Tag: datazwendel

Over de corona-spoedwet

Herbloggen van TPO zie link onderaan

Spoedwet: collectieve zelfmoord van de Senaat, onze burgerrechten slepen zij nietsontziend in val mee

‘Een wet die zoveel cosmetische aanpassingen behoeft zou direct moeten worden afgeschoten’

Door: Carla Meelker , 28 oktober 2020

De Eerste Kamer heeft op 27 oktober de hardvochtige en onbegrensde inperking van onze burgerrechten definitief gemaakt door de oneindig te verlengen Corona-spoedwet te aanvaarden. Onze vrijheid is na 75 jaar voorbij. Tegen het wetsvoorstel en vóór onze vrijheid stemden: FVD, PVV, SP, PvdD en Fractie-Otten. Analytische geesten hebben de verstrekkende reikwijdte van deze wet tevergeefs geprobeerd tegen te houden. Tegen zoveel onbenul bleek echter niet op te argumenteren.

Op 26 oktober, tijdens het ruim twaalf uur durende debat over de Corona-spoedwet, spraken alle fractiewoordvoerders wél hun grote zorgen uit over de inperking van de grondrechten in dit wetsvoorstel maar dit heeft de overige hypocriete fracties er niet van weerhouden vóór dit dictatoriale gedrocht van een wetsvoorstel te stemmen. De bezwaren golden voornamelijk de ‘zelfgecreëerde zeggenschap’ van de Tweede Kamer in deze wet waarbij de Eerste Kamer buitenspel wordt gezet. Minister De Jonge (‘het is geen powergrab’) ( Nb. Betekent machtsgreep, coup, staatsgreep, greep naar de macht. Als je dat zo duidelijk moet zeggen, dan zeg je in ons gezicht dat het dat wel is.), zit namelijk niet te wachten op medezeggenschap van de Eerste Kamer omdat dit ‘vertragend’ zou werken. Een absurd argument natuurlijk; daarmee wordt de Eerste Kamer kaltgestellt en “ondermijnt zijn eigen bestaansrecht” aldus Otten. Volgens Nicolai (PvdD) “zouden we daar nooit mee akkoord mogen gaan” terwijl Van Parreren (FvD) het opvatte als: “Het wetsvoorstel vraagt de Eerste Kamer zichzelf op te heffen”.

Collectieve zelfmoord van de Senaat. Onze burgerrechten slepen zij nietsontziend, en passant, in hun val mee. Met dank aan het falende beleid dat verzuimd heeft de zorgcapaciteit op orde te brengen volgens Van Hattem (PVV) als ook Marcel Levi in Buitenhof afgelopen zondag en dat nu wordt afgeschoven op de burgers met Orwelliaanse maatregelen.

Een kniesoor die daar op let natuurlijk en oh, oh, oh, wat ‘tienduizenden’ emails allemaal niet teweeg hebben gebracht. In plaats van deze burgers serieus te nemen kon het onvermijdelijke complotdenkbashen natuurlijk niet uitblijven en daarbij vlogen de niet-onderbouwde stellingen weer in het rond.

Zonder enige nuance werd het gros van de bezorgde burgers weggezet als mensen die niet weten waar ze over praten en die blind de fabeltjesfuik van de “logaritmes” inzwemmen, aldus Senator Recourt (PvdA). Na drie keer “logaritmes” te hebben gezegd kon voorzitter Bruijn het niet langer aanhoren en corrigeerde: “Algoritmen, u bedoelt algoritmen”. Een grotere afgang in dit debat is nauwelijks denkbaar.

Recourt vervolgde echter schaamteloos zijn tegenstrijdige betoog over “bubbels” waarin deze mensen zouden leven waarbij hij gemakshalve maar even vergeet dat de MSM in hun zelfgecreëerde bubbel al maandenlang uitsluitend en volstrekt kritiekloos eensgezind het overheidsstandpunt propageren en durfde dan ook nog zonder blikken of blozen te stellen: “Het debat moet mogelijk blijven.” Dat is nu precies hetgeen er al maandenlang niet gebeurt.

Mevrouw Prins (CDA) eiste op hoge toon dat “de gewone burger” voortaan slechts nog middels overheidscommunicatie bereikt wordt met “alleen feiten en cijfers” en “geen fakenews”. Weg met de informatievrijheid. Hieruit sprak domweg de ontkenning van feiten en cijfers wanneer deze afkomstig zijn van andere kanalen dan het selecte groepje overheidsdienaren maar van gerenommeerde en dissidente wetenschappers die verder kijken dan de waan van de dag en de aantoonbare verstrengelde financiële belangen en patenten van onze staatsvirologen (lees: dierenartsen).

Prins grossierde in onzinredeneringen met oorzaak en gevolg-verwisseling die het gebrek aan viruskennis niet kunnen verhullen: “De ziekenhuizen liggen vol met mensen die besmet zijn geraakt doordat zij zich niet aan de maatregelen hebben gehouden”. Eigen schuld, dikke bult.

Patiënten worden hier dus allemaal direct schuldig verklaard aan hun eigen ziekte waar we dat in alle andere gevallen niet doen. Solidariteit noemt men dit. Laat staan dat er consequenties aan worden verbonden of dat mensen voor andermans ziekte of gezondheid verantwoordelijk zijn. Tot nu toe althans. Nu de Spoedwet is aangenomen kan immers niets meer worden uitgesloten en kunnen mensen die ‘schuldig’ zijn aan hun eigen ‘besmetting’ of er zelfs alleen maar van verdacht worden verplicht in bewaakte ‘quarantaine-faciliteiten’ worden opgesloten of van medische behandeling worden uitgesloten middels ‘triage’ in het ‘zwartste scenario’ waarvan de prioritering bij De Almachtige Politiek ligt, aldus de medici. Het wachten is op ‘besmetting’ en de ‘schuldbekentenis’ van mevrouw Prins. Wie zonder zonden is werpe de eerste steen.

Ook schuilt er in deze absurde aanname een impliciete handhavingstip voor Grapperhaus en De Jonge omdat zodoende helemaal geen fysieke heterdaadhandhaving meer nodig is. Dé oplossing voor het tekort aan boa’s. De app kan nu al eenvoudig achteraf alle eventueel ‘besmette’ en zieke personen traceren en straks in de digitale dictatuur mogelijk ook gebruikt worden voor het beboeten van overtreding van de gedragsregels. Minister Slob heeft zichzelf hier ook vrijwillig aan uitgeleverd door de coronamelder app te installeren en nu zit hij asymptomatisch verplicht thuis vanwege contact met een ‘besmette’ medewerker. Hoe ver kan je zakken in je zelfhaat?

Deze schuldbepaling zou dan, in de verwerpelijk kortzichtige visie van Prins, uiteraard ook voor allerlei andere patiënten moeten gelden, gelijke monniken gelijke kappen. Prins gaf, niet als uitzondering overigens, blijk van een enorme informatie-achterstand en schaart alle “andere wetenschappelijke inzichten” gemakshalve onder “fakenews”. De gebleken tunnelvisie onder veel senatoren die onze belangen zouden moeten behartigen reikt echter nog angstaanjagend veel verder.

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer, een dag later op 27 oktober, vond senator Jorritsma het opportuun ook nog even flink uit te halen naar de Tweede Kamer die het gewaagd had maar liefst 48 debatten aan de Corona- spoedwet te hebben gewijd. Dit is onjuist want het betreft tweewekelijkse voortgangsdebatten over de stand van zaken rondom het coronavirus. Het debat zou zijn ‘gepolitiseerd’ en dat is ongehoord in de merkwaardige visie van Jorritsma; een hautaine tegenstelling in zichzelf.

Ook uit het debat in de Eerste Kamer zou de “verruwing van de omgangsvormen in onze Kamer” blijken want je kunt “onze gasten” (de ministers) niet zo lang laten zitten om het hele debat urenlang aan te horen. Voor de behandeling van de wet over de app had De Jonge 4 dagen in de Tweede Kamer gezeten en dat gaat toch echt veel te ver. Nee, de Kamers zouden er vlotjes mee akkoord moeten gaan en de ministers niet van hun werk moeten houden was haar boodschap. Hét gênante bewijs dat Jorritsma al ruimschoots over haar democratische houdbaarheidsdatum heen is.

Jorritsma vindt niet dat het de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn dat parlementsleden bewindslieden stevig en zo nodig langdurig en herhaald aan de tand voelen over een draconische wet die de vloer aan veegt met de burgerrechten van alle Nederlanders en die ‘ongebreidelde bevoegdheden’ (Nicolai, PvdD) toekent aan de minister van VWS waarbij alle andere maatschappelijk belangen ondergeschikt worden gemaakt aan eendimensionale virusbestrijding.

Na versie drie van de conceptwet bleven er nog acht goedgekeurde amendementen over om tot een definitieve wettekst te komen die nog altijd niet acceptabel is, want onnodig en nietsontziend streng. Een wet die zoveel cosmetische aanpassingen behoeft zou direct moeten worden afgeschoten. Bij twijfel niet doen in plaats van het voordeel van de twijfel geven zou logisch zijn. Maar niets is logisch in deze coronacrisis.

De internationale giga datazwendel met behulp van de PCR-test van Drosten (Duits RIVM) die aan de basis ligt van alle paniekmaatregelen en die steeds verder wordt onthuld zal over enkele weken in een rechtszaak in de VS worden behandeld. Diverse organisaties uit meerdere landen hebben zich hier al bij aangesloten.

De schaamte zal immens zijn als de waarheid eindelijk onder ogen zal moeten worden gezien door gemakzuchtige ontkenners zoals Jorritsma: “Ik ben niet zo van de schuldbekentenissen”. Inmiddels hebben Rutte en de Jonge dinsdagavond stevig gedreigd met een waarschijnlijke totale lockdown dit weekend en in ieder geval tot ver in december de huidige maatregelen en ook alvast adviezen aangekondigd voor de wintersport- en voorjaarsvakantie. Welja: maart 2021! Dat intussen de ‘besmettingscijfers’ kunstmatig het reproductiegetal opstuwen zonder een relatie te hebben met het werkelijke aantal zieken kan uitgelegd worden als casedemic.

Onwelgevallige analyses van de échte feiten en cijfers en tabellen van RIVM, CBS, NIVEL etc. door onder anderen Pierre Capel, Mario Ortiz en Lars Admiraal worden eenvoudig buiten beschouwing gelaten en wetenschappelijke onderzoeken genegeerd en zo bleven de niet-onderbouwde opmerkingen van Jorritsma steken in ridiculisering van iedereen die “medisch advies liever aanneemt van een dansleraar (“die moedwillig fakenews verspreidt”) dan van een viroloog.”

Als dát het niveau van de argumentatie is dan ben je definitief gezakt voor je examen. Dat deze in de biochemie afgestudeerde ‘dansleraar’ meer kennis in zijn pink heeft dan Jorritsma in haar grote mond is evident.

Het valt te betwijfelen, zoveel staat inmiddels wel vast, of men eigenlijk wel leert en kennis neemt van alle informatie die beschikbaar is als men zichzelf zo stompzinnig beperkt tot de enige toegestane en voorgeschreven denkrichting. Stilstand is achteruitgang en we worden keihard de economische, psychologische, maatschappelijke en medische afgrond en massaal de schuldenfuik ingeduwd.

Schandalig om zo’n grote broek aan te trekken terwijl men eenvoudig weigert de eigen horizon te verbreden en de Nederlandse bevolking vervolgens ook nog, verblind door onzinnige angst, nietsontziend meesleept in de vernietigende gevolgen van het eigen onvermogen tot kritisch en vooral analytisch nadenken. Draag ‘complotdenker’ als geuzennaam omdat de complotdenker zijn verstand gebruikt en weet dat ‘besmettingen’ foute framing is want dit getal zegt niets over ziekte of besmettelijkheid en er is dus sprake van grootschalige fraude. Probeer je eens voor te stellen dat het allemaal wel eens heel anders kan zijn dan ons voorgespiegeld wordt. Denk verder dan het eenvormige geluid van de MSM, goedgekeurde ‘experts’ en regering.

Met zulke goedgelovige, dociele parlementsleden hebben we geen volksvertegenwoordiging meer nodig. Zij hebben onze burgerrechten verkwanseld en misschien is het ook maar beter dat de huidige Kamerleden die zichzelf in meerderheid hebben afgeschreven door vóór dit wetsvoorstel te stemmen en daarmee onze vrijheid volledig hebben uitgeleverd aan de controlfreaks van het Kabinet de onvermijdelijke consequentie onder ogen zien dat men geen zitting meer kan nemen in het volgende parlement. Dat zou namelijk volstrekt ongeloofwaardig zijn.

Carla Meelker studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en is voormalig docent Beeldende Vorming in Amsterdam en Almere.

Over het verval van de westerse beschaving

Herbloggen van Xandernieuws. Zie link onderaan.

Nog maar 5 jaar? Verval Westerse beschaving verloopt exact volgens ‘Het Vierde Keerpunt’ (1997)

Posted on 21/10/2020

Auteurs voorzagen 23 jaar geleden grote (false flag) terreuraanslagen, financiële megacrises, de opkomst van de politiestaat, en zelfs een massale virus uitbraak, uitmondend in een nieuwe Wereldoorlog – Waarom wil de mensheid maar niets van de geschiedenis leren?

In het in 1997 gepubliceerde boek The Fourth Turning (Het Vierde Keerpunt) toonden auteurs William Strauss en Neil Howe aan de hand van 500 jaar Westerse geschiedenis aan dat de opkomst en ondergang van een beschaving volgens bepaalde processen en patronen verloopt, die keer op keer niet vermeden kunnen worden. Deze historische wetmatigheden zullen ertoe leiden dat de Westerse beschaving uiterlijk in 2025 zal instorten, zo voorspelden ze. De fases en scenario’s die ze 23 jaar beschreven blijken bijna huiveringwekkend nauwkeurig te zijn geweest, tot en met een massale virus uitbraak aan toe. Zijn de laatste 5 jaar van onze beschaving aangebroken? Helaas wijst alles erop van wel.

De geschiedenis is gedoemd zich te herhalen, is een bekend gezegde. Strauss & Howe bestudeerden hoe oude en modernere beschavingen tot bloei kwamen, overheersten, en waarom ze uiteindelijk weer verdwenen. Daar bleken een aantal opmerkelijke overeenkomsten in te zitten, zoals een steeds terugkerende, ongeveer 80 jaar durende cyclus die wordt gekenmerkt door vier fasen:

1. Hoogtijdagen, die volgen na een grote crisis. In ons geval was dat de Tweede Wereldoorlog. De samenleving begon als één man met de wederopbouw. Iedereen had een gezamenlijk doel: een betere toekomst creëren voor zijn (klein)kinderen en zichzelf. Het vertrouwen in de overheid was groot, de moraal hoog. Het leidde tot een enorme groei van de welvaart en het welzijn van de gewone man.

2. Bewustwording. Deze fase begon in de jaren ’60, toen almaar groter wordende groepen mensen vraagtekens begonnen te zetten bij de heersende normen en waarden, en bij de besluiten van de gevestigde orde. We kregen de ‘psychedelische’ revolutie, en protesten tegen even bloederige als zinloze oorlogen zoals in Vietnam. Protest- en burgerrechtenbewegingen kregen steeds meer invloed.

3. Verval. Het economische, financiële en buitenlandse beleid van president Reagan zorgde ervoor dat het Westen uit de grote crisis van eind jaren ’70 – begin jaren ’80 kwam, en in de jaren ’90 een periode van ongekende groei kende. In tegenstelling tot in de hoogtijdagen kwam die groei nu voornamelijk ten goede van ‘het grote geld’, Wall Street, de banken, de multinationals, de machtige elite, en nauwelijks van de burgers, die het naar verhouding met slechts wat kruimels van de welvaartsgroei moesten doen.

Tegelijkertijd kwam er in de maatschappij een sterke verschuiving van het belang van het collectief naar het individu, in onze tijd uitmondend in egocentrisch ingestelde ‘selfie’ en Facebook generaties, wier leven voornamelijk draait om hun eigen belevingen, ervaringen, gevoelens, contacten en meningen. Het wegvallen van een gezamenlijk doel, voor een groot deel veroorzaakt door het beleid om zowel landsgrenzen als maatschappelijke, culturele en persoonlijke grenzen op te heffen, leidde juist tot verregaande versplintering in de samenleving en politiek, en een alomvattend verlies van identiteitsgevoel. Deze leegheid bleek een voedingsbodem voor de opkomst van de moderne, sektarische religie van ‘klimaatverandering’ en andere extremistische groepen zoals Black Lives Matter.

4. Crisis. De laatste fase begon in 2008 met het uitbreken van de financiële crisis. De politici redden hun vriendjes bij de banken, en vooral ook zichzelf en hun eigen politieke idealen, met onvoorstelbare hoeveelheden belastinggeld, en zadelden het volk met de torenhoge rekening op. Tal van besluiten werden tegen de wil van de meerderheid genomen, zoals verdere integratie van de EU-lidstaten naar een Superstaat, het op gang brengen van een permanente geldstroom van Noord naar Zuid (Transfer Unie), de massale import van miljoenen migranten uit de moslimwereld, en het stapsgewijs afbreken van onze stabiele en goedkope voedsel- en energievoorziening en welvaart vanwege een uit de duim gezogen klimaatprobleem.

Vrijwel alles uitgekomen, van financiële crises tot aanslagen en virus uitbraak

Kijkt u eens naar de vijf belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen die Strauss en Howe voor fase 3 en 4 voorzagen, en die volgens hen op de ondergang van onze beschaving zullen uitlopen:

1. Financieel-economische crises. De staat int steeds hogere belastingen, legt beslag op het geld van de burgers, en installeert een totalitaire controlemaatschappij. In de laatste fase gaan burgers zich hiertegen verzetten (bijv. Gele Hesjes in Frankrijk), waarop regeringen veiligheidstroepen inzetten. Uiteindelijk wordt de staat-van-beleg of een andere vorm van een permanente noodtoestand afgekondigd.

2. Een grote terreuraanslag waarbij een vliegtuig is betrokken (vier jaar vóór 9/11 voorzien), waar de VS met militaire macht op reageert. Politie en veiligheidsdiensten krijgen steeds meer macht, mogen burgers op straat, en later ook in hun huizen, zonder directe aanleiding controleren en arresteren. Meer aanslagen geven aanleiding tot false-flag vermoedens, en lokken beschuldigingen tegen de regering uit.

3. Beurscrash, beginnend op Wall Street, waarna banken internationaal instorten, en overheden ten koste van de samenleving gigantische schulden moeten maken om deze banken te ‘redden’. (Dit is in 2008 uitgekomen. De tweede bankencrisis begon feitelijk al in 2015 in de EU, toen de ECB de rente negatief maakte. De volgende ‘hete’ bankencrisis, die zal worden aangegrepen voor volledige digitalisering van het geldverkeer, zal hoogstwaarschijnlijk in 2021 uitbreken.)

4. Virus uitbraak. Een nieuwe besmettelijke ziekte verspreid zich in hoog tempo, wat aangegrepen wordt voor grootschalige quarantaines (lockdowns) en andere totalitaire maatregelen, waardoor de burgers vrijwel al hun vrijheden verliezen.

5. Oorlog. Rusland herneemt de controle over tot anarchie vervallende voormalige Sovjet republieken (is echter niet gebeurd) en vormt een alliantie met Iran (eveneens niet gebeurd). Militaire confrontaties over de hele wereld (wèl gebeurd: Irak, Afghanistan, Syrië, Jemen, Libië, Azerbeidzjan-Armenië, militaire spanningen tussen China-VS, China-Japan, China-India, India-Pakistan, VS/NAVO-Rusland, VS/Israël/Saudi Arabië-Iran, Turkije-Iedereen) monden uit in felle oorlogen, mogelijk uitlopend op de Derde Wereldoorlog.

Vierde Keerpunt is in volle gang

In de VS en Europa is het ‘Vierde Keerpunt’ dus in volle gang, en lijkt inmiddels in de eindfase (2020-2025) te zijn beland. De samenleving wordt al jaren steeds instabieler en gewelddadiger. Mensen polariseren naar steeds radicaler ‘rechts’ en ‘links’, waarbij ‘rechts’ terug wil naar de stabielere, welvarende periode waarin ze nog iets over de toekomst van hun eigen landen hadden te zeggen, en ‘links’ juist alle bestaande structuren wil afbreken, waarbij massa immigratie, klimaatbeleid en ‘diversiteit’ hun belangrijkste wapens zijn.

De ‘politiek correcte’ meningenterreur van overheid en mainstream media, die zeker in 2020 louter nog als een ‘ministerie van Propaganda’ functioneren, zorgt er ondertussen voor dat een almaar grotere groep mensen, die zich zorgen maken over de ontwikkelingen en besluiten die steeds weer over hun hoofden worden gemaakt, in een hoek worden gezet en worden genegeerd en/of zwartgemaakt als ‘extreem-rechtse racisten’ of ‘complotdenkers’.

Links hoopt door geweld alsnog zijn zin te krijgen

Na de voor het establishment schokkende verkiezingsoverwinning van Donald Trump, die de kandidaat van de ‘Deep State’ schaduwregering, Hillary Clinton, versloeg, ontstonden er goed georganiseerde, door de extreemlinkse globalist George Soros gefinancierde massaprotesten (Antifa, Black Lives Matter), die nog steeds hopen om door het creëren van zoveel mogelijk chaos en geweld te voorkomen dat Donald Trump herkozen wordt.

Patriottistisch ‘rechts’ Amerika houdt zich over het algemeen nog rustig, maar analisten twijfelen er niet aan dat een aanzienlijk deel van Trumps achterban bereid is om hun belangen en hun president te verdedigen, zeker als de Democraten met behulp van de door hen gecontroleerde media een staatsgreep plegen door Joe Biden na 3 november hoe dan ook als winnaar uit te roepen, zelfs al zou Trump een monsteroverwinning hebben behaald. Gewelddadige confrontaties kunnen niet uitblijven, en steeds meer analisten vrezen zelfs voor een nieuwe burgeroorlog en mogelijke opsplitsing van de Verenigde Staten in meerdere delen. Dat zal ook voor Europa enorme gevolgen hebben.

Beschaving is niet zozeer technologie, maar moraal

Bij het meten van een beschaving wijzen velen ten onrechte enkel op de technologische ontwikkelingen (‘Kijk eens naar al die nieuwe smart technologie!’) en oppervlakkige sociaal-economische situatie (‘Het gaat toch nog steeds best goed met ons?’), terwijl dat niet de belangrijkste ijkpunten van de toestand van een beschaving zijn. Die staat of valt – letterlijk – namelijk altijd met de mentaliteit en moraal van zowel het volk als zijn leiders.

Doorgaans vindt het verval top-down plaats: politici die zich niet langer schamen voor zelfverrijking, leugens en misleidingen (laat staan erom aftreden), maar daar standaard gebruik van maken. Verkiezingsprogramma’s en beloften die totaal niet meer worden nagekomen, of gewoon worden omgekeerd. Verdragen en besluiten die de samenleving en soevereiniteit beschadigen, worden erdoor gedrukt, zonder dat het volk enige inspraak krijgt. Vrijheden worden steeds verder beperkt, of – onder allerlei voorwendselen, zoals een zogenaamde ‘klimaatcrisis’ of ‘virus uitbraak’ – zelfs compleet afgepakt.

De vrijheid van meningsuiting wordt geleidelijk afgebroken; de vrije pers is feitelijk opgekocht, en wordt gecontroleerd en misbruikt als een ministerie van Propaganda. Op ieder beleidsterrein is er nog maar één ‘juiste koers’; Dissidente tegengeluiden worden belasterd, verketterd of monddood gemaakt. ‘Foute’ politici en publieke figuren krijgen schijnprocessen aan hun broek, worden uitgesloten, ontslagen, of op andere wijzen op een zijspoor gezet.

We hebben te maken met een overheid die steeds meer controle wil èn neemt, door middel van hogere belasting- en regeldruk, en tal van nieuwe verplichtingen die een einde maken aan de privacy en het zelfbeschikkingsrecht. En bovendien: steeds hardere sancties tegen weigeraars neemt,en zich daarbij als een terreurorganisatie begint te gedragen. Daarbij dient de rechterlijke macht enkel nog als ‘stempel van goedkeuring’ op het officiële beleid, en functioneert daarmee net als destijds in het communistische Oostblok. Van een ‘scheiding der machten’ is geen enkele sprake meer, waardoor burgers en MKB geen enkele kans meer maken ooit nog een rechtszaak tegen de overheid te winnen.

Cruciale fout: rijkdom komt vooral bij klein eliteclubje terecht

Om al deze redenen is de vergelijking met de val van het Romeinse Rijk meer dan op zijn plaats. In Rome vierde de totale corruptie net als nu hoog tij, en was het tot op het allerlaatst ‘party on’ en ‘business as usual’. Het steeds sneller in waarde dalende geld kon niet op, en het leven was vooral gericht op almaar platter en grenzelozer wordend vermaak, plezier en genot. Vrijwel niemand had in de gaten dat het imperium van binnenuit aan het wegrotten was. Hierdoor kon het onoverwinnelijk geachte Rijk plotseling imploderen en in zeer korte tijd uiteenvallen, om uiteindelijk volledig in elkaar storten.

‘The Fourth Turning’ staat bepaald niet op zichzelf wat betreft de sombere vooruitzichten voor onze beschaving. Zes jaar geleden financierde het Goddard Space Center van de NASA een studie van een groep wetenschappers onder leiding van wiskundige Safa Motesharrei (National Socio-Environmental Synthesis Center). Zij vergeleken de ontwikkelingen in het Westen met die van de imperiums van de Romeinen, Han, Maurya, Gupta en Mesopotamiërs.

Daaruit concludeerden ze dat in de afgelopen 5000 jaar iedere hoog ontwikkelde, complexe en creatieve beschaving zich niet permanent kan handhaven, en ook het Westen op een onvermijdelijke ondergang afstevent. De belangrijkste reden: het Westen blijkt net als iedere eerder ingestorte beschaving de cruciale fout te hebben gemaakt de toegenomen rijkdom niet gelijkmatig over de samenleving te verdelen. Het overgrote deel van de rijkdom die vooral sinds de jaren ’90 werd vergaard, kwam bijna geheel bij een zeer klein eliteclubje terecht (met name in de financiële, corporatieve en politieke sector), en dat terwijl die rijkdom juist door de armere massa wordt geproduceerd. Die ziet daar echter nauwelijks iets van terug.

Deze ongelijkheid loopt uit op een ‘type L’ instorting: het gewone volk kan door toegenomen lasten op den duur niet meer rondkomen, en wordt arm en hongerig. Overheden reageren zoals altijd en overal met nog meer controle en repressie, en beginnen hun onderdanen te onderdrukken en terroriseren. Dan volgen, soms na langere tijd, maar soms ook razendsnel, massale volksopstanden, revoluties en burgeroorlogen, waarbij burgers niet zelden wraak nemen op de elite.

MIT computermodel en Deagel

Naast ‘The Fourth Turning’ en het NASA onderzoek voorspelde ook het in 1973 ontwikkelde, en daarna steeds bijgewerkte ‘World One’ computermodel van het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology (MIT) de instorting van de beschaving tussen 2020 en 2040.

https://www.zerohedge.com/news/2018-08-15/mit-computer-model-predicts-dramatic-drop-quality-life-2020-end-civilization-2040

De afgelopen jaren hebben we tevens enkele artikelen geschreven over de Amerikaanse private non profit militaire inlichtingenwebsite Deagel https://www.deagel.com/ ) , die in zijn op gegevens van de CIA, het IMF en de VN gebaseerde analyses tussen nu en 2025 het verdwijnen van vele honderden miljoenen mensen in Europa en Amerika voorspelt, als gevolg van een totale instorting van de economie, welvaart en samenleving.

Deagel noemt als belangrijkst oorzaak de onhoudbare schuldenlast die zowel Amerika als Europa hebben opgebouwd, die uiteindelijk onze welvaart in een serie grote crises zal wegvagen. Mensen die dat kunnen zullen emigreren, maar miljoenen anderen zullen in de ontstane chaos omkomen, of zelfmoord plegen omdat hun veilige leventje voorgoed in elkaar is gestort. Na de instorting van het Westen verschuift het centrum van de menselijke beschaving volgens Deagel naar Rusland en China.

‘Een mogelijke wereldwijde pandemie van bijvoorbeeld Ebola of een ander virus is in de cijfers nog niet eens meegerekend,’ schreef ik er op 16 augustus 2018 in het artikel ‘MIT computermodel voorspelt einde welvaart in 2020 en einde beschaving in 2040’ nog bij.

Gefabriceerde virus crisis 2020: machtsgreep van Westerse elite

Valt de val van onze beschaving nog te voorkomen? Ja, maar dat vereist iets dat tot nu toe NERGENS ter wereld, in geen enkele tijd, werd gedaan, namelijk leiders die op hun schreden terugkeren, hun nepotisme, machtsmisbruik en graaicultuur opgeven, en het volk hun afgepakte inspraak, zeggenschap, welvaart en vrijheid weer teruggeven. En bovendien: verantwoording afleggen voor hun (mis)daden, en bereid zijn daar de consequenties van te dragen. Kijkt u even naar Den Haag, Brussel, Berlijn, Parijs, Rome, Washington: denkt u dat er ook maar enige kans is dat dit gaat gebeuren?

Om een nieuwe financiële banken- en schuldencrisis op voorhand te kunnen beteugelen, heeft de Westerse elite dit jaar een doorsnee griepachtig coronavirus aangegrepen om juist een finale staatsgreep te plegen die zijn weerga in de menselijke historie niet kent. Nooit eerder onderdrukten politieke leiders hun eigen onderdanen zó erg door normaal menselijk contact te verbieden en te criminaliseren, en zowel het welzijn als de bestaanszekerheid van wereldwijd vele honderden miljoenen mensen weg te vagen.

Het aantal dodelijke slachtoffers van het coronabeleid – zoals enorme aantallen niet of te laat behandelde patiënten met hartaandoeningen, tumoren, hersenbloedingen, diabetes, etc., en niet te vergeten mensen die verhongeren of zelfmoord plegen – is volgens diverse schattingen nu al een veelvoud van het officiële aantal Covid doden, dat via aangetoonde datazwendel waarschijnlijk minstens 10 keer te hoog is. De heersende machthebbers achten dit echter noodzakelijke offers voor de ‘Big Reset’, die in het kader van de communistische VN Agenda 21/30 wordt uitgevoerd.

Alleen massale vreedzame opstand kan totalitair controlesysteem nog stoppen

In de komende jaren zal deze ‘kabaal’ van politici en miljardairs proberen om de onvermijdelijke volksopstanden in de kiem te smoren, door met behulp van verplichte social distancing (1,5 meter) en de modernste technologie (honderden miljarden camera’s en sensoren, duizenden satellieten, 5G, DNA-veranderende vaccins), gecombineerd met gewelddadige onderdrukking door politie en leger, een ongekend totalitair controlesysteem op te zetten, een dictatuur waarbij alle eerdere volledig zullen verbleken.

Wat kunnen volken doen om zichzelf en hun (klein)kinderen zo’n afschrikwekkende toekomst te besparen? Het enige antwoord is gelegen in de macht van het getal: kom massaal op vreedzame wijze in opstand; besluit met miljoenen tegelijk om niet langer met de maatregelen mee te werken. Cruciaal hierbij is dat een substantieel deel van het bedrijfsleven, politie en leger de kant van het volk kiest.

Geweld is nooit de oplossing, en lokt alleen maar meer geweld en keihard ingrijpen uit, met bloedvergieten tot gevolg. Geweld is in het uiterste geval enkel legitiem zodra een overheid (of dat nu een bezettend regime is, of de eigen regering) overgaat tot terrorisme, en burgers zonder vorm van proces en/of op basis van onrechtmatige wetten op gewelddadige wijze begint te arresteren, op te sluiten en weg te werken in ‘faciliteiten’ (internerings/concentratiekampen, gevangenissen, e.d..).

Zodra er razzia’s worden uitgevoerd, mensen uit hun huizen worden gesleurd en afgevoerd, en agenten en soldaten op straat met scherp beginnen te schieten, weet u dat dit moment, waarvan wij hartgrondig hopen dat het nooit zal komen, is aangebroken, en we opnieuw BEZET gebied zijn geworden. Dan heeft u niet alleen het recht, maar zelfs de plicht om uzelf en uw naasten te verdedigen.

Doemdenken?

Het is goed mogelijk dat u bovenstaande sombere scenario’s wegzet als doemdenken. Dat is in ieder geval historisch gezien doorgaans de reactie van de meerderheid van de bevolking op waarschuwingen en signalen van naderend onheil.

Dit is dan ook exact de reden waarom de geschiedenis zich keer op keer herhaalt, en de mensheid zelden of nooit iets lijkt te leren van het verleden. Steeds weer weigeren volken en beschavingen onder ogen te zien dat voorspoed en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn, dat daar constant voor gestreden moet worden, en dat als dat niet gebeurt, als we ons liever bezig houden met materialisme en vermaak, machtswellustelingen op den duur altijd de overhand krijgen, waardoor een nieuwe periode van ellende en onderdrukking aanbreekt.

Waarom willen we maar niets van de geschiedenis leren? Omdat we weigeren in te zien dat de geschiedenis niet lineair, maar cyclisch is. Omdat we, arrogant als we zijn, niet met de mogelijkheid rekening willen houden DAT de geschiedenis zich altijd kan herhalen. En daarom herhaalt deze zich JUIST – keer op keer weer. Ook nu gaat het weer verschrikkelijk hard helemaal de verkeerde kant op, en dat hebben we dan opnieuw voor een groot deel aan onszelf te danken. Degenen die blijven weigeren dit in te zien, verdienen misschien wel niet anders dan de totalitaire onderdrukking die nu over ons allemaal uitgerold wordt.

Xander

( Nb.: ik herblog maar dat wil niet zeggen dat ik het met alles eens ben. Wel komt hierin veel samen, maar ik vind dit erg economisch. Ik mis dat we nu volledig van God los zijn gemaakt. )

Over datazwendel

herbloggen van Xander

Nederlandse moleculair analist: Er is geen tweede golf, alleen een datazwendel

Posted on 22/08/2020

‘Schandalige gang van zaken’ dat statistieken worden gemanipuleerd met volstrekt onbetrouwbare coronatesten

Het aantal wetenschappers, analisten en andere experts dat zich uitspreekt tegen het volstrekt absurde coronabeleid groeit met de dag. Moleculair analist Merel Boogaard is daar een van, en heeft tijdens een bijeenkomst op het Malieveld een verklaring voorgelezen waarin ze de vloer aanveegt met het RIVM en de volstrekt onbetrouwbare PCR testen, die, zoals wij al heel vaak hebben geschreven, helemaal niets zeggen of iemand wel of niet met corona is besmet. Nogmaals: er is géén tweede golf. Er wordt enkel propaganda verkondigd om mensen in een voortdurende staat van angst en gehoorzaamheid te houden, met de bedoeling uiteindelijk iedereen te dwingen zich te laten vaccineren.

Café Weltschmerz introduceert Boogaard als een ‘moleculair analist in een academisch ziekenhuis in Nederland. Zij heeft 15 jaar ervaring met PCR testen. Zij heeft PCR tests opgezet, uitgevoerd en mede gevalideerd, waaronder heel lastige. Zij zag direct de praktische en technische moeilijkheden van het testen van COVID-19 met een PCR test. In eerste instantie hield zij die twijfel voor zich, totdat er verhalen naar buiten begonnen te komen dat die test niet goed werkte.’

‘Toen heeft zij contact opgenomen met Viruswaarheid, met de vraag hoe zij daar in stonden. Zij werd uitgenodigd om deel te nemen aan een team van labmensen, en is zich erin gaan verdiepen. Zij constateerde dat er weinig klopt van de PCR test. Er komt daarover binnenkort nog een rapport naar buiten. Kort gezegd dient een PCR test als voorbewerking voor vervolgonderzoek waar de uiteindelijke uitslag op gedaan wordt, en dat gebeurt nu niet. De uitslag wordt via de teststraten van de GGD direct op de PCR test gedaan en dat is een schandalige gang van zaken.’

Haar toespraak:

‘Analisten van Nederland, regering van Nederland, het RIVM, de GGD, ik sta hier om mij verontwaardiging en oprechte boosheid uit te spreken over het gebruik van een frauduleuze PCR test voor de diagnostiek van COVID-19. Deze test is slecht opgezet en geeft geen betrouwbaar testresultaat. Deze test geeft positieve resultaten waar zij er niet zijn en negatieve resultaten waar het SARS-CoV-2 virus er wel is, maar niet gedetecteerd wordt.

Analisten van Nederland, ik vraag jullie om op te staan en de eer van jullie vak te verdedigen. Wij hebben een bijzonder vak. Zonder onze data en meetresultaten kan de arts zijn of haar werk niet doen. De arts vaart op de gegevens die het lab en de analisten aanleveren. Ons werk moet onberispelijk zijn. Vrij van technische fouten en interpretatie fouten. Zo dicht bij de 100% nauwkeurigheid als we maar kunnen komen.

De datazwendel met de COVID-19 PCR test is een ontoelaatbare smet op het laboratoriumblazoen. Net als de wetenschap moet de klinische diagnostiek betrouwbare feiten afleveren. Dat is onze taak.

Maar wat gebeurt er? De data worden geproduceerd in afzonderlijke labs onder omstandigheden die te wensen overlaten. De data worden uitgelezen door het RIVM. De analist en de data zij gescheiden. De analist die de test uitvoert, krijgt geen feedback over hoe de test is gegaan. De persoon die de data uitleest, heeft geen weet van het voortraject. Er is geen enkele manier om het verloop van het traject te controleren.

Als analist heb ik geen eed van Hippocrates af hoeven leggen zoals de artsen. Maar ik voel zo’n eed om alleen het goede te doen wel, diep van binnen in mijn hart. En bij iedere uitslag die ik afgeef, denk ik aan de patiënt die erachter zit. Die patiënt verdient het beste. Maar in het geval van de COVID-19 diagnostiek krijgt de patiënt niet het beste. Ons van is bedoeld om uitsluitsel te geven. De ziekte is wel aanwezig, of de ziekte is niet aanwezig. En als wij geen uitsluitsel kunnen geven, zullen wij daar volstrekt eerlijk over zijn. Dat is onze taak. Wij analisten geven niet altijd een leuk bericht, maar wel een betrouwbaar bericht.

Ons vak is niet bedoeld om verwarring en angst te zaaien. Ons vak is niet bedoeld om beperkend beleid te implementeren op basis van onbetrouwbare gegevens. Het is misdadig om het analistenvak te misbruiken om ondeugdelijk politiek beleid te implementeren. Er is geen tweede coronagolf. Er is een datagolf op basis van vals-positieve testresultaten omdat de test net klopt. Ik vraag alle analisten van Nederland om op te staan tegen het kapen van ons vak om dit wanbeleid mogelijk te maken.

Ik roep het RIVM op om de data terug te geven aan de analisten en de data te laten uitlezen door de analisten die de data hebben geproduceerd. Want alleen dan is er zuivere feedback tussen labonderzoek, analyse en uitslag. Ik roep het RIVM op te stoppen met het nutteloze testen van gezonde mensen en een uitgebreide test aan te bieden met sequencing en serologisch onderzoek voor hen die dat echt nodig hebben. Maar dat zijn er op dit moment niet zo veel, want er is geen tweede golf. Alleen een datazwendel.’

Xander Café Weltschmerz / YouTube https://www.youtube.com/watch?v=YrLivW2tLwk&feature=emb_logo

https://www.parool.nl/nederland/artsen-hebben-moeite-met-aanpak-hoelang-kan-alles-om-covid-19-draaien~b6fddbe8/

https://www.rnd.de/gesundheit/in-schweden-sinken-die-corona-zahlen-50-personen-grenze-soll-bald-fallen-K4WSRJVCJFDKLF6RBIZMQEV4DM.html