Tag: het internationaal recht

20230113 Over de internationale rechtsorde

Via Frontnieuws van Larry Johson. Zie bij beide links en afbeeldingen. (Ed.: ik lees beide sites iedere dag. Mijn ochtend begint met Larry Johnson en mijn dag eindigt met Frontnieuws)

De Verenigde Staten zijn zeer flexibel als het gaat om het ondersteunen van de internationale rechtsorde januari 11, 20231075 4

Rusland is slecht. Het is zeer, zeer slecht omdat het moedwillig de heilige regels schendt die de internationale orde waarborgen. Ziet u, het Westen heeft “de op regels gebaseerde wereldorde gecementeerd” en Rusland is gewoon te dom om ze te begrijpen, aldus het European Journal of International Law, schrijft Larry Johnson. Het volgende werd gepubliceerd in juli 2021:

Na Vladimir Poetin’s ontmoeting met Joe Biden in Genève vorige maand, liet de heer Lavrov zijn ongenoegen blijken over de “waarschuwingen” uitgesproken door Amerikaanse ambtenaren na afloop van de besprekingen in Villa La Grange…

Tijdens deze bijeenkomsten heeft het Westen zogenaamd “het op regels gebaseerde wereldorde-concept gecementeerd” in tegenstelling tot de universele beginselen van het internationaal recht, met het VN-Handvest als primaire bron. Het belangrijkste bezwaar van Rusland is het gebrek aan duidelijkheid. Lavrov stelt dat het Westen “ervoor terugschrikt om de ‘regels’ die het beweert te volgen nader te omschrijven, net zoals het ervan afziet om uit te leggen waarom ze nodig zijn”. Wie tegen de wil van het Westen handelt, wordt er onmiddellijk en zonder enig bewijs van beschuldigd een regelbreker te zijn, schrijft hij. Bijzondere minachting gaat uit naar de gewoonte van de westerse gemeenschap om zichzelf “een anker voor democratie, vrede en veiligheid” te noemen. –

Ik voel me genoodzaakt de heren Poetin en Lavrov te helpen deze nieuwe regels te begrijpen in het licht van hun zelfverklaarde verwarring over de inhoud van die regels. Hier gaan we:

Regel #1 – Geen enkele binnenlandse politieke oppositiegroep of partij heeft het recht om tegen een verkiezing te protesteren of geweld te gebruiken om een regering te veranderen. Maar er zijn een paar uitzonderingen op deze regel. Als u Amerikaanse kolonisten bent die in opstand komen tegen Groot-Brittannië, zijn protest en geweld toegestaan zolang u voor uw eigen vrijheid vecht. Idem als u een Russische organisatie bent die zich verzet tegen Vladimir Poetin. Als u Iraniërs bent die in opstand komen tegen de moellahs, dan is dat prima. Het beleid van de Verenigde Staten is op dit punt een beetje flexibel. Zij zijn fel gekant tegen binnenlandse politieke oppositiepartijen die protesten en geweld gebruiken tegen een gekozen regering, tenzij de protesten en het geweld gericht zijn tegen de Oekraïense president Janoekovitsj begin 2014 of Vladimir Poetin. Dan is het goed.

Regel 2 – Als Washington niet tevreden is met de man of vrouw die in een ander land aan de macht is, dan is het goed om een menigte op de been te brengen en een paar mensen te vermoorden om die leider te vervangen. Daarom was het voor de Verenigde Staten “legaal” om in vreemde landen in te grijpen en leiders als Saddam Hoessein, Muammar Kadhafi en Manuel Noriega uit te schakelen. De consequentie van deze regel is dat de Verenigde Staten ook het recht hebben een burgeroorlog in Syrië te ontketenen, islamitische extremisten te bewapenen en olievoorraden voor zichzelf in beslag te nemen. Iemand moet voor deze militaire avonturen betalen.

Regel 3 – Het is ten strengste verboden zich te mengen in de verkiezingen in het buitenland, tenzij het gaat om Irak, Venezuela, Griekenland, Oekraïne, Pakistan en Israël. De Verenigde Staten behouden zich het alleenrecht voor om buitenlandse oppositieleiders te financieren zolang dat de belangen van Washington dient.

Regel #4 – Geen enkel land mag een ander land binnenvallen, tenzij de leider van het binnenvallende land zijn of haar burgers ervan overtuigt dat er een nationaal veiligheidsbelang op het spel staat. Zodra u zich beroept op de nationale veiligheid, mag u Irak (twee keer), Afghanistan, Syrië, Vietnam, Panama, de Balkan, Somalië, de Dominicaanse Republiek, Mexico en Libanon binnenvallen. Als u de Verenigde Staten bent heeft u geen toestemming nodig van de Verenigde Naties.

Bent u bekend met het polsbandje, WWJD? (What Would Jesus Do?) Ik stel voor een nieuw polsbandje te maken en het cadeau te doen aan Vladimir Poetin. Op het bandje staat: WWUSD. Het betekent – What Would the United States Do? Ik denk dat dat een grote hulp zal zijn voor Poetin en Lavrov bij het navigeren door deze nieuwe wereldorde van westerse gecementeerde regels.

Het Peace Research Institute of Oslo (aka PRIO) heeft echter enkele voorbehouden voor Rusland:

Poetin beweert dat de NAVO haar belofte heeft gebroken om niet naar het oosten uit te breiden. Maar er is nooit een bindende belofte gedaan. Hoe dan ook, de doorslaggevende bijdrage van het internationaal recht in dit debat is dat het zelfbeschikkingsrecht van een staat ook het recht van Oekraïne omvat om zijn eigen bondgenootschappen te kiezen.

Zolang de Amerikanen hun vingers achter hun rug gekruist hebben, telt een belofte niet. Tenzij de Amerikanen en de Russen een pinkvingerschudden doen en zweren op de levering van goedkope olie aan de Verenigde Staten, is geen enkele belofte geldig.

Rusland kan zich evenmin beroepen op het recht op zelfverdediging overeenkomstig artikel 51 van het VN-Handvest als verdediging tegen de NAVO-uitbreiding. Een dergelijk recht op preventieve zelfverdediging wordt in het internationaal recht niet erkend.

Absoluut! Ook al zie je dat een vijand zijn militaire macht aan je grens opbouwt en militaire oefeningen houdt, je kunt niet optreden om ze te stoppen totdat ze je daadwerkelijk aanvallen. De VS hebben dit principe geschonden tijdens de Cubaanse Raketcrisis. Zij hadden moeten wachten tot de kernraketten waren voorbereid en geladen.

Verder beweert Rusland dat er een genocide wordt gepleegd op de Russen in Oost-Oekraïne. Maar genocide vereist de intentie om een etnische groep geheel of gedeeltelijk uit te roeien, en dat is duidelijk niet het geval.

Laat me even nadenken. Ik meen me te herinneren dat de van Bandera houdende Oekraïense regering het gebruik van de Russische taal in de openbare ruimte heeft verboden:

In april 2019 stemde het Oekraïense parlement een nieuwe wet, de wet “Over de ondersteuning van het functioneren van de Oekraïense taal als staatstaal“. De wet stelde het gebruik van het Oekraïens verplicht (volledig of binnen quota) op meer dan 30 gebieden van het openbare leven, waaronder openbaar bestuur, verkiezingsproces, onderwijs, wetenschap, cultuur, media, economisch en sociaal leven, gezondheids- en zorginstellingen en activiteiten van politieke partijen. De wet regelde geen particuliere communicatie. Er werden enkele uitzonderingen gemaakt voor de officiële talen van de Europese Unie en voor minderheidstalen, met uitzondering van het Russisch, Wit-Russisch en Jiddisch. –

Niet alleen probeerde Oekraïne het gebruik van de Russische taal aan banden te leggen, het bombardeerde sinds 2014 civiele gebieden in de Donbas met artillerie en raketten.

Kan de stroom leugens over Oekraïne en Rusland gestopt worden?

Bovendien zou Rusland, zelfs als er een genocide had plaatsgevonden, volgens het internationaal recht niet het recht hebben om een zogenaamde humanitaire interventie uit te voeren. Dergelijke interventies moeten worden goedgekeurd door de VN-Veiligheidsraad (“responsibility to protect”).

Alleen de VN-Veiligheidsraad kan genocide stoppen. Als hij de interventie niet goedkeurt, is er geen sprake van genocide. Heeft u het begrepen? Dit is lastige logica en je moet een bepaald soort ontaarde zijn om het te begrijpen.

Poetin kan ook geen uitnodiging van de twee afgescheiden republieken gebruiken om de invasie te rechtvaardigen. Een recht op afscheiding zou voor deze twee regio’s alleen relevant kunnen zijn in het geval van extreme schendingen van de mensenrechten door Oekraïne, iets wat we niet hebben gezien.

Een absoluut vaststaand principe, in steen gebeiteld, tenzij je Kosovo bent. Als Kosovo de NAVO vraagt om het te redden van Servië, dan geldt dat verbod niet meer. De NAVO-interventie heeft voorrang op alles wat de VN-Veiligheidsraad besluit.

Kortom, Rusland moet gewoon zijn mond houden, buigen en het Westen zijn gang laten gaan totdat de VS en de NAVO tevreden zijn, en dan rustig in een hoekje gaan zitten en geen problemen meer veroorzaken. Wat is daar mis mee?

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk

(Ed.: ik lees ook regelmatig julianmacfarlane die Johnson vaak aanhaalt