abraham die zijn zoon zou offeren. Dat werd uiteindelijk een dierenoffer. Dat gebeurt nog steeds.

De demiurg heeft het kwaad in de wereld nodig om zich te voeden maar tegelijkertijd zien mensen steeds meer dat zijn eisen onmenselijk en onrechtvaardig zijn. De demiurg probeert de mens te verleiden en misleiden en geeft ze wetten. De mens denkt dan: als ik mij aan de wet houd, stemt dat god/jahwe gunstig en dan zal het mij goed gaan. Het zijn onmenselijke wetten. Anders dan de 10 geboden die de mens van God wel aanvaardt: die gaan over niet doden en niet stelen enz. Maar de wetten zijn bv. spijswetten, kledingvoorschriften, aantal keren bidden en hoe te bidden enz. Wetten waarvan je weet dat geen mens het volhoudt zich daar aan te houden. Dat legt een constante druk op de mens die denkt dat hij deze wetten zo moet onderhouden. Een maatschappij kan niet functioneren als iedereen zich daaraan werkelijk zou houden. Kijk maar naar welke landen wel en niet goed functioneren. Een buschauffeur die stopt om 15 minuten te bidden, brengt niet alleen de dienstregeling in de war.

In het oude testament zijn er steeds mensen geweest die uitlegden hoe het zat en profeteerden dat er iemand zou komen om verlossing te brengen. Veel profeten werden niet begrepen en men stuurde ze weg of ze werden zelfs gedood. Ook waren er profeten die eigenlijk niet aan hun taak wilden beginnen (het verhaal van Jona(s). Het was zwaar werk. De verwijzingen zijn die naar de komst van Jezus, die zou gaan vertellen hoe de ware God was.

Ik kom daar op terug.

Over de betekenis van de bijbel

Lezers zullen gemerkt hebben dat ik Christen ben. Ik ben in een kerks gezin geboren en daardoor bekend geraakt met de bijbel, hoewel dat boek niet echt een grote rol speelde. Noch thuis, noch op school. Je raakt bekend met verhalen en je begrijpt dat er regels zijn binnen een bepaald geloof.

Later ging ik veel vraagtekens zetten bij mijn geloofsrichting (de katholieke) en werd ik zoekend. Ik liet me zelfs uitschrijven uit de katholieke kerk.

Een instituut ging ik ervaren als benauwend en de kerk zag ik niet als voedend. Vooral de rol van het vaticaan benauwde me steeds meer. Daar kom ik op terug.

Omdat ik wel bleef zoeken, leerde ik wel steeds beter de bijbel begrijpen, mede doordat ik steeds beter leerde “zien”.De laatste jaren ben ik steeds wakkerder geworden waardoor ik de mij bekende verhalen uit de bijbel beter ging begrijpen. Omdat we in een tijd van waanzin en verval leven zocht ik steeds meer houvast. Ik kon niet langer mijn hoofd in het zand steken.

Wat ik tot dusver leerde, vertel ik hier.

Als je Christen bent, heb je eigenlijk de “dure plicht” om de bijbel goed te onderzoeken. Wat staat daar nou? Waarover gaat dat boek?

De bijbel kregen we via het joodse volk (OT) en de eerste Christenen (NT). Gaandeweg ben ik steeds meer gaan twijfelen over de god van het OT. Ik heb geleerd dat je de bijbel op diverse niveaus kunt lezen: van een eenvoudig beginnend niveau tot een steeds dieper begrijpend niveau. Hoe meer ik studeer, hoe meer ik ervaar dat ik het niet alleen hoef te doen.

De eerste manier van lezen is het eenvoudige beginnende niveau, dan het lerende niveau, dan wat wordt genoemd: het koninklijke niveau en tenslotte het geheime niveau. Je begint te lezen maar je begrijpt niet alles. Daarom moet je “blijvend” lezen net zolang tot je steeds meer gaat begrijpen. Na het lezen van het OT zie je in het NT de vervulling van het OT. Het nieuwe testament bestaat uit diverse boeken geschreven door verschillende schrijvers. De gemeenschappelijke bron is het geloof dat Jezus inderdaad de Messias was, de vervulling van Gods belofte (testament) We kennen het boek vnl. als de vier evangelies. Evangelie betekent blijde boodschap. Er zijn vier bekende evangelisten in de bijbel opgenomen: Matteüs/Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. Verder zijn er in opgenomen: brieven van o.a. Petrus en Paulus. En dan is er daar dat vreemde boek openbaringen.

Er zijn meer evangelies maar die zijn niet opgenomen Ik kom daar op terug. Het evangelie van Marcus past bij de eerste manier van lezen: het beginnende niveau: het gaat over de historische Jezus. Het evangelie van Lucas is het lerend niveau: het bevat filosofische lessen, kennis om toe te passen in het dagelijkse leven en hij laat zien dat Jezus de Messias is door terug te wijzen naar zijn geboorte stamboom. Mattheüs geeft de koninklijke kant van Jezus weer en hier past ook het “koninklijk lezen”. Omdat dit een belangrijk deel is, staat dit als eerste in het NT. Lucas vertelt vaak d.m.v. een allegorie, Mattheüs gelijkenissen. Daarom heb ik stil gestaan bij beeldtaal, bij metaforen. Johannes vertelt niet over het aardse deel maar over het hemelse deel van het verhaal van Jezus. Dit past bij lezen en begrijpen van het geheime niveau. Hij legt uit dat Jezus het “Woord van God”was. En uiteindelijk mondt alles uit in het boek openbaringen. Een boek dat veel leiders van de kerk maar liever niet of beperkt aanroeren. terwijl juist alles in de hele bijbel uiteindelijk daarin samenkomt en alles er naar verwijst. De bijbel is geen glazen bol waar uit letterlijk stap voor stap de toekomst staat beschreven. Maar er staat wel degelijk een blauwdruk voor de toekomst van de mensheid in. Daarom is het zinvol om weerzin en luiheid te overwinnen en te gaan lezen zodat we in een wereld van lijden en waanzin houvast gaan vinden door het hoe en waarom te gaan begrijpen.