Tag: ontwaken

20220726 Over een wereld vol leugens

Van Frontnieuws, zie daar links, afbeeldingen.

Wij zijn ons hele leven voorgelogen over alles wat belangrijk is

juli 25, 20222213 5

Verhalen over hoofdrolspelers die hun hele leven lang misleid zijn over iets heel belangrijks duiken al generaties lang op in onze cultuur, en zij blijven tot op de dag van vandaag het publiek in de bioscoop bekoren, schrijft Caitlin Johnstone.

De pauper was eigenlijk een prins. Luke was de zoon van Darth Vader. Keanu Reeves had in een computersimulatie geleefd. Bruce Willis was eigenlijk een geest. Jim Carrey’s hele wereld was de set van een TV show, en iedereen in zijn leven had hem vanaf zijn kinderjaren voorgelogen.

Dit thema herhaalt zich zo vaak, omdat het de mensen sterk aanspreekt. En het resoneert sterk bij de mensen omdat het precies is wat er gebeurt.

Vanaf onze vroegste momenten worden wij getraind om ons in te passen in een maatschappij die van de basis af aan ontworpen is door de machtigen in dienst van de machtigen. Zodra wij oud genoeg zijn om nieuwsgierig te worden naar de wereld en hoe die in elkaar zit, worden onze hoofden gevuld met leugens over dergelijke zaken, door ons onderwijssysteem, door de media die wij consumeren, door onze ouders die op dezelfde manier geïndoctrineerd zijn, en door de cultuur zelf waarin wij vanaf de eerste dag ondergedompeld zijn.

Deze verhalen over een personage dat misleid is over het leven, resoneren zo sterk met ons, omdat wij op een bepaald niveau allemaal vermoeden dat het ook waar zou kunnen zijn van ons eigen leven. Zij fluisteren naar iets verborgen en heiligs in ons, dat altijd heeft aangevoeld dat er iets niet helemaal in orde is met de manier waarop wij de dingen waarnemen.

Wij hebben ons hele leven doorgebracht met het marineren in leugens die de machtigen dienen. Wij zijn misleid door te geloven dat wij in een democratie leven, waarvan de regering handelt in overeenstemming met de wil van het stemgerechtigde volk. Wij worden misleid in onze overtuiging dat onze politieke stelsels gedreven worden door strijdende ideologische facties, waarvan de verdeeldheid een natuurlijk verschijnsel in onze samenleving is en niet het resultaat van opzettelijke social engineering. Wij worden misleid door te geloven dat onze regering in wezen goed is, en dat zij tegenover buitenlandse regeringen staat die puur slecht zijn. Wij worden misleid door te geloven dat de manier waarop de dingen zijn de enige manier is waarop ze kunnen zijn.

Wij worden misleid door valse dingen te geloven in de manier waarop wij informatie verzamelen en onze kennis van de wereld vormen. Wij worden misleid door te geloven dat de nieuwsmedia ons de waarheid vertellen over wat er gaande is. Wij worden misleid door te geloven dat alles wat wij van onze kant van de politieke scheidslijn horen, waar en betrouwbaar is. Wij worden misleid door te geloven dat de partijdige filters die door indoctrinatie over onze perceptie van nationale en wereldgebeurtenissen zijn gelegd, volkomen betrouwbare instrumenten zijn om informatie te interpreteren en conclusies te trekken.

Wij worden misleid om valse dingen over onszelf te geloven. Wij worden misleid om te geloven dat wij succesvol zijn als wij dominante kapitalisten en rijke ladderbeklimmers kunnen worden, en dat wij mislukkingen zijn als wij de raderen van de industrie niet laten draaien en niet over anderen heen klimmen om vooruit te komen. Wij worden misleid om te geloven dat wij goed zijn als wij de verzonnen, machtsbeluste regels van de wet, van de cultuur en van de godsdienst handhaven, en dat wij slecht zijn als wij die overtreden. Wij worden misleid in onze overtuiging dat wij moeten blijven verwezenlijken, bereiken en verkrijgen, dat wij geld en goedkeuring moeten blijven verdienen, zodat wij ons ooit adequaat zullen voelen op een denkbeeldig punt in een toekomst die nooit zal komen.

Als wij ons werkelijk toeleggen op het ontwortelen van de onwaarheid die in ons geplant is, kunnen wij zelfs ontdekken dat wij onszelf misleid hebben over de manier waarop wij de werkelijkheid ervaren. Dat de perceptie van onszelf als een eindig karakter dat gescheiden is van de wereld, gebaseerd is op valse veronderstellingen over de manier waarop de ervaring gebeurt, nutteloze mentale gewoonten die uit onjuiste premissen geboren zijn, en over het hoofd geziene aspecten van ons eigen bewustzijn. Dat wij onszelf ellendig hebben gemaakt met valse overtuigingen over wie en wat wij zijn.

Deze samenleving is de set van de Truman Show, en wij zijn allemaal Truman.

Maar omdat we allemaal Truman zijn, kunnen we alleen van de set aflopen als we samen weglopen. Er is geen mogelijkheid om als individu weg te gaan, want zelfs als u weet dat het allemaal leugens zijn, zit u nog steeds vast in een wereld vol mensen wier gedrag door leugens wordt gestuurd.

Ontwaken tot de werkelijkheid als individu kan om die reden soms ongemakkelijker zijn dan blijven slapen in de droom, want u bent net als Truman nadat hij beseft dat het allemaal bedrog is, voordat hij ontsnapt. Soms zit u daar gewoon vast, terwijl u uit uw dak gaat tegen de acteur die uw moeder speelt, terwijl die tevergeefs probeert om naar een reclameblok te zappen. Het kan schrijnend zijn voor u, en het kan schrijnend zijn voor de mensen om u heen die nog niet op dezelfde bladzijde zitten.

De enige manier waarop wij van de set van de Truman Show afkomen, is als wij er allen in slagen elkaar wakker te schudden uit de leugens die haar opgebouwd hebben. Tot dan zullen wij vastzitten in een wereld van armoede, oorlog, uitbuiting, verloedering, ecocide, en lijden. Pas als genoeg van ons de stekker uit de matrix van leugens hebben getrokken, zullen wij in staat zijn onze getalskracht te gebruiken om echte verandering af te dwingen.

Alleen dan zullen wij kunnen ontsnappen.

Alleen dan zullen wij in staat zijn van de set af te lopen.

Pas dan kunnen wij ons tot het publiek wenden en zeggen: “Voor het geval ik u niet zie: goedemorgen, goedenavond, en goedenacht!”

En dan omdraaien, de deur uitlopen, en ons avontuur in de werkelijkheid beginnen.

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

20220701 Over alleen zijn

Via de Noordelijke waarheidzoeker

“In een tijd van universeel bedrog wordt het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad”

Je bent niet alleen! 30 juni 2022 (google translate, zie hier ook afbeeldingen, links)

Ik ben doorgegaan met zoveel mogelijk tijd in de ‘buitenlucht’ te nemen, want de zomers hier in centraal Canada zijn VEEL te kort… En met de WERKELIJKHEID dat deze planeet inderdaad begint aan dat grote zonneminimum, met temperaturen die naar verwachting goed zullen dalen de komende tien jaar over de hele wereld (goh, verdorie, die ‘global warming’-fraude…) de zomers zullen hier de komende tijd een stuk korter zijn….

Daarom ga ik door met mijn beleid om ALLEEN artikelen op deze blog te plaatsen als de tijd het toelaat … En het is nu zo’n tijd dat er vandaag opnieuw golven van regenbuien door deze delen zijn gerold, en ik heb nu tijd om ten minste één artikel af te vuren …

OK, over het onderwerp bij de hand … En af en toe krijg ik de vreemde gek en slechte baan die naar buiten komt en me een ‘Kook’ of een ‘gekke samenzweringstheoreticus’ noemt … Ik blijf oprecht lachen om deze dwazen en achterlijken, want het bewijs komt zo snel luid en duidelijk naar buiten dat WIJ, de ‘gekke samenzweringstheoretici’ de hele tijd gelijk hebben gehad over ALLES….

En het is geen wonder dat wanneer ik die lokale ‘vod’ openmaak die zichzelf tegenwoordig op de een of andere manier een ‘krant’ noemt, er in grotere aantallen artikelen en ‘editorialen’ verschijnen die ons absoluut aanvallen, die ‘gekke samenzweringstheoretici’ eerder dan eigenlijk ENIGE echte journalistiek te doen om te ontdekken dat we gelijk hebben gehad, en ik zal herhalen wat ik hierboven zei.., ALLES!

Daarom is de boodschap van vandaag voor mijn mede-‘gekken’ en ‘gekke samenzweringstheoretici’ dat JE NIET ALLEEN BENT … Aangezien de waarheid daarbuiten is en mensen zich bewust worden van de realiteit over hoe onze wereld echt werkt, en verlicht worden, onze aantallen nemen enorm toe….

En daarom wil ik het volgende meest interessante artikel presenteren dat afkomstig is van de ‘Burning Platform’-website die de titel heeft; “Je bent niet alleen”. Hier is dat artikel dat iedereen hier zelf kan lezen, gevolgd door mijn gebruikelijke gedachten en opmerkingen:

JE BENT NIET ALLEEN

Aan al mijn vrienden die weten wat er werkelijk aan de hand is… Aan al mijn vrienden van complottheoretici… Ja, soms is het een vloek en niet altijd een zegen om wakker te zijn. Ontwaken is de meest bevrijdende, vervreemdende, ondraaglijke, bekrachtigende, eenzame, verwarrende, bevrijdende, angstaanjagende, uitgebreide reis. Als je merkt dat je worstelt terwijl je al deze waanzin probeert te verwerken, ben je niet de enige. Niemand praat over de duisternis die het ontwaken vergezelt, of het VERLIES.

Niet alleen rouwen om het leven en de illusies die je ooit had, maar het besef dat bijna alles wat je dacht te weten, een LEUGEN is. De overtuigingen die je hebt gehad, de mensen die je hebt vertrouwd, de principes die je hebt geleerd… ALLE LEUGENS. Illusies verbrijzelen is zelden een plezierige ervaring. Er is een aanzienlijke hoeveelheid ongemak die gepaard gaat met groei en het rouwproces stopt daar niet.

Met deze hernieuwde realisaties merk je dat je weer helemaal opnieuw rouwt. Rouwen om het verlies van veel relaties met mensen die het gewoon niet “snappen”. Alleen voelen; belachelijk gemaakt en beschaamd worden, niet alleen door de massa maar voor velen van jullie, ook je eigen familie en vrienden. Het gevoel hebben dat je niet meer veel gemeen hebt met de mensen om je heen.

Worstelen met bullshit, oppervlakkige, inhoudelijk weinige gesprekken met mensen die nog diep in slaap zijn. Ze voelen zich zelfs niet verbonden met je hele ondersteuningssysteem omdat ze niet kunnen zien wat jij ziet. Sommigen treuren zelfs om het verlies van hun onwetendheid, omdat “onwetendheid gelukzaligheid is” en de realiteit hard is. Ontwaken kan een eenzame weg zijn en je zult vaak merken dat je alleen reist.

Er is geen manier om het te bedekken – Ontwaken voor de realiteit van deze wereld is brutaal. Het zal je door het hele scala van menselijke emoties laten lopen. Je moet de kunst beheersen om door de donkerste konijnenholen te duiken om eruit te komen en nog steeds te functioneren in het dagelijks leven, en dat is een vaardigheid waar mensen niet genoeg over praten. Sommigen van jullie worstelen met het gevoel niet verbonden te zijn met familie en vrienden, het is alsof ze in een andere wereld bestaan.

Weet alsjeblieft dat je niet alleen bent, en niet alleen ben je niet alleen, je hebt een hele stam achter je staan. We zijn misschien mijlenver van elkaar verwijderd, maar we zijn DIEP verbonden; doel en geest.

NTS Notes: Ja, ik moet het hier ook herhalen dat JIJ, mijn fijne lezers en vrienden, absoluut NIET ALLEEN bent….

Eerlijk gezegd, jaren geleden heeft het misschien ‘mijn gevoelens gekwetst’ toen mensen me een ‘gek’ of een ‘gekke samenzweringstheoreticus’ noemden, maar nu kijk ik terug en grinnik terwijl ik die monikers tegenwoordig met grote trots draag in de wetenschap dat Ik heb bijna 100% JUIST in alles wat ik heb geschreven op deze blog en mijn vorige op die horrorshow genaamd ‘Blogger’..

En natuurlijk zijn onze criminele regeringen zich er volledig van bewust dat WIJ daar zijn en proberen de ECHTE feiten over ALLES aan het publiek te krijgen. alternatieve media’ alleen maar om de hersenloze schapen die we overal om ons heen zien in principe nog steeds hersenloos te houden …

Daarom, en dit is gericht aan mijn mede ’tin foil hatters’ (“alu hoedjes”, scheldnaam voor alle verzamelde “samenzweringstheoretici“ ) die er zijn.. Houd je hoofd hoog in het besef dat JIJ en ik absoluut NIETS hebben om ons voor te schamen om een ​​standpunt in te nemen tegen de afschuwelijke criminaliteit om ons heen… Wij zijn degenen met echte kritische denkvaardigheden en hebben onze waardevolle vaardigheden gebruikt om te rationaliseren en wijsheid en logica te gebruiken om de ECHTE feiten te krijgen …. Ik hoef me in ieder geval nergens voor te schamen, en ik hoop echt dat iedereen die deze column leest er ook zo over denkt.

Meer volgt nog

20211229 Over God en Zijn wegen

via de waarheidszoeker

De Heer beweegt zich op mysterieuze manieren

door Irish Savant | 24 dec. 2021 | 38 reacties

Ierse Savant – 22 december 2021

(NB.: google translate gebruikt en niet aangepast)

Opgroeien in het katholieke Ierland van de jaren vijftig en zestig was genoeg om van iemand een agnost, zo niet een regelrechte atheïst te maken. In ieder geval iedereen met een onderzoekende geest en/of een rebelse inslag. De verstikkende alomtegenwoordige aanwezigheid van de Kerk met haar misselijkmakende hypocrisie, materialisme en, het ergste van alles, zelfvoldaanheid die elke minuut van de dag in ons gezicht werd geduwd, werd uiteindelijk ondraaglijk. En hoewel sommige geestelijken voor het grootste deel ongetwijfeld goede mensen waren, waren de ‘religieuzen’ dogmatische onverdraagzame en hypocriete carrièremakers. De erbarmelijke staat van Ierland vandaag de dag, doordrenkt van de poz zo slecht alsof niet erger dan enig ander land, is voor een groot deel te wijten aan onze afkeer van het traditionele katholicisme en de daaruit voortvloeiende verbanning uit ons dagelijks leven.

Tot voor kort zou het niet overdreven zijn om te zeggen dat ik de kerk actief haatte tot het punt waarop ik haar uiteindelijke ondergang vierde. Maar na verloop van tijd werd duidelijk dat we het kind met het badwater hadden weggegooid. De vroegere sociale beperkingen die fundamenteel waren voor een katholieke samenleving waren overboord gegooid, samen met de hypocrisie, het dogmatisme, de zelfvoldaanheid en het materialisme. Zo werden bijvoorbeeld niet langer ‘onwettige’ baby’s van hun moeder gegrepen en verkocht voor adoptie of opgesloten in afschuwelijke industriële scholen waar ze met littekens voor het leven tevoorschijn kwamen, hun moeders voor altijd gemarkeerd als gevallen vrouwen.

Het hele systeem van sociale controle was plotseling verdwenen en vervangen door… nou ja, wat we vandaag hebben. Elke vorm van seksuele perversie werd niet alleen getolereerd maar actief gevierd. Homoseksuelen kunnen ’trouwen’ en zelfs kinderen adopteren. De bezadigde man en vrouw van weleer zijn vervangen door een verbijsterende reeks steeds veranderende partnerschapsregelingen. Kinderen – heb medelijden met hen – wierpen met alle vooruitziende blik van zwerfhonden, gebroken gezinnen eerder de norm dan de uitzondering, allemaal mogelijk gemaakt, ja aangemoedigd, door het welzijns- en rechtssysteem. Het is voor mij niet nodig om de talloze manieren te noemen waarop onze nieuwe normen het sociale weefsel hebben doorgesneden en de meesten van ons ontworteld, versplinterd en angstig hebben achtergelaten.

Net als de meeste Ieren had ik georganiseerde religie gelijkgesteld met God en door het eerste af te wijzen had ik het laatste uit het oog verloren. En er bleef een leegte achter in mijn leven, een leegte die ik aan andere dingen had toegeschreven. Mijn reis terug naar God was langzaam en geleidelijk, gedreven door mijn spirituele leegte maar ook door rationele analyse, hoewel bij elke stap belemmerd door mijn intellectuele arrogantie. Maar ik zette door. Mijn afkeer van de samenleving die we waren geworden, werd gewekt door de griezelige waarheid van zoveel bijbelse profetieën – er moet toch een superieure kosmische kracht in het spel zijn geweest? Paradoxaal genoeg, hoe meer ik de werking van de wetenschap bestudeerde, hoe meer ik ervan overtuigd raakte van dimensies die het bevattingsvermogen van de menselijke zintuigen te boven gaan, alleen toegankelijk zijn met spirituele middelen, middelen die zorgvuldig moeten worden gecultiveerd en gevoed in een geest van nederigheid.

De doorslag voor mij, wederom paradoxaal genoeg, was de waarlijk satanische globohomo NWO Great Reset transhumanistische agenda en The Vaxx, the Mark Of The Beast zelf. De duivel is eindelijk achter het gordijn vandaan gestapt en heeft in feite “game on” gezegd. De Manicheense strijd tussen Goed en Kwaad is duidelijk geworden en de keuze is nu aan ons. De meeste leiders en aanjagers van de Agenda hebben duidelijk het Mephistophelian Pact ondertekend, hebben hun ziel aan de Duivel verkocht in ruil voor rijkdom en macht, en grote aantallen schreeuwen om zich aan te melden. Maar voor mij en miljoenen anderen hebben deze ontwikkelingen, deze demonische manifestaties, geleid tot hun ontwaken, of opnieuw ontwaken, tot de liefde en het begrip van God.

Onze taak is nu de strijd tegen de Goede, terwijl we ons geloof in Hem stellen. Dat is wat ik heb gedaan (ik bid meerdere keren per dag en vraag vergeving voor mijn zonden, vooral die van trots) en het gevoel van vrede en geruststelling was ronduit wonderbaarlijk. Maar we moeten vechten. De Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner erkende meer dan honderd jaar geleden dat ons lichaam lichamelijke maar ook geestelijke vaten zijn die openstaan ​​voor bezetting door etherische krachten van het kwaad. Het ontwikkelen van een bewustzijn van hen was voor hem de essentiële eerste stap in de bestrijding ervan. “De geesten van de duisternis zijn nu onder ons. We moeten op onze hoede zijn, zodat we beseffen wat er gebeurt als we ze tegenkomen en een echt idee krijgen van waar ze te vinden zijn.”

Ik hoop dat dit kleine verhaal sommigen van u zal inspireren om Hem op uw eigen manier te zoeken.

20211101 Over ontwaken

Via Frontnieuws

Een bericht aan de ontwaakten

oktober 13, 2021

“Aan al mijn vrienden die weten wat er echt aan de hand is… Aan al mijn complottheoreticusvrienden… Ja, soms is het een vloek en niet altijd een zegen om wakker te zijn.

Ontwaken is de meest bevrijdende, vervreemdende, ondraaglijke, versterkende, eenzame, verwarrende, vrijmakende, beangstigende, expansieve reis.

Als je merkt dat je worstelt terwijl je al deze waanzin probeert te verwerken, je bent niet alleen.

Niemand praat over de duisternis die met het ontwaken gepaard gaat, of het verdriet.

Niet alleen het rouwen om het leven en de illusies die je eens had, maar de realisatie dat bijna alles wat je ooit dacht te weten, een leugen is.

De overtuigingen die je had, mensen die je vertrouwde, principes die je geleerd werden… allemaal leugens.

Het verbrijzelen van illusies is zelden een plezierige ervaring.

Er is een aanzienlijke hoeveelheid ongemak dat gepaard gaat met groei en het rouwproces houdt daar niet op. Met deze pas ontdekte realisaties, vind je jezelf terug in het opnieuw rouwen.

Rouwen om onze kinderen, die maar al te goed weten welke gebroken wereld zij erven. Rouwend om het verlies van vele relaties met mensen die het gewoon niet “snappen”.

Je alleen voelen, belachelijk gemaakt en beschaamd worden, niet alleen door de massa, maar voor velen van jullie ook door je eigen familie en vrienden.

Het gevoel dat je niet veel meer gemeen hebt met de mensen om je heen.

Moeite hebben met het voeren van onzinnige, oppervlakkige gesprekken zonder inhoud met degenen die nog steeds vast slapen.

Je zelfs afgesloten voelen van je hele steunsysteem omdat zij niet kunnen zien wat jij ziet.

Sommigen treuren zelfs om het verlies van hun onwetendheid – want “onwetendheid is een zegen” en de realiteit is hard.

Ontwaken kan een eenzame weg zijn en je zult vaak merken dat je alleen op reis bent.

Je kunt er geen geen suiker op doen – Ontwaken tot de realiteit van deze wereld is wreed. Het zal je door het hele scala van menselijke emoties laten gaan. Je moet de kunst onder de knie krijgen om in de donkerste konijnenholen te duiken en er dan weer uit te komen en nog steeds in het dagelijkse leven te functioneren, en dat is een vaardigheid waar mensen niet genoeg over praten.

Sommigen van jullie worstelen met het feit dat ze zich niet verbonden voelen met familie en vrienden, het lijkt wel of ze in een andere wereld leven.

Weet alsjeblieft dat je niet alleen bent, en niet alleen ben je niet alleen, je hebt een hele stam achter je staan. We zijn misschien mijlenver van elkaar verwijderd, maar we zijn diep verbonden; met doel en geest.”

– Pikcoolski

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Zie ook je bent niet alleen