20210521 Over Pinksteren

Mattheüs 15 Het heilig evangelie naar de beschrijving van Mattheüs (HSV) De ware reinheid 1Toen kwamen enige schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: 2Waarom overtreden Uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. 3Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Waarom overtreedt…

Over wie we zijn 2

We zijn dus “gevallen zielen” die op aarde in een sfeer leven die uiterst moeizaam is, vol lijden en verdriet. Deze sfeer willen we achter ons laten en we herinneren ons vaag dat er eens een tijd was die vol beloften was. Hoe is dit gekomen?Eerder schreef ik al dat de satan de wereld in…