Tag: NWO

20210215 Over kennis 2

Een goede manier om te weten of iets goed of slecht is, is door te kijken naar wat de reguliere media erover zeggen. Omdat ze volledig worden gecontroleerd door de goddelozen (= Cabal, Deep State, NWO, enz.), Die het gebruiken om de geesten van de mensheid te manipuleren, kunnen we precies weten wie hun vijanden … en vrienden zijn. Hier is de sleutel: hun vrienden zullen altijd worden geprezen, beschermd en positief gepresenteerd. De vijanden van de goddelozen echter … zullen altijd worden belasterd, tot zwijgen gebracht en onderdrukt door de reguliere media. Deze gouden regel helpt je te onderscheiden wie wie is in de wereld van misleiding.

De reguliere media (MSM) zijn het belangrijkste instrument van de goddelozen om tegen de mensheid te liegen, te controleren wat we moeten geloven en de koers van ons bestaan te sturen.

Tegen het einde van 2020 explodeerden de reguliere media in een totale heksenjacht tegen Q, waardoor ze op alle mogelijke manieren in diskrediet werden gebracht. De meeste Q-platforms werden verwijderd, iedereen die erover praatte, werd gecensureerd en duizenden sociale media accounts van Q-volgers werden geannuleerd.

(NB.: ik heb het zijdelings gevolgd en ik weet nog steeds niet wat ik ervan moet denken. Het is weggezet als “Hopium”, als hoopporno enz.)

Deze massale aanval op Q laat één ding zien: degenen die de reguliere media bezitten, zijn doodsbang voor Q.

Wat zegt dat ons?

Men zegt dat het een anonieme groep patriotten is van de militaire inlichtingendienst in de V.S. van het hoogste niveau, die de wijdverbreide corruptie in de Amerikaanse regering, Big Media, Big Pharma, Big Tech en eigenlijk in elk aspect van onze samenleving blootlegt. Dit blootleggen gebeurt op platforms zoals Qalerts.pub.

De belangrijkste missie van Q is om het onwetende publiek wakker te schudden voor wat er achter de schermen van het mediatheater gebeurt.

Alle reguliere media en overheidsinstanties krijgen een strikt verhaal dat ze aan het publiek moeten presenteren. Op die manier kunnen de goddelozen de geesten van de massa manipuleren. Hun grootste angst is dat het publiek wakker wordt van deze misleiding en voor zichzelf gaat nadenken. Daarom moedigt Q mensen over de hele wereld aan om onderzoek te doen en de feitelijke aspecten over wat er gaande is te verspreiden. Q noemt deze onderzoekers ‘burgerjournalisten’, ‘digitale soldaten’ of ‘middernachtrijders’.

Zij zeggen: uw vermogen om informatie over het digitale slagveld te verspreiden en hun controle te omzeilen, is wat ze vrezen (dan mislukt hun verhaal] en daarom zullen ze er alles aan doen om valse etikettering te geven van de controle (dat is hun dagelijkse aanval) , zullen ze censuur toepassen, beëindiging, regeringshoorzittingen verstoren enz..

Q bracht een wereldwijd leger van ‘Midnight Riders’ op de been. Volgens Webster Dictionary is een Midnight Rider lid van een geheime band die ’s nachts gemaskerd rijdt en gewelddadige handelingen verricht om het kwaad te straffen of te terroriseren. Het “geweld” in dit geval is de waarheid die de leugens van de media neerhaalt.

Q legde uit dat zodra het grote publiek een bepaald niveau van ontwaken heeft bereikt, ze naar de volgende fase van hun plan kunnen gaan: het internationale netwerk van corruptie neerhalen, dat aanwezig is in elke hoge positie van onze wereld.

Q legde uit dat zodra het grote publiek een bepaald niveau van ontwaken heeft bereikt, ze naar de volgende fase van hun plan kunnen gaan: het internationale netwerk van corruptie neerhalen, dat aanwezig is in elke hoge positie van onze wereld.

Het satanisme is in iedere vezel van de elite aanwezig. Een kenmerk daarvan is het kind / mensoffer dat nog rechtstreeks stamt uit de baälperiode die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Kinderen worden ontvoerd, gemarteld, verkracht en geofferd in de naam van puur kwaad.

Het offeren van kinderen is het kenmerk van het hoogste niveau van kwaad ter wereld. Deze praktijk gaat duizenden jaren terug, tot vele oude culturen.

Al in de geschiedenis van de mensheid kunnen we de vreselijke praktijk zien van het offeren van kinderen aan kwaadaardige entiteiten.

Een van de bekendere demonische entiteiten die kinderoffers eisen, wordt baäl of moloch genoemd, een “god”van de oude Kanaänieten en Feniciërs. Deze entiteit wordt afgebeeld als een stier met een menselijk lichaam.

D e vooruitgang van het christendom heeft deze praktijk uit de publieke sfeer geëlimineerd, zoals die duizenden jaren in de open lucht was, over de hele wereld.

Christelijke missionarissen maakten een einde aan openbare slavernij, kannibalisme en mensenoffers, en leerden de mensheid een God van liefde te dienen.

In de schaduw van onze samenlevingen bleven deze vreselijke praktijken echter op de loer liggen en begonnen ze zich zelfs te verspreiden. De mensen die in het geheim betrokken bleven bij de oude duisternis, concentreerden zich op het verkrijgen van controle over het financiële systeem van de wereld, het onderwijs in de wereld, de gezondheidszorg in de wereld en de regeringen van de wereld. Uiteindelijk werd de hele wereld beheerst door deze slechte entiteiten, die een wereldwijd spinnenweb van satanische kindermisbruik en opoffering creëerden.

Q opende de ogen van miljoenen over de hele wereld voor dit intense kwaad en riep de digitale krijgers op om onderzoek te doen en deze diepe duisternis bloot te leggen.

De Rothschilds gebruikten een simpele strategie om controle over de wereld te krijgen: eeuwen geleden begonnen ze geld te lenen aan koninklijke families voor hun oorlogen.

Als gevolg hiervan werden deze koninklijke families onderworpen aan de Rothschilds, omdat ze hun grote sommen geld schuldig waren.

Daarna begonnen ze controle te krijgen over de internationale handel in goud en zilver, waardoor ze nog meer macht kregen. De Rothschilds begonnen toen het geld van hele naties te beïnvloeden, totdat ze de centrale banken (= boven commerciële banken) bezaten in niet minder dan 165 landen!

Zonder medeweten van het publiek, dat denkt dat ze worden bestuurd door “gekozen” politici, beheren de Rothschilds in feite bijna de hele wereld, door hun eeuwenlange strategische vergroting van hun greep op de financiële stroom van de wereld. Ze begonnen de wereldoorlogen en financierden beide partijen om zichzelf te verrijken.

Bijna elke oorlog heeft dezelfde mensen achter zich, die deze oorlogen creëren om mensen te vernietigen en hun eigen rijkdom te vergroten.

Deze kwaadaardige wezens (ze kunnen nauwelijks ‘mensen’ worden genoemd) manipuleren presidenten, ministers en benoemen in feite beide zijden van veel regeringen: de zittende regering en de oppositie. Het publiek heeft geen idee dat het allemaal een show is, die zich voor hun ogen afspeelt om hen de illusie te geven een stem te hebben via hun politieke partijen. In werkelijkheid zijn ze allemaal benoemd door verkiezingsfraude, omkoping, moord en manipulatie door kwaadaardige entiteiten zoals de Rothschilds, Rockefellers, Bill Gates, George Soros, Klaus Schwab en anderen zoals zij.

Zij brengen pornografie in de wereld, zij knechtende mensheid met perversie, ze zijn het achter de hele transgender agenda om de identiteit van de jongens en meisjes te vernietigen, zij zijn degenen die met behulp van entertainmentindustrie de moraal van de mensen breken, ze verbergen ware geschiedenis en vervangen het door onware verhalen en zij brachten de evolutiegeschiedenis tot leven wat bewezen fraude is, enzovoort.

Hun doel was en is om de wereld tot slaaf te maken aan hun leugens, om ze te beheersen. Een bedrogen volk is een zwak volk.

Als we eenmaal begrijpen wie er achter al dit kwaad zit, beginnen we duidelijk te zien in deze wereld.

Hun macht is enorm gegroeid door wijdverspreide infiltratie van gezondheidsorganisaties, de farmaceutische industrie, onderwijs, technologie, wetenschap, enz.

Ze voeren een meedogenloze oorlog tegen de waarheid. Waarom? Omdat de waarheid mensen vrijmaakt, hen sterk en gezond maakt, en ze doet opstaan tot de koninklijke individuen waarvoor ze geschapen zijn. Waarheid verbindt ons ook met onze goddelijke bron, doel en bestemming en stelt ons in staat om kwaad en goddeloosheid te verslaan.

Waarheid is leven. Waarheid is vrijheid. Waarheid is macht.

Q heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontwaken van de mensheid voor dit wrede energiesysteem, dat het huidige netwerk van onze wereld vormt. Begrijp je nu waarom de reguliere media met hen in oorlog zijn gegaan om iedereen ervan te overtuigen dat Q een hoop onzin is? Dat is wat ze altijd doen met de waarheid: de wereld vertellen dat ze hun krankzinnige leugens moeten geloven, en de waarheid beschouwen als dwaze dingen voor domme ganzen. De CIA heeft het

woord “samenzweringstheorie”uitgevonden om degenen te bespotten die begonnen te ontdekken wat er aan de hand is, en hen te bestempelen als idioten die “onbewezen” samenzweringen geloven.

Decennia lang werd de Nieuwe Wereldorde beschreven als een van deze complottheorieën, totdat de Verenigde Naties openlijk zeiden dat ze de Nieuwe Wereldorde ZIJN.

Of neem bijvoorbeeld de “complottheorie” dat Google met opzet hun zoekresultaten manipuleert, om de waarheid voor de wereld te verbergen en alleen hun versie van de werkelijkheid toont. Wie geloofde dat soort onzin een paar jaar geleden? Nu zien honderden miljoenen met eigen ogen hoe krankzinnige censuur de wereld overneemt, met artsen, wetenschappers en experts op welk gebied dan ook, die worden geannuleerd door sociale media, omdat ze niet instemmen met het script van de goddelozen .

Dit is keer op keer het geval geweest: moedige onderzoekers die de slechte plannen achter de theaterpodia van onze wereld aan het licht brachten, werden bespot als “complot-idioten”, totdat … datgene waarvoor ze waarschuwden zich voor de ogen van de onwetende massa ontvouwde.

Het doel van deze kliek of internationaal netwerk van rijke criminelen is altijd geweest om ervoor te zorgen dat de mensheid alleen naar HEN luistert, en degenen die de waarheid onthullen in diskrediet te brengen.

Q is er echter in geslaagd een wereldwijde revolutie te ontketenen, die niet te stoppen is: honderden miljoenen mensen begonnen voor zichzelf te denken, deden onderzoek, stelden vragen, ontwaren de misleiding op televisie en het nieuws en kwamen weer in contact met hun eigen innerlijke stem en geweten . Uiteindelijk maken ze weer verbinding met de bron van alle liefde, waarheid en goedheid. Deze oorsprong van liefde en goedheid wil ons allemaal gebruiken om deze prachtige wereld te genezen.

Niet door gecontroleerde religie, maar door open harten die willen dat liefde regeert.

Waar de cabal, deep state, elite, de 1%, de Illuminati, en hoe we ze ook noemen, de machten van het kwaad aanbidden, zei Q herhaaldelijk dat Jezus Christus onze redder is, die vecht voor de bevrijding van de mensheid door zijn dappere krijgers. Q roept daarom herhaaldelijk mensen op om te bidden en naar God op te zien , voor onze redding.

Het is letterlijk het epische conflict tussen goed en kwaad, licht en duisternis.

Q wijst erop dat het niveau van corruptie niets minder is geworden dan puur kwaad. Wat er gebeurt achter de gesloten deuren van regeringen, media, grote bedrijven, enzovoort, is letterlijk te gruwelijk voor woorden. Toch moet de wereld zich ervan bewust worden, zodat wij als mensheid het kunnen beginnen af te breken.

Kiezen voor onwetendheid, is in feite toestaan dat deze wrede goddeloosheid onschuldige kinderen en mensen over de hele wereld blijft vernietigen. Dit is het moment om wakker te worden.

Licht overwint duisternis.

De geschiedenis laat zien dat de machten van de duisternis altijd verliezen als God op het toneel verschijnt. Toen de eerste missionarissen tweeduizend jaar geleden zich over de aarde begonnen te verspreiden, verdreven ze de wrede beestachtigheid die elke afzonderlijke oude cultuur kenmerkte. Licht verdrijft duisternis! Zoals Christus zei: “Jij bent het licht van de wereld.”

Helaas werd de realiteit van liefde en goedheid in veel gevallen door de goddelozen veranderd in een dode, onderdrukkende religie, waardoor veel mensen ervan weggingen en terugkeerden naar het rijk van de duisternis.

Maar gedurende de afgelopen tweeduizend jaar geschiedenis zien we een toename van welzijn over de hele aarde, waar mensen een Schepper van liefde en goedheid ontdekten, die tot hen kwam in Jezus Christus.

Mensen hoefden niet langer in versterkte steden te wonen, geteisterd door plagen en corruptie, want buiten de steden was alleen geweld, dood en wreedheid. Er werden niet langer mensen gemarteld op de marktplaatsen van de steden. Niet langer aten mensen elkaar op en offerden ze in het openbaar hun baby’s aan demonische goden.

Toen het rijk van liefde en licht doorbrak, dankzij de moedige missionarissen, werd de afgelopen eeuw letterlijk de meest welvarende tijd in de geschiedenis, met betaalde vakanties, gezondheidszorg, overvloedig voedsel, veilige reizen, vrije tijd om echt van het leven te genieten ( wat in het verleden ongehoord was, waar mensen altijd hard moesten werken om te overleven), enzovoort.

Maar de vooruitgang van liefde en goedheid, werd echter gesaboteerd door de kinderen van de duisternis die een voet aan de grond kregen in onze samenleving. Door de media en het amusement te beheersen, introduceerden ze de oude heidense praktijken opnieuw, vernietigden ze gezonde gezinnen, bevorderden ze seksuele perversie en maakten ze de wereld verslaafd aan televisie.

Ze hebben de eens christelijke samenlevingen weer effectief heidens gemaakt door het gebruik van media, onderwijs, amusement en valse wetenschap.

De Bijbel werd strategisch verkeerd vertaald, en enkele verzen werden uit hun verband gehaald om de nieuwe denkwijze van de opname te introduceren. In plaats van de duisternis uit deze wereld te verdrijven en de mensheid te genezen, een betere wereld voor onze kinderen te bouwen, geloofden miljoenen christenen wereldwijd opeens dat ze moesten uitkijken naar een gemakkelijke ontsnapping van de opname.

Dit zorgde ervoor dat de (evangelische)kerk afstand nam van een krachtige invloed van liefde en barmhartigheid in de wereld, en zich in plaats daarvan concentreerde op “hier wegkomen”.

Deze “escapisme-doctrine” werd in de Amerikaanse kerk geïnjecteerd door CI Scofield, die werd gefinancierd door de Illuminati, om de Scofield Study Bible te publiceren en vrijelijk te verspreiden. Duizenden evangelische predikanten in Amerika ontvingen een gratis exemplaar van deze Bijbel, die de hele theologie van Amerika veranderde.

Tienduizenden valse profetieën over het einde van de wereld, de opname en de fysieke terugkeer van Christus overspoelden de wereld, waardoor de hele evangelische wereld verschoof van een bevrijdingsdenken (het kwaad uitdrijven en het koninkrijk van liefde vestigen) naar een ontsnappingsmentaliteit (sta het kwaad toe, en hoop weg te worden opgenomen).

Het was een zeer strategische zet van de Rothschilds, want toen het leger van licht eenmaal was ontwapend, was het gemakkelijk voor hen om het christendom uiteen te drijven en de oude duisternis weer in te luiden. Zoals elke bewuste waarnemer zal hebben opgemerkt, zijn de afgelopen decennia de praktijken van hekserij, tovenarij en magie massaal opnieuw geïntroduceerd in onze culturen.

God is niet langer de bron van hoop, leven en redding, maar nu wordt de mensen weer geleerd, net als onze voorouders uit de oudheid, dat we demonen moeten aanbidden, magie moeten beoefenen, raad moeten zoeken bij geesten, mediums moeten raadplegen, enzovoort.

Het duistere rijk dat door de kinderen van het licht was uitgeworpen, kreeg weer vrij toegang.

De covid pandemie, en de komende geplande pandemieën, dienen om onze wereld te vernietigen en ons tot slaaf te maken aan de klauwen van de goddelozen. Hun strategie is simpel: de wereld “waarschuwen” voor een gevaar, het laten gebeuren, en dan zeggen:

“Zie je wel, we hebben je gewaarschuwd. Luister nu naar ons, en laat ons uw leven in eigen hand nemen om u te beschermen.”

Het lijkt misschien onmogelijk om terug te vechten tegen multimiljonairs en zelfs triljonairs, die bijna elke regering en media wereldwijd bezitten. Toch liet Q de mensheid zien dat er hoop is. Deze experts van de militaire inlichtingendienst van het hoogste niveau hebben niet voor de duisternis gebogen, maar houden sterk vast aan Christus.

Zoals de Bijbel zegt:

“De Heer gebruikt alle dingen voor het welzijn van degenen die hem liefhebben.

De goddelozen zullen in hun eigen zwaarden vallen!”

Gebed:

Versterk mijn geloof, Heer. Vergeef mijn zonden, zodat ik rein mag zijn in uw gerechtigheid.

Maak me moedig, zodat ik kan staan en de spirituele veldslagen in mijn leven en in onze wereld kan voeren. Geef me Uw wijsheid en onderscheidingsvermogen, zodat ik niet overrompeld word.

Samen, Heer, zullen we winnen, want in werkelijkheid hebt U dat al gedaan. Terwijl het kwaad nog steeds ronddoolt, stijgt de kracht van Uw naam en Uw bloed op om ons te verslaan en de overwinning te brengen tegen elk kwaad dat tegen ons is gepland. Hoewel kwaadwillende daden ons kunnen storen, gebruiken we de wapenrusting van God die U ons hebt gegeven om stand te houden.

U zult te zijner tijd gerechtigheid brengen voor al het kwaad en het onnodige geweld dat tegen Uw kinderen is gericht. Tot die tijd blijven we in Uw aanwezigheid, afgestemd op Uw doeleinden, en we zien naar U toe als onze Allerhoogste Commandant en Beschermer.

Help ons om verleiding te vermijden en verlos ons van het kwaad, Heer. U bent de Machtige, Degene die uiteindelijk al het kwaad aan het licht zal brengen. Bij U, Jezus, zijn we veilig. Amen.

Bron

lees over evolutie als vervangingsreligie

( Nb.: ik ben het niet met alles eens van deze site. m.n. niet over het ontkennen van complotten en m.n. niet over het “gemak van aanvaarden van vaccins” in deze huidige moeilijke discussie.)

Lees over waarheid en mediarol o.a. bij Frontnieuws over de advocaat van Trump

die er genoeg van heeft:

en bij Unzreview over het verslaan van het kwaad bij de laatste overwinning van Trump . Zo lees je het niet in de Nederlandse MSM

en lees bij Niburu over opmerkelijke overlijdensgevallen na vaccins. Ik kan zoveel van dit soort berichten delen dat ik niet waar te beginnen.

en bij Makow over geneeskunde gebaseerd op macht, geld en controle en dat de agenda genocide is

Over een eventuele burgeroorlog in de V.S. 2

Staan er 8 miljoen Amerikanen op de lijst om te verdwijnen?

Herbloggen van State of the Nation. Geplaatst op 14 oktober 2020 door State of the Nation

Google translate gebruikt maar niet aangepast.

Screw Up: 8 miljoen Amerikanen staan op de lijst om te verdwijnen

Video Rebel’s Blog

De VS hebben een door banken bezette regering (BOG). BOG heeft 8 miljoen Amerikanen op hun Main Core-lijst gezet. Deze mensen worden beschouwd als de kern van het verzet tegen door bankiers bezette tirannie. Wall Street gelooft ten onrechte dat als ze gewoon van deze 8 miljoen onruststokers af kunnen komen, ze de andere 300 miljoen mensen die in het land wonen en een paar miljard in het buitenland kunnen verhongeren tot onderwerping.

Als u een Amerikaan bent, denkt u dan dat u op de lijst staat? Het maakt niet uit of u in het buitenland woont. Onze door banken bezette regering heeft het recht verklaard u vanuit het buitenland te ontvoeren en u in geheime gevangenissen te laten verdwijnen en u te martelen.

Als u geen Amerikaan bent, denk dan niet dat de Banker Occupied Government u vergeten is. Ze hebben al vreemdelingen ontvoerd en gemarteld. Bedenk eens wat ze met je zullen doen nadat ze de Banker Occupied World Government hebben gekregen.

U heeft waarschijnlijk gemerkt dat de NWO wil dat landen over de hele wereld zich gaan specialiseren in bepaalde producten. Als je de Verenigde Staten echt bestudeert zoals ik, zou je kunnen concluderen dat Amerika is geselecteerd om het leger van de Nieuwe Wereld Orde te produceren dat deuren inslaat en weerstanden ontvoert van Europa tot het Midden-Oosten, van Afrika tot Azië en Latijns-Amerika.

U hebt waarschijnlijk de verhalen gezien over het wegnemen van banen door automatisering. Binnen een generatie zullen tientallen miljoenen functies in de auto, opslag, productie, restaurant en administratie verdwenen zijn. Maar dat weerhoudt BOG er niet van om 30 miljoen illegale vreemdelingen te legaliseren en nog eens 30 tot 50 miljoen illegalen uit te nodigen. BOG wil de lonen tot nul verlagen en jonge Amerikanen dwingen om te kiezen tussen het leger in of uithongeren.

Toen ik op de middelbare school zat, wist ik dat we een opkomst van de nationale veiligheidsstaat zouden zien, omdat Wall Street onze pensioenen en spaargeld steelde door middel van massale fraude. De Federal Reserve heeft triljoenen dollars aan waardeloze door hypotheek gedekte effecten en andere activa gekocht via kwantitatieve verruiming en het kortingsvenster.

Het is BOG toegestaan om de afgelopen twee decennia 21 biljoen dollar uit de Pentagon- en HUD-budgetten te laten verdwijnen.

Amerikanen zijn de mensen die Wall Street hebben laten wegkomen door president Kennedy en zijn broer Robert te vermoorden. BOG heeft Martin Luther King Jr. vermoord vanwege zijn verzet tegen oorlog. Hint: hij stierf op de eerste verjaardag van zijn beroemde anti-oorlogstoespraak in de Riverside Church in New York City. Amerikanen zijn de mensen die Wall Street en BOG samen met hun medeburgers gebouwen laten opblazen van Oklahoma City tot Manhattan.

Amerikanen kunnen duidelijk de dollar zien en de hele wereldeconomie zit in de problemen. De meerderheid had gehoopt dat BOG hen met rust zou laten en hen in staat zou stellen hun huizen, hun baan en het weinige bezit dat ze hadden te behouden als ze maar zouden zwijgen over deze onaangename tirannie. Maar BOG is niet tevreden. BOG is een hongerig beest. Wall Street wil niet alleen meer. Ze willen het allemaal. Ze laten je niets achter.

Ik heb geschreven over een valuta-reset die de waarde van de dollar halveert. Ten behoeve van degenen die naar Amerikaanse scholen gingen, betekent dit dat BOG binnenkort uw lonen en pensioenen zal halveren op een moment dat ze 30 miljoen illegale vreemdelingen zullen legaliseren om de lonen nog lager te maken dan u voor mogelijk houdt.

Ik heb jarenlang gezegd dat wanneer de munteenheid wordt gereset en de lonen niet voldoende zullen zijn voor de helft van alle Amerikanen om voedsel te kopen en hun huur en nutsvoorzieningen te betalen, er landelijke voedselrellen zullen zijn. Elke grote stad in Amerika zal platbranden als we BOG niet stoppen.

Ik zou moeten uitleggen waarom de eerste twee woorden in dit essay Screw Up zijn. BOG heeft veel tijd en moeite geïnvesteerd om ons te vertellen wat ze met ons zullen doen nadat de Dollar ineenstort. Ik herinner me een fragment uit de tv-serie 24 waarin een Amerikaanse veiligheidsagent een gevangene ondervroeg die weigerde te praten. De ‘held’ gespeeld door Kiefer Sutherland doodde de man en hakte zijn hoofd af. Deze kleine clip vertelt je wat Hollywood en BOG van jou en je grondwettelijke rechten vinden. Iedereen die op tv en in films over de grondwet praat, zal in de volgende scène de slechterik blijken te zijn die ofwel wordt gedood ofwel levenslang wordt veroordeeld.

The Screw Up is dat BOG te ver is gegaan. Toen de Berlijnse muur in 1989 viel, dachten de meeste Oost-Duitsers dat de Stasi een dossier over hen had. Als je een enquête onder Amerikanen zou houden en hen zou vragen of ze denken dat ze op die Main Core List of Americans To Be Disappeared the Day the Dollar Dies staan, krijg je veel meer dan 8 miljoen om te zeggen: ‘Ja. Ik sta op die lijst van mensen die moeten worden verdwenen, gemarteld en vermoord. ‘ Amerikanen die zich uitspreken, hebben alle reden om te geloven dat de regering achter hen aan zal komen, want BOG heeft vaak gezegd dat ze ons dat zouden aandoen.

We hebben de afgelopen jaren vaak het volgende gehoord: terugkerende veteranen, christenen, mensen die in de grondwet en de Bill of Rights geloven, iedereen die heeft deelgenomen aan Occupy Wall Street en wapenbezitters staan op de observatielijsten van terroristen. BOG heeft actie ondernomen om op oneerlijke wijze veteranen te selecteren om hun kinderen weg te halen. Bij een recente oefening werden de kinderen van een kleine stad van hun scholen gehaald. Ouders mochten hun kinderen pas terughalen als ze hun wapens hadden ingeleverd.

BOG heeft campagnes georganiseerd om niet-gewelddadige Occupy Wall Street-demonstranten te verslaan. Ze stuurden politie naar Israël om te leren hoe ze Amerikanen als Palestijnen moesten behandelen. In Oakland werd een Occupy-demonstrant van dichtbij in Israëlische stijl in het gezicht geslagen met een zogenaamd niet-dodelijk projectiel. Israëli’s vertellen Amerikaanse politie dat ze moeten mikken op de ogen en het hoofd van vreedzame demonstranten. BOG heeft onterecht uitgesproken veteranen en anderen in psychiatrische ziekenhuizen gegooid vanwege hun politieke opvattingen die chemische lobotomieën bedreigen voor afwijkende meningen. Kritiek op BOG is niet toegestaan.

Amerikanen lezen deze nieuwsartikelen en vragen zich af. Bill Ayers is een vriend van de president en tien andere mensen in de regering van de president. Ayers zei dat 25 miljoen Amerikanen naar gevangenkampen moeten gaan. Misschien gaan er maar 8 miljoen in de eerste ronde van verdwijningen en 17 miljoen meer in de tweede en derde ronde.

Hier is het stomme deel. BOG heeft niet genoeg mensen die bereid zijn om 8 miljoen Amerikanen te verzamelen op dag één van de eerste ronde van verdwijningen. Stel dat ze de staat van beleg afkondigen en geheime bevelen opstelden de dag nadat de dollar was neergestort. Ze hebben alle FBI-agenten, gewapende IRS-agenten, Federal Marshalls en een paar duizend anderen van Homeland Security rapporteren op honderd locaties in heel Amerika in de vroege ochtenduren van de eerste dag nadat de staat van beleg is afgekondigd. Dat is genoeg mankracht om de 20.000 gevaarlijkste mannen op de Main Core-lijst van 8.000.000 te krijgen. Ten behoeve van degenen die zijn afgestudeerd aan het openbare schoolsysteem in Californië, zal ik 20.000 voor u aftrekken van de Main Core-lijst. Dan blijven er 7.980.000 mensen over om opgehaald te worden op dagen 2 tot 400.

Wat denk je dat die 20.000.000 of meer mensen die oprecht geloven dat ze op de lijst staan om te worden verdwenen, zullen doen? Zullen ze thuis wachten en kijken naar nieuws over de staat van beleg op CNN dat wacht om te worden verdwenen, gemarteld en vermoord? Of zullen een half miljoen mannen zich in groepen van twee, drie of vijf verzamelen om iedereen op hun eigen vijandenlijst uit te schakelen? Hoog op die lijsten zal de IRS zijn. Als er geen belastingdienst is, wie zal dan de belastingen innen? Chris Dorner, de voortvluchtige politiemoordenaar, was in staat om Los Angeles helemaal alleen te sluiten.

Wat denk je dat 500.000 mannen zoals hij landelijk kunnen doen? 800.000 mannen in Amerika hebben Bump Fire (schuifvuur) voorraden waarmee ze hun AK-47’s en AR-15’s volledig automatisch kunnen afvuren. 500.000 mannen hebben 50 kalibergeweren waarmee ze mensen op hun vijandenlijst op 366 meter kunnen uitschakelen. Meer dan 22 miljoen kunnen jachtgeweren gebruiken om doelen op 300 yards (275 meter) uit te schakelen. De Joden in Amerika zouden waarschijnlijk de kant van BOG kiezen tegen de mensen. Er zijn misschien meer dan 20 miljoen Joden in Amerika, maar er zijn maar heel weinig Joden in de mariniers en het leger. Nog steeds minder bij de politie buiten de belangrijkste Joodse centra.

BOG zal niet zoveel agenten als vrijwilliger hebben om terug te komen voor dag 2 van de verdwijningen. Sommigen zullen dood zijn of in het ziekenhuis liggen. Anderen zullen hun gezin onderduiken. Ik kan je garanderen dat iemand de elektriciteit naar Washington DC en misschien zelfs New York zou hebben afgesloten tegen het aanbreken van dag 2 van de verdwijningen. De internationale gemeenschap zal de situatie beoordelen en de dollar verlaten. Dat zal nationale voedselrellen beginnen en Amerika in een multipolaire raciale burgeroorlog sturen. Zwarten en Hispanics tegen blanken en Aziaten. Hispanics tegen zwarten en zwarten tegen Hispanics en blanken. Wall Street promoot al jaren raciale strijd om het vee in het gareel te houden.

Iedereen die in een Amerikaanse stad woont, zou moeten vluchten naar een veilige haven. Iedereen die denkt dat ze op een van die lijsten van vijanden van de 500.000 man met automatische wapens en 50 kaliber geweren staan, zal natuurlijk proberen het land te ontvluchten. Hoe zullen ze dat doen onder de staat van beleg met de luchthavens gesloten?

Amerika zal de verdwijning van zelfs 20.000 burgers op de eerste dag niet overleven, dus laten we een andere oplossing voor onze problemen zoeken.

Een rassenoorlog is wat Wall Street wil. Ze zouden liever zien dat Amerikaanse steden tot de grond toe afbranden, zodat iedereen zich zou verenigen om achter de mannen aan te gaan die tientallen triljoenen dollars van hen hadden gestolen.

In de afgelopen jaren moest het Amerikaanse leger verschillende keren naar het Witte Huis om de politici te vertellen dat er geen oorlog zou komen. Het Pentagon heeft War Games gespeeld in het scenario van een dollarcrash. De resultaten van het halveren van uw lonen en pensioenen zijn niet mooi en het leger weet dat al.

We mogen in Amerika geen vrije en eerlijke verkiezingen houden. Er zijn geen politieke oplossingen beschikbaar in een land met een door banken bezette regering die beide politieke partijen controleert. En de door de bankier bezette media zullen niet toestaan dat een derde partij loopt en wint. En dan is er het bewezen feit dat BOG verschillende van onze leiders heeft vermoord.

De enige oplossing die overblijft, is dat het Amerikaanse leger een staatsgreep pleegt waarbij de bankiers worden gearresteerd en beslag wordt gelegd op hun bezittingen. Die activa zouden moeten worden gebruikt om onze pensioenen te financieren en om de wereldwijde schuldkwijtschelding te financieren, zodat we een einde kunnen maken aan deze depressie voordat 10 miljoen Amerikanen en een half miljard mensen in het buitenland van de honger omkomen.

Ik schreef ooit het volgende over de komende massale hongersnood om mensen uit hun slaap te schokken. Uithongering en maatschappelijke ineenstorting tot het niveau van Mad Max hebben de neiging mensen te dwingen zich te concentreren op de echte wereld. Je kunt dat artikel hier lezen:

Dus als 30.000 mensen binnen 50 mijl van uw huis verhongeren

Ik schrijf ook over buitenlandse zaken. Je zou dit kunnen proberen:

Connecting The Dots: Israël, Londen, Wall Street en het Midden-Oosten

Ik heb praktische oplossingen voor problemen. Hierdoor werd een presentator van een talkshow in de eerste alinea uitgeschakeld omdat het een akelig beeld schetste van onze huidige omstandigheden. Maar ik heb een vrij krachtige oplossing gegeven die ons allemaal ten goede zal komen, maar niet die in de 1 / 10e van 1%.

De Russisch-Chinese tangbeweging tegen de Amerikaanse schatkist en de FED

Ik blijf geloven dat het Amerikaanse leger de enige kracht is die het land kan verenigen als ze een goed hervormingsprogramma hebben dat begint met het arresteren van de bankiers.

Hoe en waarom een Amerikaanse militaire staatsgreep de wereld zou kunnen redden

Ik vond deze video van Amy Goodman en Democracy Now waarin Main Core wordt besproken en de 8.000.000 Amerikanen die vijanden van de staat zijn, wat dat ook mag betekenen op een moment dat de president zegt dat hij je kan arresteren, martelen en vermoorden zonder proces.

Deze video is verwijderd door mensen die tegen vrijheid zijn. Je kunt hier een artikel van Amy Goodman over dit onderwerp lezen met een ingesloten video hier:

“Hoofdkern: nieuw bewijs onthult topgeheime overheidsdatabase gebruikt in Bush Spy Program”

http://www.democracynow.org/2008/7/25/main_core_new_evidence_reveals_top

van: http://stateofthenation.co/?p=31942

zie ook https://www.henrymakow.com/2020/10/mike-stone-CIVIL-WAR.html

https://www.rt.com/op-ed/503084-america-civil-war-election/

zie ook: http://b-wust.nl/?p=3293

Over de NWO en het communisme (cabalisme)

Herbloggen van Henry Makow van 10 september 2020

google translate gebruikt en niet aangepast

600 Joodse groepen nemen een advertentie in de New York Times om hun steun te betuigen

Communistische BLM-beweging

De NWO is de communistische (satanistische) wereldhegemonie.

Onthullende citaten koppelen het communisme aan het kabbalistische judaïsme en de protocollen van Zion.

“Het communisme is niet (en was nooit) een creatie van de massa om het bankwezen omver te werpen, maar eerder een creatie van het bankwezen om de mensen omver te werpen en tot slaaf te maken.” – Anthony J. Hilder

Gerelateerd – Makow: Wat is communisme? https://www.henrymakow.com/what_is_communism.html

Makow – Waarom Cabala satanisch is

https://www.henrymakow.com/2020/07/kabbalah-explains-scamdemic.html

https://www.henrymakow.com/kabbalah-how-sex-became-our-religion.html

(fragmenten door henrymakow.com)

“De communistische ziel is de ziel van het judaïsme. Hieruit volgt dat, net zoals in de Russische revolutie, de triomf van het communisme de triomf van het judaïsme was, zo ook in de triomf van het fascisme het judaïsme zal zegevieren.” – ( Een programma voor de joden en de mensheid , Rabbi Harry Waton, p. 143-144).

“De communisten zijn tegen religie (christendom), en ze proberen religie te vernietigen; toch, als we dieper in de aard van het communisme kijken, zien we dat het essentieel niets anders is dan een religie (judaïsme).” – ( Een programma voor de joden en de mensheid , Rabbi Harry Waton, p. 138).

“De joden verwelkomen deze revolutie in de christelijke wereld, en de joden zouden een voorbeeld moeten geven. Het is geen toeval dat het jodendom het marxisme voortbracht, en het is geen toeval dat de joden het marxisme gemakkelijk begonnen aan te nemen: dit alles was perfect. in overeenstemming met de vooruitgang van het jodendom en de joden. ” – ( Een programma voor de joden en de mensheid , door Rabbi Harry Waton, p. 148).

Bourgeoisie was een bolsjewistisch codewoord voor heidenen. De eerste wet die werd aangenomen nadat de communisten de macht in Rusland hadden gegrepen, maakte van antisemitisme een misdaad waarop de doodstraf staat. [2011] Het mysterie van Babylon de Grote oplossen door Edward Hendrie . (http://www.whale.to/c/solving.html)

Indirect bewijs dat wijst op Joodse controle over de communistische revolutie is dat zodra de communisten in Rusland de macht grepen, de eerste wet die ze aannamen antisemitisme tot een misdaad maakte waarop de doodstraf staat. Terwijl christelijke kerkgebouwen werden omgevormd tot stallen voor dieren, slachthuizen en danszalen, waren de joodse synagogen onaangetast. . . “Ongeveer 200.000 (christelijke) geestelijken, velen gekruisigd, gescalpeerd en anderszins gemarteld, werden gedood tijdens de ongeveer 60 jaar van communistische heerschappij in de voormalige Sovjet-Unie, meldde een Russische commissie maandag 27 november 1995 … 40.000 kerken (werden ) vernietigd in de periode van 1922 tot 1980 [2011] Solving the Mystery of Babylon the Great door Edward Hendrie .

Het beste bewijs van de echtheid van “de protocollen “vond in maart 1917 de bolsjewistische revolutie plaats in Rusland en een van de eerste dingen die werden gedaan toen de joodse bolsjewieken aan de macht kwamen, was het vernietigen van alle exemplaren van het boek van professor Sergius A. Nilus, The Great Within the Small, by That Book, , dat voor het eerst werd gepubliceerd in Tsarskoe-Tselc (Rusland) in 1901, bevatte The Protocols of the Learned Elders of Zion. Alle exemplaren van de protocollen waarvan bekend was dat ze in Rusland bestonden, werden vernietigd tijdens het regime van Kerenski. De wet die door Kerenski’s communistische machtsopvolgers werd gevolgd, was dat het bezit van een kopie van de Protocollen door iedereen in de Sovjet-Unie een misdaad was die strafbaar werd gesteld door op zicht te worden doodgeschoten. De moeite die de communisten hebben gedaan om de protocollen uit te roeien, is het bewijs van de echtheid van de protocollen. De behandeling van professor Nilus door de joodse bolsjewieken spreekt duidelijk over de authenticiteit van de protocollen. Professor Nilus werd gearresteerd door de Cheka (Russische Geheime Politie) in Kiev. Hij werd opgesloten en gemarteld. De joodse president van de rechtbank vertelde professor Nilus dat de wrede behandeling die hij kreeg een vergelding was omdat hij ‘hen onschatbare schade had berokkend bij het publiceren van de protocollen’. p.89 [2011]Het mysterie van Babylon de Grote oplossen door Edward Hendrie .

“Sommigen noemen het marxisme, ik noem het judaïsme.” – ( The American Bulletin , Rabbi S. Wise, 5 mei 1935).

“Om uw vraag in Rusland te beantwoorden: er zijn twee verschillende regeringen, de ene zichtbaar en de andere onzichtbaar. Het zichtbare bestaat uit verschillende nationaliteiten, terwijl het onzichtbare bestaat uit ALLE JODEN. De machtige Sovjet Geheime Politie neemt haar bevelen over van de onzichtbare regering. Er zijn ongeveer zes tot zeven miljoen communisten in Sovjet-Rusland, 50% zijn joden en 50% zijn niet-joden, maar de niet-joden worden niet vertrouwd De communistische joden zijn verenigd en vertrouwen elkaar, terwijl de anderen elkaar bespioneren.

Ongeveer elke vijf tot zes jaar roept de geheime Joodse Raad op tot zuivering van de partij en velen worden geliquideerd. Op de vraag “waarom”? zei hij: “Omdat ze teveel beginnen te begrijpen over de Joodse geheime regering. Russische communisten hebben een geheime groepsorde die alleen uit Joden bestaat. Ze regeren over alles wat met de zichtbare regering te maken heeft. Het was deze machtige organisatie die verantwoordelijk was voor de geheime verwijdering van het centrum van het communisme naar Tel Aviv, waar nu alle instructies vandaan komen. ” . . .

“Het is een gevestigde regel om alle leden van de reeds bestaande regering, hun families en verwanten te vernietigen, maar nooit Joden. Ze vernietigen alle leden van de politie, staatspolitie, legerofficieren en hun families, maar nooit Joden. Ziet u, wij weten dat wanneer een regering begint te zoeken naar de communisten binnen haar grenzen, ze echt proberen om Joden in hun gebied op te sporen. We worden niet voor de gek gehouden! De onzichtbare heersers in de communistische landen hebben wereldcontrole over de propaganda en de regeringen in vrije landen. We controleren alle media van expressie, inclusief kranten, tijdschriften, radio en televisie. Zelfs je muziek! We censureren de liedjes die worden uitgebracht voor publicatie lang voordat ze de uitgevers bereiken. Binnenkort hebben we volledige controle over je denken. ‘ Een Joodse overloper waarschuwt Amerika: Benjamin Freedman spreekt door Benjamin H. Freedman . http://www.whale.to/c/benjamin_freedman.html

Het echte motief achter het communisme is niet om de wereld gelijk te verdelen, maar de Communistische Partij is slechts een dekmantel voor de superrijken als een instrument om macht te verwerven en te gebruiken. Het zijn niet de communisten die het communisme leiden. Er is nog een andere controlerende macht achter het communisme. Communisme en socialisme zijn slechts wapens van de meer duivelse samenzwering die achter de publieke opinie werkt en die niet vanuit Moskou of Peking wordt bestuurd, maar vanuit New York, Parijs en Londen. De Illuminati gaat naar Amerika door Alex Christopher .http://www.whale.to/c/illuminati_going_to_america.html

Marx en Engels waren vrijmetselaars van de 31ste graad. (Vladimir Istarkhov, “The Battle of the Russian Gods”, Moskou, 2000, p. 154). In 1847 werden Marx en Engels lid van The League of Just Men , een van de ondergrondse takken van de Illuminati waar de Jood Jakob Venedey een belangrijke rol speelde. . . Hess en Marx hoopten de jaloezie van het domme proletariaat uit te buiten om een hel op aarde af te dwingen waar angst, lijden, terreur en verraad oppermachtig waren – het communisme. 1 Onder het teken van de schorpioen – de opkomst en ondergang van het Sovjetrijk door Juri Lina .http://www.whale.to/c/under_the_sign_of_the_scorpion.html

Volgens de beroemdste mythe had Marx geen geld en was hij economisch afhankelijk van zijn ‘vriend’ Engels. In werkelijkheid financierde Nathan Rothschild hem. Dit werd onthuld door zijn naaste medewerker Mikhail Bakoenin in zijn ” Polemique contre les Juifs”(“Polemiek tegen de Joden”). Bakoenin maakte zich los van Marx en zijn metgezellen, omdat “zij de ene voet op de bank hadden en de andere voet in de socialistische beweging”. Onder het teken van de schorpioen – de opkomst en ondergang van het Sovjetrijk door Juri Lina .

Hess en Marx hoopten de jaloezie van het domme proletariaat uit te buiten om een hel op aarde af te dwingen waar angst, lijden, terreur en verraad oppermachtig waren – het communisme. Daarom stelde Moses Hess voor om in november 1847 de Liga van Rechtvaardige Mannen om te vormen tot een communistische partij. Samen met Engels reorganiseerde Marx (Sovjetterm) de Bond voor het einde van het jaar. Moses Hess, Karl Marx, Friedrich Engels, Wilhelm Weitling, Hermann Kriege, Joseph Weydemeyer, Ernst en Ferdinand Wolf speelden een belangrijke rol.

Marx kreeg de opdracht om het manifest van de Communistische Partij te schrijven, volgens de Sovjet-Estse Encyclopedie. Het was Moses Hess die hem de religie van de socialistische revolutie liet uitwerken. Marx deed dit met medewerking van de slavenhandelaar Jean Lafitte-Laflinne.

“The Communist Manifesto” werd gepubliceerd in Londen. In dit document had Marx alleen de ideeën van de Illuministische leiders Adam Weishaupt en Clinton Roosevelt verder ontwikkeld. Hij had tegelijkertijd de samenzweerderige ervaring van de utopische communist en Illuminatus Francois Noel Babeuf (1760-1797) gebruikt om de weg te wijzen naar de socialistische (Illuministische) revolutie.

Op deze manier werden het communisme en het socialisme de codenamen voor het Illuminati-programma, dat alle morele principes moest uitroeien, waarna alles werd toegestaan. Onder het teken van de schorpioen – de opkomst en ondergang van het Sovjetrijk door Juri Lina .

Veronderstel geen moment dat deze uitspraken loze woorden zijn: denk goed na over de successen die we hebben geboekt voor het darwinisme (evolutie), marxisme (communisme), nietzsche-isme (socialisme). Voor ons, Joden, zou het in ieder geval duidelijk moeten zijn hoe een desintegrerende betekenis deze richtlijnen hebben gehad voor de geest van de Goyim. PROTOCOL nr. 2: ECONOMISCHE OORLOGEN (De protocollen van de geleerde ouderlingen van Zion) .

Marx ‘voornaamste doel was de vernietiging van religie. Het welzijn van de arbeiders was slechts een voorwendsel. . . Communisme is collectief bezetenheid door demonen “– Richard Wurmbrand . http://www.whale.to/c/marx_and_satan.html / http://www.whale.to/b/demons.html

Zo organiseert en financiert de Wereldorde Joodse groepen; het organiseert en financiert vervolgens anti-joodse groepen; het organiseert communistische groepen; het organiseert en financiert vervolgens anticommunistische groepen. Het is niet nodig dat de Orde deze groepen tegen elkaar werpt; ze zoeken elkaar op als hittezoekende raketten en proberen elkaar te vernietigen. Door de omvang en middelen van elke groep te beheersen, kan de Wereldorde altijd vooraf de uitkomst bepalen. [1984] De wereldorde, onze geheime heerser door Eustace Mullins . http://www.whale.to/b/mullins_b1.html

Zoals RE McMaster schreef in The Reaper : “Het doel van het internationale communisme is niet om het westerse internationale schuldkapitalisme te vernietigen. Het doel van het internationale communisme is om de mensheid tot slaaf te maken in opdracht van het westerse internationale schuldkapitalisme.” [1984] De wereldorde, onze geheime heerser door Eustace Mullins .

https://www.henrymakow.com/2020/09/the-nwo-is-communism-cabalism.html

https://www.jns.org/600-plus-jewish-groups-sign-full-page-ad-supporting-black-lives-matter/

Over de Nieuwe Wereldorde

één op één overgenomen van onderstaande link

Nieuwe wereldorde-definitie

Het volgende artikel is afkomstig uit een uitstekende analyse van de Nieuwe Wereldorde door auteur Ken Adachi, die te vinden is op educate-yourself.org . ( interessante link)

De term New World Order (NWO) is door de eeuwen heen door veel politici gebruikt en is een algemene term die verwijst naar een wereldwijde samenzwering die wordt georkestreerd door een extreem krachtige en invloedrijke groep genetisch verwante individuen (althans op zijn hoogst echelons) waaronder veel van ’s werelds rijkste mensen, politieke topleiders en zakelijke elite, evenals leden van de zogenaamde Black Nobility of Europe (gedomineerd door de Britse kroon) wiens doel het is om een One World (fascistisch) te creëren Overheid , ontdaan van nationalistische en regionale grenzen, die gehoorzaamt aan hun agenda.

Luister naar de globalistische bankier Paul Warburg:

We zullen een wereldregering hebben, of je dat nu leuk vindt of niet. De enige vraag is of die regering zal worden bereikt door verovering of toestemming. (17 februari 1950, zoals hij getuigde voor de Amerikaanse Senaat).

Het is hun bedoeling om volledige en totale controle over elk mens op aarde te bewerkstelligen en de wereldbevolking met tweederde drastisch te verminderen. Hoewel de naam New World Order de term is die tegenwoordig het meest wordt gebruikt om losjes te verwijzen naar iedereen die betrokken is bij deze samenzwering, is de studie van wie deze groep precies vormt een complexe en ingewikkelde. Voor verdere onderzoeksbronnen, zie de zijbalk aan de linkerkant. ( kijk via de link)

In 1992, Dr John Coleman gepubliceerd samenzweerders Hiërarchie: Het verhaal van het Comité van 300 . Met lovenswaardige wetenschap en nauwgezet onderzoek identificeert Dr. Coleman de spelers en beschrijft hij zorgvuldig de New World Order-agenda van wereldwijde overheersing en controle. Op pagina 161 van de samenzweringshiërarchie vat Dr. Coleman de bedoeling en het doel van het Comité van 300 nauwkeurig als volgt samen:

Een één-wereldregering en één-eenheid-monetair systeem, onder permanente niet-gekozen erfelijke oligarchisten die uit hun midden zelf kiezen in de vorm van een feodaal systeem zoals het was in de middeleeuwen. In deze One World-entiteit zal de bevolking worden beperkt door beperkingen op het aantal kinderen per gezin, ziekten, oorlogen, hongersnoden, totdat 1 miljard mensen die nuttig zijn voor de heersende klasse, op gebieden die strikt en duidelijk worden gedefinieerd, blijven zoals de totale wereldbevolking.

Er zal geen middenklasse zijn, alleen heersers en dienaren. Alle wetten zullen uniform zijn onder een rechtssysteem van wereldrechtbanken die hetzelfde uniforme wetboek toepassen, ondersteund door een One World Government Police Force en een One World Unified Military om wetten te handhaven in alle voormalige landen waar geen nationale grenzen zullen bestaan. Het systeem staat op basis van een verzorgingsstaat; degenen die gehoorzaam en dienstbaar zijn aan de Ene Wereldregering, zullen worden beloond met de middelen om te leven; degenen die rebels zijn, zullen eenvoudigweg verhongerd worden of tot vogelvrij verklaard worden, dus een doelwit voor iedereen die ze wil doden. Particuliere vuurwapens of welke wapens dan ook zijn verboden. “

Waarom de samenzwering onbekend is

De enorme omvang en het complexe web van bedrog rond de individuen en organisaties die bij deze samenzwering betrokken zijn, is verbijsterend, zelfs voor de meest scherpzinnigen onder ons. De meeste mensen reageren met ongeloof en scepsis over het onderwerp, niet wetende dat ze geconditioneerd (gehersenspoeld) zijn om sceptisch te reageren door institutionele en media-invloeden. Auteur en de-programmeur Fritz Springmeier ( The Top 13 Illuminati Bloodlines) zegt dat de meeste mensen “dia’s” hebben ingebouwd die het kritische onderzoeksproces van de geest als het gaat om bepaalde gevoelige onderwerpen kortsluiten. ‘Slides’, zo meldt Springmeier, is een CIA-term voor een geconditioneerd type reactie dat het denken van een persoon doodstopt en het debat of onderzoek van het onderwerp beëindigt. Zo roept de vermelding van het woord ‘samenzwering’ bij veel mensen vaak een dia-respons op.

Wat de meeste mensen ‘publieke opinie’ noemen, is in werkelijkheid zorgvuldig samengestelde en geschreven propaganda die is ontworpen om een gewenste gedragsreactie van het publiek op te wekken . Peilingen van de publieke opinie worden in feite genomen met de bedoeling te peilen of het publiek de geplande programma’s van de Nieuwe Wereldorde accepteert. Een sterke vertoning in de peilingen vertelt hen dat de programmering “neemt”, terwijl een slechte vertoning de manipulatoren van NWO vertelt dat ze de programmering moeten herschikken of “aanpassen” totdat de gewenste respons is bereikt.

De NWO Modus Operandi

De wereldwijde samenzweerders van NWO manifesteren hun agenda door vaardige manipulatie van menselijke emoties, met name angst. In de afgelopen eeuwen hebben ze herhaaldelijk gebruik gemaakt van een hulpmiddel dat NWO-onderzoeker en auteur David Icke in zijn nieuwste boek The Biggest Secret typeerde als Problem , Reaction en Solution .

De techniek is als volgt: NWO-strategen creëren het probleem – door een “oppositie” -groep te financieren, samen te stellen en op te leiden om onrust te stimuleren in een gevestigde politieke macht (soeverein land, regio, continent, enz.) Die ze willen aangaan en zo ontstaan ​​tegengestelde facties in een conflict dat NWO zelf heeft gemanoeuvreerd. De afgelopen decennia worden zogenaamde oppositiegroepen in de media doorgaans aangeduid als ‘vrijheidsstrijders’ of ‘bevrijders’.

Tegelijkertijd wordt de leider van de gevestigde politieke macht waar het conflict wordt georkestreerd, gedemoniseerd en, op commando, ‘een andere Hitler’ genoemd (kies maar uit: Saddam Hussein, Milosevic, Kadaffi, enz.). De ‘vrijheidsstrijders’ worden niet zelden samengesteld uit een lokaal crimineel element (dwz KLA = leader in controle, drugshandelaren). In de geest van echt Machiavellistisch bedrog zijn dezelfde strategen van NWO evenzeer betrokken bij het heimelijk bewapenen en adviseren van de leider van de gevestigde macht (de NWO profiteert altijd van elk gewapend conflict door geld te lenen, te bewapenen en alle partijen te leveren die bij een oorlog).

Het conflict wordt op het wereldtoneel gebracht door de gecontroleerde mediakanalen met een spervuur ​​aan foto’s en videobanden van gruwelijke en bloedige gruweldaden die door onschuldige burgers zijn geleden. De kreet gaat omhoog “Er moet iets gebeuren!” En dat is de gewenste reactie.

De poppenspelers van NWO zorgen vervolgens voor de oplossing door ‘Peace Keepers’ (Bosnië) of een ‘Coalition Force’ (Golfoorlog) of NAVO-bommenwerpers van de VN en vervolgens grondtroepen (Kosovo) of het leger te sturen om ‘massawapens te zoeken’ Vernietiging ‘, die natuurlijk nooit worden gevonden. Eenmaal geïnstalleerd gaan de ‘peace keepers’ nooit meer weg. Het idee is om door NWO gecontroleerde grondtroepen te hebben in alle grote landen of strategische gebieden waar waarschijnlijk grote weerstand tegen de overname van de Nieuwe Wereldorde zal worden ondervonden.

Wie is NWO?

Het bedrijfsgedeelte van NWO wordt gedomineerd door internationale bankiers, oliebaronnen en farmaceutische kartels, maar ook door andere grote multinationals. De koninklijke familie van Engeland , namelijk koningin Elizabeth II en het huis van Windsor (die in feite afstammelingen zijn van de Duitse tak van de Europese royalty – de familie Saksen-Coburg-Gotha – veranderde de naam in Windsor in 1914), zijn spelers van hoog niveau in de oligarchie die de bovenste lagen van NWO beheersen. De beslissende zenuwcentra van deze inspanning zijn in Londen (met name de City of London ), Basel ( Bank) Zwitserland en Brussel (NAVO-hoofdkwartier).

De Verenigde Naties en alle agentschappen die onder de paraplu van de VN werken, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), spelen een voltijdse rol in deze regeling. Evenzo is de NAVO een militair instrument van de NWO.

De leiders van alle grote industrielanden zoals de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland, Italië, Australië, Nieuw-Zeeland, enz. (leden van de “G7 / G8”) zijn actieve en volledig meewerkende deelnemers aan deze samenzwering. In deze eeuw is de mate van controle door NWO zo ver gevorderd dat alleen bepaalde zorgvuldig uitgekozen individuen, die verzorgd en geselecteerd zijn, zelfs in aanmerking komen om premier of president te worden van landen als Engeland, Duitsland of de Verenigde Staten. Het maakte niet uit of Bill Clinton of Bob Dole het voorzitterschap in 1996 wonnen, de resultaten zouden hetzelfde zijn geweest. Beide mannen spelen in hetzelfde team voor dezelfde balclub. Iedereen die geen teamspeler is, wordt uitgeschakeld: dat wil zeggen president Kennedy, Ali Bhutto (Pakistan) en Aldo Moro (Italië). Recenter,

De rol van NWO bij het vormgeven van geschiedenis

De meeste grote oorlogen, politieke omwentelingen en economische depressie / recessies van de afgelopen 100 jaar (en eerder) werden zorgvuldig gepland en geïnitieerd door de machinaties van deze elites. Ze omvatten de Spaans-Amerikaanse oorlog (1898), de Eerste en de Tweede Wereldoorlog; De grote Depressie; de bolsjewistische revolutie van 1917; de opkomst van nazi-Duitsland; de Koreaanse oorlog; de oorlog in Vietnam; de “val” van het Sovjet-communisme in 1989-1991; de Golfoorlog van 1991; de oorlog in Kosovo; en de twee oorlogen in Irak. Zelfs de Franse Revolutie is tot stand gekomen door elementen van de NWO. (vrijmetselarij)

Het uitlokken van een verzonnen oorlog als dekmantel voor het vergaren van fortuinen die kan worden gedateerd op ten minste de 12e eeuw toen slechts een kerngroep van negen leden van de Tempeliers de kruistochten startte die meer dan een eeuw duurden en een halve.

Van de hierboven genoemde kerngroep is gemeld dat ze de militaire arm zijn van een geheim genootschap dat bekend staat als de Priorij van Sion, maar dit is bewezen een hoax te zijn ,

In 1307 begeerde de koning van Frankrijk, Philippe de Schone, de rijkdom en was jaloers op de macht van de Tempeliers. De Franse koning ging op 13 oktober op pad om alle Tempeliers in Frankrijk te arresteren. Terwijl veel Tempeliers in beslag werden genomen en gemarteld, waaronder hun Grootmeester Jacques de Molay, ontsnapten vele andere Tempeliers (die waren getipt). Ze doken uiteindelijk weer op in Portugal, in Malta (als de Ridders van Malta) en later in Schotland als The Scottish Rites of Freemasonry, waarbij Albert Pike een sleutelrol speelde bij het definiëren van een plan voor de oprichting van een wereldregering.

Het verwerven en consolideren van steeds grotere rijkdom, natuurlijke hulpbronnen, totale politieke macht en controle over anderen zijn de motiverende krachten die de beslissingen van de NWO-leiders sturen. De tol van menselijk lijden en het verlies van onschuldige levens zijn geen problemen voor deze individuen.

Nb. ik heb eerder geschreven over psychopaten die dit kunnen. En deze mensen veroorzaken dus de cyclus van lijden, je moet geen last hebben van “moraal” anders kun je niet zo zijnhttps://www.threeworldwars.com/new-world-order.htm

Over ismen 3

Via allerlei ismen naar globalisme en wereldcommunisme.

Definitie communisme:

Communisme is een kapitalistische onderneming van de ultrarijken om de massa tot slaaf te maken, hen te ontdoen van hun eigenschappen en middelen, die allemaal het eigendom worden van “de staat” en deze, de ultrarijken, zijn die staat. Zie Des Griffin’s ‘Vierde rijk van de rijken’.

Een korte geschiedenis van de nieuwe wereldorde

1773 – Mayer Amschel (voorheen Bauer) Rothschild verzamelt twaalf van zijn meest invloedrijke vrienden en overtuigt hen ervan dat als ze allemaal hun middelen bundelen, ze de wereld kunnen regeren. Deze bijeenkomst vindt plaats in Frankfurt, Duitsland. Rothschild deelt zijn vrienden ook mee dat hij de perfecte kandidaat heeft gevonden, een persoon met ongelooflijk intellect en vindingrijkheid, om de organisatie te leiden die hij heeft gepland – Adam Weishaupt.

1 mei 1776 – Adam Weishaupt (code genaamd Spartacus) richt een geheim genootschap op dat de Orde van de Illuminati wordt genoemd. ( Deze datum, 1 mei, zal zeer belangrijk worden voor de Sovjet-communisten. Ze hielden feestelijke militaire parades op deze dag.) (Bauer/Rothschild was een Cryptojood (lees Khazaar). Weishaupt was een Cryptojood/crypto christen en opgeleid door jezuïeten. Illuminatie gaat over “Lichtbrengers”, het zijn vereerders van Lucifer, die zij als de Lichtbrengende god aanbidden. Zij zijn beïnvloed door de talmoedische (Babylonische), kabbalistische of sabbatean-frankistische Joden, door Zevi en Frank. Ik schrijf daar misschien nog over.)

Hun doelstellingen zijn als volgt:

1) Afschaffing van alle geordende regeringen

2) Afschaffing van privébezit

3) Afschaffing van erfenis

4) Afschaffing van patriottisme

5) Afschaffing van het gezin

6) Afschaffing van religie

7) Oprichting van een wereldregering

Juli 1782 – De Orde van de Illuminati bundelt de krachten met de Vrijmetselarij op het congres van Wilhelmsbad. ( de vrijmetselarij is een oude occulte gemeenschap en bestaat al sinds de tijd van de tempel van Salomon. De leden zijn de vereerders van de baäl/lucifer. In het oude testament lees je over de strijd van de baälvereerders tegen de mensen die in één God geloofden. Het oude testament is ondermijnd.)

1785 – Een Illuminatie-koerier genaamd Lanze wordt getroffen door de bliksem en gedood terwijl hij te paard reist door de stad Ratisbon. Wanneer Beierse ambtenaren de inhoud van zijn zadeltassen onderzoeken, ontdekken ze het bestaan van de Orde van de Illuminati en vinden ze plannen waarin de komende Franse revolutie wordt beschreven. De Beierse regering probeert de Franse regering te waarschuwen voor een naderende ramp, maar de Franse regering houdt geen rekening met deze waarschuwing. Beierse ambtenaren arresteren alle leden van de Illuminati die ze kunnen vinden, maar Weishaupt en anderen zijn ondergronds gegaan en kunnen niet worden gevonden.( Hier ligt de wortel van de haat tegen Duitsland. Duitsland moet hoe dan ook kapot. Het is in 2 wereldoorlogen geprobeerd. Het wordt nu geprobeerd via massa immigratie, kapot maken van industrie van energiebronnen en het opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar. Dit moet een burgeroorlog worden. Of een derde wereldoorlog. In ieder geval moet uiteindelijk de westerse wereld kapot.

11 oktober 1785 – Beierse autoriteiten plunderen het huis van een Illuminatie-lid genaamd Von Zwack. Ze ontdekken Illuminatie-documenten die heel duidelijk aantonen dat ze van plan zijn een “universele revolutie” teweeg te brengen die de doodssteek voor de samenleving zou moeten zijn … deze revolutie zal het werk zijn van de geheime genootschappen, en dat is een van onze “grote mysteries.”

1789 – Geweld breekt uit in Frankrijk. De Franse revolutie werpt niet alleen de bestaande regering omver, maar probeert ook het Christendom uit de natie te verwijderen. Een halfnaakte prostituee wordt op het altaar van de kathedraal van Notre Dame geplaatst en geprezen als de “godin van de rede”. ( het Christendom is vanaf het begin de grootste vijand. Het Christendom leert dat de mens een individu is en rechten heeft. De mens leeft in een relatie met God. Als mensen dat beseffen kun je ze niet tot slaaf maken. Vanaf het begin wordt het christendom geïnfiltreerd en ondermijnd. De eerste Christenen heetten Nazareërs en waren niet in kerkverband georganiseerd. Zij kwamen bij elkaar in “vergaderingen”. De naam Nazarener werd ook weer gebruikt door ISIS. Zij kalkten een N op huizen van Christen in hun “nieuwe kalifaat”. Nazareners moesten uiteindelijk sterven.)

1796 – Vrijmetselarij wordt een groot probleem bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. John Adams wint de verkiezing door zich er tegen te verzetten. ( Amerikanen denken dat hun natie als Christelijke natie is gesticht maar in feite waren het vrijmetselaars die de natie kaapten en stichtten. De hele natie is doordrenkt met vrijmetselaarssymbolen tot en met openbare gebouwen en de dollar aan toe.) Zijn zoon John Quincy Adams waarschuwt voor de verschrikkelijke bedreiging voor de natie door de vrijmetselaarsloges: “Ik geloof nauwgezet en oprecht dat de Orde van Vrijmetselarij, de grootste en van de een meest morele en politieke kwaden is … “

1797 – John Robison, professor in de natuurgeschiedenis aan de Universiteit van Edinburgh in Schotland, publiceert een boek getiteld “Proofs of a Conspiracy” waarin hij onthult dat Adam Weishaupt had geprobeerd hem te rekruteren. Hij legt de duivelse doelen van de Illuminati bloot aan de wereld.

1798 – George Washington erkent dat de Illuminatie-activiteit naar Amerika is gekomen. ( hij is zelf vrijmetselaar)

1816 – Het Congres verleent een 20-jarig charter aan de Bank of the United States, een particuliere centrale bank voor Amerika. ( De grondwet had het Congres de “macht gegeven om geld te munten en de waarde daarvan te regelen”. Thomas Jefferson had specifiek het Amerikaanse volk gewaarschuwd om deze macht om geld te creëren over te dragen aan een privégroep die niet was geselecteerd en niet verantwoording verschuldigd was aan het publiek: “Als het Amerikaanse volk ooit particuliere banken toestaat de kwestie van hun valuta te beheersen, eerst door inflatie en vervolgens door deflatie, zullen de banken en bedrijven die om hen heen groeien de mensen alle eigendom ontnemen …)

1821 – Georg WF Hegel formuleert wat de Hegeliaanse dialectiek wordt genoemd – het proces waarmee de Illuminatie-doelstellingen worden bereikt. Volgens de Hegeliaanse dialectiek is thesis plus antithese gelijk aan synthese. Met andere woorden, u veroorzaakt eerst een crisis. Dan is er een enorm publiek protest dat er iets aan het probleem moet worden gedaan. Dus u biedt een oplossing die de veranderingen teweegbrengt die u altijd al wilde hebben, maar die mensen aanvankelijk niet wilden accepteren. ( dit gebeurt nu met de “klimaatcrisis”. Steeds wordt geprobeerd iets uit te lokken. Dat gebeurt ook met talloze vals vlag operaties.)

1826 – William Morgan probeert een boek te publiceren waarin het wangedrag van de vrijmetselaars Loges wordt blootgelegd. Terwijl hij bezig is zijn boek te laten drukken, verdwijnt hij op mysterieuze wijze. (Zijn lichaam werd een jaar later in Lake Ontario gevonden.)

1828 – Mayer Amschel Rothschild, die de Illuminati financiert, betuigt zijn totale minachting voor nationale regeringen die proberen internationale bankiers zoals hij te reguleren: “Sta mij toe het geld van een natie uit te geven en te controleren, en het kan mij niet schelen wie de wetten schrijft.”

1829 – Britse illuministe Frances ‘Fanny’ Wright geeft een reeks lezingen in de Verenigde Staten. Ze kondigt aan dat verschillende subversieven en revolutionairen verenigd moeten worden in een beweging die “Communisme” zal worden genoemd. Ze legt uit dat de beweging voor het publiek acceptabeler moet worden gemaakt door te beweren dat ze “gelijke kansen” en “gelijke rechten” ondersteunen.

1829-1837 – Terwijl president Andrew Jackson in functie is, zijn er pogingen om de greep van een centrale bank boven de Verenigde Staten voort te zetten en te versterken. President Jackson verzet zich krachtig tegen deze inspanningen. Jackson vertelt zijn tegenstanders: “Je bent een hol van adders! Ik ben van plan je weg te leiden, en door de Eeuwige God zal ik je wegleiden. Als de mensen alleen maar de ongerechtigheid van ons geld- en banksysteem zouden begrijpen, zou er vóór de ochtend een revolutie zijn.” In 1833 verwijdert hij overheidsgeld van de Bank of the United States.( de kabbalistische joden van de babylonische talmoed- zijn een voortzetting van de farizeeën. Jezus noemt hen addergebroed en smijt hen en de geldwisselaars uit de tempel. De farizeeën hadden niets te maken met het gewone jodendom, met hun geloof in God. Zij onderdrukten hun medemensen.)

1848 – Moses Mordecai Marx Levy, ook bekend als Karl Marx (ook hij was waarschijnlijk een cryptojood/ een Khazaar) , schrijft “Het communistische manifest”. Marx is lid van een vooraanstaande Illuminatie-organisatie genaamd de Liga van de Rechtvaardige. Hij pleit niet alleen voor economische en politieke veranderingen; hij pleit ook voor morele en spirituele veranderingen. Hij is van mening dat het gezin moet worden afgeschaft en dat alle kinderen moeten worden opgevoed door een centrale autoriteit. Hij drukt zijn houding ten opzichte van God uit door te zeggen: “We moeten oorlog voeren tegen alle heersende ideeën over religie, de staat, het land of het patriottisme. Het idee van God is de grondtoon van een perverse beschaving. Het moet vernietigd worden”. ( het gezin wordt steeds meer ondermijnd. dat is ongeveer 50 jaar geleden begonnen met de tweede golf van het feminisme. Liefde is vervangen door seks. Het kind wordt ondermijnd en ingezet als pion. het kind wordt ook geseksualiseerd en het transgenderisme wordt overal bevordert.)

1870 – John Ruskin wordt benoemd tot professor in de schone kunsten aan de universiteit van Oxford in Engeland. Hij leert zijn studenten dat de overheid de controle moet nemen over alle middelen van productie en distributie, en hij is bereid om de controle over de regering in handen van een enkele man te leggen: “Mijn voortdurende doel was om de eeuwige superioriteit van sommige mannen te tonen t.o..v. anderen, soms zelfs voor één man t.o.v. alle anderen”.

1871 – Albert Pike, oprichter van de Ku Klux Klan, publiceert zijn 861 pagina’s tellende boek “Morals and Dogma”, alleen bedoeld voor vrijmetselaars. Hij geeft aan dat degenen in de lagere rangen van het metselwerk opzettelijk worden misleid door hun superieuren: “De blauwe graden (de eerste drie graden van de 32) zijn slechts het buitenste hof of portiek van de tempel. Een deel van de symbolen wordt daar aan de ingewijde getoond, maar hij wordt opzettelijk misleid door valse interpretaties. Het is niet de bedoeling dat hij ze zal begrijpen; maar het is de bedoeling dat hij zich zal voorstellen dat hij ze zal begrijpen. Hun ware verklaring is voorbehouden aan de adepten, “de prinsen van het metselwerk. ”(Daarom hebben ongeveer 95% van de mannen die bij het metselwerk betrokken zijn geen idee wat de doelstellingen van de organisatie zijn).

1875 – De Russische occultist Helena Petrovna Blavatsky richt de Theosophical Society op. Madame Blavatsky beweert dat Tibetaanse heilige mannen in de Himalaya, die zij de Meesters van Wijsheid noemt, via telepathie met haar communiceerden in Londen. Ze staat erop dat de Christenen alles achterstevoren hebben: dat Satan goed is en dat God slecht is. Ze schrijft: “De Christenen en wetenschappers moeten ervoor zorgen dat ze hun Indiase genders respecteren. The Wisdom of India, haar filosofie en prestaties, moet bekend worden gemaakt in Europa en Amerika”.

1884 – De Fabian Society is opgericht om het socialisme te bevorderen. De Fabian Society ontleent zijn naam aan de Romeinse generaal Fabius Maximus, die tegen het leger van Hannibal vocht in kleine slopende schermutselingen, in plaats van een beslissende strijd te voeren.

14 juli 1889 – Albert Pike geeft instructies aan de 23 Supreme Councils van de wereld. Hij openbaart wie het ware object van de vrijmetselaarsaanbidding is: “Tegen u, Soevereine Grand Instructeurs-generaal, zeggen we dit, dat u het mag herhalen voor de broeders van de 32e, 31e en 30e graad: de vrijmetselaarsreligie zou moeten zijn en gehandhaafd in de zuiverheid door ons ingewijden: de Luciferiaanse leer. “

1890-1896 – Cecil Rhodes, een enthousiaste student van John Ruskin ( zie hierboven) , is destijds premier van Zuid-Afrika, een Britse kolonie. Hij is in staat om de goud- en diamantrijkdom van Zuid-Afrika te exploiteren en te beheersen. Hij werkt om alle bewoonbare delen van de wereld onder de heerschappij van een heersende elite te brengen. Daartoe gebruikt hij een deel van zijn enorme rijkdom om de beroemde Rhodes Scholarships op te richten.

5 februari 1891 – Rhodos sluit zich aan bij zijn groep uit Oxford met een vergelijkbare groep uit Cambridge onder leiding van vurige sociale hervormer William Stead. Rhodos en Stead zijn leden van de innerlijke “Kring van ingewijden” van het geheime genootschap dat zij hebben gevonden. Er is ook een buitenste cirkel bekend als de “Vereniging van Helpers”.

1891 – Madame Blavatsky sterft. Het leiderschap voor de wereldwijde theosofische beweging ligt bij Annie Besant, een militante feministe en lid van de Fabian Socialist Society of England. Ze doet enthousiast mee aan revolutionaire straatrellen en schrijft een groot aantal occulte geschriften om toe te voegen aan die van Blavatsky.

1909-1913 – Lord Alfred Milner organiseert de “Association of Helpers” in verschillende Round Table Groups in delen van het Britse Rijk en in de Verenigde Staten.

1912 – Kolonel Edward M. House, nauw adviseur van president Woodrow Wilson, publiceert een boek van Phillip Dru waarin hij “socialisme promoot zoals gedroomd door Karl Marx”.

23 december 1913 – De Federal Reserve (noch federaal noch een reserve – het is een particuliere instelling) is gecreëerd. Het was gepland tijdens een geheime bijeenkomst in 1910 op Jekyl Island, Georgia, door een groep bankiers en politici. Hiermee wordt de macht om geld te creëren van de Amerikaanse overheid overgedragen aan een particuliere groep bankiers. De Federal Reserve Act wordt haastig aangenomen vlak voor de kerstvakantie. “The Communist Manifesto” had om zo’n centrale bank gevraagd. (Het is waarschijnlijk de grootste schuldgenerator ter wereld) Congreslid Charles A. Lindbergh Sr. (vader van de beroemde vlieger) waarschuwt: “Deze wet vestigt het meest gigantische vertrouwen op aarde. Wanneer de president deze handeling ondertekent, wordt de onzichtbare regering door de geldmacht, waarvan bewezen is dat deze bestaat door het Money Trust-onderzoek, gelegaliseerd …”

1916 – Drie jaar na het ondertekenen van de Federal Reserve Act in de wet merkt president Woodrow Wilson op: “Ik ben een zeer ongelukkige man. Ik heb onbewust mijn land verwoest. Een groot industrieel land wordt bestuurd door zijn kredietstelsel. Ons systeem van krediet is geconcentreerd. De groei van de natie daarom en al onze activiteiten zijn in handen van een paar mannen. We zijn een van de ergst geregeerde, een van de meest volledig gecontroleerde en gedomineerde regeringen in de geciviliseerde wereld geworden. Niet langer een regering door vrije mening, niet langer een regering door overtuiging en de stem van de meerderheid, maar een regering door de mening en dwang van een kleine groep dominante mannen.”

1917 – Met hulp van financiers in New York City en Londen kan VI Lenin de Russische regering omverwerpen.

1920 – Groot-Brittannië Winston Churchill erkent het verband tussen de Illuminati en de bolsjewistische revolutie in Rusland. ( Churchill blijkt later zelf vrijmetselaar)

Hij merkt op: “Vanaf de dagen van Spartacus-Weishaupt tot die van Karl Marx, tot die van Trotsky, Bela Kun, Rosa Luxembourg en Emma Goldman, is deze wereldwijde samenzwering voor de omverwerping van de beschaving en voor de wederopbouw van de samenleving ( Hegel!) op basis van ontwikkeling van jaloerse boosaardigheid en onmogelijke gelijkheid gestaag gegroeid. Het speelde een absoluut herkenbare rol in de tragedie van de Franse revolutie. Het was de drijfveer van elke subversieve beweging in de negentiende eeuw, en nu heeft eindelijk deze groep buitengewone persoonlijkheden uit de “onderwereld” van de grote steden van Europa en Amerika het Russische volk bij de haren gegrepen.”( Rusland moest ook kapot o.a. omdat het volk orthodox christelijk was. Maar het land is niet kapot te krijgen. Het wierp het juk van het communisme af. Daarom wordt het land en wordt Poetin steeds weer ondermijnd).

1920-1931 Wat de Federal Reserve betreft, merkt Congreslid McFadden op: “Toen de Federal Reserve Act werd aangenomen, merkten de mensen in deze Verenigde Staten niet dat hier een wereldwijd banksysteem werd opgezet. Een superstaat bestuurd door internationale bankiers en internationale industriëlen die samenwerken om de wereld voor hun eigen plezier tot slaaf te maken. De Fed heeft er alles aan gedaan om haar bevoegdheden te verbergen, maar de waarheid is – de Fed heeft zich de regering toegeëigend. Het regelt hier alles en het regelt al onze buitenlandse relaties. Het maakt en breekt regeringen naar believen”. Betreffende de Grote Depressie en de acceptatie door het land van de New Deal van de FDR, stelt hij:” Het was geen ongeluk. Het was een zorgvuldig bedacht voorval”. (niets is toeval alles wordt georkestreerd)

1921 – Het Huis reorganiseert de Amerikaanse afdeling van het Institute of International Affairs in de Council on Foreign Relations (CFR). (De afgelopen 60 jaar is 80% van de topposities in elke regering – of het nu democraat of republikein is – bezet door leden van deze organisatie. Gedurende die tijd zijn slechts twee presidenten niet direct verbonden aan de CFR – John Kennedy en Ronald Reagan. Kennedy werd vermoord en een poging werd ondernomen het leven van Reagan te nemen!)

15 december 1922 – De CFR onderschrijft de wereldregering in haar tijdschrift “Buitenlandse Zaken”. ( één wereldregering met één gecontroleerde wereldreligie is het doel om de mens tot slaaf te maken. De rijke 1 % wil de wereld voor zichzelf. Ze willen geen geld maar goed: goud, mineralen, ertsen, olie, gas, land, arbeid)

1932 – “Plan for Peace” van de oprichter van de American Birth Control League, Margaret Sanger, wordt gepubliceerd. Ze roept op tot dwangsterilisatie-, verplichte segregatie en concentratiekampen voor heropvoeding voor alle afwijkende mensen inclusief zwarten, hispanics, Amerikaanse indianen en katholieken. (De American Birth Control League wordt uiteindelijk Planned Parenthood – de belangrijkste promotor en aanbieder van abortusdiensten in het land. Velen zijn zich tegenwoordig niet bewust van de racistische oorsprong van Planned Parenthood.) ( het is niet voor niets dat de laatste 50 jaar abortus zo toeneemt, dat het gezin ondermijnd wordt, dat liefde vervangen is door seks.)

1933 – “The Shape of Things to Come” van HG Wells wordt gepubliceerd. Wells voorspelt een tweede wereldoorlog… ( Wells was een “gekochte” schrijver. Zelf ook illuminatie lid. Al 100 jaar lang is ondermijning aan de gang. Via film, muziek, literatuur. Hij had insider kennis. Net zoals later bleek Huxley en Orwell)

…rond..

…1940, voortgekomen uit een Duits-Pools geschil. Na 1945 zou er een toenemend gebrek aan openbare veiligheid zijn in “crimineel geïnfecteerde” gebieden. Het plan voor de “moderne wereldstaat” zou bij zijn derde poging slagen en zou voortkomen uit iets dat zich in Basra, Irak, voordeed. Het boek vermeldt ook:”Hoewel de “wereldregering” al een aantal jaren er ronduit voor uitkwam, hoewel het eindeloos werd gevreesd en erover werd gemompeld, vond het nergens oppositie.” ( de derde wereldoorlog moet er ook komen. De eerste 2 werden voorspeld door insider Pike ( zie hierboven). Via allerlei valse vlag ( ja 9/11) aanslagen en o.a. de Arabische lente wordt er steeds aan uitlokking gewerkt. Irak werd het niet. Toen moest Syrië het worden. Waarschijnlijk proberen ze net nu via Iran)

1934 – “The Externalization of the Hierarchy” van Alice Bailey wordt gepubliceerd. Bailey is een occultist en neemt de leiding van Annie Besant over als hoofd van de Theosophical Society. Bailey’s werken worden “gekanaliseerd” vanuit een spirituele gids, de Tibetaanse Meester.

( Haar leer vormt de basis voor de huidige New Age-beweging). Ze schrijft: “Het uur voor de oude mysteries is aangebroken. Deze oude mysteriën waren verborgen in aantallen, in ritueel, in woorden en in symboliek. Deze versluieren het geheim. Het lijdt dus geen twijfel dat het werk dat moet worden gedaan om het grote publiek vertrouwd te maken met de aard van de mysteriën op dit moment van het grootste belang is.

1937 – Studenten aan de Lenin School of Political Warfare in Moskou leren: “Vandaag zijn we natuurlijk niet sterk genoeg om aan te vallen. Om te winnen hebben we het verrassingselement nodig. De westerse wereld zal moeten slapen.”De kapitalistische landen, dom en decadent, zullen zich verheugen om samen te werken aan hun eigen vernietiging.

1939 – “New World Orde” van HG Wells stelt: “een collectivistische één-wereldstaat” of “nieuwe wereldorde” voor bestaande uit “socialistische democratieën”. Hij pleit voor “universele dienstplicht” en verklaart dat “nationalistisch individualisme de ziekte van de wereld is”.

28 juni 1945 – President Truman onderschrijft de wereldregering in een toespraak: “Het zal net zo gemakkelijk zijn voor naties om samen te leven in een republiek van de wereld als voor ons om samen te leven in een republiek van de Verenigde Staten”.

24 oktober 1945 – Het Handvest van de Verenigde Naties wordt van kracht. ( en hier begint de grote ellende en de grootste zwendel)

7 februari 1950 – Internationale financier en CFR-lid James Warburg vertelt een Subcommissie buitenlandse betrekkingen van de Senaat: “We zullen een wereldregering hebben, of je het nu leuk vindt of niet – door verovering of toestemming”.

23 februari 1954 – Senator William Jenner van Indiana zegt voor de Amerikaanse senaat: “Vandaag kan het pad naar totale dictatuur in de Verenigde Staten worden gelegd met strikt juridische middelen, ongezien en ongehoord door het Congres, de president of het volk. We hebben een goed georganiseerde politieke actiegroep in dit land, vastbesloten om onze grondwet te vernietigen en een eenpartijstaat op te richten. Het heeft vaste voet aan de grond in onze regering en een eigen propaganda-apparaat. Je kunt deze groep met veel namen noemen. Sommige mensen noemen het socialisme, sommige collectivisme. Ik noem het liever “democratisch centralisme”. Het belangrijke punt om te onthouden over deze groep is niet zijn ideologie, maar zijn organisatie”.

1954 – Prins Bernhard van Nederland richt de Bilderberggroep op: internationale politici en bankiers op. die elk jaar in het geheim bijeenkomen. Ze nodigen “gasten”uit die “marsorders” krijgen. Ook al mag je dat niet zo noemen en zullen ze dat zelf steevast ontkennen. De gastenlijsten zijn openbaar en het is interessant om te zien wie er zoal uitgenodigd zijn en hoe die later de politiek gaan beïnvloeden. Denk aan politici van VVDhuize, van de PVDA, Groenlinks en zie hoe de hazen daarna gaan lopen. Denk aan Samsom en de klimaathoax)

1962 – “De toekomst van het federalisme”door Nelson Rockefeller beweert dat de huidige gebeurtenissen dwingend een “nieuwe wereldorde” eisen. Hij zegt dat er is: “Koorts van nationalisme … maar de natiestaat wordt steeds minder bekwaam om zijn internationale activiteiten uit te voeren politieke taken … Dit zijn enkele van de redenen die ons ertoe dwingen krachtig te leiden naar de ware opbouw van een nieuwe wereldorde … Misschien sneller dan we ons misschien realiseren … zullen er de grondslagen evolueren voor een federale structuur van de vrije wereld”.

13 november 1963 – Er wordt beweerd dat president John F. Kennedy slechts tien dagen voorafgaand aan zijn moord vertelt: “Het hoge ambt van president is gebruikt om een complot aan te moedigen om de vrijheid van de Amerikanen te vernietigen, en voordat ik mijn ambt verlaat, moet ik de burgers van deze situatie op de hoogte brengen”. ( vermoedelijk is Kennedy ook bezig geweest de Fed te ontmantelen. Hij wilde ook de “deepstate” ontmantelen en de (khazaren) maffia aan banden leggen samen met zijn broer Robert die later werd vermoord. Maar hij kon geen succes hebben. Werd wrs. ook ondermijnd door chantage)

26 juli 1968 – Nelson Rockefeller belooft dat “hij als president zou werken aan de internationale creatie van een nieuwe wereldorde”.

1969 – Een document getiteld “Huwelijk en het gezin” wordt gepubliceerd door de British Humanist Association waarin staat dat “sommige tegenstanders van humanisme ons ervan hebben beschuldigd de traditionele christelijke familie omver te willen werpen. Ze hebben gelijk. Dat is precies wat we van plan zijn te doen”.

1972 – President Nixon bezoekt China en proost op Chinese premier Chou En-lai door te spreken van “de hoop dat ieder van ons een nieuwe wereldorde moet opbouwen”.

1973 – De Club van Rome, een VN-agent, publiceert een rapport getiteld “Regionalized and Adaptive Model of the Global World System”. Dit rapport verdeelt de hele wereld in tien regio’s.( en hier begint de ellende van de klimaathoax)

10 augustus 1973 – David Rockefeller schrijft een artikel voor de “New York Times” waarin zijn recente bezoek aan Rood China wordt beschreven: “Wat de prijs van de Chinese revolutie ook is, het is duidelijk niet alleen gelukt om efficiënter en toegewijd bestuur te produceren, maar ook het bevorderen van een hoog moreel en gemeenschapsdoel.”.(Blijkbaar is het voor de heer Rockefeller van weinig belang dat de regering van communistisch China 64 miljoen mensen heeft afgeslacht in het proces van het consolideren van haar macht en dat zij alle afwijkende meningen brutaal blijft onderdrukken. Sterker nog er zullen voor de wereldregering ook veel doden moeten vallen. Het is ideaal om maar 500 miljoen bewoners op aarde te hebben en meer niet. Ze talen niet om een dode meer of minder. Sterker nog: ze geven niets om het leven buiten de eigen kring. Bovendien weten ze wat liefde is. In feite zijn de illuminatie aanhangers diep ongelukkige mensen en al hun geld maakt ze niet gelukkig)

April 1978 – Het Amerikaanse ministerie van voor het leger voegt in zijn “Chaplain’s Handbook of Religious Requirements”nieuwe religies toe die federaal zijn erkend en die legaal kunnen worden beoefend op alle militaire bases over de hele wereld. Deze ‘nieuwe’ religies zijn: satanisme, hekserij en andere occulte religies.

25 april 1982 – In grote kranten over de hele wereld verschijnt een advertentie van een hele pagina waarin wordt verklaard: “DE CHRISTUS IS NU HIER”. De reclamecampagne valt samen met het begin van een sprekende tournee door een Benjamin Creme, een Britse theosoof. In verschillende interviews en toespraken legt Creme uit dat hij, wanneer hij over ‘de Christus’ spreekt, niet Jezus Christus bedoelt, maar Lord Maitreya, de wereldleraar. Volgens Creme zijn Jezus, Boeddha, Krishna en anderen slechts discipelen van Maitreya. Deze geascendeerde meesters omvatten een verlichte spirituele hiërarchie die de evolutie van de mensheid door de geschiedenis heen heeft geleid. Hij beweert dat Lord Maitreya de verwachtingen van alle mensen vervult. Maitreya is de Christus die door de christenen wordt verwacht; voor de Joden is hij de Messias, voor de moslims is hij de Imam Mahdi, voor de boeddhisten is hij de vijfde Boeddha, voor de hindoes is hij Krishna. In het verleden, vertelt Creme, hebben deze geascendeerde meesters meestal door discipelen gewerkt, maar nu zijn ze onder ons en klaar om onze wereld te helpen de volgende stap te zetten. (Benjamin Creme’s publicatie “Share International” wordt nu geproduceerd in samenwerking met het Department of Public Information van de VN.) ( dit is weer een stap naar een goed gekeurde en gecontroleerde wereldreligie)

1983 – “The Humanist” publiceert een essay waarin wordt verklaard dat “de strijd om de toekomst van de mensheid moet worden gevoerd in de klas van de openbare school … tussen het rottend lijk van het christendom en het nieuwe geloof van het humanisme … en het humanisme zal zegevieren”. ( de strijd wordt nu ook gevoerd via de islamitische scholen. Via verbod op islamitische onderwijs de vrijheid van onderwijs als geheel ondermijnen)

7 december 1988 – In een toespraak tot de VN zegt Michaël Gorbatsjov: “Wereldvoortgang is alleen mogelijk door een zoektocht naar universele menselijke consensus als we verder gaan naar een nieuwe wereldorde”.

1990 – In zijn boek “De sleutels van dit bloed” citeert de katholieke priester Malachi Martin paus Johannes Paulus II: “Tegen het einde van dit decennium zullen we leven onder de eerste One World Regering die ooit heeft bestaan in de samenleving van naties … een regering met absolute autoriteit om de basiskwesties van overleven te beslissen. Eén wereldregering is onvermijdelijk”.

1991 – Aan de vooravond van de Golfoorlog verkondigt generaal Brent Scowcroft, de nationale veiligheidsadviseur van president Bush: “Een kolossale gebeurtenis staat voor de deur, de geboorte van een nieuwe wereldorde”.

Juli 1991 – In een CNN-programma antwoordt voormalig CIA-directeur Stansfield Turner (CFR), wanneer hem naar Irak wordt gevraagd: “We hebben een veel groter doel. We moeten de lange termijn hier bekijken. Dit is een voorbeeld – de situatie tussen de Verenigde Naties en Irak – waar de Verenigde Naties opzettelijk binnendringen in de soevereiniteit van een soevereine natie … Nu is dit een prachtig precedent dat in alle landen van de wereld kan worden gebruikt …”

Augustus 1991 – Er is ons verteld dat hardliners in de Sovjet-Unie een staatsgreep hebben opgezet. Sindsdien is vernomen dat de “staatsgreep” een schijnvertoning was die bedoeld was om het Westen ervan te overtuigen dat het communisme was gevallen terwijl het in werkelijkheid niet was gevallen.

29 oktober 1991 – David Funderburk, voormalig Amerikaanse ambassadeur in Roemenië, vertelt een publiek in North Carolina: “George Bush heeft zichzelf omringd met mensen die in een wereldregering geloven. Ze geloven dat het Sovjet-systeem en het Amerikaanse systeem samenkomen”.

1993 – Een tweede Parlement van Wereldgodsdiensten wordt gehouden in Chicago op de 100ste verjaardag van de eerste. Net als de eerste conventie probeert deze alle religies van de wereld samen te voegen tot “één harmonieus geheel”. Traditionele overtuigingen van monotheïstische religies zoals het christendom worden als onverenigbaar beschouwd met individuele “verlichting”en moet drastisch worden gewijzigd.

18 juli 1993 – CFR-lid en trilateralist Henry Kissinger schrijft in de “Los Angeles Times” over NAFTA: “Wat het Congres zal hebben is geen conventionele handelsovereenkomst, maar de architectuur van een nieuw internationaal systeem … een eerste stap in de richting van een nieuwe wereldorde”.

23 september 1994 – De globalisten beseffen dat naarmate meer en meer mensen wakker worden en beseffen wat er aan de hand is, ze slechts een beperkte hoeveelheid tijd hebben om hun beleid uit te voeren. Tijdens het diner van de ambassadeurs van de Verenigde Naties merkt David Rockefeller op: “Dit huidige raam van kansen, waarin een echt vreedzame en onderling afhankelijke wereldorde kan worden gebouwd, zal niet te lang open blijven”.(Merk op dat hij zich niet afvroeg of wereldorde zou komen – alleen of het vreedzaam zou aankomen.) Hij gelooft: “We staan aan de vooravond van een wereldwijde transformatie. Het enige dat we nodig hebben is de juiste grote crisis en de naties zullen de Nieuwe Wereldorde accepteren”.

Maart 1995 – VN-afgevaardigden komen bijeen in Kopenhagen, Denemarken, om verschillende methoden te bespreken voor het heffen van wereldwijde belastingen.

De methoden om een juiste grote crisis te creëeren worden steeds driester: veel valse vlag aanslagen moeten de mensen murw maken.

Hier moet ik overschakelen naar samenwerkingen met andere partijen: die van de zionisten en daarbinnen bepaalde “joodse” groeperingen.

De Farizeeën waren de Joden die de leiding hadden over de tempels ten tijde van Jezus Christus. Zij schreven ook de Talmoedwet. Toen Jezus zag hoe de joodse leiders geldwisselaars waren die hun eigen volk uitbuitten met woeker en corruptie, gooide Jezus ze uit hun niet zo heilige tempel, hun kisten hun en hun tafels omgooiend en noemde het met recht “ een rovershol” en de “synagoge van Satan”. ( Jezus noemde hen ook: zij die zich joden noemen en het niet zijn) Het was pas na deze dramatische botsing dat Jezus een bedreiging voor de corrupte autoriteiten vormde en daarmee uiteindelijk zijn lot bezegelde.

Met de Federal Reserve worden de particuliere centrale banken grotendeels geleid door joden die rijker worden door fiat-geld uit het niets te drukken om rente in rekening te brengen en belastingen te innen om rente terug te betalen op non-stop Amerikaanse oorlogen en de ongelukkige burgers zijn nog steeds slaven . Helaas zijn de tijden in 2000 jaar helemaal niet veranderd, en met de mensheid op de rand van totale zelfvernietiging, zijn de tijden alleen maar erger geworden.

De Talmoed is uiterst hatelijk en racistisch, flagrant Joods supremacisme goed pratend . Directe citaten uit de Talmoed vertellen het verhaal Joden krijgen de opdracht om niet-joden te zien als dieren (Yebamoth 98a) en beesten (Baba Mezia 114b). Zelfs de beste van de “gojim”moet worden gedood (Soferim 15). Talmoedwet moedigt joden aan om heidenen te bedriegen, elke manier om voordeel te halen uit de winst van een Jood op kosten van niet-Joden, zelfs toevlucht te nemen tot moord en overspel te plegen als het kan worden gerationaliseerd en alles ook als het beste voor de natie Israël. ( als ik hier praat over talmoed moet ik het hebben over de babylonische talmoed)

De talmoedische traditie is de joodse wet en het k (c)kabbalisme is verborgen joodse mystiek die al millennia wordt toegepast en door de Ashkenazi-joden (ook bekend als de Khazaren) in Midden- en West-Rusland en Oost-Europa (en nu ook in Israël) wordt doorgestuurd naar de moderniteit. Deze vorm van jodendom dateert rechtstreeks van de tijd van de oorlogszuchtige Babylonische heerser Nimrod (later omgedoopt tot Marduk) en zijn Tempel van Baal (wat “heer”betekent).

Naar schatting is 97,5% van de huidige Joodse staatsbevolking die beweert van Hebreeuwse afkomst te zijn, eigenlijk Asjkenazisch. Joden die afstammen van de Turks-Mongoolse Khazaren , hun “wortels”in het Joodse thuisland opeisen. Allen delen voorouders die nooit een voet in het “Heilige Land” hebben gezet van het Midden-Oosten. In feite is het DNA van de inheemse Palestijnen die worden uitgeroeid het ware Semitische dna. Zoveel van het Joodse verhaal als onderdeel van het grotere menselijke verhaal is gebaseerd op leugens. Het oude testament is gecorrumpeerd. Dat hebben ze ook met het nieuwe testament steeds weer geprobeerd.

Een groeiend aantal onderzoekers en analisten hebben verwezen naar de Khazariaanse maffia die de internationale misdaadcabal leidt die door elkaar wordt gebruikt met de Satanische Cult van het Alziende Oog. ( die van de illuminatie en vrijmetselarij) Een mix van een aantal kwade niet-joden en een aantal kwade vaak cryptojoden die samenwerken voor Satan zijn bezig de menselijke kudde terug te dringen van 7,5 miljard van momenteel tot slechts een half miljard binnenkort.

De illuminatie/vrijmetselaars die de nieuwe wereldorde willen zijn een alliantie aangegaan met het zionisme. Maar beide hebben een eigen agenda en beide gebruiken elkaar. En nu vechten ze elkaar soms de tent uit. Dat is voor ons gewone mensen goed nieuws. Maar ook beangstigend want in hun strijd deinzen ze nergens voor terug.

Een jaar geleden werd in New York City en later Londen (en in ‘ 1000 andere steden’) een replica van bijna vijf verdiepingen van de beroemde Baal-boog gebouwd als onderdeel van de door Rockefeller gecreëerde UNESCO-werelderfgoedsite van de Verenigde Naties, ook ondersteund door de financieel begiftigde Harvard University Masonic Lodge. De Baälboog als de poort van de tempel diende als een poort naar het aanbiddende altaar van de heidense god waarvan velen tegenwoordig geloven dat het Satan vertegenwoordigt. Het heidendom, zoals beoefend door een overvloed aan oude culturen, is gedefinieerd als een religieus systeem gebaseerd op de aanbidding van de gevallen engelen. ( deze oude culturen waren in feite baälaanbidders. Dat was weer de godsdienst van lucifer waarover ik al diverse keren heb geschreven. God kwam tussenbeide bij dit heidendom (denk aan kindoffers waarover ik schreef) en gaf lucifer een ultimatum. De luciferianen weten dat hun tijd afloopt.) Dit is de strijd tussen goed en kwaad. De spirituele strijd waarover ik eerder schreef.

Na het bouwen van tentoonstellingen in New York en Londen was de Babylonische booglater voor de derde keer opnieuw volledig zichtbaar voor de opening van de vijfde jaarlijkse World Government Summit in Dubai, bijgewoond door 4000 wereldleiders uit 130 landen. Onder de opmerkelijke globalisten die hulde brachten aan de satanische gevallen engel, was secretaris-generaal van de VN Antonio Gutteres, en IMF-directeur Christine Lagarde.

Gedurende drie dagen pontificeerden 100 sprekers medio februari drie dagen hun “utopische” regering en hun elitaire opzet om globalisme, multiculturalisme en grote overheid, social engineering en geo engineering te bevorderen, en VN Agenda 21 en Agenda 2030 over “duurzaamheid” . Bij deze NWO bijeenkomsten en evenals bij de Bilderberg-bijeenkomsten en Bohemian Grove-soirees, beraamt de elite onze dood vlak voor onze ogen.

Er bestaat een weinig bekend deel van het jodendom die de orthodoxie van de cabaljoden graag ziet verdwijnen Het joodse establishment uit de zeventiende en achttiende eeuw verklaarde de afvallige Sabbatee-Frankische beweging al tot ketterij. Maar ze werden beschermd.

Hoewel de volgers van de beweging zouden zijn uitgestorven kort na de dood van hun “messiaanse” leiders Sabbatai Zevi (1626-1676) en Jacob Frank (1726-1791), zijn hun ideologie, waarden, overtuigingen en praktijken dat zeker niet, en ze zijn nog springlevend en bloeien. Onze omgekeerde Orwelliaanse wereld leeft momenteel in een tijdperk van bedrog, waar zogenaamd goed eigenlijk kwaad is en leugens als waarheid worden uitgezonden. ( ik heb daar al meer over geschreven en verwezen naar het boek van Singer: satan in Goray) Nu maken ze deel uit van de satanische cultus van het Alziende Oog en is zijn demonische invloed overal in de wereld van vandaag zichtbaar door geleidelijke succesvolle infiltratie in de afgelopen eeuwen in alle domeinen van aardse macht en controle.( via politiek, media, film, muziek, litteratuur)

Sabbatai Zevi was van Spaanse joodse afkomst, oorspronkelijk uit Smyrna, Griekenland, totdat hij op 25-jarige leeftijd werd verbannen als een valse profeet uit zijn geboortestad. Zevi vond onmiddellijk een nieuw verblijf in het nabijgelegen Salonika , waar hij zich snel opstelde als een gewijde Sefardische rabbi en kabbalist die aanspraak maakte op een ontvankelijk publiek dat hij de langverwachte Joodse Messias was. Sabbatai Zevi genereerde een vrome aanhang die het meest actief was in het Ottomaanse rijk van het hedendaagse Turkije, hoewel zijn bereik zich snel in Europa verspreidde.

Op het hoogtepunt van zijn roem en invloed op de leeftijd van 40, tien jaar voorafgaand aan zijn dood, gaf de Sultan Mehmed IV de gevangen Zevi de keuze, sterven of zich bekeren tot de islam.

Dus de charismatische oplichter koos ervoor om martelaarschap te vermijden door zijn eigen nek als moslim alleen in naam te redden. De sultan verleende vervolgens de titel “Keeper of the Gate” aan Zevi, die een nauwe werkrelatie met de Shia Bektashi-soefi’s begon . Volgens de gerenommeerde onderzoeker en auteur Gershom Scholem was de Sabbateese beweging “de grootste en meest gewichtige messiaanse beweging in de Joodse geschiedenis”, meer dan de helft van het jodendom van de wereld boeide het op dat moment. Maar in stilte bleef Sabbatai zijn eigen ketterse goeroe-achtige stijl van hedonistisch, orgiastisch geritualiseerd, “feel good” -jodendom beoefenen. Het gaat hier bij al sinds baäl om seks, kindoffers enz. Het heeft als slogan: doe wat je wilt. Dat is een heel andere boodschap die God leerde en Jezus bracht.

In 1492 was Spanje de natie dat al zijn joden eruit schopte. De daaropvolgende joodse migratie naar Ottomaans grondgebied die zijn grenzen opende voor de nieuwkomers, bracht een grote toestroom van joodse immigranten naar waar de familie van Sabbatai Zevi zich vestigde. De heersende cultuur en het klimaat anderhalve eeuw later waarin Zevi werd geboren en opgegroeid was doordrenkt met religieuze onderdrukking en angst voor het einde van de wereld voor Joden. Toen in 1648 Sabbatai’s doemsdagvoorspelling faalde, verklaarde hij zichzelf de nieuwe messias.

Zijn radicale vertrek van het gewone joodse stoïcisme, belooft niet alleen verlossing, maar een alternatieve levensstijl van geheime magie die wijsheid en macht schenkt, het geschenk van profetie, directe communicatie met God (Zevi zelf) en zijn engelen. Hij predikte ongebreidelde seksuele bevrijding en vleselijke extase . Sabbateanisme “bevrijdde” mensen van hun onontkoombare val van op zonde gebaseerde, schuldgevoelige angst en angst voor Gods morele oordeel. Zevi predikte dat als volgt: onvolmaakte wezens vinden de weg naar het goddelijke pad door het zondige leven en dan volgt gelukzaligheid (d.w.z. het prediken van tegenovergestelde doen van wat “goed” en “rechtvaardig” is). Dat is voor velen zeer aanlokkelijk want God leerde beheersing, gaf moraal. Jezus leerde wat de werkelijk wet was.

In tegenstelling tot het zeer chauvinistische rabbijnse jodendom dat vrouwen verbood om posities van publieke status en religieuze of staatsautoriteit te bereiken, omarmde Sabbatai’s opstandige rebellerende sekte vrouwen voor volledig lidmaatschap en actieve deelname aan haar messiaanse profetische gelederen, die in de 16de eeuw en 17de eeuw ongehoord was. Dat maakte hem enorm populair en het was een grote aantrekkingskracht. De brede invloed van Zevi en zijn messiaanse boodschap werd uitgebreid tot buiten Turkije en Griekenland naar Oost-Europa in het bijzonder. Zijn hardcore Sabbatean aanhangers hielden invloed tot ver in de 19 e eeuw, hoewel zijn diehard gelovigen na zijn dood geleidelijk in aantal afnamen. Veel van zijn volgelingen bekeerden zich met hem alleen in naam tot de islam (bekend als Dönmeh), anderen keerden terug naar het conventionele rabbijnse jodendom. Maar Sabbatai’s specifieke magie bleef aantrekkelijk.

Na de dood van Zevi kwam er een andere charismatische messiaans Joodse man genaamd Jacob Frank, die zichzelf verkocht als niet alleen de reïncarnatie van Sabbatai Zevi maar ook de bijbelse patriarch Jacob. Hij was afkomstig uit Podolia, Polen (nu in Oekraïne). Als een reizende koopman leefde Jacob Frank een groot deel van zijn jonge volwassen leven in Turkije onder een Sabbatisch bolwerk. Frank was alles wat Zevi was, behalve dat hij het kwaad nog een stapje hoger zette en predikte : “Omdat we niet allemaal heiligen kunnen zijn, laten we allemaal zondaars zijn.”Hij was een meester in omgekeerde psychologie en beweerde de beste manier om God te imiteren, is om elke denkbare grens en taboe onder de zon te overtreden. Geritualiseerde orgie-feesten met vrouwenruil , incest en pedofilie waren zijn geboden. Sabbatean-Frankisten beoefenden hekserij en offerden dieren evenals menselijke offers. ( dit zien we ook bij luciferianen: zij erkennen geen God, behalve Lucifer en geloven dat zij als God kunnen worden en doen alles wat voor een gewoon mens taboe is)

Uiteindelijk wordt Frank vervolgd en “bekeert” hij zich tot het katholicisme maar blijft populair.

Zijn populariteit groeide alleen maar en de satanische infiltratie van de katholieke kerk en de Europese royalty was aan de gang en begon wortel te schieten.

Het is een breed fenomeen van de “ crypto Joden ” (van het Griekse woord “Kryptos” wat verborgen betekent ), waarbij Joden – die zich voordeden als religieuze bekeerlingen, vooral tijdens de reformatie en de renaissance periode van de 15de tot 17 e eeuw- , te infiltreren in andere godsdiensten (dat wil zeggen, de Sabbateans vooral in de islam en frankisten in het christendom), maar toch in het geheim hun verborgen joodse identiteit en religieuze doctrine behouden. Dit kan ook mede de joodse neiging tot frequente naamsverandering (zij het gedeeltelijk vanwege het vermijden van antisemitische vervolging). Maar ook de demonische ondermijning van geheime genootschappen die ook de top echelons van wereldwijde macht overal in de wereld van financiën, overheid, zakenwereld, massamedia, communicatie, kunst en de academische wereld door zowel cryptojoden als joodse globalisten kan niet worden ontkend. Frank’s perverse gedachte was dat niets minder dan het omverwerpen en vernietigen van de samenleving de mensheid zou kunnen redden. Alleen anarchie en revolutionaire vernietiging van elke religie en positief geloofssysteem zou de weg vrijmaken voor het opnieuw opbouwen van het leven gegoten in luciferiaans licht.

Frank werd gearresteerd in 1760 en in en klooster gevangen gezet maar Russen bevrijdden hem.

Binnenvallende Russen bevrijdden Frank uiteindelijk uit de gevangenis in 1773. In datzelfde jaar ontmoette de satanist Frank een collega-satanist en de door jezuïeten getrainde Adam Weishaupt en bankier “gangster” Meyer Amschel Rothschild , van de Khazarisch afkomstige, rijkste Joodse familie ter wereld. De financiering zou naar zowel Weishaupt als Frank vloeien zodra Weishaupt ermee instemde de Frankistische doctrine te accepteren en het satanische grootse plan dus werd gelanceerd door de onheiligste drie-eenheid ooit. Drie jaar later in Beieren zou Weishaupt formeel de Orde van Illuminati op 1 mei oprichten. ( zie boven)

De drie spanden samen om in het geheim en methodisch de wereld over te nemen door bedrog. Een belangrijkste financier zou Europa’s rijkste familie zijn. En voor corruptie en infiltratie van de vrijmetselarij, de katholieke kerk en regeringen zouden de Illuminati Weishaupt zorgen en Frank zou de grote drie religies en het politieke domein blijven ondermijnen en veroveren.

Jacob Frank leefde de laatste 18 jaar van zijn leven in weelderige luxe, de laatste jaren in een kasteel in de Duitse stad Offenbach net ten zuiden van Frankfurt. De weldoener Rothschild in Frankfurt. Hij was ook kroonsteun van koninklijke hoven van Polen, Rusland en Oostenrijk. Frank nam de titel Baron aan, al dan niet rechtmatig gegeven door de Oostenrijkse aartshertogin en koningin Maria Theresa.

De giftige dobbelsteen was geworpen. De Frankistische k (c)kabbalistische geheimen werden gecombineerd met de “filosofische idealen” van “de verlichting”.

Rothschild-Frankistische-Vrijmetselaar-jezuïeten-leden zaten actief achter de Amerikaanse en Franse revoluties , het marxisme , het zionisme , de bolsjewistische revolutie.

Over God 3

We leven in de van nadagen van de westerse beschaving, die gebaseerd was op het christendom. Beschaving is gebaseerd op een religie, op een ideaal. Christus leerde dat God immanent is en dat zijn plan is om Zichzelf te manifesteren door middel van zijn schepping. We moeten Zijn wil doen in plaats van onze eigen zelfzuchtige verlangens na te streven. Koningen ontleenden hun gezag aan God en waren verantwoording verschuldigd aan Hem.

De Joodse Farizeeën verwierpen Christus. Ze waren aanhangers van de babylonische religie, vervat in de babylonische talmoed. Later gekend als de kabbala. Een religie die de boodschap van Christus op zijn kop zette. Zij beweert dat de mens God is en regeert over het universum en zij definieert de werkelijkheid zelf. We kunnen genieten van onze verlangens. De joodse kabbala stamt uit het zoroastrisme en keert de rollen van God en lucifer om en omarmt occulte symbolen, rituelen en bloedoffers.

Dit is het conflict tussen God (de opvatting dat de mens onaf is en afhankelijk is van Goddelijke openbaring) en lucifer (ontkende God, beweert dat de mens God is).

We moeten de huidige gebeurtenissen op een nieuwe manier bekijken. Het conflict is niet tussen landen of religies of beschavingen. Het is een kosmisch, een spiritueel conflict over God, goed en kwaad.

Het conflict is tussen de mensen en de meeste van onze “leiders” (overheid, media, religie, leger, onderwijs en bedrijfsleven) die hun positie te danken hebben aan deze extreem krachtige en kwaadaardige sekte. Zij zijn verraders.

De kabbalisten wijdden zich in het geheim aan het vernietigen van het christendom en de westerse beschaving. In 1773 riep Amschel Mayer Rothschild een bijeenkomst bijeen van twaalf prominente joodse bankiers en andere prominente joodse persoonlijkheden en diende een programma in om de sociale orde te ondermijnen met behulp van de tegenstrijdige belofte van vrijheid en gelijkheid. Deze waren Khazaren en uit op macht en rijkdom. Zij infiltreerden daar waar het nodig was. Eerder schreef ik al dat Duitsland en Rusland hoe dan ook “kapot” moeten. Rusland omdat het de Khazaren heeft bevochten en Duitsland omdat het achter de geheime plannen kwam van de illuminatie/vrijmetselaars. De aanhangers die in Beieren verbleven weken uit naar Amerika. De haat naar Duitsland en Rusland bleef. Deze landen moeten kapot. De inwoners van deze landen hadden het al zwaar te verduren en de hetze blijft.

In 1776 organiseerden Adam Weishaupt de Orde van de Illuminati, die in 1782 fuseerde met de vrijmetselarij. Vrijmetselarij is kabbala. Via deze constructie kon men niet-Joden rekruteren. (bewust of onbewust in dienst van het “Jodendom”). Zij zaten achter de revolutionaire bewegingen van de 18 ste eeuw tot en met nu, evenals hun regeringen van terreur. De bankiers gebruikten hun macht om hun satanische overtuigingen te verspreiden. Ze hadden een monopolie op krediet.

De bewoners van de V.S. dachten altijd dat zij in een christelijke natie woonden. Het is een vrijmetselaars natie. (het land vertoont overal openlijk vrijmetselaarssymbolen tot en met het dollarbiljet aan toe. Het motto is “Novo Ordo Seclorum” en dat betekent “New Secular Order.”) Zij streven naar een nieuwe wereld orde. Ik heb daarover al diverse keren geschreven.

We worden elke dag gehersenspoeld door de illuminatie/vrijmetselarij dus dat moeten we het volgende weten:

Vrijmetselarij is een religie die gelooft dat lucifer de “God van licht” is (vrijmetselarij is al ontstaan in de oudheid in de tijd van de bouw van de tempel van Salomo en de illumini zijn ontstaan in de tijd van de babylonische religie, dwz er zijn altijd geheime genootschappen geweest onder wisselende namen)

Het is een geheim genootschap dat van aanhangers eist dat ze blindelings gehoorzaam zijn op straffe van de dood voordat ze weten wat het vertegenwoordigt. ( ze gaan heel makkelijk met leven en dood om en kijken niet op een moord meer of minder)

Het is bedrog. De ingewijde wordt opzettelijk misleid door valse interpretaties.

Het predikt tolerantie en de universaliteit van alle religies om ze allemaal te ontkennen. Het christendom wordt vooral afgekeurd. “Universaliteit betekent niet het christendom.” (Citaten uit Vrijmetselaars-teksten van Gary Kah, En Route to Global Occupation)

Vrijmetselarij indoctrinatie begint bij kinderen. Kerstboom wordt winterboom enz.

Dit is de agenda: om het christendom te vernietigen, net zoals ze rijken, naties, heteroseksuele identiteiten en gewone families hebben vernietigd. De agenda is om mensen van macht en identiteit te ontdoen en ze weerloos te maken tegenover een wereld tirannie.

De les hier van is dat God voor ons onmisbaar is. Hij is realiteit. We kunnen Hem niet verloochenen zonder het principe van onze eigen vervulling te ontkennen. Een seculiere wereldorde is ten prooi aan de duivel. Dit is een impasse waarin we ons bevinden. We worden geregeerd door een satanische sekte.

Wat kunnen we doen?

De massamedia boycotten. ( Ik kijk bijna geen tv meer en lees ook geen “gewone” kranten meer. Dat is een verademing. Mijn nieuws haal ik bij alternatieve bronnen.) De MSM is in handen van een paar grote “vrijmetselaarsspelers”.

Politici, leraren en mediafiguren die de agenda van de vrijmetselaar op de agenda zetten bekend maken. Zoals PVDA ers en Groen Linksers die naar “Bilderberg” gaan. De min. president die vrijmetselaar is in een hoge orde bekend maken.

Niet mee doen aan andere mensen haten en andere landen niet bevechten

Er zijn vier de dingen die de vrijmetselaars haten: natie, heteroseksuele identiteiten, kernfamilies, christendom en God. Dus laten wij dat vieren en promoten.

Een satanische sekte controleert en exploiteert haar leden door te corrumperen en ze ziek maken. Laten we daar de vinger op leggen.

Misleide (of “gekochte”) historici, opvoeders en journalisten houden een valse realiteit in stand en zo is onze cultuur een uitgebreide psychologische oorlogsvoering. Laten wij dit blootleggen want onze perceptie van de menselijke ervaring wordt gevormd door een occult geheim genootschap. ( ik heb daarover geschreven: ze dringen hun wereldbeeld op via vooral muziek en entertainment maar ook via “literatuur” en via “gecontroleerde” jeugdboeken.

Het is duidelijk dat de vrijmetselaars/illuminatie/sabbateans/cabal en hun nakomelingen onze aandacht moeten opslokken. Maar zij zijn aan het zicht onttrokken. Toch waren zij bepalend in de zogenaamde “verlichting”, “secularisme” en “modernisme. Dit zijn maar kleine stappen naar hun satanisme. “Met deze stappen vermengden zij het kwade met het goede.

Dat is hun tactiek. Ze pleiten niet voor een satans/luciferiaanse koninkrijk. Ze sturen je zachtjes. Ze koken je als kikkers in de pan. Je hebt het te laat door.

Ze laten het bestaan van God in twijfel trekken, ze promoten “seksuele bevrijding”, “ inclusiviteit”, “internationalisme”, “diversiteit” en “religieuze tolerantie”. En al die geïndoctrineerden die hier hard om roepen hebben niet door dat ze gestuurd en gemanipuleerd worden en dat deze eisen niet voor de eisers gelden. Ze kijken wel uit. Het is om ons te kleineren en te degraderen. We zijn niets anders dan vee om gebruikt te worden.

Dit is een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten behalve de hunne.

De westerse samenleving is moreel bankroet. Dit uitgebreide cult netwerk stuurt politiek, informatie-kanalen en heerst over onze cultuur.

De “intelligentsia/elite” is/wordt omgekocht terwijl het publiek wordt afgeleid en in het paradijs van de onwetende slaapwandelaar leeft.

God gaf de mens leven: een wonder vol inherente schoonheid en betekenis. Hij gaf ons alles wat we nodig hebben om ons te ontwikkelen en mee te doen aan Zijn Plan volgens zijn Idee.

Maar mensen die denken dat grenzeloze macht en rijkdom beter zijn dan oneindige liefde, hebben de mensheid gekaapt. Ze willen onze Goddelijke bestemming voorkomen en ons in een permanent infantilisme begraven. Dit is de echte betekenis van onze politiek en onze tijd.

Ze dienen de prins van de leugen. Ze laten het kwaad goed lijken, leugens lijken waar. Ze willen dat de mensheid een medeplichtige is in haar eigen ondergang. Dit is de reden waarom satanisten “de methode onthullen”. Ze willen onze morele medeplichtigheid. Ze willen onze ziel. Ze doen dingen recht in ons gezicht zodat zij kunnen zeggen dat wij er mee instemden. We zagen het toch? We wisten het toch?

De bijbel leert in 2 Korinthiërs 4: 4 dat satan de god van deze slechte wereld is. Als je dit niet begrijpt, zul je nooit de waarheid achter de werking van de Nieuwe Wereldorde begrijpen.

Lc 9:60 “Laat de doden hun doden begraven; maar ga heen en predik het koninkrijk van God.”

Efeziërs 6:12 : Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke slechtheid op hoge plaatsen.

Johannes 8: 32,36: En gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrij maken .. . Als de Zoon u daarom vrij zal maken, zult u inderdaad vrij zijn.

Jeremia 23:36: gij hebt de woorden van de levende God verdraaid, van de HEER der heerscharen onze God “

2 Timoteüs 3: 7: … lerend en nooit in staat de kennis van de waarheid te leren kennen”

en 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

http://www.jesus-is-savior.com/End%20of%20the%20World/big_picture.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/origin_of_the_satanic_hand_sign.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/signs_of_satan.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/dc.htm

http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/toc.htm

http://www.jesus-is-savior.com/End%20of%20the%20World/seat_666.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Freemasonry/luciferian_religion.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/occult_connection.htm

Over God 2

Eerder heb ik geschreven over illuminatie, vrijmetselarij en “soorten joden” (d.w.z. de khazaren) en het verschil in het jodendom ( over de babylonische talmoed en de talmoed van Jeruzalem en over de gewone spirituele joden en de politieke en zionistische joden).

Alles heeft te maken met hoe we God kennen en hoe we misleid zijn.

Ik heb eerder geschreven over Darwin.

Ook ik leerde over evolutie en geloofde daarin. Nu niet meer.

God is de creator en we stammen niet af van apen.

Darwin heeft in opdracht van hoge vrijmetselaren de theorie van de evolutie bedacht en geschreven. Zijn grootvader was een invloedrijke vrijmetselaar en had dit eigenlijk voor zijn zoon bedacht. Het werd de kleinzoon die dit ging doen.

De eerste illumini onontstonden in de babylonische tijd. Illuminatie betekent verlichting. Zij zagen lucifer als de lichtdrager die er wel voor zorgde dat zij hem aanbaden. In de tijd van babylon had de babylonische religie de voordelen van de orgies en de zwarte magie. Dat wilden de volgelingen graag zo houden.

Het joodse volk waarin God zich kenbaar maakte heeft een constante tweespalt gekend tussen zij die de weg van Abraham wilden bewandelen en zij die toch aan de babylonische praktijken wilden vasthouden, dus aan de satanische cultus.

De kabbalisten houden tot op de dag van vandaag vast aan deze cultus. De meeste joden en christenen weten niet dat deze tak van jodendom geen religie is, maar een satanische cultus die zich voordoet als religie. Het is het geloofssysteem van de vrijmetselarij en het georganiseerde zionistische/kabbalistische jodendom, de twee krachten die de wereld regeren. Het is de reden dat God en de tien geboden uit het openbare leven zijn verbannen, waarom het christendom zo erg is “ontmanteld”.

Niet iedereen die kabbala bestudeert, wordt een satanist. Maar kabbala is een voorwaarde voor alle luciferiaanse beoefenaars. Vrijmetselarij stoelt op kabbala, is geïnfiltreerd door de kabbalisten/satanisten.

Als je mensen van dieren af laat stammen “ontgoddelijkt” je ze. Zo kun je beroep doen op hun “dierlijke” afkomst en ze “dierlijk”maken.

Dit kabbala jodendom wordt niet bepaald door het Oude Testament maar door de kabbala die zegt dat God vormloos en onkenbaar is. Dit is de essentie van satanisme. De essentie van de ware religie is dat God kenbaar is. Hoe anders gehoorzamen we zijn stem in onze ziel / geweten? De kabbalist zegt dat god onkenbaar is omdat hij zelf god wil zijn. “De Jood” is de fysieke manifestatie van god. Kabbala is de basis van satanisme en het occulte door de geschiedenis heen. Dit satanisme vervangt in toenemende mate het christendom als moreel referentiepunt van de samenleving.

Het doel van kabbalistische (d.w.z. illuminati) joden is om de christelijke beschaving te vernietigen want zij vertegenwoordigt alles waar dit soort jodendom niet voor staat. Vanaf de dood van Jezus tot heden bleef het doel de uitroeiing van de volgelingen van Jezus (van de Nazareërs – term die nu werd gebruikt door ISIS bij net vermoorden van christenen zij zetten een N op de huizen van christenen) en nu het christendom. Ze definieerden christelijk verzet als “antisemitisme”.

Het illuminatie-plan ( zie het schrijven over de protocollen) is om een wereld “superstaat” te creëren, toegewijd aan hun rijkdom, macht en perversies. Met behulp van niet-Joodse vrijmetselaars hebben ze het Westen eigenlijk al overgenomen en brengen ze de mensheid in hun satanische cultus.

(zie mijn schrijven over de “Hollywood” cultuur en de popmuziek).

In een satanische cultus wordt niet de ware agenda verteld. Het wordt gemanipuleerd en gedegradeerd met misleidende argumenten en platitudes (d.w.z. “tolerantie”, “diversiteit”, “seksuele bevrijding.”) In de kabbala wordt alles omgekeerd. Wat goed is, wordt slecht genoemd enz. oorlog is vrede enz. Dat is : het goede kwaad noemen en het kwade goed. ( Jesaja 5:20-21: Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig) .In een satanische cultus worden mensen gedwongen. Gewetensmensen worden besmeurd als “zelfhaters”. In een cultus doet de waarheid er niet toe. Alleen politieke correctheid.

Bij het herleven van “antisemitisme”, wordt niet bedoeld het discrimineren of vervolgen van individuele joden. Het bedoelt het verzetten tegen iemand (jood of niet-jood) die de kabbalistische (illuminati) agenda vertegenwoordigt, nu gesteund door het hele economische, politieke en culturele “elite”in het Westen, bestuurd door het georganiseerde jodendom en vrijmetselarij en gelijksoortige organisaties zoals de Bilderberggroep . Velen zijn joden/khazaren. De meeste zijn dat niet. Maar de meeste zijn kabbalisten, satanisten, occultisten.

Er zijn eigenlijk maar twee kanten in de Nieuwe Wereldorde: de kabbalisten (illuminati en hun vertegenwoordigers en stropoppen en nuttige idioten) versus de rest van de mensheid, waarvan een groot deel slaapwandelend door het leven gaat of anders wel als misleide mensen. De kabbalisten omvatten vrijmetselaars aan zowel rechtser als linker zijde in de politiek, liberalen, socialisten, radicale feministen, neocons, communisten, zionisten, homoseksuele activisten enz. Allemaal bewegingen door “joden” gecreëerd en door “joden” in stand gehouden d.m.v. subsidies enz. (denk aan ngo’s van Soros)

Het blijkt dat joden het heel bevrijdend vinden om zich los te maken van dit jodendom. Velen hebben dat al gedaan. Dit jodendom is de bron van antisemitisme. Bovendien is het vaak voor individuele persoonlijke ontwikkeling disfunctioneel. De agenda van dit georganiseerde jodendom is om het menselijk ras opnieuw te ontwerpen om de illuminati te dienen. Ze doen dit door de vier componenten van onze menselijke identiteit te vernietigen: God; nationaliteit, ras en gezin (geslacht). Hun doel is één ras, één religie, één geslacht en één wereld allemaal in dienst van de illuminati. Een recent voorbeeld van hun one-world-isme is de oppositie van het georganiseerde “jodendom” tegen nationalistische bewegingen in Europa. ( vraag je bij alle nieuws af: waarom nu dit, waarom nu daar?) ( Kijk ook naar de rol van het vaticaan. De paus was een wolf in schaapskleren maar gooit steeds meer zijn schaapskleed af).

De grote profeten van het Oude Testament waren ook antisemieten. Jeremia zei dat Joden “de waarheid niet zullen spreken; zij hebben hun tong geleerd leugens te spreken …” Jeremia 9, 5,6: En zij handelen bedriegelijk, een ieder met zijn vriend, en spreken de waarheid niet; zij leren hun tong leugen spreken, zij maken zich moede met verkeerdelijk te handelen. 6 Uw woning is in het midden van bedrog; door bedrog weigeren zij Mij te kennen, spreekt de HEERE. Jesaja zegt dat de heer zal slaan “de dochters van Sion die hooghartig zijn en wandelen met uitgestrekte nek en moedwillige ogen …” (Jesaja 3:16)

Jezus voegde zich bij deze “antisemieten” toen hij de Farizeeën vertelde: “Gij zijt van uw vader de duivel, en de begeerten van uw vader zult gij doen. Hij was vanaf het begin een moordenaar en verbleef niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij van zichzelf: want hij is een leugenaar en de vader ervan. ” (Johannes 8:44) Jezus zegt hier dat de farizeeën volgelingen zijn van lucifer.

Gewone joden/ spirituele joden worden niet onderwezen over de agenda van hun kabbalistische leiders. In plaats daarvan wordt hen verteld dat ze “zonder reden gehaat worden” of omdat mensen een onschuldige zondebok nodig hebben om hun lijden te verklaren. Antisemitisme zou een “denkbeeldige” ziekte in de geest van de heidenen zijn. In de satanistische Nieuwe Wereldorde worden steeds meer mensen ziek genoemd.

De joden zijn niet “het uitverkoren volk”. Hun leiders zijn megalomane mensen die naties vernietigen, miljoenen doden en de toekomst van de mensheid bedreigen. God koos dit volk om zich kenbaar te maken. dat is iets anders dan “uitverkoren”zijn.

Antisemitisme is verboden. Dat kan soms nuttig zijn maar het wordt gebruikt om alle kritiek in de kiem te smoren en alle kritiek strafbaar te stellen.

Het is tijd dat we ons realiseren dat het bekritiseren van “joden” een lakmoesproef is van onze vrijheid. “Anti antisemitisme “is een vloek die verlamming veroorzaakt.

Mensen zijn zich niet bewust dat alle oorlogen door de vrijmetselaars-joodse bankiers zijn bedacht om hun macht en rijkdom te vergroten, hun rivalen te vernietigen en hun plan van wereldregering te bevorderen. ( zie de protocollen, zie de plannen van Pike)

Mensen weten niet dat hun ‘”eiders’”poppen aan het touw zijn en de massamedia “prostituees”. Ze weten niet dat de illuminati feminisme, homoseksualiteit, promiscuïteit en pornografie hebben gesponsord om het sociale weefsel (huwelijk en gezin) te vernietigen en weerstand te ondermijnen. Ze weten niet dat 9-11 enz. valse vlaggen waren die ons van onze burgerrechten beroofden en dat ze blijvend valse terreur organiseren om ons te ondermijnen.

Kabbalistische Joodse centrale bankiers, wier religie bestaat uit liegen en bedriegen. doet ons geloven dat we een democratie zijn. Maar zij besturen in feite de wereld Ze geloven dat perceptie realiteit is, denken is geloven, en dit zeggen maakt het waar En alles wat niet in het straatje past, is fake news of ze maken dit fake nieuws om het in hun straatje te laten passen.

Ze hebben de term “nepnieuws” toegepast op internetsites die de waarheid proberen te achterhalen. Zo draaien ze de realiteit om, waardoor waarheid onwaar en onwaar, waar is.

Dit is wat satanisten doen, de werkelijkheid omkeren. ( denk aan Orwell: 1984)

Voor de kabbalisten is God een oneindige Zee van Zijn (En Sof ) zonder enige limiet; vandaar zonder enige kwaliteiten, zonder verlangen of welke wil dan ook. Hij is volledig onbegrijpelijk. (Jacob Agus, De betekenis van Joodse geschiedenis (1963))

God heeft geen kwaliteiten? Geen wil of verlangen? Totaal onbegrijpelijk? Dat is bedacht door een satanist. Iedereen met een vluchtige kennis van God weet dat het tegenovergestelde waar is.

God is moreel. Waar halen we onze richting van ons leven uit als het goed is uit? Van de ziel en het geweten, de God van binnen! Het verlangen naar God definieert ons als mens.

God is de enige realiteit. Hij bestaat uit spirituele idealen of absolute waarden die bestaan in een spirituele dimensie die onafhankelijk is van ons. Deze idealen zijn waarheid, goedheid, harmonie, gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid. Wanneer we ons in een staat van Godbewustzijn bevinden, zijn ze vanzelfsprekend. We kunnen ons afstemmen op dit signaal van God.

God heeft geen wil of verlangen?Zijn wil is dat we deze idealen realiseren. God maakt zich kenbaar door Zijn Schepping en wil dat wij elkaar kennen.

We kunnen ons niet goed voelen tenzij we goed zijn. Dit is het kosmische drama waarin we allemaal betrokken zijn.

De essentie van de ware religie is dat we God kunnen kennen en Hem gehoorzamen. We moeten onszelf transformeren om Hem te kennen. God is ons kompas en de gelukzaligheid die we echt zoeken.

Kabbalisten zijn satanisten. Ze denken dat ze God zijn. Hun realiteit is hun in zichzelfgeïnteresseerde solipsisme ( filosofische leer dat alleen ons eigen ik en zijn bewustzijnsdaden bestaan) Ze denken dat ze Gods wil kunnen vernietigen. Ze willen Hem verdringen en ons hun god lucifer laten aanbidden, die hun rebellie tegen God en de natuurlijke en spirituele orde vertegenwoordigt. De vergoddelijking van de mens, is in het echt de vergoddelijking van de kabbalist. Zij bepalen de realiteit. We leven in een door kabbalisten gecreëerde wereld: oorlogen, seks, geld. Door de media en het onderwijs te monopoliseren, creëren ze een matrix. Wij zijn hun mentale en spirituele gijzelaars. Je zou denken dat de goddeloze mens het effect zou hebben hem te veredelen. Paradoxaal genoeg is het tegenovergestelde waar. Door de mens te vergoddelijken, elimineren we onze verbinding met God. Door dit te doen, wordt de mens gedegradeerd tot het niveau van een dier. Zijn ziel en spirituele aspiraties worden ontkend. God is wat ons mens maakt. Zonder onze verbinding met God (spirituele idealen) zijn we dieren. “Modernisme” is een fraude, een failliete poging om de realiteit te definiëren zonder verwijzing naar de Schepper. De moderne mens heeft de verkeerde weg ingeslagen. Hij is altijd op zoek op de verkeerde weg. Dieren: dat is de manier waarop de illuminati-kabbalisten ons zien. Wij zijn gojim , hun vee. God is onze morele kompas en daarom haten kabbalisten Hem en ons, omdat we God in onze ziel koesteren. Totdat we het feit onder ogen zien dat onze samenleving is geïnfiltreerd en gecontroleerd door illuminati satanisten (vrijmetselaars) in de meeste sleutelposities, zal de mensheid in vervoering blijven en verstrikt raken door hun “magische”/occulte bedrieglijke misleiding.( Nepnieuws dwingt de massa ook om dubbel denken te accepteren hij accepteert tegelijkertijd tegengestelde meningen of overtuigingen, vooral als gevolg van politieke indoctrinatie en de daaruit voortvloeiende cognitieve dissonantie. Double think Orwell 1984-) ( Als dit niet lukt, is er “illegaal” gebruik van de juridische processen of oneerlijk gebruik of dreiging van geweld om consensus af te dwingen: bijv. “haatmisdrijfwettten”,want satan is de vader van alle leugens en zijn kinderen zijn de synagoge van satan). Kabbalistische exegese (verklaringen/uitleg ) van het Oude Testament voorspelt een geheime betekenis die kan worden onderscheiden door elk woord van de Hebreeuwse Bijbel een nummer toe te kennen via een proces dat bekend staat als gematria, en vervolgens deze nummers te combineren die overeenkomen met letters, waardoor een nieuwe bijbel wordt gecreëerd die onbekend is bij de massa. De kabbala verwijst naar de kwade krachten. In Kabbalistische termen: “Kwaadaardige krachten hechten zich aan heiligheid.” Wat duidelijk “heilig” wordt genoemd, is niet in overeenstemming met enig christelijk begrip van heiligheid. Dit jodendom leert in het geheim, net als de occulte geheime genootschappen door de eeuwen heen, dat de mysticus verlossing kan vinden door een heroïsche bereidheid om kwaad te doen omwille van een daaropvolgende verlossende beklimming tot het hoogste geestelijke goed; onderdompeling in de laagste van de laagste wordt aldus een pad naar verlossing ” (zie het eerder door mij genoemde boek: Satan in Goray door I.B. Singer) Met andere woorden deze rabbijnse doctrine zegt dat het kwaad kan worden verlost door het te omarmen. Illuminati /kabbala joden en hun vrijmetselaars-handlangers willen niet dat de andere joden of anderen het verborgen subversieve en occulte karakter van de collectieve joodse onderneming begrijpen. Ze willen niet dat Joden begrijpen dat antisemitisme door de eeuwen heen niet irrationeel was. Kabbala-joden geloven dat zij Gods wil definiëren: God komt via hen in de wereld . Anders is Hij “vormloos en onkenbaar”.

De kabbalisten geloven dat ze de realiteit opnieuw kunnen definiëren volgens satan: kwaad is goed, valsheid is waarheid en ziek is gezond (en vice versa.) Ze ondermijnen elke andere collectieve identiteit: natie, religie, ras en gezin. Ze moeten de christelijke orde vernietigen om de NWO te bouwen.

Zolang er onder de “heidenen” een morele opvatting van de sociale orde overblijft, en totdat alle geloof, patriottisme en waardigheid zijn ontworteld, zal onze heerschappij over de wereld niet komen , zeiden de Joodse leiders van Illuminati in 1936 . Dit doel is een gedeeltelijke verklaring van oorlog. De essentie van NWO is dat kabbala-joden en hun vrijmetselaars handlangers de natuurlijke en spirituele orde zullen omverwerpen en de mensheid tot slaaf zullen maken: mentaal en ook liefst fysiek. Niet alleen oorlog helpt hierbij. Ook maken ze de mensen tot schuldenslaven.( de gemiddelde Amerikaanse boer heeft nu een gemiddelde schuld van meer dan een miljoen dollar. Als de boer niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen vervallen zijn goederen aan…) De kabbalistische/illuminatie/elite samenzwering staat aan de vooravond van succes. God is verbannen uit het openbare leven. Illuminati-joden beheersen de massamedia en kunnen de massa misleiden en degraderen. Entertainment is een orgie van pornografie, apocalyptische chaos, obsceniteit, propaganda, social engineering, voorspellende programmering, geweld en satanisme. Ze staan achter de promotie van homoseksualiteit en transgenderisme, ontworpen om huwelijk en gezin te vernietigen. Ze liepen voorop met seksuele bevrijding, pornografie en abortus. De massamedia zijn geobsedeerd door seks, door jonge vrouwen en zelfs kinderen zijn niet veilig meer. De aandelenmarkt is een gigantisch casino geworden. Het christendom is nog sterk verbonden met het jodendom en houdt zich steeds meer bezig met sociale verandering (de satanistische agenda) in plaats van spirituele ontwikkeling en redding. Christelijke zionisten zijn verweven met de zionistische agenda. De kabbalistische/illuminatie-joden voeren al duizenden jaren een geheime oorlog tegen de mens en God. Deze samenzwering is de echte geschiedenis van de wereld, de echte oorzaak van oorlog en depressie. De maatschappij is ondermijnd en de gewone onwetende mensen worden voortdurend belogen en gemanipuleerd.

Eerder schreef ik over de strijd van goed en kwaad, dat dit een kosmische strijd is, een spirituele strijd. Onze leraren hebben ons hier niet op voorbereid. De meesten waren misschien goedwillend maar ook misleid. Er zijn veel goede mensen in verkeerde instituties.

Gewone Joden en Christenen kunnen het niet geloven omdat ze geen satanisten zijn . Maar veel kabbalistische joden zijn dat dus wel . En ze hebben het geld, vormen het geheime leiderschap en manipuleren de rest. Ze hebben het westen “gekoloniseerd” door een neprealiteit te creëren . Ze hebben secularisme gegeven als een masker voor satanisme. We moeten deze moderne cultus mijden als we mens willen worden.

Als je wilt ontsnappen aan de verwoestingen van het moderne leven, moet je begrijpen dat de mensheid satanisch bezeten is. We zijn een open lucht asiel geleid door psychopaten. Die ons ziek maken en in verwarring brengen. In wezen gaat het bij kabbalisme om de natuurlijke en morele orde op zijn kop te zetten (revolutie), zodat het kwaad goed is, leugens waarheid zijn. Dit maakt de mens ziek. Het doel is om God en Zijn Schepping te vervangen door lucifer die de belangen en perversies van kabbalisten vertegenwoordigt. De belangrijkste prioriteit van de kabbalisten was het verkrijgen van een monopolie op onze informatiemiddelen, de massamedia. Kabbalisten geloven niet in objectieve realiteit. Ze geloven dat de realiteit is wat ze denken dat het is. Ze bedenken de realiteit (“nepnieuws”) en gaan zo ver om nepterreurevenementen te creëren die ze als echt presenteren. Ze kunnen/willen geen onderscheid maken tussen waarheid en fictie. Satanisten zetten de realiteit op zijn kop. Ze presenteren wat gezond en natuurlijk is (bijvoorbeeld huwelijk, gezin, heteroseksualiteit) als ongezond terwijl wat ziek is wordt gepresenteerd als “bevrijding”. “Hollywood” heeft onze perceptie van seks en liefde vanaf het begin vervormd/misvormd. Er is weinig dat nog herkenbaar menselijk is, waarmee we ons kunnen identificeren en ons een goed gevoel geven over mens-zijn. Wanneer hebben we ons voor het laatst kunnen laten inspireren door een tv-programma of film? Dit is waarschijnlijk al lang geleden. Westerse cultuur is een gebroken cultuur waarin seks en geld domineren net als occultisme, discriminatie (van de o.a. de blanke mens /de blanke man die over al de schuld van krijgt) en seksualisering van de vrouw ( en steeds meer van jongetjes) en seksueel misbruik We hebben geen echte creativiteit of vrijheid van meningsuiting meer. We hebben de facto communisme. Politieke correctheid is een communistische term. Satanisten haten waarheid, d.w.z. realiteit. De massa leeft in een fantasiewereld.

Het is moeilijk voor goede mensen om te begrijpen dat er mensen zijn die opzettelijk kwaad willen doen. Het aanbidden van de satan en zichzelf vernederen en anderen schaden is hoe zij het “goed”doen. Dit is “vooruitgang” voor de vrijmetselaar en de kabbalistische jood. Veel mensen in de lage rangen van de vrijmetselarij zullen dit niet begrijpen. Zij zijn met heel andere bedoelingen bij de ‘club” gegaan. Wat zich in de hoogste regionen afspeelt weten ze vaak niet. Ook net als de gewone mensen kunnen ze niet begrijpen wat er aan kwaad is boven hen. Wij doen dat niet maar “zij” wel.

God de prachtige morele en natuurlijke orde die het universum regeert. God is ultieme realiteit. Vervulling ligt in het onderkennen van de Goddelijke Wil De illuministische ontkenning van God is een rebellie die niet kan worden gewonnen, maar ze zal proberen chaos veroorzaken. ( motto van de vrijmetselarij: Ordo ab Chao: Orde uit chaos)

We moeten inzien hoe ze dit bewerkstelligen:

door seksualisering van de liefde ( overal: in films, reclame, muziek)

door promoten van anonieme seks ( alles wordt porno)

door amusement met vaak occulte rituelen (optreden Madonna Eurovisie songfestival)

door homoseksualiteit overal te promoten zoals in reclame

door het hele genderverhaal

door altijd overal weer oorlogen uit te lokken en rellen

door te doen alsof een geestelijk leven niet bestaat, door het spirituele uit te bannen

door de mensen in slaap te houden door een overvloed aan sport, amusement, slecht onderwijs

door te doen dat de waarheid ook maar “relatief” is (er worden wetenschappers die zoeken naar waarheid gemarginaliseerd)

door verslavingen te creëren: aan seks, drugs, gokken, op de beurs gokken. Hebzucht helpt satan.

door het bevorderen van multiculturaliteit, migratie en diversiteit en achterbakse aanvallen op het Europese heteroseksuele christelijke erfgoed van het Westen.

Kabbalisten geloven dat ze de samenleving moeten vernietigen en chaos moeten creëren om hegemonie te bereiken, d.w.z. de “terugkeer van de Messias.” D.w.z. de komst van de antichrist. Ze geloven niet in Jezus als de messias. Die haten ze.

Alle sociale instellingen zijn ondermijnd: overheid, media, bedrijven, onderwijs, kerk, het militaire bedrijf. Het rechtssysteem en de politie zijn gecompromitteerd. We zijn getuige van het opleggen van het “communisme” en de ontmenselijking van de samenleving.

Er is geen hoop tenzij de westerse samenleving het kabbalistische jodendom /vrijmetselarij/ illuminatie afwijst en terugkeert naar zijn Europese christelijke grondslagen. We zijn geschapen naar het beeld van God. Echte cultuur is toegewijd aan het manifesteren van dit ideaal, wat ons “menselijk” maakt. Maar “zij” willen ons laten geloven dat we van dieren af stammen en dat we dieren zijn. dat zijn we voor hen: menselijk vee”. Zo nodig afval waarmee je kunt doen wat je wilt.

We worden wat we aanbidden. Daarom wordt de westerse samenleving giftig. Daarom is de samenleving ziek.

God is èn immanent èn transcendent. Hij staat buiten onze werkelijkheid en neemt er tegelijk deel aan. Het zijn beide eigenschappen van God.

De kabbalisten zeggen dat God buiten de schepping staat en dat wij hem niet kunnen kennen. Christenen zeggen dat God ook immanent is: God is het juist wel die de schepping binnendringt, zichzelf kenbaar maakt, in zeker zin en tot op zekere hoogte laat zien wie Hij is. Zichzelf openbaart.

In de bijbel leren we uit verhalen, visioenen en dromen hoe Hij zich kenbaar maakt. God heeft zich ook bekendmaakt in Zijn eigen Schepping.

De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.

Johannes 10:10

http://www.jesusisprecious.org/evolution_hoax/charles_darwin.htm

https://creation.com/

https://web.archive.org/web/20140517150649/http://www.pseudoreality.org/the_cousinhood.html

https://www.henrymakow.com/meditations_on_the_jewish_revo.html

https://www.revisionisthistory.org/wire1.html

http://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=581

https://www.henrymakow.com/confessions-of-a-luciferian-jew.html?_ga=2.147693489.701358045.1564652544-56869555.1559218072

https://www.henrymakow.com/2016/09/Anti-Semitism-has-Respectable-Pedigree.html

https://www.henrymakow.com/does_talmud_condone_pedophilia.html

https://www.henrymakow.com/2018/12/Freemasons-have-hijacked-science.html

https://www.henrymakow.com/the_god_of_the_cabala.html