Over het kwaad 2

Jesaja 5:20-21 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig. Matteüs 7,15-20 In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:…