20210108 Over samenzwering of toeval

Bij de truthseeker een artikel met de kop Conspiracy-realist of toevalstheoreticus? Uit het artikel: Conspiracy-realist of Toeval-theoreticus. Wat is het verschil? Ik zal je laten zien – DIT is een toevalstheorie: “Het Chinese biologische laboratorium in Wuhan is eigendom van Glaxosmithkline die (toevallig) eigenaar is van Pfizer! (degene die het vaccin produceert voor het virus…