Tag: illuminatie

20210221 Over de oorlog tegen de mensheid

Het plan van lucifer (de koning van Babylon in Jesaja 14) is om als God te zijn of zelfs hoger dan God. Hij wil de aanbidding van de hele schepping voor zichzelf ontvangen. Wat naar het beeld van God de Heer is gemaakt, wil hij in zijn eigen beeld herscheppen. Zijn agenda is een complete herplaatsingsagenda – hijzelf voor de allerhoogste God, zijn antichrist, zijn eniggeboren zoon van god, voor de messias.

Het was echter niet helemaal het niveau van succes dat hij in gedachten had. Terwijl het zaad van de slang mocht leven, kwam de God tussenbeide door verzoening te doen voor de zonde van de mens en hem van de boom des levens te weren, en door de activiteit en invloed van de slang te beperken.

Er is de strijd van het zaad van de slang en het zaad van Adam. Deze strijd begint in Genesis en gaat door tot nu. Tussentijds heeft God ingegrepen (o.a. de zondvloed) en Hij zal het nog een keer definitief doen.

Mattheüs 13, 24- 30:

24 Jezus legde hun een andere gelijkenis voor, zeggende: ‘Het koninkrijk der hemelen kan vergeleken worden met een man die goed zaad in zijn akker zaaide.25 Maar terwijl zijn mannen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. 26 Maar toen de tarwe ontsproot en graan voortbracht, werd ook het onkruid zichtbaar.27 De slaven van de landeigenaar kwamen en zeiden tot hem: “Heer, hebt u geen goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe heeft het dan onkruid? “ 28 En hij zei tegen hen: “Dit heeft een vijand gedaan!” De slaven zeiden tegen hem: “Willen jullie dan dat wij ze gaan halen?”29 Maar hij zei:”Nee, want terwijl u het onkruid verzamelt, mag u de tarwe ermee ontwortelen.30 Laat beide samen opgroeien tot de oogst; en in de tijd van de oogst zal ik tegen de maaiers zeggen:Verzamel eerst het onkruid en bind ze in bundels om ze te verbranden; maar verzamel de tarwe in mijn schuur. ”

Wie zijn het zaad van de slang? Wie is het onkruid tussen de tarwe? Ik denk dat er verschillende groepen mensen zijn die daarvoor in aanmerking komen. Het is te gemakkelijk om te zeggen: de jood, of de vrijmetselaar enz. Wel is het zo dat in allerlei geheime groepen deze “slangenmensen” voorkomen. Meestal alleen in de hoogste regionen, daaronder zijn het de “willige slaven”. Bijvoorbeeld iemand die door zijn zoektocht naar de zin van zijn leven zomaar verdwaald raakt in een vrijmetselaarclub en oprecht denkt dat hij de grote bouwer van de wereld dient en dan niet weet dat hij lucifer dient. De grote machtsgroepen hebben de verzamelnaam illuminatie en daarin zijn samenwerkingsvebanden van khazarenmaffia met sabbateeërs en zionisten enz. Het slangenzaad is overal geïnfiltreerd en onze wereld is er door vergiftigd. Zij beheersen de wereld al bijna helemaal omdat zij de financiële wereld en de media in handen hebben.

In George Orwells boek 1984 blijkt dat het hele afschuwelijke totalitarisme dat de held verpletterde, gebaseerd is op het beëindigen van een simpele, nutteloos klinkende vrijheid; “Vrijheid”, zegt het, “is de vrijheid om te zeggen dat twee plus twee vier is.”

Nu moeten we vaak al gedwongen zeggen dat 2 en 2 5 is en dat oorlog vrede is. Onze wereld is op zijn kop gezet omdat zij dat doen. Zij spiegelen de wereld ook want dat is wat lucifer wil. Dat is de betekenis van spiegels in hun films, videoclips enz. en in sprookjes als Alice in Wonderland. Het spiegelen is om de mens op het verkeerde been te zetten en te leren dat goed kwaad is en kwaad goed. Dat is de wereld van de illuminatie, van lucifer.

Wat triest dat de meeste mensen, door hun laffe stilzwijgen, geheime medewerkers worden, die in hun eigen slavernij berusten. Wat een wonderbaarlijke wereld zou dit zijn als slechts een kleine groep eerlijke en bedachtzame, moedige mannen en vrouwen de onthullende en provocerende foto’s, illustraties en bewijzen zou zien en met alle macht zou uitroepen met een luide, luide stem tegen iedereen. binnen gehoorbereik:

“Ik zie het. Ik zal niet langer gebonden blijven door de opzettelijke onwetendheid die de menigten bindt. Ik zal het anderen vertellen. Ik zal me uitspreken totdat, op een dag, misschien binnenkort, het hele, verrotte occulte illuminatie-establishment instort!”

Waarom doen de illuminatie wat ze doen? Het zijn psychopaten en als zodanig lijden ze aan de gevaarlijke ziekte grootheidswaanzin.

Het kwaad is puur een parasitair zonder enige spirituele kracht, daarom heeft het de controle over de geest nodig.

“De wereldorde is alleen parasitair … dus er is geen reden om bang voor ze te zijn. Wij zijn degenen die de leiding hebben en er zijn maar een paar gewetensvolle mensen nodig, die zich concentreren op de oplossingen voor problemen, om dingen om te keren.” – Don Croft

“De schade die psychopaten aanrichten aan de wereldeconomie en de menselijke beschaving in het algemeen, is niet te overzien.” – Robert D. Hare

Ze lijken vast te zitten in verveling , niet in staat om te voelen en puur op emoties te draaien , te leven. Vandaar de (bezeten) interesse in sex, “maffia industrie” van Hollywood enz.

De hele wereld is een podium, en hij is het publiek. En hij is ook de scriptschrijver, de poppenspeler. Noch tevreden noch ontevreden. Hij verdraagt dingen. Is doelloos en werkt niet normaal. De wereld is hun speeltje, de mensen zijn hun slaven. In de muziekindustrie en de Hollywoodindustrie zie je hoe ze hun slaven behandelen.

Als je iets wilt bereiken in veel segmenten van de wereld zul je je moeten onderwerpen aan hun eisen. Kinderen wordem geseksualiseerd, jonge meisjes worden wulpse vrouwen en velen moeten plastische chirurgie ondergaan die hen lelijk maakt, zoals “zij” dat willen. Het veranderen van mensen is een geliefde bezigheid. (denk aan bevorderen van transgenderisme)

“Werk behoedt ons voor drie kwaden: verveling, ondeugd en behoefte” Voltaire.

Zij zijn leeg en hebben een niet te verzadigen behoefte aan iets dat zij niet kennen: liefde

De leegte zien we overal terug. Onze min. pres. Mark Ruttes is 33 graads vrijmetselaar. Hij zit er tot zijn nek in en je kunt aan alles merken dat hij leeg is. Hij heeft geen visie en draait altijd zo dat hij aan de macht blijft. Hij wil macht en niet het beste voor het land. Hij doet charmant maar is het niet. Hij doet joviaal maar is het niet. Hij liegt en komt er mee weg. Zijn zogenaamde lach is intussen steeds meer een grimlach, verkrampt en onecht. Veel mensen vallen voor de charme van de psychopaten en krijgen vaak (te) laat door hoe ze door hen gebruikt worden.

Deze mensen zijn vaak pedofiliepatiënten, ze mishandelen en martelen kleine kinderen en leren hen onder dwang zelf dader te worden vanaf hun vroege jeugd. Dit alleen al betekent dat ze moeten worden gestopt.

Ze runnen de porno-industrie, ze verdienen enorme hoeveelheden geld met drugssmokkel, vuurwapens en menselijke slavernij.

Ze zijn extreem verwikkeld in kwaad en geld verdienen en maken winst op menselijk lijden.

Ze zijn binnengedrongen in de regeringen van elk land ter wereld, en in de gerechtelijke en juridische systemen. Ook in de media. Ze runnen onze financiële instellingen. Ze zijn meedogenloos, ambitieus en zullen niet stoppen met het doden van degenen die ze tegenwerken. Ze hebben MK-Ultra uitgevonden met de hulp van de CIA.

Maar ze zijn ook arrogant, en dit zou hun ondergang kunnen zijn. Ze zien de gewone mensen als “schapen” zonder intelligentie. Ze zijn vol trots, geloven dat ze onkwetsbaar zijn. Arrogante mensen maken fouten en ze worden de laatste jaren schaamtelozer en opener. Ze doen alles recht in ons gezicht.

duivelsteken gemaakt door de vorige paus
omgekeerd kruis is satanisch

Ze geloven dat ze God kunnen overwinnen, wat een grote vergissing is. God kan de hand van de geschiedenis tegenhouden en heeft dat tot nu toe gedaan, in de hoop dat er meer uit deze groep naar buiten komen, omdat Hij barmhartig is.

Dit is ook wat Mattheüs 5, 43-45 ons leert:

U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is,

want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Je vijand liefhebben wil niet zeggen dat je zijn daden goedkeurt maar dat je hem de gelegenheid geeft uit zijn kwade wereld te treden door jouw liefde te laten zien.

Veel christenen begrijpen dit verkeerd net als je andere wang toekeren. Het wil niet zeggen dat je het kwaad accepteert. Het wil zeggen dat je het kwaad niet tolereert maar een gelegheid geeft tot uittreden uit de wereld van de liefdeloze satan. Liefde is hier de tactiek tegenover de slechtheid van de satan want die kan niet tegen liefde. Die brengt juist het liefst tweespalt en de christen moet proberen dat op te heffen. Dat is ook het geduld van God.

De meesten van “hen” zijn gewonde, mishandelde slachtoffers, die niet beseffen dat het mogelijk is om de groep te verlaten. Er is veel onvrede in de gelederen, en er zou een massale uittocht zijn als de leden geloofden dat het echt mogelijk was om eruit te komen (en te leven)

De grootste wortelen die worden aangeboden aan degenen die doorgroeien in de groep is dat je mensen geen pijn meer hoeft te doen en dat je niet kunt worden misbruikt (het is waar: alleen degenen die hoger zijn dan jij in de groep kunnen je misbruiken dus iedereen wil omhoog, waar de pool van kandidaten kleiner wordt) . Natuurlijk kunnen mensen ervoor kiezen om iemand onder hen te misbruiken, en dat motiveert sommigen (maar niet alle)

De psychopaat heeft een duidelijk beeld van de werkelijkheid – hij weet heel goed wat hij doet – maar hij weigert zich te houden aan de moraal van de samenleving. In plaats daarvan streeft hij persoonlijke bevrediging na in zaken als criminele handelingen, drugsverslaving en seksuele perversie.

Gecombineerd met gevoelens van grootheidswaanzin heeft de psychopaat visioenen van zijn eigen almacht – hij denkt dat hij een God is – en heeft hij grootheidswaanzin. Omdat hij ervan overtuigd is dat hij goddelijk is en niet gebonden is aan de regels die gelden voor andere, minder goddelijke wezens, is de psychopaat inderdaad een gevaarlijk persoon.

De psychopaat is een ontwrichtende, parasitaire, immorele invloed in een groep en kan grote schade aanrichten.

De gelederen van de maçonnieke orde zijn beladen met gevaarlijke psychopaten. De organisatie van de Verenigde Naties is een kolkende beerput van onberouwvolle psychopaten.

satansteken door Bush
hetzelfde door Clintons

Er is gezegd dat als iemand echt een groot geheim wil verbergen, hij het in het volle zicht moet verbergen. Dat doen de mannen van de illuminati. Het is niet rationeel om te doen wat deze mannen in het openbaar doen, in het volle zicht, maar ze doen het en verwachten ermee weg te komen. En ze komen ermee weg!

Waarom alle occulte rituele rompslomp? Waarom nemen sommige van ’s werelds rijkste en invloedrijkste mannen de risico’s die ze nemen door hun demonische magische handelingen in het volle zicht uit te voeren?

Is het dat ze een unieke smaak hebben voor bedrog? Of wordt de prestatie in het volle zicht bereikt omdat wordt aangenomen dat het kracht en meesterschap inbrengt in hun nagestreefde doelen?

Genieten ze er gewoon van om ons te bespotten en bedriegen?

Bedenk dat de psychopaat immoreel is, egoïstisch, zich niet aan maatschappelijke zeden houdt, infantiel van persoonlijkheid is, waanvoorstellingen heeft en gevoelens van grootsheid en almacht heeft. Mannen die denken dat ze de almachtige God zijn, moeten er buitengewoon behagen in scheppen de massa dingen op te leggen die zij als minderwaardig en onmenselijk beschouwen.

Magie is een occult ritueel. Bij dit occulte ritueel gelooft de “magiër” de Illuminist, (of hoe we ze ook noemen, maar het zijn alle leden van allerlei occulte groepen) dat hij ‘menselijke of natuurlijke gebeurtenissen kan beïnvloeden. Dus zien we de illuminatie afgebeeld die geheime tekens geeft, verborgen grepen en handdrukken deelt, symbolen laat zien en verborgen boodschappen communiceert. We beseffen dat bij het uitvoeren van deze magische werken, de illuminist in feite gelooft dat hij menselijk gedrag beïnvloedt of anderszins ervoor zorgt dat echte gebeurtenissen plaatsvinden op een bepaalde, geplande manier of bedoelde manier.

vrijmetselaarshandteken door de paus
allemaal vrijmetselaars

Nu kan de illuminist zich voorstellen dat hij slechts toegang heeft tot de “kosmische energiekracht” of dat hij een “vierde dimensie” of de “etherische atmosfeer” aanboort. Dat wat deze mannen doen (in sommige gevallen bewust, in andere onbewust) is aanroepen, het is het aanroepen van duivels uit een onzichtbaar rijk (“buiten de gewone menselijke sfeer”). Het is de sfeer van lucifer.

Het is niets minder dan het aanroepen of uitnodigen van duivels, demonen of gevallen engelen of hoe je ze ook noemen wilt.

Dit is inderdaad een zeer gevaarlijke activiteit; toch heeft de illuminatie zijn vele rituelen, tekens, codes, symbolen, architectuur, kunst en andere apparaten zo ontworpen dat de wereld om ons heen een waar groot theater van het occulte is geworden. Vanwege de Illuminati is de hele wereld “betoverd”, duister van het bovennatuurlijke, en degene die de prins van de kracht van de lucht wordt genoemd, ook wel satan en lucifer genoemd, moet erg trots zijn op zijn menselijke volgelingen.

Ieder jaar een raadselachtige voorpagina voor het
nieuwe jaar met verborgen boodschappen

Er zijn er die denken dat wij nu permanent in de greep van satan zijn omdat zijn nieuwe wereldorde in feite al bestaat en wij er dus nooit meer uitkomen.

Een schokkend document getiteld “Silent Weapons for Quiet Wars” (Silent Wars) bevestigt dat een satanische sekte met het hoofdkantoor in de City of London de mensheid in slavernij houdt door middel van psychologische oorlogsvoering.

“Het publiek kan dit wapen niet bevatten en kan daarom niet geloven dat ze worden aangevallen en onderworpen door een wapen”, zegt het rapport uit 1979 dat in 1986 werd aangetroffen in een IBM-kopieerapparaat dat bij een overtollige verkoop was gekocht.

Het is het product van een discipline genaamd “Operations Research”, ontwikkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog om vijandige bevolkingsgroepen aan te vallen met behulp van social engineering en psychologische oorlogsvoering.

Volgens het document besloot de “internationale elite” in 1954 om een “stille oorlog” te voeren tegen het Amerikaanse volk met als doel de rijkdom van “de onverantwoordelijke velen” in de handen van de “verantwoordelijke en waardige weinigen” te verschuiven.

Het doel was om een economie tot stand te brengen die “volledig voorspelbaar en manipuleerbaar” is. De massa zal moeten worden “getraind en een juk toegewezen … vanaf zeer jonge leeftijd …”

Om een dergelijke overeenstemming te bereiken, moet de “gezinseenheid uiteenvallen door een proces van toenemende bezorgdheid van de ouders en de oprichting van door de overheid geëxploiteerde kinderdagverblijven voor de beroepsweeskinderen”.

Dit wordt bereikt door middel van “stille wapens” (propaganda en social engineering) die in de media en op scholen worden toegepast.

“Wanneer het stille wapen geleidelijk wordt toegepast, past het publiek zich aan … totdat de druk te groot wordt en ze barsten … Daarom is het stille wapen een soort biologische oorlogvoering … Het valt aan … hun bronnen van natuurlijke en sociale energie en hun fysieke, mentale en emotionele sterke punten … “

De schrijver van het rapport zegt: “Deze hersenloze school van kwallen, vader, moeder, zoon en dochter, worden nuttige lastdieren …”

Het document spreekt van “controle krijgen over het publiek” door hen “ongedisciplineerd, onwetend, verward, ongeorganiseerd en afgeleid” te houden.

“Houd het publiek weg van” de echte sociale kwesties en gefascineerd door zaken die niet van belang zijn. “” Saboteer hun mentale activiteiten “door een” constant spervuur van seks, geweld en oorlogen in de media “, dwz” mentale en emotionele verkrachting. “

Geef ze “junkfood tot nadenken” en ontneem ze wat ze echt nodig hebben, “vooral een gedegen opleiding.” “Houd het openbare amusement onder het niveau van de zesde klas. “

De algemene regel: “er is winst in verwarring; hoe meer verwarring, hoe meer winst. Daarom is de beste aanpak om problemen te creëren en vervolgens oplossingen te bieden.”

De “menselijke god” is de politicus die de wereld belooft en niets levert. Dit openbare gedrag is “overgave geboren uit angst, luiheid en opportuniteit. Het is de basis van de verzorgingsstaat als een strategisch wapen, nuttig tegen een walgelijk publiek”.

Het gebrek aan verzet van het publiek is een teken dat het “rijp is voor overgave en instemt met slavernij en juridische inbreuk. Een goede … indicator van de oogsttijd is het aantal burgers dat inkomstenbelasting betaalt ondanks een duidelijk gebrek aan wederkerigheid of eerlijke service van de overheid. “

Mensen kunnen tegenwerpen dat dit document weer een vervalsing is. Bewuste mensen kunnen echter zien dat deze blauwdruk al is uitgevoerd.

Het promoten van homoseksualiteit onder het mom van ‘tolerantie’ en ‘gelijkheid’ is een voorbeeld van het stille wapen.

De vergelijking van het homohuwelijk met het heterohuwelijk is een brutale ontkenning van het unieke karakter van heteroseksualiteit. Terwijl ze schreeuwen over mensenrechten, vallen ze de gezondheid en het geluk van 97% van de bevolking venijnig aan.

Het verschil tussen heteroseksualiteit en homoseksualiteit is één woord: kinderen . Homoseksuelen hebben geen biologische kinderen. Ouders worden is een essentiële stap in de heteroseksuele ontwikkeling. Dit vereist dat we een permanente band vormen die uniek is voor ons. Dit is ook wat God heeft gewild en dit is het drama van de tuin van Eden waar deze verwarring werd gezaaid en waar satan dit promootte. Dis is ook onderdeel van de orgies van de baälvereringen en het verhaal van Sodom en Gomorra. Iedere keer weer grijpt God is en dan is er satan weer die de twijfel zaait.

Homoseksuelen kunnen een speciale huwelijksklasse hebben met allemaal dezelfde rechten en plichten. Maar ze worden gebruikt om de meerderheid in verwarring te brengen, zodat we ons niet binden en als gevolg daarvan een gestagneerde ontwikkeling ondergaan.

Feminisme is een ander voorbeeld. Door gezonde natuurlijke heteroseksuele rollen te ontkennen, nemen vrouwen de plaats van mannen over als zorgverleners voor het gezin met hun gezinsinkomen en krijgen ze weinig of geen kinderen, vaak als alleenstaande ouders. Mannen worden overbodig of ‘echtgenotes’. Het gezin wordt vernietigd en de samenleving wordt gedestabiliseerd.

De massamedia en het onderwijs misleiden, manipuleren, leiden af en vervormen. “Mentale en emotionele verkrachting”, noemen ze het. Hoewel we het materieel in overvloed hebben, hongeren onze geest en ziel naar de waarheid .

We zijn geconditioneerd om aan trivia te denken of de werkelijkheid helemaal te ontwijken. Er is geen berichtgeving of er wordt geen debat gehouden gegeven over de verraderlijke vooruitgang van de wereldregering en de uitholling van de nationale onafhankelijkheid.

Omdat er geen zinvolle natie of democratie zal zijn, worden de jongeren geen geschiedenis of burgerdeugden geleerd. Seks wordt gepromoot als een levenslange obsessie. Pornografie is wijdverbreid. Het is niet de bedoeling dat we volwassen zorgen maken, zoals over het soort wereld dat onze kinderen zullen erven.

De mensheid heeft de intelligentie om een wonderlijke wereld te creëren. We worden gesaboteerd. Satans discipelen zijn verantwoordelijk voor de moord op tientallen presidenten en andere leiders, voor depressie, genocide en oorlog, inclusief de “Koude Oorlog” en de opvolger ervan de “War on Terror”. Alle oorlogen zijn tegen de mensheid georganiseerd door deze satanische sekte.

Onze politieke, economische en culturele “leiders” hebben hun ziel verkocht en de samenleving verraden. Ze zijn letterlijk dienaren van satan. Anders zouden ze niet tolereren dat bijvoorbeeld presidentskandidaten lid zijn van een satanisch geheim genootschap als de Skull and Bones. Ze zouden de voor de hand liggende list die plaatsvond op 11 september niet 2001 niet tolereren. Ze denken dat ze bevoorrecht zullen zijn in de Nieuwe Wereldorde. De geschiedenis heeft aangetoond dat iedereen vervangbaar is.

Terwijl de mens naar Gods beeld werd gemaakt, was het menselijk leven heilig. Toen we het erover eens waren dat God dood was, werden we vervangbaar. Daarom kan de auteur van “Silent Wars” naar ons verwijzen als “lastdieren” en de “darwinistische strijd” gebruiken om slavernij en genocide te rechtvaardigen. (al het gepraat over de slavernij van toen is een afleiding)

Satan wil ons niet fysiek te vernietigen. Hij heeft tegen God gezegd dat hij het beter kan en God heeft hem enige tijd gegeven om dat waar te maken. We leven nu in de gruwleijke wereld van satan die onze ziel wil oogsten. Maar Jezus heeft gezegd dat er in het tarweveld goede tarwe staat naast het onkruid. Zijn we gemaakt naar Gods beeld of niet? Om te winnen, moet satan bewijzen dat we niets anders zijn dan domme dieren. We zijn in deze wereld terecht gekomen omdat we in de gevallen wereld geboren zijn en God vraagt ons om tarwe te worden en weg te gaan bij het onkruid.

We hoeven de strijd niet alleen te voeren maar we moeten wel iedere dag weer hulp vragen aan God. De tijd van lucifer raakt op en wij maken het drama van de slotakte mee. Het is aan ons hoe we kiezen: zijn we gemaakt naar het beeld van God of naar dat van de satan?

We hoeven onszelf niet te haten dat we “schapen”zijn. Dat is een truc van de satan. We weten dat Jezus de herder is naar elk verloren schaap op zoek gaat. We moeten echter Jezus wel vragen of Hij

onze herder wil zijn.

Bronnen

Illuminatie Conspiracy Archive

Makow

Codex Magica door Texe Marrs

Snippits-and-slappits.blogspot.com handteken

Snippits-and-slappits.blogspot.com cabala

Over het vernietigen van het intellect van een volk:

de moord op 20.000 Polen in W.O.2 in Katyn

20210125 Over waarom Trump niet mocht winnen

Trump mocht m.i. niet winnen omdat hij niet langer bruikbaar was als president voor “hen”

Hij leverde geen W.O. 3, geen oorlog met Iran en de vredesregeling met Israël was ook niet goed.

Sinds de Fed van 1913 is er geen vrije President meer geweest want “zij” en de bankiers bepalen de richting. In de marges proberen presidenten wat. Tot John Kennedy. Die deed te eigenzinnig en werd vermoord door “hen”. En later ook zijn broer. En toen zijn zoon te eigenzinnig werd en de politiek in wilde, werd die ook vermoord door een “vliegtuigongeluk”. De vrijmetselaars, ook wel cabal, ook wel illuminatie trekken aan de touwtjes en zij zijn geïnfiltreerd door “hen”. Moord is een waarschuwing, net zoals “ongelukken” dat zijn.

SOTN heeft een interessant artikel over het waarom:

Dit is waarom TPTB ervoor zorgde dat Trump niet zou winnen … ook al won hij door een recordlandverschuiving.

Uit het artikel: (TPTB = the powers that be)

Niemand wordt ooit door de poppenspeler (puppet master = de messter die zijn poppen bespeelt, de schurk) geselecteerd om de POTUS te zijn, tenzij ze ermee instemmen een essentieel onderdeel van de agenda uit te voeren. Zodra ze het contract hebben getekend om president van de US Corporation te worden, werken ze voor de Federal Reserve en niet voor het Amerikaanse volk. Het zijn dus de buitenlandse eigenaren van de FED die altijd voor de POTUS kiezen. Dat betekent echter niet dat een POTUS, eenmaal geïnstalleerd in het Oval Office, niet kan schurken. JFK deed precies dat. DJT ook. “

Aldus een Inlichtingenanalist en voormalig Amerikaans militair officier

…Hoe verder we weg zijn van Verkiezingsdag 2020, hoe gemakkelijker het is om te begrijpen wat er werkelijk is gebeurd.

Hoewel de meeste mensen de volgende onweerlegbare analyse niet willen geloven, is de grimmige realiteit van een diepe insider binnen de Amerikaanse inlichtingengemeenschap precies wat er is gebeurd.

Tel Aviv heeft Trump verraden met een nieuwe deal met Biden en daarom hebben ze hem voor de honden gegooid. Sheldon Adelson en de maffia hebben geen moeite om van kant te wisselen voor de winnaar per haak of boef. Pence en McConnell hebben ook Trump verraden. Het was alsof Trump als Julius Caesar de Romeinse senaat binnenliep om doodgestoken te worden. Elke deal die Trump maakt met het systeem of de Deep State zal niet worden nagekomen en ze hebben het in het geheim om hem voor altijd te beëindigen. “

– Een dissidente maar nog steeds zeer verbonden Deep State- intel op bood deze koude, emotieloze kijk op de Big Picture

(Bron : wat is er echt gebeurd tussen Trump en Israël met betrekking tot de verkiezingen? )

Met dit cruciale begrip zou het duidelijk moeten zijn dat Donald Trump de POTUS-verkiezingen van 2016 nooit zou hebben gewonnen zonder de directe tussenkomst van Israël – PERIODE.

Ja, hij had ook een zeer geheim contingent van militaire koperen patriotten die hem smeekten om te vluchten= to run (is gaan “rennen” voor de verkiezingen) in 2015, maar dat was alleen om hem uit zijn zeer comfortabele leven als particulier en succesvol zakenman te lokken. Wie kon de patriottische roep weerstaan van een machtige groep actieve en gepensioneerde vlagofficieren binnen de Amerikaanse strijdkrachten die terecht geschokt waren over het vooruitzicht van een presidentschap van Hillary Clinton? Hoewel ze allemaal gevestigde machtsspelers waren in het Militair-Industrieel Complex, konden ze gewoon geen steenkoude verrader van de Republiek in het Witte Huis verdragen. Bovendien heeft de Clinton Crime Family het leger veel te vaak onteerd.

Het cruciale punt hier is dat Sheldon Adelson, een primaire bagman (schuldeiser, koerier) voor de Khazariaanse maffia is. En Trump’s grootste campagnedonor was tijdens de verkiezingscyclus van 2016. Shelly werd gebruikt om de campagne van Trump te financieren met zijn enorme gokinkomsten, zoals hij ook deed in 2020, maar in veel mindere mate door een doelgericht ontwerp.

…Als een doorgewinterde neocon-zionist gaf Adelson die ENORME donaties aan Trump alleen tegen een vergoeding, zoals het geval is bij elke politieke campagne. Dit is de reden waarom president Trump behoorlijk dramatisch vooruitgang heeft geboekt met zoveel cause célèbres ( Een cause célèbre (meervoud causes célèbres, Frans beroemde zaak) is een zaak of incident die veel controverses oproept ) die rechtstreeks verband houden met het zionistische Israël.

BELANGRIJK: Het kan met vertrouwen worden gesteld dat de dag dat Trump Bolton ontsloeg, de dag was waarop zijn vooruitzichten voor herverkiezing tot een definitief einde waren gedoemd. Trump verzette zich niet alleen tegen de pogingen van Bolton om Iran aan te vallen, hij weigerde ook Syrië binnen te vallen en de regering-Maduro in Venezuela omver te werpen. Zie: Een groot Amerikaans militair konvooi werd Syrië binnengerold op de eerste dag van het Biden-voorzitterschap

...Er zijn eigenlijk verschillende redenen waarom de eigenaren van de Federal Reserve (en Israël) Trump hebben gedumpt. Er is echter één reden die boven alles heerst.

President Trump verzette zich fel tegen het bevel van ON HIGH (dwz Tel Aviv) om Iran aan te vallen. Hij verzuimde vooral om Irans gevreesde (door Israël) nucleaire sites te vernietigen die hun fictieve ontwikkelingsprogramma voor nucleaire wapens huisvestten. Voor de Israëlische en Amerikaanse neocon-zionisten was dit Trumps MORTAL SIN van alle doodzonden.

Als gevolg van deze onvergeeflijke ‘mislukking’ werd het zwaard van Damocles gedurende vier lange jaren door de heersende zionisten boven het hoofd van Trump gehouden. Wat het Amerikaanse volk echt zag, was elke denkbare methode van dwang en intimidatie die de zionisten konden toepassen om Trumps hand te forceren. Maar uiteindelijk hield Trump vast aan zijn belofte om geen oorlogen te beginnen, of in ieder geval geen grote oorlogen. (De massale vernietiging van Jemen door Saoedi-Arabië en de VS zou terecht kunnen worden beschouwd als het breken van die belofte, ook al gebruikten de neocon-oorlogsstokers KSA-proxy’s.)

…Aan het einde van de dag besloot de Hidden Hand * die de uiteindelijke uitkomst van elke Amerikaanse POTUS-verkiezing bepaalt, om de stekker uit een tweede termijn voor Trump te trekken. Want zijn weigering om zich naar hun wil te buigen om Iran en Syrië aan te vallen kon niet langer worden getolereerd; en vooral in het licht van het zeer korte tijdsbestek dat nodig is om de GROTE RESET uit te rollen.

…*“De verborgen hand zijn de mensen die altijd de hoogste verborgen autoriteit zijn geweest. Het is een geheime broederschap die een netwerk van geheime genootschappen beheert, zoals (Beierse) Illuminati, Vrijmetselarij. Deze geheime genootschappen voeren de bevelen uit die aan hen worden doorgegeven via verschillende machtsniveaus, die de geheime genootschappen vervolgens nog verder doorgeven via zoveel meer niveaus, zodat wanneer de opdracht eindelijk een persoon heeft bereikt, hij geen idee heeft waar de opdracht vandaan komt. kwam of waarom. De mensen die je aan de macht ziet, zijn niets. De enige echt machtige familie is de Britse koninklijke familie [Echt Talmoedische, vrijmetselaarszionisten die afstammen van de Babylonische Broederschap] vanwege hun bloedlijn. Ze zijn de hoogste autoriteit en controleren alle anderen, ze controleren een netwerk van geheime genootschappen die onder hen werken. Ze zijn een kleine broederschap, een paar mensen met de zuiverste bloedlijn die teruggaat tot de oudheid. De Hidden Hand is een kleine geheime broederschap die de mysterieuze [satanische] religies van het oude Egypte en andere mysteriereligies van de oude wereld volgt. Ze beheren een netwerk van geheime genootschappen. Ze zijn ongelooflijk goed georganiseerd. Adam Weishaupt werd onderwezen en gefinancierd door machtige families die in handen waren van de Verborgen Hand. Verborgen hand waren degenen die, via bepaalde mensen, Adam Weishaupt de Illuminati lieten creëren om bepaalde redenen, waarvan sommige duidelijk zijn. The Hidden Hand vindt zijn oorsprong in het oude Egypte, Babylon en Sumeria; daarom zie je overal Egyptische symboliek. ” De Hidden Hand is een kleine geheime broederschap die de mysterieuze [satanische] religies van het oude Egypte en andere mysteriereligies van de oude wereld volgt.

…Wie was er tenslotte niet getuige van Trumps moedige en voortdurende verzet tegen de volkomen absurde CORONAhoax ? Nog een reden waarom ze Joe Biden toestonden om de verkiezingen op klaarlichte dag ronduit te stelen.

Bedenk dat de uiteindelijke consequentie voor de ongehoorzaamheid van president Trump geen moord is; het is eerder de onuitstaanbare belediging van het verliezen van een man die “niet eens weet dat hij leeft”.

…Dit is de reden waarom TPTB voor altijd de reguliere media gebruikt om nog erger te maken. Vooral gezien het overweldigende harde bewijs dat de grootste stemfraude en verkiezingsdiefstal in de wereldgeschiedenis documenteert, is deze oneindige media-aanval ondraaglijk voor Trump. Historisch gezien heeft nog nooit iemand zoveel zout in de wond zien wrijven als de verkiezingsoverval en doofpot van 2020 de echte winnaar – Donald J. Trump – hebben aangedaan.

…Kortom : overwegende dat de Hidden Hand JFK met geweld heeft vermoord;

het karakter vermoorde DJT … zoals ze zullen blijven doen voor de

rest van zijn natuurlijke leven. Ze zullen hem uiteindelijk in de Hitler

van de 21ste eeuw veranderen om zijn nalatenschap volledig te vernietigen en

de Patriot-beweging te ondermijnen. Wat nog belangrijker is, de slow-motion

martelshow van Trump zal een bericht sturen naar elk ander staatshoofd

om er niet eens aan te denken om ooit het reservaat van de Nieuwe Wereldorde te verlaten .

Parallellen met JFK

Net zoals John F. Kennedy door de Joodse maffia in Chicago het Oval Office binnen werd geslingerd , werd Donald Trump door een andere tak van dezelfde Khazariaanse maffia in het Witte Huis geplaatst .

…Joe Kennedy had diepe banden met de Ierse maffia die de democratische politieke machine van Chicago bestuurde en zorgde ervoor dat JFK de verkiezingen van 1960 won door Illinois illegaal in te nemen. Wat weinig politici in die tijd wisten, was dat de Joodse maffia de Ierse maffia volledig controleerde, zoals het ook de Siciliaanse maffia in de winderige stad controleert.

Het belangrijkste punt hier is dat de Khazarianen zich diep verraden voelden door JFK nadat ze hem een overwinning hadden bezorgd. Dat komt omdat president Kennedy weigerde Israël te bewapenen met kernwapens, waardoor de oprichter en eerste premier van Israël, David Ben-Gurion, ballistisch (en gek) werd en het lot van JFK verzegelde ( evenals dat van RFK ). Niemand kruist ooit de Khazariaanse maffia en komt ermee weg.

…Evenzo trotseerde president Trump de directe bevelen van Israël om Iran binnen te vallen, maar niet op straffe van dood; eerder met het risico om als geen ander persoon in de geschiedenis te worden vermoord. Net zoals Adolph Hitler en elke nazi-medewerker voor altijd belasterd wordt voor het verraden van het Central Banking Cartel, zo zal ook Team Trump worden opgejaagd totdat ze allemaal met alle mogelijke middelen zijn geneutraliseerd.

…Wat maar weinig patriotten begrijpen, is dat, na het presidentschap van Kennedy, elke POTUS werd gedwongen om een ijzersterk contract te ondertekenen – als president / CEO van de US Corporation – dat hem verbood om eerdere POTUS te vervolgen voor hun zeer reële misdaden tegen de Amerikaanse Republiek. Dit is de reden waarom president Trump plotseling het “opsluiten van Hillary” omdraaide, aangezien zowel president Bill Clinton als Barack Obama diep betrokken zouden zijn geweest bij de Clinton-Obama misdaad (en). Net als vicepresident Joe Biden, crimineel mede-samenzweerder!

…In het licht van deze grimmige presidentiële realiteit deed president Trump zoveel als elke sterveling had kunnen doen om het moeras droog te leggen. Nee, geen enkel aangelegd moeras werd ooit opgepakt of vervolgd, maar hoe kon hij met door zionisten geselecteerde poppen de hoogste regionen van federale wetshandhaving bemannen? Wat Trump wel heel effectief deed, was het blootleggen van zoveel moeraswezens in de Beltway ( de sociale en politiek groep en de ambtenaren rond Washington) , zodat We the People ze voor eens en voor altijd konden zien. Dat kan niet ongedaan worden gemaakt – OOIT!

…Trouwens, voor zover het de Democraten, Deep State en de globalistische kliek van NWO betreft, was dit verreweg de grootste misdaad van Trump – hij trok de sluier weg van hun meer dan tien jaar durende misdaadgolf op een manier die nog nooit in de Amerikaanse geschiedenis was gezien.

Bedenk dat God vaak recht schrijft met kromme lijnen. Het presidentschap van Donald Trump had alleen kunnen plaatsvinden met grote aardse machten om het te laten gebeuren. Hetzelfde met John Kennedy. In beide gevallen werden die formidabele “machten en vorstendommen” echter als nooit tevoren blootgelegd. De kat is nu uit de zak en daarom heeft TPTB voortijdig THE GREAT SCAMDEMIC gelanceerd , ver voor zijn tijd. Ze zijn zo wanhopig en roekeloos dat hun historische fouten en misstappen ze waarschijnlijk allemaal zullen neerhalen.

…Aan het einde van elk tijdperk verslaan de krachten van het licht steevast de krachten van de duisternis, meestal door het licht van de waarheid op hen te laten schijnen. Terwijl ze zich verspreiden, halen de duistere krachten elkaar naar beneden terwijl ze het zinkende schip verlaten en op zoek gaan naar reddingsboten die ook gaten in zich hebben.

Moraal van het verhaal: God heeft de leiding, altijd en overal. Dus houd moed en bid, en blijf uit de buurt … want de sh * t staat op het punt de ventilator te raken.

…In werkelijkheid gaat deze wereldwijde psychologische operatie veel verder dan de publieke vernietiging van Donald Trump. Zoals de buitengewoon moedige ex-POTUS vaak zei: TPTB zat niet achter hem aan, maar achter ons. Vooral de daders aan de top van de planetaire voedselketen willen de hele patriottenbeweging voor altijd elimineren. Dit is waar deze extreem complexe, vooraf geplande AI en sterk georganiseerde psyop inderdaad erg interessant gaat worden. Binnenkort zal een tweede uiteenzetting worden gepubliceerd die het skelet van dit voortdurende communistische complot om de Amerikaanse Republiek ineen te storten zal uitwerken.

Aanbevolen literatuur

De verborgen krachten achter de vernietiging van Amerika

En verder:

Ik volg de Saker (Over ) die regelmatig mooie gastbijdragen op zijn blog heeft maar zelf ook regelmatig goede artikelen heeft:

Waarom Donald Trump moest gaan. Door Peter Koenig voor de Saker Blog

Uit het artikel:

…Er is een agenda. Een enorme agenda. Het is een globalistische agenda die bezig is de mensheid gigantische schade toe te brengen. Het heet de Covid-19 – The Great Reset , uitgegeven door het World Economic Forum (WEF), geschreven door de oprichter, Klaus Schwab. Indien ongemoeid gelaten, is het plan van The Great Reset een misdaad van epische dimensies, nog nooit eerder in onze beschaving gezien. De heer Trump wilde niet op deze agenda staan.

Donald Trump, in voor- en tegenspoed, is geen globalist. Hij noemt zichzelf een patriot. Hij wilde Make America Great Again (MAGA) maken. Klinkt gek? Misschien. Maar het is niet globalistisch. Daarom was de heer Trump niet de man van de globalistische cabal, die momenteel de leiding heeft over wereldgebeurtenissen – ver boven presidenten als Donald Trump en die van de andere 192 VN-lidstaten. Deze globalistische cabal heeft een enorme macht. Jo Biden en zijn bende reageren op deze kracht.

Wat er achter Donald Trump’s “dwaze” idee van MAGA zit, kan de westerse globalistisch-gehersenspoelde wereld niet begrijpen. Het was de bedoeling dat de Verenigde Staten weer een soevereine, onafhankelijke en economisch autonome natie zouden worden. Bij meer dan één gelegenheid zei meneer Trump dat hij hetzelfde wenst voor elk land ter wereld. Hij insinueerde ook dat het doel van de NAVO passé was . En hij zei vóór zijn verkiezing in 2016 dat de VS onder zijn presidentschap niet langer de politieagent van de wereld zou zijn. Hij heeft misschien al deze partituren geprobeerd, maar de Powers That Be (PTB) had andere ideeën.

Dit moet je hem echter geven: tegen de wensen en druk van het Militair Industrieel Complex (MIC) in is Donald Trump geen nieuwe oorlogen begonnen. Hij handhaafde degenen die begonnen zijn onder zijn voorgangers – zes actieve – hier en daar een conflict geven of nemen. Daardoor hield hij MIC op afstand.

Donald Trump paste duidelijk niet in de globalistische agenda. Het was niet zijn plan. In tegenstelling tot wat velen misschien denken, had hij geen ambities voor een One World Order (OWO), wat duidelijk het doel van de globalist is. Dit is het plan achter de Great Reset.

…De globalistische cabal maakt het niet uit. Jo Biden kan het niet schelen. Omdat Jo Biden een globalist is, evenals zijn bemanning, voornamelijk geërfd uit het Obama-tijdperk – en dat geldt ook voor Hillary (op haar initiatief ‘sloop Libië’, cynisch lachend en verwijzend naar Muammar Gadhafi: ‘We kwamen, we zagen, hij stierf ” ), Nog steeds een belangrijke figuur van deze – laat ik het noemen zoals het is – een criminele clan.

De politieke carrière van Jo Biden werd geboren in het moeras van Washington – en zoals het er vandaag uitziet, zal het eindigen in het moeras van Washington, hetzij met hem als president – of zonder hem als president. Op deze leeftijd zal Jo Biden, ondanks alle nobele woorden die bij zijn inauguratie werden gesproken, zijn geweten niet hervormen. “Ik zal niet alleen president zijn voor degenen die op mij hebben gestemd, ik zal ook president zijn voor degenen die niet op mij hebben gestemd; Ik zal president zijn voor alle Amerikanen. ” Deze sloganachtige slappe palaver heeft geen betekenis.

Er is geen enkele Amerikaanse president die dergelijke woorden niet heeft gebruikt, in ieder geval tijdens de inauguratie – en de meesten van hen veel eerder tijdens hun campagnes. “Ik zal eraan werken om ons slecht verdeelde Amerika weer te verenigen.” Wanneer waren de Verenigde Staten in de afgelopen 70 jaar verenigd? Nooit. Zal Jo Biden de uitdaging aangaan?

Tijdens zijn inauguratietoespraak, maar ook bij verschillende eerdere gelegenheden, waaronder de presidentsdebatten voorafgaand aan de verkiezingen, verwees Jo Biden naar de komende “Donkere Winter” – in de hoop dat Amerika er zonder schade doorheen zal komen. Wat is de “donkere winter”? – Waarom het mysterie, in plaats van transparantie? Waarom zou je in codetaal praten als het Amerikaanse volk, zoals Biden suggereerde, zijn eerste prioriteit is?

…De insinuatie dat een dergelijke catastrofe in de maak is, zonder de mensen openlijk te waarschuwen, of beter gezegd, het voorkomen van de Donkere Winter , is zeker geen teken van zorg voor de mensen. Integendeel, het toont afkeer voor de mensen – de lagere casts. Klinkt als Hillary Clintons “Basket of Deplorables” in een presidentiële campagnetoespraak van 2016. Het lijkt erop dat de kern van de Dems, terwijl ze uitkomen met de verkiezing van Jo Bidens, een bijzondere flair hebben om zich boven de rest van de mensen te voelen.

…Het maakt niet uit dat er massale – maar massale, bewezen kiezersfraude was, mogelijk in de honderdduizenden, misschien meer dan een miljoen stemmen werden toegevoegd aan Biden of elektronisch overgeschakeld van Trump naar Biden. Maar het juridische team van de heer Trump was er niet in geslaagd om hun bewijsmateriaal naar voren te brengen en te verdedigen voor een rechtbank, inclusief het Amerikaanse Hooggerechtshof. Stel je de immense macht voor achter deze wereldwijde cabal!

Dus Donald Trump paste niet in de agenda van de Global Cabal – ook wel “Deep State” genoemd. Degenen die ver boven de president van de VS staan en de leiders (sic) van de wereld. Ze zijn vastbesloten om de Grote Reset te implementeren – meer macht voor zichzelf grijpen, meer rijkdom – en een technische, gedigitaliseerde, gerobotiseerde wereld, een volledig elektronische plutocratie – een technocratie annex tirannie, waaronder de Epsilon-mensen (laagste cast in Aldous Huxley’s Brave New World) zullen zich gedragen en gehoorzamen zoals ze digitaal besteld zijn – moderne slaven – niets bezitten en gelukkig zijn – de Great Omen of the Great Reset .

…En als hun eugenistische wens uitkomt, zullen zij, de globalistische cabal, regeren over een enorm gereduceerde bevolking. Dat is waar de huidige westerse inentingscampagne van pas komt – alle drie de meest gebruikte vaccins, of liever giftige injecties – Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraSeneca – bevatten mRNA, dus DNA-veranderende stoffen – en zijn tot dusverre niet effectief gebleken als vaccins . Integendeel, gevaarlijke bijwerkingen en sterftecijfers overtreffen verreweg de gebruikelijke maatregelen van traditionele vaccins. Ze bevatten ook sterilisatie- en onvruchtbaarheidscomponenten die goed passen bij de eugenetica-agenda.

…Hij belooft 100 miljoen Amerikanen te vaccineren in de eerste 100 dagen als hij president is. Dit komt precies overeen met de Grote Reset en de agenda van de Globalistische Cabal. Hij waarschuwde al voor de verspreiding van een nieuwe, meer besmettelijke covid-mutatie – die meer van de impopulaire repressieve maatregelen zou vereisen – die ook een verdere inbreuk zou maken op de toch al zwaar getroffen economie. En als Washington besluit om “de schroeven aan te halen” voor de bevolking (de uitdrukking van mevrouw Merkel), zal Europa spoedig volgen – en dat geldt ook voor alle andere vazallen van de westerse wereld.

…Het volgen van de agenda van de globalistische cabal is de eerste prioriteit van dhr. Biden. Op zijn eerste ‘werkdag’, eigenlijk op zijn inauguratiedag, aarzelde hij niet om 17 Executive Orders te ondertekenen, waarvan de New York Times zegt:

‘Ondanks een inaugurele rede waarin werd opgeroepen tot eenheid en compromis, zijn de president zijn er scherp op gericht de pandemische reactie van voormalig president Donald J. Trump terzijde te schuiven, zijn milieuagenda om te keren, zijn anti-immigratiebeleid af te breken, het wankelende economische herstel te ondersteunen en de federale inspanningen om diversiteit te bevorderen te herstellen. “

…Trump zag lockdowns of het dragen van een masker nooit als de oplossing voor de covid-19-crisis – een mening die door veel hooggeplaatste wetenschappers en professoren over de hele wereld wordt gedeeld. Hij wilde dat de toch al vernietigde economie weer op gang zou komen, zo snel en zo dicht mogelijk bij ‘normaal’ – en daarmee ook de wanhopige werkgelegenheidssituatie van de mensen verbeterde.

...Dus, omdat meneer Trump het niet eens was met de globalistische cabal, moest hij gaan. Zijn zoektocht naar gerechtigheid van de Hoge Rechtbanken met betrekking tot kiezersfraude werd afgewezen.

…De Great Reset-agenda, gedicteerd door de Globalist Cabal, moet in zijn wreedste details worden geïmplementeerd onder toezicht van het World Economic Forum (WEF), de Bill and Melinda Gates Foundation, het Johns Hopkins Institute for Medicine (gefinancierd door de Rockefeller Foundation ), De WHO, het IMF, de Wereldbank – en het hele VN-apparaat. Het maakt integraal deel uit van de VN-Agenda 21-30, die de wereld de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) beschrijft als de glorieuze “raison d’être” van de agenda .

…uit lezersbijdragen:

Trump moest gaan omdat hij Iran niet bombardeerde voor het Joodse bolsjewistische rijk (ook bekend als Apartheidstaat Israël).

…En ja, Trump moest gaan. Hij begon geen oorlog met Iran, faalde met zijn dreigementen tegen Noord-Korea en was niet sterk genoeg tegen Rusland, dat de neocons willen zien gedestabiliseerd, opgebroken en geplunderd.

En verder:

James Fetzer die ik ook volg, heeft er ook wel een mening over, hij deelt:

Paul Craig Roberts, de ondergang van Amerika is nabij

Uit het artikel:

…Jarenlang heb ik de achteruitgang van Amerika tot ineenstorting gecatalogiseerd, niet alleen de economische ineenstorting door economische concentratie en het offshoren van banen en investeringen, maar ook de ineenstorting van het geloofssysteem dat enige eenheid creëerde onder een diverse bevolking. Tegenwoordig is niet alleen de economie gedaan, maar ook het geloofssysteem dat sociale en politieke stabiliteit in stand heeft gehouden.

…Eerder in mijn leven werd de vrijheid van meningsuiting door liberalen gebruikt om pornografie, homohuwelijken en abortus te legaliseren, waar de meerderheid van de bevolking tegen was. Dit weerhield liberalen er niet van hun agenda op te leggen aan de mensen.

Tegenwoordig is de vrijheid van meningsuiting ontoelaatbaar, omdat het kan worden gebruikt om te protesteren tegen wat de helft van de bevolking oprecht gelooft dat een gestolen presidentsverkiezingen zijn. Zelfs advocaten en advocatenkantoren die legitieme gevallen van verkiezingsfraude voor cliënten hebben aangespannen, worden gestraft voor het gewone werk van advocaten. Hetzelfde gebeurt met universiteitsprofessoren en met gemiddelde Amerikanen die hun grondwettelijk beschermde recht op vrije meningsuiting en vereniging uitoefenden en de Trump-bijeenkomst bijwoonden.

In Amerika kan de vrijheid van meningsuiting tegenwoordig alleen worden uitgeoefend in nauwe en gecontroleerde kanalen. Het kan worden gebruikt om president Trump en zijn aanhangers te demoniseren als ‘vijanden van de democratie’. Het kan worden gebruikt om blanken te demoniseren als “systemische racisten” en “blanke supremacisten”, en om heteroseksuele blanke mannen te demoniseren als “vrouwenhaters”. Het enige andere gebruik ervan is om landen te demoniseren – Rusland, China en Iran – die de hegemonie van Washington in de weg staan. Er zijn geen andere toegestane vormen van gebruik van de vrijheid van meningsuiting in de Verenigde Staten, een ongepaste naam van het land, aangezien het land grondig verdeeld is door Identity Politics en een presidentsverkiezing die door kiezers algemeen als gestolen wordt beschouwd.

…Maar een simpele vraag volstaat: als de verkiezing niet werd gestolen, waarom is het dan niet toegestaan om de vraag te stellen? Verklaringen die verboden zijn voor onderzoek en openbare discussie, zijn waarschijnlijk niet waar. De reden dat ze verboden zijn, is omdat ze niet bestand zijn tegen onderzoek. Je hoeft niet ver in de tijd terug te gaan om een lange lijst te krijgen: moorden op JFK, RFK en MLK, Waco, bombardementen in Oklahoma City, 9/11, de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein, Iraanse kernwapens, het gebruik van chemicaliën door Assayd wapens, Russische invasie van Oekraïne, Russiagate, 2020 verkiezingsfraude, 6 januari Trump Insurrection. En ja, ik heb er een paar weggelaten, maar het punt staat zonder hen. Een land waarin uitleg wordt gecontroleerd, is een land waarin mensen in leugens leven.

...In de Amerikaanse en westerse beschaving in het algemeen is het concept van objectieve waarheid in wezen vernietigd, vooral in onderwijs- en communicatie-instellingen. In de hele westerse wereld is de basis van de waarheid verschoven van bewijs naar emotie. Emotie is het belangrijkste bewijs geworden. Objectieve waarheid wordt afgedaan als een constructie die blanke mannen dient .

…Democratisch links, universiteiten en media zijn afgestemd op ras- en genderslachtoffers van vermeend blank racisme en transfobie.

…Het immigratiebeleid is gericht tegen blanke Amerikanen. Als meerderheid machteloos, hebben blanke Amerikanen als minderheid geen toekomst. Zie bijvoorbeeld: “Biden verstuurt onmiddellijk een wetsvoorstel voor het Congres dat burgerschap zou bieden aan 11 miljoen illegalen” en “Migrant Caravan Biden Policy” .

…Zelfs als blanke Amerikanen aan hun onbezorgdheid zouden kunnen ontsnappen en beseffen dat hun land van hen wordt weggenomen, zijn ze machteloos om er iets aan te doen. Met de nieuwe wet op het binnenlandse terrorisme in aantocht, wordt zelfs een protest tegen onteigening strafbaar gesteld als opruiing.

…Wat betreft het establishment zelf, wanneer zal haar arrogantie en vertrouwen worden geschokt door het besef dat het de anti-blanke, anti-Amerikaanse ideologen die het heeft gecreëerd niet kan beheersen en zelf wordt geconfronteerd met de situatie waarmee Kerenski, de bruinhemden en de Chinese communisten worden geconfronteerd.

Op wie zal het establishment een beroep doen als de revolutie zich tegen hen keert? Welk antwoord zal het establishment hebben als hun de vraag wordt gesteld die bolsjewieken aan Kerenski stellen: “Wie heeft jou uitgekozen ?”

Verder lees ik regelmatig bij de lelijke waarheid.

En bij de lelijke waarheid (De lelijke waarheid

Jodendom, zionisme en het giftige effect van apocalyptische religieuze waanvoorstellingen op wereldaangelegenheden) wordt het ook duidelijk: Lambasting (afkraken) Trump door een kolonisten leider

Uit het artikel:

…’Het is gemakkelijker om op te komen tegen iemand die als een vijand wordt gezien, in tegenstelling tot iemand die als een vriend wordt gezien’, zegt David Elhayani, daarbij verwijzend naar het Trump-plan voor een Palestijnse staat.

Opmerking – van de duizenden artikelen en miljoenen woorden die de afgelopen week zijn gesproken en geschreven, zijn het de artikelen die in dit eenzame nieuwsartikel voorkomen het belangrijkst om de tektonische gebeurtenissen van het afgelopen jaar te begrijpen die nu hun hoogtepunt hebben bereikt met de de-facto verwijdering van DJT en de opkomst van Joe Biden als POTUS, ondanks het feit dat ze heel weinig of helemaal geen aandacht zullen krijgen.

Het is juist deze kwestie – de geplande ‘Deal of the Century’ van DJT – die heeft gefunctioneerd als zowel de bron van ontsteking als het gaspedaal voor het inferno dat zijn persoon en presidentschap de afgelopen 4 jaar omringt.

Het ging nooit over ‘immigratie’, over ‘grensmuren’, over ‘DACA’, over ‘vrouwenhaat’, racisme, ‘haat’, ‘blanke suprematie’, Rusland of iets anders dan diezelfde kwestie die de vernietiging van voormalige presidentiële regeringen, waaronder die van Nixon, Ford, Carter en George HW Bush, die was / is

AMERIKAANS BUITENLANDS BELEID IN HET MIDDEN-OOSTEN

En ondanks het feit dat deze kwestie (en in het bijzonder de plannen van DJT om een Pax Americana op te leggen aan de regio waardoor Israël zou worden gedegradeerd / beperkt tot slechts een fractie van het land dat ze van plan is te grijpen bij het creëren van haar lang geplande voor theocratische imperium dat zich uitstrekt) van de Nijl tot de Eufraat) heeft GEEN aandacht / discussie gekregen buiten websites zoals deze, het feit blijft dat het DIT NAUWKEURIGE PROBLEEM de bron is van alle politieke instabiliteit van de afgelopen 4 jaar die nu zijn hoogtepunt heeft bereikt in het tikken tijdbom die allemaal op dit moment getuigen.

…De leider van de kolonisten beweerde dat het de perceptie van Trump in de ogen van velen in Israël was als een ‘vriend’ die hem gevaarlijker maakte voor de Joodse staat en de nederzettingenbeweging in het bijzonder. Elhayani sprak zelfs zijn opluchting uit over het verlies van Trump aan de verkozen president Joe Biden, ondanks het langdurige verzet van de Democraat tegen nederzettingen.

‘Het is gemakkelijker om op te komen tegen iemand die als een vijand wordt gezien, in tegenstelling tot iemand die als een vriend wordt gezien’, stelde hij.

…Het grootste probleem van de kolonistenleider met de Amerikaanse president is het vredesplan dat hij in januari 2020 introduceerde. Hoewel het plan groen licht gaf voor de toekomstige annexatie van grote delen van de Westelijke Jordaanoever door Israël, creëerde het plan ook grenzen voor een Palestijnse staat op ongeveer 70 procent van het semi-aaneengesloten land dat overblijft buiten de Groene Lijn, naast verschillende andere kleine gebieden die grenzen aan de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

…’De Abraham-akkoorden waren volledig tegen de nederzettingenbeweging en we hebben daardoor soevereiniteit verloren’ , voegde hij eraan toe, verwijzend naar het besluit van premier Benjamin Netanyahu om zijn controversiële plannen voor de annexatie van de Westelijke Jordaanoever op te schorten in ruil voor normalisatie met de Verenigde Arabische Emiraten.

‘Dus wat hebben we van Trump gekregen? Is hier soevereiniteit? Zijn er hier meer bewoners? Zijn er meer bouwstart? Laat me iets echts zien dat is veranderd. Geen woorden. In de praktijk veranderde er niets.

zie ook:

zie op dit blog over de cabal: hier en hier

Boekentips 01

illuminatie:

https://www.bol.com/nl/p/who-are-the-illuminati-the-secret-societies-symbols-bloodlines-and-the-new-world-order/9200000023643903/?bltg=itm_event%3Dclick%26mmt_id%3DX0f0sBgrU5DqpbvoYJ%4018wAAA4I%26slt_type%3Drecommendations%26pg_nm%3Dpdp%26slt_id%3Dprd_reco%26slt_nm%3Dproduct_recommendations%26slt_pos%3DC1%26slt_owner%3Dccs%26itm_type%3Dproduct%26itm_lp%3D7%26itm_id%3D9200000023643903&bltgh=uVW5P7MNbX1sB-unwaxDIA.1_9_10.17.ProductImage

bilderberg:

https://www.bol.com/nl/p/de-bilderberg-conferenties/1001004004925543/?bltg=itm_event%3Dclick%26mmt_id%3DX0f1Gm7G-obAGgv9G9FQZwAABUM%26slt_type%3Drecommendations%26pg_nm%3Dpdp%26slt_id%3Dprd_reco%26slt_nm%3Dproduct_recommendations%26slt_pos%3DC1%26slt_owner%3Dccs%26itm_type%3Dproduct%26itm_lp%3D2%26itm_id%3D1001004004925543&bltgh=u-KQ8V8GEeWQUsblJltOsw.1_9_10.12.ProductImage

Over de apocalyptische tijden

Als we het nieuws maar een beetje volgen, worden we evengoed iedere dag geconfronteerd met nieuws dat ons kan doen huiveren. We kunnen ook onze hoofden in het zand steken en denken: “dit is nog ver weg”, “dat speelt niet hier”, “als we volhouden, is over een paar maanden alles weer normaal” enz.

Als we realistischer kijken, zien we een wereld die steeds krankzinniger wordt en iedere dag als we denken: “het kan niet erger”, dan is er iets dat toch erger of gekker is.

Alles loopt nu versneld naar een climax en we kunnen nu nog iedere dag aangrijpen om bij ons zelf te rade te gaan hoe we in ons leven staan. Doen we het wel goed? Zijn we dienend voor God of zijn we niet bezig met ons einde en daarna?

Velen denken dat het hun tijd wel zal duren, er zijn er ook die denken dat er misschien wel een God zal zijn maar ze wachten wel af: als ik dood ben en er is niks dan heb ik me voor niks zorgen gemaakt en als hij er wel is, merk ik het wel. Allemaal een verkeerde insteek.

Waar veel mensen ook mee worstelen is het lijden en het kwaad. Waarom is er zoveel lijden als er een god is? Als er een god zou zijn, zou er geen kwaad zijn, dus is er geen god. Ook al fout.

Dan zijn er nog die beweren dat God liefde is en dat als wij daar maar in mee gaan, alles goed komt.

Al weer fout. God is niet alleen maar liefde en ook Jezus bracht niet alleen maar liefde.

God zocht onze liefde maar God zoekt ook rechtvaardigheid. Dat deed Zijn Zoon ook. Hij wees de mens op zijn tekortkomingen en zijn zondig gedrag waardoor er een blokkade ontstond op de weg naar het kennen van God. Pas als je begreep wat de boodschap was en je Jezus aanvaardde en Zijn redding, werd de blokkade opgeheven. Helaas is voor velen deze leer verdwenen.

Er zijn mensen die de waarheid zoeken en daarbij een algemene religie bedenken met daarin een bevestiging van een liefhebbende God, gelijk met Bewustzijn, een spirituele dimensie waar idealen

zoals de absolute waarheid, gerechtigheid, schoonheid en liefde vanzelfsprekend zijn. Zij zien waarheid als een morele dimensie zoals licht en dat dat alles is wat we moeten zoeken. Dit denken komt uit de new age. Zij denken dat de mens door God naar de aarde is gestuurd om de hemel op aarde te creëren , maar in plaats daarvan zien ze dat we we op weg naar de hel op aarde zijn en dat kunnen ze niet rijmen met God die liefde is. God is liefde voor diegenen die Hem aanvaarden op Zijn condities maar dat wil niet zeggen dat God dan alle lijden wegneemt. Helaas, lijden is een wake up call. Als dat er niet is, verliest de mens zich in de wereld en denkt hij niet meer na over zijn rol als kind van God.

We zijn gehersenspoeld om termen als “God” te verwerpen, we zijn vakkundig bij de leer van Jezus weggehaald. Dat hebben “zij” gedaan. De Illuminatie zijn satanisten die zich Gods plaats hebben toegeëigend. Zij vereren lucifer en geloven dat zij recht hebben op de aarde er op kunnen leven als goden. Ze hebben onze geschiedenis herschreven en beïnvloed en ons weggehaald bij de juiste leer uit de bijbel. Zij die zich joden noemen en het niet zijn, zijn al vanaf onze begintijd bezig onze levens te ondermijnen omdat zij zich laten leiden door lucifer. Jezus is gekomen om als Offer deze schande weg te nemen en ons uit de invloedssfeer van lucifer te halen.

Daar gaat de geschiedenis van het oude testament over en daarom heeft Jezus ons een nieuw testament gegeven.

In het oude testament lezen we over vernietiging. Niet omdat God het leven niet als heilig beschouwde. Hij wilde de leer van lucifer, de baälaanbidding, teniet te doen. Dat is het verhaal van de vernietiging van het gouden kalf door Mozes en van hen die de moloch verkozen. Dat is de strijd van de volkeren in het O.T. maar dat werd ons zo niet geleerd.

Het joodse volk was en is geen uitverkoren volk in de zin van “lievelingsvolk”. Het was een volk dat uitgekozen werd met een opdracht: ga weg uit babylon ( ga weg bij de leer van lucifer) en verkondig mijn boodschap dat Ik het Ben. Ze hielden zich er niet aan en Jezus kwam om de verbinding tussen God en mens te herstellen. Maar die verbinding komt tot stand op voorwaarde van God en niet van ons. Denk niet dat je er bent als “je toch goed leeft”. Als je Jezus niet aanvaard hebt, als je Zijn Redding niet aanvaard hebt, is er geen verbinding. Dit aanvaarden heet wedergeboren.

Mensen die niet geloven dat de bijbel het woord van God is maar “gewoon een boek” en gewoon geschreven door gewone mannen vol symboliek en allegorie, hebben het niet begrepen.

Mensen die niet geloven dat Jezus God was maar een gewone man of profeet, hebben het niet begrepen.

Mensen die geloven dat Jezus alleen een evangelie predikte van liefde, hebben het niet begrepen. Jezus was niet alleen maar liefde, net zoals God dat niet is. Jezus was scherp en veroordeelde ook (denk aan het uitdrijven van de geldwisselaars uit de tempel)

Wat ons mens maakt is onze ziel en het verlangen naar God. Als we dat levend hebben weten te houden ondanks alle foute leer en hersenspoeling, kunnen we gedreven worden naar de juiste begrippen en de juiste leer en houding zoals God het werkelijk wil zodat we deel uit kunnen gaan maken van Zijn Koninkrijk. Want dat is uiteindelijk onze definitieve bestemming: een eeuwig leven in het Koninkrijk van Jezus, in de Godfamilie. En daar gaat de bijbel over en de profetie in de bijbel gaat nergens anders over. Dat maakt niet fatalistisch zoals sommigen denken maar juist hoopvol.

Het hele punt van de NWO met een goedgekeurde wereldreligie is satanisch, bedoeld om te ontkennen dat de mens een zielsverbinding heeft met het goddelijke. Ze verhongeren opzettelijk onze ziel door ons troostende muziek, films en kunst te ontnemen en wat ze geven en wat uit de “hollywoodstal komt is vaak pervers en ver bij schoonheid en troost vandaan. De samenleving is satanisch bezeten door de kabbalistische illuminatie (vrijmetselaars). God is de Schepper. God creëert en ons geluk ligt in het “nadenken”over God en het volgen van Zijn Plan.

Als je “gewoon spiritueel” bent en de God van de bijbel ontkent, loop je waarschijnlijk afgoden achterna. Lucifer is er op uit om zielen te winnen voor zijn aanbidding. Een christen weet dat er maar één God is, de Schepper, de Vader van Jezus Christus.

2 Johannes 1: 9: Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon.

Christus zegt in Johannes 14, 15 en 21 Wie mijn geboden heeft en ze onderhoudt, die is het die mij liefheeft; en wie mij liefheeft, zal door mijn Vader worden liefgehad, en ik zal hem liefhebben en mijzelf aan hem openbaren”.

Er is een simpele reden waarom er een voortdurend conflict is tussen het Oude en het Nieuwe Testament. De “god” van het Oude Testament is vaak de satan ( ik heb er vaak over geschreven: over de vele “gezichten” van god in het O.T. En de corruptie in de bijbel) die eigenlijk de ware god is van traditionele kabbalistische / Talmoedische Joden, zijn “uitverkoren volk”, terwijl God van het Nieuwe Testament de ware God is van liefde, waarheid, perfectie, harmonie en schoonheid, de ware God van de hele schepping en van alle mensen.

Met de komst van Christus heeft het O.T. eigenlijk afgedaan maar dat is ons niet geleerd. Voor evangelische / zionistische christenen is het erg moeilijk te aanvaarden dat het O.T. er niet meer toe doet omdat in het O.T. Israël zo’n grote rol speelt en nu verwarren zij het land Israël van nu met het land en volk van toen. En de politiek van Israël moet ze constant cognitieve dissonantie brengen.

Dat deze christenen op een dwaalspoor zijn komt door “hen”. Zij die zich zo noemen en het niet zijn maar zij die wel de wereld in hun greep houden.

Hieraan ken je de Geest van God: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, is van God, en elke geest die Jezus niet belijdt, is niet van God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij komt en nu al in de wereld is (1 Johannes 4: 2–3).

Over ismen 3

Via allerlei ismen naar globalisme en wereldcommunisme.

Definitie communisme:

Communisme is een kapitalistische onderneming van de ultrarijken om de massa tot slaaf te maken, hen te ontdoen van hun eigenschappen en middelen, die allemaal het eigendom worden van “de staat” en deze, de ultrarijken, zijn die staat. Zie Des Griffin’s ‘Vierde rijk van de rijken’.

Een korte geschiedenis van de nieuwe wereldorde

1773 – Mayer Amschel (voorheen Bauer) Rothschild verzamelt twaalf van zijn meest invloedrijke vrienden en overtuigt hen ervan dat als ze allemaal hun middelen bundelen, ze de wereld kunnen regeren. Deze bijeenkomst vindt plaats in Frankfurt, Duitsland. Rothschild deelt zijn vrienden ook mee dat hij de perfecte kandidaat heeft gevonden, een persoon met ongelooflijk intellect en vindingrijkheid, om de organisatie te leiden die hij heeft gepland – Adam Weishaupt.

1 mei 1776 – Adam Weishaupt (code genaamd Spartacus) richt een geheim genootschap op dat de Orde van de Illuminati wordt genoemd. ( Deze datum, 1 mei, zal zeer belangrijk worden voor de Sovjet-communisten. Ze hielden feestelijke militaire parades op deze dag.) (Bauer/Rothschild was een Cryptojood (lees Khazaar). Weishaupt was een Cryptojood/crypto christen en opgeleid door jezuïeten. Illuminatie gaat over “Lichtbrengers”, het zijn vereerders van Lucifer, die zij als de Lichtbrengende god aanbidden. Zij zijn beïnvloed door de talmoedische (Babylonische), kabbalistische of sabbatean-frankistische Joden, door Zevi en Frank. Ik schrijf daar misschien nog over.)

Hun doelstellingen zijn als volgt:

1) Afschaffing van alle geordende regeringen

2) Afschaffing van privébezit

3) Afschaffing van erfenis

4) Afschaffing van patriottisme

5) Afschaffing van het gezin

6) Afschaffing van religie

7) Oprichting van een wereldregering

Juli 1782 – De Orde van de Illuminati bundelt de krachten met de Vrijmetselarij op het congres van Wilhelmsbad. ( de vrijmetselarij is een oude occulte gemeenschap en bestaat al sinds de tijd van de tempel van Salomon. De leden zijn de vereerders van de baäl/lucifer. In het oude testament lees je over de strijd van de baälvereerders tegen de mensen die in één God geloofden. Het oude testament is ondermijnd.)

1785 – Een Illuminatie-koerier genaamd Lanze wordt getroffen door de bliksem en gedood terwijl hij te paard reist door de stad Ratisbon. Wanneer Beierse ambtenaren de inhoud van zijn zadeltassen onderzoeken, ontdekken ze het bestaan van de Orde van de Illuminati en vinden ze plannen waarin de komende Franse revolutie wordt beschreven. De Beierse regering probeert de Franse regering te waarschuwen voor een naderende ramp, maar de Franse regering houdt geen rekening met deze waarschuwing. Beierse ambtenaren arresteren alle leden van de Illuminati die ze kunnen vinden, maar Weishaupt en anderen zijn ondergronds gegaan en kunnen niet worden gevonden.( Hier ligt de wortel van de haat tegen Duitsland. Duitsland moet hoe dan ook kapot. Het is in 2 wereldoorlogen geprobeerd. Het wordt nu geprobeerd via massa immigratie, kapot maken van industrie van energiebronnen en het opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar. Dit moet een burgeroorlog worden. Of een derde wereldoorlog. In ieder geval moet uiteindelijk de westerse wereld kapot.

11 oktober 1785 – Beierse autoriteiten plunderen het huis van een Illuminatie-lid genaamd Von Zwack. Ze ontdekken Illuminatie-documenten die heel duidelijk aantonen dat ze van plan zijn een “universele revolutie” teweeg te brengen die de doodssteek voor de samenleving zou moeten zijn … deze revolutie zal het werk zijn van de geheime genootschappen, en dat is een van onze “grote mysteries.”

1789 – Geweld breekt uit in Frankrijk. De Franse revolutie werpt niet alleen de bestaande regering omver, maar probeert ook het Christendom uit de natie te verwijderen. Een halfnaakte prostituee wordt op het altaar van de kathedraal van Notre Dame geplaatst en geprezen als de “godin van de rede”. ( het Christendom is vanaf het begin de grootste vijand. Het Christendom leert dat de mens een individu is en rechten heeft. De mens leeft in een relatie met God. Als mensen dat beseffen kun je ze niet tot slaaf maken. Vanaf het begin wordt het christendom geïnfiltreerd en ondermijnd. De eerste Christenen heetten Nazareërs en waren niet in kerkverband georganiseerd. Zij kwamen bij elkaar in “vergaderingen”. De naam Nazarener werd ook weer gebruikt door ISIS. Zij kalkten een N op huizen van Christen in hun “nieuwe kalifaat”. Nazareners moesten uiteindelijk sterven.)

1796 – Vrijmetselarij wordt een groot probleem bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. John Adams wint de verkiezing door zich er tegen te verzetten. ( Amerikanen denken dat hun natie als Christelijke natie is gesticht maar in feite waren het vrijmetselaars die de natie kaapten en stichtten. De hele natie is doordrenkt met vrijmetselaarssymbolen tot en met openbare gebouwen en de dollar aan toe.) Zijn zoon John Quincy Adams waarschuwt voor de verschrikkelijke bedreiging voor de natie door de vrijmetselaarsloges: “Ik geloof nauwgezet en oprecht dat de Orde van Vrijmetselarij, de grootste en van de een meest morele en politieke kwaden is … “

1797 – John Robison, professor in de natuurgeschiedenis aan de Universiteit van Edinburgh in Schotland, publiceert een boek getiteld “Proofs of a Conspiracy” waarin hij onthult dat Adam Weishaupt had geprobeerd hem te rekruteren. Hij legt de duivelse doelen van de Illuminati bloot aan de wereld.

1798 – George Washington erkent dat de Illuminatie-activiteit naar Amerika is gekomen. ( hij is zelf vrijmetselaar)

1816 – Het Congres verleent een 20-jarig charter aan de Bank of the United States, een particuliere centrale bank voor Amerika. ( De grondwet had het Congres de “macht gegeven om geld te munten en de waarde daarvan te regelen”. Thomas Jefferson had specifiek het Amerikaanse volk gewaarschuwd om deze macht om geld te creëren over te dragen aan een privégroep die niet was geselecteerd en niet verantwoording verschuldigd was aan het publiek: “Als het Amerikaanse volk ooit particuliere banken toestaat de kwestie van hun valuta te beheersen, eerst door inflatie en vervolgens door deflatie, zullen de banken en bedrijven die om hen heen groeien de mensen alle eigendom ontnemen …)

1821 – Georg WF Hegel formuleert wat de Hegeliaanse dialectiek wordt genoemd – het proces waarmee de Illuminatie-doelstellingen worden bereikt. Volgens de Hegeliaanse dialectiek is thesis plus antithese gelijk aan synthese. Met andere woorden, u veroorzaakt eerst een crisis. Dan is er een enorm publiek protest dat er iets aan het probleem moet worden gedaan. Dus u biedt een oplossing die de veranderingen teweegbrengt die u altijd al wilde hebben, maar die mensen aanvankelijk niet wilden accepteren. ( dit gebeurt nu met de “klimaatcrisis”. Steeds wordt geprobeerd iets uit te lokken. Dat gebeurt ook met talloze vals vlag operaties.)

1826 – William Morgan probeert een boek te publiceren waarin het wangedrag van de vrijmetselaars Loges wordt blootgelegd. Terwijl hij bezig is zijn boek te laten drukken, verdwijnt hij op mysterieuze wijze. (Zijn lichaam werd een jaar later in Lake Ontario gevonden.)

1828 – Mayer Amschel Rothschild, die de Illuminati financiert, betuigt zijn totale minachting voor nationale regeringen die proberen internationale bankiers zoals hij te reguleren: “Sta mij toe het geld van een natie uit te geven en te controleren, en het kan mij niet schelen wie de wetten schrijft.”

1829 – Britse illuministe Frances ‘Fanny’ Wright geeft een reeks lezingen in de Verenigde Staten. Ze kondigt aan dat verschillende subversieven en revolutionairen verenigd moeten worden in een beweging die “Communisme” zal worden genoemd. Ze legt uit dat de beweging voor het publiek acceptabeler moet worden gemaakt door te beweren dat ze “gelijke kansen” en “gelijke rechten” ondersteunen.

1829-1837 – Terwijl president Andrew Jackson in functie is, zijn er pogingen om de greep van een centrale bank boven de Verenigde Staten voort te zetten en te versterken. President Jackson verzet zich krachtig tegen deze inspanningen. Jackson vertelt zijn tegenstanders: “Je bent een hol van adders! Ik ben van plan je weg te leiden, en door de Eeuwige God zal ik je wegleiden. Als de mensen alleen maar de ongerechtigheid van ons geld- en banksysteem zouden begrijpen, zou er vóór de ochtend een revolutie zijn.” In 1833 verwijdert hij overheidsgeld van de Bank of the United States.( de kabbalistische joden van de babylonische talmoed- zijn een voortzetting van de farizeeën. Jezus noemt hen addergebroed en smijt hen en de geldwisselaars uit de tempel. De farizeeën hadden niets te maken met het gewone jodendom, met hun geloof in God. Zij onderdrukten hun medemensen.)

1848 – Moses Mordecai Marx Levy, ook bekend als Karl Marx (ook hij was waarschijnlijk een cryptojood/ een Khazaar) , schrijft “Het communistische manifest”. Marx is lid van een vooraanstaande Illuminatie-organisatie genaamd de Liga van de Rechtvaardige. Hij pleit niet alleen voor economische en politieke veranderingen; hij pleit ook voor morele en spirituele veranderingen. Hij is van mening dat het gezin moet worden afgeschaft en dat alle kinderen moeten worden opgevoed door een centrale autoriteit. Hij drukt zijn houding ten opzichte van God uit door te zeggen: “We moeten oorlog voeren tegen alle heersende ideeën over religie, de staat, het land of het patriottisme. Het idee van God is de grondtoon van een perverse beschaving. Het moet vernietigd worden”. ( het gezin wordt steeds meer ondermijnd. dat is ongeveer 50 jaar geleden begonnen met de tweede golf van het feminisme. Liefde is vervangen door seks. Het kind wordt ondermijnd en ingezet als pion. het kind wordt ook geseksualiseerd en het transgenderisme wordt overal bevordert.)

1870 – John Ruskin wordt benoemd tot professor in de schone kunsten aan de universiteit van Oxford in Engeland. Hij leert zijn studenten dat de overheid de controle moet nemen over alle middelen van productie en distributie, en hij is bereid om de controle over de regering in handen van een enkele man te leggen: “Mijn voortdurende doel was om de eeuwige superioriteit van sommige mannen te tonen t.o..v. anderen, soms zelfs voor één man t.o.v. alle anderen”.

1871 – Albert Pike, oprichter van de Ku Klux Klan, publiceert zijn 861 pagina’s tellende boek “Morals and Dogma”, alleen bedoeld voor vrijmetselaars. Hij geeft aan dat degenen in de lagere rangen van het metselwerk opzettelijk worden misleid door hun superieuren: “De blauwe graden (de eerste drie graden van de 32) zijn slechts het buitenste hof of portiek van de tempel. Een deel van de symbolen wordt daar aan de ingewijde getoond, maar hij wordt opzettelijk misleid door valse interpretaties. Het is niet de bedoeling dat hij ze zal begrijpen; maar het is de bedoeling dat hij zich zal voorstellen dat hij ze zal begrijpen. Hun ware verklaring is voorbehouden aan de adepten, “de prinsen van het metselwerk. ”(Daarom hebben ongeveer 95% van de mannen die bij het metselwerk betrokken zijn geen idee wat de doelstellingen van de organisatie zijn).

1875 – De Russische occultist Helena Petrovna Blavatsky richt de Theosophical Society op. Madame Blavatsky beweert dat Tibetaanse heilige mannen in de Himalaya, die zij de Meesters van Wijsheid noemt, via telepathie met haar communiceerden in Londen. Ze staat erop dat de Christenen alles achterstevoren hebben: dat Satan goed is en dat God slecht is. Ze schrijft: “De Christenen en wetenschappers moeten ervoor zorgen dat ze hun Indiase genders respecteren. The Wisdom of India, haar filosofie en prestaties, moet bekend worden gemaakt in Europa en Amerika”.

1884 – De Fabian Society is opgericht om het socialisme te bevorderen. De Fabian Society ontleent zijn naam aan de Romeinse generaal Fabius Maximus, die tegen het leger van Hannibal vocht in kleine slopende schermutselingen, in plaats van een beslissende strijd te voeren.

14 juli 1889 – Albert Pike geeft instructies aan de 23 Supreme Councils van de wereld. Hij openbaart wie het ware object van de vrijmetselaarsaanbidding is: “Tegen u, Soevereine Grand Instructeurs-generaal, zeggen we dit, dat u het mag herhalen voor de broeders van de 32e, 31e en 30e graad: de vrijmetselaarsreligie zou moeten zijn en gehandhaafd in de zuiverheid door ons ingewijden: de Luciferiaanse leer. “

1890-1896 – Cecil Rhodes, een enthousiaste student van John Ruskin ( zie hierboven) , is destijds premier van Zuid-Afrika, een Britse kolonie. Hij is in staat om de goud- en diamantrijkdom van Zuid-Afrika te exploiteren en te beheersen. Hij werkt om alle bewoonbare delen van de wereld onder de heerschappij van een heersende elite te brengen. Daartoe gebruikt hij een deel van zijn enorme rijkdom om de beroemde Rhodes Scholarships op te richten.

5 februari 1891 – Rhodos sluit zich aan bij zijn groep uit Oxford met een vergelijkbare groep uit Cambridge onder leiding van vurige sociale hervormer William Stead. Rhodos en Stead zijn leden van de innerlijke “Kring van ingewijden” van het geheime genootschap dat zij hebben gevonden. Er is ook een buitenste cirkel bekend als de “Vereniging van Helpers”.

1891 – Madame Blavatsky sterft. Het leiderschap voor de wereldwijde theosofische beweging ligt bij Annie Besant, een militante feministe en lid van de Fabian Socialist Society of England. Ze doet enthousiast mee aan revolutionaire straatrellen en schrijft een groot aantal occulte geschriften om toe te voegen aan die van Blavatsky.

1909-1913 – Lord Alfred Milner organiseert de “Association of Helpers” in verschillende Round Table Groups in delen van het Britse Rijk en in de Verenigde Staten.

1912 – Kolonel Edward M. House, nauw adviseur van president Woodrow Wilson, publiceert een boek van Phillip Dru waarin hij “socialisme promoot zoals gedroomd door Karl Marx”.

23 december 1913 – De Federal Reserve (noch federaal noch een reserve – het is een particuliere instelling) is gecreëerd. Het was gepland tijdens een geheime bijeenkomst in 1910 op Jekyl Island, Georgia, door een groep bankiers en politici. Hiermee wordt de macht om geld te creëren van de Amerikaanse overheid overgedragen aan een particuliere groep bankiers. De Federal Reserve Act wordt haastig aangenomen vlak voor de kerstvakantie. “The Communist Manifesto” had om zo’n centrale bank gevraagd. (Het is waarschijnlijk de grootste schuldgenerator ter wereld) Congreslid Charles A. Lindbergh Sr. (vader van de beroemde vlieger) waarschuwt: “Deze wet vestigt het meest gigantische vertrouwen op aarde. Wanneer de president deze handeling ondertekent, wordt de onzichtbare regering door de geldmacht, waarvan bewezen is dat deze bestaat door het Money Trust-onderzoek, gelegaliseerd …”

1916 – Drie jaar na het ondertekenen van de Federal Reserve Act in de wet merkt president Woodrow Wilson op: “Ik ben een zeer ongelukkige man. Ik heb onbewust mijn land verwoest. Een groot industrieel land wordt bestuurd door zijn kredietstelsel. Ons systeem van krediet is geconcentreerd. De groei van de natie daarom en al onze activiteiten zijn in handen van een paar mannen. We zijn een van de ergst geregeerde, een van de meest volledig gecontroleerde en gedomineerde regeringen in de geciviliseerde wereld geworden. Niet langer een regering door vrije mening, niet langer een regering door overtuiging en de stem van de meerderheid, maar een regering door de mening en dwang van een kleine groep dominante mannen.”

1917 – Met hulp van financiers in New York City en Londen kan VI Lenin de Russische regering omverwerpen.

1920 – Groot-Brittannië Winston Churchill erkent het verband tussen de Illuminati en de bolsjewistische revolutie in Rusland. ( Churchill blijkt later zelf vrijmetselaar)

Hij merkt op: “Vanaf de dagen van Spartacus-Weishaupt tot die van Karl Marx, tot die van Trotsky, Bela Kun, Rosa Luxembourg en Emma Goldman, is deze wereldwijde samenzwering voor de omverwerping van de beschaving en voor de wederopbouw van de samenleving ( Hegel!) op basis van ontwikkeling van jaloerse boosaardigheid en onmogelijke gelijkheid gestaag gegroeid. Het speelde een absoluut herkenbare rol in de tragedie van de Franse revolutie. Het was de drijfveer van elke subversieve beweging in de negentiende eeuw, en nu heeft eindelijk deze groep buitengewone persoonlijkheden uit de “onderwereld” van de grote steden van Europa en Amerika het Russische volk bij de haren gegrepen.”( Rusland moest ook kapot o.a. omdat het volk orthodox christelijk was. Maar het land is niet kapot te krijgen. Het wierp het juk van het communisme af. Daarom wordt het land en wordt Poetin steeds weer ondermijnd).

1920-1931 Wat de Federal Reserve betreft, merkt Congreslid McFadden op: “Toen de Federal Reserve Act werd aangenomen, merkten de mensen in deze Verenigde Staten niet dat hier een wereldwijd banksysteem werd opgezet. Een superstaat bestuurd door internationale bankiers en internationale industriëlen die samenwerken om de wereld voor hun eigen plezier tot slaaf te maken. De Fed heeft er alles aan gedaan om haar bevoegdheden te verbergen, maar de waarheid is – de Fed heeft zich de regering toegeëigend. Het regelt hier alles en het regelt al onze buitenlandse relaties. Het maakt en breekt regeringen naar believen”. Betreffende de Grote Depressie en de acceptatie door het land van de New Deal van de FDR, stelt hij:” Het was geen ongeluk. Het was een zorgvuldig bedacht voorval”. (niets is toeval alles wordt georkestreerd)

1921 – Het Huis reorganiseert de Amerikaanse afdeling van het Institute of International Affairs in de Council on Foreign Relations (CFR). (De afgelopen 60 jaar is 80% van de topposities in elke regering – of het nu democraat of republikein is – bezet door leden van deze organisatie. Gedurende die tijd zijn slechts twee presidenten niet direct verbonden aan de CFR – John Kennedy en Ronald Reagan. Kennedy werd vermoord en een poging werd ondernomen het leven van Reagan te nemen!)

15 december 1922 – De CFR onderschrijft de wereldregering in haar tijdschrift “Buitenlandse Zaken”. ( één wereldregering met één gecontroleerde wereldreligie is het doel om de mens tot slaaf te maken. De rijke 1 % wil de wereld voor zichzelf. Ze willen geen geld maar goed: goud, mineralen, ertsen, olie, gas, land, arbeid)

1932 – “Plan for Peace” van de oprichter van de American Birth Control League, Margaret Sanger, wordt gepubliceerd. Ze roept op tot dwangsterilisatie-, verplichte segregatie en concentratiekampen voor heropvoeding voor alle afwijkende mensen inclusief zwarten, hispanics, Amerikaanse indianen en katholieken. (De American Birth Control League wordt uiteindelijk Planned Parenthood – de belangrijkste promotor en aanbieder van abortusdiensten in het land. Velen zijn zich tegenwoordig niet bewust van de racistische oorsprong van Planned Parenthood.) ( het is niet voor niets dat de laatste 50 jaar abortus zo toeneemt, dat het gezin ondermijnd wordt, dat liefde vervangen is door seks.)

1933 – “The Shape of Things to Come” van HG Wells wordt gepubliceerd. Wells voorspelt een tweede wereldoorlog… ( Wells was een “gekochte” schrijver. Zelf ook illuminatie lid. Al 100 jaar lang is ondermijning aan de gang. Via film, muziek, literatuur. Hij had insider kennis. Net zoals later bleek Huxley en Orwell)

…rond..

…1940, voortgekomen uit een Duits-Pools geschil. Na 1945 zou er een toenemend gebrek aan openbare veiligheid zijn in “crimineel geïnfecteerde” gebieden. Het plan voor de “moderne wereldstaat” zou bij zijn derde poging slagen en zou voortkomen uit iets dat zich in Basra, Irak, voordeed. Het boek vermeldt ook:”Hoewel de “wereldregering” al een aantal jaren er ronduit voor uitkwam, hoewel het eindeloos werd gevreesd en erover werd gemompeld, vond het nergens oppositie.” ( de derde wereldoorlog moet er ook komen. De eerste 2 werden voorspeld door insider Pike ( zie hierboven). Via allerlei valse vlag ( ja 9/11) aanslagen en o.a. de Arabische lente wordt er steeds aan uitlokking gewerkt. Irak werd het niet. Toen moest Syrië het worden. Waarschijnlijk proberen ze net nu via Iran)

1934 – “The Externalization of the Hierarchy” van Alice Bailey wordt gepubliceerd. Bailey is een occultist en neemt de leiding van Annie Besant over als hoofd van de Theosophical Society. Bailey’s werken worden “gekanaliseerd” vanuit een spirituele gids, de Tibetaanse Meester.

( Haar leer vormt de basis voor de huidige New Age-beweging). Ze schrijft: “Het uur voor de oude mysteries is aangebroken. Deze oude mysteriën waren verborgen in aantallen, in ritueel, in woorden en in symboliek. Deze versluieren het geheim. Het lijdt dus geen twijfel dat het werk dat moet worden gedaan om het grote publiek vertrouwd te maken met de aard van de mysteriën op dit moment van het grootste belang is.

1937 – Studenten aan de Lenin School of Political Warfare in Moskou leren: “Vandaag zijn we natuurlijk niet sterk genoeg om aan te vallen. Om te winnen hebben we het verrassingselement nodig. De westerse wereld zal moeten slapen.”De kapitalistische landen, dom en decadent, zullen zich verheugen om samen te werken aan hun eigen vernietiging.

1939 – “New World Orde” van HG Wells stelt: “een collectivistische één-wereldstaat” of “nieuwe wereldorde” voor bestaande uit “socialistische democratieën”. Hij pleit voor “universele dienstplicht” en verklaart dat “nationalistisch individualisme de ziekte van de wereld is”.

28 juni 1945 – President Truman onderschrijft de wereldregering in een toespraak: “Het zal net zo gemakkelijk zijn voor naties om samen te leven in een republiek van de wereld als voor ons om samen te leven in een republiek van de Verenigde Staten”.

24 oktober 1945 – Het Handvest van de Verenigde Naties wordt van kracht. ( en hier begint de grote ellende en de grootste zwendel)

7 februari 1950 – Internationale financier en CFR-lid James Warburg vertelt een Subcommissie buitenlandse betrekkingen van de Senaat: “We zullen een wereldregering hebben, of je het nu leuk vindt of niet – door verovering of toestemming”.

23 februari 1954 – Senator William Jenner van Indiana zegt voor de Amerikaanse senaat: “Vandaag kan het pad naar totale dictatuur in de Verenigde Staten worden gelegd met strikt juridische middelen, ongezien en ongehoord door het Congres, de president of het volk. We hebben een goed georganiseerde politieke actiegroep in dit land, vastbesloten om onze grondwet te vernietigen en een eenpartijstaat op te richten. Het heeft vaste voet aan de grond in onze regering en een eigen propaganda-apparaat. Je kunt deze groep met veel namen noemen. Sommige mensen noemen het socialisme, sommige collectivisme. Ik noem het liever “democratisch centralisme”. Het belangrijke punt om te onthouden over deze groep is niet zijn ideologie, maar zijn organisatie”.

1954 – Prins Bernhard van Nederland richt de Bilderberggroep op: internationale politici en bankiers op. die elk jaar in het geheim bijeenkomen. Ze nodigen “gasten”uit die “marsorders” krijgen. Ook al mag je dat niet zo noemen en zullen ze dat zelf steevast ontkennen. De gastenlijsten zijn openbaar en het is interessant om te zien wie er zoal uitgenodigd zijn en hoe die later de politiek gaan beïnvloeden. Denk aan politici van VVDhuize, van de PVDA, Groenlinks en zie hoe de hazen daarna gaan lopen. Denk aan Samsom en de klimaathoax)

1962 – “De toekomst van het federalisme”door Nelson Rockefeller beweert dat de huidige gebeurtenissen dwingend een “nieuwe wereldorde” eisen. Hij zegt dat er is: “Koorts van nationalisme … maar de natiestaat wordt steeds minder bekwaam om zijn internationale activiteiten uit te voeren politieke taken … Dit zijn enkele van de redenen die ons ertoe dwingen krachtig te leiden naar de ware opbouw van een nieuwe wereldorde … Misschien sneller dan we ons misschien realiseren … zullen er de grondslagen evolueren voor een federale structuur van de vrije wereld”.

13 november 1963 – Er wordt beweerd dat president John F. Kennedy slechts tien dagen voorafgaand aan zijn moord vertelt: “Het hoge ambt van president is gebruikt om een complot aan te moedigen om de vrijheid van de Amerikanen te vernietigen, en voordat ik mijn ambt verlaat, moet ik de burgers van deze situatie op de hoogte brengen”. ( vermoedelijk is Kennedy ook bezig geweest de Fed te ontmantelen. Hij wilde ook de “deepstate” ontmantelen en de (khazaren) maffia aan banden leggen samen met zijn broer Robert die later werd vermoord. Maar hij kon geen succes hebben. Werd wrs. ook ondermijnd door chantage)

26 juli 1968 – Nelson Rockefeller belooft dat “hij als president zou werken aan de internationale creatie van een nieuwe wereldorde”.

1969 – Een document getiteld “Huwelijk en het gezin” wordt gepubliceerd door de British Humanist Association waarin staat dat “sommige tegenstanders van humanisme ons ervan hebben beschuldigd de traditionele christelijke familie omver te willen werpen. Ze hebben gelijk. Dat is precies wat we van plan zijn te doen”.

1972 – President Nixon bezoekt China en proost op Chinese premier Chou En-lai door te spreken van “de hoop dat ieder van ons een nieuwe wereldorde moet opbouwen”.

1973 – De Club van Rome, een VN-agent, publiceert een rapport getiteld “Regionalized and Adaptive Model of the Global World System”. Dit rapport verdeelt de hele wereld in tien regio’s.( en hier begint de ellende van de klimaathoax)

10 augustus 1973 – David Rockefeller schrijft een artikel voor de “New York Times” waarin zijn recente bezoek aan Rood China wordt beschreven: “Wat de prijs van de Chinese revolutie ook is, het is duidelijk niet alleen gelukt om efficiënter en toegewijd bestuur te produceren, maar ook het bevorderen van een hoog moreel en gemeenschapsdoel.”.(Blijkbaar is het voor de heer Rockefeller van weinig belang dat de regering van communistisch China 64 miljoen mensen heeft afgeslacht in het proces van het consolideren van haar macht en dat zij alle afwijkende meningen brutaal blijft onderdrukken. Sterker nog er zullen voor de wereldregering ook veel doden moeten vallen. Het is ideaal om maar 500 miljoen bewoners op aarde te hebben en meer niet. Ze talen niet om een dode meer of minder. Sterker nog: ze geven niets om het leven buiten de eigen kring. Bovendien weten ze wat liefde is. In feite zijn de illuminatie aanhangers diep ongelukkige mensen en al hun geld maakt ze niet gelukkig)

April 1978 – Het Amerikaanse ministerie van voor het leger voegt in zijn “Chaplain’s Handbook of Religious Requirements”nieuwe religies toe die federaal zijn erkend en die legaal kunnen worden beoefend op alle militaire bases over de hele wereld. Deze ‘nieuwe’ religies zijn: satanisme, hekserij en andere occulte religies.

25 april 1982 – In grote kranten over de hele wereld verschijnt een advertentie van een hele pagina waarin wordt verklaard: “DE CHRISTUS IS NU HIER”. De reclamecampagne valt samen met het begin van een sprekende tournee door een Benjamin Creme, een Britse theosoof. In verschillende interviews en toespraken legt Creme uit dat hij, wanneer hij over ‘de Christus’ spreekt, niet Jezus Christus bedoelt, maar Lord Maitreya, de wereldleraar. Volgens Creme zijn Jezus, Boeddha, Krishna en anderen slechts discipelen van Maitreya. Deze geascendeerde meesters omvatten een verlichte spirituele hiërarchie die de evolutie van de mensheid door de geschiedenis heen heeft geleid. Hij beweert dat Lord Maitreya de verwachtingen van alle mensen vervult. Maitreya is de Christus die door de christenen wordt verwacht; voor de Joden is hij de Messias, voor de moslims is hij de Imam Mahdi, voor de boeddhisten is hij de vijfde Boeddha, voor de hindoes is hij Krishna. In het verleden, vertelt Creme, hebben deze geascendeerde meesters meestal door discipelen gewerkt, maar nu zijn ze onder ons en klaar om onze wereld te helpen de volgende stap te zetten. (Benjamin Creme’s publicatie “Share International” wordt nu geproduceerd in samenwerking met het Department of Public Information van de VN.) ( dit is weer een stap naar een goed gekeurde en gecontroleerde wereldreligie)

1983 – “The Humanist” publiceert een essay waarin wordt verklaard dat “de strijd om de toekomst van de mensheid moet worden gevoerd in de klas van de openbare school … tussen het rottend lijk van het christendom en het nieuwe geloof van het humanisme … en het humanisme zal zegevieren”. ( de strijd wordt nu ook gevoerd via de islamitische scholen. Via verbod op islamitische onderwijs de vrijheid van onderwijs als geheel ondermijnen)

7 december 1988 – In een toespraak tot de VN zegt Michaël Gorbatsjov: “Wereldvoortgang is alleen mogelijk door een zoektocht naar universele menselijke consensus als we verder gaan naar een nieuwe wereldorde”.

1990 – In zijn boek “De sleutels van dit bloed” citeert de katholieke priester Malachi Martin paus Johannes Paulus II: “Tegen het einde van dit decennium zullen we leven onder de eerste One World Regering die ooit heeft bestaan in de samenleving van naties … een regering met absolute autoriteit om de basiskwesties van overleven te beslissen. Eén wereldregering is onvermijdelijk”.

1991 – Aan de vooravond van de Golfoorlog verkondigt generaal Brent Scowcroft, de nationale veiligheidsadviseur van president Bush: “Een kolossale gebeurtenis staat voor de deur, de geboorte van een nieuwe wereldorde”.

Juli 1991 – In een CNN-programma antwoordt voormalig CIA-directeur Stansfield Turner (CFR), wanneer hem naar Irak wordt gevraagd: “We hebben een veel groter doel. We moeten de lange termijn hier bekijken. Dit is een voorbeeld – de situatie tussen de Verenigde Naties en Irak – waar de Verenigde Naties opzettelijk binnendringen in de soevereiniteit van een soevereine natie … Nu is dit een prachtig precedent dat in alle landen van de wereld kan worden gebruikt …”

Augustus 1991 – Er is ons verteld dat hardliners in de Sovjet-Unie een staatsgreep hebben opgezet. Sindsdien is vernomen dat de “staatsgreep” een schijnvertoning was die bedoeld was om het Westen ervan te overtuigen dat het communisme was gevallen terwijl het in werkelijkheid niet was gevallen.

29 oktober 1991 – David Funderburk, voormalig Amerikaanse ambassadeur in Roemenië, vertelt een publiek in North Carolina: “George Bush heeft zichzelf omringd met mensen die in een wereldregering geloven. Ze geloven dat het Sovjet-systeem en het Amerikaanse systeem samenkomen”.

1993 – Een tweede Parlement van Wereldgodsdiensten wordt gehouden in Chicago op de 100ste verjaardag van de eerste. Net als de eerste conventie probeert deze alle religies van de wereld samen te voegen tot “één harmonieus geheel”. Traditionele overtuigingen van monotheïstische religies zoals het christendom worden als onverenigbaar beschouwd met individuele “verlichting”en moet drastisch worden gewijzigd.

18 juli 1993 – CFR-lid en trilateralist Henry Kissinger schrijft in de “Los Angeles Times” over NAFTA: “Wat het Congres zal hebben is geen conventionele handelsovereenkomst, maar de architectuur van een nieuw internationaal systeem … een eerste stap in de richting van een nieuwe wereldorde”.

23 september 1994 – De globalisten beseffen dat naarmate meer en meer mensen wakker worden en beseffen wat er aan de hand is, ze slechts een beperkte hoeveelheid tijd hebben om hun beleid uit te voeren. Tijdens het diner van de ambassadeurs van de Verenigde Naties merkt David Rockefeller op: “Dit huidige raam van kansen, waarin een echt vreedzame en onderling afhankelijke wereldorde kan worden gebouwd, zal niet te lang open blijven”.(Merk op dat hij zich niet afvroeg of wereldorde zou komen – alleen of het vreedzaam zou aankomen.) Hij gelooft: “We staan aan de vooravond van een wereldwijde transformatie. Het enige dat we nodig hebben is de juiste grote crisis en de naties zullen de Nieuwe Wereldorde accepteren”.

Maart 1995 – VN-afgevaardigden komen bijeen in Kopenhagen, Denemarken, om verschillende methoden te bespreken voor het heffen van wereldwijde belastingen.

De methoden om een juiste grote crisis te creëeren worden steeds driester: veel valse vlag aanslagen moeten de mensen murw maken.

Hier moet ik overschakelen naar samenwerkingen met andere partijen: die van de zionisten en daarbinnen bepaalde “joodse” groeperingen.

De Farizeeën waren de Joden die de leiding hadden over de tempels ten tijde van Jezus Christus. Zij schreven ook de Talmoedwet. Toen Jezus zag hoe de joodse leiders geldwisselaars waren die hun eigen volk uitbuitten met woeker en corruptie, gooide Jezus ze uit hun niet zo heilige tempel, hun kisten hun en hun tafels omgooiend en noemde het met recht “ een rovershol” en de “synagoge van Satan”. ( Jezus noemde hen ook: zij die zich joden noemen en het niet zijn) Het was pas na deze dramatische botsing dat Jezus een bedreiging voor de corrupte autoriteiten vormde en daarmee uiteindelijk zijn lot bezegelde.

Met de Federal Reserve worden de particuliere centrale banken grotendeels geleid door joden die rijker worden door fiat-geld uit het niets te drukken om rente in rekening te brengen en belastingen te innen om rente terug te betalen op non-stop Amerikaanse oorlogen en de ongelukkige burgers zijn nog steeds slaven . Helaas zijn de tijden in 2000 jaar helemaal niet veranderd, en met de mensheid op de rand van totale zelfvernietiging, zijn de tijden alleen maar erger geworden.

De Talmoed is uiterst hatelijk en racistisch, flagrant Joods supremacisme goed pratend . Directe citaten uit de Talmoed vertellen het verhaal Joden krijgen de opdracht om niet-joden te zien als dieren (Yebamoth 98a) en beesten (Baba Mezia 114b). Zelfs de beste van de “gojim”moet worden gedood (Soferim 15). Talmoedwet moedigt joden aan om heidenen te bedriegen, elke manier om voordeel te halen uit de winst van een Jood op kosten van niet-Joden, zelfs toevlucht te nemen tot moord en overspel te plegen als het kan worden gerationaliseerd en alles ook als het beste voor de natie Israël. ( als ik hier praat over talmoed moet ik het hebben over de babylonische talmoed)

De talmoedische traditie is de joodse wet en het k (c)kabbalisme is verborgen joodse mystiek die al millennia wordt toegepast en door de Ashkenazi-joden (ook bekend als de Khazaren) in Midden- en West-Rusland en Oost-Europa (en nu ook in Israël) wordt doorgestuurd naar de moderniteit. Deze vorm van jodendom dateert rechtstreeks van de tijd van de oorlogszuchtige Babylonische heerser Nimrod (later omgedoopt tot Marduk) en zijn Tempel van Baal (wat “heer”betekent).

Naar schatting is 97,5% van de huidige Joodse staatsbevolking die beweert van Hebreeuwse afkomst te zijn, eigenlijk Asjkenazisch. Joden die afstammen van de Turks-Mongoolse Khazaren , hun “wortels”in het Joodse thuisland opeisen. Allen delen voorouders die nooit een voet in het “Heilige Land” hebben gezet van het Midden-Oosten. In feite is het DNA van de inheemse Palestijnen die worden uitgeroeid het ware Semitische dna. Zoveel van het Joodse verhaal als onderdeel van het grotere menselijke verhaal is gebaseerd op leugens. Het oude testament is gecorrumpeerd. Dat hebben ze ook met het nieuwe testament steeds weer geprobeerd.

Een groeiend aantal onderzoekers en analisten hebben verwezen naar de Khazariaanse maffia die de internationale misdaadcabal leidt die door elkaar wordt gebruikt met de Satanische Cult van het Alziende Oog. ( die van de illuminatie en vrijmetselarij) Een mix van een aantal kwade niet-joden en een aantal kwade vaak cryptojoden die samenwerken voor Satan zijn bezig de menselijke kudde terug te dringen van 7,5 miljard van momenteel tot slechts een half miljard binnenkort.

De illuminatie/vrijmetselaars die de nieuwe wereldorde willen zijn een alliantie aangegaan met het zionisme. Maar beide hebben een eigen agenda en beide gebruiken elkaar. En nu vechten ze elkaar soms de tent uit. Dat is voor ons gewone mensen goed nieuws. Maar ook beangstigend want in hun strijd deinzen ze nergens voor terug.

Een jaar geleden werd in New York City en later Londen (en in ‘ 1000 andere steden’) een replica van bijna vijf verdiepingen van de beroemde Baal-boog gebouwd als onderdeel van de door Rockefeller gecreëerde UNESCO-werelderfgoedsite van de Verenigde Naties, ook ondersteund door de financieel begiftigde Harvard University Masonic Lodge. De Baälboog als de poort van de tempel diende als een poort naar het aanbiddende altaar van de heidense god waarvan velen tegenwoordig geloven dat het Satan vertegenwoordigt. Het heidendom, zoals beoefend door een overvloed aan oude culturen, is gedefinieerd als een religieus systeem gebaseerd op de aanbidding van de gevallen engelen. ( deze oude culturen waren in feite baälaanbidders. Dat was weer de godsdienst van lucifer waarover ik al diverse keren heb geschreven. God kwam tussenbeide bij dit heidendom (denk aan kindoffers waarover ik schreef) en gaf lucifer een ultimatum. De luciferianen weten dat hun tijd afloopt.) Dit is de strijd tussen goed en kwaad. De spirituele strijd waarover ik eerder schreef.

Na het bouwen van tentoonstellingen in New York en Londen was de Babylonische booglater voor de derde keer opnieuw volledig zichtbaar voor de opening van de vijfde jaarlijkse World Government Summit in Dubai, bijgewoond door 4000 wereldleiders uit 130 landen. Onder de opmerkelijke globalisten die hulde brachten aan de satanische gevallen engel, was secretaris-generaal van de VN Antonio Gutteres, en IMF-directeur Christine Lagarde.

Gedurende drie dagen pontificeerden 100 sprekers medio februari drie dagen hun “utopische” regering en hun elitaire opzet om globalisme, multiculturalisme en grote overheid, social engineering en geo engineering te bevorderen, en VN Agenda 21 en Agenda 2030 over “duurzaamheid” . Bij deze NWO bijeenkomsten en evenals bij de Bilderberg-bijeenkomsten en Bohemian Grove-soirees, beraamt de elite onze dood vlak voor onze ogen.

Er bestaat een weinig bekend deel van het jodendom die de orthodoxie van de cabaljoden graag ziet verdwijnen Het joodse establishment uit de zeventiende en achttiende eeuw verklaarde de afvallige Sabbatee-Frankische beweging al tot ketterij. Maar ze werden beschermd.

Hoewel de volgers van de beweging zouden zijn uitgestorven kort na de dood van hun “messiaanse” leiders Sabbatai Zevi (1626-1676) en Jacob Frank (1726-1791), zijn hun ideologie, waarden, overtuigingen en praktijken dat zeker niet, en ze zijn nog springlevend en bloeien. Onze omgekeerde Orwelliaanse wereld leeft momenteel in een tijdperk van bedrog, waar zogenaamd goed eigenlijk kwaad is en leugens als waarheid worden uitgezonden. ( ik heb daar al meer over geschreven en verwezen naar het boek van Singer: satan in Goray) Nu maken ze deel uit van de satanische cultus van het Alziende Oog en is zijn demonische invloed overal in de wereld van vandaag zichtbaar door geleidelijke succesvolle infiltratie in de afgelopen eeuwen in alle domeinen van aardse macht en controle.( via politiek, media, film, muziek, litteratuur)

Sabbatai Zevi was van Spaanse joodse afkomst, oorspronkelijk uit Smyrna, Griekenland, totdat hij op 25-jarige leeftijd werd verbannen als een valse profeet uit zijn geboortestad. Zevi vond onmiddellijk een nieuw verblijf in het nabijgelegen Salonika , waar hij zich snel opstelde als een gewijde Sefardische rabbi en kabbalist die aanspraak maakte op een ontvankelijk publiek dat hij de langverwachte Joodse Messias was. Sabbatai Zevi genereerde een vrome aanhang die het meest actief was in het Ottomaanse rijk van het hedendaagse Turkije, hoewel zijn bereik zich snel in Europa verspreidde.

Op het hoogtepunt van zijn roem en invloed op de leeftijd van 40, tien jaar voorafgaand aan zijn dood, gaf de Sultan Mehmed IV de gevangen Zevi de keuze, sterven of zich bekeren tot de islam.

Dus de charismatische oplichter koos ervoor om martelaarschap te vermijden door zijn eigen nek als moslim alleen in naam te redden. De sultan verleende vervolgens de titel “Keeper of the Gate” aan Zevi, die een nauwe werkrelatie met de Shia Bektashi-soefi’s begon . Volgens de gerenommeerde onderzoeker en auteur Gershom Scholem was de Sabbateese beweging “de grootste en meest gewichtige messiaanse beweging in de Joodse geschiedenis”, meer dan de helft van het jodendom van de wereld boeide het op dat moment. Maar in stilte bleef Sabbatai zijn eigen ketterse goeroe-achtige stijl van hedonistisch, orgiastisch geritualiseerd, “feel good” -jodendom beoefenen. Het gaat hier bij al sinds baäl om seks, kindoffers enz. Het heeft als slogan: doe wat je wilt. Dat is een heel andere boodschap die God leerde en Jezus bracht.

In 1492 was Spanje de natie dat al zijn joden eruit schopte. De daaropvolgende joodse migratie naar Ottomaans grondgebied die zijn grenzen opende voor de nieuwkomers, bracht een grote toestroom van joodse immigranten naar waar de familie van Sabbatai Zevi zich vestigde. De heersende cultuur en het klimaat anderhalve eeuw later waarin Zevi werd geboren en opgegroeid was doordrenkt met religieuze onderdrukking en angst voor het einde van de wereld voor Joden. Toen in 1648 Sabbatai’s doemsdagvoorspelling faalde, verklaarde hij zichzelf de nieuwe messias.

Zijn radicale vertrek van het gewone joodse stoïcisme, belooft niet alleen verlossing, maar een alternatieve levensstijl van geheime magie die wijsheid en macht schenkt, het geschenk van profetie, directe communicatie met God (Zevi zelf) en zijn engelen. Hij predikte ongebreidelde seksuele bevrijding en vleselijke extase . Sabbateanisme “bevrijdde” mensen van hun onontkoombare val van op zonde gebaseerde, schuldgevoelige angst en angst voor Gods morele oordeel. Zevi predikte dat als volgt: onvolmaakte wezens vinden de weg naar het goddelijke pad door het zondige leven en dan volgt gelukzaligheid (d.w.z. het prediken van tegenovergestelde doen van wat “goed” en “rechtvaardig” is). Dat is voor velen zeer aanlokkelijk want God leerde beheersing, gaf moraal. Jezus leerde wat de werkelijk wet was.

In tegenstelling tot het zeer chauvinistische rabbijnse jodendom dat vrouwen verbood om posities van publieke status en religieuze of staatsautoriteit te bereiken, omarmde Sabbatai’s opstandige rebellerende sekte vrouwen voor volledig lidmaatschap en actieve deelname aan haar messiaanse profetische gelederen, die in de 16de eeuw en 17de eeuw ongehoord was. Dat maakte hem enorm populair en het was een grote aantrekkingskracht. De brede invloed van Zevi en zijn messiaanse boodschap werd uitgebreid tot buiten Turkije en Griekenland naar Oost-Europa in het bijzonder. Zijn hardcore Sabbatean aanhangers hielden invloed tot ver in de 19 e eeuw, hoewel zijn diehard gelovigen na zijn dood geleidelijk in aantal afnamen. Veel van zijn volgelingen bekeerden zich met hem alleen in naam tot de islam (bekend als Dönmeh), anderen keerden terug naar het conventionele rabbijnse jodendom. Maar Sabbatai’s specifieke magie bleef aantrekkelijk.

Na de dood van Zevi kwam er een andere charismatische messiaans Joodse man genaamd Jacob Frank, die zichzelf verkocht als niet alleen de reïncarnatie van Sabbatai Zevi maar ook de bijbelse patriarch Jacob. Hij was afkomstig uit Podolia, Polen (nu in Oekraïne). Als een reizende koopman leefde Jacob Frank een groot deel van zijn jonge volwassen leven in Turkije onder een Sabbatisch bolwerk. Frank was alles wat Zevi was, behalve dat hij het kwaad nog een stapje hoger zette en predikte : “Omdat we niet allemaal heiligen kunnen zijn, laten we allemaal zondaars zijn.”Hij was een meester in omgekeerde psychologie en beweerde de beste manier om God te imiteren, is om elke denkbare grens en taboe onder de zon te overtreden. Geritualiseerde orgie-feesten met vrouwenruil , incest en pedofilie waren zijn geboden. Sabbatean-Frankisten beoefenden hekserij en offerden dieren evenals menselijke offers. ( dit zien we ook bij luciferianen: zij erkennen geen God, behalve Lucifer en geloven dat zij als God kunnen worden en doen alles wat voor een gewoon mens taboe is)

Uiteindelijk wordt Frank vervolgd en “bekeert” hij zich tot het katholicisme maar blijft populair.

Zijn populariteit groeide alleen maar en de satanische infiltratie van de katholieke kerk en de Europese royalty was aan de gang en begon wortel te schieten.

Het is een breed fenomeen van de “ crypto Joden ” (van het Griekse woord “Kryptos” wat verborgen betekent ), waarbij Joden – die zich voordeden als religieuze bekeerlingen, vooral tijdens de reformatie en de renaissance periode van de 15de tot 17 e eeuw- , te infiltreren in andere godsdiensten (dat wil zeggen, de Sabbateans vooral in de islam en frankisten in het christendom), maar toch in het geheim hun verborgen joodse identiteit en religieuze doctrine behouden. Dit kan ook mede de joodse neiging tot frequente naamsverandering (zij het gedeeltelijk vanwege het vermijden van antisemitische vervolging). Maar ook de demonische ondermijning van geheime genootschappen die ook de top echelons van wereldwijde macht overal in de wereld van financiën, overheid, zakenwereld, massamedia, communicatie, kunst en de academische wereld door zowel cryptojoden als joodse globalisten kan niet worden ontkend. Frank’s perverse gedachte was dat niets minder dan het omverwerpen en vernietigen van de samenleving de mensheid zou kunnen redden. Alleen anarchie en revolutionaire vernietiging van elke religie en positief geloofssysteem zou de weg vrijmaken voor het opnieuw opbouwen van het leven gegoten in luciferiaans licht.

Frank werd gearresteerd in 1760 en in en klooster gevangen gezet maar Russen bevrijdden hem.

Binnenvallende Russen bevrijdden Frank uiteindelijk uit de gevangenis in 1773. In datzelfde jaar ontmoette de satanist Frank een collega-satanist en de door jezuïeten getrainde Adam Weishaupt en bankier “gangster” Meyer Amschel Rothschild , van de Khazarisch afkomstige, rijkste Joodse familie ter wereld. De financiering zou naar zowel Weishaupt als Frank vloeien zodra Weishaupt ermee instemde de Frankistische doctrine te accepteren en het satanische grootse plan dus werd gelanceerd door de onheiligste drie-eenheid ooit. Drie jaar later in Beieren zou Weishaupt formeel de Orde van Illuminati op 1 mei oprichten. ( zie boven)

De drie spanden samen om in het geheim en methodisch de wereld over te nemen door bedrog. Een belangrijkste financier zou Europa’s rijkste familie zijn. En voor corruptie en infiltratie van de vrijmetselarij, de katholieke kerk en regeringen zouden de Illuminati Weishaupt zorgen en Frank zou de grote drie religies en het politieke domein blijven ondermijnen en veroveren.

Jacob Frank leefde de laatste 18 jaar van zijn leven in weelderige luxe, de laatste jaren in een kasteel in de Duitse stad Offenbach net ten zuiden van Frankfurt. De weldoener Rothschild in Frankfurt. Hij was ook kroonsteun van koninklijke hoven van Polen, Rusland en Oostenrijk. Frank nam de titel Baron aan, al dan niet rechtmatig gegeven door de Oostenrijkse aartshertogin en koningin Maria Theresa.

De giftige dobbelsteen was geworpen. De Frankistische k (c)kabbalistische geheimen werden gecombineerd met de “filosofische idealen” van “de verlichting”.

Rothschild-Frankistische-Vrijmetselaar-jezuïeten-leden zaten actief achter de Amerikaanse en Franse revoluties , het marxisme , het zionisme , de bolsjewistische revolutie.

Over God 4

We zoeken geluk buiten ons ware zelf. Ons ware zelf is onze ziel. God heeft ons allemaal de Godsvonk geschonken zodat we in staat zijn voor Hem te kiezen. We moeten het dus in ons innerlijk zoeken. Maar wat we doen, is steeds naar “buiten” gaan. Met dat naar buiten gaan, worden we willoze pionnen van de illumini.

We zijn druk met onze gedachten en wat we allemaal moeten. Maar we zijn niet onze gedachten. Hoewel we de neiging hebben om ons te identificeren met de stem in ons hoofd, zijn we niet die stem . Die stem behoort tot de onwetende mens die we zijn. Die onwetende mens die zich identificeert met zijn lichaam. Maar dat is slechts de jas die hij bewoont. God koos ervoor om zich aan ons kenbaar te maken zodat wij zelf kunnen kiezen en onszelf kunnen “temmen”.”Wij” zijn een entiteit, een ziel, die naar die stem van God moet luisteren. Om onszelf te zuiveren, moeten we ons losmaken van de stem van onszelf/ van de gedachten van ons zelf en onze ziel ervaren als onze kern. Dat is wat we zijn, niet die geest die constant tegen ons praat over wat we moeten en willen. . Niet die gedachten. Niet de wereld buiten onszelf. We moeten onze gedachten bewerken alsof ze van iemand anders zijn. In zekere zin zijn ze dat. Als we het buiten ons zelf zoeken en we in de wereld zijn en niet beseffen dat we niet van de wereld zijn, worden we slaven van onze gedachten. Worden we uiteindelijk willoze slaven van hen die dit willen bevorderen. ( Harold Rosenthal uit 1976 : “Op het moment dat je geluk buiten jezelf zoekt, word je onze gewillige dienaren.” The Hidden Tyranny)

De voedingsbodem van de ziel is onze verbinding met God, de bron van alle liefde en waarheid. Deze stroom stroomt altijd rustig onder het oppervlak van alle gedachten tot dat wij hem opmerken. De kunst is te leren de stroom te ontdekken en daarin mee te gaan.

Ik schreef eerder over de kosmische strijd, onze spirituele strijd. Onze slavernij neemt subtiele en doordringende vorm aan. We zijn echt onbewuste slachtoffers van een duivelse spirituele aanval.

We zijn verslaafden in het “ons goed willen voelen”. We hebben veel nodig en we zijn er aan verslaafd: geld, seks, drugs, winkelen/consumentisme, eten, “liefde”, lof en eer enz. Als we onze quota halen , is ons ego een moment/wat momenten gelukkig. We hebben dan een goede dag gehad.

Maar deze gewoonte degradeert ons en geeft ons een leeg gevoel. We hebben onze zielsidentiteit samen laten vallen met onze “wensen”. De leegte schreeuwt ons iedere dag tegemoet en iedereen probeert die leegte iedere dag te vullen. We rennen van feest naar festival en van theater naar parade. We moeten alles zien en alles meebeleven. En als er dan nog leegte is, vullen we die met drank en pillen.

“Wat is”, kunnen we niet accepteren. We denken steeds weer aan “verder” en aan “later”. Het “willen” van “hen” maakt ons ellendig. We krijgen vaak niet wat we willen. We krijgen van God wat we nodig hebben. Onze ziel is onze verbinding met God. We kunnen ons alleen echt goed voelen als we goed zijn. Niet door iets van buiten af. Dan word je tot slaaf gemaakt van materieel verlangen. Als slaven bedelen we steeds om meer. In plaats van bedelaar of slaaf te zijn kunnen we beter onze ziel voeden en kijken hoe we God kunnen dienen.

Dit is de basis van de ware religies. Het enge is dat de illuminati dit begrijpen en opzettelijk het werk van de duivel doen door ons te verleiden.

Harold Rosenthal l was een joodse insider uit illuminatie wereld. Hij werkte voor New Yorkse Senator Jacob Javits.

In een interview in 1976 waarin hij “leegliep”zei hij het volgende: “Uw mensen realiseren zich nooit dat wij hen alleen waardeloze snuisterijen aanbieden die geen vervulling kunnen brengen. Ze kopen er één en consumeren het en het vult hen niet. We bieden iets anders aan. We hebben een oneindig aantal uiterlijke afleidingen, waardoor de mens het leven niet meer naar binnen kan keren om zijn definitieve vervulling te vinden. Je bent verslaafd geraakt aan ons medicijn waardoor we jouw absolute meesters zijn geworden … ..” Seks bevordert het kabbalistische evangelie dat seks en relaties de betekenis van het leven zijn. …We hebben de mensen geleid naar onze filosofie van verkrijgen en verwerven, zodat ze nooit tevreden zullen zijn. Ontevreden mensen zijn pionnen in ons spel van wereldverovering. Daarom zijn ze altijd op zoek naar en kunnen ze nooit voldoening vinden. Op het moment dat ze geluk buiten zichzelf zoeken, worden ze onze gewillige dienaren. …

De illuminati Joden tonen een diep spiritueel begrip. ALS we een verbinding uit de eerste hand met God hadden, zouden we niets anders nodig hebben. Omdat we dat niet hebben, kunnen ze ons misleiden en ons alles verkopen om het vacuüm op te vullen: seks, “romantische liefde”, “kunst”, “kennis”, speelgoed enz. Alles en alles ieder jaar anders. Ze lijden zelf ook aan deze kwaal. Rosenthal gaf dit onthullende interview, dat hem uiteindelijk zijn leven kostte.

De meesten van ons zien zonde in termen van menselijke kwetsbaarheid. We realiseren ons niet dat de samenleving door satanisten wordt georganiseerd om ons in de val te lokken. Het is een gigantisch laboratorium voor gedragsverandering. Het doel is om ons geestelijk en spiritueel en uiteindelijk fysiek tot slaaf te maken.

Waar iets ons degradeert en afleidt van de Waarheid , zullen we zien dat illuminati Joden en vrijmetselaars aan de touwtjes trekken: via oorlog, via zgn. seksuele bevrijding, met pornografie, via de aandelenmarkt, met bevorderen van seksuele afwijking, via films en tv en het zgn. “liberale evangelie”. Maar hun kinderen, hun gezinnen worden niet gedegradeerd. Maar als het nodig is, offeren ze hun eigen mensen op.

Waar we zien dat lelijkheid wordt gepromoot als mooi, leugens gepromoot als waarheid, kwaad gepromoot als goedheid en ziekte gepromoot als gezondheid, zullen we deze mensen vinden. Overal waar kwaad wordt voorgesteld als “tolerantie” en zelfdiscipline wordt veroordeeld als “repressie”, zul je deze satanisten vinden die prediken: “doe watje wilt”.

We kunnen het ons niet veroorloven naïef te zijn over de wereld waarin we leven. Tegelijkertijd hebben we nog steeds de kracht om persoonlijk geluk te vinden. Geloof in God is echt een geloof in jezelf. Niet omdat we God zijn, wat belachelijk is, maar omdat we niemand anders dan God antwoorden. We leven in de Geest van God en hebben niets anders nodig. Daarom hebben de illuminati hard gewerkt om God te verdringen en onze meester te worden. Want satan/lucifer wil onze ziel. Het is frustrerend dat we zijn misleid maar we kunnen wakker worden en ons zelf het beste gunnen. Ons contact met God herstellen. De valse waarheid voor geluk buiten de Schepper en het menselijk bewustzijn is de vernietiging van het menselijk ras en onze samenleving. God is de schoonheid van de schepping zien, genoeg hebben aan iedere dag, doen wat je handen vinden om te doen.

Jezus vertelt ons in Lucas 17:21 dat het koninkrijk van de hemel in ons is. Het zoeken naar geluk en tevredenheid buiten onszelf leidt tot een leven van ontevredenheid omdat de vleselijke genezingen van de wereld slechts tijdelijke genezingen zijn die constant moeten worden gevoed en ons tegelijkertijd verder weg voert van onze ziel. Dat we onszelf van God hebben vervreemd door onze keuzes, de verkeerde dingen deden waarvan we dachten dat ze goed waren, dat is wat de bijbel zonde noemt. We merkten de godsvonk niet op. Maar God koos er voor er iets aan te doen en zond de Redder. Joh3,16: Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus leefde als een van ons,

leed wat we als mensen leden, en leed zelfs nog verder aan het kruis. Hij nam de schuld op zich die we verschuldigd waren en betaalde die volledig.

Mt 5 (berg-rede) en Mt 6, 26-34

Over God 3

We leven in de van nadagen van de westerse beschaving, die gebaseerd was op het christendom. Beschaving is gebaseerd op een religie, op een ideaal. Christus leerde dat God immanent is en dat zijn plan is om Zichzelf te manifesteren door middel van zijn schepping. We moeten Zijn wil doen in plaats van onze eigen zelfzuchtige verlangens na te streven. Koningen ontleenden hun gezag aan God en waren verantwoording verschuldigd aan Hem.

De Joodse Farizeeën verwierpen Christus. Ze waren aanhangers van de babylonische religie, vervat in de babylonische talmoed. Later gekend als de kabbala. Een religie die de boodschap van Christus op zijn kop zette. Zij beweert dat de mens God is en regeert over het universum en zij definieert de werkelijkheid zelf. We kunnen genieten van onze verlangens. De joodse kabbala stamt uit het zoroastrisme en keert de rollen van God en lucifer om en omarmt occulte symbolen, rituelen en bloedoffers.

Dit is het conflict tussen God (de opvatting dat de mens onaf is en afhankelijk is van Goddelijke openbaring) en lucifer (ontkende God, beweert dat de mens God is).

We moeten de huidige gebeurtenissen op een nieuwe manier bekijken. Het conflict is niet tussen landen of religies of beschavingen. Het is een kosmisch, een spiritueel conflict over God, goed en kwaad.

Het conflict is tussen de mensen en de meeste van onze “leiders” (overheid, media, religie, leger, onderwijs en bedrijfsleven) die hun positie te danken hebben aan deze extreem krachtige en kwaadaardige sekte. Zij zijn verraders.

De kabbalisten wijdden zich in het geheim aan het vernietigen van het christendom en de westerse beschaving. In 1773 riep Amschel Mayer Rothschild een bijeenkomst bijeen van twaalf prominente joodse bankiers en andere prominente joodse persoonlijkheden en diende een programma in om de sociale orde te ondermijnen met behulp van de tegenstrijdige belofte van vrijheid en gelijkheid. Deze waren Khazaren en uit op macht en rijkdom. Zij infiltreerden daar waar het nodig was. Eerder schreef ik al dat Duitsland en Rusland hoe dan ook “kapot” moeten. Rusland omdat het de Khazaren heeft bevochten en Duitsland omdat het achter de geheime plannen kwam van de illuminatie/vrijmetselaars. De aanhangers die in Beieren verbleven weken uit naar Amerika. De haat naar Duitsland en Rusland bleef. Deze landen moeten kapot. De inwoners van deze landen hadden het al zwaar te verduren en de hetze blijft.

In 1776 organiseerden Adam Weishaupt de Orde van de Illuminati, die in 1782 fuseerde met de vrijmetselarij. Vrijmetselarij is kabbala. Via deze constructie kon men niet-Joden rekruteren. (bewust of onbewust in dienst van het “Jodendom”). Zij zaten achter de revolutionaire bewegingen van de 18 ste eeuw tot en met nu, evenals hun regeringen van terreur. De bankiers gebruikten hun macht om hun satanische overtuigingen te verspreiden. Ze hadden een monopolie op krediet.

De bewoners van de V.S. dachten altijd dat zij in een christelijke natie woonden. Het is een vrijmetselaars natie. (het land vertoont overal openlijk vrijmetselaarssymbolen tot en met het dollarbiljet aan toe. Het motto is “Novo Ordo Seclorum” en dat betekent “New Secular Order.”) Zij streven naar een nieuwe wereld orde. Ik heb daarover al diverse keren geschreven.

We worden elke dag gehersenspoeld door de illuminatie/vrijmetselarij dus dat moeten we het volgende weten:

Vrijmetselarij is een religie die gelooft dat lucifer de “God van licht” is (vrijmetselarij is al ontstaan in de oudheid in de tijd van de bouw van de tempel van Salomo en de illumini zijn ontstaan in de tijd van de babylonische religie, dwz er zijn altijd geheime genootschappen geweest onder wisselende namen)

Het is een geheim genootschap dat van aanhangers eist dat ze blindelings gehoorzaam zijn op straffe van de dood voordat ze weten wat het vertegenwoordigt. ( ze gaan heel makkelijk met leven en dood om en kijken niet op een moord meer of minder)

Het is bedrog. De ingewijde wordt opzettelijk misleid door valse interpretaties.

Het predikt tolerantie en de universaliteit van alle religies om ze allemaal te ontkennen. Het christendom wordt vooral afgekeurd. “Universaliteit betekent niet het christendom.” (Citaten uit Vrijmetselaars-teksten van Gary Kah, En Route to Global Occupation)

Vrijmetselarij indoctrinatie begint bij kinderen. Kerstboom wordt winterboom enz.

Dit is de agenda: om het christendom te vernietigen, net zoals ze rijken, naties, heteroseksuele identiteiten en gewone families hebben vernietigd. De agenda is om mensen van macht en identiteit te ontdoen en ze weerloos te maken tegenover een wereld tirannie.

De les hier van is dat God voor ons onmisbaar is. Hij is realiteit. We kunnen Hem niet verloochenen zonder het principe van onze eigen vervulling te ontkennen. Een seculiere wereldorde is ten prooi aan de duivel. Dit is een impasse waarin we ons bevinden. We worden geregeerd door een satanische sekte.

Wat kunnen we doen?

De massamedia boycotten. ( Ik kijk bijna geen tv meer en lees ook geen “gewone” kranten meer. Dat is een verademing. Mijn nieuws haal ik bij alternatieve bronnen.) De MSM is in handen van een paar grote “vrijmetselaarsspelers”.

Politici, leraren en mediafiguren die de agenda van de vrijmetselaar op de agenda zetten bekend maken. Zoals PVDA ers en Groen Linksers die naar “Bilderberg” gaan. De min. president die vrijmetselaar is in een hoge orde bekend maken.

Niet mee doen aan andere mensen haten en andere landen niet bevechten

Er zijn vier de dingen die de vrijmetselaars haten: natie, heteroseksuele identiteiten, kernfamilies, christendom en God. Dus laten wij dat vieren en promoten.

Een satanische sekte controleert en exploiteert haar leden door te corrumperen en ze ziek maken. Laten we daar de vinger op leggen.

Misleide (of “gekochte”) historici, opvoeders en journalisten houden een valse realiteit in stand en zo is onze cultuur een uitgebreide psychologische oorlogsvoering. Laten wij dit blootleggen want onze perceptie van de menselijke ervaring wordt gevormd door een occult geheim genootschap. ( ik heb daarover geschreven: ze dringen hun wereldbeeld op via vooral muziek en entertainment maar ook via “literatuur” en via “gecontroleerde” jeugdboeken.

Het is duidelijk dat de vrijmetselaars/illuminatie/sabbateans/cabal en hun nakomelingen onze aandacht moeten opslokken. Maar zij zijn aan het zicht onttrokken. Toch waren zij bepalend in de zogenaamde “verlichting”, “secularisme” en “modernisme. Dit zijn maar kleine stappen naar hun satanisme. “Met deze stappen vermengden zij het kwade met het goede.

Dat is hun tactiek. Ze pleiten niet voor een satans/luciferiaanse koninkrijk. Ze sturen je zachtjes. Ze koken je als kikkers in de pan. Je hebt het te laat door.

Ze laten het bestaan van God in twijfel trekken, ze promoten “seksuele bevrijding”, “ inclusiviteit”, “internationalisme”, “diversiteit” en “religieuze tolerantie”. En al die geïndoctrineerden die hier hard om roepen hebben niet door dat ze gestuurd en gemanipuleerd worden en dat deze eisen niet voor de eisers gelden. Ze kijken wel uit. Het is om ons te kleineren en te degraderen. We zijn niets anders dan vee om gebruikt te worden.

Dit is een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten behalve de hunne.

De westerse samenleving is moreel bankroet. Dit uitgebreide cult netwerk stuurt politiek, informatie-kanalen en heerst over onze cultuur.

De “intelligentsia/elite” is/wordt omgekocht terwijl het publiek wordt afgeleid en in het paradijs van de onwetende slaapwandelaar leeft.

God gaf de mens leven: een wonder vol inherente schoonheid en betekenis. Hij gaf ons alles wat we nodig hebben om ons te ontwikkelen en mee te doen aan Zijn Plan volgens zijn Idee.

Maar mensen die denken dat grenzeloze macht en rijkdom beter zijn dan oneindige liefde, hebben de mensheid gekaapt. Ze willen onze Goddelijke bestemming voorkomen en ons in een permanent infantilisme begraven. Dit is de echte betekenis van onze politiek en onze tijd.

Ze dienen de prins van de leugen. Ze laten het kwaad goed lijken, leugens lijken waar. Ze willen dat de mensheid een medeplichtige is in haar eigen ondergang. Dit is de reden waarom satanisten “de methode onthullen”. Ze willen onze morele medeplichtigheid. Ze willen onze ziel. Ze doen dingen recht in ons gezicht zodat zij kunnen zeggen dat wij er mee instemden. We zagen het toch? We wisten het toch?

De bijbel leert in 2 Korinthiërs 4: 4 dat satan de god van deze slechte wereld is. Als je dit niet begrijpt, zul je nooit de waarheid achter de werking van de Nieuwe Wereldorde begrijpen.

Lc 9:60 “Laat de doden hun doden begraven; maar ga heen en predik het koninkrijk van God.”

Efeziërs 6:12 : Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke slechtheid op hoge plaatsen.

Johannes 8: 32,36: En gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrij maken .. . Als de Zoon u daarom vrij zal maken, zult u inderdaad vrij zijn.

Jeremia 23:36: gij hebt de woorden van de levende God verdraaid, van de HEER der heerscharen onze God “

2 Timoteüs 3: 7: … lerend en nooit in staat de kennis van de waarheid te leren kennen”

en 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

http://www.jesus-is-savior.com/End%20of%20the%20World/big_picture.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/origin_of_the_satanic_hand_sign.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/signs_of_satan.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/dc.htm

http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/toc.htm

http://www.jesus-is-savior.com/End%20of%20the%20World/seat_666.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Freemasonry/luciferian_religion.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/occult_connection.htm

Over God 2

Eerder heb ik geschreven over illuminatie, vrijmetselarij en “soorten joden” (d.w.z. de khazaren) en het verschil in het jodendom ( over de babylonische talmoed en de talmoed van Jeruzalem en over de gewone spirituele joden en de politieke en zionistische joden).

Alles heeft te maken met hoe we God kennen en hoe we misleid zijn.

Ik heb eerder geschreven over Darwin.

Ook ik leerde over evolutie en geloofde daarin. Nu niet meer.

God is de creator en we stammen niet af van apen.

Darwin heeft in opdracht van hoge vrijmetselaren de theorie van de evolutie bedacht en geschreven. Zijn grootvader was een invloedrijke vrijmetselaar en had dit eigenlijk voor zijn zoon bedacht. Het werd de kleinzoon die dit ging doen.

De eerste illumini onontstonden in de babylonische tijd. Illuminatie betekent verlichting. Zij zagen lucifer als de lichtdrager die er wel voor zorgde dat zij hem aanbaden. In de tijd van babylon had de babylonische religie de voordelen van de orgies en de zwarte magie. Dat wilden de volgelingen graag zo houden.

Het joodse volk waarin God zich kenbaar maakte heeft een constante tweespalt gekend tussen zij die de weg van Abraham wilden bewandelen en zij die toch aan de babylonische praktijken wilden vasthouden, dus aan de satanische cultus.

De kabbalisten houden tot op de dag van vandaag vast aan deze cultus. De meeste joden en christenen weten niet dat deze tak van jodendom geen religie is, maar een satanische cultus die zich voordoet als religie. Het is het geloofssysteem van de vrijmetselarij en het georganiseerde zionistische/kabbalistische jodendom, de twee krachten die de wereld regeren. Het is de reden dat God en de tien geboden uit het openbare leven zijn verbannen, waarom het christendom zo erg is “ontmanteld”.

Niet iedereen die kabbala bestudeert, wordt een satanist. Maar kabbala is een voorwaarde voor alle luciferiaanse beoefenaars. Vrijmetselarij stoelt op kabbala, is geïnfiltreerd door de kabbalisten/satanisten.

Als je mensen van dieren af laat stammen “ontgoddelijkt” je ze. Zo kun je beroep doen op hun “dierlijke” afkomst en ze “dierlijk”maken.

Dit kabbala jodendom wordt niet bepaald door het Oude Testament maar door de kabbala die zegt dat God vormloos en onkenbaar is. Dit is de essentie van satanisme. De essentie van de ware religie is dat God kenbaar is. Hoe anders gehoorzamen we zijn stem in onze ziel / geweten? De kabbalist zegt dat god onkenbaar is omdat hij zelf god wil zijn. “De Jood” is de fysieke manifestatie van god. Kabbala is de basis van satanisme en het occulte door de geschiedenis heen. Dit satanisme vervangt in toenemende mate het christendom als moreel referentiepunt van de samenleving.

Het doel van kabbalistische (d.w.z. illuminati) joden is om de christelijke beschaving te vernietigen want zij vertegenwoordigt alles waar dit soort jodendom niet voor staat. Vanaf de dood van Jezus tot heden bleef het doel de uitroeiing van de volgelingen van Jezus (van de Nazareërs – term die nu werd gebruikt door ISIS bij net vermoorden van christenen zij zetten een N op de huizen van christenen) en nu het christendom. Ze definieerden christelijk verzet als “antisemitisme”.

Het illuminatie-plan ( zie het schrijven over de protocollen) is om een wereld “superstaat” te creëren, toegewijd aan hun rijkdom, macht en perversies. Met behulp van niet-Joodse vrijmetselaars hebben ze het Westen eigenlijk al overgenomen en brengen ze de mensheid in hun satanische cultus.

(zie mijn schrijven over de “Hollywood” cultuur en de popmuziek).

In een satanische cultus wordt niet de ware agenda verteld. Het wordt gemanipuleerd en gedegradeerd met misleidende argumenten en platitudes (d.w.z. “tolerantie”, “diversiteit”, “seksuele bevrijding.”) In de kabbala wordt alles omgekeerd. Wat goed is, wordt slecht genoemd enz. oorlog is vrede enz. Dat is : het goede kwaad noemen en het kwade goed. ( Jesaja 5:20-21: Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig) .In een satanische cultus worden mensen gedwongen. Gewetensmensen worden besmeurd als “zelfhaters”. In een cultus doet de waarheid er niet toe. Alleen politieke correctheid.

Bij het herleven van “antisemitisme”, wordt niet bedoeld het discrimineren of vervolgen van individuele joden. Het bedoelt het verzetten tegen iemand (jood of niet-jood) die de kabbalistische (illuminati) agenda vertegenwoordigt, nu gesteund door het hele economische, politieke en culturele “elite”in het Westen, bestuurd door het georganiseerde jodendom en vrijmetselarij en gelijksoortige organisaties zoals de Bilderberggroep . Velen zijn joden/khazaren. De meeste zijn dat niet. Maar de meeste zijn kabbalisten, satanisten, occultisten.

Er zijn eigenlijk maar twee kanten in de Nieuwe Wereldorde: de kabbalisten (illuminati en hun vertegenwoordigers en stropoppen en nuttige idioten) versus de rest van de mensheid, waarvan een groot deel slaapwandelend door het leven gaat of anders wel als misleide mensen. De kabbalisten omvatten vrijmetselaars aan zowel rechtser als linker zijde in de politiek, liberalen, socialisten, radicale feministen, neocons, communisten, zionisten, homoseksuele activisten enz. Allemaal bewegingen door “joden” gecreëerd en door “joden” in stand gehouden d.m.v. subsidies enz. (denk aan ngo’s van Soros)

Het blijkt dat joden het heel bevrijdend vinden om zich los te maken van dit jodendom. Velen hebben dat al gedaan. Dit jodendom is de bron van antisemitisme. Bovendien is het vaak voor individuele persoonlijke ontwikkeling disfunctioneel. De agenda van dit georganiseerde jodendom is om het menselijk ras opnieuw te ontwerpen om de illuminati te dienen. Ze doen dit door de vier componenten van onze menselijke identiteit te vernietigen: God; nationaliteit, ras en gezin (geslacht). Hun doel is één ras, één religie, één geslacht en één wereld allemaal in dienst van de illuminati. Een recent voorbeeld van hun one-world-isme is de oppositie van het georganiseerde “jodendom” tegen nationalistische bewegingen in Europa. ( vraag je bij alle nieuws af: waarom nu dit, waarom nu daar?) ( Kijk ook naar de rol van het vaticaan. De paus was een wolf in schaapskleren maar gooit steeds meer zijn schaapskleed af).

De grote profeten van het Oude Testament waren ook antisemieten. Jeremia zei dat Joden “de waarheid niet zullen spreken; zij hebben hun tong geleerd leugens te spreken …” Jeremia 9, 5,6: En zij handelen bedriegelijk, een ieder met zijn vriend, en spreken de waarheid niet; zij leren hun tong leugen spreken, zij maken zich moede met verkeerdelijk te handelen. 6 Uw woning is in het midden van bedrog; door bedrog weigeren zij Mij te kennen, spreekt de HEERE. Jesaja zegt dat de heer zal slaan “de dochters van Sion die hooghartig zijn en wandelen met uitgestrekte nek en moedwillige ogen …” (Jesaja 3:16)

Jezus voegde zich bij deze “antisemieten” toen hij de Farizeeën vertelde: “Gij zijt van uw vader de duivel, en de begeerten van uw vader zult gij doen. Hij was vanaf het begin een moordenaar en verbleef niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij van zichzelf: want hij is een leugenaar en de vader ervan. ” (Johannes 8:44) Jezus zegt hier dat de farizeeën volgelingen zijn van lucifer.

Gewone joden/ spirituele joden worden niet onderwezen over de agenda van hun kabbalistische leiders. In plaats daarvan wordt hen verteld dat ze “zonder reden gehaat worden” of omdat mensen een onschuldige zondebok nodig hebben om hun lijden te verklaren. Antisemitisme zou een “denkbeeldige” ziekte in de geest van de heidenen zijn. In de satanistische Nieuwe Wereldorde worden steeds meer mensen ziek genoemd.

De joden zijn niet “het uitverkoren volk”. Hun leiders zijn megalomane mensen die naties vernietigen, miljoenen doden en de toekomst van de mensheid bedreigen. God koos dit volk om zich kenbaar te maken. dat is iets anders dan “uitverkoren”zijn.

Antisemitisme is verboden. Dat kan soms nuttig zijn maar het wordt gebruikt om alle kritiek in de kiem te smoren en alle kritiek strafbaar te stellen.

Het is tijd dat we ons realiseren dat het bekritiseren van “joden” een lakmoesproef is van onze vrijheid. “Anti antisemitisme “is een vloek die verlamming veroorzaakt.

Mensen zijn zich niet bewust dat alle oorlogen door de vrijmetselaars-joodse bankiers zijn bedacht om hun macht en rijkdom te vergroten, hun rivalen te vernietigen en hun plan van wereldregering te bevorderen. ( zie de protocollen, zie de plannen van Pike)

Mensen weten niet dat hun ‘”eiders’”poppen aan het touw zijn en de massamedia “prostituees”. Ze weten niet dat de illuminati feminisme, homoseksualiteit, promiscuïteit en pornografie hebben gesponsord om het sociale weefsel (huwelijk en gezin) te vernietigen en weerstand te ondermijnen. Ze weten niet dat 9-11 enz. valse vlaggen waren die ons van onze burgerrechten beroofden en dat ze blijvend valse terreur organiseren om ons te ondermijnen.

Kabbalistische Joodse centrale bankiers, wier religie bestaat uit liegen en bedriegen. doet ons geloven dat we een democratie zijn. Maar zij besturen in feite de wereld Ze geloven dat perceptie realiteit is, denken is geloven, en dit zeggen maakt het waar En alles wat niet in het straatje past, is fake news of ze maken dit fake nieuws om het in hun straatje te laten passen.

Ze hebben de term “nepnieuws” toegepast op internetsites die de waarheid proberen te achterhalen. Zo draaien ze de realiteit om, waardoor waarheid onwaar en onwaar, waar is.

Dit is wat satanisten doen, de werkelijkheid omkeren. ( denk aan Orwell: 1984)

Voor de kabbalisten is God een oneindige Zee van Zijn (En Sof ) zonder enige limiet; vandaar zonder enige kwaliteiten, zonder verlangen of welke wil dan ook. Hij is volledig onbegrijpelijk. (Jacob Agus, De betekenis van Joodse geschiedenis (1963))

God heeft geen kwaliteiten? Geen wil of verlangen? Totaal onbegrijpelijk? Dat is bedacht door een satanist. Iedereen met een vluchtige kennis van God weet dat het tegenovergestelde waar is.

God is moreel. Waar halen we onze richting van ons leven uit als het goed is uit? Van de ziel en het geweten, de God van binnen! Het verlangen naar God definieert ons als mens.

God is de enige realiteit. Hij bestaat uit spirituele idealen of absolute waarden die bestaan in een spirituele dimensie die onafhankelijk is van ons. Deze idealen zijn waarheid, goedheid, harmonie, gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid. Wanneer we ons in een staat van Godbewustzijn bevinden, zijn ze vanzelfsprekend. We kunnen ons afstemmen op dit signaal van God.

God heeft geen wil of verlangen?Zijn wil is dat we deze idealen realiseren. God maakt zich kenbaar door Zijn Schepping en wil dat wij elkaar kennen.

We kunnen ons niet goed voelen tenzij we goed zijn. Dit is het kosmische drama waarin we allemaal betrokken zijn.

De essentie van de ware religie is dat we God kunnen kennen en Hem gehoorzamen. We moeten onszelf transformeren om Hem te kennen. God is ons kompas en de gelukzaligheid die we echt zoeken.

Kabbalisten zijn satanisten. Ze denken dat ze God zijn. Hun realiteit is hun in zichzelfgeïnteresseerde solipsisme ( filosofische leer dat alleen ons eigen ik en zijn bewustzijnsdaden bestaan) Ze denken dat ze Gods wil kunnen vernietigen. Ze willen Hem verdringen en ons hun god lucifer laten aanbidden, die hun rebellie tegen God en de natuurlijke en spirituele orde vertegenwoordigt. De vergoddelijking van de mens, is in het echt de vergoddelijking van de kabbalist. Zij bepalen de realiteit. We leven in een door kabbalisten gecreëerde wereld: oorlogen, seks, geld. Door de media en het onderwijs te monopoliseren, creëren ze een matrix. Wij zijn hun mentale en spirituele gijzelaars. Je zou denken dat de goddeloze mens het effect zou hebben hem te veredelen. Paradoxaal genoeg is het tegenovergestelde waar. Door de mens te vergoddelijken, elimineren we onze verbinding met God. Door dit te doen, wordt de mens gedegradeerd tot het niveau van een dier. Zijn ziel en spirituele aspiraties worden ontkend. God is wat ons mens maakt. Zonder onze verbinding met God (spirituele idealen) zijn we dieren. “Modernisme” is een fraude, een failliete poging om de realiteit te definiëren zonder verwijzing naar de Schepper. De moderne mens heeft de verkeerde weg ingeslagen. Hij is altijd op zoek op de verkeerde weg. Dieren: dat is de manier waarop de illuminati-kabbalisten ons zien. Wij zijn gojim , hun vee. God is onze morele kompas en daarom haten kabbalisten Hem en ons, omdat we God in onze ziel koesteren. Totdat we het feit onder ogen zien dat onze samenleving is geïnfiltreerd en gecontroleerd door illuminati satanisten (vrijmetselaars) in de meeste sleutelposities, zal de mensheid in vervoering blijven en verstrikt raken door hun “magische”/occulte bedrieglijke misleiding.( Nepnieuws dwingt de massa ook om dubbel denken te accepteren hij accepteert tegelijkertijd tegengestelde meningen of overtuigingen, vooral als gevolg van politieke indoctrinatie en de daaruit voortvloeiende cognitieve dissonantie. Double think Orwell 1984-) ( Als dit niet lukt, is er “illegaal” gebruik van de juridische processen of oneerlijk gebruik of dreiging van geweld om consensus af te dwingen: bijv. “haatmisdrijfwettten”,want satan is de vader van alle leugens en zijn kinderen zijn de synagoge van satan). Kabbalistische exegese (verklaringen/uitleg ) van het Oude Testament voorspelt een geheime betekenis die kan worden onderscheiden door elk woord van de Hebreeuwse Bijbel een nummer toe te kennen via een proces dat bekend staat als gematria, en vervolgens deze nummers te combineren die overeenkomen met letters, waardoor een nieuwe bijbel wordt gecreëerd die onbekend is bij de massa. De kabbala verwijst naar de kwade krachten. In Kabbalistische termen: “Kwaadaardige krachten hechten zich aan heiligheid.” Wat duidelijk “heilig” wordt genoemd, is niet in overeenstemming met enig christelijk begrip van heiligheid. Dit jodendom leert in het geheim, net als de occulte geheime genootschappen door de eeuwen heen, dat de mysticus verlossing kan vinden door een heroïsche bereidheid om kwaad te doen omwille van een daaropvolgende verlossende beklimming tot het hoogste geestelijke goed; onderdompeling in de laagste van de laagste wordt aldus een pad naar verlossing ” (zie het eerder door mij genoemde boek: Satan in Goray door I.B. Singer) Met andere woorden deze rabbijnse doctrine zegt dat het kwaad kan worden verlost door het te omarmen. Illuminati /kabbala joden en hun vrijmetselaars-handlangers willen niet dat de andere joden of anderen het verborgen subversieve en occulte karakter van de collectieve joodse onderneming begrijpen. Ze willen niet dat Joden begrijpen dat antisemitisme door de eeuwen heen niet irrationeel was. Kabbala-joden geloven dat zij Gods wil definiëren: God komt via hen in de wereld . Anders is Hij “vormloos en onkenbaar”.

De kabbalisten geloven dat ze de realiteit opnieuw kunnen definiëren volgens satan: kwaad is goed, valsheid is waarheid en ziek is gezond (en vice versa.) Ze ondermijnen elke andere collectieve identiteit: natie, religie, ras en gezin. Ze moeten de christelijke orde vernietigen om de NWO te bouwen.

Zolang er onder de “heidenen” een morele opvatting van de sociale orde overblijft, en totdat alle geloof, patriottisme en waardigheid zijn ontworteld, zal onze heerschappij over de wereld niet komen , zeiden de Joodse leiders van Illuminati in 1936 . Dit doel is een gedeeltelijke verklaring van oorlog. De essentie van NWO is dat kabbala-joden en hun vrijmetselaars handlangers de natuurlijke en spirituele orde zullen omverwerpen en de mensheid tot slaaf zullen maken: mentaal en ook liefst fysiek. Niet alleen oorlog helpt hierbij. Ook maken ze de mensen tot schuldenslaven.( de gemiddelde Amerikaanse boer heeft nu een gemiddelde schuld van meer dan een miljoen dollar. Als de boer niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen vervallen zijn goederen aan…) De kabbalistische/illuminatie/elite samenzwering staat aan de vooravond van succes. God is verbannen uit het openbare leven. Illuminati-joden beheersen de massamedia en kunnen de massa misleiden en degraderen. Entertainment is een orgie van pornografie, apocalyptische chaos, obsceniteit, propaganda, social engineering, voorspellende programmering, geweld en satanisme. Ze staan achter de promotie van homoseksualiteit en transgenderisme, ontworpen om huwelijk en gezin te vernietigen. Ze liepen voorop met seksuele bevrijding, pornografie en abortus. De massamedia zijn geobsedeerd door seks, door jonge vrouwen en zelfs kinderen zijn niet veilig meer. De aandelenmarkt is een gigantisch casino geworden. Het christendom is nog sterk verbonden met het jodendom en houdt zich steeds meer bezig met sociale verandering (de satanistische agenda) in plaats van spirituele ontwikkeling en redding. Christelijke zionisten zijn verweven met de zionistische agenda. De kabbalistische/illuminatie-joden voeren al duizenden jaren een geheime oorlog tegen de mens en God. Deze samenzwering is de echte geschiedenis van de wereld, de echte oorzaak van oorlog en depressie. De maatschappij is ondermijnd en de gewone onwetende mensen worden voortdurend belogen en gemanipuleerd.

Eerder schreef ik over de strijd van goed en kwaad, dat dit een kosmische strijd is, een spirituele strijd. Onze leraren hebben ons hier niet op voorbereid. De meesten waren misschien goedwillend maar ook misleid. Er zijn veel goede mensen in verkeerde instituties.

Gewone Joden en Christenen kunnen het niet geloven omdat ze geen satanisten zijn . Maar veel kabbalistische joden zijn dat dus wel . En ze hebben het geld, vormen het geheime leiderschap en manipuleren de rest. Ze hebben het westen “gekoloniseerd” door een neprealiteit te creëren . Ze hebben secularisme gegeven als een masker voor satanisme. We moeten deze moderne cultus mijden als we mens willen worden.

Als je wilt ontsnappen aan de verwoestingen van het moderne leven, moet je begrijpen dat de mensheid satanisch bezeten is. We zijn een open lucht asiel geleid door psychopaten. Die ons ziek maken en in verwarring brengen. In wezen gaat het bij kabbalisme om de natuurlijke en morele orde op zijn kop te zetten (revolutie), zodat het kwaad goed is, leugens waarheid zijn. Dit maakt de mens ziek. Het doel is om God en Zijn Schepping te vervangen door lucifer die de belangen en perversies van kabbalisten vertegenwoordigt. De belangrijkste prioriteit van de kabbalisten was het verkrijgen van een monopolie op onze informatiemiddelen, de massamedia. Kabbalisten geloven niet in objectieve realiteit. Ze geloven dat de realiteit is wat ze denken dat het is. Ze bedenken de realiteit (“nepnieuws”) en gaan zo ver om nepterreurevenementen te creëren die ze als echt presenteren. Ze kunnen/willen geen onderscheid maken tussen waarheid en fictie. Satanisten zetten de realiteit op zijn kop. Ze presenteren wat gezond en natuurlijk is (bijvoorbeeld huwelijk, gezin, heteroseksualiteit) als ongezond terwijl wat ziek is wordt gepresenteerd als “bevrijding”. “Hollywood” heeft onze perceptie van seks en liefde vanaf het begin vervormd/misvormd. Er is weinig dat nog herkenbaar menselijk is, waarmee we ons kunnen identificeren en ons een goed gevoel geven over mens-zijn. Wanneer hebben we ons voor het laatst kunnen laten inspireren door een tv-programma of film? Dit is waarschijnlijk al lang geleden. Westerse cultuur is een gebroken cultuur waarin seks en geld domineren net als occultisme, discriminatie (van de o.a. de blanke mens /de blanke man die over al de schuld van krijgt) en seksualisering van de vrouw ( en steeds meer van jongetjes) en seksueel misbruik We hebben geen echte creativiteit of vrijheid van meningsuiting meer. We hebben de facto communisme. Politieke correctheid is een communistische term. Satanisten haten waarheid, d.w.z. realiteit. De massa leeft in een fantasiewereld.

Het is moeilijk voor goede mensen om te begrijpen dat er mensen zijn die opzettelijk kwaad willen doen. Het aanbidden van de satan en zichzelf vernederen en anderen schaden is hoe zij het “goed”doen. Dit is “vooruitgang” voor de vrijmetselaar en de kabbalistische jood. Veel mensen in de lage rangen van de vrijmetselarij zullen dit niet begrijpen. Zij zijn met heel andere bedoelingen bij de ‘club” gegaan. Wat zich in de hoogste regionen afspeelt weten ze vaak niet. Ook net als de gewone mensen kunnen ze niet begrijpen wat er aan kwaad is boven hen. Wij doen dat niet maar “zij” wel.

God de prachtige morele en natuurlijke orde die het universum regeert. God is ultieme realiteit. Vervulling ligt in het onderkennen van de Goddelijke Wil De illuministische ontkenning van God is een rebellie die niet kan worden gewonnen, maar ze zal proberen chaos veroorzaken. ( motto van de vrijmetselarij: Ordo ab Chao: Orde uit chaos)

We moeten inzien hoe ze dit bewerkstelligen:

door seksualisering van de liefde ( overal: in films, reclame, muziek)

door promoten van anonieme seks ( alles wordt porno)

door amusement met vaak occulte rituelen (optreden Madonna Eurovisie songfestival)

door homoseksualiteit overal te promoten zoals in reclame

door het hele genderverhaal

door altijd overal weer oorlogen uit te lokken en rellen

door te doen alsof een geestelijk leven niet bestaat, door het spirituele uit te bannen

door de mensen in slaap te houden door een overvloed aan sport, amusement, slecht onderwijs

door te doen dat de waarheid ook maar “relatief” is (er worden wetenschappers die zoeken naar waarheid gemarginaliseerd)

door verslavingen te creëren: aan seks, drugs, gokken, op de beurs gokken. Hebzucht helpt satan.

door het bevorderen van multiculturaliteit, migratie en diversiteit en achterbakse aanvallen op het Europese heteroseksuele christelijke erfgoed van het Westen.

Kabbalisten geloven dat ze de samenleving moeten vernietigen en chaos moeten creëren om hegemonie te bereiken, d.w.z. de “terugkeer van de Messias.” D.w.z. de komst van de antichrist. Ze geloven niet in Jezus als de messias. Die haten ze.

Alle sociale instellingen zijn ondermijnd: overheid, media, bedrijven, onderwijs, kerk, het militaire bedrijf. Het rechtssysteem en de politie zijn gecompromitteerd. We zijn getuige van het opleggen van het “communisme” en de ontmenselijking van de samenleving.

Er is geen hoop tenzij de westerse samenleving het kabbalistische jodendom /vrijmetselarij/ illuminatie afwijst en terugkeert naar zijn Europese christelijke grondslagen. We zijn geschapen naar het beeld van God. Echte cultuur is toegewijd aan het manifesteren van dit ideaal, wat ons “menselijk” maakt. Maar “zij” willen ons laten geloven dat we van dieren af stammen en dat we dieren zijn. dat zijn we voor hen: menselijk vee”. Zo nodig afval waarmee je kunt doen wat je wilt.

We worden wat we aanbidden. Daarom wordt de westerse samenleving giftig. Daarom is de samenleving ziek.

God is èn immanent èn transcendent. Hij staat buiten onze werkelijkheid en neemt er tegelijk deel aan. Het zijn beide eigenschappen van God.

De kabbalisten zeggen dat God buiten de schepping staat en dat wij hem niet kunnen kennen. Christenen zeggen dat God ook immanent is: God is het juist wel die de schepping binnendringt, zichzelf kenbaar maakt, in zeker zin en tot op zekere hoogte laat zien wie Hij is. Zichzelf openbaart.

In de bijbel leren we uit verhalen, visioenen en dromen hoe Hij zich kenbaar maakt. God heeft zich ook bekendmaakt in Zijn eigen Schepping.

De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.

Johannes 10:10

http://www.jesusisprecious.org/evolution_hoax/charles_darwin.htm

https://creation.com/

https://web.archive.org/web/20140517150649/http://www.pseudoreality.org/the_cousinhood.html

https://www.henrymakow.com/meditations_on_the_jewish_revo.html

https://www.revisionisthistory.org/wire1.html

http://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=581

https://www.henrymakow.com/confessions-of-a-luciferian-jew.html?_ga=2.147693489.701358045.1564652544-56869555.1559218072

https://www.henrymakow.com/2016/09/Anti-Semitism-has-Respectable-Pedigree.html

https://www.henrymakow.com/does_talmud_condone_pedophilia.html

https://www.henrymakow.com/2018/12/Freemasons-have-hijacked-science.html

https://www.henrymakow.com/the_god_of_the_cabala.html

Over waarover ik tot dusver heb geschreven

Een samenvatting:

Er zijn nog steeds mensen die zeggen niet te geloven in complottheorieën. Een term die door de CIA is geïntroduceerd om de waarheidszoekers naar het complot rond de moord op John F. Kennedy, in diskrediet te brengen. Alsof het bestaan van een complot, of kartelvorming überhaupt ter discussie staat. De officiële versie van 9/11 is overigens ook een complot. De officiële versie van de MH17 ook. Een complot is immers niets meer dan meerdere personen die stiekem een crimineel plan beramen en uitvoeren. Waarom zou dat op het hoogste niveau niet ook gebeuren? Of zijn er nog steeds mensen die ervan overtuigd zijn dat er niets verdachts met de MH17-zaak aan de hand is en onze eigen regering uitblinkt in transparantie en eerlijkheid?

Het probleem is dat “gewone” mensen niet kunnen geloven dat zgn. “nette mensen” niet in staat zijn tot slechtheid. Ze snappen niet dat er veel “witte boordencriminaliteit” bestaat. Nette mensen doen zoiets niet. En nette mensen zijn dan de dames en heren in hun keurige pakken. “Gewone mensen” kunnen niet geloven dat er slechte mensen bestaan, die liegen en bedriegen en hun eigen land en volk verraden. Want: “dat doe je toch niet”. Nee, “wij” niet maar “zij”wel. het wordt echt tijd dat mensen wakker worden en beseffen wat er gebeurt. Dat er een strijd is tussen goed en kwaad. Een kosmisch/spiritueel conflict dat gedirigeerd wordt van “boven” af.

Juist die slechtheid heb ik van een aantal groepen mensen willen beschrijven.

Veel mensen kunnen ook niet geloven dat er zoveel marionetten zijn die nauwelijks beseffen wat ze aanrichten. Er wordt gezinspeeld op het deugen. Velen willen “goed doen” maar beseffen de gevolgen niet. Diegenen die aan de touwtjes trekken, gebruiken goedwillende deugmensen. Commentatoren denken dat veel ellende in de wereld komt door “wereldverbeteraars”. Dat is niet zo. Deze zgn. “wereldverbeteraars zijn poppen aan een touwtje van mensen met een smerige agenda: die van het bevorderen van een totalitair wereldsysteem. Ze spannen daarbij de goedwillende mensen voor hun karretje om het “vuile werk” te doen. waarbij de een tegen de ander moet worden opgezet. De Christenen moet uitgeroeid worden door de moslims een de moslims en de joden moeten elkaar uitroeien enz.

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scene gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

Bilderberg of vrijmetselarij of cabal: het maakt niet zoveel uit. Aan de top van de piramide van het alziende oog staan mensen die alles omdraaien: goed is kwaad, oorlog is vrede. Uiteindelijk is het een kosmisch conflict dat uitgevochten wordt. Lucifer wil God zijn. Lucifer wil de macht. De schepping van God mag niet slagen. De volgelingen van lucifer, de illuminatie ( “dragers van het licht”), zijn in alle instituten van alle alle landen doorgedrongen en bepalen de agenda.

Er is vanaf het begin een spanningsveld tussen baälvereerders en de verkondigers van de boodschap van God die Hij kenbaar maakt via Abraham en Mozes en Zijn Zoon Jezus, de Christus. De baälvereerders ( o.a. Farizeeën en de kabbalahjoden/kabbalisten met hun babylonische talmoed ) hebben zich het oude testament toegeëigend en de mensen op het verkeerde been gezet. Het oudste bijbelboek is enorm gecorrumpeerd. Lucifer heeft steeds mensen aan het werk. Zo werden de christelijke groepen ingelijfd door “Rome” en de mensen geloofden dat zij Jezus aanbaden en eerden. Maar “Rome” werd een baälkliek. Religies zijn georganiseerd door kwaadaardige mensen om andere mensen in de tang te houden: houd ze dom, houd ze klein. Houd ze in je macht, houd ze arm en afhankelijk. Jezus was niet gekomen om een religie te stichten. Jezus is geboren in een joods gezin en Hij kwam om te waarschuwen en een boodschap te verkondigen. Zijn volgelingen hebben die boodschap verder verspreid. Maar ze zijn constant ondermijnd. De boodschap wordt tot op de dag van vandaag ondermijnd. het bestaan van jezus wordt in twijfel getrokken, Zijn boodschap belachelijk gemaakt, zijn volgelingen belachelijk gemaakt en vervolgd.

Veel goede mensen zullen dit niet kunnen geloven en blijven binnen de kerk op het verkeerde been gezet worden. Anderen keren God de rug toe. Voor dit alles heeft Jezus steeds gewaarschuwd.

Alles werd geïnfiltreerd door “cryptojoden” die de macht in handen hebben. Jezus noemt ze: zij die zich joden noemen en het niet zijn. Of hij noemt ze addergebroed.

Ze streven een totalitaire wereldstaat na. Ze leven van de “omkering” wat uit het kabbalisme komt.

Maar de Christen moet daarin niet mee gaan: “Sta het kwaad niet toe in je hart, het zal er een thuis maken”. De enige weg is de weg die Jezus zei te zijn: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Het kwaad is een doodlopende weg.

Johannes 14: 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven: Niemand komt tot de Vader,behalve door mij.

Mattheüs 11:27-30

Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Uit Mt 23: …( Over de farizeeën: …want zij zeggen het, en doen het niet.

Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouderen der mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren…En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden. Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.

Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.

Jezus had het al over mensen waartegen de gewone mens opkijkt. Maar ze deugen niet en de gewone mens kan het niet geloven.

Hij wilde de mensen de werkelijkheid laten zien. maar weinigen zagen het en werden wakker. dat proces duurt voort tot op de dag van vandaag.

over wereldverbeteraars:

https://thefireonline.com/cursussen-wit-privilege-big-business-voor-wereldverbeteraars-een-ramp-voor-de-samenleving/

Over de cabal en c/kabbala(h)

Er zijn bepaalde zaken in onze maatschappij waar men nooit of niet makkelijk in het openbaar over kan spreken. Wanneer men dan toch een poging probeert te doen, wordt de antisemitisme troefkaart tevoorschijn gehaald en is het einde gesprek. Waarom loopt men met een grote boog om bepaalde onderwerpen heen?

Het gaat om een paar zaken: een daarvan is kindermisbruik en pedofilie, in het bijzonder in de hoogste kringen van onze samenleving. De tweede is Israël en dan meer in het bijzonder het Zionisme. Niet te verwarren met de Joodse bevolking; die hebben daar niets mee te maken en zijn zelf slachtoffers van deze club.

Het judaïsme is de religie van het Joodse volk en de oudste of één van de vroegst ontstane monotheïstische godsdiensten en behoort tot de oudste religieuze tradities. De term judaïsme verwijst specifiek naar de joodse godsdienst. Het woord jodendom, dat vaak synoniem wordt gebruikt, kan ook in een ruimere betekenis (Jodendom) verwijzen naar de Joodse etnische en culturele identiteit (zonder specifiek naar de godsdienst te verwijzen). Het jodendom past niet gemakkelijk in de westerse categorieën zoals religie, ras, etniciteit of cultuur. Dit komt doordat Joden het jodendom in termen van 4000 jaar geschiedenis beschouwen. Tijdens dit lange tijdperk hebben Joden slavernij, chaos, theocratie, verovering, bezetting en ballingschap ervaren en zijn zij in contact geweest en beïnvloed door tal van volken en hun ideeën. Soms worden de woorden Israëli en Israëliet verward. Een Israëli is een inwoner van de staat Israël. 25 procent van de inwoners van Israël belijdt niet de joodse godsdienst; velen zijn bijvoorbeeld Israëlische moslims of christenen. Met een Israëliet bedoelt men daarentegen iemand van het volk Israël uit de oudheid of iemand van de joodse godsdienst.

Terug naar de cabal waar ik eerder over schreef. Zij hebben als chazaren die de babylonische afgodendienst aanhingen het joodse geloof via de kabbala besmet. Alle haat van de wereld die zich richt op de gewone joden is verkeerd gerichte haat. Het zou gericht moeten zijn op de cabal, de elite die de wereld in zijn greep heeft en vast besloten is een wereldregering te vormen en het zionisme daarvoor misbruikt. Men noemt dit ook wel het Rothschild Zionisme, omdat zij degene zijn die erachter zitten en deze entiteit in het leven hebben geroepen als een geheim genootschap ter controle en manipulatie van onze wereld. Heel vaak wordt kritiek op het Zionisme antisemitisme genoemd, iets wat daar absoluut niets mee te maken heeft want het Zionisme is een politieke beweging met de kenmerken van een geheim genootschap en heeft als zodanig niets te maken met Joden als bevolkingsgroep. Wat wij nooit in het nieuws zullen zien, zijn de protesten van de Joden zelf en Joodse groeperingen tegen het Zionisme!

Vanwege de geschiedenis is het moeilijk om kritiek te hebben. Het lijkt wel alsof de wereld is gevangen in een soort collectief angstsyndroom, waarbij alles en iedereen maar zo politiek correct mogelijk is. Toch is het heel belangrijk, als je iets wilt begrijpen van wat er op onze wereld gebeurt en waarom, de realiteit te bekijken en te benoemen. Ik heb het niet over joden maar over de elite van de chazaren, de werkelijke top van de piramide, ook wel de sabbateans genoemd of de sekte van het Alziend Oog. Een andere benaming voor deze club is de Chazaarse Mafia (CM), het grootste en machtigste misdaadsyndicaat ter wereld.

Toen de chazaren zich gedwongen bekeerden tot de joodse godsdienst handhaafden de machthebbers occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude aanbidding van de god baäl, iets dat ook bekendstaat als het aanbidden van de uil (moloch). Om de omringende landen in de waan te laten dat zij zich hielden aan het gestelde ultimatum werd er een soort satanische hybride religie gemaakt, waarbij de luciferiaanse afgodendienst werd vermengd met het Judaïsme om een religie te worden die nu bekendstaat als het babylonisch talmoedisme. Deze godsdienst werd de nieuwe religie van de Chazaren en in feite was er niets veranderd en bleef het Chazarenrijk net zo kwaadaardig als het voor die tijd was geweest. Dit ging uiteraard samen met hun nog steeds bestaande satanische babylonische verering van de (af)god baäl en het offeren van kinderen. De Rothschilds zijn nu wat men noemt het gezicht van de Chazaarse Mafia Deze sabbateans controleren de wereld

Ze zoeken wegen om een wereldreligie te vormen en willen Jeruzalem als hoofdstad. Om die wegen te vinden, zoeken ze de macht van het kwaad. Ze zoeken wegen om een nieuwe messias te verwelkomen.

In 1666 woonde er in Turkije een Chazaar, de rabbijn Sabbatai Zevi, in de toenmalige stad Smyrna (nu Izmir) in Turkije. Deze man had zichzelf uitgeroepen tot de nieuwe messias en trok veel volgelingen. Hij werd echter uitgekotst door zijn collega rabbijnen en ook de toenmalige Turkse sultan van het Ottomaanse Rijk had niet veel op met deze nieuwe messias. Dus, stelde hij Zevi voor de keus om zich òf te bekeren tot de islam òf te sterven. Aangezien Zevi een Chazaar/Jood was, had hij hier geen enkele moeite mee omdat ze gewend zijn zich aan te passen aan nieuwe omgevingen en een andere identiteit aannemen terwijl ze gewoon blijven wat ze altijd zijn geweest. In werkelijkheid bleef hij vasthouden aan zijn eigen geloof, hetgeen een aparte (satanische) versie was van het kabbalisme. Volgens een specialist op dit gebied, rabbijn Antelman, geloven aanhangers van Zevi dat er twee manieren zijn om te zorgen dat de messias weer snel op aarde zal terugkeren. De eerste is om te zorgen dat alle mensen goed worden of de tweede optie, dat alle mensen slecht worden. De aanhangers van Zevi die sabbateans worden genoemd, hebben gekozen voor het laatste en zien het begaan van zonden dan ook als een heilig iets en hangen de filosofie aan dat omdat ze niet allemaal heiligen kunnen zijn, ze beter allemaal dan maar zondaars kunnen zijn. Het voorbeeld van Zevi is door meer dan een miljoen Chazaren gevolgd, waaronder bankiers zoals de Rothschild. Ze zijn van alles geworden zoals joden, christenen of moslims, maar ze zijn in werkelijkheid gewoon sabbateans gebleven. De sabbateans zijn dus niets anders dan een satanische sekte die erop uit is om te zorgen dat er zoveel mogelijk kwaad op de wereld wordt gedaan en dat uiteindelijk iedereen corrupt is zodat hun messias dan terug zal keren. Grotere kronkel kun je niet bedenken.

Over Zvi schreef de beroemde schrijver en Nobelprijswinnaar I.B. Singer het boek “Satan in Goray”( Agathon/Weesp ISBN 90 269 5664 9)

Volgens de Joodse onderzoeker Clifford Shack infiltreerden ze na de dood van Zevi, onder leiding van zijn opvolger Jacob Frank (de sekte wordt soms ook Sabbateans/Frankists genoemd), alle vrijmetselaarsloges in Engeland en hebben ze via de vrijmetselarij in 1776 de Illuminati opgericht. De vrijmetselarij zou de geheime kracht worden achter belangrijke gebeurtenissen zoals de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie, het opzetten van de Verenigde Naties en de beide Wereldoorlogen.

Men noemt de sabbateans ook wel de sekte van het alziend oog. Je vindt ze overal terug waar sprake is van een machtsstructuur. Zij zijn zowel de goeden als de slechten. Een goed voorbeeld hiervan vind je terug in de Tweede Wereldoorlog, waar de volgende leiders allemaal sabbateans waren en lid van de sekte van het alziend oog: Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Adolf Hitler, Eugenio Pacelli (Paus Pius XII), Francisco Franco, Benito Mussolini, Hirohitho en Mao Tse-Tung. Ze gebruiken een geraffineerde tactiek. Ze promoten geen satanisch koninkrijk, maar ze sturen je in die richting door allerlei zaken zoals het bestaan van God in twijfel te trekken en door het eisen van seksuele bevrijding, onafhankelijkheid voor vrouwen, internationalisme, diversiteit en religieuze tolerantie. Al deze aspecten vormen onderdeel van een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten, behalve die van hen. Er wordt ons verteld dat vrije seks progressief is en modern. De sabbateans hebben zich al meer dan 350 jaar bezig gehouden met partnerruil, seks orgies, overspel en incest. Ze kennen geen enkele moraal en hun originele zegening: “Die het verbodene toestaan” werd later de bekende Illuminati slogan “Doet wat ge wilt”, als uitdrukking van hun religieuze gevoelens. De mensheid is in de greep van een wrede satanische sekte wiens macht zo groot is dat ze erin slagen om hun oorlog tegen de mensheid als normaal en onvermijdelijk te verkopen. Zelfs als hun plot wordt ontmaskerd, slagen ze erin om iedereen ervan te overtuigen dat het racistisch, antisemitisch is of getuigt van slechte smaak als je dat gelooft. Ze zorgen ervoor dat de mensheid zich concentreert op porno en “brood en spelen” terwijl zij de politiestaat in het leven roepen. Onze maatschappij is (moreel) failliet. Deze uitgebreide sekte heeft volledige controle over de politiek, informatievoorziening en cultuur. De meeste leiders zijn òf poppen aan een touwtje òf verraders. Het “intelligente deel van de bevolking” (d.w.z. de wetenschap en de journalistiek en de politiek) is omgekocht, terwijl het grote publiek is afgeleid en in het “paradijs der dwazen” woont. Ofwel “slapen” ofwel onbewust zijn

Een man die alles eigenlijk al ontrafelde in de jaren vijftig, was een Canadees marine officier: William Guy Carr, een voormalig marine officier, onderzoeker en auteur van een aantal boeken die geschreven zijn in de jaren vijftig en die meer dan verhelderend zijn.

Een van die boeken is geschreven in 1955 en heet “Pawns in the game”, pionnen in het spel.

Dat publiceren van dat boek ging niet zomaar, want in zijn voorwoord zegt Carr dat hij sinds 1911 onderzoek heeft gedaan om uit te vinden hoe het kan dat het menselijk ras er maar niet in slaagt om in vrede met elkaar te leven.

Het heeft tot 1950 geduurd voordat hij wist door te dringen tot de kern van het geheim. Een geheim dat begint in de hemel toen lucifer God uitdaagde om zijn opperste autoriteit uit te oefenen. Carr ontdekte dat datgene waar wij mensen mee te maken hebben niet van vlees en bloed is, maar dat het een spirituele duisternis is die de macht heeft over alle belangrijke en machtige mensen op onze wereld. De luciferiaanse ideologie echter zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen. We moeten terug naar het jaar 1770, waar in Duitsland de joodse en door de jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt de luciferiaanse ideologie omarmde. De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak. Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa gojim (menselijk vee). De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd. Dit is ook de oorsprong van het woord illuminati. Het is afgeleid van lucifer en betekent, “houders van het licht”. Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000 volgelingen te rekruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Oriënt op als geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de illuminati.

Het plan van Weishaupt was onder te verdelen in een aantal belangrijke punten.

1) Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld. Dit betekende in de praktijk letterlijk alle overheden, niet één uitgezonderd. Als iemand eenmaal was gekocht en in de leugens en verleidingen was getrapt werden ze geketend door allerlei vormen van chantage.

2) Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om straks belangrijke (internationale) rollen te spelen.

Deze studenten werden vanaf het begin geïndoctrineerd met het besef dat ze het recht hadden om de minder bedeelden te regeren, omdat het gojim werkelijk geen flauw benul heeft wat goed is voor ze.

3) Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de illuminati en de door hen geselecteerde studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies, dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.

4) De illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden bewerkt dat het gojim zal geloven dat één wereldregering de uiteindelijke oplossing zal vormen voor onze problemen.

In de tijd dat dit speelde waren Groot Brittannië en Frankrijk de twee grote wereldmachten. Daarom gaf Weishaupt opdracht om de koloniale oorlogen te forceren zodat het Britse rijk verzwakt zou worden en organiseerde de illuminati de revolutie in Frankrijk. Weishaupt bepaalde dat deze in 1789 moest beginnen.

Daarna gaat het boek verder met te vertellen hoe ze alle bovenste lagen van de vrijmetselarij hebben geïnfiltreerd, hoe ze het communisme hebben bedacht om Rusland onder controle te krijgen en ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de plannen van de beruchte vrijmetselaar Albert Pike.

Je kunt het boek gratis downloaden. Zie hieronder.

https://www.bol.com/nl/p/satan-in-goray/1001004005013750/
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Guy_Carr
https://www.bol.com/nl/f/pawns-in-the-game/36687650/
https://www.bol.com/nl/c/william-guy-carr/3547861/

Pwans in the game PDF:

https://www.google.com/search?q=pawns+in+the+game+pdf&oq=Pawns+in+the+game&aqs=chrome.1.69i57j0l5.4959j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.jesusisprecious.org/books/william_guy_carr/the_conspiracy.pdf