Tag: coronacrisis

20211230 Over een open brief aan de goede Duitser

Via Frontnieuws

Open brief aan de “Goede Duitser” in je

december 25, 2021

Een bandleider nam contact met mij op in verband met bevestigde datums in een komende tournee, met de vraag of ik de “vaccinaties ” had genomen, waarbij hij uitlegde dat “de situatie in Duitsland “2G” (Geimpft & Genesen = “Gevaccineerd & Hersteld”) begint te worden,” schrijft Alison Blunt.

Als ik niet van plan ben te worden geïnjecteerd, zei hij dat hij mij zou moeten vervangen. Duidelijk totaal onwetend van de menselijke gevolgen van het meegaan in het totalitaire circus en van de huidige flagrante schendingen van de Neurenberger wetten, noemde hij trots onder andere zijn levenslange standpunt dat hij totaal niet geïnteresseerd is in politiek.

Hier is het antwoord dat ik hem stuurde.

Beste bandleider,

Dank u voor uw e-mail over de komende uitnodigingen voor ons ensemble om in 2022 in Duitsland en Oostenrijk op te treden.

Ik ben me volledig bewust van de draai van de schroef, de poging van totale controle van de samenleving door het opleggen van de medische krijgswet. Ik volg de wereldwijde koers ervan met schrik maar niet met grote verbazing sinds het begin van 2020.

Ik heb het geluk dat ik al vele jaren onderzoek doe en dus niet ben overgeleverd aan propagandistisch mainstream nieuws. Ik weet hoe en waar ik de bronnen moet controleren van wat vervolgens tot zogenaamd nieuws wordt gesponnen met als doel het volk te manipuleren tot gehoorzaamheid door middel van hersenspoelende terreur.

In werkelijkheid was er geen ‘coronacrisis’.

Wat er gebeurde was een lang geplande manipulatie van het gebruikelijke griepseizoen dat elk jaar, helaas, altijd veel van onze ouderen en kwetsbaren doodt.

Deze manipulatie werd bereikt door hun sterfgevallen eenvoudigweg toe te schrijven aan een nieuwe “pandemie”. De zogenaamde “tests” voor een vermeend nieuw dodelijk virus werden ontworpen nog voordat de virologen in Wuhan het veronderstelde theoretische genoom van het vermeende SARS-CoV-2-virus met de computer hadden gegenereerd.

Dit veronderstelde genoom werd gecreëerd aan de hand van wat op basis van eerdere in Genbank ingevoerde gegevens als “waarschijnlijke” nucleotidesequenties werden beschouwd.

De WHO/VN heeft een soortgelijke poging gedaan met de Mexicaanse griep in 2009. Maar dankzij de waarnemingen en de deskundigheid van Dr. Wolfgang Wodarg (destijds lid van de Duitse Bondsdag en voorzitter van de Subcommissie Gezondheid en vicevoorzitter van de Commissie Cultuur, Onderwijs en Wetenschap in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa), werd het bedrog van de pandemie ontmaskerd.

Het is echter verschrikkelijk dat tegen de tijd dat de leugens eindelijk voor iedereen duidelijk waren, veel mensen door de nieuwe prikken blijvende schade hadden opgelopen, waarbij zij diverse symptomen vertoonden, waaronder narcolepsie.

Het is belangrijk op te merken dat toen het bedrog eenmaal was ontmaskerd, de ‘Mexicaanse griep’ van de ene op de andere dag uit alle media verdween.

Aan het eind van de lente/begin van de zomer van 2020 moest het mainstream nieuws veranderen van eindeloze leugens over ‘covid’ die een overmatige sterfte zou veroorzaken (die was er niet), in stijgende ‘gevallen’ van ‘covid’ – omdat er eenvoudigweg geen overmatige sterfgevallen konden worden gevonden om de leugens voort te zetten.

‘Gevallen’ betekent niets meer dan mensen die positief getest waren met een frauduleuze en volstrekt betekenisloze test, maar dit ging het begrip van de meeste mensen te boven, omdat hun hersenen al uitgeschakeld waren door de meedogenloze gaslighting en onsamenhangende verhalen waar ze aandacht aan bleven besteden van de mainstream media.

In 2009, na het fiasco van de Mexicaanse griep, veranderde de WHO stilletjes de definitie van pandemie, zodat zoiets ook zonder dodelijke slachtoffers kon worden uitgeroepen.

De mainstream media hebben hand in hand met regeringen gewerkt als de spreekbuis van propaganda om massa-angst en hypnose te bevorderen en in stand te houden.

Duizenden wereldberoemde en deskundige stemmen uit de medische wetenschap zijn tot zwijgen gebracht en besmeurd door de door de staat gesponsorde media om het idee te bevorderen dat er unanieme overeenstemming bestaat over de hele virtuele werkelijkheid waaraan wij zijn onderworpen.

De nieuwe DNA/mRNA-prikken worden actief getest op mensen, mensen die vertrouwen hebben in deze nieuwe injectiespuiten nemen – als proefkonijnen – deel aan een laboratoriumproef.

Ondanks het feit dat dit allemaal openlijk en in het volle zicht gebeurt, lijken veel mensen dit over het hoofd te hebben gezien, evenals vele andere feiten die vrij beschikbaar zijn op het internet en die bij hen de vraag zou doen rijzen of er misschien een agenda zit achter de massale leugens waaraan we sinds, nou ja, sinds mensenheugenis zijn blootgesteld.

Ik heb geen valse tests gedaan voor een niet-bestaand nieuw virus en zal dat zeker ook niet doen – tests waarbij het aantal amplificatiecycli in de laboratoria naar believen van de regeringen wordt opgevoerd of teruggeschroefd om de indruk te wekken dat er een welig tierende ziekte onder de bevolking heerst.

Ik zal zeker geen van de nieuwe experimentele medische injecties nemen die allemaal nog tot 2023 in proeffase zijn, die alleen zijn goedgekeurd op niet-bestaande “nood”-gronden voor een niet-bestaande afgekondigde pandemie, en die het vermogen van eerdere zogenaamde traditionele vaccins om te verminken en te doden allang ver hebben overtroffen.

Ik ben zeker niet bereid om ‘mijn papieren te laten zien’. Ik heb het soevereine recht om vrij te leven en vrij te ademen. Ik ben voor niemand een bedreiging, behalve voor hen die lijden aan cognitieve dissonantie en massahypnose en die gillen van de pijn als hen feiten worden voorgeschoteld die niet overeenstemmen met hun door de massamedia gevoede virtuele realiteit, hun online bestaan.

Iedereen die met het regime meegaat, houdt het in stand. Iedereen die aan de eisen voldoet is een handlanger.

Het is waar dat Russische roulette je een kans van 1 op 6 geeft om meteen gedood te worden, zeker een veel grotere kans dan de huidige “mRNA”-vaccin roulette. Maar bij Russische roulette geldt dat ALS het je niet doodt of verminken, het al zijn vermogen om dat te doen verliest tot de volgende keer dat je kiest om te spelen.

In het spel van vaccin roulette dat gespeeld wordt met deze schijnbaar zeer dodelijke “vaccins” (ten minste potentieel, of gedeeltelijk, bedoeld voor bevolkingsvermindering) kan de dood of kunnen steeds duidelijker iatrogene symptomen onmiddellijk toeslaan, of een paar uur, dagen, weken, maanden of jaren later.

Vrijwillig deelnemen aan proeven met deze nieuwe medische interventies kan worden vergeleken met ermee instemmen om voor de rest van je leven een geladen pistool tegen je hoofd te houden. Ik zou in ieder geval de voorkeur geven aan Russische roulette.

Muzikanten zijn niet vrijgesteld van zelf nadenken en feiten controleren. Sinds wanneer moet je als artiest de handdoek in de ring gooien als het gaat om fundamentele menselijke verantwoordelijkheden die ons allen toekomen?

In veel andere beroepen zou men verbaasd en misschien een beetje bezorgd zijn als een individu zijn manier van werken zou veranderen, gebaseerd op zijn onderzoek en denken over levenskwesties. Van een loodgieter zou je bijvoorbeeld niet verwachten dat hij zijn aanpak voor het repareren van lekkende leidingen of kapotte boilers herziet als hij hoort over de benarde situatie van de Palestijnen.

Maar voor een kunstenaar kan het inzicht in bijvoorbeeld de complexiteit van de historische, koloniale aanvallen op Palestina leiden tot het maken van nieuwe kunst.

Het met de hand op de knip houden van ‘ik ben kunstenaar’ is naar mijn mening net zo goed een reden om hun kunst nooit serieus te nemen. Immers, wat drukt hun kunst uit als zij geen begrip hebben van, niet deelnemen aan of commentaar geven op de uitdagingen van het leven en in de maatschappij?

Het met de hand op de voorhoofd houden van ‘ik ben kunstenaar’ is naar mijn mening net zo goed een reden om hun kunst nooit serieus te nemen. Immers, wat drukt hun kunst uit als zij geen begrip hebben van, niet deelnemen aan of commentaar geven op de uitdagingen van het leven en in de maatschappij?

Als kunstenaars beweren dat ze in het algemeen niet geïnteresseerd zijn in onderzoek naar wat er in de wereld gebeurt, maar toch zonder vragen te stellen het mainstream nieuws en de politieke retoriek blijven geloven, hoe kunnen ze dan beweren dat ze “onpolitiek” zijn en, meer ter zake, wat brengen ze dan in hun kunst?

Vroeger zaten kunstenaars samen te discussiëren over filosofie, politiek, poëzie en allerlei andere onderwerpen en hoe die verband hielden met zowel het maken van kunst als de manier waarop kunst ideeën kan overbrengen. Al tientallen jaren heb ik de indruk dat veel kunstenaars de indruk hebben dat ze een soort priesterlijke roeping hebben om geen onderzoek te doen naar of kritisch na te denken over actuele of lopende kwesties, en om producten te maken of optredens en tournees te spelen alsof dat hun hele raison d’être is.

Ik ben al lang van mening dat het worstelen met de waarheid over zaken en het onderzoeken van allerlei kwesties in deze wereld een essentieel aspect is van de ontwikkeling als mens en dat deze activiteiten cruciaal zijn voor het vormen en cultiveren van de stem van de artiest. Het gaat er niet om ‘politiek’ te zijn.

Dat de huidige politieke systemen een totale afleiding zijn om mensen te polariseren en verwarren is overduidelijk, vooral sinds 2020. Identiteit is in de eerste plaats als een levend wezen; politieke loyaliteiten zijn oogkleppen die ons verhinderen helder te zien.

Als de niet-geprikten in maart 2022 niet mogen reizen of optreden, zou ik graag willen dat u nadenkt over de ingrijpende implicaties van mijn vervanging in het ensemble en het spelen van de concerten in de tournee. U (en het ensemble) zou het huidige fascistische systeem, dat aanstuurt op een tweedeling in de samenleving, mogelijk maken en steunen.

U zegt dat, als ik de prikken niet neem en ze worden vereist door de zalen en festivaldirecteuren, u gedwongen zult zijn iemand te zoeken om mij in de groep te vervangen om de datums te kunnen spelen. Heeft u u de propaganda en de virtuele realiteit zo volledig eigen gemaakt?

Heeft u zelfs de zalen en festivaldirecteuren gevraagd naar hun standpunt over deze fascistische segregatie ter bevordering van een tweeklassenmaatschappij? Of heeft u maar al te graag de felbegeerde uitnodigingen in de wacht gesleept, in de hoop dat de hele band gewoon de belachelijke, tirannieke regels zal volgen zoals de brave Duitsers in de jaren dertig. Leven in een oogkleppenwereld, doen alsof en communiceren naar het publiek dat niets van dit alles er toe doet…. jezelf en het publiek transporteren naar de ‘andere werelden’ die live muziek biedt, wat een leugen om op die manier te leven.

Mensen die geen deel willen uitmaken van dit enorme medische experiment verliezen hun baan, verliezen hun broodwinning, verliezen het contact met familieleden en vrienden en nu zien we dat regeringen de niet-geprikten opsluiten. Als u ervoor kiest u te laten inenten, dan neem ik aan dat u uzelf beschermd acht tegen de covid? Dus waarom zou ik geprikt moeten worden? Om u te beschermen? Goeie genade, de waanzin en het gebrek aan wetenschap gaat mijn tijd en ruimte hier te boven. Het is overduidelijk dat massale verdeeldheid de bedoeling is – verdeeldheid binnen families, relaties en de maatschappij in het algemeen. Erin meegaan geeft aan dat je dat absoluut goed vindt.

Ik kijk ernaar uit dat de steeds breder wordende barsten in het narratief uiteindelijk het hele kaartenhuis zullen doen instorten. Ik kijk ernaar uit dat degenen die verantwoordelijk zijn voor misdaden tegen de mensheid zoals die nog nooit zijn vertoond, hun verdiende loon krijgen.

Degenen die “alleen maar orders” en “regels” hebben opgevolgd om hun carrières en maatschappelijke positie te behouden, hebben onvoorstelbaar en nodeloos lijden over de hele wereld veroorzaakt en blijven veroorzaken, zullen ook hun verdiende loon krijgen.

Bij het ontdekken van muziekimprovisatie begon ik soevereiniteit te begrijpen. Zonder partituur, zonder leider en zonder iets materieel externs om te volgen, kan deze vorm van muziek maken een diepgaande invloed hebben op het leven, zowel op als naast het podium. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand in dit muziek maken – zoals in de kunst, zoals in het leven.

Muziek maken terwijl je luistert naar het geluid van de rivier, de wind in de bomen en het gezang van de vogels is veel beter dan spelen met musici die in wezen van mening zijn dat het aannemen van uitnodigingen voor optredens die onnodige en gedwongen medische ingrepen voor het ensemble (en naar ik aanneem voor het publiek dat de concerten bijwoont) met zich meebrengen ethisch en moreel aanvaardbaar is.

Zelfs als ik nooit meer een voet op een concertpodium zet, omdat mijn collega artiesten zich maar al te graag aan alle regels houden, niet kritisch nadenken of in opstand komen tegen dit oprukkende wereldwijde totalitarisme en medische krijgswet, dan nog zullen mijn vaardigheden als artiest mijn leven en interacties met anderen blijven bepalen.

Hoogachtend,

Alison

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

20211013 Over Christenen in actie tegen vaccinatiebeleid

Christenen in actie tegen „totalitair” vaccinatiebeleid

Klaas van der Zwaag

7 oktober 2021

via het Reformatorisch Dagblad

Christenen mobiliseren zich Europabreed tegen de vaccinatiecampagnes van de overheid. Er zou sprake zijn van „totalitaire” trekken. „De grens tussen drang en dwang is vloeiend”, vindt Joop Buker, woordvoerder van de website Christenen Collectief.

Op de website van het Duitse christelijke netwerk ”Christen im Widerstand”, met veel video’s en informatie tégen vaccinatie, wordt een oproep gedaan om in verzet te komen tegen „de krachten van de duisternis, die vooral sinds de coronacrisis onze vrijheid en democratie bedreigen.”

De organisatie, die telefonisch onbereikbaar is, spreekt van het „disproportionele” karakter van de coronamaatregelen en desastreuze gevolgen ervan. „Oude mensen stierven alleen en de kerken sloten hun deuren, en dat allemaal in naam van gezondheid en liefdadigheid. Het is tijd voor de kerk van Jezus om op te staan, in gebed te gaan en onze stem in helderheid en waarheid te verheffen.”

In Nederland mobiliseren christenen zich op de website Wakkere kerk. Men zoekt „gelijkgezinde christenen”, die zich niet kunnen vinden in de overheidsmaatregelen rondom Covid-19. „Ontdek mensen bij jou in de buurt, die net als jij, alert zijn op het wereldgebeuren. Op de uitrol van agenda 2030 en de Great Reset, waardoor uitsluiting van bepaalde voorzieningen steeds meer realiteit wordt. Kom in verbinding met elkaar. Jezus roept ons op om waakzaam te zijn en voorbereid op wat komen gaat. We hebben elkaar nodig om de waarschuwingen en de profetieën van de Bijbel te duiden in deze tijd.”

Doel van het platform is dat christenen elkaar lokaal weten te vinden. De meeste vermelde groepen bevinden zich in de Biblebelt. De organisatie wordt geleid door „drie vrouwen in de bloei van hun leven”, zo vermeldt de website. Herhaaldelijke verzoeken om contact met één van de initiatiefnemers worden niet beantwoord.

Negatieve impact

Dat is wel het geval bij de website Christenen Collectief , een initiatief van Joop Buker, een gepensioneerd bioloog. Hij zette de website op omdat het Covid-19-beleid „enorme negatieve gevolgen heeft in de levens van mensen, gezinnen, het onderwijs, het bedrijfsleven, kortom: de hele samenleving.”

De organisatie vindt het „uitermate kwalijk” dat vaccinatie, die volgens haar „minder effectief” is dan wordt voorgespiegeld, aan de mensen wordt opgedrongen. „Inenting met middelen waarvan inmiddels veel schadelijke bijwerkingen, tot overlijden toe, zijn gemeld, terwijl aangetoond werkzame geneesmiddelen verboden worden.” Via een vaccinatiepaspoort wordt toegewerkt naar „discriminatie in de maatschappij op grond van testen en vaccinatie.”

De website verwijst naar een kritische historische analyse van Laurens van der Tang in het RD, met als statement: „Onze maatschappij beweegt zich naar een maatschappij met totalitaire trekken. Iedere Nederlander wordt gemaand zich te laten vaccineren tegen Covid-19, op straffe van achterstelling.”

„Mannen als John Knox waren moedige dwarse denkers en doeners. Zij vreesden God en hielden Zijn geboden.” beeld RD

De deelnemers aan Christenen Collectief spreken uit „dat achter de wereldwijd door overheden opgelegde Covid-19-maatregelen een centrale aansturing zit. Dat die overeenstemmen met aankondigingen gedurende meerdere jaren vanuit globalistische organisaties en hun leiders. We zien hierin contouren van profetieën uit de Bijbel, speciaal het boek Openbaring.”

Het vaccinatiebeleid van de overheid wordt al bijna twee jaar gemaakt vanuit adviezen van één selecte groep met „beperkte expertise” en de daarvoor gebruikte modellen zijn niet openbaar, zegt Joop Buker desgevraagd. „Nieuwe gegevens en inzichten van vele specialisten in binnen- en buitenland worden niet verwerkt.”

U spreekt van discriminatie en staatsdwang. Er is misschien wel een vaccinatiedrang, maar dat is toch geen -dwang?

„De grens tussen drang en dwang is vloeiend. Als mensen hun werk dreigen te verliezen door de regels dan wordt hen het leven wel heel moeilijk gemaakt. Is dat dan een vorm van drang of van dwang?”

Is vaccinatie tegen het coronavirus dan gevaarlijk?

„Nooit eerder is er een dergelijk programma uitgerold over zo’n groot deel van de bevolking met zo weinig voorafgaand onderzoek. Vanuit de hele wereld komen berichten over bijwerkingen tot zelfs overlijdens. Ook bij het Lareb en andere instanties zijn er vele gemeld. Er zijn verhoudingsgewijs meer bijwerkingen geregistreerd dan voor enig ander middel. Jongeren lopen de grootste risico’s. Het is niet voor niets dat er al een aantal eerder toegelaten merken zijn die in het geheel niet meer worden gebruikt of slechts voor bepaalde groepen. De overheid is kwalijk bezig in mijn ogen.”

De ic’s liggen overwegend vol met niet-gevaccineerden.

„Muterende virussen kunnen besmettelijker worden, maar ze worden tegelijk minder ziekmakend. Daarnaast zijn er in de zomer altijd veel minder luchtweginfecties. Ook vorig jaar bleek dat duidelijk op te gaan voor Covid-19. Dat de aantallen nu lager zijn, is daarom niet verwonderlijk en het is niet onderbouwd om daarvoor vaccinatie als oorzaak aan te wijzen.”

Een van de ruim 1600 ondertekenaars is dr. Ruth Seldenrijk, voormalig directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV). De huidige NPV-directeur Diederik van Dijk wil desgevraagd niet reageren op dit initiatief. „Vanuit de NPV hebben wij onze eigen inhoudelijke lijn omtrent corona en vaccinatie. Daarbij vindt de NPV haar houvast in de Bijbel, hechten wij erg aan de feiten, steunen wij een fatsoenlijke gedachtewisseling en hebben wij respect voor diegenen die vanuit hun geloof andere keuzen maken. Als NPV beginnen we er niet aan om allerlei bewegingen en initiatieven op dit terrein te becommentariëren. Dat zou een eindeloze exercitie worden. Wij roepen graag iedereen op om de stijl en het respect voor de feiten van de NPV als leidraad te nemen in deze discussies.”

Over de dictatuur van Rutte

Op commonsensetv.nl zag ik op 30/11/2020 een artikel met de kop: VVD: ‘Geen discussie’ over coronabeleid Rutte 3

Ik vond de strekking van het artikel interessant omdat ik vind dat de dictatuur van Rutte steeds duidelijker wordt. Ik begrijp niet dat niet veel meer mensen daarover aan de bel trekken. Ik snap steeds meer dat veel mensen veel niet meer durven en niet meer ergens mee geassocieerd willen worden want bang voor carrière. Het besmeuren en op de man spelen heeft nu de overhand en ik zie nog nauwelijks ergens echt debat. Mensen plaatsen zichzelf onder censuur. We leven eigenlijk in een dictatuur als we niet meer kunnen zeggen wat we willen, niet meer ter discussie kunnen stellen wat we willen en zelfs ons denken gaat op slot. Ik wil blijven delen in waarheid. Dus al mensen Rutte een dictator vinden dan moet dat kunnen. Over zijn dictatuur doet al veel meer de ronde: ministers mogen geen afwijkende meningen hebben en zij moeten hun fractievoorzitters duidelijk maken dat die hun fractiegenoten onder controle moeten houden. M.a.w. Geen vragen stellen over het beleid door de kamerleden. Dit is kwalijk en daarom deel ik dit stuk.

Commonsensetv.nl deelt ook kennis over Rutte en de connectie met Klaus Schwab van de WEF:

Mark Rutte kust de hand van Klaus Schwab

Overal wordt nu gesproken over het grote resetten en de meeste mensen hebben er geen idee van wat dat inhoudt. Opiniez heeft er ook een artikel over: zie hier