Maand: september 2023

20230912 Over de komende werelddictator

Van wimjongman.nl

(Ed.: Ik heb het al vaak gedeeld: De “jood” bestaat niet. Het zijn satanisten die satan dienen en over deze wereld willen regeren. Zij hebben identiteiten gekaapt en ook een geloof in God. Ze hebben het geloof gekaapt en zij hebben “joods-christelijk” gepromoot. En dat laatste slaat nergens op. Ze kapen alles en stelen alles omdat het vernietigers zijn en omdat zij niet kunnen creëren. Het Christendom kon bloeien omdat Christenen dat wel kunnen. Daarom waren Christelijke naties succesvol tot ze werden ondermijnd. Ik hoef dit niet te delen maar soms vind ik stukken interessant maar dan word ik weer misselijk van joods christelijk, en dat is dan een belemmering. Ik heb besloten daar soms overheen te stappen maar ik vind het moeilijk.)

Globalisme en de komende werelddictator: De regeringen van de naties hervormen

Door Jeff Kinley op 22 augustus 2023

Al zo’n 6000 jaar verlangt Satan ernaar zijn oorspronkelijke drievoudige doel te bereiken: God zijn, over de aarde heersen en aanbeden worden door de hele mensheid. Maar om dit te bereiken moet de wereld fundamenteel veranderen. Satan moet de wereld hervormen en herscheppen naar zijn eigen beeld. Dit vereist vier essentiële elementen in zijn strategie;

De regeringen van de naties hervormen

De harten van de mensheid misleiden

Zijn Man van de Zonde voorbereiden en positioneren

De invloed van de kerk verwijderen

Elk van deze vier profetische pijlers is gebaseerd op een crisis. Laten we eens onderzoeken wat de Schrift zegt over hoe elk van deze zal worden vervuld en welke hedendaagse aanwijzingen erop duiden dat ze op dit moment in wording zijn.

1) Hervorming en herschikking van de regeringen van de naties

Daniël 2 en 7 spreken over een herleefd Romeins Rijk (ook weerspiegeld in Openbaring 13 en 17). Deze alliantie van 10 koningen zal waarschijnlijk representatief zijn voor de machtigste Europese en Westerse naties in de laatste dagen. Houd in gedachten dat koninkrijken en landen in een paar weken of maanden kunnen worden verlamd door oorlog, economische ineenstorting, binnenvallende legers of door goddelijk oordeel.

De Schrift geeft niet aan wie deze 10 koningen zullen zijn of hoe hun koninkrijken eruit zullen zien. Vermoedelijk zullen het bestaande naties zijn, reeds bestaande allianties/conglomeraatregeringen of zelfs nieuw gevormde multinationale allianties. Eén koning kan vele naties vertegenwoordigen. Het is zelfs mogelijk dat de huidige Europese Unie als één koninkrijk wordt vertegenwoordigd door hun president. Nogmaals, de Schrift vult de lege plekken hier niet voor ons in.

Deze toekomstige naties zouden elk op zich vele landen/regio’s kunnen vertegenwoordigen. Historici en theologen zijn het erover eens dat het eens zo machtige Rome zou kunnen herleven als een confederatie van 10 naties. Waar we zeker van kunnen zijn is het feit dat er een verenigde één-wereld regering gevormd zal worden in de Verdrukking. Is er vandaag de dag bewijs van beweging in de richting van dat doel?

Het verleden voorspelt de toekomst

Op 10 januari 1920 werd de Volkenbond opgericht als de eerste wereldwijde intergouvernementele organisatie. Het was oorspronkelijk de bedoeling om 32 landen te omvatten en het doel was om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen door middel van ontwapening, collectieve veiligheid en intergouvernementele dialoog. President Woodrow Wilson won de Nobelprijs voor zijn rol als de belangrijkste architect van de Liga.

Maar de Senaat van de Verenigde Staten weigerde lid te worden van de Volkenbond uit bezorgdheid over de Amerikaanse soevereiniteit. En we weten dat de Volkenbond niet in staat was om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. Adolf Hitler, die Europa en daarna de hele wereld wilde veroveren, stortte de mensheid in een nieuwe wereldoorlog. Interessant is dat Hitlers plan een duizendjarig Reich (rijk) omvatte, een vervalsing van de toekomstige duizendjarige heerschappij van Jezus Christus. En de Holocaust die hij toebracht aan de Joden was een griezelige opmaat naar Openbaring 12 – die Satans poging voorstelt om de Verdrukking en zijn heerschappij op aarde voortijdig te starten.

Nadat de oorlog in 1945 eindigde, pleitte Winston Churchill voor de vorming van de “Verenigde Staten van Europa” – zijn visie op de toekomst van Europa en de wereldvrede. In 1957 ondertekenden Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxemburg het “Verdrag van Rome” tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) of de Europese Gemeenschappelijke Markt. De huidige Europese Unie bestaat uit 27 landen.

Daarnaast zijn de Verenigde Naties uitgegroeid tot een opgeblazen, zelfingenomen bureaucratie die haar macht over elk land en individu in de wereld wil uitbreiden.

Laat een crisis nooit verloren gaan

Toen de Covid pandemie toesloeg, riepen huidige en voormalige wereldleiders op tot een wereldwijd bestuurssysteem. Tony Blair, Gordon Brown en voormalig secretaris-generaal van de VN, Ban Ki Moon, drongen aan op de gezamenlijke inspanningen van de G-20, de VN, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank om “mensenrechten, solidariteit en rechtvaardigheid” te waarborgen door onze gedeelde “verantwoordelijkheid als wereldburgers” te stimuleren.

Momenteel is Ban vicevoorzitter van “The Elders”, een onafhankelijke groep internationale leiders die “samenwerken voor vrede, rechtvaardigheid en mensenrechten”. Op hun mondiale agenda staan multilaterale samenwerking tussen landen, vrede, universele gezondheidszorg en de strijd tegen klimaatverandering, op weg naar “gerechtigheid voor iedereen”.

Een relatief nieuwe speler op het wereldtoneel heeft zich bij deze mix aangesloten. Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum (WEF), roept sinds 1971 elk jaar wereldelites bijeen in het relatief obscure Davos, Zwitserland. Tijdens de Covid-crisis zei Schwaub: “De pandemie vertegenwoordigt een zeldzame maar smalle kans om na te denken, onze wereld opnieuw te verbeelden en te resetten.”

Andere religieuze leiders en globalisten stonden te popelen om zich aan te sluiten:

Ieder van ons evolueert naar de godheid. Ik geloof dat de messias waar we op wachten, waar we allemaal zonder enige twijfel op wachten, de universele christus is; dat wil zeggen, de christus van de evolutie. – Teilhard de Chardin, Frans jezuïtisch priester, filosoof, paleontoloog, evolutionist

We moeten zo snel mogelijk overgaan naar een één-wereld regering, een één-wereld religie, onder een één-wereld leider. Op het uur van zijn keuze zal de absolute Allerhoogste zijn eigen overwinningsklok luiden hier op Aarde door het liefdevolle en dienende hart van de Verenigde Naties. – Robert Muller, voormalig assistent secretaris-generaal van de Verenigde Naties, voorstander van de “Wereldwijde Grondwet”.

Dus, welke katalysator zou de naties van de wereld kunnen katapulteren in zo’n verenigde overeenkomst? Welke wereldwijde noodsituatie of planetaire hachelijke situatie zou zo ernstig, zo acuut, zo verwoestend en zo impactvol zijn dat het de leiders van de naties zou motiveren om hun verschillen en conflicten uit het verleden opzij te zetten? Wat zou hen ertoe bewegen om hun grenzen op te heffen en de wereldeconomie en gemeenschappelijke bezigheden samen te smelten om één te worden? Wat of wie zal hen verenigen?

Het antwoord van Covid was een voorbode van wat komen gaat. Hun echte agenda, volgens het World Economic Forum en het Internationaal Monetair Fonds, is klimaatverandering, economische gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Hoe ziet dit er praktisch uit? Het houdt in wezen in dat we de planeet aanbidden, het kapitalisme vernietigen ten gunste van het socialisme en het joods-christelijke geloofssysteem opzij schuiven dat hen in de weg zou staan.

Dit zijn slechts oppervlakkige zaken die een nog diepere agenda verhullen, die gevonden wordt in Psalm 2:1-6.

Psalm 2:1-6 KJV – “Waarom woeden de heidenen en verbeelden de mensen zich iets ijdels? De koningen der aarde stellen zich op en de heersers beraadslagen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden verbreken en hun koorden van ons afwerpen. Hij, die in de hemelen zit, zal lachen; de Here zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en hen kwellen in Zijn zwaar ongenoegen. Toch heb Ik mijn koning gesteld op mijn heilige heuvel Sion.”

Ja, een één-wereld regering is in wording, doemt op aan de horizon. Zoals Michele Bachmann heeft getuigd, streven politieke leiders in Europa gretig zo’n doel na. En Amerika wordt op dit moment geleid door een man wiens campagne “Build Back Better” letterlijk is overgenomen van de pagina’s van de globale reset-agenda van het WEF.

Jeff Kinley is een auteur, voormalig pastor, spreker en is de gastheer van Vintage Truth en Prophecy Pros podcasts, evenals The King is Coming televisieprogramma, voorheen gepresenteerd door Dr. Ed Hindson. Kinley levert ook gastbijdragen voor Christ In Prophecy.

Wordt vervolgd: Misleiden vs Beperken

Bron: Globalism and the Coming World Dictator: Reforming the Governments of the Nations | Harbingers Daily

Globalisme en de komende werelddictator: Misleiden vs Beperken

Door Jeff Kinley op 24 augustus 2023

In het eerste deel, Jeff Kinley’s, blik op globalisme en de eindtijd komende werelddictator, onderzocht hij de eerste van vier essentiële elementen in Satans plan om de wereld over te nemen. Nu zal hij de resterende drie elementen onderzoeken die Satans strategie zullen voltooien.

Harten en geesten misleiden

Het tweede essentiële element in Satans wereldwijde strategie om de naties te resetten en te overheersen is door de harten van de mensheid te misleiden. Om dit te bereiken moet hij gebruik maken van een crisis.

Kun jij je vóór 2020 voorstellen dat je eigen regering jou dicteert:

Wanneer jij je huis mag verlaten

Waar je naartoe mocht gaan

Wanneer en of je mag samenkomen voor aanbidding

Wanneer en waar je mag reizen

Of jij je bedrijf mag voortzetten

Of jij je baan mocht behouden

De reacties van de overheid op de pandemie laten de list zien. Zowel stapsgewijs als vrijmoedig heeft Satan gelogen (Johannes 8:44), door de massa’s te manipuleren met behulp van angst. Hij beloofde vrede en veiligheid (1 Thess 5:9) en haalde de meerderheid van de aardbewoners over om in het plan te trappen. Eerst was het door middel van loze beloften met behulp van lockdowns, maskers, sociale distantiëring en vaccins als de weg naar vrede, gezondheid en terugkeer naar normaal.

Maar zo ongeduldig als Satan is, heeft hij zijn hand overspeeld voor de toekijkende ogen van kritische gelovigen. Hij heeft dit gedaan door dwang uit te oefenen door middel van mandaten en overheidsbemoeienis. Maar ook dit is een voorproefje van de grote illusie die uiteindelijk de geesten en harten van miljarden zal bedekken tijdens de Verdrukking (2 Thess 2:8-12).

Vandaag de dag erkennen veel mensen dat we ons midden in een seismische verschuiving van historische proporties bevinden. De strategie van misleiding, manipulatie en dwang kan op de korte termijn averechts werken, maar past in het patroon van de één-wereld regering van de Antichrist zoals beschreven in Bijbelprofetie.

Maar om de download van leugens in het collectieve bewustzijn van de mensheid te voltooien, moet Satan de menselijke geest op meerdere fronten aanvallen. Angst voor de dood door een mysterieus virus is maar één manier om zijn prooi in de val te lokken. Hij moet ook moraliteit, deugd, de mensheid zelf en onze relatie tot onze Schepper herdefiniëren. Hij moet ook de aard van de mensheid zelf veranderen.

De boze slaagt snel en overweldigend in onze eigen samenleving. Veel mensen ontkennen enthousiast de Schepper die ons gemaakt heeft. Ze gooien de ketenen van moraliteit en religie overboord en schreeuwen om een nieuwe wereldorde onder toezicht van een wereldregering.

Satan heeft precies de man om deze dappere maar goddeloze nieuwe wereld te leiden.

Zijn man van de zonde voorbereiden en positioneren

Het derde onderdeel van Satans meesterplan is het voorbereiden en opstellen van de man van zijn keuze – de Man van de Zonde. Sommigen vinden het misschien vervelend om over de antichrist te praten. Ik bedoel, moeten we niet gewoon over Jezus praten en onderwijzen? Geeft het onderwijzen over de antichrist de duivel niet meer aandacht dan hij verdient? Waarom zouden we dan nog over hem praten?

Hij staat in de Bijbel

Meer dan 100 passages in de Schrift noemen hem

Hij is de meest dominante persoon in de eindtijd, afgezien van Jezus Christus

Hij komt zeker (1 Johannes 2:18)

De geest van de antichrist is al onder ons (1 Johannes 4:3)

Hij leeft waarschijnlijk vandaag al

Wat is het profiel van de antichrist? Hoe zal deze snode figuur eruitzien? De Schrift onthult zijn naam niet, maar schetst wel een profiel van de man van de zonde. We kunnen zijn gezicht niet zien, maar wel zijn silhouet. Als we de puzzelstukjes van de Schrift in elkaar passen, kunnen we eigenlijk veel weten over de komende antichrist, Satans Superman.

Het is waarschijnlijk dat hij zal opstaan uit een natie binnen de grenzen van het oude Romeinse Rijk, mogelijk uit een bestaande natie van de Europese Unie.

Hij zal een prominente positie innemen en zichzelf positioneren, of misschien wordt hij door Satan gepositioneerd, om de nieuwe wereldorde te leiden. Hij zal De Grote Reset voltooien, althans voor een tijdje. Hij zal zijn energie en autoriteit rechtstreeks van Satan zelf putten (Openbaring 13:2-6), totdat hij volledig door de Duivel bezeten is.

De Bijbel zegt dat “de hele aarde verbaasd was en het beest volgde, en zij aanbaden de draak omdat hij zijn autoriteit aan het beest gaf, zeggende: wie is als het beest en wie is in staat om oorlog met hem te voeren?

Er is nog zoveel meer dat we over de antichrist zouden kunnen zeggen. De Schrift voegt eraan toe dat hij oorlog zal voeren tegen de heiligen en de Joden (Openbaring 13:7; 12:12-17; 20:4). Hij zal ook de wereld volledig verenigen door het merkteken van het beest (666) in te voeren (Openbaring 13:11-18). (Ed.: het woord jood komt in de oorspronkelijke Bijbel niet voor, het bestond toen ook niet. Openbaring 13:7 (HSV) 7En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. / Openbaring 12:12-17 (HSV): 12Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. 13En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had.

14En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. 15En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. 16Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. 17En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. / Openbaring20:4 (HSV): 4En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.)

De wereldwijde reset is een grote misleiding en een satanisch plan waarmee Satan de planeet klaarstoomt voor een goddeloze eenheid en om zijn wereldleider met open armen te ontvangen.

Dat brengt ons bij zijn laatste strategie.

De invloed van de kerk tot zwijgen brengen/wegnemen

Zolang gelovigen aanwezig zijn en invloed kunnen uitoefenen, kan Satan zijn eindtijdstrategie niet volledig uitvoeren. Om zijn man in aanzien en superioriteit te brengen, zal hij een wereldwijde crisis nodig hebben zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Die crisis moet groter en angstaanjagender zijn dan een virus met een sterftecijfer van 1% onder ouderen.

Ik geloof dat die crisis de Opname van de Kerk zal zijn.

2 Tessalonicenzen 2:6-7 KJV – “En nu weet gij, wat achterhoudt, opdat Hij geopenbaard worde op Zijn tijd. Want het geheimenis der ongerechtigheid werkt reeds; maar die nu tegenhoudt, totdat hij uit de weg geruimd wordt.”

Sommigen hebben gezegd dat de weerhouder de menselijke regering is, het Evangelie, het Joodse volk, de Heilige Geest, de Kerk of Michaël de Aartsengel.

Wie de Bedwinger ook is, Hij moet machtiger zijn dan zowel de Antichrist als Satan. Daarom moet Hij goddelijk zijn. Dus moet het de invloed van de Heilige Geest door de Kerk zijn. Maar Zijn invloed via de Bruid van Christus zal worden verwijderd wanneer de Opname plaatsvindt.

Zolang de gemeente aanwezig is, kan de Antichrist niet worden geopenbaard en kan hij niet tot macht en aanzien stijgen. Maar zodra de gemeente uit de wereld wordt gehaald bij de Opname, zal de Antichrist worden onthuld en beginnen met het consolideren van zijn macht.

Op dit moment willen zowel Satan als een verdorven menselijk ras hetzelfde; dat degenen die in Jezus geloven en Hem volgen gewoon “van de planeet verdwijnen” – gewoon “verdwijnen”. God zal hen die wens vervullen door middel van de Opname. Niet voor hen, maar voor ons.

Jeff Kinley is een auteur, voormalig pastor, spreker, en is de gastheer van Vintage Truth en Prophecy Pros podcasts, evenals The King is Coming televisieprogramma, voorheen gepresenteerd door Dr. Ed Hindson. Kinley levert ook gastbijdragen voor Christ In Prophecy.

Bron: Globalism and the Coming World Dictator: Deceiving vs Restraining | Harbingers Daily

20230911 Over de sloop van het World Trade Center

Via De Unz-recensie • Een alternatieve mediaselectie, zie daar links en afbeeldingen, google translate

De sloop van het World Trade Center

(De truc van de duivel)

MARK H. GAFFNEY • 17 AUGUSTUS 2023• 2.200 WOORDEN • 448 COMMENTS •

De krater in WTC-6

Nu we de tweeëntwintigste verjaardag van de aanslagen van 11 september 2001 naderen, is er meer dan genoeg bewijs om redelijke conclusies te trekken over wat er die dag gebeurde en wie verantwoordelijk was. De meeste basisfeiten zijn al jaren bekend, maar helaas niet direct beschikbaar voor het grote publiek.

Lang geleden, in 2007, kwam een ​​natuurkundeprofessor aan de Brigham Young University, Dr. Steven E. Jones, kritisch bewijsmateriaal tegen toen hij stofmonsters van het World Trade Center (WTC) onderzocht. De monsters waren direct na 11 september 2001 genomen uit de dikke laag stof die het WTC-terrein en een groot deel van Lower Manhattan bedekte. Jones vond kleine stukjes van een exotisch brandgevaarlijk bekend als thermate dat door staal kan snijden als een heet mes door boter. Thermate brandt bij ~5000°F. Het belangrijkste product van de reactie is gesmolten ijzer.

Thermate verschilt van zijn bekendere neef thermiet doordat het zwavel bevat dat het smeltpunt van ijzer verlaagt en de reactie versnelt. De aanwezigheid van zowel zwavel als aluminium was diagnostisch voor thermaat. Jones noemde dit “de laatste nagel aan de doodskist.” (Dr. Steven E. Jones, Revisiting 9/11/2001. De wetenschappelijke methode toepassen, 2007 )

Jones vond ook een overvloed aan kleine ijzeren microbolletjes in het stof (tot 0,05% per volume), het bewijs dat grote hoeveelheden WTC-staal waren gesmolten. De diameter van de bolletjes varieerde van één micron tot 1,5 mm. Toen Jones wat thermaat kreeg, dat in de handel verkrijgbaar is, en het gebruikte om door een stalen plaat te snijden, veroorzaakte de reactie een intense nevel van gesmolten druppeltjes die afkoelden tot ijzeren microbolletjes die identiek waren aan de bolletjes in het stof.

Andere studies van het WTC-stof rapporteerden ook de ijzeren microsferen. (Heather A. Lowers en Gregory P. Meeker, Particle Atlas of World Trade Center Dust, gepost op pubs.usgs.gov/of/2005/1165/508OF05-1165.html ; zie ook Damage Assessment: 130 Liberty Straatbezit, WTC Dust Signature Report: Samenstelling en morfologie, december 2003 )

Jones en zijn collega’s ontdekten dat thermiet/thermaat explosiever kan worden gemaakt door de deeltjesgrootte van de ingrediënten te verkleinen. Deze meer reactieve variant staat bekend als super thermate of nano-thermate. (Niels H. Harrit, et al, Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe, 2009 )

En er waren nog meer onthullingen. Het is inderdaad schokkend hoe ver de ontwikkeling van thermate eind jaren negentig was “gevorderd”. Jones & Co, ontdekte dat een vloeibare sol-gel-vorm van nano-thermaat op staal kan worden aangebracht door het simpelweg te spuiten of te schilderen. Dit betekent dat insiders de Twin Towers onopgemerkt hadden kunnen voorbereiden op de sloop tijdens een retrofit van een lift, een brandwerende upgrade of zelfs tijdens routineonderhoud. Het was ook niet nodig om het hele gebouw te bekabelen. Ontsteking kan op afstand worden bereikt met behulp van een speciaal ontworpen thermische lucifer die wordt geactiveerd door een radiosignaal. Zodra thermate is ontstoken, houdt de reactie zichzelf in stand. (Kevin R. Ryan, The Top Ten Connections between NIST and Nano-thermites , 2 juli 2008)

Dit alles komt overeen met de vele ooggetuigenverslagen van explosies op 9/11. En het komt overeen met de getuigenissen van brandweerlieden, eerstehulpverleners en opruimploegen uit New York City die meldden dat ze ter plaatse grote hoeveelheden gesmolten staal hadden gezien. Zoals een brandweerman het verwoordde: “gesmolten staal stroomde langs de kanaalrails zoals in een gieterij…”

(David Ray Griffin, The New Pearl Harbor revisited , 2008, pp. 31-37; Mark H. Gaffney, The 9/11 Mystery Plane , 2008, pp. 132-139; Graeme MacQueen, 118 Witnesses: The Firefighters’ Testimony to Explosies in de Twin Towers )

Branden in kantoren en gebouwen bereiken geen temperaturen die in de buurt komen van heet genoeg om staal te smelten, dat een smeltpunt heeft van 2500°F. Ook waren er in het WTC geen brandbare materialen, noch enige combinatie daarvan, die deze temperatuur konden benaderen. Hoewel brandende vliegtuigbrandstof vaak (en ten onrechte) wordt genoemd als de reden voor de instorting van het WTC, is de realiteit anders. Vliegtuigbrandstof is in wezen kerosine en zal niet verbranden in lucht van meer dan 1.832°F, ver onder het smeltpunt van staal.

Niet lang nadat de torens waren ingestort, doorweekte een harde regenstorm Manhattan. Brandweerlieden sproeiden ook miljoenen liters water op de rokende ruïne van het WTC in een poging de branden te blussen, maar zonder resultaat. Dit komt overeen met brandend thermaat, dat zijn eigen chemisch gebonden zuurstof bevat. Dit is de reden waarom een ​​thermaal vuur niet gesmoord kan worden door wichelroedelopen en zelfs onder water zal branden.

Het WTC-terrein was zo heet dat de rubberen laarzen van de arbeiders smolten. Zoek- en reddingshonden die werden ingezet om overlevenden te lokaliseren, liepen ernstige brandwonden op en drie van de honden stierven. Hoe heet was de stapel eigenlijk ? We kregen een idee op 16 september 2001 toen NASA een viaduct uitvoerde met behulp van een infraroodspectrometer (AVIRIS) en oppervlaktetemperaturen tot wel 1.376 ° F detecteerde. De temperaturen onder de stapel waren ongetwijfeld veel hoger. ( https://pubs.usgs.gov/of/2001/ofr-01-0429/thermal.r09.html )

De site bleef vijf maanden intens heet. Gesmolten staal werd pas in februari 2002 gemeld toen schoonmaakploegen eindelijk de bodem van de WTC-badkuip bereikten. (Jennifer Lin, “Recovery Worker reflecteert op maanden doorgebracht op Ground Zero” , Knight-Ridder-kranten, 29 mei 2002)

De ontdekking van thermaat in het WTC-stof had voorpaginanieuws moeten zijn in heel Amerika, en zelfs over de hele wereld. Maar zoals we weten, werden de Amerikaanse media doof en stom over deze kwestie. Waarom? Als islamitische jihadisten achter de aanslagen van 9/11 zaten, waarom zouden de media dit brekende verhaal dan censureren? De enige plausibele reden om het te onderdrukken was om te voorkomen dat de waarheid naar boven zou komen over wat er feitelijk is gebeurd. Algemene censuur is sindsdien de regel.

De doofpot bleef ook niet beperkt tot de media. Na vele maanden wachten stelde het Witte Huis van GW Bush met tegenzin een overheidsinstantie, het National Institute of Standards and Technology (NIST), aan om de instorting van het WTC te onderzoeken en te verklaren.

Het bureau publiceerde zijn bevindingen in 2005. In zijn eindrapport stelt NIST ondubbelzinnig dat het geen bewijs heeft gevonden dat het WTC is gesloopt. Het meerdelige rapport van 10.000 pagina’s wekt de schijn van een grondig onderzoek. Maar nauwkeurig lezen (ik heb er vele weken aan besteed) laat zien dat NIST achteruit werkte op zoek naar feiten ter ondersteuning van een vooraf bepaalde conclusie dat vliegtuiginslagen en kantoorbranden de instorting van het WTC veroorzaakten. Tijdens het proces verwierp NIST een overvloed aan bewijs van het tegendeel.

Ongetwijfeld is dit de reden waarom veel bezorgde burgers NIST overspoelden met kritische opmerkingen en vragen over haar rapport. Het publiek wilde weten: hebben uw wetenschappers daadwerkelijk naar explosieven gezocht? Zo ja, waar is het rundvlees?

In 2006 plaatste het bureau een verduidelijking op zijn website. NIST erkende dat het niet heeft gezocht naar explosieve resten. (Zie vraag #29: https://www.nist.gov/world-trade-center-investigation/study-faqs/wtc-towers-investigation )

De bekentenis was fataal voor de geloofwaardigheid van de dienst en legde het NIST-rapport bloot voor wat het is: een hoop stinkende mest. Testen op thermische brandbommen en explosieven is standaardpraktijk bij brandonderzoeken. De landelijke norm vraagt ​​erom. ( NFPA 921 )

Dat alles maakt dat het bekende verhaal over Osama bin Laden en negentien fanatieke Arabieren niets anders is dan een dekmantel: een tapijt van leugens. Het is onmogelijk dat buitenlandse jihadisten toegang hebben gekregen tot het WTC om explosieven voor te leggen. Al Qaeda had in geen geval thermaat kunnen vervaardigen in een grot in Afghanistan. De brandbom is hightech en in 2001 had slechts een handvol landen de capaciteit om het te produceren, met de VS en Israël bovenaan de lijst.

Zoals Sherlock Holmes beroemd zei tegen Watson: Mijn vriend, als je eenmaal het onmogelijke uitsluit, moet wat overblijft de waarheid zijn. Of je het nu leuk vindt of niet.

De truc van de duivel?

Maar is thermate de hele waarheid? Kan alleen thermate alles verklaren wat we op 9/11 hebben gezien? Dit is de controversiële vraag die sommigen in de waarheidsgemeenschap van 9/11 al jaren proberen te stellen.

Volgens NIST was het staal in de monsterkistkolommen in de kern van de torens aan de basis wel zeven centimeter dik. Kan thermisch materiaal door kolommen van deze grootte snijden? Twijfelachtig. (NIST NCSTAR 1-3 blz. 10).

We weten dat enorme explosies door de kelder van elke toren scheurden kort voordat ze vielen. Een fotograaf genaamd Rick Siegal heeft deze explosies daadwerkelijk op film vastgelegd vanuit Hoboken, aan de overkant van de Hudson River vanuit Manhattan. De kwaliteit van de video van Siegal was uitstekend omdat zijn camera op een statief stond. Bovendien was het ook uitgerust met audio, zodat hij het donderende geluid dat over de rivier droeg, kon opnemen. Het beeldmateriaal is grafisch. Na elke ontploffing is duidelijk een stofwolk zichtbaar die oprijst van rond de voet van de toren. Ineenstorting volgde binnen enkele minuten. Deze enorme explosies deden de grond schudden en waren duidelijk bedoeld om de torens te verzwakken door de gigantische kernkolommen te vernietigen. Naar mijn mening werden ze niet veroorzaakt door thermaat.

We weten ook dat tijdens de instorting grote delen van de buitenmuur minstens 180 meter van de voet van de torens werden gegooid. Zou Thermate dit kunnen doen? Niet aannemelijk. Dit wijst op een veel krachtiger explosief.

Onlangs hoorde ik ook over een andere anomalie. Na voltooiing van het opruimen op Ground Zero waren twee spelonkachtige gaten in het gesteente duidelijk aanwezig op de locatie. Ze bevonden zich in de buurt van waar de torens stonden. De diepste hiervan was 35 meter onder straatniveau, zo diep dat de bodem onder zeeniveau lag. Het is duidelijk dat thermate deze enorme holtes in het graniet niet heeft uitgegraven. Ik was stomverbaasd toen ik hiervan hoorde.

Het officiële verhaal is dat gletsjers uit de ijstijd 20.000 jaar geleden de “grand canyon van Manhattan” hebben uitgehouwen. (David W. Dunlap, At Ground Zero, Scènes uit de ijstijd , New York Times, 21 september 2008)

Een Duitse natuurkundige die buiten de gebaande paden denkt, Heinz Pommer, heeft echter een andere verklaring. In 2018 betoogde Pommer tijdens een presentatie in Londen dat de Twin Towers met kernwapens waren gesloopt. Hij denkt dat de enorme holtes in het graniet een neveneffect kunnen zijn geweest.

Pommer is niet de eerste die het gebruik van kernwapens op 9/11 voorstelt. Anderen die dat vóór hem deden, werden geconfronteerd met ongeloof en spot. Het belangrijkste argument tegen kernwapens is de afwezigheid van straling op het WTC-terrein. Hoewel een nucleaire isotoop, tritium, zeker werd gedetecteerd, zou de aanwezigheid ervan op een andere manier zijn verklaard, waardoor kernwapens zijn uitgesloten.

Maar Pommer smeekt om van mening te verschillen. Hij stelt dat de plaatsing van de uraniumlading onderaan de liftschacht van het WTC de schijnbare afwezigheid van straling verklaart. De nucleaire reactie in deze eenvoudige maar effectieve wapens verliep aanvankelijk langzaam. Terwijl de hitte van splijting zich opbouwde, smolt de uraniumlading in het graniet. Het resultaat was een drukkamer in het gesteente onder elke toren waar splijting uiteindelijk bruiste en werd ingesloten. De fusiecomponent vormde echter een stijgende plasmanaald die uiteindelijk de omsluiting brak. Op een kritiek punt ontsnapten oververhit gas en gammastraling verticaal door de kern van elke toren, analoog aan een uitbarsting van een vulkanische gasstraal. Dit alles was aan het zicht onttrokken tot het moment dat de toren zichtbaar stof en gas uit de bovenste verdiepingen uitademde. Toen kwam de symmetrische top-down ineenstorting.

Pommer stelt dat alleen de enorme energie van een atoombom de omzetting van honderdduizenden tonnen beton en staal in stof kan verklaren. En alleen een atoombom kan de plotselinge desintegratie verklaren van het bovenste gedeelte van de zuidelijke toren (WTC-2), dat in een vreemde hoek was gekanteld en als een geheel naar beneden viel. En alleen een atoombom kan de bijna totale afwezigheid van keramische gootstenen en toiletten, archiefkasten, meubels en menselijke lichamen in het wrak verklaren. Bijna alles in de torens werd verdampt door gammastraling.

Volgens Pommer duurde de kernreactie meer dan een uur en dat verklaart een aantal anomalieën. Deze omvatten elektromagnetische interferentie van radio- en tv-uitzendingen, spontane branden in omliggende gebouwen en in nabijgelegen voertuigen, de pyroclastische wolk die Lower Manhattan omhulde, opvallende stoomafvoer uit ondergrondse rioleringen, vreemde regenboogeffecten en zilvervisflitsen in videobeelden en dergelijke.

Onlangs is ook belangrijk nieuw bewijsmateriaal aan het licht gekomen. In 2019 meldden doktoren van het Mt. Sinai Medical Center “een verhoogde incidentie van schildklierkanker onder reddingswerkers van 9/11… waarvan de etiologie onduidelijk blijft.” Ik hoorde dit pas een paar dagen geleden. ( www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6479621/ )

Sinds Hiroshima en Nagasaki wordt schildklierkanker erkend als de verklikker van blootstelling aan nucleaire straling. Een piek van schildklierkankers deed zich ook voor na de ramp in Tsjernobyl. ( www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3222994/ )

Ik geloof dat de schildklierkankers het echte rokende wapen van 9/11 zijn en een wake-up call. Het proefschrift van Pommer verdient een doordachte overweging. Hij noemt het de truc van de duivel.

In deel twee van dit essay noem ik de hoofdverdachten die verantwoordelijk zijn voor de ergste terreuraanslag in de Amerikaanse geschiedenis.

Mark H. Gaffney is de auteur van Dimona the Third Temple (1989), The 9/11 Mystery Plane and the Vanishing of America (2008), Black 9/11. Geld, motief en technologie (2016) en Deep History and the Ages of Man (2022). Mark is bereikbaar voor commentaar op markhgaffney@earthlink.net

“De sloop van het World Trade Center”

• 448 reacties

18 augustus 2023 om 04:46 GMT • 3,4 dagen geleden • 100 woorden ↑

“Niet lang nadat de torens instortten, doorweekte een harde regenstorm Manhattan.”

Dit is de andere helft van het verhaal over de gebeurtenissen rond 9/11, alle vreemde weersverschijnselen.

Drie dagen voor 9/11 werd de stad Boston getroffen door een enorme onweersbui die een abrupt einde maakte aan een sportevenement. Ik zie nog steeds de uitdrukking op het gezicht van die nieuwsvrouw op tv terwijl ze het nieuwsbericht van achter haar bureau las. De stomverbaasde blik van ongeloof en het wat en twee keer neerkijken op het papierwerk om er zeker van te zijn dat ze het rapport goed had gelezen, was veelzeggend. Toen ik de daadwerkelijke beelden zag van het pandemonium in het stadion met toeschouwers die dekking zochten, was ik verontrustend. Ik had het gevoel dat God ergens vreselijk van streek was. Ik bleef ook achter q

• Antwoorden:@Gerry, @JR Foley,@anonymous

Un questionzegt:

18 augustus 2023 om 9:20 uur GMT • 3,2 dagen geleden ↑

Het lijkt erop dat bij zo’n project vele handen betrokken waren. Waarom heeft geen van de samenzweerders de stilte verbroken?

• Antwoorden:@Gerry,@Stewart,@Boatlaunchroad,@waldipup,@ariadna,@HT,@Rich,@Skeptikal,@Rurik

A. Cliftonzegt: • Website

18 augustus 2023 om 10:23 GMT • 3.2 dagen geleden ↑

Hoe onmiskenbaar bolsjewistisch-zionistisch- {{{JOODS}}}.

Ga naar beneden in de lijst….Eskimo’s?

Negers?…..

Aziaten?…..

Middelen, motief, gelegenheid….?

• Akkoord:Cyclingscholar

Mike Popperofzegt:

18 augustus 2023 om 11:02 GMT • 3.1 dagen geleden ↑

“Israël” deed 9/11

• Akkoord:Iris, Robert Dolan,Druid55

• Antwoorden:@JR Foley,@Cloverleaf,@FifthDim

onebornfreezegt: • Website

18 augustus 2023 om 11:44 uur GMT • 3,1 dagen geleden • 200 woorden ↑

MG: “Maar is thermate de hele waarheid? Kan alleen thermate alles verklaren wat we op 9/11 hebben gezien? “

Ruzie/speculeren over welk type explosieven werden gebruikt om alle ZEVEN [dwz niet alleen WTC’s 1,2 en 7] gebouwen te slopen , is een complete verspilling van tijd en een [opzettelijke?] afleiding , als een individu eenmaal tot de conclusie is gekomen dat het WTC gebouwen moesten allemaal opzettelijk zijn gesloopt via vooraf geplande, vooraf geplante explosieven van een bepaald type.

Wat maakt het uit of het het meer traditionele dynamiet was [mijn keuze], of een nieuwer, meer exotisch explosief [kernwapens, thermaat] of wapen [bijvoorbeeld gerichte energie]?

MG: “We weten dat enorme explosies door de kelder van elke toren raasden kort voordat ze vielen. Een fotograaf genaamd Rick Siegal heeft deze explosies feitelijk op film vastgelegd vanuit Hoboken, net aan de overkant van de Hudson River vanuit Manhattan.”

Ik zou willen waarschuwen tegen het geloven van _elk_ vermeend video “bewijs” geschreven door Siegal. Hij is waarschijnlijk weer een geheime medewerker van een overheidsinstantie.

Lees ook van De Unz Review

11 september, 22 jaar later: zullen we ooit de waarheid achterhalen?

KEVIN BARRETT • 2 SEPTEMBER 2023• 1.800 WOORDEN • 202 COMMENTS •

Afbeeldingsbron – Gratis inhoud van Pixbay

Op 6 juni lanceerde Tucker Carlson, Amerika’s meest bekeken tv-expert, een nieuwe show op Twitter. Carlson werd niet langer in toom gehouden door de leidinggevenden van Fox News en kon een grote, explosieve vraag stellen: “Wat gebeurde er precies op 11 september?” Hij antwoordde zelf: “Nou, het is nog steeds geheim.”

Een paar maanden eerder was Carlson op de podcast van Clayton Morris verschenen en had hij World Trade Center Building 7 ter sprake gebracht, dat algemeen wordt gezien als de achilleshiel van het officiële verhaal van 11 september:

“Als je zegt: ‘Wat is er eigenlijk gebeurd met gebouw 7? Alsof dat raar is, toch? Het is niet… wat is dat?’… Als je zoiets op televisie zou zeggen, zouden ze flippen. Je zou hierdoor je baan verliezen. Het is een aanval op mijn land. Kan ik vragen? Ik begrijp het niet echt. Storten gebouwen daadwerkelijk in? Nee, misschien wel. Ik weet het niet. Maar waarom mag ik daar geen vragen over stellen?”

Carlsons woorden verraden zijn cognitieve dissonantie. “Instorten gebouwen daadwerkelijk (zo)? Nee, misschien wel.’ Hij flapt er bijna de voor de hand liggende waarheid uit – ‘nee, dat doen ze niet’ – voordat hij zichzelf corrigeert met het (mogelijk sarcastische) ‘misschien wel. Ik weet het niet.”

Carlson bouwde zijn carrière op door een reputatie op te bouwen voor openhartige taal, onaangedaan door politieke correctheid. Maar zoals hij suggereert, zijn openhartige gesprekken over 9/11 in het algemeen, en WTC-7 in het bijzonder, niet welkom in de huidige VS. In de reguliere media is zelfs het stellen van vragen onaanvaardbaar.

Waarom kunnen we geen vragen stellen over gebouw 7? Omdat de antwoorden maar al te voor de hand liggend zijn – en maar al te gênant voor de heersers van het met elkaar verweven Amerikaanse en Israëlische rijk.

World Trade Center-gebouw 7, een hoogbouw van 47 verdiepingen, stortte op 11 september 2001 om 17.21 uur in, zeven uur nadat de Twin Towers waren verwoest. Talrijke getuigen meldden dat politie en hulpdiensten aankondigden dat WTC-7 op het punt stond in te storten. Enkele seconden voordat het viel, hoorden getuigen op de politieradio aftellen naar de sloop (“vijf-vier-drie-twee-één”) , gevolgd door de enorme explosie die de “instorting” veroorzaakte.

Het gebouw viel de eerste tweeënhalve seconde in absolute vrije val, en daarna in een bijna vrije val . Dat betekent dat alle verticale steunen van WTC-7 op de een of andere manier gelijktijdig en volledig waren verwijderd. Het enige bekende mechanisme dat dat kan doen zijn professioneel geprepareerde en getimede explosieven.

De voor de hand liggende gecontroleerde sloop van gebouw 7 gooide een sleutel in het officiële verhaal van de Amerikaanse regering over 11 september. WTC-7 was een van de belangrijkste gebouwen in Amerika. Het huisvestte het op één na grootste hoofdkwartier van de CIA, na Langley, Virginia, evenals de geheime dienst, de Securities and Exchange Commission met zijn Enron-dossiers, de Internal Revenue Service en veel van Amerika’s grootste grote bedrijven. Bovendien was de 23e verdieping van WTC-7 de thuisbasis van het New Yorkse Office of Emergency Management (OEM), waar de lokale en federale overheden hun gezamenlijke reactie op elke grote ramp, zoals 9/11, zouden beheren.

De OEM-reactie op 11 september had vanaf de 23e verdieping van WTC-7 moeten plaatsvinden . Maar dat was niet het geval. Waarom niet? In een ABC-TV-interview met Peter Jennings op de ochtend van 11 september gaf de toenmalige burgemeester van New York, Rudy Giuliani, het antwoord: “Ons werd verteld dat het World Trade Center zou instorten”, dus verhuisden ze naar een alternatieve locatie. . Giuliani’s bekentenis dat hij voorkennis had van de ongekende en vrijwel onwaarschijnlijke ‘instorting’ van de Twin Towers roept de vraag op waarom de 343 brandweerlieden die op 11 september omkwamen niet dezelfde waarschuwing kregen.

Giuliani was niet de enige met voorkennis van een “instorting van een gebouw” op 11 september. Zowel de BBC als CNN berichtten over de “instorting” van WTC-7 voordat deze plaatsvond .

Hoewel gebouw 7 een duidelijke gecontroleerde implosie was, kon dit niet worden erkend. Het is duidelijk dat de niet al te competente vermeende kapers die de schuld kregen van 11 september geen plausibele verdachten waren van de zeer professionele implosie van een van de veiligste gebouwen in Amerika.

Zeven jaar lang bleef de FBI stilstaan ​​en versluieren. Een FEMA-rapport uit 2002 omzeilde WTC-7 en gaf toe dat elke hypothese die de auteurs zich konden voorstellen (met uitzondering van de ondenkbare, sloop) ‘slechts een lage waarschijnlijkheid van optreden’ had. In het rapport van de Commissie 11 September, uitgegeven in 2004, werd niet eens melding gemaakt van de vernietiging van WTC-7. Network TV legde een black-out op voor beelden van de ‘instorting’.

Ten slotte bracht het National Institute of Standards and Technology (NIST) in 2008 zijn langverwachte rapport over WTC-7 uit . Volgens de auteurs had een tot nu toe onbekend natuurkundig fenomeen, ‘thermische uitzetting’, ervoor gezorgd dat een balk zichzelf losmaakte, waardoor op magische wijze alle verticale steun van het gebouw werd verwijderd en een absolute vrije val van 2,5 seconden ontstond, gevolgd door ongeveer vijf seconden van bijna -vrije val.

Het NIST-rapport is uiteraard belachelijk. Bekijk voor meer informatie de film Seven met professor Leroy Hulsey van de Universiteit van Alaska, die een gedetailleerde computersimulatie leidde van de verwoesting van het gebouw.

Maar we hoefden niet echt op het rapport van Hulsey te wachten. Luister maar naar Larry Silverstein, de goede vriend van Benjamin Netanyahu die twee maanden vóór 11 september het World Trade Center kocht, de verzekering verdubbelde en die ochtend toevallig zijn gebruikelijke ontbijt op de top van de noordelijke toren oversloeg. In de PBS-documentaire America Rebuilds , uitgezonden in 2002, bekent Silverstein dat hij gebouw 7 heeft “getrokken” (dwz gesloopt) . Later verzamelde hij grofweg driekwart miljard dollar aan verzekeringsgeld voor datzelfde gebouw, samen met vier miljard dollar voor de rest van het World Trade Center – de vruchten van zijn bizarre dubbele schadevergoedingsclaim dat hij te maken had gehad met twee volledig afzonderlijke en niet-verwante terroristische aanslagen. aanvallen vanuit de twee vliegtuigen.

Het voor de hand liggende feit dat de autoriteiten hebben gelogen en nog steeds liegen over gebouw 7 roept de vraag op waar ze nog meer over liegen – en wijst op de enige iets minder voor de hand liggende sloop van de Twin Towers. Net als gebouw 7 verdwenen de Twin Towers met een bijna vrije valversnelling in het pad van de meeste weerstand, wat aangeeft dat ook bij hen al hun verticale steunen met synchrone precisie waren verwijderd. Net zoals de plotselinge ondergang van gebouw 7 niet plausibel kan worden toegeschreven aan een paar kleine kantoorbranden van onbepaalde oorsprong, kan de eveneens plotselinge, symmetrische en volledige verwoesting van torens 1 en 2 onmogelijk het gevolg zijn geweest van willekeurige schade veroorzaakt door relatief bescheiden kantoorbranden. branden ontstoken door kerosine (vliegtuigbrandstof).

Maar de Torens waren ‘overkilled’ bij onconventionele explosieve sloopwerkzaamheden , heel anders dan bij de implosie van Gebouw 7. Er werd zoveel explosieve kracht gebruikt om de Torens te verpulveren dat het grootste deel van de inhoud van de gebouwen, waaronder meer dan 1100 menselijke lichamen , blijkbaar verdampte. in het niets. En van de ongeveer 1.640 slachtoffers die op zijn minst een stukje vingernagel of een botsplinter achterlieten om te worden geborgen door de meest nauwgezette zeef-en-bakoperatie in de geschiedenis, werden velen tot gruzelementen geschoten, waardoor er slechts een paar botfragmenten overbleven. jaren later van de daken van aangrenzende gebouwen worden teruggevonden: “Bij een zoektocht in 2010 werden bijvoorbeeld nog 76 fragmenten van overblijfselen gevonden op het dak van het 40 verdiepingen tellende gebouw van de Deutsche Bank, op 70 meter van de zuidelijke toren. Vroeger, voorbijVan dit dak werden 750 menselijke botfragmenten verzameld, elk minder dan een halve centimeter lang.’* Hoe de enorm explosieve vernietiging van de twee torens en de verdamping van de bewoners en hun kantoorapparatuur ooit voor een De natuurlijke, door de zwaartekracht veroorzaakte ineenstorting is een van die mysteries die toekomstige historici achter het hoofd zal krabben.

De explosieve vernietiging van het World Trade Center, die op zo’n manier werd uitgevoerd dat deze (quasi-)plausibel kon worden toegeschreven aan vliegtuigongelukken en branden, vereiste enorme hoeveelheden geld en expertise, evenals toegang van insiders tot de gebouwen. Een vereiste dat vaak over het hoofd werd gezien, was dat de daders, die zoveel in hun uitgebreide sloopplannen hadden geïnvesteerd, er 100% zeker van moesten zijn dat vliegtuigen de gebouwen zouden raken als voorwendsel voor de sloop. Ze hadden dus niet zomaar kunnen toestaan ​​dat radicale kapers probeerden de controle over vliegtuigen over te nemen en ze de Towers in te vliegen. De kans op een succesvolle vliegtuiginslag zou, gezien het feit dat er in de VS al tientallen jaren geen succesvolle kapingen waren geweest, vrijwel nul zijn geweest. De daders moeten dus het luchtvaartaspect van 11 september hebben gecontroleerd. vermoedelijk door vliegtuigen met afstandsbediening op doelen te vliegen. Dat zou verklaren waarom dat zo isgeen bewijs dat er zelfs maar enige vermeende kapers aan boord van de vermeende aanvalsvliegtuigen waren, en overvloedig bewijs van het tegendeel .

Kennelijk waren machtige insiders verantwoordelijk. De vraag is: welke insiders?**

Het korte antwoord, waar de meeste onderzoekers van deze kwestie het mee eens zouden zijn, is ‘de neoconservatieven’. Fanatiek loyaal aan Israël, en wanhopig om het Amerikaanse leger tegen hun moslimvijanden op te zetten, kondigden de auteurs van Rebuilding America’s Defenses (september 2000) op beroemde wijze aan dat hun verlangde “proces van transformatie … waarschijnlijk lang zal duren, zonder enige catastrofale gevolgen.” en katalyserende gebeurtenis – zoals een nieuwe Pearl Harbor.”

9/11 was het nieuwe Pearl Harbor van de neoconservatieven. De schokkende beelden van 9/11 en de meer dan 2000 slachtoffers leken sterk op de oorspronkelijke Pearl Harbor-aanval uit 1941, waarvan de psychologische impact een 80% anti-oorlogsmening veranderde in een boos wespennest van oorlogshitsers. Maar 11 september was niet alleen bedoeld om de invasies van Irak en Afghanistan te lanceren, of zelfs de vernietiging van ‘ zeven landen in vijf jaar ’. Het minder voor de hand liggende, maar belangrijker doel ervan was om islamofobie diep en permanent in het westerse onderbewustzijn te implanteren. Door de islam gelijk te stellen met terrorisme heeft 11 september het Westen misleid om de vijanden van Israël als zijn eigen vijanden te beschouwen. De door 9/11 veroorzaakte islamofobie-epidemie zal waarschijnlijk nog tientallen jaren blijven voortwoekeren en zich verspreiden. Het zal waarschijnlijk zelfs de zionistische entiteit zelf overleven.

Maar ondanks de voorspellingen van PNAC slaagde 11 september er niet in bij te dragen aan de totstandkoming van een ‘nieuwe Amerikaanse eeuw’. Hoewel het Amerikaanse leger met succes werd gekaapt en zich tegen de vijanden van Israël keerde, waren de kosten voor het rijk zelf astronomisch, niet alleen in termen van dollars maar ook in reputatie en zachte macht.

Terwijl de VS vastzaten in West-Azië en vochten tegen landen waarmee het bevriend had moeten raken, stonden collega-concurrenten Rusland en China op om de imperiale dominantie van Amerika uit te dagen, en ontstond de BRICS-alliantie die een multipolaire wereld aankondigde. Wanneer het stof is neergedaald, zal waarschijnlijk blijken dat 9/11 de ondergang van het Amerikaanse imperium met twee tot drie decennia heeft bespoedigd. En ook de zionistische entiteit zal binnenkort worden verbannen naar de spreekwoordelijke vuilnisbak van de geschiedenis: 11 september of geen 11 september.

Dus de hele moordzuchtige hoax – een levendige weergave van waartoe slechte mensen in staat zijn – zal nutteloos blijken te zijn. Zoals de Koran ons vertelt: “Zij maken plannen en Allah maakt plannen; en Allah is de beste van alle planners.”

*WTC-botfragmenten komen tien jaar na 11 september nog steeds boven water

www1.ae911truth.org/faqs/596-wtc-bone-fragments-still-surface-a-decade-after-911.html

**Twee opmerkelijke boeken die enigszins verschillende lijsten van waarschijnlijke daders bieden, zijn Solving 9/11 van Christopher Bollyn , dat zich richt op de miljardair-zionistische oligarchen die kort voor 11 september samen met hun Mossad-handlangers het World Trade Center privatiseerden; en Kevin Ryan’s Another 19 , die een alternatieve lijst biedt van vermoedelijke Deep State-agenten met de middelen, het motief en de mogelijkheid om te hebben bijgedragen aan een of meer aspecten van de misdaden van 11 september.

Zie ook bij Niburu over 11 september

Zie ook de pdf van C4T het boek van een agent die niet zwijgt

Zie ook de pdf van C4T het boek over desinformatie

Zie ook bij ellaster 9 vergeten feiten over 9-11

20230908 Over samenzweringstheoretici

Van Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

De ergste samenzweringstheorie van allemaal augustus 22, 20237833 67

Ik ben van plan om een ‘beginnersgids’ voor samenzweringstheorieën samen te stellen, een werk dat waarschijnlijk wat denkwerk en tijd zal vergen, aangezien samenzweringstheorieën en zogenaamde samenzweringstheoretici in onze covidiane wereld een rage zijn, schrijft Emanuel E. Garcia, M.D.

Degenen onder ons die durfden te beweren dat het virus dat in 2020 de wereld overspoelde, samen met de vele varianten ervan en de daaruit voortvloeiende ‘noodzaak’ om onze draaiende aarde tot stilstand te brengen, misschien – heel misschien – niet zo dodelijk was, waren natuurlijk samenzweringstheoretici.

Degenen onder ons die spraken over natuurlijke immuniteit, geïnformeerde toestemming, vroegtijdige behandeling – wel, ook wij werden in diezelfde mand met deplorables gegooid, onze glimmende aluminiumfolie hoedjes uitgestald zodat de autoriteiten er ostentatief de spot mee konden drijven.

Erger nog, wij die ons beriepen op de principes van autonomie, lichamelijke, geestelijke en spirituele soevereiniteit en onvervreemdbare rechten, wij die ons broodwinning kwijt waren omdat we onze stem lieten horen en kozen voor keuze in plaats van dictaat – wij werden ook in die bonte verzameling gestopt.

Als u er lang genoeg over nadenkt, zou u tot de conclusie kunnen komen dat er een soort plan was – zo niet een regelrechte bonafide samenzwering – waarbij regeringen over de hele wereld en transnationale instellingen die belast zijn met het bevorderen van onze economische en fysieke gezondheid betrokken waren, om elke afwijkende mening het zwijgen op te leggen, met enorme censuur op sociale media, aanvallen op iemands ooit onaantastbare geld op de bank en regelrechte vervolging.

Maar ik loop ver op de zaken vooruit, want de zaak waar ik me op dit moment op wil richten is niet de voor de hand liggende zaak over Klaus Schwab en de “Grote Reset” van het World Economic Forum of de verregaande centralisatie van de pandemische macht door de Wereldgezondheidsorganisatie of de Global Cabal die aan de touwtjes trekt of de veilige en effectieve Jab die mensen verminkt en doodt. Dit zijn allemaal, in feite, nu vrij voor de hand liggende realiteiten die zelfs MSM-slurpende zombies beginnen te erkennen.

Minstens 1 miljard doden of gehandicapten door biowapen CV19 vaccin – Dr. Betsy Eads

Voor de goede orde: ik heb nooit de officiële verslagen van de moorden op JFK, RFK, MLK of Malcolm X geloofd, noch het sprookje van 9/11 waarvan de leveranciers ons willen doen geloven dat drie enorme torens met bijna vrije val naar beneden kwamen als gevolg van inslagen van vliegtuigen of, in het geval van WTC 7, kantoorbrand. Ik betwijfelde trouwens of Irak ooit massavernietigingswapens had, zelfs toen Colin Powell schaamteloos voor de Amerikaanse regering aan het shillen was bij de Verenigde Naties – nog zo’n institutionele entiteit waarvan ik de weldadigheid sterk in twijfel trek.

Ik ben wat velen een uitgesproken samenzweringstheoreticus zouden kunnen noemen, maar ik beschouw mezelf liever als een kritische denker die begrijpt dat de schijn bedriegt, vooral in de geopolitieke arena. Ik voel dat er hard gesold wordt en ik ben geneigd om terug te deinzen wanneer strenge of glimlachende autoriteiten mij absurditeiten door de strot proberen te duwen.

En voor mijn vijanden – u weet wel, degenen die de prik-apartheid steunden en met hun maskers pronkten terwijl ze op hun fiets reden en drie meter wegsprongen wanneer ik op het trottoir naderde – zal het misschien een verrassing zijn dat er een aantal samenzweringstheorieën zijn die ik niet accepteer. De aarde is bijvoorbeeld niet plat, ook al lijkt dat wel zo op een honkbalveld of voetbalveld, en hooggeplaatste functionarissen spannen niet actief samen om haar platheid te verbergen door bolvormige ficties te verkondigen.

Maar ik ben me bewust geworden van een samenzweringstheorie waarvan de vertakkingen heel gevaarlijk zijn en veel belangrijker dan flat-earthing, een samenzweringstheorie die niet op propaganda lijkt in zoverre dat deze niet rationeel betwist kan worden. Het gaat ongeveer zo:

Schokkende ontsnapping: Covid klokkenluider mishandeld in Brits ziekenhuis gered door vrienden

De ineenstorting van de democratie, gesignaleerd door de Deep State moord op JFK en culminerend in Covid, is nu compleet. De machtselites hebben gewonnen en het Amerikaanse politieke systeem is zo grondig gemanipuleerd dat zelfs kandidaten die constitutionele principes aanhangen slechts een spel spelen – een spel dat bepaald wordt door een zeer klein aantal mensen aan de top. Kortom, iedereen die macht heeft of macht ambieert door de politieke arena te betreden is door en door corrupt, antidemocratisch en totalitair. Bij uitbreiding geldt deze denkwijze wereldwijd, zodat er in feite alleen maar “one ring to rule them all” is en kan zijn.

Hoewel ik zelf volledig en openlijk erken dat er een Mondiale Cabal bestaat die zich transnationaal uitstrekt tot in financiën en overheid, zoals Covid heeft aangetoond, ben ik niet bereid om te geloven in de volledige afwezigheid van goedheid onder degenen die macht nastreven en kunnen uitoefenen.

Ja, politiek is smerig, en ja, degenen die hun hoed in de ring van de machtspolitiek hebben gegooid, hebben eieren moeten breken, op tenen moeten trappen en de fijne kneepjes van het in de rug steken van een politieke tegenstander moeten leren. Voor de meesten van ons is het een buitenaards rijk. Maar in deze andere wereld kan er nog deugd zijn.

Als er een politicus langskomt die door daden laat zien dat hij of zij zich aan onvervreemdbare rechten houdt, pacifisme omarmt en de Deep State en Fake News uitroept voor wat ze zijn, moeten we dan onvermijdelijk aannemen dat deze politicus noodzakelijkerwijs een marionet van de Deep State moet zijn?

Overal in het Verenigd Koninkrijk worden tijdelijke mortuaria geopend om het grote aantal sterfgevallen op te vangen

Het is mogelijk dat elke belangrijke politicus op het wereldtoneel een Moeraswezen is wiens enige doel het is om ons ondergeschikten langzaam of snel te vermoorden, door inbreuk te maken op onze autonome rechten en de massa’s te verarmen, met hun Resets en Klimaatzwendel en Eindeloze Pandemische Vaccins.

Of niet.

Een theorie die niet falsifieerbaar is, is geen levensvatbare theorie: het is een dogma. Ik onderschrijf geen dogma’s, net zoals ik niet toegeef aan het nihilistische standpunt dat geen enkele leider tot enig goed in staat is. Ja, wij mensen op de grond moeten onze spieren laten werken en druk uitoefenen op degenen, in of uit de schaduw, die ons willen controleren en onderdrukken. Maar we hebben ook hulp nodig, van hogerhand.

Ik kijk naar Amerika om de weg te wijzen naar een wereldwijde renaissance. Ik kijk naar Amerika omdat zijn oprichtingsdocumenten universele principes bevatten die de mensenrechten op een unieke manier beschermen, zelfs als of zoals de onvolmaakte mensen die in de loop der jaren in de regering zaten, deze principes hebben ontkracht. Ik heb het potentieel voor het Goede onder de machtigen niet opgegeven.

De ergste complottheorie van allemaal is degene die ons vertelt dat er geen uitweg is.

Die geloof ik niet.

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Frontnieuws

www.frontnieuws.com

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

67 REACTIES

koddebeier augustus 22, 2023 at 16:57

Het is een samenzwering geweest van de WHO en WEF geholpen door marionetten in bijna alle regringen van de wereld.

De WHO en WEF zijn terroristische organisaties die kosten wat het kost gestopt moeten worden en de verantwoordelijke gevangen gezet moeten worden

Reageer

Antichrist Zit in´t Vaticaan augustus 23, 2023 at 07:08

stichtingvaccinvrij.nl/pieter-omtzigt-echte-oppositie-of-de-volgende-fase-van-de-uitrol-van-de-controlestaat/

Reageer

Danny augustus 22, 2023 at 17:02

Dat er geen uitweg is, deze moet en zal ik ook ontkrachten Well see about that when the enemy is at thé Gate…;)

Reageer

Gijp augustus 22, 2023 at 17:04

De ergste samenzwering van allemaal schrijft Emanuel E. Garcia, M.D.

Ik heb het gelezen maar ben niet echt onder de indruk, helemaal niet zelfs, maar misschien mis ik iets,

Reageer

Bessenboer augustus 22, 2023 at 17:11

Ze volgen gewoon het script…

Reageer

Let God sort them out augustus 22, 2023 at 17:16

‘De ergste complottheorie van allemaal is degene die ons vertelt dat er geen uitweg is.’

Daar ben ik het voor 8.000.000.000% mee eens. Mensen zoals hier op FN, die gewoon vrede, veiligheid, samenwerking en liefde voor iedereen willen, zijn OVERAL… ook in de top.

Ik heb in mijn omgeving bergen met nihilisten om me heen. Dat komt omdat Nederland een goddeloos en diep duister cabal land is. Nederland is een van de duisterste plekken op aarde. Geld, drug, wapens, gestoorde verdragen en complotten tegen de mensheid, memensenhandel, kinderhandel en kinderporno… Nederland is hét land waar het allemaal samenkomt. Vergis U niet, wij leven in een hel die zich als een hemel verkoopt. Nederlanders leven in een systeem waarin hopeloosheid de norm is en vertrouwen nihil is.

Maarrr… waar het duister het sterkst is, is het licht nog sterker. Overal ter wereld ondergaat elk werelddeel zn eigen revolutie. In Nederland is een spirituele revolutie gaande… het is een veenbrand die elk moment kan omslaan in een bosbrand zodra Nederlanders in de kern ineens resetten omdat ze helemaal klaar zijn met alle duisternis. De apocalypse van het ego komt eraan, eerst komt er trauma, daaraan sterft het ego en dan komt het collectieve bewustZIJN terug.

WIJ zijn overal en we doen al het werk, zodra we collectief genoeg hebben van de eindeloze stroom bullshit, gaan er hele grote dingen, heel snel veranderen.

Houd moed, WIJ gaan ontwaken en de vijand onttronen en het allemaal anders doen.

Hoe gaan we het anders doen? Persoonlijk leiderschap in een constitutionele republiek obv referenda in de blockchain!

Denk er eens over na wat ik hier poneer, want het is mijns inziens de oplossing om de macht terug te brengen waar hij hoort, bij ons allemaal ipv een paar psychopaten.

Heb je een beter idee? Vul maar aan. Ben je een nihilist die nergens in gelooft en niks vertrouwd en niet durft te geloven in onze eigen kracht, sla deze reactie dan maar over.

Reageer

Disciplus Simplex augustus 22, 2023 at 18:06

Bewustzijn == ego

Er is niks mis met je van jezelf bewustzijn. Maar als je bewust bent van jezelf begrijp je ook dat je niet alleen bent. En dat je van anderen afhankelijk bent in wederkerigheid. Met ontkenning van het ego ontstaat een gevoel minderwaardigheid.

Ik ken wel mensen met een valse houding van: “kijk mij eens nederig zijn”. Dat zijn dezelfden die zeggen dat ‘ego’ slecht is. Dat het ontkennen van lichamelijke behoeften leidt tot nirvana. Opgaan in het niets de hemel is. In werkelijkheid leidt het tot armoede en uitbuiting. Kijk maar naar het Indiase kastensysteem. Het zijn vooral de volgelingen die alle aardse bezittingen moeten opgeven. De Guru rijd dan wel in 1 van zijn 20 Rolls Royces. Dat is pas egoïsme.

De eerste onder jullie zal ieders dienaar zijn.

Nederigheid is goed als je van jezelf je waarde kent en je niet hoeft op te blazen om een ander te overtuigen. Je nergens te groot voor voelen. Doen wat je ziet dat er gedaan moet worden. Eigen verantwoordelijkheid. Dan veranderd er al veel.

Reageer

Let God sort them out augustus 22, 2023 at 18:24

@Disciplus…

Het ego is je doodsangst, je dierlijke reflex om te overleven, niks meer en niks minder. Het ego neemt en consumeert. Als die niet in de hand hebt, word je een egoïst. Egoïsten zijn niet zulke fijne wezens en normale mensen leren om hun ego te beheersen. Maar anno 2023 zijn de meeste mensen tot egoïsten gemaakt… ikke ikke ikke…

Het ego is de angst dat je niet genoeg hebt en dat je zult sterven. Een baby neemt eerst wat hij zelf nodig heeft en de rest deelt de baby. Als je dat in balans houdt, zul je naarmate je ouder wordt steeds minder ego hebben en steeds meer liefde zijn. In het westen worden we echter volledig opgevoed om egoïsten te worden, daarom is het westen van God verwijderd. Wie in God gelooft, gelooft dat alles goedkomt omdat God in alles voorziet en vertrouwd dat Gods plan ondoorgrondelijk is en dat je je nergen zorgen om hoeft te maken.

Het ego vertrouwt niet op God… het ego is los van God en denkt dat alles draait om ikke ikke ikke. God is alles en de natuur… en de natuur en alles bestaat obv overvloed. Het ego ziet in alles schaarste en angst en dood en verderf.

Reageer

Let God sort them out augustus 22, 2023 at 18:28

Alle geloven draaien in basis om het leren herkennen, beheersen en uiteindelijk loslaten van het ego.

Waar ego (angst) is, is geen liefde (God). Waar God (liefde) is, is geen angst (ego).

Ego is het duister in ons, liefde is hef licht in ons. Die twee kunnen niet samen bestaan. Je bent de één of de ander.

Reageer

Gijp augustus 22, 2023 at 19:17

Let God sort them out augustus 22, 2023 at 18:28

Ego is het duister in ons, liefde is hef licht in ons. Die twee kunnen niet samen bestaan. Je bent de één of de ander.

Reageer

Ego is het duister in ons. Misschien dat ik het kan volgen als ik stoned ben. Maar kom op

Reageer

Let God sort them out augustus 22, 2023 at 21:46

@Gijp…

Haha… blowen was geestverruimend, heb ik lang en veel gedaan. Maar de moderne wiet is net als alles bijna een wapen.

Alles draait om bewustzijnsvernauwing of bewustzijnsverruiming. De elites en de matrix willen ons bewustzijn zo veel mogelijk vernauwen. Onze hele maatschappij en alles in onze maatschappij is ingericht om ons bewustzijn te vernauwen. Zolang ze ons in een zo laag mogelijk bewustzijn houden, kunnen ze ons eenvoudig controleren.

Zie het maar als met kinderen… als je ze dom en bang houd kan je ze alles laten doen wat je wil. Zo doen ze het met ons ook. Ze zorgen dat wij verzuipen in onbelangrijke en super ingewikkelde bullshit en ze maken ons overal bang voor. Als je dit gaat begrijpen en zien, zie je de matrix… het zit in ALLES.

Angst, verwarring, afleiding… we leven in een wereld gerund door psychopatische goochelaars die ons constant afleiden, verwarren en bang maken. Ze maken alles zo ingewikkeld mogelijk zodat alleen zij er nog wat van snappen en zodat wij allerlei ‘opleidingen’ moeten doen en dan snappen we er eigenlijk nog niks van. We worden door totale oplichters gegijzeld… al zo lang dat we er in hun matrix van leugens zelf aan meewerken.

Ik heb veel woorden nodig om het te vertellen, misschien kan Svea nog ff samenvatten want die begrijpt dit volgens mij ook.

Van geboorte tot graf is alles een leugen. We worden opgevoed uit angst (ego) ipv liefde. Dat doen onze ouders niet expres, dat is zo gegroeid sinds de elites ons via kerken opvoeden obv schuld en schande ipv uit liefde. Ze hebben de liefde die wij zijn verandert in angst… daardoor zijn we tegenwoordig allemaal consumenten ipv mensen met een creatie(f) bewustZIJN. We zijn van God verwijderd en satan heeft onze vorming overgenomen en ons in ons ego opgesloten via oa kerken, later via de politiek, media en onderwijs.

We are a long way from home, Dorothy… Alice went in the rabithole… ze laten het ons allemaal zien, maar wij kijken met ons ego ipv het bewustZIJN.

Maargoed… het ego is bedoeld om in het begin van het leven heel even mee te overleven, je hoort dat ego te ontgroeien en een bewust en liefdevol (goddelijk) zelfstandig mens te worden. In plaats daarvan maken ze ons slaven van het ego (angst).

Ik ben dit allemaal zelf aan het uitvogelen, dus vergeef me dat ik het (nog) niet simpeler kan brengen. Tijd om mn eigen ego los te gaan laten en meer te ZIJN en minder te praten.

Reageer

Danny augustus 23, 2023 at 00:10

Let God sort them out, yep vriend…mooi verwoord thx

Reageer

CorNietdus augustus 23, 2023 at 12:09

@Let God sort them out

Ik gooi je bewoording bovenstaand draadje door de zeef . Er blijft genoeg over waar ik je in gelijk geef.

Ik ga nu even je woorden niet doorfilteren .

Wat blowen betreft Was een prima tijd perk.

De stoned again posters hingen aan de muur .

Ik zelf heb mij verhef vaak gevonden op een rookwolk . Je kent deze wel .

Iemand zit stoned in de kamer en heeft een geniale gedachte. Rent naar zijn bureau en pen’t de gedachte neer . Smorgens kijkt hij wat de gedachte was en leest het briefje, waarop staat ( er is een vreemd luchtje in de kamer ) .. Geniaal !! ???? P.sik lees en schrijf nu alles met de muziek van Klaus Schulze (album Time wind) en verek het gaat allemaal rustig en aandachtig het lezen en schrijven ! Fijne dag Let God sort them out .

Reageer

Let God sort them out augustus 23, 2023 at 16:25

@Cor…

Nice… ik herken je verhaal over die wolken en geniale gedachten… hahaha…

Ik ga de muziek van Klaus Schulze eens opzoeken, dat klinkt als een positieve ervaring. Ik wens jou ook een fijne dag Cor en een relaxte avond… misschien nog eens een sticky roken terwijl je relaxed op Klaus Schulze… ????????❤

Donders augustus 23, 2023 at 00:26

Vertrouw op God maar zet je fiets op slot..

Reageer

Let God sort them out augustus 23, 2023 at 04:01

@Donders…

Beste samenvatting ever.

Reageer

Svea augustus 22, 2023 at 19:11

Weten dat je niet het middelpunt van de wereld bent en er naar handelen. Dat is genoeg.

Een baby is een en al ego. Daar hoor je uit te groeien tot domweg een beschaafd mens. Lukt dat niet dan ben je mislukt.

Reageer

Let God sort them out augustus 22, 2023 at 21:27

@Svea…

Bullseye… zeer goed samengevat.

En de baby is nog een puur ego dat bestaat om het nieuwe leven een kans te geven. Zodra ouders de baby gaan programmeren ipv (op)voeden/cultiveren, gaat het mis.

Anno 2023 groeien we allemaal op in ego (angst/trauma). We geven elkaar ego en trauma door ipv dat we nieuw leven alles geven om zichzelf te ontwikkelen. Het enige dat wij mensen aangeleerd moeten krijgen, omdat het handig is, is schrijven, lezen en rekenen. Met die basis vaardigheden kunnen wij ALLES zelf leren zodra we er aan toe zijn. Scholen hebben niks met leren te maken, scholen zijn programmeercentrales. Er wordt nauwelijks geleerd op scholen, het is puur programmeren van het ego zodat wij niet in ons bewustZIJN komen en zelf gaan nadenken.

Reageer

Svea augustus 23, 2023 at 09:01

Oh, wat mooi te zeggen dat “een baby nog puur ego is om het nieuwe leven een kans te geven.”

Om te onthouden.

Reageer

Svea augustus 23, 2023 at 09:07

Trouwens, eens met de rest wat u schrijft !

Reageer

Gijp augustus 22, 2023 at 19:24

Disciplus Simplex augustus 22, 2023 at 18:06

De eerste onder jullie zal ieders dienaar zijn

Ja voor even en dan corrumpeert het weer, en misschien is het wel zo bedoeld..

Reageer

Deus creator et liberator, recreator meus est augustus 23, 2023 at 16:12

????

Reageer

Adriaan W. augustus 22, 2023 at 17:21

“Ik ben wat velen een uitgesproken samenzweringstheoreticus zouden kunnen noemen, maar ik beschouw mezelf liever als een kritische denker die begrijpt dat de schijn bedriegt, vooral in de geopolitieke arena. Ik voel dat er hard gesold wordt en ik ben geneigd om terug te deinzen wanneer strenge of glimlachende autoriteiten mij absurditeiten door de strot proberen te duwen”

Goed artikel, geen speld tussen te krijgen, volledig mee eens.

Reageer

Matt augustus 22, 2023 at 17:31

Irak had wel degelijk massavernietigings wapens en Sadam heeft die ook ingezet op de eigen bevolking. Wat niet verteld wordt is dat deze wapens door Amerika geleverd werden.

Maar dat feit komt Amerika niet goed uit dus beschuldigen ze Irak van dat bezit, wetende dat ze al opgebruikt zijn om daarna Irak binnen te vallen omdat Sadam het vuile spelletje van de Amerikanen niet meer wilde meespelen.

Logisch dus dat er toen geen gifwapens gevonden werden, maar voor Amerika was het doel bereikt: Sadam was van het toneel verdwenen, publiekelijk opgehangen.

Reageer

Let God sort them out augustus 22, 2023 at 17:33

Sadam was een Zelensky. Net zoals vele leiders. Ik heb ook ooit gelezen dat Sadam een munt obv goud wilde creëren. Dat is natuurlijk ‘not done’ voor ’the powers that shouldn’t be’.

Reageer

Gerard augustus 22, 2023 at 17:48

Saddam had die massa-vernietigengswapens gekocht van o.a. Duitsland, die zoals we allemaal wel horen te weten, specialisten zijn zijn in dat soort massa-vernietigings gifstof/materialen!

En de massamoordende fascisten in de VS vonden het allemaal wel prima! Alleen toen Saddam een grote mond kreeg en de “Hidden Hand” die hem ‘legitimeerde’ begon te bijten was het ineens een vijand van de westerse massamoordenaars…

Reageer

Bas augustus 22, 2023 at 17:59

Saddam heeft chemicaliën gekocht in nederland. Hier deden we natuurlijk een oogje dicht conform de diepgewortelde nsb-mentaliteit. Geen haar beter dan de amerinazi’s.

www.groene.nl/artikel/vuile-handen–2

Reageer

Ron Swart augustus 22, 2023 at 18:10

Tussen 1980 en 1988 voerden Irak en het Iran van ayatollah Khomeini een uiterst bloedige oorlog met meer dan 875.000 doden tot gevolg. De VS leverde bondgenoot Irak wapens (Militair-Industrieel Complex) en onder het motto ‘als twee honden vechten om een been gaat de derde ermee heen’ clandestien ook aan Iran. Dit verliep via een ingewikkelde constructie waarbij ook contra’s in Nicaragua (guerrillastrijders) profiteerden van de nodige wapenleveranties.

Pentagon-medewerker kolonel Oliver North is hierbij geslachtofferd (willens & wetens?) terwijl de politieke top inclusief president Ronald W. Reagan (1911 – 2004) en de eigenlijke machthebber George H.W. Bush (1924 – 2018) uitstekend op de hoogte waren van deze uiterst onverkwikkelijke gang van zaken.

Reageer

Brandus augustus 22, 2023 at 21:58

Beste Ron Swart,

Misschien kennen we elkaar… Ben jij de broer van de overleden Peter Swart?

Hartelijke groet,

Brandus

Reageer

Disciplus Simplex augustus 22, 2023 at 18:23

Er waren geen WMD’s in Irak. Alles is doorzocht en er is NIETS aangetroffen. De speech van Powell met zijn buisje poeder was puur gelogen. Net als dat meisje dat vertelde over “throwing babies out of the incubators on to the cold hard floor” de dochter was van de ambassadeur van Koeweit in de VS.

Dat Saddam Hoessein zijn eigen bevolking uitmoorde met gifgas was een false flag.

Net zo min als de chemische wapens in Syrië zijn aangetroffen. Alsof een bom die op een bed ligt met een gat in het dak erboven iemand overtuigt. Hoe dom denken ze dat we zijn? Maar blijkbaar zijn er altijd mensen die de leugen onthouden ondanks dat het bewezen manipulaties waren. ‘Lijken’ met witkalk op hun gezicht, gefilmd door de ‘White Helmets’ die aan het eind van het shot kuchend overeind komen.

Geen regering is onschuldig. Maar elke oorlog begint met het leugenoffensief om de aanval te legitimeren.

Reageer

Judocus augustus 22, 2023 at 17:35

I am only a messenger. Heb mijn hand nooit op een boek gelegd. In principe zou iedereen de mogelijkheid moeten hebben om de drie boeken te lezen. Bijbel, koran en thora zodat men kan zien dat deze één geheel zijn, geschreven door wezens die oorspronkelijk niet van op Aarde zijn. Ook wel de 4 horseman genoemd. Juist omdat ze niet vanop de Aarde zijn hebben ze met de bevolking geen enkele voeling niks nada. Vanuit deze boeken is de grondwet ontstaan, geschreven met gespleten tong of dubbele betekenis en of vaag omschreven. Dit is al een mooi begin voor complottheorieën.

Reageer

Adriaan W. augustus 22, 2023 at 17:43

Judocus augustus 22, 2023 at 17:35

Behold A Pale Horse

door William Cooper

https://stopthecrime.net/docs/William_Cooper-Behold_a_Pale_Horse1991.pdf

Reageer

Let God sort them out augustus 22, 2023 at 17:57

@Judocus…

Interessant… die invalshoek kende ik nog niet. Ik zie t nog steeds zo dat ze onze eigen kennis van ons hebben afgenomen door het in een boek te schrijven en te zeggen dat we niet zelf moeten denken, maar het boek moeten geloven.

Duizenden jaren later doen apps in smartphones en ‘experts’ en ‘deskundigen’ exact hetzelfde. Niet zelf nadenken, maar luisteren, gehoorzamen en volgen. Mensen zijn inmiddels overtuigd dat wij mensen de parasieten zijn ipv de psychopaten die al deze manipulatie creëren en besturen.

Reageer

Disciplus Simplex augustus 22, 2023 at 20:02

Jodocus, je hebt blijkbaar geen idee waar je over praat.

De Thora bestaat uit de vijf boeken van Mozes, de eerste 5 boeken van de bijbel. Daarin is geen letter verschil. De bijbel bevat daarnaast nog veel meer Hebreeuwse boeken (profeten, geschriften en psalmen). En nog meer joodse boeken geschreven in het Grieks (Nieuw testament). Het eerste boek is al geschreven en ondertekend door de originele schrijvers. Wat dus aangeeft dat mensen al ver vóór Mozes konden schrijven en dat dit niet uit uit het latere Phoenisisch ontstaan is maar de originele taal en schrift al van voor de zondvloed.

Ik kan ze niet vloeiend lezen in de originele taal maar wel lezen en bestuderen. En het vormt één geheel. Op meerdere manieren is dat te authenticeren. Niet alleen door de grote hoeveelheid oude rollen en codici maar vooral door de inhoud die, inderdaad, niet van menselijke inspiratie kan zijn.

De Qur’an echter is een compleet ander verhaal. Volgens de hadith is het compleet uit de hemel gekomen. Het is niet chronologisch, het is niet origineel en de weinige manuscripten zijn van veel later datum en variëren enorm onderling. Mohammed was analfabeet en het Arabisch schrift werd pas verbreid door de islam. Het is dus mondeling overgebracht.

Daar waar de Qur’an overeenkomt is het geplagieerd van de verhalen van de joden in Arabië met verandering van namen en gebeurtenissen om het verhaal te draaien in het nadeel van Isaac en Israël in het voordeel van Ismaël, Esau en een verzameling stammen (Arab betekent mengsel). Ook bevat het veel verhalen van gnostische ‘evangelies’ , apocriefe boeken van de Roomse kerk.

Centraal staat de ontkenning van de Zoon van God, de kruisdood van Yeshua, en dus zijn opstanding en verlossingswerk, en zijn Koningschap.

Mohammed overtrad alle geboden en de 10 geboden gelden niet voor moslims. Want zij moeten net doen als Mohammed, de ‘perfecte mens’ in alles navolgen voor de verspreiding van islam.

Deze 2 boeken staan dus compleet met elkaar in tegenspraak. Alleen al het verschil in de naam voor God in de 2 grondtalen zegt alles: Elohim (meervoud) en Allah (enkelvoud).

Wat de oplettende lezer ook zal opvallen is dat alle namen en titels van Allah in de bijbel voorkomen, alleen niet als beschrijving van YHWH, maar van Satan of de Antichrist.

Een ander opvallend verschil tussen de bijbel en Koran is dat de bijbel vooral nadruk legt op bewijsvoering, kronieken, waarheid, getuigenissen, onderzoek en verstand. De Koran op onderwerping, blind geloof en gehoorzaamheid. In islam is kritisch denken ongewenst. In het christendom heeft het geloof in de wetmatigheid en kenbaarheid van de schepping juist geleid tot de huidige (of moet ik al zeggen vroegere) wetenschap.

De vier paardrijders uit het boek Openbaring zijn geen personen maar metaforen voor plagen. Zij zijn zeker niet de schrijvers van Torah of de bijbel als het al personen zijn. Als je doelt op Annunaki, Wachters of Nephilim, of andere goden dan nog zijn ze geen auteur.

Torah betekent wet. De 10 berith, woorden, of 10 geboden zijn volgens de Torah door God zelf voor de 2e keer in stenen platen gegraveerd in het bijzijn van Mozes op de berg Sinaï. Daar is dus niets dubbelzinnigs aan. De eerste set gooide Mozes kapot toen hij de berg af kwam en de Israëlieten een gouden kalf aanbaden. Dat dit verhaal klopt kun je controleren door de berg Jabal al-Lawz te bezoeken in Arabië.

Dit is de originele berg Sinaï. De top berg is zwartgeblakerd versmolten, rondom de berg vind je de stapels stenen als afzetting, een altaar met een stier erop en een grote rechtopstaande steen op een heuvel. De steen is vertikaal gespleten en onder zichtbaar door water geërodeerd, net als de stenen eromheen. Midden in de woestijn.

livingpassages.com/rephidim-split-rock-horeb-saudi-arabia/

Het oudste complot is al beschreven in Genesis 3, 6 en 11. En psalm 2. Dit is nog steeds gaande. En we zitten nog steeds met de nakomelingen van de eerste invasie opgescheept die we dan maar ‘elite’ noemen. Of aliens. Of gevallen engelen en demonen en het zaad van de slang. De geheime priesters.

Reageer

Patrick augustus 22, 2023 at 22:53

Man man ….de Spielbergs van die tijd hadden ook al n indrukwekkende fantasie , voldoende om al die ‘boeken’ (NT OT Koran, thora of welke bs dan ook) te schrijven die door de eeuwen heen, mondeling of schriftelijk werden overgeleverd en met de tijd alsmaar indrukwekkender werden, er was immers nog geen TV om de mensen geestelijk te bedwelmen …..toch raar dat die ET’s of aliens niet het minste spoor achterlieten van hun gesofistikeerde aanwezigheid op aarde tussen onze primitieven …een videootje of n fotootje of een machientje zelfs, ware goed geweest …..maar NIKS en dan ook NIKS, behalve wat filosofische fantasieverhalen om hun aanwezigheid te staven….

Reageer

Josef augustus 23, 2023 at 12:07

Disciplus Simplex,

U heb 100% gelijk de ongelovigen bestempelen alles over het geloof als fantasieën ,maar geloven wel de wereldse/satanische fantasieën/leugens!

Zoals de oerknal als waarheid wordt aangenomen en over de miljarden jaren waarin alles is geëvalueerd!!

Reageer

Josef augustus 23, 2023 at 12:15

Moet zijn geëvolueerd

Reageer

Let God sort them out augustus 23, 2023 at 16:19

God is echt, de bijbel is kennis die tot je komt als je liefde als werkwoord leeft. De bijbel is een encyclopedie van kennis die ook tot je komt als je liefde als enige wet leeft en God als je wetgever dient.

Kerken zijn institutionele hersenspoelers die de macht van God hebben overgenomen door zichzelf tot tussenpersonen te benoemen. Dominees en priesters hebben ons uit de rechtstreekse connectie met God/natuur/liefde verwijderd en ons geprogrammeerd. Ipv ons te leren hoe we ons ego loslaten en uit liefde kunnen leven, hebben ze ons overladen met schuldgevoel en angst. Kerken zijn wat de politiek en de wetenschap nu is.

God gaat ze vernietigen, want ze hebben zijn kinderen van hem afgeschermd en zijn rechtstreekse besturing overgenomen. Leef uit je hart en je geweten ipv je gedachten en je ego. De kerk heeft ons in onze koppen gedouwd en allemaal regels opgelegd en ons tot zondaars ipv werktuigen van de liefde gemaakt.

The game is over. De mensheid ontwaakt en realiseert zich binnenkort weer dat wij LIEFDE en werktuigen van God zijn. Het is allemaal heel simpel, de bijbel maakt het complex. Leef het werkwoord liefde als je enige en heilige wet en je komt bij God.

Reageer

Gerard augustus 22, 2023 at 17:44

Ook al hebben de brave burgers die het werk doen niet door waarvoor zij misbruikt worden, ALLES wat van de officiele instanties en overheden komt is een samenzwering tegen de burgers en mensheid.

Onze westerse wereld, van politiek, financieel, economie, media, medisch tot academisch & The $cience is ÉÉN GROTE LEUGEN.

De schaapjes vinden het allemaal wel best en amuseren zich te pletter… zolang we nog ‘down the hill’ gaan is er niks aan de hand. Tot dat de klap komt!

Reageer

Let God sort them out augustus 22, 2023 at 18:00

@Gerard…

100% eensch… we leven van geboorte tot graf in een matrix van leugens.

De schaapjes rennen binnenkort met een blinddoek op tegen een muur aan.

Reageer

Disciplus Simplex augustus 22, 2023 at 17:45

Een mooi stukje. Lekker kort ook. Maar er wringt iets.

Waarom blijft hij vasthouden aan het Amerikaanse superioriteitsgevoel? Waarom blijft hij de stigmatisering van operation mockingbird aanhouden? Conspiracy theory. Een door de CIA geopperd woord om sceptici te stigmatiseren. Wat is immers het verschil tussen samenspannen, samenzweren en samenwerken? Het is niet gek om te vermoeden dat niet alles in alle openlijkheid gebeurt.

Als de oprichtingsdocumenten zulke universele waarheden bevatten, waarom zouden we onze blik dan hoopvol naar Amerika oprichten, terwijl juist Amerika dat vertrouwen zo misbruikt heeft? En om preciezer te zijn: de schrijvers van die declaratie waren allemaal freemasons. En de jezuïeten hadden al vanaf het begin een enorme invloed. Neem alleen al de namen van de eerste staten: Virginia, Maryland en Columbia, allemaal verwijzingen naar de koningin des Hemels. En het White huis is genoemd naar de jezuïtische donor van het landgoed Andrew White JS. Niet omdat het wit gepleisterd is. Dit wordt totaal weggezwegen en aangepast.

Amerika komt niet van Amerigo Vespucci (te onbelangrijk en het past niet) maar van de naam die het had onder de inboorlingen: Amaru-ca; het land van de vliegende slang. Dat was de missie: de heroprichting van Atlantis.

Als er al een wereldwijde renaissance komt dan zal het ondanks Amaru-ca zijn, niet dankzij. Amerika mag dan in eerste instantie wel gekoloniseerd zijn door de Pilgrim fathers en andere protestantse vluchtelingen en gelukszoekers, maar hun leiders waren minder recht door zee.

Als iemand denkt dat er geen uitweg is dan is die totaal in de leugen gestapt van het nieuwe Atlantis. Het land dat verging door een wereldwijde vloed. De reddingsboot was juist dat de aarde schoongespoeld werd van dat verderfelijke volk. Je moet alleen wel aan boord willen stappen. Maar het enige wat het volk deed was uitlachen vanuit een gevoel van superioriteit. En verzuipen.

Ik denk dat er genoeg mensen zijn die wel geloof en hoop hebben maar totaal niet op Amerika zitten te wachten voor redding.

Reageer

Let God sort them out augustus 22, 2023 at 18:11

@Disciplus…

De auteur heeft het niet over de kwade krachten in de USA als hij het over een renaissance heeft. Ik denk dat de schoen momenteel nergens harder wringt dan in de USA en zodra men er daar genoeg van heeft en de boel openbreekt en omgooid, dan wordt dat een voorbeeld voor de hele mensheid.

Ik kan in die zin wel zien wat hij bedoelt. Maar we zullen gaan zien hoe het zich ontvouwt. Ik heb het gevoel dat we op een raft op een wildwater rivier zitten… momenteel is het even rustig, maar volgens mij gaan we binnenkort de hoek om en stuitten we op de heftigste wildwater afdaling ooit. De boot begint al wat vaart op te pakken en ik kan het water om de hoek al bijna horen razen.

Mijn gevoel zegt me om me schrap te zetten. BBB en NSC zijn al een polarisatie dans aan het doen, de digitale euro en dollar staan in de startblokken, Pedo Pete is cojona alweer aan het uitrollen, vluchtelingen klotsen tegen het zolderdak, klimaat is 100% geo engineering, overal DEW branden, Oekraïne, China, Taiwan, Duitse economie gaat brak… enz enz eindeloos enz…

We gaan het meemaken allemaal. Dit keer laat ik me niet verrassen en blijf ik kalmer dan voorgaande herfst en winters… mij maken ze njet meer gek… en ik schijf expres NJET ????????❤

Reageer

Disciplus Simplex augustus 22, 2023 at 20:47

Wat mij zo opvalt en stoort is dat Amerikanen nooit eens doorhebben hoe gekleurd hun blik is. Alsof er geen wereld bestaat buiten Amerika. Alsof er geen geschiedenis is voor 1776. Amerikanen weten echt niks van de wereld, geschiedenis en cultuur of hun plaats daarin.

Reageer

Let God sort them out augustus 22, 2023 at 21:58

@Disciplus…

Cultuur en geschiedenis zijn mensgemaakt en zijn inmiddels zo vervormt en eindeloos herschreven, dat het eigenlijk allemaal wel de prullenbak in kan. Er zit één kern van waarheid in alles… en dat is het werkwoord liefde.

We moeten in het NU opnieuw beginnen obv het werkwoord liefde. Alles wat niet voldoet aan het werkwoord liefde, moeten we herzien en/of loslaten. We zijn hier om voor elkaar en de planeet en al het leven, voor de creatie van God, te zorgen. Iedereen die niet voor de creatie van God wil zorgen, kan beter worden verstoten tot ze besluiten om ook de creatie en al elkaar te dienen.

Als iedereen elkaar en al het leven dient, dan wordt iedereen bedient. En dan valt heel snel op wie niet wil meedoen… egoïsten en psychopaten.

Reageer

Danny augustus 22, 2023 at 18:42

Thé shit Will hit the fan….zoveel staat vast…zet jullie schrap de opslag komt en wees voorbereid, ik weet dat ik dat hier niemand echt moet duidelijk maken maar hopelijk zijn er nieuwe mensen aanwezig en/of eens stilletjes wakker worden…who knows, beste groeten aan iedereen uit Griekenland

Reageer

John augustus 22, 2023 at 19:34

Ik blijf me verwonderen over de visies op 9/11 die nog technischer zijn, een indirecte hulde aan het prestige van de VS die wordt bekritiseerd terwijl het enkel een uiting is van de ongelijkheid op wereldniveau die naar de achtergrond wordt geduwd.

Wat betreft JFK, zijn gedachtenis is steeds dieper weggezakt in de seks. De massa kan op geen andere manier denken aan een of andere humaniteit.

Reageer

Do U See It augustus 22, 2023 at 19:44

Ik lees hier meer een poging om mensen alsnog te bewegen het via politiek en leiders op te lossen..en dat de USA nog steeds de politieagent van de wereld is.

En ook dat de aarde niet plat is want dat zou volgens hem niet kunnen, dus is dit de zoveelste rat die je een kant op probeert te manouvreren die je niet op moet. Als je zelf onderzoek doet kun je niets anders concluderen dan dat die aarde plat is. En dat dus elke overheid ter wereld gewoon hetzelfde script volgt dus zijn we al weer snel klaar met dit prutsverhaal.

Als je toch goddomme nog steeds gelooft in CGI beelden en het bijbehorende lulverhaal over een oerknal, een bal die heel hard spint etc dan heb ik weinig hoop voor je.

Als je dat weet besef je dus dat deze man raaskalt en je op een dwaalspoor brengt, hij wil het afzwakken maar elke overheid is tegen je, en je kunt niemand uit de politiek vertrouwen, simpel. Het heeft ons gebrcht waar wij nu staan en daar gaat niemand wat aan veranderen.

Ik zal het wat nuanceren, er zal best ergens in de politiek iemand zijn die er wil zijn voor ons, en die voelt en denkt al ons maar die maakt geen enkele kans.

De enige weg hieruit is alles dumpen, het hele systeem, en het woord systeem zegt al genoeg, daar moeten we van af met al zijn etterende ontstekingen.

Kulverhaal dus om weer mensen een rad voor ogen te draaien.

Reageer

Do U See It augustus 22, 2023 at 19:49

Mensen, en of dat nu politici zijn of niet die leugens in stand houden betreffende besmetting, virussen en een grote bol waar hele oceanen en bosjes mensen aan kleven zijn rattenvangers. Ook als zij uit de geschiedenis oreren die zo vals is als maar kan zijn onbetrouwbaar, misschien niet altijd bewust en geloven ze het zelf en dat is minstens zo gevaarlijk.

Trap er niet in, dit verhaal is weer hoopporno mensen, het is kul.

Reageer

Disciplus Simplex augustus 22, 2023 at 20:38

Je hebt een aparte kijk op de wereld. Ik zit hier lekker hoog op 40m en als ik om me heen kijk zie ik al dat de aarde rond is. En de maan.

Je hebt vast een onderbouwing voor je stelling. Maar mijn vraag is eerst maar eens: in de hoeveelste dimensie is de aarde dan plat? Bij een getal hoger dan 5 kunnen we verder praten.

Bij alle leugens die ons verteld worden zie ik de vorm van de aarde niet echt als cruciaal punt om voor te vechten. Het is voor intelligente mensen die wat verder kijken dan hun neus lang is niet zo moeilijk om aan te nemen dat de aarde een grote bol is opgehangen aan het niets.

Iemand die een belachelijke theorie aanhangt is een gevaar voor anderen die proberen de waarheid aan het licht te brengen. Er zijn genoeg belangrijker zaken waarover de waarheid verteld moet worden.

De meeste flat-earthers beroepen zich naast gebrekkig onderzoek ook op de bijbel. En daarmee maken ze alle christenen belachelijk. En wat nog dommer is: de bijbel is er zelf erg duidelijk over dat de aarde rond is, opgehangen aan het niets.

Daarmee is het een heel subtiele ondergraving van de geloofwaardigheid van christenen en de bijbel.

Reageer

Do U See It augustus 22, 2023 at 22:15

@DS

“Iemand die een belachelijke theorie aanhangt is een gevaar voor anderen die proberen de waarheid aan het licht te brengen. Er zijn genoeg belangrijker zaken waarover de waarheid verteld moet worden.”

Exact

“De meeste flat-earthers beroepen zich naast gebrekkig onderzoek ook op de bijbel. En daarmee maken ze alle christenen belachelijk. En wat nog dommer is: de bijbel is er zelf erg duidelijk over dat de aarde rond is, opgehangen aan het niets. ”

Het ligt niet aan wat jij wil framen als ‘flat-earthers’ dat anderen zich belachelijk maken, dat doen ze helemaal zelf.

Reageer

Joep augustus 22, 2023 at 22:40

Oehhhh, wat zou ik graag reageren hierop!!!

Tot nu toe heb ik alle tegenwerpingen kunnen pareren met bewijs en/of het onderuithalen van de tegen-argumentatie.

Het ons aangelulde heliocentrische model is een grove leugen!

Maargoed, deze discussie wordt hier op fn niet op prijs gesteld, door de admin moverende redenen.

Groet, Joep

Reageer

Joep augustus 22, 2023 at 22:52

We all live in a yellow submarine…

Reageer

peeters augustus 22, 2023 at 23:04

Denk wel dat de aarde in de 2 de dimensie plat is , zie het boek platland opgesteld door een universiteit in nederl.

Reageer

Jan Zonder Vrees augustus 22, 2023 at 19:49

Eén van de beste en helderste teksten op dit forum.

Wie schrijft hier eigenlijk.

Ben het gewoon met ALLES eens.

Reageer

Gijp augustus 22, 2023 at 20:10

Het nuchtere verstand misschien, en dan vliegen we elkaar nog in de haren.

Reageer

Danny augustus 22, 2023 at 20:22

@Gijp idd ego is not your Amigo, beste groeten Danny

Reageer

Kees H. te H. augustus 22, 2023 at 21:22

Wát een verhaal weer.

Reageer

Joris III augustus 22, 2023 at 22:20

Ik kijk al mn hele leven naar oorlogsverslaggeving, zo vanaf biafra ofzo. Vervolgens als je er iets over zegt, dan word er door onze al aanwezige polder stasi zeer afkeurend en agressief gereageerd. Terwijl ik niks anders doe dan het nieuws interpreteren om het betekenis en samenhang te geven met alles aan nieuws dat ik voordien zag. Zo indrukwekkend als desert storm word het overigens niet meer; muziek van massive attack, cnn die ons live laat meekijken met vallende bommen. Wow.

Samenzwerings theorietjes zijn overigens gewoon handel

Bijvoorbeeld voor Wallstreet: boom en bust Cycli, koers geruchten, voorkennis van markt cijfers, invloed politiek beslissingen, etc.

Bijvoorbeeld voor de media : Iemand als Adam Curtis bouwde een hele carrierre rond zijn eigen theorietjes. Ik heb vele van zijn films gezien, het is een zeer ammusante en intrigerende mix van feiten, historische beelden en politieke bullshit.

Sinterklaas is ook gewoon een complot van de ouders en de middenstand tegen kleine kinderen.

Als dat allemaal wel mag maar de mensen mogen hun eigen voorkeur conspiracy geen aandacht geven.

Dan maakt de overheid zichzelf belachelijk met het vebieden een redigeren van complot theorietjes.

Reageer

Danny augustus 23, 2023 at 00:22

Ik vind het tof hier te zijn alsook de comments… ieder zijn leven and thoughts… No hard feelings van geen enkel individu zeker niet, ik hoop jullie nemen wijze besluiten… ik denk en wij allemaal kunnen dit voor onszelf beslissen ongeacht de verschillende meningen en of gedachten… zelf denken en handelen is heeeeel belangrijk dezer tijd , kind regards Brothers

Reageer

Danny augustus 22, 2023 at 22:50

Graag een debunking verhaal of bewijs …van de flateartht .. en neen ik val niemand aan hier laat staan dat ik iemand in diskrediet breng tenzij je hier bullshit komt vertellen. .. groeten aan iedereen never Back down as well

Reageer

Danny augustus 22, 2023 at 22:59

Weten jullie ik heb uiteindelijk iedereen hier graag … Ik spreek me niet graag uit …ik was oorlogsverslaafd… Ja ik was het , en jullie mening tja … Ik begrijp het wel.. ik heb Dingen gedaan waarvoor hier geen plaats is …..ik zal hier niets verder plaatsen omdat ik me schaam voor alles . . Sorry just saying

Reageer

Let God sort them out augustus 23, 2023 at 04:33

@Danny…

We zijn allemaal aan het leren en transformeren. De schaapjes transformeren in transhumane robots, WIJ wakkeren transformeren terug naar de bron, de liefde, die we van oorsprong ZIJN. Wij zijn niet onze gedachten of ons lichaam, we hebben gedachten en we hebben een lichaam. Angst is wat we leren, liefde is wat we zijn.

Laat je schaamte los, op elk willekeurig moment kan je besluiten om je lijden (schaamte, angst, schuldgevoel) los te laten en te gaan leven vanuit de liefde die je bent. Ons doel op aarde is simpel; elkaar en al het leven te dienen. Het leven op aarde is op de kop gezet om ons dmv angst/schuld/schaamte tot slaven te maken. Ik heb ook schande en schaamte gecreëerd, gevoeld en geleefd. Ik was het zat en ik heb het losgelaten, mn gedachten willen er soms nog mee gaan vechten, maar in meditatie laat ik alles weer los.

Die to everything of yesterday, so that your mind is always fresh, young, innocent and full of vigor and passion.

Ik zou het leuk vinden als ik daar in Griekenland in de buurt zou wonen, op die berg van jou een beetje filosoferen en inzichten uitwisselen. Je bent nooit alleen als je beseft dat we in liefde allemaal één zijn.

Take care Danny… ik stuur je veel liefde, energie en hoge vibraties

Reageer

Immortal augustus 23, 2023 at 07:19

Hier nog een leuke samenzwering waar weinig interesse in is:

stichtingvaccinvrij.nl/voor-altijd-verplichte-vaccinatie-who-keurt-digitaal-eu-covid-certificaat-goed-als-wereldwijde-standaard/

De vaccinaties die we in geval van een “gezondheidscrisis” moeten ondergaan als we willen reizen, worden volgens de planning binnen 100 dagen ontwikkeld en goedgekeurd, dankzij drastische verlagingen van de veiligheidseisen.

100days.cepi.net/

Weet iemand hier de Uitweg voor?

Reageer

Antichrist Zit in´t Vaticaan augustus 23, 2023 at 12:05

twitter.com/PvanHouwelingen/status/1693622007273808339/photo/1

Reageer

Antichrist Zit in´t Vaticaan augustus 23, 2023 at 12:06

www.youtube.com/shorts/D5gMe14hzL0 Elon Musk

Reageer

Anarchist augustus 23, 2023 at 09:07

Als je bedoeld complot therorieen, Er is dan net een boek uit van Patrick Savalle

www.bol.com/nl/nl/p/complotcatalogus/9300000134927363/?bltgh=ujWW7pQ8z9oLIV7XzxdLTw.3_10.11.ProductImage

lees bij bewust over verbinden van goed en kwaad en de platte aarde

20230907 Over ivermectine

Van artsencollectief, zie daar links en afbeeldingen

Ivermectine maakt een comeback aug 23, 2023

Hoe het mogelijk was dat ivermectine, een van de veiligste en effectiefste medicijnen ter wereld voor mensen, in 2021 veranderde tot een gevaarlijke horse dewormer is voer voor de geschiedkundigen van deze en volgende generaties.

Gelukkig lijkt het tij te keren.

In de eerste plaats heeft een vertegenwoordiger van de FDA, de Amerikaanse medicijnwaakhond, voor de rechtbank toegegeven dat artsen ivermecine mogen voorschrijven tegen Covid-19.

De beruchte tweet van de FDA “You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y’all. Stop it.” was een “quirp”, een kwinkslag.

Dit betekent overigens niet dat de FDA ivermecine aanbeveelt voor Covid-19.

In de tweede plaats is, twee jaar na indiening, eindelijk de Peruaanse studie gepubliceerd die sterke aanwijzingen biedt voor de effectiviteit van ivermectine tegen Covid-19.

De studie beschrijft een “natuurlijk experiment” dat toevallig tot stand kwam in 2020, waarbij in Peru als voorzorgsmaatregel tegen het destijds nieuwe virus in verschillende provincies vanaf verschillende tijden ivermectine werd gegeven. Later werd dit in het hele land verboden. De auteurs correleren dit goed gedocumenteerde gebruik van ivermectine met gedetaileerde sterftecijfers per tijdsperiode per gebied.

Deze analyses maken een gefundeerde correlatie mogelijk van trends voor extra sterfgevallen met de mate van ivermecinegebruik. De auteurs vonden dat het aantal sterfgevallen significant sterker daalde in gebieden en op tijden dat ivermectine werd gebruikt. De kans dat deze relatie op toeval berustte werd berekend op 1 op 500 tot 1 op 1.000.

De reductie in sterfgevallen die associeerde met ivermectinegebruik werd geschat op 74%.

Naast dit “natuurlijke experiment” beargumenteren de auteurs waarom de aanwijzingen voor werkzaamheid van ivermectine als profylaxe tegen het Sars-Cov-2-virus zeer sterk zijn op basis van vijf verschillende studies. Een real time meta-analyse van ivermectinestudies laat gemiddeld een 85%-verbetering zien in de uitkomst van Covid-19 bij profylactisch gebruik van ivermectine en een 62%-verbetering bij vroegbehandeling.

Referentie

Chamie J J, Hibberd J A, Scheim D E (August 08, 2023) COVID-19 Excess Deaths in Peru’s 25 States in 2020: Nationwide Trends, Confounding Factors, and Correlations With the Extent of Ivermectin Treatment by State. Cureus 15(8): e43168. doi:10.7759/cureus.43168

Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!

Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.

Lees ook bij Frontnieuws kunt u bezwijken onder een overdosis ivermectine

Lees ook bij Voor waarheid over de gevolgen van de vaccins

Lees ook bij SOTN over het begin van blootleggen van de vaccingenocide

Lees ook bij de truthseeker over het rapport over de rol van de VS en de pandemie

Lees ook bij Frontnieuws over het eerherstel van de ongevaccineerden

Lees ook bij de Andere krant kijkersvragen aan Hugo de Jonge blijken voorgekookt

Lees ook bij Frontnieuws Hoi dokter hoe gaat het?

Lees ook bij bewust over ivermectine

Lees ook bij unzcom over de leugens

20230906 Over onze niet gekozen leiders

Via Frontnieuws, zie daar links en afbeeldingen

Onze “leiders” worden gekozen, niet verkozen augustus 25, 20233898 29

En zomaar zijn onze illusies dat we vrije burgers van democratieën zijn die “naar Gods beeld” zijn gemaakt, aan diggelen geslagen. We zijn “nutteloze eters” en “hackbare dieren” die opgepakt en gedood moeten worden zodra ze een geloofwaardig excuus kunnen vinden, schrijft Mike Stone.

Hebt u zich ooit afgevraagd waarom elke zogenaamde leider over de hele wereld precies hetzelfde reageert op elk probleem en dezelfde agenda doorvoert? Hebt u zich ooit afgevraagd waarom de leiders van Duitsland, Frankrijk, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, de Verenigde Staten, enz. allemaal hetzelfde klinken en dezelfde modewoorden en slogans gebruiken? Heeft u er ooit over nagedacht waarom elke nieuwslezer op televisie uit hetzelfde script voorleest?

Voor het antwoord op deze vragen hoeft u niet verder te kijken dan het World Economic Forum (WEF). Het WEF werd in 1971 in Zwitserland opgericht door Klaus Schwab en heeft de afgelopen vijftig jaar politieke leiders over de hele wereld gevormd en geïnstalleerd.

Sinds 1992 heeft het WEF een Young Global Leaders School (vroeger bekend als Global Leaders of Tomorrow). Afgestudeerden van die eerste klas zijn Angela Merkel, de voormalige bondskanselier van Duitsland; Nicolas Sarkozy, de voormalige president van Frankrijk; en Tony Blair, de voormalige premier van het Verenigd Koninkrijk.

Denkt u dat dit toeval is? Hoe groot is de kans dat drie leden van dezelfde klas van dezelfde kleine “school” staatshoofden worden van Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië? Degenen onder u die graag wedden op statistische gebeurtenissen, zouden de kans waarschijnlijk schatten op een miljoen tegen een, of zelfs hoger.

Maar raad eens? Hier zijn enkele andere afgestudeerden van de Young Global Leaders School van het WEF: Jacinda Ardern, de voormalige premier van Nieuw-Zeeland. Emmanuel Macron, de huidige president van Frankrijk. Sebastian Kurz, de voormalige kanselier van Oostenrijk. Jean-Claude Juncker, de voormalige premier van Luxemburg, Gavin Newsom, de gouverneur van Californië. Pete Buttigieg, de voormalige burgemeester van South Bend, Indiana en de huidige minister van Transport van de Verenigde Staten. Nikki Haley, de voormalige gouverneur van South Carolina.

Wat denkt u dat de kansen zijn? Duizend tegen één? Oneindig veel? Denkt u dat al deze afgestudeerden van de WEF Young Global Leaders School eerlijk verkozen zijn?

En deze mensen, die zijn ook afgestudeerd: Bill Gates, Jeff Bezos, Richard Branson, Chelsea Clinton, Huma Abedin, Jonathan Soros (zoon van George Soros), Alicia Garza (medeoprichter van BLM), Mark Zuckerberg (Facebook), Sergey Brin en Larry Page (oprichters van Google) . Denkt u dat zij hun positie en fortuin hebben veroverd door hard te werken en de goede oude Amerikaanse volharding?

Is het u opgevallen hoe al deze mensen precies hetzelfde reageren op elk probleem en dezelfde bewegingen steunen? Is het u opgevallen hoe ze allemaal de virushoax steunden? In feite reageerden 190 regeringen over de hele wereld op precies dezelfde manier op de neppandemie, met precies dezelfde woorden en precies dezelfde agenda. Wie denkt u dat dat script heeft geschreven?

Zet je freak in

Klaus Schwab, die het WEF al sinds de oprichting leidt, is een van de grootste freaks ter wereld. Hij kleedt zich in vrouwenkleren en houdt zich bezig met transhumanisme, het samengaan van mens en machine. Hij wil de hele wereldbevolking een microchip geven en staat erop dat dit binnen vijf tot tien jaar gebeurt. Hij wil de vleesconsumptie verminderen (voor u, niet voor hem) en vlees vervangen door insecten. Hij wil de bevolking met enkele miljarden mensen verminderen en staat erop dat dit zal gebeuren, of de mensen het nu leuk vinden of niet.

Schwab en zijn organisatie waren nauw betrokken bij Event 201, waar de neppandemie werd gepland en gesimuleerd. Het WEF heeft onlangs een document gepubliceerd waarin het oproept tot het einde van het privé-autobezit. Schwab zegt dat u uw auto zult opgeven, of u dat nu leuk vindt of niet.

Het WEF heeft onlangs aangekondigd dat ze miljoenen honden en katten willen doden om klimaatverandering tegen te gaan. Ze kondigden ook aan dat ze de Bijbel wilden herschrijven en een nieuwe wereldwijde religie wilden creëren.

Dit is allemaal geen geheim. In feite is Schwab heel open over al zijn plannen en bedoelingen. U kunt erover lezen in zijn boek.

De gemiddelde Yahoo zal bij het horen van dit alles opzwellen van verontwaardiging en verklaren: “Ze nemen mijn auto niet af en ik eet geen insecten!”. Maar raad eens? Diezelfde Yahoo toonde zijn moed door zich tijdens de neppandemie achter een gezichtsluier te verstoppen. Hij werkte openlijk samen met de vijand door juist die bedrijven, organisaties en instellingen financieel te steunen die de hoax het hardst pushten. Als de knechten van het WEF zijn auto komen halen, zal hij die gewillig afstaan. En hij zal de insecten opeten.

Omgekeerd, als u er ooit van gedroomd hebt om een dictator te zijn, dan is Schwab uw man bij uitstek. U zult waarschijnlijk een paar honderd keer moeten bukken, maar dat is een kleine prijs in ruil voor het besturen van uw eigen land en het met ijzeren vuist regeren. U kunt uw burgers (plebs voor u) dwingen om een dodelijk gif in te spuiten terwijl u en Klaus op het strand ronddartelen.

Dat lijkt voor geen van de hierboven genoemde afgestudeerden van de Young Global Leaders een probleem te zijn geweest, want ze zijn bijna allemaal homoseksueel.

Banden met de Ivy League

De Amerikaanse politiek kent een lange traditie van presidenten en andere politieke figuren die lid zijn van de Skull and Bones Society van Yale. De Young Global Leaders School van het WEF lijkt dat te hebben verdrongen en heeft ook banden met de Ivy League.

Op een gegeven moment kwamen de “studenten” van het WEF meerdere keren per jaar samen, samen met een tiendaagse intensieve “trainingssessie” aan de Harvard Business School. Raad eens wie nu een Global Public Leaders Fellow aan Harvard is, waar hij/zij van plan is om leiderschaps- en bestuursvaardigheden te onderwijzen? Jacinda Ardern

Wie financiert het WEF eigenlijk? En waar komt Schwab vandaan? Over beide is weinig bekend, maar we weten wel dat Schwab jaren geleden als student bij Henry Kissinger heeft gestudeerd. Kissinger is nog zo’n figuur met een bizarre kant. Zijn vrouw, die boven hem uittorent, lijkt op een kerel.

Het WEF heeft zijn eigen paramilitaire politiemacht, die onafhankelijk van de Zwitserse autoriteiten opereert. Ze zijn bloedserieus over hun plannen en doelstellingen.

De meeste mensen hebben nog nooit van het World Economic Forum gehoord en hebben geen idee wat er voor hen gepland is. Maar nu weet u het.

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Uit de commentaren van frontnieuws:

Bessenboer augustus 25, 2023 at 14:49

Victor Orban, the Prime Minister of Hungary.

Deze is weggelaten in dit artikel ? En staat wel op de Makow website

Reageer

Frontnieuws augustus 25, 2023 at 15:01

@ Bessenboer augustus 25, 2023 at 14:49

Yep. Omdat Orban inmiddels niet meer bij die club behoort, en sterker nog, zich verzet tegen de WEF/Soros-ideologie die in de rest van de Westerse landen wordt omarmd. Dus heeft de gezagvoerder van deze site besloten hem te vergeven en niet in het kwade span te binden. Je zult het vaker tegenkomen, wanneer ik het ergens niet mee eens ben. Want, goh ja, ik heb een kant gekozen en ben partijdig. Sue me.

Reageer

Bessenboer augustus 25, 2023 at 15:52

Ok… dan weet ik genoeg. Schrijf dan je eigen artikels rommeltje…In plaats van copy paste en vertalen. tot den volgenden

Reageer

Frontnieuws augustus 25, 2023 at 16:05

@Bessenboer augustus 25, 2023 at 15:52

Frontnieuws:

Tot nooit weer ziens.

Zeurban.

Uit de commentaren bij de trutseeker

Lerch op 25 augustus 2023 om 15:10 uur

Mike Stones zegt:

“Maar Raad eens? Hier zijn enkele andere afgestudeerden van de Young Global Leaders School van het WEF: Jacinda Ardern, de voormalige premier van Nieuw-Zeeland. Emmanuel Macron, de huidige president van Frankrijk. Sebastian Kurz, voormalig bondskanselier van Oostenrijk. Victor Orbán, de premier van Hongarije. Jean-Claude Juncker, de voormalige premier van Luxemburg, Gavin Newsom, de gouverneur van Californië. Pete Buttigieg, de voormalige burgemeester van South Bend, Indiana en de huidige Amerikaanse minister van Transport. Nikki Haley, de voormalige gouverneur van South Carolina.”

En elk lid van het Huis van Afgevaardigden, inclusief elk lid van de Senaat in de VS.

Als ze geen lid zijn van het WEF, worden ze gekocht en betaald door en om de demonische staat Israhelli te vertegenwoordigen. Dat geldt ook voor Trumpenstein wiens arrestaties en aanklachten niets meer zijn dan één grote Kabuki-shitshow voor de domme massa. Vergis je er niet in; de Oranjeman is niet méér een held dan de oude Vlad van Rusland. Zoals NicoX het zegt:

Oekraïne….ZOG

Rusland….ZOG

VS…….ZOG

VK….ZOG..

Nieuw-Zeeland…..

Australië….. ZOG

Ze zijn allemaal betrokken bij de zwendel. Dus mijn advies voor degenen die nog slapen…….

WAKKER WORDEN!!!!!

Aleister op 25 augustus 2023 om 15:10 uur

Grappig hoe de auteur van dit artikel weglaat dat Poetin decennia geleden ook een van deze ‘jonge wereldleiders’ van het WEF was. Schwab zelf zei dit een paar jaar geleden in een interview. Nog een shilling die het valse verhaal van ZOG opdringt dat Commie Rusland ook geen staat is die eigendom is van ZOG?

Lees van Niburu over de nieuwe klimaatpaus zaterdag, 26 augustus 2023 10:27 Hits: 2315

Hoekstra, nieuwe Europese klimaatpaus Kiezers blijven maar denken dat ze iets te kiezen hebben, maar niets is minder waar.

Zo hebben we nu weer een heel mooi voorbeeld met de beoogde opvolger van Frans Timmermans.

Echt belangrijke besluiten worden niet langer in Nederland genomen. Die besluiten worden genomen door de Europese autoriteiten.

Onze werkelijke regering zetelt dan ook in Brussel, alwaar ze vanuit Davos en omstreken worden aangestuurd.

Het machtigste orgaan binnen de Europese Unie is toch wel de Europese Commissie. Eurocommissarissen hebben veel macht en invloed en als ze het spel goed spelen kunnen ze heel veel voor elkaar krijgen.

Een dergelijke Eurocommissaris wordt natuurlijk niet door het volk gekozen. Want, als dat het geval zou zijn, dan kan je van alles verwachten en dat kan echt niet. Ordnung muss sein, ook binnen de Commissie.

Dus worden nieuwe kandidaten voorgedragen door landen die daar op dat moment recht op hebben. Het zijn natuurlijk ook niet de kiezers in die landen die dat bepalen, het is de overheid.

Dan vervolgens krijg je een heel circus met het Europese parlement, maar waar het in de praktijk op neerkomt is dat de Voorzitter van de Europese Commissie grotendeels bepaalt wie er commissaris mag worden.

En toen was er een vacature want Frans I, de huidige Eurocommissaris voor onder andere het klimaat, kreeg ‘s nachts een visioen waarin hem duidelijk werd gemaakt dat hij ons land moest gaan leiden.

En dus mogen Rutte en kornuiten een nieuwe kandidaat voordragen. Maar, wel een kandidaat die past binnen het eisenpakket van Ursula von der Leyen, de vriendin van Albert Bourla (Pfizer), en tevens Voorzitter van de Europese Commissie.

In coalitiekringen wordt vermeld dat het een uitdrukkelijke wens van Ursula von der Leyen (de voorzitter van de Europese Commissie) is geweest dat Nederland een christendemocraat zou afvaardigen als opvolger van Frans Timmermans.

En wie komt er dan uit de hoge hoed?

Niemand minder dan Wopke Hoekstra. De man die niets heeft gepresteerd, maar wel een trouwe lakei is van het WEF. Ook een man die helemaal niets weet van het klimaat, maar wel de klimaatportefeuille van Frans I moet overnemen.

Het regent dan ook kritiek her en der, maar dat mag de pret niet drukken.

Volgens premier Mark Rutte is Hoekstra wel degelijk de juiste kandidaat. Met de kritiek dat hij niet genoeg op zou hebben met klimaatmaatregelen, zegt Rutte niets te kunnen. ,,Dan kijk je door een rietje naar iemand. Wat heb je nodig? Dat is iemand die kan onderhandelen, op internationaal niveau.”

Kortom, WEF man 1, Frans Timmermans vertrekt en wordt opgevolgd door WEF man 2, Wopke Hoekstra. Het publiek staat ernaar te kijken en kan er helemaal niets aan doen. Het volk heeft geen enkele invloed op deze WEF benoemingen.

Gevolg is wel dat de klimaatagenda van de sekte in de achtergrond op deze manier via Europese wetgeving bij de burger door de strot kan worden geduwd. Met veel bombarie en mooie woorden verkopen de WEF werknemers de agenda van hun opdrachtgever.

Als we in Europa al niets meer in te brengen hebben als kiezer, dan toch zeker wel in ons eigen land? Helaas, ook die vlieger gaat niet op, want ons nationale parlement wordt volledig gecontroleerd door het WEF. Hoe dit mogelijk is kan je lezen in dit eerdere artikel.

Dat het geen toeval is dat Wopke de klimaatagenda binnen Europa mag promoten, is ook iets waar een hele lange planning aan vooraf is gegaan.

Een argeloze burger verkeert waarschijnlijk nog altijd in een soort droomwereld waarin het mogelijk is dat iedereen gekozen kan worden tot volksvertegenwoordiger en belangrijk politiek leider.

Om te beginnen bestaan er geen volksvertegenwoordigers, dat is een uitdrukking die wordt gebruikt om mensen naar de stembussen te lokken. De mensen die uiteindelijk in belangrijke posities terechtkomen vertegenwoordigen juist de mensen die het volk tot slaven willen maken.

De mensen die uiteindelijk op belangrijke posities terechtkomen, worden vaak al ver van te voren geselecteerd, dit volgens de richtlijnen van de Joodse Adam Weisshaupt, de man die als het ware de handleiding schreef voor de Illuminati, of beter gezegd de satanische sekte achter de schermen.

Het volgende is één van die punten uit voornoemde handleiding.

Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om straks belangrijke (internationale) rollen te spelen.

Deze studenten werden vanaf het begin geïndoctrineerd met het besef dat ze het recht hadden om de minder bedeelden te regeren, omdat het Goyim werkelijk geen flauw benul heeft wat goed is voor ze.

Eén van die studenten was ongetwijfeld Wopke Hoekstra, de voormalige voorzitter van de beruchte Leidse studentenvereniging Minerva.

Wie zijn cv ziet, kan maar één ding denken: Wopke Hoekstra is een ontzettende streber. Hij is tijdens zijn studie rechten in Leiden voorzitter (praeses) van studentencorps Minerva.

Hoekstra past in het profiel van het soort mensen die op jonge leeftijd worden gerecruteerd om daarna via andere instituten zoals het WEF verder te worden opgeleid.

Tegen de tijd dat ze dan in belangrijke posities terechtkomen zijn ze volledig geïndoctrineerd en opgeleid en verkondigen precies die dingen die hun meesters graag willen horen.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) heeft zich opvallend positief uitgelaten over verdergaande samenwerking binnen de Europese Unie. Hij wil dat Europa meer militair gaat samenwerken. Ook moet het vetorecht van lidstaten gedeeltelijk van tafel.

Met zijn pro-Europese toespraak volgt Hoekstra zijn collega in het kabinet, D66-leider en minister Sigrid Kaag (Financiën). Die gaf twee maanden geleden ook al een pro-Europese toespraak in Maastricht

Zie ook bij de truthseeker

Zie ook bij bij Makow hoe onze niet gekozen leiders oorlogen orkestreren

Zie ook bij bij Makow hoe de rol van de vrijmetselarij is