20210228 Over de oorlog tegen de mensheid 5

Lucifer heeft zijn handlangers op aarde en zij zijn met hun laatste ronde bezig om hun gewenste luciferiaanse wereldmaatschappij te vestigen. Een marionet die de wereld nu naar zijn pijpen laat dansen is Klaus Schwab met zijn great reset. The Powers That Be (TPTB) hadden een voorwendsel nodig om elk land binnen de wereldgemeenschap van…

20210227 Over de oorlog tegen de mensheid 4

1 Korinthe 5 (HSV) De eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe Over zedeloosheid in de gemeente Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo’n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. En u…