20210205 Over nep en werkelijkheid

We leven in een onwerkelijke leugenachtige wereld waarin we toeschouwers zijn en staren naar een toneel met marionetten waarvan we de verborgen hand niet zien van de poppenbespelers. Maar het is niet alleen maar nep op dat toneel. De gruwelijkheid van de leugenwereld komt bij steeds meer mensen steeds harder aan. Misschien dat dat helpt…

20210204 Over het kwaad 2

Ik geef hier een opsomming voor leeswerk om te begrijpen wat er speelt. Het is zinvol om b.v. Makow te volgen en in Nederland bijvoorbeeld Xandernieuws en Frontnieuws. Zo blijf je op de hoogte en word je het minst geconfronteerd met vermenging van goed en kwaad.We leven in het theater van de leugen en het…

20210202 Over het kwaad

Als je over het kwaad wilt spreken, moet je terug naar het begin ervan. Dat was bij lucifer die na God het hoogste schepsel was in het rijk van engelen. Deze lucifer was de aanstichter van alle kwaad door zijn hoogmoed, te willen zijn als God of zelfs hoger. Het kwaad verliep via Eva naar…