Tag: cabal.

Over de cabal en c/kabbala(h)

Er zijn bepaalde zaken in onze maatschappij waar men nooit of niet makkelijk in het openbaar over kan spreken. Wanneer men dan toch een poging probeert te doen, wordt de antisemitisme troefkaart tevoorschijn gehaald en is het einde gesprek. Waarom loopt men met een grote boog om bepaalde onderwerpen heen?

Het gaat om een paar zaken: een daarvan is kindermisbruik en pedofilie, in het bijzonder in de hoogste kringen van onze samenleving. De tweede is Israël en dan meer in het bijzonder het Zionisme. Niet te verwarren met de Joodse bevolking; die hebben daar niets mee te maken en zijn zelf slachtoffers van deze club.

Het judaïsme is de religie van het Joodse volk en de oudste of één van de vroegst ontstane monotheïstische godsdiensten en behoort tot de oudste religieuze tradities. De term judaïsme verwijst specifiek naar de joodse godsdienst. Het woord jodendom, dat vaak synoniem wordt gebruikt, kan ook in een ruimere betekenis (Jodendom) verwijzen naar de Joodse etnische en culturele identiteit (zonder specifiek naar de godsdienst te verwijzen). Het jodendom past niet gemakkelijk in de westerse categorieën zoals religie, ras, etniciteit of cultuur. Dit komt doordat Joden het jodendom in termen van 4000 jaar geschiedenis beschouwen. Tijdens dit lange tijdperk hebben Joden slavernij, chaos, theocratie, verovering, bezetting en ballingschap ervaren en zijn zij in contact geweest en beïnvloed door tal van volken en hun ideeën. Soms worden de woorden Israëli en Israëliet verward. Een Israëli is een inwoner van de staat Israël. 25 procent van de inwoners van Israël belijdt niet de joodse godsdienst; velen zijn bijvoorbeeld Israëlische moslims of christenen. Met een Israëliet bedoelt men daarentegen iemand van het volk Israël uit de oudheid of iemand van de joodse godsdienst.

Terug naar de cabal waar ik eerder over schreef. Zij hebben als chazaren die de babylonische afgodendienst aanhingen het joodse geloof via de kabbala besmet. Alle haat van de wereld die zich richt op de gewone joden is verkeerd gerichte haat. Het zou gericht moeten zijn op de cabal, de elite die de wereld in zijn greep heeft en vast besloten is een wereldregering te vormen en het zionisme daarvoor misbruikt. Men noemt dit ook wel het Rothschild Zionisme, omdat zij degene zijn die erachter zitten en deze entiteit in het leven hebben geroepen als een geheim genootschap ter controle en manipulatie van onze wereld. Heel vaak wordt kritiek op het Zionisme antisemitisme genoemd, iets wat daar absoluut niets mee te maken heeft want het Zionisme is een politieke beweging met de kenmerken van een geheim genootschap en heeft als zodanig niets te maken met Joden als bevolkingsgroep. Wat wij nooit in het nieuws zullen zien, zijn de protesten van de Joden zelf en Joodse groeperingen tegen het Zionisme!

Vanwege de geschiedenis is het moeilijk om kritiek te hebben. Het lijkt wel alsof de wereld is gevangen in een soort collectief angstsyndroom, waarbij alles en iedereen maar zo politiek correct mogelijk is. Toch is het heel belangrijk, als je iets wilt begrijpen van wat er op onze wereld gebeurt en waarom, de realiteit te bekijken en te benoemen. Ik heb het niet over joden maar over de elite van de chazaren, de werkelijke top van de piramide, ook wel de sabbateans genoemd of de sekte van het Alziend Oog. Een andere benaming voor deze club is de Chazaarse Mafia (CM), het grootste en machtigste misdaadsyndicaat ter wereld.

Toen de chazaren zich gedwongen bekeerden tot de joodse godsdienst handhaafden de machthebbers occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude aanbidding van de god baäl, iets dat ook bekendstaat als het aanbidden van de uil (moloch). Om de omringende landen in de waan te laten dat zij zich hielden aan het gestelde ultimatum werd er een soort satanische hybride religie gemaakt, waarbij de luciferiaanse afgodendienst werd vermengd met het Judaïsme om een religie te worden die nu bekendstaat als het babylonisch talmoedisme. Deze godsdienst werd de nieuwe religie van de Chazaren en in feite was er niets veranderd en bleef het Chazarenrijk net zo kwaadaardig als het voor die tijd was geweest. Dit ging uiteraard samen met hun nog steeds bestaande satanische babylonische verering van de (af)god baäl en het offeren van kinderen. De Rothschilds zijn nu wat men noemt het gezicht van de Chazaarse Mafia Deze sabbateans controleren de wereld

Ze zoeken wegen om een wereldreligie te vormen en willen Jeruzalem als hoofdstad. Om die wegen te vinden, zoeken ze de macht van het kwaad. Ze zoeken wegen om een nieuwe messias te verwelkomen.

In 1666 woonde er in Turkije een Chazaar, de rabbijn Sabbatai Zevi, in de toenmalige stad Smyrna (nu Izmir) in Turkije. Deze man had zichzelf uitgeroepen tot de nieuwe messias en trok veel volgelingen. Hij werd echter uitgekotst door zijn collega rabbijnen en ook de toenmalige Turkse sultan van het Ottomaanse Rijk had niet veel op met deze nieuwe messias. Dus, stelde hij Zevi voor de keus om zich òf te bekeren tot de islam òf te sterven. Aangezien Zevi een Chazaar/Jood was, had hij hier geen enkele moeite mee omdat ze gewend zijn zich aan te passen aan nieuwe omgevingen en een andere identiteit aannemen terwijl ze gewoon blijven wat ze altijd zijn geweest. In werkelijkheid bleef hij vasthouden aan zijn eigen geloof, hetgeen een aparte (satanische) versie was van het kabbalisme. Volgens een specialist op dit gebied, rabbijn Antelman, geloven aanhangers van Zevi dat er twee manieren zijn om te zorgen dat de messias weer snel op aarde zal terugkeren. De eerste is om te zorgen dat alle mensen goed worden of de tweede optie, dat alle mensen slecht worden. De aanhangers van Zevi die sabbateans worden genoemd, hebben gekozen voor het laatste en zien het begaan van zonden dan ook als een heilig iets en hangen de filosofie aan dat omdat ze niet allemaal heiligen kunnen zijn, ze beter allemaal dan maar zondaars kunnen zijn. Het voorbeeld van Zevi is door meer dan een miljoen Chazaren gevolgd, waaronder bankiers zoals de Rothschild. Ze zijn van alles geworden zoals joden, christenen of moslims, maar ze zijn in werkelijkheid gewoon sabbateans gebleven. De sabbateans zijn dus niets anders dan een satanische sekte die erop uit is om te zorgen dat er zoveel mogelijk kwaad op de wereld wordt gedaan en dat uiteindelijk iedereen corrupt is zodat hun messias dan terug zal keren. Grotere kronkel kun je niet bedenken.

Over Zvi schreef de beroemde schrijver en Nobelprijswinnaar I.B. Singer het boek “Satan in Goray”( Agathon/Weesp ISBN 90 269 5664 9)

Volgens de Joodse onderzoeker Clifford Shack infiltreerden ze na de dood van Zevi, onder leiding van zijn opvolger Jacob Frank (de sekte wordt soms ook Sabbateans/Frankists genoemd), alle vrijmetselaarsloges in Engeland en hebben ze via de vrijmetselarij in 1776 de Illuminati opgericht. De vrijmetselarij zou de geheime kracht worden achter belangrijke gebeurtenissen zoals de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie, het opzetten van de Verenigde Naties en de beide Wereldoorlogen.

Men noemt de sabbateans ook wel de sekte van het alziend oog. Je vindt ze overal terug waar sprake is van een machtsstructuur. Zij zijn zowel de goeden als de slechten. Een goed voorbeeld hiervan vind je terug in de Tweede Wereldoorlog, waar de volgende leiders allemaal sabbateans waren en lid van de sekte van het alziend oog: Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Adolf Hitler, Eugenio Pacelli (Paus Pius XII), Francisco Franco, Benito Mussolini, Hirohitho en Mao Tse-Tung. Ze gebruiken een geraffineerde tactiek. Ze promoten geen satanisch koninkrijk, maar ze sturen je in die richting door allerlei zaken zoals het bestaan van God in twijfel te trekken en door het eisen van seksuele bevrijding, onafhankelijkheid voor vrouwen, internationalisme, diversiteit en religieuze tolerantie. Al deze aspecten vormen onderdeel van een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten, behalve die van hen. Er wordt ons verteld dat vrije seks progressief is en modern. De sabbateans hebben zich al meer dan 350 jaar bezig gehouden met partnerruil, seks orgies, overspel en incest. Ze kennen geen enkele moraal en hun originele zegening: “Die het verbodene toestaan” werd later de bekende Illuminati slogan “Doet wat ge wilt”, als uitdrukking van hun religieuze gevoelens. De mensheid is in de greep van een wrede satanische sekte wiens macht zo groot is dat ze erin slagen om hun oorlog tegen de mensheid als normaal en onvermijdelijk te verkopen. Zelfs als hun plot wordt ontmaskerd, slagen ze erin om iedereen ervan te overtuigen dat het racistisch, antisemitisch is of getuigt van slechte smaak als je dat gelooft. Ze zorgen ervoor dat de mensheid zich concentreert op porno en “brood en spelen” terwijl zij de politiestaat in het leven roepen. Onze maatschappij is (moreel) failliet. Deze uitgebreide sekte heeft volledige controle over de politiek, informatievoorziening en cultuur. De meeste leiders zijn òf poppen aan een touwtje òf verraders. Het “intelligente deel van de bevolking” (d.w.z. de wetenschap en de journalistiek en de politiek) is omgekocht, terwijl het grote publiek is afgeleid en in het “paradijs der dwazen” woont. Ofwel “slapen” ofwel onbewust zijn

Een man die alles eigenlijk al ontrafelde in de jaren vijftig, was een Canadees marine officier: William Guy Carr, een voormalig marine officier, onderzoeker en auteur van een aantal boeken die geschreven zijn in de jaren vijftig en die meer dan verhelderend zijn.

Een van die boeken is geschreven in 1955 en heet “Pawns in the game”, pionnen in het spel.

Dat publiceren van dat boek ging niet zomaar, want in zijn voorwoord zegt Carr dat hij sinds 1911 onderzoek heeft gedaan om uit te vinden hoe het kan dat het menselijk ras er maar niet in slaagt om in vrede met elkaar te leven.

Het heeft tot 1950 geduurd voordat hij wist door te dringen tot de kern van het geheim. Een geheim dat begint in de hemel toen lucifer God uitdaagde om zijn opperste autoriteit uit te oefenen. Carr ontdekte dat datgene waar wij mensen mee te maken hebben niet van vlees en bloed is, maar dat het een spirituele duisternis is die de macht heeft over alle belangrijke en machtige mensen op onze wereld. De luciferiaanse ideologie echter zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen. We moeten terug naar het jaar 1770, waar in Duitsland de joodse en door de jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt de luciferiaanse ideologie omarmde. De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak. Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa gojim (menselijk vee). De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd. Dit is ook de oorsprong van het woord illuminati. Het is afgeleid van lucifer en betekent, “houders van het licht”. Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000 volgelingen te rekruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Oriënt op als geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de illuminati.

Het plan van Weishaupt was onder te verdelen in een aantal belangrijke punten.

1) Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld. Dit betekende in de praktijk letterlijk alle overheden, niet één uitgezonderd. Als iemand eenmaal was gekocht en in de leugens en verleidingen was getrapt werden ze geketend door allerlei vormen van chantage.

2) Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om straks belangrijke (internationale) rollen te spelen.

Deze studenten werden vanaf het begin geïndoctrineerd met het besef dat ze het recht hadden om de minder bedeelden te regeren, omdat het gojim werkelijk geen flauw benul heeft wat goed is voor ze.

3) Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de illuminati en de door hen geselecteerde studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies, dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.

4) De illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden bewerkt dat het gojim zal geloven dat één wereldregering de uiteindelijke oplossing zal vormen voor onze problemen.

In de tijd dat dit speelde waren Groot Brittannië en Frankrijk de twee grote wereldmachten. Daarom gaf Weishaupt opdracht om de koloniale oorlogen te forceren zodat het Britse rijk verzwakt zou worden en organiseerde de illuminati de revolutie in Frankrijk. Weishaupt bepaalde dat deze in 1789 moest beginnen.

Daarna gaat het boek verder met te vertellen hoe ze alle bovenste lagen van de vrijmetselarij hebben geïnfiltreerd, hoe ze het communisme hebben bedacht om Rusland onder controle te krijgen en ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de plannen van de beruchte vrijmetselaar Albert Pike.

Je kunt het boek gratis downloaden. Zie hieronder.

https://www.bol.com/nl/p/satan-in-goray/1001004005013750/
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Guy_Carr
https://www.bol.com/nl/f/pawns-in-the-game/36687650/
https://www.bol.com/nl/c/william-guy-carr/3547861/

Pwans in the game PDF:

https://www.google.com/search?q=pawns+in+the+game+pdf&oq=Pawns+in+the+game&aqs=chrome.1.69i57j0l5.4959j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.jesusisprecious.org/books/william_guy_carr/the_conspiracy.pdf

Over de cabal

Het woord cabal is al eens eerder gevallen. Cabal/elite/illuminatie enz. zijn verschillende takken in de deep state die overal infiltreren om macht en invloed uit te oefenen.

In het Engels betekent cabal ‘een kleine politieke kliek van geheime plotters’. Het woord is gerelateerd aan kabbala, een mystieke stroming binnen het jodendom. Kabbala betekent tevens: ‘occulte, geheime leer of wetenschap’. In de tijd dat de cabal (de Khazaren) in Khazarië gevestigd waren, zijn ze onder druk van de Russen bekeerd tot het jodendom. Vermomd onder deze geaccepteerde religie bleef men echter hun Babylonische zwarte magie beoefenen, want in werkelijkheid waren het Satanisten.

De cabal aanbidden satan (lucifer) De satan kennen we uit de bijbel en satan betekent: de tegenstander. De satan wordt in de bijbel steeds bestreden. De profeten waarschuwen constant voor de satan. Ik heb nooit begrepen wat er precies mee bedoeld werd. Tot dat ik begreep hoe satan de wereld in zijn greep hield en hoe alles precies in zijn werk ging.. Men houdt zich ook bezig met de occulte zaken: astrologie en zwarte magie. (ook hiervoor wordt in het boek Henoch gewaarschuwd) Tijdens occulte rituelen worden andere entiteiten uitgenodigd die zich voeden met de angst (heftige energie met een hele lage frequentie) ( waar ik al eerder over schreef) . Lucifer en zijn aanhangers rebelleerden en leven van rebellie en angst van de slachtoffers tijdens deze rituelen. Het zijn onder andere bloedrituelen letterlijk met slacht-offers, waarbij dieren, baby’s en kinderen verkracht, gemarteld en geofferd worden. De misdaden zijn echter zó grotesk en gruwelijk dat veel mensen dit aanvankelijk weigeren te geloven. Dat is daarmee hun beste bescherming. Uiteraard gebeurt dit alles in het diepste geheim en vinden deze rituelen vaak plaats in de catacomben van o.a. kathedralen en synagogen. Gelukkig komen er steeds meer overlevenden en ooggetuigen naar voren die bij deze rituelen aanwezig zijn geweest. Hun getuigenissen zijn zeer schokkend en overweldigend maar het is belangrijk dat de mensheid beseft wie hun zogenaamde leiders zijn.

De omringende landen van het volk van de khazaren hadden veel last van o.a. roof van hun kinderen. Hier komen de volkse waarschuwingen vandaan dat “joden kinderen roofden”. Dit werd later beschouwd als laster. Ik schreef al eerder: de machthebber schrijft het nieuws, de geschiedenis en bepaalt wat in de leerboeken komt. Dit is de besmetting van het gewone jodendom. Maar het volk was niet gek. Kleine kinderen kregen vroeger een kruisje op hun voorhoofd van hun moeder als ze naar buiten gingen (dat gebruik ken ik ook nog) en de oudere kinderen moesten op de jongere passen. We wisten niet veel maar wel wat “kinderlokkers” waren. Later werd dat zogenaamd bijgeloof. Maar dat was het niet. De weerkerende roep om legaliseren van seks met kinderen komt hier vandaan.

De cabal weet dat om aan de macht te blijven de waarheid over wie ze zijn en wat ze achter de schermen doen, verborgen moet blijven. Zonder deze geheimhouding valt hun kaartenhuis in elkaar. Als de mensheid vervolgens in staat is om de meest gruwelijke en weerzinwekkende aspecten onder ogen te zien, ontstaat een enorme energie en zin en gigantische oerkracht om de macht in de wereld terug te pakken.

De meerderheid van de mensheid wil in vrede en harmonie met elkaar leven. De meeste mensen willen geen geweld of oorlog. De mensen willen respect voor het leven en met name het leven van baby’s en kinderen koesteren. In zijn diepste wezen wil de mens in harmonie met de natuur leven, milieuvervuiling opheffen en het armoedeprobleem oplossen.

De cabal is de rijkste groep op aarde. De namen van de allerrijkste families ter wereld, staan niet eens in Forbes magazine op de lijst van ‘rijkste’ mensen. Hoe groot het vermogen van alleen al de bankiersfamilie Rothschild is, blijft speculeren, maar men schat minimaal vele honderden miljarden. Sommige bronnen beweren dat alleen al deze familie 53% van het wereldkapitaal bezit.

De cabal is nog steeds de machtigste groep op aarde. Ze hebben de belangrijkste industrieën in hun bezit: de voedselindustrie, olie-industrie, wapenindustrie, farmaceutische industrie, (centrale) banken, grote mediakanalen, etc. Via allerlei handlangers zijn ze tevens geïnfiltreerd in de top van alle belangrijke organisaties zoals de NAVO, Verenigde Naties, Wereldgezondheidsorganisatie enz..

Ze hebben bovendien zoveel macht en geld dat ze verkiezingen kunnen ‘kopen’. Daarvoor gebruiken ze diverse methodes. Indien nodig worden verkiezingsuitslagen gemanipuleerd. Maar meestal hebben ze de macht over alle grote partijen in de politieke race en maakt het ze weinig uit welk poppetje gekozen wordt. Daarnaast gebruiken ze pedofilienetwerken en orgies om de daar gefotografeerde politici later mee te chanteren. Politici of topambtenaren die volgens de agenda van de cabal handelen worden rijkelijk beloond. Politici die niet kunnen worden omgekocht, worden bedreigd. Als ultiem middel laat men tegenstanders vermoorden, zoals bij politieke moorden op John F. Kennedy, Olaf Palme en Pim Fortuyn is gebeurd.

Ondanks hun enorme rijkdom en huidige macht willen ze de volledige macht en wereldwijd alle rijkdom en grondstoffen in bezit krijgen. Ze zijn daarom al decennialang, generatie na generatie, bezig om een totaalheerschappij op te richten die zij de Nieuwe Wereld Orde (NWO) noemen. De NWO is gebaseerd op een fascistische ideologie en houdt in: één wereldregering, één monetair systeem, één wereldleger en één wereldreligie.

De Europese Unie, de Verenigde Naties, NAVO, BIS en andere centrale banken zijn organisaties die men gebruikt om deze NWO-agenda uit te rollen. Men zorgt dat er steeds meer (politieke) macht bij de grote corporaties komt te liggen.

De cabal heeft in 1776 de illuminatie opgericht. Ze zijn daarnaast lid van allerlei geheime genootschappen zoals: de Bilderbergroep, Trilaterale Commissie, Club van Rome, Orde van Malta, Skull & Bones, Council on Foreign Relations, en vele andere geheime genootschappen. Al deze genootschappen samen noem je de schaduwregering (deep state) . Zij bepalen in grote lijnen de politieke agenda en zorgen ervoor dat deze via marionetten-politici wordt uitgevoerd. Het is dus niet één organisatie, maar losse organisaties die via bepaalde personen aan elkaar verbonden zijn. Alleen een paar enkelingen aan de top van de piramide hebben het totaaloverzicht.

Er is een aantal machtscentra in de wereld van waaruit de cabal opereert:

Rome: het spirituele machtscentrum en vestigingsplaats van de jezuïeten. Vaticaanstad is een soevereine stadstaat, een enclave binnen Rome, met een eigen rechtssysteem.

Londen: het financiële centrum gevestigd in de City of London. De City is weliswaar geen onafhankelijke staat zoals Vaticaanstad, maar de Britse wetten gelden er niet. Het is een stukje Londen waar zelfs de Britse koningin geen zeggenschap heeft.

Washington DC: het militaire centrum. DC, District of Columbia wordt door insiders ook wel het District of Criminals genoemd. Het is een aparte stadstaat met eigen statuten. Via het Nation States Project hebben de verenigde staten zich losgemaakt van de federatie en Washington DC, waardoor op papier de federale wetten vanuit Washington er niet meer gelden. Dit zie je echter nog niet in de praktijk gebracht. (Lees hier over het Nation States Project) .

Jeruzalem: Het nieuwe spirituele machtscentrum. Het vaticaan en de jezuïeten zijn in het geheim bezig om in Jeruzalem Solomons tempel te bouwen en zichzelf in een gigantische ommuurde jezuïeten-enclave te huisvesten. Twee derde van de grond in Jeruzalem is inmiddels in het bezit van het vaticaan/ de cabal. Er wordt aan de lopende band gesloopt in Jeruzalem. Het schijnt dat de cabal een groot deel van Israël in bezit heeft.

De cabal heeft er duizenden jaren over gedaan om hun machtsstructuur op te bouwen. Ze hebben een lange termijn plan dat van generatie op generatie wordt voortgezet. Het voeren van 3 wereldoorlogen is onderdeel van dit plan en reeds in 1776 vastgelegd. De Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn geen ongelukkige samenloop van omstandigheden die geëscaleerd zijn, maar schriftelijke overeenkomsten die tientallen jaren daarvoor tussen de betrokken landen zijn afgesloten. Deze overeenkomsten zijn in het grootste geheim gesloten. Zo is al in 1921 tot de Tweede Wereldoorlog besloten. Oorlogen zorgen voor inkomsten in de wapenindustrie.

Het gebrek aan een geweten is kenmerkend van deze groep (zie vorige stuk over psychopaten bij “Over Baäl”), ze gaan letterlijk over lijken zonder dat ze daar gewetenswroeging door krijgen. Naar buiten toe kunnen ze echter heel sympathiek en empathisch overkomen. Dat maakt het voor buitenstaanders extra verwarrend. Het is vaak niet voor te stellen dat deze ogenschijnlijke aardige mensen tot zulke gruwelijke daden in staat zijn. Net als Janus, de Romeinse god met twee gezichten, schuilt er achter hun representatieve masker een monsterlijk figuur die vaak letterlijk ‘hun ziel aan de duivel heeft verkocht’.

De cabal voert eigenlijk oorlog tegen de mensheid. Het is een strijd tussen het goed en het kwaad, die al heel lang speelt, maar waarvan we nu midden in de eindstrijd zitten. Het is de strijd van lucifer/de satan tegen God om macht. Over de eindtijd en de openbaringen zal ik nog schrijven.

De cabal bezit ook alle Main Stream Media (MSM) , de reguliere kranten en televisiekanalen. wereldwijd. Ze hebben zelfs controle over een groot deel van de alternatieve media op internet. Daarnaast hebben ze duizenden trollen in dienst die opzettelijk desinformatie verspreiden en eerlijke journalisten zwart maken. Volgens insiders wordt er 7 miljard per jaar besteed om deze machine te laten draaien. Daardoor hebben veel mensen geen idee wat er werkelijk achter de schermen speelt.

Daarom is het moeilijk om waarheid te achterhalen. Het kost veel tijd, veel leeswerk, zoekwerk, je moet je door bagger heen worstelen en je uit de modder trekken. Keer op keer. Ik besef dat veel mensen dat niet kunnen. Daarom probeer ik dit zo makkelijk mogelijk op te schrijven en op mijn blog te zetten. Veel mensen zijn er mee bezig. Je moet door veel misleidende informatie heen, veel filmpjes bekijken, door reclame heen worstelen enz. En heel veel slikken bij veel gruwelijke informatie en beelden.

De cabal heeft zich al honderden jaren kunnen voorbereiden. Ze wisten al heel lang dat deze eindstrijd er ging komen. Ze hebben het financiële systeem zo ingericht dat mensen afhankelijk zijn geworden van banken en overheden, een groot deel van hun inkomen afstaan aan de cabal (via belastingen) en niet meer zelfvoorzienend zijn.

Veel mensen denken dat ze de strijd aan kunnen gaan zonder God. Voor mij is de bijbel mijn houvast om te begrijpen wat er aan de hand is en waar ik naar moet kijken en wie ik kan vertrouwen. Als God niet genoemd wordt, is voor mij de informatie al geïnfiltreerd. De cabal geeft kennis weg maar houdt ook kennis achter of bespeelt de lezer. Ze verbinden goed met kwaad. Ware kennis met ongeloofwaardige zaken. Ze noemen het goede het kwade en het kwade het goede.

De cabal maakt gebruik van marionetten en lokt oorlog en strijd uit. Ze zoeken voortdurend rebellie. Zetten groepen tegen elkaar op. Ze terroriseren de gewone mensen. Soros is zo’n man die met zijn geld en stichtingen mensen koopt en traint. Daarom ontstaan er “opeens” actie groepen van jonge mensen die strijden tegen bv. de “vleesindustrie” of voor een “beter klimaat”. Als ze dat zelf hadden moeten organiseren hadden ze de tijd en het geld niet. Er zit meer achter het kapot maken van de landbouw. Dat kan gaan om kunstmatig schaarste of kunstmatig honger te organiseren maar ook om boeren de nek om te draaien. Veelal zitten die tot hun nek in de schulden. Als ze hun bedrijf niet meer/ niet goed kunnen voortzetten vallen ze ten prooi aan de bank. Zo kan de bank hun grond/bedrijf confisqueren. Zo verwerft elite grond en kapitaal. Het beruchtste voorbeeld van kunstmatige hongersnood is de holomodor in de Oekraïne in de jaren ’30. En het gebeurt nu in Jemen.

Het beeld dat in de media over terroristen wordt gevormd is niet het enige en juiste beeld. De daadwerkelijke terroristen zijn mannen en vrouwen in mooie pakken, met dure auto’s en op hoge maatschappelijke posities. Dat is de schaduwelite, de cabal, de illuminatie, de deep state die je overal kunt vinden. De boosheid van de gewone getergde mens richt zich vaak tegen de verkeerde maar begint zich wel steeds meer tegen deze elite te keren.

Deze elite schroomt niet om oorlog en strijd uit te lokken en doet dat regelmatig d.m.v. fals flag operaties. Mensen die dit ontdekken en blootleggen en er over schrijven (klokkenluiders) worden belachelijk gemaakt of men doet hen af als gekken die complotten verzinnen of deze mensen komen om.

(N.B. De term ‘valse vlag’ stamt uit de piraterij, waarbij het piratenschip die een aanval pleegde de vlag van een ander voerde. Het land of regio van die vlag kreeg dan de schuld van die aanval, terwijl deze in werkelijkheid door iemand anders werd gepleegd.

Bij valse-vlag-aanslagen is het in wezen niet anders. Degene die de schuld krijgen van de aanslag (de laatste tijd moeten vaak moslims aanslagen plegen. Ik kom daar op terug. De Christenen moeten uitgeroeid worden want de cabal weet dat zij grote tegenstanders zijn ) zijn ‘slechts’ stromannen en niet degene die de aanslag bedacht, georganiseerd en gefinancierd hebben. De stromannen zijn vaak door mind-control geprepareerd om de rol van dader te spelen. Vaak vinden ze tijdens of vlak na de aanslag de dood. De doden kunnen immers niks meer navertellen. Verder wordt er gebruikt gemaakt van hoax. De Engelse term hoax betekent bedrog. Een hoax is een term die gebruikt wordt bij valse-vlag-aanslagen waarbij geen daadwerkelijke slachtoffers zijn gevallen, maar alleen crisisacteurs worden gebruikt om deze slachtoffers te spelen. Maar in feite is elke valse-vlag-aanslag een hoax, omdat er bij elke aanslag dingen in scene zijn gezet en de bevolking ontzettend voor de gek wordt gehouden. Er zijn altijd een of meerdere stromannen die de schuld van een aanslag krijgen. Bij politieke moordaanslagen zijn deze stromannen vaak niet eens de daadwerkelijke dader. Denk aan Lee Harvey Oswald die zogenaamd John F. Kennedy heeft neergeschoten, Volkert van der G. die zogenaamd Pim Fortuyn heeft neergeschoten, terwijl de echte schutter(s) verborgen lagen opgesteld om gegarandeerd het dodelijke schot te lossen. Zulke belangrijke missies kun je niet overlaten aan onervaren schutters. Vaak worden deze stromannen uitgekozen vanwege een kwetsbare psychische achtergrond. Of hun vermeende psychische problemen worden gefabriceerd zodat de stromannen als een eenzame gek kunnen worden geportretteerd, terwijl de daadwerkelijke psychopathische daders die de aanslag achter de schermen bedacht hebben verborgen blijven. Of ze weten iets van stromannen waardoor ze chantabel zijn. Er wordt regelmatig een paspoort van de vermeende daders gevonden. Het blijkt een essentieel onderdeel wat je als terrorist vooral niet moet vergeten mee te nemen. Zelfs in de puinhopen van het WTC op 9/11 waar grote delen van het beton en staal vergaan waren tot stof, vond men de onbeschadigde paspoorten van de daders terug, die in het vliegtuig hadden gezeten dat volledig in rook was opgegaan. De verhaallijn van het script dat naar de pers wordt gecommuniceerd ligt al vooraf vast. Soms worden er in het gepubliceerde verhaal dingen onthuld die op dat moment nog niet bij de autoriteiten bekend (konden) zijn of zelfs nog niet hebben plaatsgevonden.)

Voor de cabal is numerologie van vitaal belang. De “occulte erediensten” vereisen precisie omdat zij werkelijk geloven dat zij met hun diensten bepaalde vermogens zullen ontvangen. Zij doen “het kwade” om het voor hen “goede” te ontvangen. Ze geloven dat ze (half) goden zijn of kunnen worden. Ze menen dat ze recht hebben op hun rijkdom en macht. De bijbel staat vol met waarschuwingen hier tegen. (zij die het kwade goed en het goede kwaad noemen). Vandaar dat valse-vlag-aanslagen altijd op bijzondere datums gepleegd worden. (Op ‘occulte dagen’ vallen vaak echte doden, in tegenstelling tot een hoax waarbij slechts crisisacteurs worden ingezet die de vermeende slachtoffers spelen.)

Veel aanslagen worden van tevoren aangekondigd met verhulde aanwijzingen in films, televisieseries, of op tijdschriftomslagen. Het heeft te maken met de overtuiging van de cabal dat wanneer zij iets aankondigen dat men van plan is en het vermeende slachtoffer, de mensen (het slachtvee) ondernemen geen actie om zich te verweren, de mensen daarmee het karma op zich nemen.

Ik snap dat er lezers zijn dit dit verhaal niet willen geloven. Ik heb er zelf mee geworsteld. Ik kon niet begrijpen dat de “boven ons gestelden” zo slecht konden zijn. De bijbel geeft mij steun om te begrijpen. En ik houd steeds voor ogen: nee, wij doen dat niet maar zij wel.

N.B. de acties bij de varkensboer in Boxtel (20190513) zijn gecoördineerd. Soros ondersteunt. Dezelfde acties, dezelfde leuzen, dezelfde kleding in Canada. Zo ging dat ook “ineens”met de “klimaatmarsen” en met “klimaatspijbelen”. Vraag je bij alle acties af waar ze vandaan komen en wat de bedoeling is. Meestal is bedoeling dat er ontregeling moet plaatsvinden of is er een verdienmodel. Bedenk altijd dat de mens de mens een wolf is en de mens is de mens een verdienmodel. De actievoerders zijn idealisten die vaak niet door hebben dat ze misbruikt worden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Holodomor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valse_vlag

Over “waarover ik het liever niet wilde hebben” 2

In ons nu nog vrije westen konden we alles onderzoeken. (Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. 1 Tessalonicenzen 5:21) Ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed was. Doe niets wat ook maar een béétje verkeerd is. We konden kennis vergaren, wetenschap bedrijven en ondervinden wat werkte of wat niet werkte. Dit model komt steeds meer onder druk te staan. Onderwijs (te beginnen bij de basisschool) is geïndoctrineerd en bij gebrek aan (feiten) kennis wordt op de man gespeeld. Als dat niet werkt, wordt er gescholden en gedemoniseerd. De geest van haat en waanzin heeft alle lagen van de maatschappij bereikt. Nu wordt er steeds meer zelfcensuur toegepast. Dat zal betekenen dat onze samenleving verschraalt en niet meer kan floreren. Het schelden wordt actief ingezet met roepen met verwijzingen naar de tweede wereldoorlog of met verwijzingen naar (rassen) discriminatie of bv. naar antisemitisme. En anders wordt iets “foob” genoemd: homofoob, islamofoob enz. Mensen die wat te verbergen hebben, bedienen zich hiervan en ze gebruiken “nuttige idioten” om hun agenda uit te rollen. De nuttige idioten hebben vaak zelf niet door dat ze gebruikt worden, dat ze poppen aan een touwtje zijn. Maar zo kan het kwaad wel steeds sneller en giftiger om zich heen grijpen. Het enige wat nodig is voor de triomf van het kwaad is dat goede mensen niets doen. (Burke). En nu sluit ik aan bij deel 1: je kunt alles wat met bestudering van de protocollen of met de bestudering van de Khazaren enz. af doen met antisemitisme of met mythen, je kunt ook proberen alles te weerleggen en het debat aan gaan.

Probleem is dat we geen goede leraren meer hebben en veel leraren ons ook nog eens misleid hebben. We gaan dus zelf op zoek en zijn wantrouwig geworden. We weten dat we onze leiders niet meer kunnen vertrouwen, dat ze er niet zijn voor ons maar voor zichzelf en andere machten. We vinden dat er zoiets als deep state bestaat en dat dat overal is. Dat elk land dat heeft. We hebben geleerd dat er dominees zijn die beweren dat God niet bestaat en dat we bij dit soort mensen ook niet meer terecht kunnen. En laat ik het niet hebben over de manipulaties van het vaticaan. We hebben geleerd dat er binnen het christendom veel stromingen bestaan waar veel onzin wordt beweerd. Of stromingen waarin men politiek (links) activistisch is. Terwijl je juist daar verwacht dat men je helpt op je bijbelse zoektocht. Dat je juist daar verwacht dat ze met het zieleheil van de mensen bezig zijn. Kortom: we zijn aan onszelf overgelaten. Bij alle religieuze stromingen moet je goed kijken naar het Goede, het Schone, het Ware. Zodra het goede met het kwade verbonden wordt, moeten er alarmbellen gaan rinkelen. Zodra mensen zich in bochten wringen idem dito. Zodra iets een verdienmodel is geworden idem dito. Kijk steeds naar de Weg, de Waarheid en het Leven. Alles wat dit bedreigt, alles wat het goede en het schone en het ware bedreigt, is af! Wees voorzichtig bij allerlei christelijke stromingen. Er zijn veel valse profeten, veel valse leraren. Zij, die beweren dat zij in contact staan met hogere machten, stemmen door krijgen enz. staan vaak in contact met de verkeerden. Wees op je hoede. De geest van lucifer/de satan is overal. Hij weet dat zijn tijd er bijna op zit en slaat steeds wilder om zich heen. Zijn geest van haat en waanzin stroomt steeds meer over de wereld.

Het joodse volk is gekozen (uitverkoren) en heeft een zware taak gekregen. Met dit volk kun je alleen maar mededogen voelen. Zij kenden goden (Elohim) en de wrekende god (jahwe) en werden steeds geconfronteerd met God. (G-D). Het was een zwaar proces dat op de dag van vandaag voortduurt. Abraham kreeg 2 zonen die elk een groot nageslacht zouden krijgen: Ismaël (islam) en Izaak (jodendom) en via andere zonen andere geslachten. De christenen zijn gèèn vervangend volk voor het joodse volk zoals veel christenen willen beweren. Maar via andere weg kinderen van God.(Hnd 3:25 U bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen heeft gemaakt, toen Hij tot Abraham zei: ‘En in uw nageslacht zullen alle families van de aarde gezegend worden’.) Alles is te vinden als je maar zoekt. En je hoeft niets naar eigen goeddunken te interpreteren. Als je dat wel doet, loop je gevaar beïnvloed te worden door de verkeerde geest. De Geest van God zoekt jou, maar die van lucifer doet dat ook. Hij verleidt met macht, geld, aanzien enz.

Terwijl ik dit schrijf, verneem ik dat in de EU wetten aangenomen zijn om de vrijheid op internet te beperken. Bij alles wat je onderzoekt, moet je je afvragen wie er belang bij hebben dat je iets aan de weet komt of juist niet. De deep state wordt bang, heel bang. We weten al te veel.

Eerder schreef ik dat de tijd kort was. Ik weet nog niet goed wat ik van de eindtijd moet denken. Ik ben nog niet helemaal thuis in het boek openbaringen. Veel is gezegd en geschreven over die tijd. Veel zinnigs en heel veel onzin. Ik snap het dat mensen zoeken en zich vastklampen. Maar je kunt niet alles weten omdat wij niet in staat zijn alles te doorgronden. We hebben echter één zekerheid waar we ons aan over kunnen geven. De aanvaarding van de Zoon en de aanvaarding van het Kruisoffer. Ik weet nog niet zoveel van de eindtijd maar ik zie wel heel veel om me heen om me zorgen te maken. Er komen moeilijke tijden op ons af. Precies zoals voorzegd. En steeds meer mensen zien dat. Ze zien dat het niet normaal is wat er gebeurt maar kunnen het nog niet duiden. Ik hoop dat mijn schrijfsels door die mensen gevonden worden en dat ze er wat mee kunnen. Er zitten veel meer mensen achter hun toetsenbord om mensen te helpen wakker te worden. Om bewust te worden. Als je zoekt, vind je.

We moeten durven zien waar het kwaad vandaan komt. We moeten leren zien wie op aarde in de macht is van het kwaad en dat verspreidt en wie daaraan allemaal mee doen. We moeten durven zien waarom steeds meer politici steeds meer chantabel zijn. We moeten durven zien waarom er zoveel misbruik is van kinderen. We moeten durven zien waarom kinderen, meisjes, jongens zomaar verdwijnen. We moeten durven zien waarom Trump zo wanhopig probeert de grens in het zuiden te sluiten (Een belangrijke reden is kinderhandel).We moeten durven zien waarom er overal steeds weer rellen uitbreken. (Overal worden mensen tegen elkaar opgezet. Overal wordt chaos gecreëerd) We moeten durven zien dat er groepen tegen elkaar uitgespeeld worden. We moeten durven zien dat er een paar elites de macht op aarde bezitten. Dat er een rijke familie is die meer dan 50 % van de aarde in bezit heeft (geld, goud, aandelen, grond, grondstoffen, grond, industrie). We moeten aanvaarden dat we dingen onder ogen moet zien. We moeten durven aanvaarden dat we het werkelijke kwaad in de ogen moeten kijken. Ook al worden we keer op keer bij de waarheid weggehouden, genoeg mensen worden wakker. Wakker mogen worden en zien is een genade en gift van God.

Over de woorden van Jezus 2

Mensen die in God geloven worden vaak beschimpt. Bovendien worden alle geloven nu op een hoop gegooid. Omdat de één kwaadaardig is, hoeft de ander dat niet te zijn. Omdat er slechte inwoners in de V.S. zijn, is de hele V.S. nog niet slecht. Mensen die iets afkeuren, gooien het liefst alles op een hoop en denken dan ook in stereotype. Maken gelovigen belachelijk: “die geloven in een man op een wolk”.

Jezus zei: wordt als kinderen en “hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten, want Ik zeg u: zij hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is.”Word als kind want als kind erken je de Vader. En je weet dat er een vaderhuis is. Hij zei ook: “Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Mt 11,25)

Als je als kind bent en je geborgen weet in de Vader en het Vaderhuis word je behoed voor dwaling. Want dat ligt altijd op de loer: de misleiding van de satan. De hoogmoed verleidt je tot daden die “het kind”in je niet zou doen. Eerder schreef ik over popsterren enz. Velen eindigen als verslaafden en veel plegen zelfmoord. Wat te denken van de hoogmoed van een ster als Madonna:

“ik wil beroemder worden dan god” Ze wil choqueren en seks en religie verweeft ze al haar hele leven in haar werk. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Madonna_(zangeres) Haaroptreden in de superbowl in 2012 was satanisch. Deze mensen zijn in de macht van satanische elementen op aarde. Hun muziek is miljardenbusiness. Het houdt op als de cabal geen verdienmodel meer heeft. Als er geen misbruik meer kan plaatsvinden. Jezus zegt: als je groot wilt worden moet je dienaar zijn. Jezus kwam als dienaar: “wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, moet slaaf van u wezen, zoals ook de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.” (Mt 20, 21/Lc 22,25)

We weten wie God is door Jezus en we weten welke weg we moeten gaan:

“Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?” Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.” (Joh, 14,6). En: Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga. En wat gij ook zult vragen in mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon. Als gij Mij iets zult vragen in mijn Naam, zal Ik het doen. En: Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. (Joh 14, 16) En: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden, mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet; het woord dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden heeft. (Joh, 14, 24) En: Dit zeg Ik u, terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij heb Mij horen zeggen: Ik ga heen, maar Ik keer tot u terug. Als gij Mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik. Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt zult geloven. Veel zal Ik niet meer met u spreken, want de vorst van de wereld is op komst. Weliswaar vermag hij niets tegen Mij, maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb en dat Ik handel zoals Hij Mij bevolen heeft.”( Joh 14, 25).

De vorst van de wereld: de satan. Jezus weet van de enorme onderdrukking die nog komen gaat. En na eeuwen van geweld zitten we er nog steeds midden in. Na 2 wereldoorlogen was het de satan nog niet genoeg. Hij probeert nog steeds een nieuwe wereldorde te scheppen met een nieuwe wereldreligie waarbij hij aanbeden zal worden als god. (NWO) Jezus weet dat er vals profeten zullen komen. In het boek Openbaringen ( Apocalyps) wordt daar op in gegaan. Daar schrijf ik nog een keer over.

Over de woorden van Jezus

Jezus kwam om een belofte te vervullen. De wereld van God zoals we die nu kennen is ongeveer 6000 jaar oud. Daarvoor leefden mensen in duisternis. De gevallen engelen hadden met de satan de wereld in zijn greep. De satanische wereld bepaalt tot op de dag van vandaag wat we mogen weten. Toch zijn er steeds meer mensen die wakker worden. Om de wereld van de satan te beëindigen en mensen perspectief te bieden kwam Jezus. Omdat satan altijd offers eiste (vooral kinderen, zie bij het ingrijpen van God bij Abraham) offerde Jezus zich zelf op. Tot op de dag van vandaag is er de invloed van de gevallen engelen die de machthebbers van deze wereld als poppenspelers het werk laten doen. Die op hun beurt ook weer poppenspelers hebben. We zien het steeds duidelijker om ons heen. De leugen wordt steeds inzichtelijker. De val die de satan zet, zal voor menig poppenspeler na de hoogmoed komen. (lees voor engelen: entiteiten uit werelden/dimensies die we nu nog niet kennen maar die er wel zijn. Het woord engel is ons gegeven in de bijbel)

Mensen die wakker worden en kiezen voor God en zijn Zoon zullen het zwaar krijgen maar Jezus zegt: jullie zijn het licht der wereld. Laat jullie licht stralen. ( Lc 6,22/Lc 11,33). Jezus is niet gekomen om zalvende woorden te spreken en A te zeggen en B te doen zoals we dat vandaag de dag overal om ons heen zien. Het vaticaan bepaalde wat mensen moesten geloven en spant tot op de dag van vandaag samen met de satanische jezuïetenorde die de mens alleen maar wil uitbuiten. Vroeger werden mensen die kennis hadden en dat wilden delen, ketters genoemd. tegenwoordig wordt spottend gezegd dat ze niet in complottheorieën moeten geloven. Jezus heeft dit voorspeld en waarschuwingen afgegeven. Hij vertelde dat mensen moesten veranderen. Dat er een einde zou komen aan hun heerschappij. (Lc. 6, 24) Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. En verder zegt Jezus dat een ieder die zich tegen zijn broeder keert, zich zal moeten verantwoorden. Het christendom is 2000 jaar verkeerd uitgelegd. Bewust gemanipuleerd. 2000 jaar lang is schuld en boete bij de verkeerde simpele zielen neergelegd ten bate van de uitbuiters. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag. De cabal creëert chaos om dan zelf weer “een oplossing” aan te bieden. Aan beide kanten verdienen ze. Ze starten oorlogen, offeren andermans kinderen en creëren hypes. Zo hebben ze ook de “klimaatreligie” ontworpen. De mens is zo niet alleen de mens een wolf, maar zo is de mens, de mens een verdienmodel. 2000 jaar bewuste misleiding door mensen die onze leraren hadden moeten zijn. Er zijn bewust gevoelens van schuld en schaamte gecreëerd door de satan over zaken waar wij part noch deel aan hebben. Wij zouden ons schuldig moeten voelen over het (Europese) verleden. Maar dat verleden is door de satan tot stand gekomen. Door ons schuldgevoel aan te wakkeren maakt hij ons weerloos. Jezus leert ons op te staan tegen deze farizeeën. De paus die de voeten kust van migranten, is niet gek. Hij doet dit heel bewust om dat hij ergens op uit is. De paus die zalvende woorden spreekt over het enorme kindermisbruik binnen de katholieke kerk doet dit bewust. De zalvende woorden sussen maar daadwerkelijk beleid blijft uit. Zijn houding is liefdeloos maar moet wel vol liefde lijken. De paus is onderdeel van de cabal dat ook in het vaticaan zetelt. Hier kloppen duidelijk de boom en de vrucht niet. (Mt 12, 13/ Lc 16,15) Hij sprak tot hen: ‘Bij de mensen doet gij uzelf als rechtvaardigen voor, maar God kent uw hart. Waar de mensen naar opzien, is in Gods ogen een gruwel. Jezus weet maar al te goed dat de gewone mens lijdt onder dit geweld van het addergebroed en Hij belooft de mensen die zijn woorden tot zich nemen en Hem na te volgen dat uiteindelijk voor hen verlossing is weggelegd: “Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. 28Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt naderbij.”(Lc 21,28)

Over wie we zijn 4

“Gij zijt door waanzin geslagen en op de verkeerde weg. De leugen ziet ge voor waarheid aan, het lelijke noemt u schoon.(…); op precies dezelfde wijze sta ik verstomd over ulieden die de hemel verwisseld hebben voor de aarde. Ik wens u niet te begrijpen”.
A.P. Tsjechow, De Weddenschap, 1888

Ik schreef over het feit dat we gevallen zielen zijn: we hebben de hemel verruild voor de hel: de aarde van de satan. We zijn in zijn greep. Ook schreef ik over hoe we uit de tredmolen moeten stappen. Het begin is het wakker worden en gaan zien met heldere blik. Het volgende is onze antenne, waarover ik schreef, beter af te stellen. Stel je de sferen voor als 3 wolken: de wolk van het weten, van de kennis (de Heilige Geest) rechts. In het midden de wolk van niet-weten. En dan links de wolk van de leugen (van de satan) Onze antennen staat meestal afgesteld op de wolk van niet-weten. De satan probeert die constant te vullen met “vermaak”, met hypes, met leugens, met verslavingen. De Heilige Geest probeert de wolk te vullen met kennis van God. De strijd is een strijd van alle dag. Uit de wolk van niet weten komen de verslavingen. Deze verslavingen laten ons elke dag doorrennen totdat er een spaak in het wiel gestoken wordt. En we komen daar allemaal een keer mee in aanraking. Dan komen we er misschien aan toe om ons dingen te gaan afvragen: heb ik deze sigaretten nodig? Heb ik deze alcohol nodig? Moet ik dat wel doen: nog harder werken en een nog hogere hypotheek? Is dit waar? Wie zegt dat en waarom? Misschien komen we er dan voorzichtig achter wat onze roeping werkelijk is: die lichamelijke activiteiten van het van het naar- van- alles- en- nog- wat- toe rennen moet niet ons doel zijn. Ons doel moet geestelijke activiteit zijn. Je moet inspanning niet schuwen maar die moet gericht zijn op het doorgronden van het leven. Dit is de zwaarste beslissing van de mens: uit de tredmolen stappen van altijd maar consumeren, van verspillen van tijd en te gaan zoeken naar de zin van zijn bestaan. Je moet je dorst gaan lessen aan de bron: Joh. 7, 37-39 en zoeken naar de Waarheid: Joh 1, 1-5.

Je kunt ook beginnen naar het zoeken van schoonheid. De aarde, de natuur is een afspiegeling van de Ware God, van de Ware Schepper. Daarin kunnen we God vinden. Als we maar weten dat deze aarde “gekaapt”is door de satan en zijn kompanen. Door je helder geworden blik zie je wat ware schoonheid is omdat je geest verandert. En die ware schoonheid zie je dan in een bloem, een boom en je ziet je Schepper daarachter. Dat is wat anders dan al die tatoeages, piercings en oor- en neusringen die mensen nodig denken te hebben. Dat zijn verslavingen die de satan creëert. Zoals het beïnvloeden van het denken aan alles wat je denkt nodig te hebben wat niet zo is.

Hoe meer wij ons bewust worden van onze situatie, hoe beter we onze antenne afstellen hoe groter de wolk van weten, van kennis wordt. Zo help je mee de Geest Zijn werk te doen. En helaas is het zo dat de tijd dringt want de satan wordt steeds driester. Dus zijn greep via de “cabal” op de wereld zal steeds desastreuzer worden. Als je wakker geworden bent, zie je daar steeds meer bewijs voor. Hoe meer hebzucht en geldzucht je ziet, hoe meer je de satan aan het werk ziet. Maar ook hoe meer misbruik naar buiten komt, hoe meer je ziet wat de satan doet. En daarin spelen kerken en instituties een kwalijke rol. Ik schreef eerder dat hij gebruikt maakt van bekende en zeer bekende mensen als politici en artiesten enz. Het wordt steeds grotesker. Het lijden wordt daarmee ook steeds groter. Kijk naar de rol van het vaticaan. Geloof geen zalvende woorden die zogenaamd iets beloven. Ontsnap daar aan. Doe er niet aan mee en richt je op de verlossende woorden en pas op voor verleidingen: Kol. 6-15. Hoe meer je de boodschap aanvaardt, hoe lichter je kunt leven. Maar houd de verbazing in stand want die houd je alert. Gal. 4, 5/ 4, 8.

Je hoeft niet bij een kerkgenootschap aangesloten te zijn want je bent je eigen kerk, je eigen altaar. Wil je dat toch voor steun, kijk dan kritisch naar de mensen en naar wat zij verkondigen. Kijk naar geldstromen en misbruik. Naar woord en gedrag en verschil daar tussen. iets vroom belijden zegt niets over iemands ware aard.