Over Pasen 1

“Wetenschap zonder religie is zwak, religie zonder wetenschap is blind.” Albert Einstein (1879-1955) 1 Timoteüs 6:20: O Timoteüs, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel-roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap; (HSV) ( Het Griekse woord voor opposities / tegenstellingen in 1 Timoteüs 6:20 is antithese en betekent…