Over groepsdruk

Sinds de vroegste jaren van onze jeugd hebben wij allemaal te maken met de druk om ons te moeten aanpassen aan de omgeving om overeen te komen met de meerderheid. Zelfs vandaag, als intelligente volwassenen, begrijpen wij de gevaren van het te bezwijken aan die groepsdruk, gewoon “omdat iedereen zo doet”. En wij realiseren ons…

Over het Koninkrijk Gods

Mattheus 6, 31 e.v.: Zoek eerst het Koninkrijk van God Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en…