Maand: december 2021

20211210 Over de betekenis van advent

Moge genade regenen tijdens deze advent op een zondige wereld

Door John Horvat II

(Google translate gebruikt en niet aangepast)

Advent: Van het Latijnse ad-venio , door te komen. (komen)

“Stuur de dauw neer, gij hemelen, van boven, en laat de wolken de Rechtvaardige regenen; laat de aarde geopend worden en de Verlosser ontspruiten.” Deze woorden van de adventshymne, Rorate Caeli, weerspiegelen het verlangen van de oude vaders naar de komst van een Verlosser die onze ongerechtigheden zou uitwissen en ons zou redden.

Woorden als deze kunnen ook een honger opwekken naar wonderbaarlijke, goddelijke dingen die verre superieur zijn aan aardse overwegingen. Geen vluchtige verrukking die de wereld kan bieden is te vergelijken met de diepe en geestelijke vreugde die deze hemelse onderwerpen brengen.

Zulke gedachten raken ons omdat God ons een natuurlijk vermogen heeft gegeven om Hem en de bovennatuurlijke werkelijkheid te kennen. Onze zielen smachten naar Hem en de superieure reflecties die onze verlangens zullen bevredigen. Tevergeefs zoeken we schoonheid, geluk en welzijn zonder dit hogere rijk van transcendentale wezens aan te raken die we in de bovennatuurlijke orde vinden.

Elk wezen streeft ernaar om tot zijn volste uitdrukking te komen. Een plant moet zich bijvoorbeeld ontwikkelen volgens de juiste afmetingen, kleur en kenmerken. Van zaad tot jonge boom en tot volwassenheid, een boom zoekt de volledige uitdrukking van zijn wezen. Dit gebeurt ook bij ons. We hebben van nature de neiging om ons te ontwikkelen op basis van onze capaciteiten, eetlust en verlangens.

Wanneer we door onze boosaardigheid niet neigen naar die goede en hemelse dingen die eigen zijn aan onze natuur, streven we naar het tegendeel ervan. We voelen ons aangetrokken tot afschuwelijke en verachtelijke dingen die onze meest diepgewortelde en ongebreidelde passies begunstigen.

Zo velen zijn vandaag dit donkere pad afgedaald. Het gevoel van ware spirituele vreugde lijkt de wereld te hebben verlaten, en een aards en macaber feest neemt steeds grotere aantallen mensen in zich op. We kunnen zeggen dat dit duistere schouwspel de mensheid voorbereidt op de aanbidding van de duivel.

Maar vanuit de diepte van onze decadentie en verlatenheid, kunnen we dezelfde verlangens voelen als de vaders van weleer. Ze verlangden naar de komst van de Heiland. Zo kunnen hymnes zoals de Rorate Caeli tot onze ziel spreken te midden van de duistere angst.

Deze advent moeten we vurig vragen aan Onze-Lieve-Vrouw om genaden die zullen regenen als de dauw in de nacht, om de sublieme schriftuurlijke woorden van deze hymne te irrigeren en vruchtbaar te maken, die ons terugroepen tot God. We hebben genaden nodig die degenen raken die door onze moderne wereld zijn verwoest, genaden van herstel.

Deze hemelse dauw zou de mensheid geven wat ze nu afwijst. We hopen dat het een proces op gang zal brengen waardoor we ons kunnen losmaken van de macabere egocentrische wereld van hectische onmatigheid en die meest diepgaande en eeuwige orde van dingen kunnen omarmen die schijnt als de ster van Bethlehem. We zullen dan de opluchting en vreugde voelen van het verlaten van deze boze wereld en het vervullen van de edelste verlangens van onze ziel.

De hymne eindigt met de verzekering: ‘Ik zal u redden. Wees niet bang, want ik ben de Here, uw God, de Heilige van Israël, uw Verlosser.’

Daarom moeten we deze advent met een aanhoudend enthousiasme vragen dat de poorten van de hemel opengaan en, nogmaals, het lumen Christi , het licht van Christus op aarde, laten schijnen, waarmee de triomf en heerschappij van het Onbevlekt Hart van Maria wordt ingeluid.

Zie ook uit de katholieke encyclopedie

Rorate Caeli

Rorate Caeli (‘Dauwt hemelen’) zijn de eerste woorden van het gregoriaanse intredegezang voor de mis op de laatste zondag van de Advent. Deze zondag wordt daarom ook wel ‘Zondag Rorate’ genoemd. Ook is het Rorate Caeli een adventsgezang.

De tekst van het gezang is afkomstig uit Jesaja (45:8). Het drukt het verlangen naar de komst van de Messias uit.

Rorate Caeli is door verschillende componisten getoonzet. Heinrich Schütz (1585-1672) componeerde een melodie bij de tekst. Joseph Haydn (1732-1809) componeerde zelfs een complete Missa Rorate coeli desuper. Het ‘Christus Oratorium’ van Franz Liszt (1811-1886) opent met de gregoriaanse introïtus.

INTROÏTUS

De tekst van de intredezang luidt:

Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum;

aperiatur terra et germinet Salvatorem.

(‘Dauwt hemelen uit den hoge en mogen de wolken de rechtvaardige regenen;

moge de aarde zich openen en de Verlosser uitspruiten.’)

ADVENTSLIED

Refrein: Rorate caeli desuper et nubes pluant justum.

Ne irascaris, Domine, ne ultra memineris iniquitatis;

Ecce civitas Sancti facta est deserta

Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est,

Domus sanctificationis tuae et gloriae tuae,

Ubi laudaverunt te patres nostri.

(‘Wees niet vertoornd, Heer, gedenk niet langer onze zonden; zie de stad van de Heilige is verwoest, Sion ligt in puin, Jeruzalem is ontredderd; uw heilige en luisterrijke stad, waar onze vaderen U lof hebben gezongen.)

Rorate …

Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos

Et cecidimus, quasi folium universi

Et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos

Abscondisti faciem tuam a nobis

Et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae.

(‘Wij hebben gezondigd, en zijn geworden als een onreine; daarom zijn wij allen als een blad dat valt; onze zonden sleuren ons mee als de wind; U heeft uw gelaat voor ons verborgen, en ons neergeworpen in de macht van onze zonden.’)

Rorate …

Vide Domine afflictionem populi tui

Et mitte quem missurus es

Emitte Agnum dominatorem terrae

De petra deserti ad montem filiae Sion

Ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae.

(‘Heer, zie neer op de ellende van uw volk, en zend die U beloofd heeft; zend het Lam dat de aarde beheerst uit Petra in de woestijn naar de berg van Sions dochter, opdat Hij het juk van onze zonden wegneme.’)

Rorate …

Consolamini, consolamini, popule meus

Cito veniet salus tua: Quare moerore consumeris

Quia innovavit te dolor? Salvabo te,noli timere

Ego enim sum Dominus Deus tuus,

Sanctus Israel, redemptor tuus.

(‘Troost u, troost u, mijn volk; weldra komt uw heil; waarom wordt gij verteerd door smart? Waarom grijpt steeds weer nieuwe droefheid u aan? “Ik zal u verlossen; wil niet vrezen. Ik ben immers de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw verlosser.’)

luisteren:

deze is mooi met tekst

of deze met tekst en muziek

20211210 Over Neurenberg 2

Via Xandernieuws

Reiner Fuellmich: Alleen Nürnberg 2.0 tribunaal gaat niet helpen, mensen moeten in opstand komen

Posted on 08/12/2021

‘Rechtbanken en regeringen totaal corrupt; miljardairs zijn grootste criminelen’ – ‘We zullen in opstand komen en hen naar de hel sturen, waar ze vandaan komen’

(04.15) – Her en der begint eindelijk het hoogstnoodzakelijke besef door te dringen dat we vooral sinds vorig jaar met compleet wetteloze en gewetenloze overheden te maken hebben die enkel hun eigen belang op het oog hebben en overduidelijk bereid zijn onbeperkte aantallen slachtoffers onder hun eigen onderdanen te maken, zelfs onder kinderen. Europa’s bekendste advocaat Reiner Fuellmich, die eerder rechtszaken tegen Deutsche Bank en Volkswagen won, ziet daarom in dat zijn officieus aangekondigde Nürnberg 2.0 tribunaal op zichzelf geen zin zal hebben, omdat ook de rechtbanken totaal gecorrumpeerd zijn. Volgens Fuellmich is het enige dat de sneltrein naar een totalitaire klimaat-vaccin dictatuur nog zou kunnen stoppen een massaal NEE van de gewone bevolking. ‘Mensen moeten in opstand komen en tegen de autoriteiten zeggen dat de grens is bereikt.’

Fuellmich, leider van het Corona Ausschuss (Corona Investigative Committee), herhaalde onlangs dat het gerechtelijke systeem in het hele Westen inmiddels totaal wordt gecontroleerd door de globalisten, en we van de rechtbanken daarom geen gerechtigheid meer hoeven te verwachten.

‘De grens is bereikt’

‘De enige manier waarop dit eindigt is als de mensen in opstand komen en zeggen dat de grens is bereikt. Het zijn niet de rechtbanken, al kunnen we die misschien nog gebruiken om zaken op te schonen. Maar ik ben bang dat ze zelfs daar niet meer geschikt voor zijn, omdat ze zo zijn geïnfiltreerd door de tegenpartij dat we een heel nieuw rechtssysteem zullen moeten opzetten.’

Dat betekent niet dat hij niet doorgaat met een internationale rechtszaak die met de originele Nürnberg tribunalen is te vergelijken. Die oorspronkelijke tribunalen wordt nu even schaamteloos als massaal genegeerd en gebroken, uitgerekend door dezelfde Europese landen die na de gruwelijkheden van WO-2 ‘dat nooit weer’ besloten, en dit tijdens dat tribunaal vastlegden. (Nu wil EC-president Ursula von der Leyen de Nürnberg afspraken openlijk opzij schuiven en – geheel in de geest van de eerste lichting Nazi’s uit haar land – verplichte Covid genmanipulatie injecties opleggen.)

Fuellmichs rechtszaak zal een echte rechter hebben, echte advocaten (zo’n 40 in getal), en echte getuigen, waaronder mensen die hun gezondheid kwijtraakten door de injecties, nabestaande van vaxdoden, en mensen wier bedrijf door de totaal onnodige maatregelen kapot werd gemaakt. De jury zal via een livestream het gewone volk zijn. Hij verwacht dat dit nog voor het einde van dit jaar zal plaatsvinden, ‘terwijl de oorlog (tegen de mensheid) waarschijnlijk nog gaande is.’

Rechtbanken en regeringen totaal corrupt; miljardairs zijn grootste criminelen

In zijn jarenlange werk als topadvocaat heeft Fuellmich niet alleen ontdekt dat onze rechtbanken totaal corrupt zijn geworden, maar ook dat de politici die ons besturen slechts marionetten zijn. De grootste criminelen door wie zij zich (hetzij gewillig, hetzij onder druk / chantage, hetzij door omkoping) laten aansturen zijn multimiljardairs zoals Bill Gates en George Soros, vermogensbeheerders zoals BlackRock en Vanguard, en andere globalisten zoals Klaus Schwab (WEF) en Tedros (WHO). Zij zijn degenen die vooraan in de beklaagdenbank zouden moeten staan. (In India is Gates reeds aangeklaagd voor massamoord.)

Feitelijk gaat het over een klein clubje van slechts 3000 tot 10.000 puissant rijke en machtige globalisten, schat Fuellmich, die de hele wereld totaal willen controleren en in hun bezit willen krijgen. ‘Het zijn psychopaten en sociopathen. Ze jagen iedereen angst aan, zodat niemand meer kan nadenken, en uiteindelijk iedereen akkoord gaat zich te laten vaccineren met iets dat géén vaccin is, maar dat dodelijk is.’

In Polen werd hem de vraag gesteld hoe hij denkt over de claim dat het virus niet zou bestaan omdat het nooit geïsoleerd zou zijn. Fuellmich reageerde dat het vanuit wettelijk standpunt niet uitmaakt, omdat de fraude met de PCR-testen – die géén virus besmetting kunnen aantonen – volledig is aangetoond.

Eerste Nürnberg tribunalen brachten geen gerechtigheid

Overigens bracht het eerste Nürnberg tribunaal al geen gerechtigheid. Veel top Nazi’s waren met Amerikaanse hulp ontsnapt naar de VS en Zuid Amerika (Operatie Paperclip). Rijke leiders van bedrijven zoals IBM en Ford, die grof geld verdienden aan het bewapenen van Hitler (ook nog tijdens de oorlog) en aan het mede mogelijk maken van de Holocaust, hoefden nooit terecht te staan wegens collaboratie en misdaden tegen de menselijkheid.

Slechts enkele subtop Nazi’s en ‘Befehl is Befehl’ artsen werden berecht, veroordeeld en geëxecuteerd. Degenen die hen de bevelen gaven ontsprongen de dans. Feitelijk was Nürnberg 1.0 dus een showproces. (Als u dieper in de geschiedenis graaft, zult u zelfs ontdekken dat de oorlog al vóór deze uitbraak in de hoogste kringen aan beide kanten van de oceaan werd gepland, en de Britten en Amerikanen net zo schuldig waren als de Nazi’s. Mogelijk zelfs meer, want het waren Britse en Amerikaanse banken en tech-bedrijven die de opbouw van Hitlers oorlogsmachine mogelijk maakten.)

‘We zullen in opstand komen en hen naar de hel sturen, waar ze vandaan komen’

Fuellmich over Nürnberg 2.0: ‘We hopen dat het snel voorbij is, al zal het niet echt voorbij zijn, want er moet een hoop worden opgeruimd. Maar ik hoop dat het maar een paar weken, misschien 2, 3 maanden of meer in beslag neemt, want ze hebben echt hun hand overspeeld. Ze worden gek, ze gaan als bezetenen tekeer.’

Zodra de mensheid definitief met hen afgerekend heeft, zal er volgens Fuellmich een compleet nieuw systeem moeten komen, zowel gerechtelijk als economisch en zeker ook het onderwijs, dat de afgelopen decennia volledig ondermijnd is en enkel nog als indoctrinatie instituten fungeren waar het kinderen en studenten afgeleerd wordt om zelf (kritisch) na te denken en een eigen mening te vormen.

Als we dat niet doen, als mensen nu nog steeds geen vragen gaan stellen en niet in opstand komen, ‘dan worden ze veranderd in robots. En dat is ook wat ze met onze kinderen proberen te doen. Mijn enige advies is dan ook om NIET meer mee te doen. Verbind u met ieder ander, zet uw eigen parallelle universum op, maak contact met alle mensen die aan de goede kant staan. En als de tijd dan rijp is, en die tijd zal denk ik snel komen, zullen wij allemaal in opstand komen en hen naar de hel sturen, waar zij vandaan kwamen.’

Xander

1 Health Impact News

zie ook bij Frontnieuws

20211210 Over Romeinen 13 een vervolg

Via Xandernieuws

van een deelnemer aan het geloofsforum.

Ik neem dat zo over omdat ik het ontroerend mooi vind en omdat het aansluit bij mijn iedere stukken over Romeinen 13 waardoor Christenen denken dat zij onderdanig zijn aan de overheid em dat is m.i. erg fout.

Ik lees af en toe mee op het forum. (ik deel het zo als het er staat inclusief wat foutjes)

Anna schreef:

07/12/2021 om 11:56 am

Beste Harold 2 december 2021 En anderen die mee lezen.

De laatste tijd heb ik niet zo “ trouw “ gelezen op het geloofs forum. Dus ik had wat “ in te halen “ Toen kwam ik jou bijdrage van 2 december tegen die heb ik uit geprint omdat ik vind dat dit een eerlijke en open vraag vind, waar we, zoals je zegt nu nog niet direct maar zeker in de toekomst mee te maken zullen krijgen.

Wat ik hier nu ga schrijven , is proberen een antwoord te formuleren op wat jij schrijft.

Je zou het meedenken kunnen noemen want de feiten veranderen op dit moment zeer snel

Dit is geen “ aanval of kritiek “ dit zijn mijn gedachten over het hele complexe gebeuren van de pandemie.

Dit is dus mijn persoonlijke visie die ik door veel lezen en studeren uiteindelijk heb gevormd over de huidige en toekomstige situatie op dit moment. ( en het kan zo weer wijzigen)

Ik wil eerst iets zeggen over de overheid. ( dit is voor mij de derde reden waarom ik mij niet laat vaccineren) ik heb er vier.!

Romeinen 13 zegt ons dat de overheid een dienaressen van God is.

Daar ben ik het helemaal mee eens.

Ik zal mezelf onderwerpen aan de gezagsdragers.

Want de gezagsdragers zijn van God en zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag , tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan zullen over zichzelf een oordeel halen.

En in vers 4 staat; zij is immers Gods dienares, u ten goede.

Als u echter kwaad, doet vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden.

Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet.

Vers 5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn , niet alleen omwille van de straf maar ook omwille van het geweten.

Nu gaat dit hoofdstuk uit Romeinen mijns inziens meer over orde en recht in het maatschappelijk gebeuren: belasting betalen geen fraude enz, wetgeving over orde in het verkeer, faciliteren van scholing, faciliteren van en wetgeving t.a.v. gezondheid, wetgeving t.A.v. Eigendommen,enz enz enz .wetgeving t.A.v. Bouw en de voorschriften enz.

Ga zo maar door. De Romeinen brief zegt dat de overheid dit moet doen “ u ten goede” . En daar sta ik helemaal achter. !!!

Maar mijn lichaam is mijn “ levenshuis; mijn tempel” Waar de Heilige Geest in woont.

Dat ben ik.

Dat is mijn persoonlijkheid daar zit mijn ziel in, en juist mijn lichaam heeft de Overheid niets over te zeggen.

Zolang ik geen moord bega waar volgens de wetgeving van de overheid de doodstraf op staat heeft de overheid niets te maken met mijn lichaam.

Dat is de integriteit van mij persoonlijk.

In feite is mijn Lichaam mij door God geschonken vanaf de conceptie tot in Eeuwigheid.

Zelfs over / door de dood heen. Wanneer dat zal zijn en hoe dat zal zijn weet ik niet maar dit is de loop van het ( gebroken ) leven. Dat we eenzaam l zullen sterven.

Maar ik geloof ook in de opstanding der doden. !

En dan zal ik nadat ik waarschijnlijk al gestorven zal zijn, later bij de wederkomst van de Heere Jezus, opstaan uit het graf en zal ik mijn lichaam weer terug ontvangen.

Want zegt Johannes in zijn zendbrief “ Wij zullen Hem gelijk wezen “ en Jezus was gestorven zijn lichaam was in het graf alle lichaams functies waren opgehouden, en toch na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. En alle oog ( toen levende mensen ) hebben Hem toen gezien.

En zo zal het ook met mijn / ons lichaam gaan.

Maar als dan de wetgever zo ver gaat dat zij beschikking wil gaan krijgen over mijn lichaam, wat ik van God ontvangen heb, dan gaat zij te ver.

De macht van de overheid in de Bijbel vastgelegd gaat ver, maar niet over het randje.

Want de Heere zegt ook dat wij Hem meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen.

De Heere beschermd ons ook tegen een overheid die TE VER GAAT . ❗️

En daar ligt voor mij een DUIDELIJK BEWIJS dat ik ik dezen de overheid NIET volg.

Dat ik van mening ben dat de overheid hierin te ver gaat.

Toen Corona pas in de wereld rondging was iedereen in paniek.

En nu spreek ik alleen over Nederland.!

Niemand wist wat er op ons af zou komen mensen overleden in grote aantallen kortom er was veel en grote zorg.

Toen was er in de Peel een huisarts dr Elens die ooit in de tropen had gewerkt en dus wel voor hete vuren heeft gestaan die hoorde van een dokter ( dr Zalenko ) in Amerika dat die een recept had tegen deze infectieziekte,

Hij heeft contact met hem gezocht en hij had goede genezing resultaten met een combinatie van geneesmiddelen.

Vit C vit D querciitine hyroxy chloroquine dat werd later iver. mectine ( schrijf het los vanwege sencuur )

En dit had zeer goede resultaten. Deze huisarts is met zijn apotheker in overleg gegaan om een protocol vast te stellen voor hoeveel heden enz.

Hij moest omdat dit een experiment was, dit met de patiënt overleggen en hem hiervoor toestemming vragen, heef hij keurig gedaan en wat gebeurde de patiënten werden beter, ze genazen van Coronan.

Zo heeft hij 18 patiënten kunnen helpen.

En ze werden allemaal beter, terwijl ze eerst ernstig ziek waren, een wonder, een grote blijdschap een geneesmiddel voor deze nare ziekte.

Deze dokter was er blij mee en wilde deze goede resultaten graag delen met anderen.

Hij kwam op nieuws uur en vertelde openlijk over het succes.

En wat gebeurde……. Na een paar dagen stond de inspectie van volksgezondheid op zijn stoep.

Hij moest onmiddellijk stoppen met dit middel, want daar was geen protocol voor. Zelfs de apothekers werden opgeroepen “ te klikken “ wie er dat middel iver…….tine voorschreef

Toen is bij mij de argwaan begonnen. Hier schiet de overheid met hun gebod: het goede zoeken voor de onderdanen schromelijk te kort.

Een dokter die het goede voor zijn mensen zoekt , wordt door de overheid Verboden mensen beter te maken.

Dat is zijn “vak “ mensen beter maken en het wordt hem nu door de overheid ( die wij dan moeten dienen volgens de Romeinen brief ) VERBODEN wat is hier aan de hand❓

Een dokter die ter goeder trouw zijn mensen behandeld met een goedkoop en werkzaam middel door de overheid een bekeuring geven van € 3000,- en deze dokter bedreigen met het intrekken van zijn artsen bevoegdheid als hij het nog een keer zou doen.

Persoonlijk vind ik dat door dit verbod op een werkend geneesmiddel de overheid hier schuldig is aan “ nalatigheid “ ( ik wil het geen moord noemen ) maar mensen een geneesmiddel onthouden terwijl iedereen moet wachten op het vaccin…. En dat er tegelijkertijd zovelen mensen overlijden….. mijns inziens onnodig…

Denk daar eens over na….. ❗️ Oordeel niet maar denk erover na. Mij komt de wrake toe zegt de Heere.

En in Duitsland wordt momenteel door Reiner Fuellmich inmiddels een proces voorbereid.

Maar dat is geopolitiek. En nu stelt Mevr vd Leijden de Neuerenberg code ter discussie als niet meer van deze tijd.

Dit geeft te denken……!!

Is dit de dienaresse van God? NEE!

Toen ben ik gaan zoeken en lezen en heb heel veel gevonden wat NIET Klopt.

En daarom heb ik voor mezelf vier redenen waarom ik me NIET laat vaccineren.

1. Een Bijbelse reden.

Ik heb mijn genen en chromosomen, mij erfelijk materiaal van de Heere gekregen..

En daar ga ik niet mee laten knoeien.

Er zijn inmiddels zoveel bewijzen dat dit wel gebeurt.

Kijk vanmorgen ( 7 dec) weer op frontnieuws een artikel dat er wel genetische veranderingen plaats vinden door het vaccin.

Ik kan daar een heel verhaal over schrijven maar dit kost me nu te veel tijd.

Lees ook de Bijbel eens goed.

En kijk waarom God de zondvloed zond.

Dit was vanwege de zonen van God die zich vermengden met de dochters van de mensen. ( andere genen )

Er ontstonden reuzen. ( genetische verandering! )

Zo had God de mensen niet geschapen.

Dus zou de weg van de komst van de Messias worden afgesneden.

Je zou het een vuile streek van de satan kunnen noemen. De oorspronkelijke mens veranderen zoadat de middelaar geen mensen maar hybride mensen aantreft. Geen redding / verlossing meer mogelijk !

En wat nu gebeurt lijkt er heel veel op.

2. De tweede reden dat ik me niet laat vaccineren is de medisch biologische regen.

De gentherapie.

Minister de Jonge heeft zelfs in de Staatscourant het begrip van dit vaccin veranderd in gen therapie.

Ook hier zou ik heel veel over kunnen schrijven.

Een overheid die zonder hier wetgeving over te maken zonder dit in de volksvertegenwoordiging te bespreken een klein maar O zo belangrijk onderdeeltje van de wet veranderd.

Is deze overheid nog wel uit op het bevorderen van het goede van de mensen in ons land?

Dit is het hellend vlak ook voor de toekomst met de ontwikkelingen op het gebied van embryoselectie enz.

Want het is zo fout wat er gebeurt.

( kijk eens naar de vele oversterfte in Nederland dat komt ergens vandaan dit is niet allemaal Covid. ) en volgens vele wetenschappers is dit nog maar het begin) dr Mike Yeadon zegt dat deze sterfte 3 to 5 jaar gaat duren. Google hem maar eens.

3 . Mijn derde reden waarom ik mij niet laat vaccineren is de Nederlandse overheid. Dit heb ik al uitvoerig verteld er zijn bij de overheid nog meer redenen tav de overheid maar het schrijven wordt me te lang.

4. De vierde reden waarom ik mij niet laat vaccineren is een Geopolitieke reden.

Ik ben daar eens ingedoken wat er internationaal gebeurt. En heel erg geschrokken.

En heb ontdekt hoe megalomane mensen die eigenlijk een sociopaat/ psychopatisch gedrag vertonen en ook nog de theorie van de eugenetica aanhangen waartoe dit soort lieden instaat zijn.

En de wereld in hun macht hebben.

Macht en invloed kopen deze “ zieke gestoorde mensen “ bij regeringen met subsidies en allerlei instellingen ontvangen donatie en geld en grote beslis organen zoals de WHO zijn niet meer dienstig aan de wereld gezondheid maar aan hun financiërs, deze socio/ psychopaten …. !

Wetenschapper kunnen niet meer vrij publiceren omdat ze afhankelijk zijn van hun geld schieters.

Het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurd.

Geld is een drijfveer van deze psychopaten.

Sommigen hebben meer geld dan de hele jaarlijkse begroting van de verenigde Staten. ( hoe is dit mogelijk maar dit zijn feiten ) ❗️

En met geld kun je macht kopen en een heel systeem zelfs wereld wijde systemen ( WHO ) omver werpen.

En dat gebeurd nu.

En de volgende pandemieën worden al schaamteloos aan gekondigd.! ( pokken )

Persoonlijk heb ik dit nooit kunnen geloven maar als je jezelf er in verdiept dan griezel je.

Uit Bijbels oogpunt is dit wat beschreven staat.❗️

Hou je ogen en oren goed open en laat jezelf niet verleiden tot dingen waar je later spijt van krijgt.

Nogmaals dit is mijn visie …… je kunt en mag van mening verschillen, maar onderzoek het zelf.

Ik wens jullie allemaal Gods zegen in deze moeilijke tijd.

Houd moed eenmaal komt de Heere Jezus terug., om te oordelen de levenden en de doden.

Maranatha.

Shalom

Anna

20211209 Over overpeinzingen tijdens advent 2

Hebreeën, Hoofdstuk 12 (KBS)

GELOOF EIST TROUW

1Laten wij ons dan aansluiten bij die menigte getuigen van het geloof, en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven. 2Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. In plaats van de vreugde die Hem toekwam, heeft Hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon. 3Denk aan Hem die zulk een tegenstand van zondaars te verduren had; dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven. 4Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost. 5Zijt ge al het Schriftwoord vergeten dat u als kinderen aanspreekt en aanmoedigt: Kind, minacht de tucht van de Heer niet, laat u door zijn straf niet ontmoedigen. 6Want de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft, Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent. 7Het lijden dient om u te verbeteren en op te voeden; God behandelt u als kinderen. Ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft. 8Tucht is het deel van allen; zou u elke kastijding bespaard blijven, dan waart gij bastaards, geen echte kinderen. 9We hadden trouwens in onze jeugd ontzag voor onze aardse vaders, als ze ons straften; dan moeten we ons des te gereder onderwerpen aan de Vader van de hemelse geesten, die ons doet leven. 10Zij hebben ons opgevoed voor dit kort leven, volgens hun eigen ideeën; Hij voedt ons op voor ons welzijn, om ons deel te geven aan zijn eigen, eeuwige heiligheid. 11Tucht is nooit prettig, op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap; maar op de lange termijn levert ze voor degenen die zich door haar lieten vormen, de heilzame vrucht op van een heilig leven. 12Daarom, heft op de slappe handen, strekt de wankele knieën, 13laat uw voeten rechte wegen gaan; het kreupele lid mag niet ontwricht worden, maar moet genezen. 14Streeft naar vrede met alle mensen, en naar een heilig leven, want zonder dat zal niemand de Heer zien. 15Past op dat niemand van u de genade van God verspeelt. Laat geen bitter, schadelijk onkruid opkomen dat uw hele gemeente vergiftigt. 16Laat er geen ontuchtige zijn of verachter van het heilige, zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn geboorterecht verkocht. 17Gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde bemachtigen, werd afgewezen. Hij zag geen kans zijn vader tot andere gedachten te brengen, hoewel hij het onder luid geween probeerde. 18Bedenkt waar gij staat: gij zijt niet genaderd tot een tastbare berg en een laaiend vuur, met duisternis, donderwolken en stormwind, 19waar de trompet klonk en de stem de woorden sprak, en die haar hoorden smeekten dat zij niet langer tot hen zou spreken. 20Want ze konden het bevel niet verdragen: Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden. 21En wat ze zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes uitriep: `Ik sidder van angst.’ 22Neen, gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen, de feestelijke 23en plechtige vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven, tot God, de rechter van allen, en de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben, 24tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed iets beters afroept dan het bloed van Abel. 25Weigert niet naar zijn stem te luisteren! Zij die weigerden te luisteren naar de godsspraak die op aarde sprak, slaagden er niet in te ontsnappen; hoe zouden wij dan ontsnappen, als wij ons zouden afwenden van Hem die uit de hemel spreekt? 26Toen heeft zijn stem de aarde doen beven, nu geldt zijn belofte: Nog éénmaal zal Ik de aarde doen beven, en niet alleen de aarde, ook de hemel. 27De uitdrukking nog éénmaal – en dan niet meer – wijst op een verandering van de geschapen dingen die aan het wankelen worden gebracht; wat niet wankelt zal blijven. 28Ons is een koninkrijk gegeven dat niet wankelt. Laten wij daarom God danken en Hem aanbidden zoals Hij het verlangt: met eerbied en ontzag. 29Want onze God is een verterend vuur.

Dits is een aanmoediging om het vol te houden. Er zijn er ons al zo veel voorgegaan en daar kunnen we steun aan ontlenen. We hoeven het niet alleen te doen. Er is ons een helper (Jezus) en een trooster (de helige Geest) gestuurd.

We moeten weten dat we nog steeds in babylonische tijden leven.

Uit “over openbaringen 2” (over de soorten kerken toen en nu) :

Pergamos is de kerk die overspel pleegde met het wereldsysteem. Pergamos was het grote religieuze centrum van het gebied. Het grote altaar van Zeus stond op een fundering 115 voet boven het maaiveld. Aesculapius (de god van gezondheid) en Zeus de (reddergod) werden actief aanbeden. De heidense praktijken die daar plaatsvonden, zijn terug te voeren tot de tijd van Nimrod die de babylonische religie stichtte. Deze oude religie omvatte de aanbidding van zijn weduwe Semiramis en haar zoon, ook bekend als Astoreth en Tammuz van Fenicië, Isis en Horus van Egypte, Aphrodite en Eros van Griekenland en Venus en Cupido van Rome. Pergamos werd het centrum van de officiële religie van de keizeraanbidding. Een tempel hiervoor werd opgericht in Pergamos in 27 voor Christus. De cultus van Pergamos werd overgeplaatst naar Rome, met de benoeming van opeenvolgende Caesars als hogepriester en uiteindelijk, naar dat ambt van de bisschop van Rome, met de volledige en permanente absorptie van “ Babylonianisme “in de Roomse Kerk.

De kerk van Thyatira is het die overspel pleegde met de satanische religie van Babylon. Thyatira was een belangrijke militaire stad die driehonderd jaar voor Christus door Alexander werd gesticht. Thyatira stond op de kruising van drie hoofdwegen die naar Pergamos, Sardis en Smyrna leidden. Het werd een bekend centrum voor handelsgilden en kleurstoffen voor paars / scharlaken stof. Het woord Thyatira komt van twee woorden die “offer” en “voortdurend “ betekenen. De overeenkomst tussen de betekenis van de naam en het voortdurende offer dat tijdens de mis in het rooms-katholicisme wordt gebracht, is niet zomaar toeval. De Chaldeeuwse priester die de leerstellingen van de babylonische mysteriën interpreteerde, heette Petrus. ( niet te verwarren met de apostel Petrus) De betekenis van Petrus in hun taal was “de tolk”. Hij droeg een insigne van de twee sleutels van de heidense goden Janus en Cybele. Deze twee sleutels verschijnen nog steeds als symbolen van spiritueel gezag. Dit is ook de belangrijkste reden waarom sommigen ten onrechte denken dat Sint Petrus de poorten naar de hemel controleert. Profetische toepassingen van deze kerk op aarde zijn van ongeveer 600 na Christus totdat de kerk is voltooid tijdens de verdrukking. Deze kerk op aarde is tegenwoordig vooral bekend als de rooms-katholieke kerk en kan ook orthodoxe katholieken omvatten. Dit is de eerste van vier kerken waarvan de tijd op aarde tot in de eindtijd voortduurt. De boodschap die Jezus tot deze laatste vier kerken spreekt, maakt een profetische toepassing in de eindtijd tamelijk duidelijk. Een van de redenen waarom we denken dat de vorige drie genoemde kerken niet op aarde voortgaan, is omdat we in de brieven aan hen geen profetische boodschap over de komst van Jezus zien, maar de komst van de Heer wordt in ieder geval geïmpliceerd in de laatste vier brieven. Een andere reden is dat we kunnen zien dat elk van de eerste drie gemeentetypes volledig wordt vervangen door een historische opvolger, maar geen van de laatste vier kerken is volledig vervangen door een opvolger, ze bestaan nog steeds.

18 En schrijf aan de engel van de kerk in Thyatira; Deze dingen zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlam van vuur, en zijn voeten zijn als fijn koper;

19 Ik ken uw werken en naastenliefde en dienstbaarheid en geloof en uw geduld en uw werken; en de laatste is meer dan de eerste .

De Zoon van God met ogen als een vuurvlam weet dat deze kerk werken heeft van naastenliefde, dienstbaarheid, geloof en geduld. De passage impliceert dat ze in de laatste dagen van deze kerk nog meer goede werken zullen doen dan in haar eerste dagen. De katholieken hebben door de eeuwen heen veel liefdadigheid en dienst bewezen. Tegenwoordig is haar standpunt tegen de gruwel van abortusen allelei andere praktijken van verkeerde feminisering en de vervrouwelijking van het christendom bewonderenswaardig. Ik denk dat haar goede werken zullen blijven toenemen naarmate de rest van de wereld doorgaat in de neerwaartse spiraal van egoïsme, materialisme en geen morele absolute waarden.

20 Niettegenstaande heb ik een paar dingen tegen u, omdat u die vrouw Izebel, die zichzelf een profetes noemt, laat begaan om mijn dienstknechten te verleiden om hoererij te bedrijven en dingen te eten die aan afgoden zijn geofferd .

Jezus heeft een paar dingen tegen deze kerk. Het lijkt erop dat een vrouw die Jezus identificeert als Izebel en die zichzelf een profetes noemde, Zijn dienstknechten leerde hoererij te bedrijven en dingen te eten die aan afgoden waren geofferd. Izebel is de slechte koningin van het Oude Testament die met de koning van Israël trouwde en hem ertoe bracht de goden van de heidenen te aanvaarden. Ze aanbad babylonische goden en probeerde alle profeten te doden. Net als Izebel uit de oudheid vertegenwoordigt deze vrouw allen die valse heidense en satanische leringen inbrengen. Sommige leiders van de rooms-katholieke kerk, zoals Izebel, brachten babylonische praktijken in en deze leiders zoals de Izebel van het Oude Testament hadden een bloedige geschiedenis van het doden van Gods volk.

Ik denk dat het belangrijk is op te merken dat er een paar dingen zijn veranderd in de rooms-katholieke kerk zo is bv. de Bijbel niet meer verboden voor leken. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat de mensen van de rooms-katholieke kerk niet Izebel zijn. Sommige leiders van Izebel beïnvloedden hen, net zoals Israël werd beïnvloed door hun eigen koningin, Izebel genaamd. Na de opname van de ware Kerk, wanneer alle getrouwe christenen van deze aarde zijn verdwenen, zullen de Izebels die in het Vaticaan blijven, de vrouw Izebel leiden die het Beest berijdt. Dit wordt allemaal in detail beschreven in hoofdstuk zeventien van Openbaring.

21 En ik gaf haar de tijd om zich te bekeren van haar hoererij; en ze bekeerde zich niet.

Jezus gaf de Izebel-leiding de ruimte om zich te bekeren. Het is nu meer dan 1400 jaar geleden; het pausdom en het leiderschap hadden haar leer van binnenuit kunnen veranderen, maar nu, op enkele uitzonderingen na, lijkt het volkomen onmogelijk dat dit gebeurt, omdat het een onfeilbare leer heeft opgenomen die haar verhindert fouten uit het verleden te veranderen. Jezus zegt eigenlijk dat ze zich niet zal bekeren. Jezus weet dit omdat Hij het einde vanaf het begin kent. Hij kent ook de satanische krachten die deze kerk zijn binnengedrongen.

22 Zie, Ik zal haar in een ziekbed werpen, en onheil brengen over degenen die met haar overspel plegen in grote verdrukking, tenzij zij zich bekeren van hun daden.

Jezus is heel duidelijk dat degenen die de praktijken omarmen die de Izebel-leiding in deze kerk bracht, de grote verdrukking zullen ondergaan, tenzij ze zich van hun overspel bekeren door de satanische babylonische praktijken die werden vastgesteld, te verwerpen. Het feit dat ze zich van hun daden kunnen bekeren, impliceert dat sommigen dat zullen doen. Er wordt gesproken over de grote verdrukking die de ziel van de mens zal beproeven ten koste van zijn fysieke leven. Izebel in het Oude Testament werd vernietigd en de honden aten haar botten. Deze Izebel zal ook worden vernietigd en het Beest dat ze in de grote verdrukking berijdt (zie hoofdstuk 17), zal haar botten opeten.

23 En ik zal haar kinderen met de dood treffen; en alle kerken zullen weten dat Ik het ben die het hart en de nieren doorgrondt en Ik zal ieder van u geven naar uw werken.

De belofte aan degenen die zich bij Izebel aansluiten, is de dood voor haar kinderen. Dit spreekt profetisch over een grote verdrukking voor de nakomelingen van deze kerk in de toekomst. Jezus zal zeker eerlijk zijn over wat Hij geeft aan iedereen die zich met deze vergadering identificeert, omdat Hij naar het hart en de vrucht van elk individu kijkt.

24 Maar tot u zeg ik, en tot de rest in Thyatira, velen die deze leer niet hebben, en die de diepten van satan niet hebben gekend, zoals zij spreken; Ik zal u geen andere last opleggen.

25 Maar houdt slechts vast wat u hebt totdat Ik kom

Degenen die de babylonische leer van Izebel, die van satan komt, niet omarmen, zullen geen andere last op hen krijgen. Hij impliceert dat het al genoeg last is om gewoon een katholieke christen te zijn die van Hem houdt en geen deel wil hebben aan de diepe dingen van satan die deze kerk zijn binnengedrongen.

Degenen die de babylonische praktijken binnen deze kerk niet omarmen, hebben de belofte dat geloof in Jezus alles is wat ze nodig hebben. Jezus zegt dat er enkele overwinnaars in deze kerk op aarde zullen zijn wanneer Hij komt. Het lijkt erop dat sommigen in deze kerk met hem meegaan in de pretribulatie-opname. We kunnen duidelijk zien aan de verklaring om vast te houden tot ik kom dat Thyatira een van de vier soorten kerken op aarde zal zijn in de dagen van Zijn terugkeer.

26 En wie overwint en mijn werken tot het einde bewaart, aan hem zal ik macht over de naties geven.

27 En hij zal ze heersen met een ijzeren staf; als de vaten van een pottenbakker zullen zij verbrijzeld worden, gelijk ik van mijn Vader heb ontvangen.

Aangezien Jezus al zei dat degenen die niet bij heidense praktijken betrokken zijn, zich slechts hoeven vast te houden totdat Hij in de opname komt, denk ik dat deze laatste verzen zijn voor degenen die de verdrukking ingaan. Deze moeten tot het einde toe goede werken in de verdrukking blijven doen.

De macht over de beloofde naties is de belofte om duizend jaar met Christus op aarde te regeren wanneer Jezus de naties regeert met een ijzeren staf.

Dit zijn geweldige beloften aan die katholieken die oprecht in Jezus geloven en niet deelnemen aan de heidense praktijken die hun kerk zijn binnengedrongen.

Zie wat voor paus is dit

zie voor vrijmetslaarsrelaties en de paus

de paus en de great reset

zie de paus en de één wereldreligie waarin Jezus niet meer meedoet

20211209 Over een klokkenluider

Via Xandernieuws

WHO official wordt klokkenluider: ‘Pandemie is fake; documenten bewijzen dat alles is gepland’

Posted on 06/12/2021

Er komt steeds meer bewijs boven tafel dat deze social media meme wel eens minder gechargeerd zou kunnen zijn als gedacht.

Econoom Martin Armstrong: ‘Ik vrees dat er militair ingrijpen nodig is om de mensheid te redden en ons te verdedigen tegen deze (WHO / Bill Gates) invasie’ – Bekende Canadese arts: ‘Enorme explosie doodgeboren kinderen van volledig gevaccineerde moeders’

De (inmiddels voormalige) gerespecteerde Noorse WHO official dr. Astrid Struckelberger heeft in een interview met een Noorse krant bevestigd dat de hele corona pandemie fake is, en dat documenten bewijzen dat alles wat er nu wordt gedaan uitvoerig van te voren is gepland. De WHO veranderde volgens haar toen Bill Gates’ GAVI Alliantie in 2006 de organisatie met zijn miljarden begon over te nemen. Sinds 2014 is de WHO feitelijk een soort bedrijf geworden dat louter nog de commerciële en ideologische belangen van Bill Gates en Big Pharma dient. (Door het pandemie-verdrag uit 2005 is de WHO sinds vorig jaar de facto de echte regering van Nederland, en is Bill Gates daardoor onze ‘president’. Het komt erop neer dat het marionettenregime Rutte enkel nog zijn bevelen uitvoert.)

‘Het was bijzonder: organisaties zoals GAVI (Global Alliance for Vaccine Immunization, geleid door Bill Gates) kwamen in 2006 met geld naar de WHO,’ aldus dr. Struckelberger. ‘Sindsdien is de WHO veranderd in een nieuw type internationale organisatie. GAVI kreeg steeds meer invloed en totale immuniteit, meer nog dan VN-diplomaten. GAVI kan doen wat het wil, en de politie kan niets ondernemen.’

De WHO kreeg in 2014 een audit en werd daarna een soort bedrijf, met lidstaten die gingen fungeren als dochtermaatschappijen. ‘Toen ik in 2013 bij de WHO in internationale betrekkingen werkte, zag ik GAVI steeds vaker binnenkomen. GAVI presenteerde een wereldwijd actieplan voor vaccinatie 2012-2020. In die 8 jaar kreeg GAVI alles in handen. Bill Gates nam het over en ging over de vaccinaties.’

Documenten bewijzen dat ‘pandemie absoluut zeker is gepland’

De wetenschapper zegt dat de complete corona pandemie absoluut zeker is gepland. ‘Je kunt dit in alle documenten nalezen. Iedereen kan ze analyseren, het staat er gewoon openlijk, recht voor onze ogen.’ Ze vervolgt dat ‘het vreselijk is dat men geen klinisch onderzoek doet, maar enkel informatie van de ziekenhuizen haalt. In de geschiedenis van de pandemieën is het uniek dat de data niet beschikbaar zijn.’

Van artsen weet ze dat zonder een autopsie er geen echt bewijs van de doodsoorzaak kan worden gegeven, en dat dit de reden is dat slachtoffers nu niet worden onderzocht. ‘Er is heel veel leugen en bedrog in de wetenschap en in de (medische) systemen. De PCR test is een voorbeeld; de arts kan deze niet diagnostisch gebruiken. Artsen worden betaald om te zeggen dat de doden door Covid zijn, gebaseerd op een niet werkende PCR test. Dit gebeurt heel vaak zonder autopsie. Ze zeggen dan dat het een Covid dode is, zelfs als dat niet het geval is.’

‘Er zijn (in de VS) 17.000 (inmiddels 20.000+) doden door de vaccinaties geregistreerd, inclusief kinderen en baby’s (aantal officieel geregistreerde Covid vaxdoden in de EU; 32.000+). Het is niet ethisch om door te gaan. In de VS is het aantal dodelijke slachtoffers (van deze injecties) drie keer hoger dan ALLE vaccins van de afgelopen 35 jaar bij elkaar opgeteld. Dit zijn officiële cijfers, zonder dat er klinisch onderzoek (naar de vele bijwerkingen) wordt gedaan… Het onderzoek is niet afgerond, maar de vaccinaties gaan door. Het is afschuwelijk, echt crimineel.’

Explosie doodgeboren kinderen in Canada

Van over de hele wereld (en in eigen land van tal van onze contacten) stromen de berichten binnen over de verschrikkingen die de Covid injecties aanrichten. Eind november verklaarde dr. Daniel Nagase – die bekendheid verwierf door tegen de overheidsinstructies in drie van zijn patiënten met Ivermectine te genezen – in een interview dat er in Canada een ware explosie is van doodgeboren kinderen. Die hebben volgens hem één ding gemeen: hun moeders zijn allemaal volledig gevaccineerd.

In bijvoorbeeld Waterloo (Ontario) zijn er tussen januari en juli 86 kinderen – allemaal van volledig gevaccineerde vrouwen – doodgeboren, tegen normaal 5 à 6 per jaar. Een ziekenhuis in het noorden van Vancouver luidde de noodklok na 13 doodgeborenen in slechts 24 uur tijd. Dr. Nagase: ‘Als je in het hele land dezelfde correlatie ziet, in Vancouver, in Waterloo, moet je je afvragen wat er in beide plaatsen aan de hand is.’ Er is slechts één duidelijke overeenkomst: de Covid injecties.

Yale professor epidemiologie: ‘Covid is pandemie van angst, opgezet door autoriteiten’

Moderna gaf in september officieel toe dat er niet voldoende data zijn om te stellen dat hun ‘vacccin’ veilig is voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen. Desondanks keurden de instanties de hoogst omstreden injectie toch goed voor zowel aanstaande moeders als kinderen van boven de 12.

Steeds meer topwetenschappers durven zich eindelijk uit te spreken, zoals dr. Harvey Risch, professor epidemiologie aan de prestigieuze Yale School of Public Health. Ook hij zegt nu dat Covid-19 een ‘pandemie van angst is, opgezet door de autoriteiten’. (2)

‘Militair ingrijpen nodig om mensheid te redden’

De Amerikaanse econoom Martin Armstrong, die zelf VIJF keer negatief op corona werd getest maar toch de diagnose ‘Covid’ kreeg: ‘Als je bedenkt dat politici doelbewust deze claims onderdrukken, dan laat dat zien dat zij niet langer het volk ‘vertegenwoordigen’. Als je nog enige moreel besef hebt, doe je dit gewoon niet. Het is een hartverscheurende ervaring als je je kind verliest. Ik weet hoe dat voelt, ik verloor mijn eerste zoon. Daar stap je niet zomaar overheen.’

‘Ik zou echt willen dat dit allemaal een complottheorie is. Maar dit is een strijd tussen goed en kwaad, dat heel boosaardig is… Ik vrees dat het leger moet opstaan om de mensheid te redden en ons te verdedigen tegen deze vreemde (WHO / Bill Gates) invasie.’

Is er nog ergens een land dat niet onder totale controle staat van de Westerse klimaat-vaccinatie globalisten, en dat een voldoende sterk leger plus de nodige moed en wil heeft om deze intens kwaadaardige organisaties die met hun ‘Great Reset’ / Agenda-2030 agenda een bedreiging vormen voor het voortbestaan van de hele mensheid – met name de WHO en het WEF – uit te schakelen?

Zonder Bill Gates, Klaus Schwab en George Soros zouden we misschien nog een kans hebben. Misschien, omdat dan ook degenen in de schaduw ‘boven’ hen – een aantal beruchte machtige bankiersfamilies, koningshuizen en hun vele organisaties en instituten die al zo lang deze wereld controleren en in ellende gevangen houden, en die ons nu naar de absolute afgrond aan het leiden zijn – voorgoed zouden moeten verdwijnen.

Xander

(1) Armstrong Economics

  1. The Epoch Times

20211209 Over Hydroxychloroquine dat wel effectief tegen corona is

Isala: Hydroxychloroquine wél effectief tegen corona

ZWOLLE – Het antimalariamiddel hydroxychloroquine leidt bij COVID-19 patiënten op de verpleegafdeling tot significant betere resultaten dan tot dusver gedacht. De kans op overplaatsing naar de IC ligt 53 procent lager dan bij patiënten die geen behandeling kregen. Dit blijkt uit landelijk retrospectief onderzoek onder 1064 patiënten. Dr. Jolanda Lammers en dr. Paul Groeneveld, onderzoekers en internist-infectiologen in het Zwolse Isala, spreken van een verrassend resultaat.

Toen de COVID-19 pandemie uitbrak, ontbraken eenduidige richtlijnen om het virus adequaat te behandelen. In sommige Nederlandse ziekenhuizen kregen patiënten hydroxy-chloroquine voorgeschreven, in andere klinieken werd gekozen voor chloroquine. Omdat de effectiviteit van deze middelen niet was aangetoond, kozen sommige artsen ervoor om geen medicijnen voor te schrijven.

Deze variatie in medicatiebeleid was voor Lammers en Groeneveld reden genoeg om de drie behandelstrategieën tegen het licht te houden. Hun landelijke oproep aan collega-infectiologen om data van klinische COVID-19 patiënten te delen, kreeg opvallend veel respons. Maar liefst veertien ziekenhuizen (van algemeen en topklinisch tot academisch en verspreid over het land) bleken bereid hun gegevens te delen. ‘Tijdens de corona-uitbraak stond elke dokter met lege handen. Juist omdat iedereen het beste wil voor deze patiëntencategorie hebben we landelijk alle medewerking gekregen’, aldus de onderzoekers.

Opzet

Gedurende de maanden april en mei zijn de benodigde data verzameld. Het betreft alle relevante medische waarden, zoals lichaamstemperatuur, labuitslagen, toegediende hoeveelheid zuurstof, behandelstrategie, tijdsduur tot overplaatsing naar IC en mortaliteit. Al deze gegevens zijn verwerkt door twee studenten geneeskunde en geanalyseerd door senior research scientist Richard Brohet.

In juni en juli hebben Lammers en Groeneveld de resultaten bestudeerd en op basis daarvan conclusies geformuleerd. Nu is de studie geaccepteerd voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. Allereerst blijkt dat gemiddeld 18 procent van de COVID-19 patiënten op de afdeling is overleden en dat 14 procent is overgeplaatst naar de IC. Lammers en Groeneveld concluderen dat hydroxychloroquine – in tegenstelling tot eerdere berichten – wel degelijk effectief is tegen het COVID-19 virus. De patiënten die werden behandeld met hydroxychloroquine gingen significant minder vaak naar de IC.

Zij verwachten dat hun opmerkelijke onderzoeksresultaten, die inmiddels zijn bevestigd door Amerikaanse researchers, tot een nieuwe landelijke of mondiale behandelstrategie zal leiden. Daarnaast pleiten zij voor aanvullend (prospectief) onderzoek dat hun conclusies kan ondersteunen.

Topsport

Lammers en Groeneveld hebben hun onderzoek in een zeer kort tijdbestek weten af te ronden. ‘We hebben dag en nacht gewerkt om een gedegen manuscript op te stellen. Dat was topsport’, benadrukken de onderzoekers, die trots zijn op het eindresultaat. Hun motivatie was en is de patiënt. ‘Wij willen graag een wetenschappelijke bijdrage leveren die richting geeft aan de behandeling van COVID-19 patiënten, zeker nu de tweede golf is begonnen.’

Zij hebben deze studie alleen kunnen klaren dankzij de ruimhartige medewerking van veertien Nederlandse ziekenhuizen*. ‘Hun input en feedback waren van onschatbare waarde.’ Ook de ondersteuning vanuit de Isala Academie verdient vermelding. ‘De hulp in de vorm van een research scientist en een statisticus was onmisbaar. Dit onderzoek is een gezamenlijke prestatie.’

Publicatie

Het volledige artikel Early Hydroxychloroquine but not Chloroquine use reduces ICU admission in COVID-19 patients is beschikbaar via de International Journal of Infectious Diseases.

*Deelnemende ziekenhuizen: OLVG Amsterdam, BovenIJ ziekenhuis Amsterdam, Medisch Centrum Jan van Goyen Amsterdam, Erasmus MC Rotterdam, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, UMC Groningen, Rijnstate Arnhem, Isala Zwolle, CWZ Nijmegen, Beatrixziekenhuis Gorinchem, Reinier de Graaf Delft, Adrz Goes, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk.