Maand: november 2021

20211109 Over verkeerde uitleg bijbelverzen

Nieuwe uitleg over volgende verzen

(via Overwinnaar )

1 Petrus 2, 13-14:

13Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als hoogste machthebber,

14hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goeddoen.

Romeinen 13:

1Ieder mens (ieder mens – Letterlijk: elke ziel). moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld,

2zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.

3Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen.

Slaafs onderwerpen aan aardse machten is niet de wil van God.

Is de overheid een dienaar Gods? Nee dus.

Zie video en ook video

zie ook bevrijding uit het net:

Andere video’s

Steun uit psalmen:

Psalm 25

Het boek Psalmen (HSV)

Gebed om bescherming en vergeving

1Een psalm van David.

Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op,

2mijn God, op U vertrouw ik;

laat mij niet beschaamd worden,

laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen.

3Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd;

beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.

4HEERE, maak mij Uw wegen bekend,

leer mij Uw paden.

5Leid mij in Uw waarheid en leer mij,

want U bent de God van mijn heil;

U verwacht ik de hele dag.

6Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid,

want die zijn van eeuwigheid.

7Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen;

denkt U aan mij naar Uw goedertierenheid,

omwille van Uw goedheid, HEERE.

8Goed en waarachtig is de HEERE,

daarom onderwijst Hij zondaars in de weg.

9Hij leidt zachtmoedigen in het recht,

Hij leert zachtmoedigen Zijn weg.

10Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw

voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen.

11Omwille van Uw Naam, HEERE,

vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.

12Wie is de man die de HEERE vreest?

Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen.

13Zijn ziel overnacht in het goede,

zijn nageslacht zal de aarde bezitten.

14Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen,

Zijn verbond maakt Hij hun bekend.

15Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE,

want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.

16Wend U tot mij en wees mij genadig,

want ik ben eenzaam en ellendig.

17De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt,

bevrijd mij uit mijn angsten.

18Zie mijn ellende en mijn moeite,

neem weg al mijn zonden.

19Zie mijn vijanden, want zij worden talrijk,

zij haten mij met een dodelijke haat.

20Bewaar mijn ziel en red mij;

laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen.

21Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen,

want ik verwacht U.

22O God, verlos Israël

uit al zijn benauwdheden.

Psalm 91

Het boek Psalmen (HSV)

Gods bescherming in gevaren

1Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,

zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

2Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,

mijn God, op Wie ik vertrouw!

3Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,

van de zeer verderfelijke pest.

4Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,

onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,

Zijn trouw is een schild en een pantser.

5U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,

voor de pijl die overdag aan komt vliegen,

6voor de pest, die in het donker rondgaat,

voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

7Al zullen er duizend vallen aan uw zijde

en tienduizend aan uw rechterhand –

bij u zal het onheil niet komen.

8Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,

u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

9Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.

De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.

10Geen onheil zal u overkomen,

geen plaag zal uw tent naderen.

11Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven

dat zij u bewaren op al uw wegen.

12Zij zullen u op de handen dragen,

zodat u uw voet aan geen steen stoot.

13Op de felle leeuw en de adder zult u trappen,

u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

14Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;

Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.

15Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren,

in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,

Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

16Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,

Ik zal hem Mijn heil doen zien.

2 Timoteüs 2

2 En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen,

vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.

3 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus.

4 Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud,

opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft.

5 En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen.

6 De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen.

20211109 Over nieuws van het front

Steeds weer denk ik: ik deel geen coronanieuws meer. Ik ga terug naar waarover ik wilde schrijven:

mijn herwonnen geloof. Wat ik leerde, wat het me gaf. Maar de ondraaglijke leugens nopen me iedere keer weer te laten zien waar de satanisten toe in staat zijn.

Ik maak een compilatie van wat nieuws van Frontnieuws en de aanbeveling deze site te volgen.

Via Frontnieuws

Dr. Mike Yeadon ziet einde aan wereldwijd Covid bedrog: Laat je niet vaccineren. Geef niet toe. Houd voet bij stuk.

november 6, 2021

Voormalig Pfizer-chef Mike Yeadon, bekend om zijn kritische houding tegenover covidmaatregelen, tests en vaccinaties, heeft op 6 november op Telegram alle ongevaccineerden opgeroepen om door te zetten. Hij heeft ook commentaar geleverd op de rol van de huidige Pfizer-chef Albert Bourla (die, in tegenstelling tot berichten van sensatiebeluste mediaportalen, vrijwel zeker niet in de gevangenis is beland).

Vaccins, zelfs goede, zorgen voor een permanente verandering van je immuunsysteem. Dat is de bedoeling. Dat is hoe ze werken (als ze dat al doen).

Voormalig hoofdwetenschapper Pfizer waarschuwt dat er “iets heel ergs aan de hand is”

Een veilige en effectieve behandeling met kleine moleculen spoelt binnen 5 halfwaardetijden uit (tweemaal daags gegeven is de halfwaardetijd waarschijnlijk uren, geen dagen), met één groot voordeel: u komt nog steeds in contact met de ziekteverwekker, als die inderdaad bestaat, en u zult de infectie voltooien met normaal verworven, natuurlijke immuniteit. Klus geklaard.

Dus wat hier gebeurt kan gezien worden als het begin van het einde. Ik zeg dit met grote voorzichtigheid, maar ik zie niet in hoe de wereldwijde misleiding nog veel langer kan doorgaan.

Laat je niet vaccineren. Geef niet toe.

Frontnieuws: Blijf kalm: Het eindspel is begonnen

november 7, 2021 © Freepik

Voel je het? Het komt tot een uitbarsting, het wordt erger en erger, sneller en sneller. Voor het grootste deel kun je het niet meer geloven. En binnenkort komt de Big Bang en vliegen de scherven om onze oren. Dat voelen de anderen ook. En reageren. Paniek, schrijft Gerald Markel

De mediaprostituees en hun vrijers merken niet eens meer hoe ze tegen ons, de burgers van dit land, praten. “Keiharde restricties” het feest voor de ongevaccineerden is voorbij, “nu komen de hamermaatregelen”, “het wordt ongemakkelijk voor de ongevaccineerden”.

Hoe meer mensen er dubbel gevaccineerd in het ziekenhuis belanden, hoe meer het vaccinfascisme in zwang komt. 3G – Nee 2.5G – Nee, gelijk 2G! En straffen, natuurlijk zijn straffen nodig, zonder straffen werken de maatregelen niet – de staat en de politiek werken met het in paniek gebrachte breekijzer.

De Vaccintaliban merken niet eens meer welke onzin ze zichzelf aanpraten.

Frontnieuws

Sta je achter me?

november 7, 2021

Aan degenen die om anderen geven. Zij die vriendelijk zijn. Zij die inclusief zijn. Waar ben je? schrijft Lucy Davies.

Je staat zo trots voor alles.

Zwart?

Ik sta achter je.

Homo?

Ik sta achter je.

Trans?

Ik sta achter je.

Gehandicapt?

Ik sta achter je.

Veganist?

Ik sta achter je.

Activist?

Ik sta achter je.

Niet akkoord met de regering injectie?

JIJ VERDIENT ALLES WAT JOU TOEKOMT, JIJ TRUMP-LIEFHEBBENDE RECHTSE EGOÏSTISCHE SAMENZWERINGSTHEORETICUS ANTI-VAX REFUSENIK. HET KAN ME NIET SCHELEN DAT JE VECHT VOOR VRIJHEID – JE BENT EEN FASCIST! De Guardian zei het.

Wat is dit? Hersenspoeling? Niet in mijn achtertuin’? Angst om je kop boven het maaiveld uit te steken en je aan te sluiten bij de gekken die de afgelopen twee jaar op hun donder hebben gekregen omdat ze de bullshit hebben benoemd?

Hoe kan een vaccinpaspoort besmetting voorkomen als het vaccin dat niet doet? Los dat alsjeblieft voor me op.

Niet met een van de standaard antwoorden uit een weekendkrant’s ‘gratis bijlage met dingen die je moet zeggen als een samenzweringstheoreticus je in een hoek drijft’ zinnen.

Ik bedoel echt.

Een logisch, rationeel, van je eigen verstand antwoord.

Ben je bereid in te zien dat dit niet over gezondheid gaat? Dat dit gaat over verdelen, vooroordelen en discriminatie? De dingen waar jij zo luid en tegen strijdt?

Denk je dat het aanvaardbaar is dat er een medische apartheid plaatsvindt? Dat sommige van je vrienden en misschien familie al worden behandeld als tweederangs burgers?

Als we een winkel niet meer in kunnen… Zal je dan je stem gebruiken?

Als we niet meer kunnen reizen… Zal je dan stemmen met je voeten?

Als we onze baan verliezen… Zet je dan je reputatie op het spel?

De propagandamachine zal haar leugens blijven uitspuwen, net als tijdens elke andere oorlog en elke andere aanval op minderheidsgroepen; allen voor wie je vecht en met wie je vandaag staat, in het volste ongeloof dat de gelijken van elke groep in elk tijdperk mogelijk de kant van de onderdrukkers hebben gekozen – hun oorverdovende stilte alleen al doet vaak het werk voor hen.

Ik vraag me af of je hen zult blijven geloven, of als je hen niet gelooft, een oogje dichtknijpt in de onophoudelijke en vergeefse hoop dat de dingen weer normaal zullen worden, of dat je het koord zult doorknippen en zult opstaan.

Wil je helpen om het oude in te storten zodat het nieuwe kan bloeien? Het nieuwe dat jou ook vrijheid zal geven?

Echte vrijheid, niet de steeds meer voorwaardelijke conditionerende slaafse draconische onzin die ze je als vrijheid verkopen.

Ik doe het hoe dan ook. Samen met miljoenen anderen. Er is niets dat ze kunnen doen of zeggen dat me ooit zal doen buigen.

Ik houd mijn hoofd hoog en ik boycot elk etablissement dat medeplichtig is aan deze tirannieke waanzin.

Ik zal mijn kinderen de betekenis van integriteit leren.

Ik zal steun verlenen aan en bijdragen aan de golf van nieuwe bedrijven, groepen en gemeenschappen die staan voor vrijheid, liefde en alle andere clichés die al zo lang het voorwerp zijn van neerbuigende ogen te rollen van de intelligentsia; beschouwd als deugden die minderwaardig zijn dan de pseudo-authenticiteit en cherry picked, mediageleid, anti-vooroordelen ‘zorgzaamheid’ die zo gemakkelijk wordt aanvaard en beloond in de verknipte wereld van vandaag…

Omdat het echt is.

En het is de toekomst.

Dit gaat niet alleen over ons. Dit gaat over onze kinderen en alle toekomstige generaties.

Ik ben niet bezorgd of bang omdat ik weet wat er aan de andere kant van dit is.

Ik blijf me gewoon afvragen – Sta je achter me?

Want ik kan niet meer met je op straat staan kletsen, beleefd de brontosaurus in de kamer negerend uit angst je te beledigen of je ongemakkelijk te laten voelen.

Ik kan niet doen alsof het geen pijn doet als je glimlacht en we ongemakkelijk over het weer praten en het enige waar ik aan kan denken is: ‘Geloven ze echt dat dit verdiend is?’ ‘Wat zullen ze doen als de muren zich nog verder sluiten?’

Ik kan die nep onzin niet meer doen.

Het was nooit ‘alleen maar een mondkapje’. We staan nu aan de vooravond van een volledige medische apartheid.

Staan jullie achter me?

20211109 Over de genocide van de volkeren van Europa

Het Coudenhove-Kalergi-plan – De genocide van de volkeren van Europa

AUTEUR: PARSIFAL

Identità.com (google translate gebruikt en niet aangepast)

Dit artikel is een vertaling van een Italiaans artikel, oorspronkelijk gepost op Identità .

Massa-immigratie is een fenomeen waarvan de oorzaken nog steeds slim worden verborgen door het systeem, en de multiculturele propaganda probeert het ten onrechte af te schilderen als onvermijdelijk. Met dit artikel willen we voor eens en altijd bewijzen dat dit geen spontaan fenomeen is. Wat ze willen presenteren als een onvermijdelijk resultaat van het moderne leven, is eigenlijk een plan dat rond een tafel is bedacht en tientallen jaren is voorbereid om het gezicht van het continent volledig te vernietigen.

Het pan-Europa

Weinig mensen weten dat een van de belangrijkste initiatiefnemers van het proces van Europese integratie ook de man was die het genocideplan van de volkeren van Europa ontwierp. Het is een donkere persoon, wiens bestaan ​​onbekend is bij de massa, maar de elite beschouwt hem als de grondlegger van de Europese Unie. Zijn naam is Richard Coudenhove Kalergi. Zijn vader was een Oostenrijkse diplomaat genaamd Heinrich von Coudenhove-Kalergi (met connecties met de Byzantijnse familie van de Kallergis) en zijn moeder de Japanse Mitsu Aoyama. Kalergi, dankzij zijn nauwe contacten met alle Europese aristocraten en politici, dankzij de relaties van zijn edelman-diplomaat-vader, en door achter de schermen te bewegen, weg van de schittering van de publiciteit, slaagde hij erin de belangrijkste staatshoofden naar zich toe te trekken zijn plan,

In 1922 richtte hij in Wenen de “Pan-Europese” beweging op, die tot doel had een Nieuwe Wereldorde te creëren, gebaseerd op een federatie van naties onder leiding van de Verenigde Staten. Europese integratie zou de eerste stap zijn in het creëren van een wereldregering. Onder de eerste supporters waren de Tsjechische politici Tomáš Masaryk en Edvard Beneš en de bankier Max Warburg, die de eerste 60.000 mark investeerde. De Oostenrijkse kanselier Ignaz Seipel en de volgende president van Oostenrijk, Karl Renner, namen de verantwoordelijkheid op zich om de “pan-Europese” beweging te leiden. Later zullen Franse politici, zoals Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi, enz. hun hulp aanbieden.

Met de opkomst van het fascisme in Europa werd het project stopgezet en werd de “pan-Europese” beweging gedwongen te ontbinden, maar na de Tweede Wereldoorlog kon Kalergi, dankzij verwoede en onvermoeibare activiteit en de steun van Winston Churchill, de joodse vrijmetselaars Lodge B’nai B’rith en grote kranten zoals de New York Times, slaagt het plan erin om door de regering van de Verenigde Staten te worden aanvaard. De CIA zorgt later voor de voltooiing van het project.

De essentie van het Kalergi-plan

In zijn boek «Praktischer Idealismus» geeft Kalergi aan dat de inwoners van de toekomstige “Verenigde Staten van Europa” niet de mensen van het oude continent zullen zijn, maar een soort ondermens, producten van rassenvermenging. Hij stelt duidelijk dat de volkeren van Europa moeten kruisen met Aziaten en gekleurde rassen, en zo een multinationale kudde creëren zonder kwaliteit en gemakkelijk te controleren door de heersende elite.

Kalergi verkondigt de afschaffing van het recht op zelfbeschikking en vervolgens de eliminatie van naties met behulp van etnische afscheidingsbewegingen en massale migratie. Om Europa te laten controleren door een elite, wil hij mensen veranderen in een homogeen gemengd ras van zwarten, blanken en Aziaten. Wie is deze elite echter? Kalergi is hier bijzonder verhelderend over:

De man van de toekomst zal van gemengd ras zijn. De rassen en klassen van vandaag zullen geleidelijk verdwijnen door de eliminatie van ruimte, tijd en vooroordelen. Het Euraziatische negroïde ras van de toekomst, dat qua uiterlijk lijkt op de oude Egyptenaren, zal de diversiteit van volkeren en de diversiteit van individuen vervangen. In plaats van het Europese jodendom te vernietigen, heeft Europa, tegen haar wil, dit volk verfijnd en opgeleid, en hen door dit kunstmatige evolutionaire proces naar hun toekomstige status als leidende natie gedreven. Het is niet verwonderlijk dat de mensen die ontsnapten uit de getto-gevangenis, de spirituele adel van Europa werden. Zo creëerde de barmhartige zorg van Europa een nieuw soort aristocraten. Dit gebeurde toen de Europese feodale aristocratie ten onder ging vanwege de emancipatie van de joden [door de acties van de Franse Revolutie]. Hoewel Kalergi in geen enkel leerboek wordt genoemd, zijn zijn ideeën de leidende principes van de Europese Unie. De overtuiging dat de volkeren van Europa vermengd moeten worden met Afrikanen en Aziaten, om onze identiteit te vernietigen en één enkel mestizo-ras te creëren, is de basis van elk gemeenschapsbeleid dat erop gericht is minderheden te beschermen. Niet om humanitaire redenen, maar vanwege de richtlijnen van het meedogenloze regime dat de grootste genocide in de geschiedenis bewerkstelligt. De Coudenhove-Kalergi Europese Prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan Europeanen die hebben uitgeblonken in het promoten van dit criminele plan.

Onder de winnaars van zo’n prijs zijn Angela Merkel en Herman Van Rompuy. Het aanzetten tot genocide is ook de basis van de constante oproepen van de Verenigde Naties, die eisen dat we miljoenen immigranten accepteren om te helpen met de lage geboortecijfers van de EU. Volgens een rapport dat in januari 2000 werd gepubliceerd in de Review “Bevolkingsdivisie” van de Verenigde Naties in New York, onder de titel “Immigratievervanging: een oplossing voor de afnemende en vergrijzende bevolking”, zal Europa tegen 2025 159.000.000 migranten nodig hebben.

Je zou je kunnen afvragen hoe de schattingen van immigratie zo nauwkeurig kunnen zijn, hoewel het geen vooropgezet plan was. Het is zeker dat het lage geboortecijfer gemakkelijk kan worden teruggedraaid met passende maatregelen om gezinnen te ondersteunen. Het is even duidelijk dat het de bijdrage van vreemde genen is die ons genetisch erfgoed niet beschermt, maar dat het hun verdwijning mogelijk maakt. Het enige doel van deze maatregelen is om onze mensen volledig te verstoren, om ze te veranderen in een groep mensen zonder nationale, historische en culturele samenhang. Kortom, het beleid van het Kalergi-plan was en is nog steeds de basis van het officiële regeringsbeleid dat gericht is op genocide op de volkeren van Europa, door middel van massale immigratie. G. Brock Chisholm, voormalig directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (OMS), bewijst dat hij de les van Kalergi goed heeft geleerd als hij zegt: “Wat mensen op alle plaatsen moeten doen, is het beperken van geboortecijfers en het bevorderen van gemengde huwelijken (tussen verschillende rassen), dit heeft tot doel één enkel ras te creëren in een wereld die zal worden bestuurd door een centrale autoriteit. ”

conclusies

Als we om ons heen kijken, lijkt het plan van Kalergi volledig gerealiseerd te zijn. We worden geconfronteerd met de fusie van Europa met de Derde Wereld. De plaag van het huwelijk tussen verschillende rassen produceert elk jaar duizenden jonge mensen van gemengd ras: “De kinderen van Kalergi». Onder de dubbele druk van verkeerde informatie en humanitaire verbijstering, gepromoot door de MSM, wordt de Europeanen geleerd om afstand te doen van hun afkomst, om afstand te doen van hun nationale identiteit.

De dienaren van de globalisering proberen ons ervan te overtuigen dat het ontkennen van onze identiteit een progressieve en humanitaire daad is, dat ‘racisme’ verkeerd is, omdat ze willen dat we allemaal blinde consumenten zijn. Het is nu meer dan ooit nodig om de leugens van het systeem tegen te gaan, om de revolutionaire geest van de Europeanen te wekken. Iedereen moet deze waarheid inzien, dat Europese integratie neerkomt op genocide. We hebben geen andere optie, het alternatief is nationale zelfmoord.

Noot van de vertaler: Hoewel de redenen waarom Kalergi de keuzes maakte die hij maakte niet van bijzonder belang voor ons zijn, zullen we proberen een vraag te beantwoorden die onze lezers zeker al zullen hebben gesteld: Waarom een ​​Europese aristocraat met Vlaamse, Poolse, Griekse Byzantijnse wortels en zelfs met wat samoeraibloed in zijn aderen (van zijn moeder) waren zulke lichaamsbouwplannen en orgaan in handen van duistere krachten? De redenen zijn naar onze mening meervoudig, eigenzinnig, psychologisch en … vrouwen.

We zien daarom een ​​persoonlijkheid met een sterke snobistische houding, arrogantie en, sta me toe de term ‘ontaard elitarisme’ te gebruiken. Ook het feit dat zijn moeder Aziatisch was, zorgde misschien voor interne conflicten en frustraties, iets dat mensen met zo’n temperament kan overkomen. Maar de meest beslissende factor moet de ‘echte tiener’ zijn geweest, die natuurlijk naast hem stond en zijn eerste vrouw werd (op 13-jarige leeftijd): de jodin Ida Roland, die later een beroemde actrice zou worden.

EUROPESE RAAD

De Coudenhove-Kalergi- prijs gaat naar president Van Rompuy

Op 16 november 2012 ontving de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, de Coudenhove-Kalergi-prijs, tijdens een speciale conferentie in Wenen, ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan ​​van de pan-Europese beweging. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan vooraanstaande persoonlijkheden voor hun buitengewone bijdrage aan het proces van Europese integratie.

Doorslaggevend voor het winnen van de prijs was de evenwichtige manier waarop president Van Rompuy zijn taken uitoefende in de nieuwe functie van voorzitter van de Europese Raad, die werd ingesteld bij het Verdrag van Lissabon. Hij vervulde deze bijzonder gevoelige leidende en coördinerende rol met een geest van vastberadenheid en verzoening, terwijl de nadruk ook werd gelegd op zijn bekwame arbitrage over Europese aangelegenheden en niet-aflatende inzet voor Europese morele waarden.

Tijdens zijn toespraak beschreef de heer Van Rompuy de eenwording van Europa als een vredesproject. Dit idee, dat ook het doel was van het werk van Coudenhove-Kalergi, is na 90 jaar nog steeds belangrijk. De onderscheiding draagt ​​de naam van graaf Richard Nicolaus von Coudenhove-Kalergi (1894-1972), filosoof, diplomaat, uitgever en oprichter van de Pan-Europese Beweging (1923). Coudenhove-Kalergi was de pionier van de Europese integratie en maakte met zijn werk het idee van een federaal Europa populair.

Onder de winnaars van de prijs zijn onder meer de bondskanselier van Duitsland Angela Merkel (2010) en de president van Letland Vaira Vike-Freiberga (2006).

Dit artikel is een vertaling van een Italiaans artikel, oorspronkelijk gepost op Identità .

bron

20211109 Over waar het werkelijk om gaat

via Jongman

Wat er echt toe doet

Door Hal Lindsey – 7 november 2021

Wat is belangrijk? Als je het allemaal op een rijtje zet, wat is dan het belangrijkste? Iedereen heeft een mening. Maar gelukkig, vroeg iemand het ooit aan Jezus. En Hij gaf ons het definitieve antwoord.

In Matteüs 22, gebruikte de sekte van de Sadduceeën hun beste argument om Jezus te laten struikelen. De Heer gaf een goed antwoord en vernietigde de valse doctrine waarop hun vraag was gebaseerd. Daarna was het de beurt aan de Farizeeën. Mattheüs 22:34-35 zegt: “Toen de Farizeeën hoorden dat Hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, verzamelden zij zich. En een van hen, een jurist, stelde Hem een vraag en stelde Hem op de proef.” [NASB]

Dus, zij zaten bij elkaar gedoken. Ze probeerden een vraag te bedenken die Jezus in de val zou lokken met een antwoord dat ze tegen Hem konden gebruiken. Ze stuurden een expert in de wet op pad met hun vraag. In vers 36 vroeg deze: “Meester, wat is het grote gebod in de wet?” [NASB]

Voordat we naar het antwoord van de Heer kijken, denk eens na over de betekenis van die vraag. De wetgeleerde was een Joodse gelovige. Hij geloofde dat God gesproken had door Mozes en de profeten. Hij wilde begrijpen wat het belangrijkste in het leven was en is. Zijn vraag raakt de kern van alles. Hij vroeg Jezus om de zin van het menselijk bestaan uit te leggen.

Jezus gaf hem het perfecte antwoord. “En Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het grote en belangrijkste gebod. Het tweede gebod is daaraan gelijk: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten.” [Mattheüs 22:37-40 NASB]

Jezus citeerde geen van de Tien Geboden. Maar als je vergelijkt wat Hij met die beroemde geboden zei, dan zul je ze in perfecte harmonie bevinden. De Tien Geboden kunnen in twee groepen worden verdeeld. De eerste vier gaan over onze relatie met God. De laatste zes gaan over onze relaties met mensen.

Jezus verdeelde zijn antwoord op dezelfde manier. Hij verwees de advocaat naar Deuteronomium 6:5 waar staat dat je God moet liefhebben met heel je hart, ziel en verstand. Daarna richtte Hij de aandacht van de wetgeleerde op Leviticus 19:18 – “Heb uw naaste lief als uzelf.”

Jezus eindigde met te zeggen: “Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten.” Als je God volledig en volmaakt liefhebt, zul je de hele wet betreffende God vervullen. Houd van je naaste zoals je van jezelf houdt, dan voldoe je aan de hele wet betreffende andere mensen.

Ik weet dat sommigen zeggen dat ze niet echt van zichzelf houden, maar als diezelfde mensen honger hebben, proberen ze zichzelf te voeden. Als ze het koud hebben, proberen ze zich te kleden. Als ze moe zijn, proberen ze zichzelf een plaats te geven om uit te rusten. Als ze bang zijn, zoeken ze een schuilplaats voor zichzelf. Houd op die manier van anderen.

Heeft iemand dat ooit gedaan? Heeft iemand ooit God of zijn naasten liefgehad zoals deze Schriften zeggen hen lief te hebben, en heeft hij dat zijn hele leven lang, elke dag gedaan? Slechts één Persoon in de hele geschiedenis heeft deze twee basiscommando’s volmaakt vervuld – Jezus. Daarom moeten wij, om rein voor God te zijn, het geschenk van Zijn gerechtigheid aannemen. En vergeet niet dat het een geschenk is, iets dat Hij ons gratis aanbiedt.

In beide antwoorden van de Heer staat de liefde centraal. Dat is ons doel. God heeft ons gemaakt om lief te hebben – om Hem lief te hebben en om anderen lief te hebben. Wat is echt belangrijk? Heb God lief en heb mensen lief.

(NASB is new american standard bible)

Bron: Hal Lindsey

De tien geboden:

Intro: Ik ben de eeuwige, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, bevrijd heeft.

U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

U zult voor uzelf geen afgodsbeelden maken, noch die dienen.

U zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.

Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.

Eert uw vader en uw moeder.

U zult niet doodslaan.

U zult niet echtbreken.

U zult niet stelen.

U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

U zult niet begeren wat van uw naaste is.

Deuteronomium 6:4-5 (HSV)

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! (één – Of: de Enige)

5Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

20211108 Over zelfzorg

via Xandernieuws

Regering, als u het niet doet gaan wij zelf helpen de zorg te ontlasten’

Posted on 03/11/2021

Er gloort hoop voor Nederland aan de horizon, maar we moeten die wel zelf pakken.

Met Ivermectine kan Nederland net als andere landen razendsnel verlost worden van de angst voor Covid

We ontvingen onderstaande ingezonden brief van een lezer die zich net als steeds meer landgenoten grote zorgen maakt over toenemende drang en dwang die de overheid aan onze samenleving oplegt. De schrijver (echte naam bij ons bekend) ziet echter een snelle, in andere landen bewezen veilige uitweg uit deze crisis: Ivermectine, dat in tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht wel degelijk in Nederland via artsen verkrijgbaar is. Met Ivermectine hoeven mensen geen angst meer te hebben voor Covid, kunnen de mondkapjes verdwijnen, en zijn ook de omstreden gentherapie injecties overbodig. Kortom: Nederland kan net als honderden miljoenen mensen in bijvoorbeeld India en Japan binnen no-time Covid-vrij worden.

‘Geachte regering van Nederland, we gaan u helpen de zorg te ontlasten en Nederland weer Covid-19 vrij te maken’

‘Op maandag 1 november heb ik met kromme tenen naar Jinek gekeken, waar iedereen weer zijn mening mocht geven. En ja hoor, het ging weer over ‘volksvijand nummer 1’, Covid-19 en zijn opvolgers. De ‘wetenschap’ aan tafel roept dat die altijd in ons midden zal blijven, en ze daarom ‘in het algemene belang’ mensen moeten gaan uitsluiten. Dat wordt zo niet letterlijk gezegd, maar gebracht als ‘we moeten een kwetsbare groep beschermen tegen zichzelf en anderen. Want zij zijn de oorzaak van de overvolle IC’s.’ (Waar zijn de cijfers van het aantal gevaccineerden op de IC’s? Hugo de Jonge weigert ze te geven.) Die ‘zij’ zijn de ongevaccineerden die zich om diverse redenen (zoals medische gronden en principiële bezwaren) niet kunnen of willen laten vaccineren.’

‘Op dinsdag 2 november heb ik ook naar de persconferentie gekeken, waar Mark Rutte het Nederlandse volk weer eens ‘vaderlijk’ toesprak en het vuile werk over liet aan Hugo, die dat met gemak doet. De boodschap zat weer vol met dreigingen met uitsluiting in de nabije toekomst, compleet met verplichte QR pasjes en mondkapjes die bewezen niet werken (de aerosolen / virussen gaan er dwars doorheen, en de medische mondkapjes die wel enigszins werken, werden/worden verboden voor particulieren).’

‘Meeste mensen zullen voelen dat er niets meer van klopt’

‘Inmiddels moeten de meeste mensen toch wel voelen dat er eigenlijk niets meer klopt van hoe H&M denken het Covid virus onder controle te krijgen. Het beleid is om maar met één oplossing te komen: het gen-vaccin, waarvan nu al gebleken is dat het niet werkt in die mate zoals de Farma ons dat voorspiegelde, en die nu met de moed der wanhoop boostershots promoten (kassa!). En daar zal het echt niet bij blijven. We zijn hard op weg naar een strippenkaart voor meer en meer en nog eens meer gedwongen ‘vrijwillige’ vaccins. De Farma heeft nu echt de smaak te pakken en zetten de overheden onder druk.’

‘En als u mocht denken dat u met 2 prikken en boostershot nummer 3 klaar bent en uw vrijheid terug heeft, vergist u zich enorm. Als u nu nog tot de brave burgers behoort die in goed vertrouwen de overheid volgen, en gedirigeerd door de overheid neerkijken op die ‘egoïstische onwillige ongevaccineerden die geen naastenliefde tonen en het niet voor de ander doen’, dan zult u, als u straks niet meewerkt aan shot nummer 4, 5, 6 enz. (de EU heeft voor iedere burger al 6 boostershots gekocht – X.), ook tot die groep uitgestotenen gaan behoren.’

‘Dus maak u geen illusies! De persconferenties met weer nieuwe op angst gebaseerde dreigingen over een gemuteerd killer virus zullen in de toekomst een vast onderdeel worden op TV. Wat doet dit met u? Uitgestelde hoop krenkt het hart, het maakt moedeloos, en u wordt murw geslagen.’

‘Ongeloofwaardige en gevaarlijke vertoning’

‘Als je niet beter zou weten begint het nu op een klucht te lijken, maar ook een gevaarlijke vertoning te worden, een die in al zijn facetten ongeloofwaardig is. Gerenommeerde wetenschappers met een totaal andere visie op de gen-vaccins en daar zelfs voor waarschuwen worden hartgrondig geweerd op TV, en weggezet als onnozele complotdenkers.’

‘Feit is ook de de Farma geen enkel ander WEL effectief werkend medicijn tegen Covid naast zich duldt. Dan verspelen zij namelijk de tijdelijke toestemming om het experimentele gen-vaccin te mogen verstrekken, omdat dit nog in de testfase zit. Onder druk van de ‘pandemie’ werd het voortijdig toegestaan door de WHO. Alles wat maar wijst richting een concurrerend wel werkend medicijn wordt categorisch zwart en belachelijk gemaakt, en de media doen daar hard aan mee.’

‘Het maken van natuurlijke antistoffen door het lichaam zelf na besmetting met Covid, dus zonder het gen-vaccin, is vele malen beter, veiliger en effectiever, en geeft langdurige bescherming, zoals ook het RIVM al in 2020 zei.

Bij ruim 90% van de mensen bij wie antistoffen tegen SARS severe acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 in het bloed zitten, zijn ruim 6 maanden later nog steeds antistoffen in het bloed aanwezig. In deze 6 maanden zijn de antistoffen bovendien sterker geworden. Ze binden zich beter aan het virus en daarom zijn minder antistoffen nodig om hetzelfde werk te doen. Dit blijkt uit nieuwe resultaten van de PIENTER Corona Studie van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Deze studie kijkt naar de opbouw van immuniteit tegen SARS-CoV-2 in Nederland.’

HCQ blijkt helemaal niet verboden te zijn

‘Wie heeft u betoverd, lief Nederland, met de waanzin dat alleen een gen-vaccin de ‘volksvijand’ kan verslaan. In den beginne was (en is) er de huisarts Rob Elens, met liefde voor zijn vak en zijn patiënten, die zieke Covid patiënten hielp met HCQ, zink, vitaminen en azitromycine. Alle mensen genazen, totdat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hem verbood zijn patiënten off-label met HCQ te behandelen. Sanctie: een boete van € 150.000,- als dit verbod zou worden genegeerd. Nu blijkt achteraf dat de Inspectie geen enkele medische juridische grond had om zo op te treden.

‘Er is veel kostbare tijd verloren gegaan door Covid patiënten niet thuis te behandelen met deze off-label medicatie. Als gevolg kwamen ze in het ziekenhuis op de verpleegafdeling of op de IC’s aan de beademing. Dit had voor een groot deel voorkomen kunnen worden. Hugo de schoolmeester noemde de succesvolle behandeling van Elens (waar ook in tal van andere landen uitstekende resultaten mee werden geboekt – X.) ‘kwakzalverij’.’ Met deze kennis blijkt dat de overheid/regering de plank flink heeft misgeslagen. Bedrijven zijn tot wanhoop gebracht en de economie werd hard geraakt.’

‘Te moeilijk voor u om Nederland weer op de rails te krijgen’

‘Geachte regering. Het schijnt voor u een te moeilijke opgave te zijn om Nederland weer gezond op de rails te krijgen. Het schijnt voor u een te moeilijke opgave te zijn om onze zeer gewaardeerde, overbelaste en oververmoeide medische zorgverleners vitaal, gezond en met plezier weer hun werk te kunnen uitvoeren’ (duizenden zijn er het afgelopen jaar mee gestopt, waardoor er nog minder personeel beschikbaar is als vorig jaar – X.).

‘Geachte regering, het schijnt voor u een te moeilijk opgave te zijn om voor de uitgestelde noodzakelijke medische behandelingen – denk aan kanker, hartproblemen, kapotte heupen, verslechteren van aandoeningen die tot de dood kunnen leiden, en ga zo maar door – een oplossing te bieden.’

‘Tevens schijnt het voor u een te moeilijke opgave te zijn om de tweedeling in de maatschappij tussen gevaccineerde burgers en ongevaccineerde burgers te voorkomen. Eerlijk gezegd werkt u daar hard aan mee, en stimuleert u dat zelfs. Ook de media worden opgedragen uw lijn daarin te volgen. Uw Hugo – nee, niet onze Hugo – bedenkt van alles om onze burgers te dwingen het gen-vaccin te nemen onder het mom van ‘het is en blijft wel vrijwillig’, maar dan wel op Hugo’s afgedwongen manier van ‘vrijwilligheid’.’

Waarom akkoord met vaccin-wurgcontract?

‘Het schijnt voor u allen als regering een te moeilijke opgave te zijn om de uiteindelijke verantwoordelijkheid te nemen om garant te staan dat het gen-vaccin op langere termijn veilig is. Er wordt nu zelfs overwogen om jonge kinderen te gen-vaccineren. Hoe gek kunnen we zijn.’

”Het schijnt voor u een te moeilijke opgave te zijn om het vaccin-wurgcontract, waardoor de fabrikanten geen enkele verantwoordelijkheid hoeven nemen voor gezondheidsschade op korte en lange termijn, af te wijzen. Waarom toch dit gen-vaccin, terwijl er een goed bewezen medicijn voor Covid-19 is: Ivermectine, de opvolger van HCQ.’

‘Beste regering, hoe kan dat nou, dat u allen blijkbaar akkoord gaat met dat wurgcontract van de vaccinmakers, die geen enkele verantwoordelijkheid hoeven dragen voor de bijwerkingen en gezondheidsschade (tot inmiddels ongekende aantallen doden aan toe – X.)? Als je een elektrisch apparaat koop heb je volgens EU-wetgeving recht op minimaal 2 jaar garantie. Voor het vaccin geldt dat niet! Als het om de gezondheid van het menselijk lichaam gaat laat u het allen afweten, en gaat u akkoord met een wurgcontract van de Farma industrie.’ *

(* Dat contract gaat zelfs zo ver dat de grootste fabrikant, Pfizer, de overheid letterlijk bevelen kan geven die onverkort moeten worden uitgevoerd, omdat er anders sancties tegen ons land dreigen. – X.)

Schriftelijke toestemming nodig om als proefkonijn te worden gebruikt

‘Aangezien dit vaccin nog tot 2023 (2024 / 2026 – X.) in een testfase zit, zijn wij proefkonijnen. Het gaat tegen de Nürnberg Code van 1947 in dat de farmaceutische bedrijven niet aansprakelijk zijn. Onze overheid is daardoor verworden tot een soort marketingbureau voor het opdringen van experimentele technieken die tot corona verboden waren (Besluit GMO 2020).’

‘Als burgers een Covid gen-vaccin laten prikken moeten ze vooraf een vragenlijst / gezondheidsverklaring invullen en hun identiteitsbewijs meenemen. Hiermee geven ze indirect toestemming dat ze er zelf voor kiezen om vrijwillig het vaccin te nemen. Maar het is een afgedwongen vrijwilligheid. En wat zijn de consequenties van uw indirecte toestemming? Als u met gezondheidsschade door het vaccin in het ziekenhuis komt, betaalt u sowieso uw eigen risico van € 385,-.’

‘Juridisch schijnt het zelfs zo te zijn dat bij een vaccin dat zich in de trial fase bevindt het verboden is om dit zonder schriftelijke toestemming van de patiënt toe te dienen (‘wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen’, artikel 6). Zie ook de Nürnberg Code. Ik heb niet de indruk dat de mensen die worden gevaccineerd schriftelijke toestemming geven voor hun deelname aan een (experimenteel) onderzoek. Ook ex-advocaat dr. Frank Stadermann wijst hierop.’

‘Weten artsen dat ze verantwoordelijk zijn?’

‘Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor de gevolgen en gezondheidsschade van het vaccin? Dat kan de arts zijn onder wiens verantwoordelijkheid het vaccin gegeven wordt, op priklocaties of in een huisartsenpraktijk. Weten artsen dat wel?’ **

(** Ook assistenten en alle andere ‘prikkers’ zijn mede verantwoordelijk, omdat zij degenen zijn die actief een substantie bij mensen inspuiten, en zowel wettelijk als moreel behoren te weten wat de inhoud daarvan is en wat de eventuele gevolgen kunnen zijn. Na WO-2 ging het ‘Befehl ist Befehl’ van Duitse soldaten, kampbewaarders en kampartsen immers ook niet op, en werd in mensenrechtenconventies vastgelegd dat ook de uitvoerders schuldig zijn. -X.)

‘Zou een Vragenlijst voor uw huisarts hulp kunnen bieden om samen met de cliënt door te nemen alvoren te besuiten wel of geen vaccin te nemen. .’

‘Het is weliswaar zo dat de overheid de artsen vrijwaart voor claims in verband met vaccinatie, maar dat betekent niets anders dan dat de overheid de arts schadeloos stelt als deze verplicht wordt om vaccinatieschade te vergoeden. De arts wordt daardoor niet ontheven van zijn eventuele eigen aansprakelijkheid. Dr. Stadermann, tot aan zijn pensioen eind 2014 werkzaam als advocaat gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, zegt er het volgende over zie link

Hoe dan wel?

‘Wij als burgers gaan het nu overnemen, en komen met een oplossing. Zo gaan we het doen voor de burgers die dat willen. We gaan de ziekenhuizen ontlasten. De QR code kan verdwijnen, en in Nederland kan alles weer open voor iedereen.’

‘Onze oplossing heet Ivermectine. Op de website kunt u zich wenden tot een team van artsen en een vragenlijst invullen met uw Covid klachten. Zij kunnen dan telefonisch contact met u opnemen. U krijgt dan mogelijk een tele-consult, waarin de arts beslist of u Ivermectine krijgt. U krijgt een recept plus de naam van de apotheek waar u dit recept kunt heen sturen of afgeven. De Ivermectine ondersteunt uw afweer, en zorgt dat u op een natuurlijke wijze kunt genezen. Uw natuurlijk opgebouwde antistoffen blijven in uw lichaam’ (dit in tegenstelling tot die van de ‘vaccins’, waarvan is aangetoond en erkend dat die na maximaal 6 maanden hun werking hebben verloren – X.)

(NB: Uw gegeven worden na doorzending aan het artsenteam niet opgeslagen in een database.)

‘Lees zelf hoe goed Ivermectine werkt

Waarschuwing

‘Er zal van alles geprobeerd woren om u af te houden van de – via een arts voorgeschreven – Ivermectine. De media zullen er bovenop springen en beweren dat het een middel voor paarden betreft, dat gevaarlijk zou vanwege het risico op bijwerkingen (onlangs heeft CNN moeten toegeven dat deze beweringen niet waar zijn. Ivermectine wordt al tientallen jaren met groot succes aan miljoenen mensen voorgeschreven. – X,). De Farma zal van alles proberen om Ivermectine in diskrediet te brengen en zelfs van de markt te halen. In talkshows zullen ‘experts’ u vertellen om dit middel onder geen beding te nemen. Negeer hen gewoon, en laat u begeleiden door de arts die u de Ivermectine voorschrijft en bij vragen u kan informeren.’

‘Ik ben een oplossingsgerichte burger die het niet kan aanzien hoe Nederland kapot gemaakt wordt, en hoe stap voor stap al onze vrijheden worden afgenomen. Het is een gen-rupsje nooit genoeg, u krijgt er een vrijheid onder voorbehoud voor, een schijnvrijheid.’

‘Wij zijn een land van hand-in-hand kameraden, en laten ons niet uitspelen tegen elkaar. We laten ons ook niet gek maken door de media met hun eenzijdige berichtgeving en het promoten van een angstcultuur. Wij doen daar niet aan mee.’

Barry Reselda*** (echte naam bij ons bekend)

(*** Ik ben geen arts, dus dit is géén medisch advies. Zie voor advies van officiële artsen onder andere de genoemde website van Zelfzorg Covid-19.)

20211108 Over de corona griepinfectie en Ivermectine

Via Frontnieuws

Corona bestaat niet en COVID-19 evenmin (& info koop van Ivermectine)

november 4, 2021

In 2020 was er in Nederland Corona griepinfectie in de weken 11 t/m 22. Daarna niet meer. Officieel bekend gemaakt door de RIVM, schrijft gastauteur Paul Veenstra.

In dezelfde tijd werden we al geconfronteerd met SARS–2 maar om dat gelijk wat te camoufleren werd aanvankelijk alles op de griepvirus Corona geschoven ook al was die al verleden tijd.

Coronavirus is iets anders dan het SARS virus.

In contact met de CDC (VS) vergelijkbaar met de RIVM, verklaarden dezen mij het volgende:

Er is een SARS-virus van 2003 gebruikt. Is ontdaan van zijn Buitenste Oppervlakte- eiwitten (Outer Surface Proteïnes kortweg, (OSP´s) en die eiwitten zijn nu vervangen door SPIKE-eiwitten, die de functie gaan overnemen van het immuunsysteem, zodat DIT VIRUS NIET IS TE GENEZEN. (einde citaat)

Als daarmee bedoeld wordt dat een vaccin totaal niet werkzaam kan zijn doordat de spikes het immuunsysteem hebben overgenomen (en tevens aan het vernielen zijn) dan heeft de CDC gelijk!

Zonder het met deze woorden te zeggen, geeft de CDC wel duidelijk weer, dat ALLE VACCINS EEN TOTAAL ANDERE BEDOELING NASTREVEN!

HET SARS-virus heb ik toen ook genoemd met de woorden: ” Je zou het eigenlijk SARS-2 moeten noemen (daar het niet meer het SARSvirus uit 2003 is) en NIET VOLDOET AAN DE NORMEN EN SPECIFICATIE VAN EEN VIRUS!

SARS-2 is geen virus maar naar een drager/verspreider/transporteur omgebouwd.

Noem het dus geen virus meer, geen covid-19 en ook zeker niet corona(virus)

Het zal je bekend zijn dat zowel het SARS-2 en de vaccins behoorlijk voorzien zijn van schadelijke bestanddelen zoals de spikes, grafeenoxide magnetische metaaldeeltjes, mRNA en gentherapie. (Nog nooit geplaatst in griepvirussen!)

De functie van zowel SARS-2 als ook alle vaccins zijn hiermee uitgerust met een tweeledig doel :

1. het uitdunnen van de wereldbevolking tot 500 miljoen 14 van de 15 moeten sterven

2. De overgebleven geprogrammeerde mens-robot om die voor de ” ELITE ” te laten werken. WEF directeur Klaus Schwab zegt hierover: ” Je zult niets meer bezitten en gelukkig zijn.”

Er is geen virus en je zult toch echt eerst dat virus moeten isoleren, (zichtbaar maken) en zuiveren.

Er moet met een Electro-microscoop en een miljoen vergroting een bruikbare afdruk moeten maken die als referentiewaarde dient voor o.a. PCR-test.

Er kan niet getest worden. WAAR WIL EN KAN JE OP TESTEN? Influenza A of B en iets anders is geen SARS-2

Tot aan heden is nog nooit het virus gezien, aangetoond nog gezuiverd.

Is er niet en bestaat niet en er valt niks te testen!

Er zou zelfs een miljoen euro zijn uitgeloofd aan diegene die het virus kan bewijzen en aantonen!

Waarom wordt er dan getest? Om diep in je neus te boren, de bloedbarrière naar de hersenen te doorboren en je zo voorbereiden op meer effectiviteit van de vaccins met grafeenoxide en metaaldeeltjes en meer.

(Ik was bij de introductie van de PCR in Leeuwarden in 1994 waar de directeur zei: Nu kunnen we EINDELIJK ZIEN hoe een infectiebron er uitziet.

Als een monster van een patiënt wordt onderzocht moet je de referentie gegevens erbij hebben van het te onderzoeken virus of bacterie. In een monster kan van alles zitten. De norm wordt nu in de test ingevoerd en de test geeft dus weer of in het serum het desbetreffende aanwezig is. Als de instelnormen van de normwaarde afwijken, zoals nu blijkt, dat kan alles als positief worden aangemerkt. Is dus vals positief en hetzelfde geldt voor vals negatief. PCR is 100% onbruikbaar met valse instellingen, met een ontbrekend virus DAT NIET BESTAAT.

Er wordt een kweek gemaakt uit onschadelijke deeltjes van het virus en afkomstig van de buitenste oppervlakte eiwitten (OSP´s) die in de vaccins worden verwerkt om daarmee het immuunsysteem te activeren met de aanmaak van antilichamen tegen het virus, zodat het ziekteverloop mild is en zelfs niet wordt opgemerkt

Wat doe je met een griep Koorts? Onder de wol, uitzweten, aspirientje en meer kan je niet doen OMDAT ER GEEN GENEESMIDDELEN TEGEN EEN GRIEP BESTAAN.

WAT ZIEN WE NU BIJ SARS-2. Niks helemaal NIKS. Er is geen virus. Er zijn geen buitenste oppervlakte eiwitten waar je vaccins van kunt maken! DUIDELIJK?

VACCINEREN IS NIET TEGEN SARS-2 EN EVENMIN DOOR DE ANDERE BENAMINGEN DIE NIET JUIST ZIJN.

Daarom schreef de CDC ” IS NIET TE GENEZEN “.

Dan mag de CDC mij en de wereld verklaren waarom zij in de jaren 2017 en 2018 zoveel mogelijk geneesmiddelen bij miljarden uit de handel hebben genomen die effectief zouden kunnen zijn tegen SARS-2.

In eerste instantie in de VS medische berichten over genezing van patiënten met HCQ, zink en dat bij 1000-den.

Daarna een 1,5 jaar geleden, ben ik mij in gaan zetten voor het gebruik van IVERMECTINE (lees mijn eerdere plaatsing hier in Frontnieuws) wat ongelofelijk effectief is maar helaas dankzij de BIG PHARMA bijna nergens meer te koop is. Aan deze eenvoudige tabletjes die nagenoeg niks kosten, kan de BIG PFARMA niks aan verdienen terwijl TOTAAL INEFFECTIEVE VACCINS MILJARDEN OPLEVEREN !

Zie het eindelijk eens in mensen… Vaccins is moord en Ivermectine is leven! Als profylaxe, bescherming naar anderen, en patiënten zijn van de infectie verlost in 48 uur.

Iedereen veel sterkte gewenst.

Hoop u hiermee van dienst te zijn geweest en met vriendelijke groet,

P.P. Veenstra

p.p.-veenstra@hotmail.com

Voor meer info en koop van ivermectine stuur berichtje aan Aynil Schuurman of Paul Veenstra. Samen zetten wij ons totaal belangeloos (maar met veel werk ons hiervoor in).

(4) Aynil Schuurman | Facebook

  1. Paul Veenstra | Facebook

zie ook gevolgen van vaccinatie en genezing met ivermectine

20211108 Over “vluchtelingen” en het Kalergi-plan

Het duivelse Kalergi-plan en het uitsterven van het blanke ras

(google translate gebruikt en niet aangepast)

Het millenniumrapport

27 oktober 2019

Het duivelse Kalergi-plan en het uitsterven van het blanke ras

Kalergi Plan voor het uitsterven van het blanke ras met een wereldwijde Joodse zionistische regering

Kalergi-plan:

van Metapedia; vertaling door Michael Palomino;

[De fantasie van Kalergi: mestiezen kunnen nogal gemanipuleerd worden met minder karakter en minder intelligent]

Het Kalergi Plan is een genocideproject dat is bedacht en uitgewerkt door de politicus en mestizo Mr. Richard Nikolaus Coudenhove Kalergi samen met zijn Vrijmetselaars-collega’s. Zij waren de voorlopers van de Europese Unie die tot doel heeft Europa te vernietigen en het blanke ras uit te roeien. Tegelijkertijd moet een multiculturele cultuur en massale immigratie van negers, Aziatische mensen, mestizo-mensen, Latijns-‘Amerikaanse’ mensen, autochtonen uit ‘Amerika’ en moslims worden bevorderd met als doel alle rassen te mengen die op deze manier een passief mestizo-ras – dit was de speciale verwachting – die getemd moest worden, die berekenbaar en manipuleerbaar moest zijn, die van ondergeschikte aard en met geringe intelligentie zou moeten zijn. Op deze manier regeren moet voor altijd door een joodse elite-aristocratie kunnen worden geëxecuteerd.

Dit project is uitgewerkt met 28 stellingen en is geïnspireerd op de sociale wetenschappen met de stelling dat mensen geregeerd kunnen worden als dieren die niet in opstand kunnen komen vanwege hun lage intelligentie.

[Supplement:

Alleen deze meneer Kalergi is een mestizo en – zoals hij zelf definieert – hij is nogal manipuleerbaar, hij heeft een laag karakter en hij heeft een lagere intelligentie. Welnu, meneer Kalergi lijkt echt heel dom en een dwaas te zijn – maar het beleid en de justitie worden zich er niet van bewust.

De belangrijkste fout van deze stomme mestizo Mr. Kalergi is het volgende feit:

Vreedzaamheid van een volk hangt niet af van ras of identiteit, maar van de wapens die ze tot hun beschikking hebben en hoe ze die beheren].

Realisatie van Kalergi Plan: de invasie van immigranten naar Europa

[In 2015] is de invasie van de immigranten gewoon al aan de gang en werd opzettelijk tot stand gebracht door nieuwe economische normen en door de globalisering. De regeringen hebben niet de intentie om deze invasie van immigranten, die wordt veroorzaakt door de vele crises, te stoppen. En tegelijkertijd wordt de cultuur van de mestizo ondersteund om het blanke ras uit te roeien. Dit streven geldt voor alle landen met een blanke bevolking. Het heeft geen invloed op de Aziatische landen of de Afrikaanse landen waar geen invasie van immigranten plaatsvindt, maar het treft alleen de landen met een blanke bevolking.

Deze invasie wordt gecamoufleerd met woorden als vooruitgang, barmhartigheid, humanisme, broederschap, sociale rechtvaardigheid, gelijkheid enz. Maar het is in de eerste plaats een crimineel en meedogenloos plan om de Europeanen te vernietigen.

De kern van het plan: Joods meesterras domineert de mestiezen

In zijn eerste schriftelijke manifesten tussen 1923 en 1925 benadrukte het Kalergi-plan dat de Joden de macht zouden overnemen, eerst in Europa en daarna in de hele wereld. Het plan gaat uit van een joods, utopisch racisme en verwijst naar een joods ‘meesterras’. De uitdrukking “meesterras” waarmee de heer Adolf Hitler het Arische ras beschreef, werd door de heer Coudenhove Kalergi gebruikt om de Joodse suprematie in Europa en over de hele wereld op te eisen. Hij gebruikt ook keer op keer de term “Joods nobel ras”. Het doel was om een ​​Joods rijk te vormen. Daarom claimde de heer Kalergi de afschaffing van het recht op zelfbeschikking van de volkeren. Daarna moeten de naties worden vernietigd door een snelle migratie in massa’s, of ook door bewegingen binnen Europa door ‘etnische’ afscheidingsbewegingen zoals het Catalaanse separatisme of zoals het Baskische separatisme. Europa moet zo worden gevormd dat de Joden het kunnen domineren. Voorwaarde hiervoor zou de pretentie moeten zijn om de etnisch homogene bevolking om te vormen tot gemengde groepen met blanken, negers en Aziaten. Deze mestiezen zouden de kenmerken moeten hebben als wreedheid, ontrouw en meer kenmerken die – volgens Kalergi – opzettelijk gecreëerd zouden moeten worden en die absoluut noodzakelijk zouden zijn om een ​​Joodse suprematie te bereiken.

Veel eerder dan de heer Hitler was het de heer Kalergi met zijn mening die de hoge prestaties van het blanke ras, met name het Noordse onderras, verklaarde, maar in tegenstelling tot de heer Hitler wilde deze heer Kalergi geen instandhouding en een versterking van deze rassen, maar hij wilde hun vernietiging. Om deze redenen deed hij alsof hij de “schepping” verrijkte, omdat hij gelijk had te bedoelen dat door een kruising van rassen de talenten en de prachtige eigenschappen van deze rassen konden worden geëlimineerd. Ondanks zijn positieve evaluatie van deze rassen bedacht hij het uitstervingsproject alleen omdat hij bedoelde dat er mensen nodig zouden zijn, wat beter manipuleerbaar zou zijn als de Joden de macht zouden overnemen.

In de huidige tijd [medio 2015] vinden we andere termen in de ‘Amerikaanse’ media die verwijzen naar een kolonisatie van Afghanistan en Irak. Dit zijn twee voorbeelden en bewijzen die aantonen dat de ideeën van Kalergi steeds meer verspreid worden. De zaak gaat over “vorming van naties” en betekent min of meer de kunstmatige schepping van naties die de mensen zouden moeten dienen. Wat betreft het idee van Kalergi over de mestiezen van de mens door bloed is een grote kennis over ontwikkelingsgeschiedenis en over het fokken van rassen te vinden die op enkele punten op verbazingwekkende wijze overeenstemt met de wetenschap van Darwin en met de theorieën van het Derde Rijk. Ook de moderne wetenschap die vooral door Israël wordt gepromoot en die joden kan onderscheiden van hun neven, Arabieren, door DNA-analyse, bevestigt de kennis van Kalergi zonder de oorsprong van deze wijsheid te achterhalen.

Vertaling door Michael Palomino; van: Kalergi was een Oostenrijkse Japanse mestizo. Richard Nikolaus Eijiro Graaf Coudenhove-Kalerg i (Japans: Kūdenhōfu-Karerugī), (Tokio, geboren op 16 november 1894 – overleden op 27 juli 1972, in Schruns, Vorarlberg, Oostenrijk) was een Oostenrijks-Japanse politicus en geopolitiek-activist. In 1923 publiceerde hij zijn manifest “Pan Europe”, waarin staat dat er een Internationale Pan-Europese Unie werd opgericht. Met dit manifest werd de Pan-Europese Beweging gestart, de voorloper van het Europa van Maastricht en van de Europese Unie. Dit is het belangrijkste onderdeel van de realisatie van het criminele “Kalergi-plan”. De heer Kalergi noemde het concept van een “Pan Europe” en “Pan Europe-ism” de betekenis van “Eenwording van alle naties van Europa onder één enkele staat” – met de nevenbedoeling dat continentaal Europa zou moeten worden veranderd door de integratie van verschillende buitenlandse rassen en culturen. Op deze manier moet een kosmopolitisch Europa worden gecreëerd, multicultureel,

Das Buch von Kalergi “Pan-Europa” – der Plan zur Zerstörung der Nationen und der weissen Rasse in Europa, damit eine jüdisch-zionistische Weltregierung regieren kannDas Buch von Kalergi “Pan-Europa” 02 – der Plan zur Zerstörung der Nationen und der weissen Rasse in Europa, damit eine jüdisch-zionistische Weltregierung regieren kann

Het boek van Kalergi “Pan Europe” – het plan van de vernietiging van de naties en van het blanke ras in Europa zodat een joods zionistisch wereldwijd regime kan regeren [3,4]

Leven

Hij was de zoon van een graaf en diplomaat Heinrich Coudenhove Kalergi (auteur van het boek “Idiosyncresis of Antisemisism”), een Oostenrijkse Hongaar. Zijn moeder, Mitsu Aoyama, was oorspronkelijk een Japanse. Aan de universiteit van Wenen promoveerde hij tot doctor in de filosofie en werkte daarna als journalist en redacteur bij de krant “Pan Europe”. Hij wordt erkend als de grondlegger van de volksbeweging van een verenigd Europa.

Na de publicatie van het manifest in 1923 publiceerde hij zijn belangrijkste geschrift met de titel “Vecht voor Pan-Europa” (1925-1928) in drie delen. Zijn ideeën beïnvloedden de toespraak van de heer Aristide Briand en Briand van 8 september 1929 in de Nation’s Society. Na de annexatie van Oostenrijk in 1938 nam Kalergi zijn vlucht naar Frankrijk en vervolgens in 1940 naar de “VS”. Daar gaf hij tot 1945 seminars aan de New York University. Daarna keerde hij terug naar Frankrijk. In 1944 publiceerde hij in de Stupid States zijn werk “Crusade for Pan-Europe”. Na zijn terugkeer in Frankrijk richtte hij de Europese Parlamentarische Unie op. Op het congres van deze vakbond in 1947 (van 8 tot 12 september 1947) verdedigde hij het idee van de oprichting van een grote markt met een stabiele eenheidsmunt. Dit zou het middel zijn om het potentieel van Europa op een nieuwe manier te ontwikkelen om Europa op de plaats te brengen die het zou verdienen in het concert van naties.

In 1950 was hij de eerste persoon die werd beloond met de Karel de Grote-prijs van de stad Aken die werd uitgereikt aan personen die “bijdragen aan het idee van een verenigd en vreedzaam Europa”.

Buch des kriminellen Mischlings Kalergi: Praktischer Idealismus

Boek van criminele mestizo Kalergi: Praktisch Idealisme (Duitse versie: Praktischer Idealismus) [5]

Kalergi was het hoofd van de samenzwering die in de huidige tijd [medio 2015] het wezen van de bevolking van Europa in gevaar brengt. Al in 1923 stond deze heer Kalergi aan het hoofd van een groep Vrijmetselaars. Deze duistere persoon verkondigde dat Europa zou worden gedomineerd door een “Joods aristocratenras”. Om dit doel te bereiken moeten de Europeanen worden gekruist met negers en met Aziaten als het gaat om dieren. Van deze “kruisingen” wachtte de heer Coudenhove-Kalergi op een lager menselijk ras dat gemakkelijker geregeerd zou kunnen worden en karakterloos zou zijn.

[Nobele zionistische joden die het Kalergi-plan volgen: Masaryk, Benesch, Max Warburg, Ignaz Seipel, Karl Renner, Edouard Herriot, Noel Baker, Winston Churchill, Aristide Briand, Stresemann enz.]

Onder zijn volgelingen van het eerste begin waren er de Tsjechische politici Tomáš Masaryk en Edvard Beneš , evenals de bankier de heer Max Warburg die de eerste 60.000 Duitse mark voor het project gaf.

De Oostenrijkse kanselier dhr. Ignaz Seipel en later ook de Oostenrijkse president dhr. Karl Renner leidden later deze “pan-Europese beweging”. De heer Kalergi zelf gaf aan dat nobele Franse politici zijn beweging zouden steunen voor het onderdrukken van een Duitse wraakbeweging. Op deze manier waren ze allemaal betrokken bij de manoeuvres van deze samenzweerders: de eerste was de Franse president, de heer Edouard Herriot en zijn regering, evenals de Britse leiders van alle politieke richtingen, waaronder de hoofdredacteur van de London Times, de heer Noël Baker. Uiteindelijk accepteerde zelfs Winston Churchill er toe verleid te worden.

In 1926 was Kalergi opnieuw in de “VS” voor enkele conferenties waar hij met alle vriendelijkheid de “Amerikaanse” publieke opinie overtuigde van het plan van Joods bestuur van Europa. Hier vond hij twee nieuwe volgelingen: de Franse minister van Buitenlandse Zaken Aristide Briand en de Duitse kanselier Stresemann. In hetzelfde jaar werd de heer Edvard Benesch benoemd tot erevoorzitter, precies dezelfde man die later de genocide organiseerde tegen 300.000 Duitsers uit Sudetenland. Kalergi, die tot op heden onbekend was, onderhandelde ook met Mussolini met de bedoeling het zelfbeschikkingsrecht van de Oostenrijkers te beperken om de voorkeur te geven aan de overwinningsnaties van de Eerste Wereldoorlog zonder einde, maar de heer Mussolini weigerde niet.

[Nobele zionistische joden die het Kalergi-plan volgen: Adenauer, John Foster Dulles, Robert Schuman, Depasperi, Paul Henry Spaak, Helmut Kohl, Jean-Claude Juncker enz.]

Veel hoge politici van de 20e eeuw behoorden tot deze groep, waaronder vooral de heer Konrad Adenauer moet worden genoemd, daarnaast de Spaanse voormalige minister van Justitie de heer Rios en de heer John Foster Dulles (“VS”). De basis van de democratie niet respecterend en met de hulp van “New York Times” en “New York Herald Tribune” diende de heer Kalergi zijn plannen in bij het “Amerikaanse” congres. Zijn minachting voor het principe van volksregeringen werd uitgedrukt in een zin in 1966 toen hij zich zijn naoorlogse activiteiten herinnerde: “De volgende 5 jaar van de pan-Europese beweging concentreerden zich hoofdzakelijk alleen op dit onderwerp: parlementen werden gemobiliseerd zodat de regeringen werden versterkt voor de oprichting van Pan-Europa.” Met de hulp van dhr. Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken met een hoge joodse afkomst.

En er waren meer namen: de heer Depasperi, de verrader met het zelfbeschikkingsrecht van de Tirolers in Zuid-Tirol, en de heer Paul Henry Spaak , de Belgische socialistische leider die beweerde vrede te creëren tussen Duitsers en Fransen, alleen niet over de erfgenamen van Clemenceau die het genocideplan van Versailles had opgesteld. Al in de jaren twintig wordt de blauwe kleur gedefinieerd voor de vlag van de Europese Unie. Kalergi’s basisdocument over het creëren van een multicultureel Europa dat steeds meer de macht van de parlementen en regeringen vernietigt, is geldig tot vandaag [2015] en wordt uitgedrukt in de “Coudenhove Kalergi-prijs” die werd uitgereikt aan de heer Helmut Kohl en hem bedankte voor het volgen van de plan. Ook de vrijmetselaar en machtige Europese politicus Mr. Jean-Claude Juncker, premier van Luxemburg, was gevleid met deze prijs.

De heer Kalergi propageerde keer op keer “pacifisme” dat nodig was voor de vrede van de naties, maar tegelijkertijd stond hij joods brutaal geweld toe. Hij steunde alleen de verklaring over gelijkheid voor de wet totdat het feitelijke Joodse systeem zou worden afgeschaft. Dit wordt “opheffing van de onrechtvaardige ongelijkheid” genoemd. Door de machtsovername door het “edele Joodse ras” dat zou worden gecreëerd door de gelijkheid, zal deze gelijkheid dan worden opgeheven. Sindsdien werken de [hoog racistische nobele] Joden aan het versterken van hun macht over de niet-Joden door een “gerechtvaardigde ongelijkheid”. Deze Joodse kliek onderschat ook wetten en paragrafen die een land definiëren en die nodig zijn voor het bestaan ​​van een land wanneer de zaak op het punt staat andere bevolkingsgroepen aan te vallen. De Nieuwe Wereldorde . Met de wereldwijde afschaffing van de democratie doen de [hoog racistische nobele] Joden alsof ze de mensheid vrede, cultuur en voedsel brengen. Alleen degenen die van „gelukkige afstamming” van het „edele Joodse ras” zijn, zijn gekwalificeerd om de mensheid te leiden.

Er werd geprezen dat de joden de leiders waren van het socialisme, het communisme en het kapitalisme. Dit leidde tot het standpunt van de nationaal-socialisten en de fascisten. De grote Joodse invloed in de Sovjet- en ‘Amerikaanse’ regering of in de geheime diensten kan gemakkelijk worden bewezen. Daarom is 37% van de leden van de NKVD van etnisch-joodse afkomst, vooral in de hogere leidersrangen terwijl in het algemeen en in verhouding tot de overdreven deelname aan deze ideologieën de joden altijd een minderheid blijven.

Toen hij [dhr. Kalergi] presenteerde zijn plan [in 1923] en prees zichzelf als communistische kapitalistische joodse leider, de bolsjewisten hadden al miljoenen van hun politieke vijanden vermoord. Hij wil verenigd “buskruit, goud en inkt” zien in de handen van het “joodse opperste ras”. Hiermee drukt meneer Kalergi zijn sleutelwoorden al lang voor het politieke optreden van een heer Hitler uit. In het algemeen bevestigt dit een Joodse dorst naar macht, aangezien alleen de antisemitische mensen het erkenden. Nu [in 2015] kan men dit bewijzen in hoeverre hun plannen al gerealiseerd zijn (uit: Gerd Honsik : Adios Europa: Un Racismo Legal ).

Ik herinner me weer het principe van vrede:

Vreedzaamheid van een volk hangt niet af van ras of identiteit, maar van de wapens die ze tot hun beschikking hebben en hoe ze ermee omgaan .

Michael Palomino, 18 juli 2015

zie ook bronnen

KALERGI PLAN: Wat iedereen moet weten

Het genocidale plan van Kalergi om de inheemse naties en volkeren van Europa te vernietigen

geschreven door cymrusofren

De hete aardappel van immigratie – een volkomen redelijk debat voor burgers van elk land, maar een debat dat velen van alle politieke overtuigingen vaak niet kunnen voeren zonder toevlucht te nemen tot hysterie en polarisatie.

Natuurlijke en duurzame immigratie gebeurt organisch. Economische immigranten, of ze nu legaal zijn of niet, kunnen niet worden beschuldigd of gedemoniseerd voor het zoeken naar een betere kwaliteit van leven. En echte asielzoekers die ontsnappen aan oorlogsgebieden en burgeroorlogen die zijn gecreëerd door een agressor, inclusief westerse / NAVO-landen, moeten onze sympathie en hulp verwachten en een toevluchtsoord krijgen in het dichtstbijzijnde veilige land of de dichtstbijzijnde veilige landen zoals uiteengezet in het internationale recht.

Maar zo eenvoudig is het niet. Helaas zijn er politieke leiders en planners die massale immigratie en gedwongen verplaatsing van mensen voor hun eigen snode doeleinden willen creëren en gebruiken. Niet veel mensen hebben gehoord van het Pan-Europese plan van The Kalergi voor Europa. In de jaren twintig schreef de vrijmetselaarsgraaf Richard von Coudenhove-Kalergi een boek met de titel ‘Praktischer Idealismus’ (Praktisch Idealisme), waarin hij uiteenzette hoe hij geloofde dat de afschaffing van het recht op zelfbeschikking en de eliminatie van Europese naties zou moeten worden bereikt met de vorming van een Europese Unie.

Na de publicatie van het boek kreeg Kalergi hulp van Baron Louis de Rothschild die hem in contact bracht met een van zijn vrienden, bankier Max Warburg. Warburg steunde toen Kalergi met aanzienlijke fondsen om zijn Europese beweging te helpen vormen. Het grootste probleem ligt in het feit dat wat Kalergi opriep niet alleen de vernietiging van Europese natiestaten was, maar ook de opzettelijke etnocide van het inheemse, voornamelijk blanke ras van het Europese continent. Hij stelde voor om dit te doen door middel van gedwongen massale migratie om een ​​ongedifferentieerde homogene massa van lijfeigenen te creëren die gedomineerd zou worden door een rijke, zichzelf verkiezende elite.

Kalergi in zijn eigen woorden:

“De (Europese) man van de toekomst zal van gemengd ras zijn. De rassen en klassen van vandaag zullen verdwijnen als gevolg van het verdwijnen van ruimte (naties), tijd en vooroordelen. Het Euraziatische-negroïde ras van de toekomst, dat qua uiterlijk vergelijkbaar is met de oude Egyptenaren, zal de diversiteit van volkeren vervangen door een diversiteit aan individuen”

Dit, zo stelde Kalergi, zou een plan moeten zijn voor en door de raciale en spirituele suprematie van ‘bloedaristocratie en jodendom’. Dit zijn al zijn grove racistische woorden, niet de mijne. Mensen moeten vrij zijn om zich te mengen en zich te vestigen met een partner van welk ras of etniciteit ze ook kiezen. Maar waar Kalergi en het pan-Europese plan specifiek om vragen, is het opzettelijke gebruik van gedwongen en onevenredige massa-immigratie, vooral uit niet-Europese landen, om een ​​pan-Europese dictatuur van één staat in te voeren en de inheemse roze/witte nationaliteiten te vernietigen, en dus weerstand, van Europa.

Wie zou ook alweer de monarch moeten zijn?

Wie zou ook alweer de monarch moeten zijn? Evelyn de Rothschild praat met prins Charles

Om een ​​beter beeld te krijgen van waar dit soort verwrongen denken vandaan komt, zouden geïnteresseerden misschien meer in detail willen kijken naar het kabbalaïsme en naar de Babylonische mysteriereligie. Deze occulte heidense, Luciferiaanse, antichristelijke doctrines komen tot uiting in de hoogste graden van Vrijmetselarij en andere geheime genootschappen, in de Kabbalah Zohar-literatuur, in de subversieve Sabbatean/Frankistische bewegingen en in de hoogst onaangename supremacistische leringen van de Babylonische Talmoed-bijbel – een doctrine die verwijst naar niet-talmoedisten als de ondermenselijke Goyim/heidenen (vee) en die wordt gevolgd en onderwezen binnen het rabbijnse en ultraorthodoxe talmoedisme en binnen het religieuze en politieke zionisme.

Babylonisch occultisme is ook binnengeslopen in de meeste andere georganiseerde religies op de hogere niveaus, waaronder het rooms-katholicisme, de islam, het protestantse christendom, het boeddhisme, het hindoeïsme en de new age-beweging. Het wordt ook gevonden als een leidend principe in de hogere regionen van de niet-gekozen Verenigde Naties.

Naast globalistische bedrijven en filantropen lijken deze aanhangers van het occulte kabbalaïsme en extreme talmoedische en zionistische leringen vooral bezig te zijn met het opzettelijk vernietigen van de inheemse naties en het blanke ras van Europa door middel van massaal afgedwongen en ongebonden multiculturalisme. Ze lijken ook bezig met het vernietigen van het traditionele christelijke erfgoed en de morele waarden die grotendeels hebben bijgedragen aan de opbouw en instandhouding van een bloeiende en diverse, cultureel rijke Europese beschaving.

De illegale aanvallen onder leiding van een kleine, waanzinnige Anglo-Amerikaans-Israëlische elite die de afgelopen jaren zijn gezien op moslimlanden als Irak, Afghanistan en Libië, hebben voor het gemak ook geleid tot de radicalisering van veel van de mannen en vrouwen in die landen. Een groot deel van hen is nu uit op wraak door de bloedige vernietiging van het westen door oorlog of invasie. Men zou gemakkelijk kunnen vermoeden dat dit prachtig in de kaart is gespeeld van die Europese en zionistische elementen die zelf Europa vernietigd willen zien zoals het Kalergi-plan uiteenzet. Met andere woorden, de radicale moslims zijn net zo bespeeld als wij Europeanen. Verdeel en heers, speel beide kanten en zo.

De meerderheid van het volk van Israël en elders, die gematigde niet-Talmoedische volgelingen zijn van het oude testament (Thora) jodendom, Arabische christenen, atheïsten, agnostici en gematigde moslims, zijn ook net zo veel slachtoffers van zo’n gevaarlijke elite supremacistische doctrine als wij in Europa lijken te doen. zijn. En veel, zo niet de meeste orthodoxe joden realiseren zich niet eens dat wat ze volgen of waarmee ze zich verbinden het extreme Talmoedische Jodendom is, waarbij steeds meer mensen zich bewust worden van de uitersten van de Talmoedische leerstellingen.

Zionisme is in wezen Rothschild-zionisme. De Rothschild-familie is een globalistische bankiersfamilie die de leiding heeft gehad en momenteel heeft over de meeste rijkdom en centrale banken van de wereld, en een groot deel van haar media. Ze zijn ook bankiers van de even rijke en machtige rooms-katholieke kerk en haar jezuïetenorde in het Vaticaan – een andere instelling die zwaar is geïnfiltreerd door het occulte kabbalisme en een die ook erg gesteld is op een globalistische nieuwe wereldorde van één regering, één geldloze valuta en één religie.

De Rothschilds zouden sinds de bloedige Franse revolutie beide kanten van oorlogen en andere grote wereldgebeurtenissen en revoluties hebben gefinancierd, en profiteren van dergelijke gebeurtenissen, ongeacht de resultaten. Het was aan Lord Rothschild dat Arthur James Balfour heel Palestina beloofde in zijn beruchte Balfour-verklaringsbrief van 2 november 1917, aan geen enkele natie of volk. Deze deal, zo wordt beweerd, was overeengekomen door de Britse staat in ruil voor de Rothschild-zionisten die erin slaagden de Amerikanen in de Eerste Wereldoorlog te betrekken. De zionisten moesten hun toevlucht nemen tot deze wanhopige deal nadat Duitsland, hoewel ze de oorlog aan het winnen waren, in 1916 een wapenstilstand aan Groot-Brittannië aanbood zonder dat er herstelbetalingen nodig waren.

Historici beweren dat de betrokken zionisten er erg op gebrand waren om ervoor te zorgen dat er niet zo’n vroege vrede zou komen, aangezien ze verwachtten veel meer geld te verdienen met de oorlog en nog niet klaar waren om het te beëindigen – een onbegrijpelijke en criminele denkwijze die leidde tot de verdere dood van miljoenen jonge mannen en vrouwen uit heel Groot-Brittannië, Europa en daarbuiten. Deze crisis bood ook een geweldige kans voor de zionistische beweging om Israël als hun eigen land te eisen na vele jaren van planning op het internationale toneel, vooral via de World Zionist Organization, opgericht door Theodor Herzl in 1897.

Zie video

Het is ook goed gedocumenteerd en benadrukt door gerenommeerde historici zoals Anthony C Sutton en anderen dat het de internationalistische bankiersvereniging was, gebaseerd op Wall Street en de City of London, die, direct en indirect, de moorddadige en genocidale bolsjewistische revolutie in Rusland in Rusland financierde. 1917 evenals de opkomst van Hitler en het regime van nazi-Duitsland in de jaren 1920 en 1930. Samen met de Eerste Wereldoorlog leidden deze tot de dood van honderden miljoenen mensen. De Rothschilds vormen een belangrijk onderdeel van deze internationalistische bankiersvereniging, haar dochterondernemingen en haar gelieerde ondernemingen.

Er wordt beweerd dat de Rothschilds vandaag de dag minstens 80% van het hedendaagse Israël bezitten – het land dat hen als bij toverslag werd ‘gegeven’. De zeszijdige hexagram-ster die op de vlag van Israël te zien is, is niet de ster van David zoals we zijn doen geloven – het is een occult satanisch symbool dat teruggaat tot de Babylonische tijd en in de afgelopen eeuwen is aangenomen door het Huis van Rothschild.

De rottende mainstream media die eigendom zijn van het bedrijf zullen dergelijke beweringen natuurlijk niet onderzoeken met een onbevooroordeelde, op bewijzen gebaseerde benadering. Beledigingen van ‘antisemitisme’ worden naar iedereen gegooid die probeert om rationeel en eerlijk kwesties te bekritiseren en te bespreken die te maken hebben met zionistisch/supremacistisch gerelateerd extremisme. De lobbygroepen van ‘Friends of Israel’ in Europa en AIPAC en de Anti Defamation League in de VS en elders zijn goed thuis in het voeren van berechting door mediaheksenjachten tegen iedereen die niet uit het script leest, het afsluiten van de vrijheid van meningsuiting en essentiële openbare controle en pogingen om iedereen in het proces emotioneel te chanteren. Dat is de reden waarom de meeste mensen zijn gestopt met luisteren naar de reguliere media en hun steeds wanhopiger wordende pogingen tot criminele massapropaganda, ombuiging, spin en leugens.

En zoals gesuggereerd door modern genetisch onderzoek en officieel verklaard door de Israëlische regering ( hier gerapporteerd in de Times Of Israel ), zijn een groot deel van de moderne Israëli’s of degenen die zichzelf tegenwoordig Joden noemen, hoe dan ook niet eens Semitisch. Velen worden verondersteld van Khazariaanse Turkse afkomst te zijn die zich bekeerden van het heidendom tot het Talmoedische jodendom in en rond de 8e of 9e eeuw na Christus, en zich meestal identificeren als Asjkenazische joden – Jiddisch of Engels is vaak hun gekozen taal in plaats van Hebreeuws. Niet dat het er speciaal toe zou moeten doen. Maar dit is een voorbeeld van hoe triggerwoorden en -termen worden misbruikt en gemanipuleerd door de reguliere media om hun eigen agenda en verhaal te pushen en tegelijkertijd elke kritiek en een gezond open debat de kop in te drukken.

Het is ook heel belangrijk om op te merken dat de kliek die achter de internationalistische bankiers werkt, er inderdaad al heel lang mee bezig is. Talloze historici en schrijvers stellen dat deze kwaadaardige samenzwering teruggaat tot het begin van de mensheid. In zijn uitstekende boek ‘ Pawns in the Game”, beschrijft auteur William Carr hoe een kleine groep ‘valse priesters en geldschieters’ al sinds de Bijbelse tijden bezig is een nieuwe wereldorde te creëren en volledige controle over haar inwoners te krijgen. Hij beschrijft ze door elkaar als Illuminati, Farizeeën en van de Synagogue of Satan. Carr voegt eraan toe dat het weinig zin heeft om het Joodse en/of Semitische volk als geheel de schuld te geven, aangezien de kleine groep extremistische valse priesters die hij noemt weinig om een ​​natie, volk of ras gaf en, integendeel, “de bedoeling had om de haat te gebruiken die onder het Joodse volk als gevolg van vervolging, om hun verachtelijke doelen te dienen en hun geheime totalitaire ambities te bevorderen.

(Pawns in the game )

Om niet te zeggen dat er niet een aantal mensen zijn die zich identificeren als Joods die betrokken zijn bij deze gemene samenzwering – natuurlijk zijn die er. Maar waar we mee te maken hebben is een minderheid van fanatieke extremistische elites die, op basis van hun supremacistische en occulte overtuigingen, eenvoudig kunnen worden omschreven als slecht, gevaarlijk en zelfs satanisch, ongeacht waar ze al dan niet vandaan komen. Wat hen allemaal verenigt, is dat ze op hun hoogste niveau de occulte Kabbalistische luciferiaanse doctrine volgen. Met andere woorden, dit is een ouderwetse strijd tussen goed en kwaad.

En, zoals gezegd, wat deze aangesloten globalistische kliek uiteindelijk zoekt, is een één wereldstaat en volledige globalistische controle, met één regering, één munteenheid, één leger en één wereldreligie, en met een luciferiaanse god die zich voordoet als de ware God.

Terugkomend op het onderwerp, dit massaal afgedwongen immigratieplan is het aanzetten tot genocide zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties, hoewel zowel de VN zelf als de EU voorstanders zijn geweest van precies dit soort massale verplaatsing van mensen naar Europa onder de onheilspellende titel van ‘Vervangende Migratie’. Een dergelijk idee druist in tegen alle noties van gelijkheid en het vieren van diversiteit. Zo’n plan is een bewuste aanval op het begrip diversiteit – een omgekeerd “Mein Kampf”. Op etnociden gebaseerde Europese eenwording en de unie van andere Orwelliaanse wereldregio’s zouden waarschijnlijk de eerste stappen zijn in het creëren van een uiteindelijke wereldregering, mogelijk onder de VN of een vergelijkbaar niet-gekozen mondiaal orgaan.

Maar Kalergi was toch zeker gewoon een eenzame racistische kwakzalver met verdraaide genocidefantasieën? Het lijkt van niet. Een andere reden waarom dit een ernstige zorg is, komt voort uit het feit dat de Europese Unie elk jaar ter ere van hem de Coudenove-Kalergi-prijs toekent aan “Europeanen die hebben uitgeblonken in het bevorderen van Europese integratie”. Dit gebeurt officieel onder de naam De Karel de Grote-prijs . Recente winnaars van de prijs waren morele beroemdheden als Angela Merkel, Herman Van Rompuy, Tony Blair en Henry Kissinger.

Het is misschien een idee voor onze zelden gehoorde EP-leden om aanhangers van het Europees Parlement van de Karel de Grote-prijs te vragen waarom ze elk jaar zo’n prestigieuze prijs uitreiken ter ere van zo’n racistische supremacistische genocidale maniak als Richard von Coudenhove-Kalergi.

Dit is voor velen waarschijnlijk een onbekend aspect van de geschiedenis van de Europese Unie. Maar er kan weinig twijfel over bestaan ​​dat deze man, Richard von Coudenhove-Kalergi, wordt gezien als de spirituele grondlegger van de Europese Unie en dat hij nog steeds wordt gevierd en vereerd door de leiders van de Europese Unie.

Of de visie van Kalergi woord voor woord wordt gevolgd of niet, is misschien niet de hoofdzaak. Er vinden massale en onevenredige verplaatsingen van mensen naar Europa plaats, of we het nu geloven of niet. En de meeste zijn economische migranten, geen vluchtelingen. Zodra degenen die echt vluchten voor oorlogen aankomen in het dichtstbijzijnde veilige land en een toevluchtsoord krijgen zoals het hoort, kunnen ze de vluchtelingenstatus claimen. Daarom kan de hulp van Groot-Brittannië en Europa veel beter worden besteed aan het helpen van mensen in nood in deze veilige havenlanden die het dichtst bij conflictgebieden liggen, zoals Turkije, Jordanië en Libanon. Maar als degenen die beweren vluchtelingen te zijn, erop staan ​​door te gaan naar andere landen waar ze hun oog op hebben laten vallen, dan worden ze zelfgekozen economische migranten.

Alleen al in 2015 hebben meer dan een miljoen geregistreerde mensen Europa op illegale wijze bereikt. Volgens Frans Timmerman, vice-voorzitter van de Europese Commissie, schat men dat ongeveer 60% van degenen die vanuit het Midden-Oosten en Afrika naar Europa komen, economische migranten zijn die de status van asielzoeker als dekmantel gebruiken. Zelfs dit cijfer van 60% lijkt een conservatieve schatting te zijn als we naar andere verschillende rapporten kijken.

Het is al lang een raadsel hoe zoveel door armoede getroffen vluchtelingen die ontsnappen uit door oorlog verscheurde landen het zich kunnen veroorloven om de ongeveer 10.000 euro te betalen die nodig is om de Middellandse Zee over te steken naar Europa. Oostenrijkse inlichtingendiensten hebben onthuld dat Amerikaanse overheidsinstanties betalen voor het transport van een groot deel van deze migranten naar Europa. Op 5 augustus 2015 berichtte het Oostenrijkse tijdschrift Infodirekt:

“Het is ons bekend dat Amerikaanse organisaties betalen voor de boten die duizenden vluchtelingen naar Europa brengen. Amerikaanse organisaties hebben een medefinancieringsregeling in het leven geroepen die een aanzienlijk deel van de transportkosten dekt. Niet elke vluchteling uit Noord-Afrika heeft 11.000 euro contant. Niemand vraagt, waar komt het geld vandaan?”

Franse regeringsfunctionarissen en Turkse autoriteiten zouden ook op heterdaad zijn betrapt bij het verkopen van reddingsboten en uitrusting aan vluchtelingen in Turkije. Miljardair George Soros, vermeende financier van talrijke revolutionaire ‘bronnen’ en bewegingen, waaronder de verdeeldheid zaaiende racebazen Black Lives Matter in de VS, die ook een wereldwijd netwerk van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) heeft die opereren onder zijn Open Society Foundations, drong er onlangs op aan dat de Europese Unie nog eens 10 miljard euro zou moeten besteden om de verplaatsing van meer dan een miljoen voornamelijk ‘moslimvluchtelingen’ naar Europa voortaan elk jaar te vergemakkelijken.

Brussel lijkt de instructies van deze zelfbenoemde mondiale tsaar op te volgen. Soros zou ook een frontman zijn van de Rothschilds. Volgens de bekende Ierse journalist Gearóid Ó Colmáin is Equistone Partners Europe, een dochteronderneming van de Rothschild-eigendom Barclays Bank, het bedrijf dat het meest zou profiteren van deze verhoogde EU-uitgaven.

Rapporten beweren ook dat de geopolitieke bemoeienis van Soros en zijn cohorten heeft geholpen om de plotselinge massale bewegingen van mensen in het algemeen te creëren, waardoor de resulterende integratie van ISIS / ISIL-leden mogelijk werd in de massa van economische migranten en asielzoekers die in Europa aankomen. Het eindresultaat is de potentiële chaos en botsing van beschavingen en religies waar we al een glimp van hebben gezien.

Het is een bewering die wordt gestaafd door talrijke andere bronnen die melden dat duizenden in het geheim getrainde strijders met succes naar Europa zijn gesmokkeld die zich voordoen als migranten – het volledige bedrag is in dit stadium onmogelijk vast te stellen.

Dit alles zou eigenlijk niet zo’n grote verrassing moeten zijn, aangezien het inmiddels algemeen wordt gemeld dat het de VS, Israël en hun bondgenoten waren die Al-Qaeda in de eerste plaats hebben gecreëerd. En het zou ook niet echt een verrassing moeten zijn, want, zoals gezegd, ‘vervangende migratie’ om tegen 2050 opzettelijk ten minste 56 miljoen mensen van voornamelijk Afrika naar Europa te brengen, is een zeer reëel en genocidaal beleid dat al door beide is gepland. de VN en de EU sinds ten minste het jaar 2000 – een beleid dat wordt uitgevoerd onder auspiciën van verschillende onderling verbonden globalistische agentschappen en plannen zoals de Internationale Organisatie voor Migratie , Global Migration Group , Het Afrika-EU-partnerschap , de Wereldbank en de cultus van internationale duurzame ontwikkeling, ook bekend als Agenda 21/2030 Agenda .

En, zoals gezegd, de reguliere media die alleen maar ‘samenzweringstheoreticus’ kunnen roepen naar degenen die gedocumenteerd bewijs over dergelijke zaken presenteren, zijn ter ziele gegane instanties geworden waar de meerderheid van de mensen niet meer naar luistert of niet meer vertrouwt. Het is echter een complot, zoveel is waar. Een gruwelijke samenzwering tegen de hele mensheid, beschaving en alle monotheïstische religies. Onze politici en publieke figuren hebben de morele plicht om al deze kwesties en het bedrog van de EU bloot te leggen voor wat het is. Daarin hebben ze ons in de steek gelaten.

Immigratie vindt plaats in alle landen en elk land op aarde heeft het onbetwistbare recht om immigratieaantallen naar hun land te controleren op basis van hun eigen mogelijkheden en behoeften. Dit is gezond verstand. Dit debat zou eigenlijk over aantallen moeten gaan, niet over ras, etniciteit of nationaliteit. Maar immigratie werkt alleen als de immigratiecijfers duurzaam zijn, organisch plaatsvinden en in overeenstemming zijn met de behoeften en mogelijkheden van het gastland. Dat en ervoor zorgen dat er genoeg tijd en middelen zijn voor nieuwe burgers om te assimileren en productieve leden te worden van hun nieuwe samenlevingen. Dan kan echt multiculturalisme werken.

Wanneer de aantallen onevenredig, onnatuurlijk geforceerd of uit de hand lopen, zullen er onvermijdelijk spanningen en effecten zijn op banen en lonen, op openbare diensten en op de samenleving als geheel. Niemand wint. Raciale aansporing tot haat en extremisme vanuit het hele politieke spectrum moet worden aangepakt wanneer het zich voordoet. Maar het racisme van die politieke leiders die opzettelijk onevenredige massamigratie toebrengen aan een land zonder de instemming van dat land en zijn bevolking, moet gelijk worden aangepakt.

Even belangrijk is dat alle zaken die te maken hebben met diversiteit in de vorm van ras, cultuur, religie en nationaliteit moeten worden besproken, besproken en begrepen in plaats van onder het tapijt te worden geveegd en behandeld alsof ze niet bestaan.

Maar in Groot-Brittannië, Europa en het westen in het algemeen is extreem politiek correcte indoctrinatie door de media en het onderwijssysteem zo effectief geweest dat veel mensen die zichzelf identificeren als progressieve liberalen weigeren de problemen te erkennen die massale, onbelemmerde immigratie met open grenzen kan veroorzaken voor welk land dan ook. als ze niet met een rationele en evenwichtige aanpak worden aangepakt.

De vrijheid van denken en de vrijheid van meningsuiting worden ook bedreigd door algemene onverdraagzaamheid, met name liberale onverdraagzaamheid. En het lijkt erop dat alleen de westerse, traditioneel christelijke Europese landen geen enkel recht hebben om zich uit te spreken of de immigratieaantallen binnen en binnen hun grenzen te controleren. En iedereen in Europa die rationele bezwaren opwerpt, wordt gedemoniseerd en opgejaagd als racisten, fanatici en parochiale isolationisten. Het is helaas grotendeels waar dat ‘antiracist’ in Europa, in Noord-Amerika en ook elders de code voor ‘anti-blanke’ begint te worden. Het verhaal dat wordt gepusht, is dat alleen deze overwegend blanke Europese landen racistisch kunnen zijn, niemand anders. Ze hebben geen recht op een stem. Ze moeten bij elke gelegenheid het zwijgen worden opgelegd en gedemoniseerd worden om zich uit te spreken tegen hun eigen potentiële vernietiging.

De wapens van de zogenaamde ‘witte schuld’, ‘witte privilege’ en ‘verwende kapitalistische westerling’-tags zijn geselecteerd uit de verdeel en heers globalistische gereedschapskist en worden gebruikt om alle rationele zorgen die vanuit deze Europese naties worden geuit de mond te snoeren – de overgrote meerderheid van hen heeft geen problemen met duurzame immigratiecijfers en is gastvrij, respectvol en tolerant ten opzichte van alle rassen, religies, nationaliteiten en etniciteiten.

Zoals eerder vermeld, obsedeert, dwingt en fetiseert het verhaal dat in de reguliere media is gecreëerd en gepusht de hele kwestie om over ras en huidskleur te gaan, polariserend en framend alle argumenten op basis van deze aanleg.

En het snobisme, de minachting en de spot die de liberale elite aan de dag legt tegenover Britse en Europese burgers van alle rassen en geloofsovertuigingen die een rationele en legitieme zorg hebben over onbeperkte immigratie, laat ook zien hoe losgekoppeld het politieke systeem is van het publiek en Realpolitik in het algemeen. Het omgekeerde racisme en de gepolariseerde opvattingen van deze liberale elite worden perfect gedemonstreerd door het feit dat ze lijken te geloven dat alleen de roze/blanke burgers van Groot-Brittannië en Europa zich zorgen maken over onbeperkte immigratie naar hun land.

En er is nog een zeer gebrekkige dubbele standaard in het argument voor gedwongen onbeperkte immigratie en multiculturalisme. Een groot deel van de niet-Europese wereldbevolking is monocultureel/monoraciaal. Waarom dringen zelfverklaarde progressieven er niet op aan dat deze landen gedwongen moeten worden open deur immigratie te accepteren, om meer multicultureel en etnisch diverser te worden? Waarom eisen ze niet dat China, Japan, Israël, Saoedi-Arabië en Afrikaanse landen onmiskenbare multiculturele en multiraciale samenlevingen worden? Hoe komt het dat op dit moment alleen de inheemse Europese naties ondubbelzinnig gedwongen onbeperkte immigratie en multiculturalisme zouden moeten accepteren?

Velen zullen protesteren om Tibet en Palestina terecht te verdedigen tegen ontheemding en kolonisatie, omdat de liberale progressieve media hen hebben verteld dat dit acceptabel is om te doen. Maar dezelfde mensen zullen niet dezelfde rechten verdedigen die Europese landen hebben. Hier wordt de inconsistentie en hypocrisie van gedwongen immigratie en multiculturalisme blootgelegd.

Maar het is precies dit soort gebrekkige logica waar de westerse zogenaamde liberale progressieve elite van lijkt te genieten – de bevordering van soevereiniteit in het westen als een inherent racistisch concept. Dit is onzin. Racisme wordt gedefinieerd als vervolging of vernedering van andere rassen op basis van het idee van raciale superioriteit. De voor de hand liggende ironie is dat opzettelijke, onbelemmerde en gedwongen immigratie naar een land om het te koloniseren, te destabiliseren en te vernietigen een van de meest extreme racistische doctrines is die kan worden uitgevoerd en, zoals gezegd, door de VN wordt erkend als genocide.

De wrede truc die wordt gespeeld met de goedbedoelende dwazen in het westen die onbeperkte massamigratie en open grenzen steunen, is dat zij zelf de onwetende slachtoffers zijn van de ergste soort afschuwelijke en ergerlijke racistische doctrine tegen hen. In een glorieuze puinhoop van onwetendheid en zombie-achtige deugdsignalering zullen ze zelfs graag helpen en protesteren namens die elementen die ze vernietigd willen zien. Dat is hoe effectief de cognitieve dissonantie en propaganda zijn geworden en het is een voorbeeld van hoe ultraprogressiviteit ultraregressief is geworden.

Het immigratiedebat is grondig gepolariseerd door de rottende faux liberale progressieve mainstream media. De keuze die ons wordt verteld is om ofwel aan de linkerkant te zijn en voor ongebreidelde immigratie met open deuren, of aan de rechterkant en een ‘anti-migrant’, xenofobe, blanke, bevoorrechte, isolationistische supremacistische kwaadaardige patriarchale racist. De reguliere media zijn geen vriend van een rationeel ongepolariseerd debat over feiten, logica, rede en waarheid.

Maar als de terminologie links/rechts moet worden gebruikt om het uit te leggen, dan is dat maar zo. Om een ​​commentator op de Craig Murray-blog te parafraseren; terwijl de economische vraagstukken de afgelopen jaren duidelijk sterk naar rechts zijn geslingerd, zijn de sociale vraagstukken sterk naar links opgeschoven. Dit is de reden waarom er zo’n toename is in identiteitspolitiek – politieke correctheid, derdegolffeminisme enz., met uitsluiting van wat men zou kunnen noemen ‘oud-links’ zorgen. En hoewel deze politiek correcte kwesties, ook vaak aangeduid als cultureel marxisme/kritische theorie, steeds alomtegenwoordiger worden, zijn kwesties als toenemende ongelijkheid, globalisering en neoliberaal economisch denken grotendeels genegeerd.

En in dit gepolariseerde supercharged politiek correcte klimaat, moet een persoon ofwel voor open deur immigratie zijn, ofwel totaal tegen welke immigratie dan ook. Er is geen ruimte voor een middenweg die gebaseerd is op rationeel gecontroleerde immigratie op basis van vaardigheid, behoefte en capaciteit – dwz een normale manier voor landen om te opereren. Degenen die deze rationele opvattingen uiten, worden naar beneden geschreeuwd door degenen die gehersenspoeld zijn en verloren zijn gegaan door politiek correcte en identiteitspolitieke indoctrinatie.

Kinderen worden ook geïndoctrineerd om onnadenkende plichtsgetrouwe EU- en wereldburgers te worden die dezelfde goed geoliede clichés napraten onder de globalistische misleiding van duurzame ontwikkeling zoals gezien en gehoord in het recente EU-debat. Ze kunnen net zo goed worden geleerd om te zingen: “Tirannie is vrede, patriottisme is slavernij” en er klaar mee zijn.

De indoctrinatie van politieke correctheid is zo alomtegenwoordig dat het velen heeft gehersenspoeld om hun eigen land af te doen als kleine ergernissen die vernietigd zouden moeten worden ten gunste van een globalistische, grenzeloze nieuwe wereldorde van regio’s – een verschrikkelijke hybride van Orwellianisme en een Brave New World.

Maar hoe kan een geïndoctrineerde wereldburger of ‘internationalist’ echt van de wereld en al zijn diversiteit aan mensen houden als hij of zij het bestaansrecht van zijn eigen land niet eens kan erkennen of respecteren? Het is meestal waar dat het mensen zijn die liefde of respect hebben voor hun eigen land, die de beste wereldburgers zijn in de ware zin van het woord. Omdat deze individuen ware diversiteit kunnen begrijpen en respecteren, en weten dat de verschillen en eigenaardigheden van de verschillende naties op aarde gevierd moeten worden en niet met minachting en afwijzing worden behandeld ten gunste van gedwongen globalistische uniformiteit.

Zoals de Duitse filosoof Johann Gottfried Herder – een inspiratie voor de beroemde Oostenrijkse en ere-schrijver uit Wales, Leoplold Kohr van ‘klein is mooi’-faam, schreef:

“Het overstroomde hart van de nutteloze kosmopoliet is een hut voor niemand.”

Maar misschien is dit de echt belangrijke kern van de zaak: soevereiniteit. Soevereiniteit, verantwoordelijkheid en democratie. Sprekend als een Welsh Brit die gelooft in het fundamentele recht van landen om volwaardige soevereine staten in de wereld te zijn, zou het inmiddels duidelijk moeten zijn dat het mislukte EU-project gaat over het uithollen en vernietigen van de soevereiniteit van naties in plaats van ze te beschermen.

Ik ben trots op mijn land Wales. Ik ben er trots op uit een levendig land te komen dat niet bang is om te vechten voor zijn bestaansrecht in een wereld van diverse, prachtig verschillende naties op aarde.

Mijn patriottisme is niet gebaseerd op haat tegen een ander land of volk, bekrompenheid of isolationisme. Het is gebaseerd op liefde voor mijn eigen land en op het rationele concept van het fundamentele recht van naties op soevereiniteit op aarde – een gedachtemisdaad voor de huidige zelfbenoemde liberale elite.

Degenen die echt van Europa houden en haar opmerkelijke culturele rijkdom en diversiteit koesteren, weten dat dit juist de eigenschappen zijn die de elites van de afbrokkelende superstaat van de EU willen verzwakken en uiteindelijk vernietigen als ze hun zin krijgen. En massale, onbelemmerde migratie is maar één manier waarop ze dat zullen proberen. De mensen van Europa realiseren zich dat ze zijn bedrogen door de elites van hun landen en moeten beginnen hen ter verantwoording te roepen en een licht te laten schijnen op al hun leugens.

(Dit is een verkorte en aangepaste versie van een eerder artikel getiteld ‘Vote no to EU enslavement’: http://sovereignwales.com/2016/06/20/vote-no-to-eu-enslavement/ )