Tag: propaganda

20230303 Over de vaccinatiezwendel

van Franklin ter Horst, zie daar links en afbeeldingen

(Ed.: ik heb in december begrepen dat ter Horst ernstig ziek is en ik weet niet hoe lang zijn blog nog zal bestaan. Ik wens hem alle goeds toe. Ik heb veel van hem gelezen en soms iets van hem gedeeld. Ik ben het niet altijd met hem eens maar dat mag. Dit is een groot overzicht en heeft veel arbeid vereist, daarom deel ik het. Er zitten dubbels is maar dat komt omdat het een opsommingis van 3 jaar.)

Vaccinatiezwendel een misdaad tegen de menselijkheid

Door Franklin ter Horst (Aangemaakt: 9 mei 2020) (Laatste bewerking: 27 februari 2023)

Honderden artsen waarschuwen voor de gevaren van de zogenaamde coronavaccinaties. Alleen al in Nederland zijn er vele tientallen artsen die aangeven dat veel zaken rondom de Covid-19 heisa niet kloppen. Wereldwijd zijn vele duizenden hoogleraren, profesoren, virologen, artsen, andere wetenschappers, onderzoekers met wereldfaam, en advocaten uit diverse landen het er over eens dat de vaccinaties enorme schade toebrengen aan de wereldbevolking. De vaccinatiezwendel is een van de meest gemanipuleerde gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid. Deze zwendel is ondersteund met een oneindige stroom aan angstpropaganda door niet-gekwalificeerde overheidsfunctionarissen, die zo goed als alle beslissingen namen ten aanzien van deze zwendel, medische raden, de reguliere media en internationale instanties waaronder de oncontroleerbare ondemocratische Wereld Gezondheid Organisatie WHO geleid door de corrupte, marxistisch-leninistische Ethiopische microbioloog Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De wereldbevolking is geconfronteerd met een lange lijst aan aanvallen op medische experts die de zwendel aan het licht hebben gebracht, met artsen die zijn ontslagen en hun carrières zijn kwijtgeraakt nadat ze weigerden deel te nemen aan de vernietiging van menselijk leven door toediening van fakevaccins. Met een gezondheidszorg die werd geleid door regeringsleiders, gemanipuleerde artsen, burgemeesters, ziekenhuisbeheerders die niet handelden op basis van nauwkeurige wetenschappelijk onderbouwde of zelfs op ervaring gebaseerde informatie. Medische protocollen zijn niet opgesteld op basis van ervaring van wereldvermaarde artsen maar op individuen en bureaucraten die nog nooit een enkele patiënt hebben behandeld. Zie hier de meest onthutsende film over corona-en vaccinatieleugens ooit. Of reserve hier

De media (tv, kranten, tijdschriften, enz.), medische verenigingen, medische raden en eigenaren van sociale media hebben zichzelf aangewezen als de enige bron van informatie over deze zogenaamde vaccinaties. Wanneer de media zich tijdens de coronacrisis kritisch hadden opgesteld en niet klakkeloos en kritiekloos het verhaal van de regering hadden overgenomen, had de golf van onnodige angst die over de bevolking is uitgestort nooit plaatsgevonden. De media zijn geïnfiltreerd door de overheid. Zo zijn bijna alle kranten in bezit van DPG Media. DPG Media wordt zwaar gesubsidieerd door Brussel (EU). Honderden verklaringen van echte deskundigen aan de regeringen die alle punten het vaccinatiebeleid wetenschappelijk tegenspreken, krijgen geen antwoord en worden door de mainstream media genegeerd. Ervaren klinische artsen en wetenschappelijke experts op het gebied van virologie, infectieziekten en epidemiologie zijn gedemoniseerd en hun carrières vernietigd. Hun afwijkende informatie werd/wordt bestempeld als “fake-news” en soms zelfs gepresenteerd als “gevaarlijke leugens”, zelfs wanneer deze afkomstig was van hoog gekwalificeerde medische specialisten waaronder 500 Duitse artsen die tijdens een nationale persconferentie al spraken van een vooropgezet plan, een toneelstuk, oplichterij en zwendel. ‘Het is hoog tijd dat we begrijpen dat we in het midden van een wereldwijde misdaad zitten.

Het is een buitengewoon verbijsterend alomvattend plan om onze hele wereld zoals we die kennen te transformeren en onder controle van een groep Luciferiaanse machthebbers te brengen. Doelstelling is één wereld, opheffing van alle grenzen, één regering met volledige controle over ons voedsel, ons geld en het volledig aan banden leggen van onze vrijheden. Zo is het gepland, en zo gaan ze het uitvoeren. Het heeft onder meer invloed op onze identiteit en alle gerelateerde zaken: ons gevoel van privacy, onze ideeën over eigendom en ons consumentengedrag. Men wil niet alleen alles veranderen wat we doen, maar ook wie we zijn. In zijn meest ontmenselijkte vorm wil men de mensheid robotiseren door ons met vaccinaties van ons hart en ziel te beroven. De hele wereldbevolking zit in hetzelfde schuitje.

De mRNA-vaccins zijn verslavingsprogramma’s die zijn ontworpen om menselijke biologische functies te manipuleren en mensen afhankelijk te maken

De experimentele injecties waaronder die van Mo d er na (dna-manipulatie) en Pfizer lijken in niets op traditionele vaccins en zijn niets anders een “besturingssysteem” ontworpen om mensen te programmeren en hun biologische functies te hacken zegt Natural News. Deze organisatie is opgericht door een bioloog van Harvard, Derek Rossi. Deze figuur houdt zich vooral bezig met genetische manipulatie. Het bedrijf heeft nog nooit eerder een vaccin of medicijn voor mensen gemaakt. Moderna durft zelfs ongegeneerd zijn mRNA-programma software van het leven te noemen. Wie het rapport zelf wil doorspitten kan dat hier doen. De Nederlandse minister Hugo de Jonge die verantwoordelijk was voor de gezondheid van het Nederlandse volk, bestelde maar liefst 3.1 miljoen vaccins bij Moderna.

Moderna is gebaseerd op het succes van het gebruik van gemodificeerd RNA om de functie van een menselijke stamcel te herprogrammeren en dus genetisch te modificeren. Eenmaal geïnjecteerd in de mens, wordt dit programma uitgevoerd op cellulair niveau in het lichaam van het individu. Aangezien deze RNA-besturingssystemen in het menselijk lichaam zijn geïnstalleerd, wordt het nog duidelijker dat farmaceutische bedrijven genetisch menselijke eiwitten modificeren en bezitten, terwijl biologische processen voor toekomstige generaties worden gecontroleerd. Op zowel psychologisch als fysiologisch niveau worden mensen gebrandmerkt als vee wanneer ze zich onderwerpen aan deze mRNA-softwareprogramma’s en dat allemaal om de satanische meesters te onderhouden. Alles is lang geleden in het geheim gepland, maar wordt nu voltooid en voor iedereen zichtbaar maar hele drommen mensen hebben nog steeds niets in de gaten. Al ver voordat de huidige coronapandemie een feit was, was journalist Torsten Engelbrecht in samenwerking met artsen en specialisten bezig met onderzoek naar virussen en vooral wat de gevolgen zijn van al die virussen en pandemieën. Zo schreef hij in 2007 al het boek Virus Mania met als subtitel: Hoe de medische industrie ieder keer weer pandemieën verzint waarbij ze miljarden verdienen ten koste van ons. Na het benaderen van talloze wetenschappers komt Engelbrecht tot de conclusie dat niemand ooit heeft kunnen aantonen dat het Covid-19 virus bestaat.

Veelzeggend is dat de vaccinproducenten zelfs zijn vrijgesteld van vervolging en van welke aansprakelijkheid dan ook met landen waar het overeenkomsten mee heeft gesloten (waaronder Nederland). Ze kunnen dus wettelijk nergens meer voor aansprakelijk worden gesteld als hun vaccins schade aan de volksgezondheid aanrichten. De samenleving kan hier dus niets meer tegen ondernemen. Ze mogen dus ongestoord vaccins ontwikkelen die miljoenen mensen het leven kunnen kosten.

Er wordt een meer dan schandalig experiment verricht met mensen. De kans dat dit vreselijk misgaat, is daarom enorm. Het gaat om perverse activiteiten. Het coronavirus is geen ziekteverwekker die een echte pandemie kan veroorzaken. De sterftecijfers lagen in 2020 niet significant hoger dan in voorgaande jaren, niet in Nederland, niet in andere landen. Nog een wonder eigenlijk, als je nagaat hoeveel extra doden de lockdowns hebben veroorzaakt.

De psychische problemen en zelfmoorden onder jongeren rijzen de pan uit. “De kosten zijn vele malen hoger dan de baten, ook in termen van gezondheid,” riep een keur aan bezorgde artsen, wetenschappers en dissidente commentatoren.

Diverse artsen uit verschillende landen waarschuwen voor de gevolgen van de zogenaamde coronavaccins.

17.000 artsen en wetenschappers eisen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de georkestreerde COVID-pandemie aansprakelijk worden gesteld.

In een poging om Big Pharma Corporate Media en Big Tech censuur te bestrijden, proberen artsen over de hele wereld verwoed de massa te waarschuwen voor de verwoestende effecten van de experimentele COVID-vaccins. 17.000 artsen en medische wetenschappers zijn op 11 mei 2022 naar buiten getreden met een gezamenlijke verklaring waarin zij eisen dat alle medische noodmaatregelen die op het terrein van “COVID-19” gebruikt worden, opgeheven worden, de integriteit van de wetenschap wordt hersteld, en de misdaden tegen de mensheid die in het kielzog van COVID-19 zijn begaan, worden aangepakt.

Zie hier een deel van de verklaring : “Wij, de artsen en medische wetenschappers van de wereld, verenigd door onze trouw aan de Eed van Hippocrates, erkennen dat het rampzalige COVID-19 volksgezondheidsbeleid dat aan de artsen en onze patiënten is opgelegd, het hoogtepunt is van een corrupte medische alliantie van farmaceutische, verzekerings- en gezondheidszorginstellingen, samen met de financiële trusts die hen controleren. Zij hebben ons medisch systeem op elk niveau geïnfiltreerd, en worden beschermd en gesteund door een parallelle alliantie van big tech, media, academici en regeringsinstanties die van deze georkestreerde catastrofe geprofiteerd hebben.”

“Deze corrupte alliantie heeft de integriteit van onze meest prestigieuze medische genootschappen, waartoe wij behoren, aangetast, en wekt een illusie van wetenschappelijke consensus door de waarheid te vervangen door propaganda. Deze alliantie blijft onwetenschappelijke beweringen naar voren brengen door gegevens te censureren, en artsen en wetenschappers te intimideren en te ontslaan omdat zij alleen maar feitelijke klinische resultaten publiceren of hun patiënten behandelen met bewezen, levensreddende medicijnen (lees: zeer succesvolle behandelingen met Hydroxychloroquine, zink en Azitromycine en Ivermectine).”

“Deze catastrofale beslissingen worden genomen ten koste van burgers die gezondheidsrisico’s lopen doordat hun levensreddende geneesmiddelen worden onthouden waarvan het gebruik in een vroeg stadium absoluut noodzakelijk is, of doordat zij gen-therapieën moeten krijgen ingespoten die noch veilig, noch doeltreffend zijn. De medische gemeenschap heeft de patiënten het fundamentele mensenrecht ontzegd om echte geïnformeerde toestemming te geven voor de experimentele COVID-19 injecties. Onze patiënten wordt ook belet de informatie te verkrijgen die nodig is om de risico’s en voordelen van vaccins, en hun alternatieven, te begrijpen, vanwege de wijdverspreide censuur en propaganda die door regeringen, volksgezondheidsfunctionarissen en media wordt verspreid. Patiënten worden nog steeds onderworpen aan gedwongen opsluiting, die hun gezondheid, hun loopbaan en het onderwijs van hun kinderen schaadt, en die de sociale en familiebanden schaadt die cruciaal zijn voor de samenleving. Dit is geen toeval. In het boek “COVID-19: ‘The Great Reset’, heeft de leiding van deze alliantie duidelijk verklaard dat het haar bedoeling is om COVID-19 te gebruiken als een “kans” om onze hele wereldmaatschappij, cultuur, politieke structuren en economie te resetten.”

“Onze 17.000 artsen en medische wetenschappers van de Global COVID Summit vertegenwoordigen een veel grotere, verlichte wereldwijde medische gemeenschap die weigert zich te laten compromitteren, en die verenigd zijn en bereid zijn de toorn van de corrupte medische alliantie te riskeren om de gezondheid van hun patiënten te verdedigen. De missie van de Global COVID Summit is een einde te maken aan deze georkestreerde crisis, die op onwettige wijze aan de wereld is opgedrongen, en formeel te verklaren dat de daden van deze corrupte alliantie niets minder dan misdaden tegen de mensheid zijn. Wij moeten het vertrouwen van het volk in de geneeskunde herstellen, wat begint met een vrije en open dialoog tussen artsen en medische wetenschappers. Wij moeten de medische rechten en de autonomie van de patiënten herstellen. Dit omvat het grondbeginsel van de heilige arts-patiënt relatie. De maatschappelijke behoefte daaraan is al tientallen jaren over tijd, en daarom zijn wij, de artsen van de wereld, genoodzaakt in actie te komen. Na twee jaar wetenschappelijk onderzoek, miljoenen behandelde patiënten, honderden uitgevoerde klinische proeven en uitgewisselde wetenschappelijke gegevens, hebben wij aangetoond en gedocumenteerd dat wij erin geslaagd zijn COVID-19 te begrijpen en te bestrijden…”

Robert Malone, uitvinder mRNA-technologie legt Great Reset bloot: ‘Dit gaat niet over een vaccin’

De coronavaccins werken niet tegen corona. Sterker nog: de gegevens suggereren dat ze het risico op infectie, ziekenhuisopname en sterfte juist vergroten. Dat zei Robert Malone in gesprek met Bright Light News. Daarnaast blijkt nu dat met name de mRNA-vaccins de werking van T-cellen – afweercellen – verstoren. Als mensen horen dat coronavaccins aids veroorzaken, denken ze gelijk aan hiv. De vaccins zorgen er niet voor dat je besmet raakt met hiv, maar veroorzaken een vorm van verworven immunodeficiëntiesyndroom of aids”legde dr. Malone uit. “Dus als je nog een dosis neemt van een vaccin dat je niet beschermt tegen infectie, maar de kans op infectie juist vergroot, kan dat gepaard gaan met bijwerkingen, waaronder myocarditis, de onderdrukking van T-cellen, mogelijk zelfs het ontstaan van kankers en bloedproppen.”Malone wees erop dat bloedproppen elk orgaan in je lichaam nadelig kunnen beïnvloeden. “Een bloedprop in je brein, dat noemen we een beroerte. Je wilt geen beroerte krijgen. Dat is niet goed. Je wilt ook geen beschadigd hart hebben. Je wilt ook geen bloedprop in je longen krijgen.”

In een gesprek met Infowars-verslaggever Kristi Leigh legt Malone uit hoe hij tot het besef is gekomen dat de coronapandemie wordt gebruikt om de Great Reset door te drukken, het plan van het World Economic Forum om de wereldbevolking uit te dunnen.In eerste instantie dacht Malone dat de Great Reset onzin was, maar al snel kwam hij erachter dat alles gedocumenteerd is en dat de agenda nu wordt uitgevoerd. Malone zei dat in de documenten van het WEF valt te lezen dat deze club de coronapandemie wil gebruiken om de samenleving te reorganiseren, richting communisme. “Ze zijn er trots op, ze houden het niet geheim. Dit is hun visie. Het is een globalistische, totalitaire visie.” De viroloog zei verder dat hij in de jaren tachtig iets had gehoord over de Nieuwe Wereldorde, maar nooit had gedacht dat zoiets zou kunnen bestaan. “Ik had boeken gelezen over transnationalisme en de Nieuwe Wereldorde. Ik vind dat fascinerend, maar verwarrend,” zei Malone. “Nu zie je het werkelijkheid worden. Nationale soevereiniteit en overheden zijn steeds minder relevant. Dit moet mensen doen ontwaken. Dit gaat niet over een vaccin. Het vaccin is een symptoom.”

Malone zei ook dat de media oorlog voeren tegen het volk. Hij sprak van een ‘Orwelliaans Ministerie van Waarheid’. “Het maakt niet uit of je verwijst naar de literatuur of feiten aandraagt. Het draait niet om feiten.”“Dit is een mediaoorlog, informatieoorlog, politieke oorlog zoals we die nog nooit eerder hebben gezien, die wereldwijd wordt gecoördineerd,” voegde hij toe. Bekijk hier het hele interview over onder andere de Great Reset.

Ook zegt Malone dat “Mensen onder de 18 niet mogen worden gevaccineerd en waarschuwt dat de mRNA-vaccintechniek een vorm van aids kunnen veroorzaken. Hij zegt hier waarom 16.000 artsen en medische wetenschappers over de hele wereld een verklaring hebben ondertekend waarin publiekelijk wordt verklaard dat gezonde kinderen niet tegen COVID-19 mogen worden gevaccineerd. De coronavaccins werken niet tegen corona. Sterker nog: de gegevens suggereren dat ze het risico op infectie, ziekenhuisopname en sterfte juist vergroten. Dat zei Robert Malone in gesprek met Bright Light News. Daarnaast blijkt nu dat met name de mRNA-vaccins de werking van T-cellen – afweercellen – verstoren. Als mensen horen dat coronavaccins aids veroorzaken, denken ze gelijk aan hiv. De vaccins zorgen er niet voor dat je besmet raakt met hiv, maar veroorzaken een vorm van verworven immunodeficiëntiesyndroom of aids”legde dr. Malone uit. “Dus als je nog een dosis neemt van een vaccin dat je niet beschermt tegen infectie, maar de kans op infectie juist vergroot, kan dat gepaard gaan met bijwerkingen, waaronder myocarditis, de onderdrukking van T-cellen, mogelijk zelfs het ontstaan van kankers en bloedproppen.”Malone wees erop dat bloedproppen elk orgaan in je lichaam nadelig kunnen beïnvloeden. “Een bloedprop in je brein, dat noemen we een beroerte. Je wilt geen beroerte krijgen. Dat is niet goed. Je wilt ook geen beschadigd hart hebben. Je wilt ook geen bloedprop in je longen krijgen.”

Malone voorspelde eerder dat uitgebreide vaccinatie van de bevolking aanleiding zou geven tot het ontstaan van meer besmettelijke varianten. Ook voorspelde hij dat er boostervaccinaties zouden komen, die niet het gewenste resultaat zouden opleveren. Eerder zei hij in een interview dat kinderen de experimentele Covid-vaccins niet zullen overleven en dat degenen die deze injecties aan het volk opleggen zich daar heel goed van bewust zijn en zegt het ‘verbijsterend’ te vinden dat de autoriteiten ‘keer op keer weer’ naar de pijpen van Pfizer en de andere fabrikanten dansen. Hij noemt de regeringen door-en-door corrupt en wetteloos.

Dr. Robert Malone zegt hier waarom 16.000 artsen en medische wetenschappers over de hele wereld een verklaring hebben ondertekend waarin publiekelijk wordt verklaard dat gezonde kinderen niet tegen COVID-19 mogen worden gevaccineerd. Talloze voorbeelden laten zien dat er een plan achter schuil gaat, dat met gezondheid niets te maken heeft. Er blijft steeds meer bewijs komen dat hoe meer je meer je bent gevaccineerd, des te slechter je immuunsysteem werkt. Nadat hij zonder waarschuwing van Twitter werd verbannen na zijn kritiek op het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer, noemde Malone in de befaamde podcast “The Joe Rogan Experience” Pfizer als “een van de meest criminele farmaceutische organisaties ter wereld”. In documenten die over het ‘coronavaccin’ van Pfizer zijn vrijgegeven is onder meer gebleken dat de farmaceut in februari 2021 maar liefst 2400 extra medewerkers heeft aangenomen vanwege ‘het hoge aantal gevallen van bijwerkingen’ die in de drie maanden daarvoor waren geregistreerd.

Alsof er helemaal niets aan de hand is beginnen steeds meer landen, kinderen van 5 tot 11 jaar te injecteren met de experimentele mRNA-vaccins. Dr.Robert Malone, de uitvinder van de mRNA vaccintechniek, zegt in een interview dat kinderen de experimentele Covid-vaccins niet zullen overleven en dat degenen die deze injecties aan het volk opleggen zich daar heel goed van bewust zijn. Malone zegt het ‘verbijsterend’ te vinden dat de autoriteiten ‘keer op keer weer’ naar de pijpen van Pfizer en de andere fabrikanten dansen. Hij noemt de regeringen door-en-door corrupt en wetteloos. “Ze zijn helemaal van het pad af, en geven niets meer om de wet en bio-ethische normen.” Hij noemt het letterlijk ‘obsceen’ dat nu zelfs kinderen worden geïnjecteerd. ‘Dat is bio-ethisch walgelijk en verdorven en hij maakt tevens openlijk een vergelijking met de Holocaust. Zij die hiervoor verantwoordelijk zijn, moeten worden gestopt voordat ze de kans krijgen miljoenen kinderen te offeren op het altaar van Baäl.

Volgens Mike Yeadon top immunoloog worden er misdaden tegen de menselijkheid gepleegd

Volgens dr. Mike Yeadon top immunoloog en ex-vice president en CSO Allergieën en Luchtwegenonderzoek bij Pfizer, worden er misdaden tegen de menselijkheid gepleegd op grote delen van de wereldbevolking. “Als iemand de komende jaren een aanzienlijk deel van de wereldbevolking schade wil toebrengen of wil uitmoorden, dan kan dat met behulp van de systemen die nu worden opgetuigd. Het is heel goed mogelijk dat dit zal worden gebruikt voor grootschalige ontvolking.” Zelfs Tal Zaks, de man die bij Moderna verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het mRNA vaccin zegt dat je genetische code, oftewel DNA, wel degelijk kan veranderen en ben je geen origineel natuurlijk mens meer, maar een kunstmatig product.

Volgens Yeadon zorgen deze vaccins ervoor dat je lichaam spike-eiwitten gaat aanmaken. “En we weten al jaren dat spike-eiwitten van virussen bloedproppen veroorzaken.” Ook noemt hij het ‘gestoord’ om kinderen te vaccineren en waarschuwt dat kinderen 50 keer meer kans hebben om te sterven door dit vaccin dan door het virus. Hij beschuldigt regeringen en hun wetenschappelijke adviseurs zelfs van massamoord. “Jonge mensen krijgen geen corona. Als ze het virus oplopen, hebben ze doorgaans geen klachten. Ze lopen geen risico,” benadrukte hij. Eerder waarschuwde Yeadon al dat “al deze genetische vaccins (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, J&J) een fundamenteel veiligheidsrisico voor de bevolking vormen Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking kan ernstig ziek worden of sterven.” Hij zegt verder dat er voor miljoenen en miljoenen mensen geen ontkomen meer aan is: Zij zullen een langzame, zekere en pijnlijke dood sterven. Het is niets minder dan genocide wat op dit moment plaatsvindt. Hij zegt dat de COVID-injecties en hun eindeloze boosters “ontvolkingswapens” zijn, ontworpen om mensen tot slaaf te maken en te doden, schrijft Naturalnews.com.

Volgens hem liegen de overheden over de coronavarianten en de vaccins die je nodig zou hebben om je hiertegen te beschermen. “De eugenetici zijn doorgedrongen tot het centrum van de macht en hopen dat je in de rij gaat staan voor iets wat je zal beschadigen. Zo zou ik het doen als ik me zou willen ontdoen van 90 of 95 procent van de wereldbevolking. En dat is denk ik precies wat ze doen,” benadrukte hij. Hij zegt dat dit voor de meeste mensen niet te bevatten is, “Als ik zeg dat de leugens van de overheid zouden kunnen leiden tot jouw dood of de dood van jouw kinderen, dan begrijpt 10 procent wat ik zeg, terwijl de overige 90 procent voor zich uitstaart omdat het te moeilijk is. En ik ben bang dat we gaan verliezen omdat mensen niet kunnen bevatten dat iemand zo kwaadaardig is,” aldus Yeadon.

Hij herinnerde mensen eraan wat er tussen 1933 en 1945, in Rusland onder Stalin, in Zuidoost-Azië en in China onder Mao is gebeurd. “Overal om ons heen zie je mensen die net zo slecht zijn als de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren. Het grote verschil is dat het uitmoorden van mensen nu niet gepaard gaat met bloedvergieten. Het zal nu veel makkelijker zijn voor de mensen die dit aansturen. Ze hoeven niemand door het hoofd te schieten. Ze hoeven niemand met een knuppel dood te slaan, mensen te laten verhongeren of laten werken tot ze sterven. Deze keer maken ze gebruik van moleculaire biologie. En de mensen die erin meegaan, zullen waarschijnlijk zeggen dat ze slechts bevelen opvolgden. Dat hebben we eerder gehoord.” Volgens Yeadon heeft de gewone man op straat geen idee waar hij over praat: “Ze willen niet geloven dat de overheid tegen hen liegt, ze willen niet geloven dat de overheid ooit iets zou doen om hen schade toe te brengen, maar toch is dat precies wat zij doet.”

Yeadon waarschuwt voor de gevaren niet alleen van de vaccinaties, maar ook de grotere agenda. Zo heeft hij een stappenplan richting New World Order gepubliceerd, waarin zes verschillende fases worden gedefinieerd. Al deze informatie wordt bewust verzwegen door de media, in de journaals en in de talloze praatprogramma’s op de televisie. Het is noodzakelijk dit schandaal, deze misdaad tegen de menselijkheid, deze satanische actie tegen Gods Schepping aan de kaak te stellen.

Onderzoekers Stephanie Seneff van het Massachusetts Institute of Technology en Greg Nigh wijzen in een review in het International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research op de risico’s van de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna. De ongewenste gevolgen kunnen veel erger zijn dan de kwaal, stellen zij, zoals anafylactische shock, auto-immuunziekten, een cytokinestorm die weefselschade kan veroorzaken en zelfs veranderingen in het DNA. Seneff en Nigh concluderen dat het mRNA-vaccin een experimentele gentherapie is die catastrofale gevolgen kan hebben. Als mRNA-vaccins het DNA veranderen, zal dat ook invloed hebben op eventuele kinderen die een gevaccineerd persoon ter wereld brengt.

“Alles wat u verteld is over lockdowns, besmettingen, mondkapjes of mutaties zijn regelrechte leugens geweest. Als je de wereldbevolking zou willen uitroeien dan is dit de manier” aldus Yeadon. Hij zegt het erg verdacht te vinden toen er in maart 2020 een lockdown werd afgekondigd, en ronduit geschokt was toen de overheid besloot om die lockdown te verlengen, ondanks het feit dat de ziektegevallen- en sterftecijfers dit totaal niet rechtvaardigden. “Toen wist ik dat er absoluut iets ontzettend fout zat. Alles wat de overheid en hun wetenschappers ons hebben verteld, zijn leugens. Dat is niet slechts een mening, maar een feit. Ik denk dat er een zeer ernstige misdaad wordt begaan.”

“Ik beschuldig de wetenschappelijke adviseurs van de regering en de ministers dan ook van massamoord.” Hij zegt ze in de beklaagdenbank te willen zien. “Ik beschuldig ook de media, wat een afschuwelijke leugenaars zijn dat! Het Lockdown KillA SAGE-document van maart 2020 laat zien hoe de corrupte reguliere media de massa indoctrineren met behulp van psychologische oorlogsvoeringtactieken door angsten op te roepen. Mensen kunnen daardoor niet langer helder denken of verstandige beslissingen nemen. Alle overheden zijn tegelijkertijd dezelfde leugens gaan verspreiden.” Dit is op zijn minst hard bewijs van internationale samenwerking, op supranationaal niveau. “Waar u bang voor moet zijn is uw regering. Mensen die geen alternatieve nieuwsbronnen lezen, denken dat wat de overheid hen vertelt de waarheid is. Wees doodsbang voor uw regering.”

“Er is duidelijk sprake van een wereldwijde genocide door het massaal vaccineren van de wereldbevolking. Duizenden wetenschappers uit verschillende landen waarschuwen ons al maandenlang met hun artikelen, studies en video’s wat er werkelijk aan de hand is. Al hun waarschuwingen worden brutaal door de overheden weggehoond en door de mainstream media geweerd of onmiddellijk verwijderd. Ontelbare onafhankelijke wetenschappers waarschuwen ons dat in deze Covid 19 vaccins, gevaarlijke giftige producten zitten, die ons immuunsysteem ontregelen waardoor wij zelf nog ergere besmettingen kunnen ontwikkelen en waartegen we ons niet meer kunnen verdedigen. Enkele jaren geleden zou de massavaccinatie allang onmiddellijk gestopt zijn maar ze schakelen steeds in een hogere versnelling dat iedereen zich moet laten vaccineren, zelfs kinderen wat sommige deskundigen een regelrechte misdaad noemen. Ze maken zich schuldig van moord op hun eigen bevolking.”

Dr. Michael Yeadon roept zijn internationale publiek op om de totalitaire tirannie en de ontvolkingagenda te bestrijden. Tijdens de 66e bijeenkomst van de Wereldraad voor Gezondheid op maandag 21 november 2022 verklaarde Yeadon dat “totalitaire tirannie en hoogstwaarschijnlijk ontvolking in de hoofden zitten van de kwaadaardige groep mensen die de zwendel genaamd Covid-19-pandemie leiden.” Volgens de Duitse AfD-politica Andrea Haberl zal met behulp van vaccinaties de wereldbevolking drastisch worden uitgedund. Het zijn criminelen die deze misdaad in elkaar hebben gezet en empathieloze psychopaten die deze plannen vervolgens uitvoeren. Zie hier hoe Dr. Simone Gold, de oprichtster van Americas Frontline Doctors, ‘ongelooflijke leugens van ongelooflijke proporties’ onthult. Gold stelt samen met een groep artsen en advocaten de levensbedreigende desinformatiecampagne aan de kaak die sinds de pandemie over de hele wereld woedt. Ook geeft zij kritische informatie over de ongeteste, experimentele biologische middelen, die bedrieglijk op de markt worden gebracht als vaccins voor corona. De Amerikaanse schrijfster en commentator Candace Owens vindt het tijd dat iedereen wakker wordt en terugvecht.’

Cardioloog Peter McCullough vindt dat iedereen moet worden berecht die bij de ‘wereldomvattende vaccinatie misdaad’ betrokken is.

De wereldvermaarde Arts Peter A.McCullough, een cardioloog die is gecertificeerd in interne geneeskunde en hart- en vaatziekten, en andere artsen zeggen dat niet corona, maar de vaccins de grootste bedreiging vormen. De vaccinatiecampagne van de Covid-19 killshot Gestapo heeft het virus verder verspreid in plaats van het in te dammen. Het zijn beproefde instrumenten voor het opbouwen, consolideren en behouden van dominantie.Tijdens zijn toespraak in een livestream uitzending op het OPTIMIST (Offering Preventive Therapeutic Interventional Medicines Increasing Safety & Trust) legde McCullough uit dat het aantal doden in de V.S. ten gevolge van de injecties veel hoger zou kunnen zijn dan het VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) heeft gedocumenteerd. De OPTIMIST groep, bestaande uit artsen, juristen en andere medische beroepsbeoefenaren, legt uit dat het geen “anti-vax” groep is, maar dat zij het publiek wil voorlichten over alternatieve COVID bestrijdingsstrategieën naast de “alleen vaccin” strategie:

“Ik kan dat niet allemaal op de nationale televisie zeggen. We kwamen tot de ontdekking dat we niet langer konden communiceren met overheidsagentschappen. We konden niet eens communiceren met onze collega’s van de grote medische centra, die allemaal gehypnotiseerd lijken te zijn. En dokters, goede dokters, doen onvoorstelbare dingen, zoals het injecteren van biologisch actief mRNA, dat een ziekteverwekkend spike-eiwit produceert, bij zwangere vrouwen. Als de artsen straks wakker worden uit hun hypnose zullen ze geschokt zijn,” aldus McCullough. “Tijdens de eerste fase vielen er relatief weinig slachtoffers, maar werd wel veel angst gegenereerd. Daarna werd het vaccin uitgerold.

Hij wordt onderuit gehaald door de informatiebeheerders en heeft hij een bijzonder wrede aanval te verduren gekregen van degenen die financieel profiteren van de vaccins. McCullough, een van de meest geciteerde artsen m.b.t. de Covid-19 zwendel. Hij en diverse andere artsen zeggen dat niet corona, maar de vaccins de grootste bedreiging vormen. De vaccinatiecampagne van de Covid-19 killshot heeft het virus verder verspreid in plaats van het in te dammen. McCullough wees er verder op dat het vaccin is gebaseerd op het oorspronkelijke spike-eiwit uit Wuhan, dat allang verdwenen is. “Patiënten worden gevaccineerd tegen iets wat niet eens meer bestaat. Dit vaccin is een verschrikkelijk idee, het is een verschrikkelijk biowapen.

Peter McCullough wees er verder op dat het vaccin is gebaseerd op het oorspronkelijke spike-eiwit uit Wuhan, dat allang verdwenen is. “Patiënten worden gevaccineerd tegen iets wat niet eens meer bestaat. Dit vaccin is een verschrikkelijk idee, het is een verschrikkelijk biowapen. Het heeft al veel schade toegebracht en zal nog veel meer schade gaan toebrengen.

Duizenden mensen zijn inmiddels gestorven. Normaal gesproken wordt een campagne gestaakt na 25-50 sterfgevallen. Na de uitbraak van de varkensgriep in 1976 werd de vaccinatiecampagne stilgelegd na 25 sterfgevallen. Nu blijft men gewoon vaccineren. Dit is veruit de meest dodelijke en giftige biologische stof die ooit is ingespoten in een menselijk lichaam.” Het Nederlandse Artsen Collectief, waar 1524 medici bij zijn aangesloten, deelt de zorgen van McCullough. “Omdat het overgrote deel van de mensen geen ernstige ziektelast ervaart van een infectie, is er bij hen geen noodzaak tot vaccinatie.”

Ze doen dit omdat het artsen en wetenschappers zijn die de echte wetenschap begrijpen, en die de verwoestende mogelijke gevolgen kennen van degenen die ervoor kiezen om zich met dit zeer giftige en gevaarlijke vaccin te laten vaccineren. Met hun oproep proberen ze zoveel mogelijk mensen wakker te maken voor de gevolgen die dit vaccin kan veroorzaken, waaronder, hersenletsel, levenslange auto-immuunziekte, onvruchtbaarheid en zelfs de dood. Bekijk deze video van hun dringende oproep.

Dr. Peter McCullough legt uit dat als het om andere vaccins dan tegen Covid-19 was gegaan, deze ogenblikkelijk van de markt zouden zijn gehaald vanwege veiligheidsproblemen.“Bij enig nieuw medicijn waarbij 5 onverklaarbare doden vallen, krijgen we een ‘black box’ waarschuwing, en dan hoor je ook op TV dat dit middel tot de dood kan leiden. En bij 50 doden wordt het van de markt gehaald” aldus McCullough.

Tijdens de varkensgriep pandemie in 1976 wilde de Verenigde Staten 55 miljoen burgers vaccineren, maar op het moment dat er 25 doden door dit vaccin waren gevallen en er ongeveer 500 mensen verlamd waren geraakt, werd het programma stopgezet. Nu gebeurt in zowel Amerika als Europa exact het omgekeerde: hoe verder het aantal slachtoffers oploopt, des te meer druk wordt er door overheden op de bevolking uitgeoefend – inclusief de Nederlandse –om zich te laten vaccineren terwijl dit “veruit de meest dodelijke en giftige biologische stof is die ooit is ingespoten in een menselijk lichaam.”Duizenden mensen zijn inmiddels gestorven.”

In een uitzending op 10 april 2022 op Newswars.com waarschuwde McCullough dat het totale aantal doden als gevolg van de COVID injectie hoger zou kunnen zijn dan de gevolgen van sommige oorlogen. In een verschenen filmpje wordt voorgesteld een Neurenberg 2-tribunaal op te tuigen wat moet worden geleid door Peter McCullough omdat alles waar hij voor gewaarschuwd heeft, is uitgekomen.

Volgens McCullough gaat het om een syndicaat. In de top van het syndicaat vinden we het World Economic Forum, de Gates Foundation, de Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation (CEPI) – opgericht door het WEF en de Gates Foundation – de Wereldgezondheidsorganisatie, Wellcome Trust, de Rockefeller Foundation, de Chinese Communistische Partij, GAVI, de EcoHealth Alliance, CDC, FDA en de vaccinmakers. Dit is het bio-farmaceutisch complex. Ze werken als een syndicaat. Het zijn beproefde instrumenten voor het opbouwen, consolideren en behouden van dominantie. Er is sprake van een ‘wereldomvattende misdaad’.Vele miljoenen mensen zijn overleden en tientallen zo niet honderden miljoenen zijn onnodig in het ziekenhuis beland, benadrukte McCullough, die vindt dat iedereen die betrokken is bij dit syndicaat moet worden berecht. Tot dusver komen ze echter overal mee weg. Al zaai je dood en verderf zoals de CDC ‘corona tsaar’ Anthony Fauci die ontdekte dat het promoten van de gifprik geen enkel consequentie voor hem opleverde. Robert F. Kennedy Jr. heeft een indrukwekkend boek over deze figuur geschreven over zijn schimmige samenwerking tussen Big Pharma, geheime diensten en het militaire apparaat.

Robert F. Kennedy Jr. heeft trouwens de zaak tegen alle farmaceutische lobbyisten gewonnen. Covid vaccins zijn geen vaccins. In zijn arrest bevestigt het Hooggerechtshof dat de door Covid mRNA-gen-therapieën veroorzaakte schade onherstelbaar is. Aangezien het Hooggerechtshof het hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten is, is er geen beroep meer mogelijk en zijn de beroepsmogelijkheden uitgeput. Robert F. Kennedy benadrukte in een eerste verklaring dat dit een succes was dat alleen mogelijk was dankzij de internationale samenwerking van een groot aantal juristen en wetenschappers. Deze uitspraak zou internationaal golven aan reacties moeten losmaken, maar opnieuw zwijgt de reguliere media.

Peter McCullough onthult verder dat de ‘coronapandemie’ een operatie is geweest van de Amerikaanse overheid en Moderna-baas Bancel. De Amerikaanse overheid heeft SARS-CoV-2 en het spike-eiwit gecreëerd. “Het voorbereidende werk is gedaan in China. Bancel was de baas van het Franse bedrijf BioMérieux en bouwde met de Chinezen het laboratorium in Wuhan. In 2015 trad hij af en ging hij aan de slag bij Moderna. Vervolgens schreef Moderna het patent samen met (het Amerikaanse gezondheidsinstituut) NIH,” lichtte de cardioloog toe.

Moderna klaagde zijn concurrenten Pfizer en BioNTech aan voor het schenden van patenten bij de ontwikkeling van hun coronavaccin. Volgens Moderna hebben de bedrijven de mRNA-techniek van Moderna gekopieerd. “Dit komt allemaal aan het licht. Het schrijven van een patent neemt heel veel tijd in beslag. Moderna en de Amerikaanse overheid hebben het patent lang geleden al geschreven.” benadrukte McCullough. Drie dagen nadat de crisis was uitgeroepen in de Verenigde Staten kondigde Moderna aan een vaccin te hebben. “Hoe kun je binnen drie dagen een vaccin hebben? Dat kan helemaal niet. Dit was allemaal gepland,” zei de cardioloog.

Over de “plotselinge en onverwachte” sterfgevallen zegt McCullough dat de beste verklaring hiervoor, bij overigens gezonde mensen de COVID-19-vaccins zijn. Hij nam nota van een Britse studie die ongeveer 100 dodelijke gevallen van myocarditis in verband met het vaccin vond. In het Verenigd Koninkrijk is aan de regering een petitie aangeboden van 250 vooraanstaande artsen en wetenschappers, waarin aangedrongen wordt op een onmiddellijk staken van de ‘vaccinaties’. Onlangs produceerde de Vaccine Safety Research Foundation een korte videodocumentaire Until Proven Otherwise over de bevestigende bevindingen van de twee vooraanstaande cardiologen Dr. Peter McCullough en Dr. Aseem Malhotra.

Volgens Dr.Carrie Madej arts uit de Amerikaanse staat Georgia is het Covid-19 vaccin geen “gewoon” vaccin .

Één van de eerste artsen die over de gevaren van de coronaspuiten begon te schrijven is Dr. Carrie Madej uit de Amerikaanse staat Georgia. Reeds in december 2020 waarschuwt zij dat het komende Covid-19 vaccin geen “gewoon” vaccin is (video door YouTube verwijderd). Zij onderzocht het coronavaccin en slaakt een alarmkreet. “Gewone” vaccins hebben weliswaar ook soms ernstige bijwerkingen te wijten aan uiterst giftige stoffen die men aan het vaccin toevoegt, maar in dit geval speelt er veel meer. Waar het in dit geval om gaat is een totaal nieuw type experimenteel vaccin dat nog nooit is getest en toegepast. En men wil het op korte termijn injecteren in de totale wereldbevolking! Het vaccin zal worden toegediend met micronaalden dat in massaproductie gemaakt kan worden.

De micronaalden bevatten drie onderdelen: Hydrogel, Luciferase en het vaccin zelf. Hydrogel is nanotechnologie, microscopisch kleine robots. Luciferase is een bioluminescentie enzym, wat betekent dat het licht kan uitzenden. De reden is dat ze 100% zeker willen zijn dat je gevaccineerd bent. Dus dat je genetisch gewijzigd bent. Door met een app over je huid te gaan kunnen ze scannen of je gevaccineerd bent. Het invoeren van een dictatuur wordt zo wel heel gemakkelijk. Zie ook dit interview uit 2014. De machthebbers, hun marionetten en de media hebben een collectieve hysterie opgewekt op grond van leugens, opgevoerde cijfers en gemanipuleerde studies om de bevolking angst aan te jagen en hen klaar te maken voor een algemeen verplicht, ziekmakend vaccin dat ons DNA blijkt te veranderen en maakt dat we altijd en overal gecontroleerd en gemanipuleerd zouden kunnen worden: een plan van werelddictatuur en technologische tirannie.

Als een persoon eenmaal is ingespoten, ondergaat zijn DNA vrijwel onmiddellijk een transformatie. Deze genetische verandering zal ervoor zorgen dat mensen het vermogen verliezen om voor zichzelf te denken, zonder dat ze zich er zelfs maar van bewust zijn dat dit is gebeurd. Zo kunnen ze gemakkelijker gecontroleerd worden. Kijk hoe Dr. Carrie Madej uitlegt hoe dit nieuwe vaccinplatform de manier waarop we leven kan veranderen, wie we zijn, wat we zijn. Het is niets anders dan een open toegangspoort tot transhumanisme. Miljoenen mensen blijken bereid zich daar aan over te geven. Volgens Madej kunnen het recombinante RNA en de recombinante DNA-technologie permanente en onbekende genetische veranderingen aanbrengen in een menselijk lichaam. Permanent, want als het DNA is veranderd, moet iemand met deze verandering blijven leven.

Er is geen weg terug. Het is niet, zoals we gewend zijn, dat we een vaccinatie halen en niet meer nemen als het vaccin niet blijkt te werken’’.Het COVID-19 vaccin verandert je voor de rest van je leven. Wie deze vaccins maken weten heus wel wat de uitkomst is. Het creëert een nieuw wezen op aarde. Het vernietigt ons oude zijn… wie we werkelijk zijn. Ondanks al deze waarschuwingen bombarderen de regeringsleiders en de mainstream media de wereldburgers dagelijks met berichten waaruit zou blijken dat al die coronavaccins ‘veilig en effectief’ en ‘noodzakelijk’ zijn. Zodra je kritische vragen begint te stellen, ben je een complotdenker.

De mRNA-vaccins zijn verslavingsprogramma’s die zijn ontworpen om menselijke biologische functies te manipuleren en mensen afhankelijk te maken. Moderna durft zelfs ongegeneerd zijn mRNA-programma software van het leven te noemen. Op basis van opstapelende beschikbare informatie is er nog altijd geen enkele noodzaak voor een vaccin. Het is trouwens ook geen echt vaccin waarmee de Nederlandse bevolking wordt ingespoten. Het gaat in werkelijkheid om experimentele mRNA technologie nader omschreven als gentherapie. De gevaccineerden zijn derhalve deelnemers aan een experiment dat volgens Pfizer zelf nog minimaal tot december 2023 zal duren. Inmiddels zijn er al vele bijwerkingen geconstateerd en een onrustbarend aantal doden.

Madej liet ook vaccins van Moderna en Janssen onderzoeken. Er bleken allerlei bizarre structuren in te zitten, waaronder een ‘object of organisme’ waar ‘tentakels uit kwamen’. Madej liet in “The Stew Peters Show” beelden zien die de hele wereld zouden moeten schokken. Zij doet een oproep onmiddellijk te stoppen met deze vaccinaties vanwege de nu al enorme aantallen slachtoffers wereldwijd. Het is beangstigend dat dit allemaal in mensen wordt geprikt. Dit moet nu stoppen want de toekomst van Gods Schepping staat op het spel. Hoeveel bewijs hebben mensen nog nodig om te weten dat er iets verschrikkelijk mis is. Het is volkomen redelijk en legitiem om nee te zeggen tegen de vaccinatieterreur. Ongevaccineerden krijgen te horen dat zij het probleem zijn en dat de wereld pas weer normaal kan worden wanneer zij zich laten vaccineren. Maar de ongevaccineerden hebben het volste recht zich niet te laten vaccineren want de satanische machthebbers aan de top laten er geen enkele twijfel over bestaan wat ze met de wereldbevolking van plan zijn.

Alle onderzoeken naar de veiligheid van de vaccinaties en de werkzaamheid zijn gefinancierd, georganiseerd, gecoördineerd en ondersteund door de multinationale farmaceutische bedrijven met winstoogmerk. Geen van de onderzoeksgegevens is openbaar gemaakt of beschikbaar gesteld voor onderzoekers die niet voor deze bedrijven werken.Verder merkt Madej nog op dat mensen als Elon Musk van SpaceX en Ray Kurzweil van Google een groot voorstander zijn van transhumanisme, een versmelting van de mens en kunstmatige intelligentie zoals in de science fiction film “the matrix”.

Volgens de eminente vaccinexpert Geert van den Bossche vernietigd iedereen die de prik neemt zijn eigen immuunsysteem.

Dr. Geert Vanden Bossche, een zeer eminente vaccin specialist en onafhankelijk viroloog en vaccindeskundige die voorheen werkzaam was bij onder andere Novartis, GAVI en de Bill & Melinda Gates Foundation, roept de WHO op de corona vaccinaties onmiddellijk te stoppen, omdat deze ‘een heel onschuldig virus veranderen in een oncontroleerbaar monster‘ “De Covid-19-vacicns zijn het perfecte wapen om massa-uitroeiing te bereiken, omdat naïeve, goedgelovige mensen in de rij zullen gaan staan om “vaccin-zelfmoord” te plegen. Dit is het ideale plan voor de machthebbers. “Vaccinologen, wetenschappers en klinisch medici staren zich blind op de positieve kortetermijneffecten bij individuele patiënten, maar slaan ondertussen geen acht op de desastreuze gevolgen voor de globale gezondheid,” schrijft Vanden Bossche.“Hoelang kan men het wegkijken volhouden wanneer er straks massaal gestorven wordt? Naarmate besmettelijkere varianten ten tonele verschijnen, worden die antistoffen natuurlijk alsmaar minder werkzaam, aldus Vanden Bossche. Na enkele doelgerichte mutaties zal het virus volledig resistent worden tegen antistoffen tegen corona, ongeacht of die via natuurlijke infectie dan wel door vaccinatie werden opgewekt. Gevaccineerden zijn op dat moment alle immuniteit tegen corona totaal verloren, zegt de viroloog.” Geert Vanden Bossche noemt het hele vaccinatieprogramma een ‘biologisch experiment op mensen’.

Ook heeft hij een artikel gepubliceerd met de veelzeggende titel ‘Laatste Waarschuwing‘. Als de wereld nu niet onmiddellijk stopt met de Covid vaccinaties, zal er naar zijn overtuiging een onstuitbare golf ernstige, ongeneeslijke en dodelijke zieken op ons afkomen. Hij voorspelt totale chaos: ‘Dit kan het einde van de westerse beschaving betekenen’. Er zullen steeds minder ongevaccineerde mensen en steeds meer gevaccineerden in het ziekenhuis terechtkomen, zei hij in een interview met Clas Sivertsen, oprichter van Assaya.

Deze vaccinatiecampagne wordt volgens de Britse cardioloog Aseem Malhotra het grootste medische schandaal van deze eeuw

De Britse cardioloog Aseem Malhotra liet zich als een van de eerste artsen vaccineren en was te zien in het TV-programma Good Morning Britain, waar hij het publiek opriep om zich te laten prikken met de ‘veilige en effectieve’ COVID-19-mRNA-producten van Pfizer en Moderna. Maar de gerenommeerde arts blijkt volledig tot inkeer te zijn gekomen over de ‘veiligheid en effectiviteit’ van de mRNA-vaccins want hij roept gezondheidsautoriteiten nu op om te stoppen met vaccineren totdat de ernstige bijwerkingen volledig zijn onderzocht en alle data van de klinische tests zijn vrijgegeven voor onafhankelijk onderzoek. De arts stelt dat er meer dan overweldigend bewijs is om de uitrol van het vaccin op te schorten. Malhotra verwijst onder meer naar een recente analyse van de vaccinonderzoeken van Pfizer en Moderna waaruit blijkt dat gevaccineerde proefpersonen meer kans hadden op ernstige bijwerkingen. De krant The Epoch Times kon Pfizer en Moderna niet bereiken voor commentaar. De cardioloog noemt de studie een ‘smoking gun’. De onderzoeksartikelen van Malhotra zijn in twee delen gepubliceerd in het peer reviewed Journal of Insulin Resistance. Deel 1 van het artikel lees je hier, deel 2 lees je hier.

De beoordeling van Malhotra wordt gesteund door andere vooraanstaande leden van de medische wereld, waaronder Jay Bhattacharya, hoogleraar geneeskunde aan de universiteit van Stanford, en Sherif Sultan, hoogleraar vaatchirurgie. De bevinding van Malhotra sluit aan bij een eerder dit jaar verschenen studie door wetenschappers en professoren van verschillende universiteiten.

Immunoloog en moleculair bioloog Professor Dolores Cahill noemt het hele coronaverhaal een leugen.

In oktober 2022 sprak professor Dolores Cahill met Zeee Media over hoe het ontvolkings- en onvruchtbaarheidsprogramma met behulp van Covid-“vaccins” past in Agenda 21. Ze spraken ook over digitale valuta en hoe de “demoralisatie-agenda” van Agenda 21, een psychologische operatie, wordt gebruikt om de rechtsstaat te ondermijnen, bericht Expose-news.com. Men beweert dat het coronavirus dodelijk is, dat we afstand moeten houden en mondkapjes moeten dragen en dat het mRNA-vaccin tegen corona veilig en effectief is. Dat is het niet, aldus Cahill, die verbonden is aan de World Freedom Alliance. Zij heeft een achtergrond in moleculaire genetica en immunologie en heeft belangrijke doorbraken bereikt in het ontwikkelen en demonstreren van toepassingen van high throughput array technologie in biologisch, diagnostisch en medisch onderzoek. De coronavaccins veroorzaken volgens haar veel schade en zullen de komende jaren alleen maar meer schade toebrengen. Zo kun je last krijgen van allergieën, neurocognitieve stoornissen en ontstekingen, en onvruchtbaar worden. Cahill waarschuwt al maanden voor de risico’s van coronavaccins. Eerder zei ze dat men al tientallen jaren probeert om een vaccin tegen RNA-virussen zoals het coronavirus te ontwikkelen, maar dat zo’n vaccin nog nooit is goedgekeurd.

UCD students call for internal investigation into Prof Dolores CahillDolores Cahill

Ook legt Cahill uit dat een boek uit 1971 getiteld: ‘None Dare Call It Conspiracy‘ de bedoeling uitlegt van Agenda 21 en dat in het in 1992 verschenen boek met de titel ‘The Committee of 300′ de vergiftigingsagenda van de globalisten precies wordt omschreven. Het boek beschrijft volgens Cahill “een gedetailleerde routekaart voor elk jaar vanaf 1992 tot het eind van dit decennium. Ze plannen en implementeren in feite de vernietiging van elk gebied van onze samenleving van binnenuit”. Ze wees erop dat mRNA-vaccins ook helemaal niet nodig zijn, aangezien er genoeg veilige behandelingen beschikbaar zijn, en voegde toe dat het middel veel erger is dan de kwaal. Er sterven nu al veel mensen na de coronavaccinatie, maar volgens de professor zullen dat er de komende jaren nog veel meer worden. De immunoloog verwacht dat er over één of twee jaar veel mensen zullen sterven aan orgaanfalen.

Ook waarschuwt Cahill dat wanneer u bent gevaccineerd u er zeker van kunt zijn dat uw DNA nu aan het veranderen is. “Het gaat om een besturingssysteem dat op u wordt getest. Mensen die na gevaccineerd zijn zeggen ik heb nergens last van die hebben geen moment geluisterd naar wat de echte wetenschap daarover zegt. De verdediging van de meeste mensen is dat ze erop vertrouwen dat deze vaccins ‘veilig’ zijn omdat het nu eenmaal op TV en door de overheden wordt gezegd, en het daarom niet nodig is om zelf onderzoek te doen.” Cahill is de zoveelste topwetenschapper die waarschuwt dat mensen door deze Covid vaccins onomkeerbaar genetisch worden gemanipuleerd. Zij zegt dat de coronaprik zich tegen je immuunsysteem keert in je eigen lichaam. Dat zorgde ervoor dat de helft tot 100 procent van de proefdieren zijn gestorven na toediening van een mRNA-vaccin. Ze stierven niet meteen, maar pas nadat ze werden blootgesteld aan het virus waartegen ze waren ingeënt, zei Cahill in gesprek met Mike Ryan van Asia Pacific Today. “Dit verschijnsel wordt ook wel antilichaamgemediteerde versterking van infectie of cytokinestorm genoemd en maakt de ziekte erger. De mRNA-vaccins veranderen je in een genetisch gemodificeerd organisme. De virale eiwitten kunnen worden opgenomen in je cellen en organen. Als de virale eiwitten in je hart, alvleesklier, milt of in je longen zitten, valt je immuunsysteem die organen aan.

Volgens de Amerikaanse arts Sherri Tenpenny hebben ze met de Covid vaccins een manier gevonden om mensen langzaam te vermoorden

Eind oktober 2022 bedroeg de wereldwijde oversterfte naar schatting 21,8 miljoen, aldus de Amerikaanse arts Sherri Tenpenny en wijst erop dat alle voorspellingen die ze sinds maart 2020 heeft gedaan, zijn uitgekomen. Zij verwijst onder meer naar Britse cijfers die dateren van mei 2022, waaruit blijkt dat één op de 73 mensen sterft na de prik. “In Groot-Brittannië overlijden zo’n 1000 mensen per week en er zijn al meer dan 900 topsporters overleden. Ze hebben een manier gevonden om mensen langzaam te vermoorden.”zegt ze. Sherri Tenpenny was 12 jaar lang directeur van de spoedeisende hulpafdeling van een Amerikaans ziekenhuis en auteur van 2 boeken en honderden artikelen op het gebied van vaccins. In februari 2021 voorspelde ze dat de depopulatie effecten van de COVID vaccins na 3 tot 6 maanden beginnen te werken en dat het ‘4 tot misschien 14 maanden gaat duren voordat de verwoestingen ten volle te zien zullen zijn bij de mensen die zijn gevaccineerd. Deze mRNA en adenovirus vaccins brengen genetische instructies in je lichaam die zowel je DNA als RNA kunnen wijzigen, en daarom ernstige auto-immuunziekten kunnen veroorzaken, zelfs na vele jaren.

De oversterfte in de zwaar geprikte landen in Europa loopt op naar 16 procent. Artsen spreken van een wereldwijde medische crisis wegens sterfte door Covid-vaccins. Op een conferentie voor medische professionals in Sedona, Arizona, spraken verschillende sprekers – allemaal artsen – over een verontrustende trend: een toename van anderszins gezonde mensen die in hun slaap sterven. De eerder genoemde Dr. Peter McCullough, die een presentatie gaf op de conferentie, zei dat wanneer mensen – vooral jonge mensen – in hun slaap overlijden, de onderliggende oorzaak vaak myocarditis is. Dit waren ook de bevindingen van een eerder dit jaar in het tijdschrift Archives of Pathology & Laboratory Medicine gepubliceerde analyse, die werd geleid door een patholoog, Dr. James Gill, van de Yale School of Medicine in New Haven, Connecticut.

Een team van drie artsen deed autopsie op twee tienerjongens die stierven vlak na het krijgen van de tweede dosis van het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin. Om de enorme stijging van hartaanvallen te verklaren verschijnen er inmiddels artikelen in de mainstream media dat de klimaatverandering hiervan de oorzaak is. Om de aandacht af te leiden van de vele doden ten gevolge van de toegediende vaccins, wordt klimaatverandering nu gebruikt als dekmantel. De Covid-19 zwendelaars zullen nooit toegeven dat de enorme stijging van hartaanvallen wordt veroorzaakt door de toegediende vaccins zoals talloze deskundigen al lang hebben bewezen.. De groep topwetenschappers die nu openlijk in verzet zijn gekomen is inmiddels enorm maar ze krijgen van de volgelingen van Klaus Schwabs World Economic Forum geen podium want dat past niet in hun depopulatie plannen.

Vernon Coleman spreekt zijn vrees uit dat miljoenen mensen zullen sterven als gevolg van de toegediende vaccins.

De Britse schrijver en voormalig huisarts Dr. Vernon Coleman Vernon gaat in zijn boek “Covid-19 The Greatist Hoax in History” uitvoerig in over de geplande overname van de wereld. ‘Als je niet beseft dat er iets heel sinisters gaande is, dan is er iets mis in je bovenkamer. De angst die vol enthousiasme wordt aangewakkerd, heeft niets te maken met een vrij alledaags virus en alles te maken met de ambities van de mensen die een wereldregering en totale controle over ieder aspect van ons leven willen.’

Dr. Vernon Coleman, met meer dan 100 boeken en diverse bestsellers de meest gelezen medische auteur van Groot Brittannië, publiceerde in maart een video (verwijderd) waarin hij zijn vrees uitsprak dat miljoenen mensen zullen sterven als gevolg van deze vaccins.

Coleman zegt in deze video dat er inmiddels voldoende bewijs is dat de covid-prik moord is: “We hebben altijd geweten dat deze spuiten experimenteel waren. Er zijn grote aantallen doden en gewonden gevallen onder mensen die zijn geprikt. Als het experiment met de covid jab na vandaag doorgaat, weten we absoluut zeker dat dit geen medische behandeling is, maar een ruiming.”

Coleman legt in een emotionele video uit waarom artsen en verpleegkundigen die het coronavaccin toedienen, berecht zullen worden als oorlogsmisdadigers. De huisarts liet zich gedurende de ‘coronacrisis’ zo kritisch uit over het coronabeleid dat hij YouTube moest verruilen voor alternatieve videosites. Coleman stelt dat het coronavaccin geen vaccin is, maar gentherapie. En een aanzienlijk deel van de medische en wetenschappelijke gemeenschap is hetzelfde standpunt toegedaan, zegt hij. “Ik ga nog liever dood dan dat ik dat spul in mijn lichaam laat spuiten.”

Hij wijst erop dat het een experimenteel vaccin is. Iedereen die het haalt, neemt dus deel aan een experiment. Bill Gates wil dat zeven miljard mensen deelnemen aan het experiment. We weten nu al dat duizenden mensen die het hebben gekregen, zijn gestorven of ernstig ziek zijn geworden. Dat valt niet te ontkennen, benadrukt Coleman. “Ouderen in verzorgingstehuizen sterven bij bosjes. Dat komt door dat verdomde vaccin.”De arts vraagt aandacht voor de Code van Neurenberg, die in 1947 is voortgekomen uit de Processen van Neurenberg en die betrekking heeft op experimenten met mensen. Volgens deze Code moeten patiënten geïnformeerd worden dat ze deelnemen aan een klinisch onderzoek. En ze moeten worden gewaarschuwd voor de mogelijke bijwerkingen.

Zal het ooit zover komen dat ook de huidige machthebbers en hun trawanten voor een internationaal tribunaal verschijnen voor hun misdaden tegen de menselijkheid?

“Hoeveel artsen en verpleegkundigen die mensen vaccineren met dit spul zeggen tegen patiënten dat dit een klinisch onderzoek is?” vraagt Coleman. “Vrijwel niemand doet dat. En dus zijn al die mensen die vaccinaties toedienen juridisch gezien oorlogsmisdadigers.”Oorlogsmisdadigers zullen zichzelf echter nooit zien als oorlogsmisdadigers. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog beweerden de meeste nazi’s dat ze belangrijk werk deden of orders opvolgden.

Laat me duidelijk zijn, zegt Coleman.“Eenieder die coronavaccins toedient zonder uit te leggen dat het een experiment is en zonder alle mogelijke bijwerkingen op te noemen, is een oorlogsmisdadiger. Dat is een feit.”Overheden en gezondheidsinstanties beweren natuurlijk dat het toeval is dat mensen overlijden na de inenting. Ze claimen dat het vaccin er niet verantwoordelijk voor is. Als je binnen 28 dagen na zo’n neptest sterft, dan is corona de doodsoorzaak. Maar als je binnen 28 uur na de prik bent gestorven, dan is er volgens de autoriteiten geen sprake van een verband. “Ze liegen en liegen en liegen. Dit is een wereldwijde genocide. Wanneer wordt de wereld wakker?” vraagt Coleman. “Hoelang houden mensen hun mond nog? Hoeveel mensen moeten er sterven?” Op het einde van zijn video wordt Coleman zo emotioneel dat hij alleen maar kan huilen.

De wereld is aan het ontwaken uit een nachtmerrie. Artsen, advocaten, wetenschappers, politici, wetshandhavers over de hele wereld weigeren zich nog langer als trekpoppen van de machthebbers te laten gebruiken. Ze zien wat er werkelijk aan de hand is en laten van zich horen.

De Duitse epidemioloog en internist Dr. Wolfgang Wodarg waarschuwt dat de bijwerkingen van de vaccinaties verwoestend zijn.

Hij noemt “hartritmestoornissen, hartspierontsteking, anafylactische shock of zelfs onvruchtbaarheid enkele van de verschrikkelijke mogelijke bijwerkingen van deze experimentele injecties.” Ook raadt hij mensen af om nauw contact te hebben met iemand die net gevaccineerd is.Hij zegt zelfs dat het in feite om een verboden genetische manipulatie gaat. Het prikkie van De Jonge blijkt niets anders dan genetische manipulatie genetisch geprogrammeerd materiaal (mRNA) waarbij manipulatie menselijke cellen rechtstreeks worden gemanipuleerd, geactiveerd en mogelijk ook veranderd. In het Pfizer/BioNTech vaccin wordt dat mRNA ook nog eens vervoerd door nano deeltjes (LNP’s), die eveneens nog nooit eerder zijn getest of goedgekeurd voor gebruik in vaccins voor mensen.

Longarts Wolfgang Wodarg wees er tijdens de zitting op dat de coronavaccins niet allemaal hetzelfde spul bevatten. “Er is hard bewijs dat de batches verschillende effecten hebben.” Wodarg liet vervolgens grafieken zien waaruit blijkt dat de vaccinmakers om de beurt experimenteren. Dus als bijvoorbeeld Pfizer bezig is met een experiment, houden de overige farmaceuten zich afzijdig. Daarna start een andere vaccinmaker een experiment en stopt Pfizer.“Dit is bewijs dat het gepland is,” zei de Duitse arts. Craig Paardekooper heeft een website gemaakt, waar je aan de hand van partijnummers kunt achterhalen hoe gevaarlijk bepaalde partijen vaccins zijn. Stew Peters en Dr. Jane Ruby leggen dezelfde opzettelijke moord op kinderen en volwassenen door Big Pharma bloot met “dodelijke dosis” experimenten met “toxische“en “supertoxische” injecties.

Dr. Wolfgang Wodarg bracht het Mexicaanse griepschandaal van 2009 aan het licht en maakte er een einde aan. Zijn acties leidden tot een onderzoek door het Europees Parlement “naar de kwestie van de ‘vervalste pandemie’ die in juni 2009 door de WHO werd uitgeroepen op advies van haar groep van academische deskundigen, SAGE, waarvan is gedocumenteerd dat veel leden intense financiële banden hebben met dezelfde farmaceutische reuzen zoals GlaxoSmithKline, Roche, Novartis, die profiteren van de productie van geneesmiddelen en ongeteste H1N1-vaccins.”

Professor Angus Dalgleish van St George’s, University of London schrijft dat er inmiddels een duidelijk verband is tussen de coronavaccins en bloedproppen, myocarditis, hartaanvallen, beroertes, myelitis en neuropathie.

Professor Angus Dalgleish heeft een brandbrief geschreven dat hij deze bijwerkingen in juni 2020 al heeft voorspeld. Hij stelt dat er een goede reden is om alle vaccinatieprogramma’s stil te leggen. Als oncoloog ziet hij dat mensen met een stabiele ziekte na het nemen van een booster hard achteruit gaan. Om zich heen ziet hij dat mensen zich tot enkele dagen of weken na de booster niet lekker voelen. Eén van zijn persoonlijke contacten kreeg na de prik leukemie, twee collega’s non-hodgkinlymfoom en een oude vriend kreeg na zijn booster diverse uitzaaiingen. Er is geen sprake van toeval, benadrukt de oncoloog, die erop wees dat hetzelfde patroon wordt waargenomen in Duitsland, Australië en de Verenigde Staten. Hier moet onmiddellijk een publiek debat over gevoerd worden, vindt de professor oncologie. Patholoog Ryan Cole zei eerder dat ‘talloze’ oncologen contact met hem hebben opgenomen. Zij zagen dat allerlei kankers die ze normaal gesproken onder controle konden houden en behandelen, zich ‘als wildvuur verspreidden’. Sommigen spraken van ‘turbokankers’.

Edward Dowd, voormalig portfoliomanager bij BlackRock, was in maart 2022 te gast in Bannon’s War Room om te praten over de forse oversterfte. In de tweede helft van 2021 zijn er 61.000 Amerikaanse millennials (25-44 jaar) overleden na vaccinatie, zei Dowd. De oversterfte bedroeg in deze groep 84 procent. Hij sprak van democide, moord door de overheid. “De overheid heeft mensen vermoord. Wat we hebben ontdekt, is schokkend.”Dowd baseert zich op gegevens van het CDC, het Amerikaanse RIVM, die hij samen met een ervaren Wall Street-analist heeft bestudeerd. “Dit is de smoking gun dat de vaccins oversterfte veroorzaken in alle leeftijdsgroepen,” zei hij. De oversterfte is nog steeds zeer hoog, aldus Dowd, die opnieuw te gast was in Bannon’s War Room. In augustus bedroeg de oversterfte onder millennials volgens hem 36 procent.“Dit is de grootste misdaad die ik ooit in mijn carrière heb gezien. De mensen hier in de War Room weten het. Veel mensen weten het. Sommige beleidsmakers die ik spreek, weten het. Maar 90 procent van de mensen heeft geen idee wat er gebeurt. Ik vind het onbegrijpelijk. We horen de zorginstellingen, politici en medicijnmakers hier niet over. Zij weten wat wij weten. Het is een doofpot. Het is criminele nalatigheid,” benadrukte hij.

Volgens Dr.Naomi Wolf vormen het Covid-19 virus en de mRNA vaccins van Big Pharma een biowapen.

Zij zegt dat dit wapen is ontwikkeld door de mondiale elite in samenwerking met de Chinese Communistische Partij (CCP) om de westerse wereld langzaam te ontvolken, aldus Dr. Naomi Wolf, die aanschoof bij Steve Bannon in The War Room, bericht Newspunch. Dr. Wolf hield zich niet in toen zij de ernst beschreef van deze gevaarlijke gifprikken die vreselijke interne schade veroorzaken en een onnoemelijk aantal westerlingen doden en verminken. Dr.Naomi Wolf en The Daily Clout hebben onlangs “War Room/Daily Clout Pfizer Documents Analysis Reports – Find Out What Pfizer, FDA Tried to Conceal” gepubliceerd. Dit volume bevat 50 rapporten geschreven door hooggekwalificeerde War Room/DailyClout Pfizer Documents Analysis Project vrijwilligers die de Pfizer documenten bestudeerden die op gerechtelijk bevel door de Amerikaanse FDA zijn vrijgegeven. Volgens het boek wist Pfizer tijdens de klinische proef dat zijn COVID-19 mRNA-medicijn op grote schaal schadelijk was, van mens tot mens kon worden overgedragen en zelfs bijdroeg tot sterfgevallen. Ondanks deze kennis hebben Pfizer en de FDA, bijgestaan door het CDC en de reguliere media, deze informatie onderdrukt en voorkomen dat mensen geïnformeerde toestemming konden geven voor de behandeling.

De wereldberoemde professor John Ioannidis van de Stanford-universiteit concludeert dat het sterftecijfer bij corona niet meer dan ongeveer 0,2 procent is. Vergelijkbaar met griep.

Over de hele wereld getuigden mensen dat ze voor ziektes als bijvoorbeeld een hartaanval, een verkeersongeluk, een pijnlijke val, of een beroerte, die niets met Covid-19 te maken had, toch als zodanig werden geregistreerd. Overal hoor je dezelfde verhalen. Op deze manier zijn het aantal slachtoffers door middel van allerlei medische protocollen, voorschriften en opdrachten kunstmatig opgekrikt. Artsen en verpleegkundigen kregen te horen hun baan te verliezen als ze met de media praten. Ook zijn overal mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis door zonder getest te zijn als Covid-19 patiënt ingeschreven.

De schokkende documentaire “Died Suddenly” van het Stew Peters Network laat zien hoe talloze mensen wereldwijd plotseling zijn overleden na het krijgen van de injecties.

Sinds het begin van de massale vaccinaties wordt in elk land van de wereld een nieuw fenomeen waargenomen: talloze perfect gezonde mensen sterven plotseling. Grote aantallen sporters, piloten, buschauffeurs, beroemdheden, media-persoonlijkheden storten plotseling in, velen zelfs op camera! “Died Suddenly” laat ook zien wat er in de aderen van de gevaccineerde mensen leeft… pure horror. Deze film is een ongecensureerde ontmaskering van de terreur die de mensheid is aangedaan door de experimentele injecties. Gezonde en vooral ook jonge mensen sterven aan de gevolgen van een hartaanval en vreemde bloedklonters die niemand ooit eerder heeft gezien nadat ze de gifspuit toegediend hebben gekregen. Begrafenisondernemers vertellen dat de ‘corona vaccins’ grote schade aanrichten en vertellen dat het aantal doodgeboren kinderen minimaal is vertienvoudigd. En zo zijn er talloze voorbeelden. Dit is onweerlegbaar bewijs dat de vaccinaties inderdaad deel uitmaken van een massale ontvolkingagenda.

Er komen steeds meer berichten voorbij over jonge gevaccineerde mensen die tijdens het sporten dood neervallen. Dat is niet vreemd, zei arts Richard Urso in gesprek met Bright Light News. Hij verwacht dat steeds meer mensen zullen inzien dat deze vaccins zeer gevaarlijk zijn. De arts citeerde de directeur van de Amerikaanse levensverzekeraar OneAmerica, die eind vorig jaar tijdens een nieuwsconferentie zei dat de sterfte onder 18- tot 64-jarigen maar liefst 40 procent hoger dan normaal ligt. “We kampen momenteel met de hoogste sterftecijfers uit de geschiedenis van deze sector, niet alleen bij OneAmerica.” Edward Dowd, voormalig portfoliomanager bij BlackRock, wees er daarnaast op dat in de tweede helft van 2021 zo’n 61.000 Amerikaanse millennials (25-44 jaar) zijn overleden na vaccinatie. De oversterfte in deze groep bedroeg 84 procent. Volgens Dowd is dat de hoogste oversterfte uit de geschiedenis.

Nadat ze in Amerika begonnen met het inspuiten van kinderen werden scholen verplicht om te zorgen dat er mensen zijn die weten hoe ze moeten reanimeren na een hartaanval. In New York en op andere plaatsen werden met spoed extra defibrillators geplaatst. In Canada in de stad Vancouver besloot de gemeenteraad om 1.000 AED’s (Automated External Defibrillators) extra te plaatsen in de stad. Uiteraard wordt er met geen woord over vaccins gerept, maar er wordt wel gewaarschuwd dat een hartaanval iedereen kan treffen, in iedere leeftijdsgroep.

Steeds meer mensen merken het in hun omgeving, bij familieleden en vrienden. Ze lezen de berichten over de toename van de oversterfte overal ter wereld, zei patholoog Ryan Cole in gesprek met Jan Jekielek van de krant The Epoch Times. Cole verwees naar IJsland, waar de vaccinatiegraad zeer hoog is. In juli bedroeg de oversterfte in het land maar liefst 56 procent. “Astronomisch,” zei de patholoog. In Portugal was de oversterfte ongeveer 30 procent, in Spanje ook 30 procent en in een aantal andere Europese landen 10 tot 15 procent. Het gaat daarbij vooral om sterfgevallen onder jonge, gezonde mensen. James Thorp is al 43 jaar gynaecoloog en verloskundige. Hij ziet elk jaar vele duizenden patiënten en weet dus wat er speelt. Er wordt dood en verderf gezaaid op een schaal die ik niet eerder gezien heb, zegt de arts in de nieuwe film Died Suddenly. “Het is huiveringwekkend.”

Ook een groep van 600 artsen in Spanje ‘Artsen voor de Waarheid’ kwamen tijdens een persconferentie met een soortgelijke verklaring.’Covid-19 is een valse pandemie die voor politieke doeleinden is gecreëerd. Dit is een werelddictatuur met een medisch excuus. We dringen er bij de artsen, de media en de politieke autoriteiten op aan om deze criminele operatie te stoppen, door de waarheid te verspreiden.’

Honderden Britse zorgmedewerkers hebben een groep gevormd die tegen vaccinaties, mondkapjes en het uitvoeren van coronatests is. In korte tijd sloten zich meer dan 250 medewerkers van de Britse gezondheidszorg NHS aan bij de privégroep op Facebook. Onder hen zijn verpleegsters, assistenten, laboratoriummedewerkers, medewerkers van verpleeghuizen en een huisarts, schrijft The Times. De krant stuitte op berichten waarin het coronavaccin van Pfizer en BioNTech wordt vergeleken met ‘vergif’.Oud-verpleegster Kate Shemirani, die zei dat de pandemie een complot is om een deel van de bevolking te doden, werd in juli geschorst. Datzelfde geldt voor Mohammed Iqbal Adil, een chirurg die zei dat Covid-19 een hoax is. Klik op deze video (Ed.: niet meer beschikbaar op youtube) waar een ingewijde op Israeli News Live van Steven Ben Nun uitlegt wat dit vaccin in het menselijk lichaam teweeg zal brengen. De burgers die het nep-corona vaccin accepteren zullen een aparte klasse gaan vormen die vele voorrechten zal genieten, boven de dwarsliggers die zich niet met het merkteken laten inspuiten.

Epidemioloog: griepgevallen worden geteld als corona

Topepidemioloog Knut Wittkowski zegt dat griepgevallen onterecht worden geteld als coronagevallen. Wittkowski, voorheen verbonden aan de Rockefeller-universiteit, waarschuwde dat ‘griep grotendeels is omgedoopt tot Covid-19’.In de categorie mensen die corona-achtige klachten hebben – die gemakkelijk zijn te verwarren met griepsymptomen – bevindt zich mogelijk een groot aantal griepgevallen, zei de epidemioloog tegen Just the News. Die patiënten hebben mogelijk ‘ook wat Sars-RNA in hun neus terwijl ze besmet raken met griep’. In zo’n geval wordt dit griepgeval geteld als Covid-19, voegde hij toe. Wittkowski zei dat mondkapjes en afstandsregels niet hebben geleid tot een daling van het aantal griepgevallen. Hij benadrukte dat griep en coronavirussen ‘meer overeenkomsten hebben dan mensen denken’.

Een groep van 11 internationale advocaten, een rechter en topexperts waarschuwen de mensheid voor de grootste bedreiging waarmee onze wereld ooit te maken heeft gehad

Het gaat om de agenda van het vestigen van wereldheerschappij onder het mom van pandemieën, klimaatverandering en andere georkestreerde crises. De getuigen zijn experts van het hoogste niveau van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, het Britse en Amerikaanse leger, de Britse geheime diensten, de Britse elites, Pfizer, de CDC en andere toonaangevende entiteiten. Ze presenteerden hun bewijs voor een groep van elf internationale advocaten en een rechter tijdens historische Grand Jury-procedures.

Toen begin 2020 het Wuhan-virus de wereld in zijn grip kreeg en de autoriteiten dat omdoopten in de fake Covid-19 pandemie, herkende Dr. Reinier Füellmich onmiddellijk dat er sprake was van fraude. Hij startte een groot strafrechtelijk onderzoek en interviewde meer dan 200 experts uit alle wetenschapsgebieden. De beste experts van de meest opmerkelijke internationale organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, de Britse inlichtingendiensten, het Amerikaanse leger, enzovoort, getuigden tijdens de Grand Jury-sessies.

Ze onthullen bewijs van een crimineel complot om de hele wereld aan totalitaire controle te onderwerpen, onder het mom van pandemieën en andere georkestreerde crises. De methoden die worden gebruikt om dit doel te bereiken, zijn door de overheid geleide operaties van mind control, psychologische manipulatie en hypnose. Deze worden uitgevoerd via de reguliere nieuwsmedia, die volledig wordt gecontroleerd door de financiële elites die achter deze wereldwijde operatie zitten. Wie denkt dat de Covid-19 P(l)andemie definitief voorbij is, zal dit najaar tot de ontdekking komen dat het allemaal nog veel erger zal worden dan de dwangmaatregelen waar ze ons eerder me hebben geconfronteerd.

Volgens Prof. Dr. Klaus Püschel (forensisch patholog-anatoom, Hamburg beïnvloedt dit virus op een absoluut overdreven manier ons leven. Dat staat in geen verhouding tot het gevaar dat van het virus uitgaat. Püschel zegt dat het coronasterftecijfer niet eens als piek in het jaarlijks sterftecijfer zichtbaar zal zijn. “Iedere overledene die we tot nu toe onderzocht hebben, had kanker, een chronische longziekte, was een zware roker of zeer zwaarlijvig, leed aan diabetes of had een hart-bloedsomloop-ziekte. Covid-19 is slechts in uitzonderingsgevallen een dodelijke ziekte, in de meeste gevallen echter een overwegend onschuldig verlopende virusinfectie.”

Viroloog en pathologisch specialist dr. Roger Hodkinson noemt het coronabeleid ‘totaal ongefundeerde hysterie’.

Viroloog en pathologisch specialist dr. Roger Hodkinson, medisch directeur van het biotechnologie bedrijf Western Medical Assessments, noemt het Westerse coronabeleid ‘totaal ongefundeerde hysterie’, en ‘de grootste hoax die ooit tegen het nietsvermoedende publiek werd uitgevoerd.’ Het is schandalig. ‘Het is politiek die geneeskunde bedrijft, aangewakkerd door de media en dat is een zeer gevaarlijk spel.’ Hodkinson vindt dat iedere arts die aan de vaccinatiecampagne heeft meegedaan, de gevangenis in moet. Is het tijd om te vergeven en vergeten? Die vraag legde Robert Vaughan van Just Right Media voor aan patholoog Roger Hodkinson. “Absoluut niet,” antwoordde Hodkinson. Hij spreekt van het ‘het grote sterven’. “We zijn getuige geweest van de grootste sterfte uit de geschiedenis van de geneeskunde. Niet alleen de politici, maar vooral de artsen zijn de hoofdschuldigen omdat zij de patiëntenzorg uit handen hebben gegeven aan de overheid. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Hoe kun je tegen een zwangere vrouw zeggen dat dit experimentele product veilig is? Hoe kan een arts zoiets doen? De patholoog was tot voor kort lid van het College of American Pathologists. Ze besloten hem eruit te werken wegens het verspreiden van ‘misinformatie’. Hij waarschuwt voor een tsunami van sterfgevallen omdat het immuunsysteem van veel mensen naar de knoppen is.

Ook Sucharit Bhakdi, een wereldautoriteit op het gebied van microbiologie en een vooraanstaande virusexpert in Duitsland, is één van de wetenschappers die waarschuwt voor de gevaren van de coronavaccins. Volgens Bhakdi horen de verantwoordelijken voor de huidige inentingen voor een tribunaal gebracht te worden. Dr. Sucharit Bhakdi, zegt dat het sluiten van de landen door de regeringen in het westen een volkomen verkeerde en uiterst gevaarlijke reactie is op het Wuhan-virus. Hij zegt dat het isoleren van de hele bevolking “grotesk, absurd en zeer gevaarlijk is.” Al deze maatregelen leiden tot zelfvernietiging en collectieve zelfmoord veroorzaakt door angst.” Natuurlijk luistert niemand naar deze deskundige.

Sucharit Bhakdi heeft voor het eerst in drie jaar over corona kunnen spreken met de topadviseurs van een regering, in dit geval de Thaise. “Het was zeer indrukwekkend,” zei hij in gesprek met Pascal Najadi. De microbioloog legde aan de adviseurs uit dat de hele corona-agenda nep is en dat de coronavaccinaties gebaseerd zijn op fraude. Bhakdi wees er ook op dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) had aangegeven dat farmacologische veiligheidsstudies nooit zijn uitgevoerd omdat ze ‘niet nodig waren’. Toen hij dat tegen de adviseurs zei, sprongen ze op. Ze zeiden vervolgens tegen hem dat Thailand als eerste land ter wereld het contract nietig gaat verklaren. Dat zou betekenen dat Pfizer al die miljarden moet terugbetalen, benadrukte Bhakdi. De Thaise prinses Bajrakitiyabha, de oudste dochter van de Thaise koning, ligt al enkele weken in coma na een hartaandoening. Vorige maand stortte de 44-jarige prinses in tijdens het trainen van haar honden. Dit gebeurde volgens Bhakdi 23 dagen na haar boosterprik. Hij zei dat hij via een professor van de Universiteit van Bangkok contact heeft opgenomen met de Koninklijke familie om aan te geven dat de prinses hoogstwaarschijnlijk vaccinatieschade heeft opgelopen. (Ed.: het gerucht gaat dat ze inmiddels is overleden maar het hof reageert niet)

De beroemde onderzoeksjournalist Anthony Patch deed jarenlang onderzoek naar de plannen om de wereld te beheersen, door middel van gecreëerde pandemieën en verplichte vaccins. Tijdens een interview in 2014 voorspelde deze onderzoeker het volgende: ‘Ze zullen een door de mens gemaakt coronavirus vrijlaten. Als gevolg daarvan zullen de mensen een vaccin eisen om hen te beschermen. Dit vaccin zal een derde stam DNA aan het menselijk lichaam toevoegen, waardoor ze in wezen een hybride zijn. Een derde DNA streng kan tegenwoordig vrij gemakkelijk worden gemaakt met behulp van nanotechnologie. De manier waarop die derde streng DNA in het menselijk lichaam kan worden ingebracht is via een injectie. Als een persoon eenmaal is ingespoten, ondergaat zijn DNA vrijwel onmiddellijk een transformatie. Deze genetische verandering zal ervoor zorgen dat mensen het vermogen verliezen om voor zichzelf te denken, zonder dat ze zich er zelfs maar van bewust zijn dat dit is gebeurd. Zo kunnen ze gemakkelijker gecontroleerd worden, om slaven te worden voor de elite.’

Dr. Sherri J. Tenpenny waarschuwt het publiek dat de depopulatie effecten van de COVID vaccins na 3 tot 6 maanden beginnen te werken. Deze mRNA en adenovirus vaccins brengen genetische instructies in je lichaam die zowel je DNA als RNA kunnen wijzigen, en daarom ernstige auto-immuunziekten kunnen veroorzaken, zelfs na vele jaren. Op social media regent het verder van berichten over ernstige bijwerkingen, vooral sterfte, die vaak worden gecensureerd. Miskramen als gevolg van Covid-19 vaccins zijn in het Verenigd Koninkrijk met 366% gestegen, wat eens te meer aantoont dat vaccins werkelijk zijn ontworpen als ontvolkingwapens tegen de mensheid. Volgens Vernon Coleman treedt ook een catastrofaal probleem op bij de reeds gevaccineerde bevolking. Zij worden meer en meer geconfronteerd met infectieuze varianten waartegen hun zeer specifieke vaccinale antistoffen steeds minder beschermen. Over de hele wereld zijn er miljoenen mensen die ontwaken en tot het inzicht komen dat deze zogenaamde ‘pandemie’, een paard van Troje is, dat is gebruikt om een nieuw tijdperk voor de mensheid in te luiden, zegt Dr. McCloskey. “De ‘Great Reset‘, de ‘Vierde Industriële Revolutie’, ‘Building Back Better’ – welke pakkende, opgewekte naam de bankiers en miljardairs het ook noemen – is niet goed voor jou en mij, voor de gewone mensen.” McCloskey verklaart dat alle relaties, van het familiaal tot nationaal niveau, “fundamenteel” worden getransformeerd.

Ook Dr. Andrew Kaufman uit Amerika waarschuwt voor de gevolgen van de vaccins. Er was helemaal geen vaccin nodig zegt dr. Kaufman. Men spreekt van vaccins maar dat zijn het niet. Men spreekt van het grootste medische experiment aller tijden. De media maken mensen bang door met cijfers te goochelen en promoten van onveilige vaccins.

Verloskundige Gregory Michael overlijdt na heftige reactie coronavaccin

Zo ben je kiplekker en zo ben je er niet meer. Op 5 januari 2021 overleed arts Gregory Michael een verloskundige van het Mount Sinaï Medical Center in Miami Beach als gevolg van een heftige reactie op het ‘coronavaccin.’

Zijn echtgenote Heidi Neckelmann schreef in een bericht op Facebook: “Hij was een kerngezonde 56-jarige man, geliefd door iedereen in de gemeenschap, bracht honderden gezonde baby’s ter wereld en werkte onvermoeibaar door tijdens de pandemie. Hij is op 18 december gevaccineerd met het vaccin van Pfizer. Drie dagen later zag hij een groot aantal petechiën (rode of paarse puntvormige huidbloedingen, red.) op zijn voeten en handen, waarna hij besloot naar de spoedeisende hulp te gaan. De bloedtelling (CBC) die bij binnenkomst werd uitgevoerd, liet zien dat het aantal bloedplaatjes in zijn bloed 0 was (normaal gesproken zijn dat er 150.000 tot 450.000 per microliter bloed).”De arts werd opgenomen op de IC, met als diagnose acute idiopathische trombocytopenische purpura (ITP) als gevolg van een reactie op het coronavaccin. Een team experts probeerde bijna 2 weken lang tevergeefs om het aantal bloedplaatjes te verhogen. Uit het hele land werden experts ingeroepen, zegt Heidi.

De Canadese verpleegkundige Erica Beardsley zegt dat ze veel mensen heeft zien sterven aan een hartaanval nadat ze waren gevaccineerd. Beardsley uit Pontiac in de provincie Quebec was 11 jaar verpleegster. Ze nam ontslag nadat haar werkgever het coronavaccin verplicht had gesteld. Tijdens een coronaprotest vertelde ze een verslaggever over de gruwelijke dingen die ze heeft gezien als verpleegkundige. “Ik heb gezien hoe ouderen werden vastgehouden en vervolgens tegen hun wil werden gevaccineerd terwijl ze ‘nee’ schreeuwden. Ik heb vrouwen gezien die vier, vijf dagen na het vaccin een miskraam kregen. Ze wilden me dwingen het vaccin te nemen en ik heb geweigerd” aldus Beardsley.

Italiaanse arts Roberto Petrella onthult een vaccinatiecomplot voor depopulatie.

Ook de Italiaanse arts Roberto Petrella onthult een vaccinatiecomplot voor depopulatie. Petrella is een gynaecoloog uit Teramo in Italië die er heilig van overtuigd is dat de huidige coronapandemie onderdeel vormt van een programma om een groot deel van de wereldbevolking uit te roeien. En de manier waarop ze dit willen doen is via de komende vaccinaties. Petrella: “Wat ze in ons willen injecteren, zullen de meest verschrikkelijke vaccins van allemaal zijn met als doel een massale ontvolking van meer dan 80% van de bevolking. Wat is de beste manier om zoveel mogelijk mensen vrijwillig richting corona vaccinatiespuit te duwen? Dat is door te testen, heel veel te testen, waarbij het grootste deel van de mensen “positief” als uitslag zullen hebben. Het was natuurlijk nooit de bedoeling om een test te gebruiken die daadwerkelijk een gevaarlijk virus kon opsporen. Want, als die er wel geweest zou zijn, dan zou blijken dat de hele Covid-19 één grote leugen is.”

Ook Roberto Petrella is van mening dat het doel van de komende covid-19 vaccinaties is om een verbinding tot stand te kunnen brengen tussen mens en kunstmatige intelligentie. Petrella waarschuwt dat de vaccinaties die straks bij mensen zullen worden ingespoten de meest vreselijke vaccinaties ooit zijn en hij vergelijkt ze met iets dat direct uit de hel komt. Ook hij waarschuwt voor de tests en dat deze alleen maar wat genetisch materiaal detecteren en geen virus.

Al ver voordat de huidige coronapandemie een feit was, was journalist Torsten Engelbrecht in samenwerking met artsen en specialisten bezig met onderzoek naar virussen en vooral wat de gevolgen zijn van al die virussen en pandemieën. Zo schreef hij in 2007 al het boek Virus Mania met als subtitel: Hoe de medische industrie ieder keer weer pandemieën verzint waarbij ze miljarden verdienen ten koste van ons. Na het benaderen van talloze wetenschappers komt Engelbrecht tot de conclusie dat niemand ooit heeft kunnen aantonen dat het Covid-19 virus bestaat.

Niemand is er, waar dan ook ter wereld, in geslaagd om dit virus te isoleren en derhalve bestaat er voor een coronatest dan ook geen wetenschappelijk vereiste “gouden standaard”. Om correct op een virus te kunnen testen, moet je er wel eerst in slagen om dit virus te isoleren, zodat je de exacte genetische samenstelling van dit virus hebt en dan moet men er nog een vaccin voor zien te vinden.

Ondanks dit soort bewijzen zullen steeds meer mensen worden getest en door de manier waarop deze test werkt, of beter gezegd niet werkt, zal ongeveer 90 procent van de mensen een positieve uitslag krijgen. Al die positief geteste mensen zullen worden misbruikt om “aan te tonen” dat er sprake is van een besmettelijk virus. Een positieve uitslag op basis van een test die niet werkt, betekent dat men zal worden gezien als een gevaar voor de omgeving. Petrella waarschuwt onder alle omstandigheden te vermijden dat je wordt getest. Maar zoals bekend, zit er uiteraard ook een keerzijde aan het ontwijken van de vaccinaties, want je zult worden bestempeld tot een tweederangsburger met allerlei beperkingen. Misschien gaan ze je zelfs verbieden je huis te verlaten. Alles, maar dan ook letterlijk alles wordt nu in het werk gesteld om de wereld klaar te maken voor de komende vaccinaties.

Duitse politicus waarschuwt voor killervaccin tegen corona

Duitse politicus waarschuwt voor ‘killervaccin’ tegen corona: ‘Jullie zetten levens op het spel’.Het onafhankelijke Duitse deelstaatparlementslid Heinrich Fiechtner heeft fel uitgehaald naar de Duitse overheid en media, die hij beschuldigt van het verspreiden van propaganda en misinformatie over het nieuwe coronavirus.

In een vlammend betoog waarschuwde Fiechtner daarnaast voor de gevolgen van het ‘killervaccin’ tegen corona. Nadat hij op tv een item had gezien waarin professor Uwe Janssens zei dat ic-afdelingen overvol waren, besloot de politicus contact op te nemen met het ziekenhuis waar Janssens werkt. Hij kreeg naar eigen zeggen te horen dat daar op dat moment geen enkele coronapatiënt op de ic lag. Volgens dr. Fiechtner wordt de ernst van de coronacrisis overdreven om de draconische maatregelen te kunnen rechtvaardigen. “Jullie vernietigen een heel land. Jullie zorgen ervoor dat mensen lijden, in paniek raken en sterven! Jullie kunnen deze maatregelen – de mondkapjes, afstandsregels, quarantaine en lockdowns – niet rechtvaardigen.”

Fiechtner, van oorsprong hematoloog en oncoloog, wees op de risico’s die het nieuwe coronavaccin met zich meebrengt, waaronder ‘onvruchtbaarheid bij vrouwen en allergische reacties’. “Ik heb het al eerder gezegd: het is een killervaccin. Het is een farmaceutisch product dat zomaar aan mensen wordt gegeven. Jullie zetten levens op het spel.”De politicus uit Baden-Württemberg riep mensen op om zich te verzetten tegen de ‘illegale overheidsbepalingen’.

Dat klinkt natuurlijk krankzinnig en het is inderdaad krankzinnig. Het coronavirus is een Trojaans paard dat gebruikt wordt om een tirannieke agenda uit te rollen. Er wordt een spirituele en psychologische oorlog gevoerd tegen de mensen. Dit is waar het al die tijd om begonnen was. Dit is wat ze nodig hebben om ons tot slaaf te kunnen maken. Zie ook deze video waarin wordt verteld hoe trots Hank Aaron de baseball legende zich uitlaat uit na te zijn geïnjecteerd met de Covid-19 -vaccinatieprik. De iconische Hall of Famer hoopte dat zijn bereidheid om te worden gevaccineerd zou helpen de zorgen te verminderen die sommige zwarte Amerikanen hebben over het ontvangen van de injectie. Twee weken later was hij dood.

Zonder dat de mens zich hiervan voldoende bewust is wordt hij in de armen gedreven van de zogenaamde “Hervormers”. Het is daarom niet overbodig om het nieuws van de gevestigde orde niet zonder meer als waarheid aan te nemen. Verslaggevers van ‘nieuwszenders’ confronteren ons met zwaar gecensureerde en gemanipuleerde informatie en indien dat zo uitkomt, met horrorverhalen.

De Duitse arts Heiko Schöning zegt dat 90% van de noodzakelijke ziekenhuisoperaties niet zijn uitgevoerd.

De Duitse arts Heiko Schöning verwees eind mei 2020 tijdens een demonstratie in de Duitse stad Hamburg naar de Mexicaanse grieppandemie van 2009, toen de Duitse media waarschuwden voor honderdduizenden doden in Duitsland. Er stierven uiteindelijk 159 mensen. Ondertussen had de farmaceutische industrie al een fortuin verdiend met de verkoop van het middel Tamiflu. De berichtgeving over de Mexicaanse griep was een meer dan schandalig voorbeeld van de manipulatie door de PR-industrie. “De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde voor een pandemie. Tienduizenden mensen, misschien wel een miljoen zouden sterven. Dat is niet gebeurd. Het was één grote oplichting!

Ook verwees Schöning naar een intern document van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken waaruit blijkt dat in maart en april 2020 90 procent van de noodzakelijke ziekenhuisoperaties niet zijn uitgevoerd. “Dit treft 2,5 miljoen mensen.” Experts wijzen erop dat er tot wel 125.000 mensen gestorven zijn als gevolg van de coronamaatregelen, aldus Schöning. Hij noemt de maatregelen buitenproportioneel en zegt vele duizenden e-mails te hebben gekregen van radeloze artsen en verpleegkundigen over mensen die sterven vanwege de maatregelen omdat operaties veel te laat of helemaal niet uitgevoerd worden. “We moeten hiertegen opstaan en we hebben hiertoe het recht. Samen kunnen we veel bereiken”, aldus Schöning.

Prof. Klaus Püschel noemt Covid-19 een virale ziekte zoals griep

De gerespecteerde patholoog Püschel, hoofd van het Instituut voor Forensische Geneeskunde in het Universitair Ziekenhuis van Hamburg, stelt dat “COVID-19 niets anders dan een virale ziekte is zoals griep, die in de meeste gevallen onschadelijk is en alleen dodelijk is bij onderliggende ziektes.

“Het is belangrijk om naar de nasleep van de epidemie te kijken om te zien of COVID-19 echt de doodsoorzaak was”, merkt Püschel op. “Van de ongeveer 180 overledenen met het coronavirus die we hebben onderzocht, leden allemaal in ernstige mate aan reeds bestaande aandoeningen en waren in ieder geval gestorven.

Cardioloog Thomas Binder uitte kritiek op het coronabeleid en werd vervolgens in een gesticht gestopt

Journalist Taylor Hudak sprak met de Zwitserse cardioloog Thomas Binder. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Zürich en houdt zich al 34 jaar bezig met de behandeling van luchtweginfecties in ziekenhuizen en op ic-afdelingen. Aan het begin van de coronacrisis sprak Binder zich op zijn website en social media uit tegen de onwetenschappelijke maatregelen, mandaten en de onbetrouwbare PCR-test. Hij zei dat het zijn plicht was als arts om het volk de waarheid te vertellen over corona. Op 9 april 2020 publiceerde Binder op zijn website een uitvoerige analyse van de onwetenschappelijke coronamaatregelen die op dat moment van kracht waren. Het bericht ging viraal en trok de aandacht van twee collega’s, die de politie inschakelden. Volgens de collega’s was Binder een gevaar voor zichzelf en voor de overheid. Twee dagen later, op 11 april, werden er maar liefst 60 gewapende politieagenten op de cardioloog afgestuurd, waaronder 20 agenten van antiterreureenheid Argus. Na het doorlichten van zijn artikelen, social mediaberichten en e-mails besefte de politie dat Binder geen gevaar vormde. Wel stuurden agenten een arts bij hem langs, die oordeelde dat de cardioloog leed aan ‘corona-krankzinnigheid’. Hij werd vervolgens in een gesticht gestopt. Ja, echt. Inmiddels is hij weer op vrije voeten.

Begrafenisondernemer ziet ‘enorme stijging’ van de sterfte onder jonge gevaccineerden

De Engelse begrafenisondernemer John O’Looney ziet een enorme stijging van de sterfte onder jonge gevaccineerden, zo zei hij tegen Polly Tommey in het programma Good Morning CHD. Hij zei verder dat er bij hem of zijn collega’s nog geen enkel kind is binnengebracht dat is overleden aan corona. Door je kind te laten vaccineren breng je het in groot gevaar, zei O’Looney. “Mensen moeten wakker worden,” benadrukte hij. “Ze euthanaseren nu mensen in Britse ziekenhuizen met midazolam zonder een coronatest af te nemen. Ze vermoorden mensen met remdesivir. Uit pathologisch onderzoek is verder gebleken dat er ontelbare spike eiwitten worden aangetroffen aan de binnenkant van de bloedvaten. Dit gaat uiteraard allerlei problemen veroorzaken zoals een gestremde bloedsomloop en het ontstaan van de vele bizarre ‘bloedklonters’. Ze weten wat het aanricht maar blijven er gewoon mee doorgaan.”

Een begrafenisondernemer uit Nieuw-Zeeland zegt dat 95 procent van de mensen die bij hem zijn binnengebracht kort voor hun overlijden een coronavaccin had gekregen. Brenton Faithfull werkt al 41 jaar als begrafenisondernemer. Recentelijk besloot hij zich uit te spreken over de relatie tussen de coronavaccins en overlijdens.“Het is overduidelijk, ze sterven binnen twee weken nadat ze de vaccinatie krijgen. Velen van hen lijken te zijn gestorven door anafylaxie, een reactie op de booster.”Anafylaxie is een allergische reactie die tot een anafylactische shock kan leiden. Zo’n reactie kan optreden na bijvoorbeeld een bijensteek of een injectie.“Ze sterven dezelfde dag of de dag na de coronavaccinatie. Dit is geen op zichzelf staand geval, het gaat om de meerderheid van de gevallen die bij ons zijn binnengebracht,” zei Faithfull in een interview. De begrafenisondernemer zei dat een man zijn vader ervan probeerde te weerhouden om het vaccin te halen, maar zijn zus bleef hem pushen. Toen de vader zwichtte onder de druk en de prik haalde, stierf hij vier dagen later. “Toen ik in augustus vorig jaar begon te tellen, was het de één na de ander. Toen ik bij 20 was, bleek dat 19 van hen binnen twee weken na het vaccin waren overleden,” zei Faithfull.

Talloze wereldvermaarde artsen zijn met bewijzen gekomen dat er een zeer reëel gevaar is dat mensen er aan overlijden. Onderzoeken hebben tevens uitgewezen dat de ingespoten spike-eiwitten op langere termijn enorme schade in het lichaam kunnen aanrichten. Het gaat om een zwaar delict van overheden en anderen die de covid vaccins propaganderen.

Artsen uit 34 landen roepen sterftegolf door coronavaccins uit tot internationale medische crisis

Ruim 400 artsen uit 34 landen hebben op zaterdag 10 september tijdens een persconferentie een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen, vanwege het grote aantal sterfgevallen en bijwerkingen na toediening van het zogenaamde coronavaccin. Zij eisen dat het vaccineren onmiddellijk wordt gestaakt. Het uitroepen van de internationale gezondheidscrisis, is een initiatief van een Spaanse groep artsen onder leiding van dr. Natalia Prego Cancelo. Het initiatief krijgt onder andere steun van de Wereldgezondheidsraad, de World Doctors Alliance, America’s Frontline Doctors en de World Freedom Alliance.“We zijn momenteel getuige van een overmatige sterfte in die landen waar de meerderheid van de bevolking de zogenaamde ‘COVID-19-vaccins’ heeft gekregen. Tot op heden is dit sterfteoverschot niet voldoende onderzocht of bestudeerd door nationale en internationale gezondheidsinstellingen,” aldus de artsen in de verklaring. De groep is van mening dat we te maken hebben met een ernstige internationale medische crisis die moet worden erkend en behandeld door alle landen, gezondheidsinstellingen en medisch personeel wereldwijd. De medici stellen acht ‘dringende’ eisen, waaronder dus een onmiddellijke stopzetting van de vaccinaties en een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar alle sterfgevallen, met name bij mensen die voorheen gezond waren.

Ondanks het hoge aantal meldingen is er volgens de groep sprake van een enorme onderrapportage van bijwerkingen. Door de gebrekkige registratie van doodsoorzaken in Nederland en de maskering ervan door de reguliere zorg, blijft het onduidelijk hoeveel burgers er overlijden aan de gevolgen van de coronaprik. Recente ervaring laat opnieuw zien dat niet alleen de coronaprikken, maar vooral de boosters een desastreus effect hebben op sterfte onder de bevolking.

Bij de meeste ‘vaccin’ doden worden de overlijdensverklaringen afgegeven met de diagnose van de op dat moment na de schouwing meest aannemelijke diagnose. Dood door de coronaprik komt echter in deze lijst van aannemelijke diagnosen niet voor! Maar er zijn meer mogelijkheden om de alarmbellen te doen rinkelen. Er komen steeds meer studies die onomstotelijk aantonen dat de werkelijke onderliggende doodsoorzaak gelegen is in de gevolgen van de Spike eiwitten. Bij de wetenschap moeten alle seinen op rood gaan. Elke keer dat de prikken worden gegeven, piekt het aantal doden. Maar er gebeurt niets!

“Slechts tussen de 1 en 10 procent van de bijwerkingen wordt gemeld in landelijke en internationale databases van gezondheidsinstanties.” Door het uitroepen van de internationale gezondheidscrisis willen de artsen gezamenlijk ‘regeringen en gezondheidsorganisaties wereldwijd onder druk zetten’ om de in hun ogen desastreuze en levensbedreigende prikcampagne direct te staken. Volgens de ondertekenaars is er naast onderzoek naar de veiligheid van de vaccins en oorzaken van de oversterfte dringend behoefte aan programma’s voor vroegtijdige opsporing van diverse gezondheidscomplicaties bij gevaccineerden. Ook willen ze dat er onderzoeks- en behandelingsprogramma’s komen voor al degenen die reeds schade hebben opgelopen. Tot slot pleiten de artsen voor bijstands- en compensatieprogramma’s voor mensen die schade hebben opgelopen door de vaccins en nabestaanden van dodelijke slachtoffers. De verklaring is inmiddels al ondertekend door vele duizenden burgers, artsen en medisch experts.

Het vakblad The International Journal of Clinical Practice heeft een studie gepubliceerd waarin – mede op basis van wetenschappelijke literatuur en eerdere studies – wordt gewaarschuwd dat de Covid-vaccins het immuunsysteem kunnen beschadigen. De auteurs dringen er op aan dat de bevolking bewust wordt gemaakt van de niet onaanzienlijke potentiële gevaren voor de gezondheid die de in de maak zijnde Covid vaccins met zich meebrengen. De auteurs van de studie wijzen er op dat vaccins de neiging hebben een antilichaam-afhankelijke versterking te veroorzaken. Kort gezegd betekent dit dat het vaccin niet uw immuniteit tegen infectie versterkt, maar u juist ernstig ziek kunt worden dan wanneer u zich niet laat vaccineren.

Belgische hoogleraren openen frontale aanval op het coronabeleid van de Belgische overheid

Op 24 augustus 2020 publiceerde een aantal Belgische hoogleraren een spectaculaire open brief aan de Belgische regering, waarin zij frontaal de aanval openen op het coronabeleid. De brief vond ongekende weerklank en is inmiddels door duizenden mensen ondertekend, waaronder vele professoren, medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen, psychologen, psychiaters, geriatrisch specialisten en andere zorgmedewerkers. De hoogleraren stellen dat meer en meer blijkt dat de maatregelen disproportioneel zijn dit mede gezien de jaarlijks terugkerende griepgolf. De seizoensgriep blijkt jaarlijks wereldwijd tussen de 320.000 en 650.000 doden te veroorzaken (in een pandemisch jaar tot een miljoen). Nooit zijn er maatregelen genomen, de ouderen afgeschermd, thuiswerk gepromoot, mondkapjes, anderhalve meter afstand en de rest van onze dagen door te brengen in een angstmaatschappij waarin persoonlijke vrijheden worden beperkt zonder wetenschappelijke onderbouw.

De Belgische dokters schrijven dat “overhygiënische maatregelen”, zoals mondkapjes, handgels, social distancing, een heel nadelige invloed hebben op onze immuniteit. Door deze maatregelen dreigt de gezondheid van de mensen af te glijden naar mogelijk een grotere vatbaarheid voor allerlei ziekteverwekkers van biologische oorsprong. Als gevolg van deze aanpak valt dan ook een hogere oversterfte te verwachten. De Belgische arts Johan Denis zegt dat er niet bewezen is dat het coronavaccin veilig of effectief is. Volgens hem is er geen medische noodtoestand maar is er sprake van een neppandemie. Ook is hij van mening dat het coronavaccin mogelijk je DNA verandert. “Dit is onomkeerbaar en onherstelbaar; een experiment op de mensheid. Ik zou het zelf nooit nemen en ook niet aan mijn patiënten geven.” Denis zegt verder dat het vaccin gebaseerd is op nanotechnologie. “Nanobots in hydrogels zijn ontwikkeld voor militaire doeleinden. Er zijn sterke aanwijzingen dat het je verandert in een willoze marionet.” De Belgische dokter Hilde de Smet vertelt dat de farmaceutische industrie al 20 jaar zonder succes bezig is om vaccins te ontwikkelen tegen coronavirussen en eigenlijk het enige dat ze daarmee bereiken is dat mensen die dit soort vaccinaties krijgen met auto-immuunziektes te maken krijgen.

De Nederlandse arts Elke de Klerk laat zich kritisch uit over coronabeleid maar dat wordt haar niet in dank afgenomen

Volgens arts Elke de Klerk lid van de World Doctors Alliance lijkt er een staatsgreep te zijn gepleegd. Op 10 oktober 2020 zei ze tijdens een bijeenkomst van de World Doctors Alliance in Berlijn, dat er geen sprake is van een pandemie of epidemie. ‘Er is een vreemde mogendheid die onze overheid heeft overgenomen. Hoe meer ik zoek, hoe meer bewijs ik vind dat er een enorme medische fraude plaatsvindt. Voor mij staat dat als een paal boven water en daarom heb ik Artsen voor Waarheid opgericht. ”Regeringen en overheden die net als de Nederlandse beleidsmakers beweren dat ze alle maatregelen ‘voor de gezondheid van de bevolking’ nemen, zogenaamd om ‘kwetsbare groepen te beschermen’, kunnen niet cynischer zijn. “Er ontstaat paniek vanwege de PCR-tests, die een fout-positieve uitslag geven. 89 tot 94 procent van de uitslagen is fout-positief, de rest is fout-negatief”, aldus de Klerk. Zij zegt ook dat corona niet langer thuishoort op de A-lijst van ziektes. “We weten nu dat het een normaal griepvirus is, en het griepvirus staat niet op de A-lijst.”

Over de coronacijfers zegt ze dat er van alles wordt gedaan met statistieken en tabellen waardoor het lijkt alsof er opgaande lijnen zijn. “Er wordt mee gerommeld en de cijfers worden opgeklopt.” De Klerk wijst er ook op dat de Amerikaanse gezondheidsdienst Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en het Britse ministerie van Volksgezondheid hebben erkend dat er geen bewijs is voor het bestaan van Covid en dat het virus niet geïsoleerd is. “Ik vind het ernstig dat de hele wereld in rep en roer is voor een niet aangetoond virus, waar een test voor is die niet deugt en waar vaccins voor gemaakt worden die niet kunnen deugen. Dit is echt kwakzalverij van de bovenste plank.”De Klerk geeft aan dat er ‘ontelbare organisaties’ zijn die contact met haar opnemen omdat er geen basis is voor de coronamaatregelen en omdat ze willen dat dit aan het licht komt.

De inspectie heeft een onderzoek ingesteld naar de Klerk, die zich volkomen terecht geregeld kritisch uitspreekt over het coronabeleid. “We hebben meldingen gekregen over uitlatingen over het coronavirus en het vaccin daartegen. Er is mogelijk sprake van desinformatie,” aldus de inspectie, die waarschuwt dat er ‘indien nodig’ maatregelen worden getroffen. Het gaat om uitspraken die De Klerk deed tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Eindhoven. “Het vaccin, daar zitten nanopartikels in en met die nanopartikels worden we officieel eigendom van Microsoft. Ik roep iedereen op daar niet aan mee te doen.” Ook zei ze dat de meeste mensen een soort van ‘robotten’ en ‘slaven van de elite’ zijn.“De overheid doet nu een terroristische aanval op de mensen,” benadrukte de arts. “Dit zijn ambtsmisdrijven. Dit is hoogverraad jegens het volk.”

Ook andere Nederlandse artsen die zich kritisch uitspreken over het coronabeleid worden hard aangepakt. Ze worden niet alleen gecensureerd, maar moeten ook vrezen voor hun baan. Zo nam huisarts Marije Berkelaar ontslag nadat ze een dreigende brief van de inspectie had ontvangen. De inspectie stelde ook een onderzoek in naar psychiater Renate Tillema, nadat zij bij meerdere coronademonstraties had opgetreden als spreker.Ook huisarts Rob Elens zei zich zorgen te maken over de bijwerkingen. Diverse dokters, verpleegkundigen en politici hebben aangegeven geen Coronavaccinatie te willen. Zie ook hier wat huisarts Bart van Tienen te vertellen heeft nadat een van zijn patiënten na vaccinatie is overleden.

Els van Veen is sinds de start van de vaccinatiecampagne tegen corona alleen maar ongeruster geworden

Wat er nu gebeurt, druist in tegen de artseneed en Code van Neurenberg zegt huisarts Els van Veen Huisarts Els van Veen was al ongerust, maar sinds de start van de vaccinatiecampagne tegen corona is ze alleen maar ongeruster geworden. Wat er nu gebeurt, druist in tegen de artseneed en Code van Neurenberg zegt huisarts Els van Veen. De mensen die worden ingeënt, doen eigenlijk mee aan een onderzoek, stelt Van Veen. “We hebben een code waar we als artsen aan zijn gehouden en dat is de Code van Neurenberg. Er is ooit afgesproken dat we mensen nooit mogen dwingen om deel te nemen aan een experiment,” legt de huisarts uit bij de buitenparlementaire onderzoekscommissie. Ze maakt zich ook grote zorgen over de sterfgevallen die vrijwel dagelijks kort na vaccinatie optreden. “Er wordt dan steeds gezegd dat al die mensen onderliggend lijden hadden. Ik vind dat onzorgvuldig en oneerlijk, want als je met onderzoek bezig bent moet je zeker weten dat het niet aan het vaccin ligt.”

Als je hierover contact opneemt met artsenorganisaties zoals het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) of de KNMG, krijg je nietszeggende reacties terug, aldus Van Veen. Zo schreef ze naar het NHG: “Het is om moedeloos van te worden, dat artsenorganisaties niet de vaccinaties stopzetten nu er mensen overlijden na vaccinatie. Het is nota bene een fase 3-experiment waar men nu mee bezig is. Alleen daarom zou je het al stop moeten zetten, om zodoende te onderzoeken of er echt geen verband is tussen overlijden en vaccin. Waarom neemt u uw verantwoordelijkheid niet hierin? Waarom geeft u informatie van het RIVM door die evident niet volledig en zelfs misleidend is? Uiteindelijk zal de waarheid boven tafel komen en komen de verantwoordelijken hier niet mee weg. Dit is tegen de Eed van Hippocrates, dit is tegen de Code van Neurenberg, dit is immoreel wat er nu gebeurt,” voegde ze toe.

Ze kreeg als antwoord: “Wij hebben uw protest genoteerd. Het overlijden na de vaccinatie en de reden daarvan is niet aan het NHG om te beoordelen. Dit laten wij over aan de daartoe aangewezen instanties zoals het Lareb, het EMA, de Gezondheidsraad en het ministerie van Volksgezondheid. Ditzelfde geldt ook voor uw overige bezwaren ten aanzien van de huidige vaccinatiestrategie.”

Van Veen wijst erop dat bij het Neurenberg-tribunaal na de Tweede Wereldoorlog bleek dat juist de artsen vooropliepen. Ze gaven tips hoe je de bevolking het beste kon zuiveren. “In deze coronacrisis lopen artsen opnieuw voorop,” zegt ze. “Jaap van Dissel is een arts. De voorzitter van de KNMG is een arts. Diederik Gommers is een arts. Ernst Kuipers is een arts.” Klik hier voor de eed die de Nederlandse artsen hebben afgelegd.

Els van Veen kreeg op 7 oktober 2021 een brief van de inspectie op de deurmat met daarin een melding dat haar uitlatingen ten aanzien van Covid-19 en aanverwante onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het vaccin, onjuist zijn, schrijft de inspectie. In september 2021 kreeg Van Veen ook al de politie aan de deur vanwege een tweet waarover ‘onrust was ontstaan op social media’, zo werd gezegd. Zij zei dat had als ‘buitengewoon intimiderend’ te hebben ervaren.

In een open brief aan de politie van Amsterdam en alle politieagenten in Nederland schrijft huisarts Van Veen dat ze naar Amsterdam was gekomen om te demonstreren omdat ze zich erg bezorgd maakt over het schenden van onze grondrechten. De aanwezigheid van de vele politieagenten was voor haar intimiderend. “Langs alle randen van het Museumplein stond de ME met knuppels en schilden. Ik ben huilend naar hen toegelopen en vroeg waarom ze onschuldige burgers aanvielen. Ik kreeg geen antwoord, de agenten leken wel robots,” schrijft ze. Volgens de kranten waren er alleen ‘wappies’ en ‘relschoppers’. “Dat is niet waar,” benadrukt de huisarts. “Er waren overwegend bezorgde mensen, van alle leeftijden. Ik heb musici gesproken en andere artsen.” Sinds 17 januari 2021 ben ik mijn vertrouwen in een rechtsstaat verloren. Als ik een politiewagen zie, word ik bang.

“Mijn indruk is dat de regering de politie aanzet tot geweld. Ik ben ervan overtuigd dat veel agenten zich hier niet goed bij voelen.” De huisarts roept de politie van Amsterdam en de landelijke politie op te stoppen met het gebruiken van geweld tegen burgers. “Wij hebben het recht om onze mening kenbaar te maken. Wij hebben het recht om te demonstreren. U hebt de plicht om ons te beschermen in plaats van ons aan te vallen. Ik vraag u in de spiegel te kijken en uzelf af te vragen of u nog wel mee wilt werken aan geweld tegen de eigen bevolking.”

Ze verwijst die agenten naar de buitenparlementaire onderzoekscommissie corona, die hier te vinden is. Deze commissie doet middels door het horen van getuigen onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid 19, het coronavirus. De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren waarbij de volgende vraag centraal staat: “Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?” De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Naar aanleiding van de verhoren wordt een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld die wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Volgens hoogleraar Piere Capel is het vaccin niets anders dan genetische modificatie en hij verbaast zich over propaganda rond het prikkie.

Het brengt het Sars-Cov-2 eiwit permanent in ons lichaam: “Het gaat helemaal niet om een vaccin! Het is namelijk een adenovirus van een chimpansee, dat ze zo hebben gemodificeerd dat het ook bij mensen binnen kan komen. In dat virus hebben ze het spike eiwit (het eiwit waar corona aan bindt) erin gekloond. Het wordt gekweekt in genetisch gemodificeerde menselijke embryonale niercellen. Als we dan ook nog zien dat hiervoor menselijke embryo’s zijn gebruikt, waar wat tumor genen in zijn gezet om ze te laten groeien, dan is dit gewoon genetische modificatie. Mijn idee daarbij? Het Covid vaccin gaat de volgende ‘pandemie’ veroorzaken, die zal worden aangegrepen voor nóg meer vaccinatierondes. Het uiteindelijke doel: de hele wereldbevolking verplicht meerder malen vaccineren en dus genetisch modificeren, en tegelijkertijd alle ‘weigeraars’ uitsluiten, en op den duur ook opruimen.’ Wat er vanaf 2021 wereldwijd op ongekend massale schaal zal worden gedaan is dus het genetisch modificeren van de hele mensheid. Dat wordt eufemistisch ‘vaccineren’ genoemd.

Dat de begraafplaatsen het op het ogenblik een beetje druk hebben, daar mag je niet over praten, zegt emeritus hoogleraar Pierre Capel in een column, die is verwijderd van YouTube. Alles gaat geweldig. Hij toont een aantal reclamefilmpjes die zijn gemaakt over de coronavaccins. De injectie die mensen krijgen tegen corona wordt een ‘vaccin’ genoemd. Capel wijst erop dat er maar heel weinig echt werkende vaccins zijn. Er wordt gezegd dat er een ‘ongevaarlijk spike-eiwit’ wordt ingespoten. “Niet alleen mijn broek zakt af, maar de rest ook,” lacht Capel. “Dit is fantastisch. Spike is één van de meest toxische eiwitten die ik ken. Het ruïneert de stolling. Er ontstaat een soort rubber in het lichaam dat met klassieke middelen niet is af te breken.”Daarnaast heft het spike-eiwit bescherming tegen tumoren op. Er gaat van alles en nog wat in de war.

Bij kinderen met een myocardinfarct zie je dat troponine verhoogd is. Dat wil zeggen dat er echt sprake is van afbraak van de hartspier. Het is bewezen dat dat komt door het vaccin, benadrukt Capel. “Er zijn studies waarbij iedereen een beetje tot heel veel troponine maakt. Maar goed, onder het tapijt ermee.”De emeritus hoogleraar wijst er ook op dat het mRNA niet wordt afgebroken en tot vele maanden in het lichaam blijft. “Dat is heel heftig.”Het mRNA wordt in het lichaam bovendien omgezet in DNA, bleek uit een studie. De auteurs werden onmiddellijk onder druk gezet en de studie teruggetrokken. Recent is weer een artikel gepubliceerd, door hele serieuze mensen, waaruit blijkt dat het mRNA in bepaalde cellen binnen zes uur in het DNA zit. “Het tapijt is gevoelig en daar kan alles onder.”“Oversterfte, hartinfarcten, dode voetballertjes.”

Arts Matthijs Schoemacher zegt op Twitter zijn ogen niet te kunnen geloven. “De grootmeesters van de psychologische oorlogvoering zijn erin geslaagd om mensen zo gek te krijgen dat ze zelf gaan vragen om strenge maatregelen. Ze likken de stok die hen geselt. De ultieme vorm van onderworpenheid!” Hij zegt niet te kunnen begrijpen dat mensen zich zo gemakkelijk laten beïnvloeden. “De enigen waarop deze massapsychose geen invloed meer heeft, zijn zij die niet meer financieel afhankelijk zijn van hun broodheren. Het zijn met name de emeritus hoogleraren die nu van zich afbijten, zonder gevaar voor uitsluiting. Zij laten zich niet gek maken door alle perverse propaganda die hen dagelijks door de staatsmedia wordt opgedrongen” aldus Schoemacher.

Over de krachten waar we het tegen opnemen, zegt hij: “De tegenstander is machtig en vooral rijk. Daarmee zetten ze de hele wereld naar hun hand. Zoals alle 193 leden van de Wereldgezondheids Organisatie (WHO) die schaamteloos en zonder mededogen hun weerloze medemens terroriseren. Dat gebeurt ook in Nederland, waar een door onszelf gekozen regering ons al jarenlang dicteert en voorschrijft wat te doen en te laten’. Deze regering maakt ons gek met testen, waarvan ieder weldenkend mens de onzin inziet, benadrukt de arts. Hij vraagt zich af wat de zin is van al dat getest en noemt het niet meer dan inleidende beschietingen in verband met de voorbereiding van een nieuwe serie dwangmaatregelen, nadat de eerste poging met dat zogenaamde killervirus een fiasco bleek,” schrijft hij.

Hij haalt snoeihard uit naar de politici en hun adviseurs: “Stelletje doordrammers, verwende kinderen, slechte verliezers, alleen dankzij de zwaar betaalde media met hun fabeltjeskranten kunnen jullie ons in jullie schuilkelders krijgen en worden onze stemmen gesmoord. Grotere wetenschappelijk gebrachte onzin kwam ik niet eerder tegen! Een regering van meelopers en jaknikkers. Een regering bestaande uit partijen die wel stemmen voor een wet om rechts-extremistische clubjes uit onze samenleving te verbannen, maar die niet instemmen met een amendement om de spoedwet voor te leggen aan het parlement.”Verder schrijft hij : “Het wapen waarmee de hele wereldbevolking dit rampenjaar 2020 wordt geterroriseerd is een onzichtbaar, imaginair virus dat nog nooit volgens de wetenschappelijke regels der kunst is aangetoond, maar wel als zodanig wordt neergezet. Het is ontsproten aan de rijke fantasie van de illusionisten van de WHO, een geheimzinnig, ontastbaar, onzichtbaar, levenloos stukje materie dat fataler en genadelozer dan alle wapens voorheen toeslaat. Zie hier ook het interview met de Nederlandse professor dr. Theo Schetters. Zie ook het artsen collectief.

Nederlandse huisarts Jan Vingerhoets noemt coronavaccin ‘massaal experiment zoals nog niet eerder werd vertoond’

Reeds in december 2020 begon een groep van meer dan duizend Nederlandse artsen en medische professionals zich ernstige zorgen te maken over de verstrekkende medische en maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen en dat deze maatregelen ten koste gingen van de volksgezondheid. Vanaf dat moment werden de Nederlandse burgers geconfronteerd met geknoei met cijfers en statistieken, onderdrukken van stemmen van kritische artsen, virologen en biomedici, constante bangmakerij en regelrechte leugens. Een stroom van artsen begon bezwaren te maken tegen deze vaccins, dit omdat ze niet veilig zouden zijn en gevolgen zouden kunnen hebben voor volgende generaties. Geheel ongehoord was de openlijke ‘reclamecampagne’ waarmee de overheid iedereen wilde overhalen tot inenting. Zo besloot huisarts Jan Vingerhoets zich in het coronadebat te mengen omdat hij zich toenemend zorgen maakte over de maatregelen, de vaccinaties, de angst die onder mensen wordt gekweekt, de maatschappelijke effecten en de enorme prijs in verloren levensjaren die inmiddels de winst van de coronazorg ver overstijgt.

Later kwamen daar nog zorgen bij over zinloze maatregelen zoals de onrechtmatige avondklok, voor velen een zeer beladen symbool van onderdrukking. Voor Vingerhoets was neutraliteit geen optie meer. “We moeten juist stelling nemen in het belang van onze patiënten. Nu is het de tijd om kleur te bekennen, verantwoordelijkheid te nemen en ons uit te spreken.” In een bericht op LinkedIn schreef hij: “Verblind door naïef vertrouwen in een vaccin dat ons opgedrongen wordt, accepteren we dat ons letterlijk de mond gesnoerd wordt, dat we onze naasten niet meer mogen omhelzen, dat we niet meer bijeen mogen komen, dat duizenden failliet gaan, de media gecensureerd worden en nog veel meer. Als we ons onze vrijheid laten afnemen, riskeren we, om maar te spreken met een zeer treffend gedicht van een groot verzetsheld, uiteindelijk om meer dan lijf en goed te verliezen. De vrijheid, 75 jaar geleden met bloed en levens voor ons bevochten door moedige helden, wordt geleidelijk voor onze ogen afgebroken. En we laten het gebeuren” aldus Vingerhoets.

Van de miljoenen mensen die zich hebben laten ‘prikken’ met de zogenaamde “mRNA”, injecties, zullen slechts enkelen zich realiseren dat ze zich hebben laten omvormen tot GGO’s, oftewel Genetisch Gemodificeerde Organismes. Ze zijn namelijk ingespoten met een medicijn voor gentherapie omgedoopt tot “Covid-19-vaccin”.

Neuroloog Jan Bonte door de politie opgehaald omdat hij foto’s had geplaatst van Romeo’s.

Op 4 juli 2022 kwam het bericht dat neuroloog Jan Bonte door de politie was opgehaald voor verhoor wegens uitingen op Twitter. Hij had foto’s van een aantal Romeo’s geplaatst en noemde de naam van één van hen. Bij de aanhouding werden meerdere politieagenten en -wagens ingezet. Na zijn aanhouding twitterde de Politie Eenheid Amsterdam over hem: “De man deelde via sociale media foto’s en namen van politieagenten. Dit vinden wij als politie onacceptabel.” Bonte werd 37 uur in hechtenis gehouden. Daarna mocht hij weer naar huis, in afwachting van zijn zaak. Die is geseponeerd. “Geen zaak. Geen ‘online bedreiging van agenten’,” schrijft de neuroloog op Twitter “Het OM kan gewoon doorgaan met wat ze deed, want zij worden er niet op afgerekend. De verantwoordelijke officier wordt er niet op aangesproken en krijgt geen boete,” vervolgt hij.

“En ook de politie en Politie Eenheid Amsterdam worden niet gecorrigeerd voor hun uitspraken en gedrag. Want zij bepalen zelf wel wat acceptabel is en wat niet. Wat de wet erover zegt, doet voor hen niet ter zake”zegt Bonte. Regering en overheidsinstanties mogen de grootst mogelijke blunders maken en het geld bij bakken over de balk smijten, zonder ergens bang voor te hoeven zijn. Zij draaien toch niet op voor de schade, aldus Bonte.“Of het nu om topambtenaren op economische zaken gaat, of om leden van het OMT, of om een officier van justitie, het maakt allemaal niet uit. Klooi maar raak voor een knaak. Want de belastingbetaler betaalt toch wel. Intimidatie van de burger: het mag wat kosten,” besluit hij. Data-analist Cees van den Bos concludeert: “Bonte werd gearresteerd en vastgezet zonder juridische grondslag. Het doel was intimidatie van mensen met een mening die niet strookt met het overheidsnarratief.” De neuroloog spreekt zich al geruime tijd kritisch uit over het gevoerde coronabeleid. Als gevolg daarvan werd hij weggestuurd door het Ikazia Ziekenhuis, waar hij werkzaam was. Hij werd ook meerdere keren verbannen van Twitter.

Ook is Bonte opzij gezet door zijn werkgever en van Twitter gegooid, na uitgebreid onderzoek te hebben gedaan naar het coronavaccin. Zijn conclusie? “Wat nu uitgerold wordt, is een massaal vaccin-experiment zoals nog niet eerder werd vertoond, met slechts minimale gegevens over veiligheid en werkzaamheid van het gebruikte vaccin. Het is best mogelijk dat men over enkele jaren concludeert dat deze nieuwe mRNA-techniek tot een veilig en effectief vaccin heeft geleid, maar een dergelijke conclusie is nu buitengewoon voorbarig en uitermate risicovol. Het zou niet de eerste keer zijn dat er ten gevolge van haast en onzorgvuldigheid grote ongelukken gebeuren.” Hij herinnert ons aan het vaccin tegen de Mexicaanse griep, ‘het door Ab Osterhaus aangeprezen ‘killervirus’ dat bij nader inzien één van meest benigne (dat goedaardig betekent) influenzavirussen ooit was’. “Maar blijkbaar zijn politici, bestuurders, vele academici, en ja, ook vele artsen doof en blind voor de lessen die de geschiedenis ze had kunnen leren.”

Andere artsen met een afwijkende mening zijn uit hun functie verwijderd en hun uitstekende wetenschappelijke artikelen door medische en wetenschappelijke tijdschriften geweigerd vanwege de invloed van de machtige farmaceutische bedrijven.

Oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl is kritisch over veel medicijnen en vaccins.

“Daar is alle reden voor,” zegt hij in gesprek met het RD. “Bijwerkingen van medicijnen zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer 3.” Hij is niet van plan een coronavaccin te halen zodra het beschikbaar is. Vooral de belangenverstrengeling rond vaccins is Bijl een doorn in het oog. “In de Gezondheidsraad zitten nog steeds mensen die banden hebben met de farmaceutische industrie.”Deze binding beïnvloedt onderzoeken, stelt de oud-huisarts. Hij noemt als voorbeeld viroloog Ab Osterhaus, de voorzitter van de European Scientific Working group on Influenza, die vrijwel dagelijks in talkshows te zien is met het zaaien van pandemiepaniek en het aandragen van onzinnige oplossingen. Bovendien blijkt deze figuur groot voorstander van een totale lockdown. “Hij verspreidt al decennialang doemscenario’s bij virusinfecties, terwijl hij forse belangen heeft in bedrijven die vaccins produceren.

Tv-dokter Ted van Essen vergelijkt herhaalprik met autogordel.

Vanaf het moment dat men in Nederland is begonnen met het injecteren met de zogenaamde “mRNA”, injecties is Ted van Essen, met regelmaat te zien in het tv-programma ‘Tijd voor Max’ en roept hij mensen op om de prik te halen. Nu vanaf de tweede helft van september de herhaalprik tegen corona weer wordt aangeboden, komt hij weer opdraven om Nederland van advies te dienen en zegt dat je de herhaalprik moet zien als een autogordel. “Vergelijk het met een veiligheidsgordel in de auto. Je draagt hem niet maar één keer, je draagt hem iedere keer. Je gaat niet maar één keer naar de sportschool om in conditie te blijven. Dit moet je blijven herhalen. Dat gewenningspatroon moeten we bij corona ook krijgen: het virus zal waarschijnlijk altijd onder ons blijven. We moeten onze afweer blijven trainen. Het vaccin werkt helaas niet eeuwig. Het is daarom ontzettend belangrijk om de prik te blijven herhalen om ernstige ziekte te voorkomen,” schrijft Van Essen op de website van de overheid.

“Je vraagt je toch af: waar is het misgegaan bij dergelijke mensen?” reageert neuroloog Jan Bonte. “Ja, ik weet, er zijn veel stupide mensen, maar deze man is toch wel de overtreffende trap voorbij. Van Essen is ook corona-vaccinatiearts bij de GGD regio Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting. Onderzoeksjournalist Thomas Bollen onthulde in 2021 al wie daar achter zitten. “De financiers zijn vier farmaceuten: Mylan, Sanofi, GSK en Seqiris. En de twee grootste sponsoren zijn toevallig ook de twee partijen die in Nederland de griepvaccins leveren,” schreef Bollen op Twitter. Een dergelijke vaccinverkoper is de omroep MAX arts, Ted van Essen. Hij durft het volgende te beweren: “Het merendeel van de mensen heeft “gewone” vaccinatiereacties: een dag niet helemaal lekker, een beetje pijn in de arm, misschien een beetje verhoging. Bij de eerste vaccinatie hadden veel mensen last van bijwerkingen. Slechts een heel klein deel van de bevolking reageert allergisch op het vaccin. Dat geldt ook voor de vernieuwde vaccins. De verschillen tussen de spike-eiwitten zijn beperkt.” Honderdduizenden ouderen zullen in de praatjes van Van Essen trappen. Als de MAX dokter het zegt, dan zal het wel goed zijn. Van Essen blijkt naast zijn werkzaamheden voor MAX en de overheid, nog een nevenfunctie te hebben bij een Europese lobbyorganisatie voor de vaccinindustrie. Zo lopen de lijnen! Ook Ab Osterhaus is hierbij aangesloten

Voorbeelden hoe de media volledig verstrikt raken in hun eigen leugens.

Het begon steeds duidelijker op te vallen dat de mainstream media, nieuwsprogramma’s en influencers (vaak vermomd als zorgpersoneel) paniek zaaiden over vollopende IC’s en ziekenhuizen wat regelrechte leugens bleken te zijn. Op 24 september 2020 verscheen in De Telegraaf de kop ‘Dweilen met de kraan open op de corona-afdeling: Nog zo’n dienst en ik stop ermee’. De auteur van het stuk beweerde dat het aantal coronapatiënten in het Spaarne Gasthuis, een ziekenhuis in Noord-Holland, flink opliep. “Mensen hebben geen idee hoe zwaar wij het hebben,” valt te lezen in een rode tekstbalk boven het artikel. Al snel werd vastgesteld dat het artikel niets anders dan een fabel bleek te zijn. Op 26 september 2020 schreven de media dat er 38 coronadoden waren gemeld. Al snel bleek dat dit aantal helemaal niet was gestorven aan corona. Van de meldingen waren er 21 afkomstig van de GGD IJsselland, die in totaal 28 doden rapporteerde. Een typisch voorbeeld hoe de media volledig verstrikt raakt in hun eigen leugens.

In naam van de gezondheid werd tijdens de coronaterreur ongebreideld fysiek en vooral psychologisch geweld uitgeoefend, door het gebod om afstand te bewaren, door de beperking van de bewegingsvrijheid, door de verplichting om een slavenmasker te dragen, en uiteindelijk zelfs door een bijna verplichting om te vaccineren waarbij lichamelijk letsel inmiddels ruimschoots bewezen is. Ouderen die stierven aan terminale kanker, maar positief werden getest, gingen steevast de boeken in als Covid-19 slachtoffer. Later gebeurde exact het omgekeerde: ouderen en andere mensen die pal na hun coronavaccinatie ernstig ziek werden en stierven, waren ineens wèl allemaal bezweken aan onderliggende oorzaken, zelfs als die tot op het moment van injectie niet bestonden. Aan het vaccin kan het natuurlijk niet liggen. Met dit misdadige volksbedrog wordt de pandemie-hoax overeind gehouden. En dat alles onder het mom van ‘gezondheid’, en ‘bescherming’ tegen een virus met een vastgestelde IFR van slechts 0,05% (de helft van een griep), en 0,23% inclusief 70-plussers (overeenkomend met een stevige griep).

In Nederland overlijden gemiddeld zo’n 6500 mensen per jaar aan griep. Tijdens de piek in februari van 2016 schreef het Algemeen Dagblad “Ziekenhuizen in het land stromen vol met grieppatiënten. Hier zitten opvallend veel gezonde mensen tussen, die vaak al jaren niet ziek zijn geweest. Sommigen reageren zo heftig dat ze met kapotte longen op de ic belanden. Gewone beademing is bij hen niet genoeg. Zij liggen in uiterst kritieke toestand aan de hart-longmachine, die de functie van de longen overneemt. De patiënten die op de ic terechtkomen hebben een longontsteking die zo agressief is, dat die het longweefsel heeft aangetast. Ziekenhuizen hebben de handen vol aan de griepgolf. ,,Medewerkers rennen de benen onder hun kont vandaan. Ook op de spoedeisende hulp is het drukker, waar grieppatiënten zich melden met benauwdheidklachten. Het AMC in Amsterdam heeft het juist drukker dan normaal doordat ook medewerkers zijn geveld door het virus.”

Het enige verschil met het seizoen 2020/2021 is dat er in 2016 gewoon griep stond en nu Covid-19 of corona. In 2016 geen maatregelen waarbij het hele land op slot werd gezet. Toen geen maatregelen waarbij onze vrijheden werden aangetast, geen draconische noodmaatregelen waarbij met allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen op grove manier inbreuk werd gemaakt op onze grondrechten. De griep is plotseling de wereld uit want niet alleen in ons land, maar in alle landen. In diverse landen zoals Zuid-Afrika verschenen grote koppen in de kranten waarin men zich verbaasd afvroeg waar de griep was gebleven. Overal hebben de griepdoden het etiket coronadoden opgeplakt gekregen. Het is niet zo vreemd dat velen zich gaan afvragen of er een achterliggende bedoeling achter de vaccinaties zit?

Het is voor veel mensen bijzonder moeilijk om de gedachte zelfs maar toe te laten dat de medische wetenschap in dienst zou kunnen staan van een regering die niet het beste met de bevolking voor zou hebben. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat de buitensporige maatregelen van Rutte&Co ook maar enige zin hebben. Het gaat om een complot om controle te krijgen over de hele wereldbevolking wat vanaf begin 2020 in een onvoorstelbaar tempo over de wereld wordt uitgerold met als argument het onder controle brengen van een killervirus. Ze hebben de meest waanzinnige maatregelen aan ons opgedrongen.

De machthebbers en hun marionetten hebben een hekel aan mensen die de waarheid over Covid-19 zwendel vertellen. Dat is wat Karel van Wolferen overkwam nadat nummer twee van het nieuwe blad Gezond Verstand met een oplage van 100.000 exemplaren verscheen.

Ogenblikkelijk na verschijnen schreeuwden extreem linkse huilebalken van D66 en Groen links dat het blad verwijderd diende te worden uit de boekhandels. Bilderberg (2016) Kajsa Ollongren (D66) vond dat het blad maar bij de boekhandels naast de Fabeltjeskrant in de schappen gelegd moest worden. We maken ook een onderscheid tussen fictie en non-fictie tenslotte,” zei Ollongren over het blad. Marion Koopmans, lid van de Covid-19-crisis-commissie en de WHO, noemde in een tweet van 14 oktober het eerste nummer van Gezond Verstand 1 brievenbusvervuiling en vroeg of er niet iets tegen gedaan moet worden. Logisch dat deze figuren zo reageren want ze werken immers mee aan het uitvoeren van Covid-19 plan en kunnen daarbij geen andere mening gebruiken.

Hoe dan ook, het blad levert onder meer aantoonbaar wetenschappelijk bewijs dat de coronapandemie zoals die door politiek en media wordt voorgesteld één grote hoax is, en worden tal van experts aan het woord gelaten die zich verzetten tegen alle maatregelen die zijn genomen tegen dit virus. Lisa Westerveld, Paul Smeulders (beide GroenLinks) en Kees Verhoeven (D66) vinden dat Gezond Verstand ‘desinformatie’ verspreidt. Wat deze figuren zeggen is niets anders dan staatscensuur. Artsen die hebben toegezegd mee te willen werken met het blad worden volgens Van Wolferen onder druk gezet.

Toen hij begon met Gezond Verstand kreeg Van Wolferen steeds meer reacties van artsen en hooggeplaatste medische wetenschappers, die in sommige gevallen anoniem wilden blijven. Zij vertelden ontroerende verhalen over hoe erg de lockdowns zijn geweest. “Ze hebben veel meer schade berokkend dan de meeste mensen beseffen. Ook wat betreft ziektes.”Vervolgens beloofden deze mensen hierover artikelen te schrijven, maar zij staan nu onder hele zware druk. Als wij niet duidelijk maken wat er nu gebeurt en in wat voor situatie we terecht zijn gekomen, dan wordt de zaak straks heel veel erger, waarschuwt Van Wolferen.

De berichtgeving van de NOS en andere media dat de nieuwe boostervaccins op klinische data van testen op mensen berusten is onjuist en in feite een grove leugen.

Mensen vertrouwen er onterecht op dat hun vertrouwen op deze vaccins gestoeld is op uitgebreid onderzoek. De wetenschappelijke website Science, en vele andere organisaties in de Verenigde Staten geven aan dat de boosters slechts op muizen getest zijn. DZN Media (Doe Zelf Normaal) heeft de schrijver van het NOS-artikel, Sander Zurhake, redacteur Gezondheidszorg, in een email gevraagd waar hij zijn bewering dat de Pfizer-booster op 1500 mensen van 55 jaar en ouder getest zijn en de Moderna-booster op 800 mensen van 18 jaar en ouder, vandaan haalt. Intussen vertrouwen mensen die de booster gaan halen erop dat het vaccin veilig is en uitgebreid op mensen getest is maar dat is een leugen want de boosters blijken alleen op muizen getest te zijn. Hoe kunnen autoriteiten overwegen om vaccins toe te laten zonder gegevens van proeven bij mensen? Het artikel in Science is slechts één van de vele valide bronnen die DZN Media heeft aangetroffen waarin bevestigd wordt dat de boosters van Moderna en Pfizer niet op mensen getest zijn. Bovendien is de data van de proeven die op muizen gedaan zijn volgens deze bronnen niet vrijgegeven.

Ook Belgische artsen vragen aandacht voor deze Internationale Medische Crisis. In Nederland overlijden er elke week honderden Nederlanders meer dan normaal. Een recent rapport uitgebracht door het RIVM en het CBS laat zien dat de ‘vaccinaties’ geen invloed hebben gehad op de oversterfte. Maar dit rapport is op geen enkele manier betrouwbaar. Er is een oversterfte van tienduizenden mensen, maar de coalitie houdt een debat hierover tegen. Pieter Omtzigt wilde een onderzoek maar daar was geen meerderheid voor te vinden. Logisch toch! Stel je voor dat ze wel akkoord zouden gaan en er bewezen zou worden dat de oversterfte het gevolg is van de vaccinaties, want dan kunnen ze verantwoordelijk gesteld worden voor de vele sterfgevallen. Dus zullen ze er alles aan doen nader onderzoek te voorkomen.

In het eerste coronajaar, toen nog geen Covid-inenting bestond, was de kans om te overlijden aan corona erg laag,namelijk 0,1%. Men kon dus nog niet spreken van oversterfte, temeer omdat de overledenen vrijwel allemaal kampten met onderliggende aandoeningen. In 2022 wordt al een ongekende en nog nooit eerder vertoonde oversterfte geconstateerd. Bij de overheid kraait daar geen haan naar. Er is namelijk geen oorzaak te vinden voor de oversterfte van inmiddels duizenden personen. Alles duidt erop dat deze mensen gestorven zijn aan de gevolgen van de pseudovaccinaties, maar dat wordt niet erkend. De conclusie mag onontkoombaar worden genoemd wanneer men ziet dat er een plotselinge stijging in de oversterfte plaatsvindt onmiddellijk na de start van de boosterprikcampagne. Alsof er helemaal niets aan de hand is, is men in Nederland gewoon weer begonnen een herhaalprik aan te bevelen.

In sommige buurlanden wordt iets meer duidelijkheid gegeven: er zijn veel meer vormen van agressieve kanker die binnen enkele weken tot overlijden leiden, veel meer fatale hersenbloedingen, plotselinge hartstilstanden en- infarcten en te vroeg geboren baby’s waarbij de placenta heeft losgelaten waardoor het kind uiteindelijk komt te overlijden. In die landen wordt beter geregistreerd, en die gegevens bevestigen de constatering van een kolossale vaccinatieschade.

Datzelfde geluid is te horen van begrafenisondernemers en overbelaste crematoria. Alles lijkt erop dat vooral in Nederland sprake is van een willens en wetens toedekken van zeer verontrustende gegevens omtrent de oorzaken van de oversterfte. Door uitgebreid internationaal onderzoek is inmiddels bekend dat de oorzaken in de ingeënte spike eiwitten te vinden zijn. Deze zeer giftige spike eiwitten verspreiden zich door het gehele lichaam van de ingeënte persoon en richten daar op korte zowel als op lange termijn schade aan. Ook de Pfizerrapporten die openbaar zijn gemaakt, bevestigen dit. Data-analist Wouter Aukema heeft aangetoond dat meldingen van ernstige bijwerkingen en sterfgevallen na coronavaccinatie worden gewist. Het begint op te vallen dat er veel mensen overlijden en sterfgevallen simpelweg onder het tapijt worden geveegd. En wie daar vragen over stelt, wordt gecensureerd.

Het Nederlandse RIVM hield zich maand vóór start vaccinatiecampagne al bezig met latere boosterprik

Eind 2020 diende het RIVM een onderzoeksvoorstel in voor het toedienen van een booster met een ander type vaccin dan de primaire serie. Dat blijkt uit een vrijgegeven Wob-document dat boven tafel is gehaald door data-analist Cees van den Bos.“Vóór de vaccinatiecampagne ging men er dus al van uit dat boosters nodig waren en dat de vaccins gemixt zouden worden,” concludeert Van den Bos. Ook de Europese gezondheidsdienst ECDC hield zich al in een vroeg stadium bezig met boosterprikken. Op 25 februari 2021, toen Nederland net was begonnen met prikken, werd er al gesproken over boosters. Eerder ontdekte de Amerikaanse onderzoeksjournalist Ben Swann dat Moderna, één van de bedrijven die coronaboosters maken, in maart 2019 iets opmerkelijks heeft gedaan. Het bedrijf blijkt namelijk een patentaanvraag te hebben gewijzigd die betrekking heeft op vaccinatietechnologie. Moderna zei destijds ‘bezorgd te zijn dat het Sars-coronavirus weer de kop op zou steken of doelbewust zou worden verspreid’.Dit was negen maanden voordat het nieuwe coronavirus daadwerkelijk uitbrak.

Door Rockefeller Foundation gefinancierde club moet kritiek over coronaprik in de kiem smoren

De Rockefeller Foundation heeft maar liefst 7,2 miljoen dollar gestopt in The Mercury Project. Deze stichting is opgericht door oliemagnaat John D. Rockefeller, die aan de wieg stond van Big Pharma. Het geld wordt geïnvesteerd in gedragsonderzoek dat mensen ertoe moet aanzetten om de coronaprik te halen. Het Project wordt ook ingezet om ‘misinformatie’ en ‘desinformatie’ over coronavaccins te bestrijden. De Amerikaanse arts Peterson Pierre vraagt zich af wat ze verstaan onder ‘misinformatie’ en ‘desinformatie’. “Het feit dat de prikken besmetting of transmissie niet voorkomen? Of het feit dat volledig gevaccineerden en geboosterden vatbaarder zijn voor corona? Of misschien het feit dat de prikken heel veel potentiële bijwerkingen hebben?” vraagt de arts. Daarnaast wordt het Project ingezet om afwijkende meningen te censureren. “Verrassing!” aldus Pierre. De Rockefeller Foundation hielp in 2010 bij het opstellen van een rapport over vier mogelijke toekomstscenario’s die zich de komende 15 tot 20 jaar zouden kunnen voltrekken. Eén van die scenario’s ging over het uitbreken van een pandemie, precies wat er in 2020 is gebeurd. De machthebbers laten in het scenario nooit een einde komen aan de denkbeeldige crisis want zodra een gelegenheid zien zullen ze ons opnieuw met dwangmaatregelen confronteren.

Enorme toename sterfgevallen onder kinderen na vaccinatie

Sinds de toediening van de experimentele coronavaccins wordt in Europa een schokkende stijging geconstateerd van 755% in het aantal extra sterfgevallen onder kinderen van 0 tot 14 jaar in 2022 sinds het Europees Geneesmiddelenbureau de Covid-19-injectie voor kinderen goedkeurde. Deze cijfers zijn ontdekt door onderzoek van een team van de The Exposé op 18 september 2022. The Exposé dwong vervolgens de Europese Unie een onderzoek te starten naar de reden van deze enorme toename van het aantal sterfgevallen onder kinderen in de leeftijd 0 tot 14. Op 29 augustus 2022 maakte The Exposé al bekend dat officiële sterftecijfers in Europa een schokkende stijging van 691% lieten zien van het aantal sterfgevallen onder kinderen tot week 33 van 2022.Vóór het onderzoek van The Exposé lagen de sterfgevallen van het Europees Geneesmiddelenbureau onder kinderen in 2021 onder het normale percentage.

EuroMOMO, dat de statistieken levert, werd gedwongen om de verhoogde oversterfte onder kinderen officieel te erkennen en zag zich aanvankelijk genoodzaakt een onderzoek in te stellen. Maar tot verbazing van The Exposé bleek dat EuroMOMO de gegevens over de sterfgevallen van 2017 tot en met 2022 plotseling te hebben gewijzigd. Maar tevergeefs want de informatie over alle gearchiveerde pagina’s over het aantal sterfgevallen waren al goed vastgelegd. De humanitaire ramp in de vorm van massamoord begint steeds duidelijker te worden. Waarom dit, ondanks de enorme berg informatie over slachtoffers na de giftige injecties er niet onmiddellijk wordt gestopt, komt door dat de bedenkers van dit beleid technocratische psychopaten zijn, die uit zichzelf nooit zullen stoppen. Dit vindt niet alleen plaats in Nederland, maar in het hele Westen, ook Amerika, en in andere werelddelen. Het Wuhanvirus was met een IFR van 0,15% geen killervirus en de killerprik is géén vaccin. Het is bewezen dat fabrikanten bewust bezig zijn geweest met de samenstelling van deze injecties met als doel medische schade aan te richten. Autoriteiten en delen van de medische wereld hebben onethisch, dwingend en verkeerd geïnformeerd beleid gesteund, zoals vaccin-mandaten en vaccin-paspoorten, waardoor de beginselen van geïnformeerde toestemming zijn ondermijnd.

Ze willen ons doen geloven dat de prikken “levens redden” maar overal neemt het aantal sterfgevallen explosief toe

Overgenomen van frontnieuws .Volgens het Office for National Statistics (ONS) in het Verenigd Koninkrijk is het oversterftecijfer enorm gestegen, met name onder de gedeeltelijk of volledige geïnjecteerden en dat terwijl de ongevaccineerden grotendeels onveranderd blijven, schrijft Ethan Huff. Het zijn altijd de zogenaamde “vaccins” geweest, waarvan de inhoud volgens de laatste gegevens honderdduizenden het leven hebben gekost. De “volledig gevaccineerden” worden inmiddels wandelende doden, genoemd vanwege een beschadigd immuunsysteem door de toediening van spike-eiwitten en andere dodelijke gifstoffen in wat men beschermende ‘vaccins’ noemt.

Dit hoort u natuurlijk niet op het “nieuws”, omdat het een heel ander verhaal vertelt dan het verhaal dat wordt verspreid door het establishment, dat ons allemaal wil doen geloven dat de prikken “levens redden”. Het aantal dagelijkse oproepen voor ambulances in Engeland, bijvoorbeeld, is nu zo hoog dat het systeem daar moeite heeft om hulpverleners naar elk afzonderlijk geval te sturen. Ziekenhuizen raken ook overstelpt met patiënten die lijden aan na-prik ziekten, waardoor er weinig of geen ziekenhuisbedden overblijven voor anderen.

We weten uit de laatste grafieken – u kunt ze bekijken op GlobalResearh.ca – dat het aantal ambulanceoproepen maand na maand blijft toenemen, zonder dat het einde in zicht is. Veel van deze oproepen zijn niet alleen voor ouderen maar juist voor met name jongere mensen. Jonge mensen die normaal gesproken zo fit zijn als een hoentje, worden nu verzwakt met een beschadigd hart, wat in veel gevallen resulteert in een hartaanval of beroerte. Ook het aantal sterfgevallen neemt explosief toe omdat de geïnjecteerde spike-eiwitten zich in het lichaam van mensen ophopen en stolsels vormen die in veel gevallen uiteindelijk de dood tot gevolg hebben.

Je doet het voor een ander’ was een grote leugen, bekent Pfizer-directeur.

Pfizer heeft voor het op de markt brengen niet onderzocht of het COVID-vaccin verspreiding van het virus wel kon voorkomen, bekende Pfizer-directeur Janine Small aan het Europees Parlement. ‘Het enige doel van het coronapaspoort was vaccinatiedwang.’“Wie zich niet laat vaccineren, is asociaal. Dat was de strekking van de boodschap van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf – je doet het voor de hele samenleving.” Maar dat blijkt nu totale onzin. Small was aanwezig bij een COVID-hoorzitting in het Europees Parlement, waarbij zij vragen van Europarlementariërs beantwoorde. In een reactie vroeg Europarlementariër Rob Roos aan Small of het COVID-vaccin van Pfizer wel is getest op het stoppen van de verspreiding van het virus voordat het op de markt kwam. En zo ja, of Small daar dan bewijzen en data van kon overhandigen.”Over de vraag of we wisten of het de verspreiding stopte voordat het op de markt kwam? Nee, haha, we moesten echt handelen op het tempo van de wetenschap om te begrijpen wat er op de markt plaatsvond,” was het onthutsende antwoord van de Pfizer-directeur.

De bekentenis van Pfizer dat van tevoren niet is onderzocht en dus niet bekend was of het vaccin verspreiding van het virus kon voorkomen, heeft enorme implicaties. Niet alleen blijkt het argument ‘je doet het voor een ander’, dat wereldwijd gebruikt werd, gebaseerd te zijn op een leugen, ook slaat de bekentenis in een klap alle fundering weg onder digitale identificatiemiddelen zoals het coronapaspoort en het EU Digital COVID Certificate. Middelen die zogenaamd bedoeld waren om ‘het virus te beteugelen’ door ongevaccineerden uit te sluiten.”Het coronapaspoort dat tot enorme vaccinatiedwang en institutionele discriminatie leidde. Waardoor miljoenen mensen buiten de samenleving werden geplaatst. Ik vind dat schokkend. Nee ik vind het crimineel,” zegt Roos. “Dat moet bekend worden.”

Na het nieuws van de leugen ‘je doet het voor een ander’ maakte fractievoorzitter Wybren van Haga van BVNL via Twitter bekend dat hij een debat wilde en onmiddellijk opheldering eiste van het kabinet. Zijn partij noemde de uitspraak van de Pfizer-directeur zowel schokkend als alarmerend. Maar Haga kreeg zoals verwacht geen meerderheid voor een debat. Alleen JA21, FVD en PVV steunden het verzoek. De rest stemde schaamteloos tegen! Ongehoord Nederland-verslaggever Jonathan Krispijn confronteerde Rutte met de explosieve uitspraak van de Pfizer-directeur. “Vaccineren doe je niet voor jezelf, maar voor een ander. Staat u daar nog steeds achter?” vroeg Krispijn “Ja, ik sta daar helemaal achter ja,” was het antwoord. Mijn advies zou zijn: gewoon vaccineren”.

Analist: 20 miljoen mensen overleden door de prik, 2,2 miljard kampen met vaccinatieschade

Analist Peter Halligan heeft onlangs een opmerkelijk artikel gepubliceerd op Substack. Hij is werkzaam in de financiële sector en helemaal thuis in de wereld van de statistiek. Volgens de analist zijn er inmiddels 20 miljoen mensen overleden door de coronaprik. De Canadese patholoog Roger Hodkinson besprak de gruwelijke cijfers tijdens een interview met Laura-Lynn Tyler Thompson. Hij noemde de cijfers ‘duizelingwekkend’ en wees erop dat vaccins normaal gesproken na enkele sterfgevallen al van de markt worden gehaald. Er vindt een onvoorstelbare slachting plaats en het einde is nog niet in zicht, aldus Hodkinson. Hij wees erop dat de schatting van Peter Halligan geen rekening houdt met doodgeboortes en mensen die zijn overleden omdat ze niet op tijd konden worden behandeld vanwege corona. Om nog maar te zwijgen over de mensen die zijn overleden als gevolg van de lockdowns, de zelfmoorden. De patholoog merkte daarnaast op dat er in de nabije toekomst veel meer mensen zullen sterven aan kanker en andere aandoeningen omdat hun immuunsysteem verwoest is door de prik.

Professor Spiro Pantazatos van de prestigieuze Columbia-universiteit heeft een duidelijk verband gevonden tussen oversterfte en de vaccins. Er is alleen één probleem: geen enkel tijdschrift durft zijn onderzoek te publiceren. Toen Pantazatos erachter kwam dat de coronavaccins verantwoordelijk zijn voor de oversterfte wilde hij zijn onderzoeksresultaten zo snel mogelijk delen met het medische tijdschrift The Lancet. Dit tijdschrift is in staat om studies snel te publiceren en heeft een eigen statisticus die het peer review-proces voor zijn rekening zou kunnen nemen. De professor hoopte het onderzoek te publiceren vóór de uitrol van de eerste booster. The Lancet weigerde het te publiceren. Hij stuurde zijn manuscript ook naar een trits andere tijdschriften, maar kreeg overal nul op het rekest. Professor Dit is geen vaccin! Alle feiten liggen allang op tafel. Deze prikken zijn dodelijk. Toch zijn er nog steeds mensen die zich vrijwillig laten vergiftigen.

In Canada zijn sinds de start van de vaccinatiecampagne tegen corona 80 jonge artsen overleden. Arts William Makis heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de coronavaccins en trekt al sinds december 2020 aan de alarmbel. Vorige maand stuurde Makis een brief aan de Canadian Medical Association (CMA) waarin hij oproept tot een onderzoek naar de dood van de jonge artsen. Hij wacht nog altijd op antwoord. De arts heeft inmiddels ook een tweede brief verstuurd, waarin hij zijn zorgen uit over de ‘plotse dood’ van de 80 jonge Canadese artsen. Sinds de uitrol van de coronavaccins in Canada in december 2020 heeft de CMA op agressieve en onethische wijze de experimentele coronavaccins gepusht, schreef Makis in zijn eerste brief. De CMA was ook voorstander van een illegale en onwetenschappelijke vaccinatieplicht voor de 92.000 Canadese artsen, voegde hij toe. Jullie hebben niet alleen de artsen, maar ook het volk verraden, stelde de arts. “Dit is ongekend.”Makis stuurde ook foto’s van de tientallen jonge artsen mee. Al deze artsen waren dubbel, drievoudig of viervoudig gevaccineerd tegen corona. Deze sterfgevallen zijn zeer verdacht, schreef hij. De artsen waren het ene moment gezond en het andere moment kregen ze een hartaanval, beroerte, ongeval of kregen ze plotseling een agressieve vorm van kanker. Dit afgenomen interview werd genomen toen er 32 artsen waren overleden.

De Nederlandse corona-inquisitie pleitte in het najaar van 2022 opnieuw synchroon voor vaccins, mondkapjes en testen.

Steeds opnieuw komen de vaccin-hooligans in actie. Na een tijdje niets van ze te hebben gehoord zijn de bekende Nederlanders uit het vaccinatie-nep-circuit weer op de televisie en in de kranten te vinden. “De blaadjes vallen, dus het is weer test- en mondmaskertijd” schreef rechtsfilosoof Roland Pierik op Twitter. In juli 2021 deed deze gast uitspraken over verplicht vaccineren en kreeg hij in de mainstream media alle ruimte om zijn onfrisse vaccinatietheorie rond te bazuinen. Deze figuur heeft geen enkele medische opleiding genoten, maar zei: “Als we met vrijwillige vaccinatie niet de vaccinatiegraad krijgen die we nodig hebben om de samenleving weer open te krijgen, dan denk ik dat drang gerechtvaardigd is. Jij hebt als burger een plicht om mee te helpen die pandemie eronder te krijgen. Dat kun je doen door óf thuis te blijven, óf je te laten vaccineren. Meer smaken hebben we niet.” Op social media kwamen felle reacties voorbij. Zo reageerde regisseur Dick Maas: “Wow. Bij Nieuwsuur hebben ze een malloot ingehuurd. Even geen zin om genuanceerd te doen. De usual idiots waren zeker op.”Neuroloog Jan Bonte twitterde: “Ik schreef al eens iets over deze academische kakkerlak. Volstrekt ongehinderd door elke vorm van kennis en kunde. Een karikatuur van een academicus.”Journalist Annelies Strikkers spreekt van ‘dictatoriale fantasieën’ om u te verleiden weer een prikje te nemen en zoveel mogelijk testjes te doen.

Het leek er op dat de vaccin-hooligans hun aanbevelingen op elkaar hadden afgestemd. Ze begonnen namelijk bijna tegelijkertijd weer met het aanjagen van angst voor een nieuwe coronagolf. OMT-lid Marc Bonten verwees naar een artikel van de NOS waarin valt te lezen dat de nieuwe coronagolf mogelijk begonnen is en stelde daarbij de vraag: “Tandje erbij voor de vaccinatiecampagne?”Ook OMT-lid en angstaanjager Marion Koopmans linkt naar het artikel van de NOS. In EenVandaag waarschuwde ze voor een opleving van corona in de herfst.

Ook in talkshow Op1 werden verwoede pogingen gedaan de angst voor corona weer aan te wakkeren. Het loopt namelijk nog niet storm voor de herhaalprik. “Kijk eens naar dit clipje. De redactie van Op1 smeekt als het ware om mondkapjes en lockdowns. Internist-infectioloog Chantal Bleeker-Rovers citeerde uit een artikel van de Gelderlander: “Inzetten op effectieve preventieve maatregelen zoals het dragen van een mondneusmasker helpt ook om alles open te houden.” Zelf schreef ze erbij: “En beschermt beter tegen gezondheidsschade door Covid.” Wim Schellekens, die aan de wieg stond van het Red Team, slaat alarm: “Wanneer gaat minister Kuipers de sectoren wakker maken dat de nieuwe coronagolf begonnen is: sectorplannen moeten uit de kast? Ik ben benieuwd.” Wat een blijdschap onder deze gasten dat ze weer van zich kunnen laten horen.

Er blijkt nu ook een Maatschappelijk Impact Team te bestaan onder leiding van ene Jolanda Sap. Deze pleit nu hartstochtelijk voor de invoering van het coronatoegangsbewijs (CTB). Dit moet de WEF-sekte samenzweringskliek als muziek in de oren klinken. Van het parlement mogen we zoals gebruikelijk geen tegenstem meer verwachten. Met de coronapas in de ‘gereedschapskist’ heeft de overheid weer de volledige vrijheid ons te knevelen met dwangmaatregelen. Ook VVD en D66 zien wel wat in de terugkeer van de coronapas in de gereedschapskist. “Theaters, culturele instellingen, sportclubs en horeca zouden met een coronapas kunnen werken, uiteraard onder voorwaarden, daar zijn we als Kamer zelf bij,” zei VVD-Kamerlid Bevers. Zorgminister Kuipers staat ervoor open, als ‘de Kamer het wil’, logisch toch! Ze beweren dat diverse branches, waaronder de horecasector, voorstander zouden zijn van de invoering van de coronapas in het ‘winterarsenaal’, als ‘laatste redmiddel’ om sluiting te voorkomen. Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland, laat echter weten dat ‘dit vanuit de ministeries gebracht is, niet vanuit ons’. “Horeca is tegen het coronatoegangsbewijs en we hebben dat ook niet in ons horecasectorplan opgenomen,” aldus Beljaarts.

De Europese geneesmiddelenwaakhond (EMA) adviseerde positief over het inzetten van de coronavaccins van Pfizer en Moderna bij kinderen vanaf zes maanden.

De prik van Pfizer moest in drie doses worden toegediend. Het vaccin van Moderna bestond voor de jongste kinderen uit twee doses. De bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die bij oudere mensen. Uit onderzoek zou uitgewezen hebben dat de voordelen groter waren dan de risico’s, schreef het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op Twitter. “Dit hou je echt niet meer voor mogelijk, nu wil het EMA baby’s en kinderen gaan ‘beschermen’ met een mRNA-prik tegen een snotneus,” reageert de Belgische huisarts Frank Peeters. Raisa Blommestijn, presentatrice van Ongehoord Nieuws, voegt toe: “Misdadig en crimineel.” FVD-Statenlid Martin Bos haakt hierop in: “In één woord: misdadig!”Ook gezondheidswetenschapper Yvonne Simons vindt het prikken van kinderen crimineel. “Opdoeken die EMA,” stelt mediadirecteur van Ongehoord Nederland Peter Vlemmix.“Voordelen groter dan de risico’s? Nog nooit stierf een kind aan corona. Wel aan de spuit. Neuroloog Jan Bonte zegt: “De ultieme machtsgreep van Big Pharma. Nu ook de EMA in haar macht. Voor kinderen zijn er helemaal geen voordelen en de langetermijnrisico’s zijn onbekend. Maar dat zal Big Pharma een worst wezen. Die kan nu ook veel geld verdienen aan kinderen.”Uit gelekte e-mails en documenten blijkt dat de EMA onder grote druk is gezet om het coronavaccin van Pfizer goed te keuren.

Correlatie tussen aantal herhaalprikken en oversterfte is sterk, immunoloog roept op prikcampagne te stoppen

In het eerste halfjaar van 2022 stierven 6000 meer mensen dan berekend was. Leon de Winter spreekt in De Telegraaf van ‘een ramp van kolossale omvang’. Een onderzoek naar de forse oversterfte komt moeilijk van de grond. De overheid verschuilt zich achter privacyregels. Kamerlid Omtzigt stelde er Kamervragen over aan zorgminister Kuipers. In de brief met antwoorden die hij kreeg, stuit je op onwil, op vertragingstechnieken, op desinteresse om de golf van duizenden doden op te helderen, schrijft De Winter. “Door te dralen, laden de overheden de verdenking op zich dat ze het onderzoek niet wensen,” aldus De Winter. Waarom? Wat wensen de overheden te ontlopen? “Vrezen politici en overheden dat de oorzaak bij de gevolgen van vaccinaties te vinden valt?” vraagt hij zich hardop af.

“De correlatie tussen het aantal vaccinaties dat toegediend is tijdens de huidige campagne en de meer dan verwachte sterfte is sterk,” schrijft professor Theo Schetters.“Dit lijkt een herhaling van de situatie tijdens de herhaalprikcampagne in de lente van dit jaar. Uit de gegevens van de GGD blijkt dat de sterfte niet eenvoudig verklaard kan worden door corona-infecties. Zolang er geen duidelijkheid is over de causaliteit van vaccinatie en oversterfte moet de vaccinatiecampagne gestopt worden,” aldus Schetters. Huisarts Frank Peeters vraagt: “Wie beweert nu nog dat die prik veilig is? Effectief lijkt ze wel, maar dan niet als levensreddend vaccin. Hoge correlatie tussen het aantal herhaalprikken en oversterfte is er nog steeds. Wordt niet nader onderzocht. Massavaccinatie gaat ‘gewoon’ door. Hoelang moet de correlatie nog aanhouden voordat overheid en fabrikant verantwoordelijkheid nemen?” vraagt medisch adviseur Wendy Mittemeijer-Ooteman.

Onderzoek door Nederlandse overheid naar oversterfte.

Elf teams krijgen geld om onderzoek te doen naar oversterfte tijdens de coronapandemie. In de tijd dat het virus rondging in Nederland, overleden meer mensen dan verwacht. Met de onderzoeken moet duidelijk worden hoe dat kwam. Dat schrijft de NOS vandaag. De onderzoeken worden uitgevoerd door ZonMw. ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Wat opvalt is dat er nergens in het artikel wordt gesproken over een eventueel verband met de coronavaccins. Op 30 juli 2022 schrijft de NOS zelfs: Duidelijk is wel dat de coronavaccins niet hebben geleid tot meer sterfte. Volgens de onderzoekers zijn er geen aanwijzingen dat in de Nederlandse bevolking een verhoogde kans op overlijden bestaat in de weken volgend op covid-19-vaccinatie. ZonMw gaat het onderzoek dus doen terwijl op voorhand wordt geconcludeerd dat de oversterfte niets te maken heeft met de vaccins. Corona wordt als voornaamste oorzaak gezien. Men gaat kijken naar oversterfte binnen specifieke doelgroepen, zoals mensen met dementie en met een verstandelijke beperking.

Biotechanalist heeft een waarschuwing voor alle ouders: ‘Dit is een noodoproep’

Steeds minder ouders laten hun kinderen vaccineren. Volgens sommigen heeft dat te maken met de mRNA-vaccins. Bij de Amerikaanse bijwerkingendatabase VAERS steeg het aantal meldingen van ernstige bijwerkingen en sterfgevallen na een kindervaccin tussen 2020 en 2021 met maar liefst 400 procent. In de Verenigde Staten hebben meer dan 10.000 kinderen blijvende schade opgelopen door de experimentele prik van Pfizer. Is er iets gaande? Volgens biotechanalist Karen Kingston is er zeker iets gaande. “Dit is een noodoproep,” zei ze in de podcast The Absolute Truth with Emerald Robinson.“We hebben geen idee wat er in de kindervaccins zit,” benadrukte ze. Tussen 2020 en 2021 werden er 15 procent minder kinderprikken gezet, maar in diezelfde periode schoot het aantal gevallen van ernstige bijwerkingen en sterfgevallen zoals gezegd omhoog. Kingston zei dat ze vastbesloten zijn om bij iedereen mRNA-technologie in te spuiten, ook bij kinderen. “Er zit dus hoogstwaarschijnlijk mRNA-technologie in deze injecties en dat is niet iets wat je wilt inspuiten bij je kind. Het zijn geen vaccins. Het is technologie die gebruikt wordt om genen te veranderen.”

“We zijn ernstig bedrogen en misleid. Niet alleen door de overheid, maar ook door de medische instituten. Geen enkel kindervaccin, geen enkel vaccin is veilig.” aldus Kingston die ook zei dat griepprikken mRNA-technologie bevatten. “Het lijkt erop dat de overheid en de medische gemeenschap ons en onze kinderen de oorlog hebben verklaard.”De biotechanalist adviseert ouders om hun kinderen zelfs niet te laten vaccineren tegen hepatitis B. In Nederland is dit vaccin sinds 2011 voor alle kinderen opgenomen in het DKTP-Hib-HepB-vaccin. “Doe het niet. Ik smeek jullie, doe het niet. Dit is de ergste nachtmerrie voor ouders.” Maar alsof er helemaal niets aan de hand is heeft de GGD in Nederland besloten om de dorpen en wijken in te gaan, ‘deur voor deur’ om herhaalprikken te zetten. Op 26 november 2021 zei toenmalig coronaminister Hugo de Jonge tijdens een persconferentie: “Overal waar de vaccinatiegraad omhoog moet, zetten we alles op alles om de twijfels en de drempels weg te nemen: wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm.”

Dr. John Coleman een beroemde inlichtingenofficier van de CIA heeft een boek geschreven met de titel ‘The Committee of 300’. Daarin legt hij uit hoe geheime genootschappen in feite de baas zijn over onder meer regeringen, gezondheidszorg, voedingsindustrieën en de media. Een van de belangrijkste doelen van de vele geheime genootschappen, die de regeringen en de media controleren, is de ontvolking van de aarde.

Ook is er een stripboek aan het licht gekomen dat de hele Covid 19-pandemie, inclusief een wereldwijde lockdown, al in 2012 nauwkeurig heeft voorspeld. De satanisten wrijven zich in de handen, want het gaat voorspoedig met hun Covid-19 hoax. Massa’s mensen trappen er in en laten zich gewillig vaccineren totaal onkundig van wat deze vaccins in hun lichaam teweeg brengen.

Alle verplichte maatregelen zijn genomen omdat de machthebbers dat zo geregisseerd hebben en niet op enige medische noodzaak. Het H1N1 virus (van 2009) en anderen waren ook nieuw en toen werden er ook niet van deze idiote maatregelen genomen.

Het griepseizoen 2015- 2016

Nu even terug naar het griepseizoen 2015/16. Volgens het RIVM zijn er tijdens dat griepseizoen 6085 mensen overleden, een gemiddelde van de 5 jaren daarvoor. Het betrof voornamelijk 75-plussers. Tijdens de piek in februari van 2016 schreef het Algemeen Dagblad “Ziekenhuizen in het land stromen vol met grieppatiënten. Hier zitten opvallend veel gezonde mensen tussen, die vaak al jaren niet ziek zijn geweest. Sommigen reageren zo heftig dat ze met kapotte longen op de ic belanden. Gewone beademing is bij hen niet genoeg. Zij liggen in uiterst kritieke toestand aan de hart-longmachine, die de functie van de longen overneemt. De patiënten die op de ic terechtkomen hebben een longontsteking die zo agressief is, dat die het longweefsel heeft aangetast. Ziekenhuizen hebben de handen vol aan de griepgolf. ,,Medewerkers rennen de benen onder hun kont vandaan. Ook op de spoedeisende hulp is het drukker, waar grieppatiënten zich melden met benauwdheidklachten. Het AMC in Amsterdam heeft het juist drukker dan normaal doordat ook medewerkers zijn geveld door het virus.”

Ieder jaar overlijden er dus gemiddeld zo’n 6.500 mensen in ons land aan de griep. In 2020 niet, want de griep was plotseling verdwenen! Niet alleen in ons land, maar in alle landen. In diverse landen zoals Zuid-Afrika verschenen grote koppen in de kranten waarin men zich verbaasd afvroeg waar de griep was gebleven.Slechts met moeite hebben ze in Nederland 400 griepdoden kunnen ontdekken en tel je daar de zogenaamde coronadoden bij op dan kom je aan een normaal aantal griepdoden. Niet alleen in ons land, maar in alle landen. In diverse landen zoals Zuid-Afrika verschenen grote koppen in de kranten waarin men zich verbaasd afvroeg waar de griep was gebleven. Overal hebben de griepdoden het etiket coronadoden opgeplakt gekregen.

Het enige verschil met 2020 is dat er in 2016 gewoon griep stond en dit jaar Covid-19 of corona. In 2016 geen maatregelen waarbij het hele land op slot werd gezet. Toen geen maatregelen waarbij onze vrijheden werden aangetast, geen draconische noodmaatregelen waarbij met allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen op grove manier inbreuk werd gemaakt op onze grondrechten. Vanaf dit voorjaar hebben ze onze rechtsstaat voor onze ogen ontmanteld en daarmee onze basisrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze mensenrechten grof geschonden. Ieder weldenkend mens kan op zijn klompen aanvoelen dat er plan achter zit.Bij nader onderzoek bleek er echter geen enkel verschil te bestaan met bijvoorbeeld de griepjaren 2016 of 2018.

Diverse religieuze organisaties (kerken) adviseren volgelingen het vaccin te nemen

Diverse kerkleiders hebben gedurende de vaccinatie-terreurcampagne de kant van de machthebbers en hun marionetten gekozen. Er zijn zelfs religieuze leiders die zeggen dat vaccins een goddelijk en patriottisch iets zijn om te doen. In een gezamenlijk statement liet de groep BioLogos weten dat zij de overheden in deze corona”crisis” in alles willen volgen, tot aan het nemen van een vaccin toe. Een enorme groep prominente christenen ondertekende dit statement. Een opmerkelijke uitspraak komt van arts Alie Hoek. Die noemt ‘vaccinaties zelfs een cadeau van God’. “Bij vaccinatie wordt gebruik gemaakt van wat God in de schepping heeft gelegd, namelijk het aanmaken van antistoffen,” stelde de arts. (Ed.: en dat met vaccins aangemaakt met hulp van menselijke embryo’s) Mensen die wantrouwend zijn over vaccineren, zijn in de ogen van Hoek complotdenkers. Dus wat de farmaceuten in de vaccins stoppen is hetzelfde als wat God in Zijn Schepping heeft aangebracht? Slechts een zeer klein deel van de ‘christenen’ durft kritisch te zijn en durft zich hierover in het openbaar uit te spreken:

Johannes 15-1-2-3-4-5 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Het karakter van Gods Woord is alleen te begrijpen als men Gods Woord kent. De mens die niets van dit Woord wil weten, verstaat niets van Gods plannen met de aarde. Zij zien niet dat Zijn beloften geleidelijk aan ten uitvoer komen.

Jezus komt

Franklin ter Horst

20230302 Over het overwegen van samenzweringstheorieën

(Ed.: waarom ik nu zoveel deel over complotten enz. is omdat ik naar dit interview heb gekeken:

het gesprek van Els v Veen, huisarts. Ik heb mevr. v. Veen gevolgd in de ernstige coronatijd waarin zij dapper een eigen mening verkondigde. Door haar (en anderen zoals Jan Bonte en Rob Elens) konden mensen standvastig blijven in zeer moeilijke tijden. Ik was dus nieuwsgierig naar dit gesprek en het heeft me zo teleurgesteld. Keek ik naar een egotripperij? Naar een vrouw die werkelijk niet in complotten gelooft? Naar een vrouw die zegt christen te zijn en die verwijst naar

de bijbel en dan niet weet dat de bijbel vol staat met samenzweringen? Keek ik naar iemand die onder hoge druk is gezet en dat niet deelt? Kortom ik denk dat mensen die zich eerst aan haar optrokken nu heel teleurgesteld moeten zijn. Ik was het wel. Ik snap wel dat zij niet voluit kan gaan en dat zij kostwinner is. Maar zij laat collega’s die haar uitschelden voor bruinhemd daarmee wegkomen. Schelden is een vorm van onmacht want je hebt geen argumenten, kunt niet over feiten overleggen. Dat had ze breed moeten uitpakken. Ik weet niet of in naar iemand zat te kijken onder grote druk of naar iemand die dommer is dan ik dacht. Je kan kaarten tegen de borst houden maar leg dat dan uit. Natuurlijk heeft dit alles veel met haar gedaan maar dat heeft het met velen. )

“En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.” Joh.1,5 (HSV)

Dit is van somehelpfulinfo, zie daar links, google translate

Waarom denkende mensen de geldigheid en implicaties van geselecteerde samenzweringstheorieën zouden moeten overwegen

Veel mensen weten weinig over complotten die tegenwoordig in de wereld gaande zijn, omdat ze hun denkprocessen hebben gedelegeerd aan ‘experts’ in de overheid en de media. Sommige mensen denken zelfs dat het onverstandig of slecht is om tijd te besteden aan het onderzoeken van complottheorieën. Dit artikel legt uit waarom en hoe we moeten proberen geïnformeerd te worden over belangrijke mogelijke samenzweringen die vandaag gaande zijn.

Ontdaan van echt debat

Een eeuwenoude debattactiek is dat de kant van de propositie de reikwijdte van het debat zodanig vernauwt dat elke serieuze poging van de oppositie om een ​​geldig tegenargument naar voren te brengen, wordt gekleineerd, bespot of geblokkeerd en zo een oneerlijk voordeel krijgt ten opzichte van de tegenstander de oppositie kant. In 1967 schreef de CIA een bericht die de term “complottheorieën” bedacht en methoden aanbevolen om dergelijke theorieën in diskrediet te brengen. Het doel was om de beweringen van de complottheoretici te weerleggen en in diskrediet te brengen, om zo de verspreiding van dergelijke beweringen te remmen. Naarmate de tijd verstreek, kregen ze de hulp van de reguliere media om deze vorm van mind control of neurale linguïstische programmering uit te voeren. Daarom is het tijd om de leiding te nemen over onze eigen denkprocessen, te stoppen met het volgen van de loeiende kudde en uit te dunnen buiten de kunstmatige, egoïstische doos die de machthebbers hebben om ons heen geplaatst. (Ed.: Wat betekent Neuro Linguïstisch Programmeren?

De term Neuro Linguïstisch Programmeren, tegenwoordig beter bekend als NLP, staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop volgens reageren. Het ontdekken, gebruiken en veranderen van de onbewuste patronen in het zenuwstelsel om specifieke en gewenste uitkomsten te bereiken)

Waarom vormen mannen complotten?

Duizenden jaren lang hebben mannen samenzweringen gesmeed om in het geheim slechte daden voor te bereiden en uit te voeren, omdat het niet handig was om dat openlijk te doen. Volgens G. Edward Griffin is een samenzwering een plan of complot van twee of meer mensen die dwang of bedrog gebruiken om iets te verkrijgen met illegale, immorele en/of onethische middelen. De fundamentele reden waarom mensen samenzweringen vormen om kwaad te doen, is dat ze slecht of verdorven zijn. Veel mensen zullen niet toegeven dat ze kwaad in hun hart hebben, maar de apostel Paulus legde uit hoe slecht de mens werkelijk is in Romeinen 3:9-20 NKJV (Ed.: De New King James Version is een moderne Bijbelvertaling):

Wat dan? Zijn wij beter dan zij? Helemaal niet. Want we hebben eerder zowel Joden als Grieken ervan beschuldigd dat ze allemaal onder de zonde zijn. Zoals er geschreven staat:

“Er is niemand rechtvaardig, nee, niet één; Er is niemand die het begrijpt; Er is niemand die God zoekt. Ze hebben zich allemaal afgewend; Samen zijn ze onrendabel geworden; Er is niemand die goed doet, nee, niet één.”

“Hun keel is een open graf; Met hun tong hebben ze bedrog gepleegd”;

“Het addergif zit onder hun lippen”; “Wiens mond vol vloek en bitterheid is.”

“Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernietiging en ellende staan ​​hun in de weg; En de weg van vrede hebben ze niet gekend.”

“Er is geen angst voor God voor hun ogen.”

Nu weten we dat wat de wet ook zegt, het zegt tegen degenen die onder de wet staan, dat elke mond gestopt mag worden en de hele wereld schuldig mag worden voor God. Daarom zal door de werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden, want door de wet is de kennis der zonde.

Voorbeelden van samenzweringen in de Bijbel

Samenzweringen zijn niets nieuws. De Bijbel staat vol met voorbeelden van samenzweringen. Hier zijn er 25:

Gen. 37 – De broer van Joseph spande samen om hem te vermoorden

Jud. 9 – Abimelech huurde waardeloze mannen in en doodde zijn 70 broers

1 Sam. 23 – Saul beraamde een kwaad plan tegen David

2 Sam. 15 – Absalom en Achitofel spanden samen tegen David

1 Ki. 15 Baësa beraamde een samenzwering tegen Nadaab, de zoon van Jerobeam, en doodde hem

1 Ki. 16. Zimri spande samen tegen Baësa en doodde hem

2 Ki. 12 – De dienaren van koning Joas spanden samen en doodden hem

2 Ki. 14. Het volk beraamde een samenzwering tegen Amazia, de zoon van Joas, en doodde hem

2 Ki. 15 – Sallum spande samen tegen Zacharia, de zoon van Jerobeam III, en doodde hem

2 Ki. 15 – Pekah, een officier van Pekaniah, spande samen en doodde hem

2 Ki. 15. Hosea smeedde een samenzwering tegen Pekah en doodde hem

2 Ki. 21. De dienaren van Amon, de zoon van Manasse, spanden samen en doodden hem

Neh. 4 – Sanballet, Tobia, de Arabieren, Amonieten en de Ashdodieten spanden samen om Jeruzalem aan te vallen en verwarring te zaaien

Est. 2 – Mordekai ontdekte een complot tegen koning Ahasveros

Est. 3 – Haman spande samen tegen de Joden

Est. 5 – Haman smeedde een complot tegen Mordechai

Ps. 2. De naties beramen een ijdel plan tegen de gezalfde van de Heer

Is een. 5 – Syrië, Efraïm en de zoon van Remalia smeedden een kwaad plan tegen Juda

Jer. 40 – Baalis, de koning van de Ammonieten, stuurde Ismaël om Gedalja te vermoorden

Dan. 6 – De bestuurders en satrapen smeedden een complot tegen Daniël

Mt. 22 – De Farizeeën smeedden een complot tegen Jezus om hem in zijn praatjes te verstrikken en hem te vernietigen

Joh. 12 – De overpriesters smeedden een complot om Lazarus ter dood te brengen

Handelingen 9 – De Joden in Damascus smeedden een complot om Saul na zijn bekering te vermoorden

Handelingen 20 – De Joden in Griekenland smeedden een complot om Saulus te vermoorden toen hij op het punt stond naar Syrië te zeilen

Handelingen 23 – 40 Joden in Jeruzalem smeedden een samenzwering om Paulus te vermoorden

Meer complotten in de moderne tijd

Hoewel de geschiedenis vol complotten zit, zijn er goede redenen om aan te nemen dat ze in de moderne tijd eerder zijn toegenomen dan afgenomen:

Buskruit

Sinds de uitvinding van buskruit en de toepassing ervan in vuurwapens is de oorlogsvoering ingrijpend veranderd. Eén man met een pistool kan 100 bekwame zwaardvechters doden. Dit betekende dat het leger met de grootste en meeste kanonnen meestal oorlogen won. Dit opende op zijn beurt een deur voor bankiers om regeringen over te nemen, terwijl ze oorlogsinspanningen en de verwerving van wapens financierden. Ze leerden echter dat dit het meest effectief is als het stil achter de schermen wordt gedaan, zonder dat de massa begrijpt wat er aan de hand is.

Democratie

In de dagen van koningen en koninkrijken deden de meeste regeringsleiders gewoon wat ze wilden, met minimale aandacht voor hoe het gewone volk dacht over hun beleid en acties. Het idee van democratie dwingt leiders echter om voortdurend rekening te houden met de belangen van het gewone volk – althans aan de oppervlakte. Dit heeft geleid tot zeer geavanceerde methoden van propaganda en onderdrukking van waarheid en afwijkende meningen. Sterker nog, hoe technologisch geavanceerder een land is, hoe bedrieglijker zijn propaganda is.

Media in de schijnwerpers

Honderden jaren geleden, toen mensen kwaad deden, verspreidde het woord zich voornamelijk via mond-tot-mondreclame, maar de uitvinding van de drukpers, radio, tv en internet maakte een hogere mate van heimelijkheid en beschermingslagen noodzakelijk. Anders zouden de mensen de waarheid kennen, boos zijn en actie ondernemen om de regering tegen te houden. We leven dus in een tijd van uiterst geheime samenzweringen.

Eindtijdbedrog

Toen Jezus’ discipelen Hem vroegen naar Zijn wederkomst aan het einde der tijden, sprak Hij over een hoge mate van bedrog in die dagen:

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: “Pas op dat niemand u bedriegt … Want valse christussen en valse profeten zullen opstaan ​​en grote tekenen en wonderen tonen om, indien mogelijk, zelfs de uitverkorenen te misleiden. (Mt. 24:4,24 NBG)

De apostel Paulus sprak ook over een sterke waanvoorstelling in de laatste dagen:

De komst van de wetteloze is volgens de werking van Satan, met alle macht, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met alle onrechtvaardige misleiding onder degenen die omkomen, omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben aangenomen, opdat ze zouden worden gered. En om deze reden zal God hun een sterk waanidee sturen, opdat zij de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld zullen worden die de waarheid niet geloofden maar plezier hadden in ongerechtigheid. (2 Th. 2:9-12 NBV)

Waarom spotten veel mensen met het idee van complottheorieën?

Voormalig gouverneur en US Navy seal, Jesse Ventura, heeft gezegd: “Veel complottheorieën klinken gek totdat je ze gaat onderzoeken.” Met moderne technologie is de mate van verfijning van sommige samenzweringen vaak ongelooflijk, en veel mensen hebben een eerste reactie van het gevoel dat het tijdverspilling zou zijn om er zelfs maar over na te denken, om nog maar te zwijgen van het feitelijk onderzoeken van de feiten. Helaas hebben veel complottheorieën invloed op het leven van veel mensen en het is al bewezen dat ze feitelijk zijn. De meeste mensen doen gewoon geen due diligence.( Ed.: De Engelse term due diligence betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid. Bij verkooptrajecten, fusies en overnames staat dit voor boekenonderzoek. Juist bij dit soort transacties is zorgvuldigheid extra belangrijk. De belangen zijn veelal hoog en er staat veel op het spel) Ze gedragen zich niet als Bereanen ( Ed.: Wat is een Berea?

Het Nieuwe Testament in Handelingen 17: 10-11 spreekt van een stad genaamd Berea. Paulus en Silas dienden de Joden in Berea tijdens hun bedieningsreizen. Lukas deed verslag van hun bediening daar en beschrijft dat de Joden uit Berea „edeler van geest waren dan die in Thessalonica, want zij namen het woord met grote gretigheid aan en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of deze dingen zo waren”.

De vertrouwdheid van de Bereanen met de Oudtestamentische Schrift rustte hen toe om de nieuwe leer die ze van Paulus hoorden te omarmen. Ze waren niet goedgelovig, maar ze waren ook niet in staat iets nieuws te leren – op voorwaarde dat het door Gods Woord kon worden bevestigd. John MacArthur beschrijft het als volgt:

De Bereanen ontvingen het woord met grote gretigheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of de dingen die door Paulus werden gepredikt zo waren. Ze stonden open voor de waarheid en doorzochten zelf hun boekrollen. Geen wonder dat Lukas hen omschrijft als edeler van geest dan die in Thessalonica.):

Dezen waren eerlijker dan die in Thessalonica, in die zin dat zij het woord met alle bereidheid aannamen en dagelijks de Schriften onderzochten om uit te vinden of deze dingen zo waren. (Handelingen 17:11 NBG)

Neil Clark, mede-oprichter van The Campaign for Public Ownership merkt op: “Het bestempelen van mensen als ‘complottheoretici’ door poortwachters in het Westen heeft niets te maken met hoeveel bewijs er is om een ​​bewering te ondersteunen of met de kwaliteit van dat bewijs. maar is een politieke oproep, gebaseerd op wie de samenzweringstheorie betreft en wie het maakt…Iemand bestempelen als ‘samenzweringstheoreticus’ is hun standaardmanier om te verklaren dat die persoon ‘verboden terrein’ is, dwz hij/zij is een onbetrouwbare bron en een ‘crank’. Het is een manier waarop afwijkende meningen en debatten worden onderdrukt in wat lijkt op vrije, democratische samenlevingen – en hoe mensen die het dominante establishment-verhaal uitdagen, opzettelijk worden gemarginaliseerd.”

(Ed.: crank is huurling)

Nog steeds sceptisch?

Als je nog steeds sceptisch bent over het hele idee om de geldigheid van geselecteerde complottheorieën te overwegen, overweeg dan het volgende:

Gedachten van G. Edward Griffin:

De samenzweerderige mening is de juiste mening; het probeert alleen menselijk gedrag te beschrijven.

Het tegenovergestelde van complottheorie is de toevalstheorie.

Bijeenkomsten over strategische planning op het hoogste niveau onder de elite zijn rationeel en logisch.

Wat is er mis mee om moderne gebeurtenissen te interpreteren op een manier die de machthebbers niet doen?

Mensen hebben de neiging om te denken dat samenzwering overal voorkomt, behalve in hun eigen regering.

Elites die openlijk pleiten voor een Nieuwe Wereld Orde is voor ons moreel welzijn.

Als geschiedenis wordt geschreven door degenen die oorlogen winnen, dan betekent dat dat er een ander verhaal moet zijn dat de moeite waard is om naar te luisteren.

Een gewaarschuwd iemand telt voor twee; wat je niet weet kan je pijn doen.

J. Edgar Hoover, eerste directeur van de FBI:

“Het individu wordt gehandicapt door oog in oog te staan ​​met een samenzwering die zo monsterlijk is dat hij niet kan geloven dat het bestaat.”

Hoe andersdenkenden het zwijgen worden opgelegd

Een gast van Alex Jones van Infowars.com en PrisonPlanet.com zei ooit dat wanneer de elite wordt geconfronteerd met mensen die hun snode plannen blootleggen, er vaak een proces is om te proberen afwijkende meningen het zwijgen op te leggen:

Negeer het in naam van de vrijheid van meningsuiting en hoop maar dat het weggaat.

Val de boodschapper aan en maak “complottheorieën” belachelijk als gekke ideeën.

Koop de andersdenkende koop uit door hen een rol in de propaganda aan te bieden.

Bedreigingen uiten naar de persoon met betrekking tot hem of haar of zijn of haar familie

Leg ze het zwijgen op door een geënsceneerde zelfmoord of een ongeluk

Zijn samenzweringstheoretici echt verstandig? Universitair onderzoek toont aan dat ze meer gefundeerd zijn dan anderen

Toevalstheoretici versus samenzweringstheoretici

Er zijn drie categorieën mensen, de hopeloos onwetende, toevalstheoretici en samenzweringstheoretici…

Wat is het voordeel van het onderzoeken van geselecteerde complottheorieën?

Mijn mensen worden vernietigd door gebrek aan kennis. Omdat je kennis hebt verworpen, zal Ik ook jou afwijzen als priester voor Mij; omdat u de wet van uw God bent vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten. (Hosea 4:6 NKJV) Een voorzichtig man voorziet kwaad en verbergt zich, maar de eenvoudigen gaan door en worden gestraft . (Spr. 22:3 NBV)

Hoeveel tijd moet worden besteed aan het onderzoeken van complottheorieën?

Het bestuderen van complottheorieën is als oefening – iedereen moet beslissen hoeveel tijd voor hem/haar goed is, maar we zullen God verantwoording afleggen over hoeveel tijd we besteden. Het ene uiterste is om 8 uur per dag aan dit onderzoek te besteden. Een ander uiterste is het totaal negeren van complottheorieën. De juiste hoeveelheid ligt waarschijnlijk ergens tussen de uitersten in.

Hoe complottheorieën te bestuderen

Hier zijn een paar tips:

Wees sceptisch over officiële versies van belangrijke nieuwsgebeurtenissen.

Filter altijd alle informatie door de Bijbel (2 Tim. 3:16,17)

Probeer meer dan één weergave te vinden en bepaal zelf wat het meest logisch klinkt.

Wees bereid om de standpunten van enkele vooraanstaande complottheoretici zoals Alex Jones, G. Edward Griffin, Gerald Celente, Wayne Madsen, Adrian Sarbucci, Max Keizer, Al Cuppett en Steve Quayle in overweging te nemen. Het is niet nodig om het 100% eens te zijn met al hun standpunten. God kan iedereen gebruiken om de waarheid te verkondigen.

Overweeg het leven en de waarden van de complottheoreticus. Test de geesten (1 Th. 5:21; 1 Joh. 4:1-3). Het is belangrijk om niet alleen naar hun woorden te luisteren, maar ook naar de vrucht van hun leven – spreken ze op voor de belangen van het gewone volk, de armen, weduwen en wezen, of spreken ze voor de belangen van de wereldwijde elite en multinationale ondernemingen ? Geloven ze dat ze zelf zondaars zijn? Steunen ze Israël? (Gen. 12:3)

Abonneer u op alternatieve mediabronnen op internet of luister naar talkshows op de radio die niet onder controle staan ​​van de reguliere media (terwijl informatie nog steeds direct beschikbaar is – voordat censuur plaatsvindt). Enkele voorbeelden staan bij de link.

Ga naar http://www.youtube.com/ en bekijk geselecteerde documentaires over grote complottheorieën. Sommige staan ​​hieronder vermeld.

HAARP – een Amerikaans wetenschappelijk experiment dat een wapen voor weersverandering kan zijn, een instrument voor mind control, of beide.

9/11 – er wordt enig bewijs geleverd dat 9/11 mogelijk een inside job was. (Zie Where Did the Towers Go? en Judy Woods presentatie PDF .

Global Warming – kan een elitaire zwendel zijn

Big Brother – is de Amerikaanse regering geworden als de “big brother” van 1984, of erger?

Geheime genootschappen – plant de Bilderberg Groep strategieën voor wereldheerschappij?

Manchurian Candidate – hoe gewone burgers geprogrammeerde huurmoordenaars worden

Apocalyps 2012 – waarom de Amerikaanse regering overal in de VS enorme ondergrondse bunkers bouwt, vooral onder de internationale luchthaven van Denver, die mysterieuze kunstwerken heeft.

Area 51 – is dit geheime militaire complex in een laboratorium voor geavanceerde technologie?

Wall Street – hoe Wall Street-elitairen de financiële ineenstorting veroorzaakten en wie de macht heeft om de aandelenmarkt en de prijzen van olie en edele metalen te manipuleren.

Politiestaat – bereidt de regering zich voor op het afkondigen van de staat van beleg en het sturen van mensen naar interneringskampen?

Grote Meren – waarom kopen bedrijven en superrijken overal ter wereld waterrechten op? Maakt het deel uit van een plan om naties en hun massa’s te controleren?

BP Oil Spill – over geruchten dat de olieramp met Deepwater Horizon een geënsceneerde gebeurtenis was door bedrijven als BP en Halliburton om winst te maken met de schoonmaak en om giftige stoffen toe te dienen aan de wateren van de Golfkust als onderdeel van een groter ontvolkingsprogramma, geïnspireerd door de ramp met de orkaan Katrina, om de oceaanstromingen en het weer in de wereld te wijzigen, en om de kustlijn van Louisiana aan te vallen om de volledige controle over de oliereserves te krijgen.

Het Pentagon – was het een raket en geen gekaapt vliegtuig dat het Pentagon trof tijdens de aanslagen van 11 september?

Toen zei Jezus tegen de Joden die Hem geloofden: “Als u zich aan Mijn woord houdt, bent u werkelijk Mijn discipelen. En je zult de waarheid kennen, en de waarheid zal je vrijmaken.” (Johannes 8:31,32 NBG)

Zie ook:

Waarom NIET geloven in samenzweringen een zeker teken is van mentale retardatie .

(vertraging in de lichamelijke of geestelijke ontwikkelingsgang)

In 1967 creëerde de CIA het label “Conspiracy Theorists” … om iedereen aan te vallen die het “officiële” verhaal uitdaagt

Joh. 3:19 (HSV) En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.

Lees bij bewust Over de psychologie van de samenzweringsontkenner

Lees bij bewust Over: een samenzwering is geen theorie

Lees bij bewust Over de eenzame waarheidsspreker

Lees bij bewust Over bang zijn voor de waarheid

Lees bij bewust Over cognitieve dissonantie

Lees bij bewust Over cognitieve dissonantie bij de meeste medische professionals

Lees bij bewust Over omgaan met cognitieve dissonantie

20230216 Over onwetende schrijvers

Via Stichting Vaccin Vrij. Zie daar links en afbeeldingen

EEN LEGER VAN ONWETENDE SCHRIJVERS STAAT OP, MAAR WIE BESCHERMT DE KINDEREN?

door Door Frankema | 11 feb 2023 | Media

Op 11 februari 2023 staat er een paginagrote steunbetuiging voor Pim Lammers, ondertekend door 2000 auteurs in verschillende grote dagbladen, waaronder Trouw, Volkskrant, Parool, NRC, Telegraaf en AD. De kosten daarvan zijn in het weekend gauw rond de €30.000 per pagina.

Zijn de auteurs die meedoen aan de steunbetuiging goed geïnformeerd? Wat is het probleem? Is dat het enige probleem? Of wordt de bevolking tegen elkaar uitgespeeld zonder dat zij het in de gaten heeft? Dit artikel gaat over onze kinderen, over wat mij als schrijver overkwam, en waarom deze actie misschien niet is wat het lijkt.

EEN PROVOCERENDE KEUZE WAAR OUDERS TERECHT OVER VALLEN

Er is veel ophef ontstaan rondom de rol van auteur Pim Lammers in de kinderboeken week. Even voor de duidelijkheid: iedere auteur in Nederland mag schrijven wat hij wil. Dat is NIET het probleem. Het punt waar ouders over vallen is dat ze niet willen dat wat Lammers schrijft in de buurt van hun kleine kinderen komt.

Deze tweet was voor velen de eerste kennismaking met deze auteur.

“De ouders roepen. De hand laat even los om te klappen, maar blijft niet lang weg. Hij landt precies op de grens tussen huid en broekje. Jasper zakt iets onderuit. De hand doet wat hij wil en belandt in het midden van de warme stof van Jaspers sportbroekje. Als er nu wordt gescoord zal hij het voelen.

De trainer schrikt niet, trekt zijn hand ook niet terug, maar maakt van de zachte kneep een ritmisch bewegingen. Een warm gevoel trekt kruipend door Jaspers lichaam.

Een tweede vinger verschijnt verkennend onder de onderbroekrand. De vingers strelen de huid onder de stof. Langzaam voelen ze aan de paar haartjes op Jaspers onderbuik.”1

Jasper is een D-pupil, dus niet ouder dan 12 jaar. Ook als u geen kinderen heeft, denkt u even mee?

Hoeveel ouders zouden het leuk vinden als hun 12-jarige, of nog jongere kind seksueel benaderd zou worden door een volwassene?

Hoeveel ouders zouden willen dat de aandacht van hun kinderen van lagere schoolleeftijd zou worden gevestigd op een auteur die schrijft over pedofilie, wat – niet zonder reden – bij de wet verboden is?

Hoeveel ouders zou een auteur kiezen die vol podium krijgt in de Kinderboekenweek, en die ook een website heeft waar op de homepagina twee knoppen staan: ‘kinderen’ en ‘volwassenen’, en waar de kinderen bij de volwassenenknop gelijk terecht komen bij informatie over darkrooms, poppers, en sterk seksueel getinte teksten?

We hebben honderden goede auteurs in Nederland die prachtige kinderboeken schrijven. Waarom valt de keuze op Pim Lammers? Is het niet volkomen logisch dat er veel ouders zijn die zich hierover zorgen maken? Niet elke ouder drukt zich even genuanceerd uit, maar dat ze zich zorgen maken vind ik begrijpelijk.

De doodsbedreiging die Lammers gehad zou hebben, is onvindbaar tussen alle berichten en commentaren. Dat neemt niet weg dat er een doodsbedreiging geweest kan zijn, maar zonder context, en zonder dat iemand die heeft gezien, moeten we ook niet uitsluiten dat dit niet veel om het lijf had. Het aantal mailtjes dat ik in de loop der jaren heb gehad van mensen, en zelfs van journalisten, die vonden dat ik uit de weg moest worden geruimd of op een andere manier naar het hiernamaals geholpen moest worden, kan ik niet op één hand tellen. Ik heb behoefte aan wat meer informatie: stond er iemand met een mes voor zijn neus? Of was het gewoon een botte uitspraak van een boze ouder. De media vinden het kennelijk niet nodig om dit uit te zoeken, ze hebben hun positie meteen ingenomen.

HET ONDERWERP WORDT VERANDERD

De media nemen stelling vóór Lammers. En het is bizar, maar er wordt met geen woord meer gerept over onze kinderen of de bezorgdheid van ouders. De NOS doet er een schepje bovenop, maakt de ouders tot het probleem, en legt de nadruk op de bedreiging van de hele beroepsgroep. Door deze ene situatie loopt elke schrijver gevaar – het thema is vrijheid van meningsuiting voor schrijvers geworden, in plaats van veiligheid van kinderen. Zelfs Mark Rutte bemoeit zich ermee en tweet dat in ons land vrijheid van meningsuiting een groot goed is.2

Dat laatste is bijna komisch, ware het niet zo ernstig. Hoe zit het met alle artsen, die de afgelopen drie jaar de mond zijn gesnoerd omdat zij werkzame behandelingen hadden tegen Covid? En met de wetenschappers, de data-analisten, de advocaten en helaas ook de slachtoffers van vaccinatieschade die systematisch worden geweerd uit de media? Vrijheid van meningsuiting WAS een groot goed in Nederland. Het is voorbij. Er is nu een narratief, een verhaallijn, er is ‘de juiste informatie’ – en wat daarvan afwijkt is ‘extreemrechts’ en krijgt per definitie geen platform in de media of wordt door het slijk gehaald.

Laten we even een reality-check doen. Het probleem van censuur, propaganda en misleiding in de media is zo groot dat er mediakanalen zijn ontstaan zoals BLCKBX die met donaties, in plaats van belastinggeld, het nieuws op een gebalanceerde manier brengen. Er is een leegloop bij de reguliere media, want de mensen voelen dat ze elke keer maar de halve waarheid te horen krijgen. Dat het bereik van bijvoorbeeld Ongehoord Nederland groter is dan van de NOS zou boekdelen moeten spreken.

Voor de mensen die het nog niet hebben gezien; in de onderstaande video legt Romy Quint bij BLCKBX uit dat iedereen alles moet kunnen schrijven, maar dat er ook een plaats moet zijn voor de gegronde zorg van ouders.3

Trouw hakt er gelijk op in. De volgende dag publiceert zij een artikel getiteld: ‘Waarom complotmoeders extreemrechtse haat over Pim Lammers groot maakten’.4 Huh? Ik zei het u al. Het is bizar.

In een artikel wat het NERGENS heeft over de veiligheid van onze kinderen, noch over de onhandige keuze van de organisator van de Kinderboekenweek, wordt iedereen die kritisch is over de keuze van Pim Lammers met de grond gelijkgemaakt. Moeders die zorgen uiten zijn “complotmoeders met extreemrechtse haat”. Je moet er maar opkomen.

PIM LAMMERS IS HET (ENIGE) SLACHTOFFER?

Even een zijpaadje: er zijn meerdere docenten van universiteiten die te maken hebben gehad met doodsbedreigingen. De meest recente is Laurens Buijs. Hij schreef een artikel in het universiteitsblad van de UvA over de WOKE-cultuur die academische vrijheid bedreigt bij sociale wetenschappen. Niet alleen de ouders hebben er last van, ook op universiteiten is er een geaccepteerde (wetenschappelijke) mening. Voor degenen die hier vragen bij stellen of kritiek op hebben is het risico groot om in de problemen te komen, zoals je universitaire diploma in gevaar brengen of je baan als docent op een universiteit vaarwel kunnen zeggen.

Het verhaal van Laurens Buijs is een koude douche in vergelijking met het warme bad waarop Pim Lammers kan rekenen in de media. En zeer de moeite waard om te bekijken.5

Woke culture threatens academic freedom – Laurens Buijs

Wat is het verschil tussen de doodsbedreiging van Laurens Buijs en die van Pim Lammers? Het moet ons niet verbazen dat eenzijdige berichtgeving leidt tot het verminderen van het vertrouwen in de media. Ook voormalig NOS-directeur heeft er genoeg van en schrijft een open brief naar zijn oud-collega’s.

“Voormalig NOS-directeur, Bauke Geersing, is helemaal klaar met de vooringenomenheid van het NOS Journaal. In een open brief aan de hoofdredacteur Giselle van Cann roept hij met klem op de eenzijdige berichtgeving zo snel mogelijk te staken en de eigen journalistieke code van de NPO eindelijk eens na te gaan leven.” – Opinez6

DE BOEKENKOEPEL

De rol van de media in het misleiden van de mensheid is diep en diep triest, en in dit geval gooit de stichting die ons aan het lezen moet brengen, zo mogelijk nog meer olie op het vuur.

“Boekenkoepel CPNB laat weten ‘met grote verontwaardiging en ontzetting’ te hebben kennisgenomen van de bedreigingen. De organisatie zegt het ‘verschrikkelijk’ te vinden ‘dat een auteur aangevallen wordt’. “De literaire vrijheid staat hier onder extreme en voor de CPNB onacceptabele druk. We moeten in de nabije toekomst met elkaar het gesprek aangaan over de veiligheid van auteurs.” – RTL-nieuws7

Alle auteurs worden plotseling over één kam geschoren met één auteur die seksueel prikkelende teksten schrijft over pedofiele contacten – en dus niet zo’n geschikte keuze is voor het gedicht van de Kinderboekenweek. Tjonge jonge, is dat nou zo ingewikkeld? Er is niets aan de hand met de “veiligheid” van auteurs, maar wel met die van onze kinderen. Daarover zo meer. En er is iets anders gaande. Het spelletje heet verdeel en heers.

DE INSTINKER

Op 8-2’23 krijg ik een mailtje van mijn uitgever met de vraag of ik mee wil doen aan een steunbetuiging voor Pim Lammers. Dit is de summiere tekst:

“Afgelopen zaterdag heeft auteur Pim Lammers moeten besluiten zich terug te trekken als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek 2023. Hij werd en wordt ernstig bedreigd. Dit vinden wij verschrikkelijk.

De aanvallen volgden op een kort verhaal dat Lammers in 2015 voor volwassenen schreef. Doodsbedreigingen aan het adres van schrijvers zijn onaanvaardbaar, ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt.

Wij vinden het niet acceptabel dat schrijvers in hun veiligheid en vrijheid worden bedreigd.”

Artikel(en) en het boek van Lammers die “te ver gaan” zijn plotseling van het internet verdwenen, en burgers worden tegen elkaar opgezet voor een probleem dat niet bestaat. Schrijvers lopen weinig risico, maar kinderen wel degelijk. Maar kritische ouders worden zwart gemaakt en schrijvers getriggerd om zich te beschermen tegen “complotmoeders met extreemrechtse haat”.

Ik heb een paar vragen voor de schrijvers die hun handtekening hebben gezet onder de steunbetuiging voor Pim Lammers:

Hebben zij de doodsbedreiging gelezen?

Hebben zij het werk van Pim Lammers gelezen? Met name natuurlijk het werk waar ouders over vallen?

Hebben zij de website van Pim Lammers gezien?

Weten zij iets van het voorkomen van pedofilie in Nederland? In welke mate het voorkomt en toeneemt op sportscholen, kinderdagverblijven en het lagere schoolonderwijs?

Weten zij in welke mate transgender-operaties voorkomen? Hoe ingrijpend dit is? Beseffen ze dat een boek als ‘Het lammetje dat een varken is’ van Pim Lammers misschien niet zo onschuldig is als het lijkt?

Er was totaal geen informatie in de brief die de auteurs kregen. Helemaal niets. En de media doen niets anders dan stemmingmakerij. Maar we hebben een ECHT probleem. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen niet de dupe worden van indoctrinatie, wanbeleid en andere gevaren?

WIE BESCHERMT ONZE KINDEREN?

Wie beschermt onze kinderen tegen de corona-maatregelen? De mondkapjes, het testen, het thuiszitten voor een ziekte die geen enkel gevaar voor hen oplevert?

Wie beschermt onze kinderen tegen vaccinatieschade? Tegen vaccins van het Rijksvaccinatieprogramma, waarvan de overheid in antwoord op een WOB-verzoek géén wetenschappelijk bewijs heeft kunnen overleggen dat ze veilig zijn?

Wie beschermt onze kinderen tegen Corona-injecties, die flink gepromoot worden en die ervoor verantwoordelijk zijn, dat jonge kinderen dood neer vallen door bijvoorbeeld hartklachten?

Wie beschermt de kinderen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire, de reden dat 1675 kinderen onterecht uit huis zijn geplaatst en nog steeds niet terug zijn? Waar zijn ze? Wat zouden ze ons kunnen vertellen als ze ooit gevonden zouden worden? Zijn ze (allemaal) nog in leven?

Wie beschermt onze kinderen tegen pedofielen? Tegen Satanisch Ritueel Misbruik? Tegen het moeten poseren voor de prikkelende foto’s waar Nederland zich als grootste producent van kinderporno druk mee bezig houdt?

Wie beschermt onze kinderen tegen verwarring over hun geslacht? Een onderwerp waar Pim Lammers een boek over schreef om het bespreekbaar te maken voor kleuters?

De angsten van ouders zijn reëel. Niet alleen volwassenen hebben het zwaar gehad de afgelopen jaren, onze kinderen evengoed. En wat er nu gebeurt is niet OK. Ik hoop dat dit artikel veel schrijvers bereikt en hen aan het denken zal zetten. “Er is sprake van een pandemie van oppervlakkigheid”, zegt Romy Quint. “De mensen lezen wat er in de krant staat en doen zelf geen onderzoek”.

Als er bijna twee ton wordt besteed aan het gekrenkte ego van één schrijver, en een niet bestaand probleem voor andere schrijvers, is de vraag natuurlijk wie daarachter zit. Maar dat terzijde. Is er ook iets dat we kunnen doen?

HOE KUNNEN WE DEZE STORM IN EEN GLAS WATER TEN GOEDE KEREN?

Ik vraag me af hoe het geld beter besteed had kunnen worden:

Wat als het gebruikt zou zijn voor een onderzoek om nu eens echt uit te vinden wat er met die 1675 kinderen is gebeurd? Wat zouden we te weten zijn gekomen over het verdienmodel van jeugdzorg waar duizenden kinderen het slachtoffer van zijn, jaar in jaar uit?

Of aan een campagne die duidelijk maakt hoe actief pedofiele netwerken in Nederland zijn: op sportscholen, lagere scholen, kinderdagverblijven etc. Of voor het informeren van onderwijzers, of het zoeken naar manieren om kinderen duidelijk te maken dat ze gevaar lopen en direct aan de bel moeten trekken als volwassenen hen seksueel toespreken of aanraken. Het gebeurt op een heel geraffineerde manier, en gaat elke keer een stapje verder. Pedofielen hebben hun slachtoffers vaak totaal in hun macht.

Of wat als we het hadden kunnen gebruiken om ouders te informeren over de risico’s van vaccins en covid-injecties? Of de schoolhoofden over de schade die ze aanrichten bij kinderen als ze maar mee blijven gaan met de wrede en onwetenschappelijke aanbevelingen van de overheid. Of aan een grote campagne die duidelijk maakt dat het veranderen van een geslacht misschien in een uitzonderingsgeval een oplossing biedt, maar dat het ook een verdienmodel is, en dat een penis die wordt verwijderd voor het maken van soort van vagina (wat gebeurt op steeds jongere leeftijd) een ernstige verstoring van de seksuele beleving voor de rest van je leven betekent?

We kunnen ons boos maken, maar een actie is constructiever.

De stichting Vrouwen voor Vrijheid heeft een artikel geschreven met daarin een voorbeeldbrief die ouders kunnen sturen naar de meester, juf of het hoofd van de lagere school. En we kunnen nog meer doen. Iets waardoor we kunnen zeggen: “Dank je wel Pim, door dat hele bizarre gedoe hebben we iets geleerd, of we hebben iets gedaan.” En daarmee wil ik NIET zeggen dat Pim Lammers een pedofiel is, maar WEL dat kindermisbruik meer voorkomt dan we zouden willen – en dat dit een moment is om daar aandacht voor te vragen, en er licht op te laten schijnen.

Dit begint met informatie tot je nemen die niet in media te vinden is, en daarna eventueel het gesprek erover aan te gaan met je omgeving. Er is heel veel informatie over seksueel misbruik van kinderen in Nederland en in de wereld. Er zijn rechtszaken over gevoerd, maar er is nog niet genoeg draagkracht om de macht van de pedo-netwerken te breken. Dat zal pas gebeuren als de bevolking er een einde aan wil maken, en het niet langer tolereert dat scholen zich bemoeien met seksuele voorlichting en het normaliseren van zaken waar kinderen mogelijk helemaal niet aan toe zijn.

Hieronder staat een lijst van linken. Informeer uzelf, en bespreek het probleem met onderwijzers, of met andere ouders. Doe een donatie aan stichtingvoorzij.nl, vrouwenvoorvrijheid.nl, of stichtingvaccinvrij.nl. Er zijn mensen die keihard werken, bergen shit over zich heen krijgen en zich toch (onbetaald) blijven inzetten om de leefwereld van een kind veilig te houden.

Dat een individu niets kan doen om een situatie te veranderen is simpelweg niet waar. Sterker nog: de verandering kan alleen van onderaf komen. De media, de overheid, en zelfs de instanties die er voor ons zouden moeten zijn laten het veelal afweten.

INFORMATIE OVER DRIE THEMA’S

1Trans-zijn en het Medisch Media Complex

2 Pedofilie en satanisch ritueel misbruik

• Op de website van Ellaster onder de knop ‘Pedonetwerken’ staan tientallen pagina’s met artikelen – zeer informatief.

Zie verder originele link

HET PATROON VAN “VERDEEL EN HEERS”

Ten slotte het volgende: Door het schrijven van dit artikel is me duidelijk geworden dat het misschien helemaal niet over Pim Lammers gaat, maar over een patroon. Een verdeel en heers-strategie. Ik leg u de volgende stappen van deze aanpak ter ondersteuning voor wanbeleid voor ter overweging:

1. Er wordt een besluit genomen of keuze gemaakt die ZO absurd is, dat mensen met kennis van zaken, of de betreffende bevolkingsgroep er wel over MOET vallen.

2. De media doen niet aan hoor en wederhoor, en elke goed onderbouwde mening van wetenschappers en experts die het niet eens is met het beleid, van slachtoffers of gewoon goed geïnformeerde burgers krijgt geen podium en ze worden zwart gemaakt.

3. De media doen geen onderzoek, maar nemen stelling in – hun berichtgeving is eenzijdig en daarmee misleiden zij de bevolking.

4. Er ontstaan twee groepen: een groep die door eigen onderzoek, buiten de reguliere media om , door al bestaande kennis of door eigen ervaring goed is geïnformeerd. En de veelal gemakzuchtige groep die alleen het acht uur journaal volgt, veelal de helft van het verhaal mist en is opgehitst tegen de kritische groep.

5. De lachende derde is de (schaduw)politiek. Zij kunnen hun wanbeleid doorvoeren met de steun van de grotendeels bevooroordeelde en onwetende massa, die zich bovendien keert tegen de tot complotdenkers geframde (ervarings)deskundigen. Het spelletje heet verdeel en heers. Mensen die kritiek hebben op het beleid worden geframed en gecensureerd, met andere woorden ‘uitgeschakeld’ en kunnen niet deelnemen aan het proces van meningsvorming wat de basis is van een democratie. De overheid kan wanbeleid er doorheen drukken omdat ze nog altijd kan rekenen op de steun van de mensen die genoegen nemen met de halve waarheid.

Het resultaat is verontrustend: als kritiek niet mogelijk is, dan is er ook geen democratie mogelijk. De deur staat open voor een totalitaire samenleving, met medewerking van de massa die bovendien de mogelijkheid aangereikt krijgt om de schuld voor toenemende ellende te kunnen geven aan de critici, terwijl die hen er juist voor trachten te behoeden.

Bronnen zie link

Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen dochters, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij, ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

Zie ook ik schreef een gedicht voor de kinderboekenweek

20230201 Over de informatieoorlog

Via James H. Fetzer 27 Jan, 2023 zie daar links en afbeeldingen, google translate

Joseph Mercola, MD, propaganda en censuur domineren de informatieoorlog

27 januari 2023 James Fetzer- blog Dr. Joseph Mercola

VERHAAL IN EEN OOGOPSLAG

Het grootste deel van de internationale berichtgeving in westerse media wordt verzorgd door drie wereldwijde persbureaus: The Associated Press (AP), Reuters en Agence France-Presse (AFP).

Tot of tenzij ten minste één van deze persbureaus een bericht verstuurt, is het onwaarschijnlijk dat nationale en lokale media verslag doen van een gebeurtenis. Zelfs foto’s en video’s zijn doorgaans rechtstreeks afkomstig van deze wereldwijde persbureaus. Zo horen, zien en lezen mensen overal exact dezelfde boodschap

Inlichtingendiensten en ministeries van Defensie zijn zich terdege bewust van de macht van deze persbureaus en maken er regelmatig gebruik van. In 2009 liet de toenmalige president van de AP, Tom Curley, weten dat het Amerikaanse Pentagon meer dan 27.000 PR-specialisten heeft die verhalen verzinnen, en een jaarlijks propagandabudget van bijna $ 5 miljard

De rest van het technocratische apparaat gebruikt deze persbureaus op dezelfde manier en om dezelfde redenen – om bepaalde verhalen te verspreiden terwijl andere worden begraven of “ontmaskerd”.

Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Department of Homeland Security werkt samen met een censuurconsortium genaamd het Election Integrity Partnership (EIP). Via dit consortium censureert het DHS Amerikanen illegaal

Google beloofde ons de wereld te brengen en heeft decennialang tienduizenden resultaten voor een bepaalde zoekopdracht voorgeschoteld. Het was een slimme val. Zorg dat de wereldbevolking verslaafd raakt aan een informatiemonopolie, en als de tijd rijp is, leid dan iedereen naar specifieke verhalen en verberg al het andere.

Google kan dit omdat de primaire manier waarop iemand een onderwerp online “onderzoekt” is door de Google-zoekmachine te gebruiken; Google beheert meer dan 95% van de zoekopdrachten op internet over de hele wereld. Een soortgelijke val werd gelegd binnen het medialandschap. Zoals gerapporteerd door Swiss Policy Research: 1

“… het grootste deel van de internationale berichtgeving in de westerse media wordt verzorgd door slechts drie wereldwijde persbureaus, gevestigd in New York, Londen en Parijs. Door de sleutelrol die deze bureaus spelen, berichten westerse media vaak over dezelfde onderwerpen, zelfs in dezelfde bewoordingen.

Bovendien gebruiken regeringen, militaire en inlichtingendiensten deze wereldwijde persbureaus als multiplicatoren om hun berichten over de hele wereld te verspreiden. Een onderzoek naar de berichtgeving over de oorlog in Syrië door negen vooraanstaande Europese kranten illustreert deze kwesties duidelijk: 78% van alle artikelen was geheel of gedeeltelijk gebaseerd op rapporten van bureaus, maar 0% op onderzoeksonderzoek.

Bovendien was 82% van alle opiniestukken en interviews voor een interventie van de VS en de NAVO, terwijl propaganda uitsluitend aan de tegenpartij werd toegeschreven.”

Propaganda aan de ene kant en censuur aan de andere kant zijn de belangrijkste strijdstrategieën van de informatieoorlog waarin we ons nu bevinden. Het is daarom absoluut noodzakelijk om te begrijpen hoe deze “oorlogswapens” tegen het publiek worden gebruikt, en door wie.

Persbureaus zijn het onzichtbare propagandazenuwcentrum

Als het gaat om de daadwerkelijke verspreiding van nepnieuws en propaganda, spelen internationale persbureaus een centrale rol en zoals gezegd zijn dat er maar drie:

The Associated Press (AP) — Het hoofdkantoor is gevestigd in de VS, met meer dan 4.000 werknemers wereldwijd, wordt op AP vertrouwd door ongeveer 12.000 internationale mediakanalen en bereikt het dagelijks meer dan de helft van de wereldbevolking.

Thomson Reuters — Het hoofdkantoor van Reuters was oorspronkelijk gevestigd in Londen, VK, maar werd in 2008 overgenomen door de Thomson Corporation. De twee mediabedrijven fuseerden tot de Thomson Reuters Corp., die meer dan 25.000 mensen in dienst heeft op honderden locaties over de hele wereld.

Agence France-Presse (AFP) — Een quasi-gouvernementele organisatie gevestigd in Parijs, Frankrijk, met ongeveer 4.000 werknemers, volgens Swiss Policy Research, 2 de AFP stuurt elke dag meer dan 3.000 verhalen en foto’s naar mediabedrijven over de hele wereld.

Zoals ooit opgemerkt door Wolfgang Vyslozil, voormalig directeur van Austria Presse Agentur (APA, het nationale persbureau van Oostenrijk): 3

“Persbureaus komen zelden in de openbaarheid. Toch zijn ze een van de meest invloedrijke en tegelijkertijd een van de minst bekende mediatypen. Het zijn sleutelinstellingen die van wezenlijk belang zijn voor elk mediasysteem. Ze zijn het onzichtbare zenuwcentrum dat alle delen van dit systeem met elkaar verbindt.”

Inderdaad, totdat of tenzij ten minste één van deze persbureaus een bericht verstuurt, is het onwaarschijnlijk dat nationale en lokale media verslag doen van een gebeurtenis. Zelfs foto’s en video’s zijn doorgaans rechtstreeks afkomstig van deze wereldwijde persbureaus. Zo horen, zien en lezen mensen overal exact dezelfde boodschap.

Zelfs mediakanalen die buitenlandse correspondenten op hun loonlijst hebben staan, verwachten niet dat die correspondenten onafhankelijk onderzoek doen. Ook zij rapporteren eenvoudigweg wat de grote drie persbureaus willen, en vanuit de invalshoek die zij willen.

Wat je krijgt is een soort echokamer waar maar één beeld wordt gepresenteerd. Zoals je zou verwachten, zorgt deze opstelling voor een perfecte propagandamachine. Zoals opgemerkt door Swiss Policy Research: 4

“Vanwege de vrij lage journalistieke prestaties van de reguliere media en hun grote afhankelijkheid van een paar persbureaus, is het gemakkelijk voor geïnteresseerde partijen om propaganda en desinformatie te verspreiden in een zogenaamd respectabel formaat naar een wereldwijd publiek.”

De propagandavermenigvuldiger

Inlichtingendiensten en ministeries van Defensie zijn zich terdege bewust van de macht van deze persbureaus en maken er regelmatig gebruik van. In 2009 liet de toenmalige president van de AP, Tom Curley, weten dat het Amerikaanse Pentagon meer dan 27.000 PR-specialisten heeft die verhalen verzinnen, en een jaarlijks propagandabudget van bijna $ 5 miljard.

Het technocratische apparaat gebruikt deze persbureaus om bepaalde verhalen te verspreiden terwijl andere worden begraven of ‘ontmaskerd’.

Curley verklaarde ook dat hooggeplaatste Amerikaanse generaals hadden gedreigd hem en het bureau te “ruïneren” als AP-journalisten zouden besluiten een kritisch standpunt in te nemen tegen het Amerikaanse leger. 5

propaganda vermenigvuldiger

De rest van het technocratische apparaat gebruikt deze persbureaus ook op dezelfde manier en om dezelfde redenen: om bepaalde verhalen te verspreiden terwijl andere worden begraven of ‘ontmaskerd’. Natuurlijk weten we nu ook dat ten minste enkele van ’s werelds ministeries van Defensie namens de Deep State werken, dus er is niet veel verschil tussen hen. Hun verhalen vallen als puzzelstukjes in elkaar.

Kortom, de huidige censurering en het labelen van alles wat de globalistische agenda bedreigt als “desinformatie” en “desinformatie” is een plan van bovenaf, zoals geïllustreerd in 6 hierboven. Het is op geen enkele manier willekeurig en het wordt niet gedreven door de mening van particuliere bedrijven zelf. Zo zijn sociale mediabedrijven slechts instrumenten voor de technocratische deep state, die wereldwijd opereert.

Dat gezegd hebbende, veel van de belangrijkste media-persoonlijkheden maken ook deel uit van het globalistische netwerk. 7 Kijk maar eens naar de ledenlijsten van het World Economic Forum (WEF), de US Council on Foreign Relations (CFR), de Bilderberg Groep en de Trilaterale Commissie, om er maar een paar te noemen.

Je vindt er veel vooraanstaande journalisten, redacteuren en uitgevers. Als insiders hoeft hen niet verteld te worden wat ze moeten melden. Ze weten al wat de agenda is en het verhaal dat die agenda zal bevorderen.

Waarom nieuwsuitzendingen u niet op de hoogte houden van hun bronnen

De reden waarom de meeste mensen geen idee hebben dat hun lokale of favoriete nieuwsmedia gewoon hetzelfde verhaal uitspuwen als alle anderen, is omdat, behalve gedrukte kranten, waar je een klein acroniem tussen haakjes in de datumlijn zult zien, media zelden hun bronnen noemen. . Als ze dat deden, zou je het patroon snel opmerken.

Op dat moment zou je je realiseren dat weinig of geen nieuwsberichten daadwerkelijk onafhankelijk zijn onderzocht, en dit is natuurlijk een perceptie die ze niet willen dat je hebt.

Je kunt deze bronnen vinden als je weet waar je moet zoeken, maar ze zijn voor de meesten nog steeds te cryptisch om te interpreteren. Zoals eerder vermeld, worden het persbureau dat het verhaal heeft verspreid en af ​​en toe de redacteur van het bureau die het rapport heeft bewerkt, meestal bovenaan of onderaan het artikel vermeld in verkorte vorm, tussen haakjes.

Mediaspecialisten zijn meestal de enigen die weten hoe ze deze referenties moeten ontcijferen, maar als je de afkorting kent van drie internationale bureaus – AP, Reuters en AFP – weet je in ieder geval dat een persbureau het verhaal heeft bedacht.

Verzonnen mediaverhalen vormen de publieke opinie

Soms gebruiken mediabedrijven echter het verhaal van een bureau zonder bronvermelding en/of herschrijven ze het eenvoudigweg zodat het lijkt op een onafhankelijke bijdrage. Toch is de overgrote meerderheid van de nieuwsverhalen – inclusief bijbehorende foto’s en video’s – afkomstig van de Grote Drie.

“Uiteindelijk creëert deze afhankelijkheid van de wereldwijde agentschappen een opvallende gelijkenis in internationale berichtgeving: van Wenen tot Washington berichten onze media vaak over dezelfde onderwerpen en gebruiken ze veel van dezelfde uitdrukkingen – een fenomeen dat anders eerder zou worden geassocieerd met ‘gecontroleerde media’ in autoritaire staten” , schrijft Swiss Policy Research en voegt eraan toe: 8

“Afhankelijkheid van mondiale agentschappen is ook een belangrijke reden waarom de berichtgeving in de media over geopolitieke conflicten vaak oppervlakkig en grillig is, terwijl historische relaties en achtergrond gefragmenteerd of geheel afwezig zijn …

Ten slotte verklaart de dominantie van mondiale agentschappen waarom bepaalde geopolitieke kwesties en gebeurtenissen … helemaal niet in onze media worden genoemd: als de agentschappen ergens niet over rapporteren, zullen de meeste westerse media er niet van op de hoogte zijn.

Zoals opgemerkt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan ​​van de Duitse DPA [het Duitse nationale persbureau]: ‘Wat het bureau niet meldt, gebeurt niet…

Terwijl sommige onderwerpen helemaal niet in onze media voorkomen, zijn andere onderwerpen juist heel prominent aanwezig – terwijl ze dat eigenlijk niet zouden moeten zijn: ‘Vaak berichten de massamedia niet over de werkelijkheid, maar over een geconstrueerde of geënsceneerde werkelijkheid. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de massamedia vooral worden bepaald door PR-activiteiten…’”

‘Homeland Security’ draait nu om propaganda

Medio november 2020 ontsloeg de toenmalige president Donald Trump Chris Krebs, directeur van de Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Department of Homeland Security (DHS), nadat Krebs de verkiezingen van 2020 had uitgeroepen tot “de veiligste verkiezingen in de geschiedenis van de VS”. 9

Overigens is Krebs een voormalige Microsoft-manager, wat hem in de sfeer van de globalistische kliek plaatst. Krebs hield ook toezicht op de verandering van focus van CISA, van een gericht op het tegengaan van buitenlandse desinformatiecampagnes naar binnenlandse censuur. Dit laat duidelijk zien in welk team hij zit, en het is niet Team Humanity.

In 2020 lanceerde Krebs zelfs een website voor “geruchtenbeheersing” 10 om beweringen over kiezersfraude te ontkrachten – inclusief beweringen van de zittende president zelf. CISA onderhoudt die site nog steeds, zogenaamd om valse beweringen van kiezersfraude die zich bij toekomstige verkiezingen zouden kunnen voordoen, tegen te gaan. 11

Hier zijn duidelijke problemen mee. Als er claims van fraude zijn, moeten beide partijen worden gehoord en hun bewijs kunnen overleggen. Je kunt niet slechts één kant laten zeggen “er is hier niets te zien, ga maar door”. Toch treedt CISA op als de facto censuurbureau en gebruikt het 120 analisten om miljoenen berichten op sociale media te censureren – niet alleen over verkiezingen maar ook over COVID-19. 12

CISA – Een platform voor propaganda en censuur

Elon Musk riep onlangs CISA uit als een ‘propagandaplatform’, 13 en hij heeft gelijk. We weten nu dat CISA samenwerkt met een censuurconsortium genaamd het Election Integrity Partnership (EIP) . Het EIP bestaat op zijn beurt uit vier organisaties:

Het Stanford Internet Observatory (SIO)

Het Centrum voor een geïnformeerd publiek van de Universiteit van Washington

Het Digital Forensic Research Lab van de Atlantic Council

Graphika (een bedrijf voor analyse van sociale media)

Tijdens de verkiezingscyclus van 2020 werkten het EIP en de CISA samen met het Global Engagement Center (GEC) van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het door het DHS gesteunde Elections Infrastructure Information Sharing and Analysis Center (ISAC) om verkeerde denkwijzen op sociale media te controleren. Zoals gerapporteerd door Kanekoa News op Substack: 14

“De EIP bouwde communicatieportalen met Big Tech-platforms, waaronder Facebook, Twitter, Google, TikTok, Reddit en Discord; en liberale groepen NAACP, Common Cause, het Democratic National Committee en Harvard’s Defending Digital Democracy Project, mede opgericht door voormalig Hillary Clinton-campagneleider Robby Mook, gedurende de verkiezingscycli van 2020 en 2022, om binnenlandse ‘mis- en desinformatie’ te censureren.

Ze hadden ongeveer 120 analisten die 20 uur per dag sociale media in de gaten hielden, kaartjes met verkeerde informatie doorstuurden om te worden gecensureerd, en deze censuur draaide om COVID-vaccins toen ze in februari 2021 met het Virality Project begonnen.

Een rapport 15 van de Foundation for Freedom Online (FFO), een non-profit opgericht door Mike Benz, getiteld ‘DHS Censorship Agency Had Strange First Mission: Banning Speech That Casts Doubt On’Red Mirage, Blue Shift’ Election Events’ beschrijft dit spraakbesturingsmachine van de overheid en zijn vermogen om het verhaal te beheersen tijdens de verkiezingen van 2020 … “

DHS-partners zetten particuliere bedrijven onder druk om hieraan te voldoen

Op basis van het onderzoek van de Foundation of Freedom Online richtten het DHS en zijn partners zich op tientallen ‘verkeerde informatieverhalen’, die allemaal werden onderdrukt. Ze bestempelden 22 miljoen tweets als ‘desinformatie’, samen met honderden miljoenen Facebook-berichten, YouTube-video’s en TikToks.

DHS-partners schepten ook op over hun vermogen om technologiebedrijven ertoe te brengen hun servicevoorwaarden te wijzigen om deze anderszins illegale censuur mogelijk te maken of toe te staan. Zoals opgemerkt door Kanekoa News: 16

“Kortom, CISA heeft censuur uitbesteed aan een web van gelijkgestemde partners uit de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld om onduidelijke wettelijke autoriteiten en schendingen van het eerste amendement te omzeilen.”

Het is niet verrassend dat “elke ‘herhaalde verspreider van verkiezingsdesinformatie’ … in lijn was met politiek rechts”, schrijft Kanekoa News, eraan toevoegend:

“Het besluit van Krebs en de EIP om het verhaal rond de kwetsbaarheden van stemmachines volledig te censureren, erkent niet dat leden van het congres zich aansloten bij links, waaronder senator Amy Klobuchar, senator Ron Wyden en senator Kamala Harris, naast tal van hoogleraren informatica en verkiezingen. beveiligingsexperts, hebben de afgelopen vier jaar het Amerikaanse volk gewaarschuwd dat geautomatiseerde stemsystemen vaak verbonden zijn met internet, gecompromitteerd en kwetsbaar zijn voor hackers.

In feite mocht links de kwetsbaarheden van stemmachines bespreken na de verkiezingen van 2016 en werd rechts gecensureerd voor het bespreken van diezelfde kwetsbaarheden na de verkiezingen van 2020.”

Even hypocriet hadden veel van de personen in de EIP het idee gepropageerd dat Donald Trump een onwettige president was vanwege de beschuldigingen die werden geuit in het Russiagate-schandaal – wat later allemaal opzettelijk verzonnen leugens bleken te zijn, goedgekeurd en betaald door Hillary Clinton. 17

Maar ondanks het delegitimeren van de verkiezingen van 2016 en het feit dat ze ongelijk hadden gekregen, censureerden diezelfde mensen vervolgens iedereen die de verkiezingen van 2020 durfde te “delegitimeren” door vragen te stellen en te wijzen op bewijs van vals spel.

Gevaarlijke hypocrisie

Eén speler in het bijzonder, Renée DiResta, een technisch onderzoeksmanager bij Stanford Internet Observatory, belichaamt de hypocrisie van het EIP. Zoals uitgelegd door de Foundation for Freedom Online: 18

“De prominente rol die Renée DiResta speelt in EIP … is bijzonder zorgwekkend en verontrustend. Voordat DiResta onderzoeksmanager werd bij het disinfo-lab van Stanford, was ze onderzoeksdirecteur voor een nu berucht, met schandalen beladen en in ongenade gevallen politiek bijlenbedrijf dat bekend staat als New Knowledge LLC.

In december 2018 onthulde de New York Times dat New Knowledge, het door de Democraten gefinancierde kleine cyberbeveiligingsbedrijf van DiResta, clandestien duizenden valse ‘Russische bots’ had gemaakt (gebruikersaccounts gegenereerd met een virtueel particulier netwerk (VPN) om een ​​Russisch IP-adres te simuleren. ) op Twitter en Facebook hebben vervolgens die nep-‘Russische bots’ massaal geabonneerd op de campagne van Roy Moore, de Republikeinse Senaatskandidaat van de oppositie.

DiResta deed dit – of in ieder geval de kleine firma waar ze directeur was – in de hitte van de speciale verkiezingen in Alabama van november 2017, die grotendeels beslisten over de partijcontrole van de Amerikaanse Senaat. Het was een race waarin Moore ternauwernood verloor, en voor wiens verlies New Knowledge – in zijn eigen rapport – de eer kreeg.

Destijds dacht het reguliere nieuws oprecht dat Roy Moore door Russen werd gesteund. Maar het was gewoon het professionele desinformatiebedrijf van DiResta dat zich met de verkiezingen bemoeide.”

Deep State-actoren zeggen het ene en doen het tegenovergestelde

Een belangrijk punt om mee naar huis te nemen is dat een groot deel van de propagandaoorlog betrekking heeft op mensen en organisaties die zeggen dat ze één ding zijn, maar het tegenovergestelde doen. DiResta is bijvoorbeeld hoofd van het beleid voor Data for Democracy, 19 en neemt tegelijkertijd deel aan een complot om het democratische verkiezingsproces rechtstreeks te omzeilen.

Dit schokkend bedrieglijke gedrag wordt gemakkelijker te begrijpen als je eenmaal weet dat ze ook lid is van de Council on Foreign Relations (CFR), waarvan de missie is om een ​​totalitaire wereldregering tot stand te brengen, een Nieuwe Wereld Orde met wereldwijde top-down heerschappij. Hoe weten we dit? Simpel, ze hebben het toegegeven.

In 1950 zei de zoon van een van de oprichters van de CFR, James Warburg, tegen de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen: “We zullen een wereldregering hebben, of je het nu leuk vindt of niet – door verovering of toestemming.” 20 Evenzo schreef admiraal Chester Ward, insider van de CFR in 1975, dat het doel van de CFR was “de onderdompeling van de Amerikaanse soevereiniteit en nationale onafhankelijkheid in een almachtige wereldregering”. 21

Volgens Ward is het verlangen om “de soevereiniteit en onafhankelijkheid van de Verenigde Staten op te geven alomtegenwoordig in het grootste deel van zijn lidmaatschap”, en “In het hele CFR-lexicon is er geen term van afkeer met een zo diepe betekenis als ‘America First’. ‘” DiResta werkt dus namens degenen die een wereldregering willen vestigen, en ze staan ​​niet bekend om hun scrupules of het volgen van democratische processen.

CISA veranderde gezagsgetrouwe Amerikanen in cybercriminelen

Zoals uitgelegd door de oprichter van Foundation for Freedom Online, Mike Benz: 22 , 23

“De collectieve rechtvaardiging van DHS-insiders, zonder iets te zeggen over de revolutionaire implicaties van de overstap, was dat ‘binnenlandse desinformatie’ nu een grotere ‘cyberdreiging voor verkiezingen’ vormde dan onwaarheden die voortvloeien uit buitenlandse inmenging.

Dus CISA’s zelfverzonnen censuurbevoegdheden tegen ‘buitenlandse desinformatie’ gingen van naar buiten wijzen tegen vermeende Russische botaccounts naar naar binnen wijzen op tientallen miljoenen Amerikaanse burgers die gewoon legaal over hun verkiezingen spraken.

Propaganda kunnen identificeren is een deel van de oplossing

Als propaganda al diep geworteld is in onze mediastructuur en overheidsinstanties zich bezighouden met censurering, hoe weten we dan wat waar is en wat niet?

Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag, maar de oplossing houdt in dat je je eerst bewust wordt van het feit dat de reguliere media consequent liegen om de agenda van de cabal te ondersteunen. Er is een reden waarom het mediaverhaal is wat het is. Een manier om het nieuws te evalueren, is door jezelf af te vragen: “Waarom zouden ze willen dat ik er op deze specifieke manier over nadenk?” Uiteindelijk beginnen zich patronen te vormen.

Uiteindelijk, om de waarheid te vinden, moet je bereid zijn er hard naar te zoeken en op plaatsen buiten het reguliere mediaconsortium te zoeken. U zult zelden het antwoord op Google vinden, of zelfs op de nieuwe Open AI Chatbot. Je moet vragen stellen en je een weg banen door de informatie die je vindt. Als iets nog niet logisch is en je wordt verteld het zonder twijfel te accepteren, is het waarschijnlijk propaganda.

Een aantal COVID-19-beperkingen was bijvoorbeeld extreem onlogisch, wat ons vertelt dat het er niet om gaat mensen te beschermen tegen infectie. Het gaat om iets anders, en dat iets anders is vaak de doelbewuste vernietiging van kleine bedrijven geweest om de overdracht van rijkdom van de midden- en lagere klasse naar de top te vergemakkelijken. Uiteindelijk is dat het plan, en om het te stoppen, moeten we ophouden de propaganda te geloven. Zo simpel is het. En dat uitdagend.

Download dit artikel voordat het verdwijnt

20221124 Over de innerlijke wil

van Wakkere tijden, zie daar links en afbeeldingen, google translate

DE WIL TOT DOEL – ONZE INNERLIJKE DRIVE EN INTENTIE ACTIVEREN

22 november 2022 Kingsley L. Dennis , bijdrager Waking Times

‘Een oprechte reflectie op menselijk gedrag is genoeg om ons ervan te overtuigen dat de kracht van keuze veel minder een rol speelt in het leven van de mens dan we denken.’ ~ JG Bennett

We zijn bekend met het concept dat een persoon geen echte keuze heeft, en we beschouwen dit over het algemeen in relatie tot onze commerciële keuzes. Dat is, wat we kiezen te kopen is over het algemeen een beslissing op basis van een beperkte keuze. Dit wordt ook wel ‘gecureerde (gekweekte) behoeften’ genoemd. Wat we denken of denken te willen of nodig hebben, is in ons geconditioneerd – of ‘gecureerd’ – zodat we slechts reageren op beheerde externe prikkels om bepaalde goederen te verwerven. Hoewel dit geldig is en inderdaad een operatieve modaliteit is, blijft het binnen het materiële rijk. In het openingscitaat verwees de denker en auteur JG Bennett naar een vorm van keuze die verder gaat dan die van een materiële keuze. Hij had betrekking op het gebrek aan keuze binnen de innerlijke wereld van de mens – dat wil zeggen, de aanwezigheid van de menselijke wil. Bennett sprak en schreef van de jaren ’40 tot de jaren ’70, toch is wat hij toen zei net zo relevant voor vandaag, aangezien hij niet sprak over dingen die gerelateerd zijn aan historische tijd of plaats, maar over een bijna tijdloze situatie – de menselijke conditie. Het gebrek aan oprechte innerlijke wil van de mens is in de moderne tijd sterker geworden dankzij de lens van psychologie en soortgelijke wetenschappen.

Professor Mattias Desmet heeft onlangs het concept van massavorming en valse solidariteit gepopulariseerd, die verwijzen naar hoe massapsychologie tot stand komt en in stand wordt gehouden. [i] In zijn recente boek ( The Psychology of Totalitarianism), wijst Desmet erop dat wat wij totalitarisme noemen, pas de laatste 120 jaar bestaat, sinds het begin van de twintigste eeuw. Twee eerdere voorbeelden die hij geeft zijn het stalinistische regime dat aan de macht kwam op de rug van de Russische Revolutie, en het nationaal-socialistische (nazi-)regime in Duitsland. Meest recent, zegt hij, ervaart de wereld de opkomst van een wereldwijde vorm van totalitarisme onder het mom of de ideologie van technocratie. Het enige dat het totalitarisme gemeen heeft, is dat het gebaseerd is op ideologie in plaats van brute macht. Verder dat de bevolking wordt overgehaald (of geprogrammeerd) tot gehoorzaamheid door middel van propaganda en sociaal-culturele conditionering, in plaats van gedwongen door angst (zoals het geval is met dictaturen). De massale vorming van bereidwillige gehoorzaamheid is een symbool voor onze tijd.

De moderne mensheid lijdt misschien niet alleen aan een gebrek aan echte keuze; wat nog belangrijker is, het kan het dilemma ervaren van een gebrek aan verbinding met interne wilskracht. Het is deze dominante toestand van de menselijke psyche – we kunnen zelfs zo ver gaan dat we het een wijdverspreide psychose noemen – die met zijn gevoel van apathie en pessimisme aan de basis ligt van veel van onze huidige kwalen. Sommige lezers zullen bekend zijn met het concept van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche van de wil tot macht ; minder bekend is de Engelse filosoof Colin Wilson en zijn notie van de wil om waar te nemen . Voor Wilson is de kwestie van vrijheid en keuze geen sociaal probleem – het is een intern probleem, want het vereist een ‘intensiteit van wil’. [ii] Met andere woorden, het is een persoonlijke strijd om een ​​vorm van zelfontwaking of triggering te bereiken om jezelf te ontwaken uit de traagheid en apathie van het leven. Het probleem is dat de meeste mensen geen rekening houden met de kwetsbaarheid van de levenssituatie. De algemene massa, althans in de westerse wereld, beschouwt zichzelf al als vrij. Ze bestaan ​​binnen de geloofsstructuur dat ze worden beschermd en verzorgd door hun regeringen en sociale instellingen en dat, met een paar dingen, in de meest essentiële behoeften wordt voorzien. Zulke mensen, zou ik zeggen, leven aan de buitenkant van zichzelf – het zijn huidbewoners. Ze leven door middel van hun persoonlijkheid en houden zich hoogstwaarschijnlijk aan massaconsensusverhalen. Ze zullen worden beïnvloed door de achtbaanrit van externe gebeurtenissen en reageren zoals verwacht door de regerende elites die financiën, voedselvoorziening, energievoorziening en meer manipuleren. Deze mensenmassa zal het verlies van vrijheid pas erkennen wanneer het wordt bedreigd in relatie tot externe gebeurtenissen. Het is een gefabriceerd gevoel van vrijheid, want als de dreiging eenmaal is verdwenen – of lijkt te zijn verdwenen – verdwijnt de betekenis van vrijheid, want het gevaar wordt niet langer waargenomen. Dat wil zeggen, het is een externe crisis of gevaar dat mensen tot actie aanzet en naarmate de waargenomen dreiging vervaagt, vervallen ze weer in apathie en massale gehoorzaamheid. Er is een gebrek aan interne stimulatie.

Het stimuleren van de menselijke wil vereist dat de mens de wil heeft om inzicht te verwerven. Dit moeten ze zelf kiezen, want geen enkele andere instantie zal het hun geven. Integendeel, veel sociale systemen zijn ontworpen om de wil van een persoon te verslechteren door hem te dwingen zijn afhankelijkheid en autoriteit weg te geven aan externe systemen. Consistentie, toewijding en de intentie om te willen zijn menselijke aspecten die ernstig worden ondermijnd door de opzettelijke beperking van materiële structuren en sociale systemen. Dergelijke kritische observaties en de kracht van intentie worden ook steeds meer ondermijnd door de opkomst van wat ik ‘luie spiritualiteit’ zou noemen. Dit is het type Instagram positief denken of commercieel welzijn die online ‘spirituele beroemdheden’ maar al te graag promoten (en verkopen). Achter dergelijke on-demand spirituele welzijn-positief-denken-pakketten zit een passiviteit of luiheid om kritisch deel te nemen aan innerlijk werk en om opmerkzame kennis te verwerven om de misvatting te herkennen die inherent is aan het materiële domein.

Het is één ding om positief georiënteerd te zijn en ‘eenheid’ te hebben voor de hele schepping; het is een andere zaak om het waarnemingsvermogen te hebben om te erkennen dat er krachten in de wereld in het spel zijn die actief zijn in het tenietdoen van metafysische waarden en werkelijkheden om ze te vervangen door een zich steeds verder verdiepend materialisme. Er lijkt sprake te zijn van een toenemende vorm van culturele luiheid en besluiteloosheid, zeker in deze tijd waarin mensen vooral willen dat het hen gemakkelijk wordt gemaakt. In plaats van dat iemand gelooft en hoopt dat hij kan veranderen door zich echt in te spannen, wordt hij gewoonlijk vermaakt met illusies die hem vervolgens de impuls ontnemen om enige echte verandering in zichzelf aan te brengen. In de wereld van vandaag, iemand die probeert innerlijk bewustzijn te ontwikkelen en zijn waarnemingsvermogen te vergroten, staat vaak op gespannen voet met zijn culturele milieu. Degenen met ‘spirituele ernst’, om zo te zeggen, zijn wat Colin Wilson noemde Buitenstaander . [iii] Zulke individuen hebben een ongrijpbare behoefte om meer te zijn dan alleen een ‘gelukkig, goed gevoed dier’. Nogmaals, Wilson verwees naar deze toestand als die van de robot; hij zei dat we allemaal een robot in ons hebben die erop gebrand is om naar buiten te komen en al onze dagelijkse taken van ons over te nemen. De Grieks-Armeense mysticus GI Gurdjieff noemde dit de toestand van de ‘man-machine’. Ik heb dit de robosapien genoemd . [iv]

Binnen zulke geautomatiseerde toestanden ervaart het individu de wereld door een vernauwde lens van bewustzijn. Wilson erkende bijvoorbeeld dat een dergelijk beperkt bewustzijn iemand bijna in slaap wiegt in een ‘staat van permanente slaperigheid, alsof hij half verdoofd is’, zodat een bredere kijk op het leven wordt beperkt. En zo raakt wat wij het gewone, alledaagse leven noemen ons. Of het nu gaat om externe invloeden, stimulerende middelen, afleidingen, informatie, technologische verstrengeling, energetische waas en meer, de omgeving van het dagelijks leven kalmeert ons door onze waarnemingshorizons af te sluiten. Als reactie hierop merkte Colin Wilson op dat ‘het even onmogelijk is om vrijheid uit te oefenen in een onwerkelijke wereld als om te springen terwijl je valt’. [v] Vrijheid heeft niet alleen te maken met fysieke mobiliteit en toegang tot mensenrechten; het is ook een kwestie van een innerlijke ‘intensiteit van de geest’ die een mens uit het collectief van massavorming (zoals Desmet het zou noemen) kan trekken. Het moderne leven kan worden beschouwd als een oorzaak van spiritueel verval, omdat het elke erkenning van een metafysische realiteit probeert te vernietigen. En hierdoor lijden veel mensen onbewust aan een vorm van ‘realiteitstekort’. Er zijn in de loop der jaren mensen geweest die ernaar hebben gestreefd ons hierop te wijzen, van wijsheidsleraren, mystici en filosofen (zoals Colin Wilson). Dit tekort voorkomt dat mensen innerlijke voeding krijgen; na verloop van tijd ontneemt dit de menselijke cognitie door het letterlijk uit te hongeren van voedingsstoffen (perceptie). (Ed.: Dit tekort verhindert dat mensen innerlijke voeding ontvangen; op den duur leidt dit ertoe dat de menselijke cognitie wordt uitgehold doordat zij letterlijk wordt uitgehongerd (perceptie / waarneming).

Elk tijdperk heeft zijn eigen vorm van realiteit en/of metafysische onderdrukking, van fysiek openlijk (Spaanse inquisitie) tot verborgen (technocratie). Binnen elk specifiek tijdperk zijn er berekende krachten die invloed hebben op de eigen evolutionaire drang van het individu, niet alleen om zichzelf te bereiken, maar, wat nog belangrijker is, een verbinding met een transcendentale impuls (wat sommigen de Bron noemen). De historicus Arnold Toynbee geloofde dat beschavingen (en haar individuen) vooruitgang boeken door strijd te overwinnen; door als het ware door ‘uitdagingspunten’ te gaan. Als de crisis te groot wordt, bezwijkt en stort de beschaving in elkaar. Als de uitdaging niet groot genoeg is, overwint de beschaving en wordt zelfgenoegzaam, glijdt af naar meer decadentie en stort uiteindelijk in. De uitdaging moet precies goed zijn – de ‘Goudlokje’-zone (Ed.: Goudlokje”:

Goudlokje, ook bekend als De drie beren of Goudhaartje en de drie beren is een Engels sprookje. Het werd voor het eerst gepubliceerd in 1837 door de Britse auteur en dichter Robert Southey, aanvankelijk anoniem. Het verhaal was voor die tijd al onderdeel van de Engelse folklore.

Inhoud

Het verhaal gaat over drie beren die in een huis in het bos wonen. Ze hebben pap gemaakt en terwijl die afkoelt gaan ze een stuk wandelen. Een meisje, genaamd Goudlokje vanwege haar goudblonde haar, loopt langs hun huis, ziet dat het leeg is en besluit naar binnen te gaan. Ze probeert de drie stoelen uit, waarbij ze er één breekt, en kiest de beste stoel uit om op te zitten. Ze probeert de drie borden pap uit en eet het bord leeg dat het best op temperatuur is (niet te warm, niet te koud, precies goed). Vervolgens probeert ze de bedden uit. Alleen het beste bed voldoet aan haar eisen (niet te hard, niet te zacht, precies goed) en daarin besluit ze te gaan slapen. Als de beren terugkomen zijn ze geschokt. Ze ontdekken dat een van de borden leeg is, een stoel kapot is en dat er iemand in een van hun bedden slaapt. Uit schaamte vlucht Goudlokje het huis uit om nooit meer terug te komen.

De moraal van het verhaal gaat over het egoïstische, het respecteren van andermans eigendommen en het misbruik maken van iemands gastvrijheid.) , zoals Gary Lachman het noemt. innerlijke wil of drive. Toynbee geloofde dat een beschaving een ‘creatieve minderheid’ moet voortbrengen om zo’n uitdaging van zijn tijd aan te gaan. Het lijkt erop dat we nu midden in zo’n ‘uitdagingspunt’ zitten; en het is niet alleen een fysieke crisis, maar ook een existentiële. Ik zou verder willen gaan en suggereren dat de menselijke beschaving niet voor onbepaalde tijd kan overleven zonder een aangeboren gevoel van een transcendentaal doel – anders is het als een holle schaal die na verloop van tijd steeds brozer wordt. De Britse filosoof en historicus Nicholas Hagger, wiens monumentale werk The Fire and the Stones de heilige impuls (het ‘Vuur/Licht’) binnen vijfentwintig beschavingen onderzoekt, heeft eveneens laten zien hoe beschavingen geïnspireerd worden door de transcendentale impuls en verval wanneer een dergelijke impuls wordt vergeten of afgewezen.[wij]

Wat nodig is, is dat wij, onze gemeenschappen en culturen, ons meer bewust worden van onze deelname aan de werkelijkheid. Verder, dat wat we als realiteit beschouwen, een versmelting is tussen het fysieke en het metafysische. Als zodanig is de mensheid een wezen ‘van de geest’ dat zich manifesteert door tussenkomst van een fysiek lichaam. Om nog verder te gaan, moeten we gaan erkennen dat alle bestaan ​​in de eerste plaats bewustzijn is, en dat fysieke verschijnselen een energetische toestand zijn die zich manifesteert vanuit een bron van bewustzijn. Wat van de mensheid wordt verlangd om voorbij deze existentiële crisis en dit uitdagingspunt te overleven, is om bewuster te worden. Is dit mogelijk? Colin Wilson was daar niet zo zeker van. Wilson geloofde, en verklaarde als zodanig, dat de meerderheid van de mensen de last van bewuster worden niet kan aanvaarden. Hij voelde dat de ‘massa’ zowel bewust als onbewust koos voor de comfortabelere ‘middelmatigheid van het leven’. Ik vraag me zelfs af wat deze term nog betekent – ​​wat is de ‘middelmatigheid van het leven’ als we niet meer zeker weten wat de werkelijkheid is? Abstracties hebben nu de realiteit vervangen om een ​​omhullende wereld van pseudo-realiteit en een ’theater van het absurde’ te creëren. Zoals ik in mijn boek Bardo Times heb besproken , [vii] is het leven een simulatie geworden – een simulacra zoals de Franse theoreticus Jean Baudrillard zou zeggen – en het idee van wat ‘echt’ is lijkt te zijn opgelost in wat het nieuwste consensusverhaal is. . Wat Het is belangrijk om te erkennen in deze uitdagende tijden dat terwijl de chaos om ons heen wervelt, de mensheid op de drempel staat van een hogere levensvorm.

Dit is het andere punt waarop opmerkzame individuen ons hebben proberen te wijzen (niet de minste van hen was de Indiase wijze Sri Aurobindo). En deze drempel wordt duidelijker en dringender wanneer een beschaving begint aan haar verval of aan de noodzakelijke overgang naar een ander tijdperk en een andere modaliteit. Dit is de uitdaging waarmee de beschaving het hoofd moet bieden – ofwel haar bewustzijnsniveau en waarnemingsvermogen verhogen/aanpassen, ofwel stagneren en dan ineenstorten. De menselijke beschaving weerspiegelt noodzakelijkerwijs de staat van perceptie van haar inwoners. Naarmate die inwonende perceptie zich uitbreidt, ontwikkelt ook de fysieke omgeving zich in afstemming. Als het waarnemingsvermogen wordt beperkt of zelfs opzettelijk wordt verminderd, zoals nu het geval is, beginnen entropische of atrofiërende krachten te domineren. Daarom moeten we ons met grote inspanning verzetten tegen zich te onderwerpen aan een programmering van conformiteit en perceptieve beperking die waarschijnlijk tot stand zal komen door toegenomen technocratische vormen van sociaal beheer en controle. Dit is waar Colin Wilsons idee van de de wil om waar te nemen doet zijn intrede . Door de externe omgeving is het menselijk bewustzijn over het algemeen geconditioneerd tot een afgestompte toestand, zodat hogere inzichten of waarnemingen niet ‘doorgelaten’ worden. We moeten proberen ons bewustzijn te ‘verruimen’ (verruimen) voorbij dergelijke beperkende invloeden, zodat grotere opmerkzame inzichten kunnen worden bereikt. De meeste mensen zijn echter een weerspiegeling van hun omgeving en hebben daarom externe input nodig om hen te motiveren of tot actie aan te zetten. Chaos en crises kunnen als zodanig effecten veroorzaken. De ‘wil om waar te nemen’ activeert ook een wil tot doel . Achter de menselijke ontwikkelingsimpuls zit, zou ik zeggen, een drang om onze intentionaliteit te vergroten. Zonder de ‘will to purpose’ is er een gebrek aan bewuste participatie. Het is de wil tot doel dat onderscheidt de mens van de machine – de ‘robosapien’. Het moderne leven, met zijn technocratische aantrekkingskracht, moedigt mensen aan om niet na te denken, maar automatisering taken en verantwoordelijkheden te laten overnemen. Integendeel, we moeten ‘onszelf aan de laarzen trekken’ en onszelf opzettelijk over de drempel drijven. Wat zou deze drempel kunnen zijn?

De mensheid beweegt zich naar een fase in haar evolutiepad waarin zij zich bewust wordt van haar rol als een fusie (een brug of fusie) tussen geest/bewustzijn en lichamelijkheid/materie. Wij zijn, in deze tijden, de voorste grondbemanning die vooruit wordt gestuurd om het grondwerk voor te bereiden. Ergens in de toekomst – het kan tien, twintig, dertig jaar of langer duren – zullen het menselijk begrip en de wetenschappen de primaire rol van bewustzijn achter al het bestaan ​​gaan erkennen. En wanneer dit gebeurt, zal het menselijk leven drastisch veranderen. We zullen begrijpen dat het menselijk bestaan ​​een versmelting is van niet-fysieke intelligentie met fysieke krachten. De notie van het leven en de werkelijkheid zal enorm uitgebreid worden voorbij de huidige opvattingen. We zullen voortgestuwd worden voorbij de grenzen van de fysieke robot – de robosapien – en zal momenteel onbekende waarnemingsorganen gebruiken. Maar we zijn nog niet op die drempel. En dit is gedeeltelijk waarom we een strijd van krachten in het spel zien. Er zijn krachten die niet willen dat de mensheid deze drempel bereikt en overschrijdt, want dan zullen we niet langer hun passieve robots zijn om te beheren en te controleren. De huidige controlehiërarchieën worden afgebroken. En er is een kleine contingentie die de mensheid wil afsnijden van deze transcendentale impuls, ons wil isoleren van het ontvangen van dergelijke ontwikkelingskrachten, en ons terug wil duwen in onze perceptuele gevangenissen van het ‘alledaagse alledaagse’. Dergelijke krachten zijn gericht op het vergroten van de programmering en technologieën van cognitieve invloed om de massa van de mensheid te hypnotiseren tot het accepteren van een ‘omgekeerde’ realiteit waar de robosapien het meest geschikt voor lijkt. Onze wil tot doel nu gaat over het hebben van de innerlijke drive en intentie om ons voorbij deze huidige hachelijke situatie en moderne staat van vervreemding te brengen, en vooruit te gaan naar een staat van verhoogde cognitie en uitgebreid perceptueel bewustzijn.

Ik ben van mening dat de ‘kinderziektes’ die we momenteel ervaren, de geboorte vertegenwoordigen, of komst, van een nieuwe vorm van bewustzijn die tot manifestatie komt door de menselijke soort. Dat wil zeggen, een versmelting met een uitgebreid veld van bewustzijn. En om dit naar voren te laten komen, wordt van het individu een beroep gedaan om het als het ware halverwege ’te ontmoeten’. Sociale krachten zullen proberen het individu tegen te houden door mentale, emotionele en fysieke/biologische interventies. En toch, ondanks deze kunstmatige beperkingen, ben ik ervan overtuigd dat als genoeg van ons (we hoeven geen meerderheid te zijn) kunnen streven naar cognitieve vrijheid, perceptieve helderheid en innerlijk bewustzijn, we de vroege golf kunnen worden – de evolutionaire buitenstaander .– om de eerste stappen over de drempel te zetten. Net genoeg van ons moeten optreden als de ‘antennes van het ras’ [viii] om het stokje door te geven aan onze nakomelingen. En dat, zou ik zeggen, geeft ons genoeg reden om onze wil tot doel te activeren .

Over de auteur

Kingsley L. Dennis is de auteur van The Phoenix Generation: A New Era of Connection, Compassion, and Consciousness , en The Sacred Revival: Magic, Mind & Meaning in a Technological Age , verkrijgbaar bij Amazon. Bezoek hem op internet op http://www.kingsleydennis.com/ .

[i] Zie mijn vorige essay: ‘The Establishment of Mass Psychology & False Solidarity’ – https://kingsleydennis.com/the-establishment-of-mass-psychology-false-solidarity/

[ii] Voor een diepgaande studie van Wilsons leven en denken zou ik de uitstekende biografie van Gary Lachman aanbevelen – Beyond the Robot: The Life and Work of Colin Wilson (2016)

[iii] Zie Colin Wilson’s boek The Outsider (oorspronkelijk gepubliceerd in 1956)

[iv] Zie mijn boek Hijacking Reality: The Reprogramming and Reorganization of Human Life (2021)

[v] Wilson, Colin (1982) De buitenstaander . Los Angeles: Jeremy P. Tarcher, p39

[vi] Hagger, Nicholas (1991) Het vuur en de stenen. Dorset: Elementboeken.

[vii] Bardo Times: hyperrealiteit, hoge snelheid, simulatie, automatisering, mutatie – een hoax? (2018)

[viii] Een uitdrukking bedacht door de dichter Ezra Pound.

DE WIL VAN HET DOEL: de naderende drempel van de mensheid overschrijden

20221115 Over onwetendheid

Via Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

De dodelijkste ziekte die de mens kent is onwetendheid!

“Een wijs man neemt zijn eigen beslissingen, maar een onwetende man volgt gedachteloos de massa.” ~ Chinees gezegde, november 13, 20222529 6

Wij leven in een wereld van leugens, bedrog, propaganda, geënsceneerde narratieven, en omdat dit bedrog algemeen door de menigte is aanvaard, is massale onwetendheid het resultaat. Deze universele onwetendheid kan niet uitsluitend worden toegeschreven aan de overheid, indoctrinatiecentra die “openbare” scholen worden genoemd, politici of de media, behalve dat deze entiteiten elke mogelijke vorm van leugen bevorderen om de mensen te misleiden tot het aanvaarden van fabels die hen naar slavernij leiden. En zoals in dit stadium van het spel duidelijk zou moeten zijn, is het volk grondig voor de gek gehouden, en heeft het elke denkbare onverbloemde leugen geslikt. Het door de staat nagestreefde en behaalde resultaat blijkt uit de totale onderwerping en grove gehoorzaamheid aan deze afschuwelijke en gepolitiseerde heersende klasse van psychopathische monsters, schrijft Gary D. Barnett.

Deze ziekte die onwetendheid heet, verteert nu de geest van het grootste deel van deze bevolking, en vreet het vermogen om feiten te overwegen, de waarheid te beseffen, logica en rede te beoefenen, en enig vermogen op te brengen om kritisch te denken als individu, volledig weg. Deze staat van zijn is al lange tijd de rode draad van deze en andere bevolkingsgroepen, maar de complete leugen van een nepziekte genaamd “covid” heeft blootgelegd dat de massale onwetendheid niet alleen springlevend is, maar deze hele samenleving en de wereld bijna tot op de man toe heeft geïnfecteerd. Er is geen bewezen ziekte die “covid” heet, er is geen echt wetenschappelijk bewijs voor “covid” of welk “virus” dan ook, maar ongeacht deze waarheid is de hele wereld op de knieën gegaan in een vertoning van massale en pathetische goedgelovigheid die zo schandalig is dat het beledigend is voor elk weldenkend individu.

Dit komt allemaal neer op het zeer onwetenschappelijke valse geloof in de kiemtheorie, en de volledige ontkenning van de terreintheorie; een vergissing van tijdperk proporties. Er is geen reden voor het een versus het ander, maar alleen de eerlijke beoordeling van de werkelijkheid die het menselijk lichaam is. Zelfs Louis Pasteur, de zogenaamde vader van de idiotie van de kiemtheorie, zou op zijn sterfbed hebben toegegeven dat de “ziekteverwekker niets is, het terrein alles”. Maar tot op de dag van vandaag wordt echte geneeskunde genegeerd ten gunste van zeer schadelijke receptgeneesmiddelen, verkocht door enorme farmaceutische bedrijven, en chirurgie als de enige “legitieme” behandeling voor een ziekte. Geen preventie of genezing, let wel, maar constante en eeuwige behandeling en dood; een behandeling die jaarlijks honderden miljarden dollars oplevert voor wat nu ten onrechte moderne geneeskunde en “gezondheidszorg” wordt genoemd, beheerd door staatspooiers.

Gezien de afgelopen drie jaar moet de fundamentele vraag zich richten op het al dan niet bestaan van dit zogenaamde “covid” virus, en als eenmaal is vastgesteld dat er geen geldige wetenschappelijke procedures zijn uitgevoerd om zonder twijfel te bewijzen dat dit virus werkelijk bestaat, dan is het noodzakelijk om de bewering dat er een virus bestaat te bespreken, aangezien geen enkel virus ooit naar behoren is geïsoleerd of geïdentificeerd. Het is ook belangrijk om iedereen die op extreme wijze profiteert van de leugen van “covid” onder de loep te nemen. Daartoe behoren onder meer de hele medische wereld, de farmaceutische bedrijven, de politici en de hele heersende klasse die controle willen, de grote bedrijven die meer monopolies krijgen door de doelbewuste vernietiging van de economische mogelijkheden van de lagere en middenklasse, en de eigenaars van alles door de grote banken en investeringshuizen die billjoenen vergaren door het massaal drukken van geld op basis van deze “covid”-leugen.

Er zijn nog steeds velen die beide kanten van dit argument beweren, en dat heeft de uitbreiding van de leugens enorm geholpen, want wat mensen zouden kunnen zijn die normaal gesproken het narratief van de staat in twijfel zouden trekken, zijn aanhangers van datzelfde narratief geworden. Dit is zeer verwarrend voor de mensen die hun vertrouwen hebben gesteld in deze hypocrieten, die ofwel opzettelijk optreden als gecontroleerde oppositie, ofwel de overduidelijke waarheid niet kennen. Deze mensen spreken zichzelf zeker tegen, of ze dat nu opzettelijk doen of niet. Velen van hen die een “libertaire” benadering volgen, stemmen gewoon in met beide zijden van het argument door te beweren dat “SARS-CoV-2 (“covid-19”) echt bestaat en een virus is, en een enorme bedreiging voor de mensheid. Zij stemmen in met de valse narratieven van de staat en beweren tegelijkertijd tegen de injectie met het biowapen “vaccin” te zijn. U weet wie deze mensen zijn, maar twijfelt u aan hun voorgewende oprechtheid? Ik denk, althans in de meeste gevallen, van niet. Dit is slechts een recept voor meer verwarring, en verwarring leidt weer tot onwetendheid.

De zogenaamde “wetenschap” die pleit voor eeuwigdurende behandelingen, eeuwigdurende “vaccins” en eeuwigdurende rijkdom voor haar serumpushers, is de kwakzalverij die virologie wordt genoemd. Natuurlijk is dit de “wetenschap” van virussen, maar aangezien geen enkel virus in de geschiedenis ooit is gescheiden, volledig geïsoleerd of geïdentificeerd, hoe kan zo’n “wetenschap” dan bestaan? Als er geen virussen bestaan, hoe kan er dan sprake zijn van virologie? Men kan zich ook afvragen: als er geen directe dreiging is, hoe kan er dan sprake zijn van een legitieme medische oorlog tegen het volk? In beide gevallen is er geen legitimiteit voor virologie of een “gezondheidsoorlog”, maar er is een geldig en gerechtvaardigd argument dat virologie ook een oorlog tegen ons is; een oorlog tegen de mensheid, omdat het wordt gebruikt om de plegers van dit bedrog alleen maar te verrijken, om de massa’s te vergiftigen, en om macht en controle te krijgen over ons allemaal.

De fraude met “covid” en “vaccins” is grotendeels ontmaskerd, hoewel de mainstream, en ook die in de alternatieve media, die de leugen blijven verspreiden dat “covid” echt is, in een laboratorium is geproduceerd en per ongeluk of met opzet op de wereld is losgelaten, terrein verliezen. Hun volgende voor de hand liggende zet was de leugen van varianten; varianten die afkomstig waren van een niet-bestaand virus, en die de volgende moordenaar zouden zijn. Dit vereiste nog meer giftige injecties, en ‘vaccin’ boosters. Maar deze bedreigingen bleken zich natuurlijk nooit te realiseren, dus werden er andere bedreigingen bedacht, zoals de in scène gezette oorlog in Oekraïne, de leugen van de door de mens veroorzaakte “klimaatverandering”, en vervolgens de dreiging van nucleaire vernietiging. Nu is het tij weer gekeerd naar nog een andere valselijk beweerde gevaarlijke “virusziekte”, het respiratoir syncytieel virus, of RSV; een zogenaamde ziekte die lijkt op een lichte verkoudheid, maar volgens het medisch establishment dat serums verhandelt, is er nog een ander dodelijk “vaccin” voor nodig. Het eerste giftige “vaccin” dat werd gebruikt om deze beweerde aandoening te “bestrijden”, werd in werkelijkheid gebruikt en veroorzaakte ziekte en dood bij kinderen in de jaren zestig die dezelfde RSV-“ziekte” zouden hebben. Deze mate van waanzin kun je gewoon niet verzinnen.

Er is een enorme hoeveelheid bewijsmateriaal beschikbaar om de virologie te ontkrachten en het belachelijke idee van de kiemtheorie volledig te ontmaskeren, maar de geest van de hele bevolking veranderen na vele generaties leugens en hersenspoeling is een moeilijk te volbrengen taak. Het vereist individueel denken en onderzoek naar het afschuwelijke “medische” staatsbeleid dat het publiek heeft verteerd. Men hoeft alleen maar te begrijpen wie er baat heeft bij de fraude, en welke bedrijven en individuen de medische wereld beheersen, om te beseffen dat er machtige criminele elementen bij betrokken zijn.

Terwijl de eindeloze idiotie van de virologie de dag blijft beheersen, kraait het hoofd van Pfizer en schept op tegen investeerders dat de “covid”-fraude nog vele jaren een miljardenfranchise zal blijven; en verwacht dat de enorme winsten zullen aanhouden. Dit is het denkproces van degenen die profiteren van de false flag “virus”-angstzaaierij, die de mensheid willen vernietigen voor geld, macht en controle; dit terwijl ze de prijs van dit giftige biowapen met astronomische bedragen verhogen, terwijl ze allemaal weten dat deze giftige moordenaar dodelijke schade veroorzaakt.

Open uw geest, doe uw eigen onderzoek, begrijp de verschrikking van het Westerse medische establishment en zijn farmaceutische meesters, en zorg goed voor uw gezondheid in plaats van toe te staan dat het criminele systeem u schade berokkent. Keer u af van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en alle andere farmaceutische bedrijven die serums verkopen, neem verantwoordelijkheid voor uzelf en uw eigen gezondheid in plaats van te vertrouwen op de slechte narratieven van de staat die alleen maar leugens zijn. Accepteer onwetendheid niet als terugvalpositie, maar informeer uzelf over de terreur van de staat. De waardeloze verkiezingen zijn voorbij, er zal niets veranderen, behalve dat de dingen waarschijnlijk nog erger zullen worden, dus laat deze verdorven staat in de steek en verloochen hem in plaats van u te verbergen voor de waarheid.

“De onwetendheid van de onderdrukten is de kracht van de onderdrukker.” ~ A.R. Bernard

Referentie links:

Terrain versus Germ Theory

No virus has ever been proven to exist

Virology and pretenders

The virus that doesn’t exist

The lost history of medicine

Missing the unproven viruses

An idiot’s guide to germ theory–Pasteur and Bechamp

Bechamp had his finger on the magic of life

Pfizer chief brags that ‘covid’ is his multi-billion dollar franchise

Copyright © 2022 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

20221110 Over kennis over samenzweren via de Bijbel 01

(Ed.: dit is een wat ouder artikel, google translate)

Wie zijn de ware stammen van Israël?

De Koninkrijksidentiteitsboodschap

Wie zijn de uitverkorenen van de Bijbel? Deze vraag is uw tijd en aandacht waard. Dit zal een eerlijke poging zijn om een ​​onderzoekende ontdekking te doen naar de identificatie van Abrahams kinderen in deze huidige wereld. Wie zijn het zaad van Abraham, Izaäk en Jacob-Israël, en waar bevinden ze zich op aarde? Dit is misschien wel een van de meest dwingende theologische vragen van deze eeuw. Wie zijn de uitverkorenen en waar wonen deze mensen?

Het antwoord op deze vraag zou niet alleen een enorme theologische en religieuze betekenis kunnen hebben, maar het zou ook de geopolitieke status van onze wereld kunnen veranderen. Iedereen die de Bijbel van Genesis tot Openbaring zorgvuldig heeft gelezen, kan documenteren dat God inderdaad een volk voor Zichzelf heeft gekozen, boven alle mensen die op deze aarde zijn.

Het volk dat in de Bijbel wordt aangeduid als de uitverkorenen van God zijn Israëlieten. Het woord “Israël” komt meer dan 2500 keer voor in de totale Bijbel, en dit is de algemene naam die wordt gegeven aan de familie van mensen die afstammen van Abraham, Isaak, en de beloften die God met deze mensen deed. Het hoofdthema van de Bijbel is de belofte van een Messias/Verlosser die naar de aarde zou komen om Israël te verlossen, de verbonden te bevestigen, de geldigheid van de wet te herstellen en de weg van redding te verkondigen voor de uitverkorenen in God, gekozen in Christus, vanaf de grondlegging der wereld.

De eerste elf hoofdstukken van de Bijbel behandelen het hele verhaal van de schepping, de zondeval, de genealogische tabellen van Adams zaad en Kaïns zaad, de zondvloed van Genesis, de ontwikkeling van de Adamitische naties in de geschiedenis van de Bijbel na de zondvloed, en het gebouw van de toren van Babel.

Beginnend met Genesis hoofdstuk 12 en de rest van het Oude Testament het hele Nieuwe Testament doornemend, beschrijft de Heilige Bijbel de geschiedenis van Abraham en zijn familie van mensen die afdaalden via Isaak en Jacob-Israël. Het doel van God in Zijn plan voor het goddelijke herstel van Zijn uitverkoren volk door het bloed van Jezus Christus is het centrale thema van de Bijbel.

De geschiedenis van het Israëlitische volk kan in een rechte lijn worden getraceerd vanaf Genesis hoofdstuk 12 door elk boek in zowel het Oude als het Nieuwe Testament van de Bijbel. Elk verbond, elke belofte en elk doel van God dat in de Schrift is vastgelegd, is verbonden met de Israëlieten van de Bijbel.

Als we er niet in slagen om het uitverkoren volk van de Bijbel te identificeren en een positieve referentie van deze mensen vast te stellen in termen van de verbonden en beloften ervan, riskeren we niets minder dan de waarachtigheid van een Heilige God en de waarheid en inspiratie van de Bijbel. We durven de kwestie van de uitverkorenen niet terzijde te schuiven mensen, want als we dat doen, valt ons getuigenis en getuigenis met betrekking tot de Heilige Bijbel en de incarnatie van Jezus Christus als God in menselijk vlees in de dood op de grond.

Als in apathische onverschilligheid voor de vraag “Wie zijn de uitverkoren mensen van de Bijbel?” we zeggen: “Wat maakt het uit?” we verscheuren de verbonden en beloften van de Bijbel, de maagdelijke geboorte, de kruisiging en de opstanding van Jezus Christus worden allemaal nietig verklaard.

We moeten zoeken en zoeken naar het ware zaad van Abraham; als deze ontdekking deze mensen zal identificeren, zal de Heilige Bijbel het verhaal van Jezus Christus zijn en zal Zijn vergoten bloed een nieuwe en kostbare betekenis krijgen. We moeten ons daarom haasten om het Bijbelse Israël op aarde te ontdekken.

Elke zoektocht naar het uitverkoren volk van de Bijbel moet beginnen bij Abraham. Abraham is het begin van dit grote mysterie, en alleen bij een zorgvuldig onderzoek van deze beroemde figuur uit de Schrift kunnen we het echte zaad van Abraham vinden. Abraham was de vader van acht zonen.

Hagar was de moeder van Ismaël. Sara was de moeder van Isaak. Ketura was de moeder van Zimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak en Suah. De Bijbel beperkt ons onderzoek van Abrahams zaad duidelijk tot dat van Isaak. Paulus beperkt in Romeinen 9:6-8 het uitverkoren volk tot de zaadlijn van Isaak.

“Niet alsof het woord van God geen effect heeft gehad. Want ze zijn niet allemaal Israël, die van Israël zijn; en ook niet, omdat ze het zaad van Abraham zijn, zijn ze allemaal kinderen: maar in Izaäk zal uw zaad genoemd worden. Dat wil zeggen, zij die de kinderen van het vlees zijn, deze zijn niet de kinderen van God; maar de kinderen van de belofte worden gerekend voor het zaad.”

Het uitverkoren volk van God is dus beperkt tot Izaäk, die het zaad der belofte was. Romeinen 9:7; Hebreeën 11:18; en Genesis 21:12 verklaren allemaal dat het Zaad van Abraham alleen in Isaak genoemd zou worden.

Onze zoektocht naar Abrahams zaad wordt een zoektocht naar Isaacs zaad en naar Jacob-Israël die afstamt van Isaac. Het uitverkoren volk kan alleen van Isaak afstammen. Elke excursie in de hedendaagse geschiedenis zal verschillende eisers aan het licht brengen als erfgenamen van vader Abraham.

We zullen nu een aantal mensen onderzoeken die onmogelijk wettige eisers kunnen zijn van de beloften en verbonden van de Bijbel door een genetische link met Abraham. Onze zoektocht zal ons noodzakelijkerwijs dwingen een aantal groepen af ​​te wijzen die niet het uitverkoren volk van de Bijbel kunnen zijn.

Onze zoektocht naar het ware zaad van Abraham, Izaäk en Jacob-Israël kan ons niet naar de Arabische naties van de islam brengen. Ismaël, de oudste zoon van Abraham en Hagar, is de vader van de Arabische naties; maar Ismaël werd niet tot erfgenaam gemaakt van het Abrahamitische verbond der belofte. Deze belofte aan vader Abraham was beperkt tot één zoon, Isaak. Ismaël en de miljoenen Arabieren die via deze genetische link van Abraham afstammen, kunnen niet het uitverkoren volk van de Bijbel zijn.

De Bijbel heeft veel te zeggen over Ismaël en zijn nakomelingen, die tegenwoordig worden geïdentificeerd onder de Arabische volkeren van het Midden-Oosten. Genesis 16:1-12; 17:18-21; 21:9-11 en Genesis 25:12-18 zullen veel inzicht verschaffen in de Arabische volkeren van de islam.

Al honderden jaren heeft het Arabische volk zijn eigen geschrift {de Koran}, zijn eigen profeet {Mohammed} en zijn eigen god {Allah}. Dit is een zeer belangrijke tak van de Abrahamitische familie, maar het is niet en zal nooit het uitverkoren volk zijn dat afstamt van Isaak.

Nog een andere groep van Abrahams zaad die als het uitverkoren volk moet worden verworpen, zijn de oude brahmanen van het hoge kastenzaad van de oude Indiër en zijn huidige afstammelingen, nu beter bekend als hindoes. De oorspronkelijke brahmanen van hoge kaste die de Indiase cultuur tot bloei brachten, waren afstammelingen van Abrahams vrouw, Keturah. Het woord “Brahman” is ontleend aan Abraham en een of meer van de zonen van Ketura die bij de dood van Abraham naar het oosten werden weggestuurd (Genesis 25:6); uit deze genetische tak van Abrahams zaad ontwikkelde zich de oude cultuur van India.

De hindoes, hoewel ze een zeer belangrijke tak van Abrahams familie vormen, kunnen en zullen nooit uitverkoren mensen van de Bijbel zijn. Deze mensen hebben altijd hun eigen onafhankelijke religie gehad {Brahman of Hindu} met hun eigen goden {Brahma, Vishnu en Siva} en hun eigen geschriften, bekend als de Veda’s.

Deze mensen, hoewel erg belangrijk in de oude en hedendaagse geschiedenis, kunnen niet het uitverkoren volk van de Bijbel zijn, want ze stammen niet af via Isaäk. Een derde groep eisers op de status van uitverkoren volk zijn de mensen die bekend staan ​​als de Joden. In religieuze en politieke kringen over de hele wereld wordt algemeen aangenomen en onderwezen dat de Joden van vandaag één en dezelfde zijn met het Bijbelse Israël.

De meeste christenen hebben geleerd te geloven dat moderne joden Israël zijn en dat ze afstammen van een of meer van de dertien stammen van Israël. In onze zoektocht naar het ware zaad van Abraham, zal het voor ons nodig zijn om te ontdekken wie de mensen zijn die zichzelf tegenwoordig Joden noemen om te bepalen of ze inderdaad afstammen van Abraham, Izaäk en Jacob-Israël.

Hoofdstuk een: De Joden zijn niet Israël!

Wat is het eigenlijke doel van de Joden? Het is zeker niet welwillend en vreedzaam, want hun uitingen en daden bewijzen het tegendeel. Wat is dan hun doel?

“De twee internationales van Financiën en Revolutie… zijn de twee fronten van de Joodse Internationale. Er is een Joodse samenzwering tegen alle naties.” (Rene Groos, Le Nouveau Mercure, Parijs, mei 1927)

De Schrift is heel duidelijk over een duivelse samenzwering om de weg naar vrede te vernietigen en de mensheid tot slaaf te maken.

“En de Heer zei tot mij: Er is een samenzwering gevonden onder de mannen van Juda en onder de inwoners van Jeruzalem. ” (Jeremia 11:9)

Dit hele programma van kwaad zou al lang geleden duidelijk zijn erkend door christelijke mannen en vrouwen, ware het niet dat de vakkundig voorbereide, bedrieglijke leringen van degenen die er materieel alles bij hadden te winnen, daardoor de feiten met betrekking tot de identiteit van het ras van het Boek hebben vervalst. en toegewezen aan de Joden de beloften en zegeningen die behoren tot het Huis van Israël.

“Natuurlijk heb je een hekel aan ons. Het heeft geen zin om me te vertellen dat je dat niet doet. Dus laten we geen tijd verspillen aan ontkenningen en alibi’s… We begrijpen elkaar perfect. Ik neem het je niet kwalijk.. Wij zijn de koppige mensen die het christendom nooit hebben aanvaard, en wij zijn de criminele mensen die de stichter ervan hebben gekruisigd… uw… tegenstrijdige beschuldigingen tegen ons zijn geen vlek op de zwartheid van onze bewezen historische overtreding . van het aanwakkeren van de revolutie in Moskou. Stel dat we de aanklacht erkennen. Hoe zit het dan?…

U maakt veel lawaai en woede over de ongepaste Joodse invloed in uw theaters en filmpaleizen. Zeer goed; toegegeven, uw klacht is gegrond. Maar wat is dat vergeleken met onze onthutsende invloed in uw kerken , uw scholen, uw wetten en uw regering, en de gedachten die u elke dag denkt? ‘ De Protocollen van de Wijzen van Zion ‘ waaruit blijkt dat we plannen hadden om de late Wereldoorlog te veroorzaken.

Je gelooft dat boek. Oké… We zullen elk woord ervan onderschrijven. Het is echt en authentiek . Maar wat is dat behalve de onbetwistbare historische samenzwering die we hebben uitgevoerd, die we nooit hebben ontkend omdat u nooit de moed had om ons ervan te beschuldigen, en waarvan het volledige verslag voor iedereen beschikbaar is om te lezen? Als u het echt meent als u over Joodse samenzweringen spreekt, mag ik dan niet uw aandacht vestigen op een onderwerp dat de moeite waard is om over te praten? Wat voor zin heeft het om woorden te verspillen aan de vermeende controle van uw publieke opinie door Joodse financiers, krantenbezitters en filmmagnaten, terwijl u ons net zo goed terecht kunt beschuldigen van de bewezen controle over uw hele beschaving… waardeer de echte diepte van onze schuld.

Wij zijn indringers. Wij zijn stoorzenders. We zijn ondermijners. We hebben jullie natuurlijke wereld, jullie idealen, jullie lot ingenomen en er een ravage aan aangericht. We hebben niet alleen aan de onderkant van de laatste grote oorlog gestaan, maar van bijna al uw oorlogen, niet alleen van de Russische maar van bijna elke andere grote revolutie in uw geschiedenis.

We hebben onenigheid en verwarring en frustratie in jullie persoonlijke en openbare leven gebracht, we doen het nog steeds. En niemand kan zeggen hoe lang, we zullen ermee doorgaan. Kijk een beetje terug en zie wat er is gebeurd… Terwijl u zich op de heuvels en in de valleien van de natuur bewoog, begon u te speculeren over het wonder en het mysterie van het leven en legde de basis voor natuurwetenschap en filosofie. De jouwe was een nobele, sensuele cultuur, niet geërgerd door de prikkeling van het sociale geweten of door sentimentele vragen over menselijke gelijkheid.

Wie weet wat voor groots en glorieus lot de jouwe zou zijn geweest als we je met rust hadden gelaten. Maar we lieten je niet alleen. We namen je in de hand en haalden de mooie en genereuze structuur die je had opgebouwd neer, en veranderden de hele loop van je geschiedenis. We hebben je veroverd omdat geen enkel imperium van je ooit Afrika of Azië heeft onderworpen… we deden het alleen door de onweerstaanbare macht van onze geest, met ideeën, met propaganda. We hebben van jullie de gewillige en onbewuste dragers gemaakt van onze missie naar de hele wereld, naar de barbaarse rassen van de wereld, naar de talloze ongeboren generaties. Zonder volledig te begrijpen wat we met je deden, werden jullie de agenten van onze raciale traditie. Tot slot; je wilt effectief omgaan met het Joodse probleem. Ze gaan uit om het grote nieuws van Identiteit en het Koninkrijk van Christus te onderwijzen, te verkondigen en te promoten. (Joodse schrijver Marcus Eli Ravage, Century Magazine 2/1928)

Ezechiël erkende ook deze samenzwering van de inwoners van Jeruzalem:

“Bovendien hief de geest mij op en bracht mij naar de oostelijke poort van het huis van de Heer, die naar het oosten kijkt; en zie aan de deur van de poort vijf en twintig mannen… Toen zei hij tot mij: Mensenzoon, deze zijn de mannen die onheil bedenken en slechte raad geven in deze stad [Jeruzalem] … Mensenzoon, uw broeders [Israëlieten], ja uw broeders, de mannen van uw verwanten, en het hele huis van Israël geheel, zijn zij tot wie de inwoners van Jeruzalem hebben gezegd: haal jullie [Israëlieten] ver van de Heer (Ba’al #1167 Strong’s Concordance): Ons wordt dit land in bezit gegeven. ” (Ezechiël 11:15)

Dit zorgde ervoor dat de Joden opschepten:

“Zo zegt de Here God; omdat de vijand tegen u [Israël] heeft gezegd, aha, zelfs de oude hoge plaatsen zijn van ons in bezit: profeteer daarom en zeg: Zo zegt de Here God; omdat zij u [Israël] verwoest hebben en verzwolgen u [Israël] aan alle kanten, opdat u een bezit zou zijn voor de rest van de heidenen, en u wordt opgenomen in de lippen van praters en bent een schande voor het volk.” (Ezechiël 36:2-3)

Dan hebben we bewijs dat Ezechiël over de Joden spreekt:

“Daarom, gij bergen [volken] van Israël, hoort het woord van de Here God; Zo zegt de Here God tot de bergen [volken] en heuvels [kleine volken], tot de rivieren en tot de dalen, tot de verlaten woestenijen , en tot de verlaten steden, die een prooi en spot werden voor de rest van de heidenen die eromheen zijn; Daarom, zo zegt de Here God: Voorwaar, in het vuur van mijn jaloezie heb ik gesproken tegen de rest van de heidenen, en tegen alle Idumea [de Joden, Esau/Edom – Esau is Edom (Genesis 36:8) Edom is in het moderne Jodendom (Joodse Encyclopedie)],die mijn land in hun bezit hebben gesteld met de vreugde van hun hele hart, met hatelijke geesten, om het als een prooi uit te werpen. ” (Ezechiël 36:4-5)

Het resultaat is geweest dat de Jood een geheel verkeerde positie van veronderstelde superioriteit heeft gekregen in het licht van het profetische woord dat hij in feite nooit zal kunnen innemen. Theologen zijn er totaal niet in geslaagd de bewijzen te onderzoeken om te zien of de joden werkelijk recht hebben op de positie die de moderne joods-christelijke kerk hun heeft toegewezen. De veronderstelling dat de Joden tegenwoordig heel Israël zijn, heeft een groot deel van de Bijbel afgesloten voor christelijk begrip.

Bovendien heeft het verreikende resultaten gehad doordat het mensen blind maakte voor de betekenis van de huidige wereldontwikkelingen en het heeft degenen die proberen wereldheerschappij te verwerven materieel bijgestaan ​​door hun subversieve activiteiten te bevorderen. Deze christelijke mildheid met betrekking tot Joodse aspiraties is gebaseerd op de verwachting dat de Joden uiteindelijk in wereldheerschappij zullen komen.

Zo gaan de zionisten, zonder enig schriftuurlijk bewijs om hun beweringen te staven, op weg naar de voltooiing van hun plannen voor wereldheerschappij. Door dit te doen, maken ze wereldrevolutie en oorlog onvermijdelijk, die hun hoogtepunt zullen bereiken in een heerschappij van geweld en bloedvergieten die het huidige tijdperk ten einde zal brengen.

“We zullen een wereldregering hebben, of je het nu leuk vindt of niet. De enige vraag is of die regering zal worden bereikt door verovering of instemming.” (Joodse bankier Paul Warburg, 17 februari 1950, zoals hij getuigde voor de Amerikaanse Senaat)

Het jammere van dit alles is dat de christelijke wereld verantwoordelijk is voor veel van deze geplande chaos, althans in die mate dat ze de Joden hebben verheerlijkt als Gods volk dat is uitverkoren om de wereld te regeren.

In feite verleiden de zionisten de naties van de wereld en ze hebben christelijke mensen overal bedrogen door te geloven dat ze het Israël van God zijn, zodat er geen actief protest wordt gevoerd terwijl ze stoutmoedig hun doel nastreven om wereldheerschappij te krijgen.

Hoofdstuk twee: Zionisme

“De Joden willen … Palestina … omdat Palestina het echte centrum van politieke wereldmacht vormt, het strategische centrum voor wereldcontrole.” (Dr. Nahum Goldman)

Een van de belangrijkste principes van het Amerikaanse buitenlands beleid is de erkenning, aanmoediging en ondersteuning van het zionisme. Dit kan worden gedefinieerd als een joodse nationalistische en politieke beweging die gebaseerd is op een aantal vermeende religieuze of historische motieven die gericht zijn op de vestiging van een volledig joodse staat. Het woord Sion werd in de Bijbel aangeduid als de plaats die bekend stond als de berg Sion. Dit gebied werd door koning David tot hoofdstad van het oude Israël gemaakt.

Het idee van een Joodse staat is niet nieuw. In feite bestaan ​​de tradities om de afzonderlijke Joodse natie te creëren al in de Middeleeuwen, en zelfs eerder. De beweging kreeg echter haar impuls van Theodore Herzl die het zionisme tot een wereldwijde politieke kracht vormde.

Het eerste zionistische congres werd gehouden in Bazel, Zwitserland in 1897. In die tijd werden plannen gemaakt om een ​​huis in Palestina te stichten voor het Joodse volk. Tegen 1914 waren er ongeveer 13.000 Joden in Palestina, ondanks het verzet van de Turkse regering.

Terwijl Turkije tijdens de Eerste Wereldoorlog in oorlog was met Groot-Brittannië, besloten de zionisten hun strategie te verleggen van onderhandelingen met die regering en hun inspanningen te concentreren op het verkrijgen van gunsten van Engeland en de Verenigde Staten. De Balfour-verklaring, geschreven door Arthur Balfour [toen de Britse minister van Buitenlandse Zaken] aan Lord Rothschild op 2 november 1917, verklaarde dat,

“Zijne Majesteits Regering is positief over de vestiging in Palestina van een nationaal tehuis voor het Joodse volk, en zal al het mogelijke doen om de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken, waarbij het duidelijk is dat er niets zal worden gedaan dat de burgerlijke en religieuze rechten van bestaande niet-joodse gemeenschappen in Palestina, of de rechten en politieke status die joden in enig ander land genieten.” (Encyclopedia Britannica, XXIII, p. 977)

De Balfour-verklaring wordt beschouwd als de juridische basis voor de staat Israël. Nadat de verklaring was afgegeven, kwam de Joodse opinie op de been in de Verenigde Staten, waar hun propagandamachine op volle toeren draaide, en over de hele wereld. Sinds die tijd hebben zowel Engeland als Amerika volledig samengewerkt met de zionisten om van dit doel een nu erkende realiteit te maken.

“Israël heeft de oorlog [WO I] gewonnen; we hebben het gehaald; we gedijen erop; we hebben ervan geprofiteerd. Het was onze ultieme wraak op het christendom .” (De Joodse ambassadeur van Oostenrijk naar Londen, graaf Mensdorf, 1918)

In 1942 eiste een zionistische conferentie in New York de oprichting van een geheel Joodse staat in Palestina en drong aan op onbeperkte immigratie, ondanks protesten van de Arabieren. De Joodse bevolking was in dat gebied voortdurend toegenomen en tegen 1935 werd ze geschat op ongeveer 300.000, met 500 vierkante mijl onder hun controle.

Het is ronduit absurd om te veronderstellen dat de duizenden immigranten die zo’n klein gebied binnenstroomden, dat al meer dan duizend jaar door de Arabieren was bezet, geen conflict zouden veroorzaken. Het heeft conflicten en oorlog veroorzaakt. En het kan heel goed zijn dat het bestaan ​​van de staat Israël daadwerkelijk een van de belangrijkste oorzaken van een derde wereldoorlog zal zijn. Dat de zionisten een belangrijke rol hebben gespeeld bij het voortstuwen van de Verenigde Staten in zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog, Korea en Vietnam, wordt nu algemeen erkend in goed geïnformeerde kringen.

De deelname van de Verenigde Staten aan de Eerste Wereldoorlog was grotendeels tot stand gekomen door medeweten op het allerhoogste niveau. De zionist Louis Brandeis, de adviseur van president Wilson, vertegenwoordigde de belangen van dit minderheidsblok. Hij slaagde erin president Wilson ervan te overtuigen dat de belangen van de Verenigde Staten gediend zouden zijn door deze natie in die nutteloze en gekunstelde oorlog te verstrikken. (De Bilderberger Group wordt beschouwd als slechts twee rangen verwijderd van de top van de geheime regering die de wereld regeert. Boven de Bilderbergers bevinden zich twee niveaus van internationaal zionisme.” [Washington Observer Newsletter, Torrence, Californië, 15 mei 1971] )

De Verenigde Staten verklaarden op 6 april 1917 Duitsland de oorlog, een paar dagen nadat president Wilson beide huizen van het Congres had toegesproken en had gesmeekt om de oorlog aan Duitsland te verklaren. Het zinken van de SS Sussex en de Lusitania door een Duitse onderzeeër werd gebruikt als excuus om deze natie in dat bloedige conflict te lokken. Later werd ontdekt dat de SS Sussex niet was gezonken {het was ten onrechte voorgesteld als gezonken door de zionistische propagandamachine en zijn controle over de nieuwsmedia}, en dat het hele ding een hoax was .

Ook de Lusitania was het schip van een oorlogvoerende natie die in oorlog was met Duitsland. Amerikanen hadden niets te zoeken aan boord van zo’n schip. De Duitse regering had zelfs berichten in Amerikaanse kranten gepubliceerd waarin de Amerikanen werden herinnerd aan de mogelijke gevaren van reizen op schepen die oorlogssmokkel zouden kunnen vervoeren.

Waar waren onze onbevooroordeelde, feitelijke kranten toen deze gebeurtenissen werden gemeld? Maar onze betrokkenheid bij die oorlog bevorderde de plannen van de zionisten met betrekking tot Palestina. Dus het congres verklaarde gehoorzaam de oorlog.

De zionistische plannen voor wereldheerschappij gingen vooruit. Op 14 mei 1948 werden de Britten uit Palestina verdreven en namen de zionistische joden een groot deel van het gebied over en riepen het uit tot een joodse staat, die ze Israël noemden (een beweging die bedoeld was om, en enige geldigheid zou geven aan hun claim op Palestina; een beweging die christenen zou misleiden om ten onrechte te geloven dat zij het uitverkoren volk van God waren dat naar huis terugkeerde.

Zo krijgen ze steun voor hun diefstal van een land}. Deze inbeslagname was gebaseerd op het magere idee dat Palestina de ‘geboorteplaats van het Joodse volk’ was, en dat idee zou zijn overgenomen uit bijbelse en historische archieven.

Er is nog een ander aspect aan de zionistische kwestie dat zelden wordt overwogen. Als dit als een religieuze beweging moet worden beschouwd, zou het dan niet in strijd zijn met de doctrine van scheiding van kerk en staat als onze regering elke groep zou helpen om hun religieuze ambities te realiseren met politieke, economische en militaire middelen?

Het is op deze twijfelachtige basis dat onze wereld nu op de rand van de Derde Wereldoorlog staat. Is het bestaan ​​van een kleine, economisch onzekere natie van zo’n 4 miljoen mensen het risico van een nucleaire oorlog waard, vooral wanneer het een aanval op de Verenigde Staten zou kunnen inhouden die meer dan vijftig of zestig miljoen mensen of meer zou kunnen vernietigen?

Noch is de staat Israël het economische wonder dat het wordt voorgesteld te zijn. Het is grotendeels gefinancierd met hulp van de regering van de Verenigde Staten, van Joodse groepen, obligaties, Duitse naoorlogse herstelbetalingen en zware financiering van de Rothschild Banking-huizen. (Encyclopedia Britannica, Deel XXIII)

In 1963 voerde de United States Foreign Relations Committee een onderzoek uit naar de fondsen die het zionistisch-Israëlische complex in de Verenigde Staten had ingezameld. Senator J. William Fulbright was de voorzitter. Uit de hoorzittingen bleek dat tussen de vijfendertig en veertig procent van het inkomen van Israël afkomstig is uit de Verenigde Staten. Tegenwoordig is het veel hoger. Een van de meest actieve fondsenwervende organisaties voor de zionisten is de American Zionist Council. Deze organisatie is min of meer een overkoepelende organisatie die bestaat uit:

  1. De Amerikaans-Joodse Liga voor Israël;
  2. B’nai Sion;

3) Hadassah Zionistische Vrouwenorganisatie van Amerika;

4). religieuze zionisten van Amerika;

5). Arbeidszionistische beweging;

6). Progressieve Zionistische Liga-Hashomer Hatzair;

7). Verenigde Labour Zionistische Partij;

8). Verenigde zionistisch-revisionisten van Amerika;

9). Zionistische Organisatie van Amerika.

En honderden anderen die namen hebben die hun ware doel verhullen. Bijna dagelijks worden er nieuwe organisaties opgericht om hun aantrekkingskracht van goedgelovige Amerikanen te vergroten. Om deze beweging objectief te analyseren, moeten we bedenken dat het Joodse volk zelf oorspronkelijk door een paar fanatieke fanaten verkocht moest worden aan het idee van het zionisme, en het is voortdurend op de schop genomen door een zeer gepolijste en zwaar gefinancierde propagandacampagne om de Joodse bevolking te oriënteren op voortdurende financiële steun van Israël.

Waarschijnlijk is de vorming van multi-pro-zionistische organisaties het gebruik van de oude truc om een ​​minderheidsbeweging een brede basisaanhang te laten lijken. En wanneer ze de steun dreigen te verliezen van een groot aantal Joden in de Verenigde Staten en elders, zullen ze via de ADL en de B’nai B’rith eropuit sturen om enkele begraafplaatsen te ontheiligen en enkele hakenkruizen op enkele synagogen te schilderen , breek in en vernietig een deel van hun bezittingen.

Wanneer alle propaganda van de zionistische beweging wordt ontdaan, zal het worden ontmaskerd als slechts een nieuwe politieke machtsstrijd die religieuze, etnische, historische en emotionele argumenten gebruikt om mensen te verleiden haar te steunen. De ware doelen van de zionistische beweging kunnen waarschijnlijk het best worden samengevat in de woorden van Dr. Nahum Goldman, voormalig president van het World Jewish Congress:

“De Joden hadden misschien Oeganda, Madagaskar en andere plaatsen gehad voor de vestiging van een Joods vaderland, maar ze willen absoluut niets behalve Palestina: niet omdat het water van de Dode Zee door verdamping vijf biljoen dollar aan metaloïden en metaalpoeder kan produceren; niet omdat de ondergrond van Palestina bevat twintig keer meer aardolie dan alle gecombineerde reserves van de twee Amerika ’s {dit is sindsdien een leugen gebleken}; maar omdat Palestina het kruispunt is van Europa, Azië en Afrika, omdat Palestina de echte centrum van politieke wereldmacht, het strategische centrum voor wereldcontrole.”

Aangezien de doeleinden van het zionisme vijandig staan ​​tegenover het welzijn van de overgrote meerderheid van de Amerikanen {inclusief de joden}, moet het worden gebrandmerkt als een subversieve beweging. Daarom moeten onze regering en haar leiders stoppen het mogelijke voortbestaan ​​van onze natie in gevaar te brengen door hulp en troost te blijven bieden aan degenen die openlijk hun vijandigheid jegens onze natie hebben aangekondigd.

Het zionisme vertegenwoordigt niet de mening van alle joden, of zelfs de meerderheid van hen, zoals de American Council for Judaism onthult. Dit is een organisatie van zeer gerespecteerde Joodse leiders die uitgesproken zijn in hun verzet tegen het zionisme. Andere prominente Joodse leiders hebben ook de toorn van de zionisten getrotseerd om zich tegen hun doelen te verzetten. Beschouw de volgende uitspraken van enkele van deze mensen:

“Zionisten en hun medereizigers spreken niet namens het Joodse volk: inderdaad, de zionistische samenzwering tegen de Joodse traditie en wet maakt het Zionisme – en al zijn activiteiten en entiteiten – de aartsvijand van het Joodse volk van vandaag.” (Netureu Karta, Brooklyn Chapter, Rabbi D. Kohn. Zoals geadverteerd in de New York Times, 29 januari 1970, p. 101)

Washington, DC, was het toneel van een ongekende rechtszaak (1973) waarin Saul E. Joftes, voormalig secretaris-generaal van de Internationale Raad van B’nai B’rith, aanklaagt wegens smaad. Joftes maakt bezwaar tegen de “zionisering van Amerikaans-Joodse organisaties en ze volledig ondergeschikt te maken aan de zionistische organisatie van de buitenaardse wereld.”

“Joden zijn altijd het slachtoffer geweest van hun leiders. Deze leiders vormden het Sanhedrin in de tijd van Jezus, net zoals ze dat nu doen. Ze werken via het zionisme, maar de kracht die hen bij elkaar houdt is rijkdom. Joden worden in Palestina naar de slachtbank geleid om te beschermen de rijkdom van hun leiders hier.” (Henry H. Klien, (1947) prominente joodse advocaat)

Waarschijnlijk de meest prominente Jood die het zionisme openlijk verwierp, was Henry Morgenthau Sr., die een boek schreef “All in a Life Time”.

In dit boek zei de heer Morgenthau:

“Zionisme is de meest verbazingwekkende drogreden in de Joodse geschiedenis… Zionisme is gebaseerd op een letterlijke aanvaarding van de beloften aan de Joden door hun profeten in het Oude Testament dat Zion aan hen zou worden hersteld.”

Hij voegde er verder aan toe; de profeten spraken symbolisch, en alleen met ‘geestelijke betekenis’. Het geachte Henry Morgenthau, Sr., moet niet worden verward met zijn zoon, Henry Morgenthau, Jr., minister van Financiën tijdens de Tweede Wereldoorlog, die;

“beval dat Amerikaanse platen voor het drukken van bezettingsmarkeringen naar de Sovjet-Unie moesten worden gestuurd, zodat de Russen er het gebruik van konden maken dat ze wilden… Deze bankbiljetten gedrukt voor het Rode Leger moesten allemaal worden ingewisseld door de Amerikaanse belastingbetalers. ” (The New Unhappy Lords, AK Chesterton, p. 56)

Het is interessant om op te merken dat slechts elf minuten na de zionistische verklaring van de Palestijnse deling en onafhankelijkheid op 14 mei 1948, president Truman Israël erkende als een onafhankelijke Joodse staat. Moeten we aannemen dat dit niet het gevolg was van eerdere afspraken?

President Truman zei bij het verdedigen van deze actie van onmiddellijke erkenning tegenover topambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade:

“Het spijt me heren, maar ik moet verantwoording afleggen aan honderdduizenden die verlangen naar het succes van het zionisme. Ik heb geen honderdduizenden Arabieren onder mijn kiezers.”

Deze acties zijn niet in overeenstemming met de belangen van het Amerikaanse volk en moeten door alle mensen van goede wil worden veroordeeld. Zeker, degenen die oprecht naar vrede verlangen, mogen de veiligheid van meer dan 250 miljoen mensen niet op het spel zetten voor de politieke ambities van minder dan drie miljoen.

Vooral nu een zwaarbewapend Rusland omgord staat en klaar staat om bevriend te raken met de Arabieren, terwijl een ontwapende en verzwakte Verenigde Staten misschien gedwongen worden om een ​​nieuwe oorlog in te gaan die door dezelfde cynische manoeuvre is opgezet. Waar zijn de demonstranten die zo hard hebben geschreeuwd om vrede? Helaas zijn de hard-core leiders van deze groepen niet degenen die vrede zoeken.

Ze streven naar overgave van de Verenigde Staten aan de mondiale regeringstroepen van het kapitalistisch-zionistisch-socialistische kartel die gezamenlijk samenwerken voor de vernietiging van de soevereiniteit en economische superioriteit van deze eens zo grote natie. als degenen die voor vrede marcheren en het symbool ervan dragen oprecht zijn, laat hen dan een middel voorstellen om de crisis in het Midden-Oosten zonder oorlog op te lossen.

De Verenigde Staten moeten beginnen haar eigen belang te erkennen en geen enkele natie of groep te steunen in politieke, imperiumopbouwende acties. We moeten ook niet doorgaan met het rampzalige beleid om de wereld te controleren.

Als we sterk en ongebonden waren gebleven, zouden we niet verwikkeld zijn geraakt in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, noch in de pan-globale kolonisatieplannen van Korea en Vietnam van de menigte van de wereldregering. Israël is nu goed bewapend met conventionele en atoomwapens die ze uit Amerika hebben gestolen.

Geïnformeerde historici zijn op de hoogte van de manoeuvres die gepaard gingen met de diplomatieke pogingen om de Verenigde Staten in de Tweede Wereldoorlog te verwikkelen.

Bepaalde machtige belangen wilden niet dat het probleem van de Duitse Poolse Danzig Corridor in der minne werd opgelost. Duitsland en Polen hadden overeenstemming bereikt over het probleem, maar voordat het werd ondertekend, brak Polen de onderhandelingen af.

Op 25 augustus 1939 tekende Polen plotseling een verdrag met Groot-Brittannië waarin laatstgenoemde ermee instemde Polen militaire bijstand te verlenen als Polen zou worden aangevallen door Duitsland. Groot-Brittannië wist blijkbaar dat Duitse troepen de Danzig Corridor zouden binnentrekken zonder een overeenkomst met Polen. Meer verraad op hoge plaatsen.

En dat was het begin van de Tweede Wereldoorlog. Rusland viel Polen binnen op hetzelfde moment als Duitsland, maar Engeland en Frankrijk verklaarden Rusland niet de oorlog. Daarom is het heel duidelijk dat de oorlog was bedacht door degenen die achter de schermen werkten.

President Roosevelt wilde de Verenigde Staten in deze oorlog manoeuvreren, maar realiseerde zich dat de publieke opinie tegen was. Daarom was hij van plan een meer rotondemethode te gebruiken. Duitsland en Japan hadden een verdrag van wederzijdse verdediging dat inhield dat als een van beide door een derde macht zou worden aangevallen, de aanvallende macht automatisch met beide in oorlog zou zijn.

Dus, nadat Japan was uitgelokt om Pearl Harbor aan te vallen , verklaarden de Verenigde Staten onmiddellijk de oorlog aan Japan {en waren automatisch in oorlog met Duitsland}. De minister van Defensie van president Roosevelt, Henry L. Stimson, schreef in zijn dagboek van 25 november 1941, twee weken voor de Japanse aanval op Pearl Harbor, dat president Roosevelt tijdens een kabinetsvergadering onthulde dat hij in oorlog wilde zijn tegen Japan, maar dat hij wilde niet dat het “lijkt alsof de Verenigde Staten het eerste schot hebben afgevuurd”.

Op dat moment leverden de Verenigde Staten staalschroot en olie aan Japan tijdens hun oorlog met China. President Roosevelt vertelde Japan voorafgaand aan de aanval dat ze deze producten niet meer konden kopen. Zonder hen zou Japan die oorlog niet kunnen voortzetten.

Minister Stimson vermeldde ook in zijn dagboek dat president Roosevelt twee weken voor Pearl Harbor aan de kabinetsleden had verteld dat Japan van plan was aan te vallen.

Het is nu algemeen bekend dat de Amerikaanse inlichtingendienst de Japanse code had ontcijferd, en ondanks hun pogingen om het topcommando in Washington op de hoogte te stellen, werd de zaak genegeerd. En zo brak er weer een wereldoorlog uit. Nog een succesverhaal van zionistische subversie. (Back Door to War, Charles Callan Tansill, Professor of Diplomatic History, Georgetown University, gepubliceerd door Henry Regnery, Chicago, in 1952, en onthult veel geauthenticeerde feiten over die oorlog die over het algemeen niet bekend zijn bij het publiek)

Veel van de vijandigheid die Duitsers tegen het Joodse volk koesterden, kwam niet zozeer voort uit religieuze of “raciale” redenen, maar vanwege de activiteiten van een klein percentage van hun aantal, de zionisten, die de VS op de de kant van de geallieerden. Duitsland was toen een zwaar verslagen en door armoede geteisterd land.

Samuel Landman, secretaris van de Wereld Zionistische Organisatie gedurende de jaren 1917 tot 1922, schreef in “Groot-Brittannië, de Joden en Palestina” :

“Het feit dat het de Joodse hulp was die de Verenigde Staten aan de kant van de geallieerden in de oorlog bracht, heeft sindsdien in Duitsland – vooral de nazi-geesten – een knauw gekregen, en heeft in niet geringe mate bijgedragen aan de bekendheid die antisemitisme inneemt in de nazi-programma.”

Voordat het Duitse volk te zwaar wordt bekritiseerd, moeten we bedenken dat de zionisten over het algemeen verantwoordelijk waren voor de tragische gebeurtenissen die de Duitse natie voor en na de Eerste Wereldoorlog overkwamen.

Een andere factor die de Duitsers irriteerde, was de minachtende houding van sommige Joodse leiders die erop uit waren een eeuwige oorlog in stand te houden. Deze houding wordt weerspiegeld in de verklaring van de heer Samuel Untermeyer, voorzitter van de World Jewish Economic Federation op een conferentie over het wereldjodendom in 1933.

De heer Untermeyer had de “Internationale Boycotconferentie” georganiseerd die in juli 1933 in Amsterdam werd gehouden. Bij zijn terugkeer naar de Verenigde Staten van deze conferentie riep de heer Untermeyer op tot:

“Een verklaring van een heilige oorlog (tegen Duitsland) … een oorlog die onophoudelijk moet worden gevoerd … de Joden zijn de aristocraten van de wereld … boycot is ons enige echt effectieve wapen … hun zintuigen door hun exporthandel te vernietigen waarvan hun bestaan ​​afhangt … je moet weigeren om te gaan met een handelaar of winkelier die in Duitsland gemaakte goederen verkoopt … we zullen de laatste nagel in de kist slaan…” ( The New York Times, 7 augustus 1933, publiceerde de tekst van deze “heilige oorlog”-toespraak tegen Duitsland)

Deze verklaringen en acties zijn nauwelijks bedoeld om sympathie of vriendschap op te wekken van mensen, vooral niet van degenen die werden opgeroepen hun leven, families en eigendommen op te offeren in een oorlog die niet alleen resulteerde in een rampzalige nederlaag, maar ook in een voortdurende geplande nederlaag.

Telkens wanneer een Amerikaan of een Filipijn viel in Bataan of Corregidor of op een andere van de nu historische plekken waar MacArthurs mannen hun opmerkelijke strijd leverden, hadden hun overlevenden naar waarheid kunnen zeggen: ‘De echte reden dat die jongen zijn dood tegemoet ging, was omdat Hitlers antisemitische beweging in Duitsland slaagde.'” (The American Hebrew, 24 juli 1942)

De harde hand van de internationale financiën blijkt uit de opmerkingen van generaal Douglas MacArthur bij zijn commentaar op de gevolgen van het Verdrag van Versailles. Hij beschouwde de vruchten van deze beraadslagingen als ‘meer als een verdrag van eeuwige oorlog dan van eeuwige vrede’.

Ook David-Lloyd George zei dit over de conferentie:

“De internationale bankiers dicteerden de herstelbetalingen… Ze vaardigden het bevel uit met de heerschappij van absolute monarchen die wisten dat er geen beroep mogelijk was tegen hun beslissingen.”

Politiek zionisme is nog steeds een belangrijke factor in het binnenlandse en buitenlandse beleid van onze natie. De meeste van onze nationale leiders zijn zo onderdanig aan de grillen van de zionisten dat sommige waarnemers hebben opgemerkt dat de Verenigde Staten door de imperiumbouwers, die nu klaar staan ​​om ons te vernietigen, tot een koloniale status zijn teruggebracht. Maar geen enkel facet van de samenzwering had zulke wereldwijde rampen in zijn eentje kunnen bewerkstelligen.

Het vergde de medewerking van vele groepen, waaronder de geldpool, die werkten vanuit hun bevoorrechte en machtsposities binnen de grote regeringen, de verschillende geheime sektegroepen en de diverse politieke collectivisten die al generaties lang de horizon bestrijken. Deze hele bovenbouw is afgestemd om de eens vrije wereld in de gruwel van een Orwelliaanse dictatuur in 1984 te drukken.

“We ontkennen niet en we zijn niet bang om te bekennen, deze oorlog is onze oorlog en die wordt gevoerd voor de bevrijding van het Jodendom… Sterker dan alle fronten samen is ons front, dat van het Jodendom. We geven dit niet alleen oorlog onze financiële steun waarop de hele oorlogsproductie is gebaseerd. We bieden niet alleen onze volledige propagandakracht, de morele energie die deze oorlog gaande houdt. De garantie voor de overwinning is voornamelijk gebaseerd op het verzwakken van de vijandelijke troepen, op het vernietigen ervan in hun eigen land, binnen het verzet. En wij zijn de Trojaanse paarden in het fort van de vijand. Duizenden Joden in Europa vormen de belangrijkste factor in de vernietiging van onze vijand. Daar is ons front een feit en het meest waardevolle hulpmiddel voor de overwinning .”(Chaim Weizmann, voorzitter van het Joodse Wereldcongres, in een toespraak op 3 december 1942 in New York City)

Als de wereld verwacht te genieten van vrede, welvaart en maximale vrijheid, is het noodzakelijk om de krachten te begrijpen die onze wereld op de rand van chaos hebben gebracht. Laten we deze verschijnselen onderzoeken in het licht van rede en logica. Vijandigheid jegens een groep of mensen zal het probleem niet oplossen.

In feite zijn de concepten van klassenhaat en klassenstrijd van het marxisme verantwoordelijk voor veel van de huidige ellende in de wereld. Maar we mogen nooit meer toestaan ​​dat een politieke, etnische of religieuze factie onze regering onder druk zet tot acties die duidelijk in strijd zijn met de belangen van onze natie.

We moeten ook begrijpen dat de kunst van propaganda en het conditioneren van het denken van de bevolking een wetenschappelijke en geavanceerde kunst van moderne oorlogsvoering is, veel gevaarlijker dan welke militaire dreiging dan ook. Helaas zijn maar weinig mensen op de hoogte van deze methode en het type verraderlijke aanval. Eenmaal erkend, zullen deze aanvallen op onze psyche niet zo moeilijk te bestrijden zijn.

“De strijd tegen Duitsland wordt nu al maandenlang gevoerd door elke Joodse gemeenschap, op elke conferentie, in alle vakbonden en door elke Jood in de wereld. Er zijn redenen om aan te nemen dat ons aandeel in deze strijd van algemeen belang is. We zullen een geestelijke en materiële oorlog van de hele wereld tegen Duitsland beginnen. Duitsland streeft ernaar opnieuw een grote natie te worden en zowel haar verloren gebieden als haar koloniën terug te winnen. Maar onze Joodse belangen vragen om de volledige vernietiging van Duitsland. ..” (Valadimir Jabotinsky, in Mascha Rjetsch, januari 1934)

Voordat we de politieke opportunisten en fanatici toestaan ​​om de Derde Wereldoorlog te ontketenen, met de waarschijnlijke nasleep van een verkoolde aarde verstoken van menselijk leven, laten we eens kijken naar enkele van de voorstellen die de Derde Wereldoorlog kunnen ontketenen. In lijn met hun minachting voor andere mensen, hebben de joden eeuwenlang geprobeerd door christenen opgebouwde instellingen belachelijk te maken, te ondermijnen of te infiltreren.

Met betrekking tot de revolutionaire activiteiten van 1907 in Rusland zei de heer William E. Curtis in een artikel getiteld “De revolutie in Rusland” het volgende:

“…de revolutionaire leiders behoren bijna allemaal tot het Joodse ras… De regering heeft meer geleden onder dit ras dan onder al haar andere onderdanen samen. Telkens wanneer een wanhopige daad wordt begaan, wordt deze altijd door een Jood gedaan; en er is nauwelijks één trouw lid van dat ras in het hele rijk.” (De revolutie in Rusland, William E. Curtis, The National Geographic Magazine, mei 1907)

Toegegeven, dat was in 1907. Maar zijn deze dingen veranderd? Kijk eens naar de opmerking van Dr. Nahum Goldman van het World Jewish Congress, toen hij in april 1969 Winnipeg bezocht:

“Antisemitisme en vervolging hebben in het verleden joden over de hele wereld in geest verenigd; nu sterven deze. Ze hebben een uitdaging nodig. Op dit moment is er een grote desintegratie van de cultuur onder de joden. We moeten deze jonge mensen iets geven. ” (Winnipeg Free Press, 16 april 1969)

Blijkbaar roept de goede dokter op tot iets dat antisemitisme zal doen herleven. Zou ‘antisemitisme’ opzettelijk nieuw leven worden ingeblazen door een paar samenzweerders binnen de Joodse gemeenschap? Ja, dat is er en er zijn vele malen ontdekt dat joden begraafplaatsen en synagogen ontheiligden. Hoe kunnen rationele mensen dergelijk gedrag en dergelijke opmerkingen door de vingers zien? Zelfs het woord antisemitisme is niet helemaal correct.

Er zijn veel Semitische mensen, waaronder de Arabieren, Egyptenaren, Armeniërs en Joden. “The World Book Encyclopedia,” laat elke verwijzing naar de Joden weg, maar onder het woord Semiet staat:

“Semieten… Semieten zijn degenen die Semitische talen spreken. In die zin waren de oude Hebreeën, Assyriërs, Feniciërs en Cartagijnen Semieten. De Arabieren en sommige Ethiopiërs zijn moderne Semitisch sprekende mensen. Moderne joden worden vaak Semieten genoemd, maar dit naam is alleen van toepassing op degenen die de Hebreeuwse taal gebruiken. De joden waren ooit een subtype van het mediterrane ras, maar ze hebben zich vermengd met andere volkeren totdat de naam ‘jood’ alle raciale betekenis heeft verloren. “

Al deze groepen op één hoop gooien onder de brede term antisemitisch is een andere propagandatruc die als zodanig moet worden erkend. Mensen mogen niet aardig of niet aardig gevonden worden omdat ze tot een bepaalde raciale, etnische, culturele of religieuze groep behoren. Ze zouden als individuen moeten worden geaccepteerd – en als de sekteleden en fanatici binnen alle groepen dit zouden beseffen, zouden veel van de problemen van onze wereld beginnen te verdwijnen.

We zien nu dat veel Joden zich losmaken van hun traditionele overtuigingen en velen beschouwen zichzelf als atheïsten. Moeten we alle Joden veroordelen vanwege de acties van een fanatiek paar? Natuurlijk niet. We moeten niet vergeten dat de tactieken van de geheime sekteleden binnen Joodse groepen niet anders zijn dan die van de anderen.

De cultistische minderheid indoctrineert de mensen {en vooral de kinderen} met het idee dat ze gescheiden moeten leven binnen een natie en de wetten en cultuur ervan niet moeten accepteren. Dit is misschien een van de redenen waarom veel jonge Joodse mensen betrokken raken bij revolutionaire activiteiten. Het idee van Gods Uitverkorenen is een van de mythen die de fanatieke minderheid in stand heeft gehouden en die eeuwen van disharmonie onder de mensen heeft veroorzaakt. Dergelijke noties zouden naar de as van de geschiedenis moeten worden verwezen.

We hebben allemaal de nazi’s veroordeeld voor hun doctrines. Dus moeten we de zionisten veroordelen voor het arrogant degraderen van alle andere rassen en groepen naar het tweede of derde niveau. Een peiling die een paar jaar geleden in Israël werd gehouden over de religieuze opvattingen van zijn inwoners.

Het onthulde dat ongeveer negentig procent beweerde atheïst te zijn, en slechts drie procent geloofde in het traditionele orthodoxe jodendom. De tegenstrijdigheid in een atheïst die gelooft in een theorie als “God’s Chosen” zou overduidelijk moeten zijn.

Eeuwenlang heeft de samenzweerderige minderheid binnen de Joodse gemeenschap hun volk voor de gek gehouden. Ze zijn zelfs verantwoordelijk geweest voor vele vervolgingen en pogroms tegen hun eigen groep.

Hoe kunnen verstandige mensen waar dan ook zulk bedrieglijk en immoreel leiderschap volgen? Achter veel van deze criminele activiteiten vindt men altijd de harde hand van de internationale financiën die aan geen mens, God of natie trouw is.

“De Internationale Bankiers werden beschuldigd van het financieren van het Internationale Jodendom om hun plannen voor een Internationale Dictatuur uit te voeren… Het ware beeld van hun volslagen meedogenloosheid wordt gezien wanneer wordt opgemerkt dat Stalin {die een halfbloed Jood was, maar werd aan de wereld voorgesteld als een heiden}… werd gekozen door de internationale geldschieters, en dat hij, op hun instructies, Trotski uit de weg schoof en overging tot het liquideren van honderdduizenden Russische Joden in de zuiveringen die hem aan de macht brachten, na Lenins dood. Dit zou moeten bewijzen aan oprechte, maar misleide mensen overal, dat de Internationale Bankiers, en hun zorgvuldig geselecteerde agenten en vrienden, de MASSA’S van de mensen van welk ras, kleur of geloof dan ook niet beschouwen als andere dan vervangbare pionnen in het spel . Het is waar dat veel Joden communisten werden, en volgelingen van Karl Marx … Maar zij werden, net als vele heidenen, misleid.” (Pawns in the Game, William Guy Carr, p. 45)

Als de wereld van totale vernietiging moet worden gered, is het absoluut noodzakelijk dat miljoenen mensen de krachten begrijpen die de beschaving al eeuwenlang aan het afbrokkelen zijn. Achter de meeste van onze ellende zit de piramidestructuur van de geheime wereldregering, met geïndoctrineerde dwazen en straatrevolutionairen aan de onderkant. Werkend door de hiërarchie van macht naar de top, vinden we de echte wereldheersers, het IMF {samengesteld uit ’s werelds beste financiers}. Dit zijn de echte VN-mannen . Ze hebben alle moraliteit, loyaliteit, fatsoen, vriendelijkheid, liefde, oprechtheid en elke beschaafde deugd verworpen , hun kwaadaardige rijk, we moeten deze feiten begrijpen en samenwerken met mensen van alle rassen en groepen om de wereld te bevrijden van de dreiging van deze criminele, machtshebbers -gekke fanatici.

Search WillieMartinStudies

20221021 Over ex medewerkers van de mainstream media

van weltschmerz, zie daar links en afbeeldingen

Ex-medewerkers mainstream-media doen boekje open over bewuste censuur en propaganda (documentaire)

MEDIA

Ex-medewerkers mainstream-media doen boekje open over bewuste censuur en propaganda (documentaire)

20/10/2022

Wat ex-medewerkers over ‘de media’ vertellen – Nederlands ondertiteld

In Inside Mainstream: What ex-employees report about the media is journaliste Elsa Mittmannsgruber de omgekochte media op het spoor. ‘Waarom berichten alle toonaangevende media zo eenzijdig?’ ‘Hoe komen de vele hiaten en leugens tot stand?’ ‘Waarom doen de journalisten hieraan mee?’ – zijn vragen die Elsa Mittmannsgruber uit eerste hand beantwoord krijgt, namelijk: door de mediaprofessionals zelf.

‘Waarheidsgetuigen’ van kranten, radio, film en televisie onthullen op exclusieve wijze wat er achter de schermen van de grote mediahuizen gebeurt. Bekende gezichten als Eva Herman, Gerhard Wisnewski en Kornelia Kirchweger, maar ook mensen uit de media-industrie die tot voor kort hebben gezwegen, zoals Martin Hasler, Piera Reich en Senta Auth – komen in deze documentairereeks voor. Wat hen verbindt is dat zij allen klaar zijn met wat zij zien als censuur en bangmakerij omtrent het delen van mening of visie.

Wie deze documentaire ziet, zal nooit meer hetzelfde naar (toonaangevende) media kijken…

(Ed.: Hij is lang maar het is de moeite waard om hem hem helemaal uit te kijken)

lees ook over gekochte journalisten

Deel dit

20221018 Over de gaslighting van de massa

Van Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

(NB. ik deel dit maar ik had toch aarzeling vanwege de verbinding goed en kwaad. Dat gebeurt hier met holocaustontkenners en liegen over vaccins. De verbinding van goed en kwaad gebeurt zeer veel. Mensen die denken dat zij niet lijden onder hersenspoeling zouden beter moeten weten)

De gaslighting van de massa oktober 17, 20223012 14

© cjhopkins.substack.com

Voor studenten van officiële propaganda, mind control, emotionele dwang en andere verraderlijke manipulatietechnieken is de uitrol van het Nieuwe Normaal een goudmijn. Nooit eerder hebben we de toepassing en de effecten van deze krachtige technologieën op zo’n grote schaal in real time kunnen waarnemen, schrijft CJ Hopkins.

In iets meer dan tweeënhalf jaar tijd is onze collectieve “werkelijkheid” radicaal herzien. Onze samenlevingen zijn radicaal geherstructureerd. Miljoenen (waarschijnlijk miljarden) mensen zijn systematisch geconditioneerd om een aantal volslagen belachelijke beweringen te geloven, beweringen die nergens op gebaseerd zijn en die herhaaldelijk zijn weerlegd door alom beschikbaar bewijsmateriaal, maar die niettemin de status van feiten hebben gekregen. Er is een hele fictieve geschiedenis geschreven op basis van die ongegronde en belachelijke beweringen. Dat zal niet gemakkelijk of snel ongedaan worden gemaakt.

Ik ga uw tijd niet verspillen aan het ontkrachten van die beweringen. Ze zijn herhaaldelijk en uitputtend ontkracht. U weet wat ze zijn en u gelooft ze of u gelooft ze niet. Hoe dan ook, ze opnieuw bekijken en ontkrachten zal niets veranderen.

In plaats daarvan wil ik me concentreren op één bijzonder effectieve mind-control technologie, één die tijdens de invoering van het Nieuwe Normaal veel gewicht in de schaal heeft gelegd en ook nu nog veel gewicht in de schaal legt. Ik wil dat doen omdat veel mensen ten onrechte denken dat mind-control ofwel (a) een “complottheorie” is ofwel (b) iets is dat alleen kan worden bereikt met drugs, microgolven, chirurgie, marteling of andere invasieve fysieke middelen. Natuurlijk is er een uitgebreide en goed gedocumenteerde geschiedenis van het gebruik van dergelijke invasieve fysieke technologieën (zie bijvoorbeeld de geschiedenis van het beruchte MKULTRA-programma van de CIA), maar in veel gevallen kan mind-control worden bereikt met veel minder ingewikkelde technieken.

Een van de meest elementaire en effectieve technieken die sektes, totalitaire systemen en individuen met een fascistische persoonlijkheid gebruiken om de geest van mensen te desoriënteren en te controleren, is “gaslighting”. U kent de term waarschijnlijk wel. Zo niet, dan volgen hier enkele definities:

“De manipulatie van een andere persoon om te twijfelen aan zijn waarnemingen, ervaringen of begrip van gebeurtenissen.” American Psychological Association

“Een verraderlijke vorm van manipulatie en psychologische controle. Slachtoffers van gaslighting krijgen opzettelijk en systematisch valse informatie, waardoor ze gaan twijfelen aan wat ze weten dat waar is, vaak over zichzelf. Ze kunnen uiteindelijk gaan twijfelen aan hun geheugen, hun waarneming en zelfs aan hun geestelijke gezondheid.” Psychology Today

“Een vorm van psychologische manipulatie waarbij de misbruiker probeert zelftwijfel en verwarring te zaaien in de geest van het slachtoffer. Gewoonlijk proberen gaslighters macht en controle over de andere persoon te krijgen, door de werkelijkheid te vervormen en hen te dwingen hun eigen oordeel en intuïtie in twijfel te trekken.” Newport Institute

Het belangrijkste doel van gaslighting is om uw slachtoffer te verwarren, te dwingen en emotioneel te manipuleren zodat hij zijn eigen perceptie van de werkelijkheid opgeeft en de nieuwe “werkelijkheid” die u hem oplegt, aanvaardt. Uiteindelijk wilt u hun vermogen om te vertrouwen op hun eigen waarneming, emoties, redeneringen en herinneringen aan historische gebeurtenissen volledig vernietigen, en hen volledig afhankelijk maken van u om hen te vertellen wat echt is en wat er “echt” is gebeurd, enzovoort, en hoe zij zich daarover moeten voelen.

Iedereen die ooit gaslighting heeft meegemaakt in de context van een gewelddadige relatie, of een sekte, of een totalitair systeem, of die heeft gewerkt in een opvangcentrum voor mishandelde vrouwen, kan u vertellen hoe krachtig en destructief dit is. In de meest extreme gevallen worden de slachtoffers van gaslighting volledig ontdaan van hun gevoel van eigenwaarde en geven ze hun individuele autonomie volledig op. Tot de bekendste en meest dramatische voorbeelden behoren de zaak Patty Hearst, de People’s Temple van Jim Jones, de familie Manson en diverse andere sektes, maar de waarheid is dat gaslighting elke dag gebeurt, buiten de schijnwerpers van de media, in talloze persoonlijke en professionele relaties.

Sinds de lente van 2020 zijn we onderworpen aan officiële gaslighting op een ongekende schaal. In zekere zin is de “Apocalyptische Pandemie” PSYOP één grote uitgebreide gaslighting-campagne (bestaande uit talloze individuele gevallen van gaslighting) die de massa’s over de hele wereld wordt aangedaan. De gebeurtenissen van de afgelopen week waren daar weer een voorbeeld van.

Het komt erop neer dat een kaderlid van Pfizer afgelopen maandag voor het Europees Parlement bevestigde dat Pfizer niet wist of zijn Covid-“vaccin” de overdracht van het virus verhinderde voordat het werd aangeprezen als precies datgene wat het in december 2020 aan de massa zou doen. Mensen zagen de video van de directeur die dit toegaf, of hoorden het, en werden boos. Ze twitterden en Facebookden en plaatsten video’s van Pfizer CEO Albert Bourla, Bill Gates, de directeur van het CDC, officiële propagandisten zoals Rachel Maddow, en diverse andere “deskundigen” en “autoriteiten” die schaamteloos tegen het publiek logen, en mensen beloofden dat “vaccinatie” overdracht zou “voorkomen”, “andere mensen zou beschermen tegen besmetting”, “het virus zou stoppen”, enz, leugens) waren de rechtvaardiging voor de systematische segregatie en vervolging van “de ongevaccineerden” en het aanwakkeren van massale fanatieke haat tegen iedereen die het officiële “vaccin”-verhaal en de officiële Nieuwe Normaal-ideologie in twijfel trok, welke haat tot op de dag van vandaag voortduurt.

Het Nieuwe Normaal propaganda-apparaat (d.w.z. de bedrijfsmedia, gezondheids”deskundigen” enz.) reageerde voorspelbaar op het verhaal. Ze negeerden het, in de hoop dat het gewoon zou verdwijnen. Toen dat niet gebeurde, lieten ze de “factcheckers” (d.w.z. gaslighters) komen.

De Associated Press, Reuters, PolitiFact, en andere officiële “gaslighting nieuwsorganen” publiceerden onmiddellijk lange officiële “factchecks” die een tweedejaarsstudent zouden doen blozen. Lees ze en u zult zien wat ik bedoel. Het zijn perfecte voorbeelden van officiële gaslighting, gemaakt om u af te leiden van het punt en u mee te slepen in een discussie over betekenisloze details en definities. Ze klinken precies als holocaustontkenners die pathetisch beweren dat er geen schriftelijk bewijs is dat Hitler opdracht gaf tot de Endlösung … wat niet zo is, maar dat doet er verder niet toe. Natuurlijk gaf Hitler opdracht tot de Endlösung, en natuurlijk logen ze over de “vaccins”.

Het internet staat vol met bewijs van hun leugens … tweets, video’s, artikelen, enzovoort.

Dat maakt gaslighting zo frustrerend voor mensen die denken dat ze te goeder trouw argumenteren over feiten en de waarheid. Maar zo werkt het totalitarisme niet. Wanneer de Nieuwe Normalen herhalen wat de autoriteiten hen vandaag hebben opgedragen (bv. “vertrouw op de wetenschap”, “veilig en effectief”, “niemand heeft ooit beweerd dat ze overdracht zouden voorkomen”), kan het hen niet schelen of het werkelijk waar is, en zelfs niet of het ook maar enigszins logisch is.

Deze gaslighting “factchecks” zijn niet bedoeld om hen ervan te overtuigen dat iets waar of onwaar is. En ze zijn zeker niet bedoeld om ons te overtuigen. Het zijn officiële scripts, discussiepunten en gedachtenondermijnende clichés voor de Nieuwe Normalen om te herhalen, zoals sekteleden mantra’s chanten om hun gedachten af te sluiten en alles te blokkeren wat de “realiteit” van de sekte tegenspreekt of bedreigt.

U kunt hen de werkelijke feiten voorleggen, maar zij zullen u willens en wetens toegrijnzen, ze in uw gezicht ontkennen en u neerbuigend bespotten omdat u “de waarheid niet ziet”.

Maar dit is het lastige van gaslighting.

Om iemand effectief te kunnen belazeren, moet u een gezagspositie bekleden of een andere vorm van macht over hem uitoefenen. Zij moeten iets vitaals van u nodig hebben (bv. levensonderhoud, veiligheid, financiële zekerheid, gemeenschap, carrière, of gewoon liefde). U kunt niet naar een willekeurige vreemdeling op straat lopen en hem gaan belazeren. Ze zullen je in je gezicht uitlachen.

De reden waarom de Nieuwe Normaal-autoriteiten de massa zo effectief hebben kunnen belazeren, is dat de meeste massa’s iets van hen nodig hebben … een baan, voedsel, onderdak, geld, veiligheid, status, hun vrienden, een relatie, of wat dan ook dat ze niet willen riskeren door de machthebbers en hun leugens uit te dagen. Gaslighters, sekteleden en machtswellustelingen weten dit over het algemeen. Dat is waar zij van afhankelijk zijn, uw onwil om te leven zonder wat dan ook. Zij richten zich daarop en dreigen u met het verlies ervan (soms bewust, soms gewoon intuïtief).

Gaslighting werkt niet als u bereid bent op te geven wat de gaslichter u dreigt af te nemen (of u niet langer te geven, al naar gelang het geval), maar u moet bereid zijn het daadwerkelijk te verliezen, want u wordt gestraft als u zich verdedigt, als u uw autonomie en integriteit niet opgeeft en zich schikt naar de “werkelijkheid” van de sekte, of de gewelddadige relatie, of het totalitaire systeem.

Ik heb het Nieuwe Normaal (d.w.z. onze nieuwe “werkelijkheid”) beschreven als gepathologiseerd-totalitarisme, en als een “cultus in het groot, op maatschappelijke schaal”. Ik gebruikte de “Covidische sekte”-analogie omdat elk totalitair systeem in wezen werkt als een sekte, met als belangrijkste verschil dat in totalitaire systemen het machtsevenwicht tussen de sekte en de normale (d.w.z. dominante) samenleving volledig is omgekeerd. De sekte wordt de dominante (d.w.z. “normale”) samenleving en niet-leden worden de “devianten”.

Wij willen onszelf niet zien als ” abnormalen” (want wij zijn niet veranderd, de samenleving wel), en ons instinct is om het etiket te verwerpen, maar dat is precies wat we zijn … abnormalen. Mensen die afwijken van de norm, een nieuwe norm, die wij verwerpen en waartegen wij ons verzetten, maar die desondanks de norm is, en dus zullen wij worden beschouwd en behandeld als abnormalen.

Ik ben zo’n afwijking. Ik heb het gevoel dat u dat ook bent. Gezien de omstandigheden is dat niets om je voor te schamen. Integendeel, we moeten het accepteren en omarmen. Bovenal moeten we duidelijk maken waar we staan in deze nieuwe “realiteit”.

We zijn op weg naar de Nieuwe Normale Winter nr. 3. Ze voeren de officiële propaganda al op, vijzelen de verzonnen “gevallen” op, praten over de herinvoering van maskerplichten, wakkeren massahaat tegen “de ongevaccineerden” aan, enzovoort. De gasrekeningen van de mensen verdubbelen en verdrievoudigen. De wereldkapitalistische heersende klasse omarmt openlijk neonazi’s. Er wordt gesproken over een “beperkte” kernoorlog. Fanatisme, angst en haat zijn er in overvloed. De gaslighting van de massa wordt niet minder. Het neemt toe. De onderdrukking van afwijkende meningen neemt toe. De demonisering van non-conformisme neemt toe. Er worden lijnen getrokken in het zand. U ziet en voelt het net als ik.

Maak duidelijk wat voor u essentieel is. Maak duidelijk wat u bereid bent te verliezen. Blijf afwijkend. Blijf koel. Dit is nog niet voorbij.

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

20221007 Over de wereldwijde covidvaccins doden

Van Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

Deskundige zegt dat Covid-vaccins wereldwijd 700 miljoen mensen zullen doden

oktober 6, 20221330 3

Tijdens een interview met USA Watchdog in juni voorspelde Dr. David Martin dat 700 miljoen mensen wereldwijd zullen sterven als gevolg van de Covid-injecties. Hij baseerde zijn schatting op de visie van de Wereldgezondheidsorganisatie over het “Decennium van de Vaccins” (“DoV”), schrijft Rhoda Wilson.

De DoV-visie van de WHO heeft geleid tot een samenwerking waarbij Bill Gates’ GAVI zitting heeft in de leidinggevende raad. Het Global Vaccine Action Plan (“GVAP”) – goedgekeurd door de 194 lidstaten van de Wereldgezondheidsvergadering in mei 2012 – kwam voort uit de samenwerking. De “leiders” die het GVAP hebben opgesteld zijn de Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI Alliance, UNICEF, United States National Institute of Allergies and Infectious Diseases en de Wereldgezondheidsorganisatie (“WHO”).

Wij hebben eerder een artikel gepubliceerd over het interview van Dr. Martin met USA Watchdog, maar wij vinden het belangrijk om de lezers te herinneren aan de omvang van de geschatte sterfgevallen door het biowapen dat Covid-vaccin wordt genoemd. Het aantal dat zou kunnen sterven als gevolg van Covid-injecties is mogelijk al in 2011 bekendgemaakt toen de WHO haar “decennium van de vaccins” aankondigde. De doelstelling voor het decennium van de vaccinatie was een vermindering van de wereldbevolking met 15%, wat neerkomt op ongeveer 700 miljoen doden.

Sommigen vinden dit aantal doden misschien overdreven, maar Dr. Martin is niet de enige die alarm slaat. Dr. Robert Young schatte in augustus 2021 dat wereldwijd al 500 miljoen mensen gewond waren geraakt, met mogelijk 35 miljoen doden, als gevolg van Covid-injecties. Een jaar later, in augustus 2022, schatte Steve Kirsch het aantal doden door Covid-injecties op 12 miljoen, gebaseerd op een schatting van één dode per 1000 doses – “we doden bijna 10.000 mensen per dag”, schreef hij. In augustus stelde Peter Halligan, door gegevens uit verschillende bronnen samen te voegen, dat wereldwijd maar liefst 20 miljoen mensen zijn overleden aan Covid-injecties, terwijl nog eens 2,2 miljard mensen verwondingen hebben opgelopen – wat betekent dat we nog maar net begonnen zijn.

En tot slot hebben we de psychopaat Bill Gates zelf. In 2009 berichtte The Guardian over de eerste bijeenkomst van de Good Club, de naam voor de kleine wereldwijde elite van miljardair-filantropen, waaronder Bill Gates, George Soros, Warren Buffett, Oprah Winfrey, David Rockefeller en Ted Turner.

“De onderwerpen waren gericht op onderwijs, noodhulp, hervorming van de overheid, de verwachte diepte van de economische crisis en wereldwijde gezondheidskwesties zoals overbevolking en ziekte,” schreef The Guardian.

En hier is een herinnering aan wat Gates het jaar daarop tijdens TedTalks in 2010 zei over zijn visie op “innoveren tot nul”:

“Ten eerste hebben we de bevolking. De wereld telt vandaag 6,8 miljard mensen. Dat worden er ongeveer negen miljard. Als we echt goed werk leveren met nieuwe vaccins, gezondheidszorg en reproductieve gezondheidsdiensten, kunnen we dat aantal misschien met 10 of 15 procent verminderen.” [tijdstempel 04:32]

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Lees ook van truthseeker, zie daar links en afbeeldingen, google translate

Dr. Michael Yeadon: het belangrijkste enkele bericht dat ik ooit heb geschreven

door tts-admin | 4 okt 2022 | 21 reacties

(Van 2e slimste man ter wereld – 3 oktober 202)2 door Dr. Mike Yeadon

Beste allemaal, die zenuwachtig om zich heen kijken en vragen “Wat is er in godsnaam aan de hand?”

Ik hoop dat dit niet te controversieel is. Het is zeker beangstigend, maar ik geloof dat we nog steeds aan de goede kant van de ramp staan ​​en als genoeg van ons zich bewust worden van wat hier en overal in de democratische wereld gebeurt, kunnen we de situatie herstellen. We hebben echt niet lang. Ik denk dat het waarschijnlijk is dat de dingen deze komende winter onherstelbaar zullen veranderen. Vandaar dit dringende en ongebruikelijke verzoek.

Alles wat er is gebeurd en gebeurt, wordt veel eenvoudiger en het is allemaal logisch, alleen als je jezelf dwingt het onmogelijke te denken.

Als je experimenteel het standpunt inneemt dat ONZE REGERING ACTIEF WERKT OM ONS TE SCHADE, OM DE MODERNE SAMENLEVING TE ONTMANTELEN EN ALLE MENSEN IN EEN DIGITAAL GECONTROLEERDE TOTALEITAIRE WERELD TE SLUITEN, dan klopt het allemaal. Niets is overschot.

Zelfs als je onmiddellijke reactie is dat dit absurd is, probeer het dan alsjeblieft een dag of zo.

Ik vraag je verder om het experimentele standpunt in te nemen dat de media, gecontroleerd door slechts zes wereldwijde bedrijven, allemaal gelieerd aan een enkele wereldwijde organisatie waarvan jullie allemaal hebben gehoord, meedogenloos tegen je liegt en dat al meer dan 2,5 jaar doet. Hetzelfde geldt voor het internet, dat wordt gecontroleerd door minder wereldwijde bedrijven, ook allemaal gelieerd aan diezelfde wereldwijde organisatie.

Omdat ik zeker weet dat het waar is. Ik weet het zeker omdat dit allemaal begon met een wetenschappelijke fraude met betrekking tot een virus, het vermeerderde met een meedogenloze campagne van angst, maatregelen oplegde waarvan bekend is dat ze nutteloos zijn, die de economie verwoestten en het maatschappelijk middenveld kapotmaakten, en vervolgens de meesten dwong om nutteloze, onnodige, ineffectieve en opzettelijk gevaarlijke injecties. Het is duidelijk dat dit een afschuwelijke misdaad is. Er is nog nooit zoiets gebeurd.

Ik heb 41 jaar in de biowetenschappen gewerkt, van opleiding tot succesvolle biotech-CEO en was wereldwijd onderzoekshoofd en vice-president van de ademhalingseenheid van Pfizer (1995-2011).

Ik heb absoluut geen reden om dit te zeggen als ik het niet zeker wist.

Ik weet het zeker. Dit gebeurde allemaal “in mijn stuurhut”, mijn vakgebied.

Overweeg alstublieft wat ik heb gezegd.

”Ik heb meer dan 70 interviews gegeven, allemaal gecensureerd. Ik ben smerig besmeurd. Het is propaganda. Het vertelt je waartoe ze in staat zijn.

Dit is wat een voormalig bestuurslid van Pfizer schreef over mijn prestaties: Pfizer-discards omzetten in Novartis Gold: The Story Of Ziarco

Klink ik als een dwaas?

Velen hebben gevraagd waarom mensen zich in het verleden niet verzetten tegen tirannen. Voor een deel is het angst. Maar het is meer dan dat. Het is dat normale mensen, zoals jij en ik, zich gewoon niet kunnen voorstellen zo slecht te zijn. We vertrouwen op de mensheid. En dat zouden we ook moeten doen. De meeste mensen zijn goed. Weinigen zijn echt angstaanjagend verschrikkelijk. Maar sommige zijn. Het is het onvermogen om te geloven dat het gebeurt dat mensen er echt van weerhield om bezwaar te maken wanneer ze dat zouden moeten doen, terwijl het bewijs onmiskenbaar was maar nog niet helemaal hun deur had bereikt, hun familie.

Ze komen voor jou en je kinderen. Het gebeurt weer. Er is voldoende bewijs voor langetermijnplanning van patiënten. Het spijt me zeer.

Het is nu aan jou. Ik zie echt niet wat ik nog meer kan doen.

Beste wensen & oprechte dank,

Dr. Michael Yeadon

Lees ook bij Niburu waarom krijgen zoveel voetballers last van kramp

en bij Frontnieuws hij maakte nog grapjes bij gebrek aan bijwerkingen

en bij ninefornews deze organisatie geeft vaccinatieschade een gezicht

en bij stopworldcontrol over R. Fuellmich-update