Tag: ivermectine

20231128 Over hoe kritische artsen de mond werd gesnoerd

Via Stichting JAS, zie daar links

Zo verging het de weinige artsen die hun verstand bleven gebruiken ROBIN DE BOER 22 OKT 2023

Datum: zondag 12 november 2023

…. kritische artsen werd de mond gesnoerd….

Zo verging het de weinige artsen die hun verstand bleven gebruiken ROBIN DE BOER 22 OKT 2023

Eind 2019 was er ineens corona. Er brak grote paniek uit. Achter de schermen gebeurde er iets buitengewoon opmerkelijks. In het geval van een gezondheidscrisis zou je verwachten dat beleidsmakers hun oren laten hangen naar artsen, die jaren gestudeerd hebben en helemaal thuis zijn in de materie. Niets bleek minder waar. Artsen die kritiek hadden op het beleid werden opgejaagd wild. Wat volgde was een ongeziene aanval op integere mensen die hun rug recht hielden en vasthielden aan de eed die ze afgelegd hebben.

Terwijl de meesten meegingen in het narratief, werden deze kritische artsen geïntimideerd, beboet, benaderd door de gezondheidsinspectie en van social media verwijderd. Ze kregen zelfs politie aan de deur. Uit vrijgegeven Wob-documenten blijkt dat hier vanuit de overheid op werd aangestuurd. “Ik ben één van de weinige huisartsen in Nederland die haar verstand bleef gebruiken,” zegt één van de artsen achteraf.

Eén van de critici van het eerste uur is dokter Jan Vingerhoets. Al voor de uitrol van de allereerste coronaprik sprak hij zijn zorgen uit. “Verblind door naïef vertrouwen in een vaccin dat ons opgedrongen wordt, accepteren we dat ons letterlijk de mond gesnoerd wordt, dat we onze naasten niet meer mogen omhelzen, dat we niet meer bijeen mogen komen, dat duizenden failliet gaan, de media gecensureerd worden en nog veel meer. De avondklok, zinloos symbool van onderdrukking, is al geen taboe meer en wekt buitengewoon kwalijke associaties op. Als we ons onze vrijheid laten afnemen, riskeren we, om maar te spreken met een zeer treffend gedicht van een groot verzetsheld, uiteindelijk om meer dan lijf en goed te verliezen. De vrijheid, 75 jaar geleden met bloed en levens voor ons bevochten door moedige helden, wordt geleidelijk voor onze ogen afgebroken. En we laten het gebeuren! Dit gaat over veel meer dan een virus,” schreef Vingerhoets eind 2020 op LinkedIn.

Veel mensen vroegen zich af waarom er zo weinig coronakritische wetenschappers aan het woord kwamen. De boodschap van veel wetenschappers kon effectief geblokkeerd worden doordat alle nieuwsmedia in Nederland in handen zijn van slechts een tweetal grote concerns die bepalen wat wij aan nieuws voorgeschoteld krijgen – en vooral ook wat we niet te horen krijgen, schreef Vingerhoets op zijn website. “Van onafhankelijke media is hier in het geheel geen sprake, getuige bijvoorbeeld de dubbelfunctie van James C. Smith, die tot 2020 zitting had in de top van persbureau Reuters, maar tegelijk een topfunctie en grote belangen had bij farmagigant Pfizer.” Reuters publiceerde aanzienlijk meer over Pfizer dan over andere farmaceuten die zich met Covid-19-gerelateerde middelen bezighielden, merkte de huisarts op. De boodschap van critici was alleen te zien en te horen via nieuwe media.

Wat gebeurde er vervolgens? Vingerhoets werd geblokkeerd op LinkedIn, waarna hij zei dat ‘censuur van een open debat onacceptabel is’. Dat was slechts het begin. De arts kreeg 3000 euro boete opgelegd wegens het voorschrijven van ivermectine bij corona. De patiënten vroegen daar zelf om, liet hij weten. Vingerhoets lichtte toe dat hij bij de behandeling van zieke patiënten met Covid-19 in een conflict van plichten werd gemanoeuvreerd tussen de wet en zijn eed als arts. “Ik heb naar mijn overtuiging gehandeld in overeenstemming met die plicht. Men is er nu op uit om mij dat laatste de facto onmogelijk te maken.”

“Niemand is door mijn handelen geschaad. Er klopt werkelijk geen donder van,” sprak een getergde Vingerhoets.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) had gewaarschuwd dat artsen die coronapatiënten hydroxychloroquine of ivermectine voorschrijven, een boete kunnen verwachten die kan oplopen tot 150.000 euro. Volgens de inspectie is het voorschrijven en afleveren van deze geneesmiddelen ‘een risico voor de kwaliteit van zorg’. De IGJ stelt dat ‘bewezen is dat hydroxychloroquine niet effectief is, en tegelijkertijd ernstige bijwerkingen kan veroorzaken als hartritmestoornissen’. Voor ivermectine is er geen wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik ter voorkomen of de behandeling van corona, beweert de inspectie. Een recente wetenschappelijke publicatie uit België toont aan dat hydroxychloroquine werkzaam is tegen Covid-19.

Ook arts Maaike, die veel coronapatiënten heeft behandeld die niet bij hun eigen huisarts terechtkonden, kreeg een fikse boete op de mat. Al haar patiënten zijn volledig hersteld, zonder bijwerkingen. Honderd procent, waarvan 78 procent binnen zes dagen. Desondanks heeft dokter Maaike een boete van 6700 euro opgelegd gekregen van de gezondheidsinspectie. Daarnaast wilde de inspectie een gesprek met haar. Ze moest aantonen dat alles netjes volgens de regels was gedaan. “Verder was er weinig interesse.” Het gesprek ging niet over de patiëntenzorg. De inspectie was niet geïnteresseerd in haar behandelresultaten. Toen ze aangaf dat al haar patiënten beter zijn geworden, kreeg ze als reactie: ‘Daar zijn we niet in geïnteresseerd’. “Dat zeiden ze letterlijk. Onvoorstelbaar,” aldus Maaike.

In september vorig jaar stond huisarts Rob Elens, verkiesbaar voor BVNL, voor het medisch tuchtcollege. De gezondheidsinspectie had hem aangeklaagd omdat hij hydroxychloroquine en ivermectine aan patiënten had voorgeschreven. Minister Hugo de Jonge drong vanaf mei 2021 steeds nadrukkelijker aan op tuchtrechtelijke vervolging van Elens, blijkt uit vrijgegeven Wob-documenten. De tuchtraad berispte hem vanwege een aantal corona-uitspraken. De boete ging van tafel. “De huisarts heeft niet in strijd gehandeld met de Geneesmiddelenwet door het off-label voorschrijven van HCQ en ivermectine,” oordeelde het tuchtcollege. De bestuursrechter kwam tot een ander oordeel. In de beroepszaak die Elens aanspande tegen de minister van VWS zei de rechter dat de boete van 3000 euro die de minister hem oplegde, terecht is. “Ik vind dat de bestuursrechter er een potje van heeft gemaakt,” citeerde Medisch Contact hem. Er lopen nog andere zaken tegen Elens. Hij kreeg ook een boete van ruim 12.000 euro vanwege het 12 keer voorschrijven van hydroxychloroquine en 94 keer voorschrijven van ivermectine.

Data-analist Cees van den Bos haalde een Wob-document boven water over het najagen van kritische artsen. In een e-mail die dateert van 20 augustus 2021 schreef toenmalig coronaminister De Jonge dat hij graag wil weten ‘wat de inspectie allemaal doet op dit moment, of dat het hele repertoire is, en of dat echt full force wordt ingezet’. “Verhalen die de ronde doen […] waarbij artsen, een aantal huisartsen met name, gewoon ronduit ondermijnend voor de vaccinatiebereidheid te werk gaan, vind ik dusdanig schadelijk voor de vaccinatiecampagne dat ik niet begrijp dat er geen fermer instrumentarium wordt toegepast, c.q. zou kunnen worden toegepast,” schreef De Jonge. “Huisartsen die gezinnen in hun praktijk brieven schrijven om het vaccineren van jongeren te ontmoedigen bijvoorbeeld. Waarom mogen zij überhaupt hun vak nog uitoefenen? Dit is toch gewoon het ondermijnen van de volksgezondheid? Ondermijnen van de volksgezondheid is toch evident in tegenspraak met de beroepsnormen?” De advocaat van Elens noemde dit in de rechtbank ‘ongeoorloofde inmenging’ en beschuldigde de inspectie van ‘vervolgingsbeleid’.

Huisarts Henk de Vos kreeg net als tientallen andere artsen een ‘corrigerende brief’ van de inspectie. Dat gebeurde nadat hij informatie naar ouders had gemaild over de vaccinatie van hun kinderen. De inspectie vond dat zijn mail ‘verwarrende informatie’ bevatte en ‘intimiderend van karakter’ was. In zijn e-mail schreef De Vos over het vaccineren van 12- tot 17-jarige kinderen: “Onze mening is dat dit geen goed idee is. Ten eerste omdat het onvoldoende onderzocht is bij jongeren, ten tweede omdat het argument dat de jongeren zo een ‘schild’ zouden vormen voor ouderen niet alleen ethisch uiterst discutabel is, maar ook nog eens onjuist. Verder is de uitspraak van de minister dat hij absoluut zeker is dat er geen bijwerkingen van de vaccins op lange termijn zijn wel erg prematuur; het gaat hier over een vaccin dat minder dan anderhalf jaar op grote schaal gebruikt wordt. Bijwerkingen op langere termijn manifesteren zich soms pas na 5 tot 10 jaar. Die kunnen dus nog niet bekend zijn.” Hij kreeg vrijwel uitsluitend positieve reacties op zijn e-mail.

“Waar ik me zorgen om maak, is dat de inspectie zich slechts eenzijdig laat informeren,” zei De Vos, die zich net als bijna 3000 andere medische professionals heeft aangesloten bij het Artsen Collectief. “Voor zover mij bekend heeft de inspectie nog nooit een poging gedaan een gesprek aan te gaan met één van de kritische artsen.”

Toen huisarts Marije Berkelaar opriep om niet mee te doen aan de coronamaatregelen, kreeg ze een intimiderende brief van de inspectie in de bus. Dat gebeurde nadat ex-voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij Nico Terpstra opnieuw over haar klaagde. Berkelaar besloot de eer aan zichzelf te houden en ontslag te nemen bij de huisartsenpost waar ze werkte. “Het gevaar is niet corona, maar iets veel ergers,” zei ze in een video op YouTube die inmiddels verwijderd is.

In de brief stond ‘dat u ten aanzien van de behandeling en advisering van Covid-19 afwijkt van de beroepsnormen en de adviezen van het RIVM’. En verder: ‘In dit verband wil de inspectie haar zorg uiten over uw handelwijze en het effect hiervan op patiënten en op de Covid-19-bestrijding’. Zo had ze onder andere niet mogen zeggen dat mensen elkaar moeten knuffelen. Berkelaar kreeg daarnaast het verwijt dat haar uitspraken en handelwijze ‘haaks staan op de geldende coronarichtlijnen, haar patiënten in risicovolle verwarring brengen en het vertrouwen in de geneeskundige zorg schaden’. De inspectie dreigde: “Mocht u zich niet houden aan de normen en richtlijnen […] dan kan de inspectie overwegen uw handelwijze ter toetsing voor te leggen aan het tuchtcollege voor de gezondheidszorg.”

De coronakritische huisarts Els van Veen kreeg zelfs de politie aan de deur, vanwege een tweet. Toen GGD IJsselland aankondigde dat de vaccinatiebus in Nieuwleusen staat, schreef Van Veen op X: “Morgen om 11 uur staan er mensen om deze prikbus te verwelkomen, voor koffie en thee wordt gezorgd.” Ze kreeg een onaangename verrassing: de politie stond bij haar op de stoep. De agenten zeiden dat er ‘onrust was ontstaan op social media’. “Aan de politie geef ik mee dat het buitengewoon intimiderend is wanneer zij in uniform aan de deur staan. Ik heb in 1992 mijn zusje verloren aan suïcide, toen lichtte de politie ons ook in. Ik vertrouw de politie niet meer, dat is wat dit met mij doet. Het is heel zorgelijk dat de politie zich hiervoor laat gebruiken zonder bij zichzelf te bedenken waar ze in hemelsnaam mee bezig zijn. Waar ze aan meewerken zonder na te denken,” reageerde Van Veen. Ze hoopt dat mensen door deze actie inzien dat er iets ‘heel zorgelijks’ gaande is in ons land.

Bij onze zuiderburen krijgen kritische artsen een soortgelijke behandeling. Maandag 9 oktober ontving de Belgische huisarts Frank Peeters een oproep om op woensdag 8 november te verschijnen voor de Provinciale Raad van Antwerpen van de Orde der Artsen. Wat wordt hem verweten? ‘Zijn persoonlijke opvattingen en bestaande medische discussies niet te hebben gehouden binnen de medisch-wetenschappelijke wereld, door gebruik te maken van publieke fora’. “Blijkbaar mag ik als huisarts geen medische discussie of persoonlijke opvatting houden buiten de medisch-wetenschappelijke wereld,” verzuchtte Peeters. “Op elke bijeenkomst van artsen sinds corona heb ik nog nooit een open discussie gehoord over de coronavaccins en de maatregelen. Alle artsen die kritisch waren in 2020 over de maatregelen moesten zich verantwoorden bij de orde en durven sindsdien niet vrijuit te spreken.”

Huisarts Clo Cornelissen uit het Belgische Tongeren werd in 2021 op het matje geroepen door de tuchtcommissie van de Orde van Geneesheren ‘omdat ze patiënten adviseerde het coronavaccin te weigeren’. In de praktijk van de arts hing een affiche met de boodschap dat ze niet in coronamaatregelen of het coronavaccin gelooft, schreef TV Limburg in september dat jaar. De Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg schakelde vervolgens de politie en de Orde van Geneesheren in. De huisarts liet weten dat ze voor de tweede keer een aangetekende brief had ontvangen van de Orde van Geneesheren van Limburg. Haar oorspronkelijke zitting werd geannuleerd nadat er heel veel verontwaardigde reacties waren, schreef Cornelissen in een brief die ze op Facebook heeft gezet.

Ze schreef aan de Orde der Artsen: “Ik kan mij niet verdedigen tegen de zaken die mij worden verweten. Ik ben schuldig! Ik heb geen mondmasker meer gedragen toen het gebrek aan wetenschappelijk bewijs van het nut daarvan mij duidelijk werd. Ik heb niet meegedaan aan paniekzaaierij. Ik heb mensen opgeroepen buiten samen te komen en te sporten. Ik heb patiënten niet onder druk gezet een experimenteel geneesmiddel te laten inspuiten. Ik heb mijn patiënten laten beslissen over hun eigen lichamelijke integriteit. Ik pleit dus schuldig over de hele lijn. Ik ben dus schuldig én ik heb geen berouw!” Volgens de Orde der Artsen is de huisarts ‘gevaarlijk’. “Ben ik gevaarlijk? Daarop kan ik maar één antwoord geven: ik heb tot op heden niet één Covid-patiënt in het ziekenhuis moeten laten opnemen. Ik heb niet één overlijden na een coronavirusbesmetting te betreuren. Wanneer u meent dat ik wél gevaarlijk ben, en dat op zijn minst een beetje wetenschappelijk hard kunt maken, dan kom ik mij tegen die beschuldiging wél graag verdedigen.”

Uit de Wob-documenten die Van den Bos heeft opgediept, blijkt verder dat de overheid alles uit de kast trok om ‘desinformatie’ te bestrijden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken had een heuse ‘newsroom’ ingericht waarin meerdere ministeries vertegenwoordigd waren. Deze newsroom werd gebruikt om social media te monitoren. Ambtenaren (!) beoordeelden of berichten ‘schadelijk’ waren voor de volksgezondheid, ‘onrust’ veroorzaakten, de reputatie van instituties als het RIVM aantastten en of een reactie noodzakelijk was. Het zogeheten ‘desinformatie-team’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken had ook toegang tot ‘escalatie-kanalen’ van Facebook, Google en het voormalige Twitter. Dit houdt in dat deze bedrijven meldingen over een bericht van het desinformatie-team met prioriteit bekeken.

Het gevolg was dat kritische artsen de mond werd gesnoerd. Dat overkwam onder meer huisarts Bart ten Hove, die op LinkedIn een bericht plaatste over het gezwabber van het kabinetsbeleid. “Van ‘mondkapjes werken niet’ naar een mondkapjesverplichting. Van ‘kinderen dragen niet bij aan besmetting’ naar schoolsluitingen om ouders thuis te houden. Van ‘avondklok niet nodig’ naar de strengste lockdown van Europa zonder uitzicht op verbetering. Van ‘het heeft geen zin om asymptomatische mensen te testen’ naar een opzet naar een testsamenleving. En tenslotte van ‘er komt geen indirecte vaccinatieplicht’ naar vrijheden voor mensen die gevaccineerd zijn of werkgevers die een vaccin kunnen gaan eisen,” schreef Ten Hove. De bijdrage van de huisarts werd maar liefst 54.000 keer bekeken voordat LinkedIn ingreep. Het sociale netwerk van Microsoft, opgericht door Bill Gates, verwijderde het bericht, waarna Ten Hove opmerkte: “Blijkbaar mag je van LinkedIn niet vertellen hoe de zaken zijn gegaan tot nu toe.”

Het Artsen Collectief werd in 2021 van LinkedIn gegooid. Toenmalig voorzitter Evelien Peeters, werkzaam als internist-endocrinoloog, schreef in een reactie op datzelfde medium: “Het Artsen Covid Collectief is van LinkedIn afgegooid net! De aanleiding betreft de petitie die we samen met Herstel-NL indienden bij het Europees Parlement. Dezelfde petitie is vanuit meerdere Europese landen ingediend. Ook de post van Herstel-NL over deze petitie is net verwijderd. Wat kan de reden zijn dat zoiets gebeurt? Hoe vrij moet de vrijheid van meningsuiting zijn? Wat vind jij aanvaardbaar qua censuur?” In de petitie waarschuwden de organisaties het Europees Parlement voor buitensporige maatregelen voor de volksgezondheid die waren opgelegd door EU-regeringen. Ze spraken het Europees Parlement erop aan dat de lockdowns, inperkingen en andere daaropvolgende beperkingen niet langer proportioneel, gerechtvaardigd of empirisch onderbouwd waren.

Maurice van den Bosch, tot eind dit jaar bestuursvoorzitter van het OLVG-ziekenhuis, werd gecensureerd na kritiek op de avondklok. Zijn bericht werd verwijderd door LinkedIn omdat het in strijd zou zijn met de ‘communityrichtlijnen’. Uiteindelijk besloot het sociale medium het bericht weer online te zetten. “Niet eerder meegemaakt,” zei de ziekenhuisbaas. Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ, mengde zich in de discussie. “Als er geen genuanceerde vragen en oproep tot debat meer plaats kunnen vinden, lopen we het risico van kokervisie en komen wellicht de belangen van andere sectoren onvoldoende aan bod,” schreef hij.

LinkedIn verwijderde eind vorig jaar het account van vasculair internist Sabine Pinedo. “Schokkend,” schreef haar zus Marsha. “Zij laat een moedig tegengeluid horen. Zij stelt vragen die blijkbaar niet gesteld mogen worden op dit platform. Waar geen ruimte voor is. In welke maatschappij leven wij?” Het account van de internist werd geschorst nadat ze een wetenschappelijk artikel had gedeeld. Ze wees erop dat de overheid en mainstream media bepalen wat er gecommuniceerd wordt en wat geldt als de waarheid. “Techbedrijven spelen een grote rol bij het censureren van informatie. Dat werkt polarisatie in de hand. Ernst Kuipers heeft, sinds hij minister van VWS is, geen bezieling meer. En zolang wij als burgers toelaten dat het coronadebat gepolariseerd en gecensureerd is, blijft het zo. Dat is een hele zorgelijke ontwikkeling.”

Terwijl dissidente geluiden steeds harder worden onderdrukt, wordt er hard gesleuteld aan een wereldwijd pandemieverdrag. De bedoeling is dat landen bij een toekomstige pandemie op dezelfde manier in actie komen, meer nog dan bij corona. Dat pandemieverdrag wordt beheerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die niet democratisch is gekozen en waar veel invloed is vanuit de farmaceutische industrie. Er is veel verzet tegen dit op handen zijnde verdrag. “Dat nieuwe wereldwijde pandemieverdrag moeten we echt niet willen,” zei Europarlementslid Rob Roos bijvoorbeeld.

Ondertussen blijft de inspectie achter kritische artsen aanzitten. Zo loopt er nog steeds een onderzoek naar huisarts Van Veen op basis van anonieme klachten. Ze laat zich niet uit het veld slaan: “In mijn beleving ben ik één van de weinige huisartsen in Nederland die haar verstand bleef gebruiken.”

ROBIN DE BOER 22 OKT 2023

20231114 Over de grootste medische misdaad in de geschiedenis

via henrymakow.ca, zie daar afbeeldingen en links, google translate

Dr. Thomas Binder – COVID ‘vaccin’ grootste medische misdaad in de geschiedenis

12 oktober 2023

“Deze gemodificeerde RNA-genocide is de grootste medische misdaad in de menselijke geschiedenis, een humanitaire ramp van ongekende proporties!”

Ik weet niet hoe deze onthulling uit april 2023, gericht aan “mijn medemensen”, onder mijn radar is verdwenen. Het is de definitieve bevestiging dat het ‘vaccin’ giftig is en dat onze ondermijnde regeringen ons proberen te vermoorden.

Dr. Binder werd opgesloten in een psychiatrisch ziekenhuis en kreeg dwangvoeding toegediend omdat hij dit alarm had laten afgaan.

“Uw regering onderhandelt momenteel over een pLandemisch verdrag met de WHO. Als zij dit ondertekent, zal de WHO boven de grondwet van uw land worden geplaatst, en niet alleen u, maar ook uw regering en uw parlement zullen alle keuzevrijheid verliezen: wie controleert de WHO de wereld? De enige redelijke, 100% effectieve en veilige preventie van een nieuwe criminele pLandemie is het onmiddellijk in duizend stukken breken van de WHO!’

doctors4covidethics.org/dr-thomas-binders-message-to-the-public/

verkort door henrymakow.com

Beste medemensen! Mijn naam is Thomas Binder. Ik heb geneeskunde gestudeerd in Zürich, ben gepromoveerd in immunologie en virologie, gespecialiseerd in interne geneeskunde en cardiologie, en heb 35 jaar ervaring in de diagnose en therapie van acute luchtweginfecties, in ziekenhuizen, op intensive care-afdelingen en in mijn privépraktijk .

Anderen en ikzelf leggen sinds februari 2020 het heersende coronavirus-verhaal uit. Het is onwetenschappelijk, onwettig, inhumane onzin… Hiervoor werden we gecensureerd, uitgescholden of, zoals ik met Pasen 2020, zelfs op brute wijze gearresteerd door een antiterrorist. eenheid in de spreekkamer van mijn mijn dokterspraktijk en naar het gekkenhuis gestuurd vanwege vermeende “zelfbedreiging bij COVID-waanzin”. Vandaag zijn we volledig in het gelijk gesteld. De vermeende COVID-pandemie was in de eerste plaats een RT-PCR-testpandemie! …

Tegenwoordig weten we dat [de ‘vaccins’] zelfs negatief effectief zijn, ziekte en dood door COVID bevorderen, en al meer dan 10 miljoen mensen hebben gedood door bijwerkingen, miljoenen bevruchtingen hebben voorkomen en miljoenen doodgeboorten hebben veroorzaakt, bij gebrek aan bewijs dat ze zelfs maar één mensenleven hebben gered.

Hoewel er nooit een pandemie van een dodelijk virus heeft plaatsgevonden, was er wel een pandemie van lafaards en zien wij artsen een pandemie van ernstige ziekten en plotselinge onverwachte sterfgevallen als gevolg van een hartaanval, myocarditis, aortadissectie, beroerte en longembolie; trombose en ontsteking van andere organen, vooral van de hersenen en het ruggenmerg, verspreide intravasculaire stolling, toegenomen infecties, waaronder COVID, als gevolg van immunosuppressie, kanker, auto-immuunziekten, onvruchtbaarheid, miskraam en nog veel meer. Deze gemodificeerde RNA-genocide is de grootste medische misdaad in de menselijke geschiedenis, een humanitaire ramp van ongekende proporties!

Momenteel werkt de farmaceutische industrie eraan om alle vaccinaties over te brengen naar het gemodificeerde RNA-vaccinplatform. Het doet dit, hoewel alleen al het vermogen om te tellen en het vreemde van het eigen te onderscheiden, zelfs als er een spoor van intelligentie is, voldoende is om te beseffen dat het gemodificeerde RNA-vaccinplatform totaal onzinnig en levensbedreigend is.

De twee fundamentele tekortkomingen ervan zijn de injectie van het bouwplan voor een eiwit dat vreemd is aan het lichaam, zonder enige controle te hebben over welke lichaamscellen het zullen produceren, in welke dosis en voor hoe lang, en het feit dat de cellen die gedwongen worden dit eiwit te produceren vreemd eiwit en het vervolgens op hun oppervlak presenteren, zal door ons immuunsysteem ten onrechte als vreemd worden herkend en dus worden vernietigd, net zoals de afstoting van een vreemd orgaan dat in u is getransplanteerd. De zogenaamde gemodificeerde RNA-“vaccinatie” dwingt je lichaam om een ​​gifstof in een onbekende dosis en voor een onbekende tijdsperiode te produceren en verandert letterlijk delen van jou in een vreemdeling. Daarom moet het hele gemodificeerde RNA-vaccinplatform onmiddellijk worden verboden!

Uw regering onderhandelt momenteel over een pLandemisch verdrag met de WHO. Als het het ondertekent, zal de WHO boven de grondwet van uw land worden geplaatst, en niet alleen u, maar ook uw regering en uw parlement zullen alle keuzevrijheid verliezen: wie controleert de WHO, controleert de wereld? De enige redelijke, 100% effectieve en veilige preventie van een nieuwe criminele pLandemie is het onmiddellijk in duizend stukken breken van de WHO!

Beste medemensen!

Als u één of zelfs meerdere keren geïnjecteerd bent en misschien zelfs last heeft van ernstige bijwerkingen van de gemodificeerde RNA-injecties, wanhoop dan niet: steeds meer verantwoordelijke artsen zijn bereid u te helpen en steeds meer verantwoordelijke wetenschappers doen onderzoek naar, op een dag , waardoor zelfs de meest complexe bijwerkingen kunnen worden behandeld. Ik denk dat het met de gemodificeerde RNA-injecties net als met roken is: het is bijna nooit te laat om ermee op te houden en gezonder te leven.

Of u nu een injectie heeft gekregen of niet, word wakker, geef uw ruggengraat een boost, sta op en vertel het de fabrikanten, uw zogenaamde ‘experts’, uw regering, uw parlementariërs, uw generaals en uw autoriteiten, die vanuit het oogpunt van van de bevolking, totaal gefaald in het COVID-schandaal: “Genoeg is genoeg! Doe eindelijk een stapje terug en sta dan voor de rechter!” Doe dit, zo niet voor uzelf, dan voor een toekomst die de moeite waard is voor uw kinderen en kleinkinderen.

NU!

Lees ook het andere artikel van Makow over hoe het biowapen doodt

Lees ook bij Frontnieuws over ivermectine dat ook kanker geneest

Lees ook bij Bewust over ivermectine

20230907 Over ivermectine

Van artsencollectief, zie daar links en afbeeldingen

Ivermectine maakt een comeback aug 23, 2023

Hoe het mogelijk was dat ivermectine, een van de veiligste en effectiefste medicijnen ter wereld voor mensen, in 2021 veranderde tot een gevaarlijke horse dewormer is voer voor de geschiedkundigen van deze en volgende generaties.

Gelukkig lijkt het tij te keren.

In de eerste plaats heeft een vertegenwoordiger van de FDA, de Amerikaanse medicijnwaakhond, voor de rechtbank toegegeven dat artsen ivermecine mogen voorschrijven tegen Covid-19.

De beruchte tweet van de FDA “You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y’all. Stop it.” was een “quirp”, een kwinkslag.

Dit betekent overigens niet dat de FDA ivermecine aanbeveelt voor Covid-19.

In de tweede plaats is, twee jaar na indiening, eindelijk de Peruaanse studie gepubliceerd die sterke aanwijzingen biedt voor de effectiviteit van ivermectine tegen Covid-19.

De studie beschrijft een “natuurlijk experiment” dat toevallig tot stand kwam in 2020, waarbij in Peru als voorzorgsmaatregel tegen het destijds nieuwe virus in verschillende provincies vanaf verschillende tijden ivermectine werd gegeven. Later werd dit in het hele land verboden. De auteurs correleren dit goed gedocumenteerde gebruik van ivermectine met gedetaileerde sterftecijfers per tijdsperiode per gebied.

Deze analyses maken een gefundeerde correlatie mogelijk van trends voor extra sterfgevallen met de mate van ivermecinegebruik. De auteurs vonden dat het aantal sterfgevallen significant sterker daalde in gebieden en op tijden dat ivermectine werd gebruikt. De kans dat deze relatie op toeval berustte werd berekend op 1 op 500 tot 1 op 1.000.

De reductie in sterfgevallen die associeerde met ivermectinegebruik werd geschat op 74%.

Naast dit “natuurlijke experiment” beargumenteren de auteurs waarom de aanwijzingen voor werkzaamheid van ivermectine als profylaxe tegen het Sars-Cov-2-virus zeer sterk zijn op basis van vijf verschillende studies. Een real time meta-analyse van ivermectinestudies laat gemiddeld een 85%-verbetering zien in de uitkomst van Covid-19 bij profylactisch gebruik van ivermectine en een 62%-verbetering bij vroegbehandeling.

Referentie

Chamie J J, Hibberd J A, Scheim D E (August 08, 2023) COVID-19 Excess Deaths in Peru’s 25 States in 2020: Nationwide Trends, Confounding Factors, and Correlations With the Extent of Ivermectin Treatment by State. Cureus 15(8): e43168. doi:10.7759/cureus.43168

Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!

Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.

Lees ook bij Frontnieuws kunt u bezwijken onder een overdosis ivermectine

Lees ook bij Voor waarheid over de gevolgen van de vaccins

Lees ook bij SOTN over het begin van blootleggen van de vaccingenocide

Lees ook bij de truthseeker over het rapport over de rol van de VS en de pandemie

Lees ook bij Frontnieuws over het eerherstel van de ongevaccineerden

Lees ook bij de Andere krant kijkersvragen aan Hugo de Jonge blijken voorgekookt

Lees ook bij Frontnieuws Hoi dokter hoe gaat het?

Lees ook bij bewust over ivermectine

Lees ook bij unzcom over de leugens

20230303 Over de vaccinatiezwendel

van Franklin ter Horst, zie daar links en afbeeldingen

(Ed.: ik heb in december begrepen dat ter Horst ernstig ziek is en ik weet niet hoe lang zijn blog nog zal bestaan. Ik wens hem alle goeds toe. Ik heb veel van hem gelezen en soms iets van hem gedeeld. Ik ben het niet altijd met hem eens maar dat mag. Dit is een groot overzicht en heeft veel arbeid vereist, daarom deel ik het. Er zitten dubbels is maar dat komt omdat het een opsommingis van 3 jaar.)

Vaccinatiezwendel een misdaad tegen de menselijkheid

Door Franklin ter Horst (Aangemaakt: 9 mei 2020) (Laatste bewerking: 27 februari 2023)

Honderden artsen waarschuwen voor de gevaren van de zogenaamde coronavaccinaties. Alleen al in Nederland zijn er vele tientallen artsen die aangeven dat veel zaken rondom de Covid-19 heisa niet kloppen. Wereldwijd zijn vele duizenden hoogleraren, profesoren, virologen, artsen, andere wetenschappers, onderzoekers met wereldfaam, en advocaten uit diverse landen het er over eens dat de vaccinaties enorme schade toebrengen aan de wereldbevolking. De vaccinatiezwendel is een van de meest gemanipuleerde gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid. Deze zwendel is ondersteund met een oneindige stroom aan angstpropaganda door niet-gekwalificeerde overheidsfunctionarissen, die zo goed als alle beslissingen namen ten aanzien van deze zwendel, medische raden, de reguliere media en internationale instanties waaronder de oncontroleerbare ondemocratische Wereld Gezondheid Organisatie WHO geleid door de corrupte, marxistisch-leninistische Ethiopische microbioloog Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De wereldbevolking is geconfronteerd met een lange lijst aan aanvallen op medische experts die de zwendel aan het licht hebben gebracht, met artsen die zijn ontslagen en hun carrières zijn kwijtgeraakt nadat ze weigerden deel te nemen aan de vernietiging van menselijk leven door toediening van fakevaccins. Met een gezondheidszorg die werd geleid door regeringsleiders, gemanipuleerde artsen, burgemeesters, ziekenhuisbeheerders die niet handelden op basis van nauwkeurige wetenschappelijk onderbouwde of zelfs op ervaring gebaseerde informatie. Medische protocollen zijn niet opgesteld op basis van ervaring van wereldvermaarde artsen maar op individuen en bureaucraten die nog nooit een enkele patiënt hebben behandeld. Zie hier de meest onthutsende film over corona-en vaccinatieleugens ooit. Of reserve hier

De media (tv, kranten, tijdschriften, enz.), medische verenigingen, medische raden en eigenaren van sociale media hebben zichzelf aangewezen als de enige bron van informatie over deze zogenaamde vaccinaties. Wanneer de media zich tijdens de coronacrisis kritisch hadden opgesteld en niet klakkeloos en kritiekloos het verhaal van de regering hadden overgenomen, had de golf van onnodige angst die over de bevolking is uitgestort nooit plaatsgevonden. De media zijn geïnfiltreerd door de overheid. Zo zijn bijna alle kranten in bezit van DPG Media. DPG Media wordt zwaar gesubsidieerd door Brussel (EU). Honderden verklaringen van echte deskundigen aan de regeringen die alle punten het vaccinatiebeleid wetenschappelijk tegenspreken, krijgen geen antwoord en worden door de mainstream media genegeerd. Ervaren klinische artsen en wetenschappelijke experts op het gebied van virologie, infectieziekten en epidemiologie zijn gedemoniseerd en hun carrières vernietigd. Hun afwijkende informatie werd/wordt bestempeld als “fake-news” en soms zelfs gepresenteerd als “gevaarlijke leugens”, zelfs wanneer deze afkomstig was van hoog gekwalificeerde medische specialisten waaronder 500 Duitse artsen die tijdens een nationale persconferentie al spraken van een vooropgezet plan, een toneelstuk, oplichterij en zwendel. ‘Het is hoog tijd dat we begrijpen dat we in het midden van een wereldwijde misdaad zitten.

Het is een buitengewoon verbijsterend alomvattend plan om onze hele wereld zoals we die kennen te transformeren en onder controle van een groep Luciferiaanse machthebbers te brengen. Doelstelling is één wereld, opheffing van alle grenzen, één regering met volledige controle over ons voedsel, ons geld en het volledig aan banden leggen van onze vrijheden. Zo is het gepland, en zo gaan ze het uitvoeren. Het heeft onder meer invloed op onze identiteit en alle gerelateerde zaken: ons gevoel van privacy, onze ideeën over eigendom en ons consumentengedrag. Men wil niet alleen alles veranderen wat we doen, maar ook wie we zijn. In zijn meest ontmenselijkte vorm wil men de mensheid robotiseren door ons met vaccinaties van ons hart en ziel te beroven. De hele wereldbevolking zit in hetzelfde schuitje.

De mRNA-vaccins zijn verslavingsprogramma’s die zijn ontworpen om menselijke biologische functies te manipuleren en mensen afhankelijk te maken

De experimentele injecties waaronder die van Mo d er na (dna-manipulatie) en Pfizer lijken in niets op traditionele vaccins en zijn niets anders een “besturingssysteem” ontworpen om mensen te programmeren en hun biologische functies te hacken zegt Natural News. Deze organisatie is opgericht door een bioloog van Harvard, Derek Rossi. Deze figuur houdt zich vooral bezig met genetische manipulatie. Het bedrijf heeft nog nooit eerder een vaccin of medicijn voor mensen gemaakt. Moderna durft zelfs ongegeneerd zijn mRNA-programma software van het leven te noemen. Wie het rapport zelf wil doorspitten kan dat hier doen. De Nederlandse minister Hugo de Jonge die verantwoordelijk was voor de gezondheid van het Nederlandse volk, bestelde maar liefst 3.1 miljoen vaccins bij Moderna.

Moderna is gebaseerd op het succes van het gebruik van gemodificeerd RNA om de functie van een menselijke stamcel te herprogrammeren en dus genetisch te modificeren. Eenmaal geïnjecteerd in de mens, wordt dit programma uitgevoerd op cellulair niveau in het lichaam van het individu. Aangezien deze RNA-besturingssystemen in het menselijk lichaam zijn geïnstalleerd, wordt het nog duidelijker dat farmaceutische bedrijven genetisch menselijke eiwitten modificeren en bezitten, terwijl biologische processen voor toekomstige generaties worden gecontroleerd. Op zowel psychologisch als fysiologisch niveau worden mensen gebrandmerkt als vee wanneer ze zich onderwerpen aan deze mRNA-softwareprogramma’s en dat allemaal om de satanische meesters te onderhouden. Alles is lang geleden in het geheim gepland, maar wordt nu voltooid en voor iedereen zichtbaar maar hele drommen mensen hebben nog steeds niets in de gaten. Al ver voordat de huidige coronapandemie een feit was, was journalist Torsten Engelbrecht in samenwerking met artsen en specialisten bezig met onderzoek naar virussen en vooral wat de gevolgen zijn van al die virussen en pandemieën. Zo schreef hij in 2007 al het boek Virus Mania met als subtitel: Hoe de medische industrie ieder keer weer pandemieën verzint waarbij ze miljarden verdienen ten koste van ons. Na het benaderen van talloze wetenschappers komt Engelbrecht tot de conclusie dat niemand ooit heeft kunnen aantonen dat het Covid-19 virus bestaat.

Veelzeggend is dat de vaccinproducenten zelfs zijn vrijgesteld van vervolging en van welke aansprakelijkheid dan ook met landen waar het overeenkomsten mee heeft gesloten (waaronder Nederland). Ze kunnen dus wettelijk nergens meer voor aansprakelijk worden gesteld als hun vaccins schade aan de volksgezondheid aanrichten. De samenleving kan hier dus niets meer tegen ondernemen. Ze mogen dus ongestoord vaccins ontwikkelen die miljoenen mensen het leven kunnen kosten.

Er wordt een meer dan schandalig experiment verricht met mensen. De kans dat dit vreselijk misgaat, is daarom enorm. Het gaat om perverse activiteiten. Het coronavirus is geen ziekteverwekker die een echte pandemie kan veroorzaken. De sterftecijfers lagen in 2020 niet significant hoger dan in voorgaande jaren, niet in Nederland, niet in andere landen. Nog een wonder eigenlijk, als je nagaat hoeveel extra doden de lockdowns hebben veroorzaakt.

De psychische problemen en zelfmoorden onder jongeren rijzen de pan uit. “De kosten zijn vele malen hoger dan de baten, ook in termen van gezondheid,” riep een keur aan bezorgde artsen, wetenschappers en dissidente commentatoren.

Diverse artsen uit verschillende landen waarschuwen voor de gevolgen van de zogenaamde coronavaccins.

17.000 artsen en wetenschappers eisen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de georkestreerde COVID-pandemie aansprakelijk worden gesteld.

In een poging om Big Pharma Corporate Media en Big Tech censuur te bestrijden, proberen artsen over de hele wereld verwoed de massa te waarschuwen voor de verwoestende effecten van de experimentele COVID-vaccins. 17.000 artsen en medische wetenschappers zijn op 11 mei 2022 naar buiten getreden met een gezamenlijke verklaring waarin zij eisen dat alle medische noodmaatregelen die op het terrein van “COVID-19” gebruikt worden, opgeheven worden, de integriteit van de wetenschap wordt hersteld, en de misdaden tegen de mensheid die in het kielzog van COVID-19 zijn begaan, worden aangepakt.

Zie hier een deel van de verklaring : “Wij, de artsen en medische wetenschappers van de wereld, verenigd door onze trouw aan de Eed van Hippocrates, erkennen dat het rampzalige COVID-19 volksgezondheidsbeleid dat aan de artsen en onze patiënten is opgelegd, het hoogtepunt is van een corrupte medische alliantie van farmaceutische, verzekerings- en gezondheidszorginstellingen, samen met de financiële trusts die hen controleren. Zij hebben ons medisch systeem op elk niveau geïnfiltreerd, en worden beschermd en gesteund door een parallelle alliantie van big tech, media, academici en regeringsinstanties die van deze georkestreerde catastrofe geprofiteerd hebben.”

“Deze corrupte alliantie heeft de integriteit van onze meest prestigieuze medische genootschappen, waartoe wij behoren, aangetast, en wekt een illusie van wetenschappelijke consensus door de waarheid te vervangen door propaganda. Deze alliantie blijft onwetenschappelijke beweringen naar voren brengen door gegevens te censureren, en artsen en wetenschappers te intimideren en te ontslaan omdat zij alleen maar feitelijke klinische resultaten publiceren of hun patiënten behandelen met bewezen, levensreddende medicijnen (lees: zeer succesvolle behandelingen met Hydroxychloroquine, zink en Azitromycine en Ivermectine).”

“Deze catastrofale beslissingen worden genomen ten koste van burgers die gezondheidsrisico’s lopen doordat hun levensreddende geneesmiddelen worden onthouden waarvan het gebruik in een vroeg stadium absoluut noodzakelijk is, of doordat zij gen-therapieën moeten krijgen ingespoten die noch veilig, noch doeltreffend zijn. De medische gemeenschap heeft de patiënten het fundamentele mensenrecht ontzegd om echte geïnformeerde toestemming te geven voor de experimentele COVID-19 injecties. Onze patiënten wordt ook belet de informatie te verkrijgen die nodig is om de risico’s en voordelen van vaccins, en hun alternatieven, te begrijpen, vanwege de wijdverspreide censuur en propaganda die door regeringen, volksgezondheidsfunctionarissen en media wordt verspreid. Patiënten worden nog steeds onderworpen aan gedwongen opsluiting, die hun gezondheid, hun loopbaan en het onderwijs van hun kinderen schaadt, en die de sociale en familiebanden schaadt die cruciaal zijn voor de samenleving. Dit is geen toeval. In het boek “COVID-19: ‘The Great Reset’, heeft de leiding van deze alliantie duidelijk verklaard dat het haar bedoeling is om COVID-19 te gebruiken als een “kans” om onze hele wereldmaatschappij, cultuur, politieke structuren en economie te resetten.”

“Onze 17.000 artsen en medische wetenschappers van de Global COVID Summit vertegenwoordigen een veel grotere, verlichte wereldwijde medische gemeenschap die weigert zich te laten compromitteren, en die verenigd zijn en bereid zijn de toorn van de corrupte medische alliantie te riskeren om de gezondheid van hun patiënten te verdedigen. De missie van de Global COVID Summit is een einde te maken aan deze georkestreerde crisis, die op onwettige wijze aan de wereld is opgedrongen, en formeel te verklaren dat de daden van deze corrupte alliantie niets minder dan misdaden tegen de mensheid zijn. Wij moeten het vertrouwen van het volk in de geneeskunde herstellen, wat begint met een vrije en open dialoog tussen artsen en medische wetenschappers. Wij moeten de medische rechten en de autonomie van de patiënten herstellen. Dit omvat het grondbeginsel van de heilige arts-patiënt relatie. De maatschappelijke behoefte daaraan is al tientallen jaren over tijd, en daarom zijn wij, de artsen van de wereld, genoodzaakt in actie te komen. Na twee jaar wetenschappelijk onderzoek, miljoenen behandelde patiënten, honderden uitgevoerde klinische proeven en uitgewisselde wetenschappelijke gegevens, hebben wij aangetoond en gedocumenteerd dat wij erin geslaagd zijn COVID-19 te begrijpen en te bestrijden…”

Robert Malone, uitvinder mRNA-technologie legt Great Reset bloot: ‘Dit gaat niet over een vaccin’

De coronavaccins werken niet tegen corona. Sterker nog: de gegevens suggereren dat ze het risico op infectie, ziekenhuisopname en sterfte juist vergroten. Dat zei Robert Malone in gesprek met Bright Light News. Daarnaast blijkt nu dat met name de mRNA-vaccins de werking van T-cellen – afweercellen – verstoren. Als mensen horen dat coronavaccins aids veroorzaken, denken ze gelijk aan hiv. De vaccins zorgen er niet voor dat je besmet raakt met hiv, maar veroorzaken een vorm van verworven immunodeficiëntiesyndroom of aids”legde dr. Malone uit. “Dus als je nog een dosis neemt van een vaccin dat je niet beschermt tegen infectie, maar de kans op infectie juist vergroot, kan dat gepaard gaan met bijwerkingen, waaronder myocarditis, de onderdrukking van T-cellen, mogelijk zelfs het ontstaan van kankers en bloedproppen.”Malone wees erop dat bloedproppen elk orgaan in je lichaam nadelig kunnen beïnvloeden. “Een bloedprop in je brein, dat noemen we een beroerte. Je wilt geen beroerte krijgen. Dat is niet goed. Je wilt ook geen beschadigd hart hebben. Je wilt ook geen bloedprop in je longen krijgen.”

In een gesprek met Infowars-verslaggever Kristi Leigh legt Malone uit hoe hij tot het besef is gekomen dat de coronapandemie wordt gebruikt om de Great Reset door te drukken, het plan van het World Economic Forum om de wereldbevolking uit te dunnen.In eerste instantie dacht Malone dat de Great Reset onzin was, maar al snel kwam hij erachter dat alles gedocumenteerd is en dat de agenda nu wordt uitgevoerd. Malone zei dat in de documenten van het WEF valt te lezen dat deze club de coronapandemie wil gebruiken om de samenleving te reorganiseren, richting communisme. “Ze zijn er trots op, ze houden het niet geheim. Dit is hun visie. Het is een globalistische, totalitaire visie.” De viroloog zei verder dat hij in de jaren tachtig iets had gehoord over de Nieuwe Wereldorde, maar nooit had gedacht dat zoiets zou kunnen bestaan. “Ik had boeken gelezen over transnationalisme en de Nieuwe Wereldorde. Ik vind dat fascinerend, maar verwarrend,” zei Malone. “Nu zie je het werkelijkheid worden. Nationale soevereiniteit en overheden zijn steeds minder relevant. Dit moet mensen doen ontwaken. Dit gaat niet over een vaccin. Het vaccin is een symptoom.”

Malone zei ook dat de media oorlog voeren tegen het volk. Hij sprak van een ‘Orwelliaans Ministerie van Waarheid’. “Het maakt niet uit of je verwijst naar de literatuur of feiten aandraagt. Het draait niet om feiten.”“Dit is een mediaoorlog, informatieoorlog, politieke oorlog zoals we die nog nooit eerder hebben gezien, die wereldwijd wordt gecoördineerd,” voegde hij toe. Bekijk hier het hele interview over onder andere de Great Reset.

Ook zegt Malone dat “Mensen onder de 18 niet mogen worden gevaccineerd en waarschuwt dat de mRNA-vaccintechniek een vorm van aids kunnen veroorzaken. Hij zegt hier waarom 16.000 artsen en medische wetenschappers over de hele wereld een verklaring hebben ondertekend waarin publiekelijk wordt verklaard dat gezonde kinderen niet tegen COVID-19 mogen worden gevaccineerd. De coronavaccins werken niet tegen corona. Sterker nog: de gegevens suggereren dat ze het risico op infectie, ziekenhuisopname en sterfte juist vergroten. Dat zei Robert Malone in gesprek met Bright Light News. Daarnaast blijkt nu dat met name de mRNA-vaccins de werking van T-cellen – afweercellen – verstoren. Als mensen horen dat coronavaccins aids veroorzaken, denken ze gelijk aan hiv. De vaccins zorgen er niet voor dat je besmet raakt met hiv, maar veroorzaken een vorm van verworven immunodeficiëntiesyndroom of aids”legde dr. Malone uit. “Dus als je nog een dosis neemt van een vaccin dat je niet beschermt tegen infectie, maar de kans op infectie juist vergroot, kan dat gepaard gaan met bijwerkingen, waaronder myocarditis, de onderdrukking van T-cellen, mogelijk zelfs het ontstaan van kankers en bloedproppen.”Malone wees erop dat bloedproppen elk orgaan in je lichaam nadelig kunnen beïnvloeden. “Een bloedprop in je brein, dat noemen we een beroerte. Je wilt geen beroerte krijgen. Dat is niet goed. Je wilt ook geen beschadigd hart hebben. Je wilt ook geen bloedprop in je longen krijgen.”

Malone voorspelde eerder dat uitgebreide vaccinatie van de bevolking aanleiding zou geven tot het ontstaan van meer besmettelijke varianten. Ook voorspelde hij dat er boostervaccinaties zouden komen, die niet het gewenste resultaat zouden opleveren. Eerder zei hij in een interview dat kinderen de experimentele Covid-vaccins niet zullen overleven en dat degenen die deze injecties aan het volk opleggen zich daar heel goed van bewust zijn en zegt het ‘verbijsterend’ te vinden dat de autoriteiten ‘keer op keer weer’ naar de pijpen van Pfizer en de andere fabrikanten dansen. Hij noemt de regeringen door-en-door corrupt en wetteloos.

Dr. Robert Malone zegt hier waarom 16.000 artsen en medische wetenschappers over de hele wereld een verklaring hebben ondertekend waarin publiekelijk wordt verklaard dat gezonde kinderen niet tegen COVID-19 mogen worden gevaccineerd. Talloze voorbeelden laten zien dat er een plan achter schuil gaat, dat met gezondheid niets te maken heeft. Er blijft steeds meer bewijs komen dat hoe meer je meer je bent gevaccineerd, des te slechter je immuunsysteem werkt. Nadat hij zonder waarschuwing van Twitter werd verbannen na zijn kritiek op het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer, noemde Malone in de befaamde podcast “The Joe Rogan Experience” Pfizer als “een van de meest criminele farmaceutische organisaties ter wereld”. In documenten die over het ‘coronavaccin’ van Pfizer zijn vrijgegeven is onder meer gebleken dat de farmaceut in februari 2021 maar liefst 2400 extra medewerkers heeft aangenomen vanwege ‘het hoge aantal gevallen van bijwerkingen’ die in de drie maanden daarvoor waren geregistreerd.

Alsof er helemaal niets aan de hand is beginnen steeds meer landen, kinderen van 5 tot 11 jaar te injecteren met de experimentele mRNA-vaccins. Dr.Robert Malone, de uitvinder van de mRNA vaccintechniek, zegt in een interview dat kinderen de experimentele Covid-vaccins niet zullen overleven en dat degenen die deze injecties aan het volk opleggen zich daar heel goed van bewust zijn. Malone zegt het ‘verbijsterend’ te vinden dat de autoriteiten ‘keer op keer weer’ naar de pijpen van Pfizer en de andere fabrikanten dansen. Hij noemt de regeringen door-en-door corrupt en wetteloos. “Ze zijn helemaal van het pad af, en geven niets meer om de wet en bio-ethische normen.” Hij noemt het letterlijk ‘obsceen’ dat nu zelfs kinderen worden geïnjecteerd. ‘Dat is bio-ethisch walgelijk en verdorven en hij maakt tevens openlijk een vergelijking met de Holocaust. Zij die hiervoor verantwoordelijk zijn, moeten worden gestopt voordat ze de kans krijgen miljoenen kinderen te offeren op het altaar van Baäl.

Volgens Mike Yeadon top immunoloog worden er misdaden tegen de menselijkheid gepleegd

Volgens dr. Mike Yeadon top immunoloog en ex-vice president en CSO Allergieën en Luchtwegenonderzoek bij Pfizer, worden er misdaden tegen de menselijkheid gepleegd op grote delen van de wereldbevolking. “Als iemand de komende jaren een aanzienlijk deel van de wereldbevolking schade wil toebrengen of wil uitmoorden, dan kan dat met behulp van de systemen die nu worden opgetuigd. Het is heel goed mogelijk dat dit zal worden gebruikt voor grootschalige ontvolking.” Zelfs Tal Zaks, de man die bij Moderna verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het mRNA vaccin zegt dat je genetische code, oftewel DNA, wel degelijk kan veranderen en ben je geen origineel natuurlijk mens meer, maar een kunstmatig product.

Volgens Yeadon zorgen deze vaccins ervoor dat je lichaam spike-eiwitten gaat aanmaken. “En we weten al jaren dat spike-eiwitten van virussen bloedproppen veroorzaken.” Ook noemt hij het ‘gestoord’ om kinderen te vaccineren en waarschuwt dat kinderen 50 keer meer kans hebben om te sterven door dit vaccin dan door het virus. Hij beschuldigt regeringen en hun wetenschappelijke adviseurs zelfs van massamoord. “Jonge mensen krijgen geen corona. Als ze het virus oplopen, hebben ze doorgaans geen klachten. Ze lopen geen risico,” benadrukte hij. Eerder waarschuwde Yeadon al dat “al deze genetische vaccins (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, J&J) een fundamenteel veiligheidsrisico voor de bevolking vormen Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking kan ernstig ziek worden of sterven.” Hij zegt verder dat er voor miljoenen en miljoenen mensen geen ontkomen meer aan is: Zij zullen een langzame, zekere en pijnlijke dood sterven. Het is niets minder dan genocide wat op dit moment plaatsvindt. Hij zegt dat de COVID-injecties en hun eindeloze boosters “ontvolkingswapens” zijn, ontworpen om mensen tot slaaf te maken en te doden, schrijft Naturalnews.com.

Volgens hem liegen de overheden over de coronavarianten en de vaccins die je nodig zou hebben om je hiertegen te beschermen. “De eugenetici zijn doorgedrongen tot het centrum van de macht en hopen dat je in de rij gaat staan voor iets wat je zal beschadigen. Zo zou ik het doen als ik me zou willen ontdoen van 90 of 95 procent van de wereldbevolking. En dat is denk ik precies wat ze doen,” benadrukte hij. Hij zegt dat dit voor de meeste mensen niet te bevatten is, “Als ik zeg dat de leugens van de overheid zouden kunnen leiden tot jouw dood of de dood van jouw kinderen, dan begrijpt 10 procent wat ik zeg, terwijl de overige 90 procent voor zich uitstaart omdat het te moeilijk is. En ik ben bang dat we gaan verliezen omdat mensen niet kunnen bevatten dat iemand zo kwaadaardig is,” aldus Yeadon.

Hij herinnerde mensen eraan wat er tussen 1933 en 1945, in Rusland onder Stalin, in Zuidoost-Azië en in China onder Mao is gebeurd. “Overal om ons heen zie je mensen die net zo slecht zijn als de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren. Het grote verschil is dat het uitmoorden van mensen nu niet gepaard gaat met bloedvergieten. Het zal nu veel makkelijker zijn voor de mensen die dit aansturen. Ze hoeven niemand door het hoofd te schieten. Ze hoeven niemand met een knuppel dood te slaan, mensen te laten verhongeren of laten werken tot ze sterven. Deze keer maken ze gebruik van moleculaire biologie. En de mensen die erin meegaan, zullen waarschijnlijk zeggen dat ze slechts bevelen opvolgden. Dat hebben we eerder gehoord.” Volgens Yeadon heeft de gewone man op straat geen idee waar hij over praat: “Ze willen niet geloven dat de overheid tegen hen liegt, ze willen niet geloven dat de overheid ooit iets zou doen om hen schade toe te brengen, maar toch is dat precies wat zij doet.”

Yeadon waarschuwt voor de gevaren niet alleen van de vaccinaties, maar ook de grotere agenda. Zo heeft hij een stappenplan richting New World Order gepubliceerd, waarin zes verschillende fases worden gedefinieerd. Al deze informatie wordt bewust verzwegen door de media, in de journaals en in de talloze praatprogramma’s op de televisie. Het is noodzakelijk dit schandaal, deze misdaad tegen de menselijkheid, deze satanische actie tegen Gods Schepping aan de kaak te stellen.

Onderzoekers Stephanie Seneff van het Massachusetts Institute of Technology en Greg Nigh wijzen in een review in het International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research op de risico’s van de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna. De ongewenste gevolgen kunnen veel erger zijn dan de kwaal, stellen zij, zoals anafylactische shock, auto-immuunziekten, een cytokinestorm die weefselschade kan veroorzaken en zelfs veranderingen in het DNA. Seneff en Nigh concluderen dat het mRNA-vaccin een experimentele gentherapie is die catastrofale gevolgen kan hebben. Als mRNA-vaccins het DNA veranderen, zal dat ook invloed hebben op eventuele kinderen die een gevaccineerd persoon ter wereld brengt.

“Alles wat u verteld is over lockdowns, besmettingen, mondkapjes of mutaties zijn regelrechte leugens geweest. Als je de wereldbevolking zou willen uitroeien dan is dit de manier” aldus Yeadon. Hij zegt het erg verdacht te vinden toen er in maart 2020 een lockdown werd afgekondigd, en ronduit geschokt was toen de overheid besloot om die lockdown te verlengen, ondanks het feit dat de ziektegevallen- en sterftecijfers dit totaal niet rechtvaardigden. “Toen wist ik dat er absoluut iets ontzettend fout zat. Alles wat de overheid en hun wetenschappers ons hebben verteld, zijn leugens. Dat is niet slechts een mening, maar een feit. Ik denk dat er een zeer ernstige misdaad wordt begaan.”

“Ik beschuldig de wetenschappelijke adviseurs van de regering en de ministers dan ook van massamoord.” Hij zegt ze in de beklaagdenbank te willen zien. “Ik beschuldig ook de media, wat een afschuwelijke leugenaars zijn dat! Het Lockdown KillA SAGE-document van maart 2020 laat zien hoe de corrupte reguliere media de massa indoctrineren met behulp van psychologische oorlogsvoeringtactieken door angsten op te roepen. Mensen kunnen daardoor niet langer helder denken of verstandige beslissingen nemen. Alle overheden zijn tegelijkertijd dezelfde leugens gaan verspreiden.” Dit is op zijn minst hard bewijs van internationale samenwerking, op supranationaal niveau. “Waar u bang voor moet zijn is uw regering. Mensen die geen alternatieve nieuwsbronnen lezen, denken dat wat de overheid hen vertelt de waarheid is. Wees doodsbang voor uw regering.”

“Er is duidelijk sprake van een wereldwijde genocide door het massaal vaccineren van de wereldbevolking. Duizenden wetenschappers uit verschillende landen waarschuwen ons al maandenlang met hun artikelen, studies en video’s wat er werkelijk aan de hand is. Al hun waarschuwingen worden brutaal door de overheden weggehoond en door de mainstream media geweerd of onmiddellijk verwijderd. Ontelbare onafhankelijke wetenschappers waarschuwen ons dat in deze Covid 19 vaccins, gevaarlijke giftige producten zitten, die ons immuunsysteem ontregelen waardoor wij zelf nog ergere besmettingen kunnen ontwikkelen en waartegen we ons niet meer kunnen verdedigen. Enkele jaren geleden zou de massavaccinatie allang onmiddellijk gestopt zijn maar ze schakelen steeds in een hogere versnelling dat iedereen zich moet laten vaccineren, zelfs kinderen wat sommige deskundigen een regelrechte misdaad noemen. Ze maken zich schuldig van moord op hun eigen bevolking.”

Dr. Michael Yeadon roept zijn internationale publiek op om de totalitaire tirannie en de ontvolkingagenda te bestrijden. Tijdens de 66e bijeenkomst van de Wereldraad voor Gezondheid op maandag 21 november 2022 verklaarde Yeadon dat “totalitaire tirannie en hoogstwaarschijnlijk ontvolking in de hoofden zitten van de kwaadaardige groep mensen die de zwendel genaamd Covid-19-pandemie leiden.” Volgens de Duitse AfD-politica Andrea Haberl zal met behulp van vaccinaties de wereldbevolking drastisch worden uitgedund. Het zijn criminelen die deze misdaad in elkaar hebben gezet en empathieloze psychopaten die deze plannen vervolgens uitvoeren. Zie hier hoe Dr. Simone Gold, de oprichtster van Americas Frontline Doctors, ‘ongelooflijke leugens van ongelooflijke proporties’ onthult. Gold stelt samen met een groep artsen en advocaten de levensbedreigende desinformatiecampagne aan de kaak die sinds de pandemie over de hele wereld woedt. Ook geeft zij kritische informatie over de ongeteste, experimentele biologische middelen, die bedrieglijk op de markt worden gebracht als vaccins voor corona. De Amerikaanse schrijfster en commentator Candace Owens vindt het tijd dat iedereen wakker wordt en terugvecht.’

Cardioloog Peter McCullough vindt dat iedereen moet worden berecht die bij de ‘wereldomvattende vaccinatie misdaad’ betrokken is.

De wereldvermaarde Arts Peter A.McCullough, een cardioloog die is gecertificeerd in interne geneeskunde en hart- en vaatziekten, en andere artsen zeggen dat niet corona, maar de vaccins de grootste bedreiging vormen. De vaccinatiecampagne van de Covid-19 killshot Gestapo heeft het virus verder verspreid in plaats van het in te dammen. Het zijn beproefde instrumenten voor het opbouwen, consolideren en behouden van dominantie.Tijdens zijn toespraak in een livestream uitzending op het OPTIMIST (Offering Preventive Therapeutic Interventional Medicines Increasing Safety & Trust) legde McCullough uit dat het aantal doden in de V.S. ten gevolge van de injecties veel hoger zou kunnen zijn dan het VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) heeft gedocumenteerd. De OPTIMIST groep, bestaande uit artsen, juristen en andere medische beroepsbeoefenaren, legt uit dat het geen “anti-vax” groep is, maar dat zij het publiek wil voorlichten over alternatieve COVID bestrijdingsstrategieën naast de “alleen vaccin” strategie:

“Ik kan dat niet allemaal op de nationale televisie zeggen. We kwamen tot de ontdekking dat we niet langer konden communiceren met overheidsagentschappen. We konden niet eens communiceren met onze collega’s van de grote medische centra, die allemaal gehypnotiseerd lijken te zijn. En dokters, goede dokters, doen onvoorstelbare dingen, zoals het injecteren van biologisch actief mRNA, dat een ziekteverwekkend spike-eiwit produceert, bij zwangere vrouwen. Als de artsen straks wakker worden uit hun hypnose zullen ze geschokt zijn,” aldus McCullough. “Tijdens de eerste fase vielen er relatief weinig slachtoffers, maar werd wel veel angst gegenereerd. Daarna werd het vaccin uitgerold.

Hij wordt onderuit gehaald door de informatiebeheerders en heeft hij een bijzonder wrede aanval te verduren gekregen van degenen die financieel profiteren van de vaccins. McCullough, een van de meest geciteerde artsen m.b.t. de Covid-19 zwendel. Hij en diverse andere artsen zeggen dat niet corona, maar de vaccins de grootste bedreiging vormen. De vaccinatiecampagne van de Covid-19 killshot heeft het virus verder verspreid in plaats van het in te dammen. McCullough wees er verder op dat het vaccin is gebaseerd op het oorspronkelijke spike-eiwit uit Wuhan, dat allang verdwenen is. “Patiënten worden gevaccineerd tegen iets wat niet eens meer bestaat. Dit vaccin is een verschrikkelijk idee, het is een verschrikkelijk biowapen.

Peter McCullough wees er verder op dat het vaccin is gebaseerd op het oorspronkelijke spike-eiwit uit Wuhan, dat allang verdwenen is. “Patiënten worden gevaccineerd tegen iets wat niet eens meer bestaat. Dit vaccin is een verschrikkelijk idee, het is een verschrikkelijk biowapen. Het heeft al veel schade toegebracht en zal nog veel meer schade gaan toebrengen.

Duizenden mensen zijn inmiddels gestorven. Normaal gesproken wordt een campagne gestaakt na 25-50 sterfgevallen. Na de uitbraak van de varkensgriep in 1976 werd de vaccinatiecampagne stilgelegd na 25 sterfgevallen. Nu blijft men gewoon vaccineren. Dit is veruit de meest dodelijke en giftige biologische stof die ooit is ingespoten in een menselijk lichaam.” Het Nederlandse Artsen Collectief, waar 1524 medici bij zijn aangesloten, deelt de zorgen van McCullough. “Omdat het overgrote deel van de mensen geen ernstige ziektelast ervaart van een infectie, is er bij hen geen noodzaak tot vaccinatie.”

Ze doen dit omdat het artsen en wetenschappers zijn die de echte wetenschap begrijpen, en die de verwoestende mogelijke gevolgen kennen van degenen die ervoor kiezen om zich met dit zeer giftige en gevaarlijke vaccin te laten vaccineren. Met hun oproep proberen ze zoveel mogelijk mensen wakker te maken voor de gevolgen die dit vaccin kan veroorzaken, waaronder, hersenletsel, levenslange auto-immuunziekte, onvruchtbaarheid en zelfs de dood. Bekijk deze video van hun dringende oproep.

Dr. Peter McCullough legt uit dat als het om andere vaccins dan tegen Covid-19 was gegaan, deze ogenblikkelijk van de markt zouden zijn gehaald vanwege veiligheidsproblemen.“Bij enig nieuw medicijn waarbij 5 onverklaarbare doden vallen, krijgen we een ‘black box’ waarschuwing, en dan hoor je ook op TV dat dit middel tot de dood kan leiden. En bij 50 doden wordt het van de markt gehaald” aldus McCullough.

Tijdens de varkensgriep pandemie in 1976 wilde de Verenigde Staten 55 miljoen burgers vaccineren, maar op het moment dat er 25 doden door dit vaccin waren gevallen en er ongeveer 500 mensen verlamd waren geraakt, werd het programma stopgezet. Nu gebeurt in zowel Amerika als Europa exact het omgekeerde: hoe verder het aantal slachtoffers oploopt, des te meer druk wordt er door overheden op de bevolking uitgeoefend – inclusief de Nederlandse –om zich te laten vaccineren terwijl dit “veruit de meest dodelijke en giftige biologische stof is die ooit is ingespoten in een menselijk lichaam.”Duizenden mensen zijn inmiddels gestorven.”

In een uitzending op 10 april 2022 op Newswars.com waarschuwde McCullough dat het totale aantal doden als gevolg van de COVID injectie hoger zou kunnen zijn dan de gevolgen van sommige oorlogen. In een verschenen filmpje wordt voorgesteld een Neurenberg 2-tribunaal op te tuigen wat moet worden geleid door Peter McCullough omdat alles waar hij voor gewaarschuwd heeft, is uitgekomen.

Volgens McCullough gaat het om een syndicaat. In de top van het syndicaat vinden we het World Economic Forum, de Gates Foundation, de Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation (CEPI) – opgericht door het WEF en de Gates Foundation – de Wereldgezondheidsorganisatie, Wellcome Trust, de Rockefeller Foundation, de Chinese Communistische Partij, GAVI, de EcoHealth Alliance, CDC, FDA en de vaccinmakers. Dit is het bio-farmaceutisch complex. Ze werken als een syndicaat. Het zijn beproefde instrumenten voor het opbouwen, consolideren en behouden van dominantie. Er is sprake van een ‘wereldomvattende misdaad’.Vele miljoenen mensen zijn overleden en tientallen zo niet honderden miljoenen zijn onnodig in het ziekenhuis beland, benadrukte McCullough, die vindt dat iedereen die betrokken is bij dit syndicaat moet worden berecht. Tot dusver komen ze echter overal mee weg. Al zaai je dood en verderf zoals de CDC ‘corona tsaar’ Anthony Fauci die ontdekte dat het promoten van de gifprik geen enkel consequentie voor hem opleverde. Robert F. Kennedy Jr. heeft een indrukwekkend boek over deze figuur geschreven over zijn schimmige samenwerking tussen Big Pharma, geheime diensten en het militaire apparaat.

Robert F. Kennedy Jr. heeft trouwens de zaak tegen alle farmaceutische lobbyisten gewonnen. Covid vaccins zijn geen vaccins. In zijn arrest bevestigt het Hooggerechtshof dat de door Covid mRNA-gen-therapieën veroorzaakte schade onherstelbaar is. Aangezien het Hooggerechtshof het hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten is, is er geen beroep meer mogelijk en zijn de beroepsmogelijkheden uitgeput. Robert F. Kennedy benadrukte in een eerste verklaring dat dit een succes was dat alleen mogelijk was dankzij de internationale samenwerking van een groot aantal juristen en wetenschappers. Deze uitspraak zou internationaal golven aan reacties moeten losmaken, maar opnieuw zwijgt de reguliere media.

Peter McCullough onthult verder dat de ‘coronapandemie’ een operatie is geweest van de Amerikaanse overheid en Moderna-baas Bancel. De Amerikaanse overheid heeft SARS-CoV-2 en het spike-eiwit gecreëerd. “Het voorbereidende werk is gedaan in China. Bancel was de baas van het Franse bedrijf BioMérieux en bouwde met de Chinezen het laboratorium in Wuhan. In 2015 trad hij af en ging hij aan de slag bij Moderna. Vervolgens schreef Moderna het patent samen met (het Amerikaanse gezondheidsinstituut) NIH,” lichtte de cardioloog toe.

Moderna klaagde zijn concurrenten Pfizer en BioNTech aan voor het schenden van patenten bij de ontwikkeling van hun coronavaccin. Volgens Moderna hebben de bedrijven de mRNA-techniek van Moderna gekopieerd. “Dit komt allemaal aan het licht. Het schrijven van een patent neemt heel veel tijd in beslag. Moderna en de Amerikaanse overheid hebben het patent lang geleden al geschreven.” benadrukte McCullough. Drie dagen nadat de crisis was uitgeroepen in de Verenigde Staten kondigde Moderna aan een vaccin te hebben. “Hoe kun je binnen drie dagen een vaccin hebben? Dat kan helemaal niet. Dit was allemaal gepland,” zei de cardioloog.

Over de “plotselinge en onverwachte” sterfgevallen zegt McCullough dat de beste verklaring hiervoor, bij overigens gezonde mensen de COVID-19-vaccins zijn. Hij nam nota van een Britse studie die ongeveer 100 dodelijke gevallen van myocarditis in verband met het vaccin vond. In het Verenigd Koninkrijk is aan de regering een petitie aangeboden van 250 vooraanstaande artsen en wetenschappers, waarin aangedrongen wordt op een onmiddellijk staken van de ‘vaccinaties’. Onlangs produceerde de Vaccine Safety Research Foundation een korte videodocumentaire Until Proven Otherwise over de bevestigende bevindingen van de twee vooraanstaande cardiologen Dr. Peter McCullough en Dr. Aseem Malhotra.

Volgens Dr.Carrie Madej arts uit de Amerikaanse staat Georgia is het Covid-19 vaccin geen “gewoon” vaccin .

Één van de eerste artsen die over de gevaren van de coronaspuiten begon te schrijven is Dr. Carrie Madej uit de Amerikaanse staat Georgia. Reeds in december 2020 waarschuwt zij dat het komende Covid-19 vaccin geen “gewoon” vaccin is (video door YouTube verwijderd). Zij onderzocht het coronavaccin en slaakt een alarmkreet. “Gewone” vaccins hebben weliswaar ook soms ernstige bijwerkingen te wijten aan uiterst giftige stoffen die men aan het vaccin toevoegt, maar in dit geval speelt er veel meer. Waar het in dit geval om gaat is een totaal nieuw type experimenteel vaccin dat nog nooit is getest en toegepast. En men wil het op korte termijn injecteren in de totale wereldbevolking! Het vaccin zal worden toegediend met micronaalden dat in massaproductie gemaakt kan worden.

De micronaalden bevatten drie onderdelen: Hydrogel, Luciferase en het vaccin zelf. Hydrogel is nanotechnologie, microscopisch kleine robots. Luciferase is een bioluminescentie enzym, wat betekent dat het licht kan uitzenden. De reden is dat ze 100% zeker willen zijn dat je gevaccineerd bent. Dus dat je genetisch gewijzigd bent. Door met een app over je huid te gaan kunnen ze scannen of je gevaccineerd bent. Het invoeren van een dictatuur wordt zo wel heel gemakkelijk. Zie ook dit interview uit 2014. De machthebbers, hun marionetten en de media hebben een collectieve hysterie opgewekt op grond van leugens, opgevoerde cijfers en gemanipuleerde studies om de bevolking angst aan te jagen en hen klaar te maken voor een algemeen verplicht, ziekmakend vaccin dat ons DNA blijkt te veranderen en maakt dat we altijd en overal gecontroleerd en gemanipuleerd zouden kunnen worden: een plan van werelddictatuur en technologische tirannie.

Als een persoon eenmaal is ingespoten, ondergaat zijn DNA vrijwel onmiddellijk een transformatie. Deze genetische verandering zal ervoor zorgen dat mensen het vermogen verliezen om voor zichzelf te denken, zonder dat ze zich er zelfs maar van bewust zijn dat dit is gebeurd. Zo kunnen ze gemakkelijker gecontroleerd worden. Kijk hoe Dr. Carrie Madej uitlegt hoe dit nieuwe vaccinplatform de manier waarop we leven kan veranderen, wie we zijn, wat we zijn. Het is niets anders dan een open toegangspoort tot transhumanisme. Miljoenen mensen blijken bereid zich daar aan over te geven. Volgens Madej kunnen het recombinante RNA en de recombinante DNA-technologie permanente en onbekende genetische veranderingen aanbrengen in een menselijk lichaam. Permanent, want als het DNA is veranderd, moet iemand met deze verandering blijven leven.

Er is geen weg terug. Het is niet, zoals we gewend zijn, dat we een vaccinatie halen en niet meer nemen als het vaccin niet blijkt te werken’’.Het COVID-19 vaccin verandert je voor de rest van je leven. Wie deze vaccins maken weten heus wel wat de uitkomst is. Het creëert een nieuw wezen op aarde. Het vernietigt ons oude zijn… wie we werkelijk zijn. Ondanks al deze waarschuwingen bombarderen de regeringsleiders en de mainstream media de wereldburgers dagelijks met berichten waaruit zou blijken dat al die coronavaccins ‘veilig en effectief’ en ‘noodzakelijk’ zijn. Zodra je kritische vragen begint te stellen, ben je een complotdenker.

De mRNA-vaccins zijn verslavingsprogramma’s die zijn ontworpen om menselijke biologische functies te manipuleren en mensen afhankelijk te maken. Moderna durft zelfs ongegeneerd zijn mRNA-programma software van het leven te noemen. Op basis van opstapelende beschikbare informatie is er nog altijd geen enkele noodzaak voor een vaccin. Het is trouwens ook geen echt vaccin waarmee de Nederlandse bevolking wordt ingespoten. Het gaat in werkelijkheid om experimentele mRNA technologie nader omschreven als gentherapie. De gevaccineerden zijn derhalve deelnemers aan een experiment dat volgens Pfizer zelf nog minimaal tot december 2023 zal duren. Inmiddels zijn er al vele bijwerkingen geconstateerd en een onrustbarend aantal doden.

Madej liet ook vaccins van Moderna en Janssen onderzoeken. Er bleken allerlei bizarre structuren in te zitten, waaronder een ‘object of organisme’ waar ‘tentakels uit kwamen’. Madej liet in “The Stew Peters Show” beelden zien die de hele wereld zouden moeten schokken. Zij doet een oproep onmiddellijk te stoppen met deze vaccinaties vanwege de nu al enorme aantallen slachtoffers wereldwijd. Het is beangstigend dat dit allemaal in mensen wordt geprikt. Dit moet nu stoppen want de toekomst van Gods Schepping staat op het spel. Hoeveel bewijs hebben mensen nog nodig om te weten dat er iets verschrikkelijk mis is. Het is volkomen redelijk en legitiem om nee te zeggen tegen de vaccinatieterreur. Ongevaccineerden krijgen te horen dat zij het probleem zijn en dat de wereld pas weer normaal kan worden wanneer zij zich laten vaccineren. Maar de ongevaccineerden hebben het volste recht zich niet te laten vaccineren want de satanische machthebbers aan de top laten er geen enkele twijfel over bestaan wat ze met de wereldbevolking van plan zijn.

Alle onderzoeken naar de veiligheid van de vaccinaties en de werkzaamheid zijn gefinancierd, georganiseerd, gecoördineerd en ondersteund door de multinationale farmaceutische bedrijven met winstoogmerk. Geen van de onderzoeksgegevens is openbaar gemaakt of beschikbaar gesteld voor onderzoekers die niet voor deze bedrijven werken.Verder merkt Madej nog op dat mensen als Elon Musk van SpaceX en Ray Kurzweil van Google een groot voorstander zijn van transhumanisme, een versmelting van de mens en kunstmatige intelligentie zoals in de science fiction film “the matrix”.

Volgens de eminente vaccinexpert Geert van den Bossche vernietigd iedereen die de prik neemt zijn eigen immuunsysteem.

Dr. Geert Vanden Bossche, een zeer eminente vaccin specialist en onafhankelijk viroloog en vaccindeskundige die voorheen werkzaam was bij onder andere Novartis, GAVI en de Bill & Melinda Gates Foundation, roept de WHO op de corona vaccinaties onmiddellijk te stoppen, omdat deze ‘een heel onschuldig virus veranderen in een oncontroleerbaar monster‘ “De Covid-19-vacicns zijn het perfecte wapen om massa-uitroeiing te bereiken, omdat naïeve, goedgelovige mensen in de rij zullen gaan staan om “vaccin-zelfmoord” te plegen. Dit is het ideale plan voor de machthebbers. “Vaccinologen, wetenschappers en klinisch medici staren zich blind op de positieve kortetermijneffecten bij individuele patiënten, maar slaan ondertussen geen acht op de desastreuze gevolgen voor de globale gezondheid,” schrijft Vanden Bossche.“Hoelang kan men het wegkijken volhouden wanneer er straks massaal gestorven wordt? Naarmate besmettelijkere varianten ten tonele verschijnen, worden die antistoffen natuurlijk alsmaar minder werkzaam, aldus Vanden Bossche. Na enkele doelgerichte mutaties zal het virus volledig resistent worden tegen antistoffen tegen corona, ongeacht of die via natuurlijke infectie dan wel door vaccinatie werden opgewekt. Gevaccineerden zijn op dat moment alle immuniteit tegen corona totaal verloren, zegt de viroloog.” Geert Vanden Bossche noemt het hele vaccinatieprogramma een ‘biologisch experiment op mensen’.

Ook heeft hij een artikel gepubliceerd met de veelzeggende titel ‘Laatste Waarschuwing‘. Als de wereld nu niet onmiddellijk stopt met de Covid vaccinaties, zal er naar zijn overtuiging een onstuitbare golf ernstige, ongeneeslijke en dodelijke zieken op ons afkomen. Hij voorspelt totale chaos: ‘Dit kan het einde van de westerse beschaving betekenen’. Er zullen steeds minder ongevaccineerde mensen en steeds meer gevaccineerden in het ziekenhuis terechtkomen, zei hij in een interview met Clas Sivertsen, oprichter van Assaya.

Deze vaccinatiecampagne wordt volgens de Britse cardioloog Aseem Malhotra het grootste medische schandaal van deze eeuw

De Britse cardioloog Aseem Malhotra liet zich als een van de eerste artsen vaccineren en was te zien in het TV-programma Good Morning Britain, waar hij het publiek opriep om zich te laten prikken met de ‘veilige en effectieve’ COVID-19-mRNA-producten van Pfizer en Moderna. Maar de gerenommeerde arts blijkt volledig tot inkeer te zijn gekomen over de ‘veiligheid en effectiviteit’ van de mRNA-vaccins want hij roept gezondheidsautoriteiten nu op om te stoppen met vaccineren totdat de ernstige bijwerkingen volledig zijn onderzocht en alle data van de klinische tests zijn vrijgegeven voor onafhankelijk onderzoek. De arts stelt dat er meer dan overweldigend bewijs is om de uitrol van het vaccin op te schorten. Malhotra verwijst onder meer naar een recente analyse van de vaccinonderzoeken van Pfizer en Moderna waaruit blijkt dat gevaccineerde proefpersonen meer kans hadden op ernstige bijwerkingen. De krant The Epoch Times kon Pfizer en Moderna niet bereiken voor commentaar. De cardioloog noemt de studie een ‘smoking gun’. De onderzoeksartikelen van Malhotra zijn in twee delen gepubliceerd in het peer reviewed Journal of Insulin Resistance. Deel 1 van het artikel lees je hier, deel 2 lees je hier.

De beoordeling van Malhotra wordt gesteund door andere vooraanstaande leden van de medische wereld, waaronder Jay Bhattacharya, hoogleraar geneeskunde aan de universiteit van Stanford, en Sherif Sultan, hoogleraar vaatchirurgie. De bevinding van Malhotra sluit aan bij een eerder dit jaar verschenen studie door wetenschappers en professoren van verschillende universiteiten.

Immunoloog en moleculair bioloog Professor Dolores Cahill noemt het hele coronaverhaal een leugen.

In oktober 2022 sprak professor Dolores Cahill met Zeee Media over hoe het ontvolkings- en onvruchtbaarheidsprogramma met behulp van Covid-“vaccins” past in Agenda 21. Ze spraken ook over digitale valuta en hoe de “demoralisatie-agenda” van Agenda 21, een psychologische operatie, wordt gebruikt om de rechtsstaat te ondermijnen, bericht Expose-news.com. Men beweert dat het coronavirus dodelijk is, dat we afstand moeten houden en mondkapjes moeten dragen en dat het mRNA-vaccin tegen corona veilig en effectief is. Dat is het niet, aldus Cahill, die verbonden is aan de World Freedom Alliance. Zij heeft een achtergrond in moleculaire genetica en immunologie en heeft belangrijke doorbraken bereikt in het ontwikkelen en demonstreren van toepassingen van high throughput array technologie in biologisch, diagnostisch en medisch onderzoek. De coronavaccins veroorzaken volgens haar veel schade en zullen de komende jaren alleen maar meer schade toebrengen. Zo kun je last krijgen van allergieën, neurocognitieve stoornissen en ontstekingen, en onvruchtbaar worden. Cahill waarschuwt al maanden voor de risico’s van coronavaccins. Eerder zei ze dat men al tientallen jaren probeert om een vaccin tegen RNA-virussen zoals het coronavirus te ontwikkelen, maar dat zo’n vaccin nog nooit is goedgekeurd.

UCD students call for internal investigation into Prof Dolores CahillDolores Cahill

Ook legt Cahill uit dat een boek uit 1971 getiteld: ‘None Dare Call It Conspiracy‘ de bedoeling uitlegt van Agenda 21 en dat in het in 1992 verschenen boek met de titel ‘The Committee of 300′ de vergiftigingsagenda van de globalisten precies wordt omschreven. Het boek beschrijft volgens Cahill “een gedetailleerde routekaart voor elk jaar vanaf 1992 tot het eind van dit decennium. Ze plannen en implementeren in feite de vernietiging van elk gebied van onze samenleving van binnenuit”. Ze wees erop dat mRNA-vaccins ook helemaal niet nodig zijn, aangezien er genoeg veilige behandelingen beschikbaar zijn, en voegde toe dat het middel veel erger is dan de kwaal. Er sterven nu al veel mensen na de coronavaccinatie, maar volgens de professor zullen dat er de komende jaren nog veel meer worden. De immunoloog verwacht dat er over één of twee jaar veel mensen zullen sterven aan orgaanfalen.

Ook waarschuwt Cahill dat wanneer u bent gevaccineerd u er zeker van kunt zijn dat uw DNA nu aan het veranderen is. “Het gaat om een besturingssysteem dat op u wordt getest. Mensen die na gevaccineerd zijn zeggen ik heb nergens last van die hebben geen moment geluisterd naar wat de echte wetenschap daarover zegt. De verdediging van de meeste mensen is dat ze erop vertrouwen dat deze vaccins ‘veilig’ zijn omdat het nu eenmaal op TV en door de overheden wordt gezegd, en het daarom niet nodig is om zelf onderzoek te doen.” Cahill is de zoveelste topwetenschapper die waarschuwt dat mensen door deze Covid vaccins onomkeerbaar genetisch worden gemanipuleerd. Zij zegt dat de coronaprik zich tegen je immuunsysteem keert in je eigen lichaam. Dat zorgde ervoor dat de helft tot 100 procent van de proefdieren zijn gestorven na toediening van een mRNA-vaccin. Ze stierven niet meteen, maar pas nadat ze werden blootgesteld aan het virus waartegen ze waren ingeënt, zei Cahill in gesprek met Mike Ryan van Asia Pacific Today. “Dit verschijnsel wordt ook wel antilichaamgemediteerde versterking van infectie of cytokinestorm genoemd en maakt de ziekte erger. De mRNA-vaccins veranderen je in een genetisch gemodificeerd organisme. De virale eiwitten kunnen worden opgenomen in je cellen en organen. Als de virale eiwitten in je hart, alvleesklier, milt of in je longen zitten, valt je immuunsysteem die organen aan.

Volgens de Amerikaanse arts Sherri Tenpenny hebben ze met de Covid vaccins een manier gevonden om mensen langzaam te vermoorden

Eind oktober 2022 bedroeg de wereldwijde oversterfte naar schatting 21,8 miljoen, aldus de Amerikaanse arts Sherri Tenpenny en wijst erop dat alle voorspellingen die ze sinds maart 2020 heeft gedaan, zijn uitgekomen. Zij verwijst onder meer naar Britse cijfers die dateren van mei 2022, waaruit blijkt dat één op de 73 mensen sterft na de prik. “In Groot-Brittannië overlijden zo’n 1000 mensen per week en er zijn al meer dan 900 topsporters overleden. Ze hebben een manier gevonden om mensen langzaam te vermoorden.”zegt ze. Sherri Tenpenny was 12 jaar lang directeur van de spoedeisende hulpafdeling van een Amerikaans ziekenhuis en auteur van 2 boeken en honderden artikelen op het gebied van vaccins. In februari 2021 voorspelde ze dat de depopulatie effecten van de COVID vaccins na 3 tot 6 maanden beginnen te werken en dat het ‘4 tot misschien 14 maanden gaat duren voordat de verwoestingen ten volle te zien zullen zijn bij de mensen die zijn gevaccineerd. Deze mRNA en adenovirus vaccins brengen genetische instructies in je lichaam die zowel je DNA als RNA kunnen wijzigen, en daarom ernstige auto-immuunziekten kunnen veroorzaken, zelfs na vele jaren.

De oversterfte in de zwaar geprikte landen in Europa loopt op naar 16 procent. Artsen spreken van een wereldwijde medische crisis wegens sterfte door Covid-vaccins. Op een conferentie voor medische professionals in Sedona, Arizona, spraken verschillende sprekers – allemaal artsen – over een verontrustende trend: een toename van anderszins gezonde mensen die in hun slaap sterven. De eerder genoemde Dr. Peter McCullough, die een presentatie gaf op de conferentie, zei dat wanneer mensen – vooral jonge mensen – in hun slaap overlijden, de onderliggende oorzaak vaak myocarditis is. Dit waren ook de bevindingen van een eerder dit jaar in het tijdschrift Archives of Pathology & Laboratory Medicine gepubliceerde analyse, die werd geleid door een patholoog, Dr. James Gill, van de Yale School of Medicine in New Haven, Connecticut.

Een team van drie artsen deed autopsie op twee tienerjongens die stierven vlak na het krijgen van de tweede dosis van het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin. Om de enorme stijging van hartaanvallen te verklaren verschijnen er inmiddels artikelen in de mainstream media dat de klimaatverandering hiervan de oorzaak is. Om de aandacht af te leiden van de vele doden ten gevolge van de toegediende vaccins, wordt klimaatverandering nu gebruikt als dekmantel. De Covid-19 zwendelaars zullen nooit toegeven dat de enorme stijging van hartaanvallen wordt veroorzaakt door de toegediende vaccins zoals talloze deskundigen al lang hebben bewezen.. De groep topwetenschappers die nu openlijk in verzet zijn gekomen is inmiddels enorm maar ze krijgen van de volgelingen van Klaus Schwabs World Economic Forum geen podium want dat past niet in hun depopulatie plannen.

Vernon Coleman spreekt zijn vrees uit dat miljoenen mensen zullen sterven als gevolg van de toegediende vaccins.

De Britse schrijver en voormalig huisarts Dr. Vernon Coleman Vernon gaat in zijn boek “Covid-19 The Greatist Hoax in History” uitvoerig in over de geplande overname van de wereld. ‘Als je niet beseft dat er iets heel sinisters gaande is, dan is er iets mis in je bovenkamer. De angst die vol enthousiasme wordt aangewakkerd, heeft niets te maken met een vrij alledaags virus en alles te maken met de ambities van de mensen die een wereldregering en totale controle over ieder aspect van ons leven willen.’

Dr. Vernon Coleman, met meer dan 100 boeken en diverse bestsellers de meest gelezen medische auteur van Groot Brittannië, publiceerde in maart een video (verwijderd) waarin hij zijn vrees uitsprak dat miljoenen mensen zullen sterven als gevolg van deze vaccins.

Coleman zegt in deze video dat er inmiddels voldoende bewijs is dat de covid-prik moord is: “We hebben altijd geweten dat deze spuiten experimenteel waren. Er zijn grote aantallen doden en gewonden gevallen onder mensen die zijn geprikt. Als het experiment met de covid jab na vandaag doorgaat, weten we absoluut zeker dat dit geen medische behandeling is, maar een ruiming.”

Coleman legt in een emotionele video uit waarom artsen en verpleegkundigen die het coronavaccin toedienen, berecht zullen worden als oorlogsmisdadigers. De huisarts liet zich gedurende de ‘coronacrisis’ zo kritisch uit over het coronabeleid dat hij YouTube moest verruilen voor alternatieve videosites. Coleman stelt dat het coronavaccin geen vaccin is, maar gentherapie. En een aanzienlijk deel van de medische en wetenschappelijke gemeenschap is hetzelfde standpunt toegedaan, zegt hij. “Ik ga nog liever dood dan dat ik dat spul in mijn lichaam laat spuiten.”

Hij wijst erop dat het een experimenteel vaccin is. Iedereen die het haalt, neemt dus deel aan een experiment. Bill Gates wil dat zeven miljard mensen deelnemen aan het experiment. We weten nu al dat duizenden mensen die het hebben gekregen, zijn gestorven of ernstig ziek zijn geworden. Dat valt niet te ontkennen, benadrukt Coleman. “Ouderen in verzorgingstehuizen sterven bij bosjes. Dat komt door dat verdomde vaccin.”De arts vraagt aandacht voor de Code van Neurenberg, die in 1947 is voortgekomen uit de Processen van Neurenberg en die betrekking heeft op experimenten met mensen. Volgens deze Code moeten patiënten geïnformeerd worden dat ze deelnemen aan een klinisch onderzoek. En ze moeten worden gewaarschuwd voor de mogelijke bijwerkingen.

Zal het ooit zover komen dat ook de huidige machthebbers en hun trawanten voor een internationaal tribunaal verschijnen voor hun misdaden tegen de menselijkheid?

“Hoeveel artsen en verpleegkundigen die mensen vaccineren met dit spul zeggen tegen patiënten dat dit een klinisch onderzoek is?” vraagt Coleman. “Vrijwel niemand doet dat. En dus zijn al die mensen die vaccinaties toedienen juridisch gezien oorlogsmisdadigers.”Oorlogsmisdadigers zullen zichzelf echter nooit zien als oorlogsmisdadigers. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog beweerden de meeste nazi’s dat ze belangrijk werk deden of orders opvolgden.

Laat me duidelijk zijn, zegt Coleman.“Eenieder die coronavaccins toedient zonder uit te leggen dat het een experiment is en zonder alle mogelijke bijwerkingen op te noemen, is een oorlogsmisdadiger. Dat is een feit.”Overheden en gezondheidsinstanties beweren natuurlijk dat het toeval is dat mensen overlijden na de inenting. Ze claimen dat het vaccin er niet verantwoordelijk voor is. Als je binnen 28 dagen na zo’n neptest sterft, dan is corona de doodsoorzaak. Maar als je binnen 28 uur na de prik bent gestorven, dan is er volgens de autoriteiten geen sprake van een verband. “Ze liegen en liegen en liegen. Dit is een wereldwijde genocide. Wanneer wordt de wereld wakker?” vraagt Coleman. “Hoelang houden mensen hun mond nog? Hoeveel mensen moeten er sterven?” Op het einde van zijn video wordt Coleman zo emotioneel dat hij alleen maar kan huilen.

De wereld is aan het ontwaken uit een nachtmerrie. Artsen, advocaten, wetenschappers, politici, wetshandhavers over de hele wereld weigeren zich nog langer als trekpoppen van de machthebbers te laten gebruiken. Ze zien wat er werkelijk aan de hand is en laten van zich horen.

De Duitse epidemioloog en internist Dr. Wolfgang Wodarg waarschuwt dat de bijwerkingen van de vaccinaties verwoestend zijn.

Hij noemt “hartritmestoornissen, hartspierontsteking, anafylactische shock of zelfs onvruchtbaarheid enkele van de verschrikkelijke mogelijke bijwerkingen van deze experimentele injecties.” Ook raadt hij mensen af om nauw contact te hebben met iemand die net gevaccineerd is.Hij zegt zelfs dat het in feite om een verboden genetische manipulatie gaat. Het prikkie van De Jonge blijkt niets anders dan genetische manipulatie genetisch geprogrammeerd materiaal (mRNA) waarbij manipulatie menselijke cellen rechtstreeks worden gemanipuleerd, geactiveerd en mogelijk ook veranderd. In het Pfizer/BioNTech vaccin wordt dat mRNA ook nog eens vervoerd door nano deeltjes (LNP’s), die eveneens nog nooit eerder zijn getest of goedgekeurd voor gebruik in vaccins voor mensen.

Longarts Wolfgang Wodarg wees er tijdens de zitting op dat de coronavaccins niet allemaal hetzelfde spul bevatten. “Er is hard bewijs dat de batches verschillende effecten hebben.” Wodarg liet vervolgens grafieken zien waaruit blijkt dat de vaccinmakers om de beurt experimenteren. Dus als bijvoorbeeld Pfizer bezig is met een experiment, houden de overige farmaceuten zich afzijdig. Daarna start een andere vaccinmaker een experiment en stopt Pfizer.“Dit is bewijs dat het gepland is,” zei de Duitse arts. Craig Paardekooper heeft een website gemaakt, waar je aan de hand van partijnummers kunt achterhalen hoe gevaarlijk bepaalde partijen vaccins zijn. Stew Peters en Dr. Jane Ruby leggen dezelfde opzettelijke moord op kinderen en volwassenen door Big Pharma bloot met “dodelijke dosis” experimenten met “toxische“en “supertoxische” injecties.

Dr. Wolfgang Wodarg bracht het Mexicaanse griepschandaal van 2009 aan het licht en maakte er een einde aan. Zijn acties leidden tot een onderzoek door het Europees Parlement “naar de kwestie van de ‘vervalste pandemie’ die in juni 2009 door de WHO werd uitgeroepen op advies van haar groep van academische deskundigen, SAGE, waarvan is gedocumenteerd dat veel leden intense financiële banden hebben met dezelfde farmaceutische reuzen zoals GlaxoSmithKline, Roche, Novartis, die profiteren van de productie van geneesmiddelen en ongeteste H1N1-vaccins.”

Professor Angus Dalgleish van St George’s, University of London schrijft dat er inmiddels een duidelijk verband is tussen de coronavaccins en bloedproppen, myocarditis, hartaanvallen, beroertes, myelitis en neuropathie.

Professor Angus Dalgleish heeft een brandbrief geschreven dat hij deze bijwerkingen in juni 2020 al heeft voorspeld. Hij stelt dat er een goede reden is om alle vaccinatieprogramma’s stil te leggen. Als oncoloog ziet hij dat mensen met een stabiele ziekte na het nemen van een booster hard achteruit gaan. Om zich heen ziet hij dat mensen zich tot enkele dagen of weken na de booster niet lekker voelen. Eén van zijn persoonlijke contacten kreeg na de prik leukemie, twee collega’s non-hodgkinlymfoom en een oude vriend kreeg na zijn booster diverse uitzaaiingen. Er is geen sprake van toeval, benadrukt de oncoloog, die erop wees dat hetzelfde patroon wordt waargenomen in Duitsland, Australië en de Verenigde Staten. Hier moet onmiddellijk een publiek debat over gevoerd worden, vindt de professor oncologie. Patholoog Ryan Cole zei eerder dat ‘talloze’ oncologen contact met hem hebben opgenomen. Zij zagen dat allerlei kankers die ze normaal gesproken onder controle konden houden en behandelen, zich ‘als wildvuur verspreidden’. Sommigen spraken van ‘turbokankers’.

Edward Dowd, voormalig portfoliomanager bij BlackRock, was in maart 2022 te gast in Bannon’s War Room om te praten over de forse oversterfte. In de tweede helft van 2021 zijn er 61.000 Amerikaanse millennials (25-44 jaar) overleden na vaccinatie, zei Dowd. De oversterfte bedroeg in deze groep 84 procent. Hij sprak van democide, moord door de overheid. “De overheid heeft mensen vermoord. Wat we hebben ontdekt, is schokkend.”Dowd baseert zich op gegevens van het CDC, het Amerikaanse RIVM, die hij samen met een ervaren Wall Street-analist heeft bestudeerd. “Dit is de smoking gun dat de vaccins oversterfte veroorzaken in alle leeftijdsgroepen,” zei hij. De oversterfte is nog steeds zeer hoog, aldus Dowd, die opnieuw te gast was in Bannon’s War Room. In augustus bedroeg de oversterfte onder millennials volgens hem 36 procent.“Dit is de grootste misdaad die ik ooit in mijn carrière heb gezien. De mensen hier in de War Room weten het. Veel mensen weten het. Sommige beleidsmakers die ik spreek, weten het. Maar 90 procent van de mensen heeft geen idee wat er gebeurt. Ik vind het onbegrijpelijk. We horen de zorginstellingen, politici en medicijnmakers hier niet over. Zij weten wat wij weten. Het is een doofpot. Het is criminele nalatigheid,” benadrukte hij.

Volgens Dr.Naomi Wolf vormen het Covid-19 virus en de mRNA vaccins van Big Pharma een biowapen.

Zij zegt dat dit wapen is ontwikkeld door de mondiale elite in samenwerking met de Chinese Communistische Partij (CCP) om de westerse wereld langzaam te ontvolken, aldus Dr. Naomi Wolf, die aanschoof bij Steve Bannon in The War Room, bericht Newspunch. Dr. Wolf hield zich niet in toen zij de ernst beschreef van deze gevaarlijke gifprikken die vreselijke interne schade veroorzaken en een onnoemelijk aantal westerlingen doden en verminken. Dr.Naomi Wolf en The Daily Clout hebben onlangs “War Room/Daily Clout Pfizer Documents Analysis Reports – Find Out What Pfizer, FDA Tried to Conceal” gepubliceerd. Dit volume bevat 50 rapporten geschreven door hooggekwalificeerde War Room/DailyClout Pfizer Documents Analysis Project vrijwilligers die de Pfizer documenten bestudeerden die op gerechtelijk bevel door de Amerikaanse FDA zijn vrijgegeven. Volgens het boek wist Pfizer tijdens de klinische proef dat zijn COVID-19 mRNA-medicijn op grote schaal schadelijk was, van mens tot mens kon worden overgedragen en zelfs bijdroeg tot sterfgevallen. Ondanks deze kennis hebben Pfizer en de FDA, bijgestaan door het CDC en de reguliere media, deze informatie onderdrukt en voorkomen dat mensen geïnformeerde toestemming konden geven voor de behandeling.

De wereldberoemde professor John Ioannidis van de Stanford-universiteit concludeert dat het sterftecijfer bij corona niet meer dan ongeveer 0,2 procent is. Vergelijkbaar met griep.

Over de hele wereld getuigden mensen dat ze voor ziektes als bijvoorbeeld een hartaanval, een verkeersongeluk, een pijnlijke val, of een beroerte, die niets met Covid-19 te maken had, toch als zodanig werden geregistreerd. Overal hoor je dezelfde verhalen. Op deze manier zijn het aantal slachtoffers door middel van allerlei medische protocollen, voorschriften en opdrachten kunstmatig opgekrikt. Artsen en verpleegkundigen kregen te horen hun baan te verliezen als ze met de media praten. Ook zijn overal mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis door zonder getest te zijn als Covid-19 patiënt ingeschreven.

De schokkende documentaire “Died Suddenly” van het Stew Peters Network laat zien hoe talloze mensen wereldwijd plotseling zijn overleden na het krijgen van de injecties.

Sinds het begin van de massale vaccinaties wordt in elk land van de wereld een nieuw fenomeen waargenomen: talloze perfect gezonde mensen sterven plotseling. Grote aantallen sporters, piloten, buschauffeurs, beroemdheden, media-persoonlijkheden storten plotseling in, velen zelfs op camera! “Died Suddenly” laat ook zien wat er in de aderen van de gevaccineerde mensen leeft… pure horror. Deze film is een ongecensureerde ontmaskering van de terreur die de mensheid is aangedaan door de experimentele injecties. Gezonde en vooral ook jonge mensen sterven aan de gevolgen van een hartaanval en vreemde bloedklonters die niemand ooit eerder heeft gezien nadat ze de gifspuit toegediend hebben gekregen. Begrafenisondernemers vertellen dat de ‘corona vaccins’ grote schade aanrichten en vertellen dat het aantal doodgeboren kinderen minimaal is vertienvoudigd. En zo zijn er talloze voorbeelden. Dit is onweerlegbaar bewijs dat de vaccinaties inderdaad deel uitmaken van een massale ontvolkingagenda.

Er komen steeds meer berichten voorbij over jonge gevaccineerde mensen die tijdens het sporten dood neervallen. Dat is niet vreemd, zei arts Richard Urso in gesprek met Bright Light News. Hij verwacht dat steeds meer mensen zullen inzien dat deze vaccins zeer gevaarlijk zijn. De arts citeerde de directeur van de Amerikaanse levensverzekeraar OneAmerica, die eind vorig jaar tijdens een nieuwsconferentie zei dat de sterfte onder 18- tot 64-jarigen maar liefst 40 procent hoger dan normaal ligt. “We kampen momenteel met de hoogste sterftecijfers uit de geschiedenis van deze sector, niet alleen bij OneAmerica.” Edward Dowd, voormalig portfoliomanager bij BlackRock, wees er daarnaast op dat in de tweede helft van 2021 zo’n 61.000 Amerikaanse millennials (25-44 jaar) zijn overleden na vaccinatie. De oversterfte in deze groep bedroeg 84 procent. Volgens Dowd is dat de hoogste oversterfte uit de geschiedenis.

Nadat ze in Amerika begonnen met het inspuiten van kinderen werden scholen verplicht om te zorgen dat er mensen zijn die weten hoe ze moeten reanimeren na een hartaanval. In New York en op andere plaatsen werden met spoed extra defibrillators geplaatst. In Canada in de stad Vancouver besloot de gemeenteraad om 1.000 AED’s (Automated External Defibrillators) extra te plaatsen in de stad. Uiteraard wordt er met geen woord over vaccins gerept, maar er wordt wel gewaarschuwd dat een hartaanval iedereen kan treffen, in iedere leeftijdsgroep.

Steeds meer mensen merken het in hun omgeving, bij familieleden en vrienden. Ze lezen de berichten over de toename van de oversterfte overal ter wereld, zei patholoog Ryan Cole in gesprek met Jan Jekielek van de krant The Epoch Times. Cole verwees naar IJsland, waar de vaccinatiegraad zeer hoog is. In juli bedroeg de oversterfte in het land maar liefst 56 procent. “Astronomisch,” zei de patholoog. In Portugal was de oversterfte ongeveer 30 procent, in Spanje ook 30 procent en in een aantal andere Europese landen 10 tot 15 procent. Het gaat daarbij vooral om sterfgevallen onder jonge, gezonde mensen. James Thorp is al 43 jaar gynaecoloog en verloskundige. Hij ziet elk jaar vele duizenden patiënten en weet dus wat er speelt. Er wordt dood en verderf gezaaid op een schaal die ik niet eerder gezien heb, zegt de arts in de nieuwe film Died Suddenly. “Het is huiveringwekkend.”

Ook een groep van 600 artsen in Spanje ‘Artsen voor de Waarheid’ kwamen tijdens een persconferentie met een soortgelijke verklaring.’Covid-19 is een valse pandemie die voor politieke doeleinden is gecreëerd. Dit is een werelddictatuur met een medisch excuus. We dringen er bij de artsen, de media en de politieke autoriteiten op aan om deze criminele operatie te stoppen, door de waarheid te verspreiden.’

Honderden Britse zorgmedewerkers hebben een groep gevormd die tegen vaccinaties, mondkapjes en het uitvoeren van coronatests is. In korte tijd sloten zich meer dan 250 medewerkers van de Britse gezondheidszorg NHS aan bij de privégroep op Facebook. Onder hen zijn verpleegsters, assistenten, laboratoriummedewerkers, medewerkers van verpleeghuizen en een huisarts, schrijft The Times. De krant stuitte op berichten waarin het coronavaccin van Pfizer en BioNTech wordt vergeleken met ‘vergif’.Oud-verpleegster Kate Shemirani, die zei dat de pandemie een complot is om een deel van de bevolking te doden, werd in juli geschorst. Datzelfde geldt voor Mohammed Iqbal Adil, een chirurg die zei dat Covid-19 een hoax is. Klik op deze video (Ed.: niet meer beschikbaar op youtube) waar een ingewijde op Israeli News Live van Steven Ben Nun uitlegt wat dit vaccin in het menselijk lichaam teweeg zal brengen. De burgers die het nep-corona vaccin accepteren zullen een aparte klasse gaan vormen die vele voorrechten zal genieten, boven de dwarsliggers die zich niet met het merkteken laten inspuiten.

Epidemioloog: griepgevallen worden geteld als corona

Topepidemioloog Knut Wittkowski zegt dat griepgevallen onterecht worden geteld als coronagevallen. Wittkowski, voorheen verbonden aan de Rockefeller-universiteit, waarschuwde dat ‘griep grotendeels is omgedoopt tot Covid-19’.In de categorie mensen die corona-achtige klachten hebben – die gemakkelijk zijn te verwarren met griepsymptomen – bevindt zich mogelijk een groot aantal griepgevallen, zei de epidemioloog tegen Just the News. Die patiënten hebben mogelijk ‘ook wat Sars-RNA in hun neus terwijl ze besmet raken met griep’. In zo’n geval wordt dit griepgeval geteld als Covid-19, voegde hij toe. Wittkowski zei dat mondkapjes en afstandsregels niet hebben geleid tot een daling van het aantal griepgevallen. Hij benadrukte dat griep en coronavirussen ‘meer overeenkomsten hebben dan mensen denken’.

Een groep van 11 internationale advocaten, een rechter en topexperts waarschuwen de mensheid voor de grootste bedreiging waarmee onze wereld ooit te maken heeft gehad

Het gaat om de agenda van het vestigen van wereldheerschappij onder het mom van pandemieën, klimaatverandering en andere georkestreerde crises. De getuigen zijn experts van het hoogste niveau van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, het Britse en Amerikaanse leger, de Britse geheime diensten, de Britse elites, Pfizer, de CDC en andere toonaangevende entiteiten. Ze presenteerden hun bewijs voor een groep van elf internationale advocaten en een rechter tijdens historische Grand Jury-procedures.

Toen begin 2020 het Wuhan-virus de wereld in zijn grip kreeg en de autoriteiten dat omdoopten in de fake Covid-19 pandemie, herkende Dr. Reinier Füellmich onmiddellijk dat er sprake was van fraude. Hij startte een groot strafrechtelijk onderzoek en interviewde meer dan 200 experts uit alle wetenschapsgebieden. De beste experts van de meest opmerkelijke internationale organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, de Britse inlichtingendiensten, het Amerikaanse leger, enzovoort, getuigden tijdens de Grand Jury-sessies.

Ze onthullen bewijs van een crimineel complot om de hele wereld aan totalitaire controle te onderwerpen, onder het mom van pandemieën en andere georkestreerde crises. De methoden die worden gebruikt om dit doel te bereiken, zijn door de overheid geleide operaties van mind control, psychologische manipulatie en hypnose. Deze worden uitgevoerd via de reguliere nieuwsmedia, die volledig wordt gecontroleerd door de financiële elites die achter deze wereldwijde operatie zitten. Wie denkt dat de Covid-19 P(l)andemie definitief voorbij is, zal dit najaar tot de ontdekking komen dat het allemaal nog veel erger zal worden dan de dwangmaatregelen waar ze ons eerder me hebben geconfronteerd.

Volgens Prof. Dr. Klaus Püschel (forensisch patholog-anatoom, Hamburg beïnvloedt dit virus op een absoluut overdreven manier ons leven. Dat staat in geen verhouding tot het gevaar dat van het virus uitgaat. Püschel zegt dat het coronasterftecijfer niet eens als piek in het jaarlijks sterftecijfer zichtbaar zal zijn. “Iedere overledene die we tot nu toe onderzocht hebben, had kanker, een chronische longziekte, was een zware roker of zeer zwaarlijvig, leed aan diabetes of had een hart-bloedsomloop-ziekte. Covid-19 is slechts in uitzonderingsgevallen een dodelijke ziekte, in de meeste gevallen echter een overwegend onschuldig verlopende virusinfectie.”

Viroloog en pathologisch specialist dr. Roger Hodkinson noemt het coronabeleid ‘totaal ongefundeerde hysterie’.

Viroloog en pathologisch specialist dr. Roger Hodkinson, medisch directeur van het biotechnologie bedrijf Western Medical Assessments, noemt het Westerse coronabeleid ‘totaal ongefundeerde hysterie’, en ‘de grootste hoax die ooit tegen het nietsvermoedende publiek werd uitgevoerd.’ Het is schandalig. ‘Het is politiek die geneeskunde bedrijft, aangewakkerd door de media en dat is een zeer gevaarlijk spel.’ Hodkinson vindt dat iedere arts die aan de vaccinatiecampagne heeft meegedaan, de gevangenis in moet. Is het tijd om te vergeven en vergeten? Die vraag legde Robert Vaughan van Just Right Media voor aan patholoog Roger Hodkinson. “Absoluut niet,” antwoordde Hodkinson. Hij spreekt van het ‘het grote sterven’. “We zijn getuige geweest van de grootste sterfte uit de geschiedenis van de geneeskunde. Niet alleen de politici, maar vooral de artsen zijn de hoofdschuldigen omdat zij de patiëntenzorg uit handen hebben gegeven aan de overheid. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Hoe kun je tegen een zwangere vrouw zeggen dat dit experimentele product veilig is? Hoe kan een arts zoiets doen? De patholoog was tot voor kort lid van het College of American Pathologists. Ze besloten hem eruit te werken wegens het verspreiden van ‘misinformatie’. Hij waarschuwt voor een tsunami van sterfgevallen omdat het immuunsysteem van veel mensen naar de knoppen is.

Ook Sucharit Bhakdi, een wereldautoriteit op het gebied van microbiologie en een vooraanstaande virusexpert in Duitsland, is één van de wetenschappers die waarschuwt voor de gevaren van de coronavaccins. Volgens Bhakdi horen de verantwoordelijken voor de huidige inentingen voor een tribunaal gebracht te worden. Dr. Sucharit Bhakdi, zegt dat het sluiten van de landen door de regeringen in het westen een volkomen verkeerde en uiterst gevaarlijke reactie is op het Wuhan-virus. Hij zegt dat het isoleren van de hele bevolking “grotesk, absurd en zeer gevaarlijk is.” Al deze maatregelen leiden tot zelfvernietiging en collectieve zelfmoord veroorzaakt door angst.” Natuurlijk luistert niemand naar deze deskundige.

Sucharit Bhakdi heeft voor het eerst in drie jaar over corona kunnen spreken met de topadviseurs van een regering, in dit geval de Thaise. “Het was zeer indrukwekkend,” zei hij in gesprek met Pascal Najadi. De microbioloog legde aan de adviseurs uit dat de hele corona-agenda nep is en dat de coronavaccinaties gebaseerd zijn op fraude. Bhakdi wees er ook op dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) had aangegeven dat farmacologische veiligheidsstudies nooit zijn uitgevoerd omdat ze ‘niet nodig waren’. Toen hij dat tegen de adviseurs zei, sprongen ze op. Ze zeiden vervolgens tegen hem dat Thailand als eerste land ter wereld het contract nietig gaat verklaren. Dat zou betekenen dat Pfizer al die miljarden moet terugbetalen, benadrukte Bhakdi. De Thaise prinses Bajrakitiyabha, de oudste dochter van de Thaise koning, ligt al enkele weken in coma na een hartaandoening. Vorige maand stortte de 44-jarige prinses in tijdens het trainen van haar honden. Dit gebeurde volgens Bhakdi 23 dagen na haar boosterprik. Hij zei dat hij via een professor van de Universiteit van Bangkok contact heeft opgenomen met de Koninklijke familie om aan te geven dat de prinses hoogstwaarschijnlijk vaccinatieschade heeft opgelopen. (Ed.: het gerucht gaat dat ze inmiddels is overleden maar het hof reageert niet)

De beroemde onderzoeksjournalist Anthony Patch deed jarenlang onderzoek naar de plannen om de wereld te beheersen, door middel van gecreëerde pandemieën en verplichte vaccins. Tijdens een interview in 2014 voorspelde deze onderzoeker het volgende: ‘Ze zullen een door de mens gemaakt coronavirus vrijlaten. Als gevolg daarvan zullen de mensen een vaccin eisen om hen te beschermen. Dit vaccin zal een derde stam DNA aan het menselijk lichaam toevoegen, waardoor ze in wezen een hybride zijn. Een derde DNA streng kan tegenwoordig vrij gemakkelijk worden gemaakt met behulp van nanotechnologie. De manier waarop die derde streng DNA in het menselijk lichaam kan worden ingebracht is via een injectie. Als een persoon eenmaal is ingespoten, ondergaat zijn DNA vrijwel onmiddellijk een transformatie. Deze genetische verandering zal ervoor zorgen dat mensen het vermogen verliezen om voor zichzelf te denken, zonder dat ze zich er zelfs maar van bewust zijn dat dit is gebeurd. Zo kunnen ze gemakkelijker gecontroleerd worden, om slaven te worden voor de elite.’

Dr. Sherri J. Tenpenny waarschuwt het publiek dat de depopulatie effecten van de COVID vaccins na 3 tot 6 maanden beginnen te werken. Deze mRNA en adenovirus vaccins brengen genetische instructies in je lichaam die zowel je DNA als RNA kunnen wijzigen, en daarom ernstige auto-immuunziekten kunnen veroorzaken, zelfs na vele jaren. Op social media regent het verder van berichten over ernstige bijwerkingen, vooral sterfte, die vaak worden gecensureerd. Miskramen als gevolg van Covid-19 vaccins zijn in het Verenigd Koninkrijk met 366% gestegen, wat eens te meer aantoont dat vaccins werkelijk zijn ontworpen als ontvolkingwapens tegen de mensheid. Volgens Vernon Coleman treedt ook een catastrofaal probleem op bij de reeds gevaccineerde bevolking. Zij worden meer en meer geconfronteerd met infectieuze varianten waartegen hun zeer specifieke vaccinale antistoffen steeds minder beschermen. Over de hele wereld zijn er miljoenen mensen die ontwaken en tot het inzicht komen dat deze zogenaamde ‘pandemie’, een paard van Troje is, dat is gebruikt om een nieuw tijdperk voor de mensheid in te luiden, zegt Dr. McCloskey. “De ‘Great Reset‘, de ‘Vierde Industriële Revolutie’, ‘Building Back Better’ – welke pakkende, opgewekte naam de bankiers en miljardairs het ook noemen – is niet goed voor jou en mij, voor de gewone mensen.” McCloskey verklaart dat alle relaties, van het familiaal tot nationaal niveau, “fundamenteel” worden getransformeerd.

Ook Dr. Andrew Kaufman uit Amerika waarschuwt voor de gevolgen van de vaccins. Er was helemaal geen vaccin nodig zegt dr. Kaufman. Men spreekt van vaccins maar dat zijn het niet. Men spreekt van het grootste medische experiment aller tijden. De media maken mensen bang door met cijfers te goochelen en promoten van onveilige vaccins.

Verloskundige Gregory Michael overlijdt na heftige reactie coronavaccin

Zo ben je kiplekker en zo ben je er niet meer. Op 5 januari 2021 overleed arts Gregory Michael een verloskundige van het Mount Sinaï Medical Center in Miami Beach als gevolg van een heftige reactie op het ‘coronavaccin.’

Zijn echtgenote Heidi Neckelmann schreef in een bericht op Facebook: “Hij was een kerngezonde 56-jarige man, geliefd door iedereen in de gemeenschap, bracht honderden gezonde baby’s ter wereld en werkte onvermoeibaar door tijdens de pandemie. Hij is op 18 december gevaccineerd met het vaccin van Pfizer. Drie dagen later zag hij een groot aantal petechiën (rode of paarse puntvormige huidbloedingen, red.) op zijn voeten en handen, waarna hij besloot naar de spoedeisende hulp te gaan. De bloedtelling (CBC) die bij binnenkomst werd uitgevoerd, liet zien dat het aantal bloedplaatjes in zijn bloed 0 was (normaal gesproken zijn dat er 150.000 tot 450.000 per microliter bloed).”De arts werd opgenomen op de IC, met als diagnose acute idiopathische trombocytopenische purpura (ITP) als gevolg van een reactie op het coronavaccin. Een team experts probeerde bijna 2 weken lang tevergeefs om het aantal bloedplaatjes te verhogen. Uit het hele land werden experts ingeroepen, zegt Heidi.

De Canadese verpleegkundige Erica Beardsley zegt dat ze veel mensen heeft zien sterven aan een hartaanval nadat ze waren gevaccineerd. Beardsley uit Pontiac in de provincie Quebec was 11 jaar verpleegster. Ze nam ontslag nadat haar werkgever het coronavaccin verplicht had gesteld. Tijdens een coronaprotest vertelde ze een verslaggever over de gruwelijke dingen die ze heeft gezien als verpleegkundige. “Ik heb gezien hoe ouderen werden vastgehouden en vervolgens tegen hun wil werden gevaccineerd terwijl ze ‘nee’ schreeuwden. Ik heb vrouwen gezien die vier, vijf dagen na het vaccin een miskraam kregen. Ze wilden me dwingen het vaccin te nemen en ik heb geweigerd” aldus Beardsley.

Italiaanse arts Roberto Petrella onthult een vaccinatiecomplot voor depopulatie.

Ook de Italiaanse arts Roberto Petrella onthult een vaccinatiecomplot voor depopulatie. Petrella is een gynaecoloog uit Teramo in Italië die er heilig van overtuigd is dat de huidige coronapandemie onderdeel vormt van een programma om een groot deel van de wereldbevolking uit te roeien. En de manier waarop ze dit willen doen is via de komende vaccinaties. Petrella: “Wat ze in ons willen injecteren, zullen de meest verschrikkelijke vaccins van allemaal zijn met als doel een massale ontvolking van meer dan 80% van de bevolking. Wat is de beste manier om zoveel mogelijk mensen vrijwillig richting corona vaccinatiespuit te duwen? Dat is door te testen, heel veel te testen, waarbij het grootste deel van de mensen “positief” als uitslag zullen hebben. Het was natuurlijk nooit de bedoeling om een test te gebruiken die daadwerkelijk een gevaarlijk virus kon opsporen. Want, als die er wel geweest zou zijn, dan zou blijken dat de hele Covid-19 één grote leugen is.”

Ook Roberto Petrella is van mening dat het doel van de komende covid-19 vaccinaties is om een verbinding tot stand te kunnen brengen tussen mens en kunstmatige intelligentie. Petrella waarschuwt dat de vaccinaties die straks bij mensen zullen worden ingespoten de meest vreselijke vaccinaties ooit zijn en hij vergelijkt ze met iets dat direct uit de hel komt. Ook hij waarschuwt voor de tests en dat deze alleen maar wat genetisch materiaal detecteren en geen virus.

Al ver voordat de huidige coronapandemie een feit was, was journalist Torsten Engelbrecht in samenwerking met artsen en specialisten bezig met onderzoek naar virussen en vooral wat de gevolgen zijn van al die virussen en pandemieën. Zo schreef hij in 2007 al het boek Virus Mania met als subtitel: Hoe de medische industrie ieder keer weer pandemieën verzint waarbij ze miljarden verdienen ten koste van ons. Na het benaderen van talloze wetenschappers komt Engelbrecht tot de conclusie dat niemand ooit heeft kunnen aantonen dat het Covid-19 virus bestaat.

Niemand is er, waar dan ook ter wereld, in geslaagd om dit virus te isoleren en derhalve bestaat er voor een coronatest dan ook geen wetenschappelijk vereiste “gouden standaard”. Om correct op een virus te kunnen testen, moet je er wel eerst in slagen om dit virus te isoleren, zodat je de exacte genetische samenstelling van dit virus hebt en dan moet men er nog een vaccin voor zien te vinden.

Ondanks dit soort bewijzen zullen steeds meer mensen worden getest en door de manier waarop deze test werkt, of beter gezegd niet werkt, zal ongeveer 90 procent van de mensen een positieve uitslag krijgen. Al die positief geteste mensen zullen worden misbruikt om “aan te tonen” dat er sprake is van een besmettelijk virus. Een positieve uitslag op basis van een test die niet werkt, betekent dat men zal worden gezien als een gevaar voor de omgeving. Petrella waarschuwt onder alle omstandigheden te vermijden dat je wordt getest. Maar zoals bekend, zit er uiteraard ook een keerzijde aan het ontwijken van de vaccinaties, want je zult worden bestempeld tot een tweederangsburger met allerlei beperkingen. Misschien gaan ze je zelfs verbieden je huis te verlaten. Alles, maar dan ook letterlijk alles wordt nu in het werk gesteld om de wereld klaar te maken voor de komende vaccinaties.

Duitse politicus waarschuwt voor killervaccin tegen corona

Duitse politicus waarschuwt voor ‘killervaccin’ tegen corona: ‘Jullie zetten levens op het spel’.Het onafhankelijke Duitse deelstaatparlementslid Heinrich Fiechtner heeft fel uitgehaald naar de Duitse overheid en media, die hij beschuldigt van het verspreiden van propaganda en misinformatie over het nieuwe coronavirus.

In een vlammend betoog waarschuwde Fiechtner daarnaast voor de gevolgen van het ‘killervaccin’ tegen corona. Nadat hij op tv een item had gezien waarin professor Uwe Janssens zei dat ic-afdelingen overvol waren, besloot de politicus contact op te nemen met het ziekenhuis waar Janssens werkt. Hij kreeg naar eigen zeggen te horen dat daar op dat moment geen enkele coronapatiënt op de ic lag. Volgens dr. Fiechtner wordt de ernst van de coronacrisis overdreven om de draconische maatregelen te kunnen rechtvaardigen. “Jullie vernietigen een heel land. Jullie zorgen ervoor dat mensen lijden, in paniek raken en sterven! Jullie kunnen deze maatregelen – de mondkapjes, afstandsregels, quarantaine en lockdowns – niet rechtvaardigen.”

Fiechtner, van oorsprong hematoloog en oncoloog, wees op de risico’s die het nieuwe coronavaccin met zich meebrengt, waaronder ‘onvruchtbaarheid bij vrouwen en allergische reacties’. “Ik heb het al eerder gezegd: het is een killervaccin. Het is een farmaceutisch product dat zomaar aan mensen wordt gegeven. Jullie zetten levens op het spel.”De politicus uit Baden-Württemberg riep mensen op om zich te verzetten tegen de ‘illegale overheidsbepalingen’.

Dat klinkt natuurlijk krankzinnig en het is inderdaad krankzinnig. Het coronavirus is een Trojaans paard dat gebruikt wordt om een tirannieke agenda uit te rollen. Er wordt een spirituele en psychologische oorlog gevoerd tegen de mensen. Dit is waar het al die tijd om begonnen was. Dit is wat ze nodig hebben om ons tot slaaf te kunnen maken. Zie ook deze video waarin wordt verteld hoe trots Hank Aaron de baseball legende zich uitlaat uit na te zijn geïnjecteerd met de Covid-19 -vaccinatieprik. De iconische Hall of Famer hoopte dat zijn bereidheid om te worden gevaccineerd zou helpen de zorgen te verminderen die sommige zwarte Amerikanen hebben over het ontvangen van de injectie. Twee weken later was hij dood.

Zonder dat de mens zich hiervan voldoende bewust is wordt hij in de armen gedreven van de zogenaamde “Hervormers”. Het is daarom niet overbodig om het nieuws van de gevestigde orde niet zonder meer als waarheid aan te nemen. Verslaggevers van ‘nieuwszenders’ confronteren ons met zwaar gecensureerde en gemanipuleerde informatie en indien dat zo uitkomt, met horrorverhalen.

De Duitse arts Heiko Schöning zegt dat 90% van de noodzakelijke ziekenhuisoperaties niet zijn uitgevoerd.

De Duitse arts Heiko Schöning verwees eind mei 2020 tijdens een demonstratie in de Duitse stad Hamburg naar de Mexicaanse grieppandemie van 2009, toen de Duitse media waarschuwden voor honderdduizenden doden in Duitsland. Er stierven uiteindelijk 159 mensen. Ondertussen had de farmaceutische industrie al een fortuin verdiend met de verkoop van het middel Tamiflu. De berichtgeving over de Mexicaanse griep was een meer dan schandalig voorbeeld van de manipulatie door de PR-industrie. “De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde voor een pandemie. Tienduizenden mensen, misschien wel een miljoen zouden sterven. Dat is niet gebeurd. Het was één grote oplichting!

Ook verwees Schöning naar een intern document van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken waaruit blijkt dat in maart en april 2020 90 procent van de noodzakelijke ziekenhuisoperaties niet zijn uitgevoerd. “Dit treft 2,5 miljoen mensen.” Experts wijzen erop dat er tot wel 125.000 mensen gestorven zijn als gevolg van de coronamaatregelen, aldus Schöning. Hij noemt de maatregelen buitenproportioneel en zegt vele duizenden e-mails te hebben gekregen van radeloze artsen en verpleegkundigen over mensen die sterven vanwege de maatregelen omdat operaties veel te laat of helemaal niet uitgevoerd worden. “We moeten hiertegen opstaan en we hebben hiertoe het recht. Samen kunnen we veel bereiken”, aldus Schöning.

Prof. Klaus Püschel noemt Covid-19 een virale ziekte zoals griep

De gerespecteerde patholoog Püschel, hoofd van het Instituut voor Forensische Geneeskunde in het Universitair Ziekenhuis van Hamburg, stelt dat “COVID-19 niets anders dan een virale ziekte is zoals griep, die in de meeste gevallen onschadelijk is en alleen dodelijk is bij onderliggende ziektes.

“Het is belangrijk om naar de nasleep van de epidemie te kijken om te zien of COVID-19 echt de doodsoorzaak was”, merkt Püschel op. “Van de ongeveer 180 overledenen met het coronavirus die we hebben onderzocht, leden allemaal in ernstige mate aan reeds bestaande aandoeningen en waren in ieder geval gestorven.

Cardioloog Thomas Binder uitte kritiek op het coronabeleid en werd vervolgens in een gesticht gestopt

Journalist Taylor Hudak sprak met de Zwitserse cardioloog Thomas Binder. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Zürich en houdt zich al 34 jaar bezig met de behandeling van luchtweginfecties in ziekenhuizen en op ic-afdelingen. Aan het begin van de coronacrisis sprak Binder zich op zijn website en social media uit tegen de onwetenschappelijke maatregelen, mandaten en de onbetrouwbare PCR-test. Hij zei dat het zijn plicht was als arts om het volk de waarheid te vertellen over corona. Op 9 april 2020 publiceerde Binder op zijn website een uitvoerige analyse van de onwetenschappelijke coronamaatregelen die op dat moment van kracht waren. Het bericht ging viraal en trok de aandacht van twee collega’s, die de politie inschakelden. Volgens de collega’s was Binder een gevaar voor zichzelf en voor de overheid. Twee dagen later, op 11 april, werden er maar liefst 60 gewapende politieagenten op de cardioloog afgestuurd, waaronder 20 agenten van antiterreureenheid Argus. Na het doorlichten van zijn artikelen, social mediaberichten en e-mails besefte de politie dat Binder geen gevaar vormde. Wel stuurden agenten een arts bij hem langs, die oordeelde dat de cardioloog leed aan ‘corona-krankzinnigheid’. Hij werd vervolgens in een gesticht gestopt. Ja, echt. Inmiddels is hij weer op vrije voeten.

Begrafenisondernemer ziet ‘enorme stijging’ van de sterfte onder jonge gevaccineerden

De Engelse begrafenisondernemer John O’Looney ziet een enorme stijging van de sterfte onder jonge gevaccineerden, zo zei hij tegen Polly Tommey in het programma Good Morning CHD. Hij zei verder dat er bij hem of zijn collega’s nog geen enkel kind is binnengebracht dat is overleden aan corona. Door je kind te laten vaccineren breng je het in groot gevaar, zei O’Looney. “Mensen moeten wakker worden,” benadrukte hij. “Ze euthanaseren nu mensen in Britse ziekenhuizen met midazolam zonder een coronatest af te nemen. Ze vermoorden mensen met remdesivir. Uit pathologisch onderzoek is verder gebleken dat er ontelbare spike eiwitten worden aangetroffen aan de binnenkant van de bloedvaten. Dit gaat uiteraard allerlei problemen veroorzaken zoals een gestremde bloedsomloop en het ontstaan van de vele bizarre ‘bloedklonters’. Ze weten wat het aanricht maar blijven er gewoon mee doorgaan.”

Een begrafenisondernemer uit Nieuw-Zeeland zegt dat 95 procent van de mensen die bij hem zijn binnengebracht kort voor hun overlijden een coronavaccin had gekregen. Brenton Faithfull werkt al 41 jaar als begrafenisondernemer. Recentelijk besloot hij zich uit te spreken over de relatie tussen de coronavaccins en overlijdens.“Het is overduidelijk, ze sterven binnen twee weken nadat ze de vaccinatie krijgen. Velen van hen lijken te zijn gestorven door anafylaxie, een reactie op de booster.”Anafylaxie is een allergische reactie die tot een anafylactische shock kan leiden. Zo’n reactie kan optreden na bijvoorbeeld een bijensteek of een injectie.“Ze sterven dezelfde dag of de dag na de coronavaccinatie. Dit is geen op zichzelf staand geval, het gaat om de meerderheid van de gevallen die bij ons zijn binnengebracht,” zei Faithfull in een interview. De begrafenisondernemer zei dat een man zijn vader ervan probeerde te weerhouden om het vaccin te halen, maar zijn zus bleef hem pushen. Toen de vader zwichtte onder de druk en de prik haalde, stierf hij vier dagen later. “Toen ik in augustus vorig jaar begon te tellen, was het de één na de ander. Toen ik bij 20 was, bleek dat 19 van hen binnen twee weken na het vaccin waren overleden,” zei Faithfull.

Talloze wereldvermaarde artsen zijn met bewijzen gekomen dat er een zeer reëel gevaar is dat mensen er aan overlijden. Onderzoeken hebben tevens uitgewezen dat de ingespoten spike-eiwitten op langere termijn enorme schade in het lichaam kunnen aanrichten. Het gaat om een zwaar delict van overheden en anderen die de covid vaccins propaganderen.

Artsen uit 34 landen roepen sterftegolf door coronavaccins uit tot internationale medische crisis

Ruim 400 artsen uit 34 landen hebben op zaterdag 10 september tijdens een persconferentie een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen, vanwege het grote aantal sterfgevallen en bijwerkingen na toediening van het zogenaamde coronavaccin. Zij eisen dat het vaccineren onmiddellijk wordt gestaakt. Het uitroepen van de internationale gezondheidscrisis, is een initiatief van een Spaanse groep artsen onder leiding van dr. Natalia Prego Cancelo. Het initiatief krijgt onder andere steun van de Wereldgezondheidsraad, de World Doctors Alliance, America’s Frontline Doctors en de World Freedom Alliance.“We zijn momenteel getuige van een overmatige sterfte in die landen waar de meerderheid van de bevolking de zogenaamde ‘COVID-19-vaccins’ heeft gekregen. Tot op heden is dit sterfteoverschot niet voldoende onderzocht of bestudeerd door nationale en internationale gezondheidsinstellingen,” aldus de artsen in de verklaring. De groep is van mening dat we te maken hebben met een ernstige internationale medische crisis die moet worden erkend en behandeld door alle landen, gezondheidsinstellingen en medisch personeel wereldwijd. De medici stellen acht ‘dringende’ eisen, waaronder dus een onmiddellijke stopzetting van de vaccinaties en een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar alle sterfgevallen, met name bij mensen die voorheen gezond waren.

Ondanks het hoge aantal meldingen is er volgens de groep sprake van een enorme onderrapportage van bijwerkingen. Door de gebrekkige registratie van doodsoorzaken in Nederland en de maskering ervan door de reguliere zorg, blijft het onduidelijk hoeveel burgers er overlijden aan de gevolgen van de coronaprik. Recente ervaring laat opnieuw zien dat niet alleen de coronaprikken, maar vooral de boosters een desastreus effect hebben op sterfte onder de bevolking.

Bij de meeste ‘vaccin’ doden worden de overlijdensverklaringen afgegeven met de diagnose van de op dat moment na de schouwing meest aannemelijke diagnose. Dood door de coronaprik komt echter in deze lijst van aannemelijke diagnosen niet voor! Maar er zijn meer mogelijkheden om de alarmbellen te doen rinkelen. Er komen steeds meer studies die onomstotelijk aantonen dat de werkelijke onderliggende doodsoorzaak gelegen is in de gevolgen van de Spike eiwitten. Bij de wetenschap moeten alle seinen op rood gaan. Elke keer dat de prikken worden gegeven, piekt het aantal doden. Maar er gebeurt niets!

“Slechts tussen de 1 en 10 procent van de bijwerkingen wordt gemeld in landelijke en internationale databases van gezondheidsinstanties.” Door het uitroepen van de internationale gezondheidscrisis willen de artsen gezamenlijk ‘regeringen en gezondheidsorganisaties wereldwijd onder druk zetten’ om de in hun ogen desastreuze en levensbedreigende prikcampagne direct te staken. Volgens de ondertekenaars is er naast onderzoek naar de veiligheid van de vaccins en oorzaken van de oversterfte dringend behoefte aan programma’s voor vroegtijdige opsporing van diverse gezondheidscomplicaties bij gevaccineerden. Ook willen ze dat er onderzoeks- en behandelingsprogramma’s komen voor al degenen die reeds schade hebben opgelopen. Tot slot pleiten de artsen voor bijstands- en compensatieprogramma’s voor mensen die schade hebben opgelopen door de vaccins en nabestaanden van dodelijke slachtoffers. De verklaring is inmiddels al ondertekend door vele duizenden burgers, artsen en medisch experts.

Het vakblad The International Journal of Clinical Practice heeft een studie gepubliceerd waarin – mede op basis van wetenschappelijke literatuur en eerdere studies – wordt gewaarschuwd dat de Covid-vaccins het immuunsysteem kunnen beschadigen. De auteurs dringen er op aan dat de bevolking bewust wordt gemaakt van de niet onaanzienlijke potentiële gevaren voor de gezondheid die de in de maak zijnde Covid vaccins met zich meebrengen. De auteurs van de studie wijzen er op dat vaccins de neiging hebben een antilichaam-afhankelijke versterking te veroorzaken. Kort gezegd betekent dit dat het vaccin niet uw immuniteit tegen infectie versterkt, maar u juist ernstig ziek kunt worden dan wanneer u zich niet laat vaccineren.

Belgische hoogleraren openen frontale aanval op het coronabeleid van de Belgische overheid

Op 24 augustus 2020 publiceerde een aantal Belgische hoogleraren een spectaculaire open brief aan de Belgische regering, waarin zij frontaal de aanval openen op het coronabeleid. De brief vond ongekende weerklank en is inmiddels door duizenden mensen ondertekend, waaronder vele professoren, medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen, psychologen, psychiaters, geriatrisch specialisten en andere zorgmedewerkers. De hoogleraren stellen dat meer en meer blijkt dat de maatregelen disproportioneel zijn dit mede gezien de jaarlijks terugkerende griepgolf. De seizoensgriep blijkt jaarlijks wereldwijd tussen de 320.000 en 650.000 doden te veroorzaken (in een pandemisch jaar tot een miljoen). Nooit zijn er maatregelen genomen, de ouderen afgeschermd, thuiswerk gepromoot, mondkapjes, anderhalve meter afstand en de rest van onze dagen door te brengen in een angstmaatschappij waarin persoonlijke vrijheden worden beperkt zonder wetenschappelijke onderbouw.

De Belgische dokters schrijven dat “overhygiënische maatregelen”, zoals mondkapjes, handgels, social distancing, een heel nadelige invloed hebben op onze immuniteit. Door deze maatregelen dreigt de gezondheid van de mensen af te glijden naar mogelijk een grotere vatbaarheid voor allerlei ziekteverwekkers van biologische oorsprong. Als gevolg van deze aanpak valt dan ook een hogere oversterfte te verwachten. De Belgische arts Johan Denis zegt dat er niet bewezen is dat het coronavaccin veilig of effectief is. Volgens hem is er geen medische noodtoestand maar is er sprake van een neppandemie. Ook is hij van mening dat het coronavaccin mogelijk je DNA verandert. “Dit is onomkeerbaar en onherstelbaar; een experiment op de mensheid. Ik zou het zelf nooit nemen en ook niet aan mijn patiënten geven.” Denis zegt verder dat het vaccin gebaseerd is op nanotechnologie. “Nanobots in hydrogels zijn ontwikkeld voor militaire doeleinden. Er zijn sterke aanwijzingen dat het je verandert in een willoze marionet.” De Belgische dokter Hilde de Smet vertelt dat de farmaceutische industrie al 20 jaar zonder succes bezig is om vaccins te ontwikkelen tegen coronavirussen en eigenlijk het enige dat ze daarmee bereiken is dat mensen die dit soort vaccinaties krijgen met auto-immuunziektes te maken krijgen.

De Nederlandse arts Elke de Klerk laat zich kritisch uit over coronabeleid maar dat wordt haar niet in dank afgenomen

Volgens arts Elke de Klerk lid van de World Doctors Alliance lijkt er een staatsgreep te zijn gepleegd. Op 10 oktober 2020 zei ze tijdens een bijeenkomst van de World Doctors Alliance in Berlijn, dat er geen sprake is van een pandemie of epidemie. ‘Er is een vreemde mogendheid die onze overheid heeft overgenomen. Hoe meer ik zoek, hoe meer bewijs ik vind dat er een enorme medische fraude plaatsvindt. Voor mij staat dat als een paal boven water en daarom heb ik Artsen voor Waarheid opgericht. ”Regeringen en overheden die net als de Nederlandse beleidsmakers beweren dat ze alle maatregelen ‘voor de gezondheid van de bevolking’ nemen, zogenaamd om ‘kwetsbare groepen te beschermen’, kunnen niet cynischer zijn. “Er ontstaat paniek vanwege de PCR-tests, die een fout-positieve uitslag geven. 89 tot 94 procent van de uitslagen is fout-positief, de rest is fout-negatief”, aldus de Klerk. Zij zegt ook dat corona niet langer thuishoort op de A-lijst van ziektes. “We weten nu dat het een normaal griepvirus is, en het griepvirus staat niet op de A-lijst.”

Over de coronacijfers zegt ze dat er van alles wordt gedaan met statistieken en tabellen waardoor het lijkt alsof er opgaande lijnen zijn. “Er wordt mee gerommeld en de cijfers worden opgeklopt.” De Klerk wijst er ook op dat de Amerikaanse gezondheidsdienst Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en het Britse ministerie van Volksgezondheid hebben erkend dat er geen bewijs is voor het bestaan van Covid en dat het virus niet geïsoleerd is. “Ik vind het ernstig dat de hele wereld in rep en roer is voor een niet aangetoond virus, waar een test voor is die niet deugt en waar vaccins voor gemaakt worden die niet kunnen deugen. Dit is echt kwakzalverij van de bovenste plank.”De Klerk geeft aan dat er ‘ontelbare organisaties’ zijn die contact met haar opnemen omdat er geen basis is voor de coronamaatregelen en omdat ze willen dat dit aan het licht komt.

De inspectie heeft een onderzoek ingesteld naar de Klerk, die zich volkomen terecht geregeld kritisch uitspreekt over het coronabeleid. “We hebben meldingen gekregen over uitlatingen over het coronavirus en het vaccin daartegen. Er is mogelijk sprake van desinformatie,” aldus de inspectie, die waarschuwt dat er ‘indien nodig’ maatregelen worden getroffen. Het gaat om uitspraken die De Klerk deed tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Eindhoven. “Het vaccin, daar zitten nanopartikels in en met die nanopartikels worden we officieel eigendom van Microsoft. Ik roep iedereen op daar niet aan mee te doen.” Ook zei ze dat de meeste mensen een soort van ‘robotten’ en ‘slaven van de elite’ zijn.“De overheid doet nu een terroristische aanval op de mensen,” benadrukte de arts. “Dit zijn ambtsmisdrijven. Dit is hoogverraad jegens het volk.”

Ook andere Nederlandse artsen die zich kritisch uitspreken over het coronabeleid worden hard aangepakt. Ze worden niet alleen gecensureerd, maar moeten ook vrezen voor hun baan. Zo nam huisarts Marije Berkelaar ontslag nadat ze een dreigende brief van de inspectie had ontvangen. De inspectie stelde ook een onderzoek in naar psychiater Renate Tillema, nadat zij bij meerdere coronademonstraties had opgetreden als spreker.Ook huisarts Rob Elens zei zich zorgen te maken over de bijwerkingen. Diverse dokters, verpleegkundigen en politici hebben aangegeven geen Coronavaccinatie te willen. Zie ook hier wat huisarts Bart van Tienen te vertellen heeft nadat een van zijn patiënten na vaccinatie is overleden.

Els van Veen is sinds de start van de vaccinatiecampagne tegen corona alleen maar ongeruster geworden

Wat er nu gebeurt, druist in tegen de artseneed en Code van Neurenberg zegt huisarts Els van Veen Huisarts Els van Veen was al ongerust, maar sinds de start van de vaccinatiecampagne tegen corona is ze alleen maar ongeruster geworden. Wat er nu gebeurt, druist in tegen de artseneed en Code van Neurenberg zegt huisarts Els van Veen. De mensen die worden ingeënt, doen eigenlijk mee aan een onderzoek, stelt Van Veen. “We hebben een code waar we als artsen aan zijn gehouden en dat is de Code van Neurenberg. Er is ooit afgesproken dat we mensen nooit mogen dwingen om deel te nemen aan een experiment,” legt de huisarts uit bij de buitenparlementaire onderzoekscommissie. Ze maakt zich ook grote zorgen over de sterfgevallen die vrijwel dagelijks kort na vaccinatie optreden. “Er wordt dan steeds gezegd dat al die mensen onderliggend lijden hadden. Ik vind dat onzorgvuldig en oneerlijk, want als je met onderzoek bezig bent moet je zeker weten dat het niet aan het vaccin ligt.”

Als je hierover contact opneemt met artsenorganisaties zoals het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) of de KNMG, krijg je nietszeggende reacties terug, aldus Van Veen. Zo schreef ze naar het NHG: “Het is om moedeloos van te worden, dat artsenorganisaties niet de vaccinaties stopzetten nu er mensen overlijden na vaccinatie. Het is nota bene een fase 3-experiment waar men nu mee bezig is. Alleen daarom zou je het al stop moeten zetten, om zodoende te onderzoeken of er echt geen verband is tussen overlijden en vaccin. Waarom neemt u uw verantwoordelijkheid niet hierin? Waarom geeft u informatie van het RIVM door die evident niet volledig en zelfs misleidend is? Uiteindelijk zal de waarheid boven tafel komen en komen de verantwoordelijken hier niet mee weg. Dit is tegen de Eed van Hippocrates, dit is tegen de Code van Neurenberg, dit is immoreel wat er nu gebeurt,” voegde ze toe.

Ze kreeg als antwoord: “Wij hebben uw protest genoteerd. Het overlijden na de vaccinatie en de reden daarvan is niet aan het NHG om te beoordelen. Dit laten wij over aan de daartoe aangewezen instanties zoals het Lareb, het EMA, de Gezondheidsraad en het ministerie van Volksgezondheid. Ditzelfde geldt ook voor uw overige bezwaren ten aanzien van de huidige vaccinatiestrategie.”

Van Veen wijst erop dat bij het Neurenberg-tribunaal na de Tweede Wereldoorlog bleek dat juist de artsen vooropliepen. Ze gaven tips hoe je de bevolking het beste kon zuiveren. “In deze coronacrisis lopen artsen opnieuw voorop,” zegt ze. “Jaap van Dissel is een arts. De voorzitter van de KNMG is een arts. Diederik Gommers is een arts. Ernst Kuipers is een arts.” Klik hier voor de eed die de Nederlandse artsen hebben afgelegd.

Els van Veen kreeg op 7 oktober 2021 een brief van de inspectie op de deurmat met daarin een melding dat haar uitlatingen ten aanzien van Covid-19 en aanverwante onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het vaccin, onjuist zijn, schrijft de inspectie. In september 2021 kreeg Van Veen ook al de politie aan de deur vanwege een tweet waarover ‘onrust was ontstaan op social media’, zo werd gezegd. Zij zei dat had als ‘buitengewoon intimiderend’ te hebben ervaren.

In een open brief aan de politie van Amsterdam en alle politieagenten in Nederland schrijft huisarts Van Veen dat ze naar Amsterdam was gekomen om te demonstreren omdat ze zich erg bezorgd maakt over het schenden van onze grondrechten. De aanwezigheid van de vele politieagenten was voor haar intimiderend. “Langs alle randen van het Museumplein stond de ME met knuppels en schilden. Ik ben huilend naar hen toegelopen en vroeg waarom ze onschuldige burgers aanvielen. Ik kreeg geen antwoord, de agenten leken wel robots,” schrijft ze. Volgens de kranten waren er alleen ‘wappies’ en ‘relschoppers’. “Dat is niet waar,” benadrukt de huisarts. “Er waren overwegend bezorgde mensen, van alle leeftijden. Ik heb musici gesproken en andere artsen.” Sinds 17 januari 2021 ben ik mijn vertrouwen in een rechtsstaat verloren. Als ik een politiewagen zie, word ik bang.

“Mijn indruk is dat de regering de politie aanzet tot geweld. Ik ben ervan overtuigd dat veel agenten zich hier niet goed bij voelen.” De huisarts roept de politie van Amsterdam en de landelijke politie op te stoppen met het gebruiken van geweld tegen burgers. “Wij hebben het recht om onze mening kenbaar te maken. Wij hebben het recht om te demonstreren. U hebt de plicht om ons te beschermen in plaats van ons aan te vallen. Ik vraag u in de spiegel te kijken en uzelf af te vragen of u nog wel mee wilt werken aan geweld tegen de eigen bevolking.”

Ze verwijst die agenten naar de buitenparlementaire onderzoekscommissie corona, die hier te vinden is. Deze commissie doet middels door het horen van getuigen onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid 19, het coronavirus. De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren waarbij de volgende vraag centraal staat: “Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?” De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Naar aanleiding van de verhoren wordt een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld die wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Volgens hoogleraar Piere Capel is het vaccin niets anders dan genetische modificatie en hij verbaast zich over propaganda rond het prikkie.

Het brengt het Sars-Cov-2 eiwit permanent in ons lichaam: “Het gaat helemaal niet om een vaccin! Het is namelijk een adenovirus van een chimpansee, dat ze zo hebben gemodificeerd dat het ook bij mensen binnen kan komen. In dat virus hebben ze het spike eiwit (het eiwit waar corona aan bindt) erin gekloond. Het wordt gekweekt in genetisch gemodificeerde menselijke embryonale niercellen. Als we dan ook nog zien dat hiervoor menselijke embryo’s zijn gebruikt, waar wat tumor genen in zijn gezet om ze te laten groeien, dan is dit gewoon genetische modificatie. Mijn idee daarbij? Het Covid vaccin gaat de volgende ‘pandemie’ veroorzaken, die zal worden aangegrepen voor nóg meer vaccinatierondes. Het uiteindelijke doel: de hele wereldbevolking verplicht meerder malen vaccineren en dus genetisch modificeren, en tegelijkertijd alle ‘weigeraars’ uitsluiten, en op den duur ook opruimen.’ Wat er vanaf 2021 wereldwijd op ongekend massale schaal zal worden gedaan is dus het genetisch modificeren van de hele mensheid. Dat wordt eufemistisch ‘vaccineren’ genoemd.

Dat de begraafplaatsen het op het ogenblik een beetje druk hebben, daar mag je niet over praten, zegt emeritus hoogleraar Pierre Capel in een column, die is verwijderd van YouTube. Alles gaat geweldig. Hij toont een aantal reclamefilmpjes die zijn gemaakt over de coronavaccins. De injectie die mensen krijgen tegen corona wordt een ‘vaccin’ genoemd. Capel wijst erop dat er maar heel weinig echt werkende vaccins zijn. Er wordt gezegd dat er een ‘ongevaarlijk spike-eiwit’ wordt ingespoten. “Niet alleen mijn broek zakt af, maar de rest ook,” lacht Capel. “Dit is fantastisch. Spike is één van de meest toxische eiwitten die ik ken. Het ruïneert de stolling. Er ontstaat een soort rubber in het lichaam dat met klassieke middelen niet is af te breken.”Daarnaast heft het spike-eiwit bescherming tegen tumoren op. Er gaat van alles en nog wat in de war.

Bij kinderen met een myocardinfarct zie je dat troponine verhoogd is. Dat wil zeggen dat er echt sprake is van afbraak van de hartspier. Het is bewezen dat dat komt door het vaccin, benadrukt Capel. “Er zijn studies waarbij iedereen een beetje tot heel veel troponine maakt. Maar goed, onder het tapijt ermee.”De emeritus hoogleraar wijst er ook op dat het mRNA niet wordt afgebroken en tot vele maanden in het lichaam blijft. “Dat is heel heftig.”Het mRNA wordt in het lichaam bovendien omgezet in DNA, bleek uit een studie. De auteurs werden onmiddellijk onder druk gezet en de studie teruggetrokken. Recent is weer een artikel gepubliceerd, door hele serieuze mensen, waaruit blijkt dat het mRNA in bepaalde cellen binnen zes uur in het DNA zit. “Het tapijt is gevoelig en daar kan alles onder.”“Oversterfte, hartinfarcten, dode voetballertjes.”

Arts Matthijs Schoemacher zegt op Twitter zijn ogen niet te kunnen geloven. “De grootmeesters van de psychologische oorlogvoering zijn erin geslaagd om mensen zo gek te krijgen dat ze zelf gaan vragen om strenge maatregelen. Ze likken de stok die hen geselt. De ultieme vorm van onderworpenheid!” Hij zegt niet te kunnen begrijpen dat mensen zich zo gemakkelijk laten beïnvloeden. “De enigen waarop deze massapsychose geen invloed meer heeft, zijn zij die niet meer financieel afhankelijk zijn van hun broodheren. Het zijn met name de emeritus hoogleraren die nu van zich afbijten, zonder gevaar voor uitsluiting. Zij laten zich niet gek maken door alle perverse propaganda die hen dagelijks door de staatsmedia wordt opgedrongen” aldus Schoemacher.

Over de krachten waar we het tegen opnemen, zegt hij: “De tegenstander is machtig en vooral rijk. Daarmee zetten ze de hele wereld naar hun hand. Zoals alle 193 leden van de Wereldgezondheids Organisatie (WHO) die schaamteloos en zonder mededogen hun weerloze medemens terroriseren. Dat gebeurt ook in Nederland, waar een door onszelf gekozen regering ons al jarenlang dicteert en voorschrijft wat te doen en te laten’. Deze regering maakt ons gek met testen, waarvan ieder weldenkend mens de onzin inziet, benadrukt de arts. Hij vraagt zich af wat de zin is van al dat getest en noemt het niet meer dan inleidende beschietingen in verband met de voorbereiding van een nieuwe serie dwangmaatregelen, nadat de eerste poging met dat zogenaamde killervirus een fiasco bleek,” schrijft hij.

Hij haalt snoeihard uit naar de politici en hun adviseurs: “Stelletje doordrammers, verwende kinderen, slechte verliezers, alleen dankzij de zwaar betaalde media met hun fabeltjeskranten kunnen jullie ons in jullie schuilkelders krijgen en worden onze stemmen gesmoord. Grotere wetenschappelijk gebrachte onzin kwam ik niet eerder tegen! Een regering van meelopers en jaknikkers. Een regering bestaande uit partijen die wel stemmen voor een wet om rechts-extremistische clubjes uit onze samenleving te verbannen, maar die niet instemmen met een amendement om de spoedwet voor te leggen aan het parlement.”Verder schrijft hij : “Het wapen waarmee de hele wereldbevolking dit rampenjaar 2020 wordt geterroriseerd is een onzichtbaar, imaginair virus dat nog nooit volgens de wetenschappelijke regels der kunst is aangetoond, maar wel als zodanig wordt neergezet. Het is ontsproten aan de rijke fantasie van de illusionisten van de WHO, een geheimzinnig, ontastbaar, onzichtbaar, levenloos stukje materie dat fataler en genadelozer dan alle wapens voorheen toeslaat. Zie hier ook het interview met de Nederlandse professor dr. Theo Schetters. Zie ook het artsen collectief.

Nederlandse huisarts Jan Vingerhoets noemt coronavaccin ‘massaal experiment zoals nog niet eerder werd vertoond’

Reeds in december 2020 begon een groep van meer dan duizend Nederlandse artsen en medische professionals zich ernstige zorgen te maken over de verstrekkende medische en maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen en dat deze maatregelen ten koste gingen van de volksgezondheid. Vanaf dat moment werden de Nederlandse burgers geconfronteerd met geknoei met cijfers en statistieken, onderdrukken van stemmen van kritische artsen, virologen en biomedici, constante bangmakerij en regelrechte leugens. Een stroom van artsen begon bezwaren te maken tegen deze vaccins, dit omdat ze niet veilig zouden zijn en gevolgen zouden kunnen hebben voor volgende generaties. Geheel ongehoord was de openlijke ‘reclamecampagne’ waarmee de overheid iedereen wilde overhalen tot inenting. Zo besloot huisarts Jan Vingerhoets zich in het coronadebat te mengen omdat hij zich toenemend zorgen maakte over de maatregelen, de vaccinaties, de angst die onder mensen wordt gekweekt, de maatschappelijke effecten en de enorme prijs in verloren levensjaren die inmiddels de winst van de coronazorg ver overstijgt.

Later kwamen daar nog zorgen bij over zinloze maatregelen zoals de onrechtmatige avondklok, voor velen een zeer beladen symbool van onderdrukking. Voor Vingerhoets was neutraliteit geen optie meer. “We moeten juist stelling nemen in het belang van onze patiënten. Nu is het de tijd om kleur te bekennen, verantwoordelijkheid te nemen en ons uit te spreken.” In een bericht op LinkedIn schreef hij: “Verblind door naïef vertrouwen in een vaccin dat ons opgedrongen wordt, accepteren we dat ons letterlijk de mond gesnoerd wordt, dat we onze naasten niet meer mogen omhelzen, dat we niet meer bijeen mogen komen, dat duizenden failliet gaan, de media gecensureerd worden en nog veel meer. Als we ons onze vrijheid laten afnemen, riskeren we, om maar te spreken met een zeer treffend gedicht van een groot verzetsheld, uiteindelijk om meer dan lijf en goed te verliezen. De vrijheid, 75 jaar geleden met bloed en levens voor ons bevochten door moedige helden, wordt geleidelijk voor onze ogen afgebroken. En we laten het gebeuren” aldus Vingerhoets.

Van de miljoenen mensen die zich hebben laten ‘prikken’ met de zogenaamde “mRNA”, injecties, zullen slechts enkelen zich realiseren dat ze zich hebben laten omvormen tot GGO’s, oftewel Genetisch Gemodificeerde Organismes. Ze zijn namelijk ingespoten met een medicijn voor gentherapie omgedoopt tot “Covid-19-vaccin”.

Neuroloog Jan Bonte door de politie opgehaald omdat hij foto’s had geplaatst van Romeo’s.

Op 4 juli 2022 kwam het bericht dat neuroloog Jan Bonte door de politie was opgehaald voor verhoor wegens uitingen op Twitter. Hij had foto’s van een aantal Romeo’s geplaatst en noemde de naam van één van hen. Bij de aanhouding werden meerdere politieagenten en -wagens ingezet. Na zijn aanhouding twitterde de Politie Eenheid Amsterdam over hem: “De man deelde via sociale media foto’s en namen van politieagenten. Dit vinden wij als politie onacceptabel.” Bonte werd 37 uur in hechtenis gehouden. Daarna mocht hij weer naar huis, in afwachting van zijn zaak. Die is geseponeerd. “Geen zaak. Geen ‘online bedreiging van agenten’,” schrijft de neuroloog op Twitter “Het OM kan gewoon doorgaan met wat ze deed, want zij worden er niet op afgerekend. De verantwoordelijke officier wordt er niet op aangesproken en krijgt geen boete,” vervolgt hij.

“En ook de politie en Politie Eenheid Amsterdam worden niet gecorrigeerd voor hun uitspraken en gedrag. Want zij bepalen zelf wel wat acceptabel is en wat niet. Wat de wet erover zegt, doet voor hen niet ter zake”zegt Bonte. Regering en overheidsinstanties mogen de grootst mogelijke blunders maken en het geld bij bakken over de balk smijten, zonder ergens bang voor te hoeven zijn. Zij draaien toch niet op voor de schade, aldus Bonte.“Of het nu om topambtenaren op economische zaken gaat, of om leden van het OMT, of om een officier van justitie, het maakt allemaal niet uit. Klooi maar raak voor een knaak. Want de belastingbetaler betaalt toch wel. Intimidatie van de burger: het mag wat kosten,” besluit hij. Data-analist Cees van den Bos concludeert: “Bonte werd gearresteerd en vastgezet zonder juridische grondslag. Het doel was intimidatie van mensen met een mening die niet strookt met het overheidsnarratief.” De neuroloog spreekt zich al geruime tijd kritisch uit over het gevoerde coronabeleid. Als gevolg daarvan werd hij weggestuurd door het Ikazia Ziekenhuis, waar hij werkzaam was. Hij werd ook meerdere keren verbannen van Twitter.

Ook is Bonte opzij gezet door zijn werkgever en van Twitter gegooid, na uitgebreid onderzoek te hebben gedaan naar het coronavaccin. Zijn conclusie? “Wat nu uitgerold wordt, is een massaal vaccin-experiment zoals nog niet eerder werd vertoond, met slechts minimale gegevens over veiligheid en werkzaamheid van het gebruikte vaccin. Het is best mogelijk dat men over enkele jaren concludeert dat deze nieuwe mRNA-techniek tot een veilig en effectief vaccin heeft geleid, maar een dergelijke conclusie is nu buitengewoon voorbarig en uitermate risicovol. Het zou niet de eerste keer zijn dat er ten gevolge van haast en onzorgvuldigheid grote ongelukken gebeuren.” Hij herinnert ons aan het vaccin tegen de Mexicaanse griep, ‘het door Ab Osterhaus aangeprezen ‘killervirus’ dat bij nader inzien één van meest benigne (dat goedaardig betekent) influenzavirussen ooit was’. “Maar blijkbaar zijn politici, bestuurders, vele academici, en ja, ook vele artsen doof en blind voor de lessen die de geschiedenis ze had kunnen leren.”

Andere artsen met een afwijkende mening zijn uit hun functie verwijderd en hun uitstekende wetenschappelijke artikelen door medische en wetenschappelijke tijdschriften geweigerd vanwege de invloed van de machtige farmaceutische bedrijven.

Oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl is kritisch over veel medicijnen en vaccins.

“Daar is alle reden voor,” zegt hij in gesprek met het RD. “Bijwerkingen van medicijnen zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer 3.” Hij is niet van plan een coronavaccin te halen zodra het beschikbaar is. Vooral de belangenverstrengeling rond vaccins is Bijl een doorn in het oog. “In de Gezondheidsraad zitten nog steeds mensen die banden hebben met de farmaceutische industrie.”Deze binding beïnvloedt onderzoeken, stelt de oud-huisarts. Hij noemt als voorbeeld viroloog Ab Osterhaus, de voorzitter van de European Scientific Working group on Influenza, die vrijwel dagelijks in talkshows te zien is met het zaaien van pandemiepaniek en het aandragen van onzinnige oplossingen. Bovendien blijkt deze figuur groot voorstander van een totale lockdown. “Hij verspreidt al decennialang doemscenario’s bij virusinfecties, terwijl hij forse belangen heeft in bedrijven die vaccins produceren.

Tv-dokter Ted van Essen vergelijkt herhaalprik met autogordel.

Vanaf het moment dat men in Nederland is begonnen met het injecteren met de zogenaamde “mRNA”, injecties is Ted van Essen, met regelmaat te zien in het tv-programma ‘Tijd voor Max’ en roept hij mensen op om de prik te halen. Nu vanaf de tweede helft van september de herhaalprik tegen corona weer wordt aangeboden, komt hij weer opdraven om Nederland van advies te dienen en zegt dat je de herhaalprik moet zien als een autogordel. “Vergelijk het met een veiligheidsgordel in de auto. Je draagt hem niet maar één keer, je draagt hem iedere keer. Je gaat niet maar één keer naar de sportschool om in conditie te blijven. Dit moet je blijven herhalen. Dat gewenningspatroon moeten we bij corona ook krijgen: het virus zal waarschijnlijk altijd onder ons blijven. We moeten onze afweer blijven trainen. Het vaccin werkt helaas niet eeuwig. Het is daarom ontzettend belangrijk om de prik te blijven herhalen om ernstige ziekte te voorkomen,” schrijft Van Essen op de website van de overheid.

“Je vraagt je toch af: waar is het misgegaan bij dergelijke mensen?” reageert neuroloog Jan Bonte. “Ja, ik weet, er zijn veel stupide mensen, maar deze man is toch wel de overtreffende trap voorbij. Van Essen is ook corona-vaccinatiearts bij de GGD regio Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting. Onderzoeksjournalist Thomas Bollen onthulde in 2021 al wie daar achter zitten. “De financiers zijn vier farmaceuten: Mylan, Sanofi, GSK en Seqiris. En de twee grootste sponsoren zijn toevallig ook de twee partijen die in Nederland de griepvaccins leveren,” schreef Bollen op Twitter. Een dergelijke vaccinverkoper is de omroep MAX arts, Ted van Essen. Hij durft het volgende te beweren: “Het merendeel van de mensen heeft “gewone” vaccinatiereacties: een dag niet helemaal lekker, een beetje pijn in de arm, misschien een beetje verhoging. Bij de eerste vaccinatie hadden veel mensen last van bijwerkingen. Slechts een heel klein deel van de bevolking reageert allergisch op het vaccin. Dat geldt ook voor de vernieuwde vaccins. De verschillen tussen de spike-eiwitten zijn beperkt.” Honderdduizenden ouderen zullen in de praatjes van Van Essen trappen. Als de MAX dokter het zegt, dan zal het wel goed zijn. Van Essen blijkt naast zijn werkzaamheden voor MAX en de overheid, nog een nevenfunctie te hebben bij een Europese lobbyorganisatie voor de vaccinindustrie. Zo lopen de lijnen! Ook Ab Osterhaus is hierbij aangesloten

Voorbeelden hoe de media volledig verstrikt raken in hun eigen leugens.

Het begon steeds duidelijker op te vallen dat de mainstream media, nieuwsprogramma’s en influencers (vaak vermomd als zorgpersoneel) paniek zaaiden over vollopende IC’s en ziekenhuizen wat regelrechte leugens bleken te zijn. Op 24 september 2020 verscheen in De Telegraaf de kop ‘Dweilen met de kraan open op de corona-afdeling: Nog zo’n dienst en ik stop ermee’. De auteur van het stuk beweerde dat het aantal coronapatiënten in het Spaarne Gasthuis, een ziekenhuis in Noord-Holland, flink opliep. “Mensen hebben geen idee hoe zwaar wij het hebben,” valt te lezen in een rode tekstbalk boven het artikel. Al snel werd vastgesteld dat het artikel niets anders dan een fabel bleek te zijn. Op 26 september 2020 schreven de media dat er 38 coronadoden waren gemeld. Al snel bleek dat dit aantal helemaal niet was gestorven aan corona. Van de meldingen waren er 21 afkomstig van de GGD IJsselland, die in totaal 28 doden rapporteerde. Een typisch voorbeeld hoe de media volledig verstrikt raakt in hun eigen leugens.

In naam van de gezondheid werd tijdens de coronaterreur ongebreideld fysiek en vooral psychologisch geweld uitgeoefend, door het gebod om afstand te bewaren, door de beperking van de bewegingsvrijheid, door de verplichting om een slavenmasker te dragen, en uiteindelijk zelfs door een bijna verplichting om te vaccineren waarbij lichamelijk letsel inmiddels ruimschoots bewezen is. Ouderen die stierven aan terminale kanker, maar positief werden getest, gingen steevast de boeken in als Covid-19 slachtoffer. Later gebeurde exact het omgekeerde: ouderen en andere mensen die pal na hun coronavaccinatie ernstig ziek werden en stierven, waren ineens wèl allemaal bezweken aan onderliggende oorzaken, zelfs als die tot op het moment van injectie niet bestonden. Aan het vaccin kan het natuurlijk niet liggen. Met dit misdadige volksbedrog wordt de pandemie-hoax overeind gehouden. En dat alles onder het mom van ‘gezondheid’, en ‘bescherming’ tegen een virus met een vastgestelde IFR van slechts 0,05% (de helft van een griep), en 0,23% inclusief 70-plussers (overeenkomend met een stevige griep).

In Nederland overlijden gemiddeld zo’n 6500 mensen per jaar aan griep. Tijdens de piek in februari van 2016 schreef het Algemeen Dagblad “Ziekenhuizen in het land stromen vol met grieppatiënten. Hier zitten opvallend veel gezonde mensen tussen, die vaak al jaren niet ziek zijn geweest. Sommigen reageren zo heftig dat ze met kapotte longen op de ic belanden. Gewone beademing is bij hen niet genoeg. Zij liggen in uiterst kritieke toestand aan de hart-longmachine, die de functie van de longen overneemt. De patiënten die op de ic terechtkomen hebben een longontsteking die zo agressief is, dat die het longweefsel heeft aangetast. Ziekenhuizen hebben de handen vol aan de griepgolf. ,,Medewerkers rennen de benen onder hun kont vandaan. Ook op de spoedeisende hulp is het drukker, waar grieppatiënten zich melden met benauwdheidklachten. Het AMC in Amsterdam heeft het juist drukker dan normaal doordat ook medewerkers zijn geveld door het virus.”

Het enige verschil met het seizoen 2020/2021 is dat er in 2016 gewoon griep stond en nu Covid-19 of corona. In 2016 geen maatregelen waarbij het hele land op slot werd gezet. Toen geen maatregelen waarbij onze vrijheden werden aangetast, geen draconische noodmaatregelen waarbij met allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen op grove manier inbreuk werd gemaakt op onze grondrechten. De griep is plotseling de wereld uit want niet alleen in ons land, maar in alle landen. In diverse landen zoals Zuid-Afrika verschenen grote koppen in de kranten waarin men zich verbaasd afvroeg waar de griep was gebleven. Overal hebben de griepdoden het etiket coronadoden opgeplakt gekregen. Het is niet zo vreemd dat velen zich gaan afvragen of er een achterliggende bedoeling achter de vaccinaties zit?

Het is voor veel mensen bijzonder moeilijk om de gedachte zelfs maar toe te laten dat de medische wetenschap in dienst zou kunnen staan van een regering die niet het beste met de bevolking voor zou hebben. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat de buitensporige maatregelen van Rutte&Co ook maar enige zin hebben. Het gaat om een complot om controle te krijgen over de hele wereldbevolking wat vanaf begin 2020 in een onvoorstelbaar tempo over de wereld wordt uitgerold met als argument het onder controle brengen van een killervirus. Ze hebben de meest waanzinnige maatregelen aan ons opgedrongen.

De machthebbers en hun marionetten hebben een hekel aan mensen die de waarheid over Covid-19 zwendel vertellen. Dat is wat Karel van Wolferen overkwam nadat nummer twee van het nieuwe blad Gezond Verstand met een oplage van 100.000 exemplaren verscheen.

Ogenblikkelijk na verschijnen schreeuwden extreem linkse huilebalken van D66 en Groen links dat het blad verwijderd diende te worden uit de boekhandels. Bilderberg (2016) Kajsa Ollongren (D66) vond dat het blad maar bij de boekhandels naast de Fabeltjeskrant in de schappen gelegd moest worden. We maken ook een onderscheid tussen fictie en non-fictie tenslotte,” zei Ollongren over het blad. Marion Koopmans, lid van de Covid-19-crisis-commissie en de WHO, noemde in een tweet van 14 oktober het eerste nummer van Gezond Verstand 1 brievenbusvervuiling en vroeg of er niet iets tegen gedaan moet worden. Logisch dat deze figuren zo reageren want ze werken immers mee aan het uitvoeren van Covid-19 plan en kunnen daarbij geen andere mening gebruiken.

Hoe dan ook, het blad levert onder meer aantoonbaar wetenschappelijk bewijs dat de coronapandemie zoals die door politiek en media wordt voorgesteld één grote hoax is, en worden tal van experts aan het woord gelaten die zich verzetten tegen alle maatregelen die zijn genomen tegen dit virus. Lisa Westerveld, Paul Smeulders (beide GroenLinks) en Kees Verhoeven (D66) vinden dat Gezond Verstand ‘desinformatie’ verspreidt. Wat deze figuren zeggen is niets anders dan staatscensuur. Artsen die hebben toegezegd mee te willen werken met het blad worden volgens Van Wolferen onder druk gezet.

Toen hij begon met Gezond Verstand kreeg Van Wolferen steeds meer reacties van artsen en hooggeplaatste medische wetenschappers, die in sommige gevallen anoniem wilden blijven. Zij vertelden ontroerende verhalen over hoe erg de lockdowns zijn geweest. “Ze hebben veel meer schade berokkend dan de meeste mensen beseffen. Ook wat betreft ziektes.”Vervolgens beloofden deze mensen hierover artikelen te schrijven, maar zij staan nu onder hele zware druk. Als wij niet duidelijk maken wat er nu gebeurt en in wat voor situatie we terecht zijn gekomen, dan wordt de zaak straks heel veel erger, waarschuwt Van Wolferen.

De berichtgeving van de NOS en andere media dat de nieuwe boostervaccins op klinische data van testen op mensen berusten is onjuist en in feite een grove leugen.

Mensen vertrouwen er onterecht op dat hun vertrouwen op deze vaccins gestoeld is op uitgebreid onderzoek. De wetenschappelijke website Science, en vele andere organisaties in de Verenigde Staten geven aan dat de boosters slechts op muizen getest zijn. DZN Media (Doe Zelf Normaal) heeft de schrijver van het NOS-artikel, Sander Zurhake, redacteur Gezondheidszorg, in een email gevraagd waar hij zijn bewering dat de Pfizer-booster op 1500 mensen van 55 jaar en ouder getest zijn en de Moderna-booster op 800 mensen van 18 jaar en ouder, vandaan haalt. Intussen vertrouwen mensen die de booster gaan halen erop dat het vaccin veilig is en uitgebreid op mensen getest is maar dat is een leugen want de boosters blijken alleen op muizen getest te zijn. Hoe kunnen autoriteiten overwegen om vaccins toe te laten zonder gegevens van proeven bij mensen? Het artikel in Science is slechts één van de vele valide bronnen die DZN Media heeft aangetroffen waarin bevestigd wordt dat de boosters van Moderna en Pfizer niet op mensen getest zijn. Bovendien is de data van de proeven die op muizen gedaan zijn volgens deze bronnen niet vrijgegeven.

Ook Belgische artsen vragen aandacht voor deze Internationale Medische Crisis. In Nederland overlijden er elke week honderden Nederlanders meer dan normaal. Een recent rapport uitgebracht door het RIVM en het CBS laat zien dat de ‘vaccinaties’ geen invloed hebben gehad op de oversterfte. Maar dit rapport is op geen enkele manier betrouwbaar. Er is een oversterfte van tienduizenden mensen, maar de coalitie houdt een debat hierover tegen. Pieter Omtzigt wilde een onderzoek maar daar was geen meerderheid voor te vinden. Logisch toch! Stel je voor dat ze wel akkoord zouden gaan en er bewezen zou worden dat de oversterfte het gevolg is van de vaccinaties, want dan kunnen ze verantwoordelijk gesteld worden voor de vele sterfgevallen. Dus zullen ze er alles aan doen nader onderzoek te voorkomen.

In het eerste coronajaar, toen nog geen Covid-inenting bestond, was de kans om te overlijden aan corona erg laag,namelijk 0,1%. Men kon dus nog niet spreken van oversterfte, temeer omdat de overledenen vrijwel allemaal kampten met onderliggende aandoeningen. In 2022 wordt al een ongekende en nog nooit eerder vertoonde oversterfte geconstateerd. Bij de overheid kraait daar geen haan naar. Er is namelijk geen oorzaak te vinden voor de oversterfte van inmiddels duizenden personen. Alles duidt erop dat deze mensen gestorven zijn aan de gevolgen van de pseudovaccinaties, maar dat wordt niet erkend. De conclusie mag onontkoombaar worden genoemd wanneer men ziet dat er een plotselinge stijging in de oversterfte plaatsvindt onmiddellijk na de start van de boosterprikcampagne. Alsof er helemaal niets aan de hand is, is men in Nederland gewoon weer begonnen een herhaalprik aan te bevelen.

In sommige buurlanden wordt iets meer duidelijkheid gegeven: er zijn veel meer vormen van agressieve kanker die binnen enkele weken tot overlijden leiden, veel meer fatale hersenbloedingen, plotselinge hartstilstanden en- infarcten en te vroeg geboren baby’s waarbij de placenta heeft losgelaten waardoor het kind uiteindelijk komt te overlijden. In die landen wordt beter geregistreerd, en die gegevens bevestigen de constatering van een kolossale vaccinatieschade.

Datzelfde geluid is te horen van begrafenisondernemers en overbelaste crematoria. Alles lijkt erop dat vooral in Nederland sprake is van een willens en wetens toedekken van zeer verontrustende gegevens omtrent de oorzaken van de oversterfte. Door uitgebreid internationaal onderzoek is inmiddels bekend dat de oorzaken in de ingeënte spike eiwitten te vinden zijn. Deze zeer giftige spike eiwitten verspreiden zich door het gehele lichaam van de ingeënte persoon en richten daar op korte zowel als op lange termijn schade aan. Ook de Pfizerrapporten die openbaar zijn gemaakt, bevestigen dit. Data-analist Wouter Aukema heeft aangetoond dat meldingen van ernstige bijwerkingen en sterfgevallen na coronavaccinatie worden gewist. Het begint op te vallen dat er veel mensen overlijden en sterfgevallen simpelweg onder het tapijt worden geveegd. En wie daar vragen over stelt, wordt gecensureerd.

Het Nederlandse RIVM hield zich maand vóór start vaccinatiecampagne al bezig met latere boosterprik

Eind 2020 diende het RIVM een onderzoeksvoorstel in voor het toedienen van een booster met een ander type vaccin dan de primaire serie. Dat blijkt uit een vrijgegeven Wob-document dat boven tafel is gehaald door data-analist Cees van den Bos.“Vóór de vaccinatiecampagne ging men er dus al van uit dat boosters nodig waren en dat de vaccins gemixt zouden worden,” concludeert Van den Bos. Ook de Europese gezondheidsdienst ECDC hield zich al in een vroeg stadium bezig met boosterprikken. Op 25 februari 2021, toen Nederland net was begonnen met prikken, werd er al gesproken over boosters. Eerder ontdekte de Amerikaanse onderzoeksjournalist Ben Swann dat Moderna, één van de bedrijven die coronaboosters maken, in maart 2019 iets opmerkelijks heeft gedaan. Het bedrijf blijkt namelijk een patentaanvraag te hebben gewijzigd die betrekking heeft op vaccinatietechnologie. Moderna zei destijds ‘bezorgd te zijn dat het Sars-coronavirus weer de kop op zou steken of doelbewust zou worden verspreid’.Dit was negen maanden voordat het nieuwe coronavirus daadwerkelijk uitbrak.

Door Rockefeller Foundation gefinancierde club moet kritiek over coronaprik in de kiem smoren

De Rockefeller Foundation heeft maar liefst 7,2 miljoen dollar gestopt in The Mercury Project. Deze stichting is opgericht door oliemagnaat John D. Rockefeller, die aan de wieg stond van Big Pharma. Het geld wordt geïnvesteerd in gedragsonderzoek dat mensen ertoe moet aanzetten om de coronaprik te halen. Het Project wordt ook ingezet om ‘misinformatie’ en ‘desinformatie’ over coronavaccins te bestrijden. De Amerikaanse arts Peterson Pierre vraagt zich af wat ze verstaan onder ‘misinformatie’ en ‘desinformatie’. “Het feit dat de prikken besmetting of transmissie niet voorkomen? Of het feit dat volledig gevaccineerden en geboosterden vatbaarder zijn voor corona? Of misschien het feit dat de prikken heel veel potentiële bijwerkingen hebben?” vraagt de arts. Daarnaast wordt het Project ingezet om afwijkende meningen te censureren. “Verrassing!” aldus Pierre. De Rockefeller Foundation hielp in 2010 bij het opstellen van een rapport over vier mogelijke toekomstscenario’s die zich de komende 15 tot 20 jaar zouden kunnen voltrekken. Eén van die scenario’s ging over het uitbreken van een pandemie, precies wat er in 2020 is gebeurd. De machthebbers laten in het scenario nooit een einde komen aan de denkbeeldige crisis want zodra een gelegenheid zien zullen ze ons opnieuw met dwangmaatregelen confronteren.

Enorme toename sterfgevallen onder kinderen na vaccinatie

Sinds de toediening van de experimentele coronavaccins wordt in Europa een schokkende stijging geconstateerd van 755% in het aantal extra sterfgevallen onder kinderen van 0 tot 14 jaar in 2022 sinds het Europees Geneesmiddelenbureau de Covid-19-injectie voor kinderen goedkeurde. Deze cijfers zijn ontdekt door onderzoek van een team van de The Exposé op 18 september 2022. The Exposé dwong vervolgens de Europese Unie een onderzoek te starten naar de reden van deze enorme toename van het aantal sterfgevallen onder kinderen in de leeftijd 0 tot 14. Op 29 augustus 2022 maakte The Exposé al bekend dat officiële sterftecijfers in Europa een schokkende stijging van 691% lieten zien van het aantal sterfgevallen onder kinderen tot week 33 van 2022.Vóór het onderzoek van The Exposé lagen de sterfgevallen van het Europees Geneesmiddelenbureau onder kinderen in 2021 onder het normale percentage.

EuroMOMO, dat de statistieken levert, werd gedwongen om de verhoogde oversterfte onder kinderen officieel te erkennen en zag zich aanvankelijk genoodzaakt een onderzoek in te stellen. Maar tot verbazing van The Exposé bleek dat EuroMOMO de gegevens over de sterfgevallen van 2017 tot en met 2022 plotseling te hebben gewijzigd. Maar tevergeefs want de informatie over alle gearchiveerde pagina’s over het aantal sterfgevallen waren al goed vastgelegd. De humanitaire ramp in de vorm van massamoord begint steeds duidelijker te worden. Waarom dit, ondanks de enorme berg informatie over slachtoffers na de giftige injecties er niet onmiddellijk wordt gestopt, komt door dat de bedenkers van dit beleid technocratische psychopaten zijn, die uit zichzelf nooit zullen stoppen. Dit vindt niet alleen plaats in Nederland, maar in het hele Westen, ook Amerika, en in andere werelddelen. Het Wuhanvirus was met een IFR van 0,15% geen killervirus en de killerprik is géén vaccin. Het is bewezen dat fabrikanten bewust bezig zijn geweest met de samenstelling van deze injecties met als doel medische schade aan te richten. Autoriteiten en delen van de medische wereld hebben onethisch, dwingend en verkeerd geïnformeerd beleid gesteund, zoals vaccin-mandaten en vaccin-paspoorten, waardoor de beginselen van geïnformeerde toestemming zijn ondermijnd.

Ze willen ons doen geloven dat de prikken “levens redden” maar overal neemt het aantal sterfgevallen explosief toe

Overgenomen van frontnieuws .Volgens het Office for National Statistics (ONS) in het Verenigd Koninkrijk is het oversterftecijfer enorm gestegen, met name onder de gedeeltelijk of volledige geïnjecteerden en dat terwijl de ongevaccineerden grotendeels onveranderd blijven, schrijft Ethan Huff. Het zijn altijd de zogenaamde “vaccins” geweest, waarvan de inhoud volgens de laatste gegevens honderdduizenden het leven hebben gekost. De “volledig gevaccineerden” worden inmiddels wandelende doden, genoemd vanwege een beschadigd immuunsysteem door de toediening van spike-eiwitten en andere dodelijke gifstoffen in wat men beschermende ‘vaccins’ noemt.

Dit hoort u natuurlijk niet op het “nieuws”, omdat het een heel ander verhaal vertelt dan het verhaal dat wordt verspreid door het establishment, dat ons allemaal wil doen geloven dat de prikken “levens redden”. Het aantal dagelijkse oproepen voor ambulances in Engeland, bijvoorbeeld, is nu zo hoog dat het systeem daar moeite heeft om hulpverleners naar elk afzonderlijk geval te sturen. Ziekenhuizen raken ook overstelpt met patiënten die lijden aan na-prik ziekten, waardoor er weinig of geen ziekenhuisbedden overblijven voor anderen.

We weten uit de laatste grafieken – u kunt ze bekijken op GlobalResearh.ca – dat het aantal ambulanceoproepen maand na maand blijft toenemen, zonder dat het einde in zicht is. Veel van deze oproepen zijn niet alleen voor ouderen maar juist voor met name jongere mensen. Jonge mensen die normaal gesproken zo fit zijn als een hoentje, worden nu verzwakt met een beschadigd hart, wat in veel gevallen resulteert in een hartaanval of beroerte. Ook het aantal sterfgevallen neemt explosief toe omdat de geïnjecteerde spike-eiwitten zich in het lichaam van mensen ophopen en stolsels vormen die in veel gevallen uiteindelijk de dood tot gevolg hebben.

Je doet het voor een ander’ was een grote leugen, bekent Pfizer-directeur.

Pfizer heeft voor het op de markt brengen niet onderzocht of het COVID-vaccin verspreiding van het virus wel kon voorkomen, bekende Pfizer-directeur Janine Small aan het Europees Parlement. ‘Het enige doel van het coronapaspoort was vaccinatiedwang.’“Wie zich niet laat vaccineren, is asociaal. Dat was de strekking van de boodschap van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf – je doet het voor de hele samenleving.” Maar dat blijkt nu totale onzin. Small was aanwezig bij een COVID-hoorzitting in het Europees Parlement, waarbij zij vragen van Europarlementariërs beantwoorde. In een reactie vroeg Europarlementariër Rob Roos aan Small of het COVID-vaccin van Pfizer wel is getest op het stoppen van de verspreiding van het virus voordat het op de markt kwam. En zo ja, of Small daar dan bewijzen en data van kon overhandigen.”Over de vraag of we wisten of het de verspreiding stopte voordat het op de markt kwam? Nee, haha, we moesten echt handelen op het tempo van de wetenschap om te begrijpen wat er op de markt plaatsvond,” was het onthutsende antwoord van de Pfizer-directeur.

De bekentenis van Pfizer dat van tevoren niet is onderzocht en dus niet bekend was of het vaccin verspreiding van het virus kon voorkomen, heeft enorme implicaties. Niet alleen blijkt het argument ‘je doet het voor een ander’, dat wereldwijd gebruikt werd, gebaseerd te zijn op een leugen, ook slaat de bekentenis in een klap alle fundering weg onder digitale identificatiemiddelen zoals het coronapaspoort en het EU Digital COVID Certificate. Middelen die zogenaamd bedoeld waren om ‘het virus te beteugelen’ door ongevaccineerden uit te sluiten.”Het coronapaspoort dat tot enorme vaccinatiedwang en institutionele discriminatie leidde. Waardoor miljoenen mensen buiten de samenleving werden geplaatst. Ik vind dat schokkend. Nee ik vind het crimineel,” zegt Roos. “Dat moet bekend worden.”

Na het nieuws van de leugen ‘je doet het voor een ander’ maakte fractievoorzitter Wybren van Haga van BVNL via Twitter bekend dat hij een debat wilde en onmiddellijk opheldering eiste van het kabinet. Zijn partij noemde de uitspraak van de Pfizer-directeur zowel schokkend als alarmerend. Maar Haga kreeg zoals verwacht geen meerderheid voor een debat. Alleen JA21, FVD en PVV steunden het verzoek. De rest stemde schaamteloos tegen! Ongehoord Nederland-verslaggever Jonathan Krispijn confronteerde Rutte met de explosieve uitspraak van de Pfizer-directeur. “Vaccineren doe je niet voor jezelf, maar voor een ander. Staat u daar nog steeds achter?” vroeg Krispijn “Ja, ik sta daar helemaal achter ja,” was het antwoord. Mijn advies zou zijn: gewoon vaccineren”.

Analist: 20 miljoen mensen overleden door de prik, 2,2 miljard kampen met vaccinatieschade

Analist Peter Halligan heeft onlangs een opmerkelijk artikel gepubliceerd op Substack. Hij is werkzaam in de financiële sector en helemaal thuis in de wereld van de statistiek. Volgens de analist zijn er inmiddels 20 miljoen mensen overleden door de coronaprik. De Canadese patholoog Roger Hodkinson besprak de gruwelijke cijfers tijdens een interview met Laura-Lynn Tyler Thompson. Hij noemde de cijfers ‘duizelingwekkend’ en wees erop dat vaccins normaal gesproken na enkele sterfgevallen al van de markt worden gehaald. Er vindt een onvoorstelbare slachting plaats en het einde is nog niet in zicht, aldus Hodkinson. Hij wees erop dat de schatting van Peter Halligan geen rekening houdt met doodgeboortes en mensen die zijn overleden omdat ze niet op tijd konden worden behandeld vanwege corona. Om nog maar te zwijgen over de mensen die zijn overleden als gevolg van de lockdowns, de zelfmoorden. De patholoog merkte daarnaast op dat er in de nabije toekomst veel meer mensen zullen sterven aan kanker en andere aandoeningen omdat hun immuunsysteem verwoest is door de prik.

Professor Spiro Pantazatos van de prestigieuze Columbia-universiteit heeft een duidelijk verband gevonden tussen oversterfte en de vaccins. Er is alleen één probleem: geen enkel tijdschrift durft zijn onderzoek te publiceren. Toen Pantazatos erachter kwam dat de coronavaccins verantwoordelijk zijn voor de oversterfte wilde hij zijn onderzoeksresultaten zo snel mogelijk delen met het medische tijdschrift The Lancet. Dit tijdschrift is in staat om studies snel te publiceren en heeft een eigen statisticus die het peer review-proces voor zijn rekening zou kunnen nemen. De professor hoopte het onderzoek te publiceren vóór de uitrol van de eerste booster. The Lancet weigerde het te publiceren. Hij stuurde zijn manuscript ook naar een trits andere tijdschriften, maar kreeg overal nul op het rekest. Professor Dit is geen vaccin! Alle feiten liggen allang op tafel. Deze prikken zijn dodelijk. Toch zijn er nog steeds mensen die zich vrijwillig laten vergiftigen.

In Canada zijn sinds de start van de vaccinatiecampagne tegen corona 80 jonge artsen overleden. Arts William Makis heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de coronavaccins en trekt al sinds december 2020 aan de alarmbel. Vorige maand stuurde Makis een brief aan de Canadian Medical Association (CMA) waarin hij oproept tot een onderzoek naar de dood van de jonge artsen. Hij wacht nog altijd op antwoord. De arts heeft inmiddels ook een tweede brief verstuurd, waarin hij zijn zorgen uit over de ‘plotse dood’ van de 80 jonge Canadese artsen. Sinds de uitrol van de coronavaccins in Canada in december 2020 heeft de CMA op agressieve en onethische wijze de experimentele coronavaccins gepusht, schreef Makis in zijn eerste brief. De CMA was ook voorstander van een illegale en onwetenschappelijke vaccinatieplicht voor de 92.000 Canadese artsen, voegde hij toe. Jullie hebben niet alleen de artsen, maar ook het volk verraden, stelde de arts. “Dit is ongekend.”Makis stuurde ook foto’s van de tientallen jonge artsen mee. Al deze artsen waren dubbel, drievoudig of viervoudig gevaccineerd tegen corona. Deze sterfgevallen zijn zeer verdacht, schreef hij. De artsen waren het ene moment gezond en het andere moment kregen ze een hartaanval, beroerte, ongeval of kregen ze plotseling een agressieve vorm van kanker. Dit afgenomen interview werd genomen toen er 32 artsen waren overleden.

De Nederlandse corona-inquisitie pleitte in het najaar van 2022 opnieuw synchroon voor vaccins, mondkapjes en testen.

Steeds opnieuw komen de vaccin-hooligans in actie. Na een tijdje niets van ze te hebben gehoord zijn de bekende Nederlanders uit het vaccinatie-nep-circuit weer op de televisie en in de kranten te vinden. “De blaadjes vallen, dus het is weer test- en mondmaskertijd” schreef rechtsfilosoof Roland Pierik op Twitter. In juli 2021 deed deze gast uitspraken over verplicht vaccineren en kreeg hij in de mainstream media alle ruimte om zijn onfrisse vaccinatietheorie rond te bazuinen. Deze figuur heeft geen enkele medische opleiding genoten, maar zei: “Als we met vrijwillige vaccinatie niet de vaccinatiegraad krijgen die we nodig hebben om de samenleving weer open te krijgen, dan denk ik dat drang gerechtvaardigd is. Jij hebt als burger een plicht om mee te helpen die pandemie eronder te krijgen. Dat kun je doen door óf thuis te blijven, óf je te laten vaccineren. Meer smaken hebben we niet.” Op social media kwamen felle reacties voorbij. Zo reageerde regisseur Dick Maas: “Wow. Bij Nieuwsuur hebben ze een malloot ingehuurd. Even geen zin om genuanceerd te doen. De usual idiots waren zeker op.”Neuroloog Jan Bonte twitterde: “Ik schreef al eens iets over deze academische kakkerlak. Volstrekt ongehinderd door elke vorm van kennis en kunde. Een karikatuur van een academicus.”Journalist Annelies Strikkers spreekt van ‘dictatoriale fantasieën’ om u te verleiden weer een prikje te nemen en zoveel mogelijk testjes te doen.

Het leek er op dat de vaccin-hooligans hun aanbevelingen op elkaar hadden afgestemd. Ze begonnen namelijk bijna tegelijkertijd weer met het aanjagen van angst voor een nieuwe coronagolf. OMT-lid Marc Bonten verwees naar een artikel van de NOS waarin valt te lezen dat de nieuwe coronagolf mogelijk begonnen is en stelde daarbij de vraag: “Tandje erbij voor de vaccinatiecampagne?”Ook OMT-lid en angstaanjager Marion Koopmans linkt naar het artikel van de NOS. In EenVandaag waarschuwde ze voor een opleving van corona in de herfst.

Ook in talkshow Op1 werden verwoede pogingen gedaan de angst voor corona weer aan te wakkeren. Het loopt namelijk nog niet storm voor de herhaalprik. “Kijk eens naar dit clipje. De redactie van Op1 smeekt als het ware om mondkapjes en lockdowns. Internist-infectioloog Chantal Bleeker-Rovers citeerde uit een artikel van de Gelderlander: “Inzetten op effectieve preventieve maatregelen zoals het dragen van een mondneusmasker helpt ook om alles open te houden.” Zelf schreef ze erbij: “En beschermt beter tegen gezondheidsschade door Covid.” Wim Schellekens, die aan de wieg stond van het Red Team, slaat alarm: “Wanneer gaat minister Kuipers de sectoren wakker maken dat de nieuwe coronagolf begonnen is: sectorplannen moeten uit de kast? Ik ben benieuwd.” Wat een blijdschap onder deze gasten dat ze weer van zich kunnen laten horen.

Er blijkt nu ook een Maatschappelijk Impact Team te bestaan onder leiding van ene Jolanda Sap. Deze pleit nu hartstochtelijk voor de invoering van het coronatoegangsbewijs (CTB). Dit moet de WEF-sekte samenzweringskliek als muziek in de oren klinken. Van het parlement mogen we zoals gebruikelijk geen tegenstem meer verwachten. Met de coronapas in de ‘gereedschapskist’ heeft de overheid weer de volledige vrijheid ons te knevelen met dwangmaatregelen. Ook VVD en D66 zien wel wat in de terugkeer van de coronapas in de gereedschapskist. “Theaters, culturele instellingen, sportclubs en horeca zouden met een coronapas kunnen werken, uiteraard onder voorwaarden, daar zijn we als Kamer zelf bij,” zei VVD-Kamerlid Bevers. Zorgminister Kuipers staat ervoor open, als ‘de Kamer het wil’, logisch toch! Ze beweren dat diverse branches, waaronder de horecasector, voorstander zouden zijn van de invoering van de coronapas in het ‘winterarsenaal’, als ‘laatste redmiddel’ om sluiting te voorkomen. Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland, laat echter weten dat ‘dit vanuit de ministeries gebracht is, niet vanuit ons’. “Horeca is tegen het coronatoegangsbewijs en we hebben dat ook niet in ons horecasectorplan opgenomen,” aldus Beljaarts.

De Europese geneesmiddelenwaakhond (EMA) adviseerde positief over het inzetten van de coronavaccins van Pfizer en Moderna bij kinderen vanaf zes maanden.

De prik van Pfizer moest in drie doses worden toegediend. Het vaccin van Moderna bestond voor de jongste kinderen uit twee doses. De bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die bij oudere mensen. Uit onderzoek zou uitgewezen hebben dat de voordelen groter waren dan de risico’s, schreef het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op Twitter. “Dit hou je echt niet meer voor mogelijk, nu wil het EMA baby’s en kinderen gaan ‘beschermen’ met een mRNA-prik tegen een snotneus,” reageert de Belgische huisarts Frank Peeters. Raisa Blommestijn, presentatrice van Ongehoord Nieuws, voegt toe: “Misdadig en crimineel.” FVD-Statenlid Martin Bos haakt hierop in: “In één woord: misdadig!”Ook gezondheidswetenschapper Yvonne Simons vindt het prikken van kinderen crimineel. “Opdoeken die EMA,” stelt mediadirecteur van Ongehoord Nederland Peter Vlemmix.“Voordelen groter dan de risico’s? Nog nooit stierf een kind aan corona. Wel aan de spuit. Neuroloog Jan Bonte zegt: “De ultieme machtsgreep van Big Pharma. Nu ook de EMA in haar macht. Voor kinderen zijn er helemaal geen voordelen en de langetermijnrisico’s zijn onbekend. Maar dat zal Big Pharma een worst wezen. Die kan nu ook veel geld verdienen aan kinderen.”Uit gelekte e-mails en documenten blijkt dat de EMA onder grote druk is gezet om het coronavaccin van Pfizer goed te keuren.

Correlatie tussen aantal herhaalprikken en oversterfte is sterk, immunoloog roept op prikcampagne te stoppen

In het eerste halfjaar van 2022 stierven 6000 meer mensen dan berekend was. Leon de Winter spreekt in De Telegraaf van ‘een ramp van kolossale omvang’. Een onderzoek naar de forse oversterfte komt moeilijk van de grond. De overheid verschuilt zich achter privacyregels. Kamerlid Omtzigt stelde er Kamervragen over aan zorgminister Kuipers. In de brief met antwoorden die hij kreeg, stuit je op onwil, op vertragingstechnieken, op desinteresse om de golf van duizenden doden op te helderen, schrijft De Winter. “Door te dralen, laden de overheden de verdenking op zich dat ze het onderzoek niet wensen,” aldus De Winter. Waarom? Wat wensen de overheden te ontlopen? “Vrezen politici en overheden dat de oorzaak bij de gevolgen van vaccinaties te vinden valt?” vraagt hij zich hardop af.

“De correlatie tussen het aantal vaccinaties dat toegediend is tijdens de huidige campagne en de meer dan verwachte sterfte is sterk,” schrijft professor Theo Schetters.“Dit lijkt een herhaling van de situatie tijdens de herhaalprikcampagne in de lente van dit jaar. Uit de gegevens van de GGD blijkt dat de sterfte niet eenvoudig verklaard kan worden door corona-infecties. Zolang er geen duidelijkheid is over de causaliteit van vaccinatie en oversterfte moet de vaccinatiecampagne gestopt worden,” aldus Schetters. Huisarts Frank Peeters vraagt: “Wie beweert nu nog dat die prik veilig is? Effectief lijkt ze wel, maar dan niet als levensreddend vaccin. Hoge correlatie tussen het aantal herhaalprikken en oversterfte is er nog steeds. Wordt niet nader onderzocht. Massavaccinatie gaat ‘gewoon’ door. Hoelang moet de correlatie nog aanhouden voordat overheid en fabrikant verantwoordelijkheid nemen?” vraagt medisch adviseur Wendy Mittemeijer-Ooteman.

Onderzoek door Nederlandse overheid naar oversterfte.

Elf teams krijgen geld om onderzoek te doen naar oversterfte tijdens de coronapandemie. In de tijd dat het virus rondging in Nederland, overleden meer mensen dan verwacht. Met de onderzoeken moet duidelijk worden hoe dat kwam. Dat schrijft de NOS vandaag. De onderzoeken worden uitgevoerd door ZonMw. ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Wat opvalt is dat er nergens in het artikel wordt gesproken over een eventueel verband met de coronavaccins. Op 30 juli 2022 schrijft de NOS zelfs: Duidelijk is wel dat de coronavaccins niet hebben geleid tot meer sterfte. Volgens de onderzoekers zijn er geen aanwijzingen dat in de Nederlandse bevolking een verhoogde kans op overlijden bestaat in de weken volgend op covid-19-vaccinatie. ZonMw gaat het onderzoek dus doen terwijl op voorhand wordt geconcludeerd dat de oversterfte niets te maken heeft met de vaccins. Corona wordt als voornaamste oorzaak gezien. Men gaat kijken naar oversterfte binnen specifieke doelgroepen, zoals mensen met dementie en met een verstandelijke beperking.

Biotechanalist heeft een waarschuwing voor alle ouders: ‘Dit is een noodoproep’

Steeds minder ouders laten hun kinderen vaccineren. Volgens sommigen heeft dat te maken met de mRNA-vaccins. Bij de Amerikaanse bijwerkingendatabase VAERS steeg het aantal meldingen van ernstige bijwerkingen en sterfgevallen na een kindervaccin tussen 2020 en 2021 met maar liefst 400 procent. In de Verenigde Staten hebben meer dan 10.000 kinderen blijvende schade opgelopen door de experimentele prik van Pfizer. Is er iets gaande? Volgens biotechanalist Karen Kingston is er zeker iets gaande. “Dit is een noodoproep,” zei ze in de podcast The Absolute Truth with Emerald Robinson.“We hebben geen idee wat er in de kindervaccins zit,” benadrukte ze. Tussen 2020 en 2021 werden er 15 procent minder kinderprikken gezet, maar in diezelfde periode schoot het aantal gevallen van ernstige bijwerkingen en sterfgevallen zoals gezegd omhoog. Kingston zei dat ze vastbesloten zijn om bij iedereen mRNA-technologie in te spuiten, ook bij kinderen. “Er zit dus hoogstwaarschijnlijk mRNA-technologie in deze injecties en dat is niet iets wat je wilt inspuiten bij je kind. Het zijn geen vaccins. Het is technologie die gebruikt wordt om genen te veranderen.”

“We zijn ernstig bedrogen en misleid. Niet alleen door de overheid, maar ook door de medische instituten. Geen enkel kindervaccin, geen enkel vaccin is veilig.” aldus Kingston die ook zei dat griepprikken mRNA-technologie bevatten. “Het lijkt erop dat de overheid en de medische gemeenschap ons en onze kinderen de oorlog hebben verklaard.”De biotechanalist adviseert ouders om hun kinderen zelfs niet te laten vaccineren tegen hepatitis B. In Nederland is dit vaccin sinds 2011 voor alle kinderen opgenomen in het DKTP-Hib-HepB-vaccin. “Doe het niet. Ik smeek jullie, doe het niet. Dit is de ergste nachtmerrie voor ouders.” Maar alsof er helemaal niets aan de hand is heeft de GGD in Nederland besloten om de dorpen en wijken in te gaan, ‘deur voor deur’ om herhaalprikken te zetten. Op 26 november 2021 zei toenmalig coronaminister Hugo de Jonge tijdens een persconferentie: “Overal waar de vaccinatiegraad omhoog moet, zetten we alles op alles om de twijfels en de drempels weg te nemen: wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm.”

Dr. John Coleman een beroemde inlichtingenofficier van de CIA heeft een boek geschreven met de titel ‘The Committee of 300’. Daarin legt hij uit hoe geheime genootschappen in feite de baas zijn over onder meer regeringen, gezondheidszorg, voedingsindustrieën en de media. Een van de belangrijkste doelen van de vele geheime genootschappen, die de regeringen en de media controleren, is de ontvolking van de aarde.

Ook is er een stripboek aan het licht gekomen dat de hele Covid 19-pandemie, inclusief een wereldwijde lockdown, al in 2012 nauwkeurig heeft voorspeld. De satanisten wrijven zich in de handen, want het gaat voorspoedig met hun Covid-19 hoax. Massa’s mensen trappen er in en laten zich gewillig vaccineren totaal onkundig van wat deze vaccins in hun lichaam teweeg brengen.

Alle verplichte maatregelen zijn genomen omdat de machthebbers dat zo geregisseerd hebben en niet op enige medische noodzaak. Het H1N1 virus (van 2009) en anderen waren ook nieuw en toen werden er ook niet van deze idiote maatregelen genomen.

Het griepseizoen 2015- 2016

Nu even terug naar het griepseizoen 2015/16. Volgens het RIVM zijn er tijdens dat griepseizoen 6085 mensen overleden, een gemiddelde van de 5 jaren daarvoor. Het betrof voornamelijk 75-plussers. Tijdens de piek in februari van 2016 schreef het Algemeen Dagblad “Ziekenhuizen in het land stromen vol met grieppatiënten. Hier zitten opvallend veel gezonde mensen tussen, die vaak al jaren niet ziek zijn geweest. Sommigen reageren zo heftig dat ze met kapotte longen op de ic belanden. Gewone beademing is bij hen niet genoeg. Zij liggen in uiterst kritieke toestand aan de hart-longmachine, die de functie van de longen overneemt. De patiënten die op de ic terechtkomen hebben een longontsteking die zo agressief is, dat die het longweefsel heeft aangetast. Ziekenhuizen hebben de handen vol aan de griepgolf. ,,Medewerkers rennen de benen onder hun kont vandaan. Ook op de spoedeisende hulp is het drukker, waar grieppatiënten zich melden met benauwdheidklachten. Het AMC in Amsterdam heeft het juist drukker dan normaal doordat ook medewerkers zijn geveld door het virus.”

Ieder jaar overlijden er dus gemiddeld zo’n 6.500 mensen in ons land aan de griep. In 2020 niet, want de griep was plotseling verdwenen! Niet alleen in ons land, maar in alle landen. In diverse landen zoals Zuid-Afrika verschenen grote koppen in de kranten waarin men zich verbaasd afvroeg waar de griep was gebleven.Slechts met moeite hebben ze in Nederland 400 griepdoden kunnen ontdekken en tel je daar de zogenaamde coronadoden bij op dan kom je aan een normaal aantal griepdoden. Niet alleen in ons land, maar in alle landen. In diverse landen zoals Zuid-Afrika verschenen grote koppen in de kranten waarin men zich verbaasd afvroeg waar de griep was gebleven. Overal hebben de griepdoden het etiket coronadoden opgeplakt gekregen.

Het enige verschil met 2020 is dat er in 2016 gewoon griep stond en dit jaar Covid-19 of corona. In 2016 geen maatregelen waarbij het hele land op slot werd gezet. Toen geen maatregelen waarbij onze vrijheden werden aangetast, geen draconische noodmaatregelen waarbij met allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen op grove manier inbreuk werd gemaakt op onze grondrechten. Vanaf dit voorjaar hebben ze onze rechtsstaat voor onze ogen ontmanteld en daarmee onze basisrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze mensenrechten grof geschonden. Ieder weldenkend mens kan op zijn klompen aanvoelen dat er plan achter zit.Bij nader onderzoek bleek er echter geen enkel verschil te bestaan met bijvoorbeeld de griepjaren 2016 of 2018.

Diverse religieuze organisaties (kerken) adviseren volgelingen het vaccin te nemen

Diverse kerkleiders hebben gedurende de vaccinatie-terreurcampagne de kant van de machthebbers en hun marionetten gekozen. Er zijn zelfs religieuze leiders die zeggen dat vaccins een goddelijk en patriottisch iets zijn om te doen. In een gezamenlijk statement liet de groep BioLogos weten dat zij de overheden in deze corona”crisis” in alles willen volgen, tot aan het nemen van een vaccin toe. Een enorme groep prominente christenen ondertekende dit statement. Een opmerkelijke uitspraak komt van arts Alie Hoek. Die noemt ‘vaccinaties zelfs een cadeau van God’. “Bij vaccinatie wordt gebruik gemaakt van wat God in de schepping heeft gelegd, namelijk het aanmaken van antistoffen,” stelde de arts. (Ed.: en dat met vaccins aangemaakt met hulp van menselijke embryo’s) Mensen die wantrouwend zijn over vaccineren, zijn in de ogen van Hoek complotdenkers. Dus wat de farmaceuten in de vaccins stoppen is hetzelfde als wat God in Zijn Schepping heeft aangebracht? Slechts een zeer klein deel van de ‘christenen’ durft kritisch te zijn en durft zich hierover in het openbaar uit te spreken:

Johannes 15-1-2-3-4-5 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Het karakter van Gods Woord is alleen te begrijpen als men Gods Woord kent. De mens die niets van dit Woord wil weten, verstaat niets van Gods plannen met de aarde. Zij zien niet dat Zijn beloften geleidelijk aan ten uitvoer komen.

Jezus komt

Franklin ter Horst

20230222 Over Ivermectine

via cafë Weltschmerz, zie daar links en afbeeldingen

Ivermectine als zoete broodjes over de toonbank 14/02/2023 Margot Lodewijk

Margot Lodewijk is freelance tekstschrijver, heeft economische geschiedenis gestudeerd en een opleiding in orthomoleculaire gezondheidsleer en klinische psyscho-neuro-immunologie (kPNI) gevolgd. Ze heeft de afgelopen jaren gewerkt als therapeut in dit vakgebied. Natuurlijke immuniteit en holistische behandeling bij ziekte zijn sleutelwoorden voor haar. Ze zal zich binnen Weltschmerz focussen op onderwerpen rond gezondheid, voeding en landbouw.

Wat was ik verbaasd toen ik onlangs naar de apotheek ging om voor mijn dochter een recept tegen schurft op te halen. Wat bleek? Er werd zonder probleem Ivermectine over de toonbank geschoven. Ik was echt perplex. Een vriendin was met me meegelopen en op de terugweg raakte ik er niet over uitgepraat: waarom is dit middel opeens oké? Waarom schrijven huisartsen het nu wel zonder probleem voor? Het was toch een middel dat alleen voor paarden is bedoeld en als huisarts was je een kwakzalver als je het voorschreef? Zo werd dit geneesmiddel toch in de Tweede Kamer in de coronatijd gekarakteriseerd?

Of heb ik dat verkeerd onthouden? In ieder geval werd er gedreigd met een torenhoge boete als je als arts toch zo eigenwijs was om het wel voor te schrijven.

Nog even terug de coronatijd in. Soms merk ik bij mezelf dat ik het gelukkig voor een groot deel kwijt ben, alle gekte van toen, maar nu kon ik het niet nalaten om te googelen op ‘Ivermectine’ en ‘Hugo de Jonge’. En ja hoor, ik was weer zo terug in de tijd toen ik De Jonge hoorde zeggen dat er geen indicatie was dat Ivermectine werkzaam is bij corona. Toen ik daarnaar luisterde, toen bekroop me weer dat nare, unheimische gevoel van die tijd. Zo van, hier klopt iets niet.

De site waar ik het fragment vond blijkt een schat aan informatie over Ivermectine te bevatten. Ivermectine is een anti-parasitair middel dat inderdaad bij mens én dier wordt gebruikt. Onder andere is het een succesvol geneesmiddel bij schurft, en dat is een zegen met de schurftproblemen van nu. Het staat op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO en in 2015 kregen de ontdekkers, William C. Campbell en Satoshi Omura, gezamenlijk een Nobelprijs hiervoor. Het heeft een grote impact gehad op de behandeling van malaria, gele koorts, rivierblindheid en bij bestrijding van andere parasitaire ziektes. Ook heeft het een anti-virale werking, maar – helaas – bij Covid-19 mocht het niet worden ingezet. Waarom niet?

Misschien omdat het middel zo betaalbaar is? En dat er daarom niet zoveel mee te verdienen valt? Bovendien, zonder daar hier al te diep op in te gaan, de vaccins konden toch alleen gebruikt konden worden als er geen andere middelen/therapieën beschikbaar waren? Dat was een belangrijke voorwaarde dat deze met de ‘speed of science’ ontwikkelde vaccins – in de experimentele fase (nog steeds) – over de hele wereld konden worden uitgerold. En daar paste een al beschikbaar middel niet in. Dat is althans wat ik dan daarbij ga denken. En met mij wellicht veel anderen.

Al vrij snel aan het begin van de pandemie waren er huisartsen die onder andere met Ivermectine patiënten wilden helpen. Dat dit succesvol was, vertelt bijvoorbeeld dr. Maaike in dit interview op de site van Zelfzorgcovid19. Deze mooie resultaten mochten echter niet baten. Dat gold ook voor alle wetenschappelijke studies over Ivermectine en covid. Nu kan ik die niet op hun waarde inschatten, maar dit alles maakt het toch op z’n minst de moeite waard om het middel niet volledig in de ban te doen in kader van behandeling van Covid? Het is in ieder geval toch niet zo gek om huisartsen en patiënten de optie te geven om dit middel te gebruiken, als ze dat willen? Bizar, maar ik denk dat de overwegingen die ik hierboven beschreef, meespelen.

En nu gaan we, hup, met z’n allen zonder probleem aan de Ivermectine. Mijn dochter kon ook een herhaalrecept niet ophalen. Toen ik dat voor haar wilde doen was het te laat. Ivermectine was op. Gekkenhuis was het, zei de dame in de apotheek. Ik kon het misschien daar of daar nog krijgen. Inmiddels heb ik trouwens begrepen dat Ivermectine off label wel mag worden voorgeschreven door huisartsen in geval van corona. Toch heb ik hier nog steeds een ‘maar’, want als ik naar de site Thuisarts.nl ga, dan wordt Ivermectine bij corona nog steeds afgeraden, onder andere omdat dit middel vervelende bijwerkingen kan geven. Het dubbele vind ik dat er bij gebruik van hetzelfde middel tegen schurft niet wordt gerept over deze bijwerkingen. In ieder geval niet bij mijn apotheek. Dat gekke, unheimische gevoel blijft bij mij helaas nog wel even overeind.

Kijk ook bij zelfzorgcovid19 naar de rechtszaak tegen Rob Elens

20230110 Over alle leugens en bedrog

Van Het brandende platform / The Burning Platform Merch, zie daar links en afbeeldingen, google translate

HET IS GEEN LEUGEN ALS JE HET GELOOFT

“Het verleden werd gewist, het wissen werd vergeten, de leugen werd de waarheid.” – George Orwell, 1984

Het is geen leugen als je het gelooft – Seinfeld Memes

“Groot is de waarheid, maar nog groter, vanuit praktisch oogpunt, is het zwijgen over de waarheid.” – Aldous Huxley, Brave New World

Ik wou dat ik een dag kon doorbrengen zonder naar Orwell en Huxley te hoeven verwijzen wanneer ik observeer hoe de heersende klasse in staat is om de opzettelijk onwetende massa’s te manipuleren, te onderwerpen en te propageren door middel van leugens, bedrog, desinformatie en angst. Maar hier zijn we, leven we door een dystopische nachtmerrie waarin de slechtste aspecten van Orwell’s 1984 en Huxley’s Brave New World samensmelten.

Het is alsof O’Brien en Mustapha Mond de touwtjes in handen hebben, gedragsconditionering gebruiken, de vrijheid van meningsuiting beperken, vasthouden aan een strikt kastensysteem, toezicht houden op alles wat we zeggen of doen, onze angsten gebruiken om ons te beheersen, propaganda gebruiken om valse verhalen te produceren , en uiteindelijk dreigen voor altijd met een laars op ons gezicht te stampen als we niet gehoorzamen en ons conformeren. Vrijwel alles wat ons wordt verteld door politici, regeringsbureaucraten, militairen, “gewaardeerde” journalisten, medische “experts”, bankiers en bedrijfsleiders zijn leugens. Ze geloven hun leugens niet, maar ze weten dat het hen financieel ten goede komt om te liegen, en zolang ze samenwerken, weten ze dat de onwetende massa ze zal geloven.

George vertelt Jerry “Het is geen leugen als je het gelooft”, terwijl hij een leugendetectortest gaat doen. Ik vraag me af hoe Fauci, Biden, Hillary, Obama, Comey, Wray, Pelosi en de vele andere samenzweerders van de Deep State-staatsgreep het zouden doen bij een leugendetectortest over Russiagate, Covidgate, J6 Insurrectiongate en Vaccinegate. Gebaseerd op het gigantische aantal leugens dat ze de afgelopen jaren hebben verspreid, weet ik zeker dat de machine oververhit zou raken en exploderen als hij zou worden aangesloten op dit verraderlijke, gemene uitschot.

De humoristische zin die George Costanza zevenentwintig jaar geleden in een sitcom uitsprak, bevat een belangrijke kern van waarheid over de mentaliteit van de overgrote meerderheid van niet-kritisch denkende drones die door de gangpaden van Wal-Marts zwerven en wachten in de drive-thru bij McDonalds in onze dystopische staten van Amerika. De leugens gaan zo diep dat je heuplaarzen nodig hebt om er dagelijks doorheen te waden. De reden waarom onze leiders liegen is omdat we ze laten liegen. De meerderheid geeft de voorkeur aan geruststellende leugens boven onaangename waarheden, omdat het accepteren van onaangename waarheden hen tot handelen zou verplichten en ze liever afgeleid worden door trivialiteiten zoals sport, reality-tv, sociale media-likes en anderszins verslaafd zijn aan hun technologische gadgets.

“Het proces van misleiding door de massamedia moet bewust zijn, anders zou het niet met voldoende precisie worden uitgevoerd, maar het moet ook onbewust zijn, anders zou het een gevoel van valsheid en dus van schuld met zich meebrengen…. Opzettelijke leugens vertellen terwijl je er echt in gelooft, elk feit vergeten dat ongemakkelijk is geworden, en dan, wanneer het weer nodig wordt, het net zo lang uit de vergetelheid halen als nodig is, het bestaan ​​van objectieve realiteit ontkennen en al die tijd rekening te houden met de realiteit die men ontkent, is dit alles onontbeerlijk.” – George Orwell

Orwells uitleg van misleiding door de massamedia is een briljante inschatting van hoe de heersende klasse het verhaal verandert om aan hun behoeften te voldoen, en zonder met de ogen te knipperen in staat is te ontkennen wat ze hebben gezegd en gedaan. Orwell zag deze manipulatie van de waarheid voordat tv, internet, sociale media of professioneel gecreëerde overheidspropaganda bestonden. In zijn tijd bestonden er alleen kranten, radio en toespraken om het publiek te misleiden.

De proliferatie van technologisch verbeterde massamediale misleiding heeft alles bereikt waar de heersende klasse/oligarchen/Big Brother-surveillancestaat op hoopte. Leugens en bedrog zijn niets meer dan een middel om controle, rijkdom en macht te bereiken. Goed en fout; goed en slecht; gerechtigheid en onrechtvaardigheid; waarheid en onwaarheid; menselijkheid en onmenselijkheid; zijn betekenisloze concepten voor de corrupte, hebzuchtige, machtshongerige, immorele, afwijkende, kwaadaardige opperheren die hun rijkdom gebruiken om hun controle over de onwetende massa te behouden en uit te breiden, onwillig en niet in staat weerstand te bieden omdat hun indoctrinatie diep gaat en de onophoudelijke propaganda hen tegenhoudt verward en boos op fantoomvijanden.

Lessen over het verdoezelen van verkeerde informatie over het coronavirus door de gevolgen van ‘Plandemie’

Het perfecte voorbeeld van de misleiding van de massamedia van Orwell in de praktijk is deze hele Covid-hoax, die vanaf het allereerste begin op een fundament van leugens is gebouwd. In het begin spotte Fauci met het concept van maskers die enige bescherming bieden tegen een microscopisch klein virus terwijl hij werd geïnterviewd op 60 Minutes. Hij loog niet. Talrijke wetenschappelijke studies die door de CDC zijn gedocumenteerd, hebben onomstotelijk bewezen dat maskers absoluut nutteloos zijn om de verspreiding van virussen te voorkomen. Maar een paar weken later beseften de covid-controllers het nut van maskers als het perfecte angstopwekkende symbool van een nep-pandemie en de eerste stap om naleving en gehoorzaamheid van de massa te eisen.

Plotseling kochten Fauci en zijn Big Pharma medische “deskundige” lakeien die de ongemakkelijke feiten verwierpen dat maskers niet werken, en vroom predikten dat iedereen een masker moest dragen, anders zou er een massale dood plaatsvinden. Elke afwijkende stem die de waarheid sprak over maskers was de vijand en moest het zwijgen worden opgelegd, geminacht, belachelijk gemaakt en vernietigd. Het bedrog werd geholpen en aangewakkerd door Twitter, Facebook, Google en de waardeloze MSM die de biedingen van de heersende elite deden, terwijl ze werden afbetaald door Big Pharma.

Dit was slechts het begin van een wereldwijde samenzwering van leugens. De video’s uit China van lichamen op straat waren nep. Kennelijk om de wereldgemeenschap angst aan te jagen. De vermeende oorsprong van het virus, zijnde vleermuizen op een natte markt in Wuhan, was een leugen verzonnen door Fauci, Daszik en hun Chinese mede-samenzweerders om hun illegale bewapening van virussen in het Wuhan Bio-wapenlaboratorium te verdoezelen. Deze doofpotaffaire werd in stand gehouden door de stervende oude media, Twitter, Facebook en Google door middel van censuur en verbanning van iedereen (ZeroHedge) die het door de overheid goedgekeurde verhaal in twijfel durfde te trekken.

De eis voor nationale lockdowns was gebaseerd op de leugens van Neil Ferguson, een derderangs academicus, en zijn angstaanjagende Imperial College-model van sterfgevallen als de wereld niet zou sluiten. Zijn belachelijke uitkomsten, gebaseerd op valse aannames, vormden de basis voor de rampzalige beslissingen van corrupte politici over de hele wereld. De resultaten in Zweden, dat niet op slot ging, hebben bewezen dat zijn model waardeloos is en verantwoordelijk voor de vernietiging van de levens van miljoenen over de hele wereld.

Ze logen over social distancing, op basis van een schoolkrant voor meisjes uit de derde klas. Ze gebruikten een PCR-test op ongepaste wijze om ten onrechte “positieve” gevallen te produceren om de massa bang te maken voor een massavormingspsychose. Een geval was geen ziekte. Ze overschatten het sterftecijfer drastisch en schreven de dood van extreem oude zieke mensen toe aan covid toen ze stierven aan hun bestaande ziekte. Slechts 6% van de covid-sterfgevallen kan worden toegeschreven aan strikt covid. Het totale overlevingspercentage als je covid hebt opgelopen is 99,7%, met iemand onder de 70 jaar 99,9%. Vrijwel niemand onder de 21 jaar stierf aan covid. Het was minder dodelijk dan de jaarlijkse griep voor jonge mensen.

De opperheren en hun schare apparatchik-hoeren in de regering, de media en de academische wereld moesten de angst opvoeren door stijgende gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen om rijk te worden van deze plandemie, terwijl ze de zaden plantten van hun Great Reset-plan om te veranderen de wereld in een conforme bewakingsstaat. De genadeslag van leugens zou het wonderbaarlijke “Operatie Warpspeed-vaccin” zijn dat de wereld zou verlossen van deze gevaarlijke pest. Vermoedelijk hebben briljante virologen geheugenverlies ontwikkeld vanwege het concept van kudde-immuniteit, dat al eeuwen bekend is.

Deze War on Covid is net zo goed voorbij als de War on Poverty en de War on Drugs, wat betekent dat het een complete en totale mislukking is geweest in het verslaan van zijn vermeende vijand, maar enorm succesvol is geweest in het verrijken van politici, bedrijven en de vele paddenstoelen. in de media, de academische wereld en de bureaucratie die de leugens en desinformatie bestendigen waarvoor ze rijkelijk worden betaald. De leugens die het vermeende vaccin overspoelen gaan diep en breed.

Het hele vaccinatieschema is gebouwd op een altaar van leugens, onwaarheden, verkeerde informatie, bedrog en censuur. mRNA-gentherapieën bestaan ​​al tientallen jaren en zijn consequent mislukt omdat elk dier dat met deze brouwsels werd getest, stierf. Pfizer vervalste hun proefgegevens, loog over bijwerkingen, loog over veiligheid op lange termijn, loog over effecten op zwangere vrouwen en probeerde deze resultaten vijfenzeventig jaar verborgen te houden. De mening dat deze “vaccins” veilig en effectief zijn, is en blijft de grote leugen.

De toestemming voor gebruik in noodgevallen voor deze experimentele prikken kon alleen worden gegeven als er geen bestaande medicijnen waren die een effectieve behandeling voor de ziekte waren. Er waren tientallen wetenschappelijke onderzoeken en wereldberoemde artsen die de effectiviteit van zowel hydroxychloroquine als ivermectine erkenden bij het veilig, effectief en goedkoop behandelen van covid en het verlichten van de symptomen ervan. Dat was het echte probleem. De honderden miljarden aan winst die Big Pharma zou maken en vervolgens zou verdelen onder politici, oude mediabedrijven, de FBI en de censuurafdelingen van de heersende klasse op sociale media, zou onmogelijk zijn als de waarheid over hydroxychloroquine en ivermectine zou worden onthuld. worden erkend.

Daarom beweerden Fauci en zijn vleiers dat ze gevaarlijk waren, paardenontwormingsmedicijn en niet effectief. Twitter, Facebook en Google hebben artsen gecensureerd en verboden die iets positiefs over een van beide behandelingen plaatsten. Ondertussen veroordeelde Fauci tienduizenden ter dood door Remdesivir, een behandeling waarvan hij financieel profiteerde, onder druk te zetten en ventilatoren aan te bevelen voor mensen met covid. Fauci veroordeelde tienduizenden ter dood door het gebruik van deze behandelingen niet toe te staan. Hij verdient hetzelfde lot voor zijn verraderlijke acties, maar wordt door de linkse media en de Biden-handlangers als een heilige behandeld.

Het grootste Orwelliaanse massamediale bedrog van allemaal was wat de “experts” ondubbelzinnig verklaarden over hun glorieuze vaccins. Net zoals elk vaccin in de geschiedenis verondersteld werd te voorkomen dat je de ziekte opliep waartegen je gevaccineerd was, vertelden Fauci, Biden, Walensky, Gates, de CEO van Pfizer en een groot aantal andere betaalde ‘experts’ de wereldbevolking dat ze geen contract zouden krijgen of niet. verspreidde covid nadat ze waren gevaccineerd. Ze staan ​​op video en in druk en verklaren dat dit waar is.

Maar toen bleek dat het niet waar was, ontkenden ze gewoon dat ze dat ooit hadden gezegd. Zolang de massa ervan overtuigd kon worden dat de leugen de waarheid was geworden, was de leugen de waarheid, volgens de partij en haar journalistieke verhalenbewakers. Door het verhaal te beheersen door de waarheid te onderdrukken en te censureren, blijven ze de controle behouden. De vrijgave van de Twitter-bestanden door Musk bevestigt elke “complottheorie” die door de nee-zeggers, kritische denkers en een paar eerlijke journalisten in het publieke domein is gebracht. Ze hebben over alles gelogen.

‘En als alle anderen de leugen accepteerden die de Partij oplegde – als alle verslagen hetzelfde verhaal vertelden – dan ging de leugen over in de geschiedenis en werd waarheid. ‘Wie controleert het verleden’ luidde de slogan van de partij, ‘beheerst de toekomst: wie het heden beheerst, beheerst het verleden’. – Orwel

Wanneer ze worden geconfronteerd met de realiteit, voorkomen deze experimentele, toxische, genveranderende, spike-eiwitgenererende brouwsels niet dat iemand het virus oploopt, door het virus in het ziekenhuis wordt opgenomen of sterft aan het virus, de machten die zojuist zijn veranderd de definitie van een vaccin en probeerden het verhaal te veranderen en te doen alsof ze nooit hadden gezegd wat ze zeiden. Hoe Orwelliaans van onze Big Brother opperheren. Het verleden is veranderlijk in een totalitair regime.

“Het verleden was veranderlijk. Het verleden was nooit veranderd. Oceanië was in oorlog met Oost-Azië. Oceanië was altijd in oorlog geweest met Oost-Azië.” – George Orwell, 1984

Zelfs de huidige definitie van vaccinatie is een leugen. Niet alleen beschermt het je niet tegen het virus, maar de Antibody-Dependent Enhancement (ADE), waarvoor meer dan een jaar geleden werd gewaarschuwd door hoog aangeschreven doktoren als Robert Malone, Peter McCullough en Pierre Kory, gebeurt nu met de vaxxed en gebooste slachtoffers. De leugen van Biden dat dit een pandemie is van niet-gevaccineerden, is veranderd in de waarheid dat we een pandemie van de gevaccineerden meemaken. De gevaccineerden hebben nu 4x zoveel kans om covid op te lopen als een niet-gevaccineerde persoon die hersteld is van covid. Natuurlijke immuniteit, die de mensheid eeuwenlang heeft beschermd, is echt en veel beter dan deze Big Pharma-prikken.

De cognitieve dissonantie van de vaxxed zit diep. Ze zijn te beschaamd en beschaamd om toe te geven dat ze zijn bedrogen en belogen. Hoeveel meer jonge mensen moeten “plotseling sterven” voordat ze zich tegen Fauci, Biden, CEO’s van Big Pharma, pratende mediahoofden, politici en het industriële complex van de ziekenzorg keren en hen ter verantwoording roepen? Is de massavormingspsychose te ingebakken in hun psyche om ooit in opstand te komen?

De leugens dat de covid-vaccins veilig en effectief zijn, verkondigd door middel van een reclamecampagne van meerdere miljarden dollars die de afgelopen twee jaar non-stop is uitgevoerd, betalende beroemde atleten, Hollywood-sterren, social media-influencers en onethische artsen, blijken te zijn de meest duivelse en fatale onwaarheden die ooit op de wereldwijde mensheid zijn begaan. De “effectieve” onzin werd vorig jaar de kop ingedrukt toen covid zich sneller verspreidde nadat meer dan de helft van het land was uitgescholden en dreigde de prik te krijgen, daarna een 2e prik, daarna een 3e prik en daarna een booster, omdat de vorige drie mislukten.

En nog steeds weigert het halve land de waarheid te accepteren omdat ze het verhaal niet in twijfel willen trekken of hun collega-vaccincultisten in de steek willen laten. Het ‘veilige’ vuilnisverhaal stort dagelijks in als feitelijke gegevens over plotselinge sterfgevallen, echte wetenschappelijke studies die de extreme gevaren van deze vaxxes aantonen, vruchtbaarheidsgegevens, gegevens over oversterfte, een constante stroom van rapporten over jonge mensen die myocarditis oplopen, hartproblemen hebben aanvallen en het ontwikkelen van bloedstolsels heeft Fauci en zijn schip van leugenachtige dwazen overspoeld – met als uiteindelijk resultaat het doorbreken van de massavormingspsychose van de massa’s.

In wezen creëren deze vaccins een slow-motion massaslachtoffergebeurtenis, en iedereen die betrokken is bij hun voortijdige gebruik bij mensen zou terecht moeten staan ​​voor moord, maar dat doen ze niet. Dat komt omdat de totalitaire Deep State te machtig, te arrogant en te minachtend is geworden voor degenen waarover ze heersen. Ze voelen zich onoverwinnelijk, terwijl ze schaamteloos verkiezingen stelen, vreedzame demonstranten in kerkers houden, degenen vermoorden die hen zouden kunnen betrekken bij samenzweringen van kinderhandel, de mechanismen van de toezichtstaat gebruiken om alle oppositie de kop in te drukken en samenspannen met massamedianetwerken en de Silicon Valley-maffia media om de waarheid te onderdrukken en diegenen te censureren die het door de Deep State gesanctioneerde verhaal in twijfel durven te trekken. De Twitter-bestanden bevestigen het bedrog en verraad op de hoogste niveaus van de regering, de media en het leger.

“Voordat massaleiders de macht grijpen om de werkelijkheid aan hun leugens aan te passen, wordt hun propaganda gekenmerkt door een extreme minachting voor de feiten als zodanig, want naar hun mening hangt het feit volledig af van de macht van de mens die het kan verzinnen.” -Hannah Arendt, De oorsprong van het totalitarisme

Op dit moment in de geschiedenis is vrijwel alles wat door de president, een politicus, een overheidsbureaucraat, een mediapersoonlijkheid, een bedrijfsleider, een medische ‘expert’ en een nepjournalist wordt geuit, een verzinsel, overdrijving, desinformatie of regelrechte leugen. De lijst met leugens houdt nooit op en is al aan de gang sinds Adam en Eva, maar de hoeveelheid en brutaliteit van de leugens in de afgelopen tijd is versneld tot een punt waarop de totalitairen niet langer bang zijn voor onthullingen over hun leugens. Ze voelen zich op hun gemak wetende dat de massa absurditeiten zal geloven zolang ze hun ideologieën, vooroordelen en overtuigingen bevestigen.

De massa’s vinden het niet erg om voorgelogen te worden, omdat ze in de ban raken van verhalen die zijn gemaakt om ze onder controle te houden en gericht zijn op de vijand die ze moeten haten, of het nu Trump is, opgesloten en gemaskerde andersdenkenden, anti-vaxxers, fantoom blanke supremacisten, J6 ‘opstandelingen’, de Russen of ‘verkiezingsontkenners’. Bewezen brutale leugenaars zoals Biden en Fauci worden bewonderd en gevierd vanwege hun toewijding aan het verhaal, ondanks de onwaarheid ervan. Het gebeurde in nazi-Duitsland, de stalinistische Sovjet-Unie, het communistische China van Mao en vandaag, terwijl we ons storten op een totalitarisme van de nieuwe wereldorde met onbekende gevolgen en wreedheden.

“Massapropaganda ontdekte dat haar publiek te allen tijde bereid was het ergste te geloven, hoe absurd ook, en er niet echt bezwaar tegen had om misleid te worden, omdat het hoe dan ook elke bewering als een leugen beschouwde. De totalitaire massaleiders baseerden hun propaganda op de juiste psychologische aanname dat men onder zulke omstandigheden de mensen op een dag de meest fantastische uitspraken zou kunnen laten geloven, en erop zou kunnen vertrouwen dat ze hun toevlucht zouden zoeken als ze de volgende dag een onweerlegbaar bewijs van hun onwaarheid zouden krijgen. in cynisme; in plaats van de leiders die tegen hen hadden gelogen in de steek te laten, protesteerden ze dat ze al die tijd wisten dat de verklaring een leugen was en bewonderden ze de leiders om hun superieure tactische slimheid. -Hannah Arendt, De oorsprong van het totalitarisme

Ik denk dat een lijst met grote leugens voldoende is om te bewijzen dat we worden geregeerd door totalitaire ideologen die er niets om geven dat hun leugens ons land, onze cultuur en onze maatschappelijke normen vernietigen. Tijdens mijn leven: logen ze over de moord op JFK; ze logen over de Golf van Tonkin om ons in de oorlog in Vietnam te krijgen; ze logen over 9/11; ze logen over massavernietigingswapens in Irak; ze logen over de financiële ineenstorting van 2008; ze logen over de staatsgreep van de CIA in Oekraïne in 2014 en veroorzaakten de ravage die we vandaag hebben; ze logen over de opwarming van de aarde en moesten overschakelen op klimaatverandering toen de oorspronkelijke leugen werd onthuld; ze logen over Russiagate en hun staatsgreep tegen Trump, ze logen over de “vreedzame” BLM-protesten; ze logen over de doodsoorzaak van George Floyd (overdosis fentanyl); ze liegen over kinderhandel en kinderlokkerij; ze liegen over het afslachten van kinderen in naam van genderidentiteit; ze logen over de computer van Hunter Biden en het misdaadsyndicaat van de familie Biden; ze logen over het manipuleren van de verkiezingen van 2020; ze logen over de “zelfmoord” van Epstein; ze logen over de FBI en Pelosi die de “opstand” van 6 januari organiseerden; ze logen over samenzwering met Twitter, Facebook en Google om verkiezingen te beïnvloeden en een neppandemie te creëren; ze liegen dat onze grens veilig is; ze liegen dat Biden geen door dementie geteisterde marionet is die wordt bestuurd door Obama, Soros en Gates; ze liegen dat Sam Bankman-Fried en zijn FTX-witwasoperatie geen arm van de Democratische partij waren, die onrechtmatig verkregen geld gebruikten en het naar Democratische kandidaten sluisden; en ze liegen over hun intenties om onze samenleving te vernietigen door suïcidale economische, sociale, en juridisch beleid om een ​​totalitaire Great Reset New World Order in te luiden, gerund door rijke elites en hun verfoeilijke acolieten. Onze dystopische nachtmerrie is vergelijkbaar met die van Orwell.

70 jaar na 1984: Hoe vandaag vergelijkt met Orwells profetische dystopische roman | Milwaukee onafhankelijk

“De atoombommen stapelen zich op in de fabrieken, de politie sluipt door de steden, de leugens stromen uit de luidsprekers, maar de aarde draait nog steeds rond de zon.” – George Orwell

Totalitaire regimes hebben enorm veel succes met het gebruik van valse gegevens en valse grafieken om de schijn van waarheid te wekken aan een bevolking die te opzettelijk onwetend is om te onderzoeken of de gegevens en grafieken een waarheidsgetrouwe en nauwkeurige weerspiegeling van de werkelijkheid zijn. Het is zoveel gemakkelijker om veronderstelde experts te geloven dan om kritisch na te denken en het verhaal in twijfel te trekken, vooral als ze je vertellen wat je wilt horen. Hoewel de gemiddelde persoon weet dat zijn financiële situatie de afgelopen twee decennia gestaag is verslechterd, samen met de financiële situatie van het land, geloven ze nog steeds in de nepgegevens die dagelijks worden uitgebraakt door de regering en de bankenkliek van Wall Street.

Ze liegen over een inflatie van 7%. Het is meer dan het dubbele van het door de overheid gerapporteerde cijfer, gebaseerd op de berekening uit 1980, toen Volker de Fed Funds Rate moest verhogen tot 18%.

Ze liegen over het werkloosheidspercentage van 3,7%. De totale bevolking in de werkende leeftijd is 265 miljoen, vergeleken met 212 miljoen in 2000. Er zijn vandaag 158 miljoen mensen aan het werk, tegenover 137 miljoen in 2000. Het werkloosheidspercentage in 2000 van 4% is vrijwel hetzelfde als het percentage dat vandaag wordt gerapporteerd. Hoe zou dat kunnen als de bevolking in de werkende leeftijd met 53 miljoen is toegenomen, maar de werkgelegenheid slechts met 21 miljoen is toegenomen? Nogal een raadsel. Het is makkelijk als je liegt. Volgens de regering kiezen 100 miljoen Amerikanen in de werkende leeftijd ervoor om niet te werken en zijn ze dus niet werkloos. Dat aantal was 70 miljoen in 2000. Maar liefst 40% van onze burgers in de werkende leeftijd werkt vandaag niet, maar de regering vertelt u dat ons werkloosheidspercentage 3,7% is. Dit is misschien wel de grootste leugen ooit verteld.

De regering rapporteert gedurende het grootste deel van de afgelopen twee decennia een positieve groei van het reële bbp, met kortstondige dips in 2008/2009 en als gevolg van covid in 2020. Die cijfers zijn leugens. Als we een waarheidsgetrouw inflatiecijfer gebruiken, blijkt dat het BBP de afgelopen 20 jaar nauwelijks gelijk is gebleven. De grote Amerikaanse economie is in 20 jaar niet gegroeid. We zijn een stervend liegend imperium van schulden. Onze staatsschuld groeide van 5,7 biljoen dollar in 2000 tot 31,5 biljoen dollar nu. De schuldquote is gestegen van 55% in 2000 tot 122% nu. Wanneer deze verhouding door de geschiedenis heen de 90% overschrijdt, volgt er een economische ramp.

De grootste leugen is begaan door de door Wall Street gecontroleerde Federal Reserve, wiens mandaten een stabiele munteenheid en lage werkloosheid zijn. Met een uitgestreken gezicht verklaren deze grappenmakers dat ze geslaagd zijn, terwijl de USD 97% van zijn koopkracht heeft verloren sinds de bedrieglijke oprichting van de Federal Reserve in 1913, en het werkelijke werkloosheidspercentage boven de 20% ligt. Het verlies van de laatste 3% van de koopkracht is gegarandeerd het pijnlijkst.

Na het documenteren van de schandalige veelheid aan leugens die worden verteld door degenen die de hefbomen van de samenleving beheersen, ben ik verscheurd over de vraag of ik erop vertrouw dat genoeg mensen kunnen worden gewekt uit hun zelfopgewekte verdoving van geloof in autoriteit om een ​​tegenoffensief van de waarheid te lanceren. Ik denk dat ik geen artikelen over deze onderwerpen zou schrijven tenzij ik dacht dat er een sprankje hoop was dat ik met mijn redenering kon planten. Maar ik voel me meer aangetrokken tot de conclusie die Alexandre Koyré meer dan vijftig jaar geleden bereikte over bendes en het gemak waarmee totalitaire gezagsdragers ze kunnen manipuleren:

“De menigte gelooft alles wat wordt verteld, op voorwaarde dat het keer op keer wordt herhaald. Op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met zijn passies, haatgevoelens en angsten. Evenmin hoeft men te proberen binnen de grenzen van plausibiliteit te blijven: integendeel, hoe grover, hoe groter, hoe grover de leugen, des te gemakkelijker wordt ze geloofd en gevolgd. Evenmin hoeven tegenstrijdigheden te worden vermeden: de menigte merkt het nooit; het is onnodig te doen alsof er een verband bestaat tussen wat tegen sommigen wordt gezegd en wat tegen anderen wordt gezegd: elke persoon of groep gelooft alleen wat hem wordt verteld, niet wat iemand anders wordt verteld; onnodig te streven naar coherentie: het gepeupel heeft geen geheugen; het is onnodig om enige waarheid te beweren: de menigte is totaal niet in staat om het waar te nemen: de menigte kan nooit begrijpen dat het om haar eigen belangen gaat. – Alexandre Koyré, Réflexions sur le mensonge

Wanneer de menigte in wezen is gehypnotiseerd door totalitaire gezagsdragers, ongebonden aan de wet door illegaal een beroep te doen op “nood”-bevoegdheden om de veiligheid van de massa’s te verzekeren, is er massaal bloedvergieten en enorme opschudding nodig voordat de menigte tot bezinning komt en hun vreselijke misplaatst vertrouwen in tirannen. Persoonlijk hoop ik dat ik ongelijk heb over wat ons te wachten staat, maar ik zie geen weg naar een vreedzame, beredeneerde oplossing van wat ons land en de wereld teistert.

Dwazen, schurken en ideologen met een laag IQ beheersen het verhaal, de politieke macht, de mediaberichten, de banken en de geest van de maffia. We kunnen proberen afstand te nemen van de aanval, maar er is echt geen manier om te ontsnappen aan de impact van een vierde wending, of het nu gaat om een ​​wereldwijd conflict, burgerlijke chaos, financieel armageddon of de woede van de menigte omdat ze gelijk hebben over de vaccins, politici of de financiële markten. Ik ben niet verrast of boos over de leugens die mij zijn verteld door degenen die de show runnen. Nietzsche en Carlin, twee briljante denkers, vatten mijn gevoelens zo ongeveer samen.

“Ik ben niet boos dat je tegen me hebt gelogen, ik ben boos dat ik je vanaf nu niet meer kan geloven.” -Friedrich Nietzsche

“Mijn eerste regel: ik geloof niets van de overheid. Niks. Nul.” – George Carlijn

Zeer weinig mensen die moeten ontwaken uit hun door propaganda veroorzaakte stompzinnigheid om absurditeiten te geloven, zullen dit artikel lezen. Degenen die al wakker zijn en duidelijk kunnen zien wat er gebeurt, hebben weinig of geen opties om de koers die we volgen te beïnvloeden. Te weinig mensen zien de ijsberg recht vooruit terwijl de US Titanic accelereert naar zijn ontmoetingspunt met het lot. We kunnen schreeuwen en met onze handen zwaaien, maar er is niets dat we kunnen doen om de koers te veranderen van een imperium geleid door idiote ideologen, vastbesloten om ons staatsschip te vernietigen. Zoals Bradbury vooruitziend opmerkte in zijn meesterwerk van maatschappelijke zelfverbranding, kan ik mensen niet laten luisteren naar een boodschap die ze niet willen horen.

‘Maar je kunt mensen niet laten luisteren. Ze moeten in hun eigen tijd bijkomen en zich afvragen wat er is gebeurd en waarom de wereld om hen heen is ontploft. Het kan niet duren.” – Ray Bradbury, Fahrenheit 451

Op dit punt word ik heen en weer geslingerd tussen de duisternis van Orwells visie en de stoïcijnse houding van Tolkien. We leven in een tijd van universeel bedrog en het vertellen van de waarheid voelt als een revolutionaire daad wanneer de menigte in de ban is van massa formatie psychose. Het is een interessante tweedeling dat dit artikel alleen zal worden gelezen door een klein publiek van mensen die het al eens zijn met de meeste van mijn argumenten. Als het ooit een groter publiek zou bereiken, zou ik worden aangevallen door de menigte, gecensureerd, bedreigd en onderdrukt in een poging mijn leven te vernietigen. Zo zal het zijn.

Ik zal doen wat ik kan met mijn beperkte middelen, mijn dierbaren beschermen, relaties met gelijkgestemde hobbits versterken, zoveel mogelijk loskoppelen van deze verwrongen en afwijkende samenleving, afstand nemen van de overheid, me voorbereiden op een onzekere toekomst, en doe mijn best om door de gevaren te navigeren die voor ons liggen. We hebben maar een beperkte tijd op deze aarde om een ​​verschil te maken. We moeten allemaal beslissen wat we doen met de ons gegeven tijd. God Help ons.

‘Ik wou dat het niet in mijn tijd had moeten gebeuren,’ zei Frodo. ‘Ik ook,’ zei Gandalf, ‘en dat geldt ook voor iedereen die zulke tijden meemaakt. Maar dat is niet aan hen om te beslissen. Het enige wat we moeten beslissen is wat we doen met de tijd die ons is gegeven.” ― JRR Tolkien, Het gezelschap van de ring

“De wereld is inderdaad vol gevaar, en er zijn veel donkere plekken; maar toch is er veel dat eerlijk is, en hoewel liefde in alle landen nu vermengd is met verdriet, wordt ze misschien des te groter. ― JRR Tolkien, Het gezelschap van de ring

20230103 Over desinformatie

Must read – Drieluik van Cees van den Bos

door Door Frankema, 30 dec 2022

Cees van den Bos heeft op basis van de resultaten die zijn verkregen met WOB-verzoeken een onthullend drieluik geschreven. In het laatste deel kwamen we de stichting Vaccinvrij tegen. Wij stelden kritische vragen over het Rijksvaccinatieprogramma. En ook wij kennen de relatie met een “onzichtbare vijand, die je bespioneert, je bereik beperkt, je belastert en beschadigt – omdat je kennelijk een bedreiging bent. Het bestrijden van “desinformatie” tijdens de Covid-periode – op een naar wat nu naar buiten komt manier die een totalitair bewind niet zou misstaan – gebeurde ook al vóór Covid. Met andere woorden: we zaten al in een schemerzone waarin burgerrechten werden uitgehold en propaganda en censuur steeds sterkere vormen aannamen. En naar mijn idee heeft Covid alleen maar kunnen gebeuren omdat er sprake is geweest van hetgeen Cees van den Bos in zijn drieluik beschrijft.

WAAROM HET ZO BELANGRIJK IS DAT U DEZE ARTIKELEN LEEST

Het is heel simpel. Als Covid kan gebeuren op de manier waarop het is gebeurd, dan kan alles op die manier gebeuren. Ons bezit kan worden afgepakt, onze maatschappij ten gronde gericht, onze gezondheid aangetast, onze grondrechten afgenomen en ga zo maar door – zonder dat de meeste mensen in de gaten hebben dat dit precies de bedoeling was. Het is een kwestie van propaganda om mensen bang te maken of te doen geloven dat de overheid bezig is met een reddingsoperatie. In combinatie met het labelen van goed gefundeerde kritiek of andere mogelijkheden (zoals bijvoorbeeld Ivermectine in plaats van een vaccin) als desinformatie.

Wat ons is overkomen de afgelopen jaren is ons niet overkomen: het is gecreëerd, door een strak georganiseerd systeem dat in de schaduw opereert. We hebben het laten gebeuren omdat we dom gehouden werden over de werkelijke redenen voor de maatregelen, de vaccins en wat wel of niet goed voor ons is. In de onderstaande artikelen kunt u lezen dat we niet in een democratie leven, maar in een gecontroleerde overgangsfase naar een totalitair regime. Ik heb de eerste alinea van elk artikel overgenomen en hoop dat het u mag inspireren om ze in zijn totaliteit te lezen.

‘Desinformatie’, Deel 1: Achtergrond

Propaganda en censuur on steroids: de desinformatie operatie is de moderne variant van narratief sturing door de overheid.

“Toen de geopolitieke spanningen omstreeks 2012 opliepen tussen de westerse wereld enerzijds, en Rusland en China anderzijds, werd dit in het westerse blok aangegrepen om ‘desinformatie’ te bestrijden. Men wilde hiermee naar verluid de ‘democratie beschermen’. Voor veel burgers zal niet geheel duidelijk zijn geweest wat onze regeringsleiders hiermee bedoelden. Het klonk echter gevoelsmatig goed. Men ambieerde immers iets met een negatieve ondertoon (desinformatie) te bestrijden.

Desinformatie is in feite bewust verspreide, onjuiste informatie die niet per definitie de democratie, maar wel het regeringsbeleid ondermijnt. Normaal gesproken zou de waarheid het beste wapen tegen desinformatie zijn. Maar dat blijkt de afgelopen jaren niet de inzet te zijn geweest van onze overheden. In het afgelopen decennium hebben belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden die de overheden tot verregaande beïnvloeding van de perceptie van de burger in staat stelden. Deze nieuwe methoden zijn toegepast op de eigen burgers gedurende de coronacrisis.” Lees hier verder.

Desinformatie’, Deel 2: De organisatie

De aanpak van ‘Desinformatie’ was een grote militaire operatie tegen de eigen burger en vormde het zenuwcentrum van de coronacrisis.

“In de aanloop naar de coronacrisis werd in 2019 een grote organisatie opgericht om ‘desinformatie‘ te bestrijden. Deze organisatie viel onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), maar werd feitelijk aangestuurd door de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gedurende de pandemie. Binnen de desinformatie organisatie was van alle ministeries afvaardiging aanwezig en vond internationale coördinatie plaats via de NAVO en de Europese Commissie (EC). Er werd niet alleen desinformatie bestreden, maar er vond ook nauwkeurige controle van de gewenste narratieven ofwel verhaallijnen plaats. De organisatie was goed doordacht en integraal opgezet door alle relevante publieke en private partijen te betrekken. Mediabedrijven, dagbladen, televisiezenders en de techbedrijven waren vertegenwoordigd. Ze waren allemaal betrokken en stonden daarmee rechtstreeks onder invloed van onze overheid.” Lees hier verder.

‘Desinformatie’, Deel 3: Het arsenaal

Wanneer het volledige potentieel van desinformatiebestrijding wordt gebruikt, voert men een informatieoorlog tegen de bevolking. Tijdens de coronacrisis werd vrijwel het complete arsenaal ingezet.

“In de vorige twee delen over ‘desinformatie‘ is de achtergrond en de Nederlandse en multilaterale organisatiestructuur behandeld van propaganda en censuur. De artikelen beschrijven de desinformatie-operatie van de Rijksoverheid, die tijdens de coronacrisis tot volle wasdom kwam.

Tijdens de coronacrisis werd voor iedereen merkbaar hoe een propaganda- en censuurcampagne over de bevolking werd uitgestort, die veel verder ging dan alleen het betrekken van oude en nieuwe media.

De desinformatie-operatie bestond namelijk niet alleen uit het versterken van gewenste geluiden en het onderdrukken van onwelgevallige geluiden. De Nederlandse overheid maakte ook gebruik van onorthodoxe middelen om zo veel mogelijk dissidente geluiden te onderdrukken. De overheid mengde zich bijvoorbeeld in online discussies tussen burgers op Twitter, LinkedIn en Facebook en schakelde het OM en de Politie in om critici aan te pakken. De situatie werd versterkt door polariserende bestuurders. Het gevolg was dat burgers die zich kritisch uitten gecancelled, geïntimideerd en in sommige gevallen zelfs gearresteerd werden. Hierin speelde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een leidende rol.” Lees hier verder

Hoe het verder moet om deze misselijke manier om de burgers te misleiden weer te ontkrachten is punt twee. Eerst zou iedereen dienen te weten hoe het misleiden van de bevolking in zijn werk is gegaan, en gaat. Lees en verspreid de linken naar de artikelen van Cees van den Bos!

20221215 Over een prikbrief

van Voorwaarheid, zie daar links en afbeeldingen

Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Huisartsen ontvangen nogmaals prikbrief

Nu er meer bekend is over de covid-19-injecties is er nog meer reden om huisartsen op te roepen zich te beraden alvorens te prikken.

Deze week valt daarom opnieuw een brief van VoorWaarheid in de brievenbussen van huisartsen in Nederland. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de vele ernstige bijwerkingen van de covid-19-injecties en de oversterfte die we constateren sinds de uitrol van deze injecties.

Vanwege de ernst van de situatie vragen wij u om deze brief zelf ook bij uw huisarts onder de aandacht te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door de brief hier te downloaden, deze uit te printen en bij uw huisarts af te leveren.

Datum: 12 december 2022

Betreft: overheidscampagne COVID-19-vaccinatie

Geachte (collega-)huisarts,

Op 5 januari 2021 hebt u van ons een brief ontvangen, waarin wij u hebben aangeraden terughoudend te zijn met de COVID-19-injecties. In deze brief doen wij opnieuw een beroep op u, omdat inmiddels veel meer bekend is over de corona-uitbraak en de COVID-19-injecties.

Alle onderbouwing vindt u terug op onze website over injecties.

COVID-19-injecties

Een aantal bijzonderheden:

de toegepaste mRNA-techniek is nooit eerder gebruikt in een vaccin,

zowel de injecties met mRNA-techniek als de vectorinjecties vallen strikt genomen onder gentherapie en de clinical trials (testfase 2/3) van de COVID-19-injecties zijn nog tot 27-01-2023 gaande, waardoor effectiviteit en veiligheid niet konden en kúnnen worden gewaarborgd.

Bovengenoemde punten maken dat de COVID-19-injecties experimenteel zijn. Ze zijn door de EMA dan ook in eerste instantie voorwaardelijk goedgekeurd (rolling review) en geautoriseerd voor noodgebruik (conditional marketing authorisation).

Sinds enkele weken hebben de injecties van Pfizer, Moderna en AstraZeneca een marketing authorisation, ondanks dat de clinical trials nog niet zijn afgerond. Deze goedkeuring is verbazingwekkend, omdat het wettelijk niet toegestaan is om een vaccin goed te keuren voordat de trials afgelopen en geëvalueerd zijn.

COVID-19-injectie voorkomt transmissie niet

Inmiddels zijn er bijna twee jaar verstreken en is gebleken dat de injecties zowel transmissie als ziekte niet doeltreffend en blijvend kunnen voorkomen. Voorkomen van transmissie behoorde ook niet tot de onderzoeksdoelen tijdens de Pfizer-vaccinstudie, zo bleek onlangs uit het antwoord van een Pfizer-vertegenwoordiger op de vraag hiernaar van Europarlementariër Rob Roos. Hiermee vervalt het argument “je doet het voor een ander” en daarmee de reden om gezonde mensen, jong en oud te injecteren. Er lijkt dus een grote afstand tussen de inzet van de vaccinatiecampagne van de overheid enerzijds en de wetenschappelijke bewijsvoering anderzijds.

Bijwerkingen

Op mondiaal niveau constateren we een explosieve groei van gemelde bijwerkingen, onverklaarbare oversterfte, alsmede een opeenstapeling van anekdotische gevallen van plotseling overlijden onder jonge, gezonde mensen.

In de afgelopen periode zijn er veel studies gepubliceerd die aantonen dat een aantal ernstige bijwerkingen een direct gevolg zijn van de experimentele mRNA-injecties, waaronder hartfalen, trombose/ bloeding, neurologische schade, aantasting van de vruchtbaarheid en kanker. Op onze website treft u een gecategoriseerd overzicht aan van een aantal van deze studies.

COVID-19 versus griep

Aanvankelijk werd verwacht dat grote aantallen mensen zouden komen te overlijden aan COVID-19. Inmiddels is duidelijk dat de dodelijkheid van COVID-19 vergelijkbaar is met de griep.

Medicamenteuze (vroeg)behandelingen

Talloze internationale onderzoeken bevestigen de effectiviteit van medicamenteuze (vroeg)behandelingen met bijvoorbeeld hydroxychloroquine en ivermectine, die minder bijwerkingen kennen dan paracetamol.

Aansprakelijkheid

Tijdens de rechtszaak over de vaccinatiecampagne van Viruswaarheid vs de Staat der Nederlanden op 24 februari 2021, blijkt uit de bewoordingen van de landsadvocaat duidelijk dat de eindverantwoordelijkheid bij u als zorgverlener ligt. U kunt dit beluisteren in deze videoclip uit de onderhavige rechtszaak.

Concreet betekent dit dat tegen u een strafrechtelijk procedure kan worden gestart, indien een door u of onder uw leiding gevaccineerde persoon letsel oploopt door een COVID-19-injectie, wanneer er geen of onvolledige informed consent heeft plaatsgevonden.

Risico-batenanalyse

Net als u willen wij graag zoveel mogelijk mensen zo gezond mogelijk zien. Wij zijn geraakt door de discrepantie tussen enerzijds de basis van het huidige beleid, en anderzijds de literatuur die wij aantreffen en bestuderen. In combinatie met veel anekdotische verhalen van ziekte en overlijden concluderen wij dat zowel de veiligheid als de effectiviteit te wensen overlaat. Bekijkt u vooral de informatie op onze bovengenoemde website.

Vanuit ons hart doen wij nogmaals een appel op u om de vraag te blijven stellen, aan uzelf en aan uw collega’s, of injecteren tegen COVID-19 wel of niet tot ons bovengenoemd gemeenschappelijk doel leidt.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons per mail bereiken: info@voorwaarheid.nl.

Met collegiale groet,

Artsenteam Voor Waarheid (vh Viruswaarheid)

Hier kunt u de brief downloaden.

20221121 Over een positieve uitslag in tuchtzaak huisarts Rob Elens

Van Zelfzorg Covid19, zie daar links en afbeeldingen

Positieve uitslag tuchtzaak huisarts Rob Elens – off-label voorschrijven ivermectine en HCQ mag! – vaccinatie verklaring eisen mag – ongevraagd advies IC artsen mag – media uitingen moeten professioneler, 18 NOVEMBER 2022

Deel artikel op Facebook Deel artikel op Twitter Deel artikel op Linkedin

De samenvatting van de tuchtzaak middels enkele citaten uit de uitspraak van het regionaal tuchtcollege.

“Klachtonderdeel 1) Het off-label voorschrijven – ongegrond – geen maatregel

Vast staat dat de huisarts op 20 januari en 2 februari 2021 ivermectine en op 8 februari 2021 HCQ off-label aan een patiënt heeft voorgeschreven in het kader van de behandeling van Covid-19.

Het college is van oordeel dat de huisarts daarmee niet heeft gehandeld in strijd met de professionele standaard.

Gelet daarop onderscheidt het college ten aanzien van off-label voorschrijven de volgende situaties:

a.- er is binnen de beroepsgroep een richtlijn (bewijsniveau 1) ontwikkeld omtrent het off- label gebruik van een bepaald medicijn Een specifieke wijze van off-label voorschrijven van een bepaald medicijn is toegestaan onder de in de richtlijn genoemde voorwaarden met betrekking tot indicatie, dosering, frequentie etcetera.

b.- een richtlijn omtrent het off-label gebruik van een bepaald medicijn is in ontwikkeling Er zijn studies beschikbaar van een lager bewijsniveau omtrent een specifieke wijze van off-label voorschrijven van een bepaald medicijn, er is echter nog geen sprake van wetenschappelijke consensus op bewijsniveau 1. In deze situatie mag het bedoelde medicijn door de arts slechts op de voorgestane wijze off-label worden voorgeschreven in overleg met de apotheker.

c.- Er zijn geen wetenschappelijke studies verricht met betrekking tot een specifieke wijze van off-label gebruik van een bepaald medicijn Er zijn (nog) geen (afgeronde) studies verricht naar specifiek off-label gebruik van een bepaald medicijn. Off-label gebruik is buiten onderzoeksverband niet toegestaan.

Gelet op het voorgaande is het college van oordeel dat op het moment van het verweten handelen er sprake was van een situatie zoals hiervoor aangegeven onder b: er was nog geen richtlijn met betrekking tot het – toestaan dan wel afwijzen – van off-label gebruik van ivermectine en HCQ bij de behandeling van Covid-19.

Er waren wel protocollen en standaarden in ontwikkeling, maar de tot op dat moment beschikbare studies waren deels nog niet ge-peer reviewed, waren gebaseerd op te beperkte aantallen patiënten of methodologisch te beperkt om te gelden als wetenschappelijke consensus. De hiervoor aangehaalde publicaties van de SWAB, het NHG en het CBG kunnen naar het oordeel van het college dan ook niet worden aangemerkt als protocollen en standaarden zoals bedoeld in artikel 68 lid 1 Gnw (situatie onder a.).

”verder oordeelt het college over de aanvullende off-label eisen : overleg met apotheker (voldoende) informatieplicht (onvoldoende) monitoring (voldoende):

”Klachtonderdeel 2) Informed consent-verklaringen inzake vaccinatie – ongegrond – geen maatregel

Indien de patiënt niet mee zou willen werken aan een schriftelijke vastlegging van de toestemming, dan heeft de hulpverlener onder omstandigheden de vrijheid niet tot uitvoering van de verrichting over te gaan, dan wel zou dit voor de hulpverlener mee kunnen brengen dat hij de behandelingsovereenkomst niet aangaat of niet voortzet. In het licht hiervan dient dit klachtonderdeel ongegrond te worden verklaard.

”Klachtonderdeel 3) Inmenging 2e lijn – deels ongegrond deels gegrond – geen maatregel

Hoewel de behandelend artsen mogelijk geen behoefte hadden aan ongevraagd advies, maakt dat nog niet dat het handelen van de huisarts kwalificeert als inmenging in de behandeling. Er is op dit punt dan ook geen ruimte voor een aan de huisarts te maken tuchtrechtelijk verwijt.

De inspectie stelt voorts dat de huisarts zijn medisch beroepsgeheim heeft geschonden, door op 11 november en op 2 december 2020 contact op te nemen met de behandelend intensivisten en hen ongevraagd adviezen te geven over de behandeling van de patiënt. De huisarts heeft voorts de behandeling en zijn ideeën daarover van deze specifieke patiënt besproken met de behandelend intensivisten. Dit gedeelte van het klachtonderdeel slaagt dan ook.

”Klachtonderdeel 4) Uitingen in diverse (social) media – gegrond – maatregel berisping

De berichten van de huisarts zijn echter niet gedaan binnen een wetenschappelijk gremium en kennen ook niet de nuancering die in een dergelijk wetenschappelijk debat nodig zijn. Ze hebben daarmee geen enkele bijdrage geleverd aan het wetenschappelijk debat maar hebben – integendeel – het debat verstoord door (wetenschappelijk) ongefundeerde en ongenuanceerde uitlatingen onder een groot lekenpubliek te verspreiden. En dat bovendien in een tijd waarin er reeds sterke onrust bestond. Aan de uitlatingen van verweerder, als huisarts, worden voorts ook een zwaarder gewicht toegekend door het lekenpubliek dan aan uitlatingen van een willekeurige derde. De huisarts had zich hiervan bewust dienen te zijn en moeten (en kunnen) beseffen dat zijn uitlatingen schade konden toebrengen aan het vertrouwen in de gezondheidszorg in het algemeen en zijn beroepsgroep in het bijzonder.

Door zich desondanks uit te laten op de manier waarop hij dit deed, is hij getreden buiten de grenzen van wat van een redelijk handelend beroepsgenoot verwacht mag worden en dat is hem tuchtrechtelijk te verwijten. Het college heeft daardoor geen vertrouwen gekregen dat de huisarts voldoende inziet dat hij fout heeft gehandeld. Het is om deze redenen dat niet kan worden volstaan met een andere maatregel dan berisping.

Het college bepaalt dat deze beslissing nadat deze onherroepelijk is geworden zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en ter publicatie zal worden aangeboden aan het tijdschrift ‘Medisch Contact’.

NIeuwsitem tuchtcollege zie hier

Tekst uitspraak tuchtcollege:

H2022-3808-ann-tuchtzaak-Rob-Elens

20221102 Over torenhoge boetes voor voorschrijven ivermectine

Van Zelfzorg Covid19, zie daar links en afbeeldingen

Torenhoge boetes maken voorschrijven ivermectine volgens rechter niet onmogelijk

31 OKTOBER 2022

Deel artikel op Facebook Deel artikel op Twitter Deel artikel op Linkedin

Is dit sarcasme van de rechter?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een aantal artsen een boete opgelegd voor het off-label voorschrijven van ivermectine en hydroxychloroquine tegen COVID-19. Wanneer artsen die beboet zijn doorgaan met het voorschrijven van deze middelen kunnen de boetes met elk voorschrijven verdubbelen tot maximaal 150.000 euro.

Dat gaat dus al snel naar 100.000 euro (3000+6000+12000+24000+48000). Geen normaal bedrijfsrisico voor een huisarts dus.

Huisarts Jan Vingerhoets vocht de opgelegde boete aan bij de bestuursrechter in Breda. Hij stelt dat hij de geneesmiddelenwet niet heeft overtreden maar door de dreiging van nieuwe hogere boetes wordt belemmerd in het verlenen van de zorg die van hem wordt verwacht.

De voorzieningenrechter kwam op 25 oktober 2022 met een opvallende uitspraak. Hierin stelt de rechter dat

“…het verzoeker met het omstreden besluit niet onmogelijk wordt gemaakt om de medicijnen voor te schrijven die hij wenst. Dat verzoeker hiermee een financieel risico loopt, komt voor zijn eigen rekening en risico.”.

De rechter stelt hiermee dat het opleggen van een enorme boete geen belemmering is om ivermectine en hydroxychloroquine voor te schrijven. Dat de arts hiermee het risico loopt om failliet te gaan is volgens de rechter zijn probleem.

Een bizarre redenering die voor geen weldenkend mens te volgen is.

Bovendien oordeelde deze rechter dat het opleggen van de boete niet onrechtmatig is.

Ook deze uitspraak is onbegrijpelijk omdat overduidelijk is dat er geen enkel wettelijk kader is voor het opleggen van een boete.

De strijd is hiermee nog niet gestreden, want artsen moeten het belang van hun patienten kunnen blijven dienen.

Bekijk het interview van huisarts Jan Vingerhoets en apotheker Arjen Ypma op blckbx.tv hier