Maand: oktober 2020

Over de klimaat-virus dictatuur

Herbloggen van Xander Posted on 31/10/2020 zie link onderaan

Aangenomen spoedwet verandert Nederland in permanente klimaat-virus dictatuur

Vanaf dit moment is de klimaat-virus dictatuur, waarin u – net als in de DDR – zomaar kan worden opgepakt en vastgezet, een voldongen feit.

‘Noord Korea aan de Noordzee een feit: je kunt nu willekeurig worden opgepakt’ en vastgezet – ‘Controle OVER mensen wordt gepresenteerd als zorg VOOR mensen’ – ‘Zelfs Pol Pot, Stalin, Lenin en Hitler droegen niet op wat de volksverraders in Den Haag u met de spoedwet wèl opdragen’

Deze week is de gewraakte spoedwet zoals verwacht door de Eerste Kamer gejaagd. Bijzonder hoe dit grotendeels buiten het zicht van de mainstream media is gehouden. Het onderstreept dat Nederland door deze spoedwet geen vrij en democratisch land meer is, maar met steun van het parlement, dat zichzelf nu buitenspel heeft gezet, permanent in een klimaat-virus(/vaccin) dictatuur is veranderd. Het communistische Sovjet socialisme heeft 31 jaar na de val van de Muur tòch gewonnen van het Westen, en heeft daar zelfs geen schot voor hoeven te lossen. Sterker nog, 80% van het Nederlandse volk is hier zonder morren mee akkoord gegaan, of staat er zelfs voor te applaudiseren.

In het vandaag gepubliceerde 11e Blue Tiger Studio gesprek van Tom Zwitser met Rypke Zeilmaker over de ‘Sustainable Development Goals’ ( onwikkelingsdoeleinden van de VN zie agenda 20/30) van de VN, komt ook een aantal keer de spoedwet ter sprake, die niet los kan worden gezien van het onderwerpen van het Nederlandse volk aan het totalitaire klimaatcommunisme van de VN (en daarmee de corporatieve ‘Big Reset’ en ‘Big Pharma’ elite die alle VN organisaties financieren en aansturen). (Wij halen hier enkel de gedeeltes over de spoedwet aan, anders zou dit artikel veel te lang worden.)

‘Noord Korea aan de Noordzee een feit: je kunt nu willekeurig worden opgepakt’

‘Deze week is er iets heel bijzonders gebeurd: het parlement heeft zichzelf afgeschaft,’ zegt Zeilmaker. ‘We hadden de term ‘Noord Korea aan de Noordzee’ al gebruikt. Dat zijn we nu dus daadwerkelijk geworden. Je kunt nu naar willekeur opgepakt worden door onze leugenachtige, corrupte en terroristische overheid. De staat kan gewoon je huis binnenvallen of je wel genoeg afstand tot jouw dierbaren hebt gehouden.’

Zwitser: ‘Onze klokkenluider Huig Plug was op het Binnenhof toen de spoedwet door de Eerste Kamer werd gesleurd. Hij en zijn cameraman vroegen of ze bij de stemming aanwezig mochten zijn. Eerst werden ze van deurtje naar deurtje gestuurd. Toen bleek dat de stemming al voorbij was, en werden ze ineens opgepakt. Om niks! Opgepakt, 2 uur vastgezet, en 140 euro boete. Die coronawet was nog maar net een half uur oud, en mensen kunnen al zonder vorm van proces worden opgepakt en een boete krijgen. Terwijl ze niets hebben gedaan.’

‘De ultieme volksverrader: Pieter Omtzigt’

‘Ik wil in dit verband ook nog even de ultieme volksverrader noemen,’ vervolgt Zeilmaker later. ‘Hij wekte het vertrouwen dat hij in de Tweede Kamer nog een volksvertegenwoordigende rol vervulde: Pieter Omtzigt. Die heeft zelf meegewerkt aan de afschaffing van het parlement.’ Omtzigt heeft vóór de spoedwet gestemd, net als destijds voor de Klimaatwet, ‘wat niets anders is dan een communistische dictatuur. Omtzigt is gewoon moreel failliet. Dan gaat ie ook nog klagen dat ie ‘bedreigd’ werd.’

‘Als het erop aan komt is het dus gewoon een partijdier, dat helemaal niets heeft met het dualisme van parlement versus regering. Hij gaat gewoon mee met zijn partij. Zijn carrière is hem belangrijker dan integriteit en waarheid… Pieter, je bent een laffe volksverrader, en eigenlijk vind ik dat je gewoon uit de Kamer moet. Ach, dat hele parlement heeft toch al geen zin meer, want het functioneert niet meer. Het heeft zichzelf al afgeschaft. Pieter Omtzigt verdient de Gouden Pinocchio van 2020.’

Zwitser: ‘Maar er zijn er toch ook die nog veel en veel erger zijn? Is hij niet iemand die binnen de bandbreedte van zijn partij nog het maximale probeert te doen?’

Zeilmaker: ‘Nee, dat is juist het verraderlijke, want zulke mensen wekken nog vertrouwen. Je denkt dat je aan hen nog iets hebt, maar als het erop aan komt zijn ze het juist helemaal niet.’

Zwitser: ‘Wat ik echt heel erg vond van hem was wat hij in een interview zei over de demonstrerende boeren: hij sympathiseerde met de boeren die niet demonstreerden. Dat vond ik een heel erg antwoord.’

‘Dat geeft alleen maar aan wie hij in wezen is,’ antwoordt Zeilmaker. ‘Hij probeert alleen maar het Communistisch Demagogisch Appel (CDA) van krediet te voorzien. Maar uiteindelijk is het gewoon een laffe volksverrader.’ Zwitser reageert dat hij niet snapt dat er nog steeds boeren zijn die CDA stemmen. ‘Hoe dom kun je als boer zijn om op die partij, of op de ChristenUnie, te stemmen?’

‘Zeilmaker: ‘Niet alleen dat, maar ook dat je als christen op de ChristenUnie zou stemmen. Moet je nagaan: de CU zit in het kabinet dat de christelijke eredienst verboden verklaart. Je mag niet meer bij elkaar God aanbidden en tot God zingen. De ChristenUnie! Wat een bijzondere tijd. Die kun je bijna alleen nog maar in theologisch (eindtijd – X.) perspectief duiden.’

‘De Nederlander is meelzak waar je op kunt blijven slaan zonder dat hij opstaat’

‘De Nederlander is een meelzak: je kunt er op blijven slaan, hij zal niet opstaan. Zonder slag of stoot geven Nederlanders hun nationale democratie op. ‘Spoedwet? Ach, zal wel weer goedkomen.’ Dan zie je ze als zombies met van die mondkapjes door de supermarkt heenlopen. Ik was gisteren in AH, ik dacht in een aflevering van The Body Snatchers terecht te zijn gekomen.’

Als de overheid zegt dat je iets moet doen, zoals die mondkapjes, waarvan ze zelf (bij monde van o.a. Hugo de Jonge en Jaap van Dissel) meerdere malen hebben toegegeven dat ze niet werken en nutteloos zijn, dan doet toch 80% van de Nederlander zo’n ding op. ‘Je kunt deze bevolking alles maken; je kunt ze eindeloos blijven afpersen, ze pikken alles,’ vervolgt Zeilmaker. ‘En mocht je dat niet doen, kom je gewoon in de gevangenis. Want (met de spoedwet) is het zo dat de overheid je zo kan oppakken en een week kan vastzetten. Om niks.’

‘Controle OVER mensen wordt gepresenteerd als zorg VOOR mensen’

‘Ze presenteren de wens tot controle over mensen steeds als de zorg voor mensen. Wie twijfelt daar nog aan? Ze hebben het hele parlement afgeschaft! Denk je nu werkelijk dat dit om onze gezondheid is?… Als je verplicht zo’n mondkapje draagt, zo’n mondluier, kun je niet meer fatsoenlijk ademen, gaat het dan om de gezondheid, of dat… jij bereid bent om al die handelingen te ondergaan, terwijl je wel weet dat het eigenlijk nergens op slaat.’

‘Lockdown! ‘Je moet je bek houden’ in dit Noord Korea aan de Noordzee… We krijgen gewoon George Orwell in de polder. Er komen klimaat-lockdowns, let maar op. (VN Agenda) 2030 is ons eigen ‘1984’.

‘We hebben geen esoterische verhalen nodig om te verklaren wat hier (met de VN Agenda 21/30) aan de hand is: het is gewoon basale menselijke slechtheid. De mensen die met de ‘duurzame’ en CO2 zwendel meedoen zijn zonder uitzondering allemaal oplichters, leugenaars, niets ontziende profiteurs en parasieten.’

‘Nederlandse leugenmedia creëren hun eigen neomarxistische feiten’

‘Wij werken mee aan (het nieuwe magazine) Gezond Verstand, het degelijke journalistieke alternatief voor de leugens die de oude (mainstream) media, die allemaal in handen zijn van slechts twee rijke Belgen, verspreiden. Deze week had je zo’n AD ‘journalist’ die schreef dat dit ‘Complotblad wordt verkocht door Bruna’. Andermaal zie je weer dat ze zelf de ophef creëren, en dan een rondje langs hun vriendjes van D66 en PvdA maken, die dan ‘oeh, schande!’ zeggen. Dan hebben ze een neomarxistische feitenconstructie gemaakt, en daar hangen ze dan rest van hun bericht op… Ze schrijven alleen maar over wat de overheid voorschrijft.’

Zwitser: ‘Ze worden ook gedreven door rancune. Het zal niet zo zijn dat andere media vragen stellen hoe het komt dat het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) journalisten opnemen in hun dreigingsmonitor. Nee, al die journalisten (van o.a. NRC, RTV Noord) werken nu aan de ‘ontmaskering’ van de Blauwe Tijger. De systeemslaafsheid is daar zo groot.’

Zeilmaker: ‘Mooi woord, het zijn inderdaad SysteemSlaven, afgekort SS, net als SalonSocialisten. Rancuneuze mensen, die zien dat hun medium ten onder gaat, want steeds minder mensen geloven hen. Om zelf overeind te blijven en hun pseudo-geloofwaardigheid te behouden, gaan ze dus liever bij de overheid op schoot zitten om de oppositie van die overheid aan te vallen, dan dat ze serieuze journalistiek gaan doen. Dat is het failliet van de oude media, en daarom gaan ze ons torpederen.’

Situatie in Nederland verschilt sinds deze week ‘niet veel van de Sovjet Unie’

‘We zijn in een hele bijzondere situatie terecht gekomen, die niet veel verschilt van de Sovjet Unie met de ‘Pravda’, de ‘Waarheid’, nog maar één krant. Bij de Nazi’s had je de Volkische Beobachter, en in Nederland hebben we de Volkskrant. Wie had gedacht dat we dit ooit zouden meemaken?’

‘Laten we dan maar vrolijk lachend en met een borreltje het einde van de vrijheid deze week in Nederland vieren,’ gaat hij cynisch verder. ‘En het einde van de nationale democratie, nu het parlement zich heeft afgeschaft en de journalistiek zich gelijk geschakeld heeft met de overheid om de laatste oppositie daartegen uit te roeien… How low can you go? Niet enige waarheidsliefde, niet enige integriteit meer.’

‘Uiteindelijk gaat het niet zozeer om duurzaam of CO2, maar dat er een moderniteitsziekte heerst, een moderne mentaliteit waar ruggengraatsloosheid uit voortkomt, want je hebt geen waarheid meer waar je voor staat. Dus rinkelt iemand ergens met een zak geld, ga je daarheen, de typische VVD’er.’

‘Zo zie je hoe Nederlanders zonder enige slag of stoot voor zogenaamde ‘veiligheid’ met gemak hun rechtstaat en democratie offeren… Maar wij gaan stug verder, want we moeten zelf het voorbeeld geven.’

‘Wie zijn leven zal willen behouden – voor veiligheid -, zal het verliezen’

‘We kunnen deze tijd alleen maar in theologische termen verklaren, toch? We zien het toch letterlijk gebeuren nu?’ Zwitser stemt daar volmondig mee in: ‘Toen christenen nog in de waarheid geloofden, wat in de jaren ’90 al een beetje aan het uitsterven was, hadden ze nog een reëel besef dat deze wereld naar een einde aan het gaan is. En nu lopen de christenen voorop! Het realisme, het geloof in de werkelijkheid, is helemaal weg, net als de waarheid.’

Zeilmaker: ‘Ze durven ook nergens meer voor op te staan. Terwijl Jezus zegt: ‘Wie zijn leven zal willen behouden – voor veiligheid -, zal het verliezen. Je verliest nu alles waar je voor wilt leven. Je mag nu niet eens meer op straat je kind knuffelen. Moet je nagaan hoe je ontmenselijkt wordt! Dit is uniek in de wereldgeschiedenis. Zelfs Pol Pot, Stalin, Lenin en Hitler droegen niet op wat de volksverraders Hugo De Jonge en Mark Rutte jou opdragen onder het mom van die spoedwet, waar die volksverrader Pieter Omtzigt dus mee instemde.’

Jezus zegt ook dat als je bereid bent dat op te geven voor mij, dus voor waarheid, je het dan juist wint. Ik ben ook wel bereid, ik wil niet leven in deze leugen. Ik wil niet in een land leven dat erger wordt dan Noord Korea. Nu denkt de Nederlander ‘nou ik heb mijn maag toch vol, we hebben het toch nog goed?’ Ook dat is zo’n modernistisch standpunt: ‘IK kan het mij niet voorstellen (dat ze dit ons aandoen, dat het zover komt, etc. -X.), DUS dan zal het wel meevallen.’

‘Maar ga nou eens gewoon op onderzoek uit! Wij proberen daar handvaten voor te geven. Ga nu eens kijken hoe het werkelijk zit. Trek daar dan de juiste conclusies uit, en weet wat er op het spel staat.’

Gebaseerd op het 11e Blue Tiger Studio gesprek van Tom Zwitser met Rypke Zeilmaker (65 min.) over de ‘Sunstainable Development Goals’ (= wereldwijd totalitair klimaatcommunisme) van de VN: https://www.youtube.com/watch?v=BFRrstkQrPY&feature=emb_logo

Xander

Over het Nederlands zorgbeleid

Herbloggen. Zie link onderaan

Nederlands zorgbeleid – ‘Ondercapaciteit is de standaard’

DOOR VICKI VAN LOMMEL · 31 OKTOBER 2020

Als het Nederlands zorgbeleid zich blind blijft staren op onwetenschappelijke modellen zullen er op termijn vele doden volgen.

Het Nederlandse zorgsysteem is al tijden lang failliet. En als het niet zo was, dan gaf het algeheel falende Corona-beleid wel de doodsteek. Hierbij laten we de ongeschiktheid van de PCR methode als diagnostisch instrument maar even buiten beschouwing, gezien de verantwoordelijk ministers er zelfs geen boodschap aan hebben als dit ook vanuit het werkveld wordt bevestigd. Minister Hugo de Jonge is overduidelijk in zijn standpunt geweest dat hij nog liever zijn toevlucht neemt tot de even (on)betrouwbare nieuwe sneltesten als PCR, dan dat hij gebruik zal willen maken van het door en door bewezen betrouwbare bloedonderzoek.

Het zorgsysteem staat mogelijk al minstens twintig jaar ten dode opgeschreven. Nederland trots op haar paracetamolbeleid is er een tijd geweest dat je met maliënkolder, harnas, zwaard en een dosis verbale munitie de doktersassistente te lijf moest gaan om voor je terechte medische zorgen een afspraak met de huisarts te veroveren. Tegenwoordig bel je pas als je langdurig bent doorgelopen met je klachten, want Corona. De huisarts moet zich tijdens het consultatiegesprek dan ontpoppen tot tovenaar om binnen het landelijke tien huisartsminutenbeleid een juiste diagnose te kunnen stellen over klachten die dusdanig complex zijn geworden door het te lang ermee doorlopen, zodat je je kan afvragen of heel veel mensen op dit moment de huisarts niet kunnen skippen om direct naar de specialist te gaan. Alleen mag die weer geen patiënten aannemen, want alles voor de Corona-religie en haar volgelingen.

Hoe is het zo ver kunnen komen? De bevolking is sinds 2000 met ruim 1,5 miljoen mensen gegroeid tot bijna 17,5 miljoen mensen. Aan het begin van de 21ste eeuw waren er circa 13,5 procent ouderen. Nu is bijna 20 procent van de bevolking 65+. In absolute cijfers is het aantal ouderen gegroeid van 2,15 miljoen naar 3,39 miljoen. Met het stijgen van de leeftijd neemt ook het aantal chronisch zieken toe. Deze zijn in aantal doorgestegen naar 58 procent van de totale bevolking.

Ondanks die forse toename van het aantal ouderen en chronisch zieken is het aantal ziekenhuisbedden (inclusief IC bedden) afgenomen met 15.500 bedden. Met een krimp van bijna 30 procent resteren nog 39.900 bedden. Dat betekent dat er per 436 inwoners nu 1 bed ter beschikking is in vergelijking met 1 bed op 286 inwoners in 2000. Het aantal verpleegdagen is teven met circa 35 procent afgenomen. De gemiddelde verpleegduur bedraagt nu nog 5,2 dagen in plaats van de 8,4 dagen in het jaar 2000. De Nederlandse zorguitgaven zijn in 20 jaar tijd met circa 45 miljard euro gestegen naar bijna 100 miljard (en het wordt nog veel duurder). Oftewel voor veel minder zorg, toch fors meer zorguitgaven. Ook het eigen risico van 385 euro is nog nooit zo hoog geweest. Daarnaast hebben mensen steeds vaker te maken met extra onverwachte zorguitgaven, omdat zorg waarvan zogenaamd niet effectief bewezen is dat het werkt uit het basiszorgpakket verdwijnt. Zo komt het steeds vaker voor dat mensen onwetend bij de apotheek staan met een doktersrecept en daar dan pas te horen krijgen dat ze de medicijnen alleen krijgen als ze het zelf betalen omdat deze niet meer vergoed worden. Leuker kunnen ze het niet maken of toch wel?!

Voor bijvoorbeeld een zware operatie waar tien jaar geleden nog 5 ligdagen voor stonden en een scheldkanonade van de chirurg als je waagde te vragen eerder naar huis te mogen, word je nu met een doos zware pijnstillers dezelfde dag van de operatie nog krom van de pijn naar huis gestuurd en is het irrelevant dat je pas na ruim een week weer naar meer dan alleen je tenen kan staren. Mogelijk mede omdat het aantal kankerpatiënten ten opzichte van 2000 met 15 procent is toegenomen, deels als gevolg van vergrijzing van de bevolking, terwijl de zorg in de gehele breedte fors is uitgekleed.

De zorgverzekeraars hebben tevens hun fantasie bij het inkopen van zorg er op los gelaten. Als je verkeerd wordt doorverwezen en de eerste afspraak is een deel van bijvoorbeeld tien sessies, dan worden alle sessies in rekening gebracht ondanks je alleen een intake hebt gehad. Het zorgtarief van het laatste consult van een zorgtraject moet gelijk zijn aan dat van het eerste, ook al sta je binnen 5 minuten buiten. Zo kan het zijn dat die 5 minuten toch honderden euro’s aan zorgkosten opleveren. Duurt het zorgtraject langer, buiten je schuld om, dan met zorgverzekeraars is afgesproken, dan betaal je twee keer eigen risico. En dit alles is slechts het topje van de ijsberg van de zorgellende en bijbehorende financiële tsunami.

En ondanks de forse groei van het aantal ouderen kromp alleen al in 2015 de totale beddencapaciteit in de ouderenzorg met 5,2 procent. Een huisarts spreekt zelfs over een krimp van 75 procent in de afgelopen jaren. In 2017 werd al gewaarschuwd dat eerstehulpafdelingen volstromen, doordat ouderen op zoek zijn naar bepaalde zorg die niet meer geboden wordt of pas na lang wachten. Zorg Nederland zat toen al op haar tandvlees, wat er na de griepgolf van 2018 voor heeft gezorgd dat de wachtlijsten in de volle breedte er alleen nog maar langer op zijn geworden. Dat leidt tot schrijnende toestanden, waarbij sommige (jonge) patiënten blijvend arbeidsongeschikt worden of zelfs komen te overlijden door het lange wachten voor een ingreep die bij normale wachttijden in een fractie van tijd honderd procent herstel had opgeleverd. En Corona maakt de wachtlijsten alleen nóg maar langer, althans het gekozen Nederlandse Corona-beleid, maar dus ook het al jaren gevoerde zorgbeleid in zijn algemeenheid. Ondercapaciteit is namelijk al jaren een standaard gegeven in het Nederlandse zorgbeleid.

Dat zie je ook aan de manier waarop zorgpersoneel patiënten nog enkel dusdanig voorbij vliegt voor het invullen van een voorgekauwde spreadsheet of sec ‘zorg’handeling. Als het dossier maar klopt, dan maakt het niet uit of de patiënt overleden is. Een normaal gesprek lijkt dan ook steeds vaker uitzondering dan regel.

De politiek verantwoordelijken lijken ondertussen liever te klaverjassen over welke lockdown ze nu weer een keer zullen kiezen, dan dat ze erkennen dat ze in het verleden meerdere cruciale fouten hebben gemaakt. Die ze liever laten dooretteren, dan hun verantwoordelijkheid te nemen en te erkennen dat ze blunder op blunder aan het stapelen zijn. Ze hebben natuurlijk ook alle tijd om proefballonnetjes op te gooien, want de Coronawet als joker is nu definitief binnen. Met het RedTeam als afleidingsmanoeuvre die niet op verstand maar op emoties koerst en een ‘wiskundige’ die dat helemaal niet blijkt te zijn, staart nu een tweede team zich blind op rekenkundige aannames over Corona. Daarbij is de kans heel reëel dat in geen van deze modellen de uitgangssituatie in ogenschouw is genomen, namelijk dat het gehele zorgsysteem al op tandvlees liep en dus één Corona-patiënt het geheel al als een kaartenhuisje aan het wankelen brengt, waardoor het buitenproportioneel is op basis daarvan een geheel land in lockdown te gooien en totaal te ruïneren. En ook cijfermatig kan je concluderen dat daar geheel geen aanleiding toe is. De volksgezondheid wordt gewoon achteloos overboord gegooid voor een virus dat net zo gevaarlijk is als de griep.

De grafieken van het RIVM laten zien dat de situatie nu niet te vergelijken is met maart van dit jaar. De gemiddelde levensverwachting in Nederland ligt rond de 80 jaar en de meesten die sterven aan Corona zijn ook 80 jaar en ouder. Was Corona er niet, dan was de kans zeer aannemelijk dat de overledenen alsnog dit jaar aan iets anders zouden zijn gestorven.

In 2018 stierven meer mensen aan de griep. Als je uitgaat van die verhoogde sterftecijfers voor de rest van 2020 zal het aantal overledenen voor dit jaar ten opzichte van het aantal 65+-ers uitkomen op 4,71 procent. In 2000 lag dat percentage hoger op 6,53. Je blind staren op oversterfte is dus niet correct, gezien ook ouderen dus nu mét Corona meer kans maken om te blijven leven. Ondanks de forse toename van het aantal ouderen in de 21ste eeuw, blijft het sterftecijfer al 20 jaar erop achter. De verwachting is dan ook dat we vaker komende 10 tot 15 jaar overlijdenspieken zullen zien. Indien niet door natuurlijke dood, dan wel door een verminderde weerstand waardoor het lichaam ontvankelijker wordt voor ziekte.

Maar uiteraard moeten we het advies van dierenarts Osterhaus volgen, die destijds ten aanzien van de Mexicaanse griep al blunderde in zijn adviezen. En gaan we nu plots beweren dat mondkapjes werken, terwijl het eerst enkel om gedragsbeïnvloeding ging, en in landen waar ze deze al maanden dragen het aantal positief getesten er niet minder om is?

In plaats van het onrechtmatig bestempelen van andere meningen, zou de regering zich beter bezig houden met het voorkomen van haar eigen nepnieuws en misleiding. Of geldt de vrijheid van meningsuiting enkel richting buitenlandse regeringsleiders en moet de Nederlandse bevolking haar mond vooral dichthouden over het gepruts van de Nederlandse overheid op straffe van anders weggezet te worden als asociaal, gedragsgestoord, complotdenker, wappie (straattaal voor sukkel, wazig figuur) of (extreem)rechts. De pers en overheid herhaalt het nu elke dag, zodat deze woorden nu op de nominatie staan om tot geuzenamen te worden uitgeroepen. Je zal maar om medische redenen geen mondmasker kunnen dragen, of omdat je in het verleden misbruikt bent met toepassing van verstikking of een andere goede reden hebben. Dan word je zonder hoor noch wederhoor veroordeeld tot een gedragsstoornis.

Niet dat je er vrolijk van wordt om dit te constateren, maar in Nederland moet je steeds harder je best doen om te bedenken op welk beleidsterrein de Nederlandse overheid nog wel succesvol is.

Op basis van deze nationale zorgramp lijkt het zeer onwenselijk om in 2030 alle ziekenhuizen afgeschaft te hebben, organen te gaan printen en deze thuis te ‘monteren’ in het menselijk lichaam, zoals het World Economic Forum bepleit. Echter zijn meerdere Nederlandse politieke partijen vol onbenul aan het voetje vrijen met the Great Reset en de Sustainable Development Goals ( ontwikkelingsdoelstellingen van de VN), terwijl elke dag meer blijkt dat ze geen flauw benul hebben dat we aan het begin staan van het theoretisch modelleren van de samenleving en het dus juist van essentieel belang is dat kritisch over de modellen wordt nagedacht zodat bijgestuurd kan worden. Evenzeer als het gaat om duurzaamheid je verdomd goed moet weten wat ‘duurzaam’ echt inhoudt, in plaats van achter de mode aan te lopen. Met de koers die de Nederlandse overheid, maar ook andere landen op dit moment varen, weet je in ieder geval zeker dat er gigantisch veel mensen onnodig gaan overlijden door het blind en kritiekloos varen op rammelende modellen en dat van de leefomgeving zo meteen helemaal niks meer overblijft. En ondertussen bezigen politici het woord ‘jongeren’ alleen maar als het hen goed uitkomt. Want gezien de gigantische rekening die bij hen en volgende generaties zal worden neergelegd, geeft de overheid geen bal om ze. Anders hadden de ouders van de kinderen, die nog niet mondig genoeg zijn, namelijk ook wel een stem gekregen.

Als laatste is het misschien een idee dat de politici die moeite hebben met andere meningen, toch een keer de door hen geroemde nieuwe Fabeltjeskrant gaan lezen. Wie weet dat het benodigde kritisch denkvermogen dan wel een keer wordt gestimuleerd. En zo niet, kunnen ze hopelijk in ieder geval dan wel inhoudelijk onderbouwen wat er dan wel en niet deugd aan ‘Gezond Verstand’. En aan degene die kritiekloos de publieke opinie napapegaait, als je geloofwaardig wil overkomen, lees je dan eerst in zodat je het daarna tenminste onderbouwd tot de grond gelijk kan maken.

Dit essay over het Nederlands zorgbeleid verscheen eerder op de Groningerkrant.nl

Over een theologe met een missie

Bij Quo Vadis kwam ik een artikel tegen met de kop: Sonja Dahlmans: een theologe met een missie

Ik lees haar regelmatig. Ben het niet met alles eens maar ze ziet scherp en verwoordt goed. Ik ben het niet eens met joods-christelijk. Aan dat oog is ze blind.

Het delen van de link nu vanwege de aanslagen in Frankrijk. Je zou daarover nog een artikel kunnen schrijven: waarom nu en waarom in Frankrijk.

Artikelen zijn ook hier en hier en hier te vinden

Over de antichrist die joods zal zijn

Herbloggen zie links onderaan. Google translate gebruikt en niet aangepast.

Texe Marrs: De joodse religie leert dat joden een goddelijke soort zijn. We zullen onze eigen Messias zijn.

“En de slang zei … Gij zult zeker niet sterven … Gij zult als goden zijn; goed en kwaad kennen. “

Genesis 3

“Het Joodse volk als geheel zal zijn eigen Messias worden … Zo zal de belofte van de Talmoed worden vervuld …”

Ik bezocht onlangs voor het eerst in jaren een zogenaamde “christelijke” boekwinkel. Maar “christelijk” was het niet! Overal waren tekenen van jodendom en van een giftige vorm van joods-christendom.

Ik was vooral geïnteresseerd in de vele boeken die voor de antichrist waarschuwen – de slechte man met het profetische identificatienummer 666. Het lijkt in de mode om te beweren dat deze man een moslim zal zijn. De boeken zeggen dat hij de moslimhordes zal leiden bij het doden van christenen over de hele wereld. Hij zal de islamitische antichrist zijn. Allah is zijn “God” en Mohammed is zijn profeet.

Nu moeten de joden een echte kick krijgen als ze zien dat goedgelovige “christenen” zo gemakkelijk misleid worden. Deze dwaze noties van een Arabische antichrist worden tegenwoordig in feite gepromoot door Joodse rabbijnen die, privé, lachen en huilen.

In mijn encyclopedische boek, Conspiracy of the Six-Pointed Star , onthul ik de bijbelse waarheden van de antichrist. Lees mijn boek – of haal mijn cd of geluidsband op over de antichrist – en weet het. [ Zal de antichrist een Jood zijn? Tape of cd ]

Laat me je een groot, groot OPEN geheim vertellen. Het is een geheim dat op grote schaal wordt gepubliceerd door onze Heer Jezus Christus, die duidelijk niet onder de indruk is van de komende Arabische toekomst. Dit geheim betreft nog een andere groep waar we naar moeten kijken, een vreselijke, onmenselijke, wrede sekte die Hij de “Synagogue of Satan” / de synagoge van de satan noemt ( Openbaring 2: 9 en 3: 9 ).

De Joden en hun Messias

Nu zouden de Joden niet dood willen worden gevonden (excuseer de woordspeling) in een islamitische moskee. Maar de synagoge? Oh, ja, dat is hun exclusieve baljuwschap. Hun Messias – niet Jezus, maar de Messias van de Joden – zal regeren en onderwijzen in de synagoge. Het boek Openbaring vertelt ons over deze afschuwelijke plaats van aanbidding. De Joodse Messias zal volgens de hoogste rabbijnen geen onafhankelijke, externe godheid zijn. Hij zal hen slechts vertegenwoordigen als koning.

De Joden zijn de uitverkorenen – ze zijn ervan overtuigd dat ze hun eigen Messias zullen zijn.

Dit ontdekte ik bij het onderzoeken van de New Age-beweging, die in feite een satanische beweging is, geschreven door de Joden. Als de Joden over “God” spreken, verwijzen ze naar zichzelf .

O zeker, de Messias zal komen, onderwijzen ze. Hij zal de nieuwe “Mozes” zijn, het Davidische zaad. Maar net als Mozes, zoals koning David, zal hij niet God zijn, maar zal hij God dienen .

En wie is God anders dan de Joden zelf? De Joodse Messias / koning zal zijn zoals alle Joden. Het zijn collectief goddelijke wezens, goden op aarde. Hij zal een van hen zijn: een god onder de goden.

De joden als collectieve messias – een verzameling joodse goddelijke ‘vonken’

Rabbi Yitzchak Ginsbergh, auteur van What You Need to Know About the Kabbalah , wijst op de leer van Ba’al Shem Tov, de beroemdste rabbijnse autoriteit, die onderwees over de ‘immanente alomtegenwoordigheid van de almachtige, wat een unieke gelijkwaardigheid tussen God impliceert. en creatie. ” Ginsbergh zegt dat deze gelijkwaardigheid betekent: “God is alles en alles is God.”

Volgens Ginsbergh wordt de aanwezigheid van Shekinah, een goddelijke vonk of energiekracht, alleen gevonden bij spiritueel gevorderde joden. God is een “aggregaat”, of combinatie van deze vonken, en de Messias bestaat uit de goddelijke vonken, de geheiligde elite. Deze goddelijke wezens zullen gezamenlijk het Messiaanse tijdperk inluiden.

Rabbi David Cooper legt verder uit dat de “komst van de Messias” eigenlijk de “komst van het messiaanse bewustzijn” is. Mannen die goddelijk worden, beseffen hun goddelijkheid en worden volledig bewust .

Planeet van God – een paradijs op aarde?

De “Planeet van God”, een concept van Robert Mueller, voormalig administratief hoofd van de Verenigde Naties, wordt bereikt wanneer dit Messiaanse tijdperk wordt gecreëerd. Een elite van superzielen, bewuste godmensen, zal heersen en regeren. Er is geen enkele “God”. Zoals Nietsche ons liet weten, zullen de “Super Men” regeren.

Billy Phillips, leraar aan kabbalahstudent.com, zegt dat we in de Zohar , een boek van de Kabbala, ontdekken dat het Messiaanse tijdperk ertoe zal leiden dat Joden hun eigen Messias worden:

“Kabbalah legt uit dat wanneer de nieuwe realiteit arriveert, onze planeet haar fysieke dimensie zal veranderen, groter zal worden … De grenzen van het land Israël zullen zich uitstrekken en de hele planeet en alle mensen omvatten.

De Messias arriveert echter alleen wanneer individuele mensen een persoonlijke staat van Messias in zichzelf bereiken. Zodra een kritische massa en een specifieke drempel van mensen deze persoonlijke, individuele staat bereiken, zal de wereldwijde Messias verschijnen als een zegel en niet als een redder.

De Messias is een zegel dat bevestigt dat wij, de mensen, een ware transformatie van onze eigen natuur hebben bereikt en de planeet veranderen.

Nadat deze staat van Messias is bereikt, zal er volgens Kabbalah duizend jaar paradijs op aarde zijn … Dat is de ware Super Aarde. “

Dien de Joden, of wees onthoofd

Ah ja, een superaarde, met super “meesters”, betekent het paradijs, of utopie, voor de hele mensheid. Nou ja, niet de hele mensheid, maar allen die hun Joodse opperheren aanbidden en dienen. Anderen zullen standrechtelijk worden geëxecuteerd, onthoofd, zegt de Talmoed.

Dus de Joden wijzen naar een “God”, maar die van hen is een collectieve “God” – de Joden van de wereld. Alleen zij zijn de goddelijke god-mannen die worden erkend door de kabbala en de talmoed. De heidenen, een inferieure soort, zullen onder de Joden worden gegroepeerd en hen dienen. Degenen die weigeren of niet fit zijn, zullen worden gedood. Dat is de kabalistische wet.

“Het Messiaanse tijdperk zal worden gekenmerkt door de triomf van de joodse exclusiviteit, waarin de heerschappij van gerechtigheid de strikte naleving van de wet van Jahweh betekent … in één woord, de joodse wet …

De naties zullen worden bekeerd tot het judaïsme en de wet gehoorzamen, anders worden ze vernietigd en zullen de joden meesters over de wereld zijn. ” ( La Vérite Israelite , deel V, p.74, Frankrijk)

Kabbalah Tree of Life

De joodse kabbala legt de religieuze leer van de joodse godheid uit. Dit is de kabbalistische levensboom met de slang, Leviathan, die de joden leidt naar het besef van hun goddelijkheid. Als de cyclus van de Slang is voltooid, zullen de Joden als hun eigen Messias over de Nieuwe Wereldorde heersen.

De slang zal opstijgen: Ordo Ab Chao

De Joden zullen dan hun eigen Messias zijn. De Kabbalah vertelt ons dat Joden zullen opstaan uit de diepten van de afgrond. Eerst zal de godin Malkut, en daarna haar fallische gemalin, Hesod, hen naar boven verheffen, in de richting van de kroon des levens. Onderweg zal de slang de joden bewaken en begeleiden. De slang is hun symbool en zorgt voor chaos en vernietiging van de wereld van de heidenen. Uit deze chaos en vernietiging komt eindelijk orde. Order Out of Chaos .

Dit is de reden waarom de Joden, inclusief de huidige hoogste rabbijnen en leiders zoals Netanyahu, zichzelf hebben overtuigd van het nut van atoombommen. Voordat Israël als natie valt, is ze van plan haar toevlucht te nemen tot de “Samson-optie” – de Joden zullen hun atoombommen op doelen ontketenen. Degenen die het doelwit zijn, zijn onder meer de Arabieren, Europese en Russische hoofdsteden en de Verenigde Staten van Amerika. Uit de as zal de opkomende, prachtige Phoenix-vogel, Israël, komen.

Dus de Joden zijn tegenwoordig altijd bezig met het aanvallen en doden van onschuldige Palestijnen. Hun Mossad opereert meedogenloos in het hele Midden-Oosten. De Joden hebben oorlogen uitgelokt in Libië, Irak, Afghanistan, Syrië en elders. Ze steken zelfs stokken in de ogen van de Russische beer, plegen een staatsgreep in Oekraïne en veroorzaakten problemen in het nabijgelegen Georgië.

De gekke Joden zijn ervan overtuigd dat ’s werelds grootste pestkop en supermacht, de VS, hen zal verdedigen tegen iedereen, en zo niet, dan zal hun eigen nucleaire arsenaal voldoende zijn. Hun oorlogszuchtige daden bewijzen dat ze demonisch krankzinnig zijn en zeer dicht bij hun eigen vernietiging.

De joden zijn duivels krankzinnig

Laten we eerlijk zijn. Elk volk, of ras, of natie dat in de spiegel kijkt en arrogant verkondigt: “Ik ben uitverkoren … ik ben God … ik ben mijn eigen Messias … Alle anderen zijn slechts beesten” is, per definitie, krankzinnig. God beloofde dat Hij zulke trotse mannen gek zou maken, en dat heeft Hij gedaan.

En iedereen die deze narcistische rotzooi ondersteunt, is zelf razend gek geworden. Ze zijn in feite vervallen tot een diep, bedwelmend mysterie van ongerechtigheid, een verschrikkelijke opstand tegen God en Zijn ware koninkrijk. Christelijke Zionist, dat betekent u!

https://www.texemarrs.com/102014/our_own_messiah.htm

lees ook:

Joden laten ‘islamofobie’ varen, omarmen de islam opnieuw als volmacht tegen Christus

geplaatst op 3 september 2016

“Joden zouden zich moeten verheugen over het feit dat christelijk Europa zijn identiteit verliest als straf voor wat het ons heeft aangedaan gedurende de honderden jaren dat we in ballingschap waren…. En nu verliest Europa zijn identiteit ten gunste van een ander volk en een andere religie…. Zelfs als we een grote oorlog voeren met de Arabieren in de regio over het land Israël, is de islam nog steeds veel beter als niet-Joodse cultuur dan het christendom. ” —Rabbi Baruch Efrati, 2012

Door Timothy Fitzpatrick 3 september 2016

Het zionistische nut van de zogenaamde “islamofobie” is ten einde gekomen nu de joods-vrijmetselaars-cryptocratie naar het volgende niveau gaat om zijn kabbalistische, alchemistische olam ha ba (toekomstige wereld) te bereiken.

Het zionistische neoconregime van het George W. Bush / Tony Blair-tijdperk heeft min of meer zijn doel bereikt om het Midden-Oosten te balkaniseren, zijn olie te stelen en de controle en invloed van Israël over de regio uit te breiden. Het enige dat nog niet is voltooid, is het omverwerpen van nog een aantal verzetsregimes, namelijk Syrië en Iran.

Terwijl de joodse democratie aanvankelijk haar inspanningen escaleerde om dit doel van dominantie in het Midden-Oosten te bereiken, gebruikte het blijkbaar het instrument van ‘islamofobie’ (een linkse verzonnen meme) om te helpen bij haar public relations-doel om oorlog te verkopen (en het opgeven van burgerlijke vrijheden. ) voor het westerse publiek. Het werkte. Het grote publiek, vooral de conservatieven die zichzelf identificeren, steunde de oorlogsinspanningen (Afghanistan, Irak). Maar wat is het doel van deze islamofobie, nu het lijkt alsof we naar de volgende fase van Joodse wereldwijde hegemonie gaan?

Er zijn slechts twee legitieme redenen voor joden uit het neocontijdperk om islamofobie te promoten:

Om wereldwijde vijandigheid jegens de islamieten te creëren, zodat Israël gerechtvaardigd het Midden-Oosten kan judaiseren en controleren (terwijl het zijn hulpbronnen verwerft).

Om het Israëlische Mossad / CIA-terrorisme onder valse vlag te verdoezelen (om geopolitieke doelstellingen te bereiken en om toekomstige valse vlaggen houdbaarder te maken).

Zoals ik al zei, is het eerste doel al bereikt. De tweede doelstelling is aan de gang, maar gaat op de achtergrond naar grotere doelstellingen, die ik binnenkort zal bespreken.

Antizionisten, van rechts en van links, lijken het erover eens te zijn dat islamofobie een zionistisch instrument is. Sommige rechtse antizionisten hebben zich echter nooit in die theorie aangesloten en hebben zich zowel tegen de islam als het jodendom als vijandige etnische bewegingen verzet (dit is de meest waarheidsgetrouwe opvatting). Maar voor het grootste deel gebruiken antizionisten in het algemeen nog steeds de islamofobie-meme, ook al kunnen ze het voortdurende gebruik ervan door zionisten niet rechtvaardigen (Mark Glenn is een goed voorbeeld). Het beste wat ze kunnen doen om het voortdurende gebruik ervan te rechtvaardigen, is kiezen welk incident van “terrorisme” een valse vlag is – sommigen beweren zelfs dat alle terroristische daden valse vlaggen zijn.

Weg met de Joodse Necons, bij Soros en de SJW Joods links

Het bewijs geeft aan dat de Joods-vrijmetselaars-crpytocratie het immigratiebeleid van het Westen, de media, de politie en westerse leiders heeft gemanipuleerd om de ongebreidelde toestroom van vijandige , gewelddadige en brute migranten uit islamitische landen, vooral Noord-Afrika. Er is geen andere redelijke verklaring voor de schijnbaar georganiseerde samenwerking van genoemde groepen. Als het waar is, zou het dan niet tegenstrijdig zijn voor deze zionisten om de beweging van grote aantallen moslims naar het Westen te steunen terwijl ze de angst voor deze beweging in de hoofden van westerlingen zaaien?

Bijkomend bewijs dat joden islamfobie hebben opgegeven, is mediacensuur / bagatellisering van islamitische misdaden (gedeeltelijk dankzij joods ontworpen activisme voor “sociale rechtvaardigheid” en dominantie van de pers) en het identificeren van islamisten in het centrum van deze misdaden. Als het hun agenda was, zouden de joods gecontroleerde media het tegenovergestelde doen. Ze zouden de islamitische rol in de escalerende misdaden in Europa en het Westen versterken. Ze deden er alles aan om te identificeren en bekend te maken dat deze misdaden het werk waren van extreme islamisten, zoals ze deden tijdens het Bush / Blair neocon-tijdperk. De algemene media-vooringenomenheid van de neocon-dagen is opvallend anders dan die van vandaag. Ik zie geen enkele pro-islamitische antizionisten die hierop wijzen. Dan hebben we de radicale linkse Jood George Soros die de vermeende hypnotiseertprobleem van “islamofobie” door zijn open samenleving denktank Demos . Een uitgelekt Soros open samenleving document, ” International Migration Initiative “, stelt,

… We wilden de schending van de rechten van migranten voorkomen door de strenge grenscontroles te minimaliseren en het wijdverbreide gebruik van detentie en deportatie te verminderen.

… We moeten ook actoren in het veld ondersteunen die proactief proberen het beleid, de regels en voorschriften die migratie regelen te veranderen.

We hebben opzettelijk de term ‘global governance’ vermeden omdat er op mondiaal niveau niet één systeem is voor het beheren van migratie.

Christendom het belangrijkste doelwit van de joodse / islamitische alliantie.

Hoewel de Soros-denktank praat over manieren om regeringen te ondermijnen om onbelemmerde migratie te bevorderen, werd veel van het werk decennia geleden gedaan toen Joden doorgingen naar en invloed hadden op westerse immigratiebeleidsraden en -comités .

De reden waarom Joden wereldwijd de islamofobie hebben verlaten, hoewel misschien niet lokaal in het Midden-Oosten, is vanwege hun primaire doel: het vernietigen van het christendom en al zijn overblijfselen. Joodse rabbijnen en een handjevol anderen hebben toegegeven dat dit hun doel is bij de islamisering van het Westen. Het jodendom zelf is ontstaan als reactie op het christendom, dat wil zeggen als een voorgestelde oplossing voor het christendom. De islam dient als misschien wel het grootste proxy-wapen dat de joodse samenzweerders ooit hebben kunnen gebruiken in hun haat voor Christus en de morele orde. Zoals iedereen met ogen kan zien, is deze agenda volledig bezig. De Joden willen niet alleen het Oded Yinon-plan , ze willen de hele wereld, en er is alleen genoeg van voor de Joden in de nieuwe wereld. Het christendom moet worden uitgeroeid. WestoeverRabbi Baruch Efrati zei met een verbazingwekkende bekentenis in de joodse pers dat de “islamisering van Europa een goede zaak is” en dat “de islam een relatief eerlijke religie is”.

We zullen de christenen in Europa nooit vergeven voor het afslachten van miljoenen van onze kinderen, vrouwen en ouderen … Niet alleen tijdens de recente Holocaust, maar door de generaties heen, op een consistente manier die alle facties van het hypocriete christendom kenmerkt …

Nu verliest Europa zijn identiteit ten gunste van een ander volk en een andere religie, en er zullen geen overblijfselen en overlevenden zijn van de onzuiverheid van het christendom, dat veel bloed heeft vergoten waarvoor het geen boete kan doen. (NB. Dit is een grote leugen, de christenen zijn keer op keer aafgeslacht. Zij draaien alles om. Zo verdoezelen zij hun eigen misdaden tegen hun ëigen volk”b.v. in de tweede wereldoorlog)

Islam: bruikbare idioten of mede-samenzweerders? (Nb. Ik denk allebei)

Orthodox Armenië – slachtoffer van joods / islamitisch terrorisme.

Joden hebben hun vermeende vijanden eerder geholpen en gebruikt, of het nu de nazi’s , Hamas , het wahhabisme en vooral Al Qaeda / ISIS / ISIL waren . Het zou ook niet de eerste keer zijn dat Joden de islam tegen het christendom gebruikten, zoals historicus E. Michael Jones opmerkt over het middeleeuwse antichristendom in The Jewish Revolutionary Spirit en de impact ervan op de wereldgeschiedenis . In een meer recent voorbeeld neigt het bewijs tot een joods-islamitische alliantie in de Armeense genocide (Armenië is een oosters-orthodoxe christelijke samenleving). In de 7e eeuw na Christus sloten de joden zich aan bij de Perzische Sassaniërs in een mislukte poging om het christelijk-orthodoxe Byzantijnse rijk omver te werpen. Zoals de bovenstaande YouTube-video van Rabbi Pinchas Goldscmidt illustreert, blijft de langlopende joods-islamitische alliantie bestaan, ondanks de schijn van het tegendeel. De joods-islamitische alliantie is veel meer dan joden die zich identificeren met moslims uit sympathie voor hun minderheidsstatus (een sympathie die joden hadden voor zwarte Amerikanen in hun alliantie tijdens de opbouw van burgerrechten) in het Westen. Ze zien een geweldige kans om eindelijk het christendom en elke herinnering aan de Helleense christelijke moraal van de aardbodem weg te vagen, of dat nu is door de vernietiging van het christendom en de islam samen, of door alle religies tegelijk (de voorspelling van Albert Pike).

En waar ze kunnen, zullen Joden doorgaan met het gebruik van valse vlag-terrorisme, voornamelijk via islamitische patsies (zowel gewillig als onwillig), om hun doel te bereiken om het Midden-Oosten en het Westen te destabiliseren. De Israëlische denktankdirecteur Efraim Inbar schreef in een paper van 2 augustus “De vernietiging van Islamitische Staat is een strategische fout” dat “instabiliteit en crises soms tekenen van positieve verandering inhouden”. De paper illustreerde vervolgens hoe ISIS een nuttig instrument was tegen Iran, Syrië en Hezbollah.

De voormalige Israëlische Mossad-zaakwaarnemer Victor Ostrovsky onthulde in zijn veelzeggende boek The Other Side of Deception uit 1994 dat de Mossad islamitische extremistische groeperingen opricht en controleert.

Het steunen van de radicale elementen van het moslimfundamentalisme paste goed bij het algemene plan van de Mossad voor de regio. Een door fundamentalisten geleide Arabische wereld zou geen partij zijn bij onderhandelingen met het Westen, waardoor Israël opnieuw het enige democratische, rationele land in de regio zou blijven. En als de Mossad ervoor zou kunnen zorgen dat de Hamas (Palestijnse fundamentalisten) de Palestijnse straten van de PLO overnemen, dan zou het plaatje compleet zijn.

—Pagina 197

Joodse flip-flopping over vermeende vijanden die deel uitmaken van het kabbalistische spel

Als al dit joodse gezicht verwarrend is, komt dat omdat het ontworpen is om op die manier over te komen aan onbewuste mensen. Het doel is om de verbijsterde mensen door een reeks complexe dialectiek te leiden en te beheersen (letterlijk om te regeren met tegenstellingen). De islam kan de ene dag de vijand van de joden zijn, en de volgende dag bondgenoten – het proces daarvan trekt voorstanders aan beide kanten van het georkestreerde conflict, dat gewoonlijk dient om de voorstanders ofwel naar een ander niveau van dialectiek te brengen, ofwel naar een of andere sluitende einde. Deze geënsceneerde conflicten kunnen leiden tot tientallen andere niveaus van conflicten, met een doel dat generaties lang niet is gerealiseerd, zoals het geval is bij de joods-vrijmetselaars-samenzwering. Je hebt gehoord van deze misleiding die de “Hegeliaanse dialectiek” wordt genoemd, maar de ware bron is de joodse kabbala. De hele samenzwering van de Nieuwe Wereldorde, in al zijn facetten, is gebaseerd op dit joodse alchemistische concept. De Kabbalah leert in feite dat men “goed” kan bereiken door kwaad te gebruiken, van alle soorten en graden.

https://www.texemarrs.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=catalog&Product_Code=bboa_invention_of_jews

Over het coronabeleid 3

Herbloggen van Xander, Posted on 29/10/2020, zie link hieronder

Belgisch Hof van Beroep erkent bezwaren Viruswaanzin en stelt overheidsbeleid ter discussie

Angst wordt een gewoonte, en gewoonte een depressie… De maatregelen doden.

‘Als politici blijven capituleren voor de virologen wordt onze democratie een virocratie, waarin elk plezier is geofferd in de strijd tegen een virus’ – ‘Het leven wordt gemarginaliseerd, en het hart wordt weggesneden uit ons sociaal weefsel’

De Belgische variant van Viruswaanzin (in Nederland al enige tijd Viruswaarheid) heeft een belangrijke overwinning geboekt in de rechtbank. Het Hof van Beroep in Brussel heeft bepaald zich niet te kunnen inlaten met de adviezen van de virologen, en de door de regering genomen maatregelen. Die moet deze eerst beter onderbouwen en er een wettelijk kader voor creëren. De stelling van de burgers dat het controleren van Covid-19 een illusie is, en dat er moet worden gefocust op de risicopatiënten, de meest kwetsbaren, noemt het hof ‘plausibel’. De Belgische regeren moet nu onderbouwen waarom niet voor deze (enige logische) koers gekozen wordt.

Heel belangrijk is dat het Hof van Beroep erkent dat er een ‘battle of experts’ is, en de tegenstanders van het regeringsbeleid dus valide argumenten hebben. Net als in Nederland worden tegenstanders in de Belgische media steeds belachelijk gemaakt of verketterd.

Het Belgische Hof stelt nu dat de regering met een betere onderbouwing moet komen voor het lockdown / social distancing beleid, omdat wetenschappelijk bewijs dat dit beleid werkt, ontbreekt. ‘Het gevolg is dat de afdwinging van maatregelen in het gedrang komt’, stelt Viruswaanzin.be.

Strengere maatregelen dan in Nederland, maar geen enkel effect

In België draagt iedereen al maanden een mondkapje, en zijn er geen grote demonstraties en geen evenementen. Het heeft allemaal echter geen enkel effect op de veronderstelde verspreiding van het virus.

Sterker nog: opnieuw is bevestigd dat de landen met de strengste lockdowns en social distancing maatregelen het in de statistieken veel slechter doen. Een land als Zweden, dat geen lockdowns kende, geen mondkapjesplicht invoerde, en horeca, bedrijven en scholen open hield, heeft de epidemie achter de rug, en telt verhoudingsgewijs veel minder doden (zelfs onder ouderen een lager sterftepercentage dan het 5 jarige gemiddelde).

Overigens wordt dat ook in België gemeten met de valse PCR testmethode, waardoor de ‘besmettings’cijfers helemaal niets zeggen. Gekeken naar het aantal patiënten in ziekenhuizen en het aantal doden, blijkt er net als in Nederland feitelijk niets bijzonders aan de hand, en is sprake van een normale toeloop van mensen met griepklachten.

‘Onze democratie wordt een virocratie, waarin elk plezier is opgeofferd’

‘Het is nu officieel bevestigd door de rechtbank: Als politici blijven capituleren voor de virologen, wordt onze democratie een virocratie,’ stelt Viruswaanzin.be. ‘Elk plezier wordt geofferd in de strijd tegen het virus, en elke feest- en cultuurzaal wordt drooggelegd en herschapen in een mortuarium van doffe ellende. Sluitingsuur, uitgaansverbod en nachtklok, de verbodsideologie is besmettelijk.’

‘De mondkapjesplicht heeft absurde dogmatische vormen aangenomen, die ons economisch en sociaal ten gronde richten. De economische giganten worden met megasprongen groter en rijker, terwijl onze kleine winkeliers en zelfstandigen gedecimeerd worden. Iedereen wordt opgehokt in sociaal isolement, elk voor zich in zijn eigen bubbel.’

‘Het leven wordt gemarginaliseerd, angst wordt een gewoonte’

‘Er sterven meer oudjes van eenzaamheid dan in het ziektebed. Angst wordt een gewoonte, en gewoonte een depressie. Het leven wordt gemarginaliseerd en het hart wordt weggesneden uit ons sociaal weefsel. De “collaterale” schade wordt steeds groter. De maatregelen doden.’

‘De conclusies van Viruswaanzin zijn bijzonder sterk en wetenschappelijk gedocumenteerd. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. lockdown, mondmaskers en de avondklok) – dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen.’

Hoe lang blijven wij nog gewillig meewerken aan onze ondergang?

Desondanks ziet het ernaar uit dat ook de regering Rutte weer een nieuwe knieval doet voor deze wereldwijde klimaat-vaccin staatsgreep tegen ons complete bestaan, en nog strengere maatregelen gaat nemen.

Hoe lang blijven we nog gewillig meewerken aan deze opzettelijke vernietiging van onze samenleving, economie, vrijheid en toekomst, en dat voor een virus die in alle aantallen en statistieken vergelijkbaar is met een normale seizoensgriep?

Xander

https://www.viruswaanzin.be/post/nieuws-rechter-legt-de-regering-voorwaarden-op?postId=5f9a8446ea2c7f0017f026ac

Over het corona beleid 2

herbloggen van Xander, Posted on 29/10/2020 ,zie link hieronder

( Nb. Herbloggen omdat hier op een rijtje staat waarover ik her en der al geblogd heb)

Bewustzijnsdeskundige: Corona beleid is typerend gedrag van psychopaten

‘Dit (beleid) is zeer ziek.’

‘Pathocratie (overheid gerund door psychopaten) in het Westen in vergevorderd stadium’ – ‘Mensen gaan ervan uit dat hun leiders het beste met hen voor hebben, en dat is nu zeker niet het geval’ – ‘Slachtoffers van deze psychopaten makkelijk te herkennen, vaak dragen ze een mondkapje’

Het tweede Café Weltschmerz gesprek van ondernemer Jorn Luckaszczyk met bewustzijnsdeskundige Jan Storms is wat ons betreft tot nu toe één van de belangrijkste interviews van dit jaar, en mag u niet missen. Vooral bij mensen die nog steeds in de goede bedoelingen van de overheid geloven zouden de schellen wel eens van de ogen kunnen vallen. Storms legt namelijk haarfijn uit hoe het corona beleid van de regering en het OMT heel kenmerkend is voor het gedrag van psychopaten. ‘En hun slachtoffers zijn makkelijk te herkennen: vaak dragen ze een mondkapje.’

Jan Storms is auteur van het boek ‘Destructieve Relaties op de Schop’, wat Café Weltschmerz als ‘een standaardwerk op het gebied van psychopathie voor het grote publiek’ omschrijft, omdat dit het meest gelezen boek op dit vakgebied is, en ook door professionals in de psychiatrie wordt gebruikt.

‘Psychopathie wordt gekenmerkt door een gebrek aan geweten en een gebrek aan invoelingsvermogen, daar zijn de meeste onderzoekers het over eens,’ begint Storms. Omdat het meestal op zeer jonge leeftijd ontstaat, noemt hij psychopaten vaak ‘verongelukte kleine kinderen. Ze zijn stil blijven staan in hun ontwikkeling en ernstig beschadigd, omdat de functie van het geweten tot de diepste kern van de mens behoort.’

Aan de buitenkant zien ze er normaal uit

Deze mensen gaan meestal door het leven door het dragen van een masker. ‘Er zijn twee redenen waarom psychopathie ongelooflijk moeilijk te herkennen kan zijn. Ten eerste zien die mensen er aan de buitenkant vaak normaal uit. Het beeld van de psychopaat die met een bebloed mes tussen zijn tanden jou in een steegje staat op te wachten, zijn hele grote uitzonderingen. Dat komt bijna niet voor.’

‘Maar een niet- of beperkt functionerend geweten heb je bij ongeveer 5% van de bevolking. Deze mensen zien er normaal uit, praten normaal, hebben schijnbare normale reacties.’ Pas als je deze mensen langere tijd meemaakt, kom je er stapsgewijs achter dat je ‘niet te maken hebt met een normaal mens, maar met een geperfectioneerde kopie van een mens. De inhoud ontbreekt, het zijn mensen zonder kern. Maar als psychiaters deze mensen ontvangen, is er niet veel van te zien.’

Geen geweten, geen zelfreflectie, geen bewustzijn

‘Dat is het tweede dat psychopathie zo moeilijk herkenbaar maakt. Zelfs mensen met een goede intuïtie, die gaan voor wat ‘echt’ is, lukt het vaak niet een psychopaat te peilen… Zijn kern, zijn ziel, is niet meer beschikbaar. Daar zit niets meer, er is een leegte. Onze kenvermogens glijden daarop af. Je kunt alleen zeggen dat er iets is dat ontbreekt.’

‘De essentie van psychopathie is het ontbreken van geweten, het ontbreken van bewustzijn. De zelfkennis en zelfreflectie ontbreekt… Zelfs de meest wijze mensen ter wereld kunnen niet zeggen wat die leegte precies is. Je kunt alleen aan de hand van normale mensen bepalen dat er iets ontbreekt. Het pure bewustzijn is voor hen buiten bereik, net als invoelingsvermogen en wijsheid.’

De mensen die psychopaat zijn, zullen het van zichzelf niet (er)kennen. ‘Dat heet anososgnosie, wat een gebrek aan inzicht in de eigen ziekte betekent. Je hebt psychopaten waar nog af en toe iets van helderheid aanwezig is. Deze mensen kunnen vanuit dat kleine beetje helderheid ongelooflijk gefrustreerd en gevaarlijk zijn, en uit zijn op wraak.’

‘Destructief recht’

‘Als mensen psychopaat zijn geworden als gevolg van ernstige (fysieke of emotionele) mishandeling door de ouders, dan verwerft dat kind in relatie tot de ouders die tekort zijn geschoten een – wat men in de psychologie noemt – een ‘destructief recht’. Omdat je niet hebt gekregen wat jou van nature toekomt, heb je het ‘recht’ je te wreken.’

Er kan dus heel veel mis gaan in de 25 jaar die het duurt voordat mensen volwassen zijn. Wettelijk is die leeftijd weliswaar 18, maar het zenuwstelsel heeft 25 jaar nodig om uit te ontwikkelen. Op die leeftijd nemen de meeste jongeren dan ook geen onverantwoordelijke risico’s meer, althans, als ze zich normaal ontwikkelen.

‘Wanneer je zo’n ‘destructief recht’ verworven hebt, maar je hebt voldoende zelfreflectie, ga je je toch niet wreken (of je richt het enkel of voornamelijk op jezelf, dus zelf-destructie – X.). Maar als die rem ontbreekt, staat je niets in de weg om je te wreken. Behalve dan door negatieve feedback uit je omgeving, want een innerlijke rem heb je niet. Ze vermijden de ‘blowback’ van de omgeving, maar zullen in het verborgene allerlei streken uithalen en mensen onderuit halen. Vaak hebben ze dan een slachtoffer, een prooi, en voor de omgeving spelen ze dan mooi weer.’

Psychopaten dragen maskers

Psychopaten ‘hebben verschillende mogelijke maskers, zoals dus een masker van normaalheid. Je hebt ook een ‘beter dan normaal’ masker, dat voorzien is van ijdelheid en grandiositeit. Men overschat zichzelf. Mensen duiden dit vaak aan als narcisme, wat eigenlijk een verkeerd gebruikte term is. Je hebt ook ‘minder goed dan normaal’ maskers, dus hulpbehoevend.’

‘Dan heb je het masker van de leider, de filantroop, die met zijn ene hand goed doet, maar met zijn andere hand?? Dat blijft dan vaak in het verborgene (= occulte – X.). Als de pers daarover bericht dan zeggen ze: kijk die filantroop eens, terwijl als je de achtergronden belicht, zo iemand meer kwaad heeft gedaan dan goed. Maar het goede wordt dan in de schijnwerpers gezet.’

Ernstige trauma’s hoofdoorzaak

Psychopathie ontstaat met name door ernstig trauma bij jonge kinderen. ‘In de reactie op een ernstig trauma is het mogelijk dat iemand gaat dissociëren, waarbij men zich niet meer verbindt met de traumatiserende ervaring. Dat wordt weggeduwd, of er wordt een andere invulling aan gegeven. Je hebt verschillende vormen van dissociatie. Je hebt een vorm van dissociatie waarbij het kind loskomt van zijn eigen kern, dus van zijn innerlijke staat van bewustzijn. Dat kan permanent zijn. Het kind leeft dan voort. maar als een lege huls. Er is geen authenticiteit meer, de persoonlijkheid is niet authentiek.’

Storms wijst erop dat trauma ook kan ontstaan door ziekte en bepaalde medicijnen. Zo gaf men vroeger bepaalde antibiotica waarvan we nu weten dat die het zenuwstelsel van kinderen aantasten.

‘Het eigenaardige is dat het trauma niet het kind zelf overkomen hoeft te zijn. Het kan ook hebben plaatsgevonden in een vorige generatie, bijvoorbeeld van een bepaalde voorvader op voorouder. Het komt in beide geslachten ongeveer evenveel voor. Het kan ook een hele familie zijn overkomen.’

Collectieve psychopathie (met name door oorlog)

‘Daarnaast heb je ook trauma’s met een collectieve dimensie. Die zijn niet alleen één persoon of een familie overkomen, maar een hele bevolkingsgroep. Dat gebeurt typisch bij oorlogen of natuurrampen. Met name oorlogen hebben een ongelooflijk diepe impact, die meerdere generaties kan voortduren… Dan heb je dus een gat in het collectief bewustzijn, wat eigenlijk een vorm van collectieve psychopathie is.’

Storms ziet in Nederland enkele hoofdoorzaken, zoals een voorgeschiedenis in de Jappenkampen en de Holocaust. Als de overlevenden daarna kinderen hebben gekregen, is er een kans dat een deel van dat trauma ook bij hen terecht komt (het is inmiddels wetenschappelijk aangetoond dat (de gevolgen van ernstige trauma’s) erfelijk kunnen zijn – X.). Zo’n kind kan dan al geboren worden met stoornissen. Bij de ernstigste gevallen zie je dan psychopathie. ‘Dat wil niet zeggen dat dit voor alle nazaten van de Jappenkampen geldt. Ook daar is het nog steeds een minderheid, maar het percentage ligt wel aanmerkelijk hoger dan in de algemene bevolking.’

Het is ook zichtbaar in mensen die gecollaboreerd hebben met de Nazi’s. ‘Ik vermoed dat het daar samenhangt met mogelijk ernstige misdaden die de mensen hebben gepleegd, wanneer ze betrokken zijn bij de dood van veel mensen, en daarnaast de gevolgen van de collectieve veroordeling van de hele bevolking. Dat kan zo’n zwaar schuldgevoel teweeg brengen, dat het voor die mensen niet meer mogelijk is contact te maken met zichzelf. Dan zijn ze ook hun kern kwijt.’

Stress zal psychische stoornissen doen toenemen

Luckaszczyk wijst in dit verband op de huidige situatie die is ontstaan door alle corona maatregelen. Storms: ‘Wanneer je een hele bevolking blootstelt aan stress, krijg je een neerwaartse druk in de samenleving. De creativiteit wordt onderdrukt, er is minder ontwikkeling van de mensen. Met name de mensen die het meest kwetsbaar zijn komen onder een bepaalde grens terecht, waardoor ze in allerlei problemen terecht komen. Het netto resultaat zal zijn dat de prevalentie van psychopathie, maar ook een aantal andere stoornissen, toeneemt… Ook uit sociologisch en antropologisch onderzoek blijkt dat allerlei processen in de samenleving dan fout lopen.’

‘Als bij 5% van de mensen het geweten dus niet of niet naar behoren functioneert, en je gaat ervan uit dat zij evenveel trouwen als de rest van de bevolking, dan komt het erop neer dat 1 op de 10 kinderen minstens één psychopathische ouder heeft. Dat is een gigantisch probleem.’

Ambitieuze psychopaten komen heel vaak in de top terecht

Bij psychopaten ontbreekt het aan sturing vanuit het natuurlijke geweten. Ze zijn echter ongeveer net zo slim of dom als de gemiddelde mens. ‘Het cliché van het criminele mastermind klopt helemaal niet. Niet elke psychopaat is buitengewoon slim. Waar ze wel beter in zijn als de doorsnee mens is manipulatie. Dat is de manier waarop ze zich staande houden, dus het perfectioneren van hun masker, het beduvelen van mensen, dat is iets wat ze elke dag van hun leven oefenen. In elk contact zijn ze bezig mensen te manipuleren. Dat doen ze bewust en onbewust.’

(Psychopaten zijn pathologische leugenaars, en ontkennen net zo makkelijk dat ze hebben gelogen of iets hebben gezegd of gedaan, dan dat ze opnieuw liegen (en dat gebeurt heel overtuigend). Voor psychopaten zijn de begrippen waarheid en leugen niet hetzelfde als voor normale mensen, maar vormen in feite slechts twee stijlfiguren van dezelfde methode die wordt gebruikt om hun doel te bereiken. Ze vertonen dan ook nooit enige wroeging als ze worden betrapt, tenzij die (gespeelde) wroeging in hun eigen voordeel is. – X.)

Psychopaten met een flinke ambitie gaan over lijken, en komen vaak in de top terecht. Ook daar is onderzoek naar gedaan. Daaruit bleek dat psychopathie in de top van grote bedrijven vier keer vaker voorkomt dan in de algemene bevolking. Uit de geschiedenis weten we dat er ook vaak psychopathische heersers zijn geweest. Op basis van mijn schatting kom je dan uit op 20%’ (psychopaten in de top van bedrijfsleven en politiek, en volgens andere onderzoeken ook in religies. Kortom: overal waar mensen macht over andere mensen kunnen uitoefenen. X.).

‘9 van de 10 mensen zijn manipuleerbaar’

‘9 op de 10 mensen zijn manipuleerbaar. De meeste mensen laten zich (door psychopaten) in de luren leggen, zelfs mensen die dit voor hun vak bestuderen en die deze mensen proberen te behandelen. Ook die worden in het ootje genomen. De meeste mensen trappen erin.’

‘De moeilijke herkenbaarheid van psychopathie kan maken dat mensen tientallen jaren in een relatie blijven met zo iemand, zonder dat ze door hebben met wie ze eigenlijk te maken hebben, ook wanneer het geen bloedband is. Het kan zijn dat door een bijzondere gebeurtenis die extra stress meebrengt, het masker ineens valt.’

‘Dan gaan mensen in eerste instantie heel erg twijfelen aan hun eigen oordeelsvermogen. Dat beschrijf ik ook in mijn boek, zoals een geval van een bedrijfspsychologe die er pas na vele jaren, als ze al kleinkinderen heeft, achter komt dat haar echtgenoot, directeur van een onderwijsinstelling, al tientallen jaren kinderen misbruikte. Het uiteindelijke resultaat is dat die man zo goed weet te manipuleren, dat hij haar eigen familie tegen haar weet op te zetten, en dat ze het contact verliest met haar eigen ouders, met haar kinderen en met haar kleinkinderen. Ze heeft niemand meer. En die man krijgt een nieuwe aanstelling in een onderwijsinstelling, waar hij weer kinderen kan misbruiken.’

‘Corona maatregelen zijn typisch psychopathisch beleid’

Luckaszczyk: ‘Hoe verhoudt dit zich tot onze beleidsbepalers van vandaag?’

Storms: ‘Wat je duidelijk herkent in de maatregelen die maandenlang zijn doorgevoerd ten aanzien van het coronavirus, is dat dit typisch psychopathisch beleid is. De Poolse professor Andreas Lobaczewski beschreef in het boek ‘Political Ponerology’ (ponerologie = ‘leer van het kwaad’) hoe het bestuur in een samenleving geleidelijk kan worden overgenomen door mensen met een psychische stoornis. Uiteindelijk vestigen die een wat hij een ‘pathocratie’ noemt, dus een bestuur door geesteszieke mensen. Hij beschrijft in dat boek hoe psychopaten in die pathocratie de hoofdrol vervullen, en uiteindelijk de kern vormen.’

Wij zitten nu in een al vergevorderd stadium van het vestigen van een pathocratie. Een van de zaken die daarop wijzen is dat de redenen voor de maatregelen meer en meer krankzinnig worden. Daar ontbreekt elke grond voor. Men heeft het in de laatste maanden over een geweldige toename van Covid-19, terwijl dat helemaal niet zo is. Dat doet men dan met de PCR testen, maar de uitvinder daarvan (Kary Mullis) zei dat je die test niet moet gebruiken voor het stellen van diagnoses.’

‘Men noemt het nu ‘besmettingen’, dus het gelijk stellen van een positieve uitslag van een PCR test met een ‘besmetting’, maar dat zegt heel weinig. Als je maar veel cycli inbouwt (zoals het RIVM in extreme mate doet) krijg je vanzelf een positieve uitslag, maar dat kan ook van een oude besmetting met een ander virus zijn. Het is NIET zo dat iemand dan werkelijk besmet is (met corona), en anderen kan besmetten. Dat zie je duidelijk aan het dodental, dat is vrijwel nul.’

‘De politieke leiders doen bijna wereldwijd mee aan wat een geweldige massahysterie is. Dit is typisch het werk van psychopaten.’ Daarbij zijn ook onze leiders in Nederland niet bepaald onwillig in het uitvoeren van de door de WHO en andere internationale instanties opgelegde maatregelen. Wat dat over hun geestestoestand zegt, laten we aan uw eigen beoordelingsvermogen over.

Leiders hebben zeker nu niet onze beste belangen op het oog

‘Wanneer leiders in een samenleving (van een land, een instelling) aan psychopathie lijden, hebben zij een veel grotere impact op het hele volk dan een individuele psychopaat kan hebben op zijn omgeving. Wanneer de mensen in het volk dan niet door hebben dat ze misleid worden, gaan ze daarin mee. Over het algemeen zijn mensen volgzaam, omdat ze er vanuit gaan dat hun medemensen van goede wil zijn, dus dat ook hun leiders oprecht en rechtvaardig zijn, en hun beste belangen op het oog hebben. En dat is nu zeker niet het geval.’

‘De impact van het coronavirus is eigenlijk heel klein, heel beperkt – we hebben het over ongeveer een tiende van een procent (IFR onder 70 is zelfs maar 0,05%) -, maar daar waar de immuniteit voor het coronavirus behoorlijk groot is, is de immuniteit van mensen voor psychopathisch beleid heel laag. De mensen die daardoor aangetast worden zijn gemakkelijk te herkennen. Mensen die daar het slachtoffer van worden en meegaan met deze waanzin, dragen namelijk vaak een mondkapje. En als je ze vriendelijk begroet, deinzen ze terug.’

‘Algemene psychologisch basiskennis ontbreekt bij het volk’

‘Maar hoe kan het dan dat we dit als volk maar accepteren en met die mondkapjes gaan lopen?’ vraagt Lukaszczyk.

Storms: ‘Dat onze immuniteit voor dit psychopathie virus heel laag is, wijst erop dat de psychologische basiskennis over het algemeen bij de bevolking ontbreekt. De kennis van psychopathie en andere psychische stoornissen, bijvoorbeeld van persoonlijkheidsstoornissen, zou tot de bagage van de doorsnee burger moeten behoren, waardoor je dat veel gemakkelijker gaat herkennen.’

‘Dat was ook een van de bedoelingen van mijn boek, dat mensen psychopathie veel sneller gaan herkennen, en dan ook maatregelen nemen. Wanneer men het niet door heeft, wordt men om de tuin geleid. Wanneer men het wel doorheeft, dan lukt de manipulatie niet meer. Dan kan men de eigen regie behouden. Kennis geeft dus een hoge mate van immuniteit. Niet 100%, want er blijft altijd iets onkenbaars aan psychopathie. Maar als je dit eenmaal weet geeft het je behoorlijk wat greep op dit fenomeen.’

‘Dat is wat er moet gebeuren: weten wat psychopathie is, en hoe deze mensen functioneren, namelijk met een totaal andere logica dan de gewone mens. Wat wij nog als logisch zouden kunnen ervaren aan psychopathisch beleid, is wat wij er van onze eigen gezonde geest in geprojecteerd hebben. Dit (beleid) is zeer ziek, en leidt ons naar een dictatuur.’

‘Mensen hebben gewoonte onwelgevallige zaken weg te drukken’

Lukaszczyk: ‘Zonder dat iemand het doorheeft, of wil doorhebben?’

Storms: ‘Een van de dingen die maakt dat dit soort beleid nog succes kan hebben, dus dat mensen hierin mee gaan, heeft te maken met het uit je bewustzijn verdringen van onwelgevallige inhouden (in dit geval is dat het onwelgevallige feit dat de mensen op wie u bij de vorige verkiezingen hebt gestemd op dit moment tegen al uw belangen in een staatsgreep plegen – X.).

‘Dus als iets te erg is (het historisch ongekende verraad van bijna al onze politici – X.), wil men er eigenlijk niet naar kijken. Die gewoonte van mensen om niet te willen kijken naar wat problematisch is, dus dat weg te drukken, maakt dat je geen volledig beeld meer hebt van de werkelijkheid, en dus ook het vermogen begint te missen om daar praktisch mee om te gaan. En die ruimte wordt ingevuld door mensen die aan psychopathie lijden. Het geeft hen mogelijkheden om te doen wat ze willen.’

Een van de problemen in onze samenleving is dat het kwaad niet benoemd mag worden. Het moet allemaal met de mantel der liefde bedekt worden. Ondertussen woekert het voort.’

‘Mensen moeten kennis verwerven en hun bewustzijn ontwikkelen’

‘Wat dus vooral noodzakelijk is dat mensen kennis moeten verwerven. Het andere is dat mensen strategieën moeten ontwikkelen om met dit fenomeen om te gaan. Dat zijn geen emotionele strategieën (zoals geweld – X.), want daarmee maak je jezelf heel kwetsbaar. Je hebt creativiteit nodig, en, heel belangrijk, je eigen zelf-verwerkelijking.’

‘Met het ontwikkelen van je bewustzijn verwerf je innerlijke vrijheid. Als die bij veel mensen aanwezig is – en daar hoort ook een bereidheid bij om op onbevooroordeelde manier te kijken naar wat er gaande is -, vormt die het fundament voor vrijheid op maatschappelijk niveau.’

‘Elk volk krijgt de regering die het verdient’

‘Er is een oud gezegde: elk volk krijgt de regering die het verdient. Dat is altijd waar. Maar wanneer de vrijheidszin in de bevolking toeneemt – en dat betekent ook het veroveren van jezelf -, valt de machtsbasis voor dictaturen (en dus ook voor het regime Rutte/De Jonge/OMT, en daarboven de VN/WHO en EU – X.) weg. Wel een verantwoordelijke vrijheid, want een wanordelijke vrijheid nodigt uit om zichzelf op te heffen.’

‘Dus het grootste geschenk dat mensen zichzelf èn hun samenleving kunnen geven is hun eigen zelfverwerkelijking, hun eigen verlichting.’

Kijk hier het hele gesprek (42 min.):

Xander

Over het christendom dat onder vuur ligt

ver het christendom dat onder vuur ligt

Herbloggen van Makow. Google translate gebruikt en niet aangepast.

Nb. ik herblog Makow regelmatig. Hij is zelf jood en is daarom “kenner” van binnen uit. Dit kan weggezet worden als antisemitisch maar dat is hij niet. Kritiek wordt tegenwoordig zo wel genoemd maar hij wil vrij de geschiedenis onderzoeken. Dat is bijna niet mogelijk. Hij gelooft in God maar is geen christen.

“Anti-Joods” Dresden Manifest (1882) toegegeven nederlaag 29 oktober 2020

Adolf Stoecker (1835-1909) was de hofpredikant van keizer Wilhelm II, een politicus,

en een Duitse lutherse theoloog die de Christelijke Sociale Partij oprichtte en dat probeerde de Joodse controle terugdraaien. Hij hielp bij het organiseren van de “Anti-Joodse Conferentie” van 1882.)

Is dit de reden waarom Dresden in 1944 zo kwaadwillig werd verwoest?

De huidige COVID-list om Communisme binnen te halen is het resultaat van werkelijkheden die in dit manifest worden geïdentificeerd.

Een conferentie in Dresden laat zien hoe joodse hegemonie 138 jaar geleden een voldongen feit was en legt uit waarom de raciale cohesie van het Westen en het christelijk erfgoed staat onder vuur. Lees dit en vraag uzelf af: “Zou Hitler aan demachtzijn gekomen zonder de vrijmetselaars-joodse medeplichtigheid?”

(Opmerking – dit is een belangrijk artikel dat ik elk jaar opnieuw post omdat ik veel nieuwe lezers heb.)

De Geheime Vrijmetselarij is bezig met het opzetten van ‘onze eigen, naar alle schijn, off-positie die in ten minste een van zijn organen [nazi’s] wat lijkt op de antipoden voor ons zal presenteren. Onze echte tegenstanders in hart en nieren zullen deze gesimuleerde oppositie als hun bezit en zal ons hun kaarten laten zien. ” ( Protocollen van Zion, 12.11 )

Maar niemand zei openlijk iets over hem [Jezus] uit vrees voor de Joden. (Johannes 7:13)

“Een nieuwe oorlog ter verdediging van de democratie en van de vermeende wet wordt in alle haast voorbereid. Een alliantie van alle joodse groepen is al compleet; het draagt de officiële titel van de alliantie van de drie grote democratieën, de Engelsen, de Amerikanen, en de Fransen … Israël eist een wereldoorlog en binnenkort! … Israël is positief van mening dat de tijd tekort komt. Naar hun mening is hun wereldoorlog een noodzaak om, in naam van de ondeelbare vrede, heel dat deel van de mensheid dat het joodse juk wil afwerpen, kan neergelegd worden. “

– Revue Internationale des sociétés secrétes, april 1937

(Licht herzien vanaf 6 januari 2016)

door Henry Makow Ph.D.

De laatste belangrijke poging om de christelijke nationale waarden te verdedigen was de ‘Eerste Internationale Anti-Joodse Conferentie’ die in september 1882 in Dresden werd gehouden.

De conferentie trok 300 vooraanstaande zakenlieden, aristocraten, politici, geestelijken, advocaten, artsen, boeren en intellectuelen uit Duitsland, Oostenrijk. , Hongerije en Rusland. Ze produceerden een manifest gericht aan “de regeringen en volkeren van christelijke naties die door het jodendom worden bedreigd”, dat laat zien hoe joodse hegemonie 138 jaar geleden een voldongen feit was, en dat verklaart waarom de raciale cohesie en het christelijke erfgoed van het Westen ernstig in de war zijn.

FINANCIËLE EN CULTURELE INVASIE

Het Manifest begint met te zeggen dat Europa is binnengevallen door een buitenlands ras dat in het verleden gevaarlijker en verraderlijker was dan Arabieren, Tartaren of Turken vanwege “zijn middelen en doelstellingen”.

De Joodse “emancipatie” na de Franse Revolutie (“Gelijkheid, Broederschap, Vrijheid”) verwijderde de bescherming tegen “een ras waarvan de eerste en belangrijkste gedachten en energie overal gericht zijn op het plaatsen van andere naties in de morele en materiële ketenen van slaven …”

“Volgens de religieuze en nationale tradities van de Joden werden al deze volkeren alleen maar geschapen om hen te dienen. Het gelijkheidsbeginsel werd ook toegepast op een ras dat niet gelijk wil zijn aan ons, dat zichzelf beschouwt als een door God bevoorrecht volk. en [beschouwt] de rest van de mensheid als lagere wezens, onreine dieren. Het principe van broederschap werd ook toegepast op een ras dat niet-joden zelfs niet erkent als buren en medemensen en volgens wiens Talmoed niet-joden vijanden zijn. voor uitroeiing. “

‘Bovendien is bedriegen, van hen stelen, ze uitdrogen, hun ondergang bezorgen, meineed, onterend en zelfs doden, een activiteit is die hun God behaagt. Geen wonder dus dat het moderne liberalisme, dat zich steeds meer identificeert met de opklimmende joden, heeft de vorm aangenomen van pseudo-liberalisme. In de handen van de joden is het een handig hulpmiddel geworden om hun plannen voor wereldheerschappij te realiseren en de Europese volkeren te strijken. ‘

Als gevolg van het joodse monopolie op overheid en financiën, ‘zijn de boer, de grootgrondbezitter, de industrieel, de ambachtsman, de koopman, enz. allemaal verstrikt geraakt in materiële afhankelijkheid van joden … ze werden gedwongen om te veranderen in hun gehoorzame dienaren, hun slippendragers. Bovendien huren de joden invloedrijke mannen in die actief zijn in het openbare leven om goedbetaalde functies te vervullen bij banken, spoorwegen, verzekeringsmaatschappijen, enz. Deze personen worden dus praktisch gehouden als joodse vazallen en zijn de meest ijverige en invloedrijke aanhangers van de Joodse macht in de wetgevende macht en regeringen. “

Als resultaat van door Illuminati door de Joodse “De regeringen van sommige landen met schulden zijn niets meer geworden dan Joodse instellingen, Joodse incassobureaus. Dit verklaart de totale inactiviteit van deze regeringen met betrekking tot de Joodse kwestie en ook hun vijandige gedrag jegens hun eigen bevolking ten gunste van het Jodendom.”

DE MASSA MEDIA

Vanwege media-eigendom “zou tot voor kort geen enkele krant in Midden-Europa de waarheid hebben durven spreken over het jodendom. Zo zijn de joden absolute meesters geworden, makers van de publieke opinie. Elke klacht die tegen hen werd ingediend, , gerechtvaardigd kan zijn, wordt onderdrukt. Elk artikel dat het onderwerp van Joodse dominantie in de minste mate behandelt, wordt afgeschaft. “

Politieke vooruitgang “hangt af van de gunstige positie van de joodse pers … Als gevolg daarvan zijn intellectuele slavernij en morele lafheid jegens het jodendom een van de meest karakteristieke kenmerken van onze tijd.”

Ambitieuze christenen ‘worden slippendragers van joodse macht; ze worden verraders van hun eigen natie en ras en dus van hun eigen bloedverwanten. In veel landen hebben de joden het systeem van [vrijmetselaars] loges vervalst, het van zijn essentie ontdaan, en degradeerde het tot een van de gevaarlijkste en meest effectieve instrumenten van de Joodse macht. “

“ Vooral door middel van de pers ondermijnt het Jodendom in toenemende mate de christelijke religie, die … tijdens de Romeinse tijd … het Europese Arische ras redde van enerzijds moreel bankroet en anderzijds semi-beschaafde barbaarsheid. en regenereerde het ook. Het deed dit door de beschaving en cultuur van het Europese Arische ras op stevige religieuze, morele en sociale grondslagen te plaatsen. ‘

“Christelijke religie is de krachtigste reactie tegen Joodse neigingen om wereldheerschappij te bereiken. Het is een onoverkomelijk protest tegen de verhevenheid van de Semitische boven het Arische ras, en het is dus niet meer dan normaal dat de Joodse clan een gezworen doodsvijand is van zowel de stichter van deze religie en de christelijke religie zelf. ( Nb. Christus heeft geen religie getsicht. Christus werd nagevolgd) (Nb 2 andersom: de clan heeft een doodsvijand en dat is het Christendom)

Dienovereenkomstig kan het Jodendom de superioriteit en heerschappij van het Semitische ras alleen stevig bevestigen als het erin geslaagd is de natuurlijke reactie ertegen te verslaan en het instituut van het christendom te vernietigen. ‘

GEVOLGTREKKING

Het Manifest van 1882 beschrijft behendig de onmacht van christelijk leiderschap, die vandaag de dag net zo duidelijk is. Er was geen “Tweede Internationale Anti-Joodse Conferentie”. De deelnemers erkenden dat ze vochten voor een verloren zaak. Ze stelden geen maatregelen voor omdat ” deze natie van parasieten veel te diep geworteld is geraakt in het lichaam van ons maatschappelijk en staatsleven om dit eerste congres te laten opereren onder de waan dat zijn potentieel gedetailleerde voorstellen vandaag zouden kunnen worden uitgevoerd”.

Dit was ondanks het feit dat Eugen Duhring , vertrokken, een gedetailleerd programma het voorgaande jaar (1881) uiteenzette in zijn boek “Over de Joden”. Ironisch genoeg waren de door de Illuminati door joden gesponsorde nazi’s nodig om veel van Duhring’s voorstellen uit te voeren, die vergelijkbaar waren met het raciale beleid dat vandaag in Israël van kracht is.

De opkomst van de nazi’s leidde tot de genocide van ongeveer zes miljoen Duitse antisemieten (dwz nazi’s) in WO II en ongeveer 50 miljoen andere niet-joden. Denk je, gezien de beoordeling van 1882, dat de nazi’s de macht hadden kunnen verwerven zonder Illuminati Joodse sponsoring? Net als bij schaken offer je vaak een speler (dwz niet-zionistische joden) op om het spel te winnen.

Over het algemeen wordt de toon van het Manifest bekrompender en racistischer, waarbij alle Joden met hetzelfde penseel worden geteisterd, waarbij wordt gezegd dat alle Joden kosmopolieten zijn zonder loyaliteit aan het land of gehecht aan land, niet in staat tot eerlijkheid, hard werken of wetenschappelijke en creatieve originaliteit, boeren drijven tot armoede met hun woeker.

Hoewel ik het eens ben met de beschrijving in het Manifest van het georganiseerde jodendom en zijn doelstellingen, waren veel, zo niet de meeste, joden patriottisch, hardwerkend en wilden ze assimileren. Naar schatting 100.000 Joden dienden in het Duitse leger in WW1 , en 18.000 winnen het IJzeren Kruis. 12.000 stierven in actie. In de jaren dertig was 60% van alle Duits-Joodse huwelijken interraciaal. De Illuminati moesten Hitler creëren om hen te dwingen naar Israël te gaan.

Christelijke leiders hadden het proces van Joodse assimilatie dat al aan de gang was, moeten aanmoedigen. In plaats daarvan concludeerde de Conferentie van 1882 dat de enige oplossing hun uitzetting was.

” Europa behoort toe aan de christelijke volkeren en mag daarom niet de proeftuin zijn voor de machtshonger van welk vijandig, dominant, niet-christelijk nationaal element dan ook. De geschiedenis van de afgelopen eeuwen bewijst ruimschoots dat wettelijke decreten die het Joodse ras beperken – hoe dan ook streng zijn ze – bereik niet het gewenste resultaat. “

Wat we ook van dit Manifest denken, het biedt een uniek historisch perspectief op onze wereld van vandaag. We leven in de schemering van de christelijke beschaving die een reeks kolossale mislukkingen en nederlagen heeft ondergaan die zich hebben vermomd als oorlogen, burgerrechten, diversiteit, seksuele bevrijding, feminisme, homorechten, migratie, enz. Maar dit perspectief kan ons versterken. besluit om de verdere degradatie van de samenleving door de satanistische Illuminati tegen te gaan.

GERELATEERD – Duitse joden zouden Hitler gesteund hebben https://www.henrymakow.com/2018/04/german-jews-would-have.html

25% van de Duitsers, 42% van de kinderen zijn van migrantenachtergronden

https://www.breitbart.com/europe/2019/08/22/one-quarter-of-germans-now-come-from-migrant-backgrounds/

Makow – Antisemitisme heeft een respectabele stamboom

https://www.henrymakow.com/2016/09/Anti-Semitism-has-Respectable-Pedigree.html

Eerste Wereldoorlog – Eerste christelijke holocaust

https://www.henrymakow.com/downton_abbey.html?_ga=2.57343208.399511470.1603998550-1463404707.1595924566

Hitler was een uitkomst voor Israël https://www.henrymakow.com/hitler_was_a_godsend_for_israe.html

Details van de samenwerking tussen zionisten en nazi’s

https://rense.com/general96/The-SecretContacts-Zionism-And-Nazi-Germany-1933-1941.pdf

MacDonald – antisemiet toegegeven joodse hegemonie in 1879

Eerste opmerking van Tony B:

Niet alleen is de bloedige Talmoedische heerschappij tenminste een herinnering in de Russische Federatie, maar het christendom is teruggekeerd naar die landen met een ongehoorde snelheid en macht, het is zuiverder teruggekomen dan toen het verloren was gegaan, gezuiverd door de smeltkroes van hellevuur, lijden , en opoffering. Er is geen zelfzuchtige misleiding in deze terugkeer van het christendom, zoals nu gebruikelijk is in de meeste andere dingen die vroeger de christelijke wereld waren.

Of het ‘westen’ nu wijs genoeg is of niet om bang te zijn voor de stalen kracht van dit christendom dat uit de dood is herrezen, je kunt er zeker van zijn dat de duivel overrompeld is van wat hij als een duidelijke overwinning beschouwde om over op te scheppen tegen de rest. van de wereld.

Het is waar, materieel gezien is de federatie ongeveer 50/50 verdeeld, waarbij de ‘Atlanticisten’ (westerse satanische prostituee factie) de controle hebben over het grootste deel van het bedrijf en de centrale bank nog steeds onder Rothschild-controle staat, maar de echte kracht in Rusland is tegenwoordig spiritueel zonder vrees en de kennis van de mensen dat ze gelijk hebben met God terwijl het snel in verval geraakte westen zijn ziel aan de duivel heeft verkocht. Zolang deze kracht puur blijft, verliest het Talmudisme zijn opschepperij en toont het zich geestelijk als een papieren tijger, terwijl het moreel veroverde westen afbrokkelt onder de waanideeën van het Talmoed / satanische ‘exceptionisme’.

Interessant is dat, hoewel Talmudisten uit de macht zijn geduwd in de nieuwe regering, Joden in het algemeen vrij zijn om Russen te zijn in welke hoedanigheid ze maar willen. Ook is het christendom slechts de belangrijkste Russische religie, alle religies van Rusland zijn veilig op hun plaats. Dit roept vragen op voor westerlingen, aangezien weinigen van ons in het westen een goed begrip hebben van wat het is om Russisch te zijn. Hun concept van nationaliteit lijkt meer spiritueel dan werelds.

U kunt dit artikel permanent vinden op https://www.henrymakow.com/2020/10/1882-Manifesto-Puts-NWO-in-Perspective.html

Zie ook: https://www.henrymakow.com/lucifers_chosen_people.html

Zelfs joden vragen: is het judaïsme een satanische sekte? 27 maart 2019

De meeste joden geven het niet graag toe, maar onze god is Lucifer – dus ik loog niet – en wij zijn zijn uitverkoren volk. Lucifer is springlevend. ” Harold Rosenthal

De meeste joden en christenen weten dit niet:

De reden voor antisemitisme is dat het jodendom wordt gedefinieerd door het kabbalisme, een satanische sekte die tot doel heeft de mensheid te bezitten . Gebruikmakend van centrale banken en vrijmetselarij als hun instrumenten, hebben kabbalistische joden de controle over de wereld overgenomen .

Communisme, socialisme, liberalisme, feminisme en zionisme zijn slechts maskers voor deze agenda. De vraag is zo urgent dat ik dit artikel uit 2010 herhaal: Is Lucifer de God van het judaïsme? door Will Newman, een mede-jood die de satanische symbolen en rituelen van het jodendom beschrijft.

Van de dagen van Spartacus-Weishaupt tot die van Karl Marx, en tot Trotski (Rusland), Bela Kun (Hongarije), Rosa Luxemburg (Duitsland) en Emma Goldman (Verenigde Staten), deze wereldwijde samenzwering voor de omverwerping van beschaving en voor de wederopbouw van de samenleving op basis van gestopte ontwikkeling, afgunstige boosaardigheid en onmogelijke gelijkheid, is gestaag gegroeid. Winston Churchill, 1920

” Sabbateanisme [satanisme, kabbala] is de matrix van elke belangrijke beweging die in de achttiende en negentiende eeuw is ontstaan, van chassidisme tot hervorming van het jodendom, tot de vroegste maçonnieke kringen en revolutionair idealisme. De sabbatiaanse ‘gelovigen’ voelden dat ze kampioenen waren van een nieuwe wereld die gesticht zou worden door de waarden van alle positieve religies omver te werpen. ‘ – Gershom Scholem (Gerespecteerde Joodse geleerde) DIT IS DE OORSPRONG VAN DE ILLUMINATI EN HET COMMUNISME

WILL NEWMAN, heeft een BA in religie, bezocht de joodse synagoge en heeft familieleden die betrokken zijn bij het talmoedisme, kabbala, B’nai Brith en vrijmetselarij.

van 8 augustus 2015

DOOR WILL NEWMAN

(voor henrymakow.com)

In 1976 hield Walter White, Jr., ‘een bezorgde patriot’, een interview met een jonge jood genaamd Harold Rosenthal, die assistent was van senator Jacob Javits uit New York.

In het interview, later gepubliceerd als “De verborgen tirannie” , pocht de arrogante Rosenthal strijdlustig (op band) dat het Joodse volk bepaalde “onwaarheden heeft verzonnen die hun aard verbergen en hun status en macht beschermen”.

Rosenthal ontkracht de algemeen aanvaarde leugen dat “de Joden Israëlieten zijn, en dus Gods uitverkoren volk”.

Rosenthal zei gedeeltelijk: ‘De meeste joden geven het niet graag toe, maar onze god is Lucifer – dus ik loog niet – en wij zijn zijn uitverkoren volk. Lucifer is springlevend. ”

Het doel van Lucifer is om “te zijn als de Allerhoogste” (Jes. 14:14) en om zich de aanbidding van God toe te eigenen (Mat 4: 9).

Het doel van Lucifer is om de hele wereld te misleiden (Openbaring 12: 9) door zichzelf te transformeren in een engel des lichts (2 Co 11: 4). Dit wordt het best geïllustreerd door de vrijmetselaars. Hun motto ‘goede mannen beter maken’ levert een veel gunstiger publiek beeld op dan het meer accurate alternatief: ‘hoe je in 33 eenvoudige stappen door demonen bezeten kunt worden’. De joodse en maçonnieke religies aanbidden beide dezelfde god: Lucifer.

HELDER LICHT

In de meeste joodse synagogen vertegenwoordigt een helder brandende vlam hun god. Het Hebreeuwse woord voor Lucifer is “Hillel” (Strong’s Concordance H1966) wat “helder licht” betekent. Vreemd genoeg is dit de naam die is gekozen voor de Joodse studentenorganisatie. Een centrale tekst in het kabbalisme is getiteld “de Zohar”, wat zich vertaalt naar het boek van helderheid of pracht.

De joodse zespuntige ster is het hoogste symbool in het occulte en heeft verschillende namen: de ster van Moloch / Saturnus / Chiun / Remphan. Het is een symbool van de vereniging van man en vrouw en heeft dezelfde betekenis als het vrijmetselaarsvierkant en het kompas, dat ook een zespuntig symbool is rond de letter “G” die de generatieve seksuele handeling voorstelt. In plaats van de “G” vinden we יהוה te midden van vele Joodse sterren.

Het Hebreeuwse symbool חי dat om de nek van veel Joden wordt gedragen, symboliseert zogenaamd ‘leven’ (lachaim). Het woord vertaalt zich letterlijk naar een “levend wezen” of “beest” (H2416); dit symbool is een idool voor The Beast.

De joodse naam voor god wordt vertegenwoordigd door het Tetragrammaton יהוה (YHVH) kan worden uitgesproken als Jahweh of Jehova. De betekenis van Gods naam wordt herhaaldelijk benadrukt in de Schriften.

Wanneer ontleed in het Hebreeuws, wordt de ware definitie van Jehova (Yah-Hovah) onthuld. “Yah” ( H3050) betekent “god”. “Hovah” ( H1942) vertaalt naar “gretig begeren, vallen, verlangen, ondergang, rampspoed, ongerechtigheid, onheil, ondeugendheid, kwaadaardig, pervers, zeer slechtheid.”

Jehovah is synoniem met Baäl: “Baali ( H1180) Van ba’al met voornaamwoord Suff .; mijn meester; Baali, een symbolische naam voor Jehovah – Baäl.”

De Joodse Encyclopedie (“Adonai en Ba’al”) onthult: “De naam Ba’al, blijkbaar als een equivalent voor Yhwh.”

Sinds de dagen van Jeremia zijn de Joden de naam van hun god vergeten en vervangen door de titel “Baäl” of “YHVH”: de liegende profeten “die denken dat mijn volk mijn [Gods] naam vergeet … als hun vaderen ben mijn naam voor Baäl vergeten. ” (Jer 23:27).

YHVH en Ba’al vertegenwoordigen beide de god van seksuele perversie en goddeloosheid, Satan. De Joodse Encyclopedie vervolgt:

‘Het grootste kwaad kwam voort uit het feit dat de Ba’als meer waren dan louter religieuze fantasieën. Ze werden tot symbolen gemaakt van de reproductieve krachten van de natuur, en dus diende hun aanbidding in seksuele aflaten, die het tegelijkertijd legaliseerde en aanmoedigde Verder werd er naast de Ba’al een overeenkomstig vrouwelijk symbool geplaatst, de Ashtoreth (Babyl. “Ashtar”) en werd de relatie tussen de twee goden uiteengezet als het voorbeeld en het motief van ongebreidelde sensualiteit. werd nog erger toen in de populaire opvatting Yhwh zelf werd beschouwd als een van de Ba’als en de belangrijkste van hen (Hosea ii. 16). ” Baal and Baal Worship,” The Jewish Encyclopedia, p.380 (zie ook,Makow- kabbala-How Sex B ecame onze godsdienst)

Joden beweren echter dat deze naam (YHVH) niet hardop mag worden uitgesproken, ondanks Gods bevel om Zijn naam overal op aarde bekend te maken (Ex 9:16). Waarom zou u dit gebod negeren?

GODS NAAM VERVULLEN

Het judaïsme beweert de autoriteit te zijn over het Oude Testament; ze doen echter niet wat ze prediken. Ze kleden zich in het zwart, de kleur van de dood, ondanks het schriftuurlijke voorschrift om wit te dragen (Pred 9: 8), verwerpen Christus als de Messias (die door het hele Oude Testament wordt geprofeteerd) en weigeren ‘Gods naam’ te spreken in strijd met de geschriften.

Door te verwijzen naar hun naam van God (YHVH) door deze niet uit te spreken, creëren Joden een sfeer van mysterie en heiligheid rond de naam, terwijl ze de nieuwsgierigheid rond de uitspraak en kracht vergroten. Wanneer zowel nieuwsgierige joden als niet-joden zien dat het ‘heilige’ tetragrammaton in de occulte praktijk wordt gebruikt, raken ze geïntrigeerd door het perspectief dat deze tovenaars de mystieke krachten van de naam hebben aangewend.

Wicca, satanisme, tarot, occult katholicisme, vrijmetselarij en cabalisme gebruiken hun kennis van de “heilige naam van god” als lokaas om sekteleden te rekruteren. Als de naam niet verborgen was, zouden deze sekten een essentieel instrument missen in hun rekruteringsproces. Ze konden deze verboden kennis niet aanbieden als de joden, de zelfverklaarde autoriteit over God, deze naam openlijk spraken.

De mysteriereligies en hekserijcovens zijn het judaïsme veel verschuldigd voor het conditioneren van de hoofdstroom om het belang en de geheimhouding van deze naam te accepteren. De vocale lof van de naam YHVH is gereserveerd voor de “uitverkorenen” die de Cabala leren (en daarvoor geld betalen) en wordt verboden door de “niet-ingewijden”. Judaïsche leer is fundamenteel om het occulte als een rechtvaardige praktijk te verkopen.

Satan veroorzaakt verwarring en kent vele namen. Veel van de oude heidense godheden waren Satan en zijn engelen in andere vormen ( “The Two Babylons”, door A. Hislop). De Joden gebruiken een aantal valse namen voor god in hun rituelen, die ook alternatieve titels zijn voor Satan en andere machtige demonen.

Op dezelfde manier roept de zwarte magiër en satanist demonen bij naam op. In de Satanische Bijbel geeft Anton LaVey (Joods) een uitgebreide lijst van ‘helse namen’ die, wanneer ze worden opgeroepen, de beoefenaar bovenmenselijke vermogens verschaffen, namelijk intelligentie, macht, vaardigheid in manipulatie, verbeterde creativiteit, materiële rijkdom en de bevrediging van diverse lusten.

GEBED

Joodse gebeden worden uitgevoerd in het Jiddisch, een samengestelde taal die ver verwijderd is van de bedoelde uitspraak van het oorspronkelijke Hebreeuws (AC Hitchcock, “The Synagogue of Satan”, 1). De gebeden in moderne synagogen zijn niets meer dan verkapte demonische bezweringen. Het zijn hypnotische spreuken, vergelijkbaar met de Enochiaanse taal van de Kerk van Satan.

Jonge joden besteden talloze uren aan het voorbereiden van hun bar mitswa, die bestaat uit het onthouden van lange gezangen en de juiste cadans en toon. De meesten die de bar mitswa voltooien, zullen niet meer dan een handvol woorden kunnen vertalen. Deze jonge mannen en vrouwen hebben geen idee wat ze zeggen of tot wie ze bidden. Joden roepen in hun rituelen demonen op die adonai, elohim, el shaddai, zeba’ot, diyenu (Diana) et al. Heten.

Vergeefse herhalingen en hoofdbewegingen tijdens Joodse gebeden helpen de toegang tot een trancestaat. Grote aantallen atheïstische joden houden zich bezig met de pseudo-religieuze verering van status en kennis.

Zoals Bill Cooper schrijft: “De AANBIDDING (heel anders dan STUDIE) van kennis, wetenschap of technologie is satanisme in zijn puurste vorm, en zijn god is Lucifer” ( “Behold A Pale Horse “, 70). Het judaïsme vult zijn leden met dezelfde satanische krachten als de Kerk van Satan en Vrijmetselarij.

CABALISME

Het fundament van het kabbalisme is identiek aan het satanisme: de omkering van de rollen van God en Satan. Het is het nastreven van verborgen (occulte) kennis die iemand in staat stelt goddelijke vermogens te verwerven door de zogenaamde namen van god aan te roepen. Dit zijn de namen van gevallen engelen / demonen / geestengidsen die de poortwachters zijn van occulte kennis (Gen 6: 4, Jubileeën, Henoch). Hoewel niet alle Joden actief Cabala beoefenen, aanvaarden ze allemaal de hoogste kabbalistische naam als hun god – YHVH.

De beruchte kabbalist en satanist Aleister Crowley schrijft: “Er zijn dus 72 ‘engelen’ … deze [namen] zijn afgeleid van de” grote naam van God “… De” naam “is Tetragrammaton: IHVH, gewoonlijk Jehovah genoemd. Hij is de Allerhoogste Heer van … het hele Universum ( ‘ The Book of Thoth’,43). Naast Jahweh en Jehova worden in het occulte een aantal andere geheime uitspraken van YHVH gebruikt. “Van de 54 heilige namen in de joodse kabbala, is de primaire YHWH” (R. Hathaway “Heilige Naam van God? Of Godslastering”, remnantradio.org/Archives/artikelen / sacred_name.htm ).

De joodse geloofsbelijdenis, het sjema, stelt: “onze Heer is één”, dus waarom deze andere namen aanroepen?

DEMONOLOGIE

Het geheim van de oude Egyptenaren en hun moderne discipelen, de vrijmetselaars, is de kunst van de demonologie om macht te verwerven – voornamelijk door de duivel, Jehovah.

In de graad van Royal Arch erkent de vrijmetselaar ‘dat de duivel, in de gedaante van Jahbuhlun, zijn heilige Heer is’ – de naam Jahbulun is een ‘samenstelling van Jahweh, Baal en Osiris’. Hij zingt “Jah-buh-lun, Jah-buh-lun, Jah-buh-lun, Je-hov-ah” (Texe Marrs, Codex Magica , hoofdstuk 4). Albert Pike bespreekt de kabbalistische / maçonnieke betekenis van IAHOVAH uitvoerig in Morals & Dogma (66, 213, 401, 467, 519). De naam YHVH werd in de tekst van het Oude Testament geïnjecteerd door de Farizeeën en anderen die Babylonische satanisme beoefenden (de voorloper van het kabbalisme en het talmoedisme). Voor degenen die niet geloven dat de Talmoed Satanisch is, verkondigt het dat Christus in de hel is, kokend in uitwerpselen en sperma (Gittin, 56b, 57a).

Een overeenkomst werd gesmeed tussen de joodse masoreten en de katholieke kerk c. 1000 na Christus om de naam van God in het Hebreeuwse Oude Testament te veranderen in de heidense naam Jahweh / Jehovah via het tetragrammaton ( remnantradio.org/Archives/ Articles / sacred_name.htm ).

Dit verklaart de uitspraak van Rosenthal: “We staan versteld van de domheid van de christenen bij het ontvangen van onze leringen en het verspreiden ervan als hun eigen leringen.”

In de woorden van Henry Ford: “De christen kan zijn bijbel alleen door een joodse bril lezen en leest hem daarom verkeerd.” ( “The International Jew,” Vol. IV, 238).

GODS ECHTE NAAM

De demonische minachting voor de mensheid van de Luciferiaanse Jood, Harold Rosenthal, typeert het eindresultaat van een dodelijke samensmelting: Joods religieus ritueel gecombineerd met de aanbidding van kennis en zelf. Door God te verwerpen en / of Jehovah te aanvaarden, zijn de Joden als volk overgegeven “aan een verworpen geest … Vervuld met alle ongerechtigheid …” (Rom 1: 28-31).

Natuurlijk was de heer Rosenthal lid van een elite, openlijk satanische minderheid onder het Joodse volk. Alledaagse Joden weten niet dat de god van hun geloof in feite Satan is die zich verschuilt achter een mystieke naam. Het is voor Satan niet van belang of hij opzettelijk wordt aanbeden of door subtiele leugens en misleidingen (Gen 3).

De wijze Salomo vraagt: “Wat is [Gods] naam, en wat is de naam van zijn zoon, als je het kunt zeggen?” (Pro 30: 4).אהיה AHAYAH (soms getranslitereerd als Ehyeh) wat IK BEN betekent. Dit is de naam die samen met de wet aan Mozes is gegeven. “En God zei tot Mozes: IK BEN DIE IK BEN: en hij zei: Zo zult u tegen de kinderen van Israël zeggen: IK BEN heeft mij tot u gezonden … dit is mijn gedachtenis tot alle geslachten.” (Ex 3: 14-15). “IK BEN de Here, uw God … gij zult geen andere goden vóór mij hebben” (Ex. 32: 4-5).

Guy Carr – Satan: Prince of this World

Nimoy’s Vulcan Sign is Invocation of Devil

Makow – De mensheid is satanisch bezeten

Ten Sign Western Society is een satanische sekte

Freedman – Keurt de Talmud pedofilie, incest bestialiteit goed?

Gary Demar – Is Satan de God van deze wereld?

Makow Commentaar – Mijn eigen mening, uitgedrukt in mijn inleiding tot Illuminati, is dat het judaïsme geen religie is omdat zijn God niet universeel is, en de kabbala doet geen afstand van wereldse verlangens (lust, hebzucht, macht enz.). Aldus hebben Illuminati-joden altijd op de voorgrond gestaan van de ‘revolutie’, die uiteindelijk gaat over het vervangen van God. De ondertitel van Illuminati3 – “Satanic Possession” verwijst naar de ware betekenis van de “New World Order”.

Zie ook: