Tag: satan

20230912 Over de komende werelddictator

Van wimjongman.nl

(Ed.: Ik heb het al vaak gedeeld: De “jood” bestaat niet. Het zijn satanisten die satan dienen en over deze wereld willen regeren. Zij hebben identiteiten gekaapt en ook een geloof in God. Ze hebben het geloof gekaapt en zij hebben “joods-christelijk” gepromoot. En dat laatste slaat nergens op. Ze kapen alles en stelen alles omdat het vernietigers zijn en omdat zij niet kunnen creëren. Het Christendom kon bloeien omdat Christenen dat wel kunnen. Daarom waren Christelijke naties succesvol tot ze werden ondermijnd. Ik hoef dit niet te delen maar soms vind ik stukken interessant maar dan word ik weer misselijk van joods christelijk, en dat is dan een belemmering. Ik heb besloten daar soms overheen te stappen maar ik vind het moeilijk.)

Globalisme en de komende werelddictator: De regeringen van de naties hervormen

Door Jeff Kinley op 22 augustus 2023

Al zo’n 6000 jaar verlangt Satan ernaar zijn oorspronkelijke drievoudige doel te bereiken: God zijn, over de aarde heersen en aanbeden worden door de hele mensheid. Maar om dit te bereiken moet de wereld fundamenteel veranderen. Satan moet de wereld hervormen en herscheppen naar zijn eigen beeld. Dit vereist vier essentiële elementen in zijn strategie;

De regeringen van de naties hervormen

De harten van de mensheid misleiden

Zijn Man van de Zonde voorbereiden en positioneren

De invloed van de kerk verwijderen

Elk van deze vier profetische pijlers is gebaseerd op een crisis. Laten we eens onderzoeken wat de Schrift zegt over hoe elk van deze zal worden vervuld en welke hedendaagse aanwijzingen erop duiden dat ze op dit moment in wording zijn.

1) Hervorming en herschikking van de regeringen van de naties

Daniël 2 en 7 spreken over een herleefd Romeins Rijk (ook weerspiegeld in Openbaring 13 en 17). Deze alliantie van 10 koningen zal waarschijnlijk representatief zijn voor de machtigste Europese en Westerse naties in de laatste dagen. Houd in gedachten dat koninkrijken en landen in een paar weken of maanden kunnen worden verlamd door oorlog, economische ineenstorting, binnenvallende legers of door goddelijk oordeel.

De Schrift geeft niet aan wie deze 10 koningen zullen zijn of hoe hun koninkrijken eruit zullen zien. Vermoedelijk zullen het bestaande naties zijn, reeds bestaande allianties/conglomeraatregeringen of zelfs nieuw gevormde multinationale allianties. Eén koning kan vele naties vertegenwoordigen. Het is zelfs mogelijk dat de huidige Europese Unie als één koninkrijk wordt vertegenwoordigd door hun president. Nogmaals, de Schrift vult de lege plekken hier niet voor ons in.

Deze toekomstige naties zouden elk op zich vele landen/regio’s kunnen vertegenwoordigen. Historici en theologen zijn het erover eens dat het eens zo machtige Rome zou kunnen herleven als een confederatie van 10 naties. Waar we zeker van kunnen zijn is het feit dat er een verenigde één-wereld regering gevormd zal worden in de Verdrukking. Is er vandaag de dag bewijs van beweging in de richting van dat doel?

Het verleden voorspelt de toekomst

Op 10 januari 1920 werd de Volkenbond opgericht als de eerste wereldwijde intergouvernementele organisatie. Het was oorspronkelijk de bedoeling om 32 landen te omvatten en het doel was om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen door middel van ontwapening, collectieve veiligheid en intergouvernementele dialoog. President Woodrow Wilson won de Nobelprijs voor zijn rol als de belangrijkste architect van de Liga.

Maar de Senaat van de Verenigde Staten weigerde lid te worden van de Volkenbond uit bezorgdheid over de Amerikaanse soevereiniteit. En we weten dat de Volkenbond niet in staat was om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. Adolf Hitler, die Europa en daarna de hele wereld wilde veroveren, stortte de mensheid in een nieuwe wereldoorlog. Interessant is dat Hitlers plan een duizendjarig Reich (rijk) omvatte, een vervalsing van de toekomstige duizendjarige heerschappij van Jezus Christus. En de Holocaust die hij toebracht aan de Joden was een griezelige opmaat naar Openbaring 12 – die Satans poging voorstelt om de Verdrukking en zijn heerschappij op aarde voortijdig te starten.

Nadat de oorlog in 1945 eindigde, pleitte Winston Churchill voor de vorming van de “Verenigde Staten van Europa” – zijn visie op de toekomst van Europa en de wereldvrede. In 1957 ondertekenden Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxemburg het “Verdrag van Rome” tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) of de Europese Gemeenschappelijke Markt. De huidige Europese Unie bestaat uit 27 landen.

Daarnaast zijn de Verenigde Naties uitgegroeid tot een opgeblazen, zelfingenomen bureaucratie die haar macht over elk land en individu in de wereld wil uitbreiden.

Laat een crisis nooit verloren gaan

Toen de Covid pandemie toesloeg, riepen huidige en voormalige wereldleiders op tot een wereldwijd bestuurssysteem. Tony Blair, Gordon Brown en voormalig secretaris-generaal van de VN, Ban Ki Moon, drongen aan op de gezamenlijke inspanningen van de G-20, de VN, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank om “mensenrechten, solidariteit en rechtvaardigheid” te waarborgen door onze gedeelde “verantwoordelijkheid als wereldburgers” te stimuleren.

Momenteel is Ban vicevoorzitter van “The Elders”, een onafhankelijke groep internationale leiders die “samenwerken voor vrede, rechtvaardigheid en mensenrechten”. Op hun mondiale agenda staan multilaterale samenwerking tussen landen, vrede, universele gezondheidszorg en de strijd tegen klimaatverandering, op weg naar “gerechtigheid voor iedereen”.

Een relatief nieuwe speler op het wereldtoneel heeft zich bij deze mix aangesloten. Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum (WEF), roept sinds 1971 elk jaar wereldelites bijeen in het relatief obscure Davos, Zwitserland. Tijdens de Covid-crisis zei Schwaub: “De pandemie vertegenwoordigt een zeldzame maar smalle kans om na te denken, onze wereld opnieuw te verbeelden en te resetten.”

Andere religieuze leiders en globalisten stonden te popelen om zich aan te sluiten:

Ieder van ons evolueert naar de godheid. Ik geloof dat de messias waar we op wachten, waar we allemaal zonder enige twijfel op wachten, de universele christus is; dat wil zeggen, de christus van de evolutie. – Teilhard de Chardin, Frans jezuïtisch priester, filosoof, paleontoloog, evolutionist

We moeten zo snel mogelijk overgaan naar een één-wereld regering, een één-wereld religie, onder een één-wereld leider. Op het uur van zijn keuze zal de absolute Allerhoogste zijn eigen overwinningsklok luiden hier op Aarde door het liefdevolle en dienende hart van de Verenigde Naties. – Robert Muller, voormalig assistent secretaris-generaal van de Verenigde Naties, voorstander van de “Wereldwijde Grondwet”.

Dus, welke katalysator zou de naties van de wereld kunnen katapulteren in zo’n verenigde overeenkomst? Welke wereldwijde noodsituatie of planetaire hachelijke situatie zou zo ernstig, zo acuut, zo verwoestend en zo impactvol zijn dat het de leiders van de naties zou motiveren om hun verschillen en conflicten uit het verleden opzij te zetten? Wat zou hen ertoe bewegen om hun grenzen op te heffen en de wereldeconomie en gemeenschappelijke bezigheden samen te smelten om één te worden? Wat of wie zal hen verenigen?

Het antwoord van Covid was een voorbode van wat komen gaat. Hun echte agenda, volgens het World Economic Forum en het Internationaal Monetair Fonds, is klimaatverandering, economische gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Hoe ziet dit er praktisch uit? Het houdt in wezen in dat we de planeet aanbidden, het kapitalisme vernietigen ten gunste van het socialisme en het joods-christelijke geloofssysteem opzij schuiven dat hen in de weg zou staan.

Dit zijn slechts oppervlakkige zaken die een nog diepere agenda verhullen, die gevonden wordt in Psalm 2:1-6.

Psalm 2:1-6 KJV – “Waarom woeden de heidenen en verbeelden de mensen zich iets ijdels? De koningen der aarde stellen zich op en de heersers beraadslagen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden verbreken en hun koorden van ons afwerpen. Hij, die in de hemelen zit, zal lachen; de Here zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en hen kwellen in Zijn zwaar ongenoegen. Toch heb Ik mijn koning gesteld op mijn heilige heuvel Sion.”

Ja, een één-wereld regering is in wording, doemt op aan de horizon. Zoals Michele Bachmann heeft getuigd, streven politieke leiders in Europa gretig zo’n doel na. En Amerika wordt op dit moment geleid door een man wiens campagne “Build Back Better” letterlijk is overgenomen van de pagina’s van de globale reset-agenda van het WEF.

Jeff Kinley is een auteur, voormalig pastor, spreker en is de gastheer van Vintage Truth en Prophecy Pros podcasts, evenals The King is Coming televisieprogramma, voorheen gepresenteerd door Dr. Ed Hindson. Kinley levert ook gastbijdragen voor Christ In Prophecy.

Wordt vervolgd: Misleiden vs Beperken

Bron: Globalism and the Coming World Dictator: Reforming the Governments of the Nations | Harbingers Daily

Globalisme en de komende werelddictator: Misleiden vs Beperken

Door Jeff Kinley op 24 augustus 2023

In het eerste deel, Jeff Kinley’s, blik op globalisme en de eindtijd komende werelddictator, onderzocht hij de eerste van vier essentiële elementen in Satans plan om de wereld over te nemen. Nu zal hij de resterende drie elementen onderzoeken die Satans strategie zullen voltooien.

Harten en geesten misleiden

Het tweede essentiële element in Satans wereldwijde strategie om de naties te resetten en te overheersen is door de harten van de mensheid te misleiden. Om dit te bereiken moet hij gebruik maken van een crisis.

Kun jij je vóór 2020 voorstellen dat je eigen regering jou dicteert:

Wanneer jij je huis mag verlaten

Waar je naartoe mocht gaan

Wanneer en of je mag samenkomen voor aanbidding

Wanneer en waar je mag reizen

Of jij je bedrijf mag voortzetten

Of jij je baan mocht behouden

De reacties van de overheid op de pandemie laten de list zien. Zowel stapsgewijs als vrijmoedig heeft Satan gelogen (Johannes 8:44), door de massa’s te manipuleren met behulp van angst. Hij beloofde vrede en veiligheid (1 Thess 5:9) en haalde de meerderheid van de aardbewoners over om in het plan te trappen. Eerst was het door middel van loze beloften met behulp van lockdowns, maskers, sociale distantiëring en vaccins als de weg naar vrede, gezondheid en terugkeer naar normaal.

Maar zo ongeduldig als Satan is, heeft hij zijn hand overspeeld voor de toekijkende ogen van kritische gelovigen. Hij heeft dit gedaan door dwang uit te oefenen door middel van mandaten en overheidsbemoeienis. Maar ook dit is een voorproefje van de grote illusie die uiteindelijk de geesten en harten van miljarden zal bedekken tijdens de Verdrukking (2 Thess 2:8-12).

Vandaag de dag erkennen veel mensen dat we ons midden in een seismische verschuiving van historische proporties bevinden. De strategie van misleiding, manipulatie en dwang kan op de korte termijn averechts werken, maar past in het patroon van de één-wereld regering van de Antichrist zoals beschreven in Bijbelprofetie.

Maar om de download van leugens in het collectieve bewustzijn van de mensheid te voltooien, moet Satan de menselijke geest op meerdere fronten aanvallen. Angst voor de dood door een mysterieus virus is maar één manier om zijn prooi in de val te lokken. Hij moet ook moraliteit, deugd, de mensheid zelf en onze relatie tot onze Schepper herdefiniëren. Hij moet ook de aard van de mensheid zelf veranderen.

De boze slaagt snel en overweldigend in onze eigen samenleving. Veel mensen ontkennen enthousiast de Schepper die ons gemaakt heeft. Ze gooien de ketenen van moraliteit en religie overboord en schreeuwen om een nieuwe wereldorde onder toezicht van een wereldregering.

Satan heeft precies de man om deze dappere maar goddeloze nieuwe wereld te leiden.

Zijn man van de zonde voorbereiden en positioneren

Het derde onderdeel van Satans meesterplan is het voorbereiden en opstellen van de man van zijn keuze – de Man van de Zonde. Sommigen vinden het misschien vervelend om over de antichrist te praten. Ik bedoel, moeten we niet gewoon over Jezus praten en onderwijzen? Geeft het onderwijzen over de antichrist de duivel niet meer aandacht dan hij verdient? Waarom zouden we dan nog over hem praten?

Hij staat in de Bijbel

Meer dan 100 passages in de Schrift noemen hem

Hij is de meest dominante persoon in de eindtijd, afgezien van Jezus Christus

Hij komt zeker (1 Johannes 2:18)

De geest van de antichrist is al onder ons (1 Johannes 4:3)

Hij leeft waarschijnlijk vandaag al

Wat is het profiel van de antichrist? Hoe zal deze snode figuur eruitzien? De Schrift onthult zijn naam niet, maar schetst wel een profiel van de man van de zonde. We kunnen zijn gezicht niet zien, maar wel zijn silhouet. Als we de puzzelstukjes van de Schrift in elkaar passen, kunnen we eigenlijk veel weten over de komende antichrist, Satans Superman.

Het is waarschijnlijk dat hij zal opstaan uit een natie binnen de grenzen van het oude Romeinse Rijk, mogelijk uit een bestaande natie van de Europese Unie.

Hij zal een prominente positie innemen en zichzelf positioneren, of misschien wordt hij door Satan gepositioneerd, om de nieuwe wereldorde te leiden. Hij zal De Grote Reset voltooien, althans voor een tijdje. Hij zal zijn energie en autoriteit rechtstreeks van Satan zelf putten (Openbaring 13:2-6), totdat hij volledig door de Duivel bezeten is.

De Bijbel zegt dat “de hele aarde verbaasd was en het beest volgde, en zij aanbaden de draak omdat hij zijn autoriteit aan het beest gaf, zeggende: wie is als het beest en wie is in staat om oorlog met hem te voeren?

Er is nog zoveel meer dat we over de antichrist zouden kunnen zeggen. De Schrift voegt eraan toe dat hij oorlog zal voeren tegen de heiligen en de Joden (Openbaring 13:7; 12:12-17; 20:4). Hij zal ook de wereld volledig verenigen door het merkteken van het beest (666) in te voeren (Openbaring 13:11-18). (Ed.: het woord jood komt in de oorspronkelijke Bijbel niet voor, het bestond toen ook niet. Openbaring 13:7 (HSV) 7En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. / Openbaring 12:12-17 (HSV): 12Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. 13En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had.

14En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. 15En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. 16Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. 17En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. / Openbaring20:4 (HSV): 4En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.)

De wereldwijde reset is een grote misleiding en een satanisch plan waarmee Satan de planeet klaarstoomt voor een goddeloze eenheid en om zijn wereldleider met open armen te ontvangen.

Dat brengt ons bij zijn laatste strategie.

De invloed van de kerk tot zwijgen brengen/wegnemen

Zolang gelovigen aanwezig zijn en invloed kunnen uitoefenen, kan Satan zijn eindtijdstrategie niet volledig uitvoeren. Om zijn man in aanzien en superioriteit te brengen, zal hij een wereldwijde crisis nodig hebben zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Die crisis moet groter en angstaanjagender zijn dan een virus met een sterftecijfer van 1% onder ouderen.

Ik geloof dat die crisis de Opname van de Kerk zal zijn.

2 Tessalonicenzen 2:6-7 KJV – “En nu weet gij, wat achterhoudt, opdat Hij geopenbaard worde op Zijn tijd. Want het geheimenis der ongerechtigheid werkt reeds; maar die nu tegenhoudt, totdat hij uit de weg geruimd wordt.”

Sommigen hebben gezegd dat de weerhouder de menselijke regering is, het Evangelie, het Joodse volk, de Heilige Geest, de Kerk of Michaël de Aartsengel.

Wie de Bedwinger ook is, Hij moet machtiger zijn dan zowel de Antichrist als Satan. Daarom moet Hij goddelijk zijn. Dus moet het de invloed van de Heilige Geest door de Kerk zijn. Maar Zijn invloed via de Bruid van Christus zal worden verwijderd wanneer de Opname plaatsvindt.

Zolang de gemeente aanwezig is, kan de Antichrist niet worden geopenbaard en kan hij niet tot macht en aanzien stijgen. Maar zodra de gemeente uit de wereld wordt gehaald bij de Opname, zal de Antichrist worden onthuld en beginnen met het consolideren van zijn macht.

Op dit moment willen zowel Satan als een verdorven menselijk ras hetzelfde; dat degenen die in Jezus geloven en Hem volgen gewoon “van de planeet verdwijnen” – gewoon “verdwijnen”. God zal hen die wens vervullen door middel van de Opname. Niet voor hen, maar voor ons.

Jeff Kinley is een auteur, voormalig pastor, spreker, en is de gastheer van Vintage Truth en Prophecy Pros podcasts, evenals The King is Coming televisieprogramma, voorheen gepresenteerd door Dr. Ed Hindson. Kinley levert ook gastbijdragen voor Christ In Prophecy.

Bron: Globalism and the Coming World Dictator: Deceiving vs Restraining | Harbingers Daily

20230904 Over een fatale illusie

Via wimjongman zie daar links en afbeeldingen

EEN FATALE ILLUSIE 14 augustus 2023 door Jonathan Brentner

Het is soms hartverscheurend geweest, maar nu ben ik bang dat ik afgestompt ben geraakt door de non-stop drumbeat van invaliditeit en dood waarover ik elke week, zo niet elke dag, lees.

In de afgelopen paar jaar heb ik honderden verslagen gelezen over het grote lijden en de dood als gevolg van de COVID-injecties. Verhalen die grondig ondergesneeuwd zijn door het grote nieuws, maar desalniettemin echt zijn voor degenen die nu veel pijn ervaren of rouwen om het verlies van dierbaren.

Het wereldwijde fenomeen van plotselinge sterfgevallen heeft een punt bereikt waarop ik mensen moet blijven waarschuwen. De woorden van Spreuken 24:10-12 dwingen me om mensen te informeren over deze fatale illusie die wordt aangeprezen als ongevaarlijk. Sommigen zullen zeggen dat ik een “samenzweringstheoreticus” ben; dat vind ik prima (ik ben al veel erger genoemd!). Ik zou heel graag willen dat ik kon zwijgen, maar dat kan ik niet.

Het probleem dat zovelen in een geluidsdichte, donkere luchtbel van normaliteit houdt, is dat ze niet inzien dat de globalisten marcheren op het ritme van Lucifer. Zij zijn zijn volgelingen, die hij gebruikt om zijn nieuwe wereldorde op te zetten waarover zijn man, de antichrist, zal heersen.

Het zal niemand verbazen dat deze demonische machthebbers, die de meeste regeringen controleren (inclusief die van de VS), massamoordenaars en leugenaars zijn. Deze volgelingen van Satan tonen zijn karakter, dat Jezus beschreef als een “moordenaar” en een “leugenaar en de vader van de leugen” (Johannes 8:44).

DE DODELIJKE TOL

Alles wat volgt is zorgvuldig onderzocht en in de meeste gevallen voorzien van een voetnoot. De illusie dat deze opnamen wijdverspreid zijn, is niet alleen onjuist, maar ook dodelijk.

1.4000 STERFGEVALLEN OP DEZELFDE DAG

Volgens de CDC VAERS zijn elfhonderd mensen in de VS overleden op dezelfde dag dat ze een COVID-injectie kregen en meer dan twaalfhonderd de volgende dag. Gebaseerd op alle rapporten aan de CDC, rapporteerden medische professionals dat 4000 mensen stierven op dezelfde dag dat ze de injecties namen.[i]

Weet dat slechts een zeer klein percentage van de verwondingen door vaccins aan het CDC wordt gerapporteerd en dat de meerderheid van de ziekenhuizen elke rapportage van verwondingen door COVID-“vaccins” ten strengste verbiedt. Sommigen beweren dat medische professionals slechts één procent van de bijwerkingen melden; ik denk dat die schatting redelijk is. Zelfs met het enorm ondergerapporteerde aantal van 2300 doden binnen een dag na de injecties in de VS, is het niet vergelijkbaar met Russisch Roulette om een injectie of booster te nemen?

Stel je voor dat je in een dokterspraktijk bent en de verpleegster komt binnen met een naald en steriliseert je bovenarm. Terwijl ze dat doet, vertelt ze terloops dat 4000 mensen zijn overleden op dezelfde dag dat ze de prik kregen. Krijg je die nog steeds? Wat als ze zegt dat er direct daarna 40.000 zijn gestorven (een veel nauwkeuriger aanname, maar ver onder het waarschijnlijke aantal van 400.000 sterfgevallen op dezelfde dag over de hele wereld)?

Zou je dan niet snel zeggen: “Nee dank je!”?

2. PLACEBO’S

Als de injecties zo dodelijk zijn, kun je je afvragen: “Waarom variëren de resultaten zo sterk? Waarom vertonen veel ontvangers geen enkele bijwerking terwijl duizenden dezelfde dag of de volgende dag dood neervallen?”

In de afgelopen jaren heb ik verschillende rapporten gehoord of gelezen die beweren dat de farmaceutische bedrijven placebo’s hebben toegevoegd aan de COVID-“vaccin”-flacons die ze hebben gedistribueerd. Deze zomer beweerden een verpleegster en een andere gezondheidsdeskundige dat dertig procent van de Pfizer “COVID-vaccins” in feite placebo’s waren. Als dit waar is, en ik vermoed dat dit zo is, dan zou dit verklaren waarom velen geen enkele nadelige effecten ervaren.

Een verpleegster verklaarde ook op Twitter dat Pfizer twee verschillende niveaus van toxiciteit heeft gevonden in de andere zeventig procent van de COVID-vaccins. Als dit waar is, zou dit dan niet helpen om de verschillende gradaties van ernst te verklaren?

Ik heb geen manier om de rapporten over placebo’s en verschillende gradaties van toxiciteit te verifiëren, maar ze zijn logisch gebaseerd op het feit dat sommigen onmiddellijk doodgaan terwijl anderen helemaal geen slechte effecten hebben.

3. INEFFECTIEF!

We beschikken nu over veel bewijs dat de oorspronkelijke beweringen over de COVID-19 “vaccins” overduidelijk onjuist waren. Gegevens gepubliceerd door de regering van het Verenigd Koninkrijk (VK) onthullen dat in 2022 92% van degenen die in het VK stierven als gevolg van COVID-19 “gevaccineerd” waren met één booster. Hieronder een grafiek gepubliceerd door het VK:[ii]

De bovenstaande grafiek, verstrekt door de Britse overheid, ontkracht alles wat we hebben gehoord over het “vaccin” en wat we voortdurend horen van onze regeringen. De injecties zijn allesbehalve betrouwbaar en nuttig. Ik kan niet genoeg benadrukken dat deze cijfers niet afkomstig zijn van een of andere “anti-vaccin” groep, maar eerder van de regering van het Verenigd Koninkrijk.

4. EEN STATISTISCHE SPRONG IN HET VOORKOMEN VAN MYOCARDITIS

Myocarditis is een bijwerking van de injectie die veel vaker voorkomt bij mensen onder de vijftig jaar. Hoewel het niet onmiddellijk tot de dood leidt, leven veel mensen met deze hartkwaal niet meer dan tien jaar. Gebaseerd op cijfers van de CDC zijn er wereldwijd meer dan zevenentwintigduizend jonge mensen die aan deze ziekte lijden, wat waarschijnlijk één procent van de werkelijkheid is. Op basis van alles wat ik heb gelezen, kan ik gemakkelijk geloven dat het werkelijke aantal ruim boven de tweeënhalf miljoen ligt.

5. HARTAANVALLEN BIJ HET USC-BASKETBALTEAM

Het afgelopen jaar kregen twee basketbalspelers van de University of Southern California (USC) een hartstilstand tijdens de training. USC eist dat teamleden alle COVID-injecties en boosters krijgen.

Bronny James, de achttienjarige zoon van Lebron James, kreeg op 14 juli 2023 een lichte hartstilstand terwijl hij oefende met het team. Hetzelfde gebeurde een jaar eerder met Vincent Iwuchukwu, een ander lid van het USC basketbalteam, die sindsdien hersteld is en weer kan trainen.

6. DE DRAMATISCHE TOENAME VAN STERFGEVALLEN ONDER ATLETEN

William Makis MD, @MakisMD, in zijn artikel waarnaar verwezen wordt op Twitter: “Teenage Athletes are still dying suddenly at unprecedented levels in US & Canada!” gaf de namen van vijftien high school en college atleten die plotseling of onverwacht overleden in de afgelopen maand!

Caleb White (17) basketbal

Tajh Boyd (19) voetbal

Callie Marie Mitchell (16) cheerleading

Myzelle Law (19) voetbal

Dalton Gay (17) voetbal

Bria Deibert (19) basketbal

Chase Edwards (17) basketbal

Dy’Jierre Jackson (18) honkbal

Tyson Downs (18) hockey

Annie Messelt (16) voetbal, skiën

Simon Mirkes (16) wandelen

Jacob Atchison (19) militair

Thalia Chaverria (20) voetbal

Lance Pfrimmer (19) langlaufen, atletiek

Robert Bush (17) voetbal

Veel andere nieuwsberichten bevestigden de dood van basketbalster Caleb White uit Alabama. Hij was een van de vijfentwintig beste spelers van het land in zijn klasse. Hij viel plotseling dood neer tijdens een training.

Vóór het begin van de COVID-injecties stierven wereldwijd gemiddeld 29 atleten per jaar plotseling aan hartgerelateerde aandoeningen. In de tweeënhalf jaar die volgden, waren er 1.884 hartaanvallen bij atleten met 1.310 sterfgevallen als gevolg. Sinds januari 2021 is het jaarlijkse aantal plotselinge sterfgevallen onder atleten gestegen van 29 naar 524.

Dan is er nog dit rapport over een toename van het aantal hartaanvallen met dertig procent:

NBC’s the Today show meldde: “Een nationale studie van het Cedars Sinai ziekenhuis laat zien dat het aantal sterfgevallen gerelateerd aan hartaanvallen is toegenomen in elke leeftijdsgroep sinds de lente van 2020, maar de groep die de grootste toename zag is niet wie je zou denken… De relatieve toename van sterfgevallen gerelateerd aan hartaanvallen onder 25-44-jarigen was een duizelingwekkende 30%… Experts zijn nog steeds bezig om uit te zoeken waarom jonge mensen zo’n impact hebben.”[iii]

Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om het directe verband te zien tussen de dramatische toename van hartgerelateerde aandoeningen en de COVID-injecties. Waarom willen zovelen de punten niet met elkaar verbinden?

7. IS HET MOGELIJK? 600.000 DODEN PER JAAR IN DE V.S.

Op 25 mei 2023 rapporteerde een topanalist op het gebied van verzekeringen in de VS, Josh Stirling, zijn bevindingen uit het VK aan de Amerikaanse senator Ron Johnson van Wisconsin. Hieronder volgt een uittreksel van wat hij deelde:

Degenen die gevaccineerd zijn tegen COVID-19 hebben een gemiddeld 26 procent hoger sterftecijfer in vergelijking met degenen die de prik weigerden – en het dodental is nog onthutsender voor gevaccineerde mensen jonger dan 50 jaar, waar het sterftecijfer 49 procent hoger is dan voor degenen die niet gevaccineerd zijn.

De schokkende cijfers zijn gebaseerd op overheidsgegevens uit het Verenigd Koninkrijk en werden onder de aandacht gebracht van senator Ron Johnson (R-WI) door Josh Stirling, een van de beste verzekeringsanalisten van het land en voorheen Senior Research Analyst voor Amerikaanse schadeverzekeringen bij Sanford C. Bernstein & Co.[iv].

In ditzelfde artikel concludeerde Stirling: “Als je deze getallen zou nemen en ze zou toepassen op de Verenigde Staten, zou dat neerkomen op ongeveer 600.000 extra sterfgevallen per jaar.”

Ik heb gelezen dat andere verzekeringsanalisten stellen dat het aantal sterfgevallen in de leeftijdsgroep onder de vierenveertig jaar met veertig procent is toegenomen sinds de introductie van de injecties.

8. RASSMUSSEN RAPPORTEN

Het onderstaande citaat komt uit een verhaal van Rasmussen Reports van 2 januari 2023. Volgens hun opiniepeiling:

Bijna de helft van de Amerikanen denkt dat COVID-19 vaccins de schuld kunnen zijn van veel onverklaarde sterfgevallen, en meer dan een kwart zegt dat iemand die ze kennen tot de slachtoffers zou kunnen behoren.[v]

Deze peiling laat zien dat we niet alleen staan in onze vermoedens. Ik zou bij de 25% horen die vermoedt dat ze iemand kennen die is overleden als gevolg van de COVID-injectie, maar ik kan het niet met zekerheid zeggen.

9. KANKER?

Dr. Peter McCullough is een van de beste cardiologen in Amerika. Hij is ook docent aan de Texas A&M Medical School. Hij rapporteerde onlangs dat SV40, “een bekend kankerbevorderend segment van DNA,” is gevonden in sommige COVID injecties.

Hieronder staat een citaat van Dr. McCullough toen Alex Jones hem interviewde:

“Wat ik je vertel is dat de injecties kanker bevorderen door SV40, en ze remmen ons vermogen om kanker te bestrijden door het tumor suppressor systeem te onderdrukken. Dus dit ziet er nu heel slecht uit. Elk systeem laat zien dat het aantal kankergevallen stijgt. Dus dat is onbetwistbaar. De grote vraag is, hoeveel hiervan komt door de vaccins?”

Er is veel empirisch bewijs dat deze bewering ondersteunt.

De “feitencontroleurs” zullen je vertellen dat de link met de toename van het aantal kankergevallen volledig onjuist is. Maar kun je hen vertrouwen? Het zijn dezelfde die ons vertellen dat de COVID-injecties betrouwbaar en absoluut ongevaarlijk zijn. Ze liegen; het is een fatale illusie en velen sterven als gevolg daarvan.

Het bovenstaande is slechts een greep uit wat ik elke week zie. Ik heb een diep gebrek aan vertrouwen in de meeste informatiebronnen, maar de bovenstaande informatie komt van bronnen waarin ik wel vertrouwen heb.

SATANISCHE WAANIDEEËN

Wat we vandaag de dag zien is al meer dan een eeuw gepland. De bron is Lucifer en de bedoeling is om “te stelen en te doden en te vernietigen (Johannes 10:10).

RUDOLF STEINER, 1917

Rudolf Steiner, een Oostenrijks filosoof en stichter van een satanische spirituele beweging in zijn tijd, schreef het volgende rond 1917:

In de toekomst zullen we de ziel elimineren met medicijnen. Onder het mom van een ‘gezond standpunt’ zal er een vaccin komen waarmee het menselijk lichaam zo snel mogelijk bij de geboorte wordt behandeld, zodat de mens de gedachte aan het bestaan van ziel en geest niet kan ontwikkelen. Materialistische artsen zullen de taak krijgen om de ziel van de mensheid te verwijderen. Zoals vandaag de dag mensen ingeënt worden tegen deze of gene ziekte, zo zullen in de toekomst kinderen ingeënt worden met een stof die precies zo geproduceerd kan worden dat mensen, dankzij deze inenting, immuun zullen zijn om onderworpen te worden aan de ‘waanzin’ van het spirituele leven.[vi]

Hij schreef deze woorden 105 jaar geleden! Neem even de tijd om na te denken over het feit dat zijn woorden meer dan een eeuw oud zijn. Denk ook eens na over het feit dat de FDA het geven van de COVID-injectie aan baby’s van slechts zes maanden heeft goedgekeurd, die vrijwel geen kans hebben om te sterven door COVID-19.

Nadat hij het citaat van Steiner in zijn boek had opgenomen, schreef J.B. Hixson:

Men vraagt zich af wat hij [Steiner] wist en hoe hij het wist. Wat hebben de demonen hem geopenbaard over Satans transhumanistische agenda die zich in de komende eeuw serieus zou ontvouwen.[vii].

Ik ben het eens met Hixson. De volgelingen van Satan onthulden hun toekomstige plannen aan Steiner die in die tijd ondergedompeld was in de aanbidding van Lucifer.

De transhumanisten van onze tijd praten openlijk over het elimineren van het “god-gen” in mensen. Ze zeggen dat dit de “vijandigheid” of het geweld zal verminderen dat volgens hen voortkomt uit “religieuze passie”. Dat is natuurlijk een leugen, het is allemaal onderdeel van Satans agenda om de weg te bereiden voor de antichrist en zijn koninkrijk.

ALDOUS HUXLEY, 1961

Meer recentelijk sprak filosoof en schrijver Aldous Huxley deze woorden op de California Medical School in 1961 (lees deze woorden alsjeblieft heel goed):

Er zal, in de volgende generatie of zo, een farmacologische methode zijn om mensen te laten houden van hun slavernij en dictatuur zonder tranen te produceren, om zo te zeggen, een soort pijnloos concentratiekamp te produceren voor hele samenlevingen, zodat mensen in feite hun vrijheden worden ontnomen, maar er van zullen genieten, omdat ze afgeleid zullen worden van elke wens om in opstand te komen door propaganda of hersenspoeling, of hersenspoeling versterkt met farmacologische methoden. En dit lijkt de uiteindelijke revolutie te zijn.[viii] (nadruk toegevoegd)

Huxley’s woorden vertegenwoordigen het draaiboek van waaruit de globalisten van vandaag opereren. Waar hij in 1961 over sprak is in 2023 werkelijkheid geworden. “Farmaceutische methoden” zijn het favoriete wapen van transhumanisten die de mensheid willen veranderen door mensen met machines te combineren.

In 2021 zag ik een video op de website van het World Economic Forum (WEF) waarop een lachende jongeman te zien was terwijl de verteller dit zei over de toekomst: “Je zult niets bezitten en gelukkig zijn.”[ix]

Komt dit niet precies overeen met de woorden van Huxley? Mensen zullen nooit dienstbaarheid verwelkomen, maar Huxley voorspelde dat ze dat op een dag het wel zullen doen vanwege “farmacologische methoden”. Hmmm

Voor meer over hoe Huxley en Steiner direct verband houden met de huidige COVID-19 injecties, zie mijn vorige artikel, Plotseling. De satanische planning voor vandaag begon lang geleden en trouw aan zijn aard is de misleiding nu wijdverspreid en het lijden over-the-top intens.

FARMACEUTICA TIJDENS DE VERDRUKKING

Wist je dat Openbaring twee verwijzingen bevat naar het wijdverbreide gebruik van geneesmiddelen tijdens de zevenjarige Verdrukking?

Openbaring 9:21, waarin gesproken wordt over hen die weigeren zich te bekeren tijdens de Verdrukking, noemt “toverijen” als iets dat zij weigeren op te geven. In hoofdstuk 18 lezen we dat gedurende deze tijd “Babylon” de naties zal misleiden door haar “tovenarij” (18:23).

In beide verzen is het Griekse woord voor “tovenarij” pharmakeia, waarmee in de oudheid het toedienen van medicijnen en zelfs gif werd aangeduid. De meeste versies van de Bijbel vertalen het woord als “tovenarij” vanwege de langdurige connectie met drugs die gebruikt worden in magische spreuken en hekserij.

Zouden de verwijzingen naar farmakeia tijdens de Verdrukkingsperiode kunnen duiden op het wijdverbreide gebruik van “medicinale” injecties in deze tijd? Huxley zei dat de machthebbers van onze wereld op een dag “farmacologische methoden”, oftewel pharmakeia, zouden gebruiken om mensen onder controle te houden.

De punten sluiten goed op elkaar aan.

JEZUS IS ONZE ENIGE HOOP

Het doel van mijn schrijven is niet alleen om je te waarschuwen, maar ook om je te wijzen op de Verlosser. Deze injecties zijn slechts een van de vele dodelijke waanideeën die in deze gevaarlijke tijden de ronde doen.

Dezelfde regeringen die ons vertellen dat de COVID-injecties 100% betrouwbaar zijn in het stoppen van het virus en totaal onschadelijk, zeggen ook dat we de landbouw drastisch moeten inkrimpen en honderdduizenden stuks vee moeten doden om “levens te redden”. Hoe kan het veroorzaken van de hongerdood van tientallen miljoenen mensen, zo niet een veelvoud daarvan, mensenlevens redden?

Deze zelfde machthebbers, die absoluut geen respect hebben voor het menselijk leven, eisen dat iedereen de dodelijke COVID-injecties krijgt. Vorig jaar luisterde ik hoe Joe Biden herhaaldelijk in een microfoon schreeuwde dat iedereen die de injecties weigert “moordenaars” zijn. Ik moet er nog achter komen hoe dat werkt.

De Heer Jezus is onze enige hoop voor de dag waarin we leven. Hij geeft ons kracht, onwankelbare vrede en heldere hoop voor de toekomst, ongeacht Satans dodelijke agenda.

Wat we vandaag de dag zien gebeuren is precies zoals de Bijbel zei dat de wereld er in de laatste dagen uit zou zien. Hoewel het vreselijk kwellend is voor degenen onder ons die van de Heer en Zijn Woord houden, weten we dat het een teken is van de spoedige terugkeer van Jezus om ons mee naar huis te nemen, naar de heerlijkheid. De woorden van 1 Tessalonicenzen 5:1-10 beloven dat de gebeurtenis die wij de Opname noemen zal plaatsvinden voordat de Heer Zijn toorn over deze boze, wetteloze en buitengewoon gewelddadige wereld uitstort.

Velen van ons die Jezus als onze Verlosser kennen, verlangen naar Zijn verschijning. We kijken reikhalzend uit naar de dag dat Hij ons ophaalt om Hem in de lucht te ontmoeten en ons meeneemt naar de heerlijkheid (1 Tessalonicenzen 4:13-17; 1 Korintiërs 15:47-54; Kolossenzen 3:4).

Als je je vertrouwen nog niet op Jezus hebt gesteld, kijk dan alsjeblieft naar mijn artikel Jezus is de enige weg naar het eeuwige leven. Daarin leg ik uit hoe je zeker kunt weten dat Jezus al je zonden heeft vergeven en dat je het eeuwige leven bezit en de zekere hoop hebt om bij Jezus’ verschijning een onsterfelijk en onkreukbaar lichaam te ontvangen (1 Korintiërs 15:48-54).

Wacht niet te lang; roep Jezus aan nu het nog kan! Morgen kan het te laat zijn.

[i] https://openvaers.com/covid-data

[ii] Frank Bergman, “92% van de Covid sterfgevallen in 2022 waren Triple+ Vaxxed,” 6 augustus 2023, op: slaynews.com/news/92-covid-deaths-2022-were-triple-vaxxed/

[iii] www.infowars.com/posts/what-could-it-be-mainstream-media-shocked-by-30-increase-in-heart-attack-deaths-among-ages-25-to-44/

[iv] Patrick Wood, Shock: Top Insurance Analyst Says 600,000 Americans Per Year Are Dying From COVID Shots, 25 mei 2023, op: www.technocracy.news/shock-top-insurance-analyst-says-600000-americans-per-year-are-dying-from-covid-shots/

[v]www.rasmussenreports.com/public_content/politics/public_surveys/died_suddenly_more_than_1_in_4_think_someone_they_know_died_from_covid_19_vaccines

[vi] J.B. Hixson, Geest van de Antichrist, Vol. Two (NBW Ministries, 2022), p. 60. Vergelijkbare informatie is te vinden op: www.oom2.com/t73827-in-1917-rudolf-steiner-foresaw-a-vaccine-that-would-drive-all-inclination-toward-spirituality-out-of-peoples-souls

[vii] Ibid. pp. 60-61.

[viii] Genomen van de Alliance For Human Research Protection website: ahrp.org/1961-aldous-huxleys-eerie-prediction-at-tavistock-group-california-medical-school/ Ik vond dit citaat ook op verschillende andere websites met verschillende agenda’s; het is geldig

[ix] Ik heb deze video vele malen bekeken voordat het WEF hem begroef of van hun website haalde.

Bron: A Fatal Illusion — Jonathan Brentner

20230901 Over de energiewapens van God

Van created4health 15 augustus 2023, zie daar links en afbeeldingen, google translate

Druk dit bericht af

Waarschuwing voor de volgelingen van Satan: God heeft ook energiewapens

Totaal aantal weergaven: 580

Illustratie van de profeet Elia en zijn ontmoeting met de satanische profeten op de berg Carmel, zoals opgetekend in 1 Koningen hoofdstuk 18.

door Brian Shilhavy Redacteur, Health Impact News

We weten nu dat Satan en de globalisten die hem dienen hun hand hebben getipt met betrekking tot hun huidige campagne in hun oorlog tegen de mensheid, door onschuldige mensen op het eiland Maui af te slachten, waaronder kinderen die thuis waren op de dag dat de terroristische aanslag plaatsvond omdat de school die dag gesloten werd , in wat duidelijk lijkt op een soort energiewapen voor massavernietiging dat vuur veroorzaakt dat metaal doet smelten maar geen bomen of houten constructies afbrandt.

Zie onze originele berichtgeving over deze klimaatterroristische aanslag :

Globalisten lanceren klimaatterroristische aanval tegen burgers in Maui die levens en eigendommen vernietigen

Dit is duidelijk een zich ontwikkelend nieuwsbericht waarbij elke dag die voorbijgaat meer informatie onthult over hoe verwoestend en tragisch deze branden waren, en de overweldigende hoeveelheid informatie die wordt gecensureerd in de bedrijfsmedia, en zelfs in veel van de alternatieve media, die blootlegt bewijs, met veel van dat bewijs dat rechtstreeks afkomstig is van de slachtoffers die erbij waren toen het gebeurde en zich nu uitspreken, dat deze vuren gericht waren, als een daad van satanische terroristen, en niet natuurlijk.

Hier zijn 3 korte video’s die je kunt bekijken voor meer informatie:

Ooggetuigenverslag van de “Death Traps” van News Nation

Meer dan 350.000 keer bekeken tot nu toe:

Greg Reese: Maui bosbranden en de diefstal van heilig Hawaïaans land

( Ed.: zie link in dit verslag, hij is zo niet weer te geven)

Echt gracieus: wat de media je niet vertellen: Maui Fires

(Opmerking: laat het ons weten als er YouTube-video’s verdwijnen, want we hebben kopieën of er zijn andere gespiegeld op andere platforms.)

Maar ik heb de opdracht gekregen van Degene die ik dien, en zijn Heilige Geest, om vandaag een boodschap van hoop over te brengen aan de ware discipelen van Jezus Christus, en een waarschuwing aan de volgelingen van Satan, de vader van leugens en een moordenaar* : God heeft ook energiewapens.

Er is “niets nieuws onder de zon”, dus de oude geschiedenis is een nuttige studie voor het heden

De oude koning Salomo, waarvan werd beweerd dat hij de wijste man op aarde was, schreef in het boek Prediker: “ Wat is geweest, zal weer zijn, wat is gedaan, zal opnieuw worden gedaan; niets nieuws onder de zon .”

De woorden van de Leraar, zoon van David, koning in Jeruzalem: “Zinloos! Zinloos!” zegt de Leraar. “Volstrekt zinloos! Alles is zinloos.”

Wat wint de mens met al zijn arbeid waarmee hij zwoegt onder de zon?

Generaties komen en generaties gaan, maar de aarde blijft voor altijd. De zon komt op en de zon gaat onder, en haast zich terug naar waar ze opkomt. De wind waait naar het zuiden en draait naar het noorden; rond en rond gaat het, steeds terugkerend op zijn koers. Alle stromen monden uit in zee, maar de zee is nooit vol. Waar de stromen vandaan komen, daar keren ze weer terug.

Alle dingen zijn vermoeiend, meer dan men kan zeggen. Het oog heeft nooit genoeg van zien, noch het oor vol horen.

Wat is geweest, zal weer zijn, wat is gedaan, zal opnieuw worden gedaan; er is niets nieuws onder de zon.

Is er iets waarvan men kan zeggen: “Kijk! Dit is iets nieuws”?

Het was hier al, lang geleden; het was hier voor onze tijd. Er is geen herinnering aan mensen van weleer, en zelfs degenen die nog moeten komen, zullen niet worden herinnerd door degenen die volgen. (Prediker 1:1-11)

Ik weet dat mensen die tegenwoordig leven, zijn geconditioneerd om te geloven dat onze elektronische technologie (er is veel oudere ’technologie’, waarvan de meeste voor ons verloren zijn gegaan, die niet afhankelijk is van elektriciteit) ons heeft gemaakt tot de meest geavanceerde cultuur die ooit heeft bestaan. bestond in de menselijke geschiedenis.

Maar dit is overduidelijk onjuist, aangezien we binnenkort de mislukkingen zullen zien van alle valse technoprofetieën, waar de waarheid die duizenden jaren geleden door koning Salomo is geschreven, opnieuw zal klinken: “er is niets nieuws onder de zon . “

God heeft ook energiewapens: hoe één persoon met geloof massa’s kan verslaan

Laten we daarom eens kijken naar een gebeurtenis in de oude geschiedenis waar een enkele man in zijn eentje een verzoekschrift aan God indiende als een van zijn dienaren, en zag hoe Gods eigen energiewapen werd gebruikt om 450 vijandige dienaren van Satan te verslaan.

De naam van die man is Elia, en zijn verhaal laat zien dat God kan werken door slechts één persoon die geloof heeft, om vijanden te verslaan die honderden of zelfs duizenden keren talrijker zijn dan Gods dienaren, omdat de machten van Satan en zijn zielige demonische krachten zijn niet opgewassen tegen Gods macht.

Het verhaal van Elia’s ontmoeting met de dienaren van Satan begint in 1 Koningen hoofdstuk 17, waar hij een boodschap van God overbrengt aan de slechte koning Achab, die over Israël regeerde.

In 1 Koningen hoofdstuk 16 wordt koning Achab als volgt beschreven:

Achab, de zoon van Omri, deed meer kwaad in de ogen van Jahweh dan wie dan ook vóór hem. Hij vond het niet alleen triviaal om de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, te begaan, maar hij trouwde ook met Izebel, de dochter van Ethbaal, de koning van de Sidoniërs, en begon Baäl te dienen en hem te aanbidden.

Hij richtte een altaar op voor Baäl in de tempel van Baäl die hij in Samaria had gebouwd. Achab maakte ook een Asherah-paal en deed meer om Jahweh, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël voor hem. (1 Koningen 16:30-33)

“Baal” en zijn vrouwelijke tegenhanger, “Asherah”, waren “goden” die blijkbaar vanuit het Sidonische rijk in de cultuur van Israël waren geïntroduceerd. Ze vertegenwoordigen Satan, maar het kunnen ook namen zijn van bepaalde demonen in Satans koninkrijk, waarschijnlijk op een niveau dat we zouden beschouwen als “generaals” in de hedendaagse militaire taal.

Het waren vruchtbaarheidsgoden, en ik ben er vrij zeker van dat ze vandaag de dag nog steeds in de demonische wereld rondlopen, waarschijnlijk onder verschillende andere namen en in verschillende talen.

Het zijn de boze geesten achter demonische activiteiten zoals het offeren van kinderen, transgenderisme, pedofilie, enz.

God (Jahweh) stuurde zijn dienaar, de profeet Elia, om een ​​boodschap over te brengen aan de slechte koning Achab en zijn slechte koningin-vrouw Izebel:

Elia, de Tisbiet, uit Tisbe in Gilead, zei tegen Achab: “Zo waar Jahweh, de God van Israël, leeft, die ik dien, er zal de komende jaren geen dauw of regen zijn, tenzij op mijn woord.” (1 Koningen 17:1)

De rest van hoofdstuk 17 documenteert hoe God Elia instrueerde om weg te rennen en zich te verstoppen voor het slechte koninklijke paar, terwijl de natie hongersnood ervoer omdat er geen regen de grond bevochtigde om gewassen te laten groeien gedurende meer dan 2 jaar.

Dus we zien hier in dit verhaal meteen dat terwijl Satan en zijn demonen blijkbaar het weer kunnen beïnvloeden, zoals we vandaag zien op het gebied van geo-engineering en het gebruik van energiewapens, God dat ook kan. En de demonische koning en koningin waren machteloos om daar verandering in te brengen, terwijl ze toekeken hoe hun land geen regen te lijden had, precies zoals de profeet had voorspeld.

We pikken het verhaal op in 1 Koningen hoofdstuk 18 , waar God tegen Elia zegt dat hij terug moet gaan naar de slechte koning:

Na een lange tijd, in het derde jaar, kwam het woord van Jahweh tot Elia: “Ga naar Achab, en Ik zal regen over het land sturen.”

Dus ging Elia naar Achab om zich aan te bieden. Nu was de hongersnood ernstig…

Toen hij Elia zag, zei hij tegen hem: “Ben jij dat, onruststoker van Israël?”

“Ik heb Israël niet in moeilijkheden gebracht”, antwoordde Elia. ‘Maar jij en je vaders familie wel. U hebt de bevelen van Jahweh in de steek gelaten en bent de Baäls gevolgd.

Roep nu de mensen uit heel Israël bijeen om mij te ontmoeten op de berg Karmel. En breng de vierhonderdvijftig profeten van Baäl en de vierhonderd profeten van Asherah, die aan Izebels tafel eten.

Spel aan! Gevechtslinies getrokken!

Wie zal er winnen? Gods enige profeet Elia, in zijn eentje, of de 450 profeten die Satan en zijn demonen dienen genaamd “Baal” en “Asherah”?

Satans krachten zijn geen partij tegen Gods dienaar die wordt aangedreven en geleid door Gods Geest

Dus Achab zond een boodschap door heel Israël en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Elia ging het volk voor en zei: “Hoe lang twijfel je nog tussen twee meningen? Als Jahweh God is, volg hem dan; maar als Baäl God is, volg hem dan.”

Maar de mensen zeiden niets. (1 Koningen 18:20-21)

“ Maar de mensen zeiden niets “?? Misschien is dit de reden waarom Achab en Izebel in de eerste plaats aan de macht konden komen?

Heeft dit enige gelijkenis met wat we vandaag waarnemen?

Niets nieuws onder de zon.. .

Toen zei Elia tegen hen: “Ik ben de enige van de profeten van de Heer die nog over is, maar Baäl heeft vierhonderdvijftig profeten.

Haal twee stieren voor ons. Laat ze er zelf een kiezen en laat ze het in stukken snijden en op het hout leggen, maar het niet in brand steken.

Ik zal de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar hem niet in brand steken.

Roep dan de naam van je god aan, en ik zal de naam van Jahweh aanroepen. De god die met vuur antwoordt – hij is God.”

Toen zeiden alle mensen: “Wat je zegt is goed.” (1 Koningen 18:22-24)

Ah, nu spreken de mensen zich uit!

“Tuurlijk Elia, dat klinkt goed. Zoals je al zei, jij bent de ‘enige’ hier die het wil opnemen tegen de koning en de koningin en hun bedienden (gelijk aan doktoren en wetenschappers tegenwoordig??), maar we zijn bereid om te blijven en te kijken hoe je je eigen graaft graf, zolang je niet verwacht dat we je helpen.

Elia zei tegen de profeten van Baäl: “Kies een van de stieren en bereid die eerst voor, want jullie zijn met zovelen. Roep de naam van je god aan, maar steek het vuur niet aan.”

Dus namen ze de stier die ze hadden gekregen en maakten die klaar. Toen riepen ze de naam Baäl aan van de ochtend tot de middag.

“O Baäl, antwoord ons!” Zij riepen. Maar er kwam geen reactie; niemand heeft geantwoord.

En ze dansten rond het altaar dat ze hadden gemaakt.

Om twaalf uur begon Elia hen te beschimpen. “Schreeuw harder!” hij zei. ‘Hij is toch zeker een god! Misschien is hij diep in gedachten, of druk, of aan het reizen. Misschien slaapt hij en moet hij gewekt worden.”

Dus schreeuwden ze harder en hakten zichzelf in met zwaarden en speren, zoals hun gewoonte was, totdat hun bloed vloeide.

De middag ging voorbij en ze gingen door met hun verwoed profeteren tot het tijd was voor het avondoffer. Maar er kwam geen reactie, niemand antwoordde, niemand lette op. (1 Koningen 18:25-29)

Dus nadat ze geen enkele reactie van hun goden hadden gekregen, ‘ sneden ze zichzelf met zwaarden en speren, zoals hun gewoonte was , totdat hun bloed vloeide ‘.

Wauw, waarom deden ze dat? Het lijkt zo barbaars!

Maar is het echt? Is het anders dan de valse goden tegenwoordig onder de titels van “doktoren” en “wetenschappers” die hun goden aanroepen om te “genezen” door hun patiënten te injecteren met giftige injecties, operaties uit te voeren om organen te verwijderen of te transplanteren, enz., en dat als deze wereld maar lang genoeg duurt in toekomstige generaties waarschijnlijk historisch als net zo barbaars zal worden gezien?

Elia zei tegen het hele volk: “Kom dichterbij!”; en al het volk naderde tot hem.

Hij herstelde het altaar van Jahweh dat was afgebroken. Elia nam twaalf stenen, overeenkomstig het aantal stammen van de zonen van Jakob, tot wie het woord van Jahweh kwam, zeggende: “Israël zal uw naam zijn.”

Met de stenen bouwde hij een altaar in de naam van Jahweh. Hij maakte een greppel rond het altaar, groot genoeg om twee zeeën zaad te bevatten.

Hij schikte het hout, hakte de stier in stukken en legde hem op het hout.

Hij zei: “Vul vier kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout.”

Hij zei: “Doe het een tweede keer;” en ze deden het de tweede keer.

Hij zei: “Doe het een derde keer;” en ze deden het de derde keer.

Het water liep rond het altaar; en hij vulde ook de geul met water.

Op het moment van het avondoffer kwam de profeet Elia naderbij en zei: “Jahweh, de God van Abraham, Isaak en Israël, laat vandaag bekend worden dat u de God van Israël bent en dat ik uw dienaar ben. , en dat ik al deze dingen op uw woord heb gedaan. Hoor mij, Jahweh, hoor mij, opdat dit volk moge weten dat u, Jahweh, God bent en dat u hun hart weer hebt doen terugkeren.

Toen viel het vuur van de HEERE neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof, en likte het water op dat in de geul was. Toen alle mensen het zagen, vielen ze op hun gezicht.

Ze zeiden: “Jahweh, hij is God! Jahweh, hij is God!”

Elia zei tegen hen: “Grijp de profeten van Baäl! Laat niet een van hen ontsnappen!

Ze grepen ze; en Elia bracht ze naar de beek Kison en doodde ze daar. (1 Koningen 18:30-40)

Dus wat denk je? Welk energiewapen is krachtiger?

Gods energiewapen, het “vuur” dat uit de hemel viel, verbrandde ” het hout, de stenen en het stof, en likte het water dat in de geul was op “.

De energiewapens die lijken te worden gebruikt bij deze onnatuurlijke branden die we recentelijk zien, zoals deze verwoestende in Maui, kunnen metaal doen smelten, maar lijken hout niet zo goed te verbranden.

En dit is niet de enige plaats in de Bijbel waar God energiewapens gebruikte om de dienaren van Satan te vernietigen.

In het eerste boek van de Bijbel, in Genesis hoofdstuk 19, gebruikt hij een soort “energiewapen” om twee steden en hun omgeving te vernietigen:

De zon was op de aarde opgekomen toen Lot in Zoar kwam.

Toen regende Jahweh op Sodom en Gomorra zwavel en vuur van Jahweh uit de lucht. Hij wierp die steden omver, de hele vlakte, alle inwoners van de steden en wat op de grond groeide. Maar de vrouw van Lot keek van achter hem om en ze werd een zoutpilaar. (Genesis 19:23-26)

En als we het laatste boek van de Bijbel lezen, Openbaring, lezen we dat zowel Satan als God in de laatste dagen “energiewapens” zullen gebruiken.

Satan:

Ik zag een ander beest uit de aarde komen. Hij had twee horens als een lam en hij sprak als een draak. Hij oefent al het gezag van het eerste beest in zijn tegenwoordigheid uit.

Hij laat de aarde en degenen die erop wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. Hij verricht grote tekenen en laat zelfs vuur uit de lucht naar de aarde neerdalen in de ogen van mensen.

Hij bedriegt mijn eigen mensen die op aarde wonen vanwege de tekenen die hij mocht doen voor het beest; zeggende tot hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moesten maken voor het beest dat door het zwaard gewond was en in leven bleef. (Openbaring 13:11-14)

God:

Een andere engel kwam en ging boven het altaar staan ​​met een gouden wierookvat. Er werd hem veel reukwerk gegeven, opdat hij het zou toevoegen aan de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar dat voor de troon stond.

De rook van de wierook, met de gebeden van de heiligen, steeg op voor God uit de hand van de engel. De engel nam het wierookvat, vulde het met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde.

Donderslagen, geluiden, bliksemschichten en een aardbeving volgden.

De zeven engelen die de zeven trompetten hadden, maakten zich gereed om te schallen. De eerste klonk, en er volgde hagel en vuur , vermengd met bloed, en ze werden op de aarde geworpen.

Een derde van de aarde verbrandde, en een derde van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde. (Openbaring 8:3-7)

Een andere engel kwam van het altaar, hij die macht heeft over het vuur , en hij riep met luide stem naar hem die de scherpe sikkel had, zeggende: “Zend uw scherpe sikkel en verzamel de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven van de aarde zijn volledig rijp!”

De engel sloeg zijn sikkel in de aarde, plukte de wijnoogst van de aarde en wierp die in de grote wijnpers van de toorn van God. (Openbaring 14:18-19)

Ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: “Ga uit van haar, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden en dat u niet ontvangt van haar plagen, want haar zonden hebben de hemel bereikt en God heeft herinnerde zich haar ongerechtigheden.

Keer naar haar terug zoals ze is teruggekeerd, en geef haar het dubbele terug zoals ze deed en naar haar werken. In de beker die ze mixte, meng je haar dubbel.

Hoeveel ze zichzelf ook verheerlijkte en baldadig werd, zoveel kwelling en rouw gaf ze haar. Want ze zegt in haar hart: ‘Ik zit als koningin, en ben geen weduwe, en zal op geen enkele manier rouw zien.’

Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood, rouw en hongersnood; en zij zal volkomen verbrand worden met vuur; want de Here God, die haar heeft geoordeeld, is sterk . (Openbaring 18:4-8)

En de laatste:

En na de duizend jaar zal Satan uit zijn gevangenis worden vrijgelaten, en hij zal naar buiten komen om de naties die in de vier hoeken van de aarde zijn, Gog en Magog, te misleiden om ze samen te brengen voor de oorlog; van wie het aantal is als het zand van de zee.

Ze gingen omhoog over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad.

Vuur daalde neer uit de hemel van God en verslond hen .

De duivel die hen misleidde werd in de poel van vuur en zwavel gegooid, waar ook het beest en de valse profeet zijn. Ze zullen voor eeuwig en altijd dag en nacht worden gekweld. (Openbaring 20:7-10)

Tijdloze waarheden uit het leven van Elia

Er is zoveel dat we kunnen leren van het leven van Elia nu we deze moeilijke, slechte tijden hier in 2023 doormaken.

Ten eerste kan God je gebruiken net zoals hij Elia gebruikte, zelfs als je alleen lijkt te staan!

Dit is wat Jakobus, de halfbroer van Jezus, schreef over Elia:

Zit een van jullie in de problemen? Hij zou moeten bidden. Is er iemand blij? Laat hem lofliederen zingen.

Is iemand van jullie ziek? Hij moet de oudsten van de gemeente roepen om voor hem te bidden en hem in de naam van de Heer met olie te zalven.

En het gebed dat in geloof wordt opgezonden, zal de zieke gezond maken; de Heer zal hem oprichten. Als hij gezondigd heeft, zal hem vergeven worden.

Belijd daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar zodat u genezen mag worden.

Het gebed van een rechtvaardige man is krachtig en effectief.

Elia was een man net als wij . Hij bad vurig dat het niet zou regenen, en het regende drie en een half jaar niet op het land.

Opnieuw bad hij, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar gewassen voort. (Jakobus 5:13-18)

Na deze grote overwinning op de dienaren van Satan, ging Elia weer op de vlucht en werd erg depressief, en hij klaagde bij God dat hij helemaal alleen was.

Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan en hoe hij alle profeten met het zwaard had gedood.

Toen zond Izebel een boodschapper naar Elia, zeggende: “Laat de goden dat dan met mij doen, en meer ook, als ik morgen rond deze tijd jouw leven niet maak als het leven van een van hen!”

Toen hij dat zag, stond hij op, rende voor zijn leven en kwam in Berseba, dat bij Juda hoort, en liet zijn dienaar daar achter. (1 Koningen 19:1-3)

Toen Elia het hoorde, wikkelde hij zijn gezicht in zijn mantel, ging naar buiten en bleef bij de ingang van de grot staan. Zie, een stem kwam tot hem en zei: “Wat doe je hier, Elia?”

Hij zei: “Ik ben erg jaloers geweest op Jahweh, de God van de legermachten; want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood.

ik, zelfs ik alleen, ben overgebleven; en ze zoeken mijn leven, om het weg te nemen.”

Jahweh zei tegen hem: Ga, keer terug op weg naar de woestijn van Damascus. Als je aankomt, zalf Hazael dan tot koning over Syrië. Zalf Jehu, de zoon van Nimshi, tot koning over Israël; en zalf Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, tot profeet in uw plaats.

Wie aan het zwaard van Hazael ontkomt, zal Jehu doden; en wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, die zal Elisa doden.

Toch heb ik er zevenduizend in Israël bewaard, waarvan alle knieën niet voor Baäl hebben gebogen en alle monden die hem niet hebben gekust. ” (1 Koningen 19:13-18)

Elia was in feite NIET alleen! Er waren 7.000 anderen die God dienden, die Elia blijkbaar nog nooit had ontmoet!

God had alles onder controle.

Voel je je vandaag alleen en geïsoleerd?

Je bent niet!! God is bij je, of wil bij je zijn als je hem dat toestaat, en hij heeft zijn dienaren overal.

Maar net als Elia kunnen er momenten in je leven zijn dat jij het bent, en God. Dat is wanneer je geloof moet werken en je moet de kracht gebruiken die beschikbaar is voor ons ALLEMAAL die dienaren van Jezus Christus zijn.

De tweeënzeventig keerden blij terug en zeiden: “Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in uw naam.”

Hij antwoordde: “Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Ik heb je de bevoegdheid gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en alle macht van de vijand te overwinnen; niets zal je kwaad doen. Verheug u echter niet dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheug u dat uw namen in de hemel zijn geschreven. (Lucas 10:17-20)

Want God heeft ons geen geest van verlegenheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfdiscipline. (2 Timotheüs 1:7)

En denk eraan, Jezus waarschuwde dat de meeste tegenstand tegen ons zal komen van de religieuze klasse, die tegenwoordig in de Verenigde Staten de American Corporate Church is.

Ze zullen je uit de synagoge (‘kerk’ vandaag) zetten; in feite komt er een tijd dat iedereen die je doodt zal denken dat hij God een dienst bewijst. (Johannes 16:2)

Verwacht de komende dagen meer vuren met meer vernietiging te zien, maar onthoud dat God ook zijn energiewapens heeft, en uiteindelijk zal zijn vuur alle tegengestelde krachten verslaan, aangezien de aarde en de “hemelen” waar de demonische geesten leven, zullen brandwond.

En in de tussentijd, houd stand, roep God aan en schijn uw licht in de duisternis en laat de wereld weten dat u een dienaar van God bent, wat het ook kost .

Allereerst moet je begrijpen dat er in de laatste dagen spotters zullen komen die spottend zijn en hun eigen kwade verlangens volgen.

Ze zullen zeggen: “Waar komt deze ’toekomst’ die hij beloofde? Sinds de dood van onze vaderen gaat alles door zoals het is sinds het begin van de schepping.”

Maar ze vergeten opzettelijk dat lang geleden door Gods woord de hemelen bestonden en de aarde werd gevormd uit water en door water.

Door deze wateren werd ook de toenmalige wereld overspoeld en vernietigd.

Door hetzelfde woord zijn de huidige hemelen en aarde gereserveerd voor vuur , bewaard voor de dag van oordeel en vernietiging van goddeloze mensen.

Maar vergeet dit ene niet, beste vrienden: bij de Heer is een dag als duizend jaar en duizend jaar als een dag. De Heer is niet traag in het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen traagheid begrijpen.

Hij heeft geduld met u, hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt.

Maar de dag des Heren zal komen als een dief. De hemel zal verdwijnen met een gebrul; de elementen zullen door vuur worden vernietigd en de aarde en alles erop zal worden blootgelegd.

Aangezien alles op deze manier vernietigd zal worden, wat voor soort mensen zouden jullie dan moeten zijn?

U behoort een heilig en godvruchtig leven te leiden terwijl u uitkijkt naar de dag van God en de komst ervan bespoedigt.

Die dag zal de vernietiging van de hemel door vuur teweegbrengen en de elementen zullen in de hitte smelten.

Maar in overeenstemming met zijn belofte zien we uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, het huis van gerechtigheid. (2 Petrus 3:3-13)

_____________________________

*Woorden van Jezus tot degenen die Satan volgden:

Je bent van je vader, de duivel, en je wilt het verlangen van je vader uitvoeren. Hij was vanaf het begin een moordenaar en hield zich niet aan de waarheid, want er is geen waarheid in hem. Als hij liegt, spreekt hij zijn moedertaal, want hij is een leugenaar en de vader van leugens. (Johannes 8:44)

Gepubliceerd op 15 augustus 2023

Deel dit verhaal, kies je platform!

20230809 Over de stille strijd tegen de mensheid

Van Makow, zie daar links en afbeeldingen, google translate

1979 Illuminati Manifesto – Het plan om de mensheid tot slaaf te maken 23 juli 2023

Met het verstrijken van de tijd is dit klassieke document bevestigt dat de mensheid het slachtoffer is van een meedogenloze campagne van propaganda en social engineering.

“Het publiek kan dit wapen niet begrijpen en kan daarom niet geloven dat ze worden aangevallen en onderdrukt door een wapen”, zegt het rapport uit 1979 dat in 1986 werd gevonden in een IBM-kopieerapparaat dat was gekocht bij een oververkoop.

(Vanaf 16 augustus 2013 en 19 februari 2021)

Door Henry Makow PhD

De waarheid is tegelijkertijd eenvoudiger en ongelooflijker dan iemand zich kan voorstellen.

Een schokkend document getiteld “Silent Weapons for Quiet Wars” bevestigt dat een satanische sekte met het hoofdkantoor in de City of London de mensheid in slavernij houdt met behulp van psychologische oorlogsvoering.

“Het publiek kan dit wapen niet begrijpen en kan daarom niet geloven dat ze worden aangevallen en onderdrukt door een wapen”, zegt het rapport uit 1979 dat in 1986 werd gevonden in een IBM-kopieerapparaat dat was gekocht bij een oververkoop.

Het is het product van een discipline genaamd “Operations Research”, ontwikkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog om vijandelijke bevolkingsgroepen aan te vallen met behulp van tools voor social engineering en psychologische oorlogsvoering.

Volgens het document besloot de “internationale elite” in 1954 een “stille oorlog” te voeren tegen het Amerikaanse volk met als doel de rijkdom te verschuiven van “de onverantwoordelijke velen” in de handen van de “verantwoordelijke en waardige weinigen”.

“Met het oog op de wet van natuurlijke selectie was men het erover eens dat een natie of wereld van mensen die hun intelligentie niet gebruiken, niet beter is dan dieren die geen intelligentie hebben. Zulke mensen zijn lastdieren en steaks op tafel [sic] door keuze en toestemming.”

Het doel was om een ​​economie tot stand te brengen die “totaal voorspelbaar en manipuleerbaar” is. De massa zal “getraind moeten worden en een juk moeten krijgen… van jongs af aan…”

Om een ​​dergelijke conformiteit te bereiken, moet de “gezinseenheid uiteenvallen door een proces van toenemende bezorgdheid van de ouders en de oprichting van door de overheid beheerde kinderdagverblijven voor beroepsmatig weeskinderen.”

Dit wordt bereikt door middel van “stille wapens” (propaganda en social engineering) toegepast in de media en scholen.

“Als het stille wapen geleidelijk wordt toegepast, past het publiek zich aan… totdat de druk te groot wordt en ze barsten los… Daarom is het stille wapen een soort biologische oorlogsvoering… Het valt… hun bronnen van natuurlijke en sociale energie en hun fysieke, mentale en emotionele krachten aan…”

Hoewel niet bij naam genoemd, is het stille wapen hier het feminisme, dat lesbianisme promoot terwijl het zich voordoet als de verdediger van vrouwen.

Het document zegt dat de vader “zindelijk” moet zijn. De reclamemedia zorgen ervoor dat hij “poesjeszweepslagen” krijgt en “leert dat hij ofwel conformeert… of dat zijn seksleven… nul zal zijn”. Het vrouwtje wordt “eerst geregeerd door emotie en daarna door logica … te starende ogen om te zien dat [haar kind] het kanonnenvoer van een rijke man zal zijn of een goedkope bron van slavenarbeid.”

De schrijver concludeert: “Deze dwaze school kwallen, vader, moeder, zoon en dochter, worden nuttige lastdieren …”

“AFLEIDING VAN DE PRIMAIRE STRATEGIE”

Het document spreekt van “controle krijgen over het publiek” door ze “ongedisciplineerd, onwetend, verward, ongeorganiseerd en afgeleid” te houden.

“Houd het publiek afgeleid van “de echte sociale kwesties en geboeid door zaken die niet van belang zijn.” “Saboteer hun mentale activiteiten” door een “voortdurend spervuur ​​van seks, geweld en oorlogen in de media” oftewel “mentale en emotionele verkrachting.”

Geef ze “junk food for thought” en ontneem ze wat ze echt nodig hebben, “vooral een degelijke opleiding. “Houd het openbare amusement onder het niveau van de zesde klas.”

“Werk: Het publiek bezig houden, bezig, bezig zonder tijd om na te denken; terug op de boerderij met de andere dieren.”

“Vernietig het vertrouwen van het Amerikaanse volk in elkaar.”

De algemene regel: “Er zit winst in verwarring; hoe meer verwarring, hoe meer winst. Daarom is de beste aanpak om problemen te creëren en vervolgens oplossingen te bieden.”

“DE WELZIJNSSTAAT ALS STRATEGISCH WAPEN”

Het publiek wil dat de regering “hun rol als afhankelijkheid van hun kindertijd voortzet. Simpel gezegd, ze willen dat een menselijke god alle risico’s uit hun leven elimineert, hen op het hoofd aait, hun kneuzingen kust, een kip op elke eettafel legt … stop ze in en vertel ze dat alles goed komt … “

De “menselijke god” is de politicus die de wereld belooft en niets nakomt. Dit openbare gedrag is “overgave geboren uit angst, luiheid en opportuniteit. Het is de basis van de verzorgingsstaat als een strategisch wapen, nuttig tegen een walgelijk publiek.”

Het gebrek aan weerstand van het publiek is een teken dat het “rijp is voor overgave en instemt met slavernij en legale inbreuk. Een goede indicator van de oogsttijd is het aantal openbare burgers dat inkomstenbelasting betaalt ondanks een duidelijk gebrek aan wederzijdse of eerlijke dienstverlening van de overheid. “

VOORBEELDEN VAN STILLE WAPENS

Mensen kunnen tegenwerpen dat dit document weer een vervalsing is. Mensen die bij bewustzijn zijn, kunnen echter zien dat deze blauwdruk al is uitgevoerd.

Het promoten van homoseksualiteit en transgenderisme onder het mom van “tolerantie” en “gelijkheid” is een voorbeeld van een stil wapen.

De gelijkstelling van het homoseksuele huwelijk met het heteroseksuele huwelijk is een brutale ontkenning van de uniciteit van heteroseksualiteit. Terwijl ze zeuren over mensenrechten, vallen ze venijnig de gezondheid en het geluk van 97% van de bevolking aan.

Het verschil tussen heteroseksualiteit en homoseksualiteit is één woord: kinderen . Homoseksuelen hebben geen biologische kinderen. Ouders worden is een essentiële stap in de heteroseksuele ontwikkeling. Dit vereist dat we een permanente band vormen die uniek is voor ons. (zie ” Heteroseksuele liefde opnieuw leren “)

Homoseksuelen zouden een speciale huwelijksklasse kunnen hebben met allemaal dezelfde rechten en verantwoordelijkheden. Maar ze worden gebruikt om de meerderheid in verwarring te brengen, zodat we geen band krijgen en als gevolg daarvan een vertraagde ontwikkeling ondergaan. (Zie “Canada herdefinieert huwelijk” )

Feminisme is een ander voorbeeld. Door gezonde, natuurlijke heteroseksuele rollen te ontkennen, nemen vrouwen de plaats in van mannen als kostwinners en krijgen ze weinig of geen kinderen, vaak als alleenstaande ouders. Mannen worden overbodig of ‘vrouwen’. Familie wordt vernietigd en de samenleving wordt gedestabiliseerd.

ANDERE STILLE WAPENS

De massamedia en het onderwijs misleiden, manipuleren, leiden af ​​en vervormen. “Mentale en emotionele verkrachting”, noemen ze het. Hoewel we materiële overvloed hebben, hongeren onze geest en ziel naar waarheid .

We zijn geconditioneerd om na te denken over trivia of de realiteit helemaal te ontwijken. Er wordt geen berichtgeving of discussie gegeven over de verraderlijke vooruitgang van de wereldregering en de uitholling van de nationale onafhankelijkheid.

Omdat er geen betekenisvolle natie of democratie zal zijn, leren de jongeren geen geschiedenis of burgerdeugden. Seks wordt gepromoot als een levenslange obsessie. Pornografie is alomtegenwoordig. Het is niet de bedoeling dat we ons zorgen maken over het soort wereld dat onze kinderen zullen erven.

Wanneer heb je voor het laatst een film gezien die je heeft geleerd of geïnspireerd? Dat bevatte herkenbare menselijke situaties en emoties? Dat loste de echte problemen op waarmee we worden geconfronteerd? Dat verwarmde je hart en maakte je blij dat je nog leefde? Wanneer presenteerde een film een ​​held die je als rolmodel kon adopteren?

De mensheid heeft de intelligentie om een ​​wondere wereld te creëren. We worden gesaboteerd. satans discipelen zijn verantwoordelijk voor de moord op tal van presidenten en andere leiders, voor depressie, genocide en oorlog, waaronder de valse “Koude Oorlog” en zijn opvolger de “War on Terror”. Alle oorlogen zijn tegen de mensheid georganiseerd door deze satanische sekte.

Hun hoofdkantoor is Chatham House in Londen en hun bijkantoor bevindt zich in Pratt House in NYC. Het web van controle strekt zich uit via de bank- en oliekartels van Rockefeller Rothschild, bedrijven, stichtingen, denktanks, inlichtingennetwerken en regeringen. De logo’s van tientallen grote bedrijven, inclusief de massamedia, bevatten vrijmetselaarsreferenties .

Onze politieke, economische en culturele “leiders” hebben hun ziel verkocht en de samenleving verraden. Ze zijn letterlijk dienaren van satan. Anders zouden ze niet tolereren dat beide presidentskandidaten lid zijn van een satanisch geheim genootschap, de Skull and Bones. Ze zouden de voor de hand liggende list die plaatsvond op 11 september niet tolereren. Ze denken dat ze bevoorrecht zullen zijn in de Nieuwe Wereld Orde. De geschiedenis heeft geleerd dat iedereen vervangbaar is.

CONCLUSIE

We noemen onszelf “progressief”, maar dat is weer een voorbeeld van dubbelzinnigheid. De “vooruitgang” wordt gemaakt door de Illuminati.

Terwijl de mens werd gemaakt naar Gods beeld, was het menselijk leven heilig. Toen we het erover eens waren dat God dood was, werden we vervangbaar. Daarom kan de auteur van “Silent Wars” naar ons verwijzen als “lastdieren” en de “Darwiniaanse strijd” gebruiken om slavernij en genocide te rechtvaardigen.

Satan is er niet tevreden mee ons fysiek te vernietigen. Hij heeft een weddenschap met God. Zijn we naar Gods beeld gemaakt of niet? Om te winnen moet hij bewijzen dat we niets anders zijn dan domme dieren.

Gebrek aan weerstand betekent onze berusting. We zijn “geleidelijk” gedemoraliseerd en in slaap gesust. We moeten onze verdoving van ons afschudden en laten zien dat we geen kwallen zijn maar mannen die zullen vechten voor ons Goddelijk geboorterecht.

Dit is een strijd die de mensheid nooit kan ontwijken. Hoe langer het wordt uitgesteld, hoe moeilijker het wordt om te winnen.

Gerelateerd – De kwestie van auteurschap

Eerste opmerking van Malcolm:

Ik heb op uw site geklikt en was verheugd te zien dat u de aandacht vestigde op deze onderschatte informatie. Omdat dit zo diepgaand wordt vervuld, merk ik dat ik bijna elk uur de laatste alinea citeer. Voor mij is het vooral relevant omdat ik de lucht zie veranderen door de waanzin van chemtrails (en dergelijke) terwijl mensen zich veilig voelen in hun cognitieve dissonantie. Het document voorspelt correct dat “mensen dol zijn op hun dienstbaarheid”.

Reacties op “Illuminati Manifest uit 1979 – Het plan om de mensheid tot slaaf te maken”

G zei (23 juli 2023):

Wat betreft elk ‘gebrek aan weerstand’ of elke ‘strijd die de mensheid niet kan ontwijken’, denk ik dat we de woorden ‘verzet’ en ‘strijd’ moeten definiëren in termen van wat ze in de huidige tijd moeten betekenen. Anders blijven het termen die te vaag zijn om enige richting uit de waanzin te bieden en daarom zal de status quo zijn gang blijven gaan. En de aard van de status quo is om steeds perverser en buitengewoon wreed te worden.

Christus adviseerde: “Verkoop je mantel en koop een zwaard.” Ik weet dat hij bij ons zou zijn. Hoe moeilijk het voor sommigen ook is om te horen, ik zeg denk Lexington Green, 1775.

SR zei (20 februari 2021):

Dat document (Silent Weapons for Quiet Wars) is geschreven door Hartford VanDyke. Het was geen regeringsdocument. Hartford liet me het originele handschrift zien in het jaar 2000 in zijn huis in Vancouver, Washington, direct tegenover Portland, Oregon. We hadden net vier dagen één-op-één training achter de rug. Dat deed ik in de jaren negentig vaak. Lees het boek van een auteur, stel vragen, huur de auteur in, een-op-een training versnelt de leercurve. Hij vertelde me dat zijn boek was gevonden in een kopieerapparaat op een USAF-veiling, dat iemand dacht dat het een samenzwering van de regering was en dat het een eigen leven ging leiden. De gegevens in het boek zijn echter juist. En, als ik me goed herinner, verwijst hij naar een Sovjet-wiskundige die de wiskundige formules bedacht om een ​​samenleving te beheersen – gek communistisch AI-gedoe.

David C zei (20 februari 2021):

Ik las de “Silent Weapons for Quiet Wars” in het boek “Behold a Pale Horse” van Bill Cooper in het begin van de jaren negentig, en herinner me dat ik dacht dat het document duidelijk nep was, en dat het niet waar kon zijn. Snel vooruit 30 jaar later, en datzelfde document lijkt duidelijk het draaiboek van de kabbalist te zijn. Veel andere brondocumenten zijn te vinden op deze ene pagina: http://stopthecrime.net/source

Rick zei (19 februari 2021):

Het tijdschrift “Paranoia” bracht me jaren geleden op de hoogte van Silent Wars…..zoals 9/11 waarbij ik probeerde uit te leggen dat vliegtuigbrandstof structureel rood ijzer NIET KAN smelten en de WEIGERING om te luisteren….Ik vind het het beste om voor mezelf te houden……omdat ik weet dat ik mijn moment zal hebben…..van weigering…..

Kristine zei (19 augustus 2013):

Het staat goed in je titel, Henry: Quiet War against Humanity. De vraag is, als de oorlog tegen de mensheid is, wat voor soort niet-mensen voeren het dan uit? Waarom de antisemieten natuurlijk.

Eustace Mullins legt ons dilemma op briljante wijze uit in “The Curse of Canaan”: de dingen in dit aardse rijk zijn niet wat ze lijken: de zelfverklaarde “semieten” zijn eigenlijk antisemieten (voortgekomen uit Ham/Caanan > (Can, de slang)) terwijl de rest van ons van Shem, Gods uitverkoren volk, of semieten is. Allemaal omgedraaid natuurlijk door de god van chaos en vernietiging, die de overgrote meerderheid van de dwazen heeft misleid.

De antisemieten proberen nu al duizenden jaren Gods bevel op zijn kop te zetten in opdracht van hun god – en lijken succesvol te zijn.

Omdat de dingen echter niet zijn wat ze lijken te zijn: het spirituele ZAL zegevieren over het vlees en de materialistisch slechte antisemieten. Het maakt niet uit hoeveel het er zijn. In hun materiële wereld maakt macht het goed, maar in Gods wereld is het genade, waar de antisemieten niet aan kunnen en willen deelnemen.

Ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het nog een keer: het is verkeerd om de “schapen” te veroordelen, en de schapen zouden zichzelf niet moeten veroordelen voor de ontbering van de niet-menselijke roedel die eropuit is te bewijzen dat ze machtiger zijn dan de Almachtige. Onszelf laten haten is een antisemitische truc om ons opnieuw naar hun beeld en gelijkenis te maken – om hun projectie van zichzelf op ons te accepteren. God verhoede!

C zei (17 augustus 2013):

Henry, het is erg frustrerend om dit allemaal aan vrienden of geliefden te vertellen… of wie dan ook! Ze zeggen dat je stil moet zijn, niet meer

over moet praten, gewoon je mond houden! En nogmaals,

sommigen verlaten je om nooit meer terug te keren. Mr Peak Crackers heeft een geweldige video gemaakt “Ramble On”. Daarin blaft een prachtige waakhond voor alles wat hij waard is,

wanhopig proberend te waarschuwen. Cracker’s

voice-over: “hoe vaak we ook blaffen en naar anderen schreeuwen, het lijkt alsof we soms gewoon niets bewaken.” Maar voor elke tien die

je verloochent, zal er hopelijk één zijn die luistert

.

Dan said (August 17, 2013):

Pas een paar dagen geleden hoorde ik “degenen die hun intelligentie niet gebruiken, zijn niet beter dan dieren die geen intelligentie hebben. Zulke mensen zijn lastdieren en steaks op tafel door keuze en toestemming.” Ik was vergeten waar die woorden oorspronkelijk vandaan kwamen.

Ik heb geluisterd naar een oude opname van Bill Cooper’s “Hour of the Time” kortegolf talkshow uit 1994. Ik denk dat het Cooper was die dit document voor het eerst verspreidde in zijn boek “Behold a Pale Horse”.

In 1979 en 1986 en zelfs in 1994 leek de geest achter het denken aan “Silent Weapons for Quiet Wars” te flagrant om te geloven. Mensen geloven liever dat mensen die zo denken uiterst zeldzame psychopaten zijn die in de ‘maatschappij’ worden opgesloten in maximaal beveiligde gevangenissen of instellingen voor crimineel gestoorden. Het is te afschuwelijk om te accepteren dat dit de mentaliteit is van de raden die de wereld achter de schermen besturen. Maar het is.

Je kijk erop is vandaag net zo fris als in 2004. “Dit is een strijd die de mensheid nooit kan ontwijken. Hoe langer het wordt uitgesteld, hoe moeilijker het zal zijn om te winnen”.

Cooper beweerde het document te hebben gezien toen hij bij de marine-inlichtingendienst zat, ik denk dat hij zei dat hij het in 1969 had gezien. Wat nog belangrijker is, hij zei dat het document dateert uit 1954. Dat klinkt ongeveer goed voor mij.

Het is gewoon mijn vermoeden, maar de gedachte die in het document wordt uitgedrukt, weerspiegelt de Macy-conferenties die van 1946 tot 1953 in New York werden gehouden onder auspiciën van Warren McCulloch en de Josiah Macy, Jr. Foundation.

Adam zei (17 augustus 2013):

Henri, schitterend artikel!

U bracht de mogelijkheid van bezwaren tegen het document naar voren door te beschrijven dat het een vervalsing is. Zelfs als het zo is en ik geloof niet dat het zo is, is dat niet relevant. De reden hiervoor is dat degene die dit document heeft geproduceerd, of het nu een individu of een groep is (waarschijnlijker), hoogopgeleid en zeer welbespraakt is of is. Vanwege de aard van het document dat de auteur(s) gevaarlijk maakt. In Gen.11:6 “En de Eeuwige zei: ‘Zie, het volk is één en ze hebben allemaal één taal en dit beginnen ze te doen [een wereldregering opzetten]; nu zal niets van hen worden weerhouden wat ze zich hebben voorgesteld te doen’.”

Het is het laatste deel van deze informatie dat het punt illustreert dat het niet relevant is of het een vervalsing is of niet.

De inhoud van dit document is tot stand gekomen door de verbeelding (de geest) van de mens (‘en niets zal van hen worden weerhouden wat zij zich hebben voorgesteld te doen’).

Om zijn bedoeling als satanisch te omschrijven is niet overdreven.

Zie bij bewust over jezelf weerbaar maken

Lees over de geestelijke wapenuitrusting

Lees bij bewust over satanisme

20230727 Over het loslaten van God en de principes uit de Bijbel

Van E. Noordermeer: spreker/schrijver, zie daar links en afbeeldingen

Nederland zonder God

Behoudend ingestelde landgenoten zien de huidige ontwikkelingen in ons land met lede ogen aan. Waar anderen spreken van vooruitgang, zien zij daarentegen verval en afbraak. De snelheid en ongrijpbare aansturing frustreert de ziel van de conservatief. Hoe is deze neergang te keren als je niet weet wie of wat de bron is?

De ideologie die achter het verval schuilgaat, is beschreven in zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN. Ze zijn uitgebreid becommentarieerd door voor- en tegenstanders. Ik wil het een geestelijke context geven die onderbelicht is, maar mijns inziens wel reëel.

Transitie

Terwijl behoudende mensen de afbraak van het eigene als groot verlies ervaren, zien anderen dit als voorwaarde voor een betere wereld. Transitie is het toverwoord: onze cultuur, wijze van samenleven, onderwijs, relaties, seksualiteit, alles moet anders. Met succes, want veel mensen bewegen niet alleen mee, ze omarmen het. Het beklijft hen als intrinsieke waarde en krijgt een blijvende plek in de ziel. Filosofieën en religieuze overtuigingen bepalen het praktische verloop van een samenleving. Gedrag komt immers voort uit de ziel. Het is de grond waaruit alles groeit. Was de ziel van onze natie eens vruchtbare aarde, nu is het gifgrond geworden. De transitie is gelukt. Het kon dat toch gebeuren?

Om die transitie te verwezenlijken, moest eerst het ‘oude’ denken van het volk, bestuurders en elites worden afgebroken. Hun ziel moest rijp worden gemaakt om de nieuwe ideologie te kunnen aanvaarden. Waarom kan de voorgestelde transitie in een land als Hongarije vooralsnog niet plaatsvinden? Deze natie houdt iets vast wat Nederland en andere westerse landen lang geleden hebben losgelaten: God en de principes uit de Bijbel. Het conservatisme, met zijn oorspronkelijke christelijke normen en waarden, blijkt het antigif hiertegen. Het zijn zodoende vooral post-christelijke naties waar de transitie succesvol wordt doorgevoerd.

Afgoderij

Alhoewel de nieuwe ideologie transitie voorschrijft aan alles en iedereen, krijgen de natuur, het klimaat, de temperatuur en de zeespiegel juist de ‘opdracht’ constant te blijven. Dat is opvallend en veelzeggend. Toen God nog werd erkend, was Hij de grote Constante. Evenzo de Bijbel, het beschrijft onveranderlijke, universele, tijdloze normen en waarden. Het is het pro-life handboek van een scheppende God. Deze constante Entiteit met zijn onveranderlijke principes gaven onze samenleving houvast en richting. Onze wetgeving werd erop gebaseerd. Toen wij God de deur uitdeden, raakte de samenleving op drift. Als God niet meer de norm is, wie of wat is dan het paslood van de samenleving? En waarop moet onze wetgeving worden gebaseerd nu de grote Constante weg is?

De mens is echter ongeneeslijk godsdienstig en zocht een plaatsvervangende god. De Schepper werd ingeruild voor de schepping: natuur en klimaat. Dat werden de nieuwe goden.[1] Hier zal de hedendaagse mens zich naar richten en dit zal de basis zijn voor nieuwe wetgeving. Een constante vegetatie, constant klimaat, constante temperatuur en dito zeespiegel zijn het nieuwe houvast van de mens die zich heeft bevrijd van de God van de Bijbel. Zonder het te beseffen is hij afgodendienaar geworden. De mens is weer terug bij de aanbidding van moeder aarde.

De volgelingen van moeder aarde zijn bereid de nodige financiële offers te brengen die hun leiders -in feite missionarissen- voorschrijven om de goden gunstig te stemmen: vergroeningsbijdragen, CO2-taks, accijns op brandstof, energiebelasting, klimaattoeslagen, kosten om de woning te verduurzamen, enzovoort. De missionarissen zijn opvallend onbereikbaar voor ratio, met name argumenten die verklaren dat natuur en klimaat altijd variabel zijn geweest, evenals de temperatuur en de zeespiegel. Het wordt weggewuifd met ‘de natuur en het klimaat zijn variabel omdat de mens niet goed voor ze zorgt’. Laatstgenoemde moet zich zodanig gedragen dat de goden constant blijven. Dit is de missie van de mens 2.0.

Terwijl de God van de Bijbel in Zichzelf onveranderlijk is, moeten de nieuwe goden door de mensheid tot constanten worden gemaakt. De ware God heeft geen mensen nodig om te bestaan, maar de nieuwe goden kunnen slechts door menselijk zorg standhouden. Wat een prutsgoden!

Onzichtbare hand

Het bestaan van godsdiensten en afgoderij is psychologisch te verklaren vanuit een menselijke behoefte, maar het is ook anderszins te verklaren. Daarvoor neem ik u mee naar een andere dimensie. In de hemel heeft een opstand plaatsgehad onder aansturing van een hoge engel genaamd Lucifer. [2] Hij kreeg veel engelen aan zijn kant. Het doel van de opstand was God van Zijn troon te stoten om daar zelf plaats te nemen. De coup mislukte. De troon in de hemel was niet in te nemen. Daarom ‘verhuisde’ Lucifer met zijn aanhang naar de aarde om daar zijn troon te vestigen en geen middel wordt geschuwd om dit doel te bereiken. [3] Op aarde heet Lucifer, Satan, duivel of de slang.

Alle vormen van afgoderij, vervolging, alle martelaren, zijn de successen die hij boekt. De zaken gaan goed, maar zijn verlangen naar aanbidding is onverzadigbaar. Niet een deel van de aarde, ook geen leeuwendeel, maar de hele aarde moet hem aanbidden. Dit is dé drijvende kracht achter het globalisme. Het is de weg waarlangs naties tot afgoderij worden gebracht. Zo vaak vraagt de conservatief zich af of er aansturing is en zo ja, waar vandaan? Wie of wat is toch die onzichtbare hand die alle neuzen dezelfde kant opzet? Er is een top-down structuur, waarvan de top wordt bemand door geestelijke entiteiten die wij niet zien. Daarom lijkt het dat aansturing ontbreekt. Satan staat aan de top, daaronder zijn collega-engelen en een leger demonen. Tezamen inspireren zij mensen uit alle maatschappelijke lagen: koningen, politici, beroemdheden, professoren, arbeiders, studenten, geestelijke leiders. Ja, … ook geestelijke leiders. De duisternis infiltreert met name in christelijke instituten. Die hebben namelijk de potentie te weerhouden omdat het ‘oude’ denken daar nog rondgaat.

Dat geestelijke entiteiten interfereren met de zichtbare wereld is een ontoelaatbaar gedachte voor de moderne mens, toch is het de enige verklaring voor de veelvuldig genoemde onzichtbare hand die overal vergelijkbare processen induceert. Wie overmeesterd is door de onzichtbare hand en het nieuwe denken in zijn ziel heeft vastgezet, is daarmee slaaf geworden van deze entiteiten.[4]

Omkering

Satan haat het leven en de orde die God heeft aangebracht. Hij is de god van de omkering. Als God de mens het mandaat heeft gegeven te heersen over de schepping, laat Satan de schepping heersen over de mens. Als God man en vrouw duidelijk onderscheidt, trekt Satan dat gelijk. Als God het huwelijk heeft ingesteld als meest veilige plek voor kinderen, dan laat de duivel kinderen het liefst opgroeien buiten de bloedband. Als God seks als bekroning op een duurzame relatie instrueert, propageert de tegenstander seks met iedereen. Als God de mens tot nuchterheid en alertheid maant, dan promoot de duivel dronkenschap, drugsgebruik en bedwelming. Als God waarheid spreken beloont, bewierookt de slang de leugenaar. Als God een rustdag vastlegt als noodzakelijke behoefte voor de kwetsbare mens, dan creëert de vijand een 24-uurs economie met tweeverdieners als enige optie om rond te komen. Enzovoort, de lijst is eindeloos.

Satan heeft de mens in zijn fuik gevangen opdat deze niet tot zijn bestemming komt, zich uitput en vooral anti-life is. Zo zijn we van een pro-life cultuur naar een doodscultuur gegaan. Satan is succesvol.

Hoop

Is dit proces nog te keren? Ten diepste is terugkeer naar de God van de Bijbel de enige weg tot herstel. Alhoewel velen deze weg persoonlijk nog zullen inslaan, meen ik dat dit als natie niet meer zal gebeuren. Nederland heeft een duidelijke keus gemaakt en heeft nieuwe goden gekozen. Ons land is op weg naar geïnstitutionaliseerde afgoderij en zal daar wrange vruchten van plukken.

Toch is er hoop, … veel hoop! De coup in de hemel mislukte. Satans heerschappij op aarde zal uiteindelijk ook mislukken. De onzichtbare hand zal door Goddelijke interventie worden gebroken. Dan zal er een vrederijk op aarde aanbreken waar geen plek zal zijn voor Satan en zijn aanhang. [5]

Maar zover is het nog niet. Nu is er vooral werk aan de winkel. Ook al is het verval niet meer te keren, het is wel te vertragen. Het spreken van waarheid ontmaskert de leugen en geeft tijdwinst.[6] Kostbare tijd die gebruikt kan, nee … moet worden om structuren te bouwen die goede mensen met elkaar verbinden opdat zij staande blijven te midden van de puinhopen.

Ook is het prioritiet de ziel te beschermen tegen die onzichtbare hand. Het vasthouden aan Gods principes werkt beslist als een beschermend schild. Toch vermoed ik dat, wanneer afgoderij scherpere contouren krijgt, veel conservatieven de paraplu van Goddelijke bescherming bewust zullen opzoeken en gaan bidden. Nood leert nu eenmaal bidden. Ons geld, ons werk, onze bezittingen, zelfs ons lichaam, alles kunnen de goden afnemen, maar onze ziel is veilig bij God.

‘God zij met ons’. Het stond op de rand van onze gulden/rijksdaalder en op onze huidige nationale twee-euromunt. Dit was de hoop en het geloof van onze voorouders. Uiteindelijk is dat onze enige zekerheid. Afgoderij rukt op, de puinhopen nemen toe, maar GOD IS ERBIJ.

© Sola Scriptura ( Ed.: De Heilige Schrift)

[1] Romeinen 1:20-25

[2] Jesaja 14:12-14

[3] Openbaring 12:7-12 en 1Petrus 5:8

[4] 2Petrus 2:19b

[5] 2Thessalonicenzen 2:8 en Openbaring 19:20-20:3

[6] Efeze 5:11-13

20230706 Over de Babylonische matrix

Al vaker gedeeld maar blijvend actueel, google translate

De Babylonische Matrix, google translate

De wereld als een Babylonische typematrix

“Het systeem van zonde en kwaad waarmee Satan zelf, door middel van een sterk georganiseerd netwerk van spirituele, culturele, sociale, filosofische, politieke en economische componenten, de mensheid manipuleert tot zijn gewenste destructieve doel; dit is in directe tegenspraak met, tegengesteld aan, en in opstand met het Koninkrijk van God”

“De essentie van Babylonianisme, zoals we uit de Schrift begrijpen, is de poging om aardse eer te verwerven door middel van religieus gezag. Dat is Babylonianisme, en het is doorgedrongen in christelijke kerken, hindoetempels, boeddhistische heiligdommen en mohammedaanse moskeeën. Overal is het de element dat valsheid in religie markeert – de poging om aardse macht ( tijdelijke machten ) en prestige te verwerven door middel van religieuze autoriteit ( geestelijke macht ). Dat is waar Nimrod mee begon en wat God uiteindelijk zal vernietigen, zoals we lezen in het boek Openbaring. “

Inhoud

1 Voordat je leest

2 Matrix?

3 Modern Babylon — Waarom zou u zich zorgen maken?

4 De oorsprong van Babylon

5 Babylon in de vroege geschiedenis

6 Christus en de apostelen – vochten met Babylonische concepten

7 Babel vandaag

7.1 Wat zijn de kenmerken van Babylon?

7.1.1 Babylon is economisch van aard

7.1.2 Babylon is politiek van aard

7.1.3 Babylon is de katalysator achter sociale verandering

7.1.4 Babylon is militair van aard

7.1.5 Babylon is filosofisch en religieus van aard

7.1.6 Babylon is totalitair van aard

7.1.7 Babylon is universeel van aard

7.1.8 Het lot van Babylon

8 Wat Bijbelprofetie zegt

9 Afvalligheid en de man van de zonde

9.1 Wat zal de mate en reikwijdte van deze afvalligheid zijn?

10 De komende vernietiging van Babylon

Voordat je leest

Deze site is een compilatie van vele onderwerpen, die geen specifieke volgorde of chronologie heeft. Om de basisthema’s van deze website te begrijpen, raad ik u aan een reeks kleine video’s te bekijken waarvan de onderwerpen verspreid zijn over deze website. Dit kan u een snel overzicht geven van waar deze website over gaat.

Kijk alsjeblieft The Fuel Project: Ken je vijand

God zegene iedereen op deze reis op zoek naar de waarheid

Matrix?

Definitie van matrix

Een omgeving of materiaal waarin iets zich ontwikkelt.

Een situatie of omringende substantie waarbinnen iets anders ontstaat, zich ontwikkelt of bevat is [5]

Iets in of waaruit iets anders ontstaat, zich ontwikkelt of vorm krijgt [6]

De culturele, sociale of politieke omgeving waarin iets zich ontwikkelt: Oxbridge was de matrix van de ideologie [7]

Modern Babylon — Waarom zou u zich zorgen maken?

“Een verstandig man voorziet het kwaad en verbergt zich; maar de eenvoudigen gaan door en worden gestraft.” – Spreuken 22:3

De Bijbel vertelt ons dat in “de laatste dagen” de doordringende invloed van een mysterieus systeem dat bekend staat als Babylon de hele wereld diepgaand zal beïnvloeden. Waarom zouden we ons zorgen maken? Hoe beïnvloedt het ons? Merk op wat we lezen over Babylon in het boek Openbaring: “Want alle volken hebben gedronken van de wijn van de toorn van haar hoererij, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. . . “ (Openbaring 18:3). Kortom, alle naties van de aarde zijn geestelijk dronken gemaakt door deze entiteit genaamd Babylon. De naties zijn niet in staat het plan en doel van God te bevatten of te begrijpen. Ze weten niet hoe ze geluk kunnen bereiken, of hoe ze echte vervulling kunnen brengen in het leven van hun mensen. De wereld van vandaag bevindt zich in een moeras van schijnbaar onoplosbare problemen – problemen met oorlog en vrede, misdaad en geweld,ongelijkheid tussen rijk en arm , een beschadigd en gevaarlijk milieu , hongersnood , armoede , ziekte-epidemieën , catastrofale weersomstandigheden , immoraliteit , de ineenstorting van het gezin en het gezin , en het verval van gevestigde religies. Vrede en geluk lijken buiten het bereik van miljoenen mensen te liggen.

Babel heet “. . . de grote hoerdie zit op vele wateren” (Openb. 17:1). “. . . De wateren die u gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en menigten en natiën en talen” (Openbaring 17:15). Babylon rijdt op een scharlakenrood beest (vers 3). In de Bijbel is een beest een symbool van een koninkrijk of regering (Dan. 7:3, 17). Deze entiteit, Babylon, controleert de politiek van de wereld. Babel is de “. . . MOEDER DER HOEREN EN gruwelen DER AARDE” (Openbaring 17:5). In de Bijbel is een hoer een symbool van een vals religieus of filosofisch systeem. Babylon wordt dus ook voorgesteld als een religieus systeem. Babylon wordt ook beschreven als een grote stad. “En de vrouw die u zag, is die grote stad, die heerst over de koningen van de aarde” (Openbaring 17:18). Steden vertegenwoordigen financiële macht, dus Babylon vertegenwoordigt economische macht. Overheden zijn afhankelijk van leningen van grote financiële instellingen. Deze instellingen beheersen deze regeringen door middel van schuldkapitalisme. Om economisch te overleven zijn koningen en heersers ongeoorloofde relaties met Babylon aangegaan. Materiële voordelen worden verkregen uit dergelijke verbintenissen (Openbaring 18:3). Door haar tovenarij zijn alle naties misleid (Openb. 18:23). Het woord tovenarij in het oorspronkelijke Grieks is pharmakeia, wat verwijst naar het mengen en gebruiken van drugs. Zou dit kunnen verwijzen naar de grootste industrie ter wereld van vandaag – dope verwerkt – de illegale drugsindustrie?

Babylon is de bron geweest achter veel van de verdorvenheid die tegenwoordig in de wereld wordt aangetroffen. Ze heeft gemaakt “. . . alle naties drinken van de wijn de toorn van haar hoererij. . . . de bewoners van de aarde zijn dronken gemaakt van de wijn van haar hoererij” (Openb. 14:8; 17:2). God waarschuwt Zijn volk om uit Babylon te komen. “En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit van haar, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen” (Openbaring 18:4). De meeste opvattingen en overtuigingen in de wereld van vandaag hebben hun oorsprong in Babylonische concepten, inclusief onze religieuze opvattingen. De hele wereld heeft haar filosofische wijn gedronken en is spiritueel dronken.

Het boek Openbaring — een profetisch boek dat veel te zeggen heeft over Babylon — neemt ons mee naar de ” Dag des Heren “. De Dag des Heren is een profetische tijdsperiode die meer dan 30 keer in het Oude Testament wordt genoemd. Het onderstreept de gebeurtenissen die leiden tot de wederkomst van Christus . Het boek Daniël onthult een profetie over Babylon. Nebukadnezar, koning van Babylon, had een droom die onthulde wat er zou gebeuren in de ” laatste dagen ” (Dan. 2:28). De droom was van één beeld. Dit beeld vertegenwoordigde de koninkrijken van Babylon, Perzië, Griekenland en Rome. Als Christus terugkomt, zal de uiteindelijke manifestatie van het beeld worden vernietigd en het Koninkrijk van God op aarde worden opgericht (Dn 2:44). De politieke systemen van deze wereld zijn “in Babylon”. Vanaf de tijd van het Babylonische koninkrijk tot de laatste manifestatie in de tijd van het einde, worden alle wereldheersende machten voorgesteld als Babylon. Ze zijn de vervulling van het beeld in de droom van Nebukadnezar. Een definitief systeem zal bestaan ​​bij de wederkomst van Jezus Christus. Babylon is het type. Het systeem waaruit het moderne Babylon zal bestaan, zal het tegenbeeld zijn. Daarom moeten we ons zorgen maken over Babylon.

Nebukadnezars droom en Daniëls visioen [1] & [2]

Afbeelding in de droom van Nebukadnezar

Leeuw – Babylon

Daniël 7:4 De eerste [was] een leeuw gelijk en had adelaarsvleugels…

Beer – Medo-Perzië

Daniël 7:5 En zie, een ander beest, een tweede, gelijk aan een beer…

Luipaard – Griekenland

Daniël 7:6 Hierna zag ik, en zie een ander, gelijk een luipaard…

Vierde “vreselijk” – Het Romeinse rijk

Daniël 7:7 Hierna zag ik in de nachtvisioenen, en zie, een vierde beest, vreselijk en verschrikkelijk, en buitengewoon sterk…

De oorsprong van Babylon

In de Bijbel wordt Babylon beschreven als jong (Jes. 47:15). Als het jong was, had het een begin. Wat was dit begin? Genesis 10:8,10 geeft ons een antwoord: “En Cush verwekte Nimrod : hij werd een machtige op aarde. . . . En het begin van zijn koninkrijk was Babel, en Erech, en Accad, en Calneh, in het land Sinear.” Deze eerste ontwikkeling van Babylon vond plaats in de vroege periode na de zondvloed en was politiek van aard. De seculiere geschiedenis onthult dat niet lang daarna de filosofische ideologie van Babylon de overhand begon te krijgen. Het boek Openbaring vertelt ons dat Babylon de naties heeft misleid (Openbaring 18:23). En wie is de auteur van misleiding? Niemand minder dan Satan, de Duivel (Openb. 12:9)!De filosofie van Babylon is de creatie van Satan. Satan kwam ooit in opstand tegen God (Jes. 14:12-14, Ezech. 28:11-16). Satan haat Gods weg en Gods waarheid. Niet lang na de zondvloed gebruikte Satan Babylon als springplank in zijn programma om de naties te misleiden – zowel politiek als filosofisch. Maar dit bedrog begon niet echt in Babylon. Het begon eerder dan dat.

Openbaring 18:24 doet een verbazingwekkende uitspraak. Het vertelt ons dat in haar (Babylon) “. . . werd gevonden het bloed van profeten, en van heiligen, en van allen die op de aarde werden gedood.” De eerste man die op aarde werd gedood, was de rechtvaardige Abel. Abel werd gedood in opdracht van Satan. De apostel Johannes schreef: “Want dit is de boodschap die u vanaf het begin hebt gehoord, dat we elkaar moeten liefhebben. Niet zoals Kaïn, die van die goddeloze was, en zijn broer doodde. En waarom doodde hij hem? Omdat zijn eigen werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig.” (1 Johannes 3:11–12). Jezus legde dezelfde schuld bij de religieuze leiders van Zijn tijd. Hij zei tegen hen: “Opdat al het rechtvaardige bloed dat op aarde is vergoten, op u zal komen, van het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharias, de zoon van Barachias, die u tussen de tempel en het altaar hebt gedood” (Matt. 23:35). ). Wat betekent dit? Het betekent de religieuze leiders (schriftgeleerden en farizeeën) van Jezus’ dagen waren de instrumenten en werktuigen van Satan. Deze religieuze leiders legden dezelfde haatdragende geest aan de dag die met Babylon werd geassocieerd. In werkelijkheid manifesteerde de geest van Babylon zich kort na de schepping. Let op wat Johannes schreef in Openbaring 17:6: “En ik zag de vrouw [Babylon] dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de martelaren van Jezus: en toen ik haar zag, verwonderde ik me met grote [verwondering] .” Babylon is verantwoordelijk geweest voor al het bloedvergieten op aarde (Openbaring 18:23), inclusief het bloed van de martelaren van Jezus. De filosofie van Babylon is sinds kort na de schepping gebruikt om alle naties te misleiden; het politieke systeem is het controlemiddel. Door de geschiedenis heen is Babylon keer op keer tot leven gekomen en, op enkele uitzonderingen na, heeft het zich altijd verzet tegen de Weg van God.

Babylon in de vroege geschiedenis

De eerste poging tot wereldregering wordt opgetekend in Genesis 11. Deze vond plaats in het land Sinear (het huidige gebied ten noorden van de Perzische Golf). Het land Sinear lag in de vruchtbare vlakte tussen de rivieren de Tigris en de Eufraat. Het kreeg de naam “Babel”. Na de zondvloed begonnen de mensen geschoolde arbeidskrachten te ontwikkelen — ambachten en andere bekwaamheden . Ze werden arrogant en zeiden: “Laten we een naam voor ons maken.” Ze begonnen het patriarchale systeem te verwerpen dat God na de zondvloed had ingesteld. Ze eisten hun ‘rechten’ op. Deze beweging was de voortzetting van een beweging die Nimrod eerder had ingezet. Hij had zichzelf voor (voor) de Heer geplaatst (Gen. 10:9). Wat we in Genesis 11 vinden, is de eerste poging om een ​​centrale wereldregering tot stand te brengen. Let op wat ze zeiden: “. . . laten we een naam voor ons maken, anders worden we verstrooid over de hele aarde” (Gen. 11:4). De Toren van Babel was de poging om een ​​universele regering te vestigen in weerwil van God. Als gevolg hiervan verspreidde God hen naar het buitenland. God zei: “Ga naar, laten we naar beneden gaan, en daar hun taal verwarren, zodat ze elkaars spraak niet begrijpen. Toen verstrooide de HERE hen van daar over de gehele aarde, en zij hielden op om de stad te bouwen” (Gen. 11:7-8). De verwarring van de talen en de verspreiding van de volkeren verhinderden deze overhaaste beweging. Politiek gezien is het mislukt. Filosofisch werden de principes ervan over de hele wereld overgebracht.

Toen Israël in Egypte was, doordrongen de concepten van Babylon de cultuur. Dit komt omdat de Babylonische beschaving die van de Egyptenaren voorafging. Later kwam Israël deze Babylonische concepten tegen toen ze het beloofde land binnengingen. Net als Egypte had de Kanaänitische cultuur haar wortels in Babylon. De levensstijl van de Kanaänieten omvatte veel zondige praktijken (Lev.18-20, Ps. 106:34-42, Ezra 9:1-2, Rechters 3:5-7). Israël werd bevolen niet de praktijken van de Egyptenaren en Kanaänieten te volgen (Lev.18:3). De Israëlieten sloegen geen acht op Gods waarschuwing en brachten al snel veel Kanaänitische gewoonten in praktijk. Uiteindelijk werden de noordelijke stammen van Israël van hun land beroofd en door de Assyriërs in ballingschap gevoerd. Oorspronkelijk was Assyrië een Babylonische kolonie, doordrenkt van haar cultuur, en toen het onafhankelijk werd, trachtte het de handel van de oude wereld te beheersen. Ongeveer 120 jaar later werden de Israëlitische stammen in het zuiden door de Babyloniërs in ballingschap gevoerd. Ze mochten ongeveer 70 jaar later terugkeren naar Palestina.Uiterlijk leken ze zich te hebben hervormd en veel aandacht te hebben besteed aan de Wet van God. Maar innerlijk hadden ze veel van de Babylonische filosofie in zich opgenomen en waren grondig geïndoctrineerd in Babylonische concepten toen Christus op het toneel verscheen. (toe te voegen: oorsprong van de Talmoed)

Christus en de apostelen – vochten met Babylonische concepten

De oudtestamentische geschriften hebben weinig te zeggen over de joden na hun terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Daniëls profetieën behandelen veel van wat er na deze tijd gebeurde, ze voorspelden zelfs het jaar waarin Christus Zijn bediening zou beginnen. Christus was voortdurend in conflict met het religieuze establishment van zijn tijd. De schriftgeleerden en farizeeën waren de voortzetting van de oudtestamentische kerk, maar hadden de door Mozes gegeven waarheid verdraaid en hadden veel van de ideeën van Babylon omarmd. Ze waren hypocriet in hun pogingen om hun versie van de Wet van Mozes in praktijk te brengen. Jezus vertelde hen openhartig dat hun geestelijk vaderschap regelrecht terugging naar Satan (Johannes 8:44). De joden waren geïndoctrineerd in Babylon, waar de filosofische opvattingen over Satan hoogtij vierden.

Na de tijd van Christus kwamen de apostelen in aanraking met hetzelfde satanische systeem. Eerst kwam het in de vorm van vervolging en later in de gnostische (& Kabbalah ) ketterijen. Tijdens het leven van de meeste oorspronkelijke apostelen kroop de afvalligheid de kerk binnen, en tegen het midden van de tweede eeuw kreeg de kerk een nieuw uiterlijk. De apostel Paulus verwees naar deze ketterij als “het mysterie van de ongerechtigheid”. Het evangelie dat Jezus predikte – het evangelie van het Koninkrijk van God – was verdraaid tot een evangelie over de persoon van Christus. Er werd weinig gezegd over Zijn echte boodschap. In plaats daarvan nam menselijke redenering, gebaseerd op Grieks denken, de plaats in van goddelijke openbaring. Heidense concepten, die hun oorsprong hadden in Babylon, kwamen in de plaats van de principes die Jezus onderwees. De zwakheden van het vlees werden verontschuldigd, evenals occulte praktijkenvan een of ander type begon de overhand te krijgen. Er ontstond verdeeldheid en strijd in de plaatselijke kerken en degenen die trouw bleven aan de oorspronkelijke openbaring van God werden geëxcommuniceerd.

Satan is de god van deze wereld (2 Kor 4:4). Alle naties zijn misleid (Openb. 12:9). Zijn filosofie kwam voor het eerst tot uiting in de moord op Abel en later in de Toren van Babel. De Babylonische samenleving was de belichaming ervan. Vanuit Babylon werd het naar de hele wereld geëxporteerd. De belangrijkste manifestatie ervan in de vroege nieuwtestamentische periode was de gnostische ketterij. Hier nam het twee bochten aan. De ene was ascetisme (strikte discipline aan regels en voorschriften) en de andere was antinomianisme (geen wet). De brieven van Paulus maken dit duidelijk. Dat de filosofie en politiek van Babylon na de tijd van Christus en de apostelen zouden voortduren, blijkt uit Daniël 2:31–44 en Daniël 7:1–14. Een onderzoek van deze twee passages toont aan dat het politieke systeem dat zich in Babylon manifesteerde, voortduurt tot de tijd van Christus. Het beeld is één beeld dat continu is van begin tot eind. Het feit is: het Romeinse rijk, dat de vierde manifestatie was van het beeld van Nebukadnezar, is een manifestatie van Babylon. De fundamentele misleidingen van Babylon werden ontwikkeld lang voor de tijd van het Romeinse Rijk. Geleerden erkennen dat veel Romeins denken via de Egyptenaren van de Grieken kwam. En waar haalden de Egyptenaren het vandaan? Van Babylon natuurlijk!

Babel vandaag

In de Bijbel wordt Babylon de “dame van koninkrijken” genoemd. Let op wat ze opschept: “. . . Ik zal voor altijd een dame zijn. . . . Ik zal niet als weduwe zitten, noch het verlies van kinderen kennen’ (Jes. 47:7-8). Babylon is volgens deze profetie een vooraanstaande macht in de wereld. Ze regeert over volken, menigten, naties en talen (Openbaring 17:15). Babylonianisme overbrugt alle nationale zorgen die op hun beurt de werkrelaties van alle naties diepgaand hebben beïnvloed.

Wat zijn de kenmerken van Babylon?

Babylon is economisch van aard

Van een “jeugd” houdt Babylon zich bezig met merchandising (Jes. 47:15). Zie de beschrijving van de enorme omvang van Babylons rijkdommen en handel in Ezechiël 26 en 27. Tyrus is hier slechts een uitbreiding van Babylonische praktijken; Satan is de onzichtbare heerser van zowel Babylon als Tyrus (Jes.14, Ezech. 28). Let op de beschrijving van de handel en rijkdom van het moderne Babylon vlak voor de uiteindelijke vernietiging.

Hoeveel heeft ze zichzelf verheerlijkt en heerlijk geleefd, zoveel kwelling en verdriet geef haar: want ze zegt in haar hart: Ik zit als koningin, en ben geen weduwe, en zal geen verdriet zien. . . . En de kooplieden van de aarde zullen over haar wenen en treuren; want niemand koopt hun koopwaar meer: ​​de koopwaar van goud en zilver en edelstenen en parels en fijn linnen en purper en zijde en scharlaken en al het thyinehout en allerlei soorten ivoren vaten, en allerlei vaten van het kostbaarste hout, en van koper, en ijzer, en marmer, En kaneel, en geuren, en zalven, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem, en tarwe, en beesten, en schapen, en paarden en wagens en slaven en zielen van mensen. En de vruchten waarnaar uw ziel begeerde, zijn van u weggegaan, en alle dingen die sierlijk en goed waren, zijn van u weggegaan, en u zult ze helemaal niet meer vinden. De kooplieden van deze dingen, die door haar rijk werden gemaakt, zullen uit angst voor haar kwelling van verre staan, huilend en weeklagend, en zeggen: Wee, wee, die grote stad, die gekleed was in fijn linnen en purper en scharlakenrood en versierd met goud en kostbare stenen en paarlen! Want in één uur is zoveel rijkdom teniet gedaan. En elke schipper, en het hele gezelschap in schepen, en matrozen, en zovelen die handel drijven op zee, stonden van verre, en riepen toen ze de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad lijkt op deze grote stad! wee, die grote stad, die gekleed was in fijn linnen, en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en kostbare stenen, en parels! Want in één uur is zoveel rijkdom teniet gedaan. (Openbaring 18:7, 11-18).

Deze beschrijving moet zeker de grote internationale zakenrelaties omvatten die de economieën van de meeste naties tegenwoordig voeden. Onder auspiciën van Babylon hebben de handelsbankiers , samen met exporteurs en importeurs, enorm gedijen, veel van deze winst komt van derdewereldlanden wiens economieën vereisen dat arbeiders voor een schijntje werken.

Babylon is politiek van aard

Babylon is betrokken bij politieke regelingen en allianties met de koningen van de aarde. De Bijbel noemt dit hoererij. Van Babylon lezen we: “Met wie de koningen van de aarde hoererij hebben bedreven en de bewoners van de aarde dronken zijn geworden van de wijn van haar hoererij” (Openb. 17:2). De politieke concepten die de Babylonische mystiek doordringen, zijn zowel totalitair als socialistisch in de natuur. Voor die naties die deze politieke concepten hebben kunnen implementeren, is het resultaat rijkdom en welvaart. Er is van hun kant een gewillig samenwonen geweest – acceptatie en nastreven van deze politieke relaties. Te zijner tijd zullen de meeste volkeren in de wereld onder de invloed en overheersing van het Babylonische systeem komen. Zie de beschrijving in Openbaring, hoofdstuk 17 en 18. Hoewel alle aanwijzingen erop wijzen dat China buiten deze bol zal blijven, zullen de handel en het zakenleven in alle landen van de wereld, inclusief China, zeker enorm toenemen.

Babylon is de katalysator achter sociale verandering

Het doel is om natiestaten en nationaliteiten af ​​te schaffen – om de wereld te verenigen. De lezer zal zich herinneren dat het doel achter de Toren van Babel was om de volkeren tot één samen te smelten (Gen. 11:4). Het orakel tegen Babylon in Jesaja 13 wijst op deze fusie. We lezen: “De last van Babylon, die Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft. . . . zij zullen zich, een ieder tot zijn eigen volk wenden, en een ieder naar zijn eigen land vluchten’ (Jes. 13:1-14). Let op de tijdsinstelling van dit hoofdstuk — de “Dag des Heren” (vv. 6, 9, 13). De “Dag des Heren” zal plaatsvinden wanneer God de zaken van de mens rechtstreeks in handen neemt; de wereld zal gestraft worden voor haar ongerechtigheid. Deze gebeurtenis zal plaatsvinden bij of nabij de wederkomst van Jezus Christus. In Jeremia 50:8 wordt Gods volk verteld zich uit Babylon te verwijderen, dat wil zeggen, uit dit wereldse systeem te komen (Openbaring 18:4). Tegenwoordig wordt de wereld snel één. Vanwege de invloed van televisie dezelfde stijlen en kleding worden over de hele wereld gezien. Het internet verbindt in snel tempo alle volkeren in één enkel communicatiesysteem. Engels is de internationale taal geworden. Culturen worden samengevoegd en grote aantallen mensen verhuizen van land naar land. Degenen die in Babylon verstrikt zijn, leven heerlijk (Openbaring 18:7). Het economische systeem dat de derdewereldlanden heeft geplunderd, heeft dit gedaan ten koste van de massa. Maar eerst moeten de volkeren worden gevormd om alle beschikbare middelen van bestaan ​​te accepteren. In veel gevallen zijn mensen gedwongen hun huis te verlaten en over te stappen op een andere cultuur en taal.

Babylon is militair van aard

Een van de grote militaire machten uit het verleden was Babylon. Het moderne Babylon, zo wordt ons verteld, zit schrijlings op een beest (Openbaring 17:3, 6-7). In de Bijbel is een beest een symbool voor de regering. Babylon controleert dan de regering(en) die het vertegenwoordigt. Zo militair machtig is het moderne Babylon dat de Bijbel ons vertelt: “. . . Wie is als het beest? wie kan oorlog met hem voeren?” (Openbaring 13:4). Babylon zal zelfs tegen Christus vechten bij Zijn wederkomst. “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en hij die erop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd, en in gerechtigheid oordeelt en voert hij oorlog. . . . En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat, en tegen zijn leger” (Openb. 19:11-19). Maar tevergeefs: “. . . in de dagen van deze koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten,

Babylon is filosofisch en religieus van aard

Historici zijn zich ervan bewust dat alle filosofische systemen van de wereld hun wortels hebben in Babylon. Waarom? Omdat het de eerste beschaving ter wereld was. Het wordt historisch vaak Sumerisch genoemd. Het is bekend dat sommige filosofen van Griekenland zowel in Babylon als in Egypte hebben gestudeerd. De gelijkenis van denken in zowel filosofie als religieis tegenwoordig over de hele wereld te zien. De Bijbel vertelt ons dat de hele wereld misleid is (Openbaring 12:9). De wereld verkeert in een staat van mentale desoriëntatie. Babylon heeft de bewoners van de aarde geestelijk dronken gemaakt (Openbaring 17:2). De onderwijsfilosofie van Babylon is gemeenschappelijk voor elke natie op aarde. Deze onderwijssystemen zijn grotendeels verantwoordelijk geweest voor het verspreiden van de valse concepten die tegenwoordig zo populair zijn. De vrouw heeft een gouden beker in haar hand (Openb. 17:4). Wat staat er in? De gruwelen en smerigheid van haar hoererij – de overtuigingen, praktijken en gewoonten die in elk niveau van de samenleving voorkomen. Zij is het inventieve genie achter alle dynamieken die de wereld van vandaag beheersen. We lezen: „Want alle natiën hebben gedronken van de wijn van de toorn van haar hoererij. . . “ (Openbaring 18:3). De naties van de aarde zijn niet Babylon. Babylonisme is het systeem dat de naties vandaag bestuurt. Maar achter dit systeem zitten de machthebbers – de zakenmagnaten en handelsbankiers die de wereldeconomie beheersen. Zij zijn degenen die rijk zijn geworden door haar lekkernijen, degenen die hoererij (geestelijke gemeenschap) met haar hebben bedreven. Babylon vertegenwoordigt een manier van leven, een filosofie en een religieuze kijk die superieur is geworden aan alle naties, religies, talen, culturen en rassen. Door haar tovenarij zijn alle naties misleid (Openb. 18:23).

Babylon is totalitair van aard

Het totalitaire karakter van het oude Babylon wordt beschreven in Daniël, hoofdstuk drie. Koning Nebukadnezar antwoordde aan niemand. De historische manifestatie van Babylon is een type van het moderne Babylon. De filosofie en religie achter Babylon is wat tegenwoordig politiek correct is. Niet synchroon lopen met het systeem maakt iemand impopulair. De Bijbel geeft aan dat de filosofie en religie van Babylon uiteindelijk aan iedereen zal worden opgedrongen. Het totalitaire karakter van Babylon zal dan volledig gerealiseerd worden (Openbaring 13:11-17). Degenen die weigeren zich te conformeren, zullen worden gedood (v. 15). De massa zal worden beroofd van godsdienstvrijheid. De natiën zullen gedwongen worden te drinken van de wijn van de toorn van haar hoererij . Babylon zal dronken worden van het bloed van de heiligen, en van debloed van de martelaren van Jezus (Openbaring 17:6). Degenen die weigeren hun geloof en overtuigingen te compromitteren, zullen de toorn van het Babylonische systeem ontvangen (Openbaring 13:7).

Babylon is universeel van aard

Satan is de huidige god van deze wereld (2 Kor. 4:4). Hij heeft inderdaad een koninkrijk (Matt. 12:24-26). Hij is de echte auteur van het Babylonische systeem en de filosofie. Aangezien Satan faalde in zijn poging om God te evenaren (Jes. 14:12-15, Ezech. 28:15-16), begon hij dit te bereiken door middel van de naties en regeringen van de wereld. De eerste beschaving van de mens werd vernietigd door de zondvloed. Deze beschaving was het resultaat van het volgen van de weg van Satan. Na de zondvloed probeerde Satan bij de Toren van Babel een wereldregering tot stand te brengen. God heeft daar een stokje voor gestoken. Sindsdien werkt Satan in de harten en geesten van mensen. Satans domein is universeel. Zijn systeem – Babylon – wordt over de hele wereld gevonden. Hoe breed is dit systeem? “En er volgde een andere engel, zeggende: Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad , omdat zij alle volken heeft laten drinken van de wijn van de toorn van haar hoererij” (Openbaring 14:8). “En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en menigten en naties en talen” (Openb.17:15). Zie ook Openbaring 18:3, 23; 20:3. De reikwijdte van de Babylonische invloed is wereldwijd . Het is universeel van aard .

Het lot van Babylon

We zien nu voor onze ogen het grootste economische systeem ontstaan ​​dat de wereld ooit heeft gezien. Binnenkort zal het de economieën van alle naties virtueel beheersen. De rijkdom van Babylon wordt beschreven in Openbaring 17:4. “En de vrouw was gekleed in purper en scharlaken, en getooid met goud en kostbare stenen en paarlen, met een gouden beker in haar hand vol gruwelen en onreinheid van haar hoererij (Openb. 17:4). Haar kleding, weelde, grootsheid en dominantie getuigen van het enorme succes van dit economische systeem. “Hoezeer heeft ze zichzelf verheerlijkt en heerlijk geleefd, zoveel kwelling en verdriet geef haar: want ze zegt in haar hart: Ik zit als koningin, en ben geen weduwe, en zal geen verdriet zien” (Openbaring 18:7) .

Maar wat zal het uiteindelijke lot van Babylon zijn? “. . . Wee, wee, die grote stad , die gekleed was in fijn linnen, en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en kostbare stenen, en parels! Want in een uur tijd is zo’n grote rijkdom teniet gedaan. . . “ (Openb.18:16-17). Het Babylonische geloofssysteem houdt de hele structuur van de moderne samenleving bij elkaar. Het domineert economie, politiek, sociale verandering, het leger en religie. Het is het hart en de kern van de wereld van vandaag!

Wat Bijbelprofetie zegt

Nebukadnezar was de koning van Babylon. We hebben uit Daniël, hoofdstuk twee, het verslag van de droom van Nebukadnezar en de interpretatie van Daniël gezien. In de droom zag Nebukadnezar een geweldig beeld. Door middel van een visioen begreep Daniël de betekenis van het beeld. Het is een profetie voor de laatste dagen. Het beeld onthult de continuïteit van het Babylonische systeem vanaf de tijd van Nebukadnezar tot de tijd van de wederkomst van Christus. De steen die het beeld trof en vernietigde, is de regering van God die, bij de wederkomst van Christus, de heerschappij over de hele wereld zal overnemen. Wat de droom van Nebukadnezar ons vertelt, is dat het Babylonische systeem zal blijven bestaan ​​tot de tijd van Christus’ wederkomst. Daarom wordt Babylon zo benadrukt in het boek Openbaring.

Gedurende de oudtestamentische periode gebruikte God het Babylonische koninkrijk als “de hamer van de gehele aarde” (Jeremia 50:23). De zondige naties van de aarde werden gestraft door de Babylonische moloch. In de laatste dagen wordt Babylon gekarakteriseerd als ’s werelds meest vooraanstaande macht. Tegenwoordig staan ​​de naties van de wereld onder de vloek van het Babylonische systeem. De wonderbaarlijke zegeningen die de mensheid zou kunnen ontvangen als gevolg van gehoorzaamheid aan God, zullen pas gerealiseerd worden bij de wederkomst van Jezus Christus. Ondertussen blijft de wereld lijden onder het Babylonische systeem.

Afvalligheid en de man van de zonde

Bij velen staat de ‘ mens der zonde ‘ op de eerste plaats, beschreven in 2 Thessalonicenzen 2:3. Wat men zich niet realiseert, zoals dit vers laat zien, is dat de onthulling van de mens der wetteloosheid eerst wordt voorafgegaan door een afvalligheid. De woorden “wegvallen” in dit vers zijn een vertaling van het Griekse woord apostasia, wat een afwijking van de waarheid betekent. Satan is de auteur van alle Babylonische concepten. Noodzakelijkerwijze zal de mens van zonde deze zelfde concepten gebruiken. Deze afval zal plaatsvinden in de laatste dagen (2 Thessalonicenzen 2:1-3).

Wat zal de mate en reikwijdte van deze afvalligheid zijn?

Waar de Bijbel wel op wijst, is dat het volk van God zal worden beïnvloed door leerstellingen van demonen (1 Tim. 4:1). Ze zullen de waarheid van God niet echt liefhebben; ze zullen leraren bij zich verzamelen die hun zullen vertellen wat ze willen horen (2 Tim. 4:3-4). De acceptatie van populaire ideeën en opvattingen zal zegevieren. Verandering zal worden aangeprezen als de juiste weg. Valse leraren zullen zeer geaccepteerd worden. Oecumene en een wereldgodsdienst zullen voorop staan. Veel christelijke kerken zullen compromissen sluiten om geaccepteerd te worden. Een belangrijke vorm van Babylonianisme is occultisme . Geïnformeerde mensen zijn verontrust over de toename van deze religieuze gerichtheid. Bovendien worden de volkeren van het Westen overspoeld met oosterse conceptendie hun oorsprong hebben in het oude Babylon. Het doel van Satan en de mens van zonde zal zijn om de waarheid van God te vernietigen (Dan. 8:12). Een “koning met een woest gezicht” zal opstaan ​​en het heilige volk vernietigen. Het heiligdom zal verontreinigd worden (Dan. 11:31). Wat is de parallel tussen deze teksten en Openbaring 17:3, 6 en 13:17-18? Het beest, dat wil zeggen een regering, zal worden bereden door de afvallige vrouw (een vals-religieus en filosofisch systeem) genaamd “Mysterie, BABYLON DE GROTE, DE MOEDER DER HOREN EN gruwelen DER AARDE (Openbaring 17:5). Wat doet deze vrouw? “En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de martelaren van Jezus: en toen ik haar zag, verwonderde ik me met grote [afschuw]” (Openb.17:6). Toen het koninkrijk Babylon werd uitgekozen om de naties uit het verleden te straffen, dus in de laatste dagen zal een groot wereldwijd systeem genaamd “Babylon” de volkeren van de aarde straffen. De historische gevangenschap van het volk van God in het verleden, is het type van wat er in de toekomst met hen zal gebeuren.

De komende vernietiging van Babylon

Binnenkort zal Babylon aan de beurt zijn om Gods toorn te ondergaan. We hebben de “Dag van de Heer” genoemd. Deze tijdsperiode verwijst niet naar de zondag als een dag van aanbidding. In de Bijbel beschrijft het de periode waarin God rechtstreeks de hand zal nemen in de aangelegenheden van deze wereld. Het zal geen prettige tijd zijn voor de mensheid. Voor het eerst in duizenden jaren zullen de mensen God werkelijk gaan vrezen zoals het hoort. God zal Zijn macht manifesteren als nooit tevoren. Door te verwijzen naar een concordantie kan de geïnteresseerde lezer zich vertrouwd maken met de passages die verwijzen naar de “Dag des Heren”. Als historisch type ontving Babylon Gods oordeel. God zal hetzelfde doen met het moderne Babylon. Openbaring 18 beschrijft in detail de bestraffing en vernietiging van het moderne Babylon. Vergelijk dit hoofdstuk met Jesaja 13 en 47.

Modern Babylon is Satans poging om een ​​wereldregering tot stand te brengen . Deze onderneming werd gedwarsboomd bij de Toren van Babel. Op de tijd van het einde zal God een wereldregering toestaan ​​voor een periode van drie en een half jaar (Openbaring 13:5). De koninkrijken van deze huidige wereld behoren toe aan Satan (Matt. 12:25-26). Aan het begin van Zijn openbare bediening werden deze koninkrijken aan Christus aangeboden. Het enige wat Hij hoefde te doen was op Zijn knieën vallen en Satan aanbidden (Matt. 4:8-9). Hij weigerde. Christus kwam om een ​​koninkrijk voor te bereiden dat dat van Satan zal vervangen. Dat koninkrijk is het koninkrijk van God. Degenen die vandaag door God geroepen zijn, worden uit het koninkrijk van Satan naar het koninkrijk van God geroepen (Handelingen 26:18). Satans koninkrijk zal niet blijven bestaan. Gods Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk. Het zal op aarde gevestigd worden bij de wederkomst van Christus.

En in de dagen van deze koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat nooit zal worden vernietigd: en het koninkrijk zal niet aan andere mensen worden overgelaten, maar het zal in stukken breken en al deze koninkrijken verteren, en het zal standhouden. voor altijd . . . . En het koninkrijk en de heerschappij, en de grootheid van het koninkrijk onder de hele hemel, zal worden gegeven aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste, wiens koninkrijk een eeuwig koninkrijk is, en alle heerschappijen zullen hem dienen en gehoorzamen (Dan. 2 :44; 7:27).

Satans koninkrijk zal vernietigd worden. Gods Koninkrijk zal eeuwig duren

Bron

20230619 Over de grote satan

De Unz-recensie • Een alternatieve mediaselectie, zie daar links en afbeeldingen, google translate

Mijn ogen zijn open: Iran had gelijk over dat “Grote Satan”-gedoe

AJ SMUSKIEWICZ • 11 JUNI 2023• 2.300 WOORDEN • 104 COMMENTS •

Toen ik een jonge kerel was, eind jaren zeventig en begin jaren tachtig, lachte ik toen de Iraanse revolutionairen de Verenigde Staten veroordeelden als ‘ The Great Satan ‘. Amerika was het land van vrijheid, democratie en Ronald Reagan, toch? Wat waren die krankzinnige islamisten toch aan het schreeuwen?

Nou, verdomme, ik lach niet meer. De afgelopen jaren ben ik eindelijk gaan begrijpen dat die Iraniërs gelijk hadden. Ik ben nooit religieus geweest, maar ik zie het duidelijke bewijs dat Satan – dat wil zeggen, een zeer krachtige macht van het kwaad – de Verenigde Staten van Amerika tegenwoordig op alle niveaus regeert, inclusief de federale en deelstaatregeringen, grote bedrijven en zo. andere grote gevestigde instellingen, en een groot deel van de Amerikaanse bevolking zelf. De Verenigde Staten bevinden zich waarschijnlijk al tientallen jaren in deze waardeloze toestand, maar het drong pas de afgelopen jaren diep in mijn bewustzijn door.

Kijk rond als je ogen hebt, en zet twee en twee bij elkaar als je kunt. Amerika bevindt zich in een duidelijke staat van vergevorderd sociaal, cultureel, moreel, ethisch, politiek en economisch verval en verval. Toch zijn Amerikanen als geheel blijkbaar blind en niet in staat om eenvoudige wiskunde uit te voeren. Ze blijven zichzelf zien als enorm superieur aan de rest van de wereld, vasthoudend aan de waan dat ze – zittend op hun gammele roestige oude zitstok die op het punt staat uit te vallen onder hun zieke gezwollen ezels – het recht hebben om de hele wereld te vertellen hoe leven.

De verfijnde, verraderlijke, alomtegenwoordige propaganda van de gigantische elitaire instellingen van de Amerikaanse overheid, bedrijven en media hebben de Amerikanen, samen met een groot deel van de rest van de wereld, grondig gehersenspoeld tot deze waandenkwijze. De meeste mensen realiseren zich niet dat ze zijn getransformeerd in de hersenloze zombieslaven van deze instellingen. En in hun zombified omstandigheden merken ze niet eens de stinkende beerput op van een cultuur waarmee ze deze instellingen zich hebben laten omringen.

Met andere woorden, zoals mijn moeder altijd zei over onwetende mensen, ze kennen hun reet niet vanuit een gat in de grond.

Excuseer mijn beperkte bijbelkennis, maar zegt de bijbel of een andere religieuze tekst niet iets over Satan die een goedgelovige wereld bedriegt met een lachend gezicht en een charmante houding? Dat zijn de Verenigde Staten tegenwoordig, die enorme delen van de binnenlandse en mondiale bevolking misleiden door te geloven dat het een kracht ten goede is, terwijl het in feite zijn kwaad, chaos, corruptie en culturele decadentie verspreidt naar alles wat zijn invloed aanraakt. Heil Grote Satan!

Overheid-corporate-media Conglomeraat

Laat u niet misleiden door de glimlachende, charmante propagandist die u alleen maar tot slaaf wil maken en onder controle wil houden. Maak u los van de propaganda van het in de VS gevestigde globalistische conglomeraat van overheid, bedrijf en media, dat alle aspecten van de Amerikaanse samenleving en een groot deel van de rest van de westerse wereld controleert. Negeer de eindeloze stroom leugens, focus duidelijk op de waarheid en wees dapper genoeg om de waarheid te spreken, zelfs als het conglomeraat je het zwijgen wil opleggen. Dat probeer ik te doen met mijn geschriften en muziek . Ik erken dat mijn geschriften professioneler zijn, maar mijn muziek, hoewel amateuristisch, is leuker.

Wij die open ogen hebben, kunnen zien hoe de individuele vrijheid voortdurend wordt aangevallen door het conglomeraat. Sinds de fabelachtige fenomenale fraude van de COVID-plandemie , de vervalste verkiezingen van 2020 , de oorlogszucht in Oekraïne en de andere onzin van de afgelopen jaren, zijn duizenden mensen die het lef hadden om publiekelijk het oneens te zijn met de agenda’s en verhalen van het conglomeraat het zwijgen opgelegd en vervolgd. Ze zijn geblokkeerd van sociale mediaplatforms en andere uitingen van meningsuiting, ze zijn ontslagen uit hun baan en hun inkomen is afgesneden, hun middelen van bestaan ​​en hun leven zijn vernietigd, ze zijn gearresteerd en opgesloten (zoals de januari 6 en vaccinmandaatdemonstranten), en ze zijn gedood (onder meer door confrontaties met de politie en nadelige gevolgen van gedwongen vaccinatie ).

Het conglomeraat is vastbesloten om met alle mogelijke middelen de controle te behouden. Het gebruikt dus verschillende strategieën om om te gaan met prominente leiders van afwijkende meningen die een gevaar vormen voor haar controle. Het schopt Tucker Carlson van zijn populaire televisieplatform af. Het vervolgt en vervolgt meedogenloos Donald Trump . Het probeert Robert Kennedy Jr. het zwijgen op te leggen met een black-out van de reguliere media.

Het instrument van massahysterie

Een van de belangrijkste instrumenten die het conglomeraat gebruikt om de bevolking onder controle te houden, is doelbewust gefabriceerde massahysterie, zoals het Trump Derangement Syndrome, COVID en Oekraïne-hysterie. Het grootste deel van het publiek gaat hier gedachteloos in mee – alsof ze niet in staat zijn tot onafhankelijk denken of vrije wil terwijl ze gevangen worden gehouden door Satans magnetische kracht. Wie niet meegaat in de hysterie wordt verpletterd.

Het in stand houden van een eindeloze reeks massahysterieën is cruciaal voor de op de VS gerichte elitaire globalistische agenda van machtsaccumulatie en bevolkingscontrole. Ik geloof dat er eerder is gezegd dat Satan de wereld probeert te veroveren door de bevolking te beheersen – door de geest, het hart en de ziel van de mensen te beheersen. Dat is precies wat er gebeurt. Massahysterie, massapsychose, morele paniek, groepsdenken – hoe je het ook noemt, dit is wat ons vandaag overkomt, en het is een zeer effectieve vorm van controle die puur slecht is.

De hysterie is effectief omdat het is ontworpen om angst op te wekken, die het conglomeraat vervolgens beweert dat alleen het kan verlichten. Het enige wat u hoeft te doen om u beter te voelen, is het conglomeraat te vertrouwen en zijn richtlijnen getrouw te gehoorzamen, ongeacht hoe dom en pervers die richtlijnen ook zijn. Draag je maskers, haal je vaccins, neem je pillen, hang je Oekraïense vlaggetjes op, noem Trump een oplichter, noem Kennedy een idioot, en ben het ermee eens dat mannen vrouwen kunnen zijn, dat twee plus twee gelijk is aan vijf, en die shit smaakt heerlijk, vooral als overgoten met kots. Als je hieraan voldoet, sta je aan de goede kant, de kant van het goede, en je zult slim zijn, en het beste van alles, je zult altijd veilig zijn. Als u zich echter niet aan de regels houdt, wordt u zwaar gestraft en kunt u er verdomme niets aan doen. Voldoen, indienen en accepteren.

Onnodig te zeggen dat we nu onmiskenbaar leven in de verwrongen omgekeerde samenleving die wordt beschreven in Orwell’s Nineteen Eighty-Four .

Het conglomeraat geeft het bevel: “Wees bang voor Rusland. Russen zijn slecht. Wij zijn goed. We zullen je tegen hen beschermen.” Dit zijn de leugens die Amerika gebruikt terwijl het een vreselijke oorlog in Oekraïne uitlokt en verlengt ten voordele van zijn militair-industriële complex en zijn “wakkere” globalistische agenda. Amerikaanse leiders doen zelfs alsof ze een nucleaire oorlog willen uitlokken met Rusland, en wat maakt het uit, ook met China. Dat is ongeveer net zo slecht als een natie kan krijgen, nietwaar? Maar Satan houdt van en verlangt naar oorlog – vooral een elite-globalistische oorlog die wordt gevoerd tegen één natie (Rusland) die probeert zijn recht op veiligheid als natiestaat en zijn waarden als een onafhankelijke conservatieve cultuur hoog te houden. Satan haat natiestaten. Ze staan ​​zijn onheilige kruistocht voor mondiaal bestuur in de weg – een wereldregering die agressief een autoritaire, decadente agenda nastreeft. Satan – en Amerika – zullen niet tolereren dat de traditionele, conservatieve cultuur van Rusland de voortgang van de grote wereldwijde kruistocht voor homoseksuele en transculturele overheersing blokkeert!

Chaos en verwarring veroorzaken

De geschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog laat zien dat de Verenigde Staten ervan houden om overal ter wereld oorlog, chaos, verwarring, vernietiging en dood te creëren om hun imperialistische, globalistische, corporatistische en nu ontwaakte ambities te bevorderen. Zijn militaire acties hebben de afgelopen decennia miljoenen onschuldige mensen gedood en talloze levens vernietigd tijdens talloze oorlogsavonturen, waaronder in Vietnam, Irak, Afghanistan, Libië, Afrika, de Palestijnse landen, Oost- en Midden-Europa, Midden- en Zuid-Amerika , en elders. Iran was natuurlijk onderworpen aan het door het Westen opgelegde grove onrecht van de Pahlavi-dictatuur, waar de Iraanse revolutionairen in 1979 zo boos over waren.

Maar, in tegenstelling tot Rusland, worden de VS nooit gestraft met internationale sancties of sluiting van multinationals of vrome veroordelingen van airhead popsterren – omdat de VS de belangrijkste kruisvaarder is voor de globalistische beweging. Dus alle andere globalisten (EU, VN, WHO, multinationale ondernemingen, Hollywood, enz.) staan ​​aan de kant van het Amerikaanse establishment.

Toenemende multipolaire dreiging voor Satan

Ondanks de angstaanjagende kommer en kwel van onze huidige tijd, zijn er enkele bemoedigende tekenen dat er eindelijk een einde komt aan deze Amerikaanse dominantie, vooral met de geplande uitbreiding van de BRICS-groep en de creatie van een nieuwe valuta door de groep om de strijd aan te gaan met de voorheen almachtige Amerikaanse dollar. Satan houdt beslist niet van de opkomende multipolaire wereld die de VS naar de zijlijn zal degraderen. Die nieuwe wereld zou zijn invloed hopelijk behoorlijk wat moeten verminderen. We zullen wel zien.

De zich ontwikkelende multipolaire wereld vormt een ernstige bedreiging voor de voortdurende Amerikaanse zoektocht om internationale chaos te verspreiden ten voordele van zijn machtige eliteklassen, die met hun kleverige tentakels naar dingen over de hele wereld grijpen. Maar er is weinig bedreiging voor de voortdurende verspreiding van satanische chaos binnen Amerika zelf. We zien hoe echte democratie – zoals vrijheid van meningsuiting en vrije, eerlijke verkiezingen – in een vergevorderde rottende gangreen toestand verkeert in de Verenigde Staten – zelfs als de Amerikaanse autoritairen beweren de niet-bestaande ‘democratie’ in Oekraïne te verdedigen.

Binnenlandse decadentie, verwrongen technologie

Het Amerikaanse volk kan niet ontsnappen aan de sociale en culturele decadentie die nu alle aspecten van onze huiselijke samenleving doordringt. Sociale verdeeldheid en individuele haatgevoelens worden doelbewust aangewakkerd en verergerd door obsessies met de meest intieme persoonlijke zaken – huidskleur, genen en seksualiteit. Het onderwijssysteem houdt zich vooral bezig met politieke indoctrinatie. Traditioneel georganiseerde religies (die ik niet onderschrijf, maar die in het verleden op zijn minst een gemeenschappelijke morele en ethische basis voor mensen hebben geboden) zijn in zo’n enorme mate gecorrumpeerd en vervuild dat de meeste mensen schijnbaar niet alleen die religies hebben verworpen, maar maar ook alle soorten traditionele moraal, ethiek en gezonde concepten van goed en fout.

Traditionele waarden die systematisch zijn uitgedoofd naarmate Satan aan de macht is gegroeid, zijn onder meer de steun en liefde van het traditionele gezin (vader, moeder, kinderen), echte persoonlijke sociale interactie, elementaire vriendelijkheid en fatsoen, en psychologisch essentieel contact met de buitenwereld. wereld. Al deze belangrijke facetten van een normaal, gezond menselijk leven zijn het slachtoffer geworden van door de VS gecreëerde en gepromote elektronische technologieën, die mensen verslaafd en tot slaaf houden aan kunstmatige “apparaten” en hen als zelfgevangene veroordeelden opsluiten in kunstmatige binnenomgevingen. De resultaten zijn chronisch doordringende neurosen en psychosen en de fundamentele verandering van menselijk gedrag en cognitie.. Elektronische technologie is naar mijn mening de meest trotse prestatie van Satan. (Ik heb altijd gedacht dat moderne technologie in wezen slecht is, en ik was het altijd eens met de motieven van Ted Kaczynski , maar niet met zijn methoden.)

Satan bevindt zich momenteel in een staat van masturbatie-extase over al die alomtegenwoordige, altijd vooruitstrevende, instant-bevredigende ‘plezier’-technologieën – smartphones, computers, apps, internet, virtual reality, kunstmatige intelligentie en andere dingen die ik graag toegeef Ik weet het niet eens. Hij houdt er ook van om de geneugten van de door de VS gepromote hedonistische popcultuur en het nooit bevredigde materialisme te verspreiden. Alles wat je nodig hebt om van deze geneugten te genieten, is een creditcard en een Amazon-account. En u hoeft nooit uw creditcardsaldo af te betalen terwijl u uzelf begraaft onder een berg eindeloze schulden. Wie kan het schelen? Het is de geaccepteerde Amerikaanse manier, zowel voor de burger als voor de overheid.

Terwijl de Grote Amerikaanse Satan macht blijft verzamelen, worden de miljonairs en miljardairs steeds rijker en wordt de meerderheid van de mensen intellectueel steeds dommer, emotioneel onvolwassener en economisch en spiritueel armer. Maar de mensen zijn zo verslaafd aan en gehypnotiseerd door hun magische elektronische apparaten dat ze verzadigd zullen blijven van overweldigend plezier, zelfs als hun leven dieper in de hel zinkt, hun ziel en geest steeds vager worden en hun aan de natuur ontleende vrijheden methodisch worden weggenomen. door de autoriteiten van het conglomeraat. Hun drugsverslavingen combineren met hun technologieverslavingen waardoor ze zich niet bewust zijn van enige pijn, schuldgevoelens of wroeging. Satan glimlacht.

Verwerp het kwaad, spreek de waarheid

Natuurlijk hadden de Iraanse revolutionairen niet letterlijk gelijk. De Verenigde Staten zijn niet letterlijk Satan. Maar de diepgewortelde machten in de Verenigde Staten zijn de meest prominente en invloedrijke krachten van kwaad en vernietiging in de wereld van vandaag. En elke Amerikaan die deze situatie steunt of tolereert, is een smerig, schuldig instrument van Satan.

Daarom moeten alle fatsoenlijke, morele mensen die er nog zijn, deze kwade kracht moedig afwijzen – of het nu gaat om Amerikaanse dissidenten die thuis leven met de bullshit van de overheid en het bedrijfsleven of mensen in andere landen die worstelen met de aanval van Amerikaanse bullshit. Wijs het af en wijs het hardop af zodat andere mensen het kunnen horen en ervan kunnen leren.

Nadat je je ogen hebt geopend voor de realiteit, open je je mond en zeg je tegen Satan dat hij terug moet gaan naar de hel en daar moet blijven. We willen hem niet meer in ons land of in onze wereld.

Een persoonlijke noot

Ik schreef oorspronkelijk begin 2022 een versie van dit essay voor Intellectual Conservative . Het nieuwe essay hier op The Unz Review is een herziene en bijgewerkte versie. Als je de oude versie met de nieuwe vergelijkt, zie je dat mijn overtuigingen sterker zijn geworden. In plaats van te denken dat Iran misschien gelijk had door de VS Satan te noemen, ben ik er nu zeker van dat Iran gelijk had.

Begin dit jaar heb ik in feite afstand gedaan van mijn eigen land en mijn eigen land afgewezen in zeer sterke taal. Desalniettemin vind ik nog steeds kleine oorzaken voor Amerikaanse hoop die af en toe de kop opsteken, zoals de quixotische presidentiële campagne van RFK Jr. Ik verwacht volledig dat ik uiteindelijk teleurgesteld zal zijn in die zielige hoopjes. Maar ondanks mijn cognitieve, rationele conclusie dat Amerika voor altijd dood is als een vrij land en stevig in de greep van Satan, denk ik dat er diep in mij een emotioneel of spiritueel element overblijft dat weigert het volledig op te geven. Misschien hebben mijn ogen nog wat extra opening nodig.

Trinityzegt:

11 juni 2023 om 20:33 GMT • 21.2 uur geleden ↑

Ik las het artikel door en vond geen melding van Joden, Israël, Joden die het Amerikaanse binnenlands en buitenlands beleid manipuleren, vernietigen of controleren. Joods voorrecht, Joodse perversie, Joodse corruptie, Joodse opzettelijk vernietigende blanke naties, oorlogen voor Joden/Israël……

Ga figuur.

Dr. Robert Morganzegt:

11 juni 2023 om 21:29 GMT • 20.3 uur geleden • 300 woorden ↑

AJ Smuskiewicz: “Ik ben nooit religieus geweest…”

Mensen die Satan overal zien, zijn religieus. Smuskiewicz is christelijker dan hij weet.

AJ Smuskiewicz: “Satan heeft een hekel aan natiestaten.”

In de twintigste eeuw werd geëxperimenteerd met natiestaten en het resultaat was Hitler. Zoals heel openhartig wordt toegegeven in de staatspropaganda, biedt de poging om de opkomst van een andere Hitler te voorkomen de morele rechtvaardiging voor de nog steeds zeer christelijke natie van Amerika om kruistochten over de hele wereld te lanceren. Nu wordt ons verteld dat Poetin een andere Hitler is. Voor hem was het Trump, en voor hem Saddam, en voor hem Khomeini, en voor hem was het Noriega die Hitler was. Intern in Amerika is het wokisme ontstaan ​​omdat het onderdrukken van seksuele afwijking verkeerd is. Dat is wat Hitler deed! Blijf van de kikes af en ook van de negers, want Hitler mocht ze niet, dus ze moeten wel goed zijn. Amerika ziet Hitler overal, net zoals Smuskiewicz Satan ziet; en Hitler is natuurlijk slechts Satan in een andere vorm. Dus de twee zijn het eens over de noodzaak om Satan te verpletteren. Smuskiewicz is op een morele kruistocht, net als Amerika. Het enige verschil is dat de Amerikaanse elites weten wat ze doen en de macht hebben om het te doen, terwijl Smuskiewicz geen macht heeft en geen idee heeft wat hij eigenlijk doet. Wil hij Hitler terughalen? Ik denk het niet; dat heeft hij zeker nooit gezegd. Begrijpt hij wel dat hij door natiestaten toe te juichen het risico loopt dat er weer een Hitler opstaat? Nee natuurlijk niet. Dat is een beetje te diep voor Smuskiewicz. Hij zegt dat hij voor vrijheid is, maar hij pleit absoluut niet voor DAT soort vrijheid. Wel, dat soort vrijheid zou … Satanisch zijn!

20230530 Over interpreteren van de Bijbel 2

van Christelijke Kerken van God, zie daar links, google translate

Commentaar op de Bijbel: Inleiding

(Ed.: ik begrijp oprecht niet waarom dit in één adem wordt genoemd met de koran. Dan kun je niet zo goed de talmoed er ook bij halen. Twee boeken die niets met het Christelijke geloof te maken hebben. Eerder Christenen en Christus aanvallen. Ook al noemt men in de islam Jezus een profeet. Dat is Hij niet.

Met trinitariërs worden in het dagelijks spraakgebruik de personen bedoeld die geloven in de Drie-eenheid. Meer specifiek wordt de term gebruikt om de leden van de Orde van de Allerheiligste Drie-eenheid aan te duiden. Deze Orde der Trinitariërs is een katholieke bedelorde. Wikipedia

Vertaald uit het Engels-Binitarisme is een christelijke theologie van twee personen, persona’s of aspecten in één substantie/goddelijkheid. Klassiek wordt binitarisme opgevat als een vorm van monotheïsme – dat wil zeggen, dat God absoluut één wezen is – en toch is er bij binitarisme een “tweeheid” in God, wat één Godfamilie betekent. Wikipedia (Engels)

Unitarisme is een stroming in het christelijke geloof die de leer van de goddelijke drie-eenheid of triniteit verwerpt. In hun opvatting van het één-zijn van God wordt Jezus Christus niet als goddelijk beschouwd, dit in tegenstelling tot de hoofdstroom van het christendom. Wikipedia

Oprichter: Theophilus Lindsey)

(editie 1.5 20210503-20220406)

De Schriften, ook wel de Heilige Bijbel genoemd, zijn heilig voor drie grote religies van de planeet, namelijk het jodendom, het christendom en de islam, zoals bepaald in de koran.

Christelijke Kerken van God

Postbus 369. WODEN ACT 2606. AUSTRALIË

E-mail: secretaris@ccg.org

(Copyright © 2021, 2022 Wade Cox)

Dit document mag vrijelijk worden gekopieerd en verspreid, op voorwaarde dat het in zijn geheel wordt gekopieerd zonder wijzigingen of weglatingen. De naam en het adres van de uitgever en de copyrightvermelding moeten worden vermeld. Er mogen geen kosten worden geheven aan de ontvangers van verspreide exemplaren. In kritische artikelen en recensies mogen korte citaten worden opgenomen zonder het auteursrecht te schenden.

Commentaar op de Bijbel: Inleiding

Invoering

De Schriften, ook wel de Heilige Bijbel genoemd, zijn heilig voor drie grote religies van de planeet, namelijk het jodendom, het christendom en de islam, zoals bepaald in de koran. Veel van de sekten van het judaïsme, het christendom en de islam hebben geprobeerd de Schrift, inclusief de Koran, te corrumperen en te verdraaien (zie Commentary on the Koran at Christian Churches of God (ccg.org). Het is een standaard leerstelling dat de Bijbel door God is geademd en het geïnspireerde woord van God. De Koran leert dit aspect ook en dat elk afhankelijk is van de kalender van God ( nr. 156 ). Dit begrip is door elk van de religies gecorrumpeerd om de verschillende aspecten van de religieuze festivals en hun betekenis te verhullen.

Om de Bijbel te begrijpen moeten we eerst de schepping begrijpen en het doel waarvoor de mens is geschapen. De Bijbel volgt een duidelijk en logisch plan. Het vereist echter dat de Heilige Geest als onderdeel van de roeping van God duidelijk wordt begrepen en gevolgd volgens de wetten en kalender van God (vgl. ook Wet van God L1 ).

Verlossingsplan

De schepping had een specifiek doel en dat was om de zonen van God in de Elohim-schare te vervolmaken en de mensheid te verheffen tot het niveau van Elohim als zonen van God, zoals vermeld in de bijbelprofetie. Dat werd uitgelegd in de tekst van The Elect as Elohim (nr. 001) (zie Bijlage 1).

Het Plan is nu geschetst in het tekstplan van Heil (Nr. 001A). (zie hieronder)

Het Plan is gecentreerd rond het Verbond van God (Nr. 152) en rond de Wet van God (L1).

De schepping hangt af van de wet die voortvloeit uit de aard van God. Daarom is de Wet onveranderlijk zoals God onveranderlijk is.

De structuur van het Plan concentreert zich op de wet in de roeping van de mensheid en de volgorde van heerschappij over de schepping en de plaatsen van de opstandingen in dat proces.

We behandelen ook de pogingen van Satan om de roeping te verstoren en die in de Eerste Opstanding te beperken.

Het Plan gaat ook over de plaats van het christendom en de islam in het verbond van God (nr. 096C).

Ook de islam en de koran komen aan bod

Tijdsbestek van de schepping

Het overzicht van het tijdsbestek van de creatie is vastgelegd in de papers:

Overzicht tijdschema van het tijdperk (nr. 272)

Tijdschema van de wereldoorlogen en de koningen van het Oosten (nr. 272B) ;

en in de Rule of the Kings-serie

Regel der koningen: deel I: Saul (nr. 282A)

Regel van de koningen Deel II: David (nr. 282B)

Regel van de koningen Deel III: Salomo en de sleutel van David (nr. 282C)

Regel van de koningen Deel IIIB: De mens als de tempel van God (nr. 282D)

Zie ook Regel van de Koningen Deel IV: Terugkeer van de Koning (Nr. 282E).

Zo ook:

Fall of Egypt: Prophecy of Pharaoh’s Broken Arms (Nr. 036) en Fall of Egypt Part II: Wars of the End (Nr. 036 _2 )

De opstandingen

Opstanding van de doden (nr. 143)

Hemel, hel of de eerste opstanding van de doden (143A)

Tweede opstanding en het oordeel van de Grote Witte Troon (nr. 143B)

Oordeel van de demonen (nr. 080)

De stad van God

De stad van God (nr. 180)

Het is belangrijk dat iedereen die het christendom en de islam belijdt, deze artikelen en dit werk bestudeert.

Bij het Heilsplan horen ook de volgende papers:

Israël als het plan van God (nr. 001B)

Israël als de wijngaard van God (nr. 001C)

Eén Heer, één geloof, één doop (nr. 001D)

Conversie (Nr. 001E)

Schepping en genezing (nr. 001F)

Bekering en waarheid (nr. 072)

Bidden tot Christus of andere wezens dan de Vader (nr. 111B)

Uitgave van de Bijbelcanon

De canon werd geleidelijk door God uitgevaardigd door instructie door een selecte reeks patriarchen en profeten totdat het tijd was om de Messias als een mens te sturen om de uitverkorenen eruit te halen die door God waren geroepen en aan Christus waren gegeven (vgl. de Bijbel (nr. 164 ) ).

Mensen in de laatste dagen verzetten zich tegen de doctrines van de schepping en misbruiken en vertalen de Bijbel verkeerd.

Het heilsplan

Voor het begin van de Schepping was er alleen Eloah (Chald. Elahh of Ar. Allah’) de Ene Ware God. De naam laat geen meervoud toe. Hij was alleen. Hij besloot om zichzelf in veelheid te scheppen en te reproduceren. Het begin van de Schepping van God was de uitbreiding van Hemzelf om de hemelse Schare als Elohim op te nemen. Dit waren allemaal zonen van God. De schepping van de Elohim omvatte Christus als het begin van de schepping van God (Openbaring 3:14). De bewering dat Christus een eeuwig wezen was, is een polytheïstische afgodische fictie die pas in de kerken van God onder het Armstrongisme in de 20e eeuw de Sardes-kerk binnenkwam, terwijl het trinitarisme via de jezuïeten en via EG White in het Laodicea-systeem kwam (vgl. Valse profetie (nr.. 269). De schepping van de Elohim wordt uitgelegd in het werk How God Became a Family (nr. 187).

Na de spirituele schepping van de Elohim, die onderling verbonden was met en door de Heilige Geest (nr. 117), begon de Ene Ware God met de fysieke schepping. De Ene Ware God schiep de aarde als onderdeel van het fysieke universum en Hij riep alle zonen van God onder hun Morgenster op om aanwezig te zijn (Job 38:4-7). In die tijd hadden alle zonen van God toegang tot de troon en Satan was onder hen (Job 1:6 en 2:1). De schepping wordt gereguleerd door de Wet van God (L1) die voortkomt uit Zijn aard. Het is om die specifieke reden dat de Wet van God niet kan worden afgeschaft en zal blijven bestaan ​​totdat hemel en aarde voorbijgaan, zoals Christus verklaarde (Mat. 5:18). De kwestie van schepping en de logische noodzaak van singularistische causaliteit worden behandeld in de tekst Schepping enz. (B5).

De Adamische schepping werd door God gemaakt in overeenstemming met Zijn verlossingsplan. Intelligente creatie wordt door de meeste wetenschappers erkend als alleen mogelijk binnen een paar miljoen jaar na de reguliere sterrenstelsels. De Adamische schepping diende twee doelen. Eén doel was om de Elohim een ​​zorgplicht te geven over de fysieke schepping en hen een proeftuin te bieden. De andere was om een ​​progressief systeem van vervanging mogelijk te maken voor de opstandige of gevallen menigte door middel van de Ex Anastasin of “Out Resurrection” (Filippenzen 3:11) van de eerste opstanding (nr. 143A) en vervolgens een algemene opstanding in de tweede opstanding. (Nr. 143B).

De archeologische vondsten tonen aan dat de Morgenster die de leiding had over deze planeet, een groot deel van de tijd besteedde aan experimenten met mensachtigen en andere levensstructuren voor twee doeleinden. Een daarvan was om mensachtigen te creëren die de geplande Adamische schepping zouden onderbreken en corrumperen en die Azazel of Satan vervolgens gebruikten om de menselijke menigte te verwarren met leugens over dat record (cf. Creation v Evolution (B9) ). Om de een of andere reden werd de aarde tohu en bohu of afval en leegte en God zond de Elohim om de planeet te herstellen en het Adamische systeem te voltooien, zoals we zien in Genesis hoofdstuk 1. Het doel van de schepping was om mensen te creëren zodat ze zouden leren en in de loop van de reeks zouden ze Elohim of zonen van God, net als de andere Elohim in de Gastheer (vgl. Johannes 10:34-36). Op die manier zouden we mede-erfgenamen van Christus worden (Romeinen 8:17). Het proces wordt uitgelegd in de Uitverkorenen als Elohim (nr. 001). Door Gods alwetendheid begreep hij dat een derde van de menigte in opstand zou komen en dat het voor een van hen noodzakelijk zou worden om zijn bestaan ​​in gehoorzaamheid neer te leggen en de leider van de schepping te worden. Dat wezen was een van de elohim die we nu kennen als Jezus Christus. Hij was vastbesloten van voor de grondlegging van de wereld. Zo werden ook de vervangende elohim van de uitverkoren heiligen ter vervanging van de demonen in de Duizendjarige Regering geselecteerd en bepaald in het Boek des levens van vóór de grondlegging van de wereld (vgl. ook Jer. 1:5).

Ieder mens wordt geselecteerd en geplaatst in de volgorde van de schepping zoals bepaald door de Alwetendheid en Almacht van God en ze worden geroepen in overeenstemming met Zijn doel (Romeinen 8:28-30) en Voorbestemming ( Nr. 296). Het kwaad mocht zowel de mensheid als de gastheer op de proef stellen (vgl. The Problem of Evil (nr. 118) ).

God rekende zevenduizend jaar uit voor dat proces. Zesduizend jaar waren toegestaan ​​voor de werkfase onder de god van deze wereld die de Morgenster Azazel of Satan is (2Kor. 4:4) (vgl. Lucifer: Lichtdrager en Morgenster (Nr. 223) ). De beperking was dat de wetten van God moesten worden toevertrouwd aan de uitverkoren patriarchen en profeten en dat de uitverkorenen de wetten van God zouden houden. Dat was hun test en teken. Ze zouden dan worden geroepen en de Geest krijgen en worden toegewezen aan de Eerste Opstanding (Nr. 143A) ter vervanging van de demonen. Zij die tegen de wet leerden en zich niet aan de wet en het getuigenis hielden, werden verworpen omdat ze niet geroepen en uitverkoren waren (Jes. 8:20). Ze zouden later in de tweede opstanding opnieuw worden opgeleid ( nr. 143B hieronder).

De uitverkorenen van de Eerste Opstanding zouden dan elohim worden als zonen van God en zich bij Christus voegen als de vervangende gastheer voor de duizendjarige heerschappij van Jezus Christus wanneer hij terugkeert om de planeet over te nemen als de vervangende Morgenster (Openb. hoofdstuk 20). Het millennium zou duizend jaar duren, terwijl Satan en de gevallen menigte in de put van Tartaros bleven. Aan het einde van het millennium zouden ze worden vrijgelaten en zou de mensheid opnieuw worden getest onder de demonen. De mensheid zou onder de demonen opnieuw in opstand komen, zoals de profetie zegt, en ze zouden dan tegen Christus en de uitverkorenen in Jeruzalem optrekken. Na dit laatste conflict zullen ze allemaal worden gedood en vervolgens worden opgewekt tot de tweede opstanding en het oordeel van de Grote Witte Troon (nr. 143B) ; En Oordeel van de demonen (nr. 080). Die mensen die niet in opstand komen, zullen zonder verdere training worden opgenomen in de Elohim Host.

Degenen die in het oordeel van de Grote Witte Troon zijn geplaatst voor herscholing, zijn allen die ooit hebben geleefd van de Adamische schepping. Iedereen die de geboden van God en het geloof en getuigenis van Christus niet heeft gehouden (Openbaring 12:17; 14:12) zal niet tot de uitverkorenen behoren. Dat omvat vrijwel twee volledige tijdperken van de Churches of God die de tempelkalender ( nr. 156 ) niet hebben bijgehouden, ofwel Hillel of een andere gruwel. Hedendaags judaïsme en degenen die Hillel en de Babylonische intercalaties houden, hebben God nooit gehoorzaamd en vrijwel nooit een heilige dag op de juiste dagen gehouden, en een aanzienlijk deel van de tijd zelfs niet in de juiste maand (vgl. Hillel, Babylonian Intercalations and the Temple Kalender (195C)). De joden hebben de orakels van God niet; de Kerk van God heeft ze (vgl. Orakels van God (Nr. 184) ).

Het maakt God niet uit waarom je dingen doet. Hij geeft je gewoon de keuze tussen gehoorzaamheid en het houden van de Wet of verbannen worden naar de Tweede Opstanding, wanneer alle anderen opnieuw worden opgeleid. Als u de sabbat en de nieuwe manen niet houdt, wordt u uitgesloten, en bij de wederkomst van de Messias zullen allen die dat niet doen, worden gedood (Jes. 66:23-24). Ze zullen dan naar de Tweede Opstanding worden gestuurd voor omscholing. Dus ook iedereen op de planeet voor het Millennium zal de Feesten houden of ze zullen geen regen krijgen in de juiste tijd en de plagen van Egypte ondergaan (Zacharia 14:16-19). Er wordt niet onderhandeld. De keuze is aan ons. Niemand anders kan ons redden. Gehoorzaam, of zie de Tweede Wederopstanding tegemoet voor herscholing. Degenen die dan niet gehoorzamen, onder oordeel, zullen mogen sterven en worden gecremeerd in de Poel van Vuur, wat de Tweede Dood is.

Mechanica van het plan

De mechanica van het scheppingsplan is een briljant en eenvoudig proces. Elk individu krijgt een Geest die de Nephesh van de Bijbelse structuur is. Het is niet onsterfelijk. Wanneer de persoon sterft, gaat die geest terug naar God die hem heeft gegeven totdat we op de juiste tijd worden opgewekt volgens de alwetendheid van God. Het wordt vollediger uitgelegd in de tekst The Soul (nr. 092). Het is het Plan van God dat de geest van de Nephesh gecombineerd wordt met de Heilige Geest (Nr. 117) hierboven in de laatste fase zodat het individu één wordt met God en de Gastheer door de Geest. Zonder de Heilige Geest de Nephesh of Spirit of Man is gewoon een sterfelijke blauwdruk die de Heilige Geest absorbeert, die hem activeert. Het is in staat om een ​​nieuw wezen te worden in de volgende fase van spiritueel bestaan ​​in een nieuwe dimensie. In die fase zullen we allemaal elohim of theoi worden als zonen van God, zoals Christus zei in Johannes 10:34-36.

Het is in dit proces dat we Consubstantieel worden met de Vader (Nr. 081). Het proces vindt plaats door de genade van God, maar het neemt niet weg dat naleving van de Wet van God (L1), die voortkomt uit Zijn Natuur, niet overbodig is, zoals wordt uitgelegd in de tekst The Relationship Between Salvation by Grace and the Law of God ( nr. 082). Op deze manier worden we één met de Host als Spirituele Zonen van God en regeren we het Universum, met God, vanuit het Heilige Land als de Stad van God (Nr. 180).

Volgorde van het plan

De schepping was gepland en uitgevoerd over een langere periode en was bedoeld om de toekomstige Elohim in staat te stellen geschapen te worden en vervolgens verantwoordelijke wezens te worden die leren om Elohim te worden en voor de schepping te zorgen en deze uit te breiden als onderdeel van de God-familie. De menselijke schepping werd op het juiste moment in die schepping ingevoegd. Het was bekend dat de mens zou zondigen en dat er een heilsplan van de schepping nodig was om het plan te voltooien.

Het Heilsplan was verdeeld in zeven secties van duizend jaar over drie fasen van tweeduizend jaar. Dit zou een werkend voorbeeld zijn onder de Morgenster Azazel, die Satan werd als de aanklager, en zijn deel van de Host (gastheer). De “werkende” fasen zouden dan worden gevolgd door de uitverkoren heiligen van de patriarchen en profeten en de kerk die door de Messias was gesticht voor de derde fase, en die de geboden van God en het geloof en getuigenis van Jezus Christus onderhielden (Openb. 12:17; 14:12). Dat zou de eerste opstanding van de doden zijn (nr. 143A) hierboven.

Het plan werd vertegenwoordigd door de week in de tijdsindeling met de Zes Werkdagen en de Zevende Dags Sabbat van God. De Nieuwe Manen en Heilige Dagen en de Feesten vertegenwoordigden op zichzelf de activiteiten van het Plan van God. De kalender werd de hele schepping bewaard voor Adam en de aartsvaders. De meer gedetailleerde uitleg van de drie fasen wordt uitgelegd in de teksten:

Regel van de Koningen Deel I: Saul (Nr. 282A) ;

Regel van de Koningen Deel II: David (Nr. 282B) ;

Regel van de koningen Deel III: Salomo en de sleutel van David (nr. 282C).

Het plan werd ook gesymboliseerd in de bouw van de tempel van God in Jeruzalem, die wordt uitgelegd in de krant: Rule of the Kings Part IIIB: Man as the Temple of God (nr. 282D ).

Aan het einde van de zesduizend jaar verkeert de wereld in zo’n zonde en beroering door valse religie en overtredingen van de Wet van God dat de Oorlogen van het Einde beginnen. Dit wordt uitgelegd in de volgorde van de waarschuwingen van het laatste kerksysteem en de profeet voorzegd door God in Jeremia 4:15, 16-27:

Gideon’s Force en de laatste dagen (nr. 022) ;

Waarschuwing van de laatste dagen (Nr. 044) ;

Voorbereiding op de oorlogen van het einde (nr. 141A_2) ;

Oorlogen van de laatste dagen en de flesjes (fiolen) van de toorn van God (nr. 141B).

Satan had de hele periode besteed aan het verderven van de mensheid om ze te vernietigen, zoals we hieronder zien.

De wereld barst los in de oorlogen van de Vijfde en Zesde Trompetten:

Wars of the End Part I: Wars of Amalek (nr. 141C).

Dan worden de Getuigen, Henoch en Elia, gestuurd zoals beloofd door God (zie ook Mal. 4:5)

Oorlogen van het einde Deel II: 1260 dagen van de getuigen (nr. 141D).

God zendt dan de Messias zoals voorspeld en waarop de Kerken van God 2000 jaar hebben gewacht:

Wars of the End Deel III: Armageddon en de flesjes van de toorn van God (nr. 141E).

De wereld is zo verdorven en in zo’n zonde zullen ze geen correctie accepteren. Ze doden de Getuigen Henoch en Elia en marcheren vervolgens tegen Christus:

Wars of the End Deel IIIB: Oorlog tegen Christus (nr. 141E_2).

Christus gaat dan verder met het onderwerpen van alle naties en het uitroeien van alle Valse Religie op de planeet en de systemen van valse regering en zonde die voortkomen uit die valse systemen:

Oorlogen van het einde Deel IV: het einde van valse religie (nr. 141F).

Na de terugkeer van de Messias en de eerste opstanding worden de demonen gedurende duizend jaar in de put van Tartaros geplaatst gedurende wat dan een laatste fase is, bestaande uit de zevende duizendjarige periode van de Messiaanse sabbat. De uitverkoren heiligen als geestelijke wezens regeren dan de wereld met Christus gedurende de duizend jaar en de demonen worden later door Christus en de uitverkorenen op hun gedrag beoordeeld. Zie Wars of the End Part IVB: End of the Age (nr. 141F_2).

De demonen worden teruggebracht tot mensen en vervolgens bij de menselijke menigte geplaatst die ze hebben gecorrumpeerd voor heropvoeding in de laatste trainingsperiode van de tweede opstanding en het oordeel van de Grote Witte Troon (nr. 143B). Alle valse predikanten en corrupte priesters, imams en religieuze leiders die Satans systemen en corruptie volgen, zoals we hieronder zien in het gedeelte over valse religie, zullen in dat systeem worden geplaatst en opnieuw worden opgeleid. Velen zullen voor hun eigen veiligheid op korte termijn bescherming moeten krijgen; hoewel de wereld deze figuren zal kunnen zien na de periode van noodzakelijke bescherming zoals we zien in Jesaja hoofdstuk 14 en Ezechiël hoofdstuk 28 (vgl. Oordeel van de demonen (Nr. 080 ) ).

Vanaf het begin van het duizendjarige systeem, gedurende de duizend jaar, beginnen we met het herstel van de planeet:

Wars of the End Deel V: herstel voor het millennium (nr. 141G).

Dan begint het duizendjarige systeem en beginnen we met het trainen van de planeet voor de uitvoering van het Plan van God, wat de mensheid in staat moet stellen om hun ware doel in het Plan van God te bereiken. Dat doel is om Elohim te worden als goden, als mede-erfgenamen met Christus: Wars of the End Part VB: Preparation the Elohim (Nr. 141H).

We zullen nu bekijken hoe Satan zijn absolute best (of slechtste) deed om het Plan van God te vernietigen en aan te tonen dat de mensheid geen geschikt en gepast onderwerp was om Elohim te worden.

Satans aanval op de schepping van de mensheid

Satan probeerde de mensheid op een aantal manieren te vernietigen. Hij kwam eerst tussenbeide door Adam en Eva te laten zondigen en zo hun status te veranderen, en door die zonde kwam de dood in de wereld:

Leer van de erfzonde Deel I: De tuin van Eden (nr. 246).

Vervolgens viel hij de aartsvaders en de genetische structuur van de mensheid aan. Die aanvallen waren zo omvangrijk en zo succesvol dat God de verdorven schepping in de zondvloed uitschakelde. Alleen degenen van wie de structuur niet beschadigd was, zullen worden opgewekt en behandeld in een van beide opstandingen:

Leer van de erfzonde Deel II: De generaties van Adam (nr. 248).

De Wet van God (L1) en het Verbond van God (Nr. 152) werden aan de wereld gegeven door de aartsvaders van Adam tot Noach en vervolgens versterkt door de lijn van Abraham, Lot, Ismaël, Isaak en Jacob en tot Mozes en Aäron bij de Sinaï en verder naar de profeten. De Messias zou uit die lijn getrokken worden als de Nieuwe Morgenster (Num. 24:17).

Satans redenering was eenvoudig. Als het Verbond afhankelijk was van de uitverkorenen die zich aan de Wet van God en het Geloof en Getuigenis van de Messias hielden zoals het was ontvouwd, dan hoefde hij alleen maar de menselijke schepping tot zonde te lokken en hen te scheiden van de Wet van God. Dat was gebaseerd op de grote leugen die aan Adam en Eva was gegeven en die in eerste instantie hun zonde veroorzaakte. Die leugen was: “je zult zeker niet sterven” (vgl. ook De leer van Bileam en Bileams profetie (nr. 204) ).

Hij ontwikkelde deze leugen en vestigde de leer van de onsterfelijke ziel. Die doctrine trachtte mensen te scheiden van het idee en feit dat ze volledig afhankelijk waren van God voor hun opstanding en eeuwig leven.

Satan en valse religie

Vervolgens ontwikkelde hij het idee onder mensen dat ze naar de hemel gingen als ze stierven. Dit idee werd onder de heidenen en gnostici ontwikkeld door middel van de zonne- en mysteriecultus, die een systeem vestigden dat in directe tegenspraak was met de wetten van God en Gods kalender (nr. 156) en het verlossingsplan dat hij onder dat systeem heeft opgesteld. Toen God Zijn systeem openbaarde via de aartsvaders en profeten, zette Satan het tegensysteem en de valse leer op om de mensheid te misleiden en hun redding te voorkomen.

De twee belangrijkste systemen waren in Babylon en in Egypte en gebruikten de Zon en Mysterie Cults (vgl. Mystiek (B7_A) ). Deze aspecten worden ook onderzocht in Mozes en de goden van Egypte (nr. 105) en Het gouden kalf (nr. 222).

Het valse systeem in Babylon zag de directe tussenkomst van God met de vernietiging van Babel en de verandering van het menselijke systeem door een proces dat hun spraak verwarde en hun verspreiding naar verre landen zag.

Dit proces maakte vervolgens het volgende wapen in Satans arsenaal mogelijk, namelijk het zegel dat volgde op valse religie , namelijk oorlog en uit dat conflict kwam verovering en vervolgens pestilentie en dood. Dit aspect wordt behandeld in de tekst De zeven zegels (nr. 140) die ook de vervolging omvat die gepaard gaat met valse religie. Zie ook De zeven bazuinen (nr. 141).

De valse leer van de onsterfelijke ziel kwam van de Grieken als een filosofisch proces. Deze leer wordt behandeld in de tekst De socratische leer van de ziel (nr. B6). De doctrine werd vervolgens gewijzigd vanuit de Griekse filosofie om het vroege christendom te infecteren, zoals uitgelegd in de ontwikkeling van het neoplatonistische model (nr. 017).

Afgoderij werd in het christendom gevestigd door de zon en de mysterieculten in de aanbidding van Mithras en Attis in het westen, Adonis in het oosten en Osiris in Alexandrië. Hun doctrines werden ingevoegd door Binitarian en Trinitarian Misrepresentation of the Early Theology of the Godhead (nr. 127B). Zo was het ook met de doctrines die worden uitgelegd in The Origins of Christmas and Easter (nr. 235).

Satan vestigde al heel vroeg de gnostische ketterij in de kerk, zoals we zien in de tekst Heresy in the Apostolic Church (nr. 089). De ene ketterij volgde de andere op in de kerken totdat ze totaal verdorven waren.

De gnostische doctrines zijn gevestigd als een parasitaire vorm in de drie afzonderlijke systemen van het judaïsme, het heidendom en het christendom en door de Baäl-aanbidding van de zonnecultus.

Het systeem van de moedergodin werd een wereldwijde verbastering van alle religies en vooral het christendom. Het werd bijna altijd gevolgd door het antinomianisme. Zelfs in het jodendom werd het gevolgd door tradities die de wet en de kalender tot op de dag van vandaag ongeldig en corrupt maakten.

De Antinomiaanse corruptie komt aan bod in de teksten:

Vermeende Bijbelse tegenstrijdigheden (nr. 164B)

Antinomiaanse vernietiging van het christendom door misbruik van de Schrift (nr. 164C) ;

Antinomiaanse aanvallen op de wet van God (nr. 164D) ;

Antinomiaanse ontkenning van de doop (nr. 164E).

De wet en het verbond waren met elkaar verbonden en daarom werd antinomianisme gebruikt om beide te vernietigen:

Antinomiaanse aanvallen op het verbond van God (nr. 096D).

De wet werd in onderscheiding gegeven ter voorbereiding op de Messias (vgl. Onderscheiding in de wet (nr. 096) ).

De Messias gaf de wet aan de aartsvaders van Adam tot Abraham, Isaak en Jacob en opnieuw aan Mozes en Aäron bij de Sinaï

212H en 212i ). De artikelen over de Wet en het Verbond, speciaal hier, tonen de hongersnoden voor rebellie (212H) en The Last Great Famine (nr. 212i) die voor ons liggen.

De wet en het getuigenis kwamen door de profeten tot Christus in de menswording. Dat was de Tweede Verklaring van het Verbond aan Israël (vgl. Eerste en Tweede Verklaring van het Verbond (Nr. 096B) en Christendom en Islam in het Verbond van God (Nr. 096C) ).

Satan gebruikte dat onderscheid om tegen de mensen te liegen en de bewering te forceren dat Christus een nieuwe wet had uitgevaardigd die verschilde van de oude wet die was verwijderd of “afgedaan”. Die leugen en de aanvallen op de doop en de Wet en het Getuigenis hebben een enorm aantal mensen van de Eerste Opstanding afgesneden en in de Tweede Opstanding geplaatst.

Satan gebruikte de natuurlijke neiging van de mens tot ongehoorzaamheid en halsstarrige rebellie en traagheid zodanig dat ze alles zullen geloven wat hun verteld wordt om hen ongemak of ongemakken te besparen, en hun vermogen om elkaar te vermoorden droeg alleen maar bij aan de impuls.

Satan viel de kerk aan, waar deze ook gevestigd was. De verdeling is weergegeven in de teksten No.122 . 122A . 122B . 122C en 1 22D.

De vervolging en tekenen van de kerken van God worden getoond in de tekst Rol van het vierde gebod in de sabbatvierende kerken van God (nr. 170).

Deze vervolging is zeer succesvol geweest en bereikt nu zijn laatste fase, zoals uitgelegd in de kranten over WWIII: Empire of the Beast (nr. 299A) ; WWIII Deel II: De hoer en het beest (nr. 299B) en De laatste paus: onderzoek naar Nostradamus en Malachy (nr. 288).

De vestiging van de kerk in Arabië en de ineenstorting tot Hadithic en Shia Islam enz. worden onderzocht in het Commentaar op de Koran in Q001 . Q001A . Q001B . Q001C . Q001D en QS en de Surahs en Appendices zoals vermeld

Dat Satan zo succesvol is geweest, getuigt van de monumentale domheid en goedgelovigheid van de mensheid. Als onderdeel van de grote leugen “je zult zeker niet sterven” bedachten de hoerdochters van de hoer de leugen van de Opname in het protestantisme. De aanvallen op de structuur van het Advent- en millenniumsysteem komen aan bod in de tekst Het Millennium en de Opname (Nr. 095). De trinitarische vervalsingen in de Receptus en de KJV zijn gewoonweg adembenemend (vgl. 164-serie hierboven)

Zo drong ook Satan de Kerken van God binnen in de Sardis en Laodicea systemen met de Opname doctrines en de Ditheist/Binitarian en Trinitarian doctrines en ook andere valse doctrines zoals de Plaats van Veiligheid (Nr. 194). Om de schapen in het gareel te houden vond Armstrong de totaal valse doctrine van de derde opstanding uit, zoals uitgelegd in de tekst Misvatting van de derde opstanding (nr. 166). hoewel veel van de slimmere mensen de doctrine doorzien voor wat het is.

Spoedig zullen we de Getuigen hebben en dan de Messias, en de valse bediening die de schapen verscheurt zal vernietigd worden. Zie ook Van zegels en bazuinen tot de schalen van de toorn van God en het millennium (nr. 141A).

Re: creatie ( vgl. 160 )

De betekenis van het offer van Jezus Christus staat centraal in het geloof. Het is de centrale kwestie van het Nieuwe Testament en is het hoogtepunt van het opofferingssysteem en alles wat het vertegenwoordigde.

Een buitengewone mythe die is ontstaan ​​uit de leerstellige kwesties rond de Godheid en de plaats van Christus binnen die structuur, is dat als Christus niet God zou zijn en een eeuwig bestaand, ongeschapen wezen, zijn offer ontoereikend zou zijn om de mensheid met God te verzoenen. Men wordt dan geleid tot de vraag: “Door welke schriftuurlijke autoriteit wordt zo’n bewering gedaan?” Geen enkele Schrift ondersteunt deze bewering en inderdaad zal worden aangetoond dat het tegendeel waar is. Hoe wordt zo’n claim dan gemaakt of gevorderd? Het antwoord ligt in de ontoereikendheid van de Griekse filosofie en het verkeerde begrip van de aard van het bijbelsysteem en het doel van de schepping.

Deze hele vraag moet dan in twee delen worden beantwoord. Het ene deel gaat over het doel van de schepping, het andere deel gaat over het bijbelsysteem. In dat nummer moeten de tekortkomingen van de Griekse filosofie worden blootgelegd door vergelijking met bijbelteksten.

De creatie

De schepping wordt voor het eerst uitgelegd in Genesis hoofdstuk 1. De meeste mensen nemen op basis van deze tekst aan dat dit de verklaring is van het begin van de schepping. Die aanname is erg ruim. Het toont een gebrek aan begrip van de boodschap van de generaties van de hemelen en van de aarde die worden genoemd in Genesis 2:4. Het boek Genesis toont de verdelingen van de structuur.

Dus de schepping was in generaties. Er waren opeenvolgingen van de schepping, en de verzen 1-3 in Genesis hoofdstuk 2 gaan over de generaties van de hemel en de aarde.

Generatie 1

De eerste generatie is verdeeld in twee structuren: het begin en het pre-begin.

Het voorbegin is die periode voordat God begon te scheppen. In die periode was er één ware God (Joh. 17:3; 1Joh. 5:20) die alleen onsterfelijk is (1Tim. 6:16). Er bestond niets anders. Hij was alleen en eeuwig. Hij was alwetend in de zin dat Hij alle ware proposities kende en Hij was almachtig in de zin dat Hij alles kon doen wat logischerwijs mogelijk is. Zijn intrinsieke onsterfelijkheid betekende dat hij niet kon sterven. Hij was volmaakt goed (Marcus 10:18). Hij was de Alfa en Hij is de Omega (Openbaring 1:8).

Openbaring 1:8 “Ik ben de alfa en de omega”, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige. (RSV)

De KJV geeft de tekst weer

Openbaring 1:8 Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komt, de Almachtige. (NBG)

De woorden ho theos of The God zijn met opzet weggelaten uit de Engelse tekst (zie Marshall’s Greek-English Interlinear ). Dit is om te proberen God met Christus te verwarren of om de indruk te wekken dat het Christus is die spreekt, wat duidelijk niet uit de tekst van Openbaring 1:1 komt. Die tekst zegt duidelijk dat de Openbaring de Openbaring van Jezus Christus is die God hem gaf.

Alleen God is de Alfa en de Omega. Dit gevoel is dat hij alleen de eerste was als een onsterfelijk wezen, dus is hij alfa. Hij is voortdurend actief, dus Hij is en Hij zal worden en Hij is de Almachtige. Dus de Omega, of het eindresultaat zelf, is dit Wezen. De schepping is dus gericht op dit Wezen en is op zichzelf het einddoel van haar activiteit. Zo schept God Zichzelf in uitgebreide zin. We zien dit in Exodus 3:14.

Exodus 3:14 En God zei tot Mozes: IK BEN DIE IK BEN; en hij zei: Zo zult u tegen de kinderen van Israël zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. (NBG)

De tekst hier is ‘ ehyeh’asher’ehyeh. _ De betekenis, volgens The Companion Bible, is dat ik zal zijn wat ik zal zijn (of worden ). God verklaarde aldus Zijn activiteit en intentie. Er zijn hier twee acties. Exodus 3:12 laat zien dat het Wezen dat tot Mozes spreekt, de beoogde aanbidding van de God Zelf ( eth ha’ Elohim ) op de berg vermeldt. Dit Wezen maakte deel uit van de activiteit van God onder leiding.

De God was Eloah . wat in het enkelvoud is en geen meervoud toelaat en als zodanig het voorwerp van aanbidding is van alle daaropvolgende activiteiten (Deut. 5:6-7; 6:4 ( elohenu ); Ezra 4:24 tot 7: 28). De eerste activiteit van Eloah was het voortbrengen van de elohim (Gen. 1:1). Dit zijn de zonen van God, de Allerhoogste God (Deut. 32:8 (NBG); Job 1:6; 2:1; 38:4-7). De elohim waren het begin van de activiteiten van de wil van de Allerhoogste God. Eloah of ‘ Elahh (in het Chaldeeuws) (Dan. 4:2).

Openbaring 4:9-11 En telkens wanneer de levende wezens glorie. eer en dank betuigen aan hem die op de troon zit, die voor eeuwig en altijd leeft. 10 vallen de vierentwintig oudsten neer voor hem die op de troon zit en aanbid hem die leeft voor eeuwig en altijd; ze wierpen hun kronen voor de troon, terwijl ze zongen: 11 “U bent het waard, onze Heer en God, om glorie. eer en macht te ontvangen, want u hebt alle dingen geschapen, en door uw wil bestonden ze en werden ze geschapen.” (RSV)

De Elohim vormen de Raad van Ouderen waarvan de samenstelling wordt vermeld in Openbaring hoofdstuk 4 en 5. Christus is een van deze Wezens (Openbaring 5:6). Ze worden herhaaldelijk genoemd in de Psalmen (Ps. 82:1; 82:6; 86:8; 95:3; 96:4; 97:7; 97:9; 135:5; 136:2; 138:1). Zij zijn de middelen van de activiteiten van de wil van God. Christus werd boven zijn partners gezalfd door zijn Elohim, of God (Ps. 45:6-7; Hebr. 1:8-9), maar dit was een latere gebeurtenis, zoals we zullen zien. God bestond alleen als Eloah voordat Hij zich uitbreidde tot een veelvoud door de elohim als Zonen van God te creëren of voort te brengen.

De spirituele schepping gaat logischerwijs vooraf aan de fysieke schepping.

Hebreeën 11:3 Door het geloof begrijpen wij dat de wereld is geschapen door het woord van God, zodat het zichtbare is ontstaan ​​uit dingen die niet verschijnen. (RSV)

De tekst luidt dat de leeftijden (eeuwen / tijden) werden aangepast door een woord ( remati ) van God. De leeftijden werden zo aangepast dat het ding dat werd of werd gecreëerd voortkwam uit dat wat niet werd gezien of niet fysiek was. Als de fysieke schepping voortkwam uit de geestelijke, betekent dit dan dat God als Geest in alle materie is? Nee, dat betekent niet dat. Een dergelijke bewering is animisme. Het geschapen geestelijke is de basis van het geschapen stoffelijke. Geest is niet noodzakelijkerwijs een verlengstuk van God, tenzij verleend door de Heilige Geest als de kracht van God.

Het begin waarnaar in de Bijbel wordt verwezen is dus een activiteit van de schepping van God, die is aangepast aan Zijn voorafgaande geestelijke activiteit en schepping. Die activiteit omvatte de schepping van de elohim, wat Zijn eerste handeling of reproductie was. De geestelijke schepping begon dus en vanuit die activiteit van God als Eloah, begon de elohim (een meervoudswoord afgeleid van Eloah ) zich bezig te houden met de fysieke schepping. We begrijpen dat Christus een van deze elohim was en instrumenteel was in deze scheppingsactiviteit.

Johannes 1:1 wordt vaak aangehaald door trinitariërs en binitaristen om de eeuwigheid van Christus te verdedigen, omdat ze geen antwoord hebben op de veelheid aan teksten die laten zien dat er maar één ware God is (Joh. 17:3; 1Joh. 5:20) die alleen is onsterfelijk (1Tim. 6:16) en die Christus gaf om leven in zichzelf te hebben (Joh. 5:26).

Johannes 1:1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. (RSV)

De simpele kwestie van deze tekst is dat hij verkeerd is vertaald door Trinitariërs, zoals de Jehova’s Getuigen (JW’s) consequent hebben opgemerkt. De volgorde van de JW-vertaling is echter een poging om de KJV te volgen in plaats van de letterlijke tekst. De tekst luidt:

En arche en ho logos,

In (het) begin was het woord

kai ho logos en pros ton theon .

en het woord was bij [de] God

kai theos en ho logos

en [een] god was het woord

[en proston theon zou moeten lezen “was jegens (de) God”, wat betekent met in de zin van dienstbaarheid].

Opgemerkt moet worden dat de term ton theon of de accusatief ( vierde naamval, lijdend voorwerp) identificatie van God alleen wordt gebruikt voor de Vader, zoals in Johannes 1:18. De Vader is dus de God. Christus als logos wordt hier in de nominatief (eerste) naamval genoemd. Er is geen onbepaald lidwoord in het Grieks. Het moet worden afgeleid uit de betekenis van de passage (zie Marshall’s Interlinear . Intro., p. ix). Hier is er een duidelijk onderscheid tussen de God en die god die de logos was. Dit is een weerspiegeling van Psalm 45:6-7 en Hebreeën 1:8-9.

Zo zou de JW-tekst misschien moeten luiden en een god was het woord niet en het woord was een god, maar dat is nauwelijks een serieus probleem. De betekenis is dat alleen de God bestond vóór het begin der tijden in blijvende eeuwigheid. Alleen Hij is onsterfelijk (1Tim. 6:16). Hier wordt gezegd dat Christus in het begin bij God is. Daarom was hij het begin van de schepping van God (Openbaring 3:14). Johannes legt de betekenis van Johannes 1:1 uit in Johannes 1:14-18; 1Johannes 5 (in het bijzonder v. 20); en Openbaring 3:14.

Het begin is opgedeeld in fasen waarvan we begrijpen dat het betrekking heeft op de schepping van de hemel en de aarde.

Genesis 1:1 tot 2:7

1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Elohim (Hebr. accent athnach die God benadrukt; zie The Companion Bible, fn. tot v. 1) schept hier in overeenstemming met de wil van Eloah als de Alpha, de singulariteit. Dit is de Elohim of God als Schepper die in koor optreedt als het hoofd van een orde van wezens (Gen. 1:1 tot 2:3). Dit is het begin van de materiële schepping. We kunnen alleen attributen van de substructuur van materie afleiden, aangezien deze momenteel niet kan worden gemeten. We weten veel over de causale theorie en ook over de directionaliteit van de tijd. Dit zijn ingewikkelde filosofische en wetenschappelijke kwesties. Ze zijn het onderwerp van een apart werk. Het is eenvoudig genoeg om hier te zeggen dat causaliteit singularistisch is en dat singulariteit Eloah is en tijd is directioneel, zoals werd aangetoond in het artikel Creation: From Anthropomorphic Theology to Theomorphic Anthropology (nr. B5). In dat werk werd aangetoond dat er geen absolute schepping kan zijn. In die zin, als God Zijn attributen oorspronkelijk niet bezat, zou het voor Hem onmogelijk zijn om ze te hebben geschapen. Dus moet Hij die attributen geven aan die wezens die verschijnen in de volgorde van Zijn schepping. Daarom moet God aan Christus en de andere zonen of erfgenamen attributen verlenen, zoals onsterfelijkheid, alwetendheid, almacht, volmaakte goedheid en volmaakte liefde. Dit moet worden gedaan door een mechanisme dat Zijn aard en macht verleent. Dit kan alleen de Heilige Geest zijn. Dit lijkt het geval te zijn in Romeinen 1:4, maar we zullen die kwestie later onderzoeken.

De creatie van de fysieke structuur bestaat uit twee delen. Petrus legt dit uit door te verwijzen naar de wereld van toen (2 Petr. 3:5-6); en naar de hemelen en de aarde die er nu zijn (2Petrus 3:7). Men zou kunnen beweren dat Petrus alleen verwees naar de pre- en post-zondvloedperiodes, maar dit is een aanname. Een dergelijke aanname houdt evenmin in dat de hemelen die er toen waren, niet verder werden verdeeld door een catastrofe. Men zou zelfs kunnen aannemen dat een dergelijke notie impliciet aanwezig was in het argument van de verdeling van de leeftijden. Het is zeker dat de wereld oud is en een grote diversiteit aan wezens bevatte in stadia die door een catastrofe werden weggevaagd.

De wereld die toen was, had een doel en bedoeling, maar werd vernietigd. Het doel van de schepping kan alleen worden afgeleid uit de bijbelse notaties en wat we weten van de wetenschap. Archeologie vertelt ons dat er een uitgebreide schepping was, die in wezen niet-zoogdierachtig was en geen mensen of mensachtigen bevatte. Deze creatie was abrupt onderbroken. De humanoïde structuur verschijnt onlangs in de geschiedenis van de aarde. Ongeveer 100.000 jaar geleden verscheen er een mensachtige vorm op de planeet en maakte plaats voor een andere niet-verwante soort, die zo’n 40.000 jaar geleden verscheen. De moderne wetenschap stelt nu dat de mens een gemeenschappelijke DNA-afkomst had uit een bron ergens in het systeem Afrika/Midden-Oosten en dat ze zich in eerdere theorieën vergist hebben met betrekking tot de leeftijd en diversiteit van mensachtigen. Ze erkennen een gemeenschappelijke voorouderlijke stam en schrijven die gemeenschappelijkheid toe aan de mensachtigen gedurende die periode van 100.000 jaar. Later zal blijken dat dit een vergissing is. Het zal duidelijk worden dat de mensachtigen die voorafgingen aan de adamische structuur niet verwant waren en een ander doel hadden. Dit doel kan worden gereconstrueerd uit de Bijbel. De creatie van deze mensachtigen moet echter een zodanig doel hebben gehad dat de DNA-interactie van deze soorten mogelijk werd gemaakt. Dit wordt in de paper behandeld De Nephilim (Nr. 154) en ook Creation, ibid.

Het einde van de hemel die toen was

De eerste schepping lijkt te zijn geruïneerd door oorzaken die we alleen maar kunnen proberen te reconstrueren. De tweede verwoesting in de zondvloed is het enige verslag dat we hebben. Het eerste moet worden afgeleid.

Genesis 1:2 En de aarde was woest en ledig; en duisternis lag op de diepte. En de Geest van God zweefde over het oppervlak van de wateren.

Een concept hier is dat de schepping tot stand kwam zonder vorm en leegte of tohu en bohu. De termen tohu en bohu vereisen niet dat er geen leven is, aangezien de termen opnieuw worden gebruikt in Jeremia 4:23, maar de Heer stelt duidelijk dat Hij in vers 27 geen volledig einde zal maken. Dit is de recreatietheorie die uitgaat van een recente herschepping.

Men zou ook kunnen stellen dat de wateren de oerwateren waren van de mythen uit het Nabije Oosten, of men zou kunnen stellen dat de wateren het equivalent waren van de oerknalschepping van materie en het uitdijende heelal vanuit een bepaald punt en niet vanuit een ander punt. tijd ruimte volume selectie van 10 tot de 10e tot de 123e macht (zie R. Penrose. The Emperor’s New Mind ). Dit specifieke punt kan worden beschouwd als het punt van creatie van het niet-fysieke naar het fysieke. Uit de relativiteitstheorie kunnen we afleiden dat energie, massa etc. gelijkwaardige uitdrukkingen zijn van een enkele fundamentele essentie. We zouden deze substantie Geest noemen. Geest is niet te zien. Zo wordt de Bijbel begrepen als hij zegt dat de dingen die gezien worden gemaakt zijn van de dingen die niet gezien worden.

Het onderscheid in materie komt waarschijnlijk voort uit de rangschikking van spirituele energie in groeperingen en rotaties met verschillende snelheden, die de combinatie en structuur van de subatomaire en de atomaire deeltjes bepalen. Door de atomaire structuur te splitsen komt energie vrij, wat een uitdrukking is van de Geest. Geest kan ook materie binnendringen door interactie met zijn deeltjes.

Uit de teksten kunnen we binnen deze theorie opmaken dat de vernietiging moet plaatsvinden in de volgorde van de uitleg van de daaropvolgende activiteit van Genesis. Het lijkt erop dat hier in de tekst gemakkelijker dan elders een discontinuïteit of een onderbreking in de activiteit van de schepping kan worden afgeleid. Het lijdt echter geen twijfel dat discontinuïteit of ondergang in de fysieke schepping een bijbels standpunt is en vanuit het gezichtspunt van het geloof niet kan worden ontkend. Het scheppingsverhaal lijkt hier eerder betrekking te hebben op het aardsysteem dan op het algemeen in het universum, maar het kan van het algemene tot het specifieke zijn; met andere woorden van het heelal naar het planetenstelsel.

De Hemelen en de Aarde die nu zijn: De Zesdaagse Schepping

Genesis 1:3-5 En God zei: Laat er licht zijn, en er was licht. 4 En God zag het licht, dat het goed was: en God scheidde het licht van de duisternis. 5 En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. En de avond en de ochtend waren de eerste dag.

De term die in vers 3 wordt gebruikt, is niet het werkwoord zijn en daarom wordt het licht laten worden (zie fn. tot v. 3 in The Companion Bible ). Zo stellen we de voorwaarde voor het creëren van systemen van de vierde dag.

Genesis 1:6-31 En God zei: Laat er een uitspansel zijn in het midden van de wateren, en laat het de wateren van de wateren scheiden. 7 En God maakte het uitspansel en scheidde de wateren die onder het uitspansel waren van de wateren die boven het uitspansel waren: en zo was het. 8 En God noemde het uitspansel hemel. En de avond en de morgen waren de tweede dag. 9 En God zei: Laat de wateren onder de hemel samenvloeien tot één plaats, en laat het droge land verschijnen: en het was zo. 10 En God noemde het droge land aarde; en het samenkomen van de wateren noemde hij zeeën: en God zag dat het goed was. 11En God zei: Laat de aarde gras voortbrengen, het kruid dat zaad voortbrengt, en de vruchtboom die naar zijn soort vruchten voortbrengt, waarvan het zaad in zichzelf is, op de aarde: en zo was het. 12 En de aarde bracht gras voort, en zaaddragend kruid naar zijn soort, en de vruchtdragende boom, waarvan het zaad in zich was, naar zijn soort: en God zag dat het goed was. 13 En de avond en de morgen waren de derde dag. 14 En God zei: Laat er lichten zijn aan het uitspansel van de hemel om de dag van de nacht te scheiden; en laat ze zijn voor tekenen, en voor seizoenen, en voor dagen en jaren: 15 En laat ze zijn voor lichten aan het uitspansel van de hemel om licht te geven op de aarde: en het was zo. 16En God maakte twee grote lichten; het grotere licht om over de dag te heersen, en het kleinere licht om over de nacht te heersen: hij maakte ook de sterren. 17 En God plaatste ze aan het firmament van de hemel om licht te geven op de aarde. 18 en om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht van de duisternis te scheiden: en God zag dat het goed was. 19 En de avond en de morgen waren de vierde dag. 20 En God zei: Laat de wateren het bewegende wezen dat leven heeft overvloedig voortbrengen, en het gevogelte dat boven de aarde kan vliegen in het open firmament van de hemel. 21 En God schiep grote walvissen en elk levend wezen dat beweegt, die de wateren overvloedig voortbrachten, naar hun soort, en al het gevleugelde gevogelte naar zijn soort: en God zag dat het goed was. 22 En God zegende hen, zeggende: Wees vruchtbaar en word talrijk, en vul de wateren van de zeeën, en laat het gevogelte talrijk worden op de aarde. 23 En de avond en de morgen waren de vijfde dag. 24 En God zei: Laat de aarde het levende wezen naar zijn soort voortbrengen, vee en kruipend gedierte, en het gedierte van de aarde naar zijn soort: en het was zo. 25 En God maakte het gedierte der aarde naar zijn soort, en het vee naar zijn soort, en alles wat op de aarde kruipt naar zijn soort: en God zag dat het goed was. 26En God zei: Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, en over het gevogelte in de lucht, en over het vee, en over de hele aarde, en over alle kruipend ding dat op de aarde kruipt. 27 God schiep de mens dus naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep hij ze. 28 En God zegende hen, en God zei tot hen: Wees vruchtbaar en word talrijk en vervul de aarde en onderwerp haar: en heers over de vissen van de zee, en over het gevogelte in de lucht, en over al wat leeft. die over de aarde beweegt. 29En God zei: Zie, Ik heb u al het zaaddragende kruid gegeven dat op de hele aarde is, en elke boom waarin de vrucht is van een boom die zaad voortbrengt; voor jou zal het voor vlees zijn. 30 En aan al het gedierte van de aarde, en aan al het gevogelte in de lucht, en aan al wat op de aarde kruipt , waarin leven is, heb Ik elk groen kruid tot spijs gegeven: en zo was het. 31 En God zag alles wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. En de avond en de morgen waren de zesde dag.

Genesis 2:1-7 Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en heel hun leger. 2 En op de zevende dag beëindigde God zijn werk dat hij had gemaakt; en hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat hij had gemaakt. 3 En God zegende de zevende dag en heiligde die: omdat hij daarop had gerust van al zijn werk dat God schiep en maakte. 4 Dit zijn de generaties van de hemel en van de aarde toen ze werden geschapen, op de dag dat de HERE God de aarde en de hemel maakte, 5 en elke plant van het veld voordat het in de aarde was, en elk kruid van de veld voordat het groeide: want de HERE God had het niet laten regenen op de aarde, en er was geen mens om de grond te bewerken. 6Maar er steeg een nevel op van de aarde en bevochtigde de hele aardbodem. 7 En de HERE God formeerde de mens uit het stof van de aardbodem, en blies de adem des levens in zijn neusgaten; en de mens werd een levende ziel. (NBG)

Het is niet cruciaal of dit een herscheppingsverhaal is of een algemene gebeurtenis. Dit proces is een goede verklaring van wat we weten van de moderne wetenschap van het scheppingsproces van de algemene verspreiding van het heelal en de formulering van materie. De mens werd dus aan het einde van de reeks geschapen en lijkt het object van de fysieke schepping te zijn. De moderne wetenschap lijkt inderdaad tot de conclusie te komen dat een intelligente mens alleen mogelijk is binnen de korte tijdspanne van een paar miljoen jaar van het leven van de belangrijkste sterrenstelsels. Dus de planeet heeft een eindig doel en de fysieke schepping is niet het doel van de schepping op zich.

De spirituele schepping werd op orde gebracht door de elohim, en Christus was de centrale spirituele entiteit in dit proces.

Kolossenzen 1:15-16 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping; 16 Want in hem is alles geschapen, in de hemel en op aarde, zichtbaar en onzichtbaar, of het nu gaat om tronen of heerschappijen, overheden of autoriteiten, alles is door en voor hem geschapen. (RSV)

Zo werd Christus een beeld van de onzichtbare God. Hij was de prototokos of eerstgeborene van elk schepsel (NBG).

Kolossenzen 1:15-16 Die het beeld is van de onzichtbare God, de eerstgeborene van alle schepselen: 16 Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemel en die op de aarde zijn, zichtbaar en onzichtbaar, hetzij tronen, of heerschappijen, of overheden, of machten: alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen: (NBG)

Merk op dat Christus als de eerstgeborene van elk schepsel ( ktiseos van ktisma ) de ektisthe of fabrikant of maker was van de organisatiestructuur. Hij maakte de tronen en de heerschappijen, de heerschappijen, vorstendommen en autoriteiten. Dit zijn geen spirituele wezens. Het zijn overheden (bestuurders). Hij heeft de elohim niet gemaakt. Hij structureerde hun heerschappijen en hun orde. Hijzelf was trouw aan Hem die hem gemaakt heeft (SGD 4160 poeio ) (Hebr. 3:2). Christus werd aangesteld (SGD etheken van theoo tot plaats (rechtop)) erfgenaam van alle dingen (Hebreeën 1:2).

Het woord in Hebreeën 3:2 is gemaakt en wordt alleen vertaald zoals het in dit geval wordt gebruikt om de voor de hand liggende implicaties voor trinitariërs te vermijden. Het juiste woord voor benoemd wordt niet gebruikt.

De vraag wordt dan gesteld door Trinitariërs of Binitarians : “Waarom zou God Christus en de andere entiteiten elohim of de Engelenmenigte noemen (zonen van God (Dan. 3:25); Chald. Elahin, wiens woning niet bij mensen is (Dan. 2:11; 4:8)), en dan de moeite nemen om een ​​menselijke soort te maken?” Welk doel dienen deze twee aspecten van de schepping?

Het kan worden opgemerkt dat deze vorm van redeneren dezelfde problemen oproept voor het concept van de engelenschare en vervolgens Christus als een andere, tweede, mede-eeuwige godheid voor Binitarians. binitair is een beleefde term voor een ditheïst in een christelijke gedaante. Ze zijn echter geen monotheïsten en verschillen filosofisch niet van andere ditheïsten, behalve wat betreft de activiteit van de goden, zoals in het zoroastrisme. In het geval van Trinitariërs worden we geconfronteerd met een nog mysterieuzer probleem, dat in strijd is met de rede en wordt verdedigd door een beroep te doen op het mysterie. Trinitariërs hebben ook het standpunt van de mysterieculten overgenomen met betrekking tot de beklimming naar de hemel of de afdaling naar de hel bij de dood in plaats van de fysieke opstanding van de Bijbel. Dit aspect van het gnosticisme en de mysteriën werd specifiek veroordeeld door Justinus de Martelaar en de vroege kerk. Het was de manier waarop men christenen onderscheidde van niet-christelijke bedriegers.

Binitaristen (vooral degenen die de opvattingen overnemen die Herbert Armstrong in zijn laatste jaren verwoordde zoals verwoord in het Mysterie der Eeuwen ) zijn van mening dat de engelen slechts bewakers van het systeem zijn. Misschien wordt het beter de Grote Tuintheorie van het Universum genoemd. waar het werd verknoeid door rebellie, en God vervolgens deze mensen schiep om deze opstandige engelen te vervangen. Christus was een tweede God, mede-eeuwig met de Vader, maar op de een of andere manier gewillig inferieur. De menselijke uitverkorenen zullen superieur worden en van een andere orde en type dan de Engelenmenigte. De engelen kunnen nooit elohim worden, wat een meervoudswoord is, dat van toepassing is op God als familie, maar momenteel slechts op twee entiteiten. Deze visie negeert simpelweg de hele structuur van de Psalmen en de verschillende teksten die over de elohim gaan. Het is ernstig bijbels onsamenhangend en bevat beschuldigingen tegen de alwetendheid en almacht van God.

Christus was de tweede God van Israël, maar hij was niet mede-eeuwig. Dit punt is onderzocht door Alan F. Segal. Two Powers in Heaven Early Rabbinic Reports About Christianity and Gnosticism, EJ Brill, Leiden, 1977, en ook door M. Barker. THE GREAT ANGEL A Study of Israel’s Second God, SPCK, Londen, 1992. Larry Hurtado probeert in zijn werk One God One Lord Early Christian Devotion and Ancient Jewish Monotheism, SCM Press, 1988, een pleidooi te houden voor de binitaire aard van de vroege kerk. Hij zegt:

Ik beweer dat de voorgaande devotionele innovaties mijn beweringen ondersteunen ( a ) dat vroegchristelijke devotie nauwkeurig beschreven kan worden als binitair van vorm, met een prominente plaats voor de opgestane Christus naast God, en ( b ) dat deze binitaire vorm kenmerkend is in de brede en diverse joodse monotheïstische traditie die de directe achtergrond vormde van de eerste christenen, onder wie deze devotionele praktijken hun oorsprong vonden (p. 114).

Hurtado ontwikkelt wel het niet-trinitarische karakter van de vroege kerk, maar slaagt er niet in correct om te gaan met de vraag van de Grote Engel als Christus, die Barker probeert uit te leggen binnen een orthodox kader en faalt. Ze laten echter allemaal min of meer zien dat de Grote Engel een elohim was. Niemand is zo brutaal om deze elohim gelijk te stellen aan de God. Hurtado laat zien dat het binitarisme is ontwikkeld met betrekking tot de opgestane Christus en onderscheidend is van en niet bezig is met zijn pre-existentie in het judaïsme als de Grote Engel.

De structuur van de vroege kerk kan op zijn best alleen als binitair worden beschouwd vanuit delegatie volgend op de opstanding (Romeinen 1:4) en niet vanuit het eeuwige bestaan ​​van Christus. Christus en de Host waren allemaal het product van Gods activiteit en wil.

God is alwetend en daarom kende Hij de uitkomst van de activiteiten van de rebellenschare toen ze werden geschapen. Hij verordineerde Christus als het Lam geslacht vanaf de grondlegging van de wereld, en schreef de namen van de uitverkorenen in het boek des levens. vóór de grondlegging van de wereld.

Openbaring 13:8 en allen die op aarde wonen, zullen het aanbidden, een ieder wiens naam niet vóór de grondlegging van de wereld is geschreven in het boek des levens van het Lam dat geslacht is. (RSV)

Het was dus niet alleen bekend dat Christus zou worden gedood voordat de wereld werd neergelegd, maar ook de namen van de uitverkorenen waren allemaal bekend en opgenomen in het Boek van God voordat de wereld werd gevormd. Dat is de omvang van de alwetendheid van God. Christus is duidelijk niet alwetend, want er waren dingen die hij niet wist, zoals het uur van zijn wederkomst (Marcus 13:32), en ook de Openbaring die hem door God was gegeven.

God wist dus dat het hemelse leger in opstand zou komen en Hij wist ook dat Christus niet alleen geofferd zou moeten worden, maar ook dat hij gehoorzaam zou zijn tot de dood en zo een nieuwe groep zou introduceren in de categorie van elohim (Zach. 12:8 ) als hijzelf was een elohim aan hun hoofd.

Filippenzen 2:5-11 Heb deze gezindheid onder elkaar, die de uwe is in Christus Jezus. 6 die, hoewel hij in de gestalte van God was, de gelijkheid met God niet als iets te begrijpen achtte. 7 maar zichzelf ontledigde door de gestalte van een dienaar, geboren in de gelijkenis van mensen. 8 En in menselijke gedaante gevonden, vernederde hij zich en werd gehoorzaam tot de dood, zelfs de dood aan een kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam gegeven die boven elke naam is. 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen, in de hemel en op aarde en onder de aarde. 11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. (RSV)

Christus was dus in de vorm of de morphe van God. Hij was een beeld van God zoals wij gelijkvormig zijn aan het beeld van God door het beeld van Christus (Romeinen 8:29). Wij doen dit zoals Christus deed door deel te hebben aan de goddelijke natuur (2 Petr. 1:3-4). Wij zijn dus mede-erfgenamen met Christus (Rom. 8:17; Gal. 3:29; Tit. 3:7; Hebr. 1:14; 6:17; 11:9; Jak. 2:5; 1 Petr. 3). :7). Dit doel van God was onveranderlijk (Hebreeën 6:17). Christus probeerde niet, zoals Satan probeerde (Jes. 14:12-14; Ezech. 28:14-18), gelijkheid met God te begrijpen. Hij werd een mens en was gehoorzaam tot de dood, zelfs tot de dood op de paal. Christus is dus niet gelijk aan God en zocht geen gelijkheid met Hem.

We zien dus dat Christus God gehoorzaamde door mens te worden. Zijn offer was een bevel van de Vader om het doel van de Vader te bereiken, dat vanaf het begin, vóór de grondlegging van de wereld, bekend was.

Er wordt duidelijk gezegd dat de menselijke menigte de broeders van de engelen zijn (Openbaring 12:10; 22:9) en de uitverkorenen zullen bij de opstanding gelijk worden aan de engelen (Lukas 20:36 isaggelos).

De schepping moet dus een samenhangend geheel voortbrengen en Openbaring 5 laat zien dat de uitverkorenen koningen en priesters over die structuur zullen worden. Dus waarom schiep God ons dan niet gewoon allemaal tegelijkertijd met dezelfde eigenschappen? Waarom waren er twee structuren en welk doel dienden ze? Het antwoord is simpel.

In een enkele scheppingsstructuur zou er nog steeds een opstand zijn geweest. Satan zou nog steeds in opstand zijn gekomen, ook al was hij perfect vanaf zijn schepping. De zonen van God in zowel de engelachtige als de menselijke menigte moesten vrije keuze hebben of ze zijn gewoon robots. Christus moest gezondigd kunnen hebben of hij is een robot en er is geen oordeel van Satan. In alle opzichten werd hij verzocht zoals wij (Hebr. 4:15).

De engelenschare moest gezinsverantwoordelijkheid krijgen. Dat werd gedaan door rentmeesterschap van mensen en de fysieke schepping. Een spiritueel wezen hoeft geen geloof te oefenen in het bestaan ​​van God, maar een fysieke gastheer wel. Door interactief testen werd elk element geleerd en uitgeprobeerd in hun respectievelijke taken. Christus oefende geloof door een geestelijk bestaan ​​af te leggen en een mens te worden die volledig afhankelijk was van de wil en macht van zijn God voor leven en opstanding tot eeuwig leven.

Christus deed dat om twee redenen. De eerste reden was dat hij gehoorzaam was aan zijn God. De tweede reden was dat hij als de Engel van Jehova (zie de paper De Engel van YHVH (Nr. 024) ) de geestelijk leider van Israël was en dat mensen en de wereld totaal afhankelijk waren van de onbaatzuchtige toewijding van een ander wezen om hen te verlossen. Naar god. Hij was de elohim en engel die Israël verloste (Gen. 48:15-16).

Genesis 48:15-16 En hij zegende Jozef en zei: God, voor wie mijn vaders Abraham en Isaak hebben gewandeld, de God die mij mijn hele leven tot op de dag van vandaag voedde. 16 de engel die mij verloste van alle kwaad, zegen de jongens; en laat mijn naam erop genoemd worden, en de naam van mijn vaderen Abraham en Isaak; en laat ze uitgroeien tot een menigte in het midden van de aarde. (NBG) (14Maar Israël stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel deze de jongste was, en hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was.

15En hij zegende Jozef en zei:

De God voor Wiens aangezicht mijn vaderen, Abraham en Izak, gewandeld hebben,

de God Die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag,

16de Engel, Die mij verlost heeft van al het kwaad, zegene deze jongens,

zodat door hen mijn naam genoemd zal blijven, en de naam van mijn vaderen Abraham en Izak

en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. HSV)

Deze elohim was een engel. Hij verloste Israël zowel als mens als natie. God koos hem om dat werk te doen omdat hij hun Hogepriester zou zijn. Om te leiden, moeten we bereid zijn ons leven voor elkaar te geven. Christus was bereid om dat te doen en zo kwalificeerde hij zich om een ​​zoon van God te worden in kracht vanaf zijn opstanding uit de dood door de werking van de Heilige Geest (Romeinen 1:4).

1996 – 2023 Christian Churches of God, alle rechten voorbehouden

De materialen op deze website mogen op geen enkele manier worden gereproduceerd, vertaald of bewerkt zonder de uitdrukkelijke toestemming van CCG, behalve dat uitdrukkelijke toestemming is verleend om het bericht als geheel te reproduceren in het CCG-format.

Dit document is beschikbaar op de World Wide Web-pagina.

20230526 Over fundamentele Christelijke doctrines

Van remantradio.org. Google translate

Fundamentele doctrines door Pilgrim 05-08-20

Fundamentele doctrines

(Ed.: wat voor daar geldt, geldt ook waarcshijnlijk voor hier)

In december 2003 bewees de Barna Research Group onomstotelijk wat velen al geruime tijd vermoedden en vreesden. Er is een ernstige crisis over het ontbreken van een bijbels wereldbeeld onder Amerikanen, zowel buiten als binnen de kerk. Nu moeten we eerst opmerken dat de definitie van de Barna Groep van een bijbels wereldbeeld niet ingewikkeld was. Het feit is dat het vrij eenvoudig en basaal was, overtuigingen waarvan je zou verwachten dat kinderen die regelmatig naar de zondagsschool gaan, het zouden weten en bevestigen. Een fundamenteel bijbels wereldbeeld werd gedefinieerd als:

1) Het geloof in absolute morele waarheden.

2) Het geloof dat absolute morele waarheden worden geopenbaard in en gedefinieerd door de Bijbel.

3) Het geloof dat Jezus een zondeloos leven leidde.

4) Het geloof dat God de almachtige en alwetende Schepper van het universum is die het vandaag de dag soeverein regeert.

5) Het geloof dat verlossing een geschenk van God is en niet verdiend kan worden.

6) Het geloof dat Satan echt is.

7) Het geloof dat een christen de verantwoordelijkheid heeft om zijn geloof in Christus met anderen te delen.

8) Het geloof dat de Bijbel nauwkeurig is in al zijn leringen.

Gezien de postmoderne verwerping van de waarheid als een vaste, universele, objectieve realiteit, is het niet verwonderlijk dat slechts 4% van de Amerikanen een fundamenteel bijbels wereldbeeld van denken heeft.

De echte schok kwam echter toen werd ontdekt dat slechts 9% van degenen die beweren wedergeboren te zijn, een bijbels wereldbeeld hebben. De cijfers waren zelfs nog lager bij andere religieuze classificaties: protestanten (7%), volwassenen die protestantse kerken bezoeken (2%) en katholieken (minder dan de helft van 1%). De denominaties die de meeste volwassenen met een bijbels wereldbeeld voortbrachten, waren niet-confessionele protestantse kerken (13%), pinksterkerken (10%) en baptistenkerken (8%).

Om bijbels te leven moeten we weten wat de Bijbel zegt, het begrijpen en het vervolgens integreren in de totaliteit van ons leven.

Er zijn bepaalde basisprincipes die essentieel zijn om een ​​wereldbeschouwelijke christen te zijn. Ze zijn niet onderhandelbaar, niet optioneel. Als je er zelfs maar één overboord gooit, betekent dat een ernstig compromis met een echte christelijke manier van denken over de wereldbeschouwing. Hier zijn enkele fundamentele doctrines die een christen nodig heeft om te geloven en te beoefenen om gehoorzaam te zijn aan God en met succes zijn race naar de finish te lopen.

Een fundamentele doctrine (overtuiging) wordt gedefinieerd als een doctrine die nodig is om verlossing te ontvangen.

Fundamentele overtuigingen van een christelijk wereldbeeld

Geloof Eén: God

Er is één ware God, persoonlijk, oneindig, zelfopenbarend, almachtig, alwetend, overal aanwezig, zelfbestaand, soeverein en eeuwig. God is rechtvaardig, heilig, liefdevol, barmhartig en verlossend. God is een drie-eenheid van drie eeuwige personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; God is ook één – een eenheid. Gen. 1:1; Deut. 6:4-6; Jona 4:2; Mat. 28:18-20; Ef. 4:4-6; 1 Petrus 1:16-21.

Geloof Twee: Openbaring

God heeft Zichzelf geopenbaard in de natuur en de Schrift, en bovenal in Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. De Bijbel openbaart waarheidsgetrouwe kennis over God, de wereld en onszelf. Psalm 19; 119; Mat. 5:17-18; Johannes 10:35; 17:17; Rom. 1:18-20; 2 Tim. 3:16-17; 2 Petrus 1:20-21.

… volgens een peiling uit 1997 is slechts één op de drie Amerikaanse burgers in staat om de meest elementaire christelijke teksten, de vier evangeliën, te noemen, en 12% denkt dat de vrouw van Noach Jeanne d’Arc was. Dat schetst een beeld van een natie die gelooft dat God in de Schrift spreekt, maar niet de moeite neemt om te lezen wat hij te zeggen heeft.

God openbaart Zich ook aan ons door de inwoning van de Heilige Geest, en door deze openbaring zijn wij in staat om tot alle waarheid te komen die in de Schrift en zelfs buiten de Schrift wordt geopenbaard.

Een christen met een wereldbeschouwing zal niet alleen zijn vertrouwen in de waarheid van de Bijbel bevestigen, hij zal het bewijzen door het te kennen en te gehoorzamen. De evangelist Vance Havner uit North Carolina had tenslotte gelijk toen hij zei: “wat we leven is wat we geloven, al het andere is slechts religieus gepraat.”

Geloof drie: schepping

Het universum en alles wat bestaat, is alleen door God geschapen door de kracht van Zijn Woord, en als het theater van Zijn eigen glorie. Hij houdt toezicht op wat Hij heeft gemaakt en oefent Zijn heilige en wijze regering uit voor morele doeleinden. Gen. 1-2; Psalm 19; Johannes 1:1-5; Handelingen 17:22-31; Kolossenzen 1:15-17.

Geloof vier: menselijke wezens

Menselijke wezens, mannelijk en vrouwelijk, zijn gelijk geschapen naar de gelijkenis en het beeld van God; Ze zijn echter geboren zondaars in opstand tegen God. Mensen zijn van nature zondaars en zondigen door hun keuze. Gen. 1:26-31; 3:1-19; Psalm 51:5, 139:13-16; Rom. 3:9-20; Jakobus 3:9.

Geloof vijf: Jezus Christus

Jezus Christus is de eeuwige Zoon van God. Hij is perfect zowel in Zijn goddelijkheid als in Zijn menselijkheid, twee naturen verenigd in één persoon. Hij leefde een volmaakt zondeloos leven. Hij leed en werd gekruisigd voor onze zonden, begraven en herrees in lichamelijke opstanding. Hij is opgestegen naar de hemel en zal terugkomen in heerlijkheid. Is een. 9:6-7; Micha 5:2; Johannes 1:1-18; 8:58; 14:1-9; Handelingen 1:1-11; 2 Kor. 5:21; Fil. 2:6-11; Kolossenzen 1:13-23; 2:9-10; Heb. 1:1-3; 4:15.

Wat u over Jezus denkt, is het steunpunt van uw christelijke wereldbeeld. Wat u over Hem denkt, zal van invloed zijn op wat u over al het andere denkt

Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, maker / schepper van hemel en aarde, en van alle zichtbare en onzichtbare dingen;

En in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren door de Vader voor alle eeuwen, licht van licht, waarachtige God van waarachtige God, geboren niet gemaakt, van één wezen met de Vader, door wie alle dingen waren gemaakt; die voor ons mensen en voor ons heil uit de hemel neerdaalde, en vlees werd van de Heilige Geest en de Maagd Maria, en mens werd, en voor ons werd gekruisigd onder Pontius Pilatus, en leed en werd begraven, en herrees op de derde dag volgens de Schriften, en opgestegen naar de hemelen, en zit aan de rechterhand van de Vader, en komt weer met heerlijkheid om te oordelen leven en dood, van wiens koninkrijk er geen einde zal zijn. (nadruk van mij)

Geloof zes: redding door genade alleen door geloof alleen in Christus alleen

Redding is Gods werk dat in ons wordt volbracht door alleen Zijn genade, alleen door geloof, alleen in de Heer Jezus Christus, wiens dood aan het kruis de verlossing van zondaars tot stand bracht. Hij stierf als onze strafplaatsvervanger en werd opgewekt als overwinnaar van de dood in Zijn lichamelijke opstanding. Is een. 52:13-53:12; Marcus 10:45; Rom. 3:21-26; 1 Kor. 15:1-11; 2 Kor. 5:17-21; Gal. 3:13-14; 1 Johannes 2:12, 4:10.

Geloof zeven: bekering – neem dagelijks je kruis op.

Luk 13:5 Ik zeg u: Neen, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

Mar 1:15 En zeggende: De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen: bekeert u en gelooft het evangelie.

Luk 5:32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering te roepen.

Volgens de Bijbel is berouw voor de vergeving van zonden en voor redding:

Handelingen 2:38 Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat u dopen, een ieder van u in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

(Ed.: Act is handelingen)

Act 3:19 Bekeert u daarom en bekeert u, opdat uw zonden mogen worden uitgewist, wanneer de tijden van verkwikking zullen aanbreken van het aangezicht des Heeren;

Act 17:30 En God knipoogde naar de tijden van deze onwetendheid; maar nu gebiedt alle mensen overal om zich te bekeren: ( 30God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, HSV)

Act 20:21 Getuigend zowel voor de Joden als voor de Grieken, van bekering tot God en geloof tot onze Heer Jezus Christus.

Handelingen 26:20 Maar verkondigde eerst aan hen van Damascus, en te Jeruzalem, en aan de gehele kust van Judea, en daarna aan de heidenen, dat zij zich moesten bekeren en zich tot God moesten wenden en werken moesten doen die aan bekering beantwoorden.

Mar 8:34 En toen hij het volk met ook zijn discipelen tot zich had geroepen , zei hij tot hen: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen.

Geloof Acht: De Heilige Geest

Handelingen 4:31 – En toen ze hadden gebeden, beefde de plaats waar ze bijeen waren; en ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en ze spraken het woord van God met vrijmoedigheid.

Handelingen 1:8 – Maar u zult kracht ontvangen, nadat de Heilige Geest over u is gekomen: en u zult getuigen van mij zijn zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste deel van de aarde.

De inwonende Heilige Geest is nodig voor leiding, overtuiging en geeft ons het vermogen om ons te bekeren. Door deze inwoning kunnen we zowel de vruchten van de Geest als de gaven van de Geest ontvangen.

20230327 Over de illuminati formule 2

van whale.to zie daar veel informatie. Google translate

De Illuminati-formule die wordt gebruikt om een ​​niet-detecteerbare, door de geest gecontroleerde slaaf te creëren door Fritz Springmeier & Cisco Wheeler

Hoofdstuk 1: Wetenschap nr. 1. De selectie en voorbereiding van het slachtoffer

A. Genetica en dissociatieve vermogens

B. Beschikbaarheid C. Fysieke en mentale vereisten Geestgestuurde slaven worden gecreëerd voor verschillende doeleinden, hiërarchische of niet-hiërarchische doeleinden Sharon Tate In review John Gittinger PAS (Personality Assessment System D. Lijst van organisaties die programmeren uitvoeren E. 4 basisstappen voor programmeren F. Stap 1. Spirituele vereisten Moon Child-ceremonies Aleister Crowley Traumatisering in vitro G. Stap 2. Trauma door vroeggeboorte H. Stap 3. Love bombing/love bonding I. Stap 4. De “kern doorsnijden” ” van de geest De initiële splitsingen J. Verdere overwegingen : De Illuminati hebben hun eigen criteria voor wie ze selecteren.

A – Selectie op basis van genetica en dissociatieve vermogens

B – Beschikbaarheid

C – Mentale en fysieke kenmerken Een van de belangrijkste redenen waarom de Monarch-mind-control-programmering Monarch-programmering werd genoemd, was vanwege de Monarch-vlinder. De monarchvlinder leert waar hij geboren is (zijn wortels) en geeft deze kennis via genetica door aan zijn nakomelingen (van generatie op generatie).

Dit was een van de belangrijkste dieren die wetenschappers erop wees dat kennis genetisch kan worden doorgegeven. Het Monarch-programma is gebaseerd op de doelstellingen van de Illuminati en de nazi’s om een ​​meesterras te creëren, gedeeltelijk door middel van genetica. Als kennis genetisch kan worden doorgegeven (wat het ook is), dan is het belangrijk dat er ouders worden gevonden die de juiste kennis kunnen doorgeven aan de slachtoffers die zijn geselecteerd voor de Monarch mind-control. De primaire belangrijke factor voor op trauma gebaseerde mind-control is het vermogen om te dissociëren. Er werd ontdekt dat dit vermogen genetisch wordt doorgegeven van generatie op generatie.

Indianenstammen (die traumatische rituele dansen hadden en urenlang roerloos wachtten tijdens het jagen), kinderen van Fakirs in India (die op een spijkerbed sliepen of op hete kolen liepen), kinderen van Yogi’s (degenen die bedreven waren in yoga, die totale controle over hun lichaam zouden hebben in trance), Tibetaanse boeddhisten, kinderen van Vodoun, Bizango en andere groepen hebben een goed vermogen om zich te distantiëren.

De kinderen van multigenerationeel misbruik zijn ook goed in dissociatie. De Illuminati-families en Europese occultisten gingen naar toe Indië , En Tibet om occultisme en oosterse filosofie te bestuderen. Deze Europeanen leerden yoga, tantrische yoga, meditaties en trances en andere methoden om te dissociëren. Deze vaardigheden worden via genetica doorgegeven aan hun kinderen. Er wordt een test uitgevoerd wanneer de kinderen ongeveer 18 maanden oud zijn om te bepalen of ze voldoende kunnen dissociëren om geselecteerd te worden voor programmering of niet.

Door de geest bestuurde slaven worden gemaakt voor verschillende doeleinden, hiërarchische of niet-hiërarchische doeleinden.

De Illuminati creëren door de geest bestuurde slaven die moeten functioneren binnen de Illuminati-hiërarchie. Deze slaven hebben meestal hun genealogieën verborgen en zullen worden gemaakt om uitstekende dekkingslevens te hebben om ervoor te zorgen dat ze niet worden ontdekt. Ze krijgen multifunctionele programmering en zullen meestal worden gebruikt om andere slaves te helpen programmeren. Het misbruik zal niet zo fysiek zichtbaar zijn als op de lichamen van slaven die niet zijn geboren om deel uit te maken van de Illuminati-elite.

Leden van Moriah’s (Moriah = de Illuminati) Luciferiaanse elite zullen evenveel trauma’s hebben ondergaan als andere slaven, maar de martellittekens en de controle zijn beter verborgen. Deze kinderen krijgen vaak overdadige ervaringen en gesprekken om hen ervan te overtuigen dat ze deel uitmaken van de elite. (Trouwens, lichaamslittekens zullen beter zichtbaar zijn onder blacklight, dat is hetzelfde blacklight dat in clubs wordt gebruikt.) De Illuminati en andere organisaties hebben ook individuen geprogrammeerd die gewoon vervangbaar zijn. Dit zijn seksslavinnen die heel vroeg in hun leven worden opgebruikt en vermoord, eenmalige saboteurs, fokkers, soldaten, drugskoeriers, enzovoort. De lichamen van deze mensen zullen vaak zichtbare littekens van marteling vertonen.

De vervangbare zijn de kinderen van ouders die werden gechanteerd om hun kinderen aan de CIA over te dragen. Dit wordt allemaal verborgen door de kracht van de Wet Nationale Veiligheid. Dit zijn kinderen die zijn verkocht door pedofiele vaders of pornografische ouders. De programmeurs/meesters programmeren ze met de verwachting dat ze “uit de vrijheidstrein worden gegooid” wanneer ze de leeftijd van 30 bereiken. (Vrijheidstrein is het codewoord voor de Monarch trauma-based mind-control. Trein betekent gedood worden.)

De CIA en de Illuminati zijn bedreven in het chanteren van ouders om hun kinderen af ​​te staan. Ze keken naar de mail voor porno. Pedofielen en moordenaars die hun kinderen misbruiken, worden gewaarschuwd dat ze voor lange tijd de gevangenis in gaan als ze niet meewerken door hun kinderen te verkopen als door de geest gecontroleerde slavernij. In ruil voor de medewerking van de ouder bieden ze rijke financiële beloningen aan de ouder(s). Het is duidelijk een geval van “als je niet meewerkt, verlies je veel in het leven, als je wel meewerkt, win je veel.”

Ministers (dominees / predikanten) worden vaak opgezet met Beta’s (een seksueel model) die hen vervolgens chanteren. De ministers willen hun status en beroep niet verliezen door schandalen, dus komen ze overeen hun jonge kinderen aan de CIA over te dragen om mee samen te werken. De Illuminati chanteren deze ministers graag als ze klaar zijn met hun seminarieopleiding en zich op ongeveer 33-jarige leeftijd aan de bediening hebben toegewijd. Het idee niets te hebben om op terug te vallen nadat ze hun hele leven aan één beroep hebben toegewijd, is te veel voor deze wilskrachtige mannen, en ze bezwijken onder de bedreigingen. Als ze niet bezwijken, zullen de daaruit voortvloeiende gevolgen hen uit de bediening verwijderen. Het type vader dat de meeste voorkeur heeft van de programmeurs om hun kinderen op te offeren voor programmering, is de pedofiel. Als een vader zijn eigen kleine babymeisje misbruikt, weten de programmeurs dat de man geen geweten heeft. De betrokkenheid van deze vader bij criminele activiteiten (en daarmee zijn kwetsbaarheid) kan steeds groter worden. Ze willen mannen van wie ze denken dat ze later in hun leven geen enkele moeite zullen hebben met wat ze hebben gedaan. Een man die wacht tot zijn dochter een tiener is om haar lastig te vallen, wordt gewoonlijk geacht te veel geweten te hebben voor de programmeurs.

Er moet een groot onderscheid worden gemaakt tussen hiërarchische monarchslaven en niet-hiërarchische monarchslaven. De reden dat er zo’n groot verschil is, is dat ze niet op dezelfde manier geprogrammeerd zijn. Aangezien dit boek het recept geeft voor het creëren van een Monarch-slaaf, zullen we het onderscheid moeten behandelen tussen slaven binnen de Illuminati en die slaven die buiten de Illuminati-hiërarchie functioneren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het label ‘monarch’ in dit boek in algemene zin wordt gebruikt voor de moderne op trauma gebaseerde totale mind-control die plaatsvindt. Of een door de geest bestuurde slaaf van Illuminati technisch gezien in de Monarch-archieven staat of buiten de daadwerkelijke gegevensbestanden van het Monarch-programma die op de computer worden bewaard, is slechts een technische kwestie.

In mijn (Fritz’s) andere geschriften leg ik uit hoe de Illuminati de CIA creëerden. Ik weet dat sommige van zijn directeuren lid waren van de Illuminati en ik vermoed sterk dat de andere CIA-directeuren waarschijnlijk ook volwaardige leden waren. De twee organisaties hebben elkaar nodig. Als de CIA niet de internationale steun had gehad van de verhuizers en schudders van de wereld, zou het zijn ontmaskerd en afgeschaft. Evenzo heeft de Illuminati, omdat het zo geheim is, organisaties nodig waardoor het kan werken. De CIA is een dekmantel voor de Illuminati, en de CIA zet op haar beurt fronten op.

Sommige van die fronten zijn uitgebreide, goed bemande, goed uitgeruste programmeersites (zoals veel van de staatsziekenhuizen, McGill Psychiatric Training Network bestaande uit 8 Montreal-ziekenhuizen, met name St. Mary’s, NASA in Huntsville, AL; de Presideo , CA, en NOTS bij China Lake, CA, om er maar een paar te noemen (zie appendix B voor een completere lijst ).

De Illuminati zouden het niet alleen kunnen zonder hun fronten. Satanisten binnen het netwerk en de CIA namen Boy’s Town, NE begin jaren vijftig over en gebruikten dat beroemde weeshuis voor een constante aanvoer van jongens voor de programmering. Boy’s Town is misschien wel de meest bekende, maar er is een hele lange lijst met andere. Toen de Monarch-programmering begon, waren de topmannen Illuminati. Oorspronkelijk was Joseph Mengele de hoofdprogrammeur. Hij had al de rang van Grand Master (later Ipssimus) bereikt binnen de Illuminati. Hij was bedreven in muziek, in Kabbalistische Magie, in dansen, in abortussen en in martelen (trouwens, Mengele had een sadistische moeder) en het programmeren van kinderen.

Veel van de concentratiekampkinderen die Mengele programmeerde, overleven nog steeds en houden tot op de dag van vandaag van hem als “papa”. Mengele verdween uit Auschwitz in januari 1945, enkele maanden voordat de definitieve chaos in het Derde Rijk begon. Hij verdween zodat de Illuminati hem naar het land konden smokkelen , de V.S. , zodat zijn uitzonderlijke kennis van programmeren – aangescherpt en verfijnd afgestemd op duizenden minderjarige slachtoffers van concentratiekampen – op grote schaal kon worden gebruikt in de V.S

Hij reisde over de hele wereld maar vooral in de westerse V.S. doet zijn programmering vergezeld van zijn paar van twee zwarte bedienden. Overlevenden van de Amerikaanse monarch herinneren zich zijn vlekkeloze Duitse uniform, zijn glimmende laarzen die hij droeg tijdens het programmeren, zijn dikke Duitse accent, zijn knappe gelaatstrekken, zijn gespleten kin, de ruimte tussen zijn voortanden, de manier waarop hij met zijn duim prikte tijdens het programmeren, als als hij nog steeds “links, rechts” zei tegen rijen joden die de concentratiekampen binnenkwamen.

De reden waarom Mengele zo opgewonden was om het selectieproces te doen van gedetineerden die binnenkomen Auschwitz was dat hij gevangenen uitkoos voor zijn talrijke trauma-experimenten met hersenbeheersing. Hij wilde vooral graag een identieke tweeling krijgen, omdat zijn genetisch onderzoek met betrekking tot mind control personen nodig had met een identieke genetische samenstelling.

Traditioneel lieten de Illuminati hun kinderen inspecteren door een vrouw met de rang van Grande Mother. Ze zou de geschiktheid van de kinderen bepalen en ze vervolgens op 3-jarige leeftijd presenteren voor een formele acceptatieceremonie aan de Grande Druid Council. Deze procedure veranderde niet toen Mengele langskwam – de programmering sprong gewoon van een occulte wetenschap naar een wetenschap die volledige toegang had tot de medische, psychiatrische, gerechtelijke, wetenschappelijke en overheidssectoren via de kracht van de National Security Act en de inlichtingendienst. agentschappen.

De Illuminati’s programmering van veelvouden voorafgaand aan de komst van Mengele was simplistisch, vergeleken met de geavanceerde technieken die waren ontwikkeld door de nazi-Duitsers (wiens Mind Control-onderzoek enkele niet-Duitse staatsburgers omvatte, zoals enkele Italianen). Net zoals een slachtoffer dat wordt gedood door een 18e-eeuws musket net zo goed het slachtoffer is als iemand die wordt gedood door een M-16, zo was een slachtoffer van de programmering van vóór 1946 net zo het slachtoffer als degenen die waren geprogrammeerd met meer geavanceerde technieken.

Voor de Illuminati wordt de programmering van het kind gepland door de Cirkel (een andere naam voor hun organisatie) voordat het wordt geboren. Vanuit het perspectief van de Illuminati hebben hun plannen betrekking op generatiegeesten en posities binnen de hiërarchie. Het kind wordt verwekt volgens hun rituelen, en de stappen die dat kind zal doorlopen, volgen een goed doordacht gedetailleerd regime om het te programmeren.

De kinderen uit pleeggezinnen of pedofielen krijgen daarentegen niet hetzelfde regime. Hiërarchie-slaven zullen op hun beurt worden gebruikt om andere hiërarchische kinderen te programmeren en te trainen, terwijl CIA-slaven en maffia-slaven en KKK-slaven etc. zullen worden weggegooid.

Dit is de reden waarom een ​​presidentieel model “uit de Freedom Train [de naam van het Monarch Program in the Underworld]” wordt gegooid. Vrouwen en mannen in de Illuminati zullen hun hele leven blijven helpen met de programmering.

De Illuminati programmeert zulke grote aantallen kinderen, ze hebben al hun bekwame leden nodig om te helpen. Het totale lidmaatschap van Moriah loopt wereldwijd in de miljoenen. Het Illuminati-regime voor hun kinderen is veel meer controlerend dan de programmering van de CIA. Niet iedereen in de Illuminati raakt van mening en wordt een geprogrammeerde groep. Iedereen krijgt echter wel een vorm van mind-control.

Degenen die gespaard zijn gebleven van veelheid, moeten nog steeds deelnemen aan een twee weken durende intense mind-control-sessie die kan worden vergeleken met de Ranger-school van het leger. Degenen die hieraan deelnemen, hebben gehoorzaamheid geleerd. Degenen die geen gehoorzaamheid hebben geleerd, worden gedwongen tot rituele gladiatorenduels of andere straffen om ze uit te schakelen. Eindelijk wacht de dood van een verrader zoals afgebeeld op een van de tarotkaarten. Sharon Tate bleef hangen in de “beulpositie” van de nr. 12 Tarotkaart aan de spanten van het huis.

De beste therapeuten zullen stilletjes toegeven dat traditionele therapie ontoereikend is. Tenzij God tussenbeide komt, ontsnappen mensen die in de Illuminati zijn geboren er niet aan terwijl ze leven. Dit boek is niet zomaar een oefening in academisch denken, maar is geschreven met de zekerheid dat vrijheid mogelijk is en dat er haalbare antwoorden zijn. Sommige kinderen wonen in pleeggezinnen, of bij adoptieouders, of in weeshuizen, of bij verzorgers en voogden. Omdat deze kinderen zijn overgeleverd aan de niet-verwante volwassenen, worden dit soort kinderen vaak verkocht om geestgestuurde slaven van de inlichtingendiensten te worden.

Onthoud dat, omdat veel van deze organisaties worden gecontroleerd door de Illuminati; een Illuminati-slaaf kan vaak voor een van deze frontgroepen werken, terwijl de Illuminati de controle over het basisprogramma behouden.

De inlichtingennetwerken zijn gestart door en geleid door de Illuminati. Het zijn Illuminati-fronten. Het gebruik van slaven overschrijdt vele organisatorische grenzen binnen het totale netwerk. Als een slaaf moet worden gebruikt als een Deltamodel (moord), kunnen ze worden geselecteerd op kracht en behendigheid. De Delta Force is de elite-eenheid van het leger die bestaat uit monarchslaven. Als ze als bètamodel (seksuele slaaf) moeten opereren, worden ze gekozen als ze de techniek onder de knie hebben. Af en toe kunnen ze in sommige omstandigheden worden geselecteerd op hoe mooi de programmeurs verwachten dat het kind wordt. Sommige ouders hebben goed uitziende kinderen voortgebracht en zijn eigenlijk gewild om kinderen te baren om te verkopen in het Mind Controlled Slavery “Freedom Train” -systeem.

Veel belangrijker voor bèta-seksslaven is echter hun vermogen om te worden geprogrammeerd om charme, verleidelijke vaardigheden, charisma en creativiteit te hebben. Beauty is in the eye of the beholder, en de programmeurs kunnen bijna elk soort lichaam gebruiken als seksslaaf. Bijna elke seksslavin past ergens in het script van de “porno”-films van de Illuminati/New World Order/misdaadsyndicaat. (Ik plaats porno tussen aanhalingstekens – omdat wat ze porno noemen niet lijkt op wat het publiek van porno denkt – we hebben het niet over Playboy-achtige porno, we hebben het over afschuwelijke gruwelijkheden die net zo ziek zijn als alles wat in de nazi-concentratiekampen).

Er is bijvoorbeeld weinig acteervermogen of schoonheid voor nodig om tijdens het vrijen het hoofd te laten afhakken. Er zijn verschillende soorten seksuele slaven, maar de Illuminati wil Beta-alters die scherp, getalenteerd, bekwaam en vindingrijk zijn. Ze zullen deze Beta alters, zoals de Black Widow alters, gebruiken voor spionage en chantage.

Om ervoor te zorgen dat de geest van het kind zich goed ontwikkelt, zal er interactie zijn met de baby, zodat die delen van de hersenen die belangrijk zijn om zich te ontwikkelen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Het is een bekend feit dat delen van de hersenen groeien afhankelijk van hoeveel stimulatie en gebruik dat deel van de hersenen ontvangt. Om deze reden zullen Grande Dames, die betrokken zijn bij het programmeren, tijd besteden aan het tekenen en tonen van gezichten aan het kind en kijken of het kind identieke gezichten kan herkennen. Bijna elk ander item zal worden gebruikt, zuurstokken met strepen (match de zuurstokken met hetzelfde aantal strepen), bomen of potloden. Het kind moet heel vroeg leren om identieke items te matchen – zelfs voordat ze kunnen praten. Dit is zodat ze in staat zullen zijn om spiegelbeelden in hun geest te bouwen.

Alle zintuigen worden getraind om de spiegelbeelden op te bouwen; bijvoorbeeld zoals zijde en katoen kunnen worden gebruikt voor de tastzin. Het kind zal texturen moeten matchen. De programmeur, de Grande Dame en de Grande Mothers zullen het kind leren goede vaardigheden te hebben in kopiëren, reflecteren, herhalen, echoën of opnieuw echoën en spiegelen. Uren wordt hen geleerd hoe ze iets woordelijk kunnen herhalen. Sommige van deze leermethoden lijken bijna op spelletjes. Er zitten bijvoorbeeld 20 spelden in een doos en het kleine kind krijgt even de tijd om te beslissen hoeveel spelden er in de doos zitten.

Er is een bepaald niveau van intelligentie en creativiteit nodig om tijd te verspillen aan programmeren. Je kunt een geest die zwak is niet programmeren. De meeste geprogrammeerde mensen zijn erg intelligent. Een studie van veelvouden zei dat veelvouden 130 of hoger waren in 1,0. en gaven vervolgens ten onrechte de schuld aan hun veelvoud aan hun 1.0. Pogingen om mensen met een lage intelligentie of geen creativiteit te programmeren, bleken tijdverspilling. Methoden worden gebruikt om de intelligentie en creativiteit van het slachtoffer enorm te vergroten. De Illuminati zullen ook werken aan het verbeteren van hun paranormale vermogens, zoals telepathie en helderziendheid.

De hoofdprogrammeurs hebben hun eigen kleine motto’s over het bouwen van solide structuren die ze graag uitdragen aan nieuwe stagiairs. Deze omvatten: “Een ongestructureerd huis [geest van de slaaf] is als een huis zonder muren”, “Een ongedisciplineerd huis is als een huis zonder muren, het zal in zichzelf afbrokkelen” en “Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet standhouden.”

Veel van de structurering zal in hoofdstuk 7 worden besproken, maar de structurering begint voor het slachtoffer bij de geboorte, dus in dit hoofdstuk zullen de eerste stappen worden besproken. Om een ​​solide goed huis te bouwen, moet men een solide fundering hebben. Om een ​​stevig fundament te bouwen, moet men weten hoe het land ligt en wat de zwakke punten van het land zijn – of het nu zand, rotsen of klei is, enz. Men moet zijn huis ontwerpen om te profiteren van de natuurlijke ligging. van het land. Komen er stormen uit deze of gene richting? Waar heeft het huis extra bescherming nodig? Dezelfde principes hebben betrekking op programmeren – omdat er een structuur wordt gebouwd.

Veel kwaadaardige genieën binnen de Illuminati voegden hun bijdragen toe aan de Monarch-programmering. Een van de belangrijkste was John Gittinger van Oklahoma, omdat hij het genie was dat kon begrijpen hoe de geest van een klein kind was toen het nog in de kinderschoenen stond. Om ergens mee te werken, moet je weten waarmee je werkt. John Gittinger, die niet meer leeft, werkte jarenlang aan programmeren. Zijn bijdrage lag op het gebied van mentale beoordeling. John Gittinger (geb. 1909) was de directeur van psychologische diensten in het staatsziekenhuis in Normandisch , Oklahoma . Hij behaalde een masterdiploma op 30-jarige leeftijd en trad in 1950 toe tot de MK Ultra Mind Control van de CIA. Hij was een begeleidingsadviseur op een middelbare school en een luitenant-commandant van de marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eind jaren zeventig verhuisde hij terug naar Oklahoma . Hij was zwaar gebouwd en had een sik. Er wordt gezegd dat hij op de acteur Walter Slezak leek. Hij had een onverzadigbare nieuwsgierigheid naar het begrijpen van de menselijke persoonlijkheid.

Toen de Illuminati rondkeken naar mannen die bedreven waren in persoonlijkheidsbeoordeling om de Monarch Programming te helpen, was John W. Gittinger een van hun mannen die ze uitkozen. Gittinger was niet de enige persoonlijkheidsonderzoeker die de CIA inhuurde, maar hij was hun topman op het gebied van het programmeren van kinderen. Vanaf het einde van WO II tot hij in 1950 bij de CIA begon, bestudeerde Gittinger hoe hij persoonlijkheid kon beoordelen. Bij de Oklahoma Staat Ziekenhuis , had hij grote aantallen volwassenen die bestudeerd konden worden. Nadat Gittinger persoonlijkheidsonderzoek voor de CIA begon te doen. het grootste deel van zijn werk werd zeer geheim. Het Rolling Stone-artikel van 18 juli 1974 vroeg waarom jarenlang onderzoek naar persoonlijkheidsbeoordeling zo geheim zou moeten zijn. Het was zelfs zo geheim dat Gittinger niet met journalisten mocht praten, ook al was het algemeen bekend dat Gittinger persoonlijkheidsonderzoek deed. De reden dat zo’n ogenschijnlijk goedaardige wetenschap geheim werd gehouden, is dat het een grote rol speelt in het succes van de Monarch-programmering. John Gittinger ontwierp het PAS (Personality Assessment System ). Dit is een buitengewone methode om menselijk gedrag te evalueren en hun toekomstig gedrag te voorspellen. Voor zover wij weten, is het grootste deel van de PAS nog steeds GEHEIM. De PAS is gebaseerd op het vermogen om verschillende typen mensen te onderscheiden.

Er zijn 3 belangrijke differentiaties (of dimensies). Ze worden de EI-dimensie, de RF-dimensie en de AU-dimensie genoemd. Mensen worden geboren met hun oorspronkelijke plaatsing binnen elk van deze drie spectrums. Met andere woorden, er zijn 3 assen die grafisch kunnen worden weergegeven om de persoonlijkheid van een baby te beschrijven. De baby kan worden getekend: I (Internalizer), F (Flexibel) en A (Role Adaptive). Als de baby op deze manier zou worden getekend (dwz IFA), dan zouden de programmeurs automatisch weten dat de geest van dit kind een sociale of religieuze hervormer zal worden. De programmeerschema’s van het kind zouden dan worden bestempeld als een geschikte bezigheid, zoals “Milieuactivist”, “Pinksterkerkhervormer”, “Consumentenadvocaat” of “Activist tegen verdovende middelen”. De programmering voor dat kind zou dan doelen van 6 maanden volgen om die door de geest gecontroleerde slaaf te ontwikkelen tot een van de beste in dat beroep. (In feite is een van de co-auteurs van dit boek, Fritz, inderdaad IFA. wat helpt verklaren waarom hij met dit boek de samenleving en religie probeert te hervormen. Hoewel het Fritz vele jaren kostte om zijn juiste draai in het leven te vinden, geprogrammeerde veelvouden worden al heel vroeg in het leven in de juiste richting gestuurd met alle onderbrekingen en al het geld dat het netwerk nodig heeft om kansen te openen.)

Er zijn drie mogelijkheden voor het kind met betrekking tot zijn oorspronkelijke persoonlijkheidscomponenten. Hij kan de component uitdrukken, onderdrukken of onderdrukken. Terwijl het kind door het leven gaat, heeft hij twee periodes waarbinnen hij zijn gedrag/persoonlijkheid kan veranderen (onderdrukken of onderdrukken). In het PAS heet de eerste periode ‘compensatie’ en de tweede ‘aanpassing’. De hoeveelheid straf voor een persoonlijkheidskenmerk en de druk van anderen om te veranderen, bepalen de mate van verandering die de geest van het kind zal doorvoeren op zijn oorspronkelijke persoonlijkheid. Het activiteitsniveau van een persoon op elk punt in zijn leven wordt ook gemeten. De intensiteit van elk van de scores wordt ook beoordeeld. Het eigenlijke PAS-systeem is veel gedetailleerder dan het bovenstaande voorbeeld, maar het dient om een ​​vereenvoudigd idee te geven van hoe het werkt. De essentiële dynamiek van een gehele persoonlijkheid kan worden geschreven in een korte code die bijvoorbeeld kan worden geschreven als 12(E-uc Fcu + A+u+u)H+. Maar zelfs als die code wordt afgekort, kan E-uc gewoon als i’ worden geschreven.

De 3 basisdimensies van persoonlijkheid leveren 8 basistypen op. De PAS staat echter 6 basisposities toe in elk van deze 8 basistypen, wat 216 discrete basistypen oplevert. Vervolgens kan de persoon zijn gepredisponeerde primitieve persoonlijkheid aanvankelijk op 5 verschillende manieren veranderen, en dit geeft dan (30)³ of 27.000 verschillende typen. De tweede wijziging kan worden gedaan op 4 soorten modificaties, wat neerkomt op 1.728.000 typen. Vervolgens kunnen de programmeurs rekening houden met het activiteitenniveau, hun “normale” niveau (intelligentiebasis), leeftijd, geslacht en opleiding, en levenservaringen. Met andere woorden, wat eenvoudig lijkt, heeft een hoge mate van kalibratie. De persoon die het beste met de PAS omging, was het geesteskind Gottinger zelf. Zijn intuïtie samen met zijn PAS-systeem gaven hem een ​​griezelig idee van hoe de geest van een persoon nu werkt en hoe het in de toekomst zou werken. Hij genoot er sadistisch van om zijn vaardigheid in te zetten voor het programmeren van kinderen.

De daadwerkelijke beoordelingscodes die zijn verschenen op de programmeerbeoordelingskaarten die de Monarch-beoordelingsteams voor kinderen hebben gebruikt om een ​​te programmeren kind te evalueren, beschrijven en beoordelen, volgen de standaardsymbolen die voor PAS zijn gemaakt. Sommige dingen over het werk van Gittinger zijn ontsnapt aan het geheim van de inlichtingendiensten. Voor wat betreft het Gittinger Personality Assessment System, zie “An Introduction to the Personality Assessment System” door John Winne en John Gittinger, Journal of Community Psychology Monograph Supplement No. 38. Rutland , Vermont : Clinical Psychology Publishing Co., Inc. 1973. Zie ook het artikel in het tijdschrift Rolling Stone, 18 juli 1974 , “De CIA gaat niet naar de beurs”. Omdat er zo weinig bekend is over de PAS-test, moet er wat worden uitgelegd. Waarnemingen met betrekking tot de Wechsler Intelligentietest vormden de eerste ideeën achter de PAS.

De cijferreeks-subtest van de Wechsler-intelligentietest, die het vermogen om getallen te onthouden beoordeelt, vormt de basistest die wordt gebruikt voor de EI-dimensie. Wat Gittinger ontdekte, was dat koks voor kleine bestellingen een goed nummergeheugen hadden, wat = internalizer-persoonlijkheid of “ik” was. Een hoge cijferreeks in een persoon vertelt veel over hen. Mensen die zich niet goed afscheiden van hun omgeving zijn Externalizers = E. De ‘ik’-persoonlijkheid was een goede baby. Het “E”-type dat liever doet dan denkt, is een “te nieuwsgierige” baby, die eisen zal stellen. I’s zouden vaak onder druk worden gezet om extravert te worden, en E’s worden vaak door ouders onder druk gezet om meer zelfvoorzienend te zijn en om van kruipen (wat ze leuk vinden) naar leren lopen te gaan. Pure Internalizers worden meer teruggetrokken na verschillende drankjes, en niet-gecompenseerde E’s zullen eerder slordige dronkaards worden, praatziek. Op basis van de EI-dimensie kunnen ook voorspellingen worden gedaan over hoe LSD een persoon zal beïnvloeden. Dit is de EI-dimensie.

De subtest blokontwerp laat zien of een persoon een Gereguleerd (R) of een Flexibel (F) persoon is. Dit is de RF-dimensie. De gereguleerde persoon had geen moeite met uit het hoofd leren, maar begreep niet wat hij leerde. De Flexibele persoon daarentegen moest eerst iets begrijpen voordat hij het leerde. R-kinderen konden gemakkelijk piano leren spelen, maar de grote concertpianospelers waren F-kinderen die hadden volhard om te beheersen wat zij als eentonig beschouwden.

De derde dimensie is de Role Adaptive (A) of een Role Uniform (U) persoon. A kan worden gedefinieerd als Charisma, terwijl mensen geneigd zijn de U te negeren. De CIA heeft 40 patronen waarnaar een bekwame waarnemer zoekt, en deze zijn dan gerelateerd aan de PAS- en Wechsler-subtests.

Illuminati Mothers-of-Darkness verandert getraind in observatie om in kaart te brengen wat ze een kind zien doen. Het gedrag van een kind met bepaald speelgoed, bepaalde handreacties en bepaalde sociale reacties kunnen worden geobserveerd en gebruikt om te beoordelen hoe dit kind zou scoren op de PAS-test.

EEG-patronen (elektro-encefalogram) houden verband met de PAS-cijferreekstest. Hierdoor konden ze de EEG-patronen gebruiken om culturele vooroordelen in de test te overwinnen. Het gaf de Monarch-programmeurs ook het perfecte hulpmiddel om kleine kinderen te beoordelen voordat ze verbale vaardigheden hebben. David R. Saunders, aan de Univ. Colorado die samenwerkt met de CIA. schreef in 1961 een paper waarin hij het verband tussen alfagolven en cijferreeks aantoonde. In 1960 schreef Mundy-Castle over de verbanden tussen EEG-afdrukken en Wechsler-Bellevue-testvariabelen.

Hier is het topje van de ijsberg dat EEG’s werden gebruikt om de pre-verbale persoonlijkheid bij kinderen te bepalen. En Salvatore et al schreven op de Massachusetts Mentaal Gezondheid Centrum , Boston , Mass, duidelijk in 1954 over het “voorspellende potentieel van de theorie van Gittinger” in een niet-gepubliceerd onderzoeksartikel. (De Massachusetts Mentaal Gezondheid Centrum was een vroege deelnemer aan dit alles.)

De voogden van het kind moeten het kleine slachtoffer gehoorzaamheid bijbrengen. Ze moeten het kind leren zijn ogen open te houden en stil te houden. Deze vaardigheden zijn belangrijk, omdat het kind in grote hoeveelheden aan de EEG’s zal worden onderworpen. De ziekenhuisapparatuur zou zoiets zijn als een 11-kanaals Grass EEG-machine waarbij 11 elektroden op het hoofd van het kind worden geplaatst en hersengolfpatronen worden afgedrukt die zaken als achtergrond, variabiliteit, ontladingen, achtergrondonderdrukking, scherpe golven, enz. in kaart brengen. De elektroden hebben aanduidingen zoals T3, T4 enz. Op speciale programmeersites wordt een machine met elektroden op het hoofd van het kind aangesloten voor herhaalde tests. De nieuwere machines bieden plaats aan maximaal 30 1/2 diameter pads (elektroden) die met elektrodeplakband of kleine naalduiteinden aan de hoofdhuid van het kind worden bevestigd. Het haar van het kind wordt in een gebied gescheiden en de elektroden worden aan de schedel gehaakt. De begeleider zal tegen het kind zeggen: “Niet bewegen. Houd je ogen open. Kijk naar dit punt. Knipper niet. Beweeg je lichaam niet.” Vervolgens wordt deze procedure gedurende 45 minuten tot een uur herhaald. Uiteindelijk zullen honderden uitlezingen van elektroden die op de schedel van het kind zijn geknipt, de hersengolven van het kind in kaart brengen.

Aan de hand van deze hersengolven kunnen de programmeurs bepalen wat voor persoonlijkheid het kind heeft. Deze persoonlijkheidsbeoordelingscriteria en bekwaamheid is een van de bewaarde geheimen van de programmering. Mocht onverwacht gedrag opduiken, dan kan de slaaf worden binnengehaald voor meer EEG’s. De PAS-tests zouden Gittinger onthullen wat iemands zwakke punten waren. De PAS laat zien wat een mens wil. En dit worden de zachte plekken van iemands persoonlijkheid genoemd. Ook vertoont de PAS mentale zwakheden, waarbij een persoon instabiel zal zijn en kan worden afgebroken. Bepaalde soorten spanningen zullen een cumulatief effect hebben op het kwetsen van een persoon.

Er wordt een stressproducerende campagne gevoerd tegen CIA-doelen, en door dit te doen kunnen ze een potentiële vijand neutraliseren. Deze informatie verzameld van kinderen die potentiële slachtoffers zijn van de Monarch-programmering, is essentieel om te weten hoe de programmering van dat kind moet worden gestructureerd. IFU-kinderen zijn bijvoorbeeld vaak autistisch, IRU zijn schizofrene kinderen en IR of IF zijn gevoelig voor fantasie. Hoe dit helpt bij het programmeren wordt binnenkort verder uitgelegd. Een Internalizer-persoonlijkheid zou belangrijk zijn diep in een alter-systeem, terwijl een Externalizer nuttig zou zijn voor een front-persoonlijkheid. (Internalizers zijn vatbaar voor de productie van mentale fantasieën.)

Door te weten wat het kind was, weten de programmeurs wat ze al hebben en wat ze moeten toevoegen of inbouwen in het denken van de alters die ze zullen maken. Evenzo moeten sommige alters R en sommige F zijn. En sommige moeten A en sommige U zijn. Gereguleerde (R) persoonlijkheden hebben graag beperkte beperkingen op hun activiteit. Dit maakt ze geschikt om te programmeren. De R’s accepteren gemakkelijk autoriteit en zullen niet proberen buiten hun gewoonten te treden. De R heeft een duidelijk vermogen om te leren zonder te begrijpen. Ze leren gemakkelijk materiaal uit het hoofd, omdat ze het niet hoeven te begrijpen voordat ze het leren. Dit is een ander voordeel dat ze hebben dat de programmeurs leuk vinden.

De programmeurs willen wel of niet een A (Role Adaptive personality). Een toekomstige countryzanger heeft charisma nodig — een toekomstige computerprogrammeur niet. Zonder nauwkeurig te kunnen bepalen wat er is, zou de programmering niet kunnen worden verfijnd. Als het kind goed is in rekenen, zullen de programmeerscripts in die richting gestuurd worden. Als het artistieke hersengolven heeft, zal de programmeur kunstwerken gebruiken bij het programmeren. Het kunstwerk van de europese kunstenaar MC Escher leent zich bij uitstek voor programmeerdoeleinden. Zo dient in zijn tekening “Another World” uit 1947 het achtervlak in het midden als wand ten opzichte van de horizon, als vloer in verband met het zicht door de bovenopening en als plafond met betrekking tot het zicht naar boven. sterrenhemel. Omkeringen, spiegelbeelden, illusie en vele andere kwaliteiten komen voor in Eschers kunstwerken die alle 76 of meer van zijn belangrijkste werken uitstekend geschikt maken voor programmering. Het gebruik van dit soort elementen wordt later uitgelegd.

Vijf kinderen die elk hetzelfde Alice In Wonderland-script krijgen, zullen het script elk op een andere manier gebruiken tijdens het programmeren. De programmeur neemt de eigen creativiteit van het kind en werkt met die unieke creativiteit. Het kind moet zelf de beelden maken, wil de programmering standhouden. Het werkt niet als de afbeeldingen van iemand anders zijn. Het kind organiseert zijn interne wereld om zijn/haar eigen ervaringen aan te passen, zoals kastelen, dozen, kamers en poppenhuizen. Het testen van het PAS-type zal doorgaan tijdens de eerste jaren van het leven van de slaaf om er zeker van te zijn dat de programmering het kind niet gek of gek heeft gemaakt. Op basis van deze vroege tests gaat het kind zijn hele leven naar beneden in het script dat voor hem is bepaald. Over hoe dit werkt later meer.

De EEG-testen die vaak worden uitgevoerd bij kinderen die geprogrammeerd moeten worden, tonen naast hersengolfpatronen ook hersentumoren en medische problemen aan. De PAS-testen kunnen aantonen hoe gemakkelijk iemand gehypnotiseerd kan worden. Als het testen door de EEG’s geen kind onthult dat gemakkelijk gehypnotiseerd kan worden, zullen ze worden afgewezen voor programmeren, ook al zullen moderne drugs en extreme martelingen in sommige gevallen worden toegepast om kinderen te “redden” waarvan ze echt denken dat ze ze moeten programmeren. maar zijn duidelijk niet gemakkelijk te hypnotiseren.

EEG’s kunnen ook worden gebruikt om te zien in welke bewustzijnstoestand de hersenen zich bevinden. De Monarch-programmering is gebaseerd op het structureren van MPD-veranderingssystemen, die in hoofdstuk 7 wordt behandeld . Het succes van deze structurering (de uitstekende finetuning ervan) komt voort uit de eerste tests, waardoor programma’s op de juiste manier worden gebouwd op het fundament van de geest.. Het CIA-front Human Ecology Society testte de PAS. In 1962 verplaatste de CIA de uitvalsbasis van Gittinger naar een ander CIA-front Connecticut Avenue. , Washington , D.C. genaamd Psychological Assessment Associates. Omdat Gittinger geloofde dat er genetische verschillen bestaan ​​tussen mensen, wat een van de grondslagen is voor de Monarch-programmering, werd zijn werk niet geaccepteerd door de reguliere psychologie. In 1974 beschreef Gottinger het PAS-systeem, “… het Personality Assessment System (PAS):

(a) geeft de soorten interne en externe signalen aan waarop het individu waarschijnlijk zal reageren;

(b) suggereert de soorten stimuli die het meest waarschijnlijk gedragsverandering teweegbrengen;

(c) geeft inzicht in de inter-, intra- en onpersoonlijke omgevingen waarin een persoon het meest waarschijnlijk efficiënt zal functioneren; en (d) biedt inzicht in wat stress inhoudt en voorspelt de waarschijnlijke gedragsreactie op dergelijke stress, inclusief onaangepastheden, mochten deze zich voordoen.

“Op het gebied van ervaring biedt de PAS een methode om specifieke aanwijzingen te krijgen over de persoonlijkheidsstructuur en het functioneren. De PAS:

(a) maakt directe gevolgtrekkingen mogelijk met betrekking tot de primaire reactiestijl van een individu:

(b) suggereert de kwaliteit van de compensaties en aanpassingen die hij heeft bereikt als reactie op sociale en ecologische druk;

(c) geeft inzicht in persoonlijkheidsontwikkeling in termen van de interactie van primaire structuur, omgevingsdruk en aanpassingsneigingen;

(d) biedt een procedure voor het evalueren van de oppervlakte- of contactpersoonlijkheid die in de loop van de tijd is ontwikkeld; En

(e) maakt de beoordeling mogelijk van de fundamentele discrepanties tussen de persoonlijkheid aan de oppervlakte en de onderliggende persoonlijkheidsstructuur – discrepanties die typisch spanning, conflict en angst veroorzaken.” Winne, John F. en John W. Gittinger. “Journal of Community Psychology Monograph Aanvulling nr. 38. Rutland , Vermont : Clinical Psychology Publishing Co., Inc. 1973, p. 99. Wauw! Gottinger’s beschrijving van PAS is specifiek de behoeften en doelen die de programmeurs hadden toen ze begonnen met het programmeren van de persoonlijkheidssplitsingen bij kleine kinderen van 18 maanden oud! Mensen die verbonden zijn aan de volgende vermelde organisaties kunnen het netwerk helpen om hun kind in te zetten voor op trauma gebaseerde programmering. Kinderen uit gezinnen waar een of beide ouders tot de volgende organisaties behoren, worden vaak routinematig in de vroege kinderjaren weggestuurd voor op trauma gebaseerde mind control.

We zijn nu in de 3e en 4e generatie van mensen die geprogrammeerde veelvouden zijn. (En zelfs tot diepere generaties in sommige Illuminati-bloedlijnen.) Wat hier niet kan worden behandeld, is het enorme geheime drama dat betrokken is bij het vinden en uitvoeren van controle over ouders door Moriah via voorgeschreven of illegale drugs, angst, chantage enz. Zodat ze hen zullen helpen om de kinderen geprogrammeerd te krijgen. Als het moederinstinct te sterk is, kan de moeder kalmerende middelen voorgeschreven krijgen, zodat er een stabiel huis is voor de frontale alters van het kind om in op te groeien. Onbetrouwbare niet-meervoudige vaders worden “ondervraagd” worden “gedebrieft” door Ilium, meerdere die debriefen en dan hun herinneringen wissen van wat er met hun kinderen gebeurt. Ouders hebben misschien maar een beperkt zicht.

D. Organisaties die op trauma gebaseerde mind control beoefenen (deze groepen vormen wat insiders ‘het netwerk’ noemen. Ze vormen de ruggengraat van wat bekend staat als de Nieuwe Wereld Orde.)

Air Force Intelligence Army Intelligence (zoals CIC), Atomic Energy Commission, Boeing, British Intelligence, in. MI-6, MI-5, & the Tavistock Institute, Bureau of Narcotics, Bureau of Prisons, Catholic Church (incl. jezuïeten) , Central Intelligence Agency, CIA (ook bekend als Agency, Company, Langley) Charismatische beweging, Church of Satan, Church of Scientology, CIRVIS Club 12 & Club 41 Country Music Industry Defense Intelligence Agency, DIA, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, FBI Vrijmetselarij (in het bijzonder de Palladium Rite, 33º en hoger graden, Quatuor Coronati Lodge, SRIA en andere aan de vrijmetselarij gelieerde organisaties) GEPAN Duitse inlichtingendienst (Shaback) GHG Hollywood Het huis van Saud in Saoedi-Arabië (dat ook niet-geprogrammeerde slaven heeft)

De Illuminati (ook bekend als The Circle, Moriah, Moriah-veroverende-wind, Gnostici, Luciferianen enz.) is op alle niveaus betrokken bij op trauma gebaseerde mind control als daders en slachtoffers, incl. Frat. Saturni-Orden Fraternitas Saturni, THFS, FOGO, Golden Dawn, AntiC.Lucif. Dyn, enz. INS Ku Klux Klan (verschillende KKK-groepen) Mafia Masons (zie Vrijmetselarij) Mod in Mossad (Mossad le Aliyah Beth) Mormon Church NASA (National Space Admin.) National Security Agency NSA National Programs Office National Science Foundation Naval Intelligence ( ONI) Neo-nazi groepen Oddfellows OTO (er zijn 4 groepen) P.4 (elite MI6 sectie) Palo Misschien Proces Kerk en zijn uitloper Chingun enz. Professioneel honkbal, zoals de LA Dodgers

Russische regerings- en inlichtingengroepen (GRU & KGB & KGB’s opvolger, historisch gezien een vroege groep die bekend staat als Spets Byuro # 1 genaamd “Kamera” in het Russisch, wat “Kamer” betekent, deed onderzoek naar drugs- / hypnose-mindcontrol. Het Spetsburo was verantwoordelijk voor moorden.) Santaria Satanische Hubs, Soc. van Dk. Lily, Chdrn van Lucifer (VK) Temple of Power (voorheen bekend als Temple of Set) Umbanda

Amerikaanse leger – in het bijzonder. de Delta Forces en de 1st Earth Batt. USAF Veteren’s Administration Werewolf Order Sommige hekserijgroepen naast Satanism & Moriah

E. 4 beginnende basisfasen

Als het voorkeursplan van de Illuminati wordt gevolgd, heeft het 4 basisfasen om het slachtoffer voor te bereiden op programmeren. Laten we deze opsommen en daarna deze eerste 4 fasen in detail uitleggen. Een programmeur noemde de stadia 2,3, 4 als stadia 1, 2, 3, maar de voorbereidingen in de baarmoeder en voorbereidende ceremonies vormen eigenlijk een eerste eerste fase.

De eerste fase zijn de eerste ceremonies en de traumatisering in de baarmoeder. De tweede fase is een vroeggeboorte, de derde fase is om intense liefde voor het kind te geven gedurende de eerste 18 maanden door 2-3 geselecteerde Illuminati-verzorgers, en de vierde fase is om die liefde weg te trekken en de geest van de kind permanent te splijten. Niet elk Illuminati-kind wordt te vroeg geboren, maar velen wel, omdat dat de voorkeursmethode voor programmeren is.

F. Stichting Stap 1.

Voorbereiding van de kinderen door spirituele voorbereidingen en trauma in de baarmoeder – The Moon Children

De voorbereiding om iemand te programmeren heeft ook betrekking op het vermogen van een persoon om gedemoniseerd te worden. Generaties satanische families zijn verkocht aan Satan, en hun kinderen behoren Satan toe op een manier waarop kinderen van niet-generaties dat niet zijn. Vanwege de generatievloeken, vanwege de genetische neiging naar het occulte, vanwege de demonische krachten van generaties, zijn de Illuminati-kinderen zeer goede kandidaten voor Monarch-programmering. Een deel van de programmering omvat het in lagen aanbrengen van demonische krachten en de deelname aan bloedrituelen om de machtigste demonen aan te trekken. Een diepgaand overzicht van dit belangrijke maar controversiële onderwerp vindt u in hoofdstuk 10.

De Moonchild-rituelen zijn de rituelen om een ​​foetus te demoniseren. De demonen die worden aangeroepen zijn echter niet de kleintjes maar zeer machtige. Bij het werken met slachtoffers van deze programmering is het duidelijk dat er op zeer jonge leeftijd demonen van hoog niveau in deze mensen werden geplaatst, van velen wordt aangenomen dat ze werden gedemoniseerd voordat ze werden geboren door rituelen zoals de Moonchild-rituelen. Bloedoffers en mensenoffers zijn altijd vereist voor dit niveau van magie.

Aleister Crowley(1875-1947) was een satanist die een 33e graads Schotse Rite Vrijmetselaar was. Hij was ook een leider in een aantal andere maçonnieke rituelen, evenals een OTO-leider, een chef in Stella Matutina en een MI-6 (Br. overzeese inlichtingendienst) agent. Zijn geschriften zijn belangrijk geweest binnen het satanisme van de 20e eeuw en bij zwarte magiërs. Hij schreef Moonchild, dat voor het eerst werd gepubliceerd in 1917. Het idee van Moonchild is dat via zwarte magie een perfecte ziel kan worden gevangen. Het geloof in reïncarnatie, dat wijdverbreid is onder de Illuminati en Satanische groepen, leent zich voor het geloof dat zielen strijden om een ​​bepaald embryo. Op pagina 107-108 van Moonchild wordt het idee uitgedrukt: “Om een ​​man voort te brengen die niet gebonden zou moeten zijn aan zijn erfelijkheid, en die de omgeving zou moeten hebben die ze voor hem wensten.” Deze perfecte ziel in een echt persoon wordt Homunculus genoemd. Het magische werk waarop dit is gebaseerd, zou zijn afgeleid van Bacon, Albertus Magnus en Paracelsus, van wie in occulte kringen werd gemeld dat ze allemaal zielen hadden gevangen en in koperen beelden hadden geplaatst. De Hettieten, de mensen van Klein-Azië en Syrië hebben lang gezocht naar de mogelijkheid om een ​​superman en een supervrouw te creëren.

De occulte geschiedenis van de Illuminati plaatst de Hettieten in hun voorouders. Al in 1917, lang voordat Superman in strips en films verscheen, schreef Aleister Crowley over een Superman. Het magische idee is om een ​​ziel uit de 4e dimensie te vangen. In het boek Moonchild werd de villa die werd gebruikt om een ​​Moonchild te produceren “The Butter-fly-Net” genoemd. Het Monarch-project, dat is vernoemd naar de monarchvlinder, is ook een toespeling op het Moonchild-project, waar vlinders een toespeling zijn op zielen (wat christenen demonische geesten noemen).

De eigenlijke rituelen die worden uitgevoerd om een ​​Moonchild te creëren, worden in detail beschreven in drie van Crowley ’s geschriften. Een vage beschrijving van de rituelen is te zien door het boek Moonchild te lezen. Het ritueel vond plaats in een villa met de bijnaam The Butterfly Net. De villa was eigenlijk een occulte tempel die was aangelegd in heilige geometrie. Het had figuren van saters, faunen en nimfen. Het had standbeelden van Artemis. Er waren veel zilveren voorwerpen en halve manen en 9-puntige sterren in de villa, omdat deze voorwerpen allemaal een magische relatie hebben met de maan.

De vrouw die zwanger was, werd omringd door objecten die verband hielden met de maan. De invloed van de maan werd herhaaldelijk ingeroepen. Er werd een klein driehoekig zilveren altaar voor Artemis gebruikt. Er was een heilige bron waar de vrouw werd gewassen. Het nummer 9, dat heilig is voor de maan, werd gebruikt samen met het vierkant 81. Er werd gebeden tot Artemis en er was de heropvoering van de gevangenneming van Diana door Pan. De vrouw werd gecoacht om zichzelf te identificeren met wat bekend staat als Grandmother Moon (in het boek wordt ze eenvoudigweg de Moon of Diana genoemd) door haar gedachten en acties te identificeren met de goden die men wil aanroepen.

De creatie van de Moonchildren binnen het Monarch Project omvat magie op hoog niveau door de kring van Illuminati zwarte magiërs die betrokken zijn bij de programmering van een bepaald individu. Opgemerkt moet worden dat Grande Master en Grande Dame alters demonologie zullen begrijpen, maar de secties (niveaus) van alter erboven zijn niet geïnformeerd.

Een van de grootste geheimen die voor de meeste alters van de slaaf wordt bewaard, is dat hun systeem werd gedemoniseerd toen ze een foetus waren. Ten eerste zou dit religieuze front-alternators de informatie geven die ze nodig hebben om hen op de goede weg naar genezing te krijgen, en het zou ook een negatieve invloed kunnen hebben op de programmeringsleugens van sommige front-alternators die niet beseffen hoe met voorbedachten rade alle trauma’s en martelingen zijn. . De front-alternators van de slachtoffers herinneren zich zelf het coverstory dat de maankinderen als kleine kinderen via marteling in de kooien werden voortgebracht.

De Illuminati hebben ook gepland dat elk van de tien geboden van God in hun voordeel met het kind zal worden overtreden. Ze geven er de voorkeur aan dat het kind buiten het huwelijk wordt geboren, zodat het een bastaard wordt. Dit overtreedt Gods gebod over overspel en geeft hen ook meer invloed om het zelfrespect van het kind te vernietigen. Dit hele plan omvat generatievloeken die uitgesproken en onuitgesproken zijn.

Tijdens Illuminati-ceremonies worden ceremoniële pacten gesloten die betrekking hebben op het buitenechtelijk kind om God te bespotten. Terwijl de Illuminati elk goddelijk spiritueel fundament vernietigen, creëren ze een solide keihard fundament van “liefde” (aanbidding of afgoderij) binnen de nieuwgeborenen waarop ze de programmering zullen bouwen. Het tweede gebod is: “Gebruik de naam van de Heer niet ijdel”. In de Zwarte Mis worden de namen van God aangeroepen om geesten te krijgen met godslasterlijke namen zoals Jahweh Elohim. De meeste delen van het kleine kind zullen zelfs nooit de naam van de Heer horen – hij zal alleen de naam van zijn meester horen, die op een dag aan hem gepresenteerd zal worden als “God”. De hand die de wieg wiegt, regeert de wereld. Het kind wordt gehecht aan zijn toekomstige programmeurs.

Veel later zal er veel aandacht worden besteed aan het opzetten van geënsceneerde evenementen om ervoor te zorgen dat het slachtoffer dat geprogrammeerd wordt God haat.

Bij utero (baarmoeder) traumatisering

Het formele Monarch Mind-Control-project is ontwikkeld op basis van observaties van satanische families op hoog niveau. Deze families hadden er geen moeite mee om de foetus te traumatiseren. Italiaanse generatiehekserij wordt de wegen van de Strega genoemd. Deze generatie occulte bloedlijnen, in het bijzonder. in Toscane en Napels , houden erg van generatiegeesten van voorouders. Dit waren degenen waar Aleister Crowley naartoe ging om te leren hoe ze Moon Children konden maken.

Vergeet niet dat Italiaanse en Duitse generaties Illuminati-families werden bestudeerd door de Italiaanse fascisten en de Duitse nazi’s om een ​​wetenschappelijk begrip van mind control te ontwikkelen. De Illuminati-families binnen Duitsland werden in de jaren 1920 in het geheim en wetenschappelijk bestudeerd om te bepalen wat er precies aan de hand was en hoe de controle van de Illuminati over de mensen die ze al aan het programmeren waren, systematisch kon worden verbeterd.

Discipline en training zijn al eeuwenlang overdadig aan de kinderen van deze elite bloedlijnen. De bijdrage van de 20e eeuw was de systematische verzameling en wetenschappelijke studie van alle verschillende methodieken in één samenhangend programmeerpakket. Dit onderzoek is in de jaren veertig op grote schaal begonnen en is sindsdien systematisch uitgebreid. Gezinnen die dissociatieve kinderen wilden, leerden dat dissociatieve baby’s geboren konden worden als het kind in de baarmoeder werd gemarteld. Dunne naalden worden door de moeder in de foetus gestoken om het ongeboren kind te prikken. Moeders die zwanger zijn van te programmeren kinderen, worden tijdens hun zwangerschap ook ernstig getraumatiseerd met een hele reeks trauma’s, die tegelijkertijd de baby’s die ze dragen traumatiseren. De vader kan bijvoorbeeld met opzet de zwangere moeder in de steek laten in het midden van een bos, of de moeder bestoken met luide, angstaanjagende muziek, en dit vervolgens opvolgen met liefde.

G. Stichting Stap 2. Het trauma van een vroeggeboorte

Een vroeggeboorte is belangrijk omdat de natuurlijk voorkomende gebeurtenissen rond een vroeggeboorte ervoor zorgen dat het kind van nature getraumatiseerd is. Studies (zoals Fenaroff, 1972) hebben aangetoond dat slechts 7-8% van de levendgeborenen prematuur was, maar dat 25 tot 40% (ongeveer een derde) van alle mishandelde kinderen prematuur werd geboren. Het lijkt erop dat de betrokkenheid van de satanische cultus bij het veroorzaken van vroeggeboorte kan worden weerspiegeld in dit soort statistieken. Sommige van de door de Illuminati veroorzaakte vroeggeboorten hebben de kranten gehaald, omdat de prematuren records vestigden door zo klein geboren te worden.

Vroeggeboorte wordt opgewekt – het feit dat een vroeggeboorte plaatsvindt, is niet natuurlijk, maar de trauma’s die optreden bij de prematuur zijn dat wel. Gespecialiseerde medicijnen (niet alleen de exogene oxytocines die normaal worden gebruikt om weeën op te wekken) worden bij een moeder gebruikt om haar in een diepere trance te brengen dan een schemerslaap. (Vergeet niet dat de onderontwikkelde lever en nieren van de prematuur het moeilijk maken om medicijnen op natuurlijke wijze uit het lichaam van de prematuur te verwijderen.) De moeder begint op dit moment met het bevallingsproces. De moeder moet echter uit deze diepe slaap worden gehaald om de baby door het geboortekanaal te duwen. De baby is te zwak om te helpen bij het geboorteproces. Dit is het moeilijkste type geboorte dat er is, omdat de baby de moeder niet kan helpen op de kleine manieren die een voldragen baby zou doen. De druk op het hart van de moeder is extreem. De Illuminati hebben geleerd dat een moeder gewoonlijk 2 of 3 vroeggeboorten op deze manier kan geven voordat ze de dood riskeert om het opnieuw te proberen. Als dit type geboorte te vaak wordt herhaald, zal het hart van de vrouw het begeven. Dit is de reden waarom de Illuminati hun fokkers 2 of 3 prematuren laten geven voor programmering, en dan hun fokkers laten overschakelen op voldragen baby’s die worden gebruikt om te offeren. Als we beschrijven hoe fokkers en baby’s worden gebruikt, moeten we in algemene termen spreken, want elke bloedlijn, elke baby, elke moeder is een geval apart. Er zijn echter enkele patronen waarop moet worden gewezen. Een bloedlijn wil vaak dat de eerstgeboren man van een vrouw wordt opgeofferd aan hun geloofssysteem en de Lilith-programmering die de alters krijgt die functioneren binnen de Kabballistische Tree of Life die is ingebouwd tijdens Mengele’s programmering voor de diepere secties (niveaus) van alters die zijn getraind in zwarte magie van de Illuminati. (Dit onderwerp komt later aan de orde.) De Illuminati-fokkers kunnen vrouwen zijn die zelf prematuren waren. Soms slaan ze een generatie over met het trauma van een vroeggeboorte om een ​​moeder met een gezond hart te krijgen. Sommige van deze fokkers hebben uitstekende bloedlijnen, maar tijdens hun eigen vroeggeboorte raakten hun hersenen beschadigd en hebben ze niet de superintelligentie die de Illuminati nodig heeft om te programmeren. Ze moeten echter nog steeds genoeg creativiteit hebben gehad om zichzelf een geprogrammeerde veelvoud te laten worden. Wanneer fokkers door de Illuminati worden gebruikt om baby’s te krijgen voor programmering, selecteert de Illuminati vrouwen die zelf geprogrammeerde veelvouden zijn. Ze worden gebruikt voor fokkers, omdat ze genetisch genen hebben voor intelligentie, ook al zijn ze niet briljant. Deze vrouwen met een lagere intelligentie zullen alleen het beginpriesteressniveau van de vrouwen halen en kunnen een rang op dat niveau van hogepriesteres behalen. Al deze vrouwen, ongeacht hun omstandigheden, zijn ertoe gebracht te geloven dat het aanbieden van hun baby’s aan Satan de hoogste eer is, dus velen van hen hebben geen normale twijfels over hun baan. Het is belangrijk om te vermelden dat de Illuminati Luciferianen zijn, maar Lucifer/Satan aanbidden. Satanisten zijn organisatorisch een aparte organisatie, met een aparte geschiedenis, maar beide groepen hebben veel gemeenschappelijke praktijken, waaronder het offeren van kinderen. (Er is een wetenschap in hoe de Illuminati bloedlijnen verbergt, soms worden families gebruikt als broeders voor andere belangrijke bloedlijnen. Het zal hier alleen terloops worden genoemd, omdat het relevant is voor het selectieproces van hoe kinderen worden geprogrammeerd. De Illuminati is zich volledig bewust van zeldzame bloedgroepen en andere genetische eigenschappen die in bloedlijnen voorkomen, en individuen fokken om bepaalde eigenschappen te krijgen, en ze houden er ook rekening mee dat bepaalde zwakheden zoals een zwak hart of AB- negatief bloed zonder RV-factor zal speciale aandacht vragen.) De criteria voor niet-Illuminati culten voor hun fokkers zijn veel lager. Vaak zijn dit de overblijfselen van de sektes. Dat is het verschil tussen de goede opvoeding van de Illuminati en het gedegenereerde denken van de openlijk satanische groepen. De satanische groepen die georganiseerd zijn in hubs, en sommige van de mindere occulte groepen zoals de KKK., hebben vrouwen die achter slot en grendel worden gehouden om als fokkers te dienen. Fokkers worden ervan weerhouden talenten van buitenaf te hebben die hen zouden helpen in de buitenwereld te functioneren. Sommigen mogen geen rijbewijs en andere basics hebben. Hoe slaagt de occulte wereld erin om dingen uit te werken binnen een ziekenhuisomgeving? De onafhankelijke satanische sekten mogen geen gebruik maken van ziekenhuizen. Ik heb met voldoende informatie uit de eerste hand gewerkt om bekend te zijn met enkele van de sektes die thuisbevallingen laten bijwonen door hun eigen vroedvrouwen. Een voorbeeld is de satanische sekte in de provincies Seminole & Garvin Oklahoma waar hun sectiehuizen op het platteland jarenlang niet-geregistreerde thuisbevallingen hebben gehad. Informatie uit de eerste hand bevestigt ook dat ziekenhuizen in Tacoma , Vancouver , Portland , en San Francisco worden door de Illuminati gebruikt voor vroeggeboorte. Bij uitbreiding kan worden begrepen dat veel ziekenhuizen over de hele Verenigde Staten zijn nu bemand met een groot aantal verpleegsters en doktoren die loyaal zijn aan de occulte wereld (door insiders het “Netwerk” genoemd) onder leiding van de Illuminati. De prematuurs worden verzorgd door satanische heksen die verpleegsters zijn, velen van hen zijn zelf een veelvoud. Verderop in dit boek zullen we bespreken hoe de Illuminati via programmering een groot aantal kinderartsen aan het werk zet om de controle over de voorbereidende programmeerfasen te verzekeren. Als de occulte wereld wil dat een moeder haar prematuur ziet, zullen de occulte verpleegsters in nachtdiensten stilletjes cultmoeders binnenlaten om zich te binden aan hun prematuren. Er is ook veel corruptie die onopgemerkt doorgaat. Deze doktoren en verpleegsters hebben veel prematuren genomen voor het netwerk om te gebruiken voor programmeerexperimenten. Als de moeder een moeder met een laag inkomen is. Sommige van deze te vroeg geboren kinderen worden beschreven als dood en meegenomen met het excuus dat “ze niet kunnen ademen”. Ze worden vervolgens gebruikt voor programmeerexperimenten. De Illuminati, die samenwerkt met andere occulte groepen, bedenkt methoden waarmee ze andermans baby’s kunnen krijgen. Dit geeft hen extra kinderen om aan te werken. Door moeders met een laag inkomen gratis geboorten te geven in vrijmetselaarsziekenhuizen, kan de occulte wereld later een reden bedenken om een ​​moeder met een laag inkomen die drugs gebruikt, haar voogdij over haar baby te ontnemen. Ze nemen deze kinderen, sommigen van hen drugsbaby’s, voor programmeerdoeleinden. De moeders van verschillende dieren zijn voorbeelden van hoe belangrijk aanraking is voor elke baby. Een moederkoe of hond zal haar kroost kort na de geboorte een duwtje in de rug geven. Ze zullen de baby ook direct na de geboorte beginnen te onderwijzen. Studies hebben geleerd dat de meeste zoogdieren hun pasgeboren baby likken, wat essentieel is voor de gezonde fysieke ontwikkeling van het babydier. De Illuminati willen dezelfde ontwikkeling voor hun nakomelingen. Onderzoek heeft aangetoond dat het wiegen en strelen van prematuren hen helpt motorische vaardigheden en ademhalingsfuncties te ontwikkelen. Het neemt de plaats in van de likkende dieren die hun kroost geven. Het strelen helpt zelfs de hartfuncties tijdens de slaap van de baby. Door een deel van de hersenen te prikkelen, zal dat deel van de hersenen groeien. Hoewel het te vroeg geboren kind niet kan praten, hunkert het nog steeds naar aandacht. Zelfs als het pijn doet, het kind wil – heeft zelfs behoefte aan – vastgehouden te worden. Het kind kan worden aangeraakt en het zal naar die aanraking verlangen, ook al doet het pijn. Het vermengen van liefde en pijn begint al. Hun huid zal dun en gevoelig zijn voor aanraking. Het doet pijn om aangeraakt te worden en prematuren kunnen zelfs hun huid gekneusd krijgen door een laken. Een vroeggeboorte zal een vechtlust in het kind creëren. Als het kind geen sterk overlevingsinstinct heeft en niet vecht om de vroeggeboorte te overleven, dan zal het niet vechten om te overleven tijdens de martelingen van de programmering. Bij een vroeggeboorte is het selectieproces al begonnen. Welk kind wordt een vechter? de prematuur zal emotioneel worden beroofd van het zuigen op de borst van een echte moeder, maar zal worden gevoed met een oogdruppelaar of fles. en het zal hunkeren naar die aanraking, zelfs als het pijn doet. Vaak wordt in het ziekenhuis een transdisciplinair team opgericht om de prematuur op zich te nemen. Ze zullen een van de verschillende standaardbeoordelingen uitvoeren, misschien de Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS) of de Bayley Scale of Infant Development. Vervolgens worden doelstellingen ontwikkeld voor de korte en de lange termijn op basis van de geïdentificeerde behoeften van elk kind.

De NBAS zal kijken

A. het vermogen om storende prikkels buiten te sluiten,

b. reactievermogen op auditieve en visuele prikkels,

c. spiertonus & motoriek,

d. prikkelbaarheid,

bijv. knuffelvermogen,

f. huidskleur,

gr. reflexen. Elk deel van het lichaam van de prematuur zal worden geschonden.

Er zal waarschijnlijk een katheter in de blaas van de kleine baby worden geplaatst, omdat de urinewegen van prematuren de neiging hebben zich af te sluiten en ook doorligwonden moeten worden vermeden. Ze krijgen meestal ook IV’s. Hierdoor krijgen ze meer vocht om te elimineren. Dit is gezond voor de prematuur om hun nieren goed te houden. Het dient echter ook als onderdeel van het natuurlijke traumatische proces. Sommigen krijgen zuurstof. de prematuur zal zich aanpassen aan het licht, de temperatuur, het geluid, de vochtigheid en de zwaartekracht van de nieuwe wereld waarin hij is geduwd. Hun harten zullen problemen hebben (sommige hiervan, zoals een verzakking van de mitroklep, kunnen een leven lang bij het kind blijven), en vaak ook problemen met hun longen. Studies over prematuren hebben aangetoond dat ze de neiging hebben om een ​​nuchtere uitstraling te hebben met weinig glimlachen, en dan komt de glimlach alleen als hun ogen worden afgewend van degene die voor hen staat. Ze zijn minder sociaal en ze zijn afhankelijk van de primaire persoon (meestal een verzorger in het ziekenhuis) om hen te helpen en aan te moedigen om sociaal om te gaan. (Als & Brazelton, 1981) Wanneer het kind wordt geboren, zorgen de Illuminati ervoor dat het als eerste wordt gezien door een van de mensen die het zullen helpen programmeren. Vaak is dit een Grande Dame binnen de hiërarchie, maar het kan ook een mannelijke programmeur zijn. In de daaropvolgende maanden zal de programmeur herhaaldelijk op liefdevolle kirrende toon tegen het kind praten. De meest liefdevolle kalmerende woorden zijn alles wat in dit stadium is toegestaan. Het kind is van nature gebonden aan de programmeur. Mengele was de beste expert in dit soort binding. De programmeurs praten met elkaar in termen als ‘dit kind is een stuk klei’. Ze zien zichzelf als de pottenbakkers van die klei. Wanneer de prematuur wordt geboren, gaat hij om met de pijn door dissociatief te zijn. De rustgevende stem van de programmeur wordt op hypnotiserende toon gezegd en gehoord. De hypnotiserende stem van de programmeur maakt gebruik van de dissociatieve tranceachtige toestand van het pijnlijdende kind. De hypnotiserende stem verzorgt het kind vanaf de baarmoeder. Zelfs op deze jonge leeftijd worden hypnotische signalen in de geest van het kind geplaatst. Hypnotiserende signalen gebruiken alle zintuigen. In werkelijkheid hypnotiseren de programmeurs zelfs de kleine baby’s. Binnenkort gaan de ogen van de prematuur open wanneer de prematuur de aanwezigheid van de programmeur in de kamer voelt. De ogen van de prematuur volgen de programmeur terwijl hij of zij door de kinderkamer loopt. De ogen van het kind volgen de stem van de programmeur. Ronald Shor, een gerespecteerd onderzoeker naar hypnose, schreef in de Amer. Journal of Psychotherapie, Vol. 13, 1959, pp. 582-602, “Alleen bij de foetus kan men zich een ideaal zuivere trancetoestand voorstellen, dat wil zeggen een toestand waarin er een totale afwezigheid is van een functionerende realiteitsoriëntatie. In het zich ontwikkelende organisme in de baarmoeder de eerste kortstondige ervaringen bestaan ​​concreet, onafhankelijk van enige gestructureerde achtergrond of ervaring. De enige organisatie die in eerste instantie kan plaatsvinden, is die welke genetisch is gegeven. Maar afgezien van deze natuurlijke, ontogenetisch onontwikkelde staat is er altijd een zekere mate van structurering.” Met andere woorden, als je iemand wilt hypnotiseren, is het ideaal wanneer ze een foetus zijn, omdat de baby al snel een idee begint te krijgen van de realiteit – die realiteit geeft het kind iets om te vergelijken met wat de hypnotiseur wil programmeren. Merk op, ook het bewustzijn van de kant van Shor, dat er een zekere structurering van de geest is die op natuurlijke wijze wordt gedaan via genetica. Dit onderstreept opnieuw het belang van waarom de programmeurs van slachtoffers van meerdere generaties houden – omdat ze via genetica een deel van de mentale structurering doorgeven die nodig is voor het soepel programmeren van de volgende generatie. Door in de ogen van de prematuur te kijken en te praten, begint de programmeur de baby te onderwijzen. de prematuur leert dat zijn primaire verzorger de controller is. De controller regelt de toegang tot de fles en al het andere in zijn leven. De Illuminati leren het kind om zijn heerser als God te zien vanaf de eerste seconde dat het geboren is. Ze willen dat het kind de programmeur aanbidt. De programmeur redt letterlijk het leven van de prematuur. Door tegen het kind te praten en te koeren, wordt de stem van de programmeur reëler voor het kind dan voor zichzelf. De controllers beginnen de geest van het kind uit te rekken zodra het geboren is. De twee of drie mensen die het leven van de jonge baby beheersen, beginnen het met hypnotiserende stemmen te onderwijzen zodra het geboren is. Subliminale tapes worden gebruikt om de baby onmiddellijk te leren. Het doel is om het kind veel eerder te leren lezen en spreken dan andere kinderen. In de gecontroleerde setting van het Monarch-programma kunnen kinderen die met zes maanden kunnen lezen, nog steeds worden geprogrammeerd voor sociale vaardigheden. In een ongecontroleerde omgeving hebben kinderen die dit eerder hebben geleerd, de neiging om hun intellectuele vaardigheden groter te maken dan hun sociale vaardigheden, en ze ontwikkelen ernstige problemen met hun leeftijdsgenoten en scholen. Kinderen zijn makkelijker te hypnotiseren dan volwassenen, maar het moet anders, vooral als het kind preverbaal is. Door over het kind te wrijven, over zijn hoofd te aaien en het te strelen, kan het kind zich ontspannen. De hypnotiseur mag geen snelle toonveranderingen in zijn stem aanbrengen. Dit zijn redenen waarom vrouwelijke Illuminati-programmeurs in dit stadium zo’n aanwinst zijn. Het pasgeboren kind wordt gehoorzaamheid bijgebracht. Het is toegestaan ​​om te huilen om zijn longen te ontwikkelen, maar op een vroeg moment wordt het geleerd om niet te huilen. Er wordt tape over de mond van het kind geplaatst en er wordt keer op keer “nee” gezegd met gebaren van de wijsvinger. Ze krijgen goedkeuring als ze niet huilen. Dit type programmering wordt gedragsverandering genoemd en zal in een later hoofdstuk verder worden behandeld. De baby wordt rigide totale gehoorzaamheid aangeleerd. Terugkijkend op stap 3, is een beproefde en vaak gebruikte techniek om de baby te vroeg geboren te laten worden. De baby moet veel trauma ondergaan en moet leren een vechter te zijn om te overleven. Baby’s zijn opzettelijk op vroegtijdige leeftijd door middel van een geïnduceerde bevalling of keizersnede genomen om ervoor te zorgen dat de baby een trauma zal oplopen. Wanneer de te vroeg geboren baby het comfort van de baarmoeder verlaat, ervaart hij een trauma. Door de baby voortijdig te nemen, geeft het de programmeurs ook een geavanceerde start met programmeren.

Basis Stap 3. Love Bombing the Child Tot ongeveer achttien maanden

De derde fase is het verstikken van het kind in liefde. De liefde wordt gegeven zodat deze in de vierde fase kan worden weggenomen. Tenzij liefde wordt gegeven zodat het kan worden weggenomen, is er geen trauma. Illuminati-kinderen krijgen de eerste anderhalf jaar nooit een pak slaag. Ze worden heel liefdevol gecontroleerd. (Dit patroon van het verstikken van nieuwe bekeerlingen in liefde, genaamd “liefdesbombardementen” ter voorbereiding op het verwijderen van die liefde en acceptatie om gehoorzaamheid te krijgen, wordt door sommige sektes ook aan nieuwe leden gedaan.) Het Illuminati-kind leert over hun lichaam. Hun darmen mogen goed functioneren en ze worden zorgvuldig schoongehouden. Ze moeten worden geleerd om hun lichaam te waarderen, voordat het trauma hen berooft van alles wat ze waarderen. Dissociatie hoeft het kind niet te worden geleerd, omdat ze er een genetische aanleg voor hebben, en de vroeggeboorte heeft hen geleerd te dissociëren. Al met al heeft het kind alleen een relatie mogen opbouwen met zijn programmeur(s). Het kind heeft tijdens de eerste 18 maanden van zijn leven geleerd de programmeur te vertrouwen, te gehoorzamen en te aanbidden. Zijn geest staat in de rij met hypnotische suggesties, signalen en is gehoorzaam.

Basis Stap 4: De geest breken

De vierde fase is gebouwd op het fundament van dissociatie gecreëerd in de eerste en tweede fase, en de liefde gecreëerd in de derde fase. (De demonologie van de eerste stap helpt ook om demonen aan te trekken die verband houden met programmeren, tunneling in de geest en multipliciteit, die worden gebruikt in de vierde basisstap.) Vaak breekt de geest van het kind in de vierde stap langs dezelfde dissociatiebreuk lijnen die het trauma van de vroeggeboorte veroorzaakte. Als het kind geen te vroeg geboren baby is, heeft het wat extra hulp nodig om te willen dissociëren. De zintuigen van het kind kunnen herhaaldelijk worden overweldigd tot het punt dat het leert te reageren op zijn omgeving door wat aan de buitenkant lijkt op een gevoelloosheid, en mentaal is het gewoon dissociatie. Alles wat denkbaar is, kan worden gebruikt om de zintuigen van het gekooide kleine kind te overweldigen en dissociatie te creëren. Rotte vieze geuren van de uitwerpselen van het kind, van amnonia en bedorven voedsel terwijl het ineengedoken in zijn kooi zit, zullen het reukvermogen van het kind overweldigen. Gevoed worden met bloed overweldigt de smaakzin. Het gezang van de programmeurs gekleed in satanische kledij, knallende geluiden, rockmuziek en het elektrische gezoem, en ultrasone stimulatie overweldigt het gehoor van het kind. Het natuurlijk ontwikkelende gevoel voor vormen van het kind wordt benut door het kind rond te draaien en het gevoel te geven dat het gaat vallen. Het kind zal ook worden beroofd van slaap en gedrogeerd. Samen zal dit alles de dissociatieve basis vormen voor het splitsen van de kern. De vierde fase is om het kind te ontdoen van al het mooie en lieflijke in de wereld. Het kind wordt gekooid en gekweld door elektrische schokken. De zintuigen van het kind raken overbelast en verdoofd. Ooggetuigen hebben deze honderden verdoofde kinderen beschreven als “zombies”. Deze fase en de programmering nadat de fundamentele dissociatie is gecreëerd, vormen het volgende hoofdstuk. In de vierde stap is het kind uitgehongerd, koud en naakt. Wanneer ze eindelijk hun geliefde meester of geliefde volwassen verzorger zien verschijnen na 42 tot 72 uur lijden, zijn ze opgewonden en dissociëren ze de pijn van de voorgaande uren van ontbering. Hulp lijkt ter plaatse te zijn. Op dat moment laat de programmeur/geliefde volwassene zijn/haar gemeenste kant zien, en het kind, om te verwerken hoe deze liefhebbende verzorger hen niet alleen heeft afgewezen maar hen nu pijn doet, dissocieert langs dezelfde dissociatiebreuken die zijn ontstaan ​​door het trauma van de vroeggeboorte. De details van hoe de geest wordt gespleten, zullen in het volgende hoofdstuk verder worden behandeld. Terugkijkend op stap 3 en 4, is een deel van de programmering het hebben van de primaire initiële misbruikerband met het kind. Er is een hechte liefdevolle band nodig tussen een kind en de eerste misbruiker, zodat er een zuivere breuk ontstaat wanneer het eerste geestverruimende trauma wordt uitgevoerd. De zuivere splitsing vindt plaats wanneer het kind wordt geconfronteerd met twee onverenigbare tegengestelde standpunten van iemand die belangrijk voor hem is. Het kind kan de twee extreem tegengestelde opvattingen van dezelfde persoon niet met elkaar verzoenen, de ene is een liefhebbende verzorger en de andere is de ergste vorm van misbruik. De persoon die het kind het meest vertrouwt, is de persoon die het kind het meest vreest. Sommige professionele therapeuten zijn gaan beseffen dat dit de manier is waarop de kern wordt gespleten. Jody Lienhart, zelf meervoudig, identificeert in haar proefschrift correct de dubbele binding van het hebben van twee extreem tegengestelde opvattingen over de belangrijkste persoon in het leven van het kind als het fundamentele splitsingsmechanisme. Ze schrijft in haar proefschrift uit 1983 op p. 6-7, “Impliciet in elk van de onderzoeken naar kindertrauma is de alomtegenwoordige aard van paradoxale communicatie. Vaak verschijnt deze dubbele bindingscommunicatiestijl tijdens de vormende, preverbale stadia van de kindertijd waarin de interpretatie van deze boodschappen verward is. Dit resulteert in onvoldoende experimenteel leren wat de vertaling van de verwarde toepasselijke berichten mogelijk zou maken… ” Deze studie presenteert de theoretische veronderstelling dat meervoudige persoonlijkheid wordt ontwikkeld door toestandsafhankelijk leren in de vroege kinderjaren. [Dat betekent dat leren gekoppeld is aan een gemoedstoestand.] Verder wordt verondersteld dat dit leren plaatsvindt als gevolg van de hypnoïde effecten van jeugdtrauma’s zoals misbruik en seksuele molestatie. Het kind, niet in staat om de paradoxale aard van de berichten die hij ontvangt te vertalen, fragmenten in een staat van trance. Bovendien wordt gesuggereerd dat herinneringen die tijdens elk van deze hypnoïde ervaringen zijn opgenomen, vergelijkbaar zijn met kennis die is opgedaan tijdens toestandsafhankelijk leren. Lienhart gebruikte haar eigen herinneringen als basis voor het type trauma waarvan in haar proefschrift wordt gesuggereerd dat het MPD zou kunnen veroorzaken. Dat trauma voor haar was dat haar oom zijn penis in haar mond duwde en haar bijna stikte. Het kind kan niet vluchten, dus dissocieert de geest. Ze had toevallig een veelvoorkomend trauma meegemaakt dat werd gebruikt om een ​​kern te splitsen. Om de kern te splitsen, moet de geest worden getraind om te dissociëren. Het vermogen om te dissociëren wordt verkregen door genetisch gefokt te zijn uit dissociatieve ouders, door een vroeggeboorte/traumatische geboorte te hebben indien mogelijk, en door conditionering in het oorspronkelijke programmeercentrum (tussen 18 maanden en 3 jaar) waar intermitterende elektrische schokken samen met de overweldiging van alle zintuigen, samen met slaapgebrek en drugs creëren een dissociatieve basis om de kern te splitsen. Het aanvankelijke sadistische misbruik om de geest te splitsen, wordt ‘de kern doorsnijden’ genoemd. De oorspronkelijke geest van elke persoon is als een open computer. De oorspronkelijke computerachtige geest splitst, om te kunnen blijven werken, wanneer hij wordt geconfronteerd met een overweldigend trauma, een deel van de geest af en ommuurt het met amnesiebarrières. Vanuit dit gebied kunnen verdere splitsingen worden gemaakt. Een van de belangrijkste technische hoogstandjes om computers bruikbaar te maken, was uitzoeken hoe het geheugen in de computer kon worden afgesloten en beschermd tegen toegang en gebruik. Toen ze erin slaagden geïsoleerd geheugen te ontwikkelen, waren de andere problemen klein. Als iemand vanaf de foetus getraumatiseerd is, is er niet één kern waar therapeuten gewoonlijk naar op zoek zijn. De kern voor de programmeurs is de ongesplitste essentie van de geest die het systeem aandrijft of van energie voorziet. Deze Core is geen alter, maar is een essentie die de programmeurs verbergen. De Core is geen alter. De programmeurs raken niet de kern op de manier waarop ze wijzigingen aanbrengen. Ze verbergen de kern. Een deel van het drama dat zich gedurende het hele leven van het slachtoffer afspeelt, is dat hun geest probeert deze onaangeroerde kernessentie van hun geest te beschermen tegen aanraking. Als ze denken dat iemand, de therapeut of de misbruiker ermee gaat knoeien, zullen de geest en zijn delen die kern beschermen. Hoe vreemd het ook mag lijken, als een therapeut over integratie praat, maken ze de geest van het slachtoffer vaak bang dat de integriteit van de kern en zijn onschuld geschonden zullen worden, en de geest van het slachtoffer doet er alles aan om te voorkomen dat de integriteit van hun kern besmet wordt, dwz ze saboteren therapie en keren terug naar hun programmeur die hun veiligheidsprobleem begrijpt. Aanvankelijk, in de jaren 40, onderzochten de Illuminati wat er zou gebeuren als de Kern de alters zou ontmoeten, en ze ontdekten dat de essentie of energie van de hersenen zal werken om de geest weer bij elkaar te brengen. Daarom is de kern gescheiden en verborgen voor alle alters. In Illuminati-systemen wordt het meestal in het midden van de eerste splitsingen geplaatst, die ook energiebronnen zijn en die goed verborgen zijn. Het zijn ontmenselijkte delen die functioneren als edelstenen, die zijn geprogrammeerd zoals in het Alice In Wonderland-verhaal om van vorm en kleur te veranderen als ze worden benaderd, wat zelden gebeurt. Deze onderdelen zullen in andere hoofdstukken worden besproken, inclusief hoe een systeem is gestructureerd. Rond de kern is ook een dissociatieve carrousel bevestigd. Nadat de kern is verborgen, worden de rest van de alters geprogrammeerd om niet te zoeken naar het energie- / synthetiserende deel van het systeem. De echte “kern” of het primaire deel van het onbewuste zal een volwassen vertegenwoordiger ervan hebben in een Monarch-systeem. Dit primaire onderdeel heeft een Toddler-schakelaar waarop alle programmering is gebouwd. Een gebeurtenis(sen) in het leven van het kind wordt gebruikt om de programmering op voort te zetten. De Illuminati weten van de verschillende basisprogramma’s en de fundamentele trauma’s, en een deel hiervan wordt geheim gehouden voor programmeurs die afkomstig zijn van frontorganisaties van de Illuminati. Er zijn een aantal delen die “kernen” zullen worden genoemd – simpelweg omdat het vroege delen waren, maar er is geen enkele intacte persoon die de hele geest vertegenwoordigt. Het enige dat overblijft zijn fragmenten van de geest, elk segment ommuurd door geheugenverlies. De alters die zichzelf zien als “kernen” zijn alters die zijn geprogrammeerd om te denken dat ze de kernalter zijn. De geest heeft een manier om de waarheid te kennen, en deze alters beseffen misschien dat hun geprogrammeerde verhaallijn verdacht is, maar ze zullen niet weten wat er “fishy” aan is, dus hebben ze de neiging om hun identiteit te ontkennen. Deze vervangende

of nep-cores zullen vaak ontkennen dat ze zelfs maar MPD zijn. In sommige gevallen, waar de Schrift werd gebruikt om mee te programmeren, werd de kern verteld dat het “gezegend zou worden door zich te vermenigvuldigen als de zaden in de sterren van de hemel en het zand van de zee” als “gij mijn stem hebt gehoorzaamd”, wat is misbruik van Gen. 22:17-18. Alters die het “zand van de zee” vertegenwoordigen, verschijnen als een alter probeert tot de kern te komen. (Zie hoofdstuk 10k over geschriften die bij het programmeren worden gebruikt.

De aanvankelijke splitsingen

Het eerste deel van iemands geest voordat er splitsing plaatsvindt, wordt de kern genoemd. Theoretisch maakt de kern onderdelen om zichzelf te beschermen. De aanvankelijke splitsing wordt “de kern splitsen” genoemd en het is een kunst of wetenschap om te weten hoe je een kern moet splitsen. Ik ben het echter niet eens met het standaard kernmodel”. Ik geloof dat het juister is om te zeggen dat de aanvankelijke splitsingen sterker zijn omdat ze op de een of andere manier dichter bij de geest zijn geïntegreerd. Latere splitsingen, gemaakt van latere splitsingen, zijn in zekere zin minder verbonden met de volle geest. Tijdens een martelsessie zijn de eerste splitsingen altijd het sterkst. Dus als ze iemand martelen en 20 persoonlijkheidssplitsingen krijgen, zullen ze misschien de eerste 13 gebruiken en de rest weggooien of gebruiken voor een enkele taak. Afvalgebieden worden in de geest gecreëerd — deze worden ook wel concentratiekampen, vuilnisbelten of wat dan ook genoemd. De geest van het slachtoffer is getraind om deze stortplaatsen te creëren voor de splitsingen die de programmeurs niet willen gebruiken. Naarmate de programmering verfijnder werd, werden ook de methoden voor het weggooien van ongewenste splitsingen verfijnd. Bij kinderen, die op zeer jonge leeftijd geprogrammeerd worden, kunnen de eerste splitsingen in de baarmoeder plaatsvinden. Als de vierde stap tijdig wordt uitgevoerd, 18 maanden na het trauma in de baarmoeder en een vroeggeboorte, dan zal de geest gedurende de eerste 18 maanden nooit de kans krijgen om zichzelf bij elkaar te rapen. Als echter de vierde stap wordt niet gedaan rond de 18 maanden en er wordt geen verder trauma in stand gehouden, de geest van het kind zal zich tegen de leeftijd van tweeënhalf jaar weer bij elkaar brengen. De eerste splitsingen zijn het meest energiek en het gemakkelijkst te manipuleren. In Illuminati-systemen worden deze vroege delen ontmenselijkt en denken ze dat het edelstenen en kristallen zijn. Deze edelstenen en kristallen “bekrachtigen” vervolgens het hele mind-control-systeem dat in de daaropvolgende jaren in de geest van het kind is geprogrammeerd. De edelstenen worden niet gezien als alters, dus de proxy-kern zou niet integreren met wat wordt gezien als een levenloos object. De vervangende kern mag met een therapeut naar gezondheid toe willen, het is geprogrammeerd om naar genezing te gaan, maar om de therapeut weg te leiden van de ware kern. Zij of hij is geprogrammeerd om te geloven dat het de ware kern is. De echte kern en de eerste splitsingen, de edelstenen, worden hypnotiserend op de diepste niveaus van de geest geplaatst – in een gebied van de geest waar maar weinig therapeuten ooit naar zoeken. Zoals hierboven uiteengezet, worden andere aanvankelijke splitsingen ertoe gebracht te geloven dat ze kernen zijn. Een deel van de reden dat therapeuten op een ongrijpbare manier naar een kern zoeken, is dat mensen de realiteit niet hebben geaccepteerd dat er niet één persoon (persoonlijkheid) is die de leiding heeft over een monarchsysteem die eenvoudigweg kan besluiten te stoppen met het omgaan met het leven door hun MPD te stoppen. Veel therapeuten willen geloven dat iemand de ‘echte’ is persoon en de rest zijn gewoon ondergeschikte alters die zijn gemaakt om het trauma van de kern aan te pakken. Ik denk dat dit een onvoldoende begrip is van wat er gebeurt. De elementen die bepalen wie een persoon is, dwz persoonlijkheidselementen zoals herinneringen, zijn gebroken. Deze fragmenten zijn op hun beurt vaak opgebouwd tot volwaardige persoonlijkheden met alle elementen van volwaardige persoonlijkheden. Er is geen “echte” persoon, net alsof je een spiegel in duizend stukjes slaat, er is geen enkel stuk dat de “echte” originele spiegel is, maar gewoon fragmenten die op hun beurt als spiegels kunnen werken. Er is echter nog steeds een primair zelf. Vroege splitsingen worden ertoe gebracht te geloven dat ze de kern zijn. De sekte zal de aanvankelijke splitsingen onherkenbaar verbergen. Sommige van de derde golf van splitsingen zullen worden gecreëerd in wat Silence alters worden genoemd. Ze zijn getraind om nooit te praten. (Tenminste sommige Illuminati alter-systemen noemen deze vroege splitsingen “Stiltes”.) Deze vroege splitsingen worden vervolgens verborgen en gebruikt om andere alters te chanteren die later zijn gemaakt. De andere alters, die zijn gevormd na de Silences (die pre-taal alters zijn) zijn ervan overtuigd dat als ze zich niet gedragen, de Silences iets drastisch zal overkomen. Sommige van de pre-talking Silence alters worden vervolgens op plaatsen zoals die van Moloch tempel geplaatst om als gijzelaars te houden.

Onderweg worden alters gemaakt om de stiltes te bewaken. Ze bewaken in de volle betekenis, beheersen de stiltes en elke toegang tot de stiltes. Omdat de stiltes vroege splitsingen zijn, zijn ze belangrijker voor de volledige integratie van de geest, waarvan de programmeurs willen verzekeren dat dit niet gebeurt. Sondes worden tijdens het initiële kerntrauma op een zeer precieze en methodische manier in de hersenen geduwd aan de basis van de schedel. Dit wordt gedaan om bewakers voor de carrousel te maken. Zie voor meer informatie over de vroege oersplitsingen het gedeelte over carrousel in hoofdstuk. 7 over structureren, en het volgende hoofdstuk over hoe het trauma wordt gedaan. Omdat de programmeurs zoveel met de alters zullen knoeien om de satanische alters en de special purpose alters te krijgen die ze willen, moeten ze enkele van de eerste splitsingen gebruiken als voorste alters. Ze hebben sterke frontalters nodig die een idee hebben van wie ze zijn. Als ze tot later zouden wachten om vooralters te krijgen, zouden de alters niet zo sterk zijn en zouden ze hun identiteit al hebben verloren. De 3e golf van alters die vaak wordt gemaakt, wordt op zijn beurt gesplitst om alters te bieden om het voorste gedeelte van een systeem te bouwen. De voorste “kernen”, die lokvogels zijn, zullen worden opgezet met tegenstellingen, de ene alter zal van de programmeur houden, de andere zal hem haten. De ene alter zal de programmeur vertrouwen, de ander zal de programmeur vrezen. Therapeuten besteden al hun tijd aan het proberen te verzoenen met dit conflict dat op de voorgrond wordt geplaatst als lokaas om hen bezig te houden. Ondertussen zullen de edelstenen samen met de rest van de loyale cult-alters de mogelijkheid hebben om te creëren wat nodig is binnen het systeem. Het hele systeem van alters is altijd in beweging en veel van de echte alters zijn ondergedoken. De persoon krijgt het gevoel alsof hij of zij als vlees is gesneden, net zoals een bolagna-snijder plakjes bologni maakt. Dit gelaagdheidsprogramma is erg gevaarlijk en streng. Allerlei soorten overlays, demonische, hypnotische illusies, enz. zijn gelaagd over echte alters zodat zelfs de identiteit van wat een echt alter is, verborgen is. Het punt is dat lokvogels worden gecreëerd die therapeuten bezig houden, terwijl de hele structuur verschuift en herschikt en herstructureert om zichzelf verborgen te houden. Vaak moedigt de Illuminati vroege frontsplits aan om over Christus te leren en Hem legitiem op zeer jonge leeftijd te accepteren. Deze acceptatie zal worden gebruikt als basis van het trauma om sterke satanische alters te creëren. Net zoals de geleider een band met het kind zal krijgen om het te splitsen, zal de geleider sommige vroege delen van het systeem toestaan ​​zich met Christus te verbinden om het trauma dat “God” het systeem zal aandoen te vergroten. Hierdoor kunnen de handlers ook een evenwichtspunt hebben. Zonder het volledige scala aan mogelijkheden binnen een Slave-verandersysteem kan een gevaarlijke onevenwichtigheid ten opzichte van het kwaad de slaaf in situaties brengen waarin ze niet in staat zijn om te slagen. In veel opzichten wordt de wereld van de slaaf een microkosmos van de echte wereld, met een mengeling van alters voor volwassenen en kinderen, christelijke, seculiere en satanische alters. Een ander ding dat gebeurt met de eerste splitsingen is het creëren van spiegelbeelden. Een deel van de tijd, in de vroege splitsingsprocedures, creëert het kind extra splitsingen. In de vroege stadia worden deze sterke extra splitsingen gemaakt in spiegelbeelden van reguliere alters. Van sommige van deze spiegelbeelden is bekend dat ze in de geest worden geplaatst voordat er enige splitsing plaatsvindt. Zolang de dissociatie van het slachtoffer bestaat, bestaat er een kans op onheil voor de programmeurs. Daarom kan integratie een positief doel zijn voor een Monarch-multiple als de deprogrammeur weet wat hij doet. Na tientallen jaren van de meest verschrikkelijke trauma’s die je je kunt voorstellen en de meest ernstige mishandelingen als slaven te hebben doorgemaakt, hebben de meeste slaven een geest die gewoonlijk dissociatief is. Deze oudere geesten van slaven hebben een wonder nodig om niet langer permanent dissociatief te blijven. Het kost veel hersenenergie om de geheugenverliesmuren in stand te houden, en de geest van mensen van in de 70 en 80 zal stoppen met het onderhouden van die muren en deze ouderen zullen het zich gaan herinneren. Maar tegen die tijd worden ze als seniel beschouwd en zijn hun herinneringen niet voldoende bevredigend.

Verdere selectieoverwegingen

De Illuminati hebben hun eigen criteria voor wie ze selecteren.

De voorkeur gaat uit naar blonde blanken met blauwe ogen en geen duidelijke fysieke gebreken of zichtbare littekens. De vrijmetselaars wijzen ook lichamelijk gebrekkige kandidaten af. Nadat ze het kind hebben getest op zijn intelligentie, creativiteit en dissociatieve vaardigheden, zullen ze de kinderen voor de Grande Druid Council brengen. Formele goedkeuring van meisjes en jongens in de Illuminati wordt gedaan tijdens een presentatie door de koningin-moeder en de Grand Druid Council op driejarige leeftijd. De kinderen zijn echter al geïnspecteerd door de koningin-moeder vóór een formele fysieke inspectie. Seksualiteit is een belangrijk onderwerp voor het fysieke deel van de Illuminati-inspectie van kleine jongens en meisjes. Dit maakt deel uit van de fysieke criteria, evenals de fysieke gezondheid van het kind. Creativiteit, kracht, bloedlijnen en intelligentie zullen ook in overweging worden genomen. De standaard op trauma gebaseerde mind control die geprogrammeerde meervoudige persoonlijkheden produceert, wordt gestart bij kinderen vóór de leeftijd van 6 jaar. Na de leeftijd van 6 jaar is het moeilijk om dit type MPD/DID-programmering te volgen. Dit betekent echter niet dat mensen na de leeftijd van 6 jaar niet meer geprogrammeerd zijn. Op trauma gebaseerde persoonlijkheidssplitsingen blijven beter geïsoleerd in de geest dan op hypnose gebaseerde persoonlijkheidssplitsingen, maar de meeste mensen kunnen worden gehypnotiseerd om andere persoonlijkheden te creëren. Sommige SRA-overlevenden hebben programmering maar geen alter-systemen. Een paar zeldzame mensen hebben geen systemen, maar slechts een paar dissociatieve toestanden, zoals een nachtzelf en een dagzelf. Er is een grote verscheidenheid aan benaderingen geëxperimenteerd en operationeel uitgevoerd. Dit boek zal zich meer concentreren op de Monarch-systemen die worden gecreëerd door baby’s te programmeren. Dit is meestal de meest verwoestende, traumatische, De katholieke kerk heeft lang gezegd: geef me een kind op de leeftijd van 5 en ze zullen katholiek zijn. De katholieke kerk is een van de grootste onderdelen van het netwerk dat Monarch Mind Control uitvoert. Het is een feit dat als de jezuïeten in hun programmering kunnen plaatsen – wat zij de “Sleutels tot het Koninkrijk” noemen – Monarch Mind Control in een kind, zij zijn lot zullen beheersen. Van een jezuïetenpriester is bekend dat hij zegt dat er niets is dat hij niemand kan laten doen met marteling. De jezuïeten ontwikkelden marteling tot een kunst in de inquisitie. Stel je de expertise voor die ze hebben ingebracht in het Monarch-programma, dat begint met het martelen van kinderen vanaf 18 maanden met elk uitgevonden martelwerktuig. Als de jezuïeten opscheppen dat ze volwassenen kunnen overtuigen om iets te doen door middel van marteling, hoe zit het dan met baby’s? Hoewel de Monarch-programmering met kinderen wordt gedaan, wordt een variant ervan op volwassenen gedaan. Volwassenen die worden geselecteerd, worden ook gekozen op basis van het vermogen om te dissociëren en hun beschikbaarheid. Er zijn bepaalde tests die worden gegeven door de afdelingen van het leger die mensen identificeren die zich goed distantiëren. Hun “Cumes” – dat zijn hun verzamelde schoolrecords – worden ook onderzocht. Dit type persoon kan worden uitgekozen en gestuurd om te programmeren. Sommige van deze personen komen terecht bij de verschillende inlichtingendiensten, waar ze hun hele leven vastzitten. Sommige van de slachtoffers van de programmering zijn oorlogsveteranen, Amerikanen die krijgsgevangene waren, mensen in psychiatrische ziekenhuizen, mensen die toevallig voor Illuminati-verbonden bedrijven werkten, en mensen die gaan acteren. De inlichtingendiensten beginnen vaak met mind-control op volwassen individuen wanneer een individu lid wordt van hun organisatie. Als een inlichtingendienst of een militaire groep een hoog niveau van externe controle over een individu kan uitoefenen, hebben ze misschien niet het niveau van programmering nodig dat sommige van de occulte sektes en de Illuminati nodig hebben. De Illuminati plaatsen hun lidmaatschap onder de hele wereld, en met de eis dat eeuwenlange geheimhouding wordt gehandhaafd. Deze geheimhouding kan alleen worden gehandhaafd door ervoor te zorgen dat sterke vroege programmering wordt gedaan om faalveilige systemen te creëren met een groot aantal duistere alters en zware lagen van demonische krachten. (Velen zullen spotten met het concept van demonen die in lagen worden ingebracht, maar hoe je deze krachten ook wilt noemen, ze worden in lagen aangebracht en oefenen een krachtige kracht uit achter de programmering.) De programmering zal afbreken als herinneringen worden hersteld, dus demonische imps worden in lagen aangebracht om te voorkomen dat de herinneringen naar buiten komen. Het hele fenomeen zal in de loop van dit boek tot in detail worden besproken en in rationele termen worden uitgelegd. Het maakt niet uit hoe een therapeut deze demonische duivels uitlegt, ze moeten worden aangepakt als ze de herinneringen niet willen beschermen. Er zijn verschillende methoden voor het gecontroleerd ophalen van herinneringen – journaling, hypnose, veilige kamers met schermen, bevrijding enz. Waar we nu niet op in zullen gaan, omdat we het recept geven, niet de oplossing. Terwijl de meeste Illuminati-slachtoffers intern zijn uit hun eigen occulte bloedlijnen, heeft een bepaalde afvallige groep Illuminati-programmeurs aan de Illuminati bewezen dat ze niet-Illuminati-kinderen adequaat kunnen programmeren. Ik ken enkele van de mensen die hierbij betrokken zijn, maar zal geen namen noemen. Wat we in dit hoofdstuk hebben behandeld, is hoe met voorbedachten rade, weloverwogen en nauwkeurig de plannen zijn van de programmeurs voor de levens van deze door de geest bestuurde slaven. De programmering plaatst hun leven op zeer rigide scripts. Er zijn verschillende toepassingen voor door de geest bestuurde slaven. Wat voor de ene slaaf geldt, hoeft voor een andere niet te gelden. Niet iedereen is een goede kandidaat voor programmeren. Soms wordt slechts een deel van een gezin geprogrammeerd. Wat de bijzonderheden van de programmering ook mogen zijn, het zal voldoende zijn om de geest van het individu volledig onder de controle van de begeleider te plaatsen. We hebben ook details gegeven over hoe de kandidaten worden geselecteerd, getest, voorbereid en hoe de programmering wordt gestart. Het volgende hoofdstuk behandelt meer over hoe trauma en angst dienen als de basis van mind-control.

Springmeier & Cisco Wheeler volgende ch: 2

zie bij de vigilantcitizen over britney spears en mind control