Over de invloed van de jezuïeten en Rome

De jezuïeten vormen een extreme groep binnen de rooms-katholieke kerk. Deze groepering heeft grote macht binnen de r.k. kerk, de zgn. “zwarte paus” is de ware machthebber in het vaticaan en dat is de generaal-overste van de jezuïeten. Het is nu zo erg dat zelfs een jezuïet paus is. De sociëteit van Jezus, bekend als…

Over paus, pausdom en het vaticaan 3

De kinderen van Abraham Joh 8, 30-44: Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden Hem:Wij zijn Abrahams nageslacht…

Over paus en pausdom en het vaticaan 2

Vaticaan betekent “vergoddelijkte”of aanbeden slang Het woord “vaticaan”is afkomstig uit het Latijn en het betreft een samentrekking van twee woorden: “Vatis” = aanbeden/goddelijke/vergoddelijkt, “Can” = serpent/slang. Samen betekent dit dus: “aanbeden slang” of “goddelijke slang” of misschien duidelijker: “slang die als een god aanbeden wil worden.” En aangezien “het vaticaan”nu een plaats/rijk in Rome is,…

Over kennis 2

We hadden leraren nodig maar de herders hebben hun kuddes in de steek gelaten. Sterker nog: ze hebben de wolven tot hun kuddes schapen en lammeren toegelaten. Zach 11,17: Wee de herder van niets, die de kudde in de steek laat! Het zwaard zal zijn arm treffen, en zijn rechteroog; zijn arm zal verdorren, en…