Tag: Joodse Lobby

Over betrokkenheid bij de holomodor en andere genocide

herbloggen zie link onderaan

Shimon Peres, “Vergeet de Holodomor Maar”; de Absolute Macht van de Joodse Lobby in de VS & de VS: de “Heidense Golem” voor Israël & de Joodse Lobby. (nb. Lees ook Khazaren maffia)

Geplaatst op 24 januari 2018door Ton Nuiten

In 2010 deelde wijlen Shimon Peres, die in Kiev (Oekraïne) tijdens een lezing, “De Politieke en Economische uitdagingen in een Tijd van Mondialidering”, de Oekraïners het volgende mee:

“Als mij zou worden gevraagd wat voor advies ik Oekraïne zou geven, zou ik zeggen: Vergeet de geschiedenis; de geschiedenis is helemaal niet belangrijk. Je kunt de vergissingen van het verleden niet herhalen, je zult slecht nieuwe” (vergissingen) “maken.”

Peres was in die tijd op staatsbezoek in Oekraïne en had er een ontmoeting met Volodymyr Lytvyn, voorzitter van de Verchovna Rada. Verder herdacht Peres de Joodse slachtoffers te Babi Yar, die er naar verluidt door Duitse soldaten massaal om het leven waren gebracht tijdens WW II. Bij het monument wat er voor deze slachtoffers was opgericht, ontmoette Peres er de erewacht en legde er een bloemenkrans. Daarna had hij in Dnipropetrovsk een ontmoeting met enkele afgevaardigden van de plaatselijke Joodse gemeenschap. Ook bezocht Peres er de synagoge, Golden Rose, die in 2000 met financiële steun vanuit he bedrijfsleven herbouwd was. Vlak daarnaast werd het het Holocaustmuseum en het grootste Joodse centrum, Menorah, gebouwd. http://www.bbc.com/ukarinian/news/2010/11/101125_peres_dnipro_is.shtml

“Vergeet De Geschiedenis Maar”? De Vergeten Geschiedenis van een Massale Hongergenocide.

Wát bedoelde Shimon Peres nu destijds met zijn woorden tegenover Oekraïne, “Vergeet de geschiedenis maar.” Waar hád hij het in hemelsnaam over. Was het misschien de holocaust? Of de massamoord op de Joden te Babi Yar? Nee, Peres had die massamoord in die tijd juist herdacht door het monument te bezoeken en er een bloemenkrans bij te leggen. En wat de holocaust betreft, lezen we er dat er in die tijd een Holocaustmuseum naast zou worden gebouwd samen met een groot Joods centrum. Dus: over welke geschiedenis had Peres het nu eigenlijk waarvan hij graag wilde dat die door de Oekraïners vergeten zou moeten worden? Die geschiedenis waar Peres naar verwees en die eigenlijk voorgoed uit het Oekraïnse geheugen gewist zou moeten worden, is niets meer of minder dan de gruwelijke hongergenocide van enorme omvang, ook wel de Holodomor genaamd! En die moest maar zo snel mogelijk naar het Land der eeuwige Vergetelheid worden geëxporteerd om daar een stille dood te sterven. Door die maar op te rakelen, zou je slechts “nieuwe vergissingen” maken, vond hij.

“Wie Zijn Geschiedenis Niet Kent, Heeft van zijn Fouten Niets Geleerd.”

Nu zijn we even op zoek gegaan naar onderwerpen die met “Geschiedenis” te maken hebben, en kwamen we uit bij deze site: https://www.startpagina.nl/v/wetenschap/vraag/128511/

De vraag die hier werd gesteld is, “Wat hebben we eraan om de geschiedenis te bestuderen?” Hier werden enkele reacties op gegeven en één daarvan zouden we hier graag willen citeren; die is afkomstig van “wildelely”, en die luidt als volgt:

“Wie zijn geschiedenis niet kent, kent zichzelf niet

Wie zijn geschiedenis niet kent, zal opnieuw moeten lijden

Wie zijn geschiedenis kent, is klaar voor de toekomst

Wie zijn geschiedenis niet kent, heeft geen notie van de toekomst

Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd hem te herhalen

Wie zijn geschiedenis niet kent, heeft van zijn fouten niets geleerd.

Dus maar vlug de geschiedenis bestuderen lijkt me.” (vetdruk toegevoegd)

De vraag was dus of het wel enig nut heeft, de geschiedenis (over wélk onderwerp dan ook) te bestuderen. Nu willen we dit citaat van “wildelely” toepassen op wat Shimon Peres de Oekraïense bevolking destijds als advies gaf, nl. Het vergeten van haar eigen geschiedenis, ofwel de Holodomor. Het is van groot belang hierbij te vermelden dat de Holodomor, een hongergenocide van ongekende omvang waarbij miljoenen Oekraïeners een langzame en kwellende hongerdood stierven, gepleegd werd door Joodse Bolsjewisten. En Peres zal hier zeker ook van op de hoogte zijn geweest; wat de rol van deze Joods-Bolsewistische masssamoordernaars betreft, moesten die samen met de door hun grootst gepleegde hongergenocide ooit, maar snel én voorgoed in het vergeetboek verdwijnen. Maar wat de massamoord op Joden door Duitse soldaten gepleegd bij Babi Yar en de holocaust, daarvan vond Shimon Peres dat die tot in het oneindige herdacht zouden moeten worden. En door die geschiedenis van Oekraïne maar op te rakelen door die te bestuderen, ja, daar maakte je maar “nieuwe vergissingen” mee, zo was zijn boodschap. En daarom zouden we het vetgedrukte citaat hier weer eens willen herhalen:

“Wie zijn geschiedenis niet kent, heeft niets van haar fouten geleerd.”

Het grote probleem met Peres was, dat hij de Holodomor maar al te graag in de vergetelheid wilde zien verdwijnen, daar hij zeer schijnbaar wel wist, wíe de daders van deze massale gruwelmoord waren! Maar door zelf deze geschiedenis niet te willen kennen of nóg beter, die niet te wíllen erkennen, had Peres zélf niet van de fouten (die van de Joods-Bolsjewistische massamoordenaars) niet geleerd of (wederom) nóg beter, niets wíllen leren! En dit bleek maar weer eens daar Peres zélf een massamoordenaar was. In april 1996 zou Peres tijdens de gaande verkiezingen in die tijd, een geweldige nederlaag kunnen lijden daar hij een vredesvedrag met de Palestijnen had gesloten. Mooi, zou je zeggen, die Shimon Peres zou toch in zekere zin een vredesduif genoemd kunnen worden door een vredesovereenkomst met de Palestijnen aan te gaan. Maar tijdens de verkiezingscampagne in die tijd, gaf hij opdracht tot de lancering van de militaire operatie, “Druiven des Toorns”, een miliaire actie waardoor 400.000 Libanese burgers gedwongen werden hun huis te ontvluchten. Circa 800 Libanezen vonden een schuilplaats in een basis van de Verenigde Naties in Qana (Zuid-Libanon). Was het wégjagen van 400.000 Libanezen door middel van veel militair geweld nog niet genoeg, Peres gaf ook opdracht deze basis aan te vallen waarbij 102 burgers (vnl. vrouwen, kinderen en ouderen) om het leven kwamen. Later zou Peres hier het volgende over zeggen:

“Naar mijn mening werd alles overeenkomstig heldere logica en op een verantwoordelijke wijze gedaan. Ik heb er vrede mee.”

Nadat de Israëlische regering kritisch werd benaderd door de VN en mensenrechtenorganisaties vanwege deze operatie, deelde die mee dat de aanval op Qana niet met opzet was uitgevoerd. Met andere woorden, het ging hier om een vergissing! https://www.telesurtv.net/english.news/Israels-Shimon-Peres-Qana-Massacre-Architect-Suffers-Stroke-20160913-0025.html

zie ook: http://www.independent.co.uk/voices/shimon-peres-dies-israel-qana-massacre-never-forget-no-peacemaker-robert-fisk-a7334656.html

En dit was weer een van de vele “vergissingen” zoals ook de doelbewuste Israëlische aanval op de USS Liberty tijdens de Zesdaagse Oorlog (juni 1967) een “vergissing” zou zijn geweest. Shimon Peres vond dat de militaire operatie, “Druiven des Toorns” logisch en op een verantwoordelijke manier uitgevoerd was waar hij “vrede” mee had. En hier blijkt dus dat Peres niets van de “fouten” (eigenlijk genocidale masamoorden) van de Joodse massamoordenaars had geleerd, zelfs hoewel hij de geschiedenis van de Holodomor zal hebben gekend! En omdát hij hier niets geleerd had (er niets van had wíllen leren), maakte Peres op zijn beurt ook enkele “fouten”, zoals zijn opdracht aan het Israëlische leger voor de moord op 201 Libanezen. En op deze wijze werd de Holodomor door deze oorlogshavik in (vredes)duivenkleren op verhulde wijze in zekere zin ontkend. De holocaust en het bloedbad bij Babi Yar, mochten, zo vond Peres klaarblijkelijk, echter nooit worden vergeten en moesten daarom dan ook voorgoed als met een onuitwisbare inkt in het geheugen van het menselijk bewustzijn worden geëtst, gegraveerd en gegrift.

De Absolute Macht van de Joodse Lobby in de Verenigde Staten.

Hoewel we er hier in Nederland maar weinig van meekrijgen van de media, is het niettemin duidelijk dat de Joodse Lobby in de Verenigde Staten er zowat de absolute macht heeft. Hier is een video over de enorme invloed die de lobby er heeft: https://www.youtube.com/watch?v=XNLIy7gckro

(“Jewish Zionist Power in America”) Het is vnl. om die reden dat Israël ongestraft zowat alle VN-resoluties (zoals VN-resolutie 194 waarbij Israël de door haar verdreven Palestijnen het recht op terugkeer moet geven), aan haar laars gelapt heeft. Steeds waneer de VN een veroordeling uitsprak op Israël’s wrede wangedrag tegenover de Palestijnen, waren het altijd de Verenigde Staten die hier hun veto over uitspraken. En dit werd slechts mogelijk dankzij de Joodse Lobby. En zowat het hele Amerikaanse Congres bevindt zich in de zak van deze lobby. De Joodse Lobby heeft tevens de Amerikaanse media en pers in haar sterke grip. Vandaar dat er over de holocaust als “enige en unieke genocide” er ook wérkelijk als de “unieke genocide” in de annalen der menselijke geschiedenis verslag over wordt gegeven. De Holodomor, daar zullen vele Amerikanen misschien weinig of niets van afweten. En ook het nieuws over de realiteit in de Bezette Palestijnse Gebieden wordt door diezelfde media en pers verdraaid, gezuiverd en witgewassen weergegeven.

De Macht van de Joodse Lobby in Groot-Brittanië.

En hier is een site waar de macht van de Joodse Lobby in Groot-Brittanië besproken wordt: https://theunhivedmind.com/UHM/the-jewish-medi-power-in-great-britain/ Tenslotte willen we nog graag naar een bijzondere video verwijzen: http://www.renegadetribune.com/persecution-imprisonment-activists-stand-jewish-power/

De Armeense Genocide: Israël Ontkent het Armeense bloedbad als “Genocide.”

Op de video op de site van renegade tribune, is o.a een artikel van de Israëlische krant, Haaretz, van 4 juli 2016 te zien met de titel, “Israël Ontkent de Armeense Genocide nogmaals.” Israël zou volgens de auteur van dit artikel, Yair Auron, een van de weinige democratische landen, zo niet het énige land, zijn wat de Armeense Genocide Ontkent. Verder zijn er fragmenten te zien waar mensen wegens “holocaust-ontkenning” voor het gerecht zijn gebracht en tot een bepaalde starf zijn veroordeeld. Nu Israël in 2016 weer eens de Armeense Genocide had ontkend, zal er misschien wel wat kritiek op zijn geweest, maar bleef breedvoerig mediaverslag over deze ontkenning verder uit. Vergelijk nu eens de behandeling die de “holocaust-ontkenners” kregen met de ontkenning van de Armeense Genocide door Israël. De dubbele standaard die hierbij werd -en wordt- gehanteerd, zal nu toch wel duidelijk moeten zijn. Net als Peres op verhulde wijze de Holodomor in Oekraïne ontkende, ontkent Israël nu nog steeds de Armeense Genocide! En ook Israël heeft niets van haar “fouten” (misdaden) geleerd, zelfs hoewel het op de hoogte is van haar geschiedenis. Want die genocide werd nl. gepleegd door Joden die zich de identiteit van de “Jonge Turken” hadden aangemeten! Nu wordt er in deze video ook een bladzijde uit een bepaald Engelstalig boek getoond wat we hier graag willen citeren:

“Om verkozen te worden moet iedere Amerikaanse president de Zionistische eisen tevreden stellen. Zijn handen zijn gebonden. Wanneer hij zijn manifest opstelt, houdt de kandidaat voor het Witte Huis minder rekening met de Amerikaanse aspiraties van gewone Amerikanen dan met die van de Zionisten. De winnaar zal degene zijn die het meeste gedaan heeft om de Zionisten te vleien en wel in die mate waarbij de belangen van Amerika en Amerikanen genegeerd worden. Dat het Zionisme het geheel van de Verenigde Staten geïnfiltreerd heeft, is geen toeval. Het heeft de intentie deze grote macht in het Midden-Oosten te gebruiken voor haar eigenbelang. Maar het is mogelijk dat Amerika op een dag zal ontwaken, rebelleren en het land vóór haar uiteindelijke ineenstorting zal redden.”

De Verenigde Staten van Amerika: De “Golem” van de Joodse Lobby.

Een van de oude Joodse legenden heeft het, dat een zekere rabbijn Loewe van Praag in het verleden een golem zou hebben gecreëerd, een geestloos wezen wat op een mens leek, opdat die na via magische kunsten door de rabbijn tot leven gewekt te zijn, de Joodse gemeenschap tegen haar vijanden zou beschermen. Aanvankelijk ging dit zoals de rabbijn wilde, maar na een tijd keerde de golem zich tegen degenen die hij tot dan toe beschermd had, inclusief de rabbijn. Nu worden de Verenigde Staten in zekere zin vergeleken met die golem in deze, dat die voortdurend Israël in bescherming neemt én toestaat dat haar strijdkrachten oorolg voeren tegen landen in het Midden-Oosten die door Israël als een dreiging voor haar voortbestaan worden beschouwd. Zo werd bijvoorbeeld Iraq als een deel van die dreiging door Amerika in 2003 geëlimineerd. Zeer waarschijnlijk zullen andere landen zoals Iran, vroeg of laat volgen. Maar later (en wanneer dit zal gebeuren is nog onzeker, maar komen zál het), zal deze “Amerikaanse Golem” zich tegen haar Joodse meesters (Israël & de Joodse Lobby) keren en die volkomen vernietigen! Hoewel slechts een legende, schijnt deze Joodse fabel misschien om die reden een kern van waarheid te hebben. En het zal deze “heidense Golem” zijn die zowel Israël als de Joodse Lobby aan hun “fouten”zal herinneren. Dat dit echter niet op zachtzinnige wijze zal gaan, behoeft geen betoog.

Ton Nuiten – Woensdag 24 Januari 2018.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Golem_(legende)