Tag: vrijmetselarij

20231122 Over een toekomstige derde tempel

Van Xandernieuws, zie daar afbeeldingen, links

Dit is de rode vaars die geslacht moet worden voor inwijding Derde Tempel

Posted on 16/11/2023

(12.15) – Op 17 september 2022 berichtten we dat er vijf perfecte rode vaarzen naar Israël waren overgebracht voor een mogelijke inwijdingsceremonie van een toekomstige Derde Tempel die door zowel Joodse groepen als een groot aantal christenen wordt verwacht. Eén van de koeien (foto) staat inmiddels in een speciaal onderzoekscentrum, waar rabbijnen uiteindelijk zullen moeten besluiten of het beest inderdaad puur is, dat wil zeggen dat er niet meer dan twee niet-rode haartjes op zijn lijf mogen worden gevonden. De as van een perfecte rode vaars wordt met speciaal gezuiverd water gemengd, waarmee de priesters moeten worden gezuiverd alvorens ze de Tempel mogen betreden. De vaars trekt nu al honderden bezoekers, en dat zouden er volgens sommigen zelfs miljoenen kunnen worden.

De inmiddels 26 maanden oude vaars bevindt zich nu in Shiloh (gelegen in de Benyamin regio in Samaria), waar ooit de Bijbelse tabernakel stond. Het is de bedoeling dat het dier gezelschap krijgt van twee andere vaarzen. Bezoekers zijn welkom, maar mogen (en kunnen) de dieren niet aanraken.

Het project wordt gesteund door de Israëlische regering, en dat is nieuw. Pas de vorige regering onder de co-premiers Yair Lapid en Naftali Bennett – die juist als gematigder als de huidige premier Benyamin Netanyahu golden – begon zich officieel achter organisaties zoals het Tempel Institute en Boneh Israël, die streven naar de bouw van een Derde Tempel, op te stellen. (Zie ook ons artikel van 16 oktober 2022: Israël bouwt nieuwe luchthaven temrinal en ondergrondse HSL naar Klaagmuur voor bezoekers toekomstige Derde Tempel).

Voorheen achtten Israëlische regeringen openlijke steun aan dit streven als te risicovol, omdat alleen al het leggen van de eerste steen vermoedelijk een massale moslimaanval op Israël zal ontketenen vanwege de Al-Aqsa moskee en het Rotskoepelgebouw op het Tempelplein.

Is dit de 10e en laatste rode vaars ooit?

De rode vaars, of Parah Adumah, wordt voor het eerst in het Oud Testamentische boek Numeri (19:2) genoemd. Aäron kreeg hier de opdracht van God om ‘een perfecte rode, gave koe waaraan geen gebrek is en die geen juk gedragen heeft’ te slachten, waarna de as van het dier moest worden gebruikt voor het reinigingsritueel van de priesters.

Perfecte rode vaarzen, die niet meer dan 2 niet-rode haartjes mogen hebben, zijn extreem zeldzaam. Ten tijde van de eerste twee Tempels zijn er slechts 9 van geboren. Omdat het Temple Institute er niet in slaagde er eentje in Israël te fokken, werd Boneh Israël, een organisatie die christenen onderwijst over Israël en hen in contact brengt met het ‘heilige land’, ingeschakeld.

Volgens de Joodse traditie zullen er in de hele menselijke geschiedenis slechts 10 perfecte rode vaarzen worden geboren. Aangezien er tijdens de eerste twee Tempels al 9 zijn geweest, zou de 10e dus wel eens de vaars van de foto kunnen zijn, of één van zijn vier ‘broertjes’. ‘De tiende rode vaars zal worden gerealiseerd door de koning, de Messias; dat hij spoedig moge worden onthuld,’ schreef rabbi Moshe ben Maimon (Maimonides, of ‘Rambam’), de belangrijkste Joodse geleerde uit de middeleeuwen.

De paus, koning Charles, Trump, Obama, Putin… enzovoorts

Dat de plannen voor het herbouwen van de fysieke Tempel door zoveel gelovigen wordt toegejuicht, is terug te voeren op de – naar mijn overtuiging valse – leer van de zogenaamde ‘pre-trib’ of ‘mid-trib opname’, die beweert dat de ware gelovigen in de hemel worden opgenomen voordat de laatste (7 of 3,5 jarige) fase van de eindtijd (de zogenaamde ‘grote verdrukking’) op aarde losbarst. Daarna zou dan ‘de Antichrist’ zich openbaren, een wereldheerser die in de herbouwde Tempel zou plaatsnemen en zichzelf tot (een) god zou uitroepen.

In de loop van der tijd zijn al tal van bekende namen die ‘de Antichrist’ zouden zijn, de revue gepasseerd. Donald Trump en koning Charles III zijn de jongste kandidaten, en vóór hen Barack Obama (die volgens sommigen nog steeds een grote kanshebber is). Weer anderen denken dat het Vladimir Putin, een Europese leider, een Arabische prins of de paus is. Kortom: er wordt heel wat gespeculeerd, maar niemand weet het zeker, en dat komt vermoedelijk omdat zowel die tempel als die wereldheerser die daar in zou gaan plaatsnemen er niet gaan komen.

Immers, nergens in de Bijbel komt een ‘de Antichrist’ voor. De term wordt slechts 7 keer gebruikt (waarvan NUL keer in het Apocalyptische boek Openbaring, en dat terwijl dit – op Jezus Christus na – de belangrijkste persoon van de eindtijd zou zijn), en dan uitsluitend in algemene zin, dus iedereen ‘die de Vader en de Zoon ontkent’. Deze fictieve ‘Antichrist’ is dan ook aantoonbaar bedacht door twee Jezuïeten*, die in opdracht van het Vaticaan iets moesten bedenken om de Reformatie, waarin het Vaticaan en met name de paus als ‘Antichrist’ werd aangewezen, te laten ontsporen.

(* Van dezelfde orde als de huidige paus, en dat zal geen toeval zijn.)

De echte Tempel is geestelijk, maar er kan een valse fysieke tempel komen

Een door mensen herbouwde Joodse Tempel is nooit de bedoeling geweest van God, noch van Jezus Christus, die – net als de profeet Daniël – juist voorzegde dat er tot het finale einde geen steen op de andere zou blijven staan. Na Jezus’ hemelvaart wordt in het hele Nieuwe Testament met de term ‘Tempel Gods’ overduidelijk een geestelijke tempel bedoeld, de wereldwijde verzameling van gelovigen. God woont immers ‘niet in tempels met handen gemaakt’ (Hand.17:24). ‘.. de tempel Gods, dat zij gij,’ (1 Kor.3:17); ‘Wij toch zijn de tempel van de levende God’ (2 Kor.6:16).

De Bijbeltekst waaruit zou blijken dat er een letterlijke tempel met ‘Antichrist’ komt, is het zoveelste slachtoffer van een typisch staaltje ‘plat’ en onkundig Westerse denken, zonder oog voor of kennis te hebben van de context en grondtekst: ‘Eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.’ (2 Tess.2:3-4).

De apostel Paulus voorzegt in deze brief géén herbouwde tempel, maar dat Jezus pas terugkeert nadat er eerst een grote afval van het geloof heeft plaatsgevonden. Die afval veroorzaakt dat ‘de wetteloze mens’ (in algemene zin, als in ‘de mens zal niet leven van brood alleen’) de kerken zal overnemen en zijn eigen wetten en regels maakt (zich dus als God opstelt), en zich zelfs lijkt te bewijzen met ’tekenen en wonderen’. Pas op het moment dat dit proces voltooid is, de ware gelovigen zich vrijwel enkel nog buiten de kerk bevinden en zelfs zullen worden vervolgd door het valse christendom, zal Jezus ingrijpen en deze nepgelovigen ontmaskeren (vertaald met ‘openbaren’) en ‘doden door de adem zijns monds’ (= door Zijn Geest)(vs.8).

Er bestaat overigens wel degelijk een serieuze mogelijkheid dat de globalistische elite, waar ook het Vaticaan (dat al tientallen jaren aast op de zeggenschap over Jeruzalem) toe behoort, opzettelijk dit valse scenario zullen proberen uit te spelen en zo de hele ‘eindtijd’ in scene zullen zetten – inclusief de bouw van een Derde Tempel, en inclusief een ‘Antichrist’ wereldheerser, die wellicht naar voren treed na een vooropgezet ‘Armageddon’, een aanstaande Derde Wereldoorlog tussen Israël en de islamitische wereld en gelijktijdig tussen het Westen en Rusland/China.

Een valse, holografische wederkomst?

Zeker gezien de huidige Gaza oorlog en de 9/11-achtige trigger daarvan lijkt de koers van Israël erop te wijzen dat de Joodse staat enkel als een soort vazalstaat van de Vrijmetselarij wordt gebruikt om opzettelijk dat valse eindtijd scenario ten tonele te brengen, wat de gelovigen van alle grote religies ervan moet overtuigen dat ‘Armageddon’ en de ‘Apocalyps’ aan het plaatsvinden zijn, en het ‘1000 jarige Vrederijk’ aanstaande is.

Het aloude ‘Project Bluebeam’ zou dan alsnog kunnen worden uitgevoerd. Met behulp van HAARP technologie en holografische lasers, die inmiddels beelden kunnen projecteren die niet meer van echt te onderscheiden zijn, kan een valse, ‘uit de hemel’ neerdalende ‘verlosser’ aan de mensheid worden gepresenteerd, alsof de profetieën inderdaad in vervulling gaan. Een alternatief scenario is dat de mensheid óf wordt belaagd, óf wordt ‘gered’ door een (eveneens voornamelijk holografische) buitenaardse ‘UFO’ vloot. Het Pentagon ziet trouwens toch al opvallend veel UFO verschijningen boven Israël.

Het Vaticaan bouwde naast zijn VATT observatorium op Mount Graham (bij Tucson, Arizona) zelfs speciale telescopen (genaamd Lucifer-1 en Lucifer-2) om de komst van een ‘buitenaardse messias’ uit de ruimte te kunnen detecteren. Begin 2013 berichtten we hier uitgebreid over in een hele serie artikelen, die de centrale rol die het Vaticaan speelt bij de komst van het in de Bijbel voorzegde anti-christelijke ‘rijk van het Beest’ behandelden.

‘Daarentegen is diens komst* (*= van de wetteloze mens) naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen… en daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben…’ (vs.9-11). Zal die dwaling een geprojecteerde ‘wederkomst’ na een in scene gezette eindtijd zijn, misschien zelfs wel inclusief een valse ‘opname’? Ik vermoed dat we binnen nu en een jaar of 10, 15 het antwoord zullen weten.

Xander

Zie ook o.a.:

14-11: Dreigende opstand in Katholieke Kerk? Priesters noemen de één-wereldreligie paus ‘Antichrist’

2022:

16-10: Israël bouwt nieuwe luchthaven temrinal en ondergrondse HSL naar Klaagmuur voor bezoekers toekomstige Derde Tempel

18-09: Vijf perfecte rode vaarzen arriveren in Israël voor mogelijke Tempel ceremonie 2023

03-08: Israël voorop met invoeren systeem van het Beest, beperkt cash betalingen tot slechts 1660 euro (/ WEF versnelt ‘Het Beest’ agenda naar 2025 – Uw lichaam wordt gekoppeld aan vaxpas, bankrekening en digitale ID) (/ 666 (Chi-Xi-Stigma) zal door ‘de Kerk’ worden ondersteund )

26-07: Pentagon ziet opvallend veel UFO verschijningen boven Israël

13-04: Terugkeer Project Bluebeam? NASA kan met HAARP apocalyptische beelden in de lucht projecteren

07-04: Pentagon geeft nieuwe UFO documenten vrij: ‘Stralingswonden’ en ‘onverklaarbare zwangerschappen’ ( / Pentagon onderzocht contact maken met bijna 5000 buitenaardse beschavingen – Flashback: Vaticaan bouwde speciale telescoop voor komst ‘buitenaardse messias’ – ‘We leven zonder het te beseffen met vele buitenaardse levensvormen’)

04-04: (/ Wordt er bewust een grote oorlog in het Midden Oosten ontketend om de bouw van de Derde Tempel in Jeruzalem mogelijk te maken?)

2020:

16-12: ‘Vaticaan bereidt wereld met bizarre kerststal voor op komst buitenaardse verlossers’

Archief (ter referentie):

2013:

17-05: Kardinaal: Paus Franciscus gekozen na bovennatuurlijke tekenen (Oud-topadvocaat Jezuïtische Orde VS bevestigt dat het Vaticaan informatie over UFO’s achterhoudt)

11-03: Het Vaticaan en de komende Verlosser uit de ruimte

05-03: De komst van het nieuwe, buitenaardse evangelie

03-03: UFO’s boven het Vaticaan

25-02: Paus impliceert dat Grote Verdrukking gaat beginnen

19-02:: De wederkomst van het Beest voorbereid in Rome en Washington

18-02: Petrus Romanus, het zaad van de slang en de valse messias

04-02: Buitenaardse experimenten en poorten naar andere dimensies

28-01: Close encounters met vreemde wezens

22-01: Aliens zijn de historische demonen

17-01: De dagen van Noach zijn teruggekeerd

14-01:: Mensheid al heel lang bezocht door buitenaardsen’

04-01: Jezus Christus een kind van buitenaardsen?

02-01: Vaticaans plan voor komst buitenaardse redder

Share this article

20231103 Over de slang

Via henrymakow.ca, zie daar afbeeldingen en links, google translate

(Ed.: ik deel dit vanwege “de slang” want het is verder oud nieuws, Trump is geen speaker geworden)

5 oktober – Voorzitter van het volgende Huis van Trump?

5 oktober 2023

Donald Trump wordt voorbereid als de redder van Amerika. Het maakt niet uit dat hij nooit een kans heeft gemist om zijn steun aan de Vrijmetselarij en Lucifer te betuigen. De Demonratten en de media verzonnen tientallen valse beschuldigingen tegen hem, maar maakten nooit melding van de dagelijkse middelvinger die hij zijn aanhangers gaf. Trump is een realityshow-acteur.

‘Je wist dat ik een slang was,’ zei hij, en hij kon naar zichzelf verwijzen.

Trump is een verrader die duidelijk vervalste verkiezingen aan Biden heeft toegegeven, maar Amerikanen zijn rubes. Ze zijn al vergeten dat Trump verantwoordelijk is voor de COVID-hoax en het dodelijke vaccin.

(Ed.: dit is het artikel met de tekst van de slang. Van de independit.

The Snake volledig: lees het anti-immigratiegedicht van Donald Trump

Donald Trump las songteksten voor die hij herhaaldelijk heeft gebruikt om te waarschuwen voor immigratie

(Ed.: hij gebruikt het voor immigratie maar hij zegt het ook over zichzelf. Hij is de slang. Ik zag het destijds ook niet maar nu zie ik de constante vrijmetselaarsgebaren, het piramide teken, het 666 teken enz. Hij heeft zijn ziel verkocht en is van “hen” en aangezien ze beide kanten bespelen kunnen ze Trump inzetten waar en wanner ze maar willen. De slang kennen we uit de Bijbel. De slang verleidt Eva, we worden gewaarschuwd maar vallen toch voor de bekoring, voor de misleiding.)

door Jeremy B. Wit San Francisco Vrijdag 23 februari 2018 20:31

Donald Trump leest gedicht The Snake voor op CPAC 2018 (zie bij de link de video)

President Donald Trump heeft zich tijdens een toespraak op een conservatief CPAC-forum in zijn grootste hits verdiept, waarbij hij songteksten reciteerde die een terugkerend onderdeel waren van zijn campagnerepertoire.

Het lied van Al Wilson, getiteld ‘the Snake’, dient als een waarschuwend verhaal over het gevaar van immigranten voor Trump. Het gaat over een vrouw die dwaas een gevaarlijk roofdier omhelst.

‘Beschouw het in termen van immigratie’, zei Trump tegen zijn toehoorders.

Tijdens de presidentiële campagne las Trump de tekst vooraf door te praten over de gevaren van het accepteren van Syrische vluchtelingen. Hij riep tijdens zijn campagne op tot een verbod op moslimimmigratie, en tijdens zijn ambtsperiode heeft hij herhaaldelijk geprobeerd de immigratie uit landen met een moslimmeerderheid te blokkeren.

Sinds hij het presidentschap op zich heeft genomen, heeft Trump voortdurend gewaarschuwd dat een poreuze grens het mogelijk maakt dat criminelen en drugs Amerika binnenstromen, wat zijn pleidooi voor een grensmuur versterkt. Hij heeft soortgelijke kritiek geuit op het legale immigratieproces van Amerika, waarbij hij zegt dat mechanismen als een diversiteitsvisumloterij en de toelating van vluchtelingen een route naar Amerika bieden voor terroristen en andere mensen die de openbare veiligheid in gevaar brengen. Hij las ook ‘de Slang’ tijdens een evenement ter gelegenheid van zijn eerste 100 dagen als president.

Hier zijn de volledige teksten:

Op weg naar haar werk op een ochtend

Langs het pad langs het meer

Een zachtmoedige vrouw zag een arme, half bevroren slang

Zijn mooi gekleurde huid was geheel bedekt met dauw

‘Ach,’ riep ze, ‘ik neem je op en ik zorg voor je’

‘Neem me mee, o tedere vrouw

Neem me mee, in hemelsnaam

Neem me mee, o tedere vrouw,’ zuchtte de slang

Ze wikkelde hem gezellig in een welving van zijde

En legde hem toen bij de open haard met wat honing en wat melk

Nu haastte ze zich die avond zodra ze aankwam van haar werk naar huis

Ze ontdekte dat de mooie slang die ze had opgenomen, weer tot leven was gewekt

‘Neem me mee, o tedere vrouw

Neem me mee, in hemelsnaam

Neem me mee, o tedere vrouw,’ zuchtte de slang

Nu klemde ze hem aan haar boezem. ‘Je bent zo mooi,’ riep ze

‘Maar als ik je nu niet had binnengebracht, was je misschien gestorven’

Nu streelde ze zijn mooie huid en daarna kuste ze hem en hield hem stevig vast

Maar in plaats van te bedanken, gaf de slang haar een venijnige beet

‘Neem me mee, o tedere vrouw

Neem me mee, in hemelsnaam

Neem me mee, o tedere vrouw,’ zuchtte de slang

‘Ik heb je gered,’ riep die vrouw

‘En je hebt me zelfs gebeten, waarom?

Je weet dat je beet giftig is en nu ga ik dood”

‘O, hou je mond, dwaze vrouw,’ zei het reptiel met een grijns

‘Je wist verdomd goed dat ik een slang was voordat je me in huis nam

‘Neem me mee, o tedere vrouw

Neem me mee, in hemelsnaam

Neem me mee, o tedere vrouw,’ zuchtte de slang

POTUS Trump zou overwegen SPREKER van het Huis van Afgevaardigden te worden; dit zou episch zijn en de IMO zeer interessant worden en de hulp aan Oekraïne helpen stoppen, naast andere Amerika-hatende BIDEN-agendapunten

“Het enige wat ik kan zeggen is dat we zullen doen wat het beste is voor het land en voor de Republikeinse Partij.” “Veel mensen hebben mij ernaar gevraagd… Als ik ze tijdens het proces kan helpen, zou ik het doen.”

Zie ook van henrymakow.ca

Makow – “Je wist dat ik een slang was” 1 augustus 2021

Donald Trump gebruikte deze gelijkenis in 2016 om te verwijzen naar immigratie.

De volledige gelijkenis staat hier. (zie boven)

Mensen identificeren de slang als hun favoriete boeman, inclusief Trump zelf.

Volgens mij. de slang vertegenwoordigt het kwaad. En de vrouw vertegenwoordigt de westerse samenleving. ( Ed.: zie het Bijbel van Genesis)

Wij hebben de slang omarmd en nu beleven wij de afrekening.

Maar in plaats van te bedanken, gaf die slang haar een venijnige beet…

“Ik heb je gered”, riep die vrouw

‘En je hebt me zelfs gebeten, waarom?

Je weet dat je beet giftig is en nu ga ik dood’

“Oh hou je mond, domme vrouw,” zei het reptiel met een grijns

‘Je wist verdomd goed dat ik een slang was voordat je me in huis nam…’

vanaf 23 oktober 2020

‘Je wist verdomd goed dat ik een slang was voordat je me in huis nam…’

De oprichting van de Federal Reserve in 1913. We gaven onze nationale creditcards aan een kartel van kabbalistische joden en vrijmetselaars (satanisten) die onze vernietiging beraamden.

‘Je wist verdomd goed dat ik een slang was voordat je me in huis nam…’

We lieten een satanische sekte, de Vrijmetselarij, aangesloten bij het bankenkartel, in elke sociale instelling infiltreren. ‘Wij corrumperen om te controleren (en te vernietigen)’ is hun motto.

‘Je wist verdomd goed dat ik een slang was voordat je me in huis nam…’

We hebben toegestaan ​​dat deze corruptie zich verspreidde naar alle instellingen die nodig zijn voor het behoud en de gezonde ontwikkeling van de samenleving: de overheid, de massamedia, het onderwijs, de kerk, het rechtssysteem, het leger, de politie.

‘Je wist verdomd goed dat ik een slang was voordat je me in huis nam…’

We hebben criminelen en perverselingen gekozen, uitgekozen door de bankiers omdat ze gecontroleerd kunnen worden. Clinton. Biden. Obama. Trump. In Canada hebben we de zoon van Fidel Castro gekozen. In Groot-Brittannië, Bojo. In Frankrijk verkozen ze Macron boven LePen.

‘Je wist verdomd goed dat ik een slang was voordat je me in huis nam…’

We hebben hun masterplan, de Protocollen van de Wijzen van Zion, al meer dan 100 jaar, maar we geloofden hun excuses.

‘Je wist verdomd goed dat ik een slang was voordat je me in huis nam…’

We lieten toe dat onze verdedigers zonder gevolgen werden belasterd of vermoord. JFK. Charles Coughlin. Louis McFadden. We negeerden de waarschuwingen van waarheidsgetrouwen.

‘Je wist verdomd goed dat ik een slang was voordat je me in huis nam…’

We hebben ze op 11 september de Twin Towers laten vernietigen, waarbij meer dan 3000 onschuldige Amerikanen omkwamen. Opnieuw geen gevolgen.

‘Je wist verdomd goed dat ik een slang was voordat je me in huis nam…’

We laten hen homoseksualiteit verspreiden en gender, huwelijk en gezin ondermijnen.

‘Je wist verdomd goed dat ik een slang was voordat je me in huis nam…’

Wij laten de communisten, die een tak van de vrijmetselarij vormen, vermomd als liberalen, vrijelijk opereren. Wij hebben ons buitenlands beleid aan Israël overgedragen.

‘Je wist verdomd goed dat ik een slang was voordat je me in huis nam…’

We lieten toe dat ze ons verslaafd maakten aan porno, en aan seks in het algemeen, om ons af te leiden van het verdedigen van de instellingen en waarden die we dierbaar zijn.

‘Je wist verdomd goed dat ik een slang was voordat je me in huis nam…’

Toch geloofde je Bill Gates, Anthony Fauci en goede agent Donald Trump over de #scamdemic en de noodzaak van lockdowns, maskers, vaccins en – binnenkort beschikbaar – interneringskampen. Een pandemie met een sterftecijfer van een kwart procent is een list, geen pandemie.

Je snapt het beeld.

Je kunt niet van een slang verwachten dat hij medelijden met je heeft, alleen maar omdat je nalatig, goedgelovig, laf en waardeloos was.

Ze zijn open over hun plannen om ons in gevaar te brengen. Ze zijn erin geslaagd.

Satanisme heeft maar één doel. Vernietigen. We omhelsden de slang. We lieten het kwaad binnendringen.

Satan vernietigt zijn aanhangers. Wij zijn schuldig.

Nu moeten we de wervelwind oogsten.

Gerelateerd – Satanisme uitgelegd

Eerste reactie van R

We hebben al deze dingen niet toegestaan . Het waren allemaal sluipaanvallen door leugenaars, dieven en moordenaars, van binnenuit geholpen door verraders, corrupte schurken en nepnieuwsmedia die al meer dan honderd jaar tegen ons liegen.

Ja, we hebben inderdaad criminelen en perverselingen gekozen, maar ook alleen vanwege de nepnieuwsmedia die we vertrouwden. Nogmaals, dankzij de media wisten we niet eens dat het slangen waren voordat we ze in huis namen, althans niet de gigantische slangen die het bleken te zijn. Niemand heeft gekozen voor wat we nu hebben. Als we ten onder gaan, is dat niet omdat we schuldig zijn aan het kiezen voor het kwaad, maar omdat we te dom waren om het kwaad van deze slangen te onderkennen. Dat is niet helemaal hetzelfde, hoewel het eindresultaat hetzelfde kan zijn. Maar de schuld voor het kwaad ligt uitsluitend bij de slangen.

Probeer het niet op onze schouders te leggen door ons verwijtbaar te verklaren. Als we ergens schuldig aan zijn, dan is het alleen maar omdat we te dom, te goedgelovig en te beschaafd zijn. Degenen onder ons die zien wat er gaat gebeuren, protesteren daar op de luidst mogelijke manier tegen. Stiekeme aanvallen zijn onbeschaafd, en in een fatsoenlijk universum zal dit soort verraad niet ongestraft blijven.

Naar de hel met jullie slangen, en al diegenen die jullie helpen en aanmoedigen. Jullie zijn “een volk dat altijd onder de toorn van de Heer staat”. Maleachi 1:4. Je enige uitweg is door je te bekeren en fatsoenlijk en beschaafd te worden, anders zul je voor altijd in duisternis blijven. Dat zal het oordeel van God zijn, en dat weet je.

Reacties op “Makow – “Je wist dat ik een slang was” “

Dawn zei (24 oktober 2020):

Bedankt voor je geweldige uitleg over hoe het kwaad zich in ons midden vermenigvuldigt. In antwoord op R laat hij de verantwoordelijkheid van mensen/burgers om kritisch te zijn en op te letten buiten beschouwing. Om het in feite zo te zeggen: “wijs als slangen en onschadelijk als duiven.”(Ed.: gerefereerd wordt aan Mattheüs 10, 16-17 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven.

17Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen.)

Hoeveel moeten we nog doormaken voordat de burgerij de punten met elkaar verbindt en opstaat?

Ben zei (24 oktober 2020):

“R” – geef ons niet het “we zijn bedrogen” gezeur.

Elk zichzelf respecterend land, met een beetje denkkracht en moed, dat zich niet bezighoudt met het voeren van oorlogen tussen banken, zou al eeuwen geleden klootzakken als Bill Gates en George Soros hebben gedood.

JG zei (24 oktober 2020):

Ben Franklin zei ooit over de grondleggers van de Amerikaanse grondwet: “nooit hebben zoveel mensen zo veel te danken aan zo weinigen”.

Helaas kan een groot deel van de bevolking van het huidige Amerika de betekenis van deze uitspraak niet eens begrijpen. Waarom, omdat onze Constitutionele Republiek, die ooit de meerderheidsregel garandeerde, omvergeworpen is door een perverse afwijkende minderheid met grote sommen geld. Wij hebben dit laten gebeuren.

De MSM heeft jarenlang voortdurend de raciale verdeeldheid onder de Amerikaanse bevolking gefaciliteerd om solidariteit tussen de massa’s te voorkomen, uit angst dat Amerika ooit zou terugkeren naar de meerderheidsregering waar het thuishoort.

De heer Franklin voorspelde ook dat als snode krachten (buitenlandse agenten) de kantoren van de Amerikaanse regering zouden binnendringen, onze Constitutionele Republiek een levensduur van ongeveer 200 jaar zou hebben. Helaas kan dit het geval zijn geweest.

Essel zei (23 oktober 2020):

Natuurlijk!

En dit neemt een heel concrete wending voor alle bedrijfsleiders, hoe klein ook. Terwijl de ouderen, die het leven en de mensen kenden, met rust werden gelaten, worden de jonge ambachtslieden en kooplieden die zich vestigen gedwongen zich bij de sekte aan te sluiten als ze tot de sluiting niet lastiggevallen willen worden. En verstoken van elke cultuur, vooral religieus, accepteren ze dit zonder problemen, omdat het voor hen slechts een formaliteit is, en bovendien bieden de rekruteringsagenten hen de belofte van een klantenkring (die onbeduidend blijkt te zijn).

Maar zelfs als ze de aard en doelstellingen van de sekte niet kennen, hebben ze het gevoel dat ze deelnemen aan oneerlijkheid met slecht gedefinieerde contouren, al was het maar vanwege de geheimhouding. Laten ze dus niet komen klagen over de drastische daling van hun omzet, een gevolg van de lopende operatie, terwijl ze wachten op hun volledige verdwijning.

Ironisch genoeg is het gemakkelijk te zien dat ze gedwongen zijn de opgelegde maatregelen letterlijk toe te passen, … die bijdragen aan hun verlies! Wat ik hier heb onthuld, wordt over het algemeen totaal genegeerd door het publiek… dat medelijden met hen heeft.

Tony B zei (23 oktober 2020):

Deze waarheid vernietigt zeker de gepromote onzin dat ‘alles wat ze nodig hebben liefde is’, die al meer dan een eeuw lang wordt gepromoot door valse kerken en door ten onrechte vertrouwde ‘autoriteiten’.

De ware Kerk zegt tegen haar leden dat ze moeten bidden voor degenen die hen willen vermoorden VOOR HUN BEKERING, zodat ze aan de hel kunnen ontsnappen, maar ze zegt niet dat ze hersendood dwaas moeten zijn als het gaat om hun plannen om jou te vermoorden, maar dat ze tegen hen moeten vechten. Dat is de reden waarom hun wereldse tak van de Kerk “De Kerk Militant” wordt genoemd (tegen de listen van de duivel en zijn myrmidonen).

Helaas heeft de Vrijmetselarij Vaticanum II deze noodzaak tegen Satan feitelijk tot niets afgezwakt, op protestantse wijze, waardoor de hele wereld, die de Kerk zo lang heeft verdedigd, praktisch weerloos is geworden tegen dit ultieme kwaad.

Een militante terugkeer naar God en zijn edicten moet onmiddellijk plaatsvinden, wat misschien al te laat is voor deze proefwereld.

20230609 Over de onderdrukking van heteroseksualiteit

van Makow, zie daar links en afbeeldingen, google translate

Vrijmetselarij is een homoseksuele organisatie 28 mei 2023

(Albert Pike 1809-1891)

Dit artikel, voor het eerst gepost in 2009, inspireerde een “eureka”-moment. Natuurlijk!

Dit is de reden waarom zoveel politici homoseksueel zijn, waarom heteroseksualiteit wordt onderdrukt en in plaats daarvan homoseksualiteit en pederastie ons worden opgedrongen.

Het verklaart waarom de elite homo is en er overal fallische obelisken zijn. De mensheid is

ingewijd in een heidense sekscultus die “gendercide” inhoudt – dwz gendergenocide.

Pike stelt dat een ingewijde “in sacramentele naleving deze mysterieuze passie herdenkt; en terwijl hij deelneemt aan het rauwe vlees van het slachtoffer, lijkt hij te worden versterkt door een verse teug uit de bron van universeel leven … Vandaar de betekenis van de fallus. ” (p.393)

Zie ook –

Het best bewaarde geheim van de vrijmetselarij – Rituele sodomie

“Freemasonry’s Connection to the Homosexual Movement”– 10 oktober 2013

Door “Heterosexuals for a Moral Environment”

(Bewerkt door henrymakow.com)

De esoterische geheel mannelijke groep die bekend staat als de vrijmetselarij (of vrijmetselarij) is door een aantal mensen in verband gebracht met homoseksualiteit van onderzoekers.

“Waarom?” je mag vragen.

Albert Pike was van 1859-1891 Soevereine Landcommandant van de (Vrijmetselaars) Schotse Rite’s zuidelijke jurisdictie. Hij publiceerde in 1871 een boek met de titel Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry. Citaties uit Pike’s magnum opus zullen hier worden weergegeven.

Fidelito

VRIJMETSELAARS HEBBEN EEN GEHEIME AGENDA

Net als andere esoterische groepen en sommige broederschappen hebben de vrijmetselaars geheime doctrines en inwijdingen. De homoseksuele agenda is verborgen voor de leden.

Nu, zoals Pike het op mysterieuze wijze uitdrukte, verbergt de vrijmetselarij haar geheimen voor iedereen behalve de adepten en wijzen, of de uitverkorenen, en gebruikt ze valse verklaringen en verkeerde interpretaties van haar symbolen om degenen te misleiden die het alleen maar verdienen om misleid te worden; om de waarheid te verbergen die het roept Licht op, van hen, en om hen ervan weg te trekken. Waarheid is niet voor degenen die het onwaardig zijn of niet in staat zijn om het te ontvangen, of het willen verdraaien.”

In plaats van dat vrijmetselaars hun geheimen in het geheim prijsgeven, geven ze ze slechts zijdelings door. Pike stelt: “Wat de Chefs van de Orde werkelijk geloofden en leerden, wordt aan de Adepten aangegeven door de hints in de hoge graden van de Vrijmetselarij.”

Pike nogmaals: “De symbolen en ceremoniën van de Vrijmetselarij hebben meer dan één betekenis. Ze verhullen liever de Waarheid dan dat ze die onthullen. Ze duiden er alleen maar op.”

Meer: “We hebben hints, en geen details… hints van de ware objecten en doelen van de mysteriën.” (De “Mysteries” zijn geheime maçonnieke “waarheden” en geheime inwijdingsrituelen.)

Pike spreekt in raadsels omdat hij alleen kan wijzen op maçonnieke geheimen. Vrijmetselaars leggen een eed af om de geheimen van de groep niet prijs te geven.

Vrijmetselaars van een hoger niveau hebben zelfs geheimen voor vrijmetselaars van een lager niveau. Volgens Pike,een vrijmetselaar op een lager niveau “wordt opzettelijk misleid door valse interpretaties [van vrijmetselaarssymbolen]. Het is niet de bedoeling dat hij ze [de symbolen] zal begrijpen; maar het is de bedoeling dat hij zich zal voorstellen dat hij ze begrijpt. Hun ware uitleg is gereserveerd voor de adepten, de prinsen van de vrijmetselarij.”

Vrijmetselaars van een lager niveau zijn slechts gedupeerden die worden gebruikt door de vrijmetselaars van het hogere niveau, de zogenaamde “Prinsen van de Vrijmetselarij”.

vrijmetselarij-gay

HOMOSEXUALITEIT

Gebruiken vrijmetselaars hun macht en invloed om te proberen homoseksuele ‘waarden’ te verspreiden? Met de volgende raadselachtige woorden lijkt Pike te zeggen dat Mason [adepten] zich bezighouden met homoseksuele orale seks.

Hij stelt dat een ingewijde “in sacramentele naleving deze mysterieuze passie herdenkt; en terwijlhet nemen van het rauwe vlees van het slachtoffer, lijkt versterkt te worden door een verse teug uit de bron van universeel leven… Vandaar de betekenis van de fallus.” ( p.393)

Zoals gewoonlijk legt Pike deze niet uit Hij beschrijft bijvoorbeeld niet precies wat hij bedoelt met ‘deze mysterieuze passie’, maar elders in het boek merkt hij twee keer op dat fallische aanbidding deel uitmaakt van hun ‘oude mysteriën’. in de vrijmetselarij, maar dat geldt ook voor homoseksuele orgieën.

Pike, in het algemeen sprekend over een pas ingewijd lid, zegt: “hij mengt zich onder de menigte ingewijden en viert met bloemen gekroond de heilige orgieën. “

Onnodig te zeggen dat Pike “heilige orgie” niet definieert. Op ten minste twee andere plaatsen in zijn boek vermeldt hij dat orgieën worden geassocieerd met vrijmetselaars-initiaties. [Pike heeft de reputatie zich over te geven aan losbandigheid en satanische slagerij. HM]

store-trots.jpeg

HETEROFOOBIE

Om nu terug te keren naar de Vrijmetselarij — die, we moeten in gedachten houden — een geheel mannelijke groep is, geeft Pike serieus bewijs van organisatorisch seksisme in de Vrijmetselarij door middel van deze woorden: “De liefde voor vrouwen kan niet uitsterven; en het heeft een verschrikkelijk en oncontroleerbaar lot.”

Zoals gewoonlijk legt hij niet uit wat hij met deze opzienbarende uitspraak bedoelt (maar de heterofobe betekenis lijkt duidelijk genoeg).

Elders verklaarde hij dat “het christendom … de vrouw haar juiste rang en invloed gaf; het regelde het huiselijk leven.”

In sommige kringen is het een algemene mening, misleid of niet, dat het christendom, vooral het katholicisme, vrouwen op een lagere rang plaatst dan mannen omdat vrouwen geen priesters of bisschoppen of kardinalen of pausen kunnen worden en omdat vrouwen geacht worden onderdanig of ondergeschikt te zijn. aan hun echtgenoten, in het algemeen.

Kortom, hoewel Pike niet expliciet verklaart dat vrouwen inferieur zijn aan mannen, of dat ze de liefde niet waard zijn, lijkt hij daar wel sterk naar te verwijzen.

Vrijmetselarij is nog steeds een kracht in Amerika en de wereld. Het feit dat deze groep duidelijk bevooroordeeld is tegen vrouwen (die zich niet kunnen aansluiten) en bevooroordeeld is ten gunste van homoseksuele relaties mag niet onopgemerkt blijven, en evenmin mag het feit dat deze groep haar invloed aanwendt om pro-homoseksuele “waarden” op te leggen aan de openbaar.

We eindigen met een citaat van de vrijmetselaarsauteur Carl H. Claudy: “De echte geheimen van de vrijmetselarij worden nooit verteld, zelfs niet van mond tot oor. broeder [Mason] Nooit kan de taal die voor de tong is gemaakt, het spreken; het wordt alleen uitgesproken in de taal van het oog, in die manifestaties van die liefde die een man heeft voor zijn vriend, die alle andere liefdes te boven gaat, zelfs die van de vrouw .”

Let op die laatste vier woorden.

Verwant- Vrijmetselarij, Huwelijk Wrecking Ball

Oorspronkelijk Vrijmetselaarsverbinding met homoseksuele beweging (inclusief voetnoten) en vrijmetselarij ontmaskerd (Youtube)

Encore — Het best bewaarde geheim van de vrijmetselarij – Rituele sodomie

Eerste opmerking van Dan:

De geautoriseerde katholieke exorcist voor het bisdom San Jose heeft tijdens een lezing aan de Rutgers-universiteit openlijk gezegd dat hij veel mensen heeft uitgedreven die zijn opgegroeid in generaties Illuminati-families.

“Ik dien de rite soms toe aan mensen die ritueel misbruik overleven. Satanisch ritueel misbruik is een echte deal. Het is ook ongelooflijk crimineel, illegaal en zeer geheimzinnig. Maar deze satanische sektes die betrokken zijn bij de Illuminati zijn echt, en ze functioneren echt. , en ze functioneren in sommige gevallen al honderden jaren. Ze zullen mensen vermoorden, ze zullen iedereen in de sekte seksueel misbruiken als controlemiddel, en ze zullen soms uitgaan en mensen selecteren om mensenoffers op hen te brengen. Dit is echt. Als je naar je plaatselijke politiebureau gaat, zullen ze hier niet openlijk over praten, maar wetshandhavingsinstanties hebben hier voortdurend mee te maken gehad. Het occulte is allemaal een middel om macht en speciale kennis te verkrijgen zonder God. occult is niet altijd satanisch maar hekserij,naar waarzeggers gaan en betrokken zijn bij het occulte opent deuren voor demonen.”

Ga naar min. 22:00 om bovenstaande quote te horen: www.youtube.com/watch?v=mZz4ksWJbTE

Fr. Thomas zegt dat hij niets over deze dingen wist voordat hij er ongeveer zes jaar geleden over werd onderwezen op het exorcistencollege voor priesters in Rome. Katholieke exorcisten werken nooit alleen. Ze beginnen nooit met het uitdrijvingsproces tenzij twee psychiatrische professionals geen medische verklaring kunnen vinden voor de manifestaties van demonische activiteit. Uitdrijvingen worden altijd uitgevoerd door een ‘gebedsteam’ van priesters en seminaristen.

De realiteit van het generatienetwerk van de Illuminati en de vele satanische organisaties die ze controleren, worden erkend door de katholieke hiërarchie. Verschillende pausen vaardigden encyclieken uit waarin ze de vrijmetselarij veroordeelden tot in de 18e eeuw.

Reacties op “Vrijmetselarij is een homoseksuele organisatie”

Stephen Coleman zei (23 oktober 2013):

Een opvallend ding dat tot nu toe ontbrak bij alle briefschrijvers, was dat Albert Pike de hoofdorganisator was van de Amerikaanse Burgeroorlog. Hij handelde in opdracht van Lord Palmerston van Engeland. Via zijn vrijmetselaarsnetwerken organiseerde hij de opstand via de plantage-eigenaren, die voor het grootste deel ook vrijmetselaars waren.

Na de nederlaag organiseerde Albert Pike de Ridders van de Gouden Dageraad, de voornaam van de Klu-Klux-Klan. De beruchte Jim Crow-wetten van het diepe zuiden zijn allemaal van Albert Pike Vrijmetselaars-oorsprong.

Albert Pike geeft in zijn persoonlijke dagboek ook toe een satanaanbidder te zijn. Albert Pike is verantwoordelijk voor de dood en ellende van honderdduizenden Amerikanen.

President Wilson bracht de KKK nieuw leven in in het Witte Huis. Hij was een keiharde zuiderling en zag als jongen de troepen van de Unie naar zijn geboortestad marcheren. Wilson is natuurlijk berucht vanwege de oprichting van de Federal Reserve in 1913. Het is niet bekend of Wilson een vrijmetselaar was, maar hij had veel connecties.

Proost,

Stephen Coleman

new-holistic-medicine.com

Milton zei (23 oktober 2013):

Vrouwen hebben hun eigen vrijmetselaarsorganisatie genaamd Eastern Star of Co-Masonry. Ze hebben ook een organisatie voor meisjes genaamd Rachels Daughters en een organisatie voor jongens genaamd de De Molays.

Ron zei (23 oktober 2013):

Laten we de heroprichting van de vrijmetselaars Ordo Templar Orientus door Aleister Crowley niet vergeten. De verkrachting van jonge jongens samen met bezweringen is bedoeld om de Kundalini of slangenmagie op te roepen waarbij de onschuld van het kind wordt gestolen en het psychische oog wordt geopend. Deze rituele magie is bedoeld als een belediging voor GOD en is de reden waarom Adam en Eva schorten van vijgenbladeren droegen om zichzelf te bedekken omdat ze wisten dat ze naakt waren. Naaktheid of jezelf blootstellen aan de slangenmagie is de reden waarom nietsvermoedende homoseksualiteit wordt opgedrongen. Kijk naar generaal Michael Aquino en zijn pederast-activiteiten.

Hitler moedigde occulte “toetreding” aan en was het onderwerp van een boek genaamd de Pink Swastika. Crowley, openlijk homo en openlijk een pederast, beïnvloedde Blavatsky wiens boek op Hitlers nachtkastje stond. Het was uit haar boek dat Hitler zijn boek “The New World Order” schreef. In het boek van Hitler schetst hij een heidense regering gebaseerd op occulte rituelen die wordt omarmd door de elite. Groepen zoals The Order die de Russel Trust (ook bekend als Skull and Bones), Bohemian Grove en Lucis Trust (ooit Lucifer Trust genoemd) begonnen, dezelfde occulte energieën die deze instellingen bezielen via de occulte leraar Madame Blavatsky, bezielden ooit Hitler. Hitler was ook biseksueel en gaf de voorkeur aan jonge blonde Ayrische mannen.

Het uitgangspunt van de occulte rituelen achter pederastrituelen is eenvoudig. Ze willen het rijk van de slang binnengaan door de slang via het kind aan te roepen. Dit is niet ver van wat Nimrod probeerde met zijn Toren van Babel. De term Babel van Babylon betekent letterlijk de “poort van god”. Het verwijst naar een poort naar een onzichtbaar rijk, een parallel universum of een spirituele wereld. We zouden het zelfs een sterrenpoort noemen. Deze poorten naar kennis van de slang waren wat Adam en Eva verleidde. De leugen die de slang tegen Eva vertelde was “je zult goden worden als je maar deelneemt aan de kennis van goed en kwaad”. Blavatsky boek “The Secret Doctrine” verdraait dit en zegt dat GOD slecht is en de slang goed. Een andere wending was dat “we zijn gemaakt naar het beeld van GOD, dus ook wij zijn goden”. Veel occultisten redeneren dat er als goden geen grenzen zijn. geen goed.. geen kwaad.. Die grenzen zijn een conventie van het Oude Testament. Hier komen homoseksualiteit en het occulte samen.

Blavatsky wordt aangekondigd als de “Moeder van de New Age”. Fascisme is wat het beschrijft. Kijk naar Obama en zijn fiat-dictatuur. Volgens het boek van Larry Sinclair, Cocaine, Sex, Lies and Murder, is Obama op zijn best een homoseksueel en in het slechtste geval een pederast of een prins van Hitlers “Nieuwe Wereld Orde”.

Ik vergat te vermelden. Het schort dat de vrijmetselaar gebruikt, staat symbool voor het schort waarmee Adam en Eva zich bedekten. Met andere woorden, de vrijmetselaar bedekt zichzelf om aan te geven dat hij een god is.

De Mormonen zijn een ander voorbeeld van mensen die geloven dat ze goden zullen worden. Stuart Copeland, evangelische kerk zegt dat hij een kleine god is en hij roept de geest aan (Kundalini Serpent Magick). De katholieke hiërarchie draagt ​​allemaal de schorten om aan te geven dat ze verlicht zijn. Het is in your face als een zieke grap omdat ze niet geloven dat de ongewassen massa’s in staat zijn om hun banden met LUX, Lucifer, de Morgenster.. Satan.. Apollo, Apolyon.. de Sohne of Perdition, de Vernietiger te begrijpen .. de kleine hoorn, de meest onreine, Baphomet, de usurpator.. hij heeft zoveel namen..

Het feit dat er zoveel pederasten zijn in de katholieke kerk zou een duidelijke indicatie moeten zijn van hun neiging tot slangenmagie. Het feit dat ze de zwarte gewaden van Saturnus waren, zou boekdelen moeten spreken.

Dora zei (11 januari 2010):

Ik nodig je uit om de volgende video’s te bekijken:

youtube.com/watch?v=A-n5_uny8Sk&feature=related (Mtv’s “Happy Holidays” Masonic Commercial)

youtube.com/watch?v=8hSvacxqR1o (Tom & Jerry Illuminati Worship)

De symboliek is ongelooflijk!

En nog een alarmerend recent nieuws

politicsdaily.com/2010/01/04/obama-names-trangender-appointee-to-commerce-department/

Een ander ding dat me is opgevallen, is dat hoewel een deel van onze samenleving zich nog steeds verzet, homoseksualiteit helaas vrijwel is “genormaliseerd” door de massamedia, het onderwijs en de recente politiek enz. samenleving, heel even, je mag beledigingen verwachten zoals “onverdraagzaam”, “bekrompen”, “homofoob” enz. (en trouwens hetzelfde met feminisme, je kunt het niet in twijfel trekken)

U riskeert zelfs uw baan te verliezen! We komen dichterbij (of misschien zijn we er al) bij een punt waarop alles “homo” wordt. Ik weiger het, en ik ben er trots op “bekrompen” te zijn.

Linda zei (11 januari 2010):

De kerk heeft de riten van sodomie en bloed (vampyrisme) altijd beschouwd als de rituelen van de gevallen aartsengel.

Zonden schreeuwen naar de hemel om wraak.

Wanneer de vrijmetselaars praten over “de ziedende energieën van Lucifer”, is dit wat ze bedoelen. Ze willen die energieën opnemen, ze willen die energieën belichamen en de superkrachten van die energieën tonen. Om een ​​demonische / spirituele bezetenheid in stand te houden, moet een persoon veel energie hebben.

De esoterische disciplines van het verhogen van iemands eigen energieniveau of lichaamsvibe – dwz het bouwen van het shen-lichaam (Chinees), het Merkava-voertuig (Q’a Ba’al ah), het bouwen van chakra’s enz. zullen de adept alleen zover brengen in termen van persoonlijke kracht . Degenen die willen overgaan tot superkrachten (demonische bezetenheid) – uiteindelijk moet hij of zij zich de energie van andere levens eigen maken.

Het leven zit in het bloed, in sperma en eierstokken ch’i, ki – veel moeilijker toe te eigenen. Massa-emoties genereren, vooral orgastische woede, angst, (adrenalochroom) – bijv. Rockconcerten, dat is veel energie voor degenen die willen downloaden om hun persoonlijke energie op te bouwen. Hun offers van massapopulaties, rituele mensenoffers dienen ook dit doel.

Het gaat om energie. Om ervoor te zorgen dat een menselijke ziel in staat is tot demonische bezetenheid of deze in stand houdt, moet ze zich veel levenskracht toe-eigenen. Dit moeten ze van vele levens afnemen.

Kinderen hebben een zeer sterke levensenergie, daarom zoeken ze kinderen op voor deze rituelen.

Degenen wiens doel is zelfbezit, spirituele ontwikkeling, kracht, gezondheid en realisatie van hun eigen talenten en capaciteiten moeten hun leven / seksuele energie behouden en recyclen naar hun eigen organen en klieren.

Richard zei (22 augustus 2009):

Ik heb nooit ontmaskering gevonden van seksuele handelingen die betrokken waren bij de rituelen van de eerste 33 graden van de Schotse ritus.

Wel kennen we de seksuele rituelen van de Ordo Templi Orientis, een ‘onregelmatige’ vrijmetselaarsorde, aangezien Crowley zelf de XI° graad verzon. (Sodomie ‘seksmagie’) Het zou geheim moeten zijn – OTO-leden spreken officieel nog maar van tien graden. Maar in tegenstelling tot de reguliere vrijmetselarij is vrijwel alles wat er te weten valt over Ordo Templi Orientis en Aliester Crowley overal op internet te vinden.

In privécorrespondentie schepte Crowley op over hoe hij op de XI° was gekomen. Volgens het verhaal was hij geen ‘geboren’ homoseksueel. Ooit de ’try-sexual’ die erop uit was om elk mogelijk taboe te doorbreken, was Crowley vastbesloten om er een voorliefde voor te ontwikkelen. Hij koos uit zijn kruipende bewonderaars een jonge mannelijke heteroseksuele kunststudent die gecharmeerd was van het occulte en huurde een appartement in Parijs om samen te wonen voor zijn seksuele experimenten. Crowley was niet tevreden met simpelweg plezier te ‘bereiken’ in buggery, hij hield het samenwonen bijna een jaar vol om er zijn volledige scala aan emoties doorheen te ervaren, totdat het een typische neurotische homoseksuele ‘liefdes’-affaire werd. De hele zaak kwam tot een hoogtepunt met een uitputtend homogevecht in het appartement en Crowley verdeelde de ‘relatie’. Uiteindelijk pleegde de betrokken jongeman zelfmoord. Dat leek Crowley niet te deren, hoewel hij aan een vertrouweling schreef dat hij voor of na de walgelijke affaire nooit echt ‘romantisch had liefgehad’.

Het is de vraag of Crowley de waarheid vertelde en in het begin echt niet homoseksueel was, hoewel hij er voorafgaand aan deze gebeurtenis geen reputatie voor had, en daarna bleven zijn ‘consorten’ vrouwen. De rest van zijn leven voegde hij echter typische homoseksuele ‘cruise’ promiscuïteit toe aan zijn repertoire van afwijkingen.

Maar het punt is dat Crowley, als schepper van een nieuwe vrijmetselaarsorde die beweerde dat de eerste graad het equivalent zou zijn van de Schotse ritus 33°, wist dat hij zijn eigen versie moest creëren van de initiatie van sodomie van hoge metselwerk – en in feite het is met de XI° van OTO dat de ware aard van hun religie wordt geopenbaard aan de ingewijde. Dat het een regelrechte, fallus aanbiddende, ‘sperma-gnositc’ religie is.

De nieuwsgierige en lagere ingewijden zouden daar niet van op de hoogte zijn, aangezien iets dat OTO onderscheidt van de reguliere vrijmetselarij is dat vrouwen niet alleen betrokken zijn en dezelfde graden behalen, in de riten door de X° worden ze voorgesteld als godin als gelijkwaardig aan de god.

De ‘gnostische mis’, een open voor het publiek ‘ritueel’ dat OTO-huiscellen eens per maand houden voor rekruteringsdoeleinden, toont de plaatselijke ‘priesteres’ die naakt op een altaar zit (vaak een tafel gedrapeerd in een laken in de ‘priester’). thuis, meestal zijn vrouw of vriendin), die leden en gasten wijn uit een kelk laat drinken en het equivalent van een katholieke hostie op hun tong legt, een aanfluiting van het christelijke sacrament.

Wat de rekruten niet weten, is dat de priesteres voor de ceremonie het havermoutkoekje ‘gastheren’ heeft gebakken nadat de priester in het deeg heeft geejaculeerd, en de priesteres haar maandelijkse menstruatiebloed en/of urine heeft bijgedragen.

Ik weet niet hoe ver een lid in de graden moet zijn voordat van hem wordt verwacht dat hij de ‘sacramenten’ rechtstreeks gebruikt. Het maakt echter niet uit, want de grote grap is dat uiteindelijk de enige echte initiatie de volledig homoseksuele is, waarbij de ‘gastheer’ oraal en rectaal en flagrante delicti wordt ingenomen.

Uiteindelijk is ‘sperma-gnosticisme’ de homoseksuele ‘mysteriereligie’ van alle tijden. Het is steevast vrouwonvriendelijk, en zijn ware god is een hermafrodiet die in staat is zichzelf te bevruchten – waardoor de vrouw helemaal niet meer nodig is. (dat is ZO homo!).

En dit is waarschijnlijk het ‘geheim’ van alle maçonnieke ordes. De Baphomet-ritus van de Tempeliers werd onthuld tijdens het proces tegen Jacques DeMolay door koning Filips de Schone van Frankrijk, en hij en enkele tientallen andere Tempeliers werden ervoor op de brandstapel verbrand.

Pike was mede-oprichter van de Palladiaanse orde in Parijs in de jaren 1870, die het nieuwe kenmerk had om vrouwen op te nemen in zowel de diploma’s als de seksuele rituelen. Zeer waarschijnlijk was het het prototype of de ‘beta-test’ wat Ruess’ Ordo Templi Orientis werd onder Crowley.

De Palladium Orde zelf duurde slechts ongeveer tien jaar. De heersende Grand Orient-leden verachtten het ‘schandaal’ van vrouwen die werden toegelaten tot vrijmetselaarsorden – om nog maar te zwijgen van hun afkeer toen ze hoorden dat de orgiastische rituelen van de orde ook vrouwen omvatten! Heteroseksualiteit in welke vorm dan ook wordt door homoseksuelen als ‘perversie’ beschouwd.

Misschien werd Pike gemotiveerd door een soortgelijke reden als Crowley voor zijn ‘experiment’ – misschien creëerden Crowley en Pike bevelen met inbegrip van seks met vrouwen als een vorm van het doorbreken van homoseksueel ’taboe’, in het belang van ‘perversie’.

Michael zei (21 augustus 2009):

Na het lezen van alle beschikbare complotliteratuur heb ik een theorie. Het is de korte versie en wat ik het ‘meesterwerk’ van de elite noem.

De elites handelen onder leiding van een kwaadaardige “God” en bouwen langzaam maar zeker aan een wereld waarin deze “God” zich kan manifesteren en kan beweren de echte God te zijn. De meesten zullen hem voor de Messias aanzien als hij dat doet. Degenen die wijs zijn, zullen worden weggevoerd en in een van de honderden FEMA-kampen in de VS worden geplaatst. De spionagebevoegdheden die na 9/11 zijn ingevoerd, zijn gebruikt om ze te identificeren.

De elites gebruiken het boek Openbaring als een speelboek en bepaalde landen en volkeren hebben rollen gekregen die ze zullen vervullen om de Apocalyps in scène te zetten en de massa voor de gek te houden door te geloven dat Christus daarna is teruggekeerd. Dit zou gebeuren na de Derde Wereldoorlog, die volgens mij gericht zou zijn tegen Rusland, China en het Midden-Oosten.

Uiteindelijk vind ik het logisch dat God dit laat gebeuren, want als de echte Christus op de eerste plaats zou komen, zou de mens zijn les niet leren. Wanneer deze valse Christus zichzelf laat zien, zal de echte test beginnen, want hij zal onthullen wie werkelijk goed en kwaad kan onderscheiden en wie werkelijk goed of slecht is.

Eric zei (21 augustus 2009):

Wauw, deze boodschap is zo ongelooflijk

en heeft gewoon een totale revolutie teweeggebracht in hoe ik naar de leiders en de regeringsdienaren van onze wereld kijk.

Geen wonder dat er zoveel corruptie is bij onze politici, politie en zelfs bij de zogenaamde CHRISTELIJKE LEIDERS VAN DE ZOGENOEMD CHRISTELIJKE KERK.

Zou je weten dat Billy Graham, Robert Schuller en Kenneth Copeland allemaal 33e graads vrijmetselaars zijn. En in de video Tower of Infamy van Texe Marr, op een foto, legt Pat Robertson zijn rechterhand als een vuist op zijn hart met een serieuze blik op zijn gezicht alsof hij toegewijd is.

Het is het pootteken van de Vrijmetselaars Leeuw.

Verdorie, als de topleiders van het christendom vrijmetselaars zijn, weet je dan dat de nederige christelijke predikant hoogstwaarschijnlijk een vrijmetselaar is.

Want door vrijmetselarij bouw je verbindingen.

Er is een gezegde “Het is niet wat je weet, maar wie jou leuk vindt”.

Er is een video van Texe Marrs genaamd Tower of Infamy waarin de zogenaamde topchristelijke leiders worden ontmaskerd.

texemarrs.blogspot.com/2008/04/texe-marrs-tower-of-infamy

Heb me afgevraagd waarom je politie, in plaats van te dienen en te beschermen zoals ze zouden moeten zijn.

In plaats daarvan – Het overvallen van mensen is voor niets anders dan het in beslag nemen van computers van mensencomputers voor rapportage over de activiteiten van de politie.

Waarmee de mensen hun 1e amendementrechten uitdrukken.

Of in Minneapolis, Minnesota, openden de politie zonder waarschuwing vreedzame demonstranten

door hen aan te vallen met traangas (dit gebeurde een jaar geleden).

Of

Nog een incident waarbij een agent een onschuldige zwangere vrouw tastte.

Wat is er met je politie?

Waarom gedragen ze zich als brute beesten in plaats van als mens. Wie zijn ze werkelijk Dienen en Beschermen.

Van die incidenten die ik hierboven heb beschreven, zijn het niet de mensen !!!

Nou, hier is een serie die mijn ogen opende voor wat er echt aan de hand is.

Het heet: Inside the Brotherhood In interiorul Fratiei.

Typ die woorden in op google of youtube.

Deze video’s zullen je volledig informeren over hoe vrijmetselarij werkt.

En wie zijn er in de vrijmetselaarsloges.

Eric

PS Er is nog steeds een aardige politieagent over, maar waarom hebben zovelen van hen dit sociale pad “Wij tegen de wereld” bekeken.

20230517 Over evangelische christenen en Israël

Vrede met God Over ons

via Health Impact News, zie daar links en afbeeldingen, google translate

Het is tijd om te stoppen met het steunen van zionistisch Israël

Totaal aantal weergaven: 2.397

(Ed.: ik deel dit omdat het beschrevene ook voor hier in Nederland geldt. Je mag geen kwaad woord over Israël zeggen enz. Kijk wie je niet mag bekritiseren en je weet wie de macht heeft. Het evangelische christendom is via de USA naar ons gekomen.)

Opmerkingen door Brian Shilhavy Editor, Health Impact News, 13 april 2023

De recente massale protesten in Israël tegen de zionistische regering Netanyahu laten duidelijk zien dat er tegenwoordig veel Israëli’s zijn die hun regering niet steunen.

Waarom steunen evangelische christenen in de VS dan bijna universeel de zionistische criminelen van Israël?

Nu het geopolitieke landschap in het Midden-Oosten tegenwoordig radicaal verandert, is het tijd voor Amerika om te stoppen met het steunen van het zionistische Israël, en zich te gaan richten op het ontwikkelen van onze eigen economie en het beëindigen van de financiering van Israël en deze eindeloze oorlogen in het Midden-Oosten.

De CIA en hun zusterorganisatie in Israël, de Mossad, hebben de westerse media gedomineerd met hun propaganda dat het Israëlische leger eenvoudigweg Israël verdedigt tegen moslimterroristische groeperingen die Israël willen vernietigen.

Wat bijna nooit in de westerse bedrijfsmedia wordt gemeld, is dat de aanvallen van Israël op Palestijnen, Syriërs, Libanezen, enz. van de acties van Israël.

We publiceren vandaag twee artikelen over dit onderwerp om hopelijk mensen te informeren over de waarheid over het moderne Israël en hun christelijk-zionistische wortels, vooral hun infiltratie in het Amerikaanse evangelische christendom.

Het eerste is een artikel dat vandaag is gepubliceerd door Chuck Baldwin van Liberty Fellowship . Baldwin noemt de twee oprichters van de zionistische beweging van het evangelisch christendom, terwijl het tweede artikel, door James Perloff , veel gedetailleerder ingaat op de geschiedenis van het evangelisch-christelijk zionisme.

( Ed. artikel door Chuck Baldwin gedeeld op 17 april)

De oorlog tegen het christendom, deel II: de gruwel en godslastering van het christelijk zionisme

door James Perloff

fragmenten:

Voorwoord : Dit bericht is lang. Het is lang omdat het christelijk zionisme gebaseerd is op een veelheid aan leugens . Hoe groter de ui, hoe meer laagjes we moeten afpellen.

Ik moet ook opmerken dat mijn voorouders van vaders kant Russische Joden waren (zie foto hieronder, genomen rond 1900). De naam van mijn overgrootvader was Abraham Perlovsky. Mensen die het zionisme bekritiseren, worden vaak beschuldigd van antisemitisme . Aangezien ik zelf half Joods ben, moet ik duidelijk zijn dat dergelijke gevoelens mij niet aanzetten . Ik ben ondubbelzinnig tegen racisme in welke vorm dan ook .

familie Perloff

Deel 1 van deze serie onderzocht hoe de Rockefellers behulpzaam waren bij het orkestreren van de modernistische beweging, waarbij ze elke fundamentele doctrine van het christendom aanvielen, met het oecumenische doel op lange termijn om het op te nemen in een wereldreligie. De fundamentalistische beweging verwierp het modernisme, met de bedoeling vast te houden aan de oorspronkelijke leerstellingen van het geloof.

Helaas, zoals we nu zullen zien, was het fundamentalisme zelf geïnfiltreerd en gekaapt, in overeenstemming met de Rothschild-strategie om beide kanten van oorlogen te financieren. Fundamentalistische kerken waren het doelwit om hun steun voor de zionistische agenda te werven. De twee belangrijkste agenten in dit plan waren John Nelson Darby (1800-1882) en Cyrus Scofield (1843-1921). Wat Darby plantte, bewaterde en verspreidde Scofield. De theologie die ze ontwikkelden diende de agenda door verschillende beweringen te doen:

God wilde dat de Joden terugkeerden naar Palestina en het overnamen.

God heeft twee verlossingsplannen – het ene door het evangelie van Jezus Christus, het andere een garantie voorbehouden aan Joden, zijn ‘uitverkoren volk’.

Christenen moeten zich niet bemoeien met politiek, onderwijs, zaken of kunst, aangezien dit “wereldse” zaken zijn die in de handen van “wereldse” mensen moeten worden overgelaten. (De gevolgen van deze doctrine zijn tegenwoordig zeer zichtbaar in de Amerikaanse cultuur.)

God gaat anders met de mensheid om tijdens verschillende historische tijdsbestekken of “dispensaties”, waarvan er zeven zijn. De huidige, “Genade” onder Jezus Christus, is slechts de zesde van de zeven bedelingen.

De christelijke kerk is gedoemd tot een onvermijdelijke mislukking, waardoor de bedeling van genade tot een einde zal komen.

Het einde van dit dispensationele tijdperk zal worden gekenmerkt door de Verdrukking – wereldwijde vervolging onder de Antichrist gedurende een periode van zeven jaar; Christenen hoeven zich hier echter niet mee bezig te houden, aangezien Jezus de gelovigen van de aarde zal “opnemen” en zij zullen er niet zijn om het te ervaren.

De aarde zal dan een Joods tijdperk beleven; Joodse rituele dierenoffers zullen worden hersteld; Jezus zal duizend jaar regeren vanuit Salomo’s herbouwde tempel in Jeruzalem.

Deze doctrines, waarvan het belangrijkste resultaat ‘christelijk zionisme’ was, lijken misschien saai voor atheïsten en agnostici, maar ze zijn desalniettemin buitengewoon relevant voor de toestand van de wereld. Ze worden omhelsd door theologen met de status van beroemdheden zoals Hal Lindsey, Pat Robertson en John Hagee, in de bestverkochte boekenreeks Left Behind , en zijn heersende opvattingen in veel conservatieve evangelische kerken. Zonder dat deze ideeën op grote schaal werden verspreid, was er misschien geen Israëlische staat opgericht in 1948, geen 9/11 en geen oorlogen in het Midden-Oosten.

De context

Voordat ik verder ga, ben ik me ervan bewust dat sommige lezers deze website voor het eerst bezoeken, dus ik zal even de tijd nemen om “bij het begin te beginnen”. De Verenigde Staten, en een groot deel van de wereld zelf, wordt geleid door een onmetelijk rijke oligarchie die onder andere bekend staat als de Illuminati .

De attributen van “democratie” zijn een illusie; de oligarchie opereert achter de schermen en kiest presidenten en premiers lang voordat het publiek naar de stembus gaat. Het bezit en controleert de centrale banken, de meeste “Fortune 500”-bedrijven, en de reguliere media (CNN, Fox, BBC, enz.), waarbij de laatste cruciaal is om de agenda vast te houden, en de oligarchie zelf, verborgen voor het publieke bewustzijn .

Het coördineert haar wereldwijde beleid via internationale organisaties zoals de Bilderbergers, de Trilaterale Commissie en een hoger, exclusief niveau van de vrijmetselarij.

Het hoogste identificeerbare menselijke centrum van de cabal is de Rothschild bankdynastie.

Maar de oligarchie gaat niet alleen over materialistische zaken als geld en macht; net als het universum zelf heeft het een spirituele dimensie: zijn kijk is satanisch , wat grotendeels de verklaring is voor de snelle morele neergang van de westerse cultuur.

Ik kan deze beweringen niet in één alinea documenteren en bewijzen, maar wel in een boek, en daarom schreef ik Truth Is a Lonely Warrior . Het uiteindelijke doel van de Illuminati is een wereldregering.

Regionale blokken zoals de Europese Unie en NAFTA (bedoeld om een ​​Noord-Amerikaanse Unie te worden) zijn opstapjes naar dit doel. De wereldregering zal worden geregeerd door een duistere figuur die de Bijbel het “beest” of “Antichrist” noemt. Het boek Openbaring zegt dat hij “gezag zal hebben over elke stam, volk, taal en natie”. De hoofdstad van deze boosaardige wereldregering zal Jeruzalem zijn , een stad die zowel door christenen, moslims als joden wordt vereerd, met als centrum Groot-Israël . Daartoe was het:

de Rothschilds schonken hun fortuin aan de zionistische beweging, uiterlijk in 1829 beginnend ;

Theodor Herzl begon in 1897 met het hosten van de wereldzionistische congressen in Bazel, Zwitserland;

de Britse regering werd overgehaald om in 1917 de Balfour-verklaring af te geven aan Lord Walter Rothschild, waarin ze de zionisten beloofde “oprichting in Palestina van een nationaal tehuis voor het Joodse volk” in ruil voor de zionisten die Amerika aan de kant van Groot-Brittannië in de Eerste Wereldoorlog zouden betrekken.

De zionistische verovering van Palestina had echter niet kunnen plaatsvinden zonder de toestemming en medewerking van de christelijke gemeenschap in de wereld . Gezien het eeuwenoude conflict tussen joden en christenen, was het noodzakelijk om de christelijke theologie opnieuw vorm te geven om tegemoet te komen aan het Rothschild-plan. Met dit uitdrukkelijke doel kwamen Cyrus Scofield en zijn naslagbijbel op het toneel.

Darby plant de zaden

Voordat we het leven van Scofield onderzoeken, moeten we iets opmerken over John Nelson Darby, de belangrijkste figuur van wie Scofield zijn bijbelse analyse ontleende. Darby was een satanist, vrijmetselaar en agent van de Britse Oost-Indische Compagnie, eigendom van Rothschild, 1 de laatste was de machtigste multinational van zijn tijd en de leverancier die miljoenen Chinezen in opiumverslaafden veranderde. Darby’s familiebedrijf Leap Castle , bekend als het meest sinistere en occulte kasteel in de geschiedenis van Ierland.

Darby werd een leider van een christelijke sekte genaamd de Plymouth Brethren (genoemd naar Plymouth, Engeland, waar de meest populaire bijeenkomsten werden gehouden). Hij wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van de “Geheime Opname”-doctrine en maakte verschillende reizen naar Amerika om zijn ideeën te verspreiden.

Darby schreef zelfs zijn eigen satanische versie van de Bijbel. De Illuminati hebben altijd geweten dat ze geen grootschalige transformatie van de Bijbel konden uitvoeren, omdat deze als zodanig zou worden herkend en afgewezen.

Voor een uitgebreid overzicht van Darby’s satanische verkeerde vertalingen, zie het artikel John Nelson Darby Version: Doctrinal Changes to the Holy Bible .

Scofield verspreidt Darby als een virus

In 1897 begon Theodore Herzl met het hosten van de door Rothschild gesteunde zionistische congressen in Zwitserland, waarbij hij het plan ontwikkelde voor de zionistische overname van Palestina.

Wetende dat dit plan christelijke goedkeuring zou vereisen, benaderde Herzl in 1904 paus Pius X, die hem heel beleefd vertelde wat hij met zijn plan kon doen.

Na de katholieke afwijzing wisten de Rothschilds dat protestantse steun essentieel zou zijn. Maar dit kon alleen worden bereikt door met de Bijbel te knoeien om het te laten lijken alsof God zelf had bevolen dat de Joden Palestina zouden heroveren.

Zo’n bijbel zou van een niet-jood moeten komen, iemand met geloofsbrieven als theoloog.

Zo ontstonden Cyrus Scofield en zijn naslagbijbel.

Scofield 4

Scofield begon als een kromme advocaat en politicus uit Kansas en werkte onder auspiciën van John J. Ingalls, een belangrijke figuur in de corrupte politiek van Kansas. In 1881 rapporteerde de Atchison Globe :

CI Schofield [ sic ], die in 1873 werd benoemd tot officier van justitie van de Verenigde Staten voor Kansas, en die slechter bleek te zijn dan enige andere ambtenaar in Kansas, is nu een Campbellitische predikant in Missouri. Zijn vrouw en twee kinderen wonen in Atchison. Hij draagt ​​niets bij tot hun steun behalve goed advies. 2

Datzelfde jaar pikte de Topeka Daily Capital het verhaal op:

Cyrus I. Schofield, voorheen uit Kansas, overleden advocaat, politicus en in het algemeen verlegen, is weer aan de oppervlakte gekomen en belooft opnieuw om zich heen te verzamelen die aureool van bekendheid die hem in het verleden zo prominent heeft gemaakt. De laatste persoonlijke kennis die Kansans hebben gehad van deze peer onder de scalawags, was toen hij ongeveer vier jaar geleden, na een reeks vervalsingen en vertrouwensspelletjes, de staat en een behoeftige familie verliet en zijn toevlucht zocht in Canada.

Een tijdlang bleef hij undercover en er werd niets van hem vernomen totdat hij de afgelopen twee jaar in St. Louis opdook, waar hij een rijke zus had, een weduwe, die meestal naar het front kwam en Cyrus’ kleine dwaasheden en zwakheden door goede ronde sommen geld te betalen. In het afgelopen jaar pleegde Cyrus echter een reeks vervalsingen in St. Louis die niet zo gemakkelijk konden worden opgelost, en de grillige jonge heer werd gedwongen zes maanden in de gevangenis van St. Louis te blijven hangen. 3

Rechtszaken tegen Scofield werden echter op onverklaarbare wijze geseponeerd. Zoals Joseph M. Canfield, die waarschijnlijk de meest grondige biograaf van Scofield is, opmerkt: “De zeer plotselinge intrekking van de strafrechtelijke aanklachten zonder de juiste beoordeling suggereert dat Scofields carrière in handen was van iemand die invloed had . . .” 4

Volgens Scofield vond zijn bekering tot Christus plaats in 1879 in zijn “St. Louis advocatenkantoor.” Hij was echter geen lid van de balie van Missouri, en er bestaat geen verslag van zijn praktijk als advocaat in die staat 5 – in feite was hij gewoonlijk op de vlucht voor de wet.

Scofield begon zich te verdiepen in de leringen van Darby. Hij werd begeleid door ds. James H. Brookes, van wiens preekstoel Darby had gepredikt. 6 Hij maakte snelle kerkelijke vorderingen: in 1881 was hij al predikant in St. Louis, hoewel hij geen seminarieopleiding of andere formele religieuze opleiding had genoten.

In 1882 verhuisde Scofield naar Dallas en begon een langere termijn als predikant van de First Congregational Church. Mogelijk was deze verhuizing noodzakelijk omdat zijn criminele verleden en familiale onverantwoordelijkheid te bekend waren in de regio Kansas-Missouri. Zoals ds. John S. Torell schrijft:

Er waren een aantal rijke en politieke machthebbers in het lidmaatschap van de First Congregational Church in Dallas. . . Ik weet wel dat de meeste kerken in de Verenigde Staten zwaar besmet zijn met vrijmetselaars. George Bannerman Dealey was op latere leeftijd lid van de Westminster Presbyterian Church. Maar hij was ook sterk betrokken bij het occulte, met als hoofdvak de Schotse Rite of Masonry met een 33e graad en actief als Shriner, en was ook lid van het Rode Kruis van Constantijn. Hoogstwaarschijnlijk had hij er een handje bij om Cyrus in maçonnieke kringen te krijgen en in het bijzonder de Lotos Club in New York. 7

Problemen na de conversie

Ik ben me er terdege van bewust dat iemand die door Christus is verlost, vergeving van zonden ontvangt. Ik ben me er ook van bewust dat wedergeborenen gebrekkige individuen blijven.

Toch wordt er een hoge standaard gehanteerd voor predikanten en ouderlingen van kerken. In 1883, terug in Kansas, werd de vrouw van dominee Scofield, Leontine, gescheiden omdat hij haar en hun twee dochters, Abigail en Helene, allang in de steek had gelaten.

De rechtbank oordeelde dat Scofield “niet geschikt was om de voogdij over de kinderen te hebben”. 8 Binnen zes maanden na de scheiding trouwde Scofield met een nieuwe vrouw, Hettie.

[B] y 1892 begon Cyrus de titel “Dr. Scofield.” In de Scofield Reference Bible is hij “Rev. CI Scofield, DD” (doctor in de godgeleerdheid).

Het was natuurlijk van vitaal belang om dit baanbrekende boek over te brengen als het werk van een geleerde.

Er is echter geen bewijs dat Scofield ooit een doctoraat heeft behaald. Hij ging nooit naar een hogeschool of seminarie.

Scofield verwerft connecties en donateurs

Scofield ontmoette de vooraanstaande theoloog DL Moody tijdens een van diens evangelische campagnes. In 1886 sprak Moody in Dallas op uitnodiging van Scofield.

Er bleef een losse band tussen hen bestaan, en in 1896 verhuisde Scofield naar New England, waar hij predikant werd van Trinitarian Congregational, de thuiskerk van Moody.

Het is onduidelijk of dit gebeurde op verzoek van Moody, maar de samenwerking met Moody gaf Scofield nog een bewijs dat zijn cv als theoloog naar voren bracht. In december 1899 stierf Moody op 62-jarige leeftijd aan een niet-gediagnosticeerde ziekte.

In 1901 werd Scofield lid van de exclusieve, alleen op uitnodiging toegankelijke Lotos Club in New York, een ontmoetingsplaats voor de financiële en literaire elite. Leden waren onder meer Mark Twain, Arthur Hays Sulzberger, eigenaar van de New York Times , de atheïstische industrieel Andrew Carnegie en voorvechter van de seksuele revolutie Margaret Mead.

De Lotos Club was het soort plek waar een fundamentalistische prediker normaal gesproken belachelijk zou worden gemaakt, maar op de een of andere manier sloot Scofield zich aan bij de rollen, ook al bedroeg de contributie alleen al een vijfde van zijn salaris als predikant. 11 Hij bleef lid tot aan zijn dood in 1921.

De toelating tot de Lotos Club van Scofield werd goedgekeurd door de ultrazionistische advocaat van de literaire commissie van de club, Samuel Untermyer.

Tijdens zijn leven was Untermyer president van Keren Hayesod (de belangrijkste financiële engel van het zionisme), speelde een belangrijke rol bij het opstellen van de Federal Reserve Act, was berucht omdat hij Woodrow Wilson chanteerde om Louis Brandeis te benoemen tot lid van het Hooggerechtshof, en leidde de Joodse “verklaring of war”-boycot tegen Duitsland in 1933.

Is het verrassend dat iemand die Amerika’s leidende zionist zou kunnen worden genoemd, bij de Lotos Club de theoloog zou sponsoren die het boek produceerde dat het ‘christelijk zionisme ‘ heeft voortgebracht?

Volgens sommige bronnen (bijvoorbeeld dit artikel ) introduceerde Untermyer Scofield bij andere vooraanstaande zionistische financiers, zoals Jacob Schiff en Bernard Baruch. Dit is geloofwaardig, aangezien Untermyer dicht bij deze personen stond en Scofields financiën een positieve wending namen – hij kon zich plotseling lange reizen naar Europa veroorloven om zijn naslagbijbel te produceren.

Scofield en zijn vrouw Hettie reisden in 1904 naar Engeland. Volgens Charles Trumbulls officiële, lovende biografie van Scofield vertelde hij een Londense kennis, Robert Scott, dat hij van plan was een naslagbijbel te schrijven, maar geen idee had wie die zou publiceren.

Toevallig kon Scott hem voorstellen aan Henry Frowde, hoofd van Oxford University Press. Ik citeer Trumbull:

Meneer Frowde was geïnteresseerd. Hij zei dat hij de heer Armstrong, toenmalig hoofd van de Amerikaanse afdeling van de Oxford University Press, zou raadplegen. De heer Armstrong was onmiddellijk enthousiast over de suggestie dat deze nieuwe Referentiebijbel zou worden uitgebracht door de Oxford Press, en er was snel een voorlopig begrip bereikt. De heer Frowde verzekerde Dr. Scofield dat, als hij uiteindelijk zou besluiten de Bijbel bij hen te plaatsen, ze gemakkelijk een goed contract voor de publicatie zouden kunnen regelen, in het belang van elke partij. En zo was de publicatiekwestie opgelost. . . . 12

Dit verhaal is net zo belachelijk als de toelating van Scofield tot de Lotos Club. Grote uitgeverijen garanderen geen publicatie van manuscripten die ze nog niet eens hebben gezien, tenzij de auteur een bewezen staat van dienst heeft van bestsellers (bijvoorbeeld een Stephen King).

Scofield had nog nooit een boek geschreven, met uitzondering van Rightly Dividing the Word of Truth (dat zichzelf eigenlijk omschreef als een “pamflet”). Hij had geen academische achtergrond die hem kwalificeerde om een ​​naslagbijbel te redigeren.

Bovendien was Oxford University Press eigendom van zionistische joden en werd het gerund door Fabiaanse socialisten. Het was voornamelijk gewijd aan het publiceren van literaire en wetenschappelijke boeken , niet aan bijbels , en net als de Lotos Club was het een locatie die normaal gesproken vijandig stond tegenover evangelische fundamentalisten.

Het is vrij duidelijk dat de zionistische connecties van Scofield, die hem in de Lotos Club brachten en reisfinanciering verschaften, ook zorgden voor de voorafgaande publicatieovereenkomst van Oxford.

Is het louter toeval dat Scofields reis naar Engeland volgde op de afwijzing door de paus (26 januari 1904) van Herzls pleidooi om een ​​zionistische staat in Palestina te steunen? Nu de katholieken eruit waren, was het verzamelen van protestanten absoluut noodzakelijk geworden.

Oxford University Press, met kantoren aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, zou ervoor kunnen zorgen dat Scofields werk de publiciteit en verspreiding zou krijgen die de zionisten wilden.

Toen de Scofields Engeland verlieten, verhuisden ze naar Zwitserland, waar Scofield volgens Trumbull negen maanden “stevig werk” verrichtte aan zijn referentiebijbel.

Maar waarom Zwitserland ?

Hoewel de bibliotheek van Johannes Calvijn er was, was het geen erg logische plek om onderzoek te doen en een naslagbijbel te schrijven. Het was echter een centrum van vrijmetselaars- en geheime bankactiviteiten , en, misschien wel het belangrijkste, waar Theodor Herzl de vroege zionistische congressen organiseerde.

Scofield kwam in 1905 terug naar Amerika. In 1906 keerde hij terug naar Engeland (en volgens sommige bronnen weer Zwitserland). In 1907 tekende Scofield zijn publicatiecontract op het kantoor van Oxford University Press in New York City, en zijn naslagbijbel werd voor het eerst gepubliceerd in januari 1909.

Het valt meteen op dat het boek met verbazingwekkende snelheid is geproduceerd.

Voor de meeste mannen zou een naslagbijbel een leven lang werk hebben gekost. Des te opmerkelijker: Scofield had geen seminarie- of universitaire opleiding en was niet formeel geschoold in de talen waarin oude bijbelteksten zijn geschreven: Grieks, Hebreeuws en Aramees.

De strategie van de Scofield-bijbel

Waren sommige aantekeningen van Scofield dan door andere partijen aan hem gedicteerd?

Zelfs als dat niet het geval is, maakt het herzien van de Bijbel duidelijk dat Scofield veel leende van John Nelson Darby, James Brookes en andere vroege voorstanders van de Plymouth Brethren-Dispensational-theologie.

Hoewel zijn naslagbijbel voor het eerst werd gepubliceerd in 1909, is die editie tegenwoordig vrijwel onmogelijk te vinden. Het was de herziene editie uit 1917 die door Oxford University Press op hypermarkt werd gebracht, met grenzeloze advertenties, en er werden miljoenen exemplaren van verkocht.

Is het louter toeval dat 1917 ook het jaar was van de Balfour-verklaring , waarmee de Britse regering beloofde aan Lord Walter Rothschild en de Zionistische Federatie om een ​​”nationaal tehuis” voor de Joden in Palestina te vestigen? De gelijktijdige massamarketing van Scofield’s Bijbel zou de schijn wekken dat God zelf de Verklaring mede had ondertekend, en dat ‘de profetie in vervulling ging’ voor de ogen van de gelovigen.

Waarom was Scofields werk zo effectief in het veranderen van het begrip van de Bijbel door mensen?

Voordien werden de meeste commentaren los van de Schrift zelf gepubliceerd. Eerdere uitleggers hadden de Bijbel als het heilige Woord van God beschouwd en vonden dat de tekst niet vervalst moest worden door hun onwaardige menselijke woorden.

Scofield minachtte deze traditie en plaatste zijn opmerkingen rechtstreeks op de pagina’s van de Bijbel. Hoewel dit werd gedaan onder het voorwendsel van het gemak van de lezer, was het subliminale effect ervan dat Scofields opvattingen een status kregen die wedijverde met de Schrift. Wanneer een lezer zich een specifiek bijbelvers herinnerde, was hij geneigd zich de woorden van Scofield erbij te herinneren, of zelfs in plaats daarvan.

Sommigen lieten zich niet voor de gek houden. Zoals Philip Mauro in 1927 opmerkte:

Het doet mij verdriet dat er een boek bestaat waarin de corrupte woorden van de sterfelijke mens op dezelfde pagina staan ​​als de heilige woorden van de levende God; deze mengeling van het kostbare en het verachtelijke wordt tot een verkoopartikel gemaakt, getiteld “Bijbel”, en onderscheiden door de naam van een man. . . . Want feit is dat dispensationalisme modernisme is. (Ed.: Het dispensationalisme is een systematisch-theologisch kader, dat ervan uitgaat dat Gods plan met de wereld kan worden opgedeeld in verschillende bedelingen. Zij kan worden gezien als de evangelische tegenhanger van de verbondsleer, die vooral in reformatorische kringen wordt verkondigd. Wikipedia) Het is bovendien modernisme van een zeer verderfelijke soort, zodat het een eigen “Bijbel” moet hebben voor de verspreiding van zijn eigenaardige leerstellingen, aangezien ze niet in het Woord van God staan. 14

Met de intense marketing van Oxford, vonden mensen die gewoon een Bijbel wilden, vaak dat ze een Scofield-bijbel vasthielden, en zo werden ze onwetende ontvangers van ‘Scofieldism’. Om ervoor te zorgen dat de Bijbel goed verkocht werd, produceerde Oxford hem in prachtig bedrukte stoffen en leren edities. Voor de nietsvermoedende leek dit ‘Gods eer’.

Tegenwoordig zijn veel christenen perplex over de vraag waarom hun gemeenten krimpen. De redenen zijn natuurlijk multidimensionaal en omvatten tal van factoren buiten de kerk zelf, zoals de inprenting van het darwinisme op openbare scholen en Hollywood’s stereotypering van christenen als weerzinwekkend.

( Noot van de redactie : aangezien dit in 2016 is geschreven, ben ik er zeker van dat James het met me eens zou zijn dat kerken die “vaccinatieklinieken” werden en geld ontvingen van hun lokale gezondheidsafdelingen om hun gemeenteleden te injecteren met de experimentele COVID-19-injecties, een andere reden is Vandaag.)

Maar veel van het probleem ligt binnen de kerken.

Tegenwoordig zijn veel waarheden over wereldgebeurtenissen vrij beschikbaar via alternatieve media. Als goed geïnformeerde nieuwkomers naar een zondagsdienst komen en zien dat een predikant, wiens brein is verbonden met de reguliere media, minder weet over geopolitieke waarheden dan zij, zullen ze die predikant dan vertrouwen om hen op te bouwen over eeuwige waarheden ?

Als ze een predikant horen die Israël prijst ondanks tientallen jaren van wreedheden, en dat de predikant aldus moord en diefstal verontschuldigt, niet in staat om fundamenteel goed van kwaad te onderscheiden , zullen ze dan erop vertrouwen dat deze predikant hen naar gerechtigheid zal leiden?

En als ze zien dat een predikant geen duidelijke Bijbellessen kan begrijpen, maar in plaats daarvan het tegenovergestelde onderwijst , gebaseerd op het opnieuw oprakelen van Scofields Orwelliaanse Schriftverdraaiing, zullen ze dan terug willen komen voor nog een preek?

Ik denk het niet.

Lees het volledige artikel op James Perloff .

Gerelateerd :

Trump beweert dat hij “gemakkelijk” de Israëlische premier zou kunnen zijn – is dit de reden waarom Pfizer de eerste COVID-vaccinatiemachtiging ontving in de VS en exclusieve rechten in Israël?

Zie ook :

Begrijp de tijden waarin we momenteel leven

De God van alle troost

Wie zijn de kinderen van Abraham?

God laat zich niet voor de gek houden – een persoon oogst wat hij zaait

Een uitnodiging aan de technologen om zich aan te sluiten bij de winnende kant

Synagogue of Satan: Waarom het tijd is om de Corporate Christian Church te verlaten

Hoe u kunt bepalen of u een discipel van Jezus Christus bent of niet

Epigenetica ontmaskert darwinistische biologie als een religie – je DNA bepaalt NIET je gezondheid!

Wat gebeurt er als een heilige en rechtvaardige God boos wordt? Lessen uit de geschiedenis en de profeet Jeremia

Insider onthult vrijmetselarij als ’s werelds oudste geheime religie en de luciferiaanse plannen voor de nieuwe wereldorde

Feitencontrole: “christendom” en de christelijke religie is NIET te vinden in de Bijbel – de persoon die Jezus Christus is

Het zegel en het merkteken van God is veel belangrijker dan het “merkteken van het beest” – Bent u voorbereid op wat komen gaat?

De satanische wortels van de moderne geneeskunde – het merkteken van het beest?

Geneeskunde: afgoderij in de eenentwintigste eeuw – 7 jaar oud artikel vandaag relevanter dan op de dag dat het werd geschreven

Problemen met het ontvangen van onze e-mails? Zien:

Gepubliceerd op 13 april 2023

Trefwoorden: Zionisme

Deel dit verhaal, kies je platform!

6 opmerkingen

Karen F 16 april 2023 om 15:55 uur – Antwoord

Ik was ooit een vaste gelovige dat het moderne Israël de vervulling van de profetie was en dat de Israëli’s een door God gegeven recht hadden op het gehele Beloofde Land vanwege het Oude Verbond. Ik ging naar een Messiaans-Joodse kerk en prees God voor Zijn trouw aan het Joodse volk en profetie. Maar ik geloofde dit allemaal uit onwetendheid, een verkeerd begrip van de Schriften en een romantisch idee dat het moderne Israël God was die zijn belofte aan de Joden nakwam en de Eindtijd inluidde.

Enkele jaren geleden werd ik eindelijk wakker van zoveel leugens waarmee ik gehersenspoeld was. Mijn overtuigingen zijn volledig veranderd met betrekking tot deze kwestie toen ik hoorde over de oorsprong van moderne “Joden” (De 13e Stam bracht me duidelijkheid over dat onderwerp), de connectie van de oprichting van het moderne Israël met de Rothschilds en de Nazi’s (zoek Hitler’s Joodse leger), de Nakba (het bloedbad van Palestijnen – moslims, christenen en joden), en de voortdurende vervolging en moord op hun nakomelingen om land te stelen dat in feite een land was voordat de joden het binnenvielen (het was geen braakliggend, onbezet land zoals Ik was gerustgesteld door Messiasbelijdende Joden). Ik leerde ook over de manipulatie van christenen door de elite om steun te krijgen voor hun acties om Palestina over te nemen en zijn inwoners te vermoorden. Toen ik eenmaal de kwade oorsprong van het moderne Israël onder ogen zag, moest ik mijn ‘christelijke’ rationalisatie in twijfel trekken voor moderne Joden die het land van iemand anders stelen (en hen daarbij vermoorden). Zou God werkelijk zulke slechte methoden gebruiken om het Oude Verbond te eren? Door meer te weten te komen over de Scofield-bijbel werd duidelijk waar deze onjuiste overtuigingen vandaan kwamen. Toen zag ik eindelijk de vele gebreken in mijn ‘bijbelse’ rationalisatie van dit kwaad.

Het Oude Verbond was een belofte dat Gods volk zou leven in het land dat Hij hun had gegeven als ze zijn geboden zouden onderhouden en Hem zouden volgen. Niet alleen hielden ze zich niet aan de voorwaarden van dat verbond, maar velen (uiteraard niet allemaal, anders zou het christendom niet bestaan) verwierpen het nieuwe verbond dat hij aanbood – Zijn Zoon. Zoals de apostel Paulus aangeeft, is het Nieuwe Verbond beter dan het Oude (in plaats van land te erven, zouden we een eeuwige relatie met God erven), en wat Nieuw is, maakt het Oude achterhaald. Voeg daarbij het feit dat moderne Joden afstammen van de Khazarianen (niet de Hebreeërs), en zich bekeerden tot het “Judaïsme” als religie en levenswijze rond 740 na Christus. Hoe kunnen ze een verbond met God sluiten waarvan God zegt dat het nu achterhaald is? Verbonden vereisen dat twee partijen het eens zijn over het sluiten van het verbond. God heeft bekend gemaakt wat het verbond is dat hij nu aanbiedt: een relatie met Hem via zijn Zoon. Afwijzing van Zijn Zoon is afwijzing van het verbond dat Hij nu aanbiedt. Moderne Joden kunnen geen recht opeisen om Palestijnen te vermoorden en hun land in te nemen onder het verouderde Oude Verbond.

Ongeveer 1/3 van de Palestijnen ten tijde van de Nakba waren christenen, maar er is geen protest van Amerikaanse christenen over de moord op hun broeders en zusters. De Palestijnse Christelijke kerk schreef een paar jaar geleden een brief aan Amerikaanse kerken waarin ze om hun steun vroegen en om te stoppen met het steunen van de kwaadaardige en ontaarde Joodse regering en het leger dat hen vervolgt.

Velen beweren dat het moderne Israël een vervulling van profetie is. Dr. Michael Heiser had interessante dingen te zeggen over hoe er geen profetie in de Schrift is die spreekt over het herstel van een “Israël” als een land. Dit gezichtspunt is van een bijbelgeleerde die uitvoerig spreekt over de kosmische strijd tussen God en zijn vijanden om land, dus hij ontkent absoluut niet dat God het land Israël als zijn erfdeel opeist.

Gebeurtenissen in Palestina zijn nog een ander stukje van de puzzel van de laatste 150 jaar waarin de elite de macht en controle overnam. Christenen moeten kritisch gaan denken, anders raken we achterhaald.

GP 14 april 2023 om 9:45 uur – Antwoord

Wat betreft het christelijk zionisme, het kostte me een tijdje om de ware betekenis te begrijpen van wat die twee woorden betekenden. Net als zoveel anderen geloofde ik echt dat de Palestijnen de “slechte” mensen waren, zelfs toen ik Jeruzalem en Bethlehem bezocht. Ik begon een tijdje geleden naar Chuck Baldwin te luisteren, maar begreep nog steeds niet de waarheid over de IDF-staat genaamd “Israël”. Uiteindelijk leidde Jezus Christus me naar de waarheid en ik heb gelezen over de ware bedoelingen van “Israël” die in 1917 begonnen.

Hoewel ik sommige mensen in de kerk waar ik naartoe ga confronteerde met deze kwestie, was een van de dingen die me in het gezicht werd gegooid Spreuken 18:1 – Door verlangen zoekt een man, die zichzelf heeft afgescheiden, alle wijsheid en bemoeit zich ermee. Ik kreeg ook te horen dat het lezen van allerlei soorten geschiedenis me niet zal redden. Hoewel dat misschien het geval is, leef ik tenminste niet onder de Scofield-rots en word ik verblind door Satan. Ik zou kunnen praten over alle politiek die gaande is met hun “redder” Trump en de “slechte” Biden, maar begin NIET over mei 1948. Zelfs zij zullen me vertellen dat het antisemitisch is om slecht over “Israël” te praten. Onnodig te zeggen dat ik op zoek ben naar een andere kerk.

Een boek van Michael Hoffman dat ik momenteel aan het lezen ben, is uitstekend en brengt de “Woes” ​​die Jezus uitsprak tegen de Farizeeën, Sadduceeën en Schriftgeleerden in een nieuw licht. Ik kan de woorden van onze Heiland beter begrijpen en waarom Hij sprak zoals Hij deed.

Het christelijk zionisme vernietigt echt de geest van degenen die belijden dat mei 1948 een vervulling is van een profetie uit het Oude Testament. Ik ben me niet bewust van ENIGE oudtestamentische profetieën die niet zijn vervuld. Als ik het mis heb, help me dan alsjeblieft.

Dit is een verklaring die ALLE “christenen” moeten begrijpen, gesproken door Jezus Zelf in Mattheüs 21:43 – Daarom zeg ik u (de Joden): Het koninkrijk van God zal van u (de Joden) worden weggenomen en aan een natie (heidenen) die de vruchten daarvan voortbrengen. Jezus sprak hierover VOOR de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. De woorden van onze Heiland zijn geen loze woorden toen Hij zei: “Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan”, terwijl Hij spreekt over de verwoesting van Jeruzalem, maar ze zijn nog steeds relevant voor Mattheüs 21:43.

Brian-Admin 14 april 2023 om 12:58 uur – Beantwoorden

Een ander groot probleem met de Amerikaanse Corporate Christian Church, afgezien van het feit dat het Engelse woord “church” niet eens het juiste Engelse woord is om eklessia te vertalen , wat vertaald zou moeten worden met “congregatie” of “vergadering”, is het Engelse woord ” Pastor” dat slechts op één plaats in het Nieuwe Testament wordt gebruikt, in Efeziërs 4:11, terwijl het onderliggende woord in de oorspronkelijke taal overal elders wordt vertaald met het Engelse woord “herder”.

Dus met een gecentraliseerd gezaghebbend ambt zoals “Pastor” in de protestantse kerken, of “priester” in de katholieke kerken, is het veel gemakkelijker om een ​​gecentraliseerde theologie te ontwikkelen die de Bijbel interpreteert volgens een specifieke doctrine, zoals het zionisme.

Als mensen echt het Nieuwe Verbond zouden begrijpen dat Jezus implementeerde, zouden ze begrijpen dat we ALLEMAAL nu directe toegang hebben tot God en de Heilige Geest, en geen “experts” nodig hebben om het voor ons te interpreteren.

Iemand die voor het eerst het nieuwtestamentische deel van de Bijbel leest, onder leiding van de Heilige Geest, zou nooit tot zionistische conclusies komen, vooral niet in de geschriften van de apostel Paulus en het boek Hebreeën, die duidelijk leren dat iedereen die heeft hetzelfde geloof als Abraham had, zijn nu Gods “uitverkoren volk”, ongeacht etniciteit, ras, geslacht, enz.

Dus de oplossing is om te stoppen met het steunen van het bedrijfschristendom, en zelf de Bijbel te gaan lezen, en de ware rijkdommen van Christus te begrijpen die we hebben geërfd als we eenmaal in hem geloven.

GP 14 april 2023 om 13:47 uur – Antwoord

Amen, mijn broeder. Ik lees de Bijbel zoveel ik kan samen met enkele commentaren van theologen uit de 17e, 18e en vroege 19e eeuw die lang voor mei 1948 schreven. en het begrijpen van Hebreeuws of Grieks. De commentatoren leggen wel uit hoe de woorden moeten worden gebruikt in de context van de passage. Ik heb geleerd hoe ik de Strong’s Concordance-referentie moet gebruiken om te laten zien hoe de woorden in verschillende passages worden gebruikt.

Honingbij 13 april 2023 om 16:48 uur – Beantwoorden

Ik heb ongeveer 5 of 6 bijbels en twee daarvan zijn scofields. Een prediker met wie ik jaren geleden uitging, gaf me er een. Welke versie van de Bijbel gebruikt u en raadt u aan? Heb ik het verkeerd gelezen of geloof je niet in de opname?

Brian-Admin 13 april 2023 om 18:12 uur – Beantwoorden

Ik heb nooit iets geschreven over “de opname”.

Dit artikel bevat de opvattingen van twee verschillende mannen, en hun opvattingen zijn van henzelf. Net als zij ben ik tegen het christelijk-evangelisch zionisme, ook al ben ik meer dan 30 jaar geleden opgeleid aan een van hun topscholen (en toen was ik er tegen).

Dat betekent niet dat ik het eens ben met alles wat Chuck Baldwin of James Perloff schrijft, maar beide zijn uitstekende bronnen van waarheid die niet is gecorrumpeerd door het zionisme.

Ik heb hier een heel artikel over de Bijbel en de vertaaldebatten geschreven:

20230511 Over de communistische agenda

Via Makow, zie daar links en afbeeldingen, google translate

Feminisme is bedacht door de Amerikaanse Communistische Partij

21 april 2023

Voor nieuwkomers herplaats ik dit sleutelartikel, een recensie van Kate Wiegands Red Feminism: Communism and the Making of Women’s Liberation (2002) om eraan te herinneren dat de transformatie van de samenleving tijdens ons leven vrij letterlijk communistisch geïnspireerd was. Het communisme was op zijn beurt een creatie van het vrijmetselaars-joodse wereldbankkartel dat alle andere bedrijfskartels controleert en probeert zijn satanische tirannie aan de mensheid op te leggen. De essentie van het communisme (kabbalisme, vrijmetselarij) is dat mensen geen ziel hebben en dat er geen God is (morele orde of spiritueel doel in de schepping). De kabbalist maakt van zichzelf God en keert de werkelijkheid om zodat zijn materiële belangen en perversiteiten voorop staan . Zo neemt hij ons mee in een satanische sekte.

Er is niets dat feministen zeiden of deden in de jaren ’60 en ’80 dat niet was voorgespiegeld in de Communistische Partij van de VS (CPUSA) van de jaren ’40 en ’50. Terwijl de CPUSA hun bevelen uit Moskou opvolgde, werd het feminisme in de USSR onderdrukt. De Sovjets begrepen het subversieve karakter ervan.

vanaf 2 december 2018 Door Henry Makow Ph.D.

“Verkrachting is een uiting van … mannelijke suprematie … de eeuwenoude economische, politieke en culturele uitbuiting van vrouwen door mannen.”

Klinkt dit als een moderne radicale feministe? Raad nogmaals. Het komt uit een pamflet van de Amerikaanse Communistische Partij uit 1948 getiteld “Woman Against Myth” van Mary Inman.

een boek uit 2002, Red Feminism: American Communism and the Making of Women’s Liberation, stelt feministische historicus Kate Weigand: “ideeën, activisten en tradities die voortkwamen uit de communistische beweging van de jaren veertig en vijftig bleven de richting bepalen van de nieuwe vrouwenbeweging van de jaren zestig en later.”(154)

Weigand, een docent aan het Smith College, laat zelfs zien dat het moderne feminisme een directe uitvloeisel is van het Amerikaanse communisme. Er is niets dat feministen zeiden of deden in de jaren ’60 en ’80 dat niet was voorgespiegeld in de CPUSA van de jaren ’40 en ’50. Veel feministische leiders van de tweede golf waren ‘baby’s met rode luiers’, de kinderen van communistische joden.

Communisten waren pioniers in de politieke en culturele analyse van de onderdrukking van vrouwen. Ze begonnen met ‘vrouwenstudies’ en pleitten voor openbare kinderopvang, anticonceptie, abortus en zelfs kinderrechten. Ze smeedden belangrijke feministische concepten als ‘het persoonlijke is het politieke’ en technieken als ‘bewustmaking’.

Aan het einde van de jaren 40 realiseerden de CPUSA-leiders zich dat de arbeidersbeweging steeds vijandiger werd tegenover het communisme. Ze begonnen zich te concentreren op vrouwen en Afro-Amerikanen. Ze hoopten dat “mannelijke suprematie” “meer vrouwen in de organisatie en in de strijd tegen het binnenlandse beleid van de Koude Oorlog zou brengen”. (80)

Communistische vrouwen die 40% van de partij uitmaakten, wilden meer vrijheid om partijbijeenkomsten bij te wonen. Na de publicatie van “Women Against Myth” in 1948, startte de CPUSA een proces van “heropvoeding” van mannen dat we vandaag maar al te goed herkennen.

Zo stond in de partijkrant “De Dagelijkse Arbeider” een fotoonderschrift van een man met een jong kind: “Gezinnen zijn sterker en gelukkiger als de vader weet hoe hij de ontbijtgranen moet klaarmaken, de slabbetjes moet knopen en voor de jongeren moet zorgen. ” (127)

De partij beval mannen die de vrouwenkwestie niet serieus namen om “controletaken uit te voeren die studie over de vrouwenkwestie met zich meebrachten”. In 1954 werden mannen door het bijkantoor in Los Angeles gestraft omdat ze “discussies op clubbijeenkomsten in beslag namen, vrouwelijke kameraden in de leiding omzeilden en voor vrouwen vernederende seksgrappen maakten”. (94)

Een film Salt of the Earth , die criticus Pauline Kael “communistische propaganda” noemde, portretteerde vrouwen die een beslissende rol speelden in de arbeidsstaking van hun echtgenoten. “Tegen de wensen van haar man in, werd Esperanza een leider in de staking en smeedde ze voor het eerst een rol voor zichzelf buiten haar huishouden … [haar] politieke successen overtuigden Ramon om een ​​nieuw model van gezinsleven te accepteren.” (132) Afbeeldingen van sterke assertieve succesvolle vrouwen werden net zo gewoon in de communistische pers en scholen als tegenwoordig in de massamedia.

Communistische vrouwen formaliseerden een verfijnde marxistische analyse van de ‘vrouwenkwestie’. De boeken In Women’s Defense (1940) van Mary Inman,(1962) van Eve Merriam legde de onderdrukking van vrouwen vast en veroordeelde seksisme in de massacultuur en taal. Mary Inman voerde bijvoorbeeld aan dat “gefabriceerde vrouwelijkheid” en “overmatige nadruk op schoonheid” vrouwen in onderwerping houden (33).

De grondlegger van het moderne feminisme, de linkse Betty Frieden , vertrouwde op deze teksten toen ze The Feminine Mystique (1963) schreef. Deze vrouwen verborgen allemaal het feit dat ze lange tijd communistische activisten waren. In 1960 hadden hun dochters alles wat ze nodig hadden, inclusief het voorbeeld van uitvluchten, om de Women’s Liberation Movement op te richten.

HET COMMUNISTISCHE KARAKTER VAN HET FEMINISME

De wortels van het feminisme in het marxistisch communisme verklaren veel over deze merkwaardige maar gevaarlijke beweging. Het legt uit:

Waarom de ‘vrouwenbeweging’ vrouwelijkheid haat en een politiek-economisch concept als ‘gelijkheid’ oplegt aan een persoonlijke, biologische en mystieke relatie.

Waarom de “vrouwenbeweging” ook “gelijkheid” van ras en klasse omarmt.goalsofcommunism.jpg

Waarom ze revolutie (“transformatie”) willen en een messiaanse visie hebben van een genderloze utopie.

Waarom ze geloven dat de menselijke natuur oneindig kneedbaar is en gevormd kan worden door indoctrinatie en dwang.

Waarom ze zich bezighouden met eindeloze, geestdodende theoretisering, leerstellige geschillen en facties.

Waarom de waarheid voor hen een ‘sociale constructie’ is die wordt gedefinieerd door wie dan ook die macht heeft, en de schijn belangrijker is dan de werkelijkheid.

Waarom ze God, de natuur en wetenschappelijk bewijs verwerpen ten gunste van hun politieke agenda.

Waarom ze weigeren te debatteren, niet in vrijheid van meningsuiting geloven en afwijkende meningen onderdrukken.

Waarom ze zich gedragen als een quasi-religieuze sekte, of als de Rode Garde.

Het is moeilijk om aan de conclusie te ontsnappen dat feminisme communisme is met een andere naam. Het communisme is ontworpen om macht te geven aan de marionetten van centrale bankiers door verdeeldheid en conflicten te bevorderen. Verdeel en heers. Omdat het communisme er niet in was geslaagd om klassen- en rassenoorlogen te voeren, promootte het in plaats daarvan genderconflicten. Ze wekten telkens een gevoel van wrok bij de doelgroep. Nu is de traditionele vrouwelijke rol “onderdrukte” vrouwen.

De “diversiteit” en “multiculturele” bewegingen vertegenwoordigen de poging van het communisme om andere minderheden, homo’s en “gekleurde mensen” sterker te maken en te gebruiken om de meerderheidscultuur (Europese, christelijke) verder te ondermijnen. Het oorspronkelijke CPUSA-trio van “ras, geslacht en klasse” is dus grotendeels intact, maar klassenconflicten waren nooit een grote verkoper.

De term “politiek correct” is ontstaan ​​in de Russische Communistische Partij in de jaren 1920. Het gebruik ervan in Amerika illustreert hoezeer de samenleving is ondermijnd. Feministische activisten zijn meestal communistische dupes. Het communistische doel is om de westerse beschaving te vernietigen en een verhulde dictatuur te vestigen die “wereldregering” wordt genoemd, geleid door de paddenstoelen van de centrale bankiers.

We hebben deze vernietiging gezien bij de ontmanteling van het curriculum voor vrije kunsten en de traditie van vrije meningsuiting en onderzoek aan onze universiteiten. We hebben gezien hoe dit virus zich verspreidde naar de overheid, het bedrijfsleven, de media en het leger. Dit kon alleen gebeuren omdat de financiële elite in feite het communisme sponsort.

In het communisme is de overheid het ultieme monopolie. Het controleert alles, niet alleen rijkdom maar ook macht en gedachten. Het is het instrument van het monopoliekapitaal (dwz Rothschild, Rockefeller.) Iedereen, van de president af, werkt voor hen.

EEN LOKAAL VOORBEELD

“Politieke correctheid” heeft ons culturele leven afgestompt en gereguleerd. In 2002, hier in Winnipeg, verwees Betty Granger, een conservatieve schoolbeheerder, naar “de Aziatische invasie” die de huizenprijzen in Vancouver veroorzaakte. Granger werd genadeloos aan de schandpaal genageld in de pers. Mensen stuurden haatbrieven en dumpten afval op haar grasveld.

Tijdens een vergadering erkende de voorzitter van het schoolbestuur dat Granger geen racist is en dat Aziaten in haar familie zijn getrouwd. Desalniettemin werd Granger gecensureerd omdat, ik citeer, “de schijn belangrijker is dan de werkelijkheid.” Dit ontglippen aan de verankering van de objectieve waarheid is het kenmerk van het communisme.

De sfeer tijdens de bijeenkomst was geladen. Zachtaardige Canadezen, allemaal voorvechters van ’tolerantie’, gedroegen zich als wilde honden die erop gebrand waren een gevangen konijn uit elkaar te scheuren. Betty Granger had berouw en stemde voor haar eigen afkeuring.

Deze rituelen van aanklacht en berouw, typerend voor het stalinistische Rusland of het maoïstische China, komen steeds vaker voor in Amerika. Het zijn net showprocessen die zijn ontworpen om mensen bang te maken om zich te conformeren. We hebben “diversiteitsfunctionarissen” en “mensenrechtencommissies” en “gevoeligheidstrainingen” om feministische sjibboleths hoog te houden. Ze praten over “discriminatie”, maar discrimineren openlijk christenen, blanke heteroseksuele mannen en traditionele vrouwen. Ze gebruiken het spook van “seksuele intimidatie” om man-vrouwrelaties te belemmeren en hun tegenstanders te zuiveren.

CONCLUSIE

In 1980 produceerden drie vrouwen in Leningrad tien getypte exemplaren van een feministisch tijdschrift genaamd Almanac. De KGB sloot het tijdschrift en deporteerde de vrouwen naar West-Duitsland. In de USSR is het feminisme grotendeels voor de export geweest. Volgens professor Weigand levert haar “boek bewijs ter ondersteuning van de overtuiging dat ten minste sommige communisten de ondermijning van het gendersysteem [in Amerika] beschouwden als een integraal onderdeel van de grotere strijd om het kapitalisme omver te werpen.”

Concluderend, het feministische streven naar “gelijke rechten” is een masker voor een hatelijke communistische agenda. De communistische MO is altijd misleiding, infiltratie en ondermijning geweest, waarbij sociale rechtvaardigheidskwesties als voorwendsel werden gebruikt. Het communisme kan elke vorm aannemen die de marionetten van de centrale bankiers sterker maakt. Het doel is de vernietiging van de westerse beschaving en het creëren van een nieuwe wereldorde geleid door monopoliekapitaal. Dit is grotendeels gerealiseerd.

Kate Weigands Red Feminism laat zien dat we in een de facto communistische samenleving leven , een ontwikkeling die plaatsvond door uitvluchten met de medeplichtigheid van het door de maçonnieke centrale bank gecontroleerde establishment.

Gerelateerd: Feminist Icon was krankzinnig, zegt haar zus

Makow – Wat is communisme?

Watson- Topfeministe (jood) roept op tot “collectivistische” revolutie

Eerste reactie van TWH:

Ik twijfel er helemaal niet aan dat bankiers achter veel van de onzin zitten waar we vandaag getuige van zijn met betrekking tot sociale re-engineering. Ik werkte vroeger voor een van de vijf grote banken hier in Canada en kan persoonlijk getuigen van het feit dat ze deze communistische propaganda onophoudelijk de werknemers opdringen. Als het bedrijf de deugden van Internationale Vrouwendag niet prees, dan waren ze aan het zeuren over buggery (homoseksualiteit) of hoe ‘levendige’ minderheden ons maakten. De hele strategie was om mensen te verdelen en ons tegelijkertijd te vertellen dat we allemaal hetzelfde zijn (en natuurlijk de blanke, heteroseksuele meerderheid het gevoel te geven saai en nutteloos te zijn). Alleen door een ernstige cognitieve dissonantie aan te gaan, zou iemand hun onzin echt kunnen slikken.

Ik vond het deel over Betty Granger in je artikel bijzonder in het oog springend. Ze kreeg te horen dat “de schijn belangrijker is dan de werkelijkheid”. Dit, of een kleine variatie daarop, werd mij talloze keren verteld door het management waar ik werkte. Als ik met rede en logica zou antwoorden, herhaalden ze gewoon hun regel.

Als je de enige verstandige persoon bent tussen een stel geesteszieke mensen, begin je te denken dat jij de krankzinnige bent. Ik snap niet hoe mensen er gewoon over kunnen zwijgen.

Ik vergeleek de bank altijd met een voormalige Oostblok-natie, aangezien ze hun Stasi/KGB hadden in al te nieuwsgierige en intimiderende HR-vertegenwoordigers (ze zouden alleen afdwingen wat het management wilde afdwingen en zouden alle echte zorgen van blanke werknemers afwijzen – als je werkt voor een groot bedrijf, VERTROUW NOOIT op HR), ze hadden hun propaganda-arm die alles doordrong, ze hadden hun juridische afdeling die documenten ter grootte van romans had om ervoor te zorgen dat elke werknemer van wangedrag kon worden beschuldigd wanneer het hen uitkwam, en ze zorgden ervoor dat de arbeiders bang waren voor hun baan als ze ooit zouden besluiten er iets tegen te doen. Ik ben blij dat ik daar weg ben!

20230508 Over waarom kabbala satanisch is

via Makow, zie daar links en afbeeldingen, google translate

Waarom kabbala satanisch is 19 april 2023

Seksuele verdorvenheid is het kenmerk van satanische bezetenheid.

“Nooit in de joodse traditie was seksuele ascetisme een religieuze waarde.”

Hoe werd de samenleving seksgek? Hoe werd seks gescheiden van liefde en huwelijk? De mensheid is ingewijd in een satanische sekscultus, het kabbalistische judaïsme (vrijmetselarij).

Joodse seksverslaafden zoals Woody Allen hebben van ons allemaal seksverslaafden gemaakt. Ze hebben ons geleerd om te denken dat seks de heilige graal is. Cabalistische joden geloven dat een orgasme een mystieke vereniging met God is. Seks en romantische liefde werden onze ersatz-religie. Het judaïsme wordt gedefinieerd door het kabbalisme en het kabbalisme is satanisme.

Waarom? Het kabbalistische judaïsme leert dat God onkenbaar is (behalve door een kabbalistische jood). Hoe kun je God gehoorzamen als je Hem niet kunt kennen? Het hele punt van een echte religie is om God te gehoorzamen. God is de Morele Orde die bestaat uit spirituele absoluutheden (Liefde, Waarheid, Schoonheid, Gerechtigheid en Goedheid.)

We hunkeren naar deze idealen omdat onze ziel verbonden is met God. God is Licht. Cabalisme is duisternis, vernietiging en verdorvenheid.

Ik herhaal een van mijn belangrijkste artikelen.

Cabala – Hoe seks onze religie werd Bijgewerkt van 5 februari 2013 en 7 november 2017

door Henry Makow Ph.D.

Seks, liefde en ‘relaties’ zijn de ersatzreligie van de moderne samenleving geworden. De impliciete boodschap — Seks is de weg naar God — zit al sinds de jaren zestig in ons culturele drinkwater. Films portretteerden geslachtsgemeenschap in mystieke termen, perfecte lichamen gekoppeld aan een koor van engelen.

De Illuminati-muziekindustrie propageerde het thema dat romantische liefde en seks ons met God verbinden. Neem Kathy’s Song (1965) van Paul Simon: “Dus je ziet dat ik ben gaan twijfelen/ Alles wat ik ooit voor waar hield/ Ik sta alleen zonder overtuigingen/ De enige waarheid die ik ken, ben jij.”

Dit werd gevolgd door deze wetenschappelijke exegese: de mens is ‘vervreemd’ en alleen in het universum. Het leven heeft geen intrinsieke betekenis, dus we moeten er een bedenken. De mens overwint zijn scheiding van God door geslachtsgemeenschap, die van mystieke aard is. Met andere woorden, de mens en God worden één door copulatie.

We wisten niet dat de mystificatie van seks pure kabbala is. Cabala, de Illuminati “religie”, is satanisme.

WAAROM SATANISCH?

Om te beginnen zijn alleen de kabbalistische jood en zijn discipelen gescheiden van God. Ze zijn gescheiden vanwege hun Luciferiaanse rebellie, gebaseerd op hun verlangen om God te verdringen Ze hebben de mensheid overtuigd om zich bij hun rebellie aan te sluiten en zich ‘vervreemd’ te voelen. Ik vermoed dat de meeste disfunctioneren hun oorsprong vinden in deze opstand, die de essentie is van ‘modernisme’. In plaats van de realiteit leven we in een vrijmetselaars-joods solipsisme (dwz een zelfgeschapen realiteit). Merk op dat God er geen deel van uitmaakt. God is een vies woord.

Dankzij hun mediacontrole hebben de Illuminati de mensheid ervan overtuigd dat seksuele vereniging de eenheid met het Goddelijke herstelt. Dit is Kabala.

In “Sigmund Freud & the Jewish Mystical Tradition” (1958) schrijft professor Joodse psychologie David Bakan:

“De ziel, volgens de Zohar , [ie Cabala] heeft een onuitblusbaar verlangen om verenigd te worden met haar bron in God. Deze vereniging wordt typisch besproken in de metafoor van seks. Over het algemeen wordt de vereniging van mannelijk en vrouwelijk gezien als de ideale vorm van bestaan. Zo worden menselijke seksuele relaties symbolische voertuigen van goddelijke handelingen; en de goddelijke creativiteit wordt opgevat als een diep erotisch karakter zelf. ” (p.273)

Volgens de kabbala heeft God een vrouwelijke kant, de Shekinah genaamd.

Net zoals de mens eenheid met God zoekt door middel van seks, zo zou God eenheid zoeken met Zijn vrouwelijke natuur. Met andere woorden, de mens imiteert en helpt God door geslachtsgemeenschap te hebben.

Dit is allemaal onzin. Zelfs joodse bronnen doen de kabbala af als bedrog.

Niettemin definieert deze hoax, samen met de Talmoed, het judaïsme.

Het kabbalisme verdeelt God in een vader- en moederfiguur en voegt daar zoon- en dochterfiguren aan toe. Ondanks de incestueuze implicaties, gaat de kabbala helemaal over de zoon en dochtergoden die seks hebben, wat wordt voorkomen door “Satan”, die trouwens de God van de heidenen is.

“De plicht van vrome joden is om door hun gebeden en religieuze daden de volmaakte goddelijke eenheid te herstellen, in de vorm van seksuele vereniging tussen mannelijke en vrouwelijke entiteiten…” De gebeden brengen deze verleiding in feite tot stand. (Israel Shahak, Joodse geschiedenis, Joodse religie, Het gewicht van 3000 jaar, pp. 33-34.)

WAAROM CABALA SATANISCH IS

Ten eerste ontkent het onze verbinding met God die DIRECT tot ons spreekt via onze Goddelijke geest (ziel).

Cabala predikt dat God vormloos en onkenbaar is. Het hele punt van religie is om God te aanbidden (gehoorzamen). Hoe kun je gehoorzamen aan iets dat “vormloos” en “onkenbaar” is? Natuurlijk zal de satanist de onoplettende ervan overtuigen dat God onkenbaar is.

Ten tweede, door van de seksuele daad een middel te maken om God te bereiken, stelt de kabbalist een valse God op. Volgens de kabbalist komt geslachtsgemeenschap neer op mystieke vereniging. Orgasme is openbaring.

In feite wordt eenheid met God bereikt door genade, aanbidding, toewijding, onbaatzuchtige dienstbaarheid en spirituele discipline, niet door copulatie. Maar net zoals homoseksuelen seksuele uitspattingen gebruiken om het verlies van gezonde intimiteit tussen man en vrouw te compenseren, gebruiken heteroseksuelen het om het verlies van God te compenseren. Natuurlijk willen de Illuminati dat we homoseksuelen imiteren.

Ten derde combineert de ‘god’ van de kabbala goed en kwaad. Op de een of andere manier komt het goede voort uit het doen van het kwade. Dit is verlossing door de zonde. Nogmaals, dit is onzin. God is moreel. Hij is perfectie. “Wees daarom volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is.” (Matteüs 5:48) God spreekt tot de mens door middel van onze spirituele idealen zoals Waarheid, Schoonheid, Gerechtigheid en Liefde.

De kabbala is dus typisch satanisch: kwaad goed laten lijken, leugens waar laten lijken; zieken zien er gezond uit en vice versa.

Ten slotte schrijft Bakan: “Nooit in de joodse traditie was seksuele ascetisme een religieuze waarde.” (272) Dit alleen al diskwalificeert het judaïsme als religie. Alle ware religies vereisen controle over lust.

Verre van ascetisch zijn de Talmoed en de kabbala gedegenereerd , wat de deur opent naar pederastie en incest. De kabbala stelt ook dat de mens biseksueel is, wat de Illuminati-promotie van homoseksualiteit en androgynie verklaart. Alles om de natuurlijke orde omver te werpen en in Gods oog te spugen.

De Illuminati gebruikten Sigmund Freud, een kabbalist, om de wereld ervan te overtuigen dat seksuele terughoudendheid leidt tot neuroses en ziekte.

In een toespraak tot de B’nai Brith op zijn 70ste verjaardag benadrukte Freud zijn joodsheid. Hij zei dat hij lid was geworden van de vrijmetselaars-joodse loge vanwege “vele duistere emotionele krachten” die “joden en jodendom onweerstaanbaar” maakten. Hij voelde zich aangetrokken tot “het heldere bewustzijn van onze innerlijke identiteit, de intimiteit die voortkomt uit dezelfde psychische structuur.” (Bakan, blz. 305)

De meeste Joden hebben nauwelijks van de Talmoed en de Kabbala gehoord, laat staan ​​dat ze ze gelezen of begrepen hebben. Ze weten niet dat het jodendom een ​​satanische sekte is die zich voordoet als religie. Hetzelfde geldt voor die dupes die bekend staan ​​als christen-zionisten.

GODINNEN

De kabbala is dus de reden waarom het poesje de heilige graal is en jonge vrouwen worden geïdealiseerd als godinnen.

Deze heidense sekscultus wordt verspreid door de door de Illuminati gecontroleerde media. Hier zijn enkele recente krantenkoppen van de Huffington Post , die de waarde van seks opblazen en ervoor zorgen dat het altijd in ons gezicht is:

28 jan: “Oeps Amanda Seyfried glijdt uit haar ondergoed”

——— “Scheurde de jurk van Jennifer Lawrence tijdens de SAG Awards?”

31 jan: “Chloe Kardasian – Mijn vagina ruikt naar rozen”

1 februari: “Jennifer Lawrence beschrijft haar borsten?”

3 februari: “‘Girls’ Star’s Dress debuteert met borstvensters”

3 februari: “Fmr Miss France knippert met haar koplampen” (borsten)

Zijn wij volwassen? Blijkbaar niet. “Volwassene” duidt nu porno, geweld en gestopte ontwikkeling aan. Wij zijn tenslotte hun goyim, (vee).

De verheffing van jonge vrouwen tot de status van godin is meer dan alleen seksueel. Hollywood portretteert ze ook als krijgers en genieën. In “Zero Dark Thirty” krijgt een 98-pond wegende Jessica Chastain de eer voor het opsporen en vermoorden van Osama Bin Laden. Zelfs lesbiennes dachten dat de film ‘propaganda’ was. Maar Illuminati-filmmakers denken dat het genoeg is om een ​​onwaarheid als waarheid af te beelden om het zo te maken. Zoals George Orwell opmerkte, wanneer iedereen afwijkend (ziek) is, wordt afwijkend het nieuwe normaal.

De vrouwelijke focus wordt ook weerspiegeld in de obsessie met “relaties”, die meer vrouwenaanbidding en wederzijdse afhankelijkheid aanmoedigt. “Relaties” zijn een vrouwelijke bezigheid. Dit alles betekent niet dat de Illuminati iets om vrouwen geven. Ze promoten ze om mannen te vervrouwelijken en de samenleving te destabiliseren.

CONCLUSIE

Mensen zijn vreemde dieren. Als hen wordt geleerd om seks te zoeken in plaats van liefde, geloven ze dat geslachtsgemeenschap mystiek is. Maar uiteindelijk zullen ze beseffen dat het gewoon verliefdheid en nieuwigheid was. Seks, in de woorden van Andy Warhol, is “het grootste niets ter wereld”, nog zo’n Illuminati-joodse zwendel.

Toch is de samenleving volledig geseksualiseerd. Dertig procent van al het internetverkeer is porno. Ondanks 50 jaar feminisme, of dankzij dat, definiëren vrouwen hun waarde in termen van sexappeal, net als homoseksuelen.

De samenleving is doordrenkt van seks die alle menselijke relaties, inclusief kinderen, degradeert tot de kleinste gemene deler.

De populaire cultuur is steeds meer gewijd aan dood, vernietiging, pornografie en het occulte. We zien zelden een positieve en opbeurende visie. We voelen ons zelden goed om mens te zijn. Door de eeuwenoude kabbalistische (vrijmetselaars) joodse haat tegen andere joden, God en de mensheid, gaan verdorvenheid en occulte fantasieën door als cultuur. “Vooruitgang” en “sociale verandering” bevorderen sociale degradatie en desintegratie.

Gerelateerd – Makow – Bekentenissen van een herstellende seksverslaafde

Woody Allen belichaamt Joods narcisme achter Covid Hoax

Texe Marrs – De occulte magie van de joodse kabbala

Harvey Weinstein ziet zichzelf als ‘een martelaar voor ‘sociale verandering’.

Wanneer gebruikt door kabbalistische joden, betekent “sociale verandering” het instellen van de heerschappij van Satan . “

Eustace Mullins – Sigmund Freud – Antichrist Devil

Darkmoon – Joden en seks

Makow — De satanische sekte die de wereld regeert

Destructieve kabbalistische dogma’s Dooms Humanity

Humanity is satanisch bezeten

Seksobsessie is de vorm van occulte bezetenheid

Freuds aandeel in onze satanische bezetenheid

Beheer van de mannelijke geslachtsdrift

Hollywood’s Sabbataanse sekspropaganda

Eerste opmerking van wijlen Dan Butler:

“Het afbeelden van een onwaarheid als waarheid is genoeg om het zo te maken” is de bottom line van de kabbala-kosmologie.

Er staat dat er niet zoiets bestaat als de ‘buitenwereld’. Wat jij denkt dat de uiterlijke werkelijkheid is, is niets anders dan de weerspiegeling van je eigen verlangens. Alles wat vreselijk is in de wereld wordt veroorzaakt door diepe conflicten in jezelf die gecorrigeerd moeten worden. Dat is wat de Kabbalah-goeroes hun studenten vertellen. De verleidelijke ‘haak’ van Kabbalah is de belofte om de werkelijkheid naar jouw wens te kunnen recreëren, ala de Matrix. * Het is wat goyim “zwarte magie” noemen.

Van de Kabbalah-sekten is er één in het bijzonder die het internet uitbuit als een instrument om leden op afstand te controleren. Het is een goeroe die beweert dat Kabbalah niet religieus is of exclusief voor joden. Net als Scientology zijn er honderden voormalige leden van wat ze zeggen een sekscultus is die niet alleen je geld opslokt, maar ook je ziel. Er zijn zelfmoorden geweest, en meer die hun verstand verloren, en talloze echtscheidingen.

Na grondiger onderzoek ontdekte ik dat deze Kabbalah-cultgoeroe in Israël zijn eigen afdeling [heeft] bij UNESCO en de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Tegelijkertijd beschuldigt hij de VN van ‘bloedsprookje’ telkens wanneer er over een sanctie tegen Israël wordt gestemd.

Volgens getuigenissen van oud-leden scheldt hij ongelukkige jonge joodse ‘zoekers’ of goji-zoekers ‘evenveel’ uit. Hier is een citaat van een Joods slachtoffer.

“Ons werd verteld dat het een ‘doen alsof’-spel was, zoals kinderspel. In werkelijkheid zou (de guru-rabbijn) zeggen: mensen kunnen niet liefhebben in deze wereld, het zijn maar beesten. We moesten gewoon een ” doen alsof het waar is dat we liefhadden, en dan… ZOU HET WAAR WORDEN???? Blijkbaar wel, hoewel er nooit een duidelijk antwoord op was. Toch hebben volgers de indruk dat ze de mythische “machsom” (barrière) tussen deze wereld van “kwaad en haat” en een onzichtbaar gelukzalig bestaan, en dan zal alles mooi en te rechtvaardigen zijn. ALLES!!! Moord, marteling, misbruik, onderdrukking…”

Andere citaten:

“Totaal kwaadaardige sekte, een sekscultus – Kabbalah Disneyland voor seksueel onvolwassenen.”

“Ze hebben zelfs nu nog afspraakjes op congressen, afspraken, om seks met elkaar te hebben. Ze vertellen de meisjes dat ze naar een congres MOETEN gaan, hun man en familie verlaten en “connecten”. VEEL meisjes geloven dat ze seks hebben met mannen (in de sekte) is het pad… “

Meer… “Van congrescapriolen tot vrouwen als honden behandelen en alles daartussenin.”

“…een van de meisjes had groeps-Skype-orgieën met (sektelid) mannen…”

“Voor veel van de beginnende studenten is het gebruikelijker om in levende lijve te willen ‘verbinden’…”

“Ik denk dat ik een bericht zou kunnen plaatsen over een van die naaktresorts voor hedonisme? En stel dat het volgende congres daar is… Kabbalah-sekscultus in Cabo San Lucas… het kan net zo goed zijn…”

“…de bedoeling van de fysieke congressen…Het draait allemaal om de seks…Dat is wat het mij nu lijkt…”

Dit is niet een of andere marginale cultus geleid door een gewone oplichter zonder, maar het is een wereldwijde organisatie met tienduizenden leden, met diepe banden met verschillende regeringen.

* Elke Wachowski-film is een Kabbalah-spoedcursus over crack. Maar dan is alles wat uit Hollywood komt. Omdat film standaard een kabbalistisch medium is. zie Cloud Atlas – Hollywood’s verdorven occulte fantasie

20230330 Over hegemonie

(Ed. ik deel dit omdat hij een dreigend gevaar signaleert maar niet omdat ik het met alles eens ben. Ooit heb ik hem rechtstreeks gevraagd waarom hij zich idnetificeert als jood. Geen antwoord gekregen. Ik heb er al vaker op gewezen dat “de jood” niet bestaat. Dat het woord niet in de oorspronkelijke bijbel voorkwam en dat deze aangenomen naam een verzamelnaam is. Het gaat over een maffia, een Khazarenmaffia die overal tentakels heeft en schuilt onder een parapluie van een gestolen identiteit. En die maffia heeft zijn willige helpers. Het gaat over satanisten die niet alleen onder één bepaalde groep voorkomen. Illuminatie is een verzamelnaam. De “jood” bestaat niet. Het zijn satanisten die satan dienen en over deze wereld willen regeren. Je moet bij katholieken onderscheid maken tussen Rooms Katholiek en Katholiek. Het Roomse Katholieke geloof is het geloof gemaakt door “hen” met hulp van jezuïeten. Die laatsten hebben de macht in Rome in handen en Rome is al heel lang “joods” d.w.z. farizees, satanisch. Denk aan alle uiterlijke vertoon te beginnen bij het dragen van de keppeltjes. Maar het uiterlijk vertoon is van de farizeeën en van de farao’s. Veel katholieken lijden nu onder het gevoerde beleid van Rome en toch willen zij bij die kerk blijven. Dat begrijp ik niet. Je kunt Christen zijn zonder die ellende.)

Katholieken bepaalden 133 jaar geleden de joodse hegemonie 25 maart 2023, google translate, zie bij de linke afbeeldingen en andere links.

La Civilta Cattolica (Italiaans voor katholieke beschaving) is een tijdschrift dat sinds 1850 zonder onderbreking wordt uitgegeven door de jezuïeten in Rome, Italië en behoort tot de oudste katholieke Italiaanse tijdschriften. Alle tijdschriftartikelen vallen onder de collectieve verantwoordelijkheid van het hele “college”, zelfs als ze onder de naam van één auteur worden gepubliceerd. Het is de enige die rechtstreeks onder toezicht staat van het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel en die zijn goedkeuring krijgt voordat het wordt gepubliceerd.

Een artikel uit 1890 in een officiële Vaticaanse publicatie bevestigt dat een satanische sekte, het kabbalistische judaïsme, heeft de mensheid gekoloniseerd door gebruik te maken van hun kredietcontrole en vrijmetselarij . De samenleving is inderdaad ‘door satan bezeten’.

Een lezer heeft de hele tekst van 27 pagina’s verzonden.

(Bijgewerkt vanaf 29 januari 2015) door Henry Makow Ph.D

We moeten teruggaan naar 1890 om te begrijpen wat er is gebeurd. Een artikel in het officiële Vaticaanse tijdschrift La Civilta Cattolica van 23 oktober 1890 onthult hoe katholieken de joden 133 jaar geleden aanzagen. Het artikel bevestigt dat een satanische cultus, het kabbalistische judaïsme, de mensheid heeft gekoloniseerd door gebruik te maken van hun controle over krediet en vrijmetselarij . De samenleving is inderdaad ‘door satan bezeten’.

Onze politieke en culturele leiders zijn “stromannen” — dekmantels voor de kabbalistische (dwz Illuminati-joodse) centrale bankiers. Dit is de reden waarom onze “leiders” zulke perverselingen, criminelen en non-entiteiten zijn. Om ervoor te zorgen dat ze zich aan de lijn houden, worden ze gefilmd in compromitterende seksuele situaties . Om ervoor te zorgen dat de hele verrotte structuur niet instort, hebben de bankiers een politiestaat opgericht, waarbij ze het terrorisme (waartoe ze aanzetten) als voorwendsel gebruiken. “Democratie” is een uitgebreide schertsvertoning.

Multiculturalisme en diversiteit, feminisme en homoseksualiteit, islamitische en Latijnse inmigratie worden gebruikt om te verdelen en te destabiliseren. De meeste mensen “gaan mee om met elkaar om te gaan”, om mee te werken aan hun eigen slavernij.

Succes hangt over het algemeen af ​​van steun voor de agenda van de Judeo Vrijmetselaars (Illuminati) wereldregering. Gewone Joden zijn niet op de hoogte van deze agenda. Zowel joden als niet-joden lijden aan een vals bewustzijn, hoewel ze het niet weten. ( Ed. en gewone mensen ook niet, gewone Christenen niet.)

ZIGEUNERS MET GELD EN HERSENEN

Het artikel uit 1890 begint met het afkeuren van de “invasie van Israëlieten in elke sector van het openbare en sociale leven” in Europa en Rusland. Christenen komen samen om “de verspreiding van deze plaag” en “de meest verderfelijke gevolgen” een halt toe te roepen.

“Toen ze eenmaal absolute burgerlijke vrijheid en gelijkheid op elk gebied met christenen en de naties hadden verworven, werd de dam die voorheen de Hebreeën tegenhield, voor hen geopend, en in korte tijd, als een verwoestende stortvloed, drongen ze door en namen ze sluw alles over: goud, handel, de beurs, de hoogste benoemingen in politieke administraties, in het leger en in diplomatie; openbaar onderwijs, de pers, alles viel in hun handen of in handen van degenen die onvermijdelijk van hen afhankelijk waren… wetten en instellingen van de staten verhinderen de christelijke samenleving om het juk van de Hebreeuwse brutaliteit af te werpen, opgelegd onder het mom van vrijheid.”

Het artikel bespreekt de boosaardige doelen van het Joodse leiderschap. De mensen die “haat” roepen zijn in feite de echte haters. Ze streven naar “de uitroeiing van de christelijke beschaving”, die 126 jaar later haar voltooiing nadert. De Talmoed beschouwt alle niet-Joden als onmenselijk, dwz beesten. Talmoedische joden zien zichzelf als “het hoogste ras van de mensheid” en hebben het recht om “aanspraak te maken op alle rijkdom van het universum…” Hun Messias moet “een grote veroveraar zijn die de naties onder het juk van de joden plaatst”. (Hier faalde Christus in Joodse ogen.)

De Talmoed “leert dat een Israëliet God meer behaagt dan de engelen van het paradijs; dat een Jood slaan gelijk staat aan God slaan…” (Ed.: als “zij” god zeggen, bedoelen ze satan. Christenen willen geloven dat we het over dezelfde God hebben en dat is de grote dwaling.)

Gewone joden zoals ik weten niets van de Talmoed en delen deze opvattingen niet. Ik vermoed echter dat ze de NWO-agenda beïnvloeden, namelijk het managen van de mensheid als een moderne fabrieksboerderij. (Ed.: en dat begrijp ik dus niet. De talmoed is het belangrijkste boek voor “hen” en je weet er niets van en toch noem je je jood. Waarom? Zionistische Christenen willen geloven dat “zij” ook steunen op het Oude Testament. Dat is niet zo.)

Het artikel schrijft antisemitisme toe aan deze demente joodse grootheidswaanzin, hun immoraliteit en “onverzadigbare honger om zichzelf te verrijken via woeker…”

“REMEDIES”

Het artikel vraagt: ‘Hoe de christelijke beschaving te verdedigen als alle sociale instellingen – overheid, media, onderwijs en economie – zijn overgenomen door de Illuminati-joodse bankiers en hun vrijmetselaarsagenten?’

De Hebreeën “zijn een plaag voor de christelijke samenleving”. Oorlog tegen hen is gerechtvaardigd. Helaas ontbreekt het de christen aan de nodige middelen en meedogenloosheid. Hij wil niet ‘zijn toevlucht nemen tot bloedvergieten’.

De auteur betoogt dat joodse rijkdom in beslag moet worden genomen: “Het is absoluut legitiem … voor de geplunderde natie om de onrechtmatig verkregen winsten van de dieven terug te vorderen … Goud is het krachtigste wapen waarmee de joden religie uitroeien en de mensen onderdrukken. … men heeft in ieder geval het recht om dit wapen van hen in beslag te nemen.”

Joden moeten als buitenlanders worden beschouwd en mogen geen landbouwgrond bezitten, die snel in hun handen valt. Maar ze konden nog steeds stedelijk onroerend goed bezitten. Als oplossing overweegt hij alle joden uit te zetten.

De auteur erkent dat niet alle Hebreeërs “dieven, bedriegers, woekeraars, vrijmetselaars, cads en corrupters van gewoonten zijn… een bepaald aantal is niet medeplichtig aan de bedrog van de anderen. Hoe kunnen deze onschuldigen “bij de straf worden betrokken?” De auteur haalt tegenargumenten aan dat de urgentie van de situatie het overwinnen van alle morele twijfels rechtvaardigt.

Dan draait hij zich om en zegt: “Zelfs als we veronderstellen dat de remedie van de universele verbanning van de Hebreeën nu haalbaar zou zijn, zou dat niet in overeenstemming zijn met de manier van denken en handelen van de Roomse Kerk.”

We hebben gezien dat een “anti-joodse conferentie” van christelijke notabelen in 1882 toegaf dat er geen remedie was. De Civilta Cattolica geeft ook toe dat het een “praktische onmogelijkheid” is zolang onze regeringen onder Joodse controle staan:

“Het door de hemel gekozen instrument om het ontaarde christendom van onze tijd te straffen, zijn de Hebreeën”, zegt hij. Europa zal “één grote plantage worden die door de joden wordt uitgebuit door de arbeid en het zweet van de tot slavernij gereduceerde christenen”.

Dit visioen van de Nieuwe Wereld Orde is 126 jaar oud!

CONCLUSIE

De enige manier om de “plaag” te bestrijden zou zijn geweest om de tactieken van de vrijmetselaars en vrijmetselaars-joden te imiteren. Dit was duidelijk “niet in overeenstemming met de manier van denken en handelen van de Roomse Kerk”.

“Anti-Semieten” hebben altijd de fout gemaakt om alle Joden op een racistische manier de schuld te geven, waardoor ze gedwongen werden als menselijk schild te fungeren voor de kabbalistische bankiers. De bankiers sponsoren zelfs het antisemitisme om hun “mindere broeders” op deze manier te manipuleren. Ondanks de schijn zijn joden niet homogeen. Tegenstanders van vrijmetselaars-joodse overheersing zouden zich moeten concentreren op het leiderschap. En vanwege de vrijmetselarij zou het verdrijven van alle joden geen enkel verschil maken. De samenleving als geheel heeft de joodse bankierscontrole volledig omarmd. Het heeft in de appel gebeten.

Trump en Brexit leken een sprankje hoop te bieden. Maar gezien de mensen die de leiding hadden, vertegenwoordigden ze eerder een verandering van tactiek dan van richting. Obama, Trump en Hillary zijn allemaal cryptojoden. Het Hooggerechtshof is 4/9 Joods en ze wilden een vijfde Jood, Merrick Garland. Dit is wat ze bedoelen met ‘Diversiteit’.

Het bewustzijn van joodse overheersing (ook bekend als “antisemitisme”) neemt toe. Wat verontrustend is, is dat het besef van de rol van de vrijmetselarij geen gelijke tred houdt. Het doet me denken dat gewone joden de schuld op zich zullen nemen voor wat rijke joden en vrijmetselaars doen.

Onze beste echte hoop is de directe communicatie die het internet biedt.

—-

Verwant:

1882 Anti-Joods Manifest legt NWO uit

De duivel en de joden

Zelfs Joden vragen: is het jodendom een ​​satanische sekte?

Afpersing! De echte reden voor oorlog en depressie

Professor ontslagen wegens anti-Israël tweet klaagt aan (Weet je nog dat universiteiten over vrijheid van onderzoek en meningsuiting gingen?

Dit is een voorbeeld van hoe Illuminati-joden achter tirannie zitten.)

Eerste opmerking van Sid Green:

Goed artikel. Ik ben het ermee eens dat mensen de betrokkenheid van joden meer opmerken dan die van vrijmetselaars. Het publiek wordt niet geïnformeerd over mystiek en kabbalistische religies oftewel geheime genootschappen. Zoals ik al eerder heb vermeld, laat een snelle blik op “The Western Heritage”, een generiek geschiedenisboek over de westerse cultuur, zien dat de meerderheid van de Joden in Oost-Europa tot de lagere middenklasse (“arm”) behoorde. Er was een klein aantal “hofjoden” die zich bij de koninklijke families betrokken en hun weldoeners werden. Ze financierden de Europese koningen en hun oorlogen. Deze joden neigden naar antinomiaanse satanische occulte versies van het judaïsme, zoals het sabbatisme. Niet alle joden volgen hun satanische doctrines. De doctrines van gewone joden bevatten ook satanisme, maar het is niet openlijk en het is vermomd als judaïsme. De rijkste joodse financiers zijn openlijke satanisten, maar de meerderheid van de joodse samenleving is seculier, atheïst of licht religieus. De samenzwering van de rijke Joden met de rijke occulte heidenen is de Illuminati. Gewone joden zijn het uitschot van de joden. Ze zijn niet hip in het plan om de mensheid uit te roeien.

Lees ook Joden – U verkeert in groot gevaar 24 maart 2023 (Ed.: bedenk dat bij satanisten altijd alles tegengesteld is. Blanke Christenen lopen groot gevaar. Al heel lang. Maar ik ben het wel met hem eens dat gewone mensen uit de lagere klasse toen het meeste gevaar liepen in de kampen terecht te komen. )

” Twee dingen zullen gegarandeerd een gewelddadige reactie genereren; 1) wanneer de voedselvoorziening verdwijnt en 2) de kinderen van mensen worden vernietigd. De goede joden die niets met deze slechte daden te maken hadden, zullen overal de schuld van krijgen, samen met de boosdoeners.

We staan ​​op het omslagpunt, mensen worden wakker terwijl we het punt bereiken waarop geen terugkeer meer mogelijk is; de tijd om uw keuze te maken is hier. “

Door CK (henrymakow.com)

Aan mijn Joodse vrienden,

jullie zijn in groot gevaar. Je weet dit. Dat is de reden waarom jullie grootschalige reclameborden voor “antisemitisme” in grote Amerikaanse steden plaatsen. De slachtoffers van de satanistische complotten die opereren onder de vlag van “Joden” ontwaken uit hun slaap en “de Joden” zullen de schuld krijgen van vele verschrikkelijke dingen waar u waarschijnlijk niets mee te maken had. Het is altijd zo geëindigd dat echte joden medelevend zijn. Ze volgen ook de waarheid en zijn tolerant. Dit zijn de mensen die ik al mijn hele leven ken, die ik steun en waarvoor ik mijn leven zal geven om ze te beschermen. De goede mensen die dit lezen, zouden moeten weten dat je veel andere echte vrienden hebt die je zullen helpen in tijden van nood. Goede Joden zijn overal om ons heen en velen van hen noem ik mijn Beste Vrienden.

U kunt goed of kwaad beoordelen door Waarheid, Mededogen en Tolerantie te gebruiken. Let goed op hun woorden en daden.

Degenen onder ons die Waarheid, Mededogen en Tolerantie volgen, zullen altijd de rechtschapen mensen steunen die voor deze dingen staan.

Degenen die vreselijke dingen doen onder de vlag van de rechtvaardige religies (dit geldt voor katholieken, joden en andere religies en geheime genootschappen) zijn de “ingewijden” – ze worden uitgenodigd in de “Hex Club”, ook wel satanisme genoemd. Niet-ingewijde joden staan ​​buiten de club. Tenzij je snel opstaat, zul je opnieuw op één hoop worden gegooid met de “ingewijde” Hex Club-satanisten en vervolgd … opnieuw.

Je zult opnieuw het slachtoffer zijn – nog een brandoffer (“Holocaust”) dat op het vuur wordt gegooid, samen met de miljarden gewone mensen die worden beschouwd als “nutteloze eters”. De “ingewijden” vallen nu goede mensen aan en krijgen ongewenste aandacht van hun slachtoffers. De massa’s hebben het einde van hun eigen tolerantie bereikt terwijl ze zich met hun eigen zaken bemoeiden, maar kunnen niet anders dan de niet-aflatende aanvallen op hun culturen en naties opmerken, en hun lege portemonnees en een stijgend aantal doden van hun vrienden en familieleden.

Twee dingen zorgen gegarandeerd voor een gewelddadige reactie; 1) wanneer de voedselvoorraad wegvalt en 2) de kinderen van mensen worden vernietigd. De Goede Joden ( Ed.: waarom een hoofdletter?) die niets te maken hadden met deze slechte daden zullen de schuld krijgen van alles, samen met de boosdoeners.

Dit artikel laat zien wat iedereen met eigen ogen ziet. Ze zien een kleine minderheid van “Joden” (2,4% in de VS) alles besturen en een land vernietigen door middel van cultuuroorlogen en woeker. Ze zien hun zakken leeglopen door inflatie en financiële bedrog, terwijl de “ingewijden” gedijen. De media zwijgen en iedereen die op het voor de hand liggende wijst, wordt aangevallen als een “antisemiet”. Ze zien hoe mensen worden aangevallen omdat ze onwaarheden over joden verkondigen, maar zien dan hoe woorden zijn verdraaid om een ​​leugen om te zetten in “waarheid”. Joden beweren dat ze geen macht hebben en als iemand iets aangeeft, dreigen ze de macht te gebruiken, ze zeggen dat ze die niet hoeven te vernietigen. Vraag Kanye “Ye” hoe dat werkt. Het is nu duidelijk zichtbaar voor iedereen die oplet.

Goede mensen tolereren geen leugenaars en alle Joden, ook de goeden, zullen de schuld krijgen van de leugens.

-De alom gehate Biden-regering wordt voor 70% ondersteund door joden (en niet door orthodoxe joden). Ongeveer 40% van de waarschijnlijke kiezers in de VS (Rasmussen-peiling) gelooft nu dat Biden de verkiezingen heeft gestolen. Het Biden-kabinet zit vol met joodse mensen.

Bankieren wordt gecontroleerd door Joden. Central Banking is het drukken van woekergeld, waarbij rente wordt berekend voor iets dat uit het niets is verzonnen – het is een immorele skimming-operatie die uiteindelijk sterft als bacteriën die zonder voedsel komen te zitten. Wie krijgt de schuld als ze het bankieren “rug pull” doen, het geld van mensen vernietigen om Central Bank Digital Currency (CBDC) binnen te halen en het spel nog een keer veranderen? En als het CBDC functioneert als rantsoenbonnen met sociaal krediet eraan, wie krijgt daar dan de schuld van? Komen de joden altijd bij het geld terecht omdat ze zo slim zijn, vooraf getipt worden (“got the jood call”) of omdat ze het geld bijdrukken controleren? (Mensen merken dat ja, Joden controleren het geld, zelfs als ze zeggen dat ze dat niet doen)

-Het COVID-vaccin wordt gezien als een joodse uitvinding, in feite hebben joden hierover opgeschept. Wat gebeurt er als een miljard mensen gewond raken of overlijden als gevolg van deze ongeteste experimentele injecties? Wie denk je dat de schuld krijgt van deze doden? Triljoenen dollars veranderden tijdens “COVID” van eigenaar in de handen van Big Pharma en hun maatjes.

-Homo- en transrechten werden gepromoot door Joden, te beginnen in Weimar, Duitsland. Mensen beginnen te begrijpen welke boeken precies door Hitler zijn verbrand en waarom – de betovering is uitgewerkt. Je gaat achter hun kinderen aan en de ouders zullen je volkomen vernietigen voor deze onvergeeflijke zonde.

-Communisme is een joodse creatie van Marx, Lenin en helemaal tot aan Mao. Goede mensen worden vervolgd onder het communisme, inclusief arrestatie, marteling, dwangarbeid en orgaanroof

-Hype over de Holocaust is overdreven en niet meer geloofwaardig, het is een overdreven hand. ( een hand die overspeelde) Weet iemand het werkelijke aantal slachtoffers? Zelfs één dode onschuldige Jood was te veel, maar overdreven beweringen en het negeren van andere massale genocides helpen de zaak niet. Mensen vragen zich ook af waarom dit zo breed gepromoot wordt en waarom het altijd om GELD lijkt te gaan. De meeste overlevenden zijn dood, dus waarom blijven levende Duitsers bloeden voor “herstelbetalingen” die er niets mee te maken hadden en bijna 80 jaar geleden nog niet eens geboren waren? Ik las bijna elke dag voor aan een blinde oudere 85-jarige Joodse vrouw die op het nippertje ontsnapte aan de Holocaust in Oekraïne. Ze weigert een cent “compensatie” aan te nemen, net als haar zoon.

-Herstelbetalingen breiden de geldstroom uit om rassenoorlogen aan te wakkeren. San Francisco $ 5 miljoen betaling per zwarte persoon die beschadigd was? In een staat waar slavernij nooit heeft bestaan. Hoe zit het met Chinese Amerikanen in Californië die slecht werden behandeld? Kijk wie Black Lives Matter steunde (dat meer dan $ 80 miljard aan financiering ontving). Dit is zo overdreven dat je zelfs de mainstream in de VS kwijtraakt die echt beledigd is door echt racisme (een term bedacht door Trotski, een Russisch-Joodse communist).

-Hollywood en media worden gerund door Joden. Acteerprijzen gaan voornamelijk naar Joden. Wie schrijft uw “nieuws”?

De “ingewijde” joden en anderen die in de sekte werden gebracht, zijn “op de hoogte” van wat er werkelijk aan de hand is. De meeste Joden zijn niet ingewijd en realiseren zich niet wat er aan de hand is, of ze weten het en kiezen ervoor om niets te doen, in de hoop dat het zal verdwijnen en het kwaad tolereren. Ze keren zich onbedoeld af van Waarheid, Mededogen en Tolerantie en volgen een slechte weg. De sleutel is jouw keuze!

We staan ​​op het omslagpunt, mensen worden wakker terwijl we het punt bereiken waarop geen terugkeer meer mogelijk is; de tijd om uw keuze te maken is hier. Het is niet te laat. Over de hele wereld worden goede mensen vervolgd, recht voor je ogen. Zul je opkomen voor Waarheid, Mededogen en Tolerantie en je afkeren van het kwaad?

Makow – Lopen Joden echt in groot gevaar? Heidenen hebben laten zien dat ze niet in staat zijn hun belangen te verdedigen. De meerderheid van de Joden weigert de aannames van CK te accepteren, omdat het hen zou verplichten het georganiseerde jodendom aan te vechten. Hun houding is: “zolang de dingen voor mij werken, val me niet lastig.”

In de woorden van rabbijn Joachim Prinz: “Het schijnbare onvermogen van de joden [is] om hun eigen catastrofes te begrijpen of te voorspellen. De joden, wier geschiedenis bestaat uit de ene tragedie na de andere, moeten zich nog op een van hen voorbereiden.” Joachim Prinz – De geheime joden

Reacties op “Joden – jullie zijn in groot gevaar”

Greg zei (25 maart 2023):

Wanneer het gif niet wordt geneutraliseerd... wordt genocide genormaliseerd… en blijft de veroordeling achterwege.

Mike zei (25 maart 2023):

Wat u beschrijft, werd meer dan 2500 jaar geleden geprofeteerd door de profeet Zacharia. (Ik wens dit zelfs de schuldigen niet toe)

Zacharia 14:2 Want Ik zal alle volken tegen Jeruzalem verzamelen ten strijde; en de stad zal worden ingenomen, en de huizen zullen worden geplunderd, en de vrouwen zullen worden verkracht; en de helft van de stad zal in ballingschap gaan, en de rest van het volk zal niet van de stad worden afgesneden

Doug P zei (24 maart 2023):

De meerderheid van de schuld ligt bij de domme en verstandelijk gebrekkige mensen die deze agenda hebben ondersteund – volgens de wet, hoewel dat moreel misschien niet het geval is. Volgens het gewoonterecht is het de hand die het kwade werk doet die verantwoordelijk is. Als ik iemand vertel of betaal om een ​​misdaad te plegen, nemen ze nog steeds de meeste, zo niet alle, verantwoordelijkheid. Vrijmetselaars en joodse psychopaten leiden de zaken.

De meeste mensen zijn schuldig. Ze verzetten zich niet tegen of protesteerden niet tegen de inkomstenbelasting, die sinds 1913 voor deze wereldregeringsonderneming heeft betaald. De inkomstenbelasting heeft de hersenspoeling gefinancierd en heeft de eenvoudige op een tuinpad geleid.

RH zei (24 maart 2023):

Dit is een goed artikel. Ik heb veel aan dezelfde dingen gedacht. Er kan een omslagpunt komen waarop het extreem uitpakt tegen een aantal groepen. De rede zal verloren gaan en emoties zullen heersen. Velen zullen lijden… maar zullen de oligarchen dat ook doen?

Ik vraag me af of dit niet is wat de elites willen. Ik hoor gasten op Rense Radio zeggen dat het in Oekraïne nu meer gaat om het doden van de gojim dan om wat dan ook.

Het offeren van geassimileerde joden is misschien wel het juiste ticket voor deze satanisten.

Het zijn gevaarlijke tijden en de meeste mensen hebben geen idee.

Ga zo door.

Kijk naar deze video over de regering van het beest en de bankencrisis

20230321 Over de bron van de problemen in de wereld

via henrymakow.ca, zie daar links en afbeeldingen, google translate

Vrijmetselarij: de doodswens van de mensheid 18 maart 2023

De bron van de problemen in de wereld: Het “leiderschap” van de heidenen is gekozen vanwege zijn bereidwilligheid om zijn ziel te verkopen aan kabbalistische (satanische) joodse centrale bankiers door zich aan te sluiten bij de vrijmetselarij, wat het jodendom is

voor heidenen. Vertaald, onze “leiders” zijn leugenaars, opportunisten en verraders.

“De vrijmetselarij speelt in de westerse samenleving dezelfde rol als de communistische partij in de Sovjet-Unie. Zonder tot de vrijmetselarij te behoren, is er geen kans op een snelle carrière, hoe getalenteerd men ook is.” -Juri Lina

Ik heb me altijd afgevraagd waarom tweederangs mensen in de samenleving opkwamen. Mensen zonder talent moeten hun ziel aan de duivel verkopen om te slagen.

(Bijgewerkt van 15 jan. 2005 & 14 aug. 2017 & 3 juli 2021) door Henry Makow PhD

Architects of Deception , (2004) een 600 pagina’s tellende geschiedenis van de vrijmetselarij (pdf) van de Estse schrijver Jyri Lina biedt diepgaand inzicht in het ware karakter van de moderne geschiedenis.

In wezen heeft een dominant segment van de westerse samenleving zich aangesloten bij de joodse financiële elite door de vrijmetselarij te omarmen, een satanische filosofie die een doodswens voor de beschaving vertegenwoordigt. Ze stellen zich voor dat ze op de een of andere manier zullen profiteren van de onderdrukking, leugens en het lijden veroorzaakt door hun communistische ‘Nieuwe Wereld Orde’.

Hoe ongelooflijk, bizar en deprimerend het ook klinkt, schrijft Lina dat 300 voornamelijk joodse bankiersfamilies de vrijmetselarij hebben gebruikt als instrument om de westerse wereld te ondermijnen, te beheersen en te degraderen.

Deze mening komt overeen met het NKVD-verhoor uit 1938 van een illuminati-lid die veel van deze bankiersfamilies noemt en bevestigt dat vrijmetselaars vervangbare instrumenten zijn. (Zie mijn driedelige “Rothschild dirigeert rode symfonie”)

Gebaseerd op de archieven van de machtige Franse Grand Orient Lodge, veroverd in juni 1940 en later openbaar gemaakt door de Russen, beschrijft Lina hoe de vrijmetselarij heeft samengespannen voor wereldheerschappij en alle grote revoluties en oorlogen in de moderne tijd heeft georkestreerd. (Lina, p.332)

Vrijmetselaars, vaak joods, zijn verantwoordelijk voor het communisme, het zionisme, het socialisme, het liberalisme (en het feminisme). Ze houden van een grote regering omdat die het ultieme monopolie is. “Wereldregering” (dictatuur) is de laatste trofee. Dit is de visie achter 9-11 en alle oorlogen.

Deze ‘wereldrevolutionaire’ ‘progressieve’ bewegingen weerspiegelen allemaal Lucifers rebellie tegen de wetten van God en de natuur, die de kern vormen van de vrijmetselarij. Ze strikken miljoenen goedgelovige idealisten door een utopie te beloven die gebaseerd is op materialisme en ‘rede’ en toegewijd is aan ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’, ‘openbaar eigendom’ of een andere idealistisch klinkende onzin. Het heet aas-en-schakelaar.

Volgens Lina: “Het primaire doel van de moderne vrijmetselarij is het bouwen van de Nieuwe Wereldorde, een spirituele tempel van Salomo, waar niet-leden niets anders zijn dan slaven [en] … waar mensen zouden worden geofferd aan Jahweh.” (52)

Lina citeert talloze joodse bronnen die beweren dat de vrijmetselarij gebaseerd is op het jodendom en “het uitvoerende politieke orgaan van de joodse financiële elite” is. (81-83)

Het gemeenschappelijke doel van deze vrijmetselaars geïnspireerde bewegingen is het ondermijnen van ras, religie, natie en familie (“alle collectieve krachten behalve de onze”) door het bevorderen van sociale verdeeldheid, zelfgenoegzaamheid en “tolerantie”, dwz rassenvermenging, atheïsme, nihilisme, globalisme, seksuele ” bevrijding” en disfunctie van het geslacht, waardoor de mensheid wordt gereduceerd tot een uniforme disfunctionele en kneedbare brij.

Lina en anderen die de mensheid proberen te waarschuwen voor haar werkelijke toestand, worden routinematig belasterd als antisemitische, fascistische en rechtse “haters” door mensen die indirect in dienst zijn van de bankiers.

Deze tactiek beschermt de samenzweerders tegen nauwkeurig onderzoek en maakt het onmogelijk om onze grimmige situatie te bespreken.

Ik ben een jood. Ik maak geen deel uit van dit bankmonopolie, en de meerderheid van de Joden ook niet. Bij wijze van analogie wordt de maffia als overwegend Italiaans beschouwd, maar de meeste Italianen behoren niet tot de maffia.

Aan de andere kant vallen Italianen tegenstanders van de georganiseerde misdaad niet kwaadaardig aan en noemen ze “racisten” en “haatzaaiers”. Dat zou er erg verdacht uitzien. Joden compromitteren zichzelf door hun verdediging van de vrijmetselaars-joodse bankiers en hun perverse visie op de mensheid.

Mijn vier grootouders zijn omgekomen in de joodse holocaust. Ik eis de echte reden te weten waarom ze zijn vermoord. In Londen gevestigde maçonnieke bankiers en hun trawanten brachten Hitler aan de macht om oorlog uit te lokken, Stalin onder controle te houden en de oprichting van Israël te rechtvaardigen. Ze hebben niet-zionistische joden verraden en laten omkomen. Ze gebruiken het Joodse volk op dezelfde manier als de vrijmetselaars.

DE ILLUMINISTISCHE SAMENZWERING

We kunnen de moderne wereld niet begrijpen tenzij we beseffen dat het het resultaat is van de maçonnieke samenzwering. Mensen spotten maar het bewijs staart hen elke dag in het gezicht.

Het Grote Zegel van de Verenigde Staten op elk dollarbiljet is een vrijmetselaarssymbool. Er zijn 33 treden aan de zijkant van de piramide die de 33 graden van de vrijmetselarij vertegenwoordigen. De vrijmetselaars vestigden de Verenigde Staten als een basis om hun doel van wereldheerschappij te bevorderen.

Evenzo is het embleem van de Verenigde Naties ook een vrijmetselaarssymbool. De wereld is gevangen in een raster bestaande uit 33 ruimtes omringd door acaciabladeren, wat duidt op intense activiteit in metselwerk. (215)

Driekwart van de Amerikaanse presidenten in de twintigste eeuw waren hooggeplaatste vrijmetselaars. Zowel Trump als Clinton zijn vrijmetselaars. FDR, Churchill, Lenin, Trotski en Stalin waren vrijmetselaars. De meeste zionistische leiders waren en zijn vrijmetselaars. Gerhard Schroeder, Jacques Chirac en Tony Blair zijn vrijmetselaars.

Er zijn meer dan zes miljoen vrijmetselaars in 32.000 lodges over de hele wereld, waaronder 2,5 miljoen in de VS. In 1929 was 67% van de congresleden vrijmetselaar. Er zijn 360.000 vrijmetselaars in Engeland. Meer dan vijf procent van de Britse rechters zijn vrijmetselaars.

Lina gelooft: “Vrijmetselarij speelt dezelfde rol in de westerse samenleving als de Communistische Partij in de Sovjet-Unie. Zonder tot de vrijmetselarij te behoren, is er geen kans op een snelle carrière, hoe getalenteerd iemand ook is.”

Houd in gedachten dat het communisme een vrijmetselaarsonderneming was en dat de puzzel vorm begint te krijgen.

Lina zegt dat vrijmetselaars niet alleen de politiek beheersen, maar ook vrijwel elke sector van de westerse samenleving, inclusief wetenschap en cultuur. “Het huidige culturele leven is vrijwel onbewust geworden”, schrijft hij. “We zijn getuige geweest van het begin van culturele seniliteit.” (333)

In zijn pamflet ” The Open Conspiracy: Blueprint for a World Revolution” (1929) beschrijft de vrijmetselaar HG Wells een “open geheim genootschap” bestaande uit de leidende mannen van de samenleving die opereren als een verborgen kracht om de hulpbronnen van de wereld veilig te stellen, de bevolking door oorlog te verminderen en de natiestaat met werelddictatuur. (340)

VRIJMETSELAARS-IDEOLOGIE

Mensen worden van nature aangetrokken tot het goede en afgestoten door het kwade. Het kwaad stelt zich dus altijd voor als goed. Voor het publiek, en haar eigen lagere rangen, doet de vrijmetselarij alsof ze toegewijd is aan “goede mannen beter maken”, humanisme, tolerantie, christendom en noem maar op.

Als dit waar zou zijn, zouden ze dan geloften van geheimhouding van leden moeten afdwingen op straffe van het doorsnijden van hun keel? Zouden ze door veel pausen zijn veroordeeld en uit talloze landen zijn verbannen? (84)

Ik wil geen goede en fatsoenlijke mannen in de lagere “Blauwe Graden” betwisten die zich niet bewust zijn van de ware functie en het karakter van de vrijmetselarij. Maar er is overvloedig bewijs en getuigenissen dat de vrijmetselarij een satanische sekte is die zich toelegt op de aanbidding van de dood. (134-138)

Toen bijvoorbeeld de Italiaanse Grand Orient Lodge in 1893 uit het Palazzio Borghese in Rome werd verdreven, vond de eigenaar een heiligdom gewijd aan Satan. De Italiaanse vrijmetselaars publiceerden in de jaren 1880 een krant waarin ze keer op keer toegaven: “Onze leider is Satan!” (135)

De vrijmetselaars geven ook toe een revolutionaire politieke agenda te hebben. Typerend voor uitspraken die Lina citeert uit vrijmetselaarspublicaties is het volgende uit een Duits tijdschrift uit 1910: “De drijvende gedachte is te allen tijde gericht op vernietiging en vernietiging, omdat de macht van dit grote geheime genootschap alleen kan oprijzen uit de ruïnes van de bestaande orde. van de samenleving.” (272)

CONCLUSIE

De Illuminist Conspiracy is de rem die verantwoordelijk is voor de tot stilstand gekomen ontwikkeling van de mensheid. De mensheid lijkt op een persoon die aan een ernstige ziekte lijdt en in coma raakt.

Juri Lina, heeft een moedig boek geschreven om ons nieuw leven in te blazen. Hij zegt dat we te maken hebben met “de grootste spirituele crisis in de geschiedenis van de mensheid … Ze hebben onze geschiedenis, onze waardigheid, onze wijsheid en onze eer, ons verantwoordelijkheidsgevoel, spirituele inzichten en onze tradities afgenomen.”

Wij zijn deels schuldig, zegt hij: “We hebben door onze enorme goedgelovigheid niet opgetreden tegen de maçonnieke waanzin. We zijn totaal voor de gek gehouden en hebben de waarschuwingssignalen genegeerd.” (274)

Hij eindigt hoopvol en zegt dat het kwaad disfunctioneel is en zichzelf onvermijdelijk vernietigt. “Vrijmetselarij draagt ​​de zaden van haar eigen vernietiging in zich.” (563)

Oorlogen, revoluties en depressies maken allemaal deel uit van een ‘revolutionair’ proces dat is ontworpen om de mensheid naar een ‘wereldregering’ te leiden onder de noemer van de vrijmetselarij, die mogelijk een surrogaat is voor een alliantie van occulte joodse en niet-joodse financiële elites. Hun “zelfvernietiging” lijkt onze beste hoop te zijn, aangezien het publiek te zwak en zwak is om weerstand te bieden.

Architects of Deception kan worden gekocht voor US $ 50 door een e-mail te sturen naar Jyri Lina op jyrilina@yahoo.com

Het boek bevat ook veel roddelklompjes, zoals Hitler had een zoon; Lenin was homoseksueel; Castro is joods en multimiljonair; en Henry Kissinger was/is een Sovjetagent! Hij zegt dat de Mormonen, Jehovah Getuigen, Rotary en Lions Clubs zijn opgericht door vrijmetselaars. Golf is uitgevonden door vrijmetselaars en heeft grote betekenis voor hen

Gerelateerd – Recensie van Unholy Alliance door James Wardner, het enige boek dat vrijmetselaarscontrole over de VS ontmaskert

Altiyan Childs – Bijna iedereen in een machtspositie behoort tot de vrijmetselarij

Video gebaseerd op boek (video in link Makow werkt niet, de mijne wel)

Lina scheurt het masker van het communisme af in deze video

Zie ook Lyndon Larouche Echte geschiedenis van het satanisme

Zie ook mijn “De wereld veilig maken…voor bankiers”

Makow – Vrijmetselarij: De olifant in de kamer

Reacties op “Vrijmetselarij: de doodswens van de mensheid”

Erik B zei (3 juli 2021):

De opmerking van Alice hieronder is perfect. “Vrijmetselaars, zogenaamd aan verschillende kanten en in verschillende landen, werken achter de schermen allemaal met elkaar samen om de oorlogen en revoluties tot stand te brengen waarvan ze hopen dat ze de Luciferiaanse NWO tot stand zullen brengen.” Vrijmetselarij is verraad van binnenuit. Rusland (sinds 1875) en Iran (1877) en hun leger worden beide gecontroleerd door de vrijmetselarij via de Universal Postal Union, Bazel, Zwitserland, gecontroleerd door de Rothschild-familie, zoals alle naties op de planeet. De grote Vladimir Poetin is niet de oppositie tegen de NWO die de meesten denken dat hij is, hij speelt gewoon zijn rol.

Alice zei (2 juli 2021):

Het boek van Jura Lina maakt deel uit van de gepassioneerde poging van zijn leven om de waarheid bloot te leggen, die werd geïnspireerd door de Cheka die zijn vader in Litouwen weghaalde toen Jura een kleine jongen was. Hij zou zijn vader nooit meer zien. Het zit boordevol details en laat volledig zien hoe de vrijmetselaars, die zogenaamd aan verschillende kanten en in verschillende landen staan, allemaal achter de schermen met elkaar samenwerken om de oorlogen en revoluties teweeg te brengen waarvan ze hopen dat ze Luciferian One World tot stand zullen brengen. Regering. Ik heb geschiedenis gestudeerd, en quelle surprise! Vrijmetselarij werd niet één keer genoemd in de context van een oorlog of revolutie.

Tony B zei (2 juli 2021):

Een ander “best bewaarde geheim” in deze oorlog is dat de geestelijke oorlog tussen God en Satan in de natuurlijke wereld wordt vertegenwoordigd door de kliek van satanisten die u vaak noemt, mogelijk gemaakt door middelen aan de top, die van de “bankier”-criminelen die hebben gestolen de rijkdom van de wereld van God en zijn scheppingen als hun eigen (ultra crimineel valse) “schuldbetalingen”, aan Satans kant; tegengewerkt door de enige Kerk die door God Zelf is geschapen, de Katholieke Kerk en waarschijnlijk de oosterse “Orthodoxe” Kerken, maar beslist NIET het protestantisme waarvan de naam de hele wereld vertelt dat het een protest is tegen de noodzakelijke spiritualiteit van Gods Kerk. Het samen met die andere krachten van Satan.

Hoewel de koude jegens God gedurende eeuwen geleidelijk is toegenomen, grotendeels als gevolg van de eindeloze talmoedische intimidatie van Zijn Kerk, is het eenvoudig om de wereldcultuur in kaart te brengen, de goedheid van de wereld in een plotselinge en absolute vrije val in echte krankzinnigheid en haat vanaf de jaren zestig tot en met datum. Dat wil zeggen, vanaf de tijd van de satanische samenzwering bestaande uit die talmudisten plus vrijmetselaars en protestantse genodigden tegen Gods stabiele aardse heerschappij, Zijn Kerk, een massale perversie van het christendom onder de namen “Vatican II” of “novus ordo”, de zeer onkatholieke “nieuwe orde” die de ware aanbidding veranderde in de zoveelste demonstrantencultus die krankzinnig tegen zichzelf en dus tegen de Almachtige God protesteerde. Met die katholieken die enig goed begrip hebben van deze heiligschennis die God verlaat’

Met andere woorden, de duivel heeft een vrij veld gehad om zijn uiterste best te doen tegen de mensheid sinds de enige controle die tegen hem overbleef in de jaren zestig werd gesaboteerd.

Tenzij veel mensen terugkeren naar de ware aanbidding en aanbidding van de God van de hele schepping, die Zijn Kerk, militante aanbidders, snel en serieus herbouwt, zal het lijden in de wereld snel ongelooflijk erger worden dan de meest levendige verbeelding het nu ziet.

Sid Green zei (14 augustus 2017):

Het is heel erg onjuist om te zeggen dat in de derde tempel mensen zullen worden geofferd aan Jahweh. De antichrist “zal geen acht slaan op de God van zijn vaderen, maar op een vreemde god die zij niet kenden” (Daniël). Het voortdurende idee dat monotheïsme, jodendom of christendom verwant is aan de NWO is totaal onzin. In de derde tempel zullen mensen worden geofferd aan Lucifer en niet aan Yahweh als daar mensen worden geofferd.

“Jahweh” is een totaal verkeerde uitspraak van het tetragrammaton en betekent eigenlijk helemaal niets. Het is duidelijk dat ze God niet zullen aanbidden in de derde tempel, er is niets in het Oude Testament over de NWO, mensen werden nooit geofferd of gedood voor “Jahweh” in het Oude Testament, en iedereen die denkt dat er ooit een mens is geofferd aan ” yahweh” moet worden opgeleid of zichzelf moet opvoeden.

Jahweh betekent niets, en volgens de PROFEET Daniël zal de antichrist een Luciferiaan zijn en geen monotheïstische Jood of christen. Het Oude Testament weerspiegelt de NWO niet, maar het is een handleiding voor het bestrijden van de NWO, die de Kannanieten, Amorieten en Rephaïm, die geen menselijke wezens waren, symboliseren. Arme arme onmenselijke half demonische hybride kannibaal Cannanites. Laat me een rivier huilen voor die demonen

boo hoo “mensen” stierven voor yahewh.Bull S ***

Larry C zei (14 augustus 2017):

Henry, ik wilde geen commentaar geven, maar ik maak bezwaar tegen Lina’s verklaring “waar mensen zouden worden geofferd aan Jahweh.” Hieruit blijkt dat Lina geen onderscheid kan maken tussen uitwerpselen en schoenpoets.

Ik schijn de enige samenzweringstheoreticus op aarde te zijn die onderscheid kan maken tussen Christus’ God Jahweh en de farizeeër/vrijmetselaarsgod En-Sof (Baal/Nirvana). Laten we van Jahweh horen:

Hoor het woord van de Heer, o koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Zo zegt de Heer der heerscharen, de God van Israël: Zie, Ik zal zo’n ramp over deze plaats brengen, dat wie het hoort, zijn oren zullen tintelen. Omdat zij Mij hebben verlaten en dit tot een vreemde plaats hebben gemaakt, omdat zij er reukwerk in hebben ontstoken voor andere goden die zij noch hun vaderen, noch de koningen van Juda hebben gekend, en deze plaats hebben gevuld met het bloed van de onschuldigen (zij hebben ook de hoogten van Baäl gebouwd om hun zonen met vuur te verbranden als brandoffers voor Baäl, wat ik niet geboden of gezegd heb, noch in mijn gedachten is opgekomen).” Jeremia 19:3-5 NBV

Ter verduidelijking:

Welke harmonie kan er zijn tussen Christus en Belial (Satan)? Of wat heeft een gelovige gemeen met een ongelovige? 2 Korintiërs 6:15

Praten over ondermijning, ras, religie, natie en familie.

20230223 Over het verraad van Trump

via de truthseeker, zie daar links en afbeeldingen, google translate

Fool Me Twice: Donald Trump is een verrader

door tts-admin | 17 februari 2023 | 19 opmerkingen

HenryMakow.com — 16 februari 2023, zie deze video:

Hoe DJT het Witte Huis verloor

Tekst

Donald Trump is een acteur in een politieke realityshow

Hij had een duidelijk pad om de vervalste verkiezingen omver te werpen, en hij nam het niet. Zionisme en communisten zijn de rechter- en linkervleugel van de joodse vrijmetselarij. De rol van zionisten als Trump en Bolsonaro is om de verkiezingen voor de communisten te gooien.

door Henry Makow PhD — 6 februari 2021

Op vrijdagavond 18 december hadden Sydney Powell, Michael Flynn en Patrick Byrne een informele ontmoeting met Donald Trump.

Tijdens deze bijeenkomst vertelden Powell en Flynn aan Trump dat hij het resultaat met succes kon aanvechten op grond van twee Executive Orders die waren uitgevaardigd door bewijs van buitenlandse interventie bij Amerikaanse verkiezingen. Eén was uitgegeven door Obama en één door Trump.

Het enige dat nodig was om bedrog te bewijzen, was een audit van zes belangrijke provincies. Ze schetsten het proces in detail. Trump was voldoende onder de indruk om Sydney Powell ter plekke tot zijn speciale raadsman te benoemen.

Het dramatische verslag wordt gegeven door Byrne, die de video van 30 minuten hierboven vertelt.

Gaat verder…

19 Opmerkingen

20230111 Over satanisme 02

DE PROTOCOLLEN VAN DE GELEERDE OUDERLINGEN VAN ZION

Zionism, zie bij whale to voor links en afbeeldingen. Google translate, Dit hele stuk zijn links. Kijk bij de link.

“Het Amerikaanse Jodendom maakt elk debat over de vraag of de ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’ een authentiek document of een vervalsing zijn, irrelevant. Amerikaanse Joden beheersen de wereld.” ~ Gilad Atzmon ( Ed.: joodse musicus, thans woonachtig in Londen.)

[Zionistisch masterplan. Moet waar zijn, want het is allemaal gebeurd.]

De protocollen van de geleerde ouderlingen van Zion

Zie : Het Geheime Verbond van de Frankfurter Schule Giftige ideologieën Stille wapens Het masterplan van het zionisme voor wereldmacht. Gedocumenteerd en gedateerd

Forum: De protocollen van de geleerde ouderlingen van Zion

Slang slikkende staart

Dit is een Joods nieuwjaarsbriefkaart, door kunstenaar Alain Roth in 1915 . Verbazingwekkend onthullend, bevestigt de afbeelding op de ansichtkaart de documentatie die is gevonden in de lange controversiële protocollen van de geleerde ouderlingen van Zion. In de protocollen wordt de joods-zionistische samenzwering beschreven als een symbolische slang die de wereld omcirkelt! Als om te benadrukken dat dit de juiste interpretatie is, is het woord “Leviathan” in het Hebreeuws onderaan deze joodse nieuwjaarsbriefkaart. De identiteit van Leviathan wordt in Jesaja 27 ( Ed.: 1Op die dag zal de HEERE vergelding doen

met Zijn hard, groot en sterk zwaard

aan de Leviathan, de snelle slang,

ja, de Leviathan, de kronkelende slang;

Hij zal het monster dat in de zee is, doden. (Ed.: de zee staat symbool voor de mensenmassa, de menigte, de mensen)

geopenbaard als de slang of Satan. Een gelukkig nieuwjaar, inderdaad!

Artikelen

[Juli 2017] Protocollen 12-15: Vrijmetselarij dient de ouderlingen “De goyim gaan de loges binnen in de hoop een hapje te krijgen van de openbare taart… Deze tijgers hebben qua uiterlijk de zielen van schapen en de wind waait vrijelijk door hun hoofden.” Protocol 15

[2015 feb] Op deze momenten worden de protocollen herschreven door Gilad Atzmon “Het Amerikaanse Jodendom maakt elk debat over de vraag of de ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’ een authentiek document of een vervalsing zijn irrelevant. Amerikaanse Joden beheersen de wereld.”…Vandaag was Yossi Sarid, de Israëlische lichtzionistische veteraanpoliticus het eens met mijn positie. Dit schreef hij in Haaretz: “Op deze momenten worden de protocollen herschreven. Rijke joden schrijven ze in hun eigen handschrift. Zij, in hun rijkdom, bevestigen met hun eigen handtekening waarmee antisemieten hen vroeger belasterden: wij, de oudsten van Zion, trekken aan de touwtjes van het congres, en de congresleden zijn niets anders dan marionetten die onze wil doen . Als ze onze woorden niet begrijpen, zullen ze onze bedreigingen begrijpen. En als we in het verleden de show van achter de schermen leidden, doen we dat nu openlijk, vanaf het centrale podium.

VOORLOPERS VAN DE PROTOCOLLEN VAN ZION: PLOTS EN PLANNEN VOOR DE MODERNE TIJD Door Dr. Harrell Rhome

[Sept. 2014] Satanische protocollen van Zion gecamoufleerd door dupes De protocollen zijn precies wat ze zeggen dat ze zijn: een schets van joodse stamplannen voor wereldheerschappij, overlopend van racistische minachting voor niet-joden.

[2014 Sept] Authenticiteit van Protocollen van Zion bevestigd Een weinig bekend boekje uit 1938 verwierp de beslissing uit 1935 van een rechtbank in Bern (in hoger beroep vernietigd) dat de Protocollen van Zion vervalsing waren. Het voorzag dat de Tweede Wereldoorlog een Illuminati (vrijmetselaars) Joodse val was.

[2012 feb] Wanneer begon de Socialistische Sovjetrepubliek Amerika? door Gordon Duff

[pdf februari 2012] De joodse wereldorde ontmaskerd

Alexander Solzjenitsyn over ‘De protocollen van de Wijzen van Zion’

Counter Force: de leugens van Jonathan Kay over het ontwerp van de protocollen ontleden (16 mei 2011)

[2004] De protocollen van Zion bijgewerkt door Henry Makow Ph.D.

[2003] Protocollen Vervalsing Argument is gebrekkig Door Henry Makow Ph.D.

[2003] “Protocollen van Zion” is de NWO-blauwdruk door Henry Makow Ph.D.

[2003] Heeft Rothschild de protocollen van Zion geschreven? Door Henry Makow Ph.D.

De protocollen van de geleerde ouderlingen van Zion

[1976] De verborgen tirannie: het interview met Harold Wallace Rosenthal

RABBI RABINOVICH’S TOESPRAAK VAN 12 JANUARI 1952

[1943] ZION door Ezra Pound

Boeken

[2011] Het mysterie van Babylon de Grote oplossen door Edward Hendrie

De fabricage en verkoop van Saint Einstein door Christopher Jon Bjerknes

[1956] De controverse van Zion door Douglas Reeds

[1931] Wateren die naar het oosten stromen, de oorlog tegen het koningschap van Christus door L. FRY

Citaten

Het werd als vervalsing verklaard, wat betekent dat er ergens een origineel document was. Eust en Mullins

“Het Amerikaanse Jodendom maakt elk debat over de vraag of de ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’ een authentiek document of een vervalsing zijn, irrelevant. Amerikaanse Joden beheersen de wereld.” ~ Gilad Atzmon

Het beste bewijs van de echtheid van de protocollen is dat in maart 1917 de bolsjewistische revolutie plaatsvond in Rusland en een van de eerste dingen die werden gedaan toen de joodse bolsjewieken aan de macht kwamen, was het vernietigen van alle exemplaren van het boek van professor Sergius A. Nilus, Het grote in het kleine, door dat boek, dat voor het eerst werd gepubliceerd in Tsarskoe-Tselc (Rusland) in 1901, bevatte The Protocols of the Learned Elders of Zion. Alle exemplaren van de protocollen waarvan bekend was dat ze in Rusland bestonden, werden vernietigd tijdens het regime van Kerenski. De wet die door Kerenski’s communistische opvolgers aan de macht werd gevolgd, was dat het bezit van een kopie van de Protocollen door iemand in de Sovjet-Unie een misdaad was waarop ter plekke werd geschoten. De moeite die de communisten hebben gedaan om de protocollen uit te roeien, bewijst de echtheid van de protocollen. De behandeling van professor Nilus door de joodse bolsjewieken spreekt duidelijk over de authenticiteit van de protocollen. Professor Nilus werd gearresteerd door de Cheka (Russische geheime politie) in Kiev. Hij werd gevangengezet en gemarteld. De Joodse president van de rechtbank vertelde professor Nilus dat de wrede behandeling die hij kreeg een vergelding was voor “hun onberekenbare schade te hebben berokkend bij het publiceren van de protocollen”. [2011] Het mysterie van Babylon de Grote oplossen door Edward Hendrie

Denk geen moment dat deze uitspraken loze woorden zijn: denk goed na over de successen die we hebben geboekt voor het darwinisme (evolutie), marxisme (communisme), nietzsche-isme (socialisme). Voor ons Joden zou het in ieder geval duidelijk moeten zijn wat voor een desintegrerend belang deze richtlijnen hebben gehad in de hoofden van de Goyim. PROTOCOL nr. 2 : ECONOMISCHE OORLOGEN De protocollen van de geleerde ouderlingen van Zion

Er zijn verschillende standpunten over de oorsprong van de protocollen van de ouderlingen, maar naar mijn mening maakt het niet uit wie ze heeft gemaakt, maar het feit dat de hele geschiedenis van de twintigste eeuw met angstaanjagende nauwkeurigheid overeenkomt met de ambities die in dit document worden vermeld. — Metropoliet van St. Petersburg en Ladoga, John (Snychev)

“De aanval op de protocollen in de jaren 1920 bewees vooral de waarheid van hun bewering…

Waarschijnlijk is er nooit eerder in de geschiedenis zoveel geld en energie gestoken in de poging om een ​​enkel document te onderdrukken.”

– Douglas Reed, De controverse van Zion, (1956), blz. 212

“Ik ben al lang goed op de hoogte van de inhoud van de protocollen, zelfs vele jaren voordat ze ooit in de christelijke pers werden gepubliceerd. De protocollen van de Wijzen van Zion waren in feite helemaal niet de originele protocollen, maar een gecomprimeerde uittreksel van hetzelfde.Van de 70 Elders of Zion, in de kwestie van oorsprong en van het bestaan ​​van de originele Protocollen, zijn er slechts tien mannen in de hele wereld die weten. Ik nam met Dr. Herzl deel aan het eerste zionistische congres dat in 1897 in Bazel werd gehouden. Herzl was de meest prominente figuur op het Joods Wereldcongres. Herzl voorzag, twintig jaar voordat we ze meemaakten, de revolutie die de Grote Oorlog zou brengen, en hij bereidde ons voor op wat zou gaan gebeuren. Hij voorzag de opsplitsing van Turkije, dat Engeland de controle over Palestina zou krijgen. We mogen belangrijke ontwikkelingen in de wereld verwachten.” — (Dr. Ehrenpreis, opperrabbijn van Zweden, 1924)

“Mijn beste vragensteller, je bent te nieuwsgierig en wilt te veel weten. We mogen niet over deze dingen praten. Ik mag niets zeggen en je wordt verondersteld niets te weten over de Protocollen. In godsnaam wees voorzichtig, anders breng je je leven in gevaar.” — (Rabbi Grunfeld, in een antwoord aan Rabbi Fleishman betreffende de geldigheid van de Protocollen)

“Toen de protocollen in het Engels verschenen, kreeg de minder belangrijke persoon, die de auteur was van dit specifieke document, een valse schijn van groot belang door de woedende joodse aanval op het document zelf. De bevestiging van het joodse leiderschap van de revolutionaire samenzwering was helemaal niet nieuw… De reactie van het officiële jodendom in 1920 en daarna was anders. Het was woedend gericht op de hele inhoud van de Protocollen; het bleef niet bij het ontkennen van een joods complot, maar ontkende dat er een complot was, wat aantoonbaar onwaar was. Het bestaan ​​van de samenzwering was erkend en bevestigd door een lange keten van hoge autoriteiten, van Edmund Burke, George Washington en Alexander Hamilton tot Disraeli, Bakoenin en de vele anderen… Bovendien, toen de Protocollen in het Engels verschenen, was er doorslaggevend bewijs geleverd door het evenement in Rusland. Dus de aard van de Joodse aanval kon de publieke twijfels alleen maar versterken… De aanval op de Protocollen in de jaren 1920 bewees vooral de waarheid van hun bewering; het toonde aan dat de permanente organisatie voor het onderdrukken van de publieke discussie over de samenzwering in de tussenliggende 120 jaar was geperfectioneerd. Waarschijnlijk is er nooit eerder in de geschiedenis zoveel geld en energie gestoken in het onderdrukken van een enkel document.

“In elk ander opzicht zijn [de Protocollen] van onschatbaar belang, want door de sluitende test (die van latere gebeurtenissen) wordt aangetoond dat het een authentiek document is van de wereldsamenzwering die voor het eerst werd onthuld door de documenten van Weishaupt. Veel andere documenten in dezelfde serie waren op die eerste openbaring gevolgd, zoals ik heb laten zien, maar dit overstijgt ze allemaal. De anderen waren fragmentarisch en gaven een glimp; deze geeft het hele beeld van de samenzwering, motief, methode en doelstelling. Het voegt niets nieuws toe aan wat in delen was geopenbaard (behalve de onbewezen toeschrijving aan de Joodse ouderlingen zelf), maar het plaatst alle delen op hun plaats en legt het geheel bloot.Het geeft nauwkeurig weer wat er allemaal is gebeurd in de vijftig jaar sinds het werd gepubliceerd, en wat duidelijk zal volgen in de komende vijftig jaar, tenzij in die tijd de kracht die de samenzwering heeft gegenereerd de tegenkracht produceert. “ [1956] De controverse van Zion door Douglas Reeds

Het is duidelijk dat de jezuïeten de protocollen hebben geschreven, omdat ze elk protocol in dat kleine handboek hebben uitgevoerd. Alberto Rivera zegt dat het Joden waren die zich aansloten bij de paus die de protocollen publiceerden. Welnu, ik heb de neiging om te denken dat het alleen de jezuïeten zelf waren, omdat zij, en zij alleen, degenen waren die in staat waren om dit tot stand te brengen.

Zij zijn degenen in de regering. Zij zijn degenen achter professionele sporten. De eigenaar van de Pittsburgh Steelers is een Ridder van Malta. De eigenaar van de Detroit Lions is een Ridder van Malta. Al je topbezitters van deze balclubs zijn voor het grootste deel Ridders van Malta, die de mensen op de been krijgen in deze heisa over spelletjes en sport, terwijl ze bezig zijn een tirannie te creëren. Dus dat was een van de dingen in de protocollen die ze zouden creëren ‘

Een andere die ze gebruikten was Walt Disney, 33e graads vrijmetselaar-Disneyworld, Disneyland. Een andere was Milton Hersey, met Hersey Park. Ze creëren al deze vormen van amusement en spelletjes en tijdverdrijf om de mensen dronken te krijgen van plezier, terwijl ze bezig zijn de protestantse regeringsvorm omver te werpen. ……. de High Knights zijn goed, beste broeders met de High Mafia Dons – de Gambino’s, de Lucchese, de Columbos, allemaal. En zij controleren Hollywood, niet de Joden. Het zijn alleen Joden die frontmannen zijn die betrokken zijn bij Hollywood en werken voor de maffia en voor de kardinaal, net als in de politiek zou het Arlen Spector zijn. Arlen Spector was de jood van Spelly [kardinaal Spellman] bij de moord op [president Kennedy], en hij zou er nooit een woord over zeggen. —Eric Jon Phelps

“Maar u weet zelf heel goed dat om de mogelijkheid van de uitdrukking van dergelijke wensen door alle naties tot stand te brengen, het onontbeerlijk is om in alle landen de betrekkingen van het volk met hun regeringen te verstoren om de mensheid volkomen uit te putten met onenigheid, haat, strijd. , afgunst en zelfs door het gebruik van marteling, door uithongering, door het inenten van ziekten, door gebrek, zodat de goyim geen andere oplossing zien dan hun toevlucht te zoeken tot onze volledige soevereiniteit in geld en in al het andere . naties van de wereld een adempauze het moment waar we naar verlangen zal waarschijnlijk nooit komen.” Vanaf het 10e protocol

In 1865 hield de joodse rabbijn RZEICHORN een toespraak in Praag.

De toespraak werd 11 jaar later gepubliceerd door Sir John Radcliff, die kort na de publicatie werd vermoord en werd jarenlang onderdrukt. Hier zijn een paar passages;

“Met goud kan men de meest oprechte consences kopen, met goud kan men de waarde van elke voorraad, de prijs van elke koopwaar vastleggen, men kan het uitlenen aan staten die men daarna aan zijn genade overlevert.

“Al de belangrijkste banken, de voorraad uitwisselingen over de hele wereld, de leningen aan alle regeringen zijn in onze handen.

“De andere grote macht is de pers. Door onophoudelijk bepaalde ideeën te herhalen, laat de pers ze uiteindelijk als waarheden beschouwen. Het Theater levert soortgelijke diensten, overal waar theater en pers onze richtlijnen volgen. Door een onvermoeibare campagne voor de democratische regeringsvorm, we zullen de heidenen onder elkaar verdelen in politieke partijen, we zullen zo de eenheid van hun naties vernietigen, we zullen de zaden van onenigheid zaaien, machteloos zullen ze de wetten van onze bank moeten accepteren, altijd verenigd, altijd toegewijd aan onze zaak.

“Het bezit van land heeft altijd invloed en macht opgeleverd. In naam van sociale rechtvaardigheid en gelijkheid zullen we de grote eigendommen verdelen; we zullen kleine stukjes geven aan de boeren die ernaar verlangen met heel hun hart, maar die binnenkort schulden zullen hebben door de exploitatie van deze eigenschappen. Ons kapitaal zal ons in staat stellen de echte meesters te zijn.

“Laten we alle kracht gebruiken om de circulatie van goud te vervangen door die van papier; onze banken zullen het goud absorberen, en we zullen beslissen wat dan de waarde van het papiergeld zal zijn, dit zal ons meester maken van ieders bestaan.

“We zullen de arbeiders salarissen beloven waarvan ze nooit hadden durven dromen, maar we zullen ook de prijs van alle benodigdheden verhogen, zozeer zelfs dat onze winsten nog groter zullen zijn.

“Door onze grappen en aanvallen zullen we hun priesters belachelijk maken en uiteindelijk haten, hun religie even belachelijk, net zo afschuwelijk als hun priesters. We zullen de meesters van hun ziel worden. Door hen zullen we de ideeën verspreiden die voor ons nuttig zijn, en we zullen de hersenen van de kinderen vormen zoals we willen”.

Chaim Weizmann, de meest vooraanstaande zionistische invloedhandelaar van de 20e eeuw, architect van de ‘Balfour- verklaring ‘ en eerste president van Israël, wordt als volgt geciteerd: hem over de hele wereld.” (JEWISH GUARDIAN, 8 oktober 1920.) Vergelijk dit nu met de laatste clausule van Protocol nr. 11 van The Protocols of Zion: “God heeft ons, Zijn uitverkoren volk, de gave van verstrooiing geschonken, en hieruit, wat voor alle ogen onze zwakheid lijkt te zijn, heeft al onze kracht voortgebracht, die ons nu op de drempel van soevereiniteit over de hele wereld heeft gebracht. De opmerkelijke gelijkenis [pdf 2012 feb] De Joodse wereldorde ontmaskerd

Protocollen van de geleerde ouderlingen van Zion

Alexander Solzjenitsyn over ‘The Protocols of the Elders of Zion’

The Elders of Zion and the Masters Discourse

(israelshamir.net) — Door Israel Shamir —

…De anonieme auteur van de Protocollen beschrijft een masterplan voor een omvangrijke herstructurering van samenleving, creatie van een nieuwe oligarchie en onderwerping van miljoenen. Het eindproduct verschilt niet veel van het product dat wordt beschreven in een eigentijds geschrift, The Iron Heel, van Jack London, de grote radicaal uit Oakland, Californië. Londen verwachtte echter harde hardhandig optreden, terwijl Anonyms weg naar onderwerping leidt via machiavellistische manipulaties en mind control a la Orwell’s 1984. (Orwells eerbetoon aan de Protocollen is zelfs nog opvallender omdat het zelden wordt opgemerkt).

De moeilijkheid van de protocollen ligt in een griezelige dissonantie tussen de grove taal en diep sociaal en religieus denken. Het is een ruwe parodie-achtige weergave van een satanisch, subtiel en goed doordacht plan, schreef de Nobelprijswinnende romanschrijver Alexander Solzjenitsyn[5] in zijn (geschreven in 1966 en gepubliceerd in 2001) analyse van de protocollen.

“De protocollen … tonen een blauwdruk van een sociaal systeem. Het ontwerp is ver boven de capaciteiten van een gewone geest, inclusief die van de uitgever. Het is een dynamisch proces van twee stadia, van destabilisatie, toenemende vrijheid en liberalisme, dat eindigt in een sociale catastrofe, en in de tweede fase vindt een nieuwe hiërarchische herstructurering van de samenleving plaats. Het is ingewikkelder dan een atoombom. Het kan een gestolen en vervormd plan zijn, ontworpen door een geniale geest. De verrotte stijl van een antisemitische groezelige brochure verdoezelt [opzettelijk] de grote kracht van denken en inzicht”.

Solzjenitsyn is op de hoogte van fouten in de protocollen. “De stijl is die van een smerig pamflet, de krachtige gedachtegang is gebroken en gefragmenteerd, vermengd met stinkende bezweringen en psychologische blunders. Het beschreven systeem is niet noodzakelijkerwijs verbonden met de joden; het kan puur vrijmetselaars zijn of wat dan ook; terwijl de sterk antisemitische stroming ervan geen organisch onderdeel van het ontwerp is”.

Solzjenitsyn voert een tekstueel experiment uit, verwijdert de woorden “Joden”, “Goyim” en “samenzwering” en vindt veel verontrustende ideeën. Hij concludeert: “De tekst getuigt van een indrukwekkende vooruitziende blik op de twee systemen van de samenleving, de westerse en de Sovjet. Terwijl een sterke denker mogelijk de ontwikkeling van het Westen in 1901 zou kunnen voorspellen, hoe kon hij de toekomst van de Sovjet-Unie begrijpen?

Solzjenitsyn trotseerde het Sovjetregime, durfde de gigantische Goelag van de Archipel te schrijven en te publiceren, een aanklacht tegen de Sovjetrepressie, maar zelfs hij stopte en publiceerde zijn onderzoek naar de protocollen niet. Hij vroeg om het pas na zijn dood te publiceren, en het werd in 2001 tegen zijn wil in een zeer klein aantal exemplaren gedrukt. Joodse lijn” en acht slaan op het idee om een ​​nieuw systeem te creëren, niet noodzakelijkerwijs een door Joden gedomineerd systeem. Het masterplan begint met het hervormen van de menselijke geest:

“De geest van de mensen moet worden afgeleid (van contemplatie) naar industrie en handel, en dan hebben ze geen tijd om na te denken. De mensen zullen worden verteerd door het najagen van winst. Het zal een ijdele achtervolging zijn, want we zullen de industrie op een speculatieve basis zetten: wat door de industrie aan het land wordt onttrokken, zal door de handen van arbeiders en industriëlen glippen en in de handen van financiers terechtkomen.

De geïntensiveerde strijd om te overleven en superioriteit, vergezeld van crises en schokken, zal leiden tot koude en harteloze gemeenschappen met een sterke afkeer van religie. Hun enige gids is de Mammon, die ze zullen oprichten tot een ware sekte”.

De vooruitziende blik van Anonym is verbazingwekkend: in de tijd dat de Protocollen werden gepubliceerd, was de mens nog steeds de maatstaf der dingen, en er zouden tachtig jaar verstrijken, totdat Milton Friedman en de Chicago School Market en Profit zouden uitroepen als het enige leidende licht.

Het middel om de geest tot slaaf te maken zijn de media, schrijft Anonym. “Er is een grote kracht die de beweging van het denken in de mensen creëert, en dat zijn de media. Het is in de media dat de triomf van de vrijheid van meningsuiting zijn incarnatie vindt. Door de pers hebben we de macht gekregen om de geest te beïnvloeden terwijl we onopgemerkt blijven. We zullen uit het geheugen van de mensen de historische feiten wissen waarvan we niet willen dat ze die weten, en alleen die overlaten die we willen “…

De Protocollen identificeren de drijvende kracht van de Nieuwe Wereld Orde met een machtige groep van extreem chauvinistische, manipulatieve en door overheersing geobsedeerde Joodse leiders. Volgens de protocollen verachten de leiders de gewone leden van de gemeenschap; ze gebruiken en ondersteunen antisemitisme als middel om hun “mindere broeders”, onschuldige gewone mensen van joodse afkomst, in slavernij te houden aan hun heerschappij. De leiders worden beschreven als pathologische goy-haters, vastbesloten om de cultuur en tradities van andere naties te vernietigen met behoud van hun eigen land. Hun doel is om een ​​wereldregering te creëren en de gehomogeniseerde en geglobaliseerde wereld te regeren.

Hun doelen en intenties worden op een uiterst tegendraadse en irritante manier vermeld. Solzjenitsyn concludeerde dat geen enkel weldenkend mens zijn favoriete ideeën op zo’n zelfvernederende en zelfvernietigende manier zou uiten. “We halen goud uit hun bloed en tranen”, “onze macht is gebaseerd op de honger van arbeiders”, “revolutionairen zijn onze menselijke instrumenten”, “brute geesten van Goyim” zijn volgens hem woorden die door hun vijanden aan de Joden worden toegeschreven Een jood zet zulke ideeën liever schuin neer, vond hij…

Solzjenitsyn gelooft niet in het bestaan ​​van de Wijzen van Zion, hoewel “de saamhorigheid en coördinatie van Joodse activiteiten ter wille van hun vooruitgang veel schrijvers (te beginnen met Cicero) deed denken dat er één enkel bevelvoerend centrum is om hun aanvallen te leiden”. “Zonder zo’n wereldcentrum, zonder samenzwering, begrijpen de Joden elkaar en zijn ze in staat hun acties te coördineren”…

Eigenbelang verklaart de joodse betrokkenheid bij de gevreesde Cheka, de Sovjet-veiligheidsdiensten. Tot 1937 bezetten de Joden het hoogste echelon van de voorganger van de KGB, terwijl miljoenen Russen hun leven of vrijheid verloren. Objectief stelden deze beulen banen en huizen beschikbaar voor hun medejoden. Na het bloedbad en de verbanning van de Russische elites waren de joden klaar voor gelijkheid, aangezien een zoon van een rabbijn gemakkelijk kon concurreren met een zoon van een Russische arbeider of boer, hoewel hij niet zou kunnen concurreren met een zoon van een Russische edelman.

Op een vergelijkbare manier verleenden de Joden in Israël in 1966 beperkte gelijkheid aan de Palestijnen, na confiscatie van 90% van het geboorteland en verdrijving van 90% van de oorspronkelijke bewoners. Nu beloven de kolonisten gelijkheid uit te breiden naar de rest van de Palestijnen, nadat ze de meerderheid van hen elders zullen verdrijven. In het licht van de grote Joodse steun aan Israël is er geen reden om aan te nemen dat de Joodse modus operandi in Palestina wezenlijk verschilt van de Joodse bedoelingen in het buitenland.

Solzjenitsyn schrijft: “Geëxecuteerde legerofficieren waren Russen, de edelen, priesters, monniken, plaatsvervangers waren Russen… In de jaren 1920 werden de pre-revolutionaire ingenieurs en wetenschappers verbannen of vermoord. Het waren Russen, terwijl hun plaats werd ingenomen door Joden. Het beste Russische psychiatrische instituut in Moskou, waarvan de Russische leden werden gearresteerd of verbannen, terwijl hun plaats werd ingenomen door de Joden. Belangrijke joodse doktoren blokkeerden de vooruitgang van Russische medische wetenschappers… De beste intellectuele en artistieke elites van het Russische volk werden gedood, terwijl de joden groeiden en bloeiden in deze (dodelijke voor Russen) jaren’

lees bij Makow mijn levenslange strijd tegen de vrijmetselaars

lees bij Efeze 5 over hoe weg te gaan uit de vrijmetselarij en over wie ze zijn

lees bij Stateofthenation KALERGI PLAN: Wat iedereen moet weten

lees: Een natie die geen controle heeft over het creëren van haar geldvoorraad. de massamedia of het leger is geen natie en Een moderne samenleving worden gaat over industrialisatie, verstedelijking en stijgende niveaus van geletterdheid, onderwijs en welvaart. De kwaliteiten die een samenleving westers maken, zijn daarentegen bijzonder: de klassieke erfenis, het christendom, de scheiding van kerk en staat, de rechtsstaat, het maatschappelijk middenveld…Mensen definiëren zichzelf in termen van afkomst, religie, taal, geschiedenis, waarden , gewoonten en instellingen. Ze identificeren zich met culturele groepen: stammen, etnische groepen, religieuze gemeenschappen, naties en, op het breedste niveau, beschavingen. Mensen gebruiken politiek niet alleen om hun belangen te behartigen, maar ook om hun identiteit te bepalen. We weten alleen wie we zijn als we weten wie we niet zijn en vaak alleen als we weten tegen wie we zijn… Er kunnen geen echte vrienden zijn zonder echte vijanden. Tenzij we haten wat we niet zijn, kunnen we niet houden van wat we zijn. Dit zijn de oude waarheden die we pijnlijk herontdekken na een eeuw en meer van sentimentele verzinsels. Degenen die ze ontkennen, ontkennen hun familie, hun erfgoed, hun cultuur, hun geboorterecht, hun zelf! Ze zullen niet lichtvaardig worden vergeven.

Samuel P. Huntington, De botsing der beschavingen en het herscheppen van de wereld

uit een reactie bij het brandend platform over de oorlog tegen West Europa