20210104 Over samenzweringen 3

In de samenzweerderige geschiedenis geloven we dat gebeurtenissen, zoals oorlogen en revoluties, het resultaat zijn van geplande gebeurtenissen. Aangezien de planning voor de meeste van deze evenementen in het geheim werd gedaan, gebruiken we de term samenzweerderige geschiedenis . Dat is: deze geschiedenis is het resultaat van plannen die in het geheim zijn opgesteld, wat…

Over het doel van het leven

We zijn hier om God te leren kennen, Hem te eren, te dienen en lief te hebben. God wilde mensen die zijn medescheppers werden en Hem zouden eren. Hem zouden eren om Zijn wonderbaarlijke en wonderschone Schepping. Iedere dag weer openbaart Hij Zich aan ons. Als we Hem willen zien. We kunnen Hem het beste…

Over samenzweringen 2

De NWO heersers hebben hun plan van wereldwijde overheersing afgerond en Covid19 / corona was de katalysator die het afmaakte. Dit had natuurlijk niet kunnen worden bewerkstelligd zonder de volledige onwetendheid van de mensheid, d.w.z. van de mensen die niet wakker zijn. De niet wakkeren die alleen geloven wat op het journaal is en wat…