Tag: god

Over de vragen die je jezelf zou moeten stellen

Niet alleen omdat we nu we in duistere tijden leven maar ook als de tijd anders was, zou de vraag naar God aan de orde moeten komen.

De vragen die iedereen zichzelf in zijn leven moet stellen, (hoe eerder hoe beter): Waarom ben ik hier? Wie ben ik? Wat is wel en niet belangrijk in het leven? Wie of wat is God? Hoe vind ik Hem? Op welke manier moet ik God aanbidden en eren?

Als je niet aan dit soort vragen toegekomen bent, wordt het nu de hoogste tijd.

Het zoeken naar waarheid, is de belangrijkste zoektocht in het leven. Het kost tijd en moeite maar deze tocht bepaalt je koers en die zou verder moeten reiken dan dit leven hier en nu op deze aarde.

Uiteindelijk gaat het erom dat je koers zet naar de hemel. Dat betekent dat je moet gaan begrijpen wat de wil van God is en je daar op afstemmen. Het betekent ook dat je niet alles kunt begrijpen wat betreft goed en kwaad. Dat is een zaak van God en dat gebruikt Hij om je testen. Denk aan het verhaal van Adam en Eva en het eten van de appel:

Gen. 3, 22-24 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid. 23 Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was 24 En Hij dreef den mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.

https://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/3.html

Wij kunnen niet alle wegen van God begrijpen. Daar hadden we ons niet mee te bemoeien. We denken dat we dat wel kunnen en dat was onze grootste zonde: de wil om te zijn als God. Dit was niet alleen de val van de engelen, het was ook de val van de mens.

Daardoor was ons de weg des levens, de weg tot leven in eeuwigheid ontzegd tot de Verlosser kwam en ons nieuwe kans gaf. We moeten met onze koers deze Verlosser ( Jezus, die de Messias was) als baken gebruiken op onze weg.

Veel mensen zeggen: ik hoef dat eeuwige leven niet, alleen maar treurnis. Maar dat is het leven hier op aarde geworden, maar zo was het niet.

Als je van God gaat houden, als je van Zijn Schepping gaat houden, zie je steeds meer hoe het bedoeld was. En hoe prachtig dat is.

Begin met dingen te aanvaarden en iets te doen met wat op je pad komt en waarmee je iets kunt doen. Dat hoort dan bij jouw weg en jij moet er iets mee doen. Als je dat niet doet, zal het op steeds weer andere manieren op je weg komen.

Alleen het verlangen naar God en het verlangen het goede te doen en dat aan God op te dragen, zorgt ervoor dat God in je leven komt. Zoek geen verklaringen, zoek God, verlang naar God.

Gebruik je geheugen om te leren en dan los te laten. Het heeft geen zin om met allerlei muizenissen van spijt te blijven rondlopen. Maak fouten, leer ervan en laat los. Doe het om het goede te doen. Doe het om de weg naar God te vinden.

Laat de wereld niet je koers bepalen maar bepaal zelf je koers naar God.

Als je goed denkt, word je goed. Wat je in je hart bent, word je. Als je slecht denkt, word je slecht.

Als je je slecht laat maken door de wereld, bepaalt de wereld je koers. Dat is niet de weg naar God.

God test je, test de wereld. Hij wil gevonden worden. Maar jij bepaalt de koers en dan vind je Hem of niet. Kijk naar binnen, naar je eigen hart. Je kunt tempel van God zijn. Hoe meer je oefent, hoe sneller en beter resultaat.

Als je diep in jezelf kunt kijken en eerlijk bent, kun je ook naar anderen kijken en weten door welke krachten iemand gedreven wordt. Zorg ervoor dat jij door de goede krachten gedreven wordt.

We zien nu een wereld die zo vol van kwaad is, dat het pijn zou kunnen doen als je niet begrijpt welke krachten er nu aan zet zijn.

Deze krachten lopen op hun laatste benen en zullen in hun laatste val veel zielen mee willen sleuren want daar is het het kwaad om te doen. Zij hebben hun ziel aan de duivel verkocht en weten dat hun tijd binnenkort op is. Ze willen met hun macht jouw ziel verwerven. Sta ze dat niet toe.

Dit is een strijd om het hart en de ziel en de geest, en het recht om een toekomst voor jezelf en onszelf te beslissen.

Dit is wat macht is: het deelt zichzelf niet. Het geeft je af en toe de illusie dat je keuzes hebt, maar in werkelijkheid zijn alle beslissingen lang geleden genomen. Machthebbers blijven onder elkaar: aangezien ze met elkaar trouwen en kinderen krijgen en zo aan macht en geld bijdragen; en natuurlijk wordt de psychopathische eigenschap van hun gen dat ze hebben, doorgegeven aan hun nakomelingen.

Deze machthebbers hebben een natuurlijk instinct voor macht en controle en om anderen te domineren, soms met de meest aangename gezichten (een gave van de psychopaat) . Altijd afhankelijk van het feit dat gewone, normale mensen met empathie en gewetens hen zullen geloven, wat ze ook zeggen. We kunnen niet geloven (omdat we gewone mensen zijn met empathie) dat er zulke kwaadaardige, wrede mensen zijn die de meest gruwelijke dingen zouden doen. omdat het doel de middelen heiligt en ze ’s nachts even goed slapen. Daarom komen ze ermee weg. Ze beginnen oorlogen. Ze gaan door met oorlogen. Ze profiteren van oorlogen.

We geloven wat ons wordt verteld. We doen wat ons wordt opgedragen en dan kijken we naar deze weldoeners aan de top, deze superieure mensen die voor ons zorgen. Veel mensen houden ervan als ze worden opgevoed in dit socialistische systeem van de deskundige heerschappij, van de wetenschappelijke heerschappij. We hebben meer tijd om te gaan “spelen” terwijl deze gewichtige beslissingen allemaal voor ons worden genomen door de superieuren boven ons. We worden “goed” beheerd van wieg tot graf.

Het wordt steeds erger naarmate elke afdeling boven ons van de bureaucratie zijn tanden laat zien en zijn macht toont, waarbij steeds meer bevoegdheden over het publiek worden geëist. En we kennen de oorverdovende stilte van het publiek, de meerderheid van hen, elke keer dat hun wetten worden aangenomen.

Nogmaals: dit is een strijd om ons hart en onze ziel en onze geest, en het recht op een toekomst.

Over God 5

“Om de vernietiging van alle collectieve krachten behalve de onze te bewerkstelligen, zullen we de eerste fase van het collectivisme, studenten op de universiteiten, in een nieuwe richting

heropvoeden.” Protocollen van Zion, 16

Dit is geen antisemitisch geschrift. Dat zeggen ze omdat ze willen dat je het niet weet/leest.

De moderne westerse “cultuur’”is gebaseerd op veronderstellingen van de “verlichting”, een Judea-vrijmetselaarsbeweging die zich toelegt op het creëren van een nieuwe (seculiere) wereldorde door het bestaan van God en onveranderlijke natuurlijke en spirituele wetten te ontkennen. Darwinisme was daar de eerste stap voor. Ik heb er eerder over geschreven. Het hersenspoelen begint in het onderwijs en gaat vervolgens via de media door. De invloed is zo sterk dat iedereen alles voor waar aanneemt. De mens wordt omschreven als een “dier”, als een verloren dier in een mechanisch universum, verwikkeld in een genadeloze strijd om te overleven, vervreemd van de natuur en zijn medemens.

Ze bevorderen “vrijheid”, waarmee ze de vrijheid bedoelen om Gods orde te verwerpen.

God vertegenwoordigt moreel-spirituele absolute waarden zoals liefde, waarheid, goedheid, schoonheid en gerechtigheid. Het geloof dat deze waarden echt en waardevol zijn, is essentieel voor onze gezonde ontwikkeling. Hoewel onze cultuur dit nog steeds lijkt te beamen (dit is hoe bedrog en hersenspoelen werken en we willen zo graag dat “onze goede wereld” nog in tact is), is het eerlijk gezegd toegewijd aan de ondergang van deze waarden. (zie de ondermijning van het gezin, van een gezonde seksuele ontwikkeling, van het onderwijs)

Modern onderwijs en cultuur zijn ontworpen om ons disfunctioneel te maken. De protocollen van de ouderlingen van Zion bevestigen dit. De protocollen zijn geen antisemitische kritiek. Het is de blauwdruk van de Nieuwe Wereldorde ( NWO)

“We zullen ze veranderen in “niet-nadenkende onderdanige bruten die wachten op dingen die voor hun ogen worden gepresenteerd om er een idee van te vormen …”

“We zullen uit de herinnering van de mens alle feiten uit vorige eeuwen wissen die voor ons ongewenst zijn …”

Deze uitspraken zijn geen lege woorden: denk goed na over hun successen met Darwinisme, Marxisme.

Ze zorgen voor de juiste mensen op de juiste leerstoelen. Ze zorgen er voor dat de juiste schrijvers gelezen worden en geven die veel invloed.

De gemoedstoestand van de studenten wordt passief en gedesoriënteerd gemaakt. De student worstelt om tegenstrijdige wereldbeelden te verzoenen. Deze voortdurende cognitieve dissonantie maakt ziek en overspannen. Kunnen en durven ze nog wel zelf na te denken en zich uit te spreken?

Deze ontwrichting vindt zowel nu plaats als naar vroeger als naar de toekomst. Terwijl de wereld om leiderschap schreeuwt, ligt de nieuwe generatie begraven onder opgelegde kennis waarop ze geen weerwoord hebben.

(Geesteswetenschappelijke) Opleidingen zijn niet bedoeld om te verheffen of te versterken. De wereld is eigendom van de “elite”en wordt gerund door een geheim “inteelt” bancaire kliek en zijn lakeien. Het doel is om “geleidelijk de rijkdom van de wereld te absorberen.” Natuurlijk moeten ze dit plan verdoezelen. Ze willen van studenten hun gereedschap maken. Zij, die het spel niet spelen, worden ontslagen.

“In onze dromen hebben we onbeperkte middelen en de mensen geven zich met perfecte volgzaamheid over aan onze vormgevende handen. De huidige educatieve conventies vervagen uit het hoofd, en ongehinderd door tradities, werken aan we onze eigen “goede bedoelingen”en leggen die op aan een dankbaar en verantwoordelijk plattelandsvolk”. (General Education Fund, Rockefeller)

“We zullen niet proberen om van deze mensen of een van hun kinderen filosofen of mannen van kennis of van wetenschap te maken. We moeten geen auteurs, dichters of mannen van letteren laten opstaan. We zullen niet zoeken naar grote artiesten, schilders, muzikanten, noch advocaten, artsen, predikers, politici, staatslieden van wie we een ruim aanbod hebben.”

“De taak die we onszelf stellen is zowel heel eenvoudig als een heel mooie, om deze mensen te trainen zodat ze vinden dat ze een perfect ideaal leven leven precies zoals wij en zij dat willen. ” (The Rockefeller Empire in “ The Strange Death of FDR” 1948)

Ons valse vertrouwen is gebaseerd op materiële vooruitgang en technologie, die Thoreau “verbeterde middelen voor niet-verbeterde doeleinden” noemt.

“We hebben de hersenloze kop van de gojim met vooruitgang omgedraaid”, zeggen ze in protocollen (13).

Met uitzondering van materiële uitvindingen betekent vooruitgang als een misleidend idee in alle gevallen een afwijking van de waarheid. Een bekentenis van satanische bedoelingen.

M.a.w. de illluministen hebben de mensheid besmet met de illusie dat ze een op rede gebaseerde humanistische utopie bouwen, terwijl ze in feite een neo feodale tirannie construeren. Vooruitgang betekent dat we dichter bij satanisch bezit zijn. Dit is de essentie van globalisme en het principe achter wereldgebeurtenissen.

God geeft ons een bewustzijnsstaat waar idealen van rechtvaardigheid, goedheid, waarheid en liefde vanzelfsprekend zijn. De eerste prioriteit van de illluministen is het vernietigen van het christendom en het geloof in God. Ze moeten de mensheid scheiden van haar metafysische (deel van de wijsbegeerte dat zich bezighoudt met de laatste, bovenzinnelijke gronden van de dingen en werkingen; het omvat de ontologie, de kosmologie en de theodicee) ankers om te vervangen door een valse realiteit die bevorderlijk is voor hun heerschappij/tirannie.

De studie van geesteswetenschappen/sociale wetenschappen is tegenwoordig een placebo, een vervanging voor echt onderwijs. Het is indoctrinatie waardoor men in aanmerking komt voor een baan. (denk aan “gekochte” wetenschappers die de politiek correcte boodschap uitdragen)

Studenten zouden de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen moeten mijden. Ze moeten alleen praktische programma’s volgen in de richting van techniek, computers, handel, economie, geneeskunde ( en daar wordt het al gevaarlijk) enz. Die niet ideologisch zijn en werkgelegenheid garanderen.

Onze plicht is om spirituele idealen serieus te nemen in ons persoonlijk leven en deze in de wereld te brengen. De kosten van het afwijzen van God zijn het slaven worden van zeer slechte mensen en het uitleveren van onze ziel. Hun doel is om de westerse cultuur te vernietigen. Je wordt niet opgeleid, je springt blind door hun hoepels voor hun werk.

Spreuken 27,17: Zoals ijzer met ijzer wordt geslepen, zo scherpt de ene mens de ander.

Deuteronomium 31, 6: Wees sterk! Wees moedig! U hoeft geen angst voor hen te hebben! Want de HERE, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten.

http://www.jesusisprecious.org/evolution_hoax/charles_darwin.htm
https://www.savethemales.ca/000205.html?_ga=2.132179022.1541874867.1567587085-56869555.1559218072
https://creation.com/god-created-not-quantum-fluctuation
https://www.winterwatch.net/tag/cultural-marxism/
https://www.winterwatch.net/tag/brainwashing-and-propaganda/
http://deovolentenl.nl/christelijke-apologeten-reageren-op-manifest-theoloog-des-vaderlands/
https://deovolentenl.nl/nepgeschiedenis-of-verschil-van-inzicht/

Over God 4

We zoeken geluk buiten ons ware zelf. Ons ware zelf is onze ziel. God heeft ons allemaal de Godsvonk geschonken zodat we in staat zijn voor Hem te kiezen. We moeten het dus in ons innerlijk zoeken. Maar wat we doen, is steeds naar “buiten” gaan. Met dat naar buiten gaan, worden we willoze pionnen van de illumini.

We zijn druk met onze gedachten en wat we allemaal moeten. Maar we zijn niet onze gedachten. Hoewel we de neiging hebben om ons te identificeren met de stem in ons hoofd, zijn we niet die stem . Die stem behoort tot de onwetende mens die we zijn. Die onwetende mens die zich identificeert met zijn lichaam. Maar dat is slechts de jas die hij bewoont. God koos ervoor om zich aan ons kenbaar te maken zodat wij zelf kunnen kiezen en onszelf kunnen “temmen”.”Wij” zijn een entiteit, een ziel, die naar die stem van God moet luisteren. Om onszelf te zuiveren, moeten we ons losmaken van de stem van onszelf/ van de gedachten van ons zelf en onze ziel ervaren als onze kern. Dat is wat we zijn, niet die geest die constant tegen ons praat over wat we moeten en willen. . Niet die gedachten. Niet de wereld buiten onszelf. We moeten onze gedachten bewerken alsof ze van iemand anders zijn. In zekere zin zijn ze dat. Als we het buiten ons zelf zoeken en we in de wereld zijn en niet beseffen dat we niet van de wereld zijn, worden we slaven van onze gedachten. Worden we uiteindelijk willoze slaven van hen die dit willen bevorderen. ( Harold Rosenthal uit 1976 : “Op het moment dat je geluk buiten jezelf zoekt, word je onze gewillige dienaren.” The Hidden Tyranny)

De voedingsbodem van de ziel is onze verbinding met God, de bron van alle liefde en waarheid. Deze stroom stroomt altijd rustig onder het oppervlak van alle gedachten tot dat wij hem opmerken. De kunst is te leren de stroom te ontdekken en daarin mee te gaan.

Ik schreef eerder over de kosmische strijd, onze spirituele strijd. Onze slavernij neemt subtiele en doordringende vorm aan. We zijn echt onbewuste slachtoffers van een duivelse spirituele aanval.

We zijn verslaafden in het “ons goed willen voelen”. We hebben veel nodig en we zijn er aan verslaafd: geld, seks, drugs, winkelen/consumentisme, eten, “liefde”, lof en eer enz. Als we onze quota halen , is ons ego een moment/wat momenten gelukkig. We hebben dan een goede dag gehad.

Maar deze gewoonte degradeert ons en geeft ons een leeg gevoel. We hebben onze zielsidentiteit samen laten vallen met onze “wensen”. De leegte schreeuwt ons iedere dag tegemoet en iedereen probeert die leegte iedere dag te vullen. We rennen van feest naar festival en van theater naar parade. We moeten alles zien en alles meebeleven. En als er dan nog leegte is, vullen we die met drank en pillen.

“Wat is”, kunnen we niet accepteren. We denken steeds weer aan “verder” en aan “later”. Het “willen” van “hen” maakt ons ellendig. We krijgen vaak niet wat we willen. We krijgen van God wat we nodig hebben. Onze ziel is onze verbinding met God. We kunnen ons alleen echt goed voelen als we goed zijn. Niet door iets van buiten af. Dan word je tot slaaf gemaakt van materieel verlangen. Als slaven bedelen we steeds om meer. In plaats van bedelaar of slaaf te zijn kunnen we beter onze ziel voeden en kijken hoe we God kunnen dienen.

Dit is de basis van de ware religies. Het enge is dat de illuminati dit begrijpen en opzettelijk het werk van de duivel doen door ons te verleiden.

Harold Rosenthal l was een joodse insider uit illuminatie wereld. Hij werkte voor New Yorkse Senator Jacob Javits.

In een interview in 1976 waarin hij “leegliep”zei hij het volgende: “Uw mensen realiseren zich nooit dat wij hen alleen waardeloze snuisterijen aanbieden die geen vervulling kunnen brengen. Ze kopen er één en consumeren het en het vult hen niet. We bieden iets anders aan. We hebben een oneindig aantal uiterlijke afleidingen, waardoor de mens het leven niet meer naar binnen kan keren om zijn definitieve vervulling te vinden. Je bent verslaafd geraakt aan ons medicijn waardoor we jouw absolute meesters zijn geworden … ..” Seks bevordert het kabbalistische evangelie dat seks en relaties de betekenis van het leven zijn. …We hebben de mensen geleid naar onze filosofie van verkrijgen en verwerven, zodat ze nooit tevreden zullen zijn. Ontevreden mensen zijn pionnen in ons spel van wereldverovering. Daarom zijn ze altijd op zoek naar en kunnen ze nooit voldoening vinden. Op het moment dat ze geluk buiten zichzelf zoeken, worden ze onze gewillige dienaren. …

De illuminati Joden tonen een diep spiritueel begrip. ALS we een verbinding uit de eerste hand met God hadden, zouden we niets anders nodig hebben. Omdat we dat niet hebben, kunnen ze ons misleiden en ons alles verkopen om het vacuüm op te vullen: seks, “romantische liefde”, “kunst”, “kennis”, speelgoed enz. Alles en alles ieder jaar anders. Ze lijden zelf ook aan deze kwaal. Rosenthal gaf dit onthullende interview, dat hem uiteindelijk zijn leven kostte.

De meesten van ons zien zonde in termen van menselijke kwetsbaarheid. We realiseren ons niet dat de samenleving door satanisten wordt georganiseerd om ons in de val te lokken. Het is een gigantisch laboratorium voor gedragsverandering. Het doel is om ons geestelijk en spiritueel en uiteindelijk fysiek tot slaaf te maken.

Waar iets ons degradeert en afleidt van de Waarheid , zullen we zien dat illuminati Joden en vrijmetselaars aan de touwtjes trekken: via oorlog, via zgn. seksuele bevrijding, met pornografie, via de aandelenmarkt, met bevorderen van seksuele afwijking, via films en tv en het zgn. “liberale evangelie”. Maar hun kinderen, hun gezinnen worden niet gedegradeerd. Maar als het nodig is, offeren ze hun eigen mensen op.

Waar we zien dat lelijkheid wordt gepromoot als mooi, leugens gepromoot als waarheid, kwaad gepromoot als goedheid en ziekte gepromoot als gezondheid, zullen we deze mensen vinden. Overal waar kwaad wordt voorgesteld als “tolerantie” en zelfdiscipline wordt veroordeeld als “repressie”, zul je deze satanisten vinden die prediken: “doe watje wilt”.

We kunnen het ons niet veroorloven naïef te zijn over de wereld waarin we leven. Tegelijkertijd hebben we nog steeds de kracht om persoonlijk geluk te vinden. Geloof in God is echt een geloof in jezelf. Niet omdat we God zijn, wat belachelijk is, maar omdat we niemand anders dan God antwoorden. We leven in de Geest van God en hebben niets anders nodig. Daarom hebben de illuminati hard gewerkt om God te verdringen en onze meester te worden. Want satan/lucifer wil onze ziel. Het is frustrerend dat we zijn misleid maar we kunnen wakker worden en ons zelf het beste gunnen. Ons contact met God herstellen. De valse waarheid voor geluk buiten de Schepper en het menselijk bewustzijn is de vernietiging van het menselijk ras en onze samenleving. God is de schoonheid van de schepping zien, genoeg hebben aan iedere dag, doen wat je handen vinden om te doen.

Jezus vertelt ons in Lucas 17:21 dat het koninkrijk van de hemel in ons is. Het zoeken naar geluk en tevredenheid buiten onszelf leidt tot een leven van ontevredenheid omdat de vleselijke genezingen van de wereld slechts tijdelijke genezingen zijn die constant moeten worden gevoed en ons tegelijkertijd verder weg voert van onze ziel. Dat we onszelf van God hebben vervreemd door onze keuzes, de verkeerde dingen deden waarvan we dachten dat ze goed waren, dat is wat de bijbel zonde noemt. We merkten de godsvonk niet op. Maar God koos er voor er iets aan te doen en zond de Redder. Joh3,16: Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus leefde als een van ons,

leed wat we als mensen leden, en leed zelfs nog verder aan het kruis. Hij nam de schuld op zich die we verschuldigd waren en betaalde die volledig.

Mt 5 (berg-rede) en Mt 6, 26-34

Over de ondermijning van onze wereld (over de protocollen)

( zie: Illuminati: The Cult that Kaped the World)

( De protocollen vertonen een pathologische haat voor niet-joden en een verlangen om ze te ondermijnen en te exploiteren.)

De protocollen van Zion zijn verplichte lectuur voor iedereen die de wereld waarin we leven wil begrijpen. Ze vertonen een pathologische haat voor niet-joden en een verlangen om hen te ondermijnen en uit te buiten. De protocollen maakten deel uit van een “initiatie” voor 33 graden vrijmetselaars-joden. De meeste Joden zijn zich niet bewust van deze agenda en kunnen daarom gemakkelijk worden gemanipuleerd. “Een antisemitisme is voor ons onmisbaar in het beheer van onze mindere broeders.”

Veel mensen denken dat “De protocollen van de ouderen van Zion” antisemitische “haatliteratuur” en bedrog zijn. Nobelprijswinnaar Alexander Solzjenitsyn schreef dat het boek de geest van een genie vertoont. Hij zei dat het grote kracht van gedachte en inzicht vertoont. Het ontwerp (toenemende vrijheid en liberalisme, dat eindigt in een sociaal catastrofe) is ver boven het vermogen van een gewone geest.

Het zijn lezingen gericht tot Joodse vrijmetselaars (waarschijnlijk in de Mizraim Lodge in Parijs) waarin een ongelooflijk plan wordt beschreven om de westerse beschaving omver te werpen, de mensheid te onderwerpen en alle rijkdom van de wereld “in onze handen” te concentreren. Ze werden gegeven als een regelmatige reeks workshops aan deze vrijmetselaars in Parijs. De auteur beschrijft ze als een “uiteenzetting van ons programma” en begint vaak met: “Vandaag bespreken we …”

Protocol 1 verwijst naar het plan als “ons systeem”. Zegt dat mensen worden bestuurd “met geweld”: “Volgens de wet van de natuur ligt recht in macht.” De meeste mannen zijn bereid hun medemens te verraden voor winst. (Het “doel heiligt de middelen” is het communistische motto.) De belofte van “vrijheid” (d.w.z. liberalisme, hervorming, revolutie) wordt gebruikt om de macht over te nemen van de Oude Orde (monarch, landaristocratie, kerk, leger) en deze over te dragen in “onze handen”, de kracht van “goud”en het despotisme van kapitaal dat volledig in onze handen ligt.

De staat is van ons afhankelijk, of ‘”gaat tot op de bodem”. Moraliteit is een obstakel voor succesvolle verovering en aansprakelijkheid voor politiek leiderschap.

Het doel is om alle bestaande krachten voor orde en regulering te ondermijnen en te doen verdwijnen en de “soevereine heer” te worden van diegenen die zo dom zijn hun bevoegdheden neer te leggen en te vallen voor liberale smeekbeden. Hun macht is “onoverwinnelijk” op grond van “onzichtbaar blijven” tot onoverkomelijk. Dit is een strategisch plan waarvan we niet kunnen afwijken of het risico lopen het werk van vele eeuwen teniet te doen.

De schrijver benadrukt dat het doel is om “het eigendom van anderen te grijpen” en “alle regeringen te onderwerpen aan onze superregering”.

De woorden “vrijheid, broederschap, gelijkheid”waren “lokaas” dat de vrijmetselaars-joden van oudsher gebruikten om de genealogische aristocratie van de gojim omver te werpen, die de enige verdediging van de volkeren was. Het zal worden vervangen door de aristocratie van geld.

Door de geschiedenis heen hebben ze ingespeeld op de hebzucht, de lust en de ijdelheid van mensen om hun agenten te strikken. “Democratie” is een perfect instrument voor hun heimelijke controle. Monarchen waren veel moeilijker te ondermijnen. Democratie, het “vervangen van volksvertegenwoordigers’”heeft “ons” de macht gegeven onze invloed uit te oefenen en onze mensen op onze posten te krijgen.

Protocol twee: “Oorlogen moeten zoveel mogelijk geen territoriale voordelen opleveren”.

Dit houdt in dat “wij” de uitkomst van oorlogen beheersen en miljoenen spionnen hebben (vrijmetselaars, joden) “Ons internationale recht zal dan de nationale rechten teniet doen …” zoals het burgerlijk recht van staten hun onderdanen regeren. Heidense leiders (beheerders) worden gekozen vanwege hun strikte gehoorzaamheid en worden geleid door “adviseurs”. De gojim “kunnen zich vermaken tot het uur toeslaat”.

We hebben de valse doctrines geïmplanteerd “door middel van onze pers die blind vertrouwen in deze theorieën wekt”. “Denk goed na over de successen die we hebben geregeld voor het darwinisme, het marxisme, nietzchisme. Voor ons Joden moet in elk geval duidelijk zijn wat een desintegrerend effect deze richtlijnen hebben gehad op de geest van de gojim.”

De pers is in onze handen gevallen. Het vormt de gedachte van de mensen. Zijn rol is om ontevredenheid te uiten en te creëren. Dankzij de pers hebben we het goud in handen, hoewel we veel van onze mensen hebben opgeofferd. Maar ieder … in de ogen van onze god is “duizend gojim” waard.

Protocol drie: We hebben een kloof gemaakt tussen de vooruitziende Soevereine Macht en de blinde kracht van het volk, zodat beiden alle betekenis hebben verloren.

“Van staten hebben we gladiatorenarena’s gemaakt waar een groot aantal verwarde mensen ruzie maken …” “We verschijnen op het toneel als de vermeende redders van de arbeider … en we stellen voor dat hij in de gelederen van onze strijdkrachten zou moeten komen … -Socialisten, anarchisten, communisten – waaraan we altijd steun verlenen in overeenstemming met een vermeende broederlijke regel (van de solidariteit van de hele mensheid) van ons sociale metselwerk. De aristocratie … was geïnteresseerd in het zien van de arbeiders goed gevoed, gezond en sterk. We zijn geïnteresseerd in juist het tegenovergestelde – in de vermindering, het doden van de gojim. ”

Protocol vier: “Wie en wat bevindt zich in een positie om een onzichtbare kracht omver te werpen? En dit is precies wat onze kracht is. Niet-joods metselwerk dient blindelings als een scherm voor ons en onze objecten, maar het actieplan van onze kracht, zelfs zijn blijvende plaats, blijft voor het hele volk een onbekend mysterie. ” “Vrijheid zou mogelijk zijn als het zou berusten op “het fundament van geloof in God, op de broederschap van de mensheid, niet verbonden met het concept van gelijkheid, dat wordt ontkend door de wetten van de schepping …” “Dit is de reden waarom het onontbeerlijk is voor ons om alle geloof te ondermijnen, om uit de geest van de gojim het principe van Godheid en de geest te scheuren en in plaats daarvan te plaatsen … materiële behoeften. ” Gojim moet geen tijd hebben om na te denken, maar moet worden afgeleid naar de industrie en de handel.

“Alle naties zullen verzwolgen worden in het streven naar winst en in de race daarvoor, zullen ze geen nota nemen van hun gemeenschappelijke vijand.” We moeten de industrie op een “speculatieve basis” plaatsen, zodat rijkdom naar onze klassen gaat. Dit materialisme zal ons toelaten om de lagere klassen van de gojim te richten tegen onze rivalen voor macht “de bevoorrechten en … de intellectuelen van de gojim.”

“De gojim zijn een kudde schapen, en wij zijn hun wolven. En weet je wat er gebeurt als de wolven de kudde te pakken krijgen?”

Protocol vijf. “Belemmeren persoonlijke vrijheid zoals in communistische staten”.

De auteur stelt dat despotisme noodzakelijk is voor de wereld die hij creëert, een wereld “waarin de gevoelens ten opzichte van geloof en gemeenschap worden vernietigd door kosmopolitische overtuigingen”.

Het volgende is de reden achter het communisme/Marxisme/cultureel marxisme en de oorlog tegen terreur. “We zullen een geïntensiveerde centralisatie van de overheid creëren om alle krachten van de gemeenschap in onze handen te grijpen. We zullen alle acties van het politieke leven van onze onderdanen mechanisch reguleren met nieuwe wetten Vrijheden die door de gojim zijn toegestaan, en ons koninkrijk zal worden onderscheiden door een despotisme van zulke magnifieke proporties dat het op elk moment en op elke plaats in staat is om elke gojim die oproept ons uit te roeien of aan te vallen te elimineren”.

Protocol zes. We houden zoveel van het proletariaat dat we willen dat alle gojims zich bij hen voegen. We creëren “enorme monopolies” waarvan zelfs de grote fortuinen van de gojim afhankelijk zijn, zodat “ze samen met de eer van de staten op de dag na de politieke ineenstorting naar de bodem zullen gaan …”

“Op elke mogelijke manier moeten we de betekenis van onze Superregering ontwikkelen door het te vertegenwoordigen als de beschermer van al diegenen die zich vrijwillig aan ons onderwerpen.” “We willen dat de industrie zowel arbeid als kapitaal van het land afvoert en door speculatie al het geld van de wereld in handen krijgt en daarmee alle gojim in de rangen van het proletariaat werpt. Dan zullen de gojim buigen voor ons, als om geen andere reden dan om het bestaansrecht te krijgen. ”

Protocol zeven. “Wij controleren de pers”. “We moeten de regering van de gojim dwingen” in te stemmen met ons plan “dat al de gewenste voltooiing nadert” door te eisen dat ze de “publieke opinie” gehoorzamen die we beheersen door die grote macht die we al in handen hebben, de pers.

Protocol acht. Gebruik gechanteerde frontmannen. “Zolang er geen risico meer bestaat om verantwoordelijke posten in onze staten aan onze broeder-joden toe te vertrouwen, zullen we ze in handen geven van personen wier verleden en reputatie zodanig zijn dat … als ze onze instructies niet gehoorzamen, moeten worden aangeklaagd of verdwijnen – dit om ze onze belangen te laten verdedigen tot hun laatste snik. ” (daarom het “chantagewerk” van Epstein c.s.)

Protocol 9. “De facto hebben we al alle soorten regels, behalve de onze, weggevaagd . Tegenwoordig als staten tegen ons protesteren, is dat alleen pro forma naar eigen goeddunken en volgens onze aanwijzingen, want hun antisemitisme is voor ons onmisbaar in het beheer van onze mindere broeders. ”

“Het is van ons dat de allesomvattende terreur voortgaat. We hebben tot onze dienst mensen van alle meningen, van alle doctrines, herstellende monarchisten, demagogen, socialisten, communisten en utopische dromers van alle soorten. Ieder van hen verveelt zich in het laatste overblijfsel van autoriteit, streeft ernaar alle gevestigde vormen van orde omver te werpen … we zullen ze geen vrede geven voordat alle staten onze internationale superregering openlijk en met onderdanigheid erkennen. ”

“Om een betwiste politieke strijd te voeren, moet men geld hebben en al het geld is in onze handen.” We hebben de controle overgenomen over de “instituten van de gojim” met behulp van de “chaotische licentie” van “liberalisme”. We hebben onze handen in het bestuur van de wet, in het houden van verkiezingen, in de pers, in de vrijheid van de persoon, maar voornamelijk op het gebied van onderwijs en opleiding als hoekstenen van een vrij bestaan. “

“We hebben de jeugd van de gojim voor de gek gehouden, verbijsterd en gecorrumpeerd door ze groot te brengen in principes en theorieën waarvan we weten dat ze vals zijn, hoewel het door ons is ingeprent.”

Protocol 10. “Vernietig het gezin.” “Uitputting van de mensheid door tweedracht en corruptie.”

“Door alle gevoel van eigenbelang in te prenten, zullen we onder de gojim het belang van het gezin en de educatieve waarde ervan vernietigen en de mogelijkheid verwijderen dat individuele geesten zich afsplitsen, want de door ons behandelde menigte zal hen toestaan hun kennis te laten delen, noch ze zelfs maar aan horen, het is gewend om alleen naar ons te luisteren die hen betalen voor gehoorzaamheid en aandacht.”

“Op deze manier zullen we een blinde machtige kracht creëren die nooit in staat zal zijn om in enige richting te bewegen zonder de begeleiding van onze agenten … De mensen zullen zich onderwerpen aan dit regime omdat het zal weten dat zijn inkomsten, voldoening en de ontvangst van allerlei voordelen van deze leiders zal afhangen. ”

“De erkenning van onze despoot/ de koning der Joden/ de antichrist … zal komen wanneer de volkeren, volkomen vermoeid door de onregelmatigheden en incompetentie – een zaak die we zullen regelen – van hun heersers zullen schreeuwen:” Weg met hen en geef ons één koning over alles de aarde die ons zal verenigen en de oorzaken van verdeeldheid zal vernietigen – grenzen, nationaliteiten, religies, staatsschulden – die ons rust en stilte zal geven die we niet kunnen vinden onder onze heersers en vertegenwoordigers. ”

Dus moeten we de mensheid volledig uitputten met tweedracht, haat, strijd, afgunst en zelfs door marteling, honger, inenting van ziekte en gebrek te gebruiken, zodat de gojim geen andere weg voor hen zien dan hun toevlucht zoeken in onze volledige soevereiniteit in geld en al het andere. Maar als we de naties van de wereld een ademruimte geven, zal het moment waarop we verlangen bijna nooit aankomen.

Protocol 11.Vrijmetselarij is een instrument van joodse overheersing.

“Met deze combinaties bedoel ik de vrijheid van de pers, het recht van vereniging, de vrijheid van wetenschap, het stemprincipe en vele andere die voor altijd uit de herinnering van de mens moeten verdwijnen …” “De gojim zijn een kudde schapen , en wij zijn hun wolven. En weet je wat er gebeurt als de wolven de kudde te pakken krijgen? ”

“… we zullen ze blijven beloven om alle vrijheden terug te geven die we hebben weggenomen zodra we de vijanden van de vrede hebben weggenomen en alle partijen hebben getemd … Het is niet de moeite waard om te bespreken hoe lang ze zullen blijven wachten op de terugkeer van hun vrijheden … “Dit programma is ontworpen om op een indirecte manier voor de Joden te winnen wat anders niet mogelijk is. Dit is de basis geweest van onze organisatie van “geheim metselwerk”, een motief dat niet wordt verwacht door het “jachtvee” dat zich aangetrokken voelt tot de loges. “God heeft ons, Zijn uitverkoren volk, de gave van de verstrooiing geschonken” die ons nu tot de drempel van soevereiniteit over de hele wereld heeft gebracht. ” ( zie hier de ondermijning van het Oude Testament).

Protocol 12. “De meerderheid van het publiek heeft geen flauw idee wie de pers echt dient.” Na onze revolutie]zal niemand ongestraft de vraag stellen over de onfeilbaarheid van onze regering … onder degenen die ons aanvallen zullen ook door ons gevestigde organen zijn, maar zij zullen aanvallen … punten die we vooraf hebben bepaald om te wijzigen. Geen enkele aankondiging zal het publiek bereiken zonder onze controle. ”

“… We zullen onze eigen oppositie en pers opzetten die … zal presenteren wat lijkt op de antipropaganda voor ons. Onze echte tegenstanders in hart en nieren zullen deze gesimuleerde oppositie als hun eigen accepteren en zullen ons hun kaarten tonen.” “We zullen een zeker triomf over onze tegenstanders hebben, omdat zij niet over hun organen voor de pers kunnen beschikken waarin zij hun mening volledig en definitief kunnen uiten.”

Protocol 13. “De behoefte aan dagelijks brood dwingt de gojim om te zwijgen en onze bescheiden dienaren te zijn.” “We leiden de massa verder af met amusement, games … kunst, sport … van vragen. Steeds meer onwennig om te reflecteren en hun eigen mening te vormen, zullen mensen op dezelfde manier beginnen te praten als wij, omdat wij alleen hen nieuwe denkrichtingen zullen bieden … natuurlijk door personen die niet verdacht worden van solidariteit met ons. ” “Wie zal dan ooit vermoeden dat al deze volkeren door ons werden bestuurd volgens een politiek plan dat niemand in de loop van vele eeuwen heeft geraden?”

Protocol 14. “Wanneer we in ons koninkrijk komen, is het voor ons ongewenst dat er een andere religie is dan de onze … We moeten daarom alle andere vormen van geloof wegvagen.” We zullen ook de dwaasheid onthullen van de achtervolging van de goedwillende regeringen na “de fantastische schema’s van sociale zegeningen, d.w.z. socialisme, communisme die nooit hebben opgemerkt dat deze schema’s steeds een slechter en nooit een betere staat voortbrachten …”

“Onze filosofen zullen alle tekortkomingen van de verschillende overtuigingen van de gojim bespreken. Maar niemand zal ooit ons geloof vanuit zijn ware gezichtspunt onder de aandacht brengen, omdat dit volledig zal worden geleerd door niemand anders dan het onze, die het nooit zal durven verraden..” “Onze wijze mannen die zijn opgeleid om leiders van de gojim te worden, zullen materialen samenstellen die zullen worden gebruikt om de geest van de gojim te beïnvloeden, hen naar een dergelijk begrip en vormen van kennis te leiden die door ons zijn bepaald.”

Protocol 15. De vrijmetselaars zijn volledig gemanipuleerd. “De gojim komen de loges binnen in de hoop een knabbeltje van de publieke taart te krijgen”.”Hij minacht de vrijmetselaars. “Deze tijgers hebben de zielen van schapen en de wind blaast vrij door hun hoofden.”” We hebben ze het “hobbypaard” van het “collectivisme” gegeven, hoewel het in strijd is met de natuurwetten.

Na de revolutie zullen ze alle geheime genootschappen ontbinden, maar tot dan zullen we “vrijmetselaarsloges creëren en vermenigvuldigen” want daar “vinden we ons belangrijkste inlichtingenkantoor en middelen van invloed … en verbinden we … alle revolutionaire en liberale elementen .”

“Is dit niet het bewijs dat de geest van gojim onontwikkeld is in vergelijking met die van ons? Dit is het vooral dat ons succes garandeert.” De auteur praat over stoppen bij niets, ongeacht het offer. Hij geeft niets om het “zaad van de gojim”, maar het offer van Joden heeft geresulteerd in de verbetering van de rest. We haasten de dood van hen die “onze zaken hinderen”.

“We voeren metselaars op zo’n manier uit dat niemand behalve de broederschap er ooit een vermoeden van kan hebben, zelfs de slachtoffers zelf niet … ze sterven allemaal wanneer nodig als bij een normale vorm van ziekte. Dit wetend proteteert zelfs de broederschap niet. Met dergelijke methoden hebben we uit het midden van het metselwerk de wortel van protest tegen onze aard geplukt. ‘ ( De “Rothschilds” vermoordden ten minste zeven Amerikaanse presidenten.)

De superieure intelligentie van het “uitverkoren volk” bevestigt dat “de natuur” ons heeft bedoeld om de wereld te leiden en te regeren. Dit Beschrijft een paternalistisch despotisme gebaseerd op de onderwerping van de mensheid aan wat sterker is. ( zie darwinisme, zie mijn uitleg over 2 goden, zie ondermijning van het oude testament).

Er is een direct verband tussen de plannen die ruim 100 jaar geleden werden geschetst met

de protocollen van Zion en de vernietiging van hoger leren en religie in het Westen vandaag.

Protocol 16. Ondermijn onderwijs en religie.

We moeten in hun opvoeding al die principes introduceren die zo briljant hun orde hebben verbroken. Maar als we aan de macht zijn, zullen we alle soorten verontrustende onderwerpen uit de loop van het onderwijs verwijderen en zullen we de gehoorzame jeugdkinderen van autoriteit maken, van hem houden die heerst als de steun en hoop op vrede en stilte. ”

“Denk goed na over de successen die we voor het darwinisme, het marxisme en het nietzchisme hebben geregeld. Voor ons Joden moet het in elk geval duidelijk zijn wat een desintegrerend effect deze richtlijnen hebben gehad op de geest van de gojim.”

“We zullen alle uit de vorige eeuwen onwenselijke feiten uit de herinnering van mensen wissen en alleen die laten die alle fouten van de regering van de gojim weergeven.”

“We zullen elke vorm van vrijheid van instructie afschaffen ..”

Deze theorieën zullen door ons worden verheven tot het stadium van een dogma van geloof als een overgangsfase naar ons geloof ( zie mijn uitleg over wat hun geloof is: luciferianisme/satanisme)

“We zullen de gojim veranderen in niet-denkende onderdanige bruten die wachten op dingen die voor hun ogen worden gepresenteerd”

“We hebben er al lang voor gezorgd om het priesterschap van de gojim in diskrediet te brengen en daarmee hun missie op aarde te ruïneren, wat in deze dagen nog steeds een grote hindernis voor ons kan zijn … Wat andere religies betreft, zullen we nog steeds minder moeite hebben in de omgang met hen … “(Denk je aan seksueel misbruik door katholieke priesters?)

“De koning van de Joden ( Trump is onlangs koning van de Joden genoemd. Is hij de rattenvanger die in 2015 op de cover van de Economist stond) zal de echte paus van het universum zijn, de patriarch van een internationale kerk.”

“… we zullen vechten tegen bestaande kerken door kritiek die bedoeld is om schisma te veroorzaken …” (Denk je aan een homohuwelijk?abortus? gender? Nashvilleverklaring?)

“In ons programma zal een derde van onze onderworpenen de rest onder observatie houden vanuit een plichtsbesef, volgens het principe van vrijwilligerswerk aan de staat.”

“Net zoals tegenwoordig onze broeders ( Joden]) op eigen risico verplicht zijn om de afvalligen van de Kahal (Joodse Raad) van hun eigen familie aan te klagen … zo zullen in ons koninkrijk over de hele wereld al onze onderdanen verplicht zijn de dienstplicht jegens de staat naleven … “(Denkend aan KGB, Stasi of Gestapo?)

Protocol 18. “Frequente pogingen op het leven van goede leiders via onze agenten”

Protocol 20. “Het puur brute brein van de gojim …”

Er zal een progressieve kapitaalbelasting worden ingevoerd. “Een belastingverhoging in het percentage van de verhouding tot kapitaal zal een veel grotere omzet opleveren dan de huidige individuele of onroerendgoedbelasting, wat nu nuttig is voor ons alleen omdat het problemen en ontevredenheid bij de gojim opwekt.” “Economische crises zijn door ons veroorzaakt voor de gojim op geen andere manier dan door geld uit de circulatie te halen.” “De kwestie van geld moet overeenkomen met de groei van de bevolking …”

“De goudstandaard is de ondergang van de staten die het hebben aangenomen, want het is niet in staat geweest om aan de vraag naar geld te voldoen, temeer omdat we goud zoveel mogelijk uit de circulatie hebben verwijderd.”

Goy-regeringen kunnen hun eigen valuta en krediet creëren. “Hoe duidelijk is de onontwikkelde denkkracht van de puur brute hersenen van de gojim zoals uitgedrukt in het feit dat ze van ons hebben geleend … zonder ooit te denken dat deze gelden, plus een toevoeging voor betaling van rente, uit eigen zak gehaald zijn gehaald om met ons af te rekenen. Wat had eenvoudiger kunnen zijn dan het geld dat ze van hun eigen volk wilden krijgen? “

Protocol 22. “In onze handen ligt de grootste kracht van onze dag – goud … Het is toch niet nodig om verder bewijs te zoeken dat onze heerschappij door onze god is voorbestemd? Zeker zullen we niet falen met zoveel rijkdom om te bewijzen dat al dat kwaad dat in zoveel eeuwen dat we hebben moeten plegen, aan het einde van de doelen, de oorzaak van echt welzijn hebben gediend – het in orde brengen van alles? ”

“Onze Orde zal de kroon van de orde zijn, en daarin is het hele geluk van de mens opgenomen. De aureool van deze autoriteit zal een mystieke buiging van de knie en een eerbiedige angst voor alle volkeren inspireren. Ware kracht sluit geen voorwaarden aan enig recht, zelfs niet met dat van god : niemand durft er dichterbij te komen. ”

Protocollen 23-24. De dynastieke erfgenaam van de koning van de Joden zal koning van de wereld worden. Hij zal alle bestaande heersers vervangen.

“De koning van de Joden moet niet worden overgeleverd aan zijn hartstochten … het heilige zaad van David moet zijn volk alle persoonlijke neigingen opofferen. Onze opperheer moet een voorbeeldige onberispelijkheid hebben.” “Ondertekend door de vertegenwoordigers van Zion, van de 33e graad.”

Met de triomf van dit jodendom komt de onderwerping en slavernij van de hele niet-joodse wereld. Het christendom wordt het eerste slachtoffer, de familie-eenheid de tweede … Homoseksualiteit en radicaal feminisme worden strenger in hun houding en extremer in hun eisen, waardoor een doos van pandora wordt geopend: de drang om pedofilie te normaliseren, en de systematische corruptie van kinderen door het promoten van kinderporno in de klas …De genderdiscussie al op de basisschool. De ondermijning van de studies op de universiteiten…

We bevinden ons in een kritieke situatie … Het was nooit Palestina dat de georganiseerde Joden wilde. Palestina was gewoon hun uitvalsbasis voor de verovering van de rest van de wereld …

Volgens Israel Shamir:

“Palestina is niet het ultieme doel van de Joden; dat is de wereld. Palestina is gewoon de plek voor het hoofdkwartier van de wereldstaat. De Joden zijn van plan Jeruzalem te veranderen in de opperste hoofdstad van de wereld en de herbouwde tempel in het brandpunt van de Geest op aarde. Het christendom zal sterven, de geest zal vertrekken van de naties in ons deel van de wereld, en onze huidige dubieuze democratie zal worden vervangen door een enorme theocratische staat.

Ontgeestelijkt en ontworteld en de mensen tot slaaf gemaakt.

Het joodse universum is goed voor joden. Het is een vloek voor anderen. Omdat de Joodse invloed sinds 1968 gestaag is toegenomen, zijn de levens van gewone mensen verslechterd … Een goede tijd voor de Joden is geen goede tijd voor de mensheid … De zegen van de Joden is een vloek voor anderen. De regimes die “goed zijn voor Joden” zijn zelden goed voor iemand anders …

“Spreken van Joodse samenzweringen zonder magische en occulte krachten te bespreken is als praten over de gevaren van slangen zonder gif en de effecten ervan op het menselijk lichaam te noemen, of praten over plagen zonder te praten over ziektekiemen.” ( Francis Singer)

Hier zijn enkele aanvullingen op de protocollen :

1) Er wordt helemaal geen melding gemaakt van zwarte magie en tovenarij, wat het belangrijkste is van het Joodse fenomeen, waarvan schuldfinanciering en woeker slechts één een topje van de ijsberg zijn. 2) Er wordt geen melding gemaakt van kabbala.3) Er wordt geen melding gemaakt van het offeren van kinderen.4) In de protocollen wordt geen melding gemaakt van de technologische vooruitgang waar de joden van profiteren, met name wat betreft media en elektronica. In de wereld die in de protocollen wordt beschreven, worden technologieën genoemd die nooit verder lijken te gaan dan in Frankrijk in 1870 of Rusland. Onmiddellijke communicatie wereldwijd wordt niet genoemd. Zelfs cinema wordt niet vermeld, ondanks het feit dat het al was uitgevonden toen het boek werd gepubliceerd en het Jodendom zo doorslaggevend zou dienen door Hollywood en andere instellingen.5) Het boek maakt geen speciale vermelding van de VS, ondanks het feit dat je moet erkennen dat de grondleggers van de VS allemaal zionisten/vrijmetselaars waren. 6) Wat Rusland betreft dat een andere door joden geleide en door zionisten geïnspireerde regering zou worden opgelegd, die de wereld kan verleiden door zijn leugens, dat is een ernstige omissie. De protocollen zijn geschreven alsof het belangrijkste toneel van hun wandaden nooit ophoudt in Europa te zijn. Er wordt geen melding gemaakt van het feit dat ze hun best zouden doen om hun financiële hoofdsteden uit Europa en later uit de blanke rassen te verplaatsen.7) Het boek maakt geen melding van de staat Israël (hoewel het de koning van de joden noemt) noch van de moslims als een kracht van het allergrootste belang.8) Er wordt geen melding gemaakt van klimaatbeheersing: de hogere Joden zijn er altijd vreselijke experts in geweest. Alle revoluties uit het verleden vonden plaats door beheersing van het klimaat en van de geldhoeveelheid. 9) Er wordt geen melding gemaakt van directe massa controle.10) Er wordt geen melding gemaakt van de zeer lastige relatie tussen Joden en de Zwarte Afrikaanse wereld.11) Er wordt geen melding gemaakt van de tegenhiërarchie van “hekserij”/”magie”. 12) De protocollen maken van het “feminisme” zeer weinig melding, afgezien van het triviale aspect van demoralisatie van mensen door immoraliteit en losbandigheid.13) Het magische mechanisme onder schuldgeld wordt nooit besproken.14) Er wordt geen melding gemaakt van het feit dat het West-Romeinse rijk afbrokkelde onder Joodse invloed en dat de donkere eeuwen die zouden volgen een tijd waren waarin zij zich het meest triomfantelijk voelden, niet gedwongen om ondergronds te worden gedwongen, zoals de officiële geschiedenis graag zegt. 15) India wordt niet genoemd, ondanks het feit dat de Oost-Indische Compagnie een joodse onderneming was geweest ondanks het feit dat twee hoofdstukken van de protocollen te duidelijk een kopie lijken te zijn van passages uit Sri Kautilya’s Arthashastra (het hindoeïstische verhandeling van de geopolitieke wetenschap).

De echte samenzwering is gewoon te monsterlijk om in zo’n boek als de protocollente worden beschreven. De realiteit over joden en zionisten is honderd keer erger dan beschreven in de protocollen. De protocollen, hoewel waar met betrekking tot de meeste van wat ze beschrijven, zijn een understatement van wat er is gebeurd en gebeurt.

https://www.henrymakow.com/cgi-bin/mt-5/mt-search.cgi?search=the+protocols+of+Zion+synopsis&IncludeBlogs=1&limit=20

Over God 3

We leven in de van nadagen van de westerse beschaving, die gebaseerd was op het christendom. Beschaving is gebaseerd op een religie, op een ideaal. Christus leerde dat God immanent is en dat zijn plan is om Zichzelf te manifesteren door middel van zijn schepping. We moeten Zijn wil doen in plaats van onze eigen zelfzuchtige verlangens na te streven. Koningen ontleenden hun gezag aan God en waren verantwoording verschuldigd aan Hem.

De Joodse Farizeeën verwierpen Christus. Ze waren aanhangers van de babylonische religie, vervat in de babylonische talmoed. Later gekend als de kabbala. Een religie die de boodschap van Christus op zijn kop zette. Zij beweert dat de mens God is en regeert over het universum en zij definieert de werkelijkheid zelf. We kunnen genieten van onze verlangens. De joodse kabbala stamt uit het zoroastrisme en keert de rollen van God en lucifer om en omarmt occulte symbolen, rituelen en bloedoffers.

Dit is het conflict tussen God (de opvatting dat de mens onaf is en afhankelijk is van Goddelijke openbaring) en lucifer (ontkende God, beweert dat de mens God is).

We moeten de huidige gebeurtenissen op een nieuwe manier bekijken. Het conflict is niet tussen landen of religies of beschavingen. Het is een kosmisch, een spiritueel conflict over God, goed en kwaad.

Het conflict is tussen de mensen en de meeste van onze “leiders” (overheid, media, religie, leger, onderwijs en bedrijfsleven) die hun positie te danken hebben aan deze extreem krachtige en kwaadaardige sekte. Zij zijn verraders.

De kabbalisten wijdden zich in het geheim aan het vernietigen van het christendom en de westerse beschaving. In 1773 riep Amschel Mayer Rothschild een bijeenkomst bijeen van twaalf prominente joodse bankiers en andere prominente joodse persoonlijkheden en diende een programma in om de sociale orde te ondermijnen met behulp van de tegenstrijdige belofte van vrijheid en gelijkheid. Deze waren Khazaren en uit op macht en rijkdom. Zij infiltreerden daar waar het nodig was. Eerder schreef ik al dat Duitsland en Rusland hoe dan ook “kapot” moeten. Rusland omdat het de Khazaren heeft bevochten en Duitsland omdat het achter de geheime plannen kwam van de illuminatie/vrijmetselaars. De aanhangers die in Beieren verbleven weken uit naar Amerika. De haat naar Duitsland en Rusland bleef. Deze landen moeten kapot. De inwoners van deze landen hadden het al zwaar te verduren en de hetze blijft.

In 1776 organiseerden Adam Weishaupt de Orde van de Illuminati, die in 1782 fuseerde met de vrijmetselarij. Vrijmetselarij is kabbala. Via deze constructie kon men niet-Joden rekruteren. (bewust of onbewust in dienst van het “Jodendom”). Zij zaten achter de revolutionaire bewegingen van de 18 ste eeuw tot en met nu, evenals hun regeringen van terreur. De bankiers gebruikten hun macht om hun satanische overtuigingen te verspreiden. Ze hadden een monopolie op krediet.

De bewoners van de V.S. dachten altijd dat zij in een christelijke natie woonden. Het is een vrijmetselaars natie. (het land vertoont overal openlijk vrijmetselaarssymbolen tot en met het dollarbiljet aan toe. Het motto is “Novo Ordo Seclorum” en dat betekent “New Secular Order.”) Zij streven naar een nieuwe wereld orde. Ik heb daarover al diverse keren geschreven.

We worden elke dag gehersenspoeld door de illuminatie/vrijmetselarij dus dat moeten we het volgende weten:

Vrijmetselarij is een religie die gelooft dat lucifer de “God van licht” is (vrijmetselarij is al ontstaan in de oudheid in de tijd van de bouw van de tempel van Salomo en de illumini zijn ontstaan in de tijd van de babylonische religie, dwz er zijn altijd geheime genootschappen geweest onder wisselende namen)

Het is een geheim genootschap dat van aanhangers eist dat ze blindelings gehoorzaam zijn op straffe van de dood voordat ze weten wat het vertegenwoordigt. ( ze gaan heel makkelijk met leven en dood om en kijken niet op een moord meer of minder)

Het is bedrog. De ingewijde wordt opzettelijk misleid door valse interpretaties.

Het predikt tolerantie en de universaliteit van alle religies om ze allemaal te ontkennen. Het christendom wordt vooral afgekeurd. “Universaliteit betekent niet het christendom.” (Citaten uit Vrijmetselaars-teksten van Gary Kah, En Route to Global Occupation)

Vrijmetselarij indoctrinatie begint bij kinderen. Kerstboom wordt winterboom enz.

Dit is de agenda: om het christendom te vernietigen, net zoals ze rijken, naties, heteroseksuele identiteiten en gewone families hebben vernietigd. De agenda is om mensen van macht en identiteit te ontdoen en ze weerloos te maken tegenover een wereld tirannie.

De les hier van is dat God voor ons onmisbaar is. Hij is realiteit. We kunnen Hem niet verloochenen zonder het principe van onze eigen vervulling te ontkennen. Een seculiere wereldorde is ten prooi aan de duivel. Dit is een impasse waarin we ons bevinden. We worden geregeerd door een satanische sekte.

Wat kunnen we doen?

De massamedia boycotten. ( Ik kijk bijna geen tv meer en lees ook geen “gewone” kranten meer. Dat is een verademing. Mijn nieuws haal ik bij alternatieve bronnen.) De MSM is in handen van een paar grote “vrijmetselaarsspelers”.

Politici, leraren en mediafiguren die de agenda van de vrijmetselaar op de agenda zetten bekend maken. Zoals PVDA ers en Groen Linksers die naar “Bilderberg” gaan. De min. president die vrijmetselaar is in een hoge orde bekend maken.

Niet mee doen aan andere mensen haten en andere landen niet bevechten

Er zijn vier de dingen die de vrijmetselaars haten: natie, heteroseksuele identiteiten, kernfamilies, christendom en God. Dus laten wij dat vieren en promoten.

Een satanische sekte controleert en exploiteert haar leden door te corrumperen en ze ziek maken. Laten we daar de vinger op leggen.

Misleide (of “gekochte”) historici, opvoeders en journalisten houden een valse realiteit in stand en zo is onze cultuur een uitgebreide psychologische oorlogsvoering. Laten wij dit blootleggen want onze perceptie van de menselijke ervaring wordt gevormd door een occult geheim genootschap. ( ik heb daarover geschreven: ze dringen hun wereldbeeld op via vooral muziek en entertainment maar ook via “literatuur” en via “gecontroleerde” jeugdboeken.

Het is duidelijk dat de vrijmetselaars/illuminatie/sabbateans/cabal en hun nakomelingen onze aandacht moeten opslokken. Maar zij zijn aan het zicht onttrokken. Toch waren zij bepalend in de zogenaamde “verlichting”, “secularisme” en “modernisme. Dit zijn maar kleine stappen naar hun satanisme. “Met deze stappen vermengden zij het kwade met het goede.

Dat is hun tactiek. Ze pleiten niet voor een satans/luciferiaanse koninkrijk. Ze sturen je zachtjes. Ze koken je als kikkers in de pan. Je hebt het te laat door.

Ze laten het bestaan van God in twijfel trekken, ze promoten “seksuele bevrijding”, “ inclusiviteit”, “internationalisme”, “diversiteit” en “religieuze tolerantie”. En al die geïndoctrineerden die hier hard om roepen hebben niet door dat ze gestuurd en gemanipuleerd worden en dat deze eisen niet voor de eisers gelden. Ze kijken wel uit. Het is om ons te kleineren en te degraderen. We zijn niets anders dan vee om gebruikt te worden.

Dit is een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten behalve de hunne.

De westerse samenleving is moreel bankroet. Dit uitgebreide cult netwerk stuurt politiek, informatie-kanalen en heerst over onze cultuur.

De “intelligentsia/elite” is/wordt omgekocht terwijl het publiek wordt afgeleid en in het paradijs van de onwetende slaapwandelaar leeft.

God gaf de mens leven: een wonder vol inherente schoonheid en betekenis. Hij gaf ons alles wat we nodig hebben om ons te ontwikkelen en mee te doen aan Zijn Plan volgens zijn Idee.

Maar mensen die denken dat grenzeloze macht en rijkdom beter zijn dan oneindige liefde, hebben de mensheid gekaapt. Ze willen onze Goddelijke bestemming voorkomen en ons in een permanent infantilisme begraven. Dit is de echte betekenis van onze politiek en onze tijd.

Ze dienen de prins van de leugen. Ze laten het kwaad goed lijken, leugens lijken waar. Ze willen dat de mensheid een medeplichtige is in haar eigen ondergang. Dit is de reden waarom satanisten “de methode onthullen”. Ze willen onze morele medeplichtigheid. Ze willen onze ziel. Ze doen dingen recht in ons gezicht zodat zij kunnen zeggen dat wij er mee instemden. We zagen het toch? We wisten het toch?

De bijbel leert in 2 Korinthiërs 4: 4 dat satan de god van deze slechte wereld is. Als je dit niet begrijpt, zul je nooit de waarheid achter de werking van de Nieuwe Wereldorde begrijpen.

Lc 9:60 “Laat de doden hun doden begraven; maar ga heen en predik het koninkrijk van God.”

Efeziërs 6:12 : Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke slechtheid op hoge plaatsen.

Johannes 8: 32,36: En gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrij maken .. . Als de Zoon u daarom vrij zal maken, zult u inderdaad vrij zijn.

Jeremia 23:36: gij hebt de woorden van de levende God verdraaid, van de HEER der heerscharen onze God “

2 Timoteüs 3: 7: … lerend en nooit in staat de kennis van de waarheid te leren kennen”

en 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

http://www.jesus-is-savior.com/End%20of%20the%20World/big_picture.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/origin_of_the_satanic_hand_sign.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/signs_of_satan.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/dc.htm

http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/toc.htm

http://www.jesus-is-savior.com/End%20of%20the%20World/seat_666.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Freemasonry/luciferian_religion.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/occult_connection.htm

Over God 2

Eerder heb ik geschreven over illuminatie, vrijmetselarij en “soorten joden” (d.w.z. de khazaren) en het verschil in het jodendom ( over de babylonische talmoed en de talmoed van Jeruzalem en over de gewone spirituele joden en de politieke en zionistische joden).

Alles heeft te maken met hoe we God kennen en hoe we misleid zijn.

Ik heb eerder geschreven over Darwin.

Ook ik leerde over evolutie en geloofde daarin. Nu niet meer.

God is de creator en we stammen niet af van apen.

Darwin heeft in opdracht van hoge vrijmetselaren de theorie van de evolutie bedacht en geschreven. Zijn grootvader was een invloedrijke vrijmetselaar en had dit eigenlijk voor zijn zoon bedacht. Het werd de kleinzoon die dit ging doen.

De eerste illumini onontstonden in de babylonische tijd. Illuminatie betekent verlichting. Zij zagen lucifer als de lichtdrager die er wel voor zorgde dat zij hem aanbaden. In de tijd van babylon had de babylonische religie de voordelen van de orgies en de zwarte magie. Dat wilden de volgelingen graag zo houden.

Het joodse volk waarin God zich kenbaar maakte heeft een constante tweespalt gekend tussen zij die de weg van Abraham wilden bewandelen en zij die toch aan de babylonische praktijken wilden vasthouden, dus aan de satanische cultus.

De kabbalisten houden tot op de dag van vandaag vast aan deze cultus. De meeste joden en christenen weten niet dat deze tak van jodendom geen religie is, maar een satanische cultus die zich voordoet als religie. Het is het geloofssysteem van de vrijmetselarij en het georganiseerde zionistische/kabbalistische jodendom, de twee krachten die de wereld regeren. Het is de reden dat God en de tien geboden uit het openbare leven zijn verbannen, waarom het christendom zo erg is “ontmanteld”.

Niet iedereen die kabbala bestudeert, wordt een satanist. Maar kabbala is een voorwaarde voor alle luciferiaanse beoefenaars. Vrijmetselarij stoelt op kabbala, is geïnfiltreerd door de kabbalisten/satanisten.

Als je mensen van dieren af laat stammen “ontgoddelijkt” je ze. Zo kun je beroep doen op hun “dierlijke” afkomst en ze “dierlijk”maken.

Dit kabbala jodendom wordt niet bepaald door het Oude Testament maar door de kabbala die zegt dat God vormloos en onkenbaar is. Dit is de essentie van satanisme. De essentie van de ware religie is dat God kenbaar is. Hoe anders gehoorzamen we zijn stem in onze ziel / geweten? De kabbalist zegt dat god onkenbaar is omdat hij zelf god wil zijn. “De Jood” is de fysieke manifestatie van god. Kabbala is de basis van satanisme en het occulte door de geschiedenis heen. Dit satanisme vervangt in toenemende mate het christendom als moreel referentiepunt van de samenleving.

Het doel van kabbalistische (d.w.z. illuminati) joden is om de christelijke beschaving te vernietigen want zij vertegenwoordigt alles waar dit soort jodendom niet voor staat. Vanaf de dood van Jezus tot heden bleef het doel de uitroeiing van de volgelingen van Jezus (van de Nazareërs – term die nu werd gebruikt door ISIS bij net vermoorden van christenen zij zetten een N op de huizen van christenen) en nu het christendom. Ze definieerden christelijk verzet als “antisemitisme”.

Het illuminatie-plan ( zie het schrijven over de protocollen) is om een wereld “superstaat” te creëren, toegewijd aan hun rijkdom, macht en perversies. Met behulp van niet-Joodse vrijmetselaars hebben ze het Westen eigenlijk al overgenomen en brengen ze de mensheid in hun satanische cultus.

(zie mijn schrijven over de “Hollywood” cultuur en de popmuziek).

In een satanische cultus wordt niet de ware agenda verteld. Het wordt gemanipuleerd en gedegradeerd met misleidende argumenten en platitudes (d.w.z. “tolerantie”, “diversiteit”, “seksuele bevrijding.”) In de kabbala wordt alles omgekeerd. Wat goed is, wordt slecht genoemd enz. oorlog is vrede enz. Dat is : het goede kwaad noemen en het kwade goed. ( Jesaja 5:20-21: Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig) .In een satanische cultus worden mensen gedwongen. Gewetensmensen worden besmeurd als “zelfhaters”. In een cultus doet de waarheid er niet toe. Alleen politieke correctheid.

Bij het herleven van “antisemitisme”, wordt niet bedoeld het discrimineren of vervolgen van individuele joden. Het bedoelt het verzetten tegen iemand (jood of niet-jood) die de kabbalistische (illuminati) agenda vertegenwoordigt, nu gesteund door het hele economische, politieke en culturele “elite”in het Westen, bestuurd door het georganiseerde jodendom en vrijmetselarij en gelijksoortige organisaties zoals de Bilderberggroep . Velen zijn joden/khazaren. De meeste zijn dat niet. Maar de meeste zijn kabbalisten, satanisten, occultisten.

Er zijn eigenlijk maar twee kanten in de Nieuwe Wereldorde: de kabbalisten (illuminati en hun vertegenwoordigers en stropoppen en nuttige idioten) versus de rest van de mensheid, waarvan een groot deel slaapwandelend door het leven gaat of anders wel als misleide mensen. De kabbalisten omvatten vrijmetselaars aan zowel rechtser als linker zijde in de politiek, liberalen, socialisten, radicale feministen, neocons, communisten, zionisten, homoseksuele activisten enz. Allemaal bewegingen door “joden” gecreëerd en door “joden” in stand gehouden d.m.v. subsidies enz. (denk aan ngo’s van Soros)

Het blijkt dat joden het heel bevrijdend vinden om zich los te maken van dit jodendom. Velen hebben dat al gedaan. Dit jodendom is de bron van antisemitisme. Bovendien is het vaak voor individuele persoonlijke ontwikkeling disfunctioneel. De agenda van dit georganiseerde jodendom is om het menselijk ras opnieuw te ontwerpen om de illuminati te dienen. Ze doen dit door de vier componenten van onze menselijke identiteit te vernietigen: God; nationaliteit, ras en gezin (geslacht). Hun doel is één ras, één religie, één geslacht en één wereld allemaal in dienst van de illuminati. Een recent voorbeeld van hun one-world-isme is de oppositie van het georganiseerde “jodendom” tegen nationalistische bewegingen in Europa. ( vraag je bij alle nieuws af: waarom nu dit, waarom nu daar?) ( Kijk ook naar de rol van het vaticaan. De paus was een wolf in schaapskleren maar gooit steeds meer zijn schaapskleed af).

De grote profeten van het Oude Testament waren ook antisemieten. Jeremia zei dat Joden “de waarheid niet zullen spreken; zij hebben hun tong geleerd leugens te spreken …” Jeremia 9, 5,6: En zij handelen bedriegelijk, een ieder met zijn vriend, en spreken de waarheid niet; zij leren hun tong leugen spreken, zij maken zich moede met verkeerdelijk te handelen. 6 Uw woning is in het midden van bedrog; door bedrog weigeren zij Mij te kennen, spreekt de HEERE. Jesaja zegt dat de heer zal slaan “de dochters van Sion die hooghartig zijn en wandelen met uitgestrekte nek en moedwillige ogen …” (Jesaja 3:16)

Jezus voegde zich bij deze “antisemieten” toen hij de Farizeeën vertelde: “Gij zijt van uw vader de duivel, en de begeerten van uw vader zult gij doen. Hij was vanaf het begin een moordenaar en verbleef niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij van zichzelf: want hij is een leugenaar en de vader ervan. ” (Johannes 8:44) Jezus zegt hier dat de farizeeën volgelingen zijn van lucifer.

Gewone joden/ spirituele joden worden niet onderwezen over de agenda van hun kabbalistische leiders. In plaats daarvan wordt hen verteld dat ze “zonder reden gehaat worden” of omdat mensen een onschuldige zondebok nodig hebben om hun lijden te verklaren. Antisemitisme zou een “denkbeeldige” ziekte in de geest van de heidenen zijn. In de satanistische Nieuwe Wereldorde worden steeds meer mensen ziek genoemd.

De joden zijn niet “het uitverkoren volk”. Hun leiders zijn megalomane mensen die naties vernietigen, miljoenen doden en de toekomst van de mensheid bedreigen. God koos dit volk om zich kenbaar te maken. dat is iets anders dan “uitverkoren”zijn.

Antisemitisme is verboden. Dat kan soms nuttig zijn maar het wordt gebruikt om alle kritiek in de kiem te smoren en alle kritiek strafbaar te stellen.

Het is tijd dat we ons realiseren dat het bekritiseren van “joden” een lakmoesproef is van onze vrijheid. “Anti antisemitisme “is een vloek die verlamming veroorzaakt.

Mensen zijn zich niet bewust dat alle oorlogen door de vrijmetselaars-joodse bankiers zijn bedacht om hun macht en rijkdom te vergroten, hun rivalen te vernietigen en hun plan van wereldregering te bevorderen. ( zie de protocollen, zie de plannen van Pike)

Mensen weten niet dat hun ‘”eiders’”poppen aan het touw zijn en de massamedia “prostituees”. Ze weten niet dat de illuminati feminisme, homoseksualiteit, promiscuïteit en pornografie hebben gesponsord om het sociale weefsel (huwelijk en gezin) te vernietigen en weerstand te ondermijnen. Ze weten niet dat 9-11 enz. valse vlaggen waren die ons van onze burgerrechten beroofden en dat ze blijvend valse terreur organiseren om ons te ondermijnen.

Kabbalistische Joodse centrale bankiers, wier religie bestaat uit liegen en bedriegen. doet ons geloven dat we een democratie zijn. Maar zij besturen in feite de wereld Ze geloven dat perceptie realiteit is, denken is geloven, en dit zeggen maakt het waar En alles wat niet in het straatje past, is fake news of ze maken dit fake nieuws om het in hun straatje te laten passen.

Ze hebben de term “nepnieuws” toegepast op internetsites die de waarheid proberen te achterhalen. Zo draaien ze de realiteit om, waardoor waarheid onwaar en onwaar, waar is.

Dit is wat satanisten doen, de werkelijkheid omkeren. ( denk aan Orwell: 1984)

Voor de kabbalisten is God een oneindige Zee van Zijn (En Sof ) zonder enige limiet; vandaar zonder enige kwaliteiten, zonder verlangen of welke wil dan ook. Hij is volledig onbegrijpelijk. (Jacob Agus, De betekenis van Joodse geschiedenis (1963))

God heeft geen kwaliteiten? Geen wil of verlangen? Totaal onbegrijpelijk? Dat is bedacht door een satanist. Iedereen met een vluchtige kennis van God weet dat het tegenovergestelde waar is.

God is moreel. Waar halen we onze richting van ons leven uit als het goed is uit? Van de ziel en het geweten, de God van binnen! Het verlangen naar God definieert ons als mens.

God is de enige realiteit. Hij bestaat uit spirituele idealen of absolute waarden die bestaan in een spirituele dimensie die onafhankelijk is van ons. Deze idealen zijn waarheid, goedheid, harmonie, gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid. Wanneer we ons in een staat van Godbewustzijn bevinden, zijn ze vanzelfsprekend. We kunnen ons afstemmen op dit signaal van God.

God heeft geen wil of verlangen?Zijn wil is dat we deze idealen realiseren. God maakt zich kenbaar door Zijn Schepping en wil dat wij elkaar kennen.

We kunnen ons niet goed voelen tenzij we goed zijn. Dit is het kosmische drama waarin we allemaal betrokken zijn.

De essentie van de ware religie is dat we God kunnen kennen en Hem gehoorzamen. We moeten onszelf transformeren om Hem te kennen. God is ons kompas en de gelukzaligheid die we echt zoeken.

Kabbalisten zijn satanisten. Ze denken dat ze God zijn. Hun realiteit is hun in zichzelfgeïnteresseerde solipsisme ( filosofische leer dat alleen ons eigen ik en zijn bewustzijnsdaden bestaan) Ze denken dat ze Gods wil kunnen vernietigen. Ze willen Hem verdringen en ons hun god lucifer laten aanbidden, die hun rebellie tegen God en de natuurlijke en spirituele orde vertegenwoordigt. De vergoddelijking van de mens, is in het echt de vergoddelijking van de kabbalist. Zij bepalen de realiteit. We leven in een door kabbalisten gecreëerde wereld: oorlogen, seks, geld. Door de media en het onderwijs te monopoliseren, creëren ze een matrix. Wij zijn hun mentale en spirituele gijzelaars. Je zou denken dat de goddeloze mens het effect zou hebben hem te veredelen. Paradoxaal genoeg is het tegenovergestelde waar. Door de mens te vergoddelijken, elimineren we onze verbinding met God. Door dit te doen, wordt de mens gedegradeerd tot het niveau van een dier. Zijn ziel en spirituele aspiraties worden ontkend. God is wat ons mens maakt. Zonder onze verbinding met God (spirituele idealen) zijn we dieren. “Modernisme” is een fraude, een failliete poging om de realiteit te definiëren zonder verwijzing naar de Schepper. De moderne mens heeft de verkeerde weg ingeslagen. Hij is altijd op zoek op de verkeerde weg. Dieren: dat is de manier waarop de illuminati-kabbalisten ons zien. Wij zijn gojim , hun vee. God is onze morele kompas en daarom haten kabbalisten Hem en ons, omdat we God in onze ziel koesteren. Totdat we het feit onder ogen zien dat onze samenleving is geïnfiltreerd en gecontroleerd door illuminati satanisten (vrijmetselaars) in de meeste sleutelposities, zal de mensheid in vervoering blijven en verstrikt raken door hun “magische”/occulte bedrieglijke misleiding.( Nepnieuws dwingt de massa ook om dubbel denken te accepteren hij accepteert tegelijkertijd tegengestelde meningen of overtuigingen, vooral als gevolg van politieke indoctrinatie en de daaruit voortvloeiende cognitieve dissonantie. Double think Orwell 1984-) ( Als dit niet lukt, is er “illegaal” gebruik van de juridische processen of oneerlijk gebruik of dreiging van geweld om consensus af te dwingen: bijv. “haatmisdrijfwettten”,want satan is de vader van alle leugens en zijn kinderen zijn de synagoge van satan). Kabbalistische exegese (verklaringen/uitleg ) van het Oude Testament voorspelt een geheime betekenis die kan worden onderscheiden door elk woord van de Hebreeuwse Bijbel een nummer toe te kennen via een proces dat bekend staat als gematria, en vervolgens deze nummers te combineren die overeenkomen met letters, waardoor een nieuwe bijbel wordt gecreëerd die onbekend is bij de massa. De kabbala verwijst naar de kwade krachten. In Kabbalistische termen: “Kwaadaardige krachten hechten zich aan heiligheid.” Wat duidelijk “heilig” wordt genoemd, is niet in overeenstemming met enig christelijk begrip van heiligheid. Dit jodendom leert in het geheim, net als de occulte geheime genootschappen door de eeuwen heen, dat de mysticus verlossing kan vinden door een heroïsche bereidheid om kwaad te doen omwille van een daaropvolgende verlossende beklimming tot het hoogste geestelijke goed; onderdompeling in de laagste van de laagste wordt aldus een pad naar verlossing ” (zie het eerder door mij genoemde boek: Satan in Goray door I.B. Singer) Met andere woorden deze rabbijnse doctrine zegt dat het kwaad kan worden verlost door het te omarmen. Illuminati /kabbala joden en hun vrijmetselaars-handlangers willen niet dat de andere joden of anderen het verborgen subversieve en occulte karakter van de collectieve joodse onderneming begrijpen. Ze willen niet dat Joden begrijpen dat antisemitisme door de eeuwen heen niet irrationeel was. Kabbala-joden geloven dat zij Gods wil definiëren: God komt via hen in de wereld . Anders is Hij “vormloos en onkenbaar”.

De kabbalisten geloven dat ze de realiteit opnieuw kunnen definiëren volgens satan: kwaad is goed, valsheid is waarheid en ziek is gezond (en vice versa.) Ze ondermijnen elke andere collectieve identiteit: natie, religie, ras en gezin. Ze moeten de christelijke orde vernietigen om de NWO te bouwen.

Zolang er onder de “heidenen” een morele opvatting van de sociale orde overblijft, en totdat alle geloof, patriottisme en waardigheid zijn ontworteld, zal onze heerschappij over de wereld niet komen , zeiden de Joodse leiders van Illuminati in 1936 . Dit doel is een gedeeltelijke verklaring van oorlog. De essentie van NWO is dat kabbala-joden en hun vrijmetselaars handlangers de natuurlijke en spirituele orde zullen omverwerpen en de mensheid tot slaaf zullen maken: mentaal en ook liefst fysiek. Niet alleen oorlog helpt hierbij. Ook maken ze de mensen tot schuldenslaven.( de gemiddelde Amerikaanse boer heeft nu een gemiddelde schuld van meer dan een miljoen dollar. Als de boer niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen vervallen zijn goederen aan…) De kabbalistische/illuminatie/elite samenzwering staat aan de vooravond van succes. God is verbannen uit het openbare leven. Illuminati-joden beheersen de massamedia en kunnen de massa misleiden en degraderen. Entertainment is een orgie van pornografie, apocalyptische chaos, obsceniteit, propaganda, social engineering, voorspellende programmering, geweld en satanisme. Ze staan achter de promotie van homoseksualiteit en transgenderisme, ontworpen om huwelijk en gezin te vernietigen. Ze liepen voorop met seksuele bevrijding, pornografie en abortus. De massamedia zijn geobsedeerd door seks, door jonge vrouwen en zelfs kinderen zijn niet veilig meer. De aandelenmarkt is een gigantisch casino geworden. Het christendom is nog sterk verbonden met het jodendom en houdt zich steeds meer bezig met sociale verandering (de satanistische agenda) in plaats van spirituele ontwikkeling en redding. Christelijke zionisten zijn verweven met de zionistische agenda. De kabbalistische/illuminatie-joden voeren al duizenden jaren een geheime oorlog tegen de mens en God. Deze samenzwering is de echte geschiedenis van de wereld, de echte oorzaak van oorlog en depressie. De maatschappij is ondermijnd en de gewone onwetende mensen worden voortdurend belogen en gemanipuleerd.

Eerder schreef ik over de strijd van goed en kwaad, dat dit een kosmische strijd is, een spirituele strijd. Onze leraren hebben ons hier niet op voorbereid. De meesten waren misschien goedwillend maar ook misleid. Er zijn veel goede mensen in verkeerde instituties.

Gewone Joden en Christenen kunnen het niet geloven omdat ze geen satanisten zijn . Maar veel kabbalistische joden zijn dat dus wel . En ze hebben het geld, vormen het geheime leiderschap en manipuleren de rest. Ze hebben het westen “gekoloniseerd” door een neprealiteit te creëren . Ze hebben secularisme gegeven als een masker voor satanisme. We moeten deze moderne cultus mijden als we mens willen worden.

Als je wilt ontsnappen aan de verwoestingen van het moderne leven, moet je begrijpen dat de mensheid satanisch bezeten is. We zijn een open lucht asiel geleid door psychopaten. Die ons ziek maken en in verwarring brengen. In wezen gaat het bij kabbalisme om de natuurlijke en morele orde op zijn kop te zetten (revolutie), zodat het kwaad goed is, leugens waarheid zijn. Dit maakt de mens ziek. Het doel is om God en Zijn Schepping te vervangen door lucifer die de belangen en perversies van kabbalisten vertegenwoordigt. De belangrijkste prioriteit van de kabbalisten was het verkrijgen van een monopolie op onze informatiemiddelen, de massamedia. Kabbalisten geloven niet in objectieve realiteit. Ze geloven dat de realiteit is wat ze denken dat het is. Ze bedenken de realiteit (“nepnieuws”) en gaan zo ver om nepterreurevenementen te creëren die ze als echt presenteren. Ze kunnen/willen geen onderscheid maken tussen waarheid en fictie. Satanisten zetten de realiteit op zijn kop. Ze presenteren wat gezond en natuurlijk is (bijvoorbeeld huwelijk, gezin, heteroseksualiteit) als ongezond terwijl wat ziek is wordt gepresenteerd als “bevrijding”. “Hollywood” heeft onze perceptie van seks en liefde vanaf het begin vervormd/misvormd. Er is weinig dat nog herkenbaar menselijk is, waarmee we ons kunnen identificeren en ons een goed gevoel geven over mens-zijn. Wanneer hebben we ons voor het laatst kunnen laten inspireren door een tv-programma of film? Dit is waarschijnlijk al lang geleden. Westerse cultuur is een gebroken cultuur waarin seks en geld domineren net als occultisme, discriminatie (van de o.a. de blanke mens /de blanke man die over al de schuld van krijgt) en seksualisering van de vrouw ( en steeds meer van jongetjes) en seksueel misbruik We hebben geen echte creativiteit of vrijheid van meningsuiting meer. We hebben de facto communisme. Politieke correctheid is een communistische term. Satanisten haten waarheid, d.w.z. realiteit. De massa leeft in een fantasiewereld.

Het is moeilijk voor goede mensen om te begrijpen dat er mensen zijn die opzettelijk kwaad willen doen. Het aanbidden van de satan en zichzelf vernederen en anderen schaden is hoe zij het “goed”doen. Dit is “vooruitgang” voor de vrijmetselaar en de kabbalistische jood. Veel mensen in de lage rangen van de vrijmetselarij zullen dit niet begrijpen. Zij zijn met heel andere bedoelingen bij de ‘club” gegaan. Wat zich in de hoogste regionen afspeelt weten ze vaak niet. Ook net als de gewone mensen kunnen ze niet begrijpen wat er aan kwaad is boven hen. Wij doen dat niet maar “zij” wel.

God de prachtige morele en natuurlijke orde die het universum regeert. God is ultieme realiteit. Vervulling ligt in het onderkennen van de Goddelijke Wil De illuministische ontkenning van God is een rebellie die niet kan worden gewonnen, maar ze zal proberen chaos veroorzaken. ( motto van de vrijmetselarij: Ordo ab Chao: Orde uit chaos)

We moeten inzien hoe ze dit bewerkstelligen:

door seksualisering van de liefde ( overal: in films, reclame, muziek)

door promoten van anonieme seks ( alles wordt porno)

door amusement met vaak occulte rituelen (optreden Madonna Eurovisie songfestival)

door homoseksualiteit overal te promoten zoals in reclame

door het hele genderverhaal

door altijd overal weer oorlogen uit te lokken en rellen

door te doen alsof een geestelijk leven niet bestaat, door het spirituele uit te bannen

door de mensen in slaap te houden door een overvloed aan sport, amusement, slecht onderwijs

door te doen dat de waarheid ook maar “relatief” is (er worden wetenschappers die zoeken naar waarheid gemarginaliseerd)

door verslavingen te creëren: aan seks, drugs, gokken, op de beurs gokken. Hebzucht helpt satan.

door het bevorderen van multiculturaliteit, migratie en diversiteit en achterbakse aanvallen op het Europese heteroseksuele christelijke erfgoed van het Westen.

Kabbalisten geloven dat ze de samenleving moeten vernietigen en chaos moeten creëren om hegemonie te bereiken, d.w.z. de “terugkeer van de Messias.” D.w.z. de komst van de antichrist. Ze geloven niet in Jezus als de messias. Die haten ze.

Alle sociale instellingen zijn ondermijnd: overheid, media, bedrijven, onderwijs, kerk, het militaire bedrijf. Het rechtssysteem en de politie zijn gecompromitteerd. We zijn getuige van het opleggen van het “communisme” en de ontmenselijking van de samenleving.

Er is geen hoop tenzij de westerse samenleving het kabbalistische jodendom /vrijmetselarij/ illuminatie afwijst en terugkeert naar zijn Europese christelijke grondslagen. We zijn geschapen naar het beeld van God. Echte cultuur is toegewijd aan het manifesteren van dit ideaal, wat ons “menselijk” maakt. Maar “zij” willen ons laten geloven dat we van dieren af stammen en dat we dieren zijn. dat zijn we voor hen: menselijk vee”. Zo nodig afval waarmee je kunt doen wat je wilt.

We worden wat we aanbidden. Daarom wordt de westerse samenleving giftig. Daarom is de samenleving ziek.

God is èn immanent èn transcendent. Hij staat buiten onze werkelijkheid en neemt er tegelijk deel aan. Het zijn beide eigenschappen van God.

De kabbalisten zeggen dat God buiten de schepping staat en dat wij hem niet kunnen kennen. Christenen zeggen dat God ook immanent is: God is het juist wel die de schepping binnendringt, zichzelf kenbaar maakt, in zeker zin en tot op zekere hoogte laat zien wie Hij is. Zichzelf openbaart.

In de bijbel leren we uit verhalen, visioenen en dromen hoe Hij zich kenbaar maakt. God heeft zich ook bekendmaakt in Zijn eigen Schepping.

De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.

Johannes 10:10

http://www.jesusisprecious.org/evolution_hoax/charles_darwin.htm

https://creation.com/

https://web.archive.org/web/20140517150649/http://www.pseudoreality.org/the_cousinhood.html

https://www.henrymakow.com/meditations_on_the_jewish_revo.html

https://www.revisionisthistory.org/wire1.html

http://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=581

https://www.henrymakow.com/confessions-of-a-luciferian-jew.html?_ga=2.147693489.701358045.1564652544-56869555.1559218072

https://www.henrymakow.com/2016/09/Anti-Semitism-has-Respectable-Pedigree.html

https://www.henrymakow.com/does_talmud_condone_pedophilia.html

https://www.henrymakow.com/2018/12/Freemasons-have-hijacked-science.html

https://www.henrymakow.com/the_god_of_the_cabala.html

Over wat ik tot dusver over de vrijmetselarij en de illuminatie geschreven heb.

Een samenvatting

Bij de vrijmetselaars begint de jaartelling bij 4000 v.C. In 2000 is volgens hen de nieuwe tijd aangebroken die de hele wereld zal transformeren. De heerschappij van lucifer zal dan zijn volle omvang krijgen. De mannen van de geheime genootschap willen goden worden. Het gewone publiek is soms gefascineerd door de zwarte magie (zie popmuziek, zie acts van o.a. Madonna zoals op het laatste songfestival) dat zij gebruiken om hun werkelijke bedoelingen te verbergen maar het internationale vrijmetselarij is o.l.v. de satan op weg naar een eeuwige dood ( zie Openbaringen. Uit Openbaringen 12 (Statenvertalingen):

En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.

En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.

En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.

En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had.

En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.

En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren.

En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.

En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.)

Alles draait er om dat de vrijmetselaars geloven dat er zich onder de Tempelberg in Jeruzalem gewelven bevinden, met daarin geheime, bovennatuurlijke ‘kennis van engelen’ ( ik schreef eerder over het zoeken naar het Woord van God) en dat zij, door het herbouwen van de tempel ( de tempel van Salomon), in het bezit kunnen komen van goddelijke krachten. Het idee van vrijmetselaars- en illuminatie-genootschappen om de tempel in Jeruzalem te herbouwen, is niet nieuw. Op 28 augustus 1909 publiceerde The Illustrated London News een zeer gedetailleerd artikel met de titel ‘Het plan van de Vrijmetselaars om Salomo’s Tempel in Jeruzalem te herbouwen’. Drie jaar later (22 september 1912) publiceerde The New York Times een vergelijkbaar artikel: ‘De Tempel van Salomo: Het schema van de vrijmetselaars voor de herbouw en de meningen van Joden hierover’. Tot 1914 werden er regelmatig artikelen over gepubliceerd. Sommigen gingen daarbij tot in lengte van details, zoals een bericht dat het stuk grond waarop de huidige rotskoepelmoskee staat, in het geheim gekocht zou zijn, en de plannen voor de constructie van de derde tempel al klaar lagen. Onderzoekers hebben sindsdien ontdekt, dat er door de vrijmetselaars een verborgen samenzwering is opgezet, waarbij op de juiste tijd, gelegenheid en omstandigheden wordt gewacht om de nieuwe tempel te herbouwen, van waaruit hun ‘aardse vertegenwoordiger’ zal moeten gaan heersen. Dit is het idee achter het streven naar de nieuwe wereld orde met één wereldregering en één wereldreligie.

Henoch is door de vrijmetselaars “gekaapt” want Henoch wandelde met God en kende Gods geheimen. Het boek Henoch was voor ons verborgen en is niet in de bijbel opgenomen maar de naam. Henoch komt wel een paar keer voor in de bijbel. Volgens Genesis 5:22-24 was hij een Godvrezende man. ( En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalem.

En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalem gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren.

Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.)

We moeten er misschien aan wennen dat de aarde niet de enige bewoonbare planeet is en dat er misschien “contacten van elders” waren tussen Henoch en “hemelbewoners”. We mochten dat niet weten.

De vrijmetselaren willen dat de mens moet zich van God bevrijdt De doelstelling die zegt dat de vrijmetselarij voortdurend streeft naar een ontwikkeling van geest en gemoed en het bouwen aan een betere wereld is een dekmantel voor de werkelijke doelen die het genootschap nastreeft. De orde werkt dus mee aan het tot stand komen van de nieuwe wereld orde. In 1873 schreef Mazzini, het hoofd van de vrijmetselarij in Italië, een brief waarin hij het plan uiteenzette, hoe niet alleen Europa maar de gehele wereld bevrijd moest worden van het christendom om vervolgens een rijk op te zetten waarin elk volk onder de “verlichte” dictatuur van lucifer gebracht zou worden. Daartoe zouden er drie wereldoorlogen gevoerd moeten worden, zo bloedig en chaotisch dat vervolgens elk land bereid zou zijn haar nationale soevereiniteit over te dragen aan een internationale regering om verder bloedvergieten te voorkomen. Het huidige christendom acht men een gevaar voor de wereld en dient plaats te maken voor de luciferiaanse doctrine. Het geloof in God zoals de bijbel dat beschrijft, dient te verdwijnen. De mens moet zich niet laten bevrijden door God, maar zich juist van God bevrijden, is de redenering. Hij moet onder invloed komen van de satan. En de mensheid is daar naar toe heel hard op weg. Door beïnvloeding van de media en de entertainmentindustrie is hij al gehersenspoeld. Veel mensen durven niet meer over geloven, over God of over Jezus te praten en als ze het doen, worden ze vaak belachelijk gemaakt. En Christenen zijn de meest vervolgde personen op aarde.

De hersenspoelers maken gebruik van goedwillende poppen aan een touwtje die niet door hebben dat ze worden misbruikt.

De vrijmetselarij is opgedeeld in graden waarbij de mensen in de lage graden vaak goedwillende en waaarheidzoekende mensen zijn die niet weten wat er in de hoogste regionen speelt. In de hoogste graden is men verplicht om lucifer te aanbidden. Lucifer, is voor hen de god van het licht en het goede, die strijdt voor de mensheid tegen de god van de duisternis: dat is de God die we kennen uit de bijbel. Dit omkeren komt bij de kabbala(h) joden vandaan. Zij noemen het kwade goed en het goede kwaad.. Bij zijn initiatie wordt de kandidaat de geheime naam van de “drie-enige God” onthuld: jah-bul-on (J-B-O) “Ja” staat Jahwe (h) , “Bul” staat voor Baäl en “On” staat voor Osiris de Egyptische Zonnegod. Deze Jah Bul On heeft helemaal niets te maken met de God uit onze bijbel. Dat de vrijmetselaars satan aanbidden, wordt nog eens extra bevestigd door het volgende: kandidaten op de hogere niveaus van de vrijmetselarij ontvangen na te zijn ingewijd een geheim woord “Abaddon”. De bijbel zegt over deze naam: Openbaring 9:11: Zij hadden over zich een koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Appóllyon. Vrijmetselaars die zich op lage niveaus (‘graden’) bevinden zullen zich ongetwijfeld niet herkennen in het stereotype, dat zij leden zijn van een geheim complot dat toewerkt naar de wereldheerschappij. De waarheid is dat het mensen zijn, die geen idee hebben wat het hoogste niveau boven hen van plan is, en door wie zij doelbewust onwetend worden gehouden. De mensen boven hen zijn verweven met de politiek en bepalen in veel landen de agenda.

De invloed van de vrijmetselarij valt bv. in de Amerikaanse politiek niet meer weg te denken. Van George Washington t/m George W. Bush zijn er maar twee Amerikaanse presidenten geweest die niet tot dit genootschap behoorden. De ene was president Eisenhower, die was aangesloten bij de Jehova’s getuigen en de andere was John F Kennedy.

Dat Kennedy in 1963 werd vermoord heeft tot tal van samenzweringstheorieën geleid, waarbij de

vrijmetselarij ter sprake is gekomen. Er zijn publicaties verschenen waarin wordt beweerd dat de Skull & Bones Orde (de meest occulte tak van de vrijmetselarij) en de CIA samenwerkten bij deze moord. Het bewijsmateriaal hiervoor is nooit geleverd maar dat heeft vooral te maken met het feit dat er in totaal al meer dan 150 getuigen zijn vermoord.

Adam Weishaupt heeft de vrijmetselarij vermengd met de illuminatie en Pike heeft ze verder gebruikt voor de V.S.

Weishaupt heeft de protocollen van Zion/Sion gebruikt voor zijn plannen

De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een

geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking van de plannen van Weishaupt. De

illuminatie vormen de geheime kracht achter de protocollen en zijn daarmee tevens de

leidende kracht achter de nagestreefde wereldheerschappij. Het gaat om de kunst van de samenzwering. Het is geen antisemitische tekst, aangezien juist de niet-Joden als minderwaardig worden bejegend. Het is wel gebruikt als middel om mensen tegen de Joden op te zetten door het te doen blijken alsof de protocollen van de wijzen van Sion de blauwdruk is van een Joodse samenzwering tot het verkrijgen van wereldmacht. Deze tekst is met opzet zo geschreven alsof het een Joods/Zionistisch document is om er voor te zorgen dat de aandacht niet gaat naar degenen

die er wel achter zitten: de Illuminatie… (de cabal / de c(k)hazaren)

Over de V.S. als vrijmetselaarsstaat:

Over V.S. vrijmetselaarspresidenten

http://www.midnightfreemasons.org/2011/11/freemason-presidents_11.html?m=1

Over het gevaar van geheime genootschappen

http://www.tegenstroom.eu/source_opinie/Het%20gevaar%20van%20geheime%20genootschappen.pdf

Over de elite

http://opleid.info/inhoudsopgave-nieuwsbrief-nr-63-09-09-22-pag.html?page=4

Alles over de vrijmetselarij

http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-NWO/de_nwo_vrijmetselarij_geheimen.html

Over het songfestival

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14051:zelden-waren-de-illuminati-boodschappen-zo-duidelijk&catid=69:occult&Itemid=81

Anonieme verhalen van vrijmetselaars

http://deburchtsion.blogspot.com/2011/07/anonieme-vrijmetselaar-vertelt-over-de.html?m=0

Over de Bilderbergers

http://www.franklinterhorst.nl/De%20Bilderbergers.htm

Nederlandse Bilderbergers

Hoe vernietig je een land

http://publicvigil.blogspot.com/2014/08/how-to-destroy-country-in-three-easy.html?m=1

Adam Weishaupt

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt

Invloed van illuminatie op muziek

Vrije wereld met gratis PDF-BIBLIOTHEEK

Waarheidszoekers

https://100777.com/introduction
https://100777.com/

Wie is jood

http://www.bijbelinfo.nl/Leesvoer/israel_en_juda/wie_is_een_jood_.doc/index.html

Over symbolen

Over de dwaling in het Christendom 2

In het vorige stuk schreef ik dat we o.a. door het vaticaan de verkeerde weg zijn opgestuurd. Toen het romeinse rijk viel, zagen de eerste zogenaamde kerkvaders de potentie van dat rijk voor zich zelf. Zij hebben in Rome een nieuw macht gesticht. Deze macht is niet de macht die Christus bedoelde. Jezus leerde ons juist dat de bekende wereldlijke macht in dienst stond van de satan (de vorst van de wereld). Hij was ook niet gekomen om een kerk te stichten. Deze man die uit het joods volk geboren werd, kwam om het Gelaat van God aan de mens te laten zien. Hij was het die leerlingen aannam en onderwees om ze erop uit sturen voor als hij er niet meer zou zijn. Deze nieuwe leraren waren er niet alleen voor het joodse volk. Ze werden uitgezonden naar andere volken. Niet om macht te vergaren maar om de boodschap te vertolken. Deze leraren hebben een vervolg gekregen in onze priesters en dominees. Helaas werd de te verkondigen leer in eerste instantie bepaald door de machtige machthebbers in Rome. In feite is Rome in dienst van de satan. Ze konden lang hun macht en invloed verborgen houden maar het is niet zonder betekenis dat nu steeds meer seksuele schandalen worden blootgelegd. Het is niet zonder betekenis dat blijkt dat een groot deel van “de bewoners van het vaticaan” pedofielen zijn en misbruik en gebruik maken van (kind) hoertjes. Het ligt in de aloude lijn van de offers aan Baäl: het offeren van de (eerstgeborenen) kinderen.

De leraren die wij kregen, waren soms vervuld van goede bedoelingen maar vaker zijn we overgeleverd aan priesters en dominees die de boodschap niet begrepen. We werden geconfronteerd met priesters en dominees die twijfelden aan Jezus, aan het bestaan van God. We zijn overgeleverd aan (links) politieke activistische dominees en priesters die niet werken voor ons zieleheil. We zijn overgeleverd aan (links) politieke activistische wetenschappers en journalisten. Weinigen kennen nog de boodschap van de Weg, de Waarheid en het Leven. Ze kennen de literatuur niet meer. Ze noemen het goede het kwade of verbinden het goede en het kwade met elkaar. Ze willen dat we “inclusief” zijn. Daarmee bedoelen ze dat we alles en iedereen moeten omarmen. Ook het kwade. Ze zijn hun functie vergeten: alles te onderzoeken en het goed behouden. Met inclusief willen zijn, schakelen ze hun eigen zelfstandig denken uit. Schakelen ze de geest van Christus uit. Juist in deze tijd waarin de geest van de satan over de wereld in waanzin raast, zouden ze tegenhanger moeten zijn. Velen zijn dat niet meer. Deze paus (Franciscus) is een politiek paus die samenspant met wereldleiders op weg naar één wereldregering met één wereldreligie. Dat kan niet anders betekenen dan dat we op weg zijn naar de tijd die is voorzegd in het boek openbaringen. En ook dat moeten we letterlijk nemen en niet allegorisch lezen zoals ik ook lang heb gedacht.

Dat we geen goede leraren hebben, wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Op internet is er genoeg goede kennis te vinden. Het betekent niet dat we er ons achter kunnen verschuilen: we wisten het niet, we hadden geen goede leraren, dominees enz. We moeten zelf op zoek en zijn zelf verantwoordelijk om kennis te verkrijgen. Dat betekent dat we veel zullen moeten slikken maar als je oprecht bent en God om sturing vraagt en om verlichting van de Geest en hulp van Zijn Zoon Jezus, dan ga je vinden. De grootste zonde is de zonde van luiheid, van inertie. Dat we niet onderzoeken, dat we het wel goed vinden en afwachten. Dat kan te laat zijn. De Geest van God moet over de aarde waaien en de geest van de satan, van de waanzin ondermijnen. We zijn onze eigen kerk, onze eigen tempel, onze eigen universiteit. We zijn zelf verantwoordelijk. Voor iedereen is er op elk niveau van alles te vinden. Als je het te moeilijk vindt om al die kennis tot je te nemen kun je volstaan met iedere dag te bidden om Gods hulp, steun en troost. En je kunt Hem bovenal iedere dag eren en danken voor Zijn Zoon. Ook de Zoon kun je ieder dag danken en vragen of Hij je op Zijn Weg houdt. Je mag het moeilijk vinden. Voor ieder mens is er een taak, je vindt de jouwe dan van zelf.

Joh. 14, 25- 31

Over de dwaling in het Christendom

Het probleem in het christendom is dat het voor menig “cultuurchristen” niet duidelijk is dat er onderscheid gemaakt moet worden in de bijbel tussen de “scheppende god”van deze wereld: de demiurg/satan/jahwe/ en de Schepper Vader van het al. De demiurg die we onder verschillende namen kennen is een gevallen “engel” /entiteit die met andere gevallen entiteiten deze aarde schiep zoals we die nu ongeveer 6000 jaar kennen. Deze satan wilde mensen als slaven en deed zich naar hen voor als de enige ware god. Hij noemde zich jahwe. Maar we kennen ook andere namen. Deze god heeft geen zoon. Net zoals andere goden geen zoon hebben. De ware God en Vader heeft een zoon Jezus. Het was de bedoeling dat Jezus de mensheid leerde wat er werkelijk speelde zodat de mens kon kiezen om uit web/de matrix van de demiurg te ontsnappen. Heb je Jezus werkelijk aanvaard en je eigen gemaakt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is, dan snap je dat je zelf actie moet ondernemen. Dan weet je dat je niet van de wereld moet zijn. Dan ben je je bewust dat je eigen gezindheid er toe doet. Ik schreef eerder: je bent je eigen kerk en je hebt je eigen altaar. Op dat altaar offer je jezelf: wat moet jij offeren om te doen wat de Geest van je vraagt. Je weet dan dat je met Jezus moet zijn want: wie niet met Mij is, is tegen Mij. En je beseft dan dat de tegenpartij wel probeert je te verleiden maar steeds minder vat op je krijgt. De tegenpartij: de god van de waan van alle dag heeft er baat bij dat zoveel mogelijk mensen weg blijven bij de waarheid. De waan van de dag creëert het web waarin de mens in verstrikt raakt. Het is je levensdoel uit dit web te ontsnappen en te proberen God te dienen en andere mensen te helpen bewust dit worden van dit web en de manier om zich te bevrijden. Als je je verbonden weet met Jezus, weet je je verbonden met God.

Je moet dus beseffen dat satan (een (gevallen) engel, die er was om te dienen) zich heeft verheven boven zijn God. Vanuit deze hoogmoed is hij uit de hemel gevallen en op aarde terecht gekomen. Hij heeft hier beperkte tijd en hij weet dat. Hij probeert uit alle macht de waarheid te versluieren en het evangelie ontoegankelijk te maken. Christus is het beeld van God maar hij wil niet dat we dat weten. We zijn in verwarring door het beeld uit het oude testament: de wrekende en jaloerse god. Dat is de demiurg. Veel christenen denken dat iedereen die een god aanbidt, dezelfde god aanbidt. God is toch god? Nee dus. De kerk heeft hier een verkeerde rol gespeeld. Het vaticaan een zeer kwalijke. We werden de weg op gestuurd van de demiurg en dat bracht onze “dood”. We moeten levend worden door Jezus die de Weg toont. Ook als je het goed bedoelt, kun je “dood” zijn als je niet begrijpt welke god je nu werkelijk eert. Ik ken de stille wanhoop als je dit gaat beseffen. Maar ik ken ook de opluchting van het wakker worden. Het is het waard.

Veel mensen denken dat je de bijbelse verhalen als een allegorie moet lezen maar dat is niet zo. Tenzij Jezus uitdrukkelijk iets uitlegt in een verhaal, moet je alles letterlijk nemen. Ook de verhalen moet je tenzij uitdrukkelijk vermeld als letterlijk aanvaarden. Het heeft mij veel moeite gekost dat te kunnen doen.

Wie niet met Mij is, is tegen Mij (Mt 12, 30/Lc 11, 23)

Over vreugde

Is het alleen maar kommer en kwel met zoveel kwaad om ons heen? Nee, we zijn het ons bewust!

We worden wakker dus kunnen we daar ons voordeel mee doen. We weten nu hoe het werkt en dat God ingegrepen heeft en nog steeds ingrijpt tot dat de uiteindelijke finale komt. Tot die tijd weten wij ons onder de hoede van God, de Zoon en de Geest. (Theos, Logos, Sophia) En als we aannemen dat dit zo is en daar naar leven, blijven we op het goede pad. Dat is een reden tot vreugde. Je weet dat je je eigen kerk bent, verbonden met velen die dat ook zijn. Dat kan dankbaar stemmen. En dankbaarheid kun je vergroten zodanig dat het een steeds vreugdevollere bezigheid wordt. Je kunt beginnen met dagelijks Dank te zeggen voor alle kennis die je tot dusver verworven hebt. Voor alle liefde die je tot dusver ervaren hebt enz.. Het kan ook voor dingen als genieten van een vogel, een vlinder, een bloem, een mooie zonsopkomst enz. Als je steeds weer Dank U wel zegt, gaat het groeien. Je weet dat God een prachtig universum schiep. De afspiegeling kunnen we dagelijks waarnemen. wees daar dankbaar voor. Je weet dat je als gevallen ziel, kind van God bleef en dat je gezocht wordt en geroepen bent. Wees daar dankbaar voor. Het feit dan satan met zijn kompanen zich boven God wilde verheffen en daarin de mensheid meesleurde, wil niet zeggen dat hij onbeperkt de tijd krijgt. De eindstrijd is gaande en hij weet dat. Daarom moet je alert zijn en verder kun je proberen wel in de wereld te zijn maar niet van de wereld. Stap uit die matrix die gemaakt werd door de satan. Als je Jezus aanvaardt, zijn Offer aanvaardt, zijn lessen aanvaardt, dan weet je dat zijn prediking vrij was van slaafsheid, van vleierij. Hij was tegen alles wat de mens onvrij maakt, klein maakt, of ondragelijke lasten oplegt. Alles wat zogenaamd heilig is, ten koste van mensen, wees hij af. Hij kwam niet om een gods “dienst” te stichten. Omdat dat niet bevrijdt maar verslaaft. Hij was aan niemand onderhorig: niet aan mensen, niet aan tradities, niet aan godsbeelden. Hij ergert zich daar aan en wil de mens daarvan bevrijden. Bevrijd jezelf daarvan! Hij vraagt alleen om Hem te geloven en na te volgen: wel in de wereld zijn maar er niet van zijn. Wees waakzaam, bid en doe niet mee aan de slavernij van de uiterlijke wereld: van uiterlijk vertoon, van uiterlijke macht. Zie hoe de wereld gedemoniseerd is (kijk bv. naar huidige popartiesten, popmuziek, drank- en drugsmisbruik, seksindustrie, leugenachtige machthebbers, bedrijven die het milieu verpesten) De wereld lijkt bezeten. Doe er niet aan mee. Geniet van wat er wel is: de schoonheid van de natuur, de liefde die er wel is: zie daarin het Gelaat van God. Help mee de wereld te verzachten, verzorg en koester. Als je je zelf bevrijdt hebt, kun je door je verzachting een ander ook bevrijden. Je geeft jezelf steeds meer inzichten en kunt daar door volharden. Dat is reden tot grote vreugde. De naam Jezus betekent: God bevrijdt. Door het zenden van Jezus heeft God aangegeven de mens te willen bevrijden van de slavernij van de satan. Jezus heeft geen godsdienst gesticht, geen wereldse macht willen creëren, Dat die er wel gekomen is in naam van het Christendom is onterecht en ook daarvan moeten we ons bevrijden. Naast deze discutabele zaken zijn er gelukkig altijd mensen gebleven die de ware woorden van Jezus bewaard hebben en doorgegeven. Jezus kwam om een belofte in te lossen en een nieuwe toekomst te geven. Dat had ons beter geleerd moeten worden. Maar het is niet te laat. We leren het nu. Veel mensen zijn door de geschiedenis, door de uitleg van voorgangers afgehaakt maar als ze zich hiervan bevrijden, kunnen ze weer voluit Jezus als de Messias aanvaarden. Ik wens dat iedereen toe.