20210102 Over de wereld van Licht

Terugkijkend op een jaar van duisternis omdat het kwaad ons in het gezicht grijnsde, kunnen we nu toch vooruit kijken naar het jaar van het Licht. Het was een bijbels jaar, een jaar waarin het boek Openbaringen steeds meer aan kracht won. Wil dat zeggen dat er geen duisternis meer komt? Jawel, het wordt erger.…

Over Openbaringen 11

Nogmaals samenvatting nu uit de Statenvertaling: “De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;” Zo begint dit bijbelboek, het laatste. Johannes geeft door wat Jezus hem over…

Over openbaringen 10

Samenvatting: Johannes krijgt uitleg en opdrachten van Jezus in het boek Openbaringen. Het gaat over 7 kerken in klein Azië waarnaar 7 brieven werden gestuurd. Deze kerken / gemeenten stonden symbool voor een soort gemeente in zijn tijd en voor een kerkgemeente / stroming in de eeuwen daarna en ze kwamen overeen met een parabel…

Over openbaringen 8

Samenvatting van tot dusver geschrevene: Ik geloof net als veel anderen dat er een eindtijd komt waarin Jezus terugkomt om alle onvervulde profetieën en verbonden die de natuurlijke afstammelingen van Jacob (Israël) zijn aangegaan, te vervullen. Ik geloof dat God al zijn beloften houdt die zijn profeten hebben geopenbaard omdat God altijd volledig betrouwbaar is.…

Over wat er aan de hand is

Veel mensen worden wakker maar velen slapen nog. Als er dan een bericht komt over bv. een politiek proces t.a.v. Wilders denken veel mensen:” in wat voor bananen republiek leven wij? “. Maar de wakker geworden mensen hebben dit al eerder gezien en ook opgemerkt dat ook Nederland een deep state heeft. Ze praten er…

Over de betekenis van de bijbel

Lezers zullen gemerkt hebben dat ik Christen ben. Ik ben in een kerks gezin geboren en daardoor bekend geraakt met de bijbel, hoewel dat boek niet echt een grote rol speelde. Noch thuis, noch op school. Je raakt bekend met verhalen en je begrijpt dat er regels zijn binnen een bepaald geloof. Later ging ik…