20210527 Over censuur

Via Unzreview “King of Kings” (1927) en de oorsprong van Joodse culturele censuur Dit artikel leert hoe georkestreerd alles is. Het geeft een kijkje in de wereld van geld en macht en invloed en hoe bang men is voor de waarheid. Uit het artikel:(google translate)) “Mijn eigen suggestie zou zijn … zowel in uw belang…

20210526 Over God die uiteindelijk wint

Via Makow Goed nieuws! God wint Uit het artikel (google translate): Goed nieuws! De centrale bankiers hebben te veel bereikt en hun sinistere netwerk aan iedereen blootgesteld. Deze misstap zal verre van resulteren in een permanente planetaire blokkering (Communistische Agenda 2030), maar zal hen hun monopolie op overheidskredieten kosten en resulteren in een wedergeboorte van…

20210525 Over de oorsprong van Kabbala

Het is verbazingwekkend dat zo weinig mensen weet hebben van de invloed van de talmoed en het gif dat daarin staat. Men heeft de mond vol van het gif dat in de koran staat maar weet niet van het gif uit de talmoed. Ik heb er al vaker over gecshreven. Ik deel hierbij een stuk…

20210524 Over gelijkheidsdenken

Deze tekst wil ik graag delen omdat deze vrouw goed kan schrijven en met kennis van zaken. Via Veren Of LoodNieuws, Opinie & Debatblog Oost-Indisch dove overheid op ramkoers’ DOOR VICKI VAN LOMMEL De overheid reduceert 17 miljoen mensen beleidsmatig tot onbetrouwbare ‘resources’ en meent al hun rechten en privacy te mogen schenden. Kinderen zullen…

20210521 Over Pinksteren

Mattheüs 15 Het heilig evangelie naar de beschrijving van Mattheüs (HSV) De ware reinheid 1Toen kwamen enige schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: 2Waarom overtreden Uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. 3Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Waarom overtreedt…

20210521 Over ellende van gewone mensen

Over het midden oosten zeg ik niet veel. Vroeger was ik “per definitie” pro Israël. Nu, nu ik weet hoe geïndoctrineerd de wereld is, probeer ik niet meer in de politieke val te lopen. Ik volg de MSM niet meer want die is zonder meer bijna altijd pro Israël en als je commentaar hebt, ben…

20210520 Over het leven in een satanische wereld

Gisteren schreef ik: ja, satan gaat als een dollenman te keer in deze wereld en er zijn helpers die maar wat graag meedoen, niet wetende in wiens klauwen zij terecht gekomen zijn. We leven in een satanische wereld waarin met de dag duidelijker wordt hoe krankzinnig de wereld geworden is. “De vorst van deze wereld”,…

20210519 Over satan, de god van deze wereld

Ik heb er al erg vaak over geschreven en ik kan het niet genoeg benadrukken: satan is de god van deze wereld. We leven in “bezet” gebied en gelukkig is er de laatste jaren meer ruimte voor om deze boodschap te laten doordringen en om mensen hiervoor wakker te schudden. Veel heb ik van Makow…

20210518 Over verlossing

Jesaja 59, 1-21: Het boek van de profeet Jesaja (HSV) Verlossing door bekering 1Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. 2Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn…

20210517 Over God

We kunnen eigenlijk in gezelschap niet meer spreken over God en over religie praten, is gevaarlijk aan het worden. Over God spreken veroorzaakt gêne. Ook over Jezus wordt niet meer gesproken. “Zij” hebben God en Jezus vakkundig uit ons leven weggehaald, zodat het min of meer taboe is geworden. Je kunt op twitter wel iemand…