Categorie: welkom

20210625 Over dodelijke invloeden in onze geschiedenis 7

via in the bible

Dood van alle naties v.a. 1517

NB.: bovenstaande site is helaas uit de lucht

Google translate gebruikt en niet aangepast.

1874

Het zal niet gemakkelijk zijn om de League of the Three Emperors tegen te gaan, maar de eerste stap is het verwijderen van degene die als de meest invloedrijke wordt beschouwd.

Zionistische terrorist Eduard Kullman schiet Duitse kanselier Otto von Bismark neer. Von Bismarck overleeft de poging tot moord.

De terreurmachine wil Von Bismarck al tientallen jaren uit de weg.

1878

Nadat Rusland Turkije in de Russisch-Turkse oorlog heeft verslagen, wordt het congres van Berlijn gehouden met het verklaarde doel om de Russisch-Turkse geschillen die sinds de jaren 1670 aan de gang zijn te beslechten en te bepalen wie de gebieden op het Balkan-schiereiland zal controleren.

Aanwezig zijn Groot-Brittannië, Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Rusland, Frankrijk, Italië en Turkije.

Voorafgaand aan de onderhandelingen van de conferentie onderhandelt de zionistische Britse premier Benjamin Disraeli over een geheime deal met Turkije, om hen te steunen tegen Rusland, dat net Turkije in de oorlog had verslagen.

Dan wordt er opnieuw een geheime deal gesloten met Oostenrijk-Hongarije, om hen de gebieden te geven die naar Rusland hadden moeten gaan.

Disraeli’s intriges dienen het tweeledige doel om Rusland weg te houden van belangrijke gebieden in de buurt van Palestina, die de zionisten van plan zijn te stelen, en een wig te drijven tussen de League of the Three Emperors.

Nu het vertrouwen is verbroken, trekt Rusland zich terug uit de Driekeizersliga.

Met de bekwame verdeel en heers-techniek is door de zionisten het kader gelegd voor een massale oorlog in Europa.

Zionistische intriges en controle over de conferentie maken van de geplande vredestop een opmaat voor een massale oorlog.

Disraeli bemiddelde in verschillende achterkamertjes om van vrienden vijanden te maken.

1878

Marxistische terrorist Emil Max Hodel probeert keizer Wilhelm I te vermoorden, waarbij hij twee kogels op zijn rijtuig afvuurt, die mislukken. Hij wordt gearresteerd en geëxecuteerd.

Een paar weken later schiet een andere marxistische radicaal, Karl Nobiling, Wilhelm neer, waarbij hij hem verwondt maar niet doodt.

1878

Om de komende aanval op Rusland voor te bereiden, sturen de Rothschilds Britse troepen om Afghanistan binnen te vallen en strategische gebieden ten zuiden van Rusland te bezetten. De Afghanen worden gedwongen het Verdrag van Gandamak te ondertekenen, waarin Groot-Brittannië ermee instemt niet het hele land te veroveren als ze de gewenste gebieden mogen blijven en bezetten.

Zionisten verklaren vervolgens de bizarre aanval door propaganda te publiceren dat Rusland India wil veroveren. (Het zou Groot-Brittannië niets aangaan als het waar was, maar het is volledig onwaar. Dit weerspiegelt ook het moderne gebruik van volledig fictieve anti-Russische propaganda om Poetin aan te vallen vanwege zijn anti-zionistische standpunt.)

De grote Russische tsaar wordt op brute wijze vermoord.

1879

Na de mislukte moordaanslag op Alexander II in 1866, worden er in 1879 nog 3 pogingen ondernomen: een schutter lost verschillende schoten en mist, en 2 afzonderlijke bompogingen mislukken, maar doden verschillende anderen.

1880

De bekende Russische auteur Fyodor Dostoevsky, auteur van Crime and Punishment (Misdaad en Straf) and the Brothers Karamazov merkt op:

“Bismarck, Beaconsfield, de Franse Republiek, Bambetta, enz., dit alles als een kracht is niets, slechts een luchtspiegeling.

Het is de Jood alleen met zijn Bank, die hun meester is en die heel Europa regeert (is het alleen Europa?).

De Jood zal plotseling “VETO” uitspreken en Bismarck zal vallen als gras dat door een zeis wordt gemaaid.

De Jood met zijn Bank is meester van Onderwijs, van Beschaving, van Socialisme, vooral, waarmee de Jood het Christendom bij zijn wortels zal verscheuren en zijn beschaving zal vernietigen.

En als er niets anders dan anarchie overblijft, zal de Jood zichzelf aan het hoofd van ALLES plaatsen. Want terwijl ze het socialisme onder alle volkeren verspreiden, zullen de joden onderling verenigd blijven; en wanneer de rijkdom van Europa is verdwenen, zal de Jodenbank blijven bestaan.”

1880

Tijdens een banket, wanneer een toost wordt uitgebracht op de “onafhankelijke pers”

, kondigt John Swinton, destijds de meest prominente journalist van New York, aan:

“Op dit moment in de wereldgeschiedenis bestaat er in Amerika niet zoiets als een onafhankelijke pers. Jij weet het en ik weet het.

Er is niemand van jullie die het aandurft om je eerlijke mening te schrijven, en als je dat deed, weet je van tevoren dat het nooit in druk zou verschijnen. Ik word wekelijks betaald om mijn eerlijke mening uit de krant te houden waarmee ik verbonden ben.

Anderen van jullie krijgen hetzelfde salaris voor soortgelijke dingen, en ieder van jullie die zo dwaas zou zijn om eerlijke meningen te schrijven, zou op straat op zoek zijn naar een andere baan. Als ik mijn eerlijke mening in één nummer van mijn krant zou laten verschijnen, zou mijn beroep binnen vierentwintig uur voorbij zijn.

Het is de taak van de journalisten om de waarheid te vernietigen, ronduit te liegen, te verdraaien, te belasteren, aan de voeten van de mammon te kruipen en zijn land en zijn ras te verkopen voor zijn dagelijks brood. Jij weet het en ik weet het, en wat voor dwaasheid is dit om te proosten op een onafhankelijke pers?

Wij zijn de instrumenten en vazallen van rijke mannen achter de schermen. Wij zijn de jumping jacks, zij trekken aan de touwtjes en wij dansen. Onze talenten, onze mogelijkheden en ons leven zijn allemaal eigendom van andere mannen. Wij zijn intellectuele prostituees.”

1881

Na vele mislukte pogingen, nemen de zionisten eindelijk wraak op de Russische tsaar Alexander II voor het verpesten van hun Amerikaanse burgeroorlog en voor het vertragen van de communistische omverwerping van Rusland gedurende 3 decennia.

Alexander wordt vermoord, wanneer een bom naar hem wordt gegooid door een revolutionair lid van de “People’s Will”-beweging in Sint-Petersburg.

De bom scheurt bijna zijn beide benen eraf, tranen openen zijn maag en verminken zijn gezicht. Hij sterft kort na aankomst in een ziekenhuis.

Hoewel de meerderheid van Ruslands bijna 8 miljoen Joden niet op de hoogte zijn van zionistische revolutionaire plannen, krijgen Joden in het algemeen de schuld van zorgvuldig opgestelde perspropaganda die wordt gebruikt in combinatie met subversieve communistische activiteiten.

Een golf van anti-joods geweld vindt plaats in heel Rusland. Plots wordt de leugen over de vervolging van 6 miljoen Russische Joden, die al meer dan tien jaar in het Westen wordt gepubliceerd, gedeeltelijk waar.

Veel Joden verlaten Rusland voor andere Europese landen. Sommigen gaan naar Palestina en een groot aantal gaat naar de Verenigde Staten, met marxistische revolutionaire ideeën mee. De Verenigde Staten zullen een snelle transformatie beginnen te ondergaan van het meest vrije land in de geschiedenis tot een degenererende, vervallen marxistische beerput, verdrinkend in schulden .

De grote Russische tsaar wordt op brute wijze vermoord.

Noch Rusland, noch de Verenigde Staten zullen ooit hetzelfde zijn.

1881

De Amerikaanse president James Garfield wordt enkele maanden na de Russische tsaar vermoord. Garfield is een nationalist en fel gekant tegen de zionistische controle over de Amerikaanse geldhoeveelheid. Slechts enkele dagen voordat hij wordt vermoord, zegt hij: “Degene die de hoeveelheid geld in ons land controleert, is de absolute meester van alle industrie en handel … als je je realiseert dat het hele systeem op de een of andere manier heel gemakkelijk kan worden gecontroleerd door een paar machtige mannen bij aan de top hoef je niet te horen hoe periodes van inflatie en depressie ontstaan.” Garfield wordt neergeschoten door de gebruikelijke “gestoorde eenzame schutter”.

Openlijk tegen de zionistische heerschappij ingaan is meestal een doodvonnis.

Garfield was een voorstander van gezond geld en een schuldenvrije overheid. Zijn presidentschap duurde slechts 6 maanden.

1881

In zijn boek Dawn of the Day bespreekt Friedrich Wilhelm Nietzsche de zionistische omverwerping van Europa. Hij schrijft:

“Een van de spektakels waartoe de volgende eeuw (20e) ons zal uitnodigen om getuige van te zijn, is de beslissing over het lot van de Joden. Het is nu vrij duidelijk dat ze hun dobbelsteen hebben geworpen en de Rubicon zijn overgestoken; het enige wat voor hen overblijft is ofwel om meesters van Europa te worden of om Europa te verliezen, zoals ze eens eeuwen geleden Egypte verloren, waar ze werden geconfronteerd met soortgelijke alternatieven…. Europa kan op een dag in hun handen vallen als rijpe vruchten, als ze er niet te gretig naar grijpen.”

1882

Met de belangrijke vorderingen in de richting van Palestina op het congres van Berlijn in 1878, richtten de zionisten hun zinnen op gebieden ten westen van Palestina.

De bedrieglijk genoemde Anglo-Egyptische oorlog “breekt uit”. In werkelijkheid is de oorlog een zionistische invasie en een kleinschalige genocide op de Egyptenaren.

In 1869 was het Suezkanaal van de Rothschilds geopend in Egypte en gecontroleerd vanuit Groot-Brittannië. Vanaf dit punt verder. de Egyptenaren werden misbruikt en behandeld als Britse koloniale onderdanen.

Als een paar Egyptenaren stenen en flessen naar Britse troepen gooien, overspoelt een golf van anti-Egyptische propaganda de westerse pers. Een grote bedreiging vormen deze gevaarlijke Egyptische rebellen, beweert de pers.

Als reactie op het handjevol boeren dat kiezelstenen gooide als reactie op de illegale bezetting, bombarderen de zionisten de stad Alexandrië gedurende 3 dagen, en vallen Caïro binnen met 40.000 troepen en bezetten beide steden gedurende 40 jaar. Sommige troepen worden in 1922 verwijderd zodra Palestina volledig in zionistische handen was, en extra troepen zouden tot 1936 blijven.

1883

Zionist Emma Lazarus, een revolutionair marxist, schrijft een gedicht waarin ‘ellendig afval’, ‘daklozen’ en ‘ineengedoken massa’s’ worden uitgenodigd om naar de Verenigde Staten te komen.

Het idee is om de bevolking van de VS te veranderen en mensen met ontberingen binnen te halen die kunnen worden omgekocht om op marxistische politieke leiders te stemmen en later tegen het land te ‘radicaliseren’.

Het gedicht zal later op het Vrijheidsbeeld worden aangebracht en voor de volgende eeuw worden geciteerd en gepromoot als een geniaal werk door de zionistische pers en uitgeverijen, en er wordt vaak naar verwezen als een teken van de (niet-bestaande) verplichting van de Verenigde Staten om de verschoppelingen en vluchtelingen van alle andere naties te accepteren.

Hoewel het land altijd mensen heeft verwelkomd die op zoek zijn naar vrijheid , markeert het gedicht van Lazarus een subtiele verschuiving van een plek voor vrijheidszoekende mensen naar een plek voor ALLE mensen, ongeacht hun intentie of hun begrip van de principes van beperkte overheid en vrijheid. De jaren 1880 markeren het begin van het einde van een tijdperk van welvaart en vrijheid in de Verenigde Staten. (NB.:dit geldt ook voor ons in West Europa)

Lazarus leefde en stierf alleen, trouwde nooit en kreeg geen kinderen.

1884

In Frankrijk ontmoet Yuliana Glinka, dochter van een Russische generaal, Joseph Schorst, een vrijmetselaar van de Miz-raim Lodge in Parijs. Schorst biedt haar de mogelijkheid om enkele zeer onbekende documenten aan te schaffen die van groot belang zijn voor Rusland.

De documenten werden later gepubliceerd door de Russische auteur Sergei Nilus. De documenten , getiteld The Protocols of the Learned Elders of Zion , schetsen een buitengewoon gedetailleerd langetermijnplan voor een geheime groep van elite Joodse revolutionairen om alle naties omver te werpen en alle regeringen te vervangen door één enkele wereldregering die door hun geheime Orde wordt gecontroleerd.

De documenten beschrijven hoe ze, door het controleren van het bank- en geldaanbod, het gebruik van propaganda via de controle van de massamedia en constant terrorisme om mensen in angst te houden, van plan zijn om:

-vernietig het christendom overal op aarde

-bevorder atheïsme

-bevorderen van loon- en klassenstrijd

-omverwerping van het tsaristische Rusland

– de moraal van alle mensen in alle naties bederven, ze controleerbaar maken

-het promoten van zinloze ‘moderne kunst’ en pornografische literatuur

-antisemitisme creëren en gebruiken om het Joodse volk samenhangend en gecontroleerd te houden

-vrouwen scheiden van huwelijk en gezin met ideeën over “bevrijding”

-creëren van economische depressies en inflatie

-creëer “gecontroleerde tegenstellingen” tegen zichzelf

-overheidsschuld gebruiken als wapen om landen tot slaaf te maken

-ondermijnen en vervangen of controleren van alle bestaande regeringen

– overal bedorven politici installeren die gechanteerd kunnen worden

-studenten manipuleren met nep idealisme

– vermoord wereldleiders die ze niet onder controle hebben

-verspreiden dodelijke ziekten voor bevolkingscontrole en -vermindering

– terroristische daden plegen

– sport en spel sterk promoten om mensen af te leiden van de politiek

-een wereldoorlog beginnen waarbij de VS ook betrokken zal zijn -een

wereldregering opzetten na een geplande economische wereldcrash.

(Iedereen die deze lijst in het begin van de 21e eeuw leest, merkt op dat al deze op grote schaal zijn gedaan, en vrijwel geen enkele was in 1884 gedaan.)

Wanneer Nilus later de documenten publiceert, is de zionistische reactie dat het document een vervalsing en veel ervan plagiaat.

Ze beweren echter niet dat de inhoud van de documenten onwaar is, aangezien ze onmiskenbaar zijn.

Door na verloop van tijd het document te negeren en het een “vervalsing” te noemen, wordt de schade die door de publicatie wordt aangericht, geminimaliseerd.

Tegen 1950 zullen de meeste mensen zich helemaal niet bewust zijn van het bestaan ervan.

In de moderne tijd hebben decennia van marxistische propaganda mensen geconditioneerd om op de protocollen te reageren met harde beschuldigingen van ‘antisemitisme’ om te voorkomen dat er ooit aandacht wordt besteed aan de inhoud van het document.

1. Bijna 150 jaar later kan geen enkel element uit de protocollen worden gehaald en wordt aangetoond dat het iets anders is dan een waarheidsgetrouwe weergave van wat er is gebeurd, ook al was er op het moment dat ze werden geproduceerd maar heel weinig gebeurd. Elk laatste detail is met zo’n alarmerende precisie uitgevoerd dat er geen enkele kans is dat ze in een of andere vorm niet authentiek zijn.

2. Het bezit van een exemplaar onder Joodse heerschappij in Rusland werd bestraft met de onmiddellijke dood, zonder arrestatie, zonder proces en zonder rechter. Uitvoering op locatie. Dit zou een vreemd beleid zijn als het document nep zou zijn.

Er zijn maar weinig andere documenten in de geschiedenis die zo’n reactie hebben opgeleverd, simpelweg omdat ze in het bezit zijn.

(Misschien het bezit van een christelijke bijbel op sommige plaatsen en perioden.)

3. De protocollen komen woord voor woord op veel gebieden precies overeen met dezelfde plannen en strategieën die prominente zionisten publiekelijk hebben aangekondigd en in hun eigen boeken hebben geschreven, waaronder verschillende boeken die hieronder worden vermeld, zoals Een programma voor de joden en de mensheid door Rabbi Harry Waton.

4. Er is nooit beweerd dat de protocollen een hoax zijn, alleen een vervalsing (reproductie, geen origineel) wat ze zeker zijn aangezien het origineel in het Hebreeuws was en de beschikbare kopieën in het westen in andere talen zijn.

5. De protocollen komen perfect overeen met wat de Bijbel op veel gebieden zegt, inclusief de verklaring in de protocollen “Wie en wat is in staat om deze onzichtbare kracht omver te werpen?” Dit komt zeer nauw overeen met de passage in Openbaring: “Wie is als het beest? Wie is in staat oorlog met hem te voeren?”

Niemand mag een beslissing nemen over de authenticiteit ervan, behalve door de protocollen te lezen en vervolgens gebruik te maken van zijn eigen oordeel.

1886

Met de massale komst van Joden uit Oost-Europa is de revolutie in de Verenigde Staten begonnen.

Met het langetermijnplan om de economie te ontmantelen en de bevolking in zoveel mogelijk facties te verdelen, worden in verschillende Amerikaanse steden protesten georganiseerd om een wig te drijven tussen arbeiders en werkgevers. Dit zal de economische productie vertragen en verdeeldheid tussen groepen creëren.

In Chicago op 3 mei lanceert een groep stakende fabrieksarbeiders, georganiseerd door de Communistische Amerikaanse Federatie van Arbeid (AFL), aanvallen op niet-stakers die het werk verlieten. Als reactie schiet de politie twee van de stakers dood.

Er worden snel flyers gedrukt en verspreid waarin de arbeiders wordt verteld zich te bewapenen en de volgende dag een demonstratie bij te wonen. Tegen het einde van de rally wordt een bom gegooid naar een groep politieagenten, waarbij er één op slag wordt gedood. Geweervuur wordt uitgewisseld en 7 officieren en 4 stakers worden gedood.

Het evenement, bekend als The Haymarket Affair, zou het begin van de interne oorlog tegen de Verenigde Staten markeren door verraderlijke revolutionairen, gebruikmakend van de beproefde strategie om “nuttige idioten” op te hitsen om zich voor te stellen dat ze onderdrukt worden, en de mensen aanvallen die hen beschermen .

Zionsim komt aan in de Verenigde Staten.

Het bloedbad van Haymarket is Amerika’s eerste kennismaking met het met haat vervulde marxisme dat Europa overspoelt.

20210531 Over alweer corona

Ik wil er wel en niet meer iets over zeggen maar ik word toch weer getroffen door steeds weer informatie waarvan ik denk dat er gedeeld moet worden. Vind je iets niet hier, dan vind je het daar.

Het gaat om het zaaien. Maar liever zou ik me alleen nog met geloofszaken bezig houden. Maar ik laat me leiden en toch kom ik dan hier.

Via Frontnieuws deel ik toch weer wat informatie. Bezoek die site als het kan.

Farmaceutische reus eigenaar weigert COVID vaccinatie: “Ik wil mijn DNA niet laten verknoeien”

Uit het artikel:

Miljonair Dimitris Giannakopoulos, een van de grootste farmaceutische ondernemers in Griekenland, kondigde vorige week via Instagram aan dat hij zich niet zal laten inenten tegen Covod-19. Redenen voor een dergelijk besluit zouden de extreem korte ontwikkelingstijd van het vaccin en de daaruit voortvloeiende bijwerkingen kunnen zijn. De redenering van de farmaceutische ondernemer was echter anders.

Giannakopoulos schreef:

“Veel mensen vragen mij of ik ben ingeënt en met welk vaccin. Nee, ik ben niet ingeënt en ik zal niet worden ingeënt. Niet omdat ik bang ben voor de bijwerkingen, maar omdat ik mijn DNA niet wil laten verknoeien”.

Blijkbaar verwees hij naar de mRNA-vaccins. Op welke studies hij doelde of waarom zijn beoordeling ook zou moeten gelden voor de vectorvaccins – deze uitleg heeft de ondernemer niet gegeven.

Het is onwaarschijnlijk dat dit te wijten is aan een gebrek aan deskundigheid. Giannakopoulos is voorzitter van de raad van bestuur van het farmaceutische bedrijf Vianex en tevens CEO van dit bedrijf. De onderneming onderhoudt contacten met andere farmaceutische reuzen zoals Merck & Co, Sanofi en Takeda. Vianex exporteert zijn geneesmiddelen naar meer dan vijfendertig landen.

Hij is niet de enige vaccinatiescepticus uit de Griekse farmaceutische sector. De vice-minister van Volksgezondheid Pavlos Polakis van de voormalige Alexis Tsipras-regering voegt zich ook bij het kamp van degenen die sceptisch staan tegenover vaccinatie. Polakis uitte zijn bezorgdheid al voordat de vaccinatiecampagne in Griekenland begon. Vorige week raakte hij in opspraak met long en intensive care-arts Theodoros Vasilakopoulos. Vasilakopoulos eist privileges voor de gevaccineerden, wat Polakis ziet als een straf voor de ongevaccineerden, en voor mensen die vaccinatie niet kunnen verdragen.

Een ander artikel bij Frontnieuws:

Dr. Roger Hodkinson – “Wanneer de geschiedenis van deze waanzin is geschreven, zullen reputaties worden afgeslacht en zal er bloed in de goot vloeien”

Vaccines kunnen “massale onvruchtbaarheid bij mannen” veroorzaken, Anthony Fauci is een “wandelende dode” en het onderzoek naar de pandemie zal “bloed in de goot” vloeien met reputaties die aan flarden worden gescheurd vanwege hun pure “idioterie”.

Dr. Roger Hodkinson zegt dat er “voldoende bewijs in de literatuur” is om aan te tonen dat het spike-eiwit tot expressie komt in de placenta en de testikels – en ongeboren baby’s kan doden tijdens lopende zwangerschappen en mannen voorgoed kan beletten kinderen te krijgen, schrijft dailyexpose.co.uk.

Hij zegt ook dat niemand moet luisteren naar mensen als prins Harry die voor de injectie pleiten, omdat hij “niets tussen zijn oren heeft”.

Dr. Hodkinson is afgestudeerd patholoog met een schat aan kennis op het gebied van infectieziekten, virologie en evidence-based (empirisch onderbouwd) geneeskunde. Hij is opgeleid aan de Universiteit van Cambridge en de University College Hospital Medical School in Londen, voordat hij in 1970 naar Canada verhuisde en een opleiding volgde aan de Universiteit van British Columbia.

Hij zegt:

“Ik ben een serieuze empirisch onderbouwd carrièrepatholoog die alles heeft gedaan in de pathologie op nationaal en provinciaal niveau en ik neem empirisch onderbouwd wetenschap zeer, zeer serieus. Ik ben geen samenzweringstheoreticus, ik ben geen anti-vaxxer, ik ben geen van bovenstaande. Maar als ik in de literatuur bepaalde dingen zie die – onderstreept – ernstige potentiële gevolgen op lange termijn kunnen hebben, vind ik dat het mijn plicht is om op te staan en te fluiten en te zeggen: “Hé, stop de trein, heb je dit gezien? Er moet naar gekeken worden. Ik hoop dat het fout is, maar laat me de gegevens zien.

En die circulatie brengt het spike-eiwit overal naartoe, inclusief de placenta van vrouwen die op dat moment zwanger zijn, wat een eenmalige klap is voor die specifieke zwangerschap, waarschijnlijk niet voor volgende zwangerschappen. Maar er is ook een kans dat de teelballen worden geraakt, wat natuurlijk niet eenmalig is, maar permanent.

Kinderen sterven niet aan deze aandoening, in de eerste plaats lijden ze er niet eens aan. De overgrote meerderheid veegt het gewoon van zich af zonder zelfs maar te weten dat ze het hebben. Het is dus geen probleem voor kinderen. En als het dus niet meer een probleem is dan een onbeduidende verkoudheid voor kinderen, waarom onderwerpen we hen dan in godsnaam aan een ongetest vaccin? Het is geen noodgeval, het is niet nodig en het heeft potentiële complicaties op de vruchtbaarheid en daarom is het volslagen roekeloos.

“Ze zitten voortdurend gevangen in een fout die ze zelf hebben gemaakt, waarin ze niet kunnen toegeven dat ze fout zaten en daarom gaan ze er nog een schepje bovenop gooien. Het is niets meer dan dat en ze kunnen het niet toegeven. En dus willen ze dit de grond in boren – nul Covid en al die idioterie die vanuit een wetenschappelijk perspectief belachelijk is. Het is ondenkbaar dat het gebeurt.

Het risico dat een leerkracht die naar school rijdt overlijdt aan een frontale botsing is groter dan het risico dat een leerkracht overlijdt aan Covid die ze misschien op school heeft opgelopen. Dus halen we auto’s van de weg? Nee, dat doen we niet. We leven met het risico van een frontale botsing elke keer als we een auto op de weg passeren. Het is een deel van het risico van het dagelijks leven. Deze regeringen willen elk risico van het leven controleren. En dit is maar één voorbeeld.

Het is nu van lockdowns overgegaan in vaccins en vervolgens zal het weer overgaan in vaccinpaspoorten, alles in een pas op de plaats. Maar de tweede reden waarom de hysterie voortduurt is de meedogenloos efficiënte internationale censuur van de drie gebruikelijke bronnen van informatie voor het grote publiek buiten de regering en dat zijn individuele politici, die uit hun partij zijn gezet, althans in Canada, omdat ze hun mond open durfden te doen, de journalisten, de mainstream media zijn internationaal corrupt, althans in Canada, ze zijn omgekocht om te zwijgen door geld dat hen met bakken naar binnen wordt gesmeten – je bijt niet in de hand die je voedt. Maar nog belangrijker zijn de artsen, die de meest gerespecteerde en beste bron zijn voor het grote publiek voor alles wat relevant is voor deze kwestie.

Luister, ik zit hier in het spel en u kunt zich niet voorstellen hoe versteend – ik gebruik dat woord opzettelijk – artsen in dit land zijn van hun regelgevende instanties, de zogenaamde colleges van artsen en chirurgen. Zij hebben de mogelijkheid om je met één vingerknip je broodwinning af te nemen.

Het is als de star chamber van de middeleeuwen, je bent schuldig tot je onschuld bewezen is, je moet je eigen verdediging financieren en ze hebben een geschiedenis van winnen of je failliet laten gaan onderweg. Dus de typische arts houdt zijn mond.

Maar dit is de klassieke situatie van politici die zich houden aan dat belangrijkste principe in de politiek – verontschuldig je nooit, je verdraait het gewoon in iets anders en je gaat verder. Ze hebben zichzelf onmiddellijk in de nesten gewerkt door die idioot van het Imperial College in Londen, Neil Ferguson, die geen arts of epidemioloog is, maar theoretisch natuurkundige. Hij zat er notoir een orde van grootte naast met zijn voorspellingen van eerdere epidemieën en niemand heeft internationaal de nodige zorg besteed aan zijn laatste idioterie, die grotendeels gebaseerd was op wat er aan de hand was met de ouderen in Milaan.

Dus deden ze al die stomme dingen waarvoor in de medische literatuur geen enkel bewijs voor de effectiviteit te vinden is, en toen bleek dat het niet werkte, gingen ze er gewoon nog een schepje bovenop gooien, keer op keer. Het is de klassieke situatie, zoals ik al zei, van politiek die medicijnen speelt, wat een buitengewoon gevaarlijk spel is.

Kijk naar Fauci, als één mondkapje niet werkt, dan misschien twee of drie of misschien tien. Als je er 10 draagt garandeer ik je dat je geen Covid krijgt omdat je dan dood bent aan hypoxie. Laat ik het je uitdrukkelijk zeggen: mondkapjes werken niet. Punt uit. Punt. Niets werkt. Niets zou kunnen werken. Niets heeft gewerkt. En niets zal werken. Het leven moet zijn zoals het is, met persoonlijke verantwoordelijkheid om het op de gebruikelijke manier te controleren.

Italiaanse politiehelikopters jagen op lockdown-overtreders terwijl illegale migranten landen

Als je in een levensmiddelenwinkel achter iemand staat die in de rij staat, tik je hem toch ook niet op de schouder en zegt: ‘Hé, pardon, mag ik het snot uit je neus zuigen’? Dat doen wij toch ook niet. We gedragen ons verantwoordelijk. We krijgen het, we geven het door aan onze familie, we krijgen kudde-immuniteit op de natuurlijke manier. Je hebt de regering helemaal niet nodig in deze rotzooi. Het beschermen van de mensen in verpleeghuizen zou het enige moeten zijn wat er gedaan wordt. En er zijn manieren om dat te doen zonder vaccinatie, zelfs voor oudere mensen.

Maar die vent [Fauci] is corrupt. Hij is een idioot en corrupt. Hij heeft zijn vingers in de taart in verschillende patenten en ga zo maar door. En hij probeert de kogel te ontwijken die steeds dichter bij hem komt. Er was een interview dat hij gaf waarin hij recht in de camera keek en in zeer precieze advocatentaal zei: “Wij hebben niet betaald voor Gain of Function onderzoek in het Wuhan lab”. Hij wringt zich in alle bochten op prime time televisie.

Maar ze gaan hem pakken. Hij is nu de wandelende dode. Hij zou moeten worden opgesloten. Kop in het zand. Deze lockdowns zijn dodelijk voor mensen. Nog afgezien van de verloren levensjaren, met alle depressies en bijna-zelfmoorden en faillissementen en alle tragedies van mensen die niet naar begrafenissen gaan en bruiloften die worden afgelast en schoolsluitingen, enzovoort, enzovoort, is dit het soort dingen waarvoor je in de burgermaatschappij naar de gevangenis gaat.

Maar het is een nieuwe technologie en de bijwerkingen die worden geregistreerd zijn niet in de laatste plaats de sterfgevallen kort na vaccinatie, die een opmerkelijke vlucht hebben genomen. De sterfgevallen die worden gemeld zijn een orde van grootte groter dan bij eerdere vaccinatieprogramma’s en dat zou de aandacht van de mensen moeten trekken. We proberen hier mensen te redden. Maar het lijkt erop dat we eigenlijk mensen doden”.

Het zijn precies dezelfde statistieken die worden verdraaid om het verhaal in stand te houden. Hun taak zou moeten zijn om de bezorgdheid weg te nemen, niet om die te vergroten.

Het is niet alleen de mindere lichten zoals ik. Jay Bhattacharya, een van de meest gewaardeerde epidemiologen ter wereld van Stanford, heeft in het openbaar gezegd: “Lockdowns zijn de grootste fout die ooit op het gebied van de volksgezondheid is gemaakt”. Het is die schaal van domheid die aan de gang is”

Andere artikelen bij Frontnieuws:

Professor Cahill waarschuwt de globalisten: “Het spel is uit”

Uit het artikel:

De Ierse professor Dolores Cahill, die vaak heeft gewaarschuwd voor de gevaren van Corona-vaccins, heeft zaterdag meegelopen in de mars voor de vrijheid in Londen. Die dag demonstreerden tientallen steden over de hele wereld tegen de Corona-regels.

“We moeten laten zien dat er miljoenen van ons zijn. Het spel is uit. Het kaartenhuis van de globalisten is al ingestort”, zegt professor Cahill in de video die op haar Facebook-pagina is geplaatst.

(zie voor video de link bij Frontnieuws)

Cahill, die aan het University College Dublin werkt, geeft een strenge waarschuwing aan de globalisten: “Iedereen die heeft bijgedragen aan het lijden en de dood is verantwoordelijk. In elk land zijn er minstens tien mensen die veel verantwoordelijkheid dragen: de premier, de minister van Volksgezondheid, de minister van Justitie, het hoofd van de regelgevende instantie en de nieuwsankers”.

“Ze staan niet toe dat gezondheidsinformatie uitlekt, met als gevolg dat mensen niet weten dat lockdowns niet nodig zijn. Je moet de media, de dokters, de regelgevende instanties, de rechters en de politie vragen waarom ze de mensen niet informeren en waarom ze jullie geen veilige en doeltreffende behandelingen geven, zoals vitamine D, hydroxychloroquine, zink en ivermectine”.

“Het spel is uit”, dringt Professor Cahill aan. “Ze zijn bang dat mensen samenkomen, bijvoorbeeld in de kroeg of op de voetbalclub, om deze dingen te bespreken”.

Zij waarschuwt iedereen: bereid je voor, want er staan je verschillende crises te wachten, met betrekking tot internet, infrastructuur, bankwezen, het rechtssysteem, en zij zegt dat er ook een nieuwe “gezondheidscrisis” zal komen. “Wees sterk en moedig”.

Professor Cahill: “70-plussers die nu gevaccineerd worden, zullen waarschijnlijk binnen 2 tot 3 jaar sterven”

Het hele Corona-verhaal is een leugen, zegt immunoloog en moleculair bioloog Dolores Cahill. Er wordt beweerd dat het Coronavirus dodelijk is, dat er geen behandeling bestaat, dat we op afstand moeten blijven en mondkapjes moeten dragen, en dat het mRNA-vaccin tegen Corona veilig en doeltreffend is.

Dat is het niet, zegt Cahill, die lid is van de World Freedom Alliance. Coronavaccins, zegt zij, veroorzaken veel schade en zullen de komende jaren alleen maar meer schade veroorzaken.

“Mensen boven de 70 die een van deze mRNA-vaccins krijgen, zullen waarschijnlijk binnen twee tot drie jaar sterven. Als je in de dertig bent en je neemt het mRNA-vaccin, zul je binnen vijf tot tien jaar sterven. Daar komt nog bij dat je waarschijnlijk last krijgt van allergieën, neurocognitieve stoornissen, ontstekingen en onvruchtbaar wordt”, zegt professor Cahill.

(Zie bij Frontnieuws de link van de video)

“Mensen kunnen erg ziek worden. Al na een paar dagen kunnen hun organen falen en kunnen ze binnen een week sterven. Ik zou het vaccin niet nemen”.

Zie verder bij Frontnieuws.

Kijk ook bij nine for news

en Reiner Fuellmich over Neurenberg 2: ‘Over 2 tot 3 weken gaan grote rechtszaken van start’

20210126 Over het theater

“De illusie van vrijheid zal voortduren zolang het winstgevend is om de illusie voort te zetten. Op het punt waar de illusie te duur wordt om te onderhouden, zullen ze het decor neerhalen, de tafels en stoelen opzij schuiven, dan trekken ze de gordijnen terug en zie je de bakstenen muur aan de achterkant van het theater. ” – Frank Zappa

“Religies praten altijd over de enige ware religie. Nu hebben we aan de linkerkant de enige ware mening. Als je daar tegenin gaat, doe je dat op eigen risico … We leven in een tijd waarin mensen andere mensen willen annuleren en laten verdwijnen. Wie blijft er over? ” – Bill Maher

Het is voor goede mensen moeilijk te begrijpen dat er mensen zijn die opzettelijk kwaad willen doen.

Alle veranderingen vanaf de jaren ’60 tot nu heb ik min of meer bewust meegemaakt.

Wat op openheid en revolutie leek in de jaren ’60 was achteraf al georkestreerd. Het overspoelen van de markt voor de jeugd met goedkope muziek en later drugs had het doel om veranderingen teweeg te brengen voor de “machthebbers” en dat zette zich vanaf dat moment door, tot in de haarvaten van de samenleving.

Vanaf de jaren ’80 werd een kreet belangrijk: “dat moet kunnen”. Dat ging dan over iets dat niet kon maar waarvoor dan geen verantwoording voor te hoefde worden afgelegd. Het valt onder het “gedogen”. Gedogen betekent niets anders dan niet hoeven optreden waar dat wel zou moeten.

Ons werd geleerd “positief” te denken want dan zou de wereld liever en beter worden. Ik heb me daar altijd tegen verzet. Lelijke dingen moet je benoemen en gaan niet vanzelf weg.

Langzamerhand is christelijke religie uit onze maatschappij verdrongen om plaats te maken voor de “religie van het cultuur marxisme”.

Deze religie gebruikt alles en iedereen om zijn doel ( het socialistische paradijs op aarde) te bereiken en dankt dan zijn helpers af. Want dat paradijs is er voor weinigen ( de 1% van de aarde, sommigen zeggen zelfs de 0.1% van de aarde) de rest is overbodig en wat mag blijven dient als slaaf.

Beetje bij beetje is onze maatschappij veranderd in een dystopische samenleving waarin de poppenspelers hun poppen trainden op bijvoorbeeld “Bilderbergconferenties” en ze vervolgens liet doen wat ze doen: de maatschappij ondermijnen.

We zien iedere dag nu dat het decor naar beneden wordt gehaald.

Waarom ik veel naar de V.S. kijk, is om dat wat daar gebeurt, hier ook aan de hand is. En omdat ik daar goede schrijvers vind en goede journalisten. Dat is in Nederland bijna niet het geval.

Veel alternatieve sites vind ik vaak “balorig” en veel geschrijf komt vaak niet uit boven middelbare school joligheid. Of ik vind de stijl te goedkoop. Als je levert, moet je kwaliteit leveren en dat vind ik hier weinig. Dat kan misschien ook niet als je de hele dag op twitter zit en overal een mening over hebt. In de V.S. lees ik serieuzere schrijvers en journalisten.

Ik wil vandaag drie stukken delen van The Unz Review

De eerste: Trump en zijn grootste bijdrage aan Amerika door MARK ALLEN

…Trump heeft Amerikanen laten zien, zonder dat het de bedoeling was, dat de instellingen die dienen als de moeren en bouten van onze veronderstelde democratie, allemaal perversies zijn geworden van de oorspronkelijke instellingen die Amerika tot een van de grootste en machtigste naties op aarde hebben gemaakt. Helaas heeft Amerika zijn hoogtepunt bereikt; de verkiezing van Joe Biden tot president van de Verenigde Staten door die eens zo grote instellingen is Amerika’s doodsklok en het begin van de laatste aanval op een bloeiende en vrije samenleving.

…Het presidentschap van Trump onthulde als geen ander wat een paar van onze belangrijkste instellingen zijn geworden. Het is niet mooi.

De reguliere media, die idealiter de feiten op de meest neutrale manier zouden moeten rapporteren, zijn nu, op enkele uitzonderingen na, een politiek instrument geworden van één factie van onze gebroken regering.

…De titeljournalist dwong vroeger respect af, maar is nu een merk van vooringenomenheid en oneerlijkheid geworden. Het ideale beeld van de hardwerkende verslaggever is verdwenen van het oude stereotype van de norse, sigaar die elke man kauwt die alleen geïnteresseerd is in de waarheid, ongeacht waar het hem bracht of wie het blootstelde aan een gepimpte, oppervlakkige, geanimeerde mannequin. Journalisten zijn bedriegers geworden die op een domme manier truïsme en onoprechte gemeenplaatsen uiten. Ze brengen meer tijd door met de kapper en visagist dan ze besteden aan het ontwikkelen en onderzoeken van een verhaal. De media als echte nieuwsmedia sterven uit, net als onze democratie, en nieuwsprogramma’s zijn vervangen door een verzameling partijdige sitcoms gevuld met mooie papegaaien wiens enige echte interesse het sussen is van hun wakkere collega’s, verstomde kijkers.

…De onvoorspelbare, oncontroleerbare, oneerbiedige, geliefde en gehate buitenstaander, Donald J. Trump, heeft iedereen laten zien dat de democratie die ooit de afgunst van de wereld was, is verworden tot een zeer subtiele maar wrede vorm van fascisme; een fascisme dat nu de grootste bedreiging aller tijden vormt voor de individuele vrijheid die de democratie moet beschermen. Het is een trieste en onheilspellende dag voor Amerika en, helaas, de wereld. een fascisme dat nu de grootste bedreiging aller tijden vormt voor de individuele vrijheid die de democratie moet beschermen.

…Uit de commentaren:

…De “elite” plundert zo snel als ze kunnen met de volledige medewerking van hun partners in crime, de regering. Het plan is om zoveel mogelijk het land uit te persen en het dan te laten rotten. Azië is de nieuwste bestemming van de elite om de cyclus helemaal opnieuw te beginnen.

…De VS is zo totaal losbandig en gebroken dat veel gewone mensen het gewoon niet kunnen bevatten. Veel Amerikanen onderdrukken de ergste aspecten van Amerika’s schijnbaar niet te stoppen afglijden.

En van Israel Shamir

Amerika daalt af in virtuele nacht

Uit het artikel:

…Het Biden-regime is slechts een dekmantel voor de kracht van Big Data, van de vijf giganten die Trump hebben verwijderd en Biden in het Witte Huis hebben geïnstalleerd. We zullen binnenkort zien of de machtsdorstige politici tevreden zullen zijn met het zoeken naar echte macht. Trump was de laatste volledig menselijke staatsman aan het roer van de Republiek, en hij werd verslagen door de stemming per post.

…De joden hebben hem niet nodig: ze hebben zeer sterke posities in het nieuwe bestuur, terwijl dankbaarheid geen bekende joodse eigenschap is. Het joodse persbureau JTA pochte op de prestaties van de stam: het ministerie van Buitenlandse Zaken, de CIA, de nationale inlichtingendienst, de binnenlandse veiligheid, de NSA, het ministerie van Financiën en bovendien “negen joden zitten in de nieuwe senaat (inclusief de nieuwe leider van de meerderheid) en 25 in het huis van Vertegenwoordigers, die meer dan 6 procent van het totale congres uitmaken. Dat is meer dan driemaal het percentage joden in de algemene bevolking. Er zijn ook twee Joden van de negen rechters in het Amerikaanse Hooggerechtshof. “

…Dit is geen goed teken: joden zijn goed als ze verbonden zijn met de onderdrukten. Vervolgens gebruiken ze hun energie om de zaak van de onderdrukten te bevorderen. Terwijl ze aan de top staan, onderdrukken ze krachtiger dan wie dan ook; vraag het de Palestijnen bij twijfel.

…Let wel, ik onderschrijf niet het idee van Joodse suprematie en een enorm IQ. Het volledig Joodse land Israël wordt verwoest door drie lockdowns, door de grootste vaccinatie-actie ter wereld (86% is al gevaccineerd), door een voortdurende burgeroorlog van de zionistische macht tegen orthodoxe Joden die opsluiting en vaccinatie weigeren; tegen de aanstaande vierde nationale verkiezingen, terwijl liberalen onophoudelijk proberen de premier Bibi Netanyahu te verwijderen, zeggend dat hij de Trump van Israël is. Deze week werd de enige overgebleven internationale luchthaven van Israël gesloten; de mensen kregen te horen dat niemand in ieder geval tot de zomer weg zou komen. In dit kleine land met zijn enorme bevolkingsdichtheid en slechte huisvesting voelt het te veel als een getto voor comfort.

…Nu is er de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum online, waar de winnaars zullen beslissen hoe ze verder gaan met hun Great Reset. Trump is niet uitgenodigd. Over een paar dagen zullen we meer weten over hun plannen en of er krachten zijn waarop we kunnen hopen en aanmoedigen. Op dit moment lijkt het er niet op. Ondanks hun vele meningsverschillen zijn ze het tegen ons eens, dus we kunnen het allemaal met hen oneens zijn.

En van CJ Hopkins

Dat is alles Mensen!

Uit het artikel:

…Zoals ze altijd zeiden aan het einde van al die gekke Looney Tunes-tekenfilms: dat zijn allemaal mensen! De voorstelling is voorbij. Letterlijke Russische Hitler, de nieuwste grootste bedreiging voor de westerse democratie, het monster van Mar-a-Lago, Trumpzilla, Trumpenstein, de ayatollah van Orange Shinola, is eindelijk vernederd en krijgt de zwerver uit Washington door de heroïsche krachten van de GloboCap “Resistance”, met een beetje hulp van het Amerikaanse leger. Het hele ding ging precies volgens het script .

Nou … OK, niet helemaal precies naar script. Ondanks vier jaar van ernstige waarschuwingen door de bedrijfsmedia, de inlichtingengemeenschap, Hollywood-beroemdheden, de Democratische Partij, nep-antifascisten, nep-linkse experts en vrijwel elke volkomen misleide, door Trump geobsedeerde liberaal met een internetverbinding, was er geen Hitleriaanse “Reichstag Fire”, geen Boogaloo, geen burgeroorlog II, geen staatsgreep, geen blanke supremacistische opstand. Niets. De man stapte gewoon op een helikopter en werd weggevlogen naar zijn resort in Florida.

…Gelukkig was dit voor GloboCap geen groot probleem. Het enige wat ze hoefden te doen, was een goedkope simulatie maken van ‘Trump gaat vol Hitler’. Het hoefde niet eens overtuigend te zijn. Ze hadden alleen een semi-dramatische gebeurtenis nodig om aan te sluiten op het officiële verhaal, iets wat ze ‘een poging tot staatsgreep’, ‘een opstand’, ‘een aanval’ enzovoort zouden kunnen noemen, en waar miljoenen goedgelovige liberalen hysterisch over konden gillen. het internet.

De “bestorming van het Capitool” deed het.

Afgelopen augustus hielden ze een generale repetitie in Berlijn, en gaf toen het echte optreden in het Capitool (deze keer was het voor al het geld, dus gingen ze door en lieten een paar mensen vermoorden). Het was niet erg moeilijk om voor elkaar te krijgen. Het enige wat ze eigenlijk hoefden te doen, zowel in Berlijn als in Washington DC, was een kleine groep boze demonstranten toegang te geven tot het gebouw, het te filmen en vervolgens het verhaal van de “poging tot staatsgreep” eruit te pompen. Het maakte geen enkel verschil dat de “binnenlandse terroristen” (in zowel Berlijn als Washington) een volledig ongeorganiseerde, ongewapende menigte waren die absoluut geen enkele dreiging vormde van “een staatsgreep” en “omverwerping van de regering”. Het maakte ook niet het minste verschil dat Trump de menigte niet echt “ophitste” (ja, ik heb mezelf door de pijn heen geslagen van het lezen van elk woord van zijn toespraak, wat de gebruikelijke woordsalade was van begin tot eind). We hebben het hier over propaganda.

…De zogenaamde “gewelddadige bestorming van het Capitool” vormde het toneel voor het hoofdevenement, dat het machtsvertoon was waarvan we allemaal zojuist getuige zijn geweest. Iemand (ik ben niet helemaal duidelijk wie) beval de troepen , tienduizenden van hen, sloot Washington af, richtte hekken op, plaatste wegversperringen en militaire controleposten, en bezette anders het regeringsdistrict. Het zag eruit als elke andere VS-militaire bezetting na een “regime-change”, want dat was het, en dat was precies het punt. Zoals ik al… nou ja, nu al meer dan vier jaar, zou het altijd zo eindigen, met GloboCap als voorbeeld van Trump en iedereen eraan herinneren wie echt de leiding heeft.

…In 2016 koos het Amerikaanse volk, ziek van de kieuwen van het mondiale kapitalisme en zijn steeds onderdrukkende wakker-ideologie, een ongeautoriseerde, narcistische ezel-clown tot het hoogste ambt in het land. Ze deden dit om verschillende redenen, maar meestal was het gewoon een grote “fuck you” voor het establishment. Het was een daad van rebellie tegen een regering waarvan ze weten dat die eigendom is van onverklaarbare, supranationale bedrijven en oligarchen die hen openlijk verafschuwen. Het was een daad van rebellie tegen een regeringssysteem waarvan ze weten dat ze er geen invloed op hebben en die ze ook niet zullen beïnvloeden. Het was een daad van rebellie tegen het mondiale kapitalisme, het ongehinderde, mondiale hegemonische systeem dat de wereld de afgelopen dertig jaar heeft gedomineerd … of ze nu beseften waar ze tegen in opstand kwamen of niet.

…Deze daad van rebellie vond plaats op de hielen van de Brexit (een andere dergelijke daad van rebellie) en in de context van de opkomst van diverse ‘populistische’ bewegingen over de hele wereld. Toen Trump in 2016 daadwerkelijk won, realiseerden de wereldwijde kapitalistische heersende klassen zich dat ze een serieus probleem hadden … een “populistische” rebellie in het hart van het rijk. Dus schortten ze de Global War on Terror op en lanceerden ze de War on Populism .

Het uiteindelijke doel van de War on Populism was om deze ‘populistische’ rebellie te neutraliseren en het publiek eraan te herinneren wie er feitelijk aan het roer staat

…Dit is in feite wat we zojuist hebben meegemaakt. De wereldwijde kapitalistische heersende klassen hebben ons er net aan herinnerd wie werkelijk de leiding heeft, op wie het Amerikaanse leger antwoordt en hoe snel ze de façade van democratie en rechtsstaat kunnen wegnemen. Ze hebben ons hier de afgelopen tien maanden aan herinnerd door ons onder huisarrest te plaatsen, ons te slaan en te arresteren omdat we geen bevelen opvolgen, geen maskers droegen, wandelingen maakten zonder toestemming, het lef hadden om tegen hun decreten te protesteren, hun officiële propaganda, over het virus, de verkiezingsresultaten, enz. Ze herinneren ons er momenteel aan door afwijkende meningen te censureren en iedereen die zij beschouwen als een bedreiging voor hun officiële verhalen en ideologie te deplatformeren.

Met andere woorden, GloboCap leert ons een lesje. Ik weet niet hoeveel duidelijker ze het zouden kunnen maken. Ze hebben zojuist een nieuwe marionettenpresident geïnstalleerd, die niet eens mentale scherpte kan simuleren, in een afgesloten, door het leger bewaakte ceremonie die niemand mocht bijwonen, behalve een paar leden van de heersende klassen.

…En de les is nog niet helemaal voorbij… het zal voorlopig nog niet voorbij zijn. De “War on Populism” zal eenvoudigweg veranderen in de “New Normal War on Domestic Terror”, die nog een theater zal worden in de “Global War on Terror”, die op pauze heeft gehouden en die nu zal worden hervat. Zoals ik de afgelopen vier jaar herhaaldelijk heb opgemerkt, lijken we op weg te zijn naar een dystopische toekomst waarin er in wezen twee klassen mensen zullen zijn: (a) ‘normalen’ (dwz degenen die zich conformeren aan de globaal-kapitalistische ideologie en decreten); en (b) de “extremisten” (dwz degenen die dat niet doen).

…Het maakt niet uit wat voor soort ‘extremisten’ deze ‘extremisten’ zijn … religieus-fundamentalistische extremisten, islamitische extremisten, christelijke extremisten, rechtsextremisten, linksextremisten, blanke suprematie of zwart-nationalistische extremisten, virusontkenners , anti-vaxxers, complottheoretici, anti-maskers, recalcitrante transfoben, anti-transhumanisten, voornaamwoorden weerstanden, uitdagende oppositionalisten, of wat dan ook … de namen doen er niet echt toe. Het punt is, conformeren of bestempeld worden als een “extremist”, een “binnenlandse terrorist” of een ander soort “antisociaal persoon” of “sociaal afwijkend” of ” potentiële bedreiging voor de volksgezondheid “.

Ik beweer niet elk detail te kennen, maar één ding lijkt overduidelijk. We gaan niet terug naar hoe de dingen waren. GloboCap legt ons dit al bijna een jaar uit, keer op keer. Ze hadden het niet explicieter kunnen maken. Toen ze ons waarschuwden om ons klaar te maken omdat er een ” New Normal ” zou komen, meenden ze het.

En tenslotte:

De Talmud stond in contrast met de ethiek van Thomas Jefferson

Mijn toespraak in Montana Door Michael Hoffman

Baldwin

Allebei volg ik en ik wou dat ik het Engels beter beheerste. Ik moet het met google translate doen en heb dus niks aan preken van Baldwin in het Engels. Dat ontgaat me toch eea.

Maar ik vind wel overal tekst dus dan kan ik het daarmee doen.

Vaak heb ik geschreven over het feit dat we geen goede leiders meer hebben, geen herders meer.

Maar Michael Hoffman heeft zijn hele leven opgeofferd om waarheden boven tafel te krijgen. Het heeft hem zijn leven aan de universiteit gekost en ook Chuck Baldwin doet niets anders dan christenen wakker schudden.

Uit het artikel van Hoffman:

Ik sprak 75 minuten op Rev. Dr. Chuck Baldwin’s Liberty Fellowship Conference afgelopen zaterdag in Kalispell, Montana, samen met de eminente historicus, prof. Thomas DiLorenzo.

Mijn onderwerp was: ” De Babylonische Talmoed, zijn impact op Amerika staat in contrast met de ethiek van Thomas Jefferson .” Aan het einde van het adres kreeg ik een staande ovatie van de ongeveer 250 aanwezigen.

We hebben veel boeken verkocht en veel nieuwe contacten gelegd. Dr. Baldwin behandelde mijn vrouw en mijzelf als royalty. De Liberty Fellowship is een familieaangelegenheid – grote gezinnen met kinderen die zijn opgeleid in de manier waarop ze zouden moeten gaan, zoals de Schrift aangeeft. Dit is de basis voor onze overleving en overwinning. De man die aan mijn beveiligingsdetail is toegewezen, is de vader van elf indrukwekkende kinderen. Zijn slanke, aantrekkelijke vrouw en veel van die kinderen waren aanwezig.

Een man uit Italië presenteerde me zijn vertaling in het Italiaans van mijn boek Secret Societies and Psychological Warfare . Hij probeert hiervoor een uitgever in Italië te vinden. Hij voerde de vertaling gratis uit.

Een lieftallig anticommunistisch gezin uit Polen, nu woonachtig in de VS. stelden zichzelf voor. Hun vroegrijpe negende klasser krijgt thuisonderwijs met het Logos-curriculum.

…Onze dank gaat uit naar Chuck en Connie Baldwin voor een fantastisch weekend waarin we de kans kregen om nieuw onderzoek naar Thom Jefferson’s opvattingen over de Talmoed en het occulte over te brengen aan een alert en enthousiast publiek, en om hen te ‘inenten’ tegen Talmoedische haatzaaiende taal en halachische usurpatie van ons rechtssysteem.

Waarom ik dit deel: dit laat zien waarover het zou moeten gaan en dit zou wereldwijd aan betekenis moet winnen maar ik vrees dat bijna niemand deze namen kent.

Van Baldwin:

Wanneer zullen christenen weer een beroep doen op de hemel?

…De afgelopen vier jaar hebben de meeste christenen de strijd om Donald Trump gevoerd. Het ging niet om de grondwet, de Bill of Rights, Gods natuurwet, de wet van natiën of enig ander heilig principe. Het ging allemaal over Trump.

Als christenen net zo enthousiast zouden zijn over Gods natuurlijke principes met betrekking tot naties, regeringen, vrijheid, wetten, enz. Als over Donald Trump, zouden ze misschien Gods goedkeuring voor hun inspanningen kunnen ontvangen. Zoals het nu is, blijft God doof voor onze kreten.

Laten we eerlijk zijn tegen onszelf: vanaf het begin deed Donald Trump een beroep op onze basale natuur. Alles aan Trump straalde vulgariteit, narcisme, immoraliteit, trots, hebzucht, criminaliteit en godslastering uit. Zelfs te denken dat christenen termen als ‘uitverkorene’, gezalfde ‘,’ christen ‘,’ tweede Johannes de Doper ‘enz. zouden gebruiken om Trump te beschrijven, onthult dat christenen zelf in een slechte staat zijn vervallen – in geest en moraal .

…Er is nog een deel van dit verhaal dat ik niet kan negeren. Onze federale overheid, nieuwsmedia en Big Tech-monopolies gebruiken onenigheid, haat, racisme, religieuze vooroordelen, enz., om al decennia lang geweld, onrust, oorlog en regimeverandering in landen over de hele wereld te veroorzaken. Nu gebruiken ze dezelfde machinaties in Amerika.

Nu dezelfde reguliere media die slaafs de lijn van het ministerie van Buitenlandse Zaken volgden door verkiezingen elders aan de kaak te stellen als ‘vervalste’ en kleurenrevoluties terwijl de spontane democratie hun parels vastgrijpt wanneer Amerikanen die denken dat hun verkiezing is gestolen de straat op gaan en hun Capitool bestormen…

…Zowel Republikeinen als Democraten gebruikten jarenlang ‘kleurenrevoluties’ als een politiek wapen, en predikten democratie, zelfs toen hun astroturfende staatsgrepen alle overblijfselen ervan wegvaagden die zich organisch hadden kunnen ontwikkelen. In het afgelopen jaar hebben ze dat ook thuis gedaan, door Covid-19 lockdowns te gebruiken om elementaire grondwettelijke rechten af ​​te schaffen, met als hoogtepunt het veranderen van de electorale regels om ‘onze democratie’ beter te dienen , gedefinieerd als wat hen macht geeft.

Wat dachten ze dat mensen zouden doen als alle wegen om hun grieven te uiten, waren afgesloten? Dien zachtjes in – of neem een pagina uit hetzelfde draaiboek waar de politici en de media twintig jaar aan hebben gevierd?

…Misschien moeten de VS een lange, harde blik werpen op hun eigen huis voordat ze doorgaan met het uitroepen, sanctioneren, regimeverandering of bombarderen van andere landen vanwege hun vermeende gebrek aan “democratie”.

...Christenen deden een beroep op een verdorven man om hen te redden. Sommigen van hen blijven geloven dat er geen nationale redding is behalve Trump. Op hun vlag staat: “Een oproep aan Donald Trump.” Maar zoals bij alle idolen, heeft Trump geen ogen om te zien en geen oren om te horen.

Christenen moeten opnieuw de norm verhogen die zegt: “Een beroep op de hemel.”

Aan de andere kant, met Joe Biden die terugkeert naar het Witte Huis, zouden christenen opnieuw kunnen ontwaken voor de principes van vrijheid en constitutionele regering. Dat doen ze meestal wanneer de democraten de leiding hebben. Als ze op dezelfde manier zouden handelen toen Republikeinen in functie waren, zouden we deze discussie niet eens hebben.

…Evangelische christenen in heel Amerika hebben zich aangesloten bij de valse profetie-doctrines van het christelijk zionisme, zoals gepopulariseerd door The Scofield Reference Bible . Een deel van deze valse leer is dat een derde Joodse tempel moet worden herbouwd om de weg te effenen voor de terugkeer van Christus.

De Bijbel voorspelt echter NIET de bouw van een derde Joodse tempel. En in dit adres laat ik uit de Schrift zien dat er GEEN derde Joodse tempel zal worden gebouwd. Ik laat verder zien dat elke poging om een derde tempel te bouwen in strijd is met alles wat ons in het Nieuwe Verbond wordt geleerd en alleen het werk van de antichrist bevordert.

Ik deel dit omdat ik het interessant vind en ik mis dit hier in Nederland.

“Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, maar wij kijken uit naar wat wij nu nog niet zien. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven. “ 2 Korinthiërs 4:18

20210108 Over samenzwering of toeval

Bij de truthseeker een artikel met de kop Conspiracy-realist of toevalstheoreticus?

Uit het artikel:

Conspiracy-realist of Toeval-theoreticus. Wat is het verschil? Ik zal je laten zien – DIT is een toevalstheorie:

Het Chinese biologische laboratorium in Wuhan is eigendom van Glaxosmithkline die (toevallig) eigenaar is van Pfizer! (degene die het vaccin produceert voor het virus dat (bij toeval) begon in het biologische laboratorium in Wuhan, dat (bij toeval) werd gefinancierd door Dr. Fauci die (bij toeval) het vaccin promoot!

GlaxoSmithKline wordt (bij toeval) beheerd door Black Rock financiën die (bij toeval) de financiën beheert van de Open Foundation Company (Soros Foundation) die (bij toeval) het Franse AXA bedient!

Toevallig is Soros eigenaar van het Duitse bedrijf Winterthur dat (bij toeval) het Chinese laboratorium in Wuhan heeft gebouwd en is gekocht door het Duitse Allianz dat (toevallig) Vanguard als aandeelhouder heeft die (toevallig) aandeelhouder is van Black Rock, dat ( toevallig) controleert de centrale banken en beheert ongeveer een derde van het wereldwijde investeringskapitaal.

Black Rock is (bij toeval) ook een grootaandeelhouder van MICROSOFT, het eigendom van Bill Gates, die (toevallig) aandeelhouder is van Pfizer (waarvan u zich herinnert dat hij het wondervaccin verkoopt) en (toevallig) momenteel de eerste sponsor van WIE !!!

Dus nu begrijp je hoe een dode vleermuis die op een natte markt in China werd verkocht, de GEHELE PLANEET heeft besmet !!

Over overpeinzingen tijdens de stille dagen 2

Gen.3, 4-5:

4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.

Satan maakte Eva wijs dat ze door te eten van de boom die in het midden van de Hof stond net zo wijs zou worden als God, kennende goed en kwaad. Ze zou dus net als God worden.

In het boek Genesis wordt naar aanleiding van de zondeval van Adam en Eva door God

aangekondigd, dat “het zaad van de vrouw” de kop van de slang zou vermorzelen, ook al zou

het “zaad van de slang” dit de hiel van “het zaad” aandoen.

Gen.3:15

Hieruit blijkt al dat de verlossing uit de macht van Satan (waar de mens door de zonde in

terecht gekomen was met als gevolg de verwijdering uit de relatie met God en de dood) niet meteen plaatsvond, maar ergens in de toekomst een feit zou worden.

Ook zou deze overwinning niet zonder lijden tot stand komen.

Gen.3:19-24

Op oudejaarsdag is terugkijken op 2020 bedroevend en tegelijkertijd ook hoopvol.

Ik had nooit kunnen bevroeden in mijn jonge jaren van opgroeien en volwassen worden in de zestiger en zeventiger jaren dat ik nog een wereldwijde communistische coup zou meemaken en dat we het kwaad in volle zicht aan het werk zouden zien.

Nu we dat zien gebeuren, zien we ook de lelijkheid in volle kracht. De mensen die hun ziel verkochten, kunnen je buurman zijn, je huisarts, je volksvertegenwoordiger, je journalist die je vertrouwde zijn enz. Je ziet de lelijkheid in daden en op gezichten en het is alom vertegenwoordigd. Als jij het wel ziet en je gezinsleden niet, heb dan geduld. Alles manifesteert zich op een tijd die nodig is voor ieder individu. Iedereen loopt zijn eigen individuele weg en het is aan iedereen of hij het kwaad wil zien en wie dat kwaad in de wereld bracht. Maar ook wie dat kwaad overwonnen heeft.

In de Bijbel wordt ons duidelijk Wie deze Persoon is. Het door God gegeven Offerlam dat de zonde der wereld wegneemt, is niemand minder dan de de Schepper Zelf, de Logos, de Zoon die het Woord was en als Jezus de Messias het grote offer van verzoening bracht.

Mattheüs 11, 29: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;

Jezus Christus Zelf onthult ons de relatie in de Godheid van God de Vader, en Hij Zelf als de Zoon van God die gekomen is om te redden wat verloren was en de Heilige Geest als de Trooster die in ons een woning maakt.

Tussen Zijn eerste komst en Zijn terugkomst bouwt Hij Zijn Gemeente, een geheim dat in het

oude testament niet was geopenbaard, maar als gevolg van Israëls afwijzing van Hem als Messias, door God als Zijn nieuwe plan werd ingezet. De Gemeente wordt Zijn “hemelse bruid”, in de

tijd dat Zijn “aardse vrouw”, Israël, door Hem verworpen is.

Wie oren heeft die hore.

Marcus 12, 30-31: En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze.

De elite misleidt de massa en onderwerpt ze aan steeds strengere regels. Het kwaad grijnst naar ons. Wat me hoopvol maakt, is dat het zo zichtbaar wordt dat steeds meer mensen het zien en wakker worden.

Ik kijk bedroefd terug op 2020 en verwacht niet veel goeds van 2021. Ik kan wel van alles van de daken schreeuwen zoals bijvoorbeeld : neem geen vaccin maar er zijn betere mensen die dat doen:

Bij Wim Jongman een artikel van arts Jan Vingerhoets gelezen over de vraag of het ethisch verantwoord is om te vaccineren:

Is vaccineren onder de huidige omstandigheden ethisch verantwoord? Zorgen van een huisarts.

Uit het artikel: Mijn zorgen zijn de volgende:

het vaccin bestaat nog maar kort, het aantal beschikbare gegevens is relatief beperkt.

aan jonge vrouwen wordt aangeraden om minimaal 2 maanden na vaccinatie niet zwanger te worden

zwangerschap dient te worden uitgesloten voorafgaand aan vaccinatie

het vaccin wordt al volop gepromoot, waarbij deze gegevens niet of nauwelijks worden genoemd. Zij blijken zelfs bij veel artsen onbekend.

toch wordt personeel van verzorgings- en verpleeghuizen als eerste gevaccineerd. Daarin bevinden zich veel vrouwen in de reproductieve levensfase.

in de haast om te vaccineren lijkt eerlijke en volledige voorlichten van het publiek minder prioriteit te hebben. Voordelen worden benadrukt, nadelen of beperkte kennis worden nauwelijks genoemd. Dit baart mij grote zorg.

er komt druk op zorgmedewerkers om zich te laten vaccineren. Ongevaccineerden kunnen straks geweigerd worden bij vliegreizen, in restaurants, op festivals. Hoe vrijwillig is het vaccin?

het vaccin is qua werking het eerste in zijn soort. Dit vormt een risico, zoals de minister in zijn kamerbrief van 16 november ook toegeeft. Worden mensen, in de haast om te vaccineren, hier voldoende op gewezen?

voor het voorkomen van 1 ziektegeval moeten 256 mensen worden gevaccineerd. Voor het voorkomen van 1 sterfgeval zijn zelfs meer dan 100.000 vaccinaties nodig, aldus een berekening in een vooraanstaand medisch vakblad. Alle anderen staan wel bloot aan evt. risico’s van het vaccin. Als we dit geven aan jonge gezonde mensen die weinig van het virus te vrezen hebben, gaan ook kleine risico’s naar verhouding voor die groep zwaar wegen.

-als arts hebben wij een eed gezworen waarin we beloven dat we nooit schade mogen doen aan de patiënt en in geval van twijfel terughoudend moeten zijn. Als we nu gaan vaccineren, zijn we dan echt voldoende overtuigd dat we ons aan deze eed houden?

De patiënt vertrouwt er op dat de arts goed heeft nagedacht en het goede voor hem of haar doet. We hebben een grote verantwoordelijkheid en een dure plicht om dat vertrouwen ook echt waar te maken.

Professionals krijgen nu al informatie over het organiseren van de vaccinatie. Maar de vraag die daaraan vooraf moet gaan is: is het goed om (nu al) te vaccineren, is de patiënt voldoende voorgelicht en gebeurt dit echt wel vrijwillig? Die vraag mis ik. Ik ben beslist niet tegen vaccineren, maar wil dat niet doen zonder dat de patiënt goed is voorgelicht over wat we wel en niet weten en altijd op basis van vrijwilligheid. Op dit moment vraag ik mij oprecht af of wel aan die voorwaarden is voldaan.

Zie verder het artikel.

Xandernieuws besteedt hier ook veel aandacht aan. Verder is daar een interessant artikel over de uitleg van een kerkgebouw van de nieuwe wereldorde.

Flashback: Pilaren kathedraal New York laten vernietiging stad door vloedgolf zien – St.John the Divine kathedraal aangewezen als centrum voor komende één-wereld religie

Uit het artikel: In 2009 en 2012 besteedden we al eens aandacht aan de bijzondere pilaren in de St. John the Divine Cathedral in New York, waarop de vernietiging van de stad door een enorme tsunami wordt uitgebeeld. De in steen gehouwen afbeeldingen kwamen pas in 1997 gereed, en laten zien hoe New York -toen natuurlijk nog inclusief de Twin Towers- ‘omvalt’ als gevolg van gigantische vloedgolven:

Lees verder en kijk naar de foto’s bij dit stuk.

Bij de The Balkans Chronicles nogmaals een stuk over de corona pandemie die gebruikt wordt door de elite voor de nieuwe wereldorde:

Corona is door de “elite” in de wereld gebracht om een Nieuwe Wereldorde te kunnen scheppen

Uit het artikel: “Ieder wetenschapper of dat nou in Nederland is of in Amerika, ervan overtuigd dat je IEDERE VORM VAN KANKER in een muis KAN GENEZEN! Alleen bij de patienten is dat helaas nog niet het geval, want de farmeutische industire laat dat niet toe”, zegt Casper van Eijck, hoogleraar chirurgie, die gespecialiseerd is in behandeling van kanker. Dus,medicijnen voor kanker bestaan,maar wij gewone mensen kunnen dat niet krijgen,alleen de elite. Hebt u ooit gehoord dat iemand van het koninklijke familie of de rijke elite daaraan is gestorven of ziek is geweest? Ik niet, jullie wel?Het belangrijkste doel van de farmaceutische industrie is niet om de gezondheid van de bevolking te bevorderen, maar om winst te maken. Aan gezonde mensen kunnen deze chemische bedrijven niets verdienen, dus hun doel is om mensen ziek te maken en te houden…

…Wie had dat begin 2020 gedacht: een superrijke zakenman vermomd als filantroop traumatiseert de wereld in naam van de gezondheid in overleg met virus- en statistiekmythologen vermomd als wetenschappers en farmaceutisch lobbyisten vermomd als politici en paniekzaaiers vermomd als journalisten. Corona maatregelen, die met behulp van propaganda, massale beïnvloeding en lobbyen worden afgedwongen, vergelijken met de politiek in China. De bewegingsvrijheid wordt sterk ingeperkt, mobieltjes worden gebruikt om burgers te volgen, op straat patrouilleren militairen of politieagenten met machinegeweren, menige regering regeert per decreet, parlementen zijn uitgeschakeld of werken op minder dan halve kracht, verkiezingen zijn opgeschort, verkiezingsbijeenkomsten verboden. De negatieve gevolgen van de lockdown zijn omvangrijk. Hele sectoren vallen weg, miljoenen werknemers zitten plotseling zonder baan. De huizenmarkt staat op inzakken, de schulden stapelen zich op en de economie in de meeste delen van de wereld is stil komen te liggen. Dit is nooit geweest om de bevolking te beschermen tegen een epidemie, die binnen het bereik van normale griepepidemieën ligt. De meerderheid van de deskundigen is het mee eens dat het sterftecijfer van het coronavirus aanzienlijk hoger ligt dan dat van de griep. In Italië werden ook de officiële corona sterftecijfers in het parlement als misleidend bestempeld, in de USA doen Donald Trump’s huiskanaal Fox News en het nieuwsmagazine Newsweek al enkele dagen uitvoerig verslag van de soms dubieuze machinaties van de artsen die mede verantwoordelijk zijn voor de lockdown…

…Een jaar geleden, in oktober 2019, kwamen in New York de rijkste mensen van de wereld samen voor de studiedag Event 201 van de Johns Hopkins University. Ook Bill en Melinda Gates waren hierbij betrokken, evenals het World Economic Forum (WEF). Daar werd gesproken over een „mogelijke pandemie.” De echte heersers van onze wereld willen een gecontroleerde crash veroorzaken van het mondiale economische en financiële systeem en zoveel mogelijk democratische rechten af te schaffen om zo het verzet tegen de opbouw van een nieuw systeem in de kiem te smoren. Het is een feit dat dit zeker sterke fascistische kenmerken zal hebben, waaronder de vernietiging van kleine en middelgrote ondernemingen, het toezicht op burgers door middel van biometrische registratie, de afschaffing van contant geld, verplichte vaccinatie en de invoering van een digitale identiteit…

…In het boek van Robin de Ruiter ‘Hoge politici in de greep van ultrageheime vrijmetselaarsloges (In naam van de Nieuwe Wereldorde)’ beschrijft hij hoe de nieuwe wereld orde touwtjes trekt in de wereld. De informatie in dit boek is afkomstig van verschillende hoge politici. Onder anderen Jacques Attali (adviseur van de voormalige Franse presidenten Mitterrand en Hollande) en de Amerikaanse politicus Zbigniew Brzezinski, nationale veiligheidsadviseur van verschillende Amerikaanse presidenten. Onder het oppervlak van de officiële wereldpolitiek speelt zich een ingewikkeld maatschappelijk en intellectueel proces af. Alle wereldbeslissingen, of het nu gaat om een pandemie zoals het coronavirus, vluchtelingen, militaire missie´s, oorlogen, economische programma’s of wat voor crisis dan ook, worden eerst besproken en bepaald binnen besloten samenkomsten van ´ultrageheime´ transnationale vrijmetselaarsloges, waarvan zelfs vrijmetselaren van de hoogste graden geen kennis hebben. De transnationale superloges staan onder supervisie van een elitaire globale elite die gevormd wordt door zeer exclusieve familie-dynastieën. Hun einddoel is een superstaat ofwel een technocratische werelddictatuur die ´vriendelijk´ de ’Nieuwe Wereldorde´ wordt genoemd. In dat boek beschrijft Robin onder andere het huidige plandemiescenario in detail. De beschreven gebeurtenissen vertonen meer dan een frappante gelijkenis met de situatie waarin zich de wereld sedert 2020 bevindt. Wie in de democratie slaapt, zal in de dictatuur wakker worden.

Corona is geen pandemie,maar een wereldfascistische communistische plandemie.

Lees het hele artikel en vergroot je kennis. Deel kennis maar raak niet gefrustreerd als het niet meteen in vruchtbare bodem valt.

State of the Nation (SOTN) heeft een artikel waarin het uitlegt wat kwaad is en hoe kwaadwillenden ons besturen. PONEROLOGIE ( de leer van het kwaad) : de beste verklaring voor de onverbeterlijke cabal van crimineel gestoorde psychopaten die de wereld besturen

Uit het artikel: Pseudo-realiteiten, die vals en onwerkelijk zijn, zullen altijd tragedie en kwaad genereren op een schaal die op zijn minst evenredig is aan het bereik van hun greep op de macht – wat hun voornaamste belang is – of ze nu sociaal, cultureel, economisch, politiek of (in het bijzonder ) een combinatie van meerdere of al deze. Deze pseudo-realiteiten zijn zo belangrijk voor de ontwikkeling en tragedies van samenlevingen wanneer ze zich voordoen en wortel schieten, dat het de moeite waard is om hun basiseigenschappen en structuur te schetsen, zodat ze kunnen worden geïdentificeerd en op gepaste wijze kunnen worden weerstaan ​​voordat ze resulteren in sociaalpolitieke rampen – tot en met oorlog, genocide en zelfs de ineenstorting van de beschaving, die allemaal vele miljoenen levens kunnen kosten en vele miljoenen meer kunnen ruïneren in de ijdele jacht op een fictie waarvan de gelovigen voldoende onverdraagzaam zijn of worden gemaakt.

Zie ook: The Theory of Positive Disintegration

Political Ponerology: A Science of Evil Applied for Political Purpose

Zie ook: “Grote reset” is opgewarmd communisme, herinnert Rusland zich:

en Alex Newman – Hoe je je kunt voorbereiden op onrust

Over waarom kerstmis wordt aangevallen

Zelfs de koning doet er aan mee: nergens een teken van kerstversiering tijdens en na zijn kersttoespraak.

Van Makow : ( google translate gebruikt en hier en daar aangepast)

0ver het uitwissen van kerstmis

…Elk jaar wordt Kerstmis een vervagende weerspiegeling van het verleden van Kerstmis. Wat hebben de satanisten tegen Jezus?

…Hij is de antithese van de omgekeerde wereld die ze creëren. Jezus leerde dat God liefde is, en hij houdt evenveel van iedereen . Hij leerde dat God een morele kracht is.

…Ze verwerpen God en haten Jezus. De covidscam is een oorlog tegen God, Liefde en de mensheid, en het zal erger worden . De “grote reset” is het communisme. Agenda 2030 is letterlijk Agenda 1984. Ze zijn vastbesloten ons te degraderen, onteigenen en tot slaaf te maken.

Hij post een oud artikel: uit 2005 opnieuw om te laten zien dat satanisten Kerstmis al heel lang afzeggen( / blokkeren/ wegwerken/ boycotten / uitwissen) . De scamdemic heeft ze een voorwendsel gegeven.

…De westerse samenleving is sociaal ontwikkeld door kabbalistische (satanistische) joodse centrale bankiers en hun vrijmetselaars (onze ‘leiders’). Deze mensen haten Christus. Ze haten God. Ze haten de mensheid maar beschuldigen ons van haat. Ze haten het evangelie van de liefde van Christus. Heb je naaste lief als jezelf. We staan onder satanistische controle. Het wordt satanisch bezit genoemd.

Het vieren van de centrale christelijke feestdag en zelfs het zeggen van “Vrolijk kerstfeest” is een politieke daad geworden.

Waarom is dit gebeurd? Het antwoord is niet mooi. De financiële elite van de wereld ( NB. : begonnen bij de farizeeën en sindsdien door “hen” opgevolgd en voortgezet. Dwz. door de luciferianen) wil het christendom uitroeien. Hun voorlopers ( NB. De farizeeën en die lieten het over aan “derden”, dwz. Pontius Pilatus, die zijn handen weer in onschuld waste) kruisigden Christus. Het christendom geeft iedereen een stukje van de taart en elitairen willen het allemaal voor zichzelf.

Volgens het christendom zijn alle mensen naar Gods beeld geschapen, dat wil zeggen dat de goddelijke waarheid in elke ziel aanwezig is. Dienovereenkomstig houdt God evenveel van iedereen en is het menselijk leven heilig. Ons geboorterecht is om God te kennen door de leringen van Christus te volgen.

Aan de andere kant wil de New World Order de mensheid corrumperen en vernederen en elke vonk van goddelijkheid uitdoven. Ze willen ons ‘mensenrechten’ toekennen (die zij bepalen) in plaats van onze door God gegeven rechten te erkennen. Zie je, dieren zijn beter te hoeden en ruimen.

Diversiteit” is een (s) linkse truc om de christelijke meerderheid te onderwerpen. Christenen moeten op de achtergrond staan.

Om de mensheid te degraderen, moet de elite de vier pijlers van de menselijke identiteit dynamiseren ( beter: “opblazen) : ras, religie, natie en familie. Net zoals het homoseksualiteit en fe-manisme promoot om het gezin te ondermijnen, gebruikt het Joodse feestdagen om het christendom te vernietigen.

De waarheid is dat de meeste joden en andere niet-christenen graag van Kerstmis een officiële nationale feestdag maken. Sommige joden en moslims begonnen zelfs groepen om Freedome de authentieke viering van Kerstmis te promoten ( NB. : wij zouden zeggen om in vrijheid en ongebondheid kerstmis voor iedereen tot feestdag te maken) . Niemand kan bezwaar maken tegen de geest van goddelijke liefde en menselijke broederschap die Christus vertegenwoordigt. Het is het hart en de ziel van Kerstmis.

Niemand heeft er bezwaar tegen behalve de in het buitenland gevestigde centrale bankiers en het monolithische occulte (dwz maçonnieke) politieke en culturele establishment dat ze in dienst hebben.

…Vrijmetselaars zitten achter de onechte scheiding van religie en staat.

“Vrijmetselarij is historisch gezien een revolutionaire wereldwijde beweging die is georganiseerd om het kabbalistische gnosticisme te bevorderen; om het christendom te ondermijnen en … te vernietigen; om vrijmetselaarsfilosofie in belangrijke overheidsstructuren te brengen; en om elke regering te ondermijnen die niet strookt met de principes van de vrijmetselaars.” ( Paul Fisher in “Behind the Lodge Door” Blz.16)

…De vernietiging van het christendom is een hoofddoel van het communisme, een spawn ( een voortbrengsel / gebroed / uitbroedsel b.v. a spawn of evil een uitbroedsel van kwaad) van de bankelite via haar maçonnieke arm. Communistische / vrijmetselaarsregeringen vervolgden en vermoordden christenen in Rusland, China, Spanje, Mexico, Frankrijk enz.

Als joden aan deze vervolging zouden worden onderworpen, zou er gekrijs van “antisemitisme” klinken, maar christenen aanvaarden het gedwee.

Gebruikmakend van schuldgevoelens die door de joodse holocaust zijn gegenereerd, conditioneren de elitairen christenen om zich aan joden te hechten en gedwee hun overtuigingen en instellingen op te geven. Dit veroorzaakt natuurlijk antisemitisme.

…Niet alle joden maken deel uit van deze heersende kaste, maar alleen die joden (en niet-joden) die voor de centrale bankiers werken via het web van bedrijven, stichtingen, mediabedrijven, universiteiten enz. dat het ( Amerikaanse) establishment vormt.

…De meerderheid van de Joden zoals ik (is H.Makow) wil geen deel uitmaken van de Nieuwe Wereldorde, die eigenlijk van plan is om het ware jodendom (en joden) uit te roeien, samen met het christendom en de christenen.

Maar de bankiers zouden graag vijandigheid jegens alle joden afwenden, niet alleen degenen die voor hen werken. Op deze manier kan verzet tegen hun kwaadaardige plan worden afgedaan als haat en vooroordelen.

…Christus zei: ” Dus een ieder die mij erkent voor de mensen, zal ik erkennen voor mijn Vader die in de hemel is; maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is.” (Mattheüs 10: 32-33)

Toen zei hij: “Denk niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen; ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar een zwaard.”

…We kunnen evenmin religie uit het nationale leven halen als we licht uit een kamer kunnen halen zonder in duisternis te worden achtergelaten.

Uit reacties: …De reden waarom de geldwisselaars en farizeeën een hekel hebben aan Kerstmis, is dat het verhaal van Jezus en dus het christendom ALLES is: dat God je enige meester is. Mensen zijn vergeten dat het doel van Jezus was om de “Joden” vrij te maken van de Farizeeën en Geldwisselaars, de tradities van mensen.

Zolang God alleen boven u staat, bent u vrij en kan niemand boven u staan. Dit is het ergste dat mogelijk is voor de slavenhandelaren, en dat zijn de geldwisselaars en farizeeën.

Alleen Jezus kan je bevrijden, en dit wordt gedaan door God je enige meester te maken. Christendom en vrijheid zijn een en hetzelfde.

…Ik vraag me al een tijdje af waarom het christendom door het establishment wordt aangevallen. Gezien het feit dat de islam Jezus ook erkent als de messias en een groot deel van de moslims is voorbereid op oorlog en martelaarschap, was het tot nu toe nooit echt logisch voor mij met al dit gepraat over vaccinpaspoorten die een vereiste werden om toegang te krijgen tot basisdiensten en zelfs om te werken. Het lijkt te veel op het merkteken van het beest, zoals beschreven in het boek Openbaring, om een eenvoudig toeval te zijn, en het christendom is de enige religie die Openbaring in zijn geschriften opneemt.

Hoe minder mensen dit serieus nemen, hoe meer mensen bereid zullen zijn om experimentele vaccins te nemen in ruil voor versoepeling van de beperkingen op onze fundamentele vrijheid.

…Ja, de haat is intens.

Maar ze zullen niet winnen, want Jezus Christus is de Heer der Heren en Koning der Koningen.

En zoals het Oude Testament herhaaldelijk aantoont, kiest God er altijd voor om te vechten met een klein, schijnbaar volledig overweldigd menselijk leger omdat het Zijn goddelijke glorie laat zien.

Hoe volkomen dwaas is het voor de sterfelijke mens om tegen zijn maker te vechten.

…Moet zeggen dat uw site de beste op internet is! Je geeft zowel feitelijke informatie als filosofische waarheden.

Ga zo door broer!

Zie ook bij Jon Christian Ryter HET CHRISTENDOM WISSEN DEEL 1 van 3

zie ook Waarom het jodendom Christus haat – Leon de Poncins:

zie ook: Maria lasteren en de geboorte van Jezus in de talmoed van Michael Hoffman www.RevisionistHistory.org

Over pathologische leugenaars

Bij christiansfortruth een lezenswaardig artikel gelezen over de leugen: Hoe Joodse overlevenden en voorstanders van de Holocaust voldoen aan leerboekcriteria / definities van ‘pathologische leugenaars’

Google translate gebruikt en af en toe een beetje aangepast.

Uit het artikel:

…De formele studie van liegen – vooral pathologisch liegen – is een serieus eigen vakgebied geworden, en veel van de zogenaamde ‘Holocaustoverlevenden’ zouden voldoen aan alle vier criteria die onderzoekers gebruiken om te bepalen of iemand een gewone leugenaar is – of dat nu willens en wetens is of niet:

De iconoclastische (NB.: beeldenstormer, barbaar, vernieler) kunstvernieler sociaal filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) maakte in zijn boek Beyond Good and Evil een kernachtige opmerking over liegen en hoe het relaties beïnvloedt: ‘ Niet dat je tegen me hebt gelogen, maar dat ik je niet langer geloof, heeft me geschokt “

Maar hoe kunnen we leugens van waarheid onderscheiden? We stellen ons allemaal voor dat we goede karakterrechters zijn, en geloven oprecht dat we kunnen zien wanneer iemand niet eerlijk is. Maar al te vaak krijgen we ongelijk.

In het begin van de jaren 1890 identificeerde de baanbrekende Duitse psychiater Anton Delbrück (1862-1944) een mentale aandoening die hij ‘pathologisch liegen’ noemde, waarin iemand gewoonlijk of dwangmatig liegt .

Hoewel het niet ongebruikelijk is dat mensen liegen om zichzelf uit moeilijke situaties te redden of anderen in verlegenheid te brengen, vertellen pathologische leugenaars consequent en onnodig onwaarheden die uitgebreid en fantasievol zijn , hoewel hun leugens niet noodzakelijk de grenzen van de geloofwaardigheid overschrijden.

Pathologische leugenaars schilderen zichzelf vaak als helden of slachtoffers en kunnen erg overtuigend zijn – meestal omdat ze het web van leugens dat ze hebben opgebouwd zijn gaan geloven en niet in staat zijn om feit van fictie te onderscheiden .

Liegen, zelfs pathologisch liegen, komt veel vaker voor dan we gemakkelijk toegeven. Tim Levine is de Distinguished ( beroemde , befaamde, van aanzien) Professor en voorzitter van de afdeling Communicatiewetenschappen aan de Alabama University, en bestudeert al bijna 25 jaar ijverig liegen en bedrog. Volgens hem zijn er vier hoofdredenen die ervoor zorgen dat mensen liegen: om een fout of overtreding te verdoezelen, financieel gewin, persoonlijk gewin, of om uit moeilijke situaties te komen .

Zijn studies hebben aangetoond dat bijna 50% van de mensen tot vijf leugens per dag vertelt. Hij merkt ook op dat de meeste gangbare opvattingen over leugenaars, ironisch genoeg, niet waar zijn. ” Bijna overal zeggen mensen dat leugenaars je niet in de ogen zullen kijken als ze liegen, maar er is absoluut geen bewijs om dat te ondersteunen .”

Deze vraag benadrukt perfect het verschil tussen gewone leugens en pathologische leugens. Als iemands motivatie alleen is om degenen tegen wie hij liegt te misleiden, dan weten ze dat ze liegen. Maar als een leugenaar gelooft dat zijn onwaarheid de essentie van de waarheid is, is het een heel ander balspel .

Een van de meest beangstigende aspecten van de moderne tijd is de prevalentie van pathologische leugens die schaamteloos als feit worden aangeprezen. Helaas is dit fenomeen steeds erger geworden, wat heeft geresulteerd in een situatie waarin zelfs onweerlegbare waarheden in twijfel worden getrokken. Traditionele Joodse bronnen beschrijven de materiële wereld als het “domein van de leugen”.

Misschien was er een tijd dat de wereld alleen maar vals was. Tragisch genoeg is het vandaag geëvolueerd tot een “domein van pathologische onwaarheid “, wat betekent dat onze zoektocht naar de echte waarheid vastberadener dan ooit moet zijn.

Holocaustoverlevenden – en de joodse culturele machtsstructuur die hen in staat stelt – vertonen alle vier de hier genoemde criteria om uit te leggen waarom mensen liegen – vaak pathologisch – en alle overlevenden portretteren zichzelf als zowel helden als de uiteindelijke slachtoffers , precies zoals het onderzoek suggereert.

Ten eerste , als dekmantel voor fouten of Moral Transgressions ( Morele overtredingen) :

We weten, volgens officiële documenten die zijn vrijgegeven door het Britse Ministerie van Informatie, dat het Holocaust-verhaal is gemaakt om het publiek af te leiden van de massale genocide die werd gepleegd door de Joodse bolsjewieken in Sovjet-Rusland, waar 60 miljoen blanke christenen werden vermoord.

De volgende grote misdaad die door het Jodendom werd gepleegd, was de oprichting van de staat Israël en de gedwongen verplaatsing van de Palestijnse Arabieren die dat land bezetten. Terwijl honderdduizenden Arabische levens zijn verloren gegaan in deze voortdurende landroof, roepen de Israëli’s altijd de Holocaust aan als een manier om zichzelf vrij te pleiten van deze misdaad tegen de menselijkheid.

Ten tweede , financiële winst :

De Holocaust is een miljardenindustrie geworden die herstelbetalingen genereert uit Duitsland , maar ook uit vele andere Europese landen wegens vermeende “medeplichtigheid”. Niet alleen dat, Hollywood-films en televisieshows gewijd aan de Holocaust hebben ook miljarden gegenereerd voor hun joodse makers. Tienduizenden Joden werken fulltime in deze Holocaust-industrie – in musea, advocaten, overheidsmedewerkers , non-profitorganisaties, “nazi” -jagers, psychologen, enz. Norman Finkelstein legt deze lucratieve industrie uit in zijn boek, The Holocaust Industry: Reflections over de uitbuiting van joods lijden .

Ten derde , persoonlijk gewin :

Individuele “overlevenden” worden vertroeteld door dit Holocaust Industrial Complex – ze ontvangen genereuze boekcontracten voor hun “memoires”, samen met volledig betaalde boekrondleidingen en lezingen op scholen en prestigieuze universiteiten die eredoctoraten verlenen aan deze “getuigen”. En als hun memoires worden gekozen voor grote Hollywood-films, kunnen ze miljoenen verdienen. En voor oudere mensen betekent een overlevende van de Holocaust dat je veel aandacht en geld krijgt in plaats van – zoals de meeste oude mensen – alleen wegkwijnen in een verpleeghuis en televisie kijken. Niet alleen dat, studies tonen aan dat overlevenden van de Holocaust eigenlijk langer leven dan degenen die de “Holocaust” niet rechtstreeks hebben meegemaakt.

Ten vierde , kom uit moeilijke situaties :

Hoe vaak hebben we verhalen gelezen over Joden die betrapt zijn op allerlei soorten misdaden en misdrijven – en ze roepen steevast de Holocaust als excuus aan – dat zij of hun ouder of grootouder een “overlevende van de Holocaust” is / was? Hoe vaak horen we de staat Israël zich verdedigen tegen beschuldigingen van genocide tegen de Palestijnen door de Holocaust ter sprake te brengen?

…Zoals Dr. Timothy Levine , de bovengenoemde “expert” op het gebied van liegen, opmerkt, zijn mensen van nature geneigd anderen te geloven – ze krijgen bijna altijd het voordeel van de twijfel.

Joodse “overlevenden” worden zelden of nooit geconfronteerd met feitelijke tegenstrijdigheden of onwaarschijnlijkheden met betrekking tot hun “verhalen” – die hen volgens professor Norman Finkelstein alleen maar aanmoedigen om nog meer te liegen .

En we weten uit experimenten met conformiteit van denken – vooral de beroemde Asch-experimenten – mensen zullen negeren wat ze voor hun ogen zien en zich conformeren aan groepsdenken uit sociale druk – en dat geldt voor Joden die zich conformeren aan het officiële Holocaust-verhaal en voor het publiek dat passief meegaat met hun getuigenissen , hoe belachelijk ook .

Joden zijn tot slaaf gemaakt door deze grote leugen – net als de rest van de samenleving – en ze moeten worden bevrijd uit deze mentale en emotionele gevangenis die ze voor zichzelf hebben gebouwd – maar hoewel sommige joden met dit bedrog zijn geconfronteerd, is er nog steeds een enorm aantal van druk onder Joden om zich te conformeren – met dreigementen om het te ondersteunen .

NB.: op de website eliewiesel tattoo (en vele andere websites) probeert men steeds meer de leugens bloot te leggen. Voor mij waren sommige onthullingen schokkend. Bijna alle boeken van Wiesel stonden / staan ook in mijn boekenkast. Het is een schok om te lezen hoe de werkelijkheid verdraaid wordt.

Veel boeken bevatten verzonnen verhalen terwijl ik lang heb aangenomen dat het de werkelijkheid was. Maar het is waar: de waarheid maakt vrij.

Van de site: Observatie door een Joodse socioloog / kampoverlevende:

“… de meeste memoires en rapporten van ‘Holocaustoverlevenden’ zitten vol met belachelijke breedsprakigheid, grafomane ( verslaving aan het schrijven) overdrijving, dramatische effecten, overschatte zelfinflatie, dilettant filosoferen, aspirant-lyriek, ongecontroleerde geruchten, vooringenomenheid, partijdige aanvallen. .. ”

Samuel Gringauz,“ Jewish Social Studies ”(New York), januari 1950, Vol. 12, p. 65.

Zie ook hier

en ook hier

Over geplande totalitaire communistische tirannie

Bij SOTN een verhelderend artikel over Oikofobie mbt tot geplande totalitaire communistische tirannie dat zeer veel uitlegt.

Alle waanzin en HAAT is aan de linkerkant, Door Mike Smith.

Uit het artikel: (google translate gebruikt)

Wat is Oikopedia?

In 2019 schreef de Zweedse academicus Dr. Benedict Beckeld een zeer interessant artikel als opmaat voor een van zijn aankomende boeken. Je kunt het hier lezen:

‘Oikophobia’: Our Western Self-Hatred door Benedict Beckeld

“Oikophobia”, vraag je ??

In het Oudgrieks betekent “oikos” en “phobos” samen een soort van irrationele angst voor huis hebben (NB:wij zouden zeggen: een thuis hebben) of zoals Dr. Beckeld het noemt … “de intellectueel bankroete houding van oikofobie, de haat of afkeer van het eigen culturele huis.”

De term werd in deze zin bedacht door de Britse filosoof Roger Scruton in 2004, in zijn boek “England and the Need for Nations”. Hij noemt oikofobie “de gevoelde behoefte om de gewoonten, cultuur en instellingen die herkenbaar ‘van ons’ zijn te kleineren.”

Oikofobie en het verval van het Westen

…Beckeld ziet “een beschaving die niet meer in zichzelf gelooft, die zichzelf haat, en die daarom niet bereid is de waarden van individuele vrijheid, democratie en wetenschappelijk en wetenschappelijk scepticisme te verdedigen die ons sinds de oudheid zijn overgeleverd.”

We zien dit fenomeen dagelijks bij deze linkse wezens die minachting hebben voor hun eigen cultuur, hun eigen beschaving en hun eigen mensen.

Wanneer iemand zich afvraagt: “Hoe kan het tot zo’n culturele zelfhaat zijn gekomen?” Dr. Beckeld gelooft dat er een historisch proces is dat een samenleving van een naïef en zelfbevorderend begin naar zelfverachting en verval brengt.

…Wanneer men het artikel van Dr. Beckeld leest, wordt het duidelijk wat er moet gebeuren om onze beschaving te redden. We hebben een sterkere drift naar RECHTS nodig.

…We zagen de opkomst van Russisch nationalisme … nationalisme in Hongarije, Polen, Golden Dawn in Griekenland … zelfs in West-Europese landen zagen we rechtse partijen in opkomst … de FPÖ in Oostenrijk, de AfD in Duitsland, de PVV in Nederland en Front Nationale in Frankrijk.

Het leek alsof er toch hoop was voor het Westen.

Maar toen gebeurde er iets. Met de verkiezing van Donald Trump in 2016 zagen we de volle kracht van de linkse oikofobe machine binnenkomen.

Linkse, bevooroordeelde media, linkse vooringenomenheid, sociale media, politici, acteurs, beroemdheden, activisten en miljardairs … allemaal verenigd in een wanhopige grote slootpoging om de redding van de westerse wereld uit hun klauwen te voorkomen en in feite voor eens en voor altijd te vernietigen .

…Een vernietiging waaraan ze hebben gewerkt en waaraan ze hebben gepropageerd, zoals Samuel P. Huntington zei in zijn boek “The Clash of Civilizations”, sinds het einde van WO II.

…Zangeres Cher noemde Trump een klootzak. JK Rowling zei dat Voldemort nooit zo slecht was als Trump. Madonna zei dat ze het Witte Huis wilde opblazen.

Nooit in de geschiedenis van de westerse beschaving hebben we gezien dat BLF, Antifa, Soros, Gates, Hollywood, et al. Een president zo haten als ze Donald Trump haten.

…Een nieuwe definitie van linkse haat

…Het is zo’n irrationele HATRED (NB.: haat, afschuw, vijandschap) dat ik het niet eens moet zijn met Dr. Beckeld’s naam voor dit fenomeen. Dit is geen “fobie”… deze mensen zijn niet bang voor het Westen of hun eigen beschaving. Het is een “Misia”… van het Oudgriekse woord “Misos” (haat) of “Miseo” (haten).

Het woord zou niet “Oikophobia” moeten zijn, maar eerder “Oikomisia”, want het is een intense, irrationele haat tegen het Westen… tegen hun eigen beschaving.

Maar we zien dit nog verder gaan. Dr. Jamie Glazov schreef erover in zijn boek “United in Hate: The Left’s romance with tyranny and terror”.

Deze waanzin van links gaat verder dan louter haat tegen hun eigen cultuur (“Oikomisia”). Het gaat verder dan louter liefde voor vreemde cultuur (xenofilie).

Het is “Tyrannofilie”… de liefde voor tirannen en terreur (van het oude Griekse “tyrannos”).

Deze linksen haten niet alleen het Westen of een liefhebber van het Westen en de Westerse beschaving zoals Donald Trump. Ze zijn smoorverliefd op communistische tirannen zoals Stalin, Pol Pot, Xi Jinping en Angela Merkel.

...Het is één ding om te zeggen dat links een minachting heeft voor of zelfs een hekel heeft aan de christelijke religie, maar daar houdt het niet op; ze HOUDEN van en omarmen alles wat tegen het christendom is, dat het christendom afwijst … abortus, homoseksualiteit, multiculturalisme, egalitarisme, moreel relativisme, enz.

…Ze zijn hypocriet. Ze zijn tegen de doodstraf voor moord, maar bezingen de lof van linkse massamoordenaars als Stalin, Mao en Mandela. Ze zullen feministisch zijn en doen alsof ze opkomen voor de rechten van vrouwen, maar negeren totaal de onderdrukking van vrouwen in islamitische en Afrikaanse culturen. Dus ik kan doorgaan. Het is een alles verterende haat voor alles wat goed is en liefde voor alles wat slecht is.

…Conclusie

Nu 2020 ten einde loopt en we verder wegzinken in de linkse tirannie van Oikomisia en medisch totalitarisme, wordt het urgenter voor ons om onze waakzaamheid niet te laten verslappen en het sterven van het westerse licht te bestrijden. In een tijd waarin links onze beschaving, onze democratieën wil ondermijnen, onze vrijheden wil wegnemen en ons hun kwaad wil opdringen … zouden we een grotere liefde moeten tonen voor onze cultuur, onze waarden en die dingen die de westerse beschaving groot hebben gemaakt … de meest vrije , eerlijkste en meest welvarende beschaving die deze wereld ooit heeft gezien.

Zie ook