Tag: elite

Over wat er aan de hand is

Veel mensen worden wakker maar velen slapen nog. Als er dan een bericht komt over bv. een politiek proces t.a.v. Wilders denken veel mensen:” in wat voor bananen republiek leven wij? “.

Maar de wakker geworden mensen hebben dit al eerder gezien en ook opgemerkt dat ook Nederland een deep state heeft. Ze praten er weinig over om dat ze dan belachelijk gemaakt worden en ze krijgen vaak te horen dat ze dan zgn. complotgelovers zijn. Ze kijken wel uit om veel te praten.

Ik wil niet zo zeer over politiek schrijven maar ik ontkom er niet aan.

Onze politiek is ook gekocht. Politici worden uitgenodigd bij bv. de Bilderbergconferentie en ze vinden dat een eer. (dit jaar o.a. groenlinksers, eerder mensen van de pvda) Maar ze zijn daar naar toe uitgenodigd om orders te ontvangen en ze zitten dan in de val. Ook zitten er politici bij de vrijmetselarij en sommigen hebben daar hoge graden. Ze moeten orders uitvoeren. In die zin is ons land al lang niet meer van ons. Een vrolijke grijns wordt dan een verbeten strakke bovenlip. Een politicus die eerder zei dat de multiculturele samenleving is mislukt, kan zomaar 180 graden omdraaien. Als je in de greep bent van de “elite”is er geen vrije keuze meer maar alleen nog maar verraad. Verraad naar je volk toe maar ook naar je eigen ziel. Je hebt je ziel verkocht aan de duivel. Voor macht, voor geld, voor aanzien of omdat ze ervoor gezorgd hebben dat je chanteerbaar bent.

De agenda van de elite wordt uitgerold en dat doen ze recht in ons gezicht.

De doelen van de macht ( de elite, de cabal, de illuminatie, de sabbateans of welke naam je geeft) zijn:

-een eenheidsregering / nieuwe wereldorde (NWO) vestigen met een verenigde kerk en een monetair systeem onder hun leiding

-de totale vernietiging van alle nationale identiteit en nationale trots

-de vernietiging van religie, in het bijzonder, de christelijke religie. (eerder schreef ik al dat christenen de meest vervolgde mensen op aarde zijn) Met uitzondering van hun eigen creatie, te bewerkstelligen en tot stand te brengen in een wereldreligie omdat de mens een uitlaatklep nodig heeft. Maar ook in pseudoreligies zoals de klimaatreligie

-het vermogen om elke persoon te controleren door middel van mind control en “techonotronics”

-industrialisatie saboteren en de rijkdom van rijke landen vernietigen behalve die van de computer- en service-industrie. Industrie mag alleen in goedkope landen en de rijke landen moeten verarmen.

-bij de industriële vernietiging, zullen drugsverslaafden gemaakt worden (opium, heroïne, cocaïne en synthetische drugs) om de bevolking te verzieken en uit te roeien. ( afvoer van “overtolligen”)

-het gebruik van drugs wordt aangemoedigd en en uiteindelijk gelegaliseerd en pornografie wordt een “kunstvorm” die algemeen wordt aanvaard en uiteindelijk vrij algemeen wordt. En de seksuele “vrijheid” wordt gestimuleerd. Het gezinsleven ontwricht en de verhoudingen man-vrouw geproblematiseerd. Ze weten dat het conservatieve gezin een groot gevaar vormt. (er worden niet voor niets honderdduizenden alleenstaande mannen uit de derde wereld naar Europa gebracht)

-alle wetenschappelijke ontwikkeling onderdrukken, behalve voor degenen die door de illuminati als heilzaam worden beschouwd. Ons onderwijs is “uitgekleed” en onze universiteiten zijn “geïnfiltreerd”. Goede wetenschappers kunnen worden gekocht. Slechte kunnen worden omgekocht om de gewenste boodschappen uit te dragen.

-beperkte oorlogen in de ontwikkelde landen en verhongering en ziekten in de derdewereldlanden, de dood van drie miljard mensen in het jaar 2050, mensen die zij “nutteloze eters” noemen

-de morele vezel van de natie verzwakken en arbeiders in de arbeidersklasse demoraliseren door massale werkloosheid te creëren door middel van de ene crisis na de andere en het vervolgens “beheren” van dergelijke crises . Dit zal de bevolking verwarren en demoraliseren in de mate waarin er te veel keuzes worden gemaakt, apathie op grote schaal zal het gevolg zijn.

-nieuwe culten introduceren en eigen culturen verzwakken.

-verspreiding van religieuze sekten zoals de moslim broederschap , het moslim-fundamentalisme -een totale ineenstorting van de economieën van de wereld veroorzaken en een totale politieke chaos veroorzaken.

-De supranationale instellingen zoals de Verenigde Naties , het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Bank of International Settlements (BIS) steeds meer macht geven en voor zover mogelijk, de lokale instellingen minder effectief maken.

-alle regeringen van binnenuit te ondermijnen

-een wereldwijd terroristisch apparaat zoals bv. Al-Quaida,en ISIS organiseren en met terroristen onderhandelen wanneer terroristische activiteiten plaatsvinden.

-de controle krijgen over het onderwijs

We horen dit niet te weten maar steeds meer wordt door moedige mensen naar buiten gebracht. Via brochures, boeken, alternatieve media en klokkenluiders.

De implicaties van dit alles zijn enorm. Dit betekent dat wij als mensheid in een schijn realiteit leven ( ik heb eerder geschreven over de grot van Plato) , waarbij historici, journalisten en “opvoeders” samenwerken om ons ver bij de waarheid weg te houden. Onze wereld, onze waarneming en onze ervaring wordt gevormd door een geheim occult genootschap, wat betekent dat onze cultuur niets anders is dan een uitgebreide psy-op. (psychologische oorlogsvoering) Dat wil zeggen dat ze zaken zoals het bestaan van God in twijfel te trekken en door het eisen van seksuele bevrijding, onafhankelijkheid voor vrouwen, internationalisme, diversiteit en religieuze tolerantie. Al deze aspecten vormen onderdeel van een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten, behalve die van hen. Ze kennen geen enkele moraal en hun originele zegening: “die het verbodene toestaan” werd later de bekende illuminati slogan “doet wat ge wilt”, als uitdrukking van hun religieuze gevoelens. ( ik schreef al eerder dat de machthebbers psychopaten en/of narcisten zijn anders kun je zo niet leven. Ik schreef ook: misschien denk je: “dat doen ze toch niet” en ik schreef: nee, wij niet, maar zij wel”) De mensheid is in de greep van een wrede” satanische sekte” waarvan macht zo groot is dat ze erin slagen om hun oorlog tegen de mensheid als normaal en onvermijdelijk te verkopen. Zelfs als hun plot wordt ontmaskerd, slagen ze erin om iedereen ervan te overtuigen dat het racistisch, antisemitisch is of getuigt van slechte smaak als je dat gelooft. Ze zorgen ervoor dat de mensheid zich concentreert op sport en spelen, op verdovende invloed van film en tv, porno, drugs en drank en allerlei ander “vermaak” terwijl zij de politiestaat in het leven roepen. Deze “elite” heeft volledige controle over de politiek, informatievoorziening en cultuur. De meeste “leiders” zijn of poppen aan het touwtje of verraders. Het “intelligente deel van de bevolking” is omgekocht, terwijl het grote publiek is afgeleid en in “het paradijs der dwazen” woont. Er blijken zaken regelmatig dan ook toch nog weer extremer dan je dacht. Misschien schrijf ik daar nog over. Het blijft moeilijk. Niet alleen om een hete aardappel door te slikken maar ook om te schrijven over zaken die zo gevoelig liggen. (denk aan de Chazaren waar ik al over schreef) Maar weet dat de elite nergens voor terugdeinst en weet dat lucifer zijn offers iedere dag eist.

Hoe kan het dat er in 4 jaar tijd 1600 kinderen uit azc’s verdwijnen en er zo weinig opstand is?Laat staan dat er een regering over valt?

Er zijn diverse groepen van deze elite aan de linkerkant en de rechterkant van het politieke spectrum

bezig. Maar alles is terug te voeren naar de instrumenten van lucifer.

De luciferiaanse ideologie echter zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen.

Over William Guy Carr schreef ik eerder. Uit zijn boek “Pawns in the game” (pionnen in het spel) :

We moeten terug naar het jaar 1770, waar in Duitsland de joodse en door de jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt de luciferiaanse ideologie omarmde. De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak. Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa Gojim (menselijk vee). De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

Dit is ook de oorsprong van het woord illuminati. Het is afgeleid van lucifer en betekent: “houders van het licht”. Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000 volgelingen te rekruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Oriënt op als geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de illuminati.

Het plan van Weishaupt was onder te verdelen in een aantal belangrijke punten.

1) Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld. Dit betekende in de praktijk letterlijk alle overheden, niet één uitgezonderd. Als iemand eenmaal was gekocht en in de leugens en verleidingen was getrapt werden ze geketend door allerlei vormen van chantage.

2) Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om straks belangrijke (internationale) rollen te spelen.

Deze studenten werden vanaf het begin geïndoctrineerd met het besef dat ze het recht hadden om de minder bedeelden te regeren, omdat het Gojim werkelijk geen flauw benul heeft wat goed is voor ze.

3) Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de illuminati en de door hen geselecteerde studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies, dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.

4) De illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden bewerkt dat het Gojim zal geloven dat één wereldregering de uiteindelijke oplossing zal vormen voor onze problemen.

In de tijd dat dit speelde waren Groot Brittannië en Frankrijk de twee grote wereldmachten. Daarom gaf Weishaupt opdracht om de koloniale oorlogen te forceren zodat het Britse rijk verzwakt zou worden en organiseerde de illuminati de revolutie in Frankrijk. Weishaupt bepaalde dat deze in 1789 moest beginnen.

Het boek gaat verder met te vertellen hoe ze alle bovenste lagen van de vrijmetselarij hebben geïnfiltreerd, hoe ze het communisme hebben bedacht om Rusland onder controle te krijgen en ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de plannen van de beruchte vrijmetselaar Albert Pike.

Je vindt op internet sites waar je het boek gratis kunt downloaden.

Je vindt ver gezocht? Of zie je toch wel wat bewijzen?

Om depressief van te worden? Ja en nee.

Lucifer werkt via mensen en mensen maken fouten. Waarheid wordt altijd wel een keer achterhaald.

Het slechte nieuws is tevens het goede nieuws. Lucifer weet dat zijn tijd er bijna op zit. De “elite” weet dit en daarom zie je dat er zo genadeloos door de elite gehandeld wordt.

Het slechte nieuws voor die elite is dat er zoveel mensen wakker worden en kennis krijgen. Dat is ons goede nieuws. God had alles voorzien en lucifer een tijdslimiet gegeven. Die tijd zit er bijna op.

We moeten nog door een diep dal maar het plan van God is om een definitief einde te maken aan de wereld van lucifer en zijn kompanen.

Wie iets van de bijbel weet, kan zien hoe de samenzweerders/de elite proberen Gods plan na te bootsen en op eigen wijze uit te voeren. Met hun plannen voor een wereldregering en een wereldreligie. Vele christenen zullen in de val lopen want het is een satanische opzet. Zoals God een plan heeft voor de redding van de wereld en de oprichting van het Koninkrijk Gods, zo heeft satan een tegenplan om voordien de gehele aarde aan zich te onderwerpen in een satanisch rijk. De duivel is altijd bezig geweest om het herstelplan van God tegen te werken. God wil een vernieuwde hemel en aarde en satan wil chaos. Lucifer leeft van de vernietiging. God mag van hem niet slagen in het herstel van wat satan verknoeid heeft en lucifer doet dit op een sluwe manier. De duivel werkt alsof hij god is en wil een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed stichten. Daar werken velen aan mee in talloze groeperingen die zelf misschien niet eens weten in wiens dienst zij staan. Er is maar één echte weg en dat is Gods weg naar Zijn Koninkrijk op aarde en dat is een weg van gerechtigheid en vrede. Gods waarheid is een levendmakende, voedende en alles doordringende kracht; wie haar kent leeft, wie haar niet kent dwaalt en is ten dode opgeschreven. Het karakter van Gods Woord is alleen te begrijpen als men Gods Woord kent. De mens die niets van dit Woord wil weten, verstaat niets van Gods plannen met de aarde. Zij zien niet dat Zijn beloften geleidelijk aan ten uitvoer komen. Het doordrongen zijn van de bijbelse waarheid is een machtig wapen om zich te weren tegen alle antichristelijke filosofieën. Eeuwenlang was de mens ervan overtuigd dat Gods Woord de enige echte waarheid was maar vandaag is dat anders, nu kiest de mens ervoor zijn eigen god te scheppen.

De invloed die men heeft op het wereldgebeuren en de grootspraak over wat men wil doen, toont aan dat men denkt elke tegenstand te kunnen neerslaan, het liefst met dreigen, maar desnoods met leugens en met geweld.

Hebreeën 12:2-3 en 13-8 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Wat de wereld vandaag meemaakt is eeuwen geleden al door de bijbelse profeten voorzegd. De wereld bevindt zich in de tijd waarin de komst van de antichrist zich aandient. Deze dictator zal als een god aanbeden worden. Alle naties, godsdiensten en levensbeschouwingen zullen onder één dictatoriaal gezag geplaatst worden waar geen geloof meer zal worden toegestaan in de God die in het Israël van het OT is geopenbaard. De “machten van de duisternis”zullen over de aarde regeren. De duivel zal zich bedienen van menselijke medewerkers. Maar de overwinning van de “elite” zal echter maar tijdelijk zijn, want het Koninkrijk van Jezus is de grote zekerheid voor de toekomst. Alle koningshuizen en wereldleiders zullen verdwijnen en er zal maar één op de troon zitten, dat is Jezus.

Het Oude Testament maakte al snel duidelijk dat de mens rekening moet houden met de macht der duisternis: het gehoornde wezen “de heer der chaos” waar velen tegenwoordig zo verrukt van zijn.

(zie eerdere artikelen over de muziekindustrie en zie fotobijlagen) Achter alle samenzweringen zit satan, Gods tegenstander, die weet dat de tijd die hem nog rest, kort is en daarom gaat de “Overste der Wereld” rond als een “brullende leeuw”, zoekende wie hij zal verslinden. Jezus zelf ontkende bij de “Verzoeking in de Woestijn” op geen enkele wijze satans bevoegdheid, dat hij de koninkrijken van deze wereld zou kunnen geven, aan wie hij wil. Uit alle eindtijdprofetieën is op te maken, dat het kwaad juist tegen de tijd van Jezus wederkomst op aarde een bijzonder hoogtepunt zal bereiken tijdens het bewind van de antichrist. Hierbij is de satan de grote inspirerende geest die de laatste tijd steeds meer openlijk wordt aanbeden. De bijbel heeft langs profetische weg duidelijk gemaakt dat er aan het eind der tijden een wereldrijk zal ontstaan, geleid door het “beest”. Miljoenen mensen hebben een intellectuele en psychische ontwikkeling achter de rug die stoelt op bijbelse beelden. Toch dragen velen oogkleppen waar het gaat om zijn geschiedenis en de machten die dagelijks aan het werk zijn om de wereld straks volledig te overheersen. De samenzweringen waken ervoor dat er alleen met hun goedkeuring zaken in de openbaarheid worden gebracht. De wereld wordt massaal door hun leiders bedrogen. Achter de schermen van het wereldtoneel en uit het zicht van de niet-ingewijde wereldburgers hebben de illuminatie, vrijmetselaars, skulls&bones, bilderbergers, trilaterale commissie, bohemian grove- zich verenigd en hebben ze zich zo volledig via de deep state met de Amerikaanse binnen- en buitenlandse politiek verweven, en via hen met de deep states van alle landen.

Vrijdenkers die de waarheid te dicht benaderen, worden voor fantast uitgemaakt, belachelijk gemaakt, of in het ergste geval bedreigd of gezelf/ver/moord. Nieuwe leugens worden ontworpen om de volksmassa te hypnotiseren en af te leiden van de oorspronkelijke (bijbelse) echte waarheden. Er is altijd met de waarheid gemanipuleerd en samenzweringen zijn er altijd geweest. De door kerkelijke samenzweringen beïnvloede geschiedenis deed de mens geloven dat de aarde plat was, terwijl men al lang wist dat dit niet het geval was. Galileo Galilei bijvoorbeeld werd in tegenstelling met wat hij had ontdekt, door de kerkvaders gedwongen te verklaren dat de aarde niet draaide. Zoals de waarheid vroeger werd opgesloten in “ legenden”, of bewust verdraaid om politieke of religieuze reden, zo is dat in onze tijd niet anders. De samenzweerders hebben over een periode van vele jaren de mensheid in feite rechtstreeks geregeerd. De afgelopen eeuwen is hun invloed soms subtiel soms overduidelijk als je het wilt zien, maar ze zijn altijd aanwezig. Ze stoppen onze oren vol met een enorme hoeveelheid onzin, halve waarheden of pure verzinsels. Ze stoppen onze ogen vol met hele en halve waarheden via bv. de muziekindustrie en films en clips (denk aan het laatste songfestival en aan de show van Madonna waar de satanische wereld openlijk getoond wordt en je in het decor de val van de westerse wereld wordt voorgeschoteld d.m.v. omvallend Vrijheidsbeeld bv.)

Gods profetische blauwdruk in de bijbel, geeft een inzicht hoe het er in de “laatste dagen” zal toegaan De Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de politieke leiders van elk land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, reeds lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. Merkwaardig genoeg ontkennen sommige conservatieve christenen het bestaan van de Nieuwe Wereld Orde en zien totaal niet wat er gaande is. Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindtijd gekenmerkt zal worden door bedrog en verraad. Het grote antichristelijke wereldcomplot is volop in werking. Een ernstige dwaling (2 Tessalonicenzen 2:11) zal over de mensen komen zodat ze gewillig de antichrist en zijn helper, de valse profeet zullen aanbidden. Ze zullen ook hun hulde betuigen aan de NWO.

Over Openbaringen:

“ De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;. Zo begint dit bijbelboek, het laatste. Johannes geeft door wat Jezus hem over de toekomst verteld heeft.

Het boek, in het Grieks Apocalyps genaamd (=ontsluiering), bestaat na de aanhef in hoofdstuk 1 uit zeven brieven aan christelijke gemeenten in Klein-Azië (hoofdstuk. 2 en 3) en een aantal visioenen. Het is in ca. 95 n. C. geschreven door een zekere Johannes – wellicht de apostel – tijdens zijn ballingschap op het eiland Padmos

Openbaring 1:3 Zalig…zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren hetgeen daarin geschreven staat…

Openbaring 3: 7-13;

“En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.

Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt” Openbaring 3: 7-13.

Het boek Daniël zegt dat er een explosie van kennis zal zijn in de eindtijd en dat mensen snel heen en weer zullen reizen. (Daniël 12:4) En dat is wat er nu gebeurt.

Conspirators ‘Hierarchy – The Story of The Committee of 300 door Dr. John Coleman

http://educate-yourself.org/cn/johncolemancommof300order14mar05.shtml

Het Tavistock Institute of Human Relations door Dr. John Coleman (3 oktober 2006

http://educate-yourself.org/cn/tavistockarticlesindex04jun04.shtml

Dr. John Coleman. (Geschreven ca. 1993)

http://educate-yourself.org/cn/johncolemangoalsofIlluminati.shtml#top
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/02/1600-asielkinderen-verdwenen-uit-de-opvang-a3962369

NY Times: “Kinderen zijn slecht voor het Milieu”

New York Times suggereert een 1-kind beleid: “Het hebben van kinderen geeft een hoge koolstof impact”

Het hebben van kinderen is de zekerste manier om uw koolstof footprint explosief te laten stijgen, volgens een nieuwe studie van statistici aan de Oregon State University.

NY Times Eugenese propaganda “kinderen maken u ongelukkig”

Gedwongen abortus en sterilisatie om aarde te redden

Over de cabal

Het woord cabal is al eens eerder gevallen. Cabal/elite/illuminatie enz. zijn verschillende takken in de deep state die overal infiltreren om macht en invloed uit te oefenen.

In het Engels betekent cabal ‘een kleine politieke kliek van geheime plotters’. Het woord is gerelateerd aan kabbala, een mystieke stroming binnen het jodendom. Kabbala betekent tevens: ‘occulte, geheime leer of wetenschap’. In de tijd dat de cabal (de Khazaren) in Khazarië gevestigd waren, zijn ze onder druk van de Russen bekeerd tot het jodendom. Vermomd onder deze geaccepteerde religie bleef men echter hun Babylonische zwarte magie beoefenen, want in werkelijkheid waren het Satanisten.

De cabal aanbidden satan (lucifer) De satan kennen we uit de bijbel en satan betekent: de tegenstander. De satan wordt in de bijbel steeds bestreden. De profeten waarschuwen constant voor de satan. Ik heb nooit begrepen wat er precies mee bedoeld werd. Tot dat ik begreep hoe satan de wereld in zijn greep hield en hoe alles precies in zijn werk ging.. Men houdt zich ook bezig met de occulte zaken: astrologie en zwarte magie. (ook hiervoor wordt in het boek Henoch gewaarschuwd) Tijdens occulte rituelen worden andere entiteiten uitgenodigd die zich voeden met de angst (heftige energie met een hele lage frequentie) ( waar ik al eerder over schreef) . Lucifer en zijn aanhangers rebelleerden en leven van rebellie en angst van de slachtoffers tijdens deze rituelen. Het zijn onder andere bloedrituelen letterlijk met slacht-offers, waarbij dieren, baby’s en kinderen verkracht, gemarteld en geofferd worden. De misdaden zijn echter zó grotesk en gruwelijk dat veel mensen dit aanvankelijk weigeren te geloven. Dat is daarmee hun beste bescherming. Uiteraard gebeurt dit alles in het diepste geheim en vinden deze rituelen vaak plaats in de catacomben van o.a. kathedralen en synagogen. Gelukkig komen er steeds meer overlevenden en ooggetuigen naar voren die bij deze rituelen aanwezig zijn geweest. Hun getuigenissen zijn zeer schokkend en overweldigend maar het is belangrijk dat de mensheid beseft wie hun zogenaamde leiders zijn.

De omringende landen van het volk van de khazaren hadden veel last van o.a. roof van hun kinderen. Hier komen de volkse waarschuwingen vandaan dat “joden kinderen roofden”. Dit werd later beschouwd als laster. Ik schreef al eerder: de machthebber schrijft het nieuws, de geschiedenis en bepaalt wat in de leerboeken komt. Dit is de besmetting van het gewone jodendom. Maar het volk was niet gek. Kleine kinderen kregen vroeger een kruisje op hun voorhoofd van hun moeder als ze naar buiten gingen (dat gebruik ken ik ook nog) en de oudere kinderen moesten op de jongere passen. We wisten niet veel maar wel wat “kinderlokkers” waren. Later werd dat zogenaamd bijgeloof. Maar dat was het niet. De weerkerende roep om legaliseren van seks met kinderen komt hier vandaan.

De cabal weet dat om aan de macht te blijven de waarheid over wie ze zijn en wat ze achter de schermen doen, verborgen moet blijven. Zonder deze geheimhouding valt hun kaartenhuis in elkaar. Als de mensheid vervolgens in staat is om de meest gruwelijke en weerzinwekkende aspecten onder ogen te zien, ontstaat een enorme energie en zin en gigantische oerkracht om de macht in de wereld terug te pakken.

De meerderheid van de mensheid wil in vrede en harmonie met elkaar leven. De meeste mensen willen geen geweld of oorlog. De mensen willen respect voor het leven en met name het leven van baby’s en kinderen koesteren. In zijn diepste wezen wil de mens in harmonie met de natuur leven, milieuvervuiling opheffen en het armoedeprobleem oplossen.

De cabal is de rijkste groep op aarde. De namen van de allerrijkste families ter wereld, staan niet eens in Forbes magazine op de lijst van ‘rijkste’ mensen. Hoe groot het vermogen van alleen al de bankiersfamilie Rothschild is, blijft speculeren, maar men schat minimaal vele honderden miljarden. Sommige bronnen beweren dat alleen al deze familie 53% van het wereldkapitaal bezit.

De cabal is nog steeds de machtigste groep op aarde. Ze hebben de belangrijkste industrieën in hun bezit: de voedselindustrie, olie-industrie, wapenindustrie, farmaceutische industrie, (centrale) banken, grote mediakanalen, etc. Via allerlei handlangers zijn ze tevens geïnfiltreerd in de top van alle belangrijke organisaties zoals de NAVO, Verenigde Naties, Wereldgezondheidsorganisatie enz..

Ze hebben bovendien zoveel macht en geld dat ze verkiezingen kunnen ‘kopen’. Daarvoor gebruiken ze diverse methodes. Indien nodig worden verkiezingsuitslagen gemanipuleerd. Maar meestal hebben ze de macht over alle grote partijen in de politieke race en maakt het ze weinig uit welk poppetje gekozen wordt. Daarnaast gebruiken ze pedofilienetwerken en orgies om de daar gefotografeerde politici later mee te chanteren. Politici of topambtenaren die volgens de agenda van de cabal handelen worden rijkelijk beloond. Politici die niet kunnen worden omgekocht, worden bedreigd. Als ultiem middel laat men tegenstanders vermoorden, zoals bij politieke moorden op John F. Kennedy, Olaf Palme en Pim Fortuyn is gebeurd.

Ondanks hun enorme rijkdom en huidige macht willen ze de volledige macht en wereldwijd alle rijkdom en grondstoffen in bezit krijgen. Ze zijn daarom al decennialang, generatie na generatie, bezig om een totaalheerschappij op te richten die zij de Nieuwe Wereld Orde (NWO) noemen. De NWO is gebaseerd op een fascistische ideologie en houdt in: één wereldregering, één monetair systeem, één wereldleger en één wereldreligie.

De Europese Unie, de Verenigde Naties, NAVO, BIS en andere centrale banken zijn organisaties die men gebruikt om deze NWO-agenda uit te rollen. Men zorgt dat er steeds meer (politieke) macht bij de grote corporaties komt te liggen.

De cabal heeft in 1776 de illuminatie opgericht. Ze zijn daarnaast lid van allerlei geheime genootschappen zoals: de Bilderbergroep, Trilaterale Commissie, Club van Rome, Orde van Malta, Skull & Bones, Council on Foreign Relations, en vele andere geheime genootschappen. Al deze genootschappen samen noem je de schaduwregering (deep state) . Zij bepalen in grote lijnen de politieke agenda en zorgen ervoor dat deze via marionetten-politici wordt uitgevoerd. Het is dus niet één organisatie, maar losse organisaties die via bepaalde personen aan elkaar verbonden zijn. Alleen een paar enkelingen aan de top van de piramide hebben het totaaloverzicht.

Er is een aantal machtscentra in de wereld van waaruit de cabal opereert:

Rome: het spirituele machtscentrum en vestigingsplaats van de jezuïeten. Vaticaanstad is een soevereine stadstaat, een enclave binnen Rome, met een eigen rechtssysteem.

Londen: het financiële centrum gevestigd in de City of London. De City is weliswaar geen onafhankelijke staat zoals Vaticaanstad, maar de Britse wetten gelden er niet. Het is een stukje Londen waar zelfs de Britse koningin geen zeggenschap heeft.

Washington DC: het militaire centrum. DC, District of Columbia wordt door insiders ook wel het District of Criminals genoemd. Het is een aparte stadstaat met eigen statuten. Via het Nation States Project hebben de verenigde staten zich losgemaakt van de federatie en Washington DC, waardoor op papier de federale wetten vanuit Washington er niet meer gelden. Dit zie je echter nog niet in de praktijk gebracht. (Lees hier over het Nation States Project) .

Jeruzalem: Het nieuwe spirituele machtscentrum. Het vaticaan en de jezuïeten zijn in het geheim bezig om in Jeruzalem Solomons tempel te bouwen en zichzelf in een gigantische ommuurde jezuïeten-enclave te huisvesten. Twee derde van de grond in Jeruzalem is inmiddels in het bezit van het vaticaan/ de cabal. Er wordt aan de lopende band gesloopt in Jeruzalem. Het schijnt dat de cabal een groot deel van Israël in bezit heeft.

De cabal heeft er duizenden jaren over gedaan om hun machtsstructuur op te bouwen. Ze hebben een lange termijn plan dat van generatie op generatie wordt voortgezet. Het voeren van 3 wereldoorlogen is onderdeel van dit plan en reeds in 1776 vastgelegd. De Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn geen ongelukkige samenloop van omstandigheden die geëscaleerd zijn, maar schriftelijke overeenkomsten die tientallen jaren daarvoor tussen de betrokken landen zijn afgesloten. Deze overeenkomsten zijn in het grootste geheim gesloten. Zo is al in 1921 tot de Tweede Wereldoorlog besloten. Oorlogen zorgen voor inkomsten in de wapenindustrie.

Het gebrek aan een geweten is kenmerkend van deze groep (zie vorige stuk over psychopaten bij “Over Baäl”), ze gaan letterlijk over lijken zonder dat ze daar gewetenswroeging door krijgen. Naar buiten toe kunnen ze echter heel sympathiek en empathisch overkomen. Dat maakt het voor buitenstaanders extra verwarrend. Het is vaak niet voor te stellen dat deze ogenschijnlijke aardige mensen tot zulke gruwelijke daden in staat zijn. Net als Janus, de Romeinse god met twee gezichten, schuilt er achter hun representatieve masker een monsterlijk figuur die vaak letterlijk ‘hun ziel aan de duivel heeft verkocht’.

De cabal voert eigenlijk oorlog tegen de mensheid. Het is een strijd tussen het goed en het kwaad, die al heel lang speelt, maar waarvan we nu midden in de eindstrijd zitten. Het is de strijd van lucifer/de satan tegen God om macht. Over de eindtijd en de openbaringen zal ik nog schrijven.

De cabal bezit ook alle Main Stream Media (MSM) , de reguliere kranten en televisiekanalen. wereldwijd. Ze hebben zelfs controle over een groot deel van de alternatieve media op internet. Daarnaast hebben ze duizenden trollen in dienst die opzettelijk desinformatie verspreiden en eerlijke journalisten zwart maken. Volgens insiders wordt er 7 miljard per jaar besteed om deze machine te laten draaien. Daardoor hebben veel mensen geen idee wat er werkelijk achter de schermen speelt.

Daarom is het moeilijk om waarheid te achterhalen. Het kost veel tijd, veel leeswerk, zoekwerk, je moet je door bagger heen worstelen en je uit de modder trekken. Keer op keer. Ik besef dat veel mensen dat niet kunnen. Daarom probeer ik dit zo makkelijk mogelijk op te schrijven en op mijn blog te zetten. Veel mensen zijn er mee bezig. Je moet door veel misleidende informatie heen, veel filmpjes bekijken, door reclame heen worstelen enz. En heel veel slikken bij veel gruwelijke informatie en beelden.

De cabal heeft zich al honderden jaren kunnen voorbereiden. Ze wisten al heel lang dat deze eindstrijd er ging komen. Ze hebben het financiële systeem zo ingericht dat mensen afhankelijk zijn geworden van banken en overheden, een groot deel van hun inkomen afstaan aan de cabal (via belastingen) en niet meer zelfvoorzienend zijn.

Veel mensen denken dat ze de strijd aan kunnen gaan zonder God. Voor mij is de bijbel mijn houvast om te begrijpen wat er aan de hand is en waar ik naar moet kijken en wie ik kan vertrouwen. Als God niet genoemd wordt, is voor mij de informatie al geïnfiltreerd. De cabal geeft kennis weg maar houdt ook kennis achter of bespeelt de lezer. Ze verbinden goed met kwaad. Ware kennis met ongeloofwaardige zaken. Ze noemen het goede het kwade en het kwade het goede.

De cabal maakt gebruik van marionetten en lokt oorlog en strijd uit. Ze zoeken voortdurend rebellie. Zetten groepen tegen elkaar op. Ze terroriseren de gewone mensen. Soros is zo’n man die met zijn geld en stichtingen mensen koopt en traint. Daarom ontstaan er “opeens” actie groepen van jonge mensen die strijden tegen bv. de “vleesindustrie” of voor een “beter klimaat”. Als ze dat zelf hadden moeten organiseren hadden ze de tijd en het geld niet. Er zit meer achter het kapot maken van de landbouw. Dat kan gaan om kunstmatig schaarste of kunstmatig honger te organiseren maar ook om boeren de nek om te draaien. Veelal zitten die tot hun nek in de schulden. Als ze hun bedrijf niet meer/ niet goed kunnen voortzetten vallen ze ten prooi aan de bank. Zo kan de bank hun grond/bedrijf confisqueren. Zo verwerft elite grond en kapitaal. Het beruchtste voorbeeld van kunstmatige hongersnood is de holomodor in de Oekraïne in de jaren ’30. En het gebeurt nu in Jemen.

Het beeld dat in de media over terroristen wordt gevormd is niet het enige en juiste beeld. De daadwerkelijke terroristen zijn mannen en vrouwen in mooie pakken, met dure auto’s en op hoge maatschappelijke posities. Dat is de schaduwelite, de cabal, de illuminatie, de deep state die je overal kunt vinden. De boosheid van de gewone getergde mens richt zich vaak tegen de verkeerde maar begint zich wel steeds meer tegen deze elite te keren.

Deze elite schroomt niet om oorlog en strijd uit te lokken en doet dat regelmatig d.m.v. fals flag operaties. Mensen die dit ontdekken en blootleggen en er over schrijven (klokkenluiders) worden belachelijk gemaakt of men doet hen af als gekken die complotten verzinnen of deze mensen komen om.

(N.B. De term ‘valse vlag’ stamt uit de piraterij, waarbij het piratenschip die een aanval pleegde de vlag van een ander voerde. Het land of regio van die vlag kreeg dan de schuld van die aanval, terwijl deze in werkelijkheid door iemand anders werd gepleegd.

Bij valse-vlag-aanslagen is het in wezen niet anders. Degene die de schuld krijgen van de aanslag (de laatste tijd moeten vaak moslims aanslagen plegen. Ik kom daar op terug. De Christenen moeten uitgeroeid worden want de cabal weet dat zij grote tegenstanders zijn ) zijn ‘slechts’ stromannen en niet degene die de aanslag bedacht, georganiseerd en gefinancierd hebben. De stromannen zijn vaak door mind-control geprepareerd om de rol van dader te spelen. Vaak vinden ze tijdens of vlak na de aanslag de dood. De doden kunnen immers niks meer navertellen. Verder wordt er gebruikt gemaakt van hoax. De Engelse term hoax betekent bedrog. Een hoax is een term die gebruikt wordt bij valse-vlag-aanslagen waarbij geen daadwerkelijke slachtoffers zijn gevallen, maar alleen crisisacteurs worden gebruikt om deze slachtoffers te spelen. Maar in feite is elke valse-vlag-aanslag een hoax, omdat er bij elke aanslag dingen in scene zijn gezet en de bevolking ontzettend voor de gek wordt gehouden. Er zijn altijd een of meerdere stromannen die de schuld van een aanslag krijgen. Bij politieke moordaanslagen zijn deze stromannen vaak niet eens de daadwerkelijke dader. Denk aan Lee Harvey Oswald die zogenaamd John F. Kennedy heeft neergeschoten, Volkert van der G. die zogenaamd Pim Fortuyn heeft neergeschoten, terwijl de echte schutter(s) verborgen lagen opgesteld om gegarandeerd het dodelijke schot te lossen. Zulke belangrijke missies kun je niet overlaten aan onervaren schutters. Vaak worden deze stromannen uitgekozen vanwege een kwetsbare psychische achtergrond. Of hun vermeende psychische problemen worden gefabriceerd zodat de stromannen als een eenzame gek kunnen worden geportretteerd, terwijl de daadwerkelijke psychopathische daders die de aanslag achter de schermen bedacht hebben verborgen blijven. Of ze weten iets van stromannen waardoor ze chantabel zijn. Er wordt regelmatig een paspoort van de vermeende daders gevonden. Het blijkt een essentieel onderdeel wat je als terrorist vooral niet moet vergeten mee te nemen. Zelfs in de puinhopen van het WTC op 9/11 waar grote delen van het beton en staal vergaan waren tot stof, vond men de onbeschadigde paspoorten van de daders terug, die in het vliegtuig hadden gezeten dat volledig in rook was opgegaan. De verhaallijn van het script dat naar de pers wordt gecommuniceerd ligt al vooraf vast. Soms worden er in het gepubliceerde verhaal dingen onthuld die op dat moment nog niet bij de autoriteiten bekend (konden) zijn of zelfs nog niet hebben plaatsgevonden.)

Voor de cabal is numerologie van vitaal belang. De “occulte erediensten” vereisen precisie omdat zij werkelijk geloven dat zij met hun diensten bepaalde vermogens zullen ontvangen. Zij doen “het kwade” om het voor hen “goede” te ontvangen. Ze geloven dat ze (half) goden zijn of kunnen worden. Ze menen dat ze recht hebben op hun rijkdom en macht. De bijbel staat vol met waarschuwingen hier tegen. (zij die het kwade goed en het goede kwaad noemen). Vandaar dat valse-vlag-aanslagen altijd op bijzondere datums gepleegd worden. (Op ‘occulte dagen’ vallen vaak echte doden, in tegenstelling tot een hoax waarbij slechts crisisacteurs worden ingezet die de vermeende slachtoffers spelen.)

Veel aanslagen worden van tevoren aangekondigd met verhulde aanwijzingen in films, televisieseries, of op tijdschriftomslagen. Het heeft te maken met de overtuiging van de cabal dat wanneer zij iets aankondigen dat men van plan is en het vermeende slachtoffer, de mensen (het slachtvee) ondernemen geen actie om zich te verweren, de mensen daarmee het karma op zich nemen.

Ik snap dat er lezers zijn dit dit verhaal niet willen geloven. Ik heb er zelf mee geworsteld. Ik kon niet begrijpen dat de “boven ons gestelden” zo slecht konden zijn. De bijbel geeft mij steun om te begrijpen. En ik houd steeds voor ogen: nee, wij doen dat niet maar zij wel.

N.B. de acties bij de varkensboer in Boxtel (20190513) zijn gecoördineerd. Soros ondersteunt. Dezelfde acties, dezelfde leuzen, dezelfde kleding in Canada. Zo ging dat ook “ineens”met de “klimaatmarsen” en met “klimaatspijbelen”. Vraag je bij alle acties af waar ze vandaan komen en wat de bedoeling is. Meestal is bedoeling dat er ontregeling moet plaatsvinden of is er een verdienmodel. Bedenk altijd dat de mens de mens een wolf is en de mens is de mens een verdienmodel. De actievoerders zijn idealisten die vaak niet door hebben dat ze misbruikt worden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Holodomor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valse_vlag

Over “waarover ik het liever niet wilde hebben” 2

In ons nu nog vrije westen konden we alles onderzoeken. (Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. 1 Tessalonicenzen 5:21) Ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed was. Doe niets wat ook maar een béétje verkeerd is. We konden kennis vergaren, wetenschap bedrijven en ondervinden wat werkte of wat niet werkte. Dit model komt steeds meer onder druk te staan. Onderwijs (te beginnen bij de basisschool) is geïndoctrineerd en bij gebrek aan (feiten) kennis wordt op de man gespeeld. Als dat niet werkt, wordt er gescholden en gedemoniseerd. De geest van haat en waanzin heeft alle lagen van de maatschappij bereikt. Nu wordt er steeds meer zelfcensuur toegepast. Dat zal betekenen dat onze samenleving verschraalt en niet meer kan floreren. Het schelden wordt actief ingezet met roepen met verwijzingen naar de tweede wereldoorlog of met verwijzingen naar (rassen) discriminatie of bv. naar antisemitisme. En anders wordt iets “foob” genoemd: homofoob, islamofoob enz. Mensen die wat te verbergen hebben, bedienen zich hiervan en ze gebruiken “nuttige idioten” om hun agenda uit te rollen. De nuttige idioten hebben vaak zelf niet door dat ze gebruikt worden, dat ze poppen aan een touwtje zijn. Maar zo kan het kwaad wel steeds sneller en giftiger om zich heen grijpen. Het enige wat nodig is voor de triomf van het kwaad is dat goede mensen niets doen. (Burke). En nu sluit ik aan bij deel 1: je kunt alles wat met bestudering van de protocollen of met de bestudering van de Khazaren enz. af doen met antisemitisme of met mythen, je kunt ook proberen alles te weerleggen en het debat aan gaan.

Probleem is dat we geen goede leraren meer hebben en veel leraren ons ook nog eens misleid hebben. We gaan dus zelf op zoek en zijn wantrouwig geworden. We weten dat we onze leiders niet meer kunnen vertrouwen, dat ze er niet zijn voor ons maar voor zichzelf en andere machten. We vinden dat er zoiets als deep state bestaat en dat dat overal is. Dat elk land dat heeft. We hebben geleerd dat er dominees zijn die beweren dat God niet bestaat en dat we bij dit soort mensen ook niet meer terecht kunnen. En laat ik het niet hebben over de manipulaties van het vaticaan. We hebben geleerd dat er binnen het christendom veel stromingen bestaan waar veel onzin wordt beweerd. Of stromingen waarin men politiek (links) activistisch is. Terwijl je juist daar verwacht dat men je helpt op je bijbelse zoektocht. Dat je juist daar verwacht dat ze met het zieleheil van de mensen bezig zijn. Kortom: we zijn aan onszelf overgelaten. Bij alle religieuze stromingen moet je goed kijken naar het Goede, het Schone, het Ware. Zodra het goede met het kwade verbonden wordt, moeten er alarmbellen gaan rinkelen. Zodra mensen zich in bochten wringen idem dito. Zodra iets een verdienmodel is geworden idem dito. Kijk steeds naar de Weg, de Waarheid en het Leven. Alles wat dit bedreigt, alles wat het goede en het schone en het ware bedreigt, is af! Wees voorzichtig bij allerlei christelijke stromingen. Er zijn veel valse profeten, veel valse leraren. Zij, die beweren dat zij in contact staan met hogere machten, stemmen door krijgen enz. staan vaak in contact met de verkeerden. Wees op je hoede. De geest van lucifer/de satan is overal. Hij weet dat zijn tijd er bijna op zit en slaat steeds wilder om zich heen. Zijn geest van haat en waanzin stroomt steeds meer over de wereld.

Het joodse volk is gekozen (uitverkoren) en heeft een zware taak gekregen. Met dit volk kun je alleen maar mededogen voelen. Zij kenden goden (Elohim) en de wrekende god (jahwe) en werden steeds geconfronteerd met God. (G-D). Het was een zwaar proces dat op de dag van vandaag voortduurt. Abraham kreeg 2 zonen die elk een groot nageslacht zouden krijgen: Ismaël (islam) en Izaak (jodendom) en via andere zonen andere geslachten. De christenen zijn gèèn vervangend volk voor het joodse volk zoals veel christenen willen beweren. Maar via andere weg kinderen van God.(Hnd 3:25 U bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen heeft gemaakt, toen Hij tot Abraham zei: ‘En in uw nageslacht zullen alle families van de aarde gezegend worden’.) Alles is te vinden als je maar zoekt. En je hoeft niets naar eigen goeddunken te interpreteren. Als je dat wel doet, loop je gevaar beïnvloed te worden door de verkeerde geest. De Geest van God zoekt jou, maar die van lucifer doet dat ook. Hij verleidt met macht, geld, aanzien enz.

Terwijl ik dit schrijf, verneem ik dat in de EU wetten aangenomen zijn om de vrijheid op internet te beperken. Bij alles wat je onderzoekt, moet je je afvragen wie er belang bij hebben dat je iets aan de weet komt of juist niet. De deep state wordt bang, heel bang. We weten al te veel.

Eerder schreef ik dat de tijd kort was. Ik weet nog niet goed wat ik van de eindtijd moet denken. Ik ben nog niet helemaal thuis in het boek openbaringen. Veel is gezegd en geschreven over die tijd. Veel zinnigs en heel veel onzin. Ik snap het dat mensen zoeken en zich vastklampen. Maar je kunt niet alles weten omdat wij niet in staat zijn alles te doorgronden. We hebben echter één zekerheid waar we ons aan over kunnen geven. De aanvaarding van de Zoon en de aanvaarding van het Kruisoffer. Ik weet nog niet zoveel van de eindtijd maar ik zie wel heel veel om me heen om me zorgen te maken. Er komen moeilijke tijden op ons af. Precies zoals voorzegd. En steeds meer mensen zien dat. Ze zien dat het niet normaal is wat er gebeurt maar kunnen het nog niet duiden. Ik hoop dat mijn schrijfsels door die mensen gevonden worden en dat ze er wat mee kunnen. Er zitten veel meer mensen achter hun toetsenbord om mensen te helpen wakker te worden. Om bewust te worden. Als je zoekt, vind je.

We moeten durven zien waar het kwaad vandaan komt. We moeten leren zien wie op aarde in de macht is van het kwaad en dat verspreidt en wie daaraan allemaal mee doen. We moeten durven zien waarom steeds meer politici steeds meer chantabel zijn. We moeten durven zien waarom er zoveel misbruik is van kinderen. We moeten durven zien waarom kinderen, meisjes, jongens zomaar verdwijnen. We moeten durven zien waarom Trump zo wanhopig probeert de grens in het zuiden te sluiten (Een belangrijke reden is kinderhandel).We moeten durven zien waarom er overal steeds weer rellen uitbreken. (Overal worden mensen tegen elkaar opgezet. Overal wordt chaos gecreëerd) We moeten durven zien dat er groepen tegen elkaar uitgespeeld worden. We moeten durven zien dat er een paar elites de macht op aarde bezitten. Dat er een rijke familie is die meer dan 50 % van de aarde in bezit heeft (geld, goud, aandelen, grond, grondstoffen, grond, industrie). We moeten aanvaarden dat we dingen onder ogen moet zien. We moeten durven aanvaarden dat we het werkelijke kwaad in de ogen moeten kijken. Ook al worden we keer op keer bij de waarheid weggehouden, genoeg mensen worden wakker. Wakker mogen worden en zien is een genade en gift van God.

Over wie we zijn 3

Als ik wil duidelijk maken dat de geest van de satan overal zijn invloed laat gelden kan ik niet om deepstate heen. Andere woorden zijn Cabal, Illuminatie, illumini, Elite, Khazaren.

God is geen concept. De goden, engelen zijn geen concepten. De verhalen in de bijbel zijn geen concepten. Via de verhalen in het OT raken we bekend met de strijd van de goden met God. Met de wens van de satan te zijn als God. We raken bekend met offers van eerstgeborenen enz. Deze verhalen en de ingrepen van God willen ons iets vertellen. Veel verhalen wijzen ook vooruit naar de komst van de Zoon van God naar de aarde ( Js 9, 6).We worden bekend gemaakt met afgoderij (Js 40, 19) en de eisen van Baäl (satan) Re 2, 11. We zien ook dat het joodse volk voortdurend op het verkeerde been wordt gezet omdat de satan zich steeds als hun god voordoet en zijn eisen stelt. Zij worden voortdurend op de proef gesteld. Tot op de dag van vandaag. Evenals alle mensen op aarde.

Het grote verschil is nu dat God inderdaad zijn Zoon zond om de strijd met de satan openlijker te maken en te laten zien wat de mensheid kon verwachten. Hij onderwijst dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is en dat er eigenlijk maar 2 geboden waren: De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit: Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Het belangrijkste is dus het tweevoudig liefdesgebod: God liefhebben met alles wat in je vermogen ligt; en je naaste liefhebben als jezelf. God zegt hier: vereer Mij, vereer geen andere goden, maak geen afgod(sbeelden). Dits is een duidelijke verwijzing naar de vurige wens van de satan om aanbeden te worden en vereerd te worden waartoe je je niet moet laten verleiden. Dit gaat voor de 10 geboden die duidelijk aan geven niet te moorden, geen diefstal te plegen enz. Dat doet satan voortdurend wel. En nu kom ik bij de cabal.

Sinds de jaren ’60 komt er steeds meer kennis over deep state, invloed van de “Elite” enz. maar steeds werd en wordt veel afgedaan met: “je moet niet in die samenzweringen geloven, geloof toch die complottheorieën niet”. Klokkenluiders kwamen om het leven, verloren banen maar de kracht van het internet is groot en steeds meer wordt bekend. We weten nu dat er een wereldwijde elite is die een schaduw regering vormt en die streeft naar één wereldregering met één wereldreligie. Deze groep is een satanische groep die superrijk is en zeer veel macht heeft. Als je je er in gaat verdiepen kun je niet geloven dat dit zo bestaat. Ben je echter inmiddels vertrouwd met de satan en de macht dan kijk je er niet meer van op. Als je erover gaat lezen, moet je vaak door veel narigheid heen lezen bovendien moet je altijd blijven lezen met de vraag: wie heeft/wie hebben hier belang bij. En altijd je Ware Schepper voor ogen houden. Voor die Elite zijn we gewoon “vee” om uitgemolken te worden of “shit”. Ze gaan gemakkelijk met leven en dood om want ze beschouwen zichzelf als superieur. Als we begrijpen hoe de wereld van de satan werkt en als we begrijpen hoe God werkt, hebben we ogen om anders naar de wereld te kijken. We kunnen ook onze “antenne” steeds beter afstellen op de Geest, bewust als we zijn van alle storingen die uitgezonden worden.

Zijn we er dan als Christen? Wat is een Christen? Christen ben je als je je openstelt voor Zijn Woord, voor Zijn Boodschap. Als je weet dat Hij terugkomt en dat je daar je vertrouwen opstelt.

Maar er zijn veel soorten christenen, zoals veel soorten joden enz. Je bent er niet als je denkt: “ik ben Christen dus het komt wel goed”. Je kunt er volkomen naast zitten door misleiding. Denk aan Christenen die geloven dat moslims en christenen in dezelfde god geloven en veel gemeenschappelijks hebben in hun boek. Dat is misleiding. Ook als je denkt dat als we alles delen met het joodse volk en het gemeenschappelijke beginboek. Het joodse volk wordt zwaar misleid door de Khazaren. En dientengevolge veel christenen ook. Dat was voor mij persoonlijk een enorme pil om te slikken. Dat deze wereld zo kon bestaan, dat was voor mij een geestelijke krachtmeting. Als je wilt, kun je van alles vinden op internet. Ik deel hier geen links over om dat er teveel kaf onder het koren is. En ik heb tijd om alles te lezen. Dat heeft niet iedereen. Als je wilt weten waar de jodenhaat vandaan komt dan kun je wel het e.e.a. vinden over de Khazaren. Bedenk dan dat dit “kunstmatige” joden zijn die niets met het spirituele jodendom te maken hebben. Namen hoef ik niet te noemen die vind je vanzelf.