Over een georkestreerde eindstrijd

Het gepeupel in de straten van de steden in de V.S. is niet spontaan ontstaan na de dood van George Floyd. De demonstraties van BLM en Antifa zijn ook niet het product van een spontane reactie op een collectieve perceptie van onrecht. Hun aanwezigheid, waar ze ook aanwezig zijn ( niet alleen in de V.S.…

Over de satan

Ezechiël 28:11-19 11 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 12 Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE: U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, 13 u was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad:…

Over de val van satan

Overgenomen van onderstaande link Inhoud In een viervoudige val zal Satan zijn eindbestemming bereiken: 1ste val 2de val 3de val 4de val Appendices (bijlagen): 1. Waar bevinden zich Satan en zijn engelen? 2. Engelen die zich in de tijd van Genesis 6 misdroegen 3. Soorten afvallige engelen 4. Hebben engelen wel een lichaam? 5. Kunnen…

Over wie we zijn

Ik heb geschreven over goden en de invloed van de satan. Maar wie zijn we dan en waarom is er die beïnvloeding? En hoe kan dat dan? Onze voorouders waren meer vertrouwd met engelen en demonen en geesten maar wij zijn er niet echt meer mee opgegroeid. In het OT komen engelen veel voor: 1…