Over het communisme

Herbloggen van Bron, zie link onderaan.

10 redenen waarom communisme nog nooit gefunctioneerd heeft en nooit zal functioneren

Geplaatst op 15 november 2020door E.J. Bron

(Door: “FlinkFeed” – Vertaling: E.J. Bron)

1. Communisme bevordert milieuverwoesting!

Wel eens van het Aralmeer gehoord? Dat was ooit het op vier na grootste binnenmeer van de wereld – met een oppervlakte zo groot als de Duitse deelstaat Beieren. Door onverbiddelijke omleiding van de rivieren, die het Aralmeer voedden, droogde het bijna volledig op. Een ecologische catastrofe. En waarvoor? Voor katoenplantages. En dat is slechts een van de ontelbare voorbeelden hoe communisme het milieu verwoest. Of het nu uitlaatgassen, industrieafval, dat gewoon in de zee wordt gestort, uitdroging van de grond of agressieve roofbouw in de bossen betreft: de methode en het resultaat zijn overal gelijk.

2. Planeconomie kan niet functioneren!

Planeconomie maakt een heel wezenlijk deel uit van het communisme. De vrije markt daarentegen reguleert zichzelf, zolang concurrentie mogelijk gemaakt en de vorming van monopolies verhinderd wordt. Een planeconomie kan nooit net zo exact als de vrije markt alle goederen en prijzen kennen en dientengevolge de goederen ook niet naar behoefte verdelen.

3. Klassenstrijd wordt nooit beëindigd, maar vereeuwigd!

In Marx´ voorstelling waren klassengevechten de hoofdoorzaak voor alle oorlogen, conflicten, omwentelingen en over het algemeen alles wat er ooit aan belangrijks gebeurd is. In de regel stelt men zich drie klassen voor: de bovenklasse, de middenklasse en de onderklasse. De bovenklasse bezit het meest, de onderklasse quasi helemaal niets. De middenklasse bemiddelt tussen de boven- en de onderklasse. Als die wegvalt, dan rollen er koppen. De klassenstrijd van de communisten dient met een zege van de onderklasse, dus met de zege van de proletariërs, te eindigen en zodoende ook de klassenstrijd zelf voorgoed afsluiten. Gek genoeg bestaat er in het communisme altijd een groep regerenden, die geïnteresseerd is in het behoud van hun macht. Alleen daarom al bestaan er in het communisme minstens twee klassen: de machtigen en de rest. En de geschiedenis laat zien: de regerenden voeren een meedogenloze strijd tegen deze rest.

4. Communisme is massamoord-ideologie-wereldkampioen!

Communistische regimes zijn rechtstreeks voor minstens 85 miljoen doden in de 20e eeuw verantwoordelijk. Overal waar het communisme aan de macht geraakt, komt het tot enorme golven van onderdrukking en moord. Bijzonder kenmerk: daarbij gaat het meestal helemaal niet om daadwerkelijke tegenstanders van het regime, maar het kan ook pure willekeur en algemene verdenking zijn. In Rusland werd bijvoorbeeld volgens quota gemoord: een bepaald percentage in de desbetreffende regio moest geëxecuteerd worden. En de Rode Khmer in Cambodja vermoordde zelfs iedereen die een bril droeg, omdat zij hen ervan verdacht tot de gehate intelligentsia te behoren.

Marx had vanaf het begin ongelijk!

Het fundament van Marx´ ideologie is de zogenaamde “arbeidswaarde theorie”: deze zegt dat bijvoorbeeld een auto meer moet kosten dan een televisie, omdat men meer arbeidstijd nodig heeft om deze te produceren. Maar zo functioneert de markt gewoonweg niet. De basisaanname van de communistische economische theorie is gewoon fout. De prijs van goederen wordt gevormd door vraag en aanbod, dus door de schaarste van het product. Hoe kan het dat sportschoenen bij ons voor € 200,- verkocht worden, hoewel ze in China voor € 3,- werden geproduceerd? Omdat de vraag deze prijs mogelijk maakt. Zo simpel is het. Doordat het communisme het basismechanisme van de markt ignoreert, heeft het tot nu toe nog elke dusdanig geleide economie vroeger of later tot instorten gebracht.

6. In het communisme mag niemand vertrekken!

Grensbewaking op een hele nieuwe manier: anders dan in westelijke, kapitalistische landen, waar men de grenzen naar buiten toe moet beveiligen, opdat er niet te veel mensen binnenkomen, moeten communistische landen hun grenzen naar binnen toe beveiligen, opdat hen de bevolking niet wegloopt. De beperking van de vrijheid van reizen is in het communisme gebruikelijk. Wanneer iemand zonder toestemming vertrekt, dan komt al snel de hele familie in het vizier van de onderdrukking. En wie daarop weer terugkomt, wordt gearresteerd.

7. In het communisme kan niemand rijk worden!

Oké, klopt niet helemaal: de hoogste politici in communistische regimes leven vaak in een ongelooflijke pracht en praal. Kurken knallen, zelfs wanneer het volk letterlijk op straat verhongert. Voor alle anderen geldt: alles is van iedereen. Iedereen krijgt min of meer dezelfde vergoeding voor de meest uiteenlopende banen. Klinkt eerlijk, of niet? Tenminste net zolang, totdat iemand merkt dat hij ook met een minimale inspanning hetzelfde bereikt als iemand die altijd alles geeft. In het communisme bestaan geen prikkels om hard te werken. Want wat je ook doet, aan de eigen situatie verandert niets.

8. Communisme wil imperialisme met imperialisme bestrijden!

Wereldheerschappij: wat klinkt als krankzinnige agentenfilm-grootheidswaanzin-fantasieën, was vanaf het begin een verklaard doel van het communisme. Trefwoord “wereldrevolutie”: om in het vizier van communistische massavernietigingswapen terecht te komen, volstaat het volledig om toevallig in een niet-communistisch land te wonen. Het communisme onderhoudt een paranoïde bunkermentaliteit met “wij tegen hen” en “tot op het bloed”-angstzaaierij.

9. Gedwongen collectivisaties pakken alles van de mensen af!

Waar het communisme aan de macht komt, wordt privé-eigendom afgeschaft. Tussen 1928 en 1933 werden van de boeren in de Sovjet-Unie hun boerderijen afgepakt. Ze moesten aan quota voldoen en zo veel heffingen betalen, dat ze zelf niets meer te eten hadden. Hoewel het al tot kannibalisme kwam, exporteerden de communisten miljoenen tonnen graan naar het buitenland. Wie wilde vluchten, werd met wapengeweld teruggedreven op de velden. Datzelfde speelde zich tussen 1958 en 1961 in China af. Daarbij zijn – dat moet je je eens goed voorstellen – gewoon 30 miljoen mensen van de honger gestorven! Zomaar, gewoon vanwege de communisten.

10. In het communisme heerst willekeur in plaats van recht!

Laster, showprocessen, willekeurige arrestaties, gevangenisstraf voor familieleden van iemand die zich schuldig heeft gemaakt aan een (politiek) misdrijf, foltering, dwangarbeid, executies volgens quota: in het communisme heeft men geen rechten. Men wordt bestolen, belogen en getreiterd en krijgt met de volle kracht van het regime te maken wanneer men zich daarvoor niet ook nog bedankt.

Bron:

flinkfeed.com

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

(NB: de schrijver gaat er van uit dat het een ideologie is waar men voor kiest. Maar het wordt onvrijwillig opgelegd en veel zaken zoals boven beschreven willen de machthebbers juist. Daarom zijn ze uit op wereld communisme. Om te onderdrukken en uit te roeien. Maar als de mensheid zichzelf dan niet uitroeit, kan er wel opstand komen)

Lees ook:

MUST READ!: Gevolgen van de Amerikaanse verkiezingen laten de strijd zien tussen vrijheid en communisme Geplaatst op 15 november 2020door E.J. Bron

(Vertaling: E.J. Bron)

Steeds meer mensen zien in dat de Amerikaanse verkiezingen van 2020 geen strijd tussen twee partijen is, geen strijd tussen Donald Trump en Joe Biden, maar een strijd tussen traditie en socialisme, een strijd tussen goed en kwaad, een strijd tussen het goddelijke en de communistische duivel.

Toen de oprichters van onze krant naar Amerika kwamen, om voor een communistisch regime te vluchten, hebben ze er nooit rekening mee gehouden dat deze grote natie op zekere dag het brandpunt van de strijd tussen communisme en vrijheid zou worden.

Veel Amerikanen geloven dat het communisme alleen maar een abstract concept zou zijn en alleen ver verwijderde naties betreft, zonder daarbij te merken dat het al voor de deur staat.

Het communisme heeft zich in Amerika onder namen als socialisme, progessivisme, liberalisme, neomarxisme enz. in een langzaam proces van tientallen jaren lange systematische subversie eerst door de Sovjet-Unie en nu door de Communistische Partij van China verbreid.

Deze gebalde strijd om de toekomst van Amerika – en om de rest van de wereld – spitst zich nu toe in de Amerikaanse presidentsverkiezing. Dit is een conflict dat uitstijgt boven partijnamen en partijlidmaatschap.

Immigranten kwam naar de VS om vrij hun religie uit te kunnen oefenen

Het geloof in God was altijd al fundamenteel voor Amerika. De vroege immigranten vluchtten naar de Verenigde Staten, opdat zij vrij hun religie konden uitoefenen. De Verenigde Staten werden opgericht in het geloof dat we allemaal gelijk geschapen zijn voor God en door de schepper met onze rechten werden uitgerust. Daarom luidt het motto van de Verenigde Staten ook: “In God we trust”.

Het geloof in God en de uit dit geloof afgeleide principes zijn de wezenlijke redenen waarom in de Verenigde Staten vrijheid, democratie en welvaart konden gedijen en waarom de Verenigde Staten de natie werden die zij nu zijn.

In deze grote traditie is het stemmen een heilige plicht, waarin iedere burger er medeverantwoordelijk voor is wie er regeert. Dit jaar heeft een record aantal Amerikanen deelgenomen aan de verkiezing van hun volgende president. Inmiddels weten we dat dit proces ondermijnd werd. Er zijn talrijke geloofwaardige beschuldigingen van een verkiezingsbedrog opgedoken, wat duidt op een systematische inspanning om de uitslag van de verkiezing te veranderen.

De extreemlinkse en communistische duivel daar achter – dezelfde kracht die door Karl Marx ooit werd beschreven als een kracht die Europa zou teisteren – probeert door leugens, bedrog en manipulatie de mensen van hun rechten en vrijheden te beroven.

Een van de beide grote Amerikaanse partijen, de Democratische Partij, is niet meer de politieke partij die ze ooit was. In de loop van de decennia werd ze langzamerhand door dezelfde marxistische ideologie geïnfiltreerd die ook de meest wrede en meest onderdrukkende regimes in de geschiedenis heeft voortgebracht.

De communistische ideologie, inclusief het socialisme en de daaraan verbonden ideeën, is geen gebruikelijke ideologie. Het is een ideologie die schuldig is aan de dood van minstens 100 miljoen mensen.

De communistische ideologie bedient zichzelf van schijnbaar rechtschapen concepten zoals “gelijkheid” en “politieke correctheid” om de mensen te misleiden. Deze communistische ideologie ( NB. : wij noemen dat cultureel marxisme en dat zit ook in al onze haarvaten van onze maatschappij) is alle terreinen van onze samenleving binnengedrongen, inclusief onderwijs, media en kunst. Ze vernietigt meedogenloos alles wat traditioneel is, inclusief geloof, religie, moraal, cultuur, familie, kunst, onderwijs, recht enz., en leidt de mensen in de morele verdorvenheid.

Dat is de ideologie van het totalitarisme, een ideologie die ooit bloeiende naties als Venezuela in de ondergang dreef en die 5000 jaar cultuur in China heeft verwoest, waar de mensen van een geloof aan het goddelijke in een trouw tegenover de staat gedreven werden.

Het is de systematische vernietiging van al datgene wat goed is, waarvoor de mensheid staat. Ze is diametraal tegenovergesteld aan het goede, eerlijkheid, waarheid en medeleven.

Dit heeft niet alleen de geest van de mensen en hun rechtschapen geloof in God ondermijnd, maar het Amerikaanse volk en de hele mensheid naar de rand van een catastrofe geleid.

We staan voor een conflict dat partijgrenzen overschrijdt. Een strijd, waarbij het er om gaat of wij als Amerikanen de principes van onze oprichters trouw blijven en de wil van God willen volgen, of dat we aan krachten worden onderworpen die proberen onze meest fundamentele rechten te controleren en te verwoesten.

Dit zeggen we niet lichtzinnig. Omdat de oprichters van onze krant het communistische totalitarisme meegemaakt hebben, kennen zij z´n vernietigende kracht. Als mediaorganisatie zijn wij onafhankelijk en nemen we geen standpunt in over politieke kwesties of kandidaten, maar staan we voor waarheid en rechtvaardigheid.

Amerika staat nu aan de rand van de afgrond van het communisme. ( NB.: de hele wereld en niet alleen de V.S.)

In het middelpunt van deze strijd staat nu president Donald Trump, die duidelijk nee zegt tegen socialisme en communisme. Hij heeft een einde gemaakt aan decennialang appeasement van het Chinese regime en landelijk inspanningen ondernomen om de invloed en infiltratie van Peking tegen te werken. Trump heeft zichzelf in deze kritieke fase opgesteld tegenover de Communistische Partij van China. ( NB. : Maar pas op Trump is ook een marionet die zich niet vrij kan bewegen)

Het communistische China staat voor onze poorten, klaar om de macht over te nemen. De Communistische Partij van China heeft het Amerikaanse systeem in de loop der decennia zorgvuldig bestudeerd en kon met succes gebruikmaken van onze open samenleving om ons land te infiltreren.

In het land zelf hebben we extreemlinkse groepen zoals Black Lives Matter en de Antifa, die protesten en opstanden organiseren. ( NB. : ook bij ons) De beweging lijkt op de cultuurrevolutie van de Communistische Partij van China, die de erfenis en de tradities van de hoogontwikkelde Chinese cultuur heeft verwoest. Ze is een anti-Amerikaanse beweging, net zoals de cultuurrevolutie anti-Chinees was. De kern van de ideologie van deze bewegingen verschilt niet van de ideologie van de communistische beweging in China en gaat hand in hand met de Communistische Partij van China, die bereid is Amerika te vernietigen.

De effecten van deze presidentsverkiezing zijn vérstrekkend. Ze heeft aan de mensen, regeringen en organisaties in de hele wereld duidelijk gemaakt dat ze moeten beslissen of ze zich tot de communistische duivel of tot de traditie van de universele waarden bekennen.

Steeds meer mensen zien in dat de Amerikaanse verkiezingen van 2020 geen strijd tussen twee partijen is, geen strijd tussen Donald Trump en Joe Biden, maar een strijd tussen traditie en socialisme, een strijd tussen goed en kwaad, een strijd tussen het goddelijke en de communistische duivel.

Bron:

epochtimes.de

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Zie ook: Over het nieuwe normaal

herbloggen van Makow, zie link onderaan. Google translate gerbuikt en niet aangepast.

Slimme Australische oma schildert een grimmige foto 16 november 2020

bez-stages4.jpg

Het ‘nieuwe normaal’ is [Bezmenovs] vierde etappe.

En het ‘nieuwe normaal’ die onze Global Commissars zijn engineering via de ‘CoVID-pandemie’ is VN-Agenda 21. Dit omvat biotech en de re-engineering van het menselijk genoom op massale schaal.

Zie ook: https://www.henrymakow.com/2020/11/covid-security-state-here-to-stay.html?_ga=2.104003456.1657038120.1604273272-1202797543.1572466244

door Linde (henrymakow.com)

De hele hoax van de CoVID-‘pandemie’ is geen medisch noodgeval of enig ander noodgeval. Het is een semantische noodsituatie en een platform voor de opbouw van een wereld-sovjet.

“Er is geen dodelijke ‘pandemie'”. Er is echter een semantische ‘pandemie’ volgens de nieuwe herziene definitie van ‘pandemie’ die door de VN is aangenomen om “een stijging van het aantal zaken” te geven van alles wat zij aanmerken als zorgwekkende zaken. ‘De zaak’ kan van alles zijn: noten, pinda-allergieën, Trump-verstoringssyndroom, Burning Looting and Murder, ‘grotendeels vreedzame protesten’, gekwetste gevoelens door homofobe micro-agressies. Iets.

Globaal rapport 2019-nCoV

https://online.anyflip.com/inblw/ufbs/mobile/index.html?fbclid=IwAR3n9gY8hU2S9rdFsO7AYSKnLg64zQNqIGbl0AnWGvRZtmXO7szeMuhkQnI

We gaan dus over naar een ‘normalisatie’ in termen van ex-KGB Yuri Bezmenovs ‘Vier stadia van ondermijning’.

Het ‘nieuwe normaal’ is de vierde fase. En het ‘nieuwe normaal’ dat onze Global Commissars ontwikkelen via de ‘CoVID-pandemie’ is VN-Agenda 21. Dit omvat biotechnologie en de re-engineering van het menselijk genoom op massale schaal.

In deze termen is CoVID een simulatieoefening. Het is zowel een platform als USHER in de internationale wereldstaat die sinds de Rio Earth Summit 1992 in kaart is gebracht in VN Agenda 21

BOGEY? ( fantasie/ hersenschim/stimulatie/ schrikbeeld / spookbeeld)

Volgens de Protocollen van Zion 5.11 is de eerste supranationale wereldstaat een ‘bogey’. Het zal worden opgericht door The Owners ( diegenen die bezitten) , namelijk het directoraat van het wereldkartel voor centrale banken. En het ziet er volgens mij naar uit dat het zal worden gecreëerd onder auspiciën van marxistische nationale regeringen – allemaal ondermijnd, allemaal eigendom van het centrale bankenkartel, allemaal in de VN en allemaal in nauw contact met het CoVID-dictaat van de Global Preparedness Monitoring Board.

De manier waarop ik deze ‘bogey’ zie ontstaan, is dat hij het draconische, worst-case slechterik communistische, kwaadaardige kapitalistische script van globalisme krijgt toegewezen. [Pauzeer om gepast te huiveren]. Het is de bedoeling dat het een absolute stank wordt van een internationale orde met een enorme agenda voor ontvolking. De marxistische regeringen (commissarissen van muur tot muur) van de ondermijnde westerse naties zullen zogenaamd verantwoordelijk zijn voor deze VN-agenda.

Ze worden opgesteld om de grote communistische genociders van de twintigste eeuw gematigd te laten lijken. Dit is om een stand van zaken en perceptie in de publieke opinie te creëren voor de WW3, blockbuster ( kassucces) . De ontvolkingsagenda – die zal worden toegeschreven aan ZOG ( Zionist Occupied Goverment) West en zijn slechte actoren zoals de Bill and Melinda Gates Foundation, de Wereldbank, de Global Preparedness Monitoring Board (een afdeling van de WHO) en het communistische China.

Deze ramp vereist wereldwijde bevrijding van Sovjet-Rusland (dat nog steeds Sovjet-Rusland is) en ZOG East. De EUSSR zal herboren worden binnen de wereldwijde Sovjetfamilie van naties. En in de nasleep van de oorlog zal de overgebleven bevolking gemakkelijk sovjetiseren en klaar zijn om het judaïsche imperium, zijn wereldpiramide en de communistische sociale orde voor de goeplantage als het betere alternatief te accepteren.

ECONOMISCHE VERWOESTING VAN AUSTRALIË

In de eerste week van november 2020 was de belangrijkste hier in Australië niet de Amerikaanse verkiezingen, maar het besluit van de Reserve Bank of Australia om de rentetarieven tot nul te verlagen. Onze CoVID-commissarissen in elke staat en federale regering hebben de economie getankt en het levensonderhoud en de banen van miljoenen Australiërs (de belastinggrondslag) vernietigd. In Queensland heeft de deelstaatregering een van de grootste werkgevers van de staat vernield: de toeristenindustrie. Dus nu gaan ze gewoon geld drukken.

https://www.abc.net.au/news/%202020-11-03%20/%20rba-renteverlagingen%20-record-laag-coronavirus-%20pandemie%20/%2012838760

De federale regering van het Gemenebest van Australië is eigendom van het centrale bankenkartel. Ze zouden dit op geen enkele manier doen als ze niet de opdracht kregen ‘gewoon geld te drukken’.

Ze hebben echt geen alternatief, vooral omdat ze zich hebben aangemeld voor CoVID-financiering van de Wereldbank. En voor die financiering heeft de Apex van het kartel een aantal eisen gesteld aan de vazal-ZOG’s die ze financieren. Het idee hier zal zijn om in contact te komen met de wereldwijde communistische staat in aanbouw. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/world-bank-group-launches-first-operations-for-covid-19-coronavirus-emergency-health-support-strengthening-developing-country-responses

Zoals je zou verwachten, staan concentratiekampen en noodwetgeving voor verwijdering van kinderen en gedwongen vaccinatie op de lijst met dingen die je hier in Oz kunt doen. http://documents1.worldbank.org/curated/en/993371585947965984/pdf/World-COVID-19-Strategic-Preparedness-and-Response-Project.pdf

Voor de DNA-oogstoefening heeft West-Australië nieuwe bevoegdheden gecreëerd onder de Medical Emergency uitgeroepen tot 23 maart 2020. Namens hun Chinese communistische opzichters hebben ze de Emergency Response Act 2004 gewijzigd met Schedule 2 van de Co-Vid-19 Emergency Response Wet 2020. Krachtens artikel 25 heeft de regering de bevoegdheid om kinderen bij hun ouders weg te halen en in een concentratiekamp te plaatsen. Dit worden voorlopig quarantainevoorzieningen genoemd. En ze mogen al het geweld gebruiken dat nodig wordt geacht om families te scheiden en te vaccineren.

https://www.lifesitenews.com/news/australian-state-law-empowers-officials-to-forcibly-remove-underwear-to-administer-vaccine

Gelukkig was de CoVID SimEx zo lang in de planningsfase, want het gaf onze Queensland-commissarissen een voorsprong op de grote projecten zoals de concentratiekampen.

Een Labour-regering is zojuist weer aan de macht gekomen in Queensland. Ik denk dat ze op een ‘Vertrouw ons om je te beschermen tegen CoVID’-platform. Ik heb geen televisie en koop geen kranten, maar op de stem-kaart leek het me alsof dit de toonhoogte was. Het was gewoon zo grappig dat je alle schapen in de rij moest zien staan, gemaskeerd en sociaal verwijderd om voor de georganiseerde misdaad te stemmen. En zodra de regering weer in de keuken was, zetten ze schapenvlees meteen op het menu met euthanasiewetgeving.

Ze moeten ergens beginnen met de ontvolkingsagenda en er zijn gewoon te veel oudjes die het pensioenstelsel verstoppen. Wij zijn de voor de hand liggende go-to voor de benodigde CoVID-nummers. Ze kunnen deze zaken niet zomaar uit hun wazoo blijven halen. Zoals ze de economie hebben getankt, zullen ze, zoals te verwachten, bij ons beginnen.

Dit alles inpassen in het Big Doctor / Big Abortion-bedrijfsmodel van CoVID Biosecurity zal wat moeite kosten.

Deze totaal ondermijnde marxistische regeringen zijn geen westerse regeringen. Het zijn niet eens postchristelijke westerse staten. Het zijn communistische operaties en dat al jaren.

De oplossing was mogelijk lang voor de staatsverkiezingen in Queensland eind oktober. De Communistische Partij van China was getekend om maanden van tevoren te stemmen. En om te laten zien hoe goed ze zijn, heeft de Palaszczuk Labour-regering het Beijing Genomics Institute (BGI) voor het DNA-oogstproject in de val gelokt. https://mailchi.mp/5bb373fa37a6/finding-the-truth-6539948?fbclid=IwAR1ZU0fuPdm_hrodzvFGJFiIBi8DEuAnWy6gjbLeO7krpUR_5BH_MlUzAR8

Terug in de VRC zijn zij de grote DNA-oogstmachines. Ze hielpen bij het bouwen van de database voor de Chinese orgeloogstcombinatie. Ze zijn van oudsher belangrijke genocide-helpers en hun Australische hoofdkantoor bevindt zich hier in Brisbane, bij het QIMR Berghofer Medical Research Institute aan Herston Road, Brisbane Qld.

Het lijkt erop dat ze een DNA-database aan het opbouwen zijn voor de Australische Speciale Economische Zone van de Volksrepubliek China.

https://mailchi.mp/5bb373fa37a6/finding-the-truth-6539948?fbclid=IwAR1ZU0fuPdm_hrodzvFGJFiIBi8DEuAnWy6gjbLeO7krpUR_5BH_MlUzAR8

Op de opkomende piramide van de Communistische Wereldstaat lijkt de Chinese Multi-laterale met zijn kolonies (speciale economische zones) het hoofdkwartier van de grote dokter, de grote farma, de grote abortus en de grote orgeloogstcombinatie te zijn. “Murder and Sale of Victims ‘Organs – China’s True Diabolical Face”, gepubliceerd op 4 september 2020.

https://www.henrymakow.com/2020/09/selling-human-organs-china-diabolical.html

Het is duidelijk dat het belastingaandeel voor het ‘slechterik communistische’ script is toegewezen aan China, terwijl de Russische Federatie nu staat voor Russische nationalistische, christelijke tradities en multipolariteit en onze ‘multi-laterale partners’ op de piramide van de wereldcommunistische staat.

Ik kan het niet helpen, maar merk op hoe de nep-MSM alle anti-vax-terugslag naar Bill Gates stuurt, die het Evil Globalist West-script heeft gekregen. En hij is KWAAD. Maar onder de Perestroika Deception heeft ZOG East het valse ‘anticommunistische’ script – met name Rusland. Zowel Rusland als China hebben al de vax uitgebracht voor de CoVID SimEx.

‘LEERBAAR EVENEMENT’

Spoedig zal er een ‘leerzame gebeurtenis’ plaatsvinden waar iedereen zal zien dat een multipolaire wereld-sovjet het antwoord is op al onze problemen – vooral die gegenereerd door Evil Vaxers in het globalistische, unipolaire Westen. Hoe we die 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van Agenda 2030 nodig hebben met zijn drie doelstellingen: deïndustrialisatie, ontvolking en een volledige overschakeling op hernieuwbare energiebronnen.

http://www.lepantoinstitute.org/sustainable-development-goals/vatican-pushing-communist-goals/

http://www.lepantoinstitute.org/vatican-representative-endorses-un-sustainable-development-goals-verbatim/

In Canberra hebben onze commissarissen niet stilgezeten. PM (ScoMo – rijmt op BoJo) en de regering van de Liberale Nationale Partij bonzen ook op de CoVID SimEx-hamer en -tang voor de constructie van de Australische sovjet.

Ze hebben wetten opgesteld om de militaire inzetmogelijkheden voor civiele noodsituaties te verbeteren. Ze willen buitenlandse troepen in staat stellen om te gaan met de Australische binnenlandse sfeer. Deze troepen hebben recht op alles wat ze nodig hebben tijdens hun inzet. Vanwege het gehuil van de ADF onder het DEFGLIS-regime, hebben gevechtssoldaten recht op chirurgische procedures die nodig zijn voor hun geslachtsbehoud – zoals boob jobs. Dus het lijkt erop dat buitenlandse troepen die hier gestationeerd zijn ook recht zullen hebben op genderalimentatie.

https://www.sydneycriminallawyers.com.au/blog/morrison-to-further-enhance-military-deployment-capabilities-for-civil-emergences/?fbclid=IwAR1CSeTzXKtwCmr9oZtokGo13MIE0G52XYn9SV5oM_Fv1tn_TCxT-jX_Y4w

De anticipatie van buitenlandse troepen die betrokken zijn bij Australische domestics is volledig niet gesynchroniseerd met de aankondiging van Prins Charles (de tampon) van zijn bedreiging voor de hele mensheid met een militaire campagne.

Prins Charles bedreigt de hele mensheid met een campagne in militaire stijl:

Zie link hieronder . Kan deze link van Charles niet delen zo.

U kunt dit artikel permanent vinden op https://henrymakow.com/2020/11/savvy-australian-paints-grim.html