20210215 Over kennis

1 Korinthe 8, 2-3 (HSV): En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men behoort te kennen. Maar als iemand God liefheeft, is hij door Hem gekend. Als iemand denkt dat hij iets weet, heeft hij nog niet geweten wat hij zou moeten weten … Niet weten wat…

Over hoe te leven

Over hoe leven in tijden van waanzin God wil dat we kennis van Hem hebben en over wat Hij van ons verwacht. Om Hem te gehoorzamen, moeten we kennis hebben van de geboden. Maar net zo belangrijk als kennis hebben, is wijsheid hebben. Feiten over God en de bijbel kennen is niet alles wat wijsheid…